KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1890-1899

laatst opgeslagen: vrijdag 3 mei 2024

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1890

donderdag 2 januari 1890

BELFELD - Openbare verkoop, in de herberg van Wilhelm Thoer aan de markt te Bracht op verzoek van de gebroeders Hendricks aldaar, van hun gezamenlijke onroerende goederen waaronder een weide onder Belfeld gelegen.

Venloosch Weekblad d.d. 21-12-1889; notaris Rud. Meyer te Dülken.

 

3 januari 1890

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hoeben [geb. Swalmen 23-4-1860, dagloner oud 29 jaar, zn. van Martinus Hoeben en Gertrudis Elisabeth Knoops] en Elisabeth Maria Pex [geb. Ophoven (B) 16-7-1851, dienstmeid oud 38 jaar, overl. Beesel 7-3-1937, dr. van Henricus Pex en Cornelia Verstraeten].

GHS Beesel, BS-10/225; BevReg 1074_015.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Cornelia Hoeben, geb. Ophoven 16-2-1881 (erkend bij huwelijk ouders). Tr. Beesel 10-5-1907 met Jacobus Hubertus Reijnders.

2.       Wilhelmus Hubertus Hoeben, geb. Beesel 28-4-1890, ongehuwd overl. Venlo 9-1-1919.

3.       Maria Elisabeth Hoeben, geb. Beesel 6-10-1892, overl. ald. 1-1-1920. Tr. .. met Gottfried Niemans.

4.       Elisabeth Hubertina Hoeben, geb. Beesel 6-10-1894, overl. ald. 8-3-1913, oud 18 jaar.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 212a, waar zoon Wilhelmus Hubertus werd geboren. De bruid woonde eerder in bij de buren, de familie Janssen-Bos (Leeuwen 212), de bruidegom vestigde zich op 26-1-1890 vanaf het adres Bussereind 170. Het gezin verhuisde op 1-7-1892 naar het adres Bussereind 196. Leeuwen 212a was vervolgens onbewoond.

 

4 januari 1890

SWALMEN - Gehuwd: Nicolaes Wilhelmus Hubertus van Deur [geb. Swalmen 7-12-1866, overl. ald. 19-2-1936, oud 69 jaar, zn. van Christiaen van Deur en Joanna van Cruchten] en Maria Petronella Brabander [geb. Heijthuijsen 11-6-1864, dr. van Hendrikus Brabander en Anna Vermeij].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Christiaan Josef van Deur, geb. Swalmen 26-3-1890.

2.       Hendrik Josef van Deur, geb. Swalmen 16-7-1891, overl. ald. 19-7-1909, oud 18 jaar.

3.       Herman Josef van Deur, geb. Swalmen 8-8-1893.

4.       Anna Maria van Deur, geb. Swalmen 25-11-1895, overl. ald. 31-7-1896, oud 8 maanden.

5.       Wilhelmus Joseph van Deur, geb. Swalmen 15-7-1897. Tr. Maasniel 25-9-1922 met Cornelia Maria Hubertina Cremers.

6.       Jozef Hubertus van Deur, geb. Swalmen 27-2-1899.

7.       Joannes Jozef van Deur, geb. Swalmen 13-9-1900.

8.       Daniel Jozef van Deur, geb. Swalmen 20-7-1902, overl. ald. 23-8-1902, oud 1 maand.

9.       Alphons Jozef van Deur, geb. Swalmen 11-4-1904.

10.     Frans Joseph Andreas van Deur, geb. Swalmen 19-4-1906.

 

4 januari 1890

ASENRAY - Overdracht van huis, tuin en bouwland te Asenraij gelegen sectie D 244, 245, 266, 294, 297 en sectie C 441 door Adrianus Polmans, weduwnaar van Petronella Engelen te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd van Pieter, Hubertina, Hendrik en Catharina Polmans, aan Margaretha Laemers, weduwe van Hendrik Engelen te Asenraij, voor ƒ 1.600,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/2.

 

7 januari 1890

VENLO - Testamenten door Catharina Hubertina en Elisabeth Catharina Hubertina Leurs, renteniersters wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/1 en /2.

 

8 januari 1890

BOUKOUL - Openbare verkoop van roerende goederen ten sterfhuize van Andries Peeters en Maria Wilms op de Boukoel onder Swalmen op verzoek van Pieter Hubert Peeters te Elmpt; Leonard Beurskens, man van Johanna Peeters te Swalmen; Bartholomeus Peeters op de Boukoel; Johannes Peeters aldaar; Leonard Wijnen, man van Mechtildis Peeters aldaar; Sebastiaan Peeters; en Maria Peeters, opbrengst ƒ 1.822,40.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/6.

 

10 januari 1890

þ KESSEL - Gehuwd: Johannes Berden [geb. Kessel 19-12-1834, landbouwer 1890, overl. Blerick 15-2-1931, oud 96 jaar, zn. van Johannes Berden en Petronella van Oijen « Blerick gem. Maasbree 25-8-1824; wedn. van Maria Catharina Driessen, geh. Kessel 27-4-1870, overl. ald. 30-9-1887] en Johanna Driessen [Dreessen, geb. Belfeld 13-2-1845, landbouwster 1890, overl. Kessel 7-3-1909, oud 64 jaar, dr. van Pieter Driessen en Maria Arts « 22-4-1844; wed. van Leonard Janssen, geh. Maasbree 9-5-1884, overl. Baarlo 12-3-1889].

WieWasWie, 2024.

 

16 januari 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van schaarhout en bomen onder Swalmen gelegen op verzoek van 1) Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, gehouden op het landgoed Hillenraaedt, aan Boekesdries, Conradtkempke, Bisschopskamp en de Riet, opbrengst ƒ 316,90; 2) Frans Burghoff te Roermond aan de Boukoelerkamp, opbrengst ƒ 36,‑; en 3) het R.K. kerkbestuur van Asselt, aan de Asseltse kerk, opbrengst ƒ 127,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/13.

 

18 januari 1890

REUVER-OFFENBEEK - “Maandag is te Offenbeek onder Bezel het huis en schuur met bijna den geheelen inboedel van den metselaar P.A. door brand vernield. Alles was verzekerd.

Venloosche Courant d.d. 18-1-1890; betreft mogelijk Petrus Aelen, geh. Beesel 2-4-1875

 

maandag 19 januari 1891

REUVER - Openbare verkoop, op verzoek van L. Teunissen en kinderen te Reuver in hun herberg aldaar, van bomen en hakhout in de Vischvijver, in de Leeuwer Beemden en in de Berken; 60.000 dakpannen en plavuizen; schansen en timmerhout “liggende aan de pannenfabriek in Offenbeek en bij het huis”; 80.000 tichelstenen staande aan de steenoven in het Maasveld; alsmede hooi, stro en wortelen.

Venloosch Weekblad d.d. 17-1-1891; notarissen Brouwers en Vogels.

 

dinsdag  20 januari 1891

REUVER - Openbare verkoop, op verzoek van L. Teunissen en kinderen te Reuver in hun herberg aldaar, van de gehele inboedel, bestaande uit stoelen, tafels, banken, kisten, kasten, kachels, klokken, alle keuken- en herberggerief, porselein- en glaswerk, 2 grote fornuizen, ledikanten en beddengoed, linnen en ‘pellen’(hoofdkussens) enz.

Verder 2 goede werkpaarden, 2 fdragende koeien, 1 vette koe, 2 runderen, 4 vette varkens, dragend varken, 10 scheutelingen, paardentuig, 2 lange en 2 korte karren, ploegen, eggen, wanmolen en verder alle klein schuur- en akkergereedschap.

Venloosch Weekblad d.d. 17-1-1891; notarissen Brouwers en Vogels.

 

24 januari 1890

REUVER - Lastgeving tot ontvang van gelden en ... door Anna Elisabeth Engelen, weduwe van Pieter G..., en Maria Geene, weduwe van Willem Engelen te Reuver, aan Jean Geene te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/17; kopie repertorium slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

24 januari 1890

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus op 't Root [geb. Neer, hoefsmid oud 35 jaar, zn. van Petrus op 't Root en Elisabeth Crompvoets] en Helena Joanna Rutten [geb. Kessel, oud 23 jaar, dr. van Joannes Rutten en Louisa Sanders].

GHS Beesel, BS-10/227.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

25 januari 1890

SWALMEN - Testament door Maria Elisabeth Sch..cken, weduwe van Joannes Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/19.

 

1 februari 1890

ROERMOND - Inbewaargeving door Caroline en Pauline Stoltzenberg, renteniersters wonend te Roermond, van hun eigenhandig geschreven testamenten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/22 en /23.

 

4 februari 1890

BEESEL - Verkoop van een klooster en erf te Beesel gelegen sectie A nr. 1219 en tuin sectie A nr. 1089, door Franz Maasmann te Mooresnet (B), aan Simon Willem Hoegen te Roermond voor ƒ 1.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/4.

Zie idem 25-4-1890/42 voor een obligatie groot ƒ 3.000,‑ door Simon Willem Hoegen te Roermond aan Willem Petrus Hoegen te Leeuwarden.

 

4 februari 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed ten huize en op verzoek van de kinderen Frederic Kessels-Coorens te Swalmen, te weten Michiel Bremmers gehuwd met Gertrudis Kessels; Willem Kessels; Petronella Kessels; Margaretha Kessels, allen te Swalmen; Peter Kessels te Venloo; en Christiaan Ramakers te Swalmen als voogd over Arnold Kessels, opbrengst ƒ 726,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/26.

 

6 februari 1890

SWALMEN - Gehuwd: Sebastianus Peeters [geb. Swalmen 2-7-1856, overl. ald. 9-3-1913, oud 56 jaar, zn. van Andreas Peeters en Anna Maria Willems; hij hertr. Swalmen 24-11-1899 met Wilhelmina Pollaert] en Johanna Margaretha Pollaert [geb. Swalmen 31-8-1864, overl. ald. 9-8-1899, oud 34 jaar, dr. van Ludovicus Pollaert en Gertrudis Polmans].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Andreas Peeters, geb. Swalmen 13-1-1891. Tr. Kessel 27-8-1925 met Elisabeth Hubertina Janssen.

2.       Louis Josef Peeters, geb. Swalmen 19-8-1892, overl. Tilburg 4-6-1953. Tr. Beesel 30-5-1930 met Petronella Hubertina Luttels.

3.       Peter Josef Peeters, geb. Swalmen 15-11-1893, overl. ald. 7-11-1894, oud 11 maanden.

4.       Gertrudis Maria Peeters, geb. Swalmen 14-4-1895.

5.       levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 1-11-1897.

 

7 februari 1890

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Metzemakers [geb. Beesel 18-4-1851, dagloner, zn. van Joannes Hubertus Metzemakers en Wilhelmina Janssen] en Anna Maria van den Heuvel [geb. Venray, dienstmeid oud 34 jaar, dr. van Joannes van den Heuvel en Petronella Jeucken].

GHS Beesel, BS-10/229.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Hubertus Metzemakers, geb. Beesel 25-8-1892.

 

8 februari 1890

SWALMEN - Verkoop van een obligatie groot ƒ 660,‑ door Marie Hubert Wolter Leurs te Roermond aan Gertrudis Stams aldaar, met aanerkenning door de schuldenaar Frans Königs te Swalmen, voor ƒ 660,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/6.

 

12 februari 1890

SWALMEN - Testament door Gertrudis Wijnants, landbouwster wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/30.

 

12 februari 1890

SWALMEN - Testament door Jan Wijnants, landbouwer wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/31.

 

13 februari 1890

POSTERHOLT / ROERMOND -Boedelbeschrijving door 1. Amelie Emma Sophie Henriette Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Lodewijk Ernest Joseph Hubert Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voorts a) lasthebber van mr. Karel Guillaume Eugène Marie Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, b) als voogd over de minderjarige Jules Henri Emile Hubert Geradts.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/32.

Met voortzetting en slot idem 1-3-1890/38.

 

14 februari 1890

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door de echtelieden Jan Joseph Arnold Janssen en Maria Catharina Beckers te Swalmen, aan hun dochter Maria Clara Josephina Janssen te Brussel, om te trouwen met Paulus Emilius Hubertus Reijniers te Schaarbeek bij Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/8.

 

15 februari 1890

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Peter Arnold Berger [geb. Kirspelwaldniel … ca. 1858, zijdewever te Bussereind 1890, en Maria Sophia Crins [geb. Beesel 24-7-1868, dr. van Petrus Crins en Maria Hanraets « 16-8-1867].

Standesamt Lobberich, Heiraten 1890 akte 9.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Berger, geb. Beesel 24-9-1890 {getuigen: Gerardus Janssen en Pieter Simons, beiden landbouwers te Bussereind}, overl. ald. 29-12-1891 {aangifte door Peter Simons en Gerardus Janssen}, oud 15 maanden.

 

18 februari 1890

VLODROP-ETSBERG - Verkoop van een bouwhoeve te Vlodrop gelegen op de Etsberg door 1) Amelia Milliard en haar man mr Charles Strens; 2) Louisa Milliard, allen te Roermond; 3) Maria Milliard en haar man Pierre Clavareau te Tiel, aan 1) Hendrik Smeets; 2) Cornelis Smeets; en 3) Agnes Smeets, allen te Posterholt, voor ƒ 4.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/12.

 

19 februari 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset, opbrengst ƒ 1.162,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/133.

 

24 febuari 1890

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerend goed te Boukoel onder Swalmen gelegen op verzoek van Pieter Hubert Peeters te Boisheim; Leonard Beurskens, man van Johanna Peeters te Swalmen; Bartholomeus Peeters te Boukoel; Johannes Peeters aldaar; Leonard Wijnen, man van Mechtildis Peeters aldaar; Sebastiaan Peeters en Maria Peeters, beiden te Boukoul, als volgt:

-   31 are 90 centiare bouwland in de Meut sectie D 345 aan Johannes Cox te Boukoel voor ƒ 405,‑;

-   31 are 50 centiare bouwland aldaar D 345 en 346 aan Andries Gielen aldaar voor ƒ 355,‑;

-   31 are 50 centiare bouwland aldaar D 346 aan Pieter Vincent aldaar voor ƒ 350,‑;

-   16 are 35 centiare bouwland aldaar D 346 aan Maria Catharina Vermeulen weduwe Hooghstraeten te Boukoel voor ƒ 220,‑;

-   33 are 60 centiare bouwland op de Boukoel aan Frans Burghoff te Roermond voor ƒ 300,‑;

-   16 are 20 centiare bouwland aldaar D 1308 en 1422 aan Bartholomeus Peeters en Johannes Clumpkens, beiden aldaar en ieder voor de helft, voor ƒ 256,‑;

-   3 are 30 centiare hakhout in het Vinkelderbroek D 10639?? aan Pieter Vincent voornoemd handelend namens Andries Vincent, beiden te Boukoel, voor ƒ 4,-;

-   18 are 10 centiare bouwland en hakhout in de Baand sectie D 1960 aan Pieter Fueser? voor ƒ 195,‑;

-   18 are 17 centiare idem in de Heikamp sectie D 1934, ingehouden;

-   17 are 30 centiare idem aldaar D 560 aan Johannes Cremers te Boukoel voor ƒ 165,‑;

-   .. are 30 centiare idem in de Riet D 421 aan Pieter Fueser? voornoemd voor 26,-;

-   .. are .. centiare hakhout op de Hoenderberg gelegen sectie D 1911 aan Thomas Geraedts aldaar voor ƒ 26,‑;

-   .. are 10 centiare bouwland en hakhout aldaar D 50 aan Jan Beek te Boukoel voor ƒ 41,‑;

-   27 are 7 centiare idem aan Blankwater D 80 aan Jan van Dael te Maasniel voor ƒ 30,‑;

-   16 are 20 centiare bouwland in Spiekerkamp D 170 aan Frans Janssen te Maalbroek.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/39.

Kopie slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

6 maart 1890

SWALMEN - Boedelscheiding tussen de kinderen Frederic Kessels-Coorens te Swalmen, te weten Willem Kessels; Michiel Bremmers gehuwd met Gertrudis Kessels; Petronella Kessels; Peter Kessels; Margaretha Kessels, allen te Swalmen; Christiaan Ramakers en Thomas Franssen, beiden aldaar, als voogd en toeziend voogd over Arnold Kessels, bevattend onroerende goederen te Swalmen gelegen en koopprijzen van roerende goederen ten overstaan van dezelfde notaris [zie 4-2-1890/26] verkocht.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/48.

 

11 maart 1890

ROERMOND - Boedelbeschrijving van goederen deel uitmakend van de gemeenschap van roerende goederen van wijlen Henri Sagers en Wilhelmina Rassaerts, ten huize en op verzoek van Wilhelmina Rassaerts voornoemd, weduwe van Henri Sagers te Roermond, als moeder en voogdes van Josephine en Maria Sagers en van Henri Sagers, in bijzijn van Franciscus Sagers wonend aldaar, in eigen naam en als toeziend voogd van genoemde minderjarigen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/49.

 

12 maart 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond aan het Zwartbroek gelegen sectie D 2556, door Anna Hubertine Hensels, zonder beroep wonend te Roermond, weduwe van Johannes Hubertus van Dijl, in eigen naam en als moeder en voogdes over Juliana Housmans, alsmede Alexander, Pierre, Hubert en Elise van Dijl, aan Johannes Hubertus Wassenberg, banketbakker te Roermond. voor ƒ 6.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/47.

 

21 maart 1890

ROERMOND - Verkoop van een tuin en huisje te Roermond gelegen sectie D 552 en 552, door Clara en Maria Burghoff, beiden zonder beroep aldaar, aan de RK parochie school te Roermond voor een jaarlijkse lijfrente van ƒ 575,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/56.

 

22 maart 1890

ROERMOND - Vennootschap tussen Joseph, Theodore en Hubert Maessen, kooplieden alle drie wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/58.

 

24 maart 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van huis met tuin te Swalmen langs de Hoofdstraat gelegen sectie B 511, 512, 513 en en 1641 groot 19 are door Maria Janssen te Roermond; Pieter Janssen te Klein Enghiers (Henegouwen); Leonard Sanders te Boukoel; Wilhelmina Janssen aldaar; Emelia Janssen; en Pieter Noël Naus, beiden te Swalmen, verbleven aan Hendrik Suijlen te Swalmen voor ƒ 1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/55.

 

2 april 1890

SWALMEN - Aan- en verkoop van bouwland sectie D nr. 132 te Swalmen door Joannes Geradts te Roermond aan Johannes en Catharina Sillen te Maasniel voor ƒ 200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/149.

 

8 april 1890

MAASNIEL - Overdracht van 3/4 delen in huis, stal, erf en tuin te Maalbroek onder Maasniel gelegen C 892 en 968 door Johanna Cox, weduwe van Johannes Pangels; Leonard Pangels en Hendrik Pangels te Asenraij, aan Catharina Pangels weduwe Peeters aldaar voor ƒ 500,‑; met verklaring daarvan gekocht te hebben 3 are 50 centiare uit C 968 voor Johannes Cox te Masniel voor ƒ 25,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/65.

 

9 april 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen ten sterfhuize van Conrard Geraedts, op verzoek van de kinderen Joseph Geraedts te Swalmen; Mechtildis Geraedts aldaar; Thomas Geraedts te Erckelenz; Johannes Geraedts te Crefeld; Martinus Geraedts te Swalmen; en genoemde Joseph Geraedts als voogd over zijn minderjarige broer Willem Geraedts, opbrengst ƒ 413,70.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/66.

 

11 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Cuijpers [geb. Baexem, koster oud 29 jaar, zn. van Franciscus Cuijpers en Maria Elisabeth Peters] en Anna Elisabeth Geraads [geb. Beesel 6-5-1870, dr. van Henricus Geraads en Gertrudis Reijnders].

GHS Beesel, BS-10/231.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 april 1890
þ SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hendriks [geb. Beesel 1-10-1861, overl. Swalmen 23-3-1937, oud 75 jaar, zn. van Peter Hendriks en Sophia Stevens « 31-3-1856] en Wilhelmina Slabbers [geb. Swalmen 23-6-1854, overl. ald. 29-1-1937, oud 82 jaar, dr. van Peter Slabbers en Petronella Willems « 12-4-1834].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Johannes Hubertus Hendriks, geb. Swalmen 8-6-1891, overl. ald. 19-7-1941. Tr. Swalmen 18-4-1921 met Maria Catharina Diels.

2.       Thomas Hubertus Hendriks, geb. Swalmen 26-6-1892, overl. ald. 7-2-1893, oud 7 maanden.

3.       Petronella Mechtilda Hendriks, geb. Swalmen 11-5-1894, overl. Roermond 1-7-1976. Tr. Swalmen 18-6-1923 met Johannes Joseph Vaessen.

4.       Maria Sophia Hendriks, geb. Swalmen 3-1-1899, overl. ald. 19-12-1974. Tr. Posterholt 6-2-1939 met Hermanus Meijers.

 

11 april 1890

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Hubertus Wuts [geb. Swalmen 3-3-1857, overl. ald. 7-6-1937, oud 80 jaar, zn. van Jan Hendrik Wuts en Hendrina Verheggen « 5-7-1844] en Petronella Sophia Kessels [geb. Swalmen 27-3-1861, overl. ald. 20-12-1934, oud 73 jaar, dr. van Frederik Kessels en Anna Gertrudis Coorens « 29-1-1855].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Anna Gertrudis Hendrina Wuts, geb. Swalmen 11-2-1891, overl. Roermond 14-3-1970. Tr. Swalmen 5-5-1916 met Johannes Hubertus Engelen.

2.       Maria Hendrina Wuts, geb. Swalmen 1-8-1892. Tr. Swalmen 24-11-1924 met Gerardus Hubertus Simons.

3.       Johannes Hendrikus Wuts, geb. Swalmen 5-3-1894, overl. ald. 19-12-1934. Tr. Beesel 13-4-1928 met Maria Elisa Huberta Reijnders.

4.       Aldegonda Hubertina Wuts, geb. Swalmen 16-1-1897, overl. ald. 26-2-1897, oud 6 weken.

5.       Anna Maria Wuts, geb. Swalmen 5-5-1898. Tr. Swalmen 30-1-1928 met Johannes Wilhelmus Nijssen.

6.       levenloos kind (m), geb,/overl. Swalmen 21-6-1899.

7.       Lucia Wuts, geb. Swalmen 11-7-1900. Tr. Swalmen 30-3-1942 met Jozef Renier Theunissen.

8.       Elisabeth Wuts, geb. Swalmen 26-4-1902.

9.       Cornelia Wuts, geb. Swalmen 26-4-1902, overl. ald. 21-10-1902, oud 5 maanden.

10.     Frits Mathis Wuts, geb. Swalmen 29-4-1903, overl. ald. 5-8-1903, oud 3 maanden.

 

12 april 1890

DEURNE - Gehuwd: Louis Ernst [geb. Belfeld 21-3-1869, zn. van Peter Ernst en Maria Louisa Mordan] en Johanna Elisabeth Krabbendam [geb. Venlo 12-4-1871, dr. van Jan Krabbendam en Mechtildis Theunissen].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Mechtilda Louisa Christina Ernst, geb. Deurne 6-1-1891, overl. Kerkrade 26-4-1976.

2.       Pieter Jan Hendrik Ernst, geb. Horst 25-6-1894, overl. Heerlen 27-1-1965. Tr. Kerkrade 20-5-1925 met Maria Wilhelmina van de Werff.

3.       Pieter Lodewijk Ernst, geb. Horst 22-6-1897. Tr. Kerkrade 22-10-1926 met Hubertina Leuchter.

Het echtpaar verhuisde op 1-10-1890 vanuit Grubbenvorst naar Deurne om daar in te wonen bij de ouders van de bruid. Van daaruit vertrokken ze 16-2-1892 naar Horst. Bron: BevReg Deurne.

 

12 april 1890

REUVER - “Met ingang van 1 mei e.k. worden verplaatst: […] de kommies 4e klasse G.J. Alberts van Reuver naar Kloosterhaar.”

Venloosche Courant d.d. 12-4-1890.

 

14 april 1890

TEGELEN - Gehuwd: Franciscus Janssen [geb. Beesel 6-4-1864, dienstknecht 1890, overl. Tegelen 8-6-1921, oud 57 jaar, zn. van Jan Mathis Janssen, landbouwer, en Gertrudis Huberta Giesen « 7-11-1856] en Maria Wilhelmina van de Winkel [geb. Horst 8-2-1865, dienstmeid 1890, overl. Tegelen 23-4-1902, oud 37 jaar, dr. van Pieter van de Wijnkel en Maria Gertruda Kleuskens].

WieWasWie, 2013, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Mathis Janssen, geb. Tegelen 7-12-1890.

2.       Anna Elisabeth Janssen, geb. Tegelen 21-10-1893, overl. Venlo (maar wonend te Tegelen) 13-1-1907, oud 13 jaar.

3.       Anna Wilhelmina Gertrudis Janssen, geb. Tegelen 1-11-1895. Tr. Tegelen 6-10-1924 met Leonard Gerard Hubert Gubbels.

4.       Antoon Hubertus Janssen, geb. Tegelen 22-12-1897. Tr. 1) Venlo 3-6-1929 met Theodora Hermans; 2) Tegelen 24-1-1939 met Mathias Hubertus Janssen.

5.       Jacobus Janssen, geb. Tegelen 21-4-1901. Tr. Tegelen 1-10-1923 met Wilhelmina Hubertina Janssen.

 

14 april 1890

BELFELD - “Voor de rechtbank te Roermond stond donderdag terecht J.R., een Pruisische vagebond, aangehouden te Belfeld wegens aanranding. Het Openbaar Ministerie, waargenomen door den substituut-officier van justitie mr Van der Kun, eischte een gevangenisstraf van 8 jaren. Uitspraak over acht dagen.”

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 14-4-1890.

