Tussen Maas en Meerlebroek - Toponiemen in de gemeente Beesel
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
Pastoor Vranckenlaan Smabers
Google Maps
 
Peeters > Janssen, café de Vriendenkring  
Op zaterdag 21 mei 1932 opende kastelein Pierre Peeters zijn café-restaurant De Vriendenkring, gelegen tegenover de kerk.
 
Muller  
1937 Willy Muller, dames- en herenkapper
 
 
 
Cremers  
Pastoor Vranckenlaan 352
Huisschilder Frits Cremers en Anny Leurs gaven elkaar in 1938 hun ja-woord. Na het huwelijk gingen ze wonen op het adres Pastoor Vranckenlaan 352. In 1939 geboorte zoon Paul, adres Pastoor Vranckenlaan 352.
 
Van Gassel-Goossens > ZieZo> Edah > Plus  

Pastoor Vranckenlaan 16
Pastoor Vranckenlaan 338

In september 1941 trouwde Jozef van Gassel uit Sevenum in de St.-Lambertuskerk in Reuver met Maria Goossens. Jozef Laurens van Gassel overleed in 1948, slechts 42 jaar oud. Weduwe Maria Goossens. Kinderen: Louisje, Marietje, Harry, Fransje.

In september 1972 werd de Edah op last van de rechter enkele dagen verplicht gesloten, nadat vijf andere winkeliers een proces hadden aangespannen omdat de supermarkt zich niet aan een uit 1966 daterende vakantiesluitingsregeling had gehouden.

In augustus 1991 kwam de Edah in het nieuws nadat twee mannen er een overval pleegden waarbij enkele duizenden guldens werden buitgemaakt.

Op de bovenverdieping is sinds ... de Openbare Bibliotheek gevestigd.

 

10 juni 1898
 
Patronaatsgebouw  

In 1932 kreeg het Kerkbestuur vergunning voor de bouw van een patronaatsgebouw langs de Leeuwerweg.

In 1955 vond in het Piusgebouw een tentoonstelling plaats van werken van kunstschilder Herman van der Avoort, ter gelegenheid van diens 60ste verjaardag.

 
 
Julicher  
In 1932 verkocht H. Julicher hoeden en petten.
 
 
Fleuren  

Pastoor Vranckenlaan 18
Pastoor Vranckenlaan 262
Pastoor Vranckenlaan 335

Bakkerij A. Fleuren-Litjens was in 1938 gevestigd op het adres Pastoor Vranckenlaan 335. In 1939 werd een bakkersknecht gevraagd door Fleuren, die op dat moment op het adres Pastoor Vranckenlaan 262 woonde. In 1943 werd een bakkerknecht gevraagd bij B.A. Fleuren op het adres Pastoor Vranckenlaan 336A. Het winkelpand met woning en ruime opslagruimte, gunstig gelegen in het centrum van Reuver, werd in 1970 te koop aangeboden door A. Fleuren.
 
 
Meyboom > Geerits  
Sjra Geerits (1912-1992) en Riek Meijboom (1921-1998)
 

 

Verbakel > Heiming  

Frans Verbakel (1918-1975) en Johanna Maria Teeuwen (1916-2006). Kinderen Dorieth, Jan, Peter, Frans en Annelie.

 
Pubben B 766

Peter Pubben startte in 1905 in Offenbeek een bakkerij met handel in kruidenierswaren op het perceel D 1691. Deze 'druk beklante bakkerij en winkel' werd in 1908 te koop aangeboden.

Het gezin en de bakkerij verhuisden naar Reuver, op een steenworp van de kerk. Een schuur op het perceel B 766 werd in 1926 verbouwd tot woonhuis en in 1932 werd een gedeelte van het huis verbouwd tot lunchroom.

Peter Pubben en kinderen boden het bedrijf in 1934 te koop aan. De verkoopzitting werd gehouden in het eigen café, zeer gunstig gelegen aan den provincialen weg naar Leeuwen en omvatte het huis waarin café en lunchroom, bakkerij met mengmachine en electromotor, erf, boomgaard en tuin.

Kennelijk werd er geen geschikte koper gevonden. In augustus 1938 droeg G. Pubben, lid van de paters van de H. Geest in Gemert, zijn eerste H. Mis op in Reuver. Bij deze gelegenheid werden het ouderlijk huis van de neomist en de weg naar de kerk versierd door de buurtbewoners. De parochianen van Reuver boden hem een prachtige gouden miskelk aan die werd tentoongesteld in de vitrine van Goossens, aan de Nieuwe Markt. 's Middags werd een receptie gehouden in lunchroom 'De Zon' op de Pastoor Vranckenlaan.

