KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1760-1769

laatst opgeslagen: woensdag 24 april 2024 CTRL+F = zoeken

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1760

2 januari 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Theodorus Heijnen [en Gertrudis Schreurs, beiden geh. Swalmen 7-5-1744].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16.

 

3 januari 1760

BEESEL - Overleden: Wouterus Poulisse [Wolterus Paulissen], weduwnaar [van Aldegondis Tosquin, geh. Buggenum 9-1-1738, overl. Beesel 7-8-1757].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 233.

 

6 januari 1760

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Stevens [ged. Haelen 16-10-1729, overl. Neer 23-6-1776, oud 46 jaar, zn. van Adamus Stevens en Ida Haewinkels 23-11-1728] en Margareta Knippenberg [Knippenbergh, ged. Belfeld 8-10-1737, overl. Heel 15-4-1796, oud 58 jaar, dr. van Conrard Knippenberg en Anna Driessen 23-4-1730; zij hertr. Roggel 20-1-1777 / Neer 22-1-1777 met Jacobus Schrijnewerckers]. Getuigen: Hendricus Knippenberg en Joannes Muters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197; idem Martinus te Neer.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Stevens, ged. Neer 30-1-1761 (get. Conrardus Knippenbergh en Ludovicus Verhaegh), overl. Haelen 27-8-1827. Tr. Haelen 10-5-1785 met Hendrik Rensing.

2. Andreas Stevens, ged. Neer 2-12-1762 (get. Cornelius Stevens en Anna Driesens), vermoedelijk jong overl.

3. Gertrudis Stevens, geb. en ged. Neer 8-1-1764 (get. Joannes Heggers en Barbara Tijssen), overl. Haelen 3-5-1807. Tr. Heel 18-4-1792 met Franciscus Schreurs.

4. Anna Catharina Stevens, geb. en ged. Neer 31-10-1766 (get. Renerus Knippenbergh en Maria Janssen), vermoedelijk jong overl.

5. Ida Stevens, geb. en ged. Neer 14-4-1770 (get. Henricus Quicken en Anna Maria Elisabeth Knippenbergh), overl. Buggenum 7-5-1805. Tr. Heel 21-10-1792 met Antonius Cornelissen.

6. Adamus Stevens, ged. Neer 10-10-1772 (get. Franciscus Knippenbergh en Christina op t Root; volgens deze akte zijn de ouders gehuwd te Helden), ongehuwd overl. Haelen 15-12-1825, oud 54 jaar.

7. Andreas Stevens, ged. Neer 31-8-1775 (get. Hendricus van der Velden en Agnes Gerardts namens Margarita Knippenbergh; volgens deze doopakte zijn de ouders gehuwd te Helden). Tr. Panheel 17-7-1803 met Henritte Nieskens.

De doopakten in de DTB-registers van Neer bevestigen expliciet de ouders en geboorteplaats van bruid en bruidegom. Voor enkele doopgetuigen vergelijk het huwelijk van 12-5-17121.

 

8 januari 1760

BEESEL - Overleden: Maria Dings, weduwe [waarsch. Maria Lamers, wed. van Henricus Dings, geh. Beesel 7-4-1728, overl. ... voor 1750].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 233. Vgl. 7-10-1755.

 

8 januari 1760

ROERMOND - Gehuwd: Hubertus Willems [Wulms, overl. Roermond 3-12-1786] en Catharina Schouenbergh [Schouvenberg, Schouwenberg, overl. Roermond 19-1-1787], wonend te Swalmen.

GA Roermond, DTB-registers.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Roermond of Swalmen.

 

9 januari 1760

BEESEL - Overleden: Conrardus Groene [ged. Kessel 19-3-1712, zn. van Marcellus Groenen en Judith Janssen; wedn. van 1) Anna Gielkens, geh. Swalmen 26-7-1735, overl. Beesel 6-5-1739; 2) Beatrix Lamers, geh. Beesel 26-7-1739, overl. ald. 24-8-1754] echtgenoot van Getrudis van Dael [geh. Beesel 6-10-1754, overl. ald. 10-2-1779].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 233.

 

12 januari 1760

binnen Ruremonde

BEESEL ‑ Verpanding huis en hof.

Gisbert Schoolmeesters en Geertruijdt Stevens verklaren dat zij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% en een opzegtermijn van een half jaar, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op 12 januari 1761, hebben geleend van Wilhelm de Veth, burger en koopman te Ruremonde en diens echtgenote Maria Josepha Gelauw, met als onderpand:

- hun huis te Besel gelegen tussen Albertus Meuters en Francis Mooren, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de kerk van Besel (smabers-2/178);

- 1 morgen akkerland in de Schoolt gelegen tussen Wilhelmus Trinis en Albertus Meuters (smabers-3/232);

- 1 morgen op de Minacker gelegen tussen Aret Lamers en Albertus Meuters;

- ongeveer 1 morgen op den Ouden Wydemhof gelegen tussen Albertus Meuter en Lamert Lamers (smabers-8/100);

- morgen op het Lichtenvelt gelegen naast Albertus Meuters (smabers-8/191);

- morgen op den Spick gelegen tussen Albertus Meuters en Peter Trinis (smabers-2/156?);

- 1 morgen achter het huis gelegen tussen Albertus Meuters en de erfgenamen Schutgens;

- morgen op den Weijacker gelegen tussen Albertus Meuters en Gerart Beckers;

- morgen grasgewas in de Raijer Bemden gelegen naast Albertus Meuters (smabers-6/45).

Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke verpanding. Getuige: J.M. Lambertz.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 104-106; met eenvoudige handmerken van beide oorkonders.

Voor gerechtelijke verpanding zie 21-1-1760. Voor executoriale verkoop zie 7-2-1774.

 

13 januari 1760

BEESEL - Overleden: Helena Luttels, weduwe [van 1) Jacobus Reuvers, geh. Beesel 6-8-1730, begr. ald. 22-12-1742; 2) Antonius van Cruchten, geh. Beesel 30-4-1743, begr. ald. 17-1-1757].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 233.

 

14 januari 1760

BEESEL - Overleden: Getrudis van Dael [verm. dr. van Joannes van Dael en Agnes Elles; verm. wed. van Cornelius Janssen, geh. Beesel 26-1-1736, overl. ald. 5-2-1754], weduwe [van Conrardus Groene, geh. Beesel 6-10-1754, begr. ald. 9-1-1760].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 233.

 

14 en 15 januari 1760

BEESEL - Voogdij.

Ten overstaan van Daniel Mooren bij afwezigheid van de landscholtis, en G. Janssen en J.A. Gielen, schepenen, worden Hend. Laemerts en Cornelis Jacobs bedigd als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Coen Groenen en diens eerste huisvrouw Beatrix Laemerts.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34.

 

15 januari 1760

BEESEL - Voogdij.

Ten overstaan van Daniel Mooren bij afwezigheid van de landscholtis, en G. Janssen en J.A. Gielen, schepenen, worden Hendrick Hendricks en Goert van Dael bedigd als voogden van het minderjarig kind van wijlen Nilis Janssen en diens huisvrouw Geertruij van Dael.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34.

 

21 januari 1760

BEESEL ‑ Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van J.F. Lindtgen, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, G. Janssen en J.A. Geelen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Gisbert Schoolmeesters en Geertruijdt Stevens de in de akte d.d. 12 januari 1760 [zie aldaar] genoemde onderpanden over aan Johannes Wilhelmus Rutten namens Wilhelm de Veth c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 106-107.

 

21 januari 1760

SWALMEN - Gehuwd: Georgius Keijsers [gerechtsbode, begr. Swalmen 20-3-1767; wedn. van 1) Maria Salome Janssens, geh. Swalmen 26-7-1718, begr. ald. 26-7-1733; 2) Elisabetha Goltsteen, geh. Swalmen 29-7-1736, begr. ald. 28-1-1759] en Judith Beeck [begr. Swalmen 23-10-1764; verm. wed. van Conrardus Coenen, geh. Swalmen 9-10-1735, begr. ald. 11-3-1755]. Getuigen: Ludovicus Scrijnewerckers en Gerardus Heijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 88 (RAL 83).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

24 januari 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Wilhelmus Bongaerts [en Cornelia Mevissen beiden geh. Swalmen 12-1-1750].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16.

 

25 januari 1760

BELFELD - Overleden: Aldegunda Vullings [verm. dr. van Joannes Vullings en Helena aen gen New Erf; wed. van Willem Jaenssen alias Broexs, geh. Belfeld 18-2-1703, overl. ald. 5-9-1749].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

7 februari 1760

SWALMEN - Overdracht obligatie ten laste van de gemeente Swalmen.

De religieuzen Ursulinen dragen een obligatie d.d. 15 juni 1647 groot 400 pattacons ten behoeve van de echtelieden Henrick van Dursdall en Ermgard van Holthuijsen en ten laste van de gemeente Swalmen, inclusief transfixen d.d. 7 september 1650 en 20 juni 1689, over aan Maria van Baexen, weduwe van Peter Wijnen.

Vermeld in een latere akte d.d. 27-5-1768 (zie aldaar).

 

8 februari 1760

TEGELEN ‑ Belasting van het huis Holtmeulen c.a. met 4.000 gulden Hollands ten behoeve van de gebroeders baronnen Van Tengnagel.

RA Gelderland, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 229, fol. 199vs-201.

Afgelost 22-8-1791 door Vos de Wael.

 

9 februari 1760

SWALMEN - Begraven: eerwaarde heer J.A. Bosman [Joannes Assuerus], pastoor van Swalmen (en deken van het disctict Montfort?).

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

9 februari 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Hendericus Hawinckels.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

15 februari 1760

BEESEL - Verpanding obligatie.

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van burgemeester Geurts en ten laste van de kinderen Cruijsbergh, groot 50 pattacons, waarbij deze hun gedeelte in de schuldbrief ten laste van de gemeente, groot 50 pattacons, als onderpand stellen.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 120; 1 stuk.

 

15 februari 1760

BEESEL - Overleden: Wendelina van Homoet [ged. Beesel 16-6-1721, dr. van Hubertus van Hoemoet en Mechtildis Janssen], echtgenote van Wilhelmus Jansen [geh. Beesel 4-6-1748; hij hertr. Beesel 8-6-1760 met Margaretha Thijssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 233.

 

26 februari 1760

SWALMEN - Verpanding huisplaats met nog te bouwen huis en landerijen.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendricks, scholtis, Hermen Ramaeckers en Johannes Mewissen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Mons Timmermans en Anna Naus dat zij een bedrag van 50 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 26 februari 1761 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Jacobus Snabels en Anna Catharina Peeters, ook echtelieden, met als onderpand:

- 1 morgen 'daer hun huys sal op comen te staen', met de korte zijden grenzend aan de Venlosche Baene en op de openbare Herstraete;

- 1 morgen op de Heytwegh gelegen naast de heer Daermans;

- morgen op de Reubenbergh gelegen;

- en morgen op de Weert gelegen tussen de erfgenamen van Lijsbet Naus.

De medeschepen Matthijs Bongaerts wordt namens Jacobus Snabels in de onderpanden gerfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 355-357.

 

8 maart 1760

SWALMEN - Verkoop Biesweerd.

Magdalena Toussaint, weduwe Fabritius, bijgestaan door de procureur Dionisij als haar daartoe gekozen voogd, verklaart dat zij ongeveer 2 bunder of 'soo genoembde twee lothen' in de Biestert onder Asselt gelegen, 'alternative met de andere deelhebbers alle jaeren om te leggen soo ende gelijck haere moeder saliger juffrouwe Maria Kels, weduwe van wijlen seigneur Nicolaus Toussaint dit parceel bij vercoop ende transport onder den 21 8ber 1719 aengecocht ende vercregen van de vrouwe weduwe d'Everaerdt', belast met 200 pattacons ten behoeve van de raad Zegers van Loon welke zullen worden gekort aan de koopsom van 330 pattacons, heeft verkocht aan Johan Godefriedt van Wevelinckhoven en Maria Agnes de Winckel, echtelieden, lijcoop, armengeld en kosten van de overdracht ten laste van de aankopers. Tevens machtigt zij toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 364-366?

CONTROLEREN. Voor aankoop zie 31[sic]-10-1719, voor overdracht zie 11-3-1760.

 

11 maart 1760

SWALMEN - Overdracht delen Biesweerd.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendricx, scholtis, Hermen Raemaeckers en Cornelis van Keeken, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt de gerechtsbode Jurgen Kyiser, als gevolmachtigde aan toonder namens de weduwe Fabritius daartoe bijgestaan door de procureur Dionisij als haar daartoe gekozen voogd d.d. 8 maart 1760 [zie aldaar], ongeveer 2 bunder 'ofte soo genoemde twee lothen' in de Biester onder Asselt gelegen, zijnde allodiaal goed belast met 200 pattacons ten behoeve van de raad Zegers, voor een bedrag van 330 pattacons over aan de commissaris Johan Godefroid van Wevelinckhoven en Maria Agnes de Winckel, echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

- Met aantekening van 11 maart 1760 dat de gerechtsbode Jurgen Kyiser op verzoek van de schatheffer Aret Smeets, de juffrouw Hendrickx en de schepen Jan Verheggen arrest heeft laten aantekenen op de kooppenningen van de aankoop van deze twee loten en dit arrest door hem is aangezegd bij Van Wevelinckhoven.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 363-364.

 

11 maart 1760

Vermelding van N.J. Hendrixs, schout van Swalmen, met betrekking tot een proces tegen Peter Peters, Wilhelm Alberts, Joes Weers en Peter Evers, naar aanleiding van een vonnis van 11 maart 1760.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 180, fol. 85.

 

15 maart 1760

SWALMEN - Benoeming van Herman Hermans als schepen te Swalmen en Asselt, na overlijden van Joachim op den Camp.

"Wij Sophia vrouwe douariere van Hoensbroeck geboorne rijckxgravinne van Schnborn, baronesse van Ruijnen et Bellinghoven etc., erfmarschalkinne des vorstendombs Gelre ende der graefschap Zutphen, vrouwe van Haffen ende Mehr, Afferden, Blijenbeek, Swalmen ende Asselt, etc. etc. etc. doen condt te weten, dat bij afsterven van Joachim op den Camp, in onsen allodialen gerichte van Swalmen ende Asselt, sijnde comen te vaceeren eene schepensplaetse, wij tot remplacement van dyen hebben gecommitteert ende aengestelt, gelijck wij committeeren ende aenstellen mits desen tot schepen van onsen voorn. gerichte den persoone van Herman Hermans, als daer toe nut ende bequaem, authoriserende ten effecte van dyen onsen scholtis aldaer, om den eede volgens de lantrechten daer toe staende, in onsen naeme van den selven af te nemen, alsmede den geenen gepreschribeert bij het placcaert van den 12 january 1746 waer onder den selven sal hebben te sweeren ende te behouden, dat hij om den voorss. staeth ende officie te becomen, ofte ter dyer oorsaecke geen gelt noch eenige andere dingen, niemanden geboden, belooft noch gegeven en heeft, noch doen bieden, beloven, noch geven, noch geven en sal, wy en dat het oock zije, directelijck noch indirectelijck, noch andersints in eeniger manieren, behalven het geene men gewoonelijck is te geven voor de expeditie ende depesches, sulcx geschiedt, belast alle ende een jeder den geseyden Herman Hermans voor schepen van onsen voorn. gerichte van Swalmen ende Asselt te erkennen, ende aen denselven te doen genieten de gewoonelijcke eere ende emolumenten daertoe staende, aldus gegeven op onsen adelijcken huyse Hillenraedt den 15 meert 1760 - was onderteekent - S. marquise de Hoensbroeck ne comtesse de Schnborn - ter sijden stont een cachet gedruckt in swarten lack.

Op heden den 22 april 1760 heeft Herman Hermans den schepenseedt ende dyen geprescribeert bij het placcaert van den 12 january 1746 in handen van den heere scholtis uytgeswooren, actum Swalmen op dato als boven - onder stont - mij present - ende was geteekent - H.A. Geelen, secretaris - geaccordeert bij mij H.A. Geelen, secretaris.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 1, fol. 8vs-9.

 

20 maart 1760

SWALMEN - Begraven: Mathias Peeters [mogelijk ged. Swalmen 20-1-1687 als zn. van Henricus Peters en Helena Hendrix; wedn. van Mechtildis Tessers, geh. Asselt 22-11-1712, begr. ald. 28-11-1747], 'sepultus in Asselt'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

20 maart 1760

ASSELT - Begraven: Mathijas Peters [verm. wedn. van Mechtildis Tessers, geh. Asselt 22-11-1712, begr. ald. 28-11-1747].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 121.

 

20 maart 1760

Zie 29 mei 1760.

 

21 maart 1760

SWALMEN ‑ Gegevens betreffende Bernardts inzake oktrooi betreffende de hof te Wijlre onder Swalmen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 175, fol. 156. Zie 3-12-1753 en 10-5-1766.

 

21 maart 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Maes Janissen [zie beide huwelijken 27-4-1741].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

vr 24 maart 1760, z.d.

VELDEN - Verzoekschrift van Everdt Verstegh, inwoner van Velden, aan het gericht van Besel en Belfelt. Supplicant heeft vandaag rekening afgelegd van de minderjarige kinderen van Hend. Versteegh en Getruijders [sic] Faesen, beiden overleden. Omdat alle resterende goederen onder de gemeente Velden zijn gelegen, verzoekt Verstegh ontslag van genoemde voogdij.

Met apostille d.d. 24 maart 1760, waarbij het gericht Evert Stegher [sic] van de voogdij ontslaat.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34. Ondertekend door Evert Steghes.

 

24 maart 1760

BEESEL EN BELFELD ‑ Verantwoording voogdij.

G. Janssen, C. Geerits, J.A. Gielen en J. Schreurs, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren inzake de voogdij van de kinderen van H. Versteeg als volgt:

de uitgaven bedragen 451 gulden 3 stuiver, de inkomsten 434 gulden 7 stuiver, zodat de resterende schuld 16 gulden 16 stuiver bedraagt. De gerechtskosten bedragen 5 gulden 13 stuiver, waardoor de totale schuld 22 gulden 10 stuiver licht bedraagt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 197.

 

24 maart 1760

BEESEL ‑ Volmacht.

Jenken Boengers machtigt haar echtgenoot Dreijs Jaensen tot de overdracht van 3 vierdel plaats akkerland gelegen in de Schoelt aan Engelbert Stoecks.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 83; met eenvoudig handmerk van Jenken Boengers.

 

24 maart 1760

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Lindtgen, Geurt Sloesen en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart Drees Janssens, mede daartoe gevolmachtigd door zijn vrouw Jenneke Bongaerts d.d. 24 maart 1760 [zie aldaar], dat zij 3 vierdel plaats akkerland in de Schoeldt gelegen tussen de weduwe Niemans en de erfgenamen Windel Clerx voor een bedrag van 19 pattacons 5 schelling hebben overgedragen aan schatheffer Engelbert Stox namens de heer Swinckels en diens huidige echtgenote, beiden woonachtig te Venlo. De kosten van overdracht komen ten laste van de verkopers en de kosten van lijkoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 82-83.

Vgl. smaberskaart 3/166.

 

26 maart 1760

SWALMEN ‑ Verpanding Wielerhof.

P.H. Timmermans als gevolmachtigde van Joannes Ambrosius Bernardts de Boeningen verklaart dat laatstgenoemde nog 1000 pattacons schuldig is aan het klooster Marienwehe te Roermond, waarvoor hij de hof te Wylre onder Swalmen als onderpand heeft gesteld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 229, fol. 204vs-205. Zie 2-4-1754 en 10-5-1766.

 

27 maart 1760

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Obligatie.

Geurt Slabbers en Hendrin Geubbels bekennen dat zij een bedrag van 8 rijksdaalder schuldig zijn aan de eerwaarde heer Brammerts, rector van het klooster Maria Weijde te Venlo, namens dit klooster, waarvoor zij krachtens octrooi van het huis Hillenraedt d.d. 27-3-1760 als onderpand stellen een stukje land, stamgoed van voornoemd huis, belast met jaarlijks 6 kop haver en een hoen aan het huis Hillenraedt en jaarlijks een hoen aan de landrentmeester, groot circa morgen met het houtgewas daaromheen, met twee zijden aan de boomgaard van en tegenover de hof van genoemde religieuzen, en de twee andere zijden tegen de openbare weg en de veldweg.

Getuigen: H. Raemakers en A. Smeets.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75; gecollationeerd afschrift door J. van Oeijen, secretaris.

Met octrooi in afschrift, afgegeven door Joannes Nicolaus Jacobi, wegens een perceeltje groot morgen, genaamd Plaggen, afkomstig van Thijs Wellen.

 

maart 1760

BEESEL - Overleden: Joannes Jansen, schepen, echtgenoot van Getrudis Emonts [geh. Asselt 27-8-1729, overl. Beesel 19-8-1786].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

 

maart 1760

BEESEL - Overleden: Joannes Hemis [mogelijk ged. Beesel 27-2-1738 als zn. van Petrus Heimes en Maria Janssen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

 

maart 1760

BEESEL - Overleden: Joannes Bongers [ged. Beesel 23-3-1723, zn. van Joannes Bongers en Joanna Plumers], echtgenoot van Margareta Werens [geh. Beesel 6-6-1751, overl. ald. 17-1-1762; zij hertr. Beesel 27-11-1760 met Wilhelmus Croonen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

 

8 april 1760

BELFELD - Overleden: Willemina Steegen [ged. Belfeld 5-6-1711, dr. van Joannes aen der Steegen en Anna Seijben; echtg. van Henricus Willems, geh. Belfeld 15-10-1745, begr. Beesel juli 1782; hij hertr. Belfeld 1-2-1761 met Christina Bollen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

1 april 1760

SWALMEN - Begraven: Henderina Gubbels [ged. Swalmen 24-3-1715, dr. van Joannes Gubbels en Petronella Custers; wed. van Matthias Wellen, geh. Swalmen 4-6-1739, begr. ald. 13-8-1747], echtgenote van Gerardus Slabbers [geh. Swalmen 11-1-1748, overl. ald. 16-4-1772].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

18 april 1760

BELFELD - Gehuwd: Hermanus Nijssen [ged. Beesel 27-3-1731, overl. Beegden 3-12-1801, volgens aangifte oud 64 jaar, zn. van Hermanus Nijssen en Gebelia Trines; hij hertr. Beegden 15-7-1788 met Elisabetha Knippenberg] en Margareta Oelders [Alers, Olders, Olers, Ollers, ged. Belfeld 29-1-1733, overl. Beesel 29-11-1787, dr. van wijlen Renerus Allarts en Helena Gerets 1-10-1731]. Getuigen: Hermanus Newmans en Maria Oelders.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139.

Uit dit huwelijk:

1. Girtrudis Nijssen, geb. en ged. Belfeld 12-8-1762 (get. Joannes Joesten en Helehna Geredts; dr. van Hermanus x Margareta Oelders), overl. ald. 20-2-1764.

2. Renerus Nijssen, geb. en ged. Belfeld 6-9-1764 (get. Gerardus Oelders en Margareta Nijssen; zn. van Hermanus x Margareta Oelders), jong overl.

3. Renerus Nijssen, geb. en ged. Belfeld 10-1-1766 (get. Gerardus Oelders en Joanna Schlabbers; zn. van Hermanus x Margarehta Oelders).

4. Hermanus Nijsen, ged. Beesel 29-4-1768 (get. Lambertus Trijnes en Maria Ollers).

5. Gertrudis Nijssen, ged. Beesel 18-4-1771 (get. Arnoldus Olers en Gudula Nijssen).

6. Wilhelmus Nijssen, ged. Beesel 19-12-1773 (get. Henricus Reijnders en Joanna Alers; achternaam moeder: Alers), jeneberstoker 1802, overl. Nunhem 13-7-1832. Tr. Neer 13-5-1802 met Helena van Helden.

 

18 april 1760

ROERMOND ‑ Overleden: Ida Catharina Thijssen, echtgenote van Gerardus Slotmaeckers. Overleden aan de Bergstraat te Roermond, begraven 20 april 1760 in de kerk, dicht bij het doopvont.

GA Roermond, Registers DHO; voor relatie tot Beesel zie 5-7-1745.

 

21 april 1760

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van J.F. Lindtgen, licentiaat in de rechten en lanscholtis van het ambt Montfort, Daniel Mooren en Peter van den Broek, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Mewis Snijders ongeveer 1 morgen akkerland aan de Eijffel gelegen tussen de momboir Van Dungen en de erfgenamen van Willem Laaren, met een korte zijde grenzend aan de Cluytjensweg, voor een bedrag van 19 pattacon 8 schelling brabants over aan schatheffer Engelbert Stocks namens het echtpaar Swinckels wonend te Venlo, kosten van overdracht, lijcoop, armen‑ en godsgeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 99.

 

22 april 1760

SWALMEN - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickxs, scholtis, Hermen Ramaeckers en Jan Verheggen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent de weduwe Hendrick Joosten met toestemming van haar kinderen dat zij krachtens obligatie d.d. 20 mei 1754 een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 20 mei 1761 en losbaar in termijnen van 50 en 25 gulden met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van de weduwe Johannes Hooghstraeten met als onderpand ongeveer bunder akkerland op de Boeckkoull gelegen achter het huis, hof en boomgaard van voornoemde weduwe Joosten, tussen Johannes Obers en Jochim Meerts. Cornelis Pijpers wordt namens zijn moeder [sic; moet zijn: schoonmoeder] in de onderpanden gerfd, de medeschepen Matthijs Bongaerts namens de weduwe Hendrick Joosten daarvan onterfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 358-359. Laatste cijfer jaartal obligatie slecht leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk staat er 1759.