 

14 april 1890

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 15-4-1890): Joannes Hubertus Heijnen [geb. Beesel 1-1-1863, dienstknecht 1890, landbouwer, overl. ald. 20-1-1950, oud 87 jaar, zn. van Hendrik Heijnen en Maria Stroeken « 25-7-1859] en Anna Catharina Drissen [Driessen, geb. Lottum 18-9-1860, landbouwster 1890, overl. Beesel 17-7-1931, oud 70 jaar, dr. van Antoon Drissen en Maria Beelen, landbouwers « Arcen en Velden 5-10-1852].

GenLias, 2005; DTB St.-Urbanusparochie Belfeld.

De bruidegom vertrok in 1878 naar Rijkel 14, in 1880 vanuit Bussereindt 161 naar Lobberich. Het echtpaar verhuisde op 25-3-1902 vanuit Belfeld naar Beesel. Vanaf 17-6-1911 inwonend was nicht Maria Drissen, geb. Geldern (D) 22-3-1904, op 5-11-1930 verhuisd naar Horst.

 

14 april 1890

BELFELD - Gehuwd: Johannes Reijnders [geb. Belfeld 1-4-1860, dagloner 1890, overl. ald. 13-2-1909, oud 48 jaar, zn. van Paulus Reijnders en Maria Henrichs « 15-3-1854] en Joanna Maria Tijtulaer [Tijtelaer, geb. Baarlo gem. Maasbree 25-1-1860, dienstmeid 1890, overl. Belfeld 31-1-1946, oud 86 jaar, dr. van Peter Wenceslaus Tijtulaer en Wilhelmina Huijbers, landbouwers « Maasbree 21-2-1852; zij hertr. Belfeld 27-2-1911 met Gerardus Jacobs].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Lusia Wilhelmina Reijnders, geb. Belfeld 15-3-1891. Tr. Belfeld 11-10-1915 met Wilhelmus Hubertus Zeetsen.

2.       Renier Paulus Reijnders, geb. Belfeld 16-5-1893. Tr. Belfeld 23-10-1916 met Mathilda Eleonora Isabella van den Akker.

3.       Helena Reijnders, geb. Belfeld 8-4-1895. Tr. Maasbree 1-5-1924 met Peter Johannes Hubertus Zeetsen.

4.       Anna Maria Reijnders, geb. Belfeld 23-8-1897, overl. al. 2-2-1900, oud 2 jaar.

5.       Christina Reijnders, geb. Belfeld 30-7-1899, overl. Venlo 19-11-1965. Tr. … met Antoon van de Laar.

6.       Hendrik Reijnders, geb. Belfeld 10-6-1901, overl. ald. 8-6-1971. Tr. … met Margaretha Josephina Maria Kerren.

Johannes Reijnders vertrok op 2-2-1883 vanuit zijn ouderlijk huis in Belfeld naar Bracht (D). Na zijn terugkeer (z.d.) werd hij opnieuw ingeschreven in Belfeld. Joanna Maria Tijtulaer werd ingeschreven op 24-3-1890; haar ongehuwde broer, ‘zwager’ Hendrikus Joannes Tijtulaer (Baarlo 13-12-1857), kwam inwonen op 12-2-1891 en vertrok op 4 mei 1892 naar Leuth (D). Op 15-12-1895 werd het huishouden verder uitgebreid met de komst van zwager Henricus Hubertus Denteneer (zie huwelijk 13-7-1894). Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad R177.

 

14 april 1890

REUVER - Openbare verkoop, op bouwhoeve ‘de Zang’ te Reuver op verzoek van Sigbert Steeghs en kinderen, van 2 werkpaarden, 4 koeien, 2 runderen, 2 kalveren, 6 scheutelingen, karren, ploegen, eggen, wanmolen en alle verder groot en klein gereedschap en paardentuig. Voortd de gehele inboedel.

Venloosche Courant d.d. 12-4-1890; notaris Vogels te Reuver.

 

14 april 1890

BEESEL - Obligatie groot ƒ 500,‑ met hypotheek door Martinus Heuts te Maasbracht aan 1. Hubert; 2. Leo; 3. Mechtildis; 4. Maria; en 5. Willem Willemsen, allen te Roermond; 6. Peter Willemsen te Beesel en 7. Henricus Willemsen te Sevenum.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/156.

 

15 april 1890

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Peter Franz Janssen [Peter Franciscus, geb. Beesel-Ronckenstein 23-11-1858, zn. van Jan Mathijs Janssen en Gertrudis Huberta Giesen « 7-11-1856; wedn. van Henrika Hubertina Guré, geh. Dülken 17-10-1883] en Anna Maria Mechtild Tümmers [geb. Vorst 9-10-1857].

Thoer.net, 2022.

 

15 april 1890

STEYL - Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen de lotelingen Carel Jacob Franz Wilhelm Moubis te Steyl en Joseph Hubert Corbey te Thorn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/80.

 

15 april 1890

SWALMEN - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Wilhelmus Geraedts, minderjarig te Swalmen, voor de loteling Hubert Paul August Louis Bloemers te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/79.

 

15 april 1890

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Johann van den Borst [geb. Beesel 9-4-1859, zn. van Wilhelmus van den Borst en Petronella Thijssen « 25-4-1854] en Johanna van Rijt [geb. Neer 6-7-1864, dr. van Peter van Rijt en Johanna Sillekens « Neer 5-9-1859].

Thoer.net, 2021.

 

vrijdag 18 april 1890

BELFELD - “De rechtbank te Roermond heeft den aanrander J.R., van de 14-jarige C., te Belfeld, veroordeeld tot 8 jaren gevangenisstraf.”

Het Nieuws van den dag: kleine courant d.d. 18-4-1890.

 

vrijdag 18 april 1890

BELFELD - “De Pruisische landlooper J.R., aangehouden wegens aanranding der 14-jarige C. te Belfeld, is door de Rechtbank te Roermond veroordeeld tot 8 jaren gevangenisstraf, overeenkomstig den eisch van den substituut-officier van justitie.”

Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage d.d. 18-4-1890.

 

vrijdag 18 april 1890

BEESEL - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door de minderjarige Gerardus Hubertus Strouken te Beesel, voor de loteling Gerardus Johannes van den Broek te Wanssum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/87.

 

vrijdag 18 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Joannes Theodorus Hendriks [geb. Beesel 25-1-1864, herbergier 1890, landbouwer, overl. ald. 18-1-1953, oud 88 jaar, zn. van Wilhelmus Hendriks en Maria Elisabeth Willemsen « 28-3-1856] en Anna Maria Elisabeth Houben [geb. Neer 19-2-1866, dienstmeid oud 24 jaar, overl. Beesel 4-10-1944, oud 78 jaar, dr. van Engelbert Houben en Christina Geraets].

GHS Beesel, BS-10/233.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Christina Hubertina Hendriks, geb. Beesel 14-2-1891, overl. Neer 13-8-1965. Tr. Beesel 14-5-1926 met Hendrikus Maria Janssen.

2.       Elisabeth Gertrudis Hendriks, geb. Beesel 14-2-1892. Tr. Beesel 13-1-1922 met Lambert Martinus Zeegers.

3.       Wilhelmus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 21-1-1894, overl. ald. 12-5-1903, oud 9 jaar.

4.       Engelbertus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 3-1-1896. Tr. Maasbracht 28-9-1923 met Liza Maria Beurskens.

5.       Hubertus Jacobus Hendriks, geb. Beesel 4-3-1898.

6.       Wilhelmina Huberta Hendriks, geb. Beesel 22-11-1900. Tr. Beesel 10-5-1929 met Joannes Joseph Geraedts.

7.       Anna Maria Hendriks, geb. Beesel 19-1-1903. Tr. Beesel 5-1-1934 met Wilhelmus Hubertus Gielen.

8.       Maria Hubertina Hendriks, geb. Beesel 6-3-1904, overl. ald. 29-5-1908, oud 4 jaar.

9.       Wilhelmus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 29-10-1907.

10.     Antonius Hubertus Hendriks, geb. Beesel 25-4-1910. Tr. Vlodrop 13-10-1941 met Maria Catharina Schmitz.

Herbergier Johannes Theodoor Hendriks stond op 20-1-1890 ingeschreven op het adres Dorp-Kom 61 met inwonend kostganger Jan Willem van der Velden (Kaldenkirchen 6-12-1821). Op 20-4-1888 kwam zijn toekomstige vrouw inwonen vanaf Dorp-Kom 109 en zij trouwden op 20-4-1890. Hun twee oudste dochter werden op dit adres geboren. Dit huis werd hierna bewoond door het gezin Stevens-Van Bergen (zie gezin 30-6-1877). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 71/505.

Joannes Theodorus Hendriks en Anna Maria Elisabeth Houben werden op 1-4-1891 vanuit Dorp-Kom 61 ingeschreven op het adres Dorp-Kom 55, eerder bewoond door de familie Pijpers-Van Maris (zie gezin 8-9-1882). Inwonend was de ongehuwde Jan Willem van der Velden (Kaldenkirchen 6-12-1821, zn. van Petrus van der Velden en Joanna Elisabeth Nieuwenhuisen), die hier op 21-7-1894 op 72-jarige leeftijd overleed. Op 1-4-1894 verhuisde (schoon)vader en weduwnaar Willem Hendriks (Kessel 4-10-1824) vanuit Dorp-Kom 47 naar nummer 55. Op 17-9-1894 kwam dienstmeid Francina Beurskens (Maasniel 16-3-1881) vanuit Kessel inwonen; zij verhuisde op 10-4-1895 naar Dorp-Kom 47. In haar plaats kwam dienstmeid Anna Maria Antonetta Janssen (Neer 13-11-1882), op 9-5-1895 gearriveerd vanuit Neer en op 26-4-1896 teruggekeerd naar haar geboortedorp. Op 3-5-1896 loste Anna Maria Huertia Aerts (Kessel 2-10-1882) haar af; zij keerde op 24-8-1896 terug naar haar geboortedorp. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 63/505.

Voor brand in woning en schuur van herbergier Hendriks te Bussereind zie 10-11-1891.

 

vrijdag 18 april 1890

ROERMOND / NUNHEM - Huwelijksvoorwaarden tussen mr. Jacobus Elizeus Johannes Maria van der Kun, substituut officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Roermond, en Sophie Eugénie Pauline Raphaël Storms, zonder beroep wonend te Nunhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/88.

 

zaterdag 19 april 1890

BELFELD / REUVER - “De rijksambtenaren te Belveld hebben weder 19 schapen in beslag genomen, als zijnde niet voorzien van het rijksmerk en zonder geleibiljet. De schapen behoorden aan S. te Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 19-4-1890.

 

zaterdag 19 april 1890

BELFELD - “Tot 8 jaren gevangenis is veroordeeld J. Reiland, wegens geweldadige aanranding op de 14-jarige Ch. Schoeren te Belveld gepleegd.”

Venloosche Courant d.d. 19-4-1890.

 

zaterdag 19 april 1890

TEGELEN / REUVER - “Tot commies-ontvanger te Tegelen (tijdelijk) is benoemd de heer Castermans, rijksambtenaar te Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 19-4-1890.

 

21 april 1890

REUVER - “Nous avons la profonde douleur d’annoncer la perte sensible que nous venons d’éprouver en la personne de notre bien-aimée mère, belle-mère et aïeule, madame Vve Daenen, née H. Pol, décédée à l’âge de 79 ans, munie de tous les Sacraments de Notre Mère la Sainte Eglise.

Au nom de la famille, H. Scheffer-Daenen.

Reuver, 21 avril 1890.”

Le Courier de la Mause d.d. 22-4-1890.

 

maandag 21 april 1890

ROERMOND - Overdracht van huis en erf te Roermond aan de Kapel bij Gebroek gelegen sectie B 201 door Jan Baptist Adriaens aldaar aan Wienand Viegen wonend te Hongen burgemeesterij Saeffelen, voor ƒ 600,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/74.

 

donderdag 24 april 1890

SWALMEN - Openbare verkoop, in de herberg van Janssen, secretaris te Swalmen, op verzoek van zijn principaal, van 10 percelen bouwland sectie A 1027, B 499 en 500, C 646, D 844, E 255, 257, 267, 1237, 685 en 65.

Venloosche Courant d.d. 12-4-1890; notaris Brouwers te Venlo.

 

donderdag 24 april 1890

ROERMOND - Scheiding tussen Maria Wilhelmina Isabella Hubertina Mertz, Anna Isabella Wilhelmina Hubertine Mertz en Carolina Joséphina Maria Hubertina Mertz, renteniersters alle drie wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/90.

 

vrijdag 25 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Johannes Reijnders [geb. Beesel 1-2-1865, bakker, overl. ald. 28-9-1933, oud 68 jaar, zn. van Joannes Reijnders en Helena Nijssen] en Anna Maria Schreven [uit Kessel, geb. Blerick 11-11-1864 ('oud 25 jaar'), overl. Beesel 26-7-1927, dr. van Petrus H. Schreven en Elisabeth Schouren].

GHS Beesel, BS-10/235.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Johannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 10-5-1891, overl. ald. 19-3-1892, oud 10 maanden.

2.       Maria Helena Huberta Reijnders, geb. Beesel 8-6-1892, overl. Sittard 14-2-1960, oud 67 jaar.

3.       Maria Elisa Huberta Reijnders, geb. Beesel 19-4-1894, overl. Swalmen 5-2-1971. Tr. 1) Beesel 13-4-1928 met Johannes Hendrikus Wuts; 2) Swalmen 22-1-1940 met Johannes Ridderbecks.

4.       Joseph Antonius Hubertus Reijnders, geb. Beesel 9-11-1896, overl. ald. 28-11-1896.

5.       Hendrik Antonius Hubert Reijnders, geb. Beesel 14-12-1897, overl. ald. 9-1-1963. Tr. Meijel 27-4-1928 met Anna Catharina Sonnemans.

6.       Anna Maria Antonia Reijnders, geb. Beesel 11-11-1899, overl. Roermond 8-12-1981. Tr. Beesel 13-4-1928 met Joseph Hubert Bongaerts.

7.       Maria Hendrina Antonia Reijnders, geb. Beesel 30-12-1901.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 69. Reijnders geeft als geboortedatum bij kind 7 28-12-1901 en laat haar bovendien op 6-5-1927 (zie aldaar) trouwen met Jacobus Hubertus Hendricks.

 

vrijdag 25 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Holten [geb. Blerick 21-3-1859, arbeider oud 31 jaar, overl. Blerick 5-7-1938, oud 79 jaar, zn. van Conrard Hubert Holten en Aldegonda Keunen] en Anna Catharina Niessen [geb. Beesel 20-1-1867, dr. van Jacobus Niessen en Aldegonda Crijns].

GHS Beesel, BS-10/237.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacob Hubert Holten, geb. Maasbree 2-2-1891, ongehuwd overl. Venlo 20-10-1911.

2.       Conrard Hubert Holten, geb. Maasbree 13-1-1892. Tr. Maasbree 31-7-1919 met Maria Elisabeth Vaessen.

3.       Aldegonda Hubertina Holten, geb. Maasbree 2-4-1893. Tr. Maasbree 6-10-1919 met Johannes Hubertus Houben.

4.       Gertruda Maria Hubertina Holten, geb. Maasbree 23-7-1894. Tr. Maasbree 12-4-1920 met Christiaan Wilhelmus Janssen.

5.       Helena Hubertina Holten, geb. Blerick 19-9-1895, ongehuwd overl. ald. 1-5-1915, oud 19 jaar.

6.       Wilhelmina Antonetta Holten, geb. Blerick 9-3-1897, overl. Tegelen 22-9-1957. Tr. Maasbree 18-4-1929 met Wilhelmus Hieronymus Daemen.

7.       Willem Antonius Holten, geb. Blerick 25-4-1898. Tr. Maasbree 3-2-1927 met Josephina Hubertina Maria Bockelaar.

8.       levenloos kind (m), geb./overl. Blerick 30-6-1899.

9.       Elisabeth Antoinetta Holten, geb. Blerick 16-7-1900. Tr. Utrecht 22-1-1936 met Gerardus Hendrikus van Baaren.

10.     Petrus Antonius Holten, geb. Blerick 21-2-1902. overl. Venlo 18-10-1936. Tr. Maasbree 18-11-1926 met Petronella Maria van de Vorst.

 

zaterdag 26 april 1890

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Hendriks [geb. Swalmen 26-10-1860, overl. ald. 17-3-1934, oud 73 jaar, zn. van Joannes Cornelis Hendriks en Joanna van Cruchten « 28-7-1858] en Maria Catharina Wuts [geb. Kessel 3-9-1863, overl. Swalmen 5-2-1945, dr. van Christiaan Wuts en Maria Carolina Kessels « 1-5-1858].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Carolina Hendriks, geb. Swalmen 24-1-1891.

2.       Anna Maria Sophia Hendriks, geb. Swalmen 6-4-1892. Tr. Swalmen 23-4-1923 met Karel Arthur Krick.

3.       Anna Maria Hendriks, geb. Swalmen 21-2-1894. Tr. Swalmen 10-8-1925 met Wilhelmus Godefridus Bonten.

4.       Peter Johannes Hendriks, geb. Swalmen 14-11-1895. Tr. Maasniel 24-10-1921 met Christina Bonten.

5.       Johannes Dominicus Hendriks, geb. Swalmen 4-8-1897. Tr. Swalmen 19-4-1930 met Anna Maria Francisca Ridderbeeks.

6.       Christiaan Lambertus Hendriks, geb. Swalmen 20-7-1899. Tr. Swalmen 12-9-1927 met Elisabeth Muiter.

7.       Jacobus Hubertus Hendriks, geb. Swalmen 17-5-1901. Tr. Swalmen 10-8-1942 met Helena Agnes Geraedts.

8.       Wilhelmina Hendriks, geb. Swalmen 11-10-1903. Tr. Swalmen 19-10-1931 met Franciscus Dingelstad.

 

zondag 27 april 1890

SWALMEN – “Te Swalmen (Limburg) viel gisteren zekere P. in een der vijvers van het kasteel Hellenraad en verdronk. De ongelukkige zou eerstdaags in het huwelijk treden.”

De Maasbode d.d. 27-4-1890.

 

30 april 1890

SWALMEN - Overdracht van 50 are bouwland onder Swalmen gelegen sectie E 359, 390, 391 en 392 op Meulendempt? en in het Brouwhuisveld gelegen, door Willem Ramakers aldaar, mede namens zijn broer en zussen Anna Maria Janssen, weduwe van Wilhelmus Ramakers aldaar; Martina Hubertina Ramakers aldaar; Maria Wilhelmina Ramakers en Wilhelmina Catharina Ramakers te Beesel, aan Andries Jan Jacob Schreurs te Roermond voor ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/85.

 

2 mei 1890

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Joosten [geb. Maasbree, landbouwer oud 32 jaar, overl. Beesel 15-5-1891, zn. van Joannes Joosten en Willemina Timmermans] en Maria Petronella Schoolmeesters [geb. Beesel 24-5-1860, dr. van Godefridus Schoolmeesters en Joanna Verheijen; zij hertr. Beesel 10-9-1897 met Johannes Josephus Joosten].

GHS Beesel, BS-10/239.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 20-6-1891.

 

2 mei 1890

SWALMEN - Gehuwd: Conraard Görts [geb. Kessel 24-5-1859, zn. van Pieter Görts en Johanna Martina Timmermans] en Maria Agnes van der Loo [geb. Swalmen 4-2-1859, dr. van Joannes Arnoldus van der Loo en Maria Hermans].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Arnold Görtz, geb. Swalmen 22-3-1892. Tr. Swalmen 5-7-1920 met Maria Hubertina Rulkens.

 

2 mei 1890

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Walenbergh [geb. Swalmen 16-6-1861, overl. ald. 21-1-1907, oud 45 jaar, zn. van Joannes Hendrikus Walenbergh en Wilhelmina op den Camp « 2-7-1857] en Gertrudis Curvers [Kurvers, geb. Buggenum 27-8-1861, overl. Swalmen 20-12-1911, oud 50 jaar, dr. van Peter Curvers en Maria Sophia Joosten « Buggenum 19-6-1857; zij hertr. Swalmen 3-2-1908 met Jacobus Alers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Sophia Walenberg, geb. Swalmen 9-8-1892, overl. ald. 12-8-1892, oud 3 dagen.

2.       levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 29-9-1895.

3.       levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 12-2-1902.

4.       levenloos kind (v), geb../overl. Swalmen 31-5-1903.

 

2 mei 1890

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Mathias Heinrich Windhausen, kunstschilder, en Hubertina Elisabeth Welters, societeitshoudster en rijtuigverhuurster, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/99.

Zie idem 6-5-1891/95 voor deling tussen de erven Welters.

 

3 mei 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Andries Hubert Sillen te Swalmen voor Maria Nusselein, weduwe van Franciscus Conrardus Ceulemans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/90.

 

5 mei 1890

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Jacobus Jacobs [geb. Velden, zn. van Antonius Jacobs en Johanna Tielen] en Maria Louisa Duijzend [geb. Beesel 26-9-1862, dr. van Joannes Duijzend en Joanna Stroeken].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Hendrikus Antonius Jacobs, geb. Arcen en Velden. Tr. Venlo 6-5-1918 met Catharina Wilhelmina Dagniaux.

 

6 mei 1890

ROERMOND - Gehuwd: Mathias Heinrich Windhausen [geb. Waldniel (D) 11-9-1857, kunstschilder, zn. van Heinrich Windhausen en Susanna Aretz] en Elisabeth Hubertina Welters [geb. Roermond, sociëteithoudster en rijtuigverhuurster, dr. van Jan Pieter Hubert Welters en Joanna Josephina Jacobs; wed. van Franciscus Wassenbergh].

GenLias, 2005.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 2-5-1890.

 

7 mei 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond aan de Kapel gelegen sectie C 1841 door Jan Hubert Felders te Roermond, als gemachtigde van Johannes Wijnen aldaar en in aanwezigheid van de kantonrechter, aan laatstgenoemde verbleven door ƒ 2.550,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/92.

 

10 mei 1890

BAEXEM - Gehuwd: Jozef Hubert Vaessen [geb. Maasbree 26-4-1863, kleermaker 1890, overl. Blerick 26-6-1931, oud 68 jaar, zn. van Benedict Frederik Vaessen, landbouwer, en Anna Elisabeth Gielen] en Helena Catharina Hölsgens [geb. Baexem 20-1-1868, dienstmeid bij slager Beekman te Roermond 1884, naaister 1890, overl. Venlo 31-1-1953, oud 85 jaar, dr. van Hendrik Holsgens, kleermaker, en Margaritha Joosten, naaister].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joseph Hubert Vaessen, geb. Beesel 16-2-1891 (BS-10/271). Tr. Maasbree 16-10-1919 met Anna Veronica Perlzer.

2.       Hendrikus Franciscus Vaessen, geb. Beesel 16-1-1893, overl. Venlo 21-6-1955. Tr. Süchteln (D) 26-1-1917 met Wilhelmina Peters.

3.       Elisabeth Petronella Vaessen, geb. Beesel 31-7-1895.

4.       Maria Elisabeth Vaessen, geb. Beesel 22-5-1900. Tr. Maasbree 31-7-1917 met Conrard Hubert Holten.

5.       Silvester Jozef Lambertus Vaessen, geb. Beesel 23-8-1907. Tr. Venlo 24-1-1944 met Elisabeth Schreurs.

 

13 mei 1890

ROOSTEREN - Verkoop van 1/6 deel in een pachthoeve in de gemeente Roosteren in Kokkelert gelegen, door jhr.mr. Adrien Joseph van den Bergh, advokaat en procureur wonend te Makassar, aan jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh, ingenieur wonend te 's‑Gravenhage, voor ƒ 7.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/106.

 

13 mei 1890

WEERT - Verkoop van 2/6 in de pachthoeve genaamd Scholtissenhof onder Weert gelegen, door Pierre Thirion, ritmeester der cavalerie in garnizoen en wonend te Venlo, als lasthebber van a) de echtelieden Leonardus Engelbertus Wilhelmus de Munnick, majoor der artillerie wonend te Scheveningen en zijn echtgenote jonkvrouwe Marie Joséphine van den Bergh,; en b) jonkvrouwe Anna Maria van den Bergh, zonder beroep wonend te 's-Gravenhage, aan jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh, voor ƒ 333,33 alsmede onder de last van overname van 2/6 in een kapitaal groot ƒ 5.000,‑ daarop gevestigd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/107.

 

13 mei 1890

WEERT - Verkoop van 2/6 in de pachthoeve genaamd Scholtissenhof onder Weert gelegen, door jhr. mr. Adrien Joseph van den Bergh en jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh, deze laatste als lasthebber van jhr. Guillaume Octave van den Bergh, sergeant wonend te Serang, aan Pierre Thirion, ritmeester der cavalerie in garnizoen en wonend te Venlo, voor dezelfde prijs en met dezelfde last als vermeld in de akte d.d. 13-5-1890/107 hieraan voorafgaand.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/108.

 

16 mei 1890

þ MAASBREE - Gehuwd: Pieter Leonard Schreurs [Peter Leonard, geb. Belfeld 22-3-1853, bakker, overl. ald. 2-3-1912, oud 58 jaar, zn. van Gerardus Schreurs en Petronella Pennings « 7-6-1851] en Peternel Kessels [Petronel, Petronella, geb. Baarlo 24-4-1855, overl. Maasbree 28-12-1926, oud 71 jaar, dr. van Christiaan Kessels en Anna Cornelia Bongaerts « Maasbree 4-5-1854].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Hubertina Schreurs, geb. Belfeld 6-6-1891, overl. ald. 27-1-1908, oud 16 jaar.

2.       Petronella Gertrudis Hubertina Schreurs, geb. Belfeld 29-8-1892, ongehuwd overl. ald. 3-3-1914, oud 21 jaar.

3.       Gerardus Johannes Schreurs, geb. Belfeld 30-6-1894, overl. ald. 1-9-1912, oud 18 jaar.

4.       Antonius Hubertus Schreurs, geb. Belfeld 27-4-1896, overl. ald. 8-5-1911, oud 15 jaar.

Pieter Leonard Schreurs werd op 21-4-1880 vanuit de ouderlijke woning uitgeschreven naar Maasbree en werd op 1-4-1890 vanuit Kessel weer ingeschreven bij zijn ouders. Zijn tweede dochter, Petronella Gertrudis Hubertina, werd hier op 30-8-1892 eveneens bijgeschreven, maar zijn vrouw en eerste dochter niet. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad S185.

