KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1870-1879

laatst opgeslagen: vrijdag 3 mei 2024

 

1870

6 januari 1870

BELFELD / BEESEL - Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Belfeld en Beesel door: a. Jacob Hendrickx, echtgenoot van Johanna Hubertina Janssen te Swalmen; b. Gertrudis Hubertina Janssen te Beesel; c. Godfried Hubert Melchior Janssen te Beesel; d. Gerard Caspar Hubert Janssen te Linne; e. Cornelis Sampers, echtgenoot van Helena Janssen te Linne; en f. Caspar Hubert Janssen te Beesel, aan Godfried Stox te Reuver voor ƒ 1.000,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/3.

 

6 januari 1870

BEESEL - Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Beesel door: a. Johanna Margaretha Stox; b. Maria Catharina Stox, beiden te Reuver; c. Peter Willem Hubert Stox te Reuver; d. Leopold Ronck te Steijl, echtgenoot van Petronella Huberta Stox, allen in eigen naam en als mondeling gemachtigden van Peter Janssen te Maasniel, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Stox, aan Godfried Stox te Reuver voor ƒ 920,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/4.

 

8 januari 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 2.100,‑ door Jan Janssen te Swalmen aan de gemeentelijke instelling van weldadigheid genaamd Het Louisa-Huis te Roermond, gesticht door jonkvrouwe M.L. de Pollart en jonkheer C. Petit d'Oudenborgh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/1.

 

10 januari 1870

þ BELFELD - Gehuwd: Willem Jacob Benders [geb. Tegelen 7-9-1808, overl. ald. 15-5-1890, oud 81 jaar, zn. van Bernard Benders en Maria Agnes Bouten « 26-8-1798; wedn. van Maria Sibilla Velroijen, geh. Tegelen 22-1-1836, overl. ald. 12-8-1868] en Johanna Heijnen [Heinen, geb. Belfeld 22-5-1824, overl. Tegelen 30-12-1887, oud 73 jaar, dr. van Cornelis Heijnen en Gertrudis Luttels « 17-4-1823; wed. van Jan Hendriks, geh. Belfeld 13-5-1851, overl. ald. 17-11-1868].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

10 januari 1870

BEESEL - Openbare verkoop van hout en bomen gehouden te Waterloo onder Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst ƒ 447,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/2.

 

11 januari 1870

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Frans Winand Hubert Ploum wonend te Roermond aan Theodorus Verhaegh wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/4.

 

12 januari 1870

ROERMOND / HERTEN - Openbare verpachting van bouw‑ en weiland onder Roermond en Herten gelegen door Christoffel Ramakers te Roermond, voor jaarlijks ƒ 665,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/2.

De verpachter woonde eerder te Swalmen.

 

14 januari 1870

SWALMEN - Gehuwd: Tilmanus Pijpers [geb. Swalmen 18-9-1842, overl. ald. 17-3-1889, oud 46 jaar, zn. van Jacob Pijpers en Anna Catharina Dingelstad « 30-10-1835] en Anna Catharina Coorens [Koorens, geb. Swalmen 25-9-1849, overl. ald. 21-9-1932, oud 82 jaar, dr. van Peter Coorens en Mechtildis Janssen « 16-2-1844].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Pijpers, geb. Swalmen 28-5-1870, overl. ald. 9-8-1960. Tr. Swalmen 24-1-1896 met Sophia Mechtildis Hendrikx.

2.       Anna Mechtildis Pijpers, geb. Swalmen 27-4-1872. Tr. Amsterdam 24-5-1905 met Jan Jans Lok.

3.       Jacobus Hubertus Pijpers, geb. Swalmen 5-11-1873, overl. Horst 17-2-1944. Tr. … met Anna Maria Puts.

4.       Anna Hubertina Pijpers, geb. Swalmen 9-3-1875, overl. ald. 19-3-1876, oud 1 jaar.

5.       Johanna Maria Pijpers, geb. Swalmen 8-1-1877, overl. ald. 19-10-1926. Tr. Swalmen 24-4-1900 met Peter Johannes Aerdts.

6.       Hubertus Pijpers, geb. Swalmen 18-12-1878, overl. ald. 19-2-1880, oud 14 maanden.

7.       Silvester Hubertus Pijpers, geb. Swalmen 27-8-1880, overl. ald. 1-3-1881, oud 6 maanden.

8.       Christiaan Pijpers, geb. Swalmen 14-2-1883, overl. ald. 18-4-1961. Tr. Swalmen 12-6-1911 met Anna Catharina Hubertina Wilms.

9.       Joseph Christiaan Pijpers, geb. Swalmen 25-12-1885, overl. ’s-Gravenhage 20-3-1963. Tr. … met Maria Catharina Agnes Schrijber.

10.     Maria Catharina Pijpers, geb. Swalmen 8-4-1887, overl. ald. 18-2-1888, oud 10 maanden.

11.     Jan Hubert Pijpers, geb. Swalmen 6-7-1888, overl. ald. 21-8-1888, oud 46 dagen.

 

15 januari 1870

BEESEL - Nota voor de douairiere barones Michiels van Kessenich, van Joan Crugten en zijn medewerkers te Heidenheim wegens 279 meter van 5½ cent per meter en 15 meter van 3½ 'dat in den grooten graaf uitloopt', alsmede voor het maken van kuilen.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1080.

 

15 januari 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 200,‑ door Joachim Bongaerts aan Jacobus Theelen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/5.

 

18 januari 1870

BELFELD - Overeenkomst en décharge door: a. Hendrik Rijvers; b. Theodoor Rijvers; c. Hendrik Andries Ketels, echtgenoot van Maria Rijvers; d. Jacob Rijvers; en e. Johannes Colberts, echtgenoot van Anna Catharina Rijvers; allen te Belfeld, en Maria Catharina Wolters, weduwe van Johannes Rijvers aldaar, t.b.v. de instrumenterende notaris [J.M.L.H. Clercx].

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/15.

 

19 januari 1870

SWALMEN - Gehuwd: Willem Manackers [geb. Ittervoort 24-12-1837, overl. Maasniel 10-8-1885, oud 46 jaar, zn. van Jan Manackers en Gertrudis Verstappen « Hunsel 18-1-1837; wedn. van Mechtildis Hubertina van Cruchten, geh. Swalmen 6-2-1865, overl. ald. 17-6-1865] en Cornelia Huberta Hendriks [geb. Beesel 2-8-1832, overl. Maasniel 27-12-1902, oud 70 jaar, dr. van Hendrikus Hendriks en Catharina Janssen « 29-9-1831].

WieWasWie, 2022. Volgens de overlijdensakte van Willem werd hij geboren te Molenbeersel (B); dit is onjuist.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Manackers, geb. Swalmen 12-2-1870, overl. Roermond 21-12-1967. Tr. Maasniel 11-1-1897 met Johannes Bapthist Stoks.

2.       Catharina Hubertina Manakkers, geb. Maasniel 27-8-1872. Tr. Maasniel 15-4-1901 met Gerardus Hubertus Janssen.

 

20 januari 1870

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Beurskens [geb. Swalmen 20-9-1823, landbouwer, zn. van Jacob Beurskens en Petronella Heijnen; wedn. van 1) Margaretha Polmans, geh. Swalmen 14-9-1853, overl. ald. 22-12-1867; 2) Anna Catharina Hubertina Douzen, geh. Swalmen 25-6-1868] en Joanna Catharina Peters [geb. Swalmen 21-2-1844, dr. van Andreas Peters en Joanna Maria Willems].

GHS Swalmen, BS-1870/3; GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Hubertina Beurskens, geb. Swalmen 27-10-1870.

2.       Willem Beurskens, geb. Swalmen 3-12-1872. Tr, Swalmen 12-7-1909 met Hubertina Huskens.

3.       Maria Mechtildis Beurskens, geb. Swalmen 19-3-1876, overl. ald. 6-2-1944. Tr. Swalmen 28-10-1901 met Joachim Hubertus Heijnen;

4.       Elisabeth Beurskens, geb. Swalmen 27-2-1879, overl. ald. 13-9-1880, oud 18 maanden.

5.       Maria Mechtildis Beurskens, geb. Swalmen 28-8-1880, overl. ald. 5-3-1922. Tr. Swalmen 17-5-1912 met Leonard Smeets.

6.       Andreas Beurskens, geb. Swalmen 8-6-1884, overl. ald. 16-1-1903, oud 18 jaar.

 

22 januari 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ door Leonard Beurskens te Swalmen t.b.v. Wijnand Verheggen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1870/14.

 

26 januari 1870

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Herman Luijten te Roermond, in eigen naam en handelend namens zijn echtgenote Margaretha Spée, beiden als erfgenamen van wijlen hun zussen resp. schoonzussen Maria Elisabeth Luijten en Maria Aldegonda Luijten, beiden overleden te Roermond, aan de echtelieden Pieter Coorens en Mechteldis Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/5.

 

26 januari 1870

ROERMOND - Scheiding van roerende goederen en van onroerende goederen onder Roermond, Linne, Herten, Roggel, Neer, Nunhem, Kessel, Melick-Herkenbosch en Horn, tussen Jan Lodewijk Baudrihaye te Roermond en zijn kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/11.

 

27 januari 1870

BELFELD - Radiatie door Cornelis Stevens te Belfeld namens het Armengesticht aldaar.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/22.

 

27 januari 1870

BEESEL / BELFELD - Deling van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Beesel en Belfeld zonder overbedeling door: a. Peter Stox; b. Maria Catharina Stox, beiden te Reuver; c. Peter Janssen, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Stox te Maasniel; d. Godfried Stox; e. Johanna Margaretha Stox, beiden te Reuver; en f. Leopold Ronck te Steijl namens zijn echtgenote Petronella Huberta Stox.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/23.

 

1 februari 1870

ASSELT - Openbare verkoop van canadabomen op de Lingen te Asselt, op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 983,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/6.

 

8 februari 1870

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 1.000,‑ door Andreas Peters te Boekoel onder Swalmen t.b.v. Catharina Elisabeth Kittlers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1870/24.

 

11 februari 1870

þ BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Hendrikus Dings [Petrus, geb. Beesel 26-1-1842, knecht, overl. ald. 24-11-1895, oud 53 jaar, zn. van Petrus Lambertus Dings en Wilhelmina Claessen « 20-4-1841] en Maria Gertrudis Gisberts [Giesbers, Gisbertz, geb. Kessel 23-10-1844, dienstmeid, overl. Beesel 18-7-1920, oud 75 jaar, dr. van Hubertus Gisberts en Elisabeth Gommans « Kessel 19-5-1835].

GHS Beesel, BS-7/605.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Henricus Hubertus Dings, geb. Belfeld 6-9-1871, overl. Helden 2-1-1959. Tr. Beesel 10-5-1907 met Ida Schoolmeesters.

2,       Elisabeth Maria Hubertina Dings, geb. Beesel 14-4-1883, overl. ald. 18-7-1968. Tr. Beesel 2-9-1910 met Peter Michiel Verlinden.

Akkerbouwer Petrus Dings en Maria Gertrudis Giesbers vestigden zich op 8-3-1870 vanuit Beesel resp. Roermond op het adres Geloo 42. Op 1-6-1876 verhuisde het gezin naar Beesel. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D41.

 

16 februari 1870

ASSELT - Verkoop van de helft van de nalatenschap van wijlen Peter Wutz en Catharina Pex door Maria Anna Wutz te Venray aan:

1)     Peter Heijnen;

2)     Maria Anna Catharina Heijnen, weduwe van Godfried Hendrickx; en

3)     Maria Gertrudis Hubertina Heijnen, allen wonend te Asselt, voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/25.

 

17 februari 1870

MAASNIEL - Gehuwd: Godefridus Hubertus Stox [geb. Beesel 29-7-1837, overl. ald. 21-10-1913, zn. van Gerardus Stox en Anna Maria Driessen] en Phelepina Petronella Hubertina Janssen [Philippina Petronella Hubertina Janssen, geb. Melick-Herkenbosch 6-1-1847, overl. Beesel 3-2-1884, dr. van Jan Hubert Janssen en Maria Helena Erdman].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 2-4-1871. Tr. Beesel 2-5-1902 met Joannes Mathias Hubertus Thijssen.

2.       Anna Helena Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 3-6-1872. Tr. Beesel 5-5-1899 met Joannes Mathias Thijssen.

3.       Gerardus Hubertus Stox, geb. Beesel 8-7-1873, overl. ald. 8-9-1873.

4.       Gerardus Joannes Hermanus Hubertus Stox, geb. Beesel 8-10-1874, overl. ald. 260201875, oud 4 maanden.

5.       Maria Apollonia Hubertina Stox, geb. Beesel 30-11-1875. Tr. Beesel 20-11-1903 met Antonius Hubertus Bors.

6.       Anna Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 22-12-1876. Tr. Beesel 5-5-1905 met Antonius Hubertus Cremers.

7.       Petrus Josephus Hubertus Stox, geb. Beesel 13-2-1878, overl ald. 7-6-1937. Tr. Beesel 23-2-1909 met Gertrudis Hubertina Thijssen.

8.       Gerardina Wilhelmina Hubertina Stox, geb. Beesel 3-3-1879. Tr. Beesel 5-11-1909 met Wilhelmus Hermanus Hubertus Bors.

9.       Hermanus Joannes Hubertus Stox, geb. Beesel 14-3-1880, overl. ald. 6-9-1880, oud 5 maanden.

10.     Wilhelmina Gerardina Hubertina Stox, geb. Beesel 12-8-1881, overl. ald. 15-1-1884, oud 2 jaar.

11.     Joanna Hubertina Henrietta Stox, geb. Beesel 24-6-1883, overl. ald. 4-3-1884, oud 8 maanden.

Voor deling van goederen te Melick-Herkenbosch zie 28-9-1872.

 

19 februari 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 2.000,‑ door Antoon Hubert Meuter aan Simon Beijsen met hypotheekstelling door Frans Arnold Meuter, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/26.

 

22 februari 1870

SWALMEN EN ASSELT - Openbare verkoop van slaghout aan de Sijperhof, aan Conraeds Kempke en aan Hellenraedt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 267,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/13.

 

23 februari 1870

SWALMEN - Pachtcontract van de pachthoeve genaamd Baxhof onder Swalmen en Beesel gelegen tussen Joseph Tondeur te Roermond, als mondeling gemachtigd door baron August Joseph Ghislain d'Overschie de Neerijssche te Brussel en de echtelieden Godefried Ramakers en Martina Cuijpers te Swalmen, voor jaarlijks ƒ 1.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/14.

 

24 februari 1870

SCHAESBERG - Gehuwd: Cornelis Willem Folmer [geb. Someren 23-1-1836, rijksambtenaar, commies 2e klasse; zn. van Gerrit Nicolaas Folmer, rijksambtenaar overl. 15-1-1858, en Catharina Caspar uit Königsburg, overl. 15-11-1860] en Maria Catharina Keulaerds [Keulards, geb. Schaesberg 4-2-1842, dr. van Frans Keulaerds en Anna Catharina Dortants].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Catharina Elisabeth Folmer, geb. Maastricht 17-12-1870. Tr. Heerlen 7-2-1907 met Jacobus de Raat.

2.       Maria Louisa Catharina Hubertina Folmer, geb. Beesel 7-4-1872. Tr. Heerlen 30-12-1897 met Nicolas Joseph Jongen.

3.       Hendrikus Hubertus Folmer, geb. Beesel 12-12-1873.

4.       Cornelis Hubertus Folmer, geb. Beesel 12-6-1877. Tr. Heerlen 25-9-1902 met Maria Magdalena Beckers. Hij runde in 1896 een (nieuwe) danszaal in Heerlen-Schram.

5.       Maria Anna Hubertina Folmer, geb. Beesel 18-10-1878. Tr. Heerlen 31-8-1905 met Hubertus Mathijs Schouteten.

Cornelis Folmer woonde als kind in Heeze voordat hij op 15-5-1861, na het overlijden van beide ouders, verhuisde naar Maastricht. Het jonge gezin verhuisde op 4-12-1871 vanuit Maastricht (Kapoenstraat) naar Reuver. Folmer werd in 1873 benoemd tot deurwaarder van de directe belastingen voor de gemeente Beesel. Op 1-10-1880 werd Folmer overgeplaatst naar Bergen. Op 6-10-1882 verhuisde het gezin naar Oploo (N.-Br.).

 

1 maart 1870

SWALMEN - Volmacht door Joseph Theodoor Frans Carel Wilhelmi wonend te Swalmen aan Josephus Johannes Wolterus Sterck wonend te Amsterdam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/30.

 

2 maart 1870

BELFELD - Verkoop van bomen en hout te Belfeld door Hendrik Adolf Verhaegh te Baarlo voor ƒ 538,10.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/48.

 

2 maart 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout in het Baxhoverbosch te Swalmen, op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 263,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/18.

 

2 maart 1870

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout te Beesel in het Beeselsbroek, op verzoek van Peter Verzondert te Beesel, opbrengst ƒ 166,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/19.

 

14 maart 1870

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel gelegen op verzoek van Gerard Evers wonend te Asselt aan Mathias Gerardus Hubertus Janssens te Reuver onder Beesel e.a. voor in totaal ƒ 943,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/35.

 

24 maart 1870

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op de Swamakerstraat gelegen door de beheerders van de O.L.V. Munsterkerk te Roermond en de leden van de R.K. Parochiale Kerk aldaar, aan Louis van den Bongaert aldaar, voor ƒ 2.250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/27.

 

25 maart 1870

BEESEL - Installatie pastoor Truijen.

“Verleden dinsdag vierde Beesel’s inwoners een plechtig feest, namelijk de installatie van hunnen nieuwen herder, den weleerw. heer Truyens. Reeds vroeg in den morgen was alles druk in de weer. Omstreeks 9 uren vertrok den met 2 paarden bespannen wagen, alsmede de edelachtb. heer burgemeester, ten einde zijn eerw. op Reuver af te halen.

Een fraai uitgedoschte eerewacht te paard ontving hem bij Reuver, terwijl hij door een andere even flinke garde d’honneur op Beesel’s grenzen werd verwelkomd. Aan den ingang van het dorp stond een fraai herdertje gereed, ten einde zijn eerwaarde onder eene gepaste toespraak den herderstaf over te reiken. Hier ter plaatse werd hij ontvangen door de heeren kerkmeesters, de heeren zangers van het koor, een aantal fraaie bruidjes, de schoolkinderen, alsmede de zoo gunstig bekende Fanfare Gezelschap van Swalmen, onder directie van den heer C. Simons, die niet weinig tot de opluistering van het feest hebben bijgebracht. Onder het spelen der muziek en de jubelende volksmenigte zette men den stoet voort tot bij de school, alwaar hij door den hoofdonderwijzer werd ontvangen en wiens toespraak door den nieuwen herder op eene treffende wijze werd beantwoord.

Aan de mooi versierde kerk gekomen, werd zijn eerw. door den heer president der kerkfabriek verwelkomd en door een der bruidjes werd hem onder eene fraaie rede de sleutels der kerk overgereikt. De kerkelijke plechtigheden werden door mgr. Schrijnen verricht en door den eerw. heer Pennings, kaplaan te Venlo, werd een passend sermoon voorgedragen. Na afloop dezer plechtigheden werd door het Fanfare Gezelschap het bekende Pius-lied uitgevoerd, en den weleerw. heer pastoor werd in dezelfde orde naar de pastorij gebracht, alwaar hij door een der bruidjes met eene fransche toespraak werd ontvangen. Onnoodig te zeggen dat door de inwoners alles was in het werk gesteld om de straten op te smukken, ondanks het ongunstige weer was het een verrukkend gezicht. De aanhoudende regen was oorzaak dat er des avonds geen vuurwerk kon afgestoken worden. Kortom, Beesel heeft blijken gegeven dat hunnen nieuwen herder welkom was. Moge hij lange jaren tot welzijn dezer parochie werkzaam zijn.”

Venloosch Weekblad d.d. 26-3-1870.

 

25 maart 1870

BEESEL - Geboren: Petrus Gerardus Kuppers, buitenechtelijke zn. van Joanna Kuppers. Getuigen: Wilhelmus Janssen en Henricus Verlinden.

GHS Beesel, BS-7/584.

 

30 maart 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door de kinderen van wijlen de echtelieden Sevrien Hodzelmans en Elisabeth Keijzer, in leven akkerlieden te Swalmen, opbrengst ƒ 1.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/30.

 

30 maart 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door de kinderen van wijlen de echtelieden Caspar Kessels en Catharina Hermans, in leven akkerlieden te Swalmen, opbrengst ƒ 381,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/31.

 

1 april 1870

LINNE - Verkoop van een bouwhoeve te Linne door Jan Lodewijk Baudrihaye te Roermond aan Carolina Wilhelmina Hubertina Baudrihaye gehuwd met François Matira te Luik, voor ƒ 18.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/40.

 

6 april 1870

VENLO - Gehuwd: Adrianus de Bijl [geb. Tiel 25-6-1842, zn. van Jan de Bijl en Hendrika van Tiel] en Clementina Lambertina Dymphna Walder [Walda, geb. Thorn, dr. van Jacob Walder en Johanna Denis].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jacobus Joannes de Bijl, geb. BEESEL 7-7-1873 (BS-8/187).

2.       Frederika Johanna de Bijl, geb. Venlo. Tr. Maasbree 5-5-1893 met Jacobus Martinus Kater.

3.       Geertruida Wilhelmina Maria de Bijl, geb. 's-Hertogenbosch. Tr. Venlo 8-10-1906 met Casper Aloisius Leemeijer.

4.       Maria de Bijl, geb. Blerick. Tr. Venlo 9-5-1921 met Peter Johannes Marinus Verhalle.

 

6 april 1870

ROERMOND - Inventaris van de nalatenschap van wijlen de freule Jeanette Louise van der Renne, in leven rentenierster te Roermond, overleden aldaar 28 maart 1870.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/35.

Voor voortzetting en slot zie idem 9‑4‑1870/37, 11‑4‑1870/38, 12‑4‑1870/39 en 20‑4‑1870/45. Zie ook idem 20‑6‑1870/58.

 

7 april 1870

BELFELD - Inventaris door Ida Dings, in eigen naam en als moeder en voogdes over Cornelis, Gertrudis en Petronella Heijnen, en Paulus Driessen als toeziend voogd over voornoemde minderjarige kinderen, allen te Belfeld wonende.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/75.

 

8 april 1870

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen gehouden te Roermond op verzoek van Victor Franciscus Hubertus Mertz, ontvanger der Registratie en Domeinen aldaar, voor een jaarlijkse pachtprijs van ƒ 2.330,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/44.

 

14 april 1870

ASSELT - Deling van roerende en onroerende goederen onder Swalmen gelegen tussen de kinderen en enige wettige erfgenamen van wijlen Conrard Janssen, in leven grondeigenaar te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/42.

Betreft mogelijk Koondertenhoeve te Asselt.

 

20 april 1870

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Thijssen [geb. Beesel 28-3-1839, landbouwer, pannenfabrikant (1890), overl. ald. 20-3-1919, oud 79 jaar, zn. van Mathias Thijssen en Anna Gertrudis Laemers « 10-5-1815] en Anna Maria Hubertina Heinders [geb. Swalmen 1-3-1841, overl. Beesel 15-11-1920, dr. van Joannes Heinders en Wilhelmina Hubertina Theelen].

GHS Beesel, BS-7/607.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmina Hubertina Thijssen, geb. Beesel 18-2-1871. Tr. Beesel 29-6-1900 met Josephus Hubertus Steeghs.

2.       Joannes Mathias Hubertus Thijssen, geb. Beesel 21-2-1872. Tr. Beesel 2-5-1902 met Maria Wilhelmina Hubertina Stox.

3.       Petrus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 14-8-1873. Tr. Haarlemmermeer 20-10-1909 met Johanna Maria Aarts.

4.       Antonius Hubertus Thijssen, geb. Beesel 28-7-1876.

5.       Maria Hubertina Thijssen, geb. Beesel 7-7-1878. Tr. Beesel 8-6-1906 met Mathijs Lambert Nijssen.

6.       Gertrudis Hubertina Thijssen, geb. Beesel 3-3-1881. Tr. Beesel 23-2-1909 met Petrus Josephus Hubertus Stox.

7.       Lambertus Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 17-9-1882. Tr. Arcen en Velden 20-9-1912 met Anna Maria van Megen.

8.       Joseph Hubert Thijssen, geb. Beesel 2-4-1885. Tr. Beesel 18-10-1912 met Anna Maria Henrietta Engelen.

9.       Willem Hubertus Thijssen, geb. Beesel 7-4-1875.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 206 en verhuisde op 1 april 1895 naar het adres Offenbeek 394. Inwonend waren de dienstknechten Leonard Godefridus Houwers (Beesel, 1872) resp. Mathijs Theeuwen (Kessel, 1876, op 21-9-1893 vertrokken naar de strafgevangenis in Breda). Vanaf zijn geboorte op 18-8-1888 was ook kleinzoon Hendrikus Hubertus Thijssen inwonend. De woning in Leeuwen werd na de verhuizing naar Offenbeek betrokken door het gezin Janssen-Franssen.

 

21 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Hendrix [geb. Swalmen 19-6-1843, overl. ald. 27-1-1903, oud 59 jaar, zn. van Mathis Hendrix en Margaretha van Heel « 30-12-1840] en Leonora Sanders [geb. Swalmen 3-11-1844, overl. ald. 8-5-1898, oud 53 jaar, dr. van Gerardus Sanders en Joanna Cornelia Willems « 7-6-1838].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Daniel Hendrikx, geb. Swalmen 24-12-1871, ongehuwd overl. ald. 4-5-1899, oud 27 jaar, bij het afbreken van een huis.

2.       Gerardus Hubertus Hendrikx, geb. Swalmen 16-9-1873. Tr. 1) Swalmen 1-5-1895 met Aldegonda Maria Lintjens, overl. ald. 21-7-1905; 2) Swalmen 13-5-1907 met Helena Neten.

3.       Maria Cornelia Hendrikx, geb. Swalmen 11-5-1876.

4.       Jacobus Hendrikx, geb. Swalmen 19-6-1879, overl. ald. 6-1-1965. Tr. Swalmen 29-10-1928 met Mechtildis Hubertina Claessen.

5.       Hubertina Hendrikx, geb. Swalmen 11-7-1882, overl. ald. 4-10-1953. Tr. Swalmen 22-5-1905 met Peter Hubertus van Cruchten.