 

24 april 1760

BELFELD - Overleden: Anna Schmeets [echtg. van Godefridus Stroucken, geh. Belfeld 20-2-1748; hij hertr. Belfeld 3-11-1761 met Elisabetha Bisschops].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

24 april 1760

SWALMEN - Begraven: Maria van Kessel [alias Maesen], echtgenote van Hendericus Everts [geh. ... vr 19-8-1719, begr. Swalmen 14-3-1762].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

28 april 1760

Zie 2 juni 1760 en 30 mei 1760.

 

april 1760

BEESEL - Overleden: Maria Bongers, weduwe [mogelijk van Joannes Lenaerts, overl. Beesel 6-3-1739].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

 

4 mei 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Jacobus Wijnants [en Joanna Ramaeckers, beiden geh. Swalmen 8-2-1748].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

(vr 18) mei 1760

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Lamers, echtgenoot van Margareta Smets [geh. Beesel 30-11-1758].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

 

18 mei 1760

BEESEL - Overleden: Elisabet Rutten [ged. Beesel 11-12-1741, dr. van Rutger Rutten en Margaretha Nijssen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

29 mei 1760 en 31 mei 1760

ondertekent tot Ruremonde en 29 mey 1760 ende tot Venlo den 31 mey 1760

ROERMOND / VENLO ‑ Verkoop hoeve de Schei.

- Joannes Matthias Daermans, scholtis van Swalmen en secretaris van de Ridderschap van het Overkwartier van Gelderland, mede als gevolmachtigde van zijn dochter Anna Aldegonda Daermans, gehuwd met Joannes Andreas Landtsman, krachtens volmacht d.d. 9 februari 1759 te Maestricht verleend;

en de erfgenamen van wijlen Franciscus Gerardus Slotmaekers, namelijk de meerderjarige zussen

- Maria Joanna Slotmaekers;

- Maria Elisabeth Slotmaekers;

- Maria Helena Slotmaekers;

- en Maria Theresia Slotmaekers,

bijgestaan door de advokaat en schepen Timmermans als hun gekozen voogd,

verklaren dat zij hun hof genaamd In gen Scheijdel c.a. met weiden en akkerlanden zoals in deze onder Besel in het ambt Montfort is gelegen, groot ongeveer 45 morgen, waarvan 32 morgen en 27 roede leenroerig aan het Hof van Gelderland te Venlo, naar Gelderse rechten te verheergewaden met 15 goudgulden, krachtens octrooi d.d. 20 maart 1760 door dat Hof verleend, voor een bedrag van 400 pattacons hebben verkocht aan Mechtildis Vermaesen, weduwe van Hermanus Smitshuysen.

De goederen zijn belast met een jaarlijkse last van 2 vat haver aan het huis Kessel, alsook 2 3 oort op St.-Andries, verder vrij van lasten uitgezonderd tienden, schattingen en andere gemeentelijke belastingen.

Aangezien de verkopers 2 kapitalen van respektievelijk 200 en 50 [sic] pattacon d.d. 20 december 1679 en 20 maart 1713 hebben uitstaan, gevestigd op de gemeente Beesel, worden deze obligaties inclusief de daaruit voortvloeiende renten voor de nominale waarde van 700 [sic] pattacon mede overgedragen aan voornoemde aankopers.

De kosten van overdracht en leenverheffing van het leenroerige gedeelte van de goederen zullen gedeeld worden.

Ondertekend door J.M. Daermans q.q.; Maria Joanna Slotmaekers; Elisabeth Slotmaekers; Helena Catharina Slotmaekers; Theresia C. Slotmaekers; P.H. Timmermans q.q.; en de weduwe Smitshuijsen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 111-114.

Zie ook kwitantie d.d. 31-5-1760 en overdracht d.d. 21-7-1760.

 

30 mei 1760

tot Gelder

BELFELD ‑ Verkoop Kleine Hoeve.

Ten overstaan van Leonardus Drissen te Gelder (als getuige) verklaart borgemeester F.H. Petit dat hij zijn hof genaamd de Cleene Hoeve met huis en schuur, akkerland en bemden gelegen te Belfelt, belast met

- een jaarlijkse pacht van 3 malder rogge aan de erfgenamen van Barbara Alberts maar tegenwoordig vervangen door 5 pattacons 2 schelling, af te lossen zoals in de vorige overdrachtsakte vermeld;

- jaarlijks 1 hoen en oude groot;

- in geval van verkoop de 40e penning te betalen aan de Kruisheren te Ruremonde;

- en 1 stuiver Brabants [per oppervlakte-eenheid?] aan de Nassause Domeinen;

voor een bedrag van 1600 gulden Cleefs en 1 schildtpistoole als liefenis, uiterlijk te betalen vr 31 juli a.s., heeft verkocht aan Peter Driessen en diens echtgenote Catrinna Geerits volgens verdere voorwaarden vermeld in de voorlopige koopakte opgemaakt te Cleve d.d. 28 april 1760. De aankoper ontvangt alle pachten met ingang van 15 mei maar zal hiervoor vanaf dat moment tot 30 juni alle 'uitgelden' betalen. De Kruisheren te Roermond moeten voor de verkoop toestemming geven. De kosten van overdracht, lijcoop en armengeld komen ten laste van de aankoper.

De akte wordt in tweevoud opgemaakt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 108-109.

Voor een overzicht van overdrachten zie ook 29-11-1762.

 

30 mei 1760

Gelder

GELDERN / BELFELD ‑ Volmacht.

F.H. Petit machtigt schepen Coendert Geretz tot de overdracht van zijn hof genaamd de Cleene Hoeve aan Peter Driessen en Catriena Gerits ten overstaan van het gerecht van Besel, alles conform koopakte van heden 30 mei.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 111.

 

30 mei 1760

SWALMEN - Begraven: Maria Sijllen [Sillen, mogelijk dr. van Silvester Sillen en Joanna Nijssen], echtgenote van Joannes Willems [geh. Swalmen 26-11-1732, overl. ald. 24-11-1771].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16vs.

 

31 mei 1760

actum Venlo

VENLO / REUVER-LEEUWEN ‑ Kwitantie.

J.M. Daermans q.q. en Maria Joanna Slotmakers bekennen dat zij van de weduwe Smitshuijsen een bedrag van 400 specie pattacons hebben ontvangen in mindering van de in de akte van 29 mei 1760 overeengekomen koopsom van 1.100 pattacons.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38, fol. 114.

 

2 juni 1760

BELFELD ‑ Overdracht Kleine Hoeve.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Lindtgens, Gerardt Janssen en Jan Schreurs, schepenen van Besel en Belfelt, verkoopt medeschepen Coenrart Geerits als gevolmachtigde van borgemeester Petit de hof genaamd de Kleijn Hoeve met huis en schuur, akkerlanden en bemden gelegen te Belfelt, belast met

- een jaarlijkse pacht van 3 malder rogge aan de erfgenamen van Barbara Alberts maar tegenwoordig vervangen door 5 pattacons 2 schelling, af te lossen zoals in de vorige overdrachtsakte vermeld;

- jaarlijks 1 hoen en oude groot;

- in geval van verkoop de 40e penning te betalen aan de Kruisheren te Ruremonde;

- en 1 stuiver Brabants aan de Nassause Domeinen;

voor een bedrag van 1600 gulden Cleefs en 1 schiltpistoole als liefenis, uiterlijk te betalen vr 31 juli a.s., aan Peeter Driessen en diens echtgenote Catharina Geerits volgens verdere voorwaarden vermeld in de voorlopige koopakte van 28 april 1760 [zie aldaar]. De aankoper ontvangt alle pachten met ingang van 15 mei maar zal hiervoor vanaf dat moment de schattingen betalen. De Kruisheren te Roermond moeten voor de verkoop toestemming geven. De kosten van overdracht, lijcoop en armengeld komen ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38, fol. 107-107; ondertekend door J.A. Gielen, jongste schepen bij afwezigheid van de landschrijver. Zie 30-5-1760.

 

4 juni 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Maes Janissen [zie beide huwelijken 27-4-1741].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17.

 

5 juni 1760

BAARLO - Gehuwd: Petrus Gielen [Geelen, verm. zn. van Jan Gielen en Maria van de Schaffelt Baarlo 16-1-1710; hij hertr. Beesel 17-9-1775 met Joanna Janssen] en Mechtildis Sloosen [Mechel Slousen, ged. Beesel 23-2-1731, overl. ald. ..-4-1771, dr. van Godefridus Slousen en Anna Quijten 17-11-1728]. Getuigen: Godefridus Gielen en Cornelia Beurskens.

DTB-registers St.-Petrusparochie Baarlo.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Joanna Geelen, ged. Baarlo 13-1-1761 (get. Gerardus Slousen vervangen door Mathias Janssen en Maria van de Schaefel; dr. van Petrus x Mechtildis Slousen).

2. Joannes Geelen, ged. Baarlo 20-8-1762 (get. Goswinus Geelen vervangen door Mathias Janssen en Mechtildis Berghen vervangen door Margaretha Janssen; zn. van Petrus x Mechtildis Schluijsen).

3. Henricus Geelen, ged. Baarlo 21-10-1764 (get. Joannes Geelen en Gertrudis Kessels / Catharina Smeets; zn. van Petrus x Mechtildis Slousen).

4. Hendricus Gelen, ged. Baarlo 19-9-1765 (get. Petrus Schloessen vervangen door Mathias Janssen en Lucia Linskens [gehuwd met Henricus Geelen]; zn. van Petrus x Mechtildis Schloesen).

5. Anna Maria Geelen, ged. Baarlo 18-11-1767 (get. Joannes Slousen vervangen door Mathias Janssen en Bertha Jacobs; dr. van Petrus x Mechtildis Slousen). Tr. Kessel 28-6-1803 met Anthon Reefs.

6. Gertrudis Gielen, ged. BEESEL 14-1-1771 (get. Henricus Slousen en Catharina Jansen voor Anna Elisabetha Louis).

 

8 juni 1760

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Jansen [wedn. van Wendelina van Hoogmoet, geh. Beesel 4-6-1748, begr. ald. 5-2-1760] en Margareta Tijssen. Getuigen: Joannes Muters en Michael Nijssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

 

8 juni 1760

BEESEL - Overleden: Conrardus Peters, echtgenoot van NN.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

12 juni 1760

SWALMEN - Begraven: [verm. Petrus Cuijfen, ged. Swalmen 30-4-1760] kind van Joannes Cuijfen [en Gertrudis Everts, beiden geh. Swalmen 27-5-1759].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17.

 

15 juni 1760

BELFELD - Overleden: Leonardus Wissels [Wussels, wedn. van Sofia Jansen alias Peen alias Sijben, overl. Belfeld 28-11-1754; echtg. van Hendrica Jacobs, overl. Belfeld 16-12-1791; zij hertr. Belfeld 3-2-1761 met Martinus Tielen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

17 juni 1760

SWALMEN - Begraven: Catharina Obers [ged. Swalmen 15-4-1696, dr. van Theodorus Obers en Amelia Coenen], weduwe van Joannes Hooghstraeten [geh. Swalmen 24-7-1729, begr. ald. 10-11-1747].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17.

 

18 juni 1760

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Naus [verm. ged. Swalmen 26-2-1731, zn. van Petrus Naus en Christina Spee; hij hertr. Swalmen 17-5-1764 met Sophia Tessers] en Dorothea Crijnen [Theodora Crijns, ged. Swalmen 20-9-1729, begr. ald. 17-10-1762, dr. van wijlen Godefridus Crijnen en Joanna op den Camp]. Getuigen: Arnoldus Kessels en Petrus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 88 (RAL 83).

Uit dit huwelijk geen kinderen. Hendrick Naus woonde in 1774 aan de Markt (smabers-11/283).

 

21 juni 1760

BELFELD - Overleden: Petronella Poel [wed. van Gerardus Heijnen, geh. Belfeld 1-8-1723, overl. ald. 25-5-1743].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

23 juni 1760

OFFENBEEK ‑ Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van J.F. Lindtgen, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, G. Janssen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart Hendrikus Tijssen, meerderjarige jongman, dat hij

- een huis, schuur en stallingen te Offenbek gelegen aan de heide tussen de erven van Lins Vosbeek en Poulus Smeets (smabers-10/223);

- en ongeveer 22 morgen akkerland en bemden bij dit huis behorend, gelegen in diverse percelen inclusief de daarop staande lasten;

voor een bedrag van 400 gulden Cleefs of 100 pattacons plus 3 korven met bijen heeft verkocht aan Tulmen Killaerts en diens echtgenote Helena Wilmsse.

De aankopers zullen de bezittingen met ingang van pasen aanstaande mogen aanvaarden, waarnaast de verkoper zich verplicht tot aan dat tijdstip geen hout te kappen maar wel de aanstaande oogst te genieten in ruil voor betaling van de lopende schat en achterstallige lasten of tijnsen.

De kosten van overdracht, lijcoop en armengeld komen ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 119.

 

z.d., vr 25 juni 1760

SWALMEN - Joannes Josephus Cox wordt pastoor te Swalmen. Eerste aantekeningen d.d. 25-6-1760 (dopen), 20-7-1760 (trouwen) en 16-7-1760 (overlijden).

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen.

 

vr 25 juni 1760

Z.P. - Gehuwd: Joannes Dietz en Maria Catharina Mullers.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Dietz, ged. Swalmen 25-6-1760 (get. Joannes Obers en Sophia Willems).

 

25 juni 1760

BELFELD - Gehuwd: Leonardus Poorten [ged. Bracht 20-7-1736, schepen, pottenbakker, overl. Belfeld 9-6-1791, zn. van Peter Terporten en Margaretha Heines] en Wilhelmina Mingels [ged. Belfeld 11-11-1739, overl. ald. 20-11-1779, dr. van Mattheus Mengels en Elisabetha Heldens]. Getuigen: Joannes Poorten en Cornelia Sours.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margarethe Terporten, ged. Bracht 14-5-1761 (get. Peter Terporten en Agnes Gerards), overl. Belfeld 24-1-1764.

2. Peter Terporten, ged. Bracht 28-4-1762 (get. Mathias Mingels, Peter Mingels en Gertrud Terporten).

3. Maria Elisabeht ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 6-2-1764 (get. Matthias Mingels en Girtrudis ter Poorten vervangen door Anna Geerets; dr. van Leonardus x Willemina Mingels). Tr. 1) Belfeld 3-11-1784 met Wilhelmus Keurstjens, overl. ald. 24-10-1795; Tr. 2) Belfeld 13-4-1796 met Joannes Busscheler.

4. Matthias ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 12-3-1765 (get. Petrus Mingels en Cristina Toophoeven; zn. van Leonardus x Willemina Mingels), overl. ald. 9-3-1767.

5. Anna Margareta ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 21-10-1766 (get. Joannes ter Poorten en Margaretha ter Poorten; dr. van Leonardus x Willemina Mingels), overl. ald. 29-10-1766.

6. Margaretha ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 24-3-1768 (get. Gerardus ter Poorten en Willemina Heldens vervangen door Agnes Gerets; dr. van Leonardus x Willemina Mingels).

7. Matthias ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 19-8-1769 (get. Wilhelmus Mingels en Anna Catharina Holtermans; zn. van Leonardus x Willemina Mingels), vermeld 15-3-1802.

8. Joannes ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 5-11-1770 (get. Petrus ter Poorten en Margaretha Mingels; zn. van Leonardus x Willemina Mingels), vermeld 15-3-1802. Tr. Heijthuijsen 28-11-1809 met Maria Gertrudis van den Eertwegh.

9. Petrus ter Porten, geb. en ged. Belfeld 19-2-1772 (get. Matthias ter Porten vervangen door Gerardus ter Porten en Maria Elisabeht Mingels; zn. van Leonardus x Willemina Mingels), overl. ald. 10-5-1772.

10. Mechtildis ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 2-11-1773 (get. Joannes Renerus Scholmeesters vervangen door weledele heer Carolus Georgius Coller en Joanna Trijnes; dr. van Leonardus x Willemina Mingels), woont 4-5-1790 te Venlo, overl. Belfeld 30-5-1795. Van haar een buitenechtelijke zoon Petrus Matthias, geb. Belfeld 1-2-1791.

11. Joanna ter Poorten, geb. 20-1-1775, ged. Belfeld 21-1-1775 (get. Jacobus Kessels en Maria Catharina Mingels; dr. van Leonardus x Willemina Mingels, 'nata est pridie').

12. Maria Agnes ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 28-6-1776 (get. Petrus Mingels en Barbara Kerstgens; dr. van Leonardus x Willemina Mingels), overl. ald. 18-8-1777.

13. Petrus Henricus ter Poorten, geb. en ged. Belfeld 8-10-1778 (get. Gerardus Gijtmans en Catharina Roesen; zn. van Leonardus x Willemina Mingels), overl. ald. 23-11-1778.

14. NN, dood geboren Belfeld 20-11-1779 tijdens de bevalling waarbij ook de moeder overleed, niet vermeld in doopregister.

Borgemeester Leenardus ter Poorten en Wilmijna Mengels kochten op 10-9-1767 land te Geloo, op 17-4-1769 land te Belfeld. Lennaert ter Poorten en Willemijna Mengels kochten op 10-2-1770 het latere Beelenhuis te Belfeld. Hun zonen Matthis en Jan verkochten het afgebrande gebouw op 15-3-1802 aan de erven Gerets. Aanvullende gegevens Bracht met dank aan Brigitte Tophofen.

 

26 juni 1760

BEESEL - Gehuwd: Petrus Bongers [Bongarts, ged. Beesel 3-3-1734, overl. ald. okt. 1766, zn. van Petrus Bongaerts en wijlen Cornelia Emets] en Joanna Laere [Laeren, ged. Beesel 19-6-1733, overl. ald. maart 1776, dr. van Wilhelmus Laeren en Agnetis Arets; zij hertr. Beesel 4-2-1767 met Joannes Slousen]. Getuigen: Jacobus Bongers en Joannes Muters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Hubertus Bongarts, ged. Beesel 12-4-1761 (get. Petrus Bongarts en Maria Laeren), verm. ongeh. overl. ald. 28-9-1779.

2. Agneta Bongarts, ged. Beesel 9-5-1763 (get. Gerit Gerits en Helena Bongers).

3. Wilhelmus Bongers, ged. Beesel 7-12-1764 (get. Jacobus Bongers en Joanna Bongers).

4. Cornelia Bongers, ged. Beesel 7-12-1764 (get. Hubertus Lamers en Joanna Albers).

 

27 juni 1760

ROERMOND ‑ Beslaglegging.

Op verzoek van de juffrouwen Slotmakers, mede als cessionarissen van de juffrouw A.B. Dispa, wordt de gerechtsbode Andreas Ancij geordonneerd beslag te leggen op:

- de achterstallige en nog te betalen huur van een huis op de markt gelegen, bewoond door de weduwe Keeren;

- de huur van het huis aan de Cruijsbroeders gelegen, welke jaarlijks wordt betaald door de peijborgemeester Luytgens;

- de rente van een kapitaal van 150 pattacons ten laste van M. Erix;

- de huur van de hof achter de Meelwaeghe gelegen, gehuurd door postmeester Van Wevelinchoven,

welke inkomsten allemaal toekomen aan de munitionaris F. Beaumont.

De beslaglegging vindt plaats wegens een schuld van 88 pattacons 2 schilling 4 stuiver wegens geleverde winkelwaren. De bode moet de beslaglegging bij raadsverwant Dispa en schatbeurder Crans, als aangestelde voogden van de kinderen Beaumont, aanzeggen om aanstaande maandag, 30 juni 1760, 's morgens om 10.00 uur op het raadhuis te verschijnen om de redenen van de beslaglegging aan te horen.

Met aantekening van Andreas Ancij dat de beslaglegging en aanzegging heeft plaatsgevonden. Het eerste arrest is aanvaard door de weduwe Keeren, het tweede bij afwezigheid van peijborgemeester Luytgens door de juffrouw Luytgens, het derde door M. Erix, het vierde door postmeester Van Wevelinckhoven. De ene aanzegging is aanvaard door raadsverwant Dispa en de andere bij afwezigheid van de schatbeurder door diens echtgenote.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 2785.

Een cessionaris is een verkrijger van een recht, vergunning etc.

 

27 juni 1760

ROERMOND ‑ De erfgenamen Slotmaekers procederen tegen de eigenaren van het huis "'t Wit Peerdt", Lambert Painsmay en zijn schoonzoon Naus.

Deze hebben een achtermuur beschadigd. Ze zullen dit herstellen onder voorwaarde dat de erven Coelmont, Jan Joseph Smabers en Charles Lassance hierbij helpen.

Handelingen Magistraat Roermond 1696-1796, blz. 164.

 

1 juli 1760

SWALMEN - Verpanding huis en hof in het Dorp.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickx, scholtis, Johannes Mewissen en Herman Hermans, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Adolf Bloemaerts en Cornelia Heuts dat zij een bedrag van 125 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 19 mei 1761 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de eerwaarde Arnoldus van Dam, vicarius van de kathedrale kerk te Ruremonde, met als onderpand:

- hun huis en hof in het dorp gelegen tussen het kerkhof en Johannes Kuijven;

- 1 vierdel zwaar op de Mortel gelegen naast de erfgenamen van Gerardus Schrijvers;

- 2 vierdel tussen het openbare Kerckpaet en de erfgenamen van Nelis Wijnen;

- 3 vierdel op de Beet gelegen tussen de erfgenamen van Nelis Wijnen en Aret Bollen;

- 1 vierdel op de Gaesacker gelegen met een zijde grenzend aan de Heyde;

- 3 vierdel op de Reubenbergh gelegen naast Crijn Schreurs;

- en morgen aan de Koeystraete gelegen naast Peter Heuts.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 359-361.

 

2 juli 1760

SWALMEN - Getuigenverklaringen van Willem Evers en Hendrick Pijpers inzake misdragingen door Franse soldaten.

Van 1756 tot 1763 werd de zevenjarige oorlog uitgevochten tussen Engeland en Pruisen enerzijds en Rusland, Frankrijk en Oostenrijk anderzijds. In de zomer van 1760 was hier allerhand volk onderweg, met name 'Franoisen', en dat hebben enige inwoners van Swalmen geweten. Het molesteren en mishandelen van burgers door passerend krijgsvolk behoorde niet tot de uitzonderingen.
Willem Evers (23) was in dienst bij Joannes Schoonhoven (50), eigenaar en exploitant van een druk beklant caf annex boerenbedrijf gelegen aan de noordoostzijde van het marktplein [smabers-11/282].

Het merendeel van de knechten en meiden was in die tijd intern. Zo ook Willem Evers. Hij behoorde min of meer bij de familie. 's Zondags 's morgens zorgde hij ervoor dat de thee gereed stond als de huisgenoten uit de vroegmis kwamen, zoals hij op 2 juli verklaarde.

Op zondag 29 juni 1760 was hij wat laat op en moest hij zich haasten. Zonder toilet gemaakt te hebben, slechts half aangekleed en blootvoets liep hij, toen de mis al bijna uit was, naar de put naast het huis om water te halen. Opeens zag hij zich omringd door een troep Franse soldaten, de meesten in groene en witte uniformen. Twee waren erbij van het bataljon van Sint Lo, in gele uniformen. Enkelen van hen droegen geweren, de rest was uitgerust met stokken.

Ze rukten Willem de 'theemoor' uit de hand en kwakten die hoog tegen de gevel van zijn meester. Met stokslagen dwongen ze hem onder zonder kousen of schoenen met hen te gaan. Gelegenheid om zich behoorlijk aan te kleden en iets te eten kreeg hij niet. Ze gooiden hem drie zware ransels op de rug - een was er van de sergeant - en toen ging het voorwaarts, richting Kaldenkirchen, zoals later zou blijken.

Enkele soldaten waren het huis van Schoonhoven binnengedrongen. Ze kwamen naar buiten met een 'ongekookde schonck' van 14 15 pond die in de schouw te drogen had gehangen en namen die mee.

Samen liepen ze naar de Markstraat. Toen ze herberg Het Witte Peert [slagerij Thomassen, smabers-11/280] passeerden, zag hij dat een groepje Fransen buiten aan de deur aan het drinken waren. Twee van hen dronken hun kan uit en gooiden die in de moestuin van de buurman. De waard, Willem Meuter - tevens schoolmeester-, vroeg hen te betalen wat ze verteerd hadden. Ze gingen voor hem staan, de een met een stuk van 4 stuivers in de hand, de ander met een van 8 stuivers. Ze deden alsof ze hem het geld wilde geven en zeiden: "daer, canalie". Meuter stak zijn hand uit om de munten aan te nemen naar werd "met hunnen stock dusdaenigh op de vingeren geslaegen, dat hij meinde dat hem de vingeren afvielen." Meuter moest zich daarop zonder betaling terugtrekken in zijn huis.

