KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1730-1739

laatst opgeslagen: zondag 7 april 2024 CTRL+F = zoeken

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1730

7 januari 1730

Ruremonde

ROERMOND - Volmacht.

De weduwe Leclerc volmachtigt haar zoon de advokaat Petrus Dominicus Leclerc tot de overdracht van een obligatie groot 200 pattacons ten laste van de weduwe Toussaint aan de licentiaat, schepen en oud-borgemeester Cruijsancker, ten overstaan van het gerecht te Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 41.

Voor overdracht zie akte van diezelfde dag.

 

7 januari 1730

tot Asselt

SWALMEN-ASSELT - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gootsen Gerardts en Geret Emets, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt de advokaat Petrus Dominicus Leclerc, als gevolmachtigde van zijn moeder de weduwe Leclerc d.d. 7 januari 1730 [zie aldaar], een obligatie d.d. 13 oktober 1719 groot 200 pattacons 5%, echter te volstaan met 4% bij betaling binnen drie maanden na de betaaldag, ten laste van Maria Kels, weduwe van Nicolaus Toussaint, over aan Ignatius van Hillen, als gevolmachtigde van de licentiaat, schepen en oud-borgemeester Joannes Baptista Cruijsancker, alles volgens voorwaarden nader vermeld in de hoofdbrief waarmee deze akte is getransfigeerd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 40-41.

 

8 januari 1730

BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen: Joannes Ketelaers [op 2-11-1729 wonend te Eindhoven, zn. van Petrus Ketelaers en Anna van Gennep, beiden overl.] en Maria Slousen. Getuigen: Henricus Ketelaers en Henricus Slousen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel of Belfeld.

 

17 januari 1730

BEESEL - Overleden: Joanna van Gratum, echtgenote van Petrus Trines [geh. Beesel 6-5-1722, overl. ald. 15-12-1752; hij hertr. 1) Beesel 26-4-1730 met Gertrudis Jacobs, begr. ald. 11-12-1738; 2) Helden 7-10-1739 met Sofia Komans, overl. n 13-11-1763].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 222.

 

17 januari 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Hoogstraeten [en wijlen Petronella Smeets, beiden geh. Swalmen 28-8-1714].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 171vs.

 

24 januari 1730

SWALMEN - Overdracht Houben bemdje.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Hendrick Bulders, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Peter Noppen gehuwd met Mettien Smeets [doorgehaald: Bongarts], met toestemming van hun ouders Geurt Smeedts en Maria Cuijpers, eveneens aanwezig, dat zij een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van de weduwe van Gurt Bongarts, in leven metselaar te Ruremonde, met als onderpand ongeveer bunder land op de Weert gelegen, genaamd Hoube Baentie.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 42-43. Ondertekend door de medeschepen Johan Baptista Fabritius bij afwezigheid van de secretaris.

 

30 januari 1730

BEESEL - Obligatie ten laste van de gemeente.

Frederik Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geridt van den Broeck, Hendrick Ketellaers, Joannes Cruijsbergh en Jan Gerits, schepenen van Besel, bekennen dat zij, krachtens octrooi dd. 29 juni 1722 en met toestemming van de geestelijke en wereldlijke gerfden, een bedrag van 200 pattacons schuldig zijn aan Arnoldus Janssen en Maria Christina van Eik. Dit bedrag hebben zij in hoge nood geleend ten behoeve van de gemeente volgens obligaties dd. 22 december 1710 en 14 maart 1718. Het verschuldigde bedrag zal nu uitstaan tegen een jaarlijke rente van 4%, dus 8 pattacons jaarlijks, eerstmaals te vervallen op 14 februari 1731 met een opzegtermijn van een half jaar. Als onderpand stellen de oorkonders alle goederen van kerspel en gerfden.

Hendrick van Dael, schatheffer, wordt namens Arnoldus Janssen c.s. in de onderpanden gerfd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 2vs-3vs.

 

3 februari 1730

SWALMEN - Begraven: Catharina Schrijnewerckers [ged. St.-Odilinberg 13-12-1703, dr. van Hubertus Schrijnewerckers en Maria Dieles].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

8 februari 1730

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Lenaerts [zn. van Tilmanus Lenaerts en Anna Backers] en Mechtildis Smeets. Getuigen: Joannes Reijnders en Andreas Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Lenaerts, ged. Beesel 15-1-1731 (get. Albertus Meuter voor Wilhelmus Merts en Anna Backers).

2. Mechtildis Lenaerts, ged. Beesel 2-7-1734 (get. Joannes Lenaerts en Barbara Smeets).

3. Tilmannus Lenaerts, ged. Beesel 26-3-1738 (get. Petrus Lenaerts en Christina Christiaens voor Godefrida Smeets).

Francis Linnaerts wordt genoemd in lijsten van 1731 (z.d.) en 5-8-1738. Voor doopgetuige Barbara Smeets uit Kessel zie 12-1-1735.

 

8 februari 1730

BEESEL - Gehuwd: Petrus van Esch en Gertrudis Clousen [Slousen?]. Getuigen: Joannes Ketelaers en Gerardus Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Van hen verder geen gegevens in kerkregisters Beesel.

 

10 februari 1730

tot Ruremonde

ROERMOND - Volmacht en kwitantie.

J. Wanssum machtigt toonder tot de overdracht van 2 morgen akkerland op de Schinheuvel in het Swaemervelt gelegen tussen de erfgenamen Randhaxe en de erfgenamen Segers, aan de pachter Gerard Emons.

- Met kwitantie (z.d., z.p.) van J. Wanssum, dat hij dit akkerland groot 2 morgen heeft verkocht aan Gerard Emons en hiervoor het bedrag van 56 pattacons heeft ontvangen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 45-46. Voor overdracht zie 21-2-1730.

 

10 februari 1730

SWALMEN-WIELER ‑ Gegevens met betrekking tot Gerardus Josephus Bernardt, inzake de Wijlerhof te Asselt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 174, fol. 153vs. Zie ook 4-7-1727.

 

10 februari 1730

SWALMEN-WIELER ‑ De hof genaamd tot Wijlre onder Swalmen wordt belast men een lening van 600 pattacons ten behoeve van Wilhelmus Segers.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 228, fol. 171vs-173.

 

11 februari 1730

SWALMEN-WIELER ‑ De lening van 300 pattacons, op 14 juli 1727 gevestigd op de hof te Wylre onder Swalmen ten behoeve van griffier De Winckel, wordt afgelost.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 64-66.

 

11 februari 1730

ASSELT - Begraven: [Gerardus Hendricks, ged. Asselt 1-1-1730] kind van Henricus Hendricks [en Catharina Silkens].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

12 februari 1730

BELFELD - Overleden: Gerardus Frets [Fretten, Freeden, ged. ...; wedn. van 1) Petronella Goerdts, geh. ca. 1691, begr. ca. 1695, 2) Ida Janssen, geh. Belfeld 7-1-1696, begr. ald. 27-9-1696, 3) Catharina Peters, geh. Belfeld 1-12-1696, begr. ald. 7-2-1723], echtgenoot van Petronella Wilms [geh. Belfeld 3-5-1724].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186.

 

12 februari 1730

SWALMEN - Begraven: Maria Lamers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

13 februari 1730

BEESEL - Plotseling overleden: Tilmannus Lenaerts [Lenders, Linders], echtgenoot van Anna Backers [overl. Beesel 5-1-1733].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 222.

 

18 februari 1730

BEESEL - Overleden: Antonius Ottenheim, echtgenoot van Beatrix Lamers [geh. Beesel 4-11-1717, overl. ald. 11-11-1732].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 222.

 

19 februari 1730

TEGELEN - Gehuwd: Godefridus Driessen [ged. Velden 29-11-1682, pottenbakker, figulus in de Middelt, overl. Tegelen 7-3-1750, zn. van Andreas Drissen en Christina Heinis] en Hester Meijkes [Esther Meijkens, Meikes, Miekes, overl. Tegelen 28-2-1756 conjux figuli in den Middelt; zij hertr. Tegelen 28-6-1750 met Mathias Wolfers]. Getuigen: Andreas Linkes en Henricus Driessen.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Driessen, ged. Tegelen 12-12-1730 (get. Andreas Driessen en Anna Meijkes; zn. van Godefridus x Esther Meijkes).

2. Christina Driessen, ged. Tegelen 23-2-1733 (get. Joannes Keuner? en Odilia Heijer; dr. van Godefridus x Esther Meikes).

3. Joannes Driessen, ged. Tegelen 29-7-1735 (get. Conrardus Peters en Catharina Klompers; zn. van Godefridus x Esther Meijkens)

4. Petrus Driessen, ged. Tegelen 11-9-1737 (get. Wilhelmus Wolffers en Joanna Peters; zn. van Godefridus x Hesther Meijkes).

5. Wilhelmus Driessen, ged. Tegelen 11-9-1737 (get. Joannes Bouthen en Gertrudis van Dijck; zn. van Godefridus x Hesther Meijkes).

6. Maria Driessen, ged. Tegelen 7-4-1740 (get. Joannes Peters en Elisabeth Heldens; dr. van Godefridus x Esther Meijkens).

7. Andreas Driessen, ged. Tegelen 11-1-1743 (get. Hermanus Wijers en Maria Driessen; zn. van Godefridus x Hesther Meijkes).

Voor onderpand te Belfeld (Oude Riet) zie akte 3-10-1758.

 

21 februari 1730

SWALMEN - Volmacht.

Joannes Wiltschuts machtigt zijn vrouw Catharina Gravers tot de overdracht van een huis op de Bouckoull gelegen, met boomgaard en bijbehorende landerijen, groot 3 morgen, alsmede 1 morgen aan Melickerholt gelegen, aan Peter van Vlodrop en diens vrouw.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 44; mede ondertekend door Sijbert Keuven.

 

21 februari 1730

SWALMEN-BOUKOUL - Overdracht huis Boukoul.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gootsen Gerardts en Geret Emets, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Maria Gravers bijgestaan door Sijbert Kuijven als haar daartoe gekozen voogd, en Catharina Gravers als gemachtigde van haar man [Joannes Wiltschuts d.d. 21-2-1730, zie aldaar]

- huis en hof en stallingen met toebehoren alsmede boomgaard en landerijen op de Bouckoull gelegen, groot ongeveer 3 morgen, tussen de heer Zuydtwijck en de huisplaats van de erfgenamen Rut Slabbers, met een korte zijde grenzend aan de gemeente;

- en 1 morgen aan Melyckerholt gelegen tussen de erfgenamen van Jacobus Baeckhoven en genoemde heer van Zuydtwijck, belast met 60 pattacons ten behoeve van de pastoor van het Begijnhof te Ruremonde,

voor een bedrag van 125 pattacons over aan Peter van Vlodrop en Frederica Schreurs, echtelieden, lijcop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankopers.

De aankopers verklaren dat zij de koopsom reeds hebben ontvangen, uitgezonderd de 60 pattacons welke zullen worden besteed tot aflossing van de schuld op het tweede perceel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 43-44.

Voor eerdere overdracht van dit huis zie 27-6-1727.

 

21 februari 1730

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gootsen Gerardts en Geurt Smeets, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Sijbert Kuijven, namens de procureur J. Wanssum [ook: Wansum] als gevolmachtigde aan toonder d.d. 10 februari 1730 [zie aldaar], 2 morgen akkerland op de Schinheuvel gelegen tussen de erfgenamen van de scholtis Randhaxe en de erfgenamen Segers, voor een bedrag van 56 pattacons over aan de medeschepen Geret Emets en Agnes Cuijpers, echtelieden, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 45.

 

21 februari 1730

SWALMEN - Begraven: Catharina [Catharina Grommen, ged. Kessel 14-12-1691, dr. van Aegidius of Gelis Grommen en Maria Boijens], echtgenote van Tilmannus [doorgehaald: Bartholomaeus] Meuwissen [geh. Asselt 22-2-1716, pachter van Baxhof, begr. Swalmen 2-1-1734] 'ex Baexhove'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

23 februari 1730

SWALMEN - Begraven: Cunera Spee, weduwe van Christophorus Pijpers [geh. Swalmen 2-10-1680, begr. ald. 15-12-1726].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

Voor haar testament zie 1-6-1729.

 

23 februari 1730

ASSELT - Begraven: Catharina [Silkens], echtgenote van Henricus Hendricks [geh. Asselt 20-4-1728; hij hertr. Swalmen 5-4-1731 met Sophia Nijssen].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115. Zij overleed in het kraambed na de bevalling van haar eerste kind.

 

5 maart 1730

BELFELD - Overleden: Joannes Nellen [ged. Tegelen 4-4-1708], zoon van Gisbertus Nellen en Joanna Timmermans.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186.

 

9 maart 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Voegelaers, 'villicus ex Graat' [en Catharina Puts, beiden geh. .. vr 19-3-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

9 maart 1730

ASSELT - Begraven: Ida [Fredrix, ged. Asselt 2-7-1700, dr. van Lambertus Cuijpers alias Fredrix en Anna Coenen], echtgenote van Theodorus Maesen [geh. Asselt 30-8-1725, begr. ald. 6-1-1757; hij hertr. Asselt 3-5-1730 met Joanna Slabbers].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

20 maart 1730

SWALMEN - Begraven: [verm. Maria Custers, ged. Swalmen 16-3-1730] kind van Joannes Custers [en Petronella Coenen, geh. Swalmen 16-6-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

21 maart 1730

SWALMEN - Begraven: Gerardus Wijnants [wedn. van Anna Coonen, geh. Asselt 15-2-1703, begr. Swalmen 11-1-1720; echtg. van Barbara Janssen, geh. Swalmen 9-4-1720, begr. ald. 9-10-1747; zij hertr. 9-11-1730 met Fredericus Frederix].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

27 maart 1730

in Rotterdam

ROTTERDAM / SWALMEN - Volmacht.

Ten overstaan van Jacobus de Bergh, openbaar notaris te Rotterdam, machtigt Gerrit van Venroij, meester schoenmaker aldaar, gehuwd met Geertruijdt Bongarts, Angenes Claassen wonend te Roermonde tot de overdracht van het aandeel toebehorend aan zijn vrouw, in land in de Leuker onder Swamen gelegen, eerder bezeten door Dirck Spaan, ten overstaan van het gerecht van Swamen.

Getuigen: Doe Schrin en Johannes den Hartogh.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 52-53.

Voor overdrachten zie 4-4-1730 en 25-4-1730.

 

28 maart 1730

BEESEL - Overleden: Anna Geulen, echtgenote van Petrus Heimes [niet geh. te Belfeld, Beesel of Swalmen, overl. Beesel 1-10-1762; hij hertr. Beesel 9-5-1730 met Maria Janssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 222.

 

3 april 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Joachim Frederix [en Gertrudis Sillen, beiden geh. Swalmen 30-1-1724].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

4 april 1730

op den Raedhuyse tot Swalmen

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Geurt Smeets en Gerard Emets, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Agnes Evers, als gevolmachtigde van de echtelieden Gerardus van Venroij en Geurtruijd Bongarts,

- een Hornse morgen op de Leucker gelegen tussen de schepen Wijn Peggen en Catharina Peters;

- en plaats aan de Heijstraete gelegen tussen de armen aldaar en aankoopster,

voor een bedrag van 19 pattacons over aan Fijcken Verstegen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoopster.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 48.

 

7 april 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus Teelen [en Cornelia Spee, beiden geh. Swalmen 5-7-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

13 april 1730

SWALMEN - Begraven: Joannes Wiltschuts [verm. echtg. van Catharina Gravers, geh. Swalmen 18-9-1729, begr. ald. 8-2-1747].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

15 april 1730

SWALMEN - Begraven: Petrus Henskens [Heuskens, wedn. van 1) Gudula Maessen, geh. ... vr 6-6-1681, begr. Swalmen 11-3-1715; 2) Mechtildis Gubbels, geh. Swalmen 6-6-1716, begr. ald. 21-10-1721].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

15 april 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus van Vlodrop [en Frederica Schreurs, beiden geh. Roermond 9-8-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

20 april 1730

SWALMEN EN ASSELT - Schade door hoog water.

Schepenen en regeerders van Swalmen en Asselt verklaren dat op het eind van de vorige maand maart de wintervruchten van ongeveer 2.000 morgen akkerland "door d'inundatie der reviere de Maese soo daenigh door den langduyrigen overvloedt sijn beschaedight" dat de inwoners het land niet op tijd hebben kunnen bewerken om te kunnen worden ingezaaid met zomervruchten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.

 

23 april 1730

BELFELD - Gehuwd: Conrardus Knippenbergh [ged. Belfeld 8-2-1707, overl. Beegden 22-7-1793, zn. van Reinerus Knippenbergh en Margaretha Leeghuiser, beiden overl.] en Anna Driessen [Driessens, Drissens, verm. ged. 6-7-1705 als dr. van Andreas Driessen alias Willems en Catharina Engels]. Getuigen: Antonius Driessen, Gerardus Driessen, Maria Driessen en Maria Ponti.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132.

Uit dit huwelijk:

1. Renerus Knippenbergh, ged. Belfeld 10-2-1731 (get. Andreas Drissens en Catharina Schoemakers; zn. van Conrardus x Anna Driessens). Tr. 1) Beesel 11-1-1758 met Sibilla Lommers; 2) Helden 28-4-1786 met Maria Drijssen.

2. Anna Catharina Knippenbergh, ged. Belfeld 21-1-1733 (get. Antonius Driessens en Elisabeth Ponti; dr. van Conrardus x Anna Driessens).

3. Henricus Knippenbergh, ged. Belfeld 19-5-1735 (get. Godefridus Trines en Catharina Trines; zn. van Conrardus x Anna Driessens), overl. Beegden 20-5-1792. Tr. ... met Barbara Thijssen.

4. Margarita Knippenbergh, ged. Belfeld 8-10-1737 (get. Joannes Knippenbergh vervangen door Petrus Josten en Helena Trijnes; dr. van Conrardus x Anna Driessens). Tr. 1) Beesel 6-1-1760 met Theodorus Stevens, begr. Neer 23-6-1774; tr. 2) Neer 22-1-1777 met Jacobus Schrijnewerckers.

5. Andrea Knippenbergh, ged. Belfeld 31-12-1739 (get. Wilhelmus Josten namens Wilhelmus Driessens en Gebilia Heinen namens Sibijlla Knippenbergh; dr. van Conrardus x Anna Driessens; ook: Theodora, Dorothea), overl. Roermond 24-4-1792. Tr. Roermond 9-10-1770 (disp. 3e grd.) met Jacobus Lejeune, meesterschoenmaker.

...

6. Catharina Knippenbergh, ged. Belfeld 6-3-1744, begr. ald. 19-7-1750 (get. Thomas Heinen en Catharina Cruijsbergh; dr. van Conrardus x Anna Drissens).

7. Elisabetha Knippenbergh, ged. Belfeld 3-4-1746 (get. Wilhelmus Josten namens Jacobus Knippenbergh en Catharina Engels; dr. van Conrardus x Anna Driessen), overl. Maasbracht 12-3-1815. Tr. 1) Beegden 8-1-1772 met Petrus Rulkens (overl. Linne 15-9-1781); 2) Beegden 15-7-1788 met Herman Nijssen (geb. te Beesel).

 

23 april 1730

BELFELD - Overleden: Joanna Timmermans, echtg. van Gisbertus Nellen [geh. Tegelen 8-9-1705; hij hertr. mogelijk Belfeld 4-9-1737 met Bernardina Janssen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186.

 

23 april 1730

SWALMEN - Begraven: Derick Slotmaeckers [Sleuters, wedn. van Henrica Obers alias Jansen, geh. Swalmen 22-10-1715, begr. ald. 31-12-1727].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

24 april 1730

BEESEL - Akte waarbij Gerardt Strijbosch verklaart dat hij 200 gulden, wegens een geldlening ten laste van de gemeente d.d. 27 februari 1662, heeft ontvangen uit handen van de eerwaarde Dionisius Smits, pastoor te Besel, waarmee deze schuld is afgelost.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 119. Met afschrift van genoemde geldlening d.d. 27-2-1662 [zie aldaar]. Omslag: kopie ten laste van de gemeinte van Besel en ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Jacobus Strijbos en Chatrina Pouls. De originele brief berust bij 'den alden Marten Gommans' en diens vrouw Keunnera.

 

25 april 1730

op den Raedthuyse

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, allodiaal schepenen van Swalmen en Asselt, Jan Cuijpers en Jacob Heijnen, laatschepen, draagt de medeschepen Gootsen Gerardts, krachtens volmacht van Arnoldus Naus d.d. 19 augustus 1724 [zie aldaar en 19-8-1729], al diens landerijen onder Swalmen en Asselt gelegen bestaande uit ongeveer 7 morgen land in diverse percelen en deel in een broekje aan de Beet gelegen tussen land van de kerk van Swalmen en de schepen Gootsen Gerardts voornoemd, welke landerijen voor een gedeelte stamgoed zijn en tevens zijn belast met enkele erfpachten, voor een bedrag van 50 pattacons over aan Jochem Naus en Elisabeth van Kessel, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 50.

 

25 april 1730

op den Raedthuyse

SWALMEN - Overdracht gedeelte broekland.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Jochim Naus en Elisabeth van Kessels

het deel van een broekje aan de Beet gelegen, zoals volgens koopakte van 19 augustus 1729 [zie aldaar] samen met andere landerijen door de verkopers aangekocht van Arnoldus Naus en heden gerechtelijk aan hen overgedragen, van welk broekje de aankoper reeds de helft bezit krachtens openbare verkoop van 24 januari 1728 en overdracht d.d. 3 februari 1728 [zie aldaar], afkomstig van wijlen Cornelis Albers en naderhand verkocht aan ook wijlen de eerwaarde heer Hendericus Spee en door de geestelijke dochter Agnes Engelen bij openbare verkoop verkocht,

voor een bedrag van 8 pattacon over aan Joes Gulielmus Bourcij, apotheker te Ruremonde.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 49.

 

25 april 1730

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Geurt Smeets en Gerit Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Agnes Claessen, bijgestaan door haar man Gerardus Borstvrindt, krachtens volmacht d.d. 27 maart 1730 [zie aldaar] gepasseerd ten overstaan van openbaar notaris te Rotterdam,

- morgen land op de Leucker gelegen tussen Cathrien Peters en de schepen Wijn Peggen;

- en 1 vierdel morgen land aan de Heijstraet gelegen tussen de armen aldaar en comparante,

voor een bedrag van 19 pattacons over aan Fijken Verstegen, armengeld, lijcoop en kosten van overdracht ten laste van de aankoopster.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 51-52. Ondertekend door J.B. Fabritius bij afwezigheid van de secretaris

Voor huwelijk verkopers zie Roermond 25-10-1729, waar de bruid Agnes Evers wordt genoemd.

 

26 april 1730

BEESEL - Gehuwd: Petrus Trines [wedn. van Joanna van Gratum, geh. Beesel 6-5-1722, overl. ald. 17-1-1730; hij hertr. ... met Sofia Komans] en Gertrudis Jacobs [overl. Beesel 11-12-1738]. Getuigen: Wilhelmus Trines en Hermannus Nijssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

26 april 1730

BEESEL - Gehuwd: Laurentius Vosbeeck [overl. Beesel 13-4-1775, zn. van Christianus Vosbeeck en Agnes Croonen] en Elizabetha Janssen [geb. ca. 1707, overl. Beesel 14-3-1786]. Getuigen: Andreas Janssen en Gisbertus Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk:

1. Henrica Vosbeeck, ged. Beesel 5-1-1731 (get. Joannes Lenaerts en Agnes Croonen).

2. Joanna Vosbeeck, ged. Beesel 23-2-1734 (get. Andreas Janssen en Maria Quijten voor Catharina Vosbeeck), overl. Maasniel 13-11-1806. Tr. Maasniel 8-5-1764 met Hubertus Gerardts. Mogelijk is zij dezelfde die tr. Maasniel 24-10-1758 met Jacobus Slijpen.

3. Godefridus Vosbeeck, ged. Beesel 10-1-1737 (get. Petrus Vosbeeck en Maria Bongers), overl. ald. 29-7-1795. Tr. Beesel 20-2-1787 met Catharina Telen.

4. Joannes Christianus Vosbeeck, ged. Beesel 30-12-1739 (get. Albertus Meuter voor Christophorus Meuter en Maria Smeets).