 

22 april 1870

þ BELFELD - Gehuwd: Gerard Peeters [geb. Blerick 27-8-1836, overl. Belfeld 21-8-1874, oud 37 jaar, zn. van Petrus Peeters en Johanna Bouten « 16-1-1833] en Ida Dings [geb. Kessel 9-8-1830, overl. Kessel 17-1-1879, oud 48 jaar, dr. van Johan Dings en Petronella Franssen « 18-4-1827; wed. van Frans Heinen, geh. Belfeld 2-5-1859, overl. ald. 31-1-1868].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Helena Peeters, geb. Belfeld 3-2-1871, overl. Tegelen 22-6-1939. Tr. Belfeld 26-8-1903 met Theodorus Nicolaas Brullot.

2.       Peter Johannes Peeters, geb. Belfeld 18-6-1873, overl. Tegelen 1-2-1960. Tr. Maasbree 29-7-1904 met Johanna Maria Hendrina Niessen.

Gerardus Peeters werd op 22-4-1870 ingeschreven als nieuw gezinshoofd op het adres Geloo 28 b.k. en ging zo samenwonen met zijn vrouw en haar kinderen uit het eerste huwelijk. Zoon Peter Johannes Peeters verhuisde op 6-1-1890 naar Tegelen. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad H87.

Dochter Helena Peeters werd op 11-2-1889 ingeschreven op het adres van haar grootvader in Geloo, gelijktijdig met haar oom Peter Peeters, zijn vrouw Gertrudis Heijnen en neefje Peter Cornelis. Mogelijk werd zij, na het overleden van beide ouders (1874 resp. 1879) ondergebracht bij deze oom en tante. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad P167.

 

25 april 1870

þ BELFELD - Gehuwd: Peter Joannes Mooren [geb. Buggenum 27-1-1833, overl. Belfeld 29-12-1897, oud 64 jaar, zn. van Wilhelmus Mooren en Wilhelmina van Ool « 2-5-1832] en Johanna Hubertina Killaars [geb. Belfeld 10-7-1837, overl. ald. 30-1-1905, oud 67 jaar, dr. van Gerardus Killaars en Hendrina Meuter « 23-4-1836].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Hubertina Mooren, geb. Belfeld 18-4-1873, overl. ald. 18-4-1951. Tr. Belfeld 1-6-1897 met Johannes Hubertus Dings.           

Peter Johannes Mooren werd na zijn huwelijk ingeschreven als inwonende schoonzoon op het adres Geloo 43 in Belfeld. Dochter Wilhelmina Mooren verhuisde op 1-2-1886 naar Roermond. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad K127.

Peter Johannes Mooren en Johanna Hubertina Killaars werden op 6-3-1872 ingeschreven op het adres Geloo 43, later gewijzigd in C 37. Schoonzoon Johannes Dings werd op 10-7-1898 bijgeschreven op dit adres. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad M144.

 

25 april 1870

BELFELD - Gehuwd: Conraard Peeters [geb. Kessel 21-7-1840, landbouwer 1910, overl. Belfeld 30-1-1914, oud 73 jaar, zn. van Pieter Peeters en Hendrina Engelen « Maasbree 10-3-1832] en Petronella Boots [geb. Beesel 26-5-1845, overl. Belfeld 9-10-1907, oud 63 jaar, dr. van Pieter Boots en Anna Catharina Franssen « 29-9-1831].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Peeters, geb. Belfeld 22-3-1871, overl. ald. 1-3-1887, oud 15 jaar.

2.       Willem Peeters, geb. Belfeld 12-2-1873, overl. ald. 4-8-1934. Tr. Belfeld 22-4-1901 met Elisabeth Gommans.

3.       Joannes Hubertus Peeters, geb. Belfeld 22-11-1874, overl. ald. 19-1-1957. Tr. Belfeld 4-5-1903 met Anna Grtrudis Peeters.

4.       Anna Catharina Peeters, geb. Belfeld 14-2-1877, overl. Baarlo 22-12-1951. Tr. Belfeld 15-9-1904 met Hendrikus Hubertus Ewalds.

5.       Antoon Peeters, geb. Belfeld 2-8-1879, ongehuwd overl. ald. 9-5-1908, oud 28 jaar.

6.       Jacobus Peeters, geb. Belfeld 23-2-1882, overl. Tegelen 16-5-1966. Tr. Belfeld 4-4-1910 met Anna Catharina Ewalds.

7.       Hermanus Peeters, geb. Belfeld 3-4-1886.

8.       Catharina Petronella Peeters, geb. Belfeld 16-2-1891, overl. ald. 8-9-1898, oud 7 jaar.

Dagloner Conrard Peeters en Petronella Boots werden op 14-6-1870 vanuit Kessel resp. elders in de gemeente Belfeld ingeschreven op het adres Geloo 48A, later gewijzigd in C 41. Nicht Catharina Wilhelmina Boots (Blerick 9-11-1863) werd z.d. (ca. 1872) inwonend vanuit elders in de gemeente. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad P170.

 

maandag 25 april 1870

REUVER - Openbare verpachting, in de herberg van Van der Velden te Reuver op verzoek van het gemeentebestuur van Beesel, van 44 hectare 9 are 70 centiare heide en broekgrond te Beesel in het Meerlebroek gelegen, verdeeld in 44 percelen, geschikt voor de aanleg van bouw- en weiland en dennenbossen.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Canoij te Venlo.

 

maandag 25 april 1870

REUVER - Openbare verkoop, in de herberg van Van der Velden te Reuver op verzoek van de erfgenamen Van Eijndt te Belfeld, van een perceel bouwland te Reuver nabij Ronckensteinsmolen in het Molenveld gelegen, sectie C 156.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Canoij te Venlo.

 

25 april 1870

HELDEN - Gehuwd: Pieter van der Velden [geb. Beesel 9-11-1843, zn. van Tilmanus van der Velden en Anna margaretha Keunen; hij hertr. Meijel 2-4-1894 met Hendrina Hoeben] en Cornelia Rutten [geb. Helden 8-10-1839, dr. van Silvester Rutten en Antonetta Verhaegh].

GenLias, 2006.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Michiel Koolen [geb. Nunhem 20-3-1844, overl. Swalmen 18-2-1932, oud 87 jaar, zn. van Johannes Koolen en Johanna van Hoek « Roggel 3-7-1843] en Catharina Hubertina Cartigny [geb. Swalmen 13-3-1852, overl. ald. 1-5-1923, dr. van Hermanus Cartigny en Joanna Claessen « Swalmen 29-1-1845].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Joanna Hubertina Koolen, geb. Swalmen 30-5-1870, overl. Venlo 6-10-1941. Tr. Venlo 19-8-1895 met Karel Hubert Peters.

2.       Johannes Hermanus Koolen, geb. Swalmen 5-7-1871, overl. ald. 15-8-1872, oud 13 maanden.

3.       Maria Hubertina Koolen, geb. Swalmen 4-6-1873, overl. ald. 29-8-1873, oud 2 maanden.

4.       Seger Hubertus Koolen, geb. Swalmen 28-5-1874, overl. ald. 28-8-1874, oud 3 maanden.

5.       Ernist Johannes Koolen, geb. Swalmen 23-11-1875, overl. ald. 26-2-1876, oud 3 maanden.

6.       Alexander Koolen, geb. Swalmen 23-2-1877, overl. ald. 9-4-1877, oud 1 maand.

7.       Hendrikus Hubertus Koolen, geb. Swalmen 28-10-1878, overl. ald. 23-4-1959. Tr. Horn 28-4-1911 met Johanna Hubertina Joosten.

8.       Catharina Hubertina Koolen, geb. Swalmen 17-4-1880, overl. ald. 27-5-1880, oud 1 maand.

9.       Johannes Hubertus Koolen, geb. Swalmen 17-11-1882, overl. Roermond 27-5-1964. Tr. Swalmen 2-9-1929 met Maria Catharina van Mol.

10.     Maria Koolen, geb. Swalmen 13-7-1885, overl. ald. 7-8-1885, oud 25 dagen.

11.     Maria Koolen, geb. Swalmen 28-12-1886, overl. ald. 29-12-1886, oud 1 dag.

12.     Catharina Koolen, geb. Swalmen 28-12-1886, overl. ald. 29-12-1886, oud 1 dag.

13.     Ernest Koolen, geb. Swalmen 26-5-1889, overl. ald. 20-6-1889, oud 25 dagen.

14.     Anna Maria Koolen, geb. Swalmen 30-6-1890. Tr. Swalmen 8-9-1924 met Wilhelmus Hubertus Steijven.

15.     Margaretha Koolen, geb. Swalmen 25-7-1892.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hubert Kleukers [geb. Maasniel 26-12-1838, zn. van Gerard Kleukers en Amilia Stams] en Anna Catharina Krots [geb. Swalmen 2-12-1845, dr. van Francis Krots en Cornelia Leijendeckers].

wiewaswie, 2021.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Beek [geb. Swalmen 22-2-1845, dagloner, zn. van Jan Mathis Beek en Joanna Clumpkens] en Catharina Bremmers [geb. Maasniel 30-12-1831, dienstmeid, dr. van Andreas Bremmers en Cornelia van Cleef].

GHS Swalmen, BS-1870/7.

 

25 april 1870

SWALMEN - Gehuwd: Silvester Heijnen [geb. Swalmen 26-11-1829, overl. ald. 17-9-1887, oud 57 jaar, zn. van Jan Heijnen en Maria Kusters] en Catharina Hubertina Criens [Crins, geb. Buggenum 22-12-1842, overl. Swalmen 6-5-1904, oud 61 jaar, dr. van Jacobus Criens en Helena Paulussen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 9-2-1871, overl. ald. 10-3-1944. Tr. Swalmen 7-10-1901 met Catharina Hubertina Ickenroth.

2.       Maria Helena Heijnen, geb. Swalmen 16-2-1873, overl. ald. 4-6-1890, oud 17 jaar.

3.       Jacobus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 18-4-1876, overl. Roermond 22-1-1964. Tr. Swalmen 14-5-1906 met Elisabeth Hubertina Dijcks.

4.       Johanna Maria Heijnen, geb. Swalmen 18-4-1876, overl. Horn 25-11-1967. Tr Swalmen 14-10-1907 met Jan Leendert Smit.

5.       Lambertus Heijnen, geb. Swalmen 4-1-1879, overl. ald. 15-12-1961. Tr. Swalmen 21-5-1909 met Maria Gertrudis Rulkens.

6.       Johanna Maria Heijnen, geb. Swalmen 25-6-1882. Tr. Swalmen 6-11-1914 met Antoon Hubert Peters.

 

25 april 1870

MAASNIEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Kleukers [geb. Maasniel 26-12-1838, overl. ald. 16-1-1882, oud 43 jaar, zn. van Gerard Kleukers en Amilia Stams « Maasniel 1-10-1835; hij hertr.Maasniel 25-4-1876 met Maria Elisabeth Daemen] en Anna Catharina Krots [geb. Swalmen 2-12-1845, overl. ald. 1-11-1873, oud 27 jaar, dr. van Francis Krots en Cornelia Leijendeckers « 8-10-1836].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Elisabeth Kleukers, geb. Maasniel 23-1-1871.

2.       Gerardus Hubertus Kleukers, geb. Maasniel …, overl. ald. 31-10-1876, oud 4 jaar.

 

26 april 1870

GRUBBENVORST - Gehuwd: Gerard van den Munkhof [geb. Horst 5-4-1833, dienstknecht 1870, overl. Grubbenvorst 31-10-1880, oud 47 jaar, zn. van Jakob van den Munkhof en Elisabeth Sanders « Horst 21-11-1828] en Petronella Rievers [geb. Grubbenvorst 3-1-1849, landbouwster 1882, overl. BELFELD 12-9-1906, oud 57 jaar, dr. van Pieter Rievers, timmerman, en Catharina Gommans « Grubbenvorst 20-10-1840; zij hertr. Grubbenvorst 17-1-1882 met Gerardus Jacobs].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Jakob van den Munnikhof, geb. Grubbenvorst 17-2-1871. Tr. Belfeld 22-8-1910 met Francisca Hubertina Houwers.

2.       Peter van den Munckhof, geb. Grubbenvorst 14-9-1872, overl. Belfeld 30-11-1918. Tr. Belfeld 22-4-1907 met Anna Maria Doumen.

3.       Maria Elisabeth van den Munckhof, geb. Grubbenvorst 14-9-1874, overl. Horst 28-7-1948. Tr. Horst 11-5-1900 met Gerard Jozef van Dinter.

4.       Frans van den Munckhof, geb. Grubbenvorst 21-1-1876, overl. Broekhuizen 27-2-1949. Tr. Arcen en Velden 27-4-1900 met Maria Petronella Schreven.

5.       Hermanus van den Munckhof, geb. Grubbenvorst 6-2-1878. Tr. Belfeld 13-5-1907 met Francina Goossens.

6.       Leonard van den Munckhof, geb. Grubbenvorst 21-9-1879. Tr. Beesel 3-5-1918 met Anna Judith Janssen.

 

26 april 1870

BEESEL - Gehuwd: Lambertus Willem Bongers [geb. Beesel 3-7-1844, landbouwer, overl. ald. 31-1-1927, oud 82 jaar, zn. van Jacobus Bongers en Anna Maria Gertrudis Kurstjens, akkervrouw] en Hendrina Hubertina Claessen [geb. Beesel 5-2-1851, overl. ald. 3-12-1930, oud 79 jaar, dr. van Joannes Claessen, akkerman, en Joanna Sloesen « 1-5-1850].

GHS Beesel, BS-7/609.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Maria Hubertina Gertrudis Bongers, geb. Beesel 24-1-1872.

2.       Joanna Elisabeth Bongers, geb. Beesel 29-3-1874.

3.       Anna Margaretha Hubertina Bongers, geb. Beesel 3-8-1876, overl. Venlo 11-4-1963. Tr. Beesel 3-5-1912 met Petrus Joannes Hendrikus Hubertus Beurskens.

4.       Maria Hubertina Bongers, geb. Beesel 14-1-1878, overl. ald. 14-2-1944, oud 66 jaar. Tr. Beesel 12-4-1901 met Johan Willem Hubert Voestermans; MOGELIJK 2) ... met Andreas Peter Hubertus Schouren.

5.       Jacobus Hubertus Bongers, geb. Beesel 16-10-1879, overl. ald. 17-2-1880, oud 4 maanden.

6.       Joannes Hubertus Bongers, geb. Beesel 16-10-1879, overl. Venlo 13-10-1963. Tr. Maasbree 20-10-1911 met Louisa Hubertina Lenders.

7.       Jacobus Hubertus Bongers, geb. Beesel 13-2-1882, overl. Baarlo 1-11-1953. Tr. Beesel 3-5-1912 met Angelina Hubertina Beurskens.

8.       Thomas Lambertus Bongers, geb. Beesel 27-9-1884, ongehuwd overl. Echt 26-12-1952, oud 68 jaar.

9.       Maria Joanna Wilhelmina Bongers, geb. Beesel 28-5-1887. Tr. Beesel 13-5-1919 met Peter Hubertus Lenders.

10.     Peter Joannes Hubertus Bongers, geb. Beesel 19-1-1891. Tr. Beesel 30-9-1919 met Hubertina Maria Sanders.

11.     Mathijs Aloisius Hubertus Bongers, geb. Beesel 22-8-1893, ongehuwd overl. Melay (F) 31-3-1952.

Lambert Willem Bongers en Hendrina Claassen woonden op 20-1-1890 met hun gezin op het adres Dorp-Kom 60. Hun oudste dochter verhuisde van hieruit op 1-4-1891 naar Dorp-Kom 81. Zoon Thomas Lambertus vertrok op 21-06-1897 naar Kortrijk (B), waarvan hij op 21-5-1899 terugkeerde.

Inwonend personeel: Joannes van den Berg (Roggel 30-11-1868), dienstknecht, op 11-4-1890 vertrokken naar Hinsbeck (D). Wilhelmus Hubertus Beek (Swalmen 14-1-1867), dienstknecht, op 28-5-1890 vanuit Swalmen, op 2-4-1891 terug naar zijn geboortedorp. Antoon Timmermans (Roggel 25-1-1862), dienstknecht, op 5-8-1891 vanuit Roggel, op 6-4-1893 terug naar zijn geboortedorp. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 70/505.

 

26 april 1870

ROERMOND - Gehuwd: Godefridus Thijssen [geb. Beesel 21-6-1830, overl. Roermond 27-8-1910, oud 80 jaar, zn. van Gerardus Thijssen en Joanna Claessen « 18-4-1827] en Catharina Piels [geb. Heel gem. Heel en Panheel 11-10-1829, overl. Roermond 18-6-1908, oud 78 jaar, dr. van Joannes Piels, gardenier 1829, en Maria Koolen « Ittervoort 23-4-1829].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Roermond 28-6-1871.

2.       Johannes Gerardus Hubertus Thijssen, geb. Roermond 22-6-1873, tuinier, ongehuwd overl. ald. 17-6-1908, oud 34 jaar.

2.       Maria Cecilia Hubertina Thissen, geb. Roermond 21-11-1874. Tr. Haelen 8-11-1897 met Wilhelm Jules Bonnet.

 

27 april 1870

VLODROP - Gehuwd: Joannes Louis Hubertus Lammers [geb. Beesel 23-11-1839, zn. van Abraham Lammers en Johanna Clout] en Maria Elisabeth op het Veld [geb. Vlodrop 3-4-1843, dr. van Gerard op het Veld en Maria Elisabeth Bienen].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021

 

28 april 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door:

1)     Gerard Janssen te Linne;

2)     Gertrudis Janssen;

3)     Godefried Janssen;

4)     Hubert Janssen, alle drie wonend te Beesel;

5)     Jacob Hendriks, handelend namens zijn echtgenote Johanna Janssen wonend op de Graterhof onder Swalmen, en

6)     Cornelis Sampers handelend namens zijn echtgenote Helena Sampers (sic) te Linne, aan Sevrien Theelen te Asselt onder Swalmen en Antoon Hendriks wonend op de Asselsenhof aldaar, opbrengst ƒ 2.070,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/46.

 

28 april 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Willem Hubert Janssen te Swalmen, opbrengst ƒ 2.340,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/47.

 

29 april 1870

BEESEL - Gehuwd: Peter Joseph Dondit [geb. Beesel 6-7-1838, landbouwer, overl. ald. 5-10-1884, zn. van Joannes Dondit en Gertrudis Winckens] en Maria Catharina Huberdina Thissen [geb. Maasniel 20-6-1844, dienstmeid, overl. Beesel 15-6-1897, dr. van Christoffel Thissen en Catharina Cox; zij hertr. Beesel 30-4-1886 met Peter Joannes Hendriks].

GHS Beesel, BS-7/611; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gertrudis Dondit, geb. Beesel 3-3-1871, overl. ald. 14-5-1872 {overleden aan ‘hartziekte’, aangifte door schoenmaker Joannes Neijs en timmerman Joannes Engels als naburen}.

2.       Maria Catharina Dondit, geb. Beesel 14-3-1873.

3.       Anna Gertrudis Dondit, geb. Beesel 30-5-1875, overl. ald. 16-6-1889.

4.       Maria Cecilia Hubertina Dondit, geb. Beesel 22-11-1877, overl. Beuningen (Gld) 28-10-1918.

5.       Joannes Hubertus Dondit, geb. Beesel 3-3-1880. Tr. Broekhuizen 22-1-1906 met Petronella Josephina Freulich.

 

2 mei 1870

TEGELEN - Gehuwd: Hendrik Heijnen [geb. Tegelen 30-10-1840, tuinier 1902, landbouwer 1909, overl. ald. 14-7-1911, oud 70 jaar, zn. van Jozef Heijnen en Maria Houzen « 19-10-1829] en Anna Maria Schoeren [geb. Belfeld 4-3-1843, overl. Tegelen 28-12-1915, oud 72 jaar, dr. van Andreas Schoeren en Aldegonda Smeets « 14-4-1842].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joseph Andries Heijnen, geb. Tegelen 28-3-1871.

2.       Andreas Johannes Heijnen, geb. Tegelen 13-11-1873, steenbakker 1902, overl. ald. 21-2-1958. Tr. Tegelen 14-4-1902 met Johanna Sophia Bouwman.

3.       Cornelis Heijnen, geb. Tegelen 5-7-1876, ongehuwd overl. ald. 5-7-1904, oud 28 jaar.

4.       Jacob Heijnen, geb. Tegelen 23-7-1878, administrateur. Tr. Tegelen 26-10-1920 met Theodora Antonetta Gerards.

5.       Maria Allegonda Heijnen, geb. Tegelen 27-8-1881, overl. ald. 6-12-1918. Tr. Tegelen 24-5-1909 me Johannes Mathis Noten.

6.       Johannes Hubertus Heijnen, geb. Tegelen 3-5-1885, overl. ald. 31-1-1955. T. Tegelen 25-4-1921 met Hendrika Hubertina Beurskens.

 

2 mei 1870

BELFELD - Gehuwd: Willem Bootz [geb. Belfeld 13-5-1838, zn. van Jan Bootz en Sophia Faessen « 28-10-1833; wedn. van Petronella Houba, geh. Belfeld 31-5-1867, overl. ald. 12-7-1867] en Mechtildis Hubertina Tissen [Thissen, geb. Beesel 4-2-1843, dr. van Hendrik Tissen en Johanna Wolters « 27-6-1838].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Elisabeth Bootz, geb. Belfeld 2-3-1871.

2.       Johannes Hubertus Boots, geb. Tegelen 29-12-1875.

3.       Maria Sophia Boots, geb. Tegelen 8-5-1878.

Dagloner Willem Bootz en zijn vrouw werden op 3 mei 1870 ingeschreven op het adres Belfeld 58. Mechtildis Hubertina Tissen verhuisde op 1-1-1871 vanuit Bracht (D) naar Belfeld. Het gezin verhuisde op 22-9-1874 naar Tegelen. Bron: BevReg Belfeld 1862-1890 blad B22.

 

2 mei 1870

þ BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 4-5-1870): Johannes Dings [geb. Kessel 7-6-1832, overl. Belfeld 5-1-1887, oud 54 jaar, zn. van Johannes Dings en Petronella Franssen « 18-4-1827; hij hertr. Belfeld 7-5-1875 met Johanna Thönissen] en Anna Catharina Hubertina Goossens [Goossen, geb. Belfeld 7-4-1841, overl. ald. 27-9-1874, oud 33 jaar, dr. van Jan Theodorus Goossens en Petronella Schreurs « 9-11-1836].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Hubertina Dings, geb. Belfeld 10-3-1871, ged. ald. 11-3-1871 (doopget. Joannes Goossen en Joanna Dings), overl. ald. 2-1-1933. Tr. Belfeld 10-4-1894 met Wilhelmus Hubertus Naus.

2.       Johannes Hubertus Dings, geb. Belfeld 23-7-1873, ged. ald. 24-7-1873 (doopget. Petrus Goossens en Ida Dings), overl. ald. 8-9-1950. Tr. Belfeld 1-6-1897 met Wilhelmina Hubertina Mooren.

Akkerbouwer Johannes Dings en Anna Catharina Gossens woonden op 3-5-1870 op het adres Geloo 30, later gewijzigd in Dorp resp. A18. Bij dochter Petronella Hubertina een aantekening ‘bij W. van Cleef Antoon’. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D47.

 

2 mei 1870

KESSEL - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Verheggen [geb. Swalmen 26-4-1839, zn. van Gerardus Verheggen en Mechtildis Sanders] en Joanna Maria Oomen [geb. Nederweert, dr. van Bartholomeus Oomen en Antonetta Feijen].

GenLias, 2007.

Voor hun testamenten zie 3-11-1903.

 

dinsdag 3 mei 1870

REUVER - Verkoop, op Weerterhof op verzoek van de weduwe en kinderen Hendrik Rutten, van “eenen net onderhouden inboedel, bestaande in allerlei huismeubelen, akkergereedschap zooals karrren, ploegen en eggen, schuurgereedschap; 5 dragende en melkgevende koeien, 1 eenjarigen os, 1 zevenjarig ruinpaard, 2 dragende en 1 gust varken, 25 kippen, 4 schapen en lammeren en 3 gustelings; schaapsbakken en bennen, schaapshond, paardengetuig, rijzaal, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Haffmans te Helden.

 

dinsdag 3 mei 1870

REUVER - Verkoop, op verzoek van Hendrik Rutten en ten huize van Peter Rutten in ’t Dorp, van twee arbeiderswoningen gelegen te Reuver in het Dorp, bewoond door Stroucken en de weduwe Van der Velden, alsmede een perceel bouwland, thans tuin, gelegen te Reuver in Reuterskamp sectie C 641 en 642.

Venloosch Weekblad d.d. 23-4-1870; notaris Haffmans te Helden.

 

5 mei 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen op verzoek van Henri Schmitz c.s. te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/75.

 

9 mei 1870

TEGELEN - Gehuwd: Peter Hendrik Denessen [geb. Tegelen 22-4-1842, zn. van Jacobus Denessen en Maria Elisabeth Peters] en Johanna Hubertina Cruijsbergh [geb. Beesel 27-5-1838, dr. van Godefridus Cruijsbergh en Anna Maria Croonen].

GenLias, 2005.

 

9 mei 1870

SWALMEN - Gehuwd: Peeter Christiaans [Pieter, geb. Swalmen 7-5-1845, overl. ald. 14-11-1920, oud 75 jaar, zn. van Johannes Christiaans en Marianna Ramakers « 13-4-1842] en Mechtildis Dings [geb. Beesel 7-1-1848, overl. Swalmen 21-3-1908, oud 60 jaar, dr. van Joannes Dings en Aldegonda Winckens « 3-11-1841].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabeth Aldegonda Christiaans, geb. Swalmen 22-4-1871, overl. Roermond 11-4-1945. Tr. Swalmen 30-6-1902 met Gerardus Kools.

2.       Johannes Hubertus Christiaens, geb. Swalmen 1-8-1873, overl. ald. 9-1-1885, oud 11 jaar.

3.       Wilhelmus Hubertus Christiaens, geb. Swalmen 27-11-1875, overl. ald. 16-1-1941. Tr. 1) Beesel 19-9-1902 met Maria Wilhelmina Bovendeerd; 2) Swalmen 17-9-1926 met Maria Mechtildis Beek.

4.       Anna Maria Christiaens, geb. Swalmen 11-7-1878, overl. ald. 15-6-1936. Tr. Swalmen 29-5-1911 met Peter Josef Wilms.

5.       Gertrudis Christiaens, geb. Swalmen 24-2-1881, overl. ald. 4-1-1885, oud 3 jaar.

6.       Johannes Gerardus Christiaens, geb. Swalmen 9-2-1883, boswachter, overl. Groesbeek 17-2-1947. Tr. Swalmen 26-4-1915 met Anna Maria Janssen.

7.       Peter Joseph Christiaens, geb. Swalmen 26-4-1885, overl. Roermond 30-6-1961. Tr. Swalmen 5-11-1917 met Anna Maria Louisse.

