KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1870-1879

laatst opgeslagen: dinsdag 19 oktober 2021

 

1870

6 januari 1870

BELFELD / BEESEL - Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Belfeld en Beesel door: a. Jacob Hendrickx, echtgenoot van Johanna Hubertina Janssen te Swalmen; b. Gertrudis Hubertina Janssen te Beesel; c. Godfried Hubert Melchior Janssen te Beesel; d. Gerard Caspar Hubert Janssen te Linne; e. Cornelis Sampers, echtgenoot van Helena Janssen te Linne; en f. Caspar Hubert Janssen te Beesel, aan Godfried Stox te Reuver voor  1.000,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/3.

 

6 januari 1870

BEESEL - Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Beesel door: a. Johanna Margaretha Stox; b. Maria Catharina Stox, beiden te Reuver; c. Peter Willem Hubert Stox te Reuver; d. Leopold Ronck te Steijl, echtgenoot van Petronella Huberta Stox, allen in eigen naam en als mondeling gemachtigden van Peter Janssen te Maasniel, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Stox, aan Godfried Stox te Reuver voor  920,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/4.

 

8 januari 1870

SWALMEN - Obligatie groot  2.100,‑ door Jan Janssen te Swalmen aan de gemeentelijke instelling van weldadigheid genaamd Het Louisa-Huis te Roermond, gesticht door jonkvrouwe M.L. de Pollart en jonkheer C. Petit d'Oudenborgh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/1.

 

10 januari 1870

BEESEL - Openbare verkoop van hout en bomen gehouden te Waterloo onder Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  447,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/2.

 

11 januari 1870

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Frans Winand Hubert Ploum wonend te Roermond aan Theodorus Verhaegh wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/4.

 

12 januari 1870

ROERMOND / HERTEN - Openbare verpachting van bouw‑ en weiland onder Roermond en Herten gelegen door Christoffel Ramakers te Roermond, voor jaarlijks  665,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/2.

De verpachter woonde eerder te Swalmen.

 

15 januari 1870

BEESEL - Nota voor de douairiere barones Michiels van Kessenich, van Joan Crugten en zijn medewerkers te Heidenheim wegens 279 meter van 5 cent per meter en 15 meter van 3 'dat in den grooten graaf uitloopt', alsmede voor het maken van kuilen.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1080.

 

15 januari 1870

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Joachim Bongaerts aan Jacobus Theelen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/5.

 

18 januari 1870

BELFELD - Overeenkomst en dcharge door: a. Hendrik Rijvers; b. Theodoor Rijvers; c. Hendrik Andries Ketels, echtgenoot van Maria Rijvers; d. Jacob Rijvers; en e. Johannes Colberts, echtgenoot van Anna Catharina Rijvers; allen te Belfeld, en Maria Catharina Wolters, weduwe van Johannes Rijvers aldaar, t.b.v. de instrumenterende notaris [J.M.L.H. Clercx].

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/15.

 

20 januari 1870

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Beurskens [geb. Swalmen 20-9-1823, landbouwer, zn. van Jacob Beurskens en Petronella Heijnen; wedn. van 1) Margaretha Polmans, geh. Swalmen 14-9-1853, overl. ald. 22-12-1867; 2) Anna Catharina Hubertina Douzen, geh. Swalmen 25-6-1868] en Joanna Catharina Peters [geb. Swalmen 21-2-1844, dr. van Andreas Peters en Joanna Maria Willems].

GHS Swalmen, BS-1870/3; GenLias, 2004.

 

22 januari 1870

SWALMEN - Obligatie groot  600,‑ door Leonard Beurskens te Swalmen t.b.v. Wijnand Verheggen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1870/14.

 

26 januari 1870

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Herman Luijten te Roermond, in eigen naam en handelend namens zijn echtgenote Margaretha Spe, beiden als erfgenamen van wijlen hun zussen resp. schoonzussen Maria Elisabeth Luijten en Maria Aldegonda Luijten, beiden overleden te Roermond, aan de echtelieden Pieter Coorens en Mechteldis Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/5.

 

26 januari 1870

ROERMOND - Scheiding van roerende goederen en van onroerende goederen onder Roermond, Linne, Herten, Roggel, Neer, Nunhem, Kessel, Melick-Herkenbosch en Horn, tussen Jan Lodewijk Baudrihaye te Roermond en zijn kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/11.

 

27 januari 1870

BELFELD - Radiatie door Cornelis Stevens te Belfeld namens het Armengesticht aldaar.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/22.

 

27 januari 1870

BEESEL / BELFELD - Deling van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Beesel en Belfeld zonder overbedeling door: a. Peter Stox; b. Maria Catharina Stox, beiden te Reuver; c. Peter Janssen, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Stox te Maasniel; d. Godfried Stox; e. Johanna Margaretha Stox, beiden te Reuver; en f. Leopold Ronck te Steijl namens zijn echtgenote Petronella Huberta Stox.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/23.

 

1 februari 1870

ASSELT - Openbare verkoop van canadabomen op de Lingen te Asselt, op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  983,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/6.

 

8 februari 1870

BOUKOUL - Obligatie groot  1.000,‑ door Andreas Peters te Boekoel onder Swalmen t.b.v. Catharina Elisabeth Kittlers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1870/24.

 

11 februari 1870

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Hendrikus Dings [geb. Beesel 26-1-1842, knecht, overl. ald. 24-11-1895, zn. van Petrus L. Dings en Wilhelmina Claessen] en Maria Gertrudis Gisberts [geb. Kessel 23-10-1844, dienstmeid, dr. van Hubertus Gisberts en Elisabeth Gommans].

GHS Beesel, BS-7/605.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1. Elisabeth Maria Hubertina Dings, geb. Beesel 14-4-1883. Tr. Beesel 2-9-1910 met Peter Michiel Verlinden.

 

16 februari 1870

ASSELT - Verkoop van de helft van de nalatenschap van wijlen Peter Wutz en Catharina Pex door Maria Anna Wutz te Venray aan:

1) Peter Heijnen;

2) Maria Anna Catharina Heijnen, weduwe van Godfried Hendrickx; en

3) Maria Gertrudis Hubertina Heijnen, allen wonend te Asselt, voor  1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/25.

 

17 februari 1870

MAASNIEL - Gehuwd: Godefridus Hubertus Stox [geb. Beesel 29-7-1837, overl. ald. 21-10-1913, zn. van Gerardus Stox en Anna Maria Driessen] en Phelepina Petronella Hubertina Janssen [Philippina Petronella Hubertina Janssen, geb. Melick-Herkenbosch 6-1-1847, overl. Beesel 3-2-1884, dr. van Jan Hubert Janssen en Maria Helena Erdman].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 2-4-1871. Tr. Beesel 2-5-1902 met Joannes Mathias Hubertus Thijssen.

2. Anna Helena Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 3-6-1872. Tr. Beesel 5-5-1899 met Joannes Mathias Thijssen.

3. Gerardus Hubertus Stox, geb. Beesel 8-7-1873, overl. ald. 8-9-1873.

4. Gerardus Joannes Hermanus Hubertus Stox, geb. Beesel 8-10-1874, overl. ald. 260201875, oud 4 maanden.

5. Maria Apollonia Hubertina Stox, geb. Beesel 30-11-1875. Tr. Beesel 20-11-1903 met Antonius Hubertus Bors.

6. Anna Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 22-12-1876. Tr. Beesel 5-5-1905 met Antonius Hubertus Cremers.

7. Petrus Josephus Hubertus Stox, geb. Beesel 13-2-1878, overl ald. 7-6-1937. Tr. Beesel 23-2-1909 met Gertrudis Hubertina Thijssen.

8. Gerardina Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 3-3-1879. Tr. Beesel 5-11-1909 met Wilhelmus Hermanus Hubertus Bors.

9. Hermanus Joannes Hubertus Stox, geb. Beesel 14-3-1880, overl. ald. 6-9-1880, oud 5 maanden.

10. Wilhelmina Gerardina Hubertina Stox, geb. Beesel 12-8-1881, overl. ald. 15-1-1884, oud 2 jaar.

11. Joanna Hubertina Henrietta Stox, geb. Beesel 24-6-1883, overl. ald. 4-3-1884, oud 8 maanden.

Voor deling van goederen te Melick-Herkenbosch zie 28-9-1872.

 

19 februari 1870

SWALMEN - Obligatie groot  2.000,‑ door Antoon Hubert Meuter aan Simon Beijsen met hypotheekstelling door Frans Arnold Meuter, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/26.

 

22 februari 1870

SWALMEN EN ASSELT - Openbare verkoop van slaghout aan de Sijperhof, aan Conraeds Kempke en aan Hellenraedt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  267,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/13.

 

23 februari 1870

SWALMEN - Pachtcontract van de pachthoeve genaamd Baxhof onder Swalmen en Beesel gelegen tussen Joseph Tondeur te Roermond, als mondeling gemachtigd door baron August Joseph Ghislain d'Overschie de Neerijssche te Brussel en de echtelieden Godefried Ramakers en Martina Cuijpers te Swalmen, voor jaarlijks  1.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/14.

 

24 februari 1870

SCHAESBERG - Gehuwd: Cornelis Willem Folmer [geb. Someren 23-1-1836, rijksambtenaar, commies 2e klasse; zn. van Gerrit Nicolaas Folmer, rijksambtenaar overl. 15-1-1858, en Catharina Caspar uit Knigsburg, overl. 15-11-1860] en Maria Catharina Keulaerds [Keulards, geb. Schaesberg 4-2-1842, dr. van Frans Keulaerds en Anna Catharina Dortants].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Elisabeth Folmer, geb. Maastricht 17-12-1870. Tr. Heerlen 7-2-1907 met Jacobus de Raat.

2. Maria Louisa Catharina Hubertina Folmer, geb. Beesel 7-4-1872. Tr. Heerlen 30-12-1897 met Nicolas Joseph Jongen.

3. Hendrikus Hubertus Folmer, geb. Beesel 12-12-1873.

4. Cornelis Hubertus Folmer, geb. Beesel 12-6-1877. Tr. Heerlen 25-9-1902 met Maria Magdalena Beckers. Hij runde in 1896 een (nieuwe) danszaal in Heerlen-Schram.

5. Maria Anna Hubertina Folmer, geb. Beesel 18-10-1878. Tr. Heerlen 31-8-1905 met Hubertus Mathijs Schouteten.

Cornelis Folmer woonde als kind in Heeze voordat hij op 15-5-1861, na het overlijden van beide ouders, verhuisde naar Maastricht. Het jonge gezin verhuisde op 4-12-1871 vanuit Maastricht (Kapoenstraat) naar Reuver. Folmer werd in 1873 benoemd tot deurwaarder van de directe belastingen voor de gemeente Beesel. Op 1-10-1880 werd Folmer overgeplaatst naar Bergen. Op 6-10-1882 verhuisde het gezin naar Oploo (N.-Br.).

 

1 maart 1870

SWALMEN - Volmacht door Joseph Theodoor Frans Carel Wilhelmi wonend te Swalmen aan Josephus Johannes Wolterus Sterck wonend te Amsterdam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/30.

 

2 maart 1870

BELFELD - Verkoop van bomen en hout te Belfeld door Hendrik Adolf Verhaegh te Baarlo voor  538,10.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/48.

 

2 maart 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout in het Baxhoverbosch te Swalmen, op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  263,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/18.

 

2 maart 1870

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout te Beesel in het Beeselsbroek, op verzoek van Peter Verzondert te Beesel, opbrengst  166,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/19.

 

14 maart 1870

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel gelegen op verzoek van Gerard Evers wonend te Asselt aan Mathias Gerardus Hubertus Janssens te Reuver onder Beesel e.a. voor in totaal  943,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/35.

 

24 maart 1870

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op de Swamakerstraat gelegen door de beheerders van de O.L.V. Munsterkerk te Roermond en de leden van de R.K. Parochiale Kerk aldaar, aan Louis van den Bongaert aldaar, voor  2.250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/27.

 

25 maart 1870

BEESEL - Installatie pastoor Truijen.

Verleden dinsdag vierde Beesels inwoners een plechtig feest, namelijk de installatie van hunnen nieuwen herder, den weleerw. heer Truyens. Reeds vroeg in den morgen was alles druk in de weer. Omstreeks 9 uren vertrok den met 2 paarden bespannen wagen, alsmede de edelachtb. heer burgemeester, ten einde zijn eerw. op Reuver af te halen.

Een fraai uitgedoschte eerewacht te paard ontving hem bij Reuver, terwijl hij door een andere even flinke garde dhonneur op Beesels grenzen werd verwelkomd. Aan den ingang van het dorp stond een fraai herdertje gereed, ten einde zijn eerwaarde onder eene gepaste toespraak den herderstaf over te reiken. Hier ter plaatse werd hij ontvangen door de heeren kerkmeesters, de heeren zangers van het koor, een aantal fraaie bruidjes, de schoolkinderen, alsmede de zoo gunstig bekende Fanfare Gezelschap van Swalmen, onder directie van den heer C. Simons, die niet weinig tot de opluistering van het feest hebben bijgebracht. Onder het spelen der muziek en de jubelende volksmenigte zette men den stoet voort tot bij de school, alwaar hij door den hoofdonderwijzer werd ontvangen en wiens toespraak door den nieuwen herder op eene treffende wijze werd beantwoord.

Aan de mooi versierde kerk gekomen, werd zijn eerw. door den heer president der kerkfabriek verwelkomd en door een der bruidjes werd hem onder eene fraaie rede de sleutels der kerk overgereikt. De kerkelijke plechtigheden werden door mgr. Schrijnen verricht en door den eerw. heer Pennings, kaplaan te Venlo, werd een passend sermoon voorgedragen. Na afloop dezer plechtigheden werd door het Fanfare Gezelschap het bekende Pius-lied uitgevoerd, en den weleerw. heer pastoor werd in dezelfde orde naar de pastorij gebracht, alwaar hij door een der bruidjes met eene fransche toespraak werd ontvangen. Onnoodig te zeggen dat door de inwoners alles was in het werk gesteld om de straten op te smukken, ondanks het ongunstige weer was het een verrukkend gezicht. De aanhoudende regen was oorzaak dat er des avonds geen vuurwerk kon afgestoken worden. Kortom, Beesel heeft blijken gegeven dat hunnen nieuwen herder welkom was. Moge hij lange jaren tot welzijn dezer parochie werkzaam zijn.

Venloosch Weekblad d.d. 26-3-1870.

 

25 maart 1870

BEESEL - Geboren: Petrus Gerardus Kuppers, buitenechtelijke zn. van Joanna Kuppers. Getuigen: Wilhelmus Janssen en Henricus Verlinden.

GHS Beesel, BS-7/584.

 

30 maart 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door de kinderen van wijlen de echtelieden Sevrien Hodzelmans en Elisabeth Keijzer, in leven akkerlieden te Swalmen, opbrengst  1.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/30.

 

30 maart 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door de kinderen van wijlen de echtelieden Caspar Kessels en Catharina Hermans, in leven akkerlieden te Swalmen, opbrengst  381,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/31.

 

1 april 1870

LINNE - Verkoop van een bouwhoeve te Linne door Jan Lodewijk Baudrihaye te Roermond aan Carolina Wilhelmina Hubertina Baudrihaye gehuwd met Franois Matira te Luik, voor  18.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/40.

 

6 april 1870

VENLO - Gehuwd: Adrianus de Bijl [geb. Tiel 25-6-1842, zn. van Jan de Bijl en Hendrika van Tiel] en Clementina Lambertina Dymphna Walder [Walda, geb. Thorn, dr. van Jacob Walder en Johanna Denis].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Jacobus Joannes de Bijl, geb. BEESEL 7-7-1873 (BS-8/187).

2. Frederika Johanna de Bijl, geb. Venlo. Tr. Maasbree 5-5-1893 met Jacobus Martinus Kater.

3. Geertruida Wilhelmina Maria de Bijl, geb. 's-Hertogenbosch. Tr. Venlo 8-10-1906 met Casper Aloisius Leemeijer.

4. Maria de Bijl, geb. Blerick. Tr. Venlo 9-5-1921 met Peter Johannes Marinus Verhalle.

 

6 april 1870

ROERMOND - Inventaris van de nalatenschap van wijlen de freule Jeanette Louise van der Renne, in leven rentenierster te Roermond, overleden aldaar 28 maart 1870.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/35.

Voor voortzetting en slot zie idem 9‑4‑1870/37, 11‑4‑1870/38, 12‑4‑1870/39 en 20‑4‑1870/45. Zie ook idem 20‑6‑1870/58.

 

7 april 1870

BELFELD - Inventaris door Ida Dings, in eigen naam en als moeder en voogdes over Cornelis, Gertrudis en Petronella Heijnen, en Paulus Driessen als toeziend voogd over voornoemde minderjarige kinderen, allen te Belfeld wonende.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/75.

 

8 april 1870

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen gehouden te Roermond op verzoek van Victor Franciscus Hubertus Mertz, ontvanger der Registratie en Domeinen aldaar, voor een jaarlijkse pachtprijs van  2.330,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/44.

 

14 april 1870

ASSELT - Deling van roerende en onroerende goederen onder Swalmen gelegen tussen de kinderen en enige wettige erfgenamen van wijlen Conrard Janssen, in leven grondeigenaar te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/42.

Betreft mogelijk Koondertenhoeve te Asselt.

 

20 april 1870

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Thijssen [geb. Beesel 28-3-1839, landbouwer, pannenfabrikant (1890), zn. van Mathias Thijssen en Anna Gertrudis Laemers] en Anna Maria Hubertina Heinders [geb. Swalmen 1-3-1841, overl. Beesel 15-11-1920, dr. van Joannes Heinders en Wilhelmina Hubertina Theelen].

GHS Beesel, BS-7/607.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmina Hubertina Thijssen, geb. Beesel 18-2-1871. Tr. Beesel 29-6-1900 met Josephus Hubertus Steeghs.

2. Joannes Mathias Hubertus Thijssen, geb. Beesel 21-2-1872. Tr. Beesel 2-5-1902 met Maria Wilhelmina Hubertina Stox.

3. Petrus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 14-8-1873. Tr. Haarlemmermeer 20-10-1909 met Johanna Maria Aarts.

4. Antonius Hubertus Thijssen, geb. Beesel 28-7-1876.

5. Maria Hubertina Thijssen, geb. Beesel 7-7-1878. Tr. Beesel 8-6-1906 met Mathijs Lambert Nijssen.

6. Gertrudis Hubertina Thijssen, geb. Beesel 3-3-1881. Tr. Beesel 23-2-1909 met Petrus Josephus Hubertus Stox.

7. Lambertus Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 17-9-1882. Tr. Arcen en Velden 20-9-1912 met Anna Maria van Megen.

8. Joseph Hubert Thijssen, geb. Beesel 2-4-1885. Tr. Beesel 18-10-1912 met Anna Maria Henrietta Engelen.

9. Willem Hubertus Thijssen, geb. Beesel 7-4-1875.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 206 en verhuisde op 1 april 1895 naar het adres Offenbeek 394. Inwonend waren de dienstknechten Leonard Godefridus Houwers (Beesel, 1872) resp. Mathijs Theeuwen (Kessel, 1876, op 21-9-1893 vertrokken naar de strafgevangenis in Breda). Vanaf zijn geboorte op 18-8-1888 was ook kleinzoon Hendrikus Hubertus Thijssen inwonend. De woning in Leeuwen werd na de verhuizing naar Offenbeek betrokken door het gezin Janssen-Franssen.

 

22 april 1870

BELFELD - Gehuwd: Gerard Peeters, geb. Blerick 27-8-1836, overl. Belfeld 21-8-1874, zn. van Petrus Peeters en Johanna Bouten; en Ida Dings, geb. Kessel 9-8-1830, overl. Kessel 17-1-1879, dr. van Johan Dings en Petronella Franssen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Peter Johannes Peeters, geb. Belfeld 18-6-1873, overl. Tegelen 1-2-1960. Tr. Maasbree 29-7-1904 met Johanna Maria Hendrina Niessen.

 

maandag 25 april 1870

REUVER - Openbare verpachting, in de herberg van Van der Velden te Reuver op verzoek van het gemeentebestuur van Beesel, van 44 hectare 9 are 70 centiare heide en broekgrond te Beesel in het Meerlebroek gelegen, verdeeld in 44 percelen, geschikt voor de aanleg van bouw- en weiland en dennenbossen.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Canoij te Venlo.

 

maandag 25 april 1870

REUVER - Openbare verkoop, in de herberg van Van der Velden te Reuver op verzoek van de erfgenamen Van Eijndt te Belfeld, van een perceel bouwland te Reuver nabij Ronckensteinsmolen in het Molenveld gelegen, sectie C 156.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Canoij te Venlo.

 

25 april 1870

HELDEN - Gehuwd: Pieter van der Velden [geb. Beesel 9-11-1843, zn. van Tilmanus van der Velden en Anna margaretha Keunen; hij hertr. Meijel 2-4-1894 met Hendrina Hoeben] en Cornelia Rutten [geb. Helden 8-10-1839, dr. van Silvester Rutten en Antonetta Verhaegh].

GenLias, 2006.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Michiel Koolen en Catharina Hubertina Cartigny [geb. Swalmen 13-3-1852, overl. ald. 1-5-1923, dr. van Hermanus Cartigny en Joanna Claessen].

Klapper Hans Peeters.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hubert Kleukers [geb. Maasniel 26-12-1838, zn. van Gerard Kleukers en Amilia Stams] en Anna Catharina Krots [geb. Swalmen 2-12-1845, dr. van Francis Krots en Cornelia Leijendeckers].

wiewaswie, 2021.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Beek [geb. Swalmen 22-2-1845, dagloner, zn. van Jan Mathis Beek en Joanna Clumpkens] en Catharina Bremmers [geb. Maasniel 30-12-1831, dienstmeid, dr. van Andreas Bremmers en Cornelia van Cleef].

GHS Swalmen, BS-1870/7.

 

26 april 1870

BEESEL - Gehuwd: Lambertus Willem Bongers [geb. Beesel 3-7-1844, landbouwer, overl. ald. 31-1-1927, oud 82 jaar, zn. van Jacobus Bongers en Anna Maria Gertrudis Kurstjens, akkervrouw] en Hendrina Hubertina Claessen [geb. Beesel 5-2-1851, overl. ald. 3-12-1930, oud 79 jaar, dr. van Joannes Claessen, akkerman, en Joanna Sloesen].

GHS Beesel, BS-7/609.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Maria Hubertina Gertrudis Bongers, geb. Beesel 24-1-1872.

2. Joanna Elisabeth Bongers, geb. Beesel 29-3-1874.

3. Anna Margaretha Hubertina Bongers, geb. Beesel 3-8-1876, overl. Venlo 11-4-1963. Tr. Beesel 3-5-1912 met Petrus Joannes Hendrikus Hubertus Beurskens.

4. Maria Hubertina Bongers, geb. Beesel 14-1-1878, overl. ald. 14-2-1944, oud 66 jaar. Tr. Beesel 12-4-1901 met Johan Willem Hubert Voestermans; MOGELIJK 2) ... met Andreas Peter Hubertus Schouren.

5. Jacobus Hubertus Bongers, geb. Beesel 16-10-1879, overl. ald. 17-2-1880.

6. Joannes Hubertus Bongers, geb. Beesel 16-10-1879, overl. Venlo 13-10-1963. Tr. Maasbree 20-10-1911 met Louisa Hubertina Lenders.

7. Jacobus Hubertus Bongers, geb. Beesel 13-2-1882, overl. Baarlo 1-11-1953. Tr. Beesel 3-5-1912 met Angelina Hubertina Beurskens.

8. Thomas Lambertus Bongers, geb. Beesel 27-9-1884, overl. Echt 26-12-1952, oud 68 jaar.

9. Maria Joanna Wilhelmina Bongers, geb. Beesel 28-5-1887. Tr. Beesel 13-5-1919 met Peter Hubertus Lenders.

10. Peter Joannes Hubertus Bongers, geb. Beesel 19-1-1891. Tr. Beesel 30-9-1919 met Hubertina Maria Sanders.

11. Mathijs Aloisius Hubertus Bongers, geb. Beesel 22-8-1893, ongehuwd overl. Melay (F) 31-3-1952.

Lambert Willem Bongers en Hendrina Claassen woonden op 20-1-1890 met hun gezin op het adres Dorp-Kom 60. Hun oudste dochter verhuisde van hieruit op 1-4-1891 naar Dorp-Kom 81. Zoon Thomas Lambertus vertrok op 21-06-1897 naar Kortrijk (B), waarvan hij op 21-5-1899 terugkeerde.

Inwonend personeel:

Joannes van den Berg (Roggel 30-11-1868), dienstknecht, op 11-4-1890 vertrokken naar Hinsbeck (D).

Wilhelmus Hubertus Beek (Swalmen 14-1-1867), dienstknecht, op 28-5-1890 vanuit Swalmen, op 2-4-1891 terug naar zijn geboortedorp.

Antoon Timmermans (Roggel 25-1-1862), dienstknecht, op 5-8-1891 vanuit Roggel, op 6-4-1893 terug naar zijn geboortedorp.

Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 70/505.

 

27 april 1870

VLODROP - Gehuwd: Joannes Louis Hubertus Lammers [geb. Beesel 23-11-1839, zn. van Abraham Lammers en Johanna Clout] en Maria Elisabeth op het Veld [geb. Vlodrop, dr. van Gerard op het Veld en Maria Elisabeth Bienen].

GenLias, 2004.

 

28 april 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door:

1) Gerard Janssen te Linne;

2) Gertrudis Janssen;

3) Godefried Janssen;

4) Hubert Janssen, alle drie wonend te Beesel;

5) Jacob Hendriks, handelend namens zijn echtgenote Johanna Janssen wonend op de Graterhof onder Swalmen, en

6) Cornelis Sampers handelend namens zijn echtgenote Helena Sampers (sic) te Linne, aan Sevrien Theelen te Asselt onder Swalmen en Antoon Hendriks wonend op de Asselsenhof aldaar, opbrengst  2.070,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/46.

 

28 april 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Willem Hubert Janssen te Swalmen, opbrengst  2.340,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/47.

 

29 april 1870

BEESEL - Gehuwd: Peter Joseph Dondit [geb. Beesel 6-7-1838, landbouwer, overl. ald. 5-10-1884, zn. van Joannes Dondit en Gertrudis Winckens] en Maria Catharina Huberdina Thissen [geb. Maasniel 20-6-1844, dienstmeid, overl. Beesel 15-6-1897, dr. van Christoffel Thissen en Catharina Cox; zij hertr. Beesel 30-4-1886 met Peter Joannes Hendriks].

GHS Beesel, BS-7/611; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Dondit, geb. Beesel 3-3-1871, overl. ald. 14-5-1872.

2. Maria Catharina Dondit, geb. Beesel 14-3-1873.

3. Anna Gertrudis Dondit, geb. Beesel 30-5-1875, overl. ald. 16-6-1889.

4. Maria Cecilia Hubertina Dondit, geb. Beesel 22-11-1877, overl. Beuningen (Gld) 28-10-1918.

5. Joannes Hubertus Dondit, geb. Beesel 3-3-1880. Tr. Broekhuizen 22-1-1906 met Petronella Josephina Freulich.

 

2 mei 1870

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 4-5-1870): Johannes Dings [geb. Kessel 7-6-1832, zn. van Johannes Dings en Petronella Franssen; hij hertr. Belfeld 7-5-1875 met Johanna Thnissen] en Anna Catharina Hubertina Goossens [Goossen, geb. Belfeld 7-4-1841, dr. van Jan Theodorus Goossens en Petronella Schreurs].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Hubertina Dings, geb. Belfeld 10-3-1871, ged. 11-3-1871 (doopget. Joannes Goossen en Joanna Dings). Tr. Belfeld 10-4-1894 met Wilhelmus Hubertus Naus.

2. Johannes Hubertus Dings, geb. Belfeld 23-7-1873, ged. 24-7-1873 (doopget. Petrus Goossens en Ida Dings). Tr. Belfeld 1-6-1897 met Wilhelmina Hubertina Mooren.

 

2 mei 1870

KESSEL - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Verheggen [geb. Swalmen 26-4-1839, zn. van Gerardus Verheggen en Mechtildis Sanders] en Joanna Maria Oomen [geb. Nederweert, dr. van Bartholomeus Oomen en Antonetta Feijen].

GenLias, 2007.

Voor hun testamenten zie 3-11-1903.

 

dinsdag 3 mei 1870

REUVER - Verkoop, op Weerterhof op verzoek van de weduwe en kinderen Hendrik Rutten, van eenen net onderhouden inboedel, bestaande in allerlei huismeubelen, akkergereedschap zooals karrren, ploegen en eggen, schuurgereedschap; 5 dragende en melkgevende koeien, 1 eenjarigen os, 1 zevenjarig ruinpaard, 2 dragende en 1 gust varken, 25 kippen, 4 schapen en lammeren en 3 gustelings; schaapsbakken en bennen, schaapshond, paardengetuig, rijzaal, enz.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Haffmans te Helden.

 

dinsdag 3 mei 1870

REUVER - Verkoop, op verzoek van Hendrik Rutten en ten huize van Peter Rutten in t Dorp, van twee arbeiderswoningen gelegen te Reuver in het Dorp, bewoond door Stroucken en de weduwe Van der Velden, alsmede een perceel bouwland, thans thuin, gelegen te reuver in Reuterskamp sectie C 641 en 642.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Haffmans te Helden.

 

5 mei 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen op verzoek van Henri Schmitz c.s. te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/75.

 

9 mei 1870

TEGELEN - Gehuwd: Peter Hendrik Denessen [geb. Tegelen 22-4-1842, zn. van Jacobus Denessen en Maria Elisabeth Peters] en Johanna Hubertina Cruijsbergh [geb. Beesel 27-5-1838, dr. van Godefridus Cruijsbergh en Anna Maria Croonen].

GenLias, 2005.

 

9 mei 1870

SWALMEN - Gehuwd: Peeter Christiaans [geb. Swalmen 7-5-1845, zn. van Johannes Christiaans en Mariana Ramakers] en Mechtildis Dings [geb. Beesel 7-1-1848, dr. van Joannes Dings en Aldegonda Winckens].

GenLias, 2004.

 

10 mei 1870

TEGELEN - Gehuwd: Peter Wilhelm Sprengers [geb. Niederkrchten (D) 10-8-1831, pottenbakker (1870), zn. van Jacob Sprengers en Maria Margaretha Leijendeckers] en Anna Gertrudis Simons [geb. Beesel 18-4-1843, dr. van Godfried Simons en Maria Anna Schoeren].

WieWasWie, 2013.

 

11 mei 1870

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Rutten [geb. Beesel 15-5-1822, landbouwer, zn. van Henricus Rutten en Joanna Thijssen] en Joanna Mobers [geb. Tegelen 14-10-1832, dr. van Joannes Mobers en Anna Maria Krijnen].

GHS Beesel, BS-7/613.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 29-4-1871.

2. Maria Joanna Hubertina Rutten, geb. Beesel 28-3-1872. Tr. Beesel 5-4-1907 met Gerardus Schoolmeesters.

3. Joanna Hubertina Rutten, geb. Beesel 16-11-1873. Tr. Beesel 1-5-1908 met Joannes Breuker.

Een Jacob Rutten wordt in 1878-'79 genoemd als bewoner van de Zwarte Kat. In 1890 woonde het gezin op het adres Reuver 284. Inwonend was broer Theodoor Rutten (1835).

 

13 mei 1870

GRUBBENVORST - Gehuwd: Franciscus Antonius Hendrickx [geb. Lottum 17-8-1831, akkerbouwer (1870), overl. Reuver 16-6-1910, zn. van Godfried Hendrickx en Christina Muijsers] en Gertrudis van Soest [geb. Lottum 5-4-1844, overl. Beesel-Reuver 14-3-1929, dr. van Peter Jean van Soest en Maria Agnes van Dijck].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (v), geb./overl. Lottum 21-3-1871.

2. Joanna Christina Hendrickx, geb. Lottum 18-3-1872. Tr. Beesel 24-4-1914 met Mathias Hubertus Bongaerts.

3. Maria Petronella Hendrickx, geb. Lottum 16-2-1874. Tr. Beesel 23-10-1914 met Hendrik Hubert van Soest.

4. Franciscus Antonius Josefus Hendrickx, geb. Lottum 17-3-1876, overl. ald. 25-3-1877, oud 1 jaar.

5. Franciscus Hubertus Hendrickx, geb. Lottum 1-1-1878., overl. ald. 14-2-1878, oud 1 maand.

6. Joanna Huberta Hendrickx, geb. Lottum 18-2-1879, overl. Beesel 12-6-1912. Tr. Beesel 2-11-1900 met Andreas Hubertus Meusen.

7. Maria Lodewijka (Louisa) Hendricx, geb. Lottum 18-2-1879, overl. Beesel-Reuver 19-3-1900.

8. Maria Rosalia Hubertina Hendrickx, geb. BEESEL 3-12-1881.

9. Joannes Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 26-2-1884, ongehuwd overl. ald. 3-10-1908, oud 24 jaar.

10. Alphons Joseph Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 26-9-1889, ongehuwd overl. Tegelen 16-2-1967.

11. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 14-12-1887.

Frans Hendrickx woonde in 1878 aan de Weerd (Berckenweg). In 1932 werd het pand bewoond door zoon Alphons.

 

14 mei 1870

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Hubertus Schmitz en Sophia Theresia Hubertina Ribbergh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/82.

 

16 mei 1870

BELFELD - Gedoopt: Wilhelmus Fredericus Schouren, zn. van Petrus A. Schouren en Wilhelmina Hendrix. Getuigen: Mathaeus Schouren en Gertrudis Klaassens.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 3 fol. 15.

 

18 mei 1870

BEESEL - Gehuwd: Henricus Joannes Delaroij [De la Roij, geb. Kessel 9-2-1844, bakker, zn. van Petrus Delaroij en Hendrina Pennings] en Joanna Hubertina Janssen [geb. Beesel 23-1-1845, dr. van Mathias Janssen en Mechtildis Heldens].

GHS Beesel, BS-7/615.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 mei 1870

STEVENSWEERT - Verkoop van onroerende goederen onder Stevensweert door Arnailie Dorothe Auguste Jeanne Hermine Frederique gravin de Hompesch Rurich, geboren baronnes de Riesedel tot Eisenbach en haar echtgenoot Adolph Marie Charles Francois graaf de Hompesch Rurich, laatstgenoemde in eigen naam en als gemachtigde van zijn schoonmoeder Josephina Franoise Charlotte burggravin de Rie, douairiere van Charles Philippe Ferdinand Herman baron de Riedesel tot Eisenbach, allen wonend op het kasteel Walborg te Ohe en Laak, aan mr Ferdinand Gerard Hubert Hilaire Arnold baron Michiels van Verduijnen te Roermond, voor  89.500.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/88.

Vgl. eerdere transactie 5-5-1869/45 en obligatie groot  275.000,‑ 9-6-1869/53.

 

28 mei 1870

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Hubert Heijnen [geb. Swalmen 15-7-1836, zn. van Theodorus Heijnen en Maria Bongaerts] en Elisabeth Heijnen [geb. Swalmen 22-9-1838, dr. van Sebastiaan Heijnen en Maria Catharina Drippen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Silvester Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 15-3-1871.

2. Sebastianus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 6-7-1872. Tr. Swalmen 30-10-1900 met Christina Hubertina Hendriks.

3. Maria Elisabeth Heijnen, geb. Swalmen 5-4-1874. Tr. Swalmen 1-5-1899 met Gerardus Hubertus Stikkelbroeck.

4. Gerardus Heijnen, geb. Swalmen 1-9-1876.

5. Anna Maria Catharina Heijnen, geb. Swalmen 16-3-1878.

6. Hendrik Heijnen, geb. Swalmen 23-3-1880.

 

30 mei 1870

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Geraedts [geb. Swalmen 9-3-1831, zn. van Hendrik Geraedts en Alberdina Janssen] en Wilhelmina Hubertina Alers [geb. Swalmen 22-5-1843, dr. van Willem Alers en Gertrudis Leijendekkers].

GenLias, 2004.

 

31 mei 1870

KERKRADE - Gehuwd: Matheus Hubertus van Poppel [Mathias Hubertus, geb. Vaals 12-3-1845, overl. Meerssen 19-3-1901, zn. van Johannes van Poppel en Maria Louisa Mechtilda Vorage] en Elisabeth Hubertina Hanover [geb. Kerkrade, dr. van Georg Hanver en Barbara Forst].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Hubertus Georgius van Poppel, geb. Beesel 23-4-1872.

2. Maria Louisa Wilhelmina van Poppel, geb. Beesel 22-4-1873, ongehuwd overl. Kerkrade 10-12-1912.

3. Maria Petronella Laura van Poppel, geb. Beesel 24-9-1875.

4. Herman Alphons Marie van Poppel, geb. Beesel 4-5-1877. Tr. Arnhem 6-6-1906 met Josephina Johanna Gerarda Maria Dro..s.

5. Maria Joanna Eugenia van Poppel, geb. Beesel 19-2-1880.

6. Victor Jacobus Laurentius van Poppel, geb. Beesel 26-2-1883. Tr. Sint Pieter (L) 5-9-1908 met Geertruida Bertha Kuijser.

Mathijs van Poppel werd op 1-7-1869 benoemd tot hoofdonderwijzer te Reuver. Eerder was hij hoofdonderwijzer te Kerkrade.

 

mei 1870 en later

BEESEL - Kwitanties betreffende het beheer van Waterloo en Heidenheim door met name Theodorus Bloemers; o.a. druiventeelt en asperges.

- mei 1870: 'op Heidenheim heidegrond omgezet tusschen de vijver en het gebouw.'

- idem van 6 tot 19-6-1870, o.a. 'zant uit de graaf gedaan, aartappelen geschoevelt, gegraven voor zomerzaat en water gedragen aan de bomen.'

- van 6-8 tot 3-9-1870, o.a. 'erten gedorszen, bonen geplokken en uit gedaan, het onkruit van den cerdel geplokken, den dam int viswier gewerkt, het mes met de spelten op de miet gedaan, aan de Waterlo aen den toen gewerkt en aartappelen uit gedaan.'

- van 4 tot 18-9-1870 'bokweit gemaat en gedorszen, en meskuil gemaakt, houdt gekapt voor aan de brug, aan de sperus graven gewerk en in de druiven gesneden aan de Waterloo'; 'stenen gevaren voor aan de brug'.

- van 18-9 tot 1-10-1870, o.a. 'de druiven toppen gesneden, appelen geplokken en nootten afgedaan.'

- van 1 tot 15-10-1870: o.a. somerzaat geplokken, mes aan de bomen gegraven, aan Waterloo appelen geplokken, karstaanelen geraapt'.

- van 10 tot 24-10-1870 gewerkt aan Heideheim, o.a. 'kuilen toe gemaakt waar de bomen geplant zijn, melger gestamt, ris gehakt, aan de groes gespaat voor het huis.'

- van 15 tot 29-10-1870 'ris gehakt die anderen in de kuilen gedaan, grond geladen voor de bomen te planten, het mis op den ruiver geladen en met de spelten onder een gemaakt, het takhout in schanssen gemaakt, aan Waterloo de karstaannelen afgedaan.'

- idem van 29-10 tot 12-11-1870: o.a. 'koren gezaat en ondergekt, die kuilen vol gemaakt waar de bomen geplant zijn, die ris in de kuilen gedaan, aan Waterloo de kwejen geplokken'.

- van 11 tot 25-3-1871 'gewerkt aan Heideheim en aan Waterloo in de druiven' door P. Fabrie, G. Leroo, K. Peters, J. Joosten, T. Bloemers, W. Geraads, H. Lemmen, H. Spee, H. Weijers, G. Reinders, P. Buskens en T. Criens 60 cent per dag; tevens 15 kuilen 7 cent per kuil.

- idem 'in de druiven' van 27-3 tot 7-4-1871.

- idem 'in de druiven' gewerkt van 7 tot 21-4-1871.

- kwitantie dd. 22-4-1871 van T. Bloemers wegens 'heide om gemaak aan Heideheim, 5.60 roeden'.

- van 22-4 tot 6-5-1871: gewerkt door P. Fabrie, M. Spee, M. Weijers, .. Peters, W. Geraads,, G. Reinders, T. Bloemers en J. Joosten, o.a. kuilen gemaakt.

