KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1890-1899

laatst opgeslagen: maandag 23 december 2019 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiëren ALT+TAB = wisselen

© Loe Giesen, Reuver 1983-2019

 

1890

3 januari 1890

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hoeben [geb. Swalmen 23-4-1860, dagloner oud 29 jaar, zn. van Martinus Hoeben en Gertrudis Elisabeth Knoops] en Elisabeth Maria Pex [geb. Ophoven (B) 16-7-1851, dienstmeid oud 38 jaar, overl. Beesel 7-3-1937, dr. van Henricus Pex en Cornelia Verstraeten].

GHS Beesel, BS-10/225; BevReg 1074_015.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Cornelia Hoeben, geb. Ophoven 16-2-1881? Tr. Beesel 10-5-1907 met Jacobus Hubertus Reijnders.

2.      Wilhelmus Hubertus Hoeben, geb. Beesel 28-4-1890, ongehuwd overl. Venlo 9-1-1919.

3.      Maria Elisabeth Hoeben, geb. Beesel 6-10-1892, overl. ald. 1-1-1920. Tr. .. met Gottfried Niemans.

4.      Elisabeth Hubertina Hoeben, geb. Beesel 6-10-1894, overl. ald. 8-3-1913, oud 18 jaar.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 212a, waar zoon Wilhelmus Hubertus werd geboren. De bruid woonde eerder in bij de buren, de familie Janssen-Bos (Leeuwen 212), de bruidegom vestigde zich op 26-1-1890 vanaf het adres Bussereind 170. Het gezin verhuisde op 1-7-1892 naar het adres Bussereind 196. Leeuwen 212a was vervolgens onbewoond.

 

4 januari 1890

ASENRAY - Overdracht van huis, tuin en bouwland te Asenraij gelegen sectie D 244, 245, 266, 294, 297 en sectie C 441 door Adrianus Polmans, weduwnaar van Petronella Engelen te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd van Pieter, Hubertina, Hendrik en Catharina Polmans, aan Margaretha Laemers, weduwe van Hendrik Engelen te Asenraij, voor ƒ 1.600,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/2.

 

7 januari 1890

VENLO - Testamenten door Catharina Hubertina en Elisabeth Catharina Hubertina Leurs, renteniersters wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/1 en /2.

 

8 januari 1890

BOUKOUL - Openbare verkoop van roerende goederen ten sterfhuize van Andries Peeters en Maria Wilms op de Boukoel onder Swalmen op verzoek van Pieter Hubert Peeters te Elmpt; Leonard Beurskens, man van Johanna Peeters te Swalmen; Bartholomeus Peeters op de Boukoel; Johannes Peeters aldaar; Leonard Wijnen, man van Mechtildis Peeters aldaar; Sebastiaan Peeters; en Maria Peeters, opbrengst ƒ 1.822,40.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/6.

 

16 januari 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van schaarhout en bomen onder Swalmen gelegen op verzoek van 1) Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, gehouden op het landgoed Hillenraaedt, aan Boekesdries, Conradtkempke, Bisschopskamp en de Riet, opbrengst ƒ 316,90; 2) Frans Burghoff te Roermond aan de Boukoelerkamp, opbrengst ƒ 36,‑; en 3) het R.K. kerkbestuur van Asselt, aan de Asseltse kerk, opbrengst ƒ 127,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/13.

 

24 januari 1890

REUVER - Lastgeving tot ontvang van gelden en ... door Anna Elisabeth Engelen, weduwe van Pieter G..., en Maria Geene, weduwe van Willem Engelen te Reuver, aan Jean Geene te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/17; kopie repertorium slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

24 januari 1890

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus op 't Root [geb. Neer, hoefsmid oud 35 jaar, zn. van Petrus op 't Root en Elisabeth Crompvoets] en Helena Joanna Rutten [geb. Kessel, oud 23 jaar, dr. van Joannes Rutten en Louisa Sanders].

GHS Beesel, BS-10/227.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

25 januari 1890

SWALMEN - Testament door Maria Elisabeth Sch..cken, weduwe van Joannes Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/19.

 

1 februari 1890

ROERMOND - Inbewaargeving door Caroline en Pauline Stoltzenberg, renteniersters wonend te Roermond, van hun eigenhandig geschreven testamenten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/22 en /23.

 

4 februari 1890

BEESEL - Verkoop van een klooster en erf te Beesel gelegen sectie A nr. 1219 en tuin sectie A nr. 1089, door Franz Maasmann te Mooresnet (B), aan Simon Willem Hoegen te Roermond voor ƒ 1.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/4.

Zie idem 25-4-1890/42 voor een obligatie groot ƒ 3.000,‑ door Simon Willem Hoegen te Roermond aan Willem Petrus Hoegen te Leeuwarden.

 

4 februari 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed ten huize en op verzoek van de kinderen Frederic Kessels-Coorens te Swalmen, te weten Michiel Bremmers gehuwd met Gertrudis Kessels; Willem Kessels; Petronella Kessels; Margaretha Kessels, allen te Swalmen; Peter Kessels te Venloo; en Christiaan Ramakers te Swalmen als voogd over Arnold Kessels, opbrengst ƒ 726,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/26.

 

7 februari 1890

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Metzemakers [geb. Beesel 18-4-1851, dagloner, zn. van Joannes Hubertus Metzemakers en Wilhelmina Janssen] en Anna Maria van den Heuvel [geb. Venray, dienstmeid oud 34 jaar, dr. van Joannes van den Heuvel en Petronella Jeucken].

GHS Beesel, BS-10/229.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Hubertus Metzemakers, geb. Beesel 25-8-1892.

 

8 februari 1890

SWALMEN - Verkoop van een obligatie groot ƒ 660,‑ door Marie Hubert Wolter Leurs te Roermond aan Gertrudis Stams aldaar, met aanerkenning door de schuldenaar Frans Königs te Swalmen, voor ƒ 660,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/6.

 

12 februari 1890

SWALMEN - Testament door Gertrudis Wijnants, landbouwster wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/30.

 

12 februari 1890

SWALMEN - Testament door Jan Wijnants, landbouwer wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/31.

 

13 februari 1890

POSTERHOLT / ROERMOND -Boedelbeschrijving door 1. Amelie Emma Sophie Henriette Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Lodewijk Ernest Joseph Hubert Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voorts a) lasthebber van mr. Karel Guillaume Eugène Marie Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, b) als voogd over de minderjarige Jules Henri Emile Hubert Geradts.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/32.

Met voortzetting en slot idem 1-3-1890/38.

 

14 februari 1890

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door de echtelieden Jan Joseph Arnold Janssen en Maria Catharina Beckers te Swalmen, aan hun dochter Maria Clara Josephina Janssen te Brussel, om te trouwen met Paulus Emilius Hubertus Reijniers te Schaarbeek bij Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/8.

 

18 februari 1890

VLODROP-ETSBERG - Verkoop van een bouwhoeve te Vlodrop gelegen op de Etsberg door 1) Amelia Milliard en haar man mr Charles Strens; 2) Louisa Milliard, allen te Roermond; 3) Maria Milliard en haar man Pierre Clavareau te Tiel, aan 1) Hendrik Smeets; 2) Cornelis Smeets; en 3) Agnes Smeets, allen te Posterholt, voor ƒ 4.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/12.

 

19 februari 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset, opbrengst ƒ 1.162,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/133.

 

24 febuari 1890

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerend goed te Boukoel onder Swalmen gelegen op verzoek van Pieter Hubert Peeters te Boisheim; Leonard Beurskens, man van Johanna Peeters te Swalmen; Bartholomeus Peeters te Boukoel; Johannes Peeters aldaar; Leonard Wijnen, man van Mechtildis Peeters aldaar; Sebastiaan Peeters en Maria Peeters, beiden te Boukoul, als volgt:

-   31 are 90 centiare bouwland in de Meut sectie D 345 aan Johannes Cox te Boukoel voor ƒ 405,‑;

-   31 are 50 centiare bouwland aldaar D 345 en 346 aan Andries Gielen aldaar voor ƒ 355,‑;

-   31 are 50 centiare bouwland aldaar D 346 aan Pieter Vincent aldaar voor ƒ 350,‑;

-   16 are 35 centiare bouwland aldaar D 346 aan Maria Catharina Vermeulen weduwe Hooghstraeten te Boukoel voor ƒ 220,‑;

-   33 are 60 centiare bouwland op de Boukoel aan Frans Burghoff te Roermond voor ƒ 300,‑;

-   16 are 20 centiare bouwland aldaar D 1308 en 1422 aan Bartholomeus Peeters en Johannes Clumpkens, beiden aldaar en ieder voor de helft, voor ƒ 256,‑;

-   3 are 30 centiare hakhout in het Vinkelderbroek D 10639?? aan Pieter Vincent voornoemd handelend namens Andries Vincent, beiden te Boukoel, voor ƒ 4,-;

-   18 are 10 centiare bouwland en hakhout in de Baand sectie D 1960 aan Pieter Fueser? voor ƒ 195,‑;

-   18 are 17 centiare idem in de Heikamp sectie D 1934, ingehouden;

-   17 are 30 centiare idem aldaar D 560 aan Johannes Cremers te Boukoel voor ƒ 165,‑;

-   .. are 30 centiare idem in de Riet D 421 aan Pieter Fueser? voornoemd voor 26,-;

-   .. are .. centiare hakhout op de Hoenderberg gelegen sectie D 1911 aan Thomas Geraedts aldaar voor ƒ 26,‑;

-   .. are 10 centiare bouwland en hakhout aldaar D 50 aan Jan Beek te Boukoel voor ƒ 41,‑;

-   27 are 7 centiare idem aan Blankwater D 80 aan Jan van Dael te Maasniel voor ƒ 30,‑;

-   16 are 20 centiare bouwland in Spiekerkamp D 170 aan Frans Janssen te Maalbroek.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/39.

Kopie slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

6 maart 1890

SWALMEN - Boedelscheiding tussen de kinderen Frederic Kessels-Coorens te Swalmen, te weten Willem Kessels; Michiel Bremmers gehuwd met Gertrudis Kessels; Petronella Kessels; Peter Kessels; Margaretha Kessels, allen te Swalmen; Christiaan Ramakers en Thomas Franssen, beiden aldaar, als voogd en toeziend voogd over Arnold Kessels, bevattend onroerende goederen te Swalmen gelegen en koopprijzen van roerende goederen ten overstaan van dezelfde notaris [zie 4-2-1890/26] verkocht.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/48.

 

11 maart 1890

ROERMOND - Boedelbeschrijving van goederen deel uitmakend van de gemeenschap van roerende goederen van wijlen Henri Sagers en Wilhelmina Rassaerts, ten huize en op verzoek van Wilhelmina Rassaerts voornoemd, weduwe van Henri Sagers te Roermond, als moeder en voogdes van Josephine en Maria Sagers en van Henri Sagers, in bijzijn van Franciscus Sagers wonend aldaar, in eigen naam en als toeziend voogd van genoemde minderjarigen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/49.

 

12 maart 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond aan het Zwartbroek gelegen sectie D 2556, door Anna Hubertine Hensels, zonder beroep wonend te Roermond, weduwe van Johannes Hubertus van Dijl, in eigen naam en als moeder en voogdes over Juliana Housmans, alsmede Alexander, Pierre, Hubert en Elise van Dijl, aan Johannes Hubertus Wassenberg, banketbakker te Roermond. voor ƒ 6.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/47.

 

21 maart 1890

ROERMOND - Verkoop van een tuin en huisje te Roermond gelegen sectie D 552 en 552, door Clara en Maria Burghoff, beiden zonder beroep aldaar, aan de RK parochie school te Roermond voor een jaarlijkse lijfrente van ƒ 575,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/56.

 

22 maart 1890

ROERMOND - Vennootschap tussen Joseph, Theodore en Hubert Maessen, kooplieden alle drie wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/58.

 

24 maart 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van huis met tuin te Swalmen langs de Hoofdstraat gelegen sectie B 511, 512, 513 en en 1641 groot 19 are door Maria Janssen te Roermond; Pieter Janssen te Klein Enghiers (Henegouwen); Leonard Sanders te Boukoel; Wilhelmina Janssen aldaar; Emelia Janssen; en Pieter Noël Naus, beiden te Swalmen, verbleven aan Hendrik Suijlen te Swalmen voor ƒ 1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/55.

 

2 april 1890

SWALMEN - Aan- en verkoop van bouwland sectie D nr. 132 te Swalmen door Joannes Geradts te Roermond aan Johannes en Catharina Sillen te Maasniel voor ƒ 200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/149.

 

8 april 1890

MAASNIEL - Overdracht van 3/4 delen in huis, stal, erf en tuin te Maalbroek onder Maasniel gelegen C 892 en 968 door Johanna Cox, weduwe van Johannes Pangels; Leonard Pangels en Hendrik Pangels te Asenraij, aan Catharina Pangels weduwe Peeters aldaar voor ƒ 500,‑; met verklaring daarvan gekocht te hebben 3 are 50 centiare uit C 968 voor Johannes Cox te Masniel voor ƒ 25,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/65.

 

9 april 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen ten sterfhuize van Conrard Geraedts, op verzoek van de kinderen Joseph Geraedts te Swalmen; Mechtildis Geraedts aldaar; Thomas Geraedts te Erckelenz; Johannes Geraedts te Crefeld; Martinus Geraedts te Swalmen; en genoemde Joseph Geraedts als voogd over zijn minderjarige broer Willem Geraedts, opbrengst ƒ 413,70.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/66.

 

11 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Cuijpers [geb. Baexem, koster oud 29 jaar, zn. van Franciscus Cuijpers en Maria Elisabeth Peters] en Anna Elisabeth Geraads [geb. Beesel 6-5-1870, dr. van Henricus Geraads en Gertrudis Reijnders].

GHS Beesel, BS-10/231.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

14 april 1890

TEGELEN - Gehuwd: Franciscus Janssen [geb. Beesel 6-4-1864, zn. van Jan Mathis Janssen en Gertrudis Huberta Giesen] en Maria Hubertina van de Winkel [geb. Horst, dr. van Pieter van de Wijnkel en Maria Gertruda Kleuskens].

WieWasWie, 2013.

 

14 april 1890

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 15-4-1890): Joannes Hubertus Heijnen [geb. Beesel 1-1-1863, landbouwer, zn. van Hendrik Heijnen en Maria Stroeken] en Anna Catharina Drissen [Driessen, geb. Lottum 18-9-1860, dr. van Antoon Drissen en Maria Beelen].

GenLias, 2005; DTB St.-Urbanusparochie Belfeld.

De bruidegom vertrok in 1878 naar Rijkel 14, in 1880 vanuit Bussereindt 161 naar Lobberich. Het echtpaar verhuisde op 25-3-1902 vanuit Belfeld naar Beesel. Vanaf 17-6-1911 inwonend was nicht Maria Drissen, geb. Geldern (D) 22-3-1904, op 5-11-1930 verhuisd naar Horst.

 

14 april 1890

BEESEL - Obligatie groot ƒ 500,‑ met hypotheek door Martinus Heuts te Maasbracht aan 1. Hubert; 2. Leo; 3. Mechtildis; 4. Maria; en 5. Willem Willemsen, allen te Roermond; 6. Peter Willemsen te Beesel en 7. Henricus Willemsen te Sevenum.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/156.

 

15 april 1890

SWALMEN - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Wilhelmus Geraedts, minderjarig te Swalmen, voor de loteling Hubert Paul August Louis Bloemers te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/79.

 

15 april 1890

STEYL - Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen de lotelingen Carel Jacob Franz Wilhelm Moubis te Steyl en Joseph Hubert Corbey te Thorn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/80.

 

vóór 18 april 1890

Z.P. - Gehuwd: Joannes H. Kuijpers en Maria Agnes Kreutzer.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Kuijpers, geb. Beesel 18-4-1890 (BS-10/201, get. Henricus Krul en Gerardus Theodorus Banier).

 

18 april 1890

BEESEL - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door de minderjarige Gerardus Hubertus Strouken te Beesel, voor de loteling Gerardus Johannes van den Broek te Wanssum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/87.

 

18 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Joannes Theodorus Hendriks [geb. Beesel 25-1-1864, landbouwer, zn. van Wilhelmus Hendriks en Maria Elisabeth Willemsen] en Anna Maria Elisabeth Houben [geb. Neer, dienstmeid oud 24 jaar, dr. van Engelbertus Houben en Christina Geraets].

GHS Beesel, BS-10/233.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Christina Hubertina Hendriks, geb. Beesel 14-2-1891.

2.      Elisabeth Gertrudis Hendriks, geb. Beesel 14-2-1892.

3.      Wilhelmus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 21-1-1894.

4.      Engelbertus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 3-1-1896.

5.      Hubertus Jacobus Hendriks, geb. Beesel 4-3-1898.

6.      Wilhelmina Huberta Hendriks, geb. Beesel 22-11-1900.

7.      Anna Maria Hendriks, geb. Beesel 19-1-1903.

8.      Maria Hubertina Hendriks, geb. Beesel 6-3-1904. Tr. ... met Wilhelmus H. Stinges.

9.      Wilhelmus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 29-10-1907.

10.    Antonius Hubertus Hendriks, geb. Beesel 25-4-1910.

 

18 april 1890

ROERMOND / NUNHEM - Huwelijksvoorwaarden tussen mr. Jacobus Elizeus Johannes Maria van der Kun, substituut officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Roermond, en Sophie Eugénie Pauline Raphaël Storms, zonder beroep wonend te Numhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/88.

 

19 april 1890

BELFELD / REUVER - “De rijksambtenaren te Belveld hebben weder 19 schapen in beslag genomen, als zijnde niet voorzien van het rijksmerk en zonder geleibiljet. De schapen behoorden aan S. te Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 19-4-1890.

 

19 april 1890

BELFELD - “Tot 8 jaren gevangenis is veroordeeld J. Reiland, wegens geweldadige aanranding op de 14-jarige Ch. Schoeren te Belveld gepleegd.”

Venloosche Courant d.d. 19-4-1890.

 

19 april 1890

TEGELEN / REUVER - “Tot commies-ontvanger te Tegelen (tijdelijk) is benoemd de heer Castermans, rijksambtenaar te Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 19-4-1890.

 

21 april 1890

ROERMOND - Overdracht van huis en erf te Roermond aan de Kapel bij Gebroek gelegen sectie B 201 door Jan Baptist Adriaens aldaar aan Wienand Viegen wonend te Hongen burgemeesterij Saeffelen, voor ƒ 600,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/74.

 

24 april 1890

ROERMOND - Scheiding tussen Maria Wilhelmina Isabella Hubertina Mertz, Anna Isabella Wilhelmina Hubertine Mertz en Carolina Joséphina Maria Hubertina Mertz, renteniersters alle drie wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/90.

 

25 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Johannes Reijnders [geb. Beesel 1-2-1865, bakker, overl. ald. 28-9-1933, zn. van Joannes Reijnders en Helena Nijssen] en Anna Maria Schreven [uit Kessel, geb. Blerick 11-11-1864 ('oud 25 jaar'), overl. Beesel 26-7-1927, dr. van Petrus H. Schreven en Elisabeth Schouren].

GHS Beesel, BS-10/235.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter Johannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 10-5-1891, overl. ald. 19-3-1892.

2.      Maria Helena Huberta Reijnders, geb. Beesel 8-6-1892, overl. Sittard 14-2-1927.

3.      Maria Elisa Huberta Reijnders, geb. Beesel 19-4-1894, overl. Swalmen 5-2-1971.

4.      Joseph Antonius Hubertus Reijnders, geb. Beesel 9-11-1896, overl. ald. 28-11-1896.

5.      Hendrik Antonius Hubert Reijnders, geb. Beesel 14-12-1897, overl. ald. 9-1-1963.

6.      Anna Maria Antonia Reijnders, geb. Beesel 11-11-1899, overl. Roermond 8-12-1981. Tr. Beesel 13-4-1928 met Joseph Hubert Bongaerts.

7.      Maria Hendrina Antonia Reijnders, geb. Beesel 30-12-1901.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 69. Reijnders geeft als geboortedatum bij kind 7 28-12-1901 en laat haar bovendien op 6-5-1927 (zie aldaar) trouwen met Jacobus Hubertus Hendricks.

 

25 april 1890

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Holten [geb. Blerick, arbeider oud 31 jaar, zn. van Conrardus H. Holten en Aldegonda Keunen] en Anna Catharina Niessen [geb. Beesel 20-1-1867, dr. van Jacobus Niessen en Aldegonda Crijns].

GHS Beesel, BS-10/237.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

27 april 1890

SWALMEN – “Te Swalmen (Limburg) viel gisteren zekere P. in een der vijvers van het kasteel Hellenraad en verdronk. De ongelukkige zou eerstdaags in het huwelijk treden.”

De Maasbode d.d. 27-4-1890.

 

30 april 1890

SWALMEN - Overdracht van 50 are bouwland onder Swalmen gelegen sectie E 359, 390, 391 en 392 op Meulendempt? en in het Brouwhuisveld gelegen, door Willem Ramakers aldaar, mede namens zijn broer en zussen Anna Maria Janssen, weduwe van Wilhelmus Ramakers aldaar; Martina Hubertina Ramakers aldaar; Maria Wilhelmina Ramakers en Wilhelmina Catharina Ramakers te Beesel, aan Andries Jan Jacob Schreurs te Roermond voor ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/85.

 

2 mei 1890

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Joosten [geb. Maasbree, landbouwer oud 32 jaar, zn. van Joannes Joosten en Willemina Timmermans] en Maria Petronella Schoolmeesters [geb. Beesel 24-5-1860, dr. van Godefridus Schoolmeesters en Joanna Verheijen].

GHS Beesel, BS-10/239.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 20-6-1891.

 

2 mei 1890

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Mathias Heinrich Windhausen, kunstschilder, en Hubertina Elisabeth Welters, societeitshoudster en rijtuigverhuurster, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/99.

Zie idem 6-5-1891/95 voor deling tussen de erven Welters.

 

3 mei 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Andries Hubert Sillen te Swalmen voor Maria Nusselein, weduwe van Franciscus Conrardus Ceulemans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/90.

 

5 mei 1890

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Jacobus Jacobs [geb. Velden, zn. van Antonius Jacobs en Johanna Tielen] en Maria Louisa Duijzend [geb. Beesel 26-9-1862, dr. van Joannes Duijzend en Joanna Stroeken].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Hendrikus Antonius Jacobs, geb. Arcen en Velden. Tr. Venlo 6-5-1918 met Catharina Wilhelmina Dagniaux.

 

6 mei 1890

ROERMOND - Gehuwd: Mathias Heinrich Windhausen [geb. Waldniel (D) 11-9-1857, kunstschilder, zn. van Heinrich Windhausen en Susanna Aretz] en Elisabeth Hubertina Welters [geb. Roermond, sociëteithoudster en rijtuigverhuurster, dr. van Jan Pieter Hubert Welters en Joanna Josephina Jacobs; wed. van Franciscus Wassenbergh].

GenLias, 2005.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 2-5-1890.

 

7 mei 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond aan de Kapel gelegen sectie C 1841 door Jan Hubert Felders te Roermond, als gemachtigde van Johannes Wijnen aldaar en in aanwezigheid van de kantonrechter, aan laatstgenoemde verbleven door ƒ 2.550,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/92.

 

13 mei 1890

ROOSTEREN - Verkoop van 1/6 deel in een pachthoeve in de gemeente Roosteren in Kokkelert gelegen, door jhr.mr. Adrien Joseph van den Bergh, advokaat en procureur wonend te Makassar, aan jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh, ingenieur wonend te 's‑Gravenhage, voor ƒ 7.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/106.

 

13 mei 1890

WEERT - Verkoop van 2/6 in de pachthoeve genaamd Scholtissenhof onder Weert gelegen, door Pierre Thirion, ritmeester der cavalerie in garnizoen en wonend te Venlo, als lasthebber van a) de echtelieden Leonardus Engelbertus Wilhelmus de Munnick, majoor der artillerie wonend te Scheveningen en zijn echtgenote jonkvrouwe Marie Joséphine van den Bergh,; en b) jonkvrouwe Anna Maria van den Bergh, zonder beroep wonend te 's-Gravenhage, aan jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh, voor ƒ 333,33 alsmede onder de last van overname van 2/6 in een kapitaal groot ƒ 5.000,‑ daarop gevestigd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/107.

 

13 mei 1890

WEERT - Verkoop van 2/6 in de pachthoeve genaamd Scholtissenhof onder Weert gelegen, door jhr. mr. Adrien Joseph van den Bergh en jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh, deze laatste als lasthebber van jhr. Guillaume Octave van den Bergh, sergeant wonend te Serang, aan Pierre Thirion, ritmeester der cavalerie in garnizoen en wonend te Venlo, voor dezelfde prijs en met dezelfde last als vermeld in de akte d.d. 13-5-1890/107 hieraan voorafgaand.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/108.

 

19 mei 1890

VALKENBURG a/d GEUL / ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen mr. Arnoldus Renierus Gerardus Lemmens, lid der Provinciale Staten van Limburg en kantonrechter van het kanton Gulpen, wonend te Valkenburg, en Maria Wilhelmina Isabella Hubertina Mertz, rentenierster zonder beroep wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/111.

 

22 mei 1890

SWALMEN - Testament door Adrianus Polmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/98.

 

22 mei 1890

SWALMEN - Testament door Barbara Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/99.

 

23 mei 1890

SWALMEN - Scheiding van de nalatenschap van Christiaan Wulms en Margaretha Stox ten bedrage van ƒ 5.823,73, tussen Willem Knops te Swalmen, Jan Mestrom, Hendrik Aalmans, Daniel Mooren, Johannes Stox en Hubert Houben te Maasniel, Mechtildis Stox te Roermond, Gertrudis Stox te Herten en Jan Baptist Stox te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/177.

 

26 mei 1890

TEGELEN - Gehuwd: Hubertus Trines [geb. Beesel 17-11-1861, zn. van Lambertus Trines en Maria Catharina Gielen] en Maria Catharina Simons [geb. Beesel 25-5-1862, dr. van Joannes Simons en Gertrudis Jacobs].

GenLias, 2004.

 

27 mei 1890

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen en Beesel gelegen door Willem Hubert Geraedts, Jan Janssen, Christiaan Wuts en Arnold Thomassen, als bestuurders van de R.K. kerk te Swalmen, aan Johanna Walenberg te Swalmen en anderen, voor een periode van zes jaren voor een totale jaarlijkse huurprijs van ƒ 754,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/55.

 

27 mei 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Pieter, Margaretha en Arnold Kessels, allen te Swalmen, voor Maria Fleischman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/100.

 

31 mei 1890

REUVER - “Weder werd te Reuver proces-verbaal opgemaakt wegens het vervoer van schapen, welke niet van het looden merk waren voorzien.”

SWALMEN - “In de Maas onder Zwalmen is een schip beladen met 10.000 kg grint gezonken.”

Venloosch Weekbla d.d. 31-5-1890.

 

10 juni 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Swalmen op verzoek van

1.     Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt;

2.     mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en

3.     mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht,

opbrengst ƒ 374,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/124.

 

10 juni 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van voorgras te Asselt en Swalmen op Aanwas en Lingen en op de Boxweerd onder Neer en Buggenum, op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 8.290,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/106.

 

13 juni 1890

BEESEL - Openbare verkoop van gras (z.p.) voor baron Louis d'Overschie de Neerrijssche te Vierset; Charles Leurs te Roermond; Jan Willem Janssen te Beesel; Willem Janssen te Maasniel; en de weduwe Hendrik Maessen te Roermond, totale opbrengst ƒ 7.596,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/185.

 

16 juni 1890

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Martinus Konings [geb. Baarlo 3-1-1859, schoenmaker (1890), zn. van Leonardus Frederik Konings, schoenmaker, en Joanna Holten] en Hendrina Petronella Stevens [geb. Belfeld 27-1-1861, dr. van Cornelis Stevens en Theodora Hoeben].

RHCL Maastricht, BS Belfeld.

 

17 juni 1890

MAASNIEL - Openbare verkoop van roerend goed en te wassen staande oogst op het Spick onder Maasniel op verzoek van de kinderen van Johannes Tegelbeckers en Elisabeth Hubertina Heuskens, te weten Stephanus Tegelbeckers te Asenraij; Mathias Giesbers en Elisabetha Tegelbeckers te Roermond; Franciscus Dijcks en Johanna Tegelbeckers te Roermond; Sophia Tegelbeckers te Venloo; Pieter Knoops en Stephanus Tegelbeckers wonond te Maalbroek onder Swalmen; en Hubertina Tegelbeckers te Spick onder Maasniel, opbrengst ƒ 493,80.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/114.

 

18 juni 1890

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van onverdeelde eigendom in het Schoolbroek te Swalmen op verzoek van

1)     Jozef Geraedts te Swalmen, in eigen naam en als voogd over zijn broer Willem Geraedts;

2)     Mechteldis Geraedts aldaar;

3)     Thomas Geraedts te Erkelenz;

4)     Johannes Geraedts, werkman te Crefeld;

5)     Martinus Geraedts te Swalmen, allen kinderen van wijlen Conrard Geraedts, alsmede van Hendrik Schoonhoven zoon van Jan, toebehorend aan dezelfde en aan Wilhelmina Geraedts echtgenote van Herman Geraedts, slager te Swalmen; Hermanus Geraedts, werkman aldaar; Maria Geraedts, echtgenote van Theodorus Polmans te Wijler onder Swalmen; Hendrik Geraedts te Swalmen; Elisabeth Geraedts, echtgenote van Pieter Corens te Swalmen; en Gertrudis Geraedts aldaar, voorts nog Herman Geraedts, smid te Swalmen; Johannes Geraedts, koetsier te Elmpt; Catharina Geraedts en haar man Pieter Rulkens te Swalmen; Bernard Geraedts te Roermond; Wilhelmina Geraedts te Hattem onder Roermond; voorts nog Catharina Schoonhoven te Swolgen en de kinderen van Jacomina Schoonhoven gehuwd geweest met Willem Dousen, met name Martinus Dousen te Swalmen; Mathijs Dousen te Boukoul; Catharina Dousen aldaar; en Wilhelmina Dousen te Swolgen onder Venray,

verbleven als volgt:

-       73 are 55 centiare schaarhout en bomen sectie A 670, 672 en 678 aan Wilhelm Adams, koopman te Elmpt voor ƒ 700,‑;

-       7 are 30 centiare idem A 676 aan Pieter Corens te Swalmen, medeverkoper, voor ƒ 74,‑;

voorts de volgende uitsluitend toebehorend aan de kinderen Conrad Geraedts-Wilms:

-       25 are 12 centiare bouwland op de Mortel gelegen sectie A ... aan Martinus Geraedts voor ƒ 640,‑;

-       7 are 40 centiare weiland op het Hastert A 1743 aan Mechtildis Geraedts voornoemd voor ƒ 115,‑;

-       3 are 60 are aan de Laakberg A 1382 aan Hendrik Pijpers te Swalmen voor ƒ 64,‑;

-       27 are 20 centiare aan het Voorveld A 771 aan Mechtildis Geraedts, medeverkoopster, en

-       16 are 40 centiare aldaar B 835 aan dezelfde, samen voor ƒ 152,‑;

-       26 are 60 centiare aldaar B 67 en 68 aan Leonard Beek te Swalmen voor ƒ 190,‑;

-       13 are 80 centiare aldaar B 143 aan Pieter Heuvelmans ... Mathijs Meerts voor ƒ 120,‑;

-       9 are 25 centiare aldaar B 866, 1297 en 867 aan Mechtildis Geraedts voornoemd, en

-       4 are 80 centiare aldaar B 169 aan dezelfde, samen voor ƒ 59,‑;

-       4 are 80 centiare aldaar B 365 aan Jacob Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 40,‑;

-       5 are 70 centiare aldaar B 1161 aan Jean Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 25,‑;

-       18 are 15 centiare aldaar B 10.. en ..02 aan Mechtildis Geraedts voornoemd voor ƒ 35,‑;

-       23 are 10 centiare idem aan het Houterveld? B 1572 aan Jozef Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 132‑;

-       13 are 20 centiare idem aan het Dennebosch B 269 aan Thomas Geraedt, medeverkoper, voor ƒ 45,‑;

-       1 are 85 centiare idem aan het Asseltsveld E 1469 aan Sebastiaan Wijnen te Asselt namens het kerkbestur van Asselt voor ƒ 74,‑;

-       huis met schuur, stal en tuin te Swalmen op het Oord gelegen sectie B 1257 en 1258 groot 3 are 50 centiare aan Jozef Geraedts, medeverkoper, voor ƒ 1540,‑;

gezamenlijke opbrengst ƒ 4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/115.

Delen van dit repertorium (vooral cijfers in bedragen en kadastrale aanduidingen) slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

18 juni 1890

SWALMEN - Overdracht bij koop en verkoop door Hendrik Hubert van Gevelt en zijn echtgenote Odilia Christina Alers te Horn, van huis met stal en tuin te Swalmen aan Gevaren gelegen sectie ... 1629 en 1632 groot 4 are 70 centiare aan Willem Kessels te Swalmen voor ƒ 300,‑; en door Jan Alers te Horn van 7 are 90 centiare bouwland op de Mussenberg sectie C 604 aan Andries Hoogmans te Swalmen voor ƒ 52,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/116.

 

20 juni 1890

BEESEL - Gehuwd: Joannes Nijssen [geb. Beesel 17-3-1862, landbouwer, zn. van Gerardus Nijssen en Margaretha Geraats] en Gertrudis Simons [geb. Beesel 26-2-1860, overl. Venlo 3-4-1935, dr. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-10/241.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Gerardus Hubertus Joseph Nijssen, geb. Beesel 1-5-1891.

2.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 25-1-1893.

3.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 28-4-1894.

4.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 17-8-1895.

5.      Maria Catharina Nijssen, geb. Beesel 27-11-1896. Tr. Beesel 20-5-1927 met Hubert Herman Coorens.

6.      Antonius Godfridus Nijssen, geb. Beesel 27-11-1896. Tr. Beesel 18-10-1935 met Joanna Maria Megens.

Het gezin woonde vermoedelijk Monseigneur Theelenstraat in het pand De Tummer, in 1912 aangekocht door de weduwe Nijssen van de familie Janssen). Voor dit pand zie F. Geerlings, Een oude schuur gesloopt in Beesel. In: De Zeumer 1989-2, blz. 32-35.

 

21 juni 1890

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf met tuin aan de Godsweerdersingel gelegen sectie B 2185, door Frans Rouleau, bouwmeester aldaar, aan Jacques Timmermans, koopman aldaar, voor ƒ 3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/143.

 

24 juni 1890

VLODROP - Openbare verpachting van grasgewas in de Eemsenraedts Bemden te Vlodrop op verzoek van Thecla Saedt, douairiere van Constantin Ruysch Nieuwenbroeck.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/118.

