KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1880-1889

laatst opgeslagen: donderdag 2 mei 2024

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1880

 

2 januari 1880

REUVER - Obligatie groot fl. 542 door Hendrik Janssen van Offenbeek aan Maria Josephina Janssen, weduwe Canoij van Venlo en haar 4 minderjarige kinderen Maria, Antonia, Carlina en Willem Canoij voor welke heeft aangenomen Jozef Litjens van Reuver.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/1.

 

3 januari 1880

SWALMEN - Gehuwd: Daniel Willems [geb. Swalmen 21-9-1844, overl. Kerkrade 13-7-1933, oud 88 jaar, zn. van Bartholomeus Willems en Joanna Maria van Dael « 11-5-1841; wedn. van Elisabeth Meuter, geh. Swalmen 2-4-1875, overl. ald. 5-12-1878] en Helena Ramakers [Helena Aldegonda Hubertina, geb. Swalmen 5-6-1848, overl. Kerkrade 10-6-1926, oud 78 jaar, dr. van Gerardus Ramakers en Joanna Custers « 25-4-1843].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Anna Maria Willems, geb. Swalmen 6-3-1881, overl. Kerkrade 3-2-1938. Tr. Swalmen 29-4-1905 met Hendrikus Winckels.

2.       Franciscus Hubertus Willems, geb. Swalmen 23-7-1882. Tr. Swalmen 22-9-1911 met Margaretha Lenards.

3.       Anna Hubertina Willems, geb. Swalmen 2-9-1884. Tr. Boisheim (D) 21-11-1911 met Johann Hubert Schmetz.

4.       Mechtildis Maria Willems, geb. Swalmen 31-12-1887. Tr. Swalmen 10-1-1916 met Antoon Schmitz.

5.       Maria Gertrudis Willems, geb. Swalmen 2-8-1891, overl. Roermond 27-5-1970. Tr. Roermond 13-4-1920 met Henricus Hubertus Nijsen.

 

3 januari 1880

ROERMOND - “In den nacht van woensdag op donderdag liep de Maas geweldig op en is ’t ijs gebroken. Daags tevoren was men nog op vele plaatsen te voet erover geloopen. Met het losgaan der Maas heeft het schip, achter de waard alhier liggende, verschillende lekken bekomen. Te Arcen heeft men des nachts een pont of aak zien afdrijven, men kon ’t niet onderscheiden. Te Roermond is woensdagmorgen voorbij gedreven een spitsbek van Andraiens te Maeseyck. Te Kessel is een bootje gaan drijven, enz. Heden nacht is de rivier weer sterk gewassen.”

Venloosch Weekblad d.d. 3-1-1880.

 

5 januari 1880

SWALMEN - Aanvang tot deling door de weduwe Wijnand Heijnen geboren Maria Tobben, Silvester Heijnen en Elisabeth Heijnen en consorten, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/3.

Met voorzetting zie idem 14-1-1880/11, 28-1-1880/18 en 6-2-1880/22.

 

6 januari 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Herman van Wylick te Kessel, opbrengst ƒ 80,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/4.

 

7 januari 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Herman Geraedts en Barbara Schoenmakers aldaar, opbrengst ƒ 675,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/5.

 

9 januari 1880

REUVER - Volmacht door Hendrik Knoors aan Maria Catharina Smeets, beiden te Reuver.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/4.

 

9 januari 1880

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Evers [geb. Swalmen 13-9-1845, 'slagter', overl. ald. 13-9-1845, zn. van Willem Evers en Anna Maria Theelen] en Digna Hubertina Strous [geb. Swalmen 1-9-1839, dr. van Martinus Strous en Anna Maria Hubertina Theelen].

GHS Swalmen, BS-1880/2.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmus Hubertus Evers, geb. Swalmen 3-4-1882.

 

15 januari 1880

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Christiaan Moors [geb. Herkenbosch 20-7-1836, zn. van Theodorus Moors en Elisabeth Susterseel; wedn. van Elisabeth Moors, geh. Melick en Herkenbosch 16-9-1864] en Cornelia Huberdina Heijnen [geb. Swalmen, dr. van Albert Heijnen en Catharina Crompvoets; wed. van 1) Andries Nijskens, geh. Maasniel 27-4-1858; 2) Winandus Hubertus Wulms, geh. Maasniel 25-6-1863].

GenLias, 2007.

Voor deelname in openbare verkoop erfenis zie 11-9-1882.

 

16 januari 1880

REUVER - Obligatie groot fl 700 door Johannes Lennaerts te Beesel aan de parochiale armen te Wijck bij Maastricht, voo welke bestuurders heeft aangenomen Engelbert Dewinden te Reuver.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/5.

 

16 januari 1880

SWALMEN - Testamenten door Elisabeth op den Kamp en Mathijs op den Kamp, beiden te Swalmen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nrs. 1880/6 en /7.

 

16 januari 1880

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Pieter Thissen te Maastricht aan Mathis Lucas te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/14.

 

19 januari 1880

LEUTH (D) - Gehuwd: Johann Heinrich Stals [Joannes Hendrik Hubertus, geb. Beesel 11-4-1855, zn. van Jacob Cornelis Stals en Joanna Stevens « 22-6-1846] en Anna Margaretha Kleppen [geb. Leuth 13-8-1850].

Thoer.net, 2021.

 

19 januari 1880

BEESEL - Volmacht door Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssen, Jan Willem Lambert Janssen, beiden te Beesel, en Pieter Hendrik van der Velden te Reuver aan Jan Luijenbartus (?) ten Have Francois zoon, Willem Frederik Piek en Carel Claudius van Essen, allen te Amsterdam.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/8.

 

24 januari 1880

SWALMEN - Obligatie groot fl 700 door Jan van Groenendal aan Simon Beijsen, beiden te Swalmen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/9.

 

24 januari 1880

BOUKOUL - Doorhaling door Antonius Christianus Hubertus Hendriks, koopman te Roermond, van hypotheken ingeschreven d.d. 16-3-1843 deel 3 nr. 133 en 3-11-1851 deel 46 nr. 207, beide ten laste van Jan Geelen en zijn vrouw Anna Maria Schouwenberg, akkerlieden wonend op de Boekoel onder Swalmen, en bij vernieuwing d.d. 30-7-1879 in deel 18 nrs. 83 en 84.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/23.

 

25 januari 1880

SWALMEN - Kwijting door Jozef Slijpen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/10.

 

27 januari 1880

MAASNIEL - Toestemming door Gertrudis Mechtildis Aquarius, weduwe van Hendrik Hubert Peters, koopvrouw wonend te Maasniel, tot het huwelijk dat haar zoon Herman Hubert Peters, geëmployeerde wonend te St.-Josje-ten-Noode, voornemens is aan te gaan met Léonie Adèle Armandine Malherbe, weduwe van Alphonse Léon Francois Constant Lacroix, fabrikante van behangselpapier wonend te Laeken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/28.

 

30 januari 1880

KESSEL - Gehuwd: Antonius Heinen [geb. Beesel 10-2-1859, arbeider te Offenbeek 1896, overl. ald. 9-9-1918, oud 59 jaar, zn. van Willem Heinen en Maria Christina Dekkers] en Elisabeth Brouns [Elisabeth Hubertina Broens, geb. St.-Odiliënberg 3-4-1859, overl. Beesel 1-7-1923, oud 64 jaar, dr. van Pieter Mathijs Brouns en Anna Maria Linssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Maria Catharina Hubertina Heinen, geb. Beesel 2-8-1880. Tr. Dülken (D) 11-12-1903 met Jacob van der Wal.

2.       Peter Mathias Hubertus Heinen, geb. Beesel 10-10-1881, overl. ald. 16-9-1908. Tr. Beesel 27-7-1906 met Petronella Hubertina van Hagen.

3.       Franciscus Hubertus Heinen, geb. Beesel 10-11-1883. Tr. 1) Beesel 5-1-1906 met Margaretha Petronella Peulen; 2) Kirspelwaldniel (D) 10-2-1920 met Katharina Rütten.

4.       Karel Willem Hubertus Heinen, geb. Beesel 25-9-1885. Tr. Beesel 27-6-1908 met Margaretha Dorothea van Hagen.

5.       Ludovicus Hubertus Heinen, geb. Budel 20-10-1887. Tr. Beesel 21-1-1910 met Maria Anna Agnes Christina Schoeren.

6.       Barbara Hubertina Heinen, geb. Beesel 17-10-1891, overl. ald. 13-3-1893.

7.       Barbara Hubertina Heinen, geb. Beesel 21-8-1893. Tr. Beesel 30-8-1912 met Hermanus Josephus Hubertus Naus.

8.       Theresia Maria Heinen, geb. Beesel 20-12-1894, overl. ald. 5-6-1895, oud 7 maanden.

9.       Wilhelmus Hubertus Heinen, geb. Offenbeek gem. Beesel 25-3-1896 (akte 22, get. Jacobus Rutten, landbouwer oud 35 jaar, en Gerard Niessen, landbouwer oud 75 jaar, beiden wnd. te Offenbeek), overl. ald. 1-11-1899, oud 3 jaar.

10.     Catharina Hubertina Heinen, geb. Beesel 1-9-1897, overl. ald. 5-11-1898, oud 1 jaar.

11.     Augustina Maria Heinen, geb. Beesel 28-11-1898, overl. ald. 6-11-1899, oud 11 maanden.

Voor openbare verkoop van huis te Offenbeek C 1479 en roerende goederen zie 27-10-1921.

 

31 januari 1880

SWALMEN - Volmacht door de erfgenamen en mede-erfgenamen van Maria Cronen, in leven te Swalmen, aan Frederik Stignaire te Swalmen, om hen te vertegenwoordigen in haar nalatenschap.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/19.

 

3 februari 1880

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Heinrich Ulen [Hendricus, geb. Heijthuijsen 25-4-1836, zn. van Cornelis Ulen en Catharina Caris « Heemstede 29-7-1829] en Anna Catarina Niessen [Nissen, geb. Beesel 21-12-1850, dr. van Willem Nissen en Maria Gertrudis Geelen « 19-10-1848].

Thoer.net, 2021.

 

3 februari 1880

BEESEL - Verkoop van hout en bomen op verzoek van jonkheer Karel van Nispen tot Sevenaer te Arnhem en Frans Nicolas te Roermond.

BEESEL - Openbare verkoop van eiken, berken, dennen, olmen, kersenbomen en beuken op en nabij de Waterloo, in de Bakheide en Olieberg te Rijckel. Idem van appelen- en perenbomen aan het landgoed Heidenheim.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/12; Venloosch Weekblad d.d. 31-1-1880.

 

3 februari 1880

BEESEL - Openbare verkoop op verzoek van F. Nicolas te Roermond van slaghout en bonenstaken in de Bakheide te Rijckel. Bijeenkomst bij het oud jachthuis.

Venloosch Weekblad d.d. 31-1-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

woensdag 4 februari 1880

ROERMOND - Inbewaargeving door Willem Jozef Hendrik Hubert baron Michiels van Kessenich, rentenier en grondeigenaar te Kessenich, van zijn olografisch testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/41.

 

dinsdag 10 februari 1880

BEESEL - Obligatie groot fl 225 door Jan en Pieter Cruysberg te Beesel aan Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssen aldaar.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/13.

 

dinsdag 10 februari 1880

SWALMEN - Verkoop van roerend goed te Swalmen door Hendrik Gerits te Weert, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Johannes Jacobus Lankes en Gertrudis Hubertina Haenen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/18.

 

woensdag 11 februari 1880

BELFELD - Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Jan Colberts te Belfeld.

BELFELD - Openbare verkoop op verzoek vn J. Colberts van “3 commoden, 2 schoone keukenkasten, 1 groote kleurkast, 2 ledikanten, 3 tafels, banken in soorten, spiegels, kruiwagens, hondskar, 1 zware karburrie, groote en kleine eggen, beste wanmolens (op proef), kachels, strijkijzers, koffiemolens, zware balans met gewichten, messen, vorken, pannen, schuppen, rieken, korenvaten, emmers, wannen, enz.”

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/14; Venloosch Weekblad d.d. 31-1-1880.

 

11 februari 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op de Baxhof op verzoek van baron Ghislain d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 373,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/25.

 

donderdag 12 februari 1880

REUVER - Inventaris op verzoek van Gerard Smeets te Reuver in eigen naam en als vader en voogd van zijn kinderen Wilhelmina en Aldegonda Smeets, in tegenwoordigheid van Wilhelm Pruimen te Schaag.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/15.

 

donderdag 12 februari 1880

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop op verzoek en ten huize van de kinderen Niessen te Offenbeek, van 1 koe, 1 varken, 1 geit, 8 hennen, kar, ploegen, eggen, ossentuig, wanmolen, draaivat, dennenboren, kasten, kisten, klok, stoelen, tafels, kachel; verder keuken-, kelder- en schuurgereedschappen, linnengoed en een grote partij aardappelen, wortelen, stro en hooi.

Venloosch Weekblad d.d. 31-1-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

12 februari 1880

SWALMEN - Inventaris volgens opgave en op verzoek van Maria Catharina Beijsen, weduwe van Gerard Hubert Hoffmans te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes over de minderjarige Gertrudis Hoffmans, in bijzijn van de toeziend voogd Antoon Meuter wonend aldaar en naar schatting van Johannes Mathias Schönkes te Roermond als beëdigd deskundige.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/15.

 

13 februari 1880

REUVER - Radiatie door Hubert Heines te Reuver als gemachtigde van Henri Sax te Venlo.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/16.

 

14 februari 1880

REUVER - “In de nacht van donderdag op vrijdag der vorige week zijn door de rijksambtenaren Folmer en Ramakers te Reuver drie ankers jenever aangehaald op onbekenden.”

Venloosch Weekblad d.d. 14-2-1880.

 

15 februari 1880

ANTWERPEN / ROERMOND - Inbewaargeving van het eigenhandig geschreven testament van Marie Gustaph Adolph Verhaegh wonend te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/18.

 

16 februari 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van hout en stenen op verzoek van Hermanus Thomassen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/17.

 

17 februari 1880

REUVER - Openbare verkoop van hout op verzoek van Frans Beekman te Kessel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/18.

 

19 februari 1880

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Clemens Schreurs te Roermond, Peter Verhaegh te Baarlo en Frans Soeten te Steijl voor ƒ 273,70.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/33.

 

19 februari 1880

BELFELD - Testament door Johanna Bouten, weduwe van Peter Peeters te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/39.

 

21 februari 1880

SWALMEN - Ontlasting voogdij door Hendrik Coorens te Swalmen aan Pieter Coorens aldaar, met doorhaling hypotheek door gemelde Hendrik aan genoemde Pieter Coorens.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/30.

 

21 februari 1880

STEIJL / POSTERHOLT - Obligatie groot ƒ 10.000,‑ door Eugène Alphonse Leopold Willem de Rijk, zonder beroep wonend te Steijl onder Tegelen, aan 1) mr. Louis Ernest Joseph Hubert Geradts, advokaat en procureur wonend te Roermond en 2) mejuffrouw Amelia Emma Sophie Henriette Geradts, rentenierster wonend op huis Aarwinkel onder Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/58.

 

21 febuari 1880

TEGELEN - Doorhaling door A) mejuffrouw Maria Gertrudis Raemaekers, weduwe van Peter Joseph Höppener, koopvrouw; en B) haar kinderen 1. Pieter Höppener, 2. Hubert Höppener, 3. Henri Höppener, 4. Joseph Höppener en 5. Josephine Höppener, kooplieden allen wonend te Roermond, van de hypothecaire inschrijving ten laste van 1. Eugène de Rijk, student aan de Universiteit van Leiden, thans wonend te Steijl, en 2. Theodora Maria de Koning, weduwe van Gerard Johan de Rijk, rentenierster te Steijl, ingeschreven d.d. 22-5-1876 deel 105 nr. 233.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/60.

 

25 februari 1880

REUVER - Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Albert Bloemers te Reuver-Leeuwn.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/20.

 

25 februari 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op Hellenrath op verzoek van graaf Eugène van en tot Hoensbroek te Turnich (Pruissen), opbrengst ƒ 614,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/32.

 

26 februari 1880

BEESEL - Deling van onroerende goederen te Beesel door Gerard Smeets te Reuver, in eigen naam en als vader van zijn kinderen Wilhelmina en Aldegonda Smeets, en door Willem Smeets te Beesel als gemachtigde van Wilhelm Pruimen te Breyel-Schaag als toeziend voogd van genoemde kinderen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/22.

 

26 februari 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen in het Carthuizersbosch op verzoek van Herman van Wylick te Kessel, opbrengst ƒ 1.436,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/33.

 

27 februari 1880

BEESEL - Verkoop van onroerend goed te Beesel door Jan Willem Heldens te Beesel aan Frans Nicolas te Roermond voor ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/32.

 

27 februari 1880

SWALMEN - Verkoop door Jacob Beurskens wonend te Steijl onder Tegelen, van

1)     1/3 deel in bouwland te Swalmen gelegen sectie E 1416, groot 3 are 90 centiare; en

2)     1/6 deel in een huis net bouwland te Swalmen gelegen sectie E 331 en 1417, groot 12 are 80 centiare

aan Peter Frencken, huisschilder wonend te Maasniel voor ƒ 150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/64.

 

28 februari 1880

BELFELD - Testament door Johanna Bouten, weduwe Peeters te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/49.

 

1 maart 1880

REUVER - Openbare verkoop van roerend goed door Jan Niessen, Hendrik Niessen, Engelbert Peeters, Leonard Niessen als voogd van Gerard Niessen, allen te Reuver, en Jozef Dohmen te Bracht.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/23.

 

1 maart 1880

REUVER - Openbare verkoop van onroerend goed onder de gemeente Beesel gelegen ter waarde van fl. 947 door Jan Niessen, Hendrik Niessen, Engelbert Peeters, Leonard Niessen als voogd van Gerard Niessen, allen te Reuver, en Jozef Dohmen te Bracht; Margaretha Niessen te Bracht; en Winand Theunissen te Belfeld, aan Jan, Hendrik en Christiaan Niessen te Reuver en Willem Houwers te Reuver-Kievit.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/24.

 

2 maart 1880

REUVER - Obligatie groot fl. 1300 door Gerard Smeets te Reuver, in eigen naam en als vader en voogd van Wilhelmina en Aldegonda Smeets, aan Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/25.

 

5 maart 1880

REUVER - Obligatie groot fl. 1000 door Louis Cremers te Tegelen aan Jan Janssen te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/26.

 

6 maart 1800

REUVER - Openbare verkoop van hout op verzoek van Louis Berger te Venlo.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/27.

 

9 maart 1880

BELFELD - Persoonsverwisseling.

“De landbouwer Vullings, van Belfeld (Limburg), werd ll. vrijdag door twee maréchaussées geboeid naar Venlo overgebracht, om drie dagen gevangenissstraf te ondergaan, waartoe het heette dat hij veroordeeeld was wegens diefstal van gras.

Vullings ontkende echter die veroordeling en bleef ook, in de gevangenis gebracht, zijn onschuld volhouden. En wat bleek nu? Dat de maréchaussées zich in den persoon hadden vergist. De straf was uitgesproken tegen een persoon van denzelfden naam, woonachtig te Sevenum.

De landbouwer uit Belfeld werd nu op vrije voeten gesteld. Hij heeft tegen de handelwijze der maréchaussées protest ingeleverd.”

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant d.d. 9-3-1880.

 

9 maart 1880

SWALMEN - Schuldbekentenis met hypotheek door Martinus Hendrix te Swalmen t.b.v. Hendrik Stox te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/41.

 

10 maart 1880

MELICK - Huwelijkscontract tussen Pieter Johannes Geenen op Schöndelen onder Melick-Herkenbosch en Maria Hubertina Petronella Timmermans te St-Odiliënberg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/35.

 

11 maart 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Maria Cronen, in leven te Swalmen, opbrengst ƒ 19,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/36.

 

11 maart 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en tuin te Swalmen gelegen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Maria Cronen, in leven te Swalmen, aan Willem Rosbender te Swalmen voor ƒ 150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/37.

 

11 maart 1880

SWALMEN - Verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen door 1) Jan Janssen te Swalmen; 2) Hendrik Janssen te Crefeld; 3) Peter Janssen te St.-Theunis (Pruissen); en 4) Willem van Dijk en zijn vrouw Margaretha Janssen te Swalmen, aan Alexandra op het Roodt te Swalmen voor ƒ 320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/38.

 

11 maart 1880

BEESEL - Schuldbekentenis met hypotheek door Gertrudis Hubertina Janssens te Beesel t.b.v. de beurzenstichting van Johannes de Lovanio te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/43.

 

12 maart 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Hendrik op het Roodt aldaar, opbrengst ƒ 393,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/39.

 

12 maart 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, schuur, stal, pannenschop en bouwland te Swalmen gelegen, door Hendrik op het Roodt te Swalmen aan diverse kopers voor ƒ 1.510,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/40.

 

12 maart 1880

REUVER - Obligatie groot ƒ 2.500,‑ door Arnold Numans te Reuver aan Catharina Clocquet te Roermond.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/62.

 

12 maart 1880

MAASNIEL - Verhuur van de bouwhoeve genaamd Straeterhof te Maasniel gelegen, door Alphons Gaspar Antoon baron van Voorst tot Voorst, rentenier en grondeigenaar wonend te Brussel, aan Johan Willem Jozef Schmitz, landbouwer wonend te Haeren, voor een periode van 6 of 12 jaar tegen een jaarlijkse pachtprijs van ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/88.

 

12 maart 1880

ASSELT - Openbare verkoop van een huis en erf met tuin en bouwland te Asselt gelegen sectie E nrs. 331, 1416 en 1417, groot 16 are 70 centiare, op verzoek van 1) Peter Frencken, weduwnaar van Johanna Coenen, huisschilder wonend te Maasniel, handelend in eigen naam, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Hendrikus Antoon Hubertus, Helena en Jan Frencken, en als gemachtigde van Willem Didden, pannenfabrikant, en zijn vrouw Aldegonda Coenen wonend te Steijl onder Tegelen, verkocht voor ƒ 940,‑ aan Johannes Peter Heijnen, bierbrouwer te Asselt, Catharina Heijnen, weduwe van Godefridus Henderix, zonder beroep wonend te Blitterswijck, en Gertrudis Heijnen, zonder beroep wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/89.

 

16 maart 1880

BEESEL - Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Pieter Spee, in eigen naam en als voogd van Hendrik Spee, Willem Spee, Petronella Spee, allen wonend te Beesel-Bussering, Helena Spee te Roermond en Gertrudis Spee te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/28.

 

16 maart 1880

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed onder Beesel gelegen ter waarde van fl. 1450 op verzoek van Pieter Spee, in eigen naam en als voogd van Hendrik Spee, Willem Spee, Petronella Spee, allen wonend te Beesel-Bussering, Helena Spee te Roermond en Gertrudis Spee te Beesel; en door Godfried Claessen te Beesel aan Willem Spee te Bussering, in eigen naam en als gemachtigde van Theodoor Bloemers te Beesel-Waterloo, aan Pieter Spee als voogd van Hendrik Spee, aan Petronella Spee en Theodoor Niessen, allen te Bussering.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/29.

 

18 maart 1880

BEESEL - Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Theodoor Muurmans vader, Pieter Muurmans, Jacobus Muurmans te Breyel, Johannes, Antoon en Constant Muurmans, allen te Hinsbeck, Frederik en Anna Catharina Muurmans en Hendrik Simons, allen te Beesel, de twee laatstgenoemden tevens als voogdes en medevoogd van de minderjarige Theodoor, Gerard en Martina Stroucken.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/30.

 

18 maart 1880

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed onder Beesel gelegeb ter waarde van fl. 650 op verzoek van Theodoor Muurmans vader, Pieter Muurmans, Jacobus Muurmans te Breyel, Johannes, Antoon en Constant Muurmans, allen te Hinsbeck, Frederik en Anna Catharina Muurmans en Hendrik Simons, allen te Beesel, de twee laatstgenoemden tevens als voogdes en medevoogd van de minderjarige Theodoor, Gerard en Martina Stroucken, aan Theodoor Muurmans vader en Wilhelmina Dings geboren Muurmans, beiden te Reuver.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/31.

 

19 maart 1880

SWALMEN - Verkoop van een huis en erf te Swalmen gelegen sectie A 2358, groot 75 centiare, door Margaretha Coorens aan Hubertina Wuts, beiden zonder beroep wonend te Swalmen, voor ƒ 300,‑ met voorbehoud van vruchtgebruik.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/96.

 

20 maart 1880

ASSELT - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Petronella Peters, weduwe van Hermanus Douzen te Asselt, aan Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/47.

 

20 maart 1880

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door 1) Antoon Hendrickx; 2) Peter Hendrickx; 3) Johannes Hendrickx, allen te Swalmen, en 4) Thomas Wackers te Leeuwen onder Maasniel, weduwnaar van Clara Hendrickx, in eigen naam en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen a) Maria; b) Frans en c) Emilie Wackers, allen te Leeuwen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/48.

 

21 maart 1880

BELFELD - Obligatie groot ƒ 220,‑ door Paulus Thijssen aan Johannes Ketels, beiden te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/66.

 

23 maart 1880

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis gelegen te Roermond in de Neerstraat sectie D 655 door de erven Ritzen, verbleven aan Henri Ritzen aldaar als medeverkoper.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/26.

 

24 maart 1880

DORDRECHT - Gehuwd: Herman Fros [geb. Kampen 4-2-1854, stationschef te Reuver 1879, stationschef te Hedel 1881, stationschef te Boxmeer 1896, overl. Boxmeer 17-8-1896, oud 42 jaar, zn. van Gerrit Jan Fros en Ida Bruggink] en Pieternella Degens [geb. Dordrecht 16-4-1855, overl. Utrecht 23-7-1939, oud 84 jaar, dr. van Marinus Degens en Jacoba Johanna Ponsen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Ida Fros, geb. Hedel (Maasdriel) 7-5-1881, ongehuwd overl. Utrecht 28-9-1956, oud 75 jaar.

2.       Jacoba Johanna Adriana Fros, geb. Oudenbosch 28-9-1882, ongehuwd overl. Utrecht 18-5-1957, oud 74 jaar.

3.       Gerrit Jan Fros, geb. Oudenbosch 2-1-1884, overl. Utrecht 8-4-1962, oud 78 jaar. Tr. Utrecht 21-7-1910 met Cornelia van Sluis.

4.       Maria Fros, geb. Oudenbosch 29-10-1885, overl. Utrecht 16-11-1956, oud 71 jaar.

5.       Hermina Pieternella Fros, geb. Zevenbergen 26-1-1893. Tr. Utrecht 15-5-1919 met Coenraad Cornelis Bosselaar.

De nog ongehuwde stationschef Herman Fros arriveerde eind 1879 (z.d.) van ’s-Hertogenbosch op het adres Reuver 279 (station). Op 31-7-1880 vertrok hij naar Hedel. Zijn vrouw wordt niet genoemd in het bevolkingsregister van Beesel. Fros werd opgevolgd door Leonardus Hendricus Somers. Bron: BevReg Beesel 1869-1889, verfilming 291/421.

 

26 maart 1880

BEESEL - Obligatie groot fl. 300 door Renier Görtz te Kessel aan Jan Janssen te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/32.

 

26 maart 1880

SWALMEN - Herroeping door Margaretha Coorens, zonder beroep wonend te Swalmen, van haar testament d.d. 10-5-1879.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/99.

 

27 maart 1880

REUVER - “Donderdag omstreeks het middaguur zag men van hieruit dikke rookwolken opstijgen in de richting tusschen Tegelen en Kaldenkirchen. Een bosch toebehoorende aan de familie B. [Berger?] hier ter stede, gelegen tusschen Reuver en de Pruisische grenzen, brandde geheel af.”

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880.

 

woensdag 31 maart 1880

REUVER - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de kinderen Thiessen-Mooren te Beesel, van “1 koe, 1 geit, 2 vette varkens, alle huismeubels, bestaande hoofdzakelijk in schoone kasten, 12 tafels, 40 stoelen, commode, secretaire, canapés, 2 klokken, kachels, bedden, dekens en verder toebehoor, buffet, al de herberg-, keuken-, kelder-, schuur- en akkergereedschappen, wanmolen, emmers, kuipen en vaten, eene groote partij aardappelen, wortelen en lupinen, en verder alles wat zich ten gezegden huize bevindt.”

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

31 maart 1880

REUVER - Verkoop van roerend goed op verzoek van Willem Thijssens, Reuver-Scheij, als voogd van Maria, Margaretha, Jan en Elisabeth Thijssens.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/33.

 

woensdag 31 maart 1880

REUVER / BEESEL - Openbare verpachting, op verzoek van de kinderen Thiessen-Mooren, van hun huis “voor allen handel en bedrijf uiterst gunstig nabij de kerk te Beesel gelegen, met ruime stallen, schuur en tuin, groot 17.10, dadelijk te aanvaarden’, alsmede bouw- en hooiland. Na afloop van de verpachting worden nog circa 30 karren stalmest verkocht.

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

31 maart 1880

REUVER - Openbare verpachting door Willem Thijssens, Reuver-Scheij, als voogd van Maria, Margaretha, Jan en Elisabeth Thijssens, aan Jan Giesbertz, Godfried Theelen, Jan Cruysberg, Antoon Heldens, Godfried Claessens, Pieter Peters, Jan Cruysberg, Jan Nijs, Willem Simons, Godfried Janssen, Thomas Peeters, Godfried en Jan Meerts, allen te Beesel, Frans Peeters en Godfried Niemans te Reuver-Leeuwen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/34.

 

woensdag 31 maart 1880

BEESEL - Openbare verkoop, ten huize van Thiessen-Mooren te Beesel, van een gebouw met tuin in het dorp gelegen sectie A 366 en 367, grenzend aan Bongaerts en Nijs.

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

donderdag 1 april 1880

REUVER - Bos- en heidebrand.

“Te Reuver heeft een hevige boschbrand gewoed, waardoor 250 à 300 morgen heide, hout en dennen, waaronder een groot gedeelte welig wassende jonge dennen zijn vernield, grootendeels toebehoorende aan de heeren mr. Berger van Venloo, Van Wijlick van Luik en Timmerman van Kessel. Ook heeft P. Heninies [lees: Heines] van Reuver daarbij schade geleden wegens aangekochte dennen zonder grond. Men zegt, dat van mr. Berger p.m. 60 à 70 morgen zijn verbrand, deze alleen geschat op f 8000. Aan blusschen viel niet te denken. De brand is ontstaan aan de Pruisische grens. Men doet onderzoek.”

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant d.d. 1-4-1880.

 

donderdag 1 april 1880

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van C. Slousen te Leeuwen-Beesel, van “2 schoone dragende koeien, geiten, 1 vet varken, hondenkar met hond en getuig, de akkergereedschappen, wanmolen, schoone kasten, tafels, stoelen, leunstoelen en canapés, kachels, koperen waterketel en koffiepotten; de timmermansgereedschappen als: 2 schaafbanken met achtertang, beitels, schaven, evers en zagen, pompengereedschap, kettingen, […] en touwen, houtschragen, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

donderdag 1 april 1880

REUVER - Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Cornelis Slousen te Reuver-Leeuwen.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/35.

 

2 april 1880

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de weduwe Savelberg [lees: Judith Bongaerts] te Beesel, van “de huismeubelen bestaande in: kasten, kachel, klok, ledikant, schilderijen en spiegels, de herberg-, keuken- en keldergereedschappen, potten, pannen, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

2 april 1880

BEESEL - Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Judith Bongaerts te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notarieel archief J.S.H. Brouwers, inv.nr. 1880/36.

 

2 april 1880

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Spee [geb. Beesel 23-7-1853, landbouwer 1880, zn. van Hendrik Spee en Hubertina Janssen « 15-4-1844] en Catharina Peeters [geb. Beesel 7-10-1855, dr. van Jan Francis Peeters en Petronella Strouken « 18-5-1853].

GHS Beesel, BS-9/110.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hubertina Petronella Spee, geb. Beesel 18-9-1881, overl. Kaldenkirchen 27-1-1965. Tr. Kaldenkirchen (D) 25-8-1919 met Johann Hugo Dohmen.

2.       Petronella Hubertina Spee, geb. Beesel 29-8-1882, overl. Tegelen 4-5-1945. Tr. Beesel 13-10-1911 met Jacobus Hubertus Roussen.

3.       Hendrikus Hubertus Spee, geb. Beesel 6-2-1884.

4.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 6-4-1885.

5.       Joanna Hubertina Spee, geb. Beesel 18-2-1887, overl. ald. 5-9-1887, oud 6 maanden.

6.       Helena Hubertina Spee, geb. Beesel 14-10-1888.

7.       Gertrudis Hubertina Spee, geb. Beesel 14-7-1890, overl. ald. 17-10-1890, oud 3 maanden.

8.       Maria Hubertina Spee, geb. Beesel 8-9-1892, overl. Horst 21-8-1980. Tr. Beesel 5-1-1917 met Engelbert Janssen.

9.       Frans Peter Hubertus Spee, geb. Beesel 17-10-1894, overl. Roermond 22-8-1985. Tr. Melick en Herkenbosch 1-5-1922 met Catharina Lowis.

 

2 april 1880

BEESEL - Gehuwd: Petrus Franssen [geb. Beesel 27-9-1850, dienstknecht 1880, overl. ald. 20-3-1909, oud 58 jaar, zn. van Willem Franssen en Anna Maria Bremmers « 10-6-1845] en Elisabeth Hubertina Beurskens [geb. Beesel 3-11-1852, overl. ald. 1-11-1919, oud 66 jaar, dr. van Gerardus Beurskens en Gertrudis Levels « 9-9-1843].

GHS Beesel, BS-9/112.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Hubertus Franssen, geb. Beesel 27-8-1881. Tr. Beesel 18-6-1909 met Maria Sibilla van Wijlick.

2.       Gerardus Hubertus Franssen, geb. Beesel 5-5-1883, ongehuwd overl. ald. 18-4-1920, oud 36 jaar.

3.       Jacobus Franssen, geb. Beesel 8-8-1885, overl. ald. 16-5-1968. Tr. Beesel 50-1-1912 met Gertrudis Hubertina Franssen.

4.       Conrardus Hubertus Franssen, geb. Beesel 5-7-1893. Tr. Beesel 7-1-1922 met Anna Clara Zartingen.

Op 14-10-1891 brandde een huis te Offenbeek, eigendom van Gerard Beurskens te Leeuwen en bewoond door zijn schoonzoon Peter Franssen, af.

 

2 april 1880

BEESEL - Gehuwd: Joannes Meerts [geb. Beesel 6-10-1841, dienstknecht, overl. ald. 7-3-1929, oud 87 jaar, zn. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dings « 14-5-1829] en Engelina Petronella Janssen [geb. Kessel 23-6-1840, landbouwster, overl. Beesel 28-1-1892, oud 51 jaar, dr. van Henricus Janssen en Joanna Trienes « 16-2-1830; wed. van Matthias Thijssen, geh. Beesel 1-5-1866, overl, ald. 1-1-1879].

GHS Beesel, BS-9/114.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 2-2-1881, overl. al. 24-3-1953. Tr. Beesel 27-5-1910 met Aldegonda Huberta Luttels.

 

4 april 1880

SWALMEN - Kwijting legaat en homologatie uiterste wilsbeschikking door Mathijs Cremers te Swalmen, man van Johanna Hubertina Geerlings, weduwe van Joannes Tilmans, in eigen naam en als medevoogd over Margaretha en Johannes Tilmans; en door Wilhelmus Leonard Bongarts wonend te Burg-Waldniel, weduwnaar van Petronella Geerlings, als vader en voogd van Maria Johanna en Johan Matthias Bongarts, ten behoeve van Jan Pieter Geerlings te Swalmen, ten bedrage van elk ƒ 160,‑ maakt ƒ 320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/30.