 

 
 
Bergmans  

Postbode ('brievengaarder') Pieter Bergmans, geboren in Maasbree, trouwde in mei 1884 met Anna Hermans uit Kessel. Het kersverse echtpaar had al meteen een tegenslag: in juli 1884 sloeg de bliksem in hun huis. Deze veroorzaakte geen brand, maar de schade was groot. Tussen 1885 en 1894 werden zes kinderen geboren. De derde zoon, Jos Bergmans, zou later een van de eerst dialectschrijvers uit onze regio worden.
Vanaf tenminste 1886 dreef Pieter Bergmans een café annex herberg.

 
Van Megen B 766


In 1898 trouwde slager Jan van Megen (...-1932), weduwnaar van Ida Scheurs, in Kessel met Mechtilda Schrijvers. Uit zijn eerste huwelijk had Jan zes kinderen; zijn eerste vrouw was overleden kort na de bevalling van haar laatste, doodgeboren kind. In de jaren erna - mogelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog - verhuisde het gezin naar Reuver, waar ze een café hadden in een huurpand. In 1927 werd de café-inventaris verkocht.

 
 
hoofdonderwijzerswoning: Aquarius  
Pastoor Vranckenlaan 19
Conrardus Aquarius werd in 1891 geboren in Kessel. Hij trouwde ... met Marie-Louise Verstraeten ... hertrouwde Alma Gitmans. Aquarius overleed in 1972.
 
Van der Velden > Killaars  
Pastoor Vranckenlaan 36
Leo van der Velden (1926-1989) en Truus op den Drinck (1934-2018). 'Leike' overleed in 1989 in het ziekenhuis van Torremollnos, niet ver van Santa Elena, Spanje.
 
 
 
Dohmen B 775

De oudste bekende bewoners van een pand op deze plaats waren Frans Dominicus Dohmen (1838-1917) en Petronella Hubertina Stevens. Zij trouwden in 1869 in het geboortedorp van de bruid. Frans was hoefsmid, net als zijn vader. Het echtpaar kreeg zes kinderen, waarvan de eerste twee al jong overleden. Zoon Peter Mathijs Hubert (1875) werd onderwijzer, broer Drees (1878) hoefsmid, net als zijn vader en grootvader. Zoon Hubert (1880-1950) was in 1903 'koopman in fietsen'. Hij bleef ongehuwd, net als zijn jongere zus, Margaretha Theodora.

In 1886 overleed Dohmen's eerste vrouw; ruim een jaar later hertrouwde hij met Cornelia Janssen, weduwe van Stoffers.

In 1920 werden het huis, de smederij en het daarachter gelegen bouwland van de kinderen Frans Dohmen te koop aangeboden.

Fr. Dohmen kreeg in 1933 vergunning voor de bouw van een woonhuis op het perceel B 775.

1935: Fr.H. Dohmen, Pastoor Vranckenlaan 33a, biedt te koop aan geëmailleerd formuis met nieuwe vuurpot en nieuwe bakoven.

Jan Dohmen

 
Wijnands  
Pastoor Vranckenlaan 330
1936 geboren: Petronella Anna dv Cor Wijnandts (Swalmen 1911 - Maaseik 1966) en Anna Rothoff (Bergen 1913-Venlo 2001)
 
Pubben  
koster Pubben
 
 
 
Bingen  
Pastoor Vranckenlaan 35
Tandars Leo Bingen (1926-1992) uit Roermond en Margriet Janssen: kinderen Renée, Marina, Margreet, Bas, Lonneke, Jim.
 
 
Hoofs  
 
 
In den Hof E 1300

Deze 'tuin met eenige fruitboomen, gelegen aan den Provincialen weg naar Beesel' werd in 1917 te koop aangeboden door Hulsman, die het perceel op dat moment had verpacht aan Jos. Janssen. Een ernaast gelegen tuin, eveneens eigendom van Hulsman, werd gepacht door Jan van Megen, die iets verderop een café had.

Op 17 februari 1950, een dag nadat de fabrieksgebouwen van gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen werden verkocht, werden ook de dubbele woning aan de Rijksweg-Zuid (nrs. 25 en 27, sectie E 1373 en 1372) geveild, inclusief het erachter gelegen bouwterrein aan de Pastoor Vranckenlaan. 'De tuin van Janssen' zou ook hierna nog die naam houden.