Bakker Peter Leonard Schreurs en Petronella Kessels (vermoedelijk hielp zij mee in de bakkerij) werden op 21-4-1891 ingeschreven op het adres Dorp 16, later gewijzigd in A 14. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad S184.

 

19 mei 1890

VALKENBURG a/d GEUL / ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen mr. Arnoldus Renierus Gerardus Lemmens, lid der Provinciale Staten van Limburg en kantonrechter van het kanton Gulpen, wonend te Valkenburg, en Maria Wilhelmina Isabella Hubertina Mertz, rentenierster zonder beroep wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/111.

 

20 mei 1890

BELFELD - “Op de kermis te Belfeld, invallende 25 mei e.k. worden geene orgeldraaiers, harmonicaspelers, liedjeszangers en dergelijken toegelaten.

De burgemeester,

G.H. Janssen

Venloosche Courant d.d. 24-5-1890.

 

22 mei 1890

SWALMEN - “De persoon die vrijdagavond tusschen Vlodrop en Herkenbosch uit den trein sprong, is met bebloed gezicht, een wond aan het hoofd en kneuzingen aan de beenen in haveloozen toestand onder Swalmen als landlooper aangehouden. Hij geeft op, uit Bohemen te komen, doch is verder onverstaanbaar. Hij is voorlopig te Roermond in de gevangenis opgenomen.”

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 22-5-1890.

 

22 mei 1890

SWALMEN - Testament door Adrianus Polmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/98.

 

22 mei 1890

SWALMEN - Testament door Barbara Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/99.

 

23 mei 1890

SWALMEN - Scheiding van de nalatenschap van Christiaan Wulms en Margaretha Stox ten bedrage van ƒ 5.823,73, tussen Willem Knops te Swalmen, Jan Mestrom, Hendrik Aalmans, Daniel Mooren, Johannes Stox en Hubert Houben te Maasniel, Mechtildis Stox te Roermond, Gertrudis Stox te Herten en Jan Baptist Stox te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/177.

 

26 mei 1890

TEGELEN - Gehuwd: Hubertus Trines [geb. Beesel 17-11-1861, arbeider 1890, doodgraver 1920-1921, zn. van Lambertus Trines en Maria Catharina Gielen « 15-10-1856] en Maria Catharina Simons [geb. Beesel 25-5-1862, dienstmeid 1890, dr. van Joannes Simons en Gertrudis Jacobs, landbouwster « 11-4-1850].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Trienes, geb. Tegelen 4-5-1891, overl. ald. 8-4-1949. Tr. Tegelen 3-1-1921 met Willem Henricus Faassen.

2.       Maria Catharina Hubertina Trienes, geb. Tegelen 18-6-1893. Tr. Tegelen 13-5-1918 met Johannes Theodorus den Holder.

3.       Lambertus Wilhelmus Trienes, geb. Tegelen 12-12-1895, overl. ald. 8-8-1899, oud 3 jaar.

4.       Peter Johannes Joseph Trienes, geb. Tegelen 9-3-1898. Tr. Tegelen 30-8-1920 met Christina Faassen.

5.       Gerardus Wilhelmus Lambertus Trienes. geb. Tegelen 10-9-1900.

 

27 mei 1890

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen en Beesel gelegen door Willem Hubert Geraedts, Jan Janssen, Christiaan Wuts en Arnold Thomassen, als bestuurders van de R.K. kerk te Swalmen, aan Johanna Walenberg te Swalmen en anderen, voor een periode van zes jaren voor een totale jaarlijkse huurprijs van ƒ 754,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/55.

 

27 mei 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Pieter, Margaretha en Arnold Kessels, allen te Swalmen, voor Maria Fleischman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/100.

 

30 mei 1890

KESSEL - Gehuwd: Christoffel Johannes Hubertus Kessels [geb. Beesel 10-7-1860, landbouwer 1890-1930, overl. Tegelen 27-8-1949, oud 89 jaar, zn. van Leonard Kessels en Maria Bruinen, landbouwers « Kessel 17-5-1848] en Anna Gertruid Spee [geb. Kessel 3-9-1866, landbouwster 1890, overl. Belfeld 19-11-1924, oud 58 jaar, dr. van Johannes Spee en Mathea (ook: Dorothea) Vogels « Kessel 8-5-1865].

WieWasWie, 2024,

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Anna Hubertina Kessels, geb. Kessel 23-8-1890. Tr. Belfeld 14-10-1913 met Joannes Hubertus Rulkens.

2.       Dorothea Agnes Kessels, geb. Kessel 18-6-1892. Tr. Belfeld 24-4-1922 met Tilmanus Hubertus Sillen.

3.       Leonard Johannes Kessels, geb. Kessel 3-3-1894. Tr. Amby 4-6-1923 met Anna Maria Simons.

4.       Johannes Francis Kessels, geb. Kessel 24-1-1897, overl. Belfeld 28-12-1911 bij het delven van klei, oud 14 jaar.

5.       Agnes Sophia Kessels, geb. Kessel 25-2-1899. Tr. Belfeld 28-8-1923 met Alexander Hendrikus op het Veld.

6.       Theodorus Hubertus Kessels, geb. Belfeld 19-8-1901, overl. ald. 11-9-1901, oud 23 dagen.

7.       Peter Hubertus Kessels, geb. Belfeld 7-8-1902, overl. Tegelen 12-6-1960. Tr. Tegelen 27-8-1928 met Hendrika Maria Hubertina Cleophas.

8.       Theodorus Hubertus Kessels, geb. Belfeld 13-5-1904. Tr. Maasbree 26-5-1930 met Anna Maria Veiling.

 

30 mei 1890

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hendrickx [geb. Swalmen 25-7-1862, overl. ald. 20-12-1937, oud 75 jaar, zn. van Jacobus Hendrickx en Cornelia Hubertina Polmans « 16-4-1855] en Maria Hubertina Pijpers [geb. Swalmen 21-1-1864, overl. ald. 8-9-1938, oud 74 jaar, dr. van Hendrik Pijpers en Joanna Vermeulen « 12-4-1853].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Joannes Hendrickx, geb. Swalmen 7-7-1891, overl. Roermond (zh) 21-11-1947. Tr. Swalmen 25-10-1916 met Maria Sophia van Buggenum.

2.       Cornelia Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 23-4-1893, ongehuwd overl. ald. 16-3-1950, oud 56 jaar.

3.       Mathieu Hubert Hendrickx, geb. Swalmen 10-4-1895. Tr. Swalmen 11-10-1937 met Maria Catharina Polmans.

4.       Anna Maria Hendrickx, geb. Swalmen 12-6-1897, overl. ald. 8-5-1926. Tr. Swalmen 21-9-1923 met Johannes Hubertus van Buggenum.

5.       Maria Hendrickx, geb. Swalmen 25-5-1899, overl. ald. 6-7-1899, oud 6 weken.

6.       levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 19-6-1900.

7.       Cornelis Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 20-5-1901. Tr. Melick en Herkenbosch 27-12-1926 met Maria Theresia Helena Tilmans.

8.       Joannes Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 15-8-1903. Tr. Swalmen 15-4-1935 met Elisabeth Grachten.

9.       Maria Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 25-12-1904, overl. ald. 16-7-1905, oud 6 maanden.

10.     Maria Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 25-4-1906. Tr. Helden 14-9-1929 met Joannes Hubertus Thijssen.

 

31 mei 1890

REUVER - “Weder werd te Reuver proces-verbaal opgemaakt wegens het vervoer van schapen, welke niet van het looden merk waren voorzien.”

SWALMEN - “In de Maas onder Zwalmen is een schip beladen met 10.000 kg grint gezonken.”

Venloosch Weekbla d.d. 31-5-1890.

 

4 juni 1890

REUVER - “Nabij Reuver (L) is donderdag in een in vollen gang zijnden trein een glasruit ingeworpen. De dader, een elfjarige jongen, werd door de brigade-marechaussées van Reuver spoedig achterhaald.”

De Zuid-Willemsvaart d.d. 4-6-1890.

 

10 juni 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Swalmen op verzoek van

1.     Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt;

2.     mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en

3.     mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht,

opbrengst ƒ 374,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/124.

 

10 juni 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van voorgras te Asselt en Swalmen op Aanwas en Lingen en op de Boxweerd onder Neer en Buggenum, op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 8.290,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/106.

 

13 juni 1890

BEESEL - Openbare verkoop van gras (z.p.) voor baron Louis d'Overschie de Neerrijssche te Vierset; Charles Leurs te Roermond; Jan Willem Janssen te Beesel; Willem Janssen te Maasniel; en de weduwe Hendrik Maessen te Roermond, totale opbrengst ƒ 7.596,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/185.

 

16 juni 1890

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Martinus Konings [geb. Baarlo 3-1-1859, schoenmaker 1890, overl. Belfeld 9-12-1937, oud 78 jaar, zn. van Leonardus Frederik Konings, schoenmaker, en Joanna Holten « 13-10-1858] en Hendrina Petronella Stevens [geb. Belfeld 27-1-1861, overl. ald. 26-10-1935, oud 74 jaar, dr. van Cornelis Stevens en Theodora Hoeben « 16-4-1860].

RHCL Maastricht, BS Belfeld; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Dorothea Petronella Konings, geb. Belfeld 2-4-1891, overl. Maastricht 18-3-1960. Tr. Belfeld 8-4-1918 met Karel Joseph Reijnaerts.

2.       Hermanus Cornelis Konings, geb. Belfeld 6-9-1892, overl. ald. 22-10-1892, oud 1 maand.

3.       Maria Louisa Konings, geb. Belfeld 27-11-1893, overl. ald. 8-3-1899, oud 5 jaar.

4.       Petronella Konings, geb. Belfeld 25-1-1895. Tr. ’s-Gravenhage 7-11-1923 met Antonius Franciscus Wilhelm van Schendel.

5.       Hermanus Johannes Leonardus Konings, geb. Belfeld 3-9-1896, ongehuwd overl. ald. 8-11-1931, oud 35 jaar.

6.       Hubertina Leonie Konings, geb. Belfeld 9-11-1897, overl. Venlo 8-9-1967. Tr. Belfeld 23-4-1928 met Peter Hubert Titulaer.

7.       Maria Gertruda Konings, geb. Belfeld 6-11-1899. Tr. Houthem 15-4-1927 met Willem Gerlachus Duijzings.

8.       Wilhelmina Hubertina Konings, geb. Belfeld 3-9-1901.

9.       Anna Hendrina Konings, geb. Belfeld 27-8-1905. Tr. Venlo 25-4-1927 met Hendrikus Sillen.

Jacobus Martinus Konings verhuisde op 24-11-1883 samen met zijn ouders, broers en zussen en grootmoeder Maria Catharina Heuvelmans naar Belfeld. Zijn ouders vertrokken op 14-9-1888 samen met zijn jongste zus naar Blerick. Kort na het vertrek van zijn ouders kwam zus Catharina Hubertina weer inwonen. Zijn grootmoeder vertrok op 30-4-1890 naar Blerick. Op zijn trouwdag, 16-6-1890, kwamen zijn vrouw Hendrina Petronella Stevens en haar moeder Theodora Hoeben inwonen. Zus Catharina Hubertina bleef inwonen tot 30-1-1899, toen zij vertrok naar Helmond. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad 132.

 

17 juni 1890

MAASNIEL - Openbare verkoop van roerend goed en te wassen staande oogst op het Spick onder Maasniel op verzoek van de kinderen van Johannes Tegelbeckers en Elisabeth Hubertina Heuskens, te weten Stephanus Tegelbeckers te Asenraij; Mathias Giesbers en Elisabetha Tegelbeckers te Roermond; Franciscus Dijcks en Johanna Tegelbeckers te Roermond; Sophia Tegelbeckers te Venloo; Pieter Knoops en Stephanus Tegelbeckers wonond te Maalbroek onder Swalmen; en Hubertina Tegelbeckers te Spick onder Maasniel, opbrengst ƒ 493,80.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/114.

 

18 juni 1890

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van onverdeelde eigendom in het Schoolbroek te Swalmen op verzoek van

1)     Jozef Geraedts te Swalmen, in eigen naam en als voogd over zijn broer Willem Geraedts;

2)     Mechteldis Geraedts aldaar;

3)     Thomas Geraedts te Erkelenz;

4)     Johannes Geraedts, werkman te Crefeld;

5)     Martinus Geraedts te Swalmen, allen kinderen van wijlen Conrard Geraedts, alsmede van Hendrik Schoonhoven zoon van Jan, toebehorend aan dezelfde en aan Wilhelmina Geraedts echtgenote van Herman Geraedts, slager te Swalmen; Hermanus Geraedts, werkman aldaar; Maria Geraedts, echtgenote van Theodorus Polmans te Wijler onder Swalmen; Hendrik Geraedts te Swalmen; Elisabeth Geraedts, echtgenote van Pieter Corens te Swalmen; en Gertrudis Geraedts aldaar, voorts nog Herman Geraedts, smid te Swalmen; Johannes Geraedts, koetsier te Elmpt; Catharina Geraedts en haar man Pieter Rulkens te Swalmen; Bernard Geraedts te Roermond; Wilhelmina Geraedts te Hattem onder Roermond; voorts nog Catharina Schoonhoven te Swolgen en de kinderen van Jacomina Schoonhoven gehuwd geweest met Willem Dousen, met name Martinus Dousen te Swalmen; Mathijs Dousen te Boukoul; Catharina Dousen aldaar; en Wilhelmina Dousen te Swolgen onder Venray,

verbleven als volgt:

-       73 are 55 centiare schaarhout en bomen sectie A 670, 672 en 678 aan Wilhelm Adams, koopman te Elmpt voor ƒ 700,‑;

-       7 are 30 centiare idem A 676 aan Pieter Corens te Swalmen, medeverkoper, voor ƒ 74,‑;

voorts de volgende uitsluitend toebehorend aan de kinderen Conrad Geraedts-Wilms:

-       25 are 12 centiare bouwland op de Mortel gelegen sectie A ... aan Martinus Geraedts voor ƒ 640,‑;

-       7 are 40 centiare weiland op het Hastert A 1743 aan Mechtildis Geraedts voornoemd voor ƒ 115,‑;

-       3 are 60 are aan de Laakberg A 1382 aan Hendrik Pijpers te Swalmen voor ƒ 64,‑;

-       27 are 20 centiare aan het Voorveld A 771 aan Mechtildis Geraedts, medeverkoopster, en

-       16 are 40 centiare aldaar B 835 aan dezelfde, samen voor ƒ 152,‑;

-       26 are 60 centiare aldaar B 67 en 68 aan Leonard Beek te Swalmen voor ƒ 190,‑;

-       13 are 80 centiare aldaar B 143 aan Pieter Heuvelmans ... Mathijs Meerts voor ƒ 120,‑;

-       9 are 25 centiare aldaar B 866, 1297 en 867 aan Mechtildis Geraedts voornoemd, en

-       4 are 80 centiare aldaar B 169 aan dezelfde, samen voor ƒ 59,‑;

-       4 are 80 centiare aldaar B 365 aan Jacob Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 40,‑;

-       5 are 70 centiare aldaar B 1161 aan Jean Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 25,‑;

-       18 are 15 centiare aldaar B 10.. en ..02 aan Mechtildis Geraedts voornoemd voor ƒ 35,‑;

-       23 are 10 centiare idem aan het Houterveld? B 1572 aan Jozef Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 132‑;

-       13 are 20 centiare idem aan het Dennebosch B 269 aan Thomas Geraedt, medeverkoper, voor ƒ 45,‑;

-       1 are 85 centiare idem aan het Asseltsveld E 1469 aan Sebastiaan Wijnen te Asselt namens het kerkbestur van Asselt voor ƒ 74,‑;

-       huis met schuur, stal en tuin te Swalmen op het Oord gelegen sectie B 1257 en 1258 groot 3 are 50 centiare aan Jozef Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 1540,‑;

gezamenlijke opbrengst ƒ 4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/115.

Delen van dit repertorium (vooral cijfers in bedragen en kadastrale aanduidingen) slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

18 juni 1890

SWALMEN - Overdracht bij koop en verkoop door Hendrik Hubert van Gevelt en zijn echtgenote Odilia Christina Alers te Horn, van huis met stal en tuin te Swalmen aan Gevaren gelegen sectie ... 1629 en 1632 groot 4 are 70 centiare aan Willem Kessels te Swalmen voor ƒ 300,‑; en door Jan Alers te Horn van 7 are 90 centiare bouwland op de Mussenberg sectie C 604 aan Andries Hoogmans te Swalmen voor ƒ 52,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/116.

 

20 juni 1890

BEESEL - Gehuwd: Joannes Nijssen [geb. Beesel 17-3-1862, landbouwer, zn. van Gerardus Nijssen en Margaretha Geraats] en Gertrudis Simons [geb. Beesel 26-2-1860, overl. Venlo 3-4-1935, dr. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-10/241.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Gerardus Hubertus Joseph Nijssen, geb. Beesel 1-5-1891.

2.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 25-1-1893.

3.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 28-4-1894.

4.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 17-8-1895.

5.       Maria Catharina Nijssen, geb. Beesel 27-11-1896. Tr. Beesel 20-5-1927 met Hubert Herman Coorens.

6.       Antonius Godfridus Nijssen, geb. Beesel 27-11-1896. Tr. Beesel 18-10-1935 met Joanna Maria Megens.

Het gezin woonde vermoedelijk Monseigneur Theelenstraat in het pand De Tummer, in 1912 aangekocht door de weduwe Nijssen van de familie Janssen). Voor dit pand zie F. Geerlings, Een oude schuur gesloopt in Beesel. In: De Zeumer 1989-2, blz. 32-35.

 

21 juni 1890

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf met tuin aan de Godsweerdersingel gelegen sectie B 2185, door Frans Rouleau, bouwmeester aldaar, aan Jacques Timmermans, koopman aldaar, voor ƒ 3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/143.

 

24 juni 1890

VLODROP - Openbare verpachting van grasgewas in de Eemsenraedts Bemden te Vlodrop op verzoek van Thecla Saedt, douairiere van Constantin Ruysch Nieuwenbroeck.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/118.

 

25 juni 1890

ROERMOND - Overdracht van huis en erf te Roermond gelegen sectie C 1460 door Johan Joseph Giesenkirchen aan Eugène Guillaume Antoine van der Heijden, beiden te Roermond, voor ƒ 2...,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/119.

 

26 juni 1890

BEESEL - Overdracht bij subrogatie van een schuldvordering groot ƒ 1.200,‑ ten laste van Willem Smeets en Johanna Heldens te Beesel, door Pierre Muller te Valkenburg aan Josef Laurens Hubert Linssen, notaris te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/122.

 

27 juni 1890

BEESEL - Gehuwd: Peter Paulus Veugelers [geb. Swalmen, kantoorbediende oud 24 jaar, zn. van Leonardus Veugelers en Helena Engels] en Antonetta Hubertina Hensen [geb. Beesel 1-1-1869, dr. van Petrus Hensen en Antonia Hubertina Verbruggen].

GHS Beesel, BS-10/243.

 

29 juni 1890

St.-ODILIËNBERG - Verpachting voor zes jaar van een boerderij gelegen te Paarlo onder St.-Odiliënberg door Aldegonda Gootzen aldaar en Christiaan Hubert Moors te Melick, als voogd over Willem en Christiaan Gootzen, aan Johannes Janssen te Melick.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/123.

Zie idem 1-7-1890/124 voor openbare verkoop van roerend goed en oogst te Paarlo door de erfgenamen van de weduwe Herman Gootzen geboren Petronella Moors ƒ 1.666,85.

 

30 juni 1890

TEGELEN - Gehuwd: Peter Johannes Hermkens [geb. Tegelen 20-2-1861, pannenbakker 1890-1914, overl. Boekel (N.-Br., in verpleegtehuis) 2-8-1947, oud 86 jaar, zn. van Adriaan Hermkens, pannenfabrikant, en Maria Margaretha Croonenbroek « Tegelen 23-8-1858] en Gertrudis Stroeken [Strouken, geb. Blerick gem. Maasbree 8-10-1866, overl. Venlo 31-10-1949, oud 83 jaar, dr. van Gerard Stroeken en Anna Catharina Huijs « 18-10-1869].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Catharina Hermkens, geb. Tegelen 15-10-1890, overl. Beesel 15-11-1917. Tr. Beesel 8-10-1915 met Lodewijk Mathijs Hubert Augustus.

2.       Franciscus Adrianus Hubertus Hermkens, geb. Tegelen 5-2-1892. Tr. Beesel 14-1-1921 met Mathilda Gertruda Hendrika Houba.

3.       Hendrik Joseph Hermkens, geb. Tegelen 5-11-1893, overl. Venlo 25-7-1971. Tr. 1) … met Anna Juliane Geerlings; 2) … met Anna Louisa Driessen.

4.       Maria Margaretha Hubertina Hermkens, geb. Swalmen 31-3-1896. Tr. Maasbree 18-1-1923 met Pierre Robertus de Koning Gaus.

5.       Jozef Peter Johannes Hermkens, geb. Swalmen 14-9-1897.

6.       Louis Leo Lambertus Hermkens, geb. Swalmen 5-6-1899, overl. Venlo 31-1-1968. Tr. Venlo 18-6-1928 met Paula Katharina Eickholt.

7.       levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 19-8-1900.

8.       Cesilia Josephina Sophia Hermkens, geb. Swalmen 21-9-1901. Tr. Maasbree 25-6-1925 met Adrianus Fredericus de Gier.

9.       Richardus Alphonsus Gerardus Hermkens, geb. Swalmen 4-9-1903, korporaal-constabel te Den Helder 1932.. Tr. Den Helder 6-10-1932 met Neeltje Groen.

P.J. Hermkens bood tussen 1913 en 1914 dakpannen aan te Reuver.

Zie ook Nieuwe Venlosche Courant d.d. 31-1-1920: “Door omstandigheden te koop, een prachtig huis met stalling en remise, groote tuin, benevens 10 morgen land, bouwterrein en 300 eike boomen, in en om Crefeld. Voor inlichtingen zich te wenden tot P.J. Hermkens te Reuver.”

 

3 juli 1890

MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Maasniel gelegen op verzoek van de kinderen van wijlen Johannes Tegelbeckers-Heuskens, te weten: Stephanus Tegelbeckers te Asenraij onder Maasniel, in eigen naam en als gemachtigde van Sophia Tegelbeckers te Venloo; Mathias Giesbers te Roermond als man van Elisabeth Tegelbeckers; Franciscus Dijcks als man van Johanna Tegelbeckers te Roermond; Pieter Knoops te Maalbroek onder Swalmen, als man van Catharina Tegelbeckers; en Willem Engelen te Herkenbosch als man van Hubertina Tegelbeckers, als volgt:

-   huis, stal, tuin en weiland op de Spick sectie C 332 en 1113 aan Hendrik Stox te Maasniel voor ƒ 920,‑;

-   31 are 50 centiare bouwland aldaar in het Obersveld gelegen sectie C 1083 aan Cornelis Engelen aldaar voor ƒ 666,‑;

-   .. are bouwland in het Kerkveld sectie C 585 belast met een hoofdsom groot ƒ 52,91 à 6% aan Hendrik Stox voornoemd voor ƒ 290,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/127.

 

5 juli 1890

RIJKEL - Testament door Theodorus Hubertus Nijssen, landbouwer wonend te Riekel onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/153.

 

5 juli 1890

BELFELD / REUVER - “De sigarenmaker W.A. te Reuver is bekeurd wegens het visschen met den hengel in de hand, in de Maas onder Belfeld. Een correspondent van de L.K. beweert dat voor dit visschen, volgens art. 2 alinea 4 der wet op de jacht en visscherij, noch akte noch vergunning vereischt wordt, wanneer dit geschiedt in de wateren vermeld in art. 577 en 579 Burgerlijk Wetboek, waarbij ook de bevaarbare en vlotbare stroomen en rivieren zijn opgenoemd. En nu moge het waar zijn, dat de Staat het vischrecht op de Maas te Belfeld bij openbaren verkoop aan particulieren heeft verkocht, toch mag iedereen daarin gerust ‘met den hengel in de hand’ visschen. Bij arrest van den Hoogen Raad van den 14. October 1878 is duidelijk beslist, dat de bevoegdheid tot het visschen met den hengel in de hand, zonder akte en zonder vergunning, toegekend bij art. 2 alinea 4 der jachtwet, niet beperkt is tot de gevallen waarin de Staat, eigenaar van het water, ook rechthebbende is op de visscherij. Deze bevoegdheid is derhalve ook dan van toepassing, als het vischrecht daarop onder eene vroegere wetgeving door den Staat is vervreemd. Bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van den 10. December 1878 is eveneens beslist, dat tot het visschen met den hengel in de hand in een bevaarbare en vlotbare rivier geene vergunning wordt vereischt, ook dan niet, wanneer bijzondere personen verkregen rechten op dat vischwater hebben.”

Venloosch Weekblad d.d. 5-7-1890. Mogelijk betreft het Willem Augustus.

 

5 juli 1890

RIJKEL - Testament door Johanna Maria Slabbers, echtgenote van Theodorus Hubertus Nijssen, landbouwer wonend te Riekel onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/154.

 

7 juli 1890

BOUKOUL - Openbare verkoop van oogstvruchten te Boukoul op verzoek van de kinderen Andries Peeters aldaar, allen genoemd onder nr. 39 (zie 24-2-1890).

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/128.