8.       Maria Rosalia Christiaens, geb. Swalmen 1-9-1887. Tr. Swalmen 28-5-1912 met Ferdinand Theodor Janssen.

9.       Maria Josephina Christiaens, geb. Swalmen 20-3-1890. Tr. Swalmen 2-6-1919 met Paul Jacob van der Loo.

10.     Alphons Marie Gerard Christiaens, geb. Swalmen 15-8-1891, overl. ald. 13-12-1925. Tr. Swalmen 5-11-1917 met Anna Maria van der Loo.

 

10 mei 1870

TEGELEN - Gehuwd: Peter Wilhelm Sprengers [geb. Niederkrüchten (D) 10-8-1831, pottenbakker (1870), zn. van Jacob Sprengers en Maria Margaretha Leijendeckers] en Anna Gertrudis Simons [geb. Beesel 18-4-1843, dr. van Godfried Simons en Maria Anna Schoeren].

WieWasWie, 2013.

 

11 mei 1870

KRALINGEN - Gehuwd: Pieter van der Velden [geb. Beesel 26-11-1844, bakker te Rotterdam 1870, overl. Rotterdam 11-1-1928, oud 83 jaar, zn. van Hendrik van der Velden en Anna Catharina Ceuven « 21-10-1843; hij hertr. Rotterdam 29-11-1871 met Maria Bernardina van den Heuvel] en Petronella Machtilda Eijberg [geb. Rotterdam 24-9-1843, overl. ald. 12-6-1871, oud 27 jaar, dr. van Jan Eijberg, kuiper, en Adriana Vrolijk « Rotterdam 9-11-1836].

SA Rotterdam, huwelijken Kralingen 1870 akte 20.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Rotterdam 11-6-1871.

 

11 mei 1870

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Rutten [geb. Beesel 15-5-1822, landbouwer, zn. van Henricus Rutten en Joanna Thijssen] en Joanna Mobers [geb. Tegelen 14-10-1832, dr. van Joannes Mobers en Anna Maria Krijnen].

GHS Beesel, BS-7/613.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 29-4-1871.

2.       Maria Joanna Hubertina Rutten, geb. Beesel 28-3-1872. Tr. Beesel 5-4-1907 met Gerardus Schoolmeesters.

3.       Joanna Hubertina Rutten, geb. Beesel 16-11-1873. Tr. Beesel 1-5-1908 met Joannes Breuker.

Een Jacob Rutten wordt in 1878-'79 genoemd als bewoner van de Zwarte Kat. In 1890 woonde het gezin op het adres Reuver 284. Inwonend was broer Theodoor Rutten (1835).

 

13 mei 1870

GRUBBENVORST - Gehuwd: Franciscus Antonius Hendrickx [geb. Lottum 17-8-1831, akkerbouwer (1870), pachter van de Weerterhof 1885, overl. Reuver 16-6-1910, zn. van Godfried Hendrickx en Christina Muijsers] en Gertrudis van Soest [geb. Lottum 5-4-1844, overl. Beesel-Reuver 14-3-1929, dr. van Peter Jean van Soest en Maria Agnes van Dijck].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Lottum 21-3-1871.

2.       Joanna Christina Hendrickx, geb. Lottum 18-3-1872. Tr. Beesel 24-4-1914 met Mathias Hubertus Bongaerts.

3.       Maria Petronella Hendrickx, geb. Lottum 16-2-1874. Tr. Beesel 23-10-1914 met Hendrik Hubert van Soest.

4.       Franciscus Antonius Josefus Hendrickx, geb. Lottum 17-3-1876, overl. ald. 25-3-1877, oud 1 jaar.

5.       Franciscus Hubertus Hendrickx, geb. Lottum 1-1-1878., overl. ald. 14-2-1878, oud 1 maand.

6.       Joanna Huberta Hendrickx, geb. Lottum 18-2-1879, overl. Beesel 12-6-1912. Tr. Beesel 2-11-1900 met Andreas Hubertus Meusen.

7.       Maria Lodewijka (Louisa) Hendricx, geb. Lottum 18-2-1879, overl. Beesel-Reuver 19-3-1900.

8.       Maria Rosalia Hubertina Hendrickx, geb. BEESEL 3-12-1881.

9.       Joannes Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 26-2-1884, ongehuwd overl. ald. 3-10-1908, oud 24 jaar.

10.     Alphons Joseph Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 26-9-1889, ongehuwd overl. Tegelen 16-2-1967.

11.     levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 14-12-1887.

Frans Hendrickx woonde in 1878 aan de Weerd (Berckenweg). In 1932 werd het pand bewoond door zoon Alphons.

 

14 mei 1870

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Hubertus Schmitz en Sophia Theresia Hubertina Ribbergh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/82.

 

16 mei 1870

BELFELD - Gedoopt: Wilhelmus Fredericus Schouren, zn. van Petrus A. Schouren en Wilhelmina Hendrix. Getuigen: Mathaeus Schouren en Gertrudis Klaassens.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 3 fol. 15.

 

18 mei 1870

BEESEL - Gehuwd: Henricus Joannes Delaroij [De la Roij, geb. Kessel 9-2-1844, bakker, zn. van Petrus Delaroij en Hendrina Pennings] en Joanna Hubertina Janssen [geb. Beesel 23-1-1845, dr. van Mathias Janssen en Mechtildis Heldens « 28-5-1843].

GHS Beesel, BS-7/615.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 mei 1870

STEVENSWEERT - Verkoop van onroerende goederen onder Stevensweert door Arnailie Dorothée Auguste Jeanne Hermine Frederique gravin de Hompesch Rurich, geboren baronnes de Riesedel tot Eisenbach en haar echtgenoot Adolph Marie Charles Francois graaf de Hompesch Rurich, laatstgenoemde in eigen naam en als gemachtigde van zijn schoonmoeder Josephina Françoise Charlotte burggravin de Riççe, douairiere van Charles Philippe Ferdinand Herman baron de Riedesel tot Eisenbach, allen wonend op het kasteel Walborg te Ohe en Laak, aan mr Ferdinand Gerard Hubert Hilaire Arnold baron Michiels van Verduijnen te Roermond, voor ƒ 89.500.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/88.

Vgl. eerdere transactie 5-5-1869/45 en obligatie groot ƒ 275.000,‑ 9-6-1869/53.

 

25 mei 1870

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Hubert Heijnen [geb. Swalmen 15-7-1836, zn. van Theodorus Heijnen en Maria Bongaerts; wedn. van Catharina Hubertina Ramakers, geh. Swalmen 18-10-1867, overl. ald. 13-5-1868] en Elisabeth Heijnen [geb. Swalmen 22-9-1838, dr. van Sebastiaan Heijnen en Maria Catharina Drippen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Silvester Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 15-3-1871.

2.       Sebastianus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 6-7-1872. Tr. Swalmen 30-10-1900 met Christina Hubertina Hendriks.

3.       Maria Elisabeth Heijnen, geb. Swalmen 5-4-1874. Tr. Swalmen 1-5-1899 met Gerardus Hubertus Stikkelbroeck.

4.       Gerardus Heijnen, geb. Swalmen 1-9-1876.

5.       Anna Maria Catharina Heijnen, geb. Swalmen 16-3-1878.

6.       Hendrik Heijnen, geb. Swalmen 23-3-1880.

 

30 mei 1870

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Geraedts [geb. Swalmen 9-3-1831, zn. van Hendrik Geraedts en Alberdina Janssen] en Wilhelmina Hubertina Alers [geb. Swalmen 22-5-1843, dr. van Willem Alers en Gertrudis Leijendekkers].

GenLias, 2004.

 

31 mei 1870

KERKRADE - Gehuwd: Matheus Hubertus van Poppel [Mathias Hubertus, geb. Vaals 12-3-1845, overl. Meerssen 19-3-1901, zn. van Johannes van Poppel en Maria Louisa Mechtilda Vorage] en Elisabeth Hubertina Hanover [geb. Kerkrade, dr. van Georg Hanöver en Barbara Forst].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Hubertus Georgius van Poppel, geb. Beesel 23-4-1872.

2.       Maria Louisa Wilhelmina van Poppel, geb. Beesel 22-4-1873, ongehuwd overl. Kerkrade 10-12-1912.

3.       Maria Petronella Laura van Poppel, geb. Beesel 24-9-1875.

4.       Herman Alphons Marie van Poppel, geb. Beesel 4-5-1877. Tr. Arnhem 6-6-1906 met Josephina Johanna Gerarda Maria Dro..s.

5.       Maria Joanna Eugenia van Poppel, geb. Beesel 19-2-1880.

6.       Victor Jacobus Laurentius van Poppel, geb. Beesel 26-2-1883. Tr. Sint Pieter (L) 5-9-1908 met Geertruida Bertha Kuijser.

Mathijs van Poppel werd op 1-7-1869 benoemd tot hoofdonderwijzer te Reuver. Eerder was hij hoofdonderwijzer te Kerkrade.

 

mei 1870 en later

BEESEL - Kwitanties betreffende het beheer van Waterloo en Heidenheim door met name Theodorus Bloemers; o.a. druiventeelt en asperges.

-   mei 1870: 'op Heidenheim heidegrond omgezet tusschen de vijver en het gebouw.'

-   idem van 6 tot 19-6-1870, o.a. 'zant uit de graaf gedaan, aartappelen geschoevelt, gegraven voor zomerzaat en water gedragen aan de bomen.'

-   van 6-8 tot 3-9-1870, o.a. 'erten gedorszen, bonen geplokken en uit gedaan, het onkruit van den cerdel geplokken, den dam int viswier gewerkt, het mes met de spelten op de miet gedaan, aan de Waterlo aen den toen gewerkt en aartappelen uit gedaan.'

-   van 4 tot 18-9-1870 'bokweit gemaat en gedorszen, en meskuil gemaakt, houdt gekapt voor aan de brug, aan de sperus graven gewerk en in de druiven gesneden aan de Waterloo'; 'stenen gevaren voor aan de brug'.

-   van 18-9 tot 1-10-1870, o.a. 'de druiven toppen gesneden, appelen geplokken en nootten afgedaan.'

-   van 1 tot 15-10-1870: o.a. somerzaat geplokken, mes aan de bomen gegraven, aan Waterloo appelen geplokken, karstaanelen geraapt'.

-   van 10 tot 24-10-1870 gewerkt aan Heideheim, o.a. 'kuilen toe gemaakt waar de bomen geplant zijn, melger gestamt, ris gehakt, aan de groes gespaat voor het huis.'

-   van 15 tot 29-10-1870 'ris gehakt die anderen in de kuilen gedaan, grond geladen voor de bomen te planten, het mis op den ruiver geladen en met de spelten onder een gemaakt, het takhout in schanssen gemaakt, aan Waterloo de karstaannelen afgedaan.'

-   idem van 29-10 tot 12-11-1870: o.a. 'koren gezaat en ondergeëkt, die kuilen vol gemaakt waar de bomen geplant zijn, die ris in de kuilen gedaan, aan Waterloo de kwejen geplokken'.

-   van 11 tot 25-3-1871 'gewerkt aan Heideheim en aan Waterloo in de druiven' door P. Fabrie, G. Leroo, K. Peters, J. Joosten, T. Bloemers, W. Geraads, H. Lemmen, H. Spee, H. Weijers, G. Reinders, P. Buskens en T. Criens à 60 cent per dag; tevens 15 kuilen à 7 cent per kuil.

-   idem 'in de druiven' van 27-3 tot 7-4-1871.

-   idem 'in de druiven' gewerkt van 7 tot 21-4-1871.

-   kwitantie dd. 22-4-1871 van T. Bloemers wegens 'heide om gemaak aan Heideheim, 5.60 roeden'.

-   van 22-4 tot 6-5-1871: gewerkt door P. Fabrie, M. Spee, M. Weijers, .. Peters, W. Geraads,, G. Reinders, T. Bloemers en J. Joosten, o.a. kuilen gemaakt.

-   idem van 20-5 tot 3-6-1871, o.a. wegen gemaakt.

-   rekening met gedrukt briefhoofd dd. 11-6-1871 van F. Verbruggen, 'koopman in granen' te Beesel, wegens geleverd boekweit.

-   idem van 24-6 tot 8-7-1871, o.a. 'Eliesabet Thijsen het onkruit van de wortelen geplokken', 'P. Fabrie de druiven aan Waterloo klaargemaakt'.

-   idem van 2 tot 16-9-1871 o.a. 'de vijver uitgegraven' à 4 gulden.

-   idem van 30-9 tot 21-10-1871: melk kost 8 cent per liter.

-   idem van 18 tot 30-11-1871: o.a. 'perken gedekt met spelten, kuilen gemaakt, bomen geplant en de kuile digt gemaakt, de bomen geverfd en spelten geschorren.'

-   z.d.: rekening van Theodoor Bloemers voor weledele mevrouw Migiels van Kessenich, wegens 'gewerk aan Heideheim van den 30 december tot den 13 januari 1872': o.a. kosten wegens bemesting van asperges ('sperrius'), 12 overnachtingen op Heideheim à 20 cent per nacht;

-   6-1-1872: Rekening van H. van Rens, smid te Beesel, voor mevrouw Migchiels van Kessenich, o.a. wegens ploeg en kruiwagen.

-   idem 'gewerk aan Heideheim van den 13 tot den 27 januari 1872': o.a. 'ris gehak en geladen spelter geschorren en uitgeschurg' door G. Spee, H. Spee, P. Fabrie en T. Bloemers; tevens 'Wiro' in de kost gehad.

-   idem van 27-1 tot 10-2-1872: 'den weg op Heideheim toe gemaakt, mergel op het land gespreit, heiplakken gelade, ris in de ... gedaan, de mes in de kuil onde een gemaakt, de mergel op gewerkt'.

-   idem van 10-2 tot 24-2-1872: 'bomen helpen planten, kuilen gemaak en zant geladen', 'een perseel omgegraven', etc.

-   z.d.: 'Aartappelen gekogt 3 malder' (van resp. 3.40 en 3.60 per malder).

-   idem van 24-2 tot 10-3-1872: 'sperrius bedder gemaakt, spelten geschorren en gelade en het perseel heide aan het huis omgespaat'.

-   22 maart 1872: rekening van J. Cremers te Tegelen aan P.L. Schaeken te Bezel 'voor geleverde hagedoorne planten tweeduizend à ƒ 1,00 per honderd'.

-   van 25-3 tot 7-4-1872: geen aardige details.

-   idem van 7-4-1872 tot 5-5-1872: o.a. aardappelen en 'Filipine bone'.

-   idem van 5-5 tot 2-6-1872: geen aardige details.

-   idem van 31-7 tot 31 augustus: idem.

-   idem van 31-8 tot 30-9-1872: idem.

-   idem van 31-9 tot 31-10-1872: o.a. '3 dag ardappelen geraapt' en 'voor 12 cent klak'.

-   idem van 31-10 tot 30-11-1872: o.a. '2 dg spange geschorren'.

-   van 1 tot 31-1-1873: o.a. rekening van de smid: 'nieuw tuin herk 60, nieuw herk 50, nieuw krom 30, nieuw schoufel 50, nieuw stip 15, nieuw schup 1.50, nieuw steil in de schup 40, nieuw ring op het vornuis 65.'

-   kwitantie dd. 19-7-1873 wegens betaling van '745 meter uitgegraven in 't ... van den wijr à 12 cts per meter'

-   kwitantie dd. 20-7-1873 van Meuter (?) wegens 335 francs ontvangen van Theodoor Bloemers te Waterlo wegens 2 geleverde runderen.

-   Verder veel ongedateerde reçus waaronder betaling in natura met o.a. druiven; tevens gedrukte informatie over buitenlandse soorten druiven, eigen aantekeningen en buitenlandse correspondentie in het Duits en Frans over kwaliteit en verzorging van druiven, etc.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1080.

 

1 juni 1870

GRUBBENVORST - Gehuwd: Pieter Schrijnewerkers [geb. Swalmen 7-5-1821, koopman, zn. van Hubertus Schrijnewerkers en Maria Kerkhoven] en Joanna Christina Hendrix [geb. Lottum 8-5-1828, akkerbouwster, dr. van Godefriedus Hendrix en Joanna Christina Muijsers].

GenLias, 2007.

 

3 juni 1870

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Sebastian Heijnen [Sebastianus Heijnen, geb. Swalmen 10-11-1831, zn. van Jan Heijnen en Anna Maria Custers « 13-1-1829; wedn. van Catharina Agnes Ridders, geh. Süchteln 15-10-1858] en Johanna Caelers [geb. Roggel 5-8-1831, dr. van Pieter Caelers en Petronella van Horne].

Thoer.net, 2021.

 

4 juni 1870

SWALMEN - Verkoop van hooiland te Swalmen op de Belten gelegen door:

1)     Hendrik Maessen en

2)     Cornelis Maessen te Asselt,

aan

1)     de weduwe Jan Slabbers geboren Anna Margaretha Bongaerts aldaar en

2)     Sevrien Theelen, gehuwd met Maria Janssen, ook wonend aldaar, voor ƒ 150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/54.

 

20 juni 1870

BREYELL (D) - Gehuwd: Peter Mathias Lenders [geb. Beesel 4-8-1836, zn. van Hubertus Lenders en Catharina van Dijck « 17-4-« 1820] en Maria Gertrud Hoffmans [geb. Breyell 15-12-1844].

Thoer.net, 2022.

 

20 juni 1870

ROERMOND - Petrus Maximilianus Hubertus Sebastianus Cornelis, notaris te Roermond, benoemd tot vervanging van wijlen zijn broer Frans Jozef Henricus Egidius Cornelis, verklaart dat hij van Marie van Olffen, weduwe van laatstgenoemde, alle bescheiden heeft ontvangen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, laatste blad.

 

20 juni 1870

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met tuin en verdere bijgehorigheden te Roermond door Joseph Tondeur, als speciaal gemachtigd door de erfgenamen en vertegenwoordigers van wijlen de freule Jeannette Louise van der Renne, in leven rentenierster te Roermond, overleden aldaar, aan Henri Schreurs en jonkheer Albert van Aefferden, beiden wonend aldaar, voor ƒ 8.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/58.

Vgl. idem 25-5-1870/65 voor verkoop van roerende goederen, opbrengst ƒ 2.510,75.

 

23 juni 1870

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 5.941,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/60.

 

25 juni 1870

VENLO / REUVER - “Zondag is de Prins van Oranje alhier gearriveerd en in het hotel Zwijnshoofd afgestapt. Maandagmorgen is inspectie gehouden op de Reuversche heide over de troepen alhier en te Roermond in garnizoen. Dinsdag na alvorens de gebouwen alhier te hebben nagezien, is Z.K.H. met den namiddagtrein naar Breda vertrokken.”

Venloosch weekblad d.d. 25-6-1870.

 

27 juni 1870

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gehouden te Beesel op verzoek van jhr. mr. Jan Carel Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst ƒ 320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/87.

 

28 juni 1870

ROERMOND - Openbare grasverkoop op verzoek van de erfgenamen van wijlen Felix Ruijs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/2.

 

1 juli 1870

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Mathias Doumen [Mathis, geb. Haelen 18-11-1838, overl. Swalmen 29-1-1892, oud 53 jaar, zn. van Michae; Doumen en Petronella Custers] en Helena Hubertina Smeets [geb. Swalmen 1849, overl. ald. 17-4-1884, oud 35 jaar, dr. van Hendrik Smeets en Johanna Claessen].

Thoer.net, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Henricus Hubertus Doumen, geb. Swalmen 17-9-1870.

2.       Johannes Michael Doumen, geb. Swalmen 13-4-1877.

3.       Elisabeth Doumen, geb. Swalmen 23-12-1879, overl. Roermond 29-11-1903. Tr. Roermond 13-1-1903 met Mathis Hubertus Croonenberg.

4.       Godefridus Hubertus Doumen, geb. Swalmen 4-2-1883, overl. ald. 27-6-1893, oud 10 jaar.

 

4 juli 1870

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Peter Johann Anstötz [geb. Breyell (D) 28-10-1844] en Anna Margaretha Smets [geb. Beesel 10-7-1843, dr. van Joannes Smeets en Henrina Janssen « 17-10-1842].

Thoer.net, 2022.

 

6 juli 1870.

WALBECK (D) - Gehuwd: Hermann Pastoors [Hermanus, geb. Walbeck (D) 15-8-1833, akkerman bij de molen van Wankum 1879, pachter van de Grote Hoeve te Belfeld 1884, pachter van Schoonenburg 1888, overl. Belfeld 27-8-1888, oud 55 jaar, zn. van …] en Johanna Catharina Schellen [Johanna Katharina, geb. Horst 24-6-1842, overl. Belfeld 18-7-1902, oud 60 jaar, dr. van Willem Schellen en Johanna Albré « Horst 25-8-1841].

Standesamt Walbeck, Dezennaltabellen; met dank aan mw. Suchodoletz, 2024.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.       Catharina Sibilla Pastoors, geb. Walbeck 18-8-1869.

2.       Peter Heinrich Pastors, geb. Walbeck 3-9-1871, overl. Venlo 21-12-1955, oud 84 jaar. Tr. … met Dorothea Johanna Hubertina Görtjes.

3.       Maria Catharina Pastoors, geb. Straelen 23-9-1872.

4.       Peter Johann Pastors, geb. Boekholt gem. Straelen (D) 12-5-1875, schipper te Dilsen (B). Tr. Echt 11-9-1905 met Maria Elisabeth Simons, waarvan kinderen te Dilsen.

5.       Wilhelm Pastors, ged. Straelen 2-3-1874.

6.       Peter Wilhelm Pastors, ged. Wankum (D) 30-5-1877, overl. Belfeld 3-3-1888, oud 10 jaar.

7.       Anna Catharina Pastoors, geb. Wankum 10-10-1879 = Johanna Pastors, overl. Tegelen 27-8-1967. Tr. Beesel 26-10-1906 met Hendrikus Hubertus Crins.

8.       Gertrudis Pastoors, geb. Grefrath (D) 17-7-1881.

9.       Peter Herman Pastoors, geb. Belfeld 14-4-1883, overl. ald. 1-7-1883, oud 2 maanden.

10.     levenloos kind (v), geb./overl. Belfeld 4-1-1885.

11.     Catharina Petronella Pastoors, geb. Belfeld 9-6-1886, overl. ald. 25-2-1891, oud 4 jaar.

Landbouwer Hermanus Pastoors en Catharina Schellen vestigden zich op 14-9-1881 met hun gezin op het adres Groothoef 94, later gewijzigd in Schoonenburg 65 resp. B45. Het tragische overlijden van zoon Peter Johan staat genoteerd als ‘3 maart 1888 dood gebleven in een zandkuil’. Catharina Sibilla vertrok z.d. naar St. Thönis (D) en keerde op 5-1-1898 vanuit Dülken (D) terug naar Belfeld om op 40-7-1898 definitief te verhuizen naar Dülken. Peter Johan verhuisde op 9-5-1892 naar Kaldenkirchen (D). Anna Catharina vertrok op 14-4-1896 eveneens naar Kaldenkirchen (mogelijk gelijktijdig met zus Maria Catharina) en keerde op 21-6-1897 terug naar Belfeld. Gertrudis verhuisde op 16-12-1897 naar St. Teunis bij Kempen. Peter Hendrik vertrok z.d. naar Borbeck (bij Essen, D), moeder Catharina Schellen z.d. naar Elmpt, maar ze zou in 1902 overlijden in Belfeld. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad P162.

De MvS van Herman Pastoors ontbreekt.

Hoeve Schoonenburg, eigendom van notaris mr. J. Clercx en bewoond door de weduwe Pastoor, brandde in augustus 1894 af. Voor openbare verkoop van inboedel zie 9-9-1902.

 

9 juli 1870

BEESEL - “De wel eerw. Heer P.A. Kampers, pastoor te Beesel, is door Z.M. den Koning gepensioneerd ad f 600 ’s jaars.”

Venloosch Weekblad d.d. 9-7-1870.

 

15 juli 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Theodoor Verheggen aldaar, opbrengst ƒ 669,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/86.

 

18 juli 1870

SWALMEN - Brand na blikseminslag.

“A Swalmen près de Ruremonde la foudre est tombé sur l’habitation et la grange du nommé Gerard Wijnen qui en quelques instants sont devenues la proie des flammes. Elles étaient pas assurés ont pu être sauvés.”

Le courier de la Meuse d.d. 18-7-1870.

 

20 juli 1870

ROER - Openbare verkoop van veldvruchten te Roer, gemeente Roermond, op verzoek van Godefried Ramakers te Swalmen, opbrengst ƒ 134,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/88.

 

23 juli 1870

BEESEL - "Aanstaanden Maandag zal Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. J.A. Paredis zich naar Beesel begeven, om aldaar een nieuw altaar te consecreren."

ROERMOND - "In den achternamiddag van jl. Zaturdag stortte aan de restauratiewerken van de Munsterkerk alhier plotseling met vreeselijk gekraak een steiger in, waarop de aannemer met vier werklieden plaats hadden genomen. Allen werden vrij ernstig gewond of gekneusd, terwijl een hunner een arm heeft gebroken."

Maas- en Roerbode d.d. 23-7-1870.

 

23 juli 1870

SWALMEN - “Zaterdag heeft weder een hevig onweder over onze provincie gewoed. Wij vernemen de volgende ongelukken: […] te Swalmen werd de woning van den landbouwer G. Wijnen getroffen, waardoor dezelve met de belendende schuur in de asch werd gelegd.”

Venloosch Weekblad d.d. 23-7-1870.

 

23 juli 1870

ROERMOND - Verpachting van een perceel bouwland op de Heiberg onder Roermond door Christiaan Ramakers, als mondeling gemachtigd door zijn vader Godefried Ramakers, beiden wonend te Swalmen, aan Arnold Janssen te Ool onder Herten voor jaarlijks ƒ 60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/91.

 

29 juli 1870

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Hubertus Könings [Konings, geb. Beesel 31-10-1841, smid, overl. Swalmen 31-12-1929, oud 88 jaar, zn. van Michiel Könings en Jacomina Geraedts] en Barbara Hubertina Wuts [geb. Swalmen 20-9-1838, overl. ald. 29-9-1906, oud 68 jaar, dr. van Pieter Wuts en Joanna Gertrudis Janssen « 19-7-1836].

RHCL, BS Swalmen.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Gertrudis Hubertina Königs, geb. Swalmen 8-5-1871, ongehuwd overl. ald. 19-2-1945, oud 73 jaar.

2.       Maria Wilhelmina Hubertina Königs, geb. Swalmen 30-5-1872, overl. Arcen 2-6-1949. Tr. Swalmen 27-9-1901 met Carel Roncken.

