KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1750-1759

laatst opgeslagen: donderdag 4 april 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1750

1 januari 1750

BELFELD - Overleden: Petrus Wolters [ged. Belfeld 4-7-1705, zn. van Joannes Wolters en Margaretha Peters; wedn. van Catharina ter Porten, overl. Belfeld 16-3-1740], echtg. van15-10- Gertrudis Bisschops [zij hertr. juli 1750 met Petrus Jacobs].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

4 januari 1750

BELFELD - Overleden: Petrus Peeters [ged. Belfeld 20-7-1749, eerdere naamgenoot reeds overl.], zn. van Conrardus Peeters en Catharina Jansen [beiden geh. Belfeld 10-5-1735].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

9 januari 1750

BELFELD - Overleden: Cornelia Jansen [ged. Belfeld 23-1-1748], dr. van Jacobus Jansen en Petronella Smeets [beiden geh. Belfeld 14-4-1739].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

10 januari 1750

SWALMEN - Begraven: Joanna Slabbers [ged. Swalmen 12-4-1685, dr. van Henricus Slabbers en Catharina Vereijcken], weduwe van Henricus Verheggen [geh. Swalmen 10-2-1706, begr. ald. 13-1-1738].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6.

 

12 januari 1750

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Bongaerts [Bongaers, ged. Swalmen 27-4-1719, overl. ald. 11-11-1777, oud 48 jaar, zn. van Christianus Bongaerts en Maria Reijners alias Houben] en Cornelia Meuwissen [Mevissen, ged. Swalmen 17-9-1727, overl. ald. 9-1-1783, oud 55 jaar, dr. van Tilmannus Mevissen en Catharina Grommen, beiden overl.]. Getuigen: Silvestrus Pauwlissen en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 78 (RAL 73).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catharina Bongaerts, ged. Swalmen 16-1-1751 (get. Matthias Bongaerts en Cornelia Beurskens). Tr. Swalmen 10-4-1777 met Henricus Heijnen.

2. Cornelia Bongaerts, ged. Swalmen 4-2-1752 (get. Jacobus Meuwissen en Catharina Bongaerts), jong overl.

3. Christianus Bongaerts, ged. Swalmen 1-4-1753 (get. Gelis Mevissen en Eva Bongaerts), jong overl.

4. Tilmannus Bongaerts, ged. Swalmen 25-1-1755 (get. Henricus Bonis en Judita Beeck), jong overl.

5. Christianus Bongaerts, ged. Swalmen 22-7-1756 (get. Arnoldus Smeedts en Martina Kessels). Tr. Swalmen 7-2-1782 met Maria Sibilla Breijel.

6. Tullemanus Bongaers, ged. Swalmen 27-10-1759 (get. Joannes Meuwissen en Cornelia Paulissen), jong overl.

7. Sophia Bongaerts, ged. Swalmen 16-7-1761 (get. Sebastianus Heijnen en Cornelia Beurskens).

8. Tilmanus Bomgaerts, ged. Swalmen 29-3-1765 (get. Conrardus 'vulgo Crijn' Schreurs en Maria Schoonhoven; zn. van Matthias x Cornelia Meuwissen), op 15-11-1784 wnd. te Buggenum, later te Venlo. Tr. Swalmen 10-5-1796 met Mechtildis Sanders.

Voor begraven van 5 kinderen zie Swalmen 25-1-1754, 17-5-1755, 25-5-1755, 4-6-1755 en 24-1-1760. Willem Bongaers woonde in 1774 aan de Boutestraat (smabers-11/69).

 

14 januari 1750

BELFELD - Overleden: Wilhelmus Notten [ged. Belfeld 12-1-1750], zn. van Henricus Notten en Petronella Jacobs [beiden geh. Belfeld 19-10-1745].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

15 januari 1750

BELFELD - Overleden: Sijbilla Notten [ged. Belfeld 12-1-1750], dr. van Henricus Notten en Petronella Jacobs [beiden geh. Belfeld 19-10-1745].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

18 januari 1750

SWALMEN - Begraven: Petronella Geelen, weduwe [van 1) Joannes Everts, geh. Swalmen 11-5-1698, begr. ald. 6-4-1718; 2) Joannes Herman, geh. Swalmen 26-6-1718, begr. ald. 15-1-1728; 3) Leonardus van Erckelens, geh. Swalmen 17-7-1728, begr. ald. 17-12-1743].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6.

 

20 januari 1750

BELFELD - Gehuwd door Joannes Josephus Janssens, deservitor te Belfeld: Petrus Notten [Noten, Nooten, ged. Belfeld 13-4-1730, zn. van wijlen Wilhelmus Notten en Girtrudis Jansen alias Sijben] en Elisabetha Schoenmaekers [ged. Beesel 10-8-1727, dr. van Laurentius Schoenmaeckers en Gertrudis van Dael]. Getuigen: Gerardus Wilms en Joanna Schoenmaekers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 137.

Uit dit huwelijk (vgl. ook begr. 21-8-1753):

1. Willemina Noten, geb. en ged. Belfeld 8-9-1750 (get. Laurentius Schoenmaeckers en Gerarda Sijben; dr. van Petrus x Elisabetha Schoenmaeckers).

2. Gerardus Noten, geb. en ged. Belfeld 11-12-1752 (get. Henricus Schoenmaeckers en Girtrudis van Dael; zn. van Petrus x Elisabeta Schoenmaeckers), overl. Tegelen 19-2-1824. Tr. 1) Tegelen 26-11-1780 met Catharina Rulkens; 2) Tegelen 3-7-1803 met Barbara Crambruckers.

 ...

3. Joanna Noten, geb. en ged. Belfeld 2-5-1758 (get. Joannes N en Agnes Schoenmaeckers; dr. van Petrus x Elisabetha Schoenmaeckers), verm. overl. ald. 10-3-1796. Tr. Tegelen 25-5-1782 met Wilhelmus Stoffers.

4. Girtrudis Noten, geb. en ged. Belfeld 25-4-1760 (get. Martinus N en Petronella Jacobs, beiden vervangen door Godefridus Josten en Girtrudis Schoenmaeckers; dr. van Petrus x Elisabetha Schoenmaeckers), overl. Venlo 1-9-1832. Tr. Venlo 24-10-1797 met Joannes van Rensen.

5. Wilhelmus Noten, geb. en ged. Belfeld 18-7-1762 (get. Theodorus Stoffers en Catharina Noten; zn. van Petrus x Elisabetha Schoenmakers), overl. ald. 23-8-1762.

6. Wilhelmus Nooten, geb. en ged. Belfeld 4-12-1763 (get. Petrus Schmeets en Petronella Jacobs; zn. van Petrus x Elisabehta Schoonmaekers).

7. Franciscus Noeten, ged. Tegelen 24-2-1766 (get. Henricus Schoenmaeckers en Catharina van Meurs; zn. van Petrus x Elisabeth Schoenmaeckers).

8. Laurentius Nouten, ged. Tegelen 15-6-1768 (get. Laurentius Stoffel en Helena Schumackers; zn. van Petrus x Elisabeth Schumackers).

9. Maria Catharina Nooten, ged. Tegelen 16-10-1771 (get. Theodorus Cremers en Maria Catharina Nooten; dr. van Petrus x Elisabeth Schoenmaeckers, beiden geh. te Belfeld).

Peter Noten en Elisabeth Schoemakers verkochten op 5-9-1757 een bemd te Geloo.

 

21 januari 1750

BEESEL - Overleden: Joanna Lenaerts, echtgenote van Godefridus Hendrix [geh. Beesel 22-4-1749; hij hertr. Beesel 23-1-1751 met Joanna Lamers].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

23 januari 1750

SWALMEN - Begraven: Matthias Gerits [ged. Swalmen 2-10-1666, zn. van Franciscus Gotzens en Catharina Smets; wedn. van Antonetta Mooren, geh. Swalmen 6-6-1709, begr. ald. 17-1-1748].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

25 januari 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Heijnen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

28 januari 1750

BEESEL - Begraven: Petrus van den Bergh [wedn. van Wilhelmina Wijnen, overl. Beesel 5-3-1745], echtgenoot van Catharina Janssen [geh. Beesel 28-7-1746].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

Hoewel de pastoor het heeft over overlijden, betreft het feitelijk de datum van de begrafenis; zie doop 30-1-1750!

 

29 januari 1750

tot Maesniell

MAASNIEL / BEESEL - Overdracht huis en hof bij Hoesterhof.

J.A.K. Stahl en C.A. Stams weduwe Stams [sic] verklaren dat zij een huis en hof met bijbehorende landerijen te Besel gelegen, groot ongeveer 6 morgen, waarvan ongeveer 4 morgen tussen de heer Heijster en het openbare broek gelegen en de rest van ongeveer bunder tussen de Baexhoeve en Heijster gelegen, voor een bedrag van 150 pattacons welke reeds zijn ontvangen, hebben verkocht aan Willem Heijnen en Joanna Schreurs, echtelieden, armengeld, lijcoop en kosten van overdractht ten laste van de aankopers.

Getuigen: Andrijes Bremmers en G. Crijnen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 186vs-187; zie ook de akten van 16-2-1750 (naasting) en 2-3-1750 (overdracht).

 

1 februari 1750

ROERMOND - Gehuwd in de kerk van de begijnen, door Josephus Galliot, rector van het begijnhof, met dispensatie voor de roepen d.d. 31-1-1750: Joannes Joseph Specken [ged. Roermond 2-4-1726, zn. van Wilhelmus Specken en Agnes Timmermans] en Anna Elisabet Galliot uit Roermond. Getuigen: Gerardus Specken, Maria Sophia Specken en Maria Catharina Prion.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Agnes Specken, ged. Roermond 2-2-1751 (get. Wilhelmus Specken en Maria Anna Henderix geboren Galliot). Tr. met Joannes Josephus Roijen.

2. Petrus Wilhelmus Specken, ged. Roermond 22-4-1752 (get. Antonius Christianus Galliot, pastoor van het begijnhof, en Maria Sophia Vermeulen geboren Specken).

3. Maria Josepha Specken, ged. Roermond 15-5-1754 (get. Carolus Aegidius Hendrix en Maria Josepha Specken).

4. Maria Odilia Specken, ged. Roermond 13-11-1755 (get. Gerardus Wijnandus Specken en Maria Gruijsen geboren Specken), overl.

5. Nicolaus Benedictus Specken, ged. Roermond 7-12-1757 (get. Arnoldus Vermeulen en Maria Veerthuijsen alias Specken).

6. Maria Barbara Specken, ged. Roermond 3-8-1759 (get. Nicolaus Josephus Henderickx, schout te Swalmen, en Maria Josepha Specken, verloofde van Martinus Janssen). Tr. met Joannes Jacobus Jambroers.

7. Joannes Leonardus Specken, ged. Roermond 10-9-1761 (get. Joannes Martinus Janssens en Maria Christina Henderickx).

8. Maria Odilia Specken, ged. Roermond 11-4-1765 (get. Henricus Gruijsen en Maria Christina van Tits, weduwe Janssen), overl.

9. Maria Odilia Specken, ged. Roermond 11-7-1766 (get. Antonius Christianus Galliot, pastoor, en Maria Josepha Janssens).

10. Maria Clara Genoveva Specken, ged. Roermond 1-5-1768 (get. Adamus van de Wegh en Maria Sophia Specken, echtgenote van Vermeulen). Tr. met Joannes Clasen.

 

4 februari 1750

BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen: Petrus Reuvers [overl. Beesel 18-11-1750; wedn. van Anna Margaratha Cochs, geh. ... vr 20-11-1738, overl. Beesel 20-9-1747] en Aldegondis van der Velde [ged. Swalmen 23-2-1722, dr. van wijlen Cornelius van der Velden en Ida Hawinckels alias Emans]. Getuigen: Wilhelmus Smeets en Thomas Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 192.

Uit dit huwelijk n dochter:

1. Petronella Reuvers, ged. Beesel 21-12-1750 (get. Adamus Stevens [stiefvader van de bruid] en Ida Quijten voor Margareta Reuvers).

Peter Reuvers en zijn eerste vrouw waren van 5-7-1745 tot 27-10-1747 eigenaren van een huis op de Cruijsberg.

 

6 februari 1750

SWALMEN - Begraven: Jacobus Wijhers [zie 26-11-1721 voor relatie met Catharina Slabbers, overl. Roermond 25-5-1766].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

vr 13 februari 1750

Z.P. - Gehuwd: Joannes Thomas Schmidt en Lucia Josepha Cadoer.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Agnes Schmidt, ged. Beesel 13-2-1750 (get. Albertus Meuter voor Henricus Ludovicus Schmidt en Elizabetha Timmermans namens Maria Schmidt; dr. van Joannes Thomas x Lucia Josepha Badoer - sic; moet zijn Cadoer).

Op 22-10-1753 verkochten zij een perceel ontgonnen heide bij Reuver.

 

14 februari 1750

BEESEL - Overleden: Henricus Leemans uit Aldekerck, ongehuwd, zoon van Ludovicus Leemans [alias Beckers] en Anna Geneines.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

Voor aliasnaam zie overlijden 11-10-1750.

 

16 februari 1750

tot Swalmen

SWALMEN / BEESEL - Naasting huisje bij Hoesterhof.

Wulm Heijnen en IJenneke Schrurs verklaren dat zij de naasting ('vernaederinge ofte beschudt') hebben aanvaard, zoals aangezegd door H. van Daell namens de weduwe van wijlen Johan Michael de Heijster, gewezen geheimraad van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van de Paltz, mede als daartoe gekozen voogd, over de verkoop van een huisje met ongeveer 6 morgen akkerland bij en aan de erven van de hof Hoesden gelegen, zoals door de erfgenamen van wijlen pastoor Stams [op 29-1-1750] voor een bedrag van 150 pattacons verkocht aan beide oorkonders en dat zij de koopsom volledig hebben terug ontvangen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 187.