 

4 april 1880

SWALMEN - Overdracht van 39 are 80 centiare bouwland te Swalmen aan het Varkensgat gelegen sectie B 484 door Jan Pieter Geerlings aan Frederic Kessels te Swalmen, kopend half voor zichzelf en half voor Jan Coorens voor samen ƒ 250,‑; dadelijk 'opgetrokken' door Matthijs Cremers en Willem Leonard Bongarts, beiden medecontractanten in de bij nr. 30 vermelde overeenkomst.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/31.

 

5 april 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed te Swalmen voor Mathis van Cruchten, Johannes van Cruchten en Johanna van Cruchten, weduwe van Johannes Hendriks aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/63.

 

5 april 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen voor Johanna Theelen, weduwe van Peter van Cruchten, en de erven Peter van Cruchten, Sophia Sillen en Maria Catharina Sillen aan Jan Slabbers voor ƒ 450,‑, Hubert Cox voor ƒ 50,‑, Johanna Engels voor ƒ 77,‑ en Gerardus Quix voor ƒ 40,‑, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/64.

 

5 april 1880

MAASNIEL - Gehuwd: Christiaan Hubertus Polmans [geb. Maasniel 9-4-1849, overl. ald. 27-10-1919, oud 70 jaar, zn. van Hendrik Polmans en Anna Catharina Cox] en Joanna Cox [geb. Swalmen 9-7-1850, overl. Maasniel 17-6-1917, oud 63 jaar, dr. van Joannes Cox en Catharina Clumpkens « 17-10-1848].

WieWasWie, 2022.

 

5 april 1880

MAASNIEL - Gehuwd: Willem Rijvers [geb. Maasniel 6-10-1849, overl. Roermond 18-4-1902, oud 52 jaar, zn. van Jan Pieter Rijvers en Wilhelmina Neuser] en Hendrina Hubertina Reuten [Ruijten, Ruiten, geb. Maasniel 25-8-1854, overl. ald. 15-4-1906, oud 51 jaar, dr. van Mathis Reuten en Elisabeth van Lier].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Wilhelmus Hubertus Rijvers, geb. Maasniel 30-10-1883. Tr. Maasniel 4-2-1918 met Maria Hubertina Brunenberg.

2.       Elisabeth Maria Rijvers, geb. Maasniel 21-8-1885, ongehuwd overl. ald. 7-1-1914, oud 28 jaar.

3.       Hendrina Wilhelmina Rijvers, geb. Maasniel 24-4-1887, ongehuwd overl. Swalmen 13-7-1964, oud 77 jaar.

4.       Maria Hubertina Rijvers, geb. Maasniel 10-12-1888.

5.       Sophia Hubertina Rijvers, geb. Maasniel 12-10-1890.

6.       Jan Baptist Rijvers, geb. Maasniel 3-8-1893. Tr. Roermond 2-4-1918 met Maria Krijn.

7.       Eduard Rijvers, geb. Maasniel 11-5-1895, overl. Kerkrade 12-9-1972. Tr. Heerlen 1-9-1921 met Anna Maria Coerver.

8.       Anna Hubertina Rijvers, geb. Maasniel 15-3-1897, overl. ald. 27-10-1900, oud 3 jaar.

9.       Anna Hubertina Rijvers, geb. Maasniel 15-6-1901, overl. ald. 12-8-1902 als Anna Rijvers, oud 13 maanden.

 

5 april 1880

HORN - Openbare verkoop van huis, erf en bouwland te Horn gelegen door Andries Oyen en Jan Oyen, beiden te Horn, aan diverse kopers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/56.

 

6 april 1880

þ MEERLO - Gehuwd: Petrus Hubertus Gooren [geb. Baarlo 10-8-1841, overl. Belfeld 4-12-1905, oud 64 jaar, zn. van Sigbert Gooren en Wilhelmina Tacken « Horst 30-9-1837] en Hendrika Gielens [Gielen, geb. Venray 25-2-1854, overl. Belfeld 13-2-1936, oud 81 jaar, dr. van Johannes Gielens en Anna Maria Heijnemans « Venray 19-4-1845; zij hertr. Venray 5-7-1907 met Peter Hendrik Emons].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Huberta Gooren, geb. Meerlo 16-10-1881, overl. Tegelen 3-2-1942. Tr. Belfeld 5-6-1911 met Peter Antonius Peeters, overl. ald. 15-8-1915; 2) Belfeld 19-4-1920 met Theodorus Stroeken.

2.       Sibertus Hubertus Gooren, geb. Meerlo 25-10-1882, overl. Venlo 27-10-1954. Tr. Maasbree 29-4-1920 met Hendrika Maria Hanraets.

3.       Johannes Hubertus Gooren, geb. Meerlo 20-2-1885, overl. Heerlen 12-9-1970. Tr. Beesel 23-4-1920 met Hendrica Lucia Bovendeerd.

Dagloner Peter Hubert Gooren en dagloonster Hendrika Gielens vestigden zich op 7-5-1898 vanuit Meerlo op het adres Geloo 36 (doorgehaald: huis Ernst), later gewijzigd in C30a. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad G76.

 

7 april 1880

ROERMOND / SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Wilhelmus Josephus Hubertus Heilgers te Roermond en Maria Gertrudis Beijsen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/36.

 

7 april 1880

SWALMEN - Verkoop door 1. Hendrik Engels, landbouwer; 2. Johanna Engels, dienstmeid; 3. Herman Kroonen, landbouwer in eigen naam en als echtgenoot van Catharina Engels; 4. Peter Lamers, landbouwer in eigen naam en als echtgenoot van Elisabeth Engels, allen te Swalmen, en 5. Peter Engels, landbouwer wonend te Maasniel, van 2/3 deel in een huis en erf met bouwland te Swalmen gelegen sectie C 728 en 731, groot 8 are 15 centiare, aan Hubert van Buggenum en zijn vrouw Barbara Engels, landbouwers te Swalmen, voor ƒ 350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/110.

 

donderdag 8 april 1880

BEESEL-RIJKEL - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de kinderen Slabbers te Rickel, van “eene schoone dragende koe, 1 korte kar, rolploeg, kruiwagen, ploeghamen, al de huismeubelen, als: kasten, kisten, stoelen, tafels, kachel, schilderijen, spiegels, klok, potten en pannen, de schuur-, keuken- en keldergereedschappen, eene groote partij aardappelen enz. enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 3-4-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

8 april 1880

SWALMEN - Gehuwd: Willem Joseph Hubert Hilgers [geb. Roermond 10-6-1852, zn. van Winandus Franciscus Hilgers en Maria Theresia Keuven] en Maria Gertrudis Beijsen [geb. Swalmen 22-3-1849, overl. ald. 1-10-1883, volgens aangifte oud 34 jaar, dr. van Simon Beijsen en Maria Gertrudis Dingelstad].

wiewaswie, 2021.

 

8 april 1880

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Mathias Cremers [geb. Swalmen 7-7-1854, zn. van Jan Frederik Cremers en Antoinetta van den Bosch; hij hertr. 1) Susteren 16-5-1896 met Anna Maria Hoffmans; 2) Susteren 16-12-1906 met Anna Elisabeth Bosmans] en Wilhelmina Sillen [geb. Swalmen 11-2-1854, overl. Susteren 13-10-1894, oud 40 jaar, dr. van Peter Sillen en Windelina Clumpkens].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Wendelina Cremers, geb. Swalmen 13-1-1881.

 

9 april 1880

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Reijnders [geb. Beesel 29-5-1853, dienstknecht, overl. Rotterdam 19-2-1926, zn. van Gerardus Reijnders en Petronella Wijnands « 5-1-1853] en Anna Maria Cruijsberg [geb. Beesel 5-10-1854, overl. ald. 12-2-1892, dr. van Joannes Cruijsberg en Joanna Gertrudis Rulkens « 25-4-1851].

GHS Beesel, BS-9/116.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Johannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 23-1-1883, overl. Tegelen 18-7-1973. Tr. Tegelen 26-8-1912 met Maria Petronella Wilhelmina Holthuysen.

2.       Johanna Hubertina Reijnders, geb. Beesel 11-9-1884, overl. Schiedam 18-12-1971. Tr. Horst 8-4-1907 met Albertus Adrianus Cox (grootouders van zanger/cabaretier Gerard Cox).

3.       Maria Hubertina Reijnders, geb. Beesel 26-3-1887, overl. Roermond 7-10-1954. Tr. Beesel 13-2-1920 met Willem Hubertus Niessen.

4.       Mathijs Reijnders, geb. Beesel 14-3-1889, overl. ald. 4-3-1980. Tr. Beesel 26-10-1919 met Sophia Hubertina Cruijsberg.

Het gezin woonde Dorpkom 65. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 55.

 

9 april 1880

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Slabbers [geb. Beesel 3-12-1848, landbouwer, zn. van Henricus Slabbers en Joanna Simons] en Petronella Janssen [geb. Belfeld 30-12-1858, dienstmeid, dr. van Gerardus Janssen en Catharina Derix « 24-10-1853].

GHS Beesel, BS-9/118.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Catharina Joanna Hubertina Slabbers, geb. Beesel 15-5-1881. Tr. Amern St.-Georg (D) 5-5-1911 met Mathias Gruteser.

2.       Hendrik Hubertus Slabbers, geb. Beesel 4-11-1882.

3.       Gerardus Hubertus Slabbers, geb. Beesel 16-9-1884. Tr. Breyell (D) 12-2-1912 met Maria Katharina Stevens.

4.       Conrard Hubert Slabbers, geb. Beesel 15-5-1886. Tr. Beesel 17-6-1910 met Hubertina Margaretha Reijnders.

5.       Antonius Hubertus Slabbers, geb. Beesel 14-11-1888.

6.       Joanna Maria Hubertina Slabbers, geb. Beesel 2-2-1891.

7.       Joanna Maria Slabbers, geb. Beesel 22-7-1892.

8.       Peter Hubertus Slabbers, geb. Beesel 11-6-1895.

9.       Gertrudis Hubertina Slabbers, geb. Beesel 24-10-1897.

10.     Elisabeth Hubertina Slabbers, geb. Beesel 4-8-1900.

11.     Herman Joseph Hubertus Slabbers, geb. Beesel 12-9-1903.

 

12 april 1880

SWALMEN - Overeenkomst van nummerverwisseling tussen Willem Muyzer? te Roermond, als directeur van de Verzekerings Maatschappij van de Nationale Militie gevestigd te Arnhem en als gemachtigde van Petrus Frans Hubertus Bingen, hoofdonderwijzer te Roermond, als vader van de minderjarige Franciscus Hubertus Arnoldus Josef Bingen, en Johann Joachim Cohnen te Swalmen, bijgestaan voor zover nodig door Jean Jacob Emile Bruckner te Roermond, als gemachtigde van Leonard Cohnen te Swalmen, vader van voornoemde minderjarige loteling, voor ƒ 355,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/38.

 

12 april 1880

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Peter van der Velden [geb. Beesel 10-9-1847, zn. van Peter van der Velden en Johanna Hubertina Tissen « 3-1-1845] en Johanna van Rijt [geb. Meijel 26-10-1851, dr. van Martinus van Rijt en Godefrida Janssen].

Thoer.net, 2021.

 

13 april 1880

BRACHT (D) - Gehuwd: Carl Joseph Doemges [geb. Bracht 25-3-1856, zn. van Peter Mathias Doemges en Johanna Gertrud Hahn] en Margaretha Crins [geb. Beesel 20-4-1853, dr. van Andreas Crins en Elisabeth Niessen « 4-5-1841; zij hertr. Bracht 15-9-1883 met Johann Theodor Reimes].

Thoer.net, 2022.

 

dinsdag 13 april 1880

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van timmerman Alard Litjens te Beesel, van 10 kruiwagens, 10 kleine eggen, 3 Brabantse en 3 rolploegen, 5 tafels, 1 canapé, handwagen, stoelen in soorten, ‘waschraijen’, 2 lange karburriën, 1 glazenkast, de herberggereedschappen, spiegels, een grote partij gezaagd kersenhout etc.

Venloosch Weekblad d.d.3-4-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

13 april 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Christoffel Ramakers aldaar, opbrengst ƒ 610,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/58.

 

16 april 1880

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Peeters [geb. Beesel 30-6-1845, dienstknecht, zn. van Joannes Peeters en Maria Catharina Killaers] en Anna Catharina Janssen [geb. Beesel 18-11-1851, dienstmeid, dr. van Joannes Janssen en Petronella Bekkers].

GHS Beesel, BS-9/120.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Petronella Peeters, geb. Beesel 25-6-1883.

2.       Joannes Hubertus Peeters, geb. Beesel 27-5-1887.

3.       Gerardus Hubertus Peeters, geb. Beesel 15-5-1892.

 

maandag 19 april 1880

REUVER - Openbare verpachting, in het koffiehuis van Van der Velden te Reuver op verzoek van het Gemeentebestuur van Beesel, van 32 hectare gemeentegrond, “uitermate geschikt tot aanleg van dennenbosschen, gelegen in het Meerlebroek (Leeuwerbemden) onder Beesel, voor het grootste gedeelte reeds sedert 18 jaren in gebruik als bouw- en weiland.”

Venloosch Weekblad d.d. 27-3-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

20 april 1880

HERTEN - Openbare verkoop van huis, tuin en plaats te Herten gelegen door Lambertus Dycks te Herten, weduwnaar van Christina Huskens, en zijn kinderen 1) Catharina Dycks gehuwd met Johannes Kuypers te Melick; 2) Leonard Dycks te Roer onder Roermond; 3) Peter Dycks te Swalmen; 4) Frans Dycks te Herten; 5) Hubertus Dycks te Roer, aan genoemde Frans Dycks te Herten, berechtigd voor een tiende deel, opbrengst ƒ 650,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/61.

 

22 april 1880

MERUM - Verkoop van huis, stal en schuur te Merum onder Herten gelegen door Matthijs Stephanie aan Cornelis Schlicher en Hendrik Schlicher, allen te Merum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/62.

 

24 april 1880

SWALMEN - Volmacht in blanco door Vincent Mandewerth op Syperhof te Swalmen, om zowel roerende als onroerende goederen te verkopen, en verdere zaken te bestieren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/63.

 

29 april 1880

SWALMEN - Testamenten van Martinus Dousen en Elisabeth Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nrs. 1880/60 en /61.

 

5 mei 1880

SWALMEN - Overdracht van bouwland te Swalmen in het Swaarveld gelegen sectie D 1769 groot 31 are 20 centiare door Godfried Ramakers en Martina Cuijpers aan Johannes Cuijpers gemachtigd? door zijn broer Willem Cuijpers, allen wonend te Swalmen, voor ƒ 450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/66.

 

5 mei 1880

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Antoinetta van den Broek, echtgenote van Frans Adam Weber te Roermond, aan Silvester Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/69.

 

7 mei 1880

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Simons [Willem, geb. Beesel 24-12-1855, dagloner, overl. ald. 3-7-1941, oud 85 jaar, zn. van Joannes Simons en Gertrudis Jacobs] en Anna Maria Heinders [geb. Beesel 20-3-1856, overl. ald. 11-1-1908, oud 51 jaar, dr. van Henricus Heinders en Anna Maria Willemsen].

GHS Beesel, BS-9/122.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Catharina Hubertina Simons, geb. Beesel 15-1-1881, ongehuwd overl. Montfort 13-5-1953.

2.       Jacobus Hubertus Simons, geb. Beesel 31-1-1882. Tr. Breyell (D) 26-6-1911 met Maria Schroemges.

3.       Hendrik Hubertus Simons, geb. Beesel 29-12-1883, overl. ald. 9-11-1966. Tr. Beesel 2-7-1915 met Hubertina Elisabeth Bongaerts.

4.       Johannes Hubertus Simons, geb. Beesel 21-12-1885. Tr. Breyell (D) 20-9-1920 met Katharina Gertud Mürmanns.

5.       Maria Elisabeth Simons, geb. Beesel 5-4-1888, ongehuwd overl. ald. 12-6-1911, oud 23 jaar.

6.       Maria Hubertina Gertrudis Simons, geb. Beesel 9-5-1890. Tr. Beesel 15-10-1917 met Johannes Hubertus Derks.

7.       Joseph Hubertus Simons, geb. Beesel 17-6-1892, overl. ald. 4-5-1894, oud 1 jaar.

8.       Maria Hubertina Simons, geb. Beesel 22-9-1895.

9.       Johanna Hubertina Simons, geb. Beesel 23-4-1897. Tr. Beesel 17-11-1922 met Gerhard Joseph Jacob Buscher.

10.     Godefridus Simons, geb. Beesel 30-12-1899. Tr. Beesel 5-10-1928 met Anna Petronella Derks.

Wilhelmus Simons en Anna Maria Heinders waren in 1890 inwonend bij hun (schoon)moeder Maria Willemsen, die ingeschreven stond als gezinshoofd op het adres Dorp-Kom 46.  De zonen Jacobus Hubertus en Hendrik Hubertus vertrokken op 20-12-1897 van hieruit naar Swalmen; laatstgenoemde keerde op 16-4-1899 van daaruit terug in het ouderlijk huis. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 54/505.

 

7 mei 1880

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Lambertus Hermans [geb. Helden 12-3-1852, dienstknecht, zn. van Mathias Hermans en Theodora Claassens] en Willemina Thijssen [geb. Blerick 29-12-1860, buitenechtelijke dr. van Agatha Thijssen].

GHS Beesel, BS-9/124.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 mei 1880

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Hubertus Schrijber [Schreiber, geb. Roermond 13-3-1834, zn. van Henricus Schrijber en Maria Catharina van den Bosch; wedn. van Maria Catharina Hubertina Janssen, geh. Roermond 1-6-1858] en Ida Kessels [geb. Swalmen, dr. van Pieter Kessels en Ida Claessen].

GenLias, 2007.

Voor openbare verkoop van erfenis zie 11-9-1882.

 

11 mei 1880

MELICK - Openbare verkoop van een huis en erf met tuin, bouwland en weiland te Melick gelegen, in onverdeeldheid toebehorend aan de erfgenamen van Anna Margaretha Verstappen, weduwe van Hendrik van Melick, verkocht voor ƒ 4.530,‑ aan Henri Spielmans, bierbrouwer te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/158.

Zie idem 28-5-1880/168 voor scheiding op rechterlijk bevel tussen de kinderen van wijlen de echtelieden Hendrik van Melick en Anna Margaretha Verstappen te Melick, met vervolg idem d.d. 14-12-1880/350, 119-1-1881/15, 1-2-1881/30 en 19-2-1881/62.

 

13 mei 1880

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Peter Willem Dahmen, molenaar wonend te Roermond, en Johanna Eleonora van Rooij, weduwe van Johannes Matheus van Agt, zonder beroep wonend te Eindhoven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/160.

 

15 mei 1880

REUVER - “Maandag heeft door het vlam vatten van dor gras langs den spoorweg in een bosch van den heer Berger te Reuver een begin van boschbrand plaats gehad; de schade wordt op p.m. f. 50 geschat.”

Venloosch Weekblad d.d. 15-5-1880.

 

15 mei 1880

SWALMEN-ASSELT - “Zondag avond omstreeks 7 uren ontstond brand in de woning van Sevr. Heynen te Asselt, gemeente Swalmen, welke spoedig eene uitbreiding verkreeg zoodat vier huizen in de asch werden gelegd. Het vee is gered op twee varkens na. Alles was verzekerd.”

Venloosch Weekblad d.d. 15-5-1880.

 

19 mei 1880

SWALMEN - Testament door Jacobus Theelen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/72.

 

21 mei 1880

BRACHT (D) - Gehuwd: Carl Theodor Tophofen [geb. 9-3-1855] en Dorothea Beysen [geb. Swalmen 23-10-1852, dr. van Simon Beijsen en Maria Gertrudis Dingelstad « 21-9-1836].

Thoer.net, 2021.

 

21 mei 1880

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 500,‑ door Mathijs Cartigny, zoon van Ernest, aan Theophile Marie Hubert Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/76.

 

22 mei 1880

SWALMEN - Kwijting door Mechtildis Janissen, weduwe van Hendrik Claessen te Swalmen, aan de Maatschappij Brandverzekering van het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd te 's‑Hertogenbosch, voor betaalde brandschade à ƒ 925,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/74.

 

dinsdag 25 mei 1880

BELFELD - Openbare verkoop van vee, gereedschap en huisraad op de Groote Hoeve onder Belfeld op verzoek van de kinderen Lankes.

Venloosch Weekblad d.d. 22-5-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

dinsdag 25 mei 1880

BELFELD - Openbare verkoop Grote Hoeve.

Openbare verkoop, in het koffiehuis van A. Goossens te Belfeld (op verzoek van de kinderen Lankes), van de pachthoeve genaamd Groote Hoeve te Belfeld, bestaande uit huis met stallen, schuur, tuin, boomgaard en vijver, sectie D 330, 334, 335, 336, 337 em 1213 alsmede landerijen in Molenberen, Groothoeverveld, in de Pas, aan de Bolenshegge, in het Elshout, Ekschip, Hoeverheide, Hoeverveld en Meelderbroek.

Venloosch Weekblad d.d. 22-5-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

31 mei 1880

ROERMOND - Overleden (om 10.00 uur): Jacobus Hubertus Quiten [geb. Roermond 26-12-1821, zn. van Franciscus Quiten en Elisabeth Kerbosch], barbier, weduwnaar van Maria Elisabeth Hubertina Platzbeecker [geh. Roermond 12-4-1847], echtgenoot van Maria Catharina Heijnen [geh. Roermond 22-10-1867].

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

1 juni 1880

OOL - Openbare verkoop van huis, stal, tuin en groes te Ool onder Herten gelegen door de weduwe Christiaan Korsten geboren Maria Christina Josepha Corbeij te Ool, in eigen naam en als moeder en wettige voogdes over haar nog minderjarige kinderen, aan Johannes Cox te Ool voor ƒ 1.150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/79.

 

4 juni 1880

VIERLINGSBEEK - Gehuwd: Johannes Huijbers [Huibers, geb. Vierlingsbeek 8-4-1855, landbouwer op het Zand te Vierlingsbeek 1882-1896, overl. Reuver gem. Beesel 9-2-1916, oud 60 jaar, zn. van Antoon Huijbers en Jacoba Siebers] en Johanna Watervoort [geb. Vierlingsbeek 9-2-1852, overl. Beesel 13-6-1920, oud 68 jaar, dr. van Laurens Watervoort, logementhouder 1882, en Anna van de Loo « Bergen 3-4-1848].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Antonius Huijbers, geb. Vierlingsbeek ‘op ’t Zandt’ 12-1-1882. Tr. Maasbree 6-6-1913 met Johanna Catharina Machon.

2.       Anna Maria Huijbers, geb. Vierlingsbeek 26-12-1882, overl. ald. 12-2-1884, oud 1 jaar.

3.       Laurens Huijbers, geb. Vierlingsbeek 28-1-1884. Tr. Beesel 8-5-1908 met Sophia Catharina Hubertina Kirchner.

4.       Anna Jacoba Huijbers, geb. Vierlingsbeek 25-12-1885, overl. ald. 11-4-1887, oud 1 jaar.

5.       Jacobus Huijbers, geb. Vierligsbeek 8-5--1887, overl. Reuver 24-12-1962. Tr. Beesel 3-11-1916 met Joanna Elisabeth Smeets.

6.       Johannes Egbertus Huijbers, geb. Vierlingsbeek 2-6-1888. Tr. Beesel 7-6-1918 met Anna Maria Agnes Schoolmeesters.

7.       Petrus Franciscus Huijbers, geb. Vierlingsbeek 18-7-1889, overl. Venlo 1-9-1978. Tr. Beesel 26-1-1917 met Maria Gertrudis Stinges.

8.       Anna Maria Huijbers, geb. Vierlingsbeek 8-8-1892, overl. ald. 25-8-1892, oud 17 dagen.

9.       Jacoba Lamberdina Huijbers, geb. Vierlingsbeek 8-8-1892, overl. ald. 6-9-1892, oud 29 dagen.

10.     levenloos kind (v), geb./overl. Vierlingsbeek 11-8-1894.

11.     Ida Antonia Huijbers, geb. Vierlingsbeek 27-2-1896, overl. Reuver 23-6-1972. Tr. Beesel 2-11-1917 met Gerardus Hubertus Schoolmeesters.

 

7 juni 1880

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Sijbers [geb. Belfeld 12-10-1852, overl. Tegelen 5-2-1941, oud 88 jaar, zn. van Johannes Sijbers en Godefrida Caris « 8-4-1850] en Dorothea Josephina Stoffels [geb. Belfeld 26-10-1859, overl. Tegelen 15-1-1934, oud 74 jaar, dr. van Mathijs Stoffels en Johanna Stevens « 8-4-1850].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Sijbers, geb. Tegelen 11-12-1880. Tr. Tgelen 27-11-1905 met Maria Elisabeth van den Bongard.

2.       Mathis Willem Sijbers, geb. Tegelen 19-2-1884, melkventer. Tr. Tegelen 7-6-1920 met Wilhelmina Denessen.

3.       Johanna Godefrida Sijbers, geb. Tegelen 15-9-1886, winkelierster, overl. ald. 12-10-1948. Tr. … met Peter Johann Hubecker.

4.       Peter Mathis Sijbers, geb. Tegelen 8-7-1889, overl. ald. 29-6-1937. Tr. Tegelen 14-6-1920 met Maria Wilhelmina van Dael.

5.       Dorethea Josephina Siebers, geb. geb. Tegelen 21-1-1892, overl. ald. 25-2-1892, oud 1 maand.

6.       Theodorus Sijbers, geb. Tegelen 10-5-1893. Tr. Tegelen 7-6-1926 met Maria Elisabeth van den Bongard.

7.       Theodora Gertruda Maria Sijbers, geb. Tegelen 5-8-1896, ongehuwd overl. ald. 4-8-1969, oud 72 jaar.

8.       Josephina Dorethea Sijbers, geb. Tegelen 5-3-1899, overl. ald. 22-1-1904, oud 4 jaar.

9.       Cornelis Wilhelmus Sijbers, geb. Tegelen 18-1-1904, overl. ald. 12-6-1904, oud 6 maanden.

10.     Joseph Hubertus Sijbers, geb. Tegelen 21-12-1904. Tr. Tegelen 28-4-1930 met Helena Hubertina Faassen.

 

7 juni 1880

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Naus [geb. Swalmen 18-1-1830, zn. van Cornelis Naus en Windelina Rulkens « 28-7-1827; wedn. van Maria Elisabeth Heijnen, geh. Swalmen 14-4-1860, overl. ald. 13-8-1878] en Wilhelmina Delaroij [geb. Beesel 9-12-1839, dr. van Jacobus Delaroij en Wilhelmina Peeters].

GenLias, 2005.

 

dinsdag 8 juni 1880

REUVER-LEEUWEN - Verkoop veerhuis de Schans.

Openbare verkoop, op verzoek en ten woonhuize van de kinderen Mobers op de Schans te Reuver-Beesel, van “het voor herberg en veer uiterst gunstig gelegen huis genaamd ‘de Schans’ aan het veer naar Kessel, bestaande in sterk en goed onderhouden gebouwen met stallingen en schuur” alsmede tuin-, wei- en bouwland sectie A 35, 37, 38, 1184 en B 675; plus landerijen in het Kamperveld, Leemkuilen, Walsberg, Leverbemden en een dennebos te Kessel op het Leger.

Venloosch Weekblad d.d. 22-5-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

12 juni 1880

BELFELD - Verhuring van onroerende goederen in de gemeente Belfeld door Petrus Johannes Hubertus Verhaegh te Baarlo aan Hendrik Thijssen te Belfeld voor 6 of 9 achtereenvolgende jaren à ƒ 325,‑ per jaar.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/127.

 

12 juni 1880

ROERMOND / VENLO - Scheiding tussen 1. Johanna Hubertina Leurs, echtgenote van Christiaan Guelkens?, koopman; 2. Catharina Hubertina Leurs; 3. Elisabeth Catharina Hubertina Leurs, renteniersters; 4. Josephina Hubertina Leurs, echtgenote van Antoon van de Loo, koopman, allen wonend te Venlo; en 5. Maria Hubertina Leurs, echtgenote van Ferdinand Wentzel, koopman wonend te Geldern (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/183.

 

19 juni 1880

SWALMEN - Toestemming tot doorhaling hypotheek door mr Hubert Josef Frans Schieffer te Roermond, bij vernieuwing genomen ten kantore te Roermond dd. 1-8-1874 deel 18 nr. 19 tegen Jacob ...olen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/78.

 

21 juni 1880

TEGELEN - Gehuwd: Pieter Stoffels [geb. Belfeld 6-7-1852, zn. van Mathijs Stoffels en Johanna Stevens] en Johanna Maria Driessen [geb. Tegelen, dr. van Christiaan Driessen en Jacoba Beurskens].

GenLias, 2006.

 

21 juni 1880

ROERMOND - Deling tussen jonkvrouwe Rosalie Cécile Josephine Michiels van Verduijnen, douairiere van erfridder Prospère Maria Francois van der Renne de Daelenbroek te Roermond, en haar zoon erfridder Amédée Marie Francois Joseph Ghislain van der Renne de Daelenbroek te Herkenbosch, verblijf houdend te Brugge (België).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/90.

 

23 juni 1880

VENLO - Openbare verpachting van onroerende goederen in de gemeenten, Echt, Maasbracht, Roermond, Swalmen, Beesel, Tegelen, Venlo, Maasbree en Horst door Henri Pierre Marie Gerard van der Kun te Venlo in hoedanigheid van ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan verschillende personen voor 4 maanden à ƒ 328,70.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/137.

 

25 juni 1880

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Hubertus Niemans [geb. Beesel 11-6-1851, landbouwer, overl. ald. 22-6-1927, oud 77 jaar. zn. van Mathias Niemans en Anna Maria Killaerts] en Gertrudis Smeets [geb. Beesel 22-9-1856, dr. van Henricus Smeets en Catharina G. Hebben].

GHS Beesel, BS-9/126.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Arnoldus Hubertus Niemans, geb. Beesel 27-4-1881. Tr. Beesel 17-4-1914 met Maria Hubertina Vossen.

2.       Anna Maria Gertrudis Niemans, geb. Beesel 7-1-1883, op 7-6-1897 verhuisd naar Venlo. Tr. Beesel 16-10-1908 met Peter Hendrik Mathijs Lankes.

3.       Leonard Hubertus Niemans, geb. Beesel 18-4-1884, overl. Tegelen 28-11-1966. Tr. Beesel 4-8-1911 met Anna Elisabeth Peters.

4.       Maria Aldegonda Niemans, geb. Beesel 12-1-1886, ongehuwd overl. Venlo 22-1-1908, oud 22 jaar.

5.       Franciscus Hubertus Niemans, geb. Beesel 26-4-1888, overl. ald. 6-5-1888, oud 10 dagen.

6.       Joannes Mathijs Hubertus Niemans, geb. Beesel 20-10-1889. Tr. Beesel 9-4-1926 met Maria Wilhelmina Janssen.

7.       Anna Catharina Niemans, geb. Beesel 18-2-1892. Tr. 1) Beesel 4-11-1921 met Paulus Hubertus Theelen; 2) Beesel 18-5-1934 met Hubertus Andreas Hendrix.

8.       Anna Maria Niemans, geb. Beesel 9-6-1895, overl. ald. 9-5-1904, oud 9 jaar.

9.       Hendrik Lambertus Niemans, geb. Beesel 20-1-1897, overl. ald. 30-1-1897, oud 10 dagen.

10.     Cecilia Maria Hubertina Niemans, geb. Beesel 23-12-1898, overl. ald. 1-4-1899, oud 3 maanden.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 202 (een gedeelte van de Spieker).

 

26 juni 1880

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Vaessen [Vaassen, geb. Swalmen 27-5-1851, zn. van Everardus Vaessen en Cornelia Wijnen « 9-1-1850] en Agatha Elisabeth Kreijkamp [geb. Tegelen 27-11-1836, overl. ald. 16-2-1887, oud 50 jaar, dr. van Jan Kreijkamp en Wilhelmina Willems; wed. van Johannes Langen, geh. Tegelen 17-4-1871, overl. ald. 18-4-1879].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

26 juni 1880

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Petrus Hubertus Hendrickx en Anna Maria Theelen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/84.

 

27 juni 1880

MAASNIEL - Testamenten door Hendrikus Godefridus Smeets en Martina Jegers, echtelieden, beiden wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nrs. 1880/85 en /86.

 

29 juni 1880

MELICK-GEBROEK - Verkoop van een huis en erf te Melick-Herkenbosch gelegen door de weduwe Leonard Cuypers geboren Anna Maria Aelmans, aan Leonard Cuypers en Elisabeth Cuypers, allen te Gebroek onder Melick, voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/107.

 

woensdag 30 juni

BEESEL-REUVER - Openbare verkoop, op verzoek en in de herberg van J. Henssen te Reuver, van “een sterk en goed onderhouden huis, zeer gunstig voor allen handel en bedrijf, aan den spoorweg te Reuver gelegen, ter grootte van 5 aren 80 centiaren, sectie D no. 1229, reinende Timmermans en den Spoorweg.”

Venloosch Weekblad d.d. 26-6-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

30 juni 1880

ASSELT - Openbare verkoop van gras te Asselt op verzoek van Ernest graaf van en tot Hoensbroek te Turnich bij Keulen (Pruissen), opbrengst ƒ 7.249,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/110.

 

30 juni 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van gras te Swalmen op verzoek van de weduwe Christiaan Korsten geboren Christina Corbeij te Ool onder Herten, opbrengst ƒ 257,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/111.

 

1 juli 1880

BEESEL / BELFELD / TEGELEN - Openbare verkoop van onroerende goederen in de gemeenten Beesel, Belfeld en Tegelen door Carel Schrijnen te Venlo krachtens onherroepelijke volmacht ingevolge art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek door Leopold Ronck, aan Godfried Stox te Reuver voor ƒ 1.200,‑, Johannes Hendrix te Steijl voor ƒ 300,‑, Andreas Kreijkamp te Steijl voor ƒ 300,‑, Constant de Rijk voor Theodora de Rijk à ƒ 430,‑, Caspar en Quirinus Laumans te Tegelen voor ƒ 85,‑, Cornelis Geurts te Tegelen voor ƒ 285,‑, Charles de Rijk te Tegelen voor ƒ 4.100,-.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/142.

 

1 juli 1880

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Hubertus Hendrickx [geb. Thorn 10-11-1854, overl. Swalmen 21-4-1921, oud 66 jaar, zn. van Hendrik Hubertus Hendrickx en Angelina Theelen « Horn 12-1-1854] en Anna Maria Theelen [geb. Swalmen 8-4-1854, overl. ald. 21-12-1920, oud 66 jaar, dr. van Leonard Theelen en Maria Gertrudis Schreurs « 26-11-1851].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabeth Anna Maria Hendrickx, geb. Swalmen 17-3-1881, ongehuwd overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 11-2-1930, oud 48 jaar.

2.       Leonardus Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 18-7-1882, overl. ald. 24-9-1882, oud 2 maanden.

3.       Clara Angelina Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 8-10-1883, overl. Roermond 26-2-1964. Tr. Swalmen 15-5-1920 met Peter Nicolaas Hubertus Salden.

4.       Hendrikus Franciscus Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 20-2-1885, overl. ald. 23-9-1885, oud 7 maanden.

5.       Josef Mathias Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 27-2-1887, overl. ald. 26-10-1953. Tr. Swalmen 10-10-1912 met Anna Catharina Crijns.

6.       Wilhelmus Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 12-3-1888, ongehuwd overl. Heel en Panheel 27-3-1964.

7.       Hendrikus Johannes Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 22-3-1889, ongehuwd overl. Roermond 24-3-1958.

8.       Ludovicus Pieter Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 20-1-1891, overl. ald. 3-2-1891, oud 14 dagen.

9.       Gertrudis Bernardina Isabella Hendrickx, geb. Swalmen 10-3-1893.

10.     Maria Bernardina Hendrickx, geb. Swalmen 22-10-1894, overl. ald. 25-8-1895, oud 10 maanden.

11.     Maria Henriëtta Hendrickx, geb. Swalmen 26-2-1896.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 26-6-1880.