3.       Maria Ida Hubertina Königs, geb. Swalmen 25-9-1873. Tr. Swalmen 23-11-1909 met Johannes Hubertus van Dael.

4.       Helena Hubertina Könings, geb. Swalmen 15-7-1875, ongehuwd overl. ald. 16-7-1944, oud 69 jaar.

5.       Michael Peter Hubertus Könings, geb. Swalmen 20-2-1877, ongehuwd overl. ald. 30-5-1935, oud 58 jaar.

6.       Maria Hubertina Konings, geb. Swalmen 10-7-1879, overl. Venlo 2-7-1964. Tr. Swalmen 15-5-1906 met Jules Eduard Theodor Vallen.

7.       Christiaan Konings, geb. Swalmen 23-1-1884, overl. Roermond 21-1-1968. Tr. Swalmen 30-8-1920 met Joanna Maria Suilen.

 

6 augustus 1870

SWALMEN E.O. - “Het vreeselijk onweder dat jl. zaterdag over onze provincie zich ontlastte, heeft verschillende ongelukken ten gevolge gehad. Onder Maasniel is Cornelishof door den bliksem getroffen, waardoor stallen en schuur met de oogst in korte oogenblikken werden vernield. Onder Echt is de schuur van den pachter Zwaantjes afgebrand. Te Buggenum werd een huis mede een prooi der vlammen. Onder Swalmen werd de woning van den landbouwer G. Janssen in asch gelegd. Al het vee, met uitzondering van 2 varkens, kwam daarbij om.”

Venloosch Weekblad d.d. 6-8-1870.

 

6 augustus 1870

VLODROP / SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Johan Lodewijk Theodoor Antoon Lebuinus baron van Scherpenzeel-Heusch te Vlodrop, weduwnaar van Maria Isabella Theodora Clout, in eigen naam en als gemachtigd door zijn enige dochter en erfgename Léopoldine van Scherpenzeel-Heusch, gehuwd met Stephan graaf d'Alcantara te Baarlo, samen in de rechten staand van wijlen vicarius Van Dam, later vertegenwoordigd door de douairiere van wijlen Henricus Clout geboren Maria Josepha Simon de Vlodrop, moeder van Maria Isabella voornoemd, aan Daniel Heijnen, burgemeester, en zijn echtgenote Maria Catharina Derix te Swalmen, als vertegenwoordigers van wijlen de echtelieden Arnold Smeets en Anna Gelissen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/98.

 

9 augustus 1870

HERKENBOSCH - Doorhaling hypotheek door Amédée Franciscus Marie Ghislain erfridder van der Renne de Daelenbroek, in eigen naam en als speciaal gemachtigd door zijn moeder jonkvrouwe Rosalia Cecilia Josephina Michiels van Verduijnen, douairiere van wijlen Prospère Marie Franciscus erfridder van der Renne de Daelenbroek, beiden wonend te Herkenbosch op het kasteel Daelenbroek, aan:

1)     Renier Beurskens en diens echtgenote Josephina Hoefnagels te Baarlo;

2)     Gerard Hoefnagels aldaar;

3)     Frans Hoefnagels wonend op de Hoosterhof onder Beesel, en

4)     Pieter Theodoor Houba en diens echtgenote Maria Jacoba Hoefnagels te Baarlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/100.

 

10 augustus 1870

BELFELD - Gehuwd: Pieter Ernst [geb. Oosterhout 10-5-1845, tiggelbakker te Venray 1880, overl. Belfeld 2-4-1931, zn. van Pieter Ernst en Maria Louisa Mordan « 28-10-1847] en Gertrudis Stevens [geb. Belfeld 9-3-1847, overl. ald. 7-5-1938, oud 91 jaar, dr. van Willem Stevens en Maria Josepha Ebus].

Wiewaswie, 2021. Voor huwelijk Ernst-Mordan zie Oosterhout 28-10-1847.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Louisa Maria Ernst, geb. Belfeld 31-12-1870, overl. ald. 26-7-1873, oud 2½ jaar.

2.       Sophia Ernst, geb. Belfeld 8-12-1872, ongehuwd overl. ald. 24-9-1907, oud 34 jaar.

3.       Peter Joannes Ernst, geb. Belfeld 17-2-1875, overl. ald. 19-4-1875, oud 2 maanden.

4.       Louisa Maria Ernst, geb. Belfeld 24-2-1876, overl. ald. 7-2-1877, oud 11 maanden.

5.       Peter Ernst, geb. Belfeld 1-12-1877, overl. ald.

6.       Wilhelmus Ernst, geb. Venray 19-5-1880 (ouders wonend te Belfeld maar verblijvend ten huize van dagloner Antoon Hesen), later bij gezin te Belfeld.

7.       Johannes Pieter Alphons Ernst, geb. Venlo 26-11-1882. Tr. 1) Belfeld 20-2-1905 met Petronella Goevaerts; 2) Berg en Terblijt 2-8-1934 met Maria Hubertina Curvers.

8.       Maria Louisa Antonetta Ernst, geb. Venlo 30-5-1885. Tr. 1) Belfeld 5-6-1905 met Joannes Hubertus Stevens; 2) Belfeld 7-5-1918 met Arnoldus Kampscheur.

9.       Willem Ernst, geb. Belfeld 8-10-1887, overl. Beesel 21-4-1948. Tr. Belfeld 22-5-1911 met Jacoba Daniëls.

10.     Johannes Christiaan Ernst, geb. Belfeld 6-7-1891, overl. tegelen 4-5-1960. Tr. Belfeld 6-5-1918 met Wilhelmina Petronella Janssen.

Spoorarbeider Pieter Ernst verhuisde in 1869 samen met zijn ouders vanuit Deurne naar Belfeld. Op 11-8-1870 werd hij samen met ziijn vrouw ingeschreven op het adres nummer 35. Samen metb hun dochtertje verhuisden beiden op 20-9-1871 naar Tegelen. Op 8-12-1872, de geboortedag van hun tweede kind, werden ze opnieuw ingeschreven, ditmaal op het adres Geloo 36, later gewijzigd in C30. Op 19-7-1881 werd het gezin opnieuw uitgeschreven, ditmaal naar Deurne. De terugkeer vanuit Venlo ontbreekt in het register; dochter Maria Louisa Antonette werd  op 2-3-1886 ingeschreven, mogelijk samen met de rest van het gezin. Op 10-10-1887 werd ‘bestedeling‘ Petronella Vlemmings (Belfeld 29-10-1856, zie gezin 19-4-1852) opgenomen in het gezin. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad E53.

Het echtpaar verhuisde op 10-6-1884 vanuit Rheden naar Maastricht (Regtstraat 133) en vetrok op 9-3-1885 naar Bergen op Zoom. Bron: BevReg Maastricht.

Spoorwegarbeider Pieter Ernst en Gertrudis Stevens verhuisden op 9-3-1885 met hun zoontje vanuit Maastricht naar Bergen op Zoom (St.-Josephstraat); van hieruit vertrokken ze op 20-4-1885 alweer naar Venlo. Bron: BevReg Bergen op Zoom.

 

11 augustus 1870

SWALMEN - Testamenten door Pieter Schrijnewerkers te Swalmen en diens vrouw Johanna Christina Hendrickx.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nrs. 1870/101 en /102.

 

18 augustus 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.000,‑ door Godefried Ramakers te Swalmen t.b.v. Anna Maria Ruyten, echtgenote van Christiaan Hubertus Vincken te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/39.

 

18 augustus 1870

SWALMEN - Gehuwd: Josephus Knops [Knoops, geb. Swalmen 18-8-1870, zn. van Joannes Knops en Catharina Gertrudis Leppers « 13-2-1836] en Margaretha Janissen [geb. Swalmen 14-3-1846, dr. van Everardus Janissen en Cornelia Slabbers « 12-10-1840].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Knops, geb. Swalmen 15-1-1871.

2.       Theodorus Knops, geb. Swalmen 23-10-1873.

3.       Theodorus Knops, geb. Swalmen 12-9-1875. Tr. Sint Odiliënberg 9-11-1908 met Maria Aldegonda Odilia Maessen.

4.       Cornelia Knops, geb. Swalmen 3-1-1879, overl. ald. 4-8-1914. Tr. Swalmen 8-1-1906 met Melcher Leonardus Peters.

5.       Anna Catharina Knops, geb. Swalmen 21-2-1882, overl. Maasniel 29-7-1941. Tr. Maasniel 14-10-1905 met Joannes Hubertus Maessen.

 

19 augustus 1870

BELFELD - Verkoop van gras te Belfeld door Karel de Rijk te Steijl en Gerard de Rijk te Blerick voor ƒ 138,30.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1870/189.

 

19 augustus 1870

ROERMOND - Gehuwd: Clemens Prosperis Schreurs [geb. Roermond 27-4-1820, overl. ald. 24-4-1911, oud 90 jaar, zn. van Petrus Henricus Schreurs en Maria Ida Leemans] en Johanna Sibilla Hubertina Verhaegh [geb. Baarlo 25-4-1827, overl. Roermond 20-11-1908, oud 81 jaar, dr. van Hendrik Adolf Verhaegh en Anna Wilhelmina van Wijlick « 31-1-1822; wed. van Joseph Arnold Hubert Kessels, geh. Maasbree 30-4-1849].

WieWasWie, 2023. Zie Le Courier de la Meuse d.d. 9-8-1870 voor een aankondiging van dit huwelijk.

Clement Schreurs werd door dit huwelijk eigenaar van een boerderij te Belfeld-Geloo, in 1896 bewoond door G. Simons. Scheurs was teven eigenaar van de Leukerhoeve te Roggel.

Clemens Schreurs exposeerde in 1852 in Rotterdam met zijn werk ‘De vicar of Wakefield zijne kinderen onderwijzende’, in 1856 in het stadshuis te Maastricht met ‘Le joaillier’. In 1859 schilderde hij ‘De eerste en de laatste stap’. Vanaf circa 1866 was Schreurs leraar aan de Rijks H.B.S. te Roermond en hij was tevens verbonden aan de Teekenschool, die in 1882 werd uitgebreid tot een kunstacademie. Een aanstelling als directeur aan deze Teekenschool in 1882 ging nét aan hem voorbij hoewel de gemeenteraad hem graag in deze functie had gezien. In 1891 nam Schreurs, na ruim 25 jaar, ontslag bij de H.B.S.

 

20 augustus 1870

VENLO - “Maandag is hier ook het dames-comité gevormd, zich aansluitende aan het bestaande hulp-comité van het Roode Kruis. Tal van dames hadden gehoor gegeven aan de oproeping om hulp te verleenen aan de lijdenden in het oorlogsveld en zijn toegetreden als medewerksters. Tot directrices zijn benoemd mevrouw S. de Fremery-Frowein, mevrouw Clercx-de Rijk, mevrouw Ariens, mevrouw Roeëll en mejufvr. Hagedoorn. Naar wij vernemen heeft mej. S. te Reuver zich aangemeld om als verpleegster mede naar het slagveld te gaan.”

Venloosch Weekblad d.d. 20-8-1870.

 

1 september 1870

SWALMEN - Verkoop van een huis met tuin te Swalmen gelegen sectie B nrs. 1290, 1286 en 1288 door Anna Catharina Schrijnewerkers en Johannes Hubertus Bongaerts te Swalmen aan de gemeente Swalmen voor ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/105.

 

4 september 1870

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Gerard Heijnen wonend te Rijckel onder Beesel aan Mathijs Heijnen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/106.

 

7 september 1870

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Hubert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 4.090,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/109.

 

10 september 1870

REUVER - Doorhaling hypotheek door Jan Willem Lambert Janssen te Beesel namens het gemeentebestuur aldaar, aan Jozef Hubert Verbruggen wonend te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/107.

 

12 september 1870

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 13-9-1870): Joannes Stephanus Dorssers [geb. Belfeld 26-12-1805, overl. ald. 20-8-1878, oud 72 jaar, zn. van Christoffel Dorssers en Margaretha Strouken « 13-8-1797; wedn. van 1) Helena Kupers, geh. Belfeld 5-9-1829, overl. ald. 6-10-1867; 2) Joanna Hendrixs, geh. Belfeld 3-9-1868, overl. ald. 17-10-1869; hij hertr. Belfeld 29-7-1874 met Anna Catharina Craan] en Anna Elisabeth Janssen [geb. Belfeld 9-3-1822, overl. ald. 13-2-1874, oud 51 jaar, dr. van Willem Janssen en Catharina Gielen « 21-2-1814; wed. van 1) Joannes Petrus Houbertz, geh. Beesel 4-7-1849; 2) Henricus Vlemings, geh. Beesel 19-4-1852].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Merk op dat Peter Hendrik Janssen, de buitenechtelijke zoon van Anna Elisabeth, niet wordt genoemd in haar Memorie van Successie.

Kramer Jan Stephan Dorssers en Anna Elisabeth Janssen woonden na hun huwelijk op het adres Belfeld 74. Inwonend waren Maria Catharina en Petronella Vlemings, de beide overlevende dochters van de bruid, en haar buitenechtelijke zoontje Peter Hendrik Janssen (Belfeld 21-8-1864). Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D44.

De aangifte voor erfbelasting van Anna Elisabeth Janssen, overleden zonder testament, werd gedaan door kramer Joannes Stephanus Dorssers alsmede Theodorus Broks als voogd van de minderjarige kinderen Anna Catharina en Petronella Vlemmings, beiden wonend te Hinsbeck (D), ieder berechtigd voor de helft. Haar nalatenschap bestond uit de helft van een huis en erf in de Leemskamp gelegen, sectie D 1304, hakhout D 1305 en idem 91. Bron: MvS Belfeld, verfilming 2019/2520.

 

13 september 1870

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Willem Hubert Hendrickx, weduwnaar met drie kinderen van wijlen Barbara Hubertina Janssen te Swalmen, en Angelina Hubertina Beurskens te Heel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/116.

 

13 september 1870

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Gerardus Hubertus Victor Bongaerts te Weert, als vertegenwoordiger van Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond, aan Anna Catharina Schrijnewerkers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/110.

 

14 september 1870

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Beesel door de erfgenamen van wijlen Godefried Trines, overleden te Beesel, opbrengst ƒ 7.273,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/117.

 

15 september 1870

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Hendrickx [Willem Hubert, geb. Swalmen 22-5-1836, zn. van Frans Hendrickx en Maria Anna Vossen « 24-11-1831; wedn. van Barbara Hubertina Janssen, overl. Swalmen 21-12-1869] en Engelina Huberta Beurskens [geb. Beesel 28-2-1839, overl. Venray 29-6-1924, dr. van Paulus Beurskens en Anna Maria Trines « 23-9-1831].

GenLias, 2009; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Franciscus Joannes Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 24-6-1871, ongehuwd overl. ald. 11-1-1947, oud 75 jaar.

2.       Peter Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 16-6-1873, overl. Heel en Panheel 5-7-1914. Tr. Heel en Panheel 23-4-1907 met Anna Maria Wilhelmina Poels.

3.       Maria Gertrudis Hendrickx, geb. Swalmen 10-6-1875, ongehuwd overl. Weert 9-6-1933, oud 57 jaar.

4.       Jacobus Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 10-4-1877, overl. Roermond 4-7-1949. Tr. Swalmen 26-5-1909 met Maria Gertrudis Carolina Kuijpers.

5.       Clara Franscina Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 5-12-1878, overl. Venray 29-6-1924. Tr. Swalmen 7-5-1912 met Martinus Wismans.

6.       Godefridus Hubertus Hendrikx, geb. Swalmen 30-9-1881, overl. ald. 12-8-1959. Tr. Melick en Herkenbosch 4-5-1925 met Maria Helena Nijskens.

Voor huwelijkscontract zie 13-9-1870.

 

15 september 1870

HORN / NEER / KESSEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Horn, Neer en Kessel gelegen door de erfgenamen van wijlen Godefried Trines, overleden te Beesel, opbrengst ƒ 6.777,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/118.

 

vóór 17 september 1870

Z.P. - Gehuwd: Mathis Doumen [geb. Haelen 18-11-1838, overl. Swalmen 29-1-1892, oud 53 jaar, zn. van Michael Doumen en Petronella Custers] en Helena Huberdina Smeets [geb. Swalmen 19-4-1849, overl. ald. 17-4-1884, oud 35 jaar, dr. van Henricus Jacobus Smeets en Joanna Claessen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Henricus Hubertus Doumen, geb. Swalmen 17-9-1870.

2.       Peter Hubertus Doumen, geb. Swalmen 1-11-1873.

3.       Johannes Michael Doumen, geb. Swalmen 13-4-1877.

4.       Elisabeth Doumen, geb. Swalmen 23-12-1879, overl. Roermond 29-11-1903, oud 23 jaar. Tr. Roermond 13-1-1903 met Mathis Hubertus Croonenberg.

5.       Godefridus Hubertus Doumen, geb. Swalmen 4-2-1883, overl. ald. 27-6-1893, oud 10 jaar.

 

28 september 1870

BEESEL - Depot van drie onderhandse akten van volmacht in zake de boedel van wijlen Godefried Trines, overleden te Beesel, door Joseph Tondeur te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/126.

 

28 september 1870

ROERMOND E.O. - Openbare verpachting van landerijen te Buggenum, Roermond, Melick, Herkenbosch, Ohe en Laak, Maasbracht en Swalmen gelegen door het Collegie van Regenten over het R.K. Godshuis van Roermond alsmede door het bestuur van de Algemeenen Armen van Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/127.

Voor voortzetting zie idem 12‑10‑1870/135.

 

29 september 1870

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Sillen [geb. Swalmen 11-3-1844, zn. van Gerardus Sillen en Elisabeth Janissen « 21-10-1834] en Elisabeth Crins [Criens, geb. Beesel 4-6-1847, overl. Swalmen 21-9-1906, oud 59 jaar, dr. van Tilmanus Crins en Elisabeth Pipers « 29-7-1846].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Hubertus Tilmanus Sillen, geb. Swalmen 5-10-1871, overl. Wesel (D) 11-2-1945. Tr. Swalmen 27-4-1900 met Gertrudis Hendriks.

2.       Maria Elisabeth Sillen, geb. Swalmen 7-1-1874. Tr. Swalmen 18-4-1904 met Michiel Houben.

3.       Helena Hubertina Sillen, geb. Swalmen 2-12-1875. Tr. Swalmen 2-11-1903 met Peter Hubertus op de Ven.

4.       Hubertina Angelina Sillen, geb. Swalmen 23-11-1879, ongehuwd overl. ald. 6-11-1904, oud 24 jaar.

5.       Gerardus Hubertus Sillen, geb. Swalmen 9-12-1881, ongehuwd overl. ald. 24-11-1910, oud 28 jaar.

6.       Hendrikus Johannes Sillen, geb. Swalmen 23-6-1884. Tr. Swalmen 20-4-1917 met Maria Elisabeth Driessen.

7.       Wilhelmina Gertrudis Sillen, geb. Swalmen 25-3-1886. Tr. Swalmen 25-8-1911 met Johannes Hubertus Hodselmans.

 

30 september 1870

BEESEL - Gehuwd: Antonius Sanders [geb. Maasbree 6-4-1825, landbouwer, zn. van Mathias Sanders en Petronella Bos] en Anna Hubertina Heijnders [Heinders, geb. Beesel 23-1-1843, overl. ald. 28-1-1917, dr. van Joannes Heijnders en Berdina Theelen].

GHS Beesel, BS-7/617.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Christina Hubertina Sanders, geb. Beesel 30-11-1871. Tr. Beesel 7-11-1902 met Ferdinandus Schrijvers.

2.       Joannes Mathijs Hubertus Sanders, geb. Beesel 6-11-1872.

3.       Joannes Mathias Wilhelmus Hubertus Sanders, geb. Beesel 19-5-1874. Tr. Beesel 18-10-1912 met Cornelia Hubertina Ramakers.

4.       Wilhelmus Hubertus Sanders, geb. Beesel 22-10-1876.

5.       Wilhelmina Hubertina Sanders, geb. Beesel 31-3-1878.

6.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 30-8-1880.

 

4 oktober 1870

MERUM - Obligatie groot ƒ 1.100,‑ door:

1)     Renier van Ool te Merum onder Herten, als vader en voogd van zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Petronella van der Velden, te weten: a) Pieter; b) Petronella; c) Hubertina; d) Theodoor en e) Louis van Ool, alle vijf minderjarig en bij hun vader gehuisvest, en

2)     Theodoor Timmermans-Heldens te Beesel, als toeziend voogd van genoemde kinderen Van Ool, aan de gemeentelijke instelling van weldadigheid genaamd Het Louisa-Huis, gesticht door jonkvrouwe M.L. de Pollart en jonkheer C. Petit d'Oudenborgh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/131.

 

7 oktober 1870

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Leonardus Suntjens [Seuntjens, geb. Heel 28-6-1842, dagloner, overl. Beesel 17-4-1917, buitenechtelijke zn. van Elisabeth Suntjens; hij hertr. Beesel 29-1-1874 met Anna Sophia Hovens] en Hubertina Hovens [geb. Beesel 25-10-1840, overl. ald. 15-3-1873, dr. van Cornelius Hovens en Joanna Janssen « 13-9-1837].

Thoer.net, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Suntjens, geb. Beesel 4-5-1872 (BS-8/93), overl. ald. 25-3-1873, oud 10 maanden.

 

10 oktober 1870

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt en houtgewas te Neer, op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 142,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/132.

 

12 oktober 1870

MAASTRICHT - Gehuwd: Lodewijk Theunissen [geb. Maastricht, zn. van Hendrik Theunissen en Gertrudis Allemand] en Anna Helena Joppen [geb. Beesel 11-5-1839, dr. van Bruno Joppen en Anna Maria Plukken].

GenLias, 2004.

 

13 oktober 1870

BEESEL - Huwelijkstoestemming door Jan Antoon Meuter en Catherina Huberta van der Velden te Reuver aan hun dochter Maria Carolina Hubertina Meuter om te trouwen met Karel Joseph Thirionet, beiden wonend te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/118.

 

17 oktober 1870

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Heinrich Lewen [geb. Bracht 23-10-1842] en Wilhelmina Beurskens [geb. Beesel 17-5-1848, dr. van Gerardus Beurskens en Anna Gertrudis Levels « 9-9-1843].

Thoer.net, 2021.

 

18 oktober 1870

HINSBECK (D) - Gehuwd: Johann Jacob Ilbertz [geb. Grefrath (D) 8-8-1832] en Gertrud Martha Timmermans [geb. Beesel 1834, dr. van Willem Timmermans en Anna Maria Cuijpers « 17-4-1830; wed. van Heinrich Wyers, geh. Hinsbeck 17-7-1865].

Thoer.net, 2022.

 

20 oktober 1870

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door:

1)     de echtelieden Gertrudis Janssen en Willem Turlings te Tegelen;

2)     Joannes Janssen te Steijl onder Tegelen;

3)     Willem Janssen te Lutterbracht, gemeente Born, Kreis Kempen (Pruissen), in eigen naam en als gemachtigd door zijn broers a) Hendrik Janssen te Merbeck (Pruissen) en b) Godefried Janssen aldaar,

aan

1)     Hendrik Hubertus Ramakers, zoon van Willem, te Swalmen voor ƒ 950; en

2)     de weduwe Jacob Stignair geboren Elisabeth Verboeket te Swalmen voor ƒ 76,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/140.

 

21 oktober 1870

BUGGENUM - Huwelijkse voorwaarden tussen Wilhelmus Adrianis Huijsmans te Weert en Elisabeth Verheggen te Buggenum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1870/141.

 

27 oktober 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Leonard op den Berg, in leven landbouwer te Swalmen, in eerste huwelijk gehuwd met wijlen Alberdina Sanders, in tweede huwelijk met Gertrudis Veugelaers, laatstgenoemde nu hertrouwd met Jan Ruijten te Swalmen, opbrengst ƒ 665,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/142.

 

27 oktober 1870

SWALMEN - Ruiling van onroerende goederen te Swalmen tussen de gemeente Swalmen en Auguste Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/143.

 

30 oktober 1870

ROERMOND - Overleden (om 18.00 uur): Henricus Hubertus Quiten [geb. Roermond 20-10-1780, zn. van Henricus Hubertus Quiten en Anna Christina Hoogmoed], zonder beroep, oud 90 jaar, weduwnaar van Maria Helena Abels [geh. Roermond 30-7-1832].

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

vóór 31 oktober 1870

Z.P. - Gehuwd: Albertus Petrus Leonardus van Horsen [Peter, Peter Albert Leonard, geb. Maastricht 25-1-1837 (gewettigd bij huwelijk ouders), overl. Venlo 29-7-1882, oud 45 jaar, zn. van Arnold van Horsen en Maria Gertrudis Gulkers « Maastricht 5-7-1838] en Mathilda Peters [Peeters, geb. Kaldenkirchen ... ca. 1853, overl. Venlo 15-2-1914, oud 61 jaar, dr. van Johann Heinrich Peters en Jacobina Quicken {uit Beesel} « Kaldenkirchen 4-5-1842; zij hertr. Venlo 22-7-1889 met Wilhelmus van den Bogaard].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Arnold Willem van Horsen, geb. Beek 31-10-1870, overl. ald. 23-1-1870, oud 2 maanden.

2.       Wilhelmina Gertrud Augusta van Horsen, geb. Kaldenkirchen (D) … ca. 1873, overl. Venlo 21-1-1945, oud 71 jaar. Tr. Venlo 21-8-1893 met Hendrik Kessels.

3.       Arnold Joseph van Horsen, geb. Kaldenkirchen …ca. 1875, overl. Venlo 6-3-1955, oud 79 jaar. Tr. Venlo 24-9-1894 met Petronella Louisa Deckers.

4.       Maria Catharina van Horsen, geb. Kaldenkirchen … ca. 1876, overl. Venlo 24-9-1917, oud 41 jaar. Tr. Venlo 9-2-1898 met Johan Hubert Damen.

5.       Henrietta Maria Joanna van Horsen, geb. Beesel 28-1-1878, overl. ald. 4-9-1878, oud 7 maanden.

6.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 10-3-1879.

7.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 2-6-1880.

8.       Lambertus Hubertus van Horsen, geb. Beesel 20-6-1881, ongehuwd overl. Heel en Panheel 23-4-1909, oud 27 jaar.

9.       Augusta Wilhelmina van Horsen, geb. Venlo 2-2-1883, overl. ald. 9-2-1883, oud 7 dagen.

 

3 november 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof te Swalmen op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 275,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/144.

 

3 november 1870

BEESEL - Openbare verkoop van bomen op de Hoosterhof en in het Beeselbroek te Beesel op verzoek van Peter Verzondert aldaar, opbrengst ƒ 387,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/145.