- idem van 20-5 tot 3-6-1871, o.a. wegen gemaakt.

- rekening met gedrukt briefhoofd dd. 11-6-1871 van F. Verbruggen, 'koopman in granen' te Beesel, wegens geleverd boekweit.

- idem van 24-6 tot 8-7-1871, o.a. 'Eliesabet Thijsen het onkruit van de wortelen geplokken', 'P. Fabrie de druiven aan Waterloo klaargemaakt'.

- idem van 2 tot 16-9-1871 o.a. 'de vijver uitgegraven' 4 gulden.

- idem van 30-9 tot 21-10-1871: melk kost 8 cent per liter.

- idem van 18 tot 30-11-1871: o.a. 'perken gedekt met spelten, kuilen gemaakt, bomen geplant en de kuile digt gemaakt, de bomen geverfd en spelten geschorren.'

- z.d.: rekening van Theodoor Bloemers voor weledele mevrouw Migiels van Kessenich, wegens 'gewerk aan Heideheim van den 30 december tot den 13 januari 1872': o.a. kosten wegens bemesting van asperges ('sperrius'), 12 overnachtingen op Heideheim 20 cent per nacht;

- 6-1-1872: Rekening van H. van Rens, smid te Beesel, voor mevrouw Migchiels van Kessenich, o.a. wegens ploeg en kruiwagen.

- idem 'gewerk aan Heideheim van den 13 tot den 27 januari 1872': o.a. 'ris gehak en geladen spelter geschorren en uitgeschurg' door G. Spee, H. Spee, P. Fabrie en T. Bloemers; tevens 'Wiro' in de kost gehad.

- idem van 27-1 tot 10-2-1872: 'den weg op Heideheim toe gemaakt, mergel op het land gespreit, heiplakken gelade, ris in de ... gedaan, de mes in de kuil onde een gemaakt, de mergel op gewerkt'.

- idem van 10-2 tot 24-2-1872: 'bomen helpen planten, kuilen gemaak en zant geladen', 'een perseel omgegraven', etc.

- z.d.: 'Aartappelen gekogt 3 malder' (van resp. 3.40 en 3.60 per malder).

- idem van 24-2 tot 10-3-1872: 'sperrius bedder gemaakt, spelten geschorren en gelade en het perseel heide aan het huis omgespaat'.

- 22 maart 1872: rekening van J. Cremers te Tegelen aan P.L. Schaeken te Bezel 'voor geleverde hagedoorne planten tweeduizend  1,00 per honderd'.

- van 25-3 tot 7-4-1872: geen aardige details.

- idem van 7-4-1872 tot 5-5-1872: o.a. aardappelen en 'Filipine bone'.

- idem van 5-5 tot 2-6-1872: geen aardige details.

- idem van 31-7 tot 31 augustus: idem.

- idem van 31-8 tot 30-9-1872: idem.

- idem van 31-9 tot 31-10-1872: o.a. '3 dag ardappelen geraapt' en 'voor 12 cent klak'.

- idem van 31-10 tot 30-11-1872: o.a. '2 dg spange geschorren'.

- van 1 tot 31-1-1873: o.a. rekening van de smid: 'nieuw tuin herk 60, nieuw herk 50, nieuw krom 30, nieuw schoufel 50, nieuw stip 15, nieuw schup 1.50, nieuw steil in de schup 40, nieuw ring op het vornuis 65.'

- kwitantie dd. 19-7-1873 wegens betaling van '745 meter uitgegraven in 't ... van den wijr 12 cts per meter'

- kwitantie dd. 20-7-1873 van Meuter (?) wegens 335 francs ontvangen van Theodoor Bloemers te Waterlo wegens 2 geleverde runderen.

- Verder veel ongedateerde reus waaronder betaling in natura met o.a. druiven; tevens gedrukte informatie over buitenlandse soorten druiven, eigen aantekeningen en buitenlandse correspondentie in het Duits en Frans over kwaliteit en verzorging van druiven, etc.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1080.

 

1 juni 1870

GRUBBENVORST - Gehuwd: Pieter Schrijnewerkers [geb. Swalmen 7-5-1821, zn. van Hubertus Schrijnewerkers en Maria Kerkhoven] en Joanna Christina Hendrix [geb. Lottum 8-5-1828, dr. van Godefriedus Hendrix en Joanna Christina Muijsers].

GenLias, 2007.

 

3 juni 1870

SCHTELN (D) - Gehuwd: Sebastian Heynen [Sebastianus Heijnen, geb. Swalmen 1-11-1831, zn. van Jan Heijnen en Anna Maria Custers; wedn/ van Catharina Agnes Ridders, geh. Schteln 15-10-1858] en Johanna Caelers [geb. Roggel 5-8-1831, dr. van Pieter Caelers en Petronella van Horne].

Thoer.net, 2021.

 

4 juni 1870

SWALMEN - Verkoop van hooiland te Swalmen op de Belten gelegen door:

1) Hendrik Maessen en

2) Cornelis Maessen te Asselt,

aan

1) de weduwe Jan Slabbers geboren Anna Margaretha Bongaerts aldaar en

2) Sevrien Theelen, gehuwd met Maria Janssen, ook wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/54.

 

20 juni 1870

ROERMOND - Petrus Maximilianus Hubertus Sebastianus Cornelis, notaris te Roermond, benoemd tot vervanging van wijlen zijn broer Frans Jozef Henricus Egidius Cornelis, verklaart dat hij van Marie van Olffen, weduwe van laatstgenoemde, alle bescheiden heeft ontvangen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, laatste blad.

 

20 juni 1870

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met tuin en verdere bijgehorigheden te Roermond door Joseph Tondeur, als speciaal gemachtigd door de erfgenamen en vertegenwoordigers van wijlen de freule Jeannette Louise van der Renne, in leven rentenierster te Roermond, overleden aldaar, aan Henri Schreurs en jonkheer Albert van Aefferden, beiden wonend aldaar, voor  8.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/58.

Vgl. idem 25-5-1870/65 voor verkoop van roerende goederen, opbrengst  2.510,75.

 

23 juni 1870

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  5.941,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/60.

 

25 juni 1870

VENLO / REUVER - Zondag is de Prins van Oranje alhier gearriveerd en in het hotel Zwijnshoofd afgestapt. Maandagmorgen is inspectie gehouden op de Reuversche heide over de troepen alhier en te Roermond in garnizoen. Dinsdag na alvorens de gebouwen alhier te hebben nagezien, is Z.K.H. met den namiddagtrein naar Breda vertrokken.

Venloosch weekblad d.d. 25-6-1870.

 

27 juni 1870

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gehouden te Beesel op verzoek van jhr. mr. Jan Carel Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/87.

 

28 juni 1870

ROERMOND - Openbare grasverkoop op verzoek van de erfgenamen van wijlen Felix Ruijs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/2.

 

9 juli 1870

BEESEL - De wel eerw. Heer P.A. Kampers, pastoor te Beesel, is door Z.M. den Koning gepensioneerd ad f 600 s jaars.

Venloosch Weekblad d.d. 9-7-1870.

 

15 juli 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Theodoor Verheggen aldaar, opbrengst  669,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/86.

 

20 juli 1870

ROER - Openbare verkoop van veldvruchten te Roer, gemeente Roermond, op verzoek van Godefried Ramakers te Swalmen, opbrengst  134,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/88.

 

23 juli 1870

ROERMOND - Verpachting van een perceel bouwland op de Heiberg onder Roermond door Christiaan Ramakers, als mondeling gemachtigd door zijn vader Godefried Ramakers, beiden wonend te Swalmen, aan Arnold Janssen te Ool onder Herten voor jaarlijks  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/91.

 

23 juli 1870

BEESEL - "Aanstaanden Maandag zal Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. J.A. Paredis zich naar Beesel begeven, om aldaar een nieuw altaar te consecreren."

ROERMOND - "In den achternaniddag van jl. Zaturdag stortte aan de restauratiewerken van de Munsterkerk alhier plotseling met vreeselijk gekraak een steiger in, waarop de aannemer met vier werklieden plaats hadden genomen. Allen werden vrij ernstig gewond of gekneusd, terwijl een hunner een arm heeft gebroken."

Maas- en Roerbode d.d. 23-7-1870.

 

29 juli 1870

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Hubertus Knings [Konings, geb. Beesel 31-10-1841, smid, overl. Swalmen 31-12-1929, zn. van Michiel Knings en Jacomina Geraedts] en Barbara Hubertina Wuts [geb. Swalmen 20-9-1838, dr. van Pieter Wuts en Joanna Gertrudis Janssen].

RHCL, BS Swalmen.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Gertrudis Hubertina Knigs, geb. Swalmen 8-5-1871.

2.      Maria Wilhelmina Hubertina Knigs, geb. Swalmen 30-5-1872. Tr. Swalmen 27-9-1901 met Carel Roncken.

3.      Maria Ida Hubertina Knigs, geb. Swalmen 25-9-1873. Tr. Swalmen 23-11-1909 met Johannes Hubertus van Dael.

4.      Helena Hubertina Knings, geb. Swalmen 15-7-1875.

5. Michael Peter Hubertus Knings, geb. Swalmen 20-2-1877.

6. Maria Hubertina Konings, geb. Swalmen 10-7-1879. Tr. Swalmen 15-5-1906 met Jules Eduard Theodor Vallen.

 

6 augustus 1870

SWALMEN E.O. - Het vreeselijk onweder dat jl. zaterdag over onze provincie zich ontlastte, heeft verschillende ongelukken ten gevolge gehad. Onder Maasniel is Cornelishof door den bliksem getroffen, waardoor stallen en schuur met de oogst in korte oogenblikken werden vernield. Onder Echt is de schuur van den pachter Zwaantjes afgebrand. Te Buggenum werd een huis mede een prooi der vlammen. Onder Swalmen werd de woning van den landbouwer G. Janssen in asch gelegd. Al het vee, met uitzondering van 2 varkens, kwam daarbij om.

Venloosch Weekblad d.d. 6-8-1870.

 

6 augustus 1870

VLODROP / SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Johan Lodewijk Theodoor Antoon Lebuinus baron van Scherpenzeel-Heusch te Vlodrop, weduwnaar van Maria Isabella Theodora Clout, in eigen naam en als gemachtigd door zijn enige dochter en erfgename Lopoldine van Scherpenzeel-Heusch, gehuwd met Stephan graaf d'Alcantara te Baarlo, samen in de rechten staand van wijlen vicarius Van Dam, later vertegenwoordigd door de douairiere van wijlen Henricus Clout geboren Maria Josepha Simon de Vlodrop, moeder van Maria Isabella voornoemd, aan Daniel Heijnen, burgemeester, en zijn echtgenote Maria Catharina Derix te Swalmen, als vertegenwoordigers van wijlen de echtelieden Arnold Smeets en Anna Gelissen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/98.

 

9 augustus 1870

HERKENBOSCH - Doorhaling hypotheek door Amde Franciscus Marie Ghislain erfridder van der Renne de Daelenbroek, in eigen naam en als speciaal gemachtigd door zijn moeder jonkvrouwe Rosalia Cecilia Josephina Michiels van Verduijnen, douairiere van wijlen Prospre Marie Franciscus erfridder van der Renne de Daelenbroek, beiden wonend te Herkenbosch op het kasteel Daelenbroek, aan:

1) Renier Beurskens en diens echtgenote Josephina Hoefnagels te Baarlo;

2) Gerard Hoefnagels aldaar;

3) Frans Hoefnagels wonend op de Hoosterhof onder Beesel, en

4) Pieter Theodoor Houba en diens echtgenote Maria Jacoba Hoefnagels te Baarlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/100.

 

10 augustus 1870

BELFELD - Gehuwd: Pieter Ernst [geb. Oosterhout 10-5-1845, tiggelbakker te Venray 1880, overl. Belfeld 2-4-1931, zn. van Pieter Ernst en Maria Louisa Mordan] en Gertrudis Stevens [geb. Belfeld 9-3-1847, overl. ald. 7-5-1938, oud 91 jaar, dr. van Willem Stevens en Maria Josepha Ebus].

Wiewaswie, 2021. Voor huwelijk Ernst-Mordan zie Oosterhout 28-10-1847.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Louisa Maria Ernst, geb. Belfeld 31-12-1870, overl. ald. 26-7-1873, oud 2 jaar.

2. Sophia Ernst, geb. Belfeld 8-12-1872, ongehuwd overl. ald. 24-9-1907, oud 34 jaar.

3. Peter Joannes Ernst, geb. Belfeld 17-2-1875, overl. ald. 19-4-1875, oud 2 maanden.

4. Louisa Maria Ernst, geb. Belfeld 24-2-1876, overl. ald. 7-2-1877, oud 11 maanden.

5. Peter Ernst, geb. Belfeld 1-12-1877, overl. ald.

6. Wilhelmus Ernst, geb. Venray 19-5-1880 (ouders wonend te Belfeld maar verblijvend ten huize van dagloner Antoon Hesen),

7. Johannes Pieter Alphons Ernst, geb. Venlo 26-11-1882. Tr. 1) Belfeld 20-2-1905 met Petronella Goevaerts; 2) Berg en Terblijt 2-8-1934 met Maria Hubertina Curvers.

8. Maria Louisa Antonetta Ernst, geb. Venlo 30-5-1885. Tr. 1) Belfeld 5-6-1905 met Joannes Hubertus Stevens; 2) Belfeld 7-5-1918 met Arnoldus Kampscheur.

9. Willem Ernst, geb. Belfeld 8-10-1887, overl. Beesel 21-4-1948. Tr. Belfeld 22-5-1911 met Jacoba Danils.

10. Johannes Christiaan Ernst, geb. Belfeld 6-7-1891, overl. tegelen 4-5-1960. Tr. Belfeld 6-5-1918 met Wilhelmina Petronella Janssen.

Het echtpaar verhuisde op 10-6-1884 vanuit Rheden naar Maastricht (Regtstraat 133) en vetrok op 9-3-1885 naar Bergen op Zoom. Bron: BevReg Maastricht.

Spoorwegarbeider Pieter Ernst en Gertrudis Stevens verhuisden op 9-3-1885 met hun zoontje vanuit Maastricht naar Bergen op Zoom (St.-Josephstraat); van hieruit vertrokken ze op 20-4-1885 alweer naar Venlo. Bron: BevReg Bergen op Zoom.

 

11 augustus 1870

SWALMEN - Testamenten door Pieter Schrijnewerkers te Swalmen en diens vrouw Johanna Christina Hendrickx.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nrs. 1870/101 en /102.

 

18 augustus 1870

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,‑ door Godefried Ramakers te Swalmen t.b.v. Anna Maria Ruyten, echtgenote van Christiaan Hubertus Vincken te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/39.

 

19 augustus 1870

BELFELD - Verkoop van gras te Belfeld door Karel de Rijk te Steijl en Gerard de Rijk te Blerick voor  138,30.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/189.

 

20 augustus 1870

VENLO - Maandag is hier ook het dames-comit gevormd, zich aansluitende aan het bestaande hulp-comit van het Roode Kruis. Tal van dames hadden gehoor gegeven aan de oproeping om hulp te verleenen aan de lijdenden in het oorlogsveld en zijn toegetreden als medewerksters. Tot directrices zijn benoemd mevrouw S. de Fremery-Frowein, mevrouw Clercx-de Rijk, mevrouw Ariens, mevrouw Roell en mejufvr. Hagedoorn. Naar wij vernemen heeft mej. S. te Reuver zich aangemeld om als verpleegster mede naar het slagveld te gaan.

Venloosch Weekblad d.d. 20-8-1870.

 

1 september 1870

SWALMEN - Verkoop van een huis met tuin te Swalmen gelegen sectie B nrs. 1290, 1286 en 1288 door Anna Catharina Schrijnewerkers en Johannes Hubertus Bongaerts te Swalmen aan de gemeente Swalmen voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/105.

 

4 september 1870

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Gerard Heijnen wonend te Rijckel onder Beesel aan Mathijs Heijnen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/106.

 

7 september 1870

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Hubert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  4.090,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/109.

 

10 september 1870

REUVER - Doorhaling hypotheek door Jan Willem Lambert Janssen te Beesel namens het gemeentebestuur aldaar, aan Jozef Hubert Verbruggen wonend te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/107.

 

12 september 1870

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 13-9-1870): Joannes Stephanus Dorssers [geb. Belfeld 26-12-1805, zn. van Christoffel Dorssers en Margaretha Strouken; wedn. van 1) Helena Kupers, geh. Belfeld 5-9-1829; 2) Joanna Hendrixs, geh. Belfeld 3-9-1868; vgl. 29-7-1874] en Anna Elisabeth Janssen [geb. Belfeld 9-3-1822, dr. van Willem Janssen en Catharina Gielen; wed. van 1) Joannes Petrus Houbertz, geh. beesel 4-7-1849; 2) Henricus Vlemings, geh. Beesel 19-4-1852].

GenLias, 2005.

 

13 september 1870

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Willem Hubert Hendrickx, weduwnaar met drie kinderen van wijlen Barbara Hubertina Janssen te Swalmen, en Angelina Hubertina Beurskens te Heel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/116.

 

13 september 1870

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Gerardus Hubertus Victor Bongaerts te Weert, als vertegenwoordiger van Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond, aan Anna Catharina Schrijnewerkers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/110.

 

14 september 1870

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Beesel door de erfgenamen van wijlen Godefried Trines, overleden te Beesel, opbrengst  7.273,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/117.

 

15 september 1870

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Hendrickx [geb. Swalmen 22-5-1836, zn. van Frans Hendrickx en Maria Anna Vossen; wedn. van Barbara Hubertina Janssen, overl. Swalmen 21-12-1869] en Engelina Huberta Beurskens [geb. Beesel 28-2-1839, dr. van Paulus Beurskens en Anna Maria Trines].

GenLias, 2009.

Voor huwelijkscontract zie 13-9-1870.

 

15 september 1870

HORN / NEER / KESSEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Horn, Neer en Kessel gelegen door de erfgenamen van wijlen Godefried Trines, overleden te Beesel, opbrengst  6.777,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/118.

 

28 september 1870

BEESEL - Depot van drie onderhandse akten van volmacht in zake de boedel van wijlen Godefried Trines, overleden te Beesel, door Joseph Tondeur te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/126.

 

28 september 1870

ROERMOND E.O. - Openbare verpachting van landerijen te Buggenum, Roermond, Melick, Herkenbosch, Ohe en Laak, Maasbracht en Swalmen gelegen door het Collegie van Regenten over het R.K. Godshuis van Roermond alsmede door het bestuur van de Algemeenen Armen van Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/127.

Voor voortzetting zie idem 12‑10‑1870/135.

 

29 september 1870

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Sillen [geb. Swalmen 11-3-1844, zn. van Gerardus Sillen en Elisabeth Janissen] en Elisabeth Crins [geb. Beesel 4-6-1847, overl. Swalmen 21-9-1906, oud 59 jaar, dr. van Tilmanus Crins en Elisabeth Pipers].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus Tilmanus Sillen, geb. Swalmen 5-10-1871.

2. Maria Elisabeth Sillen, geb. Swalmen 7-1-1874. Tr. Swalmen 18-4-1904 met Michiel Houben.

3. Helena Hubertina Sillen, geb. Swalmen 2-12-1875. Tr. Swalmen 2-11-1903 met Peter Hubertus op de Ven.

4. Hubertina Angelina Sillen, geb. Swalmen 23-11-1879.

5. Gerardus Hubertus Sillen, geb. Swalmen 9-12-1881.

6. Hendrikus Johannes Sillen, geb. Swalmen 23-6-1884. Tr. Swalmen 20-4-1917 met Maria Elisabeth Driessen.

7. Wilhelmina Gertrudis Sillen, geb. Swalmen 25-3-1886. Tr. Swalmen 25-8-1911 met Johannes Hubertus Hodselmans.

 

30 september 1870

BEESEL - Gehuwd: Antonius Sanders [geb. Maasbree 6-4-1825, landbouwer, zn. van Mathias Sanders en Petronella Bos] en Anna Hubertina Heijnders [Heinders, geb. Beesel 23-1-1843, overl. ald. 28-1-1917, dr. van Joannes Heijnders en Berdina Theelen].

GHS Beesel, BS-7/617.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Christina Hubertina Sanders, geb. Beesel 30-11-1871. Tr. Beesel 7-11-1902 met Ferdinandus Schrijvers.

2. Joannes Mathijs Hubertus Sanders, geb. Beesel 6-11-1872.

3. Joannes Mathias Wilhelmus Hubertus Sanders, geb. Beesel 19-5-1874. Tr. Beesel 18-10-1912 met Cornelia Hubertina Ramakers.

4. Wilhelmus Hubertus Sanders, geb. Beesel 22-10-1876.

5. Wilhelmina Hubertina Sanders, geb. Beesel 31-3-1878.

6. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 30-8-1880.

 

4 oktober 1870

MERUM - Obligatie groot  1.100,‑ door:

1) Renier van Ool te Merum onder Herten, als vader en voogd van zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Petronella van der Velden, te weten: a) Pieter; b) Petronella; c) Hubertina; d) Theodoor en e) Louis van Ool, alle vijf minderjarig en bij hun vader gehuisvest, en

2) Theodoor Timmermans-Heldens te Beesel, als toeziend voogd van genoemde kinderen Van Ool, aan de gemeentelijke instelling van weldadigheid genaamd Het Louisa-Huis, gesticht door jonkvrouwe M.L. de Pollart en jonkheer C. Petit d'Oudenborgh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/131.

 

10 oktober 1870

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt en houtgewas te Neer, op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  142,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/132.

 

12 oktober 1870

MAASTRICHT - Gehuwd: Lodewijk Theunissen [geb. Maastricht, zn. van Hendrik Theunissen en Gertrudis Allemand] en Anna Helena Joppen [geb. Beesel 11-5-1839, dr. van Bruno Joppen en Anna Maria Plukken].

GenLias, 2004.

 

13 oktober 1870

BEESEL - Huwelijkstoestemming door Jan Antoon Meuter en Catherina Huberta van der Velden te Reuver aan hun dochter Maria Carolina Hubertina Meuter om te trouwen met Karel Joseph Thirionet, beiden wonend te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/118.

 

17 oktober 1870

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Heinrich Lewen [geb. 23-10-1842] en Wilhelmina Beurskens [geb. Beesel 17-5-1848, dr. van Gerardus Beurskens en Anna Gertrudis Levels].

Theur.net, 2021.

 

20 oktober 1870

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door:

1) de echtelieden Gertrudis Janssen en Willem Turlings te Tegelen;

2) Joannes Janssen te Steijl onder Tegelen;

3) Willem Janssen te Lutterbracht, gemeente Born, Kreis Kempen (Pruissen), in eigen naam en als gemachtigd door zijn broers a) Hendrik Janssen te Merbeck (Pruissen) en b) Godefried Janssen aldaar,

aan

1) Hendrik Hubertus Ramakers, zoon van Willem, te Swalmen voor  950; en

2) de weduwe Jacob Stignair geboren Elisabeth Verboeket te Swalmen voor  76,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/140.

 

21 oktober 1870

BUGGENUM - Huwelijkse voorwaarden tussen Wilhelmus Adrianis Huijsmans te Weert en Elisabeth Verheggen te Buggenum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/141.

 

27 oktober 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Leonard op den Berg, in leven landbouwer te Swalmen, in eerste huwelijk gehuwd met wijlen Alberdina Sanders, in tweede huwelijk met Gertrudis Veugelaers, laatstgenoemde nu hertrouwd met Jan Ruijten te Swalmen, opbrengst  665,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/142.

 

27 oktober 1870

SWALMEN - Ruiling van onroerende goederen te Swalmen tussen de gemeente Swalmen en Auguste Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/143.

 

30 oktober 1870

ROERMOND - Overleden (om 18.00 uur): Henricus Hubertus Quiten [geb. Roermond 20-10-1780, zn. van Henricus Hubertus Quiten en Anna Christina Hoogmoed], zonder beroep, oud 90 jaar, weduwnaar van Maria Helena Abels [geh. Roermond 30-7-1832].

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

3 november 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof te Swalmen op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  275,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/144.

 

3 november 1870

BEESEL - Openbare verkoop van bomen op de Hoosterhof en in het Beeselbroek te Beesel op verzoek van Peter Verzondert aldaar, opbrengst  387,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/145.

 

5 november 1870

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Johannes Hubertus Geraedts wonend te Roermond en Anna Elisabeth Heuts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/124.

 

8 november 1870

NEER - Gehuwd: Andreas Hubertus Bongaarts [geb. Beesel 31-1-1838, dagloner, wasbaas, overl. Roermond 7-4-1906, oud 68 jaar, zn. van Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten] en Maria Anna Hendrikx [Hendriks, geb. Neer 18-8-1845, overl. Roermond 2-11-1915, dr. van Gerardus Hendrikx en Mechtildis van Roij].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hubertina Margaretha Bongaarts, geb. Venlo 22-10-1871, overl. Roermond 28-12-1889, oud 18 jaar.

2. levenloos kind (V), geb./overl. Venlo 28-9-1873.

3. Henri Jacob Johan Bongaarts, geb. Venlo 12-11-1874.

4. Gerardus Andreas Johannes Bongaarts, geb. Eindhoven 7-12-1876, overl. Roermond 29-5-1896, oud 19 jaar.

5. Mechtildis Bongaarts, geb. Roggel 22-11-1879.

6. Maria Joanna Josephina Hubertina Bongaarts, geb. Roermond 22-4-1882, overl. Tegelen 10-7-1937.

7. Maria Hubertina Catharina Bongaarts, geb. Roermond 6-9-1884.

8. Maria Anna Barbara Hubertina Bongaarts, geb. Roermond 5-12-1887, overl. ald. 5-7-1903, oud 15 jaar.

Het gezin verhuisde op 12-1-1877 vanuit Eindhoven naar de Brugstraat in Maastricht, om van daaruit op 9-2-1878 weer te verhuizen naar Roggel. Het gezin woonde later aan de Roerkade in Roermond, waar Andreas was ingeschreven als washbaas en Maria Anna als waschvrouw.

 

9 november 1870

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,‑ door Willem Cox t.b.v. Simon Beijsen, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/80.

 

10 november 1870

SWALMEN - Afstand van pachtrecht op onroerende goederen te Swalmen ten behoeve van de Gemeente Swalmen, door diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/148.

 

11 november 1870

HEERLEN - Gehuwd: Theodoor Hubert van der Velden [geb. Beesel 24-7-1839, zn. van Pieter Hendrik van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maessen] en Maria Jozefina Leers [geb. Heerlen, dr. van Jan Mathijs Leers en Maria Jozefina Wijnen].

GenLias, 2007.

 

15 november 1870

SWALMEN - Testament gemaakt door Johannes Houben wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/129.

 

15 november 1870

SWALMEN - Testament gemaakt door Wilhelmina Verstappen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/130.

 

17 november 1870

ASSELT - Openbare verkoop van canadabomen op de Lingen te Swalmen op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  712,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/152.

 

18 november 1870

BEESEL - Gehuwd: Antonius Peeters [geb. Neer 29-8-1844, dienstknecht, zn. van Franciscus Peeters en Catharina Senssen] en Gertrudis Smeets [geb. Beesel 5-5-1841, dr. van Godefridus Smeets en Helena Niemans].

GHS Beesel, BS-7/619.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Maria Catharina Helena Peeters, geb. Beesel 10-4-1873. Dienstmeid wonend aan de Regentesselaan in Den Haag. Van daaruit op 18-5-1903 verhuisd naar Antwerpen, daar wonend aan de Longue Rue dOrgile als dienstmeid bij Mm. Orban. Bron: Felixarchief Antwewrpen, inv.nr. 481 dossiernr. 106705.

2. Franciscus Godefridus Hubertus Peeters, geb. Beesel 25-7-1874.

3. Godefridus Hubertus Peeters, geb. Beesel 7-2-1877.

4. Joanna Maria Peeters, geb. Beesel 7-2-1877. Tr. Beesel 1-8-1907 met Albertus van Heel.

5. Anna Maria Gertrudis Peeters, geb. Beesel 7-8-1879.

6. Anna Gertrudis (Anna) Peeters, geb. Beesel 8-8-1882. Als dienstmeid wonend aan de Van Galandsstraat 25 te s-Gravenhage bij Madame Desin. Op 9-4-1904 verhuisd naar Belgi en inwonend bij de weduwe Bossaert, Vleminxveld (Champ Vleminx) 21 te Antwerpen. Vanaf 16-9-1911 als ongehuwde naaister wonend aan de Lange Nieuwstraat 78 te Antwerpen. Bron: Felixarchief, Antwerpen.

 

24 november 1870

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Wilhelmus Boom [geb. Roermond 25-11-1844, zn. van Willem Boom en Elisabeth Mertens] en Sophia Hubertina van Melick [geb. Maasniel, dr. van Peter van Melick en Mechtildis van der Beek].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Petrus Wilhelmus Boom, geb. BEESEL 5-12-1871. Tr. Maastricht 25-5-1899 met Anna Maria Barbara Duk.

2. Maria Elisabeth Boom, geb. BEESEL 17-12-1872. Tr. Maasniel 5-6-1899 met Frans Leopold Houx.

3. Petrus Hubertus Boom, geb. Roermond Tr. Roermond 28-9-1901 met Maria Catharina van Melick.

4. Ida Josephina Boom, geb. Roermond Tr. Roermond 4-11-1909 met Joannes Bernardus Christianus Cox.

5. Theodorus Hubertus Boom, geb. Roermond Tr. Roermond 26-9-1910 met Aldegonda Hubertina Houx.

 

29 november 1870

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf te Roermond door:

1) de weduwe Lambert Janssen geboren Hubertina Quaedvlieg te Roermond, in eigen naam en als mondeling gemachtigd door haar zoon Alphons Janssen, wonend op het goed Dorno bij Altenberg in Hongarije, en

2) Maria Janssen, Philomne Janssen en mr Joseph Janssen (alle drie kinderen van genoemde weduwe) wonend te Roermond, aan Johannes Habets en diens echtgenote Maria Anna Kreuvels aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/156.

 

3 december 1870

SWALMEN - Obligatie groot  800,‑ door de weduwe Hendrik Wijnands geboren Jacomina Lintjens te Swalmen aan Julie Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/157.

 

3 december 1870

BEESEL - Obligatie groot  250,‑ door Godefried Melchior Hubert Janssen te Beesel aan Julie Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/158.

 

5 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Petrus Simeon Huijbrechts [geb. Ginneken (N-Br.) 1-11-1835, zn. van Hendrik Huijbrechts en Anna Maria Elisabeth Janssen] en Jesualda Hubertina Cornelia Maria J. Servais [geb. Bergen 10-3-1849, dr. van Karel Arnold Godfried Servais en Maria Hubertina Henrietta Janssens].

GHS Beesel, BS-7/621.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

5 december 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van hout gehouden in het Cathuizersbosch onder Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick-Hafmans wonend te Kessel, opbrengst  184,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/139.

 

6 december 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen nabij het kasteel Hellenraedt, op verzoek van graaf Karel Hubert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  636,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/159.

 

7 december 1870

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen slaghout op het ZuijdewijkSpik te Swalmen, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  472,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/160.

 

13 december 1870

SWALMEN - Testamenten door Jan Schoenmakers te Swalmen en diens vrouw Judith Willems.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nrs. 1870/161 en /162.

 

15 december 1870

SWALMEN - Obligatie groot  1.200,‑ door Jacob Ramakers en Hendrik Ramakers [te Swalmen] t.b.v. Frans Nicolas te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/100.

 

16 december 1870

SWALMEN - Obligatie groot  700,‑ door de weduwe Wijnand Heijnen geboren Maria Tobben te Swalmen aan Jeannette Janssen, weduwe van wijlen Frans Kessels en haar kinderen Emilie Kessels, Emile Kessels en Eugne Kessels, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/163.

 

16 december 1870

SWALMEN - Testament door de weduwe Wijnand Heijnen geboren Maria Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/164.

 

18 december 1870

SWALMEN - Testament van Joannes Petrus Wuts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/148.

 

23 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Joannes Houwers [geb. Beesel 2-3-1847, dagloner, zn. van Antonius Houwers en Catharina Cruijsberg] en Aldegonda Janssen [geb. Beesel 24-11-1844, dienstmeid, dr. van Joannes Janssen en Petronella Bekkers].

GHS Beesel, BS-7/623.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Antonius Joannes Hubertus Houwers, geb. Beesel 11-11-1871.

2. Godefridus Hubertus Houwers, geb. Beesel 28-10-1872. Tr. Beesel 10-6-1898 met Maria Gertrudis Gertz; 2) Beesel 5-4-1929 met Antonia Franssen.

3. Joannes Hendrikus Hubertus Houwers, geb. Beesel 9-6-1874. Tr. Beesel 19-10-1900 met Gertrudis Hubertina Beurskens.

4. Maria Petronella Houwers, geb. Beesel 7-2-1876. Tr. Beesel 8-4-1904 met Christiaan van der Velden.

5. Hubertina Houwers, geb. Beesel 7-3-1878.

6. Petronella Houwers, geb. Beesel 8-5-1880.

7. Joanna Jacoba Hubertina Houwers, geb. Beesel 8-9-1882. Tr. Beesel 28-4-1911 met Joannes Hubertus Reijnders.

8. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 27-1-1885.

9. Peter Hubertus Houwers, geb. Beesel 1-2-1886. Tr. Beesel 11-4-1913 met Mechtilda Janssen.

 

23 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Lambertus Janissen [geb. Beesel 14-12-1845, dagloner, zn. van Joannes J. Janissen en Catharina Aldegonda Goossens; hij hertr. Beesel 4-5-1874 met Anna Margaretha Beterams] en Anna Catharina Peeters [geb. Beesel 21-4-1843, dienstmeid, dr. van Joannes Peeters en Maria Catharina Killaers].

GHS Beesel, BS-7/625.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Aldegonda Catharina Janissen, geb. Beesel 23-1-1871. Tr. Beesel 18-1-1901 met Wilhelmus Hubertus Peeters.

2. Maria Catharina Hubertina Janissen, geb. Beesel 20-4-1872.

3. Joannes Franciscus Hubertus Janissen, geb. Beesel 26-9-1873.

 

27 december 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op De Hout, op verzoek van Willem Ignatius Leurs te Roermond, opbrengst  254,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/167.

 

28 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Mathias Weijers [geb. Beesel 24-5-1841, zn. van Joannes Weijers en Wilhelmina Reijnders; wedn. van Petronella van de Borst, geh. Beesel 12-5-1865] en Joanna Hendrix [Hendriks, geb. Heijthuijsen 17-11-1847, dienstmeid, dr. van Wilhelmus Hendrix en Maria E.J. Beelen].

GHS Beesel, BS-7/627.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hubertina Wilhelmina Weijers, geb. Beesel 8-12-1871. Tr. Beesel 28-3-1902 met Petrus Gerardus Stroucken.

2. Elisabeth Hubertina Weijers, geb. Beesel 14-11-1873.

3. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 14-11-1873.

4. Mathias Hubertus Weijers, geb. Beesel 31-10-1875.

5. Petronella Hubertina Weijers, geb. Beesel 11-7-1877.

6. Leonard Hubertus Weijers, geb. Beesel 8-12-1878. Tr. Beesel 12-4-1907 met Joanna Margaretha Hermans.

7. Peter Hubertus Weijers, geb. Beesel 17-10-1880. Tr. Beesel 17-5-1912 met Cornelia Hubertina Dekkers.

8. Joanna Hubertina Weijers, geb. Beesel 17-1-1882. Tr. Beesel 26-4-1907 Paulus Hubertus Buchinn.

9. Wilhelmina Christina Weijers, geb. Beesel 12-8-1883.

10. Joannes Hubertus Weijers, geb. Beesel 20-1-1885.

11. Hendrik Hubertus Weijers, geb. Beesel 14-2-1887.

12. Theodorus Hubertus Weijers, geb. Beesel 26-7-1889.

13. Joseph Hendrik Weijers, geb. Beesel 2-3-1891.

 

1870, z.d.

BEESEL - Petrus Jacobus Kampers wordt benoemd tot pastoor te Beesel. Hij werd geboren te Weert op 25 februari 1805 (6 ventse 13) als zoon van Petrus Kampers, landbouwer, en van Catharina Gielissen. Hij was kapelaan te Nederweert tot aan zijn benoeming tot pastoor te Linne in 1847. Op 1 augustus 1855 vertrok hij vanuit Linne naar Lottum, waarna hij in 1870 benoemd werd tot pastoor te Beesel.

De Limburgse Leeuw 1962, blz. 87.

 

 

1871

7 januari 1871

ROERMOND - Testament door Elisa Lucia Catharina Goossens te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/7.

 

2 januari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van afgekapt slaghout te Swalmen op Gratherhof op verzoek van Martin Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst  145,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/1.

 

6 januari 1871

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus en diens vrouw Maria Hodzelmans te Swalmen aan Pieter Hubert Heijman te Mulbracht (Pruissen) voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/4.

 

19 januari 1871

SWALMEN - Afstand van pachtrecht op onroerende goederen te Swalmen ten behoeve van de Gemeente Swalmen door diverse personen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/12.

 

21 januari 1871

SWALMEN - Volmacht in blanco door Theodoor van Helden te Verviers, Francisca Adriana van Helden en haar man Peter Jan Abrahams te Buggenum, Hubertina van Helden te Swalmen en Pieter Jan van Helden aldaar en anderen, om een huis te verkopen gelegen te Bree.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/12.

 

21 januari 1871

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Petronella Coenen weduwe van Jacob Vincent aldaar op de Boekkoel aan 1. Godefried Hodselmans te Swalmen en 2. Peter Hodselmans aldaar voor  282,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/13.

 

23 januari 1871

BEESEL - Openbare verkoop van dennenhout gehouden op de Waterloo onder Beesel op verzoek van jhr. Jan Carel Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  464,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/8.

 

28 januari 1871

SWALMEN - Niet-rectificatie door Cornelis Beurskens te Maasniel en Johannes Hodselmans te Maasbracht, de eerste als voogd en de tweede als toeziend voogd van de minderjarige Hendrik Hodselmans bij zijn voogd gehuisvest, aangezien zij er niet toe gemachtigd zijn, van de aankoop van een huis met tuin en onderhorigheden en tuin te Swalmen, gedaan door Lambert Naus aldaar voor zijn vrouw Maria Hodselmans en de genoemde minderjarige Hendrik Hodselmans en wel voor wat betreft de aankoop gedaan voor laatstgenoemde minderjarige Hendrik Hodselmans.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/17.

 

30 januari 1871

KESSEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Hermans [geb. Kessel 21-7-1845, zn. van Adriaan Hermans en Beatrix Timmermans] en Elisabeth Hubertina Rutten [Elisabeth, geb. Beesel 19-2-1839, overl. ald. 27-1-1917, dr. van Rutgerus Rutten en Anna Maria van Dijck].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerard Adriaan Hubert Hermans, geb. Beesel 19-6-1876. Tr. Beesel 24-11-19-5 met Aldegonda Hubertina Dewinden.

2. Jacobus Hubertus Hermans, geb. Beesel 13-11-1877. Tr. Beesel 12-10-1917 met Rosine Ruffenach.

3. Petronella Hubertina Hermans, geb. Beesel 29-4-1883. Tr. Beesel 30-9-1910 met Mathijs van der Sterren.

 

31 januari 1871

HERKENBOSCH - Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Melick-Herkenbosch door Ernest Menten te Rolduc gemeente Kerkraede, als mondeling gemachtigde van zijn broer Johannes Hubertus Menten te Muntok, eiland Banka, Oost-Indi, aan Jozef Minkenberg te Herkenbosch, gemeente Melick-Herkenbosch, voor  950,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/18.

Voor een verdere verkoop zie idem 18-4-1872/69.

 

2 februari 1871

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen de echtelieden Lambert Naus en Maria Hodselmans te Swalmen enerzijds en Pieter Hubert Heyman, vroeger te Mulbracht, thans te Swalmen, anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/22.

 

4 februari 1871

SWALMEN - Obligatie groot  400,‑ door Petronella Kurvers, weduwe van Theodoor Schreurs, en haar echtgenoot Silvester Pijpers, beiden te Swalmen, t.b.v. Johannes Henricus Bindels te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/28.