Even verderop - ongeveer Markstraat 14, voorheen het Kabouterhuis - woonden Hendrick Wuts en Joanna Wilms [smabers-11/279]. De soldaten liepen hier de schuur binnen, waar wasgoed te drogen hing. Wuts ging eens kijken wat er aan de hand was. Toen de soldaten hem zagen en dreigden hem mee te nemen, sloot hij gauw de deur van de schuur maar hij kon niet voorkomen dat een van de mannen nog een neusdoek van de waslijn griste en deze in zijn zak stak.
Ze liepen verder via de Hoogstraat en de Veldpoort. Voor het huis van Herman Naus [smabers-11/198] stonden twee stoelen aan de deur. Deze werden kapot geslagen en de stukken werden over de heg bij de buren in de tuin gegooid. Helena Naus, de vrouw van Naus, liet de stukken later aan de schepenbank zien.

Bij Mondus Timmermans [smabers-12/225] wilden ze naar binnen. Ze beukten op de voordeur maar er werd niet opengedaan. Timmermans en zijn vrouw waren naar de vroegmis. Twee 'scholken' die aan de deur hingen gingen aan flarden en werden op straat gesmeten. Een 'kinderhemt' namen ze mee.

"En verder sijn wij gecomen tot aen den soegenoemden landtweer" [de Wolfsgraaf, tussen smabers-12/393 en 13/72], zo vervolgt Evers zijn beschrijving. Hoewel Willem nog jong en sterk was, raakte hij vermoeid met een nuchtere maag, een zware bepakking en blote voeten. Hij ging wat langzamer lopen. "Aldaer sijn sij begonst hem met stocken te slaen ende te stooten". Bij het Grietjesgericht werd even halt gehouden. Hier stonden de galg en het rad van de Beeselse gerichtplaats. "Op het radt was eenen gexecuteerde liggende". Het was een luguber gezicht. De soldaten zeiden tegen Evers: "Hondsvot, daar lig je broeder, daar moest jij eigenlijk bij liggen".

Via de Prinsendijk liep het gezelschap tot aan den Witten Pael [de Witte Steen bij Offenbeek]. Ongeveer vier kilometer bleven de soldaten hun slachtoffer, "mit packen swaer gelaeden sijnde", treiteren en met stokken bewerken. Een van hen scheurde een groot gat in Willems broek en trok daardoor een stuk van zijn hemd naar buiten. Het meeste had hij te verdragen van de "twee met de geel kleederen", waarvan hij meende dat het tamboers waren.

Bij de Witte Steen kwam onverwacht een einde aan zijn beproevingen. Daar "sijn bij hun gekomen twee of drie van de militie met eenen anderen inwoonder van Swalmen met naeme Hendrik Pijpers, bloedende aen sijn hooft". Uitgeput en anderhalf uur lopen van huis kon Evers zien hoe hij weer terug kwam naar Swalmen.

Deze andere Swalmenaar, Henricus Pijpers (40), woonde ook op de markt [smabers-11/262] en ook hij had een verre van plezierige zondagmorgen achter de rug. Twee soldaten van de militie drongen onder de vroegmis zijn huis binnen, waar hij nog in bed lag. Met veel geweld lieten ze hem opstaan en hij moest onmiddellijk mee. Pijpers zei dat hij alleen mee zou gaan als de borgemeester hem daartoe bevel zou geven. Met zijn drien gingen ze naar het huis van de borgemeester maar nog voordat Hendrik de kans kreeg om naar binnen te gaan, grepen de twee hem bij de haren en trokken hem achter zich aan. Een van hen stootte hem met een geweer in het gezicht. Toen Pijpers zich bleef verzetten, zetten de soldaten hun bajonetten op hun geweren en voerden Hendrik tussen hen in af. Op zijn vraag waar hij heen moest, antwoordden ze: "tot buyten het dorp". In n ruk liepen ze "tot aen den soo genoemden Witten Pael alwaer ick noch bloedende arriveerde". Daar zag hij de knecht van Schoonhoven met andere militairen.

De soldaten lieten de vermoeide Willem Evers naar huis gaan en Pijpers moest de drie ransels overnemen. Toen ze de ransels op zijn rug wilden smijten, protesteerde Hendrik, omdat die te zwaar waren. De commandant bemoeide zich ermee en zei dat n ransel genoeg was. De twee andere soldaten moesten hun ransels nu zelf dragen; dat werd Pijpers stevig ingepeperd. De mannen liepen nu vanaf de Witte Pael verder in noordoostelijke richting, zonder dat hij wist hoever hij mee zou moeten. Het werd een ware lijdensweg. De soldaten en vooral de tambours in hun gele uniformen hielden niet op om hun slachtoffer te mishandelen en te sarren, "stootende mit houter op mijne borste, smijtende met steenen op mijnen rugge". Een van hen gooide Pijpers zand en "peerdsdreck" in het gezicht. Ze urineerden van achter in zijn schoenen, staken een stok tussen zijn benen en lichtten hem beentje "om mij geduyrich te doen vallen". Pas in Kaldenkirchen werd Pijpers losgelaten en kon hij zich naar huis begeven, opnieuw een lange tocht van enkele uren.

Scholtis Hendrickxs stelde in zijn schrijven aan de schepenbank van Swalmen en Asselt dat deze "geweltdaedigheeden" niet konden worden getolereerd, zeker niet van soldaten van Frankrijk, nota bene een bondgenoot van landsvrouwe Maria Theresia, hertogin van Oostenrijks Gelder. De schuldigen moesten streng gestraft worden, de gedupeerden moesten schadeloos worden gesteld en genoegdoening ontvangen voor het ondergane leed. De schout stelde voor om de verklaringen in het Frans te vertalen en deze vertalingen in handen te stellen van generaal De Polignac om zo "behoirlijcke satisfactie" te krijgen. De schepenbank ging accoord en de Franse vertalingen bevinden zich in het dossier.

De generaal heeft kennelijk nooit gereageerd; hij zal het te druk hebben gehad met oorlogvoeren om zich te bemoeien met klachten over zijn ondergeschikten. De gevraagde genoegdoening werd dan ook nooit gegeven.

Samengevat uit Giel Geraedts: "Waar heren vechten, krijgt het volck de slagen". In: Periodiek MHVS Jrg. 8 (1988) nr. 2, blz. 27-31.

 

vr 8 juli 1760

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Custers [Kusters, overl. Swalmen 24-4-1776, verm. ged. Swalmen 7-10-1731 als zn. van Joannes Custers en Petronella Coenen] en Catharina Cupers [Cuijpers, Kuipers, ged. Swalmen 4-12-1727, dr. van Petrus Cuijpers en Maria Sillen, beiden overl. 7-2-1720].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Custers, ged. Swalmen 8-7-1760 (get. Christianus Cupers en Anna Custers).

2. Joannes Custers, ged. Swalmen 8-10-1762 (get. Wilhelmus Janissen en Jacomina Cuijpers), overl. Baexem 23-3-1842. Tr. 1) Swalmen 28-4-1794 met Joanna van Bree; 2) Baexem 12-4-1804 met Geoffroide Driessen.

3. Lambertus Custers, ged. Swalmen 14-9-1765 (get. Wilhelmus Coenen en Anna Gubbels).

4. Silvester Custers, ged. Swalmen 17-9-1767 (get. Arnoldus Meuters en Anna Soetsen), overl. ald. 16-6-1842. Tr. Swalmen 19-7-1792 met Maria Agnes Wijnen.

 

13 juli 1760

VENLO - Gehuwd: Joannes Quiten en Petronilla Peeters. Getuigen: Wilhelmus Hoeckx en Wilhelmus Willemsen.

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo, fol. 171.

 

16 juli 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Hermannus Janssen [en Maria Heijnen, beiden geh. Swalmen 10-6-1759?].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17; eerste aantekening in het begraafregister door nieuwe pastoor: 'Sub me Joanne Josepho Cox, J.C.L., Pastore in Asselt et Swalmen mortui et sepulti sunt sequentes'.

 

20 juli 1760

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Christophorus Streitzich [vermeld als tuinman te Hillenraad 1757-1771, overl. Swalmen 30-12-1780] en Maria Ceuven [ged. Swalmen 12-4-1728, overl. ald. 25-2-1771, dr. van Sibertus Ceuven en Gertrudis Meuters]. Getuigen: Gerardus Cupers en Ludovicus Schreijnewerkers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 88vs (RAL 84). Boven deze akte: 'Coram me Joanne Josepho Cox J.C.L. pastore in Asselt et Swalmen matrimonio juncti sunt'.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt voor huwelijk):

1. Joannes Josephus Streitzich, ged. Swalmen 18-8-1760 (get. Joannes Mewissen en Gertrudis Ceuven geboren Meuters), woont 22-9-1788 te Parijs.

2. Joannes Franciscus Streitzich, ged. Swalmen 16-4-1764 (get. Joannes Ceuven en Helena Hendrix), overl. ald. 7-12-1784, oud 20 jaar.

 

21 juli 1760

ROERMOND / VENLO ‑ Overdracht hoeve de Schei.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landschrijver Lindtgens, Geeret Janssen en Peter van den Broek, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Matthijas Daermans, scholtis van Swalmen en secretaris van de Ridderschap van het Overkwartier van Gelderland, mede als gevolmachtigde van zijn dochter Anna Aldegonda Daermans d.d. 9 februari 1759 en voorts als gemachtigde namens de kinderen en erfgenamen Slotmaekers wonend te Ruremonde d.d. 31 mei 1760,

- het allodiale deel van hun hof genaamd In gen Scheijde c.a. met weiden en akkerlanden zoals in deze onder Besel in het ambt Montfort is gelegen, groot ongeveer 17 of 18 morgen;

- een obligatie d.d. 20 december 1679 groot 200 pattacons;

- en een obligatie d.d. 20 maart 1713 groot 50 pattacons,

inclusief alle verdere goederen behorend tot deze hof, leenroerig aan het Hof van Gelderland te Venlo, voor een bedrag van 400 pattacon over aan Mechtildis Vermaese, weduwe van Hermanus Smitshuijsen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 110-111.

 

21 juli 1760

BEESEL-LEEUWEN ‑ Kwitantie.

J.M. Daermans bekent dat hij van de weduwe Smeets (namens de weduwe Smitshuijsen) de resterende koopsom vermeld in de akte van 29 mei 1760 [zie aldaar] en gedeeltelijk voldaan op 31 mei 1760 [zie aldaar], heeft ontvangen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 114.

 

25 juli 1760

SWALMEN - Overleden: Petronella Hoofnagels, weduwe van Joannes Bremmers [geh. ...vr 4-8-1734], 'in Maesniel sepulta'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17; de pastoor noteerde hier sterf‑ i.p.v. begraafdatum.

 

3 augustus 1760

BEESEL - Overleden: Helena Trijnis [geb. Beesel, dr. van Henricus Trines en Agne Cruysberg], weduwe [van Gerardus Gerits, geh. Belfeld 8-10-1709, begr. Beesel 17-10-1745].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

8 augustus 1760

BEESEL - Overleden: Hendricus Gerits, echtgenoot van Joanna Stegen [geh. ... vr 28-2-1751, overl. Beesel 5-9-1760].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

10 augustus 1760

SWALMEN - Gehuwd: Hermannus Engels [Engelen] en Catharina Spee. Getuigen: Henricus Engels en Petrus Houx, allen uit Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 88vs (RAL 84).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Catharina Engelen, ged. Swalmen 28-9-1760 (get. Henricus Spee en Maria Piels).

 

22 augustus 1760

BEESEL - Rekening van de schatheffer van Beesel over het jaar 1759, afgehoord 22 augustus 1760.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1243; 1 katern + 1 stuk.

 

22 augustus 1760

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1759, afgehoord 22 augustus 1760.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1284; 1 katern + 1 stuk.

 

25 augustus 1760

BEESEL - Gedoopt: Hendrina, buitenechtelijke dochter van Maria Koolen. Als vader is genoemd Theodorus Jansen [ged. Beesel 3-1-1742, zn. van Henricus Janssen en Elisabetha Arets]. Getuigen: Matthaeus Koolen en Elisabeta Arets.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 97.

 

27 augustus 1760

SWALMEN - Begraven: Petrus Naus, in leven echtgenoot van Christina Spee [geh. Swalmen 13-11-1715, begr. ald. 31-1-1768].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

27 augustus 1760

SINT ODILINBERG - Overleden: Joannes Wiltschuts, jongeman afkomstig uit Swalmen, knecht op Jongenhof; begr. 29 augustus d.a.v.

DTB-registers parochie Wiri, Plechelmus en Otgerus te St.-Odilinberg.

 

1 september 1760

BEESEL - Akte van verpachting van het visrecht in het Turfbroeck aan schepen Gielen en kapelaan Knippenbergh.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 25.

 

1 september 1760

Zie 29 november 1762.

 

vr 3 september 1760

Z.P. - Gehuwd: Franciscus Bea [soldaat?] en Margarita Geori.

Uit dit huwelijk:

1. Beatrix Be, ged. Swalmen 3-9-1760 (get. Joannes De Puis en Maria Gori, 'coetores caterum').

 

5 september 1760

BEESEL - Overleden: Joanna Stegen, weduwe van Hendricus Gerits [geh. ... vr 28-2-1751, overl. Beesel 8-8-1760].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

15 september 1760

SWALMEN - Begraven: Joannes Pijpers [mogelijk ged. Swalmen 13-3-1723 als zn. van Robertus Pijpers en Gertrudis Heijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

16 september 1760

MAASNIEL - Mathijs Bremmers en anderen zijn aangeklaagd wegens het laten weiden van paarden op het Maalbroek en andere gemeenteweiden. Mathijs' moeder woont op Schaerbroek onder Swalmen.

RHCL Maastricht, Heerlijkheid Daelenbroek, inv.nr. ... (processen); zie ook microfiches GA Roermond fiche nr. 605.

 

21 september 1760

BEESEL - Overleden: Albertus Meuter, echtgenoot van Helena Elswijck [geh. ... vr 24-9-1751; zij verkocht al haar goederen te Beesel 14-11-1763].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

23 september 1760

SWALMEN - Executoriale openbare verkoop van een huis op de Hoogstraat.

Voorwaarden waaronder ten overstaan van scholtis Nicolaes Josephus Hendrickx en de schepenen Joannes Heijnen en Derck Heijnen zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van huis en hof ... groot 3 vierdel morgen op de Hooghstraete gelegen tussen Willem Bongaerts en Willem Dirckx, zijnde stamgoed belast met ieder vierde jaar 10 ei aan het huis Hillenraad, met een bedrag van 369 gulden 13 stuiver ten behoeve van Willem Raemaeckers en met 2 kop haver aan het huis Hillenraad. Huis en hof worden, inclusief de daarop gevestigde last, ingezet op 400 gulden Roermonds. Ieder hoogsel zal 5 gulden bedragen, van welk hoogsel de hoger telkens 1 gulden zal hebben en de rest zal dienen tot vermeerdering van de koopsom. De koopsom zal worden betaald in twee termijnen, te weten de helft van St.-Marten en de andere helft tegen Pasen 1761. Tevens moet de aankoper op de eerstvolgende gerechtsdag, zijnde 7 oktober, de kosten van deze verkoop, lijcoop en armengeld, 'hooghsels gelderen' alsmede de twaalfde penning betalen.

Nadat de kaars is aangestoken en door de bode het sein is gegeven om te bieden, is door niemand gehoogd zodat huis en hof zijn gebleven aan de verkoper. Daarna is een tweede kaars aangestoken, het huis opnieuw ingezet op het bedrag van 369 gulden 13 stuiver, en daarna met 1 hoogsel verbleven aan de schepen Van Keecken.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol.

CONTROLEREN-369. Voor eerdere aankoop van dit huis zie 22-2-1740. Zie ook de volgende akte van 23-9-1760.

 

23 september 1760

SWALMEN - Akte van immissie.

Ten overstaan van N.J. Hendrickx, laatscholtis, Jacob Heijnen en Dirck Heijnen, laatschepenen, wordt Anna Gelissen, weduwe van Aret Smeets, gerfd en gegoed in het perceel nader vermeld in de voorgaande akte [d.d. 23 september 1760 fol. ..-369] en worden Jacobus Knippenbergh c.s daarvan onterfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 369.

 

13 oktober 1760

BEESEL - Turflijst van de gemeente Besel voor het jaar 1759.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 70.

 

13 oktober 1760

BEESEL - Lijst van hoofd- en beestenschat voor Besel over het jaar 1759.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 70.

 

13 oktober 1760

BEESEL - Lijst van consumptie en bedrijf voor Besel voor het jaar 1759.

- Joes Meuter, tapper ende schincker

- Gerardus Reijnders, tapper ende schincker ende brouwer

- Coenraet Knippenbergh, genever stoeker mit eenen ketel

- Willem Dorssers, tapper ende schincker ende genever stoecker mit eenen ketel

- Peeter Slousen, tapper ende schincker

- Helmus Trijnes op den Roover, brouwer ende tapper, genever stoecker mit eenen ketel schincker ende wijntapper

- Peeter in gen Middelt, genever stoeker mit eenen ketel tapper ende schincker

- wed. Peeter Trijnes, genever schinckersse

- schepen J.A. Gielen, brouwer tapper ende schincker ende maltmaecker

- wed. Nijmans, tapper ende schincker

- Peeter Meuter, geneverstoeker mit eenen ketel ende schincker

- Hendrick Geerits, genever stoeker mit eenen ketel

- ...

- Joes Meuter, winckelerije

- Matthijs Huberts, wever

- Lamert Lamerts, smit

- [doorgehaald: Gerardus Reijnders, winckelerije]

- Helmus Trijnes, smit

- Joes Reijnders den jongen, snijder

- Joes Reijnders den ouden, snijder

- Peeter Slousen, timmerman

- Hend. van der Velden, coopman in vrugten

- Peeter in gen Middelt, kleyn cremerye

- Peeter Reijnders, snijder

- wed. Peeter Trijnes, kleyn cremerye

- Peeter Peeters aen den Reuver, kleyn cremerye

- wed. Nijmans, backersse

- Joes Beurskens, timmerman

- Albertus Meuter, timmerman

- Gerardus Reijnders, clompenmaecker ende gemeene craemer

- Helmus Trijnes op den Roover, smit

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 70.

 

12 november 1760

BEESEL - Gehuwd: Joannes Dings [ged. Beesel 21-3-1734, overl. ald. 28-4-1796, zn. van Henricus Dings en Maria Lamers 7-4-1728; hij hertr. Beesel 31-7-1783 met Ida Rulkens] en Getrudis (doorgehaald: Margareta) Smets [Gertrudis Smeets, overl. Beesel 18-5-1783; verm. ged. Beesel 7-8-1729 als dr. van Antonius Smeets en Joanna Janssen, beiden overleden]. Getuigen: Joannes Jansen en Joannes Muters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

Datum mogelijk 14-11-1760 (doorgehaald).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Dings, ged. Beesel 6-12-1761 (get. Michael Nijsen en Petronella Dings), jong overl.

2. Antonius Dings, ged. Beesel 28-1-1763 (get. Lins Dirks en Elisabeta Timmermans), overl. ald. 9-4-1826. Tr. Beesel 7-11-1792 met Maria Elisabetha Marliani.

3. Hendricus Dings, ged. Beesel 27-1-1765 (get. Lambertus Jansen en Maria Lamers). Tr. Beesel 4-4-1797 met Joanna Slabbers.

4. Gerardus Dings, ged. Beesel 3-1-1767 (get. Gerardus Janse en Margareta Lamers).

5. Maria Dings, ged. Beesel 21-11-1768 (get. Cornelius Martens en Petronella Lamers).

6. Joanna Dinghs, ged. Beesel 25-1-1771 (get. Joannes Meuter voor Hermanus Janssen en Beatrix Laemers).

7. Gerardus Dinghs, ged. Beesel 17-12-1772 (get. Michael Nijssen en Helena Bongers). Tr. Venlo 8-7-1799 met Angelina Heijnen.

Joannes Dings was in 1781 eigenaar van een huis aan de Monseigneur Theelenstraat, tegenover de monding van de Hoogstraat (smabers 6/24).

 

vr 16 november 1760

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Sanders [ged. Tegelen 8-7-1735, overl. Venlo 29-8-1819, oud 84 jaar, zn. van Andreas Sanders en Theodora Meerts 19-5-1735; hij hertr. 1) Beesel 6-5-1767 met Elisabeth Niemans; 2) Beesel 14-7-1791 met Gertrudis Tijssen] en Aldegunda Janssen [overl. Beesel vr 19-1-1767].

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Sanders, geb. en ged. Belfeld 16-11-1760 (get. Joannes Jansen en Theodora Meerts; dr. van Jacobus x Aldegundis Janssen), overl. Venlo 29-12-1829. Tr. Beesel 1779 met Nicolaas Breuers.

2. Helena Sanders, ged. Beesel 15-12-1762 (get. Andreas Sanders en Catharina Jansen; naam moeder: Agata Jansen).

3. Conrardus Sanders, ged. Beesel 6-4-1765 (get. Petrus Sanders en Anna Hendrixs; naam moeder: Alagonda Jansen).

 

16 november 1760

BELFELD - Overleden: Hermanus Dericks [ged. Belfeld 2-11-1739, zn. van Gerardus Dericks en Anna Basten alias Hermens].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

26 november 1760

SWALMEN - Begraven: Petronella Cuijpers [ged. Swalmen 2-5-1705, dr. van Joannes Cuijpers en Christina Bongaerts], weduwe van Joannes Sillen [geh. Swalmen 14-5-1727, begr. ald. 19-11-1755], in leven schepen van Swalmen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

27 november 1760

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Croone [Croonen, hij hertr. Beesel 23-2-1762 met Anna Maria Sillen alias Theelen] en Margareta Werens [ook: Weetens, overl. Beesel 17-1-1762; wed. van Joannes Bongers, geh. Beesel 6-6-1751, overl. ald. mrt. 1760]. Getuigen: Jacobus Bongers en Joannes Muters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Croonen, ged. Beesel 6-1-1762 (get. Mathias Croonen en Margareta Tollers).

 

7 december 1760

BELFELD - Overleden: Catharina Sperwers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

11 december 1760

BELFELD - Overleden: Mechtijldis Erkens [ged. Belfeld 2-7-1721, dr. van Mathias Erkens en Helena (Sibilla, Magdalena) Vos].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

15 december 1760

REUVER ‑ Overdracht helft Broekhuizens tiende.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Lindtgen, Gerardt Janssens en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Hendrick van der Velden en diens echtgenote Metje Heggers dat zij de helft van de tiende afkomstig van juffrouw Broekhuysen, waarvan Peter Heggers de andere helft bezit, voor een bedrag van 1.000 pattacons 4 gulden Cleefs,

waarin begrepen een bedrag van 400 pattacons ten behoeve van de verkopers door de aankopers betaald aan de Kruisheren te Roermond in Franse pistolen 30 schelling en oude schellingen tegen 10 stuiver min 1 oortje,

hebben verkocht aan Mattijs Mingels en diens vrouw Agnees Gerits, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. De tiende zal gedurende een periode van 8 achtereenvolgende jaren 'voor kaf en stroy' door de verkopers worden opgevaren (?).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 118.

Voor eerdere aankoop van deze tiende zie 21-1-1732.

 

18 december 1760

BEESEL ‑ Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Leentgens, Geeret Janssen en Gert Slusen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Hendrick Claessen en diens echtgenote Derixken Vostermans dat zij een bedrag van 50 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% en een opzegtermijn van een half jaar, waarvan de eerste aflossing over een jaar zal plaatsvinden, hebben opgenomen van pastoor A. Thoepoell als provisor van de armen, met als onderpand hun huis en hof met toebehoren onder de klokkenslag van Besel gelegen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 120.

Zie 12-3-1761 en 16-6-1762. Vgl. smabers-6/28.

 

21 december 1760

SWALMEN - Begraven: kind van Wilhelmus Heutz.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

.. december 1760

BEESEL - Overleden: Catharina Ruvers [alias Kessels, ged. Beesel 19-3-1721, dr. van Godefridus Reuvers en Agnetis Janssen], echtgenote van Theodorus Rutten [doorgehaald: Stoffers, geh. Beesel 8-2-1752].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

Voor kinderen van Catharina zie o.a. 13-3-1752 en 4-10-1754

 

1760, z.d.

LOBBERICH - Gehuwd met dispensatie 'in bannis': Abel Berten [wedn. van Catharina Wolters alias Cremers, geh. Lobberich .. febr. 1751] en Agnes Waans [Wans]. Getuigen: Petrus 'affinis sponsa' en Creemers).

DTB parochie St.-Sebastian, Lobberich; met dank aan Reinhard Rankers, 2005.

1. Henricus Gerardus Berten, ged. Lobberich 22-5-1762 (get Henricus Berten, custodis administratoris, en Margaretha Weyers condicta Wans). Tr. verm. 1) Hinsbeck 26-11-1783 met Amelia Holthausen; 2) Beesel 20-6-1796 met Maria Peters.

2. Catharina Berten, ged. Lobberich 13-10-1765 (get. Henricus Berten en Adelheidis Hbecker).

 

1760, z.d. ?

ASSELT ‑ Keurmede-, cijns- en lastenboek c.q. -register van de Hof te Asselt.

Schlo Haag, inv.nrs. 259 en 260.