5. Maria Vosbeeck, ged. Beesel 6-8-1742 (get. Albertus Meuter voor Joannes Bongers en Gertrudis Dinges).

6. Henricus Vosbeek, ged. Beesel 23-11-1744 (get. Henricus van den Bergh en Ida Linders voor Petronella Smeets).

7. Tilmannus Vosbeeck, ged. Beesel 18-10-1747 (get. Joannes Sijben en Gertrudis Vosbeeck), ongehuwd overl. ald. 6-11-1770.

8. Gertrudis Vosbeeck, ged. Beesel 14-12-1750 (get. Wilhelmus Dorssers en Elizabetha Timmermans namens Anna Bongaerts). Tr. Beesel 29-5-1777 met Joannes Peters.

De kinderen van Lins Vosbeck en Elijsabet Janssen sloten op 2-3-1778 een akkoord over de verdeling van de erfgoederen. Zoon Goedefridus Vosbeeck verpandde op 30-3-1779 huis en hof aan de Offenbekermarkt (smabers-10/222).

 

26 april 1730

ASSELT - Begraven: Maria [Maria Hendrix], echtgenote van de boer op de Bousheij [Goswinus Hemels, geh. St.-Odilinberg 7-6-1684, begr. Asselt 4-7-1730] .

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

27 april 1730

ASSELT - Gehuwd: Merten Geerlinghs [Martinus Geerlings, Geerlinx, Gerelincks, ged. Asselt 3-4-1697, overl. Swalmen 23-3-1770, zn. van wijlen Godefridus Geerlings en Catharina Bulders] en Agnes Croonen [Cronen, ged. Swalmen 6-5-1706, overl. ald. 29-3-1770, dr. van wijlen Antonius Cronen en Catharina Willems]. Getuigen: Henricus Coenen en Hubertus Emets.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Geerlings, ged. Swalmen 4-4-1732 (get. Joannes Geerlings en Catharina Willems), jong overl.

2. NN Geerlings, ged. Swalmen 1-4-1733 (get. Petrus Croonen vervangen door Joannes Custers en Catharina Geerlings [de voornaam Gerardus is doorgehaald en vervangen door Godefridus, maar ook deze naam is doorgehaald]). Tr. Swalmen 1-9-1763 met Barbara Linssen.

3. Antonius Geerlings, ged. Swalmen 12-6-1734 (get. Jacobus Geerlings en Catharina Gravers), jong overl.

4. Catharina Geerlings, ged. Swalmen 19-11-1735 (get. Hermannus Colen en Anna Soetsen), overl. ald. 22-12-1775. Tr. Swalmen 10-4-1766 met Theodorus Clumpkens.

5. Lambertus Geerlinx, ged. Swalmen 24-5-1738 (get. Christophorus Meuter vervangen door Godefridus Crijnen en Anna Bulders).

6. Gertrudis Geerlinx, ged. Swalmen 12-9-1739 (get. Henricus Gravers en Petronella Houx vervangen door Petronella Croonen).

7. Martinus Geerlinghs, ged. Swalmen 16-5-1741 (get. Joannes Gravers en Helena Slabbers vervangen door Anna Gubbels).

8. Maria Catharina Geerlinx, ged. Swalmen 25-9-1742 (get. Henricus Slabbers en Anna Catharina Sitsen).

9. Johanna Geerlings, ged. Swalmen 17-8-1744 (get. Hermanus Wijnants en Bertha Vosbeeck).

10. Petrus Geerlings, ged. Swalmen 20-11-1747 (get. Wilhelmus Custers en Johanna Haewinckel). Tr. 1) ... vr 21-1-1778 met Maria Geenen, overl. Swalmen 3-9-1795; 2) Swalmen 26-11-1795 met Sophia Clumpkens.

11. Sophia Gerelincks, ged. Swalmen 14-9-1749 (get. Simon Winans en Catharina Smets), leeft 4-9-1778.

Zie verder 31-12-1736 voor een buitenechtelijke zoon Petrus. Voor begraven van acht van de elf kinderen zie Swalmen 5-5-1732, 11-3-1739, 16-8-1739, 3-5-1741, 4-11-1742, 13-7-1743, 24-10-1746, 11-12-1748. Merten Geerlings c.s. verkochten op 14-6-1735 hun ouderlijk huis te Asselt gelegen (smabers-6/94). Mogelijk woonde het gezin daarna in de Nopperboomgaard in het huis dat in 1774 eigenaar was van schoonzoon Dirck Clumpkens (smabers-11/322).

 

3 mei 1730

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Jacobs [overl. ald. 1-8-1778; hij hertr. ... vr 27-10-1766 met Mechtildis Beemans] en Christina Peters [overl. Belfeld 24-1-1754]. Getuigen: Hermanus Michels en Anna Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Jacobs, ged. Belfeld 22-2-1731 (get. Maes Jacobs en Leonarda Peters; dr. van Jacobus x Christina Peters). Tr. Belfeld 1-10-1759 met Josephus van Lijer.

2. Theodora Jacobs, ged. Belfeld 16-12-1732 (get. Mattheus Lenkens en Joanna Siben; dr. van Jacobus x Christina Peters), overl. ald. 16-1-1815. Tr. Belfeld 28-5-1782 met Wilhelmus Beckers.

3. Petrus Jacobs, ged. Belfeld 22-11-1734 (get. Jacobus Leenkens en Catharina van Weijs; zn. van Jacobus x Christina Peters).

4. Jacobus Jacobs, ged. Belfeld 22-4-1736 (get. Wilhelmus Jacobs en Anna Peters; zn. van Jacobus x Cristina Peters), overl. ald. 12-9-1783. Tr. Belfeld 14-1-1764 met Helena Peeters.

5. Bartholomaeus Jacobs, ged. Belfeld 1-12-1737 (get. Hermanus Michels en Joanna Smits namens Petronella Jacobs; zn. van Jacobus x Christina Peeters).

6. Petronella Jacobs, ged. Belfeld 29-11-1741 (get. Jacobus Janssen en Antonia Wolfers; dr. van Jacobus x Christina Peters). Tr. 1) Belfeld 22-9-1771 met Simon Beckers, overl. ald. 24-7-1787; 2) Belfeld 17-1-1788 met Wilhelmus Stevens.

 

3 mei 1730

BELFELD - Gehuwd: Matthaeus Leenkens [overl. Belfeld 8-2-1771] en Antonia Wolffers [alias Jacobs, ged. Belfeld 23-12-1703, overl. ald. 9-8-1782; dr. van Leonardus Wolffers en Catharina Peters alias Maessen]. Getuigen: Joannes Janssen, Catharina Janssen en Petronella Willems.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132; de akte volgt op die van 3 mei, doch de datum wordt niet expliciet herhaald of aangehaald.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Leenkens, ged. Kaldenkirchen ..., overl. Belfeld 5-5-1795. Tr. Belfeld 21-10-1766 met Catharina Willems.

2. Leonardus Leenkens, ged. ..., overl. Belfeld 30-11-1785. Tr. Belfeld 24-5-1772 met Christina Vivaerts.

De zonen Henricus en Leonardus verkochten op 10-1-1773 een houtslag te Belfeld.

 

3 mei 1730

ASSELT - Gehuwd: Joannes Willems [begr. Asselt 2-6-1747] en Allegonda Peex [Aldegondis Pex, ged. Asselt 4-1-1706, begr. ald. 1-10-1758, dr. van Henricus Peecks en Christina Hendrix; zij hertr. Asselt 21-9-1747 met Wilhelmus Lamerts]. Getuigen: Matthias Emets en Henricus Coenen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Willems, ged. Swalmen 4-3-1731 (get. Wilhelmus Peecks en Cornelia van der Velden; zn. van Joannes x Aldegundis Peecks).

2. Maria Willems, ged. Swalmen 19-1-1733 (get. Dirrick Willems vervangen door Franciscus Meuter en Christina Hendricks). Tr. Beesel 23-11-1755 met Joannes van Helden.

3. Aldegondis Willems, ged. Swalmen 30-11-1734 (get. Godefridus Peex en Maria Willems vervangen door Christina Hendrix), mogelijk begr. ald. 17-10-1758.

4. Petrus Willems, ged. Asselt 30-12-1736 (get. Leonardus van der Velden vervangen door Henricus Coenen en Maria Lamerts), mogelijk begr. ald. x2-2-1737.

5. Cornelius Willems, ged. Asselt 24-4-1739 (get. Theodorus van der Velden en Anna Pex).

6. Christina Willems, ged. Asselt 2-7-1742 (get. Petrus Jansen vervangen door Jacobus Heijnen en Anna Pex). Tr. 1) Swalmen 18-4-1771 met Petrus Peters, overl. Asselt 4-1-1783; 2) Swalmen 30-4-1786 met Joannes Theelen.

7. Cornelia Willems, ged. Asselt 8-11-1744 (get. Joannes Heijnen en Maria Peggen).

8. Johanna Willems, ged. Asselt 5-1-1747 (get. Hermanus Naus en Maria Lamers; dag onder voorbehoud).

Voor begraven kinderen zie Asselt .2-2-1737, ..-2-1738, .6-2-1741 en 14-9-1747. Joannes Willems en Aldegonda Pex kochten op 14-6-1735 een huis te Asselt. Op 22-2-1740 verkocht Joannes Willems een huis onder Swalmen.

 

3 mei 1730

ASSELT - Gehuwd: Dirrick Maesen [Theodorus Maessen, verm. ged. Asselt 19-4-1695 (als Gerardus), begr. Asselt 6-1-1757, zn. van Maes Maesen en Mechtildis Clumpkens; wedn. van Ida Fredrix, geh. Asselt 30-8-1725, begr. ald. 9-3-1730] en Johanna Slabbers [ged. Swalmen 30-10-1705, overl. Asselt 7-2-1782, dr. van Wilhelmus Slabbers en Henrica Jonckers, beiden overl.]. Getuigen: Paulus Maesen en Godefridus Spee.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

Uit dit huwelijk:

1. Henderina Maessen, ged. Asselt 6-3-1731 (get. Gerardus Slabbers en Gertrudis Clumpkens), ongeh. overl. ald. 16-4-1795, oud 64 jaar.

2. Petrus Maesen, ged. Asselt 10-2-1734 (get. Joannes Heijnen en Mechteldis Loijs).

3. Wilhelmus Maesen, ged. Asselt 9-9-1736 (get. Gerardus Emets en Petronella Clumpkens).

4. Ida Maesen, ged. Asselt 9-6-1739 (get. Joannes Jansen en Anna Fredricks).

5. Paulus Maesen, ged. Asselt 8-4-1742 (get. Nelis Tilmans en Cornelia Emets), overl. Swalmen 2-10-1817. Tr. 1) Swalmen 6-5-1773 met Hendrina Spee, overl. Asselt 28-12-1781; 2) Swalmen 18-4-1782 met Elisabetha Peeters.

6. Wilhelmina Maesen, ged. Asselt 12-12-1744 (get. Christianus Dousens en Margaretha Heuskens). Tr. Swalmen 1-5-1774 met Lambertus Peters.

7. Henricus Maesen, ged. Asselt ...-12-1747 (get. Joannes Geulen en Wilhelmina Coolen; dag onleesbaar op fotokopie). Tr. Swalmen 1-5-1777 met Catharina Joosten.

8. Martinus Maessen, ged. Asselt 19-5-1751 (get. Godefridus Peeks en Cornelia Mooren), overl. ald. 5-6-1772.

Voor begraven van een van deze kinderen zie Asselt o.a. ..-1-1741 en 9-10-1746. Dirck Maessen was in 1774 eigenaar van twee huizen Op de Berg gelegen (smabers-4/90 en /94).

 

4 mei 1730

SWALMEN - Begraven: Ida Coenen, weduwe [mogelijk van Petrus ..., geh. Swalmen 21-11-1726].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

7 mei 1730

SWALMEN / MAASNIEL - Brief van J.A. Bosman, pastoor in Swalmen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen Henricus Hendrix, parochiaan van Swalmen, en Maria Eggels, parochiane van Maesniel.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, huwelijksdispensaties 1730 nr. 23.

 

9 mei 1730

BEESEL - Gehuwd: Petrus Heimes [Heymers, verm. ged. Swalmen 8-5-1698, overl. Beesel 1-10-1762, verm. zn. van Wilhelmus Heijmes en Margaretha Sillen; wedn. van Anna Geulen, overl. Beesel 28-3-1730] en Maria Janssen [overl. Beesel 30-8-1762; wed. van Joannes Janssen, overl. Beesel 21-10-1729]. Getuigen: Antonius Smeets en Henricus Heimes.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Heimes, ged. Beesel 18-9-1732 (get. Petrus Heimes en Elizabetha Timmermans voor Maria Demkens), verm. jong overl.

2. Wilhelmus Heimes, ged. Beesel 24-4-1735 (get. Antonius Smeets en Sibilla Lamers voor Maria Erkens en Gebel Heijnen).

3. Joannes Heimes, ged. Beesel 27-2-1738 (get. Henricus Janssen en Gertrudis van Dael en Maria Compaens), mogelijk ongeh. overl. ald. ..-3-1760.

Peter Heymers en Maria Janssen kochten op 29-5-1758 grasgewas te Rijkel.

 

14 mei 1730

SWALMEN - Begraven: [Jacobus Glaesmaeckers, ged. Swalmen 16-3-1727] kind van Henricus Glaesmaeckers [en Cunera Obers, beiden geh. Asselt 24-8-1725].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

21 mei 1730

NEER - Gehuwd: Henricus Bonis [Boonens, pachter van Baxhof, overl. Swalmen 17-2-1771] en Cornelia Beurskens [begr. Swalmen 30-4-1764, dr. van Joannes Beurskens en Gisberta Mevissen].

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Bonis, overl. Swalmen 18-5-1781. Tr. Swalmen 11-6-1753 met Mechtildis Wijnen.

2. Theodorus Bonis, ged. Swalmen 25-4-1734 (get. Henricus Wijnen en Anna Beurskens vervangen door Bertha Meuwissen), verm. begr. ald. 11-1-1735.

Voor diverse namen personeel Baxhof zie Swalmen 11-9-1736. Hendrick Bonis kocht op 13-7-1767 een huis op de Heide.

 

vr 28 mei 1730

Z.P. - Gehuwd: Paulus Schuijrmans [Schuermans, mogelijk begr. Swalmen 14-12-1751] en Petronella Roosen [ged. Swalmen 2-8-1706, overl. Swalmen 14-1-1770, dr. van Matthias Roosen en Sophia Maesen 18-8-1697].

Uit dit huwelijk:

1. Matthias Schuijrmans, ged. Swalmen 28-5-1730 (get. Joannes Spee en Sophia Roosen).

2. Joannes Schuermans, ged. Swalmen 30-6-1734 (get. Joannes Kessels vervangen door Godefridus Crijnen en Maria Meuter). Tr. Swalmen 12-4-1779 met Joanna Custers.

3. Petrus Schuijrmans, ged. Swalmen 3-5-1738 (get. Petrus Schiffers en Joanna van der Kitsen).

Paulus Schuijrmans en Petronella Roosen verkochten op 11-4-1741 land te Swalmen.

 

30 mei 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Hermannus Coolen [en verm. Joanna Coenen, beiden geh. Swalmen 14-5-1727].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

3 juni 1730

BEESEL ‑ Verpachting Kampertiende.

Bosman, heer van Nieuwenbroeck, de advokaat Petit en de heer De Glauw verpachten de Campertiend voor een periode van 3 jaar aan Francis Neymans voor 6 malder rogge, 3 malder gerst en 3 malder boekweit.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 190.

 

3 juni 1730

... Bernard, rechtsgeleerde, en ... Lansmans, echtelieden, verklaren dat zij van de advokaat Van Dunghen en diens echtgenote Joanna Clout een bedrag van 250 gulden Roermonds hebben ontvangen zoals vermeld in een hoofdbrief van 6 april 1716, waarvoor zij hun rechten op deze obligatie middels toonder overdragen.

GA Roermond, Roermondse Familiearchieven V 20, inv.nr. 147; charter; dorsale aantekening bij charter van 6-4-1716.

 

5 juni 1730

ROERMOND - Gehuwd: Sebastianus Stams [ged. Roermond 23-4-1706, overl. ald. 11-4-1741, zn. van Matthias Stams en Catharina Schoncken] en Anna Margaretha Dupree. Getuigen: Henricus Segers van Loon en Maria Elisabeta Stams.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

12 juni 1730

TEGELEN - Overleden: Aert Olerts [ged. Grubbenvorst 24-7-1652, zn. van Alardus Reijners en Petronella Brugges; echtg. van Margaretha Janssen, geh. Tegelen ..-5-1680, overl. Belfeld 8-11-1731] 'in Belfelt, hujus coitatis oriundus'.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 87.

 

18 juni 1730

ROERMOND - Gehuwd in de kerk van de Carmelitessen: weledele kolonel Georgius de Hees, heer te Effelt, 'legionicum imperio praefectus' uit de parochie Steinkercken in het diocees Luik, en de weledele Joanna Maria de Wevelinckhoven [ged. Roermond 28-12-1706, dr. van Joannes Balthasar van Wevelinckhoven en Anna Maria Meijer 1-12-1699] uit Roermond. Getuigen: Fredericus Aloisius de Wevenlinckhoven, Maria Catharina Meiers, Leopoldina Petronella Verheiden en Helena Isabella van Wevelinckhoven.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

19 juni 1730

BELFELD - Overleden: Wilhelmus Notten, echtgenoot van Girtrudis Jansen [geh. Belfeld 11-2-1727, overl. ald. 17-4-1752].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186.

 

22 juni 1730

SWALMEN - Begraven: Christophorus Dorssers [ged. Kessel 12-5-1701, zn. van Theodorus Kessels en Digna Kessels; echtg. van Margaretha Nijckmans, geh. Swalmen 15-1-1727, begr. ald. 10-7-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

25 juni 1730

SWALMEN - Begraven: Abel Graus [alias Jacobus, ged. St.-Odilinberg 29-2-1688, zn. van wijlen Michael Graus en Sibilla Tegels; wedn. van 1) Anna Claessen, geh. Swalmen 8-5-1710, begr. ald. 5-9-1719; 2) Margaretha Hendrix, geh. Swalmen 7-1-1720, begr. ald. 21-8-1720; 3) echtg. van Maria Hoix, geh. Asselt 11-10-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

27 juni 1730

SWALMEN - Voogdgeding.

"Vooghtgedinge gehouden tot Swalmen den 27 juny 1730.

T'gericht inhereert d'ordonnantie op de voorige vooghtgedingen gegeven nopende de eerste clachte. Actum op den raedthuyse tot Swalmen den 27 juny 1730.

In den eersten hebben de geswoorens geclaeght dat de groote thiendenaeren naer gewoonte niet en houden den sprinckhinxt, ver rende beere, versoeckende daerinne voorsieninge.

T'gericht decreterende op de tweede ende leste clachte, belast allen de ghene die schaepen sijn hebbende, deselven niet te drijven over de voetpaeden ende enge wegen, tot dyen hunne schaepen niet te weyden ofte te laeten drijven op een andermans erve ofte landerijen, ten sije mit consent ende permissie van d'eygenaers, op pene van eenen goltgulden. Actum ut supra.

Alnoch hebben deselven becroont dat de schepers mit hunne schaepen drijvende over de voetpaeden ende enge weegen, grooten schaed aen de vruchten veroorsaecken, biddende insgelijcx voorsieninge.

T'gericht verclaert dat nopende de derde clachte daerinne sal worden voorsien naer behooren, actum ut supra.

Item deselven in naeme der gemeente hebben becroont dat int dorp geenen gemeenen putt en is, versoeckende voorsieninge.

T'gericht verclaert dat over d'vierde clachte door Peter Sillen gedaen, voorsieninge sal worden gedaen, actum ut supra.

Peter Sillen, halffman van den Armenhoff, heeft in naemen van sijne principaelen clachtelijck te kennen gegeven, dat Raijerstraete allen tijdt mit waeter vervult wesende, ter oorsaecke dat den heere besitter van't Spick de sluys compt op te trecken, tot conservatie van sijne vischvijvers daerdoor schaede commen te lijden, versoeckende remedie.

T'gericht verclaert dat aengaende de vijffde clachte mitte eerste gelegentheydt soodaenige voorsieninge ende remedie sal worden gedaen, als bevonden sal worden te behooren, actum ut supra.

Sr. Wilhelmus Segers heeft ten selven daege becroont dat Gerardus Dircx aen sijne beesten den gewoonlicken toeganck heeft belett, mits den voetpaedt is toegemaeckt, welcke clachte door verscheyde nabueren is genhereert, versoeckende daerinne voorsieninge.

T'gericht ordonneert de weduwe Mettien Paulissen voor all te exhiberen haere documenten der goederen bij de sesde clachte vermelt, om deselve gesien hebbende voorders gedisponeert te worden naer behooren, actum ut supra.

De weduwe Mettien Paulissen heeft geclaeght dat de thiendekarrem van beyde seyden van haer landt achtrer haer huys gelegen op ende aff commen te vaeren tot haeren grooten schaeden, versoeckende remedie.

 

De geswoorens hebben almede geclacht dat de scheepers weydende hunne schaepen op andermans erven ofte landerijen, d'nabueren daerdoor grootelijcx worden beschaedight, versoeckende daerinne voorsien te worden.

Aldus dese wroege ofte vooghtgedinge geyndight sonder datter meerdere clachten sijn geschiedt."

RHLC Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

2 juli 1730

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Mooren [ged. Swalmen 5-12-1697, overl. Beesel 30-5-1762, zn. van Mathias Mooren en Elisabetha Couenbergh] en Margareta Peters [alias Thijssen, overl. Beesel 10-3-1783]. Getuigen: Servatius Reijnders en Hendrina Ketelaers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Mooren, ged. Beesel 2-10-1731 (get. Albertus Meuter voor Mathias Mooren en Catharina Janssen). Tr. Beesel 25-9-1756 met Joannes Crins of Krins.

2. Petronella Mooren, ged. Beesel 15-4-1733 (get. Petrus Peters en Maria Ellis voor Ermelindis Mooren).

3. Catharina Mooren, ged. Beesel 29-6-1736 (get. Mathias Erkens en Catharina Lutters).

4. Mathias Mooren, ged. Beesel 10-9-1738 (get. Nicolaus Bloemers en Ida Quijten; zn. van Franciscus x Margaretha Peters).

5. Maria Mooren, ged. Beesel 13-11-1741 (get. Antonius Smeets en Maria Smits voor Maria Anna Josephs; naam moeder: Margaretha Thijssen).

6. Petrus Mooren, ged. Beesel 9-6-1744 (get. Petrus Trines voor Daniel Mooren en Petronella Cruijsbergh namens Margareta NN; naam moeder: Margaretha Thijssen).

7. Andreas Mooren, ged. Beesel 16-12-1746 (get. Albertus Meuter voor Joannes Hoex en Elizabetha Timmermans voor Ermelindis Smeets; naam moeder: Margaretha Thijssen). Tr. 1) Beesel 30-4-1772 met Maria Elisabeth Hendrickx, overl. ald. 19-5-1793; 2) Beesel 13-8-1794 met Catharina Curvers.

In 1781 waren de erfgenamen van Francis Mooren eigenaren van de helft van een huis te Beesel gelegen op de plaats waar nu de parkeerplaats voor de kerk is (smabers-2/242). De andere helft van dit huis was op dat moment eigendom van Paulus Winckens, op 24-5-1770 geh. met Gertrudis Peters.

 

3 juli 1730

BELFELD - Lening met als onderpand een obligatie.

Ten overstaan van Frederik Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Gerit Heijnen, schepen te Belfelt, en Jan Cruijsbergh, schepen te Besel 'bij indispositie van den medeschepen van Belfelt, Jacob Nijssen', bekennen Gerit Gerits en Helena Trines, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 pattacons hebben opgenomen van Henricus Segers, koopman te Ruremonde, met als onderpand een obligatie groot 100 gelijke pattacons dd. 24 juli 1715 ten laste van de gemeente Belfelt, losbaar met een gelijk bedrag. Conraerdt Haerp, gerechtsbode, wordt namens Segers in de obligatie gerfd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 4-4vs.