 

8 juli 1890

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Ickenroth [geb. Swalmen 21-9-1863, spoorwegwachter 1890, stationswachter 1891, overl. Beesel 9-3-1945, oud 81 jaar, zn. van Jan Willem Ickenroth en Joanna Hubertina Rulkens « 8-5-1862] en Maria Slijpen [geb. Swalmen 8-12-1865, overl. Beesel 4-2-1950, oud 84 jaar, dr. van Joseph Slijpen en Joanna Janissen « 21-1-1865].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 18-6-1892, overl. ald. 16-3-1989. Tr. Beesel 7-6-1918 met Peter Hubertus Killaars.

2.       Mechtilda Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 30-6-1894, overl. ald. 15-6-1895, oud 11 maanden.

3.       Mechtildis Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 6-2-1896, overl. ald. 1-6-1969. Tr. Beesel 6-10-1922 met Godefridus Hubertus Killaars.

4.       Willem Joseph Hubertus Ickenroth, geb. Beesel 10-3-1898, overl. Tegelen 5-12-1974. Tr. Helden 25-7-1932 met Maria Helena Petronella Zegers.

5.       Catharina Hubertina Lamberta (To) Ickenroth, geb. Beesel 25-5-1904, overl. Tegelen 16-3-1995. Tr. 1) … met Josef Wilhelmus Lambertus Janssen; 2) … met Peter Wilhelmus Lambertus Janssen.

Spoorwegwachter Johannes Hubertus Ickenroth verhuisde op 10-8-1890 vanuit het adres Leeuwen 247 naar Reuver 306, eerder bewoond door het gezin van schoenmaker Evers (zie gezin 23-8-1889). Een week later, op 17-8-1890, werd ook Maria Slijpen hier ingeschreven. Bron: BevReg Beesel 1890-1899 blad 111.

J.H. Ickenroth werd op 1-4-1891 benoemd tot stationswachter. In 1906 woonde het gezin gehuurd in het huis sectie D 1524, eigendom van de weduwe Arnold Niemans.

 

9 juli 1890

ROERMOND - Naamloze vennootschap van de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen", opgericht door Carl Gustav Rommenhöller te Rotterdam, Dr. Albert Urban Hubert Haagen; Theodoor Schmasen; Emile Claus, jhr. mr. Louis Michiels van Kessenich; Arthur Claus, allen te Roermond, en Pieter Loop..gt te Schiedam.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/196.

 

10 juli 1890

SWALMEN - Scheiding van onroerende goederen t.w.v. ƒ 9.150 tussen Arnold, Maria en Gertrudis Thomassen, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/197.

 

10 juli 1890

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Frans Hendrickx en Gertrudis Thomassen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/198.

 

11 juli 1890

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Hendrikx [geb. Swalmen 31-1-1856, zn. van Jacobus Hubertus Hendrikx en Joanna Wilhelmina Catharina Hubertina Janssen] en Maria Gertrudis Thomassen [geb. Swalmen 8-3-1866, dr. van Joannes Christiaan Thomassen en Maria Catharina Pansters].

GenLias, 2008.

Op 26 december 1902 vond de aanbesteding plaats van de sloop van een bestaand en het bouwen van een nieuw woonhuis.

 

12 juli 1890

BELFELD - Jachtverpachting.

“Burgemeester en wethouders der gemeente Belfeld zullen op dinsdag 22 juli, namiddag te 3 uren, ter herberge van F. Ploem aldaar, publiek, voor den tijd van één jaar, verpachten het jachtrecht op de gemeente-eigendommen.

Burgemeester en wethouders

G.H. Janssen

De secretaris

H. Bos.”

Venloosche Courant d.d. 12-7-1890; idem d.d. 19-7-1890.

 

12 juli 1890

REUVER - “Thans wordt gezegd, dat het douanekantoor te Reuver wellicht zal opgeheven worden, en een kommies-ontvanger aldaar de dienst zal doen, als de grindweg Reuver-Bracht gereed is. Dan zou Tegelen zijn kantoor van in- en uitgaande rechten behouden.”

Venloosch Weekblad d.d. 12-7-1890.

 

14 juli 1890

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Johannes Martinus Quaedvlieg, smid, en Anna Catharina van Ool, zonder beroep, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/158.

 

18 juli 1890

ROERMOND - Scheiding en deling tussen:

A)    Balthazar baron van Voorst tot Voorst, gepensioneerd kapitein van het Nederlands leger, rentenier en grondeigenaar wonend te Brussel; en

B)    1.Frédéric Charles Henri Alphonse van Wintershoven, doctor in de rechten, kanditaat notaris, in eigen naam en als gemachtigde van Adolph Frédéric Edmond Alfred van Wintershoven; Mathilde Frédérique Joséphine Philomène van Wintershoven; Marie Jacqueline Hubertine Emma van Wintershoven; en Anna Louise Marie Philomène van Wintershoven, alle vier zonder beroep, alle voornoemd wonend te Maastricht;

2.     Leopold Joseph Jean Henri Edouard baron van Voorst tot Voorst en Schadewijk, oud notaris, rentenier en grondeigenaar wonend te Grathem;

3.     Alphonse van Wintershoven, rijksontvanger der belastingen en zijn echtgenote Julie barones de Bounam de Rijckholt, beiden wonend te Thorn;

4.     Severinus Canoy, pastoor wonend te Thorn, als lasthebber van Louis Herman Joseph Ignace baron de Bounam de Rijckholt, RK priester wonend te Thorn;

5.     Isidore Charles Auguste Hubert baron de Bounam de Rijckholt, rentenier en grondeigenaar wonend te Haelen; en

6.     Adèle van Zee, weduwe van Alfred baron de Bounam de Rijckholt, rentenierster wonend te Thorn, als voogdes over haar minderjarige dochter Adèle barones de Bounam de Rijckholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/162.

 

19 juli 1890

SWALMEN - Testament door Helena Kuypen, zonder beroep wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/163.

 

21 juli 1890

HAELEN - Gehuwd: Leonardus Thijssen [geb. Beesel 22-3-1867, akkerbouwer, overl. Hunsel 28-8-1909, zn. van Arnoldus Thijssen en Anna Maria Overmans] en Barbara Elisabeth Segers [dr. van Petrus Renier Segers en Hubertina Brenkers].

WieWasWie, 2013.

 

27 juli 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Hendrik Suilen te Swalmen aan Henri S...len te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/133.

 

31 juli 1890

ROERMOND - Verkoop door mr. Louis Joseph Geradts, advokaat wonend te Roermond, als lasthebber van Ingetje Bertha van der Dusse, weduwe van Carl Adam Wilmelm Frupp, rentenierster zonder beroep wonend te Rotterdam, in eigen naam en als moeder en voogdes over Georges Philip, Elisabeth en Carl Frupp, van 1/5 deel in goederen te Roermond gelegen:

1.     huis en tuin sectie B 1418;

2.     huis B 1601;

3.     erf en tuin B 1614;

4.     kantoor B 1615;

5.     stoommeelmolen en erf B 1616,

aan Leopold Simons, molenaar wonend te Neuss; Johan Heinrich Stein, bankier wonend te Keulen; Constant Janssen, koopman wonend te Antwerpen; en Isidore Weismann, koopman te Frankfurt aan de Main, voor in totaal ƒ 25.509,43.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/168.

 

juli 1890, z.d.?

REUVER - "Door de marechaussées alhier werd woensdag naar de gevangenis te Roermond overgebracht J.J., oud 40 jaren, kleermaker, geboren te Maastricht, aangehouden ter zake van bedelarij en landloperij. J. gaf zich eerst uit voor Pruis en daarna voor Engelschman."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

4 augustus 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen door 1) Jan; 2) Willem; 3) Herman; 4) Agnes Douzen namens haar kinderen a. Petronella b. Elisabeth en c. Johanna Meeuwissen; 5. a. Jan Claessen, b. Wilhelmina Douzen, allen te Swalmen; 6. a. Jan Segers b. Petronella Douzen te Maasniel, t.w. sectie E nrs. 1400, 1401, 102 en 363 voor ƒ 770,‑ aan Willem Douzen; nrs. 595 en 596 voor ƒ 210,‑ aan Jan Scheepers te Swalmen; nrs. 1985, 1986, 2041, 2042, 2065 en 2064 voor ƒ 401,‑ aan Herman Douzen; nrs. 2050 en 2051 voor ƒ 50,‑ aan Jan Douzen, allen voornoemd.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/204.

 

7 augustus 1890

SWALMEN - Boedelbeschrijving op verzoek van Goswijn Cornelius Cyprianus Dekkers, landbouwer wonend te Geulle, als uitvoerder van het testament van Herman Alberigs, in leven pastoor te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/170.

 

8 augustus 1890

BEESEL - Gehuwd: Willem Clemens Hubert Geurts [geb. Kessel 4-1-1856, schrijnwerker 1890, fabrikant 1896, overl. Beesel 3-6-1920, oud 64 jaar, zn. van Gerard Pieter Geurts en Maria Anna Catharina Meuter « 15-4-1845] en Maria Theresia Hubertina van Lier [geb. Beesel 1-10-1859, overl. ald. 18-4-1930, oud 70 jaar, dr. van Peter Willem van Lier en Maria Catharina Hensen « 6-10-1854].

GHS Beesel, BS-10/245.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Hubertina Wilhelmina Geurts, geb. Beesel 29-3-1894, ongehuwd overl. ald. 20-9-1954, oud 60 jaar.

2.       Antonetta Hubertina Josephina Geurts, geb. Beesel 5-6-1896 (akte 33. get. Hendrik Trines, landbouwer oud 59 jaar, en Theodoor Heldens, landbouwer oud 30 jaar, beiden wnd. te Beesel). Tr. Beesel 30-9-1932 met Mathias Johannes Hubertus van Roij.

 

8 augustus 1890

ASSELT - Verkoop van een huis en bouwland te Swalmen aan Sijperhof gelegen sectie E nr. 1749, door Jan Willem van Dael te Swalmen aan Jacobus Mooren aldaar voor ƒ 300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/74.

 

9 augustus 1890

VENRAY / REUVER - “De rechtbank te Roermond heeft dinsdag den arbeider J.W.N. te Venraai veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens misdrijf tegen de zeden en den dienstknecht G.K. te Reuver tot 14 dagen wegens veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.”

Venloosche Courant d.d. 9-8-1890.

 

9 augustus 1890

REUVER - Brouwerij.

“Wegens vergrooting te koop: eene soliede in goeden staat zijnde eikenhouten roerkuip met toebehoor, geel kopere koelapparaat en een knapsmoutmolen. Adres Lambert van der Velden, Victorie-brouwerij Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 9-8-1890.

 

9 augustus 1890

SWALMEN - “De heer Jonkergouw te Blerik is voornemens bij genoegzamen steun ook een tramlijn te leggen van Swalmen naar Roermond.”

Venloosche Courant d.d. 9-8-1890.

 

dinsdag 12 augustus 1890

BELFELD - Aanbesteding school.

“Het gemeentebestuur van Belfeld zal op dinsdag 12 augustus, des namiddags te 4 uren, ten raadhuize publiek aanbesteden: het bouwen eener nieuwe openbare school, met privaten en bergplaats, het leveren van schoolbanken en kachels en verdere werken, met levering van alle bouwmaterialen.

Aanwijzing op den dag der aanbesteding te 10 uren voorm. Gedrukte bestekken met gelitographeerde plans zijn tegen betaling van f 1,50 ter gemeente-secretarie verkrijgbaar en verdere inlichtingen bij den architect C. Franssen te Tegelen.

Burgemeester en Wethouders [w.g.] G.H. Janssen, de Secretaris [w.g.] H. Bos.”

Venloosche Courant d.d. 2-8-1890; idem d.d. 9-8-1890; Venloosch Weekblad d.d. 2-8-1890; idem d.d. 9-8-1890.

 

woensdag 13 augustus 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis met schuur en stal te Roermond aan de Schuitenberg gelegen sectie D 2701 door Bernard Musers te Roermond als gemachtigde van Maria Geraedts aldaar, toegewezen aan Johan Mathias Kranenpoot te Roermond voor ƒ 3.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/140.

 

donderdag 14 augustus 1890

REUVER - Aanbesteding gesticht met scholen.

“Op donderdag den 14 aug. 1890, des nmiddags ten 3 uren, zal de wel eerw. heer C. Wolters, pastoor te Reuver, namens de eerw. zusters Dominicanessen te Voorschoten in het openbaar aanbesteden: het bouwen van een gesticht met scholen te Reuver, met bijlevering der bouwmaterialen.

Aanwijzing in loco op den dag der aanbesteding te 12 uren. Gedrukte bestekken met teekeningen zijn tegen betaling van f 2,00 te verkrijgen ten kantore van den architect E. Corbey te Roermond, alwaar alle verdere inlichtingen gegeven worden.”

Venloosche Courant d.d. 9-8-1890.

 

donderdag 14 augustus 1890

REUVER - “Den 14. dezer werd te Reuver aanbesteed het bouwen van een gesticht met scholen, met bijlevering der bouwmaterialen. Inschrijvers waren de heeren P.J. Heldens te Reuver f. 17.485, H. van Gasselt te Venlo f. 16.800, J. Laudy te Sittard f. 15.999, C. Baeten te Roggel f. 15.200, F. van der Velden te Kessel f. 15.050, M. Pollaert te Maasniel f. 14.985, L. Meyboom te Reuver f. 14.894, J. Gielen te Kessel f. 14.875, G. Mestrum te Maasbracht f. 14.450, Th. Moors te Roermond f. 14.260.

Naar wij vernemen is het werk gegund aan de heeren L. Meyboom te Reuver en J. Gielen te Kessel.”

REUVER - “De hulpkantoren der posterij te Sevenum en Reuver zijn belast met de behandeling van aangeteekende brieven eene waarde van f. 600 te boven gaande.”

Venloosch Weekblad d.d. 23-8-1890.

 

16 augustus 1890

ECHT / SWALMEN - Onweer.

“Te Echt sloeg zondag de bliksem in de kamer waar 7 personen aan tafel zaten om koffie te drinken. Allen werden bewusteloos ter neer geslagen en min of meer gewond.

Onder Swalmen werden de zoon en de dienstknecht van de wed. A. Hendrikx te Asselt plotseling tegen den grond geslagen en verkeerden een oogenblik in bewusteloozen toestand.”

Venloosche Courant d.d. 16-8-1890.

 

18 augustus 1890

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Martinus Nielissen [geb. Velden 28-1-1867, overl. ald. 13-2-1933, oud 66 jaar, zn. van Gerardus Nielissen en Margaretha Hendrix] en Maria Catharina Theelen [geb. Velden 8-8-1860, overl. ald. 22-4-1921, oud 60 jaar, dr. van Jacobus Theelen en Joanna Deenen « Arcen en Velden 28-4-1854].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerardus Jacobus Nielissen, geb. Helden 13-7-1891, overl. Heerlen 7-12-1957. Tr. Arcen en Velden 31-10-1924 met Petronella Gertrudis Appeldoorn.

2.       Jacobus Hendrikus Nielissen, geb. Helden 5-8-1893. Tr. Beesel 10-4-1925 met Maria Catharina Akkermans.

3.       Willem Nielissen, geb. Helden 22-8-1894, overl. Roggel 18-1-1968. Tr. Arcen en Velden 11-4-1930 met Adelgunda Petronella Steegh.

4.       Johannes Nielissen, geb. Helden 15-12-1896, overl. ald. 14-4-1898, oud 15 maanden.

5.       Maria Johanna Nielissen, geb. Belfeld 27-3-1900, overl. ald. 30-3-1900, oud 3 dagen.

Landbouwer Martinus Nielissen en Maria Catharina Theelen werden op 16-12-1898 met hun gezin en inwonende broer Cornelis Nielissen (Arcen en Velden 24-2-1871) ingeschreven op het adres Geloo 30, later gewijzigd in C 24. Broer Cornelis verhuisde op 3-5-1899 naar Velden {waar hij twee dagen later trouwde met Joanna Maria Theelen, een zus van Maria Catharina}. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad N149.

 

21 augustus 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen, gehouden op verzoek van Goswijn Cornelius Cyprianus Dekkers, landbouwer wonend te Geulle, als uitvoerder van het testament van Herman Alberigs, in leven pastoor te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/179.

 

25 augustus 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en erf te Roermond aan de Swalmerstraat gelegen sectie D 236 op verzoek van de erfgenamen Jacob Spee, te weten Pieter Stroucken te Roermond, man van Catharina Spee, in eigen naam en als gemachtigde van Adolf Luitenant en Maria Spee te Tilburg; Hubertina Spee; Hubert Spee; en Josephina Spee, alle drie te Roermond; Pieter Stroucken tevens als eigenaar van het aandeel van Joseph Spee in vaders nalatenschap, in koop toegewezen aan Charles van Hooff te Roermond voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/145.

 

29 augustus 1890

REUVER - Liquidatie firma Zaeijen & Niessen, sigarenfabrikanten.

“Blijkens onderhandsche behoorlijk geregistreerde akte de dato 13 augustus a.c. is de op den 1sten juni 1889 tusschen 1. Gérard Johan Bernard Zaeijen, koopman, en 2. Hubertus Leonardus Niessen, sigarenfabrikant, beiden wonend te Reuver, gemeente Beesel, bij onderlinge overeenkomst opgerichte vennootschap onder de firma van Zaeijen & Niessen, sigarenfabrikanten te Reuver, op heden door liquidatie geëindigd, en is genoemde Hubertus Leonardus Niessen, die vanaf denzelfden datum de zaak op denzelfden voet en onder dezelfde firma voor zijne eigene rekening zal voortzetten, met vereffening der firma belast.”

Nederlandsche Staatscourant d.d. 29-8-1890.

 

29 augustus 1890

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop van nagras door baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset; dr. Charles Leurs te Roermond; Jan Willem Janssen te Beesel; Christoffel Ramakers te Swalmen; de weduwe Maessen geboren Gertrudis Smeets te Roermond; en Wilhelmus Janssen te Maasniel, totale opbrengst ƒ 3,778,50.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/207.

 

30 augustus 1890

BAARLO - Huwelijksvoorwaarden tussen Johannes Marinus van Clot te Lexmond en Maria Paulina Adolphine Verhaagh te Baarlo onder Maasbree.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/147.

 

30 augustus 1890

REUVER - “Het bouwen van klooster met scholen te Reuver is niet gegund aan den heer Moers te Roermond, maar aan de heeren Leopold Meijboom te Reuver en Jean Gielen te Kessel.

          In ons bericht dat de hulppostkantoren Reuver en Sevenum zijn belast met de behandeling van aangeteekende brieven eene waarde van f 600 niet te boven gaande, stond het woordje niet te veel. Op alle hulpkantoren in het algemeen kunnen aangeteekende brieven met aangegeven waarde van minder dan f  600 behandeld worden.”

Venloosche Courant d.d. 30-8-1890.

 

30 augustus 1890

REUVER - “Men schrijft ons uit Reuver: sedert eenige dagen loopt er hier en in de omliggende dorpen een vent rond, namens de firma Van Adelsbergen en Co. pennenfabrikant te Groningen. Bij de mensschen waar hij komt, zegt hij gewoonlijk door een of ander vriend, familielid of collega gerecommandeerd te zijn en tracht op zoo’n manier zijne waar aan den man te brengen of te verkoopen. Reeds velen zijn er in geloopen. De pennen zijn slecht, althans zeer gewoon en worden tegen f. 1,50 per doosje of gros verkocht. Men zij op zijne hoede.”

Venloosche Courant dd. 30-8-1890.

 

2 september 1890

ROERMOND - Overdracht van een huis en erf te Roermond in de Marktstraat gelegen sectie D 158 door Albert van Gorkum te Leiden, man van Maria Wilhelmina Aldegonda Hubertina Hendrix aan Johannes Verwegen? te Roermond voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/151.

 

3 september 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras op maasgrienden onder Neer, Buggenum en Swalmen op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, als rentmeester van Eugène graaf van en tot Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 4.243,‑; en als lasthebber van Gerard Hubert Janssen te Belfeld, grasgewas op de Lingen onder Swalmen voor ƒ 30,‑; en van Maria Gertrudis Dingelstad weduwe Beijsen te Swalmen van grasgewas aan Endepoelsweg te Swalmen voor ƒ 32,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/152.

 

3 september 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en 3. mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, opbrengst ƒ 211,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/188.

 

12 september 1890

REUVER - Openbare verkoop van gras te Reuver voor Willem Berger, Frans Receveur, Alphons Receveur, Jean Custers en Cecile Custers, allen te Venlo, en Maria van den Broek te Kessel, opbrengst ƒ 881,50.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1890/63.

 

12 september 1890

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Boeken [geb. Helden, dienstknecht oud 23 jaar, zn. van Petrus Boeken en Willemina Peeters] en Maria Petronella Vaessen [geb. Beesel, oud 23 jaar, dr. van Benedictus F. Vaessen en Ana Elisabeth Gielen].

GHS Beesel, BS-10/247.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

...

1.       Maria Christina Boeken, geb. Beesel 17-3-1907.

 

20 september 1890

REUVER-OFFENBEEK - Brand.

“Door een onbekende oorzaak ontstond woensdag-namiddag brand in de woning van E. Heynen, wed. F. Stroeken, landbouwster te Benheuvel, onder deze gemeente. Het huis met schuur, het grootste gedeelte der meubelen, het ingeschuurde hooi, stroo en granen werden een prooi der vlammen. De schade wordt op f 800 geschat. Alles was tegen brandschade verzekerd bij de maatschappij L’Union te Brussel.”

Maas- en Roerbode d.d. 20-9-1890; voor eigenaren zie 26-4-1865.

 

20 september 1890

SWALMEN - Inhuldiging pastoor Joosten.

“Maandag is de weleerw. heer H. Joosten, tot dusver rector te Venlo, als pastoor te Zwalmen plechtig ingehuldigd. De zeer eerw. heer P. Corten, deken van Roermond, leidde de plechtigheid, welke mede werd bijgewoond door de weleerw. paters Marianus en Julianus, van de orde der Franciscanen, broeders van den nieuwen herder. De heer P. Hendrikx, burgemeester, verwelkmde den pastoor in diepgevoelde woorden namens de ingezetenen, toen hij de eerste schrede op het grondgebied der gemeente zette.

Aan de pastorie sprak de heer Geraedts in naam van de kerkeraad; de eerw. heeren H. Jennissen, kapelaan, en H. Noy, rector te Asselt, overhandigden den nieuwen herder de sleutels der kerk. Na het ‘Te Deum’ hield de weleerw. pater Marianus, rector aan ’t gymnasium te Gemert, een weldoorwrochte rede naar aanleiding van Exod. XXXIII, 20.

Fanfare en Liedertafel bleven niet in gebreke, het geheele dorp nam deel aan de feestelijkheid.”

Venloosch Weekblad d.d. 20-9-1890.

 

22 september 1890

BOUKOUL - Likwidatie en deling van de ouderlijke nalatenschap van wijlen Andreas Peeters en Anna Maria Wilms beiden te Boukoul overleden, met een waarde van ƒ 5.462,53, tussen 1) Peter Hubert Peeters; 2) Leonard Beurskens te Swalmen, man van Johanna Peeters; 3) Bartholomeus Peeters te Boukoul; 4) Johannes Peeters aldaar, handelend in eigen naam en als gemachtigde van zijn zwager Leonard Wijnen, man van Mechtildis Peeters; 6) Sebastiaan Peeters; 7) Maria Peeters, beiden landbouwers te Boukoul.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/158.

 

23 september 1890

REUVER - "Tegen Niemans alhier zijn drie processen verbaal opgemaakt wegens het laten dansen zonder vergunning in zijn lokaal."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

23 september 1890

BEESEL - "Door een inwoner dezer gemeente is aan Z.M. den Koning het verzoek gericht, om 75 gulden te mogen ontvangen, daar hij deze som hoogst noodig had. In beleefde woorden werd hem echter kennis gegeven, dat aan zijn verzoek niet kon worden voldaan."

Maas- en Roerbode d.d. 23-9-1890.

 

26 september 1890

BEESEL - Gehuwd: Willem Pöeth [geb. Tegelen, pannenbakker oud 39 jaar, zn. van Wilhelmus Pöeth en Agnes Beurskens] en Maria Janssen [geb. Beesel 27-3-1862, dr. van Joannes Janssen en Hendrina Rutten].

GHS Beesel, BS-10/249.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

3 oktober 1890

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus van Buggenum [geb. Swalmen 28-7-1857, zn. van Hubertus van Buggenum en Barbara Engels] en Maria Gertrudis Reuten [geb. Neer 24-9-1859, dr. van Mathis Reuten en Elisabeth van Lier].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hubertus Johannes van Buggenum, geb. Swalmen 24-7-1891.

2.       Jan Mathis Josef van Buggenum, geb. Swalmen 28-3-1893. Tr. Maasniel 10-1-1916 met Anna Maria Hubertina Cremers.

3.       Peter Hubert van Buggenum, geb. Swalmen 6-8-1894.

4.       Wilhelmus Hubertus van Buggenum, geb. Swalmen 15-6-1896.

5.       Anna Elisabeth van Buggenum, geb. Swalmen 18-10-1897. Tr. Swalmen 16-9-1921 met Jacob Ludovicus Hubertus Bongaarts.

6.       Hendrikus Hubertus van Buggenum, geb. Swalmen 11-2-1900.

7.       Antonius Hubertus van Buggenum, geb. Swalmen 18-11-1901.

 

4 oktober 1890

BELFELD - “Een 30-jarig ongehuwd landbouwer te Geloo Belveld heeft zich op den zolder door ophanging van het leven beroofd.”

Venloosche Courant d.d. 4-10-1890. Betreft Johannes Hendrikus Naus, zie gezin 5-10-1854.

 

4 oktober 1890

BELFELD - “Te Belfeld is door een onbekende oorzaak brand uitgebroken bij den landbouwer J.T. De woning. alsook de stalling en de schuur vol granen, werden verwoest. Van de meubels werd een deel gered. Het huis was voor f 1500 en de meubelen voor f 650 bij de ‘Union’ verzekerd. De schade begroot men op f 800 en f 400.”

Venloosche Courant d.d. 4-10-1890.