 

10 februari 1871

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Ceelen [geb. Deurne 7-10-1827, dagloner, landbouwer, zn. van Wilhelmus Ceelen en Petronella Sonnemans; wedn. van Anna Catharina Straetjens, geh. Beesel 9-10-1854, overl. ...] en Helena Peeters [geb. Beesel 17-7-1835, dagloonster, dr. van Petrus Peeters en Gertrudis Pipers; wed. van Peter Mathijs Schrembges].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-8/28.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Mathias Ceelen, geb. Beesel 8-1-1872, in 1932 vanuit Rheindahlen-Mnchen-Gladbach (D) verhuisd naar Rotterdam, waar hij papier ophaalde, ongehuwd overl. Noordwijkerhout 7-4-1960, oud 88 jaar.

2. Anna Catharina Hubertina Ceelen, geb. Beesel 11-1-1875, overl. ald. 22-1-1960. Tr. Beesel 9-5-1902 met Joannes Hubertus Ottenheim.

3. Maria Elisabeth Ceelen, geb. Beesel 22-10-1876, overl. Venlo 5-5-1908. Tr. 1) Beesel 17-7-1896 met Jacobus Hubertus Backus; 2) Venlo 11-8-1902 met Servaas Faessen.

 

13 februari 1871

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hubert Beek [geb. Swalmen 12-1-1837, akkerbouwer, overl. ald. 7-4-1881, zn. van Willem Beek en Catharina Joosten] en Anna Catharina Engelen [geb. Swalmen 9-11-1842, dienstmeid, overl. ald. 8-4-1903, dr. van Jan Hendrik Engelen en Maria Kessels].

GHS Swalmen, BS-1871/2.

 

14 februari 1871

ASSELT - Openbare verkoop van slaghout te Asselt aan de kerk, gedaan op verzoek van de R.K. Kerk aldaar aan diverse personen, opbrengst  518,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/30.

 

15 februari 1871

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Heines [geb. Beesel 22-8-1848, bakker, overl. ald. 13-5-1885, zn. van Mathias Heines en Petronella Dambacher] en Joanna Huberta Goossens [geb. Beesel 22-7-1840, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers].

GHS Beesel, BS-8/30.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Mathias Hubertus Heines, geb. Beesel 30-3-1871.

2. Gerardus Hubertus Heines, geb. Beesel 30-1-1873.

3. Maria Gertrudis Heines, geb. Beesel 16-5-1874.

4. Joannes Hubertus Heines, geb. Beesel 18-10-1875.

5. Maria Catharina Heines, geb. Beesel 2-8-1877.

6. Aldegonda Theresia Hubertina Heines, geb. Beesel 8-1-1879.

7. Josephina Hubertina Heines, geb. Beesel 23-4-1881.

8. Franciscus Antonius Hubertus Heines, geb. Beesel 8-11-1882.

9. Gerard Antoon Hubert Heines, geb. Beesel 1-2-1884.

 

16 februari 1871

VENLO - Gehuwd: Jean Caspar Jacobs [geb. Jabeek 7-12-1835, zn. van Jan Mathijs Jacobs en Maria Elisabeth Kiekels] en Johanna Gertrudis Hubertina van Renssen [van Rensen, geb. Venlo, dr. van Peter van Renssen en Maria Elisabeth Cuipers].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Hubertina Jacobs, geb. Beesel 21-2-1873 (BS-8/177).

2. Petrus Andreas Jacobs, geb. Beesel 16-11-1874 (BS-8/291).

 

17 februari 1871

BEESEL - Gehuwd: Henricus Verlinden [geb. Helden 7-6-1834, dagloner, overl. Beesel 12-6-1875, zn. van Theodorus Verlinden en Elisabeth Gielen; wedn. van Gertrudis Stevens, overl. Beesel 23-4-1870] en Anna Maria Stevens [geb. Swalmen 8-1-1833, dagloonster, dr. van Gerardus Stevens en Anna Maria Ida van Besel].

GHS Beesel, BS-8/32.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hubertina Maria Elisabeth Verlinden, geb. Beesel 13-1-1872.

2. Catharina Hubertina Verlinden, geb. Beesel 23-8-1874, overl. ald. 3-12-1937. Tr. Beesel 4-1-1901 met Jacobus Hubertus Wassen.

 

17 februari 1871

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met tuin te Roermond door mr Joseph Janssen te Roermond, als curator in het faillissement van Josef Heinen aldaar, aan mr Ferdinand Verscheure te Roermond, handelend voor de mejuffrouwen Antoinetta en Aldegonda Hendrix aldaar, voor  2.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/32.

 

22 februari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen in Baxhoverbosch op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  336,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/35.

 

23 februari 1871

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Hendrik Adolf Verhaegh te Baarlo en Jacob Coopmans te Tegelen als voogd van Johannes en Hubertina Hoezer, voor  206,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1871/42.

 

24 februari 1871

BEESEL - Verkoop van onroerende goederen te Beesel door Mechtildis Bongers, weduwe van Jan Smeets te Rijkel, aan Godefried Bongers aldaar voor  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/36.

 

28 februari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door 1. Pieter Hodselmans; 2. Godefried Hodselmans; 3. Lambert Naus namens zijn vrouw Maria Hodselmans, allen te Swalmen; 4. Cornelis Beurskens te Swalmen als voogd en Johannes Hodselmans te Maasbracht als toeziend voogd over Hendrik Hodselmans te Swalmen, minderjarig kind uit het huwelijk van wijlen de echtelieden Severien Hodselmans en Elisabeth Keijser, aan diverse kopers, opbrengst  315,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/39.

 

28 februari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus in eigen naam en voor zover nodig namens zijn vrouw Maria Hodselmans, aan Willem Bremmers te Swalmen, opbrengst  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/39.

 

1 maart 1871

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Beesel door Godefried Janssen en Hubert Janssen te Beesel aan diverse kopers, opbrengst  445,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/40.

 

16 maart 1871

BELFELD / STEIJL - Openbare verkoop van strooisel en bomen te Belfeld en Steijl door: a. Frans Soeten te Tegelen; b. Josephine Ronck, weduwe Kamps te Tegelen; en c. Jean Theodoor Ronck te Steijl, als voogd over Maria en Louis Gubbels, voor  353,05.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1871/67.

 

24 maart 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door mr Paul baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky te Roermond, als executeur testamentair van wijlen freule Jeanette Louise van der Renne, in leven rentenierster te Roermond en aldaar overleden, aan Willem Ramaekers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/48.

 

27 maart 1871

BEESEL / SWALMEN - Openbare verkoop van land te Beesel sectie F nrs. 495, 529 en 732 door Leonard Beurskens te Swalmen, weduwnaar in eerste huwelijk van Margaretha Polmans, in eigen naam en als voogd over zijn minderjarige kinderen a) Theodorus en b) Jacobus Beurskens in bijzijn van Jacobus Polmans te Swalmen als toeziend voogd, aan Simon Beijsen en Jan van Groenendael, beiden te Swalmen, voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/68.

Vgl. 30-10-1871 waar wordt gesproken over wedn. uit tweede huwelijk.

 

27 maart 1871

SWALMEN-HEIDE - Openbare verkoop van roerende goederen gehouden op de Heide te Swalmen ten sterfhuize van Hubert Coenen op verzoek van diens weduwe Wilhelmina Hendrix en kinderen, opbrengst  78,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/32.

 

27 maart 1871

SWALMEN-HEIDE - Openbare verkoop van een huis met tuin, bouw‑ en hooiland te Swalmen aan de Heide gelegen sectie A nrs. 649, 648 en 647 groot 37 are 30 ca, door Wilhelmina Hendrix, weduwe van Hubert Coenen te Swalmen, en haar kinderen, verbleven aan Henri Sagers wonend te Roermond voor  630,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/33.

Zie 24-10-1871; voor decharge zie idem 1871/97 d.d. 22-10-1871.

 

27 maart 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van berken slaghout te Swalmen op het Groenewald op verzoek van Antoinetta Hendrix te Roermond, opbrengst  133,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/49.

 

31 maart 1871

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen Gerard Janssen te Roermond als bestuurder van de goederen van de kinderen uit zijn tweede huwelijk met Rosalie Jordaens, t.w. a. Jan; b. Caroline; c. Rosa en d. Josphine Janssen, alle vier minderjarig bij hun vader gehuisvest, en mejuffrouw Maria Janssen, meerderjarig te Swalmen, dochter van genoemde Gerard Janssen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Anna Maria Kuypers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/52.

 

1 april 1871

BOUKOUL - Obligatie groot  700,‑ door Theodoor Polmans op de Boekkoel aan Martinus Pollart op Gebroek gemeente Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/53.

 

1 april 1871

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerende goederen op de Boekkoel door Theodoor Polmans aldaar aan 1. Jacob Polmans aldaar voor  600,‑ en 2. Ludovicus Pollart, ook aldaar, voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/54.

 

2 april 1871

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen sectie D nrs. 1054 en 1055 door Maria Slabbers, weduwe van Leonard Simons te Swalmen en haar kinderen a) Leonard Simons te Swalmen b) Peter Simons te Swalmen c) Gerard Simons te Maasniel d) Theodoor Jacobs gehuwd met Catharina Simons te Buggenum e) Cornelis ..uy.en f) Everard Vaessen, beiden te Swalmen, aan Christiaan Verstegen te Maalbroek onder Maasniel, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/79.

 

13 april 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, tuin en bouwland te Swalmen door 1. Johan Matthias Berker te Breijel (Pruissen) voor zover nodig in eigen naam en verder als vader en voogd van zijn kinderen t.w. a. Auguste; b. Frederic en c. Conrard Berker uit zijn huwelijk met wijlen Helena Stols, alle drie minderjarig en gehuisvest bij hun vader en verder vertegenwoordigd door hun toeziend voogd Johan Mller te Breijel; en 2. de echtelieden Jan Theunissen en Maria Stols te Swalmen, aan de echtelieden Theunissen-Stols voornoemd, voor een helft in de verkoop berechtigd, voor  390,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/63.

 

13 april 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door de weduwe Matthis Janssen geboren Elisabeth Wuts te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes van haar uit dit huwelijk geboren kinderen, t.w. a. Maria; b. Peter; c. Gertrudis; d. Wilhelmina en e. Emilia Janssen, allen minderjarig bij hun moeder gehuisvest en verder vertegenwoordigd door hun toeziend voogd Hendrik Janssen te Roggel, aan Gerard Hawinkels te Swalmen voor  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/64.

 

14 april 1871

BEESEL - Akte van nummerverwisseling door Hendrik Wanders wonend te Meijel voor Petrus Wilhelmus Hubertus Heldens wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/41.

 

14 april 1871

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Janssen [geb. Beesel 26-3-1838, dienstknecht, zn. van Ludovicus Janssen en Mechtildis Franssen] en Joanna van Roij [geb. Neer 20-4-1836, dienstmeid, dr. van Joannes van Roij en Maria Elisabeth Scheepers].

GHS Beesel, BS-8/34.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Margaretha Huberta Janssen, geb. Beesel 22-7-1872. Tr. Beesel 22-4-1904 met Mathijs Hubert Beurskens.

2. Lodewijk Hubertus Janssen, geb. Beesel 14-1-1874. Tr. Beesel 22-4-1904 met Helena Hubertina Ottenheim.

 

14 april 1871

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus van Dijk [geb. Beesel 7-4-1834, dienstknecht, zn. van Petrus van Dijk en Anna Maria Nijssen] en Margaretha Janssen [geb. Swalmen 14-2-1846, dienstmeid, dr. van Joannes Janssen en Joanna Alers].

GHS Beesel, BS-8/36.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Joannes Hubertus van Dijk, geb. Beesel 7-2-1872.

2. Joanna Hubertina van Dijk, geb. Beesel 30-9-1873.

3. Peter Hubertus van Dijk, geb. Beesel 26-8-1875. Tr. Beesel 29-4-1904 met Anna Maria Hubertina Killaars.

4. Hendrik Hubertus van Dijk, geb. Beesel 23-1-1878.

5. Wilhelmus Hubertus van Dijk, geb. Beesel 6-11-1879.

6. Maria Agnes Hubertina van Dijk, geb. Beesel 16-11-1881.

7. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 19-5-1883.

8. Maria Agnes van Dijk, geb. Beesel 25-2-1885.

9. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 28-7-1890.

 

14 april 1871

NEER - Gehuwd: Joannes Jacobus Rutten [geb. Beesel 8-2-1841, zn. van Rutgerus Rutten en Maria Anna van Dijck] en Joanna Timmermans [geb. Neer, dr. van Wilhelmus Timmermans en Elisabeth Wulms].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Hubertus Rutten, geb. Beesel 18-1-1872 (BS-8/78).

2. Hubertus Rutgerus Rutten, geb. Beesel 21-2-1874.

3. Andreas Hubertus Rutten, geb. Beesel 12-7-1876.

4. Godefridus Hubertus Rutten, geb. Beesel 27-2-1880.

Een Jacob Rutten wordt in 1878-'79 genoemd als bewoner van de Zwarte Kat.

 

15 april 1871

REUVER - Dadelijk te huren: huis en tuin gelegen te Reuver. Adres Gerard Thijssen, landbouwer aldaar.

Venloosch Weekblad d.d. 15-4-1871.

 

21 april 1871

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen te Gronsveld, Rijckholt, Sint-Geertruid, Eijsden, Nunhem, Wessem, Echt, Roermond, Stevensweert, Rosmalen en Nuland, tussen de erfgenamen van wijlen mr baron Alexander Clement Hubert Michiels van Verduijnen, in leven raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof te Maastricht, en van goederen te Roosteren, Swalmen en Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/68.

 

25 april 1871

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 26-4-1871): Mathias Caris [geb. , briefbesteller, overl. Beesel 15-7-1889, zn. van Johannes Caris en ] en Gertrudis van der Velden [geb. , overl. Beesel 27-2-1921, dr. van Peter van der Velden en Johanna Hubertina Tissen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Joannes Hubertus Caris, geb. Beesel 16-2-1872, overl. Beesel-Reuver 24-4-1944. Tr. Beesel 4-12-1914 met Maria Elisabeth Hubertina Peeters.

2. Petrus Hubertus Caris, geb. Beesel 4-2-1874.

3. Godefridus Hubertus Caris, geb. Beesel 31-12-1875, overl. Nijmegen 22-10-1927 (Genlias). Tr. Roermond 6-10-1903 met Maria Hubertina Dreijkoningen.

4. Maria Hubertina Caris, geb. Beesel 25-11-1877, ongehuwd overl. ald. 17-4-1926.

5. Ida Hubertina Caris, geb. Beesel 14-4-1880, overl. ald. 21-5-1880, oud 1 maand.

6. Aldegonda Hubertina Caris, geb. Beesel 22-5-1881.

7. Petronella Hubertina Caris, geb. Beesel 28-7-1883, overl. Beesel 9-6-1957. Tr. Beesel 6-5-1910 met Hendrikus Gerardus Hubertus Hensen.

8. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 1-12-1887.

 

28 april 1871

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Neijs [geb. Beesel 8-8-1840, schoenmaker, overl. ald. 24-10-1884, zn. van Petrus Neijs en Margaretha Mooren] en Anna Maria Janssen [geb. Beesel 8-11-1841, dienstmeid, overl. ald. 28-1-1876, dr. van Wilhelmus Janssen en Joanna Claessen].

GHS Beesel, BS-8/38.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Neijs, geb. Beesel 8-3-1872. Tr. Beesel 8-11-1895 met Karel Bruinen.

2. Joanna Maria Elisabeth (Betje) Neijs, geb. Beesel 8-12-1873, overl. ald. 13-8-1942. Tr. Beesel 12-5-1899 met Leonardus Hubertus Reijnders. Zij was in 1890 als nicht inwonend bij het echtpaar Johannes Peeters en Elisabeth Janssen op de Bakheide.

3. Joanna Christina Neijs, geb. Beesel 21-3-1875.

Kleermaker Jan Hubert Neijs was in 1862 inwonend bij zijn ongehuwde tante Petronella Mooren (zie gezin 13-8-1794) op het adres Bussereind 102bis. Eveneens inwonend daar waren schoenmaker Conrardus Broens (Neer 16-2-1839, op 25-6-1864 ingekomen vanuit Breyell, in april 1865 terug naar Breyell) en schoenmaker Hendrik Linssen (Heythuysen 11-3-1845, op 17-5-1869 ingekomen vanuit Heythuysen). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 103.

 

28 april 1871

BRACHT - Gehuwd: Heinrich Mathias Buscher [geb. Bracht 15-12-1838, wever, zn. van Andreas Buscher, klompenmaker, en Gertrud Wassen] en Johanna Gertrud Wolters [geb. Beesel 20-3-1840, bij huwelijk dienstmaagd te Bracht, dr. van Mathias Wolters, timmerman te Beesel, en Margaretha Timmermans].

BS Bracht, met dank aan Brigitte Tophofen, 2006.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hubertina Buscher, geb. Bracht 27-2-1872, overl. ald. 29-9-1873.

 

28 april 1871

SWALMEN - Ontlasting van voogdijschap door Maria Reijnen, religieuze in het klooster der Ursulinen te Posterholt en wonend aldaar, aan Frederic Stignaire te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/71.

 

1 mei 1871

REUVER - Openbare verkoop van eene groote bouwhoeve, genaamd den Onderstenhof, bestaande in eene wel onderhouden ruime pachterswoning, schuur, stalling en eene kapel, tuin, bouw- en hooilanden, hakhout, boschen en heide, gelegen te Reuver, gemeente Beesel en gedeeltelijk in de gemeente Belfeld, vlak aan den Staatsspoorweg en in de nabijheid van den nieuwen weg van Roermond naar Venlo, groot in het geheel 40 hectaren 93 aren 70 centiaren.

Venloosch Weekblad d.d. 1-4-1871; Notaris W. De Lom de Berg, Venlo.

 

1 mei 1871

SWALMEN - Testamenten van Pieter Lambert Schaeken en Johanna Schaeken te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nrs. 1871/32 en /33.

 

1 mei 1871

ASSELT - Doorhaling hypotheek ten laste van Joanna Mooren, weduwe van Andreas Grachten wonend te Asselt onder Swalmen, door Aldegonda Broekmeulen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/44.

 

3 mei 1871

SWALMEN - Gehuwd: Christiaan Ramakers [geb. Swalmen 6-5-1846, zn. van Gerardus Ramakers en Joanna Custers] en Anna Gertrud Geerlings [geb. Bracht (D) 14-1-1846, dr. van Johann Wilhelm Geerlings en Anna Catharina Wolters].

GenLias, 2004.

 

8 mei 1871

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Smeets [wnd. te Baarlo, geb. Beesel 3-8-1829, landbouwer, zn. van Wilhelmus Smeets en Beatrix Busselaers; wedn. van Anna Maria Eiken, geh. Beesel 17-5-1859] en Maria Catharina Fabrij [Maria Margaretha Fabri, geb. Maaseik 27-7-1836, dienstmeid, dr. van Leonardus Fabrij en Maria Gertrudis Geelen].

GHS Beesel, BS-8/40.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrikus Hubertus Smeets, geb. Beesel 2-9-1872.

2. Maria Catharina Hubertina Smeets, geb. Beesel 6-1-1875.

3. Gerardus Hubertus Smeets, geb. Beesel 3-9-1878.

Anna Catharina Fabri (rondvenster) en haar zoon Gerard Hubert Smeets woonden op 20-1-1890 op het adres Reuver 264. Zij verhuisden op 1-5-1890 naar Offenbeek 329. Het huis werd daarop gesloopt, net als de herberg van Knoors (zie gezin 30-4-1849) en het huis bewoond door Brouns-Theelen (zie gezin 4-5-1863). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 300/505.

 

16 mei 1871

BEESEL ‑ Akte van vernieuwing van een hypothecaire inschrijving van een kapitaal van  550,‑ ten behoeve van C.W.E.H. Schrijnen en ten laste van de erfgenamen Raemaeckers, gevestigd op een huis met bouwland te Beesel, kadastraal sectie E N 1040, 1041 en 518.

GA Venlo, Familiearchief Schrijnen, inv.nr. 87.b.18.

Zie eveneens inventarisnr. 87.b.99 betreffende gronden te Belfeld aan de Loerheide, aan het Broeck, aan het Blaauwwater en in het Elshout, ca. 1870-1890.

 

22 mei 1871

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus van den Borst [geb. Beesel 19-11-1827, metselaar, overl. ald. 28-5-1895, zn. van Petrus van den Borst en Aldegonda Reijnders; wedn. van Petronella Thissen, geh. Beesel 25-4-1854, overl. ald. 7-2-1870] en Joanna Schreurs [geb. Haelen 9-3-1831, dienstmeid, landbouwster 1897, dr. van Joannes Schreurs en Joanna Reuten].

GHS Beesel, BS-8/42.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Petronella van den Borst, geb. Beesel 30-1-1873. Tr. Beesel 11-2-1898 met Hubertus Cox.

Willem van den Borst en zijn gezin woonden op 20-1-1890 op het adres Rijkel 38, samen met de zonen Antoon en Petrus (beiden uit Willems eerste huwelijk) en dochter Petronella. Inwonend was neef Mathijs Hubertus van den Borst (Beesel 17-8-1878). Zoon Petrus en neef Mathis Hubertus vertrokken op 20-9-1893 resp. 26-10-1893 naar Anrath (D). Op 1-10-1897 verhuisde Joanna Schreurs met haar dochter naar het adres Bakheide 13. Hierna was het huis onbewoond tot september 1898 (zie gezin Brouwers-Van Lier 22-4-1892). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 46/505.

Joanna Schreurs en haar dochter Petronella verhuisden op 1-10-1897 vanaf het adres Rijkel 38 naar het adres Bakheide 13, eerder bewoond door het gezin Op t Veld-Mevissen. Op 18-2-1898 trok ook schoonzoon Hubertus Cox in. Op 16-11-1899 werd kleinzoon Paulus Wilhelmus Jacobus Cox hier geboren. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 21/505.

 

26 mei 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door de kinderen en enige erfgenamen van wijlen Willem Conrard Ramakers, in leven grondeigenaar en landbouwer te Swalmen, aan Jan Gerard Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/82.

 

27 mei 1871

SWALMEN - Obligatie groot  100,‑ door Godefried Hodselmans te Swalmen aan mr Albert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/84.

 

27 mei 1871

MAASNIEL - Deling van roerende en onroerende goederen te Maasniel tussen 1. Andreas Keijsers te Leeuwen onder Maasniel; 2. Elisabeth Keijsers gehuwd met Jeuris Maessen te Linne; en 3. Cecilia Keijsers gehuwd met Pieter Niessen te Leeuwen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/85.

 

28 mei 1871

BELFELD - Openbare verkoop van roerende goederen te Belfeld door: a. Lodewijk Diebels, in eigen naam en als vader en voogd over Hendrik, Jacobus, Hubertus en Anna Catharina Diebels; b. Johannes Ketels te Belfeld, in eigen naam en als toeziend voogd over gemelde minderjarigen; c. Hendrick Ketels te Belfeld, voor  1.018,05.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1871/127.

 

29 mei 1871

BEESEL - Gehuwd: Mathias Nijskens [Mathijs, geb. Haelen 3-1-1838, landbouwer, overl. Haelen 13-2-1918, zn. van Mathias Nijskens en Gertrudis Cuijpers] en Maria Elisabeth Stroucken [Elisabeth Stroecken, Stroeken, geb. Beesel 15-7-1843, landbouwster, overl. Haelen 4-6-914, dr. van Joannes Stroucken en Maria Catharina Janissen; wed. van Joannes Heldens, geh. Beesel 31-1-1868].

GHS Beesel, BS-8/44.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrikus Joannes Nijskens, geb. Beesel 1-5-1872, overl. Haelen 19-7-1950. Tr. Buggenum 20-8-1917 met Christina van Rijswijck.

2. Joannes Mathijs Nijskens, geb. Beesel 20-3-1874, overl. Haelen 12-10-1959. Tr. met Cornelia de Groot.

3. Hendrikus Mathijs Nijskens, geb. Beesel 18-10-1875, ongehuwd overl. Roermond 14-8-1951, oud 75 jaar.

4. Anna Gertrudis Nijskens, geb. Beesel 18-9-1877, overl. Roermond 26-12-1965. Tr. Haelen 22-4-1912 met Joannes Hubertus Hendrix.

5. Maria Louisa Nijskens, geb. Beesel 28-8-1880, overl. Haelen 3-3-1957. Tr. Haelen 3-5-1909 met Arnoldus Hubertus Vogels.

6. Maria Hubertina Nijskens, geb. Beesel 3-5-1882, overl. Heythuysen 20-1-1951. Tr. Haelen 11-1-1909 met Wilhelmus Hubertus Boonen.

7. Petronella Hubertina Nijskens, geb. Beesel 3-9-1886.

Joannes Mathijs Nijskens en Elisabeth Stroeken woonden in 1890 op het adres Bakheide 14 met hun gezin, inclusief (schoon)moeder Maria Janissen en Joannes Jacobus Heldens, zoon uit Elisabeths eerste huwelijk. Maria Janissen overleed op 30-8-1890. Op 1-4-1891 vertrok het gezin naar Horn. Het huis werd hierna bewoond door het gezin Verhaeg-Willekens. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 22/505.

 

31 mei 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis te Swalmen op verzoek van Jozef en Aulisou (?) Cousin te Roermond, opbrengst  142,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/43.

 

2 juni 1871

SWALMEN - Obligatie groot  600,‑ door Maria Tobben, weduwe van Wijnandus Heijnen te Swalmen, t.b.v. Petronella Steltes, weduwe van Emanuel van Beringen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/122.

 

3 juni 1871

BRACHT (D) - Gehuwd: Wilhelm Johann Gerards [geb. Beesel 9-4-1840, zn. van Gerardus Gerards en Anna Maria Dorsch] en Maria Sibilla Roosen [geb. Bracht 2-4-1837, dr. van Peter Johann Roosen en Maria Gertrud Koersgens].

Gegevens met dank aan Brigitte Tophofen-Singendonk.

 

9 juni 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door 1. Jan Conrardus Hawinkels te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd van zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Elisabeth Janssen, t.w. a. Hendrik en b. Gertrudis Hawinkels, minderjarig wonend te Swalmen; en 2. Cornelis Kaelen te Roggel als toeziend voogd over genoemde kinderen, aan Johannes Christiaan Thomassen en Hendrik Wuts, beiden te Swalmen, ieder voor de helft, voor  870,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/86.

 

12 juni 1871

BEESEL / CUYK ‑ De wethouder van Cuyk laat de burgemeester van Beesel weten, dat hedenmorgen in de Maas aldaar het lijk is gevonden van Johannes Simons, oud 70 jaar, geboren te Beesel op 2 mei 1801. Hij had slechts 2 lege buideltjes, enkele lucifers en persoonspapieren bij zich. Simons werd sinds enkele jaren op kosten van de gemeente Beesel verpleegd in het bedelaarsgesticht te Ommerschans en Veenhuizen, waar hij op 24 mei was ontslagen. Op 28 mei verscheen hij in Cuyk, waar hij zijn weg vervolgde naar Boxmeer waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hier heeft hij verteld dat hij op weg was naar Beesel om daar te gaan genieten van zijn pensioen als onderofficier. Waarschijnlijk is hij kort daarop in de Maas geraakt en verdronken; hij heeft mogelijk 14 dagen in het water gelegen. De wethouder verzoekt de burgemeester om de nabestaanden in kennis te stellen en gegevens te sturen omtrent beroep, woonplaats, namen van de ouders alsmede de rang van het slachtoffer.

Met antwoord van de gemeente Beesel waaruit blijkt dat het slachtoffer een zoon was van Johannes Simons en Maria Boonen, gepensioneerd sergeant met een pensioen van  91,‑. Van 30 mei tot 2 juni verbleef hij te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 1068/894.

 

12 juni 1871

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op verzoek van Jacob Quiten aldaar c.s., opbrengst  970,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/44.

 

21 juni 1871

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Turnich (gemeente Vrechem; Pruissen), opbrengst  8.096,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/90.

 

27 juni 1871

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gehouden te Beesel op verzoek van jhr. mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar, raadsheer wonend te Arnhem, opbrengst  410,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/57.

 

7 juli 1871

BEESEL - Gehuwd: Joannes Timmermans [geb. Kessel, landbouwer, zn. van Gerardus Timmermans en Barbara Peeters; wedn. van Helena Hoezer] en Anna Maria Geraets [Geraeds, geb. Beesel 27-9-1833, akkervrouw, dr. van Gerardus Geraets en Anna Maria Dors; wed. van Gerardus Schoolmeesters, geh. Beesel 6-6-1859].

GHS Beesel, BS-8/46.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Huberta Timmermans, geb. Beesel 8-10-1872.

 

12 juli 1871

BEESEL - Obligatie groot  350,‑ door Leonard Reijnders te Beesel t.b.v. Aime Felicite Willemart te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/152.

 

24 juli 1871

ROERSTREEK - Schenking van roerende en onroerende goederen gelegen in de gemeenten Posterholt, Vlodrop en Karken (Pruissen) door Frans Hubert Tonnaer te Thorn, als gemachtigde van Mechtildis baronnesse van Voorst tot Voorst, douairiere van Adolf Franciscus Josephus Antonius baron de Bounam de Rijckholt te Grathem, aan de kinderen en kleinkinderen van laatstgenoemde; en deling van die goederen tussen de kinderen en kleinkinderen van genoemde douairiere. Met rectificatie van foutieve kadastrale aanduiding.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/118.

 

24 juli 1871

ROERSTREEK - Ratificatie van drie akten van deling door 1. Mechtildis baronnesse van Voorst tot Voorst, douairiere van Adolf Franciscus Josephus Antonius baron de Bounam de Rijckholt te Grathem en haar kinderen en kleinkinderen; 2. Balthazar baron van Voorst tot Voorst wonend te Posterholt, thans verblijf houdend te Roermond; en 3. Alphonse baron van Voorst tot Voorst te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/119.

 

1 augustus 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen aan Hellenraedt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  189,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/121.

 

1 augustus 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen aan Wilzijde, Tigchelkamp, Hoppenraedt, aan de Laan van Hellenraedt, Koelen, Sijperveld en aan de Ouden Weg, op verzoek van Theodoor Verheggen te Swalmen, aan Jozef Janssen op Hellenraedt aldaar, opbrengst  394,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/122.

 

3 augustus 1871

HORN EN BEEGDEN - Verkoop van onroerende goederen onder Horn en Beegden door 1. de echtelieden Ernest Stoffels en Maria Catharina Verheggen op de Donck onder Roermond en hun kinderen; 2. Johanna Stoffels op de Nieuwe Donck onder Horn; 3. Henrietta Stoffels op de Donck onder Roermond; 4. Christiaan Stoffels op de Nieuwe Donck onder Horn, in eigen naam en als gemachtigde van zijn broers en zussen a. de eerwaarde Elisabeth Stoffels te Venraij; b. de eerwaarde Josephine Stoffels, vroeger te Grubbenvorst, thans te Weltevrede op Java (Oost-Indi); c. Mathijs Stoffels te Arnhem; en d. Elbertus Stoffels te Maastricht, aan de douariere van Robert Magne geboren Robertine de Bellefroid wonend op het kasteel Horn te Horn, voor  21.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/123.

 

7 augustus 1871

TEGELEN - Gehuwd: Johann Paul van Vugt [geb. Bracht (D) 24-4-1849, zn. van Hubert van Vugt en Catharina Terporten] en Sophia Geerlings [geb. Beesel 20-11-1845, dr. van Bartholomeus Geerlings en Christina Peeters].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina van Vugt, geb. BEESEL 25-3-1872 (BS-8/87).

2. Christina Hubertina van Vugt, geb. Tegelen 22-3-1873.

 

7 augustus 1871

MAASNIEL- Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel in het Blankwater op verzoek van Marcel Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst  483,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/125.

 

10 augustus 1871

REUVER - Huwelijkse toestemming door Elisabeth Wiers, weduwe van Peter Johan Caspar Geisler te Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/175.

 

22 augustus 1871

KESSEL - De minister van finantin heeft aan den heer Felix van Wijlick, aannemer te Kessel (Limburg), vergunning verleend om voor eigen rekening aan te leggen eene telegraaflijn vanaf zijne woning naar het station van den staatsspoorweg te Reuver.

Provinciale Noordbrabantsche en s Hertogenbossche Courant d.d. 22-8-1871.

 

25 augustus 1871

BEESEL - Gehuwd: Engelbertus Dewinden [geb. Beesel 13-10-1847, landbouwer, spoorwegbeambte 1899, zn. van Henricus Dewinden en Joanna Catharina Verheijen] en Mechtildis Hubertina Dings [geb. Kessel 11-5-1842, dienstmeid, dr. van Joannes Dings en Petronella Franssen].

GHS Beesel, BS-8/48.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Petronella Hubertina Dewinden, geb. Beesel 1-7-1872, dienstbode, overl. Sauwerd gem. Adorp (Gr.) 21-10-1946. Tr. Arnhem 10-5-1899 met Cornelis Palmers.

2. Joannes Henricus Hubertus Dewinden, geb. Beesel 1-9-1874, overl. ald. 12-4-1875, oud 7 maanden.

3. Joannes Wilhelmus Hubertus Dewinden, geb. Beesel 19-2-1876. Tr. Sint Pieter (L) 8-1-1903 met Alice Bertha Ender.

4. Maria Gertrudis Francisca Hubertina Dewinden, geb. Beesel 4-10-1878. Tr. Cuijk en St.-Agatha 22-4-1902 met Louis Jilesen.

5. levenloos kind (m), geb. Beesel 22-1-1881.

6. Anna Catharina Helena Dewinden, geb. Beesel 24-2-1882, overl. ald. 27-2-1882, oud 3 dagen.

7. NN Dewinden (m), dood geboren Beesel 25-8-1883.

 

1 september 1871

BEESEL - Gehuwd: Nicolaas Leenarts [geb. Maastricht 11-1-1842, apotheker, zn. van Edmond P. Leenarts en Cornelia Leenards] en Anna Huberta Bloemers [geb. Beesel 27-6-1845, dr. van Ludovicus Bloemers en Helena Linssen].

GHS Beesel, BS-8/50.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

4 september 1871

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Doesborg [geb. Tegelen 27-4-1820, tabakskerver, zn. van Josephus Doesborg en Maria Engels; wedn. van Maria Catharia Beumers] en Anna Elisabeth Reijnders [geb. Beesel 15-1-1829, dagloonster, dr. van Franciscus Reijnders en Anna Maria Thevissen; wed. van P. Kessels].

GHS Beesel, BS-8/52.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

7 september 1871

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  3.820,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/135.

 

30 september 1871

REUVER Beugelen.

Te Reuver (Limburg) amuseerden zich dezer dagen eenige guiten van 12 en 13 jaren met beugelen. Het spel geindigd zijnde, kwam er een op den lumineuzen inval om door den ring te kruipen. De slanke knaap kwam met glans door de betrekkelijk naauwe opening. Een tweede, even tenger, volgde glansrijk zijn voorbeeld. Een derde werd na-ijverig en wilde hetzelfde ringentogtje maken maar o wee! deze had buiten zijn embonpoint gerekend, want halverwege bleef hij steken en wel zoo dat hij noch voor noch achterwaarts zich meer een uitweg kon banen. Zijne kameraden trokken eerst uit alle magt aan zijne beenen, dan aan zijn hoofd, maar vruchteloos bleven alle pogingen. Een menigte volks kwam toegesteld, alle middelen werden in het werk gesteld, alles te vergeefs. Onze zwemmer, want de gevangene werkte met handen en voeten even vlijtig, was niet uit zijne netelige positie te verlossen. Een der omstanders kwam op het idee de jongen met den ring uit te graven, hetwelk niet dan na vele moeite gelukte. Daar stond de kruiplustige eindelijk op zijn beenen met zijn ijzeren band om het lijf. Naar den smid met hem, klonk het en voorwaarts ging het naar den dorpshercules. Deze wist er inderdaad spoedig raad op. De jongen werd met zijn ribbenkast eerst links aan het aambeeld geplaatst, zoodanig dat er de ring op kwam te liggen en met een paar ferme slagen van den voorhamer was de ijzeren kant doorgeslagen. Natuurlijk moest ter regterzijde van de ribbenkast hetzelfde werk volbragt worden eer de arme worm uit zijn zonderlinge gevangenis ontslagen was. Dat dit tragisch komische voorval veel opschudding en gelach had veroorzaakt, behoeft naauwelijks gezegd. Zoodra de jongen echter zijn vrijheid had herkregen, zwoer hij overluid bij den voorhamer van Hercules nimmer meer een beugelringtogt te zullen ondernemen, zelfs niet als ook duizend hem voor zouden gaan.

Provinciale Noordbrabantsche en s Hertogenbossche courant d.d. 30 september 1871.

 

3 oktober 1871

TEGELEN - Testament van Susanna Charlotte Clarenbach, weduwe van Jozef Wolff te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/80.

 

5 oktober 1871

ROERMOND - Openbare verkoop van onroerende goederen te Roermond door mr Louis Joseph Geradts te Roermond, als curator in het faillissement van Gerard Janssen aldaar, aan Jean Antoine Oor te Roermond namens eerwaarde Cornelis Hultermans te Amsterdam, voor  9.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/149.

 

10 oktober 1871

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd en houtgewas onder Neer en de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Turnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  246,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/150.

 

10 oktober 1871

BEESEL - Doorhaling van een hypotheek d.d. 5-10-1852 genomen door Augustina Ruijs, douairiere van Karel van der Straeten wonend te Beesel, ten behoeve van haar en ten laste van Johan David Jacobs.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/91.

 

10 oktober 1871

WANKUM -Doorhaling door Constantin Ruijs wonend te Wankum, van een hypotheek ten behoeve van Felix Henri Ruijs en ten laste als in akte 1871/91.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/92.

 

11 oktober 1871

BEESEL - Gehuwd: Henricus Reinders [Reijnders, geb. Beesel 25-1-1845, landbouwer, zn. van Joannes Reinders en Maria Elisabeth Dings] en Maria Meerts [geb. Horn 12-12-1846, overl. Beesel 28-12-1902, dr. van Wilhelmus Meerts en Maria Theresia Joosten].

GHS Beesel, BS-8/54.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Johannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 30-9-1872, overl. ald. 20-9-1918. Tr. Kessel 5-4-1907 met Hendrina Hubertina Aerts.

2. Maria Theresia Reijnders, geb. Beesel 17-4-1875, overl. ald. 19-7-1885.

3. Elisabeth Hubertina Reijnders, geb. Beesel 2-4-1878, overl. Helden 15-4-1949. Tr. Beesel 28-3-1913 met Andreas Hubertus van Horne.

4. Wilhelmus Hubertus Reinders, geb. Beesel 26-9-1880, overl. ald. 11-10-1880.

5. Peter Wilhelmus Hubertus Reinders, geb. Beesel 14-10-1881, overl. ald. 25-6-1882.

6. Hendrik Joseph Hubertus Reinders, geb. Beesel 17-3-1883, overl. ald. 3-2-1953. Tr. Maasbree 6-6-1913 met Anna Helena Dings.

7. Peter Wilhelmus Hubertus Reinders, geb. Beesel 7-10-1885, overl. Weert 19-10-1971. Tr. Nederweert 12-9-1924 met Anna Geertrudis Francina van den Heuvel.

8. Theresia Hubertina Reinders, geb. Beesel 11-4-1888, overl. ald. 19-5-1888.

9. Maria Catharina Theresia Reinders, geb. Beesel 19-7-1891, overl. Tegelen 7-9-1968. Tr. Beesel 30-3-1923 met Gerardus Hubertus Rutten.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 44. Hendrik Reinders en Maria Meerts woonden in januari 1890 op het adres Rijkel 42 met vier kinderen. Inwonend was schoonzus (zwagerse) Petronella Meerts (Horn 29-6-1859). Zij vertrok op 1-4-1894 naar Bracht (D).

Inwonend personeel: Johannes Jacobus Heldens (Beesel 12-4-1875), dienstknecht, op 23-4-1890 vertrokken naar Haelen.

Gertrudis van Essen (Kessel 5-10-1875), dienstmeid, op 22-5-1890 vertrokken naar Kessel.

Johanna Hubertina Eggels (Swalmen 23-1-1870), op 1-5-1890 vanuit Rijkel 28, op 26-2-1894 vertrokken naar Swalmen.

Neef Johannes Sloesen (Beesel 14-8-1860), landbouwer, op 4 april 1891 vanuit Leeuwen 214, op 20-4-1893 vertrokken naar Bussereind 198.