 

1760, z.d. ?

SWALMEN ‑ Rentmeesterrekeningen van Hillenraad.

1672, 1695, 1708, 1724, 1736, 1739, 1753, 1760, 1763, 1770, 1799.

Schlo Haag, inv.nr. 2334.

 

1760

ROERMOND - Proces gevoerd door de juffrouwen Heerema van Zuydtwijck tegen de weduwe Clout inzake vergoeding van proceskosten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 227 procesnr. 2783.

 

1760

ROERMOND - Proces gevoerd door de juffrouwen Slotmaeckers tegens F(ransciscus) Beaumont betreffende vordering wegens goederen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, procesnr. 2785.

 

1760

ROERMOND / BEESEL - Stukken betreffende de interventie van de magistraat van Roermond en het Hof van Gelder aldaar ten behoeve van de erfgenamen Beaumont tot opheffing van het arrest gelegd door C.A. Hendrix.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 650.

 

1760-1761

Z.P. - Stukken betreffende de medewerking op verzoek van de Hoge Krijgsraad tot uitvoering van een bevel ten behoeve van F.W. van Cotzhausen ten laste van kolonel De Collignon en de daarop volgende openbare verkoop.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 804.

 

 

 

1761

7 januari 1761

SWALMEN - Begraven: Paulus Geraerdts [ged. Belfeld 15-1-1697, zn. van Conrardus Gerets en Oelerita Booren; wedn. van Gertrudis Daemen, geh. Swalmen 24-11-1733, begr. ald. 1-2-1735], in leven echtgenoot van Maria op den Camp [geh. Swalmen 17-8-1735].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

11 januari 1761

MAASNIEL - Gehuwd: Jacobus Tegelbeckers [ged. Beesel 1-11-1733, akkerman 1796, overl. Maasniel 15-11-1809, zn. van Hubertus Tegelbeckers en Catharina Trines 13-9-1714] en Petronella Roosen [Roesen, ged. Swalmen 16-11-1733, overl. Maasniel 6-11-1797, dr. van Stephanus Roosen en Maria Meuters 25-7-1730]. Getuigen: Petrus Beurskens en Judith Roosen.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Stephanus Tegelbeckers, ged. Swalmen 30-8-1761 (get. Hubertus Tegelbeckers en Maria Meuters).

2. Catharina Tegelbeckers, ged. Beesel 30-4-1764 (get. Hendricus Tegelbeckers en Judith Roosen), overl. Swalmen 13-12-1795. Tr. Swalmen 9-10-1791 met Henricus Engels.

3. Hubertus Tegelbeckers, ged. Beesel 17-2-1767 (get. Mathias Roosen en Dorothea Tegelbeckers). Tr. 1) met Sophia Aelen; 2) Maasniel 12-1-1826 met Judith Aelmans.

4. Paulus Tegelbeckers, ged. Beesel 25-11-1769 (get. Joannes Schouren en Catharina Trines).

5. Petrus Tegelbeckers, ged. Beesel 21-8-1773 (get. Leonardus Beckers en Joanna Roosen).

Jacobus Tegelbeckers en Petronella Roosen verkochten op 9-12-1784 een erfpacht gevestigd op twee huizen aan de Kroppestraat. Het echtpaar woonde bij de volkstelling 1796 op de Kroppestraat te Swalmen zonder kinderen (Jaarboek 16 blz. 68).

 

12 januari 1761

BEESEL - Overleden: Joannes Reijnders [wedn. van Joanna Linewans, overl. Beesel 9-7-1753], echtgenoot van Maria Burskens [geh. Beesel 15-11-1753, overl. ald. 22-10-1779; zij hertr. 1) Beesel 1-12-1764 met Joannes Meijval, overl. Beesel febr. 1767; 2) Beesel 15-8-1767 met Petrus Wilhelmus Krau, Crous of Craen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

15 januari 1761

BEESEL ‑ Rekening door Peeter Heggen de Jonge en Coenraet Knippenbergh als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Heggen over de jaren 1758, '59 en '60.

O.a. inkomsten uit rogge, gerst, boekweit, haver, wortelen en pacht of grondrente te Buggenum.

Van huurder Willem Reuvers 15 pattacons ontvangen voor 3 jaar huur, van huurder Peeter Slusen 12 pattacons huur.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 35. Zie 22-1-1759 en 9-2-1761.

 

18 januari 1761

SWALMEN - Begraven: Caecilia Verstegen, in leven echtgenote van Paulus Slabbers [hij hertr. Swalmen 7-2-1762 met Gertrudis van der Lohe].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

20 januari 1761

BEESEL - Overleden: Petronella Willems [ged. Belfeld 24-10-1724, dr. van Henricus Willems en Helena Leenkens], echtgenote van Mathias Tijssen [geh. Belfeld 13-6-1747; hij hertr. Beesel 5-5-1763 met Elisabeth Naus].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud. Zij overleed in het kraambed (vgl. doop 4-1-1761).

 

20 januari 1761

SWALMEN - Verzoekschrift.

Supplicatie (z.d.) door de schepen Hermen Hermans en Albertus Sillen als bedigde voogden van het minderjarige kind van wijlen Joannes Sillen. In het sterfhuis bevinden zich vele schulden waarover zij spoedig zullen worden aangesproken. Omdat zij van plan zijn om alle goederen, afkomstig van de erfgenamen Sillen, te verkopen aan de meestbiedende, vragen zij hiervoor de benodigde toestemming van het gerecht om deze goederen openbaar in n zitdag te mogen verkopen.

- Met toestemming van het gerecht d.d. 20-1-1761.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 370.

 

21 januari 1761

BELFELD - Overleden: Jacobus Martinus Janssen [ged. Belfeld 1-1-1761], zn. van Godefridus Janssen en Joanna Gerets.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

Let op: de akte staat niet chronologisch juist.

 

26 januari 1761

SWALMEN - Begraven: Elisabetha Lenerdts [Lenaerts, ged. Swalmen 24-3-1713, dr. van Petrus Leners en Eva Rosen], in leven echtgenote van Damasus Janissen [geh. Swalmen 27-4-1741; hij hertr. Swalmen 20-5-1762 met Matthia Keuken].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17vs.

 

27 januari 1761

SWALMEN - Verzoekschrift.

Supplicatie (z.d.) door de schepen Hermen \Hermans en Albertus Sillen als bedigde voogden van het minderjarige kind van wijlen Joannes Sillen en Petronella Cuijpers. De voogden hebben op hun rekest d.d. 21 januari 1761 [zie aldaar] van het gerecht toestemming gekregen voor de openbare verkoop in n zitdag van alle goederen en landerijen afkomstig van wijlen genoemde echtelieden, tot betaling van de crediteuren. Doordat reeds door diverse schuldeisers arrest is aangetekend, is dit echter niet mogelijk. Supplianten verzoeken het gerecht om de arresten op te heffen en deze met goedkeuring van de beslagleggers te vestigen op de opbrengst van de verkoop.

- Met verklaring van het gerecht d.d. 27 januari 1761 dat de arresten mogen worden gevestigd op de koopsom.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 371-372. Het arrest wordt mede ondertekend door H. Smeets, Jan Verheggen, J. Mewessen, Willem Ramaeckers, J.N. Cloodt namens de heer Jacobi, en door de echtgenote van C.E. Henderickx. Zie ook het rekest d.d. 9-2-1761.

 

28 januari 1761

VENLO / BELFELD - Inkomsten pastorie.

Proces door P. Backhuijsen, pastoor te Belfelt, tegen J.R. baron van Glasenap, heer te Holtmeulen, Nicolaus Smeets, pastoor te Tegelen en de gemeente van Belfelt, medegedaagden.

Eiser verzoekt om den baron van Glasenap, heere van het huijs Holtmeulen, decimateur tot Tegelen, Belfelt ende aen het Loo, patronus et collator van de pastorie tot Belfelt, den eerw. heere pastoir ecclesiae matrinis in Tegelen et pro parte decimator in Belfelt, voorts de gemeente van Belfelt te gelasten om hem een bedrag van 300 gulden Brabants te betalen die hem toekomen als inkomsten van de pastorie. Hij verzoekt beslaglegging op de thiende van Belfelt den baron Van Glasenap toebehoorende wie mede op die van den heere pastoir van Tegelen.

Het Hof wijst de eis (gedeeltelijk?) toe, gedaagden worden niet in gelijke mate veroordeeld (lees hiervoor de lastig geformuleerde tekst).

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 609, verfilming 215/231. Zie ook 12-5-1762.

 

1 februari 1761

BELFELD - Gehuwd door pater Joannes Kleijnen, deservitor: Henricus Willems [Willemsen, Wilms, ged. Belfeld 31-10-1719, overl. Beesel juli 1782, zn. van Hendricus Wulms en Helena Leenkens 2-2-1718; wedn. van Willemina Steegen, geh. Belfeld 15-10-1745, overl. ald. 8-4-1760] en Christina Bollen [ged. Velden 4-1-1738, overl. Beesel 18-2-1806, oud 68 jaar, dr. van Henricus Bollen en Jonna Hendrix; zij hertr. 1) Beesel 25-4-1784 met Laurentius Derickx; 2) Beesel 30-4-1794 met Hubertus Jansen]. Getuigen: Gerardus Peeters en Mechtildis Bollen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139vs.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Willems, geb. en ged. Belfeld 17-11-1761 (get. Antonius Pauels en Joanna Lommen, beiden vervangen door Gerardus Peters en Elisabeht Timmermans; zn. van Henricus x Christina Bollen, aan het tweede cijfer van de datum is geknoeid), overl. ald. 4-6-1769.

2. Agnes Wilms, ged. Beesel 27-3-1764 (get. Mathias Tijssen en Theodora Bollen).

3. Arnoldus Willemse, ged. Beesel 29-11-1765 (get. Jacobus Jansen en Petronella Deelen; zn. van Henricus x Cristina Bolla), overl. Belfeld 20-5-1769.

4. Joannes Wilms, ged. Beesel 21-3-1768 (get. Martinus Bollen en Getrudis van Oijen).

5. Willemina Willemssen, geb. en ged. Belfeld 22-4-1770 (get. Wilhelmus Beckers en Helehna Willemssen; dr. van Henricus x Christina Bollen).

6. Henricus Willemsen, ged. Beesel 17-3-1772 (get. Joannes Meuter voor Arnoldus Willemsen en Judith Willemsen).

7. Henricus Willemsen, ged. Beesel 23-7-1774 (get. Gerardus Peters en Helena Willemsen), ongeh. overl. ald. 10-4-1795.

8. Petrus Antonius Willems, ged. Beesel 18-8-1777 (get. Gerardus van den Broeck voor Leonardus van gen Eijnt en Anna Catharina Marliani).

Het gezin woonde, gelet de dopen van de kinderen, mogelijk op de grens van Belfeld en Beesel. Hendrickus Willems verkocht op 5-7-1773 zijn aandeel in een huis te Belfeld met landerijen aan zijn broer Arnoldus. Hendrickus Willems en Cristina Bollen verpandden op 21-11-1774 al hun roerende goederen.

 

3 februari 1761

BELFELD - Gehuwd: Martinus Tielen [Theelen, begr. Belfeld 27-8-1772] en Henrica Jacobs [ged. Belfeld 24-11-1714, begr. 16-12-1791; dr. van Wilhelmus Jacobs en Anna Elters; wed. van Leonardus Wissels, begr. 15-6-1760]. Getuigen: Matthaeus Croonen en Theodora Jacobs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139vs.

 

vr 9 februari 1761

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [geb. .. ca. 1720, overl. Beesel 7-7-1789] en Anna Hendrickx [overl. ..].

Zij kochten op 9-2-1761 akkerland in de Schoolt, op 28-11-1766 land bij de Oude Weem (smabers-8/88), op 30-3-1771 houtgewas onder Offenbeek. Een Willem Janssen de Jonge woonde in 1781 aan de Keulseweg (smabers-10/154). Voor mogelijke foto zie Sjra Vintcent en Leo Janissen: Reuver en Beesel in grootmoeders tijd, foto 42.

 

9 februari 1761

BEESEL ‑ Rekening van uitgaven door Peeter Heggen de Jonge en Coenraet Knippenbergh als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Heggen over de jaren 1758, '59 en '60.

O.a. uitgaven maken van een put en andere bouwkosten, en een doodskist.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 35. Zie 15-1-1761.

 

9 februari 1761

BEESEL ‑ Obligatie.

Peter Heggers en Megreta Heldens verklaren dat zij een bedrag van 600 gulden Cleefs plus nog eens 200 gulden hebben ontvangen van Mattijes Mengels en diens echtgenote Angenes Geraes.

C. Geerits en G. Slousen ondertekenen mede als getuigen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 125; voor pandstelling zie 9-3-1761.

 

9 februari 1761

BEESEL ‑ Overdracht akkerland in de Schoolt.

Ten overstaan van J.F. Leentgen, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, G. Slusen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Peeter Reijnders en diens vrouw Agnes Stevens dat zij ongeveer 5 vierdel plaats akkerland in de Schoolt gelegen tussen de aankopers en de erfgenamen A. Meuter, voor een bedrag van 32 pattacons 4 schelling hebben verkocht aan Willem Janssen en diens echtgenote Anna Hendrix, kosten van overdracht, lycoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 126. Zie smabers-3/229.

 

9 februari 1761

SWALMEN - Verzoekschrift

Supplicatie (z.d.) door de schepen Herman Hermans en Albertus Sillen als bedigde voogden van het minderjarige kind van wijlen Joannes Sillen en Petronella Cuijpers, tot goedkeuring van de voorwaarden zoals zij deze hebben laten opstellen voor de openbare verkoop op 9 februari.

- Met goedkeuring door het gerecht d.d. 9 februari 1761.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 372. Zie ook de rekesten d.d. 20-1-1761 en 27-1-1761.

 

9 februari 1761

SWALMEN - Openbare verkoop huis en hof.

Voorwaarden voor de schepen Herman Hermans en Albertus Sillen, als bedigde voogden van het minderjarige kind van wijlen Joannes Sillen en Petronella Cuijpers, krachtens octrooi van het gerecht d.d. 20 januari 1761, tot de openbare verkoop ('in het uytbranden der keersen') op 9 februari om 09.00 uur te Swaemen ten huize van de schepen Mewissens, van:

1. huis, hof en landerijen te Swalmen in het dorp gelegen tussen Adolff Bloemaerts en Jacobus Pansaert (belast met 6 kop rogge jaarlijks aan de armen te Swalmen en 1 gulden 6 duiten; met 'greve' aan de Gereserveerde Domeinen; 1 vat haver jaarlijks aan het huis Hillenraedt); 2 morgen akkerland aen gen Horrigh gelegen tussen Jan Willems en de advokaat Baenen. Dit huis en landerijen vallen onder de stam van genoemde Baenen en zijn verder belast met de 12e penning en jaarlijks kan olie aan de kerk van Swalmen; Verbleven aan Jan Houben.

2. bunder akkerland op de Weerdt gelegen tussen Peter Wynen en advokaat Baenen (verbleven aan Paulus Gerardts); alsmede ca. 3 vierdel grasgewas op de Aenwasch gelegen naast heer Bernaerdts (verbleven aan Dirck Heynen).

3. bunder akkerland aen gen Horrigh gelegen tussen Jan Willems en advokaat Baenen. Verbleven aan Jan Houben.

4. morgen akkerland aen gen Horrigh gelegen tussen Joannes Schoonhoven en Jan Willems, belast met jaarlijks 1 kop rogge aan de armen; tevens 1 vierdel land aan de Beselschen Wegh gelegen tussen Peter Wynen en de erfgenamen van Gerardus Schrijvers (verbleven aan Peter Wynen); alsmede vierdel op de Cruyscamp tussen Maes Janissen en Willem Dircx (verbleven aan Willem Ramaeckers).

5. ongeveer 1 vierdel akkerland op de Heytwegh gelegen tussen Hendrick Hawinckel en Adolff Bloemaerts; morgen en 12 roeden in het Haestert tussen de pastorie en Simon Corsien. Verbleven aan Willem Ramaeckers.

6. 1 morgen op de Heytwegh gelegen tussen het Weyclooster en de weduwe Joannes Janssen. Verbleven aan Willem Ramaeckers.

7. 4 morgen in de Rohoeve gelegen tussen het bos en schepen Van Keecken, welke de verkopers zullen mogen verkopen per morgen. Verbleven aan Hermen Hermans.

De genoemde delen zullen elk met een afzonderlijke kaars worden verkocht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87. Met gerechtelijke bevestiging van de nieuwe eigenaren d.d. 10-2-1761 door Nicolaes Joseph Hendrickxs, scholtis, in bijzijn van de schepenen Hermen Ramaeckers en Joannes Mewessens.

 

9 februari 1761

SWALMEN - Openbare verkoop huis en hof.

Voorwaarden waaronder de schepen Herman Hermans en Albertus Sillen, als bedigde voogden van het minderjarige kind van wijlen Joannes Sillen en Petronella Cuijpers, krachtens toestemming van het gerecht d.d. 20 januari 1761, ten overstaan van de scholtis, twee allodiaal‑ en laatschepenen en de secretaris aldaar zullen overgaan tot de openbare verkoop ('met uytbranden der keersen') op 9 februari om 09.00 uur te Swaemen ten huize van de schepen Mewessen, van:

1. huis, hof en landerijen te Swalmen in het dorp gelegen tussen Adolf Blomarts en Jacobus Pansaert (belast met jaarlijks 6 kop rogge aan de armen te Swalmen en 1 gulden 6 duiten Roermonds; met 'greve' aan de Gereserveerde Domeinen; en jaarlijks 1 vat haver aan het huis Hillenraedt); 2 morgen akkerland aen gen Horrigh gelegen tussen Jan Willems en de advokaat Baenen. Dit huis en landerijen vallen onder de stam van genoemde Baenen en zijn verder belast met de 12e penning en jaarlijks kan olie aan de kerk van Swalmen - ingezet op 180 pattacons, door niemand gehoogd; bij de tweede kaars opnieuw ingezet op 150 pattacons, te hogen met 2 pattacons en opnieuw door niemand geboden; opnieuw ingezet op 130 pattacons, gehoogd door Jan Houben (2), Sebastiaen Heijnen (2), Jan Houben (4), Sebastiaen Heijnen (2) en Jan Houben (2) en daarop verbleven aan Jan Houben die als borg stelt Hendrick Bonis.

2. bunder akkerland op de Weert gelegen tussen Peter Wijnen en advokaat Baenen - zonder het grasgewas ingezet op 6 pattacons, gehoogd door Hendrick Bonis (1), Peter Wijnen (1), Hendrick Bonis (1) en Paulus Gerardts (1) en daarop verbleven aan Paulus Gerardts;

alsmede ongeveer 3 vierdel grasgewas op de Aenwasch gelegen naast de heer Bernaerdts - ingezet op 35 pattacons, gehoogd door Lamert Ramakers (4), schepen Ramakers (5), Dirck Heijnen (1), Sebastiaen Heijnen (1), de weduwe Paulus Gerardts (2), Sebastiaen Heijen (2), Dirck Heijnen (1), schepen Ramakers (1), Dirck Heijnen (1), Lamert Ramakers (1), Dirck Heijnen (1), schepen Ramakers (1) en Dirck Heijnen (1) en daarop verbleven aan Dirck Heijnen.

3. bunder akkerland aen gen Horrigh gelegen tussen Jan Willems en advokaat Baenen - ingezet op 40 pattacons, gehoogd door Jan Houben (1), Lamert Ramakers (2), schepen Mewessen (2), de weduwe Paulus Gerardts (2), Hendrick Bonis (2), Gerit Heijnen (2), de weduwe Paulus Gerardts (2), Jan Houben (4), de weduwe Paulus Gerardts (2), Jan Houben (1), de weduwe Paulus Gerardts (1), Jan Houben (1) en daarop verbleven aan Jan Houben.

4. morgen akkerland aen gen Horrigh gelegen tussen Joannes Schoonhoven en Jan Willems, belast met jaarlijks 1 kop rogge aan de armen - ingezet op 15 pattacons, gehoogd door Lamert Ramaeckers (1), Hendrick Bonis (1), schepen Mewessen (2), Peter Wijnen (1), Gerit Heijnen (2), Hendrick Bonis (1), Peter Wijnen (1) en daarop verbleven aan Peter Wijnen;

tevens 1 vierdel land aan de Beselschen Wegh gelegen tussen Peter Wijnen en de erfgenamen van Gerardus Schrijvers alsmede 1 vierdel op de Cruijscamp gelegen tussen Maes Janissen en Willem Dircks - ingezet op 12 pattacons, gehoogd door Lamert Ramakers (4), Willem Ramakers (2), Lamert Ramakers (1), Willem Ramakers (1) en daarop verbleven aan Willem Ramaeckers.

5. ongeveer 1 vierdel akkerland op de Heijtwegh gelegen tussen Hendrick Hawinckel en Adolf Blomarts; morgen 12 roeden in het Haestert tussen de pastorie en Simon Corsten - ingezet op 30 pattacons, gehoogd door de schepen Ramakers (2), Lamert Ramakers (3), Sebastiaen Heijnen (2), Willem Ramakers (1) en daarop verbleven aan Willem Ramakers.

6. 1 morgen op de Heijtwegh gelegen tussen het Weijclooster en de weduwe Joannes Jansen - ingezet op 10 pattacons zonder hoogsels, met een tweede kaars ingezet op 6 pattacons gehoogd door Willem Ramakers (2) en daarop verbleven aan Willem Ramakers.

7. 4 morgen in de Rode Hoeve gelegen tussen het bos en schepen Van Keeken, welke de verkopers zullen mogen verkopen per morgen - ingezet op 4 schelling, te hogen met 1 schelling, gehoogd door Herman Hermans (2) en daarop verbleven aan Herman Hermans.

De genoemde zeven delen zullen elk met een afzonderlijke kaars worden verkocht. Ieder hoogsel van het eerste perceel zal 5 pattacons bedragen, waarvan de hoger 10 stuivers krijgt en de rest zal dienen tot vermeerdering van de koopsom. Ieder hoogsel van de verdere percelen zal 1 pattacon bedragen, waarvan de hoger eveneens 10 stuiver krijgt. Op de zitdag zal, na het voorlezen van deze voorwaarden, de kaars worden ontstoken en op de tafel gezet, waarna de bode het signaal zal geven om te mogen hogen. Indien bij het uitbranden van de kaars door twee of meer personen wordn geboden en niet meer duidelijk is wie het laatste heeft geboden, zullen alle hoogsels van waarde blijven en zal een nieuwe kaaws worden aangestoken, waarna iedereen opnieuw mag bieden. Hetzelfde zal gebeuren als de kaars 'bij wint ofte eenigen toeval anders als natuyrlijck quaeme uyt te blusschen'. Degene aan wie de percelen als laatste bieder zullen verblijven, zal de koopsom binnen acht dagen betalen in handen van de beide voogden en indien daartoe verzocht, voldoende borg stellen. Bij in gebreken blijven hiervan zal op zijn kosten een nieuwe kaars worden aangestoken. Hetgeen het perceel dan minder opbrengt, zal op de verzuimende aankoper worden verhaald, een meeropbrengst zal ten goede komen van de verkopers. De aankoper zullen op 10 februari, daags na de verkoop, bovendien de kosten van deze verkoop, de 'hooghsels gelderen', alsmede armengeld, lijcoop en kosten van overdracht betalen. Aankopers 'vremde wesende' zullen direct moeten betalen, of voldoende borg stellen die dwangbaar zijn onder dit gerecht. In alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal worden gehandeld naar de landrechten van het Overkwartier.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 372-380. Voor akten van immissie zie 10-2-1761.

 

10 februari 1761

SWALMEN - Akte van immissie.

Ingevolg de voorwaarden van de verkoop d.d. 9 februari 1761 [zie aldaar] wordt Peter Wijnen door scholtis Nicolaes Joseph Hendrickx en de schepenen Hermen Ramakers en Joannes Mewessen gerfd en gegoed in het door hem aangekochte perceel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 380.

 

10 februari 1761

SWALMEN - Akte van immissie.

Ingevolg de voorwaarden van de verkoop d.d. 9 februari 1761 [zie aldaar] wordt Willem Ramakers door scholtis Nicolaes Joseph Hendrickx en de schepenen Hermen Ramakers en Joannes Mewessen gerfd en gegoed in de door hem aangekochte percelen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 380.

De naam van Ramakers wordt niet vermeld maar blijkt uit de akte van de voorafgaande openbare verkoop.

 

10 februari 1761

SWALMEN - Akte van immissie.

Ingevolg de voorwaarden van de verkoop d.d. 9 februari 1761 [zie aldaar] wordt Dirck Heijnen door scholtis Nicolaes Joseph Hendrickx en de schepenen Hermen Ramakers en Joannes Mewessen gerfd en gegoed in het door hem aangekochte bemdje grasgewas.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 381.

 

10 februari 1761

ter verleender aerde tot Swalmen

SWALMEN - Akte van immissie.

Ingevolg de voorwaarden van de verkoop d.d. 9 februari 1761 [zie aldaar] wordt Jan Houben door Nicolaes Joseph Hendrickx, allodiaal‑ en laatscholtis, Hermen Ramakers en Joannes Mewessen, allodiaal schepenen, en Aret Smeets en Matthijs op den Camp, laatschepenen, gerfd en gegoed in het door hem aangekochte huis en hof met 2 morgen land, zijnde stamgoed, en bunder allodiaal land.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 381.