 

5 november 1870

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Johannes Hubertus Geraedts wonend te Roermond en Anna Elisabeth Heuts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/124.

 

7 november 1870

MAASNIEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Doezen [geb. Swalmen 6-9-1840, overl. ald. 24-6-1929, oud 88 jaar, zn. van Hermanus Doezen en Petronella Peters « 19-4-1836] en Mechteldus Beckers [geb. Maasniel 5-10-1840, overl. Swalmen 4-4-1905, oud 64 jaar, dr. van Joseph Beckers en Ida Mooren « 22-9-1832].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Hubertina Doezen, geb. Swalmen 17-2-1872, overl. ald. 7-4-1873, oud 14 maanden.

2.       Maria Ida Doezen, geb. Swalmen 2-3-1873, overl. ald. 12-11-1933. Tr. Swalmen 19-4-1901 met Johannes Hubertus Knippenberg.

3.       Wilhelmina Huberdina Doezen, geb. Swalmen 9-1-1875, overl. Neer 24-9-1954. Tr. Neer 27-5-1907 met Jozef Nieskens.

4.       Martinus Hubertus Doezen, geb. Swalmen 11-11-1876.

5.       Johannes Hubertus Doezen, geb. Swalmen 5-11-1879, overl. ald. 21-11-1931. Tr. Swalmen 19-6-1908 met Sophia Maia Gertrudis Daamen.

 

8 november 1870

NEER - Gehuwd: Andreas Hubertus Bongaarts [geb. Beesel 31-1-1838, dagloner, wasbaas, overl. Roermond 7-4-1906, oud 68 jaar, zn. van Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten] en Maria Anna Hendrikx [Hendriks, geb. Neer 18-8-1845, overl. Roermond 2-11-1915, dr. van Gerardus Hendrikx en Mechtildis van Roij].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Hubertina Margaretha Bongaarts, geb. Venlo 22-10-1871, overl. Roermond 28-12-1889, oud 18 jaar.

2.       levenloos kind (V), geb./overl. Venlo 28-9-1873.

3.       Henri Jacob Johan Bongaarts, geb. Venlo 12-11-1874.

4.       Gerardus Andreas Johannes Bongaarts, geb. Eindhoven 7-12-1876, overl. Roermond 29-5-1896, oud 19 jaar.

5.       Mechtildis Bongaarts, geb. Roggel 22-11-1879.

6.       Maria Joanna Josephina Hubertina Bongaarts, geb. Roermond 22-4-1882, overl. Tegelen 10-7-1937.

7.       Maria Hubertina Catharina Bongaarts, geb. Roermond 6-9-1884.

8.       Maria Anna Barbara Hubertina Bongaarts, geb. Roermond 5-12-1887, overl. ald. 5-7-1903, oud 15 jaar.

Het gezin verhuisde op 12-1-1877 vanuit Eindhoven naar de Brugstraat in Maastricht, om van daaruit op 9-2-1878 weer te verhuizen naar Roggel. Het gezin woonde later aan de Roerkade in Roermond, waar Andreas was ingeschreven als ‘washbaas’ en Maria Anna als ‘waschvrouw’.

 

9 november 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.000,‑ door Willem Cox t.b.v. Simon Beijsen, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/80.

 

10 november 1870

SWALMEN - Afstand van pachtrecht op onroerende goederen te Swalmen ten behoeve van de Gemeente Swalmen, door diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/148.

 

11 november 1870

HEERLEN - Gehuwd: Theodoor Hubert van der Velden [geb. Beesel 24-7-1839, zn. van Pieter Hendrik van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maessen] en Maria Jozefina Leers [geb. Heerlen, dr. van Jan Mathijs Leers en Maria Jozefina Wijnen].

GenLias, 2007.

 

15 november 1870

SWALMEN - Testament gemaakt door Johannes Houben wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/129.

 

15 november 1870

SWALMEN - Testament gemaakt door Wilhelmina Verstappen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/130.

 

17 november 1870

ASSELT - Openbare verkoop van canadabomen op de Lingen te Swalmen op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 712,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/152.

 

18 november 1870

BEESEL - Gehuwd: Antonius Peeters [Anton, geb. Neer 29-8-1844, dienstknecht, overl. Beesel 15-3-1901, oud 56 jaar, zn. van Franciscus Peeters en Catharina Senssen « Neer 27-1-1837] en Gertrudis Smeets [geb. Beesel 5-5-1841, overl. ald. 8-4-1897, oud 55 jaar, dr. van Godefridus Smeets en Helena Niemans « 29-7-1840].

GHS Beesel, BS-7/619; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Maria Catharina Helena Peeters, geb. Beesel 10-4-1873, dienstmeid wonend aan de Regentesselaan in Den Haag, van daaruit op 18-5-1903 verhuisd naar Antwerpen, daar wonend aan de Longue Rue d’Orgile als dienstmeid bij Mm. Orban, ongehuwd overl. Gorinchem 15-9-1946. Bron: Felixarchief Antwewrpen, inv.nr. 481 dossiernr. 106705.

2.       Franciscus Godefridus Hubertus Peeters, geb. Beesel 25-7-1874, pater provinciaal te Mook en Middelaar, ongehuwd overl. Haastrecht (ZH) 9-6-1930, oud 55 jaar.

3.       Godefridus Hubertus Peeters, geb. Beesel 7-2-1877, overl. ald. 26-12-1877, oud 10 maanden.

4.       Joanna Maria Peeters, geb. Beesel 7-2-1877, overl. Gorinchem 23-10-1950. Tr. Beesel 1-8-1907 met Albertus van Heel.

5.       Anna Maria Gertrudis Peeters, geb. Beesel 7-8-1879, overl. ald. 21-8-1879, oud 14 dagen.

6.       Anna Gertrudis (Anna) Peeters, geb. Beesel 8-8-1882. Als dienstmeid wonend aan de Van Galandsstraat 25 te ’s-Gravenhage bij Madame Desin. Op 9-4-1904 verhuisd naar België en inwonend bij de weduwe Bossaert, Vleminxveld (Champ Vleminx) 21 te Antwerpen. Vanaf 16-9-1911 als ongehuwde naaister wonend aan de Lange Nieuwstraat 78 te Antwerpen. Bron: Felixarchief, Antwerpen.

 

23 november 1870

SWALMEN - Gehuwd: Goedefridus Rutten [Godfried, geb. Montfort 24-2-1845, zn. van Wilhelmus Christoffel Rutten en Anna Maria Hodselmans « Montfort 21-5-1844] en Anna Maria Hubertina Knops [Cnoops, geb. Swalmen 7-7-1838, dr. van Joannes Knops en Catharina Gertrudis Leppers « 13-2-1836].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Hubertus Rutten, geb. Swalmen 22-11-1871. Tr. Vlodrop 24-6-1898 met Maria Cornelia Lowis; 2) Vlodrop 6-1-1905 met Elisabeth Lowis.

2.       Gertrudis Margaretha Rutten, geb. Swalmen 15-6-1873, overl. Maasniel 3-7-1899. Tr. Maasniel 15-6-1896 met Segerhart Hubertus Cox.

3.       Joseph Rutten, geb. Swalmen 15-9-1875.

4.       Anna Catharina Hubertina Rutten, geb. Maasniel 20-6-1878, overl. ald. 24-12-1935. Tr. Maasniel 2-7-1900 met Segerhart Hubertus Cox.

5.       Anna Maria Huberdina Rutten, geb. Maasniel 8-7-1880.

6.       Anna Catharina Hubertina Rutten, geb. Maasniel 22-12-1883.

 

23 november 1870

BUGGENUM - Gehuwd: Leonardus Simons [geb. Swalmen 12-7-1830, akkerbouwer 1870, overl. Buggenum 4-12-1905, oud 75 jaar, zn. van Leonardus Hubertus Simons en Anna Maria Slabbers « 19-1-1830; hij hertr. Buggenum 19-11-1888 met Ida van Dael] en Maria Gertrudis Terstappen [geb. Heythuysen 29-9-1823, overl. Buggenum 4-2-1888, oud 64 jaar, dr. van Jan Matheus Terstappen en Mathea Geraedts « Baexem 5-4-1815; wed. van Christiaan Theelen, geh. Buggenum 7-11-1864, overl. ald. 5-4-1869].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

24 november 1870

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Wilhelmus Boom [geb. Roermond 25-11-1844, zn. van Willem Boom en Elisabeth Mertens] en Sophia Hubertina van Melick [geb. Maasniel, dr. van Peter van Melick en Mechtildis van der Beek].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Petrus Wilhelmus Boom, geb. BEESEL 5-12-1871. Tr. Maastricht 25-5-1899 met Anna Maria Barbara Duk.

2.       Maria Elisabeth Boom, geb. BEESEL 17-12-1872. Tr. Maasniel 5-6-1899 met Frans Leopold Houx.

3.       Petrus Hubertus Boom, geb. Roermond … Tr. Roermond 28-9-1901 met Maria Catharina van Melick.

4.       Ida Josephina Boom, geb. Roermond … Tr. Roermond 4-11-1909 met Joannes Bernardus Christianus Cox.

5.       Theodorus Hubertus Boom, geb. Roermond … Tr. Roermond 26-9-1910 met Aldegonda Hubertina Houx.

 

29 november 1870

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf te Roermond door:

1)     de weduwe Lambert Janssen geboren Hubertina Quaedvlieg te Roermond, in eigen naam en als mondeling gemachtigd door haar zoon Alphons Janssen, wonend op het goed Dorno bij Altenberg in Hongarije, en

2)     Maria Janssen, Philomène Janssen en mr Joseph Janssen (alle drie kinderen van genoemde weduwe) wonend te Roermond, aan Johannes Habets en diens echtgenote Maria Anna Kreuvels aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/156.

 

3 december 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 800,‑ door de weduwe Hendrik Wijnands geboren Jacomina Lintjens te Swalmen aan Julie Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/157.

 

3 december 1870

BEESEL - Obligatie groot ƒ 250,‑ door Godefried Melchior Hubert Janssen te Beesel aan Julie Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/158.

 

5 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Petrus Simeon Huijbrechts [geb. Ginneken (N-Br.) 1-11-1835, zn. van Hendrik Huijbrechts en Anna Maria Elisabeth Janssen] en Jesualda Hubertina Cornelia Maria J. Servais [geb. Bergen 10-3-1849, dr. van Karel Arnold Godfried Servais en Maria Hubertina Henrietta Janssens].

GHS Beesel, BS-7/621.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

5 december 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van hout gehouden in het Cathuizersbosch onder Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick-Hafmans wonend te Kessel, opbrengst ƒ 184,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/139.

 

6 december 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen nabij het kasteel Hellenraedt, op verzoek van graaf Karel Hubert van en tot Hoensbroek wonend te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 636,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/159.

 

7 december 1870

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen slaghout op het ZuijdewijkSpik te Swalmen, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst ƒ 472,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/160.

 

13 december 1870

SWALMEN - Testamenten door Jan Schoenmakers te Swalmen en diens vrouw Judith Willems.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nrs. 1870/161 en /162.

 

15 december 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.200,‑ door Jacob Ramakers en Hendrik Ramakers [te Swalmen] t.b.v. Frans Nicolas te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/100.

 

16 december 1870

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 700,‑ door de weduwe Wijnand Heijnen geboren Maria Tobben te Swalmen aan Jeannette Janssen, weduwe van wijlen Frans Kessels en haar kinderen Emilie Kessels, Emile Kessels en Eugène Kessels, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/163.

 

16 december 1870

SWALMEN - Testament door de weduwe Wijnand Heijnen geboren Maria Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/164.

 

18 december 1870

SWALMEN - Testament van Joannes Petrus Wuts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1870/148.

 

23 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Joannes Houwers [geb. Beesel 2-3-1847, dagloner, overl. ald. 7-2-1906, oud 58 jaar, zn. van Antonius Houwers en Catharina Cruijsberg « 14-4-1845] en Aldegonda Janssen [geb. Beesel 24-11-1844, dienstmeid, dr. van Joannes Janssen en Petronella Bekkers « 15-4-1844].

GHS Beesel, BS-7/623.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Antonius Joannes Hubertus Houwers, geb. Beesel 11-11-1871, overl. Utrecht 13-2-1935. Tr. Utrecht 13-12-1900 met Maria Johanna Bokhoven.

2.       Godefridus Hubertus Houwers, geb. Beesel 28-10-1872, overl. Tegelen 19-11-1951. Tr. Beesel 10-6-1898 met Maria Gertrudis Göertz, overl. ald. 7-12-1926; 2) Beesel 5-4-1929 met Antonia Franssen.

3.       Johannes Hendrikus Hubertus Houwers, geb. Beesel 9-6-1874, overl. ald. 21-1-1946. Tr. Beesel 19-10-1900 met Gertrudis Hubertina Beurskens.

4.       Maria Petronella Houwers, geb. Beesel 7-2-1876, overl. ald. 1-5-1945. Tr. Beesel 8-4-1904 met Christiaan van der Velden.

5.       Hubertina Houwers, geb. Beesel 7-3-1878, overl. ald. 31-1-1949. Tr. Wanssum 1-4-1910 met Gerard Gijzen.

6.       Petronella Houwers, geb. Beesel 8-5-1880. Tr. Dülken (D) 12-5-1914 met Josef Hubert Verlinden.

7.       Johanna Jacoba Hubertina Houwers, geb. Beesel 8-9-1882, overl. ald. 22-9-1946. Tr. Beesel 28-4-1911 met Joannes Hubertus Reijnders.

8.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 27-1-1885.

9.       Peter Hubertus Houwers, geb. Beesel 1-2-1886. Tr. Beesel 11-4-1913 met Mechtilda Janssen.

 

23 december 1870

þ BEESEL - Gehuwd: Gerardus Lambertus Janissen [geb. Beesel 14-12-1845, dagloner 1870, overl. ald. 23-11-1920, oud 74 jaar, zn. van Joseph Janissen en Catharina Aldegonda Goossens « 5-2-1833; hij hertr. Beesel 4-5-1874 met Anna Margaretha Beterams] en Anna Catharina Peeters [geb. Beesel 21-4-1843, dienstmeid 1870, overl. ald. 3-10-1873, oud 30 jaar, dr. van Joannes Peeters en Maria Catharina Killaers « 23-11-1842].

GHS Beesel, BS-7/625.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Aldegonda Catharina Janissen, geb. Beesel 23-1-1871, overl. Tegelen 1-5-1953. Tr. 1) Beesel 18-1-1901 met Wilhelmus Hubertus Peeters, overl. ald. 20-1-1904; 2) Tegelen 17-6-1907 met Mathijs Stoffels.

2.       Maria Catharina Hubertina Janissen, geb. Beesel 20-4-1872, overl. Venlo 11-6-1948. Tr. Maasbree 6-5-1898 met Peter Joannes Spoormakers.

3.       Joannes Franciscus Hubertus Janissen, geb. Beesel 26-9-1873, overl. ald. 29-1-1874, oud 4 maanden.

 

27 december 1870

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op De Hout, op verzoek van Willem Ignatius Leurs te Roermond, opbrengst ƒ 254,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1870/167.

 

28 december 1870

BEESEL - Gehuwd: Mathias Weijers [geb. Beesel 24-5-1841, zn. van Joannes Weijers en Wilhelmina Reijnders; wedn. van Petronella van de Borst, geh. Beesel 12-5-1865] en Joanna Hendrix [Hendriks, geb. Heijthuijsen 17-11-1847, dienstmeid, dr. van Wilhelmus Hendrix en Maria E.J. Beelen].

GHS Beesel, BS-7/627.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hubertina Wilhelmina Weijers, geb. Beesel 8-12-1871. Tr. Beesel 28-3-1902 met Petrus Gerardus Stroucken.

2.       Elisabeth Hubertina Weijers, geb. Beesel 14-11-1873.

3.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 14-11-1873.

4.       Mathias Hubertus Weijers, geb. Beesel 31-10-1875.

5.       Petronella Hubertina Weijers, geb. Beesel 11-7-1877.

6.       Leonard Hubertus Weijers, geb. Beesel 8-12-1878. Tr. Beesel 12-4-1907 met Joanna Margaretha Hermans.

7.       Peter Hubertus Weijers, geb. Beesel 17-10-1880. Tr. Beesel 17-5-1912 met Cornelia Hubertina Dekkers.

8.       Joanna Hubertina Weijers, geb. Beesel 17-1-1882. Tr. Beesel 26-4-1907 Paulus Hubertus Buchinn.

9.       Wilhelmina Christina Weijers, geb. Beesel 12-8-1883.

10.     Joannes Hubertus Weijers, geb. Beesel 20-1-1885.

11.     Hendrik Hubertus Weijers, geb. Beesel 14-2-1887. Tr. Hinsbeck (D) 16-4-1917 met Anna Catharina Kirchhoff.

12.     Theodorus Hubertus Weijers, geb. Beesel 26-7-1889.

13.     Joseph Hendrik Weijers, geb. Beesel 2-3-1891.

 

1870, z.d.

BEESEL - Petrus Jacobus Kampers wordt benoemd tot pastoor te Beesel. Hij werd geboren te Weert op 25 februari 1805 (6 ventôse 13) als zoon van Petrus Kampers, landbouwer, en van Catharina Gielissen. Hij was kapelaan te Nederweert tot aan zijn benoeming tot pastoor te Linne in 1847. Op 1 augustus 1855 vertrok hij vanuit Linne naar Lottum, waarna hij in 1870 benoemd werd tot pastoor te Beesel.

De Limburgse Leeuw 1962, blz. 87.

 

1871

7 januari 1871

ROERMOND - Testament door Elisa Lucia Catharina Goossens te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/7.

 

2 januari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van afgekapt slaghout te Swalmen op Gratherhof op verzoek van Martin Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst ƒ 145,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/1.

 

6 januari 1871

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus en diens vrouw Maria Hodzelmans te Swalmen aan Pieter Hubert Heijman te Mulbracht (Pruissen) voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/4.

 

19 januari 1871

SWALMEN - Afstand van pachtrecht op onroerende goederen te Swalmen ten behoeve van de Gemeente Swalmen door diverse personen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/12.

 

21 januari 1871

SWALMEN - Volmacht in blanco door Theodoor van Helden te Verviers, Francisca Adriana van Helden en haar man Peter Jan Abrahams te Buggenum, Hubertina van Helden te Swalmen en Pieter Jan van Helden aldaar en anderen, om een huis te verkopen gelegen te Bree.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/12.

 

21 januari 1871

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Petronella Coenen weduwe van Jacob Vincent aldaar op de Boekkoel aan 1. Godefried Hodselmans te Swalmen en 2. Peter Hodselmans aldaar voor ƒ 282,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/13.

 

23 januari 1871

BEESEL - Openbare verkoop van dennenhout gehouden op de Waterloo onder Beesel op verzoek van jhr. Jan Carel Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst ƒ 464,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/8.

 

24 januari 1871

EVERSWINKEL (D) - Gehuwd (RK): Jean Lambert Duchateau [Lambert Du Château, geb. Lanaken (B) 3-6-1844,  hulponderwijzer te Broekhuizenvorst, hoofdonderwijzer te Belfeld 1869, overl. Belfeld 27-12-1881 {aangifte door secretaris Hendrik Bos en kleermaker Cornelis Stevens als naburen}, oud 37 jaar, zn. van Joseph Leonard Hubert Duchateau, landbouwer, en Maria Anna Catharina Claassens], leraar te Belfeld, en Anna Elisabeth Theile [geb. Everswinkel (D) 13-12-1844, overl. Belfeld 25-12-1881 {aangifte door pannenbakker Johannes Lambertus Hendrikx en hoefsmid Andreas Antonius Hommen als naburen}, oud 37 jaar, dr. van Friedrich Wilhelm Theile en Maria Gertrud Dreyer « 23-11-1841]. Getuigen: Engelbert Dreyer en Martin Heiringhof.

DTB-registers St.-Magnusparochie Everswinkel.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Josephina Gertrudis Augusta Duchateau, geb. Belfeld 22-11-1871 {getuigen: herbergier Cornelis Stevens en timmerman Johannes Colberts}.

2.       Wilhelmina Josephina Gertrudis Maria Duchateau, geb. Belfeld 18-3-1873{getuigen: kleermaker Cornelis Stevens en timmerman Johannes Colberts}.

3.       Augusta Maria Josephina Duchateau, geb. Belfeld 16-6-1874 {getuigen: kleermaker Cornelis Stevens en smid Andreas Antonius Hommen}.

4.       Regina Maria Josephina Duchateau, geb. Belfeld 22-7-1875 {getuigen: grondeigenaar Hubert Godfried Beelen en hoefsmid Andreas Antonius Hommen}, overl. ald. 18-8-1876 {aangifte door gemeenteontvanger Cornelis Stevens en hoefsmid Andreas Antonius Hommen als naburen}, oud 1 jaar.

5.       Anna Bernardina Maria Josephina Duchateau, geb. Belfeld 27-5-1877 {getuigen: gemeenteontvanger Cornelis Stevens en pannenbakker Wilhelmus Stoffels}.

6.       Maria Jozef August Duchateau, geb. Belfeld 17-10-1878 {getuigen: gemeenteontvangee Cornelis Stevens en timmerman Antoon Goossens}, overl. ald. 22-4-1880, oud 1 jaar.

7.       Maria Josephina Francisca Rosalia Duchateau, geb. Belfeld 27-10-1879 {getuigen: landbouwer Jan Theodorus Goossens en kleermaker Cornelis Stevens}, overl. ald. 14-11-1879 {aangifte door timmerman Johannes Colberts en kleermaker Cornelis Stevens als naburen}, oud 18 dagen.

8.       Maria Josephina Rosalia Jeanette Duchateau, geb. Belfeld 9-1-1881 {getuigen: kleermaker Cornelis Stevens en hoefsmid Andreas Antonius Hommen}.

9.       Maria Josephina Rosalia Duchateau, geb. Belfeld 23-12-1881 {‘in de schoolwoning’, aangifte door vroedvrouw Mathea Heijnen uit Tegelen, getuigen: secretaris Hendrik Bos en kleermaker Cornelis Stevens}, overl. ald. 24-12-1881 {aangifte door kleermaker Cornelis Stevens en secretaris Hendrik Bos als naburen}, oud 16 uur.

Hoofdonderwijzer Joan Lambert Duchateau vestigde op 1-10-1868 vanuit Broekhuizen op het adres nr. 16, later gewijzigd in Kom 3, waar Anna Elisabeth Theile op 2-2-1871 werd bijgeschreven. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad D45.

Merk op dat man en vrouw twee dagen na elkaar overleden, kort na de geboorte van hun laatste kind, waarvan de aangifte werd gedaan door de vroedvrouw i.p.v. de vader.

Voor verkoop van inboedel zie 9-1-1882.

 

28 januari 1871

SWALMEN - Niet-rectificatie door Cornelis Beurskens te Maasniel en Johannes Hodselmans te Maasbracht, de eerste als voogd en de tweede als toeziend voogd van de minderjarige Hendrik Hodselmans bij zijn voogd gehuisvest, aangezien zij er niet toe gemachtigd zijn, van de aankoop van een huis met tuin en onderhorigheden en tuin te Swalmen, gedaan door Lambert Naus aldaar voor zijn vrouw Maria Hodselmans en de genoemde minderjarige Hendrik Hodselmans en wel voor wat betreft de aankoop gedaan voor laatstgenoemde minderjarige Hendrik Hodselmans.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/17.

 

30 januari 1871

KESSEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Hermans [geb. Kessel 21-7-1845, overl. Beesel 12-10-1925, oud 80 jaar, zn. van Adriaan Hermans en Beatrix Timmermans] en Elisabeth Hubertina Rutten [Elisabeth, geb. Beesel 19-2-1839, overl. ald. 27-1-1917, dr. van Rutgerus Rutten en Anna Maria van Dijck « 11-9-1835].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerard Adriaan Hubert Hermans, geb. Beesel 19-6-1876, overl. ald. 1-2-1941. Tr. Beesel 24-11-1905 met Aldegonda Hubertina Dewinden.

2.       Jacobus Hubertus Hermans, geb. Beesel 13-11-1877. Tr. Beesel 12-10-1917 met Rosine Ruffenach.

3.       Petronella Hubertina Hermans, geb. Beesel 29-4-1883, overl. ald. 11-2-1965. Tr. Beesel 30-9-1910 met Mathijs van der Sterren.

 

31 januari 1871

HERKENBOSCH - Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Melick-Herkenbosch door Ernest Menten te Rolduc gemeente Kerkraede, als mondeling gemachtigde van zijn broer Johannes Hubertus Menten te Muntok, eiland Banka, Oost-Indië, aan Jozef Minkenberg te Herkenbosch, gemeente Melick-Herkenbosch, voor ƒ 950,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/18.

Voor een verdere verkoop zie idem 18-4-1872/69.

 

2 februari 1871

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen de echtelieden Lambert Naus en Maria Hodselmans te Swalmen enerzijds en Pieter Hubert Heyman, vroeger te Mulbracht, thans te Swalmen, anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/22.

 

4 februari 1871

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Petronella Kurvers, weduwe van Theodoor Schreurs, en haar echtgenoot Silvester Pijpers, beiden te Swalmen, t.b.v. Johannes Henricus Bindels te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/28.

 

10 februari 1871

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Ceelen [geb. Deurne 7-10-1827, dagloner, landbouwer, zn. van Willem Ceelen en Petronella Sonnemans « Deurne 22-5-1814; wedn. van Anna Catharina Straetjens, geh. Beesel 9-10-1854, overl. ...] en Helena Peeters [geb. Beesel 17-7-1835, dagloonster, dr. van Petrus Peeters en Gertrudis Pipers « 16-4-1831; wed. van Peter Mathijs Schrömbges, geh. Belfeld 12-5-1857, overl. ald. 4-12-1865].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-8/28.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Mathias Ceelen, geb. Beesel 8-1-1872, in 1932 vanuit Rheindahlen-Mönchen-Gladbach (D) verhuisd naar Rotterdam, waar hij papier ophaalde, ongehuwd overl. Noordwijkerhout 7-4-1960, oud 88 jaar.

2.       Anna Catharina Hubertina Ceelen, geb. Beesel 11-1-1875, overl. ald. 22-1-1960. Tr. Beesel 9-5-1902 met Joannes Hubertus Ottenheim.

3.       Maria Elisabeth Ceelen, geb. Beesel 22-10-1876, overl. Venlo 5-5-1908. Tr. 1) Beesel 17-7-1896 met Jacobus Hubertus Backus; 2) Venlo 11-8-1902 met Servaas Faessen, overl. Venlo 29-5-1909.