 

7 juli 1880

SWALMEN - Openbare verkoop op verzoek van

a)     Petronella Willems, weduwe van Jan Slabbers, landbouwster wonend te Swalmen en

b)     haar kinderen

      1.         Thomas Slabbers, landbouwer wonend te Viersel,

      2.         Gerardus Slabbers, landbouwer wonend te Vlodrop,

      3.         Hendrik Slabbers,

      4.         Hubertus Slabbers,

      5.         Johan Slabbers, alle drie landbouwers wonend te Swalmen,

      6.         Mechtildis Slabbers, echtgenote van Gerardus van Elmpt, landbouwer wonend te Vlodrop,

      7.         Elisabeth Slabbers, weduwe van Hermanus Ortan, herbergierster wonend te Maasniel,

      8.         Maria Slabbers, echtgenote van Theodoor Geraedts, landbouwer wonend te Swalmen, en

      9.         Wilhelmina Slabbers, zonder beroep wonend te Swalmen,

van roerende goederen te Swalmen, opbrengst ƒ 550,05, en van veldvruchten, opbrengst ƒ 398,‑.

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen op verzoek van de zojuist genoemde personen:

1.     bouwland sectie C 97, groot 13 are 15 centiare, verkocht aan Hubertus Slabbers, landbouwer te Swalmen, voor ƒ 180,‑;

2.     bouwland sectie C 105, groot 14 are, aan Wilhelmina Slabbers, zonder beroep te Swalmen, voor ƒ 220,‑;

3.     bouwland sectie C 411, groot 24 are 80 centiare, aan Wilhelmina Slabbers voornoemd voor ƒ 105,‑;

4.     bouwland sectie C 771 en 523, groot 16 are 50 centiare, aan Hubertus Slabbers voornoemd voor ƒ 225,‑;

5.     dennenbos groot 13 are 70 centiare, zijnde de helft van sectie C 968, aan Johannes Slabbers, landbouwer wonend te Swalmen, voor ƒ 15,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nrs. 1880/205 en /206.

 

7 juli 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van bouwland en bos te Swalmen gelegen door Hubert Janssen; Daniel Janssen; Maria Janssen; Johannes Janssen; Alexander op 't Roodt, man van Petronella Janssen, allen wonend te Swalmen, toegewezen als volgt:

1.     .. are 50 centiare bouwland in H...terkamp sectie C 26 aan Pieter ...kels voor ƒ 42,50;

2.     11 are 25 centiare dito in H...kamp sectie C 634 aan Willem Thomassen aldaar voor ƒ 60,‑;

3.     31 are 70 centiare dennenbos in de Slabberskamp sectie C 1044 aan Hubert Janssen en Johannes Janssen, medeverkopers voornoemd, ieder voor de helft, voor ƒ 44,‑;

en door Hendrik Slabbers te Buggenum voor een onverdeelde helft in 27 are 40 centiare dennenbos te Swalmen in de Slabberskamp sectie C 965 aan Willem Thomassen voornoemd voor ƒ 14,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/96.

 

8 juli 1880

ROERMOND - Inbewaargeving van eigenhandig geschreven testamenten door Jacobus Wernerus Constantinus van Gorkum en jonkvrouwe Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden, echtelieden, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nrs. 1880/98 en /99.

 

9 juli 1880

MAASNIEL - Openbare verkoop van oogst te Maasniel op verzoek van Thekla Saedt, weduwe van Ruijs Nieuwenbroeck wonend te Wankum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/100.

 

12 juli 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Christoffel Ramakers aldaar, opbrengst ƒ 339,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/117.

 

12 juli 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Willem Ramakers aldaar, opbrengst ƒ 440,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/118.

 

dinsdag 13 juli 1880

BELFELD - Openbare verkoop, in de herberg van Goossens te Belfeld, van hakhout met bomen in de Momerskamp, hakhout in de Zandkamp aan Bakkus huisje sectie A 318, een perceel gezaaide dennen nabij Malbeck aan de Schorf, dennenbos in de Loerheide aan de Handpaal, hakhout nabij Malbeek, hakhout aan het Blankwater, en de dennen op een perceek aan de Leemhorst.

Venloosch Weekblad d.d. 26-6-1880; notaris Roersch te Horst.

 

15 juli 1880

SWALMEN - Gehuwd: Willem Hubert Rosbender [Willem, geb. Swalmen 17-7-1846, overl. ald. 21-5-1912, oud 65 jaar, zn. van Adolphus Rosbender en Maria Agnes Coenen] en Gertrudis Hubertina Heuvelmans [geb. Swalmen 1-1-1857, overl. ald. 17-5-1935, oud 78 jaar, dr. van Joannes Hendrikus Heuvelmans en Hendrina Engelen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Hendrikus Hubertus Rosbender, geb. Swalmen 24-11-1881, overl. ald. 8-12-1964. Tr. Brüggen (D) 24-8-1908 met Hedwig Margaretha Pionteck.

2.       Adolf Johannes Rosbenders, geb. Swalmen 16-5-1883, overl. ald. 7-5-1956. Tr. Swalmen 6-8-1906 met Elisabeth Cornelia Spee.

3.       Jacobus Hubertus Joseph Rosbender, geb. Swalmen 5-3-1885, overl. Roermond 24-6-1954. Tr. Swalmen 24-9-1917 met Anna Maria Gertrudis Geraedts.

4.       Joseph Hermanus Hubertus Rosbender, geb. Swalmen 13-9-1886, overl. ald. 28-10-1962. Tr. Swalmen 21-6-1929 met Pelagia Piotrowski.

5.       Elisabeth Agnes Rosbender, geb. Swalmen 20-9-1888, overl. ald. 1-2-1960, oud 71 jaar. Tr. Venray 29-4-1940 met Peter Michiels, wedn. van Wilhelmina Martens (beiden geh. Venray 10-2-1904).

6.       Petronella Maria Rosbender, geb. Swalmen 5-7-1890. Tr. Sint Odiliënberg 6-8-1918 met Gerard Hendrik Joseph Peeters.

7.       Maria Hendrina Rosbender, geb. Swalmen 30-4-1892.

8.       Lambertus Rosbender, geb. Swalmen 13-12-1893.

9.       Helena Agnes Rosbender, geb. Swalmen 9-8-1895, in 1918 inwonend bij haar zus Petronella in Roermond.

10.     Maria Catharina Rosbender, geb. Swalmen 23-8-1897. Tr. Swalmen 19-11-1918 met Peter Ortmans.

 

17 juli 1880

BEESEL - Joseph Specken verkoopt onroerend goed te Beesel.

R.A.L.M.: Notarieel Archief Brouwer, 1880/95.

 

17 juli 1880

SWALMEN - Verkoop van roerend goed te Swalmen, Maasniel en Roermond voor de kinderen van wijlen Johannes Jacobus Lankes en Gertrudis Hubertina Haenen te Swalmen, Ida Geraedts weduwe van Jan Leijendekkers, Catharina Teunissen weduwe van Reinier Stox, en Gerard Huskens, drie laatstgenoemden te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/113.

 

20 juli 1880

BELFELD - Openbare verkoop van veldvruchten te Belfeld door Karel en Eugène de Rijk te Tegelen voor ƒ 350,80.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/157.

 

26 juli 1880

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Johann Joseph Poethen [geb. Dülken 23-10-1853] en Maria Helena Cox [geb. Swalmen 6-10-1853, dr. van Jacobus Cox en Catharina Esser « 1-2-1845; zij hertr. Breyell (D) 29-9-1888 met Peter Johann Arnold Peeters].

Thoer.net, 2022.

 

28 juli 1880

REUVER - “Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn benoemd: […] te Hedel H. Fros, thans te Reuver; en te Reuver C.P. van Trotsenburg, thans tweede klerk te Roermond.”

Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 28-7-1880.

Van Trotsenburg werd in november 1880 overgeplaatst naar Wierden.

 

28 juli 1880

ROERMOND - Aanvang tot deling tussen de erfgenamen van wijlen Magdalena Maria von Spankeren, weduwe van Frans Pieter Willem Rijcksz.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/125.

Met voortzetting idem 15-9-1880/147, 13-10-1880/167, 8-11-1880/177, 10-12-1880/189, 21-1-1881/7 en 25-2-1881 (slot).

 

2 augustus 1880

TEGELEN - Gehuwd: Theodorus Hubertus Denessen [Theodor Hubert, geb. Tegelen 13-12-1858, pannenbakker 1890-1892, koopman 1913, overl. ald. 17-1-1924, oud 65 jaar, zn. van Willem Denessen en Maria Catharina Hubertina Nooten « Tegelen 14-4-1856] en Gertrudis Hubertina Beurskens [geb. Tegelen 9-1-1859, overl. ald. 5-8-1935, oud 76 jaar, dr. van Jan Leonard Beurskens en Catharina Margaretha Nelissen].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Johannes Wilhelmus Denessen, geb. Tegelen 29-9-1880.

2.       Willem Hendrik Denessen, geb. Tegelen 21-1-1882.

3.       Jacobus Theodorus Denessen, geb. Belfeld 7-3-1884, overl. ald. 13-10-1886, oud 2 jaar.

4.       Maria Catharina Denessen, geb. Belfeld 16-1-1886, overl. ald. 27-3-1886, oud 2 maanden.

5.       Maria Denessen, geb. Belfeld 18-3-1887, overl. Tegelen 2-4-1963. Tr. Tegelen 25-10-1926 met Daniel van Dijk.

6.       Anna Denessen, geb. Belfeld 18-3-1887, overl. ald. 10-9-1887, oud 5 maanden.

7.       Anna Maria Sibilla Denessen, geb. Groesbeek 23-11-1888, overl. Deurne 13-12-1923. Tr. Tegelen 4-6-1923 met Jacobus van Oostaijen.

7.       Louisa Catharina Denessen, geb. Groesbeek 1-8-1890, overl. Tegelen 5-2-1964. Tr. Belfeld 8-9-1913 met Hendrikus Hubertus Stevens.

8.       Theodora Maria Denessen, geb. Groesbeek 21-4-1892, overl. Beesel 14-12-1894 als Maria Theodora Denissen, oud 2 jaar.

9.       Maria Wilhelmina Denissen, geb. Beesel 27-5-1894. Tr. Tegelen 25-10-1926 met Leonardus Hubertus van Dijk.

10.     Jakob Theodor Denessen, geb. Heinsberg .. ca. 1897, overl. Tegelen 5-6-1961. Tr. Tegelen 16-4-1927 met Josephina Hubertina Johanna Buckinx.

11.     Theodora Gertruda Maria Denessen, geb. Bracht (D) … ca. 1899. Tr. Tegelen 23-11-1931 met Petrus Johannes Jacobus Rijs.

12.     Theodor Wilhelm Gerhard Denessen, geb. Bracht (D) … ca. 1899, overl. Tegelen 2-12-1962, oud 63 jaar. Tr. Tegelen 2-6-1933 met Maria Wilhelmina Vermeulen.

Pannenbakker Theodor Hubert Denessen werd op 16-1-1883 ingeschreven in Belfeld (zonder nader woonadres). Op 25-11-1887 vertrok het gezin naar Groesbeek. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D36.

 

6 augustus 1880

REUVER - Obligatie groot ƒ 2.700,‑ door de echtelieden Godfried Stox en Philipinna Janssen, beiden te Reuver, aan Maria Gertrudis Ramaekers, weduwe van Pieter Jozef Höppener, voor een helft, en haar kinderen 1) Pieter; 2) Hubert; 3) Henri; 4) Jozef; en 5) Josephine Höppener voor de andere helft, allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/129.

 

7 augustus 1880

TEGELEN /BELFELD - Openbare verpachting van onroerende goederen in de gemeenten Tegelen en Belfeld door Maria Sibilla Compes, weduwe van Willem Kamp te Tegelen, aan verschillende personen voor 6 achtereenvolgende jaren.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/160.

 

9 augustus 1880

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op de Schuitenberg gelegen sectie D 1895? ten behoeve van de erven Kleukers aldaar, door Theophile Marie Hubert Dirix te Roermond, in eigen naam en als gemachtigde van zijn moeder Anna Maria Rosa Hubertina Rouseau weduwe Dirix aldaar, beiden onherroepelijk gemachtigd handelend krachtens art. 1223 B.W., verbleven aan Hendrik van Melick te Roermond voor ƒ 2.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/109.

 

10 augustus 1880

BELFELD - Openbare verkoop c.q. verpachting van de Groote Hoef te Belfeld op verzoek van de kinderen Lankes.

Venloosch Weekblad d.d. 24-7-1880; Notaris Brouwers te Reuver.

 

11 augustus 1880

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van huis met tuin te Leeuwen sectie B 291 en 292 plus bouwland in het Molenveld door L. Bloemers.

Venloosch Weekblad d.d. 24-7-1880; Notaris Brouwers te Reuver.

 

12 augustus 1880

TEGELEN - Gehuwd: Peter Hubertus Peulen [geb. Maasbree 26-1-1853, landbouwer 1907, overl. Venlo (maar wonend te Belfeld) 23-6-1908, oud 55 jaar, zn. van Gerard Peulen en Joanna Zeetzen « Maasbree 7-1-1852] en Anna Elisabeth Peeters [Peters, geb. Helden 5-5-1855, landbouwster 1907, overl. Horst 19-7-1932, oud 77 jaar, dr. van Mathijs Peeters en Anna Maria van Pollaerd « Maasbree 18-4-1849].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerhard Mathias Peulen, geb. Bracht (D) 22-12-1882, overl. Belfeld 10-5-1875. Tr. Belfeld 21-10-1907 met Anna Maria Elisabeth Schouwenberg.

2.       Johanna Maria Petronella Peulen, geb. Hinsbeck (D) 4-9-1883, overl. Tegelen 1-2-1951. Tr. Belfeld 15-7-1912 met Frans Rölkes.

3.       Andreas Hendricus Peulen, geb. Hinsbeck (D) 28-3-1884, overl. Tegelen 29-11-1961. Tr. Belfeld 29-4-1918 met Ida Grefrath.

4.       Cornelius Theodor Peulen, geb. Wankum (D) 6-8-1890, overl. Tegelen 29-10-1962. Tr. Tegelen 28-7-1913 met Petronella Gertrudis Hovens, overl. ald. 19-7-1947; 2) … met Johanna Maria Elisabeth van den Nieuwenhof.

5.       Herman Joseph Peulen, geb. Wankum (D) 8-3-1893. Tr. Tegelen 28-7-1914 met Ida Ernestina Francisca Schreurs.

4.       Anna Maria Peulen, geb. Belfeld 28-3-1895. Tr. Tegelen 3-7-1916 met Hubertus Theodorus Muller.

Landbouwer Peter Peulen en Elisabeth Peters werden op 3-9-1894 met vijf kinderen en schoonmoeder Anna Maria Pollart { ingeschreven op het adres Broekkant 80, later gewijzigd in 28c resp. Geloo C 20. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900, blad P161.

 

12 augustus 1880

BELFELD - Openbare verkoop van de bouwhoeve Berghoef (Op den Berg) door mevrouw Henrard.

Venloosch Weekblad d.d. 24-7-1880; Notaris Brouwers te Reuver.

 

13 augustus 1880

REUVER - “Blijkens onderhandsche behoorlijk geregistreerde akte de dato 13 augustus a.c. is de op den 1sten juni 1889 tusschen 1) Gérard Johan Bernard Zaeijen, koopman, en 2) Hubertus Leonardus Niessen, sigarenfabrikant, beiden wonende te Reuver, gemeente Beesel, bij onderlinge overeenkomst opgerichte vennootschap onder de firma van Zaeijen & Niessen, sigarenfabrikanten te Reuver, op heden door liquidatie geëindigd, en is genoemde Hubertus Leonard Niessen, die vanaf denzelfden datum de zaak op denzelfden voet en onder dezelfde firma voor zijne eigene rekening zal voortzetten, met vereffening der firma belast.”

Nederlandsche Staatscourant d.d. 29-8-1890.

 

16 augustus 1880

TEGELEN - Gehuwd: Gerardus Brinkman [geb. Tegelen 29-3-1856, pannenbakker 1911, overl. ald. 28-1-1931, oud 73 jaar, zn. van Willem Brinkman en Maria Schouwenberg « Tegelen 7-8-1838] en Maria Magdalena Hawinkels [geb. Tegelen 16-11-1863, overl. Venlo 21-11-1937, oud 74 jaar, dr. van Theodor Hawinkels en Hubertina Faassen « 5-5-1862].

WieWasWie, 2022; merk op dat de bruid pas 16 jaar was.

Uit dit huwelijk:

1.       Theodorus Wilhelmus Brinkman, geb. Tegelen 20-6-1881, overl. ald. 19-1-1882, oud 7 maanden.

2.       Theodorus Mathis Brinkman, geb. Tegelen 8-5-1884, overl. ald. 16-11-1886, oud 2 jaar.

3.       Godfried Brinkman, geb. Tegelen 30-3-1886, overl. Kerkrade 28-11-1941. Tr. Tegelen 15-5-1911 met Maria Catharina Niessen.

4.       Maria Hubertina Brinkman, geb. Tegelen 17-12-1887, overl. ald. 12-1-1937. Tr. Tegelen 23-10-1916 met Peter Johannes Mewiss.

5.       Antonetta Agnes Brinkman, geb. BELFELD 17-12-1889. Tr. Tegelen 17-6-1918 met Hendrikus Hubertus Joosten.

6.       Hendrika Brinkman, geb. BELFELD 20-3-1891.

7.       Agnes Wilhelmina Brinkman, geb. BELFELD 16-3-1893. Tr. Tegelen 19-7-1915 met Christiaan Deriks.

8.       Theodorus Jacobus Brinkman, geb. BELFELD 15-6-1894. T r. Venlo 5-4-1920 met Hubertina Petronella Koopmans.

9.       Paulus Brinkman, geb. Tegelen 20-7-1895, overl. ald. 15-11-1895, oud 4 maanden.

10.     Hendrikus Hubertus Mathis Brinkman, geb. Tegelen 28-9-1896. Tr. Lobberich (D) 26-10-1923 met Maria Theresia Oemmelen.

11.     Theodorus Brinkman, geb. Tegelen 16-2-1899, overl. ald. 15-2-1901, oud 2 jaar.

12.     Maria Wilhelmina Brinkman, geb. Tegelen 17-12-1900, overl. ald. 15-3-1902, oud 1 jaar.

13.     Maria Wilhelmina Brinckman, geb. Tegelen 7-4-1903, ongehuwd overl. ald. 18-5-1932, oud 29 jaar.

Pannenbakker Gerard Brinkman vestigde zich op 4-11-1888 vanuit Tegelen op het adres Geloo 52, ook aangeduid als ‘huis van Cleef’ en ‘huis van P. Driessen’. Op 7-4-1895 keerde het gezin terug naar Tegelen. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad B13.

 

20 augustus 1880

REUVER - Besluit van Gedeputeerde Staten tot overdracht van de twee toegangswegen naar het spoorwegstation te Reuver aan de gemeente.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1555; 1 stuk.

 

20 augustus 1880

SWALMEN - Gehuwd: Willem Emilius Caquelein [geb. Nijmegen 23-9-1832, zn. van Amelius Mathias Caquelein {sergeant-majoor bij het korps mineurs en sappeurs te Maastricht 1830} en Anna Maria Vraan « Grave 5-4-1830] en Barbara Becks [geb. Swalmen 22-9-1863, overl. Roermond 23-6-1939, oud 75 jaar, dr. van Hermanus Becks en Maria Jacomina Geraedts « 11-4-1861].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Wilhelmina Caquelein, geb. Swalmen 24-5-1881, ongehuwd overl. ald. 8-6-1902, oud 21 jaar..

2.       Emilius Johannes Caquelein, geb. Swalmen 28-7-1882, overl. Roermond (maar wonend te Montfort) 15-8-1938. Tr. Obbicht en Papenhoven 28-9-1912 met Maria Paulina Janssen.

3.       Amelia Hubertina Caquelein, geb. Swalmen 7-8-1883, overl. ald. 20-11-1883, oud 3 maanden.

4.       Maria Cornelia Adele Caquelein, geb. Swalmen 26-9-1884, verhuist op 17-1-1933 vanuit Baarn naar ‘s-Gravenhage.

5.       Johannes Hubertus Caquelein, geb. Swalmen 8-6-1886, overl. Venlo 21-4-1940. Tr. Venlo 25-6-1917 met Antonetta Catharina Johanna Coehorst.

6.       Maria Stephania Caquelein, geb. Swalmen 14-12-1889, overl. Roermond 17-3-1969. Tr. Gorinchem 10-5-1921 met Petrus Josephus Hubertus Muermans.

 

20 augustus 1880

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Hubertus van Horck [geb. Haelen 18-5-1851, zn. van Joannes van Horck en Wilhelmina Peeters] en Anna Maria Heijnen [geb. Swalmen 13-6-1858, dr. van Mathis Heijnen en Joanna Sophia Hubertina Ramakers].

GenLias, 2004.

 

23 augustus 1880

SWALMEN – Gehuwd: Jean van den Groenendal [geb. Nunhem 28-3-1818, zn. van Jan van den Groenendal en Joanna Janssen; wedn. van Maria Slijpen, overl. Swalmen 1-6-1879] en Joanna Hubertina Slijpen [geb. Swalmen 25-4-1858, overl. ald. 1-12-1940, dr. van Joseph Slijpen en Maria Simons].

GenLias, 2010; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Hubertina van den Groenendal, geb. Swalmen 17-7-1881. Tr. Swalmen 12-10-1900 met Peter Johannes Driessen.

2.       Jan van den Groenendal, geb. Swalmen 10-1-1884. Tr. Swalmen 2-6-1919 met Catharina Elisabeth Geraedts.

3.       Josef van den Groenendal, geb. Swalmen 12-10-1887. Tr. Beesel 28-3-1913 met Maria Hubertina Peeters.

4.       Johanna Hubertina van den Groenendal, geb. Swalmen 3-4-1892. Tr. Swalmen 2-6-1919 met Johannes Rademakers.

 

27 augustus 1880

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrikus Beurskens [geb. Beesel 29-5-1836, landbouwer, overl. Meerlo 13-10-1921, zn. van Paulus Beurskens en Anna Maria Trines; wedn. van Maria Francina Mertens, geh. Beesel 2-9-1872] en Anna Elisabeth Mertens [geb. Helden 27-2-1853, dr. van Wilhelmus Mertens en Petronella Engels].

GHS Beesel, BS-9/128.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Francina Beurskens, geb. Beesel 23-6-1881. Tr. Meerlo 13-5-1916 met Hermanus Hubertus Mertens.

2.       Petronella Joanna Beurskens, geb. Beesel 16-9-1882.

3.       Hendrikus Stephanus Beurskens, geb. Beesel 29-1-1884, landbouwer te Vierlingsbeek, overl. Venray 26-12-1952. Tr. Meerlo 27-1-1906 met Wilhelmina Maria Hofmans.

4.       Wilhelmus Hubertus Beurskens, geb. Beesel 5-11-1885. Tr. Meerlo 13-5-1916 met Johanna Gertrudis Geurts.

 

28 augustus 1880

KESSEL-EIK / BEESEL – “De woning van den heer P. Jongen te Kesseleik, gemeente Kessel, is zondagavond ten 9 ure een prooi der vlammen geworden. Er is zeer weinig gered van den inboedel. Denzelfden avond zijn te Beesel twee huizen afgebrand.”

Venloosch Weekblad d.d. 28-8-1880.

 

31 augustus 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed door Helena Alberts te Swalmen.

R.A.L.M.: Notarieel archief J.S.H. Brouwers te Beesel, inv.nr. 1880/105.

 

augustus 1880, z.d.

BEESEL-REUVER - "Geen orgeldraaiers noch liedjeszangers, worden op de aanstaande Kermis te Beesel en Reuver toegelaten.

          De Burgemeester."

Maas- en Roerbode.

 

woensdag 1 september 1880

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met stal, koetshuis en bierbrouwerij op de Werf te Roermond gelegen sectie D 142 op verzoek van mr. Louis Joseph Geradts, procureur wonend te Roermond, als curator in het faillissement van Johan Kaiser, bierbrouwer te Roermond, verkocht aan Henri Schmitz en Jean Schmitz, kooplieden te Roermond, voor ƒ 4.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/247.

 

zaterdag 4 september 1880

REUVER – “Maandag den 6. Sept. zal te Reuver de nieuwe kerk worden ingewijd, welke in gotischen stijl gebouwd is door den heer J. Kayser, architect hier ter stede. Zij wordt ons genoemd als een juweeltje onder de nieuw gebouwde godstempels van dergelijke kleine parochies.”

Venloosch Weekblad d.d. 4-9-1880.

 

woensdag 8 september 1880

REUVER - Inwijding St.-Lambertuskerk.

“Verleden Maandag werd te Reuver, door Zijne Doorl. Hoogw. Monseigneur Paredis de nieuwe kerk plechtig gewijd.

Moge al eene kerkwijding, in onze streken, waar alom heerlijke tempels verrijzen, niet meer eene zeldzaamheid heeten, wij aarzelen toch niet eene kerkwijding, zooals die te Reuver gevierd werd, een buitengewoon schoon, roerend, indrukwekkend feest te noemen.

Wie waar eenigszins met de plaatselijke omstandigheden bekend is, zal dit zeer natuurlijk vinden.

Daar waar voor een paar jaren niet een kerkje maar een onoogelijke loods de eenige woning des Heeren was, prijkt thans een prachtige tempel. Niemand kan zich rekening geven, hoe die statig gebouw, daar zoo plotseling, als bij tooverslag uit den grond, of liever uit het zand verrezen is.

Want om eene kerk te bouwen, was er op den Reuver ten allen tijde slechts zand en nogmaals zand.

Door den ijver, het beleid en de moedige volharding van den wel eerw. heer pastoor K. Wolters staat daar thans op dat zand eene kerk zoo sierlijk, zoo ruim, zoo hecht en tevens zoo bevallig met haren vrijen slanken toren dat menige rijke gemeente ze met recht het arme Reuver zal benijden.

Geen wonder dan ook dat de hartgrondige dankbaarheid der parochianen van Reuver voor den Herder, aan wiens onverpoosde zorgen en offervaardigheid zij dien tempel te danken hebben, onbegrens was en in alles doorstraalde.

Nooit hadden zij durven droomen, dat in hun midden zoo iets heerlijks zou kunnen verrijzen.

De bijzonderheden van het feest te beschrijven, laten wij aan anderen over.

Enkel zij gemeld, dat de gunstig bekend Fanfare en de Liedertael die een feestcantate ten beste gaf, niet weinig bijbrachten, om nog luider en welsprekender uitdrukking te geven aan de vreugde en dankbaarheid der inwoners van Reuver.”

Maas- en Roerbode, 11-9-1880.

 

10 september 1880

ROERMOND - Toestemming door Nicolaas Collard, weduwnaar van Barbara Hubertina Giezen, arbeider wonend te Roermond, tot het huwelijk dat zijn zoon Wilhelmus Hubertus Collard, werkman wonend te Breda, voornemens is aan te gaan met Huberdina van den Hout wonend te Breda.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/256.

 

11 september 1880

REUVER - “Het kerkwijdingsfeest te Reuver.

Wanneer het rappe stoomgevaart vanuit de stad van Valuas zijn onstuimigen koers, met allen afstand spottend, tot aan Reuver, zijn tweede kortwijlig rustpunt heeft voortgezet, dan ontwaart de reiziger, aan zijne rechterhand aldaar, een fraai gebouw, dat boven de nette landelijke woningen uitsteekt en op wiens slanke toren het kruis onzer verlossing de woonplaats van God zelven aanduidt. De inwijding van dezen schoonen tempel des Heeren, die er verleden maandag den 6. dezer geschiedde, was voor deze parochie een vreugdevolle en onvergetelijke feestdag.

Sedert onheuglijke tijden bestond er op de zandbergen van het gehucht Reuver, gemeente Beesel, tegenover het aloude Castellum Menapiorum (Kessel), eene kapel toegewijd aan den H. Lambertus, die eerst tot parochiekerk voor Besel heeft gediend, sedert 1661 door den kapelaan van Beesel als rector werd bestuurd, en in 1787 een eigen rector verkreeg. Na de Fransche omwenteling kon er geen geregelde dienst meer plaats hebben; de Lambertuskapel aan haar eigen lot overgelaten, stortte in februari 1830 in puin, maar werd reeds den 3. maart te Reuver door eene strooie noodkapel vervangen, in afwachting eener nieuwe kerk, die er dan ook den 17. juni 1834 door den zeer eerw. heer C.T. Schrijnen, deken van Venloo, werd ingezegend.

In datzelfde jaar werd Reuver als zelfstandige parochie erkend; de wel eerw. heer rector te Reuver, Theod. van Wijlick, werd de eerste pastoor der nieuw gevormde parochie.

Bedoelde kerk, of beter gezegd, bedoeld kerkje, bleek bij verloop van tijd onvoldoende in ruimte voor de aangroeiende bevolking te wezen; ook was deze bouw zoo zwak en gebrekking, dat het dak en de gewelven tegen instorting door stutten moesten worden beveiligd en dat laatstelijk de parochianen en zelfs de priester aan het altaar niet genoegzaam tegen wind en regen beschut waren.

Toen nu de wel eerw. heer Karel Wolters, in het jaar 1875, de herderlijke bediening te Reuver aanvaardde, achtte hij het dringend noodzakelijk aan den bouw eener nieuwe en grootere kerk de hand te slaan. Het was voorwaar geen gemakkelijke taak welke de nieuwe herder ging op zich nemen; vooral wijl de middelen der parochianen ten eenemale ontoereikend waren om dusdanigen bouw te voltooien. Edoch bemoedigd en geholpen door mgr. Paredis, ondersteund door de bijdragen der offervaardige kudde en van andere gulhartige weldoeners, begon pastoor Wolters met den kerkbouw, waartoe de heer J. Kayser, leeraar aan ’s rijks H.B.S. en stadsbouwmeester te Venloo, reeds zoo gunstig bekend door tal van andere heerlijke gebouwen, het plan ontwierp, en waarvan op den 17. september, St.‑Lambertusdag 1878, de eerste steen werd gelegd door den heer G. Raetsen, kanonik, deken en pastoor te Venloo.

De werkzaamheden werden thans zoo ijverig voortgezet dat de kerk in een paar jaren tijds kant en klaar was en aan het Godsdienstig gebruik kon worden toegewijd.

De kerk te Reuver heeft tot hoofdvorm een latijnsch kruis, bestaande uit een ruim en breed schip met kruisarmen van dezelfde breedte en waartegen een rechthoekig gesloten priesterkoor aansluit. Naast den voorgevel verheft zich een rijzige toren, welke aan het schip der kerk verbonden is en tot portaal dient, alhoewel de hoofdingang met een rijk versierd portaal in den voorgevel is aangebracht.

Het gebouw, opgetrokken in den gotischen stijl der eerste periode, is geheel in baksteen gebouwd, evenals dit in de middeleeuwen veelal in het noorden van ons land gedaan werd. Het voornaamste inheemsche bouwmateriaal is immers in ons vaderland de leem om brikken te bakken, en tengevolge daarvan is het ook de eerste en voornaamste roeping van den architect om zijne gebouwen zoodanig te ontwerpen, dat bij het bouwen van dat nationaal voortbrengsel kan worden gebruik gemaakt.

Tot het einde heeft men te Reuver alle metselsteenen voor de vensterramen, vensterdorpels, cordons, afdekkingen der contreforten en gevels, de kolonnetten, pilasters, enz. volgens de gegeven profielen gebakken, hetgeen een bewonderenswaardig harmonisch geheel aan den bouw verleent, en waardoor men werd in staat gesteld om zonder gehouwen steen een soliden en van steenen gewelven voorzien kerkgebouw met toren, groot genoeg voor eene parochie van 1500 zielen, voor de som van 25000 gld. te bouwen.

De toren is 1º ten opzichte van de ruimte van het beschikbaar bouwterrein, en 2º wegens mindere kostbaarheid, niet vóór de kerk, maar naast den voorgevel geplaatst; zulks heeft behalve het opgenoemde, ook nog het voordeel dat het effect van het geheele gebouw enorm grooter is. Immers men ziet nu, behalve den rijk versierden voorgevel, ook nog ernaast den slank opschietenden toren; zij releveeren elkander en beider aanzien ontwikkelt zich vrij los en ongehinderd. De abside is, zooals wij reeds hierboven hebben gezegd, vierkant gesloten. Dit brengt te weeg, dat men een breeden sluitingsmuur in het priesterkoor verkrijgt, waarin een kolossaal groot venster is aangebracht, met rijk geschilderd glas voorzien, dat in verband met het hoogaltaar een overweldigenden indruk maakt. Daar het hoogaltaar aan het allerh. Hart van Jesus is toegewjd, zoo is het venster ook met de voorstelling dezer godsvrucht in beeldspraak, en met het familiewapen van den edelgeboren gever, den heer De Maurissen, versierd.

Toen monseigneur Paredis, begeleid door den eerw. heer Boermans, plebaan en deken te Roermond, en den zeer eerw. heer G. van Meijel, secretaris van het bisdom, circa half acht te Reuver aankwam, werd hij er door den wel eerw. heer pastoor en zijne feestvierende parochie hartelijk begroet, terwijl de eerw. fraters Franciscanen van Beesel, onder de leiding van hun wel eerw. pater lector, met welluidende toonwellen de antiphoon aanhieven: ‘Eve sacerdos magnus’, Ziet hier den Hoogepriester!

Terstond begonnen de plechtigheden der kerkwijding. Geene andere onder al de zielroerende plechtigheden der H. Katholieke Kerk is zoo uitgebreid en indrukwekkend dan de kerkwijding; maar wanneer men het geluk heeft deze afwisselende handelingen, gezangen en gebeden te zien en te hooren, van een kerkvoogd zooals onzen veelgeliefden bisschop, die in zijnen gezegenden ouderdom  de majesteit van het opperherderschap met de ongebroken veerkracht der jeugd weet te paren, dan geraakt men in eene zielverheffende aandoening die zich aan alle beschrijving onttrekt en een onuitwischbaar aandenken achterlaat.

De bisschop en de parochianen die tot de nieuwe kerk behooren, moeten zich tot het feest der kerkwijding door eene stiptelijke vasten voorbereiden; ook wordt daags te voren het officie gebeden van de heilige martelaren, wier reliquieën in het altaar of in de altaren der nieuwe kerk worden besloten. Te Reuver waren die voor het hoogaltaar de reliquieën van de HH. Lambertus, Desiderius, Barbara en Placida.

Beschrijven wij in ’t kort de kerkwijding. Eerst wijdt de bisschop water en zout; met dit wijwater besprengt hij dan zich zelven, de geestelijkheid, het volk en de muren der kerk, tot driemalen toe, van binnen en van buiten, ten einde zelf de wijding der kerk waardiger te voltrekken, de geestelijkheid en de geloovigen te heiligen, en om den boozen geest te verbannen van eene plaats die God zelf zal gaan bewonen. Dan maakt de bisschop met zijnen kromstaf het teken des H. Kruizes op den drempel van den hoofdingang des tempels; vervolgens vormt hij op twee strepen van asch die de gedaante van een kruis hebben, van het eene einde der kerk tot het anderen, de letters van het Grieksch en Latijnsch alphabet, zoodat zich de eerste en laatste letter van die alphabetten in eene der uithoeken van de kerk bevinden. Deze plechtigheid beteekent de vereeniging der Grieken en niet-Grieken in den schoot der Kerk door de kracht van het kruis. Andere kruisen worden op de altaren, pijlers en muren der kerk geprent en door den bisschop met het H. Chrisma gezalfd. Op zulke woning wordt de woning des Heeren met hare altaren van de overige stoffelijke voorwerpen afgezonderd en uitsluitend aan den dienst van God toegeëigend.