 

4 juli 1730

BEESEL - Overleden: Adolphus Schenck de Nijdeggen, echtgenoot van Anna Alexandrina van Baexen [overl. 15-10-1730].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

4 juli 1730

ASSELT - Begraven: Gootsen Hemels [Goswinus; wedn. van Maria Hendrix, geh. St.-Odilinberg 7-6-1684, begr. Asselt 26-4-1730], 'villicus ex Boesheij'.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

6 juli 1730

SWALMEN - Begraven: Henricus Bulders [ged. Swalmen 22-10-1689, zn. van Henricus Bulders en Sibilla Beeck], schepen [wedn. van Gertrudis Slabbers, begr. Swalmen 29-1-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

8 juli 1730

MAASTRICHT / BEESEL - Gegevens betreffende Adriana de Vaes, weduwe van Gerardus Franciscus Boschman, burgemeester van Roermond.

Stadsarchief Maastricht: Notarile Archieven, inv.nr. 1837; met dank aan J. Hanssen. Zie ook 13-10-1730.

 

maandag 10 juli 1730

BEESEL-OFFENBEEK - Resolutie aangaande het verzoek van Geurt Trines om een oliemolen te mogen toevoegen aan zijn korenwatermolen.

Ontfangen een missive van den eerst-praesideerende ende andere raaden van het Hof te Venlo, geschreven aldaar den sevenden deser loopende maandt , houdende, dat sy by haare missiven van den derden en elfden maart laatstleden aan haar Hoogh Mog. hadden bekent gemaackt de feytelijckheden en infractien in de souverainiteyt van wegens den koningh van Pruyssen, ten opsichte der moolen, met voorgaande octroy van gemelden Hove, door T.R.T. van Meer d'Osen gerigeert, ende dat sy daar op tot noch toe geene finale resolutie hadden bekomen; dat sedert den raadt en momboir van gemelden Hove haar hadde te kennen gegeven by memorie, nevens de voorchreve missive gevoeght; dat sy by ordonnantie van den een en dertighsten maart laatstleden, gelijck octroy hebbende verleent aan Geurt Trines, inwoonder ot Offenbeeck onder Besel, Ampte van Montfort, om by sijne aldaar gelegene koorn watermoolen te mogen setten eene olymoolen, gemelden momboir in ervaringe was gekomen, en van goederhandt vernomen hadde, dat niet alleen den raadt en momboir tot Gelder sekeren advocaat aldaar versoght soude hebben van hem te willen besorgen copie van het laatst gemelde octroy, maar dat oock den rentmeester der domeynen des Ampts Montfort aan Jan Trines, broeder van den voorschreven Geurt, soude hebben gewaarschouwt, dat sy haar aangaande de voorschreve nieuw geoctroyeerde olymoolen tot Gelder soude moeten addresseeren aan de Koninghlijcke Commissie, om het selve aldaar af te maaken, of dat andersints daar uyt rusien souden komen te spruyten , dat vervolgens te vreesen was, dat aan de zyde van hooghst gedaghte sijne Koninghlijcke Majesteyt ten opsichte van het erigeeren van gemelde Moolen nieuwe feytelijckheden souden werden in het werck gestelt, en dat by faute van prompte voorsieninge, het aan gemelde Hof onmogelijck soude weesen de souverainiteyt en de jurisdictie van haar Hoogh Mogende na behooren te kunnen maintineeren; versoeckende dat haar Hoogh Mogende daar inne soodanige voorsieninge gelieven te doen, en vervolgens op haar voorgaande brieven soodanige resolutie te neemen, als haar Hoogh Mog. sullen vinden te behooren.

Waar op gedelibereerr zynde, is goedtgevonden en verstaan, dat copie van de voorschreve missive en bylage gestelt sal werden in handen van de heeren Van Lynden, ende andere haar Hoogh Mogende gedeputeerden tot de saacken van het Overquartier van Gelderlandt, om met ende nevens eenige heeren gecommitteerden uyt den Raadt van Staate, by haar E. selfs te nomineeren, te visiteren, examineeren, ende van alles alhier ter vergaderinge rapport te doen.

Nationaal Archief, Resoluties van de Staten-Generaal, inv.nr. 3785, blz. 427-28.

 

10 juli 1730

SWALMEN - Begraven: Margarita Nijckmans [ged. Swalmen 28-2-1689, dr. van Bernardus Nijckmans en Lucia Schrijvers, beiden overl.], weduwe [van 1) Petrus Beeck, geh. Swalmen 8-7-1711, begr. ...; 2) Christophorus Dorssers, geh. Swalmen 15-1-1727, begr. ald. 22-6-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

12 juli 1730

ROERMOND - Op 1 juli 1729 is een overeenkomst gesloten tussen de Religieusen Penitenten Recollectinen te Ruremonde en Elysabeth Smeets, weduwe van Rutgerus van Tits, om in genoemd klooster te ontvangen als koorzuster Joanna Wilhelmina van Dungen, nu novice onder de naam 'Caecilia van den H. Gregorius'. In dit contract is beloofd om twee kapitalen van elk 500 pattacons te geven aan genoemde religieuzen, welke na overlijden van genoemde novice zullen worden gerestitueerd aan de familie of naaste bloedverwanten. Bij deze draagt de weduwe van Tijts nu 'door eene besondere genegentheydt' een obligatie groot 500 pattacons gevestigd op de gemeente Besel, over aan genoemd klooster als 'spielpenninck', met uitdrukkelijk voorbehoud dat de religieuzen dit bedrag niet zullen mogen innen vr overlijden van genoemde novice. Getuigen: F.H. Warimont en Joannes van Cools.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 5vs-6.

 

21 juli 1730

BEESEL - Overleden: Agnes Janssen [alias Herinxs], echtgenote van Godefridus Reuvers [overl. 2-2-1746; hij hertr. Beesel 9-7-1732 met Maria Tijssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

Voor aliasnaam vgl. 6-10-1715.

 

25 juli 1730

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de 4e graad van bloedverwantschap: Stephanus Roosen [Roesen, Rosen, ged. Swalmen 2-3-1700, radmaker, begr. Swalmen 24-8-1749, zn. van Matthias Roosen en Sophia Maessen 718-8-1697] en Maria Meuter [ged. Swalmen 23-6-1702, overl. ald. 14-3-1782, dr. van Joannes Meuter en Cornelia Cuijpers]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Jacobus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61 (106 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Roosen, ged. Swalmen 18-8-1731 (get. Joannes Meuter en Sophia Roosen), begr. ald. 24-8-1731.

2. Matthias Roosen, ged. Swalmen 5-9-1732 (get. Joannes Schoonhoven en Mechtildis Cuijpers), begr. ald. 24-12-1732.

3. Petronella Roosen, ged. Swalmen 16-11-1733 (get. Albertus Meuter en Ida Hansen vervangen door Petronella Gerardts). Tr. Maasniel 11-1-1761 met Jacobus Tegelbeckers.

4. Judith Rosen, ged. Swalmen 2-9-1736 (get. Hubertus Wiltschuts en Adriana van Kessel; doopdag slecht leesbaar en mogelijk 12-9-1736). Tr. Swalmen 4-11-1765 (Maasniel 5-11-1765) met Joachim Sillen.

5. Maria Roosen, ged. Swalmen 23-1-1739 (get. Joannes Willems en Judith Beeck), begr. ald. 25-8-1742.

6. Joanna Roosen, ged. Swalmen 26-9-1741 (get. Petrus Wijnen vervangen door Godefridus Crijnen en Elisabetha Heijnen). Tr. Swalmen 28-9-1769 met Petrus Getzel.

7. Matthias Roosen, ged. Swalmen 2-4-1745 (get. Joannes Sillen en Sophia Willems).

8. mogelijk Matthias Roosen (=7?), geb. ... ca. 1752, overl. Roermond-Roer 12-3-1800, oud 48 jaar. Tr. .. met Eleonora Hillekens.

De weduwe Roosen verkocht op 16-12-1749 landerijen te Swalmen. Maria Meuter en haar kinderen droegen op 14-9-1772 een erfpacht over in onberekend gebruik. De weduwe Steven Roosen was in 1774 eigenaresse van een huis aan de Kroppestraat (smabers-11/333).

 

3 augustus 1730

KESSEL - Begraven: Petrus Guerts [wedn. van Anna Quiten, geh. Kessel 15-4-1682, begr. ald. 9-2-1717], echtgenoot van Joanna Peters [geh. Kessel 24-11-1729].

Klapper DTB-registers Kessel.

 

6 augustus 1730

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Reuvers [ged. Kessel 11-11-1692, overl. Beesel 22-12-1742, zn. van Joannes Gaerdts alias Reuvers en Margaretha Dercks; verm. wedn. van Gertrudis Hulhoven, geh. Beesel 28-2-1728] en Helena Luttels [overl. Beesel 13-1-1760; zij hertr. Beesel 30-4-1743 met Antonius van Cruchten]. Getuigen: Albertus Meuter en Petrus Reuvers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Reuvers, ged. Beesel 6-6-1732 (get. Petrus Luttels en Joanna Arets voor Petronella Reuvers).

2. Joanna Reuvers, ged. Beesel 29-4-1735 (get. Albertus Meuter voor Martinus Snijders en Helena Heijnen voor NN). Tr. Beesel 10-11-1768 met Joannes Gielen.

Dochter Joanna was in 1781 eigenaresse van een huis te Rijkel (smabers-3/79).

 

6 augustus 1730

ROERMOND ‑ Overleden: Anna Dispaa [wed. van Theodorus Slotmakers], echtgenote van [Theodorus] Wiers [geh. Roermond 8-1-1700, overl. ald. 17-9-1736], overleden bij de Markt, begraven 8 augustus 1730 in de kerk.

GA Roermond, Registers DHO. Betreft Oude Schei en Wilde Hoeve te Reuver.

 

16 augustus 1730

"in het clooster der Religieusen Penitenten"

ROERMOND - In voldoening van hetgeen eerder op 1 juli 1729 is beloofd, draagt de weduwe Van Tits een obligatie dd. 18 januari 1717 groot 500 pattacons gevestigd op het dorp Besel, over aan de Religieuzen Penitenten te Ruremonde. Bovendien wijst zij, in verdere voldoening van het accoord van 1 juli 1729, een verdere obligatie dd. 15 juli 1715 [zie aldaar] aan, eveneens groot 500 pattacons tegen een rente van 4% (doch te volstaan met 4% indien betaling binnen een half jaar na de vervaldatum geschiedt) gevestigd op het kerspel Besel (waarvan het klooster de renten zal genieten?).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 5-5vs.

Voor deze toewijzingen zie overdracht 18-10-1730.

 

17 augustus 1730

KESSEL - Begraven: Jacobus Michiels, echtgenoot van Catharina Alars [begr. Kessel 19-3-1744].

Klapper DTB-registers Kessel.

 

19 augustus 1730

BELFELD - Overleden: Hermanus Peters [ged. Belfeld 10-3-1712], zoon van [wijlen] Theodorus Peters en Anna op Heijes.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186.

 

24 augustus 1730

BEESEL - Overleden: Catharina Frederix [ged. Swalmen 8-11-1689, dr. van Joannes Frederix en Antonia Jansen alias Obers], echtgenote van Joannes Geulen [geh. Beesel 11-5-1724, overl. ald. 20-6-1753; hij hertr. Beesel 11-1-1731 met Catharina Hendrix].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

24 augustus 1730

SWALMEN - Begraven: Elisabeth Couwenbergh, weduwe [van Matthias Mooren, verm. begr. Swalmen 28-5-1715].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

26 augustus 1730

TEGELEN - Overleden: Elizabeth Olerts.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 87.

 

8 september 1730

BEESEL - Overleden: Theodorus Tijssen, echtgenoot van Catharina [Jansens, geh. Beesel 2-8-1714].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

10 september 1730

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Wijnants en Sophia Janssens. Getuigen: Rodolphus Steeghs en Isabella Glaesmackers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

17 september 1730

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Meuter [ged. Swalmen 9-1-1704, begr. ald. 28-10-1746, zn. van Joannes Meuters en Cornelia Cuijpers] en Agnes Sillen [begr. Swalmen 3-4-1765, verm. dr. van Silvester Sillen en Joana Nijssen]. Getuigen: Joannes Quijten en Mathias Mooren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61 (106 RAL); naam tweede getuige is doorgehaald en opnieuw geschreven.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Meuter, ged. Swalmen 13-9-1731 (get. Joannes Meuter 'loco fratris sui etiam' Joannes Meuter, en Joanna Nissen; hier is dus duidelijk sprake van twee broers met dezelfde voornaam!), overl. ald. 1-4-1779. Tr. Swalmen 5-11-1761 met Angela Peggen.

2. Silvester Meuter, ged. Swalmen 29-12-1732 (get. Joannes Meuter en Petronella Cuijpers), begr. ald. 19-4-1733.

3. Albertus Meuter, ged. Swalmen 28-3-1734 (get. Joachim Frederix en Elisabetha Heijnen), begr. ald. 9-11-1736.

4. Joanna Meuter, ged. Swalmen 25-3-1737 (get. Bartholomaeus Snijders en Elisabetha Meuter).

5. Silvester Meuter, ged. Swalmen 2-11-1739 (get. Joannes Willems en Ida Quijten), verm. ongeh. overl. ald. 25-1-1772.

6. Gertrudis Meuter, ged. Swalmen 10-5-1743 (get. Joannes Sillen en Elisabetha Sours). Tr. 1) Swalmen 3-5-1770 met Wilhelmus Hermans, overl. 24-10-1779; 2) Swalmen 10-2-1789 met Wilhelmus Evers.

7. Petronella Meuter, ged. Swalmen 12-2-1746 (get. Christianus Cuijpers en Joanna Cueven).

Voor begraven kinderen zie Swalmen 19-4-1733, 9-11-1736 en 28-10-1746.

 

19 september 1730

SWALMEN - Begraven: Petrus Schreurs [ged. Swalmen 18-10-1710, zn. van Wilhelmus Schreurs en Catharina Crijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

20 september 1730

BEESEL ‑ Extract uit pand- en koopbrieven van het Rayer en Campertiende en de aantekening van Johan Dencken.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 142. Afschrift.

 

24 september 1730

ROERMOND - Gehuwd in de kerk van de Minderbroeders: Joannes Baptista Herwegh [Herweg] en Anna Catharina Schonckeren [Anna Christina, ged. Roermond 24-7-1707, begr. ald. 15-10-1793, dr. van Gerardus Schoncken en Anna Catharina Vincken]. Getuigen: Christophorus Putelingh en Maria Maghdalena Schonckeren.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Josephus Gerardus Herwegh, ged. Roermond 7-10-1731 (get. Arnoldus Schonckeren en Anna Elisabeth Gilliaums gehuwd met Herwegh).

2. Joannes Josephus Herwegh, ged. Roermond 2-12-1732 (get. Joannes Boers en Anna Catharina Schonckeren geboren Vincken).

3. Joannes Conrardus Herwegh, ged. Roermond 27-11-1734 (get. Joannes van Kessel en Anna Christina Waels). Tr. met Maria Agnes Schreurs.

4. Maria Catharina Herwegh, ged. Roermond 5-11-1737 (get. Gerardus Herwegh en Maria Catharina Schonckeren geboren Croon).

5. Maria Clara Herwegh, ged. Roermond 1-3-1740 (get. Henricus Flips en Maria Elisabetha Herwegh.

6. Joannes Franciscus Herwegh, ged. Roermond 15-3-1742 (get. Jacobus Grefingh, Margareta Vincken, Catharina Agnes Janssens).

7. Johanna Maria Herweegh, ged. Roermond 29-2-1744 (get. Joannes Ambrosius Bernardts vervangen door zijn zoon Joannes Ambrosius, en Maria Elisabeth Cox).

Zoon Joannes Conrardus Herwegh te Roermond verpandde op 2-1-1766 en 19-2-1771 landerijen onder Swalmen. Mogelijk had hij deze gerfd van (zijn oom?) Antonius Herwegh (zie huwelijk Swalmen 5-7-1736).

 

30 september 1730

SWALMEN - Begraven: Mechteldis Smeets [voor begr. van naamgenote zie Swalmen 30-12-1736].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

10 oktober 1730

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Jan Heijnen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Janis Beeck en Maes Nijssen, mede als gevolmachtigden namens hun consorten,

- 1 morgen land aan de Conijnencamp gelegen tussen het huis Hillenraedt en de paters kartuizers;

- en 1 morgen bemd in de Leubembden onder Asselt gelegen tussen de borgemeester en schepen Cruijsanker en de schepen Joannes Schrijvers,

voor een bedrag van 39 pattacons over aan de echtelieden Daniel Hendricks en Elisabeth Heijmes, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 53-54. Ondertekend door Theodorus Timmermans, substituut secretaris.

 

z.d., na 10 oktober 1730

SWALMEN - Verklaring voor Goswinus Maesen, voornemens elders zijn geluk te zoeken.

"Wij Wijn Peggen ende Jan Heijnen, beyde schepenen der heerlijckheydt Swalmen ende Asselt, tuygen ende certificeeren crachte deser, dat Goswinus Maesen, wettigen soone van Sil Maesen ende Helena in de Bartscamp gewesene eheluyden, denwelcken sigh geerne soude begeven door vrembde landen om aldaer sijne fortuyn te soecken, dan selven in onse heerlijckheydt is gebooren ende altoos sigh wel heeft gecomporteert sonder te minste iet quaedt van den selven gehoort, waer van hij attestatie van ons heeft versocht."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 349; niet ondertekend, mogelijk concept.

De akte is hier voorlopig geplaats n de eerste vermelding van Jan Heijnen als schepen van Swalmen. Voor huwelijk ouders zie 7-7-1706.

 

13 oktober 1730

MAASTRICHT / BEESEL - Gegevens betreffende Adriana de Vaes, weduwe van Gerardus Franciscus Boschman, burgemeester van Roermond.

Stadsarchief Maastricht: Notarile Archieven, inv.nr. 1837. Zie ook 8-7-1730 en 6-5-1735; met dank aan J. Hanssen.

 

14 oktober 1730

ASSELT - Begraven: Coen Tacken [verm. ged. Asselt 24-12-1673 als zn. van Matthias Tacken en Margaretha Coenen].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

15 oktober 1730

BEESEL - Overleden: Anna Alexandrina de Baexen, weduwe van Adolphus Schenck de Nijdeggen [overl. Beesel 4-7-1730].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

15 oktober 1730

SWALMEN - Begraven: Leonardus Schrijnewerckers [verm. zn. van Hubertus Schrijnewerckers en Maria Dieles].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

16 oktober 1730

BEESEL - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Frederik Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geridt van den Broeck en Jan Gerits, schepenen van Besel, draagt Conraerdt Haerp, gerichtsbode aldaar als gevolmachtigd dd. 16 augustus 1730 en 12 juli 1730 door Elisabeth Smeets, weduwe van wijlen Rutgerus van Tits, een obligatie groot 500 pattacons dd. 18 januari 1717 over aan Hendrick van Daell namens de Religieusen Penitenten Recollectinen te Ruremonde.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 4vs-5.

 

16 oktober 1730

RONCKENSTEIN - Overeenkomst inzake Molen van Ronckenstein.

Jan Trines en Geurt Trines, broers, en Gerit Gerits, hun zwager, sluiten een overeenkomst voor de nieuwbouw van een oliemolen ('uyt den grondt op te bouwen') op de stroom van de Ronckensteijns(molen), met 2 gewerf gaande korenmolens. De fundering ('het geschrenck') van de twee tegenoverliggende korenmolens zal mede dienen voor het 'geschrenck' van de nieuw te bouwen oliemolen, hetgeen met goedkeuring van de respektievelijke echtgenotes gebeurt op condities als volgt:

- alle 3 partijen dragen voor 1/3 deel bij in kosten van bouw en onderhoud, waarvoor elke partij 1/3 deel van het eigendom zal hebben. Bij niet nakomen van deze afspraak zullen de onkosten mogen worden verhaald op het aandeel in de molenpacht;

- Geurt Trines zal als voorheen alleen-eigenaar blijven van de twee korenmolens met het recht van de waterstroom, wijhers en alles wat verder tot de molen behoort. Hij ziet echter af van zijn recht op al het water dat niet nodig is voor de korenmolens en het eigendomsrecht van de plaats waarop de nieuwe oliemolen zal worden gebouwd. De korenmolens behouden echter het voorrecht van waterstroom; het resterende water moet goed worden opgespaard in het spaarbekken en mag niet (door geopende sluisen) worden verkwist. De eigenaar van de korenmolens zal de sluisen, de arcke [gewelf of boog waaronder het rad van de watermolen draait; ook wel: kleine sluis ‑ Verdam: Mnl. Woordenb.], de dijken en anderszins goed onderhouden, zodat de oliemolen hier geen hinder of schade van ondervindt, op straffe van inhouding van het gedeelte van de molenpacht;

- de eigenaren van de oliemolen delen de onkosten van het maken en onderhouden van de sluisen, aercke, dijken, bruggen en het geschrenck waarop de oude en nieuwe molens rusten. Ook in het vegen van de beek zowel boven als onder de molen dragen zij elk bij in deel van de kosten, het overige deel is voor rekening van de eigenaar van de korenmolens. Al hetgeen rond de nieuwe molen groeit of wordt aangeplant zal eigendom zijn van Geurt Trines.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 6-7vs.

 

16 oktober 1730

RONCKENSTEIN ‑ Ten overstaan van Cox, landscholtis van het ambt Montfort, en Hendrick Ketellaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de medeschepen Geridt van den Broeck als gevolmachtigde van Geurt Trines het waterrecht en de grond zoals vermeld in voorgaande akte over aan Jan Trines en Gerit Gerits c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 7vs.

 

16 oktober 1730

SWALMEN - Begraven: Theodorus Peecks [echtg. van Anna Crompvoets, geh. Swalmen 28-10-1716].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

16 oktober 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en Maria Raemaeckers, beiden geh. Swalmen 20-7-1717, of Ida Frederix, beiden geh. Swalmen 21-11-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

Zie ook begrafenis een dag later.

 

17 oktober 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en Maria Raemaeckers, beiden geh. Swalmen 20-7-1717, of Ida Frederix, beiden geh. Swalmen 21-11-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

Zie ook begrafenis een dag eerder.

 

18 oktober 1730

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Joannes Everts [Evers, Everaerts, overl. Swalmen 19-2-1775] en Maria Pauwlissen [Paulissen, ged. Swalmen 17-8-1704, begr. ald. 4-6-1758, dr. van Wilhelmus Paulissen en Mechtildis Bongaerts; zie huwelijk Swalmen 17-4-1721 voor naamgenote]. Getuigen: Matthias Bongaerts en Theodorus Gerits.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61 (106 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Everts, ged. Swalmen 14-8-1731 (get. Mechtildis Pauwlissen en Matthias Everts; zn. van Joannes x Maria Pauwlissen), verm. begr. ald. 29-10-1731.

2. Petrus Everts, ged. Swalmen 17-2-1733 (get. Christianus Bongaerts en Catharina Bollen), overl. ald. 4-2-1817. Tr. Maasniel 19-7-1757 met Maria Daniels.

3. Wilhelmus Everts, ged. Swalmen 16-7-1735 (get. Leonardus van Erquelents en Mechtildis Pauwlissen), op 12-9-1784 wonend te Gorinchem. Tr. Swalmen 10-2-1789 met Gertrudis Meuters.

4. Godefridus Everts, ged. Swalmen 21-3-1738 (get. Silvester Pauwlissen en Maria Verheggen), overl. ald. 31-3-1795. Tr. 1) Beesel 29-7-1770 met Maria Laemers, overl. ald. 1-3-1792; 2) Swalmen 13-9-1792 met Eva Janissen.

5. Joannes Everts, ged. Swalmen 2-10-1740 (get. Petrus Everts en Cornelia Pauwlissen), verm. begr. ald. 30-8-1741.

6. Joannes Everts, ged. Swalmen 28-12-1742 (get. Theodorus Gerits en Elisabetha Pauwlissen).

7. Ludovicus Evers, ged. Swalmen 12-1-1744 (get. Matthias Bongaerts en Metteldis Echels).

8. Matthias Everts, ged. Swalmen 8-3-1745 (get. Hermannus Everts en Catharina Bongaerts), overl. ald. 16-5-1795. Tr. Swalmen 22-4-1779 met Joanna Slabbers.

9. Catharina Everaerts, ged. Swalmen 2-6-1748 (get. Casparus Bollen en Elisabetha Bongaerts)

Voor begraven van 4 kinderen zie Swalmen 29-10-1731, 30-8-1741 en 28-6-1744, 2-10-1744.