Johannes Berbers (Neer 26-9-1880), dienstknecht, op 20-4-1893 vanuit Neer, op 17-4-1894 terug naar Neer. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 50/505.

 

13 oktober 1871

ASSELT - Deling tussen Catharina Pex, weduwe van Peter Wuts, en haar kinderen, allen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/82.

 

14 oktober 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Elisabeth Cluijtmans, weduwe van Hendrik van Wijnaarden te Roggel, aan Matthijs Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/155.

 

18 oktober 1871

NEER - Gehuwd: Lodewijk Hubert van Meijel [geb. Venlo 25-1-1840, schoenmaker (1871), overl. ald. 11-8-1908, zn. van Jacob Everhard Hendrik van Meijel en Maria Antoinnetta Boermans; hij hertr. Beesel 18-3-1878 met Maria Lucia Bloemers] en Maria Agnes Schoren [geb. Neer 6-10-1849, winkeldochter (1871), overl. Venlo 3-10-1875, dr. van Peter Jan Schoren en Willemina Sillekens].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Pius Antonius Hubertus van Meijel, geb. Venlo 15-7-1872, overl. ald. 12-8-1872.

2. Maria Henrietta Josephina Hubertina van Meijel, geb. Venlo 12-8-1873, ongehuwd overl. ald. 6-2-1927.

3. Anna Maria Hubertina van Meijel, geb. Venlo 6-8-1874, overl. ald. 17-8-1874.

4. Antonius Matthias Everardus Hubertus van Meijel, geb. Venlo 26-9-1875, overl. ald. 8-10-1875.

Lodewijk van Meijel woonde in 1890 op het adres Leeuwen 218, samen met zijn tweede vrouw Lucia Bloemers en Maria van Meijel, dochter uit zijn eerste huwelijk. Inwonend was broer Mathias van Meijel (Venlo, 1826). Het gezin vertrok op 25-5-1898 naar Venlo.

 

20 oktober 1871

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Ulen [geb. Heijthuijsen 20-11-1829, landbouwer, zn. van Cornelius Ulen en Anna Catharina Caris; hij hertr. Beesel 18-4-1873 met Maria Hubertina Hermans] en Maria Agnes Janissen [geb. Beesel 20-3-1839, landbouwster, dr. van Henricus Janissen en Gertrudis Coenen].

GHS Beesel, BS-8/56.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 12-1-1873.

 

21 oktober 1871

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Christoffel Hubertus Ramakers te Swalmen en Wilhelmina Tobben aldaar, minderjarige dochter van Wilhelmina Janssen en wijlen Leonard Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/156.

 

21 oktober 1871

SWALMEN - Gehuwd: Christoffel Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 22-9-1844, graanfabrikant 1912, overl. ald. 27-8-1923, oud 78 jaar, zn. van Godfried Ramakers en Martina Kuypers] en Wilhelmina Tobben [Wilhelmina Hubertina, geb. Swalmen 12-11-1849, overl. ald. 30-6-1926, oud 76 jaar, dr. van Leonardus Tobben en Joanna Wilhelmina Hubertina Janssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 26-7-1872. Tr. Swalmen 9-1-1899 met Jules Johan Marie Joseph Moor.

2. Martina Maria Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 14-3-1875. Tr. Swalmen 1-8-1898 met Hendrikus Vriessen

3. Leonie Maria Ramakers, geb. Swalmen 8-3-1877.

4. Godefridus Jacobus Ramakers, geb. Swalmen 29-8-1878, overl. Roermond 7-7-1936. Tr. Roermond 7-10-1902 met Anna Hubertina Erdkamp.

5. Helena Maria Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 30-10-1880.

6. Lambertus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 1-12-1882, moutmaker, op 8-3-1918 vanuit Linne verhuisd naar zijn broer Alphons te Roermond, overl. Roermond 6-10-1944. Tr. Roermond 27-7-1926 met Johanna Maria Elisabeth Walenberg.

7. Hendrikus Leonardus Ramakers, geb. Swalmen 1-12-1882, ongehuwd overl. Thorn 5-3-1947.

8. Leonardus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 10-1-1884, overl. ald. 27-9-1884, oud 8 maanden.

9. Maria Henrietta Ramakers, geb. Swalmen 8-12-1884, ongehuwd overl. ald. 13-12-1911, oud 27 jaar.

10. Eugenie Gertrudis Josephine Ramakers, geb. Swalmen 13-7-1886. Tr. Utrecht 2-1-1929 met schoonbroer Jules Johan Marie Joseph Moor.

11. Alphonsus Josephus Hubertus Leonardus Ramakers, geb. Swalmen 18-9-1887, overl. Roermond 14-6-1958. Tr. Roermond 23-4-1912 met Maria Helena Smeets.

12. Albertina Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 6-11-1889. Tr. Amsterdam 19-6-1919 met Casper Hendrik Frans Schneider.

Het gezin woonde op de Zwartbroekstraat 27 te Roermond.

 

24 oktober 1871

SWALMEN - Obligatie groot  250,‑ door de echtelieden Jan Theunissen en Maria Stols te Swalmen aan mr Albert Jacob Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/158.

 

24 oktober 1871

SWALMEN - Kwitantie door Wilhelmina Hendrix, weduwe van Hubert Coenen wonend te Swalmen en haar kinderen, aan Henri Sagers wonend te Roermond voor de betaling van een bedrag van  630,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/96.

Zie 27-3-1871.

 

28 oktober 1871

REUVER - Van Reuver schrijft men ons: naar men verneemt is de heer Schoemakers, stationchef alhier, overgeplaatst naar Venlo, om aldaar als sous-chef dienst te doen. Door die benoeming heeft de directie der Maatschappij tot exploitatie der Staatsspoorwegen de verdienste van een harer flinke ambtenaren weten te apprecieeren. Wij juichen dan ook de onderscheiding, den heer Schoenakers te beurt gevallen, ten zeerste toe, doch spijt het ons Z. Ed. te moeten missen. Immers hij was t die begreep de dubbeltjes in de cassa der Maatschappij te doen vloeien en het publiek te gerieven, waardoor hij zich de algemeene achting verwierf. Wij feliciteeren het Venloosch publiek met de aanwinst van dien beambte en bijzonder den heer Fenema, die in zijn zware betrekking aan den heer Schoemakers een ferme steun zal vinden.

Venloosch Weekblad d.d. 28-10-1871.

 

30 oktober 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen sectie A nrs. 714, 1555, 970, 1260, 1775, 1776, sectie B nrs. 831, 912, 913, 1242, en sectie C nr. 764 door Leonard Beurskens te Swalmen, weduwnaar in tweede huwelijk van Margaretha Polmans, in eigen naam en als voogd over zijn minderjarige kinderen a) Theodorus en b) Jacobus Beurskens en in bijzijn van Jacobus Polmans als toeziend voogd, aan Peter Thomassen, Jan Christiaan Thomassen, Martinus Meerts, Peter Conradt Hubertus van Laar, allen te Swalmen, en aan Eduard Benedict en Antoon Heijnen, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/224.

Vgl. 27-3-1871 waar wordt gesproken over wedn. uit eerste huwelijk.

 

3 november 1871

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,‑ door Hendrik Willem van Laar en zijn echtgenote Antoinetta Nijsen te Swalmen t.b.v. Hendrik Tobben te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/229.

 

4 november 1871

SWALMEN - Deling tussen Pieter Bongaerts te Swalmen c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/88.

 

4 november 1871

SWALMEN - Kwitantie groot  320,‑ voor koopprijs van een perceel bouwland te Swalmen door Elisabeth Wuts, weduwe van Matthis Janssen te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen t.w. a. Maria; b. Peter; c. Gertrudis; d. Wilhelmina; en e. Emilia Janssen, allen bij hun moeder gehuisvest, aan notaris F.W. Milliard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/163.

 

9 november 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door Gerard Janssen te Roermond, als bestuurder van de goederen van zijn in tweede (en nog bestaand) huwelijk met Rosalia Jordaens verwekte kinderen, t.w. a. Jan Janssen; b. Caroline Janssen; c. Rosa Janssen en d. Josphine Janssen, allen minderjarig bij hun vader gehuisvest, aan Arnold Thomassen te Swalmen voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/164.

 

14 november 1871

SWALMEN - Verkoop van de helft in de erven te Swalmen sectie B nrs. 1211 en 1095 voor  450,‑ en van de helft in de huurmeubelen voor  450,‑ door Johan Mathias Schnkes gehuwd met Carolina Beijsen te Roermond en Egidius Beijsen te Swalmen aan Simon Beijsen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/239.

 

Dinsdag 14 november 1871

BEESEL - Verkoop van 1 sterke werkos, 1 dragende koe, 2 varkens, kar, ploegen en alle akkergereedschappen en huismeubelen op verzoek van de erfgenamen Dondit.

Venlosch weekblad d.d. 11-11-1871; Notaris Canoy te Venlo.

 

18 november 1871

ROERMOND - Verkoop van een huis met bijgehorigheden te Roermond door Leonard Cranen aldaar aan Josephus Hubertus Stocks aldaar voor  5.010,‑; met stelling van bijpand door de aankoper ten behoeve van de schuldeisers van een kapitaal gevestigd op gemeld huis.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/165.

 

20 november 1871

ROERMOND - Overleden: Maria Theresia Mertz.

RHCL Maastricht, Memories van Succesie.

Geen vermelding Wilde Hoeve.

 

21 november 1871

MAASNIEL - Openbare verkoop van canadabomen te Maasniel, wassende in de Zware Ohe, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Turnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  440,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/168.

 

27 november 1871

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Engelen [geb. Neer 24-1-1818, zn. van Peter Engelen en Maria Peters] en Petronella Schreurs [geb. Haelen 29-7-1828, dr. van Joannes Schreurs en Joanna Reuten; wed. van 1) Johan Ickenroth, overl. 24-2-1861; 2) Jacob Stienen, overl. Swalmen 12-4-1868].

GenLias, 2005.

 

1 december 1871

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Jan Mathias Schreurs te Roermond, tegen Johannes Heijnen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/95.

 

1 december 1871

Met ingang van 1 december 1871 worden door de Minister van Financin overgeplaatst: L. Dinessen en J.M. Nijssen van Belfeld naar Venlo; H.M. Janssen van Reuver naar Tegelen; J.J. Schrijvers van Reuver naar Helden; C.W. Folmer van Maastricht naar Reuver; J. Bruijs van Well naar Swalmen.

Venloosch Weekblad d.d. 28-10-1871.

 

1 december 1871

ASSELT - Verkoop van onroerend goed onder Swalmen door Johannes Heijnen aan Pieter Heijnen c.s. te Asselt, voor  1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/96.

 

2 december 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jacobus Theelen tegen Joachim Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/98.

 

5 december 1871

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen slaghout en abeelbomen wassend op het Zuidewijkspik onder Swalmen op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst  418,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/174.

 

14 december 1871

ROERMOND - Testament van Jan Lodewijk Baudrihaye te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/100.

 

16 december 1871

MAASNIEL - Openbare verkoop van een windmolen met bijgehorigheden te Maasniel door 1. Leonard Cranen te Roermond; 2. Willem Janssen te Maasniel en de kinderen van laatstgenoemde, aan Jan Lintjens Jacobszoon te Leeuwen voor  4.100,‑. Ingetrokken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/176.

 

21 december 1871

ST.-ODILINBERG - Verkoop van onroerende goederen onder St.-Odilinberg gelegen door Jan Franciscus van der Borgh aldaar aan 1. mr Henri Herman Geradts aldaar op het huis Hoosden voor  1.500,‑; en 2. aan Wiro Maessen te St.-Odilinberg op het H...cke, mede namens Eugne en Christina Hendriks te St.-Odilinberg, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/177.

 

23 december 1871

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen te Swalmen tussen 1. Pieter Hodselmans; 2. Godefried Hodselmans; 3. Maria Hodselmans, echtgenote van Lambert Naus, allen te Swalmen, en 4. Hendrik Hodselmans te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/178.

 

23 december 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Frans Hendrickx tegen Joannes Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/101.

 

27 december 1871

RONCKENSTEIN - Openbare verkoop van bomen te Reuver staande aan Ronckesteijnsmolen, op verzoek van Mathis Wintgens te Heerlen, opbrengst  351,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/179.

 

29 december 1871

ROERMOND - Verkoop van huis met schuur, stal, erf en tuin te Roermond door Jozef Neumans aldaar aan jhr. mr Louis Michiels van Kessenich aldaar voor  2.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/181.

 

30 december 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Catharina Elisabeth Kittlers te Roermond tegen Jacomina Wuts, weduwe van Joannes Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/104.

 

30 december 1871

SWALMEN - Obligatie groot  650,‑ door Pieter Bongaerts en Gertrudis Meerts te Swalmen aan Catharina Elisabeth Kittlers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/105.

 

 

1872

3 januari 1872

BUGGENUM - Verkoop van onroerende goederen te Nunhem en Buggenum door Sigebert Verheggen, vroeger te Buggenum, thans te Uden in Noord-Brabant, aan Isidore baron de Bounam de Rijckholt, vroeger te Baexem, thans te Buggenum, voor  14.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/3.

 

5 januari 1872 / 26 januari 1872

SWALMEN - Leonard Theelen, koopman te Swalmen, wil op de Kruiskamp te Swalmen een windmolen (graan‑ en oliemolen) bouwen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 4482.

 

8 januari 1872

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Pijpers [geb. Swalmen 10-3-1846, zn. van Conrardus Pijpers en Catharina Janssen] en Barbara Timmermans [geb. Beesel 1-5-1845, dr. van Jacobus Timmermans en Petronella Peeters].

GenLias, 2006.

 

12 januari 1872

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Timmermans [geb. Beesel 5-11-1845, dagloner, overl. ald. 12-7-1921, zn. van Mathias Timmermans en Catharina Lemmen] en Anna Sibilla Evers [geb. Kaldenkirchen (D) 22-6-1848, dr. van Dominicus Evers en Anna Maria Gertrud Holtmans].

GHS Beesel, BS-8/116.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Dominicus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 27-6-1873.

2. Joannes Hubertus Timmermans, geb. Beesel 10-7-1877. Tr. Beesel 24-4-1908 met Anna Margaretha Custers.

3. Anna Maria Gertrudis Timmermans, geb. Beesel 27-9-1879. Tr. Beesel 1-9-1911 met Joannes Henricus Hubertus Verlinden.

4. Hubertus Dominicus Timmermans, geb. Beesel 23-1-1882. Tr. Beesel 14-8-1908 met Joanna Helena van der Velden.

5. Leonardus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 2-9-1884. Tr. Beesel 1-5-1908 met Wilhelmina Graven.

6. Bernard Hubert Timmermans, geb. Beesel 21-4-1887.

7. Jacobus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 10-8-1890. Tr. Beesel 2-7-1915 met Anna Maria Cornelia van der Velden.

8. Maria Hubertina Timmermans, geb. Beesel 30-4-1894, overl. ald. 7-8-1894, oud 3 maanden.

 

15 januari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout staand aan Hellenraedt onder Swalmen, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Turnich, gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  402,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/8.

 

16 januari 1872

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Godefridus Aerts [geb. Weert 20-3-1843, zonder beroep, overl. Beesel 6-3-1874, zn. van Jacobus Aerts en Gertrudis Maria van Esse] en Ida Hubertina Knoors [geb. Beesel 21-2-1850, dr. van Hendrik Knoors en Maria Catharina Smeets; zij hertr. Beesel 29-6-1877 met Laurentius Desar].

GenLias, 2005; GHS Beesel, BS-8/118; volgens zijn overlijdensakte werd de bruidegom geboren Weert 15-2-1843.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Maria Gertruda Hubertina Aerts, geb. Beesel 12-3-1873.

 

17 januari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Gerard Janssen te Roermond als bestuurder van de goederen van zijn in tweede en thans bestaand huwelijk met Rosalia Jordaans verwekte kinderen t.w. a. Jan; b. Caroline; c. Rosa; en d. Josphine Janssen, alle vier bij hun vader gehuisvest, aan Theodoor Hermens te Roermond voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/10.

 

17 januari 1872

ROERMOND - Gedeeltelijke doorhaling van een hypotheek door Jan Hendrik Schreurs te Roermond, handelend namens Rosalie Jordans echtgenote van Gerard Hubert Janssen te Roermond, aan de echtelieden Peter Engelen en Maria Elisabeth Leyendeckers te Linne.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/11.

Voor goederen te Swalmen zie idem d.d. 17-1-1872/10.

 

19 januari 1872

BEESEL - Gehuwd: Mathias Steeghs [geb. Lottum, gem. Grubbenvorst 2-10-1847, landbouwer, overl. Beesel 12-10-1930, zn. van Sigbertus Steeghs en Petronella Hillen] en Helena Hubertina Janissen [geb. Beesel 29-4-1843, dr. van Josephus Janissen en Aldegonda C. Goossens].

GHS Beesel, BS-8/120.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Josephus Hubertus Steeghs, geb. Beesel 29-4-1872. Tr. Beesel 29-6-1900 met Wilhelmina Hubertina Thijssen.

2. Joannes Hubertus Steeghs, geb. Beesel 2-9-1873. Tr. Beesel 22-4-1898 met Anna Christina Hegering.

3. Antonius Hubertus Steeghs, geb. Beesel 2-5-1875. Tr. Beesel 15-4-1904 met Maria Catharina van Tegelen.

4. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 16-3-1877.

5. Aldegonda Hubertina Steeghs, geb. Beesel 10-7-1878. Tr. Beesel 2-5-1902 met Joannes Hubertus Thijssen.

6. Joanna Petronella Steeghs, geb. Beesel 27-9-1881. Tr. Beesel 26-5-1905 met Joannes Henricus Beckers.

7. Wilhelmus Hubertus Steeghs, geb. Beesel 6-11-1883.

 

20 januari 1872

SWALMEN - Kwitantie van  51,23 voor aflossing van een kapitaal met rente door de weduwe Johannes Hendrickx geboren Johanna Hubertina Theelen te Swalmen en haar kinderen, aan de echtelieden Severien Hodselmans en Catherina Elisabeth Kaijser aldaar; en doorhaling hypotheek door eerstgenoemde aan laatstgenoemd echtpaar Hodselman-Kaijser.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/13.

 

22 januari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen onder Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick-Hafmans wonend te Kessel, opbrengst  881,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/8.

 

24 januari 1872

SWALMEN - Obligatie groot  2.000,‑ door Godefried Ramakers te Swalmen aan Josephus Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/5.

 

24 januari 1872

SWALMEN - Openbare verpachting van land onder Swalmen, Melick-Herkenbosch, Roermond en Maasniel gelegen op verzoek van de regenten van het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/6.

 

24 januari 1872

ROERMOND - Royering door mr. Louis Joseph Geraedts te Roermond, als mondeling gemachtigde van:

1) Frans Burghoff;

2) Willem Burghoff;

3) Joseph Hendrikx;

4) Frans Burghoff, allen te Roermond;

5) Lodewijk Kreits te Crefelt, in eigen naam en als vader en voogd over Frits, Eugenie en Karel Kreits, verwekt in huwelijk met wijlen Clara Burghoff;

6) Catharina Specken en haar man Theodoor Koffrath te Wassenberg (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1872/20; mogelijk februari; CONTROLEREN voor publicatie.

 

27 januari 1872

HELDEN - Pachtcontract van de zogenaamde Hoogenhof (ook Heijnenhof of Gevenhof genoemd) te Helden tussen August Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel en Peter Wilms te Helden, voor jaarlijks  640,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/19.

Zie idem 12-12-1872/201 voor openbare verkoop van afbraak van de schuur van deze hof door d'Overschie.

 

30 januari 1872

BEESEL-BUSSEREIND - Openbare verkoop van huis en tuin met bouw- en weiland aan het Bussereind (F 55) gelegen door de erfgenamen Janssen-Croonen.

Venloosch Weekblad d.d. 13-1-1872; Notaris Canoij te Venlo.

 

31 januari 1872

BEESEL - Nota voor de douairiere barones Michiels van Kessenich te Roermond, van J. van Crugten te Swalmen: 'door mijnen zoon afgehakt en aangenomen zevenhonderd achtenveertig (zegge 748) meters heidegrond op de gemaakte wegen loopende door het goed Heidenheijm nabij Waterloo, een gulden vijfendertig cents (zegge  1.35) per honderd meters, makende eene totale som van tien gulden en negen cents ( 10.09).'

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1080.

 

1 februari 1872

BEESEL - Deling van roerende en onroerende goederen te Beesel tussen de erfgenamen van Petronella Driessen, weduwe van Conrard Janssen, in leven wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/24.

 

5 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van hout gehouden op de Waterloo onder Beesel op verzoek van jhr. mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  447,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/12.

 

5 februari 1872

SWALMEN - Gehuwd: Tilmanus Dingelstad [geb. Swalmen 25-1-1841, zn. van Willem Dingelstad en Maria Catharina Klumpkens] en Jacomina Verstappen [geb. Grathem 26-5-1830, dr. van Hendrik Verstappen en Anna Catharina Janssen; wed. van Joannes Houben, overl. Swalmen 1-12-1870].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina Dingelstad, geb. Swalmen 23-5-1873. Tr. Swalmen 20-8-1904 met Mathis Gerelings.

 

7 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van bomen en hakhout gehouden te Beesel achter het kasteel op verzoek van Augustina Ruijs, douairiere van Karel van der Straeten wonend aldaar, opbrengst  593,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/14.

 

8 februari 1872

VLODROP - Pachtcontract van het landgoed de Triest te Vlodrop tussen Johann Hilfrich te Kellenberg, burgemeesterij Barmen, Kreis Jlich (Pruissen), als gevolmachtigde van barones Raitz von Frentz geboren Antonia baronnes von Geijr-Schweppenburg te Kellenberg, weduwe van Reinhard baron Raitz von Frentz, als voogdes van haar in gemeld huwelijk verwekte dochter Thrse, minderjarig eveneens wonend aldaar, als verpachter, en Peter Kersten te Horst als pachter, voor een pachtprijs van voor het eerste jaar  1.006,25, voor het tweede jaar  1.531,25, en voor het derde en verdere jaren jaarlijks  1.793,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/27.

Vgl. idem 21-3-1872/57 voor een openbare verkoop van roerende goederen op de Treest te Vlodrop t.w.v.  1402,25 door Andreas Maessen aldaar.

 

10 februari 1872

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Frans Willemsen te Roermond als gemachtigde van zijn zwager Leo Simons te Kessel, aan Jan Conrard Hawinkels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/28.

 

12 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout gehouden onder Beesel op verzoek van Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van ridder Prosper van der Renne van Dalenbroeck wonend te Melick-Herkenbosch en van jonkvrouwe Maria Cecilia Elisabeth Michiels van Verduijnen, opbrengst  223,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/17.

 

13 februari 1872

HERKENBOCH - Doorhaling hypotheek door jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van Prosper erfridder van der Renne de Daelenbroeck en haar zoon Amede erfridder van der Renne de Daelenbroeck op Daelenbroek gemeente Melick-Herkenbosch, aan Maria Clara Burghoff en haar echtgenoot Tilman Jacob Schmitz de Pre te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/29.

 

woensdag 14 februari 1872

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, in de herberg van P.H. van der Velden op den Reuver op verzoek van P. van der Velden, van een huis met aangehorige gebouwen, tuin, boomgaard en bouwland sectie E 1029 en 1030 alsmede (omschreven) landerijen gelegen in Vogelsweide, langs de Roermondscheweg, in de heide, op de Walsberg.

Maas- en Roerbode d.d. 3-2-1872; notaris Theelen.

 

14 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van eiken, berken en elsen slaghout te Beesel in het Beeselsbroek, op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  1.129,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/30.

 

14 februari 1872

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Josephina Ronck te Steijl voor  235,50.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/36.

 

15 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Beesel op verzoek van Jan Willem Leonard Janssen aldaar, opbrengst  5.730,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/14.

Voor decharge zie idem 21-12-1872/86.

 

24 februari 1872

SWALMEN - Herroeping van testamenten door Hendrik Hubert Ramakers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/19.

 

27 februari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout staand op het Groenewald te Swalmen, op verzoek van Aldegonda Hendrix te Roermond, opbrengst  268,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/35.

 

29 februari 1872

SWALMEN - Obligatie groot  1.057,‑ door 1. Willem Hubert Janssen te Swalmen, als vader en voogd van zijn in eerste huwelijk met wijlen Maria Catharina Cuijpers verwekte kinderen, t.w. a. Conrard Janssen en b. Gerard Janssen, beiden minderjarig; en 2. Helena Janssen te Swalmen, meerderjarige dochter uit gemeld huwelijk Janssen-Cuijpers, aan de gemeentelijke instelling van weldadigheid het Louisa-Huis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/37.

 

5 maart 1872

REUVER ‑ Mevr. Josephine de Pollaert, echtgenote van Jaques Verwins, gepensioneerd luitenant-kolonel te Antwerpen, en de kinderen van wijlen mevr. Margaretha Paulina van den Broeck, echtgenote van rijksontvanger Janssens te Reuver, bieden de Scheyerhof te koop aan.

GA Venlo, Venlosche Courant; met dank aan J. Ickenroth.

 

zaterdag 9 maart 1872

SWALMEN - Te Swalmen is een kind, tijdens de moeder zich een oogenblik verwijderd had om de losgebroken koe weer vast te binden, in een op den grond geplaatsten ketel met kokende karnemelk gevallen, met dit gevolg dat het kort daarna aan de bekomen brandwonden overleed.

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjame, blz. 58.

 

9 maart 1872

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Gerard Peters te Swalmen aan Leo Simons te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/44.

 

13 maart 1872

BOUKOUL - Deling van onroerende goederen onder Herten, Maasniel, Melick-Herkenbosch, Linne, Haelen, Wessem, Baexem, Horn, Vlodrop, Heijthuisen, Roermond en Swalmen tussen Franciscus Burghoff en zijn zus Antoinetta Burghoff, echtgenote van Josef Hendrix, allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/46.

Betreft o.a. Zuijdewijck-Spick te Swalmen-Boukoul.

 

19 maart 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van varkens, gehouden te Swalmen op verzoek van Hendrikus Vinken wonend te Oyen, opbrengst  448,28.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/28.

 

20 maart 1872

SWALMEN / BEESEL - Deling van roerende en onroerende goederen onder Effelt (Pruissen), Ophoven (Pruissen), Karken (Pruissen), Maasbracht, Montfort, Beesel, Maasniel, Vlodrop, Ohe en Laak, Linne, Herten en Swalmen, tussen de erfgenamen van wijlen de freule Jeannette Louise van der Renne, te Roermond overleden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/54.

Zie idem 20-3-1872/54 voor depot van een onderhandse akte van vernieuwing titel; idem 20-3-1872/56 voor een decharge.

 

21 maart 1872

HORN - Openbare verkoop van hout en roerende goederen te Horn op verzoek van Jan Willem Lambert Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/18.

Voor decharge zie idem 21-12-1872/87.

 

22 maart 1872

BELFELD / KESSEL / BERGEN - Deling van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Belfeld, Kessel en Bergen, benevens gelden en schuldvorderingen, door 1. Herman Hubert Verhaegh te Baarlo; 2. Johanna Sibilla Hubertina Verhaegh, bijgestaan door haar echtgenoot Clement Prospre Schreurs te Roermond; 3. Renier Lodewijk Hubert Verhaegh; 4. Petrus Johannes Hubertus Verhaegh, beiden te Baarlo; en 5. Caroline Josepha Hubertina Verhaegh, bijgestaan door haar echtgenoot Franciscus Antonius Paulus Hubertus Rijkx te Roermond, zonder overgedeling.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/72.

 

22 maart 1872

SWALMEN - Verkoop van een perceel land onder Swalmen gelegen sectie D nrs. 1001 en 1004 door Peter Simons aan Jacobus Gielen, beiden wonend te Swalmen, voor  44,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/29.

 

23 maart 1872

RIJKEL - Rectificatie van kadastrale aanduiding door Godefried Bongers te Rijkel onder Beesel, in eigen naam en als gevolmachtigde van de kinderen en enige wettige erfgenamen van wijlen Mechtildis Bongers, weduwe van Jan Smeets, t.w. 1. Willem Smeets; 2. Godefried Smeets; 3. Margaretha Smeets; en 4. Bernard Smeets, allen te Rijkel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/58.

 

zaterdag 23 maart 1872

SWALMEN / REUVER - Tusschen Swalmen en Reuver heeft zoo even een jammerlijk ongeluk plaats gehad. Voor den spoortrein, die ten ongeveer 3 ure hier aankomt, is een manspersoon, die over de rails liep en struikelde, overreden, met het verschrikkelijk gevolg dat zijn hoofd van het lichaam gescheiden was. De trein hield daarop zo spoedig mogelijk stil, en de passagiers zagen de vreeselijk verminkte overblijfselen van den ongelukkigen wegvoeren.

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 59; zie ook het bericht van 30-3-1872.

 

zondag 24 maart 1872

REUVER / SWALMEN - Gisteren had op de spoorlijn tusschen Venlo en Roermond een schrikkelijk ongeluk plaats. De spoorwachter M., tusschen de stations Reuver en Swalmen gestationeerd, wilde snel over de rails springen, juist op het oogenblik dat de trein in volle vaart voortstoomde; het schijnt dat de ongelukkge gestruikeld of door de locomotief omvergeworpen is, toen de trein stopte, vond men slechts een deerlijk verminkt lijk. De ongelukkige laat een weduwe met kindren na.

Nieuwe Veendammer Courant, 30 maart 1872 (bericht van 24 maart).

 

zaterdag 30 maart 1872

SWALMEN / REUVER - Wij hebben nadere bijzonderheden ontvangen omtrent het reeds vermelde ongeluk dat in den namiddag van jl. Zaturdag op den spoorweg tusschen Reuver en Swalmen heeft plaats gehad. De overreden persoon was Gerard Hendrik Monsieur, oud 37 jaren, baanwachter van het wachthuis N 59. Bij het overstappen van de rails om aan de overzijde het hek te sluiten was hij gestruikeld en diensvolgens onder de wielen van den heel nabij zijnden trein geraakt, waardoor zijne regterhand en regtervoet van het ligchaam gescheiden werden. Ook was zijn hoofd deerlijk gekneusd en bebloed. De ongelukkige laat eene vrouw met vier of vijf kinderen achter.

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 59; zie ook het bericht van 23-3-1872.

 

4 april 1872

REUVER - Huwelijkscontract tussen Hermanus Hubertus van der Velden wonend te Reuver onder Beesel en Maria Wilhelmina Hubertina Janssen wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/32.

 

5 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Bernardus Franssen [geb. Beesel 17-6-1848, landbouwer, zn. van Wilhelmus Franssen en Anna Maria Bremmers] en Ida Houwers [geb. Beesel 25-10-1849, landbouwster, dr. van Petrus Houwers en Anna M. Schoolmeesters].

GHS Beesel, BS-8/122.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Hubertina Franssen, geb. Beesel 3-2-1873. Tr. Beesel 22-9-1905 met Heinrich van Wijlick.

2. Wilhelmus Hubertus Franssen, geb. Beesel 5-3-1874. Tr. Beesel 23-6-1905 met Joanna van Willick.

3. Peter Hubertus Franssen, geb. Beesel 21-8-1875.

4. Petronella Hubertina Franssen, geb. Beesel 16-3-1877. Tr. Beesel 2-6-1905 met Godefridus Hubertus Rutten.

5. Gerardus Hubertus Franssen, geb. Beesel 29-3-1879.

6. Anna Hubertina Franssen, geb. Beesel-Reuver 18-2-1881, overl. ald. 8-9-1963. Tr. ... met Jacobus Hubertus Pollen.

7. Barbara Hubertina Franssen, geb. Beesel 24-5-1882. Tr. Beesel 7-5-1909 met Theodoor Hendrik Hubertus Stroeken.

8. Wilhelmina Hubertina Franssen, geb. Beesel 25-9-1883.

9. Wilhelmina Hubertina Franssen, geb. Beesel 17-4-1885.

10. Elisabeth Joanna Franssen, geb. Beesel 24-6-1886. Tr. Beesel 31-5-1912 met Joannes Hubertus Verstappen.

11. Gertrudis Hubertina Franssen, geb. Beesel 5-12-1887. Tr. Beesel 5-1-1912 met Jacobus Franssen.

12. Herman Bernard Franssen, geb. Beesel 29-1-1891. Tr. Beesel 11-1-1918 met Maria Petronella Spee.

13. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 3-12-1892.

 

5 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Fabrij [geb. Beesel 1-3-1844, dagloner, buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Fabrij] en Anna Maria Bergs [geb. Roggel 13-11-1845, dr. van Joannes Bergs en Cornelia Willekens].

GHS Beesel, BS-8/124.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Fabrie werkte rond 1870-1871 o.a. op Oud Waterloo.

 

5 april 1872

KESSEL - Gehuwd: Geraard Casimier Joosten [geb. Kessel 21-3-1841, zn. van Jan Mathijs Joosten en Anna Catharina Knippenberg] en Johanna Petronella Heijmans [Petronella Joanna, geb. Kessel, dr. van Hendrik Heijmans en Johanna Driessen].

GenLias, 2004; dubbelhuwelijk.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Christina Joanna Joosten, geb. Beesel 19-6-1884 (BS-9/436).

2. Maximiliana Maria Joosten, geb. Beesel 5-9-1887 (BS-10/20).

 

5 april 1872

KESSEL - Gehuwd: Johannes Joosten [geb. Kessel 31-12-1843, zn. van Jan Mathijs Joosten en Catharina Knippenberg] en Helena Hubertina Dings [geb. Swalmen, dr. van Peter Lambertus Dings en Wilhelmina Claessen].

GenLias, 2004; dubbelhuwelijk.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Joosten, geb. Grathem ... ca. 1877. Tr. Beesel 15-11-1897 met Emanuel Notermans.

2. Peter Hubertus Joosten, geb. Beesel 26-3-1882.

3. Hendrikus Peter Hubertus Joosten, geb. Beesel 18-4-1884.

4. Joseph Hubertus Joosten, geb. Beesel 2-11-1885. Tr. Beesel 26-4-1918 met Gertrudis Hubertina Agatha Claessen.

 

8 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Hubertus van der Velden [geb. Beesel 11-8-1848, grossier, zn. van Peter Hendrik van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maessen] en Maria Wilhelmina Hubertina Janssen [geb. Beesel 3-6-1851, dr. van Johannes Hubertus Janssen en Maria Helena Erdmans].

GHS Beesel, BS-8/126; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 6-3-1873.

2. Hermania Maria Wilhelmina van der Velden, geb. Beesel 25-4-1874.

3. Rosalia Philippina Maria van der Velden, geb. Beesel 26-5-1875.

4. Peter Alphons Marie Hubert van der Velden, geb. Beesel 14-11-1876.

5. Joannes Alphons Philippus van der Velden, geb. Beesel 28-3-1879.

6. Godefrida Bernardina Hubertina van der Velden, geb. Beesel 8-7-1880.

7. Emile Peter Marie van der Velden, geb. Beesel 6-8-1882.

8. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 27-8-1887.

9. Elisabeth Hubertina Justina van der Velden, geb. Beesel 29-7-1888.

10. Wilhelmina Maria Lamberta van der Velden, geb. Beesel 19-12-1891, overl. ald. 5-6-1892, oud 5 maanden.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 4-4-1872. Op 28-9-1872 verkochten ze goederen te Melick-Herkenbosch. Op 7-3-1874 maakten ze hun testament, op 27-3-1874 deelden ze goederen, gevolgd door een openbare verkoop op 9-4-1874. Op 16-4-1874 kochten ze een huis met likeurstokerij te Reuver. In 1896 woedde er een brand in zijn huis.

 

8 april 1872

HELDEN - Gehuwd: Jacobus van der Velden [geb. Beesel 19-12-1845, zn. van Tilmanus van der Velden en Anna Margaretha Keunen] en Mechelina Stammen [geb. Helden 21-8-1849, dr. van Gielis Stammen en Cornelia van Lier].

GenLias, 2006.

 

8 april 1872

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Beurskens [geb. Swalmen 17-9-1838, dienstknecht, zn. van Peter Hendrik Beurskens en Gertrudis Stempkens] en Joanna Meerts [geb. Swalmen 29-1-1843, overl. ald. 19-2-1912, dr. van Martinus Meerts en Catharina Beenen].

GHS Swalmen, BS-1872/5; GenLias, 2005 (geeft als geboortedatum v/d bruid 30-1-1843, vermoedelijk is dat datum geboorteaangifte).

 

8 april 1872

ASSELT - Nummerverwisseling bij de nationale militie tussen de weduwe Severien Theelen geboren Anna Maria Hubertina Janssen te Asselt, voor haar zoon Leonardus Hubertus Theelen aldaar, en Willem Lambert de Byl te Venlo, voor  374,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/63.

 

8 april 1872

EINDHOVEN - Gehuwd: Franciscus Siemerink [geb. Maastricht 6-6-1819, 1e luitenant bij de dragonders (1860), overl. BEESEL-REUVER 15-9-1886, zn. van Joannes Gerardus Siemerink en Maria Agnes van Hoeren; wedn. van Virginie Marie Hubertina Arnoldine Frencken, geh. Roermond 22-5-1860, overl. ald. 16-5-1862, waarvan een zoon Edmond Alexander Ange Marie Siemerink, geb. Roermond 22-1-1861] en Ludovica Wilhelmina van Rooij [geb. Eindhoven 21-5-1840, overl. Roermond 25-2-1928, dr. van Caspar Antonius van Rooij en Louisa Hendrika Peri].

Uit dit huwelijk:

1. Louisa Francisca Wilhelmina Siemerink, geb. Sittard 6-4-1867, overl. Roermond 30-10-1938. Zij vetrok op 1-6-1893 naar Roermond. Tr. BEESEL 2-10-1893 met Emile Franois Marie Hubert Schreurs, waarvan drie kinderen.

2. Maria Francisca Virginie Siemerink, geb. s-Hertogenbosch 17-1-1873.

Volgens Bevolkingsregister Beesel woonde de weduwe Siemerinck in 1890 op het adres Reuver 270, vanaf 1-7-1891 bewoond door rijksontvanger Livinus Reinier Wilms, en vanaf 1-4-1893 bewoond door pannenfabrikant Laumans. De weduwe vertrok op 19-6-1891 naar Stratum (N-Br), maar arriveerde op 1-8-1891 alweer terug in Reuver, ditmaal op het adres Reuver 303 (vermoedelijk villa Adelaide). Op 1 mei 1892 verhuisde het gezin opnieuw, nu naar Reuver 304 (caf Buitenlust).

 

8 april 1872

KESSENICH (B) - Gehuwd: Wilhelmus Goevaerts [geb. Weert 2-10-1834, wever, overl. Nederweert 10-11-1885, oud 51 jaar, zn. van Wilhelmus Goevaerts en Aldegondis Strijbos, beiden geh. Weert 9-5-1829] en Maria Catharina Hubertina van den Enden [geb. Kessenich (B) 6-9-1846, overl. Nederweert 9-11-1892, dr. van Theodorus van den Enden en Anna Maria Lamberigts]

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Goevaerts, geb. Nederweert 1-4-1873, overl. Sevenum 12-8-1924. Tr. BELFELD 21-4-1902 met Francis Spee.

2. Hubertina Aldegonda Goevaerts, geb. Nederweert 30-9-1874, overl. Roermond 21-12-1925. Tr. Nederweert 7-4-1899 met Joannes Hubertus Hoeben.

3. Wilhelmus Goevaerts, geb. Nederweert 29-3-1876, overl. ald. 13-7-1906, oud 30 jaar. Tr. Baexem 5-5-1905 met Catharina Gooffers.

4. Jacobus Hubertus Goevaerts, geb. Nederweert 26-1-1878, overl. ald. 15-4-1878, oud 2 maanden.

5. Johanna Sophia Goevaerts, geb. Nederweert 14-2-1879, overl. al. 13-8-1885, oud 6 jaar.

6. Theodorus Jacobus Goevaerts, geb. Nederweert 17-4-1881.

7. Petronella Goevaerts, geb. Nederweert 17-4-1883, overl. Susteren 12-6-1933. Tr. BELFELD 20-2-1905 met Johannes Pieter Alphons Ernst.