 
 
Wolfs > Schreuder > Faessen  
Leeuwerweg 280

Deze woning werd nà 1901 gebouwd door Ludovikus Joannes Wolfs (Eijsden 1860 - Roermond 1925). Hij werd op 1 mei 1884 benoemd tot hoofd van de Openbare Lagere School in Reuver. Ruim tien jaar later, in 1894, trouwde hij in zijn geboorteplaats Eijsden met Elisabeth Jacobs (Eijsden 1867 - Reuver 1927). Het echtpaar kreeg drie kinderen: Emile Pierre Chrètien (1895), Maria Louisa Elisa (1896-1915) en Virginie Anna Christina (1898). Het gezin woonde aanvankelijk in de woning voor de hoofdonderwijzer, naast de Lagere School.

Wolfs was medeoprichter van het Kruisverbond en vanaf de oprichting voorzitter van de Sint Vincentiusvereniging, evenals van de H. Lambertusvereniging, waaraan een ziekenfonds was verbonden. Daarnaast was hij bestuurslid van het Groene Kruis en de Patronaats-tekenschool. Jarenlang was hij docent aan de Kweekschool van de Zusters Dominicanessen en aan de Rijksschool in Venlo.

In september 1928 trouwde Emile Wolfs, op dat moment nog kandidaat-notaris, in Venlo met Theodora Gerarda Maria Ariaens. Zij verhuisde in november 1928 vanuit de Gasthuisstraat in Venlo naar Reuver. Emile Wolfs kreeg in 1935 vergunning voor de bouw van twee woningen aan de PRINS HENDRIKSTRAAT, die hij vervolgens verhuurde.

 
Spoormakers  
Leeuwerweg

1926Deze woning op de hoek van PASTOOR VRANCKENLAAN en PRINS HENDRIKSTRAAT werd in 1926 gebouwd in opdracht van Frans Spoormakers en zijn vrouw Maria Doesborg. Hier werden ook hun kinderen geboren: Peter Antonius Gerardus (1927), Nelly (1933) en ... Getuige advertenties in de regionale dagbladen (1929, 1944) woonde de meeste tijd ook een dienstbode in.

In 1934 schreef Frans Spoormakers een ingezonden brief naar de Limburger Koerier naar aanleiding van de landelijke werkloosheidcijfers, die volgens hem veel te rooskleurig werden gepresenteerd. "Zelf geïnteresseerd in een bedrijf waar tot voor kort 110 arbeiders werkzaam waren, moest dit aantal wegens sterk afnemende bedrijvigheid tot ongeveer 45 ingekrompen worden. Voor zover door mij nagegaan kon worden, konden nog niet de helft van dit aantal in de betreffende gemeenten waar deze arbeiders woonachtig zijn voor ondersteuning in aanmerking komen en slechts diegenen welke kostwinner waren.
De organisaties hier op het platteland zijn zoodanig, dat slechts een zeer klein percentage der arbeiders aangesloten is. Ook werd de noodzakelijkheid hiervan nooit noodig geacht, omdat, wat onze industrie betreft, altijd de meest prettige verhouding tusschen werkgever en werknemer geheerscht heeft en waar niets meer is, verliest de keizer zelfs zijn recht. Door het ontbreken eener volledige organisatie worden deze 65 ontslagen slechts met een 30-tal in de werkloosheidscijfers verwerkt. Bedrijven zooals het hierboven geschetste zijn er nu toch vele honderdtallen in ons land, en aan de hand hiervan heeft Nederland m.i. momenteel reeds méér dan 500.000 werkloozen.
"

In 1943 woonde Spoormakers op het adres Pastoor Vranckenlaan 328.

 

 
 
Wermenbol  

Het nog jonge echtpaar Giesen-Stinges had in 1952 plannen voor de bouw van een woonhuis met winkel en nam hiervoor ook een optie op dit perceel, maar zag uiteindelijk toch af van de koop.
De woning die hier wél ligt, werd rond 1953 gebouwd door het echtpaar Wermenbol-Vogels. Jan Wermenbol, in 1916 geboren in Roermond, was al vanaf tenminste 1950 werkzaam als huisarts. Hij was in ... gehuwd met Corrie Vogels uit Buggenum. Zij overleed in 1959 toen ze in Belfeld, mogelijk door een gesprongen voorruit, in volle vaart met haar auto tegen een boom reed. Ze was pas 40 jaar oud. Jan Wermenbol, die achterbleef met 7 kinderen, hertrouwde in ... met Annie Vogels, een jongere zus van zijn eerste vrouw. Jan Wermenbol overleed in 1993 in Horn, zijn vrouw Annie in 1999 in Roermond.
Sinds ... is de woning eigendom van Harry en Marijke van Megen-Driessen.