Joannes Evers en Maria Paulissen kochten op 2-3-1734 een huis op de Hoogstraat. Op 26-4-1746 verkochten zij land in de Neerbemden. Op 15-6-1751 verpandden zij hun huis op de Hoogstraat.

 

19 oktober 1730

BEESEL - Overleden: Agnes Nijssen, weduwe van Joannes Peulen [overl. Beesel 7-8-1725].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

22 oktober 1730

BELFELD - Overleden: [Godefridus Allarts, ged. Belfeld 20-10-1730] zn. van Renerus Allerts en Cecilia Jansen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

29 oktober 1730

WACHTENDONCK - Aldegunda van der Merschen, weduwe van de ambtman Guillaume Duijckers, en haar kinderen:

1) Conrardt Duijckers, ambtman ('Amman') van stad en land van Wachtendonck, gehuwd met Maria Catherina Campo;

2) Henrick Winand Pauwels, secretaris van genoemde stad en land van Wachtendonck, gehuwd met Catharina Gertrud Duijckers;

3) Anna Maria Duijckers, nog ongehuwd en bijgestaan door de schepen en borgemeester van Wachtendonck, Peter Pauwels;

zich mede sterkmakend voor hun afwezige nicht Maria Bucken, dochter van wijlen Herman Bucken, in leven raadsverwant te Venlo, en van ook wijlen Elijsabeth Duijckers, dragen al hun vorderingen ten laste van de Wilden Hoff en daartoe behorende tienden te Besel gelegen, alsmede een bedrag van 50 specie pattacons ten laste van Hendrik Slousen, alles nader vermeld in een akte van 9 december 1729 [zie 4-12-1729], over aan Peter Heggers en Metjen Slousen, echtelieden. Tevens machtigen zij Hendrick Slousen tot de gerechtelijke overdracht aan diens schoonzoon en dochter, Peter Heggers en Metjen Slousen voornoemd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 8vs-9.

Voor deze boerderij zie lijst 7-5-1654.

 

z.d., voor 24 oktober 1730

BEESEL - Verzoekschrift voor de bouw van een oliemolen bij Ronckenstein.

"Allerdoorluchtighsten, grodtmachtichsten coninck, allergenaedichsten coninck ende heere,

Verthoonen met alleronderdaenichst respect Joannes Trines, Geurt Trines ende Gerit Gerits, inwoners van den dorpe van Besel in den ampte van Montfort gelegen, hoe dat sij aldaer besitten eene geringhe koren meulen, genoemt de Ronckensteijnse meulen, gelegen aen eenen vijver, waer inne het hemelwaeter ende van eenige waetersprongen wordt vergaedert, om de selve te dirigeren, van welcke meulen noeyt eenigen chins ofte heerlicke gerechtigheydt en is betaelt worden, het is nu so, dat de supplianten tot gerief der inwoonderen geresolveert hebben te saemen te becostigen ende laeten opbouwen eene kleyne oliemeulen, beneffens de voors. meulen, ten welcken eynde sij supplianten hun oocke geaddresseert hebben aen den Raede tot Venlo, als representerende de souvereyne overicheydt, ten eynde aen hun de daer toe noodige permissio mochte verleent worden, gelijcke de selve vervolgens oock is worden geaccordeert, dan tegens alle verwachtinge, met den last, van eenen jaerlixen chins van dry guldens brabants aen de gereserveerde domijnen van het ampt Montfort, ende alsoo de supplianten in ervaeringhe sijn gecommen, dat uwe genaedichste conincklijke majesteyt als heere van den ampte van Montfort soude pretendeeren tot dergelijcke heerlicke gerechticheden, ofte novalie chinsen, private te sijn berechticht, ende dat de voors. permissio ofte octroy bij hoochstgedachte uwe majesteyt soude moeten gempetreert worden, waer ontrent de supplianten ten desen propter ignorantiam sijn excusabel, vermits het recht van dergelijcke permissien te verleenen, insgelijck bij haere Hooch Mogenden wordt gepretendeert, welcke is een different tusschen twee hooge machten, waer ontrent de supplianten hun niet en veroegen, nochte gedencken te bemoeyen, edoch alsoo sij beducht sijn, dat door uwe Hooghstgedachte Majesteyt aen hun, desen aengaende, eenigen hinder ofte stoornisse (buyten alle vertrouwen) soude connen gedaen worden, alwaer nochtans der supplianten voors. geproiecteerde oliemeulen aen uwe hoochstged. Majesteyt domeynen ofte andere meulens in den ampte gelegen, in het geringhste niet en kan hinderlick ofte scaedelick wesen. ende dat sij boven dyen niet onwillich sijn den voors. jaerlixen novalie chins van dry guldens brabants te betaelen, soo nemen de supplianten hunnen toevlucht tot hoochstged. uwe Majesteyt ,in alle oitmoedicheydt biddende ende versoeckende, ten eynde aen hun mach worden gepermitteert den vorn. geproiecteerden bouw ende oliemeulen te voltrecken, ende dat sij supplianten mits betaelende den voors. novalie chins van dry guldens brabants, daer mede moegen volstaen, edoch onder vertrouwen, dat de betaelinghe van dyen tusschen hoochstged. uwe Majesteyt ende Haere Hoogh Mogenden mach worden gereguleert, t'zije op den voeth, als ten regaarde is gereguleert worden, ofte andersints, soo ende gelijck hoochstged. uwe Majesteyt sal believen te ordonneeren, t'welck doende

[w.g.]

Joannes Trines

Geurdt Trines

Geraet Gereth"

Met dank aan Toine Hendriks, 2006.

 

30 oktober 1730

REUVER-LEEUWEN - Ten overstaan van Frederik Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geridt van den Broeck en Jan Gerits, schepenen van Besel, draagt Hendrick Slousen, krachtens schriftelijke volmacht, alle vorderingen ten laste van wijlen Anna Maria van Bruijckhuijsen (nu van haar erfgenamen) gevestigd op de Wilden Hoff en de daartoe behorende tienden te Besel gelegen, zoals aan zijn lastgevers nagelaten en verkocht bij koopcontract dd. 9 december 1729, voor een bedrag van 150 pattacons over aan Peter Heggers en Metjen Slousen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 8-8vs; zie idem 21-1-1732.

 

31 oktober 1730

BEESEL - Gehuwd: Henricus Peters [overl. Beesel 21-1-1748] en Hendrina Geulen [overl. Beesel 26-1-1747]. Getuigen: Albertus Meuter en Hermannus Gerits.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

 

6 november 1730

ROERMOND - Anthoin Adriaen Dirix, scholtis, Ludowick Joseph de Provens, rechtsgeleerde, en Gerard Jacob van Lom, schepenen te Ruermonde, verklaren dat Joannes Neijners, deurwaarder van het Hof, krachtens toestemming d.d. 30 oktober 1730 namens de erfgenamen van wijlen Jan Corsten en Agnes Staelmans, gewezen echtelieden, een obligatie van 12 november 1714 van 100 pattacons tegen een rente van 5% ten laste van Anthoin le Chat en Isabel Heggen, welke obligatie op de derde zitdag van een openbare verkoop op 8 oktober 1726 bij uitbranden van de kaars in de kanselarij was verbleven, heeft overgedragen aan Mechtildis Buijckman, weduwe Le Clerc.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, procesnr. 2614.

 

8 november 1730

BEESEL - Gedoopt: Gertrudis, buitenechtelijke dochter van Christophorus van Spe, niet katholiek ("acatholici") en Anna Snijders uit Weert, katholiek ("Werdensis catholicae"). Getuigen: Hubertus Quijten en Mechtildis Sanders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 40.

 

9 november 1730

SWALMEN - Gehuwd: Fredericus Fredrix [ged. Asselt 4-2-1694, begr. Swalmen 9-12-1751, zn. van Lambertus Cuijpers alias Frederix en Anna Coenen, beiden overl.] en Barbara Janssen [ged. Swalmen 1-10-1686, begr. ald. 9-10-1747, dr. van Joannes Oebers en Elisabetha Rubken; wed. van Gerardus Wijnants, geh. Swalmen 9-4-1720, begr. ald. 21-3-1730]. Getuigen: Henricus Heijnen en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61vs (107 RAL).

 

12 november 1730

BEESEL - Gehuwd: Caspar van Meurs [ged. Roermond 8-3-1704, voor het eerst vermeld als getuige te Beesel 24-8-1727, overl. Beesel 15-9-1778, zn. van wijlen Joannes Franciscus van Meurs en Joanna Derix] en Anna Sijben [overl. Beesel 1-11-1762]. Getuigen: Joannes Sijben en Joannes Willems.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Franciscus Meurs, ged. Swalmen 30-1-1731 (get. Petrus van den Bergh en Helena Sijben vervangen door Margaretha Hendrix; zn. van Casparus x Anna Sijben).

2. Catharina van Meurs, ged. Beesel 27-11-1733 (get. Petrus van den Broeck voor Leonardus Wissels en Joanna Wijnen), jong overl.

3. Tilmannus van Meurs, ged. Beesel 5-9-1735 (get. Andreas Janssen en Joanna Vosbeeck voor Petronella Sijben).

4. Joannes van Meurs, ged. Beesel 16-9-1736 (get. Joannes Sijben en Margareta van Meurs), overl. ald. 8-10-1766. Tr. Tegelen 24-4-1759 met Joanna Schoenmaeckers.

5. Catharina van Meurs, ged. Beesel 26-4-1740 (get. Theodorus Stoffers en Maria Sijben voor Elizabetha Sijben). Tr. Kaldenkirchen 14-5-1775 met Godefridus op den Berg.

Mogelijk is de bruidegom dezelfde als Caspar van den Berg, vermeld als huwelijksgetuige bij Petrus van den Bergh en Catharina Janssens (geh. Beesel 8-5-1715, zie ook doopgetuige bij eerste kind) en bij een volmacht afgegeven te Amsterdam (22-8-1724).

De erfgenamen Caspar van Meurs woonden in 1781 aan de Keulseweg te Offenbeek (smabers-10/182).

12 november 1730

BEESEL - Overleden: Maria Willems, echtgenote van Petrus Willems [overl. Beesel 22-7-1731; hij hertr. ald. 4-7-1731 met Joanna Wijnen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

15 november 1730

ROERMOND - Gehuwd in de kerk van de Carmelitessen: weledele Joannes Essers, drossaard te Elsloo, en weledele Helena Isabella de Wevenlinckhoven. Getuigen: Fredericus Joannes Meier, Baltasar Fredricus Meier, Fredricus Aloysius de Wevenlinckhoven en Leopoldina Petronella Verheiden.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

16 november 1730

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Everts [ged. Swalmen 31-8-1706, begr. ald. 6-11-1750, zn. van wijlen Joannes Everts en Petronella Geelen] en Sophia Pijpers [ged. Swalmen 16-5-1693, begr. ald. 28-12-1761, dr. van Christophorus Pijpers en Cunera Spee]. Getuigen: eerwaarde heer Wilhelmus Ditiens en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61vs (107 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Cunera Everts, ged. Swalmen 21-7-1732 (get. Matthias Pijpers en Petronella Gielen), begr. ald. 26-10-1750.

2. Maria Catharina Everts, ged. Swalmen 17-2-1735 (get. Robertus Pijpers en Catharina Everts).

3. Joannes Everts, ged. Swalmen 7-3-1737 (get. Leonardus Erquelents en Wilhelmina Pijpers).

Peter Evers en Sophia Pijpers kochten op 26-1-1751 landerijen te Swalmen.

Voor begraven van een kind zie Swalmen 14-8-1737.

 

16 november 1730

SWALMEN - Begraven: Catharina [Catharina Tegels], echtgenote van Henricus Janssen [geh. Swalmen 21-6-1713; hij hertr. mogelijk Swalmen 7-1-1731 met Agnes Smeedts alias Corsten].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

21 november 1730

TEGELEN - Gehuwd: Andreas Delissen en Mechtildis Peters. Getuigen: Gerardus Peters en Joannes Zanders.

Klappers DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

 

21 november 1730

BELFELD - Gehuwd: Matthaeus Stienen [alias te Loe; hij hertr. Belfeld 23-5-1747 met Margaretha Stoffers] en Anna Koerstgens [ged. Belfeld 1-3-1703, overl. ald. 15-1-1747, dr. van Christianus Kurstgens alias Hendrix en Theodora Driessen]. Getuigen: Andreas Schincken en Petrus Beckers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus te Loe, ged. Belfeld 8-9-1732 (get. Jacobus Schincken en Catharina Stijnen; zn. van Mat... x Anna Koerstgens).

2. Christianus te Loe, ged. Belfeld 5-6-1733 (get. Hermanus te Loe vervangen door Joannes te Loe en Theodora Driessens; zn. van Matthaeus x Anna Koerstgens; de akte staat chronologisch onjuist, vermoedelijk wordt juli bedoeld).

3. Henricus te Loe, ged. Belfeld 6-2-1736 (get. Hermanus te Loe en Maria Sprunckens; zn. van Matthaeus x Anna Koerstgens).

4. Petronella de Loe, ged. Belfeld 31-5-1738 (get. Joannes de Loe vervangen door Wilhelmus Josten en Catharina Tunissen; dr. van Matthaeus x Anna Koerstgens), overl. n 17-9-1749.

5. Andreas ter Loe, ged. Belfeld 31-8-1740 (get. Wilhelmus Josten namens Gerardus Teelen en Theodora Schinken namens Anna Driessens; zn. van Matthaeus x Anna Koerstgens).

6. Aldegunda ter Loe, ged. Belfeld 28-5-1743 (get. Hermanus Michels en Petronella Poel namens Catharina ter Loe; dr. van Matthaeus x Anna Koerstgens), overl. n 17-9-1749.

 

21 november 1730

BELFELD - Overleden: Martinus Winckels [alias Bolten, echtg. van Margareta Reuvers, geh. Beesel 7-5-1727] 'Margritta'.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

De naam van de echtgenote volgt direkt op die van de overledene, zonder een aanduiding als 'maritus' o.i.d. De aliasnaam volgt m.i. uit de overige bekende gegevens; vgl. ook 3-11-1686 voor een mogelijke voorvader te Belfeld.

 

30 november 1730

SWALMEN - Begraven: Petrus Sillen [verm. echtg. van Caharina Geurts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

9 december 1730

SWALMEN - Begraven: Cornelius Beeck [verm. ged. Swalmen 26-7-1665 als zn. van Wilhelmus Beeck en wijlen Mechtildis Gerres; verm. echtg. van Anna Maria Buijs, geh. ... vr 17-10-1703, mogelijk begr. Swalmen 3-1-1739 als Anna Maria Beeck].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

12 december 1730

BELFELD - Overleden: Henricus Heijnen [ged. Belfeld 10-12-1730], zn. van Thomas Heijnen en Leonarda Heggers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

14 december 1730

SWALMEN - Begraven: Derick Janssen [verm. echtg. van Maria Hinderix, geh. Swalmen 13-1-1699, verm. begr. Swalmen 26-12-1754].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

Zie ook de vernoeming in gezin Janssen-Coenen onder 22-6-1727.

 

15 december 1730

BELFELD - Overleden: Girtrudis Wolffers [ged. Belfeld 3-8-1670; dr. van Gerardus Wolffers en Antonia aen gen End], echtgenote van Petrus Dirrix [geh. Belfeld 4-6-1692].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

20 december 1730

SWALMEN - Begraven: kind van Hubertus Wiltschuts [en Elisabetha Meuter, beiden geh. Swalmen 16-11-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172.

 

1730, z.d. ?

SWALMEN ‑ De markies van Hoensbroeck en de graaf Von Villers voeren een proces inzake de Baexhof.

Schlo Haag, inv.nr. 352. Zie G. Geraedts: De kleurrijke geschiedenis van Baxhof te Swalmen. In: Maas- en Swalmdal 3 (1983), blz. 66-82.

 

 

 

1731

7 januari 1731

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Janssen [Jansen, begr. Swalmen 23-2-1742] en Agnes Smeedts [mogelijk alias Corsten, begr. Swalmen 19-12-1762]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Franciscus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61vs (107 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Jansen, ged. Swalmen 12-10-1731 (get. Paulus Kermans en Mechteldis Smeets vervangen door Gertrudis Corsten; dr. van Henricus x Agnes Smeets). Tr. 1) Swalmen 4-8-1765 met Cornelius Wijnen, begr. ald. 29-11-1768; 2) Swalmen 1-5-1769 met Damasus Coonen.

2. verm. Agnes Janssen, ged. Swalmen 12-12-1734 (get. Fredericus Frederix en Hendrina Gubbels; dr. van Henricus x Agnetis Corsten). Tr. Swalmen 10-5-1770 met Petrus Lutters.

 

11 januari 1731

BEESEL - Gehuwd: Joannes Geulen [overl. Beesel 20-6-1753; wedn. van Catharina Frederix, geh. Beesel 11-5-1724, overl. ald. 24-8-1730] en Catharina Hendrix [overl. Beesel 8-4-1764, dr. van Mathias Hendrix en Lucia Peters]. Getuigen: Mathias Hendrix en Godefridus Geulen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Uit dit huwelijk n zoon:

1. Matthaeus Geulen, ged. Beesel 21-12-1731 (get. Albertus Meuter voor Angelus Korstiens en Lucia Peters).

 

13 januari 1731

ASSELT - Gehuwd: Joannes van Vlodrop [begr. Swalmen 12-3-1742] en Catharina Guerts [verm. wed. van Petrus Sillen, geh. ... vr 8-12-1725, verm. begr. Swalmen 30-11-1731; zij hertr. verm. Asselt 17-5-1742 met Wilhelmus Haewinckels]. Getuigen: Henricus Coenen en Jacobus Heijnen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

Uit dit huwelijk:

1. Matthias van Vlodrop, ged. Swalmen 17-4-1733 (get. Petrus van Vlodrop en Aldegonda Guerts).

 

14 januari 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Pijpers [en verm. Margaretha Cuijven, beiden geh. Swalmen 1-8-1709].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

16 januari 1731

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Philipsen [overl. Swalmen 2-2-1770; hij hertr. Swalmen 22-11-1757 met Maria Dirix] en Maria Houx [begr. Swalmen 27-6-1757; wed. van Jacobus Grouws, geh. Swalmen 11-10-1722, begr. ald. 25-6-1730]. Getuigen: Godefridus Crijnen en NN Veugelaers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62vs (107 RAL).

 

18 januari 1731

ASSELT - Begraven: Gerardus Denier [echtg. van Cunegundis Fredrix, geh. Asselt 23-11-1707, begr. ald. 16-3-1746].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

23 januari 1731

SWALMEN - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Gerart Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Joannes Beenen, borger en koopman van de stad Ruremonde, als gevolmachtigde aan toonder van de echtelieden Adolph Bloemarts [ook: Blomarts] en Geutruijd Mooren d.d. 22 januari 1731, dat zij een bedrag van 81 pattacons 2 schelling tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 23 januari 1731 [sic] en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Tilman Peex en Hermelina Bloemarts, ook echtelieden, met als onderpand huis en hof met toebehoren tussen de pastorie en het huis van Frans Hendrick Mooren gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 54-55. Voor verkoop van dit huis zie 26-7-1732.

 

24 januari 1731

BELFELD - Gehuwd: Joannes Janssen [mogelijk overl. Belfeld 12-2-1770] en Maria Jansen [overl. Belfeld 23-1-1767]. Getuigen: Joannes Quijten en Godefridus Jansen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132.

Uit dit huwelijk:

1. Margarita Jansen, ged. Belfeld 8-12-1731 (get. Petrus Jansen en Girtrudis Jansen; dr. van Joannes x Maria Jansen), overl. Beesel 26-2-1774. Tr. Belfeld 24-4-1770 met Michael Stroucken.

2. Godefridus Jansen, ged. Belfeld 7-4-1734 (get. Henricus Daemen en Willemina Jansen; zn. van Joannes x Maria Jansen). Tr. mogelijk Kaldenkirchen 23-4-1776 met Sybilla Margaretha Clement.

3. Gerardus Jansen, ged. Belfeld 26-8-1737 (get. Theodorus Bennerts vervangen door Wilhelmus Josten en Catharina Penners; zn. van Joannes x Maria Jansen), overl. ald. 30-5-1786. Tr. 1) Kessel 1-4-1766 met Gertrudis Beeren, overl. Belfeld 24-4-1775; 2) Belfeld 24-9-1776 met Catharina Heijmes, overl. ald. 20-3-1777; 3) Belfeld 19-5-1777 met Margaretha Reijnders.

4. Maria Jansen, ged. Belfeld 6-11-1739 (get. Petrus Josten namens Lambertus Nesen en Catharina Penners namens Girtrudis Emits; dr. van Joannes x Maria Jansen), overl. ald. 23-7-17091. Tr. Belfeld 24-4-1770 met Laurentius Schoren.

5. Anna Maria Jansen, ged. Belfeld 4-4-1742 (get. Matthaeus Hosenwitz en Anna Gerets; dr. van Joannes x Maria Jansen), verm. jong overl.

6. Petrus Jansen, ged. Belfeld 28-6-1744 (get. Gisbertus Nellen en Anna Steegen namens Agnetis Jansen; zn. van Joannes x Maria Jansen), mogelijk overl. Beesel 3-12-1778. Tr. mogelijk Beesel 28-7-1772 met Joanna Gerits.

7. Conrardus Jansen, ged. Belfeld 10-12-1746 (get. Wilhelmus Josten namens Petrus Daemen en Anna Gerets; zn. van Joannes x Maria Jansen), overl. Belfeld 24-2-1795. Tr. ... vr 15-10-1779 met Elisabetha Bongers.

De kinderen Gerardus, Godefridus, Peter, Coenraad alsmede schoonzoon Laurentius Schoren verkochten op 28-3-1775 hun huis te Belfeld aan de Maas gelegen aan Jacobus Kessels.

 

25 januari 1731

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Custers [verm. begr. Swalmen 18-3-1747] en Anna Pijpers [overl. Swalmen 29-1-1773; zij hertr. Swalmen 23-11-1747 met Joannes Rijx]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Franciscus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 61vs (107 RAL; akte op fotokopie vrijwel onleesbaar).

 

25 januari 1731

ASSELT - Gehuwd: Michael Deloij [Delheij, de Loij, begr. Asselt 30-6-1748; hij hertr. Asselt 26-11-1747 met Windelina Tulmans] en Agnes Gerits [begr. Asselt 8-10-1747; wed. van Henricus van den Bergh, geh. Asselt 20-10-1723, begr. ald. 29-6-1729]. Getuigen: Henricus Coenen en Conrardus Coenen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

 

27 januari 1731

SWALMEN - Begraven: Joannes Schoonhoven [echtg. van Catharina Cuijven, geh. ..., overl. Swalmen 30-3-1771.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

16 februari 1731

SWALMEN - Begraven: Arnoldus Pijpers [ged. Swalmen 21-12-1708, zn. van Robertus Pipers en Gertrudis Heijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

21 februari 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Georgius Keijsers [en Maria Salome Janssen, beiden geh. Swalmen 26-7-1718].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

22 februari 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en Maria Raemaeckers, beiden geh. Swalmen 20-7-1717, of Ida Frederix, beiden geh. Swalmen 21-11-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

24 februari 1731

BEESEL - Plotseling overleden: Barbara, achternaam onbekend.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

Vgl. o.a. 20-4-1694 en 2-6-1698 voor Barbara's waarvan verdere gegevens ontbreken.

 

24 februari 1731

SWALMEN - Begraven: Bertha Smeedts [ged. Swalmen 7-10-1688, dr. van Silvester smeets en Sibilla Wildschuts], weduwe [van Cornelius van Haeren, geh. Asselt 15-10-1719, begr. Swalmen 23-10-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

27 februari 1731

ROERMOND - Verklaring inzake aankoop huis.

Op verzoek van Theodorus Wijhers c.s. verklaart Gerardus Pulkus, halfbroer van wijlen Anneken Heggen en Isabella Heggen, dat beide zusters de 'affhanck' en het huis daarnaast gelegen, waarin de weduwe van wijlen Hieronimus Mol woont, gelegen tegenover de Kruisheren, onverdeeld hebben bezeten zodat elk van hen de helft toekomt. Het huis daarnaast is door Caspar Leenardts en Anneken Heggen uit hun gewonnen goed aangekocht van Gerardt van den Steenwegh, bakker.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, procesnr. 2614, stuk getekend F.