 

10 februari 1761

SWALMEN - Akte van immissie.

Ingevolg de voorwaarden van de verkoop d.d. 9 februari 1761 [zie aldaar] wordt Paulus Geradts door scholtis Nicolaes Joseph Hendrickx en de schepenen Hermen Ramakers en Joannes Mewessen gerfd en gegoed in het door hem aangekochte perceel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 381-382.

 

13 februari 1761

SWALMEN - Begraven: [verm. Servatius van Vlodrop, ged. Swalmen 11-2-1761] kind van Joannes van Vlodrop [en Gertrudis Vaesen, beiden geh. Swalmen 18-4-1757].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

25 februari 1761

BELFELD - Begraven: Petrus Backhsen 'pastor in Belfelt omnibus St Ecclesia sacramentis ritus praeminutus'.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

Voorafgaand aan deze akte: 'Sequentia vero sub deservitore Joanne Kleijnen'.

 

25 februari 1761

SWALMEN - Begraven: Aegidius Maubert [reiziger], 'peregrinus natione Gallus'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18; vgl. 15-1-1763 voor eenzelfde formulering.

 

26 februari 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Mathias Pipers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

5 maart 1761

BELFELD ‑ Kwitantie.

J. Geerets en Peter Drijssen verklaren dat zij een bedrag van 225 pattacons hebben ontvangen van Mattijs Mingels en Angenijs Geerets met als onderpand het huis en land gelegen onder Belfelt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 127. Voor gerechtelijke verpanding zie 5-4-1761.

 

8 maart 1761

BEESEL - Overleden: Anna Maria Trijnis [verm. ged. Beesel 1-10-1725 als dr. van Petrus Trines en wijlen Joanna van Gratum], echtgenote van Michael Classen [geh. Beesel 5-10-1748, overl. ald. 4-3-1793; hij hertr. Beesel 5-2-1762 met Joanna Janssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

9 maart 1761

BEESEL ‑ Verpanding helft Broekhuizens tiende.

Ten overstaan van J.Fr. Lindtgen, landscholtis van het ambt Montfort, Daniel Mooren en G. Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, bekent Peter Heggen dat hij met toestemming van zijn echtgenote Margaretha Heldens een bedrag van 200 pattacon, elke pattacon aan 4 gulden Cleefs gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 3%, eerstmaals te betalen op 2 februari 1762 en met een opzegtermijn van 3 maanden, heeft opgenomen van Matthijs Mengels en diens echtgenote Agnes Geerits, met als onderpand de helft van de tiend van jonker Broeckhuysen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 125. Ondertekend door P. van den Broeck als jongste schepen bij afwezigheid van de landschrijver. Zie 12-2-1669 en obligatie 9-2-1761.

 

12 maart 1761

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Lindtgen, Geeret Janssen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Hendrick Claessen en diens echtgenote Dricksken Vostermans dat zij ongeveer 1 morgen akkerland in het Obroekerveldt gelegen tussen Gert Smits en raadsheer Van Dungen en met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan de openbare Obroeker Beeck, voor een bedrag van 30 pattacons hebben verkocht aan Swinckels en diens echtgenote. De helft van de overdrachtskosten alsmede het gehele armen- en lijcopsgeld komt ten laste van de aankopers. De schepenbank draagt de goederen over aan Engelbert Stox namens de heer Swinckels.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 120-121; ondertekend door P. van den Broek, jongste schepen bij afwezigheid van de landschrijver. Vgl. smabers-2/105.

 

17 maart 1761

SWALMEN - Begraven: Mathias Bongaerts [ged. Swalmen 10-12-1706, zn. van Christianus Bongaerts en Maria Reijners; mogelijk ... van Judith Beeck, geh. Swalmen 5-10-1733; zij hertr. mogelijk Swalmen 28-5-1781 met Sebastianus Heijnen], in leven schepen van Swalmen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

20 maart 1761

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Faessen, echtgenote van Joannes van Vlodrop [geh. Swalmen 18-4-1757; hij hertr. Asselt 15-11-1761 met Cornelia Criens].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

29 maart 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Naus [en Dorothea Crijns, beiden geh. Swalmen 18-6-1760].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

29 maart 1761

SWALMEN - Begraven: Catharina Tessers [ged. Swalmen 22-7-1684, dr. van Cornelius Tessers en Catharina Coenen alias Hendrix, beiden overl.] weduwe van Wilhelmus Janssen [geh. Swalmen 13-10-1709, begr. ald. 21-9-1747].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

2 april 1761

SWALMEN - Begraven: Catharina Stoffers [verm. ged. Swalmen 15-12-1715 als dr. van Wilhelmus Stoffers en Joanna Tielen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

5 april 1761

BELFELD - Gehuwd: Petrus Janssen [ged. Belfeld 21-1-1735, overl. ald. 14-8-1795, oud 60 jaar, zn. van Wilhelmus Janssen en Petronella Wolffers 17-8-1723] en Christina Janssen [ged. Maasniel 4-7-1733, overl. Belfeld 16-8-1802, oud 69 jaar, dr. van Gerardus Janssen en Wilhelmina Coolen]. Getuigen: Arnoldus Deings en Maria Josten.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139vs.

Uit dit huwelijk:

...

1. Petronella Janssen, geb. en ged. Belfeld 30-1-1764 (get. Joannes Bochs en Maria Janssen; dr. van Petrus x Christina Janssen). Tr. 1) Belfeld 3-7-1787 met Jacobus Jacobs, overl. ald. 10-3-1795; 2) Belfeld 17-8-1795 met Gerardus Dohmen.

2. Gerardus Janssen, geb. en ged. Belfeld 28-9-1766 (get. Joannes Joesten vervangen door Jacobus Joesten en Joanna Janssen; zn. van Petrus x Christina Janssen), overl. ald. 12-10-1768.

3. Willemina Janssen, geb. en ged. Belfeld 12-12-1768 (get. Wilhelmus Joesten en Helehna Janssen; dr. van Petrus x Christina Janssen). Tr. Belfeld 12-5-1789 met Petrus Backus.

4. Joanna Janssen, geb. en ged. Belfeld 6-6-1772 (get. Wilhelmus Joesten en Joanna Bochs; dr. van Petrus x Christina Janssen), overl. ald. 6-9-1773.

 

6 april 1761

BELFELD-GELOO ‑ Verpanding huis en hof.

Willem Janssen en C. Geerits, voogden van het minderjarige kind van wijlen Cobus Kessels, alsmede voogd Coenraedt Geerits verklaren dat zij een bedrag van 216 pattacons tegen een rente van 3% hebben opgenomen van Matthijs Mengels en diens echtgenote Agnes Geerits met als onderpand een huis en land.

De comparanten verklaren dat zij dit bedrag aan de andere partijen van het minderjarige kind hebben gegeven om dit huis en land gelegen aen gen Loij, afkomstig van wijlen Gerart Geerits en Helena Trijnes, 'daer voor aen te houden'.

De rente over de lening zal eerst na overlijden van Agnes Geerits verschuldigd zijn.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 126-127; met handmerk (initalen WI) van Willem Janssen; ondertekend door J.A. Gielen bij afwezigheid van de landschrijver. Voor eerdere kwitantie zie 5-3-1761.

 

8 april 1761

BAARLO - Gehuwd: Henricus Thissen [Thijssen, verm. ged. Beesel 16-9-1731 als zn. van Petrus Thijssen en Helena Vosbeeck Blerick 6-5-1716] en Helena Joosten [ged. Baarlo 29-7-1729, dr. van Hermannus Joosten en Johanna Joosten Baarlo 21-6-1713]. Getuigen: Joannes Buerskens en Maria Joosten).

DTB-registers St.-Petrusparochie Baalo.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Thijssen, ged. Baarlo 12-5-1762 (get. Hermannus Joosten en Catharina Joosten voor Christina Thijssen).

2. Hendrina Thijssen, ged. Baarlo 6-3-1764 (get. Petrus Janssen voor Angelus Thijssen en Johanna Joosten).

3. Helena Thijssen, ged. Baarlo 18-10-1767 (get. Mathias Janssen voor Leonardus Lutjens en Maria Joosten).

4. Wilhelmus Thijssen, ged. Baarlo 2-5-1773 (get. Josephus Joosten en Catharia Joosten voor Elisabeth Driessen).

 

8 april 1761

ROERMOND - Ten overstaan van schepenen van Roermond draagt Jacobus Henricus Zegers van Loon, raad in de Raad van het Souvereine Hof van Gelder te Roermond, met toestemming van zijn vrouw Maria Catharina van der Renne, met wie hij geen kinderen heeft, een kapitaal van 6.753 gulden uitgaande van zijn patrimoniale goederen genaamd de Donck, als geschenk over aan hun (schoon)nicht Elisabeth Maria van der Renne ter gelegenheid van haar huwelijk met Arnoldus Henricus Tackoen.

Philippe-Antoin Merlin, Recueil alphabtique des questions de droit qui se prsentent le plus frquemment dans les tribunaux. Tome 6, blz. 651. Parijs, 1827-1830.

Zie ook de akte van 24-4-1761. Voor huwelijk Tackoen-Van der Renne zie 12-5-1761.

 

9 april 1761

BEESEL - Gehuwd: Joannes Smets [Smeets, Smits, ged. Swalmen 11-9-1735, overl. Beesel 13-11-1795, oud 60 jaar, zn. van Franciscus Henricus Smeets en Joanna Custers 29-8-1731] en Joanna Snijders [Sniders, geb. ca. 1732, overl. Beesel 1-11-1801 oud 69 jaar, dr. van Bartholomeus Snijders]. Getuigen: Joannes Jansen en Wilhelmus Snijders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis Smets, ged. Beesel 8-10-1761 (get. Mevis Snijders en Catharina Smets), verm. jong overl.

2. Joanna Smets, ged. Beesel 6-3-1763 (get. Wilhelmus Snijders en Hendrina Hoexs), overl. ald. 6-2-1825. Tr. 1) Venlo 20-4-1784 met Albertus Peters, overl. Beesel 31-10-1811; 2) Beesel 23-9-1812 met Christianus Engels.

3. Catharina Smeets, ged. Beesel 16-3-1765 (get. Wilhelmus Smeets en Cristina Heuskens). Tr. Beesel 9-5-1792 met Mathias Timmermans.

4. Jacobus Smeets, ged. Beesel 2-8-1767 (get. Bartholomeus Sniders en Catharina Sniders), woont 1786 te Venlo, overl. Beesel 11-10-1811.

5. Mechtildis Smeets, ged. Beesel 14-10-1770 (get. Petrus Bongaers en Maria Smeets).

6. Berta Smeets, ged. Beesel 25-1-1775 (get. Henricus Tijssen en Joanna Cruijsbergh).

Jan Smeets en Johanna Snijders verpandden op 12-10-1789 hun huis te Bussereind (smabers-6/30).

 

9 april 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Wilhelmus Gravers [en Anna Wijnants].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

12 april 1761

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Zeits [Zeetsen, overl. Belfeld 1-4-1775] en Joanna Janssen [overl. Belfeld 25-2-1774]. Getuigen: Petrus Zeits en Helena Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139vs.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Zeits, geb. en ged. Belfeld 24-2-1762 (get. Wilhelmus Zeits en Theodora Janssen; dr. van Wilhelmus x Joanna Janssen), overl. ald. 1-4-1762.

2. Joannes Zeets, geb. en ged. Belfeld 28-6-1763 (get. Joannes Zeets en Helehna Janssen; zn. van Wilhelmus x Joanna Janssen), overl. Venlo 19-6-1829. Tr. Venlo 20-1-1800 met Jeannette Terpoorten.

3. Wilhelmus Zeets, geb. en ged. Belfeld 14-2-1766 (get. Michael Zeets vervangen door Wilhelmus Joesten en Christina Janssen; zn. van Wilhelmus x Joanna Janssen). Tr. Tegelen 19-11-1797 met Petronella Telen.

...

4. Petrus Zeets, geb. en ged. Belfeld 17-6-1772 (get. Petrus Meertz en Maria Zeets vervangen door Willemina Mingels; zn. van Wilhelmus x Joanna Janssen), overl. ald. 9-6-1773.

 

14 april 1761

SWALMEN - Begraven: Wilhelmus Beeck [ged. Swalmen 14-4-1712, zn. van Henricus Beeck en Maria Gerits; wedn. van Elisabeth Paulissen, geh. Swalmen 16-1-1738, begr. ald. 14-10-1751], in leven echtgenoot van Gertrudis Tessers [geh. Swalmen 22-5-1754; zij hertr. Beesel 12-1-1775 met Petrus Mooren].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18.

 

15 april 1761

BELFELD - Overleden: Matthias Ceunen, zn. van Joannes Ceunen en Catharina Lenssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

15 april 1761

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Bongers [Bongarts, ged. Swalmen 5-6-1730, overl. Beesel 21-6-1799 {natif de Swalmen, aangifte door Herman Leenders, landbouwer oud 45 jaar, en Jacob Bongers, dagloner oud 50 jaar}, oud 69 jaar, zn. van Petrus Bongaerts en wijlen Cornelia Emets 10-9-1727] en Getrudis Gerits [Gertrudis Gerats, Gerets, Geerits, ged. Beesel 8-5-1740, overl. ald. 5-9-1807, oud 67 jaar, dr. van Gerardus Gerits en Joanna Arets 2-8-1724]. Getuigen: Jacobus Bongers en Joannes Slabbers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197. Bij hun overlijden wordt de leeftijd van bruidegom en bruid (volgens de aangiften resp. 65 en 50 jaar) verkeerd ingeschat.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Bongarts, ged. Beesel 2-3-1762 (get. Petrus Bongarts en Joanna Arts), overl. ald. 26-5-1830. Tr. 1) Beesel 9-4-1788 met Petrus van der Velden, overl. ald. 1-8-1802; 2) Beesel 7-4-1803 met Guilleaume Meerts.

2. Gerardus Bongarts, ged. Beesel 12-9-1764 (get. Gerardus Gerits en Helena Bongarts), overl. ald. 23-6-1829. Tr. Beesel 21-4-1790 met Petronella Heggers.

3. Hermanus Bongers, ged. Beesel 30-5-1767 (get. Jacobus Bongers en Joanna Gerits), overl. ald. 23-12-1822. Tr. 1) met Joanna Peeters; 2) Kessel 25-6-1814 met Ida Timmermans.

4. Lambertus Bongers, ged. Beesel 19-6-1770 (get. Hubertus Lamers en Joanna Engele). Tr. Venlo 30-3-1799 met Gertrudis Pansters.

5. Joanna Bongers, ged. Beesel 19-3-1772 (get. Petrus Mooren en Gertrudis Emens).

6. Petronella Bongers, ged. Beesel 31-7-1777 (get. Gerardus Geerits en Joanna Jansen). Tr. Venlo 20-4-1800 met Wilhelmus Janssen.

7. Helena Bongers, ged. Beesel 10-7-1780 (get. Gerardus Gerits voor Petrus Gerits en Helena Jansen), overl. ald. 1-3-1847. Tr.. Beesel 24-9-1804 met Joannes Peters.

Jacob Bongers en Gertrudis Gerets ontvingen bij scheiding en deling d.d. 21-2-1780 2/3 deel van een huis.

 

19 april 1761

REUVER - Staat van overdrachtskosten wegens de verkoop van de Wilde Hoeve onder Beesel.

'Staetje van gerichtscosten gereesen tot Besel over de twe gehoudene sitdaegen tot het vercoopen van den bouwhoff genoemt de Wilde Hoef en eenige capittaelen op de gemeente aldaer gevest, alles toebehoorende de heere munitionaris Beaumont ende desselfs erffgenaemen.

 

 

Voor de kerke publicatie ende affixie waer bij de voorschreven vercoopinge kenbaer gemaekt is komt de heere landtscholtis en bode

1

10

voor t'opstellen ende voorlesen der conditien komt den landtscholtis op den 1ten sitdag gehouden den 26 januarij 1761

1

4

voor t'houden van den sitdag schepenen

1

0

secretaris

0

10

scholtis ende bode voor. keertse

0

15

voor t'verblijf den secretaris

3

0

2den sitdag den 9 februarij gehouden komt de twe schepenen

1

0

den landtscholtis

0

10

voorleesen der conditien

0

12

2 keertsen dito ontsteeken

1

10

opstellen deses

0

4

 

11

15

Den onders. bekent ontfangen te hebben van den heere Dispa de somme van acht gld 15 strs op desen bovenstaende staet. Actum Ruremonde den 19 april 1769.' w.g. J.F. Lindtgen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 467.

 

20 april 1761

REUVER  Verzoekschrift voor verkoop huis en hof.

Arnoldus Ingenmiddel dient als gevolmachtigde van zijn zwager Joes Theunissen een verzoekschrift in om, samen met de erfgenamen van Hendrick Ingenmiddel, te weten de weduwe van Hendrick Ingenmiddel, nu hertrouwd met Hendrik Neeten, als vruchtgebruikster, en de voogden van de minderjarige dochter Hendrina Ingenmiddel, als eigenaresse, over te mogen gaan tot scheiding en deling van huis en moesgaarde gelegen aan de Reuver, plus circa 16 morgen akkerland en houtgewas te Beesel, om hierna een gedeelte van deze goederen openbaar te verkopen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43. Zie 9-11-1772.

Vergelijk smaberskaart 10/65.

 

23 april 1761

BEESEL / SWALMEN ‑ Mutueel testament van Wilhelm de Veth en Josepha Gelauw, met o.a. lasten te Swalmen en Beesel.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 356, fol. 181vs-184.

 

24 april 1761

SWALMEN / ROERMOND - Ten overstaan van schepenen van Roermond draagt Jacobus Henricus Zegers van Loon, raad in de Raad van het Souvereine Hof van Gelder te Roermond, met toestemming van zijn vrouw Maria Catharina van der Renne, twee kapitalen samen groot 10.000 gulden uitgaande van o.a. goederen te Wessem en zijn boerderij te Weiler onder Swalmen, over aan hun (schoon)nicht Elisabeth Maria van der Renne ter gelegenheid van haar huwelijk met Arnoldus Henricus Tackoen.

Philippe-Antoin Merlin, Recueil alphabtique des questions de droit qui se prsentent le plus frquemment dans les tribunaux. Tome 6, blz. 651. Parijs, 1827-1830.

Voor huwelijk Tackoen-Van der Renne zie 12-5-1761. Vergelijk ook de akte van 9-4-1761.

 

28 april 1761

ROERMOND - Overleden: NN, jongste dochter van Rijcks, drossaard van het ambt Montfort, wonend bij de Ursulinen.

GA Roermond, DTB-registers.

 

april 1761, z.d.

BEESEL - Overleden: Getrudis Jansen [ook: Janissen], echtgenote van Joannes Peters [geh. Beesel 14-10-1714, overl. ald. 1-1-1769].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag onleesbaar.

 

4 mei 1761

Zie 13 juni 1761.

 

12 mei 1761

BELFELD - Overleden: Renerus Oelders [Allarts, Olders; wedn. van Caecilia Jansen, overl. Belfeld 27-4-1731], echtgenoot van Helena Geerets [geh. Belfeld 1-10-1731, overl. ald. 21-3-1781].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 192vs.

 

12 mei 1761

SWALMEN - Verkoop akkerland.

De echtelieden P. Gerardts en Gertrut Brmans verklaren dat zij ongeveer bunder akkerland op de Maesweert te Swalmen gelegen tussen de erfgenamen Geurt Aquarius en de erfgenamen van wijlen raad Baenen, met de korte zijden grenzend aan land van het Weijclooster en land van de heer Bernardts oftewel Wijlerhof, afkomstig van de weduwe Joannes Sillen, voor een bedrag van 15 pattacons, godsgeld 1 schelling, hebben verkocht aan H. van Daell als rentmeester van de douairiere De Heijster, kosten van overdracht, armengeld en lijcop ten laste van de aankoopster. De oorkonders machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 383-384. Voor overdracht zie 9-6-1761.

 

12 mei 1761

NEDERWEERT - Gehuwd met de zegen van Leonardus Mooren, kanunnik aan de koninklijke colegiale kerk van Onze Lieve Vrouw in Kortrijk, in opdracht van de bisschop aldaar: Arnoldus Henricus Tackoen, raadsheer in de Raad van het hertogdom Gelre, en Elizabetha Maria van der Renne. Getuigen: Raadsheer Van Loon en Maria Catharina van der Renne, zijn echtgenote / de douariere Maria Rosa de Haes.

www.allelimburgser.nl.

Voor goederen in Swalmen zie o.a. 24-4-1761.

 

25 mei 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Cornelius Janssen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

28 mei 1761

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Sebastianus Heijnen [koster van Asselt, ged. Asselt ..-9-1730, zn. van Jacobus Heijnen en Sophia Wijnants 23-10-1724; hij hertr. Roermond 26-6-1783 met Jacoba Weerts] en Judith Beeck [overl. Swalmen 10-11-1782]. Getuigen: Henricus Heijnen en Ida Jeuken.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89 (RAL 84).

Sebastianus Heijnen was in 1774 eigenaar van een huis op de hoek van Rijksweg en Kroppestraat (smabers-11/326). Zie in dit kader ook de verklaring d.d. 23-3-1765.

 

4 juni 1761

SWALMEN - Gedoopt: Agnes, buitenechtelijke dochter van Aldegundis Meuters en Petrus Janssen 'ut mater declaravit in partu'. Getuigen: Christophorus Meuters en Maria Slabbers namens Gertrudis Vosbeek.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 120.

 

7 juni 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Wilhelmus Hawinckel.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

9 juni 1761

BEESEL - Overleden: Petronella Smeets, echtgenote van Michael Nijssen [geh. ... vr 21-12-1759; hij hertr. 1) Belfeld 10-1-1762 met Petronella Schmeets!; 2) Belfeld 24-9-1775 met Anna Peeters].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

9 juni 1761

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickx, scholtis, Willem Heijnen en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt de gerechtsbode Jurgen Kijeser, als gevolmachtigde van de echtelieden Paulus Gerardts en Geutruijdt Brmans d.d. 12 mei 1761 [zie aldaar], ongeveer bunder akkerland op de Maesweert te Swalmen gelegen tussen de erfgenamen Geurt Aquarius en erfgenamen van wijlen raad Baenen, met de korte zijden grenzend aan het Weijclooster en de heer Bernardts oftewel Wijlerhof, afkomstig van de weduwe van Joannes Sillen, voor een bedrag van 15 pattacons, godsgeld 1 schelling, over aan de heer H. van Daell als rentmeester van de douairiere De Heijster, kosten van overdracht, armengeld en lijcoop ten laste van de aankoopster.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 382-383.

 

12 juni 1761

SWALMEN - Gedoopt: Theodorus, buitenechtelijke zoon van Sibilla Glaesmakers en Godefridus Peeks 'ut mater declaravit'. Getuigen: Wilhelmus Peters namens Joannes Obers en Catharina Glaesmakers. 'Legitimus per subsequens matrimonium 23 junij'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 120.

 

13 juni 1761

binnen Ruremonde

ROERMOND / BEESEL-LEEUWEN ‑ Verkoop Wilde Hoeve.

J.B. Dispa en de officiaal F. Crans, als gerechtelijk aangestelde momboirs van de minderjarige kinderen van de munitionaris Beaumont en krachtens toestemming van het Hoofdgerecht te Ruremonde d.d. 4 mei 1761, verklaren dat zij

- zekere bouwhof met ap- en dependentin onder Besel gelegen, de Wilde Hoeve genaamd, bestaande uit huis, hof, schuur, stallingen, moes- en boomgaarden met houtgewas (smaberskaart 7/26);

- 28 morgen 142 roede akkerland Licht;

- 29 morgen 39 roede akkerland Middel;

- 2 morgen 84 roede baend Zwaar;

- een tiende groot 22 3/4 morgen.

hebben verkocht aan Carolus Aegidius Hendricks en diens echtgenote Maria Anna Galliot.

Al deze goederen en rechten zijn vrij van tienden en andere buitengewone grondlasten, uitgezonderd de Hoendercamp die tot voornoemde hof behoort, welke is belast met een jaarlijkse last van 2 pattacons 3 schillingen 2 stuiver 1 oort aan de kapellanie te Besel. Voorts:

- 2 verschillende kapitalen 3% ten laste van de gemeente Besel, te weten:

- 1 kapitaal van 600 pattacon;

- 1 kapitaal van 277 pattacon 2 schelling 4 stuiver.

De verkoopsom bedraagt in totaal 900 pattacons. De verkopers behouden zich het recht voor om de boerderij met toebehoren binnen 2 jaar terug te kopen met inachtneming van een termijn van jaar, waarbij zij behalve de 900 pattacons een rente 4% per jaar zullen betalen. Ook eventueel gemaakte reparatiekosten en waardevermeerdering ("alle melioratien"), aangekocht vee, verpachtingskosten en alle verdere kosten die de aankopers hebben gemaakt om de boerderij door middel van poten, planten, timmeren of anderszins optimaal te kunnen beheren, zullen na overleg van kwitanties worden vergoed. De kinderen, ten behoeve waarvan deze verkoop geschiedt, zullen ook bij meerderjarigheid aan deze overeenkomst gebonden zijn. In het geval van zo'n aflossing zullen de aankopers de opbrengsten van kapitalen en boerderij aan de verkopers "bereeckenen".