 
Toebosch > Peeters  
Het echtpaar Toebosch -Van Megen had in 1926 een herberg aan het station.
 
 
Strous > Apeldoorn > Van Ulft > Verhagen  
 
 
Reijnders > Mook >  
 
 
 
 
Van der Heijden > Killaars  

Huub van der Heijden (Asten 1920 - Venlo 1986) en Tiny Saes

In 2009 werd het huis van de familie Van der Heijden gesloopt.

 
 
Teeuwen > Vosbeek  
Pastoor Vranckenlaan 31
Jac Vosbeek was jarenlang inspecteur van de Skol brouwerijen, later Interbrew.
 
 
Wilms > Rassaerts > Wanten > Nix > Van de Boel > Frusch > Bongaerts E 1253
Pastoor Vranckenaan 33
Pastoor Vranckenlaan 324

H. Willems kreeg op 1 december 1930 vergunning voor de bouw van een landhuis aan de Leeuwerweg.

In 1935 trouwde Harry Rassaerts (Venlo 1904-1991) met Toosje van den Heuvel (1911-1996). Harry woonde eerder enige tijd intern bij het echtpaar Giesen-Denessen. Het echtpaar Rassaerts ging wonen op het adres Pastoor Vranckenlaan 324. Een jaar later, in 1936, was het gezin al verhuisd naar de Prins Hendrikstraat 325. Van de 12 kinderen werden er ... geboren in Reuver. In 1944 werd Harry benoemd tot hoofd van de R.K. Jongensschool te Bovenkarspel bij Enkhuizen.

1939: Wiel, zv Sjra Wanten en Carolina Bruijninckx.

Van de Boel x Gitmans. Dochter Caroline. In 1966 werd zoon Rolf hier geboren.

Jos Frusch , zonen Joep en Pieter (1988). Frusch schreef in zijn Reuverse periode krantenberichten over met name blaasmuziek. In 2007 publiceerde hij het historische overzicht 'Blaosmuziek, de muziek waar Limburg trots op is'.

 
Van Lier > Giesen  

Deze woning werd in 1954 gebouwd voor Jeu van Lier (Reuver 1920 - Venlo 1993) en Maria Zeetsen (Belfeld 1922 - Reuver 2001). Hun beide kinderen overleden al op zeer jonge leeftijd. Een in 1953 geboren zoontje overleed al na twee maanden, het jongetje dat hier in 1955 werd geboren leefde slechts vier dagen.
Het huis werd gebouwd door de vader van Maria, die aannemer was. In de aanbouw rechts begon Jeu als schoenmaker. Op de zoldering, slechts bereikbaar via een luik, bewaarde hij het leer dat hij nodig had voor zijn werk. Later ging het echtpaar ook schoenen verkopen en de schoenmakerij verhuisde naar de achterbouw, hier nog rechts op de foto. De werkplaats werd later weer gedeeltelijk gesloopt. De laatste jaren van zijn arbeidszaam leven verkocht Jeu hier ook Staatsloten. Achterom hield Jeu duiven, zijn belangrijkste hobby.
Na het overlijden van Jeu woonde Maria hier nog enkele jaren. In 1999 verkocht zij de woning. De nieuwe bewoner werd Loe Giesen, die er na een grondige opknapbeurt introk. Sinds 2009 woont hij hier samen met Ellie Slot.

 
Bouten > Huiskens > Killaars  
Pastoor Vranckenlaan 322

Piet Bouten (Lobberich 1895-1981) en Ida Rutten (1900-1969). In 1935 zoon Petrus Jacobus

 

In ... werd de woning eigendom van het echtpaar Huiskens-Hoogerboord uit Schiedam. Zoon Karel trouwde in 1972 met Mariëtte Hamans ut Asselt; de woning had toen nog het adres Pastoor Vranckenlaan 39c. Wim Huiskens overleed in 1989. Zijn weduwe bleef er wonen totdat zij in ... verhuisde naar de Amaliahof in Swalmen. Daar overleed zij in 2015 op 91-jarige leeftijd. Zoon Frans Huiskens verkocht het ouderlijk huis in ... aan Tom Killaars.

 
 
Backus  
Pastoor Vranckenlaan 324b
In mei 1945 woonde het gezin op het adres Pastoor Vranckenlaan 324b.
 