8. Cornelia Dorothea Goevaerts, geb. Nederweert 22-9-1885, overl. ald. 8-1-1886.

 

9 april 1872

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ met hypotheek door Willem Heijnen en diens echtgenote Maria Agnes Heijnen wonend te Swalmen, aan Jacobus Claessens wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/37.

 

11 april 1872

KESSEL - Verkoop van onroerend goed te Kessel door de echtelieden Jozef Janssen en Anna Gertrudis Heijnen, aan de echtelieden Christiaan Wuts en Helena Heijnen, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/64.

 

11 april 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de weduwe Pieter Dreessen geboren Elisabeth Paulussen aldaar, aan diverse kopers, opbrengst  794,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/65.

 

12 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Jacobus Hubertus Geurts [geb. Kessel 1-12-1840, timmerman, zn. van Gerardus P. Geurts en Helena Heldens] en Elisabeth Hubertina Heldens [geb. Beesel 5-3-1830, landbouwster, dr. van Franciscus Heldens en Joanna Elisabeth Janssen; wed. van Smeets].

GHS Beesel, BS-8/128.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

15 april 1872

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed te Beezel op verzoek van Godefried Smeets aldaar, opbrengst  3.105,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/29.

 

15 april 1872

HELDEN - Gehuwd: Lodewijk Lormans [geb. Helden 16-4-1841, overl. ald. 17-7-1885, zn. van Jan Lormans en Maria Janssen] en Godefrida Peeters [geb. Helden 1-2-1845, overl. Beesel 12-2-1900, dr. van Willem Peeters en Dorothea Slots; zij hertr. BEESEL 6-1-1893 met Joannes Cruijsberg].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Dorothea Lormans, geb. Helden 28-1-1873, overl. Venlo 123-11-1959. Tr. Maasbree 28-4-1893 met Jacobnus Hubertus Sijmons.

2. Johannes Hendrikus Lormans, geb. Helden 16-8-1874, overl. Venlo (maar wonend te Helden) 21-8-1877, oud 3 jaar.

3. Mathis Lormans, geb. Helden 9-6-1876.

4. Maria Lormans, geb. Helden 2-5-1878, overl. Venlo 22-1-1960. Tr. Maasbree 10-10-1902 met Henricus Hubetus Linssen.

5. Joanna Lormans, geb. Helden 16-7-1881, overl. ald. 20-10-1882, oud 15 maanden.

6. Wilhelmus Lormans, geb. Helden 31-3-1883, overl. ald. 28-11-1883, oud 7 maanden.

7. Willemina Lormans, geb. Helden , overl. ald. 29-5-1885, oud 7 maanden.

Godefrida Peeters woonde in 1890 met haar tweede echtgenoot Joannes Cruijsberg op het adres Bakheide 7 te Beesel, samen met haar dochter Maria. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 13/505.

 

15 april 1872

VLODROP - Gehuwd: Jan Albert Cuijpers [Joannes Albertus, geb. Vlodrop 30-3-1836, winkelier te Beesel 1881, zn. van Godfried Cuijpers en Maria Catharina Maessen] en Helena van der Beek [Van de Beek, geb. Vlodrop, dr. van Andreas van der Beek en Anna Maria Berg].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Cuijpers, geb. Vlodrop 1873, overl. Nederweert 17-11-1945. Tr. Nederweert 23-5-1898 met Wilhelmus Kierkels.

2. Joannes Andreas Cuijpers, geb. Beesel 21-3-1874

3. Anna Catharina Cuijpers, geb. Beesel 12-8-1875.

4. Peter Godefridus Cuijpers, geb. Beesel 24-1-1877. Tr. Melick en Herkenbosch 3-10-1904 met Anna Maria van Birgelen.

5. Maria Elisabeth Cuijpers, geb. Beesel 25-9-1878.

6. Anna Hubertina Cuijpers, geb. Beesel 5-4-1880.

7. Gerardus Hubertus Cuijpers, geb. Beesel 22-7-1881.

 

19 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Petrus Andreas Beurskens [geb. Beesel 15-6-1844, landbouwer, overl. ald. , zn. van Gerardus Beurskens en Gertrudis Levels] en Hubertina Maria Luttels [Maria, geb. Beesel 9-10-1843, overl. ald. 5-5-1931, oud 87 jaar, dr. van Gerardus Luttels en Anna Gertrudis Beurskens].

GHS Beesel, BS-8/130.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

22 april 1872

BEESEL - Geboren: Joanna Helena Hubertina Peeters, buitenechtelijke dr. van Gerardus Peeters en Margaretha Driessen [mogelijk geb. Beesel 24-10-1848 al dr. van Joannes Gerardus Driessen en Helena van der Velden]. Getuigen: Jacobus Goossens en Cornelius Sloesen.

GHS Beesel, BS-8/90.

 

22 april 1872

MULBRACHT - Deling tussen de erfgenamen van wijlen Johannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, in leven colonel, te Mulbracht (Pruissen) overleden, van de blote eigendom van diens nalatenschap (kapitalen, schuldvorderingen alsmede onroerende goederen in de gemeenten Bracht, Kaldenkirchen en Brggen (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/71.

Met voortzetting idem 7-6-1872/84, 19-6-1872/119, 20-9-1872/155 en 29-10-1872/180. Vgl. idem verkoop 29-10-1872/181.

 

24 april 1872

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Alphonsus Geraedts, oud 25 jaar (geb. Swalmen 16 april 1847), zonder beroep wonend te Swalmen, zoon van Thomas Geraedts en van Elisabeth van Croij, akkerbouwers wonend te Swalmen, en Anna Maria Hubertina Sanders, oud 25 jaar (geb. Swalmen 21 augustus 1846), zonder beroep wonend te Swalmen, dochter van Jan Hendrik Sanders, akkerbouwer te Swalmen en wijlen Frederica van Horn.

Getuigen: Wijnand van Dael, oud 74 jaar, koster te Swalmen; Peter Heuts, oud 34 jaar, kleermaker wonend te Swalmen; Willem Rosbender, oud 25 jaar, winkelier wonend te Swalmen; en Peter Verheggen, oud 24 jaar, zonder beroep wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

27 april 1872

BEESEL - Verkoop van land te Beesel door Gerard Dings te Swalmen aan Catharina Cloquet voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/37.

 

30 april 1872

VENLO - Gehuwd: Johannes Hubertus Sloesen [geb. Maastricht 14-2-1839, bediende (1872), overl. Roermond 21-12-1888, zn. van Frederik Sloesen en Maria Elisabeth Wageners; wedn. van Maria Catharina Linssen, geh. Roermond ..., overl. Venlo 19-9-1871] en Agnes Schouren [geb. Venlo 27-4-1848, overl. Roermond 8-2-1896, dr. van Peter Johan Schouren en Johanna Jacobs].

RHCL Maastricht, BS Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hubertus Sloesen, geb. Venlo 1-6-1873, overl. ald. 15-6-1873, oud 14 dagen.

2. Johannes Hubertus Sloesen, geb. Venlo 23-5-1874, overl. ald. 13-9-1874.

3. Johanna Louisa Agnes Sloesen, geb. Venlo 22-2-1876.

4. Johannes Hendrikus Sloesen, geb. Roermond 1-8-1877.

5. Anna Dorothea Sloesen, geb. Roermond 10-8-1878, overl. ald. 28-10-1887.

6. Gertrudis Maria Joanna Sloesen, geb. Roermond 10-6-1883, overl. Grave 13-7-1946.

7. Hubertina Maria Catharina Sloesen, geb. Roermond 4-10-1885.

8. Catharina Maria Cecilia Sloesen, geb. Roermond 15-5-1888, overl. ald. 20-10-1889.

 

30 april 1872

MAASNIEL - Deling van onroerende goederen in de Broekhin onder Maasniel, door de echtelieden Jan Geraedts en Gertrudis Niessen aldaar, tussen hun kinderen Christiaan Geraedts en Eleonora Geraedts gehuwd met Willem Reijnders aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/72.

 

vr 1 mei 1872

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus van der Velden [geb. Beesel 11-7-1841, overl. Roermond 22-8-1916, zn. van Peter Hendrik van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maessen] en Margaretha Nicolini [geb. Worringen (D) 11-2-1837, in september 1853 van daaruit verhuisd naar (weeshuis?) Venray, in mei 1872 wonend te Roermond, overl. Roermond 10-3-1912, oud 75 jaar].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Jean Pierre Hubert van der Velden, geb. Roermond 2-2-1873. Tr. Breda 3-6-1901 met Victorina Frederica Josephina Catharina Maria Scheers.

2. Maria Hubertina Catharina van der Velden, geb. Roermond 5-4-1875, overl. Wassenaar 9-8-1942. Tr. Herten 11-9-1900 met Hubertus Rutgerus Pijls.

Willem Hubert van der Velden vestigde zich op 25-4-1872 op het adres Markt 51 te Roermond, waar eerder zijn broer Theodoor woonde. Zijn vrouw kwam op 1-5-1872 eveneens op dit adres wonen. Bron: BevReg Roermond 1870-1880 deel 1 blad 67.

 

1 mei 1872

SWALMEN - Te Swalmen is een kind in een ketel met kokende karnemelk gevallen en aan de gevolgen overleden.

De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 1-5-1872.

 

3 mei 1872

BEESEL - Verkoop van land te Beesel door Godefried Smeets aan Antoon Peeters aldaar, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/39.

 

3 mei 1872

BEESEL - Deling door Godefried Smeets te Beesel van zijn na te latene goederen, tussen zijn twee kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/40.

 

vr 4 mei 1872

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Suntjens [Seuntjens, geb. Heel 28-6-1842, dagloner, overl. Beesel 17-4-1917, buitenechtelijke zn. van Elisabeth Suntjens; hij hertr. Beesel 29-1-1874 met Anna Sophia Hovens] en Hubertina Hovens [geb. Beesel 25-10-1840, overl. ald. 15-3-1873, dr. van Cornelius Hovens en Joanna Janssen].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Suntjens, geb. Beesel 4-5-1872 (BS-8/93), overl. ald. 25-3-1873, oud 10 maanden.

 

dinsdag 7 mei 1872

BELFELD - Verkoop huis op de Huisakker.

Openbare verkoop in de herberg van Kurstjens in de Bongert aldaar, op verzoek van Jan Boots, van

- huis, stal, boomgaard en bouwland op de Huisakker, sectie D 178, D 179 en D 180;

- hakhout in de Kret, A 637;

- idem in de Weide, D 362;

- idem in het Elshout, D 663;

- hooiland aldaar, D 664;

- een tuin op de Huisakker, D 1545;

- en bouwland op de Reeakker, D 1457.

Onmiddellijk daarna: enige zware eiken, dennen en 4 essen groeiend op voornoemde percelen.

Venloosch Weekblad d.d. 4-5-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

13 mei 1872

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Boots [geb. Beesel 17-3-1837, dr. van Petrus Boots en Anna Catharina Franssen; wedn. van Antonia Helena Cunegonda Matha, geh. Tegelen 9-1-1860] en Petronella Bloemen [geb. Helden, dr. van Jacobus Bloemen en Petronella Janssen].

GenLias, 2005.

 

14 mei 1872

ROERMOND - Gehuwd: Pierre Jean Auguste Clavareau [geb. Maastricht 12-7-1837, controleur der directe belastingen, belastingdirecteur (1905), overl. Nijmegen 26-12-1912, zn. van wijlen Antoon Jozef August Clavareau en Helena Antoinetta Paulina van Panhuijs van Haeren, rentenierster] en Marie Amelie Jeanette Milliard [Miljard, geb. Roermond 19-4-1848, dr. van Felix Willem Milliard, notaris, en Maria Claessens].

RHCL, BS Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Auguste Felix Paul Marie Clavareau, geb. Tegelen 21-3-1873. Tr. Leeuwarden 11-9-1900 met Elisabet Mathilde Folkersma, geb. Lemmer, overl. s- Gravenhage 5-2-1938, dr. van Adolf Cornelis Folkersma en Orelia Holkema.

2. Eduard Pierre Marie Clavareau, geb. Venlo 30-7-1874. Tr. Deventer 26-10-1904 met Jeanne Esther Kronenberg, geb. Deventer, dr. van Hendrik Gerhard Kronenberg, kassier, en Wilhelmina Geerhardina Putman Cramer.

3. Maria Amelie Augustine Clavareau, geb. Venlo 6-1-1877, ongehuwd overl. Nijmegen 23-6-1941.

De erfgenamen Clavereau verkochten op 28 mei 1930 de Hoosterhof te Beesel, eerder eigendom van Felix Milliard, aan de L.L.T.B.

 

16 mei 1872

REUVER - Wegens sterfgeval is dadelijk te aanvaarden: eene pachthoeve, groot 14 hectaren, bouw- en weiland, die bij verkiezing nog merkelijk met bouw- en weiland kan worden vergroot, gelegen te Reuver nabij het spoorwegstation en de Maas. Te bevragen bij P.J. Berger te Venlo.

Provinciale Noordbrabantsche en s Hertogenbossche courant d.d. 16-5-1872.

 

17 mei 1872

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Michael Rycks [geb. Heythuysen of Heidhausen 5-2-1838] en Anna Catharina Polmans [geb. Beesel 22-4-1842, dr. van Joannes Leonardus Polmans en Joanna Smeets].

Thoer.net, 2021.

 

17 mei 1872

BEESEL - Gehuwd: Cornelis Wilms [Willems, geb. Helden 30-8-1844, knecht, zn. van Mathias Wilms en Petronella Francina Pubben; hij hertr. Helden 20-5-1874 met Aldegonda Janssen] en Maria Margaretha Hensen [geb. Beesel 9-1-1847, dagloonster, dr. van Petrus J. Hensen en Maria Gertrudis Erkens].

GHS Beesel, BS-8/132.

Uit (en vr) dit huwelijk (BS):

1. Pieter Joannes Wilms, geb. Beesel 11-4-1872 (BS-8/89, buitenechtelijk).

2. Franciscus Willems, geb. Beesel 16-1-1874.

 

24 mei 1872

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Swalmen tussen Matthis Stignaire, Anna Gertrudis Stignaire en Frederic Auguste Stignaire, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/78.

 

24 mei 1872

SWALMEN - Deling van een onverdeeld derde deel in onroerende goederen te Swalmen door Matthis Stignaire aan zijn broer Frederic Auguste Stignaire en zuster Anna Gertrudis Stignaire, allen aldaar, voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/79.

 

25 mei 1872

MAASNIEL / SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Maasniel en Swalmen gelegen tussen de erfgenamen van wijlen Hubert Crompvoets, in leven wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/82.

 

27 mei 1872

SWALMEN - Gehuwd: Ferdinand Karel Maria baron De Negri [geb. Brunssum 26-1-1840, zn. van Karel Theodor baron De Negri en Francisca Clementina baronesse De Negri] en Marie Agnes Jeanna Egberta van Gorkum [geb. Roermond 3-3-1844, dr. van Jacob Werner Constant van Gorkum en Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Franoise Marie C. de Negri, geb. Roermond ca. 1875. Tr. Utrecht 16-8-1904 met Alexandre Emile Redel.

 

30 mei 1872

ASSELT - Testament van Christina Wuts, weduwe van Mathis Heijnen te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/44.

 

31 mei 1872

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Linssen [geb. Heijthuijsen 5-4-1846, schoenmaker, overl. Belfeld 8-1-1919 oud 72 jaar, zn. van Christianus Linssen en Anna Catharina Jacobs; hij hertr. Beesel 10-11-1873 met Joanna Hubertina Thijssen] en Catharina Hubertina Bongaers [Bongers, geb. Beesel 23-2-1841, naaister, overl. ald. 6-4-1873, dr. van Gerardus Bongaers en Joanna Strouken].

GHS Beesel, BS-8/134; GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Petronella Linssen, geb. Beesel 14-3-1873, overl. ald. 16-4-1674, oud 1 jaar.

 

1 juni 1872

REUVER - Onder zeer voordeelige conditien is het huis met toebehoor van Stoffels gelegen aan t station te Reuver over te nemen. Adres aldaar of aan Stoffels, rentenier te Dusseldorf.

Venloosch Weekblad d.d. 1-6-1872.

 

10 juni 1872

BEESEL - Gehuwd: Johannes Joseph Janissen [geb. Beesel 7-4-1833, landbouwer, overl. ald. 19-10-1911 oud 78 jaar, zn. van Johannes Josephus Janissen en Catharina Aldegonda Goossens] en Joanna Meerts [geb. Beesel 1-1-1831, landbouwster, overl. al. 4-7-1892 oud 61 jaar, dr. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dinghs; wed. van Joannes Martinus Rulkens, geh. Beesel 27-4-1855].

GHS Beesel, BS-8/136; GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

11 juni 1872

BELFELD - Testament door Johannes Ketels te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/131.

 

14 juni 1872

HERTEN - Gehuwd: Theodorus Hubertus van Ool [geb. Beesel 27-6-1850, eigenaar van de Offerkamp onder Herten, overl. Herten 5-4-1920, zn. van Renier Hubertus van Ool en Petronella van der Velden; hij hertr. Herten 22-10-1883 met Gertrudis Hubertina Janssen] en Joanna Christina Houben [geb. Maasbracht 2-12-1817, dr. van Joannes Henricus Houben en Joanna Catharina Stoffers; wed. van Peter van Ool, geh. Herten 5-6-1846, overl. ald. 5-7-1870].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

Zie ook J. Schreurs: De grote en kleine Offerkamp in Herten. In: Roerstreek '72, blz. 127-132.

 

15 juni 1872

BRACHT - Doorhaling hypotheek door Pieter Dingelstad te Bracht (Pruissen) als mondeling gemachtigde van Hendrik Stox, vroeger te Swalmen, thans eveneens te Bracht, aan de echtelieden Willem Sijben en Elisabeth Ramakers te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/88.

 

20 juni 1872

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  9.103,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/99.

 

24 juni 1872

BUGGENUM - Gehuwd: Joannes Hendrikus Topeeters [geb. Beesel 13-3-1836, zn. van Joannes Wilhelmus Topeeters en Maria Nijssen; wedn. van Maria Catharina Petronella Slots, geh. Kessel 6-5-1862] en Anna Catharina van Daal [geb. Buggenum, dr. van Joannes van Daal en Christina van der Velden].

GenLias, 2005.

 

25 juni 1872

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem en Frans Willem Beelen wonend te Beesel, opbrengst  472,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/56.

 

2 juni 1872

BEESEL - Openbare verkoop van gras op verzoek van Constant Ruijs van Nieuwenbroek te Ingenradt (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1872/158.

 

4 juli 1872

SWALMEN - Testament door Maria Hermans, weduwe van Jozef Custers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/108.

 

4 juli 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Theodoor Verheggen aldaar, opbrengst  92,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/109.

 

4 juli 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus te Swalmen, mede namens zijn vrouw Maria Hodselmans, als hypothecaire schuldeisers van Pieter Hubert Heijman, voorheen te Mulbracht (Pruissen), thans te Swalmen, aan Willem Bremmers te Swalmen voor  690,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/110.

 

6 juli 1872

SWALMEN - Testament van Jan Geerlings wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/60.

 

6 juli 1872

ASSELT - Testament van Josephina Grachten wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/61.

 

7 juli 1872

ASSELT - Testament van Lodewijk Allerstz (sic) wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/63.

 

8 juli 1872

TEGELEN - Gehuwd: Hendrik Wassen [geb. Tegelen 12-2-1844, overl. Beesel 14-1-1914, zn. van Francis Wassen en Maria Driessen] en Gertrudis Hubertina Jacobs [geb. Tegelen 28-2-1848, overl. Beesel 23-4-1936, dr. van Jacobus Jacobs en Maria Janssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Franciscus Wassen, geb. Tegelen 4-4-1873, overl. Heerlen 26-3-1960. Tr. met Maria Theresia van Cappellen.

2. Jacob Hubert Wassen, geb. Tegelen 10-6-1875, overl. Beesel 27-5-1936. Tr. Beesel 4-1-1901 met Catharina Hubertina Verlinden.

3. Stephanus Hubertus Wassen, geb. Tegelen 1-12-1877.

4. Bernardus Hubertus Wassen, geb. Tegelen .. ca. 1881. Tr. Beesel 9-1-1903 met Catharina Hubertina Bors.

5. Alphons Wassen, geb. Tegelen , ongehuwd overl. Sittard 24-6-1950.

6. Maria Gertrudis Wassen, geb. Tegelen 13-4-1886. Tr. Beesel 1-1-1909 met Hendrik Hubertus Nabben.

7. Theodoor Hubertus Wassen, geb. Beesel 2-9-1889 (BS-10/152), overl. Maasniel 6-4-1943. Tr. Beesel 28-7-1922 met Maria Wilhelmina Hubertina Augustus.

 

9 juli 1872

SWALMEN - Omtrent het in verschillende bladen voorgekomen en ook door ons overgenomen berigt, dat de graaf van Hoensbroek zijne goederen Blijenbeek bij Goch en Hoensbroek bij Roermond, beiden in de nederlandsche provincie Limburg gelegen, ter beschikking zou hebben gesteld van de orde der Jezueten, ten einde daar aan de uitgeweken leden dier orde verblijf te verschaffen, lezen wij in de Maas- en Roerbode het volgende:

Voor zooverre de berigtgever het oog heeft op het nabij Roermond gelegen kasteel Hellenraad, meenen wij zijn berigt ten stelligste te kunnen tegenspreken. Dit goed behoort trouwens niet aan den bedoelden eigenaar van Blijenbeek, den edelmoedigen en echt katholieken graaf van Hoensbroek, die op 't kasteel Haag by Geldern (Pruissen) verblijf houdt, en bovendien nog uitgestrekte goederen in de limburgsche gemeente Hoensbroek (bij Heerlen) bezit, maar aan diens broeder, te Keulen wonende. Of bovenstaand berigt juister is, voor zoo verre daarin gemeld wordt, dat Blijenbeek bij Goch ter beschikking van de Jezueten zou gesteld zijn, weten wij niet.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (digitaal beschikbaar via www.kb.nl).

 

11 juli 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen te Swalmen door Clement Schreurs als gemachtigde van zijn echtgenote Jeanette Verhaegh te Roermond, aan diverse kopers voor  3.249,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/114.

 

woensdag 17 juli 1872

REUVER - Openbare verkoop van huismeubelen te Reuver op verzoek van Wm. Heijting, spoorwachter aldaar.

Venloosch Weekblad d.d. 13-7-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

18 juli 1872

SWALMEN - Testament door Hendrik Winkels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/118.

 

22 juli 1872

MAASNIEL - Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel in het Blankwater, op verzoek van Martin Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst  170,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/120.

 

31 juli 1872

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen te Swalmen door mr Charles Strens te Roermond als gemachtigde van zijn vader mr. Pascal Strens te Maastricht aan diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/125.

 

2 augustus 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van wassend haver te Swalmen op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  347,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/126.

 

7 augustus 1872

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen door Frans Broel te Trnich (Pruissen), als gemachtigde van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek aldaar, aan diverse pachters, opbrengst jaarlijks  1.426,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/129.

 

7 augustus 1872

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,‑ door de echtelieden Jan van Crugten en Maria Gertrudis Schrijnewerkers te Swalmen aan Maria Gertrudis Kerbosch, echtgenote van Matheus Gerard Hubert Antoon de Bij te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/130.

 

12 augustus 1872

SEVENUM - Openbare verkoop van onroerende goederen te Sevenum door Jean Baptiste Theodore Dela Rocca te Saint Gilles bij Brussel, als gemachtigde van Ludolph graaf de Renesse-Breidbach te Brussel, aan diverse kopers voor  29.360,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/131.

Zie idem 26-8-1872 voor verkoop van canada- en eikebomen op het goed Ter Donck of Gasdonck te Sevenum op verzoek van Ludolph graaf de Renesse-Breidbach.

 

14 augustus 1872

ROERMOND - Openbare verkoop van scheepsmaterialen te Roermond op verzoek van Henri Janssen-Stoffels aldaar aan diverse kopers, opbrengst  67,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/132.

 

17 augustus 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Herten, Swalmen en Maasniel door Henri Schreurs te Roermond, als gemachtigde van Alphons Janssen te Ungarn-Altenburg (Hongarije), aan diverse kopers, opbrengst  5.010,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/133.

 

19 augustus 1872

BELFELD - Gehuwd: Peter Jan Louis Teeuwen [geb. Tegelen 6-2-1837, zn. van Hendrik Teeuwen en Gertrudis Vostermans] en Maria Elisabeth Ambaum [geb. Belfeld 3-4-1852, dr. van Hermanus Ambaum en Gertrudis Olders].

WieWasWie, 2021.

 

23 augustus 1872

REUVER - Huwelijkse voorwaarden door Johannes Mathijs Sangers en Johanna Margaretha Stox te Reuver.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/194.

 

23 augustus 1872

BEESEL - Gehuwd: Wolterus Hubertus Bongaarts [geb. Beesel 26-9-1840, smid, zn. van Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten; hij hertr. Beesel 10-7-1885 met Allegonda Wilhelmina Hermans] en Petronella Mobers [geb. Tegelen 5-9-1839, overl. Beesel 14-10-1883, oud 44 jaar, dr. van Joannes Mobers en Anna Maria Krijnen].

GHS Beesel, BS-8/138.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Anna Margaretha Hubertina Bongaarts, geb. Beesel 5-4-1874.

2. Margaretha Joanna Hubertina Bongaarts, geb. Beesel 20-8-1875. Tr. Beesel 8-7-1898 met Joannes Hubertus Hendrikus Visser.

3. Joseph Laurens Hubert Bongaarts, geb. Beesel 11-2-1877.

4. Maria Hubert Leo Bongaarts, geb. Beesel 16-11-1878.

5. Joannes Godefridus Hubertus Bongaarts, geb. Beesel 10-5-1881.

 

23 augustus 1872

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Dingelstad [geb. Swalmen 9-1-1844, overl. ald. 12-1-1902, zn. van Willem Dingelstad en Maria Catharina Clumpkens] en Catharina Petronella Coorens [geb. Swalmen 29-10-1848, dr. van Willem Coorens en Petronella Bremmers].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Tilmanus Dingelstad, geb. Swalmen 6-11-1877. Tr. Kaldenkirchen 6-11-1905 met Anna Gertrud Teberatz.

 

24 augustus 1872

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mathias Sangers [geb. Thorn 5-5-1845, landbouwer, zn. van Petrus Henricus Sangers en Petronella Kuijpers] en Joanna Margaretha Stoxs [geb. Beesel 24-5-1824, dr. van Gerardus Stoxs en Anna Maria Driessen].

GHS Beesel, BS-8/140.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 23-8-1872. Het echtpaar woonde op 11-8-1886 te Schiefbaan (D).

 

26 augustus 1872

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 24-2-1831, zn. van Joannes Timmermans en Helene Neusen; wedn. van 1) Gertrudis Stams, geh. Kessel 21-10-1851; 2) Joanna Christina Christis, geh. Kessel 9-4-1861] en Petronella Custers [geb. Horst, dr. van Maria Custers].

GenLias, 2006.

 

27 augustus 1872

BUGGENUM - Volmacht door Isidore Charles August Hubert baron de Bounam de Rijckholt te Buggenum, in gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Roelofs, aan zijn zwager Andreas Roelofs te Cleve (Pruissen), om zijn vrouw te vertegenwoordigen in de nalatenschap van haar overlijden vader Gerard Roelofs, in leven wonend te Wijler bij Cranenburg (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/138.

 

zaterdag 31 augustus 1872

SWALMEN - Thans kunnen wij met zekerheid melden, dat de hoog welgeboren heer Karel Hubert graaf van Hoensbroeck, wonende op het kasteel Trnich, gemeente Trnich (Pruissen) zijn kasteel Hellenrath, bij Swalmen en op een uur afstands van Roermond gelegen, welwillend ter beschikking van de eerw. paters Jesuten heeft willen stellen. Gemelde graaf, vergezeld van twee leden der Sociteit van Jesus, is in het begin van deze week het kasteel gaan bezigtigen, en, naar wij vernomen hebben, zullen de eerw. paters Jesuten van het edelmoedig aanbod gebruik maken, bijaldien zij, zooals bijna met zekerheid te voorzien is, door het Pruissisch gouvernement verjaagd mogten worden.

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 60.

 

2 september 1872

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrikus Beurskens [geb. Beesel 29-5-1836, landbouwer, zn. van Paulus Beurskens en Anna Maria Trines; hij hertr. Beesel 27-8-1880 met Anna Elisabeth Mertens] en Maria Francina Mertens [geb. Helden 10-1-1841, dr. van Wilhelmus Mertens en Petronella Engels].

GHS Beesel, BS-8/142.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Petronella Beurskens, geb. Beesel 12-12-1873.

2. Franciscus Joannes Hubertus Beurskens, geb. Beesel 12-11-1874, ongehuwd overl. Meerlo 6-4-1932.

3. Peter Joannes Hubertus Beurskens, geb. Beesel 7-6-1876, overl. s-Hertogenbosch 19-5-1933. Tr. .. met Anna Maria van de Pasch.

4. Angelina Hubertina Beurskens, geb. Beesel 14-1-1878.

5. levenloos kind, geb./overl. Beesel 29-9-1879.

 

dinsdag 3 september 1872

REUVER - Openbare verkoop in de herberg van H. van der Velden van 13 percelen nagras op de Kasteelschenwaard, ieder groot 42 aren 44 centiaren, zogenaamde halve bunders, op verzoek van de weduwe Berger.

Venloosch Weekblad d.d. 24-8-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

dinsdag 3 september 1872

REUVER - Openbare verkoop in de herberg van H. van der Velden van 3 percelen nagras op de Kasteelschenwaard, ieder groot 42 aren 44 centiaren, zogenaamde halve bunders, op verzoek van de heer Bongers, rentenier te Reuver.

Venloosch Weekblad d.d. 24-8-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

dinsdag 3 september 1872

REUVER - Openbare verkoop in de herberg van Gerard Goossens aan de Maas, op verzoek van de weduwe en erfgenamen Heldens, van een huis met tuin en bouwland te Reuver gelegen sectie C 650, 758 en 759, groot 19 a 45 ca

Venloosch Weekblad d.d. 24-8-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

5 september 1872

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  3.681,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/143.

 

12 september 1872

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen door de weduwe Arnold Thomassen geboren Wilhelmina Hermans te Swalmen, zonder afstand van eigendom, tussen haar kinderen verwekt in dit huwelijk.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/152.

 

16 september 1872

LINNE - Inventaris van roerende goederen bevonden in het sterfhuis van wijlen de douairiere Joseph Janssens geboren Cunegonda van der Schoor, in leven rentenierster te Linne, op verzoek van haar erfgenamen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/154.

Zie idem 18-1-1873/9 voor deling van door haar achtergelaten goederen onder Linne, Maasbracht en Herten.

 

17 september 1872

BEESEL - Overleden: Josephus Dreessen [geb. Kessel 12-4-1802], ongehuwd.

GHS Beesel, BS-8/160.

 

19 september 1872

REUVER - Tijdig voorzien met alle genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, overleed heden te reuver, in den ouderdom van 74 jaren, onze innigst geliefde moeder mejufvrouw J.P. Baetsen, weduwe van den heer J.H. Berden, in leven ontvanger te Broekhuijzen.

Hare diepbedroefde kinderen

L. Berden, ontvanger

G. Berden, pastoor

M. Berden, religieuse

J.H. Berden, ontvanger

H. Berden, geb. Timmermans

J. Berden, religieuse.

Venloosch Weekblad d.d. 21-9-1872.

 

28 september 1872

Verkoop van onroerende goederen onder Melick-Herkenbosch door:

1. de echtelieden Maria Wilhelmina Hubertina Janssen en Herman van der Velden;

2. de echtelieden Philippine Petronella Hubertina Janssen en Godefried Stox, allen te Reuver onder Beesel,

aan

1. Philippine Petronella Hubertina Heufling te Gebroek onder Melick-Herkenbosch;

2. Leo Heufling te Venray,

voor  1.400,‑.

Met beding van hypotheek wegens de onbetaalde koopprijs. Door de verkopers is aan de kopers een som van  600,‑ verstrekt, aan te wenden tot verbetering van de ver‑ en aangekochte goederen, waarvoor insgelijks hypotheek is bedongen en toegestaan op de gemelde goederen. Tot meerdere zekerheid en waarborg van gemelde sommen ten gezamenlijke bedrage van  2.000,‑ zijn door Willem Heufling te genoemd Gebroek wonend, zowel in eigen naam als gemachtigde van zijn zoon Alexander Heufling, thans wonend te Brussel, gezamenlijk met zijn genoemde kinderen de hiervoor genoemde kopers, ten behoeve van de verkopers goederen onder Melick-Herkenbosch gelegen tot onderpand gesteld, met toestemming van hypothecaire inschrijving. Verder is door de verkopers de gemelde hoofdsom van  2.000,‑ met alle aankleven overgedragen aan mr Victor Frans Hubert Mertz te Roermond voor de som van  2.000,‑ en hebben de aankopers de gemelde overdracht, als aan hun behorend getekend, erkend.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/157.

 

30 september 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen, akkergereedschappen en aardappelen te Swalmen, op verzoek van Angelina Custers en Christina Custers aldaar, opbrengst  66,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/158.

 

1 oktober 1872

MAASTRICHT - Gehuwd: Livinus Renier Willems [geb. Meersen 12-11-1847, boekhouder te Maastricht 1870, rijksontvanger, overl. Maastricht 13-5-1930, oud 82 jaar, zn. van Jan Leonard Willems en Agnes Sleypen; wedn. van Maria Josephina Hamoir, geh. Maastricht 1-9-1870, overl. ald. 14-9-1871, waarvan een dochter Maria Anna Josephina Willems, geb. Maastricht 9-9-1871, ongehuwd overl. ald. 2-6-1955] en Theresia Carolina Christina (Thrse) Bolms [geb. Roggel 10-10-1842, overl. Baarlo 13-2-1918, oud 76 jaar, dr. van Godtlieb Christiaan Bolms en Maria Magdalena Muller].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Theophile Ren Mathieu Willems, geb. Maastricht 27-6-1873, in 1930 wonend te Rotterdam, overl. Baarlo gem. Maasbree (maar wonend te Tegelen) 1-9-1943, oud 70 jaar. Tr. Sas van Gent (Zl) 26-9-1901 met Louisa Maria de Bock.

2. Odilia Maria (Adle) Willems, geb. Maastricht 8-8-1874, ongehuwd overl. Maastricht 7-7-1961, oud 86 jaar.

3. Matheus Hendricus Willems, geb. Maastricht 10-7-1877, overl. ald. 23-10-1877, oud 3 maanden.

4. Henri Mathieu Willems, geb. Venlo 7-11-1883.

Het gezin arriveerde op 18-12-1889 vanuit Venlo met vier kinderen en vestigde zich op het adres Reuver 275: villa Adelaide, eerder bewoond door eigenaar Hendrik Rudolph Dahmen. Op 1-4-1890 verhuisde het gezin alweer naar het adres Reuver 288. Twee dagen later trok het gezin Valckenaer-Deinse in op dit adres. Bron: BevReg Beesel 1869-1889, verfilming 397/421.

 

2 oktober 1872

MAASNIEL - Gehuwd: Peter Hubertus Bongaarts [geb. Beesel 14-11-1847, zn. van Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten] en Wilhelmina Hubertina Joosten [geb. Belfeld 28-7-1840, dr. van Peter Joosten en Anna Catharina Goossens].

GenLias, 2006.

 

5 oktober 1872

SWALMEN - Doorhalingen van hypotheken door Leonard en Jacob Theelen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/77.

 

8 oktober 1872

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Lingen te Asselt en op de Boxweerd en houtgewas onder Neer, op verzoek van graaf Carel Hubert van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  465,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/163.

 

11 oktober 1872

RIJKEL - Deling van roerende en onroerende goederen onder Beesel, Swalmen en Neer tussen de kinderen van wijlen de echtelieden Jan Smeets en Mechtildis Bongers, in leven landbouwers te Rijkel onder Beesel, te weten: 1. Willem Smeets; 2. Margaretha Smeets, beiden te Rijkel; 3. Godefried Smeets op de Hoosterhof onder Beesel; en 4. Bernard Smeets te Rolduc onder Kerkraede.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/169.

 

16 oktober 1872

ROERMOND - Vennootschap tussen Willem Dahmen en Jacques Wackers te Roermond, voor de bemaling van de zogenaamde Ondersten Molen te Roermond op de Roer, en daarbij de handel in granen en meel te drijven onder de firma W. Dahmen en J. Wackers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/170.

 

18 oktober 1872

TEGELEN / BELFELD - Verkoop van bomen te Tegelen door Gerard Johan de Rijk te Steijl; en hakhout te Belfeld door Jacob Coopmans te Tegelen als voogd, en Jan Peeters te Reuver als toeziend voogd over Johanna en Hubertina Hoezer, voor  714,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/238.

 

maandag 21 oktober 1872

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, in het koffiehuis van J. Sangers aan het station op verzoek van de wed C.H. Urbain en kinderen, van twee grote naast elkaar gelegen weldoortimmerde en goed onderhoudene afzonderlijke huizen, met daarachter gelegen schuur, stallingen, verdere gebouwen en boomgaard, gelegen te Leeuwen aan den nieuwen weg van Reuver naar Beesel, sectie E 56, 57, 58 en 739 alsmede een tuin met 2 boomgaarden vlak tegenover de genoemde huizen aan de overzijde van de weg sectie B 305, alsmede (genoemde) landerijen.

Maas- en Roerbode d.d. 12-10-1872; notaris De Lom de Berg te Venlo.

 

22 oktober 1872

RIJKEL - Openbare verkoop van canadabomen aan Enderhof te Riekel onder Beesel op verzoek van Aldegonda Hendrix te Roermond, opbrengst  845,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/176.

 

26 oktober 1872

SWALMEN - Testament gemaakt door Johannes Cuijpers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/80.

 

28 oktober 1872

BEESEL - Gehuwd: Johannes Kuijpers [Kuypers, geb. Gennep 4-6-1847, smid, zn. van Peter Gerard Kuijpers en Catharina Stoffelen] en Anna Kersten [geb. Beesel 12-1-1851, dr. van Jan Antoon Kersten en Petronella van den Ecker].

GHS Beesel, BS-8/144; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Peter Johannes Martinus Kuijpers, geb. Venlo Tr. Venlo 14-7-1902 met Catharina Maria Hubertina Sore.

2. Gertruda Carolina Francisca Kuijpers, geb. Venlo Tr. Venlo 13-6-1910 met Rijnoldus Franciscus Renckens.

3. Johannes Lambertus Martinus Kuijpers, geb. Venlo , machineconstructeur. Tr. Bergh (Gld) 28-7-1915 met Hendrika Maria Carolina Janssen.

Voor testament van de bruidegom vgl. 26-10-1872.

 

29 oktober 1872

BRACHT - Verkoop van de blote eigendom van, benevens alle verdere rechten die de verkopers hebben op, twee zesde in alle meubelen, pillen en zilverwerk behorend tot de nalatenschap van wijlen Joannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, in leven gepensioneerd colonel, overleden op zijn landgoed Bracht in Rijn Pruissen, door Leopold baron van Voorst tot Voorst en Schadewijck te Nijmegen, als hoofd van de tussen hem en zijn echtgenote Louisa baronnesse de Bounam de Rijckholt bestaande algehele gemeenschap, en verder als bijzonder gemachtigde van Edmond van Wintershoven te Maastricht, voor zoveel nodig in eigen naam en verder als vader en voogd van zijn in huwelijk met wijlen Philomela baronnesse de Bounam de Rijckholt verwekte kinderen, t.w. a) Adolf; b) Frederic; c) Mathilde; d) Maria; en e) Anna van Wintershoven, alle vijf minderjarig en bij hun vader gehuisvest, aan Balthazar baron van Voorst tot Voorst te Roermond, voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/181.

 

12 november 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen te Swalmen op de Baand bij het Gewit, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst  343,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/186.

 

12 november 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout te Swalmen in de Vuilbemden nabij Sieperhof, op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  245,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/187.