Voor gerechtelijke overdracht zie 2-3-1750.

 

18 februari 1750

SWALMEN - Begraven: [verm. Joannes Gravers, ged. Swalmen 1-5-1748] kind van Wilhelmus Gravers [en Anna Wijnants].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

19 februari 1750

BEESEL - Overleden: Willemina Janssen [wed. van Paulus Schaeffels, geh. Beesel 24-4-1735, overl. ald. 23-1-1744], echtgenote van Henricus Luttels [geh. Beesel 22-4-1744, overl. ald. 16-9-1764].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

Overleden in het kraambed.

 

23 februari 1750

BEESEL - Kwitantie wegens overdracht huis.

Coen Groenen en Gerardt Bongars, als voogden van NN, bekennen dat zij in aanwezigheid van de schepenen G. van den Broek en G. Janssen een bedrag van 40 pattacons hebben ontvangen als eerste termijn wegens kooppenningen van het huis van wijlen NN [onleesbaar] Bongars, welk huis voor een bedrag van 77 was verbleven aan Geerardt Bongars en welk huis voor dezelfde prijs was doorverkocht aan diens zwager Peter Peeters. Getuige: G. Sloesen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 202-202vs; eenvoudig afschrift behorend bij akte d.d. 1-3-1751 (zie aldaar).

 

25 februari 1750

SWALMEN- Verpanding huis Keuvenkempke.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Herman Raemaeckers en Linnaert Tessers, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Jan Willems en Maria Sillen dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 25 februari 1751 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Jurgen Kyiser [sic] als gevolmachtigde van Joannes Libot en zijn drie zusters Joanna Catharina, Anna Margaretha en Anna Barbara Libot, met als onderpand:

- hun huis met plaats in het Kuijvenkempke gelegen tussen de openbare straat en de erfgenamen van Daniel Emets, verder belast met een bedrag van 100 gulden ten behoeve van de tegenwoordige schoolmeester Peter Muijters;

- morgen land in de Lichte Ohe gelegen tussen Joannes Sillen en land van het Weijclooster;

- en morgen aan de Hooghrugh gelegen tussen Joannes Sillen en de erfgenamen Van Odeman.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 218-219.

Voor erfruil van dit huis zie 2-4-1764.

 

28 februari 1750

binnen Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verkoop land en erfpacht.

Franciscus Cools en Anna Maria Raudau, echtelieden, verkopen

- ongeveer 9 morgen akkerland in diverse stukken in het Ruremontvelt en te Roer gelegen, belast met 300 pattacons ten behoeve van de weduwe Van der Vrecken welke op de koopsom zullen worden gekort, van welke landerijen de regenoten zullen worden vermeld op een afzonderlijke lijst bij de akte van overdracht, en waarvan 2 morgen te Swalmen gelegen, belast met een cijns van kop koren aan de kapelanie aldaar, waartegen de kapelaan gehouden is 1 blamuyser of 4 stuiver Roermonds uit te keren aan de eigenaar van het land;

- en een erfpacht van 2 vat vruchten gevestigd op twee huizen te Swalmen gelegen ten laste van respektievelijk Frederick Houben en Joannes Custers,

voor een bedrag van 650 pattacons (feitelijk te betalen: 650-300=350 pattacons) aan Anthoin van Geestingen en Elisabeth Fransen, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. De verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 227-228. Voor overdracht zie 17-11-1750.

 

2 maart 1750

BEESEL-BUSSEREIND - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Matthijs te Loe, mede als gevolmachtigde van diens echtgenote [Margareta Stoffers], een huis, hof en landerijen aan het Bussereijnde gelegen voor een bedrag van 3 [sic] pattacons over aan Hendrick Luttels en [wijlen, zie 19-2-1750] Wilmke Janssen, ook echtelieden, alles volgens koopakte van 13 juli 1748 [zie aldaar].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 185-185vs.

 

2 maart 1750

BEESEL ‑ Overdracht huis en hof bij Hoesterhof gelegen, na naasting.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Joannes Winckens, gerechtsbode aldaar namens de erfgenamen Stams, huis, hof en bijbehorende landerijen groot 6 morgen, nader vermeld in de koopakte van 29 januari 1750 [zie aldaar] alsmede de akte van naasting [ zie 16-2-1750] daarbij gevoegd, waaruit blijkt dat de eerdere aankoper Willem Heijnen het aangezegde beschut heeft aanvaard, over aan H. van Daell als gevolmachtigde van de weduwe van Johan Michgiel de Heijster, gewezen geheimraad van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van de Paltz d.d. 13 februari 1750, als beschudder van deze goederen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 186-186vs.

Voor verkoop Hoosterhof zie 28-4-1847.

 

vr 9 maart 1750

Z.P. - Gehuwd: Joannes Georgius Hecking en Catharina Keekings [vgl. Swalmen 3-10-1748].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Hecking, ged. Swalmen 9-3-1750 (get. Gerardus Beeck en Anna Gelissen).

 

10 maart 1750

SWALMEN - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Herman Raemaeckers en Matthijs Bongaerts, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Willem Heuts en Anna Heijnen dat zij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4%, echter te volstaan met 4% bij betaling binnen een maand na de betaaldag, eerstmaal te betalen op 10 maart 1751 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Wilhelmus Peters en Aldegonda Stevens, ook echtelieden, met als onderpand:

- hun huis en hof in het openbare straatje gelegen naast de erfgenamen van Hendrick Hawinckel, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de kapelanie aldaar en 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen;

- ongeveer morgen aan de Houtere Brugge gelegen tussen Hendrick Hawinckel enerzijds en het erf van Aret Smeets en Jan Willems anderzijds;

- 2 vierdel aan de Horugh gelegen tussen Joannes Schoenhoven en de openbare straat;

- morgen aan de Wittengraef gelegen tussen Linnert Tessers en de erfgenamen Jan Heuskens;

- 1 vierdel land op de Heijtwegh gelegen tussen Godefridus Heuts en de weduwe Matthijs Evers;

- de helft van 2 vierdel land op het Houterevelt gelegen tussen Godefridus Heuts voornoemd en de erfgenamen van Nelis Wijnen;

- en 1 vierdel land op de Mortel gelegen tussen Godefridus Heuts voornoemd en Matthijs op den Camp.

De schatheffer Aret Smeets wordt namens het echtpaar Peters in de onderpanden gerfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 220-221.

 

13 maart 1750

BEESEL - Overleden: Joannes Reijnders [ged. Kessel 24-5-1700, zn. van Joannes Reijnders en Clara Cuijpen], echtgenoot van Catharina Lenaerts [geh. Beesel 3-8-1723, overl. ald. 22-6-1783].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

16 maart 1750

BEESEL - Overdracht obligaties.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Daniel Mooren, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de medeschepen Gerardt Janssens

- een obligatie d.d. 5 juli 1717 groot 500 pattacons 5% ten laste van de gemeente Besel en ten behoeve van Joannes Cox, borgemeester van de stad Ruremonde;

- en een obligatie d.d. 3 april 1700 groot 312 rijksdaalder 4% ten laste van de gemeente Besel en ten behoeve van de rector van het St.-Matthijs-altaar in de kathedrale kerk te Ruremonde,

welke beide kapitalen nu zijn gereduceerd tot een rente van 3%, over aan Adriaen Frans Pompen, inwoner te Leent, tegen de in beide obligaties genoemde bedragen tegen de gereduceerde rente van 3%, met een opzegtermijn van drie maanden en met als onderpand alle goederen van het kerspel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 187-188; eenvoudig afschrift naar het origineel bezegeld door landscholtis en schepenen in groene was, getransfigeerd met de hoofdbrief.

 

16 maart 1750

BEESEL-BUSSEREIND - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Daniel Mooren, schepenen van Besel en Belfelt, dragen de echtelieden Herman Hermans en Maria Hendrix en Joes Willems met toestemming van zijn vrouw Cornelia Hendrix hun aandelen in een onverdeeld huis en hof met toebehoren aan het Bussereijnde gelegen met ongeveer 8 morgen land en bemden, belast met 100 gulden Roermonds welke ten laste van de aankoper zullen zijn, voor een bedrag van 27 pattacons over aan Hendrick Hendrix, jonkman, armengeld ten laste van de aankoper, kosten van lijcoop en overdracht ieder de helft.

De bomen staande op de kamp zullen tussen de drie partijen gelijk worden gedeeld.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 188-188vs. Mede ondertekend door medeschepen Geurt Slousens bij afwezigheid van de landschrijver.

Betreft smabers-6/193. Voor volgende overdracht zie 20-9-1783.

 

16 maart 1750

SWALMEN - Begraven: Paulus Kermans [ged. Swalmen 16-7-1697, zn. van Albertus Kermans en Anna Thijssen; wedn. van Antonetta Janssen, geh. Swalmen 30-4-1726, begr. ald. 15-6-1749].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

22 maart 1750

BEESEL - Overleden: Catharina Janssen, weduwe van Mathias Leijendecker.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

5 april 1750

SWALMEN - Begraven: [Joannes Coenen, ged. Swalmen 25-5-1749] kind van Joannes Daemen Coenen [en Maria Janssens, beiden geh. Swalmen 16-1-1749].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

8 april 1750

TEGELEN - Overleden ('obijt in Belfelt'): Catharina Janssen, 'ex hac parochia oriunda'.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 77.

 

8 april 1750

BELFELD - Overleden: Catharina Jansen [geb. Tegelen], echtgenote van Conrardus Peters [geh. Belfeld 10-5-1735, begr. ald. 8-3-1769; hij hertr. 1) Belfeld 6-7-1750 met Elisabetha Geerets, overl. vr 3-6-1755; 2) ca. 1756 met Judith Willemsen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

8 april 1750

SWALMEN - Gehuwd door pater Van den Staeij, met dispensatie in de kerkgeboden: Jacobus Pijpers [Pipers, ged. Swalmen 22-9-1726, overl. ald. 9-3-1781, zn. van Robertus Pijpers en wijlen Gertrudis Heijnen] en Maria Gijsberts [Gijsbers, Gijsberts, Gijsbreghts, Gisbers, Gisberts, verm. dr. van Mathias Gijsberts en Christina van Lerop]. Getuigen: Joannes Pijpers en Joanna Gijsberts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 78-78vs (RAL 73-74).

Uit dit huwelijk:

1. Robertus Pipers, ged. Swalmen 9-1-1751 (get. Hermanus Pipers en Christina van Leroop), verm. jong overl.

2. Gertrudis Pipers, ged. Swalmen 18-6-1752 (get. Mathias Gisberts en Maria Beeck).

3. Mathias Pijpers, ged. Swalmen 9-4-1754 (get. Henricus Pijpers en Catharina Gijsberts), verm. jong overl.

4. Robertus Pijpers, ged. Swalmen 10-2-1756 (get. Henricus Pijpers en Cornelia van Leerop), overl. ald. 12-4-1795. Tr. Swalmen 9-6-1791 met Gertrudis Geraerts.

5. Getrudis Pipers, ged. Swalmen 14-5-1758 (get. Joannes Gisbers en Sophia Pipers). Tr. Swalmen 2-5-1793 met Christianus Wuts.

6. Dorothea Elisabetha Pijpers, ged. Swalmen 30-4-1760 (get. Joannes Verheggen en Eva Bongaerts; de tweede doopnaam is later toegevoegd). Tr. Swalmen 3-5-1786 met Sebastianus Heijnen.

7. Joanna Maria Pijpers, ged. Swalmen 29-5-1762 (get. Ludovicus Schrijnewerkers en Maria Beek voor Petronella Jeurissen).

8. Cornelia Pijpers, ged. Swalmen 10-3-1764 (get. Arnoldus Smeets en Catharina Meuters), woont 1791 te Kessel, overl. Kessel 7-11-1832. Tr. 1) Swalmen 22-4-1790 met Andreas Bongarts, overl. Kessel 10-4-1806; 2) Kessel ... met Matthias Beurskens.

9. Matthias Pijpers, ged. Swalmen 10-10-1766 (get. Joannes Ceuven en Gertrudis Gijsberts). Tr. Swalmen 10-6-1795 met Anna Catharina Geraerts.

10. Wilhelmina Pipers, ged. Swalmen 27-6-1769 (get. Cornelius Ceuven en Joanna Gijsberts), overl. ald. 9-3-1772.

Voor begraven/overl. van kinderen zie Swalmen 1-6-1756, 5-9-1757, 20-1-1763.

De erfgenamen Robert Pijpers waren in 1774 eigenaar van een huis op de Markt (smabers-11/262) waarvan Jacob Pijpers op 20-9-1775 wordt genoemd als eigenaar. Maria Giesbers woonde bij de volkstelling 1796 bij haar zoon Mattis Pipers aan de Markt (Jaarboek 16 blz. 70-71).

 

8 april 1750

SWALMEN - Gehuwd: Cornelius Pijpers [Pipers, ged. Swalmen 6-5-1725, overl. ald. 20-9-1781, zn. van Joannes Pijpers en Margaretha Cueven] en Ummel Hooghstraeten [Amelia, Emilia, Humbelina, Immel Hooghstraet, Hoogstraeten, ged. Swalmen 14-9-1730, dr. van wijlen Joannes Hoogstraeten en Catharina Obers]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Wilhelmus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 78vs (RAL 74).