Steeghs E 1253
M. Steeghs kreeg op 22 juni 1931 vergunning voor de bouw van een woonhuis met winkel en slagerij. De bouw werd uitgevoerd door H. Litjens als laagste inschrijver, voor een bedrag van fl. 6.185,-.
 
 
Bouten > Rijvers B 462
 
 
voormalige telefooncentrale B 1266
Op 23 juli 1981 werd het gebouw bij inschrijving verkocht door de Inspecteur der Domeinen te Helmond. Jacques Giesen, wiens grond grensde aan het perceel, werd daarop de nieuwe eigenaar van het pand, dat enkele jaren werd gebruikt als hobbyruimte. In ... verkocht Giesen het gebouwtje aan Willem Limburg (1925-1987), die het op zijn beurt in ... overdeed aan Hubert Vercoelen (1934-1999).
 
 
Dohmen  
 
 
 
Gommans > Verkoelen E 1253
 
 
 
Doesborg > Pieterman B 470
In ... werd het pand bewoonde door twee ongehuwde zussen, F. ... en ... Doesborg, 79 en 78 jaar oud. Op vrijdag 8 maart 1963 werden ze beiden thuis gevonden. ... was reeds overleden, .. overleed een week later in het ziekenhuis in Tegelen. In ... werd het pand gesloopt.
 
 
 
Görtz > Gijezen > Driessen > Pollen B 470
Pastoor Vranckenlaan 320a

Op 4 november 1930 kreeg kleermaker W. Görtz vergunning voor de bouw van een woon- en winkelhuis te Leeuwen, sectie B 470 en B 614. Het pand, ontworpen door Lambert Noten uit Tegelen, werd gebouwd door Wijnands en Lennaerts voor fl. 4.525,-.

In 1943 bood Jos. Göertz, Pastoor Vranckenlaan 320A, aan om een paar werkschoenen te ruilen.

Sjra Gijezen (Reuver 1916 - Reuver 2001) en Leonie Cremers (Reuver 1916 - Venlo 2000)

Huub Pollen

 
 
Janssen > Hermanns B 614
Op 10 juni 1930 kreeg E. Janssen vergunning voor de bouw van een woonhuis aan de Leeuwerweg.
 
Konings > Dorssers B 614
Leeuwerweg

Op 10 juni 1930 kreeg H. Konings vergunning voor de bouw van een woon- en winkelhuis aan de Leeuwerweg.

 
 
Peeters  
 
 
 
Teeuwen > Smets > Wenting > Titulaer >  
Pastoor Vranckenlaan 43

Gedenkboek 25 jaar gymnastiekvereniging Hercules, 1928Op de hoek van PASTOOR VRANCKENLAAN en de toenmalige GROENSTRAAT bouwde Peter Teeuwen een huis dat voor het eerst wordt genoemd in 1911. Vanaf tenminste 1921 was hier een café annex herberg met beugelbaan (1928) gevestigd. Rond ... werd het gebouw verhoogd met een extra verdieping. Tevens werd de brede voordeur vervangen door een raam; aan de zuidgevel kwam een nieuwe ingang. De rozetten op de gecementeerde plint zijn anno 2018 echter nog steeds zoals op bovenstaande foto.

De complete volautomatische koelinstallatie, geschikt voor een diepvrieskluis tot 200 m3, alsmede de licentie van een in Nederland en België geoctrooieerd systeem voor de fabricage van verpakte staven koelijs werd in 1976 te koop aangeboden door Hans Wenting.

 
Cremers  
schilder
 
De Vlieger  
Theo de Vlieger (1928-2014) en Truus Niemans (1928-2010)
 
 
De Vlieger E 1197
Pastoor Vranckenlaan 45
Op 7 april 1930 kreeg Dirk de Vlieger vergunning voor de bouw van een woonhuis met garage aan de Leeuwerweg. Het gebouw werd ontworpen door architect Lambert Noten uit Tegelen en gebouwd door Litjens & Wijnands voor een bedrag van fl. 5.590,-. Dirk de Vlieger (1898-1971) en Johanna Maria Christina Leenen (1901-1981)
 
 
Simons  
Pastoor Vranckenlaan 52
Felix Simons trouwde in de zomer van 1964 in Venlo met Annelies Schins uit Venlo. De bruidegom woonde eerder op het adres Stationstraat 4 in Reuver; het echtpaar verhuisde kort na het huwelijk naar het toenmalige adres Pastoor Vranckenlaan 52. In 1965 werd hier zoon Johannes Felix Lambertus Marie geboren.
 