 

13 november 1872

Verkoop van de blote eigendom van, benevens alle verdere rechten die de verkopers hebben op, vier zesde in alle roerende goederen bestaande uit lijnwaad, zilverwerk en alle verdere roerende goederen behorend tot de nalatenschap van wijlen Joannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, in leven gepensioneerd colonel, overleden op zijn landgoed Bracht in Rijn Pruissen, door

1. Isidore baron de Bounam de Rijckholt te Buggenum, in eigen naam als gemachtigde van zijn broer Alfred baron de Bounam de Rijckholt te Samarang (Nederlands Indi);

2. Julie baronnesse de Bounam de Rijckholt, echtgenote van Alphonse van Wintershoven te Thorn;

3. Louis baron de Bounam de Rijckholt te Grathem,

aan Balthazar baron van Voorst tot Voorst te Roermond voor  1.400,‑. Mathilde baronnesse van Voorst to Voorst, douairiere van van Adolf baron de Bounam de Rijckholt te Grathem, ale mede-vruchtgebruikster van de genoemde goederen, heeft voor zover het haar rechten op het vruchtgebruik van deze goederen betreft, toestemming en goedkeuring gegeven aan deze overdracht alsmede aan die van het twee zesde deel d.d. 29 oktober j.l. onder nr. 181 omschreven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/188.

 

15 november 1872

ECHT - Gehuwd: Theodorus Hubertus Beckers [geb. Echt 4-7-1844, overl. Beesel 7-5-1915, zn. van Joannes Beckers en Anna Maria van Neer] en Anna Gertrudis Knijps [Knieps, geb. Echt, overl. Beesel 7-12-1918 oud 84 jaar, dr. van Abel Knijps en Helena Geurts].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Maria Helena Beckers, geb. Echt 26-7-1873. Tr. Echt 7-6-1897 met Paulus Hubertus Thijssen.

2. Joannes Henricus Beckers, geb. Echt 16-9-1874. Tr. Beesel 2-5-1902 met Aldegonda Hubertina Steeghs.

 

16 november 1872

BEESEL - Brief van de ontvanger der registratie en domeinen te Venlo betreffende de oprichting van een klein veer over de Maas te Beesel.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1607; 1 stuk.

 

18 november 1872

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Jacobus Moors [geb. Herkenbosch 7-2-1843, zn. van Gerard Moors en Anna Maria Engelen] en Mechteldis Hubertina van Ool [geb. Beesel, dr. van Renier Hubert van Ool en Petronella van der Velden].

GenLias, 2004.

 

19 november 1872

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan J.H. Luijten, P. Franssen, F. van Wijlick e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 354; 1 omslag met bijlagen.

 

19 november 1872

HORN / HAELEN - Openbare verkoop van erven te Horn sectie C nrs. 193 en 194 en te Haelen sectie B nrs. 411, 412 en 413 door Pieter Heber te Horn, Johannes Heber te Maasniel, Peter Mathijs Heber te Swalmen, Willem Heber te Haelen, Jan Meuwissen gehuwd met Maria Heber te Horn, Hendrik Hoedselmans gehuwd met Ida Heber te Leeuwen, aan Jan Allers te Horn, Jan Meuwissen voornoemd en Jan Wilhelm Keuller te Horn voor  5.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1872/246.

 

21 november 1872

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Winand en Johanna van Dael aan Johannes Albertus van Dael, allen wonend te Swalmen, voor  777,60 boven de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/90.

 

21 november 1872

SWALMEN - Goedkeuring van een onderhandse akte van verkoop door Winand en Johanna van Dael, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/91.

 

22 november 1872

BEESEL - Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten aan G. Teunissen, voor de oprichting van een tijdelijke steenbakkerij op perceel sectie E 789 in het Raaijerveld.

GHS Beesel, Archief Gemeente Beesel, inv.nr. 1671; 1 stuk.

 

22 november 1872

ROERMOND - Verkoop van onroerende goederen te Roermond op het Bergske door Jan Baptist Coppen te Roermond aan 1. Jan Theodoor Hilgers te Roermond voor  4.050,‑; en 2. de heren Jozef Lockum en Pieter Michiel Lockum, beiden aldaar, voor  1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/192.

 

vr 24 november 1872

Z.P. - Gehuwd: Laurentius van Elmpt en Joanna Metsemaekers [Metsemakers].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Elisabeth van Elmpt, geb. Maasniel Tr. Roermond 9-5-1882 met Joannes Henricus Heijman.

2. Gertrudis van Elmpt, geb. , overl. Beesel 2-2-1873 oud 2 jaar.

3. Lodewijk van Elmpt, geb. Beesel 24-11-1872, overl. ald. 18-12-1881 oud 9 jaar.

4. Petrus Paulus van Elmpt, geb. Beesel 6-4-1875.

5. Antoon Hubertus van Elmpt, geb. Beesel 4-3-1878, overl. ald. 10-3-1878 oud 4 dagen (sic).

6. Gertrudis Rosalie van Elmpt, geb. Beesel 18-2-1879.

7. Joannes Antonius Hubertus van Elmpt, geb. Beesel 16-4-1881, overl. ald. 19-4-1881 oud 2 dagen.

8. Helena van Elmpt, geb. Beesel 23-8-1883, overl. ald. 8-7-1885 oud 22 maanden.

 

25 november 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en timmerhout gedaan onder Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick-Hafmans wonend te Kessel, opbrengst  336,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/92.

 

4 december 1872

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Julie Janssens te Roermond aan Godefried Melchior Hubert Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/193.

 

5 december 1872

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op de Kanjel gelegen door Jan Baptiste Coppen te Roermond en Andreas Hoffmans te Herten, de eerste als voogd en de tweede als toeziend voogd over de in huwelijk bij wijlen de echtelieden Leonard Reijnen en Barbara Hoffmans verwekte kinderen Maria en Hubert Reijnen, beiden minderjarig te Roermond, aan Sibertus Pollen aldaar voor  1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/194.

 

9 december 1872

SWALMEN - Rectificatie van foutieve kadastrale aanduiding van goederen onder Swalmen door de weduwe Pieter Driessen geboren Elisabeth Paulussen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/195.

 

9 december 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen door Jan Theunissen aldaar aan Jan Timmermans aldaar voor  450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/196.

 

10 december 1872

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen en eiken slaghout en enkele canadabomen te Swalmen op het Suijdewijck-Spik, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst  633,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/197.

 

10 december 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van bonestaken te Swalmen in het Vlinckenbroek, eiken slaghout aldaar aan de Rieterweg, en dennen schansen en brandhout aldaar aan Boekesdrees, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  245,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/198.

 

11 december 1872

SWALMEN - Obligatie groot  400,‑ door Hendrik Slabbers te Swalmen aan Joannes Henricus Bindels te Roermond; met bijpandstelling door Peter Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/199.

 

woensdag 18 december 1872

SWALMEN - "Het kasteel Exaten, te Balken [sic], in Limburg, is tot de ontvangst der Jezueten-paters gereed; er kunnen omstreeks 80 geborgen worden, en in het kasteel Hellenraad, bij Maastricht, ongeveer 109. Verscheidene uit Duitschland verdreven Jezueten zijn er reeds."

Het Nieuws van den Dag (digitaal beschikbaar via www.kb.nl).

 

24 december 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen op het Demke aan Hellenraedt onder Swalmen op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  298,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/207.

 

28 december 1872

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jozef Andriessens te Roermond aan Elisabeth Paulussen, weduwe van Pieter Driessen te Swalmen en haar kinderen a. Martinus Driessen te Swalmen; b. Peter Driessen te Suchtelen (Pruissen); c. Willem Stempkes gehuwd met Maria Driessen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/208.

 

 

1873

3 januari 1873

BEESEL - Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten aan H. Thomassen, voor de oprichting van een bestendige steenbakkerij op perceel sectie F 918 in het Beesels Broek.

GHS Beesel, Archief Gemeente Beesel, inv.nr. 1672; 1 stuk.

 

7 januari 1873

BEESEL - Openbare verkoop van bonestaken, kepers, slaghout en dennenhout gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  743,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/2.

 

9 januari 1873

ASSELT - Kwitantie van  280,80 door Hendrica Francisca van Tiel, weduwe van Johannes de Bijl te Venlo, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Willem Lambert de Bijl, thans militair in garnizoen te Maastricht, aan de weduwe Severien Theelen geboren Anna Maria Hubertina Janssen te Asselt, voor nummerverwisseling bij de nationale militie tussen Leonardus Hubertus Theelen aldaar, zoon van laatstgenoemde, en voornoemde Willem Lambert de Bijl.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/4.

 

11 januari 1873

SWALMEN - Kwitantie van  794,‑ voor koopprijs van onroerende goederen te Swalmen door de weduwe Peter Dreessen geboren Elisabeth Paulussen te Swalmen en haar kinderen 1. Willem Dreessen te Swalmen; 2. Pieter Dreessen te Hinsbeck (Pruissen); 3. Martinus Dreessen te Swalmen, allen handelend en eigen naam en al gemachtigden van Maria Dreessen en haar man Willem Stempkens te Roermond, aan notaris F.W. Milliard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/5.

 

14 januari 1873

SWALMEN - Kwitantie van  400,18 voor koopprijs van onroerende goederen te Swalmen met daarover verschuldigde rente, door Lambert Naus te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd over zijn in huwelijk met zijn onlangs overleden vrouw Maria Hodselmans verwekte kinderen a. Elisabeth; b. Anna Maria en c. Catharina Naus aldaar, aan Pieter Hubert Heijman, vroeger te Mulbracht, thans te Swalmen.

Doorhaling hypotheek door dezelfden aan dezelfde.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/6.

 

14 januari 1873

SWALMEN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Leopold Hubert Francois van Waegeningh te Roermond aan Herman Naus te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/7.

 

30 januari 1873

GRUBBENVORST - Gehuwd: Peter Joannes Muijsers [Muisers, geb. Lottum 12-9-1839, overl. Beesel 2-4-1928, oud 88 jaar, zn. van Gerard Muijsers en Anne Gertrudis Renkens] en Anna Catharina Thijssen [geb. Lottum 18-5-1845, overl. Beesel 8-1-1917, oud 71 jaar, dr. van Hendrik Thijssen en Jacomina Coenders].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Henricus Jozef Muisers, geb. Lottum ... ca. 1875. Tr. Beesel 19-5-1905 met Gertrudis Hubertina Dewinden.

2. Gerardus Henricus Muijsers, geb. Lottum Tr. Belfeld 20-4-1906 met Johanna Aerts.

3. Maria Gertrudis Muisers, geb. , overl. Beesel 7-8-1884, oud 4 jaar.

4. Peter Joannes Hubertus Muisers, geb. Beesel 20-8-1882. Tr. Beesel 20-5-1921 met Maria Petronella Janssen.

5. Peter Hubertus Muisers, geb. Beesel 23-2-1885. Tr. Beesel 8-6-1920 met Hendrika Berben.

6. Franciscus Hubertus Muijsers, geb. Beesel 21-12-1886.

7. Maria Petronella Muijsers, geb. Beesel 7-6-1890. Tr. Beesel 8-6-1920 met Alphons Hubertus Crooijmans.

 

30 januari 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op Groenewald onder Swalmen op verzoek van Antoinetta Hendrix te Roermond, opbrengst  366,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/14.

 

zondag 2 februari 1873

SWALMEN - "Het kasteel Exaten te Balken [sic] bij Roermond is geheel gerestaureerd. Reeds verscheidene uit Duitschland verdreven Jezuieten zijn aldaar aangekomen. Nog meer worden er verwacht, er is plaats voor 80. Ook op het kasteel Hellenraad van den graaf van Hoensbroek te Swalmen (mede nabij Roermond) wordt druk gewerkt om 100 leden van het door Duitschland uitgeschudde ongedierte te ontvangen. Wij zijn in de onmiddelijke nabijheid van Duitschland, waarlijk hier wordt het spreekwoord bewaarheid: qui s'y frotte s'y pique."

De West-Indir d.d. 2-2-1873 (digitaal beschikbaar via www.kb.nl).

 

5 februari 1873

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Gerard Hubert Aelen te Maasniel op het Maalbroek en Maria Christina Hubertina Custers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/15.

 

6 februari 1873

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door de weduwe Jan Willem Evers geboren Maria Theelen te Swalmen en haar in huwelijk met genoemde Evers geboren kinderen, aan Pieter Coorens-Janssen te Swalmen voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/17.

 

6 februari 1873

SWALMEN - Ruiling van onroerende goederen te Swalmen tussen de weduwe Willem Meuter geboren Mechtildis Janssen te Swalmen en haar uit dit huwelijk geboren kinderen enerzijds, en Pieter Coorens-Janssen aldaar anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/18.

 

6 februari 1873

SWALMEN - Kostcontract tussen de weduwe Pieter Dreessen geboren Elisabeth Paulussen te Swalmen en haar zoon Willem Dreessen aldaar, voor  250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/19.

 

9 februari 1873

SWALMEN - Royering door Christiaan Ramakers als mondeling gemachtigde van Godefried Ramakers, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/31.

 

10 februari 1873

SWALMEN - Ontlasting van voogdijschap door Auguste Reijnen te Roermond van zijn gewezen voogd Frederic Stignaire te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/21.

 

14 februari 1873

SCHTELN (D) - Gehuwd: Johannes Hinsen [geb. Beesel 12-4-1821, zn. van Petrus Hinsen en Joanna Linsen; wed. van Berdina Franssen, geh. Beesel 16-4-1847, overl. ] en Sibilla Gertrud Berten [geb. 12-10-1817, wed. van Peter Heinrich Berten, geh. Schteln 24-2-1840; wed. van Peter Anton Hlters, geh. Schteln 19-10-1848].

Theur.net, 2021.

 

zaterdag 22 februari 1873

STEYL / REUVER - Diefstal.

Zaterdag werd te Steyl uit de woning van P. Stoffels een zilveren horologie ontvreemd. De dader, zekere Jacob Naus te Beesel, werd nog dienzelfden avond door de marechaussee uit Kessel in het bezit van het gestolene bevonden en diensvolgens in hechtenis genomen.

Venloosch weekblad d.d. 22-2-1873.

 

1 maart 1873

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Antoon Hendrickx te Asselt tegen Petronella Huyben en Thomas Janssen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1873/20.

 

4 maart 1873

SWALMEN-ROOKHUIZEN - Testamenten door Sebastianus Heijnen en zijn vrouw Maria Catharina Drippen wonend te Swalmen op Roukessen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nrs. 1873/54 en /55.

 

5 maart 1873

BEESEL - Openbare verkoop van eiken, berken en elsen slaghout in het Beeselsbroek te Beesel, op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  386,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/32.

 

6 maart 1873

BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld door Herman Hubert Verhaegh te Baarlo voor  141,60.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1873/57

 

12 maart 1873

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Felix Willem Milliard wonend te Roermond aan Johanna op de Camp en haar zoon Daniel Heuvelmans, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/19.

 

17 maart 1873

SWALMEN - Testament gemaakt door Thomas Franssen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/22.

 

17 maart 1873

SWALMEN - Testament gemaakt door Catharina Hoeberts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/23.

 

17 maart 1873

SWALMEN - Openbare verhuring door Hendrik Hubert Ramakers te Swalmen aan diverse personen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/71.

 

19 maart 1873

Roermond - Verkoop van een huis te Roermond op de Schuitenberg gelegen door Maria Agnes Smeets gehuwd met Jan Stroo te Roermond, thans tijdelijk te Hoorn verblijvend, aan de weduwe Jean Janssen geboren Victoire Pitaffe te Roermond voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/38.

 

26 maart 1873

MAASTRICHT - Gehuwd: Stephanus Bernardus Drenth [Drent, geb. Delden (Ov.) 28-6-1838, ambtenaar rijksbelastingen, overl. Roermond 29-9-1902, zn. van Jacob Drent en Berendina Bijkamp] en Anna Maria Lennerts [Leenders, geb. Schimmert 3-4-1841, overl. Venray 28-2-1907, dr. van Petrus Josephus Lennerts en Maria Elisabetha Bemelmans].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Jacobus Hohannes Marinus Drent, geb. Meerssen 19-5-1873, overl. Hilversum 9-5-1945. Tr. Utrecht 11-4-1900 met Elisabeth de Nooyer.

2. Joseph Hubertus Drent, geb. Maastricht 27-1-1875, overl. Susteren 22-9-1877, volgens aangifte oud 3 jaar.

3. Charles Nicolaus Hubert Drent, geb. Susteren 30-11-1876, overl. Horn 24-9-1965. Tr. Roermond 25-1-1910 met Josephina Maria Heuts.

4. Willem Joseph Drent, geb. Susteren 31-12-1878. Tr. Venray 4-5-1908 met Anna Hubertina Agnes Thielen.

5. Johanna Maria Drent, geb. Grubbenvorst-Lottum 6-12-1880, overl. Weert 13-10-1889, oud 8 jaar.

6. Hubertina Maria Drent, geb. Grubbenvorst-Lottum 5-12-1883, overl. Maastricht 7-6-1958. Tr. Venray 29-1-1909 met Willem Ernst August Hermann Lamberty.

7. Johanna Maria Drent, geb. BEESEL-Reuver 28-8-1886 (BS-9/606), overl. Roermond 24-5-1967. Tr. Venray 19-5-1913 met August Carl Joseph Lcker.

Het gezin woonde rond 1886 te Reuver.

 

28 maart 1873

HORN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door de douairiere Robert Magne geboren Robertine de Bellefroid te Horn en haar kinderen, aan Frans Burghoff te Roermond, zulks ter concurrentie van een bedrag van  27.244,44 op de resterende  40.866,66 van de oorspronkelijke hoofdsom van  68.111,11, zodat de gemelde hoofdsom met  54.488,89 is verminderd tot thans  13.622,22.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/43.

Vgl. idem 27-7-1874/96 voor opheffing van een (deze?) hypotheek door de erfgenamen van wijlen Robertine de Bellefroid aan Frans Burghoff. Frans Burghoff was o.a. eigenaar van Zuijdewijck-Spick te Boukoul.

 

31 maart 1873

ROERMOND - Niet-verkoop van een huis met achterplaats en verdere bijgehorigheden te Roermond op de Swamakerstraat gelegen door de erfgenamen Leger. Uitgesteld tot 21-4-1873/55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/44.

 

woensdag 3 april 1872

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop van allerhande huismeubelen, ossenkar met getuig, akkergereedschappen, 2000 pond stro, hooi, wortelen en aardappelen enz. op verzoek van Antoon Thissen te Reuver aan Offenbeek.

Venloosch Weekblad d.d. 30-3-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

7 april 1873

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond in de St.-Jansstraat gelegen door Josephus Aloysius Dirix te Roermond aan Franciscus Antonius Wartenbergh aldaar voor  6.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/47.

 

7 april 1873

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond achter Mariengaard gelegen door Albertus Petrus Josephus burggraaf van Aefferden te Roermond aan Jan Kleukers aldaar voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/48.

 

15 april 1873

REUVER - Openbare verkoop van huismeubelen en meer andere voorwerpen te Reuver op verzoek van de weduwe Hendrik Sangers geboren Wilhelmina Adams aldaar, opbrengst  466,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/49.

 

16 april 1873

BEESEL - Openbare verkoop van huismeubelen en meer andere voorwerpen te Beesel op verzoek van 1. Willem Smeets; 2. Godefried Smeets; 3. Margaretha Smeets aldaar, opbrengst  1.473,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/50.

 

17 april 1873

RIJKEL - Huwelijkscontract tussen Willem Smeets en Johanna Heldens, beiden te Rijkel onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/52.

 

17 april 1873

BEESEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Franciscus Wilhelmus Hubertus Heldens te Beesel en Maria Wilhelmina Hubertina Janssen te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1873/43; voor overdracht van dit notarieel archief aan notaris Leclerq zie 8-4-1874.

 

18 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Petrus Verhaeg [geb. Neer 2-12-1843, dienstknecht, landbouwer 1891, overl. Beesel 19-6-1914, zn. van Joannes Verhaeg en Hendrina Boonen] en Anna Maria Elisabeth Willekens [geb. Beesel 13-8-1850, overl. ald. 26-7-1904, dr. van Petrus Willekens en Joanna Vullings].

GHS Beesel, BS-8/208.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Verhaeg, geb. Beesel 5-2-1874, molenaar te Waldniel (D) en Schimmert, overl. Vaals 23-9-1948. Tr. Bemelen 26-9-1911 met Maria Ida Hubertina Ubachs.

2. Petrus (Hubertus) Verhaeg, geb. Beesel 28-3-1875, landbouwer, overl. ald. 25-8-1916.

3. Hendrikus Hubertus Verhaeg, geb. Beesel 28-6-1876, overl. ald. 25-6-1946. Tr. Beesel 9-6-1911 met Helena Hubertina Aerts.

4. Leonardus Hubertus Verhaeg, geb. Beesel 29-12-1878, landbouwer, op 10-4-1899 verhuisd naar het adres Rijkel 17, overl. Roermond 18-10-1904.

5. Hermanus Hubertus Verhaeg, geb. Beesel 11-3-1880, overl. ald. 27-8-1880.

6. Johanna Verhaeg, geb. Beesel 1-7-1881, overl. ald. 27-8-1881.

7. Johanna Hubertina Verhaegh, geb. Beesel 11-7-1882, overl. Neer 16-11-1949. Tr. Beesel 31-1-1913 met Peter Lemmen.

8. Hubertus Verhaeg, geb. Beesel 10-8-1883, op 11-12-1899 verhuisd naar Neer, molenaar te Waldniel (D), landbouwer, overl. Beesel 10-4-1938.

9. Maria Hendrina Catharina Verhaeg, geb. Beesel 25-3-1885, overl. ald. 3-11-1910.

10. Gerard Hubertus Verhaeg, geb. Beesel 7-12-1886, overl. ald. 30-7-1887.

11. Gerard Hubertus Verhaeg, geb. Beesel 30-1-1888, landbouwer, gemigreerd naar Bismarck, North Dakota (VS) 1912-1914, terug naar Beesel en weer gemigreerd 20-6-1928 naar Sebringville, Ontaria (CAN), overl. Calgary, Alberta (CAN) ca. 1930.

12. Herman Joseph Verhaeg, geb. Beesel 19-1-1890, overl. ald. 17-1-1891.

13. Godefridus Verhaeg, geb. Beesel 10-1-1893, overl. ald. 10-12-1893.

Het gezin woonde in januari 1890 op het adres Rijkel 23 met zes kinderen. Zoon Peter Hubertus vertrok op 23-2-1891 naar Breyell (D). Op 1-4-1891 verhuisde de rest van het gezin naar Bakheide 14. Anderhalve maand later, op 20-5-1891, werd deze woning betrokken door het echtpaar Thijssen-Overmans (zie 11-2-1863). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 31/505.

Het gezin verhuisde op 1-1-1891 vanaf het adres Rijkel 23 naar Bakheide 14, eerder bewoond door het gezin Nijskens-Stroucken. De drie oudste zonen woonden toen elders. Zoon Peter Hubertus keerde op 8-5-1891 vanuit Breyell terug naar huis. Zoon Johannes arriveerde op 1-6-1891 vanuit Neer en vertrok op 25-5-1896 weer naar Heythuysen. Op 1-11-1896 was hij weer terug op de Bakhei om op 1-12-1896 weer te verhuizen naar Dorp-Kom 101. Hendrikus Hubertus kwam 1-11-1896 samen met zijn oudste broer terug uit Heythuysen. Op 19-5-1897 verhuisde hij naar Neer. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 22/505.

Zie Genealogie Verhaegh II blz. 136 (deze noemt bij kind 12 (Godefridus) als geboortedatum 12 i.p.v. 10-1-1893).

 

18 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Janssen [geb. Beesel 5-9-1847, zn. van Henricus Janssen en Mechtildis Reinders] en Joanna Helena Hubertina Dewinden [geb. Beesel 3-12-1851, dr. van Henricus Dewinden en Anna Catharina Verheijen].

GHS Beesel, BS-8/210.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Anna Catharina Hubertina Janssen, geb. Beesel 9-1-1874.

2. Mechtildis Hubertina Janssen, geb. Beesel 9-1-1874.

 

18 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Petrus Mathias Engelen [Peter Mathijs, geb. Swalmen 3-4-1847, dienstknecht, landbouwer 1890, overl. Beesel 1-9-1934, zn. van Joannes Hendrikus Engelen en Anna Maria Kessels] en Anna Maria Hubertina Reijnders [geb. Beesel 7-1-1850, overl. ald. 18-9-1919, dr. van Petrus Reijnders en Barbara Roncken].

GHS Beesel, BS-8/212.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Hubertina Engelen, geb. Beesel 16-2-1874. Van haar een buitenechtelijke zn. Hubertus Mathias geb. Beesel 21-9-1898.

2. Wilhelmina Hubertina Engelen, geb. Beesel 26-10-1875.

3. Peter Hendrik Hubertus Engelen, geb. Beesel 2-10-1877.

4. Maria Catharina Engelen, geb. Beesel 8-2-1879.

5. Hendrik Hubertus Engelen, geb. Beesel 4-12-1880. Tr. Beesel 17-4-1914 met Helena Maria Peeters.

6. Godefridus Hubertus Engelen, geb. Beesel 6-1-1883, ongehuwd overl. Roermond (maar wonend te Beesel) 2-4-1945.

7. Casper Hubertus Engelen, geb. Beesel 10-5-1884, overl. ald. 15-9-1885, oud 16 maanden.

8. Maria Agnes Engelen, geb. Beesel 30-11-1886. Tr. Beesel 30-4-1920 met Johannes Wilhelmus Nijssen.

9. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 13-2-1889.

10. Hubertus Engelen, geb. Beesel 17-2-1890, overl. ald. 15-3-1892, oud 2 jaar.

11. Willem Engelen, geb. Beesel 5-1-1893. Tr. Beesel 17-9-1920 met Engelina van Lier.

Pieter Mathijs Engelen en Anna Maria Reijnders woonden in 1890 op het adres Rijkel 43. Zoon Peter Hendrik Hubertus arriveerde op 26-4-1893 vanuit Helden en vertrok op 4-12-1896 naar Swalmen. Op 20-5-1898 kwam dochter Maria Hubertina (16-2-1874) vanuit Kempen terug naar huis en na zijn geboorte was ook onwettige kleinzoon Hubertus Mathias inwonend. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 51/505.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 37.

 

18 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes van Hagen [geb. Helden 18-11-1844, dienstknecht, zn. van Fredericus Wilhelmus van Hagen en Margaretha Smeets; hij hertr. Beesel 16-7-1877 met Antonetta Smeets] en Elisabeth Timmermans [geb. Beesel 18-2-1843, dienstmeid, overl. ald. 28-3-1877, dr. van Mathias Timmermans en Catharina Lemmen].

GHS Beesel, BS-8/214.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Hubertus van Hagen, geb. Beesel 28-10-1873. Tr. Kaldenkirchen (D) 14-5-1900 met Maria Adelgunde Schroemges.

2. Mathias Hubertus van Hagen, geb. Beesel 11-8-1875. Tr. Dlken (D) 7-6-1901 met Maria Sibilla Kauertz.

 

18 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Smeets [geb. Beesel 15-9-1839, landbouwer, zn. van Joannes Smeets en Mechtildis Bongaers] en Joanna Heldens [geb. Beesel 28-3-1834, dr. van Jacobus Heldens en Joanna Claassen].

GHS Beesel, BS-8/216.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

18 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Ulen [geb. Heijthuijsen 20-11-1829, landbouwer, overl. Beesel 19-2-1877, zn. van Cornelius Ulen en Anna Catharina Caris; wedn. van Agnes Janissen, geh. Beesel 20-10-1871] en Maria Hubertina Hermans [geb. Kessel 15-6-1840, dienstmeid, dr. van Adrianus Hermans en Beatrix Timmermans; zij hertr. Beesel 4-1-1878 met Andreas Hendrix].

GHS Beesel, BS-8/218.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Beatrix Huberta Ulen, geb. Beesel 26-3-1874, overl. ald. 10-9-1943. Tr. Beesel 12-4-1901 met Jacobus Simons.

2. Anna Catharina Ulen, geb. Beesel 25-1-1876, overl. ald. 11-11-1891, oud 15 jaar.

Dochter Anna Catharina overleed aan de gevolgen van ernstige brandwonden na een brand in de nacht van 10 op 11-11-1891. Zie hiervoor de krantenartikelen van 12 en 14-11-1891.

 

18 april 1873

MAASNIEL - Gehuwd: Franciscus Wilhelmus Hubertus Heldens [geb. Beesel 1-4-1843, landbouwer, zn. van Hendrik Heldens en Wilhelmina Albertina Driessen] en Maria Wilhelmina Huberdina Janssen [ geb. Maasniel 12-9-1851, dr. van Pieter Hendrik Janssen en Maria Catharina Huberdina Wackers].

WieWasWie, 2014.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Emilia Maria Wilhelmina Henrietta Heldens, geb. Beesel 5-7-1874, later wonend te Schinnen; verhuist op 20-11-1897 vanuit het ouderlijk huis in Luik naar Antwerpen, Rue Venus 9, en werkt daar als dienstmeid.

2. Maria Wilhelmina Huberta Petronella Heldens (Bertha), geb. Beesel 19-2-1876. Verhuist op 1-3-1900 vanuit Luik, Rue de Petit Chne, waar ze inwoont op de Rue des Arguebusiers en werkt als dienstmeid en kok. Vestigt zich op 10-1-1904 vanuit Luik een tweede maal in Antwerpen, dit keer als kookster (cuisiniere) bij Mm. Lens in de Rue des Tanneurs. Bron: Felixarchief, inv.nr. 481/90716.

3. Antonius Wilhelmus Joannes Hubertus Heldens, geb. Beesel 17-4-1878.

4. Thomas Julianus Antonius Hendrikus Josephus Heldens, geb. Beesel 17-3-1880.

5. Stephanie Gerardine Catharina Hubertina Maria Heldens, geb. Beesel 26-12-1882.

6. Paula Maria Hubertina Heldens, geb. Beesel 15-1-1885.

7. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 28-10-1886.

8. Carolina Maria Catharina Hendrina Hubertina Heldens, geb. Beesel 3-11-1887.

9. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 25-4-1889.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 17-3-1874. Het gezin Heldens verhuisde in 1891 naar Luik en woonde daar in de Rue St.-Leonard 433, later in de Rue du Tir 10 en Rue du Petit Chne 44. Bron: Felixarchief Antwerpen, inv.nr. 481 dossiernr. 90716.

 

19 april 1873

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Julicher [geb. Swalmen 16-4-1846, klompenmaker (1873), zn. van Gerard Julicher en Anna Maria Wuts] en Hendrina Hubertina Thijssen [geb. Swalmen 20-5-1851, dr. van Leonard Thijssen en Henritta Scheeres].

WieWasWie, 2013.

 

21 april 1873

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Jan Smeets [gb. Swalmen 6-5-1845, zn. van Henricus Jacobus Smeets en Joanna Claessen] en Maria Huberdina Bremmers [geb. Maasniel 28-5-1848, dr. van Andreas Bremmers en Cornelia Cleef].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Hubertus Peter Smeets, geb. Maasniel 11-2-1880. Tr. Tegelen 26-1-1920 met Maria Catharina Hendrika Jacobs.

 

21 april 1873

ROERMOND - Verkoop van een huis met achterplaats en verdere bijgehorigheden te Roermond op de Swamakerstraat gelegen door de erfgenamen Leger, t.w. 1. Antoon Hubert Leger gehuwd met Elisabeth Clara Geelen te Roermond, eerstgenoemde mede als vader en voogd over zijn uit zijn eerste huwelijk met wijlen Elisabeth Krambroeckers geboren kinderen a. Leo; b. Guillaume; c. Henri; d. Digna; e. Joseph; f. Frans; g. Emile; h. Jacob en i. Clment Leger, alle negen minderjarig bij hun vader gehuisvest; 2. Jacob Leger te Roermond, als toeziend voogd van genoemde minderjarigen; 3. Emile Bourgonjon te Roermond, mede namens zijn echtgenote Margaretha Leger, dochter uit het huwelijk Leger-Krambroeckers, aan genoemde Antoon Hubert Leger, die genoemde goederen voor 11/20 deel voor zichzelf, en voor 9/20 deel voor zijn minderjarige kinderen heeft gekocht voor  4.180,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/44.

 

dinsdag 22 april 1873

REUVER - Openbare verkoop op verzoek van de weduwe Servais, van allerhande huismeubelen: stoelen, ronde en vierkante tafels, kisten, linnenkast buffet, hoekkasten, ledikanten, kachels, fornuis, koper, tin, porcelein, glad en aardewerk.

Venloosch Weekblad d.d. 5-4-1873; notaris Canoij te Venlo.

 

25 april 1873

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Rutten [geb. Beesel 23-4-1842, landbouwer, zn. van Leonardus Rutten en Hendrina Franssen] en Aldegonda Timmermans [geb. Beesel 29-12-1847, dr. van Jacobus Timmermans en Petronella Peeters].

GHS Beesel, BS-8/220.

 

27 april 1873

TEGELEN - Gehuwd: Mathis van Dijk [geb. Tegelen 28-3-1840, zn. van Pieter van Dijk en Gertrudis Koopmans] en Windelina Joosten [geb. Beesel 26-6-1839, dr. van Godefridus Joosten en Joanna Schoenmakers].

GenLias, 2005.

 

29 april 1873

BELFELD - Gehuwd (RK): Theodorus Beijers [begr. ald. 19-8-1914] en Anna Catharina Schoeren [begr. Belfeld 1-11-1917]. Getuigen: Hermanus Jacobs en Joanna Schoeren.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 74.

 

12 mei 1873

BEESEL - Gehuwd: Christianus Niessen [geb. Beesel 13-8-1824, lattenzager, zn. van Henricus Niessen en Mechtildis Spee; hij hertr. Beesel 3-9-1877 met Joanna Hubertina Saeijen] en Maria Elisabeth Smits [geb. Wanssum 14-6-1837, dienstmeid, dr. van Joannes Smits en Maria Catharina Franken].

GHS Beesel, BS-8/222.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrik Hubertus Niessen, geb. Beesel 6-8-1874. Tr. Beesel 29-4-1904 met Maria Gertrudis Derix.

2. Maria Catharina Niessen, geb. Beesel 25-1-1877.

 

30 april 1873

BEESEL - Royering door Jan Arnold Meuters als mondeling gemachtigde van Augustina Ruijs, douairiere van Karel van der Straeten, beiden te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/119.

 

30 april 1873

KESSEL / NEER - Huwelijkse voorwaarden tussen Martinus Bruinen te Kessel en Gertrudis Gabriels te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1873/46.

 

6 mei 1873

ROERMOND - Gehuwd: Peter Wilhelm Wilms [geb. Birgelen (D) 30-11-1842, overl. Swalmen 1-10-1897, oud 54 jaar, zn. van Jan Hendrik Wilms en Elisabeth Rademacher] en Anna Elisabeth Hubertina Bongaerts [geb. Swalmen 25-9-1840, overl. Swalmen 13-4-1911, oud 70 jaar, dr. van Mathis Bongaerts en Gertrudis Struijs].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Mathis Silvester Hubertus Wilms, geb. Roermond 9-2-1874, overl. Swalmen 1-7-1946. Tr. Swalmen 31-10-1901 met Petronella Timmermans.

2. Peter Jozef Wilms, geb. Swalmen 27-4-1876, overl. ald. 14-12-1944. Tr. Swalmen 29-5-1911 met Anna Maria Christiaens.

3. Anna Catharina Hubertina Wilms, geb. Swalmen 29-12-1877, overl. ald. 23-4-1959. Tr. Swalmen 12-6-1911 met Christiaan Pijpers.

4. Margaretha Gertrudis Wilms, geb. Swalmen 18-3-1884, overl. Venlo 25-10-1951. Tr. Swalmen 30-4-1906 met Michiel op het Roodt.

 

10 mei 1873

TEGELEN - Gehuwd: Conrardus Boots [geb. Beesel 27-4-1842, zn. van Pieter Boots en Anna Catharina Franssen] en Maria Hubertina Beurskens [geb. Tegelen, dr. van Hendrik Beurskens en Margaretha Nathieu].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.

1. Hubertus Andreas Boots, geb. Tegelen 26-3-1882. Tr. Tegelen 15-4-1912 met Petronella Hubertina Franssen.

 

12 mei 1873

LOBBERICH - Gehuwd: Leonard Bloemers [geb. Beesel 9-5-1844, zn. van Andreas Bloemers en Helene Geelen] en Anna Gertrud Baukes [geb. 27-12-1849].

Thoer.net, 2020.

 

17 mei 1873

LEEUWEN - Deling van roerende en onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen tussen de kinderen respectievelijk kleinkinderen van wijlen de echtelieden Daniel Mooren en Margaretha Engelen, in leven akkerlieden te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/60.

 

19 mei 1873

BEESEL - Inventaris door Maria Catharina Dondit, weduwe van Hendrik Niessen, in eigen naam en als moeder en voogdes over Maria en Johannes Wilhelmus Niessen te Beesel, en Gerard Niessen aldaar als toeziend voogd over genoemde minderjarigen.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1873/128.

 

19 mei 1873

BEESEL - Huwelijkse voorwaarden door Christiaan van Diepen te Kessel en Maria Catharina Dondit te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1873/129.

 

20 mei 1873

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Peter Ramakers, weduwnaar van Cornelia Heuvelmans, en Elisabeth Geraets, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/132. Voor huwelijk zie 6-6-1873.

 

23 mei 1873

HORN -Verkoop van een huis te Horn door de weduwe Jan Ernest de Visser geboren Barbara Knippenberg en haar zoon Hubert de Visser, aan Willem Theelen, alle drie te Horn, voor  1.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/61.

 

24 mei 1873

MAASBREE - Gehuwd: Johannes Knippenbergh [geb. Helden 16-2-1842, zn. van Gerardus Knippenbergh en Anna Maria Verhorstert] en Maria Gertrudis Driessen [geb. Beesel 8-9-1846, dr. van Jan Gerard Driessen en Helena van der Velden].

GenLias, 2005.

 

24 mei 1873

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,‑ door Jacob Ramakers-Berger en Hendrik Ramakers, beiden te Swalmen, t.b.v. Maria Dina Bartings, weduwe van Johannes Petrus de Roth te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/137.

 

3 juni 1873

SWALMEN - Testament door Sophia Coenen, echtgenote van Peter Naus te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/64.

 

3 juni 1873

SWALMEN - Testament door Peter Naus, weduwnaar van Theresia Quacken, thans hertrouwd met Sophia Coenen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/65.

 

6 juni 1873

BEESEL - Gehuwd: Christianus van Diepe [geb. Meijel 27-10-1837, dienstknecht, landbouwer 1890, zn. van Pieter van Diepe en Joanna Kuijpers] en Maria Catharina Dondit [geb. Swalmen 25-1-1827, landbouwster, overl. Beesel 13-9-1904, dr. van Joannes Dondit en Gertrudis Winckens; wed. van Hendrik Nijssen, geh. Beesel 1-10-1860, overl. ald. 21-2-1872].

GHS Beesel, BS-8/224; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Voor huwelijksvoorwaarden zie 19-5-1873.

Christiaan Dieppe en Maria Catharina Dondit woonden op 20-1-1890 op het adres Rijkel 29. Inwonend was schoonzoon Jan Willem Niessen (geb. Beesel 13-2-1870, zie gezin 1-10-1860). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 37/505.

 

7 juni 1873

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 10-12-1836, zn. van Willem Ramakers en Anna Maria Heuts; wedn. van Cornelia Heuvelmans, overl. Swalmen 13-2-1873] en Anna Elisabeth Geraedts [geb. Swalmen 23-10-1836, dr. van Hermanus Geraedts en Barbara Schoenmakers].

GenLias, 2004.

 

7 juni 1873

SWALMEN - Obligatie groot  170,‑ door Willem Dreessen te Swalmen aan Leo Simons te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/67.

 

11 juni 1873

SWALMEN - Akte van aanerkenning door Godefridus Hubertus Beelen en Maria Agnes Coorens wonend te Swalmen van het natuurlijk kind Peter Johannes Coorens.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/46. Voor huwelijk zie 20-10-1869.

 

19 juni 1873

REUVER - Villa Adelaide.

In de onmiddelijke nabijheid van t station der Staatsspoorwegen Venlo-Maastricht te Reuver wordt wegens vertrek te koop of te huur aangeboden een in 1867 nieuw gebouwd heerenhuis met stalling en remise enz. en daarbij aangelegden Engelschen tuin, met een 100tal vruchtdragende boomen beplant, waarin tevens alle soorten van keukengroenten worden getrokken. Het gehele emplacement is tevens zeer geschikt voor fabriek. Het geheel is ingesloten door een ringmuur van 60 meter front, met twee poorten voor ingang en opvaart. Te bevragen bij den boekhandelaar W. van der Sloot, Venlo.