 

13 februari 1871

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hubert Beek [geb. Swalmen 12-1-1837, akkerbouwer, overl. ald. 7-4-1881, zn. van Willem Beek en Catharina Joosten] en Anna Catharina Engelen [geb. Swalmen 9-11-1842, dienstmeid, overl. ald. 8-4-1903, dr. van Jan Hendrik Engelen en Maria Kessels].

GHS Swalmen, BS-1871/2.

 

14 februari 1871

ASSELT - Openbare verkoop van slaghout te Asselt aan de kerk, gedaan op verzoek van de R.K. Kerk aldaar aan diverse personen, opbrengst ƒ 518,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/30.

 

15 februari 1871

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Heines [Jean, geb. Beesel 22-8-1848, bakker, herbergier, overl. ald. 13-5-1885, oud 36 jaar, zn. van Mathias Heines en Petronella Dambacher « 19-4-1843] en Joanna Huberta Goossens [geb. Beesel 22-7-1840, overl. ald. 22-11-1892, oud 52 jaar, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers « 12-10-1827].

GHS Beesel, BS-8/30.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Mathias Hubertus Heines, geb. Beesel 30-3-1871, overl. ald. 26-3-1873 als Mathijs Heines, oud bijna 2 jaar.

2.       Gerardus Hubertus Heines, geb. Beesel 30-1-1873, overl. ald. 7-3-1873, oud 5 weken.

3.       Maria Gertrudis Heines, geb. Beesel 16-5-1874, overl. Venray 7-8-1953. Tr. Venlo 31-3-1902 met Johannes Hubertus Scheepers.

4.       Johannes Hubertus Heines, geb. Beesel 18-10-1875, overl. ald. 20-9-1876, oud 11 maanden.

5.       Maria Catharina Heines, geb. Beesel 2-8-1877, overl. Vaals 14-12-1965. Tr. Vaals 8-10-1903 met Pieter Jan Frans Brauers.

6.       Aldegonda Theresia Hubertina Heines, geb. Beesel 8-1-1879, overl. Vaals 7-10-1967. Tr. Vaals 20-2-1908 met Pieter Hubert Habets.

7.       Josephina Hubertina Heines, geb. Beesel 23-4-1881, ongehuwd overl. Heerlen 13-11-1956, oud 75 jaar.

8.       Franciscus Antonius Hubertus Heines, geb. Beesel 8-11-1882, kruisheer wonend in het missiehuis te Uden ca. 1930, in missiehuis St.-Franciscus Xaverius te Teteringen 1956.

9.       Gerard Antoon Hubert Heines, geb. Beesel 1-2-1884, ongehuwd overl. Venlo 29-10-1903, oud 19 jaar.

Koster Hubertus Heines en zijn vrouw Joanna Goossens verhuisden in 1872 (z.d.) vanuit het adres Reuver 233 naar Reuver 243, eerder bewoond door winkelier Peter Scherckens (zie gezin 19-6-1826). Na de geboorte van hun vijfde kind verhuisden zij naar het adres Reuver 242. De woning Reuver 243 werd daarna bewoond door het gezin Bors-Goossens (zie 19-9-1860). Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 243.

 

16 februari 1871

VENLO - Gehuwd: Jean Caspar Jacobs [geb. Jabeek 7-12-1835, zn. van Jan Mathijs Jacobs en Maria Elisabeth Kiekels] en Johanna Gertrudis Hubertina van Renssen [van Rensen, geb. Venlo, dr. van Peter van Renssen en Maria Elisabeth Cuipers].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Hubertina Jacobs, geb. Beesel 21-2-1873 (BS-8/177).

2.       Petrus Andreas Jacobs, geb. Beesel 16-11-1874 (BS-8/291).

 

vóór 17 februari 1871

Z.P. - Gehuwd: Frans Jacob Berger [Franz Jacob, geb. Viersen (D) 1-1-1806, in 1828 ingeschreven in het Stamboek Onderofficieren en Minderen te ‘s-Gravenhage, Indisch militair, overl. Arnhem 17-5-1882, oud 76 jaar, zn. van Leonard Berger en Geertruida Berk] en Anna Catharina Pflipsen [geb. Schaag (D) ..., overl. Belfeld 17-2-1871, oud 61 jaar, dr. van Arnold Pflipsen en Agnes Dohmen].

Frans Jacob Berger verhuisde in mei 1871 vanuit Belfeld naar het adres Reuver 242 waar hij inwoonde bij het gezin Bors-Goossens (zie 19-9-1860). Op 23-10-1871 vertrok hij naar het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen in Bronbeek, waar hij in 1882 overleed.

 

17 februari 1871

BEESEL - Gehuwd: Henricus Verlinden [geb. Helden 7-6-1834, dagloner, overl. Beesel 12-6-1875, zn. van Theodorus Verlinden en Elisabeth Gielen; wedn. van Gertrudis Stevens, geh. Boisheim 21-4-1863, overl. Beesel 23-4-1870] en Anna Maria Stevens [geb. Swalmen 8-1-1833, dagloonster, overl. Beesel 8-2-1912, oud 78 jaar, dr. van Gerardus Stevens en Anna Maria Ida van Besel].

GHS Beesel, BS-8/32.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hubertina Maria Elisabeth Verlinden, geb. Beesel 13-1-1872.

2.       Catharina Hubertina Verlinden, geb. Beesel 23-8-1874, overl. ald. 3-12-1937. Tr. Beesel 4-1-1901 met Jacobus Hubertus Wassen.

 

17 februari 1871

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis met tuin te Roermond door mr Joseph Janssen te Roermond, als curator in het faillissement van Josef Heinen aldaar, aan mr Ferdinand Verscheure te Roermond, handelend voor de mejuffrouwen Antoinetta en Aldegonda Hendrix aldaar, voor ƒ 2.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/32.

 

22 februari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen in Baxhoverbosch op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 336,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/35.

 

23 februari 1871

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Hendrik Adolf Verhaegh te Baarlo en Jacob Coopmans te Tegelen als voogd van Johannes en Hubertina Hoezer, voor ƒ 206,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1871/42.

 

24 februari 1871

BEESEL - Verkoop van onroerende goederen te Beesel door Mechtildis Bongers, weduwe van Jan Smeets te Rijkel, aan Godefried Bongers aldaar voor ƒ 60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/36.

 

28 februari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door 1. Pieter Hodselmans; 2. Godefried Hodselmans; 3. Lambert Naus namens zijn vrouw Maria Hodselmans, allen te Swalmen; 4. Cornelis Beurskens te Swalmen als voogd en Johannes Hodselmans te Maasbracht als toeziend voogd over Hendrik Hodselmans te Swalmen, minderjarig kind uit het huwelijk van wijlen de echtelieden Severien Hodselmans en Elisabeth Keijser, aan diverse kopers, opbrengst ƒ 315,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/39.

 

28 februari 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus in eigen naam en voor zover nodig namens zijn vrouw Maria Hodselmans, aan Willem Bremmers te Swalmen, opbrengst ƒ 350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/39.

 

1 maart 1871

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Beesel door Godefried Janssen en Hubert Janssen te Beesel aan diverse kopers, opbrengst ƒ 445,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/40.

 

16 maart 1871

BELFELD / STEIJL - Openbare verkoop van strooisel en bomen te Belfeld en Steijl door: a. Frans Soeten te Tegelen; b. Josephine Ronck, weduwe Kamps te Tegelen; en c. Jean Theodoor Ronck te Steijl, als voogd over Maria en Louis Gubbels, voor ƒ 353,05.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1871/67.

 

maandag 20 maart 1871

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van Albert Litjens aldaar, van ‘allerhande huismeubelen, ossenkar, 2 ploegen, 5 handeggen. 5 kruiwagens, glazenkast. kleerkast, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 18-3-1871; notaris Canoij te Venlo.

 

24 maart 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door mr Paul baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky te Roermond, als executeur testamentair van wijlen freule Jeanette Louise van der Renne, in leven rentenierster te Roermond en aldaar overleden, aan Willem Ramaekers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/48.

 

27 maart 1871

BEESEL / SWALMEN - Openbare verkoop van land te Beesel sectie F nrs. 495, 529 en 732 door Leonard Beurskens te Swalmen, weduwnaar in eerste huwelijk van Margaretha Polmans, in eigen naam en als voogd over zijn minderjarige kinderen a) Theodorus en b) Jacobus Beurskens in bijzijn van Jacobus Polmans te Swalmen als toeziend voogd, aan Simon Beijsen en Jan van Groenendael, beiden te Swalmen, voor ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/68.

Vgl. 30-10-1871 waar wordt gesproken over wedn. uit tweede huwelijk.

 

27 maart 1871

SWALMEN-HEIDE - Openbare verkoop van roerende goederen gehouden op de Heide te Swalmen ten sterfhuize van Hubert Coenen op verzoek van diens weduwe Wilhelmina Hendrix en kinderen, opbrengst ƒ 78,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/32.

 

27 maart 1871

SWALMEN-HEIDE - Openbare verkoop van een huis met tuin, bouw‑ en hooiland te Swalmen aan de Heide gelegen sectie A nrs. 649, 648 en 647 groot 37 are 30 ca, door Wilhelmina Hendrix, weduwe van Hubert Coenen te Swalmen, en haar kinderen, verbleven aan Henri Sagers wonend te Roermond voor ƒ 630,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/33.

Zie 24-10-1871; voor decharge zie idem 1871/97 d.d. 22-10-1871.

 

27 maart 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van berken slaghout te Swalmen op het Groenewald op verzoek van Antoinetta Hendrix te Roermond, opbrengst ƒ 133,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/49.

 

dinsdag 28 maart 1871

REUVER - Openbare verkoop, in het sterfhuis van wijlen Peter Scherckens te Reuver in het dorp, van “allerhande huismeubels, als: stoelen, ronde en vierkante tafels, secretaire, commode, hang- en kleerkasten, huisklok, spiegels, schilderijen, ledekanten, beddegoed, kagchels, fournuis, koperen waschketel, koper-, tin-, porcelein- en aardewerk, vaatwerk, keukengereedschap enz. Eene groote partij manufacturen, koloniale en korte waren, alsmede een winkel met toebehoor.”

Venloosch Weekblad d.d. 11-3-1871; notaris De Lom de Berg te Venlo. Voor dit echtpaar zie 19-6-1826.

 

31 maart 1871

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen Gerard Janssen te Roermond als bestuurder van de goederen van de kinderen uit zijn tweede huwelijk met Rosalie Jordaens, t.w. a. Jan; b. Caroline; c. Rosa en d. Joséphine Janssen, alle vier minderjarig bij hun vader gehuisvest, en mejuffrouw Maria Janssen, meerderjarig te Swalmen, dochter van genoemde Gerard Janssen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Anna Maria Kuypers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/52.

 

1 april 1871

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 700,‑ door Theodoor Polmans op de Boekkoel aan Martinus Pollart op Gebroek gemeente Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/53.

 

1 april 1871

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerende goederen op de Boekkoel door Theodoor Polmans aldaar aan 1. Jacob Polmans aldaar voor ƒ 600,‑ en 2. Ludovicus Pollart, ook aldaar, voor ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/54.

 

2 april 1871

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen sectie D nrs. 1054 en 1055 door Maria Slabbers, weduwe van Leonard Simons te Swalmen en haar kinderen a) Leonard Simons te Swalmen b) Peter Simons te Swalmen c) Gerard Simons te Maasniel d) Theodoor Jacobs gehuwd met Catharina Simons te Buggenum e) Cornelis ..uy.en f) Everard Vaessen, beiden te Swalmen, aan Christiaan Verstegen te Maalbroek onder Maasniel, voor ƒ 100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/79.

 

13 april 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, tuin en bouwland te Swalmen door 1. Johan Matthias Berker te Breijel (Pruissen) voor zover nodig in eigen naam en verder als vader en voogd van zijn kinderen t.w. a. Auguste; b. Frederic en c. Conrard Berker uit zijn huwelijk met wijlen Helena Stols, alle drie minderjarig en gehuisvest bij hun vader en verder vertegenwoordigd door hun toeziend voogd Johan Möller te Breijel; en 2. de echtelieden Jan Theunissen en Maria Stols te Swalmen, aan de echtelieden Theunissen-Stols voornoemd, voor een helft in de verkoop berechtigd, voor ƒ 390,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/63.

 

13 april 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door de weduwe Matthis Janssen geboren Elisabeth Wuts te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes van haar uit dit huwelijk geboren kinderen, t.w. a. Maria; b. Peter; c. Gertrudis; d. Wilhelmina en e. Emilia Janssen, allen minderjarig bij hun moeder gehuisvest en verder vertegenwoordigd door hun toeziend voogd Hendrik Janssen te Roggel, aan Gerard Hawinkels te Swalmen voor ƒ 320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/64.

 

14 april 1871

BEESEL - Akte van nummerverwisseling door Hendrik Wanders wonend te Meijel voor Petrus Wilhelmus Hubertus Heldens wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/41.

 

14 april 1871

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Janssen [geb. Beesel 26-3-1838, dienstknecht, zn. van Ludovicus Janssen en Mechtildis Franssen] en Joanna van Roij [geb. Neer 20-4-1836, dienstmeid, dr. van Joannes van Roij en Maria Elisabeth Scheepers].

GHS Beesel, BS-8/34.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Margaretha Huberta Janssen, geb. Beesel 22-7-1872. Tr. Beesel 22-4-1904 met Mathijs Hubert Beurskens.

2.       Lodewijk Hubertus Janssen, geb. Beesel 14-1-1874. Tr. Beesel 22-4-1904 met Helena Hubertina Ottenheim.

 

14 april 1871

BEESEL - Gehuwd: Wilhelm van Dijk [geb. Beesel 7-4-1834, dienstknecht, overl. ald. 7-2-1892, oud 57 jaar, zn. van Joan Peter van Dijk en Anna Maria Nijssen] en Margaretha Janssen [geb. Swalmen 14-2-1846, dienstmeid, dr. van Joannes Janssen en Joanna Alers « 7-8-1844].

GHS Beesel, BS-8/36.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petrus Joannes Hubertus van Dijk, geb. Beesel 7-2-1872, ongehuwd overl. ald. 19-7-1912, oud 40 jaar.

2.       Joanna Hubertina van Dijk, geb. Beesel 30-9-1873. Tr. Hinsbeck (D) 6-5-1901 met Peter Mathias Koth.

3.       Peter Hubertus van Dijk, geb. Beesel 26-8-1875, overl. Roermond 26-1-1935. Tr. Beesel 29-4-1904 met Anna Maria Hubertina Killaars.

4.       Hendrik Hubertus van Dijk, geb. Beesel 23-1-1878, overl. ald. 4-3-1878, oud 1 maand.

5.       Wilhelmus Hubertus van Dijk, geb. Beesel 6-11-1879, overl. ald. 7-12-1879, oud 1 maand.

6.       Maria Agnes Hubertina van Dijk, geb. Beesel 16-11-1881, overl. ald. 4-12-1881, oud 18 dagen.

7.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 19-5-1883.

8.       Maria Agnes van Dijk, geb. Beesel 25-2-1885, ongehuwd overl. ald. 16-10-1903, oud 18 jaar.

9.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 28-7-1890.

De nalatenschap van Willem van Dijk bestond uit de helft van huis, schuur, stal, tuin, bouwland, hakhout en dennenbos, sectie A 1050, D 981, 983, 985, 987 en E 62, 865, 1029 [huis zuidzijde Heerstraat] en 1030. Bron: MvS.

 

14 april 1871

NEER - Gehuwd: Joannes Jacobus Rutten [geb. Beesel 8-2-1841, zn. van Rutgerus Rutten en Maria Anna van Dijck] en Joanna Timmermans [geb. Neer, dr. van Wilhelmus Timmermans en Elisabeth Wulms].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Hubertus Rutten, geb. Beesel 18-1-1872 (BS-8/78). Tr. Bracht (D) 24-2-1919 met Anna Maria Dorsch.

2.       Hubertus Rutgerus Rutten, geb. Beesel 21-2-1874.

3.       Andreas Hubertus Rutten, geb. Beesel 12-7-1876. Tr. Amern St.-Georg (D) 15-4-1917 met Anna Maria Christina Küppers.

4.       Godefridus Hubertus Rutten, geb. Beesel 27-2-1880. Tr. 1) Bracht (D) 1-4-1913 met Agnes Hubertina Margaretha Korsten; 2) Bracht 8-4-1918 met Catharina Gertrud Leven.

Een Jacob Rutten wordt in 1878-1879 genoemd als bewoner van de Zwarte Kat.

 

15 april 1871

REUVER - “Dadelijk te huren: huis en tuin gelegen te Reuver. Adres Gerard Thijssen, landbouwer aldaar.”

Venloosch Weekblad d.d. 15-4-1871.

 

15 april 1871

SWALMEN - Gehuwd: Kornelis Hubertus Maessen [geb. Swalmen 19-11-1830, zn. van Theodorus Maessen en Maria Agnes Wijnen « 15-10-1827] en Gertrudis Knippenberg [geb. Horn 1-2-1840, overl. Swalmen 15-12-1906, oud 65 jaar, dr. van Joannes Knippenberg en Aldegonda Curvers « Horn 17-10-1837].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Hubertus Maessen, geb. Swalmen 16-4-1872, overl. ald. 5-3-1949. Tr. Swalmen 2-5-1902 met Maria Petronella Douzen.

2.       Theodorus Hubertus Maessen, geb. Swalmen 2-12-1873, overl. ald. 2-10-1881, oud 7 jaar.

3.       Willem Maessen, geb. Swalmen 15-10-1875, overl. ald. 22-1-1959. Tr. Swalmen 29-4-1904 met Maria Aben.

4.       Mathis Hubertus Maessen, geb. Swalmen 25-9-1877.

5.       Maria Houberdina Maessen, geb. Swalmen 25-12-1879. Tr. Herten 16-5-1916 met Peter Hubertus van Herten.

 

21 april 1871

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen te Gronsveld, Rijckholt, Sint-Geertruid, Eijsden, Nunhem, Wessem, Echt, Roermond, Stevensweert, Rosmalen en Nuland, tussen de erfgenamen van wijlen mr baron Alexander Clement Hubert Michiels van Verduijnen, in leven raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof te Maastricht, en van goederen te Roosteren, Swalmen en Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/68.

 

25 april 1871

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 26-4-1871): Mathias Caris [geb. …, briefbesteller, overl. Beesel 15-7-1889, zn. van Johannes Caris en …] en Gertrudis van der Velden [geb. …, overl. Beesel 27-2-1921, dr. van Peter van der Velden en Johanna Hubertina Tissen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petrus Joannes Hubertus Caris, geb. Beesel 16-2-1872, overl. Beesel-Reuver 24-4-1944. Tr. Beesel 4-12-1914 met Maria Elisabeth Hubertina Peeters.

2.       Petrus Hubertus Caris, geb. Beesel 4-2-1874.

3.       Godefridus Hubertus Caris, geb. Beesel 31-12-1875, overl. Nijmegen 22-10-1927 (Genlias). Tr. Roermond 6-10-1903 met Maria Hubertina Dreijkoningen.

4.       Maria Hubertina Caris, geb. Beesel 25-11-1877, ongehuwd overl. ald. 17-4-1926.

5.       Ida Hubertina Caris, geb. Beesel 14-4-1880, overl. ald. 21-5-1880, oud 1 maand.

6.       Aldegonda Hubertina Caris, geb. Beesel 22-5-1881.

7.       Petronella Hubertina Caris, geb. Beesel 28-7-1883, overl. Beesel 9-6-1957. Tr. Beesel 6-5-1910 met Hendrikus Gerardus Hubertus Hensen.

8.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 1-12-1887.

 

28 april 1871

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Neijs [geb. Beesel 8-8-1840, schoenmaker, overl. ald. 24-10-1884, zn. van Petrus Neijs en Margaretha Mooren « 9-10-1839] en Anna Maria Janssen [geb. Beesel 8-11-1841, dienstmeid, overl. ald. 28-1-1876, dr. van Wilhelmus Janssen en Joanna Claessen « 27-4-1835].

GHS Beesel, BS-8/38.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Neijs, geb. Beesel 8-3-1872. Tr. Beesel 8-11-1895 met Karel Bruinen.

2.       Joanna Maria Elisabeth (Betje) Neijs, geb. Beesel 8-12-1873, overl. ald. 13-8-1942. Tr. Beesel 12-5-1899 met Leonardus Hubertus Reijnders. Zij was in 1890 als nicht inwonend bij het echtpaar Johannes Peeters en Elisabeth Janssen op de Bakheide.

3.       Joanna Christina Neijs, geb. Beesel 21-3-1875.

Kleermaker Jan Hubert Neijs was in 1862 inwonend bij zijn ongehuwde tante Petronella Mooren (zie gezin 13-8-1794) op het adres Bussereind 102bis. Eveneens inwonend daar waren schoenmaker Conrardus Broens (Neer 16-2-1839, op 25-6-1864 ingekomen vanuit Breyell, in april 1865 terug naar Breyell) en schoenmaker Hendrik Linssen (Heythuysen 11-3-1845, op 17-5-1869 ingekomen vanuit Heythuysen). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 103.

 

28 april 1871

BRACHT - Gehuwd: Heinrich Mathias Buscher [geb. Bracht 15-12-1838, wever, zn. van Andreas Buscher, klompenmaker, en Gertrud Wassen] en Johanna Gertrud Wolters [geb. Beesel 20-3-1840, bij huwelijk dienstmaagd te Bracht, dr. van Mathias Wolters, timmerman te Beesel, en Margaretha Timmermans « 14-9-1836].

BS Bracht, met dank aan Brigitte Tophofen, 2006.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Hubertina Buscher, geb. Bracht 27-2-1872, overl. ald. 29-9-1873.

 

28 april 1871

SWALMEN - Ontlasting van voogdijschap door Maria Reijnen, religieuze in het klooster der Ursulinen te Posterholt en wonend aldaar, aan Frederic Stignaire te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/71.

 

maandag 1 mei 1871

REUVER - Verkoop Onderste Hof.

Openbare verkoop van ‘eene groote bouwhoeve, genaamd den Onderstenhof, bestaande in eene wel onderhouden ruime pachterswoning, schuur, stalling en eene kapel, tuin, bouw- en hooilanden, hakhout, boschen en heide, gelegen te Reuver, gemeente Beesel en gedeeltelijk in de gemeente Belfeld, vlak aan den Staatsspoorweg en in de nabijheid van den nieuwen weg van Roermond naar Venlo, groot in het geheel 40 hectaren 93 aren 70 centiaren.”

Venloosch Weekblad d.d. 1-4-1871; Notaris W. De Lom de Berg, Venlo.

 

1 mei 1871

SWALMEN - Testamenten van Pieter Lambert Schaeken en Johanna Schaeken te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nrs. 1871/32 en /33.

 

1 mei 1871

ASSELT - Doorhaling hypotheek ten laste van Joanna Mooren, weduwe van Andreas Grachten wonend te Asselt onder Swalmen, door Aldegonda Broekmeulen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/44.

 

3 mei 1871

SWALMEN - Gehuwd: Christiaan Ramakers [geb. Swalmen 6-5-1846, zn. van Gerardus Ramakers en Joanna Custers] en Anna Gertrud Geerlings [geb. Bracht (D) 14-1-1846, dr. van Johann Wilhelm Geerlings en Anna Catharina Wolters].

GenLias, 2004.

 

8 mei 1871

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Smeets [wnd. te Baarlo, geb. Beesel 3-8-1829, landbouwer, zn. van Wilhelmus Smeets en Beatrix Busselaers; wedn. van Anna Maria Eiken, geh. Beesel 17-5-1859] en Maria Catharina Fabrij [Maria Margaretha Fabri, geb. Maaseik 27-7-1836, dienstmeid, dr. van Leonardus Fabrij en Maria Gertrudis Geelen].

GHS Beesel, BS-8/40.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hendrikus Hubertus Smeets, geb. Beesel 2-9-1872.

2.       Maria Catharina Hubertina Smeets, geb. Beesel 6-1-1875.

3.       Gerardus Hubertus Smeets, geb. Beesel 3-9-1878.

Anna Catharina Fabri (‘rondvenster’) en haar zoon Gerard Hubert Smeets woonden op 20-1-1890 op het adres Reuver 264. Zij verhuisden op 1-5-1890 naar Offenbeek 329. Het huis werd daarop gesloopt, net als de herberg van Knoors (zie gezin 30-4-1849) en het huis bewoond door Brouns-Theelen (zie gezin 4-5-1863). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 300/505.

 

16 mei 1871

BEESEL ‑ Akte van vernieuwing van een hypothecaire inschrijving van een kapitaal van ƒ 550,‑ ten behoeve van C.W.E.H. Schrijnen en ten laste van de erfgenamen Raemaeckers, gevestigd op een huis met bouwland te Beesel, kadastraal sectie E N° 1040, 1041 en 518.

GA Venlo, Familiearchief Schrijnen, inv.nr. 87.b.18.

Zie eveneens inventarisnr. 87.b.99 betreffende gronden te Belfeld aan de Loerheide, aan het Broeck, aan het Blaauwwater en in het Elshout, ca. 1870-1890.

 

22 mei 1871

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus van den Borst [geb. Beesel 19-11-1827, metselaar, overl. ald. 28-5-1895, zn. van Petrus van den Borst en Aldegonda Reijnders; wedn. van Petronella Thissen, geh. Beesel 25-4-1854, overl. ald. 7-2-1870] en Joanna Schreurs [geb. Haelen 9-3-1831, dienstmeid, landbouwster 1897, dr. van Joannes Schreurs en Joanna Reuten].

GHS Beesel, BS-8/42.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Petronella van den Borst, geb. Beesel 30-1-1873. Tr. Beesel 11-2-1898 met Hubertus Cox.

Willem van den Borst en zijn gezin woonden op 20-1-1890 op het adres Rijkel 38, samen met de zonen Antoon en Petrus (beiden uit Willems eerste huwelijk) en dochter Petronella. Inwonend was neef Mathijs Hubertus van den Borst (Beesel 17-8-1878). Zoon Petrus en neef Mathis Hubertus vertrokken op 20-9-1893 resp. 26-10-1893 naar Anrath (D). Op 1-10-1897 verhuisde Joanna Schreurs met haar dochter naar het adres Bakheide 13. Hierna was het huis onbewoond tot september 1898 (zie gezin Brouwers-Van Lier 22-4-1892). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 46/505.

Joanna Schreurs en haar dochter Petronella verhuisden op 1-10-1897 vanaf het adres Rijkel 38 naar het adres Bakheide 13, eerder bewoond door het gezin Op ’t Veld-Mevissen. Op 18-2-1898 trok ook schoonzoon Hubertus Cox in. Op 16-11-1899 werd kleinzoon Paulus Wilhelmus Jacobus Cox hier geboren. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 21/505.