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Pijpers, ged. Swalmen 4-3-1754 (get. Joannes Pijpers en Catharina Obers vervangen door Cunera Obers). Tr. 1) Swalmen 27-4-1780 met Jacobus Obers; 2) Swalmen 7-5-1786 met Joannes Engelen.

2. Gerardus Pijpers, ged. Swalmen 2-1-1758 (get. Cornelius Hooghstraet vervangen door Mathias Pijpers en Maria Slabbers), overl. Swalmen-Boukoul 11-2-1806. Tr. Swalmen 26-10-1786 met Gertrudis Joosten.

3. Joannes Pijpers, ged. Swalmen 29-6-1762 (get. Cornelius Hooghstraeten en Margaretha Ceuven), verm. jong overl.

4. Joannes Pijpers, ged. Swalmen 27-3-1764 (get. Joannes Ceuven en Helena Joosten). Tr. Swalmen 28-5-1798 met Sophia Pansaert.

5. Catharina Pijpers, ged. Swalmen 2-4-1768 (get. Mathias Pijpers en Maria Leurs). Tr. Swalmen 10-5-1792 met Joannes Naus.

6. Franciscus Pipers, geb. en ged. Swalmen 20-12-1772 (get. Matthias Pipers en Maria Schoonhoven), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn moeder.

Nelis Pijpers woonde in 1774 aan de Riet onder Boukoul (smabers-17/42). Aemmilia Hooghstraeten (59) woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul met haar zonen Joannes (24) en Fransis Pipers (22) en haar kleinzoon Jacobus Obers (Jaarboek 16 blz. 71).

 

8 april 1750

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Sillen, weduwe [mogelijk van Joachim Frederix, geh. Swalmen 30-1-1724, begr. ald. 27-12-1738].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

9 april 1750

BEESEL - Gehuwd: Henricus Hendrix [overl. Beesel 1-5-1775, verm. zn. van Mathias Hendrix en Lucia Peters] en Gertrudis Boden [Bolten, Bouten, overl. Beesel 8-5-1775]. Getuigen: Albertus Meuter en Matthaeus Hendrix.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis Hendrixs, ged. Beesel 7-11-1755 (get. Petrus Hendrixs voor Joannes Wilms en Agnetis Sloesen voor Mathias Bolten; dr. van Hendricus Hendrixs en Getrudis Bolten).

Hendrick Hendrix, toen nog ongehuwd, kocht op 16-3-1750 een huis te Bussereind. Henderick Henderickx en Gertruij Bouten kochten op 18-5-1768 land te Bussereind, dat zij op 17-4-1769 weer verkochten. De erfgenamen van Gertruijdis Bouten verkochten op 1-6-1775 een huis te Ouddorp (smabers-2/7).

 

9 april 1750

ASSELT - Gehuwd: Martinus Coenen [begr. Swalmen 26-9-1757; wedn. van 1) Theodora Peggen, geh. Swalmen 16-10-1709, begr. Helden 22-4-1712; 2) Ida Lemmen alias Van Bracht, geh. Swalmen 19-5-1712, overl. Beesel 15-1-1737; 3) Joanna Luttels, geh. Beesel 28-2-1737, overl. ald. 28-1-1745] en Petronella Hoix [NIET wed. van Petrus Croonen, geh. Asselt 30-8-1733, begr. Swalmen 16-9-1749]. Getuigen: Henricus Coenen en Petrus Wijnen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 146vs.

 

9 april 1750

ROERMOND - Gehuwd: Josephus Gerardus Mathaeij [Mathei, Mattheij, ged. Roermond 12-4-1722, officiaal van de posterijen 1764, overl. ald. 8-3-1796, oud 77 jaar, en met toestemming van de pastoor begraven op het kerkhof te Maasniel, zn. van Joannes Mattheij en Joanna Perpetua Felicitas Nijsen Roermond 8-6-1719] en Anna Elisabeth Crans [ged. Niederkrchten (D) 26-5-1725, overl. (doodsoorzaak: tering) aan de Markt te Roermond 12-10-1773 als Maria Elisabetha Crans, oud 48 jaar, dr. van Joannes Adamus Crans en Anna Barbara Dispa december 1718]. Getuigen: Franciscus Dominicus Mathaeij, Maria Elisabet Mathaeij, Petrus Franciscus Geskiers en Sophia Elisabet Crans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Barbara Lucia Matthei, ged. Roermond 13-12-1750 (get. Joannes Adamus Crans en Maria Elisabetha Matthei), ongehuwd overl. ald. 1-4-1813, oud 62 jaar.

2. Sophia Elisabetha Matthei, ged. Roermond 14-11-1752 (get. Joannes Matthei en Sophia Elisabeth Crans), ongehuwd overl. Roermond 16-10-1813, oud 60 jaar.

3. Maria Theresia Matthaij, ged. Roermond 20-2-1755 (get. Joannes Petris van Wevenlijckhoven, postmeester, en Maria Agnes van Wevenlijckhoven geboren Winckels), ongehuwd overl. ald. 20-12-1808, oud 53 jaar.

4. Maria Elisabeth Matthaeij, ged. Roermond 26-3-1757 (get. Joannes Baptista Syben, J.U.L., advocaat en schepen van stad en hoofdgerecht, en Maria Theresia Crans alias Timmermans).

5. Anna Maria Helena Matthei, ged. Roermond 24-4-1759 (get. Petrus Henricus Timmermans, schepen, en Maria Gertrudis Keutten gehuwd met Joannes Baptista Dispa).

6. Maria Joanna Matthei, ged. Roermond 4-3-1761 (get. Joannes Franciscus Crans en Maria Sophia van Daell gehuwd met Sijben).

7. Franciscus Christianus Matthei, ged. Roermond 26-12-1763 (get. Joannes Franciscus Dispa, kanunnik en deken, en Maria Elisabeth Cox Sijben), overl. ald. 22-7-1823, oud 59 jaar. Tr. Roermond 15-9-1813 met Joanna Antoinetta Graven.

8. Maria Helena Matthei, ged. Roermond 22-4-1765 (get. Leonardus Cox en Maria Helena van Kuck weduwe Schepes), ongehuwd overl. ald. 6-5-1795 en met toestemming van de pastoor overgebracht naar parochie Maasniel om aldaar te worden begraven.

9. Maria Dorothea Matthei, ged. Roermond 8-9-1767 (get. Joannes Theodorus Timmermans en Christina Francisca Frische gehuwd met Sijben), ongehuwd overl. ald. 28-5-1805, oud 37 jaar.

10. Maria Agnes Matthaei, ged. Roermond 23-7-1769 (get. Joannes Baptista Dispae en Maria Agnes Mechtildis Scepers).

 

12 april 1750

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [ged. Belfeld 30-10-1720, overl. Beesel 7-7-1789, oud 68 jaar, zn. van Joannes Janssen en Helena Gerets alias Conerts 24-2-1718] en Anna Hendrix [Hendricks, Hendrickx, Henrichs, Henrickx, overl. vr 7-7-1789]. Getuigen: Theodorus Hendrix en Girtrudis van Dijck.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Janssen, ged. Brggen-Born (D, volgens zijn overlijdensakte te Luttelbrouk, lees Luttelbracht) 21-6-1751 (get. Godefridus Frantzen en Margareta Peters; zn. van Wilhelmus x Anna Henrichs), overl. Baarlo 9-3-1842. Tr. Beesel 22-8-1780 met Petronella Driessen.

2. Henricus Janssen, ged. Born 18-3-1753 (get. Dirck Henrickx en Catharina Janssen; zn. van Wilhelmus x Anna Henrickx). Tr. Beesel 30-4-1777 met Wilhelmina Geerets.

3. Conradus Janssen, ged. Born 24-2-1755 (get. Jan Jansen en Maria Hendrikx; zn. van Wilhelmus x Anna Hendrix). Tr. Beesel 14-4-1785 met Agnes Heldens.

4. Petrus Janssen, ged. Born 7-3-1757 (get. Conradus Janssen en Anna Marg(aretha) Schpges; zn. van Wilhelmus x Anna Hendrix). Tr. Beesel 18-2-1789 met Agnes Meuter.

Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Personenstandsarchiv Brhl, Kirchenbuecher Sankt Peter Born, BA/0343, -S039jpg, S043.jpg, S048.jpg en S054.jpg; met dank aan Carla van Gelder, 2010.

Willem Janssen kocht op 10-11-1755 een huis op de Cruysberg (de Mortel). Zij kochten op 9-2-1761 akkerland in de Schoolt, op 28-11-1766 land bij de Oude Weem (smabers-8/88), op 5-10-1768 houtgewas onder Beesel, op 30-3-1771 houtgewas onder Offenbeek. Kinderen van de zonen Conrardus en Petrus werden eveneens geboren op de Cruysberg, vermoedelijk in het in 1755 aangekochte huis.

 

12 april 1750

BEESEL - Overleden: Catharina Emes [Emets, dr. van Gerardus Emonds en Cornelia Ramakers], ouder dan 90 jaar, weduwe van Franciscus Henricus Mooren [geh. Swalmen 1-10-1698, begr. ald. 12-1-1723].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

14 april 1750

VENLO - Gehuwd: Theodorus Winckeleer [Swinckels, Winckels alias Schreurs] en Barbara Lindemans [ged. Roermond , overl. Venlo 22-5-1790 als Barbara Lindemans Ruraemundensis, volgens opgave oud 60 jaar, dr. van Andreas Lindemans en Anna Maria Klous].

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Winckels, ged. Venlo 7-7-1751 (conditionaliter rebaptizatus, get. Joannes Evers en Margarita Reuvers).

2. Andreas Joannes Winckels, ged. Venlo 16-9-1753 (get. Jacobus Mulders en Petronilla Reuvers).

3. Martinus Theodorus Winckels, ged. Venlo 28-10-1754 (get. Jacobus Meulders en Joanna Schruers).

4. Margaratha Judith Schreuers, ged. Venlo 7-2-1756 (get. Gerardus Hermans en Judith Janssen; dr. van Theodorus x Barbara Lindemans).

5. Anna Catharina Winckels, ged. Venlo 21-8-1758 (get. Leonardus Schruers en Catharina Schruers).

6. Joannes Henricus Schruers, ged. Venlo 23-6-1759 (get. Henricus Hermans en Margareta Schruers).

7. Wilhelmus Schreuers, ged. Venlo 30-10-1761 (get. Petrus Linders en Maria Schreuers; zn. van Theodorus x Barbara Lindeman).

8. Joannes Schrus, ged. Venlo 21-1-1764 (get. Gaspar Delhof en Joanna Meulders; zn. van Theodorus x Barbara Lindeman). Tr. Venlo 24-7-1815 met Maria Catharina Janssen.

9. Joannes Josephus Schreuers, ged. Venlo 4-4-1766 (get. Joannes Caspar Stevens en Joanna Maria Catharina Brants; zn. van Theodorus x Barbara Lindemans).

10. Martinus Theodorus Schreurs, ged. Venlo 17-10-1767 (get. Martinus Meulders en Catharina van der Velden; zn. van Theodorus x Barbara Lindemans).

11. Ludovicus Schreurs, ged. Venlo 28-4-1769 (get. Hermanus op den Oort en Ursula Mans; zn. van Theodorus x Barbara Lindemans), begr. ald. 7-5-1769

12. Maria Christina Schruers, ged. Venlo 1-10-1770 (get. Christianus van Daelen en Christina Ronckers; dr. van Theodorus x Barbara Lintermans).

13. Theodorus Schruers, ged. Venlo 4-8-1772 (get. Theodorus Jacobs en Joanna Peeters; zn. van Theodorus x Barbara Lintermans).

14. Elisabetha Sophia Schruers, ged. Venlo 15-4-1775 (get. Conradus Storms en Elisabetha Geurts; dr. van Theodorus x Barbara Lindemans), overl. ald. 22-4-1777.

15. Anna Maria Schreurs, ged. Venlo 30-8-1777 (get. Antonius Lenders en Maria Ingenhaegh; dr. van Theodorus x Barbara Lindemans), overl. ald. 8-10-1777 als Joanna Maria Schreurs.

Theodorus Swinckels en Barbara Lindemans verkochten op 25-1-1751 hun recht van pandschap in de Campertiende te Beesel.

 

14 april 1750

SWALMEN - Begraven: [verm. Cornelia Heuts, ged. Swalmen 3-3-1749] kind van Godefridus Heuts [en wijlen Maria Spee, beiden geh. Swalmen 30-5-1748].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

16 april 1750

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Dirix [Dircks alias Hendericks, overl. Swalmen 25-8-1777, mogelijk ged. Neer 20-5-1719 als zn. van Henricus Dierickx en Hendrina Arets; verm. wedn. van Maria Denier, geh. Asselt 30-1-1749, begr. ald. 11-9-1749] en Cornelia Pauwlissen [Paulissen, ged. Swalmen 25-2-1713, overl. ald. 9-3-1786, dr. van Wilhelmus Paulissen en Mechtildis Bongers]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Silvestrus Pauwlissen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 78vs (RAL 74).

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Hendericks, ged. Swalmen 23-2-1751 (get. Joannes Heijnen en Mechtildis Bongaerts; zn. van ... en ...).

2. Cecilia Dircks, ged. Swalmen 27-1-1753 (get. Joannes Sijbers en Maria Paulissen).

3. Maria Margareta Dircks, ged. Swalmen 18-3-1754 (get. Petrus Evers en Mechtildis Paulissen).

4. Jacomina Dircks, ged. Swalmen 3-2-1756 (get. Joannes Evers en Mathia Sijbers).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 6-4-1754 en 8-5-1754. Willem Dircx woonde in 1774 aan de Boutestraat (smabers-11/68)

 

18 april 1750

BEESEL - Volmacht.