De kaarsen worden ontstoken; dit huis is voortaan niet meer een huis van duisternis, maar van licht, opdat allen die hier zullen bidden mogen indachtig wezen dat zij niet meer de kinderen van de duisternis en van den nacht, maar van het licht en van den dag zijn, en zij niet meer gelijk de overige menschen moeten slapen, maar nuchter blijven en waken. (I Thess. 5)

De H. plechtigheid wordt door het offer van het Nieuw Verbond besloten.

De bisschop spreekt nu over het nieuw altaar (dat een afzonderlijke wijding heeft ontvangen, en waarin de overblijfselen der martelaren zijn gelegd, naar het voorbeeld der eerste Christenen, die op de graven der martelaren de H. geheimen plachten te vieren) de geheimnisvolle woorden uit, die den hemel openen en Gods zoon van Zijn troon afroepen om te komen bezit nemen van Zijn tabernakel te midden der menschen.

Alvorens de stille mis door monseigneur werd opgedragen, was het allerh. Sacrament door den hoog eerw. plebaan processiegewijze uit de oude kerk naar de nieuwe overgebracht geworden; tegelijkertijd werden ook de reliquieën van het H. Kruis enz. de H. Olie en het doopwater, door andere priesters naar hun nieuw bestemmingsoord verplaatst.

Na de H. Mis werd het ‘Te Deum’ gezongen en gaf monseigneur den zegen met het Allerheiligste, waarop hij door den hoog eerw. plebaan eenen aflaat van veertig dagen voor al degenen die bij de plechtigheid waren tegenwoordig geweest, deed afkondigen, alsook zijnen dank deed betuigen aan allen die, op welke wijze dan ook, tot het opbouwen en versieren van deze kerk hadden bijgedragen. Deze dankbetuiging, hopen wij, zal eene nieuwe aanmoediging wezen voor alle edelmoedige harten om het in Reuvers kerk nog ontbrekende, in hunne aalmoezen en ondersteuningen van lieverlede te helpen aanschaffen.

Onder het feestmaal aan hetwelk de familie en vrienden van den alom geachten dorpsherder, met de plaatselijke autoriteiten, den bouwmeester en de voornaamste weldoeners der kerk vereenigd waren, heerschte eene alleszins vroolijke stemming, die niet weinig werd verhoogd door de serenade der Reuversche Fanfare aan Z.D.H. mgr. Paredis, door de hartelijke toasten op minseigneur, op den pastoor en op de weldoeners der kerk, benevens door het toepasselijke feestgedicht van den wel eerw. heer H. Welters, rector te Grubbenvorst, getiteld ‘Herdersgalmen op de Heide’.

Toen het diner ten einde liep, wachtte den herder der parochie eene aangename verrassing. De parochie-kinderen van Reuver, die de ijverige pogingen en de warme toegenegenheid van hunnen geliefden pastoor zozeer op prijs hebben leeren stellen, wilden hem tot persoonlijke gedachtenis aan dezen schoonen dag een passend huldeblijk vereeren. Dit cadeau bestond in een kunstige schilderij, gecalligraphieerd en geënlumineerd door de heeren J. en R. Gabriels te Roermond en behelzende o.a. de woorden eener cantate door den heer J. Gabriels vervaardigd en door den heer J.B.H. Simons, hoofdonderwijzer te Beesel, getoonzet. Eenige lieve bruidjes overhandigden het geschenk aan den heer pastoor en onmiddellijk daarop ruischten de zoete akkoorden der cantate, door Reuvers ‘Liedertafel’ uitgevoerd, in het rond. Menig oog werd vochtig bij dit ondubbelzinnig bewijs, welke teedere en hechte band de harten van den herder en de kudde te Reuver had omstrengeld. De wel eerw. heer pastoor dankte in van aandoening trillende bewoordingen, en daar nagenoeg de geheele parochie voor en rondom de pastorie geschaard stond, namen twee voormalige herders van Reuver, de wel eerw. heeren Driessen, thans pastoor te Heyen, en Leens, thans pastoor te Stramproy, deze gelegenheid te baat om met een hartelijk woordje aan hunne vroegere schaapjes, de heerschende geestdrift te doen stijgen.

Eindelijk hield de wel eerw. heer Albert Wolters, pastoor van Roosteren, de roemrijk bekende hagiograaf onzer eerste geloofsverkondigerss, de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, eene warme en wegslepende toespraak tot de parochianen van zijn waarden broeder, waarin hij naar aanleiding der overlevering, volgens welke den H. Plechelmus meermalen in de oude Lambertuskapel te Reuver zoude mis gelezen hebben, hen vermaande om het geloof hunnen voorvaderen, waarvan zij door het tot stand brengem hunnen fraaie nieuwe kerk en zoo afdoend bewijs hadden gegeven, in het vervolg ongeschonden en krachtdadig te bewaren en vooral hunne eigene zielenn, deze levende tempels des H. Geestes, altoos meer en meer door deugden en goede werken te versieren, om eens door den allerrechtvaardigsten Vergelder in zijne eeuwige tabernakelen te worden opgenomen.

Het feest werd in den avond door de schitterende verlichting der praalbogen besloten.

Wij sluiten ons verslag met de toepassing op Reuvers pronkjuweel, van de volgende dichtregelen van Tollens: ( Nieuwe Ged.):

‘Schoone tempel, trotsch van tinnen

Die tot eerbied plechtig wekt,

Die van buiten en van binnen

Oog en geest ten hemel trekt;

Kostbaar pronkstuk! blijf in wezen

Wat verouder’of verdwijn’,

Tempel, God ter eer gerezen,

Waar de menschen broeders zijn!

Vest uw zeuilen, hef uw bogen,

Toon den steilgestegen top:

Neergedrukten, slaat er d’oogen -

Aardsche pelgrims - staart er op!’

[w.g.] H. van V.”

Venloosch Weekblad d.d. 11-9-1880.

Voor De Maurissens zie huwelijk 20-7-1791.

 

13 september 1880

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hubertus Suilen [geb. Swalmen 18-5-1845, zn. van Arnold Suilen en Maria Beckers « 16-4-1839; wedn. van Catharina Ronken, geh. Swalmen 8-1-1873, overl. ald. 5-2-1879] en Johanna Hubertina Geraets [geb. Buggenum 26-5-1844, dr. van Bartholomeus Geraets en Petronel Heijnders « 13-6-1836].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Suijlen, geb. Swalmen 20-6-1881.

2.       Hubertus Suijlen, geb. Swalmen 4-3-1883. Tr. Swalmen 5-11-1909 met Johanna Maria Hubertina Maessen.

 

13 september 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras te Swalmen op verzoek van graaf Eugène van en tot Hoensbroek te Turnich (Pruissen), opbrengst ƒ 5.266,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/140.

 

13 september 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras te Swalmen op verzoek van de weduwe Christiaan Korsten geboren Christina Corbeij te Ool onder Herten, opbrengst ƒ 256,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/141.

 

14 september 1880

STEIJL - Obligatie groot ƒ 15.000,‑ door Francisca Karij, Gertrud Breucker en Antonia Pauli, religieuzen wonend te Steijl, ten behoeve van Wilhelmus Bartholomeeussen, fabrikant te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/262.

 

18 september 1880

DEN HAAG - Archiefwet.

“Bij koninklijk besluit is bepaald dat de oude rechterlijke archieven, welke dagteekenen van vóór de invoering der Fransche wetgeving en thans nog bij de gerechtshoven, arrondissements-rechtsbanken en kantongerechten bewaard worden of onder de hypotheekbewaarders berusten, worden overgebracht naar de bewaarplaats der onderscheidene provinciën of naar het depot der rijksarchieven van het voormalig Overkwartier van Gelderland te Roermond, en onder bewaring gesteld van den archivaris des rijks, van de provinciale archivarissen of van den archivaris van het rijksarchief te Roermond.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-9-1880.

 

20 september 1880

ROERMOND - Openbare verkoop van twee huizen en erven te Roermond in de Neerstraat gelegen sectie D 793 en 794 door Anna Christina Görtz weduwe Schmitz; Frans Schmitz, Henri Schmitz; Jean Schmitz; Hubert Schmitz; en Pieter Höppener, weduwnaar van Maria Schmitz, allen wonend te Roermond, de laatstgenoemde als vader en voogd van Anna, Maria, Hubert, Henri, Jean, Bernardus en Josephina Höppener, verbleven aan Karel Jansen te Roermond voor ƒ 2.550,‑ resp. Hendrik Theelen te Heythuysen voor ƒ 4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/131.

 

21 september 1880

ROERMOND - Gehuwd: Johannes Jacobus Theunissen [geb. Swalmen 12-11-1851, overl. Roermond 10-5-1912, oud 60 jaar, zn. van Johannes Theunissen en Anna Maria Hubertina Stoltz; hij hertr. Roermond 31-7-1894 met Maria Hubertina Mertens] en Henrietta Hubertina Lanz [geb. Roermond 26-11-1852, overl.ald. 28-11-1885, oud 33 jaar, dr. van Johannes Ulrich Lanz en Anna Maria Heijdenfels].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Hubertina Theunissen, geb. Roermond 31-1-1881. Tr. Oud-Vroenhoven 29-6-1907 met Hubertus Joseph Mares.

2.       Maria Gertrudis Theunissen, geb. Roermond 26-8-1882. Tr. Roermond 19-8-1913 met Johannes Benedictus Leonardus Huijbrechts.

3.       Joannes Hubertus Theunissen, geb. Roermond 28-2-1884, overl. Kerkrade 8-3-1944. Tr. Roermond 1-4-1913 met Catharina Hubertina Selder.

4.       Joannes Jacobus Hubertus Theunissen, geb. Roermond 20-11-1885, ongehuwd overl. Venray 21-9-1958, oud 72 jaar.

 

21 september 1880

STEVENSWEERT - Openbare verkoop van de Kollegrient onder Stevensweert gelegen (door 28 met name genoemde partijen) aan Willem Jozef Hendrik Hubert baron Michiels van Kessenich, grondeigenaar wonend te Kessenich, voor ƒ 40.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/268.

 

woensdag 22 september 1880

BEESEL - Openbare verkoop op verzoek van de familie Berger van 200 afgebrande dennen in het Melderbroek onder de gemeente Beesel.

Venloosch Weekblad d.d. 18-9-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

28 september 1880

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Leonard Gysen [Gijsen, Giesen, geb. Roggel 20-8-1839, overl. Beesel 13-6-1910, zn. van Bartholomeus Giesen en Catharina Hamans] en Johanna van der Velden [geb. Beesel 27-10-1849, overl. ald. 27-3-1917, dr. van Peter van der Velden en Joanna Hubertina Tissen « 3-1-1845].

Thoer.net, 2022; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Karel Gijsen (Giesen), geb. Süchteln (D) 9-9-1881, overl. Beesel 18-6-1905, volgens opgave oud 23 jaar.

2.       Anna Maria Gijsen, geb. Süchteln 5-2-1894.

Het gezin arriveerde op 20-11-1895 vanuit Süchteln op het adres Leeuwen 216, eerder bewoond door de familie Beurskens-Levels. Inwonend was kostgangster Trina Kürten (Beesel, 1850).

 

woensdag 29 september 1880

BEESEL - Openbare verkoop ten huize van C. van der Velden te Beesel, op verzoek van de kinderen Cruijsberg, van

1.     huis en tuin in het dorp gelegen, sectie A 414 en 415.

2.     bouwland in het Hasselt, E 604.

3.     idem aldaar, E 133.

4.     idem in het Lichtveld, A 209.

5.     idem en hout in het Ohebroekerveld, A 634 en 635.

6.     hooiland in de Raijerbemden, F 358.

7.     land en hout in het Lichtveld, A 177 en 178.

8.     land in de Raijerbemden, F 101.

9.     bouwland te Beesel, G 17.

10.   dennenbos aan de Walsberg, A 876.

Venloosch Weekblad d.d. 18-9-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

1 oktober 1880

REUVER - De commies C.W. Folmer wordt per 1 oktober 1880 overgeplaatst van Reuver naar Bergen. A.H. Reynaerdts wordt gelijktijdig overgeplaatst van Sint Pieter naar Reuver.

Venloosch Weekblad d.d. 25-9-1880.

 

1 oktober 1880

SWALMEN - Boedelscheiding tussen Pieter Verheggen te Swalmen voor zichzelf en zijn minderjarige dochter Gertrudis; Pieter Kuijpers te Neer als voogd van de minderjarige Martinus en Pieter Kuijpers; Johanna Peters te Swalmen, in bijzijn van Willem Hendrik Johan Cambier van Nooten, kantonrechter te Roermond, en van de toeziende voogden Hendrik Verheggen te Swalmen en Willem Kuijpers te Maasniel; de boedel geschat door Michiel Konings, Willem Klumpkens en Pieter Heuvelmans, allen te Swalmen, op in totaal ƒ 4.228,61.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/137.

 

2 oktober 1880

BREYELL (D) - Gehuwd: Johann Mathias Naus [geb. Beesel 6-6-1848, zn. van Lodewijk Naus en Catharina Gertrudis Ambaum « 20-11-1844] en Anna Margaretha Augustine Lücker [geb. Breyell 28-8-1851].

Thoer.net, 2022.

 

5 oktober 1880

WEERT - Gehuwd: Andries Christiaan Lodewijk Frederick van Haeren [geb. Eijsden 12-5-1838, rijksambtenaar te Roermond en Buggenum (1866), overl. Oud-Vroenhoven 6-1-1919, oud 80 jaar, zn. van Frederik Hendrik van Haeren en Frederique Agatha Coenegracht] en Maria Louisa Beckers [geb. Helden 7-2-1850, dr. van Johannes Beckers en Johanna Kerenbosch].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Fréderique Adèle Pétronelle van Haeren, geb. Eijsden 30-7-1881, overl. SWALMEN 27-4-1907.

2.       Victor Emilie Fréderic van Haeren, geb. Eijsden 28-8-1882, overl. Utrecht (maar wonend te Soest) 19-3-1956, oud 73 jaar.

Van Haeren, kommies ontvanger te Swalmen, kreeg op 1-11-1907 op eigen verzoek eervol ontslag.

 

7 oktober 1880

BEESEL - Openbare verkoop van bomen van een dennenbos onder Beesel, op verzoek van Aldegonda en Antoinetta Hendriks te Roermond, opbrengst ƒ 1.450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/158.

 

8 oktober 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen door de gezamenlijke erfgenamen van Mathijs Alers te Swalmen, aan Gerard Quix te Swalmen voor ƒ 58,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/159.

 

8 oktober 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van witsen te Swalmen op verzoek van graaf Eugène van en tot Hoensbroek te Turnich, opbrengst ƒ 246,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/160.

 

9 oktober 1880

SWALMEN - Testament door Jacobus Evers, gehuwd met Dina Strous, slager en herbergier wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/278.

 

9 oktober 1880

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Christiaan Bonifacius Korsten te Herten, als curator van de krankzinnige Gerard Wilhelmus Verheggen te 's-Hertogenbosch, aan Hendrik op 't Root te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/163.

 

11 oktober 1880

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Jacob Beurskens-Backers te Swalmen, opbrengst ƒ 541,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/165.

 

12 oktober 1880

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 200,‑ door Jan Slabbers, landbouwer wonend te Swalmen, voor Gertrudis Nijssen, zonder beroep wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/280.

 

14 oktober 1880

VENLO - Testament van Christina Hubertina Leurs te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/155.

 

15 oktober 1880

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Janssen [geb. Beesel 13-4-1856, dienstknecht, zn. van Joannes Janssen en Petronella Bekkers] en Aldegonda Timmermans [geb. Beesel 5-7-1859, dr. van Petrus Timmermans en Joanna Paulissen].

GHS Beesel, BS-9/130.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Hubertina Janssen, geb. Beesel 5-1-1882. Tr. Beesel 18-9-1914 met Joseph Gommans.

2.       Joanna Eleonora Hubertina Janssen, geb. Beesel 6-4-1883. Tr. Bracht (D) 29-5-1911 met Michael Hermann Raeth.

3.       Peter Joannes Hubertus Janssen, geb. Beesel 17-2-1885. Tr. Neer 19-10-1908 met Wilhelmina Wijers.

4.       Helena Petronella Hubertina Janssen, geb. Beesel 23-6-1887. Tr. Bracht (D) 27-10-1908 met Franz Wilhelm Gisbertz.

5.       Petronella Hubertina Janssen, geb. Beesel 29-3-1890.

6.       Peter Hubertus Franciscus Janssen, geb. Beesel 10-1-1893. Tr. Breyell (D) 2-9-1916 met Maria Sibilla Gisbertz.

7.       Genoveva Eleonora Janssen, geb. Beesel 3-10-1895. Tr. Beesel 19-2-1915 met Andries Verdeuzeldonk.

8.       Joannes Hubertus Janssen, geb. Beesel 5-5-1898.

9.       Gerardus Hubertus Lambertus Janssen, geb. Beesel 16-1-1901.

 

17 oktober 1880

VENLO - Testament van Catharina Hubertina Leurs te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/158.

 

18 oktober 1880

BREYELL (D) - Gehuwd: Jacob Johannes Stevens [geb. Beesel 21-10-1849, zn. van Joannes Stevens en Petronella Wagemans « 17-5-1844] en Anna Sibille Jansen [geb. Brachelen (D) 8-2-1852].

Thoer.net, 2021.

 

18 oktober 1880

ASSELT - Testament door Johannes Jacobus Dils te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/142.

 

18 oktober 1880

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Isabella van Eupen, weduwe van Willem Berger te Roermond, aan de weduwe Wijnand Heijnen geboren Maria Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/169.

 

22 oktober 1880

MAASNIEL - Vernieuwing titel door Jan Verhaegh, echtgenoot van Anna Gertrudis Slabbers, landbouwer wonend te Maasniel aan Gebroek, van een kapitale som van ƒ 400,‑ door hem verschuld aan Agnes Quaedvlieg, echtgenote van Frederik Berger, rentenier te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/289.

 

22 oktober 1880

HORN / MAASNIEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Colbers te Horn en Mechtildis Cox te Maasniel op de Spick.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/144.

 

23 oktober 1880

ROERMOND / HORN - Huwelijkse voorwaarden tussen Mathijs Veugelaers wonend in de Weerd onder Roermond en Gertrudis Hubertina Quicken wonend in de Weerd onder Horn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/145.

 

25 oktober 1880

BREYELL (D) - Gehuwd: Peter Joseph Lehnen [geb. Breyell 6-6-1853] en Maria Clementina Smeets [geb. Beesel 7-6-1858, dr. van Joannes Smeets en Hendrina Janssen « 17-10-1842].

Thoer.net, 2022.

 

25 oktober 1880

BELFELD - Gehuwd: Hermanus Stroeken [geb. Belfeld 16-3-1849, spoorarbeider, overl. ald. 4-11-1891, oud 42 jaar, zn. van Theodorus Stroeken en Johanna Derks « 10-5-1841] en Maria Elisabeth Magdalena Baggen [geb. Mheer 28-10-1855, landbouwster 1920, overl. Belfeld 8-7-1946, oud 90 jaar, dr. van Leonard Baggen en Helena Ritzerveld « Mheer 27-1-1855].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Theodorus Joseph Hubertus Stroeken, geb. Belfeld 1-9-1881, overl. Bee sel 28-4-1958. Tr. Belfeld 14-6-1920 met Frederika Hubertina Göertz.

2.       Leonardus Hubertus Stroeken, geb. Belfeld 13-6-1883, ongehuwd overl. ald. 23-8-1941, oud 58 jaar.

3.       Johannes Jozef Hubertus Stroeken, geb. Belfeld 13-11-1885, overl. ald. 29-10-1970. Tr. Nederweert 7-5-1917 met Joanna Catharina Sneijers.

4.       Johanna Helena Catharina Stroeken, geb. Belfeld 1-7-1887.

5.       Anna Maria Hubertina Stroeken, geb. Belfeld 1-12-1890, overl. ald. 26-1-1892, oud 1 jaar.

Hermanus Stroeken werd op 25-10-1880 (de dag van zijn BS huwelijk) ingeschreven op het adres Groenstraat 74, later B 1) resp. Bolenberg en ging daarmee inwonen bij zijn schoonmoeder. Bron: BevReg 1862-1900, blad. B9.

 

26 oktober 1880

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Friedrich Wilhelm Schriefers [geb. Lobberich 9-2-1851; wedn. van Maria Anna Catharina Schuren, geh. Süchteln 21-6-1872] en Maria Elisabeth Rütten [geb. Beesel 4-8-1859, dr. van Franciscus Rutten en Petronella Rutten « 20-10-1854].

Thoer.net, 2022.

 

28 oktober 1880

VENLO - Testament door Anna Maria Hovens, weduwe van Petrus Jacobus de Clerq, rentenierster te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/303.

 

28 oktober 1880

ROERMOND - Inventaris door 1) Herman Hubert Renken te Roermond, in eigen naam en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen a) Richarda; b) Hubertina; en c) Catharina Renken aldaar, en 2) Hendrick Knoors te Reuver onder Beesel, als toeziend voogd over genoemde minderjarige kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/174.

 

29 oktober 1880

SWALMEN - Persoonlijke borgstelling door Hendrikus Hendrickx, landbouwer te Swalmen, voor zijn zoon Pieter Hendrickx, brouwer aldaar, ten behoeve van de ontvanger der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen te Roermond, tot zekerheid van verband ... op de bieren, aangenomen door Johannes Arnoldus Eschauzier, ontvanger te Roermond ƒ 502,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/149.

 

3 november 1880

REUVER - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de weduwe Geisler te Reuver, van “1 geit, huismeubelen, waarbij schoone klok met kast, al de herberg- en winkelgereedschappen, koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, stroo, karoten, wortelen, aardappelen, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 23-10-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

3 november 1880

POSTERHOLT - Openbare verkoop op verzoek van

1.     Margaretha Puts, weduwe van Hendrik Giebels, winkelierster wonend te Viersen;

2.     Johan Puts, landbouwer wonend te Posterholt;

3.     Frans Ploem, winkelier wonend te Belfeld, in eigen naam en als echtgenoot van Helena Puts;

4.     Gerard Rijnders, landbouwer te Posterholt, in eigen naam en als echtgenoot van Catharina Puts;

5.     Gerard Puts, landbouwer te Posterholt;

6.     a) Theodoor van Bommel, landbouwer te Posterholt, b) Peter van Bommel, dienstknecht wonend te Hulst, c) Augusta van Bommel, dienstmeid wonend te St. Tunnis, d) Sophia van Bommel, e) Margaretha van Bommel, dienstmeiden wonend te Neder-Crughten, f) Johan Puts voornoemd, als voogd over de minderjarige Johan en Maria van Bommel;

7.     a) Frans Stroucken, winkelier wonend te Roermond, b) Catharina Obers, dienstmeid te Roermond, c) Hubertina Obers, religieuse wonend te Heijthuijzen, d) Gerard Puts voornoemd, als voogd over de minderjarige Theodoor Puts en Willem Puts,

van de volgende goederen:

1.     huis en erf te Posterholt gelegen, aan Frans Ploem voornoemd voor ƒ 1.025,‑;

2.     e.v.: landerijen te Posterholt, Kempen en Karken (Pruissen) gelegen, aan diverse kopers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/306.

 

5 november 1880

BEESEL - Gehuwd: Petrus Paulus Bos [geb. Beesel 30-6-1857, spoorwegwachter te Bussereind 1880-1896, zn. van Henricus Franciscus Bos en Cecilia Smeets; hij hertr. Beesel 20-1-1905 met Gertrudis Gijesen] en Elisabeth Berghs [geb. Beesel 7-2-1853, dr. van Joannes Berghs en Catharina Heijnen].

GHS Beesel, BS-9/132.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Joannes Hubertus Bos, geb. Beesel 17-8-1881.

2.       Willem Hendrik Bos, geb. Beesel 6-10-1883. Tr. Beesel 28-1-1921 met Elisabeth Niessen.

3.       Maria Catharina Bos, geb. Beesel 5-12-1885.

4.       Hendrik Hubertus Bos, geb. Beesel 1-10-1887.

5.       Hendrikus Mathias Hubertus Bos, geb. Beesel 17-4-1889.

6.       Anna Hubertina Bos, geb. Beesel 2-3-1891.

7.       Peter Hubertus Bos, geb. Beesel 16-9-1892.

8.       Maria Elisabeth Bos, geb. Beesel 4-8-1894.

9.       Paulus Hubertus Bos, geb. Bussereind gem. Beesel 6-7-1896 (akte 44, get. Wolter Bongaarts, koster oud 55 jaar, en Clemens Albert Meuter, gemeentesecretaris oud 61 jaar, beiden wnd. te Beesel).

 

5 november 1880

ROERMOND - Testamenten door Leopold Louvigny, orgelmaker te Roermond, en zijn vrouw Elisabeth Helwegen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/310 en /311.

 

9 november 1880

ROERMOND - Toestemming door Jan Michiel Gijsen en zijn echtgenote Maria of Anna Maria Hacken, zonder beroep wonend te Roermond, tot het huwelijk van hun zoon Jan Theodoor Gijsen, weduwnaar van Petronella Vogels, touwslager wonend te Bree, met Gertrudis Hermans, dagloonster wonend te Bocholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/317.

 

13 november 1880

SWALMEN - Boedelscheiding van goederen met en totale waarde van ƒ 788,‑ tussen Hubert Janssen; Daniel Janssen, in eigen naam en als vader en voogd van Catharina en Johanna Janssen; Maria Janssen; Johannes Janssen; en Alexander op 't Roodt, man van Petronella Janssen, allen wonend te Swalmen; en Hermanus Bockx aldaar als toeziend voogd van genoemde Catharina en Johanna Janssen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/153.

 

15 november 1880

HORN - Openbare verkoop van huis en tuin te Horn in het dorp gelegen sectie D 238 en 239 door Johannes Verstappen, voor zichzelf en zijn minderjarige kinderen Agnes, Elisabeth en Christina Verstappen, allen te Horn, en Hendrik Hubertus Geelen te Hunsel, als toeziend voogd, met toewijzing aan Elisabeth Vincken weduwe Seems te Horn voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/155.

 

18 november 1880

ARNHEM - Gehuwd: Gisbert Ludwig Hans Maria graaf van Villers [geb. Koblenz 12-9-1844, ritmeester, overl. Hönningen am Rein (haus Tempelhof) 17-1-1903, zn. van Ludwig Victor Villers, president, en Thekla Elisabeth von Salis Soglio] en Maria Johanna Cecilia Theresia Hubertina van Nispen tot Sevenaer [geb. Arnhem 30-3-1855, overl. Beesel 24-7-1935, dr. van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaer, raadsheer, en Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich].

GenLias, 2005; BS Arnhem inv.nr. 17 akte 363.

Uit dit huwelijk:

1.       Eugénie Elisabeth Antonie Marie de Villers, geb. Luben 5-12-1881, overl. Bad Hönningen 5-5-1959. Tr. Bad Hönningen 6-5-1903 met Maximilian Geyr von Schweppenburg, geb. Unkel 31-5-1869, overl. Bad Hönningen 3-3-1941, zn. van Johan Rudolf Geyr von Schweppenburg en Emerentiana Ruys van Nieuwenbroeck. Het gezin woonde tot 1914 op Haus Ingenraedt bij Wankum (D).

2.       Walram Karl Eugen Ludwig Maria de Villers, graaf de Grignoncourt, geb. Hönningen am Rein 19-5-1883, overl. Beesel 8-1-1951. Tr. ... 4-7-1928 met Emma Maria Louise Eleonore von Bennigsen (1905-1980), waarvan kinderen.

De markies Von Villers de Grignoncourt was eigenaar van kasteeltje Waterloo met de daarachter gelegen omgrachte hoeve Oud Waterloo bij Beesel.

 

20 november 1880

BEESEL - “Woensdag is te ’s-Hage aanbesteed de uitvoering van werken tot verbetering der rivier de Boven-Maas onder de gemeente Beesel, tusschen de kilometerraaien 88-90. Minste inschrijver was de heer P.H. Cremers te Maasbracht voor fl. 4230.”

Venloosch Weekblad d.d. 20-11-1880.

 

20 november 1880

SWALMEN - “De heer M. Janssen te Swalmen is benoemd tot secretaris dier gemeente.”

Venloosch Weekblad d.d. 20-11-1880.

 

24 november 1880

BEESEL - Geboren: Hendrik Hubertus Weissenfeld, buitenechtelijke zn. van Sophia Weissenfeld. Getuigen: Henricus Cramers en Laurentius van Elmpt.

GHS Beesel, BS-9/106.De moeder was ongehuwd en wonend te Kaiserwerth, Pruissen. Het kind tr. Beesel 28-9-1906 met Maria Helena Hubertina Buskens.

 

24 november 1880

NEER / NUNHEM - Verkoop van landerijen onder Neer en Nunhem door Carolus Jacobus Bovens te Maashees en zijn kinderen aan 1. mr. Peter Marie Oscar Hubert Beerenbroek; 2. Isabella Bertha Catharina Dieudonnée Beerenbroek, beiden te Roermond; 3. Maria Josefina Celestina Hubertina Beerenbroek, echtgenote van Paul Ernest Storms te Nunhem; 4. Josefina Hubertina Melania Carolina Beerenbroek, echtgenote van Jules Louis Victor Magnée te Ulestraten en 5. Augusta Carolina Maria Hubertina Beerenbroek, echtgenote van jhr. Frederik Adriaan Pieter Wittert van Hoogland te 's-Gravenhage, voor ƒ 23.420,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/184.

 

25 november 1880

Z.P.- Boedelscheiding tussen

1.     Mathijs Veugelaers wonend te Roermond in de Weerd, in eigen naam en als toeziend voogd over de hierna te noemen minderjarige;

2.     Hubert Reulen, slager te Roermond, als gemachtigde van zijn vrouw Elisabeth Veugelaers;

3.     Maria Catharina Neelen te Maasniel, weduwe van Hendrik Veugelaers, als moeder en voogdes van Pieter Hubert Veugelaers,

van roerende en onroerende goederen, met goedkeuring van Willem Hendrik Jean Cambier van Nooten, kantonrechter te Roermond, welke goederen zijn geschat door Willem Evers en Hendrik van H..ten van Roermond en Theodoor Huijben, burgemeester van en wonend te Horn, op in totaal ƒ 27.481,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/158.

 

27 november 1880

REUVER - “Tot stationsschef te Wierden is benoemd de heer C.P. van Trotsenburg, stationschef te Reuver.”

Twentsche Courant d.d. 27-11-1880.

 

maandag 29 november 1880

REUVER - Sloop oude kerk.

Openbare verkoop op verzoek van het kerkbestuur te Reuver van ‘de afbraak der oude kerk, bestaande hoofdzakelijk in steenen, ijzer, balken, kepers, pannen, trap, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 20-11-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

maandag 29 november 1880

REUVER - Openbare verkoop, in het koffiehuis van Van der Velden op verzoek van G. Smeets, van huis met tuin te Reuver gelegen sectie E 646 en 1128 alsmede landerijen in de Heidekamp, in het Broek en op de Schinheuvel.

Venloosch Weekblad d.d. 20-11-1880; notaris Brouwers te Reuver.

 

4 december 1880

REUVER - “Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn benoemd tot stationschefs: […] te Reuver L.H. Soomers, 2e klerk te Roosendaal.”

Het Nieuws van den dag: kleine courent d.d. 4-12-1880.

Soomers werd in november 1881 overgeplaatst naar Schalkwijk.

 

7 december 1880

VLODROP - Verpachting van het landgoed genaamd de Treest onder Vlodrop gelegen door Jan Willem Klomp te Herkenbosch, als gemachtigde van jonkvrouwe Antonia geboren baronnesse Von Geyer-Schweppenberg, douairiere van baron Reinhard Raitz von Frentz te Kellenberg bij Barmen, als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige dochter Theresia Raitz von Frentz aldaar, aan Jozef Reijnders en zijn moeder Maria Thiessen, weduwe van Peter Reijnders, beiden te St.-Odiliënberg, als solidaire pachters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/187.

 

10 december 1880

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Felix Willem Milliard te Roermond voor Jan Geerlings te Swalmen; en Leonardus Hubertus van Bun te Roermond voor Mathis Janssen te Leeuwen onder Maasniel, echter slechts voor zover deze slaat op de eigendommen gekocht door Johannes Janssen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/165.

 

14 december 1880

MAASBRACHT - Openbare verkoop van bomen op de Grooten Rijksweg onder Maasbracht en Linne aan de Schelkesbeek.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/167.

Akte genoteerd in verband met toponiem Schelkensbeek.

 

23 december 1880

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond gelegen door 1) Michiel Opbroek, weduwnaar van Cornelia Janssen, in eigen naam en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen a) Pieter Jozef; b) Anna Barbara Hubertina; en c) Michiel Opbroek, allen te Roermond; 2) Jozef Opbroek gehuwd met Agnes Janssen te Roermond; 3) Ludwich Herwig te Ehrenfeld (Pruissen), gehuwd met Elisabeth Janssen, in eigen naam en als toeziend voogd over genoemde minderjarige kinderen; en 4) Theodoor Walraven gehuwd met Margaretha Janssen te Roermond, aan Jozef Lodewijk Lennards te Roermond voor ƒ 3.110,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1880/193.

 

28 december 1880

SWALMEN - Hypotheek groot ƒ 440,‑ door Johanna Peters te Swalmen ten behoeve van de minderjarige Martinus en Pieter Kuijpers, vertegenwoordigd door hun voogd Pieter Kuijpers te Neer, wegens restant verschuldigde uitkering van de deling in eerste beding.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1880/175.

 

31 december 1880

ROERMOND - Inbewaargeving door mr. Charles Eugène Pascal Joseph Strens, rechter in de arrondissementsrechtbank te Roermond, van zijn eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/369.

 

31 december 1880

ROERMOND - Inbewaargeving door Amelie Caroline Josephine Milliard, echtgenote van mr. Charles Eugène Pascal Joseph Strens, rechter in de arrondissementsrechtbank te Roermond, van haar eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1880/370.

 

1880, z.d. ?

SWALMEN ‑ Afschrift van alle hypothecaire inschrijvingen op Hillenraad.

Schloß Haag, inv.nr. 2339.

 

 

1881

4 januari 1881

SWALMEN - Openbare verkoop op verzoek van 1. Everard Janissen, landbouwer; 2. Emilia Janissen, weduwe van Peter Allers, landbouwster; 3. Joseph Slijpen, landbouwer; 4. Willem Janissen, houtzager, allen wonend te Swalmen; en 5. Peter Bongaerts, weduwnaar van Maria Janissen, landbouwer wonend te Swalmen, als vader en voogd over zijn vijf minderjarige kinderen a) Johanna b) Jacobus c) Emilia d) Mathis en e) Everardus Bongaerts, van de navolgende goederen onder Swalmen gelegen:

1.     bouwland sectie A 1271, groot 8 are 5 centiare, voor ƒ 45,‑ aan de vijf minderjarige kinderen Bongaerts voornoemd;

2.     idem B 817, groot 6 are 35 centiare, voor ƒ 13,‑ aan Willem Janissen voornoemd;

3.     idem D 645, groot 19 are 30 centiare, voor ƒ 40,‑ aan Emilia Janissen voornoemd;

4.     idem C 688, groot 27 are 55 centiare, voor ƒ 91,‑ aan Willem Bremmers, koopman te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/1.

 

14 januari 1881

ROERMOND - Scheiding tussen A) Maria Gertrudis Raemaekers, weduwe van Peter Joseph Höppener, koopvrouw, en B) 1. Hubert Höppener, 2. Henri Höppener, 3. Jozef Höppener, 4. Josephine Höppener, alle vier kooplieden wonend te Roermond, 5. Petrus Höppener, weduwnaar van Maria Elisabeth Hubertina Schmitz, koopman te Roermond, in eigen naam en als vader en voogd over zijn zes minderjarige kinderen a) Anna b) Maria c) Hubert d) Jean e) Bernardine en f) Josephine Höppener.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/11.