 

26 mei 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door de kinderen en enige erfgenamen van wijlen Willem Conrard Ramakers, in leven grondeigenaar en landbouwer te Swalmen, aan Jan Gerard Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/82.

 

27 mei 1871

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 100,‑ door Godefried Hodselmans te Swalmen aan mr Albert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/84.

 

27 mei 1871

MAASNIEL - Deling van roerende en onroerende goederen te Maasniel tussen 1. Andreas Keijsers te Leeuwen onder Maasniel; 2. Elisabeth Keijsers gehuwd met Jeuris Maessen te Linne; en 3. Cecilia Keijsers gehuwd met Pieter Niessen te Leeuwen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/85.

 

28 mei 1871

BELFELD - Openbare verkoop van roerende goederen te Belfeld door: a. Lodewijk Diebels, in eigen naam en als vader en voogd over Hendrik, Jacobus, Hubertus en Anna Catharina Diebels; b. Johannes Ketels te Belfeld, in eigen naam en als toeziend voogd over gemelde minderjarigen; c. Hendrick Ketels te Belfeld, voor ƒ 1.018,05.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1871/127.

 

29 mei 1871

BEESEL - Gehuwd: Mathias Nijskens [Mathijs, geb. Haelen 3-1-1838, landbouwer, overl. Haelen 13-2-1918, zn. van Mathias Nijskens en Gertrudis Cuijpers] en Maria Elisabeth Stroucken [Elisabeth Stroecken, Stroeken, geb. Beesel 15-7-1843, landbouwster, overl. Haelen 4-6-914, dr. van Joannes Stroucken en Maria Catharina Janissen; wed. van Joannes Heldens, geh. Beesel 31-1-1868].

GHS Beesel, BS-8/44.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hendrikus Joannes Nijskens, geb. Beesel 1-5-1872, overl. Haelen 19-7-1950. Tr. Buggenum 20-8-1917 met Christina van Rijswijck.

2.       Joannes Mathijs Nijskens, geb. Beesel 20-3-1874, overl. Haelen 12-10-1959. Tr. … met Cornelia de Groot.

3.       Hendrikus Mathijs Nijskens, geb. Beesel 18-10-1875, ongehuwd overl. Roermond 14-8-1951, oud 75 jaar.

4.       Anna Gertrudis Nijskens, geb. Beesel 18-9-1877, overl. Roermond 26-12-1965. Tr. Haelen 22-4-1912 met Joannes Hubertus Hendrix.

5.       Maria Louisa Nijskens, geb. Beesel 28-8-1880, overl. Haelen 3-3-1957. Tr. Haelen 3-5-1909 met Arnoldus Hubertus Vogels.

6.       Maria Hubertina Nijskens, geb. Beesel 3-5-1882, overl. Heythuysen 20-1-1951. Tr. Haelen 11-1-1909 met Wilhelmus Hubertus Boonen.

7.       Petronella Hubertina Nijskens, geb. Beesel 3-9-1886.

Joannes Mathijs Nijskens en Elisabeth Stroeken woonden in 1890 op het adres Bakheide 14 met hun gezin, inclusief (schoon)moeder Maria Janissen en Joannes Jacobus Heldens, zoon uit Elisabeths eerste huwelijk. Maria Janissen overleed op 30-8-1890. Op 1-4-1891 vertrok het gezin naar Horn. Het huis werd hierna bewoond door het gezin Verhaeg-Willekens. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 22/505.

 

31 mei 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis te Swalmen op verzoek van Jozef en Aulisou (?) Cousin te Roermond, opbrengst ƒ 142,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/43.

 

2 juni 1871

NEER - Gehuwd: Franciscus Edouardus van Helden [geb. Helden 26-1-1846, kleermaker 1871, overl. Neer 13-5-1877, oud 31 jaar, zn. van Gerlacus van Helden en Johanna Maria Franken « Nunhem 15-5-1837] en Martina Joosten [geb. Neer 13-6-1845, overl. SWALMEN 12-5-1906, oud 60 jaar, dr. van Peter Joosten en Elisabeth Beurskens « 16-4-1836].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerlacus Theodorus Hubertus van Helden, geb. Neer 12-3-1872, overl. ald. 11-7-1951. Tr. 1) Neer 8-5-1905 met Maria Catharina Hermans; 2) Neer 17-4-1917 met Anna Maria Abrahams.

2.       Peter Johannes van Helden, geb. Neer 4-10-1873, overl. ald. 20-3-1880, oud 6 jaar.

3.       Johanna Maria Elisabeth van Helden, geb. Neer 31-3-1875, overl. ald. 6-1-1876, oud 9 maanden.

4.       Johanna Elisabeth van Helden, geb. Neer 20-4-1876. Tr. Swalmen 29-4-1905 met Louis Schattorie.

 

2 juni 1871

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ door Maria Tobben, weduwe van Wijnandus Heijnen te Swalmen, t.b.v. Petronella Steltes, weduwe van Emanuel van Beringen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/122.

 

3 juni 1871

BRACHT (D) - Gehuwd: Wilhelm Johann Gerards [geb. Beesel 9-4-1840, zn. van Gerardus Gerards en Anna Maria Dorsch « 18-10-1827] en Maria Sibilla Roosen [geb. Bracht 2-4-1837, dr. van Peter Johann Roosen en Maria Gertrud Koersgens].

Gegevens met dank aan Brigitte Tophofen-Singendonk.

 

9 juni 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door 1. Jan Conrardus Hawinkels te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd van zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Elisabeth Janssen, t.w. a. Hendrik en b. Gertrudis Hawinkels, minderjarig wonend te Swalmen; en 2. Cornelis Kaelen te Roggel als toeziend voogd over genoemde kinderen, aan Johannes Christiaan Thomassen en Hendrik Wuts, beiden te Swalmen, ieder voor de helft, voor ƒ 870,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/86.

 

12 juni 1871

BEESEL / CUYK ‑ De wethouder van Cuyk laat de burgemeester van Beesel weten, dat hedenmorgen in de Maas aldaar het lijk is gevonden van Johannes Simons, oud 70 jaar, geboren te Beesel op 2 mei 1801. Hij had slechts 2 lege buideltjes, enkele lucifers en persoonspapieren bij zich. Simons werd sinds enkele jaren op kosten van de gemeente Beesel verpleegd in het bedelaarsgesticht te Ommerschans en Veenhuizen, waar hij op 24 mei was ontslagen. Op 28 mei verscheen hij in Cuyk, waar hij zijn weg vervolgde naar Boxmeer waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hier heeft hij verteld dat hij op weg was naar Beesel om daar te gaan genieten van zijn pensioen als onderofficier. Waarschijnlijk is hij kort daarop in de Maas geraakt en verdronken; hij heeft mogelijk 14 dagen in het water gelegen. De wethouder verzoekt de burgemeester om de nabestaanden in kennis te stellen en gegevens te sturen omtrent beroep, woonplaats, namen van de ouders alsmede de rang van het slachtoffer.

          Met antwoord van de gemeente Beesel waaruit blijkt dat het slachtoffer een zoon was van Johannes Simons en Maria Boonen, gepensioneerd sergeant met een pensioen van ƒ 91,‑. Van 30 mei tot 2 juni verbleef hij te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 1068/894.

 

12 juni 1871

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op verzoek van Jacob Quiten aldaar c.s., opbrengst ƒ 970,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/44.

 

20 juni 1871

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Wilhelm Hubert Korsten [geb. Beesel 9-3-1839, zn. van Johannes Korsten en Agnes Claessen « 2-5-1835] en Anna Wolters [geb. Kaldenkirchen (D) 6-9-1840].

Thoer.net, 2022.

 

21 juni 1871

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Turnich (gemeente Vrechem; Pruissen), opbrengst ƒ 8.096,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/90.

 

24 juni 1871

SINT AGATHA / BEESEL - “Verleden week maandag morgen om vijf uren is op een rijkskrib in de Maas onder St. Agatha het lijk van een man aangespoeld en opgevischt, waaruit bij de beschouwing bleek, dat hij in bezit was van twee ledige beursjes en een zakboekje, waarin zich bevond een ontslagbrief uit de gestichten Veenhuizen en Ommerschans op den 24 mei j.l. aan Johannes Simons, oud 71 jaren, geboren te Beesel verleend, welk lijk na de beschouwing is gekist en onmiddellijk op last van den burgemeester te Cuyk werd begraven.”

Venloosch Weekblad d.d. 24-6-1871; zie ook 12-6-1871.

 

27 juni 1871

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gehouden te Beesel op verzoek van jhr. mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar, raadsheer wonend te Arnhem, opbrengst ƒ 410,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/57.

 

7 juli 1871

BEESEL - Gehuwd: Joannes Timmermans [geb. Kessel, landbouwer, zn. van Gerardus Timmermans en Barbara Peeters; wedn. van Helena Hoezer] en Anna Maria Geraets [Geraeds, geb. Beesel 27-9-1833, akkervrouw, dr. van Gerardus Geraets en Anna Maria Dors; wed. van Gerardus Schoolmeesters, geh. Beesel 6-6-1859].

GHS Beesel, BS-8/46.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gertrudis Huberta Timmermans, geb. Beesel 8-10-1872.

 

12 juli 1871

BEESEL - Obligatie groot ƒ 350,‑ door Leonard Reijnders te Beesel t.b.v. Aimée Felicitée Willemart te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/152.

 

24 juli 1871

ROERSTREEK - Schenking van roerende en onroerende goederen gelegen in de gemeenten Posterholt, Vlodrop en Karken (Pruissen) door Frans Hubert Tonnaer te Thorn, als gemachtigde van Mechtildis baronnesse van Voorst tot Voorst, douairiere van Adolf Franciscus Josephus Antonius baron de Bounam de Rijckholt te Grathem, aan de kinderen en kleinkinderen van laatstgenoemde; en deling van die goederen tussen de kinderen en kleinkinderen van genoemde douairiere. Met rectificatie van foutieve kadastrale aanduiding.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/118.

 

24 juli 1871

ROERSTREEK - Ratificatie van drie akten van deling door 1. Mechtildis baronnesse van Voorst tot Voorst, douairiere van Adolf Franciscus Josephus Antonius baron de Bounam de Rijckholt te Grathem en haar kinderen en kleinkinderen; 2. Balthazar baron van Voorst tot Voorst wonend te Posterholt, thans verblijf houdend te Roermond; en 3. Alphonse baron van Voorst tot Voorst te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/119.

 

27 juli 1871

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Antonius Thomassen [geb. Swalmen 2-6-1827, overl. ald. 3-10-1894, oud 64 jaar, zn. van Arnoldus Thomassen en Willemina Hermans « 16-10-1821; wedn. van Joanna Catharina van den Borgh, geh. Swalmen 28-7-1857, overl. ald. 1-4-1871; hij hertr. Swalmen 3-5-1879 met Helena Hubertina Bongaerts] en Joanna Pansters [geb. Swalmen 26-1-1834, overl. ald. 11-2-1878, oud 44 jaar, dr. van Joannes Pansters en Anna Elisabeth Verheggen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Elisabeth Thomassen, geb. Swalmen 19-9-1872, overl. ald. 9-4-1876, oud 10 maanden.

2.       Elisabeth Hubertina Thomassen, geb. Swalmen 22-12-1877, overl. ald. 20-2-1878, oud bijna 2 maanden.

 

1 augustus 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen aan Hellenraedt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 189,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/121.

 

1 augustus 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen aan Wilzijde, Tigchelkamp, Hoppenraedt, aan de Laan van Hellenraedt, Koelen, Sijperveld en aan de Ouden Weg, op verzoek van Theodoor Verheggen te Swalmen, aan Jozef Janssen op Hellenraedt aldaar, opbrengst ƒ 394,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/122.

 

3 augustus 1871

HORN EN BEEGDEN - Verkoop van onroerende goederen onder Horn en Beegden door 1. de echtelieden Ernest Stoffels en Maria Catharina Verheggen op de Donck onder Roermond en hun kinderen; 2. Johanna Stoffels op de Nieuwe Donck onder Horn; 3. Henrietta Stoffels op de Donck onder Roermond; 4. Christiaan Stoffels op de Nieuwe Donck onder Horn, in eigen naam en als gemachtigde van zijn broers en zussen a. de eerwaarde Elisabeth Stoffels te Venraij; b. de eerwaarde Josephine Stoffels, vroeger te Grubbenvorst, thans te Weltevrede op Java (Oost-Indië); c. Mathijs Stoffels te Arnhem; en d. Elbertus Stoffels te Maastricht, aan de douariere van Robert Magnée geboren Robertine de Bellefroid wonend op het kasteel Horn te Horn, voor ƒ 21.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/123.

 

7 augustus 1871

TEGELEN - Gehuwd: Johann Paul van Vugt [geb. Bracht (D) 24-4-1849, zn. van Hubert van Vugt en Catharina Terporten] en Sophia Geerlings [geb. Beesel 20-11-1845, overl. Tegelen 10-11-1873, dr. van Bartholomeus Geerlings en Christina Peeters « 5-7-1834].

Thoer.net, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Catharina van Vugt, geb. BEESEL 25-3-1872 (BS-8/87).

2.       Christina Hubertina van Vugt, geb. Tegelen 22-3-1873.

 

7 augustus 1871

MAASNIEL- Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel in het Blankwater op verzoek van Marcel Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst ƒ 483,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/125.

 

10 augustus 1871

REUVER - Huwelijkse toestemming door Elisabeth Wiers, weduwe van Peter Johan Caspar Geisler te Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/175.

 

22 augustus 1871

KESSEL - “De minister van finantiën heeft aan den heer Felix van Wijlick, aannemer te Kessel (Limburg), vergunning verleend om voor eigen rekening aan te leggen eene telegraaflijn vanaf zijne woning naar het station van den staatsspoorweg te Reuver.”

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant d.d. 22-8-1871.

 

25 augustus 1871

BEESEL - Gehuwd: Engelbertus Dewinden [geb. Beesel 13-10-1847, landbouwer, spoorwegbeambte 1899, zn. van Henricus Dewinden en Joanna Catharina Verheijen] en Mechtildis Hubertina Dings [geb. Kessel 11-5-1842, dienstmeid, dr. van Joannes Dings en Petronella Franssen].

GHS Beesel, BS-8/48.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Petronella Hubertina Dewinden, geb. Beesel 1-7-1872, dienstbode, overl. Sauwerd gem. Adorp (Gr.) 21-10-1946. Tr. Arnhem 10-5-1899 met Cornelis Palmers.

2.       Joannes Henricus Hubertus Dewinden, geb. Beesel 1-9-1874, overl. ald. 12-4-1875, oud 7 maanden.

3.       Joannes Wilhelmus Hubertus Dewinden, geb. Beesel 19-2-1876. Tr. Sint Pieter (L) 8-1-1903 met Alice Bertha Ender.

4.       Maria Gertrudis Francisca Hubertina Dewinden, geb. Beesel 4-10-1878. Tr. Cuijk en St.-Agatha 22-4-1902 met Louis Jilesen.

5.       levenloos kind (m), geb. Beesel 22-1-1881.

6.       Anna Catharina Helena Dewinden, geb. Beesel 24-2-1882, overl. ald. 27-2-1882, oud 3 dagen.

7.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 25-8-1883.

 

donderdag 31 augustus 1871

REUVER - Openbare verpachting, ten huize van de heer Van der Velden te Reuver op verzoek van Felix van Wylick te Kessel, voor de tijd van 3, 6 of 9 jaar, van “eene in besten staat zijnde bouwhoeve genaamd de Onderste Hof, gelegen te Reuver, bestaande in huizing en verdere gebouwen, 15 hectaren 60 aren bouwland en 2 hectaren 53 aren weiland, te zamen 18 hectaren 13 aren. Daarna 20 percelen bouwland in het Molenveld, ieder ter groote van 30 aren. Te aanvaarden, de gebouwen, tuin, weiland en 32 aren voorland op 1 mei 1872, de bouwland en stoppelbloot 1872. Inlichtingen te bekomen bij den heer eigenaar te Kessel, bij den heer G. Goossens te Reuver en ten kantore van bovengenoemden notaris.”

Venloosch Weekblad d.d. 29-7-1871; notaris Haffmans te Helden.

 

1 september 1871

BEESEL - Gehuwd: Nicolaas Leenarts [geb. Maastricht 11-1-1842, apotheker, zn. van Edmond P. Leenarts en Cornelia Leenards] en Anna Huberta Bloemers [geb. Beesel 27-6-1845, dr. van Ludovicus Bloemers en Helena Linssen].

GHS Beesel, BS-8/50.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

4 september 1871

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Doesborg [geb. Tegelen 27-4-1820, tabakskerver, zn. van Josephus Doesborg en Maria Engels; wedn. van Maria Catharia Beumers] en Anna Elisabeth Reijnders [geb. Beesel 15-1-1829, dagloonster, dr. van Franciscus Reijnders en Anna Maria Thevissen; wed. van P. Kessels].

GHS Beesel, BS-8/52.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

7 september 1871

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 3.820,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/135.

 

16 september 1871

þ BELFELD - Gehuwd: Andries Peeters [geb. Blerick 8-3-1834, overl. Belfeld 14-11-1874, oud 40 jaar, zn. van Pieter Peeters en Joanna Bouten « Maasbree 16-1-1833; wedn. van Gertrudis Houben, geh. Beesel 1-2-1860, overl. Belfeld 5-2-1871] en Anna Elisabeth Gisbertz [Elisabeth Giesberts, geb. Kessel 4-10-1839, overl. Belfeld 1-11-1874, oud 35 jaar, dr. van Hubertus Gisbertz en Elisabeth Gommmans « Kessel 19-5-1835].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Hubertina Peeters, geb. Swalmen 8-7-1872, overl. Venlo 14-7-1947. Tr. Venlo 27-4-1903 met Franciscus Lambertus Henricus Besouw.

2.       Elisabeth Hubertina Peeters, geb. Belfeld 28-10-1873, ongehuwd overl. Tegelen 4-12-1958, oud 85 jaar.

Akkerbouwer Andries Peeters verhuisde op 15-4-1863 met zijn eerste vrouw en oudste dochter vanuit Rijkel naar Belfeld en woonde daar op het adres Geloo 29. Anna Elisabeth Gisberts trok op 16-9-1871 bij hem in vanuit Kessel. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad P162.

 

30 september 1871

REUVER – Beugelen.

“Te Reuver (Limburg) amuseerden zich dezer dagen eenige guiten van 12 en 13 jaren met beugelen. Het spel geëindigd zijnde, kwam er een op den lumineuzen inval om door den ring te kruipen. De slanke knaap kwam met glans door de betrekkelijk naauwe opening. Een tweede, even tenger, volgde glansrijk zijn voorbeeld. Een derde werd na-ijverig en wilde hetzelfde ringentogtje maken – maar o wee! – deze had buiten zijn embonpoint gerekend, want halverwege bleef hij steken en wel zoo dat hij noch voor noch achterwaarts zich meer een uitweg kon banen. Zijne kameraden trokken eerst uit alle magt aan zijne beenen, dan aan zijn hoofd, maar vruchteloos bleven alle pogingen. Een menigte volks kwam toegesteld, alle middelen werden in het werk gesteld, alles te vergeefs. Onze zwemmer, want de gevangene werkte met handen en voeten even vlijtig, was niet uit zijne netelige positie te verlossen. Een der omstanders kwam op het idee de jongen met den ring uit te graven, hetwelk niet dan na vele moeite gelukte. Daar stond de kruiplustige eindelijk op zijn beenen met zijn ijzeren band om het lijf. “Naar den smid met hem”, klonk het en voorwaarts ging het naar den dorpshercules. Deze wist er inderdaad spoedig raad op. De jongen werd met zijn ribbenkast eerst links aan het aambeeld geplaatst, zoodanig dat er de ring op kwam te liggen en met een paar ferme slagen van den voorhamer was de ijzeren kant doorgeslagen. Natuurlijk moest ter regterzijde van de ribbenkast hetzelfde werk volbragt worden eer de arme worm uit zijn zonderlinge gevangenis ontslagen was. Dat dit tragisch komische voorval veel opschudding en gelach had veroorzaakt, behoeft naauwelijks gezegd. Zoodra de jongen echter zijn vrijheid had herkregen, zwoer hij overluid bij den voorhamer van Hercules nimmer meer een beugelringtogt te zullen ondernemen, zelfs niet als ook duizend hem voor zouden gaan.”

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant d.d. 30 september 1871.

 

3 oktober 1871

TEGELEN - Testament van Susanna Charlotte Clarenbach, weduwe van Jozef Wolff te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/80.

 

5 oktober 1871

ROERMOND - Openbare verkoop van onroerende goederen te Roermond door mr Louis Joseph Geradts te Roermond, als curator in het faillissement van Gerard Janssen aldaar, aan Jean Antoine Oor te Roermond namens eerwaarde Cornelis Hultermans te Amsterdam, voor ƒ 9.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/149.

 

6 oktober 1871

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Johann Michael Thelen [geb. Lobberich 23-1-1808; wedn. van Anna Catharina Derichs] en Maria Elisabeth Hubertina Corens [Coorens, Korens, geb. Swalmen 3-5-1830, dr. van Peter Coorens en Joanna Beckers « 2-6-1829].

Thoer.net, 2021.

 

10 oktober 1871

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd en houtgewas onder Neer en de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Turnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 246,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/150.

 

10 oktober 1871

BEESEL - Doorhaling van een hypotheek d.d. 5-10-1852 genomen door Augustina Ruijs, douairiere van Karel van der Straeten wonend te Beesel, ten behoeve van haar en ten laste van Johan David Jacobs.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/91.

 

10 oktober 1871

WANKUM -Doorhaling door Constantin Ruijs wonend te Wankum, van een hypotheek ten behoeve van Felix Henri Ruijs en ten laste als in akte 1871/91.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/92.

 

11 oktober 1871

BEESEL - Gehuwd: Henricus Reinders [Reijnders, geb. Beesel 25-1-1845, landbouwer, zn. van Joannes Reinders en Maria Elisabeth Dings] en Maria Meerts [geb. Horn 12-12-1846, overl. Beesel 28-12-1902, dr. van Wilhelmus Meerts en Maria Theresia Joosten].

GHS Beesel, BS-8/54.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Johannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 30-9-1872, overl. ald. 20-9-1918. Tr. Kessel 5-4-1907 met Hendrina Hubertina Aerts.

2.       Maria Theresia Reijnders, geb. Beesel 17-4-1875, overl. ald. 19-7-1885.

3.       Elisabeth Hubertina Reijnders, geb. Beesel 2-4-1878, overl. Helden 15-4-1949. Tr. Beesel 28-3-1913 met Andreas Hubertus van Horne.

4.       Wilhelmus Hubertus Reinders, geb. Beesel 26-9-1880, overl. ald. 11-10-1880.

5.       Peter Wilhelmus Hubertus Reinders, geb. Beesel 14-10-1881, overl. ald. 25-6-1882.

6.       Hendrik Joseph Hubertus Reinders, geb. Beesel 17-3-1883, overl. ald. 3-2-1953. Tr. Maasbree 6-6-1913 met Anna Helena Dings.

7.       Peter Wilhelmus Hubertus Reinders, geb. Beesel 7-10-1885, overl. Weert 19-10-1971. Tr. Nederweert 12-9-1924 met Anna Geertrudis Francina van den Heuvel.

8.       Theresia Hubertina Reinders, geb. Beesel 11-4-1888, overl. ald. 19-5-1888.

9.       Maria Catharina Theresia Reinders, geb. Beesel 19-7-1891, overl. Tegelen 7-9-1968. Tr. Beesel 30-3-1923 met Gerardus Hubertus Rutten.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 44.

Hendrik Reinders en Maria Meerts woonden in januari 1890 op het adres Rijkel 42 met vier kinderen. Inwonend was schoonzus (‘zwagerse’) Petronella Meerts (Horn 29-6-1859). Zij vertrok op 1-4-1894 naar Bracht (D).

Inwonend personeel: Johannes Jacobus Heldens (Beesel 12-4-1875), dienstknecht, op 23-4-1890 vertrokken naar Haelen.

Gertrudis van Essen (Kessel 5-10-1875), dienstmeid, op 22-5-1890 vertrokken naar Kessel.

Johanna Hubertina Eggels (Swalmen 23-1-1870), op 1-5-1890 vanuit Rijkel 28, op 26-2-1894 vertrokken naar Swalmen.

Neef Johannes Sloesen (Beesel 14-8-1860), landbouwer, op 4 april 1891 vanuit Leeuwen 214, op 20-4-1893 vertrokken naar Bussereind 198.

Johannes Berbers (Neer 26-9-1880), dienstknecht, op 20-4-1893 vanuit Neer, op 17-4-1894 terug naar Neer. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 50/505.

 

13 oktober 1871

ASSELT - Deling tussen Catharina Pex, weduwe van Peter Wuts, en haar kinderen, allen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/82.

 

14 oktober 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Elisabeth Cluijtmans, weduwe van Hendrik van Wijnaarden te Roggel, aan Matthijs Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/155.

 

18 oktober 1871

NEER - Gehuwd: Lodewijk Hubert van Meijel [geb. Venlo 25-1-1840, schoenmaker (1871), overl. ald. 11-8-1908, zn. van Jacob Everhard Hendrik van Meijel en Maria Antoinnetta Boermans; hij hertr. Beesel 18-3-1878 met Maria Lucia Bloemers] en Maria Agnes Schoren [geb. Neer 6-10-1849, winkeldochter (1871), overl. Venlo 3-10-1875, dr. van Peter Jan Schoren en Willemina Sillekens].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Pius Antonius Hubertus van Meijel, geb. Venlo 15-7-1872, overl. ald. 12-8-1872.

2.       Maria Henrietta Josephina Hubertina van Meijel, geb. Venlo 12-8-1873, ongehuwd overl. ald. 6-2-1927.

3.       Anna Maria Hubertina van Meijel, geb. Venlo 6-8-1874, overl. ald. 17-8-1874.

4.       Antonius Matthias Everardus Hubertus van Meijel, geb. Venlo 26-9-1875, overl. ald. 8-10-1875.

Lodewijk van Meijel woonde in 1890 op het adres Leeuwen 218, samen met zijn tweede vrouw Lucia Bloemers en Maria van Meijel, dochter uit zijn eerste huwelijk. Inwonend was broer Mathias van Meijel (Venlo, 1826). Het gezin vertrok op 25-5-1898 naar Venlo.

 

20 oktober 1871

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Ulen [geb. Heijthuijsen 20-11-1829, landbouwer, zn. van Cornelius Ulen en Anna Catharina Caris; hij hertr. Beesel 18-4-1873 met Maria Hubertina Hermans] en Maria Agnes Janissen [geb. Beesel 20-3-1839, landbouwster, dr. van Henricus Janissen en Gertrudis Coenen].