 

7 oktober 1890

SWALMEN - Gehuwd: Jan Mathis Manders [geb. Horst 9-2-1859, arbeider oud 31 jaar, zn. van Pieter Jan Manders en Anna Catharina Strijkbosch] en Helena Hubertina van Keeken [geb. Swalmen 3-5-1866, dr. van Joannes Cornelis van Keeken en Elisabeth Naus].

GHS Swalmen, BS-1890/13; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Johannes Manders, geb. Swalmen … Tr. Helmond 23-1-1917 met Wilhelmina Josephina Rooijakkers.

2.       Johannes Hubertus Manders, geb. Venlo … Tr. Maasbree 15-10-1918 met Marguerite Anna Sekinger.

3.       Wilhelmus Lambertus Antonius Manders, geb. Blerick … Tr. Maasbree 12-10-1922 met Emilia Jacoba Petronella Berden.

 

10 oktober 1890

TEGELEN - Openbare verkoop door

1)     Sibilla Aldegonda Stinkes, weduwe uit eerste huwelijk van Jacob Joseph Engels, bijgestaan door haar huidige echtgenoot Andries Janssen, opzichter te Deventer, eerstgenoemde in eigen naam en als moeder en voogdes over haar zoon Jacob Joseph Engels uit haar eerste huwelijk geboren, tweede genoemde als medevoogd;

2)     Peter Hubert Mooren, notarisklerk te Reuver, als gemachtigde van Egbert van den Berg, sigarenmaker te Deventer, als toeziend voogd over genoemde minderjarige,

van een huis en erf met pottenfabriek en bouwland gelegen onder Tegelen sectie C nrs. 1330, 1402 en 1403, voor ƒ 2.650,‑. Verbleven aan Jacobus Seelen, landbouwer te Tegelen.

RHCL Maastricht, Notaris Vogels, 10-10-1890/158.

 

11 oktober 1890

MAASNIEL - Deling van huis, stal, erf en tuin, weiland, bouwland, hakhout en heide onder Maasniel en Melick-Herkenbosch gelegen met een totale waarde van ƒ 5.503,‑ en roerende goederen t.w.v. ƒ 1.643,05, door de erven Tegelbeckers: 1) Andries Tegelbeckers te Azenrai; 2) Peter van Melick te Melick-Gebroek, gehuwd met Cornelia Tegelbeckers; 3) Catharina Tegelbeckers te Azenrai, weduwe van Hermanus Heldens, in eigen naam en als voogdes over haar minderjarige kinderen Elisabeth en Mathis Heldens; 4) Joseph Tegelbeckers te Azenrai, in eigen naam en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen; 5) Frans Minner gehuwd met Elisabeth Tegelbeckers te Iscelles (bij Brussel); 6) Elisabeth Hubertina Schmitz, weduwe van Henricus Tegelbeckers, als voogdes over haar drie minderjarige kinderen Maria, Francisca en Emilia Tegelbeckers; en 7) Jozef Coenen, evenals de deelgenote nr. 6 te St.-Gilles wonende, als toeziend voogd over de laatstgenoemde minderjarigen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/93.

 

13 oktober 1890

TEGELEN - Gehuwd: Joseph Willemsen [geb. Tegelen, zn. van Martinus Willemsen en Hubertina Killaars] en Mechtildis Feller [geb. Echt, dr. van Christiaan Feller en Maria Helena Nijssen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (RK Belfeld, BS Beesel):

1.       NN Willemsen, geb. Belfeld 4-3-1891

2.       Martinus Willemsen, geb. Belfeld 6-4-1892

3.       Helena Hubertina Willemsen, geb. Belfeld 2-10-1894. Tr. Beesel 8-4-1932 met Wijnand Verlinden.

4.       Maria Gertrudus Willemsen, geb. Belfeld 29-10-1897

5.       Petronella Willemsen, geb. Belfeld 19-6-1902

6.       Petrus Hubertus Willemsen, geb. Belfeld 18-12-1904

7.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 22-2-1907 (BS-12/393).

8.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 20-5-1909.

 

15 oktober 1890

SWALMEN - Deling tussen A) Mechtildis Janissen, weduwe van Hendrik Claessen, zonder beroep, en B) Hendrik, Eduard, Theodoor, Johannes en Willem Claessen, alsmede Peter Vincent, allen wonend te Swalmen, uitgezonderd Eduard Claessen die te Vierssen woont.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/213.

 

17 oktober 1890

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Mathis Evers [geb. Swalmen-Boukoul 4-2-1855, 'besembinder', overl. ald. 12-8-1940, zn. van Christiaan Evers en Maria Agnes Janssen] en Catharina Geurts [geb. Maasniel 24-10-1848, landbouwster, dr. van Joannes Geurts en Petronella Polmans; wed. van Joseph Schmitz, overl. Vlodrop 18-1-1886].

GHS Swalmen, BS-1890/15.

Uit dit huwelijk:

1.       Christianus Hubertus Evers, geb. Swalmen 8-4-1892.

 

18 oktober 1890

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin te Roermond in de Neerstraat gelegen, gedeelte van sectie D 632, door Antoinetta Catharina Hubertina Hendrix, rentenierster te Roermond, aan Antoon Nizet, koopman aldaar, voor ƒ 3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/215.

 

19 oktober 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 550,‑ door Peter Heuvelmans, bakker te Swalmen, aan Karel Benner, particulier wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/216.

 

23 oktober 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen sectie C nrs. 337, 338 en 678, door het kerkbestuur van de St.-Lambertus parochie te Swalmen, aan Jacob Verheggen aldaar voor ƒ 1.250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/101.

 

23 oktober 1890

NEER - Testamenten door Jozef Vogels en Gertrudis aan den Boom te Neer op Gerheggen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/168.

 

25 oktober 1890

TEGELEN - Doorhaling van twee hypotheken door Leonard Hubert Vogels te Blerick, waarvan de ene aan Hendrik Niessen en Johannes Niessen te Tegelen, en de andere aan Bernard Verhaag en Wilhelmina van den Berken, eveneens te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/102.

 

27 oktober 1890

MAASNIEL - Gehuwd: Peter Hubertus Reefs [geb. Swalmen 18-9-1860, overl. ald. 22-8-1935, oud 74 jaar, zn. van Caspar Reefs en Gertrudis van der Lo « 16-4-1855] en Elisabeth Hubertina Maessen [geb. Maasniel 18-9-1868, overl. ald. 17-8-1943, oud 74 jaar, dr. van Theodorus Hubertus Maessen en Mechteldis Clercx « Maasniel 21-11-1863].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Mechtildis Reefs, geb. Swalmen 2-4-1892, overl. Kessel 10-2-1940. Tr. Maasniel 13-11-1916 met Willem Hubert Sijben.

2.       Theodorus Hubertus Reefs, geb. Swalmen 14-4-1893, ongehuwd overl. Maasniel 16-1-1912, oud 18 jaar.

3.       Casper Hubertus Reefs, geb. Maasniel 15-1-1895, ongehuwd verl. ald. 13-4-1943, oud 48 jaar.

4.       Wilhelmus Hubertus Reefs, geb. Maasniel 17-10-1896, overl. Boxmeer 17-3-1964. Tr. Maashees en Overloon 19-9-1921 met Johanna Wilhelmina van Opbergen.

5.       Johannes Hubertus Reefs, geb. Maasniel 25-3-1899.

6.       Henricus Hubertus Reefs, geb. Maasniel 16-5-1902, overl. ald. 24-6-1903 als Hendricus Hubertus Reefs, oud 13 maanden.

7.       Anna Gertrudis Reefs, geb. Maasniel 30-3-1904, overl. ald. 19-6-1906, oud 2 jaar.

 

28 oktober 1890

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Joseph Hubert Kriegers [geb. 13-3-1851; wedn. van Anna Catharina Gruteser, geh. Bracht 27-5-1878] en Ida van der Biesen [geb. Swalmen 3-2-1862, dr. van Lambertus van der Viesen en Gertrudis Coenen « 22-2-1860].

Thoer.net, 2022.

 

29 oktober 1890

POSTERHOLT - Verklaring van erfrecht van wijlen Petrus Matheus Hubert Geradts, overleden te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/223.

 

31 oktober 1890

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 1530, door Leonardus Crevels, huisschilder aldaar, als lasthebber van de echtelieden Frans Geutens, bouwmeester en Elisabeth Crevels wonend te Antwerpen, aan Antonius Crevels, huisschilder te Roermond, voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/224.

Zie idem 4-11-1890/227 voor obligatie door Antonius Crevels.

 

1 november 1890

SWALMEN - “Op een der laatste stormachtige octoberdagen vroeg te Swalmen een vreemdeling van middelbaren leeftijd een aalmoes. Hoewel gezond van ledematen en tamelijk goed gekleed, wekte hij in dat gure weder het medelijden der huisgenooten op. De vrouw noodigde hem vriendelijk aan den disch en gaf hem bovendien nog een broek. Maar de man zou zoo gaarne ook een hemd hebben, dan kon hij eens van ‘ondergoed’ verwisselen. Toen hij dit in zijn bezit had, verzocht hij na eenig weifelen om een kiel. Meer uit nieuwsgierigheid, wat verder volgen zou, dan uit gevensgezindheid stelde de vrouw hem een kiel ter hand. Maar nog scheen de man niet voldaan, want op de vraag of hij nog iets begeerde, smeekte hij op kermende toon om een paar kwartjes reisgeld.
Meiden en knechten schoten op die bede in een schaterlach, maar de baas sprong driftig op, ontnam den onbeschaamden indringer wat hem gegeven was, en de onbeschaamde kerel kon in eigen broek, hemd en kiel haast niet vlug genoeg de straat bereiken.”

Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 1-11-1890.

 

2 november 1890

ROERMOND - Inbewaargeving door Johanna Margaretha Rosellen, rentenierster wonend te Gyon (Spanje), tijdelijk verblijf houdend te Venlo, van haar eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/226.

 

5 november 1890

WEERT - Gehuwd: Jacobus Hubertus Kunkels [geb. Arnhem 6-9-1865, reiziger 1890, kermisexploitant 1912, overl. Eindhoven 22-11-1945, zn. van Mathijs Josef Kunkels, reizend muzikant, en Anna Maria Janssen] en Francisca Souren [geb. Weert 18-12-1868, overl. Roermond 18-6-1904, dr. van Martinus Souren, reiziger, en Petronella Janssen].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Gertrudis Kunkels, geb. Weert 30-10-1887; erkend bij het huwelijk van haar ouders op 5-11-1890. overl. Eindhoven 23-12-1937. Tr. Roermond 30-1-1912 met Hendrikus Graat.

2.       Petronella Hubertina Kunkels, geb. Roermond 11-9-1891, overl. BEESEL 15-9-1894, oud 3 jaar.

3.       Martinus Hubertus Kunkels, geb. Roermond 27-12-1892. Tr. Roermond 1-5-1917 met Mathilda Gertrudis Jeurissen.

4.       Carolina Hubertina Kunkels, geb. BEESEL 16-9-1894 (BS-10/504), overl. Sittard 26-5-1896, oud 1 jaar.

5.       Joannes Hubertus Kunkels, geb. Roermond 2-4-1897. Tr. Rotterdam 3-8-1921 met Wilhelmina Hakke.

6.       Barbara Hubertina Kunkels, geb. Roermond 28-10-1898, overl. ald. 18-6-1920, oud 21 jaar.

7.       Joannes Arnoldus Hubertus Kunkels, geb. Roermond 26-12-1900, later wonend te Herten. Tr. Heerlen 24-1-1924 met Geertje Frederika Dauphin.

8.       Joannes Mattheus Carolus Kunkels, geb. Roermond 21-11-1902. Tr. Eindhoven 21-1-1926 met Catharina Dauphin.

9.       Joannes Henricus Hubertus Kunkels, geb. Roermond 7-4-1904, overl. Eindhoven 7-1-1965. Tr. 1) Eindhoven 21-11-1941 met Antoinetta Louisa Maria van Hulten; 2) Eindhoven 20-4-1945 met Petronella Hendrika Gerarda Strik.

Kunkels exploiteerde in 1912 een rodelbaan met lopende band (tobboggan met trottoir-roulant). Het overlijden van dochter Petronella en de geboorte van Carolina (op twee achtereenvolgende dagen!) valt samen met de kermis in Reuver.

 

6 november 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ met hypotheek door Peter Rulkens te Maasbracht aan Arnold Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/241.

 

7 november 1890

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Suilen [geb. Swalmen 9-2-1854, zn. van Hendrikus Suilen en Anna Catharina Naus « 24-4-1844] en Jacomina Bongaerts [geb. Swalmen 13-8-1862, dr. van Peter Hubertus Bongaerts en Maria Gertrudis Meerts « 25-10-1861].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Hendrikus Suilen, geb. Swalmen 2-11-1891, overl. Kerkrade 1-3-1956. Tr. 1) Buggenum 28-2-1916 met Maria Sibilla Croonen; 2) Kerkrade 29-5-1942 met Anna Kiel.

2.       Gertrudis Suilen, geb. Swalmen 5-11-1892, ongehuwd overl. Swalmen 9-11-1959, oud 67 jaar.

3.       Maria Catharina Hubertina Suilen, geb. Swalmen 5-7-1894, overl. ald. 7-10-1895, oud 15 maanden.

4.       Hendrikus Johannes Suilen, geb. Swalmen 11-2-1896. Tr. Roermond 26-7-1927 met Johanna Bingen.

5.       Maria Catharina Suilen, geb. Swalmen 30-10-1897. Tr. Swalmen 10-10-1938 met Gerard Jan Hubert Bakkus.

6.       Joanna Maria Suilen, geb. Swalmen 13-8-1899. Tr. Swalmen 30-8-1920 met Joanna Maria Suilen.

7.       Jozef Suilen, geb. Swalmen 1-9-1901, overl. Tegelen 18-1-1966. Tr. Roermond 2-5-1929 met Maria Wilhelmina Hubertina Platzbeecker.

8.       Helena Suilen, geb. Swalmen 30-11-1903. Tr. Swalmen 16-7-1937 met Jan Willem Hubert Laumen.

 

7 november 1890

ROERMOND - Koop en verkoop van een huis te Roermond achter de muur gelegen sectie D 714 door Mechtildis Eijck aan Elisabeth Hoogend...? weduwe van Gijsbertus Heuskens, beiden te Roermond, voor ƒ 375,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/172.

 

10 november 1890

GRUBBENVORST - Gehuwd: Karel op de Beke [geb. Lottum, zn. van Pieter Jakob op de Beke en Maria Elizabeth Peeters] en Petronella Catharina Peters [geb. Well gem. Bergen, dr. van Jacobus Peters en Petronella Driessen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Karel op de Beke, geb. Well 4-8-1888 (buitenechtelijk, ingeschreven als Karel Peters; erkend en gewettigd bij huwelijk ouders). Tr. mogelijk Princenhage (N-Br) 6-3-1916 met Adriana Maria Cornelia Smits (ouders bruidegom correct, als geboorteplaats wordt in Genlias echter opgegeven Bergen op Zoom).

2.       Peter Johannes op de Beke, geb. Grubbenvorst  ca. 1891. Tr. Grave (N-Br) 4-9-1918 met Jacoba Johanna Theunissen uit Grave.

3.       Jacobus Joannes Hubertus op de Beke, geb. BEESEL 25-9-1892 (BS-10/354).

4.       Gerardus Hubertus op de Beke, geb. BEESEL 26-2-1894. Tr. Sittard 30-4-1919 met Clara Antonia Elisabeth Theunissen uit Grave.

5.       Franciscus Joseph Hubertus op de Beke, geb. BEESEL 6-8-1895. Tr. Nieuwenhagen 23-9-1921 met Maria Catharina Ritzen

 

10 november 1890

MAASBREE - Gehuwd: Petrus Jacobus Hubertus Laumans [geb. Tegelen 24-5-1863, koopman te Reuver 1896, overl. Beesel 1-9-1943, oud 80 jaar, zn. van Johannes Quirinus Hubertus Laumans en Petronella Teeuwen] en Helena Hubertina Berden [geb. Blerick, overl. Beesel 19-10-1919, dr. van Franciscus Berden en Petronella Verheijen] « Maasbree 2-5-1868.

GenLias, 2005; BevReg 1074_075.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Petronella Jacoba Helena Laumans, geb. Nijmegen 18-4-1891, overl. Swalmen 8-1-1966. Tr. Beesel 21-6-1920 met Antonius Hubertus Geraedts.

2.       Marie Joseph Quirinus Hubertus Laumans, geb. Nijmegen 26-6-1892, overl. ald. 14-7-1892, oud 8 dagen.

3.       Marie Joseph Quirinus Hubertus Laumans, geb. Beesel 21-1-1894. Tr. Beesel 29-8-1921 met Virginie Anna Christina Wolfs.

4.       Maria Josepha Stefana Laumans, geb. Beesel 28-4-1895, overl. ald. 4-8-1895, oud 3 maanden.

5.       Agnes Maria Josepha Laumans, geb. Reuver gem. Beesel 23-8-1896 (akte 52, get. Ludovicus Joannes Wolfs, hoofd der school oud 35 jaar, en Peter Hubert Mooren, notarisklerk oud 29 jaar, beiden wnd. te Reuver). Tr. Beesel 29-9-1924 met Joannes Leonardus Hubertus Claessen.

6.       Maria Wilhelmina Laumans, geb. Beesel 14-8-1897, overl. ald. 15-10-1897, oud 2 maanden.

7.       Jacobus Petrus Hubertus Laumans, geb. Beesel 18-12-1898. Tr. Tegelen 7-5-1923 met Paula Hubertina Margaretha Gitmans.

8.       Maria Josepha Stephanie Laumans, geb. Beesel 21-6-1900, overl. ald. 2-9-1900, oud 2 maanden.

9.       Maria Sophia Wilhelmina Laumans, geb. Beesel 21-6-1900, overl. ald. 27-8-1900, oud 2 maanden.

10.     Stephanus Paulus Lambertus Laumans, geb. Beesel 8-3-1902, overl. ald. 8-7-1910.

Het gezin woonde vanaf 1-4-1893 op het adres Reuver 270 (Rijksweg-Noord). Deze woning werd eerder bewoond door Louisa Wilhelmina van Rooij, weduwe van Franciscus Siemerink (zie huwelijk 8-4-1872).

 

11 november 1890

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Peter Stoffers [geb. Bracht 23-4-1844; wedn. van Helena Sibilla Josephina Brasseler, geh. Bracht 31-1-1871] en Anna Catharina Hubertina van der Biesen [geb. Swalmen 20-6-1863, dr. van Lambertus Hubertus van der Biesen en Gertrudis Coenen « 22-2-1860].

Thoer.net, 2021.

Van de bruid een buitenechtelijke zoon Hendrik van der Biesen, geb. Swalmen 29-8-1889, die Swalmen 20-4-1914 tr. met Sophia Hubertina Huijben.

 

12 november 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ door Jacob Verheggen te Swalmen aan het R.K. kerkbestuur van de H. Gertrudis te Maasbracht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/107.

 

12 november 1890

SWALMEN - Verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen sectie B nr. 1594, door Johann Heinrich Verhasselt te Swalmen aan het R.K. kerkbestuur van de H. Lambertus aldaar, voor ƒ 2.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/109.

 

12 november 1890

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Maria Mertz, weduwe van Isidore Leclercq te Roermond, aan Johan Heinrich Verhasselt te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/110.

 

12 november 1890

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van een huis met tuin te Roermond gelegen sectie D 457, aan Jan Jozef Wouters, politieagent aldaar, voor ƒ 1.060,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/236.

 

17 november 1890

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen sectie E nrs. 1027, 1928, 1947, 1948 A 1208 en E 5 door de weduwe Peter Loven geboren Anna Margaretha Wijnen, aan Peter en Jacob Hubert Loven, allen te Swalmen, voor ƒ 650,‑ en de helft in E 583 voor ƒ 50,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/248.

 

17 november 1890

BOUKOUL - Obligatie met hypotheek groot 400,‑ door Bartholomaeus Peeters te Boukoul ten voordele van Elisabeth Kittelers, rentenierster te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/181.

 

20 november 1890

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Adrianus Polmans te Swalmen en Gertrudis Loven te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/184.

 

20 november 1890

ST.-ODILIËNBERG - Openbare verkoop van bomen, schansen, hout en andere afbraak van gebouwen, gehouden te St.-Odiliënberg op Overen, op verzoek van Chrétien Berger, koopman en grondeigenaar wonend te Venlo, opbrengst ƒ 964,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/241.

 

21 november 1890

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Johann Heinrich Driessen [geb. Kaldenkirchen 8-3-1838] en Maria Catharina Huberta Velten [geb. Beesel 9-9-1845, dr. van Leonardus Felten en Joanna Catharina Trines « 23-9-1844].

Thoer.net, 2021.

 

21 november 1890

SWALMEN - Gehuwd: Adrianus Poelmans [Polmans, geb. Maasniel 22-8-1851, overl. Swalmen 20-4-1914, oud 62 jaar, zn. van Hendricus Poelmans en Anna Catharina Cox « Maasniel 1-10-1841; wedn. van 1) Petronella Engelen, geh. Maasniel 28-7-1879, overl. ald. 10-1-1885; 2) Barbara Hubertina Geraedts, geh. Maasniel 28-9-1885, overl. Swalmen 2-10-1890] en Gertrudis Looven [geb. Swalmen 29-5-1844, overl. ald. 24-4-1916, oud 71 jaar, dr. van Pieter Looven en Anna Margaretha Wijnen « 21-11-1837].

WieWasWie, 2022.

 

22 november 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Sebastiaan Peeters te Boukoul aan Johannes Hendrickx te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/185.

 

25 november 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van wassend schaarhout te Swalmen in Maalbroek, in Toonbroek, aan Kemphegge en op de Hoenderberg op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst ƒ 311,20.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/187.

 

27 november 1890

ASSELT - Deling van een huis en tuin te Asselt gelegen sectie E nr. 2104 met een waarde van ƒ 600,‑, tussen 1) Barbara Vossen, weduwe van Everardus Janissen te Asselt; 2) Gerard Mooren in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Catharina Janissen aldaar; 3) Cornelis Joseph Dircken en zijn vrouw Maria Janissen te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/115.

 

28 november 1890

KLAASWAAL (Z-H) - Gehuwd: Leendert Lugtenburg [geb. Oud-Beijerland, oud 28 jaar, overl. Rotterdam 1919, zn. van Hendrikus Lugtenburg en Adriana Rijsdijk] en Magrieta Bezemer [Margarita, geb. Maasdam, oud 27 jaar, overl. Rotterdam 1933, dr. van Jacob Bezemer en Maria Zoeteman].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Adriana Lugtenburg, geb. BEESEL 12-11-1891 (BS-10/290). Tr. Rotterdam 1912 met Dirk Bak.

2.       Adriana Hendrina Lugtenburg, geb. BEESEL 19-11-1892. Tr. Rotterdam 1922 met Jan van Leeuwen.

3.       Hendrika Lugtenburg, geb. Oude Tonge 1895. Tr. 's-Gravenhage 1933 met Hendrik Daniel Berg.

4.       Jacoba Lugtenburg, geb. Schiedam 1898. Tr. 1) Rotterdam 1935 met Gerrit Hendrik van Leeuwen; 2) met Hendrikus van Loenhout.

5.       Margaretha Lugtenburg, geb. Schiedam 1904, overl. Rotterdam 1936.

6.       Lena Lugtenburg, geb. Schiedam 1906. Tr. Rotterdam 1929 met Teunis Gerrit Middelkoop.

Aanvullende gegevens met dank aan Wim Lugtenburg (homepage Internet, 2005)

 

3 december 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 250,‑ met hypotheek door Sebastiaan en Leonard Wijnen te Swalmen aan Theophile Marie Hubert Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/256.

 

6 december 1890

REUVER - “Er bestaat plan het stationsgebouw te Reuver te vergrooten.”

Venloosch Weekblad d.d. 6-12-1890.

 

9 december 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van schansen, takhout en elsenschaarhout wassend op landerijen behorend tot Hillenraedt, te weten op Boekesdriesch, Klein Meerten en aan Genoenhof op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/192.

 

13 december 1890

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Gertrudis Schweden te Heijthuizen, in hoedanigheid van bestuurster van het te Heijthuizen gevestigde Zedelijk Lichaam onder de naam "Vereeniging van Vrouwen ter Bevordering van Huiselijk Geluk", aan Pieter Straatjens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/118.

 

maandag 15 december 1890

REUVER - Openbare verkoop op verzoek van en ten herberge van L. Theunissen te Reuver, van

1.       “een groot en welingericht huis, waarin logement, herberg en uitspanning, met schuur, stallingen, bergplaatsen, tuin en boomgaard, gunstig gelegen in het dorp aan den grooten weg van Venlo naar Roermond, groot 24 aren 90 cent.”

2.       “een heerenhuis met tuin, tegenover het voorgaande, bewoond door den heer rijksontvanger Willems, groot 4 aren 78 cent.”

3.       “een heerenhuis met tuin, naast voorgaande, bewoond door den heer Zaeyen, groot 4 aren 67 cent.”

4.       “huis met tuin en stal, in het dorp, bewoond door Kirchner, groot 3 aren 42 cent.”

5.       “huis met tuin en stal, in het dorp, in gebruik bij den heer Zaeyen, groot 3 aren 52 cent.”

6.       “eene in volle werking zijnde pannenfabriek met 3 ovens, gelegen aan den nieuwen weg naar Offenbeek en op 10 minuten afstand van het station, groot 44 aren 97 cent.”

7.       “een huis bij de pannenfabriek, bewoond door Wassen, groot 3 aren 53 cent.”

8.       “een huis met tuin, genaamd de Ark, in Offenbeek, bewoond door wed. Bloemers, groot 2 aren 37 cent.”

9.       “een huis met tuin aldaar, bewoond door Th. Bors, groot 2 aren 38 cent.”

alsmede 16 percelen bouwland, 2 percelen hakhout en 3 dennenbossen.