 

20 januari 1881

HORN - Openbare verkoop bij rouwkoop van een huis, erf en bouwland te Horn gelegen door Andries Oyen, als eerste hypothecaire ingeschrevene, wegens onbetaalde kooppenningen, ten laste van Martinus Saes te Horn, aan Maria Claessen, echtgenote van Felix Willem Milliard te Roermond voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/6.

 

21 januari 1881

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Mathijs Lankes [geb. Belfeld 12-2-1842, spoorwegwachter, zn. van Mathias Lankes en Gertrudis van Horen] en Helena Spee [geb. Beesel 25-7-1848, dr. van Henricus Spee en Hubertina Janssen].

GHS Beesel, BS-9/194.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Peter Hendrik Mathijs Lankes, geb. Beesel 7-5-1883. Tr. Beesel 16-10-1908 met Anna Maria Gertrudis Niemans.

2.       Petronella Hubertina Lankes, geb. Beesel 29-11-1886. Tr. Beesel 15-4-1910 met Joannes Henricus Kleijne.

 

25 januari 1881

ROERMOND - Openbare verkoop van twee huizen met tuin, bierbrouwerij en erf gelegen te Roermond in de Jesuitenstraat en alle daartoe behorende gereedschappen, op verzoek van Wilhelm Hoster, koopman wonend te Geldern (Pruissen), als gemachtigd krachtens artikel 1223 B.W. van Hubert Geurts, verbleven aan Wilhelm Hoster voornoemd voor ƒ 9.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/23.

 

28 januari 1881

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Willem Josef van der Weck [Wilhelmus Josephus, geb. Kaldenkirchen 17-3-1857] en Maria Catharina Stals [Maria, geb. Beesel 24-6-1857, ongehuwde dagloonster 1878, dr. van Jacobus Cornelis Stals en Joanna Stevens « 22-6-1846].

Thoer.net, 2021.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.       mogelijk Joannes Hubertus Stals, geb. Beesel 10-2-1876 (buitenechtelijk, vader niet vermeld), overl. ald. 13-8-1876, oud 6 maanden.

2.       Hermanus Joseph Hubertus van der Weck, geb. Beesel 21-5-1878 (BS-8/592, aangifte door vroedvrouw Petronella van den Ecker; moeder wonend in het huis nr. 284 te Reuver. In de marge een aantekening van 27 oktober 1921 dat dit kind alsnog gewettigd is na huwelijk te Dülken op 28 januari 1881).

3.       Anna Maria van der Weck, geb. Beesel 18-12-1883.

4.       Peter Joseph van der Weck, geb. Beesel 18-3-1886.

5.       Helena Josephina van der Weck, geb. Beesel 18-3-1888.

 

29 januari 1881

VALKENBURG / LUIK - Kredietakte door Richard Quaedvlieg te Valkenberg aan jonkheer Auguste de Zantis de Frymerson te Luik, ter concurrentie van een bedrag van ƒ 130.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/9.

 

3 februari 1881

VALKENBURG / LUIK - Kwitantie van ƒ 73.000,‑ te valideren en te imputeren op de kredietpenningen van ƒ 130.000,‑ toegestaan door jonkheer Auguste de Zantis de Frymerson te Luik, aan Richard Quaedvlieg te Valkenberg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/11.

 

4 februari 1881

BEESEL - Gehuwd: Willem Spee [geb. Beesel 3-2-1856, landbouwer, arbeider 1896, zn. van Henricus Spee en Hubertina Janssen] en Anna Maria Janissen [geb. Beesel 8-2-1854, zn. van Thomas Janissen en Cornelia Naus].

GHS Beesel, BS-9/196.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Cornelia Hubertina Spee, geb. Beesel 15-2-1882, overl. ald. 31-5-1889, oud 7 jaar.

2.       Margaretha Joanna Spee, geb. Beesel 19-11-1883, overl. Roermond (maar wonend te Beesel) 16-10-1953. Tr. Heythuysen 22-4-1910 met Silvester Stappers.

3.       Peter Hubertus Spee, geb. Beesel 25-7-1885, overl. ald. 20-2-1888, oud 2 jaar.

4.       Maria Gertrudis Spee, geb. Beesel 29-11-1887, ovel. ald. 15-3-1897, oud 9 jaar.

5.       Hendrikus Hubertus Spee, geb. Beesel 17-3-1890, overl. Heerlen (maar wonend te Simpelveld) 13-7-1930, oud 40 jaar. Tr. Beesel 5-9-1919 met Hubertina Margaretha van Roij.

6.       Maria Catharina Spee, geb. Beesel 2-1-1892. Tr. Beesel 30-4-1920 met Peter Hubert Ickenroth.

7.       Maria Petronella Spee, geb. Beesel 7-5-1893. Tr. Beesel 11-1-1918 met Herman Bernard Franssen.

8.       Johannes Hubertus Spee, geb. Beesel 31-3-1896 (akte 25, get. Clemens Albert Meuter, gemeentesecretaris oud 61 jaar, en Leonard Reijnders, arbeider oud 40 jaar, beiden wnd. te Beesel), overl. ald. 5-2-1946, oud 49 jaar. Tr. Beesel 9-5-1924 met Anna Hubertina Ickenroth.

9.       Helena Hubertina Spee, geb. Beesel 5-1-1899, overl. ald. 23-7-1901, oud 2 jaar.

10.     Peter Hubertus Spee, geb. Beesel 16-7-1900, overl. ald. 11-10-1900, oud 2 maanden.

11.     Gerardus Theodorus Hubertus Spee, geb. Beesel 18-12-1901. Tr. ... met Paulina B. Niessen.

Het gezin verhuisde op 1-1-1897 vanaf het adres Bakheide 3 (inschrijving van 10-1-1890) naar het ouderlijk huis van de bruid, Bakheide 2, na het overlijden van haar vader bewoond door stiefmoeder Margaretha Gielen, die op 1-1-1897 verhuisde naar het adres Bakheide 3. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 8/505 en 9/505.

 

4 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Antonius Luttels [geb. Beesel 24-1-1848, landbouwer, zn. van Gerardus Luttels en Anna Gertrudis Beurskens; hij hertr. Beesel 30-8-1895 met Gertrudis Hubertina van Rens] en Petronella Claessen [geb. Beesel 23-8-1850, overl. ald. 2-7-1884, oud 33 jaar, dr. van Godefridus Claessen en Gertrudis Janssen « 20-4-1841].

GHS Beesel, BS-9/198.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 26-1-1882.

 

3 februari 1881

BREDA - Gehuwd: Leonardus Hendrikus Somers [geb. Breda 25-1-1859, ambtenaar Staatsspoorwegen, stationschef te Reuver 1880, agent bij de Staatsspoorwegmaatschappij 1911, overl. Amsterdam 12-7-1912, zn. van Renierus Somers en Ida Johanna van Est] en Huibertina Sars [geb. Driel 10-5-1863, dr. van Wilhelmus Christiaan Sars en Johanna Timmermans].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2021. Bij haar huwelijk was de bruid pas 17 jaar.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Jacobus Somers, geb. BEESEL 5-11-1881 (BS-9/188). Tr. Roermond 24-10-1905 met Josephina Carolina Snoeck.

2.       Maria Wilhelmus Christiaan Renier Somers, geb. Schalkwijk 2-2-1883. overl. Roermond 26-12-1936. Tr. Roermond 7-11-1905 met Anna Maria Hubertina Allers.

3.       Maria Johanna Somers, geb. Vierlingsbeek 28-8-1884. Tr. Amsterdam 7-4-1915 met Theodorus Gerardus Luttmer.

4.       Leonardus Wilhelm Somers, geb. Vierlingsbeek 20-10-1885., assistent bij een spoorwegmaatschappij. Tr. Amsterdam 28-1-1915 met Henriëtte Constantine Hesse.

5.       Johannes Julius Somers, geb. Vierlingsbeek 23-10-1887, commies bij de Hollandsche Spoorwegmaatschappij, overl. Utrecht 6-2-1952, oud 64 jaar. Tr. Amsterdam 5-1-1911 met Maria Francisca Ple(n)tickx, waarbij erkenning van een kind.

6.       Hubertus Somers, geb. Roermond 11-10-1889, klerk bij de Staatsspoorwegen.

6.       Renierus Gerardus Somers, geb. Roermond 24-9-1891. Tr. Amsterdam 28-5-1924 met Albarta Gerarda Marie Kuntz.

7.       Willem Joseph Somers, geb. Roermond 10-10-1893, kantoorbediende, commies bij de Nederlandse Spoorwegen. Tr. Amsterdam 22-4-1926 met Evelina Petronella Wilhelmina Aerns.

8.       Antonius Jozef Johannes Somers, geb. Roermond 16-7-1896.

9.       Ida Johanna Somers, geb. Roermond 24-7-1898.

10.     Christina Maria Somers, geb. Roermond 6-3-1902.

11.     Emile Somers, geb. Amsterdam 31-8-1903, koopman. Tr. Amsterdam 6-2-1924 met Helena Catharina de Geus.

12.     Nicolaas Johanna Somers, geb. Amsterdam 2-9-1908.

De nog ongehuwde Leonardus Hendricus Somers arriveerde op 21-12-1880 vanuit Rosendaal en Nispen op het adres Reuver 279 (station) om daar Herman Fros af te lossen. Na zijn huwelijk arriveerde zijn vrouw op 10-3-1881 vanuit Driel. Het echtpaar woonde maar kort in Reuver: op 1-12-1881 vertrok het gezin naar Schalkwijk. Somers werd opgevolgd door Lambertus Winand Maas (zie huwelijk 19-2-1840). Bron: BevReg Beesel 1869-1889, verfilming 291/421.

Aanvullende gegevens mede met dank aan Jan Jaap van den Hurk (internet, 2005).

 

4 februari 1881

SWALMEN - Kwitantie van ƒ 320,‑ door Jan Janssen te Swalmen en kinderen a) Margaretha Janssen, echtgenote van Willem van Dijk te Reuver; b) Hendrik Janssen te Crefeld; en c) Pieter Janssen te Kempen, wegens ontvangen koopprijs.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/13.

 

7 februari 1881

BEESEL - Gehuwd: Antonius Smeets [geb. Buggenum 3-9-1849, rijksambtenaar, zn. van Gerardus Smeets en Cornelia Peeters] en Maria Catharina Spielmans [geb. Breijell (D) 9-9-1856, dr. van Karel Spielmans en Maria Sibilla Furwentsches].

GHS Beesel, BS-9/200.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

14 februari 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Willem Heijnen, opbrengst ƒ 240,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/16.

 

14 februari 1881

RIJKEL ‑ De Klerkenhof te Rijkel, groot 27-80-45 hectare, wordt door de familie Heldens verkocht (of: te koop aangeboden?).

RAL Maastricht, Notarieel Archief Brouwers; met dank aan Jan Ickenroth.

In 1963 werd de Klerkenhof ten overstaan van notaris Klerken te Roermond door de dames Geenen te Heijthuijsen, tevens eigenaressen van St.-Elisabethsdal te Nunhem en een koffiebranderij te Den Haag, verkocht aan de pachtersfamilie Reinders (gesprek Reinders, voorjaar 1987). Zie 14-11-1884.

 

15 februari 1881

BOUKOUL - Openbare verkoop van roerend goed op de Boekkoel te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Godfried Geraedts aldaar, opbrengst ƒ 401,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/17.

 

15 februari 1881

BOUKOUL - Verkoop van huis en land op de Boekkoel onder Swalmen door de erfgenamen van Godfried Geraedts aldaar aan Jacobus Geraedts in de Broekhin onder Maasniel voor ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/18.

 

16 februari 1881

SWALMEN - Verkoop van roerend goed te Swalmen voor Hubert Slabbers aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/23.

 

18 februari 1881

BEESEL - Gehuwd: Peter Mathias Hubert Schroemges [geb. Bracht (D) 24-8-1855, dienstknecht, zn. van Petrus H. Schroemges en Joanna Sillen?] en Wilhelmina Janssen [geb. Roggel 12-6-1856, dienstmeid, dr. van Henricus Janssen en Petronella Geelen].

GHS Beesel, BS-9/202.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hendrik Hubertus Schroemges, geb. Beesel 2-6-1881.

2.       Petronella Wilhelmina Schroemges, geb. Beesel 23-10-1882.

 

18 februari 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick te Kessel, opbrengst ƒ 62,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/20.

 

19 februari 1881

REUVER - “Door de te Reuver gestationneerde rijksambtenaren werd zondagavond een hoeveelheid van niet minder dan 8 ankers spiritus en 1 kruik cognac-essence, te zamen 312 liter ad 95 pCt., in een greppel gevonden.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-2-1881.

 

19 februari 1881

GRATHEM - Verkoop van 4/5 onverdeeld in huis met erf, bouwland, schaapsweide, weiland, hakhout, struwelen en heide door 1. Hendrik Verstappen, 2) Gerard Verstappen, landbouwers te Oolder gemeente Grathem; 3) Tilmanus Dingelstadt gehuwd met Jacomina Verstappen, landbouwer wonend te Swalmen; en 4) Jacobus Timmermans gehuwd met Anna Catharina Verstappen, landbouwer wonend te Oolder, aan Peter Jan Verstappen, landbouwer te Baexem, voor ƒ 1.850,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/64.

 

21 februari 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op verzoek van graaf Eugène van en tot Hoensbroek te Kellenberg (Pruissen), opbrengst ƒ 434,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/22.

 

woensdag 23 februari 1881

SWALMEN-WIELER - Openbare verkoop, ten huize van de kinderen van wijlen Hermanus Naus te Wijler gemeente Swalmen, van “2 geiten, al de huismeubelen als: stoelen, tafels, kisten, kasten, klok, schilderijen, ledekanten met toebehoor, keuken-, kelder- en schuurgereedschappen, potten en pannen, kuipen; aardappelen, karoten, ingemaakt goed, hooi, stroo, mest, eenige nieuwe ploegen, eggen, kruiwagens, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-2-1881; notaris Brouwers te Reuver.

 

woensdag 23 februari 1881

SWALMEN-WIELER - Openbare verkooop krachtens verleend octrooi, ten huize van secretaris Janssen te Swalmen, van een huis met tuin en land, gelegen te Wijler sectie A 1738, 1740 en 1742, thans bewoond door de kinderen H. Naus.

Venloosch Weekblad d.d. 19-2-1881; notaris Brouwers te Reuver.

 

25 februari 1881

HINSBECK (D) - Gehuwd: Johann Hubert van der Kasteelen [geb. Beesel 24-4-1835, zn. van Joannes Baptist de Kastelen en Anna Maria Joppen; wedn. van Adelgunde Dieker, geh. Hinsbeck 25-4-1865] en Anna Sibilla Franziska Butzen [geb. 29-1-1842].

Thoer.net, 2021.

 

26 februari 1881

REUVER - Obligatie groot ƒ 100,‑ door Paulus Smeets te Reuver aan de R.K. Kerk van Melick.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/27.

 

1 maart 1881

ROERMOND - Verkoop van huis, tuin, brouwerij en aangehorigheden te Roermond gelegen door 1) de weduwe Jan Mathis Spielmans geboren Maria Hubertina Agnes Janssen te Roermond; 2) Louisa Spielmans, echtgenote van Eugène Ariens te Geldrop; 3) Victoire Spielmans, echtgenote van Eugène Bongaerts te Roermond; en 4) Maria Spielmans te Roermond, aan Henri Spielmans aldaar voor ƒ 16.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/29.

Zie idem 1-3-1881/30 voor verhuring van een gedeelte van dit huis door Henri Spielmans aan zijn moeder.

 

2 maart 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op Baxhof op verzoek van Louis baron d'Overschie de Neerijssche en Victor baron d'Overschie de Neerijssche, beiden te Brussel, opbrengst ƒ 313,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/31.

 

2 maart 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed te Swalmen door Arnold Beurskens aldaar, opbrengst ƒ 184,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/32.

 

vrijdag 4 maart 1881

BELFELD - Openbare verkoop, ten huize van de wed. Colberts te Belfeld op verzoek van J. Siebers en kinderen, van huis met tuin en land aan de Groenstraat gelegen sectie D 1679 en 1680 en landerijen aan de Huisakker, in de Broekbemd, in Kret en Wiltveld.

Venloosch Weekblad d.d. 19-2-1881; notaris Brouwers te Reuver.

 

vrijdag 4 maart 1881

BELFELD - Openbare verkoop, ten huize van J. Siebers en kinderen, van “1 rund, al de huismeubelen als: stoelen, tafels, kisten, kasten, klok, kachel, spiegel, schilderijen, ledekanten met toebehoor, keuken- en keldergereedschappen, kuipen, potten en pannen, de akkergereedschappen en wat verder zal worden voorgebracht.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-2-1881; notaris Brouwers te Reuver.

 

4 maart 1881

SWALMEN - Rectificatie door de erfgenamen van wijlen Silvester Bongaerts te Swalmen, van een verkeerde kadastrale aanduiding.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/34.

 

8 maart 1881

SWALMEN - Openbare verpachting van land te Swalmen gelegen door graaf Eugène van en tot Hoensbroek te Kellenberg (Pruissen) aan diverse pachters voor 6 jaren, opbrengst jaarlijks ƒ 153,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/36.

 

10 maart 1881

ASSELT - Openbare verkoop van een perceel weiland genaamd de Toll onder Asselt gelegen door de weduwe Christiaan Korsten geboren Christina Corbeij en haar kinderen te Ool onder Herten, aan Louis Geradts te Roermond en consorten voor ƒ 15.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/37.

 

10 maart 1881

BEESEL - Schuldbekentenis met hypotheek door Peter Albert Kuipers te Beesel t.b.v. Frans Luijten, Jozef Luijten, Maria Luijten, Aldegondis Luijten, Emilia Luijten, Elisa Luijten, Henrietta Luijten en Julia Luijten, allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/40.

 

16 maart 1881

ROERMOND - Verkoop van huis, tuin en koepel te Roermond gelegen door de weduwe Jacob Werner Constant van Gorkum geboren Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden, waarvan een gedeelte aan Guillaume Paul Seyn en het andere aan Frans Antoon Hubert Nicolas, allen te Roermond, voor ƒ 12.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/40.

 

18 maart 1881

HORN - Verkoop van huis en erf met bouwland Op den Berg te Horn gelegen door Maria Claessens, echtgenote van Felix Willem Milliard, notaris te Roermond, aan Silvester Cuijpers, leidekker te Horn voor ƒ 1.060,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/101.

 

19 maart 1881

BELFELD - “Te pachten: een huis met stal en schuur benevens 5 ½ hectaren bouw- en weiland (17 morgen), gelegen te Belfeld.

Adres te Baarlo bij den heer F.X. D’Haemer.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-3-1881; idem d.d. 2-4-1881; idem d.d. 9-4-1881. Voor verpachters zie huwelijk 8-7-1833.

 

19 maart 1881

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door Albert Pieter Joseph burggraaf van Aefferden en zijn vrouw Mathilda Marie Robertina baronnesse de Rosen te Roermond, aan hun zoon Charles Albert Marie Ernest burggraaf van Aefferden om te trouwen met jonkvrouwe Ursule Marie Rosa Deudon d'Heysbroeck.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/41.

Zie idem 21-3-1881 voor hernieuwde toestemming.

 

21 maart 1881

ROERMOND - Doorhaling hypotheek door jonkheer Francois Bernard Hubert Michiels van Kessenich, weduwnaar van wijlen Jeanette Michiels van Verduijnen te Roermond op Hattem, in eigen naam en zich sterkmakend voor A) zijn kinderen 1) Hortense Michiels van Kessenich gehuwd met baron Paul de Bieberstein Rogalla Zawadsky te Roermond; 2) Clémense Michiels van Kessenich gehuwd met August jonkheer de Zantis de Frymerson te Luik; 3) Julie Michiels van Kessenich te Roermond op Hattem; 4) jhr. Louis Michiels van Kessenich te Roermond; 5) jhr. Alphonse Michiels van Kessenich te Nuth; en B) zijn kleinkinderen René en Marie de Bieberstein te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/42.

 

22 maart 1881

REUVER ‑ Willem Thijssen en Antoon Sloesen, periodiek aftredend als kerkmeesters, worden benoemd voor een nieuwe periode.

G.A.Beesel: Archief St.-Lambertusparochie Reuver, inv.nr. 282.

 

24 maart 1881

REUVER - “Eene belangrijke aanhaling van gedistilleerd is door den rijksveldwachter J.H. Verdonk, te Meijel (Limb.) gedaan. Eene bespannen kar beladen met 12 ankers spiritus ad 94 1/10 pct, werd uit Pruisen ingevoerd en begeleid door G. Niesen, van Reuver, en W. van Corstanje, van Haren, bij ’s-Hertogenbosch. Tegen deze beiden werd proces-verbaal opgemaakt en paard en kar in beslag genomen.”

Tilburgsche Courant d.d. 24-3-1881.

 

30 maart 1881

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 190,‑ door Alexander op 't Roodt te Swalmen aan de R.K. Kerk te Herkenbosch.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/45.

 

30 maart 1881

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 170,‑ door Frans Jan Sanders op de Boekkoel onder Swalmen aan de R.K. Kerk te Herkenbosch.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/46.

 

30 maart 1881

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 280,‑ door Frans Meuter te Swalmen aan de R.K. Kerk te Herkenbosch.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1881/47.

Laatste akte opgemaakt door Felix Willem Milliard, van 1825 tot 1881 notaris te Roermond. Zijn standplaats werd, na zijn overlijden, op 24-8-1881 overgenomen door Karel Hubert Theunissen (zie laatste blad van dienstjaar 1881 voor deze overdracht).

 

4 april 1881

ROERMOND - Overdracht van huis en erf te Roermond in de Voogdijstraat gelegen sectie D 348 door Julie Timmermans te Roermond aan Joanna Raymann aldaar voor ƒ 3.000,‑ met subrogatie voor onbetaalde koopprijs à ƒ 2.500,‑ tegen 5% ten behoeve van Hubert Raymann te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/40.

 

5 april 1881

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Christoffel Ramakers te Swalmen genomen ten laste van Hermanus Geraedts aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/41.

 

woensdag 6 april 1881

REUVER-OFFENBEEK - Overleden: Karel van Dongen, geb. Straelen (D), schoenmaker oud 23 jaar, ongehuwde zoon van Johann van Dongen en Peternella Küsters, beiden overleden. Aangifte door dagloner Hendrik van der Velden en dagloner Theodoor Bors als naburen.

BS Beesel; zie het krantenbericht d.d. 9-4-1881 en gerechtelijke uitspraak d.d. 7-7-1881.

 

9 april 1881

REUVER-OFFENBEEK - “Voor een veertien tal dagen werd in het gehucht Offenbek bij Reuver zekere Karel Dongen, uit Lobberich, sedert eenigen tijd aldaar werkzaam, door eenige jongelieden opgewacht en zoodanig mishandeld dat nog denzelfden nacht de geestelijke hulp moest ingeroepen worden. Eenige dagen later scheen hij te herstellen, evenwel dinsdag dezer week klaagde hij over hevige pijnen en overleed den volgenden dag. Gister was de justitie ter plaatse om een onderzoek in de stellen; de vermeende plichtigen waren toevallig op een reisje naar ’t buitenland.”

Venloosch Weekblad d.d. 9-4-1881.

 

11 april 1881

ROERMOND - Plaatsvervanging voor de Nationale Militie door Cornelis Antoon Verwey te Sittard handelend voor de Maatschappij de Hoop en als gemachtigde van mr Charles Eugène Pascal Joseph Strens te Roermond, als vader en voogd over de minderjarige loteling Eugène Henri Charles Louis Strens enerzijds, en Godefried Lebens wonend te Einighausen gemeente Limbricht anderzijds, voor ƒ 550,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/46.

 

11 april 1881

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Guillaume Langenhoff te Valkenburg en Henri Klerckx te Roermond als gemachtigde van eerwaarde Gerard Kusters en Peter Slabbers, beiden te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/47.

 

12 april 1881

SWALMEN - Nummerverwisseling van de Nationale Militie tussen Joseph Hubertus Ramakers uit Swalmen en Arnold Hubert Simons uit Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/132.

 

12 april 1881

TEGELEN - Plaatsvervanging voor de Nationale Militie door Willem Stuyver te Roermond als gemachtigde van Stephanus Teeuwen te Tegelen, vader van de minderjarige loteling Paulus Josephus Willem Teeuwen aldaar, en Petrus Puts te Roermond, bijgestaan door Wilhelmus Norbertus Verlegh aldaar, als daartoe gemachtigd door Petrus Puts te Roermond, vader van de minderjarige plaatsvervanger, voor ƒ 550,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/48.

 

12 april 1881

TEGELEN - Plaatsvervanging voor de Nationale Militie door Willem Stuyver te Roermond als gemachtigde van Christiaan Janssen te Tegelen, vader van de minderjarige loteling Alphons Philippus Janssen, en Petrus Hendrikx wonend te Wanssum, bijgestaan door Wilhelmus Norbertus Verlegh te Roermond als gemachtigde van Arnoldus Hendrix te Well gemeente Bergen, voor ƒ 600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/49.

 

12 april 1881

VENLO - Plaatsvervanging voor de Nationale Militie door Pieter Joseph Hubert Berger, koopman wonend te Venlo, voor zijn zoon Clemens Joseph Berger, loteling te Venlo over 1881.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/133.

 

12 april 1881

VENLO - Plaatsvervanging voor de Nationale Militie door Bernard Joseph Hendrik Canoij, koopman wonend te Venlo, voor zijn zoon Carl Maria Joseph Canoij, loteling te Venlo over 1881.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/134.

 

20 april 1881

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Pijpers [geb. Swalmen 27-5-1854, schoenmaker, overl. ald. 28-6-1906, oud 51 jaar, zn. van Jacob Pijpers en Anna Catharina Dingelstad] en Anna Maria Agnes Heuvelmans [geb. Swalmen 11-5-1857, overl. ald. 30-1-1937, oud 79 jaar, dr. van Jan Caspar Heuvelmans en Maria Catharina Heuvelmans « 8-8-1856].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrikus Hubertus Pijpers, geb. Swalmen 13-3-1882, overl. ald. 18-9-1957. Tr. Swalmen 2-7-1912 met Gertrudis Suilen.

Mathijs Pijpers werd op 28-6-1906 getroffen door de bliksem; zie krantenbericht d.d. 1-7-1906.

 

22 april 1881

MAASBREE - Gehuwd: Joannes Leonardus van Dijk [Joan Leonard, Leonard, geb. Maasbree 20-8-1851, landbouwer 1881, overl. Belfeld 18-11-1932, oud 81 jaar, zn. van Hendrik van Dijk, landbouwer, en Hendrina Peeters « Maasbree 13-9-1847] en Gertrudis Beumers [geb. Helden 29-8-1852, dienstmeid 1881, overl. Belfeld 17-1-1927, oud 74 jaar, dr. van Christiaan Beumers en Joanna Boeken « Helden 9-6-1851].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Hendrina van Dijk, geb. Maasbree 4-3-1883, overl. Belfeld 14-9-1968. Tr. Belfeld 9-1-1905 met Renier Derks.

2.       Hendrik van Dijk, geb. Maasbree 19-7-1884, overl. Tegelen 7-3-1966. Tr. Belfeld 11-5-1914 met Cornelia Johanna Hubertina Crins.

3.       Christiaan van Dijk, geb. Maasbree 20-3-1886. Tr. Belfeld 25-10-1915 met Johanna Helena Hubertina Geraads.

4.       levenloos kind (m), geb./overl. Maasbree 5-11-1888.

5.       Johannes Theodorus van Dijk, geb. Maasbree 31-7-1890, overl. Roermond 12-2-1971. Tr. … met Hendrina Fikke.

6.       Johanna van Dijk, gem. Maasbree 8-3-1894. Tr. Belfeld 22-6-1920 met Johannes Derks.

Landbouwer Joannes Leonardus van Dijk en Gertrudis Beumers vestigden zich op 11-4-1899 vanuit Maasbree op het adres Dorp 24, later gewijzigd in A21. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D41.

 

22 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Verstappen [geb. Nederweert 2-12-1851, dienstknecht, overl. Beesel 18-3-1933, oud 81 jaar, zn. van Christianus Verstappen en Hendrina Meeus « Nederweert 6-4-1850] en Petronella Rutten [geb. Beesel 30-9-1852, dienstmeid, overl. ald. 30-12-1918, oud 66 jaar, dr. van Rutgerus Rutten en Wilhelmina Bekkers « 7-6-1850].

GHS Beesel, BS-9/204; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Christiaan Hubertus Verstappen, geb. Beesel 22-2-1882, overl. ald. 15-9-1944. Tr. Beesel 20-5-1910 met Lucia Gertrudis Peeters.

2.       Mathias Hubertus Verstappen, geb. Beesel 25-9-1884, overl. ald. 9-11-1884, oud 1 maand.

3.       Joannes Hubertus Verstappen, geb. Beesel 12-12-1885, overl. Tegelen 22-10-1966. Tr. Beesel 31-5-1912 met Elisabeth Joanna Franssen.

4.       Maria Hubertina Verstappen, geb. Beesel 8-9-1888. Tr. Beesel 24-4-1914 met Willem Rovers.

5.       Gertruda Hubertina Verstappen, geb. Beesel 7-4-1891, overl. Tegelen 27-5-1967. Tr. Beesel 1-2-1918 met Joannes Hubertus Gommans.

6.       Peter Jan Hubertus Verstappen, geb. Beesel 29-10-1893. Tr. Beesel 28-1-1921 met Ida Hubertina Killaars.

7.       Anna Hubertina Verstappen, geb. Beesel 25-1-1897. Tr. Beesel 28-1-1921 met Mathijs Hubertus Gommans.

 

22 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Muurmans [geb. Beesel 14-3-1855, spoorwegwachter, overl. ald. 19-1-1931, oud 75 jaar, zn. van Theodorus Muurmans en Anna Judith Janssen « Grevenbicht 4-10-1831] en Anna Maria de la Roij [Delaroij, De Laroij, geb. Kessel 10-7-1857, dienstmeid, overl. Beesel 17-1-1924, oud 67 jaar, dr. van Godefridus de la Roij en Hendrina van Lier « Kessel 12-10-1842].

GHS Beesel, BS-9/206.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. twee tweelingen):

1.       Theodorus Hubertus Muurmans, geb. Beesel 13-8-1881, overl. ald. 8-5-1883, oud 1 jaar.

2.       Godefridus Hubertus Muurmans, geb. Beesel 13-1-1883, overl. ald. 20-1-1883, oud 6 dagen.

3.       Hendrik Hubertus Muurmans, geb. Beesel 13-1-1883, overl. ald. 14-1-1883, oud 1 dag.

4.       Theodoor Hubertus Muurmans, geb. Beesel 14-4-1884. Tr. Beesel 6-6-1930 met Maria Antonetta Saive.

5.       Joannes Hubertus Muurmans, geb. Beesel 17-6-1885, overl. ald. 29-7-1886, oud 13 maanden.

6.       Maria Cornelia Muurmans, geb. Beesel 30-5-1887, overl. ald. 15-1-1906, oud 18 jaar.

7.       Hendrik Hubertus Muurmans, geb. Beesel 25-4-1890.

8.       Maria Hubertina Muurmans, geb. Beesel 5-8-1892, overl. ald. 19-3-1894, oud 17 maanden.

9.       Maria Henrietta Muurmans, geb. Beesel 6-5-1894. Tr. Venlo 26-7-1920 met Peter Johannes Hubertus Timmermans.

10.     Hubertus Jacobus Muurmans, geb. Beesel 8-2-1896, overl. ald. 4-5-1896, oud 2 maanden.

11.     Godefridus Hubertus Muurmans, geb. Beesel 8-2-1896, overl. Tegelen 18-1-1973. Tr. Eindhoven 9-8-1929 met Francisca Huberta Maria Rijvers.

12.     Joseph Hubertus Hendrik Muurmans, geb. Beesel 27-2-1898.

13.     Constant Theodoor Hubertus Muurmans, geb. Beesel 13-10-1903.

 

22 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Schrijvers [geb. Arcen 19-7-1857, bakker, zn. van Joannes Jacobus Schrijvers, schoenmaker, en Catharina Elisabeth Peeters; hij hertr. Beesel 21-10-1892 met Maria Hubertina Coolen] en Hendrina Hubertina Simons [geb. Swalmen 16-3-1841, herbergierster, dr. van Hermanus Simons en Joanna Wuts; wed. van bakker Jacobus Goossens, geh. Beesel 12-5-1876].

GHS Beesel, BS-9/208.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

Het gezin woonde op de hoek Pastoor Vranckenlaan/Kesselseweg.

 

22 april 1881

MAASNIEL - Gehuwd: Hendrikus van Herten [Hendrik Hubertus, geb. Swalmen 18-4-1856, overl. Maasniel 7-11-1902, oud 46 jaar, zn. van Willem van Herten en Cornelia Peeters « 25-4-1855] en Margaretha Knoops [geb. Maasniel 10-6-1852, overl. ald. 25-5-1922, oud 69 jaar, dr. van Peter Knoops en Johanna Wulms « Maasniel 29-3-1845].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelia Hubertina van Herten, geb. Maasniel 25-9-1882, overl. Vlodrop 15-3-1968. Tr. Vlodrop 11-5-1908 met Lambertus Grachten.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Maasniel 7-6-1884.

3.       Anna Maria van Herten, geb. Maasniel 28-5-1885, overl. Roermond 3-10-1964. Tr. Maasniel 24-6-1911 met Paulus Henricus Hubertus Verheggen.

4.       levenloos kind (v), geb./overl. Maasniel 27-9-1886.

5.       Maria Ida van Herten, geb. Maasniel 28-8-1887. Tr. Maasniel 3-5-1913 met Hendrikus Hermans.

6.       Josephina Hubertina van Herten, geb. Maasniel 19-6-1889, overl. Roermond (maar wonend te Vlodrop) 25-5-1954. Tr. Vlodrop 20-4-1915 met Jacobus Tegels.

 

24 april 1881

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Johann Segers [geb. Swalmen 18-11-1840, zn. van Gerardus Segers en Catharina Coolen « 7-10-1840] en Catharina Gertrud Hoelters [geb. Hinsbeck 8-8-1843].

Thoer.net, 2022.

 

25 april 1881

HINSBECK (D) - Gehuwd: Johann Hubert van der Kasteelen [geb. Beesel 24-4-1835, zn. van Joannes van de Kastelen en Anna Maria Joppen « 7-1-1829; wedn. van Adelgunde Dieker, geh. Hinsbeck 25-4-1865] en Anna Sibilla Franziska Butzen [geb. Hinsbeck 29-1-1842].

Thoer.net, 2021.

 

25 april 1881

þ TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Joosten [geb. Tegelen 27-7-1851, overl. Swalmen 26-2-1926, oud 74 jaar, zn. van Gerard Joosten en Gertrudis Janssen « 21-9-1840] en Agnes Wilhelmina van der Loo [geb. Brüggen (D) 9-6-1857, overl. Tegelen 6-3-1899, oud 41 jaar, dr. van Paulus van der Loo en Johanna Ramakers « 20-1-1857].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Gertrudis Joosten, geb. Tegelen 19-3-1882, overl. Roermond 19-12-1960. Tr. Swalmen 18-4-1904 met Jacobus Luiten.

2.       Gertrudis Joosten, geb. Tegelen 13-5-1885, overl. Swalmen 7-2-1926. Tr. Swalmen 21-6-1918 met Franciscus Hubertus Pijpers.

 

25 april 1881

þ BELFELD - Gehuwd: Andries Peeters [geb. Maasbree 18-12-1851, dienstknecht 1881, overl. Belfeld 11-2-1897, oud 45 jaar, zn. van Mathijs Peeters en Anna Maria van de Pollaerd, dagloonster « Maasbree 18-4-1849] en Petronella Broks [geb. Belfeld 13-1-1854, dagloonster 1881, overl. ald. 18-11-1944, oud 90 jaar, dr. van Theodorus Broks en Maria Elisabeth Inderhees « 14-4-1849; zij hertr. Belfeld 18-4-1898 met Peter Joannes Hendriks].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Mathijs Theodorus Peeters, geb. Belfeld 9-12-1890, overl. ald. 19-7-1894, oud 3 jaar.