 

25 juni 1890

ROERMOND - Overdracht van huis en erf te Roermond gelegen sectie C 1460 door Johan Joseph Giesenkirchen aan Eugène Guillaume Antoine van der Heijden, beiden te Roermond, voor ƒ 2...,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/119.

 

26 juni 1890

BEESEL - Overdracht bij subrogatie van een schuldvordering groot ƒ 1.200,‑ ten laste van Willem Smeets en Johanna Heldens te Beesel, door Pierre Muller te Valkenburg aan Josef Laurens Hubert Linssen, notaris te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/122.

 

27 juni 1890

BEESEL - Gehuwd: Peter Paulus Veugelers [geb. Swalmen, kantoorbediende oud 24 jaar, zn. van Leonardus Veugelers en Helena Engels] en Antonetta Hubertina Hensen [geb. Beesel 1-1-1869, dr. van Petrus Hensen en Antonia Hubertina Verbruggen].

GHS Beesel, BS-10/243.

 

29 juni 1890

St.-ODILIËNBERG - Verpachting voor zes jaar van een boerderij gelegen te Paarlo onder St.-Odiliënberg door Aldegonda Gootzen aldaar en Christiaan Hubert Moors te Melick, als voogd over Willem en Christiaan Gootzen, aan Johannes Janssen te Melick.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/123.

Zie idem 1-7-1890/124 voor openbare verkoop van roerend goed en oogst te Paarlo door de erfgenamen van de weduwe Herman Gootzen geboren Petronella Moors ƒ 1.666,85.

 

3 juli 1890

MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Maasniel gelegen op verzoek van de kinderen van wijlen Johannes Tegelbeckers-Heuskens, te weten: Stephanus Tegelbeckers te Asenraij onder Maasniel, in eigen naam en als gemachtigde van Sophia Tegelbeckers te Venloo; Mathias Giesbers te Roermond als man van Elisabeth Tegelbeckers; Franciscus Dijcks als man van Johanna Tegelbeckers te Roermond; Pieter Knoops te Maalbroek onder Swalmen, als man van Catharina Tegelbeckers; en Willem Engelen te Herkenbosch als man van Hubertina Tegelbeckers, als volgt:

-   huis, stal, tuin en weiland op de Spick sectie C 332 en 1113 aan Hendrik Stox te Maasniel voor ƒ 920,‑;

-   31 are 50 centiare bouwland aldaar in het Obersveld gelegen sectie C 1083 aan Cornelis Engelen aldaar voor ƒ 666,‑;

-   .. are bouwland in het Kerkveld sectie C 585 belast met een hoofdsom groot ƒ 52,91 à 6% aan Hendrik Stox voornoemd voor ƒ 290,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/127.

 

5 juli 1890

RIJKEL - Testament door Theodorus Hubertus Nijssen, landbouwer wonend te Riekel onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/153.

 

5 juli 1890

RIJKEL - Testament door Johanna Maria Slabbers, echtgenote van Theodorus Hubertus Nijssen, landbouwer wonend te Riekel onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/154.

 

7 juli 1890

BOUKOUL - Openbare verkoop van oogstvruchten te Boukoul op verzoek van de kinderen Andries Peeters aldaar, allen genoemd onder nr. 39 (zie 24-2-1890).

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/128.

 

8 juli 1890

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Ickenroth [geb. Swalmen 21-9-1863, stationswachter, zn. van Jan Willem Ickenroth en Joanna Hubertina Rulkens] en Maria Slijpen [geb. Swalmen 8-12-1865, dr. van Joseph Slijpen en Joanna Janissen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 18-6-1892. Tr. Beesel 7-6-1918 met Peter Hubertus Killaars.

2.      Mechtilda Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 30-6-1894, verm. jong overl.

3.      Mechtildis Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 6-2-1896. Tr. Beesel 6-10-1922 met Godefridus Hubertus Killaars.

4.      Willem Joseph Hubertus Ickenroth, geb. Beesel 10-3-1898. Tr. ... met M.H.P. Zeegers.

5.      Catharina Hubertina Lamberta Ickenroth, geb. Beesel 25-5-1904.

J.H. Ickenroth werd op 1-4-1891 benoemd tot stationswachter. In 1906 woonde het gezin gehuurd in het huis sectie D 1524, eigendom van de weduwe Arnold Niemans.

 

9 juli 1890

ROERMOND - Naamloze vennootschap van de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen", opgericht door Carl Gustav Rommenhöller te Rotterdam, Dr. Albert Urban Hubert Haagen; Theodoor Schmasen; Emile Claus, jhr. mr. Louis Michiels van Kessenich; Arthur Claus, allen te Roermond, en Pieter Loop..gt te Schiedam.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/196.

 

10 juli 1890

SWALMEN - Scheiding van onroerende goederen t.w.v. ƒ 9.150 tussen Arnold, Maria en Gertrudis Thomassen, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/197.

 

10 juli 1890

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Frans Hendrickx en Gertrudis Thomassen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/198.

 

11 juli 1890

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Hendrikx [geb. Swalmen 31-1-1856, zn. van Jacobus Hubertus Hendrikx en Joanna Wilhelmina Catharina Hubertina Janssen] en Maria Gertrudis Thomassen [geb. Swalmen 8-3-1866, dr. van Joannes Christiaan Thomassen en Maria Catharina Pansters].

GenLias, 2008.

Op 26 december 1902 vond de aanbesteding plaats van sloop van bestaand en bouwen van een nieuw woonhuis.

 

14 juli 1890

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Johannes Martinus Quaedvlieg, smid, en Anna Catharina van Ool, zonder beroep, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/158.

 

18 juli 1890

ROERMOND - Scheiding en deling tussen:

A)    Balthazar baron van Voorst tot Voorst, gepensioneerd kapitein van het Nederlands leger, rentenier en grondeigenaar wonend te Brussel; en

B)    1.Frédéric Charles Henri Alphonse van Wintershoven, doctor in de rechten, kanditaat notaris, in eigen naam en als gemachtigde van Adolph Frédéric Edmond Alfred van Wintershoven; Mathilde Frédérique Joséphine Philomène van Wintershoven; Marie Jacqueline Hubertine Emma van Wintershoven; en Anna Louise Marie Philomène van Wintershoven, alle vier zonder beroep, alle voornoemd wonend te Maastricht;

2.     Leopold Joseph Jean Henri Edouard baron van Voorst tot Voorst en Schadewijk, oud notaris, rentenier en grondeigenaar wonend te Grathem;

3.     Alphonse van Wintershoven, rijksontvanger der belastingen en zijn echtgenote Julie barones de Bounam de Rijckholt, beiden wonend te Thorn;

4.     Severinus Canoy, pastoor wonend te Thorn, als lasthebber van Louis Herman Joseph Ignace baron de Bounam de Rijckholt, RK priester wonend te Thorn;

5.     Isidore Charles Auguste Hubert baron de Bounam de Rijckholt, rentenier en grondeigenaar wonend te Haelen; en

6.     Adèle van Zee, weduwe van Alfred baron de Bounam de Rijckholt, rentenierster wonend te Thorn, als voogdes over haar minderjarige dochter Adèle barones de Bounam de Rijckholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/162.

 

19 juli 1890

SWALMEN - Testament door Helena Kuypen, zonder beroep wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/163.

 

21 juli 1890

HAELEN - Gehuwd: Leonardus Thijssen [geb. Beesel 22-3-1867, akkerbouwer, overl. Hunsel 28-8-1909, zn. van Arnoldus Thijssen en Anna Maria Overmans] en Barbara Elisabeth Segers [dr. van Petrus Renier Segers en Hubertina Brenkers].

WieWasWie, 2013.

 

27 juli 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Hendrik Suilen te Swalmen aan Henri S...len te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/133.

 

31 juli 1890

ROERMOND - Verkoop door mr. Louis Joseph Geradts, advokaat wonend te Roermond, als lasthebber van Ingetje Bertha van der Dusse, weduwe van Carl Adam Wilmelm Frupp, rentenierster zonder beroep wonend te Rotterdam, in eigen naam en als moeder en voogdes over Georges Philip, Elisabeth en Carl Frupp, van 1/5 deel in goederen te Roermond gelegen:

1.     huis en tuin sectie B 1418;

2.     huis B 1601;

3.     erf en tuin B 1614;

4.     kantoor B 1615;

5.     stoommeelmolen en erf B 1616,

aan Leopold Simons, molenaar wonend te Neuss; Johan Heinrich Stein, bankier wonend te Keulen; Constant Janssen, koopman wonend te Antwerpen; en Isidore Weismann, koopman te Frankfurt aan de Main, voor in totaal ƒ 25.509,43.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/168.

 

juli 1890, z.d.?

REUVER - "Door de marechaussées alhier werd woensdag naar de gevangenis te Roermond overgebracht J.J., oud 40 jaren, kleermaker, geboren te Maastricht, aangehouden ter zake van bedelarij en landloperij. J. gaf zich eerst uit voor Pruis en daarna voor Engelschman."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

4 augustus 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen door 1) Jan; 2) Willem; 3) Herman; 4) Agnes Douzen namens haar kinderen a. Petronella b. Elisabeth en c. Johanna Meeuwissen; 5. a. Jan Claessen, b. Wilhelmina Douzen, allen te Swalmen; 6. a. Jan Segers b. Petronella Douzen te Maasniel, t.w. sectie E nrs. 1400, 1401, 102 en 363 voor ƒ 770,‑ aan Willem Douzen; nrs. 595 en 596 voor ƒ 210,‑ aan Jan Scheepers te Swalmen; nrs. 1985, 1986, 2041, 2042, 2065 en 2064 voor ƒ 401,‑ aan Herman Douzen; nrs. 2050 en 2051 voor ƒ 50,‑ aan Jan Douzen, allen voornoemd.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/204.

 

7 augustus 1890

SWALMEN - Boedelbeschrijving op verzoek van Goswijn Cornelius Cyprianus Dekkers, landbouwer wonend te Geulle, als uitvoerder van het testament van Herman Alberigs, in leven pastoor te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/170.

 

8 augustus 1890

BEESEL - Gehuwd: Willem Clemens Hubert Geurts [geb. Kessel, schrijnwerker oud 34 jaar, overl. Beesel 3-6-1920, zn. van Gerardus Petrus Geurts en Maria Anna Catharina Meuter] en Maria Theresia Hubertina van Lier [geb. Beesel 1-10-1859, dr. van Petrus W. van Lier en Maria Catharina Hensen].

GHS Beesel, BS-10/245.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Hubertina Wilhelmina Geurts, geb. Beesel 29-3-1894.

2.      Antonetta Hubertina Josephina Geurts, geb. Beesel 5-6-1896.

 

8 augustus 1890

ASSELT - Verkoop van een huis en bouwland te Swalmen aan Sijperhof gelegen sectie E nr. 1749, door Jan Willem van Dael te Swalmen aan Jacobus Mooren aldaar voor ƒ 300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/74.

 

13 augustus 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis met schuur en stal te Roermond aan de Schuitenberg gelegen sectie D 2701 door Bernard Musers te Roermond als gemachtigde van Maria Geraedts aldaar, toegewezen aan Johan Mathias Kranenpoot te Roermond voor ƒ 3.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/140.

 

14 augustus 1890

REUVER - “Den 14. dezer werd te Reuver aanbesteed het bouwen van een gesticht met scholen, met bijlevering der bouwmaterialen. Inschrijvers waren de heeren P.J. Heldens te Reuver f. 17.485, H. van Gasselt te Venlo f. 16.800, J. Laudy te Sittard f. 15.999, C. Baeten te Roggel f. 15.200, F. van der Velden te Kessel f. 15.050, M. Pollaert te Maasniel f. 14.985, L. Meyboom te Reuver f. 14.894, J. Gielen te Kessel f. 14.875, G. Mestrum te Maasbracht f. 14.450, Th. Moors te Roermond f. 14.260.

Naar wij vernemen is het werk gegund aan de heeren L. Meyboom te Reuver en J. Gielen te Kessel.”

REUVER - “De hulpkantoren der posterij te Sevenum en Reuver zijn belast met de behandeling van aangeteekende brieven eene waarde van f. 600 te boven gaande.”

Venloosch Weekblad d.d. 23-8-1890.

 

21 augustus 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen, gehouden op verzoek van Goswijn Cornelius Cyprianus Dekkers, landbouwer wonend te Geulle, als uitvoerder van het testament van Herman Alberigs, in leven pastoor te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/179.

 

25 augustus 1890

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en erf te Roermond aan de Swalmerstraat gelegen sectie D 236 op verzoek van de erfgenamen Jacob Spee, te weten Pieter Stroucken te Roermond, man van Catharina Spee, in eigen naam en als gemachtigde van Adolf Luitenant en Maria Spee te Tilburg; Hubertina Spee; Hubert Spee; en Josephina Spee, alle drie te Roermond; Pieter Stroucken tevens als eigenaar van het aandeel van Joseph Spee in vaders nalatenschap, in koop toegewezen aan Charles van Hooff te Roermond voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/145.

 

29 augustus 1890

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop van nagras door baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset; dr. Charles Leurs te Roermond; Jan Willem Janssen te Beesel; Christoffel Ramakers te Swalmen; de weduwe Maessen geboren Gertrudis Smeets te Roermond; en Wilhelmus Janssen te Maasniel, totale opbrengst ƒ 3,778,50.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/207.

 

30 augustus 1890

BAARLO - Huwelijksvoorwaarden tussen Johannes Marinus van Clot te Lexmond en Maria Paulina Adolphine Verhaagh te Baarlo onder Maasbree.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/147.

 

2 september 1890

ROERMOND - Overdracht van een huis en erf te Roermond in de Marktstraat gelegen sectie D 158 door Albert van Gorkum te Leiden, man van Maria Wilhelmina Aldegonda Hubertina Hendrix aan Johannes Verwegen? te Roermond voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/151.

 

3 september 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras op maasgrienden onder Neer, Buggenum en Swalmen op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, als rentmeester van Eugène graaf van en tot Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 4.243,‑; en als lasthebber van Gerard Hubert Janssen te Belfeld, grasgewas op de Lingen onder Swalmen voor ƒ 30,‑; en van Maria Gertrudis Dingelstad weduwe Beijsen te Swalmen van grasgewas aan Endepoelsweg te Swalmen voor ƒ 32,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/152.

 

3 september 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en 3. mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, opbrengst ƒ 211,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/188.

 

12 september 1890

REUVER - Openbare verkoop van gras te Reuver voor Willem Berger, Frans Receveur, Alphons Receveur, Jean Custers en Cecile Custers, allen te Venlo, en Maria van den Broek te Kessel, opbrengst ƒ 881,50.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1890/63.

 

12 september 1890

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Boeken [geb. Helden, dienstknecht oud 23 jaar, zn. van Petrus Boeken en Willemina Peeters] en Maria Petronella Vaessen [geb. Beesel, oud 23 jaar, dr. van Benedictus F. Vaessen en Ana Elisabeth Gielen].

GHS Beesel, BS-10/247.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

...

1.      Maria Christina Boeken, geb. Beesel 17-3-1907.

 

22 september 1890

BOUKOUL - Likwidatie en deling van de ouderlijke nalatenschap van wijlen Andreas Peeters en Anna Maria Wilms beiden te Boukoul overleden, met een waarde van ƒ 5.462,53, tussen 1) Peter Hubert Peeters; 2) Leonard Beurskens te Swalmen, man van Johanna Peeters; 3) Bartholomeus Peeters te Boukoul; 4) Johannes Peeters aldaar, handelend in eigen naam en als gemachtigde van zijn zwager Leonard Wijnen, man van Mechtildis Peeters; 6) Sebastiaan Peeters; 7) Maria Peeters, beiden landbouwers te Boukoul.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/158.

 

23 september 1890

REUVER - "Tegen Niemans alhier zijn drie processen verbaal opgemaakt wegens het laten dansen zonder vergunning in zijn lokaal."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

23 september 1890

BEESEL - "Door een inwoner dezer gemeente is aan Z.M. den Koning het verzoek gericht, om 75 gulden te mogen ontvangen, daar hij deze som hoogst noodig had. In beleefde woorden werd hem echter kennis gegeven, dat aan zijn verzoek niet kon worden voldaan."

Maas- en Roerbode d.d. 23-9-1890.

 

vóór 24 september 1890

Z.P. - Gehuwd: Peter Arnold Berger en Maria Sophia Crins [verm. dr. van Petrus Crins en Maria Hanraets].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter Berger, geb. Beesel 24-9-1890, overl. ald. 29-12-1891, oud 15 maanden.

 

26 september 1890

BEESEL - Gehuwd: Willem Pöeth [geb. Tegelen, pannenbakker oud 39 jaar, zn. van Wilhelmus Pöeth en Agnes Beurskens] en Maria Janssen [geb. Beesel 27-3-1862, dr. van Joannes Janssen en Hendrina Rutten].

GHS Beesel, BS-10/249.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

7 oktober 1890

SWALMEN - Gehuwd: Jan Mathis Manders [geb. Horst 9-2-1859, arbeider oud 31 jaar, zn. van Pieter Jan Manders en Anna Catharina Strijkbosch] en Helena Hubertina van Keeken [geb. Swalmen 3-5-1866, dr. van Joannes Cornelis van Keeken en Elisabeth Naus].

GHS Swalmen, BS-1890/13; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Peter Johannes Manders, geb. Swalmen … Tr. Helmond 23-1-1917 met Wilhelmina Josephina Rooijakkers.

2.      Johannes Hubertus Manders, geb. Venlo … Tr. Maasbree 15-10-1918 met Marguerite Anna Sekinger.

3.      Wilhelmus Lambertus Antonius Manders, geb. Blerick … Tr. Maasbree 12-10-1922 met Emilia Jacoba Petronella Berden.

 

10 oktober 1890

TEGELEN - Openbare verkoop door

1)     Sibilla Aldegonda Stinkes, weduwe uit eerste huwelijk van Jacob Joseph Engels, bijgestaan door haar huidige echtgenoot Andries Janssen, opzichter te Deventer, eerstgenoemde in eigen naam en als moeder en voogdes over haar zoon Jacob Joseph Engels uit haar eerste huwelijk geboren, tweede genoemde als medevoogd;

2)     Peter Hubert Mooren, notarisklerk te Reuver, als gemachtigde van Egbert van den Berg, sigarenmaker te Deventer, als toeziend voogd over genoemde minderjarige,

van een huis en erf met pottenfabriek en bouwland gelegen onder Tegelen sectie C nrs. 1330, 1402 en 1403, voor ƒ 2.650,‑. Verbleven aan Jacobus Seelen, landbouwer te Tegelen.

RHCL Maastricht, Notaris Vogels, 10-10-1890/158.

 

11 oktober 1890

MAASNIEL - Deling van huis, stal, erf en tuin, weiland, bouwland, hakhout en heide onder Maasniel en Melick-Herkenbosch gelegen met een totale waarde van ƒ 5.503,‑ en roerende goederen t.w.v. ƒ 1.643,05, door de erven Tegelbeckers: 1) Andries Tegelbeckers te Azenrai; 2) Peter van Melick te Melick-Gebroek, gehuwd met Cornelia Tegelbeckers; 3) Catharina Tegelbeckers te Azenrai, weduwe van Hermanus Heldens, in eigen naam en als voogdes over haar minderjarige kinderen Elisabeth en Mathis Heldens; 4) Joseph Tegelbeckers te Azenrai, in eigen naam en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen; 5) Frans Minner gehuwd met Elisabeth Tegelbeckers te Iscelles (bij Brussel); 6) Elisabeth Hubertina Schmitz, weduwe van Henricus Tegelbeckers, als voogdes over haar drie minderjarige kinderen Maria, Francisca en Emilia Tegelbeckers; en 7) Jozef Coenen, evenals de deelgenote nr. 6 te St.-Gilles wonende, als toeziend voogd over de laatstgenoemde minderjarigen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/93.

 

13 oktober 1890

TEGELEN - Gehuwd: Joseph Willemsen [geb. Tegelen, zn. van Martinus Willemsen en Hubertina Killaars] en Mechtildis Feller [geb. Echt, dr. van Christiaan Feller en Maria Helena Nijssen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (RK Belfeld, BS Beesel):

1.      NN Willemsen, geb. Belfeld 4-3-1891

2.      Martinus Willemsen, geb. Belfeld 6-4-1892

3.      Helena Hubertina Willemsen, geb. Belfeld 2-10-1894. Tr. Beesel 8-4-1932 met Wijnand Verlinden.

4.      Maria Gertrudus Willemsen, geb. Belfeld 29-10-1897

5.      Petronella Willemsen, geb. Belfeld 19-6-1902

6.      Petrus Hubertus Willemsen, geb. Belfeld 18-12-1904

7.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 22-2-1907 (BS-12/393).

8.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 20-5-1909.

 

15 oktober 1890

SWALMEN - Deling tussen A) Mechtildis Janissen, weduwe van Hendrik Claessen, zonder beroep, en B) Hendrik, Eduard, Theodoor, Johannes en Willem Claessen, alsmede Peter Vincent, allen wonend te Swalmen, uitgezonderd Eduard Claessen die te Vierssen woont.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/213.

 

17 oktober 1890

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Mathis Evers [geb. Swalmen-Boukoul 4-2-1855, 'besembinder', overl. ald. 12-8-1940, zn. van Christiaan Evers en Maria Agnes Janssen] en Catharina Geurts [geb. Maasniel 24-10-1848, landbouwster, dr. van Joannes Geurts en Petronella Polmans; wed. van Joseph Schmitz, overl. Vlodrop 18-1-1886].

GHS Swalmen, BS-1890/15.

Uit dit huwelijk:

1.      Christianus Hubertus Evers, geb. Swalmen 8-4-1892.

 

18 oktober 1890

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin te Roermond in de Neerstraat gelegen, gedeelte van sectie D 632, door Antoinetta Catharina Hubertina Hendrix, rentenierster te Roermond, aan Antoon Nizet, koopman aldaar, voor ƒ 3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/215.

 

19 oktober 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 550,‑ door Peter Heuvelmans, bakker te Swalmen, aan Karel Benner, particulier wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/216.

 

23 oktober 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen sectie C nrs. 337, 338 en 678, door het kerkbestuur van de St.-Lambertus parochie te Swalmen, aan Jacob Verheggen aldaar voor ƒ 1.250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/101.

 

23 oktober 1890

NEER - Testamenten door Jozef Vogels en Gertrudis aan den Boom te Neer op Gerheggen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/168.

 

25 oktober 1890

TEGELEN - Doorhaling van twee hypotheken door Leonard Hubert Vogels te Blerick, waarvan de ene aan Hendrik Niessen en Johannes Niessen te Tegelen, en de andere aan Bernard Verhaag en Wilhelmina van den Berken, eveneens te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/102.

 

29 oktober 1890

POSTERHOLT - Verklaring van erfrecht van wijlen Petrus Matheus Hubert Geradts, overleden te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/223.

 

31 oktober 1890

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 1530, door Leonardus Crevels, huisschilder aldaar, als lasthebber van de echtelieden Frans Geutens, bouwmeester en Elisabeth Crevels wonend te Antwerpen, aan Antonius Crevels, huisschilder te Roermond, voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/224.

Zie idem 4-11-1890/227 voor obligatie door Antonius Crevels.

 

2 november 1890

ROERMOND - Inbewaargeving door Johanna Margaretha Rosellen, rentenierster wonend te Gyon (Spanje), tijdelijk verblijf houdend te Venlo, van haar eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/226.

 

6 november 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ met hypotheek door Peter Rulkens te Maasbracht aan Arnold Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/241.

 

7 november 1890

ROERMOND - Koop en verkoop van een huis te Roermond achter de muur gelegen sectie D 714 door Mechtildis Eijck aan Elisabeth Hoogend...? weduwe van Gijsbertus Heuskens, beiden te Roermond, voor ƒ 375,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/172.

 

10 november 1890

GRUBBENVORST - Gehuwd: Karel op de Beke [geb. Lottum, zn. van Pieter Jakob op de Beke en Maria Elizabeth Peeters] en Petronella Catharina Peters [geb. Well gem. Bergen, dr. van Jacobus Peters en Petronella Driessen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Karel op de Beke, geb. Well 4-8-1888 (buitenechtelijk, ingeschreven als Karel Peters; erkend en gewettigd bij huwelijk ouders). Tr. mogelijk Princenhage (N-Br) 6-3-1916 met Adriana Maria Cornelia Smits (ouders bruidegom correct, als geboorteplaats wordt in Genlias echter opgegeven Bergen op Zoom).

2.      Peter Johannes op de Beke, geb. Grubbenvorst  ca. 1891. Tr. Grave (N-Br) 4-9-1918 met Jacoba Johanna Theunissen uit Grave.

3.      Jacobus Joannes Hubertus op de Beke, geb. BEESEL 25-9-1892 (BS-10/354).

4.      Gerardus Hubertus op de Beke, geb. BEESEL 26-2-1894. Tr. Sittard 30-4-1919 met Clara Antonia Elisabeth Theunissen uit Grave.

5.      Franciscus Joseph Hubertus op de Beke, geb. BEESEL 6-8-1895. Tr. Nieuwenhagen 23-9-1921 met Maria Catharina Ritzen

 

10 november 1890

MAASBREE - Gehuwd: Petrus Jacobus Hubertus Laumans [geb. Tegelen, zn. van Johannes Quirinus Hubertus Laumans en Petronella Teeuwen] en Helena Hubertina Berden [geb. Blerick, overl. Beesel 19-10-1919dr. van Franciscus Berden en Petronella Verheijen].

GenLias, 2005; BevReg 1074_075.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Marie Joseph Quirinus Hubertus Laumans, geb. Nijmegen …, overl. ald. 14-7-1892, oud 8 dagen.

1.      Petronella Jacoba Helena Laumans, geb. Nijmegen .... Tr. Beesel 21-6-1920 met Antonius Hubertus Geraedts.

2.      Marie Joseph Quirinus Hubertus Laumans, geb. Beesel 21-1-1894. Tr. Beesel 29-8-1921 met Virginie Anna Christina Wolfs.

3.      Maria Josepha Stefana Laumans, geb. Beesel 28-4-1895, overl. ald. 4-8-1895, oud 3 maanden.

4.      Agnes Maria Josepha Laumans, geb. Beesel 23-8-1896. Tr. Beesel 29-9-1924 met Joannes Leonardus Hubertus Claessen.

5.      Maria Wilhelmina Laumans, geb. Beesel 14-8-1897, overl. ald. 15-10-1897, oud 2 maanden.

6.      Jacobus Petrus Hubertus Laumans, geb. Beesel 18-12-1898. Tr. ... met P.H.M. Gitmans.

7.      Maria Josepha Stephanie Laumans, geb. Beesel 21-6-1900, overl. ald. 2-9-1900, oud 2 maanden.

8.      Maria Sophia Wilhelmina Laumans, geb. Beesel 21-6-1900, overl. ald. 27-8-1900, oud 2 maanden.

9.      Stephanus Paulus Lambertus Laumans, geb. Beesel 8-3-1902, overl. ald. 8-7-1910.

Het gezin woonde vanaf 1-4-1893 op het adres Reuver 270 (Rijksweg-Noord). Deze woning werd eerder bewoond door Louisa Wilhelmina van Rooij, weduwe van Franciscus Siemerink (zie huwelijk 8-4-1872).

 

12 november 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ door Jacob Verheggen te Swalmen aan het R.K. kerkbestuur van de H. Gertrudis te Maasbracht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/107.

 

12 november 1890

SWALMEN - Verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen sectie B nr. 1594, door Johann Heinrich Verhasselt te Swalmen aan het R.K. kerkbestuur van de H. Lambertus aldaar, voor ƒ 2.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/109.

 

12 november 1890

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Maria Mertz, weduwe van Isidore Leclercq te Roermond, aan Johan Heinrich Verhasselt te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/110.

 

12 november 1890

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van een huis met tuin te Roermond gelegen sectie D 457, aan Jan Jozef Wouters, politieagent aldaar, voor ƒ 1.060,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/236.

 

17 november 1890

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen sectie E nrs. 1027, 1928, 1947, 1948 A 1208 en E 5 door de weduwe Peter Loven geboren Anna Margaretha Wijnen, aan Peter en Jacob Hubert Loven, allen te Swalmen, voor ƒ 650,‑ en de helft in E 583 voor ƒ 50,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/248.

 

17 november 1890

BOUKOUL - Obligatie met hypotheek groot 400,‑ door Bartholomaeus Peeters te Boukoul ten voordele van Elisabeth Kittelers, rentenierster te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/181.

 

20 november 1890

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Adrianus Polmans te Swalmen en Gertrudis Loven te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/184.

 

20 november 1890

ST.-ODILIËNBERG - Openbare verkoop van bomen, schansen, hout en andere afbraak van gebouwen, gehouden te St.-Odiliënberg op Overen, op verzoek van Chrétien Berger, koopman en grondeigenaar wonend te Venlo, opbrengst ƒ 964,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/241.

 

22 november 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Sebastiaan Peeters te Boukoul aan Johannes Hendrickx te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/185.

 

25 november 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van wassend schaarhout te Swalmen in Maalbroek, in Toonbroek, aan Kemphegge en op de Hoenderberg op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst ƒ 311,20.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/187.

 

27 november 1890

ASSELT - Deling van een huis en tuin te Asselt gelegen sectie E nr. 2104 met een waarde van ƒ 600,‑, tussen 1) Barbara Vossen, weduwe van Everardus Janissen te Asselt; 2) Gerard Mooren in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Catharina Janissen aldaar; 3) Cornelis Joseph Dircken en zijn vrouw Maria Janissen te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/115.

 

28 november 1890

KLAASWAAL (Z-H) - Gehuwd: Leendert Lugtenburg [geb. Oud-Beijerland, oud 28 jaar, overl. Rotterdam 1919, zn. van Hendrikus Lugtenburg en Adriana Rijsdijk] en Magrieta Bezemer [Margarita, geb. Maasdam, oud 27 jaar, overl. Rotterdam 1933, dr. van Jacob Bezemer en Maria Zoeteman].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Adriana Lugtenburg, geb. BEESEL 12-11-1891 (BS-10/290). Tr. Rotterdam 1912 met Dirk Bak.

2.      Adriana Hendrina Lugtenburg, geb. BEESEL 19-11-1892. Tr. Rotterdam 1922 met Jan van Leeuwen.

3.      Hendrika Lugtenburg, geb. Oude Tonge 1895. Tr. 's-Gravenhage 1933 met Hendrik Daniel Berg.

4.      Jacoba Lugtenburg, geb. Schiedam 1898. Tr. 1) Rotterdam 1935 met Gerrit Hendrik van Leeuwen; 2) met Hendrikus van Loenhout.

5.      Margaretha Lugtenburg, geb. Schiedam 1904, overl. Rotterdam 1936.

6.      Lena Lugtenburg, geb. Schiedam 1906. Tr. Rotterdam 1929 met Teunis Gerrit Middelkoop.

Aanvullende gegevens met dank aan Wim Lugtenburg (homepage Internet, 2005)

 

3 december 1890

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 250,‑ met hypotheek door Sebastiaan en Leonard Wijnen te Swalmen aan Theophile Marie Hubert Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1890/256.

 

6 december 1890

REUVER - “Er bestaat plan het stationsgebouw te Reuver te vergrooten.”

Venloosch Weekblad d.d. 6-12-1890.

 

9 december 1890

SWALMEN - Openbare verkoop van schansen, takhout en elsenschaarhout wassend op landerijen behorend tot Hillenraedt, te weten op Boekesdriesch, Klein Meerten en aan Genoenhof op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/192.

 

13 december 1890

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Gertrudis Schweden te Heijthuizen, in hoedanigheid van bestuurster van het te Heijthuizen gevestigde Zedelijk Lichaam onder de naam "Vereeniging van Vrouwen ter Bevordering van Huiselijk Geluk", aan Pieter Straatjens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1890/118.

 

23 december 1890

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2546, aan Elisabeth Perey, modewerkster wonend te Roermond, voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/264.

 

24 december 1890

REUVER - "Bij koninklijk besluit van 22 december is alhier benoemd tot ontvanger der dir. bel., invoerr., en acc. c.a., R.L. Willems, boekhouder ten kantore derzelfde middelen te Venloo."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

26 december 1890

SWALMEN - Testament van Jacob op den Camp te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/200.

 

29 december 1890

ROERMOND - Akte waarbij tussen Johannes van Andel, meelfabrikant wonend te Roermond, alsmede de onder akte van 31-7-1890/168 genoemde heren Stein, Weismann, Simons en Janssens, nadere overeenkomsten zijn aangegaan betreffende de tussen hen bestaande Vennootschap onder de firma 'Roermondsche Stoommeelfabriek Van Andel en Co.'.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1890/266.

 

31 december 1890

SWALMEN - Koop en verkoop van tuin te Wessem door Jacob Verheggen te Swalmen aan Frans Hubert Vogels te Wessem.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/204.

 

31 december 1890

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 650,‑ door Frans Hubert Vogels te Wessem aan Maria Peeters te Boukoul onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1890/205.

 

1887-1892

REUVER / OFFENBEEK ‑ Stukken betreffende de weg nr. 206 der tabel, leidende van de Rijksweg Maastricht-Nijmegen te Reuver, door het gehucht Offenbeek, over de zogenaamde Kievitsdijk naar de Duitse grens in de richting van Bracht.

RHCL Maastricht, Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 7950. 1 omslag.

 

 

1891

7 januari 1891

SEVENUM - Openbare verkoop van onroerend goed te Sevenum door Jan Raedts en Jacob Raedts, beiden te Sevenum, en Pieter Hubert Stox te Reuver, in gemeenschap gehuwd met Johanna Raedts, verbleven aan Peter Jan Verstegen en Hendrik Verstegen te Sevenum voor ƒ 5.800,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/6.

 

8 januari 1891

VENLO - Boedelbeschrijving door Clementine Bernardine Hubertine van Boom, weduwe van van Ferdinand Pierre Hubert van Liebergen, wijnhandelaarster wonend te Venlo, in eigen naam en als moeder en voogdes over Guillaume, Bertha en Arthur van Liebergen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/6.

Zie idem 15-9-1891/184 voor openbare verkoop van huismeubels en andere roerende goederen gehouden te Venlo op verzoek van de weduwe Van Liebergen.

 

10 januari 1891

ROERMOND / REUVER - De arrondissementsrechtbank te Roermond heeft dinsdag veroordeeld W.v. D, zonder beroep te Reuver, tot 3 dagen gevangenisstraf wegens stroperij.

Venloosch Weekblad d.d. 10-1-1891.

 

12 januari 1891

ASSELT - Obligatie groot ƒ 525,‑ met hypotheek door Willem Douzen te Asselt aan Caroline en Christine Houba te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/276.

 

16 januari 1891

BRACHT - Verklaring van erfrecht van Jean Egide Auguste baron van Voorst tot Voorst, overleden te Bracht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/20.