Venloosch Weekblad d.d. 29-11-1890; notarissen Brouwers en Vogels.

 

23 december 1890

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2546, aan Elisabeth Perey, modewerkster wonend te Roermond, voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/264.

 

24 december 1890

REUVER - "Bij koninklijk besluit van 22 december is alhier benoemd tot ontvanger der dir. bel., invoerr., en acc. c.a., R.L. Willems, boekhouder ten kantore derzelfde middelen te Venloo."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

26 december 1890

SWALMEN - Testament van Jacob op den Camp te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/200.

 

29 december 1890

ROERMOND - Akte waarbij tussen Johannes van Andel, meelfabrikant wonend te Roermond, alsmede de onder akte van 31-7-1890/168 genoemde heren Stein, Weismann, Simons en Janssens, nadere overeenkomsten zijn aangegaan betreffende de tussen hen bestaande Vennootschap onder de firma 'Roermondsche Stoommeelfabriek Van Andel en Co.'.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/266.

 

31 december 1890

SWALMEN - Koop en verkoop van tuin te Wessem door Jacob Verheggen te Swalmen aan Frans Hubert Vogels te Wessem.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/204.

 

31 december 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 650,‑ door Frans Hubert Vogels te Wessem aan Maria Peeters te Boukoul onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/205.

 

1887-1892

REUVER / OFFENBEEK ‑ Stukken betreffende de weg nr. 206 der tabel, leidende van de Rijksweg Maastricht-Nijmegen te Reuver, door het gehucht Offenbeek, over de zogenaamde Kievitsdijk naar de Duitse grens in de richting van Bracht.

RHCL Maastricht, Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 7950. 1 omslag.

 

 

1891

7 januari 1891

SEVENUM - Openbare verkoop van onroerend goed te Sevenum door Jan Raedts en Jacob Raedts, beiden te Sevenum, en Pieter Hubert Stox te Reuver, in gemeenschap gehuwd met Johanna Raedts, verbleven aan Peter Jan Verstegen en Hendrik Verstegen te Sevenum voor ƒ 5.800,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/6.

 

8 januari 1891

VENLO - Boedelbeschrijving door Clementine Bernardine Hubertine van Boom, weduwe van van Ferdinand Pierre Hubert van Liebergen, wijnhandelaarster wonend te Venlo, in eigen naam en als moeder en voogdes over Guillaume, Bertha en Arthur van Liebergen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/6.

Zie idem 15-9-1891/184 voor openbare verkoop van huismeubels en andere roerende goederen gehouden te Venlo op verzoek van de weduwe Van Liebergen.

 

10 januari 1891

ROERMOND / REUVER - De arrondissementsrechtbank te Roermond heeft dinsdag veroordeeld W.v. D, zonder beroep te Reuver, tot 3 dagen gevangenisstraf wegens stroperij.

Venloosch Weekblad d.d. 10-1-1891.

 

12 januari 1891

ASSELT - Obligatie groot ƒ 525,‑ met hypotheek door Willem Douzen te Asselt aan Caroline en Christine Houba te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/276.

 

vrijdag 16 januari 1891

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van Godfried Simons, van eiken dienstig voor karburrien, planken enz. in de Kreupelenkamp.

Venloosche Courant d.d. 10-1-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

16 januari 1891

BRACHT - Verklaring van erfrecht van Jean Egide Auguste baron van Voorst tot Voorst, overleden te Bracht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/20.

 

17 januari 1891

SWALMEN - “Te huur, een pannenfabriek met 2 ovens in de onmiddellijke nabijheid van klei, aan den kiezelweg Swalmen-Bruggen. Zich te wenden tot den eigenaar J. Rosbenders te Swalmen.”

Venloosche Courant d.d. 17-1-1891; idem d.d. 24-1-1891.

 

18 januari 1891

REUVER - “Op de Maas te Reuver is het ijs geheel onder water geloopen. Daardoor is de overtocht geheel afgesneden en komen er expres-boden van daar naar Venloo om de postbestellingen af te halen.”

De Grondwet d.d. 18-1-1891.

 

19 januari 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 300,‑ door Willem Sanders te Swalmen aan 1. Hubertus 2. Leo. 3. Mechtildis 4. Maria 5. en Willem Willemsen te Roermond; 6. Peter Willemsen te Sevenum en 7. Henricus Willemsen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/286.

 

20 januari 1891

ROERMOND - Overdracht van huis met handel en greswaren te Roermond op de Markt gelegen sectie D 1305 door Maria Mechtildis Keijzers weduwe Rietjens en haar zonen Hubert Rietjens en Jozef Rietjens, allen aldaar, voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/4.

 

24 januari 1891

SWALMEN - Verkoop van een huis, erf en bouwland te Swalmen gelegen sectie A nrs. 2412 en 2413 door Peter Haldermans te Linne aan Theodoor Emans te Swalmen voor ƒ 750; met voorbehouden hypotheek en subrogatie door de eerstgenoemde op Antoon Frans Hubert Nicolas te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/24.

 

24 januari 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot 400,‑ door Jan Smeets te Swalmen aan Euphrasie Andriessens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/289.

 

28 januari 1891

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door de echtelieden Andries Paulus van der Marck, oud directeur der posterijen, en Johanna Hubertina Kijenberg, beiden zonder beroep wonend te Roermond, voor het huwelijk dat hun zoon Henricus Jacobus Maria van der Marck, boekdrukker wonend te Roermond, voornemens is aan te gaan met Aleida Bernardina Johanna ter Laak, zonder beroep wonend te Didam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/33.

 

29 januari 1891

VENLO / ROERMOND - Hoogwater door dooi.

“Te Asselt, Swalmen, Leeuwen, Maasniel en Herten zijn verschillende woningen, tengevolge van den sterk ingevallen door, onder water geloopen. […]

Gisteren, omstreeks één uur, is de Maas te Venlo met een donderend geraas losgeraakt, waarbij drie schepen zoodanig beschadigd werden, dat zij onmiddellijk zonken en twee anderen zeer veel nadeel leden. Het drijfijs bedekt de geheele oppervlakte der rivier, die heden-ochtend 5.36 meter gewassen is.”

De Grondwet d.d. 29-1-1891.

 

30 januari 1891

REUVER - Openbare verkoop van hout te Reuver op verzoek van Felix van Wylick te Luik, opbrengst ƒ 359,30.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/41.

 

2 februari 1891

VENLO - Deling tussen de erfgenamen van Joseph Mathieu Janssen te Venlo, te weten:

Pierre Joseph Janssen, wapenfabrikant wonend te Luik; Joséphina Janssen, weduwe van Tilmanus Janssen; Dorothea Janssen, beiden zonder beroep wonend te Venlo; de echtelieden Leonard Berger, koopman, en Henrietta Janssen, wonend te Vierssen; Jean Berger, expediteur wonend te Venlo; Louis Berger, agent wonend te Vierssen; Félix Berger, kantoorbediende wonend te Crefeld; Ernest Berger, dito en Dorothea Berger, beiden zonder beroep wonend te Vierssen; Maria Mertens, zonder beroep wonend te ...; Ferdinand Schmitz, zonder beroep en Engelbert Schmitz, conditor, beide laatste wonend te Kleef.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/36.

Zie idem 2-2-1891/37 voor volmacht door genoemde erfgenamen.

 

11 februari 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van hout door baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Swalmen, opbrengst ƒ 639,70.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/296.

 

12 februari 1891

MAASNIEL - Testamenten door Hendrikus op het Broek en Johanna Hubertina Pipers te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/17 en /18.

 

13 februari 1891

ROERMOND - Openbare verkoop ingevold artikel 1223 B.W., van een huis en erf te Roermond in de Oliestraat gelegen sectie D 646, aan Auguste Fouquet, meubelmaker, en Maria Fouquet, zonder beroep, beiden wonend te Roermond, voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/39.

 

15 februari 1891

BEESEL - Akte van verhuur van een veerboot, dienende tot overzetten over de Maas, die de gemeente heeft aangekocht, aan H. Toebosch.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1611; 1 stuk.

 

16 februari 1891

ROERMOND - Deling van een huis met tuin te Roermond op de Mussenberg gelegen met een waarde van ƒ 2.000,‑, nagelaten door wijlen Hendrik Verhaegh, tussen diens erfgenamen: 1) Johanna Slabbers, weduwe van Jan Verhaegh te Gebroek Maasniel; 2) Jan Verhaegh aldaar; 3) Hubert Smeets, in gemeenschap van goederen gehuwd met Cornelia Verhaegh; en 4) Peter van Montfort te Gebroek onder Melick [gehuwd met Anna Verhaegh].

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/16.

Zie idem 15-4-1891/39 voor een obligatie groot ƒ 1.700,‑ door Peter van Montfort en zijn vrouw Anna Verhaegh. Zie idem 15-4-1891/40 voor doorhaling hypotheek ten laste van Hendrik Verhaegh.

 

17 februari 1891

SWALMEN - Hypotheekstelling door Lambert Hubert Ramakers, moutfabrikant en Christiaan Ramakers, koopman en herbergier, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/42.

 

26 februari 1891

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Jacobus Wilms te Helden, in gemeenschap gehuwd met Catharina Claeren, voor Godfried Reinders te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/92.

 

26 februari 1891

SWALMEN - Doorhaling door Hubertina Wuts te Swalmen en Willem Janssen te Maasniel van hypothecaire inschrijvingen ten laste van Geelen, Van Geneygen, Corstjens en Pangels.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/301.

 

27 februari 1891

MAASNIEL / SWALMEN - Scheiding van onroerend goed t.w.v. ƒ 8.000,‑ tussen 1. Margaretha; 2. Gerard; 3. Willem; 4. Thomas Willems en 5. Willem van Dael gehuwd met Catharina Willems, 1 en 4 te Swalmen, de anderen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/302.

 

27 februari 1891

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin te Roermond in de Christoffelstraat gelegen sectie D 1672, door Nicolas Francois Keupe, zonder beroep, aan Eduard Jozef Hubert van Boom, rustend pastoor, beiden wonend aldaar, voor ƒ 8.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/50.

 

2 maart 1891

REUVER - Obligatie groot ƒ 4.000,‑ door Hendrik Billekens te Weert en zijn kinderen: a) André Billekens te Reuver onder Beesel; b) Theodoor Billekens te Weert; c) Judocus Billekens te Weert; en d) Maria Billekens te Weert, aan Josephus Hubertus Leonardus en Catharina Gertrudis Maria Henrietta Höppener, minderjarige kinderen van en vertegenwoordigd door Jean Hubert Höppener te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/26.

 

3 maart 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed ten huize van en op verzoek van Johannes op den Camp te Swalmen , opbrengst ƒ 260,50.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/24.

 

3 maart 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen gehouden te Swalmen op verzoek van Antoinetta Hendrix, rentenierster wonend te Roermond, opbrengst ƒ 317,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/51.

 

3 maart 1891

BAARLO - Akte van bewaargeving van een eigenhandig geschreven testament door Josephus Ernestus Hubertus Wilhelmus baron d'Olne te Baarlo.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/101.

 

10 maart 1891

ASENRAY - Openbare verkoop van roerend goed ten sterfhuize van Caspar Verheggen te Asenray onder Maasniel op verzoek van Mathijs Verheggen te Roermond; Hubert Beurskens te Asenray, man van Elisabeth Verheggen; Hendrik Engelen te Swalmen, man van Cornelia Verheggen; Laurens Bartels te Asenray, man van Maria Josepha Verheggen; Hubert Schalleij te Merum onder Herten, man van Maria Verheggen, opbrengst ƒ 161,70.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/27.

 

10 maart 1891

ASENRAY - Openbare verkoop van huis, tuin en bouwland te Asenray gelegen sectie D 255, 256 en 413 op verzoek van Mathijs Verheggen te Roermond; Hubert Beurskens te Asenray, man van Elisabeth Verheggen; Hendrik Engelen te Swalmen, man van Cornelia Verheggen; Laurens Bartels te Asenray, man van Maria Josepha Verheggen; Hubert Schalleij te Merum onder Herten, man van Maria Verheggen, verbleven aan Hubert Beurskens voornoemd voor ƒ 470,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/28.

 

13 maart 1891

MAASNIEL - Testament door Hendrik van Dael te Maasniel in het Maalbroek.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/30.

 

13 maart 1891

VALKENBURG - Gehuwd: Gerardus Dings [geb. Beesel 11-6-1854, zn. van Gerardus Dings en Hendrina Lucia Vossen] en Francisca Antonetta Becker [geb. Valkenburg, dr. van Michiel Becker en Francisca Gerlaca Pirongs].

GenLias, 2004.

Gerard Dings werd op 7-7-1885 vanuit Kessel overgeplaatst naar de cellulaire gevangenis aan de Noordsingel te Rotterdam, van waaruit hij op 10-6-1887 terugkeerde naar Kessel. Bron: Stadsarchief Rotterdam, gestichtsregisters GR 1-249, verfilming 137/193.

 

14 maart 1891

POSTERHOLT - Verpachting van de bouwhoeve Schuurkeshof te Posterholt door baron Balthasar Bruno van Voorst tot Voorst aan Theodoor van Montfort aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/309.

 

16 maart 1891

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen, tuinen en plaats te Roermond in de St. Christoffelstraat gelegen sectie D 850, 2702 en gedeelte van 1331, door Hubert Fouquet, pastoor wonend te Merkelbeek, in eigen naam en als lasthebber van Franciscus Fouquet, doctor in de genees‑, heel‑ en verloskunde wonend te Maastricht, aan Renier Heijnen, timmerman wonend te Roermond, voor ƒ 3.725,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/57.

 

17 maart 1891

ROERMOND - Verkoop van huis en erf te Roermond op het Bergske gelegen sectie D 1142, door Helena Langenhoff, rentenierster, aan Jozef Langenhoff, banketbakker, beiden wonend te Roermond, voor een jaarlijkse lijfrente van ƒ 400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/58.

 

21 maart 1891

REUVER - “Onder de opgave van onbestelbare en geweigerde voorwerpen der pakketpost, die nog een maand na deze aankondiging bij het hoofdbestuur der posterijen ter beschikking blijven van de rechthebbenden, om na verloop van dien termijn, voor zooveel zij niet zijn opgevraagd, te worden verkocht, komt o.a. voor een pakket den 20 aug. uit Reuver verzonden aan Van Adelsbergen te Groningen.”

Venloosche Courant d.d. 21-3-1891; de krant baseert zich op Nederlandsch Staatscourant d.d. 17-3-1891.

 

21 maart 1891

KESSEL - Testament door Hendrik Dorssers te Kessel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/143.

 

21 maart 1891

KESSEL - Testament door Anna Maria Goossens te Kessel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/144.

 

30 maart 1891

ROERMOND - Testament door Gerardus Hubertus Victor Bongaerts, notaris wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/67.

 

woensdag 1 april 1891

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, in de herberg van M. Aerdts te Reuver-Leeuwen en op verzoek van de kinderen Jakob Reynders, van:

1.       huis en tuin bij het dorp Reuver, sectie B 470 en 471, groot 6 are 55 centiare;

2.       bouwland in de Wildekamp, E 1016, 27 are 50 ca;

3.       idem te Leeuwen, B 614, 14 are.

Venloosch Weekblad d.d. 28-3-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

1 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Jacobus Loven [geb. Swalmen 22-3-1861, landbouwer, overl. ald. 10-3-1951, oud 89 jaar, zn. van Peter Loven en Anna Margaretha Weijnen « 21-11-1837] en Helena Engelen [geb. Neer 13-8-1861, dr. van Gerard Engelen en Catharina Delissen « Neer 17-10-1855].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (v), geb,/overl. Swalmen 16-11-1891.

2.       Peter Hubertus Loven, geb. Swalmen 16-11-1892, ongehuwd overl. Roermond 28-7-1970, oud 77 jaar.

3.       Gertrudis Loven, geb. Swalmen 17-10-1894, ongehuwd overl. Sittard 17-2-1950, oud 55 jaar.

4.       Maria Catharina Loven, geb. Swalmen 15-4-1897. Tr. Swalmen 9-4-1920 met Peter Andreas Hubert Stammen.

5.       Joannes Hubertus Loven, geb. Swalmen 12-12-1900. Tr. Swalmen 18-7-1927 met Maria Cecilia Cox.

6.       Jacobus Hubertus Loven, geb. Swalmen 20-11-1902. Tr. Thorn 22-9-1928 met Mechtilde Maria Theunissen.

 

2 april 1891

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Frans Hubert Hendrickx te Swalmen en Bernardina Jacoba Johanna Heyting te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/318.

 

2 april 1891

KESSEL - Gehuwd: Franciscus Hubertus Hendrickx [Hendrikx, geb. Thorn ..., landbouwer (1891), kastelein (1916), zn. van Hendrik Hendrikx en Angelina Theelen] en Bernardina Jacoba Johanna Heijting [Heiting, geb. Ottersum 27-5-1853, dr. van Bernard Heijting en Jacoba Geertruida Erdkamp].

RHCL Roermond, BS Kessel.

1.       Jacquelina Henrica Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 25-2-1892.

2.       Maria Wilhelmina Angelina Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 22-11-1893. Tr. Roermond 24-10-1916 met Petrus Josephus Crijns.

3.       Theodora Petronella Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 26-7-1895, overl. ald. 10-8-1895.

4.       Anna Maria Wilhelmina Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 2-4-1899.

De bruidegom woonde te Swalmen; voor huwelijksvoorwaarden zie 2-4-1891.

 

2 april 1891

ROERMOND - Verkoop met hypotheekstelling van een huis te Roermond gelegen sectie D 1597, door Antonius Christianus Hubertus Hendriks aan Petrus Johannes Hubertus Nusselein, kooplieden beiden wonend te Roermond, voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/68.

 

3 april 1891

BEESEL - Gehuwd: David Plank [geb. Elst 14-8-1840, arbeider oud 50 jaar, overl. Tegelen 23-12-1897, zn. van Hendrik Plank, timmerman, en Johanna Peeters; wedn. van 1) Johanna Hubertina Janssen, geh. Tegelen 15-4-1872, overl. ald. 17-9-1872; 2) Anna Maria Timmermans, geh. Tegelen 21-4-1873 (waarbij erkenning van dochter Anna Elisabeth Timmermans, geb. Neer 29-8-1864), overl. ald. 9-12-1890] en Helena Cruijsberg [geb. Beesel 2-3-1844, arbeidster, overl. Tegelen 11-12-1910, dr. van Godefridus Cruijsberg en Anna Maria Cronen].

GHS Beesel, BS-10/295.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Vóór haar huwelijk woonde de bruid samen met haar broer Joannes Cruijsberg op het adres Dorp-Kom 56. in Beesel (zie gezin 7-2-1830). Na het overlijden van haar broer op 14-1-1891 verhuisde Helena op 3-4-1891 naar Tegelen. De vervallen woning Dorp-Kom 56 werd hierna niet meer bewoond. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 64/505.

 

6 april 1891

LEUTH (D) - Gehuwd: Franz Peeters [geb. Beesel 19-10-1852, zn. van Peter Herman Peeters en Cornelia Peeters « 23-4-1846] en Katharina Goertz [geb. Breyell (D) 3-4-1883).

Thoer.net, 2022.

 

6 april 1891

BELFELD - Gehuwd: Peter Jacobus Gielen [geb. Belfeld 25-2-1859, landbouwer, overl. Tegelen 21-1-1949, oud 89 jaar, zn. van Jan Gerard Gielen en Petronella Faessen, landbouwster « 7-5-1855] en Anna Maria Jozefina Monsieur [geb. Blerick 26-12-1863, dienstmeid, overl. Tegelen 4-12-1920, oud 56 jaar, dr. van Gerard Hubert Monsieur en Anna Maria Martina Schmits, landbouwster].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2022.

 

7 april 1891

HINSBECK (D) - Gehuwd: Peter Joannes Neuen [geb. Neer 4-6-1865, landbouwer (1938), overl. Beesel 5-11-1943, zn. van Martinus Neuen en Catharina Berghs] en Anna Judith Muurmans [geb. Beesel 27-10-1865, overl. Tegelen 24-12-1957, oud 92 jaar, dr. van Peter Jan Muurmans en Joanna van den Berg].

Thoer.net, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Peter Martinus Neuen, geb. Roggel 24-4-1892, overl. Venlo 8-3-1974. Tr. Ottersum 18-9-1916 met Frederika Breukers.

2.       Joanna Maria Neuen, geb. Roggel 1-5-1894, overl. Roermond 12-4-1991. Tr. Beesel 22-4-1921 met Theodorus Petrus Arnoldus Verhaegh.

3.       Jacobus Hubertus Neuen, geb. Roggel 30-3-1896, overl. Reuver 22-1-1987. Tr. Hoeven (N-Br) 3-8-1920 met Maria Elisabeth Joannes Martens.

4.       Martinus Neuen, geb. Nederweert 17-11-1898. Tr. 1) Neer 1-10-1934 met Petronella van Roij, overl. Beesel 14-12-1937; 2) Beesel 3-5-1940 met Petronella Briels.

5.       Petronella Catharina Neuen, geb. Nederweert 30-1-1900. Tr. Kessel 28-10-1926 met Hendrikus Wilhelmus Johannes Vervoort.

6.       Maria Helena Hubertina Neuen, geb. Nederweert 13-2-1903. Tr. Beesel 14-4-1922 met Conrard Peter Mathijs Schoeren.

7.       Maria Catharina Neuen, geb. Nederweert 30-4-1904, overl. Beesel 8-3-1905, oud 10 maanden.

8.       Godefridus Hubertus Neuen, geb. Nederweert 30-4-1904, overl. Beesel 8-10-1905, oud 1 jaar.

9.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 31-7-1905.

10.     Hendrikus Lambertus Neuen, geb. Beesel 14-9-1906. Tr. 1) Beesel 18-1-1929 met Hendrika Josephina Hendriks; 2) Swalmen 3-12-1929 met Catharina Emans; 3) Beesel 27-5-1938 met Margaretha Helena Wassenberg.

11.     Anna Maria Lamberta Neuen, geb. Beesel 12-11-1908.

12.     levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 14-11-1910.

 

9 april 1891

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Leonardus Thomassen [geb. Swalmen 3-6-1861, koopman, overl. ald. 14-12-1935, oud 74 jaar, zn. van Wilhelmus Antonius Thomassen en Anna Catharina van der Borgh] en Anna Rosalia Franzeska Stieger [geb. Breyell (D) 9-5-1857, overl. Beesel 3-11-1944, oud 87 jaar, dr. van Johann Mathias Stieger en Wilhelmina Franziska Beelen « 22-4-1853].

WieWasWie, 2020.

Koopman Gerardus Leonardus Thomassen werd op 14-4-1891 ingeschreven op het adres Dorp 7 te Belfeld, waar zijn vrouw inwoonde bij haar ongehuwde oom, rentenier Hubert Godfried Beelen, nadat beiden op 18-2-1888 vanuit Brüggen (D) waren terug verhuisd naar Belfeld. Het echtpaar verhuisde op 23-4-1898 naar Swalmen. Bron: BevReg Belfeld, blad B12.

Zie 5-2-1912 voor de verkoop van een voormalig fabriekspand door Thomassen-Stieger.

 

donderdag 9 april 1891

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van Helena Cruysberg, van o.a. huis en tuin in Oud dorp gelegen sectie A 414 en 415 en land in Lichteveld, Ohebroekerveld en Rayerbeemd.

Venloosch Weekblad d.d. 28-3-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

9 april 1891

SWALMEN - Verkoop van een fabriek te Swalmen sectie C nr. 1135 door Michiel Konings aan Peter Konings, beiden aldaar, voor ƒ 2.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/323.

 

10 april 1891

TEGELEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Josef Quirinus Dentjens en Johanna Agnes Theeuwen, beiden te Tegelen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/184.

 

vrijdag 10 april 1891

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop, op verzoek van de erfgenamen Hendrik Willemsen in de herberg van Bernard Franssen te Reuver, van huis en tuin in de Krommenhoek aldaar sectie C 994 en landerijen in Dyckerheide, Beukels en Heidekamp.

Venloosch Weekblad d.d. 28-3-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

10 april 1891

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Timmermans [geb. Beesel 1-6-1831, zn. van Willem Timmermans en Anna Maria Cuijpers; wedn. van Maria Catharina Berens] en Christina Vestjens [geb. Roggel, dr. van Laurens Vestjens en Willemina Hendriks].

GenLias, 2006.

 

10 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Hubertus Engels [geb. Swalmen 20-9-1859, overl. ald. 20-11-1930, oud 71 jaar, buitenechtelijke zn. van Joanna Engels] en Petronella Gerelings [geb. Swalmen 26-10-1863, overl. Leeuwarden 26-2-1945, oud 81 jaar, dr. van Jan Peter Gerelings en Maria Josepha Geraedts « 16-5-1859].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Engels, geb. Swalmen 28-1-1895, overl. ald. 21-2-1895, oud 24 dagen.

2.       Anna Barbara Engels, geb. Swalmen 2-11-1896, overl. Roermond 23-10-1930. Tr. Swalmen 31-1-1921 met Gerardus Hubertus Weijnen.

3.       levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 1-3-1898.

4.       levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 18-1-1899.

5.       Johannes Antonius Engels, geb. Swalmen 15-12-1899.

6.       Godefridus Engels, geb. Swalmen 7-1-1902. Tr. Roermond 23-1-1930 met Maria Anna Elisabeth Bänziger.

7.       Josephina Theresia Engels, geb. Swalmen 9-5-1903. Tr. Swalmen 23-9-1935 met Wilhelm Ransz.

8.       Jan Engels, geb. Swalmen 3-1-1906, overl. ald. 4-8-1906, oud 7 maanden.

9.       Mathis Engels, geb. Swalmen 25-4-1908. Tr. Roermond 18-6-1946 met Elisabeth Hubertina Collard.

 

10 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Nieskens [geb. Swalmen 26-8-1865, overl. ald. 22-2-1939, oud 73 jaar, zn. van Engelbertus Nieskens en Elisabeth Hubertina Hendrickx « 14-10-1859] en Anna Catharina Cornelia Cox [geb. Swalmen 7-3-1869, overl. ald. 5-4-1917, oud 48 jaar, dr. van Jacobus Hubertus Cox en Antonia van Horen « 25-4-1854].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Maria Elisabeth Nieskens, geb. Swalmen 3-9-1891, overl. ald. 26-11-1801, oud 3 maanden.