Omdat de aankopers een vordering ten laste van de minderjarige kinderen hebben van 755 pattacons 7 schilling 1 stuiver Roermonds, waartoe reeds beslag is gelegd op al hun goederen, zal het de aankopers vrij staan om deze vordering in mindering te brengen op de verkoopsom van 900 pattacons. De kosten van overdracht, lijcoop en armengeld zullen ten laste van de aankopers zijn. Tevens machtigen de verkopers toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38, fol. 121-123. Met aantekening van de voogden d.d. 17-6-1761 dat de verkoopsom volledig betaald is. Voor gerechtelijke overdracht zie 22-6-1761.

 

17 juni 1761

oirconde Ruremonde

ROERMOND - Kwitantie.

J.B. Dispa en J.F. Crans bekennen dat zij een bedrag van 900 pattacons hebben ontvangen wegens de koopsom nader vermeld in de koopakte van de Wilde Hoeve d.d. 13 juni 1761 [zie aldaar].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 123.

 

18 juni 1761

actum Belfort

BELFELD-GELOO ‑ Verpanding landerijen.

Wilhelmus Janssen en Johanna Naus verklaren dat zij een obligatie van 50 pattacons 4 gulden Cleefs 20 stuiver tegen een jaarlijkse rente van 2 pattacons en met een opzegtermijn van een half jaar hebben ontvangen van Peter Peters met als onderpand een halve kamp en een halve baend onder Belfort aen het Loe gelegen tussen Peter Joosten en de openbare straat zoals deze 'in sijn opslagen' gelegen is.

Tevens machtigen zij de schepen Johan Schroers tot de gerechtelijke verpanding.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 128; voor gerechtelijke verpanding zie 22-6-1761.

 

20 juni 1761

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Deckers [ged. Swalmen 8-7-1721, begr. ald. 8-10-1766, zn. van Hendricus Deckers en Catharina Doussens] en Gertrudis van Vlodrop [ged. Swalmen 9-2-1738, overl. ald. 5-2-1779, dr. van Petrus van Vlodrop en Fredrica Schreurs; zij hertr. Swalmen 22-2-1767 met Bartholomaeus Clumpkens]. Getuigen: Henricus Linden en Ludovicus Schrijnewerkers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89 (RAL 84).

Uit dit huwelijk:

1. Fredericus Deckers [Deekers?], ged. Swalmen 19-3-1762 (get. Joannes van Vlodrop en Catharina Dousens; zn. van Petrus x Gertrudis van Vlodrop), overl. ald. 17-5-1826. Tr. Swalmen 6-9-1787 met Dorothea Slabbers.

2. Catharina Deckers [Deekers?], ged. Swalmen 4-4-1765 (get. Andreas Peters en Catharina Smeets), woont 1787 te Beesel. Tr. Swalmen 22-4-1790 met Jacobus Slabbers.

Peeter Deckers, toen nog ongehuwd, kocht op 26-1-1751 een huis op de Boukoul, dat hij op 15-10-1751 verpandde. Peter Deckers woonde in 1774 aan de Boven-Boukoul (smabers-2/109). Voor voogdij zie Swalmen 4-5-1779. Zie ook de dispensatie voor het huwelijk Clumpkens-Van Vlodrop 1767.

 

22 juni 1761

BEESEL-LEEUWEN ‑ Overdracht Wilde Hoeve.

Ten overstaan van J.H. Lindtgen, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Geurt Sloesen en Johannes Schreurs, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de medeschepen Conrardus Gerits, krachtens koopovereenkomst en gensereerde volmacht d.d. 13 juni 1761 door J.B. Dispa en J.Fr. Crans ondertekend als voogden van de minderjarige kinderen van de munitionaris Beaumont,

- zekere bouwhof met toebehoren genaamd de Wilde Hoeve, gelegen onder Besel, bestaande uit huis, hof, schuur, stallingen, moes- en boomgaarden met het houtgewas (smabers-7/26);

- 28 morgen 142 roede Licht akkerland;

- 29 morgen 39 roede Middel akkerland;

- een baend van 2 morgen 84 roede in het Zwaar;

- een tiende, groot 22 3/4 morgen,

- en twee verschillende kapitalen tegen een rente van 3%, van respektievelijk 600 pattacon en van 277 pattacon 2 schelling 4 stuiver ten laste van de gemeente Besel,

voor een totale koopsom van 900 pattacon vermeld in de voorwaarden in de koopakte van 13 juni 1761 [zie aldaar], over aan Carolus Aegidius Henderix en diens echtgenote Maria Anna Galiot.

Deze goederen zijn vrij van tienden en andere buitengewone grondlasten, uitgezonderd de Hoendercamp die tot de boerderij behoort, welke jaarlijks belast is met 2 pattacon 3 schilling 2 stuiver 1 oort aan de kapellanie te Besel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 124-125. Ondertekend door landschrijver Joes van der Leeuw.

 

22 juni 1761

BELFELD-GELOO ‑ Verpanding landerijen.

Ten overstaan van J.F. Lindtgen, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Daniel Mooren en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verpandt de medeschepen Joannes Schreurs krachtens volmacht van Wilhelmus Janssen en Johanna Naus, wegens een lening van 50 pattacons tegen een rente van 4% jaarlijks te betalen met ingang van 18 juni 1762, de in de obligatie d.d. 18 juni 1761 [zie aldaar] vermelde onderpanden aan Peter Peters uit Tegelen, ongehuwd ('jongman').

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 127-128.

 

23 juni 1761

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Godefridus Peecks [Geuts Peeks, Peex, ged. Asselt 5-5-1708, overl. Swalmen 13-1-1780, zn. van Godefridus Peeckx en Elisabeth Vermeulen, beiden overl.] en Sibilla Glaesmakers [Glasemakers, ged. Swalmen 16-11-1725, overl. ald. 19-8-1802, oud 76 jaar, dr. van Henricus Glaesmakers en Cunigunda Obers]. Getuigen: Sebastianus Heijnen, Conradus Willems en Caecilia van Haelen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89 (RAL 84).

Uit (en vr) dit huwelijk:

1. Theodorus Peeks, ged. Swalmen 12-6-1761 (get. Wilhelmus Peters namens Joannes Obers en Catharina Glaesmakers; wettig verklaard na huwelijk), overl. ald. 2-9-1819. Tr. Swalmen 16-10-1794 met Maria Slabbers.

2. vermoedelijk Elisabeth Pex, geb. , overl. Swalmen 23-6-1833. Tr. Swalmen 26-9-1793 met Hubertus Slabbers.

3. Maria Elisabetha Peex, ged. Swalmen 9-6-1765 (get. Antonius Elias en Joanna Wolfers), ongehuwd overl. ald. 11-9-1829 als Maria Pecx, volgens aangifte oud 64 jaar.

4. Henricus Peeks, ged. Swalmen 7-6-1767 (get. Henricus Peeks en Joanna Glasemakers).

Geuts Pex c.s. verkochten op 4-2-1754 hun ouderlijk huis te Asselt gelegen aan hun broer Hendrick Pex. Sebilla Gelaesmackers woonde bij de volkstelling 1796 bij haar zoon Derck Peeckx op de Boukoul. Dochter Maria Pecx, ongehuwd en zinneloos, overleed op 11-9-1829 op 64-jarige leeftijd in het huis op het goed Hillenrath; aangifte door veldwachter Pieter Abels en landbouwer Sebastiaan Janssen (verfilming 407/459).

 

27 juni 1761

ROERMOND / BEESEL - Kwitantie door Joannes Meuter te Beesel.

'Memoria ten dienste voor de heer Beaumont alhier bij mij onderges. Joes Meuter tot Besel verteert aen dranck en oock winckel waere caffij, thee, suijcker, gaere, snuyf papier, seep en andersints van den jaere 1758 julij tot 1759 september. De reste noch bedraegt: 1 pattacon 1 schilling 5 stuijver Ruremonts.

Bekenne bij ondergess. ontfangen te hebben uijt handen [van de] momboirs van wijlen de heer Beuamont en juffrouw Wijers zaliger naer gelaetene kinderen de somma van een pattacon een schilling vijff stuijvers ruremonts. Actum Ruremonde den 27 junius 1761.'

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 467; de kwitantie is door Joes Meuter (koster en schoolmeester) persoonlijk geschreven en ondertekend.

Betreft Wilde Hoeve.

 

30 juni 1761

SWALMEN - Verpanding van huis genaamd den Swaen.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickx, scholtis, Jan Verheggen en Cornelis van Keecken, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joannes Wolff en Cornelia Smeets dat zij een bedrag van 500 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 1 juli 1762 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van hun zwager respektievelijk broer Joseph Smeets en Maria Jansen, ook echtelieden, met als onderpand:

- het huis genaamd den Swaen uitgezonderd de daarnaast gelegen schuur in het dorp tussen Peter Wuts en Frans Slabbers;

- en alle verdere landerijen behorend tot dat huis, belast met 400 pattacons ten behoeve van de vicarius Van Dam, met jaarlijks 1 malder 3 vat rogge 'rouwe maete' erfpacht ten behoeve van de medeschepen Cornelis van Keecken, met een [niet genoemde] last aan de Gereserveerde Domeinen, jaarlijks 2 hoen en 1 vat haver aan het huis Hillenraedt, 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen, 1 vat rogge aan de kapelanie en 1 kan olie aan de kerk aldaar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 385-386.

 

6 juli 1761

BEESEL - Proces drossaard tegen Hendrik Deckers. Gezien de Staat van Vacaties etc. van procureur Dionisy, als bediende van de gexecuteerde Henricus Deckers, heeft het gerecht de vacatin en salarissen getaxeerd en aangepast. Op 8-9-1759 is Deckers onder marteling verhoord te Montfort waar hij nog gedetineerd is.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr 27 (processen); met dank aan Giel Geraedts.

 

6 juli 1761 en eerder

BEESEL - Wolvenjacht.

Specificatie voor de schepen Gielen wegens betaalde dorpslasten van wolven voor het jaar 1760, waarvan hij de kwitanties heeft.

- ten eersten betaelt aen Yacop Stroles weegens seeve yonge wolven de somme van tien schilling (of 1 pattacon 2 schilling);

- ten tweeden aen Frans Croijer weegens eenen yongen wolf twee schilling;

- ten derden betaelt aen Yoannes Dits yaeger tot Swaelmen de somme van tien schilling;

Vor den borgemester Yoannes Gerits.

- den 9 november 1760 betaelt vor het vangen van eenen yongen wolf tot Vlodrop de somme van twee schilling;

- den 6 july 1761 betaelt vor het vangen van vijf yonge wolven de somme van seven schilling.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 137 (specificaties en kwitanties van kosten gemaakt in verband met de bestrijding van wolven).

 

7 juli 1761

OFFENBEEK ‑ Prior C. Mela van de Kruisheren te Roermond (als eigenaren van de Onderste Hof) en Geurt Trines (als eigenaar van de molen van Ronckenstein) sluiten naar aanleiding van de verplaatsing van de molen en de verplaatsing van het "schaepbrugske" achter het kapelletje een overeenkomst waarbij zij zich verplichten om samen de kosten te delen van het hout voor onderhoud van de brug en het bijbehorende bat.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 148, fol. 494. Afschrift.

 

18 juli 1761

Z.P. - Huwelijkscontract tussen Henricus Josephus Gerardus van der Renne, zoon van wijlen Cornelis van der Renne en Anna Isabella van Ryswyck, en Catharina Elisabeth van Haelen, dochter van Jacob Bernard van Haelen en wijlen Joanna Sophia Cox.

RHCL Maastricht, Familiearchief Van der Renne V 918, inv.nr. 1.

 

31 juli 1761

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1760, afgehoord 31 juli 1761.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1285; 1 omslag.

 

1 augustus 1761

ROERMOND - Overleden: Maria Josepha Gelauw, echtgenote van Willem de Veth, begr. 3 augustsus d.a.v. bij de Minderbroeders.

DTB-registers Roermond; voor testament zie 23-4-1761.

 

3 augustus 1761

BEESEL - Rekening van de schatheffer van Beesel over het jaar 1760, afgehoord 3 augustus 1761.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1244; 1 katern.

 

11 augustus 1761

BELFELD - Overleden: Maria Driessen [ged. Belfeld 23-1-1746], dr. van Wilhelmus Driessen en Catharina Cruijsbergen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 193.

Voorafgaand aan deze akte: 'sub me vero Godefrido Franssen pastore in Belfelt.'

 

17 augustus 1761

acthom Swalmen

BEESEL ‑ Akte van renunciatie.

Christenken Obroeck uit Swalmen verklaart in aanwezigheid van Geurt Slabbers en Hendrick Claessen als getuigen dat zij afstand doet van de goederen en vruchtgebruiksrechten onder Besel gelegen ten behoeve van haar schoonzoon Christiaen Cuijpers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 134; met handmerken (molenijzers?) van Geurt Slabbers en Hendrick Claessen. Zie 19-8-1761. Vergelijk smabers-2/3.

 

19 augustus 1761

BEESEL ‑ Obligatie.

Christiaen Cuijpers en zijn vrouw Cathrina Sijmens verklaren dat zij in aanwezigheid van hun zwagers Willem Beckers, Jacobus Sijmens en Joes Symons een bedrag van 40 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 7 gulden Cleefs hebben opgenomen van de eerwaarde pastoor Thopol (elders: A. Thopoel) met als onderpand de gerfde en van zussen en zwagers aangekochte goederen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 131-131vs, met eenvoudige handmerken van de oorkonders; afschrift idem fol. 132vs-133.

Zie 17-8-1761 en 23-11-1761. Vgl. smabers-2/3.

 

vr 22 augustus 1761

Z.P. - Gehuwd: Henricus Claessens [Claesen, verm. ged. Swalmen 10-1-1725 als zn. van Antonius Claessens en Petronella Wuts] en Anna Elisabetha Wijck.

Uit dit huwelijk:

1. Matthias Claessens, ged. Swalmen 2-8-1761 (get. Antonius Claessens en Hendrina Thopoel namens Maria Magdalena Wijck).

2. Arnoldus Claessens, ged. Swalmen 17-2-1763 (get. Nicolaus Vischer voor Henricus Wijck en Joanna Claessens).

3. Henricus Claessens, geb. .... Tr. Swalmen 14-6-1792 met Joanna Wijnands.

...

4. mogelijk Adamus Claessens, geb. ..., overl. Swalmen 21-7-1786 (12 jaar oud).

Hendrick Claesen en Anna Elisabeth Wijck verpandden op 2-4-1770 een huisplaats op de Kroppestraat te Swalmen.

 

31 augustus 1761

HERTEN - Bevaring van de Isabellagriend.

Extract uijt het overdraghs protocolle van Herten, Merum en Ooll in den vrijlande van Daelenbroek, beginnende met den 21 februarij 1737 en eijndigende met den 6 meij 1762, waerinne fol. 258 et seqq. staet als volght.

Wij Johan Bernard Chanoine, substituut scholtis der vrijheerlijckheijt Daelenbroek, voorts Severynus Haex, Gerard Tulmans, Mathis Willems ende Heiner Neiten, schepenen van den gerichte van Herten, Merum en Ooll, doen conde, tuijgen ende certificeeren met desen onsen vereeden secretaris Johan Vaptist Haex op heden den 31 augusti seventhien hondert eenensestigh des snaernons ten twee uuren ter instantie ende requisitie van den heere amptman Petrus Henricus Timmermans in naeme van den heere deser vrijheerlijckheijt vervoeght hebben op den soogenoemden Princenstert uijtschietende op de Maese onder Ooll ontrent over den kerckthooren van Bechden, ende dat wij ons aldaer beneffens den heere Rijner Frederick / baron van Meer, oudsten soone van den heere deser vrijheerlijckheijt, voorts den voornoemden ampman en de secretaris, mitsgaeders den borgemeester Anthoon Hoffmans tot dyen Joannes Lemmens, schipper ende huijrveerder der stad Ruremonde, Mevis van Herten en Jan Verboek, veerlieden van Ooll, naer voorgaende affvraeginge van den gemelten heere amptman offer eenige genteresseerde waren die sigh mede wilden insetten ende naerdat ook aan ons door het relaes van den booden gebleeken is, van de vierthien daegen te bevoerens gedaene behoorlijcke kerke publicatie en van gedaene speciale citatie van den heere advocaat Magne als administrateur der goederen van sijne eminentie den prins ende bischop van Luijck als parthije daerbij apparentelijck genteresseert, ingeschipt hebben in eenen aeck lanck sestigh voeten ende breet seven voeten, aen hebbende een hanckroer, konnende laeden meer als dry lasten kooren ende alsoo den stroem op langs de oordersijde / ende verder rontomme seeker eijlandt off immiddel sant in de Maese ontrent den voorss. streck geleegen, gevaeren hebben, sonder ergens tzije met den bodem tzije met het roer grondt te raecken, dat wij, sulcx geschiet, ons op het geseijdt eijlandt vervoeght hebbende, den heere ampman in naeme als vooren, met het affsnijden van witshoudt ende het planten rontom langs van t selve eijlandts daervan possesie genoemen heeft, ende dat onder tusschen opt selve eijlandt van den kant der heerlijckheijt Beegden met eene ponte vaerende aengecoomen is, den heere Gaeren seggende gedeputeert te sijn van sijne eminentie den prins van Luijck, bij hem hebbende den advocaet Magne beneffens eenige andere persoonen ten getalle van ach, dat gemelten heere gedeputeerden tegens de voorss. bevaeringe geprotesteert heeft ende gesustineert, dat sijne eminentie den prince van Luijck, tot hetselve eijlandt als liggende int midden van de Maesen soo veel recht hadden als den heere van Daelen[] voor soo veel ende ter linie als het selve van beijder lijdts overgeleegen was, dat des niet te min door den voorn. heere amptman in het neemen van possessie van t geheel eijlandt jurae cujuscumque salvo, voorts gevaeren is, dat daer naer wij voorn. scholtis ende schepenen Jacob Janssen ons beneffens den selven / schepen en alle verdere persoonen hiervooren genoempt wederom ingescheept hebben ende gevaeren rontomme seeker cart aent voorss. eijlandt gelegene grientje de Maese affwaerts inschietende en naer t selve bevaeren te hebben sonder gront te raecken door den voorss. amptman en ons beweesen is, dat met het bevaeren van t voorss. eijlandt en grientje naer den cant van Beeghden verre binnen waerts den halven stroom sijdewaerts t selve eijlandt en grintje gebleven is, dat hiernaer wij ons wederom vervoeght naer t voorss. groot eijlandt alwaer den voorn. ampman tegen den voorn. heere gedeputeerden van den prince van Luijck sigh doens met sijn voorss. geselschap op dit eijlandt noch bevindende geprotesteert heeft tegen alle acten van jurisdictie ende possessie die sij in praejuditie van dese bevaeringe de Maese op minder als op onderhalven voedt naer op het leeghste geweest is, en is het voorss. eijlandt genoempt Isabella griendt, aldus gedaen ter plaetse en op dato voorss. ende hebben in oirconde der waerheijt hiervan acte aen den gemelten heer amptman naemens als boven mede gedeelt ende dese door onsen voorgemelten vereeden secretarsis onderteekenen en met onsen ampzegel welcke wij ad causas gebruijcken / becraghtigen laeten, was onderteekent J.B. Haecx, onder was hangende den segul gedruckt in groenen wasch.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2356 (verfilming 22/28 t/m 26/28), eenvoudig afschrift op papier.

 

1 september 1761

SWALMEN - Begraven: Maria Naus, ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

6 september 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Jacobus Stams [en Gertrudis Janssens?].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

14 september 1761

BELFELD - Overleden: Windelina Dings [mogelijk echtg. van Joannes Koerstgens, geh. Belfeld 19-7-1741; anders ged. Belfeld 6-1-1743 als dr. van Hermanus Dinghs en Helena Wolffers].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 193.

 

16 september 1761

SWALMEN - Begraven: Damasus Janissen [verm. ged. Swalmen 25-7-1718 als zn. van Sebastianus Janissen en Gertrudis Hawinkels; verm. wedn. van Gertrudis Peters, geh. ... vr 21-3-1744, begr. Swalmen 20-3-1757; echtg. van Joanna Alberts, geh. Swalmen 5-5-1757; zij hertr. Swalmen 13-9-1763 met Joannes Lutters].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

19 september 1761

BELFELD - Overleden: Joanna Steegers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 193.

 

19 september 1761

BEESEL - Overleden: Hermanus Nijssen, weduwnaar [van Gebel of Gudula Trines, geh. ... vr 1714, begr. Beesel 6-12-1745].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

20 september 1761

BELFELD - Overleden: Gerardus Geerets [ged. Belfeld 3-9-1712, zn. van Arnoldus Gerits en Gertrudis Bongaerts], echtgenoot van Petronella Schmeets [geh. ... vr 4-5-1748, overl. ald. 6-3-1775; zij hertr. Belfeld 10-1-1762 met Michael Nijssen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 193.

 

20 september 1761

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Pantzaert [geb. , overl. Swalmen 2-3-1803, oud 67 jaar, zn. van Jacobus Pantzaert en Sophia Heuskens 22-5-1729; hij hertr. 1) Swalmen 2-6-1763 met Gertrudis Custers, overl. ald. 29-12-1771; 2) Swalmen 5-7-1772 met Wilhelmina van den Berg] en Judith Evers [ged. Swalmen 19-12-1735, begr. ald. 1-5-1763, dr. van Henricus Evers en Maria Kessels]. Getuigen: Josephus Evers en Sebastianus Schrijnewerkers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89 (RAL 84).

Uit dit huwelijk:

1. kind NN, begr. Swalmen 23-4-1763, niet vermeld in doopregister.

Henrich Panser pachtte op 15-2-1763 land te Swalmen. Hendrick Pansaert woonde in 1774 aan Gevaren in de Daalkamp (smabers-15/11).

 

25 september 1761

BEESEL - Overleden: Mathias Smets uit Kessel, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

6 oktober 1761

TEGELEN ‑ Voortzetting van de belasting van het huis Holtmeulen met 6.000 rijksdaalder ten behoeve van de vrouwe douairiere Raesfelt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 229, fol. 214-214vs.

 

6 oktober 1761

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Hawinckel.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

12 oktober 1761

BEESEL - Specificatie voor de schepen Gielen wegens betaalde dorpslasten van wolven voor het jaar 1760.

- Ten eersten betaelt aen Yacop Stroles weegens seeve yonge wolven de somme van tien schill.

- Ten tweeden aen Frans Croijer weegens eenen yongen wolf twee schill.

- Ten derden betaelt aen Yoannes Dits yaeger tot Swaelmen de somme van tien schill.

Voor den borgemester Yoannes Gerits:

- Den 9 november 1760 betaelt vor het vangen van eenen yongen wolf tot Vlodrop de somme van twee schill.

- Den 6 july 1761 betaelt vor het vangen van vijf yonge wolven de somme van seven schill.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 71. Zie ook Jaarboek 19 (1999) blz. 110.

 

13 oktober 1761

SWALMEN - Begraven: Anna Hammers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

18 oktober 1761

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Evers [Everts, ged. Swalmen 24-2-1728, daghuurder 1784, zn. van Henricus Everts en wijlen Maria van Kessel] en Catharina Linsen [Lentzen, Linssen alias Vosbeek, ged. Swalmen 17-12-1739, dr. van Joannes Vosbeeck en Ida van de Rijth]. Getuigen: Josephus Evers en Joannes Kessels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89vs (RAL 85).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Evers, ged. Swalmen 31-10-1762 (get. Josephus Evers en Ida van de Rieth).

2. Joannes Evers, ged. Swalmen 28-3-1764 (get. Henricus Panzaert en Gertrudis Linsen), verm. jong overl.

3. Henricus Evers, ged. Swalmen 8-1-1766 (get. Henricus Thissen en Catharina Moers), akkerman, bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn moeder, overl. ald. 10-8-1810. Tr. met Sibilla Schreurs (genoemd als echtgenote bij overlijden).

4. Joannes Evers, ged. Swalmen 20-11-1767 (get. Joannes Dousen en Cornelia Schoolmeesters), overl. ald. 1-1-1771.

5. Petrus Everts, geb. en ged. Swalmen 13-4-1770 (get. Joannes Cuijven en Gertrudis Linsen), overl. ald. 14-1-1772.

6. Joannes Evers, geb. en ged. Swalmen 2-11-1772 (get. Wilhelmus van de Rieth vervangen door Ludovicus Schrijnewerkers en Wilhelmina van den Bergh), overl. ald. 16-2-1775.

7. Josephus Evers, geb. en ged. Swalmen 11-7-1774 (get. Matthias Kessels en Sophia Willems), bij de volkstelling 1796 inwonend te Asselt (Jaarboek 16 blz. 78).

...

8. Ida Evers, geb. ... ca. 1778, overl. Swalmen 7-10-1785 (oud 7 jaar).

9. Sibilla Evers, geb. Swalmen 25-10-1780, ged. 26-10-1780 (get. Antonius Evers wnd. te Beegden vervangen door Jacobus Pijpers wnd. te Swalmen en Joanna van de Rieth aldaar), overl. ald. 26-9-1784.