 

19 januari 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 300,‑ door Willem Sanders te Swalmen aan 1. Hubertus 2. Leo. 3. Mechtildis 4. Maria 5. en Willem Willemsen te Roermond; 6. Peter Willemsen te Sevenum en 7. Henricus Willemsen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/286.

 

20 januari 1891

ROERMOND - Overdracht van huis met handel en greswaren te Roermond op de Markt gelegen sectie D 1305 door Maria Mechtildis Keijzers weduwe Rietjens en haar zonen Hubert Rietjens en Jozef Rietjens, allen aldaar, voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/4.

 

24 januari 1891

SWALMEN - Verkoop van een huis, erf en bouwland te Swalmen gelegen sectie A nrs. 2412 en 2413 door Peter Haldermans te Linne aan Theodoor Emans te Swalmen voor ƒ 750; met voorbehouden hypotheek en subrogatie door de eerstgenoemde op Antoon Frans Hubert Nicolas te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/24.

 

24 januari 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot 400,‑ door Jan Smeets te Swalmen aan Euphrasie Andriessens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/289.

 

28 januari 1891

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door de echtelieden Andries Paulus van der Marck, oud directeur der posterijen, en Johanna Hubertina Kijenberg, beiden zonder beroep wonend te Roermond, voor het huwelijk dat hun zoon Henricus Jacobus Maria van der Marck, boekdrukker wonend te Roermond, voornemens is aan te gaan met Aleida Bernardina Johanna ter Laak, zonder beroep wonend te Didam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/33.

 

30 januari 1891

REUVER - Openbare verkoop van hout te Reuver op verzoek van Felix van Wylick te Luik, opbrengst ƒ 359,30.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/41.

 

2 februari 1891

VENLO - Deling tussen de erfgenamen van Joseph Mathieu Janssen te Venlo, te weten:

Pierre Joseph Janssen, wapenfabrikant wonend te Luik; Joséphina Janssen, weduwe van Tilmanus Janssen; Dorothea Janssen, beiden zonder beroep wonend te Venlo; de echtelieden Leonard Berger, koopman, en Henrietta Janssen, wonend te Vierssen; Jean Berger, expediteur wonend te Venlo; Louis Berger, agent wonend te Vierssen; Félix Berger, kantoorbediende wonend te Crefeld; Ernest Berger, dito en Dorothea Berger, beiden zonder beroep wonend te Vierssen; Maria Mertens, zonder beroep wonend te ...; Ferdinand Schmitz, zonder beroep en Engelbert Schmitz, conditor, beide laatste wonend te Kleef.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/36.

Zie idem 2-2-1891/37 voor volmacht door genoemde erfgenamen.

 

11 februari 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van hout door baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Swalmen, opbrengst ƒ 639,70.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/296.

 

12 februari 1891

MAASNIEL - Testamenten door Hendrikus op het Broek en Johanna Hubertina Pipers te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/17 en /18.

 

13 februari 1891

ROERMOND - Openbare verkoop ingevold artikel 1223 B.W., van een huis en erf te Roermond in de Oliestraat gelegen sectie D 646, aan Auguste Fouquet, meubelmaker, en Maria Fouquet, zonder beroep, beiden wonend te Roermond, voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/39.

 

15 februari 1891

BEESEL - Akte van verhuur van een veerboot, dienende tot overzetten over de Maas, die de gemeente heeft aangekocht, aan H. Toebosch.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1611; 1 stuk.

 

vóór 16 februari 1891

Z.P. - Gehuwd: Josephus Vaessen en Helena Catharina Hölsgens.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joseph Hubert Vaessen, geb. Beesel 16-2-1891 (BS-10/271). Tr. Maasbree 16-10-1919 met Anna Veronica Perlzer.

2.      Hendrikus Franciscus Vaessen, geb. Beesel 18-1-1893.

3.      Elisabeth Petronella Vaessen, geb. Beesel 31-7-1895.

4.      Maria Elisabeth Vaessen, geb. Beesel 22-5-1900. Tr. Maasbree 31-7-1917 met Conrard Hubert Holten.

...

5.      Silvester Jozef Lambertus Vaessen, geb. Beesel 23-8-1907.

 

16 februari 1891

ROERMOND - Deling van een huis met tuin te Roermond op de Mussenberg gelegen met een waarde van ƒ 2.000,‑, nagelaten door wijlen Hendrik Verhaegh, tussen diens erfgenamen: 1) Johanna Slabbers, weduwe van Jan Verhaegh te Gebroek Maasniel; 2) Jan Verhaegh aldaar; 3) Hubert Smeets, in gemeenschap van goederen gehuwd met Cornelia Verhaegh; en 4) Peter van Montfort te Gebroek onder Melick [gehuwd met Anna Verhaegh].

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/16.

Zie idem 15-4-1891/39 voor een obligatie groot ƒ 1.700,‑ door Peter van Montfort en zijn vrouw Anna Verhaegh. Zie idem 15-4-1891/40 voor doorhaling hypotheek ten laste van Hendrik Verhaegh.

 

17 februari 1891

SWALMEN - Hypotheekstelling door Lambert Hubert Ramakers, moutfabrikant en Christiaan Ramakers, koopman en herbergier, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/42.

 

26 februari 1891

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Jacobus Wilms te Helden, in gemeenschap gehuwd met Catharina Claeren, voor Godfried Reinders te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/92.

 

26 februari 1891

SWALMEN - Doorhaling door Hubertina Wuts te Swalmen en Willem Janssen te Maasniel van hypothecaire inschrijvingen ten laste van Geelen, Van Geneygen, Corstjens en Pangels.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/301.

 

27 februari 1891

MAASNIEL / SWALMEN - Scheiding van onroerend goed t.w.v. ƒ 8.000,‑ tussen 1. Margaretha; 2. Gerard; 3. Willem; 4. Thomas Willems en 5. Willem van Dael gehuwd met Catharina Willems, 1 en 4 te Swalmen, de anderen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/302.

 

27 februari 1891

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin te Roermond in de Christoffelstraat gelegen sectie D 1672, door Nicolas Francois Keupe, zonder beroep, aan Eduard Jozef Hubert van Boom, rustend pastoor, beiden wonend aldaar, voor ƒ 8.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/50.

 

2 maart 1891

REUVER - Obligatie groot ƒ 4.000,‑ door Hendrik Billekens te Weert en zijn kinderen: a) André Billekens te Reuver onder Beesel; b) Theodoor Billekens te Weert; c) Judocus Billekens te Weert; en d) Maria Billekens te Weert, aan Josephus Hubertus Leonardus en Catharina Gertrudis Maria Henrietta Höppener, minderjarige kinderen van en vertegenwoordigd door Jean Hubert Höppener te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/26.

 

3 maart 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed ten huize van en op verzoek van Johannes op den Camp te Swalmen , opbrengst ƒ 260,50.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/24.

 

3 maart 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen gehouden te Swalmen op verzoek van Antoinetta Hendrix, rentenierster wonend te Roermond, opbrengst ƒ 317,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/51.

 

3 maart 1891

BAARLO - Akte van bewaargeving van een eigenhandig geschreven testament door Josephus Ernestus Hubertus Wilhelmus baron d'Olne te Baarlo.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/101.

 

10 maart 1891

ASENRAY - Openbare verkoop van roerend goed ten sterfhuize van Caspar Verheggen te Asenray onder Maasniel op verzoek van Mathijs Verheggen te Roermond; Hubert Beurskens te Asenray, man van Elisabeth Verheggen; Hendrik Engelen te Swalmen, man van Cornelia Verheggen; Laurens Bartels te Asenray, man van Maria Josepha Verheggen; Hubert Schalleij te Merum onder Herten, man van Maria Verheggen, opbrengst ƒ 161,70.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/27.

 

10 maart 1891

ASENRAY - Openbare verkoop van huis, tuin en bouwland te Asenray gelegen sectie D 255, 256 en 413 op verzoek van Mathijs Verheggen te Roermond; Hubert Beurskens te Asenray, man van Elisabeth Verheggen; Hendrik Engelen te Swalmen, man van Cornelia Verheggen; Laurens Bartels te Asenray, man van Maria Josepha Verheggen; Hubert Schalleij te Merum onder Herten, man van Maria Verheggen, verbleven aan Hubert Beurskens voornoemd voor ƒ 470,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/28.

 

13 maart 1891

MAASNIEL - Testament door Hendrik van Dael te Maasniel in het Maalbroek.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/30.

 

13 maart 1891

VALKENBURG - Gehuwd: Gerardus Dings [geb. Beesel 11-6-1854, zn. van Gerardus Dings en Hendrina Lucia Vossen] en Francisca Antonetta Becker [geb. Valkenburg, dr. van Michiel Becker en Francisca Gerlaca Pirongs].

GenLias, 2004.

 

14 maart 1891

POSTERHOLT - Verpachting van de bouwhoeve Schuurkeshof te Posterholt door baron Balthasar Bruno van Voorst tot Voorst aan Theodoor van Montfort aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/309.

 

16 maart 1891

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen, tuinen en plaats te Roermond in de St. Christoffelstraat gelegen sectie D 850, 2702 en gedeelte van 1331, door Hubert Fouquet, pastoor wonend te Merkelbeek, in eigen naam en als lasthebber van Franciscus Fouquet, doctor in de genees‑, heel‑ en verloskunde wonend te Maastricht, aan Renier Heijnen, timmerman wonend te Roermond, voor ƒ 3.725,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/57.

 

17 maart 1891

ROERMOND - Verkoop van huis en erf te Roermond op het Bergske gelegen sectie D 1142, door Helena Langenhoff, rentenierster, aan Jozef Langenhoff, banketbakker, beiden wonend te Roermond, voor een jaarlijkse lijfrente van ƒ 400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/58.

 

21 maart 1891

KESSEL - Testament door Hendrik Dorssers te Kessel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/143.

 

21 maart 1891

KESSEL - Testament door Anna Maria Goossens te Kessel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/144.

 

30 maart 1891

ROERMOND - Testament door Gerardus Hubertus Victor Bongaerts, notaris wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/67.

 

woensdag 1 april 1891

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop ten herberge van M. Aerdts te Reuver-Leeuwen en op verzoek van de kinderen Jakob Reynders van:

1.       huis en tuin bij het dorp Reuver, sectie B 470 en 471, groot 6 are 55 centiare;

2.       bouwland in de Wildekamp, E 1016, 27 are 50 ca;

3.       idem te Leeuwen, B 614, 14 are.

Venloosch Weekblad d.d. 28-2-1891; notaris Vogels te Reuver.

 

2 april 1891

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Frans Hubert Hendrickx te Swalmen en Bernardina Jacoba Johanna Heyting te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/318.

 

2 april 1891

KESSEL - Gehuwd: Franciscus Hubertus Hendrickx [Hendrikx, geb. Thorn ..., landbouwer (1891), kastelein (1916), zn. van Hendrik Hendrikx en Angelina Theelen] en Bernardina Jacoba Johanna Heijting [Heiting, geb. Ottersum 27-5-1853, dr. van Bernard Heijting en Jacoba Geertruida Erdkamp].

RHCL Roermond, BS Kessel.

1.       Jacquelina Henrica Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 25-2-1892.

2.       Maria Wilhelmina Angelina Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 22-11-1893. Tr. Roermond 24-10-1916 met Petrus Josephus Crijns.

3.       Theodora Petronella Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 26-7-1895, overl. ald. 10-8-1895.

4.       Anna Maria Wilhelmina Hendrickx, geb. Melick en Herkenbosch 2-4-1899.

De bruidegom woonde te Swalmen; voor huwelijksvoorwaarden zie 2-4-1891.

 

2 april 1891

ROERMOND - Verkoop met hypotheekstelling van een huis te Roermond gelegen sectie D 1597, door Antonius Christianus Hubertus Hendriks aan Petrus Johannes Hubertus Nusselein, kooplieden beiden wonend te Roermond, voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/68.

 

3 april 1891

BEESEL - Gehuwd: David Plank [geb. Elst, arbeider oud 50 jaar, zn. van Henricus Plank en Joanna Peeters; wedn. van Anna M. Timmermans] en Helena Cruijsberg [geb. Beesel 2-3-1844, arbeidster, dr. van Godefridus Cruijsberg en Anna Maria Cronen].

GHS Beesel, BS-10/295.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

6 april 1891

BELFELD - Gehuwd: Peter Jacobus Gielen [geb. Belfeld, zn. van Jan Gerard Gielen en Petronella Faessen] en Anna Maria Jozefina Monsieur [geb. Blerick, dr. van Gerard Hubert Monsieur en Anna Maria Martina Schmits.

GenLias, 2006.

 

8 april 1891

REUVER - Gehuwd: Peter Joannes Neuen [geb. Neer 4-6-1865, landbouwer (1938), overl. Beesel 5-11-1943, zn. van Martinus Neuen en Catharina Berghs] en Anna Judith Muurmans [geb. Beesel 27-10-1865, overl. Tegelen 24-12-1957, oud 92 jaar, dr. van Peter Jan Muurmans en Joanna van den Berg].

Bron?

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter Martinus Neuen, geb. Roggel 24-4-1892, overl. Venlo 8-3-1974. Tr. Ottersum 18-9-1916 met Frederika Breukers.

2.      Joanna Maria Neuen, geb. Roggel 1-5-1894, overl. Roermond 12-4-1991. Tr. Beesel 22-4-1921 met Theodorus Petrus Arnoldus Verhaegh.

3.      Jacobus Hubertus Neuen, geb. Roggel 30-3-1896, overl. Reuver 22-1-1987. Tr. Hoeven (N-Br) 3-8-1920 met Maria Elisabeth Joannes Martens.

4.      Martinus Neuen, geb. Nederweert 17-11-1898. Tr. 1) Neer 1-10-1934 met Petronella van Roij, ovrl. Beesel 14-12-1937; 2) Beesel 3-5-1940 met Petronella Briels.

5.      Petronella Catharina Neuen, geb. Nederweert 30-1-1900. Tr. Kessel 28-10-1926 met Hendrikus Wilhelmus Johannes Vervoort.

6.      Maria Helena Hubertina Neuen, geb. Nederweert 13-2-1903. Tr. Beesel 14-4-1922 met Conrard Peter Mathijs Schoeren.

7.      Maria Catharina Neuen, geb. Nederweert 30-4-1904, overl. Beesel 8-3-1905, oud 10 maanden.

8.      Godefridus Hubertus Neuen, geb. Nederweert 30-4-1904, overl. Beesel 8-10-1905, oud 1 jaar.

9.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 31-7-1905.

10.    Hendrikus Lambertus Neuen, geb. Beesel 14-9-1906. Tr. 1) Beesel 18-1-1929 met Hendrika Josephina Hendriks; 2) Swalmen 3-12-1929 met Catharina Emans; 3) Beesel 27-5-1938 met Margaretha Helena Wassenberg.

11.    Anna Maria Lamberta Neuen, geb. Beesel 12-11-1908.

12.    levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 14-11-1910.

 

9 april 1891

SWALMEN - Verkoop van een fabriek te Swalmen sectie C nr. 1135 door Michiel Konings aan Peter Konings, beiden aldaar, voor ƒ 2.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/323.

 

10 april 1891

TEGELEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Josef Quirinus Dentjens en Johanna Agnes Theeuwen, beiden te Tegelen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/184.

 

10 april 1891

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Timmermans [geb. Beesel 1-6-1831, zn. van Willem Timmermans en Anna Maria Cuijpers; wedn. van Maria Catharina Berens] en Christina Vestjens [geb. Roggel, dr. van Laurens Vestjens en Willemina Hendriks].

GenLias, 2006.

 

11 april 1891

ASSELT - Deling van huis, tuin, bouw‑ en weiland te Asselt gelegen sectie E nrs. 1528, 1403, 1405, 1444, 1445, 1235 en 2116 ter waarde van ƒ 1.280,‑, tussen 1) Hendrik Suilen aldaar, in eigen naam en als voogd over zijn minderjarige kinderen Arnold, Gerard en Helena Suilen; 2) Gerard Ronken te Neer, toeziend voogd over genoemde minderjarigen; 3) Johannes van Crugten te Belfeld; en 4) Peter van Crugten te Belfeld, in tegenwoordigheid van de rechter van het kanton Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/34.

 

11 april 1891

ASSELT - Obligatie groot ƒ 300,‑ door Hendrik Suilen te Asselt aan Joseph Höppener te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/35.

 

13 april 1891

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 14-4-1891: Peter Johannes Drissen [geb. Lottum 18-1-1863, landbouwer, zn. van Antoon Drissen en Maria Beelen] en Maria Elisabeth Heijnen [Heinen, geb. Beesel 12-8-1860, dr. van Hendrik Heijnen en Anna Maria Strouken].

GenLias, 2005; DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Hubertus Drissen, geb. Beesel 7-2-1892. Tr. Venlo 20-1-1919 met Margaretha Maria Hubertina Hendrickx.

2.      Antonius Hubertus Drissen, geb. Beesel 5-11-1893, dienstknecht, op 13-4-1912 overgeschreven van Dorp 195 naar Bussereind 195 (feitelijk zelfde adres?), van 12-12-1916 tot 27-7-1919 wonend te Venlo, daarna weer in ouderlijk huis.

3.      Hendrik Hubertus Drissen, geb. Beesel 5-7-1895. Tr. Beesel 10-10-1924 met Maria Louisa Elisabeth Litjens.

4.      Godefridus Hendrikus Hubertus Drissen, geb. Beesel 5-6-1897.

5.      Wilhelmus Hubertus Drissen, geb. Beesel 24-2-1899. Tr. Beesel 27-12-1929 met Anna Margaretha Hubertina Dietzenbacher.

Peter Joannes kwam op 10-5-1881 met zijn ouders vanuit Arcen en Velden naar Beesel. In 1888 verhuisde hij naar Belfeld om op zich van daaruit op 17-4-1891 weer in Beesel te vestigen.

 

13 april 1891

SWALMEN - Verkoop van een huis en land sectie D nrs. 918, 919 en 920 door Elisabeth Verstappen, weduwe van Godfried Bouten, aan Johannes Bouten te Swalmen voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/328.

 

13 april 1891

ROERMOND - Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen jhr. Willem Johan Hubert Michiels van Kessenich te Roermond en Jan Mathijs Ramaekers te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/77.

 

14 april 1891

MAASNIEL - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van huis met stalling en tuin te Maasniel gelegen sectie B 1301, aan Joseph Adriaan en Jacobus Balthazar Koster, kooplieden te Roermond, voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/80.

 

14 april 1891

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Reijnier Hubertus Heijnen en Maria Catharina Hubertina Coorens?, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/37.

 

17 april 1891

BELFELD - Gehuwd: Hendrik Peeters [geb. Beesel 20-3-1864, zn. van Joannes Mathias Peeters en Gertrudis Janissen] en Anna Maria Schoolmeesters [geb. Beesel 10-4-1767, dr. van Andreas Schoolmeesters en Maria Catharina Luttels].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Mathias Hubertus Peeters, geb. Beesel 19-12-1891.

2.      Gertrudis Maria Hubertina Peeters, geb. Beesel 7-9-1894. Tr. Beesel 15-4-1927 met Everardus Henricus van Gillecom.

3.      Joannes Andreas Hubertus Peeters, geb. Beesel 15-12-1897. Tr. Beesel 25-8-1928 met Anna Emilie Wolters.

4.      Peter Antonius Hubertus Peeters, geb. Beesel 9-4-1900.

5.      Franciscus Andreas Antonius Peeters, geb. Beesel 8-4-1904.

 

20 april 1891

KESSEL - Gehuwd: Jacob Hubert Hermans [Hubert, geb. Kessel, overl. Beesel 10-1-1938, zn. van Gerardus Hermans en Jacomina Peeters] en Sebilla Janssen [Sibilla, geb. Helden, overl. Beesel 20-1-1942, dr. van Johannes Janssen en Beatrix Daniels].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Willemina Beatrix Hermans, geb. Kessel ... ca. 1895. Tr. Beesel 14-7-1917 met Arnold Joseph Hubert Lamberman.

2.      Pieter Joannes Hubertus Hermans, geb. Kessel ... ca. 1895. Tr. Beesel 13-6-1919 met Wilhelmina Leven.

3.      Josephina Hubertina Hermans, geb. Beesel 23-7-1901.

4.      Hendrica Maria Hermans, geb. Beesel 20-3-1903, overl. ald. 21-6-1926.

5.      Andreas Hubertus Lambertus Hermans, geb. Beesel 19-7-1905. Tr. Beesel 22-7-1932 met Maria Gertrudis Gubbels.

6.      Gerardus Hubertus Lambertus Hermans, geb. Beesel 19-8-1907.

7.      Joseph Hubert Lambert Hermans, geb. Beesel 25-2-1909, overl. ald. 10-7-1936.

8.      Petronella Lamberta Hermans, geb. Beesel 6-8-1912.

 

22 april 1891

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Jean Tummers te Helden voor Herman van Rens te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/206.

 

23 april 1891

REUVER - Openbare verkoop van bomen te Reuver op verzoek van Felix van Wijlick te Luik, opbrengst ƒ 199,45.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/208.

 

23 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hendrikus Alers [geb. Swalmen 3-8-1862, glaswerker, zn. van Peter Alers en Emilia Janissen] en Wilhelmina Cox [geb. Swalmen 2-5-1866, dr. van Willem Cox en Maria Gertrudis op den Camp].

GHS Swalmen, BS-1891/6; GenLias, 2004.

 

25 april 1891

BAARLO - Akte van bewaargeving van een eigenhandig geschreven testament door de douairiere barones d'Olne geboren Maria Johanna Theresia Josepha Huberta de Weichs de Wenne te Baarlo.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/211.

Zie idem 8-10-1891/386 voor aankoop van een begraafplaats te Baarlo door haar; idem 8-10-1891/387 voor obligatie groot ƒ 750,‑ aan de R.K. kerk aldaar.

 

28 april 1891

SWALMEN - Gehuwd: Francis Konings [geb. Swalmen 23-5-1845, zn. van Pieter Michiel Konings en Jacomina Geraedts; wedn. van Helena Catharina Hubertina Ramakers, overl. Swalmen 30-6-1889] en Agnes Winckens [geb. Swalmen 12-9-1860, dr. van Paulus Winckens en Johanna Schrijnewerkers].

GenLias, 2007.

 

donderdag 30 april 1891

REUVER - Openbare verkoop op verzoek en ten huize van de weledel gestrenge heer Valckenaer, gepensioneerd kapitein te Reuver.

“Mahoniehouten-, kersenhouten- en andere meubelen en verderen inboedel, als buffetkast, linnen- en kleerkasten, ovale en ronde tafels, uittrektafels, wasch- en nachttafels, stoelen en fauteuils, ledikanten, spiegels, schilderijen, hang- en staande lampen, klokken en pendules, kachels, fornuizen, ijzeren cilindermangel, bascules, filtreermachine, allerhande keukengereedschap, snijboonenmoolen en vleeschhakmachine, glas- en porseleinwerk, timmermans- en tuingereedschap, karpetten en tapijten, gordijnen, jaloesiën enz.

Verder 1 ariston (draaiorgel) met muziekbladen, 1 ebbenhouten dwarsfluit, Fransche, Duitsche en Hollandsche boeken, een Flobertbuks met patronen, gipsen beelden, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 4-4-1891.

 

30 april 1891

SWALMEN - Inventaris van de nalatenschap van Martina Tobben te Swalmen door Jan Willem van Dael en Pieter Konings aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/339.

 

1 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Janissen [geb. Swalmen 18-2-1853, landbouwer, zn. van Everardus Janissen en Maria Agnes Verheggen] en Wilhelmina Alers [geb. Swalmen 31-8-1860, dr. van Joannes Alers en Gertrudis Gunnen].

GenLias, 2004.

 

8 mei 1891

REUVER - Priorin Dominicanessenklooster.

Antoinette Kuller, kloosternaam Zuster Eleonora, wordt benoemd tot priorin van het Dominicanessenklooster in Reuver. Zij trad in februari 1853 in de Orde en werkte eerder als leerkracht en schoolhoofd in Amsterdam en Den Helder. In Reuver stichtte zij een kweekschool die onder haar leiding tot bloei kwam. In oktober 1902 werd ze overgeplaatst naar Doornenburg, waar ze op 13 februari 1904 haar gouden jubileum vierde.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 13-2-1904.

 

8 mei 1891

ROERMOND - Verkoop van fabriek en tuin, huis en weiland te Roermond sectie C 1380 171, 1813 en 1814 door Theodoor Schmasen voor de firma Schmasen en Nacken aldaar, aan de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen" aldaar voor ƒ 50.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/343.

 

8 mei 1891

ROERMOND - Verkoop van roerend goed door Dr. Albert Urban Hubert Haagen te Roermond aan de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen" aldaar voor ƒ 44.383,20.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/344.

 

9 mei 1891

ASSELT - Doorhaling door Herman Noy, rector, en Sebastiaan Weijnen, landbouwer, beiden wonend te Asselt, van een inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 2-4-1879 deel 10 nr. 26, voor zover het betreft het perceel sectie D 1200 van de gemeente Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/101.

 

9 mei 1891

ROERMOND - Obligatie met hypotheek groot ƒ 100.000,‑ door de "Chemische fabriek voorheen Dr. A. Haagen" te Roermond, aan jhr. Louis Michiels van Kessenich aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/346.

 

10 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Nieskens [geb. Swalmen 26-8-1865, zn. van Engelbertus Nieskens en Elisabeth Hubertina Hendrickx] en Anna Catharina Cornelia Cox [geb. Swalmen 7-3-1869, dr. van Jacobus Hubertus Cox en Antonia van Horen].

GenLias, 2005.

 

11 mei 1891

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Sillen [geb. Swalmen 10-2-1865, zn. van Jacobus Sillen en Anna Maria Nijskens of Nieskens] en Maria Agnes Ramakers [geb. Swalmen 4-4-1868, dr. van Peter Hubertus Ramakers en Cornelia Heuvelmans].

GenLias, 2004.

 

18 mei 1891

SWALMEN - Vordering van hypothecair onderpand tussen Theophile Marie Hubert Dirix te Roermond en Leonard Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/49.

 

19 mei 1891

ROERMOND - Verkoop van molen genaamd "de Roer" te Roermond sectie C 1858 door de firma Schmasen en Nacken te Roermond en Jacques Wackers te Crefeld, aan Emile Burghoff te Roermond voor ƒ 17.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/349.

 

19 mei 1891

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met werkhuis en erf te Roermond gelegen sectie D 1145, door Leo, Frans en Rosalie Cox en haar echtgenoot Willem Kanters; Willem en Jacobus Cox, allen wonend te Roermond; Pieter Cox te Gennep en Jozef Nusselein te Roermond en zijn minderjarige kinderen Josephine, Josef, Antoinetta, Antoon en Cécilia Nusselein, aan Jean Baptist Stevens, voor ƒ 3.525,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/106.

 

21 mei 1891

ASSELT - Obligatie groot ƒ 6.000,‑ door Johannes Jacobus Diels te Asselt, aan Albert en Gertrudis Lemmen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/54.

 

29 mei 1891

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Killaers [Killaars, geb. Beesel 18-3-1855, arbeider, zn. van Joannes Killaers en Anna M.C. van Horen] en Maria Rutten [geb. Beesel 2-5-1865, arbeidster, dr. van Franciscus Rutten en Petronella Rutten].

GHS Beesel, BS-10/297.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Franciscus Hubertus Killaars, geb. Beesel 20-4-1892. Tr. Beesel 25-1-1918 met Gertrudis Hubertina Franssen.

2.      Jacobus Hubertus Killaars, geb. Beesel 27-9-1893.

3.      Wilhelmus Hubertus Killaars, geb. Beesel 5-10-1894.

4.      Franciscus Hubertus Killaars, geb. Beesel 17-3-1896.

5.      Maria Elisabeth Killaars, geb. Beesel 7-6-1897. Tr. Beesel 12-6-1925 met Peter Johan Nabben.

6.      Theodorus Lambertus Hendrikus Killaars, geb. Beesel 6-9-1898.

7.      Maria Catharina Killaars, geb. Beesel 31-10-1899. Tr. Beesel 22-1-1926 met Conrardus Antonius Gerardus Peeters.

8.      Leonard Hubert Joseph Killaars, geb. Beesel 31-12-1900. Tr. Beesel 24-5-1929 met Petronella Cremers.

9.      Jacobus Hubertus Antonius Killaars, geb. Beesel 10-6-1902. Tr. Beesel 24-5-1929 met Aldegonda Gertruda Hubertina Teunissen.

10.    levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 29-12-1904.

11.    Joanna Maria Lambertina Killaars, geb. Beesel 10-12-1907. Tr. Beesel 8-4-1932 met Gerardus Wolters.

12.    Theodorus Lambertus Joannes Killaars, geb. Beesel 5-9-1910. Tr. Beesel 25-11-1932 met Maria Teunissen.

 

29 mei 1891

HAELEN - Vernieuwing titel door Charles George Clément Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor, rentenier en grondeigenaar te Haelen, ten behoeve van Marie Jeanne Joséphine Melanie Dubois, douairiere van Albert graaf de Nordans-Calf, rentenierster en grondeigenaresse wonend te Ougrée.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/113.

 

1 juni 1891

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Christiaan de Neer te Wessem aan Hubert, Leo, Mechtildis, Maria, Willem, Peter en Henricus Willemsen, de eerste 5 te Roermond, nr. 6 te Sevenum en nr. 7 te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/350.

 

2 juni 1891

REUVER - Acht zusters arriveren te Reuver, onder wie zuster Alvarez.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

3 juni 1890

REUVER - “Nabij Reuver (L) is donderdag in een in vollen gang zijnden trein een glasruit ingeworpen. De dader, een elfjarige jongen, werd door de brigade-maréchaussée van Reuver spoedig achterhaald.”

Het Nieuws van den Dag - Kleine Courant d.d. 3-6-1890.

 

6 juni 1891

ROERMOND - Testament door Carolus Antonius Hubertus Nicolas te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/351.

 

7 juni 1891

LEEUWEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Andries Joosten te Leeuwen en Mathea Stammen te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/52.

Zie idem 12-4-1891/33 en /34 voor testamenten van Andries Joosten en Anna Maria Sijsen; idem 7-6-1891/53 voor testament door Andries Joosten.

 

8 juni 1891

REUVER - De ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor de naai‑ en bewaarschool. Voor de Bewaarschool worden 40 leerlingen aangemeld, waarvan 11 jongens en 29 meisjes. De naaischool kenst 11 aanmeldingen.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

woensdag 10 juni 1891

REUVER - Inwijding klooster.

“Woensdag den 10. Juni vierde deze parochie een treffend feest. Het goldt dien dag de plechtige inzegening van het onlangs nieuw gebouwde klooster en de scholen der eerw. zusters Dominicanessen. Alles wedijverde om het best luister bij te zetten. Triomfbogen versierden den weg en van schier alle huizen wapperde de nationale driekleur. Een welgeorganiseerde stoet, opgeluisterd door de bezielende tonen der Harmonie en een 30tal sierlijk uitgedoste bruidjes, aan dit feest een beteekenisvolle uiting van katholieke godsvrucht gevende, trok vanuit de gemeente-school langs de pastorie, waar zich de hoog eerw. heer Deken, omgeven door een breede schare hooggeplaatste en belangstellende geestelijken bij den stoet aansloot, naar de kerk. Na het zingen van den lofzang ‘Veni Creator’, ter eere van den H. Geest, trok de stoet, waarbij zich nu ook de eerw. Zusters aansloten, in dezelfde orde naar de schoolgebouwen.

De ed. achtb. heer burgemeester, de ve.. voorname ingezetenen en het groote aantal parochianen gaven door hunne tegenwoordigheid en deelneming de ondubbelzinnigste blijken van waardeering met deze nieuwe stichting der eerw. Zusters.

Na de plechtige inzegening trok de stoet in dezelfde orde naar de kerk, waar den hoogeerw. heer Deken, geassisteerd door twee zonen van Reuver, het H. Sacrificie der mis opdroeg. Het zangkoor kweet zich onberispelijk van zijne taak.

Na het evangelie trad de hoogeerw. pater provinciaal der Dominicanen zelf als feestredenaar op en schetste in schoone en boeiende taal wat het nieuwe gesticht zal zijn voor de parochie Ruver, welke woorden op de vele toeschouwers eenen diepen indruk maakten. Hoogst voldaan keerden allen huiswaarts en zal dit feest bij allen een aangename herinnering blijven.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-6-1891.

 

10 juni 1891

REUVER - Mgr. Winkel, deken te Venlo, wijdt het klooster plus drie leslokalen te Reuver in.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

13 juni 1891

VLAGTWEDDE (Gr) - Gehuwd: Martinus Hulzebos [geb. Bellingwolde, rijksambtenaar oud 30 jaar, zn. van Jan Hulzebos, rijksveldwachter, en Steffentje Berends] en Geesien Jacobs [geb. Wonseradeel, oud 23 jaar, dr. van Jacob Jacobs en Eifke Meerten Brouwer].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Steffentiena Barbertha Hulzebos, geb. BEESEL 11-3-1892 (BS-10/335).

 

14 juni 1891

REUVER - “Sociëteit ‘De Eendracht’ te Reuver. Zondag 14. Juni 1891, nam. 4½ uur: Symphonie-Concert door de Stafmuziek van het 2. Reg. Huzaren te Venlo, onder Directie van den Heer G. Joh. van Dam, in de zaal van den heer Arnold Niemans. Entree 49 cent. Heeren leden met eene Dame vrij. De commissie.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-6-1891.

 

15 juni 1891

SWALMEN - “Nieuw loflied van Swalmen.

Gedicht door een Swalmensch dilettant!

Heffen wij een loflied aan

Van ’t schilderachtig Swalmen,

Waar Swalm en Maas te zamen vloeit,

En beurtelings den grond besproeit,

Daar prijkt het dorp Swalmen.

Dierbaar is voor mij die plaats,

Alwaar ik ben geboren,

De plek, waar eens mijn wieg op stond,

Is ook voor mij de schoonste grond,

Deez’ kan mij bekoren.

Hier wonen mijne ouders lief

Mijn vrienden en mijn magen,

Die in het prilste mijner jeugd

Mij aanwakkeren tot deugd

En staag zorg voor mij dragen.

          Hier ligt de oude dorrepschool,

          Alwaar ik leerde lezen,

          Schrijven en cijferen op de leij

          Om nuttig lid der maatschappij

          Ook later eens te wezen.

Ginds rijst die hooge grootsche kerk

Met haren schoonen toren,

Hier leerde ik de christenleer

En deed er mijne Communie weleer,

Hier ben ik ook herboren.

          Hier heb ik verkeerd als kind

          Met mijne speelgenooten,

          En nieuwe vriendschap naderhand

          Ook met de vrienden van mijn land

          Nauwer aangesloten.

Nergens kan ik in de buurt

Zijn weerga vinden,

Met zijn kasteel en kaplanie

Zijn raadhuis en pastorie

En op de Markt een linde.