Andries Peeters werd op 16-7-1881 ingeschreven als nieuw gezinshoofd op het adres Geloo 50, eerder de woning van zijn schoonouders. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad B23.

Andries Peeters en Petronella Broks werden op 16-7-1881 ingeschreven op het adres Geloo 50 samen met hun zoontje. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad P164.

 

25 april 1881

BELFELD - Gehuwd: Godefridus Gielen [geb. Belfeld 14-4-1856, landbouwer 1881, overl. Tegelen 17-4-1935, oud 79 jaar, zn. van Jan Gerard Gielen en Petronella Faessen « 7-5-1855] en Wilhelmina Miggels [geb. Belfeld 4-6-1856, dienstmeid, overl. Tegelen 3-7-1916, oud 60 jaar, dr. van Antoon Miggels en Johanna Wolters « 6-4-1850].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Antoon Hubertus Gielen, geb. Belfeld 2-5-1881, overl. Tegelen 12-10-1947. Tr. Tegelen 19-10-1908 met Maria Sophia Schroembges.

2.       Johanna Gielen, geb. Tegelen 3-5-1883, overl. Tegelen 22-1-1962. Tr. Tegelen 23-9-1907 met Peter Mathias Schrömbges.

3.       Pieter Johannes Mathias Gielen, geb. Tegelen 29-6-1888.

Schoondochter Wilhelmina Miggels werd op 25-2-1881 ingeschreven in het gezin van haar schoonouders in Geloo, waar ook hun eerste kind werd geboren. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad G65.

 

25 april 1881

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Kurstjens [geb. Belfeld 13-5-1851, landbouwer, overl. ald. 3-10-1921, oud 70 jaar, zn. van Arnoldus Kurstjens, landbouwer 1881, en Petronella Stroucken « 11-5-1850] en Petronella Görtz [geb. Belfeld 26-3-1855, overl. ald. 4-4-1911, oud 56 jaar, dr. van Joannes Gisbert Görtz, landbouwer, en Joanna Houben « 24-5-1854].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Giesbert Kurstjens, geb. Belfeld 2-10-1881, overl. Tegelen 9-2-1941. Tr. Belfeld 8-4-1918 met Maria Agnes Neijens.

2.       Arnold Gerardus Kurstjens, geb. Belfeld 8-10-1882, overl. Deurne 20-8-1961. Tr. Tegelen 10-5-1920 met Maria Catharina Johanna Geeraats.

3.       Johanna Hubertina Kurstjens, geb. Belfeld 10-7-1884, overl. ald. 7-10-1919. Tr. Belfeld 14-5-1917 met Frans Hubert Geraets.

4.       Petronella Kurstjens, geb. Belfeld 11-12-1885, overl. ald. 12-2-1901, oud 15 jaar.

5.       Leonardus Gerardus Kurstjens, geb. Belfeld 24-10-1887.

6.       Frans Arnold Kurstjens, geb. Belfeld 28-12-1889, overl. ald. 21-12-1953. Tr. Arcen en Velden 27-1-1922 met Anna Petronella Geurts.

7.       Gisbert Theodoor Kurstjens, geb. Belfeld 4-2-1892, ongehuwd overl. Tegelen 12-4-1969, oud 77 jaar.

8.       Peter Johannes Kurstjens, geb. Belfeld 8-1-1895, overl. ald. 7-2-1953. Tr. Sevenum 12-10-1939 met Maria Mathea Baeten.

9.       Wilhelmina Anna Kurstjens, geb. Belfeld 10-10-1896.

Gerardus Kurstjens trok op 25-4-1881 in bij zijn schoonouders in Geloo. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad G79.

Landbouwer Gerardus Kurstjens en Petronella Görtz werden op 25-4-1881 ingeschreven op het adres Geloo 39, later gewijzigd in C32. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad K128.

 

25 april 1881

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus van Mill [geb. Vierlingsbeek 23-1-1854, hoefsmid, smid te Belfeld 1893-1896, overl. Schaesberg 25-1-1929, oud 75 jaar, zn. van Roelof van Mill en Petronella van Kessel « Vierlingsbeek 16-4-1836] en Mechtildis Alers [geb. Swalmen 28-9-1851, overl. Schaesberg 30-1-1915, oud 63 jaar, dr. van Johannes Alers en Gertrudis Gunnen « 13-10-1848].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (twee tweelingen, eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Maria van Mil, geb. Maasbracht 10-5-1881, overl. ald. 13-5-1881, oud 3 dagen.

2.       Dorothea van Mil, geb. Maasbracht 10-5-1881, overl. ald. 12-5-1881, oud 1 dag.

3.       Joannes Lambertus van Mil, geb. Maasbracht 31-10-1883, overl. Venlo 16-5-1891, oud 7 jaar.

4.       Franciscus Hubertus van Mil, geb. Maasbracht 16-1-1887, overl. Hoensbroek 14-10-1962. Tr. Heerlen 14-6-1917 met Anna Maria Albert.

5.       Dorothea Maria Gertrudis van Mil, geb. Maasbracht 16-1-1887, overl. Swalmen 4-8-1967. Tr. Schaesberg 28-9-1911 met Mathias Joseph Jongen.

6.       Hendrikus Hubertus van Mil, geb. Maasbracht 12-12-1888, overl. ald. 22-12-1888, oud 10 dagen.

7.       levenloos kind (m), geb./overl. Venlo 11-8-1889.

8.       Gertruda Agnes van Mill, geb. Belfeld 9-4-1894, overl. ald. 2-11-1895, oud 1 jaar.

Smid Jacobus van Mill en Mechtildis Alers verhuisden op 25-7-1893 vanuit Tegelen naar het adres Groenstraat 68 in Belfeld. Inwonend vanaf 5-6-1896 was neef Joachim Terhoeven (Grefrath D 15-8-1893), op 13-11-1897 teruggekeerd naar Grefrath. Het gezin Van Mil vertrok op 19-4-1898 naar Oud-Vroenhoven. Bron: BevReg Belfeld 1862-19800 blad M146.

 

25 april 1881

ASSELT - Obligatie groot ƒ 300,‑ door Jan Dousen of Doesen, landbouwer te Asselt, voor Johannes Hubertus Baert, apotheker te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/163.

 

26 april 1881

VENLO - Gehuwd: Jacob Hubert Janssen [geb. Venlo 11-6-1853, overl. ald. 16-5-1925, oud 71 jaar, zn. van Herman Joseph Jacob Janssen en Johanna Gertrudis Linskens] en Aldegonda Stroucken [geb. Beesel 11-10-1845, overl. Venlo 20-4-1922, oud 76 jaar, dr. van Gerardus Stroucken en Berdina Peters].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerard Herman Janssen, geb. Venlo 27-3-1882, overl. ald. 21-4-1946. Tr. 1) Venlo 15-5-1911 met Sibilla Maria Hubertina Derkx, overl. ald. 22-12-1912; 2) Venlo 10-9-1917 met Maria Hubertina Custers.

2.       Gertrudis Agnes Janssen, geb. Venlo 22-7-1883, overl. ald. 5-3-1884, oud 7 maanden.

3.       levenloos kind (v), geb./overl. Venlo 29-11-1884.

4.       Anna Hubertina Arnoldina Janssen, geb. Venlo 4-11-1886, overl. ald. 30-3-1930. Tr. Venlo 13-11-1916 met Johannes Wilhelmus Dorssers.

5.       Sibilla Hubertina Janssen, geb. Venlo 30-10-1888, overl. ald. 7-9-1960.  Tr. Venlo 8-4-1918 met Johannes Jacobus Hubertus van Soest.

 

26 april 1881

HORN - Huwelijkscontract tussen Leon Hyacinthe Armand Magnée de Horn, lid van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg wonend te Horn, en jonkvrouwe Maria Anna Petronella Hubertina Petit d'Oudenborgh, rentenierster wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/166.

 

26 april 1881

HORN - Inbewaargeving door Leon Hyacinthe Armand Magnée de Horn, grondeigenaar en lid van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg, wonend te Horn, van zijn eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/167.

 

26 april 1881

HORN - Inbewaargeving door jonkvrouwe Maria Anna Petronella Hubertina Petit d'Oudenborgh, rentenierster wonend te Roermond, van haar eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/168.

 

27 april 1881

GINNEKEN EN BAVEL (N.-Br.) - Gehuwd: Hendrik Moelands [geb. Ginneken 7-2-1855, haltechef te Hoeven en St.-Martenspolder 1892, overl. Tilburg 1-12-1934, oud 79 jaar, zn. van Johannes Moelands en Mara Catharina van Loon « Ginniken en Bavel; hij hertr. Oudenbosch 24-10-1892 met Wilhelmina Adriana Verschuren] en Petronella Houtepen [geb. Ginneken en Bavel 24-1-1856, overl. Hoeven 3-7-1892, oud 36 jaar, dr. van Antonius Houtepen en Geertruij van Beurden « Gilze en Rijen 5-5-1855].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Antonius Moelands, geb. Gilze en Rijen 1-2-1883. Tr. Princenhage 18-5-1911 met Johanna Boot.

2.       Geertruda Maria Moelands, geb. Hoeven 9-10-1888. Tr. Etten-Leur 28-4-1910 met Petrus Henricus Vinck.

Stationchef Hendrik Moelands en zijn tweede vrouw verhuisden op 1-3-1895 vanuit Hoeven naar het adres 103A in Belfeld, samen met twee kinderen uit Hendrik’s eerste huwelijk en zoon Wilhelmus Adrianus uit het tweede huwelijk. Het gezin vertrok op 1-11-1898 naar Prinsenhage. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad M142.

 

woensdag 27 april 1881

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens verleend octrooi, in het koffiehuis van Janssen, secretaris te Swalmen, en op verzoek van de weduwe en kinderen L. van der Biesen, van een huisje met tuin en land aan de Heijer-Koestraat gelegen sectie B 1468 en 1470.

Venloosch Weekblad d.d. 16-4-1881; notaris Brouwers te Reuver.

 

27 april 1881

ROERMOND - Boedelscheiding van goederen met een totale waarde van ƒ 49.847,91 begonnen op bevel van de rechtbank te Roermond tussen de erfgenamen van Pieter van Appeven en Petronella Suelen, waarbij verschenen:

1.     Hubert Rassaerts als man van Maria van Appeven, beiden te Roermond;

2.     Georges Peter Noster te Amsterdam, namens zijn echtgenote Annetta van Appeven;

3.     Mr Louis Joseph Geraedts te Roermond als gemachtigde van Cato van Appeven te Amsterdam;

4.     Mr Petrus Andreas Jean Leopoldus Truyens te Roermond, als door de rechtbank benoemd onpartijdig persoon en als zodanig vertegenwoordigend Maria van Appeven en haar man August de Steenhuizer te Amsterdam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/74.

Met voortzetting idem 28-4-1881/77, 18-5-1881/91 en 19-5-1881/92.

 

28 april 1881

þ SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 12-12-1827, overl. ald. 3-1-1895, oud 67 jaar, zn. van Hermanus Ramakers en Joanna Clumpkens « 8-5-1821; wedn. van Anna Catharina Moors, geh. Swalmen 12-4-1853, overl. ald. 12-10-1879] en Joanna Ramakers [geb. Swalmen 17-8-1833, dr. van Joannes Ramakers en Eleonora Mulleneers « 21-9-1816; wed. van Paulus van der Loo, geh. Brüggen (D) 20-1-1857, overl. Swalmen 13-7-1878].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

29 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Leonard Hendrik Reinders [geb. Beesel 21-10-1851, dagloner, overl. ald. 14-11-1922, oud 71 jaar, zn. van Leonard Reinders en Maria Sibilla Reugels; wedn. van Joanna Hendrix, geh. Beesel 28-4-1876, overl. ald. 19-3-1877] en Helena Janissen [Jaanissen, geb. Beesel 10-4-1849, dagloonster, overl. ald. 1-5-1925, oud 77 jaar, dr. van Martinus Jaanissen en Gertrudis Schreurs « 21-10-1844].

GHS Beesel, BS-9/210; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Leonard Hubertus Reinders, geb. Beesel 16-2-1886, overl. ald. 31-7-1887, oud 17 maanden.

2.       Anna Maria Hubertina Reinders, geb. Beesel 11-5-1887, ongehuwd overl. Grathem (maar wonend te Beesel; de akte werd ook ingeschreven te Roermond en Weert) 11-6-1949, oud 62 jaar.

3.       Johannes Hubertus Reinders, geb. Beesel 9-5-1892, overl. ald. 7-11-1892, oud 5 maanden.

Dagloner Leonard Reinders en zijn vrouw Helena Jaanissen, eerder wonend op de adressen Kom 119 resp. Kom 106, werden in 1881 (z.d.) inwonend bij de weduwe De la Roij-Peeters (zie gezin 28-11-1838) op het adres Leeuwen 210, waar zij na het overlijden van de weduwe in 1882 nog enige tijd bleven wonen. In 1886 (z.d.) verhuisden zij naar Kom 119. Het adres Leeuwen 210 werd hierna bewoond door het gezin Schouren-Geerlings (zie 2-5-1884). Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 210.

Het gezin woonde in 1909 Dorpkom 156. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 59.

 

29 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Joannes Geraets [geb. Buggenum 7-4-1849, dienstknecht, zn. van Bartholomeus Geraets en Petronella Reijnders « Buggenum 13-6-1836] en Hubertina Willemsen [geb. Beesel 7-2-1855, dr. van Joannes Willemsen en Maria Hendrina Slots « 14-10-1850; zij hertr. Beesel 27-8-1897 met Petrus Josephus Geerlings].

GHS Beesel, BS-9/212.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Hubertus Geraets, geb. Beesel 29-5-1882. Tr. Beesel 8-5-1908 met Helena Aerts.

2.       Hubertina Wilhelmina Geraets, geb. Beesel 17-8-1884. Tr. Beesel 12-2-1909 met Theodoor Hendrik Hubertus Geerlings.

3.       Peter Hubertus Geraets, geb. Beesel 2-11-1888. Tr. Beesel 12-4-1912 met Anna Catharina op 't Roodt.

4.       Jacobus Geraets, geb. Beesel 12-11-1890. Tr. Beesel 11-1-1918 met Helena Hubertina Schouren.

5.       Elisabeth Geraets, geb. Beesel 1-6-1892. Tr. Beesel 1-9-1916 met Peter Paul Levels.

6.       Anna Petronella Geraets, geb. Beesel 3-9-1894.

Voor de tekst van de overlijdensakte van Joannes Geraets zie de huwelijksbijlagen bij de huwelijken van de kinderen.

 

29 april 1881

BEESEL - Gehuwd: Jan Stroeken [geb. Belfeld 12-2-1847, landbouwer, zn. van Theodorus Stroeken en Joanna Derks « 10-5-1841] en Petronella Sloesen [geb. Beesel 20-5-1851, overl. ald. 25-3-1920, dr. van Hendrik Sloesen en Jacoba Beurskens « Neer 25-1-1849].

GHS Beesel, BS-9/214.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Theodorus Hendrikus Hubertus Stroeken, geb. Beesel 25-2-1883. Tr. Beesel 7-5-1909 met Barbara Hubertina Franssen.

2.       Jacoba Martina Stroeken, geb. Beesel 5-3-1885. Tr. Beesel 21-10-1910 met Hendrik Hubert Simons.

3.       Herman Hendrik Stroeken, geb. Beesel 19-6-1886. Tr. Beesel 17-2-1911 met Anna Catharina Sijben.

 

29 april 1881

SWALMEN - Gehuwd: Tilmanus Sillen [geb. Swalmen 19-8-1855, zn. van Peter Sillen en Windelina Clumpkens] en Helena Coenen [geb. Swalmen 17-10-1854, dr. van Hermanus Coenen en Hendrina Curvers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Windelina Hubertina Sillen, geb. Swalmen 24-9-1881. Tr. Swalmen 20-10-1911 met Wilhelmus Hubertus Sampers.

2.       Peter Hubertus Sillen, geb. Swalmen 31-3-1884.

3.       Wilhelmus Hubertus Sillen, geb. Swalmen 11-3-1887.

4.       Ida Hendrina Sillen, geb. Swalmen 15-12-1889.

5.       Margaretha Hubertina Sillen, geb. Swalmen 8-4-1892.

6.       Elisabeth Sillen, geb. Swalmen 10-4-1895.

7.       Hermanus Hubertus Sillen, geb. Swalmen 21-2-1898. Tr. Swalmen 5-9-1927 met Anna Hubertina Sillen.

 

2 mei 1881

BELFELD - Gehuwd: Mathijs Sijbers [geb. Belfeld 9-8-1855, pannenbakker 1881-1882, zn. van Jan Sijbers, landbouwer, en Godefrida Caris « 8-4-1850; hij hertr. Belfeld 19-4-1882 met Anna Catharina Frenken] en Johanna Helena Naus [geb. Tegelen 27-1-1860, landbouwster 1881, overl. ald. 31-1-1882, oud 22 jaar, dr. van Jacobus Naus en Anna Maria Peeters, landbouwers « Tegelen 2-5-1859].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Jacobus Hubertus Sijbers, geb. Belfeld 22-1-1882.

 

2 mei 1881

ASSELT - Testament van Joannes Jacobus Diels te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/80.

 

2 mei 1881

MAASNIEL - Gehuwd: Gerardus van Dael [geb. Swalmen 31-5-1849, overl. Maasniel 16-11-1928, oud 79 jaar, zn. van Daniel van Dael en Cornelia Peters « 25-7-1848] en Wilhelmina Hubertina Simons [geb. Maasniel 9-12-1856, overl. ald. 5-5-1940, oud 83 jaar, dr. van Johannes Simons en Odilia Leijendeckers « Melick en Herkenbosch 28-3-1856].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelia Hubertina van Dael, geb. Maasniel 7-7-1882. Tr. Maasniel 8-6-1914 met Daniel Hubertus Cox.

2.       Maria Odilia van Dael, geb. Maasniel 2-2-1884, overl. Swalmen 10-9-1953. Tr. Maasniel 7-11-1925 met Antonius Hubertus Jacobus Verhesen.

3.       Johannes Hubertus van Dael, geb. Maasniel 4-2-1886, ongehuwd overl. Nederweert 5-2-1965, oud 79 jaar.

4.       Wilhelmus Hubertus van Dael, geb. Maasniel 3-9-1888, overl. ald. 28-12-1888, oud 3 maanden.

5.       Daniel Hubertus van Dael, geb. Maasniel 1-1-1890. Tr. Maasniel 12-5-1919 met Anna Maria Catharina van Roij.

6.       Hendrik Hubert van Dael, geb. Maasniel 15-7-1892, overl. Roermond 30-10-1969. Tr. Maasniel 29-1-1923 met Maria Elisabeth van Helden.

7.       Wilhelmus Hubertus van Dael, geb. Maasniel 27-10-1895, overl. ald. 24-12-1895, oud 1 maand.

8.       Margaretha Maria van Dael, geb. Maasniel 3-9-1899. Tr. Maasniel 14-6-1924 met Julius Knops.

 

2 mei 1881

ROERMOND / VENLO - Scheiding op bevel van de Arrondissementsrechtbank te Roermond tussen 1. Willem Karel Lodewijk Hubert de Lom de Berg, notaris wonend te Venlo, en 2. Elisa de Lom de Berg, echtgenote van mr. Ferdinand de Sain, rechter in de Arrondissementsrechtbank te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/174.

 

6 mei 1881

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Janissen [geb. Beesel 12-7-1856, landbouwer, zn. van Thomas Janissen en Cornelia Naus] en Allegonda Thissen [geb. Belfeld 4-12-1850, dr. van Gerardus Thissen en Helena Janssen].

GHS Beesel, BS-9/216.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Thomas Hubertus Janissen, geb. Beesel 6-3-1882, inwonend bij zijn (stief)oma Margaretha Gielen, na haar overlijden op 3-5-1896 verhuisd naar Breyell (BevReg Beesel, 1890). Tr. Dülken (D) 7-1-1924 met Maria Clementina Stapels.

2.       Gerardus Hubertus Janissen, geb. Beesel 1-10-1884.

 

6 mei 1881

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Godefridus Doesborg [geb. Belfeld 24-11-1851, tabakskerver, overl. Beesel 5-9-1885, oud 33 jaar, zn. van Godefridus Doesborg en Maria Catharina Beumers] en Gertrudis Spee [geb. Beesel 21-3-1851, dienstmeid, overl. ald. 2-8-1898, dr. van Henricus Spee en Hubertina Janssen].

GHS Beesel, BS-9/218.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Hubertina Doesborg, geb. Beesel 16-5-1882.

2.       Maria Elisabeth Doesborg, geb. Beesel 19-8-1883.

3.       Helena Hubertina Doesborg, geb. Beesel 22-1-1885.

 

7 mei 1881

BRACHT (D) - Gehuwd: August Bergs [geb. Bracht 6-8-1853] en Mechtild Willems [Mechtildis, geb. Swalmen 18-9-1847, dr. van Bartholomeus Willems en Johanna Maria van Dael « 11-5-1841].

Thoer.net, 2022.

 

9 mei 1881

TEGELEN - Gehuwd (BS): Peter Frenken [geb. Tegelen 17-8-1846, zn. van Joannes x Ida Peters], pannenfabrikant, en Anna Maria Denessen [geb. Tegelen 2-12-1852, overl. ald. 27-3-1924, dr. van Andreas Denessen en Anna Gertrudis Hamans].

GHS Tegelen, Registers BS.

 

9 mei 1881

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Heinrich Hubert Jacobs [Hendrikus Hubertus, geb. Beesel 21-5-1842, zn. van Joannes Jacobs en Wilhelmina van der Velden « 22-11-1826] en Maria Gertrud Drengs [geb. Swalmen 20-5-1851, dr. van Joannes Drengs en Aldegonda Joanna Peters « 15-4-1850].

Thoer.net, 2022.

 

10 mei 1881

SWALMEN - Schuldbekentenis met hypotheek door Leonardus Hubertus Sanders te Swalmen t.b.v. Franciscus Jacobs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/88.

 

10 mei 1881

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Gerardus Hubertus Slabbers [geb. Swalmen 12-11-1838, zn. van Peter Slabbers en Petronella Willems; wedn. van Maria Catharina Niessen, geh. Vlodrop 2-4-1864] en Johanna Thevissen [geb. Herkenbosch, dr. van Peter Hendrik Thevissen en Anna Catharina Janssen].

GenLias, 2004.

 

11 mei 1881

þ MAASBREE - Gehuwd: Theodoor Houwen [geb. Baarlo 17-5-1849, landbouwer 1881, overl. BELFELD 25-2-1938, oud 88 jaar, zn. van Hendrik Houwen, landbouwer, en Joanna Smeets « Tegelen 23-4-1838] en Johanna Maria Linssen [geb. Tegelen 13-1-1851, dienstmeid 1881, overl. Maasbree 10-7-1893, oud 42 jaar, dr. van Gerard Linssen, landbouwer, en Margaretha Wolters « Tegelen 15-4-1850].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk (o.a. twee tweelingen):

1.       Anna Maria Margaretha Houwen, geb. Baarlo gem. Maasbree 8-3-1882, overl. ald. 6-4-1882, oud 29 dagen.

2.       Gerardus Hubertus Houwen, geb. Baarlo 2-1-1883, overl. ald. 6-2-1883, oud 1 maand.

3.       Hendrik Hubertus Houwen, geb. Baarlo 3-1-1883, overl. ald. 5-1-1883, oud 2 dagen.

4.       Wilhelmus Hubertus Houwen, geb. Baarlo 19-2-1884, overl. Swalmen 5-6-1961. Tr. Swalmen 8-5-1911 met Maria Elisabeth Sillen.

5,       Wilhelmina Hubertina Houwen, geb. Baarlo 15-1-1886, overl. Belfeld 11-10-1901, oud 15 jaar.

6.       Johanna Hubertina Houwen, geb. Baarlo 22-5-1888, overl. ald. 26-6-1888, oud 1 maand.

7.       Gerard Hubert Houwen, geb. Baarlo 22-5-1888, overl. ald. 13-2-1889, oud 9 maanden.

8.       Hubertus Houwen, geb. Baarlo 17-12-1889, overl. Belfeld 12-8-1948. Tr. Belfeld 28-9-1925 met Maria Hendrina Coumans.

9.       Peter Gerard Hubert Houwen, geb. Baarlo 31-10-1891, overl. Beesel 8-12-1956. Tr. Belfeld 8-5-1916 met Antonetta Hubertina Simons.

10.     Maria Hubertina Houwen, geb. Baarlo 4-7-1893, overl. Tegelen 15-4-1894, oud 9 maanden.

Brikkenbakker Theodorus Houwen vestigde zich op 28-4-1898 met vier kinderen op het adres Heide Kerkberg 60D, later gewijzigd in C14. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad H96.

 

13 mei 1881

þ BEESEL - Gehuwd: Peter Willem Bors [geb. Bracht (D) 14-4-1841, dienstknecht 1881, overl. Beesel 6-5-1889, oud 48 jaar, zn. van Wilhelmus Bors en Maria Christina Hoffmans « 16-4-1834] en Anna Gertrudis Goossens [geb. Beesel 23-8-1828, overl. ald. 15-3-1899, oud 70 jaar, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers « 12-10-1827].

GHS Beesel, BS-9/220.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

13 mei 1881

BEESEL - Gehuwd: Johannes Hubertus Gisbertz [Jean Gisberts, geb. Neer 29-9-1850, herbergier 1883-1890, overl. Sittard 25-6-1928, oud 77 jaar, zn. van Jan Peter Gisbertz en Anna Maria Theelen « Neer 24-4-1840] en Agnes Mertens [geb. Kessel 21-2-1851, overl. Sittard 8-3-1939, oud 88 jaar, dr. van Petrus Mertens en Joanna Hillen « Kessel 30-6-1841].

GHS Beesel, BS-9/222.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Petronella Hubertina Gisbertz, geb. Beesel 12-4-1882, overl. Baarlo 27-6-1945. Tr. Venlo 10-9-1923 met Jozef Hubert Mertens.

2.       Conrardus Peter Hubertus Gisbertz, geb. Beesel 30-3-1884. Tr. Sittard 28-4-1911 met Maria Catharina Wijnen.

3.       Peter Antonius Hubertus Gisbertz, geb. Beesel 2-8-1886, op 3-9-1908 overgebracht naar de gevangenis te Breda na een veroordeling wegens diefstal en na drie maanden ontslagen ald., overl. Sittard 14-12-1966. Tr. … met Maria Wilhelmina Ehrens.

4.       Johannes Hubertus Gisbertz, geb. Beesel 10-4-1889, overl. ald. 4-5-1889, oud 23 dagen.

5.       Frans Hubert Gisbertz, geb. Beesel 31-8-1890, kleermaker, overl. Venray (maar wonend te Sittard) 18-2-1943. Tr. Sittard 8-2-1929 met Clara Anna Krücker.

6.       Johannes Hubertus Gisbertz, geb. Sittard 27-11-1893, smid, overl. … Tr. Rhenen (Gld) 21-12-1916 met Grada Veldhuis.

 

14 mei 1881

REUVER - “Zaterdag is een jong paard op den stal van N. te Reuver met een mes gestoken, vermoedelijk zal het aan de gevolgen bezwijken. De politie heeft vermoedens en doet onderzoek.“

Venloosch Weekblad d.d. 14-5-1881.

 

14 mei 1881

REUVER - Radiatie door Godfried Stox te Reuver.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/120.

 

16 mei 1881

BELFELD - Gehuwd (RK: Belfeld 17-5-1881): Pieter Hubertus Thissen [geb. Belfeld 28-2-1852, spoorwegarbeider 1881, overl. ald. 25-1-1926, oud 73 jaar, zn. van Jan Mathijs Thissen en Gertrudis Lommen, landbouwers « 23-9-1841] en Wilhelmina Korsten [geb. Beesel 2-6-1854, overl. Belfeld 25-2-1931, oud 76 jaar, dr. van Joannes Korsten en Agnes Joosten « 26-10-1848].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Thissen, geb. Belfeld 27-8-1882.

2.       Gertrudis Hubertina Thissen, geb. Beesel 20-6-1884, overl. ald. 26-5-1908. Tr. Belfeld 13-5-1907 met Mathijs van der Biesen.

3.       Agnes Hubertina Thissen, geb. Beesel 15-3-1886. Tr. Bracht (D) 27-4-1908 met Peter Heinrich Gendrisch.

4.       Maria Hubertina Thissen, geb. Belfeld 24-12-1887, overl. ald. 20-6-1950. Tr. Belfeld 6-5-1912 met Paulus Deenen.

5.       Anna Hubertina Thissen, geb. Belfeld 29-5-1890. Tr. Bracht (D) 21-4-1913 met Peter Mathias Houben.

6.       Louisa Hubertina Thissen, geb. Belfeld 11-5-1893.

7.       Gerard Hubertus Thissen, geb. Belfeld 3-9-1894.

8.       Wilhelmus Hubertus Thissen, geb. Belfeld 20-5-1897.

 

17 mei 1881

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen gelegen sectie E 1295, groot 55 are 25 centiare, door Franciscus Simon Joannes Hubertus Geraedts en Willem Hubert Geraedts, landbouwers te Swalmen, aan de RK Kerk aldaar voor ƒ 800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/191.

 

17 mei 1881

ROERMOND - Openbare verkoop op verzoek van de erfgenamen Van Appeven-Suelen van huis en bouwland te Roermond gelegen sectie B 1379 en 1857 verbleven aan Hubert Rassaerts, mede-gerechtigde namens zijn echtgenote voor ¼ deel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/90.

 

21 mei 1881

LEEUWEN - Overdracht van huis met bijgebouwen te Leeuwen onder Maasniel gelegen sectie A 336, 338, 339 en 341 door Catharina Verboekent weduwe van Joannes Pijpers aldaar en haar zoon Lambert Pijpers aldaar, en verklaring van Hendrik Paulissen?, echtgenoot van Catharina Pijpers te Ool onder Herten en Hendrik op Broek, echtgenoot van Joanna Pijpers te Leeuwen, dat zij de door hun schoonmoeder verschuldigde vergoeding hebben ontvangen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/95.

 

23 mei 1881

ROERMOND - Openbare verkoop van huis, bakkerij en tuin te Roermond in de Veldstraat gelegen sectie D 1798 door Joanna Hubertina Ombre? weduwe Jeurissen en Jan Baptist Hubert Jeurissen, beiden te Roermond, verbleven aan laatstgenoemde voor ƒ 3.450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/97.

 

25 mei 1881

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Leonardus Theelen [geb. Swalmen 12-9-1851, zn. van Sevrien Theelen en Anna Maria Hubertina Janssen] en Petronella Alers [geb. Swalmen 20-12-1849, dr. van Willem Alers en Gertrudis Leijendeckers].

GenLias, 2004.

 

vóór 27 mei 1881

Z.P. - Gehuwd: Willem Engelen [geb. Beesel 31-3-1852, overl. ald. 30-1-1889, oud 36 jaar, zn. van Mattis Engelen en Wilhelmina Hendriks « Maasbree 10-4-1850] en Maria Catharina Jacoba Hubertina Geene [geb. Roermond, overl. Beesel 20-2-1915 volgens aangifte oud 57 jaar, dr. van Petrus Joannes Hubertus Sebaltus Geene en Anna Elisabeth Engelen; zij hertr. Beesel 16-9-1892 met Leonardus Houben].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmina Gertruda Engelen, geb. Beesel 27-5-1881, overl. ald. 8-5-1882 oud 11 maanden.

2.       Mathias Peter Engelen, geb. Beesel 23-12-1882, overl. ald. 28-4-1883 oud 4 maanden.

3.       Herman Jan Hubert Engelen, geb. Beesel 3-5-1884, overl. ald. 11-1-1901, oud 16 jaar.

4.       Anna Maria Henrietta Engelen, geb. Beesel 20-9-1885, overl. Maastricht 12-6-1955. Tr. Beesel 6-6-1913 met Joseph Hubert Thijssen.

5.       Jan Matheus Petrus Engelen, geb. Beesel 8-11-1887, overl. ald. 18-4-1888 oud 5 maanden.

 

27 mei 1881

BEESEL - Gehuwd: Karel Joseph Timmermans [geb. Bracht (D) 27-9-1848, koopman, overl. Beesel 22-7-1888, zn. van Theodoor Timmermans en Maria Petronella Hubertina Heidgen; hij hertr. Beesel 12-11-1886 met Maria Elisabeth Hendriks] en Ida Hubertina Janssen [geb. Beesel 18-3-1847, overl. ald. 29-3-1884, oud 37 jaar, dr. van Mathis Janssen en Mechtildis Heldens « 28-4-1843; wed. van Joseph Wijnen, geh. Beesel 4-5-1874, overl. ald. 20-5-1879].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-9/224.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Mechtilda Bernardina Petronella Timmermans, geb. Beesel 22-1-1882, overl. ald. 28-6-1882, oud 4 maanden.

Carel Joseph Timmermans huurde op 11-3-1881 een pand te Reuver van Jan Hubert Goossens.

 

28 mei 1881

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Gerardus op den Berg, dienstknecht wonend te Swalmen, voor:

A)    Theresia Willems, weduwe van Wilhelmus Schumacher, zonder beroep voor het vruchtgebruik, en

B)    voor de blote eigendom aan

        1.         Auguste Schumacher, glasschilder voor 1/5;

        2.         Hubertus Körner, steenhouwer voor 1/5;

        3.         Dina Schumacher, echtgenote van Hendrik Bouten, winkelier, voor 1/5, allen wonend te Roermond;

        4.         a.        Citta Schumacher, fabriekarbeidster wonend te Breijel, en

                     b.       Wilhelm Schumacher wonend te Breijel;

        5.         Agnes, Wilhelm, Anna, Johan en Emilia Schumacher, alle vijf minderjarig wonend te Breijel, voor het resterende 1/5 deel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/205.

 

4 juni 1881

REUVER - “Aanbesteding. Voor het metselen ener sacristy met bijbehoorende werken aan de kerk te Reuver, worden voor den 7. juni aanbiedingen ingewacht.

Inlichtingen bij den wel eerw. heer pastoor te Reuver en bij den heer J. Kayser, architect te Venlo.”

Venloosch Weekblad d.d. 4-6-1881.

 

6 juni 1881

ROERMOND - Verkoop van huis met erf te Roermond gelegen sectie D 2544 en 2545 door mr. Louis Joseph Geradts, als gemachtigde van Cato van Apperen, zonder beroep wonend te Amsterdam, aan Heinrich Kleu, koffiehuishouder te Roermond, voor ƒ 11.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/218.

Zie idem 3-10-1882/256 voor een boedelbeschrijving van winkel en koffiehuis op verzoek van Heinrich Kleu, weduwnaar van Amalia Elisabeth Steinbuesch, mede als voogd over zijn zes minderjarige kinderen.

 

7 juni 1881

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 2.000,‑ door Hubert Tobben, koopman te Swalmen, voor Herman Jansen, hoofdingenieur der Marine wonend te Niewediep.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/219.

 

7 juni 1881

SWALMEN - Doorhaling door Caroline Christine Houba, rentenierster te Roermond, van een hypotheek d.d. 16-7-1879 deel 19 nr. 23, voor Hubert Tobben, winkelier te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/220.

 

9 juni 1881

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Michiel Hubertus Bremmers [geb. Swalmen 11-10-1853, zn. van Wilhelmus Bremmers en Catharina Winkels « 8-10-1852] en Gertrudis Kessels [geb. Swalmen 31-12-1856, overl. Roermond 12-4-1926, oud 69 jaar, dr. van Frederik Kessels en Gertrudis Coorens « 29-1-1855].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Bremmers, geb. Swalmen 15-9-1882.

