Tussen Maas en Meerlebroek - Toponiemen in de Gemeente Beesel
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
     
Icksberg  
Deze berg ligt weliswaar aan de Duitse zijde van de PRINSENDIJK, maar wordt in oude akten die betrekking hebben op Beesel toch zo vaak genoemd dat hij volledigheidshalve is opgenomen in deze publicatie. Volgens een kaart uit 1763 lagen den Kleijnen Eijcksbergh (10) en den Grooten Eijcksbergh (13) respektievelijk ten zuiden en noorden van het oude goed Amersloo (12), ter hoogte van eene delle genoemt Blanckersdries (11). Een kaart uit 1793 vermeldt enkel den Grossen Eiksberg, gelegen even ten zuiden van de Weissen Pfahl en Amerlohe.
 
ICKSBERGSTRAAT    
Deze straatnaam werd bij raadsbesluit d.d. 24 april 1984 officieel vastgesteld voor de laatst aan te leggen ontsluitingsweg voor buurt Heyencamp. Net als bij de DIERGARDTSTRAAT werd van deze benaming nog geen gebruik gemaakt. De naam moest herinneren aan een van de eerste en grootste kleigroeven voor de Offenbeekse industrie.
 
Iezerpaedje  
Benaming voor een paadje dat tussen HEERSTRAAT en GROENSTRAAT parallel aan de spoorlijn liep. In de 70er jaren kwam dit pad door de aanleg van buurt Wildenkamp te vervallen. Meerdere suggesties om de benaming in ere te houden werden door het college van B & W terzijde gelegd.

Zie ook: SPOORKAMP.

 
INDUSTRIESTRAAT  

Foto: Loe GiesenDeze weg liep tot voor enkele jaren vanaf de BROEKLAAN nabij de overweg tot aan de Kievit langs de KEULSEWEG. In de eerste voorstellen van 25 juni 1934 werd 'Kievitweg' gesuggereerd als straatnaam vanaf de greswarenfabriek Janssen-Willemsen tot aan de Kievit.

 

 

 

Foto: Loe GiesenNa een amendement werd gekozen voor de huidige benaming. Sinds de aanleg van buurt Broeklaan geldt de naam slechts vanaf de MARIASTRAAT; het westelijke gedeelte werd in 1988 omgedoopt in GRESWARENSTRAAT. Op de Smaberskaart is de weg grotendeels ingetekend. Het oudste huis langs deze weg, gelegen op de plaats van het pand Koch, dateerde uit het begin van de 19e eeuw en vormt op de Tranchotkaart de enige bebouwing. Het Schepershuisje, o.a. bewoond door kunstenares Ella Sliedrecht, dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw.

 

 
Ingendaelsgoed Smabers 9  

Deze boerderij moet reeds hebben bestaan in de 15e eeuw. Als eerste eigenaar wordt genoemd Gort van Lewen, tevens eigenaar van wat later hoeve de Zang zou heten (zie ook aldaar). In 1616 werden jonker Johan von Duirssdall en jonkvrouwe Reijchardt von Duirssdall beleend met 3 morgen lijfgewinsgoed van de Buerense laathof, afkomstig van het goed van Willem in gen Dael, ook wel Ingendaels goedt genoemd. Ruim een eeuw later, in 1717, hadden Peter Ingendael en zijn vrouw Christina Smits nog een schuld van 100 gulden uitstaan. De boerderij 'in gen dael' ontleende de benaming waarschijnlijk aan een ligging in de laagte van de Bercken. In dit gebied werd, o.a. bij de aanleg van het openluchtzwembad, Pingsdorf aardewerk gevonden daterend vanaf de 13e eeuw.

Zie ook: Dalerkamp.

 
IRENELAAN, PRINSES  

Irene werd in 1939 geboren als tweede dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. In 1964 trouwde zij met prins Carlos Hugues van Bourbon-Parma. Doordat zij naliet om aan de Nederlandse regering toestemming te vragen voor dit huwelijk, verloor zij automatisch haar rechten op troonopvolging in Nederland.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 17 april 1948.

 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2018