Tussen Maas en Meerlebroek - Toponiemen in de gemeente Beesel
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
Kesselseweg Smabers
Google Maps

Plannen voor een nieuwe weg tussen Reuver en Kessel bestonden al in 1866. Volgens die plannen zou deze provinciale weg, gelegen tussen de grenzen van Pruisen bij Muhlbracht, langs het station Reuver, naar het veer van Kessel, in totaal 5600 meter lang worden. De wens tot aanleg kwam niet alleen van de plaatsen op de rechteroever van de rivier; ook de gemeenten Helden en Kessel drongen aan op een betere verbinding tussen het groot veer over de Maas en het kort daarvoor gebouwde spoorwegstation in Reuver plus de rijksweg Maastricht-Nijmegen.

Op 28 mei 1926 verleende Gedeputeerde Staten eervol ontslag aan Jac. Beurskens als kantonnier van de provinciale weg Reuver-Kessel.

   
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
Achten B 625 / B 626
In 1927 kreeg Frans Achten vergunning voor de bouw van dit woonhuis. De bouw werd voor een bedrag van fl. 2780,- uitgevoerd door Lennaerts & Schouren als laagste inschrijvers.
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
Loe Giesen, Reuver 1983-2018