2.       Bertha Antonia Maria Nieskens, geb. Swalmen 31-12-1892, overl. Venray 16-6-1966. Tr. Swalmen 13-11-1916 met Joachim Crompvoets.

3.       Antonia Maria Elisabeth Nieskens, geb. Swalmen 28-9-1895, overl. Roermond 4-6-1968. Tr. Swalmen 23-6-1924 met Hubert Wilhelm Josef Cox.

4.       Maria Elisabeth Nieskens, geb. Swalmen 30-3-1898, ongehuwd overl. Roermond 2-7-1958, oud 60 jaar.

5.       Wilhelmus Hubertus Nieskens, geb. Swalmen 3-11-1900. Tr. Swalmen 8-4-1929 met Anna Vaessen.

6.       Thomas Wilhelmus Nieskens, geb. Swalmen 6-7-1903, overl. ald. 30-3-1956. Tr. Swalmen 16-4-1934 met Anna Margaretha Hormes.

7.       Anna Cornelia Nieskens, geb. Swalmen 25-6-1906. Tr. Swalmen 23-6-1930 met Heinrich Linssen.

8.       Gertrudis Josephina Nieskens, geb. Swalmen 29-3-1909. Tr. 1) Beesel 12-5-1933 met Hermanus Cornelius Simons; 2) Swalmen 14-1-1938 met Mathias Hubertus Wolters.

9.       Maria Catharina Nieskens, geb. Swalmen 19-7-1911, overl. ’s-Hertogenbosch 11-10-1970. Tr. ’s-Hertogenbosch 7-11-1946 met Adrianus Gerardus Duijn.

10.     Elisa Cornelia Nieskens, geb. Swalmen 19-7-1911, overl. ald. 11-4-1912, oud 8 maanden.

11.     Jacobus Hubertus Nieskens, geb. Swalmen 26-3-1913. Tr. Tegelen 31-12-1940 met Catharina van der Coelen.

 

10 april 1891

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Leonhard Janssen [geb. Beesel 5-7-1861, zn. van Hendrik Janssen en Hendrina Peeters « 16-10-1857] en Catharina Berten [geb. Leuth 5-5-1865].

Thoer.net, 2021.

 

11 april 1891

ASSELT - Deling van huis, tuin, bouw‑ en weiland te Asselt gelegen sectie E nrs. 1528, 1403, 1405, 1444, 1445, 1235 en 2116 ter waarde van ƒ 1.280,‑, tussen 1) Hendrik Suilen aldaar, in eigen naam en als voogd over zijn minderjarige kinderen Arnold, Gerard en Helena Suilen; 2) Gerard Ronken te Neer, toeziend voogd over genoemde minderjarigen; 3) Johannes van Crugten te Belfeld; en 4) Peter van Crugten te Belfeld, in tegenwoordigheid van de rechter van het kanton Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/34.

 

11 april 1891

ASSELT - Obligatie groot ƒ 300,‑ door Hendrik Suilen te Asselt aan Joseph Höppener te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/35.

 

13 april 1891

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 14-4-1891: Peter Johannes Drissen [geb. Lottum 18-1-1863, landbouwer 1891, overl. Beesel 9-10-1937, oud 74 jaar, zn. van Antoon Drissen en Maria Beelen, landbouwers « 5-10-1852] en Maria Elisabeth Heijnen [Heinen, geb. Beesel 12-8-1860, overl. al. 9-3-1934, oud 73 jaar, dr. van Hendrik Heijnen en Anna Maria Strouken « 25-7-1859].

GenLias, 2005; DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Hubertus Drissen, geb. Beesel 7-2-1892. Tr. Venlo 20-1-1919 met Margaretha Maria Hubertina Hendrickx.

2.       Antonius Hubertus Drissen, geb. Beesel 5-11-1893, dienstknecht, op 13-4-1912 overgeschreven van Dorp 195 naar Bussereind 195 (feitelijk zelfde adres?), van 12-12-1916 tot 27-7-1919 wonend te Venlo, daarna weer in ouderlijk huis.

3.       Hendrik Hubertus Drissen, geb. Beesel 5-7-1895. Tr. Beesel 10-10-1924 met Maria Louisa Elisabeth Litjens.

4.       Godefridus Hendrikus Hubertus Drissen, geb. Beesel 5-6-1897.

5.       Wilhelmus Hubertus Drissen, geb. Beesel 24-2-1899. Tr. Beesel 27-12-1929 met Anna Margaretha Hubertina Dietzenbacher.

Peter Joannes kwam op 10-5-1881 met zijn ouders vanuit Arcen en Velden naar Beesel. In 1888 verhuisde hij naar Belfeld om op zich van daaruit op 17-4-1891 weer in Beesel te vestigen.

 

maandag 13 april 1891

REUVER - Openbare verkoop, in de herberg van Jean Helwegen, van “een voor 3 jaren nieuw gebouwd huis net schuur en stal, waarin herberg en winkel, benevens tuin, gelegen te Reuver bij het dorp, D 1472, groot 10 aren 50 c., dadelijk te aanvaardern.”

Venloosche Courant d.d. 4-4-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

13 april 1891

SWALMEN - Verkoop van een huis en land sectie D nrs. 918, 919 en 920 door Elisabeth Verstappen, weduwe van Godfried Bouten, aan Johannes Bouten te Swalmen voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/328.

 

13 april 1891

ROERMOND - Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen jhr. Willem Johan Hubert Michiels van Kessenich te Roermond en Jan Mathijs Ramaekers te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/77.

 

14 april 1891

MAASNIEL - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van huis met stalling en tuin te Maasniel gelegen sectie B 1301, aan Joseph Adriaan en Jacobus Balthazar Koster, kooplieden te Roermond, voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/80.

 

14 april 1891

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Reijnier Hubertus Heijnen en Maria Catharina Hubertina Coemans, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/37.

 

woensdag 15 april 1891

REUVER - Verkoop bouwhoeve de Kievit.

Openbare verkoop, op verzoek van de erfgenamen van de weduwe van dr. Beekman te Kessel, van (omschreven) landerijen te Swalmen, Beesel en Belfeld alsmede onder Reuver “eene goed in staat zijnde bouwhoeve De Kievit, bestaande in woonhuis, schuur, stallingen en verdere gebouwen, tuin, boomgaard, bouwland en hooiland, groot 5 hectaren 1 are 10 centiaren.”

Venloosch Weekblad d.d. 28-3-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

17 april 1891

BELFELD - Gehuwd: Hendrik Peeters [geb. Beesel 20-3-1864, dienstknecht 1891, zn. van Joannes Mathias Peeters en Gertrudis Janissen, landbouwers « 27-5-1863] en Anna Maria Schoolmeesters [geb. Beesel 10-4-1767, dienstmeid 1891, dr. van Andreas Schoolmeesters en Maria Catharina Luttels, landbouwster « 5-1-1866].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Mathias Hubertus Peeters, geb. Beesel 19-12-1891, overl. Tegelen 18-12-1974. Tr. Bergen 24-1-1916 met Petronella van Gellecom.

2.       Gertrudis Maria Hubertina Peeters, geb. Beesel 7-9-1894, overl. Sittard 29-1-1984. Tr. Beesel 15-4-1927 met Everardus Henricus van Gellecom.

3.       Joannes Andreas Hubertus Peeters, geb. Beesel 15-12-1897. Tr. Beesel 25-8-1928 met Anna Emilie Wolters.

4.       Peter Antonius Hubertus Peeters, geb. Beesel 9-4-1900.

5.       Franciscus Andreas Antonius Peeters, geb. Beesel 8-4-1904. Tr. Beek 19-10-1928 met Maria Hubertina Gertruid Erckens.

 

20 april 1891

KESSEL - Gehuwd: Jacob Hubert Hermans [Hubert, geb. Kessel 27-1-1862, dienstknecht 1891, overl. Beesel 10-1-1938, zn. van Gerardus Hermans en Jacomina Peeters « Kessel 30-9-1861] en Sebilla Janssen [Sibilla, geb. Helden, dienstmeid 1891, overl. Beesel 20-1-1942, dr. van Johannes Janssen en Beatrix Daniels « Helden 10-4-1863].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Willemina Beatrix Hermans, geb. Kessel 7-1-1892. Tr. Beesel 14-7-1917 met Arnold Joseph Hubert Lamberman.

2.       Pieter Joannes Hubertus Hermans, geb. Kessel ... ca. 1895. Tr. Beesel 13-6-1919 met Wilhelmina Leven.

3.       Maria Hubertina Hermans, geb. Kessel 11-2-1898.

4.       Josephina Hubertina Hermans, geb. Beesel 23-7-1901.

5.       Henrica Maria Hermans, geb. Beesel 20-3-1903, ongehuwd overl. ald. 21-6-1926, oud 23 jaar.

6.       Andreas Hubertus Lambertus Hermans, geb. Beesel 19-7-1905. Tr. Beesel 22-7-1932 met Maria Gertrudis Gubbels.

7.       Gerardus Hubertus Lambertus Hermans, geb. Beesel 19-8-1907.

8.       Jozef Hubert Lambert Hermans, geb. Beesel 25-2-1909, ongehuwd overl. ald. 10-7-1936, oud 27 jaar

9.       Petronella Wilhelmina Lamberta Hermans, geb. Reuver gem. Beesel 6-8-1912. Tr. Arcen en Velden 5-8-1932 met Jacobus Hubertus Beurskens.

 

20 april 1891

NEER - Gehuwd: Willem Nabben [geb. Beesel 3-3-1866, arbeider 1891, overl. Velden 18-2-1966, zn. van Jan Baptist Nabben en Maria Agnes Engels « 27-1-1864] en Maria Berger [geb. Neer 26-7-1865, dr. van Hendrik Berger, landbouwer, en Theodora Ronken « 4-6-1852].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Theodora Nabben, geb. Neer 25-7-1891. Tr. Neer 8-8-1910 met Gerardus Keltjens.

2.       Maria Helena Nabben, geb. Neer 15-8-1893. Tr. Neer 21-2-1927 met Peter Jacobus Willems.

3.       Jacobus Johannes Nabben, geb. Neer 20-11-1895. Tr. Neer 5-5-1930 met Anna van Deurssen.

4.       Anna Catharina Nabben, geb. Neer 16-5-1898. Tr. Neer 25-2-1924 met Johannes Hubertus Luijten.

5.       Hendrikus Nabben, geb. Neer 29-5-1900. Tr. Neer 21-9-1925 et Maria Elisabeth van Heugten.

6.       Maria Gertrudis Nabben, geb. Neer 24-8-1902. Tr. Neer 21-6-1926 met Johannes Joosten.

7.       Maria Helena Nabben, geb. Neer 31-1-1905.

8.       Maria Elisabeth Nabben, geb. Neer 11-4-1907. Tr. Neer 4-6-1934 met Johannes Hubertus Geelen.

9.       Peter Wilhelmus Nabben, geb. Neer 18-10-1909.

 

22 april 1891

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Jean Tummers te Helden voor Herman van Rens te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/206.

 

23 april 1891

REUVER - Openbare verkoop van bomen te Reuver op verzoek van Felix van Wijlick te Luik, opbrengst ƒ 199,45.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/208.

 

23 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hendrikus Alers [geb. Swalmen 3-8-1862, glaswerker, overl. ald. 7-5-1935, oud 72 jaar, zn. van Peter Alers en Emilia Janissen « 17-10-1857] en Wilhelmina Cox [geb. Swalmen 2-5-1866, overl. ald. 22-5-1931, oud 65 jaar, dr. van Willem Cox en Maria Gertrudis op den Camp « 2-5-1854].

GHS Swalmen, BS-1891/6; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Maria Alers, geb. Swalmen 19-2-1894, ongehuwd overl. ald. 13-1-1963, oud 68 jaar.

2.       Maria Emilia Alers, geb. Swalmen 15-4-1896, overl. Venlo 20-5-1967. Tr. Swalmen 10-8-1915 met Gerardus Jacobus Julicher.

3.       Anna Helena Alers, geb. Swalmen 6-11-1899. Tr. Swalmen 27-7-1925 met Johannes Petrus Hubertus Heuvelmans.

 

24 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Geraedts [geb. Swalmen 12-6-1859, zn. van Joannes Geraedts en Gertrudis Kuijpers « 18-10-1847] en Wilhelmina Sillen [geb. Swalmen 30-4-1863, dr. van Jacobus Sillen en Anna Maria Nieskens « 22-9-1860].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Gertrudis Geraedts, geb. Swalmen 17-2-1892. Tr. Swalmen 24-9-1917 met Jacobus Hubertus Joseph Rosbender.

2.       Gertrudis Geraedts, geb. Swalmen 17-6-1893. Tr. Swalmen 20-9-1920 met Peter Hubert Geraedts.

3.       Theodorus Hubertus Geraedts, geb. Swalmen 3-11-1894. Tr. Maasniel 29-8-1821 met Hendrica Maria Bremmers.

4.       Johannes Joseph Geraedts, geb. Swalmen 19-3-1897. Tr. Beesel 10-5-1929 met Wilhelmina Huberta Hendriks.

5.       Petronella Catharina Geraedts, geb. Swalmen 23-3-1899. T. Swalmen 6-8-1923 met Wielhelmus Hubertus Naus.

6.       Godfried Hubertus Geraedts, geb. Swalmen 15-3-1901. Tr. Swalmen 7-7-1941 met Gertrudis Hubertina Beek.

 

25 april 1891

BAARLO - Akte van bewaargeving van een eigenhandig geschreven testament door de douairiere barones d'Olne geboren Maria Johanna Theresia Josepha Huberta de Weichs de Wenne te Baarlo.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/211.

Zie idem 8-10-1891/386 voor aankoop van een begraafplaats te Baarlo door haar; idem 8-10-1891/387 voor obligatie groot ƒ 750,‑ aan de R.K. kerk aldaar.

 

28 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Francis Konings [geb. Swalmen 23-5-1845, zn. van Pieter Michiel Konings en Jacomina Geraedts; wedn. van Helena Catharina Hubertina Ramakers, overl. Swalmen 30-6-1889] en Agnes Winckens [geb. Swalmen 12-9-1860, dr. van Paulus Winckens en Johanna Schrijnewerkers].

GenLias, 2007; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Josef Hubert Konings, geb. Swalmen 8-7-1892. Tr. Swalmen 24-10-1921 met Anna Christina Schoonhoven.

2.       Hubertus Petrus Konings, geb. Swalmen 15-6-1895.

3.       Franciscus Lambertus Konings, geb. Swalmen 12-7-1896, van 1931 tot 1935 huisknecht in het klooster Willem II-singel 69 te Roermond, overl. Roermond 30-10-1956.

 

donderdag 30 april 1891

REUVER - Openbare verkoop op verzoek en ten huize van de weledel gestrenge heer Valckenaer, gepensioneerd kapitein te Reuver.

“Mahoniehouten-, kersenhouten- en andere meubelen en verderen inboedel, als buffetkast, linnen- en kleerkasten, ovale en ronde tafels, uittrektafels, wasch- en nachttafels, stoelen en fauteuils, ledikanten, spiegels, schilderijen, hang- en staande lampen, klokken en pendules, kachels, fornuizen, ijzeren cilindermangel, bascules, filtreermachine, allerhande keukengereedschap, snijboonenmoolen en vleeschhakmachine, glas- en porseleinwerk, timmermans- en tuingereedschap, karpetten en tapijten, gordijnen, jaloesiën enz.

Verder 1 ariston (draaiorgel) met muziekbladen, 1 ebbenhouten dwarsfluit, Fransche, Duitsche en Hollandsche boeken, een Flobertbuks met patronen, gipsen beelden, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 4-4-1891.

 

30 april 1891

SWALMEN - Inventaris van de nalatenschap van Martina Tobben te Swalmen door Jan Willem van Dael en Pieter Konings aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/339.

 

1 mei 1891

BELFELD / BEESEL / SWALMEN - Per 1 mei 1891 zijn verplaatst de kommiezen […] F.H. Grummer van Zwalmen naar Heithuizen; J.T. Kreischer van Beezel naar Lottum; A. Schuurmans van Heithuizen naar Zwalmen; J. Louwman van Venlo naar Beezel; J.H. Dols van Beezel naar Venlo; P. van den Berg van Venlo naar Beezel; J. van Krevel van Reuver naar Belfeld.

Venloosch Weekblad d.d. 2-5-1891; zie ook 1-10-1891 van gedeeltelijke terugplaatsing.

 

1 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Janissen [geb. Swalmen 18-2-1853, landbouwer, zn. van Everardus Janissen en Maria Agnes Verheggen] en Wilhelmina Alers [geb. Swalmen 31-8-1860, dr. van Joannes Alers en Gertrudis Gunnen].

GenLias, 2004.

 

maandag 4 mei 1891

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van H. Janssen en de kinderen Frans Rutten te Reuver-Offenbeck, van 1) huis, schuur, stal, boomgaard, tuin en land te Reuver in Offenbeek, D 1113 en D1114; 2) bouwland in de Beukels; en 3) heide aldaar.

Venloosch Weekblad d.d. 18-4-1891; notaris Vogels te Reuver.

Kennelijk werd het huis niet verkocht; zie een volgende verkoop van 6-3-1893.

 

4 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Johannes Hubertus van Saanen [geb. Roermond 16-8-1868, handelaar in galanterieën 1925, zn. van Jacobus Hubertus van Saanen en Sybilla Wilhelmina van Eijs] en Maria Elisabeth Cabbollet [geb. Swalmen 1-5-1874, overl. Roermond 1-12-1955, oud 81 jaar, dr. van Johannes Hubertus Cabbollet en Maria Catharina Cox].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Mathias van Saanen, geb. Swalmen 20-4-1893, overl. ald. 6-5-1893, oud 16 dagen.

2.       Anna Sibilla Wilhelmina van Saanen, geb. Swalmen 13-1-1895.

3.       Wilhelmus Johannes Hubertus van Saanen, geb. Swalmen 12-2-1898. Tr. Roermond 19-8-1920 met Anna Maria Elisabeth Lenssen.

4.       Maria van Saanen, geb. Swalmen 4-3-1900. Tr. Heerlen 19-6-1919 met Anton Hubert Fober.

5.       Hendrik van Saanen, geb. Swalmen 8-3-1902, smid 1925. Tr. ’s-Gravenhage 4-11-1925 met Martha Auguste Schultz.

6.       Johannes Jacobus van Saanen, geb. Swalmen 4-9-1904, overl. ald. 25-2-1905, oud 5 maanden.

7.       Maria Catharina Hubertina van Saanen, geb. Swalmen 1-2-1906, later wonend te Nieuwenhagen, overl. Heerlen 26-12-1964. Tr. Roermond 2-10-1924 met Willem Moerkerk, overl. Nieuwenhagen 11-4-1962.

8.       Christina van Saanen, geb. Roermond 5-10-1910, overl. ald. 20-2-1912, oud 1 jaar.

9.       Elisabeth Catharina Hubertina van Saanen, geb. Roermond 11-10-1915. Tr. Nieuwenhagen 27-5-1932 met Wilhelm Anton van der Wouw.

 

8 mei 1891

REUVER - Priorin Dominicanessenklooster.

Antoinette Kuller, kloosternaam Zuster Eleonora, wordt benoemd tot priorin van het Dominicanessenklooster in Reuver. Zij trad in februari 1853 in de Orde en werkte eerder als leerkracht en schoolhoofd in Amsterdam en Den Helder. In Reuver stichtte zij een kweekschool die onder haar leiding tot bloei kwam. In oktober 1902 werd ze overgeplaatst naar Doornenburg, waar ze op 13 februari 1904 haar gouden jubileum vierde.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 13-2-1904. Zie 20-6-1891 voor een overzicht van de eerste bewoners van de kweekschool.

 

8 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Pijpers [geb. Swalmen 22-2-1863, overl. ald. 1-12-1935, oud 72 jaar, zn. van Jan Hendrik Pijpers en Mechtildis Beckers « 8-7-1858] en Johanna Hendrickx [geb. Swalmen 16-10-1868, overl. ald. 2-1-1947, oud 78 jaar, dr. van Jacobus Hendrickx en Hubertina Polmans « 16-4-1855].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Hubertina Pijpers, geb. Swalmen 21-2-1892. Tr. Swalmen 25-6-1928 met Hendrikus Hubertus Ramakers.

2.       Anna Margaretha Mechtildis Pijpers, geb. Swalmen 20-6-1893. Tr. Swalmen 21-11-1921 met Joseph Hubertus Maessen.

3.       Jan Hendrik Pijpers, geb. Swalmen 31-3-1895.

4.       Jacobus Mathias Pijpers, geb. Swalmen 12-6-1897. Tr. Swalmen 14-11-1938 met Petronella Verleijsdonk.

 

8 mei 1891

ROERMOND - Verkoop van fabriek en tuin, huis en weiland te Roermond sectie C 1380 171, 1813 en 1814 door Theodoor Schmasen voor de firma Schmasen en Nacken aldaar, aan de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen" aldaar voor ƒ 50.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/343.

 

8 mei 1891

ROERMOND - Verkoop van roerend goed door Dr. Albert Urban Hubert Haagen te Roermond aan de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen" aldaar voor ƒ 44.383,20.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/344.

 

9 mei 1891

ASSELT - Doorhaling door Herman Noy, rector, en Sebastiaan Weijnen, landbouwer, beiden wonend te Asselt, van een inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 2-4-1879 deel 10 nr. 26, voor zover het betreft het perceel sectie D 1200 van de gemeente Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/101.

 

9 mei 1891

ROERMOND - Obligatie met hypotheek groot ƒ 100.000,‑ door de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen" te Roermond, aan jhr. Louis Michiels van Kessenich aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/346.

 

10 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Nieskens [geb. Swalmen 26-8-1865, zn. van Engelbertus Nieskens en Elisabeth Hubertina Hendrickx] en Anna Catharina Cornelia Cox [geb. Swalmen 7-3-1869, dr. van Jacobus Hubertus Cox en Antonia van Horen].

GenLias, 2005.

 

11 mei 1891

þ BELFELD - Gehuwd: Gerardus Jacobs [geb. Tegelen 20-10-1857, landbouwer 1891, kantonnier 1914, overl. Belfeld 10-5-1921, oud 63 jaar, zn. van Antoon Jacobs en Johanna Jacobs, landbouwster « Maasbree 20-8-1856; wedn. van Theodora Strouken, geh. Belfeld 25-11-1885, overl. ald. 13-5-1886] en Elisabeth Teeuwen [geb. Helden 30-9-1864, landbouwster, overl. Belfeld 11-5-1938, oud 73 jaar, dr. van Rudolphus Teeuwen, landbouwer, en Maria Roosen, landbouwster « Helden 14-4-1863; wed. van Hermanus Miggels, geh. Belfeld 21-4-1884, overl. ald. 5-7-1890].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Jacobs, geb. Belfeld 30-8-1892, overl. Tegelen 29-11-1968. Tr. Belfeld 25-5-1914 met Theodorus Hubertus Derks.

2.       Maria Jacobs, geb. Belfeld 1-8-1894, overl. Roermond 11-7-1977. Tr. Belfeld 9-7-1923 met Lodewijk Lemmen.

3.       Arnold Jacobs, geb. Belfeld 27-5-1896, overl. ald. 25-6-1896, oud 30 dagen.

4.       Aldegonda Jacoba Jacobs, geb. Belfeld 25-5-1897, overl. Venlo 8-5-1955. Tr. Helden 5-5-1919 met Gerardus Janssen.

5.       Hermanus Jacobs, geb. Belfeld 9-3-1899, overl. Tegelen 24-11-1944. Tr. Belfeld 15-9-1924 met Petronella Helen Hubertina Dings.

6.       Sibilla Jacobs, geb. Belfeld 13-4-1901, overl. Venlo 27-10-1984. Tr. Belfeld 16-9-1929 met Hermanus Hubertus Derks.

7.       Arnold Jacobs, geb. Belfeld 4-4-1904, overl. ald. 28-4-1977. Tr. Belfeld 10-9-1928 met Anna Maria Josephina Bloemers.

8.       Jozef Antoon Jacobs, geb. Belfeld 18-3-1907, overl. ald. 27-11-1872. Tr. Belfeld 31-8-1931 met Johanna Maria Antonetta van Hooren.

Landbouwer Gerardus Jacobs en zijn (aanstaande) vrouw Elisabeth Teeuwen verhuisden op 20-4-1891 naar het adres Geloo 83 (vermoedelijk zijn ouderlijk huis), later gewijzigd in C48 en werden daar op 24-4-1891 ingeschreven samen met ‘moeder’ Johanna Jacobs en ‘kleinzoon’ Antoon Josef Miggels. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad J107.

 

11 mei 1891

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Smeets [geb. Neer 20-7-1871, dienstknecht 1891, overl. Tegelen (maar wonend te Belfeld) 2-3-1948, oud 76 jaar, zn. van Johannes Hubertus Smeets, landbouwer, en Wilhelmina Verhaeg « Roggel 3-10-1870] en Maria Elisabeth Simons [geb. Maasbree 1-10-1862, landbouwster 1891, overl. Nieuwenhagen 25-8-1953, oud 90 jaar, dr. van Mathijs Simons, landbouwer, en Petronella Thijssen « 21-8-1857].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Smeets, geb. Belfeld 21-7-1891, overl. Tegelen 15-8-1972. Tr. … in of vóór 1916 met Dorothea Berendina Massop uit Wisch.