2.       Frederik Hubertus Bremmers, geb. Swalmen 9-12-1883.

3.       Willem Bremmers, geb. Swalmen 19-2-1885.

4.       Maria Catharina Bremmers, geb. Swalmen 29-9-1886. Tr. Heythuysen 5-9-1908 met Eugène Joseph Vandewijhaeghe.

5.       Frederik Jacob Bremmers, geb. Swalmen 17-9-1888.

 

15 juni 1881

VENLO - Openbare verpachting van onroerende goederen in de gemeenten Echt, Maasbracht, Roermond, Swalmen, Beesel, Tegelen, Venlo, Maasbree en Horst door Willem Spoor te Venlo in hoedanigheid van chef de bureau bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor 4 maanden aan verschillende personen voor ƒ 294,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/140.

 

20 juni 1881

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Maria Theresia Kittlers te Roermond genomen tegen Thomas Sanders te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/112.

 

20 juni 1881

SWALMEN - Schuldbekentenis van hypotheek groot ƒ 220,‑ door Hendrik Hendrikx te Boukoul onder Swalmen ten behoeve van Maria Theresia Kittlers te Roermond, waarvan de hypotheekstelling gebeurt met medewerking van Thomas Sanders en Leonard Sanders, beiden wonend te Swalmen, en van Daniel Sanders wonend te Obercruchten (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/113.

 

24 juni 1881

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Bongers [geb. Beesel 13-6-1848, landbouwer, overl. ald. 23-3-1887, zn. van Jacobus Bongers en Anna Maria Gertrudis Kurstjens] en Joanna Anna Catharina Nijskens [geb. Beesel 11-12-1854, overl. ald. 2-6-1911, dr. van Petrus Lambertus Nijskens en Anna Maria Elisabeth Smeets; zij hertr. Beesel 22-2-1889 met Pieter Joannes Timmermans].

GHS Beesel, BS-9/226.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Anna Maria Gertrudis Bongers, geb. Beesel 28-3-1882.

2.       Maria Elisabeth Bongers, geb. Beesel 12-8-1883.

3.       Maria Helena Bongers, geb. Beesel 2-7-1886. Tr. Beesel 19-4-1918 met Andreas Peter Hubertus Schouren.

 

24 juni 1881

BEESEL - Gehuwd: Thomas Hubertus Simons [geb. Beesel 22-5-1850, landbouwer, overl. ald. 22-9-1932, zn. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen] en Maria Anna Gisbertz [geb. Neer 11-7-1848, dr. van Joannes P. Gisbertz en Anna Maria Theelen].

GHS Beesel, BS-9/228.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

25 juni 1881

Overplaatsing rijksambtenaren.

Met ingang van 1 juli worden overgeplaatst de kommiezen der 2e klasse: F.T.H. Claeren van Reuver naar Beesel; J.G.H. Pelt van Heerlen naar Reuver; en de kommiezen der 3e klasse: W.C. Hubers van Velden naar Belfeld; H.L. Eras van Tegelen naar Belfeld; en de kommiezen der 4e klasse: H.J. Hauer van Tegelen naar Belfeld; J.L. Hufkens van Lottum naar Beesel; J. Bevelander van Grevenbicht naar Belfeld; R. Bakkier van Zevenbergen naar Beesel; en G. Rievers van Maastricht naar Beesel.

Venloosch Weekblad d.d. 25-6-1881.

 

28 juni 1881

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras te Asselt op verzoek van mr. Petrus Mathias Hubertus Geradts, rentenier wonend te Posterholt, opbrengst ƒ 448,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/253.

 

30 juni 1881

ROERMOND - Koop en verkoop van huis, erf en bierbrouwerij te Roermond in de Swamakerstraat gelegen sectie D 270 en 271 door Hermanus Hubertus Verhaegh te Baarlo aan Willem en Norbertinus? Timmermans te Roermond voor ƒ 6.000,‑ welk bedrag hypothecair op de goederen gevestigd blijft.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/122.

 

1 juli 1881

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Joseph Adolph Hubert Verbruggen [geb. Heijthuijsen 23-4-1823, koopman in granen, zn. van Petrus Mathias Verbruggen en Maria Agnes Schmitz] en Anna Maria Jaanesen [geb. Beesel 24-11-1845, huishoudster, dr. van Martinus Jaanesen en Gertrudis Schreurs].

GHS Beesel, BS-9/230; BevReg 854/69.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Frans Jos Hubert Verbruggen, geb. Beesel 4-10-1881 (niet in klapper Peeters?), overl. ald. 31-12-1883 (of wordt hier de vader bedoeld?).

2.       Hubert Guillaume Francois Verbruggen, geb. Beesel 5-7-1884.

Frans Jozef Adolf Hubert Verbruggen kocht op 21-2-1857 bouwland te Beesel. Op 7-3-1857 ruilde hij onroerend goed aldaar. Het gezin, na het huwelijk enige tijd inwonend bij de ouders van de bruidegom, vertrok op 6-4-1885 naar Roermond; zie ook 29-10-1886.

 

2 juli 1881

SWALMEN - Schuldbekentenis met hypotheek door Gerardus Peeters te Swalmen t.b.v. Christina Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/119.

 

2 juli 1881

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland op de Mortel te Swalmen gelegen sectie A 253 en 254, groot 7 are 65 centiare, door Peter Kuijpers, landbouwer te Swalmen, aan Johannes Geraedts, dienstknecht wonend te Roermond op Hattem, voor ƒ 190,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/256.

 

4 juli 1881

BELFELD - Commies Willem Carolus Hubers [geb. Zevenbergen (N.-Br.) 4-11-1847] en zijn jongere zus Elisabeth Hubers [geb. Zevenbergen 27-10-1851, zn. van Johannes Arnoldus Hubers en Willemina Kramers « Dubbeldam 15-5-1845], huishoudster, beiden ongehuwd, worden ingeschreven op het adres Dorp 7. Op 26-4-1883 vertrokken zij naar Weesp (N.-H.).

Bevolkingsregister Belfeld 1862-1900 blad H88.

 

4 juli 1881

VLODROP - Openbare verkoop van grasgewas en oogstvruchten te Vlodrop en Karcken (Pruissen) op verzoek van o.a. Thecla Saedt, weduwe van Constantin van Ruijs Nieuwenbroek te Ingenrath onder Wankum en haar kinderen Emerentia van Ruijs Nieuwenbroek, echtgenote van Rudolf baron Von Geijr Sweppenburg en Gabriella van Ruijs Nieuwenbroek, allen wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/125.

 

8 juli 1881

SWALMEN - Kwitantie door 1. Petronellla Willems, weduwe van Peter Slabbers, landbouwster wonend te Swalmen; 2. Gerard Slabbers, landbouwer wonend te Herkenbosch; 3. Thomas Slabbers, landbouwer te Viersen; 4. Hendrik Slabbers; 5. Hubertus Slabbers; 6. Johan Slabbers, alle drie wonend te Swalmen; 7. Gerardus van Elmpt, landbouwer te Vlodrop; 8. Jan Hubert Ortan, arbeider wonend te Maasniel, als voogd over de minderjarige Petronella, Peter, Leonard en Jacobus Ortan; 9. Theodoor Geraedts, landbouwer te Swalmen; en 10. Wilhelmina Slabbers, zonder beroep wonend te Swalmen, van een vedrag van ƒ 948,05 zijnde de opbrengst van de openbare verkoop van roerende goederen en veldvruchten door genoemde notaris gehouden op 7-7-1880.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/262.

 

9 juli 1881

SWALMEN - Schuldbekentenis met hypotheek door Peter Hubert Dijcks te Swalmen t.b.v. de R.K. St.-Lambertuskerk te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/124.

 

9 juli 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en bouwland te Swalmen door Daniel Willems, namens zichzelf en als voogd over zijn minderjarige kinderen Wilhelmus en Johannes Willems, aan Jozef Backers voor ƒ 950,‑ allen te Swalmen en aan Gerardus Verstegen te Maasniel voor ƒ 180,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/127.

 

maandag 11 juli 1881

BELFELD - Openbare verkoop, op verzoek van de weduwe Leonard Hendriks te Bracht, van voor- en nagras aan de Horsterdijk te Geloo. Bijeenkomst bij Willem Stevens te Geloo.

Venloosch Weekblad d.d. 2-7-1881; notaris Beekman te Venlo.

 

11 juli 1881

MAASNIEL - Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel in de Broekhin op verzoek van Thecla Saedt, weduwe van Constantin van Ruijs Nieuwenbroek te Ingenrath onder Wankum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/128.

 

12 juli 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Christoffel Ramakers en Jacob Verheggen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/131.

 

16 juli 1881

REUVER - “De benoeming van den kommies 4. klasse H.P. Stenger, te Reuver, is ingetrokken en de kommies 4. klasse J.J. Brouwers, van Luyksgestel, is daarheen verplaatst.”

Venloosch weekblad d.d. 16-7-1881.

 

17 juli 1881

REUVER - “Op de heide is eergisteren gevonden een sabel, attila en halsdas van een huzaar van het 2e regiment huzaren. Bij onderzoek is het gebleken het nummer te bevatten van den huzaar L. uit het garnizoen te Venloo, die sedert eenige dagen vermist is.”

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 19-7-1881.

 

19 juli 1881

BERG EN TERBLIJT - Gehuwd: Joannes Hubertus Kuipers [Kuijpers, geb. Thorn 7-6-1854, marechaussee te Reuver 1890, gemeenteveldwachter te Wittem 1919, overl. Heerlen (zh) 3-1-1946, oud 91 jaar, zn. van Peter Mathias Kuipers en Jacomina Moonen] en Maria Krutzen [geb. Berg en Terblijt 9-8-1859, overl. Wittem (Mechelen) 4-6-1942, dr. van Jan Crützen en Maria Helena Habets].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Anna Kuijpers, geb. Berg en Terblijt 16-6-1881. Tr. Wittem 8-10-1903 met Johannes Hubertus Savelberg.

2.       Gerardus Kuijpers, geb. BEESEL 18-4-1890 (BS-10/201, get. Egbert Hendrik Krul en Gerardus Theodorus Bannier, beiden marechaussee te Reuver; zn. van Joannes x Maria Krutzen), controleur 1924. Tr. Wittem 24-7-1924 met Johanna Maria Hubertina Carré.

3.       Catharina Kuijpers, geb. Vlodrop 11-4-1893. Tr. Wittem 4-9-1919 met Hendrikus Joannes Cordewener.

4.       Karel Kuijpers, geb. Wittem ca. 1896. Tr. Kerkrade 27-1-1920 met Maria Hubertina Buck.

5.       Joseph Kuijpers, geb. Wittem 9-9-1899, onderwijzer 1927. Tr. Wittem 20-4-1927 met Anna Maria Josephina Ramakers.

 

21 juli 1881

BELFELD - Openbare verkoop van gras te Belfeld door Charles de Rijk te Tegelen, Eugène de Rijk te Steijl en Philip Esser te Venray in hoedanigheid van voogd over Theodora de Rijk voor ƒ 147,45.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/182.

 

21 juli 1881

ROERMOND / BAARLO - Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Henri Janssen te Roermond aan Herman Hubert Verhaegh te Baarlo onder Maasbree à ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/139.

Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

22 juli 1881

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Mobers [geb. Tegelen 22-6-1842, landbouwer, overl. Beesel 7-11-1904, zn. van Joannes Mobers en Anna Maria Krien « 9-5-1832; hij hertr. Beesel 13-4-1883 met Maria Josephina Boonen] en Joanna Gertrudis Bongers [geb. Beesel 29-8-1852, overl. ald. 28-9-1882, oud 30 jaar, dr. van Jacobus Bongers en Maria Gertrudis Kurstjens « 17-4-1839].

GHS Beesel, BS-9/232.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Hubertus Mobers, geb. Beesel 28-9-1882, overl. ald. 2-11-1882 oud 1 maand.

 

23 juli 1881

REUVER - “Op de heide te Reuver is gevonden een sabel, attila en halsdas van een huzaar uit het 2. regiment huzaren. Bij onderzoek is gebleken het nummer te bevatten van den huzaar L. uit het garnizoen te Venlo, die sedert eenige dagen vermist is.”

Venloosch Weekblad d.d. 23-7-1881.

 

27 juli 1881

ROERMOND - Verkoop van een huis met erf, opvaart, tuin, schuur en remise benevens brouwerij inclusief kelders en kantoorgebouwen met daartoe behorende gereedschappen in de Neerstraat te Roermond gelegen, door Henri Spielmans, bierbrouwer en grondeigenaar te Roermond, aan Cornelia Sophia Louisa Becker, weduwe van Hendrikus Franciscus Becker, rentenierster wonend te Maastricht, voor ƒ 18.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/284.

 

3 augustus 1881

REUVER - J.S.H. Brouwers, thans te Reuver, wordt door Z.M. benoemd tot notaris te Venlo.

Provinciale Noordbabantsche en ’s Hertogenbossche courant d.d. 4-8-1881.

 

6 augustus 1881

REUVER - “Maandag vervoegde zich eene Duitsche schoone bij eene fatsoenlijke familie te Reuver, bracht de groete der kinderen, die op kostschool zijn, en stemde toe op de vraag: of ze pleizier had een paar dagen te willen blijven logeeren. Donderdag was haar vertrek bepaald, maar kwam te laat aan het station, zij zou dus met den volgenden trein afreizen. Evenwel daarvoor werd zij toch te ongeduldig en ging te voet op Venloo aan. De schoone streek verleidde haar nu te zeer, bleef ten huize Waterloo vertoeven, nam daar bij abuis een M. 60 mee en had haar reisplan in zoover gewijzigd dat zij ’s avonds te Roermond op de Gladbacher trein werd aangehouden. De schoone geeft op 16 jaren te zijn en te Crefeld thuis te behooren.”

Venloosch Weekblad d.d. 6 augustus 1881.

 

10 augustus 1881

ROERMOND - Boedelscheiding tussen de erfgenamen Beekman te Roermond van de nalatenschap van Alexander Beekman en Maria Elisabeth Ruijten, geschat op een totale waarde van ƒ 40.424,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/149.

 

11 augustus 1881

SWALMEN - “Z.M. heeft op hun verzoek eervol ontslag verleend aan L. Tobben, als burgemeester van Swalmen, en aan den Oost-Indischen ambtenaar B. Kruys Cz., gewezen ingenieur 1e kl. bij het vak van scheepsbouw bij het marine-etablissement op het eiland Onrust.”

Provinciale Overijsselsche en Zwaolsche Courand d.d. 11-8-1881.

 

13 augustus 1881

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 200,‑ door Hubertus Slabbers, landbouwer wonend te Boukoul, voor Elisabeth Hilkens, hoofdonderwijzeres wonend te 's-Hertogenbosch.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/303.

 

14 augustus 1881

REUVER- “Feestconcert te Reuver.

Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan, zal het Philharmonisch Gezelschap aldaar, op Zondag den 14. Augustus, onder medewerking van eenige Muziekgezelschappen, een Vocaal- en Instrumentaal concert geven, in een daartoe aangenaam gelegen tuin. De Commissie.”

Venloosch Weekblad d.d. 16-7-1881.

 

14 augustus 1881

REUVER - “Feestconcert te Reuver.

Op zondag den 14. Augustus 1881, des namiddags ten 3½ ure in den tuin van mej. de wed. Vandervelden, te geven door het Philharmonisch Gezelschap aldaar, bij gelegenheid van zijn tienjarig bestaan, onder welwillende medewerking van de Zangvereeniging van Beesel en de Stafmuziek der dd. Schutterij van Venlo. Programa’s ter plaatse.

Entrée 30 cents. H.H. Eereleden vrij.

NB. Bij ongunstig weder in de lokalen van den heer A. Niemans.

De Feestcommissie.

Venloosch Weekblad d.d. 13-8-1881.

 

22 augustus 1881

BROEKHIN - Huwelijksvoorwaarden tussen Christiaan Graus, slager, en Elisabeth Puts, weduwe van Frans Heiligers, landbouwster, beiden wonend in de Broekhin onder Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/310.

 

22 augustus 1881

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond in de Voogdijstraat gelegen sectie D 339 door Hendrik Lafleur en Joseph Kuijpers te Roermond, mr Ferdinand Verschueren als gemachtigde van Harmen Bakkers te Haarlem en door de gezamenlijke comparanten als gemachtigden van Willem en Alphons Lafleur, ook te Roermond, toegewezen aan genoemde Hendrik Lafleur voor ƒ 1.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/157.

 

dinsdag 23 augustus 1881

BELFELD - Openbare verkoop, in de herberg van Goossens te Belfeld op verzoek van de erfgenamen Leonard Hendriks te Bracht, van weiland en hakhout aan Duchateau’s Bosch sectie C 563 en 565, heide in het Meelderbroek sectie C 474 en 486, afgekapte dennen aan Malbeck sectie C 480 en 492, en hakhout en grasgewas aan Koelengraaf sectie C 509 en 510.

Venloosch Weekblad d.d. 13-8-1881; notaris Beekman te Venlo.

 

woensdag 24 augustus 1881

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van de erfgenamen van wijlen Edouard de Pollart, van

“den geheelen inboedel, bestaande hoofdzakelijk in: 5 kasten, secretaire, kommoden, coffre-fort, lessenaar, 10 ronde en vierkante tafels, 12 mahoniehouten stoelen met canapé, 15 rieten en andere stoelen met leunstoelen, kachels, klok, schilderijen, spiegels, beelden, schoone ledikanten, vederen bedden en anderen met toebehoor, lampen, luchters, schoorsteen-ornamenten, pendules, vazen, karaffen, likeur-, wijn- en andere glazen, koffieserviers, porselein, koper, tin, blik en aardegoed, kuipen, vaten, emmers, de tuingereedschappen, aardappelen, tarwe, hennen. Eene partij boeken, schoone planten en bloemen; en wat zich verder ten sterfhuize bevindt.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-8-1881; notaris Brouwers te Venlo.

 

woensdag 24 augustus 1881

BEESEL - Openbare verkoop, in het koffiehuis van Fr. Verbruggen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Eduard de Pollart, van

1)   Een herenhuis met grote tuin te Beesel nabij de kerk gelegen sectie A 384 en A 382 met diverse landerijen;

2)   De bouwhoeve Achterste Koekerloo te Blerick met landerijen

Voor verkoop van de gehele inboedel zie donderdag 25 augustus 1881 bij genoemde notaris.

Venloosch Weekblad d.d. 30 juli 1881; notaris Brouwers te Reuver.

 

1 september 1881

NIEUWSTADT - Gehuwd: Mathijs Hendriks [geb. St.-Odiliënberg 27-10-1853, zn. van Johan Hendriks en Anna Gertrudis Vosdellen] en Maria Margaretha Stelten [geb. Nieuwstadt, dr. van Jan Peter Stelten en Anna Catharina Henssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Wilhelmina Leonarda Hendriks, geb. BEESEL 16-8-1885 (BS-9/520).

 

dinsdag 6 september 1881

BEESEL-BUSSEREIND - Openbare verkoop, ten huize van Hendrik Kramers te Bussering en op verzoek van Willem Spee, van een huis met schuur, stal en tuinen te Bussering, sectie E 747, 947 en 949 alsmede een perceel land in de Steeg, sectie E 950.

Venloosch Weekblad d.d. 27-8-1881; notaris Brouwers te Venlo.

 

7 september 1881

’S-HERTOGENBOSCH / REUVER - Vonnis tegen Leonard Schoeren, volgens geboorteakte Schouren, oud 24 jaar, metselaar geboren te Kaldenkirchen en wonend te Reuver. Gedaagde wordt ervan beschuldigd dat hij in de avond van 27 maart 1881 nabij de woning van Johannes de Winde te Reuver de schoenmaker Karel van Dongen aldaar moedwillig met een stok op het hoofd heeft geslaan, waardoor het slachtoffer ‘hersenruggemergvlies-ontsteking” heeft gekregen en op 6 april 1881 hieraan is overleden.

Strafeis: de aanklager is van mening dat Schoeren moet worden schuldig bevonden aan moedwillige manslag en veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar.

Vonnis: het Hof te ‘s-Hertogenbosch spreekt verdachte wegens gebrek aan bewijs vrij en bepaalt dat deze onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld.

BHIC, Strafvonnisen gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, inv.nr. 116 rolnr. 13. Zie ook Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant d.d. 8-9-1881. Voor het overlijden van Karel van Dongen zie 6-4-1881.

 

9 september 1881

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 600,‑ door Christoffel Ramakers en Wilhelmina Tobben te Swalmen aan Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau weduwe Dirix te Roermond vertegenwoordigd door haar zoon Theophil Marie Hubert Dirix aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/166.

 

9 september 1881

BROEKHIN - Testament door Jan Gerardts, weduwnaar van Gertruidis Niessen, zonder beroep wonend te Broekhin gemeente Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/329.

Zie idem 11-9-1881/331.

 

10 september 1881

SWALMEN - Ongeval.

“Maandag-namiddag speelde een jongetje van 4 jaren te Swalmen aan eene pomp, toen op eens de zware ijzeren slinger op het hoofd van het kind nederkwam, met het ongelukkig gevolg, dat het onmiddellijk een lijk was.”

Maas- en Roerbode d.d. 10-9-1881; betreft Jacobus Leonardus Hubertus Besouw, geb. Venlo …, overl. Swalmen 5-9-1881, oud 3 jaar, zn. van Wihelmus Gerardus Besouw en Aldegonda van Laer.

 

10 september 1881

VENLO / SWALMEN - “Den 5. dezer werd ons innig geliefd zoontje Jacques in den nog jeugdigen leeftijd van ruim 3½ jaar, ons te Swalmen plotseling door den dood ontrukt.

Wij betuigen langs dezen weg aan allen onzen innigsten dank, maar bijzonder aan de ingezetenen van Swalmen, voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, bij het overlijden en de begrafenis zoo ruimschoots ondervonden.

W. Besouw

A. Besouw geb. Van Laer.

Venloo, 10 sept. 1881.”

Venloosch Weekblad d.d. 10-9-1881.

 

maandag 12 september 1881

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop, in de herberg van Niemans aan het station, van een huis met tuin en bouwland te Reuver, aan Offenbek en in de Beukelen gelegen sectie C 763, 783, 784, toebehorend aan de kinderen Peter Thissen, alsmede bouwland te Offenbek in het Molenvelden de Heidekamp gelegen, toebehorend aan P.H. Hensen te Reuver.

Venloosch Weekblad d.d. 27-8-1881; notaris Roersch te Horst.

 

17 september 1881

LEEUWEN - Deling van onder de gemeente Maasniel gelegen onroerende goederen tussen

1.     Jacobus Hubertus Pansers;

2.     Andries Keijsers weduwnaar van Anna Catharina Pansers, in eigen naam en als vader en voogd over Johannes, Margaretha en Wilhelmina Keijsers;

3.     Jacob Joosten gehuwd met Anna Pansers,

allen wonend te Leeuwen onder Maasniel, ieder lot geschat op ƒ 1323,‑, samen ƒ 3969,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/170.

 

19 september 1881

ROERMOND - Inventaris ten huize en op verzoek van Johannes Petrus Hubertus Reulen te Roermond van de goederen in gemeenschap van winst en verlies die bestaan heeft tussen hem en zijn overleden echtgenote Maria Elisabeth Veugelaers, in bijzijn van Mathijs Veugelaers wonend in de Weerd onder Roermond en Maria Catharina Neelen, weduwe van Hendrik Veugelaers wonend te Maasniel, als moeder en voogdes over Pieter Hubert Veugelaers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/173.

 

19 september 1881

ROERMOND - Inventaris op verzoek van Maria Catharina Neelen, weduwe van Hendrik Veugelaers wonend te Maasniel, opgemaakt in tegenwoordigheid van Mathijs Veugelaers te Roermond in de Weerd als toeziend voogd over Peter Hubert Veugelaers, van de goederen uit de huwelijkse gemeenschap die bestaan heeft tussen haar en haar man.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/174.

 

21 september 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras te Swalmen op verzoek van mr. Petrus Mathias Hubertus Geradts, rentenier wonend te Posterholt, opbrengst ƒ 110,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/344.

 

21 september 1881

ROERMOND / MAASNIEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Johannes Petrus Hubertus Reulen te Roermond en Maria Catharina Neelen, weduwe van Hendrik Veugelaers te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/176.

Zie in dit verband ook de akten dd. 19-9-1881/173 en /174.

 

21 september 1881

ROERMOND - Inbewaargeving door Franciscus Antonius Hubertus Boermans, pastoor deken en proost van het kathedraal kapittel te Roermond, wonend aldaar, van zijn eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/345.

 

26 september 1881

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en bouwland te Roermond in het O.L. Vrouwenveld gelegen sectie B 1384 en 1385 op verzoek van

1.     Hubertus Johannes Baghus en zijn echtgenote Josephina Laarmans te Antwerpen;

2.     Cecilia Laarmans te Roermond;

3.     Cornelia Hubertina Poorten, weduwe van Antonius Laarmans te Roermond, in eigen naam en als moeder en voogdes over Antonius, Bertram, Margaretha, Wilhelmina, Frans en Maria Laarmans, mede in bijzijn van Paulus Laarmans te Roggel als toeziend voogd van laatstgenoemde minderjarigen,

toegewezen aan genoemde Cornelia Hubertina Poorten en haar kinderen voor ƒ 3.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/178.

 

27 september 1881

BEESEL - Volmacht door Frans Hoefnagels, grondeigenaar en landbouwer wonend te St. Thönis in Pruissen, op George Hubert Dils, winkelier wonend te Roermond, speciaal om tot meerdere zekerheid en zekerheid der gelden welke zijn schoonzoon Franciscus Hubertus Bloemen, banketbakker wonend te Venlo, zou mogen te leen nemen, tot medeonderpand te stellen, de hem toebehorende goederen in de gemeenten Maasbree en Beesel gelegen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/354.

 

28 september 1881

BEESEL - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Jan Albert Cuijpers, winkelier wonend te Beesel, voor Hendrik Wevers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/355.

 

donderdag 29 september 1881

BELFELD - Openbare verkoop, in de herberg van Antoon Goossens te Belfeld op verzoek van de erfgenamen van wijlen Jan Theodor Goossens en Petronella Schreurs, van

a)     “eene bouwhoeve, gelegen te Belfeld in het Dorp, bestaande in huis, schuur, erf, tuin, boomgaard, bakoven, bouw- en hooiland, groot 9 hectare 29 aren 75 centiaren.”

b)     “eene pachthoeve te Belfeld in Geloo, groot 3 hectaren 8 aren 90 centiaren, bestaande in huis, schuur, tuin, bouw- en weiland”,

alsmede bouwland achter de kapel, heide in het Meelderbroek en Leurheike, dennenbos in Heidekerkveld en Weide en hakhout aldaar. Tevens verkoop van een weide te Blerick.

Venloosch Weekblad d.d. 24-9-1881; notaris Clercx te Blerick.

 

29 september 1881

BELFELD / MAASBREE - Openbare verkoop van onroerende goederen in de gemeenten Belfeld en Maasbree door a. Aldegonda Goossens, b. Peter Jacob Goossens te Belfeld in eigen naam en als toeziend voogd voor de navolgende minderjarigen, c. Frans Goossens te Voorst, d. Gerard Goossens te Belfeld, e. Johannes Dings, weduwnaar van Anna Catharina Goossens te Belfeld, in eigen naam en als voogd over Johannes en Petronella Dings, f. Antoon Goossens te Belfeld, aan Antoon Joosten te Steijl voor ƒ 406,‑, Jozef Timmermans te Kessel mede namens Antoon Joosten voornoemd voor ƒ 41,‑, Andreas Antonius Hommen te Belfeld voor ƒ 33,‑, Antoon Christoffel Frans Receveur te Venlo voor ƒ 2.300,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/222.

 

29 september 1881

BELFELD - Openbare verkoop van hout en bomen te Belfeld door a. Aldegonda Goossens, b. Peter Jacob Goossens te Belfeld in eigen naam en als toeziend voogd voor de navolgende minderjarigen, c. Frans Goossens te Voorst, d. Gerard Goossens te Belfeld, e. Johannes Dings, weduwnaar van Anna Catharina Goossens te Belfeld, in eigen naam en als voogd over Johannes en Petronella Dings, f. Antoon Goossens te Belfeld, voor ƒ 942,20.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/223.

 

30 september 1881

BEESEL - Doorhaling door George Hubert Dils, winkelier te Roermond, als speciaal gemachtigde van Jean Baptiste Zelis, directeur der Noord-Brabantsch Duitsche Spoorweg Maatschappij wonend te Goch, van een hypothecaire inschrijving geregistreerd 17-3-1879 deel 5 nr. 154 ten laste van Jan Albert Cuijpers, winkelier wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/357.

 

1 oktober 1881

SWALMEN - Brand.

“De vorige week woensdag avond sloeg de bliksem in ten huize van A. Naus te Swalmen; binnen eenige oogenblikken werd het huis, de stal en de geheelen inboedel eene prooi der vlammen. Alles was tegen brandschade verzekerd.”

Venloosch Weekblad d.d. 1-10-1881.

 

2 oktober 1881

BOUKOUL - Huwelijkse voorwaarden tussen Leonardus Hubertus Sanders en Gertrudis Janssen, beiden wonend te Boukoul onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/183.

 

3 oktober 1881

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Hubertus Sanders [geb. Swalmen 2-5-1855, tapper wonend te Swalmen; zn. van Jan Hendrik Sanders en van Frederica van Horn, beiden overleden] en Gertrudis Janssen [geb. Swalmen 16-5-1858, dienstmeid; dr. van wijlen Mathias Janssen en van Elisabeth Wuts, wonend te Swalmen].

Getuigen: Jacobus Julicher, oud 37 jaar, hoefsmid wonend te Swalmen; Peter Wuts, oud 57 jaar, akkerbouwer te Swalmen; Goswinus Geraedts, oud 42 jaar, akkerbouwer wonend te Swalmen; en Peter Custers, oud 33 jaar, klompenmaker wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 2-10-1881.

 

7 oktober 1881

BEESEL - Gehuwd: Joannes Janssen [geb. Beesel 26-10-1856, lattenzager te Leeuwen 1881-1885, venter 1890, winkelier 1910, overl. ald. 19-11-1937, zn. van Joannes Janssen en Hendrina Rutten; hij hertr. Beesel 22-4-1910 met Anna Maria Polmans] en Gertrudis Bos [geb. Beesel 4-10-1853, naaister 1881, overl. ald. 7-12-1907, dr. van Hendrik Francis Bos en Cecilia Smeets].

GHS Beesel, BS-9/234.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hendrina Hubertina Janssen, geb. Beesel 2-7-1882, overl. ald. 9-12-1884, oud 2 jaar.

2.       Joannes Jacobus Janssen, geb. Beesel 1-12-1883, overl. ald. 10-7-1884.

3.       Hendrik Franciscus Janssen, geb. Leeuwen gem. Beesel 4-2-1885 (de in de geboorteakte eveneens genoemde locatie Bussereind is onjuistl get. Cornelis Wilms, metselaar oud 40 jaar, en Hermanus Peeters, landbouwer oud 66 jaar, beiden wnd. te Leeuwen). Tr. Beesel 6-5-1910 met Josephina Gertrudis Maria Custers.

4.       Maria Catharina Janssen, geb. Beesel 25-6-1886. Tr. Beesel 16-8-1912 met Wilhelmus Joseph Göertz.

5.       Joseph Hendrikus Janssen, geb. Beesel 25-4-1888, overl. ald. 25-3-1893, oud 4 jaar.

6.       Mathias Hubertus Janssen, geb. Beesel 25-6-1890. Tr. Beesel 15-10-915 met Jacomina Vullings.

7.       Wilhelmus Hubertus Janssen, geb. Beesel 25-4-1892, overl. ald. 6-4-1893.

8.       Engelbert Janssen, geb. Beesel 21-3-1894. Tr. Beesel 5-1-1917 met Maria Hubertina Spee.

9.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 22-1-1896.

10.     Cecilia Gertrudis Janssen, geb. Beesel 24-4-1897, overl. ald. 6-10-1898, oud 1 jaar.

11.     levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 21-8-1900.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 212. Inwonend waren dienstmeid Elisabeth Ceelen (Beesel, 1876, op 1-4-1894 vertrokken naar Venlo) en Elisabeth Maria Pex (Ophoven (B),1851, op 26-1-1890 vertrokken naar  adres Leeuwen 212a).

 

8 oktober 1881

SWALMEN - “Op de stoomboot Louise, die tusschen Roermond en Rotterdam vaart, was zeker Chr. Elias, 19 jaren oud, werkzaam; door een ongelukkig toeval viel hij zaterdag-namiddag bij Asselt gemeente Swalmen van de stoomboot en is onmiddellijk verdronken.”

Maas- en Roerbode d.d. 8-10-1881; betreft Christiaan Johan Hubert Elias, geb. Venlo 15-5-1862, overl. Buggenum 6-10-1881, oud 19 jaar, zn. van Willem Elias en Margaretha Kramer.

 

9 oktober 1881

REUVER - Vennootschap Van der Velden & Co, tabakswaren.

“Bij akte verleden voor Brouwers, notaris te Venlo, den negenden October 1881, is door de heeren a: Herman van der Velden, fabrikant, wonende te Reuver, en b: Charles Regnier, zonder beroep, wonende te Maastricht, onder de firma Van der Velden & Co aangegaan eene vennootschap, waarvan de zetel te Reuver (Beesel) is gevestigd, uitsluitend ten doel hebbende het uitoefenen eener fabriek van en het handel drijven in tabak, sigaren en snuif, voor den tijd van 12 jaren, aanvang genomen hebbende den eerste October 1881, en alzoo eindigende den dertigsten September 1893, met wederkeerig recht, dezelve, mits opzegging van zes maanden bevorens, ook met de eerste drie, zes of negen jaren, te doen eindigen.

Ieder der vennnooten heeft de handteekening der firma, doch uitsluitend voor handelingen de vennootschap betreffende; wanneer deze handelingen de som van driehonderd gulden te boven gaan, wordt de handteekening der twee vennooten vereischt. Ieder der vennooten heeft voor de helft deel in de vennootschap.”

Le courier de la Meuse d.d. 13-10-1881; Venloosch Weekblad d.d. 15-10-1881.

 

10 oktober 1881

LEEUWEN - Deling tussen Jacob Neelen en Mechtildis Neelen te Leeuwen onder Maasniel en Catharina Neelen te Echt, vertegenwoordigd door Wilhelmus Norbertus Verlegh te Roermond, van roerende en te Leeuwen gelegen onroerende goederen geschat op in totaal ƒ 3.435,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/193.

 

11 oktober 1881

MAASNIEL - Koop en verkoop van woning en erf in Broekinne onder Maasniel gelegen sectie B 1766 door Pieter Beurskens aan Leonard Vogels beiden aldaar voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/194.

 

12 oktober 1881

’S-HERTOGENBOSCH / REUVER - Vonnis in hoger beroep inzake Gerard Nijssen of Niessen, oud 60 jaar, landbouwer en tapper, geboren en wonend te Reuver. Gedaagde wordt ervan beschuldigd dat hij in de nacht van 11 op 12 maart 1881 in Meijel, nabij de woning van tolgaarder Michiel Laenen, samen met Willem van Corstanje met paard en kar 420 liter gedistilleerd à 94,4% heeft vervoerd, ongedekt door documenten. De arrondissementrechtbank heeft Van Corstanje schuldig bevonden, maar Nijssen vrijgesproken.

Veldwachter Johannes Hubertus Verdonck uit Meijel heeft verklaard dat hij heeft gezien en gehoord dat Laenen zei dat zij tol moesten betalen, waarop Nijssen een stok van de kar had gegrepen waarmee hij Laenen had bedreigd; nadat de veldwachter tevoorschijn kwam, is Nijssen gevlucht. Van Corstanje had in de huifkar gezeten, waarvan de huif aan voor- en achterzijde was dichtgemaakt.

Laenen verklaart dat Nijssen en Van Corstanje herhaaldelijk met paard en kar zijn tol zijn gepasseerd zonder tol te betalen.