          Hier stort de Swalm haren vloed

          In gindsche Maas ter neder,

          En spiegelt alles in haar schoot,

          Wat zich op haren weg aanbood,

Zwelt en krimpt dan weder.

Zij is een zoo nuttig rivier

Dat niemand haar kan missen,

Zij biedt ons vele diensten aan

En maalt voor elk gezin het graan,

Schenkt ons daarbij haar visschen.

          Zij schaft ons olie voor de lamp

          En aan al de omstreken

          Ik wacht den tweeden slag maar af,

          Het is weldaad wat zij ons gaf,

          En zien den olie leken.

Zoo rolt zij hare waters voort!

Midden door het dorp henen

Hetwelk zij in twee verdeelt

En een schoon brug nog meer vereêld

Van Joannes Nepomucenus.

          Langs Swalms snelle en heldre stroom

          Daar zitten wij te drinken,

          En zingen liedren van ons land

          Ons instrumenten in de hand,

          Laten ’t harmonisch klinken.

Swalmens omstreken zijn ook schoon,

Met zijne wandelwegen,

Zijn boscaden uren lang

Der Nachtegalen zoet gezang,

Een heerelijke dreven.

          Swalmen kan ja ook gerust

          Met zijne velden prijken,

          Hie drijft de Maas, hier loopt ’t Spoor

          In heel zijn lengte Swalmen door

          Natuur en konst verrijken.

Daar komt het trotsch gevaarte aan,

Alleen door stoom gedreven;

Onwillekeurig blijft men staan,

En staart het met verwondering aan,

En zoo is het al neven.

          Al haalt gij ook bij de steêliën niet,

In woning of in kleeren,

Zij hebben ook dat voorrecht niet

Dat men hier op het dorp geniet,

Van vrijer te verkeeren.

Daar werken zij op werf en wal

En brengen op kantoren,

Op beurs, op bank in groot getal,

Gelijk in steden overal,

Hun lange dagen over.

          Nauw ziet men op den keien-grond,

          Eenige boomen groeien;

          Nooit ziet men er het minste graan

          Of ooit in bunder tarwe staan,

          Er nimmer boekweit bloeijen.

Gelukkig hij, die op een dorp

Zijn dagen door kan brengen,

Alwaar hij ver van roem of schand,

Op stil en eenzaam lachend land

Zijn leven zal verlengen.

          Lieve vriend, mijn dorpsgezel!

          Hier rigte ik mijn gangen,

Hier zijg ik aan uw zijde neer

Verhaalt d’Echo mijn zang niet meer,

Leest gij dan eens mijn zangen.”

De Maasgouw d.d. 15-6-1891.

 

19 juni 1891

BEESEL - Gehuwd: Willem Janssen [geb. Helden, landbouwer oud 28 jaar, zn. van Petrus Janssen en Hendrina Jacobs] en Maria Elisabeth Simons [geb. Beesel 15-7-1852, dienstmeid, dr. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-10/299.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

22 juni 1891

REUVER - Opening scholen Dominicanessen.

“Heden was het een gelukkige dag voor deze parochie. Nadat gisteren de plechtige Hoogmis der H. Kindsheid gezonden, en een overgroot getal jongelieden ter eere van den H. Aloysius tot de Tafel des Heeren genaderd was, werden de onlangs nieuw gebouwde scholen der Eerw. Zusters Dominicanessen van de Congregatie der H. Catharina van Senen geopend. De bewaar- en naaischolen werden in gebruik genomen terwijl, na de vacantie der gemeenteschool, ook de vrouwelijke jeugd aan de Eerw. Zusters zal worden toevertrouwd.

Reeds den 1o Juni j.l. werden het gesticht en de scholen met de grootste plechtigheid kerkelijk ingezegend en onder de bescherming van het allerh. Hart van Jesus gesteld.

Triomfbogen versierden den weg en van schier alle huizen wapperde de nationale driekleur. Een wel georganiseerde stoet, opgeluisterd door de bezielende tonen der fanfare en een dertigtal sierlijk uitgedoste bruidjes, aan dit feest een beteekenisvolle uiting van Katholieke godsvrucht gevende, trok vanuit de gemeenteschool langs de pastorie, waar zich de Hoogeerw. heer deken van Venlo, omrings door eene breede schaar hooggeplaatste en belangstellende geestelijken bij den stoet aansloot, naar de kerk.

Na het zingen van den lofzang Veni Creator trok de stoet, waarbij zich ook de Eerw. Zusters Dominicanessen aansloten, in dezelfde volgorde naar de nieuwe schoolgebouwen, waar de kerkelijke plechtigheden verricht en het gesticht van het H. Hart van Jesus ingezegend werd.

De Edel Achtb. heer burgemeester, de vele voorname ingezetenen en het groote aantal parochianen gaven door hunne tegenwoordigheid en deelneming de ondubbelzinnigste blijken van waardering met deze eerste stichting der Eerw. Zusters Dominicanessen in Limburg.

Na de plechtige inzegening begaf zich de stoet in dezelfde volgorde naar de kerk terug, waar de Hoogeerw. heer Deken, geassisteerd door twee zonen van Reuver, het H. Sacrificie der Mis opdroeg. Het St. Gregoriuskoor kweet zich volgens de liturgische voorschriften onberispelijk van zijne taak.

Na het Evangelie trad de Hoogeerw. pater Provinciaal der Dominicanessen als feestredenaar op, en schetste in schoone en boeiende taal wat het nieuwe gesticht zou zijn voor de parochie Reuver. Deze woorden brachten op de vele toehoorders een diepe indruk te weeg.

Moge het Allerh. Hart van Jesus zijne rijkste zgeningen uitstorten over de Congregatie der Eerw. Zusters Dominicanessen van de H. Catherina van Senen en meer in het bijzonder over het nieuwe liefdesgesticht van Reuver.”

De Maasbode d.d. 26-6-1891.

 

22 juni 1891

REUVER - Het onderwijs in het klooster te Reuver (Reuver, nr. 287) gaat officieel van start.

Personeel (alfabetisch):

-   Maria Eleonora Coppens (zuster Gedula), geboren 12 september 1855. Aanvang Reuver op 12 januari 1901 als hoofd der school.

-   Alida Smit, geboren 10 december 1899. Aanvang Reuver op 1 december 1920 als onderwijzeres; op 30 oktober 1921 onderwijsakte A.

Leerlingen vanaf 3 jaar worden toegelaten vanaf 1 mei. De lestijden zijn van 8.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Het schoolgeld bedraagt 10 cent per week plus 1 cent voor schoolbehoeften. In 1919 telt de school 67 jongens en 63 meisjes.

Archief H. Hartklooster, Reuver.

 

23 juni 1891

BEESEL - Openbare verkoop van gras te Reuver, Beesel en Kessel op verzoek van 1) Willem Berger; 2) Frans Receveur; 3) Alphons Receveur; 4) Jean Custers; 5) Cecile Custers, allen te Venlo; 6) Jacob Willems te Kessel; 7) Maria Timmermans te Aken, opbrengst ƒ 2.273,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/269.

 

23 juni 1891

ASSELT - Toestemming tot doorhaling hypotheek door het bestuur van de R.K. kerk te Asselt, te weten eerw. Herman Noij, rector, Gerard Mooren en Gerard Evers, alle drie wonend te Asselt, tot waarborg van een grondrente ingeschreven in het hypotheekregister te Roermond 2-4-1879 ten laste van Adriaan of Janus Peeters te Boukoul.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/64.

 

23 juni 1891

ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweert te Neer, Houtgriend onder Buggenum, Aanwas en Lingen onder Asselt op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, en van gras op genoemde Lingen op verzoek van Gerard Hubert Janssen te Belfeld.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/65.

 

23 juni 1891

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en 3. mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, opbrengst ƒ 446,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/132.

 

26 juni 1891

ROERMOND / MAASNIEL - Openbare verkoop van voorgras te Maasniel en Roermond voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset; Dr. Charles Leurs te Roermond; Willem Janssen te Beesel en te Maasniel; en Gertrudis Smeets te Roermond, totale opbrengst ƒ 90,48.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/363.

 

27 juni 1891

REUVER - "Maandag werden de onlangs nieuwgebouwde scholen der eerw. Zusters Dominicanessen van de Congragatie der H. Catharina van Senen feestelijk geopend. De bewaar‑ en naaischolen werden in gebruik genomen, terwijl, na de vacantie der gemeenteschool, ook de vrouwelijke jeugd aan de eerw. Zusters zal worden toevertrouwd. Reeds den 10n Juni jl. werden het gesticht en de scholen met de grootste plechtigheid kerkelijk ingezegend en onder de bescherming van het Allerh. Hart van Jezus gesteld."

Maas- en Roerbode d.d. 27-6-1891.

 

27 juni 1891

GEISTEREN - Akte van terugname van een eigenhandig geschreven testament door Emma Maria Francisca barones de Loe d'Imstenrade, echtgenote van Clemens baron de Weichs de Wenne te Geisteren.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/279.

 

27 juni 1891

GEISTEREN - Akte van bewaargeving van een eigenhandig geschreven testament door Emma Maria Francisca barones de Loe d'Imstenrade, echtgenote van Clemens baron de Weichs de Wenne te Geisteren.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/280.

 

1 juli 1891

SWALMEN / NEER - Openbare verkoop door de erfgenamen van Martina Tobben te Swalmen en Jan Willem van Dael aldaar, t.w.:

-   Pieter Konings;

-   Lambert Tobben;

-   Maria Catharina Tobben;

-   Maria Tobben en haar man Reinard Vallen;

-   Christoffel Tobben;

-   Wilhelmina Tobben en haar man Christoffel Ramakers; allen te Swalmen;

-   Maria Heynen en Elisabeth Heynen, beiden te Roermond;

-   Maria, Hubertus en Helena Tobben te Hommersum;

-   en Hubert Tobben te Swalmen,

van onroerend goed te Swalmen, t.w.:

-   A 104 aan Jan Walenberg voor ƒ 290,‑;

-   A 1353 aan Hendrik van Dael voor ƒ 185,‑;

-   A 1985, 1939 en 1940 aan de weduwe Louis Alberts voor ƒ 370,-;

-   A 145 aan Willem Clumpkens voor ƒ 90,‑;

-   A 892 aan Thomas Sillen voor 9.35 are en Peter Heuvelmans voor 10.35 are, samen ƒ 355,‑;

-   B 1394 aan Jan Mathis Driessen voor ƒ 240,‑;

-   B 715 aan Hendrik Pijpers voor ƒ 90,‑;

-   B 1736 en ½ in E 1666 en 1667 aan Peter Suylen voor ƒ 635,‑;

-   C 929 aan Jan Slabbers en Daniel Janssen voor ƒ 80,‑;

-   C 655 en 656 aan Jan Simons te Maasniel voor ƒ 250,‑;

-   de helft in C 314 aan Willem Bremmers voor ƒ 390,‑;

-   C 287 aan Maria Catharina Tobben voor ƒ 860,‑;

-   C 291 aan Hendrik Slabbers voor ƒ 150,‑;

-   C 683 aan Theodoor Claessen en Jan Nieskens voor ƒ 240,‑;

-   D 699, 700, 701 en 702 aan Johannes Simons voor ƒ 925,‑;

-   D 291 aan Jan Wulms te Maasniel voor ƒ 110,‑;

-   D 1288 en ½ in E 1088 aan Willem, Petronella, Henri en Maria Wuts voor ƒ 2.120,‑;

-   E 276, 277 en 404 aan Jean Schuurs te Roermond voor ƒ 1.200,‑;

-   E 975 aan Willem Heynen en Godfried Smeets voor ƒ 175,‑;

-   E 1713 aan Godfried Smeets voor ƒ 300,‑;

-   E 1705, 1733, 1734 , 1735 en 1739 aan Frans Burghoff te Roermond voor ƒ 910,‑;

en landerijen te Neer

-   A 94 aan Willem Zilvertants te Neer voor ƒ 159,‑;

-   B 1504 en 1505 aan Conrad van Lier te Neer voor ƒ 140,‑;

-   C 313 en 314 aan Jan Aquarius te Neer voor ƒ 555,‑;

-   C 1092 aan de weduwe Terstappen-Spée en Gertrudis, Henri en Jean Terstappen te Neer voor ƒ 2.800,‑;

alle kopers waarbij geen woonplaats is vermeld wonen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/364.

 

4 juli 1891

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden, als lasthebber van Hendrik Cuijpers, molenaar, en diens vrouw Maria Thijssen, beiden te Beesel, aan Josephus Servatius Hubertus Brouwers te Venlo, geaccepteerd door Joseph Tummers te Helden.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/295.

 

8 juli 1891

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.200,‑ door Jan, Engelbert en Margaretha Wolfhagen te Wessem aan Hubert, Leo, Mechtildis, Maria en Willem Willemsen te Roermond, Peter Willemsen te Sevenum en Henri Willemsen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/366.

 

9 juli 1891

SWALMEN - Verkoop van de helft van bouwland te Swalmen sectie E 1666 en 1667 door Jan Willem van Dael aan Jacob Mooren te Swalmen voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/372.

 

15 juli 1891

SWALMEN - “Op bevel der rechtbank te Roermond is H.T., herbergier te Swalmen, gedetineerd als verdacht van poging tot moord, gepleegd op zijn huisvrouw, in vrijheid en buiten vervolging gesteld.”

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 15-7-1891.

 

16 juli 1891

ROERMOND - Overdracht van huis, erf en tuin te Roermond in de Hamstraat gelegen sectie D 1525 en 1527 door Antoin van Beringen aldaar, mede als gemachtigde van 1) Bernard Schleinhege en zijn vrouw Mathilde van Beringen te Helmond; 2) Jean van Beringen te Venray; 3) Maria van Beringen te Roermond, aan Pieter Nederdael te Roermond voor ƒ 5.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/82.

Zie idem 23-9-1891/111 voor deling van roerende en onroerende goederen te Helmond, Herten en Maasniel gelegen door dezelfden (erfgenamen van Emanuel van Beringen en Maria Petronella Hubertina Steltjens?), met een gezamenlijke waarde van ƒ 23.754,‑.

 

28 juli 1891

SWALMEN - Openbare verkoop voor de erfgenamen van Martina Tobben en Jan Willem van Dael te Swalmen genoemd bij nr. 364 (zie 1-7-1891) van landerijen te Swalmen:

-   C 622 aan Gerard Hawinkels voor ƒ 1.245,‑;

-   C 627 aan Maria en Christina Bremmers voor ƒ 600,‑;

-   C 636 aan Gerard Heynen voor ƒ 210,‑;

-   C 637 aan Herman Geradts voor ƒ 135,‑;

-   de helft van C 314 aan Willem Bremmers voor ƒ 500,‑;

-   D 703 aan Jan en Arnold Verhaegh voor ƒ 320,‑;

-   de helft van E 1088 en 1087 aan Willem, Petronella, Henri en Maria Wuts voor ƒ 1.600,-;

-   B 1426 aan Herman Thomassen voor ƒ 195,‑;

-   A 1337 en 1936 aan Antoon Heynen te Roermond voor ƒ 435,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/384.

 

29 juli 1891

BEESEL - Geboren: Joannes Hubertus Hendrikus Tonnaer, buitenechtelijke zn. van Anna Maria Hubertina Tonnaer.

GHS Beesel, BS-10/283.

 

31 juli 1891

SWALMEN - Testament door Jan Willem van Dael te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/385.

 

31 juli 1891

ROERMOND - Scheiding en deling tussen Jan Frans Meeuwissen wonend te Maastricht; Johannes Wilhelm Hubert Meeuwissen wonend te Echt; Maria Agnes Meeuwissen, weduwe van Calische? Smets, wonend te Echt; en Johannes Antonius Meeuwissen, wonend te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/159.

Met voortzetting idem 21-8-1891/165, 28-8-1891/171 en 18-9-1891/193.

 

1 augustus 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.600,‑ door Thomas Willems te Swalmen aan Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau, weduwe van J.A. Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/388.

 

4 augustus 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 700,‑ door Hendrik Broekmans te Swalmen aan Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau, weduwe van J.A. Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/390.

 

6 augustus 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 400,‑ door Peter van Melick te Melick aan Arnold Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/393.

 

17 augustus 1891

ASENRAY - Boedelscheiding tussen de kinderen erfgenamen van wijlen Caspar Verheggen en Johanna Clerx te Asenray, te weten 1) Mathijs Verheggen te Roermond; 2) Hubert Beurskens, man van Elisabeth Verheggen te Asenray; 3) Hendrik Engelen, man van Cornelia Verheggen te Swalmen; 4) Laurens Bartels, man van Maria Josepha Verheggen te Asenray; 5) Hubert Schalleij, man van Maria Verheggen te Merum onder Herten, waarde ƒ 1.912,20.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/94.

 

21 augustus 1891

SWALMEN - Toestemming tot doorhaling hypotheek door 1) Maria Catharina Dingelstad weduwe Beijsen te Swalmen; 2) Aegidius Beijsen aldaar in eigen naam en als lasthebber van Johannes Mathias Schrönkes? te Roermond, man van Carolina Beijsen en van Guillaume Heilgers te Roermond als vader en voogd van Gertrudis Heilgers en Frans Heilgers; 3) Antoin Meuter te Swalmen, weduwnaar van Anna Beijsen, als vader en voogd van Frans, Gertrudis en Emile Meuter; 4) Maria Catharina Beijsen, weduwe van Gerardus Hubertus Hoffman aldaar; en 5) Dorothea Beijsen, echtgenote van en gemachtigd door Carl Tophoven te Bruggen, genomen tegen genoemde Meuter en Willem Cox te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/96.

 

23 augustus 1891

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 120,‑ door Mathijs Heuvelmans, bakkersknecht wonend te Swalmen, aan Carolina Langendonck, huishoudster wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/166.

 

23 augustus 1891

ROERMOND - Verkoop door Richard Quaedvlieg te Brussel aan jonkheer Joseph de Zantis de Frymerson en jonkvrouwe Antoinetta de Zantis de Frymerson, beiden te Luik, van de volgende goederen, voor in totaal ƒ 75.000,‑:

          MAASNIEL

huis, plaats, tuin, bouw‑, hooi‑ en weiland (met kadastrale aanduiding);

          BEESEL

huis, schuur, stal, erf, boomgaard, bouw‑, wei‑ en hooiland, hakhout, dennen, schaapswei en bos, sectie B nrs. 680, 681, 231, 288, 294, 337, 358, 360, 368, 369, 241, 287, 622, 694, 695 en 703, sectie D nrs. 453, 451, 831 en 1127;

          KESSEL

ruim twee hectare dennenbos (met kadastrale aanduiding);

          NEER

huis, schuur, stalling, erf, tuin, bouw‑, hooi‑ en weiland, wishout, schaapswei en dennenbos (met kadastrale aanduiding);

          BAEXEM

huis, tuin, erf, bouwland, weiland en hakhout (met kadastrale aanduiding);

          HORN

weiland (met kadastrale aanduiding);

          HERTEN

bouwland (met kadastrale aanduiding);

          LINNE

bouw‑ en hooiland (met kadastrale aanduiding);

          MONTFORT

huis, tuin, gebouw, boomgaard, bouw‑, wei‑ en hooiland, hakhout, dennenbos, weg en schaapswei (met kadastrale aanduiding).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/76.

Vergelijk de sloop van gebouwen van de Nieuwe Schei door De Zantis op 11-3-1893.

 

23 augustus 1891

ROERMOND - Verkoop van huis, tuin, koetshuis en tuin te Roermond gelegen door Richard Quaedvlieg te Brussel, aan Felix Janssens te Roermond voor ƒ 2.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/77.

 

23 augustus 1891

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond door Richard Quaedvlieg te Brussel, aan de Naamlooze Vennootschap de Limburgsche Credietvereeniging te Maastricht voor ƒ 4.000,‑; waarvan ƒ 1.000,‑ moeten worden voldaan met de betaling van een lijfrente groot ƒ 100,‑ jaarlijks te voldoen aan Raphael Schilgen te Luik. Tot verzekering van de betaling van deze rente wordt een hypotheek bedongen van ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/78.

Zie idem 26-8-1891/80: doorhaling hypotheek door Joseph en Antoinetta de Zantis de Frymerson en door Alfred Ruijs de Beerenbrouck gehuwd met Clemence Michiels van Kessenich, aan Richard Quaedvlieg.

 

29 augustus 1891

MAASNIEL - Gehuwd: Wilhelmus Jacobus Berghs [geb. Beesel …, zn. van Hubertus Berghs en Petronella Janssen] en Anna Elisabeth Versteegen [geb. Maasniel …, dr. van Andreas Hubertus Versteegen en Johanna Geraedts].

GenLias, 2004.

 

2 september 1891

BEESEL - Openbare verkoop van veldvruchten voor Jan van de Bergh te Beesel, opbrengst ƒ 85,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/407.

 

4 september 1891

BEESEL - Openbare verkoop van gras te Reuver, Kessel en Beesel op verzoek van 1) Willem Berger; 2) Frans Receveur; 3) Alphons Receveur; 4) Jean Custers; 5) Cecile Custers, allen te Venlo; en 6) Maria Timmermans te Aken, opbrengst ƒ 989,50.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/364.

 

4 september 1891

ASSELT - Testament door Joannes Jacobus Diels te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/82.

Voor herroeping zie idem 15-10-1891/98. Zie idem 15-10-1891/97 voor verkoop van zijn huis te Asselt, met recht van inwoning etc.

 

9 september 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en 3. mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, opbrengst ƒ 235,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/182.

 

9 september 1891

ASSELT - Openbare verkoop van nagras onder Neer, Buggenum en op Aanwas en Lingen onder Asselt op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, rentmeester van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 4.675; van Gerard Hubert Janssen te Belfeld voor ƒ 38,‑; en van Maria Gertrudis Dingelstad weduwe Beijsen te Swalmen aan Endepoelsweg in twee percelen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/103.

 

9 september 1891

VALKENBURG - Gehuwd: Lodewijk Leonard Pasmans [geb. Wijlre, zn. van Jan Willem Pasmans en Maria Gertrudis Coonjaarts] en Maria Catharina Haesen [geb. Maastricht, dr. van Matheus Haesen en Maria Christina Leenders].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

…

1.      Lucia Hubertina Wilhelmina Pasmans, geb. BEESEL 3-6-1900 (BS-11/316).

 

11 september 1891

BEESEL - Gehuwd: Leonard Hubert Teunissen [geb. Beesel 1-4-1869, landbouwer, zn. van Gerardus Teunissen en Mechtildis Janssen] en Joanna Hendriks [geb. Roggel, dienstmeid oud 22 jaar, dr. van Laurentius Hendriks en Petronella Fijen].

GHS Beesel, BS-10/301.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Petronella Teunissen, geb. Beesel 25-12-1891.

2.      Laurens Hubertus Teunissen, geb. Beesel 25-2-1893.

3.      Hendrik Hubertus Teunissen, geb. Beesel 18-5-1895.

4.      Peter Hubertus Teunissen, geb. Beesel 21-8-1896.

5.      Gerardus Lambertus Teunissen, geb. Beesel 15-11-1897.

6.      Leonardus Hubertus Teunissen, geb. Beesel 10-5-1899.

7.      Gertrudis Mechtildis Teunissen, geb. Beesel 27-1-1901.

8.      Maria Petronella Hubertina Teunissen, geb. Beesel 7-9-1902.

9.      Leonardus Lambertus Hubertus Teunissen, geb. Beesel 22-4-1904. Tr. .. met Maria Theodora Wilms.

10.    Hubertina Maria Teunissen, geb. Beesel 26-6-1909.

 

11 september 1891

MAASNIEL - Openbare verkoop van nagras te Maasniel voor baron d'Overschie te Brussel; dr. Charles Leurs te Roermond; de weduwe Gerard Maessen aldaar; Willem Jan Janssen te Beesel; Christoffel Ramakers te Swalmen; en Willem Janssen te Maasniel, opbrengst ƒ 5.841,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/410.

 

17 september 1891

VENLO - Verkoop van huizen, stal, koetshuis en erven te Venlo gelegen sectie I 134, 137, 1885 en 1886 door Maria Octavie Louise Hubertine Schaffers, weduwe van Frans van Roer, aan Franciscus Ludovicus Wilhelmus Janknecht, beiden wonend te Venlo, voor ƒ 8.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/191.

 

17 september 1891

ROERMOND - Inventaris van de huwelijksgemeenschap Hendrik Hubert Quiten te Roermond en wijlen Gertrudis Backers.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/411.

 

21 september 1891

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en erf te Roermond in de Neerstraat gelegen sectie D 1227 en 1228 op verzoek van Alexander Frans Schreurs aldaar als hypothecair gemachtigde krachtens artikel 1223 B.W., representerend de kinderen van Peter Hanrath aldaar, verbleven aan Theresia Hanrath te Roermond voor ƒ 4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/107.

Zie idem 21-9-1891/106 voor namen erven Hanrath en verkoop roerende goederen.

 

21 september 1891

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Eduard Willem Smitshuijsen en Josephina Hubertina Spee, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/108.

 

5 oktober 1891

REUVER - Opening van de R.K. Meisjesschool, Kom nr. 326 te Reuver.

Deze school werd op 1 mei 1917 veranderd in u.l.o. en op 16 september 1920 in g.l.o. Op 8 december 1921 werd de school verplaatst naar Reuverskamp.

Zusters en personeel vanaf dat moment (alfabetisch; mogelijk ook andere onderwijsvormen en niet-onderwijzend personeel):

-   S.C. van de Barselaar, 1945.

-   Maria Johanna Bloem, geboren 24 december 1892. In dienst vanaf (of tot?) 1 mei 1920.

-   Maria Gertruda Catharina Blom, geboren 15 november 1911 te Venlo. In dienst van 12 juni 1931 tot 1 oktober 1945. Benoemd te Venlo.

-   Aafje de Boer, geboren 1 november 1878. In dienst vanaf 1 januari 1929 (administratie; ƒ 142,-).

-   Maria Hubertina Bongers, geboren 14 januari 1879. In dienst in 1917.

-   Jos. Boots, in dienst in 1943.

-   Adriana Maria Bots (zuster Gertrudis), geboren 14 februari 1879, In dienst vanaf 19 mei 1909, in Reuver vanaf 22 oktober 1917. Op 1 mei 1919 verhoging 10 dienstjaren met gebruik van akte Frans. Op 7 mei 1919 aangesteld als hoofd.

-   Nelly Jean Hubertina Caris, geboren 2 januari 1906. In dienst vanaf 25 april 1926 (tot 25 april 1927?).

-   Diderika Dorothea Dito, geboren 13 maart 1892. In dienst in 1917.

-   Wilhelmina Carolina Johanna Dubber, geboren 12 september 1897. In dienst vanaf (of tot?) 1 november 1926.

-   Wilhelmina Johanna Maria van der Eerden, geboren 28 oktober 1907 te Amsterdam. In dienst van 30 september 1927 tot 10 mei 1943, werkzaam te Reuver vanaf 21 maart 1932. Benoemd te Sassenheim.

-   Aloysius Henrietta Margaretha Constantia van Erckelens, geboren 3 december 1865. In dienst gedurende 19 jaar, in Reuver vanaf 5 september 1919. Met ingang van 15 februari 1920 ontslagen.

-   P. Feyen, aanstelling 1 april 1940.

-   Barnardina Antonia Geerlings, geboren 11 januari 1907. In dienst vanaf 1 januari 1925 (werkster; ƒ 125,-).

-   Gertruda Aldegonda Antonia Geerlings, geboren 15 september 1901. In dienst vanaf 1 januari 1922 (werkster; ƒ 125,-).

-   Maria Catharina Wilhelmina Geerlings, geboren 2 juli 1908. Tijdelijk in dienst ter vervanging van mej. Reijnders. Ontslagen 25 april 1928.

-   Adreana Henrica Maria van de Geijn, geboren 23 februari 1907. In dienst van 1 november 1925 tot 21 april 1926.

-   C.M. Goossens, aanstelling 9 juni 1937.

-   Anna Maria Goudt, geboren 7 april 1890. In dienst vanaf 20 december 1918. Op 1 juli 1920 met ziekteverlof, op 1 juli 1922 ontslagen.

-   Catharina Johanna van der Ham, geboren 5 april 1897. In dienst (vervanging?) van 1 mei 1917 tot 1 september 1917.

-   H.H.H.M. Hensen, aanstelling 7 juni 1937.

-   H.H. Hermans, in dienst in 1942-1943.

-   Maria Helena Hendrika Aloysia Johanna Hilgers, geboren 7 juli 1908. In dienst van 1 juli 1926 (tot 25 april 1927?).

-   E.C.M. Hoebink, in dienst 1942-1944.

-   Barbara Wilhelmina Johanna Hopmans, geboren 30 juli 1867, overleden 18 april 1928. In dienst vanaf 29 november 1886, in Reuver vanaf 1 september 1918. Op 16 november 1928 na 41 dienstjaren met ziekteverlof.

-   Johanna Margaretha Maria Huijbers, geboren 8 augustus 1918 te Beesel. In dienst van 11 september 1942 tot 1 mei 1948. Benoeming Reuver 20 september 1943.

-   Margaretha Maria Lidwina Jansen, geboren 18 november 1898. In dienst vanaf 12 juni 1918 (Uden), vanaf 1 februari 1919 te Reuver.

-   Johanna Jacoba Janssen, geboren 15 december 1895. Gedurende ruim 7½ maand in dienst (vanaf of tot 1 januari 1919).

-   Anna Maria Josepha Kors, geboren 6 maart 1889. In dienst vanaf (of tot?) 1 december 1927.

-   Th.C. van Leeuwen (zuster Cleta), geboren 28 juli 1884. Op 21 augustus 1928 in dienst te Reuver, daarvóór in Den Helder. In 1929 had zij 24 dienstjaren en verdiende zij als hoofd ƒ 3416,- voor de congregatie.

-   Gerarda Wilhelmina Luypen (zuster Grada), geboren 6 april 1898. In dienst van 1 augustus 1919 tot 1 februari 1920.

-   Francisca Petronella Manders, geboren 11 mei 1908 te Baerl. In dienst van 23 augustus 1927 tot 1 april 1944 (elders: 18 april 1928 overleden). Afgekeurd door de Pensioenraad wegens ziekte en gebreken.

-   Eleonora Julia Marpurgo, geboren 16 oktober 1897. In dienst te Reuver vanaf 16 november 1927; op 1 december 1927 vertrokken naar elders.

-   H.J.M. Nellen. In dienst in 1943.

-   A.R.G. Nouwen. In dienst van 1 december 1943 tot 31 december 1943.

-   M.L.A.H. Perey. Aanstelling 1 maart 1932.

-   Theodora Johanna Peterse, geboren 29 juni 1898. In dienst vanaf 1 september 1917, te Reuver vanaf 15 november 1920 (hoofd m.u.l.o.). Op 1 juni 1920 ontslagen.

-   Hendrina Gerarda Pothast, geboren 11 juni 1850, overleden 3 mei 1919. Hoofd der school, in dienst gedurende 42 jaar 9 maanden 2 dagen.

-   Maria Gertruda Pothast, geboren 4 juli 1881, overleden 11 januari 1919. In dienst gedurende 17 jaar 8 maanden 11 dagen.

-   J.G.M. van der Putten. In dienst vanaf 6 maart 1943.

-   Petronella Johanna Raaisen. In dienst in 1917.

-   Cornelia Carolina Reterink, geboren 3 oktober 1897 (of 1891?). In dienst van 20 juli 1914 tot 23 oktober 1917, te Reuver vanaf 19 januari 1918.

-   Magdalena Maria Reterink, geboren 1 februari 1896. In dienst vanaf 1 augustus 1914. Verhoging voor de hoofdakte met ingang van 1 juli 1919. Op 1 februari 1920 ontslagen.

-   Johanna Maria Ida Petronella Rijs, geboren 7 februari 1902. In dienst vanaf 11 mei 1920 met diverse onderbrekingen.

-   Rogelia Octaviana Ringeling, geboren 22 maart 1890. Op 22 oktober 1917 naar Reuver, vanaf 1 augustus 1920 in dienst.

-   Maria Elisabeth Rutten, geboren 27 februari 1889. In dienst 1914-1917.

-   Adriana Johanna Ruygrok, geboren 5 november 1886. In dienst vanaf 1 september 1906, Reuver vanaf 15 februari 1920. Op 16 september 1920 ontslagen.

-   Schouten, aanstelling 22 augustus 1939.

-   Alida Johanna Agnes Schuurs, geboren 23 september 1883. In dienst vanaf 10 juli 1902, op 5 september 1919 met ziekteverlof; in dienst gedurende 17 jaar 5 maanden 20 dagen.

-   A.M.P. Swennen, geboren 8 januari 1920. Aanstelling 1 mei 1941.

-   Agnes Maria Teeuwen, geboren 13 december 1910 te Reuver. In dienst van 15 november 1929 tot 27 augustus 1946. Gehuwd op 26 augustus 1946 en daarop ontslagen.

-   G.M. Teeuwen, geboren 19 juli 1914. Aanstelling 8 februari 1937.

-   G.M. Verstappen. Aanstelling 3 maart 1941.

-   J. Vroemen. Aanstelling 18 april 1939.

-   Adriana Petronella Wezenbeek, geboren 5 december 1896. In dienst vanaf 14 september 1915 gedurende 3 jaar ½ maand.

-   Peter Wilms, geboren 23 december 1880. In dienst vanaf 1 januari 1922 (stoker; ƒ 104,-).

-   Zwanikken, 1945.

Archief H. Hartklooster Reuver.

 

5 oktober 1891

HORST - Openbare verkoop van vast goed te Horst op verzoek van Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Kessel, als lasthebber van

1)     Gerard Nicolaas Poels te Swalmen, voor zich zelf en als vader en voogd over a) Wilhelmina; b) Frans Lambert; c) Jean; en d) Gertrudis Poels;

2)     Johannes Hubertus Versondert te Helden, als toeziend voogd,

verbleven aan Hubert van de Pas te Horst voor ƒ 700,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/382.

 

12 oktober 1891

REUVER - Aanstelling NN Senden bij de Staatsspoorwegen te Reuver.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 6-10-1931: “De heer Senden, stationschef 1e klasse A der Nederl. Spoorwegen te Boxtel, viert op 12 october a.s. den dag, waarop hij voor 40 jaren in dienst trad bij de Staatsspoorwegen. Zijn eerste standplaats was Reuver. Hij werd op 1 mei 1892 als klerk-telegrafist overgeplaatst naar Venlo, waar hij verschillende rangen doorliep, tot hij daar op 1 augustus 1913 werd benoemd tot adjunct-stationschef. In deze functie maakte hij de oorlogsjaren mede. Op 1 december 1919 volgde zijn benoeming tot stationschef 1e klasse A te Boxtel.”

 

12 oktober 1891

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Naus [geb. Swalmen 13-8-1861, zn. van Jacobus Naus en Anna Catharina Lalieu] en Helena Engelen [geb. Swalmen 23-4-1854, dr. van Joannes Engelen en Joanna Naus].

