Van Biesweerd tot Boeshei - Toponiemen in Swalmen en Asselt
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

Urbanusweg, Sint

Smabers 9
Google Maps
1.    

Oude benaming voor ROOKHUIZEN of Groeneweg. In een akte uit 1606 worden bepaalde tiendrechten begrensd door het gebied van die Tuten beeck in Houster veldt ... biss aen den Groennen Wegh off Sinte Urbanuswegh neffens Rouckus aiff.

Het was vroeger gebruikelijk dat de naburen op St.-Urbanusdag (25 mei) de gemeentegrenzen afliepen. Vandaar dat we deze benaming dan ook relatief veel aantreffen voor grenswegen.

 

2.

Smabers 1
Google Maps
Op kaart 1 van landmeter Smabers (1774) staat de Urbanuswech ofte Laetwech aangegeven voor de huidige ELMPTERWEG.
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015