Het Hof veroordeelt Nijssen in hoger beroep tot een geldboete van 2.260 gulden, in geval van onvermogen te voldoen in een gevangenisstraaf van 4 maanden, plus gerechtskosten.

BHIC, Strafvonnisen gerechtshof ’s-Hertogenbosch, inv.nr. 116 rolnr. 28.

 

woensdag 12 oktober 1881

BEESEL - Verkoop oude pastorie.

Openbare verkoop, in het koffiehuiz van dhr. Bongers te Beesel op verzoek van het R.K. Kerkbestuur aldaar, van

1)     “de oude pastorie, bestaande in huis met stallen en tuin, zeer aangenaam gelegen te Beesel in het dorp, te zamen groot 16 aren”,

2)     een perceel bouwland gelegen achter het voorgaande, groot 19 are 60 centiare.

Venloosch Weekblad d.d. 24-9-1881; notaris Brouwers te Venlo.

 

13 oktober 1881

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Gerard op den Berg, dienstknecht wonend te Swalmen, voor:

A)    1.         August Schumacher, glasschilder voor 1/5;

        2.         Hubertus Körner, steenhouwer voor 1/5;

        3.         Dina Schumacher, echtgenote van Hendrik Bouten, winkelier, voor 1/5, allen wonend te Roermond;

        4.         a.        Citta Schumacher, fabriekarbeidster wonend te Breijel, en

          b.       Wilhelm Schumacher, minderjarigen wonend te Breijel, samen voor 1/5;

        5.         Agnes, Wilhelm, Anna, Johan en Emilia Schumacher, alle vijf minderjarig wonend te Breijel, voor het resterende 1/5 deel, gezamenlijk voor de blote eigendom, en;

B)    Theresia Willems, weduwe van Wilhelm Schumacher, zonder beroep wonend te Roermond, voor het vruchtgebruik.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/363.

 

15 oktober 1881

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen te Roermond door Anna Maria ... weduwe Straus te Roermond, in eigen naam en als moeder en voogdes van Josef, Hubertina en Hubert Straus, Pieter Straus aldaar als toeziend voogd, Leonard Crompvoets aldaar als man van ... Hubertina Straus en als gemachtigde van Pieter Straus te Mook, Joannes Straus en Hubert Straus te Roermond, en Hubert Braam aldaar als man van Catharina Straus, verbleven als volgt:

-   sectie D 2278 en gedeelte van 2279 aan Albert Scholten te Roermond voor ƒ 3.000,‑;

-   D 2280 en ander gedeelte van 2279 aan Henricus Hooghlandt te Roermond voor ƒ 3.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/198.

 

22 oktober 1881

REUVER - F.W. Vogels, kandidaat-notaris te Blerick, is door Z.M. benoemd tot notaris binnen het arrondissement Roermond met als standplaats Reuver.

Venloosch Weekblad d.d. 22-10-1881.

 

28 oktober 1881

BEESEL - Gehuwd: Mathijs Vossen [geb. Beesel 1-5-1849, lattenzager, overl. ald. 15-11-1933, oud 84 jaar, zn. van Joannes Vossen en Anna Maria Sloesen « 2-6-1848] en Helena Hubertina Maas [geb. Blerick 18-6-1853, naaister, overl. Beesel 28-9-1937, oud 84 jaar, dr. van Joannes Maas en Anna Maria Bosch].

GHS Beesel, BS-9/236.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Hubertina Vossen, geb. Beesel 4-4-1882, overl. ald. 15-2-1883, oud 10 maanden.

2.       Joannes Hubertus Vossen, geb. Beesel 15-10-1883. Tr. Utrecht 17-5-1911 met Willemina Jacoba Buitenhuis.

3.       Maria Elisabeth Huberta Vossen, geb. Beesel 25-11-1884, overl. Kessel 9-8-1927 (aangifte te Beesel) oud 42 jaar. Tr. Beesel 9-4-1920 met Cornelis Hubertus Beurskens.

4.       Hubertus Antonius Vossen, geb. Beesel 29-12-1885, overl. ald. 30-8-1973. Tr. Beesel 13-9-1920 met Maria Elisabeth Petronella Houben.

5.       Hendrik Hubertus Vossen, geb. Beesel 13-12-1887.

6.       Joseph Cornelius Hubertus Vossen, geb. Beesel 12-12-1890, overl. ald. 23-8-1891, oud 8 maanden.

7.       Antonius Hendrikus Vossen, geb. Beesel 11-8-1892, overl. ald. 7-1-1893, oud 4 maanden.

8.       Virginie Maria Wilhelmina Vossen, geb. Beesel 26-9-1894, overl. … 28-7-1989. Tr. … met Peter Jacob Hubert Corstjens.

9.       Joseph Hendrik Hubert Vossen, geb. Beesel 8-1-1897.

10.     Maria Joanna Vossen, geb. Beesel 28-7-1900, overl. ald. 16-9-1900, oud 1 maand.

Dagloner Mattis Vossen en zijn vrouw Helena Maas - eerder wonend op het adres Leeuwen 211 - waren na hun huwelijk inwonend bij zijn ouders op het adres Leeuwen 220. Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 220.

 

28 oktober 1881

SWALMEN - Schuldbekentenis met hypotheek door Cornelis Maessen te Swalmen t.b.v. Martinus Borckelmans, Hubertina Borckelmans en Emilia Borckelmans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/171.

 

28 oktober 1881

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Peter Wilhelm Voossen [geb. Dülken 29-9-1852] en Wilhelmina Smits [geb. Beesel 3-4-1851, dr. van Gerardus Smits en Petronella Wijnands 14-7-1843 « 14-7-1843].

Thoer.net, 2021.

 

2 november 1881

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 775,‑ door Jan Caspar Heuvelmans, broodbakker te Swalmen, voor Peter Johannes Francken, koopman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/379.

 

4 november 1881

MAASNIEL - Testamenten door Hendrik Bremmers, landbouwer te Maasniel, en zijn vrouw Helena Neelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/385 en /386.

 

4 november 1881

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop op verzoek van:

1.     Theodoor Polmans, landbouwer te Swalmen;

2.     Cornelis Thissen, landbouwer te Maasniel, als voogd over de minderjarige Martinus en Johanna Catharina Polmans;

3.     Wilhelmina Naus, weduwe van Jan Polmans, landbouwster wonend te Swalmen, in eigen naam en als moeder en wettige voogdes over haar vijf minderjarige kinderen a) Jacobus b) Hubertus c) Petronella d) Mathis en e) Johannes Polmans,

van landerijen te Swalmen, Maasniel en Beesel gelegen als volgt:

1.     Swalmen: bouwland gelegen sectie C 5, groot 21 are 40 centiare, voor ƒ 230,‑ aan Hermanus Thomassen, zonder beroep wonend te Swalmen;

2.     idem C 477, groot 33 are 30 centiare voor ƒ 70,‑ aan Mathis Cremers en Jan Cox, houtzagers te Swalmen;

3.     idem D 1200, groot 18 are 90 centiare , voor ƒ 240,‑ aan Antoon Heijnen, koopman te Roermond;

4.     idem D 304 en 608, groot 67 are 30 centiare voor ƒ 160,‑ aan Peter Vincent, landbouwer te Swalmen;

5.     idem D 335, groot 12 are 80 centiare, voor ƒ 240,‑ aan Jacobus Geraedts, landbouwer te Maasniel;

6.     idem D 845, groot 20 are 40 centiare, voor ƒ 245,‑ aan Antoon Heijnen voornoemd;

7.     idem D 381, groot 13 are 60 centiare, voor ƒ 180,‑ aan Jakob Gielen, landbouwer te Swalmen;

8.     idem D 1644, groot 27 are 30 centiare, voor ƒ 435,‑ aan Maria Catharina Vermeulen, weduwe van Cornelis Hoogstraten, landbouwster te Swalmen;

9.     Maasniel: bouwland C 867, groot 14 are 35 centiare, voor ƒ 200,‑ aan de minderjarigen Martinus en Johanna Catharina Polmans voornoemd;

10.   Beesel: bouwland sectie E 692, groot 36 are 90 centiare, voor ƒ 225,‑ aan Antoon Heijnen voornoemd;

11.   bos D 747, groot 25 are, voor ƒ 45,‑ aan jonkvrouwe Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich, echtgenote van jonkheer mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaer, raadsheer wonend te Arnhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/387.

 

6 november 1881

REUVER - Verkoop van onroerend goed in de gemeente Beesel door Godfried Houwers te Leuth aan Johannes Houwers te Reuver voor ƒ 350,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/242.

 

7 november 1881

MAASNIEL / SWALMEN - Openbare verkoop op verzoek van Jan Lintjens, landbouwer wonend te Leeuwen onder Maasniel, van landerijen onder Maasniel gelegen (nrs. 1-5), alsmede:

6.     bouwland te Swalmen gelegen sectie E 2122, groot 43 are 50 centiare, voor ƒ 500,‑ aan Thomas Wackers, burgemeester te Maasniel;

7.     hakhout aldaar E 2124, groot 18 are 80 centiare, voor ƒ 60,‑ aan Willem Cox, landbouwer te Leeuwen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/392.

 

7 november 1881

ROERMOND - Verkoop van een huis met achterplaats te Roermond in de Munsterstraat gelegen sectie D 534, door Nicolas Joseph Palant, rentenier wonend te Roermond, aan Gerhard Heinrich Anton Kessener, koopman aldaar, voor ƒ 6.600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/393.

 

14 november 1881

þ BELFELD - Gehuwd: Hermanus Derks [geb. Belfeld 21-4-1852, dienstknecht 1881, landbouwer 1894, overl. ald. 19-4-1906, oud 53 jaar, zn. van Martinus Derks en Beatrix Luttels « 12-5-1851] en Maria Gertrudis Jacobs [geb. Baarlo 29-7-1849, dienstmeid 1881, landbouwster 1894, overl. Belfeld 23-5-1927, oud 77 jaar, buitenechtelijke dr. van Anna Elisabeth Jacobs, huishoudster {geb. Maasbree 22-10-1826, overl. Belfeld 12-1-1907, oud 80 jaar, dr. van Theodor Jacobs en Anna Maria Bos « Maasbree 12-10-1822}].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrik Martinus Derks, geb. Belfeld 1-9-1884, overl. ald. 26-3-1894 {aangifte door landbouwer Leonard Baggen en dagloner Hendricus Ummenthum als naburen}, oud 9 jaar.

2.       Peter Hubertus Derks, geb. Belfeld 5-10-1886, overl. ald. 7-3-1927. Tr. Belfeld 19-5-1919 met Mechtildis Slaats.

3.       Johanna Elisabeth Derks, geb. Belfeld 13-4-1889, overl. ald. 14-6-1903, oud 14 jaar.

4.       Catharina Hubertina Derks, geb. Belfeld 20-3-1891, overl. Velden 29-11-1968. Tr. Belfeld 23-4-1917 met Willem Peter Hubert Boonen.

Landbouwer Hermanus Derks en Maria Gertrudis Jacobs werden op 14-11-1881 ingeschreven op het adres Broekkant {nummer doorgehaald}, later gewijzigd in B28, samen met ‘huishoudster’ Elisabeth Jacobs (Baarlo 22-10-1826), de moeder van de bruid. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D43.

 

16 november 1881

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Wilhelm Berghs [geb. Beesel 11-10-1855, zn. van Jan Berghs en Anna Maria Catharina Heijnen] en Maria Anna Willkes [geb. Süchteln 14-3-1858].

Thoer.net, 2021.

 

17 november 1881

ROERMOND - Overdracht van twee woningen en tuin te Roermond in de Hamstraat gelegen sectie D 1435, 1436 en gedeelte van 1438 door Jan Baptist Reulen aan Josef Ubben, beiden wonend aldaar, voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/217.

 

21 november 1881

BELFELD - Volmacht door Aldegonda Goossens te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1181/250.

 

23 november 1881

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Herman Hubert Verhaegh te Baarlo en Frans Soeten te Tegelen voor ƒ 223,35.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/253.

 

25 november 1881

REUVER - “De heeren L.W. Maas, stationschef te Schalkwijk, en L.H. Soomers, stationschef te Reuver (beiden bij de exploitatie-maatschappij), zullen met 1 december onderling van standplaats verwisselen.”

Het Nieuws van den dag: kleine courant d.d. 25-11-1881.

 

2 december 1881

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond in de Schoenmakerstraat gelegen sectie D 571, door Hendrik Ruijten, winkelier te Roermond, aan zijn zoon Josephus Gerardus Hubertus Ruijten, koopman aldaar, voor ƒ 6.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/43.

Zie idem 14-12-1881/451 voor opname hypotheek groot ƒ 3.000,‑ door laatstgenoemde.

 

10 december 1881

BELFELD - Deling van onroerende goederen in de gemeente Belfeld en van gelden door a. Aldegonda Goossens, b. Peter Jacob Goossens te Belfeld, in eigen naam en als toeziend voogd voor de navolgende minderjarigen, c. Frans Goossens te Voorst, d. Gerard Goossens te Belfeld, e. Johannes Dings, weduwnaar van Anna Catharina Goossens te Belfeld, in eigen naam en als voogd over Johannes en Petronella Dings, f. Antoon Goossens te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/274.

 

10 december 1881

BEESEL - Verkoop van huis en erf met bouwland te Beesel in de Bakheide gelegen sectie F 1052 en 1053, zoals verkoper deze heeft verkregen bij akte van deling gepasseeerd bij notaris Brouwers d.d. 30-4-1880, door Hendrik Joosten aan Peter Andries Schouren, beiden landbouwer te Beesel, voor fl. 200,-. Getuigen: Frans Goossens, timmerman, en Jan Gerard Driessen, uitroeper, beiden wonend te Reuver.

RHCL Maastricht, repertorium notaris F.W. Vogels te Reuver, 1881/23.

 

12 december 1881

BEESEL-BUSSEREIND - Openbare verkoop ten herberge van A. Litjens te Beesel, van huis met tuin te Bussereind gelegen, sectie F 973 en F 975, thans bewoond door Alb. Zegers.

Venloosch Weekblad; notaris Van Koolwijk te Reuver.

 

15 december 1881

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Justus Beizenherts aldaar voor ƒ 104,80.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/278.

 

19 december 1881

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door de echtelieden Jean Coorens en Maria Josephina Lemmens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/209.

 

21 december 1881

MAASNIEL - Deling tussen 1) Conrard Geraedts; 2) Egidius Bremmers, weduwnaar van Petronella Geraedts, en zijn kinderen Johan, Elisabeth en Gertrudis Bremmers; 3) Maria Geraedts, weduwe van Jan Geereats, in eigen naam en als moeder en voogdes over Conrard en Catharina Geeraets, allen te Maasniel, van landerijen te Maasniel sectie A 287, 310, 411, 450, 335, 673 en Swalmen sectie D nrs. 804 en 811, met een totale waarde van ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1881/54.

 

24 december 1881

REUVER - "Heden overleed, in den ouderdom van 84 jaren, na meermalen gesterkt te zijn geweest door de H. Scaramenten der stervenden, onze innig geliefde Vader en Grootvader

          Ludovicus Bloemers

          in leven gepensioneerd Hoofdonderwijzer

                                         De bedroefde kinderen.

Reuver, den 24 December 1881."

Maas- en Roerbode.

 

dinsdag 27 december  1881

BEESEL-BUSSEREIND - Openbare verkoop, ten huize van Cornelis van der Velden te Beesel op verzoek van Willem Spee aldaar, van een huis met schuur, stal en tuinen te Bussering sectie E 747, 947 en 949.

Venloosch Weekblad d.d. 24-12-1881; notaris Brouwers te Venlo.

 

dinsdag 27 december 1881

BEESEL-BUSSEREIND - Openbare verkoop, ten huize van Cornelis van der Velden te Beesel op verzoek van A.F. Peeters en kinderen aldaar, van huis, stal en gebouw met tuin, bouw- en weiland te Bussereind sectie E 450, 451, 452, 453 en 454 alsmede landerijen in het Raijerveld, op de Kamp en langs de Maas.

Venloosch Weekblad d.d. 24-12-1881; notaris Brouwers te Venlo.

 

28 december 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen en planken te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Pieter Coorens aldaar, te weten

-   Wolter Beek als man van Petronella Coorens;

-   Tilmanus Piepers als man van Anna Coorens;

-   Silvester Heijnen als man van Johanna Coorens;

-   en Christiaan Ramakers als man van Maria Coorens,

allen wonend te Swalmen, opbrengst ƒ 411,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/235.

 

28 december 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van onroered goed onder Swalmen gelegen op verzoek van de erfgenamen van Pieter Coorens aldaar, te weten

-   Wolter Beek als man van Petronella Coorens;

-   Tilmanus Piepers als man van Anna Coorens;

-   Silvester Heijnen als man van Johanna Coorens;

-   en Christiaan Ramakers als man van Maria Coorens,

verbleven als volgt:

-   7 are 50 ca bouwland aan Middelhoven sectie A 113 aan Gerard Heijnen te Swalmen voor ƒ 130,‑;

-   17 are 40 ca idem op de Mortel sectie A 2072 en 2078 aan Jan Hubert Bongaerts aldaar voor ƒ 395,‑;

-   21 are bouwland in het Schoolbroek A 1705 aan Willem Franken aldaar voor ƒ 150,‑;

-   17 are 90 ca idem A 2235 aan Arnold Beurskens aldaar voor ƒ 125,‑;

-   26 are 20 ca A 2240 aan Hubert Coorens aldaar voor ƒ 85,‑;

-   50 are 90 ca A 2251 en 2252 aan dezelfde voor ƒ 250,‑;

-   19 are 20 ca in de Borgskamp sectie A 2287 aan Renier Rulkens te Swalmen voor ƒ 180,‑;

-   9 are 40 ca in het Voorveld sectie B 147 aan Willem Clumpkens aldaar voor ƒ 125,‑;

-   25 are 50 ca idem in de Heide B 1377 aan Jan Willem Sanders aldaar voor ƒ 60,‑;

-   12 are 40 ca op de Reubenberg B 1325? aan Hendrik Pijpers aldaar voor ƒ 87,‑;

-   10 are 10 ca idem aldaar B 1527 aan Joannes Coorens aldaar voor ƒ 65,‑;

-   22 are 50 ca in het Kortebroek sectie B 1411 aan Frederik Kessels aldaar voor ƒ 41,‑;

-   29 are 80 ca bouwland in Martin Giesen B 1544 aan Hendrik Ramakers te Swalmen en Joannes Geraets te Hattem onder Roermond voor ƒ 480,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1881/236.

 

29 december 1881

BEESEL/REUVER - Verpanding huis met windmolen.

Schuldbekentenis groot fl. 150,- door Jan Willemsen, landbouwer te Beesel, ten gunste van Jan Willem Maasen, wethouder van de gemeente Belfeld, vertegenwoordigd door Jan Gerard Driessen, uitroeper te Reuver, met als onderpand huis en erf met windmolen sectie A 1071 en bouwland in he Ohebroekerveld sectie A 617.

Notarieel archief A. Vogels, 1881/29

 

29 december 1881

BOUKOUL - Volmacht door Daniel Sanders, kleermaker te Boukoul, op Leonard Sanders, landbouwer aldaar, om een lening te nemen en hiervoor zijn goederen te verpanden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/458.

 

29 december 1881

SWALMEN - Openbare verkoop van op stam staand slaghout te Swalmen, op verzoek van Daniel Sanders, landbouwer wonend aldaar, opbrengst ƒ 97,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/459.

 

31 december 1881

BELFELD - “Aan de openbare lagere school te Belfeld wordt met 15 januari 1882 een hoofdonderwijzer gevraagd. Salaris f. 700.

Adres Gemeentebestuur te Belfeld.”

Venloosch Weekblad d.d. 31-12-1881; idem d.d. 7-1-1882.

De annonce volgt op het overlijden van Jean Lambert Duchateau, zie gezin 24-1-1871. Duchataeu werd opgevolgd door J.J. Trybels.

 

31 december 1881

REUVER - Schuldbekentenis met hypotheek door Gerard Theunissen te Reuver t.b.v. Henri Klerckx te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1881/220.

 

31 december 1881

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 2.800,‑ ten laste van Daniel Sanders, kleermaker te Boukoul, ten behoeve van Henri Höppener, koopman wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/462.

 

1881, z.d.

SWALMEN - In het Volkskundig Museum te Asselt bevindt zich een geweer uit 1881 met de naam van Jan Cox te Swalmen.

Collectie Volkskundig Museum Asselt.

 

1881, z.d.

BRÜGGEN - Gehuwd: Heinrich Hubert Dupont [Hendrikus Hubertusgeb. Roermond 1-9-1839, overl. Beesel 14-10-1904, oud 65 jaar, buitenechtelijke zoon van Josephina Dupont] en Maria Sibilla Litjens [geb. Beesel 2-11-1851, overl. ald. 20-4-1901, oud 49 jaar, dr. van Alardus Litjens en Maria Agnes Holtman « 26-4-1847].

Standesambt Brüggen, Dezennaltabellen, huwelijken 1881 akte 2.

Uit dit huwelijk:

1.       Albert Dupont, geb. Brüggen (D) ..., overl. Beesel 10-2-1885, oud 3 jaar.

2.       Herman Joseph Dupont, geb. Beesel 30-1-1885, overl. ald. 24-2-1885, oud 1 maand.

3.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 28-12-1885.

4.       Joseph Alard Dupont, geb. Beesel 16-12-1886.

5.       Franciscus Hubertus Dupont, geb. Beesel 28-10-1889, overl. ald. 5-6-1902, oud 12 jaar.

6.       Anna Maria Dupont, geb. Beesel 11-7-1892, overl. Venray 27-7-1969. Tr. Venlo 13-11-1922 met Wilhelm Driessen.

7.       Leonard Hubertus Dupont, geb. Beesel 14-11-1893, overl. Venlo 4-10-1956. Tr. 1) ... met Johanna Maria Buschschulte; 2) ... met Johanna Josefine Pöppelbuss.

8.       Lambertus Hubertus Dupont, geb. Beesel 26-9-1899, overl. Heel en Panheel 14-7-1901.

 

1882

2 januari 1882

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Henri Klerckx te Roermond aan Godfried Hodselmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1882/1.

 

2 januari 1882

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 130,‑ door Godfried Hodselmans te Swalmen aan Karel Frans Ariens te Arnhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1882/2.

 

4 januari 1882

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Hendrikus Nusselein [Frans Henri, geb. Roermond 1-10-1843, winkelier 1890, zn. van Hendrikus Nusselein en Maria Elisabeth Lucas « Roermond 27-5-1831] en Petronella Clumpkens [geb. Swalmen 18-3-1854, overl. Wateringen (Z.-H.) 13-8-1937, oud 83 jaar, dr. van Willem Clumpkens en Joanna Janssen « 26-10-1841].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Theodora Wilhelmina Francisca Nusselein, geb. ’s-Gravenhage 25-11-1890.

Nusselein, wonend te ’s-Gravenhage, maakte op 22-11-1887 zijn testament bij notaris Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg aldaar.

 

maandag 9 januari 1882

BELFELD - Openbare verkoop, op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen Duchateau, van “een netten en zindelijken inboedel, bestaande in: ronde en vierkante tafels, commode, kasten, stoelen, klok, kachels, spiegels, schilderijen, ledekanten, nachttafeltje, ketels, koper-, tin-, porcelein- en glaswerk, eenige boeken, en meer andere voorwerpen.”

Venloosch Weekblad d.d. 31-12-1881; notaris Vogels te Reuver.

Voor verkopers zie gezin 24-1-1871.

 

woensdag 11 januari 1882

BELFELD-GELOO - Openbare verkoop, in de herberg van Maesen op verzoek van H. Thissen, van een huis met tuin en land bewoond door J. van den Beuken gelegen te Geloo aan de Voetpad sectie A 497 en 498.

Venloosch Weekblad d.d. 24-12-1881; notaris Brouwers te Venlo.

 

12 januari 1882

SWALMEN - Overdracht van huis en tuin te Swalmen in het Dorp gelegen sectie B 1594 door Hubert Tobben te Swalmen aan Johan Heinrich Verhasselt te Rosmalen voor ƒ 4.750,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1882/10.

 

13 januari 1882

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor G. Theelen.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 930.

De vergunning zelf ontbreekt; verder 1 omslag met gegevens 19-5-1909.

 

13 januari 1882

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door Jacobus Gielen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1882/6.

 

16 januari 1882

BELFELD - Verkoop van onroerend goed in de gemeente Belfeld door Jacob Sleven te Kaldenkirchen aan Johannes Sleven te Belfeld voor ƒ 120,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1882/10.

 

16 januari 1882

BELFELD - Obligatie groot ƒ 160,‑ door Johannes Sleven te Belfeld aan Marie en Florence Goossens te Venlo.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1882/11.

 

16 januari 1882

BOUKOUL - Doorhaling door Willem Jacob Storij, zonder beroep wonend te Roermond, als gemachtigde van 1. Pieter Crasborn en zijn echtgenote Catharina Pijls, landbouwers wonend te Horn; en 2. Wilhelmina Pijls, meerderjarig zonder beroep wonend te Herten, van de hypothecaire inschrijving genomen bij vernieuwing ten laste van Daniel Sanders, kleermaker te Boekoel, geregistreerd 10-7-1879 deel 12 nr. 154.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/16.

 

17 januari 1882

GRUBBENVORST - Gehuwd: Gerardus Jacobs [geb. Velden 12-5-1856, dienstknecht 1882, zn. van Joannes Antonius Jacobs, landbouwer, en Anna Margaretha Vallen « Arcen en Velden 17-8-1848] en Petronella Rievers [geb. Grubbenvorst 3-1-1849, landbouwster 1882, overl. Belfeld 12-9-1906, oud 57 jaar, dr. van Pieter Rievers en Catharina Gommans « Grubbenvorst 20-10-1840; wed. van Gerard van den Munkhof, geh. Grubbenvorst 26-4-1870].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Gerardus Jacobs, geb. Grubbenvorst 20-11-1882, overl. Horn 12-9-1963. Tr. Neer 15-10-1917 met Johanna Josepha Strous.

2.       Johanna Maria Jacobs, geb. Grubbenvorst 12-7-1884. Tr. Belfeld 4-10-1909 met Joannes Hubertus Goosens.

3.       Caspar Hendrikus Jacobs, geb. Grubbenvorst 18-5-1886, overl. Tegelen 1-1-1960. Tr. Belfeld 27-6-1910 met Anna Maria Achten.

4.       Johannes Theodorus Jacobs, geb. Grubbenvorst 18-11-1887, overl. ald. 3-8-1888, oud 8 maanden.

5.       Lodewijk Henricus Jacobs, geb. Grubbenvorst 7-2-1890. Tr. Neer 2-8-1915 met Maria Catharina Strous.

6.       Johanna Catharina Rosalia Jacobs, geb. Grubbenvorst 9-1-1892. Tr. Belfeld 26-4-1915 met Jacques Mathieu Marie Janssen.

 

woensdag 18 januari 1882

BEESEL - Verkoop van onroerende goederen op verzoek van de erfgenamen van P.H. van der Velden te Reuver, waaronder huis en tuin in de Kom van Beesel (A 1193), bewoond door Jacob Thissen, winkelier en tapper.

Venloosch Weekblad d.d. 14-1-1882; Notaris Haffmans, Helden.

 

19 januari 1882

BEESEL - "Heden overleed tot onze diepe droefheid, na voorzien te zijn van de laatste H. Sacramenten der stervenden, onze innig geliefde Moeder

          Johanna Catharina Huberta Mooren

          in leven echtgenoote van wijlen

          P. Thijssen

          in den ouderdom van ruim 53 jaren.

                     Hunne bedroefde kinderen,

                               Marie Thijssen

                               Getrudis Thijssen

                               Matheus Thijssen

                               Jean Thijssen

                               Wilhelm Thijssen

                               Elisabeth Thijssen

                               Hubert Thijssen

Beesel, 19 januari 1882."

Maas- en Roerbode.

 

19 januari 1882

SWALMEN - Openbare verkoop van manifacturen te Swalmen voor David de Vries te Roermond, opbrengst ƒ 353,81.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1882/11.

 

19 januari 1882

SWALMEN - Inventaris op verzoek van Antoon Meuter te Swalmen, weduwnaar van Anna Beijsen, in eigen naam en als voogd over Frans, Gertrudis en Emile Meuter en Willem Helgers als toeziend voogd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1882/12.

 

21 januari 1882

BELFELD – “Een paard, door den landbouwer Coopmans te Maasbree vermist, is te Belfeld op den stal eener weduwe teruggevonden.”

Venloosch Weekblad d.d. 21-1-1882.

 

22 januari 1882

BEESEL - Geboren: Josephus Hubertus Sangers, buitenechtelijke zn. van Genoveva Huberta Sangers [geb. Swalmen ca. 1856, dr. van Petrus Henricus Sangers en Wilhelmina Adams; zij tr. Beesel 20-5-1887 met Joannes Sigebertus Steeghs].

GHS Beesel, BS-9/262.

Het kind overleed Beesel 9-4-1883.

 

22 januari 1882

HAELEN - Testamenten door Peter Verheggen, burgemeester en grondeigenaar te Haelen, en zijn vrouw Cornelia van den Acker.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/17 en /18.

 

dinsdag 24 januari 1882

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van Jan Arnold Meuter te Beesel, van dennen, hout en strooisel aldaar aan de Prinsendijk, in de Oude Weide bij Sebastopol en in het Beeselsbroek nabij de Varkenskamp.

Venloosch Weekblad d.d. 21-1-1882; notaris Roersch te Horst.

 

dinsdag 24 januari 1882

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van mej. E. Timmermans, van eiken, canada’s en slaghout te Beesel in de Bussereindsstraat en nabij de houten brug, in de Bussereindsstraat nabij Gerard Dings en aan beide zijden van de beek. Bijeenkomst nabij het huis Meuter in het Meerlebroek.

Venloosch Weekblad d.d. 21-1-1882; notaris Roersch te Horst.

 

25 januari 1882

SWALMEN - Deling tussen Frans Lintjens te Maasniel, Leonard Lintjens te Swalmen, Hubert Lintjens te Maasniel en Hendrik Lintjens te Helden, van de nalatenschap van hun ouders.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1882/14.

Met voortzetting idem 6-2-1882/21 en 13-2-1882/23.

 

26 januari 1882

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen en vee gehouden te Swalmen op verzoek van:

1.     Thomas Franssen, metselaar wonend te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd over zijn minderjarig kind Arnoldus Franssen;

2.     Herman Dingelstadt, landbouwer te Swalmen, als voogd over de minderjarige Mathis Houben;

3.     Sophia Geraedts, weduwe van Arnoldus Franssen, landbouwster wonend te Swalmen;

4.     Peter Geraedts gehuwd met Johanna Franssen, landbouwer te Swalmen,

opbrengst ƒ 331,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/22.

 

27 januari 1882

BEESEL - Verkoop Sebastopol.

Verkoop van de boerderij genaamd Sebastopol, laatst bewoond door J.A. Meuter, bestaande in goede gebouwen, met tuin en boomgaard, landerijen en bos, sectie O 397 en D 771, 1085 en 1086.

Venloosch Weekblad d.d. 14-1-1882; Notaris Brouwers te Venlo.

 

27 januari 1882

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Simons [geb. Beesel 12-2-1851, landbouwer, overl. ald. 1-1-1932, zn. van Joannes Simons en Gertrudis Jacobs] en Maria Anthonia Ploem [geb. Beesel 8-1-1853, naaister, dr. van Arnoldus Ploem en Dorothea Vogels].

GHS Beesel, BS-9/297.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Theodora Simons, geb. Beesel 6-12-1882. Tr. Beesel 30-10-1908 met Godefridus Hubertus Hendrix.

2.       Joannes Antonius Hubertus Simons, geb. Beesel 17-3-1884.

3.       Maria Gertrudis Hubertina Simons, geb. Beesel 22-6-1885, overl. ald. 4-4-1945. Tr. Beesel 9-5-1919 met Peter Willem Verhaag.

4.       Johannes Antonius Arnoldus Simons, geb. Beesel 17-3-1887.

5.       Johannes Arnoldus Simons, geb. Beesel 9-7-1888. Tr. Swalmen 22-10-1917 met Anna Catharina Verheggen.

6.       Johannes Antonius Hubertus Simons, geb. Beesel 18-7-1891.

7.       Hendrikus Hubertus Simons, geb. Beesel 17-7-1894.

 

28 januari 1882

SWALMEN - Schuldbekentenis met hypotheek door Gerardus Peeters te Swalmen t.b.v. Christina Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1882/14.

 

29 januari 1882

SWALMEN - Openbare verkoop gehouden te Swalmen op verzoek van:

1.     Thomas Franssen, metselaar wonend te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd over zijn minderjarig kind Arnoldus Franssen;

2.     Herman Dingelstadt, landbouwer te Swalmen, als voogd over de minderjarige Mathis Houben;

3.     Sophia Geraedts, weduwe van Arnoldus Franssen, landbouwster wonend te Swalmen;

4.     Peter Geraedts gehuwd met Johanna Franssen, landbouwer te Swalmen,

5.     Peter Vaessen, metselaar te Swalmen;

6.     Frederik Kessels, landbouwer te Swalmen,

van de navolgende goederen te Swalmen gelegen:

1.     huis sectie C 138, groot 90 centiare, voor ƒ 550,‑ aan Thomas Franssen, metselaar te Swalmen;

2.     a) de helft in tuin en bouwland C 761 en 762, groot 13 are 50 centiare, voor ƒ 150,‑ aan Thomas Franssen voornoemd en b) de andere helft van hetzelfde perceel voor ƒ 150,‑ aan Peter Geraedts, landbouwer;

3.     bouwland C 769, groot 7 are 35 centiare, voor ƒ 120,‑ aan de minderjarige Arnoldus Franssen;

4.     bouwland C 69, groot 9 are 70 centiare, voor ƒ 150,‑ aan Johannes Ronken, landbouwer;

5.     bouwland C 743 en 744, groot 11 are 10 centiare, voor ƒ 100,‑ aan de minderjarige Hendrik Houben;

6.     bouwland C 31, groot 3 are 50 centiare, voor ƒ 20,‑ aan Willem Drengs, landbouwer;

7.     bouwland C 52, groot 8 are 20 centiare, voor ƒ 54,‑ aan Maria Nieskens, weduwe van Jacobus Sillen, landbouwster;

8.     bouwland C 803, groot 16 are 50 centiare, voor ƒ 45,‑ aan Thomas Franssen voornoemd, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/29.

 

30 januari 1882

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond in de Bakkerstraat gelegen sectie D 1434 door Hendrik van Vorstenbos te Roermond als gemachtigde krachtens art. 1223 B.W., toegewezen aan Henri Delsing aldaar als gemachtigde van Jean Telders? aldaar voor ƒ 2.425,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1882/24.

 

31 januari 1882

SWALMEN - Testament door Hendrik Coorens, landbouwer te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/30.

 

2 februari 1882

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 140,‑ door Hendrik Peeters, Michiel Koolen en Herman Cartigny, landbouwers allen wonend te Swalmen, ten behoeve van Louis Leclercq en Anna Leclercq, beiden zonder beroep wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/31.

 

2 februari 1882

BELFELD - Obligatie groot ƒ 780,‑ door Frans Ploem, landbouwer en winkelier wonend te Belfeld, ten behoeve van de firma Joseph van de Loo te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/32.

 

4 februari 1882

VENLO - “Tot onderwijzers aan de rijks-normaallessen hier ter stede zijn benoemd de heeren Mostart, Adams en Weber, van hier, Beunen van Blerick en Van Poppel van Reuver.”

Venloosch Weekblad d.d. 4-2-1882.

 

6 februari 1882

ASSELT - Testament door Gerardus Klusters, RK priester en rector wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/37.

 

6 februari 1882

MAASNIEL - Verkoop van een huis met smederij en tuin te Maasniel in het dorp gelegen door Petronella Johanna Joosten, weduwe van Conrard van der Linden, zonder beroep wonend te Maasniel, aan Peter Huber