 

27 februari 1731

ROERMOND - Gerardt van den Steenwegh verklaart dat hij het huis tegenover de Kruisheren gelegen tussen de afhang van N. Vacander (van Canderen) enerzijds en wijlen Anneken en Isabel Heggen anderzijds, nu eigendom van Theodorus Wijhers c.s., eertijds heeft verkocht aan wijlen Caspar Leenardts en Anneken Heggen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, procesnr. 2614, stuk getekend G.

 

1 maart 1731

SWALMEN - Gedoopt: Francis, buitenechtelijke zoon van Gertrudis Peters en 'ut refert mater' Judocus Hanssen. Getuigen: Petrus Peters en Maria Peters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34.

 

2 maart 1731

BELFELD - Overleden: Joanna, kind van NN.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

Mogelijk betreft het:

- Joanna Maessen, ged. 31-3-1726, dr. van Petrus x Gertrudis Janssen alias Sijben alias Peen.

- Joanna Stevens, ged. 18-9-1728, dr. van Wilhelmus x Maria Wolffers.

- Joanna Janssen, ged. 6-4-1730, dr. van Wilhelmus x Petronella Wolffers.

 

4 maart 1731

ROERMOND - Gehuwd in de kerk van de H. Geest, met dispensatie voor de 3e roep en wegens de gesloten tijd: Joannes Dupree en Petronella Croemvoet [Crompvoets]. Getuigen: Wilhelmus Simons, Maria Anna Galliaut, Christianus Galliouut en Cornelia Coolen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

5 maart 1731

BELFELD - Overleden: Leonarda Heggers, echtgenote van Thomas Hijnen [geh. Belfeld 31-7-1725, overl. ald. 6-5-1749; hij hertr. Belfeld 1-7-1731 met Aldegonda Tulmans].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

5 maart 1731

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Theodorus Dijcks [van den Dijck] en Maria Josepha Boursij [Bourssy, ged. Roermond 19-3-1717, dr. van Joannes Wilhelmus Boursi en Elisabetha Wijrix 2-5-1716]. Getuigen: Joannes Martinus Meufels en Barbara Boursij.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Michael Gerardus Franciscus van den Dijck, ged. Roermond 29-9-1731 (get. Gerardus van den Dijck / Lambertus Lemmens en Catharina Meus / Catharina Lemmens).

2. Clara Antonia Dijcks, ged. Roermond 13-6-1736 (get. Andreas Jacobus Bourschy en Clara Vlodrop geboren Joris).

3. Maria Elisabeta van den Dijck, ged. Roermond 12-9-1737 (get. Andreas Jacobus Furnimont Bourssij en Clara Joris genaamd Vlodrop).

4. Catharina Josepha van Dijck, ged. Roermond 23-9-1740 (get. Nicolaus Frencken en Catharina Josepha Joris).

 

6 maart 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus Sillen [en Catharina Geurts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

7 maart 1731

BEESEL - Overleden: Catharina Janssen, echtgenote van Petrus van den Bergh [geh. Beesel 8-5-1715; hij hertr. Beesel 25-7-1731 met Willemina Wijnen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

7 maart 1731

BEESEL - Overleden: Berta Gerits, echtgenote van Cornelius Cruijsbergh [geh. ... vr 3-3-1715, overl. Beesel 15-10-1758].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

12 maart 1731

BEESEL - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Frederik Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Linnert Janssen en Geridt van den Broeck, schepenen van Besel, draagt Gerit Gerits, medeborgemeester, handelend namens de weduwe Vallen genaamd Cnop en namens de gemeente Besel (?), een obligatie d.d. 25 april 1686 groot 300 pattacons gevestigd op de gemeente Besel wegens de fundatie van wijlen Peregrinus Vogels, over aan Hendrick van Dael handelend namens de eerwaarde heer Van Gorp, kanunnik van de kathedrale kerk te Ruremonde, met toestemming van de twee gecommitteerde gerfden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 10-10vs.

 

vr 24 maart 1731

Z.P. - Gehuwd: Albertus Janssens en Maria Dericksen.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Janssens, ged. Asselt 24-3-1731 (get. Henricus Coenen, koster, en Eva Luren, vagabonde; dr. van zwervende ouders).

 

25 maart 1731

BEESEL - Overleden: Elizabetha Engels, echtgenote van Simon Peters [overl. Beesel 25-6-1740].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

27 maart 1731

SWALMEN - Verklaring door Hendrick Verheggen, als voogd van de minderjarige kinderen van Hendrick Bulders, dat hij, met toestemming van Jettken Bulders en Enken Bulders en in aanwezigheid van de schepenen Goesen Geraerts, Geraert Emans, Jan Heinen en Geurt Spee, een overeenkomst heeft gesloten met Hendrick Haewienckels over de gewassen als volgt: 'dat der voorss. het landt sal toe saien van den hooft gehoorigh mits dat de momboirs sullen daet goed besorgen ende den voorss. sal profiteren het speck rientvlesch olie en veet ende 2 malder kooren en 1 malder boeckweit, beide de eeckden [eggen] en de slechste ploegh waer voor hi voorss. het goed sal invaeren en afmaien en tegen die halfschiet doen doorsen ende den halfen sal den den kost geven en den [ander?] den loon en den halfen sal daer voor profiteren de halfscheit van haer helft der vruchten van den gelick sij dan op den Nonhoffs sullen worden bevonden, en is van dese voorss. schepenen en mombers beneffens de naeste vrienden ondertekent worden op datum als boven ende is hier oock inbegrepen Jenneken Slabbers loon, soo si aen die kinderen verdient heeft, daen en boven sal hi aen de kinderen goet doen de helft van den restant [marge: waer tegen hi sal profiteren de beste ploegh].'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87.

 

vr 31 maart 1731

Z.P. - Gehuwd: Joannes Baptist Fabritius [ged. Roermond 14-6-1692, schepen van Swalmen en Asselt, zn. van Joannes Gerardus Fabritius en Elisabetha Bongarts; wedn. van Maria Magdalena van Berchum] en Anna Maria Carolina van Beuninghen [ook: Anna Charlotta].

DTB-registers St.-Laurentius-parochie Maasniel (trouwregisters uit voorgaande jaren zijn niet bewaard).

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Alexandrina Fabritius, ged. Roermond 31-3-1731 (get. Egbertus Josephus Rinshoven en Maria Alexandrina van Beuninghen de Rossel geb. Rouvill / Maria Octavia Petit CONTROLEREN!).

2. Anna Justina Fabritius, ged. en ged. Maasniel 30-6-1733 (get. weledele Petrus van Beuninghen en vrouwe Maria Octavia Petit geboren Rouillie).

3. Carlotta Carola Carolina Fabritius, ged. Roermond 3-8-1734 (get. Joannes Henricus Voster en Maria Antonetta van Riblaert).

4. Carolus Josephus Fabritius, geb. en ged. Maasniel 23-7-1736 (get. Joannes Baptista Rinshoven vervangen door Ambrosius van Rillaert en vrouwe Maria Agnes Petit).

 

4 april 1731

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gootsen Gerardts en Geret Emets, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Jacobus Jochams, als gevolmachtigde aan toonder van Sophia Aldegonda Jansens, nader vermeld in de koopakte van 3 februari 1731, ongeveer 1 morgen akkerland op de Raeij gelegen naast land van de aankopers, voor een bedrag van 1 pistool over aan Joannes Schrijvers, schepen te Maesniell, en Elisabeth Severijns, echtelieden, kosten van overdracht, armengeld en lijcop ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 56.

 

5 april 1731

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Hendrix [ged. Swalmen 6-6-1706, begr. ald. 2-11-1752, zn. van Daniel Hendrix en Elisabetha Heijmes; wedn. van Catharina Silkens, geh. Asselt 20-4-1728, begr. ald. 23-2-1730] en Sophia Nijsen [Nijssen, overl. Swalmen 4-5-1778]. Getuigen: Michaelis Bulders en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62 (108 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Hendrix, ged. Swalmen 29-12-1731 (get. Daniel Hendrix en Aldegundis Nijssen). Tr. Neer 11-2-1756 met Wilhelmina Thijssen.

2. Maria Hendrix, ged. Swalmen 29-3-1737 (get. Maes Nijssen en Helena Hendrix).

3. Elisabetha Hendrix, ged. Swalmen 14-10-1742 (get. Joannes Hendrix vervangen door Daniel Hendrix en Maria Willems).

Sophia Nijssen kocht op 14-11-1752 landerijen onder Swalmen.

 

5 april 1731

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Slabbers [ged. Swalmen 3-8-1702, overl. ald. 6-8-1773, zn. van Wilhelmus Slabbers en Henrica Jonkers; hij hertr. Swalmen 31-5-1742 met Margaretha Heuskens] en Sophia Verstegen [ged. Swalmen 25-2-1694, begr. ald. 24-3-1742, buitenechtelijke dr. van Godefridus Lemmes en Helena Kuttens]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Henricus Hendrix.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62 (108 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Guilielmus Slabbers, ged. Swalmen 16-11-1732 (get. Helena Cuetiens en Henricus Slabbers), mogelijk begr. ald. 13-2-1733.

Fijcken Verstegen ontving samen met haar halfbroer Jacob Gubbels op 26-1-1723 huis en hof op de Kroppestraat, waarvan Jacob zijn deel op 21-2-1747 overdroeg aan Geurt Slabbers.

 

6 april 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Schroets [en Sophia Meuter, beiden geh. vr 26-12-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

8 april 1731

BELFELD - Overleden: Bernardina Gerets [ged. Belfeld 30-3-1723], dochter van Joannes Gerets en Joanna Wolffers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

De eerdere aantekeningen van het jaar 1731 zijn niet chronologisch.

 

8 april 1731

BEESEL - Overleden: Wendelina Verboeckhorst, bijna 100 jaar oud ("prope centenaria"), weduwe van Gerardus van den Broeck [geh. Blerick 4-5-1667].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

9 april 1731

BEESEL - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Frederik Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geridt van den Broeck en Jan Gerits, schepenen van Besel, draagt Hendrik van Dael, schatheffer aldaar, handelend namens de weduwe en erfgenamen van Jan Brinckmans en namens de gemeente Besel (?), een obligatie d.d. 29 juli 1722 [zie aldaar] groot 300 pattacons gevestigd op de gemeente, over aan Albertus Meuters, medeborgemeester te Besel, handelend namens Elijsabeth Smeets, weduwe van Rutgerus van Tits, met toestemming van de gerfden. De gemeente kan volstaan met een rente van 1 pistool wanneer de rente wordt voldaan binnen een jaar na de vervaldatum van 22 januari.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 10vs-11.

 

9 april 1731

SWALMEN - Begraven: Agnes [Agnes Fassen, Faesen, verm. ged. Swalmen 16-3-1674 als dr. van Antonius Willems alias Faessen en Godefrida Goerts], echtgenote van Henricus Gubbels [geh. Swalmen 2-10-1710; hij hertr. Swalmen 2-11-1731 met Anna Delissen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

11 april 1731

BAARLO - Gehuwd: Theodorus Benerts [Beenders, Benders, Berners, overl. Kessel 23-2-1759] en Christina Hermes [ged. Baarlo 3-1-1791, overl. Kessel 7-2-1773, dr. van Matthias Hermens en Joanna Spee]. Getuigen: Joannes Hermes en Margarita Benerts.

DTB-registers ST.-Petrus Baarlo; parochie St.-Urbanus te Belfeld.

Uit dit huwelijk:

-. MOGELIJK Jacobus Beenders, ongeh. overl. Belfeld 3-4-1775.

1. Mathias Berners, ged. Baarlo 31-1-1732 (get. Joannes Berners en Joanna in den Pratwinckel), verm. jong overl.

2. Maria Beenders, ged. Belfeld 30-6-1733 (get. Joannes Beenders vervangen door Maes Jacobs en Joanna Spee vervangen door Petronella Hermes; dr. van Theodorus x Christina Hermes), ongehuwd overl. Grubbenvorst 2-3-1805, oud 71 jaar.

3. Margaritta Beenders, ged. Belfeld 11-3-1735 (get. Thomas Heinen en Agnes Korstgens; dr. van Theodorus x Christina Hermes).

4. Girtrudis Beenders, ged. Belfeld 13-7-1736 (get. Petrus Koerstgens en Willemina Beenders; dr. van Theodorus x Christina Hermes), verm. overl. ald. 24-4-1775. Tr. verm. ... met Gerardus Janssen.

5. Joanna Benders, ged. Belfeld 26-10-1737 (get. Renerus van Weijs vervangen door Wilhelmus Josten en Petronella Hermes vervangen door Petronella Jansen; dr. van Theodorus x Christina Hermes), overl. Kessel 20-5-1808. Tr. Kessel 13-6-1759 met Godefridus Hendrix.

6. Petronella Beenders, ged. Belfeld 26-10-1740 (get. Wilhelmus Josten namens Joannes Hermes en Maria Jansen; dr. van Theodorus x Christina Hermes).

7. Matthaeus Beenders, ged. Belfeld 13-11-1743 (get. Wilhelmus Josten namens Joannes Hermans en Anna Basten namens Maria Tijssen; zn. van Theodorus x Christina Hermes), overl. Haelen 27-2-1805, oud 62 jaar. Tr. Kessel 6-5-1773 met Mechtildis Hendrickx.

 

11 april 1731

BEESEL - Overleden: Joannes Lamers, adolescente zoon van [wijlen] Joannes Lamers en Helena Heijnen [beiden geh. vr 8-5-1708].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

12 april 1731

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrix [overl. Beesel 18-5-1740, verm. zn. van Mathias Hendrix en Lucia Peters] en Margareta Lamers [overl. Beesel 21-10-1780; zij hertr. 1) Beesel 18-1-1742 met Henricus Peters, overl. ald. 8-10-1746; 2) Beesel 30-9-1747 met Hubertus Quijten, overl. ald. 6-7-1764]. Getuigen: Henricus Hendrix en Anna Gielkens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 184.

Vr dit huwelijk een buitenechtelijke zoon Arnoldus, ged. Beesel 9-6-1727 (get. Lambertus Lamers en Ida Quijten voor Tijsken Spe). Als vader wordt genoemd Wilhelmus Smeets.

Uit dit huwelijk:

1. Matthaeus Hendrix, ged. Beesel 11-1-1732 (get. Wilhelmus Lamers en Joanna Beurskens voor Catharina Hendrix), overl. Beesel 14-3-1763. Tr. Beesel 3-2-1759 met Elisabetha Naus.

2. Joanna Hendrix, ged. Beesel 1-1-1735 (get. Mathias Hendrix en Catharina Janssen), overl. Belfeld 12-4-1790. Tr. Beesel 24-11-1768 met Joannes Trijnes.

3. Henricus Hendrix, ged. Beesel 16-10-1736 (get. Albertus Meuter voor Wilhelmus Pecks en Anna Lamers), verm. jong overl.

4. Henricus Hendrix, ged. Beesel 24-10-1737 (get. Petrus Trines voor Godefridus Reuskens en Lucia Peters voor Joanna Bremmers), overl. ald. 18-10-1780. Tr. Beesel 3-2-1769 met Cornelia Kessels.

Margretha Lamers verkocht op 20-6-1740 akkerland aan de Cruysberg. Dochter Joanna en de voogden van de kinderen van Mateuijs en Hendrick verkochten op 21-1-1782 een huis te Bussereind (smabers-5/15).

 

12 april 1731

SWALMEN - Begraven: Sophia Houx, weduwe [mogelijk van Bartholomeus Dousent, geh. Swalmen 11-2-1703, begr. ald. 11-3-1718].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

Vergelijk ook begraven naamgenote Swalmen 14-5-1728.

 

13 april 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en Maria Raemaeckers, beiden geh. Swalmen 20-7-1717, of Ida Frederix, beiden geh. Swalmen 21-11-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

14 april 1731

BEESEL - Overleden: Henricus Janssen [alias Herings], echtgenoot van Willemina Wijnen [geh. Beesel 10-5-1719, overl. ald. 5-3-1745; zij hertr. Beesel 25-7-1731 met Petrus van den Bergh].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

14 april 1731

SWALMEN - Begraven: Oetgen [Oda, Oetien Arets], echtgenote van Joannes Coenen [geh. Swalmen 4-10-1725, begr. ald. 14-11-1743].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

17 april 1731

BELFELD - Gehuwd: Hermanus Dinghs [overl. Belfeld 22-12-1743] en Helena Wolffers [overl. Belfeld 1-11-1746]. Getuigen: Henricus Jansen en Catharina Dinghs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Dinghs, ged. Belfeld 17-1-1732 (get. Arnoldus Dirrix en Maria Wolffers; dr. van Hermanus x Helena Wolffers).

2. Margarita Dinghs, ged. Belfeld 11-11-1734 (get. Wilhelmus Jansen en Catharina Dinghs; dr. van Hermanus x Helena Wolffers).

3. Arnoldus Dinghs, ged. Belfeld 25-7-1739 (get. Joannes Broecks en Willemina Dinghs; zn. van Hermanus x Helena Wolfers).

4. Wendelina Dinghs, ged. Belfeld 6-1-1743 (get. Joannes Koerstgens en Petronella Wolfers; dr. van Hermanus x Helena Wolfers), mogelijk overl. ald. 14-9-1761.

 

17 april 1731

BELFELD - Gehuwd: Joannes Peters [overl. Belfeld 18-6-1731] en Petronella Trijnes [overl. Belfeld 31-7-1737; zij hertr. Belfeld 24-2-1732 met Thomas Heijnen]. Getuigen: Petrus Peters en Joanna Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Peters, ged. Belfeld 14-1-1732 (get. Leonardus Timmermans en Petronella Jansen; dr. van Joannes x Petronella Trijnes), mogelijk overl. ald. 11-7-1772.

 

18 april 1731

ROERMOND ‑ Overleden: Gertrudis Stams; overleden op de Hamstraat, begraven 20 d.a.v. bij de Franciscanen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

19 april 1731

ROERMOND - Gehuwd: Maes Nijssen [Masius] en Joanna Naus. Getuigen: Petrus Hendrix en Gertrudis Naus.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.

2. Dionisius Nijssen, geb. en ged. Maasniel 20-6-1741 (get. Joannes Bremmers en Gertrudis Raemaeckers).

 

21 april 1731

BELFELD - Overleden: Henricus Gerets [Petrus Henricus, ged. Belfeld 26-12-1727], zn. van Joannes Gerets en Joanna Wolffers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

22 april 1731

BEESEL - Overleden: Joannes R(euvers), echtgenoot van Berta Vosbeek [overl. Beesel 18-11-1775].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

22 april 1731

SWALMEN - Begraven: Leonardus Tessers [wedn. van Maria Heijnen, geh. Swalmen 23-1-1704; echtg. van Maria Ramaeckers, geh. Swalmen 29-8-1709].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

23 april 1731

SWALMEN - Begraven: Catharina [Pijpers], echtgenote van Ludovicus Custers [geh. Swalmen 8-2-1708; hij hertr. Swalmen april 1732 met Anna Soetsen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

25 april 1731

BELFELD - Overleden: Sibertus Gerets [alias Janssen, ged. Belfeld 21-1-1719], zn. van Joannes Gerets en Helena Gerets.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

25 april 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Hawinckels.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

26 april 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus van Vlodrop [en Frederica Schreurs, beiden geh. Roermond 9-8-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

26 april 1731

ASSELT - Gehuwd: Maes Beeck [Thomas of Damasus Beeck, ged. Swalmen 25-1-1707, begr. ald. 13-1-1741, zn. van Petrus Beeck en wijlen Catharina Janissen] en Sibilla Evers [ged. Asselt 14-7-1707, begr. ald. 20-2-1766, dr. van Joannes Evers en Petronella Silkens, beiden overl.]. Getuigen: Joannes Denier en Cornelius Be[eck].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

Uit dit huwelijk:

1. Guilhelmus Beeck, ged. Asselt 2-12-1731 (get. Petrus Beeck en Christina Beeck), overl. ald. 6-3-1791. Tr. 1) Swalmen 19-8-1756 met Wendelina Verheggen, overl. 7-10-1779; 2) Swalmen 27-1-1780 met Joanna Janssen.

2. Petronella Beeck, ged. Asselt 25-3-1734 (get. Mathijs Evers en Anna Smeets vervangen door Agnes van de Beeck).

3. Catharina Beeck, ged. Asselt 8-2-1738 (get. Joannes Heijnen en Margareta Versteegen), overl. ald. 2-5-1785. Tr. Swalmen 21-1-1773 met Henricus Spee.

Voor begraven kinderen zie o.a. Asselt 3-12-1741.

Zoon Willem Beeck woonde in 1774 aan het Eind te Asselt (smabers-6/84).

 

27 april 1731

BELFELD - Overleden: Caecilia Jansen [ged. Tegelen 16-9-1698, dr. van Goert Janssen en Hilliken Peeters], echtgenote van Renerus Allarts [geh. Tegelen 2-5-1726, begr. Belfeld 12-5-1761; hij hertr. Belfeld 1-10-1731 met Helena Gerets].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

7 mei 1731

ASSELT - Begraven: Maria Thyssen [verm. echtg. van Petrus Henricx, geh. Asselt 1-5-1680].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

9 mei 1731

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gerardt Emets en Jan Heijnen, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, dragen Janis Janissen en Gertruijdt Hawinckel, echtelieden; Idtgen, Cathrijn en Caspar van Ooll; Hendrick Slabbers als gerechtelijk voogd naast Janis Janissen voornoemd als voogden van de minderjarige kinderen van Peter Beeck en Trincken Janissen, alsmede als gerechtelijke voogden van Idtgen, Cathrin en Caspar van Ooll voornoemd, 1 morgen land in het Wijlervelt gelegen tussen Trincken Pecx en de weg, met de korte zijden grenzend aan de heer Fabritius en de heer Bernardts, voor een bedrag van 33 pattacons over aan Wilhelmus Segers, borger en koopman binnen de stad Ruremonde, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 56-57.

 

17 mei 1731

ASSELT - Begraven: Petrus Peecks [verm. .. van Christina Putingh, geh. ... vr 22-5-1705].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 115.

 

19 mei 1731

SWALMEN - Begraven: Petrus Gubbels [ged. Swalmen 16-11-1671, zn. van Joannes Gubbels en Margaretha Loeren; wedn. van Eva Rosen, geh. Swalmen 26-4-1708, begr. ald. 16-10-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

Heel misschien is hij wedn. van Henrica van den Winckelmeulen, geh. Swalmen 5-11-1656, begr. Swalmen 29-2-1684.

 

22 mei 1731

BELFELD - Overleden: Wilhelmus Gerets [ged. Belfeld 13-6-1725], zoon van Joannes Gerets en Joanna Wolffers [beiden geh. Belfeld 21-8-1715].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

22 mei 1731

ROERMOND - Gehuwd: weledele Gerardus Jacobus van Lom, schepen te Roermond, en weledele Antonia de Camiller. Getuigen: niet vermeld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

26 mei 1731

SWALMEN - Begraven: Margaretha Daemen [doorgehaald F.l..b..g], echtgenote van Franciscus Meuter [geh. Swalmen 26-6-1725, begr. ald. 7-5-1739; hij hertr. Swalmen 21-8-1732 met Elisabetha Heijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

5 juni 1731

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Peter Simons, borger van de stad Ruremonde, krachtens toestemming van het Hoofdgerecht d.d. 4 juni 1731 verleend op diens rekest, morgen land aan het Luijrken gelegen tussen de advokaat Lin en Joost Slabbers, voor een bedrag van 5 pattacons 4 schelling over aan de echtelieden Hendrick Heuts en Neesken Wiltschuts, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

- Met afschrift van permissie van het Hoofdgerecht te Ruremonde d.d. 4 juni 1731, onder voorwaarde van naleving van de voorwaarden nader vermeld in de akte van toestemming.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 58.

 

7 juni 1731

BELFELD - Overleden: Theodora Seijben [ged. Belfeld 20-6-1668, dr. van Sijbertus Seijben alias Peen en Gebilia Wilms; wed. van Petrus Meewens, geh. Belfeld 25-10-1695, begr. ald. 4-8-1709], echtgenote van Maes Jacobs [geh. Belfeld 13-2-1715; hij hertr. Belfeld 10-10-1731 met Margarita Benerts].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

10 juni 1731

SWALMEN - Drieling geboren bij echtpaar Joannes Georgius Keijsers en Maria Salome Janssens [beiden geh. Swalmen 26-7-1718].