10. Maria Elisabeth Evers, geb. en ged. Swalmen 30-1-1784 (get. Petrus Ceuven en Joanna Slabbers, beiden wnd. te Swalmen), overl. Beesel 25-10-1840. Tr. Beesel 23-1-1812 met Wilhelmus Reijnders.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 aan de Kroppestraat (Jaarboek 16 blz. 70).

 

20 oktober 1761

BEESEL - Overleden: Getru Slabbers [mogelijk ged. Beesel 21-9-1720 als dr. van Gerardus Slabbers en Joanna Heuskens], echtgenote van Joannes Winkens [begr. Beesel 30-5-1768].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

22 oktober 1761

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Bongaerts [ged. Swalmen 2-11-1736, zn. van Petrus Bongaerts en wijlen Mechtildis Bongaerts 15-7-1734] en Allegondis Custers [Aldegondis Kusters, ged. Swalmen 17-2-1735, dr. van Ludovicus Custers en Anna Soetsen april 1732, z.d.]. Getuigen: Ludovicus Schrijnewerkers en Jacobus Pipers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89vs (RAL 85).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Bongaerts, ged. Swalmen 4-8-1762 (get. Joannes Wolf voor Joannes Sillen en Anna Soetzen).

2. Ludovicus Bongaerts, ged. Swalmen 23-6-1765 (get. Joannes Custers en Elisabetha Bongaerts), kleermaker, bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn vader.

3. Hendrina Bongaerts, ged. Swalmen 5-3-1769 (get. Albertus Custers en Hendrina Bongaerts), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar vader.

4. Petrus Bongaerts, geb. Swalmen 20-8-1772, ged. 21-8-1772 (get. Wilhelmus Heuts en Catharina Bongaerts), bij de volkstelling 1796 inwonend bij gezin Geraedts-Sanders op de Kroppestraat (Jaarboek 16 blz. 75). Tr. Maasniel 9-2-1801 met Maria Elisabeth Beurskens.

5. Joannes Bongaerts, geb. en ged. Swalmen 11-12-1775 (get. Sebastianus Sillen en Petronella Custers), overl. ald. 10-4-1778.

6. Joannes Valentinus Bongaerts, geb. Swalmen 8-12-1781, ged. 9-12-1781 (get. Valentinus Weber en Ida Houcks, beiden wnd. te Ruremunde), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn vader.

Andries Bongaers woonde in 1774 aan de Rijksweg-Zuid (smabers-11/272, hoek Molenstraat). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Kroppestraat (Jaarboek 16 blz. 70).

 

25 oktober 1761

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Croonen [ged. Swalmen 13-6-1737, overl. ald. 25-11-1814, oud 77 jaar, zn. van Petrus Croonen en Petronella Houx 30-8-1733] en Maria Gerits [Marie Geraedts, Geraerdts, Geraerts]. Getuigen: Jacobus Pipers en Ludovicus Schrijnewerkers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89vs (RAL 85).

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Croonen, ged. Swalmen 14-4-1762 (get. Joannes van Loij en Petronella Hoix). Tr. Kaldenkirchen 8-5-1789 met Maria Catharina Schouren.

2. Maria Croonen, ged. Swalmen 3-11-1765 (get. Cornelius Engels en Catharina Croonen; dr. van Henricus x Maria Janssens).

3. Cornelia Croonen, ged. Swalmen 15-3-1769 (get. Antonius Croonen en Hendrina Houx), vermoedelijk ongehuwd overl. ald. 30-8-1831 als Cornelia Kroonen {dr. van Hendrik Kroonen en Maria Linden}, oud 59 jaar. Van haar een buitenechtelijke dochter Anna Catharina, geb. Swalmen 26-11-1800, die tr. Roermond 29-6-1842 met Johannes Henricus de Bok.

4. Petrus Croonen, geb. en ged. Swalmen 16-5-1772 (get. Franciscus Henricus Smeets en Maria Daniels).

5. Wilhelmina Croonen, geb. Swalmen 22-3-1775, ged. 23-3-1775 (get. Bartholomaeus Geraerts en Hendrina Houx), overl. ald. 1-7-1775.

6. Henricus Croonen, geb. en ged. Swalmen 2-1-1777 (get. Henricus Lijnden en Sophia Croonen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn ouders. Tr. Swalmen 7-5-1816 met Joanna Meerts.

7. Willemina Croonen, geb. en ged. Swalmen 30-10-1780 (get. Martinus Douzens en Gertrudis Clumpkens, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 6-9-1781.

8. Margareta Croonen, geb. en ged. Swalmen 11-7-1782 (Boukoel; get. Willem Engels wnd. te Swalmen en Anna Maria Keeren wnd. te Kaldekircken), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar ouders. Tr. Kaldenkirchen (D) 17-4-1817 met Peter Leonard Schouren.

Hendrick Croenen was in 1785 eigenaar van een huis aan de Boven-Boukoul (smabers-17/100). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul (Jaarboek 16 blz. 73).

 

28 oktober 1761

ROERMOND ‑ Gegevens betreffende Arnold Henrick Tackoen, burgemeester van Roermond,, diens echtgenote Elisabeth van der Renne, en Henricus van der Renne, inzake curatele voor hun "onnozele" neef.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 180, fol. 107.

 

1 november 1761

ASSELT - Begraven: Agnes Cuipers [dr. van Matthias Cuijpers, herbergier te Leeuwen, en Ida Sloetmaekers], weduwe van Gerardus Emets [geh. Asselt 6-6-1709, begr. ald. 20-10-1751].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 121.

 

3 november 1761

BELFELD - Gehuwd 'de consensu illorum quorum intererat': Godefridus Stroucken [ged. Belfeld 18-9-1708; zn. van Joannes Stroucken en Henrica Jacobs alias Raetmeckers; wedn. van Anna Schmeets alias Smits, geh. Belfeld 20-2-1748, overl. ald. 24-4-1760] en Elisabeht Bisschops [ged. Belfeld 25-6-1741, overl. ald. 9-4-1808; dr. van Joannes Bisschops en Gertrudis Willems]. Getuigen: Leonardus Stroucken en Willemina Heijnen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139vs-140.

Van Elisabeth Bisschops een buitenechtelijke dr. Girtrudis Beckers, dr. van Gerardus Beckers, ged. 29-6-1782 (getuige bij het huwelijk van haar halfzus Henrica in 1801).

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Stroucken, geb. en ged. Belfeld 8-3-1762 (get. Leonardus Stroucken en Girtrudis Willemsen; zn. van Godefridus x Elisabeta Bisschops), overl. ald. 14-10-1779.

2. Henricus Stroucken, geb. en ged. Belfeld 18-2-1765 (get. Leonardus Hoeven vervangen door Joannes Stroucken en Margaretha Erckens; zn. van Godefridus x Elisabeta Bisschops). Tr. Beesel 17-9-1790 met Petronella Meurs.

3. Anna Girtrudis Strucken, geb. en ged. Belfeld 13-2-1768 (get. Petrus Haenen en Hendrina Stroucken; dr. van Godefridus x Elisabetha Bisschops), overl. ald. 1-8-1768.

4. Wilhelmus Stroucken, geb. en ged. Belfeld 12-9-1769 (get. Matthias Stroucken en Maria Jacobs; zn. van Godefridus x Elisabetha Bisschops).

5. Henrica Stroucken, geb. en ged. Belfeld 21-9-1772 (get. Henricus Willemsen vervangen door Jacobus Kessels en Margarehta Janssen; dr. van Godefridus x Elisabetha Bisschops), overl. Baarlo 9-5-1845. Tr. Baarlo 23-4-1801 met Joannes Henricus Verbong.

6. Leonardus Stroucken, geb. en ged. Belfeld 5-3-1776 (get. Joannes Derijx en Petronilla Stroucken; zn. van Godefridus x Elisabetha Bisschops), overl. ald. 15-10-1779.

7. Joannes Stroucken, geb. en ged. Belfeld 15-3-1779 (get. Cornelius Siberts vervangen door Jacobus Kessels en Catharina Heijnen; zn. van Godefridus x Elisabetha Bisschops), overl. ald. 19-7-1780.

 

5 november 1761

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Meuters [ged. Swalmen 13-9-1732, overl. ald. 1-4-1779, zn. van Jacobus Meuter en Agnes Sillen 17-9-1730] en Angela Peggen [Angelina, ged. Swalmen 3-7-1734, overl. ald. 23-3-1786, dr. van Wijn Peggen en Johanna Janssen; zij hertr. Swalmen 19-1-1780 met Petrus Cuijpers]. Getuigen: Ludovicus Schrijnewerkers en Petrus Peggen, allen uit Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 90 (RAL 85); let op: genoteerd n 15-11-1761 zodat mogelijk sprake is van een verschrijving en feitelijk december is bedoeld.

 

12 november 1761

SWALMEN - Gehuwd door de kapelaan: Lambertus Hendrix [Hendricks, ged. Swalmen 22-4-1737, akkerman, overl. ..., zn. van Joannes Hendrix en Agnes Fredrix] en Catharina Gerits [Geraerdts, Geraerts, Geridts, ged. Asselt 3-6-1737, overl. Swalmen 10-5-1795, dr. van Arnoldus Gerits en Gertrudis Jansen]. Getuigen: Theodorus op den Camp en Petronella Heijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89vs (RAL 85).

Uit dit huwelijk:

1. Daniel Hendricks, ged. Swalmen 7-4-1764 (get. Joannes Hendricks en Gertrudis Janssens).

2. Arnoldus Hendricks, ged. Swalmen 24-1-1766 (get. Arnoldus Bollen en Agnes Fredricks). Tr. Swalmen 29-10-1788 met Anna van Bree.

3. Antonetta Hendricks, ged. Swalmen 2-12-1767 (get. Petrus Peggen en Catharina Fredriks), verm. jong overl.

4. Anna Elisabetha Hendricks, ged. Swalmen 5-11-1769 (get. Matthias op den Camp en Joanna Janssen).

5. Christina Hendricks, geb. en ged. Swalmen 14-5-1772 (get. Hendricus Hendricks en Catharina Gerits).

6. Antonetta Hendricks, geb. en ged. Swalmen 16-4-1774 (get. Arnoldus Meuters en Joanna Ramaekers). Tr. 1) Swalmen 9-5-1799 met Franciscus Meuter; 2) Swalmen 4-10-1810 met Herman Ramackers.

7. verm. Joannes Theodorus Hendrickx, ged. Beesel 3-3-1777 (get. Joannes Peters en Mechtildis Gerits; zn. van Lambertus x Catharina Pessem).

Voor begraven/overlijden van kinderen zie Swalmen 3-4-1769. Lamert Hendrickx en Catharina Gerits ontvingen op 11-3-1765 goederen van hun moeder Gertruijd Jansen in ruil voor levenslang onderhoud voor haar en hun halfbroer Gerard Wijnandts. Lambert Hendrix was in 1774 eigenaar van een huis aan de huidige Parallelweg te Middelhoven (smabers-11/1). De kinderen Daniel, Christina en Anthonetta Hendrickx woonden bij de volkstelling 1796 te Wieler (Jaarboek 16 blz. 76).

 

vr 13 november 1761

Z.P. - Gehuwd: Carolus Wilhelmus van Phatenraet en Rebecca Willemina Benterin.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeta Willemina van Phatenraet, ged. Beesel 13-11-1761 (get. heer Godefridus de Haen en Maria Francken, namens Elisabeth weduwe van kapitein De Hamborg en Rebecca Willemina Stokman).

2. Eva Christina Eleonora van Phatenraet, ged. Beesel 20-8-1766 (get. Arnoldus Giele en Maria Franse).

- Eva Christiana Eleonora van Phatenraet, ged. Beesel 20-8-1767 (get. Arnoldus Giele en Maria Fransen).

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 99, 106 en 108. Kennelijk heeft de pastoor of koster tweemaal dezelfde persoon en getuigen genoteerd!

 

15 november 1761

ASSELT - Gehuwd: Joannes van Vlodrop [ged. Swalmen 4-12-1733, zn. van Petrus van Vlodrop en Frederica Schreurs; wedn. van Gertrudis Faesen, geh. Swalmen 13-4-1757, begr. ald. 20-3-1761; hij hertr. 1) Swalmen 19-5-1762 met Maria Kessels, begr. Swalmen 11-1-1768; 2) Swalmen 20-4-1768 met Maria Hermans] en Cornelia Criens [Crijns, begr. Swalmen 29-3-1762; verm. ged. Swalmen 11-10-1728 als dr. van wijlen Joannes Crijns en Maria Daemen]. Getuigen: Petrus Deckers en Cornelia Thelen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 147vs. Volgens DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 89vs (RAL 85) werd het huwelijk tussen Joannes van Vlodrop en Cornelia Crijns voltrokken door de kapelaan.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt voor huwelijk):

1. Petrus van Vlodrop, ged. Swalmen 6-3-1762 (get. Dionisius Sangers en Catharina Smeets), verm. begr. ald. 2-4-1762.

Joannes van Vlodrop woonde in 1774 aan de Boven-Boukoul (smabers-2/104).

 

20 november 1761

SWALMEN - Begraven: Ida Janssens, echtgenote van Goswinus Kessels [hij hertr. Swalmen 16-1-1763 met Joanna Slabbers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

23 november 1761

BEESEL ‑ Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van J. Leentgens, landscholtis, Geeret Janssen en Goert Slusen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Christiaen Cuijpers en diens echtgenote Cathrina Sijmens, mede krachtens volmacht [d.d. 19-8-1761] van hun moeder, zussen, zwagers en broers, dat zij een bedrag van 40 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 7 gulden Cleefs, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op 19 augustus 1762, hebben opgenomen van de eerwaarde heer A. Thoepoil met als onderpand

- hun huis, hof en tiendvrij land, groot ongeveer 1 morgen en gelegen in het Dorp tussen de erfgenamen Engel Hijnsen en Michiel Claessen en met de korte zijden grenzend aan de erven van Joes Geerits en de openbare straat (smabers-2/3);

- 3 vierdel morgen gelegen aen de Stap tussen Agnes Trijnes en de erfgenamen Hendrick Janssen (smabers-2/163?);

- morgen tiendvrij land gelegen in het Rijckels Velt tussen Joes Meuter en de weduwe Francijs Nijmans (smabers-1/157);

- morgen in ditzelfde veld gelegen tussen Joes Sijmens en Engel Hijnssen, belast met jaarlijks 8 vat 1 kop rogge en enig was (voor kaarsen) aan de kerk van Besel (smabers-1/162).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 130vs-131.

Voor volmachten zie 17-8-1761, 19-8-1761 en 23-12-1761.

 

2 december 1761

TEGELEN ‑ Voortzetting van de belasting van het huis Holtmeulen met 6.000 rijksdaalder Cleefs ten behoeve van L.A. Hamboch, predikant te Kaldenkirchen, na het overlijden van Thomas Franciscus van Clooth, geheimraad van de koning van Pruisen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 229, fol. 216-216vs.

 

2 december 1761

TEGELEN - Overdracht van een obligatie d.d. 14-4-1756 groot 6.000 rijksdaalder cleefs 80 albus gevestigd op het huis Holtmeulen ten laste van baron de Glasenap, door de schepen Sijben, als gevolmachtigde d.d. 6-11-1761 van Thomas Franciscus van Clooth, aan Reijnerus Lappen als gevolmachtigde van L.A. Hamboch, predikant van de gereformeerde gemeente te Kaldenkirchen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond (01.004), inv.nr. 236, fol. 165vs-166. Met brief van baron de Cloots d.d. 25-6-1761 en volmacht door het echtpaar Cloots-Pauw d.d. Cleve 6-11-1761 (idem, fol. 167vs).

 

12 december 1761

SWALMEN-ASSELT - Verkoop Brouwhuis.

Jacobus Smeets en Helena Albers, echtelieden, verklaren dat zij hun huis, schuur, stallingen, landerijen en bemden met alle verdere toebehoren onder Asselt gelegen, genaamd het Brouwhuys, voor een bedrag van 821 pattacons hebben verkocht aan Willem Sanders en Anna Heynen, ook echtelieden. De verkopers zullen uit de koopsom alle op deze goederen gevestigd kapitalen aflossen; de aankopers nemen lycoop, armengeld, kosten van overdracht voor hun rekening. Het huis is belast met jaarlijks malder rogge erfpacht en 2 kop zaad aan de kerk te Asselt; ieder eerste en tweede jaar 1 greve aan de Domeinen, waarvan ieder derde jaar wordt betaald door de heer Heyster; en met 3 vat 3 kop haver en 1 hen aan het huis Hillenraedt. Verder is overeengekomen dat, mochten enige van de landerijen leenroerig, keurmedig of stamgoed zijn, de verkopers de hieraan verbonden lasten voor hun rekening nemen. Oorkonders machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 389-390; voor gerechtelijke overdracht zie 15-12-1761.

Voor eerdere overdracht zie 6-11-1731.

 

15 december 1761

SWALMEN-ASSELT - Overdracht Brouwhuis.

Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickx, scholtis, Jan Verheggen en Wilm Heynen, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt de gerechtsbode Jurgen Keyser, als gevolmachtigde [van Jacobus Smeets en Helena Albers d.d. 12 december 1761], huis, schuur, stallingen, landerijen en bemden met toebehoren te Asselt gelegen, het Brouwhuys genaamd, belast met:

- jaarlijks malder rogge erfpacht en 2 kop zaad aan de kerk te Asselt;

- 1 greve aan de Domeinen twee jaar achter elkaar, waarvan het derde jaar wordt betaald door de heer Hajster [lees: Heister];

- en jaarlijks 3 vat 3 kop haver en 1 hen aan het huis Hillenraedt,

voor een bedrag van 821 pattacons over aan Willem Sanders en Anna Heynen, echtelieden, onder voorwaarde dat de verkopers uit de koopsom alle daarop gevestigde kapitalen zullen aflossen en dat de aankopers de kosten van overdracht, lijcop en armengeld op zich nemen. Verder is overeengekomen dat, mochten enige van de landerijen leenroerig, keurmedig of stamgoed zijn, de verkopers de hieraan verbonden lasten voor hun rekening nemen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 387-388.

 

19 december 1761

SWALMEN - Benoeming van Thomas Ubbels als schepen te Swalmen en Asselt, na overlijden van Matthijs Bongaerts.

"Wij Lothary Frans marquis van ende tot Hoensbroeck, graeve des H.Rom. Rijcks, vrijheere van Ruijnen, Bellinghoven, Haffen ende Mehr, heere van het Over- ende Nederambt Gelre, Swalmen, Asselt, Afferden ende Gribbenvorst, actueelen kamerheere van haere keyserlijcke conincklijke ende apostolijcke majesteyts erfmarschalck des hertoghdombs Gelre ende graefschap Zutphen, hooghdrossaert der stadt Gelre etc. etc., doen condt ende te weeten dat bij afsterven van Matthijs Bongaerts in onsen allodiaelen gerichte van Swalmen ende Asselt, sijnde comen te vaceeren eene schepensplaetse, wij tot remplacement van dyen hebben gecommitteert ende aengestelt, gelijck wij committeeren ende aenstellen mits desen tot schepen van onsen voorn. gerichte den persoone van Thomas Ubbels, als daer toe nut ende bequaem, authoriserende ten effecte van dyen onsen scholtis aldaer om den eedt volgens de lantrechten daer toe staende in onsen naeme van den selven af te nemen, alsmede den geenen gepraescribeert bij het placcaert van den 12 january 1746 waer onder den selven sal hebben te sweeren ende te behouden, dat hij om den voorss. staet ende officie te becomen, ofte ter oirsaecke van dyen, geen gelt ofte andere dingen niemanden geboden, belooft noch gegeven en heeft, nochte bieden, belooven en sal, wyen dat het oock zije, directelijck noch indirectelijck, noch andersints in eeniger manieren, behalven hetgeene dat men gewoonelijck is te geven voor d'expeditie ende depeches, sulcx geschiet, belasten allen ende een jeder den geseiden Thomas Ubbels voor schepen van onsen voorn. gerichte van Swalmen ende Asselt te erkennen, ende aen denselven te doen genieten de gewoonelijcke eere ende emolumenten daertoe staende, aldus gegeven op onsen adelijcken huyse Hillenraedt den 19 xber 1761 - was onderteekent - L.F. marquis van Hoensbroeck - ter sijden stont een cachet gedruckt in rooden lacke.

Op heden den 2 january 1762 heeft Thomas Ubbels den schepenenseedt volgens de landtrechten pag. 6 ende dyen gepraescribeert bij den 8 art. van het placcaert van den 12 january 1746 in de bovenstaende commissie van woordt tot woorde geinsereert in handen van den heere scholtis in pleno judicio, actum Swalmen op dato als boven - onder stont - mij present - ende was onderteekent - H. Hermans in absent secretaris.

Geregistreert ingevolgh placcaert van den 12 january 1746 int commissien boeck van den Ed. Hove van Gelderlandt fol. 40 recto et 41 verso oirconde - was onderteekent J.J. De Wagener - accordeert bij mij H.A. Geelen, secretaris."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 1, fol. 10-12.

 

23 december 1761

BEESEL ‑ Verpanding huis en hof te Ouddorp.

Ten overstaan van J. Leentgents, landscholtis, Geeret Janssen en Goert Slusen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Christiaen Cuijpers en diens echtgenote Catharina Sijmens, mede krachtens volmacht van hun moeder, zussen, zwagers en broers, dat zij een bedrag van 40 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 7 gulden Cleefs, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op 19 augustus 1762, hebben opgenomen van de eerwaarde heer A. Thoepoel met als onderpand

- hun huis, hof en tiendvrij land, groot ongeveer 1 morgen en gelegen in het Dorp tussen de erfgenamen Engel Hijnssen en Michiel Claessen en met de korte zijden grenzend aan de erven van Joes Geerits en de openbare straat (smabers-2/3);

- 3 vierdel morgen gelegen aen de Stap tussen Agnes Trijnes en de erfgenamen Hendrick Janssen;

- morgen tiendvrij land gelegen in het Rijckelsvelt tussen Joes Meuter en de weduwe Francis Nijmans (smabers-1/157);

- morgen in ditzelfde veld gelegen tussen Joes Sijmens en Engel Hijnssen, belast met jaarlijks 8 vat 1 kop rogge en enig was aan de kerk van Besel (smabers-1/162).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 132-132vs. Zie 17-8-1761 en 19-8-1761.

 

28 december 1761

SWALMEN - Begraven: Sophia Pipers [ged. Swalmen 16-5-1693, dr. van Christophorus Pijpers en Cunera Spee], weduwe van Petrus Evers [geh. Swalmen 16-11-1730, begr. ald. 6-11-1750].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

1761

OFFENBEEK ‑ Vermelding van een houtgewas achter de molen (van Ronckenstein), het Sijpken genaamd.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 16.

 

z.d. ? (ca. 1762)

BEESEL ‑ De gemeente Beesel verkoopt een kleine huisplaats even buiten het Berger Valderen aan Herme Caniels.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 16.

Vgl. smaberskaart 6/85.

 

1761

BELFELD - Proces door het kerspel Belfeld tegen J.R. van Glasenap en Nicolaas Smeets wegens regres betaling pastorale inkomsten.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 497, procesnr. 1317.

 

1761

BELFELD - Proces door Nicolaas Smeets tegen het kerspel Belfeld wegens tiendrecht.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 499, procesnr. 1324.

 

1761-1762

BEESEL - Stukken betreffende het protest door enige gerfden van Beesel tegen de voorgenomen verkoop van heidegronden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1201; 1 omslag.

 

 

1762

3 januari 1762

SWALMEN - Gehuwd: 'praenobilis et illustrissimus dominus' Adamus Alexander S.R.I. comes De Schellaerdt, 'serenissimi principis ac domini electoris palatini, lubicularius, privati consili in Dusseldorff consiliarius nobilis, dominus in Geijsteren, Oostrom, Hen en Crapoel &, parochianus Dussellanus archidiosesis Coloniensis, et praenobilis ac illustrisima domicella' Isabella marchionissa de et in Hoensbroeck [ged. Hoensbroek 11-6-1738, dr. van Francis Arnoldus van Hoensbroeck en Maria Anna Sophia van Schnborn]. Getuigen: 'praenobilibus ac illustrissimus dominus' Lotharius Franciscus S.R.I. comite De et in Hoensbroeck, 'S.C.M. lubiculario, ducatus Geldriae, nee noncomitatus Zutphanis marechallo haereditario &, et' Fredericus 'Sacri R.I. comite De et in Hoensbroeck, 'ordinis Teutonici equite capitulari, nee non Rev. I'mi ac Sc'simi principis ac domini electoris Trivirensis lubiculario , et centurione idque cum dispensatione episcopali in bannis et tempore feriato'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 90-90vs (RAL 85-86).