Klaes Klaessens, Beijaetrijck Laemers, Reinier Boonen, Henderin Laemers en M. Laemers machtigen hun zwager Geurt Sloesen tot de overdracht van hun patrimoniale goederen te Besel gelegen, te weten het huis in de Cromstraedt met de landerijen daartoe behorend, aan Hendrijck Lamers en Gertruijdt Stevens voor een bedrag van 75 gulden Roermonds.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 189. Met eenvoudige handmerken van de oorkonders.

 

18 april 1750

ROERMOND-LEEUWEN ‑ Concept van een akte van deling van de aanwas te Leeuwen tussen de gemeente en J.B.C. de Bruyne en Isabella de Bruyne.

RHCL Maastricht, Dalenbroek, inv.nr. 431.

 

20 april 1750

BEESEL - Overdracht huis Kromstraat.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt Janssen en Jan Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de medeschepen Geurt Slousen, als gevolmachtigde van Claes Claessens, Beatrix Laemers, Renier Boonen, M. Laemers en Henderina Laemers d.d. 19 april 1750 [zie aldaar], hun huis in de Cromstraet gelegen met de daarbij behorende landerijen voor een bedrag van 75 gulden Roermonds over aan Hendrick Laemers en Geertruijdt Stevens, echtelieden.

In de koopsom is tevens begrepen ongeveer 1 vierdel plaats te Swalmen gelegen.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 188vs-189.

 

28 april 1750

SWALMEN - Overdracht huis Kroppestraat.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Hendrick Coenen, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Caspar van Ool, als gevolmachtigde d.d. 13 april 1750 getekend door genoemde Caspar van Ool en zijn echtgenote,

- hun huis aan de Cropperstraete gelegen tussen Peter Naus en Matthijs Bongaerts, belast met 150 gulden oude koers, een jaarlijkse rente van 3 gulden 17 stuiver 3 duiten aan de armen aldaar, en kan olie aan de kerk aldaar;

- en 1 vierdel land op het Houterevelt gelegen tussen Aret Smeets en Evert Verstegen,

voor een bedrag van 7 pattacons 6 schelling over aan de echtelieden Lambert Raemaeckers en Helena Gerits, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. De gerechtsbode Jurgen Kyiser [sic] wordt namens de verkopers onterfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 222. Voor een latere verklaring inzake deze overdracht zie 23-2-1765.

 

30 april 1750

BEESEL - Overleden: Petronella Snijders [verm. dr. van Joannes, gerechtsbode van Beesel, en Catharina Arets], echtgenote van Georgius Mathias Houberts [overl. Beesel 9-9-1788; hij hertr. 1) .. met Mechtildis Peters, overl. Beesel 6-11-1770; 2) Beesel 8-4-1771 met Gertrudis Janssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

4 mei 1750

SWALMEN - Toewijzing titel.

Ten overstaan van Wijn Peggen, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Matthijs Bongaerts en Linnaert Tessers, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, verklaart de zeer eerwaarde heer Joannes Assuerus Bosman, pastoor aldaar en landdeken van het ambt Montfort, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de raad Baenen te Venlo onder het ressort van de heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, en Maria Anna Bosman, gewezen echtelieden, dat zijn neef Leonardus Martinus Baenen, theologant in het bisschoppelijk seminarie te Ruremonde, is voorzien van een eeuwigdurend beneficie 'sul invicatione' in de kerk van de H. Joannes te Maestright, gefundeert volgens akte van 24 november 1749, waarvan de inkomsten en opbrengsten echter onvoldoende zijn op daarop tot priester te kunnen worden gewijd en gepromoveerd te worden. Daarom stelt comparant hierbij als aanvullende bron van inkomsten ongeveer 45 morgen akkerland onder Swalmen en Asselt gelegen 'in de beste velden', waarvan de gerechtspersonen hierbij verklaren dat deze opbrengst, na aftrek van schattingen en andere grondlasten, een zuivere jaarlijkse som van ongeveer 70 pattacons bedraagt. Deze inkomsten zullen, boven hetgeen de theologant reeds ontvangt uit genoemd beneficie, door hem worden genoten totdat hij zal zijn voorzien van een ander officie of beneficie waarvan hij zijn priesterlijke staat kan onderhouden, waarna hij gehouden zal zijn weer afstand te doen van deze inkomsten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 223-224.

 

7 mei 1750

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Hawinckel [Hawinckels, ged. Beesel 25-3-1725, overl. Swalmen 2-6-1785, zn. van Joannes Hawinckel en Maria Tessers; hij hertr. Swalmen 10-9-1763 met Eva Lutters] en Anna Kermans [Karremans, ged. Swalmen 26-10-1730, begr. ald. 1-5-1763, dr. van Paulus Kermans en Antonetta Janssens, beiden overl.]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Arnoldus Kessels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 78vs (RAL 74).

Uit dit huwelijk:

1. Antonetta Hawinckels, ged. Swalmen 8-8-1751 (get. Jacobus Wijnandts en Getrudis Hawinckels; dr. van Henricus x Anna Kermans), overl. Venlo 21-10-1781. Tr. Venlo 21-10-1781 met Michael Heijsters.

2. Maria Hawinckel, ged. Swalmen 17-3-1753 (get. Wilhelmus Hawinckel en Agnes Smeedts; dr. van Henricus x Anna Kermans).

3. Anna Elisabetha Hawinckels, ged. Swalmen 12-10-1754 (get. Joannes Engelen en Maria Daemen; dr. van Henricus x Anna Kermans).

4. Joannes Hawinckel, ged. Swalmen 29-7-1756 (get. Simon Wijnants en Jacomina Cuijpers). Tr. Swalmen 22-11-1787 met Petronella Beeck.

5. Paulus Hawinckels, ged. Swalmen 7-11-1758 (get. Albertus Albers en Elisabetha Daemen), verm. jong overl.

6. Catharina Hawinckels, ged. Swalmen 9-1-1760 (get. Wilhelmus Albers en Elisabetha Janssens).

7. Paulus Hawinckel, ged. Swalmen 3-8-1761 (get. Godefridus Wijnants en Mathia Sijbers), verm. jong overl.

8. Paulus Hawinckels, ged. Swalmen 30-12-1762 (get. Damasus Janissen en Joanna Ramakers).

Hendrick Hawinckel en Anna Karremans verkochten op 15-7-1755 akkerland op de Weerd gelegen. Hendrick Haewinkels en Anna Kermans kochten op 10-5-1762 de Blaetencamp op de Heide gelegen.

 

12 mei 1750

BELFELD - Huwelijksvoorwaarden tussen Wilhelmus Curstjens en Joanna Wolffers.

Mochten uit dit huwelijk kinderen worden geboren, dan zullen deze zowel de roerende als onroerende matrimoniale goederen gelijk delen met de voorkinderen.

De bruidegom mag hetgeen hij in het huwelijk brengt, terugnemen indien de bruid als eerste overlijdt.

Mocht de bruid als eerste overlijden, dan zijn de erfgenamen van de bruid gehouden de bruidegom een bedrag van 100 rijksdaalder te geven alsmede een paard met tuig, een lange kar, een korte kar, ploeg en eg zoals zij deze op dat moment zelf in gebruik hebben, plus nog 'een middelmaetige koeye niet van de beste of ook niet van de slegste'.

Wanneer de bruidegom genoemd bedrag alsmede de goederen na het overlijden van de bruid heeft ontvangen, zal hij daarmee genoegen nemen en vertrekken zonder verdere aanspraken op al hetgeen zich na de dood van de bruid in haar sterfhuis zal bevinden; deze goederen zullen ten profijte van de erfgenamen van de bruid zijn.

Mocht de bruidegom overlijden voor de bruid, dan is de bruid gehouden al hetgeen door de bruidegom in het huwelijk is gebracht of de waarde daarvoor, terug te geven aan de erfgenamen van de bruidegom, inclusief diens kist met zijn kleren en al zijn lijfsgoederen. Heeft de bruidegom bij zijn overlijden enig vruchtgebruik, dan zal de bruid dit gebruik genieten gedurende de rest van haar leven.

Met eenvoudige handmerken van Joanna Wolfers, Wilhelmus Curstjens, C. Geerits, Jan Broeckx en P. Heijnen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 197-198.

Voor herziening van deze voorwaarden zie 3-12-1750.

 

12 mei 1750

STEVENSWEERT - Gehuwd: Josephus Scmets [Smeets, Dominicus, ged. Echt 18-12-1728, zn. van Jacobus Smeets en Elisabeth Spee] en Anna Maria Janssens. Getuigen: Theodorus Aelberts en Anna Maria Scoelmeesters].

Gendalim5.

 

23 mei 1750

BEESEL - Overleden: Henricus Ketelaers [koopman en klompenmaker, schepen van Beesel, zn. van Petrus Ketelaers en Anna van Gennep, beiden overl.], echtgenoot van Maria Buijs [alias Claessens alias Van Rin, overl. Beesel 3-3-1752].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

In 1714 kochten zij een deel van de Plaatserhof te Beesel.

 

27 mei 1750

BELFELD - Gehuwd door Joannes Josephus Janssens, deservitor in Belfeld, met dispensatie voor de roepen: Wilhelmus Curstiens [Curstjens; hij hertr. mogelijk Belfeld 3-11-1784 met Maria Catharina ter Poorten] en Joanna Wolfers [ged. Belfeld 22-6-1696, overl. ald. 22-4-1784, dr. van Conradus Wolffers en Barbara Willems, beiden overl.; wed. van Joannes Gerets, geh. Belfeld 21-8-1715, overl. ald. 18-12-1747], weduwe van Joannes Geridts. Getuigen: Wilhelmus Seedtsen en Anna Geridts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 137vs.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Voor huwelijksvoorwaarden zie 12-5-1750. Het grote leeftijdsverschil tussen bruid (1696) en bruidegom (1725) verklaart wellicht de voor de bruidegom bedongen afspraken.

 

2 juni 1750

BEESEL - Verkoop erfpacht.

Tonis van Crughten verklaart dat hij een erfpacht van 6 kop koren te voldoen op St.-Andries met toestemming van zijn kinderen heeft verkocht aan Bartholomeus Snijders.

Mede ondertekend door Jenneken van Crughten, Arnoldus van Crughten en Tijs van Crugten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 195vs.

 

4 juni 1750

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Teilen [Teelen, Theelen, Thelen, Thielen, ged. Swalmen 13-9-1723, begr. ald. 15-3-1759, zn. van Petrus Teelen en Cornelia Spee] en Catharina Houx [Hoecks, Hoix, Houxs, ged. Swalmen 27-9-1711, overl. ald. 26-4-1787, dr. van Henricus Houx en Barbara Emonts, beiden overl.]. Getuigen: Hermannus en Henricus Naus.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 78vs (RAL 74).

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Thielen, ged. Swalmen 18-7-1751 (get. Josephus Houxs en Cornelia Spee), overl. Maasniel 19-2-1811. Tr. Maasniel 6-5-1784 met Catharina Verboeket.

2. Henricus Teelen, ged. Swalmen 15-2-1753 (get. Christophorus Teelen en Maria Hoeckx). Tr. Swalmen 15-10-1780 met Joanna Hermans.

3. Barbara Thelen, ged. Swalmen 26-2-1755 (get. Alof Thelen en Leonarda Hoix).

4. Jacobus Theelen, ged. Swalmen 9-2-1757 (get. Henricus Schroedts en Cecilia Coppe).

Voor begraven van een kind zie 16-9-1757. De weduwe Hendrik Theelen was in 1774 eigenaresse van een huis op de Boven-Boukoul (smabers-2/114).

 

4 juni 1750

SWALMEN - Begraven: Reijnerus Delissen [ged. Swalmen 24-4-1670, zn. van Hermannus Delis en Sophia Janssen; wedn. van Catharina Pijpers, geh. Swalmen 10-10-1695, begr. ald. 3-1-1733; echtg. van Petronella Janssens, geh. Swalmen 5-11-1733, begr. ald. 31-12-1752].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

9 juni 1750

SWALMEN - Voogdgeding.

"Voogtgedingh gehouden tot Swalmen den 9 juny 1750.

De gemeijnte clacht dat het cleyne Swalm tegens Sijbert Kuijven niet behoorlijck wort uytgeveeght, versoeckt daerinne voorsieninge.

Joannes Mertens clacht dat de erfgenaemen Dam aen den Leucker eenige boomen mit hunne tacken dessens lant beschijnen soodanigh dat daer niets en kan wassen, versoeckt daerinne voorsieninge.

T'gericht decreterende op de eerste clachte, belast allen die geene die recht over den Kleynen Swalm liggen, denselven behoorlijck uyt te vaegen op pene van eenen halven goltgulden bij ider een te verbeuren, ende opdat niemant hiervan ignorantie en pretendere, soos al dese toecomenden somdagh in de kercke alhier gepubliceerd worden.

T'gericht belast de erfgenaemen Dam het tackholt van hunne boomen hangende over het lant op den Leucker van Joannes Mertens van onder tot boven behoorlijck op te snoyen binnen 8 daegen op pene dar daer inne sal worden voorsien.

Aldus geschiedt naer voorgaende kercke publicatie op den voogtgedingh tot Swalmen den 9 juny 1750

Ter ordonnantie van deselve, [w.g.] H.A. Geelen."

RHCL, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

vr 11 juni 1750

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Crins [ged. Swalmen 28-1-1725, overl. ald. 1-3-1785, zn. van Joannes Crijnen en Maria Daemen; hij hertr. 1) Swalmen 26-11-1750 met Antonetta Hawinckels, begr. ald. 22-12-1767; 2) Swalmen 18-9-1768 met Agnes Naus] en Getrudis Slabbers [begr. Swalmen 12-6-1750].