Opregte Haarlemsche Courant d.d. 19-6-1873.

Zie 4-8-1873 voor een openbare verkoop van dit gebouw.

 

20 juni 1873

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Hubertus van Cruchten [geb. St.-Odilinberg 3-11-1840, landbouwer, overl. Beesel 4-7-1883, zn. van Joannes van Cruchten en Petronella Damen; wedn. van Agnes Hubertina Hoeks, geh. , overl. Beesel 28-8-1872] en Petronella Simons [geb. Beesel 14-10-1835, dienstmeid, dr. van Mathias Simons en Gertrudis Timmermans].

GHS Beesel, BS-8/226.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 juni 1873

MAASBRACHT - Pachtcontract van de pachthoeve genaamd Barboushof gelegen in de Beek onder Maasbracht, tussen Pieter Jacob van Crugten te Roermond, als gemachtigde van Jeanne Clmentine de Cramer de Born en haar man mr Amde du Puis de Watremont te Born, Jeanne handelend als moeder en voogdes over haar in haar eerste huwelijk met wijlen Jean Etienne Barbou geboren zoon Johan Albert Octave Barbou, minderjarig bij zijn moeder gehuisvest, en haar genoemde echtgenoot als bijvoogd over genoemde minderjarige, als verpachters, en 1. Josina Houben, weduwe van Johannes van Montfort; 2. Peter Creemers; en 3. Leonard Creemers, alle drie te Maasbracht in de Beek, als pachters, voor jaarlijks  756,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/75.

Zie idem 16-9-1874/119 voor verpachting van landerijen onder Linne.

 

22 juni 1873

SWALMEN - Te Swalmen is den 22 j.l. het huis van de wed. Van Cruchten door den bliksem getroffen en dientengevolge afgebrand.

Venloosch Weekblad d.d. 5-7-1873

 

24 juni 1873

ROERMOND - Gehuwd: Mathis Pijpers [geb. Swalmen 19-1-1842, overl. Roermond 6-11-1900, oud 58 jaar, zn. van Conrardus Pijpers en Catharina Janssen; hij hertr. Swalmen 25-8-1885 met Catharina Hubertina van Deursen] en Maria Catharina Aldegonda Papler [geb. Roermond 30-1-1842, overl. Swalmen 14-6-1881, oud 39 jaar, dr. van Frans Hendrik Papler en Cornelia Wilms].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Cornelia Hubertina Pijpers, geb. Swalmen 16-3-1874.

2. Carolina Pijpers, geb. Swalmen 13-6-1875, overl. ald. 14-6-1877 (verdronken in de Swalm), oud 2 jaar.

3. Elisabeth Hubertina Pijpers, geb. Swalmen 7-12-1876.

4. Conrard Franciscus Pijpers, geb. Swalmen 24-7-1878, overl. Kerkrade 17-11-1947. Tr. Kerkrade 3-7-1903 met Helena Lataster.

5. levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 25-1-1880.

6. levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 14-6-1881.

 

24 juni 1873

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt, op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnoch gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  11.568,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/79.

 

25 juni 1873

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Aalmans [geb. Maasniel 2-9-1843, dagloner, zn. van Mathijs Aalmans en Mechtildis Telders] en Johanna Huberdina Theegelbeckers [geb. Maasniel 19-7-1841, dr. van Egidius Theegelbeckers en Cornelia Mooren].

GHS Swalmen, BS akte nr. 11; GenLias; 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Cornelia, geb. Maasniel 27-6-1867, erkend en gewettigd bij huwelijk ouders.

 

26 juni 1873

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan onder Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem en Frans Willem Beelen wonend te Beesel, opbrengst  515,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/54.

 

26 juni 1873

BEESEL - Testament gemaakt door Gertrudis Janissen wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/55.

 

29 juni 1873

SWALMEN - Obligatie groot  250,‑ door Hermanus Geradts te Swalmen t.b.v. Christoffel Ramakers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/169.

 

30 juni 1873

BEESEL - Openbare verkoop van gras op verzoek van Constantin Ruijs van Nieuwenbroek te Ingenradt (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/171.

 

5 juli 1873

SWALMEN - BEESEL - Zondag voor acht dagen is te Beesel in ver gevorderden staat van ontbinding uit de Swalm opgehaald het lijk van W.H., oud 51 jaren, die sedert den 7. Juni vermist was.

Venloosch Weekblad d.d. 25-7-1873. Betreft Frans Willem Heldens, zoon van Jacob Heldens en Joanna Claessen.

 

5 juli 1873

SWALMEN - Te Swalmen is den 22. jl. het huis van de weduwe Van Cruchten door den bliksem getroffen en dientengevolge afgebrand.

Venloosch Weekblad d.d. 5-7-1873.

 

5 juli 1873

SWALMEN - Obligatie groot  400,‑ door de weduwe Jan Willem Evers geboren Anna Maria Theelen te Swalmen aan Jan Baptiste Coppen te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/89.

 

7 juli 1873

BELFELD - Openbare verkoop van gras te Belfeld door Gerard de Rijk te Blerick voor  22,70.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1873/174.

 

9 juli 1873

REUVER - Openbare verkoop van veldvruchten te Reuver, ter plaatse genaamd Achter de Leeuwer Bemden, in het Broek, in de Dijken en in het Molenveld, op verzoek van Mathis Wintgens te Heerlen, opbrengst  382,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/91.

 

9 juli 1873

REUVER - Openbare verkoop van onroerende goederen te Beesel door Jan Joseph Windgens te Heerlen, in eigen naam en als gemachtigde van zijn broer Eduard Windgens te Heerlen, opbrengst  2.250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/92.

 

10 juli 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op Sagershof, in het Schoolbroek, op de Kamp, in het Voorveld en aan de Heide, op verzoek van Henri Sagers te Roermond, opbrengst  602,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/93.

 

10 juli 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Henri Sagers aan Leonard Theelen en jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van erfridder Prosper van der Renne de Daelenbroek op het kasteel Daelenbroek gemeente Melick-Herkenbosch, voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/94.

 

16 juli 1873

PANHEEL - Huwelijkscontract tussen Pieter Jozef Hubertus Theelen te Panheel, vergezeld door zijn vader Dionisius Theelen aldaar, en Emilie Hendrina Hubertina Verheggen te Beegden, vergezeld door haar moeder de weduwe Jan Pieter Verheggen geboren Maria Helena van Laar aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/97.

Zie idem 15-3-1873/36 voor deling tussen de erfgenamen Theelen te Panheel (met voortzetting idem /37 en /39). Zie idem 14-1-1874/6 voor bewaargeving van testament door Catharina Elisabeth Haegeraets te Panheel, echtgenote van voornoemde Dionisius Theelen.

 

18 juli 1873

REUVER - Openbare verkoop van veldvruchten te Reuver in het Molenveld, in het Broek en in de Leeuwer Bemden, op verzoek van Mathis Wintgens te Heerlen en de weduwe Hendrik Sangers geboren Wilhelmina Adams te Reuver, opbrengst 355,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/98.

 

21 juli 1873

MAASNIEL - Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel in het Blankwater op verzoek van Martyn Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst  532,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/101.

 

22 juli 1873

ROERMOND - Bewaargeving van de holografische testamenten door Louis Francois Hubert Beerenbroek en zijn vrouw Jeanette Sophie van Mulbracht te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/102 en /103.

 

22 juli 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen aan het Hagelkruis en in de Heide, op verzoek van de weduwe Peter Naus geboren Sophie Coenen te Swalmen, opbrengst  182,‑

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/104.

 

24 juli 1873

BUGGENUM - Openbare verkoop van bouw‑ en weilanden te Buggenum door Frans Burghoff te Roermond als gemachtigde van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem (Pruissen), aan diverse kopers, opbrengst  56.570,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/105.

 

31 juli 1873

SWALMEN - Obligatie groot  600,‑ door Martinus Heijnen, Maria Catharina Heijnen en Maria Heijnen, alle drie te Swalmen, aan Jan Baptiste Coppen te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/108.

 

2 augustus 1873

BEESEL - Verkoop van onroerende goederen onder Beesel door Mathias Wintgens te Heerlerheide, als gemachtigde van zijn vrouw Maria Catharina Huntjens, aan diverse kopers voor  3.130,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/109.

 

maandag 4 augustus 1873

REUVER Verkoop herenhuis (villa Adelaide).

Openbare verkoop in de herberg van dhr. Van der Velden, op verzoek van dhr. J.M. Bongers, van een sterk nieuw gebouwd heerenhuis, met ruime salons en verdere vertrekken, kelders, zolders, stallingen, remise en andere gebouwen, ingerigt tot zomer- en winterverblijf en daarbij nieuw aangelegden Engelschen tuin, beplant met een honderdtal fijne vruchtboomen, ingesloten door een ringmuur, aangenaam gelegen te Reuver, onmiddellijk aan t station der Staatsspoorwegen en aan den grooten weg van Venlo naar Roermond, door deszelfs gunstige ligging eveneens geschikt tot inrigting eener fabrijk, groot te zamen 33 aren, 53 centiaren, sectie D no. 1089, 1090.

31 aren 80 centiaren bouwland te Beesel in Camperveld, A 1068.

30 aren 40 centiaren bouwland te Beesel in Camperveld A 1080.

89 aren hooiland te Kessel in den Kasteelschenwaard, A 898.

44 aren hooiland te Kessel in den Kasteelschenwaard, A 900.

Venloosch Weekblad d.d. 26-7-1873; notaris Wm. De Lom de Berg te Venlo.

Dit herenhuis werd op 27-8-1940 door Jos. Paquay te koop aangeboden, maar pas in 1948 werd Bert Timmermans de nieuwe eigenaar.

 

vr 9 augustus 1873

Z.P. - Gehuwd: Antonius Timmermans en Cornelia Thissen [mogelijk Joanna Cornelia Tijssen, geb. Beesel 17-3-1824 als dr. van Henricus Tijssen en Mechtildis Reijnders].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Elisabeth Hubertina Timmermans, geb. Beesel 9-8-1873 (BS-8/189).

2. Maria Hubertina Timmermans, geb. Beesel 14-7-1875.

Antoon Timmermans wordt in 1878 genoemd als pachter van de Onderste Hof.

 

19 augustus 1873

BEESEL - Geboren: Joannes Hubertus Josephus Heines, buitenechtelijke zn. van Louisa Heines [geb. Beesel 27-10-1852, dr. van Joannes M. Heines en Petronella Dambacher].

GHS Beesel, BS-8/192.

 

21 augustus 1873

ROERMOND - Testamenten door Antonius Franciscus Hubertus Nicolas en zijn vrouw Rosalia Christina Francina Stroobant te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nrs. 1873/218 en /219.

 

24 augustus 1873

SWALMEN - Testament door Catharina Stempkens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/220.

 

24 augustus 1873

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland onder Swalmen gelegen door Catharina Stempkens aan Sebastiaan Heijnen, beiden wonend aldaar, voor  144,20 boven de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/66.

 

28 augustus 1873

BEESEL - Akte van openbare verpachting van het jachtrecht op de gemeentegronden in het Meerlebroek aan F.W. Beelen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 443; 1 stuk.

 

28 augustus 1873

ROERMOND - Openbare verpachting van onroerende goederen onder Roermond door Godefried Ramakers te Swalmen aan diversen voor jaarlijks  416,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/112.

 

30 augustus 1873

SWALMEN - Vernieuwing titel door Jan Geerlings wonend te Swalmen c.s. in voordeel van Felix Willem Milliard wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/67.

 

30 augustus 1873

BEESEL - Vernieuwing titel door Antoon Sloesen wonend te Beesel in voordeel van Felix Willem Milliard wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/69.

 

8 september 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van manufacturen gedaan te Swalmen op verzoek van Samson Gans wonend te Doesborgh, opbrengst  326,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/73.

 

10 september 1873

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich, gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  5.146,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/117.

 

17 september 1873

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Polmans [geb. Swalmen 21-4-1830, overl. ald. 25-4-1881, zn. van Theodorus Polmans en Joanna Dings; wedn. van 1) Elisabeth Janissen; 2) Anna Hubertina Thijssen] en Wilhelmina Naus [geb. Swalmen 7-3-1851, dr. van Joachim Naus en Petronella Janssen; zij hertr. Swalmen 7-6-1884 met Herman Geraedts].

GenLias, 2005.

 

18 september 1873

ASSELT - Volmacht door Jan Giesen aan Willem Thissen, beiden wonend te Asselt onder Swalmen, om voor hem te regelen de schade welke hij door brand heeft geleden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/76.

 

24 september 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Pieter Naus, in leven akkerman te Swalmen, opbrengst  58,05.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/126.

 

24 september 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Pieter Naus, in leven landbouwer te Swalmen, opbrengst  1.052,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/127.

 

24 september 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door Jan Alers aldaar aan de gebroeders Jacob en Hendrik Ramakers aldaar voor  770,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/128.

 

27 september 1873

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Pieter Cuijpers en Maria Janssen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/77.

 

29 september 1873

VLODROP - Openbare verkoop van huismeubels, vee en meer andere voorwerpen te Vlodrop op Rentelaarshof op verzoek van de erfgenamen van wijlen Jacob Potting en Maria Bremmers, in leven echtelieden aldaar, opbrengst  1.351,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/129.

 

1 oktober 1873

VENLO - Een heerenhuizinge geschikt voor zomer- en winterverblijf bestaande in woonhuis, stallingen, arbeiderswoningen enz., groot 3 bunder, omringd van eene gracht en beplant met vele boomen, gelegen in de nabijheid van Venlo, wordt te huur of te koop aangeboden. Reflecterenden adresseren zich aan B. Fohren, huize Gerritten, te Venlo.

Dagblad van Zuidholland en s Gravenhage d.d. 1-10-1873.

 

3 oktober 1873

BEESEL - Gehuwd: Joannes van Libergen [Liebergen, geb. Stevensweert 24-2-1831, dagloner, zn. van Renier van Libergen en Clara Stams; wedn. van Joanna Steevens, geh. Beesel 21-3-1859] en Petronella Janssen [geb. Weze (D) 7-9-1828, dagloonster, overl. -1905, dr. van Theodorus Janssen en Catharina Brauwers; wed. van Cornelis Quicken].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-8/228.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

4 oktober 1873

HEEL - Obligatie groot  21.000,‑ door 1. de douairiere van Jan Gerard Hubert Hermans geboren Maria Angelina Frische; 2. Marie Christine Charlotte Angeline Hermans; 3. Pieter Francois Armand Hubert Hermans, alle drie wonend op het kasteel te Heel; 4. Lon Joseph Landre Emile Hermans te Bree (B) en 5. Matthis Niessen te Horn, aan de weduwe Jan Baptiste Cloquet geboren Maria Gertrudis van der Heiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/131.

 

6 oktober 1873

BEESEL - Openbare verkoop van dennenbomen gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van jhr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  732,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/81.

 

6 oktober 1873

ROERMOND - Deling tussen 1. Johan Keller te Roermond, handelend in eigen naam en als vader en voogd van zijn in huwelijk met wijlen Catharina Tillemans verwekte kinderen Christiaan en en Gertrudis Keller, beiden minderjarig; en 2. de echtelieden Peter Diedrich Mrkens en Lisette Keller te Wickerath-Berg (Pruissen), laatstgenoemde dochter van genoemd echtpaar Keller-Tillemans, van zowel de goederen behorend tot de huwelijksgemeenschap die bestaan heeft tussen Keller en Tillemans, alswel van de goederen behorend tot de nalatenschap van laatstgenoemde Catharina. Mr. Joseph Janssen te Roermond is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Roermond benoemd als onpartijdige persoon om de deelgenoten te vertegenwoordigen die mochten weigeren of nalatig zijn om mee te werken aan deze scheiding en deling.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/133.

 

7 oktober 1873

MAASNIEL - Verkoop van de helft in een huis en erf te Maasniel in de Groetenkamp gelegen en bouwland aldaar door de echtelieden Martinus Aelmans en Johanna Tegelbeckers te Asenraij aan Hubert Tegelbeckers op het Maalbroek onder Maasniel voor  195,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/134.

 

8 oktober 1873

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Lingen en Aanwas te Asselt en op de Boxweerd en Houtwas onder Neer op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich, gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  823,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/135.

 

22 oktober 1873

ROERMOND - Aanvullende akte van vennootschap en verkoop waarbij door de vennoten Frans Stoltzenberg te Roermond en Petrus Josephus Hubertus Cuijpers, vroeger aldaar en thans te Amsterdam, een oppervlakte van tien aren zuidwaarts langs het erf van Louis Collart uit het perceel bouwland gelegen te Roermond in het Lieve Vrouwe Veld, geheel groot 14 aren 40 centiaren, vroeger sectie C nr. 900 en 911, thans nr. 1437, van de vennootschap uitgesloten is en dientengevolge het sociale fonds der Vennootschap vermindert met een waarde van  416,‑. De heer Cuijpers heeft zijn helft in genoemde 10 are verkocht aan Stoltzenberg voor een bedrag van  208,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/141.

 

25 oktober 1873

SWALMEN - Kwitantie van  450,‑ voor koopprijs van onroerende goederen onder Swalmen, door de echtelieden Jan Theunissen en Maria Stols, vroeger te Swalmen, thans te Bruggen (Pruissen), aan notaris F.W. Milliard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/144.

 

29 oktober 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Roermond, Herten, Linne, Maasbracht, Stevensweert, Melick-Herkenbosch, Vlodrop, Maasniel, Swalmen en Horn door Jan Hendrik Schreurs te Roermond, als gemachtigde van Alphons Janssen te Ungar-Altenburg (Hongarije), aan diverse kopers, opbrengst  16.610,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/147.

 

30 oktober 1873

BOUKOUL - De erfgenamen van wijlen Jan Hendrik Sanders en Maria Sanders, in leven landbouwers te Swalmen en overleden aldaar, te weten:

1. Alphonse Geraedts gehuwd met Anna Maria Sanders, landbouwers wonend te Boukoul onder Swalmen, handelend voor zichzelf en als aangesteld voogd van Paulus en Leonard Sanders, beiden zonder beroep wonend te Boukoul, minderjarige kinderen van voornoemde overleden echtelieden;

2. Willem Sanders, landbouwer wonend te Boukoul onder Swalmen, meerderjarige zoon van genoemd echtpaar;

3. Jan Sliepen, landbouwer wonend te Boukoul onder Swalmen als toeziend voogd van voornoemde minderjarigen;

verkopen, krachtens octrooi van de arrondissements-rechtsbank te Roermond d.d. 9 oktober l.l., bij openbare verkoop aan de meestbiedende de onder Swalmen gelegen onroerende goederen, te weten:

1. een huis met aangehorige gebouwen, moestuin, weiland, bouwland, hakhout en moeras gelegen op de Boukoul. tezamen groot 56 are 5 centiare, kadaster sectie D nrs. 460, 476, 477, 1469, 1471 en 1530, samen groot 49 are 65 centiare; verkocht voor  1.600,‑ aan Willem Sanders voornoemd, de helft voor zichzelf en de andere helft voor zijn broer, de minderjarige Paulus Sanders voornoemd, gezamenlijk mede-eigenaren voor twee vierdedeel.

2. 16 are 70 centiare weiland in Spickerbroek sectie D nr. 219; verkocht voor  300,‑ aan voornoemde Willem Sanders in hoedanigheid als voorschreven.

3. 13 are 60 centiare weiland en bouwland Achterboukoul sectie D nr. 381; verkocht voor  250,‑ aan Joannes Polmans, landbouwer te Swalmen.

4. 14 are 10 centiare bouwland aan het Ruit sectie D nr. 1500; verkocht voor  50,‑ aan Frans Sanders, landbouwer wonend te Boukoul.

5. 13 are 10 centiare heigrond aan het Ruit sectie D nr. 1507; verkocht voor  21,‑ aan voornoemde Frans Sanders.

6. 34 are 55 centiare hakhout met de grond aan de Hoenderberg sectie D nr. 1579; verkocht voor  45,‑ aan voornoemde Frans Sanders.

7. 6 are 40 centiare vroeger bouwland en thans tuin te Boukoul sectie D nr. 1470; verkocht voor  30,‑ aan voornoemde Alphons Geraedts, gehuwd met Anna Sanders, mede-eigenaren voor een vierdedeel.

Getuigen: Jan Hendrikx, landbouwer en Jan Naus, slager te Swalmen

RHCL Maastricht, Notarieel Archief C.E.A. Corbeij te St.-Odilinberg; met dank aan W. Sanders, Swalmen.

 

2 november 1873

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen aan het Ruit door Frederic Kessels te Swalmen aan Jacobus Geraedts te Roermond voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/149.

 

3 november 1873

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Beek [geb. Swalmen 2-1-1833, dagloner, zn. van Jacobus Beek en Margaretha Vincent; wedn. van Elisabeth Aelen, geh. Swalmen 22-11-1861] en Gertrudis Hubertina Slabbers [geb. Maasniel 24-1-1842, dienstmeid, dr. van Nicolaas Slabbers en Ida Loiwis].

GHS Swalmen, BS-1873/14.

 

4 november 1873

ROERMOND / SWALMEN - Volmacht door:

1) Frederik Berger;

2) Jean Berger, in eigen naam en als toeziend voogd over de kinderen Berger;

3) Maria Anna Berger, echtgenote van Andries Jan Jacob Schreurs;

4) Isabella van Eupen, weduwe van Willem Berger, in eigen naam en als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen a) Maria, b) Joan, c) Remigius, d) Anna, e) Bertha en f) Helena Berger, allen bij haar inwonend;

5) Joseph Specken, allen te Roermond;

6) Jacob Specken te Helden;

7) Jacob Ramakers te Swalmen, stipulerend en zich sterkmakend voor zijn echtgenote Maria Gertrudis Hubertina Berger.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/276.

 

5 november 1873

BELFELD - Gehuwd: Johannes Adamus Vullings [geb. Beesel 15-2-1835, overl. Belfeld 11-12-1910, zn. van Peter Mathijs Vullings en Johanna Crins; wedn. van Aldegonda Vossen, geh. Belfeld 17-10-1859] en Catharina Broens [geb. Neer 10-12-1832, overl. Belfeld 11-12-1910, oud 78 jaar, dr. van Johannes Broens en Hendrina Theelen].

WieWasWie, 2020.

Uit dut huwelijk:

1. Joannes Vullings, geb. Belfeld 7-7-1874, overl. ald. 23-9-1876, oud 2 jaar.

2. Allegonda Vullings, geb. Belfeld 1-2-1877, overl. Blerick gem. Maasbree 17-9-1939. Tr. Belfeld 18-8-1897 met Josephus Antonius Nicolaas Verweij.

 

8 november 1873

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen en Linne door Maria Janssen te Roermond aan 1. Peter Jacob Janssen te Swalmen; 2. Peter Janssen te Linne; en 3. Gerard Straatman te Linne, voor  900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/150.

 

10 november 1873

BEESEL - Gehuwd: Henricus Linssen [geb. Heijthuijsen 5-12?-1846, schoenmaker, overl. Belfeld 8-1-1919, zn. van Christianus Linssen en Anna Catharina Jacobs; wedn. van Catharina Hubertina Bongaers, geh. Beesel 31-5-1872] en Joanna Hubertina Thijssen [geb. Beesel 12-12-1840, dienstmeid, overl. Belfeld 15-2-1926, dr. van Henricus Thijssen en Joanna Wolters].

GHS Beesel, BS-8/230.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Linssen, geb. Beesel 17-8-1874, overl. ald. 25-11-1881.

2. Petrus Linssen, geb. Beesel 3-2-1876.

3. Godefridus Hubertus Linssen, geb. Beesel 1-6-1877. Tr. Belfeld 11-6-1906 met Johanna Hubertina Aldegonda Steegh.

4. Wilhelmus Hubertus Linssen, geb. Beesel 7-1-1879. Tr. Echt 15-6-1917 met Gertrudis Elisabeth Wijnen.

5. Catharina Maria Linssen, geb. Beesel 24-1-1885, overl. Belfeld 24-10-1916. Tr. Belfeld 4-5-1908 met Johannes Hermanus Derks.

 

10 november 1873

BEESEL - Gehuwd: Henricus Willemsen [geb. Beesel 4-6-1836, landbouwer, zn. van Godefridus Willemsen en Joanna Strouken; hij hertr. Beesel 21-8-1885 met Jacoba Bongaerts] en Joanna Hubertina Thijssen [geb. Beesel 17-8-1843, dr. van Gerardus Thijssen en Joanna Claessen].

GHS Beesel, BS-8/232.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1. Martinus Hubertus Willemsen, geb. Beesel 13-2-1877, overl. Venlo 22-12-1927. Tr. Venlo 11-5-1908 met Hubertina Anna Maria Zeelen.

2. Gerardus Willemsen, geb. Beesel 23-10-1878. Tr. Beesel 10-5-1918 met Anna Maria Hubertina Steeghs.

3. Joanna Hubertina Willemsen, geb. Beesel 29-11-1880. Tr. Beesel 13-4-1904 met Gerardus Hubertus Geraeds.

4. Gertrudis Hubertina Willemsen, geb. Beesel 7-4-1883, overl. ald. 12-5-1883.

 

10 november 1873

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Johannes Josephus Hubertus Ledoux te Roermond en Wilhelmina Maria Hubertina Thissen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/152.

 

11 november 1873

HORST - Gehuwd: Hubert Willem Kirchner [Willem, geb. Oirsbeek 27-9-1848, schoenmaker 1873, herbergier te Reuver 1894, overl. Beesel 7-3-1931, zn. van Willem Kirchner, ambtenaar rijksbelastingen, en Barbara Hubertina Willems] en Petronella Schellen [geb. Horst ca. 1845, overl. Beesel 18-11-1911, dr. van Willem Schellen en Johanna Albr]

Uit dit huwelijk (BS):

1. Willem Pieter Hubert Kirchner, geb. Sevenum 8-8-1874, postbode. Tr. Beesel 8-1-1897 met Anna Maria Hubertina Simons.

2. Gertruda Anna Hubertina Petronella Kirchner, geb. Beesel 31-8-1876, overl. Venlo 28-5-1943. Tr. Beesel 17-9-1915 met Joannes Josephus Gruijters.

3. Augustinus Hubertus Kirchner, geb. Beesel 20-4-1879, ongehuwd overl. ald. 27-7-1899, oud 20 jaar.

4. Huberta Catharina Herminie Kirchner, geb. Beesel 1-2-1882, overl. Venlo 24-11-1921. Tr. Beesel 7-11-1913 met Arnoldus Hubertus Janssen.

5. Sophia Catharina Hubertina Kirchner, geb. Beesel 13-2-1884. Tr. Beesel 8-5-1908 met Laurentius Huijbers.

6. Franciscus Antonius Hubertus Kirchner, geb. Beesel 20-12-1886, overl. Eindhoven 8-4-1962. Tr. met Mara Henriette Hahn.

Op 29-11-1890 werd de huurwoning van Kirchner, eigendom van L. Theunissen en kinderen, te koop aangeboden.

 

13 november 1873

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Hubertus Sanders [geb. Swalmen 3-6-1839, zn. van Gerardus Sanders en Cornelia Willems] en Ida Heijnen [geb. Swalmen 21-1-1851, dr. van Peter Heijnen en Catharina Wolters].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Hubertina Sanders, geb. Swalmen 7-8-1874.

2. Peter Hubertus Sanders, geb. Swalmen 13-1-1877. Tr. Swalmen 7-11-1913 met Johanna Hubertina Piepers.

3. Hendrikus Sanders, geb. Swalmen 8-8-1879.

4. Daniel Hubertus Sanders, geb. Swalmen 16-7-1881.

5. Thomas Hubertus Sanders, geb. Swalmen 31-8-1883.

6. Maria Elisabeth Wilhelmina Sanders, geb. Swalmen 29-12-1885. Tr. Swalmen 15-4-1910 met Godefridus Cabbolet.

7. Lucie Sanders, geb. Swalmen 7-3-1889.

8. Maria Catharina Sanders, geb. Swalmen 22-7-1893. Tr. Beegden 31-8-1934 met Hubertus Caris.

9. Gerardus Hubertus Sanders, geb. Swalmen 18-8-1896. Tr. Swalmen 8-10-1928 met Petronella Gertrud Birx.

 

14 november 1873

BEESEL - Gehuwd: Joannes Theodorus Hubertus Bors [geb. Beesel 27-12-1844, dagloner, overl. ald. 18-12-1927, oud 82 jaar, zn. van Wilhelmus Bors en Maria Margaretha (elders: Maria Christina?) Hoffmans (ook: Hafmans)] en Anna Barbara Stinges [geb. Bracht (D) 18-2-1849, overl. Beesel 15-6-1924, oud 75 jaar, dr. van Petrus Jacob Stinges en Maria Margaretha Thodamm].

GHS Beesel, BS-8/234.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Maria Margaretha Bors, geb. Beesel 20-8-1874, overl. Tegelen 17-11-1935. Tr. Beesel 9-11-1894 (RK 13-11-1894) met Jacob Hendrik Hubert Hendriks.

2. Jacobus Hubertus Bors, geb. Beesel 15-11-1876, overl. ald. 2-2-1877, oud 1 maand.

3. Catharina Hubertina Bors, geb. Beesel 19-12-1878, overl. Tegelen 21-2-1955. Tr. Beesel 9-1-1903 met Bernardus Hubertus Wassen.

4. Joannes Hubertus Bors, geb. Beesel 8-2-1883, overl. ald. 5-5-1883, oud 2 maanden.

5. Hendrik Hubertus Bors, geb. Beesel 12-3-1884, overl. ald. 7-5-1884, oud 1 maand.

6. Louisa Hubertina Bors, geb. Beesel 19-9-1885, overl. Roermond 2-2-1947. Tr. Beesel 18-10-1912 met Hubertus Mathijs Levels.

 

14 november 1873

BEESEL - Gehuwd: Bernardus Bremmers [geb. Beesel 27-9-1850, dienstknecht, overl. ald. 4-7-1920, oud 69 jaar, zn. van Joannes Bremmers en Josephina Maria Peeters] en Joanna Kremers [geb. Swalmen 22-9-1842, dienstmeid, overl. Beesel 28-4-1919, oud 76 jaar, buitenechtelijke dr. van Gertrudis Kremers].

GHS Beesel, BS-8/236.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Joannes Bremmers, geb. Beesel 25-9-1874, overl. ald. 22-3-1956 als Johannes Hubertus Bremmers, oud 81 jaar. Tr. met Marianna Woznaiak.

2. Maria Hubertina Bremmers, geb. Beesel 30-10-1876, overl. Nettetal. Tr. Bracht (D) 11-5-1900 met Gottfried Wilhelm van Dyck.

3. Jacobus Bremmers, geb. Beesel 3-4-1878, overl. Meijel 6-6-1966, oud 88 jaar. Tr. 1) Beesel 6-1-1905 met Maria Elisabeth Vaesen; 2) Beesel 9-1-1914 met Joanna Catharina van de Laar.

4. Mathias Hubertus Bremmers, geb. Beesel 26-2-1880, overl. ald. 23-1-1881.

5. Petronella Hubertina Bremmers, geb. Beesel 24-3-1882, ongehuwd overl. ald. 24-2-1911, oud 28 jaar.

6. Wilhelmus Bremmers, geb. Beesel 27-9-1884, overl. ald. 18-2-1885, oud 4 maanden.

 

15 november 1873

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen door Jan Willem Huijben en Hendrik Huijben te Swalmen aan Godefried Ramakers aldaar op de Baxhof, vertegenwoordigd door zijn zoon Christiaan Ramakers aldaar, voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/154.

 

15 november 1873

REUVER - Bij een dezer dagen gehouden drijfjacht in de omstreken van den Reuver werden door de gelukkige jagers, onder meer klein wild, vijf reen geschoten.

Venloosch Weekblad d.d. 15-11-1873.

 

15 november 1873

SWALMEN - De houtzager S. B. te Swalmen, die kortelings uit het huis van arrest te Roermond ontslagen is, gaf reeds eenigen tijd blijken van verstandsverbijstering en heeft in den nacht van vrijdag op zaterdag der vorige week door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt.

Venloosch Weekblad d.d. 15-11-1873.

Betreft Sebastianus Bongaerts, geh. Swalmen 12-8-1868, overl. ald. 7-11-1873.

 

15 november 1873

ROERMOND - Te Roermond overleed maandag in 62jarige ouderdom de heer Ch. Guillon, notaris, schoolopziener, raadslid, oud-lid der Provinciale Staten en correspondeerend lid van verschillende wetenschappelijke en letterkundige genootschappen. Hij was een groot liefhebber van archeologie, bezat een menigte archieven en manuscripten en was een vraagbaak voor oudheidkundigen.

Het stoffelijk overschot is donderdag te Helden, op de begraafplaats der familie, der aarde toevertrouwd.

Venloosch Weekblad d.d. 15-11-1873.

 

18 november 1873

LINNE - Openbare verkoop van canadabomen te Herten op Douveshof op verzoek van Joseph Hendrix te Roermond, opbrengst  651,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/155.

 

20 november 1873

MAASNIEL - Openbare verkoop van een graanwindmolen te Maasniel op de Ligten Donderberg gelegen door

1. Willem Janssen te Maasniel, weduwnaar van Anna Brouwers, in eigen naam en als gemachtigde van zijn met haar verwekte kinderen a. Maria Anna Janssen gehuwd met Jozef Biermans te Mierlo; b. Bernard Janssen; c. Walterus Janssen, beiden te Maasniel; d. Leonard Janssen te Roermond;

2. Jacob van Melick te Maasniel, namens zijn echtgenote Maria Janssen, eveneens dochter uit voornoemd huwelijk Janssen-Brouwers;

3. Frans Andriessens te Roermond, namens Johannes Martinus Menten, vroeger te Roermond thans te Antwerpen, die eerste hypothecaire schuldeiser was van Leonard Cranen te Roermond, van een hoofdsom van  2.000,‑ gevestigd op de helft van genoemde molen,

aan Jozef Biermans en zijn vrouw Maria Anna Janssen voor  2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/156.

 

1 december 1873

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Felix Willem Milliard wonend te Roermond aan Jan Theunissen en echtgenote wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/97.

 

6 december 1873

SWALMEN - De vorige week dinsdag is het lijk van zekeren Pieter Coorens, oud 70 jaren, tusschen Swalmen en Brugge op Pruisisch grondgebied gevonden. Hem was met een zwaar hard voorwerp den schedel verbroken en met een stomp snijdend voorwerp de rechter onderkaak verbrijzeld.

Venloosch Weekblad d.d. 6-12-1873.

 

9 december 1873

RIJKEL - Openbare verkoop van dennen te Rijkel op de Alenberg onder Beesel op verzoek van Aldegonda Hendrix te Roermond, opbrengst  183,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/161.

 

18 december 1873

SWALMEN - Volmacht door Jacob Ramakers en zijn echtgenote Maria Gertrudis Hubertina Berger te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/310.

 

20 december 1873

LEIDEN / HEERLEN - 1. Volmacht door Eduard Wintgens te Leiden aan zijn broer Jan Joseph Wintgens te Heerlen, om in het algemeen zijn zaken waar te nemen en 2. ratificatie door Eduard Wintgens voornoemd van openbare verkoop d.d. 9-7-1873, hiervoor onder volgnummer 92 omschreven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/167.

 

22 december 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van dennenhout te Swalmen op de Hout op verzoek van Willem Ignatius Leurs te Roermond, opbrengst  307,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/168.

Vgl. idem akte 3-2-1873/159 (opheffing hypotheek aan Rembert Lamers te Ottersum), waaruit blijkt dat Willem Ignatius erfgenaam is van zijn overleden zus Maria Leurs, in leven gehuwd met Andreas van Mulbracht te Roermond, van zijn overleden broer Karel Theodoor Leurs, in leven eveneens te Roermond, en van ook wijlen zijn andere broer Johannes Leurs, in leven wonend te Keulen.

 

24 december 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van afgekapt hout op Hellenraedt onder Swalmen op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich, gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  396,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/170.

 

29 december 1873

ROERMOND - Volmacht door 1. Leonardus Hubertus van Bun te Roermond, in hoedanigheid als opgevolgd bewindvoerder van de nalatenschap van wijlen de douairiere Frederik Marie Auguste de Gelissen geboren Maria Agnes Josepha Specken, in leven te Roermond en aldaar overleden; en 2. Maria Maximilianus Richardus Joseph Quaedvlieg te Valkenburg, in hoedanigheid als enige erfgenaam van genoemde douairiere, aan de heren Abraham Jacob Broes Koopmans, Francois ten Have en David Korfe, allen te Amsterdam, handelend onder de firma Broes en Gosman, zowel gezamenlijk als voor ieder afzonderlijk, om te tekenen en in te leveren bij de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, gevestigd te Amsterdam, de biljetten benodigd tot het overschrijven van een kapitale som van  36.000,‑, ingeschreven in de 4% Nationale Schuld.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/175.

Volgens idem 5-3-1874/29 woonde Quaedvlieg in 1874 te Oud-Vroenhoven maar verbleef hij op dat moment tijdelijk te Luik.

 

1873, z.d.

SWALMEN - Corespondentie betreffende de aanvraag van J. Ramakers-Berger en H.H. Ramakers te Swalmen om vergunning tot het bouwen van een watermolen (graanmolen) op de Swalm.

RHCL Maastricht, Archief Provinciale Waterstaat bestuur van Limburg, inv.nr. 0090 (stukken van vr 1882).

Zie ook RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nrs. 4491 (verbalen Gedeputeerde Staten d.d. 1-8-1873 en 22-8-1873) en idem inv.nr. 4494 (d.d. 6-2-1874).

 

 

1874

6 januari 1874

BEESEL - Gehuwd: Petrus Simons [geb. Beesel 2-8-1839, landbouwer, zn. van Mathias Simons en Gertrudis Timmermans; wedn. van Catharina Peeters, geh. Beesel 8-1-1868] en Anna Maria Buskens [geb. Kessel 11-3-1837, dienstmeid, dr. van Petrus Buskens en Gertrudis Notermans; wed. van L. Sijben].

GHS Beesel, BS-8/297.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Leonardus Josephus Hubertus Simons, geb. Beesel 13-11-1874, overl. ald. 14-2-1919. Tr. Beesel 12-4-1901 met Joanna Korsten.

2. Joanna Catharina Simons, geb. Beesel 5-5-1876.

 

12 januari 1874

BEESEL - Doorhaling hypotheek door de Gemeente Beesel aan Maria Catharina Huntjens, echtgenote van Mathias Wintgens te Heerlen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/5.

 

13 januari 1874

BEESEL - Openbare verkoop van hout gedaan onder Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst  617,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1874/5.

 

17 januari 1874

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen door Catharina Stempkens te Swalmen aan Jan Christiaan Thomassen aldaar voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/7.

 

19 januari 1874

KESSEL - Gehuwd: Jacobus Thijssen [geb. Beesel 10-8-1843, winkelier, koopman, tapper, overl. ald. 30-11-1922, zn. van Benedikt Thijssen en Wilhelmina Verkoeijen] en Cornelia Linssen [geb. Kessel 11-8-1851, dr. van Jacob Linssen en Maria Theeuwen].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Ida Hubertina Thijssen, geb. Beesel 23-7-1880 (BS-9/97), overl. Geldrop 9-6-1941. Tr. ... met Antonius van Bommel, molenaar, waarvan kinderen te Lobberich en Tegelen. Het gezin verhuisde daarna naar Deurne resp. Geldrop.

2. Theodoor Benedictus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 4-6-1882, slager. Tr. Tegelen 18-9-1905 met Aldegonda Petronella Johanna Engels.

3. Ludovicus Hendricus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 11-5-1884, overl. ald. 31-10-1925. Tr. ... met Maria Elisabeth Hubertina Rous.

4. Joannes Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 29-4-1886.

5. Hendrikus Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 28-7-1888, onderwijzer. Tr. 1) Beesel 28-4-1916 met Anna Maria Peeters; 2) Beesel 6-7-1920 met Anna Maria Josephina Claassen.

Het gezin woonde in 1881 en 1882 in de Kom (A 1193) in een huis dat eigendom was van P.H. van der Velden.