Sanders? B 902
BEESELSEWEG??
Op 19 januari 1931 kreeg F. Sanders vergunning voor de bouw van een woonhuis aan de Leeuwerweg. Het huis, naar een ontwerp van architect Lambert Noten uit Tegelen, werd voor fl. 5.977 gebouwd door Lamers uit Maasniel als laagste inschrijver.
 
 
Janssen  
't Laere zäölke
 
 
Heldens > Wassen E 1197
G. Heldens kreeg op 17 maart 1930 vergunning voor de bouw van een woonhuis te Leeuwen.
 
 
Beurskens > Ros  

P. Beurskens, Pastoor Vranckenlaan 277 (1939)

In 1941 verkocht Beurskens een zo goed als nieuwe schuifdeur.

Toos Beurskens (12-12-1930 - 2013) Jan Ros

 
 
 
Meusen E 1198
Leeuwerweg 280

1932

Op 22 april 1930 kreeg Piet Meusen (Beesel 1905 - Venlo 1978), die op dat moment in Sevenum woonde, vergunning voor de bouw van een woon- en winkelhuis met bakkerij. Piet was kort daarvoor getrouwd met Cornelia Bergs (Kampen 1903 - Venlo 1938). Piets schoonvader, Jacobus Bergs, liet gelijktijdig een woning bouwen voor hemzelf en een andere dochter, Lies. Beide huizen werden ontworpen door Martin Wagemans uit Roggel en gebouwd door H.Giesbertz uit Kessel.

In de zomer van 1940 hertrouwde Piet met Toos Lemmen (Horst 1914 - Blerick 2001).

Piet Meusen runde een bakkerij.

 
Hoeijmakers > Schillemans > Luijten > Neuray E 1198

In 1930 liet Jacob Bergs, een oud-legerofficier, deze woning bouwen voor hemzelf en zijn dochter Lies. Dat gebeurde gelijktijdig met de woning ernaast, gebouwd door Bergs' schoonzoon Piet Meusen.

Theo Hoeijmakers (Hamborn 1915- Tegelen 1977) en Lies Bergs (Kampen 1911 - Tilburg 1971)

 
 
Hendrickx > Apeldoorn  
Pastoor Vranckenlaan 276
1935: roggestro te koop bij Alphons Hendrickx (1889-1967), Pastoor Vranckenlaan 276
 
Giesen  
Pastoor Vranckenlaan 53
Pastoor Vranckenlaan 282

In 1922 trouwde Ludwig Giesen, geboren te Straelen als zoon van een Nederlandse pachtersfamilie, in Tegelen met Lien Denessen, dochter van een dakpannen en pottenfabrikant. Het echtpaar verhuisde daarop naar Geldrop, waar Ludwig werkzaam was als boekhouder. Hun eerste zoon, Harry, werd daar ook geboren. In 1925 verhuisde het jonge gezin op aandringen van Lien's ouders naar Reuver. Daar woonden ze eerst nog korte tijd in bij de familie Vossen, op de hoek van RIJKSWEG en STATONSTRAAT. Hier werd hun tweede zoon, Gerard (Srja) geboren. Intussen werd in Leeuwen gebouwd aan een nieuwe woning, die in de loop van 1926 werd opgeleverd. Hier werden nog vier jongens geboren: Leo, André, Herman en Jacques. Links in het pand had Lien een winkeltje in stoffen, garens en fournituren. Ook kon men er kleren laten stomen en verven, een karweitje dat werd uitbesteed bij de gebroeders Giesbers in Roermond. Ludwig had, naast zijn werk als boekhouder, een agentschap van verzekeringen.

 
Steeghs Thijssen  
J.H. Steeghs in 1935 secretaris van de R.K. Kiesvereeniging, Pastoor Vranckenlaan 274
 
Custers B 859
Pastoor Vranckenlaan 273

In 1921 kreeg Nico Custers (1891-1986) een vergunning voor de bouw van een woning op het perceel B 859. Nog datzelfde jaar liet hij hier ook een timmerwerkplaats bouwen. Twee jaar later trouwde Co met Diderika Dito uit Den Helder (1892-1980), die hij leerde kennen tijdens een van zijn opdrachten voor de zusters Dominicanessen. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: Jacques, ..., Maria, ... en Fons.

Toen de Philharmonie - mede dankzij bijdragen van de Reuverse bevolking - in 1926 voor haar concerten een kiosk liet bouwen op de markt, werd deze gebouwd door de gebroeders Custers. In 1928 breidde Nico Custers links van het bestaande pand uit met een meubelwinkel met magazijn.