GenLias, 2005.

 

12 oktober 1891

LEEUWEN - Openbare verkoop van huis en erf met tuin te Leeuwen gelegen door Johannes Peters te Roermond, als gemachtigde van Jozef van Herten in dienst bij het Nederl. Oost-Indisch leger, in gevolg bevel der rechtbank, toebehorend aan laatstgenoemde en aan Helena van Herten gehuwd met Hendrik Bremmers? te Leeuwen; Willem van Herten, woonplaats onbekend; Hendrik van Herten te Luik; Jan Baptist van Herten aldaar; Godfried Nijsen te Leeuwen, man van Catharina van Herten; en Hubert van Herten, woonplaats onbekend, verbleven aan Godfried Nijsen aldaar voor ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/119.

 

13 oktober 1891

ASSELT - Openbare verkoop van wishout op Aanwas en Lingen onder Swalmen, op Boxweert onder Buggenum en op de Houtgriend, op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 549,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/120.

 

15 oktober 1891

ASSELT - Verkoop van een huis en erf te Asselt gelegen sectie E nr. 2150 en bouwland, weiland, wishout, boomgaard en dennenbos onder Swalmen gelegen sectie A nrs. 462, 126, 1324 en 2081, sectie E nrs. 604, 603, 26, 531, 661, 671, 677, 1361, 990, 670, 654, 1362, 1470, 627, 370, 1238, 1239, 672, 676, 2027, 2028, 2037, 2038, 2039, 2040 en 2149, sectie C nr. 392 door Joannes Jacobus Diels aan Albert Lemmen, beiden aldaar, voor ƒ 6.000,‑; met voorbehoud door de verkoper van het recht van bewoning van twee benedenkamers in vermeld huis en met beding van levensonderhoud, door partijen geschat op ƒ 1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/97.

 

15 oktober 1891

ASSELT - Herroeping van testament door Joannes Jacobus Diels te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1891/98. Voor testament zie idem 4-9-1891/82.

 

15 oktober 1891

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Laurens Linssen te Roermond genomen tegen Hendrik Slabbers en Pieter Slabbers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/122.

 

15 oktober 1891

SWALMEN -  "Er was kermis op de Boekoel en rust in de kom. Maar die eentonige stilte in het dorp werd eensklaps door den waanzin van een man gestoord, die uit eene woning vloog en zich als een aangeschoten stuk wild in eene niet ver verwijderde beek stortte. Schrik en ontsteltenis stonden op het gelaat der buurtbewoners te lezen. Maar slechts één oogenblik, want in het volgende ijlden een tiental beenen den ongelukkige na. Zou hij zelfmoord plegen? Neen, met een dergelijk heilloos plan ging hij niet om, zelfs getuigde zijne lachende tronie, toen hij tot aan den hals in ’t water stond, van vernieuwde levenslust. Wat was er dan gebeurd?

Op een zolder, waar reparatie’s noodig waren, had een metselaar met handen en voeten in een grooten hoop lompen geroerd. Plotseling voelt hij eene stekende pijn aan zijn rechterbeen, en pas heeft hij door wrijving met duim en wijsvinger zijn belager onschadelijk gemaakt, of tien, honderd prikken te gelijk doen hem als een waanzinnige in ’t ronde draaien. En tegen den overmachtigen vijand valt zich daarboven in het schemerdonker niet te verdedigen. Met een enkele sprong staat hij beneden; zijne witte kleeding is met duizende bruine stippen bezaaid, en die kriewelige menigte dringt in alle naden en gaatjes. Geene andere uitvlucht restte dan den stroom, waarin de belagers een koelen dood vonden."

De Nieuwe Koerier, 15-10-1891 pag. 3.

 

17 oktober 1891

SWALMEN - Boedelscheiding tussen de kinderen van Jacob Pijpers en Catharina Dingelstad te Swalmen, te weten:

-   Hubertina Pijpers;

-   Maria Pijpers;

-   Catharina Pijpers;

-   Anna Corens, weduwe van Tilmanus Pijpers, in eigen naam en als moeder en voogdes over Pieter, Jacob, Mechteld, Antje, Christiaan en Jozef Pijpers;

-   Pieter Custers, man van Gertrudis Pijpers;

-   Pieter Raven?, man van Maria Pijpers;

-   en Mathijs Pijpers, allen te Swalmen,

waarde ƒ 930,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/124.

 

19 oktober 1891

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van onroerend goed onder Swalmen gelegen op verzoek van Maria Coorens, echtgenote van Hubert Tobben te Swalmen en medewerking? van Maria Josephina Lammers, weduwe van Johannes Coorens te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes over Cornelia, Petronella en Lambertus Coorens, alsook Helena Coorens, echtgenote van Oscar Delville te Brussel, in bijzijn van Adolf Rosbender als toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, welke goederen zijn aangekocht als volgt:

1.     huis, stal en erf te Swalmen aan Schutteboom sectie B 1489 aan Maria Josephina Lammers voornoemd, voor ƒ 1.250,‑;

2.     12 are bouwland aldaar sectie B 1277 aan Pieter Naus te Swalmen voor Maria Janssen te Roermond voor ƒ 195,‑;

3.     11 are 30 ca idem aldaar in het Kerkbroek sectie B 1412 aan Maria Josephina Lammers voornoemd voor ƒ 25,‑;

4.     17 a 30 ca idem in het Varkensgat sectie B 1597 aan Pieter Suijlen te Swalmen voor ƒ 51,‑;

5.     13 a 55 ca idem aldaar op de Reubenberg B 1529 aan Christiaan Geurts ... Heijnen voor ƒ 73,‑;

6.     8 a 10 ca aldaar B 223 aan Jacob van ..pen te Swalmen voor ƒ 48,‑;

7.     22 a 50 ca in de Heide B 1356 aan Johannes van Groenendael aldaar voor ƒ 40,‑;

8.     7 a 90 ca aldaar A 645 aan Jan van Keeken voor Jacob Geraedts voor ƒ 45,‑;

9.     13 a 85 ca in het Schoolbroek A 2253 aan Maria Josephina Lammers voornoemd voor ƒ 140,‑;

10.   62 a 30 ca schaarhout aldaar A 2258 aan Antoon Meuter voor Egidius Beijsen voor ƒ 350,‑;

11.   82 a 70 ca idem aldaar A 2243 aan dezelfde voor ƒ 105,‑;

12.   29 are idem aldaar A 226 aan dezelfde voor Egidius Beijsen voornoemd voor ƒ 155,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/125.

Fotokopie repertorium slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

20 oktober 1891

SWALMEN-BOUKOUL - “Zondag werd door den wachtmeester der marechaussée van Roermond alhier aangehouden en naar de gevangenis ter beschikking van den heer officier van justitie gesteld de 16-jarige brikkenbakker Th. K, wonende te Boukoul (Swalmen), als verdacht van aanranding te hebben gepleegd op het 16-jarig meisje A.M. v.d. L., wonende te Neer.

Maas en Roerbode d.d. 20-10-1891.

 

20 oktober 1891

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 700,‑ door Johannes Simons en Jacobus van Herten, beiden wonend te Swalmen, alsmede Jean Simons wonend te Kessenich, aan Marie Antoon Jozef Hubert Dupont wonend te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/203.

 

20 oktober 1891

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen o.a. te Swalmen door de regenten van het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/425.

 

20 oktober 1891

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Johannes Hubertus Heijnen [geb. Roermond 18-1-1867, zn. van Jacobus Hubertus Heijmans en Anna Maria Hubertina Heckmans] en Louisa Alers [geb. Swalmen, dr. van Peter Alers en Elisabeth Grubben].

GenLias, 2004.

 

23 oktober 1891

BEESEL - Gehuwd: Joannes Antonius Josephus Mentz [geb. Deventer, rijkambtenaar oud 31 jaar, zn. van Johannes Petrus Mentz en Grada Joanna Möller] en Maria Gertrudis Steeghs [geb. Beesel 13-4-1866, dr. van Sigbertus Steeghs en Maria Gertrudis Kersten].

GHS Beesel, BS-10/303.

Uit dithuwelijk:

1.      doodgeboren kind, geb./overl. Beek 12-7-1892.

2.      Johannes Petrus Hubertus Mentz, geb. Oegstgeest 10-11-1894.

Maria Gertrudis vetrok op 9-1-1892 vanaf het adres Leeuwen 210 (hoeve de Zang) naar Beek.

 

23 oktober 1891

HELDEN - Openbare verkoop van hout en strooisel op verzoek van

1.     a) Peter Wilms; b) Jan Hendrik Janssen; c) Johanna Dorssers, weduwe van Jan Neessen, voor haar zelf en als moeder en voogdes over Johannes Bartholomeus, Bartholina en Wilhelmina Neessen;

2.     Martin van Soest, allen te Helden;

3.     Peter Jan Dorssers te Belfeld, voor zich zelf en als vader en voogd over Jan, Peter, Elisabeth, Mathea en Willem Dorssers;

4.     Theodorus Dorssers;

5.     Gerard Dorssers, beiden te Helden, voor zich zelf en als gemachtigde van Louis Dorssers te Brussel,

opbrengst ƒ 98,70.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/399.

 

23 oktober 1891

HELDEN - Openbare verkoop van vast goed te Helden op verzoek van

1.     Johanna Dorssers, weduwe van Jan Neessen te Helden, voor haar zelf en als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen a) Johannes Bartholomeus; b) Bartholina; en c) Wilhelmina Neessen, bijgestaan door Peter Neessen te Helden als hun toeziend voogd;

2.     Martin van Soest te Helden, gehuwd met Dorothea Dorssers;

3.     Peter Jan Dorssers te Belfeld, weduwnaar van Gertrudis Staaks, voor zich zelf en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen a) Jan; b) Peter; c) Elisabeth; d) Mathea en e) Willem Dorssers, bijgestaan door Willem Staaks te Baarlo als hun toeziend voogd;

4.     Theodorus Dorssers te Helden; en

5.     Gerard Dorssers, voor zich zelf en als gemachtigde van Louis Dorssers te Brussel,

opbrengst ƒ 98,70. Verbleven aan Theodoroor Dorssers voornoemd voor ƒ 950,‑; en aan Willem Stammen aldaar, voor zich zelf en voor Theodorus Dorssers en de minderjarige kinderen Neessen voornoemd, voor ƒ 235,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/400.

 

23 oktober 1891

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond in de St. Jansstraat gelegen door de Limburgsche Credietvereeniging gevestigd te Maastricht, aan Arnold Verheggen te Roermond voor ƒ 3.000,‑ alsmede een jaarlijkse lijfrente ten behoeve van Raphael Schilgen te Luik.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/205.

 

24 oktober 1891

BELFELD - “Men schrijft ons uit Belfeld: Op den 24. Oct. 1891 des avonds omstreeks 6 uren werd de zoon J. van den koster H. Bos, die zich naar de kerk begaf om de godsdienstoefening bij te wonen, nabij de woning van J. Jacobs alhier door een onverlaat, in bijzijn van eenige minderjarige kinderen die zich ook ter kerk begaven, geweldig aangevallen en mishandeld. Ook werd op den 28 Oct. jl. den koster Bos, die, na de godsdienstoefening omstreeks 6½ ure des avonds, de kerkdeur gesloten had, onverhoeds nabij het kerkhof, in bijzijn zijner twee oudste zonen, aangevallen en hem slagen op het hoofd toegebracht, zoodanig dat het bloed er uitstroomde; op het hulpgeroep liep de deugniet weg. De zaak is in handen der politie gesteld.”

Venloosche Courant d.d. 31-10-1891.

 

24 oktober 1891

SWALMEN - Gehuwd: Peter van der Loo [geb. Swalmen 20-7-1861, zn. van Paulus van der Loo en Joanna Ramakers] en Maria Cornelia van Ool [geb. Stevensweert 19-9-1870, dr. van Lambertus van Ool en  Joanna Elisabeth Denier].

GenLias, 2004.

 

26 oktober 1891

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Lambert Hubert Ramakers te Swalmen en Helena Lucia Francisca Huberta Stox te Kessel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/402.

 

28 oktober 1891

SWALMEN - Testamenten door Anna Maria Gertrudis Heynen en Johannes Peter Heynen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nrs. 1891/427 en /428.

 

31 oktober 1891

RIJKEL - Brand.

“Verleden donderdag ’s namiddags omstreeks 5 uren barstte een hevige brand uit op de boerderij van Godfried Bongers te Beesel Rykel. Huis, schuur en stalling stonden weldra in lichte laaie vlam, en de gebouwen met al wat er in was werd een prooi der vlammen. Alleen het rundvee is gered. Vele ingezetenen van het naburige Neer alsmede de brandspuit van Beesel kwamen ter hulp snellen, doch wegens gebrek aan water kon er weinig gered worden. Oorzaak is onbekend. Alles was verzekerd.”

Venloosche Courant d.d. 31-10-1891.

 

oktober 1891, z.d.

REUVER - "Door de marechaussée alhier werd naar Roermond overgebracht, H.H.V., oud 24 jaren, vroeger te Roermond, die nog met de justitie een oude schuld van 28 dagen te verrekenen heeft."

Maas- en Roerbode d.d. ..-10-1891.

 

oktober 1891, z.d.

BEESEL - "Een zeldzaam feest was heden den echtelieden Theod. Niessen-Janssen beschoren, n.l. hunne vijftigjarige echtverbintenis. Reeds lang hadden onze gemeentenaren dezen dag verbeid, want het gold een eerbetoon aan een algemeen geacht echtpaar, en het moet met lof gezegd worden, allen wedijverden om den jubilarissen dezen dag zoo aangenaam mogelijk te maken.

          Afgehaald door de schutterij, waarvan de jubilaris het oudste lid is, de zangvereeniging, de harmonie van Reuver en de schoolkinderen, toog het nog krasse echtpaar kerkwaarts, om Gode te danken voor het vele goede gedurende dit lange tijdperk van Hem ontvangen. Na de H. Mis keerde de stoet wederom in dezelfde volgorde huiswaarts.

          Dat het aan passende toespraken en geschenken niet ontbrak, behoeft geen betoog, en het verdere verloop van den dag liep onder passende gezelligheid af.

          Wij bieden den jubilarissen onzer hartelijken gelukwensch."

Maas- en Roerbode d.d. ..-10-1891.

 

2 november 1891

VENLO - Gehuwd: Herman Bamberg [geb. Midwolda, zn. van Jacob Elias Bamberg en Ester de Levie] en Bertha Francken [geb. Venlo, dr. van Abraham Francken en Carolina Wolff].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.      Jakob Abraham Bamberg, geb. Beesel 2-11-1893 (BS-10/420, get. Joseph Thomas Kreischer en Joannes Wilhelm Aretz).

 

9 november 1891

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Martinus Quirinus Buys-Ballot, 1e luitenant bij de veldartillerie wonend te Breda, en Mathilde Gertrude Thérèse Marie Bloemen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/138.

 

10 november 1891

SWALMEN - Liquidatie en deling tussen Anna Maria Janssen, weduwe van Willem Ramakers te Swalmen op Genaanhof, en haar kinderen Willem Ramakers aldaar; Hubertina Ramakers te Hunsel; Wilhelmina Ramakers; en Maria Ramakers, beiden wonend te Beesel, welke goederen zijn geschat op ƒ 13.339,‑

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/139.

 

12 november 1891

BELFELD - Gehuwd: Jacques Theodoor Hubert Saes [geb. Roermond 20-4-1859, kantoorbediende (1891), zn. van Jacobus Saes, winkelier, en Josepha Helena Hubertina Berbers] en Anna Maria Elisabeth Ploem [geb. Belfeld 13-6-1868, winkelbedienster (1891), overl. Oisterwijk 11-8-1927, dr. van Franciscus Ploem, timmerman,  en Anna Maria Stroucken].

RHCL, BS Belfeld.

 

12 november 1891

BEESEL - "In den nacht van 10 op 11 dezer ontstond in het gehucht Bussering, onder deze gemeente brand in de woning van A. Hendriks landbouwer en herbergier; huis met schuur en stal werden in de asch gelegd, terwijl eene koe en twee varkens den dood in de vlammen vonden; ook verbrandde de geheele voorraad granen, hooi, stroo enz. benevens op een weinig na de gansche inboedel.

          Een der kinderen van H. die boven sliepen, de 15-jarige dochter werd door haar vader gered, doch had bereids hevige brandwonden bekomen, waardoor zij in levensgevaar verkeert.

          De schade wordt geraamd op ongeveer ƒ 2.000,‑ Alles was verzekerd. Oorzaak onbekend."

Maas- en Roerbode d.d. 12-11-1891.

 

13 november 1891

MAASNIEL - Huwelijksvoorwaarden tussen Hendrikus Hendriks en Gertrudis Stroeken, weduwe van Mathias Timmermans, beiden te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/213.

 

13 november 1891

MAASNIEL - Testament door Hendrikus Hendriks te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/214.

 

14 november 1891

BAARLO - Huwelijksvoorwaarden tussen Leo Johannes Henricus Lommen te Tilburg en Maria Elfrida Virginie Verhaegh te Baarlo, minderjarige dochter van Hubert Herman Verhaegh aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/140.

 

15 november 1891

SWALMEN - Herroeping testament door Johannes van Groenendael, landbouwer te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/142; zie akte 3-10-1864/144.

 

16 november 1891

TERHEIJDEN - Gehuwd: Cornelius Trommelen [geb. Zevenbergen, zn. van Hendrikus Trommelen en Johanna Schoones] en Catharina Maria Visker [geb. Terheijden, overl. Grathem 5-4-1926, dr. van Hendrik Visker en Catharina Heijbeek].

Regionaal Archief Tilburg, BS Terheijden.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hendrikus Cornelis Petrus Michael Trommelen, geb. Beesel 14-4-1897 (BS-11/11/).

2.      Catharina Maria Joanna Cornelia Trommelen, geb. Beesel 23-6-1898, overl. Deurne 9-12-1962. Tr. ... met Gerardus Johannes Aloisius Hartjens.

3.      Cornelia Adriana Louisa Trommelen, geb. Beesel 6-11-1899.

 

16 november 1891

MAASNIEL - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Hendrikx [geb. Beesel, zn. van Cornelius Hendrikx en Catharina Janssen] en Anna Gertrudis Strouken [geb. Maasniel, dr. van Franciscus Strouken en Cornelia van Cruchten; wed. van Mathias Timmermans].

GenLias, 2005.

 

16 november 1891

MAASNIEL / SWALMEN - Openbare verkoop van bouwland te Maasniel gelegen alsmede hakhout onder Swalmen gelegen sectie E 1090, groot 9 are 70 centiare, door Willem, Peter en Christiaan Cuijpers, allen wonend te Swalmen, alsmede Antoine Kuijpers wonend te Wanssum, voor een totale prijs van ƒ 5.210,‑ aan respektievelijk Thomas Wassen; Frans, Margaretha en Wilhelmina Theelen; Hendrik Stox; Johannes, Gerardus, Gertrudis en Mechtildis Janssen, deze laatste echtgenote van Johannes Timmermans; alsmede Peter Theelen, allen landbouwers wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/217.

 

17 november 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Hubertina Pijpers en Maria Catharina Pijpers, beiden te Swalmen, aan Maria Catharina Beijsen, weduwe van Gerardus Hubertus Hoffman te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/143.

 

17 november 1891

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Clement Prosper Schreurs en Hubert Maessen van Hoof?, beiden te Roermond, en Maria Catharina Beijsen weduwe Hoffman te Swalmen, genomen tegen Willem Smeets te Melick, Jan Mathijs ..len te Stamproy en kinderen, en Jacobus Pijpers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/144.

 

19 november 1891

REUVER - "Een Duitscher, voorgevende genaamd te zijn Engelen, oud p.m. 40 jaren, wonende te Amsterdam, reiziger in chemische waren, logeerde van Zaterdag tot in het begin dezer week bij Heijnes alhier, en liet zich flink opdisschen. Eensklaps was hij met de Noorderzon vertrokken, zonder den hôtelhouder te betalen. Zijn signalement luidt als volgt: middelmatig lang, fijn voorkomen, geknipte baard met langen knevel, gekleed met grijze overjas, grijze hoed, horloge met gouden ketting; hij is voorzien van een koffertje."

Maas- en Roerbode d.d. 19-11-1891.

 

21 november 1891

ASSELT - Testamenten door Johannes Hubertus Thijssen, bierbrouwer te Asselt, en zijn vrouw Gertrudis Hubertina Lemmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nrs. 1891/223 en /224.

 

24 november 1891

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 700,‑ door Willem Willems te Maasniel aan Hubert, Leo, Mechtildis, Maria en Willem Willemsen te Roermond, Peter Willemsen te Sevenum en Henricus Willemsen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/441.

 

24 november 1891

MAASNIEL - Verkoop van huis, schuur, stallen, tuin en bouwland te Maasniel gelegen sectie B 1280, 391 en 426 en sectie C 163, door Helena, Emilia en Francisca Berbers, allen wonend te Roermond, aan Christiaan Seuntjens wonend te Heel, voor ƒ 3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/224.

Zie idem 18-12-1891/243 voor schuldbekentenis door Seuntjens.

 

24 november 1891

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.050,‑ door Elisabeth Pansters, weduwe van Mathijs Stignaire en Jacobus Stignaire, beiden wonend te Swalmen, aan Cornelia Rutten wonend te Sittard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/225.

 

28 november 1891

REUVER - “Zaterdagavond werden twee kinderen Van den B. te Reuver, die een korf vleesch en een brood droegen, ter hoogte van Schelkensbeek door twee onbekenden overvallen en van die etenswaren beroofd.”

Venloosch Weekblad d.d. 28-11-1891

 

30 november 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van te wassen staand schaarhout onder Swalmen en Maalbroekerweg, aan de Roodenhaan, Wijlenbosje,het Slokske en Vuilbemden, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, als eigenaar voor ƒ 569,80; en van Wilhelmina Kessels, weduwe Sanders te Swalmen, opbrengst ƒ 52,90.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/149.

 

7 december 1891

SWALMEN - Eerste verschijning deelgerechtigden en gerechtelijk bevolen boedelscheiding van gemeenschap Johannes Coorens en Maria Josephina Lammers te Swalmen en nalatenschap van eerstgenoemde, tussen Maria Josephina Lammers voornoemd, mede als moeder en voogdes over Cornelia, Petronella en Lambertus Coorens; Adolf Rosbender te Swalmen als hun toeziend voogd, en Peter Hendrickx aldaar als door de rechtbank benoemd als vertegenwoordiger van Helena Coorens, echtgenote van Oscar Delville te Brussel, Margaretha Schnitz [ook: Schmitz], weduwe van Bernard Coorens en haar man Jules Lauwarts [ook: Louwers] te Brussel; Maria Coorens, echtgenote van Hubert Tobben te Swalmen; en Jozef Coorens te Aken, welke werkzaamheden zijn voortgezet op maandag 28 december a.s.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/154.

Voor voortzetting zie idem 28-12-1891/165, 1-2-1892/15, 8-2-1892/19 en 7-3-1892/28.

 

22 december 1891

SWALMEN - Openbare verkoop van oude vensterramen, schansen en schaarhout te Swalmen op Hillenraedt, Boekesdries, Vlinkebroek en Boschheide op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 467,80; en van Jean Vallen te Swalmen op Hillenraedt, opbrengst ƒ 17,70.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1891/162.

 

22 december 1891

ROERMOND - Verkoop van huis te Roermond aan de Markt gelegen sectie D 123 door Wilhelmina Clasina Kluytmans, weduwe van Arnoldus Jacobus Stoks, aan Pieter Daniël Henssen, beiden wonend te Roermond, voor ƒ 7.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/244.

Zie idem 9-12-1892/302 voor obligatie groot ƒ 29.000,‑ door de weduwe Stoks, alsmede idem 9-12-1892/303 voor hypotheekstelling.

 

23 december 1891

SWALMEN - Geboren: Johannes Franciscus van Keeken, buitenechtelijke zn. van Elisabeth van Keeken.

GHS Swalmen, BS-1891/72.

 

26 december 1891

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 250,- door Gerard Huberts te Swalmen aan Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau, weduwe van J.A. Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/450.

 

30 december 1891

SWALMEN - Rekening en verantwoording door Pieter Konings te Swalmen als executeur testamentair in de nalatenschap van Martina Tobben, onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard, aan de schuldeisers van deze boedel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1891/452.

 

30 december 1891

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van huis en tuin te Roermond gelegen sectie C 1612, aan Leopold Moetewiel te Roermond, voor ƒ 1.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1891/248.

 

 

1892

5 januari 1892

LOTTUM - Openbare verkoop van hout te Lottum op verzoek van Gerard Schroeven te Broekhuizen, Peter Jan Muizers te Reuver en Jacob Bos te Lottum, opbrengst ƒ 50,30.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/8.

 

5 januari 1892

ROERMOND - Overleden: Maria Christina Quiten [geb. Roermond 13-4-1888, dochter van Henricus Hubertus Quiten, schoenmaker, en Anna Catharina Bongaars], oud 3 jaar, overleden om 04.00 uur.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

6 januari 1892

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 7-1-1892): Wouterus van den Avoort [geb. Hedikhuizen, verwer (1897), zn. van Jan Baptist van den Avoort en Antonia van Loon] en Anna Catharina Ambaum [geb. Belfeld, dr. van Herman Ambaum en Gertrudis Olders].

GenLias, 2005; BevReg 1074_097.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.      Jan Baptist Hubertus van der Avoort, geb. Beesel 8-12-1892. Tr. Hulsberg 8-4-1918 met Anna Maria Nievelstein.

2.      Herman Hubertus van der Avoort, geb. Beesel 23-6-1894. Tr. .. met Agnes Wilhelmina Arts.

3.      Joseph Lambertus van der Avoort, geb. Beesel 4-6-1896.

4.      Elisabeth Anna Maria van der Avoort, geb. Beesel 16-2-1898. Tr. Beesel 4-5-1920 met Antoon Janssen.

5.      Jacobus Lambertus van der Avoort, geb. Beesel 14-12-1902.

Het gezin verhuisde op 1-4-1897 naar het adres Reuver 292.

 

7 januari 1892

ROERMOND - Testament door Nathalie Maria Caroline Agnes burggravin van Aefferden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1892/6.

 

9 januari 1892

REUVER / BELFELD - “Het lijk, dat onlangs tusschen Belfeld en Reuver is gevonden, is herkend als te zijn van den 55-jarigen Antoon Olers, geboren te Engelbeek gem. Neuwerk. Hij had laatst gewoond bij C. Klösgens te M.-Gladbach en had den 22en april ll. zijne woning verlaten. De man leed aan verstandsverbijstering.”

Venloosche Courant d.d. 9-1-1892.

 

14 januari 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 2.500,‑ door Willem Ramakers te Swalmen aan Jean Wolffs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/7.

 

15 januari 1892

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Coenen [geb. Swalmen 10-9-1868, arbeider, zn. van Peter Coenen en Maria Christina Tummers] en Sophia Hubertina van Keeken [geb. Swalmen 6-9-1862, overl. ald. 13-1-1895, dr. van Joseph van Keeken en Anna Maria Catharina Beelen].

GHS Swalmen, BS-1892/3.

 

17 januari 1892

ROERMOND - Verkoop van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2865, door Eduard Benedict wonend te Roermond, als lasthebber van Jacobus Spee wonend te Keulen, aan Hubert Hermans te Roermond voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/7.

 

18 januari 1892

TEGELEN - Gehuwd: Petrus Joseph Hubertus Houba [geb. Tegelen, zn. van Willem Houba en Mechtildis Driessen] en Dorothea Doesborgh [geb. Tegelen, dr. van Willem Doesborgh en Hendrina Leenkens].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Maria Leonardus Hubertus Houba, geb. Beesel 2-4-1893.

2.      Mathilda Gertruda Hendrika Houba, geb. Beesel 12-4-1895. Tr. Beesel 14-1-1921 met Franciscus Adrianus Hubertus Hermkens.

3.      Hendrikus Albertus Wilhelmus Fredericus Houba, geb. Beesel 30-6-1896. Tr. Beesel 19-4-1921 met Helena Christina Hubertina Steeghs.

4.      Wilhelmina Albertina Theodora Houba, geb. Beesel 30-8-1897.

5.      Hubertina Petronella Hendrika Houba, geb. Beesel 19-8-1902.

6.      Wilhelmina Josephina Houba, geb. Beesel 8-11-1903.

 

22 januari 1892

NEER - Openbare verkoop van huis en erf met boomgaard en bouwland, door Johanna Rijs, weduwe van Pieter Coopmans wonend te Neer, en Peter Coopmans, landbouwer wonend te Maasbree, verbleven aan genoemde Johanna Rijs voor ƒ 510,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/11.

Zie idem 22-1-1892/12 voor scheiding tussen genoemde personen.

 

27 januari 1892

SWALMEN - “Het Rijk en de gemeente Swalmen zijn in onderhandeling over eene uitgestrekte heide in die gemeente, die dienen moet tot exercitie-terrein voor de cavalerie te Venloo en Roermond.”

Haagsche Courant d.d. 27-1-1892.

 

28 januari 1892

ROERMOND - Voogdbenoeming over zijn minderjarige kinderen door Gustaaf Johan van Smitshuijsen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/13.

 

29 januari 1892

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Rutten [geb. Beesel 9-6-1867, schoenmaker, zn. van Franciscus Rutten en Petronella Rutten; hij hertr. Beesel 24-4-1896 met Helena Hendrika Huberta Dewinden] en Sophia Verhaegh [geb. Neer, oud 25 jaar, dr. van Theodorus Verhaegh en Wilhelmina Joosten].

GHS Beesel, BS-10/359.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Franciscus Theodoor Hubertus Rutten, geb. Beesel 21-3-1895.

 

31 januari 1892

Huwelijksvoorwaarden tussen Wilhelmus Hubertus Bongaerts en Catharina Hubertina van Dalon te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/15.

 

1 februari 1892

NEER - Gehuwd: Arnoldus Hubertus Ploem [geb. Belfeld 26-3-1866, koopman (1892), overl. Venlo 15-4-1936, zn. van Franciscus Ploem, herbergier, en Anna Maria Stroucken; hij hertr. Venlo 9-9-1896 met Maria Eleonora Hubertina Engels] en Anna Margaretha van Lier [geb. Neer, dr. van Conrard van Lier, landbouwer, en Gertrudis Geenen].

RHCL, BS Neer.

 

5 februari 1892

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van een woonhuis en erf te Roermond gelegen sectie C 820, aan Johannes Nizet aldaar voor ƒ 2.275,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/22.

 

6 februari 1892

ROERMOND / SWALMEN - “Als vervolg op het bericht dat het Rijk met de gemeente Swalmen in onderhandeling is over een onder deze gemeente gelegen exercitieterrein voor ons [Roermond] garnizoen en dat te Venloo, kan nog gemeld worden dat bestekken, plannen en begrooting voor den bouw der noodige stallen enz. alhier gereed zijn. Er zouden dan alhier twee escadrons huzaren in garnizoen komen.”

De Zuid-Willemsvaart d.d. 6-2-1892.

 

11 februari 1892

ROERMOND - Overleden: Hubertina Quiten, oud 22 maanden, overleden om 23.30 uur. Geboren 29 april 1890, dochter van Henricus Hubertus Quiten, schoenmaker, en Anna Catharina Bongaars.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

18 februari 1892

ROERMOND - Overleden: Henricus Hubertus Quiten [geb. Roermond 1-7-1855, zn. van Jacobus Quiten en Maria Elisabeth Hubertina Platzbeecker], echtgenoot van Anna Catharina Bongaars [geh. Roermond 9-10-1883].

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

22 februari 1892

MAASNIEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Maasniel in de Beekstraat ten huize van Andries Bremmers op diens verzoek en van zijn kinderen Catharina Bremmers, weduwe van Jan Beek te Boukoul; Jacobus Bremmers te Maasniel; Maria Bremmers, weduwe van Jan Smeets en haar man Jan Hendriks te Tegelen, in eigen naam en als voogdes en medevoogd over Maria, Anna, Cornelia en Jan Smeets; Wilhelmina Wuts, weduwe van Renier Bremmers en haar tegenwoordige man Willem Kraus te Roermond, tevens als voogdes en medevoogd over Melanie en Josephina Bremmers; Mechtildis Bremmers en haar man Jacob Westheim te Maasniel; Elisabeth Bremmers en haar man Pieter Sangers te Roermond; en Jan Bremmers te Maasniel, opbrengst ƒ 259,10.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/23.

 

22 februari 1892

MAASNIEL - Openbare verkoop van huis, erf en tuin te Maasniel in de Beekstraat gelegen door Andries Bremmers te Maasniel; Catharina Bremmers, weduwe van Jan Beek te Boukoul; Jacob Bremmers te Maasniel; Jacob Westheim te Maasniel; Pieter Sangers te Roermond; en Johannes Bremmers te Maasniel, verbleven en toegewezen aan laatstgenoemde voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/24.

 

26 februari 1892

BELFELD - Openbare verkoop van roerend goed te Belfeld op verzoek van Hendrik van den Broek te Beesel, als voogd over 1) Agnes; 2) Peter; 3) Gertrudis; 4) Hendrik; 5) Maria; 6) Jacob en 7) Antoon van den Broek, opbrengst ƒ 1.365,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/91.

 

27 februari 1892

BAEXEM - Verkoop van het goed genaamd De Brijas te Baexem gelegen, zijnde water, tuin, boomgaard, bouwland, huizen, schuur en erf, door August Boost van Kuffeler wonend te Weert, aan Peter Johannes Beelen wonend te Baexem, voor ƒ 4.000,‑; en overname van een kapitaal van ƒ 400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/45.

 

27 februari 1892

ROERMOND - Terugname resp. inbewaargeving eigenhandig geschreven testament door Marie Cecile Elise Michiels van Verduijnen te Roermond, gedeponeerd 20-5-1885.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/26 en /27.

 

1 maart 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van hout voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 303,10.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/472.

 

7 maart 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten voor Michiel Konings te Swalmen, opbrengst ƒ 89,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/474.

 

8 maart 1892

BOUKOUL - Openbare verkoop van roerend goed te Boukoul, 1) ten sterfhuize van Mathijs Dohmen en ...len Smeets, toebehorend aan hun kinderen Jacobus, Pieter, Jean, Elisabeth en Godefridus Dohmen, op verzoek van hun voogd Theodoor Schreurs te Beegden, opbrengst ƒ 182,‑; 2) ten huize en op verzoek van Willem Sanders aldaar, opbrengst ƒ 66,60.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/30.

 

13 maart 1892

SWALMEN - Overdracht van huis en tuin te Swalmen in Sentissekempke aan de Schoolberg gelegen sectie A 1364 en 1737 door Johannes Hubertus Naus aan Hermanus Heuvelmans, beiden aldaar, voor ƒ 240,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/32.