Uit dit huwelijk (o.a. uit GenDaLim2):

1. Maria Theresia Francisca Schellardt, overl. Schinnen 15-6-1768.

 

10 januari 1762

BELFELD - Gehuwd: Michael Nijssen [overl. ald. 1-8-1778; hij hertr. Belfeld 24-9-1775 met Anna Peters] en Petronella Schmets [Schmeets, Smits, ged. Belfeld 16-11-1725, overl. ald. 6-3-1775, oud 49 jaar, dr. van Paulus Smeets en Ida Lenarts 22-9-1715; wed. van Gerardus Geerets, geh. Beesel 2-7-1747, overl. Belfeld 20-9-1761]. Getuigen: Joannes Stevens en Joanna Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 140.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Nijssen, geb. en ged. Belfeld 3-4-1763 (get. Petrus Schmeets en Elisabeta Timmermans; dr. van Michaelis x Petronella Schmeets), ongeh. overl. Beesel 27-11-1786, oud 23 jaar.

2. Maria Nijsen, geb. en ged. Belfeld 15-9-1765 (get. Joannes Dings en Joanna Nijssen vervangen door Elisabeht Timmermans; dr. van Michaelis x Petronella Smeets). Tr. Tegelen 22-6-1794 met Joannes Leenarts.

 

17 januari 1762

BEESEL - Overleden: Margareta Werens [wed. van Joannes Bongers, overl. maart 1760], echtgenote van Wilhelmus Croonen [geh. Beesel 27-11-1760; hij hertr. Beesel 23-2-1762 met Anna Maria Sillen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234. Vermoedelijk overl. in het kraambed; vgl. 6-1-1762.

 

19 januari 1762

VENLO - Gehuwd: Caspar Sax en Ida Alberts. Getuigen: Henricus Sax en Petrus Burckens.

GA Venlo, DTB-registers.

 

19 januari 1762

SWALMEN - Begraven: Anna Beeck, ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

19 januari 1762

SWALMEN - Begraven: Wilhelmus Geraerdts, ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

21 januari 1762

MULBRACHT - De hellichte van tweederdendeelen der Munterthiende als oock de hellichte van eenderdendeel der voorss. thiende tot Mulbracht geleegen, ten Grubbenschen rechten.

- Den 21 januarii 1762 ontfangt dit leen Joes Thoer inwoonder tot Mulbracht ten behoeve van de erfgenaemen van Matthias Thoer, Elsabeth Erkens en ten behoeve van Maria Sibilla Leenen als hulder.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

2 februari 1762

BEESEL EN BELFELD ‑ Obligatie.

Ten overstaan van de schepenen C. Geerets en J. Schreurs als getuigen verklaren Peter Heggers en Megrijt Helden dat zij een bedrag van 200 pattacons tegen een rente van 4% hebben ontvangen van Matthis Mengels en Agnes Geraets.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38, fol. 141; voor gerechtelijke verpanding zie 4-7-1763.

 

5 februari 1762

BEESEL - Gehuwd: Michael Classe [Claessen, ged. Helden 15-9-1724, overl. Beesel 4-3-1793, zn. van Petrus Claes en Sophia Coumans 7-5-1716; wedn. van Anna Maria Trines, geh. Beesel 5-10-1748, overl. ald. 8-3-1761; hij hertr. Beesel 3-2-1785 met Barbara Baltes] en Joanna Janse [Jansen, ged. Beesel 24-6-1733, overl. Beesel 29-9-1781, dr. van Godefridus Janssen en Catharina Heijnen 29-6-1729]. Getuigen: Hendricus Janse en Godefridus Classe.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Classe, ged. Beesel 29-1-1763 (get. Hendricus Nieten en Catharina Heijnen), overl. ald. 7-6-1829. Tr. Beesel 3-4-1788 met Joannes Andreas Lennaerts.

2. Godefridus Classen, ged. Beesel 31-12-1764 (get. Hendricus Jansen en Joanna Cruijsberg), overl. ald. 14-4-1827. Tr. Beesel 25-4-1802 met Christine Tissen.

3. Wilhelmus Classen, ged. Beesel 14-2-1767 (get. Wilhelmus Jansen en Elisabeta Classen), overl. ald. 6-12-1833. Tr. 1) Beesel 31-3-1801 met Anna Maria Beurskens; 2) Beesel 11-2-1809 met Hendrina Janssen.

4. Joannes Claesen, ged. Beesel 21-1-1770 (get. Lindert Houben en Metjen Phiten).

 

7 februari 1762

SWALMEN - Gehuwd door de kapelaan: Paulus Slabbers [wedn. van Caecilia Verstegen, begr. Swalmen 18-1-1761] en Gertrudis van der Lohe. Getuigen: Matthias Knops en Maria Obers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 90vs (RAL 86).

 

9 februari 1762

SINT ODILINBERG - Gehuwd door pastoor A. Thopoel: Jacobus Buskens [Beuskens. ged. Vlodrop 24-4-1734, zn. van Matthias Beuskens en Catharina Leunings Vlodrop 10-10-1733] uit de parochie Besel en Anna Maria Sillen uit St.-Odilinberg. Getuigen: Theodorus Sillen, Theodorus Buskens, Anna Maria Lenincks en Cornelia Beenen.

DTB-registers St.-Odilinberg (verfilming 210/440).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Beuskens, ged. Beesel 30-9-1763 (get. Theodorus Sille en Anna Catharina Leuninge; dr. van Jacobus x Anna Maria Sille). Tr. Swalmen 21-4-1798 met Jean Pavens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 102.

 

14 februari 1762

BELFELD - Overleden: Petronella Heijnen [ged. Belfeld 3-5-1761], dr. van Wilhelmus Heijnen en Mechtildis Lenssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 193.

 

14 februari 1762

SWALMEN - Begraven: Ludovicus Custers [ged. Swalmen 18-1-1684, zn. van Lambertus Custers en Elisabeth Croonen; wedn. van 1) Mechtildis Thijssen, geh. Swalmen 13-2-1706, begr. ald. 4-3-1706; 2) Catharina Pijpers, geh. Swalmen 8-2-1708, begr. ald. 23-4-1731], in leven echtgenoot van Anna Soetsen [geh. Swalmen april 1732].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs.

 

15 februari 1762

BELFELD ‑ Kwitantie.

H. Erckens en J.A. Gielen verklaren dat Geurt Trijnes, 'jonckman', volgens obligatie d.d. 3 december 1708 [zie aldaar] een bedrag van 500 pattacons verschuldigd is aan de vicarie te Belfelt. Voor de aflossing van dit bedrag is krachtens transfix d.d. 4 december 1724 [zie aldaar] een bedrag van 859 gulden Venloos gevestigd op de gemeente Belfelt als borg gesteld. Later heeft Geurt Trijnes op 28 april 1753 een bedrag van 223 pattacons 3 schelling 4 stuiver afgelost en overgedragen aan G. Erckens, vicarius te Belfelt, maar is de originele obligatie van 3 december 1708 in handen van de vicarie gebleven in verband met de daaraan hangende transfix. De comparanten verklaren nogmaals dat het bedrag van 223 pattacons 3 schelling 4 stuiver is afgelost.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 162.

Zie ook T. Driessen: Geschiedenis van de St.-Urbanusparochie te Belfeld, blz. 172-184.

 

15 februari 1762

SWALMEN - Begraven: Antonius Beurskens, in leven echtgenoot van Joanna Janssens [geh. Beesel 13-5-1759].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

18 februari 1762

BEESEL-LEEUWEN ‑ Verpanding pachtgoederen.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Leentgens, Geeret Janssen en Peeter van den Broeck, schepenen van het gericht van Besel en Belfelt, verklaren Hendrick Engelen, pachter van hoeve de Camp, en diens echtgenote Cathrijna Bongers, dat zij na afrekening over de jaren 1760 en 1761 met de heer Brauenbergen als rentmeester van het riddermatige huis Nieuwenbroeck, vanwege achterstallige pacht en vruchten die zij van de Camperhof verschuldigd zijn, nog een bedrag van 100 pattacons schuldig zijn, waarvoor zij al hun gerede goederen, vee en gewassen als onderpand hebben gesteld. Deze schuld zal tegen een rente van 4% zijn, welke rente voor de eerste maal verschuldigd is op St.-Andries 1762, evenals de pacht van vruchten, die vanaf nu voortaan zonder uitstel zal worden betaald.

Indien de heer van Nieuwenbroeck dit nodig vindt, zal hij te allen tijde het recht hebben om dit onderpand te verkopen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 129; ondertekend door J.A. Gielen bij afwezigheid van de landschrijver.

 

22 februari 1762

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Arnoldus Kessels [woont 1789 in Roermond] en Cornelia Schoonhoven [verm. ged. Swalmen 21-5-1723, overl. ald. 7-10-1781, dr. van Joannes Schoonhoven en Catharina Ceuven]. Getuigen: Ludovicus Blommaert en Joachimus Naus.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 91 (RAL 86).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Wilhelmus Kessels, ged. Swalmen 7-10-1762 (get. Jacobus Pipers voor Conrardus Kessels en Catharina Ceuven), begr. ald. 10 of 11-10-1762.

2. Joannes Kessels, ged. Swalmen 8-10-1762 (get. Joannes Meuwissen en Eva Bongaerts voor Judith Kessels; merk op dat tweelingbroer Wilhelmus reeds een dag eerder werd gedoopt), begr. ald. 10 of 11-10-1762.

3. Wilhelmus Kessels, ged. Swalmen 17-7-1765 (get. Jacobus Meuwissen voor Bartholomaeus van der Steen en Maria Schoonhoven). Tr. ... vr 21-11-1787 met Anna Catharia Geraets.

4. Joannes Kessels, ged. Swalmen 7-3-1768 (get. Joannes Meuwissen voor Jacobus Meuwissen en Gertrudis Schoonhoven), overl. ald. 20-9-1781.

Voor voogdij zie Swalmen 29-11-1785. Arnoldus Kessels (70) woonde bij de volkstelling 1796 in bij zijn zoon Wilm Kessels op de Boukoul (Jaarboek 16 blz. 71).

 

23 februari 1762

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Croone [Guiliaume Croenen, Croonen, geb. .. ca. 1732, overl. Beesel 7-12-1789, verm. zn. van Mathias Croonen hertrouwd met Anna Michels; wedn. van Margaretha Werens, geh. Beesel 27-11-1760, overl. ald. 17-1-1762] en Anna Maria Sillen [sic, moet zijn Anna Maria, Marie Theelen, Teelen, Thelen, Tielen, geb. Wesel (D) ca. 1728, overl. Beesel 23-3-1803, volgens opgave oud 75 jaar, dr. van Gerardus Theelen en Cornelia Janssen]. Getuigen: Joannes Jansen en Joannes Muters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margreta Croenen, ged. Beesel 4-11-1764 (get. Joannes Croene en Cornelia Jansen). Tr. Beesel 18-3-1798 met Gerardus Slabbers.

2. Getrudis Croone, ged. Beesel 25-9-1766 (get. Gerardus Theelen en Encken Michgels), ongeh. overl. ald. 16-9-1788, oud 21 jaar.

3. Mathias Croonen, ged. Beesel 31-8-1768 (get. Hendricus Noten en Getrudis Thelen). Tr. Beesel 12-1-1801 met Sophia Beckers.

4. Anna Catharina Croonen, ged. Beesel 12-4-1771 (get. Martinus Simons en Anna Thelen).

5. Joannes Croonen, ged. Beesel 5-8-1773 (get. Mathijas Croonen en Cornelia Tielen).

6. Petronella Croonen, ged. Beesel 24-3-1777 (get. Michael Claessen voor Joannes Mathias Kremer en Maria Schoenmaeckers), ongehuwd overl. ald. dans sa maison situe a Bussering 1-3-1799 {aangifte door Lambert Peeters en Derik Schoolmeestersm beiden dagloner}, oud 21 jaar.

Op 8-11-1762 werden de goederen afkomstig van zijn stiefkinderen uit zijn eerder huwelijk aan hem en zijn vrouw overgedragen in ruil voor opvoeding en onderhoud. Anna Maria Teelen c.s. sloten op 5-5-1790 een akkoord over het huis waarin zij met haar kinderen woonde. De weduwe Croonen kocht op 14-3-1791 een huis te Bussereind bij het Waterstraatje (smabers-6/32) dat zij op 7-11-1791 verpandde.

 

... februari 1762

... Gehuwd: Arnoldus Beurskens [ged. Haelen? ..-..-1732, pachter van Wijerhof te Maasniel, overl. Maasniel 19-2-1822, zn. van Martinus Beurskens en Elisabeth Mevissen uit Baarlo; hij hertr. mogelijk Swalmen 22-4-1787 met Eva Lutters] en Joanna Roelofs [dr. van Joannes Roulofs en Maria Willems].

J. Ruiten: De Wijerhof te Maasniel. In: Roerstreek '90, blz. 148-156.

Uit dit huwelijk:

1. Marie Beurskens, geb. Maasniel 1-7-1764. Tr. Maasniel 18-5-1803 met Arnould Meerts.

2. Joannes Beurskens, overl. Maasniel 18-5-1822, oud 54 jaar.

3. Elisabeth Beurskens, overl. Maasniel 29-2-1812. Tr. met Petrus Bongaerts.

 

februari 1762, z.d.

ROERMOND ‑ "Formulier van den eedt van vasallen".

"Ick NN geloove ende sweere bij Godt almachtigh, Haere Majesteyt de Keyserinne Douairiere ende Koninginne Apostolycke myne aldergenaedighste vorstinne ende Princesse, als Hertoginne van Gelre ende Gravinne van Zutphen, holt ende getrouw te sijn, der selver beste voor te wenden ende schaede te verhinderen, ende aff to weren, soo veel mij mogelijck sal wesen, mijn leen getrouwelyck te bedienen, te bemannen, ende te bewaeren, sonder t'selve te beswaeren, splijten, noch vervrembden, ten sij mit consent ende believen van haere hooghgemelte Majesteyt, ende alles verner te doen, dat een goedt ende getrouw leenman sijnen leenheere ofte leenvrouwe te doen schuldigh is. Soo helpe my Godt ende alle sijne lieve heyligen".

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 230, fol. 0 (nul).

 

9 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Maria Huiskens [Heuskens, Hueskens, ged. Swalmen 30-7-1701, dr. van Joannes Heuskens en Petronella Wijnen], weduwe van Joannes Spee [geh. Swalmen 27-7-1721], 'pro deo'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

11 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Leonardus Sanders [verm. ... van Ida Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

13 maart 1762

BEESEL - Overleden: Gurt Hendrixs [wedn. van Joanna Lenaerts, geh. Beesel 22-4-1749, overl. ald. 21-1-1750], echtgenoot van Joanna Lamers [geh. Beesel 23-1-1751].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

14 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Henricus Evers [verm. wedn. van Maria van Kessel, geh. ... vr 19-8-1719, begr. Swalmen 24-4-1760].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

17 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Joannes Janssens.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

20 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Janssens, ongehuwd, 'pro deo'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

23 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Petrus van Vlodrop [wed. van 1) Frederica Schreurs, geh. Roermond 9-8-1722, begr. Swalmen 22-1-1742; 2) Helena Gubbels, geh. Swalmen 15-4-1742, begr. ald. 6-10-1747; echtg. van Catharina IJven, geh. Asselt 1-2-1748.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

24 en 26 maart 1762

ROERMOND ‑ Overleden: Catharina Agnes Stams [ged. Roermond 17-12-1714, dr. van Matthias Stams en Catharina Schoncken], echtgenote van Nicolaus Staels; overleden op de Markt, begraven 26 d.a.v. te Roermond bij de Minderbroeders.

GA Roermond, DTB-registers.

 

26 maart 1762

BEESEL - Overleden: Gisbertus Scoelmesters, echtgenoot van Getrudis Stevens [geh. Belfeld 27-6-1717, overl. Beesel 4-2-1774].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

27 maart 1762

BEESEL - Overleden: Joanna Jansen, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

Mogelijk betreft het:

- ged. Beesel 24-6-1733, dr. van Godefridus Janssen en Catharina Heijnen.

- ged. Beesel 4-11-1736, dr. van Joannes Janssen en Hendrina Nieten.

 

29 maart 1762

SWALMEN - Begraven: Cornelia Crijns [verm. ged. Swalmen 11-10-1728 als dr. van wijlen Joannes Crijns en Maria Daemen], in leven echtgenote van Joannes van Vlodrop [geh. Asselt 15-11-1761; hij hertr. Swalmen 19-6-1762 met Maria Kessels].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

1 april 1762

BELFELD - Overleden: Petronilla Zeets [geb. Belfeld 24-2-1762], dr. van Wilhelmus Zeets en Joanna Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 193.

 

2 april 1762

SWALMEN - Begraven: [verm. Petrus van Vlodrop, ged. Swalmen 6-3-1762] kind van Joannes van Vlodrop [en wijlen Cornelia Crijns, geh. Asselt 15-11-1762, begr. Swalmen 29-3-1762].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

5 april 1762

BEESEL - Overleden: Elisabeth Jansen [alias Aersen], echtgenote van Antonius Stigma [geh. Beesel 26-7-1752; hij hertr. Beesel 26-4-1762 met Agnes Jansen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

7 april 1762

SWALMEN - Begraven: Gerardus Bongaerts, ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

10 april 1762

BELFELD - Volmacht.

Maria Wolffers machtigt haar dochter Willemina Stevens en haar man Gerardus Willems tot de gerechtelijke verpanding van Willemina's erfdeel in huis, landerijen en grasgewas, waarvan oorkondster na het overlijden van haar man Willem Stevens het vruchtgebruik geniet.

Getuigen: C. Geerits en J. Schreurs.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 136-136vs; met eenvoudig handmerk.

 

10 april 1762

BELFELD ‑ Volmacht.

Wijlmijnna Stevens, 'door mennigvuldige beletselen wederhouden wordende, ende sonder grooten schaede ende hinder niet connende personelijck compareeren voor den eersaemen gerichte van Besel ende Belfelt', machtigt haar echtgenoot Gerardus Willems om een lening op te nemen van Petrus Heijnen namens het minderjarige kind van wijlen Petrus Beckers en Anna Heijnen, met als onderpand hun personen en goederen.

Getuigen: C. Geerits en J. Schreurs.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 135vs-136. Voor gerechtelijke verpanding zie 19-4-1762.

 

12 april 1762

SWALMEN - Begraven: kind van Franciscus Henricus Smeets [en mogelijk Hendrina Houx, geh. Swalmen 7-9-1749].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

13 april 1762

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Schreurs.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19.

 

16 april 1762

BEESEL - Overleden: Joanna Engelen [ged. Beesel 23-3-1717, dr. van Petrus Engelen en Margaretha Clerx], echtgenote van Joannes Rulkens [geh. Beesel 29-5-1748; hij hertr. Beesel 18-1-1763 met Maria Gurts].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 234.

 

19 april 1762

BELFELD ‑ Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Leentgens, Coenraet Geerits en Geurt Slusen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Joes Peeters en zijn vrouw Petronella Janssen dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% en een opzegtermijn van een half jaar, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op 19 april 1763, hebben opgenomen van Peeter Heijnen als voogd van het minderjarige kind van Peeter Beckers en Anna Heijnen, met als onderpand ongeveer 3 morgen akkerland en morgen grasgewas gelegen onder Belfelt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 133-134; ondertekend door schepen J.A. Geelen bij afwezigheid van de landschrijver.

 

19 april 1762

BELFELD ‑ Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, C. Geerits en J. Schreurs, schepenen van Besel en Belfelt, bekent Gerardus Willems, mede als gevolmachtigde van zijn echtgenote Willemina Stevens d.d. 10 april 1762 [zie aldaar], dat zij een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% (dan wel 4% bij betaling binnen een maand na de vervaldatum) en een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Peeter Heijnen als voogd van het minderjarige kind van Petrus Beckers en Anna Heijnen, met als onderpand haar aandeel van een huis met bijbehorende landerijen en grasgewas gelegen onder Belfelt en afkomstig van Willem Stevens en Maria Wolffers, echtelieden, de ouders van Willemina voornoemd.

Maria Wolffers heeft ten behoeve van de comparanten blijkens akte d.d. 10 april 1762 afstand gedaan van haar rechten op voornoemde goederen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 134-136.

 

21 april 1762

Zie 21 september 1763.

 

22 april 1762

SWALMEN - Gehuwd: Joachimus Naus [ged. Swalmen 20-12-1738, overl. ..., zn. van Hermanus Naus en Helena Smeets] en Barbara Bloemaerts [ged. Swalmen 13-9-1737, dr. van Ludovicus Bloemaerts en Cornelia Heuts]. Getuigen: Ludovicus Bloemaerts en Ludovicus Schrijnewerkers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 9 (RAL 86).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabetha Naus, ged. Swalmen 6-9-1762 (get. Adolphus Bloemaerts en Helena Smeets), overl. vr 5-1-1769.

2. Cornelia Naus, ged. Swalmen 3-8-1764 (get. Arnoldus Kessels voor Hermanus Naus en Cornelia Heuts). Tr. Swalmen 17-7-1806 met Pierre Noel Sacr.

3. Petrus Naus, ged. Swalmen 23-11-1765 (get. Adolphus Bloemaerts en Helena Smeets voor Petronella Naus), overl. vr 5-1-1769.

4. Ludovicus Naus, ged. Swalmen 17-4-1767 (get. Ludovicus Bloemaerts en Helena Smeets voor Judith Naus), overl. ald. 25-12-1777.

5. Catharina Elisabetha Naus, ged. Swalmen 25-3-1769 (get. Franciscus Alers en Catharina Bloemaerts).

6. Maria Elisabetha Naus, geb. Swalmen 21-11-1770, ged. 22-11-1770 (get. Godefridus Heuts voor Joannes Heulen en Joanna Meuter voor Catharina Meuter).

7. Adolphus Naus, geb. en ged. Swalmen 25-4-1773 (get. Henricus Schrijnewerkers en Maria Naus), overl. ald. 25-5-1778.

8. Joannes Ludovicus Naus, geb. en ged. Swalmen 25-5-1775 (get. Joannes Wilhelmus van Beesel en Cornelia Bloemaerts).

9. Henricus Naus, geb. Swalmen 13-4-1777, ged. 14-4-1777 (get. Cornelius Getzel en Maria Heuts), bij de volkstelling 1796 inwonend bij het echtpaar Albers-Hinsen in de Hoogstraat (Jaarboek 16 blz. 66).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 6-11-1767, 3-1-1769, 5-1-1769. Barbara Bloemers woonde bij de volkstelling 1796 samen met haar zus Cornelia gehuwd met Dores Bos in de Hoogstraat (Jaarboek 16 blz. 66).

 

26 april 1762

BEESEL - Gehuwd: Antonius Stigma [wedn. van Elisabeth Janssen alias Aersen, geh. Beesel 26-7-1752, begr. ald. 5-4-1762; hij hertr. Beesel 18-4-1765 met Hendrina Kessels] en Agnes Jansen [overl. Beesel 30-1-1765]. Getuigen: Mevis Sniders en Godefridus Crusberg.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 198. Genoteerd tussen 2-5-1762 en 18-1-1763.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Stigma, ged. Beesel 22-4-1763 (get. Theodorus Jansen en Getrudis Jansen).

2. Joannes Josephus Stigma, ged. Beesel 30-12-1764 (get. Petrus Jansen en edele vrouwe Elisabeta de Samin).

Anthoin Stigma was in 1781 eigenaar van een huis aan de Bussereindseweg (smabers/6/72).

 

27 april 1762

MAASNIEL - Gehuwd: Jacobus Glasemaeckers [Glaesmakers, Glasemakers, ged. Swalmen 10-4-1734, akkerman 1796, overl. ald. 3-1-1809, oud 74 jaar, zn. van Henricus Glaesmaeckers en Cunera Obers] en Joanna Wolffers [Volffers, Wolfers, Wolfs, geb. ca. 1725]. Getuigen: Gerardus Frencken en Aldegonda Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Margarita Glasemakers, ged. Swalmen 27-6-1765 (get. Cornelius Pijpers en Joanna Glasemaekers), verm. begr. ald. 31-3-1766.

2. Margaretha Glasemakers, ged. Swalmen 9-7-1767 (get. Theodorus Polmans en Catharina Glasemakers), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar ouders, overl. ald. 6-1-1828. Tr. met Martinus Polmans.

3. Hendrina Glasemakers, geb. Swalmen 21-1-1771, ged. 22-1-1771 (get. Jacobus Obers en Sibilla Glasemakers), overl. ald. 4-2-1771.

4. Hendrina Glasemakers, geb. en ged. Swalmen 11-2-1772 (get. Petrus Vermeulen en Aemelia Hooghstraeten), bij de volkstelling 1796 inwonend bij pachter Linnaert Sanders op Zuydewijck Spick. Tr. Swalmen 8-5-1808 met Gerardus Peters.

5. Sophia Glasemakers, geb. en ged. Swalmen 25-4-1776 (get. Henricus Alers en Maria Leurs; dr. van Jacobus x Joanna Wolfers), overl. ald. 16-9-1781.

Jacobus Glaesmaeckers en Joanna Volffers c.s. verkochten op 2-7-1771 land in de Palenslag gelegen. Jacob Glasemaeckers woonde in 1774 aan de Boven-Boukoul (smabers-2/108). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul.

 

28 april 1762

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Arts [Aerdts, Aerts, geb. ca. 1728, klompenmaker, overl. Beesel 3-10-1817, oud 89 jaar; hij hertr. 1) Beesel 20-2-1783 met Anna Maria Killaars; 2) Beesel 6-5-1784 met Maria Peters; 3) Beesel 27-11-1788 met Sophia Schrijnewerckers] en Antonetta