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34vs.

 

11 juni 1731

SWALMEN - Begraven: [Albertus Keijsers, Adolphus Keijsers en Joannes Keijsers, ged. Swalmen 10-6-1731, drieling] drie kinderen van Georgius Keijsers [en Maria Salome Janssene, beiden geh. Swalmen 26-7-1718].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

15 juni 1731

SWALMEN - Begraven: Joanna Huets [verm. ged. Swalmen 16-4-1709 als dr. van Ludovicus Heuts en Cornelia Willems OF ged. Swalmen 19-11-1714 als dr. van Henricus Heuts en Agnes Wildschuts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

18 juni 1731

BELFELD - Overleden: Joannes Peters [uit Tegelen], echtgenoot van Petronella Trijnes [geh. Belfeld 17-4-1731, begr. ald. 31-7-1737; zij hertr. Belfeld 24-2-1732 met Thomas Heijnen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

19 juni 1731

TEGELEN - Overleden ('Obijt in Belfelt'): Johannes Peters 'hujus coitatis orionundus'.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 87.

 

24 juni 1731

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Schoonhoven [Schoenhoven, Schonhoven, Schoonhoeven, ged. Swalmen 1-2-1709, begr. ald. 16-3-1764, zn. van wijlen Joannes Schoonhoven en Catharina Ceuven] en Sophia Meuter [Meuters, ged. Swalmen 25-3-1710, overl. n 1775, dr. van Joannes Meuter en Cornelia Cuijpers]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Caspar Bollen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62 (108 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Schoonhoven, ged. Swalmen 14-2-1732 (get. Joannes Meuter en Catharina Cueven), verm. begr. ald. 31-2-1732.

2. Joannes Schoonhoeven, ged. Swalmen 18-12-1733 (get. Albertus Meuters en Maria Schoonhoeven), verm. begr. ald 29-11-1757.

3. Arnoldus Schoonhoven, ged. Swalmen 11-2-1736 (get. Sibertus Cueven en Maria Meuter), verm. begr. ald. 13-3-1736.

4. Maria Schoenhoven, ged. Swalmen 22-2-1737 (get. Stephanus Roosen en Johanna Schoenhoven).

5. Joanna Schoonhoven, ged. Swalmen 31-1-1740 (get. Joannes Willems en Ida Quijten).

6. Gerardus Schoenhoven, ged. Swalmen 11-4-1742 ('sacra baptismatis unda ablutus est'; get. Hubertus Wiltschuts en Gertrudis Schoenhoven).

7. Franciscus Schoonhoven, ged. Swalmen 11-8-1743 (get. Joannes Schrijnewerckers en Elisabetha Heijnen). Tr. Swalmen 19-4-1769 met Wilhelmina Bollen.

8. Cornelia Schoonhoven, ged. Swalmen 3-7-1745 (get. Henricus Schrijnewerckers en Cornelia Schoonhoven), verm. jong overl.

9. Cornelia Schoonhoven, ged. Swalmen 2-8-1746 (get. Godefridus Crijnen en Joanna Cueven vervangen door Gertrudis Meuter).

10. Petronella Schonhoven, ged. Swalmen 19-8-1751 (get. Joannes Willems en Maria Cueven), verm. jong overl.

Voor begraven van 8 kinderen zie Swalmen 31-3-1732, 13-3-1736, 28-9-1742, 11-7-1745, 14-10-1746, 30-6-1753, 10-6-1755, 27-8-1757.

Voor overlast in de herberg van Schoonhoven door Franse soldaten zie 2-7-1760.

 

26 juni 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Mertens [en Petronella Heijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

27 juni 1731

ASSELT - Gehuwd: Petrus Peters [pachter, overl. Swalmen 2-6-1777, MOGELIJK zn. van Franciscus Peters] en Catharina Beeck [ged. Swalmen 28-2-1703, overl. ald. 9-9-1782, dr. van Petrus Beeck en wijlen Catharina Janissen]. Getuigen: Cornelius van Keeken en Henricus Coenen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 143.

Uit dit huwelijk:

1. verm. Maria Frencken, ged. Swalmen 11-8-1732 (get. Henricus Frencken en Anna Smeedts; dr. van Petrus Frencken x Catharina Beeck), woont verm. 27-10-1787 te Maasniel.

2. Wilhelmus Peters, ged. Swalmen 30-12-1733 (get. Petrus Beeck vervangen door Godefridus Crijnen, koster, en Maria Peters; zn. van Petrus x Catharina Beeck). Tr. Swalmen 1-3-1772 met Catharina Coonen

3. Franciscus Peters, ged. Swalmen 17-10-1735 (get. Petrus Beeck en Mechteldis Beeck; zn. van Petrus x Catharina Beeck). Tr. Swalmen 17-5-1767 met Judith Aelers.

4. Gerardus Peters, ged. Swalmen 31-3-1738 (get. Petrus Ingels en Gertrudis Frencken vervangen door Bertha Guerts).

5. Catharina Peters, ged. Swalmen 20-7-1740 (get. Hermannus Peters en Anna Lutters). Tr. verm. Swalmen 18-4-1771 met Joannes Beeck.

6. Henricus Peters, ged. Swalmen 8-1-1743 (get. Henricus Beeck en Helena Beeck), verm. jong overl.

7. Sibilla Peters, ged. Swalmen 6-1-1745 (get. Henricus Jansen en Helena Dousens).

8. Henricus Peters, ged. Swalmen 10-3-1747 (get. Martinus Houx en Joanna Peters), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn broer Mattis op de Boukoul (Jaarboek 16 blz. 80).

9. Matthias Peters, ged. Swalmen 6-7-1750 (get. Matthias Hermans en Catharina Janssens). Tr. Swalmen 27-4-1780 met Petronella Beeck.

 

1 juli 1731

BELFELD - Gehuwd: Thomas Heijnen [ged. Belfeld 16-11-1695, begr. ald. 6-5-1749, zn. van Gerardus Heinen en Agnes Meijnaerts, wedn. van 1) Wilhelmina Oliemeulen, 2) Catharina Dinghs, 3) Leonarda Heggers; hij hertr. 24-2-1732 met Petronella Trijnes] en Aldegondis Tulmans [overl. Belfeld 16-11-1731]. Getuigen: Gerardus Heijnen en Faes Tilmans.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

 

2 juli 1731

Z.P. - Volmacht.

Henricus Crebber en A.E. Coppeineur machtigen toonder tot de overdracht van een obligatie groot 100 gulden Roermonds ten laste van Geurt Geerlins en diens vrouw, aan de weduwe Cathrina Croonen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 59. Voor overdracht zie 3-7-1731.

 

3 juli 1731

SWALMEN - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Geret Emets, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Jurgen Keijser, als gevolmachtigde van de licentiaat Hendrick Crebber en A.E. Coppeneur, echtelieden, d.d. 2 juli 1731 [zie aldaar], een obligatie [d.d. 11-7-1719, zie aldaar] groot 100 gulden Roermonds ten laste van Geurt Geerlinghs en diens vrouw ('dewelcke present in judicio sulcx heeft bekent, alhoewel d'originele gerichtelijcke obligatie were vermist'), over aan Catharina Lindemans, weduwe van Jan Croonen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 59.

 

3 juli 1731

SWALMEN - Voogdgeding: o.a. overlast door schapen en paarden, illegale loopbrug.

"Het vooghtgedinge ofte wroege des jaers 1588 voorgelesen sijnde, ende door den heere scholtis gevraeght sijnde ofte de naebueren eenige claechten hadden te doen ofte becrooningen voor te brengen,

1. Welcken volgens heeft den geswooren Hermen Raemaeckers geclaeght dat de schepers drijvende op de voetpaeden ende enge wegen wie mede weydende hunne schaepen op anderemans erven. de nabueren daerdoor grootelijcx worden beschaedight, versoeckende voorsieninge.

2. Den geswooren Gerardt Janssen heeft geclaeght dat veheweyden tot Asselt niet behoirlijck en sijn gelouckt, soo dat de beesten loopende van d'eene weyde in d'andere, d'inwoonderen daerdoor grooten schaede commen te lijden, versoeckende insgelijcx daerinne voorsien te worden.

3. Matthijs Everts heeft becroont dat se mitte peerden commen te rijden over den Kerckenpatt, waerdoor hij schaede is lijdende, versoeckende daerinne voorsien te worden.

4. Joannes Bongaerts heeft geclaeght dat sommige nabueren een fonderen hebben gelacht onder aen den Leucker, waerdoor hij prejuditie is lijdende, versoeckende daerinne voorsieninge.

5. Seger Verheggen heeft claechtelijck te kennen gegeven dat hij beneffens andere nabueren niet en connen vaeren op hunne landerijen gelegen op't Hoester, versoeckende daerinne voorsien te worden.

T'gericht decreterende op d'eerste claechte inhereert d'ordonnantie dyenaengaende op de voorige vooghtgedingen gegeven, belast nochmaels aen allen deghene die schaepen sijn hebbende, deselven niet te drijven ofte te laeten drijven over de voetpaeden ende enghe wegen, wiemede hunne schaepen niet te weyden op eene andermans erven ofte goederen, tenzije mit consent ende permissie van de eygenaers, op pene van eenen goldtgulden bij ieder contraventie te verbeuren, boven den schaede aen d'eygenaers te vergoeden, belastende den veltbode ten effecte van dyen daerop exactelijck te invigeleren, op pene van privatie van zijn officie.

T'gericht decreterende op de tweede clachte belast d'inwoonderen van Asselt hunne respectieve veheweyden behoorlijck te loucken binnen dry daegen op pene dat den heere scholtis sulcx op dobbe[le] lasten van parthijen sal laeten doen naer overstrijck van den voorss. tijdt van dry daegen.

T'gericht decreterende op de derde claechte belast aen allen ende een jegelijck mit hunne peerden niet te rijden over den Kerckenpatt op pene van eenen halven goltgulden bij ieder contraventeur te verbeuren.

T'gericht decreterende op de vierde clachte belast het fonderen daerbij vermelt promptelijck af te brecken op pene dat door den gerichte daerinne naerder sal worden voorsien.

T'gericht decreterende op den vijffden ende leste claechte, verclaert dat den gerichte mitten eerste eene visitatie sal doen nopende den wegh daerbij vermelt.

Aldus gedecreteert op den voorss. vooghtgedinge tot Swalmen op dato als boven.

Ter ordonnantie van den gerichte,

[w.g.] Theod. Timmermans"

RHLC Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

4 juli 1731

BEESEL - Gehuwd: Petrus Willems [overl. Beesel 22-7-1771; wedn. van Maria Willems, overl. Beesel 12-11-1730] en Joanna Wijnen [overl. Beesel 18-4-1739; zij hertr. Beesel 13-2-1732 met Joannes Sijben]. Getuigen: Bartholomaeus Wijnen en Masius Jacobs.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 185.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

5 juli 1731

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Lutters [Luttels, begr. Swalmen 19-12-1768; hij hertr. verm. Swalmen 13-9-1763 met Joanna Albers] en Margaretha Leenders [Leenaerts, Leeners, Leenes, Lenaerts, ged. Swalmen 7-4-1709, begr. ald. 4-6-1758, dr. van Petrus Lenersen en Eva Rosen, beiden overl.]. Getuigen: eerwaarde heer Wilhelmus Ditiens en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62 (108 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Lutters, ged. Swalmen 2-12-1732 (get. Henricus Luttels voor Henricus Luttels senior en Elisabetha Leenaerts). Tr. Swalmen 10-5-1770 met Agnes Janssens.

2. Godefridus Lutters, ged. Swalmen 25-1-1735 (get. Gerardus Lutters vervangen door Godefridus Crijnen en Margaretha Meurs).

3. Eva Lutters, ged. Swalmen 6-11-1736 (get. Petrus Bongaerts vervangen door Godefridus Crijns en Agnes Slousen vervangen door Gertrudis Gubbels). Tr. Swalmen 10-9-1763 met Henricus Hawinckel; verm. 2) Swalmen 22-4-1787 met Arnoldus Beurskens.

4. Joannes Luttels, ged. Swalmen 24-10-1738 (get. Joannes Janssen en Catharina Lutters).

...

5. Gerardus Lutters, ged. Swalmen 14-8-1743 (get. Maes Janissen en Catharina aen den Boem), mogelijk overl. ald. 9-4-1781.

6. Agnes Lutters, ged. Swalmen 16-3-1746 (get. Matthias Pijpers vervangen door Godefridus Crijnen en Margaretha Hendricks). Tr. Swalmen 8-11-1770 met Petrus Custers.

7. Henricus Lutters, ged. Swalmen 9-7-1749 (get. Joannes Lutters en Anna Kermans; zn. van Joannes x Margarita Gubbels; datum slechts leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk 19).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 4-1-742, 19-4-1751. Jan Luttels ruilde op 15-2-1734 land te Swalmen. Jan Luttels en Grietien Leenes kochten op 17-7-1755 landerijen onder Swalmen.

 

5 juli 1731

SWALMEN - Gehuwd: Judocus Coenen [ok: Josephus, veldschut en bode van Maasniel 1739-1769, begr. Maasniel 9-11769; mogelijk zn. van Jan Coenen alias Bousheyke en Catharina Hansen; hij hertr. Maasniel 15-8-1742 met Amelia Theunissen] en Gertrudis Peters [begr. Maasniel 1-7-1742]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Henricus ...

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62 (108 RAL); achternaam tweede getuige onleesbaar op fotokopie.

Uit dit huwelijk:

...

1. Maria Coenen, ged. Swalmen 8-3-1737 (get. Rutgerus Hanssen en Maria Houx), begr. ..-4-1771. Tr. Maasniel 1-11-1766 met Petrus Conrardus Huskens.

2. Adam Alexander Coenen, ged. Maasniel 8-6-1739 (get. Adamus Alexander de Schillaerdt en Agnes Stams), verm. jong overl.

Voor dit gezin zie ook J. Ruiten, blz. 105.

 

9 juli 1731

BEESEL - Borgstelling.

Ten overstaan van de licentiaat en landscholtis Cox alsmede schepenen van Besel [namen niet vermeld], verklaren Jacob Nijssen, Peter Janssen en Meuwis van Obroeck, in voldoening van het decreet van 21 juni 1731, uitgesproken in hun proces tegen de pastoor van Besel gevoerd voor het bisdom Ruremonde, dat zij als borg hebben gesteld:

- 6 morgen akkerland in diverse percelen in het Rijckelse veldt gelegen met de korte zijden grenzend aan de Maes en aan de Kerckwegh;

- een bemd groot 1 morgen in de Rijkelse Bembden gelegen tussen de erfgenamen Claessens en land van eerstgenoemde comparant;

- een bemd aldaar groot 3 vierdel plaats naast de kosterij gelegen,

alles door schepenen geschat op een waarde van ten minste 100 pattacons.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 11-11vs; zie idem 10-7-1731 voor achteraf gegeven toestemming.

 

9 juli 1731

BEESEL ‑ Overdracht huis Ouddorp.

Ten overstaan van Cox, landscholtis van het ambt Montfort, en Linnert Janssen en Geridt van den Broeck, schepenen van Besel en Belfelt, dragen de erfgenamen van wijlen schepen Peter Quijten, te weten

- Joannes Quijten, kapelaan te Besel;

- Albert Meuters, borgemeester, en zijn vrouw Ida Quijten;

- Houb Quijten en zijn vrouw Bertje Nijssen;

- Geurt Slousen en Anna Quijten;

- en Lijsbeth Beurskens, weduwe van Peter Quijten voornoemd;

het eigendomsrecht en vruchtgebruik van hun ouderlijk huis, schuur, brouwhuis en schaapstal, inclusief meubels en landerijen, inclusief de daarop staande lasten, voor 10 pattacons per partij (dus 50 pattacons in totaal) over aan schepen Joannes Cruijsbergh en zijn vrouw Merrie Quijten. De aankoper heeft de landerijen reeds in gebruik.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 11vs-12vs.

 

10 juli 1731

BEESEL - Toestemming tot borgstelling.

Lijsbet Gerets, echtgenote van Jacob Nijssen; Agatha Coulen (?), echtgenote van Meuwis van Obroeck; en Catharina Meerts, echtgenote van Peter Janssens verklaren dat zij alsnog toestemming geven voor de borgstelling door hun respektievelijke echtgenoten, gisteren gedaan voor het gerecht te Besel ten behoeve van het proces dat wordt gevoerd voor de geestelijke rechtbank te Ruremonde.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 11vs.

 

15 juli 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Leonardus Jansen [en mogelijk Maria Claessen, beiden geh. Asselt 29-8-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

22 juli 1731

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Beckers [ged. Tegelen 18-4-1704, verm. overl. Beesel 5-9-1757, zn. van Simon Beckers en Gertrudis Cremers] en Christina Lenarts [Stegenunda Lenardts, Linders alias Janssen, ged. Belfeld 18-3-1704, dr. van Leonardus Jaenssen en Sophia Kurstgens; zij hertr. verm. Beesel 30-11-1758 met Albertus Albers]. Getuigen: Petrus Beckers en Anna Heijnen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk:

1. Simonus Beckers, ged. Belfeld 12-8-1732 (get. Henricus Speitz en Catharina Peters; zn. van Gerardus x Christina Lenarts).

2. Leonardus Beckers, ged. Belfeld 8-1-1734 (get. Petrus Beckers en Gibilia Heinen; zn. van Gerardus x Christina Lenardts), overl. Beesel 21-7-1810 (volgens opgave 80 jaar oud). Tr. 1) Beesel 22-5-1757 met Theodora Tegelbeckers, overl. ald. juni 1769; 2) Beesel 23-7-1769 met Barbara Slabbers, overl. ald. juli 1771; 3) Beesel 24-9-1771 met Elisabetha Janssen.

3. Girtrudis Beckers, ged. Belfeld 10-9-1735 (get. Laurentius Kemkes en Anna Heinen; dr. van Gerardus x Christina Lenardts).

Gerit Beckers en Christhien Janssen verkochten op 31-1-1740 hun huis op de Bolenberg aan hun zwager resp. halfbroer Hendrick Heijnen.

 

22 juli 1731

BEESEL - Overleden: Petrus Willems, echtgenoot van Joanna Wijnen [geh. Beesel 4-7-1731, overl. ald. 18-4-1739; zij hertr. Beesel 13-2-1732 met Joannes Sijben].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

24 juli 1731

BELFELD - Overleden: Jacobus Nijssen [Nisen, ged. Belfeld 13-3-1670, zn. van Petrus Nisen x Catharina NN], weduwnaar van Maria Trijnes [geh. Belfeld 28-2-1702, begr. ald. 3-6-1720].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

25 juli 1731

BEESEL - Gehuwd: Petrus van den Bergh [jeneverstoker, overl. Beesel 28-1-1750; wedn. van Catharina Janssen, overl. Beesel 7-3-1731] en Willemina Wijnen [overl. Beesel 5-3-1745; wed. van Henricus Janssen alias Herings, geh. Beesel 10-5-1719, overl. ald. 14-4-1731]. Getuigen: Godefridus Reuvers en Godefridus Engelen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 185.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Peter van den Bergh werd op 3-12-1731 volledig eigenaar van een huis in de Heringscamp te Offenbeek. Hendrick van den Bergh, zoon uit Petrus' eerste huwelijk, verkocht dit huis op 5-12-1764 aan Hendrick Neeten en Catharina Stevens.

 

26 juli 1731

SWALMEN - Begraven: Henricus Wijnen [NIET echtg. van Angelina Michels, geh. ... vr 30-4-1729, begr. Swalmen 8-1-1736].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

28 juli 1731

ROERMOND - Gehuwd: Antonius Croonen en Anna Janssens. Getuigen: Joannes Vestre en Gertrudis Jacobs.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vr 21 augustus 1731

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Chanoine en Anna Maria Theresia Pontz [Ponts].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Jacoba Schanoine, ged. Roermond 21-8-1731 (get. Joannes Jacobus Parrangh, raadsheer te Thorn, en Anna Maria Gruvers vervangen door Christina Ponts geboren Gruvers).

2. Joannes Bernardus Schanon, ged. Roermond 8-8-1733 (get. Joannes Bernardus Pontz vervangen door Corton en Catarina Spee). Tr. vr 1758 met Catharina Frederica de Maes.

3. Cassianus Valentinus Chanoine, ged. Roermond 1-11-1735 (get. eerwaarde Salentinus Ponts vervangen door Gerardus Antonius Reipkens en Anna Gertrudis Chanoine).

4. Anna Maria Christina Philippina Schanoine, ged. Roermond 1-5-1737 (get. Casparus Otto Clos en Anna Maria Christina Philippina Pons geboren Greuser).

De weduwe Chanoine is op 16-2-1752 doopgetuige bij een kind van het echtpaar Slabbers-Bloemaerts (zie 30-11-1747), daarmee de vermoedelijke pachters van de Houterhof. Zoon Bernard wordt in 1780 benoemd tot scholtis van Swalmen en Asselt.

 

21 augustus 1731

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Meuter [Franciscus Arnoldus, ged. Swalmen 24-5-1704, schoolmeester en organist, begr. Swalmen 7-5-1739, zn. van Arnoldus Meuters en Elisabetha Buijs, beiden overl.; wedn. van Margaretha Daemen, geh. Swalmen 26-6-1725, begr. ald. 26-5-1731] en Elisabetha Heijnen [begr. Swalmen 14-9-1757; zij hertr. Swalmen 23-7-1748 met Joachim op den Camp]. Getuigen: Henricus Heijnen en Joannes Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62 (108 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Meuter, ged. Swalmen 21-4-1732 (get. Henricus Heijnen en Margaretha Gerits vervangen door Sophia Meuter), overl. ald. 22-12-1800 (als Guillaume Franois), overl. ald. 22-12-1800. Tr. Swalmen 20-9-1759 met Hendrina Thopoel.

2. Franciscus Arnoldus Meuter, ged. Swalmen 14-7-1733 (get. Balthasar Wijhers, zoon van Jacobus Wijhers, en Joannes Meuter, Christina Heuskens en Heijlken Sijberts).

3. Arnoldus Meuter, ged. Swalmen 7-4-1735 (get. eerwaarde heer Lambertus Beeck, pastoor in Borren, vervangen door Paulus Gerits, en Ida Quijten vervangen door Elisabetha Meuter).

4. Margaritha Meuter, ged. Swalmen 10-2-1737 (get. Willem Heijnen en Johanna Pilgrims).

5. Agnes Meuter, ged. Swalmen 1-9-1738 (get. Henricus Heijnen vervangen door Godefridus Crijnen en Gertrudis Meuter).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 17-6-1737, 26-4-1739, 22-5-1739. Zoon Willem Meuter was in 1760 schoolmeester en waard van herberg het Witte Peert.

 

24 augustus 1731

SWALMEN - Begraven: [Maria Roosen, ged. Swalmen 18-8-1731] kind van Stephanus Roosen [en Maria Meuter, beiden geh. Swalmen 25-7-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

24 augustus 1731

ROERMOND - heer Henricus Segers, schepen te Roermond, en juffrouw Maria Catharina van der Rennen. Getuigen: ouders van beide zijden (utriusque parentibus) en heer Wilhelmus Segers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

29 augustus 1731

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Henricus Smeedts [Smeets; hij hertr. Swalmen 7-9-1749 met Hendrina Houx] en Joanna Custers [ged. Swalmen 11-9-1708, begr. ald. 31-12-1748, dr. van Ludovicus Custers en wijlen Catharina Pijpers]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Franciscus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62vs (109 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Smeets, ged. Swalmen 15-5-1732 (get. Jacob Smeets en Anna Soijtsen; dr. van Franciscus Henricus x Johanna Custers). Tr. ... vr 18-10-1780 met Joannes Dorpmans.

2. Franciscus Smeedts, ged. Swalmen 23-3-1734 (get. Ludovicus Custers en Mechtildis Smeedts).

3. Joannes Henricus Smeedts, ged. Swalmen 11-9-1735 (get. Lambertus Custers en Petronella Mooren), overl. Beesel 13-11-1795. Tr. Beesel 9-4-1761 met Johanna Snijders.