2.       Johannes Mathijs Smeets, geb. Belfeld 10-7-1893, overl. ald. 13-1-1900, oud 6 jaar.

3.       Peter Mathijs Smeets, geb. Belfeld 24-11-1895, overl. Tilburg 2-10-1978. Tr. … met Maria Elisabeth Ritterbeks uit Brüggen (D).

4.       Maria Wilhelmina Petronella Smeets, geb. Belfeld 2-6-1900. Tr. Belfeld 13-11-1922 met Theodorus Thönissen.

5.       Johannes Smeets, geb. Belfeld 29-9-1902, overl. ald. 29-9-1902, oud ½ uur.

6.       Wilhelmina Maria Smeets, geb. Belfeld 5-11-1903, overl. ald. 9-3-1905, oud 1 jaar.

7.       Cornelia Hubertina Smeets, geb. Wittem 19-5-1905, overl. Heerlen (maar wonend te Bocholtz) 7-7-1928. Tr. Bocholtz 11-8-1927 met Herman Joseph Clignet.

8.       Paulus Hubertus Smeets, geb. Vaals 11-10-1906, overl. Geleen 13-6-1947. Tr. Sittard 1-10-1937 met Maria Catharina Kersemakers.

9.       Ida Hubertina Smeets, geb. Vaals 20-8-1908.

10.     levenloos kind, geb./overl. Belfeld 30-4-1909.

11.     Hubertus Jacobus Smeets, geb. Vaals 16-8-1910, overl. Heerlen 20-3-1970. Tr. … met Maria Claus.

12.     Lambertus Jacobus Smeets, geb. Vaals 19-9-1911, overl. Sittard 20-2-1969. Tr. Heerlen 26-11-1936 met Anna Catharina Sonnenschein.

13.     Frans Hubert Smeets, geb. Vaals 18-5-1914, ongehuwd overl. Eijsden (BB 11-12-1946, oud 32 jaar.

14.     Josefina Elisabeth Smeets, geb. Vaals 8-9-1915, overl. ald. 15-11-1915, oud 2 maanden.

15.     Mathias Hubertus Smeets, geb. Vaals 21-12-1916.

16.     Anna Hubertina Smeets, geb. Vaals 19-11-1920, overl. Venray (maar wonend te Venlo) 23-11-1974. Tr. 1) … met Franciscus Petrus van Riet, overl. Helmond 1-6-1954; 2) … met Pierre Jacques Gerard Huijsmans.

‘Schoonzoon’ Jacobus Smeets werd op 11-5-1891 ingeschreven op het adres van zijn schoonouders, Geloo 52, later gewijzigd in C 47. De kinderen Peter, Joannes Mathijs en Peter Mathijs werden hier nog ingeschreven als ‘kleinzoon’, maar op enig moment (z.d.) werd Jacobus gezinshoofd. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad S192.

 

11 mei 1891

þ SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Sillen [geb. Swalmen 10-2-1865, overl. ald. 5-5-1918, oud 53 jaar, zn. van Jacobus Sillen en Anna Maria Nijskens of Nieskens « 22-9-1860] en Maria Agnes Ramakers [geb. Swalmen 4-4-1868, overl. ald. 8-2-1928, oud 59 jaar, dr. van Peter Hubertus Ramakers en Cornelia Heuvelmans « 26-4-1867].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Cornelia Sillen, geb. Swalmen 15-3-1892, overl. ald. 7-10-1923. Tr. Swalmen 29-7-1918 met Gerardus Hubertus Simons.

2.       Petronella Sillen, geb. Swalmen 20-10-1893, overl. Venlo 3-6-1948. Tr. Venlo 21-4-1919 met Daniel Johan Willem Jozef de Groot.

3.       Jacobus Sillen, geb. Swalmen 15-11-1895, overl. Roermond 24-6-1968. Tr. Swalmen 13-4-1931 met Maria Catharina Havens.

4.       Wilhelmina Cornelia Sillen, geb. Swalmen 30-12-1897, overl. Roermond 2-1-1961. Tr. Echt 30-12-1938 met Peter Johann van Neer.

5.       Anna Josephina Sillen, geb. Swalmen 18-3-1900, overl. Roermond 17-4-1962. Tr. Swalmen 27-5-1929 met Hubertus Jozef van Soest.

6.       Hendrikus Sillen, geb. Swalmen 30-1-1903, overl. Venlo 6-9-1970. Tr. Venlo 25-4-1927 met Anna Hendrina Konings.

 

11 mei 1891

MAASNIEL - Gehuwd: Joseph Hubertus Lamers [geb. Maasniel 4-4-1859, overl. ald. 24-6-1937, oud 78 jaar, zn. van Peter Lamers en Aldegonda Beeren « Maasniel 20-5-1858] en Maria Elisabeth van Herten [geb. Swalmen 4-8-1864, overl. Maasniel 8-10-1905, oud 41 jaar, dr. van Willem van Herten en Cornelia Peters « 25-4-1855].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelia Lamers, geb. Maasniel 10-7-1892, overl. Roermond (maar wonend te Maasniel) 29-12-1921. Tr. Maasniel 6-5-1918 met Johannes Henricus Hubertus van Dijck.

2.       Maria Aldegonda Hubertina Lamers, geb. Maasniel 18-5-1894, overl. ald. 6-1-1897, oud 2 jaar.

3.       Wilhelmus Hendricus Hubertus Lamers, geb. Maasniel 22-7-1898, ongehuwd overl. ald. 4-12-1917, oud 19 jaar.

4.       Margaretha Aldegonda Hubertina Lamers, geb. Maasniel 2-4-1901. Tr. Maasniel 5-5-1924 met Hendrik van Buggenum.

5.       Agnes Maria Hubertina Lamers, geb. Maasniel 8-6-1903, overl. ald. 6-1-1919, oud 15 jaar.

6.       Henricus Hubertus Lamers, geb. Maasniel 8-10-1905, overl. ald. 16-10-1905, oud 8 dagen.

 

12 mei 1891

BRACHT (D) - Gehuwd: Petrus Johannes Hermann Blauertz [geb. Boisheim (D) 17-9-1864] en Elisabeth Niskens [Nieskens, geb. Belfeld 9-1-1865, dr. van Joannes Nieskens en Maria Gertrudis Dings « 1-4-1864].

Thoer.net, 2022.

 

15 mei 1891

MAASHEES EN OVERLOON - Gehuwd: Peter Hubertus Kuipers [geb. Swalmen 7-4-1870, arbeider te Vierlingsbeek (aan de Pes) 1891, landbouwer te Sambeek (aan Mullem) 1900, zn. van Dominicus Kuipers en Maria Wilhelmina Peters « 7-4-1866] en Henrina Tijsen [Tijssen, geb. Maashees en Overloon 15-10-1862, dr. van Willem Tijsen en Willemina Janssen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Wilhelmina Kuijpers, geb. Vierlingsbeek 22-6-1891.

2.       Willem Kuijpers, geb. Vierlingsbeek 12-10-1893.

3.       Martinus Hubertijs Kuijpers, geb. Sambeek 28-6-1895. Tr. Sambeek 13-4-1920 met Johanna Hendrika Custers.

4.       Wilhelmina Petronella Kuijpers, geb. Sambeek 10-5-1897.

5.       Johannes Wilhelmus Kuijpers, geb. Sambeek 10-8-1898.

6.       Wilhelmina Petronella Kuijpers, geb. Sambeek 10-3-1900.

7.       Johannes Cornelius Kuijpers, geb. Sambeek 14-3-1901.

8.       Hendrikus Cornelius Kuijpers, geb. Sambeek 3-10-1904. Tr. Sambeek 1-10-1934 met Catharina Johanna Antonia Stiphout.

9.       Johanna Cornelia Kuijpers, geb. Sambeek 29-7-1907. Tr. Sambeek 8-10-1934 met Gerardus Hermanus Elbers.

 

18 mei 1891

SWALMEN - Vordering van hypothecair onderpand tussen Theophile Marie Hubert Dirix te Roermond en Leonard Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/49.

 

19 mei 1891

ROERMOND - Verkoop van molen genaamd "de Roer" te Roermond sectie C 1858 door de firma Schmasen en Nacken te Roermond en Jacques Wackers te Crefeld, aan Emile Burghoff te Roermond voor ƒ 17.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/349.

 

19 mei 1891

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met werkhuis en erf te Roermond gelegen sectie D 1145, door Leo, Frans en Rosalie Cox en haar echtgenoot Willem Kanters; Willem en Jacobus Cox, allen wonend te Roermond; Pieter Cox te Gennep en Jozef Nusselein te Roermond en zijn minderjarige kinderen Josephine, Josef, Antoinetta, Antoon en Cécilia Nusselein, aan Jean Baptist Stevens, voor ƒ 3.525,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/106.

 

21 mei 1891

ASSELT - Obligatie groot ƒ 6.000,‑ door Johannes Jacobus Diels te Asselt, aan Albert en Gertrudis Lemmen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/54.

 

29 mei 1891

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Killaers [Killaars, geb. Beesel 18-3-1855, arbeider 1891, landbouwer te Offenbeek 1896, winkelier 1922-1923, overl. ald. 20-11-1933, oud 79 jaar, zn. van Joannes Killaers en Anna Maria Cornelia van Horen « 6-11-1843] en Maria Rutten [geb. Beesel 2-5-1865, arbeidster, overl. ald. 30-12-1931, oud 66 jaar, dr. van Franciscus Rutten en Petronella Rutten « 20-10-1854].

GHS Beesel, BS-10/297.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Johannes Franciscus Hubertus Killaars, geb. Beesel 20-4-1892. Tr. Beesel 25-1-1918 met Gertrudis Hubertina Franssen.

2.       Jacobus Hubertus Killaars, geb. Beesel 27-9-1893, overl. ald. 15-12-1893, oud 2 maanden.

3.       Wilhelmus Hubertus Killaars, geb. Beesel 5-10-1894. Tr. Kessel 27-12-1923 met Maria Willemina op het Roodt.

4.       Franciscus Hubertus Killaars, geb. Offenbeek gem. Beesel 17-3-1896 (akte 21, get. Gerard Franssen, landbouwer oud 37 jaar, en Hubert Timmermans, arbeider oud 44 jaar, beiden wnd. te Offenbeek), overl. ald. 25-5-1962. Tr. Kessel 22-6-1922 met Josephina Catharina Gastreich.

5.       Maria Elisabeth Killaars, geb. Beesel 7-6-1897, overl. ald. 23-2-1931. Tr. Beesel 12-6-1925 met Peter Johan Nabben.

6.       Theodorus Lambertus Hendrikus Killaars, geb. Beesel 6-9-1898, overl. ald. 27-5-1899, oud 8 maanden.

7.       Maria Catharina Killaars, geb. Beesel 31-10-1899. Tr. Beesel 22-1-1926 met Conrardus Antonius Gerardus Peeters.

8.       Leonard Hubert Joseph Killaars, geb. Beesel 31-12-1900. Tr. Beesel 24-5-1929 met Petronella Cremers.

9.       Jacobus Hubertus Antonius Killaars, geb. Beesel 10-6-1902, overl. Tegelen 12-8-1961. Tr. Beesel 24-5-1929 met Aldegonda Gertruda Hubertina Teunissen.

10.     levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 29-12-1904.

11.     Johanna Maria Lambertina Killaars, geb. Beesel 10-12-1907. Tr. Beesel 8-4-1932 met Gerardus Wolters.

12.     Theodorus Lambertus Joannes Killaars, geb. Beesel 5-9-1910. Tr. Beesel 25-11-1932 met Maria Teunissen.

 

29 mei 1891

HAELEN - Vernieuwing titel door Charles George Clément Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor, rentenier en grondeigenaar te Haelen, ten behoeve van Marie Jeanne Joséphine Melanie Dubois, douairiere van Albert graaf de Nordans-Calf, rentenierster en grondeigenaresse wonend te Ougrée.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/113.

 

1 juni 1891

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Christiaan de Neer te Wessem aan Hubert, Leo, Mechtildis, Maria, Willem, Peter en Henricus Willemsen, de eerste 5 te Roermond, nr. 6 te Sevenum en nr. 7 te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/350.

 

2 juni 1891

REUVER - Acht zusters arriveren te Reuver, onder wie zuster Alvarez.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

3 juni 1890

REUVER - “Nabij Reuver (L) is donderdag in een in vollen gang zijnden trein een glasruit ingeworpen. De dader, een elfjarige jongen, werd door de brigade-maréchaussée van Reuver spoedig achterhaald.”

Het Nieuws van den Dag - Kleine Courant d.d. 3-6-1890.

 

5 juni 1891

SWALMEN - Gehuwd: Ferdinand Grosveld [geb. Horst 11-6-1857, overl. Swalmen 29-7-1939, oud 82 jaar, zn. van Ferdinand Grosveld en Jacoba Bosser] en Petronella Huberts [geb. Swalmen 14-2-1868, overl. ald. 9-7-1941, oud 73 jaar, dr. van Gerard Huberts en Johanna Heuvelmans « 23-11-1859].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrikus Lorentius Grosveld, geb. Swalmen 10-8-1892. Tr. Weert 6-7-1916 met Anna Maria Nijsen.

2.       Gerard Grosveld, geb. Swalmen 9-5-1894, overl. Geleen 13-10-1954, oud 60 jaar. Tr. Swalmen 24-1-1916 met Louisa Josefina Peulen.

3.       Willem Hubert Grosveld, geb. Swalmen 2-11-1896. Tr. Beesel 26-1-1917 met Maria Gertruid Smeets.

4.       Jacoba Grosveld, geb. Swalmen 7-4-1898, overl. Roermond 5-11-1966, oud 68 jaar. Tr. Swalmen 12-4-1918 met Gerardus Hubertus Coumans.

5.       Ferdinand Daniël Grosveld, geb. Swalmen 16-8-1899, ongehuwd overl. Roermond 27-11-1924, oud 25 jaar.

6.       Anna Elisabeth Grosveld, geb. Swalmen 28-12-1901. Tr. Swalmen 19-5-1924 met Henricus Hubertus Joseph Nijsen.

 

6 juni 1891

ROERMOND - Testament door Carolus Antonius Hubertus Nicolas te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/351.

 

7 juni 1891

LEEUWEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Andries Joosten te Leeuwen en Mathea Stammen te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/52.

Zie idem 12-4-1891/33 en /34 voor testamenten van Andries Joosten en Anna Maria Sijsen; idem 7-6-1891/53 voor testament door Andries Joosten.

 

8 juni 1891

REUVER - De ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor de naai‑ en bewaarschool. Voor de Bewaarschool worden 40 leerlingen aangemeld, waarvan 11 jongens en 29 meisjes. De naaischool kenst 11 aanmeldingen.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

woensdag 10 juni 1891

REUVER - Inwijding klooster.

“Woensdag den 10. Juni vierde deze parochie een treffend feest. Het goldt dien dag de plechtige inzegening van het onlangs nieuw gebouwde klooster en de scholen der eerw. zusters Dominicanessen. Alles wedijverde om het best luister bij te zetten. Triomfbogen versierden den weg en van schier alle huizen wapperde de nationale driekleur. Een welgeorganiseerde stoet, opgeluisterd door de bezielende tonen der Harmonie en een 30tal sierlijk uitgedoste bruidjes, aan dit feest een beteekenisvolle uiting van katholieke godsvrucht gevende, trok vanuit de gemeente-school langs de pastorie, waar zich de hoog eerw. heer Deken, omgeven door een breede schare hooggeplaatste en belangstellende geestelijken bij den stoet aansloot, naar de kerk. Na het zingen van den lofzang ‘Veni Creator’, ter eere van den H. Geest, trok de stoet, waarbij zich nu ook de eerw. Zusters aansloten, in dezelfde orde naar de schoolgebouwen.

De ed. achtb. heer burgemeester, de ve.. voorname ingezetenen en het groote aantal parochianen gaven door hunne tegenwoordigheid en deelneming de ondubbelzinnigste blijken van waardeering met deze nieuwe stichting der eerw. Zusters.

Na de plechtige inzegening trok de stoet in dezelfde orde naar de kerk, waar den hoogeerw. heer Deken, geassisteerd door twee zonen van Reuver, het H. Sacrificie der mis opdroeg. Het zangkoor kweet zich onberispelijk van zijne taak.

Na het evangelie trad de hoogeerw. pater provinciaal der Dominicanen zelf als feestredenaar op en schetste in schoone en boeiende taal wat het nieuwe gesticht zal zijn voor de parochie Ruver, welke woorden op de vele toeschouwers eenen diepen indruk maakten. Hoogst voldaan keerden allen huiswaarts en zal dit feest bij allen een aangename herinnering blijven.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-6-1891.

 

10 juni 1891

REUVER - Mgr. Winkel, deken te Venlo, wijdt het klooster plus drie leslokalen te Reuver in.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

13 juni 1891

VLAGTWEDDE (Gr) - Gehuwd: Martinus Hulzebos [geb. Bellingwolde, rijksambtenaar oud 30 jaar, zn. van Jan Hulzebos, rijksveldwachter, en Steffentje Berends] en Geesien Jacobs [geb. Wonseradeel, oud 23 jaar, dr. van Jacob Jacobs en Eifke Meerten Brouwer].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Steffentiena Barbertha Hulzebos, geb. BEESEL 11-3-1892 (BS-10/335).

 

14 juni 1891

REUVER - “Sociëteit ‘De Eendracht’ te Reuver. Zondag 14. Juni 1891, nam. 4½ uur: Symphonie-Concert door de Stafmuziek van het 2. Reg. Huzaren te Venlo, onder Directie van den Heer G. Joh. van Dam, in de zaal van den heer Arnold Niemans. Entree 49 cent. Heeren leden met eene Dame vrij. De commissie.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-6-1891.

 

15 juni 1891

SWALMEN - “Nieuw loflied van Swalmen.

Gedicht door een Swalmensch dilettant!

Heffen wij een loflied aan

Van ’t schilderachtig Swalmen,

Waar Swalm en Maas te zamen vloeit,

En beurtelings den grond besproeit,

Daar prijkt het dorp Swalmen.

Dierbaar is voor mij die plaats,

Alwaar ik ben geboren,

De plek, waar eens mijn wieg op stond,

Is ook voor mij de schoonste grond,

Deez’ kan mij bekoren.

Hier wonen mijne ouders lief

Mijn vrienden en mijn magen,

Die in het prilste mijner jeugd

Mij aanwakkeren tot deugd

En staag zorg voor mij dragen.

          Hier ligt de oude dorrepschool,

          Alwaar ik leerde lezen,

          Schrijven en cijferen op de leij

          Om nuttig lid der maatschappij

          Ook later eens te wezen.

Ginds rijst die hooge grootsche kerk

Met haren schoonen toren,

Hier leerde ik de christenleer

En deed er mijne Communie weleer,

Hier ben ik ook herboren.

          Hier heb ik verkeerd als kind

          Met mijne speelgenooten,

          En nieuwe vriendschap naderhand

          Ook met de vrienden van mijn land

          Nauwer aangesloten.

Nergens kan ik in de buurt

Zijn weerga vinden,

Met zijn kasteel en kaplanie

Zijn raadhuis en pastorie

En op de Markt een linde.

          Hier stort de Swalm haren vloed

          In gindsche Maas ter neder,

          En spiegelt alles in haar schoot,

          Wat zich op haren weg aanbood,

Zwelt en krimpt dan weder.

Zij is een zoo nuttig rivier

Dat niemand haar kan missen,

Zij biedt ons vele diensten aan

En maalt voor elk gezin het graan,

Schenkt ons daarbij haar visschen.

          Zij schaft ons olie voor de lamp

          En aan al de omstreken

          Ik wacht den tweeden slag maar af,

          Het is weldaad wat zij ons gaf,

          En zien den olie leken.

Zoo rolt zij hare waters voort!

Midden door het dorp henen

Hetwelk zij in twee verdeelt

En een schoon brug nog meer vereêld

Van Joannes Nepomucenus.

          Langs Swalms snelle en heldre stroom

          Daar zitten wij te drinken,

          En zingen liedren van ons land

          Ons instrumenten in de hand,

          Laten ’t harmonisch klinken.

Swalmens omstreken zijn ook schoon,

Met zijne wandelwegen,

Zijn boscaden uren lang

Der Nachtegalen zoet gezang,

Een heerelijke dreven.

          Swalmen kan ja ook gerust

          Met zijne velden prijken,

          Hie drijft de Maas, hier loopt ’t Spoor

          In heel zijn lengte Swalmen door

          Natuur en konst verrijken.

Daar komt het trotsch gevaarte aan,

Alleen door stoom gedreven;

Onwillekeurig blijft men staan,

En staart het met verwondering aan,

En zoo is het al neven.

          Al haalt gij ook bij de steêliën niet,

In woning of in kleeren,

Zij hebben ook dat voorrecht niet

Dat men hier op het dorp geniet,

Van vrijer te verkeeren.

Daar werken zij op werf en wal

En brengen op kantoren,

Op beurs, op bank in groot getal,

Gelijk in steden overal,

Hun lange dagen over.

          Nauw ziet men op den keien-grond,

          Eenige boomen groeien;

          Nooit ziet men er het minste graan

          Of ooit in bunder tarwe staan,

          Er nimmer boekweit bloeijen.

Gelukkig hij, die op een dorp

Zijn dagen door kan brengen,

Alwaar hij ver van roem of schand,

Op stil en eenzaam lachend land

Zijn leven zal verlengen.

          Lieve vriend, mijn dorpsgezel!

          Hier rigte ik mijn gangen,

Hier zijg ik aan uw zijde neer

Verhaalt d’Echo mijn zang niet meer,

Leest gij dan eens mijn zangen.”

De Maasgouw d.d. 15-6-1891.

 

19 juni 1891

BEESEL - Gehuwd: Willem Janssen [geb. Helden, landbouwer oud 28 jaar, zn. van Petrus Janssen en Hendrina Jacobs] en Maria Elisabeth Simons [geb. Beesel 15-7-1852, dienstmeid, dr. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-10/299.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

20 juni 1891

REUVER - Lijst van bewoners van het nieuw gebouwde klooster en kweekschool. Op deze locatie lag eerder de herberg van Knoors (zie gezin 30-4-1849), de woning van Brouns-Theelen (zie gezin 4-5-1863) en het huis bewoond door de weduwe Smeets (zie gezin 8-5-1871).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18+

19

20

1

25-06-1891

Küller

Antoinetta
Maria

V

hoofd
kloosterzr

17-11-1834

Amsterdam

O

 

RK

 

 

20-6-1891

Amsterdam

 

 

 

 

 

2

25-06-1891

Bellaart

Catharina

V

klooster-
zuster

13-02-1846

Vlissingen

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Voorschoten

27-01-1896

Rotterdam
In den Oppert

 

 

 

3

25-06-1891

Montfroij

Theodora
Johanna

V

idem

08-05-1861

Arnhem

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Voorschoten

07-02-1898

Schiedam
De Korte Haven

 

 

 

4

25-06-1891

(van) Rooijen

Elisabeth

V

idem

18-03-1868

Schipluiden

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Voorschoten

 

 

 

 

 

5

25-06-1891

Thijssen

Maria
Hendrina
Francisca

V

idem

17-03-1862

Oosterwolde

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Rotterdam

12-09-1896

Wehl bij Zevenaar

 

 

 

6

25-06-1891

Huijsmans

Johanna
Maria

V

idem

27-09-1852

Tiel

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Rotterdam

14-05-1892

Schiedam

 

 

 

7

25-06-1891

Kacks

Catharina
Maria

V

idem

15-11-1860

Amsterdam

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Voorschoten

11-09-1897

Nijmegen

 

 

 

8

25-06-1891

Jansen

Anna
Petronella
Catharina

V

idem

14-07-1847

Leiden

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Rotterdam

 

 

15-03-1892

 

 

9

25-06-1891

Pothast

Hendrina
Gerarda

V

idem

11-06-1850

Nijmegen

O

 

RK

 

 

20-06-1891

Amsterdam

 

 

 

 

 

10

20-04-1892

Kuil

Catharina
Maria

V

idem

05-09-1878

Schiedam

O

 

RK

 

 

20-04-1892

Schiedam

24-04-1897

Schiedam

 

 

 

11

20-04-1892

Hickendorff

Anna
Catharina
Wilhelmina

V

idem

16-02-1874

Dortmund
(Pruisen)

O

 

RK

 

 

20-04-1892

Schiedam

19-04-1893

Schiedam

 

 

 

12

20-04-1892

Lucas

Johanna
Margaretha

V

idem

21-08-1872

Schiedam

O

 

RK

 

 

20-04-1892

Schiedam

19-04-1893

Schiedam

 

 

 

13

10-05-1892

Bekker

Anna
Cornelia
Maria

V

idem

04-11-1851

Aneveld
(Overijssel)

O

 

RK

 

 

03-05-1892

Schiedam

22-04-1896

Nijmegen

 

 

 

14

15-05-1892

Vocking

Maria
Catharina

V

idem

02-09-1849

Utrecht

O

 

RK

 

 

11-05-1892

Rotterdam

16-02-1898

Schiedam
St. Imelda

 

 

 

15

15-08-1892

Liedmeier

Catharina
Maria
Johanna

V

idem

20-09-1876

Den Helder

O

 

RK

 

 

15-08-1892

Den Helder

13-04-1895

Den Helder

 

 

 

16

15-08-1892

Amersfoort

Johanna
Maria
Elisabeth

V

idem

06-04-1877

Den Helder

O

 

RK

 

 

15-08-1892

Den Helder

31-10-1895
20-11-1895

Den Helder
Ter Aar

 

 

 

17

20-09-1892

Mulder

Alida
Anna
Maria

V

idem

20-06-1866

Utrecht

O

 

RK

 

 

20-09-1892

Voorschoten

16-01-1894

Rotterdam

 

 

 

18

20-09-1892

Tafië

Maria

V

idem

05-07-1871

Rotterdam

O

 

RK

 

 

20-09-1892

Voorschoten

 

 

 

 

 

19

29-10-1892

Günther

Louisa
Francina

V

idem

29-10-1849

Den Helder

O

 

RK

 

 

29-10-1892

Amsterdam