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Crins, ged. Swalmen 11-6-1750 (get. Joannes Damasus Crins en Joanna Smets), verm. begr. Swalmen 7-8-1750.

 

11 juni 1750

ROERMOND / ASSELT ‑ Toestemming voor Wilhelmus Peter om tegelgruis te lossen voor baron Van Lobos te Asselt.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 797A.

 

12 juni 1750

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Slabbers, echtgenote van Jacobus Crijns [hij hertr. Swalmen 26-11-1750 met Antonetta Hawinckels, begr. ald. 22-12-1767].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

15 juni 1750

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Daniel Mooren, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Vaes Smolders en Eleonora van der Cruijssen, echtelieden, 4 morgen en ongeveer 1 vierdel akkerland, waarvan:

- ongeveer 5 vierdel tiendvrij land in het Kerkenveldt gelegen tussen land van Van der Holt en land van de kapelanie;

- 1 morgen op de Spick gelegen tussen de weduwe Claessens en Peter Brouwers;

- 1 morgen aan de Santkuyl gelegen tussen de weduwe Claessens en Coen Groenen;

- 1 morgen in het Obroekerveldt gelegen tussen Albertus Meuters en Laemert Laemerts, met een korte zijde grenzend aan de beek,

voor een bedrag van 350 gulden Roermonds en 1 ducaton als 'recognitie' voor verkoopster, over aan Peter Trinis en Sophia Coumes, ook echtelieden, kosten van overdracht ten laste van de aankopers, lycoop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 191vs-192.

 

21 juni 1750

BELFELD - Gehuwd door Joannes Josephus Janssens: Henricus Jansen [overl. Belfeld 21-4-1753] en Christina Curstiens [ged. Belfeld 6-5-1717, dr. van Engelbertus Coerstgens en Petronella Rutten]. Getuigen: Joannes Jansen en Gertrudis Curstiens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 137vs; laatste aantekening door deze pastoor, merk op dat enig bekende wettige zoon werd gedoopt vr deze trouwdatum!

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Janssen, geb. en ged. Belfeld 16-5-1750! (get. Petrus Janssen en Elisabetha Janssen; zn. van Henricus x Christina Curstjens, 'filius legitimus'; de akte staat op fol. 68 tussen akten van 1761!), mogelijk overl. ald. 15-3-1753.

 

23 juni 1750

BEESEL-OUDDORP ‑ Overdracht de Spijker.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt juffrouw Maria Anna Claessens, meerderjarige geestelijke dochter,

bijgestaan door de weledele heer Bartholomeus Orleij, hoofdman van Hare(?) Keurvorstelijke Doorluchtigheid te Ceulen en van de Munsterse troepen als haar gekozen voogd, krachtens volmacht d.d. 18 juni 1750 van haar moeder de hoogedelgeboren vrouwe Maria Christina Groninger, weduwe van wijlen de heer Johan Hendrick Claessens, verleend ten overstaan van heer, richter, borgemeester en gerichtslieden van Coesveldt,

haar huis met schuur en stallingen genoemd den Spijker met toebehoren te Besel in het dorp gelegen tegenover het pastorale huis met moeshof, boomgaard, weiden, akkerland en houtgewassen, uitgezonderd de Beeker Weijde met drie eiken die aan de bakoven staan, in totaal groot ongeveer 50 morgen, voor een bedrag van 700 pattacons plus een halve pistool 'tot lieffenisse' over aan Johannes Gerets.

Verkoopster verklaart, deze goederen voor een speciale prijs, 'uyt particuliere consideratie en genegentheyt en voordere reedenen haer daer toe moveerende aen den aencooper gegunt ende gelaeten te hebben ende aen niemant anders voor den prijs van cooppenningen te willen laeten off afstaen'.

Tevens overdracht van diverse bedragen staande ten laste van de gemeente, tesamen groot 2.125 pattacons 3 schelling 6 stuiver en 4 oort, bestaande uit zeven verschillende kapitalen, nader gespecificeerd in de originele bezegelde akten van:

- 28 maart 1650 met transfix van 22 maart 1675;

- 4 november 1668;

- 27 februari 1736 [zie aldaar],

welke bedragen door Joes Gerits aan verkoopster zijn gerestitueerd. Verkoopster zal de renten over 1750 nog zelf genieten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 189vs-190vs; afschrift door landschrijver Joes van der Leeuw naar het origineel et twee zegels in groene was.

Betreft smabers-2/123.

 

23 juni 1750

BEESEL-OUDDORP ‑ Verpanding van de Spijker.

Ten overstaan van Frederik Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, bekent Joes Gerets, meerderjarige jongeman, dat hij een jaarlijkse rente van 74 pattacons 3 schilling, elke pattacons gerekend aan 3 gulden 4 stuiver, te betalen in respektievelijk gouden en zilveren harde munten, heeft verkocht aan de heer Johan Swinckels, raadsverwant te Venlo. De rente, voor de eerste maal te verrekenen op 23 juni 1751, is gevestigd op de bouwhof genaamd den Spijckert, gelegen in het dorp tegenover het pastorale huis, met ongeveer 50 morgen bouwland, weiland en houtgewas, met alle ap- en dependentin, en op enkele kapitalen ten laste van de gemeente Besel d.d. 28 maart 1650, 22 maart 1675, 4 november 1668 en 27 februari 1736, samen groot 2.125 pattacons 3 schilling 63/4 stuiver, plus de rente van deze kapitalen.

De rente mag jaarlijks op de vervalsdag worden afgelost met de hoofdsom, met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 190vs-191; eenvoudig afschrift naar het origineel met twee zegels in groene was.

Voor aankoop van de Spijker zie 23-6-1750. Betreft smabers-2/123.

 

23 juni 1750

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Herman Raemaeckers, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Coen Coenen en Judith Beeck ongeveer 3 vierdel land in de Swaere Ohe gelegen tussen de Noenhof en Philip Jansen, voor een bedrag van 14 pattacons over aan Willem Heijnen c.s., kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 224-225.

 

24 juni 1750

BELFELD - Verklaring door Godefridus Franssen, pastoor te Belfeld, inzake een tijdelijk zoek geraakt doopregister 24-6-1750 t/m het jaar 1761, door hem teruggevonden tussen de bescheiden van zijn voorganger.

'Deperdito Registro baptisatorum ab anno 1750 24 junii, usque ad anno 1761 exclusive, sequentia juxta parentum testimonia nee non juxta aliqua in schedulis praedecessoris mei inventa, redintegravi seu restauravi qui sum Godefridus Franssen pastor in Belfelt.'

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 61 en 61vs.

De aantekeningen in het handschrift van Joannes Josephus Janssens gaan inderdaad slechts tot 3-2-1750 (fol. 60vs)

Zie ook de aantekening boven aan fol. 61 voorafgaand aan een akte van 12 januari 1750: 'convotiani? nomina inveni elacerata de registro baptisatorum et erant annotata et se..itur.' Alle volgende akten zijn in het handschrift van pastoor Franssen.

 

24 juni 1750

SWALMEN - Begraven: Cornelius Janssens [verm. ged. Swalmen 2-11-1717 als zn. van Wilhelmus Janssen en Catharina Tessers; echtg. van Anna Schoonhoven, geh. Swalmen 3-4-1743, begr. ald. 25-7-1750].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

28 juni 1750

TEGELEN - Gehuwd: Mathias Wolfers [hij hertr. mogelijk Tegelen 9-5-1756 met Maria Dinghs] en Hester Meijkes [Miekes, wed. van Gerardus Driessen, geh. Tegelen 19-2-1730]. Getuigen: Franciscus Wolfers en Clara Wolfers.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 66.

Voor Hester Miekes zie Belfeld 3-10-1758.

 

30 juni 1750

BEESEL-RIJKEL - Overdracht erfdelen huis en hof.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen

- Maria Lamers;

- Engel Hinssen, namens zijn vrouw Maria Lamers;

- Beatrix Lamers;

- Peter de Lohe, namens zijn vrouw Gerietjen Lamers;

- en Johanna Lamers,

allen voor zover nodig bijgestaan door Joes Winckens als hun daartoe gekozen voogd, hun aandelen in de goederen van hun moeder Heijlken Heijnen, die tevens aanwezig is en hierbij afstand doet van haar vruchtgebruiksrechten, uitgezonderd van 1 vierdel plaats akkerland welk land zij zich gedurende de rest van haar leven voorbehoudt, de overige goederen bestaande uit huis en hof met toebehoren en landerijen ter grootte van 10 morgen akkerland en houtgewas met jonge aanplant daar op en daar voor staand, voor een bedrag van 75 pattacons over aan Lamert Lamers, mededeelhebber, en diens vrouw Cornelia Lamers, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

De landerijen zijn belast met landschat en tienden maar vrij van lasten uitgezonderd een stuk akkerland groot 1 vierdel in het Rijckelse Veld gelegen tussen de erfgenamen Joes Cruijsbergh en de armen van het kerspel Besel gelegen, welk land is bezwaard met jaarlijks 2 kop rogge aan voornoemde armen. Van 4 morgen nieuw aangegraven erven moet jaarlijks een gewoonlijke cijns van stuiver brabants per morgen worden betaald aan de Domeinen van Montfort.

- Tevens zonder datum: Beatryx Lamers, weduwe van Jacob Linsen, stemt toe in de verkoop, samen met haar zusters en broers, van haar kindsdeel aan Lambert Lamers en Neulken Lamers; met eenvoudig handmerk.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 199vs-200vs; ondertekend door Jan Janssen, jongste schepen bij afwezigheid van de landschrijver.

Beide als eerste genoemde verkopers lijken in eerste instantie dezelfde personen te betreffen (2 x Maria), doch in de akte is duidelijk sprake van 5 delen. Betreft smabers-3/69, in 1781 eigendom van Lamert Lamers.

 

6 juli 1750

BEESEL ‑ Openbare verkoop gemeentegrond.

De regeerders verkopen ongeveer 3 morgen gemeentegrond gelegen achter de Koorenpesch na kerkelijke publikatie op verzoek van de naburen aan de overste De Collignon, heer van Nieuwenbroeck en "kauffman', onder de volgende voorwaarden:

- De Collignon zal de tiende van de koning alsmede cijns afdragen en na 5 jaar de belasting hierover betalen;

- de landmeting alsmede verdere onkosten zullen ten laste van de aankoper zijn;

- aan lopende belasting zal De Collignon 3 stuivers per morgen betalen.

Ondertekend door de regeerders Jan Janssen, Geurt Slousen ('sonder praejuditie'), Gerad van den Broeck, Daniel Mooren (idem), G. Janssen (idem), J.A. Gielen en A. Meuter.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 145-145vs; eenvoudig afschrift op papier, ca. 1763 (zie ook 21-9-1763).

 

6 juli 1750

BELFELD - Gehuwd door Godefridus Franssen, pastoor van Belfelt: Conrardus Peeters [overl. Belfeld 8-3-1769; wedn. van 1) NN; 2) Catharina Janssen, geh. Belfeld 10-5-1735, overl. ald. 8-4-1750, waarvan enkele kinderen, die hierna ook allen overlijden; hij hertr. ca. 1756 met Judith Willemsen] en Elisabetha Geerets [overl. Belfeld 22-4-1755, mogelijk uit Maasbree, vgl. akte 3-6-1755]. Getuigen: Gerardus Peeters en Margareta Oelders.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 137vs; eerste aantekening door deze pastoor.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 23-7-1750.

 

7 juli 1750

BELFELD - Huwelijksvoorwaarden tussen Peter Jacops en Geertrui Bisschops.

Peter Jacops zal 60 rijksdaalder in contant geven aan de twee kinderen van Geertrui Bisschops.

Mochten er kinderen worden verwekt in het aanstaande huwelijk, dan zullen alle kinderen de roerende goederen gelijk delen ('sullen in alle gereiden eene kinderen sijn').

Mocht de bruid binnen drie jaar overlijden, dan zal de bruidegom gehouden zijn om ieder kind een bed te geven.

Mochten uit het aanstaande huwelijk geen kinderen worden geboren en mocht Geertrui Bisschops als eerste overlijden, dan zal Peter Jacops delen met de kinderen uit het eerder huwelijk, te weten ieder de helft.

Ondertekend en gehandmerkt door Peter Jacops (kruis), Geertruijdt Bisschops (idem), Willem Jacops (idem), Joannes Wolters, Joes Bisschops (idem) en W. Smiets, borgemeester als getuige.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 196-196vs. Voor registratie in gerechtsprotocollen zie idem fol. 195vs-196 d.d. 1-12-1750.

 

(mogelijk 7) juli 1750, z.d.

BELFELD - Gehuwd: Petrus Jacobs [Jacops] en Girtrudis Biscops [Bisschops, ged. Bracht 30-9-1711, dr. van Franz Bischofs en mechtild Scherkes; wed. van Petrus Wolters, geh. Bracht 19-2-1743, overl. Belfeld 1-1-1750]. Getuigen: Maria Jacobs en Jacobus Jacobs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 139vs; de akte is pas veel later ('postmodum') genoteerd, tussen andere akten uit 1761.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 7-7-1750.

 

7 juli 1750

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Joannes Sillen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Willem Naus en Dirksken Heijmes ongeveer 3 vierdel morgen in de Swaer Ohe gelegen tussen Dirck Heijnen en het Weijclooster, voor een bedrag van 16 pattacons welke reeds zijn ontvangen, over aan Hendrick Heijnen en Mettien Quijten, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 225.

 

19 juli 1750

BELFELD - Overleden: Catharina Knippenberg [ged. Belfeld 6-3-1744], dr. van Conrardus Knippenberg en Anna Drijssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190.