 

20 maart 1892

SWALMEN - Toestemming voor huwelijk door Pieter Raeven te Swalmen aan zijn zoon Johannes Jacobus Raeven te Luik.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/35.

 

20 maart 1892

BUGGENUM - Inbewaargeving door mr. Constant Waegemans, oud kantonrechter van Roermond, grondeigenaar wonend te Buggenum, en zijn vrouw Louisa Alexandrina Agnes Hubertina van der Renne, van hun eigenhandig geschreven testamenten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nrs. 1892/56 em /57.

 

22 maart 1892

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf te Roermond gelegen door Cato Wackers aldaar aan Johannes Roelandus Adrianus Luneman te Eindhoven voor ƒ 24.000,‑; en obligatie groot ƒ 13.000,‑ t.b.v. Cato Wackers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1892/29.

 

5 april 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Peter Thomassen te Swalmen aan de weduwe Frans Andriessens geboren Hubertina Gruyters te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/490.

 

5 april 1892

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie B 2184 door Frans Rouleau aan Maria Elisabeth Sophia Tobben, echtgenote van Theodore Maessen, allen wonend te Roermond, voor ƒ 3.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/75.

 

7 april 1892

VENLO - Testament door Petronella Janssen, weduwe van Antoon Philip Auguste de Lom de Berg, rentenierster wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/76.

 

7 april 1892

VENLO - Testamenten door Carel Hubert Canoy, steenfabrikant te Venlo, en zijn vrouw Maria Charlotte Gertrudis Hubertina de Lom de Berg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nrs. 1892/77 en /78.

 

7 april 1892

ROERMOND - Inventaris ten huize en op verzoek van Wilhelmina Theelen, weduwe van Henri Eijck te Roermond, moeder en voogdes over Anna en Franciscus Eijck, van de huwelijksgemeenschap die heeft bestaan tussen beide eerstgenoemden.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/44.

 

9 april 1892

BEESEL - Overdracht van een hypothecaire vordering groot ƒ 1.000,‑ à 4¼% ten laste van Clemens Meuter te Beesel door Willem Maesen aan Henri Suilen, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/45.

 

.. april 1892 (tussen 10 en 19)

SWALMEN - Plaatsvervanging voor de nationale militie tussen Johannes Hubertus Cox te Maasniel en Pieter Gerard Jozef Leboulle te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/503.

 

11 april 1892

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en erf te Roermond in de Neerstraat aan het Swartbroek gelegen sectie D 792 door Willem Dohmen te Roermond, in eigen naam en als gemachttigde van Theophile Roos te Brussel, vader en voogd van Prospère, Leontine, B..., Marie ... en ... Roos; Henri Crevels te Roermond, weduwnaar van Anna Dohmen, in eigen naam en als vader en voogd over Jozef Crevels, toegewezen aan Henri Crevels voornoemd voor ƒ 1.275,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/46.

Fotokopie repertorium slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

12 april 1892

VENLO - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Joannes van Deninde te Thorn voor Richard Jacob Jan Lambert Steegh, loteling te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/86.

 

13 april 1892

ARCEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 50.000,‑ door Joanna Maria Josephina Huberta Hafmans, weduwe van Hubertus Wilhelmus van der Heijden te Arcen, aan Louis Leonard Hubert Berger te Venlo, mede hypotheek verleend door Aldegonda Jacoba Aloysia Hafmans te Arcen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/146.

 

15 april 1892

VENLO - Scheiding tussen:

1.     Maria Petronella Janssen, weduwe van Antoon Philip August Hubert de Lom de Berg;

2.     de echtelieden Maria Charlotta Gertrudis Hubertina de Lom de Berg en Carel Antoon Hubert Canoy, allen wonend te Venlo, deze laatste in eigen naam, tot bijstand van zijn echtgenote en als vader over zijn vier minderjarige kinderen a) Maria Bernardina Alphonsina Hubertina; b) Auguste Charles Marie Hubert; c) Melanie Frissette Maria Hubertina; en d) Emma Leonie Carolina Hubertina Canoy, en mr. Ferdinand Verscheure, advokaat wonend te Roermond, als bijzonder curator over genoemde minderjarigen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/96.

 

19 april 1892

MAASNIEL - Verkoop van huis en land te Maasniel D 761 door 1. Gerard Willems; 2. Willem Willems; 3. Willem van Dael te Maasniel; 4. Margaretha Willems; en 5. Thomas Willems te Swalmen aan Peter Knoops te Maasniel voor ƒ 350,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/505.

 

19 april 1892

ROERMOND - Openbare verkoop van a) huis met verdere gebouwen, erf en tuin te Roermond gelegen sectie D 1417 en 1418; en b) bouwland in de gemeente Melick-Herkenbosch gelegen, door Paulus Stroeken; Hendrik Falkens; Helena Maessen; Elisabeth Maessen; Christiaan Heuvelings; Godfried Erkamp en Jan Linssen, allen wonend te Roermond, aan Johannes Kranenpoot te Roermond; Thomas Wassen te Maasniel en Pleghelmus Frencken te Melick, voor ƒ 3.190,‑

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/98.

 

20 april 1892

SWALEN - Openbare verkoop van onroerend goed te Swalmen op verzoek van Johannes Cox te Ool, als bewindvoerder van Joachim Bongaerts wonend te Leeuwen, man van Anna Gertrudis Cox, verbleven als volgt:

-   12 are 30 centiare bouwland op de Beek gelegen sectie B 496 aan Caspar Heuvelmans, hoofd-onderwijzer te Helden-Panningen, bij mondelinge opdracht vertegenwoordigd door Pieter Heuvelmans te Swalmen,voor ƒ 155,‑;

-   8 a 35 ca idem in het Swaarveld D 1670 aan Willem Thomassen te Swalmen voor ƒ 150,‑;

-   8 a 80 ca idem in het Asselterveld E 1720 aan Leonard en Sebastiaan Wijnen voor ƒ 170,‑;

-   7 a 50 ca idem in het Horisserveld A 1074 aan Adrianus Polmans te Swalmen voor ƒ 155,‑;

-   23 a 23 ca idem in het Voorveld A 825 en 1614 aan Frans Bouten? te Swalmen voor ƒ 250,‑;

-   10 a 30 ca aldaar B 1746 aan Hendrik Pijpers te Swalmen voor ƒ 56,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/49; zie idem 20-4-1892/48 voor openbare verkoop roerende goederen; kopie slecht leesbaar en vooral cijfers onder voorbehoud.

 

22 april 1892

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Schoolmeesters [geb. Beesel 29-4-1868, landbouwer, zn. van Gerardus Schoolmeesters en Anna Maria Geraedts] en Maria Agnes Schoolmeesters [geb. Beesel 7-1-1870, dienstmeid, dr. van Petrus Schoolmeesters en Agnes Sillen].

GHS Beesel, BS-10/361.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Hubertus Schoolmeesters, geb. Beesel 14-7-1892.

2.      Joannes Schoolmeesters, geb. Beesel 21-6-1894.

3.      Anna Maria Agnes Schoolmeesters, geb. Beesel 24-7-1896.

4.      Hendrik Hubertus Schoolmeesters, geb. Beesel 24-7-1898.

5.      Willem Hubert Lambert Schoolmeesters, geb. Beesel 3-2-1901. Tr. Beesel 19-6-1925 met Maria Catharina Kuijpers.

6.      Peter Lambertus Schoolmeesters, geb. Beesel 21-6-1903. Tr. verm. .... met Westheim.

7.      Ida Maria Lamberta Schoolmeesters, geb. Beesel 16-10-1905. Van haar een buitenechtelijke dr. Maria Agnes, geb. Beesel 6-12-1927. Tr. Beesel 13-11-1931 met Joannes Hubertus Kuijpers.

8.      Hendrik Peter Lambertus Schoolmeesters, geb. Beesel 25-8-1907.

9.      Maria Wilhelmina Lamberta Schoolmeesters, geb. Beesel 21-7-1909. Tr. Beesel 21-4-1937 met Caspar Jacobus Smeets.

10.    Josef Gerardus Hubertus Schoolmeesters, geb. Beesel 1-6-1912.

 

25 april 1892

KESSEL - Gehuwd: Leonardus van de Laar [geb. Kessel, zn. van Willem van de Laar en Gertrudis Hendrikx] en Sophia Christina Kersten [geb. Wanssum, dr. van Christiaan Kersten en Anna Maria Cox].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Willem Christiaan van de Laar, geb. BEESEL 24-11-1894 (BS-10/508).

2.      Willem Lambertus Renier van de Laar, geb. BEESEL 15-8-1896.

3.      Willem Hubertus Renier van de Laar, geb. Kessel 4-5-1898. Tr. Vaals 29-9-1921 met Maria Magdalena Adang.

Zij verkochten op 9-4-1894 goederen te Blitterswijk.

 

26 april 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van vee, akkergereedschappen, meubels en andere roerende goederen gehouden te Swalmen op verzoek van Jan Simons wonend aldaar; Johannes Simons wonend te Kessenich; en Jacob van Herten te Swalmen, deze laatste in eigen naam en als vader en voogd over Johanna van Herten, opbrengst ƒ 1.123,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/101.

 

29 april 1892

BEESEL - Gehuwd: Hubertus Trines [geb. Beesel 22-3-1862, landbouwer, overl. ald. 21-3-1899, zn. van Henricus Trines en Maria Josepha Kessels] en Helena Houben [geb. Neer 1-2-1868, dienstmeid, overl. Kessel 2-6-1932, dr. van Engelbertus Houben en Christina Geraets].

GHS Beesel, BS-10/363.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hendrik Hubertus Trines, geb. Beesel 26-11-1893, ongehuwd overl. Kessel 3-7-1914, oud 20 jaar.

2.      Christina Engelina Trines, geb. Beesel 8-8-1895, overl. ... 1968. Tr. Kessel 9-6-1927 met Godefridus Giesbertz.

3.      Maria Josepha Trines, geb. Beesel 14-8-1897, overl. ald. 7-3-1898.

4.      Maria Elisabeth Hubertina Trines, geb. Beesel 9-1-1899, overl. ald. 25-10-1899.

 

29 april 1892

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie B 2187 door Frans Rouleau aan Jan Martin Hubert Vroemen, beiden wonend aldaar, voor ƒ 3.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/103.

 

2 mei 1892

ASSELT - Scheiding tussen Jacob, Albert en Gertrudis Lemmen en Jan Hubert Thijssen te Asselt, van de nalatenschappen van Johannes Lemmen en Johanna Diels.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/516.

Voor vervolg zie idem 23-5-1892/525 en 3-6-1892/529.

 

2 mei 1892

MAASNIEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Maria Emilia Hubertina Wackers en Andreas Hubertus Bremmers te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/517.

 

6 mei 1892

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Rutten [geb. Beesel 12-3-1861, arbeider, zn. van Franciscus Rutten en Petronella Rutten] en Joanna Janssen [geb. Beesel 8-12-1864, dienstmeid, dr. van Wilhelmus Rutten en Sibilla Naus; zij hertr. Beesel 21-1-1910 met Franciscus Gielen].

GHS Beesel, BS-10/365.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 25-6-1893.

2.      Hendrik Hubertus Franciscus Rutten, geb. Beesel 10-9-1894.

3.      Anna Sibilla Rutten, geb. Beesel 10-9-1894. Tr. Beesel 17-10-1919 met Mathias Wolters.

4.      Petronella Catharina Maria Rutten, geb. Beesel 8-9-1895. Tr. Beesel 8-4-1921 met Joannes Hubertus van den Beucken.

5.      Wilhelmus Hubertus Rutten, geb. Beesel 4-5-1897. Tr. ... met Dorothea Rutten.

6.      Elisabeth Rutten, geb. Beesel 5-2-1899. Tr. Beesel 21-2-1919 met Gerardus Wilhelmus Helwegen.

7.      Ida Huberta Rutten, geb. Beesel 15-11-1900. Tr. Beesel 16-4-1926 met Peter Hubertus Bouten.

 

10 mei 1892

SWALMEN - Verkoop van bouwland te Swalmen sectie C nr. 717 door Johannes Petrus Wuts aan Barbara Julicher aldaar voor ƒ 200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/522.

 

13 mei 1892

TEGELEN - Verkoop van huis, stal, schuur, tuin en erf, boomgaard, bakhuis en bergplaats met ruim 21 hectare bouwland, hooiland, weg met bomen, weiland, vijver, weiland als weg en hakhout, te Tegelen gelegen sectie A 697, 718, 719, 733, 729, 731, 1159, 1870, 2457 en B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 491, 492 en 644, door de echtelieden Carel Antoon Hubert Canoy en Marie Charlotta Gertrudis Hubertina de Lom de Berg, aan Maria Petronella Janssen, weduwe van Antoon Philip August Hubert de Lom de Berg, allen wonend te Venlo, voor de som van ƒ 18.132,‑; en ruiling van bouwland en weg te Tegelen gelegen sectie B 11 door genoemd echtpaar Canoy tegen hakhout, water en rietland te Venlo gelegen door genoemde weduwe.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/117.

Zie idem 13-5-1892/118 voor volmacht door Maria Petronella Janssen op genoemd echtpaar Canoy.

 

13 mei 1892

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Theunissen [geb. Kessel, landbouwer oud 49 jaar, zn. van Leonardus Theunissen en Joanna Stappers] en Helena Schoeren [Schouren, geb. Belfeld 28-12-1848, overl. Venray23-2-1940, oud 91 jaar, dr. van Leonardus Schoeren en Joanna Geelen].

GHS Beesel, BS-10/367.

 

13 mei 1892

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Simons [geb. Beesel 4-7-1864, kantonnier, zn. van Joannes Simons en Gertrudis Jacobs] en Anna Maria van Lier [geb. Neer, oud 26 jaar, overl. Beesel 26-3-1938 oud 72 jaar, dr. van Joannes van Lier en Anna Maria Obers].

GHS Beesel, BS-10/369.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Hubertus Simons, geb. Beesel 15-5-1893. Tr. Beesel 7-7-1922 met Elisabeth Cornelia Hubertina Peeters.

2.      Wilhelmus Hubertus Simons, geb. Beesel 12-9-1896. Tr. mogelijk .. met Maria H. Hendriks.

3.      Leonardus Hubertus Simons, geb. Beesel 6-2-1899, overl. ald. 31-10-1899 oud 8 maanden.

4.      Joanna Gertrudis Simons, geb. Beesel 7-11-1900.

5.      Antonius Hubertus Simons, geb. Beesel 2-10-1904, overl. ald. 1-3-1907 oud 2 jaar.

 

14 mei 1892

ROERMOND / TEGELEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Leonie Elisa Guillaume te Roermond en Caspar Johannes Hubertus Franssen te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/523.

 

14 mei 1892

BRACHT - Akte van erfrecht van Joannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, overleden te Bracht in Pruissen op 12-12-1865.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/123.

 

maandag 16 mei 18921

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop wegens vertrek op verzoek van H. Feuler, in de herberg van L. Schrijvers, van een huis met schuur, stallingen, bergplaats, tuin, boomgaard en bouwland te Leeuwen onder Reuver, groot 3 hectaren 51 aren 50 centiaren.”

Venloosch Weekblad d.d. 30-4-1892; notaris Vogels te Reuver.

 

16 mei 1892

ROERMOND - Openbare verkoop van huis met tuin te Roermond in de Schoolstraat gelegen sectie D 376, door Jan Frencken en Jacques Cox te Roermond, mede toebehorend aan Theodoor Geeraets aldaar, de kinderen van Agnes Meeuwissen en Adolf Beelen, te weten Gertruda, Loza? en Maria Beelen onder voogdij van Jozef Beelen te Heijthuijsen, en aan Mathieu van Lieshout en Helena Meeuwissen te Antwerpen, verbleven aan Pieter Selder te Roermond voor ƒ 960,‑, en van bouwland onder Melick-Herkenbosch bij Asenray gelegen aan Jean Charlier op Theuserhof te Maasniel gelegen voor ƒ 101,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/60.

Zie idem 16-5-1892/59 voor verkoop roerende goederen; zie idem 15-6-1892/73 voor financiële afhandeling; idem 15-6-1892/74 en 23-6-1892/78 voor boedelscheiding.

 

17 mei 1892

POSTERHOLT - Volmacht in blanco door Balthazar baron van Voorst tot Voorst, wonend te Posterholt, tot het ontvangen van verschenen en verder te verschijnen renten van kapitalen ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/124.

 

27 mei 1892

SEVENUM - Gehuwd: Felix Engelbertus Bongers [geb. Beesel 3-7-1865, landbouwer, overl. aldaar 18-1-1949, oud 83 jaar, zn. van Godefridus Bongers en Aldegonda Arets] en Maria Agnes Smits [geb. Sevenum 5-10-1872, overl. Beesel 1-7-1958, oud 85 jaar, dr. van Willem Smits en Catharina Bouten].

Genlias, 2006.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.      Godefridus Lambertus Bongers, geb. Beesel 22-8-1893 (volgens GenLias: 2-9-1893). Tr. Sevenum 30-6-1921 met Maria Cornelia Verrijth.

2.      Franciscus Wilhelmus Bongers, geb. Beesel 9-2-1895. Tr. Roosteren 24-5-1935 met Maria Margaretha Grusen.

3.      Wilhelmus Jacobus Bongers, geb. Beesel 9-2-1896. Tr. ... met Maria H. van Roij.

4.      Lambertus Martinus Bongers, geb. Beesel 11-11-1897. Tr. Melick en Herkenbosch 1-4-1925 met Maria Catharina Schmitz.

5.      Peter Johannes Hubertus Bongers, geb. Beesel 10-8-1899. Tr. Nederweert 22-4-1927 met Maria Elisabeth van Nieuwenhoven.

6.      Jacobus Leonardus Bongers, geb. Beesel 26-5-1901, overl. ald. 30-9-1902 oud 1 jaar.

7.      Johannes Jacobus Bongers, geb. Beesel 24-11-1902, overl. ald. 14-3-1912 oud 9 jaar.

8.      Aloysius Antonius Bongers, geb. Beesel 19-2-1904.

9.      Ida Maria Catharina Bongers, geb. Beesel 12-3-1906, overl. ald. 26-3-1909 oud 3 jaar.

10.    Leonardus Hubertus Bongers, geb. Beesel 4-3-1908. 

11.    Maria Catharina Aldegonda Bongers, geb. Beesel 29-3-1910. Tr. Grathem 6-5-1932 met Joannes Wetemans.

12.    Maria Petronella Aldegonda Bongers, geb. Beesel 5-4-1912.

13.    Maria Elisabeth Bongers, geb. Beesel 9-4-1914, overl. ald. 16-12-1918 oud 4 jaar.

14.    Maria Henrietta Bongers, geb. Beesel 3-5-1918.

 

27 mei 1892

SWALMEN - Gehuwd: Silvester Sillen [geb. Swalmen 4-5-1860, zn. van Jan Hendrik Sillen en Gertrudis Bemong] en Maria Agnes Alers [geb. Swalmen 7-5-1858, dr. van Willem Alers en Agnes Janissen].

GenLias, 2004.

 

30 mei 1892

SWALMEN - Openbare verkoop door Réné baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky te 's-Hertogenbosch en Jan Evers te Swalmen van landerijen, o.a. Swalmen D 945 aan Jozef van Cruchten te Maasniel voor ƒ 540,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/528.

 

7 juni 1892

VENLO - Obligatie groot ƒ 20.000,‑ door de echtelieden Carel Antoon Hubert Canoy en Maria Charlotta Gertrudis Hubertina de Lom de Berg, beiden wonend te Venlo, aan Willem Joseph Hendrik Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Kessenich.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/129.

 

8 juni 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 600,‑ door Jan Hubert Bongaerts te Swalmen aan Anna Bongaerts en Marie Bongaerts, beiden wonend te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/68.

 

10 juni 1892

SWALMEN - Clericale titel met hypotheekstelling door Peter Caspar Souren te Roermond ten behoeve van zijn zoon Johannes Matthias Souren te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/536.

 

20 juni 1892

BEESEL - Geboren: Petronella Alouisa Timmermans, buitenechtelijke dr. van Hubertina Timmermans.

GHS Beesel, BS-10/345.

Vgl. de buitenechtelijke kinderen d.d. 12-9-1877 en 15-7-1888.

 

21 juni 1892

HORST - Gehuwd: Willem Schattevoet [geb. Horst, overl. Kessel 5-9-1927, zn. van Pieter Johannes Schattevoet en Johanna Maria Hesen] en Anna Katharina Jacoba Janssen [Anna Maria Jacoba, geb. Horst, overl. Kessel 8-9-1928, dr. van Gerardus Hubertus Janssen en Maria Elisabeth Hermans].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Huberdina Elisabeth Schattevoet. geb. Horst … Tr. Kessel 1-7-1921 met Peter Peulen.

…

2.      Rosa Joanna Maria Schattevoet, geb. BEESEL 5-3-1910 (BS-13/9).

3.      Rosa Hendrika Schattevoet, geb. BEESEL 14-2-1912.

 

21 juni 1892

ASSELT - Huwelijkscontract tussen Albert Hubert Lemmen en Gertrudis Verheijen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1892/55.

 

22 juni 1892

REUVER - Openbare verkoop van gras te Reuver en Kessel op verzoek van

1)     Willem Berger;

2)     Frans Receveur;

3)     Alphons Receveur;

4)     Jean Custers;

5)     Cecile Custers, allen te Venlo;

6)     Jacob Willems te Kessel;

7)     Maria Timmermans te Aken;

8)     Jacob Dercx te Buggenum;

9)     a. Arnold Terstappen te Neer, gehuwd met Louisa Timmermans; b. Mathijs Terstappen te Neer, gehuwd met Bertha Timmermans; c. Josef Timmermans te Kessel; d. Alphons Timmermans te Kessel; e. Louis Timmermans te Tegelen;

10)   Leonard Kessels te Kessel,

opbrengst ƒ 1.452,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/217.

 

25 juni 1892

SWALMEN - Plaatsvervanging voor de nationale militie tussen Gerard Poels en Hubert Cluitmans, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/540.

 

28 juni 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en 3. mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, opbrengst ƒ 284,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/142.

 

28 juni 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van hooigras in Boxweerd onder Neer, Aanwas en Lingen onder Asselt, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond als rentmeester van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich; en van Gerard Hubert Janssen te Belfeld.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/80.

 

29 juni 1892

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 200,‑ door Ludovicus Pollart te Swalmen aan mr Charles Eugène Pascal Joseph Strens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1892/58.

 

1 juli 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van hooigras op verzoek van o.a. Johannes op den Camp te Swalmen, opbrengst ƒ 57,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/81bis.

 

1 juli 1892

SWALMEN - Gehuwd: Sebastiaan Weijnen [geb. Swalmen 15-10-1850, landbouwer, zn. van Peter Weijnen en Maria Cornelia Canters] en Wilhelmina Hubertina Evers [geb. Swalmen-Asselt 10-5-1861, overl. ald. 21-8-1936, dr. van Gerardus Evers en Maria Catharina Heijnen].

GHS Swalmen, BS-1892/13.

 

1 juli 1892

MAASNIEL - Openbare verkoop van voorgras te Maasniel voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset; dr. Charles Leurs en de weduwe Gerard Maessen te Roermond; Willem Jan Janssen te Beesel; en Willem Janssen te Maasniel, opbrengst ƒ 6.105,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/545.

 

2 juli 1892

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Franciscus Janssen te Maalbroek onder Swalmen, en Anna Balthussen te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1892/60.

 

2 juli 1892

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Janssen [geb. Baarlo gem. Maasbree 13-3-1844, zn. van Philippus Andreas Janssen en Wilhelmina Smeets; wedn. van Carolina Thissen, overl. Swalmen 27-9-1884] en Johanna Baltezen [geb. Gennep 9-10-1858, dr. van Johannes Baltezen en Hendrina Bekkers].

GenLias, 2004.

 

5 juli 1892

VLODROP - Openbare verpachting van grasgewas te Eemsenraedt onder Vlodrop op verzoek van o.a. Thecla Saedt, weduwe Ruijs van Nieuwenbroeck te Wankum.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/83.

 

8 juli 1892

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Strouken [geb. Beesel 21-6-1868, dagloner, zn. van Franciscus Strouken en Maria Elisabeth Heinen] en Joanna Petronella Deckers [geb. Kessel, dienstmeid oud 22 jaar, dr. van Lambertus Deckers en Barbara Sillen].

GHS Beesel, BS-10/371.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Lambertus Strouken, geb. Beesel 28-2-1893. Tr. Beesel 15-2-1918 met Taetske Boomsma.

...

2.      Joannes Theodoor Strouken, geb. Beesel 28-9-1900. Tr. Beesel 11-11-1921 met Gertrud Bos.

3.      Huberta Elisa Hubertina Strouken, geb. Beesel 5-4-1903.

4.      Joannes Lambertus Hubertus Strouken, geb. Beesel 2-6-1904. Tr. Beesel 5-9-1924 met Catharina Jacoba Maia Peeters.

5.      Peter Gerardus Strouken, geb. Beesel 3-4-1911.

6.      Gustaaf Franciscus Lambertus Strouken, geb. Beesel 26-6-1912.

 

11 juli 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten voor Jacob van Herten te Roermond en Jan Simons te Swalmen, opbrengst ƒ 836,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/547.

 

11 juli 1892

BOUKOUL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 600,‑ door Theodoor Sanders te Boukoul aan Louisa Sagers, weduwe van Franciscus Bingen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/87.

 

13 juli 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Pieter Verheggen te Swalmen aan Hendrik van Reij te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/90.

 

14 augustus 1890

REUVER - Aanbesteding klooster.

“Aanbesteeding. Op donderdag den 14 augustus 1890 des namiddags ten 3 uren zal de weleerwaarde heer C. Wolters, pastoor te Reuver, namens de eerwaarde zusters Dominicanessen te Voorschoten in het openbaar aanbesteden: het bouwen van een gesticht met scholen te Reuver, met bijlevering der bouwmaterialen.

Aanwijzing in loco op den dag der aanbesteding te 12 uren. Gedrukte bestekken met teekeningen zijn tegen betaling van f. 2,00 te verkrijgen ten kantore van den architect E. Corbey te Roermond, alwaar alle verdere inlichtingen gegeven worden.”

Venloosche Courant d.d. 2-8-1890.

 

14 juli 1892

BELFELD - Openbare verkoop van veldvruchten te Belfeld op verzoek van Hendrik van den Broek te Beesel, als voogd over a) Agnes; b) Peter; c) Gertrudis; d) Hendrik; e) Maria; f) Jacob en g) Antoon van den Broek, opbrengst ƒ 638,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/252.

 

14 juli 1892

BOUKOUL - Doorhaling hypotheek door Gertrudis Zusterzeel te Roermond genomen tegen Theodoor Sanders te Boukoul.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/92.

 

14 juli 1892

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door Johannes Hubertus Crompvoets en Maria Elisabeth van Lin te Roermond aan hun zoon Stephanus Hubertus Crompvoets te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/93.

 

20 juli 1892

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Beckx [geb. Swalmen 5-11-1865, dienstknrecht, zn. van Hermanus Beckx en Maria Jacomina Geraedts; hij hertr. Swalmen 16-8-1897 met Anna Hubertina van Buggenum] en Anna Elisabeth van Buggenum [geb. Swalmen 10-1-1871, dr. van Hubertus van Buggenum en Barbara Engels].

GHS Swalmen, BS-1892/15.

 

21 juli 1892

VENLO - Testament door Anna Catharina Wijnen, echtgenote van Antonius Franciscus Gahlings, slotmaker wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/166.

 

22 juli 1892

BEESEL - Gehuwd: Joannes Jacobus van der Werf [geb. Franekerdeel, telegrafist oud 26 jaar, zn. van Dirk van der Werf en Elisabeth Geertrui Werps] en Hendrina Hubertina Theresia Teunissen [geb. Beesel 3-2-1870, dr. van Cornelius Teunissen en Theodora Saeijen].

GHS Beesel, BS-10/373.

 

27 juli 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Willem Theelen te Swalmen aan Elisa Hubertina Carolina Anna de Lom de Berg, weduwe van Ferdinand de Sain te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/555.

 

1 augustus 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot 350,‑ door Josef Geradts te Swalmen aan Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau, weduwe van Jozef Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/558.

 

8 augustus 1892

ROERMOND - Openbare verkoop van huis te Roermond in de Pollartstraat gelegen sectie D 470, door Eugenius Hubert de Fernelmont wonend te 's-Hertogenbosch, in eigen naam en als lasthebber van Francois Leonard Hubert de Fernelmont te Detroit Michigan; Henricus Hubert de Fernelmont wonend te Brussel; Anna Maria Hubertina de Fernelmont wonend te Roermond; en Catharina de Fernelmont wonend te Leiden, aan Peter Wilhelmus Laumen, zonder beroep wonend te Roermond, voor ƒ 2.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/184.

 

16 augustus 1892

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen, erven en tuin te Roermond gelegen sectie D 996, door Jean Hubert Klijnen te Roermond, als lasthebber van Jacob Daniel Schoon wonend te Maastricht, als directeur der Naamlooze Vennootschap 'Maastrichtsche Hypotheekbank voor Nederland' gevestigd te Maastricht, aan Anna van der Loo te Roermond, voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/187.

Zie idem 4-10-1892 voor obligatie groot ƒ 5.700,‑ door Anna van der Loo.

 

20 augustus 1892

BELFELD - “Te Belfeld kan een halte voor de Staatsspoor worden verkregen op voorwaarde dat de grond voor de gebouwen gratis wordt afgestaan en er gedurende 10 jaren jaarlijks f 500 gestort worde of in eens f 7000.”

Venloosche Courant d.d. 20 augustus 1892.

 

23 augustus 1892

SWALMEN - Scheiding tussen Hendrina Engelen, weduwe van Jan Hendrik Heuvelmans, Jacob, Peter en Gertrudis Heuvelmans en Willem Rosbenders, allen te Swalmen, van de nalatenschap van Jan Hendrik Heuvelmans te Swalmen t.w.v. ƒ 4.134,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/563.

 

25 augustus 1892

SWALMEN - Testament door Christoffel Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/564.

 

27 augustus 1892

SWALMEN - Verkoop van bouwland te Swalmen sectie E 2216 door Peter Suilen aan Jacob Mooren aldaar voor ƒ 550,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/566.

 

29 augustus 1892

ROERMOND - Boedelscheiding tusen Margaretha Michels, weduwe van Antoon Jozef Nizet te Roermond en haar kinderen 1) Susanne Nizet weduwe van Lambert Solmar met haar kinderen Johannes Hubertus, Theresia en Antoon Solmar te Maastricht; 2) Johannes Nizet te Roermond handelend in eigen naam en als toeziend voogd over genoemde kinderen Solmar en tevens als gemachtigde van Gerard Wolfs aldaar, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Josephina Nizet, en van Antoon Nizet, allen wonend te Roermond; 3) Franciscus Nizet te Roermond; 4) Laurens Nizet aldaar en Elisabetha Nizet; gezamenlijke waarde geschat op ƒ 10.599,56.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/115.

 

29 augustus 1892

ROERMOND / MELICK-HERKENBOSCH - Openbare verkoop door Bernardus Johannes Gerardus Haverkotte wonend te Roermond, van:

1)     huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2178, verbleven aan Hubert op de Coul te Roermond voor ƒ 13.600,‑; en

2)     huizen met stal, erven en tuinen te Melick-Herkenbosch gelegen, aan Arthur Camphausen te Keulen voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/200.

 

1 september 1892

SWALMEN - Testament door Peter Heuvelmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/56.

 

2 september 1892

ST.-ODILIËNBERG - Huwelijksvoorwaarden tussen Jean Jacques Emile Corbeij te St.-Odiliënberg en Marie Josepha Dieudonnée Tissen, weduwe van Johan Renier Willem Dahmen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/116.

 

7 september 1892

ROERMOND - Overdracht van huis en tuin te Roermond in de Wolfskeel gelegen sectie B 2222 door Gerardus Hubertus van Dalon aan Willem Olie, beiden aldaar, voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/117.

 

10 september 1892

AMSTERDAM / ROERMOND - Scheiding tussen Petrus Josephus Hubertus Cuijpers wonend te Amsterdam en Franciscus Maria Hubertus Stoltzenberg wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/215.

 

10 september 1892

ROERMOND - Ontbinding van de vennootschap der firma 'Cuijpers en Stoltzenberg', tussen Petrus Josephus Hubertus Cuijpers wonend te Amsterdam en Franciscus Maria Hubertus Stoltzenberg wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/216.

 

16 september 1892

BEESEL - Gehuwd: Leonard Houben [geb. Sevenum, bakker oud 45 jaar, zn. van Joannes Houben en Anna Maria Huis] en Maria Catharina Jacoba Hubertina Geene [geb. Roermond, oud 35 jaar, dr. van Petrus Joannes Hubertus Sebaltus Geene en Anna Elisabeth Engelen; wed. van Willem Engelen].

GenLias; GHS Beesel, BS-10/375.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Elisabeth Petronella Houben, geb. Beesel 29-12-1893. Tr. Beesel 13-9-1920 met Hubertus Antoon Vossen.

2.      Joanna Maria Anna Houben, geb. Beesel 29-2-1896.

3.      Leonard Herman Joannes Lambertus Houben, geb. Beesel 6-11-1898.

 

19 september 1892

SWALMEN - Testament door Catharina Wilms of Willems te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/578.

 

20 september 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; 2. mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en 3. mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht, opbrengst ƒ 70,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/225.

 

20 september 1892

ASSELT - Openbare verkoop van nagras op Boxweert te Neer, Houtgriend te Buggenum, Aanwas en Lingen te Asselt, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond als rentmeester van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 3.098,‑; en van gras op de Lingen op verzoek van Gerard Hubert Janssen te Belfeld, opbrengst ƒ 42,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/123.

 

21 september 1892

SWALMEN - Volmacht door Hendrik Zijm, wonend te Swalmen, op Martha de Jeu, weduwe van Hendrik Zijm Janszoon, thans gehuwd met Leonardus Johannes Rekelhoff, wonend te Nieuwveen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/227.

 

22 september 1892

NEER - Openbare verkoop door Lambert Tobben te Swalmen van landerijen te Neer, opbrengst ƒ 3.910,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/581.

 

23 september 1892

REUVER - Openbare verkoop van gras te Reuver en Kessel op verzoek van 1) Willem Berger; 2) Frans Receveur; 3) Alphons Receveur; 4) Jean Custers; 5) Cecile Custers, allen te Venlo; en 6) Maria Timmermans te Aken, opbrengst ƒ 218,40.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/325.

 

23 september 1892

BEESEL - Openbare verkoop van nagras voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche; dr. Charles Leurs te Roermond; Jan Willem Janssen te Beesel; en Wilhelmus Janssen te Maasniel, opbrengst ƒ 2.562,50.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/582.

 

26 september 1892

ROERMOND - Verklaring van erfrecht van mr. Charles Eugène Pascal Joseph Strens te Roermond, overleden 15-8-1892.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/230.