 

20 januari 1874

SWALMEN E.O. - Openbare verkoop van landerijen te Echt, Maasbracht, Herten, Maasniel, Swalmen, Posterholt, Vlodrop en Effeld (Pruissen) op verzoek van:

1) jhr. mr. Lodewijk Ferdinand Hubert Michiels van Kessenich te Roermond, als gemachtigde van Leopoldine baronnes de Scherpenzeel Heusch en haar echtgenoot graaf d'Alcantara te Baarlo;

2) Albert Petrus Josephus burggraaf van Afferden te Roermond, in eigen naam en als gemachtigde van de freules Jeannette en Cornelia Petit te Roermond;

3) jhr. mr. Gustav Marie Louis Hubert Ruijs de Beerenbroeck te Roermond als gemachtigde van Carolina Maria Bernardina van Afferden, douairiere van jhr. Charles Edmond Marie Ruijs de Beerenbroeck te Maastricht;

4) Maria Petit d'Oudenborgh te Roermond;

5) Josepha van Afferden en haar man Constant Werner van Gorcum te Roermond,

aan o.a. Simon Beijsen te Swalmen voor in totaal  37.860,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1874/15. Voor deling door deze partijen zie idem 9-10-1874/234.

 

22 januari 1874

ROERMOND - Verkoop van onroerende goederen te Roermond door Hypolite Frans Janssen te Roermond aan Henricus Lambertus Walterus Hennus gehuwd met Elfrida baronnesse de Keverberg de Kessel aldaar voor  2.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/8.

 

27 januari 1874

MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis met tuin en toebehoren te Maasniel door Wilhelmus Janssen aldaar en zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Anna Catharina Brouwers, aan de weduwe Andreas Bremmers geboren Maria Catharina Grachten te Maasniel, voor  615,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/11.

 

donderdag 29 januari 1874

REUVER - Openbare verkoop van allerhande huismeubelen, stoelen, tafels, kisten, kasten, kachel enz. te Reuver op verzoek en ten huize van de weduwe Verbruggen.

Venloosch Weekblad d.d. 24-1-1874; notaris Canoij te Venlo.

 

29 januari 1874

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Suntjens [geb. Heel 28-6-1842, dagloner, arbeider, overl. Beesel 17-4-1917, buitenechtelijke zn. van Elisabeth Suntjens; wedn. van Hubertina Hovens, overl. Beesel 15-3-1873] en Anna Sophia Hovens [geb. Beesel 3-6-1843, dagloonster, overl. ald. 25-1-1911, dr. van Cornelius Hovens en Joanna Janssen].

GHS Beesel, BS-8/299.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerardus Hubertus Suntjens, geb. Beesel 1-11-1874, overl. ald. 19-11-1874, oud 18 dagen.

2. Cornelius Hubertus Suntjens, geb. Beesel 17-5-1876, overl. ald. 3-4-1920. Tr. Beesel 11-11-1904 met Maria Cornelia Kratz.

3. Anna Elisabeth Suntjens, geb. Beesel 31-12-1878, overl. Tegelen 24-6-1948. Tr. Belfeld 7-11-1904 met Wijnand Hubertus Olders.

4. Hubertus Suntjens, geb. Beesel 6-1-1882. Tr. Beesel 5-4-1907 met Louisa van Oijen.

5. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 29-9-1884.

Leonardus Suntjens en Anna Sophia Hovens woonden in januari 1890 op het adres Rijkel 18, samen met de kinderen Anna Elisabeth en Hubertus. Inwonend was stiefzoon Joannes Baptist Hovens (Beesel 28-9-1865, buitenechtelijke zoon van Hubertina Hovens), kannonier milicien in de artilleriekazerne in Roermond, de stad waarnaar hij op 14-11-1891 verhuisde. Dochter Anna Elisabeth verhuisde op 27-6-1891 naar Tegelen, zoon Hubertus op 2-8-1894 naar Venlo. Op 30-7-1891 keerde zoon Cornelis Hubertus terug naar huis [herkomst onbekend] samen met zijn pasgeboren neef Johannes Hubertus Hendrikus Tonnaar (Beesel 29-7-1891, buitenechtelijke zoon van Anna Maria Hubertina Tonnaar). Cornelis verhuisde op 24-9-1897 naar Venlo, maar keerde op 1-9-1899 terug naar huis vanuit het adres Rijkel 44. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 26/505.

 

29 januari 1874

SWALMEN - Openbare verkoop van huismeubelen en andere voorwerpen te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van wijlen de echtelieden Hendrik Beckers en Judith Sillen, in leven landbouwers te Swalmen, opbrengst  150,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/13.

 

29 januari 1874

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen door de erfgenamen van wijlen de echtelieden Hendrik Beckers en Judith Sillen, in leven landbouwers te Swalmen, aan diverse kopers, opbrengst  1.185,‑; met lasten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/14.

 

4 februari 1874

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond door Martin Deriga te Roermond, als gemachtigde van zijn vrouw Agnes Durin aldaar, aan Josephus Aloijsius Dirix te Roermond voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/17.

 

5 februari 1874

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Pieter Verhaegh te Baarlo; Clemens Schreurs te Roermond, Jacob Coopmans te Tegelen en Josephina Ronck te Steijl, voor  314,25.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1874/28.

 

18 februari 1874

SWALMEN - Openbare verkoop van een partij afgekapt slaghout te Swalmen in Baxhoverbosch op verzoek van August Josef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  735,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/21.

 

18 februari 1874

SWALMEN - Verkoop van bouwland te Swalmen door Martina Cuijpers, echtgenote van Godefried Ramakers te Swalmen op Baxhof, aan 1. Willem Thomassen; 2. Johan Thomassen; 3. Pieter Thomassen; 4. Herman Thomassen en 5. Wilhelmina Thomassen, echtgenote van Frans Geraedts, allen te Swalmen, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/22.

 

19 februari 1874

SWALMEN - Openbare verkoop van afgekapt slaghout te Swalmen op de Boschheide en in het Vlinkenbroek, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich, gemeente Vrechem bij Kerpen (Pruissen), opbrengst  567,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/23.

 

19 februari 1874

SWALMEN - Testament door Catharina Custers, weduwe van Andreas Sillen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/24.

 

21 februari 1874

REUVER - Borgtocht door Peter Hendrik van der Velden te Reuver voor Herman Hubert van der Velden aldaar, aan en ten genoege van de ontvanger der in‑ en uitgaande rechten en accijnsen te Reuver, wegens accijnsrechten, en wel ten bedrage van  2.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/25.

 

4 maart 1874

ROERMOND - Verkoop van een carousel door Nicolaas Hubertus Huijskens aan Antonius Hubertus Posthemus, beiden wonend te Roermond, voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1874/12.

 

7 maart 1874

REUVER - Testament door Hermanus Hubertus van der Velden te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/32.

 

7 maart 1874

REUVER - Testament door Maria Wilhelmina Hubertina Janssen, gehuwd met Hermanus Hubertus van der Velden te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/33.

 

16 maart 1874

BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld door Eduard Lathiers te Steijl voor  76,45.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1874/67.

 

18 maart 1874

REUVER - Royering door Jacques Mathieu Hubert Schreurs te Roermond als mondeling gemachtigde van Mathias Gerardus Hubertus Janssen te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1874/56.

 

20 maart 1874

BEESEL - Gemeenteraadsbesluit inzake verkoop gemeentegronden, met o.a. kaartje van de verkochte gemeentegronden door landmeter H. Dupont, maart 1874. Hierop o.a. met kaartje aangegeven toponiemen Schrijversberg (aangrenzend ten oosten van Bentheimer Schans), Diepertberg (tussen Diepert en Burgemeester Janssenstraat), Schuttenhout (ten noorden van Nieuwe Kamp) en Stroukesberg (idem).

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 355.

 

21 maart 1874

SWALMEN -Kwitantie van 1.  1.052,‑ wegens opbrengst van een openbare verkoop; 2. het bedrag van een openbare verkoop van vruchten op stam; en 3. het bedrag van een openbare verkoop van roerende goederen, door de erfgenamen van wijlen de echtelieden Pieter Naus en Sophia Coenen, in leven te Swalmen, aan F.W. Milliard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/38.

 

21 maart 1874

HORN - Deling tussen

A 1) Catharina Pijls, weduwe in eerste huwelijk van Gerard Puts te Horn;

2) Joannes Beulen gehuwd met Catharina Schreurs te Horn in bijzijn van Mathijs Schreurs te Horn als toeziend voogd over het minderjarige kind Ida Schreurs;

B 1) Mathijs Puts te Horn, vader van Gerard Puts;

2) Theodoor Puts, in eigen naam en als toeziend voogd over de kinderen Spenrath;

3) Gerard Geraets gehuwd met Andrina Puts te Horn;

4) Willem Beeck gehuwd met Anna Catharina Puts te Swalmen;

5) Jan Engels gehuwd met Christina Puts te Melick;

6) Damiaan Spenrath, weduwnaar van Gertrude Puts te Halswilder (Pruissen), in eigen naam en als vader en voogd over Willem NN;

in bijzijn van mr. Constant Emanuel Hubert Waegemans, kantonrechter te Buggenum, en Theodoor Harben, Herman Lutters en Pieter Peeters te Horn als deskundigen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1874/58.

 

27 maart 1874

SWALMEN / BEESEL - Deling van onroerende goederen onder Maasniel, Melick-Herkenbosch, Swalmen en Besel gelegen tussen Wilhelmina Janssen gehuwd met Herman van der Velden te Reuver en Philippine Janssen gehuwd met Godefried Stox aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/41.

 

maart 1874, z.d. (Elmpt, Pruissen)

BOUKOUL ‑ Frans Burghoff, grondeigenaar te Roermond, verpacht de bovenste hoeve van het landgoed genaamd het Suydwijck Spick, bestaande uit woonhuis, schuur, stallingen, akkerlanden, groesen, weigewassen, hooilanden etc, zoals de vorige pachters dit alles beakkerd hebben, gelegen in de gemeenten Swalmen en Maasniel, voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren, aan Reinhard Vallen en diens echtgenote Maria Tobben, landbouwers te Swalmen.

De overeenkomst gaat wat de behuizingen, gras- wei- en hooilanden betreft, Pasen 1874 in, en wat de akkerlanden betreft, met ingang van stoppelbloot of 1 oktober 1874, en zal op gelijke tijdstippen in 1880 afgelopen zijn.

De jaarlijkse pachtprijs bedraagt 1200 francs, te betalen als volgt: 200 met pasen voor huishuur etc, de eerste keer te betalen pasen 1875; 1000 francs met St.-Andreas of 30 november, te verdelen in drie termijnen, te weten 1 december 1875, 1 februari 1875, en 1 april 1875, en zo verder van jaar tot jaar.

Bij het verlaten van de pachthoeve zal de pachter alle kaf, hooi, stro en mest zonder uitzondering op de boerderij achterlaten.

Fotokopie zonder bronvermelding; met dank aan G. Geraedts.

 

5 april 1874

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Evers [geb. Swalmen 8-1-1850, dienstknecht, overl. ald. 2-1-1937, zn. van Gerardus Evers en Maria Catharina Heijnen] en Johanna Hubertina Janssens [geb. Maasniel 8-1-1849, dienstmeid, dr. van Gerardus Janssens en Hendrina van Uffelt].

GHS Swalmen, BS-1874/7; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Hubertina Evers, geb. Swalmen 15-12-1875, overl.ald. 19-9-1915. Tr. Swalmen 29-4-1905 met Johannes Hubertus Lintjens.

2. Gerardus Hubertus Evers, geb. Swalmen 7-2-1877.

3. levenloos kind (m), geb. en overl. Swalmen 30-3-1880.

4. Christiaan Hendrikus Hubertus Evers, geb. Swalmen 27-4-1881.

5. Hendrikus Maria Hubertina Evers, geb. Swalmen 2-2-1884. Tr. Nunhem 20-1-1908 met Anna Catharina Naus.

6. Maria Catharina Johanna Hubertina Evers, geb. Swalmen 3-4-1885. Tr. Swalmen 15-5-1908 met Theodorus Johannes van Heukelom.

7. Franciscus Hubertus Evers, geb. Swalmen 14-4-1889.

 

7 april 1874

BOUKOUL - Openbare verkoop van huismeubelen, akkergereedschappen en andere voorwerpen op verzoek en ten woonhuize van de erfgenamen van Gerard Sanders, t.w. Daniel Sanders op de Boekoel, opbrengst  2.983,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/45.

 

7 april 1874

BELFELD - Huwelijkse voorwaarden door Jacobus van Denzen te Blerick en Windelina Hubertina Lankes te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1874/92.

 

8 april 1874

ROERMOND - Verklaring van Isidorus Franciscus Hubertus Leclerq, notaris te Roermond, benoemd tot vervanging van wijlen Gerard Hubert Guillon, dat hij uit handen van notaris Petrus Maximilianus Hubertus Sebastianus Cornelis, als bewaarder ingevolg art. 63 van de wet op het notarisambt, heeft ontvangen de minuten, repertoria en registers beginnend op 6 maart 1843 en eindigend met 13 september 1873.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1873/achterste schutblad.

 

9 april 1874

BEESEL - Gehuwd: Joannes Bongers [geb. Beesel 13-2-1843, dienstknecht, zn. van Gerardus Bongers en Joanna Strouken] en Margaretha Luiten [geb. Roggel 10-4-1845, dienstmeid, dr. van Henricus Luiten en Christina Peeters].

GHS Beesel, BS-8/301.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

9 april 1874

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Maasniel, Swalmen en Beesel door Herman van der Velden te Reuver, voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Wilhelmina Janssen te Reuver, aan:

- Francis Theelen te Maasniel voor  1.690,‑;

- Jacobus Daemen te Maasniel voor  950,‑;

- Gerard Daemen te Maasniel voor  950,‑;

- Paulus Geraedts op Gebroek onder Melick voor  1.050,‑;

- Gerard Lintgens te Maasniel voor  760,‑;

- Jan Hendrik Janssen te Helden voor  200,‑;

- en aan Willem Ramakers te Swalmen voor  310,‑;

totaal  5.910,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/46.

 

10 april 1874

BEESEL - Gehuwd: Petrus op 't Veld [Peter Jan, Pieter Jan, geb. Heijthuijsen 27-8-1844, katoenwever, arbeider 1890, overl. Beesel 9-12-1890, oud 46 jaar, zn. van Thomas op 't Veld en Margaretha de Pollart; wedn. van Hubertina Helena Verstappen, overl. Heythuysen 23-11-1873] en Anna Maria Christina Mevissen [geb. Beesel 20-4-1849, dagloonster, overl. ald. 7-2-1896, dr. van Joannes Mevissen en Catharina Reijnders].

GHS Beesel, BS-8/303.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Helena Christina op 't Veld, geb. Beesel 15-2-1875. Tr. Beesel 4-1-1901 met Hubertus van der Velden.

2. Peter Wilhelmus op 't Veld, geb. Beesel 13-12-1876.

3. Anna Maria Catharina op 't Veld, geb. Beesel 28-5-1879.

4. Anna Margaretha op 't Veld, geb. Beesel 15-1-1882, overl. ald. 28-11-1921. Tr. Beesel 3-7-1903 met Jacobus Hubertus Timmermans.

5. Wilhelmina Hubertina op 't Veld, geb. Beesel 23-5-1884. Kloosterlinge, op 3-1-1928 vanuit Swalmen verhuisd naar Venray (Sint Anna), op 22-8-1928 naar Kessel.

6. Anna Catharina op 't Veld, geb. Beesel 20-4-1887. Van 10-8-1897 tot 20-4-1898 inwonend bij de familie Reijnders, Bakheide 12 (zie gezin 9-10-1849). Tr. Swalmen 23-11-1917 met Theodorus Hubertus Maessen.

7. Hubertus op 't Veld, geb. Beesel 19-2-1891, overl. Eindhoven 27-2-1949. Tr. Maasniel 20-8-1917 met Maria Cornelia van Heur.

Het gezin woonde begin 1890 op het adres Bakheide 13. Inwonend waren het voorkind Arnoldus Mevissen (buitenechtelijk, geb. Beesel 12-11-1869), mandenmaker, op 1-10-1897 verhuisd naar het adres Bussereind 159, zoon Hendrik Hubert op t Veld uit Peters eerste huwelijk en de kinderen uit dit tweede huwelijk. Zoon Peter Wilhelmus en dochter Anna Maria Catharina verhuisden op 11-6-1893 naar Venlo, eerstgenoemde op 24-11-1900 weer (vanuit Beesel?) naar Belfeld. Zoon Hendrik Hubert verhuisde op 14-4-1896 naar Bracht (D), de jongste zoon, Hubertus, op 10-8-1897 naar Dorp-Kom 85. Vanaf 1-10-1897 werd de woning bewoond door Joanna Schreurs (zie huwelijk 22-5-1871) en haar dochter. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 21/505.

 

13 april 1874

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Nicolaus Didden [geb. Tegelen 1-12-1844, zn. van Peter Hendrik Didden en Sebilla Maria Dings] en Anna Maria Bongarts [geb. Belfeld 17-1-1842, overl. Tegelen 12-3-1876, dr. van Jan Bongarts en Maria Elisabeth Meijer].

WieWasWie, 2021.

 

13 april 1874

MAASNIEL - Gehuwd: Johannus Biermans [geb. Maasniel 13-4-1842, overl. ald. 6-7-1906, oud 64 jaar, zn. van Stefanus Biermans en Agnes Aelen] en Anna Catharina Kessels [geb. Kessel 3-6-1843, overl. Maasniel 1-5-1920, oud 77 jaar, dr. van Paulus Kessels en Anna Maria Heijnen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Cecilia Biermans, geb. Maasniel 31-5-1875.

2. Maria Elisabeth Biermans, geb. Maasniel 24-2-1876.

3. Maria Gertrudis Biermans, geb. Maasniel 8-11-1878.

4. Joseph Stephanus Biermans, geb. Maasniel 9-5-1881, overl. Roermond 18-8-1967. Tr. Maasniel 6-4-1907 met Anna Margaretha Wevers.

5. Maria Agnes Biermans, geb. Maasniel 22-8-1885. Tr. Maasniel 19-5-1906 met Jacobus Metsemakers.

6. Willem Paulus Hubertus Biermans, geb. Maasniel 4-6-1889. Tr. Maasniel 7-10-1916 met Maria Gertrudis Vossen.

 

15 april 1874

REUVER - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Francis van den Ekker te Maasbree t.b.v. Joannes Sigbertus Steeghs te Reuver.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1874/105.

 

15 april 1874

SWALMEN - Gehuwd: Peter Nol Naus [geb. Swalmen 18-8-1843, houtzager (1874), zn. van Cornelius Naus en Gertrudis Bongaerts] en Maria Elisabeth Wuts [geb. Swalmen 19-11-1826, dr. van Peter Wuts en Cecilia Slabbers; wed. van Joannes Mathis Janssen, geh. Swalmen 4-4-1853, overl. ald. 20-10-1866].

GenLias, 2005.

 

16 april 1874

REUVER - Verkoop van likeurstokerij, huis en tuin gelegen op de Reuver door Pieter Hendrik van der Velden aldaar aan Herman van der Velden gehuwd met Wilhelmina Janssen, beiden aldaar, voor  1.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/50.

 

20 april 1874

SWALMEN - Gehuwd: Jozef van Keeken [geb. Swalmen 23-11-1827, timmerman, overl. ald. 5-12-1898, zn. van Joannes van Keeken en Petronella Clumpkens; wedn. van Maria Catharina Beelen, geh. Swalmen 9-11-1853] en Anna Maria Vaessen [geb. Swalmen 1-1-1853, dr. van Everardus Vaessen en Cornelia Weijnen].

GHS Swalmen, BS-1874/4.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Agnes van Keeken, geb. Swalmen 2-11-1874. Tr. Swalmen 16-5-1898 met Peter Hendrik Smeets.

2. Johannes Hubertus van Keeken, geb. Swalmen 13-4-1876.

 

20 april 1874

SWALMEN - Gehuwd: Pieter Hubertus Rulkens [geb. Swalmen 1-10-1844, zn. van Joannes Franciscus Rulkens en Mechtildis Slijpen] en Anna Catharina Geraedts [geb. Swalmen 25-11-1844, dr. van Hendrikus Geraedts en Maria Catharina Smeets].

GenLias, 2010.

 

21 april 1874

SWALMEN - Gehuwd: Jozef van Keeken [geb. Swalmen 23-11-1827, zn. van Joannes van Keeken en Petronella Clumpkens; wedn. van Maria Catharina Beelen, geh. , overl. Swalmen 25-1-1871] en Anna Maria Vaessen [geb. Swalmen 1-1-1853, dr. van Everardus Vaessen en Cornelia Wijnen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Agnes van Keeken, geb. Swalmen 2-11-1874. Tr. Swalmen 16-5-1898 met Peter Hendrik Smeets.

2. Johannes Hubertus van Keeken, geb. Swalmen 13-4-1876.

 

24 april 1874

BEESEL - Gehuwd: Mathias Timmermans [Mathijs, geb. Baarlo 7-4-1838, landbouwer, overl. Beesel 5-2-1923, oud 84 jaar, zn. van Joannes Timmermans en Gertrudis Peeters] en Margaretha Bongers [geb. Beesel 29-5-1840, overl. ald. 11-1-1917, dr. van Jacobus Bongers en Maria Gertrudis Kurstjens].

GHS Beesel, BS-8/305.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Joanna Gertrudis Hubertus Timmermans, geb. Beesel 3-2-1875, ongehuwd overl. ald. 9-11-1937, oud 62 jaar.

2. Ida Maria Elisabeth Timmermans, geb. Beesel 12-8-1876, overl. ald. 3-9-1876, oud 23 dagen.

3. Johannes Aloysius Hubertus Timmermans, geb. Beesel 12-8-1876, overl. ald. 7-9-1876, oud 27 dagen.

4. Joannes Aloysius Hubertus Timmermans, geb. Beesel 24-3-1878, overl. ald. 2-5-1878, oud 1 maand.

5. Peter Joannes Aloysius Hubertus Timmermans, geb. Beesel 27-11-1879, overl. ald. 4-7-1880, oud 7 maanden

6. Peter Joannes Aloysius Hubertus Timmermans, geb. Beesel 12-4-1881, overl. ald. 30-5-1949. Tr. Beesel 23-5-1913 met Johanna Elisa Maria Helena Dings.

 

24 april 1874

BEESEL - Gehuwd: Joannes Houwers [geb. Beesel 28-3-1842, dagloner, zn. van Gerardus Houwers en Barbara Simons] en Aldegondis Martens [geb. Blerick 28-11-1844, dienstmeid, dr. van Joannes Martens en Joanna Jannis].

GHS Beesel, BS-8/307.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Francisca Hubertina Houwers, geb. Beesel 9-7-1875.

2. Anna Barbara Hubertina Houwers, geb. Beesel 16-9-1877.

 

24 april 1874

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Houwers [geb. Beesel 7-2-1845, dagloner, zn. van Petrus Houwers en Anna Maria Schoolmeesters] en Petronella Beckers [Bekkers, geb. Beesel 10-1-1854, dr. van Leonardus Beckers en Barbara Simons; zij hertr. Beesel 1-5-1896 met Henricus Janssen].

GHS Beesel, BS-8/309.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Hubertina Houwers, geb. Beesel 29-3-1884.

2. Barbara Catharina Houwers, geb. Beesel 30-8-1885.

3. Peter Bernard Houwers, geb. Beesel 29-6-1887. Tr. Beesel 30-4-1920 met Christina Maria Smeets.

4. Wilhelmina Houwers, geb. Beesel 29-9-1890. Tr. 1) Beesel 10-5-1918 met Josef Antoon Hubert Boonen; 2) Beesel 2-4-1926 met Charles Antoon Regnier Boonen.

5. Godefridus Houwers, geb. Beesel 30-4-1893.

 

25 april 1874

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Ramakers [geb. Swalmen 4-2-1844, zn. van Gerardus Ramakers en Joanna Custers] en Gertrudis Schoenmakers [geb. Swalmen 26-2-1849, dr. van Gerardus Schoenmakers en hendrina Janissen].

GenLias, 2004.

 

27 april 1874

BEESEL - Gehuwd: Michiel Thijssen [geb. Beesel 22-9-1833, landbouwer, zn. van Gerardus Thijssen en Joanna Claessen; wedn. van Anna Gertrudis Thissen, geh. Beesel 1-4-1864] en Martina Rutten [geb. Helden 15-11-1841, landbouwster, dr. van Henricus Rutten en Joanna Janssen].

GHS Beesel, BS-8/311.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Hubertina Thijssen, geb. Beesel 1-6-1875.

2. Anna Margaretha Hubertina Thijssen, geb. Beesel 13-9-1876. Tr. Beesel 7-10-1898 met Wilhelus Hubertus Gielen.

3. Maria Joanna Hubertina Thijssen, geb. Beesel 6-6-1879. Tr. Beesel 16-11-1906 met Jacobus Nijssen.

 

4 mei 1874

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Lambertus Janissen [geb. Beesel 14-12-1845, dagloner, overl. ald. 25-11-1920, zn. van Joannes Joseph Janissen en Catharina Aldegonda Goossens; wedn. van Anna Catharina Peeters, geh. Beesel 23-12-1870] en Anna Margaretha Beterams [geb. Wanssum 22-6-1840, naaister, overl. Beesel 10-6-1915, dr. van Leonardus Beterams en Gertrudis Vermeulen].

GHS Beesel, BS-8/313.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 22-3-1875.

2. Josephus Joannes Hubertus Janissen, geb. Beesel 16-3-1876, overl. Tegelen 28-10-1941. Tr. Tegelen 7-4-1902 met Helena Willemina Josephina Verbong.

3. Gerardus Hubertus Janissen, geb. Beesel 13-12-1878. Tr. Beesel 30-8-1907 met Joanna Maria Stoffels.

4. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 19-2-1882.

 

4 mei 1874

BEESEL - Gehuwd: Josephus Wijnen [geb. Horn 26-3-1845, schrijnwerker, zn. van Henricus Wijnen en Anna Gertrudis Crijns] en Ida Hubertina Janssen [geb. Beesel 18-3-1847, dr. van Mathias Janssen en Mechtildis Heldens; zij hertr. Beesel 27-5-1881 met Karel Joseph Timmermans].

GHS Beesel, BS-8/315.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Hubertina Wijnen, geb. Beesel 5-2-1875. Tr. Beesel 23-5-1902 met Petrus Hubertus Mooren.

2. Peter Hendrikus Hubertus Wijnen, geb. Beesel 27-1-1877.

3. Joanna Josephina Hubertina Wijnen, geb. Beesel 19-3-1879.

 

5 mei 1874

MAASTRICHT - Gehuwd: Petrus Barend Hubertus Marinus Swart [geb. Maastricht, zn. van Joannes Marius Swart en Anna Josepha Neven] en Maria Hubertina Constantia Julie Strens [geb. Roermond, dr. van Martin Pascal Hubert Strens en Josephina Catharina Henriette Francisca van Eersel].

GenLias, 2004.

 

7 mei 1874

MAASNIEL - Testamenten door Jan Cox en Elisabeth Wackers, weduwe van Christiaan Cox, beiden in de Broekhin onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/58 en /59.

 

9 mei 1874

BEESEL - Dinsdag der vorige week is onder de gemeente Beesel circa 25 morgen dennenbosch afgebrand. De brand is ontstaan doordat de eigenaar van een naastbij gelegen perceel de hei op zijn grond afbrandde en het vuur, hierdoor veroorzaakt, zich heviger ontwikkelde dan men gedacht had. Ofschoon een breede gracht beide perceelen scheidde, deelde de vlam zich aan het hout mede en het bosch brandde af. De onvoorzichtige man is voor zijn daad gearresteerd en naar Roermond overgebracht.

Venloosch Weekblad d.d. 9-5-1874.

 

9 mei 1874

SWALMEN-BOUKOUL - In den nacht van vrijdag op zaterdag der vorige week is te Boekoel, gemeente Swalmen, een huis met stal, toebehoorende aan den landbouwer Pollard, afgebrand. Ook is al het vee bij deze ramp omgekomen. Slechts met moeite heeft men de vrouw des huizes, die ziek was, kunnen redden.

Venloosch Weekblad d.d. 9-5-1874.

 

9 mei 1874

HERKENBOSCH - Pachtcontract van een pachthoeve met onroerende goederen te Herkenbosch gelegen door Dirk Schoondermark te Roermond, als gemachtigde van Lodewijk baron von Boyneburg-Lengsfeld te Lengsfeld in Saxen-Weimar enerzijds, en Leonard Wutz te Melick-Herkenbosch anderzijds, voor een periode van 6 jaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/60.

Betreft Hammerhof, aangekocht 13-10-1847; zie aldaar.

 

13 mei 1874

SEVENUM - Gehuwd: Petrus Stox [geb. Beesel 6-10-1829, zn. van Conrardus Stox en Joanna Engels; wedn. van Maria Margaretha Hermans, overl. 28-6-1873] en Joanna Katharina Raedts [geb. Sevenum, dr. van Gerard Raedts en Hendrina Thijssen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Maria Elisabeth Stox, geb. Beesel 28-2-1876 (BS-8/422). Tr. Sevenum 27-4-1903 met Pieter Arnold Timmermans.

2. Gerard Conrard Joseph Hubert Stox, geb. Beesel 5-4-1878.

Voor openbare verkoop van goederen te Sevenum zie 7-1-1891.

 

16 mei 1874

BEESEL - Geboren: Louisa Berdina Maria Henrietta Servais, buitenechtelijke dr. van Elisabeth Carolina Dorothea Servais [mogelijk geb. Bergen? als dr. van Karel Arnold Godfried Servais en Maria Hubertina Henriette Janssens]. Getuigen: Arnoldus Niemans en Petrus Franssen.

GHS Beesel, BS-8/278.

 

20 mei 1874

HELDEN - Gehuwd: Cornelis Wilms [geb. Helden 30-8-1844, zn. van Mathijs Wilms en Petronella Francina Pubben; wedn. van Maria Margaretha Hensen, geh. Beesel 17-5-1872] en Aldegonda Janssen [geb. Helden 28-3-1851, dr. van Petrus Janssen en Gertrudis Janssen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathijs Wilms, geb. Beesel 12-2-1875 (BS-8/342).

2. Petronella Huberta Wilms, geb. Beesel 15-10-1876.

3. Herman Hubertus Wilms, geb. Beesel 8-11-1877. Tr. Beesel 17-4-1903 met Joanna Catharina van Lier.

4. Maria Ludovica Hubertina Wilms, geb. Beesel 4-12-1879.

5. Maria Gertrudis Wilms, geb. Beesel 2-4-1882.

6. Dorothea Wilms, geb. Beesel 5-10-1884.

7. Bernard Hubertus Wilms, geb. Beesel 7-1-1887. Tr. ... met Hubertina Gertruda Pijpers.

8. Sophia Petronella Maria Wilms, geb. Beesel 14-5-1889.

 

9 juni 1874

TEGELEN - Gehuwd: Hendrik Mathijs Janssen [geb. Maasbree 14-7-1838, zn. van Peter Janssen en Anna Cornelia Beckmans] en Helena Geelen [geb. Beesel 20-6-1841, dr. van Joannes Geelen en Martina Heijmans].

GenLias, 2004.

 

13 juni 1874

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen jhr. Frederik Adriaan Petrus Wittert (?) te 's-Gravenhage en Maria Augusta Caroline Hubertine Beerenbroek bijgestaan door haar ouders Francois Hubert Beerenbroek en Joanna Sophia Francisca van Mulbracht, alle drie te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/69.

 

19 juni 1874

BEESEL - Gehuwd: Christoffel Beurskens [geb. Beesel 22-6-1850, dagloner, zn. van Gerardus Beurskens en Gertrudis Levels] en Gertrudis Stroeks [geb. Blerick 6-4-1851, dr. van Andreas Stroeks en Ida van Dijk].

GHS Beesel, BS-8/317.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Hubertina Beurskens, geb. Beesel 18-5-1875.

2. Gertrudis Hubertina Beurskens, geb. Beesel 7-6-1877. Tr. Beesel 19-10-1900 met Joannes Hendrikus Hubertus Houwers.

3. Joanna Hubertina Beurskens, geb. Beesel 31-3-1979.

4. Maria Hubertina Beurskens, geb. Beesel 18-11-1880. Tr. Beesel 25-6-1906 met Cornelis Hubertus Dorssers.

5. Wilhelmina Hubertina Beurskens, geb. Beesel 25-12-1882.

6. Petronella Hubertina Beurskens, geb. Beesel 1-3-1885. Tr. Beesel 2-2-1912 met Peter Hubertus Geraedts.

7. Hubertina Josephina Maria Beurskens, geb. Beesel 1-2-1887. Tr. Beesel 4-10-1912 met Wilhelmus Hubertus Dorssers.

8. Gerardus Hendrik Hubertus Beurskens, geb. Beesel 9-10-1891.

9. Joannes Hubertus Beurskens, geb. Beesel 24-12-1893. Tr. MOGELIJK .. met Joanna Janssen.

 

24 juni 1874

ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst  10.351,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/75.

 

24 juni 1874

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A. Ruijs, weduwe van K. van der Straeten, J.P.H.B.H. en W.A. Janssen, jhr. C.J.Chr.H. van Nispen tot Sevenaer e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 355; 1 omslag met bijlagen.

 

1 juli 1874

BEESEL - Openbare verkoop van gras op verzoek van Constantin Ruijs van Nieuwenbroek te Ingenradt (D).

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1874/185.

 

1 juli 1874

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Cremers [geb. Swalmen 25-6-1850, overl. Tegelen 22-9-1909, zn. van Jan Frederik Cremers en Antonetta van de Bos] en Anna Maria Stevens [geb. Roggel 26-8-1850, dr. van Peter Stevens en Catharina Scheepers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Cremers, geb. Swalmen 24-12-1874. Tr. Haarlem 20-8-1902 met Janneke Brijker.

2. Petrus Hubertus Cremers, geb. Swalmen 4-3-1876. Tr. Tegelen 27-10-1902 met Joanna Elisa Paar.

3. Johanna Catharina Cremers, geb. Swalmen 16-1-1878. Tr. Tegelen 16-5-1927 met Theodoor Hilberts.

4. Jacobus Wilhelmus Hubertus Cremers, geb. Roermond 1-7-1882.

5. Antonetta Maria Cremers, geb. Tegelen 12-5-1886.

6. Maria Margaretha Cremers, geb. Tegelen 12-5-1886. Tr. Tegelen 6-11-1911 met Henricus Jacobus Engelbertus Bedaux.

7. Mathis Hubert Cremers, geb . Tegelen 9-2-1888.

8. Joseph Hubert Cremers, geb. Tgelen 10-7-1893. Tr. Maasbree 2-10-1919 met Louisa Johanna Maria Hubertina Offergelt.

 

2 juli 1874

MERUM - Openbare verkoop van huizen te Merum onder Herten op verzoek van Jacob Sligcher en kinderen, opbrengst  1.480,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/85.

Zie idem /84 voor verkoop roerende goederen.

 

3 juli 1874

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen door Pieter Schrijnewerkers aldaar aan Wilhelm Willems te Roermond voor  655,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/86.

 

4 juli 1874

HAELEN - Volmacht door Charles Georges Clment Joseph baron de Keverberg d'Aldenghoor te Haelen op het kasteel wonend, aan zijn moeder de douairiere baronnesse Charles Louis Guillaume Josef baron de Keverberg de Kessel geboren Maria Lodge, op gemeld kasteel te Haelen wonend, om te administreren etc.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/87.

 

6 juli 1874

TEGELEN / BELFELD - Openbare verkoop van veldvruchten te Tegelen en Belfeld door Maria Sibilla Compes weduwe Kamp te Tegelen voor  879,50.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1874/167.

 

6 juli 1874

BELFELD / TEGELEN - Openbare verpachting van onroerende goederen gelegen te Belfeld en Tegelen voor 6 jaren door Maria Sibilla Compes weduwe Kamp te Tegelen, aan verschillende personen  665,22 per jaar.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1874/168.

 

11 juli 1874

REUVER-LEEUWEN - Te huur om dadelijk de aanvaarden: een huis met stalling en tuin, gelegen aan den chaussee te Leeuwen-Reuver. Adres P. Stox, aldaar.

Venloosch Weekblad d.d. 11-7-1874

 

13 juli 1874

BOUKOUL - Openbare verkoop van erven te Swalmen gelegen sectie D nrs. 1092, 1093, 1091, 1085, 161, 175, 1131 en 1157 op verzoek van Catharina Stempkens te Swalmen-Boekoel aan Peter Thomassen te Swalmen, Frans Burghoff te Roermond, Christiaan Verstegen te Maasniel-Maalbroek, Peter Cox en Gerard Geraets, beiden te Swalmen-Boekoel, voor  1069,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1874/172.

 

16 juli 1874

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen door Jan Albert van Dael aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/89.

 

20 juli 1874

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten op het Blankwater onder Swalmen, op verzoek van Pascal Martin Strens, Procureur-Generaal te Maastricht, opbrengst  713,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/93.

 

30 juli 1874

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Theodoor Louis Schmasen te Roermond en Clotilda Anna Claus te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/99.

 

31 juli 1874

BEESEL-OFFENBEEK - Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten aan C. Teunissen, voor de oprichting van een pannenbakkerij op perceel sectie C 345 te Offenbeek.

GHS Beesel, Archief Gemeente Beesel, inv.nr. 1673; 1 stuk.

 

31 juli 1874

KESSEL - Gehuwd: Peter Sillen [geb. Roggel, zn. van Louis Sillen en Joanna Abrahams] en Maria Geelen [geb. Beesel 26-9-1848, dr. van Joannes Geelen en Martina Heijmans].

GenLias, 2006.

 

4 augustus 1874

SWOLGEN - Openbare verkoop van huis De Gun met brouwerij aan Jacob van Dijck te Wansum, en van de Pingenhof aan J. Reijs.

H.V. de Moenik, Helden, klapper AA7: streekakten Meerlo-Wanssum (origineel in klad).

 

6 augustus 1874

BEESEL - Openbare verkoop van heide onder Beesel gelegen door Willem Smeets aldaar, opbrengst  432,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/100.

 

6 augustus 1874

BEESEL - Openbare verpachting van landerijen onder Beesel door Willem Smeets aldaar aan Antoon Peeters aldaar gedurende 9 jaren voor jaarlijks 7 hectoliter 96 liter 5 centiliter rogge.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/101.

 

7 augustus 1874

BEESEL - Gehuwd: Peter August Heldens [geb. Beesel 13-9-1845, metselaar, zn. van Mathias Heldens en Maria Christina Simonet] en Anna Maria Polmans [geb. Beesel 30-1-1850, dienstmeid, dr. van Joannes L. Polmans en Joanna Smeets].

GHS Beesel, BS-8/319.

Uit dit huwelijk (BS):

0. verm. Wilhelmina Christina Heldens (ook: Maria Christina). Van haar een buitenechtelijke zn. Gerardus Hubertus August, geb. Beesel 15-11-1900.

...

1. Johann Leonhard Heldens, geb. Lobberich (D) .. ca. 1878. Tr. Beesel 22-11-1901 met Antonetta Brinkman.

2. Gerard Mathijs Heldens, geb. Beesel 4-9-1880.

3. Mathias Julius Hubertus Heldens, geb. Beesel 12-4-1883. Tr. Beesel 4-8-1916 met Joanna Peters.

4. Hendrikus Hubertus Heldens, geb. Beesel 14-10-1885.

5. Joannes Hubertus Heldens, geb. Beesel 31-5-1888. Tr. Beesel 6-6-1913 met Maria Petronella Hendriks.

6. Maria Hubertina Heldens, geb. Beesel 11-7-1890.

7. Anna Hubertina Heldens, geb. Beesel 9-4-1893.

 

14 augustus 1874

HAELEN - Vernieuwing titel van een schuldbekentenis groot  3.000,‑ door Karel Georges Clment Josef baron de Keverberg d'Aldenghoor te Haelen op het kasteel Aldengoor wonend, ten behoeve van de erfgenamen en weduwe van Joannes Baptist Clocquet, in leven apotheker te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/104.

 

21 augustus 1874

ROERMOND - Testamenten door Theresia van den Broeck en haar man Hendrik Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nrs. 1874/194 en /195.

<