 

25 juli 1750

SWALMEN - Begraven: Anna Schoonhoven [ged. Swalmen 6-8-1720, dr. van Joannes Schoonhoven en Catharina Ceuven], weduwe van Cornelius Janssens [geh. Swalmen 3-5-1743, begr. ald. 24-6-1750], 'praesi'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

Met 'praesi' wordt verm. bedoeld dat de sterfakte van Cornelis direct voorafgaat aan de akte van Anna.

 

29 juli 1750

BELFELD - Huwelijksvoorwaarden tussen Conraedus Peters en Elisabeth Geraets.

'Voor eerst hebben de bovengenoemde persoonen haer beloften aen malkanderen gedaen, om malkanderen te trouwen, in aensien der H. Kercke naer christelijcken bruyck en de daegen haeres levens in peys en vrede over te brengen'.

De voorkinderen van de bruidegom, te weten Jan, Leonardus en Wilhelmus, verwekt met wijlen zijn tweede echtgenote Catharina Janssen, zullen 400 gulden Kleefs vooruit ontvangen alsmede voor ieder kind een bed met toebehoor en een koe bij hun huwelijk, en tevens zullen zij behouden 'haere doope ofte pille gifte te weten voor jeder kindt vier tiene schotelen'.

Mochten het aanstaande huwelijk kinderloos blijven en mocht de bruidegom als eerste overlijden, dan zal de bruid de roerende goederen delen met de voorkinderen, waarbij de kinderen echter vooruit de genoemde 400 gulden zullen genieten.

Mede ondertekend door de ouders van de bruid. Met handmerken van de bruidegom (hark), bruid (kruis), Lenardt NN (hark), Catharina Engels (rad), Jacobus Janssen en Gerardus Peters.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 192-192vs.

 

2 augustus 1750

BEESEL - Gehuwd: Henricus Luttels [wedn. van Wilhelmina Janssen, geh. Beesel 22-4-1744, overl. ald. 19-2-1750] en Maria Engels. Getuigen: Henricus Hendrix en Mathiola Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 192.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

6 augustus 1750

SWALMEN - Gehuwd door pater Fabritius, met dispensatie in de kerkgeboden: Edmundus Timmermans [Emundus, overl. Swalmen 27-2-1776] en Anna Naus [ged. Asselt 5-3-1724, overl. Swalmen 15-11-1780, dr. van Joachim Naus en Elisabeth Kessels]. Getuigen: Arnoldus Kessels en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 79 (RAL 74).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Joannes Timmermans, ged. Swalmen 26-12-1750 (get. Elisabetha Kessels en Angelus van Vlodrop). Tr. Swalmen 4-2-1779 met Maria Graghten.

2. Helena Timmermans, ged. Swalmen 3-4-1752 (get. Jacobus Dominicus de Bock en Joanna van der Loe), begr. ald. 17-4-1752.

3. Joachim Timmermans, ged. Swalmen 7-5-1754 (get. Christophorus Naus en Maria Timmermans), overl. ald. 2-1-1823. Tr. 1) ... vr 10-6-1784 met Gertrudis van Vlodrop; 2) ... vr 13-10-1791 met Eva Ambergh.

4. Maria Timmermans, ged. Swalmen 29-11-1756 (get. Arnoldus Kessels en Agnes Naus), verm. begr. ald. 14-9-1757.

5. Wilhelmus Timmermans, ged. Swalmen 11-8-1758 (get. Hubertus van der Lo en Petronella Emets).

6. Maria Elisabetha Timmermans, ged. Swalmen 25-1-1761 (get. Henricus Naus en Martina Kessels).

7. Wilhelmina Timmermans, ged. Swalmen 7-6-1765 (get. Hermannus Smeets en Helena de Bock), overl. ald. 2-2-1776.

Voor begraven van kinderen zie verder Swalmen 6-11-1755 en 9-4-1763. Edmondus Timmermans woonde in 1774 aan de Schuttenboom bij de Veldpoort (hoek Rijksweg/Bosstraat, smabers-12/225). De zonen Joannes en Joachim woonden bij de volkstelling 1796 op de Hoogstraat (Jaarboek 16 blz. 67).

 

7 augustus 1750

SWALMEN - Begraven: [verm. Joannes Crijns, ged. Swalmen 11-6-1750] kind van Jacobus Crijns [en wijlen Gertrudis Slabbers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

13 augustus 1750

ASSELT - Gehuwd met dispensatie 'in bannis': Joannes Verheggen [ged. Buggenum 25-7-1716, schepen, overl. Swalmen 27-2-1785, zn. van Henricus Verheggen en Joanna Slabbers, beiden overl.] en Catharina Gijsberts [Gijsbers, overl. Asselt 19-8-1770, dr. van Mathias Gijsberts en Christina van Lerop]. Getuigen: Gerardus Heijnen en Joanna Gijsberts.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 147.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Joanna Verheggen, ged. Asselt 22-8-1750 (get. Bernardus Verheggen en Christina van Leroop), jong overl.

2. Gasparus Verheggen, ged. Asselt 16-3-1753 (get. Mathias Gijsberts en Maria Verheggen). Tr. 1) Swalmen 30-4-1778 met Hendrina Schaevels, overl. ...; 2) Swalmen 2-10-1788 met Mechtildis Wijnands, overl. ...; 3) Swalmen 28-4-1796 met Maria Heijnen.

3. Matthia 'vulgo Thisken' Verheggen, ged. Asselt 6-10-1755 (get. Wijnandus Wijnen en Maria Gijsbers).

4. Joanna Verheggen, ged. Asselt 7-5-1758 (get. Jacobus Heijnen namens Joannes Gijsberts en Agnes Cuijpers namens Catharijna Geenen), verm. overl. ald. 4-10-1772.

5. Henricus Verheggen, ged. Asselt 25-6-1762 (get. Jacobus Pijpers en Joanna Verheggen), jong overl.

6. Henricus Verheggen, ged. Asselt 19-10-1764 (get. Hermanus Naus en Joanna Hawinckel).

7. Maria Verheggen, ged. Asselt 18-11-1765 (get. Henricus Bollen en Cornelia Gijsberts). Tr. Swalmen 19-11-1795 met Joachim Bongaerts.

Voor begraven van 3 kinderen zie o.a. Asselt 18-3-1759, 30-3-1763 en 14-12-1764.

 

21 augustus 1750

Zie 21 september 1763.

 

23 augustus 1750

SWALMEN- Gedoopt: Hubertus Bartholomaeus Schrenewerckers, buitenechtelijke zoon van Sibilla Schrenewerckers. Getuigen: Antonius Claessen en Sophia Willems (er staat: 'Wilems').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 91.

 

27 augustus 1750

SWALMEN - Begraven: Matthias Heimes [ged. Swalmen 1-3-1696, zn. van Henricus Heijmes en Maria Aberts], 'pro deo'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

28 augustus 1750

KESSEL - Gehuwd: Petrus Heggers [Pierre Heckers, ged. Beesel 6-4-1725, pachter van Waterloo, overl. ald. 15-10-1808, oud 83 jaar, zn. van Petrus Heggers en wijlen Mechtildis Slousen 11-6-1724] en Margaretha Heldens [ged. ..., overl. Beesel 8-3-1784]. Getuigen: Arnoldus Heldens en Mechtildis Heggers.

DTB-registers parochie Maria Geboorte, Kessel; idem St,-Lambertusparochie Beesel.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling; eerste kinderen verwekt vr huwelijk):

1. Mechtildis Heggers, ged. Kessel 20-10-1750 (get. Petrus Heggers en Veronica Bongaerts).

2. Joanna Heggers, ged. Kessel 21-10-1750 (get. Arnoldus Heldens en Joanna Janssens vervangen door Gertrudis van der Velden), overl. Beesel 21-11-1819. Tr. Beesel 4-7-1776 met Petrus Peters.

3. Petrus Heggers, ged. Kessel 30-8-1752 (get. Mathias Heldens en Mechtildis Heggers).

4. Antonius Heckers, ged. Beesel 15-8-1754 (get. Antonius Mers en Anna Maria van 't Gronewolt; achternaam moeder niet genoemd), verm. jong overl.

5. Antonius Heggers, ged. Beesel 15-7-1756 (get. Wilhelmus Heldens en Antoneta Heggers).

6. Mechtildis Heckers, ged. Beesel 16-5-1758 (get. Hendricus van der Velde en Maria Josten), overl. ald. 26-9-1803. Tr. Beesel 11-1-1787 met Simon Peters.

7. Hendrina Heggers, ged. Beesel 1-11-1760 (get. Godefridus Slosen en Maria Helden), overl. ald. 4-10-1783.

8. Petronella Heggen, ged. Beesel 25-9-1763 (get. Gerardus Arts en Maria van Hees), jong overl.

9. Petronella Heggen, ged. Beesel 7-9-1765 (get. Joannes Heggen en vrouwe Maria van Dunghen), overl. ald. 5-2-1828. Tr. Beesel 21-4-1790 met Gerardus Bongers.

10. Hendrina Heggen, ged. Beesel 8-2-1770 (get. Goedefridus Petrus Josephus van Dunghen en Agnes Gerits).

Peter Heggers en Margreta Heldens verpandden op 28-2-1757 landerijen te Leeuwen. Het echtpaar was rond 1765 mogelijk pachter van Oud Waterloo.

 

31 augustus 1750

BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen en met toestemming van de bisschop van Luik en de plebaan van Tongeren: heer Joannes Ludovicus de Collignon uit Beesel ("parochianus meus") en jonkvrouwe Maria Elizabetha Pauli uit Tongeren. Getuigen: de heren Joannes Nicolaus Luckener en Josephus Baur.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 193.

 

1 september 1750

SWALMEN - Begraven: Petronella Bulders [ged. Swalmen 13-9-1686, dr. van Henricus Bulders en Caecilia Beeck], weduwe van Henricus Hawynckel [geh. Swalmen 26-11-1711, begr. ald. 28-12-1746].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

13 september 1750

VENLO - Gehuwd: Joannes Josephus Berkela en Maria Sandrina Hermans [ook: Maria Josina].

GA Venlo, DTB-registers.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Ludovicus Berkela, ged. Venlo 28-8-1751 (get. Gaspar Hermans en Maria Berkela).

2. Maria Elisabetha Bercla, ged. Venlo 10-1-1753 (get. Joannes Carolus Ludovicus van Bornheim en Maria Catharina van der Vuchte).

3. Anna Maria Mechtildis Bercla, ged. Venlo 25-9-1756 (get. Franciscus Bercla en Christina Elisabeth Scherers). Tr. 1) BEESEL 9-11-1783 met Joannes Henricus Felbruck; 2) BEESEL 3-2-1801 met Joannes Mathias Henricus Ferlings.

4. Leonardus Petrus Bercula, ged. Venlo 6-11-1758 (get. Antonius Bercula en Catharina van den Viever).

5. Josephus Andreas Bercklaer, ged. Venlo 5-9-1760 (get. eerwaarde Hermannus Coulen, pastoor te Grubbenvorst, en juffrouw Catharina Gertrudis Bontenaeckel).

6. Godefridus Joannes Antonius Bercla, ged. Venlo 23-8-1762 ('sub conditione; get. Caspar Joseph Hermans voor eerwaarde Godefridus Straeten en Anna Barbara Heijmbach).

7. Maria Helena Sandrina Bercla, ged. Venlo 23-8-1762 ('sub conditione'; get. Leonardus Minion en Maria Agnes Vincent).

 

25 september 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Schrijnwerkers [en verm. Sophia Willems, geh. Swalmen 20-5-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

29 september 1750

SWALMEN - Begraven: Maria Cuijpers, weduwe van Godefridus Smeedts [geh. ... vr 25-1-1689].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 6vs.

 

6 oktober 1750

BEESEL - Overleden: Anna Driessen, weduwe van Arnoldus Arets [geh. Beesel 23-1-1715, overl. ald. 30-8-1728].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

10 oktober 1750

BELFELD - Overleden: NN, kind van Wilhelmus Driessen en Catharina Cruijsbergen [beiden geh. Beesel 7-1-1744].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190vs.

 

11 oktober 1750

BEESEL - Overleden: Ludovicus Beckers [alias Leeman] uit Aldekerck, weduwnaar van Anna Geneinens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

Voor aliasnaam zie 14-2-1750.

 

13 oktober 1750

BELFELD - Akte van registratie huwelijksvoorwaarden.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Coenrardt Gerits en Joes Schreurs, schepenen van Beesel en Belfelt, verzoekt Coenrardus Peters te boek stelling van de huwelijksvoorwaarden aangegaan met zijn huidige echtgenote [Elisabetha Geerets, zie 6-7-1750 en 29-7-1750].

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 193.

 

15 oktober 1750

BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen en met toestemming van de bisschop van Roermond: Henricus van der Velde [ged. Swalmen 12-3-1724, overl. Beesel 5-3-1797, zn. van Cornelius van der Velden en Ida Hawinckels 12-5-1712 ] en Mechtildis Heggers [ged. Beesel 1-9-1726, overl. ald. dans sa maison situe a Leeuven 11-2-1799 {aangifte door Pierre Stox en Pierre Goemans, landbouwers}, oud 73 jaar, dr. van Petrus Heggers en Mechtildis Slousen 11-6-1724]. Getuigen: Leonardus van der Velde en Mathia Snijders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 193.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelius van der Velden, ged. Beesel 28-2-1752 (get. Petrus Heggen en Ida Haewinckels), overl. ... Tr. Beesel 26-1-1780 met Berta Beurskens.

2. Megtildis Elisabeth van der Velden, ged. Beesel 20-10-1753 (get. Teodorus Stevens voor Teodorus van der Velden en weledele vrouwe M(aria) E(lisabeth) Sammin).