 

1 oktober 1892

REUVER - “Zondag namiddag is te Reuver brand ontstaan ten huize van mej. wed. Heines, winkelierster. Door de flinke hulp der brandspuit bepaalde de brand zich tot schuur en stal, die vernield zijn. Mej. Heines lag ziek te bed en moest naar eene andere woning worden overgebracht. De schade is ongeveer f 400 en verzekerd bij de P.B. te Brussel.”

Venloosche Courant d.d. 1 oktober 1892.

 

4 oktober 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, vee en akkergerief te Swalmen op verzoek en ten huize van Pieter, Margaretha en Arnold Kessels, opbrengst ƒ 474,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/134.

 

4 oktober 1892

ROERMOND - Openbare verkoop van huis met pakhuis te Roermond gelegen sectie D 2518, door Johanna Mathilda Janssen, weduwe van Gerard Hubert Imkamp te Roermond, in eigen naam en als moeder en voogdes over Paula Imkamp, aan Gerard Hubert Lucas aldaar, voor ƒ 12.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/244.

Zie idem 14-10-1892/252 en /253 voor twee obligaties groot ƒ 8.000,‑ resp ƒ 5.000,‑ door genoemde Lucas.

 

8 oktober 1892

HORN - Huwelijkstoestemming door Willem Scheepers te Horn voor zijn zoon Jozef Hubert Scheepers aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/141.

 

8 oktober 1892

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Joannes Josephus Antonius Houben te Dedemsvaart en Bertha Anna Maria Hubertina Schreurs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/142.

 

11 oktober 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van wishout langs de Maas op de Lingen en Aanwas onder Swalmen, Boxweert onder Neer en Houtgriend onder Buggenum, op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/143.

 

13 oktober 1892

KESSEL - Scheiding van vast goed te Kessel gelegen door

1)     Gerard Timmermans te Kessel, voor zich zelf en als gemachtigde van Hubert Timmermans te Gennep;

2)     Martin Heinen te Swalmen, gehuwd met Gertrudis Timmermans;

3)     Henri Timmermans te Kessel,

waarde vast goed ƒ 2.000,‑ en roerend goed ƒ 500,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/344.

 

14 oktober 1892

VENLO - Huwelijksvoorwaarden tussen Johan Peter Küppers en Stephanie Joséphina Henrietta Hubertina van Liebergen, beiden wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/256.

Zie idem 14-10-1892/255 en /254 voor terugname van testament d.d. 3-10-1888 door laatstgenoemde, alsmede dat van Maria Antonia Emilia Hubertina van Liebergen aldaar.

 

15 oktober 1892

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 80,‑ door Johannes Roncken aan Jean Janssen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/147.

 

15 oktober 1892

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door Johannes Hubertus Crompvoets en Maria Elisabeth van Lin te Roermond aan hun dochter Barbara Maria Hubertina Crompvoets met Mathijs Kerren te Venloo.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/148.

 

17 oktober 1892

BEESEL - Geboren: Hubertina Christina Kruitser, buitenechtelijke dr. van Maria Kruitser [geb. Beesel 4-10-1869, dr. van Petrus J. Kruitser en Anna Gertrudis Rutten].

GHS Beesel, BS-10/356.

 

18 oktober 1892

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens vonnis van de arrondissementsrechtbank van Roermond, van een huis met tuin te Roermond gelegen sectie D 1346, toebehorend aan Elisabeth Blom, weduwe uit 1e huwelijk van Peter Smits en uit 2e huwelijk van Theodorus Nabben; Anna Smits; Maria Smits en haar echtgenoot Arnold Fermont; Henri Smits, allen wonend te Roermond; Jean Smits te Tilburg; Maria Nabben, weduwe van Peter Houbers te Horst; Piet Nabben; Jacob Nabben; Elisabeth Nabben en haar echtgenoot Johannes Versleijen wonend te Venray; de minderjarige Maria, Jacob, Gertruda en Antoon Nabben, gedomicilieerd te Venray; Johannes Verheijen wonend te Tilburg; Anna Verheijen te Helmond; Clara Verheijen te Helmond; en Pieter Verheijen te St. Michiel-Gestel, verbleven aan Anna Smits voornoemd voor ƒ 4.650,‑

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/259.

 

21 oktober 1892

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Schrijvers [geb. Arcen 19-7-1857, bakker, overl. Beesel 25-1-1940, zn. van Joannes Jacobus Schrijvers en Catharina Elisabeth Peeters; wedn. van Hendrina Hubertina Simons, geh. Beesel 22-4-1881] en Maria Hubertina Coolen [geb. Baexem 20-11-1866, dienstmeid, overl. Beesel 8-5-1935, dr. van Martinus Coolen en Maria Helena Linssen].

GHS Beesel, BS-10/377; BevReg 1074_022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Catharina Helena Hubertina Schrijvers, geb. Beesel 16-9-1893, overl. Sittard 27-3-1962. Tr. Amsterdam 23-7-1925 met Alexander Jonker.

2.      Maria Helena Joanna Hubertina Schrijvers, geb. Beesel 29-1-1896, overl. Sittard 21-7-1975. Tr. Beesel 30-9-1927 met Joannes Hubertus Gorissen.

3.      Antonius Ludovicus Jacobus Schrijvers, geb. Beesel 8-12-1898, overl. Venlo 25-11-1983. Tr. Beesel 10-6-1932 met Maria Jacoba Fleuren.

4.      Hubertina Wilhelmina Schrijvers, geb. Beesel 21-4-1901, overl. Sittard 13-10-1989. Tr. Beesel 29-3-1929 met Leonard Andries Hubert Smeets.

5.      Elisabeth Helena (Lena) Schrijvers, geb. Beesel 4-12-1903, overl. Tegelen 16-6-1985. Tr. Beesel 12-4-1929 met Hendrikus Hubertus Gruintjes.

6.      Anna Hubertina Antonia Schrijvers, geb. Beesel 23-4-1906. Tr. Beesel 10-6-1932 met Antonius Hubertus Peeters.

7.      Gerardus Joannes Lambertus Schrijvers, geb. Beesel 17-7-1910, overl. ... 19-8-1969. Tr. Beesel 19-11-1937 met Catharina Elisa Louisa Peeters.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 219 (hoek Pastoor Vranckenlaan/Kesselseweg). Op 1-4-1897 kwam dienstmeid Petronella Bremmers (Bracht, 1882) inwonen vanaf het adres Leeuwen 209. Op 9-12-1898 kwam Leonardus’ broer, de onderwijzer Ferdinandus Schrijvers (Arcen, 1864), inwonen vanaf het adres Reuver 259.

 

22 oktober 1892

KESSEL - Huwelijksvoorwaarden tussen Mathieu Houba te Kessel en Petronella Joordens te Meijel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/263.

 

26 oktober 1892

ROERMOND - Terugname door mgr. Franciscus Antonius Hubertus Boermans, bisschop van Roermond, van zijn op 21-9-1881 bij notaris Laurens Linssen in bewaring gegeven eigenhandig geschreven testament, en inbewaargeving van zijn nieuw eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/265 en /266.

 

4 november 1892

SWALMEN - Testament door Peter Noël Naus, landbouwer wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/274.

 

5 november 1892

REUVER - Obligatie met hypotheek groot ƒ 350,‑ door Peter Heinis te Reuver onder Beesel aan Martinus Hoefnagels te Baarlo.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/155.

 

7 november 1892

HORST - Openbare verkoop van vast goed te Horst op verzoek van

1)     Wilhelmina Dooremans, weduwe van Jan Lambert Poels te Horst, voor zich zelf en als moeder en voogdes over a. Willem en b. Aldegonda Poels;

2)     Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden, als lasthebber van Gerard Poels te Swalmen, als toeziend voogd over genoemde minderjarige kinderen,

verbleven aan Jacob Verriet te Horst, voor zich zelf en voor Peter Mathijs Poels voor ƒ 1.225,‑; aan Christiaan Steegs voor ƒ 510,‑; en aan Peter Hendrikx voor ƒ 120,‑, allen wonend te Horst.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/363.

 

11 november 1892

BEESEL - Gehuwd: Petrus Leonardus Hubertus Teunissen [geb. Beesel 28-4-1865, arbeider, zn. van Gerardus Teunissen en Mechtildis Janssen] en Gertrudis Hubertina Sniekers [geb. Wessem, dienstmeid oud 24 jaar, dr. van Josephus H. Sniekers en Maria J. Marechal].

GHS Beesel, BS-10/379.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Mechtilda Hubertina Teunissen, geb. Beesel 20-9-1894. Tr. Beesel 17-8-1917 met Joannes Hendrikus Vullers.

2.      Petrus Leonardus Hubertus Teunissen, geb. Beesel 4-1-1896. Tr. Beesel 4-11-1918 met Elisabeth Stoffers.

3.      Maria Hubertina Teunissen, geb. Beesel 9-3-1897. Tr. Beesel 25-1-1929 met Hubert Smeets.

4.      Hubertus Teunissen, geb. Beesel 26-4-1898.

5.      Anna Antonia Hubertina Teunissen, geb. Beesel 25-1-1900. Tr. Beesel 20-4-1921 met Joannes Hendrikus Hubertus Vullers.

6.      Gerardus Josephus Lambertus Teunissen, geb. Beesel 31-8-1908. Tr. Beesel 21-6-1935 met Erna Ida Lortz.

 

11 november 1892

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Driessen en Maria Hubertina Cartigny [geb. Swalmen 12-2-1870, dr. van Joannes Baptist Hubert Cartigny en Anna Catharina Maria Hubertina Kanters].

Klapper Hans Peeters.

 

12 november 1892

LEEUWEN - Scheiding tussen Daniel Smeets, Maria Smeets, Margaretha Smeets, alle drie wonend te Leeuwen onder Maasniel; Johannes Smeets wonend te Roermond, in eigen naam en als lasthebber van Elisabeth Smeets te Grubbenvorst; en Hubertina Smeets te Leeuwen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/277.

 

15 november 1892

MELICK-HERKENBOSCH - Verkoop van huis, stal en tuin te Melick-Herkenbosch gelegen sectie E 2136 en 2137, alsmede huis, erf en tuin aldaar nrs. 2280 en 2281, door Arthur Claus wonend te Roermond, als lasthebber van Arthur Camphausen wonend te Keulen, aan Jean Hubert Höppener te Roermond, voor ƒ 3.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/282.

 

18 november 1892

ROERMOND - Koop en verkoop van huis en erf te Roermond in de Schoolstraat gelegen sectie D 2644 en 2645 door Maria Catharina Sangers, weduwe Nelissen te Roermond, aan Maria Josepha Dieudonée Thissen, echtgenote van Jean Jacques Emile Corbeij te St.-Odiliënberg voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/161.

 

19 november 1892

BEESEL - "Ingevolg beschikking van den Ed. Achtb. heer rechter-commissaris in het faillisement van WILLEM PIJPERS, herbergier en bakker, wonende te Beesel, is de eerste vergadering van schuldeischers tot verificatie hunner schuldvorderingen, bepaald op Woensdag den 30 november a.s. des voormiddags ten 10 ¼ ure, in het Paleis van Jusititie te Roermond. De schuldeischers worden verzocht opgave van hunne vorderingen met de bewijzen daarvan den ondergeteekende in te leveren op den 26 November a.s."

          De Curator,

          Mr. J.H. Tasset.

Maas en Roerbode d.d. 19-11-1892.

 

19 november 1892

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen, geschat op ƒ 1.921,‑, tussen Johannes van Groenendael, man van Johanna Sliepen te Swalmen; Johanna Maria Sliepen te Reuver onder Beesel; Johannes Dehelissen, man van Catharina Sliepen te Asselt; Johanna Janissen, weduwe van Joseph Sliepen te Swalmen; Thomas Sliepen aldaar; en Jan Ickenrath, man van Maria Sliepen te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/162.

 

28 november 1892

SEVENUM - Openbare verkoop van vast goed te Sevenum gelegen op verzoek van

1)     Gerard Huijs te Sevenum, voor zich zelf en als toeziend voogd over na te noemen minderjarigen;

2)     Jan Huijs te Sevenum;

3)     Benedict Vaessen te Reuver, voor zich zelf en als vader en voogd over a) Elisabeth en b) Hendrina Vaessen;

4)     Hendrik Huijs;

5)     Willem Huijs;

6)     Gisbert Huijs, allen te Sevenum;

7)     Peter Huijs te Helden;

8)     Mathijs Maessen te Sevenum, in gemeenschap gehuwd met Hendrina Huijs;

9)     Peter Verhaegh te Helden, in gemeenschap gehuwd met Gertrudis Huijs;

10)   Gertrudis Huijs te Sevenum, verbleven aan Willem Huijs voornoemd, voor zich zelf en als mondeling lasthebber van Gerard Huijs en Gertrudis Huijs, allen te Sevenum,

opbrengst ƒ 2.495,‑ en voor ƒ 5,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/391.

 

29 november 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op stam te Swalmen voor Arnold Beurskens aldaar, opbrengst ƒ 189,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/612.

 

5 december 1892

ROERMOND / HORN - Openbare verkoop op bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis en erf met tuin, boomgaard en weiland binnen de gemeenten Roermond en Horn in de Weerd gelegen, toebehorend aan A) Anna Knippenberg, weduwe van Leonard Pijls of Piels wonend te Roermond en B) de echtelieden Petronella Piels en Jacobus Smeets te Maasniel; en Margaretha, Catharina en Louis Piels, deze laatste drie wonend te Roermond; Hubert Piels wonend te Neer; en Leo en Jan Piels, beiden minderjarig te Roermond, verbleven aan Leonardus Barten, landbouwer te Horn, voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1892/299.

Zie idem 20-12-1892/310 voor openbare verkoop van huismeubels, akkergereedschappen, vee en andere roerende goederen door Anna Knippenberg, in eigen naam en als moeder en voogdes over de twee genoemde minderjarigen.

Zie idem 13-6-1894/226 en /227 voor testamenten door Leonards Barten en zijn vrouw Catharina Oijen.

 

6 december 1892

SWALMEN - Testament door Christoffel Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/616.

 

7 december 1892

REUVER - “Alhier heeft men zaterdag gepoogd in de wachtkamer van het station der spoorwegen in te breken. Of dat het breekwerktuig niet deugde, of wel dat de inbrekers gerucht hebben gehoord, hun werk hebben zij niet voltooid en zich tevreden gesteld met een gedeelte van het slot van de deur der wachtkamer te verbreken.”

De Maas- en Roerbode d.d. 7-12-1892.

 

17 december 1892

REUVER - Openbare verkoop van bomen en hout te Reuver op verzoek van Felix van Wijlick te Luik, opbrengst ƒ 856,90.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/408.

 

27 december 1892

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen voor mr. Arsène Leurs te Roermond, opbrengst ƒ 363,80.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1892/621.

 

27 december 1892

MAASNIEL - Boedelscheiding tussen Theodoor Theelen te Vaals; Willem Theelen te Schilberg onder Echt; Jean Theelen; Johannes Frencken, man van Gertrudis Theelen; Louis Theelen; Willem Theelen; en Pieter Theelen, allen te Maasniel, van roerende en onroerende goederen met een geschatte waarde van ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1892/178.

 

1892, z.d.

SWALMEN - Gegevens betreffende herstelwerkzaamheden aan de watermolen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 2848. Verslag Provinciale Waterstaat over 1892.

Idem inv.nr. 7697: gegevens betreffende de oliemolen.


1893

6 januari 1893

BEESEL - Gehuwd: Pieter Niessen [geb. Kessel, landbouwer oud 27 jaar, zn. van Wilhelmus Niessen en Elisabeth van Lier] en Helena Bloemers [geb. Beesel 24-6-1866, dr. van Theodorus Bloemers en Hubertina Weijers].

GHS Beesel, BS-10/427.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

6 januari 1893

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Smeets [geb. Neer, arbeider oud 43 jaar, zn. van Jacobus Smeets en Helena Metsemakers; wedn. van Aldegonda Thijssen, geh. Beesel 5-4-1877] en Joanna Voermans [geb. Nederweert, dienstmeid oud 45 jaar, dr. van Henricus Voermans en Maria Stappers].

GHS Beesel, BS-10/429.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

6 januari 1893

BEESEL - Gehuwd: Joannes Cruijsberg [geb. Beesel 20-5-1849, landbouwer, zn. van Petrus Cruijsberg en Elisabeth Claessen; wedn. van Hendrina Hubertina Schaeken, geh. Beesel 19-12-1879] en Godefrida Peeters [geb. Helden, landbouwster oud 47 jaar, dr. van Wilhelmus Peeters en Dorothea Slots; wed. van L. Lormans].

GHS Beesel, BS-10/431.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

10 januari 1893

BELFELD - Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen Jozef Godfried Leonard Hubert Janssen en Belfeld en Petrus Hubertus Schrijber te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/9.

 

11 januari 1893

MAASBREE - Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen Joannes Cornelis Hubertus Hafmans te Maasbree en Laurens van Poll te Melick-Herkenbosch.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/11.

 

11 januari 1893

SWALMEN - Plaatsvervanging tussen Egidius Spee te Neer, als gemachtigde van Sibert Spee, vader van Theodorus Hubertus Spee, allen te Neer, en Hubertus Cluijtmans te Swalmen, als vader van Lambertus Hubertus Cluijtmans aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1893/3.

 

11 januari 1893

SWALMEN - Openbare verkoop van dennendunsel en schaarhout te Swalmen bij Hillenraedt aan Boekesdries, de Riet en Boschhei op verzoek van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 517,20.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/186.

 

12 januari 1893

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Mathias Schrömpges [Schrömpgens, geb. Beesel 26-11-1861, zn. van Petrus Hubertus Schrömpges en Joanna Sillen] en Helena Coenen [geb. Swalmen 28-12-1864, dr. van Peter Coenen en Maria Christina Timmers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Elisabeth Gertrudis Schrömpges, geb. Beesel 12-10-1895 (BS-10/591).

2.      Helena Hubertina Schrömpgens, geb. Beesel 24-3-1897.

3.      Hendrik Gerardus Schrömpges, geb. Beesel 2-6-1898. Tr. ... met Ida Hubertina Smeets.

4.      Jacobus Hubertus Schrömpges, geb. Beesel 14-11-1899.

5.      Maria Schrömpges, geb. Beesel 7-6-1901.

...

6.      Peter Joannes Schrömpges, geb. Beesel 18-2-1908.

 

14 januari 1893

VENLO - “Door Jhr. Mock zijn in bruikleen aan ons museum afgestaan eenige oude wijnglazen, Delftsch porselein, twee oude pistoren en eene buks van maréchal Ney; door den heer P. Heinen te Reuver een drietal schilderijen.”

Venloosch Weekblad d.d. 14-1-1893.

 

24 januari 1893

BOUKOUL - Openbare verkoop van huis met tuin en erf te Boukoul onder Swalmen gelegen sectie D 1349, 1348, 1350 en 1089 toebehorend aan de minderjarige kinderen van beiden wijlen Mathijs Doumen en Helena Smeets, te weten Jacobus, Pieter, Jean, Elisabeth, Do...m... en Godefridus Doumen, gedaan door Andreas Hubertus Schreurs, klerk te Roermond, ingevolg opdracht van Jan Hendrik Schreurs te Roermond als onherroepelijk gemachtigde van genoemde Mathijs Doumen, verbleven en toegewezen aan Johannes Creemers, landbouwer te Boukoul voor ƒ 440,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/190.

 

28 januari 1893

MAASBREE - Openbare verkoop van vast goed te Maasbree gelegen op verzoek van

1)     Elisabeth Hendrix, weduwe van Cornelis Linders te Maasbree;

2)     Peter Jan Linders te Susteren;

3)     Antoon Philipsen te Maasbree, gehuwd met Margaretha Linders;

4)     Hendrik Bonn te Tegelen, gehuwd met Wilhelmina Linders,

verbleven aan o.a. Jacob Beurskens te Maasbree voor Francina Beurskens te Reuver voor ƒ 425,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/43.

 

7 februari 1893

SWALMEN - Inventaris van de nalatenschap van Jan Willem van Dael te Swalmen op verzoek van Jan Janssen q.q. aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/646.

 

11 februari 1893

ROERMOND / REUVER - Dinsdag j.l. is door de rechtbank te Roermond veroordeeld: P.S., molenaar te Reuver, wegens ontduiking van de provinciale belasting op honden.

Venloosche Courant d.d. 11-1-1893.

 

15 februari 1893

SWALMEN - Openbare verkoop van hout voor baron Louis d'Overschie de Neerrijssche te Vierset en Leonard Beek te Swalmen, opbrengst ƒ 315,‑,

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/650.

 

18 februari 1893

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 125,‑ door Johannes Heymans te Echt aan Willem Knops te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/653.

 

18 februari 1893

MAASNIEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Jean Theelen, Louis Theelen en Wilhelmina Theelen te Maasniel op Weijershof aan Maria Nusselein weduwe Ceulemans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/200.

 

20 februari 1893

KESSEL - Openbare verkoop op verzoek van de erfgenamen van wijlen Antoon Timmermans van o.a. een goed onderhouden schip (Herna) genaamd ‘Charlotte’, groot 113 ton; een nieuwe roeiboot, in het kanaal te Neer gelegen; een huis te Kessel aan het veer (B 1672) en een huis te Kesseleik; en ¼ onverdeeld gedeelte in de visserij van de Maas vanaf de kerk van Beesel tot aan de Schelkensbeek.

Venloosch Weekblad d.d. 4-2-1893; Notaris Haffmans te Helden.

 

20 februari 1893

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen en slaghout gehouden te Swalmen op verzoek van Agnes Quaedvlieg, echtgenote van Frederik Berger wonend te Roermond, opbrengst ƒ 1.106,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/42.

 

21 februari 1893

MAASNIEL - Testamenten door Daniel Smeets, landbouwer, Maria Smeets, landbouwster, en Margaretha Smeets, landbouwster, allen wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nrs. 1893/44, /45 en /46.

 

21 februari 1893

ROERMOND - Schenking van huizen en tuinen, grasgewas en rijswerk te Roermond aan de Kapel gelegen door Maria Hubertina Gertrudis Lockem weduwe Corsten; Cornelia Josepha Corsten; Maria Catharina Hubertina Corsten; en Maria Elisabeth Hubertina Corsten, echtgenote van Jan Hubert Höppener, allen te Roermond, aan de minderjarige Josephus Hubertus Leonardus Höppener, zoon van twee laatstgenoemden, alles geschat op ƒ 550,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/203.

 

25 februari 1893

VENLO - Verkoop van

A)    huis en tuin te Venlo gelegen sectie I 221; huis sectie I 1095; tuin en huis sectie D 983 en 984; en bouwland sectie F 367 en 368; en

B)    roerende goederen,

door Jan Caspar Hubert Graven wonend te Venlo, aan Willem Johan Hubert Graven wonend te Maastricht, respektievelijk voor ƒ 5.500,‑ en ƒ 350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/50.

 

25 februari 1893

VENLO - Testament door Jan Caspar Hubert Graven, koopman te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/51.

 

27 februari 1893

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 280,‑ door Pieter Wijnands te Swalmen aan Arnold Verhaegh aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/207.

 

28 februari 1893

HELDEN - Scheiding van vast goed te Helden gelegen met een waarde van ƒ 7.750,‑ door

1)     Theodoor Versondert;

2)     Gerard Nicolaas Poels te Swalmen, beiden als vader resp. voogd over a) Wilhelmina; b) Frans; c) Johannes; en d) Gertrudis Versondert;

3)     Petronella Versondert, bijgestaan en gemachtigd door haar man Gerard Nicolaas Poels voornoemd;

4)     Dorothea Versondert bijgestaan en gemachtigd door haar man Godfried Smeets te Swalmen;

5)     Johannes Versondert te Helden, voor zich zelf en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/92.

 

3 maart 1893

SWALMEN - Testament door Lambert Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/664.

 

6 maart 1893

REUVER - Brand.

"Heden nacht omstreeks 3 uur, ontstond brand in de woning van den landbouwer H.J. te Offenbeek. Daar H.J. zelf niet thuis was en het huis, schuur en stal in een oogenblik in lichte laaie stond, is het moeder en kroost nog bijtijds mogen gelukken, in hun nachtgewaad, door het venster te vluchten."

De Nieuwe Koerier d.d. 7 maart 1893, pag. 3.

 

9 maart 1893

ROERMOND - Deling van goederen nagelaten door Anna Maria Tobben, weduwe van Johannes Mestrom en uit eerder huwelijk van Peter Mathijs van Ass, tussen Wijnandus Hubertus van Ass te Heel en Clara Hubertina van Ass, echtgenote van Hendrik Theelen te Roermond, netto waarde ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/211.

 

10 maart 1893

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Isidore baron de Bounam de Rijckholt te Baexem als erfgenaam van jonkvrouwe Beatrix barones van Voorst tot Voorst, tegen Johannes Hendrikus Hendrickx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/212.

 

11 maart 1893

REUVER ‑ Op de bouwhoeve de Nieuwe Schei vindt ten voordele van de familie de Zantis de Frymerson de verkoop plaats van de gebouwen van de sedert enkele jaren gebouwde hoeve de Nieuwe Schei voor afbraak.

Op de hoeve de Zang vindt een verkoop plaats van inboedel en vee ten voordele van de familie Steeghs.

GA Venlo, Venlosche Courant.

Met dank aan J. Ickenroth. Betreft waarschijnlijk verdwenen gebouw langs huidige Sangersweg; zie oude kadastrale kaarten. Zie 23/8/1891 voor mogelijke aankoop van deze goederen.

 

11 maart 1893

SWALMEN - Volmacht door Gerard Dorssers te Hoensbroek op Arnold Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/665.

 

16 maart 1893

REUVER ‑ Willem Thijssen en Louis van Meijel, periodiek aftredend als kerkmeesters, worden benoemd voor een nieuwe periode.

GHS Beesel, Reuver, Archief St.-Lambertusparochie Reuver, inv.nr. 291.

 

18 maart 1893

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 125,‑ door Christiaan Daniels te Haelen (Heerlen?) aan Willem Knops te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/669.

 

20 maart 1893

ROERMOND - Openbare verkoop van roerend goed te Roermond ten sterfhuize van Frans Burghoff op verzoek van de erfgenamen mr. Ferdinand Verscheure en zijn vrouw Jacqueline Hendrix te Roermond, Mathilda Hendrix aldaar en Maria Hendrix, weduwe Van Gorkum te 's‑Gravenhage.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/220.

Met voortzetting idem 21-3-1893/221; betreft eigenaren Zuijdewijcks Spick te Boukoul.

 

22 maart 1893

MAASNIEL - Openbare verpachting van landerijen door het gemeentebestuur van Maasniel, o.a. aan Joannes Aelen aldaar voor ƒ 3,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/674.

 

27 maart 1893

BOUKOUL - Openbare verkoop van te wassen staande bomen te Swalmen aan Zuijdewijcks Spick op verzoek van de erfgenamen van Frans Burghoff, vermeld in akte 20-3-1893/220.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/222.

 

2 april 1893

BELFELD - “Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bestaat het voornemen de tegenwoordige stopplaats in de gemeente Belfeld aan den spoorweg tusschen Venloo en Roermond te veranderen in eene halte voor het vervoer van personen en goederen, zeer ten gerieve der zich daar sterk ontwikkelende pannenbakkerijen.”

Algemeen Handelsblad d.d. 2 april 1893.

 

3 april 1893

SWALMEN - Obligatie door Maria Josephina Lammers, weduwe van Johannes Coorens wonend te Swalmen; van A) groot ƒ 400,‑ aan Gerardus Hubertus Victor Bongaerts wonend te Roermond; en B) Cornelia Coorens wonend te Swalmen, Petronella Coorens wonend te 's-Gravenhage en Lambertus Coorens wonend te Swalmen, ieder ƒ 233,44.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/89.

 

3 april 1893

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Jacob Lemmen te Swalmen aan Claus Haan te Nieuwstadt.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/678.

 

4 april 1893

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen aan Gevaren ten sterfhuize van Willem Knippenberg en Angelina Meuter op verzoek van Johannes Hubertus Knippenberg te Swalmen en Theodoor Knippenberg te Maastricht als voogd over de minderjarige Gertrudis, Wilhelmus, Mechtildis, Sebastiaan en Hermanus Knippenberg, in tegenwoordigheid van Sebastiaan Meuter te Swalmen als toeziend voogd.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/223.

 

4 april 1893

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en tuin te Swalmen aan Gevaren gelegen sectie E 1258, 1259 en 1260 groot 12 are 65 centiare, afkomstig van wijlen Willem Knippenberg en Angelina Meuter, op verzoek van Johannes Hubertus Knippenberg te Swalmen en Theodoor Knippenberg te Maastricht als voogd over de minderjarige Gertrudis, Wilhelmus, Mechtildis, Sebastiaan en Hermanus Knippenberg, in tegenwoordigheid van Sebastiaan Meuter te Swalmen als toeziend voogd, verbleven aan Peter Houben te Swalmen voor ƒ 990,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/224.

 

6 april 1893

MAASNIEL - Openbare verkoop van roerend goed te Maasniel ten huize van de kinderen van Cornelis Thissen en Christina Geraedts, te weten Christoffel Thissen en Maria Thissen, beiden te Maasniel, en op verzoek van Peter Hendrix te Beesel, als voogd over de minderjarige Catharina, Leonard en Helena Thissen, opbrengst ƒ 345,95.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/225.

 

7 april 1893

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Simons [geb. Beesel 10-2-1871, dienstknecht, zn. van Joannes Simons en Gertrudis Jacobs; hij hertr. Beesel 16-10-1896? CONTROLEREN met Joanna Heijnen] en Elisabeth Hubertina Hendriks [geb. Beesel 26-4-1869, dr. van Wilhelmus Hendriks en Maria Helena Willemsen].

GHS Beesel, BS-10/433.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Hubertus Simons, geb. Beesel 26-1-1894.

 

8 april 1893

SWALMEN - Deling van onroerend goed te Boukoul onder Swalmen gelegen tussen Cornelia Pijpers en Johannes Pijpers, beiden aldaar, geschat op ƒ 1.570,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/226.

 

11 april 1893

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Mathijs Hubertus Baats [geb. Haelen 5-10-1861, arbeider, zn. van Christiaan Baats en Mechtildis Coenen] en Wilhelmina Heuvelmans [geb. Swalmen 13-8-1862, dienstmeid, dr. van Daniel Heuvelmans en Aldegonda Leenen].

GHS Swalmen, BS-1893/5; GenLias, 2004.

 

14 april 1893

KESSEL - Gehuwd: Anthonius Ploem [geb. Neer, zn. van Arnoldus Ploem en Theodora Vogels] en Mechtildis Vissers [geb. Swalmen, dr. van Lambertus Vissers en Anna Catharina Croonen].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk:

1.      Arnoldus Lambertus Ploem, geb. Neer …, overl. Nijmegen …, oud 23 jaar.

 

14 april 1893

BEESEL - Gehuwd: Lodewijk Hubertus Hensen [geb. Beesel 30-11-1871, sigarenmaker, zn. van Henricus Hensen en Agnes Feijen] en Anna Catharina Strouken [geb. Beesel 18-9-1870, dr. van Franciscus Strouken en Maria Elisabeth Heinen].

GHS Beesel, BS-10/435.

Uit dit huwelijk (BS, o.a.. drieling):

...

1.      Anna Maria Christina Hensen, geb. Beesel 17-4-1899.

2.      Christina Maria Hensen, geb. Beesel 11-4-1900.

3.      Mathias Lambertus Hensen, geb. Beesel 5-2-1902.

4.      Elisa Hensen, geb. Beesel 28-4-1903.

5.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 28-4-1903.

6.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 28-4-1903.

 

15 april  1893

BELFELD - Gehuwd: Johannes Lankes [geb. Belfeld, zn. van Peter Lankes en Anna Leijsten] en Anna Gertrudis Naus [geb. Neer, dr. van Andreas Naus en Margaretha Berben].

GenLias, 2005.

 

15 april 1893

REUVER - Openbare verkoop van bomen te Reuver op verzoek van Felix van Wijlick te Luik, opbrengst ƒ 178,10.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/177.

 

16 april 1893

TEGELEN - Gehuwd: Godefridus Strous [geb. Neer, zn. van Willem Strous en Berdina Vogels] en Judith Timmermans [geb. Tegelen, dr. van Pieter Timmermans en Lucia Gubbels].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Willem Petrus Hubertus Strous, geb. Beesel 6-4-1894 (BS-10/486). Tr. Beesel 21-7-1922 met Maria Delphina Nijst.

2.      Emilia Hubertina Strous, geb. Beesel 1-10-1895. Tr. Beesel 18-9-1925 met Joannes Wilhelmus Ruijten.

3.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 11-12-1896.

 

18 april 1893

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor Hubert Coorens te Swalmen, opbrengst ƒ 190,90.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/685.

 

19 april 1893

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 300,‑ door Jacob Pansters en Gertrudis Beek te Swalmen aan Margaretha van Ratingen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/686.

 

20 april 1893

KESSEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Kessel op verzoek van

1)     Hendrik de la Roy te Kessel;

2)     Jan de la Roy te Kessel;

3)     Peter de la Roy te Kessel;

4)     Hubert Timmermans te Reuver, gehuwd met Anna Catharina de la Roy;

5)     Jacob Muurmans te Reuver gehuwd met Maria de la Roy;

6)     Hubert Toebosch te Beesel gehuwd met Aldegonda de la Roy,

opbrengst ƒ 313,25.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/182.

 

21 april 1893

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Franssen [geb. Beesel 26-8-1858, landbouwer, zn. van Petrus Franssen en Anna Maria Peeters] en Anna Maria Elisabeth Dewinden [geb. Beesel 16-1-1863, dr. van Henricus Dewinden en Anna Catharina Verheijen; wed. van Mathijs Franssen, geh. Beesel 24-10-1884].

GHS Beesel, BS-10/437.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

22 april 1893

SWALMEN - Testament door Johannes op den Camp te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/688.

 

27 april 1893

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 2.800,‑ door Pieter Heines te Beesel aan Ernest Maria Frederik Adolf van Aefferden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/691.

 

27 april 1893

SWALMEN - Verkoop van een stoomgraanmolen met grond gelegen te Swalmen sectie C 1110, door Hubert Bongaerts te Roermond aan Thomas Alers te Swalmen, voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/117.

Voor aankoop van deze molen zie 23-9-1884.

 

28 april 1893

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Scheenen [geb. Roggel, landbouwer oud 32 jaar, zn. van Hermanus Scheenen en Joanna Caelers] en Judith Catharina Timmermans [geb. Kessel, oud 32 jaar, dr. van Theodorus Timmermans en Maria Anna Timmermans].