4. Wilhelmus Smeedts, ged. Swalmen 1-10-1737 (get. Conrardus Smeedts en Mechtildis Custers).

5. Gosuinus Smeedts, ged. Swalmen 13-1-1740 (get. Wilhelmus Gerits en Anna Pijpers).

6. Arnoldus Smeedts, ged. Swalmen 6-2-1743 (get. Joannes Custers en Joanna Getseler).

7. Petrus Wolterus Smeedts, ged. Swalmen 9-1-1746 (get. Petrus Everts vervangen door Godefridus Crijnen en Caecilia Stappers).

8. Ludovicus Smeedts, ged. Swalmen 18-4-1748 (get. Martinus Geerlinx en Catharina op den Camp).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 27-3-1734 en 26-9-1748. Frans Hendrik Smeets was in 1774 eigenaar van een huis aan de Veldpoort (smabers-11/309). De erfgenamen van Frans Hendrick Smeets verkochten op 18-10-1780 een huis op de Nopperboomgaard.

 

5 september 1731

VENLO - Gehuwd: Antonius Misdom [kleermaker en tapper, overl. Beesel 6-2-1755] en Maria Barber Schrder [Maria Barbara Schreter, Schrieders,Schrijder, Scrueder, ged. Stevensweert 24-1-1713, herbergierster, overl. Beesel 22-1-1787, oud 73 jaar, dr. van Joannes Georgius Schrijder en Catharina Coolstronck; zij hertr. Beesel 13-11-1755 met Gerardus Reijnders].

Huwelijk volgens Gendalim5: Venlo 5-9-1731; kinderen: DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Georgius Misdom, ged. Venlo 13-4-1732 (get. Joannes Gregorius Schreter en Mechtildis Soerkens).

2. Anna Maria Misdom, ged. Beesel 23-5-1744 (get. Albertus Meuter voor Joannes Simens en Maria Ellis namens Maria Hasevoet), overl. ald. 12-9-1815. Tr. Beesel 13-1-1773 met Jacobus Simons.

3. Maria Catharina Misdom, ged. Beesel 29-4-1747 (get. Arnoldus Meuter en Ida Quijten voor Catharina Koolstronckinne), overl. vr 14-8-1777.

4. Antonius Misdom, ged. Beesel 14-11-1749 (get. weledele heer Godefridus [de] Haen en weledele vrouwe Elizabetha Zam [Sammin of Van Sam], vrouwe van Nieuwenbroeck. Tr. Beesel 18-7-1771 met Gertrudis Curvers en verhuist daarna naar Buggenum.

...

5. Joannes Arnoldus Misdom, ged. Beesel 18-10-1755 (get. Albertus Muter en Maria Quijten; geb. n overlijden van vader Antonius), overl. ald. 26-4-1809. Tr. Beesel 22-2-1778 met Anna Maria Dorssers.

Antonius Misdom uit Gent monsterde vermoedelijk op 23-4-1722 als adelborst aan bij de VOC op het schip genaamd de Herstelde Leeuw en liep op 14-4-1725 weg bij Kaap de Goede Hoop. Bron: Nationaal Archief, scheepssoldijboeken kamer Zeeland, VOC opvarenden.

Anthoin Misdom en Maria Barbara Schreuders kochten op 4-8-1745 een huis aan de beek te Beesel (smabers-6/15), dat volgens akte van 21-3-1746 kort daarna werd ver- of herbouwd. Antoin Misdom wordt op 24-10-1752 genoemd als knecht bij Hendrik Trines en Mechtildis Sanders. Zij woonden in 1781 aan de Plaets (locatie Tummer, smabers-6/15).

 

5 september 1731

SWALMEN - Begraven: [Anna Catharina Willems, ged. Swalmen 27-7-1730] kind van Joannes Willems [en Maria Slabbers, beiden geh. Swalmen 6-10-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

10 september 1731

BEESEL - Akkoord over een aanwas aan de monding van de Swalm, kunstmatig veroorzaakt door een bat eigendom van rentmeester Balthasar Wijhers.

"Op heden den 10 september 1731 hebben de heeren drossardts des ampts Montfort, ende Bosman de Nieuwenbroeck, als gecommitteerde der gerfdens, voorts semptelijcke schepenen ende geswoorens des kerspels Besel, gevisiteert het badt, ende den aenwasch aen den mont van den Swalm in de Maese aldaer geleydt door den heere rentmeester Wijhers, daerbij mede present, soo ist dat de heeren, schepenen ende regeerders voorseyt, het aengeleyt badt, als causerende eenen aenwasch in de Maese, het selve hebben voor goedt gekeurt, als met den tijdt profytabel voor dese gemeente, gelijck sij convenieren cracht deses, ende voor soo veel in hun is permitteren, dat gemelten heere Wijhers met de voorss. badt en aenwasch soo in de Swalmen als Maese sal continueren, met dese conditie nochtans, dat allen eventueelen aenwasch aen gemelten heere Wijhers in eygendomb sonder molestatie desersijdts sal verblijven, voorbehalden alleenlijck dat hij heere Wijhers de ordinaire schattingen daervan sal betaelen, soo haest 't graesch daerop wasschende sal connen gesneeden, beweydt, ofte het witsholt vercocht worden, sullende den heere rendtmeester meergemelt inwendigh een jaer eene acte procureren van die van de heerlickheydt Swalmen, opdat wegens den cours ende loop der voorss. Swalme noyth ofte oyth eenigh dispuyt tusschen dese twee voorseyde gemeentens soude connen commen te ontstaen, aldus geresolveert ende gepermitteert als hyer vooren jure cujuscumque salvo, binnen Besel dato ut supra, ende sijn hiervan twee gelijck luydende gemaeckt ende bij partijen respective onderteeckent, waeren onderteekent J. van der Heijden, A.J. Bosman de Nieuwenbroeck, B. Wijhers, Lennaert Jansen, Gerardt van den Broeck, Hendr. Ketelaers, Joannes Cruijsbergh, Jan Gerars, Geraerdts Gerets, Albert Meuter.

Concordatiam cum suo originali attestor

Theod. Timmermans, secretaris."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 370; eenvoudig afschrift op papier.

 

23 september 1731

KESSEL - Begraven: Joannes Quiten.

Klapper DTB-registers Kessel.

 

30 september 1731

ROERMOND - Gehuwd: Leonardus Thessers [Linnaert, ged. Swalmen 21-12-1706, schepen, begr. ald. 22-2-1752, zn. van wijlen Leonardus Tessers en Maria Heijnen; hij hertr. Swalmen 1-8-1746 met Catharina Bongaerts] uit Swalmen en Elisabetha Soers [Sours, overl. bij bevalling, begr. Swalmen 8-5-1745] uit Roermond. Getuigen: Arnoldus Smets en Isabella Glaesmaeckers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Tessers, ged. Swalmen 5-8-1732 (get. Arnoldus Sours vervangen door Arnoldus Smeets en Maria Heijnen). Tr. verm. 1) voor 1767 met Bernardus Guijen; 2) met Petrus Willems.

2. Petrus Henricus Tessers, ged. Swalmen 25-10-1733 (get. Henricus Schutgens en Petrus Laden vervangen door Godefridus Crijnen en Elisabetha Meuter). Tr. MOGELIJK Swalmen 10-11-1757 met Elisabetha Everts.

3. Joannes Tessers, ged. Swalmen 24-5-1735 (get. Arnoldus Smeedts vervangen door Joannes Mertens en Eva Sours).

4. Sophia Tessers, ged. Swalmen 8-2-1737 (get. Petrus op den Camp en Petronella Heijnen namens Ida Sours). Tr. Swalmen 17-5-1764 met Henricus Naus.

5. Leonardus Tessers, ged. Swalmen 5-6-1738 (get. Robert Pijpers en Margareta Tessers).

6. Cornelia Tessers, ged. Swalmen 8-4-1740 (get. Theodorus Sours vervangen door Godefridus Crijnen en Catharina Smeedts). Tr. Swalmen 17-11-1771 met Joannes Getzel.

7. Helena Tessers, ged. Swalmen 5-11-1741 (get. Wilhelmus Slabbers en Catharina Sours vervangen door Gertrudis Heijnen).

8. Hendrina Tessers, ged. Swalmen 17-1-1743 (get. Gisbertus Pijpers vervangen door Henricus Pijpers en Johanna Smeets vervangen door Maria Heijnen).

9. Rosa Tessers, ged. Swalmen 15-2-1743 (get. eerwaarde heer Petrus Henricus Bosman, kapelaan te Swalmen, vervangen door Godefridus Crijnen en Judith Beeck), overl. Roermond 31-12-1788. Tr. voor 1778 met Joannes Josephus Gregorius Heydeman.

10. Elisabetha Tessers, ged. Swalmen 6-5-1745 (get. Paulus Slabbers en jonkvrouwe Maria Beatrix Bosman; moeder 'in puerperio mortuae').

Leonardus Tessers en Elisabeth Sours kochten op 3-12-1731 de helft van een huis in het dorp, dat zij diezelfde dag verpandden.

 

1 oktober 1731

BELFELD - Gehuwd: Renerus Allarts [Oelders, ged. Tegelen 16-10-1686, pachter van Onderste Hof te Reuver-Offenbeek, overl. Belfeld 12-5-1761, zn. van Aret Olertz aen gen Haanert en Grietgen Janssen; wedn. van 1) Maia Vervoort, geh. Tegelen 3-5-1713, begr. ald. 25-4-1715; 2) Caecilia Jansen, geh. tegelen 2-5-1726, overl. Belfeld 27-4-1731] en Helena Gerets [NIET ged. Belfeld 8-9-1689 als dr. van Conrardus Gerets en Alardis Geraedts alias Booren; begr. Belfeld 21-3-1781]. Getuigen: Leonardus Beckers en Catharina Holtackers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk:

1. Margarita Allarts, ged. Belfeld 29-1-1733 (get. Leonardus Beckers en Barbara Otten; dr. van Renerus x Helena Gerets), overl. Beesel 29-11-1787. Tr. Belfeld 18-4-1760 met Hermanus Nijssen.

2. Gerardus Alaerts, ged. Beesel 9-2-1736 (get. Jacobus Nellen en Catharina Trines voor Mechtildis Janssen), begr. Belfeld 21-2-1776. Tr. Belfeld 30-4-1765 met Helena Gerets.

3. Maria Christina Alers, ged. Beesel 11-3-1738 (get. Albertus Meuter voor edelachtbare heer Christianus Mela, prior van het Kruisherenklooster te Roermond, en Gertrudis Dinges namens jonkvrouwe Maria Adriana Luijtgens), overl. Haelen 23-1-1807. Tr. Baarlo 29-12-1770 met Godefridus Bouten.

4. Petronella Alaerts, ged. Beesel 9-4-1741 (get. Gerardus Gerits en Gertrudis Dinghs). Tr. Beesel 25-11-1765 met Mathias Curvers.

5. Arnoldus Allarts, ged. Belfeld 3-11-1743 (get. Theodorus Cremers en Elisabheta Gerets; zn. van Renerus x Helena Gerets), overl. ald. 25-6-1810. Tr. Beesel 30-8-1775 met Anna Schlousen.

6. Joanna Allarts, ged. Belfeld 20-1-1747 (get. Wilhelmus Josten namens Simon Beckers en Mechtildis Allarts; dr. van Renerus x Helena Gerats), overl. Venlo 26-1-1824. Tr. Venlo 7-11-1779 met Johan Janssen.

7. Petrus Oelders, geb. en ged. Belfeld 8-9-1750 (get. Conrardus Peeters en Catharina Engels; zn. van Renerus x Helena Gerets), overl. Venlo 4-12-1827. Tr. Venlo 16-4-1793 met Wilhelmina Krambroeker.

8. Catharina Oelders, geb. en ged. Belfeld 14-11-1755 (get. Henricus Stegers en Girtrudis Backers; dr. van Renerus x Helena Geerets), overl. ald. 31-3-1763.

Zij waren tot 1743 pachters van de Onderste Hof, eigendom van de Kruisheren te Roermond. Zie ook Genealogie Olders blz. 103-104.

 

2 oktober 1731

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Gubbels [begr. Swalmen 8-1-1758; wedn. van Agnes Faessen, geh. Swalmen 2-10-1710, begr. ald. 9-4-1731] en Anna Delissen [Joanna, ged. Swalmen 27-5-1705, begr. ald. 25-10-1757, dr. van Reijnerus Delissen en Catharina Pijpers]. Getuigen: Wilhelmus Delissen en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 62vs (109 RAL); maand (eindigend op 'bris') slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia Gubbels, ged. Swalmen 21-4-1732 (get. Reinerus Delissen en Petronella Custers), vroedvrouw, overl. .... Tr. Swalmen 13-5-1753 met Arnoldus Beurskens.

2. Catharina Gubbels, ged. Swalmen 1-3-1734 (get. Jacobus Gubbels en Gertrudis Delissen), verm. begr. ald. 11-3-1744.

3. Agnes Gubbels, ged. Swalmen 4-3-1736 (get. Christianus Wuts en Sophia Delissen), overl. ald. 15-10-1771. Tr. Swalmen 10-5-1764 met Silvestrus Willems.

4. Joanna Gubbels, ged. Swalmen 24-6-1738 (get. Wilhelmus Delissen en Hendrina Gubbels). Tr. 1) Swalmen 12-1-1766 met Jacobus van den Bosch, begr. ald. 10-7-1767; 2) Swalmen 4-6-1778 met Petrus Gravers.

5. Joannes Gubbels, ged. Swalmen 21-7-1741 (get. Joannes Schrijnewerckers en Helena Gubbels), overl. ald. 12-9-1795. Tr. Swalmen 7-5-1767 met Cornelia Theelen.

6. Catharina Gubbels, ged. Swalmen 18-3-1744 (get. Antonius Vaessen en Helena Naus), verm. begr. ald. 7-12-1746.

Voor begraven van 2 kinderen zie Swalmen 11-3-1744 en 7-12-1746. Hendrick Gubbels en Anna Delissen verpandden op 8-2-1752 hun huis op de Leveroy. Op 23-11-1756 verkochten zij akkerland in de Heijcamp. Dochter Joanna Gubbels en schoonzoon Sil Willems waren in 1774 ieder voor de helft eigenaren van het huis op de Leveroy of Schuttekamp (smabers-15/118).

 

3 oktober 1731

BEESEL - Overleden: Eva Lu[mes], weduwe van Godefridus Cruijsberg.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

Vgl. 19-10-1714 en 5-1-1719.

 

vr 4 oktober 1731

Z.P. - Gehuwd: Joannes van der Loeij [pachter van Spick, begr. Swalmen 22-5-1733] en Helena Timmermans [begr. Swalmen 2-4-1752; zij hertr. Asselt 22-11-1733 met Angelus van Vlodrop].

Uit dit huwelijk:

1. Antonius van der Loeij, ged. Swalmen 4-10-1731 (get. Theodorus Timmermans vervangen door Franciscus Meuter en Joanna Pelgrims; zn. van Joannes van der Loeij [doorgehaald: D..pmans] x Helena Timmermans).

 

6 oktober 1731

BEESEL ‑ Staat van 20 vat rogge per jaar, door de heer Bossman, heer van Nieuwenbroeck, verschuldigd aan de erfgenamen Dencken sinds het Campertiende niet meer gezamenlijk is verpacht.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 143. Zie 31-8-1721.

 

6 oktober 1731

BEESEL ‑ Verklaring van Johannes Cruysberg, dat hij in opdracht van de heer Bossman ontvangen heeft o.a. van de erfgenamen Dencken 10 pattacons voor het onderhoud van de beer voor het jaar 1730 oktober 1 tot 1731 oktober 1, en diens contingent in dat onderhoud, waarvoor hij die erfgenamen voor de 1727-1730 gevalideerd had.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 143. Afschrift; zie 24-10-1732.

 

9 oktober 1731

SWALMEN-ASSELT - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen Thijs Peters en Mettien Tessers, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 1 oktober 1732 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Herman Raemaeckers en Jan Geulen als gerechtelijk aangestelde voogden van het minderjarig kind van Claes Rutten en Catharina Raemaeckers, beiden overleden, met als onderpand hun huis en hof met bijbehorend bouwland te Asselt gelegen tussen de erven van Neesken Hendricks nu gehuwd met Michiel Dolheijm en die van Stincken [Hendricks], weduwe van Hendrick Peex, belast met jaarlijks 3 kop erfpacht ten behoeve van de religieuze penitenten te Ruremonde, en 1 kop grevenhaver aan de Domeinen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 60-61. Betreft smabers-6/91 (Einderbroek).

 

9 oktober 1731

SWALMEN - Verpanding huizen Kroppestraat en Kropperbroek.

Ten overstaan van Gootsen Gerardts, voorzittend schepen namens de scholtis, Johan Baptista Fabritius en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, Christiaan Bongarts en Jacob Heijnen, laatschepenen van Asselt, bekennen Fijcken Jansen, weduwe van Matthijs Roosen, Stephen Roosen en Maria Meuters, echtelieden, Paulus Schuijrmans gehuwd met Petronella Roosen en Maes Roosen, dat zij een bedrag van 40 pattacons tegen een jaarlijks rente van 2 gelijke pattacons eerstmaals te betalen op 9 oktober 1732 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Matthijs Daermans, scholtis van de heerlijkheid, met als onderpand:

- hun 3/4 deel van een huis op de Cropperstraete gelegen tussen Peter Sillen en Jacob Smeets;

- hun 3/4 deel van een ander huis aan het Cropperbroeck nabij de oliemolen gelegen tussen Peter Sillen voornoemd en Jacob Smeets voornoemd,

met de bijbehorende plaatsen van beide huizen, samen groot ongeveer 7 vierdel, belast met 100 gulden ten behoeve van de armen aldaar [zie 1 juni 1706] en met 6 kop greven haver;

- hun 3/4 deel in 2 morgen land aan de Heijstraet gelegen tussen de paters kartuizers en het openbaar voetpad;

- hun 3/4 deel in 3 vierdel plaats ook op de Heijstraete gelegen naast voornoemd voetpad;

- hun 3/4 deel in 3 vierdel plaats naast het armenhuis gelegen;

- en hun 3/4 deel in een erfpacht van malder rogge ten laste van de erfgenamen Geraed Wiltschuts en Lodewijck Custers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 61-62.

Voor deze obligatie zie overdracht 16-12-1749.

 

10 oktober 1731

BELFELD - Gehuwd: Maes Jacobs [Thomas; wedn. van Theodora Seijben, geh. Belfeld 13-2-1715, overl. ald. 7-6-1731; hij hertr. Belfeld 19-5-1733 met Catharina Knippenbergh] en Margarita Benerts [overl. Belfeld 3-1-1733]. Getuigen: Matthaeus Lenkens en Willemina Benerts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk:

1. Margrita Jacobs, ged. Belfeld 4-1-1733 (get. Wilhelmus Jacobs en Willemina Benerts; dr. van Thomas x Margarita Benerts; achternaam meter alleen 'Ben...' leesbaar; doop 1 dag na overlijden moeder).

 

16 oktober 1731

SCHLOSS HAAG / SWALMEN - Rekening van ontvangen boetes.

Reeckeninghe, bewijs ende reliqua van ontfanghene amenden tot Swalmen welcke den onderss. qq. is doende, beginnen mit den 28 meert 1729 tot den 7 october 1731 beyde incluys.

Eerstelijck commen alhier voor ontfanck twelff schillinghen bij den rendant ontfanghen van Frans Hendrick Smeets wegens slaegerijen ende krackeel tuschen hem ende Jan Spee voorgevallen in januario 1729, 1 - 4 - 0.

Alhoewel aen den rendant bij sijne derde reeckeninghe is worden belast van inttoecommende bij sijne te doene reeckeninghen te voegen de decreten ofte scabinaele attestatien over de gedecreteerde ofte gecomponeerde amenden, soo en kan den selven effenwel alhier sulx niet achtervolgen, vermits hij de bovenstaende amende van twelff schillinghen mit den voorss. Frans Hendrick Smeets, soldaet onder de Hollantsche trouppen, onderlinghe al hadde gecomponeert, te weeten den 15 january 1729.

Sije oock memorie dat Jan Spe insgelijc/ken soldaet onder de Hollanders gelijcke amende van twelff schillinghen moet betaelen, om de redenen articulo primo hiervoorens aengetrocken, maer dat deselve tot noch toe niet en hebbe connen becommen, niettegenstaende alle gedaene devoiren .

Ingevolgh neffensgaende decreet heeft den rendant ontvanghen om redenen daerbij aengetrocken van Joost Houx, soldaet onder de Hollantsche trouppen, vijff thien schillinghen, 1 - 7 - 0 [marge: Num. 1 zye geleth dat damende bij Cornelia Willems verwerckt volgens decreet van den 28 jyny 1729 insgelijcx wordt betaelt en verantwoordt.]

Wie oock volgens medecommende scabinaele verclaeringhe der schepenen Geurt Smeets ende Christiaen Bongaerts ontfanghen voor amende van Hendrick Coenen ende Christiaen Wats respective de somme van twee ducatons ende twelff schillinghen, ende sulx om de slaegerijen tuschen hun ende Thijs Kessels voorgevallen, dus alhier 4 - 0 - 0 [marge: Num. 2] /

Alnoch ontfanghen vuyt crachte van neffenscommende decreet respective van Maes Roosen ende Caspar van Ool de somme van achthien ducatons, 22 - 4 - 0 [marge: Num. 3]

In summa beloopt den geheelen ontfanck deser reeckeninge negenentwintigh pattacons en seven schellingen specie, segge 29 patt. 7 schell. 0 st.

Hieraen gekort een derdendeel voor den rendant ad negen pattacons seven schellingen en vier stuyvers Brabants, blijft den ontfanck deser reeckeninge over amenden tot Swalmen ende Asselt tzedert den 28 meert 1729 tot dato deses voorgevallen en bereeckent alleen negenthien pattacons seven schellingen en twee stuyvers Brabants, segge 19 patt. 7 schell. 2 st. Bb. /

Vuytgaeve tegens den voorss. ontfanck.

Den 23 april 1729 door ordre van Sijne Genaede den Hooghgeb. heere erffmarschalck, voor eenen salm verschoten vijffthien schillingen twee st. Ruremondts.

Den 22 xber desselve jaers ae de genaedighe vreulin Van Hoensbroeck op versoeck getelt vijff pattacons.

Den 13 april 1730 voor post van eenen brieff betaelt 0 - 0 - 4.

Den 14 dito volgens ordre voor eenen salm wegende 15 lb. ieder lb. ad eenen gulden Ruremondts betaelt mit vier pattacons ses schill. ses st.

Den 9 jul ingevolgh missive van heere Conradi aen de hooghglte. genaedighe vreulin getelt vijff patts. /

Den 1 september aen deselve op haer versoeck wederom getelt ses patts.

Item voort franqueren van eenen brieff naer Weenen betaelt 0 - 1 - 0.

Dus te saemen vuytgegeven twee en twintigh patt. seven schellingen en vier stuyvers Ruremondt, doende in Brabantsche munte twee en twintigh patt. seven schell. en dry strs., waeraen gekort den ontfanck ad negenthien patt. seven schellingen en twee strs, Brabants hiervooren te sien avanceert den rendant alhier dry pattacons en eenen stuyver Brabants. Aldus gereeckent, gesloten ende geteeckent op den huyse Hage bij Gelder den 16 october 1731.

(w.g.)

W.Ad. Marquis de Hoensbroeck

J.M. Daermans

[Bijlage 1]

Copie vant decreet gegeven in saecke van den heere scholtis alhier tegens Joost Hoex, gedaegde.

Tgericht mondelingh in judicio gehoort den heere cleger, wie oock den gedaegden, wegens het oneerlick leven mit de persoon van Cornelia Willems, decreterende de submissie hinc inde gedaen, condemneert den selven gedaegden in eene amende van ses guldens loopens, mitsgaders in de costen deser ter somme van dry guldens 12 stuyvers Brabants, actum op den raedthuyse tot Swalmen den 28 juny 1729, onderstont Ter ordonnantie van den selve, was onderteeckent J.B. Fabritius in absentie secretarii.