3. Hendricus van der Velde, ged. Beesel 5-11-1755 (get. Cornelius Stevens en Margareta Heldens), overl. ... Tr. Beesel 9-9-1784 met Helena Gerits.

4. Petrus van der Velden, ged. Beesel 4-2-1758 (get. Wilhelmus van der Velden en Anna Drissen), verm. jong overl.

5. Petrus van der Velden, ged. Beesel 18-1-1760 (get. Petrus Heggers en Joanna Schauken), overl. ald. 1-6-1802. Tr. Beesel 9-4-1788 met Cornelia Bongers.

6. Anna Catrina van der Velden, ged. Beesel 12-12-1761 (get. Gerardus Driesen en Alagonda van der Velden), overl. ald. 8-10-1779.

7. Theodorus van der Velden, ged. , overl. Beesel 2-1-1829. Tr. Beesel 11-1-1797 met Petronella Trines.

8. Mechtildis van der Velde, ged. Beesel 28-7-1766 (get. Joannes Heggen en Maria Swiels), overl. ... Tr. Beesel 20-4-1796 met Ludovicus Bloemers.

9. Ida van der Velden, ged. Beesel 16-1-1769 (get. Gerardus Arts en Margaritta Cnippenberg), overl. ... Tr. Beesel 7-5-1794 met Franciscus Franssen.

10. Willemina van der Velden, ged. Beesel 21-9-1772 (get. Albertus Albers en Elisabetha Timmermans voor Agnetis Gerits).

 

16 oktober 1750

SWALMEN - Begraven: Aldegundis Meuter [mogelijk ged. Swalmen 9-6-1739, dr. van Christophorus Meuter en Bertha Vosbeeck; vgl. echter doop 4-6-1761], 'pro deo'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

17 oktober 1750

SWALMEN - Begraven: Judocus op Melickerholt [Josephus Slabbers, ged. Swalmen 24-10-1700, zn. van Paulus Slabbers en Catharina Arets; echtg. van Catharina Claessen, geh. ..., begr. Swalmen 12-4-1768].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

23 oktober 1750

BELFELD - Overleden: Hermanus Jacobs [zie doopgetuige bij echtpaar Dirix-Basten, Belfeld 14-9-1749].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190vs.

 

24 oktober 1750

BELFELD-GELOO ‑ Belasting van de tiende In gen Loo onder Belfeld ten behoeve van Theodorus Willemsen en Wilhelmina Crijnen, echtelieden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1773, fol. 111-114. Zie 2-12-1728 en 21-3-1766.

 

26 oktober 1750

SWALMEN - Begraven: Cunera Everts [ged. Swalmen 21-7-1732, dr. van Petrus Everts en Sophia Pijpers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

27 oktober 1750

BELFELD - Overleden: Hendrina Janssen [mogelijk alias Lemmen, geh. Belfeld 26-6-1704 met Wilhelmus Joosten, begr. ald. 18-4-1752].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 190vs.

 

27 oktober 1750

SWALMEN - Begraven: Arnoldus Geraerdts [ged. Swalmen 30-1-1712, zn. van Matthias Gerits en Antonia Mooren; echtg. van Gertrudis Jansen, geh. Asselt 25-7-1736], verdronken in de Teutebeek ('qui infrenili in torrenti de Tutebeck submersu est').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

29 oktober 1750

SWALMEN - Vernieuwing stam.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, laatscholtis, Hendrick Coenen, Godefridus Crijnen, Jacob Heijnen en Aret Smeets, laatschepenen van de laatbank Asselt, wordt Joannes Sillen, zoon van de schepen Joannes Sillen, na het overlijden van Matthijs Heijmes en na betaling van 1 pattacon per morgen en het afleggen van de eed, beleend met 5 morgen land te Swalmen gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 385, Protocolregister van de laatbanken Asselt en huis Hillenraad, verfilming 21/97.

 

31 oktober 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Clumpkens [en verm. Mechtildis Bloemaerts, beiden geh. Swalmen 8-11-1740].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

2 november 1750

BEESEL ‑ Verpanding Nieuwenbroek.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Daniel Mooren, schepenen van Beesel en Belfeld, wordt schepen Gerardt Janssen, als gevolmachtigde van Godefridus de Haen en diens echtgenote Adriana Catharina van der Breuck, gepand in de allodiale goederen van het adellijk huis Nieuwenbroeck wegens een vordering van 400 ducaten 17 permissie schillingen resterende kooppenningen, krachtens een obligatie d.d. 13 december 1749 [zie aldaar] ten laste van de overste J.Fred. Collignon en diens echtgenote E.V. Sammin.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 193-193vs. Ondertekend door G. Janssen als jongste schepen bij afwezigheid van de landschrijver.

Met aantekening in de marge (z.d.) door Joes van der Leeuw, landschrijver, dat deze schuld is betaald en de akte daarmee komt te vervallen (de akte is echter niet geradeerd).

 

2 november 1750

Zie 21 september 1763.

 

3 november 1750

SWALMEN - Overdracht huis en hof

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Matthijs Bongaerts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Jacobus van den Bergh, ongehuwd, een huis belast met 75 pattacons ten behoeve van de huisarmen aldaar, en een hof groot ongeveer morgen op de Heij gelegen naast en met een korte zijde grenzend aan het Sch..k, voor een bedag van 29 pattacons over aan Nelis Kuijven en diens vrouw, na hun overlijden hun zoon Johannes Kuijven, 'ende in val denselven sonder lijfserven sal comen te sterven, soo sal hetselve wederomkeeren naer den bosem alwaer het van heenen gecomen is', kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 229-230. De akte bevat toevoegingen en doorhalingen.

 

3 november 1750

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Crompvoets [ged. Swalmen 28-2-1692, dr. van Wilhelmus Kroemtfoets en Elisabeth Raemaeckers; wed. van Wilhelmus Quiten, geh. Swalmen 6-5-1717, begr. ald. 7-1-1719], echtgenote van Theodorus Smeedts [geh. Swalmen 7-11-1719, begr. ald. 7-1-1764].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

5 november 1750

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Bongaerts [Bongaers, Bongarts, ged. Swalmen 4-2-1717, overl. ald. 5-5-1772, zn. van Joannes Bongaerts en Maria Paulissen] en Caecilia Frederix [Fredericks, Fredricks, Fredrix, ged. Swalmen 27-3-1731, overl. ald. 2-10-1781, dr. van Joachim Fredericks en Gertrudis Sillen; zij hertr. Swalmen 27-1-1774 met Petrus Verbong]. Getuigen: Petrus Meuter en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 79 (RAL 74).

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Bongaerts, ged. Swalmen 4-2-1752 (get. Joannes Bongaerts en Catharina Frederix), verm. jong overl.

2. Elisabetha Bongarts, ged. Swalmen 12-9-1754 (get. Joannes Willems en Maria Paulissen), verm. jong overl.

3. Anna Bongaers, ged. Swalmen 29-3-1756 (get. Gerardus Bongaers en Agnes Fredericks). Tr. Swalmen 29-4-1781 met Paulus Jansen.

4. Elisabetha Bongaert, ged. Swalmen 21-10-1758 (get. Hermanus Rameckers en Elisabetha Bongaerts; dr. van Gerardus x Caecilia Fredrix). Tr. Swalmen 20-8-1786 metr Fredericus Slabbers.

5. Joachim Bongaerts, ged. Swalmen 4-12-1761 (get. Petrus Bongaerts en Agnes Sillen). Tr. 1) Swalmen 12-8-1790 met Anna Catharina Wijnen, overl. ald. 16-5-1795; 2) Swalmen 19-11-1795 met Maria Verheggen; 3) Swalmen 16-6-1802 met Elisabeth Evers.

6. Gerardus Bongaerts, ged. Swalmen 29-11-1764 (get. Paulus Bongaerts en Joanna Hoofnagels), bij de volkstelling 1796 inwonend bij gezin Ickenroth-Heuts op de Markt (Jaarboek 16 blz. 67). Tr. Swalmen 26-3-1798 met Petronella Wijnen.

7. Gertrudis Bongaerts, ged. Swalmen 4-6-1768 (get. Joannes Hendricks en Catharina Hermans; dr. van Gerardus x Caecilia Fredricks).

Voor begraven van 4 kinderen zie Swalmen 16-9-1754, 18-10-1754, 16-4-1769. Geurt Bongaerts en Sylly Fredricks verpandden op 7-5-1754 hun huis aan Gevaren. De weduwe Geurt Bongaerts was in 1774 eigenaresse van een huis op de Daalkamp (smabers-15/13) dat op 16-4-1782 werd verpand door dochter Anna Bongaers gehuwd met Paulus Janssen.

 

6 november 1750

SWALMEN - Begraven: Petrus Everts [ged. Swalmen 31-8-1706, zn. van Joannes Evers en Petronella Geelen; echtg. van Sophia Pijpers, geh. Swalmen 16-11-1730, begr. ald. 28-12-1761].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

7 november 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Hermannus den Bedelvoogt? [mogelijk is dezelfde als Hermanus Schauwfelt, geh. Swalmen 25-7-1748 met Caecilia Gijsen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

8 november 1750

BEESEL - Overleden: Hubertus Tijssen [ged. Tegelen 9-10-1725], zoon van Godefridus Tijssen en Gertrudis Dinges.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 229.

 

11 november 1750

ASSELT - Begraven: Cornelia Emets [ged. Asselt 28-4-1710, dr. van Gerardus Emets en Agnes Cuijpers; wed. van Godefridus Spee, geh. Asselt 9-5-1735, begr. ald. 8-10-1747], echtgenote van Jacobus Mevissen [geh. Asselt 30-1-1748, overl. Swalmen 2-10-1788], pachtster te Asselt [hij hertr. Asselt 13-6-1751 met Martina Kessels].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 119.

 

16 november 1750

BEESEL - Overdracht hooigewas.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Gerardt Janssen, schepenen van Besel, dragen Hendrick Trinis en Mechtildis Sanders, echtelieden, een bemd hooigewas tussen de Raeijer Bemden en de weg van het openbaar Torfbroek gelegen, met de korte zijden grenzend aan de 'alden Leijgraef' en de erfgenamen Schrijvers, voor een bedrag van 20 ducaten over aan de medeschepen Daniel Mooren namens de overste De Colignon [sic] en Elisabetha de Samin [sic], ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 194vs.

 

16 november 1750

BEESEL - Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broek en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Mewis Snijders

krachtens akte van 2 juni 1750 [zie aldaar] ondertekend door Tnis van Crughten, Jenneke van Crugten, Arnoldus van Crugten en Tijs van Crughten, waaruit blijkt dat deze een erfpacht van 6 kop koren te voldoen op St.-Andries aan hem comparant hebben overgedragen,

deze erfpacht van 6 kop koren 'kaele maete' gevestigd op het huis van Hubregt Teeggelbeckers, tegen welke 6 kop koren jaarlijks een retourgeld van 6 stuiver Roermonds wordt betaald, voor een bedrag van 4 ducaten over aan de medeschepen Daniel Mooren namens de overste De Collignon en diens vrouw Elisabetha de Sammin.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 195-195vs.

 

17 november 1750

SWALMEN - Overdracht land en erfpacht.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Linnert Tessers en Matthijs Bongaerts, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt de gerechtsbode Jurgen Kyiser [sic], als gevolmachtigde aan toonder d.d. 28 februari 1750 [zie aldaar] namens de echtelieden Francis Cools en Anna Maria Raudaum?,

- 2 morgen land aan de Heij gelegen met een korte zijde grenzend aan Gerit Wijnen, Willem Beeck en Daniel Mooren, belast met een cijns van kop koren aan de kapelanie aldaar, waartegen de kapelaan gehouden is 1 blamuijser of 4 stuiver Roermonds uit te keren;

- en een erfpacht gevestigd op twee huizen van respektievelijk Frederick Houben en Joes Custers

voor een bedrag van 15 pattacons over aan de echtelieden Anthoin van Geestingen en Elisabeth Fransen, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 226.

In de akte wordt aanvankelijk de aankoper Van Geestingen als gevolmachtigde genoemd (hetgeen natuurlijk mogelijk is), maar daar de gerechtsbode q.q. wordt onterfd, is in dit regest aangenomen dat deze optrad als gevolmachtigde.

 

17 november 1750

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Linnert Tessers en Joannes Sillen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Daniel Griffin, als curator van juffrouw Vinkenius krachtens permissie van het Hof d.d. 6 oktober 1750,

- 1 morgen zwaar aan de oliemolen gelegen (smabers-11/319);

- en 50 roede aan Merrijke Gijsen gelegen,

voor een bedrag van 28 pattacons over aan Peter Marschall, kosten van overdracht en armengeld ten laste van de verkoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 228-229.

 

18 november 1750

BEESEL - Overleden: Petrus Reuvers [mogelijk wedn. van Anna Margaretha Cochs, geh. ... vr 20-11-1738, overl. Beesel 20-9-1747, echtgenoot van Aldegondis van de Velde [geh. Beesel 4-2-1750].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 230.

Voor nalatenschap zie 20-5-1755.

 

18 november 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en verm. Hendrina Gubbels, beiden geh. Swalmen 4-6-1739].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

26 november 1750

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Huets [Heudts, Heuts, Huijts, ged. Swalmen 5-6-1726, overl. ald. 5-1-1786, zn. van wijlen Ludovicus Heuts en Cornelia Willems; wedn. van Maria of Hendrina Spee, geh. Swalmen 30-5-1748, begr. ald. 11-3-1749; hij hertr. Swalmen 29-10-1778 met Catharina Cuijpers] en Judith Janssens [Janssen, ged. Swalmen 25-9-1725, overl. ald. 15-3-1778, dr. van Joannes Janssen, molenaar, en Petronella Bongaerts]. Getuigen: Sibertus Cueven en Gerardus B....

