Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

Laar, Op

Google Maps
In 1594 droegen de broers Heinrich en Jacob van den Bosch een morgen bemd te Belffent aan gen Loe gelegen met een zijde grenzend aan de bemd van Thilman Threinens en de overige drie zijden aan de gemeinte, Op Laer genoemd, over aan Heinrich, zoon van Lem Kettelbueters, en diens vrouw Jenne.
In 1660 verkocht Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, drie delen van een bemd genaamd den Laer, gelegen tussen Mens Dijck en Jacob Schreurs, met de korte zijden grenzend aan het Laers en de beek, eerder onder Bucxhoff behorend.
 

Lange Horst

Google Maps
In 1643 kocht Hendrick Wolfarts 1 morgen bemd gemeentegrond gelegen tussen Wullem Weggen en Jan op der Kleijnen Hoeven, met de korte zijden grenzend aan de Lange Horst en aan de Groote Hoeve, belast met jaarlijks grove tiende en 1 hoen aan het huis Monfort. Ook Jan op den Kleyne Hoeve en Jan Aretz kochten bij deze gelegenheid land tussen de Lange Horst en de Groote Hoeve, terwijl een stuk dat Gerardt Engels kocht tussen de Lange Horst en de Klein Hove lag.
 

Langekamp

Google Maps
Een delingsakte uit 1605 noemt land genaamd den Hontsboeckel aent Loe, de Lange Camp en het wyhe erff, schietend aan het broek. In 1618 verkocht Willem Engelen met toestemming van zijn vrouw Lisken ongeveer 2 morgen land te Belffen gelegen, genaamd de Langen Kamp, tussen de Heerstraet en Johan Hanen, met de korte zijden grenzend aan het Crutzstraetgen en Derick Willemsen, voor een bedrag van 296 gulden aan Wilhelm den Muller en Beelken, echtelieden.
 

LANGEWEG

Google Maps
 
 

LEEMHORST

Google Maps

 

Ing. Frans Engelen: Bruinkool-ontginning op de grens van Belfeld en Tegelen. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 6 (1986).

 

Leemkamp

Google Maps

Dit toponiem is in de oudste vormen vooral overleverd als aliasnaam. Zo zien we in 1651 het huwelijk van Jan in den Pas en Meicken in den Leijmkamp. Op 18 mei 1663 trouwde Henricus Peters in Belfeld met Leonarda op den Leimkamp. In 1668 overleed Ruth im Leimkampff.

De OAT van rond 1842 noteert de naam Leemskamp voor de percelen A 663 t/m 666 en D 90 t/m 96. Dit gebied was toen onbebouwd.

Leemweg

Google Maps
 

Leistgensweg

Google Maps

Op 2 april 1620 verkocht Adam Schloun de Groeten Kamp, gelegen tussen de Douffes Kamp, This Stroucken en de Leistgensweg, aan Wilhelm Thrinens in gen Loe en Jacoba, echtelieden. Jan Hermens en zijn vrouw Geertien verkochten in 1668 akkerland in het Loijervelt aan de Lestienswegh gelegen tussen Thonis Lenssen en Peeter Trines, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Jacob Schuers en de Lestienswegh, aan Dierck Peeters.
In 1731 verkocht Maria Joosten, weduwe van de schepen Willem Gerardts, akkerland te Belfelt in het Leuijer veldt nabij Leijstenswegh gelegen.
In 1759 verkochten Hendrik Weemers en Wilhelmina Janssen land tussen Poulus Gerets en Leijstenswegh gelegen.
De OAT van het kadaster noteert de percelen A 94 en verder als 'Tusschen de veestraat en den leegsen weg'.

 

Leonardushoeve, Sint

Google Maps
Foto: Loe GiesenNico H. Douben: "Rimmetiek"-heilige ging de zolder op. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 4 (1984).
 

LEIJGRAAF

Google Maps

In het beleid van 1696 lezen we: "Noch bevonden dat den Leijgraeve tegens d'erve van Geercken Wolffers niet geveeght nochte gediept is."

Tijdens het voogdgeding van 1733 klaagden Wulm Smeets en Peter Wolters dat ze bij het laatste beleid waren aangeklaagd vanwege de weg aen de waeter kalle ofte waeterloop aen gen Loo. Volgens hen zou deze weg een openbare weg zijn en waren ze niet verplicht om de weg te onderhouden.

 

LEIJGRAAFWEG

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

Lennardskampje

Google Maps
Rond 1610 deed Lijs Mentz ten behoeve van haar kinderen Rutt en Mercken afstand van haar vruchtgebruiksrechten op ½ morgen land in den Loer Veldt tussen Lenartzkempken en Pauken gelegen. Rutt en Mercken Mentz droegen dit land vervolgens over aan Jacob den Schroer en Mercken.
 

Lintgenshof

Google Maps

Zie proces Hinssen 1549

 

LOERDIJK, AAN DE

Google Maps

In 1757 verkochten Peter Noten en zijn vrouw Elisabeth Schoemakers een bemd gelegen aan de Loer Dijck oftewel Schaepsdijck te Belfelt tussen de erfgenamen Peter Boots en Conrardus Peters aan Willem Mengels en diens vrouw Geertruij Peters. Jan Joosten ruilde in 1766 een bemd op de Loordijck gelegen tegen land elders. Een jaar later verkocht Jacobus Janssen, weduwnaar zonder kinderen, zijn bemd aan de Loor Dijck.

De OAT van rond 1842 gebruikt de naam Loerdijk en Aan den Loerdijk voor de percelen B 87 t/m 156. Deze percelen bestonden vooral uit hooiland, hakhout en moeras.

 

Looerveld

Google Maps
Zie: Gelooerveld.

 

 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015