Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Zand, goed in het

Google Maps

Rond 1610 deed Welken Emontz ten behoeve van haar kinderen Eemondt, Threinen en Anne afstand van haar vruchtgebruiksrechten op het goed In gen Sande aan gen Loe gelegen, dat zij samen met haar echtgenoot had aangekocht van Fulling an gen Broeck. Eemondt, Thrijne en Anna droegen het goed vervolgens over aan hun halfbroer Johan Ehemontz en Threine. Ongeveer gelijktijdig droeg Lenartgen Brel met toestemming van zijn vrouw Tharine hun 1/3 deel van het goed In den Sandt naast het goed An gen Endt gelegen, over aan Johan Emontz en zijn vrouw.

In 1713 werd een verklaring afgelegd door J. van der Mersche en zijn vrouw M.C. Bucken. Omdat de juffrouw M.A. van Afferden en haar broer S. van Afferden de goedheid hadden gehad om hun goederen genaamd de Crouwel en de Cockersen Hoven onder Sevenum in het ambt Kessel gelegen te verborgen aan hun schoonzoon Antonius F. van de Riet en Sibilla Elysabeth van der Merssche, stelden de oorkonders als tegenborg hun drie bouwhoven genaamd de Winckelhoff, de Hoff in gen Sant en de Hof de Nieuwe Erven genaamd, alle drie onder Belfelt in het ambt Montfort gelegen, om daarop indien nodig verhaal te mogen nemen.
In 1745 verklaarde Peter Smiets dat hij al zijn rechten op de goederen te Belfelt gelegen, de Nieuw Erff genaamd, alsmede de landerijen in het Sant, samen groot ongeveer 16 morgen, zoals hij deze had aangekocht van Wilhelm Adriaen de Freneau, raad van het Hof van Gelderland, en Maria Anna van Afferden, echtelieden, en zoals genoemde De Freneau deze had ontvangen van de weduwe van wijlen de schepen en rentmeester Johan van der Merssen zoals nader vermeld in de koopakte door De Freneau gegeven aan Peter Smiets, had verkocht aan Willem Smiets en Anna Haenen.

 

Zandbergen, de

Google Maps

In 1759 verkochten Hendrik Weemers en Wilhelmina Janssen houtgewas tussen de weg van het Lohe naar de Boelenbergh en de Sandtbergen gelegen.

Sjeng Geurts: "De Belvendse zank". In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 11 (1991).

 

Zandkamp

Google Maps

In 1719 verpandden Jan Engelen en Barbara Waghens land op de Santcamp gelegen.

In de OAT van het kadaster van 1843 zien we de benaming Zandkamp voor de percelen A 501 t/m 513.

 

ZANDSTRAAT

Google Maps
 
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015