1943 Nico Custers biedt te koop aan 'winkelopstand'.

Alphons Custers (1933-2015) en Toos

 
 
Brinkman > Schrijvers  
Pastoor Vranckenlaan 53a

Jac Brinkman (1913-1990) trouwde in ... met Maria Heltzel (1923-1966). Het echtpaar kreeg twee kinderen. Nadat Maria in 1966 overleed, hertrouwde Jac in ... met Annie Janssen (1918-2010), van 1936 tot 1967 onderwijzeres in haar geboortedorp Hulsberg. In april 1990, ruim een half jaar voor het overlijden van Jac, kreeg het echtpaar goedkeuring van de Arrondissementsrechtbank in Roermond om de huwelijkse voorwaarden staande huwelijk te wijzigen.

Na haar overlijden liet de weduwe Brinkman haar erfenis na aan het kerkbestuur van de St.-Lambertusparochie in Reuver. Jarenlang lagen het woonhuis en de vervallen bedrijfsgebouwen vervolgens leeg, todat het pand in .. werd aangekocht door Yvonne Schrijvers.

 
Schreurs > Bloemers  
Mia Schreurs overleed in 2014.
 
Rutten > Ottenheim  
Pastoor Vranckenlaan 55
 
 
 
Augustus > Lebesque  

Pastoor Vranckenlaan 57

Op 1 augustus 1936 vierde Louis Augustus zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de posterijen, waarbij de Philharmonie, waarvan hij vaandeldrager was, hem thuis een serenade bracht.
 
 
Apeldoorn > De Wilde  
Patoor Vranckenlaan 59
Pastoor Vranckenlaan 284

1937

Apeldoorn Lennaerts.zoon Gerardus 1934

In 1949 was Apeldoorn secretaris van de Reuverse afdeling van Sobrietas, het voormalige Kruisverbond.

Lode de Wilde en Marij Mulders vanaf ca. 1980? Kinderen Hester, Bas en Lonneke?

 
Rutten  
De ongehuwde zussen Sophie (1897-2001) en Agnes (1901-1999) Rutten uit Stevensweert
 
Beurskens  
 
 
Lennaerts  
Pastoor Vranckenlaan 285
Lennaerts-Kriegers 1936 dr Lies
 
Hermans  
Pastoor Vranckenlaan 285b
1936: geboren Peter Leonardus zv J.T. Hermans (1808-1991) Bertha Giesbertz (1895-1964), Pastoor Vranckenlaan 285b
 
 
 
Gommans  
Jeu Gommans, kleermaker
 
Peeters  

L. Peeters kreeg in 1935 vergunning voor de bouw van een woonhuis aan de Pastoor Vranckenlaan.

1943 te koop gevraagd door L. Peeters: houten loods ter grootte van ca. 150 m2

 
Weijers > familie Ouedan  
Petrus Hubertus (Piet) Weijers (1880-1940) en Cornelia Hubertina Dekkers (1883-1951). Cornelia Dekkers, wonend Pastoor Vranckenlaan 68, werd op 23 juni 1949 bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Roermond onder curatele gesteld wegens 'onnozelheid'. Piet dreef in de 1930er jaren een bierhandel. Hier werd 'Vriendenkring' bier vanuit het vat gebotteld
 
Timmermans B 650
Pastoor Vranckenlaan 269

1936 geboren Pastoor Vranckenlaan 269: Christina Aelen, dv Piet Aelen-Curvers.

Op 15 december 1937 werd het goed beklant café met winkel en tuin door Jac. Timmermans te koop aangeboden wegens ophouden van het bedrijf. Het pand bevatte op dat moment beneden een groot nieuw gebouwd cafélokaal, winkel, 3 kamers, keuken, waskeuken, plaats en tuin en boven nog eens vier kamers. Ook de bijbehorende café- en winkelinventaris werd te koop aangeboden.

In januari 1961 werd het pand korte tijd gebruikt als onderwijslocatie, in afwachting van de oplevering van de St.-Bernadette kleuterschool langs de Gouverneur van Hövelllaan.

 
Drissen  
 
 
 
   
 
 
   
 
 
Goossens > Hundscheid > Van Raders > Crins  

1907Gerard Goossens was van tenminste 1907 tot 1916 werkzaam als schilder; de meeste tijd had hij een schildersknecht inwonend. In 1910 verkocht hij een gedeelte van zijn inboedel alsmede wat oud bouwmateriaal, kennelijk afkomstig van een sloop. Hij wordt in 1914 genoemd als secretaris van het Kruisverbond. In 1932 bood hij het huis in Leeuwen te huur of te koop aan.