Concordat Theodorus Timmermans, secr. /

[Bijlage 2]

Wij ondergess. schepenen der heerlickheydt Swalmen ende Asselt attesteren mits desen dat den heere scholtis Daermans damende door Hendrick Coenen ende Christiaen Wats verwerckt in onse presentie heft gecomponeert ende respective overeengecommen, te weeten dat dan eersten sal betaelen twee ducatons ende den tweeden twelff schillingen, in oirconde van waerheydt dese onderteekent tot Swalmen den 27 juny 1730.

[met eenvoudige handtekening van de schepenen Geurt Smeets en Christiaan Bogaerts]

[Bijlage 3]

Copie vant decretum vant vonnis gegeven in saecke van den heere deser heerlickheydt Swalmen ende Asselt, cleger, teghens Maes Roosen ende Caspar van Ooll, gedaeghde ende beclaeghde.

Tgericht ter maenisse van den heere scholtis, doende recht, condemneert den eersten gedaeghden ende beclaeghden om dexcessen in actis vermelt in eene amende van twelff goldtgulden, tot dyen dat denselven daerom boven acht daegen consecutive te waeter ende te broodt sal worden gestelt, ende den tweeden gedaeghden Caspar van Ooll in eene amende van ses goldtguldens, aen den gequetsten Hendrick Lutters voorbehouden sijn actie van pijn ende smert, bijdt versuym ende meesterloon, condemnerende de selven gedaeghden tot dyen in de costen van den processe ter taxatie ende moderatie van desen gerichte, actum op den raedthuyse tot Swalmen den 9 mey 1731 onderstont Ter ordonnantie van den gerichte was onderteeckent Theod. Timmermans secretaris substituut.

Concordat Theod. Timmermans, secr. subs.

Schloss Haag, inv.nr. 4189, verfilming 19/55 t/m 27/55. Dorso: Vierde reeckeninghe voor den scholtis Daermans over ontfanghene amenden tot Swalmen tsedert den 28 meert 1729 tot den 7 october 1731 beyde incluys. Het dossier bevat tevens een kopie van deze rekening.

 

21 oktober 1731

BELFELD - Overleden: Alphonsus Cremers [Alardus, ged. Tegelen 2-10-1717], zoon van Leonardus Cremers en Maria Allarts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

vr 22 oktober 1731

Z.P. - Gehuwd: Dominicus Spoor [Spr, overl. Mechelen a/d Maas 20-1-1769; hij hertr. Tegelen 25-1-1748 met Helena Daemen] en Catharina Clomperts [Clumpers, Klumpers, overl. Tegelen 12-11-1747].

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1. Ludovicus Spoor, ged. Tegelen 22-10-1731 (get. Henricus Franssen voor Ludovicus Spoor en Theodora Janssen voor Margaretha Gruters).

2. Anna Christina Spoor, ged. Tegelen 27-11-1733 (get. Laurentius Kepmens en Hester Maijkens), overl. Belfeld 3-12-1768. Tr. Belfeld 11-7-1759 met Arnoldus van Dijck.

3. Clara Spore, ged. Tegelen 9-9-1735 (get. Jacobus Bouthen namens Arnoldus Klumpers en Maria van der Soer).

4. Henricus Spoor, ged. Tegelen 5-9-1737 (get. Joannes Ewals en Joanna Borgons).

5. Jacobus Spoer, ged. Tegelen 16-12-1738 (get. Jacobus Canoij en Maria Vermeulen namens Margarita Lamert).

6. Andreas Spore, ged. Tegelen 17-2-1741 (get. Godefridus Driessen en Maria Louvendaels).

7. Margareta Spor, ged. Tegelen 17-10-1742 (get. Joannes Bouthen en Maria Schreurs).

Dominicus Spoor machtigde op 19-11-1768 zijn vrouw Helena Daemen tot de verkoop van land te Belfeld.

 

22 oktober 1731

BELFELD - Overleden: Henricus Josten [ged. Belfeld 7-3-1715], zoon van Wilhelmus Josten en Henrina Jansen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 186vs.

 

22 oktober 1731

Z.P. - Volmacht.

Helena Clercks en Elisabeth Slabbers machtigen hun echtgenoten tot de verkoop en gerechtelijke overdracht van ongeveer bunder land in de Meut onder de jurisdictie van Swalmen gelegen, aan de echtelieden Joannes Hoogstraeten en Catharina Oebers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 63.

Voor overdracht zie 23-10-1731.

 

23 oktober 1731

SWALMEN-BOUKOUL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Jan Heijnen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen

- Willem Slabbers, mede met toestemming van zijn vrouw Helena Clercks [zie 22-10-1731], als voogd van Cunera Slabbers, nagelaten dochter van de echtelieden Rut Slabbers en Neulken Jansen, beiden overleden, krachtens mondelinge toestemming van het gerecht heden verleend;

- Stoffer Hansen, eveneens met toestemming van zijn vrouw Elisabeth Slabbers;

- en Sophia Slabbers, als gevolmachtigde van haar man Godefridus Goetsens d.d. 21 oktober 1731,

ongeveer bunder akkerland met bijbehorend houtgewas in de Meut gelegen tussen de aankopers, voor een bedrag van 18 pattacons over aan de echtelieden Joannes Hoogstraeten en Catharina Oebers, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 63.

Voor naasting van dit land zie idem 23-10-1731.

 

23 oktober 1731

SWALMEN-BOUKOUL - Naasting land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Geurt Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Joannes Hooghstraeten krachtens onderling beschut heden door hem aanvaard, bunder land nader vermeld in de overdrachtsakte van dezelfde datum [zie aldaar], in retrocessie over aan de echtelieden Paulus Kermans en Theunisken Jansen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 64.

 

26 oktober 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Daemen [en verm. Elisabetha Goltsteen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

28 oktober 1731

BELFELD - Gehuwd: Joannes Josten [Joosten, ged. Belfeld 25-3-1707, overl. ..., zn. van Wilhelmus Joesten en Henrica Lemmen 26-6-1704] en Joanna Nijssen [Nissen, ged. Belfeld 3-1-1711, overl. ald. 29-10-1767, oud 56 jaar, dr. van Jacobus Nijssen en Maria Trijnes 26-2-1702]. Getuigen: Joannes Haenen en Margarita Josten.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk (voor begr. zie ook 4-8-1752):

1. Jacobus Josten, ged. Belfeld 29-1-1737 (get. Wilhelmus Josten vervangen door Petrus Josten en Anna Haenen; zn. van Joannes x Joanna Nijssen), geestelijke.

...

2. Maria Josten, ged. Belfeld 1-3-1743 (get. Thomas Heinen en Petronella Nijssen; dr. van Joannes x Joanna Nijssen), op 5-6-1783 moeder-overste van het klooster van de H. Geest te Venlo.

3. Wilhelmus Josten, ged. Belfeld 26-12-1745 (get. Wilhelmus Josten en Petronella Smits; zn. van Joannes x Joanna Nissen), overl. vr 28-11-1748.

4. Wilhelmus Josten, ged. Belfeld 28-11-1748 (get. Wilhelmus Josten namens Elias Nijssen en Anna Haenen namens Margaretha Josten; zn. van Joannes x Joanna Nijssen), verm. overl. ald. 2-3-1780.

5. Hendrina Joosten, geb. Belfeld 17-1-1750, ged. ald. 18-1-1750 (get. Ludovicus Smeets en Catharina Cuijpers; dr. van Joannes x Joanna Nijssen), verm. overl. ald. 4-8-1752.

Zoon Jacobus Joosten kocht op 13-7-1775 twee lijfrenten voor zichzelf en zijn vader. Vader Joannes en zoon Jacobus verpandden op 5-6-1783 hun bouwhof te Geloo ten behoeve van het lezen van vier vigilies en een lijfrente voor hun dochter respektievelijk zuster Maria Joosten.

 

29 oktober 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Everts [en Maria Pauwlissen, beiden geh. Swalmen 18-10-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

1 november 1731

BEESEL - Overleden: Catharina Nieten [ged. Beesel 22-8-1716], dochter van Antonius Nieten en Catharina Trines.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

4 november 1731

BELFELD - Peter Timmermans, Arnoldus Meerts en Peter Meerts, (schoon)kinderen en erfgenamen van Theunis Meerts en Marij Joosten, volmachtigen hun (schoon)moeder voornoemd om hun landerijen te Belfelt gelegen over te dragen aan Jacobus Cano.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 14vs; voor overdracht zie idem 19-11-1731.

 

z.d. (vr 5 november 1731)

BEESEL-BUSSEREIND - Verzoekschrift door Trincken Arets, weduwe van Jan Slabbers. De schatheffer H. van Dael heeft haar zwager Theunis van Cruchten willen 'executeren' wegens achterstallige schatpenningen, waartoe diens vee reeds was 'uijtgeroepen'. Dit is nu tegengehouden op voorspraak van pastoor en schepenen, waarop haar zwager, ter voorkoming van verdere executoriale kosten, heeft aangeboden de helft van een behuizing in de Busserstraet gelegen te verkopen aan Gerit Gerits. Deze heeft deze helft niet willen aanvaarden; omdat de andere helft toebehoort aan suppliante en haar kinderen, heeft zij op aandringen van de pastoor toegestaan in verkoop van ook haar aandeel, waarop de koop gesloten is, op voorwaarde dat Gerit Gerits aan haar zwager Theunis van Cruchten voor diens aandeel een bedrag van 100 gulden Roermonds zal betalen en dat uit dit bedrag de schulden aan schatheffer en andere schuldeisers zullen worden voldaan. Verder is bepaald dat ook Trincken en haar kinderen een gelijk bedrag van 100 gulden zullen ontvangen voor hun aandeel, met uitdrukkelijke voorwaarde dat dit bedrag ten behoeve van de kinderen zal blijven gevestigd op het huis tegen een jaarlijkse rente van 4% en dat aankoper Gerit Gerits de schulden van Trincken tot zijn persoonlijke last zal nemen, waarvoor Trincken tevens afstand zal doen van haar vruchtgebruiksrechten. Omdat deze overeenkomst in het voordeel van Trinckens kinderen is, verzoekt zij nu de hiertoe benodigde toestemming van de schepenbank en aanwijzing van twee schepenen voor de gerechtelijke overdracht.

- Het gerecht wijst Joannes Cruijsbergh en Jan Gerits hiertoe aan (apostille dd. 5 november 1731).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 13-13vs; supplicatie z.d., met goedkeuring d.d. 5-11-1731.

 

5 november 1731

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Overdracht huis Bussereindseweg.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, landscholtis van het ambt Montfort, en Linnert Janssen en Hendrick Ketellaers, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Theunis van Cruchten en Elisabeth Arets, echtelieden, alsmede Trincken Arets, weduwe van wijlen Jan Slabbers, daartoe bijgestaan door de schepenen Joannes Cruijsbergh en Jan Gerits (daartoe gemachtigd door het gerecht op 5 november 1731), hun huis in de Busserstraet gelegen tussen erf van Jan Hendricx en Jan Gerits, voor een bedrag van 200 gulden Roermonds over aan Gerit Gerits en diens echtgenote Jenneken Arets.

De 100 gulden voor Theunis van Cruchten zullen worden gebruikt voor de aflossing van schulden; de resterende 100 gulden zullen ten profijte van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Slabbers op het huis blijven staan tegen een rente van 4%, waarvoor de aankoper zich tevens verplicht de schulden van de weduwe en kinderen voor zijn rekening te nemen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 12vs-13.

 

6 november 1731

op den Raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN-BOUKOUL - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Jan Heijnen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Peter Beeck en Anna Smeets, echtelieden, dat zij een bedrag van 150 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen op 6 november 1732 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de eerwaarde heer Joannes Assuerus Bosman, pastoor aldaar, met als onderpand hun huis en hof op de Bouckoull gelegen tussen Hendrick van Dam en Nicolaes Smeets, belast met 1/3 deel van een greve haver.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 64-65.

Voor een latere vermelding van genoemde last zie akte d.d. 17 februari 1817. Betreft vermoedelijk huis op de Meut (smabers-2/87).

 

6 november 1731

SWALMEN-ASSELT - Overdracht Brouwhuis.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Geurt Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Coen Holten, mede namens Gerardus Willems en Jacomina Naus, echtelieden, allen erfgenamen van wijlen Sijbert Naus, hun huis en hof te Asselt gelegen, het Brouwhuys genaamd, met de daarbij behorende landerijen en de lasten daarop gevestigd, voor een bedrag van 130 rijksdaalder over aan hun oom Jacobus Smeets en Elisabeth Spee, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld volgens landsgebruik door beide partijen gedeeld.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 66.

Voor volgende overdracht Brouwhuis zie 12-12-1761 en 15-12-1761.

 

7 november 1731

TEGELEN - Overleden ('in Belfelt obijt'): Margaretha Janssen, 'ut refertus consuetis ecclesia sacramentis munita ex Hoef..ago oriunda'.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 87.

 

8 november 1731

BELFELD - Overleden: Margarita Jansen, echtg. [moet zijn: weduwe] van Arnoldus Allarts [geh. Tegelen ..-5-1680, overl. Belfeld 12-6-1730].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187.

 

11 november 1731

BEESEL - Gehuwd: Joannes Coenen [verm. begr. Swalmen 14-11-1743; verm. wedn. van Agatha Arets, geh. Swalmen 4-10-1725, begr. ald. 14-4-1731] en Petronella Croonen [vroedvrouw, begr. Swalmen 5-3-1743, verm. dr. van Antonius Croonen en Catharina Willems; wed. van Joannes Camps, overl. Beesel 18-12-1727]. Getuigen: Joannes Luttels en Joannes Gielen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 185.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 november 1731

ROERMOND - Gehuwd: Engelbertus Thijssen en Maria Mechtildis Simons. Getuigen: Hermanus en Josephus Brughmans, Danielis Claessens en Maria Elisabeta Wolters.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

16 november 1731

BELFELD - Overleden: Aldegondis Tilmans, echtgenote van Thomas Heijnen [geh. Belfeld 1-7-1731, overl. ald. 6-5-1749; hij hertr. Belfeld 24-2-1732 met Petronella Trijnes].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187.

 

19 november 1731

BELFELD / TEGELEN - Verkoop van huis te Tegelen en landerijen te Belfeld gelegen.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geret Heijnen en Jan Gerets, schepenen van Belfelt, draagt Maria Joosten, weduwe van de schepen Willem Gerardts, bijgestaan door Geurt Trines als haar daartoe gekozen voogd, krachtens volmacht van haar kinderen d.d. 4-11-1731,

- circa 1 morgen akkerland te Belfelt in het Leuijer veldt nabij Leijstenswegh gelegen tussen Jan Meerts en Matthijs Boongaerts;

- circa morgen bemd of grasgewas in de Groet Bembden gelegen, zoals deze beide percelen hebben toebehoord aan eerstgenoemde comparante Maria Joosten en wijlen haar eerste man Teunis Meerts,

- alsmede een huisplaats met alle toebehoren en vier morgen en vierdel plaats te Tegelen gelegen,

voor een bedrag van 180 rijksdaalder over aan Jacobus Cano (sic) wonend te Tegelen. De aankoper draagt tweederde deel van lijcoop, armengeld en overdrachtskosten, de verkoopster het overige derde deel. Conrard Harp wordt namens Jacobus Cano gerfd voor zover het de Belfeldse goederen betreft.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 14-14vs.

 

29 november 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Leonardus Tessers [en mogelijk Elisabetha Sours].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

z.d. (vr 3 december 1731)

OFFENBEEK - Verzoekschrift door Geurt Reuvers en Gijsbert Janssen. Beiden bezitten een huis te Offenberg (sic) gelegen met circa 7 morgen akkerland, waarvan beiden elk 1/3 deel in eigendom hebben en het overige derde deel in vruchtgebruik wordt bezeten door Peter van den Bergh in hoedanigheid van echtgenoot. Dit vruchtgebruik moet na overlijden van diens vrouw weer terugvallen aan de kinderen van eerstgenoemde Geurt Reuvers of hun erfgenamen. Het genoemde huis is nu bouwvallig en de supplianten zijn niet in staat om het in behoorlijke staat te herstellen. Bovendien is het hen 'ongelegen' om de landerijen te cultiveren en de schat en andere lasten daarvan nog langer te kunnen opbrengen. Zouden huis en landerijen vervallen, dan zal de gemeente een aanmerkelijk nadeel kennen. Derhalve verzoeken beide supplianten hun aandeel te mogen verkopen aan genoemde Peter van den Bergh.

Geurt Reuvers is weduwnaar met kinderen en mag geen erven verkopen zonder toestemming van de rechtbank; hij heeft de verkoopsom dringend nodig tot betaling 'van den bouw bij hem aengeleijdt van seecker huijs, het welcke hij van dese gemeente, met eenighe gemeent landerijen heeft aengenomen'. Beide supplianten verzoeken het gerecht om goedkeuring van de voorgenomen verkoop ten behoeve van genoemde minderjarige kinderen.

- Het gerecht wijst de schepenen Geridt van den Broeck en Hendrick Ketellaers aan om de gevraagde overdracht te doen (apostille dd. 3-12-1731).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 15-16vs; supplicatie z.d., appostilie d.d. 3-12-1731.

Het in aanbouw zijnde huis van Geurt Reuvers betreft een huis aan de Rijksweg te Reuver (smabers-10/2, zie 28-3-1746 en 18-3-1756).

 

3 december 1731

OFFENBEEK ‑ Verkoop van huis in de Heringscamp te Offenbeek gelegen.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, landscholtis van het ambt Montfort, en Joannes Cruijsbergh en Jan Gerits, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Gijsbert Janssen, ongehuwd, en Geurt Reuvers als vruchtgebruiker (daartoe bijgestaan door de medeschepenen Geridt van den Broeck en Hendrick Ketellaers als voogden van de minderjarige kinderen uit diens huwelijk met wijlen Neeske Janssen), huis en hof met toebehoren, gelegen te Offenbeck in de Herings Camp tussen Geurt Hocx en de gemeente, groot 7 morgen akkerland verdeeld over meerdere percelen, waarvan ca. 5 morgen in het Offenbecker Veldt en ca. 2 morgen aan het Bussereijndt, voor 300 gulden Roermonds over aan Peter van den Bergh en diens echtgenote Willemke Wijnen, laatstgenoemde als vruchtgebruikster van het 1/3 deel van dit huis en goed.

De aankoper zal na het overlijden van Willemke 100 gulden Roermonds betalen aan de verkopers. De grond aan het Bussereijnd is elk 3e jaar belast met 2 vat rogge aan de kerk te Besel, 1 hoen aan het huis Nieuwenbroeck en elk 4e jaar 1 vat haver en 1 hoen aan de Montfortse Domeinen. Het gehele goed is bovendien belast met het 1/3 deel van 50 gulden aan de armen van Belfelt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 14vs-15.

 

3 december 1731

SWALMEN - Overdracht helft huis in het dorp.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Gerit Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Joannes Sillen en Petronella Cuijpers, echtelieden, de helft van hun huis en hof met toebehoren in het dorp gelegen tussen de openbare straat en de huisplaats van de erfgenamen van Albert Meuter, belast met greve aan de Domeinen, voor een bedrag van 60 pattacons over aan Leonardus Tessers en Elisabeth Sours, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 66-67.

Voor verpanding van dit huis zie akte van diezelfde dag.

 

3 december 1731

SWALMEN - Verpanding huis en hof in het dorp.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Gerit Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Leonardus Tessers en Elisabeth Sours, echtelieden, alsmede Maria Heijnen, laatst weduwe van Jan Smits als vruchtgebruikster en als moeder van Leonardus Tessers voornoemd, dat zij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen op 3 december 1732 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de priorin van het klooster Mariengaerdt in de stad Ruremonde, met als onderpand:

- hun huis en hof in het dorp gelegen tussen de huisplaats van de erfgenamen van wijlen Albert Meuter en de openbare straat, belast met jaarlijks greve aan de Domeinen;

- 3 vierdel land in de Ohe gelegen tussen de heer van de heerlijkheid;

- morgen land aan het Hoever Broeck gelegen tussen Thijs Theunissen en de weduwe en erfgenamen van Nelis Wijnen;

- en morgen tussen Hendrick Coenen en Lowijs Heuts gelegen, met de korte zijde grenzend aan de Venlosche Baene.

Comparanten beloven dat zij indien nodig bijpanden zullen stellen. Gerechtsbode Jurgen Keijser wordt namens de priorin gerfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 67-68.

 

3 december 1731

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis voor scholtis en schepenen van Swalmen en Asselt, groot 100 pattacons, ten laste van Leonard Tesser, zijn vrouw Elisabeth Sours en zijn moeder Maria Heynen, weduwe van Jan Smits.

RHCL Maastricht, Archief van het klooster Mariagarde te Roermond (14.D051), inv.nr. 79. 1 charter.

 

3 december 1731

SWALMEN EN ASSELT ‑ Toestemming voor Wilhelm Segers om kolen te lossen bestemd voor een tiegeloven te Swalmen en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 797A.

 

4 december 1731

BEESEL - Overdracht half huis.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Geridt van den Broeck en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel, dragen Lamert Lamers en Jenneke Kessels, echtelieden, hun helft, zijnde het achterste deel in huis en moeshof te Besel naast het Streutjen gelegen tussen de pastorie en de erfgenamen van Jan Zanders, alsmede twee percelen akkerland groot circa 5 vierdel, het ene in het Rijkelsche veldt en het ander in de Schanscamp gelegen, ingevolg akte van erfruil dd. 5 maart 1729 aangegaan met Conrardt Harp en gerechtelijk goedgekeurd door het gerecht te Vlodorp d.d. 18 januari 1731, over aan Hendrick Muijter, weduwnaar wonend te Vlodorp. Huis en land in het Rijkelsche veldt zijn belast met jaarlijks malder rogge.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 16vs.

Voor aankoop van dit huis zie 28-9-1699.

 

8 december 1731

BEESEL - Overleden: Catharina Haewinckel, echtgenote van Petrus Lamers [geh. Beesel 25-1-1725].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 223.

 

vr 11 december 1731

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Arets [overl. Belfeld 28-9-1752] en Maria Hendrickx [overl. Belfeld 3-2-1779].

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Arets, ged. Belfeld 11-12-1731 (get. Joannes Henrickx en Arnolda Arets; zn. van Godefridus x Maria Henrickx). Tr. Tegelen 14-4-1771 met Mechtildis Reijnders.

2. Gerardus Arets, ged. Belfeld 17-9-1734; (get. Wilhelmus Arets vervangen door Leonardus Walles en Joanna Gerets; zn. van Godefridus x Maria Henrickx), overl. ald. 23-5-1756.

 

20 december 1731

SWALMEN - Begraven: kind van Hubertus Wiltschuts [en Elisabetha Meuter, beiden geh. Swalmen 16-11-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 172vs.

 

1731

BEESEL - Proces door Gerard Derix tegen Willem Driessen wegens mishandeling.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 402, procesnr. 772 (proces van Beesel overgebracht naar Venlo).

 

1731

BEESEL - Proces door Joachim Naus en Gerard Hillen tegen het kerspel Beesel wegens stellen onderpand en rente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 404, procesnr. 785.

 

1731, z.d.

BEESEL ‑ "Lijste van Hooftschat voor den jaere 1731"

This Hawinckel met sijn vrouw

1

4

Gerart Gerits met sijne vrouw, 1 knegt, 1 meijt

2

2

Peter Luttels, eenen knecht, een meijt

1

6

de weduwe Joes Lamers, 1 knegt, 1 meijt

1

2

Joost van Bon met sijne vrouw

1

4

Peter Engelen met sijne vrouw

1

4

Mevis van Obroeck met sijne vrouwe

1

4

Jan Janssen met sijne vrouwe

1

4

Henrick Luttels met sijne vrouwe

1

4

Gerart Schreurs met sijne vrouwe

1

4

Peter Dericx met vrouw, eenen kneght

2

0

Peter Janssen met sijne vrouw

1

4

Jan Sijmes met vrouw, eenen knegt, 1 meijt

2

2

Jacob Nijssen met vrouw, 3 knegts, 3 meijts

3

6

Trincken van Obroeck

0

2

Mettien Slousen

0

4

This Gerits met sijne vrouwe

1

4

Peter Trijnes met sijne vrouwe

1

4

Gijs Schoolmeesters met sijne vrouw

1

4

Thomas Peters met sijne vrouwe

1

4

Francis Niemans met sijne vrouwe

1

4

Nelis Cruijsbergh

1

0

Henrick Verheijen met sijne vrouw

1

4