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 79 (RAL 74); namen getuigen slecht leesbaar op fotokopie.

Uit dit huwelijk:

1. Ludovicus Huijts, ged. Swalmen 11-6-1751 (get. Joannes Janssen en Getrudis Heuskens), begr. ald. 22-11-1751.

2. Joanna Heudts, ged. Swalmen 5-4-1753 (get. Wilhelmus Heudts en Petronella Bongaerdts). Tr. Swalmen 19-7-1778 met Joachim Naus.

3. Maria Heudts, ged. Swalmen 10-3-1755 (get. Gerardus Janssen en Barbara Blommaers), woont 1783 te Maasniel.

4. Cornelia Heuts, ged. Swalmen 17-11-1757 (get. Adolphus Bloemmers en Christina Janssen), woont 1785 te Beesel. Tr. Beesel 10-4-1788 met Gerardus Reijnders.

5. Joannes Ludovicus Heuts, ged. Swalmen 22-3-1760 (get. Hermanus Hermans en Maria Schonhoven). Tr. Swalmen 2-5-1786 met Joanna Wuts.

6. Gertrudis Heuts, ged. Swalmen 18-2-1763 (get. Joannes Beek en Maria Ceuven).

7. Petronella Heuts, ged. Swalmen 14-5-1765 (get. Matthias op den Camp en Anna Heijnen).

8. Aldegondis Heuts, ged. Swalmen 9-8-1766 (get. Joannes Hermans en Aldegondis Heuts).

9. Petrus Heuts, ged. Swalmen 10-8-1768 (get. Joannes Heuts en Hendrina Spe), leeft 1791. Tr. verm. Swalmen 18-4-1793 met Theresia Naus.

Voor begraven van 3 kinderen zie Swalmen 23-2-1764, 10-6-1765, 11-8-1766.

 

26 november 1750

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in 3e graad van bloedverwantschap: Jacobus Crijns [ged. Swalmen 28-1-1725, overl. ald. 1-3-1785, zn. van Joannes Crijnen en Maria Daemen; wedn. van Gertrudis Slabbers, begr. ald. 12-6-1750; hij hertr. Swalmen 18-9-1768 met Agnes Naus] en Antonetta Hawinckel [ged. Swalmen 11-7-1726, begr. ald. 22-12-1767, dr. van Henricus Hawinckels en Petronella Bulders, beiden overl.]. Getuigen: Gerardus Schavels en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 79 (RAL 74).

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Crijns, ged. Swalmen 6-1-1752 (get. Henricus Hawinckel en Maria Daemen), blind, bij de volkstelling 1796 inwonend bij het echtpaar Naus-van Montfort in de Hoogstraat (Jaarboek 16 blz. 67), ongehuwd overl. ald. 19-7-1812, oud 60 jaar.

2. Joannes Crins, ged. Swalmen 27-9-1753 (get. Gerardus Peters en Joanna Hawinckels).

3. Petronella Crins, ged. Swalmen 29-11-1757 (get. Hendricus Crins en Johanna Slabbers), overl. Baarlo 30-7-1819. Tr. Baarlo 15-4-1795 met Gerardus Gerards.

Jacob Krijns en Antonetta Hawinckels verpandden op 17-6-1765 landerijen onder Swalmen.

 

26 november 1750

SWALMEN - Begraven: Helena [Dousens, verm. dr. van Joannes Dousen alias Van Haelen en Anna Corsten; wed. van Theodorus Lemmen, geh. Asselt 30-5-1714, begr. Swalmen 18-1-1742], echtgenote van Petrus Beeck [geh. Asselt 26-6-1742].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

27 november 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Theodorus Heijnen 'ex Aenhoff' [en Gertrudis Schreurs, beiden geh. Swalmen 7-5-1744].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

28 november 1750

BEESEL - Volmacht.

Elijsabeth Quiten, Catrijna Quiten en Joanna Quiten machtigen hun vader Hubert Quiten tot de overdracht van hun aandeel in 1 vierdel hooigewas in de Rijckelsche Bemden, afkomstig van wijlen hun moeder Bertijen Nijssen, aan de overste Collignon, heer van het riddermatige huis Nieuwenbroek.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 203vs-204. Met eenvoudige handmerken van de drie oorkondsters. Voor overdracht zie 12-7-1751.

 

vr 29 november 1750

Z.P. - Gehuwd: weledele heer Nicolaus Joannes Luckener [Lukenar, majoor, zie 2-11-1752] en vrouwe Cornelia Kuijpers [Cupers].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaus Godefridus Luckener, ged. Beesel 29-11-1750 (nooddoop: "in casu necessitatis"); get. heer Godefridus de Haen namens heer Nicolaus Kuijpers en vrouwe Adriana Catharina van den Breuck).

2. Joanna Catharina Luckener, ged. Beesel 18-4-1752 (nooddoop), get. weledele heer Godefridus de Haen namens heer Franciscus Cuijpers en vrouwe Adriana Catharina van den Breuck namens jonkvrouwe Joanna van Son (mogelijk: van Lom).

...

3. Joanna Elisabetha Lukenar, ged. Beesel 23-5-1756 (get. heer Franciscus de Collignon en vrouwe Elisabetha de Samin; dr. van heer Nicolaus Lukenar en vrouwe Cornelia Cupers).

 

29 november 1750

BEESEL - Overleden: Paulus Smeets [geb. Belfeld 1690 z.d., zn. van Petrus Smeets en Margaretha Wolffers], echtgenoot van Ida Linders [geh. Beesel 22-9-1715].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 230.

 

30 november 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Peter Engelen [en Helena Beeck, beiden geh. Asselt 17-10-1737].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

1 december 1750

BELFELD - Akte van registratie huwelijksvoorwaarden.

Ten overstaan van Gerardt Janssen, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis Cox, Coenrardt Gerits en Jan Schreurs, schepenen van Besel en Belfelt, verzoekt Geertruijdt Bisschops te boek stelling van de huwelijksvoorwaarden op 7 juli 1750 [zie aldaar] aangegaan met haar huidige man Peter Jacops.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 195vs-196.

 

2 december 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Heijnen/Heijwinckel.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7; beide namen zijn zodanig door elkaar geschreven dat aan het eindresultaat niet meer is te zien wat nu eigenlijk bedoeld wordt.

 

3 december 1750

BELFELD - Registratie en herziening huwelijksvoorwaarden.

Ten overstaan van Gerardt Janssen, schepen in afwezigheid van landscholtis Cox, Jan Schreurs en Coenrardus Gerits, schepenen van Besel en Belfelt, verzoeken Wilhelmus Curstjens en Joanna Wolffers registratie van hun huwelijksvoorwaarden d.d. 12 mei 1750 [zie aldaar]. Tevens verklaren zij dat zij heden zijn overeengekomen dat Wilhelmus Curstjens na het overlijden van zijn huidige vrouw, naast hetgene in deze voorwaarden is bepaald, een fatsoenlijk bed, twee kussens en een 'heupuluir', een paar lakens en een doek alsmede 8 malder Roermonds zal genieten, waarna hij zal afzien van al hetgeen afkomstig is van zijn vrouw.

Ondertekend en gehandmerkt door Wilhelmus Curstjens (kruis), Joanna Wolffers, Jan Broeks, Peterus Heijnen [sic], P. Backhuijsen, pastoor te Belfeldt als getuige, C. Gerits [schepen], Jan Schreurs [idem] en G. Janssen [idem].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 196vs-197.

 

3 december 1750

BEESEL - Volmacht.

Koubes [sic] Quijten en Petter [sic] Quijten machtigen hun vader Hubert Quijten tot de overdracht van hun aandeel van 1 vierdel hooigewas in de Rijckelsche Bemden gelegen, afkomstig van wijlen hun moeder Bertyen Nijssen, aan de heer van het huis Nieuwenbroek.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 203vs. Voor overdracht zie 12-7-1751.

 

3 december 1750

Eijgenbilsen

EYGENBILSEN / BEESEL - Volmacht.

Christiaen Corsten en Jenneken Quijten machtigen hun vader Huijbert Quijten tot de overdracht van hun bemd in de Rijkelse Bende gelegen aan de overste heer van Nieuwenbroeck te Besel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 204. Voor overdracht zie 12-7-1751.

 

12 december 1750

SWALMEN - Begraven: kind van Andreas Peters [en Agnes Houx, beiden geh. Asselt 5-7-1739].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

16 december 1750

BEESEL - Verpanding landerijen.

Joes Trines en Margeta Cloudt, echtelieden, en Hendrick Trines en Mytyen Sanders, ook echtelieden, bekennen dat zij een bedrag van 40 gouden ducaten tegen een jaarlijkse rente van 2 karren hooi uit de Rijckelse Bembden en 12 schelling eerstmaal te betalen op St.-Andries 1751, hebben opgenomen uit handen van de heer overste Collignon, heer van het riddermatig huis Nieuwenbroeck, 'om onsen heerschap daermede te betaelen', met als onderpand

- de Beeckerweyde naast voornoemde overste gelegen;

- 1 morgen hooigewas in de Rijckelse Bembden gelegen;

- en morgen hooigewas in de Raerbembden gelegen.

Mocht de som met St.-Andries 1751 niet zijn terug betaald, dan zullen de onderpanden vervallen aan de overste. Getuige: J.A. Gielen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 210.

Voor overdracht van deze onderpanden zie 25-1-1752.

 

21 december 1750

SWALMEN - Begraven: Robertus Pijpers [verm. ged. Swalmen 20-8-1681 als zn. van Christophorus Pijpers en Cunera Spee; wedn. van Gertrudis Heijnen, geh. Swalmen 9-5-1708, begr. ald. 28-1-1749].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

27 december 1750

SWALMEN - Begraven: Catharina Nooten [Noeden], weduwe [verm. van Johannes Jaspers, geh. Swalmen 8-6-1705, begr. ald. 20-1-1719].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

27 december 1750

SWALMEN - Begraven: Joanna Smeedts, weduwe [mogelijk van Gerardus Hendrix alias Janssen, geh. Swalmen 8-10-1733, overl. Beesel 24-9-1747].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 7.

 

30 december 1750

ASSELT ‑ Rentmeester Joannes Nicolaus Jacobi, namens de markies van Hoensbroek, verpacht de Asselterhof met ingang van half mei 1751 voor een periode van 12 jaar aan Jacob Mevissen.

Schlo Haag, inv.nr. 261, verfilming 31/211 t/m 35/211. Voor verlenging zie 23-11-1762.

 

1750, z.d.

BEESEL ‑ HOOFDSCHAT of "Lyste ven de gerenaale capitatie en beestenschat" te Beesel.

 

man

v/wd

z/kn

d/mgd

patt

sch

st

Gerardus Gerits

1

1

0

0

0

6

0

Gerardt Gerits de oude

1

1

4

2

2

0

0

Theunis van Crugte

1

1

0

1

0

7

0

Lambert Lamers

1

1

0

1

0

7

0

Joes Wiachens (?)

1

1

0

0

0

6

0

Willem Naus

1

1

0

1

0

7

0

Peter Engelen

1

1

0

1

0

7

0

Peter Slabbers

1

1

0

0

0

6

0

Geurt Hendricx

1

1

0

0

0

6

0

Joes Simons

1

1

0

0

0

6

0

schepen J. Janssen

1

1

0

0

0

6

0

Mathys Huberts

1

1

0

0

0

6

0

Peter Vosbeeck

1

1

0

0

0

6

0

Gerardt Schreurs

1

1

0

0

0

6

0

Lins Dircx

1

1

0

0

0

6

0

Willem Beckers

1

1

0

0

0

6

0

Jan Simons

1

1

3

1

1

5

0

schepen D. Mooren

1

1

4

2

2

0

0

Jan Pijpers

1

1

0

0

0

6

0

schepen G. van den Broeck

1

0

1

2

1

0

0

Engel Hinsen

1

1

0

0

0

6

0

Mathys Gerits

1

1

1

0

1

0

0

...

(folio 2:)

 

man

v/wd

z/kn

d/mgd

patt

sch

st

Adam Stevens

1

1

2

2

1

4

0

Thomas Peters

1

1

1

1

1

1

0

Anthoon Misdom

1

1

1

0

1

0

0

Merten Rulkens

1

1

0

0

0

6

0

Wilhelm Trinis, smit

1

1

0

0

0

6

0

Willem Trinis

1

1

0

0

0

6

0

Gerardt Beckers

1

1

0

0

0

6

0

Albert Albers

1

1

0

0

0

6

0

Joes Nijssen

1

1

1

0

1

0

0

Hubert Tegelbeckers

1

1

0

1

0

7

0

weduwe Dings

0

1

1

0

0

4

0

Joes Geulen

1

1

0

1

0

7

0

Gerardt Janssen

1

1

1

0

1

0

0

Coen Groenen

1

1

0

0

0

6

0

Hendrick Claessen

1

1

0

0

0

6

0

Mewis Snijders

-

-

-

-

-

-

- sic

Gerardt Claessen

1

1

0

0

0

6

0

Joes Bongers

1

1

0

1

0

7

0

Peter Bongers

1

1

2

1

1

3

0

Merten Sprungs

1

1

0

0

0

6

0

Hendrick Luttels

1

1

0

0

0

6

0

... ...

1

1

0

0

0

6

0

...

(folio 3:)

 

man

v/wd

z/kn

d/mgd

patt

sch

st

Peter Trinis

1

1

1

1

1

1

0

Peter