In de vroege 1930er jaren werd het huis korte tijd bewoond door mevrouw Hundscheid, die pianolessen gaf.

Ze werd al vrij snel (1933) opgevolgd door ingenieur Reinier Frederick baron Van Raders en zijn vrouw Cornelia Johanna Wijdemans en hun dochtertje. De baron was in 1880 geboren in Zutphen en was via allerlei omzwervingen - en een huwelijk in Rotterdam in 1922 - in Reuver terechtgekomen. Van Raders was eigenaar van een wegenbouwbedrijf, waarbij hij in 1934 samenwerkte met Van Drunen uit 's Hertogenbosch. Dochter Antoinette Johanna Maria Theresia van Raders, rond 1930 geboren in Rotterdam, overleed in de zomer van 1935 in Reuver.

Het wegenbouwbedrijf werkte met zowel asfalt als cement. De wals en teerketel die Van Raders gebruikte, stonden naast de timmerfabriek van Peeters (Aerts Lei). In de zomer van 1936 werd het bedrijf opgeheven, maar een jaar later was Van Raders weer aktief, nu in Venlo. Hier overleed de baron in 1949.

Kort voor de oorlog woonden hier Antoon Crins (1907-1961) en Lena Lankes (1909-1992), die in 1937 waren getrouwd. In 1939 werd hier een dochter geboren: Catharina Maria Gertrudis. Toon was eerst tuinier, maar later had het echtpaar hier een groentenwinkel.

1932

A.L.J. Schrijvers-Fleuren, Pastoor Vranckenlaan 267. In 1935 zoon Jacobus Mathias Marie.

 
 
Aerts  
 
Korsten, brouwerij de Leeuw  
 
 
NOG TE PLAATSEN  

A. Achten woonde in 1944 Pastoor Vranckenlaan 269 (Nieuwe Venlosche Courant d.d. 1-4-1944)

Pastoor Vranckenlaan 273, op 22-3-1938 en 27-9-1938 te huur ruime middenstandswoning met erker en flinke tuin

Gerardus Hubertus Hendriks (1904-1983) - Maria Catharina van Montfort (1905-1982), Pastoor Vranckenlaan 333, in 1935 geboorte dr Catharina Maria Hendrika, in 1936 dr Maria Catharina Henrica

W. Blomen, in 1935 adres Pastoor Vranckenlaan 354.

1936: Th. Killaars, Pastoor Vranckenlaan 321, biedt te koop aan mooie St.-Bernard reu, oud 4 maanden, goed waakzaam

Gerard Janssen-Nelly Tillemans (Sevenum 1897-Reuver 1996), Pastoor Vranckenlaan 354. In 1936 dochter Petronella Josephina Gerarda

Josephus Antonius Cremers geb. Reuver 1909, zv Antoon x Venlo 1942 met M.H. Rutten. Nieuw adres Pastoor Vranckenlaan 339

1944: geboren Wilhelmus Christiaan Lambert (Willy) zv A. Janssen en G. Geuyen, Pastoor Vranckenlaan 337. Broertje van Mia en Ardi.

1938: geboren Gerard Petrus Josef, zv H.W. Geraets-Spreeuwenbweg, Pastoor Vranckenlaan 339I.

Frits Cremers Pastoor Vranckenlaan 339 x Venlo 1938 met Anny Leurs, gaat daarna wonen PV 352

Alda Bors, Pastoor Vranckenlaan 355, tr. 1942 met Jean Toebosch, Poeldijk.

Te koop 1953: woonhuis Pastoor Vranckenlaan 43, ca. 1000 m2, gunstig gelegen als zakenpand

 

In 1945 verkocht G. Veldman, Pastoor Vranckenlaan 268, twee kippenhokken.

Vanaf februari 1937 woonde de commies Jac. Rigtering, oorspronkelijk afkomstig uit Schoonebeek (Dr), enige tijd op het adres Pastoor Vranckenlaan 285c. Eerder was hij werkzaam als hulpcommies in Belfeld. Rigtering reed op een lichte motorfiets, een DKW, die hij in 1937 te koop aanbood. Al na vrij korte tijd werd hij overgeplaatst naar Meerssen en in 1939 naar Beek bij Doetinchem.

 
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
Loe Giesen, Reuver 1983-2018