GHS Beesel, BS-10/439.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

29 april 1893

ZIJPE (NH)  - Gehuwd: Jacobus Staadegaard [geb. Bergen NH 4-1-1865, eerder wnd. te Den Helder, herbergier te Callantsoog (ingekomen 6-9-1897), vanaf 24-4-1909 pachter van de St.-Antoniushoeve in het Broek, overl. Renkum 14-6-1940, zn. van Dirk Staadegaard en Grietje Henneman] en Klaasje Meereboer [geb. Zijpe NH 8-8-1871, dr. van Pieter Meereboer en Guurtje Korver].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Margaretha Helena Staadegaard, geb. Den Helder 22-3-1894.

2.      Theodorus (Dirk) Petrus Staadegaard, geb. Den Helder 1-4-1895.

3.      Petrus Johannes Staadegaard, geb. Den Helder 12-3-1896.

4.      Simon Jacobus Staadegaard, geb. Den Helder 28-3-1897. Tr. Gemert 2-5-1930 met Elisabeth Petronella Maria Ponje.

5.      Gertrudes Clasina Staadegaard, geb. Callants­oog 17-3-1900.

6.      Agatha Maria Staadegaard, geb. Callantsoog 30-9-1902.

7.      Catharina Antonia Staadegaard, geb. Callantsoog 6-4-1905.

8.      Jacobus Adrianus Staadegaard, geb. Callants­oog 25-8-1908.

9.      Clasina Maria Staadegaard, geb. BEESEL 13-12-1911, overl. ald. 28-12-1911.

10.    Adrianus Nicolaas Staadegaard, geb. BEESEL 6-12-1912.

Het gezin verhuisde op 11-3-1913 naar Butler Minnesota (USA).

 

april 1893

BELFELD - Voor het onderwijzersexamen te Maastricht is geslaagd H.H. Maessen.

-         Wijnand Thönissen verkoopt allerhande huismeubelen, klein akkergereedschap, 1 verse en 1 voldragen koe.

-         Drie van de vijf huwelijken van dit jaar, worden deze maand ingezegend. De bruidsparen zijn:

1.     Johan Lankes en Anna Gertrud Naus uit Neer;

2.     Peter Johan Thijssen, weduwenaar uit Maasbree, en Gertrud Cornelia Trommar uit Broekhuizen;

3.     Theodor Janssen en Hubertina Thönissen.

In mei resp. augustus zullen nog volgen:

4.     Johan Hubert Hendriks en Anna Catharina van Roij uit Haelen;

5.     Simon Hubert Wijnands uit Buggenum en Anna Gertrud Engels uit Baarlo.

Wim Hoezen: Belfeld 100 jaar geleden. In: De Zeumer, 1993 nr. 2.

 

1 mei 1893

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor A. Bors, sectie E 1357.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 912.

 

1 mei 1893

ROERMOND - Verkoop van huis, stallen, tuinen en verdere aangehorigheden te Roermond gelegen sectie D 2825, door Jan Hendrik Schreurs aan Mathias Heinrich Windhausen aldaar, voor ƒ 8.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/124.

Zie idem 5-5-1893/130 voor obligatie groot ƒ 6.000,‑ door Windhausen.

 

2 mei 1893

SWALMEN - “J.H. Meuter, kantonnier alhier, is bij besluit van den heer Commissaris der Koningin in Limburg tevens aangesteld als onbezoldigd veldwachter.”

Maas- en Roerbode d.d. 2-5-1893.

 

2 mei 1893

MAASBRACHT - Openbare verkoop van huis, schuur, stal, werkplaats, erf, bouwland, boomgaard, heide en dennenbos te Maasbracht gelegen door Eduard Benedict wonend te Roermond, als lasthebber van Johannes Hubertus Mestrum, Peter Mestrum beiden wonend te Maasbracht, en Gerardus Mestrum wonend te Venlo, aan diverse kopers voor in totaal ƒ 4.474,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/126.

 

3 mei 1893

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Louis Henri Pascal Marie Strens wonend te Roermond en Johanna Charlotte Maria Josten wonend te Neuss.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/127.

Louis Strens was burgemeester van Swalmen 1895-1924.

 

4 mei 1893

BEESEL / SWALMEN - Openbare verkoop door Joseph Beckers, Jan Hendrik Beckers, Paulus Sanders, Cornelis Pijpers en Johannes Pijpers te Swalmen, van land te Beesel:

1)     F 397 aan Peter Simons voor ƒ 80,‑;

2)     F 375 aan douairiere Karel van Nispen tot Zevenaar geboren baronnesse Eugénie Michiels van Kessenich, voor ƒ 75,‑;

3)     F 372 aan Peter Verhaegh voor ƒ 50,‑;

4)     Swalmen E 836 aan Antoon Meuter voor ƒ 145,‑

allen te Swalmen, behalve nr. 2 te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/696.

 

8 mei 1893

REUVER - Royering van hypothecaire inschrijving door Franciscus Wilhelmus Vogels te Reuver en anderen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/697.

 

9 mei 1893

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van een huis, erf en werkplaats te Roermond gelegen sectie D 2462 voor ƒ 3.700,‑ aan Alphons Antoon Willem Verhaeren aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/138.

 

13 mei 1893

REUVER - “Pinkster-Maandag, den 22. dezer, zal de weleerw. heer C. Wolters, geb. te Venlo, pastoor te Reuver, zijn veertigjarig priesterschap herdenken. Om zijn goedig karakter, om zijn plichtgetrouwe ambtsvervulling,om zijn liefde voor den arme, algemeen geacht, zien de parochianen reeds verlangend uit om dien dag recht feestelijk te maken. Eenvprachtig beeld, voorstellende St. Carolus, zullen zij hunnen geliefden Herder als blijk van hulde en erkentelijkheid aanbieden. Dit beeld, geleverd door den gunstig bekenden beeldhouwer den heer Geelen te Roermond, zal om 3 uur ’s middags in optocht naar de kerk worden overgebracht.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-5-1893.

 

13 mei 1893

ASSELT - “Zondag-namiddag is onder Asselt, gemeente Zwalmen, het lijk opgevischt van Daniel S., de moordenaar van Anna Houben te Echterbosch. Aan het hoofd van het lijk waren twee wonden. In ee der zakken vond men een zakmes, dat vlijmscherp was en waarmede naar alle waarschijnlijkheid de misdaad gepleegd is. De kleedingstukken waren wel de slechtste, die de misdadiger bezat. De lijkschouwing heeft door de justitie plaats gehad, waarna het lijk te Zwalmen op ongewijde aarde is begraven.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-5-1893.

 

16 mei 1893

MAASNIEL / BUGGENUM - Huwelijkse voorwaarden tussen Christoffel Theelen te Buggenum en Catharina Niessen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/703.

 

17 mei 1893

ROERMOND - Openbare verkoop van hout en schrijnwerkersgereedschappen ten huize en op verzoek van Elisabeth Engelen, weduwe van Peter Geene te Roermond, alsmede op verzoek van haar kinderen Henri Geene te Dusseldorf; Jeanette Geene, weduwe van Jean Dings te Roermond; Anna Geene te Leijden; Maria Geene, weduwe van Willem Engelen en haar man Leo Houben? te Reuver, mede als voogdes en medevoogd over de minderjarige Herman en Henrietta Engelen, waarbij Thomas Simons te Beesel als toeziend voogd; opbrengst ƒ 135,10.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/246.

 

20 mei 1893

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 700,‑ door Mathijs Engelen te Beesel, aan Bernard Verhaagh te Horst, geaccepteerd door Joseph Tummers te Helden als mondeling lasthebber.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/216.

 

22 mei 1893

SWALMEN - Gehuwd: Gerard Hermans [Hermens, geb. Gennep 9-9-1856, kleermaker oud 36 jaar, zn. van Gerard Hermans en Wilhelmina Hermsen] en Anna Elisabeth Antonetta Janssen [geb. Swalmen 25-4-1870, dr. van Gerardus Janssen en Aldegonda Josephina Peters].

GHS Swalmen, BS-1893/10; GenLias, 2005.

 

24 mei 1893

SWALMEN - Testament door Elisabeth Coenen echtgenote van Peter Geradts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/710.

 

27 mei 1893

REUVER - "Vrijdag werd van hier naar het krankzinnigengesticht te 's Bosch overgebracht P.K. landbouwer te Kessel, door den commandant der brigade alhier en den veldwachter te Kessel aangehouden toen hij jongstleden zondag avond met een slagersmes in hand in het dorp Kessel rondliep, roepende ik heb er al een een por gegeven en er moeten er van avond nog zes dood.

          P.K. zoude eenige uren te voren A. Timmermans, herbergier te Kessel, die zijn broeder te hulp kwam, waar K. het mee te doen had, met een mes in de dij hebben verwond, waarna hij in het huis van bewaring werd opgesloten, doch daaruit ontvluchtte."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

27 mei 1893

BOUKOUL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Johannes Pijpers te Boukoul aan Jacobus Claessens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/248.

 

27 mei 1893

ROERMOND - Verkoop van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2466 door Lambertus Backus aan Andreas Feronderen?, beiden wonend aldaar, voor ƒ 11.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/157.

 

28 mei 1893

BEESEL - Overleden: Mathis Godfried Balchim [geb. Bracht 25-5-1828, zn. van Balthasar Balchim (geb. Holldorf bij Aachen, overl. Bracht 17-7-1856, zn. van Godfrid Balchim, molenaarsknecht, en Caecilia Schwier, beiden overl. te Hasselweiler) en Maria Agathe Stinges (geb. Bracht 30-4-1801, overl. ald. 13-1-1864, dr. van Mathias Stinges, kleermaker, en Anna Catharina Huberts)] uit Bracht, ongehuwd, oud 65 jaar.

GHS Beesel, BS-10/467.

Met dank aan Brigitte Tophofen voor aanvullende gegevens Bracht. Volgens BevReg Beesel 854/319 en 856/162 was hij als 'neef' en 'oom' inwonend bij het gezin Stinges-Thodamm, later bij hun zoon Stinges-Beurskens.

 

31 mei 1893

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 800,‑ door Peter Hubert Peters wonend te Swalmen aan Anna Catharina van Buggenum, weduwe van Joseph Laurens de Winter, alsmede Agnes en Joseph de Winter, allen wonend te Gennep.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/158.

 

mei 1893

BELFELD - De armlastige Hendrik Joosten krijgt wekelijks één gulden uit de armenkas.

-         Zangvereniging Concordia geeft op kermiszondag een concert waaraan ook de Fanfaregezelschappen van Baarlo en Tegelen en het Zanggezelschap van Steijl medewerking verlenen. Entree 18 cent per persoon. Honoraire leden met een dame hebben vrije toegang.

-         Volgens de zomerdienst der Staatsspoorwegen doet de trein Venlo-Maastricht 5x station Belfeld aan: om 6.26, 9.19, 13.42, 16.00 en 19.20 uur. De sneltrein op dit trajekt (2x daags) stopt niet te Belfeld.

Richting Venlo vertrekt de trein om 7.40, 11.06, 13.12, 18.37 en 22.22 uur.

Ook hier passeert 2x daags een sneltrein.

                   Personentarief               

       Belfeld-Venlo          Venlo-Maastricht  

klasse   enkel  retour      enkel  retour     

    I     0.40   0.65         3.25   5.25      

   II     0.30   0.50         2.75   4.00      

  III     0.20   0.30         1.75   2.50      

Wim Hoezen: Belfeld 100 jaar geleden. In: De Zeumer, 1993 nr. 2.

 

1 juni 1893

BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 4.000,‑ door Godfried Theelen te Beesel aan Maria Mestrom, weduwe van Karel Dahmen te Roermond en de minderjarige Leonie, Maria, Georges, René, Max, Fernand en Juliette Dahmen, allen vertegenwoordigd door Jean Jacques Emile Corbeij, notaris te St.-Odiliënberg en medevoogd van genoemde minderjarigen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/252.

Vgl. aankoop standaardmolen te Beesel door Theelen op 6-3-1893 (zie Jaarboek 10 blz. 115).

 

3 juni 1893

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Ickenroth [geb. Swalmen 12-4-1867, zn. van Jan Willem Ickenroth en Joanna Rulkens] en Maria Christina Heijmann [geb. Bracht (D) 2-12-1864, dr. van Peter Hubert Heijmann en Maria Helena Hubertina Hauser].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Willem Hubert Ickenroth, geb. Swalmen 25-3-1894. Tr. Beesel 27-9-1918 met Catharina Elisabeth Janssen.

2.      Peter Hubert Ickenroth, geb. Swalmen 25-3-1894. Tr. Beesel 30-4-1920 met Maria Catharina Spee.

3.      Johannes Hubertus Ickenroth, geb. Swalmen 17-5-1895. Tr. Beesel 16-6-1922 met Anna Helena Catharina Niessen.

4.      Anna Hubertina Ickenroth, geb. Swalmen 25-11-1896. Tr. Beesel 9-5-1924 met Joannes Hubertus  Spee.

5.      Jacobus Hubertus Ickenroth, geb. Swalmen 26-9-1898.

6.      Hubert Hendrik Ickenroth, geb. Beesel 7-1-1900.

7.      Gertrudis Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 13-11-1901.

8.      Mathias Hubert Ickenroth, geb. Beesel 10-3-1903. Tr. … 4-3-1946 met Geertruda Maria Henrica Cornelissen.

9.      Joseph Hubertus Ickenroth, geb. Beesel 6-8-1904.

10.    Hendrik Hubertus Ickenroth, geb. Beesel 12-1-1906, overl. ald. 8-6-1908.

11.    Hendrik Hubertus Ickenroth, geb. Beesel 3-10-1908.

12.    Helena Sophia Hubertina Ickenroth, geb. Beesel 9-4-1910, overl. ald. 9-8-1913.

Trouwboekje in bezit van mw. Ans Kouwe-Ickenroth (Vught, 2005).

 

5 juni 1893

BEESEL - Ontbinding van huurovereenkomst tussen Frans Rouleau-Berger te Antwerpen, Jan Baptist Simons te Beesel en Victor Simons wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/166.

 

7 juni 1893

HAARLEMMERMEER - Gehuwd: Petrus de Vlieger [Piet, geb. Haarlemmermeer 4-9-1862, landbouwer, overl. Beesel-Heidenheim 24-2-1923, zn. van Theodorus (Dirk) de Vlieger, landbouwer, en Agatha van der Geest] en Maria Cornelia Stokman [Mie, geb. Haarlemmermeer 12-3-1869, dr. van Nicolaas Stokman en Trijntje van Leeuwen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Agatha Catharina (Agi) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 25-9-1895. Tr. Beesel 14-9-1917 met Jan de Wit.

2.      Nicolaas Antonius (Klaas) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 15-11-1896. Tr. Someren ...-1932 met Joanna Adriana van Son.

3.      Theodorus Johannes (Dirk) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 7-3-1898. Tr. .. met Joanna M.C. Leenen.

4.      Gerardus Petrus (Gerrit) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 13-4-1899, verhuist naar Heerlen.

5.      Petrus Johannes (Piet) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 2-9-1900. Tr. 1) .. met M.C. Verdeuzeldonk; 2) Beesel 5-6-1936 met Wilhelmina Maria Josepha Cornelia van Rooij.

6.      Catharina Maria (Trijntje) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 20-12-1901, non.

7.      Johannes Nicolaas (Jan) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 13-7-1903. Tr. Beesel 5-11-1937 met Maria Catharina Reijnders.

8.      Margaretha Maria (Gré) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 4-9-1905. Tr. Beesel 30-7-1937 met Henricus Antonius Josephus Aerts.

9.      Johanna Clasina (Jansje) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 12-1-1907. Tr. Beesel 9-11-1934 met Peter Johannes Derikx.

10.    Adrianus Petrus (Arie) de Vlieger, geb. Haarlemmermeer 6-6-1908, ongeh.

11.    Cornelia Maria (Cor) de Vlieger, geb. Beesel 22-2-1911. Tr. Beesel 21-5-1937 met Thomas Arnoldus Pansters.

12.    Antonius Nicolaas (Toon) de Vlieger, geb. Beesel 17-7-1912. Tr. Beesel 15-2-1935 met Maria Elisabeth Lamberta Dewinden.

Het gezin verhuisde op 13-4-1909 naar de hoeve Heidenheim onder Beesel In 1927 verhuisde het gezin naar de St.-Gerardushoeve, eigendom van notaris Tijssen te St.-Odiliënberg. Gegevens met dank aan Jan Ros, Reuver.

Op 18 mei 1980 noteerde Klaas de Vlieger onderstaande herinneringen (handgeschreven manuscript; de interpunctie is hier en daar aangepast vanwege de leesbaarheid):

“Op 11 maart 1909 emigreerden onze ouders, Piet de Vlieger en Mie Stokman, met 10 kinderen, Agi, Klaas, Dirk, Gerrit, Piet, Trijntje, Jan, Gré, Jans en Arie vanuit het noorden (Haarlemmermeer) naar Heidenheim, Beesel. Voor toen ter tijd een geweldige onderneming. Twee dagen daarvoor werd het huisraad per spoor naar Reuver verzonden en werden we bij familie en buren ondergebracht. Op Reuver aangekomen werd onze dorst in hotel Bors gelest. Daar kwam iemand ons afhalen met een grote ouderwetse koets waar wij allemaal gemakkelijk in konden. Daar ging het dan richting Swalmen.

Onderweg zei moeder we moesten wat melk zien te krijgen. Daar kwamen we aan een huis. Een boerderijtje bleek het, de Hei genaamd. Ze stuurde mij eropuit, met een grote kan. Ik vroeg om melk. Vreemde taal voor mij, die mensen. Ze hadden maar één koe, die werd ’s middags ook gemolken, en ze hadden maar 3 liter melk. Vader had me 1 gulden gegeven. Het vrouwtje stond die gulden aandachtig te bekijken en sprak van wisselen. Na een tijdje kwam ze terug, met een hand vol geld. Ik keek haar aan; ‘Goed, goed’, zei ze. Naar de wagen terug zei ik tegen vader: ‘Ik heb nog meer geld als toen ik wegging’. Hij begon eens te lachen en zei ‘Dat is Duits geld’. U moet weten dat in die tijd hier in hoofdzaak Duits geld in omloop was. Hollands geld zag men haast niet. Geen wonder dat die vrouw vreemd opkeek van die gulden.

Op de hei woonden toen W. Houben en Van Hoorn. Op Heidenheim aangekomen troffen we het slecht. De deur was gesloten. Die mensen die voor ons werkten, waren het huisraad [...] hun zak. Dus konden we de gesloten deur niet binnen. Met een ladder kwamen we toch door het bovenraam binnen. Over het huisraad zal ik verder niet uitweiden. U begrijpt dat het voor moeder een zware aanpak was. Wel had ze voor een week een hulp meegehad uit Holland.

In 1908 had vader de boerderij met 40 hectare verwaarloosde grond gepacht; het eerste jaar gratis, 2 jaar voor f. 20,-, per hectare en nog 15 jaar voor f. 25,- per hectare. Voor een jongere uit deze tijd is het niet te geloven. Als men nagaat dat de vorige boer met één paard de grond moest bewerken, dan begrijpt u dat zoiets niet kan. In de winter ging hij met paard en kar klei rijden, van de Duitse berg naar de pannenfabrieken in Swalmen. Drie karren per dag, f. 1,10 per kar. Hij vond dat een mooie bijverdienst. U begrijpt wat dat voor een toestand was.

In augustus 1908 stuurde mijn vader twee knechts met vier paarden en materiaal naar hier. Er is hier hard gewerkt. 1909 was een buiengewoon nat jaar en in 1910 was het eveneens heel nat. Dat kwam slecht uit, want de waterlossing was nihil. 1911 bracht een heel droog jaar en zo ploeterde hij maar enige jaren aan.

Ik kwam net van school. Dirk moest nog een jaar naar school, maar dat hoefde toen niet meer. Hij moest thuis in het bedrijf helpen. Er was ook niemand die daar wat van zei. In die paar jaren dat wij op Heidenheim woonden, was het huishouden nog uitgebreid: Cor en Antoon. Gelukkig kwam de oorlog 1914-1918 voor ons arme boeren. Aan de arme Duitsers was nog een centje te verdienen. Maar in 1916 moest ik in dienst. Na acht maanden kon men landbouwverlof aanvragen. Met een verzoekschrift naar baron Van Splinter, de burgemeester van Beesel. ‘Jong mens, wat kom jij hier doen?’, was zijn vraag. Nadat ik hem dat verteld had en of hij dat verzoek wilde tekenen, vroeg hij hoeveel kinderen vader en moeder hadden. ‘Twaalf, burgemeester’. ‘Dat is prachtig, prachtig, heel mooi. Jij bent de oudste zoon zeker? Maar er staat toch nog een heel leger achter jou die kunnen werken?’ Hij vergat dat er vijf of zes naar school gingen. Dus niet tekenen en geen landbouwverlof. Dit even vermelden: de baron woonde op het kasteel in Beesel en zetelde in het oude raadhuis met als secretaris W. Meuter, later burgemeester. De raad bestond toen uit zeven raadsleden: vier in Beesel en drie in Reuver.

Nu de eerste indruk die wij kregen van de bedrijven hier. De boerderij Antoniushoeve, thans bewoond door de familie Imkamp, was in aanbouw. De vlag in top. Eveneens de Willibrordushoeve, thans bewoond door Jos Crutzen. Kosten van aanbouw: f. 5000,- per woning. De Lambertushoeve, thans bewoond door W. Coenen, en de Laurentius, thans bewoond door J. Mestrom, waren toen in maart 1909 nog in aanbouw, kosen f. 4500,- per boerderij. De boerderij Gerardushoeve, thans bewoond door Jac de Vlieger, is gebouwd in 1903 door B. Streng uit Roermond. Het grote gebouw, 48 bij 24 meter, kostte toen - dat weet ik van overlevering van mensen uit die tijd - f. 12000,-. De mensen die bij ons kwamen werken de eerste jaren verdienden f. 1,30 per dag, op eigen kost. De Beeselse boeren, die nog wel eens een man hadden om te helpen, betaalden maar 2 mark, f. 1,20 per dag.

De eerste ontginner hier was een heer Ruiten uit Echt. Dat was omstreeks 1900. Die man kocht van de gemeente Beesel 118 hectare grond: heide, struikgewas, enz.. - over de prijs daarvan liepen de meningen wel uiteen - voor f. 100,- per hectare. Dat was misschien op het raadhuis nog wel te vinden. Die Ruiten heeft er drie jaar in een noodgebouw rondgeploeterd; hard gewerkt, weinig of niets verdiend. Er waren in die tijd ook geen materialen om de grond te bewerken. Hij heeft toen het complex verkocht aan voornoemde Streng. Een grote boer, maar geen verstand van Limburgse grond. De opzichter was H. Cremers, de vader van onze Sef, de kastelein aan de kerk. Streng pachtte van de gemeente de gehele linie, groot 35 hectare en thans in gebruik door Kees de Wit, Wim Coenen en ene Dewinden.De prijs die Streng toen betaalde aan Ruiten zal f. 200,- per hectare zijn geweest. Na verloop van drie jaar was de heer Streng het boeren moe en hij ging het verpachten: 40 hectare aan Gielen, Helden, en de rest aan Maassen uit Linne. Twee jaar later verdween Gielen weer naar Helden en Maassen naar Linne.

Na dit tafereel zat de heer Streng hier. Pachters vinden ging niet, niemand trapte in die rotzooi. Maar Streng, zelf uit Zuid-Holland, zocht zijn troost in het noorden. En daar kwamen ze: vader Piet de Vlieger, H. de Boer, J. Stadegaard, A. de Wit Wz 20 jaar, A. de Wit Pz, G. Veldman, zwager van A. de Wit Pz. Met Hollandse ogen naar Limburgse grond. Dat viel wel wat tegen in het begin. Na een paar jaar dat ze zich aangepast hadden ging het al. Toch verdween J. Stadegaard na vier jaar naar Amerika, H. de Boer na vier jaar naar een boerderij in Belfeld. A. de Wit Pz vluchtte terug naar het noorden, A. de Wit Wz terug uit het boerenbedrijf. Nu moet ik erbij vertellen dat het er hier nogal gemoedelijk aan toe ging. Streng had van de gemeente een stukje grond gekocht om een boerderij te bouwen. Dat zou dienen voor G. Veldman en A. de Wit Pz. Bij nader inzien hadden ze toch liever ieder een huis. ‘Geen bezwaar’, zegt de heer Streng, ‘ik zet een stuk verder wel een huis.’ Dus zonder de gemeente erin te kennen en een stukje grond te kopen, verrees daar de Lambertushoeve. Toen die daar eenmaal stond, kreeg de gemeente het in de gaten, dat daar een boerderij was gebouwd. Streng werd ter verantwoording geroepen. De gemeente kwam met Streng overeen dat de boerderij kon blijven staan. Maar na afloop van de pacht, dat was 18 jaar, zou de gemeente naar schatting de boerderij overnemen. Dat is later voor f. 2000,- gebeurd.”

 

10 juni 1893

SWALMEN - Gehuwd: Peter Houben [geb. Neer 2-3-1862, zn. van Engelbert Houben en Christina Geraets] en Anna Maria Cnop [geb. Swalmen 9-1-1866, dr. van Mathias Cnop en Hubertina Alers].

GenLias, 2004.

 

13 juni 1893

LEEUWEN - Openbare verpachting van bouwland en grasgewas te Leeuwen op verzoek van Willem Trienekens, winkelier te Baarlo, als voogd over de minderjarige Louis, Christina en Maria van den Eertwegh, voor zes jaren, aan o.a. Willem Alers en Jacob Mooren te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/258.

Zie idem 13-6-1893/13 voor openbare verkoop van oogstvruchten door Trienekens; idem 14-6-1893/259 voor openbare verkoop onroerende? goederen, opbrengst ƒ 2373,70.

 

14 juni 1893

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin te Roermond gelegen sectie D 111, door Maria Stroucken aan Jacobus Stroucken, beiden wonend te Roermond, voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/174.

Zie idem 14-6-1893/175 en /176 voor testamenten door Jacobus Stroucken, schilder te Roermond, en zijn vrouw Carolina Giesbers.

 

15 juni 1893

NEER - Openbare verkoop van vast goed te Neer gelegen op verzoek van

1)     Arnold Peeters te Beesel, gehuwd met Johanna Veugelers;

2)     Peter Hermans te Neer, gehuwd met Wilhelmina Veugelers;

3)     Frans Kiggen te Heijthuijsen, gehuwd met Elisabeth Veugelers;

4)     Maria Veugelers te Lobberich;

5)     Christiaan Kuijpers te Haelen;

6)     Johanna Kuijpers te Neer;

7)     Andries Kuijpers te Neer;

8)     Johannes Kuijpers te Neer, voor zich zelf en als lasthebber van Petronella Kuijpers te Maastricht,

verbleven aan diverse (met name genoemde) kopers.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/233.

 

16 juni 1893

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Vaessen [geb. Swalmen 5-11-1862, metselaar, zn. van Peter Vaessen en Margaretha Sillen] en Engelina Ronken [geb. Swalmen 2-4-1864, dr. van Peter Ronken en Anna Margaretha Walenbergh].

WieWasWie, 2013.

 

16 juni 1893

ROERMOND - Terugname door Willem Jozef Hendrik Hubert baron Michiels van Kessenich, rentenier en grondeigenaar wonend te Kessenich, van zijn op 24-8-1889 in bewaring gegeven eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/179.

 

16 juni 1893

ROERMOND - Inbewaargeving door Willem Jozef Hendrik Hubert baron Michiels van Kessenich, rentenier en grondeigenaar wonend te Kessenich, van zijn eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/180.

 

23 juni 1893

ROERMOND - Verkoop van huis D 134 en magazijn, tuin en erf D 2765 te Roermond gelegen, door Jacobus Balthazar Koster wonend te Roermond, in eigen naam en als lasthebber van Joseph Adriaan Koster wonend te 's-Hertogenbosch, aan Henri en Michel Francken te Roermond, voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/195.

 

26 juni 1893

MAASNIEL - Openbare verkoop van oogstvruchten te Maasniel aan het Spick op verzoek van 1) Christoffel Thissen te Waldniel; Andries Gielen te Boukoul, man van Maria Thissen; Pieter Coenen, man van Catharina Thissen te Spick; Pieter Hendrix te Beesel als voogd over de minderjarige Leonard en Helena Thissen, opbrengst ƒ 181,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/265.

 

29 juni 1893

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Asselt op verzoek van 1. a) Amélie Geradts, rentenierster wonend te Posterholt; b) mr. Louis Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond, in eigen naam en als voogd over Jules Geradts; en c) mr. Eugène Geradts, substituut officier van justitie wonend te Maastricht; 2. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek wonend te Turnich; en 3. Gerard Janssen wonend te Belfeld, opbrengst ƒ 4.431,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/206.

 

29 juni 1893

KESSEL - Openbare verkoop van veldvruchten te Kessel op verzoek van

1)     Jacob Derks te Buggenum;

2)     Hendrik de la Roy te Kessel;

3)     Jan de la Roy te Kessel;

4)     Peter de la Roy te Kessel;

5)     Hubert Timmermans te Reuver, gehuwd met Anna Catharina de la Roy;

6)     Jacob Muurmans te Reuver gehuwd met Maria de la Roy;

7)     Hubert Toebosch te Beesel gehuwd met Aldegonda de la Roy;

8)     Helena Lamberta Janssen, weduwe van Engelbert Jacob Stox;

9)     Huberta Stox te Kessel;

10)   Louisa Stox te Kessel;

11)   Jeanette Stox te Kessel;

12)   Petronella Stox te Kessel;

13)   Joseph Stox te Kessel;

14)   Willem Stox te Kessel;

15)   Lambert Ramakers te Swalmen, gehuwd met Helena Stox;

16)   August Holten te Kessel, gehuwd met Maria Stox;

17)   Willem Staaks te Kessel, voor zich zelf en als vader en voogd over a. Anna Gertrudis; b. Andreas; c. Antoon; en d. Hendrikus Staaks; en

18)   Johannes Staaks te Kessel,

opbrengst ƒ 591,‑.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/249.

 

30 juni 1893

REUVER - Openbare verkoop van gras te Reuver, Beesel en Kessel op verzoek van 1) Willem Berger; 2) Frans Receveur; 3) Alphons Receveur; 4) Jean Custers; 5) Cecile Custers, allen te Venlo; en 6) Maria Timmermans te Aken, opbrengst ƒ 964,50.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/251.

 

30 juni 1893

BEESEL / SWALMEN - Openbare verkoop van nagras voor baron Louis d'Overschie de Neerijssche te Vierset; Willem Janssen te Beesel; Willem Janssen te Maasniel; Willem en Gertrudis van den Eertwegh aldaar; de kerkfabriek van Swalmen; en de weduwe Gerard Maessen te Roermond, opbrengst ƒ 5.314,‑

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1893/730.

 

30 juni 1893

BEESEL - Gehuwd: Heinrich Hubert Heijmann [geb. Bracht (D), brikkenbakker oud 24 jaar, zn. van Petrus H. Heijmann en Maria H.H. Hauser] en Hubertina Reijnders [geb. Beesel 9-2-1863, dr. van Gerardus Reijnders en Petronella Wijnands].

GHS Beesel, BS-10/441.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Hubertus Heijmann, geb. Beesel 27-6-1894.

2.      Gertrudis Hubertina Heijmann, geb. Beesel 3-3-1896. Tr. Beesel 2-5-1924 met Franciscus Maas.

3.      Hendrik Hubert Heijmann, geb. Beesel 28-5-1898. Tr. Beesel 4-1-1927 met Katharina Alofs.

4.      Wilhelmina Hubertina Heijmann, geb. Beesel 10-4-1900.

5.      Peter Hubertus Heijmann, geb. Beesel 9-8-1902. Tr. Beesel 3-6-1932 met Anna Maria Catharina Simons.

6.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 15-12-1904.

7.      Jacobus Hubertus Heijmann, geb. Beesel 8-6-1907. Tr. Beesel 13-11-1736 met Petronella Christina Stroeken

 

juni 1893

BELFELD - Per 1 juni is het ontvangkantoor der directe belastingen te Reuver opgeheven en vallen de gemeenten Beesel en Belfeld onder het kantoor te Tegelen.

-         Omdat door de droogte het gras in het gemeentebroek niet geschikt is voor verkoop, besluit de gemeenteraad dat iedere veehouder die geen achterstallig (weide)geld verschuldigd is, zijn rundvee in het gehele gemeentebroek kan laten grazen tegen betaling van ƒ 2,50 per stuk rundvee. Het drijven van schapen die niet op gemeentewegen mogen grazen, zal geschieden van Ronckenstein naar de houten brug.

Wim Hoezen: Belfeld 100 jaar geleden. In: De Zeumer, 1993 nr. 2.

 

5 juli 1893

VLODROP - Openbare verpachting van grasland te Vlodrop door Thecla Saedt weduwe van Constant Ruijs van Nieuwenbroeck te Wankum en kinderen.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/270.

 

6 juli 1893

BOUKOUL - Openbare verkoop van huis en bouwland te Boukoul op verzoek van Andries Vincent, weduwnaar van Beatrix Hendrickx en zijn kinderen en schoonzonen, Gerard Houtakkers, man van Petronella Vincent; Peter Janissen?, man van Elisabeth Vincent; Jacob Vincent; en Pieter Vincent, allen wonend te Boukoul, als volgt:

1.     huis met stal, schuur, grasgewas en schaarhout in de Baend sectie D 1952, 1072 en 1069 aan Jacob Vincent voornoemd voor ƒ 600,‑;

2.     16 are 50 centiare bouwland aldaar D 1933 belast met een bijdrage van ƒ 0,18 in een jaarlijkse geldrente, aan Pieter Vincent voornoemd voor ƒ 60,‑;

3.     9 a idem aldaar D 1958 aan Gerard Houtakkers voornoemd voor ƒ 40,‑;

4.     28 a 30 ca idem aldaar D 619 aan Pieter Vincent voornoemd voor ƒ 10,‑;

5.     13 a 10 ca idem aldaar D 1898 aan Mathijs Hendrikx aldaar voor ƒ 17,‑;

6.     35 a 10 ca heide aldaar D 1909 aan Thomas Geraedts aldaar voor ƒ 14,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/271.

Kopie slecht leesbaar en vooral cijfers onder voorbehoud; zie idem 6-7-1893/272 voor openbare verkoop van oogstvruchten, opbrengst ƒ 123,65.

 

9 juli 1893

ROERMOND - Overdracht van huis en tuin te Roermond aan de Kloosterwandstraat gelegen sectie D 2627 door Albert Scholten te Roermond aan Lambert Seegers te Asenray, als gemachtigde van graaf Droste zu Vischering, erfdrost te Darfeld bij Munster in Westphalen, voor ƒ 3.500,‑, waarvan betaald aan mr. Louis Ferdinand Huibert Michiels van Kessenich te Roermond ƒ 2.700,‑ tot aflossing hypotheek en ƒ 530,‑ als voldoening in achterstallige rente.