GHS Beesel, BS-8/56.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 12-1-1873.

 

21 oktober 1871

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Christoffel Hubertus Ramakers te Swalmen en Wilhelmina Tobben aldaar, minderjarige dochter van Wilhelmina Janssen en wijlen Leonard Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/156.

 

21 oktober 1871

SWALMEN - Gehuwd: Christoffel Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 22-9-1844, graanfabrikant 1912, overl. ald. 27-8-1923, oud 78 jaar, zn. van Godfried Ramakers en Martina Kuypers] en Wilhelmina Tobben [Wilhelmina Hubertina, geb. Swalmen 12-11-1849, overl. ald. 30-6-1926, oud 76 jaar, dr. van Leonardus Tobben en Joanna Wilhelmina Hubertina Janssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 26-7-1872. Tr. Swalmen 9-1-1899 met Jules Johan Marie Joseph Moor.

2.       Martina Maria Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 14-3-1875. Tr. Swalmen 1-8-1898 met Hendrikus Vriessen

3.       Leonie Maria Ramakers, geb. Swalmen 8-3-1877.

4.       Godefridus Jacobus Ramakers, geb. Swalmen 29-8-1878, overl. Roermond 7-7-1936. Tr. Roermond 7-10-1902 met Anna Hubertina Erdkamp.

5.       Helena Maria Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 30-10-1880.

6.       Lambertus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 1-12-1882, moutmaker, op 8-3-1918 vanuit Linne verhuisd naar zijn broer Alphons te Roermond, overl. Roermond 6-10-1944. Tr. Roermond 27-7-1926 met Johanna Maria Elisabeth Walenberg.

7.       Hendrikus Leonardus Ramakers, geb. Swalmen 1-12-1882, ongehuwd overl. Thorn 5-3-1947.

8.       Leonardus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 10-1-1884, overl. ald. 27-9-1884, oud 8 maanden.

9.       Maria Henrietta Ramakers, geb. Swalmen 8-12-1884, ongehuwd overl. ald. 13-12-1911, oud 27 jaar.

10.     Eugenie Gertrudis Josephine Ramakers, geb. Swalmen 13-7-1886. Tr. Utrecht 2-1-1929 met schoonbroer Jules Johan Marie Joseph Moor.

11.     Alphonsus Josephus Hubertus Leonardus Ramakers, geb. Swalmen 18-9-1887, overl. Roermond 14-6-1958. Tr. Roermond 23-4-1912 met Maria Helena Smeets.

12.     Albertina Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 6-11-1889. Tr. Amsterdam 19-6-1919 met Casper Hendrik Frans Schneider.

Het gezin woonde op de Zwartbroekstraat 27 te Roermond.

 

24 oktober 1871

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 250,‑ door de echtelieden Jan Theunissen en Maria Stols te Swalmen aan mr Albert Jacob Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/158.

 

24 oktober 1871

SWALMEN - Kwitantie door Wilhelmina Hendrix, weduwe van Hubert Coenen wonend te Swalmen en haar kinderen, aan Henri Sagers wonend te Roermond voor de betaling van een bedrag van ƒ 630,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1871/96.

Zie 27-3-1871.

 

28 oktober 1871

REUVER - “Van Reuver schrijft men ons: naar men verneemt is de heer Schoemakers, stationchef alhier, overgeplaatst naar Venlo, om aldaar als sous-chef dienst te doen. Door die benoeming heeft de directie der Maatschappij tot exploitatie der Staatsspoorwegen de verdienste van een harer flinke ambtenaren weten te apprecieeren. Wij juichen dan ook de onderscheiding, den heer Schoenakers te beurt gevallen, ten zeerste toe, doch spijt het ons Z. Ed. te moeten missen. Immers hij was ’t die begreep de dubbeltjes in de cassa der Maatschappij te doen vloeien en het publiek te gerieven, waardoor hij zich de algemeene achting verwierf. Wij feliciteeren het Venloosch publiek met de aanwinst van dien beambte en bijzonder den heer Fenema, die in zijn zware betrekking aan den heer Schoemakers een ferme steun zal vinden.”

Venloosch Weekblad d.d. 28-10-1871.

 

30 oktober 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen sectie A nrs. 714, 1555, 970, 1260, 1775, 1776, sectie B nrs. 831, 912, 913, 1242, en sectie C nr. 764 door Leonard Beurskens te Swalmen, weduwnaar in tweede huwelijk van Margaretha Polmans, in eigen naam en als voogd over zijn minderjarige kinderen a) Theodorus en b) Jacobus Beurskens en in bijzijn van Jacobus Polmans als toeziend voogd, aan Peter Thomassen, Jan Christiaan Thomassen, Martinus Meerts, Peter Conradt Hubertus van Laar, allen te Swalmen, en aan Eduard Benedict en Antoon Heijnen, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/224.

Vgl. 27-3-1871 waar wordt gesproken over wedn. uit eerste huwelijk.

 

3 november 1871

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.000,‑ door Hendrik Willem van Laar en zijn echtgenote Antoinetta Nijsen te Swalmen t.b.v. Hendrik Tobben te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/229.

 

3 november 1871

MAASNIEL - Gehuwd: Jan Willem Coenen [geb. Swalmen 22-3-1828, landbouwer wonend in de Schoolstraat te Roermond 1882, zn. van Hendrik Coenen en Helena Donné] en Petronella Hubertina Bongaerts [geb. Swalmen 14-7-1840, dr. van Gerardus Bongaerts en Cornelia Bemong].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Coenen, geb. Maasniel 17-4-1873.

2.       Peter Gerardus Coenen, geb. Maasniel 13-7-1875.

3.       Helena Hubertina Coenen, geb. Maasniel 24-1-1877.

4.       Maria Gertrudis Coenen, geb. Maasniel 25-7-1879. Tr. Swalmen 12-1-1903 met Conrardus Bongarts.

5.       Maria Aldegonda Coenen, geb. Maasniel 12-2-1882.

Het gezin verhuisde op 30-4-1886 vanuit de Schoolstraat te Roermond naar Swalmen. Bron: BevReg Roermond 1880-1890 blad 198.

 

4 november 1871

SWALMEN - Deling tussen Pieter Bongaerts te Swalmen c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/88.

 

4 november 1871

SWALMEN - Kwitantie groot ƒ 320,‑ voor koopprijs van een perceel bouwland te Swalmen door Elisabeth Wuts, weduwe van Matthis Janssen te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen t.w. a. Maria; b. Peter; c. Gertrudis; d. Wilhelmina; en e. Emilia Janssen, allen bij hun moeder gehuisvest, aan notaris F.W. Milliard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/163.

 

9 november 1871

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door Gerard Janssen te Roermond, als bestuurder van de goederen van zijn in tweede (en nog bestaand) huwelijk met Rosalia Jordaens verwekte kinderen, t.w. a. Jan Janssen; b. Caroline Janssen; c. Rosa Janssen en d. Joséphine Janssen, allen minderjarig bij hun vader gehuisvest, aan Arnold Thomassen te Swalmen voor ƒ 200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/164.

 

14 november 1871

SWALMEN - Verkoop van de helft in de erven te Swalmen sectie B nrs. 1211 en 1095 voor ƒ 450,‑ en van de helft in de huurmeubelen voor ƒ 450,‑ door Johan Mathias Schönkes gehuwd met Carolina Beijsen te Roermond en Egidius Beijsen te Swalmen aan Simon Beijsen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1871/239.

 

Dinsdag 14 november 1871

BEESEL - Verkoop van 1 sterke werkos, 1 dragende koe, 2 varkens, kar, ploegen en alle akkergereedschappen en huismeubelen op verzoek van de erfgenamen Dondit.

Venlosch weekblad d.d. 11-11-1871; Notaris Canoy te Venlo.

 

18 november 1871

ROERMOND - Verkoop van een huis met bijgehorigheden te Roermond door Leonard Cranen aldaar aan Josephus Hubertus Stocks aldaar voor ƒ 5.010,‑; met stelling van bijpand door de aankoper ten behoeve van de schuldeisers van een kapitaal gevestigd op gemeld huis.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/165.

 

20 november 1871

ROERMOND - Overleden: Maria Theresia Mertz.

RHCL Maastricht, Memories van Succesie.

Geen vermelding Wilde Hoeve.

 

21 november 1871

MAASNIEL - Openbare verkoop van canadabomen te Maasniel, wassende in de Zware Ohe, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Turnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 440,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/168.

 

27 november 1871

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Engelen [geb. Neer 24-1-1818, zn. van Peter Engelen en Maria Peters] en Petronella Schreurs [geb. Haelen 29-7-1828, dr. van Joannes Schreurs en Joanna Reuten; wed. van 1) Johan Ickenroth, overl. 24-2-1861; 2) Jacob Stienen, overl. Swalmen 12-4-1868].

GenLias, 2005.

 

29 november 1871

ROTTERDAM - Gehuwd: Petrus van der Velden [geb. Beesel 26-11-1844, broodbakker 1871, overl. Rotterdam 11-1-1928, oud 83 jaar, zn. van wijlen Hendrik van der Velden en Anna Catharina Ceuven « 21-10-1843; wedn. van Petronella Machtilda Eijberg, geh. Kralingen 11-5-1870, overl. Rotterdam 12-6-1871] en Maria Bernardina van den Heuvel [geb. Boxmeer 7-7-1844, voor haar huwelijk wndn te Zwolle, overl. Rotterdam 23-6-1903, oud 58 jaar, dr. van Petrus van den Heuvel en Allegonda Broeksm beiden overl. « Boxmeer 18-7-1833].

SA Rotterdam, BS huwelijken Rotterdam 1871 akte 1144.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrikus Petrus van der Velden, geb. Rotterdam 20-11-1872.

2.       Maria Allegonda van der Velden, geb. Rotterdam 14-11-1874.

3.       Johannes Hendrikus van der Velden, geb. Rotterdam 16-8-1875, overl. ald. 11-9-1875, oud 1 maand.

4.       Petrus Hendrikus Mattheus van der Velden, geb. Rotterdam 24-4-1877. Tr. Rotterdam 17-6-1908 met Johanna Petronella Maria Hazelzet.

5.       Theodorus Johannes Antonius van der Velden, geb. Rotterdam 20-12-1880, overl. al. 17-1-1881, oud 1 maand.

6.       Alijda Hendrika Johanna van der Velden, geb. Rotterdam 25-11-1881.

 

1 december 1871

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Jan Mathias Schreurs te Roermond, tegen Johannes Heijnen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/95.

 

1 december 1871

Overplaatsing rijksambtenaren.

Met ingang van 1 december 1871 worden door de Minister van Financiën overgeplaatst: L. Dinessen en J.M. Nijssen van Belfeld naar Venlo; H.M. Janssen van Reuver naar Tegelen; J.J. Schrijvers van Reuver naar Helden; C.W. Folmer van Maastricht naar Reuver; J. Bruijs van Well naar Swalmen.

Venloosch Weekblad d.d. 28-10-1871.

 

1 december 1871

Overplaatsing rijksambtenaren.

Met ingang van 1 december 1871 worden door de Minister van Financiën overgeplaatst: J.M. Nijssen van Belfeld naar Tegelen; F.T.H. Claeren van Reuver naar Helden; en H.J.H. Tonnaer van Diessen naar Reuver.

Venloosch Weekblad d.d. 18-11-1871.

 

1 december 1871

ASSELT - Verkoop van onroerend goed onder Swalmen door Johannes Heijnen aan Pieter Heijnen c.s. te Asselt, voor ƒ 1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/96.

 

2 december 1871

BELFELD - Brand Mergelstraat.

“In den nacht van zondag op maandag is in de schuur van den landbouwer Th. Peters, in de Mergelstraat onder Belfeld, brand ontstaan. De schuur met haar geheele inhoud granen en gereedschappen zijn een prooi der vlammen geworden. De schade wordt begroot op 4000 francs; alles is verzekerd. Oorzaak onbekend.”

Venloosch Weekblad d.d. 2-12-1871

 

2 december 1871

BELFELD - Dankbetuiging.

“De ondergeteekende betuigt hiermede zijnen dank aan allen die hulp en bereidvaardigheid betoonden bij den brand van maandag in de Mergelstraat; vooral aan de inwoners van Baarlo die zoo vroeg met hunne brandbluschmiddelen waren toegesneld.

Belfeld, 30 november 1871

G.H. Janssen.”

Venloosch Weekblad d.d. 2-12-1871.

 

2 december 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jacobus Theelen tegen Joachim Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/98.

 

5 december 1871

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen slaghout en abeelbomen wassend op het Zuidewijkspik onder Swalmen op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst ƒ 418,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/174.

 

14 december 1871

ROERMOND - Testament van Jan Lodewijk Baudrihaye te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/100.

 

vrijdag 15 december 1871

REUVER - Verpachting Onderste Hof.

Openbare verpachting, ten huize van H. de Lauwere te Kessel op verzoek van Felix van Wijlick aldaar, van “eene in besten staat zijnde bouwhoeve, genaamd de Onderste Hof, gelegen te Reuver, bestaande in huizing en verdere gebouwen”.

Venloosch Weekblad d.d. 25-11-1871; notaris Haffmans te Helden.

 

16 december 1871

MAASNIEL - Openbare verkoop van een windmolen met bijgehorigheden te Maasniel door 1. Leonard Cranen te Roermond; 2. Willem Janssen te Maasniel en de kinderen van laatstgenoemde, aan Jan Lintjens Jacobszoon te Leeuwen voor ƒ 4.100,‑. Ingetrokken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/176.

 

21 december 1871

ST.-ODILIËNBERG - Verkoop van onroerende goederen onder St.-Odiliënberg gelegen door Jan Franciscus van der Borgh aldaar aan 1. mr Henri Herman Geradts aldaar op het huis Hoosden voor ƒ 1.500,‑; en 2. aan Wiro Maessen te St.-Odiliënberg op het H...cke, mede namens Eugène en Christina Hendriks te St.-Odiliënberg, voor ƒ 200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/177.

 

23 december 1871

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen te Swalmen tussen 1. Pieter Hodselmans; 2. Godefried Hodselmans; 3. Maria Hodselmans, echtgenote van Lambert Naus, allen te Swalmen, en 4. Hendrik Hodselmans te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/178.

 

23 december 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Frans Hendrickx tegen Joannes Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/101.

 

27 december 1871

RONCKENSTEIN - Openbare verkoop van bomen te Reuver staande aan Ronckesteijnsmolen, op verzoek van Mathis Wintgens te Heerlen, opbrengst ƒ 351,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/179.

 

29 december 1871

ROERMOND - Verkoop van huis met schuur, stal, erf en tuin te Roermond door Jozef Neumans aldaar aan jhr. mr Louis Michiels van Kessenich aldaar voor ƒ 2.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/181.

 

30 december 1871

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Catharina Elisabeth Kittlers te Roermond tegen Jacomina Wuts, weduwe van Joannes Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/104.

 

30 december 1871

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 650,‑ door Pieter Bongaerts en Gertrudis Meerts te Swalmen aan Catharina Elisabeth Kittlers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1871/105.

 

 

1872

3 januari 1872

BUGGENUM - Verkoop van onroerende goederen te Nunhem en Buggenum door Sigebert Verheggen, vroeger te Buggenum, thans te Uden in Noord-Brabant, aan Isidore baron de Bounam de Rijckholt, vroeger te Baexem, thans te Buggenum, voor ƒ 14.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/3.

 

5 januari 1872 / 26 januari 1872

SWALMEN - Leonard Theelen, koopman te Swalmen, wil op de Kruiskamp te Swalmen een windmolen (graan‑ en oliemolen) bouwen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 4482.

 

8 januari 1872

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Pijpers [geb. Swalmen 10-3-1846, zn. van Conrardus Pijpers en Catharina Janssen] en Barbara Timmermans [geb. Beesel 1-5-1845, dr. van Jacobus Timmermans en Petronella Peeters].

GenLias, 2006.

 

12 januari 1872

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Timmermans [geb. Beesel 5-11-1845, dagloner, overl. ald. 12-7-1921, zn. van Mathias Timmermans en Catharina Lemmen « 21-11-1842] en Anna Sibilla Evers [geb. Kaldenkirchen (D) 22-6-1848, overl. ald. 7-1-1909, oud 60 jaar, dr. van Dominicus Evers en Anna Maria Gertrud Holtmans].

GHS Beesel, BS-8/116.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Johann Mathias Timmermans, geb. Kaldenkirchen … ca. 1871, overl. Venlo 9-3-1956. Tr. Venlo 13-11-1899 met Maria Hubertina Steegers.

2.       Petrus Dominicus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 27-6-1873. Tr. Wittem 16-10-1913 met Anna Maria Hubertina Nix.

3.       Joannes Hubertus Timmermans, geb. Beesel 10-7-1877, overl. Susteren 15-3-1956. Tr. Beesel 24-4-1908 met Anna Margaretha Custers.

4.       Anna Maria Gertrudis Timmermans, geb. Beesel 27-9-1879, overl. Maastricht 8-2-1970. Tr. Beesel 1-9-1911 met Joannes Henricus Hubertus Verlinden.

5.       Hubertus Dominicus Timmermans, geb. Beesel 23-1-1882, overl. ald. 6-10-1960. Tr. Beesel 14-8-1908 met Joanna Helena van der Velden.

6.       Leonardus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 2-9-1884. Tr. Beesel 1-5-1908 met Wilhelmina Graven.

7.       Bernard Hubert Timmermans, geb. Beesel 21-4-1887, ongehuwd overl. Horn 6-6-1963, oud 76 jaar.

8.       Jacobus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 10-8-1890, overl. Valkenswaard 13-9-1958. Tr. Beesel 2-7-1915 met Anna Maria Cornelia van der Velden.

9.       Maria Hubertina Timmermans, geb. Beesel 30-4-1894, overl. ald. 7-8-1894, oud 3 maanden.

 

15 januari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout staand aan Hellenraedt onder Swalmen, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Turnich, gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 402,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/8.

 

16 januari 1872

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Godefridus Aerts [geb. Weert 20-3-1843, zonder beroep, overl. Beesel 6-3-1874, zn. van Jacobus Aerts en Gertrudis Maria van Esse] en Ida Hubertina Knoors [geb. Beesel 21-2-1850, dr. van Hendrik Knoors en Maria Catharina Smeets; zij hertr. Beesel 29-6-1877 met Laurentius Desar].

GenLias, 2005; GHS Beesel, BS-8/118; volgens zijn overlijdensakte werd de bruidegom geboren Weert 15-2-1843.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Maria Gertruda Hubertina Aerts, geb. Beesel 12-3-1873.

 

17 januari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Gerard Janssen te Roermond als bestuurder van de goederen van zijn in tweede en thans bestaand huwelijk met Rosalia Jordaans verwekte kinderen t.w. a. Jan; b. Caroline; c. Rosa; en d. Joséphine Janssen, alle vier bij hun vader gehuisvest, aan Theodoor Hermens te Roermond voor ƒ 100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/10.

 

17 januari 1872

ROERMOND - Gedeeltelijke doorhaling van een hypotheek door Jan Hendrik Schreurs te Roermond, handelend namens Rosalie Jordans echtgenote van Gerard Hubert Janssen te Roermond, aan de echtelieden Peter Engelen en Maria Elisabeth Leyendeckers te Linne.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/11.

Voor goederen te Swalmen zie idem d.d. 17-1-1872/10.

 

19 januari 1872

BEESEL - Gehuwd: Mathias Steeghs [geb. Lottum, gem. Grubbenvorst 2-10-1847, landbouwer, overl. Beesel 12-10-1930, zn. van Sigbert Steeghs en Petronella Hillen « 24-11-1841] en Helena Hubertina Janissen [geb. Beesel 29-4-1843, overl. ald. 18-1-1923, oud 79 jaar, dr. van Josephus Janissen en Aldegonda Catharina Goossens « 5-2-1833].

GHS Beesel, BS-8/120.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Josephus Hubertus Steeghs, geb. Beesel 29-4-1872. Tr. Beesel 29-6-1900 met Wilhelmina Hubertina Thijssen.

2.       Joannes Hubertus Steeghs, geb. Beesel 2-9-1873. Tr. Beesel 22-4-1898 met Anna Christina Hegering.

3.       Antonius Hubertus Steeghs, geb. Beesel 2-5-1875. Tr. Beesel 15-4-1904 met Maria Catharina van Tegelen.

4.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 16-3-1877.

5.       Aldegonda Hubertina Steeghs, geb. Beesel 10-7-1878, overl. ald. 26-7-1950. Tr. Beesel 2-5-1902 met Joannes Hubertus Thijssen.

6.       Joanna Petronella Steeghs, geb. Beesel 27-9-1881. Tr. Beesel 26-5-1905 met Joannes Henricus Beckers.

7.       Wilhelmus Hubertus Steeghs, geb. Beesel 6-11-1883.

 

20 januari 1872

SWALMEN - Kwitantie van ƒ 51,23 voor aflossing van een kapitaal met rente door de weduwe Johannes Hendrickx geboren Johanna Hubertina Theelen te Swalmen en haar kinderen, aan de echtelieden Severien Hodselmans en Catherina Elisabeth Kaijser aldaar; en doorhaling hypotheek door eerstgenoemde aan laatstgenoemd echtpaar Hodselman-Kaijser.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/13.

 

22 januari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen onder Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick-Hafmans wonend te Kessel, opbrengst ƒ 881,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/8.

 

24 januari 1872

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 2.000,‑ door Godefried Ramakers te Swalmen aan Josephus Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/5.

 

24 januari 1872

SWALMEN - Openbare verpachting van land onder Swalmen, Melick-Herkenbosch, Roermond en Maasniel gelegen op verzoek van de regenten van het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/6.

 

24 januari 1872

ROERMOND - Royering door mr. Louis Joseph Geraedts te Roermond, als mondeling gemachtigde van:

1)     Frans Burghoff;

2)     Willem Burghoff;

3)     Joseph Hendrikx;

4)     Frans Burghoff, allen te Roermond;

5)     Lodewijk Kreits te Crefelt, in eigen naam en als vader en voogd over Frits, Eugenie en Karel Kreits, verwekt in huwelijk met wijlen Clara Burghoff;

6)     Catharina Specken en haar man Theodoor Koffrath te Wassenberg (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1872/20; mogelijk februari; CONTROLEREN voor publicatie.

 

27 januari 1872

HELDEN - Pachtcontract van de zogenaamde Hoogenhof (ook Heijnenhof of Gevenhof genoemd) te Helden tussen August Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel en Peter Wilms te Helden, voor jaarlijks ƒ 640,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/19.

Zie idem 12-12-1872/201 voor openbare verkoop van afbraak van de schuur van deze hof door d'Overschie.

 

30 januari 1872

BEESEL-BUSSEREIND - Openbare verkoop van huis en tuin met bouw- en weiland aan het Bussereind (F 55) gelegen door de erfgenamen Janssen-Croonen.

Venloosch Weekblad d.d. 13-1-1872; Notaris Canoij te Venlo.

 

31 januari 1872

BEESEL - Nota voor de douairiere barones Michiels van Kessenich te Roermond, van J. van Crugten te Swalmen: 'door mijnen zoon afgehakt en aangenomen zevenhonderd achtenveertig (zegge 748) meters heidegrond op de gemaakte wegen loopende door het goed Heidenheijm nabij Waterloo, à een gulden vijfendertig cents (zegge ƒ 1.35) per honderd meters, makende eene totale som van tien gulden en negen cents (ƒ 10.09).'

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1080.

 

1 februari 1872

BEESEL - Deling van roerende en onroerende goederen te Beesel tussen de erfgenamen van Petronella Driessen, weduwe van Conrard Janssen, in leven wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/24.

 

2 februari 1872

þ MAASNIEL - Gehuwd: Pieter Hubertus Engels [geb. Swalmen 13-4-1845, overl. Maasniel 13-3-1911, oud 65 jaar, zn. van Joannes Engels en Anna Catharina van Chruchten « 15-10-1831; hij hertr. Maasniel 29-6-1874 met Margaretha Polmans] en Petronella Hubertina Opbroek [geb. Swalmen 2-9-1852, overl. Maasniel 11-3-1874, oud 21 jaar, dr. van Joseph Opbroek en Anna Barbara Sillen « 7-4-1850].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Engels, geb. Maasniel 3-9-1873, overl. Roermond 7-6-1951. Tr. Maasniel 15-1-1900 met Petronella Hubertina op het Broek.

 

5 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van hout gehouden op de Waterloo onder Beesel op verzoek van jhr. mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst ƒ 447,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/12.

 

5 februari 1872

SWALMEN - Gehuwd: Tilmanus Dingelstad [geb. Swalmen 25-1-1841, zn. van Willem Dingelstad en Maria Catharina Klumpkens] en Jacomina Verstappen [geb. Grathem 26-5-1830, dr. van Hendrik Verstappen en Anna Catharina Janssen; wed. van Joannes Houben, overl. Swalmen 1-12-1870].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina Dingelstad, geb. Swalmen 23-5-1873. Tr. Swalmen 20-8-1904 met Mathis Gerelings.

 

7 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van bomen en hakhout gehouden te Beesel achter het kasteel op verzoek van Augustina Ruijs, douairiere van Karel van der Straeten wonend aldaar, opbrengst ƒ 593,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/14.

 

8 februari 1872

VLODROP - Pachtcontract van het landgoed de Triest te Vlodrop tussen Johann Hilfrich te Kellenberg, burgemeesterij Barmen, Kreis Jülich (Pruissen), als gevolmachtigde van barones Raitz von Frentz geboren Antonia baronnes von Geijr-Schweppenburg te Kellenberg, weduwe van Reinhard baron Raitz von Frentz, als voogdes van haar in gemeld huwelijk verwekte dochter Thérèse, minderjarig eveneens wonend aldaar, als verpachter, en Peter Kersten te Horst als pachter, voor een pachtprijs van voor het eerste jaar ƒ 1.006,25, voor het tweede jaar ƒ 1.531,25, en voor het derde en verdere jaren jaarlijks ƒ 1.793,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/27.

Vgl. idem 21-3-1872/57 voor een openbare verkoop van roerende goederen op de Treest te Vlodrop t.w.v. ƒ 1402,25 door Andreas Maessen aldaar.

 

10 februari 1872

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Frans Willemsen te Roermond als gemachtigde van zijn zwager Leo Simons te Kessel, aan Jan Conrard Hawinkels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/28.

 

12 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout gehouden onder Beesel op verzoek van Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van ridder Prosper van der Renne van Dalenbroeck wonend te Melick-Herkenbosch en van jonkvrouwe Maria Cecilia Elisabeth Michiels van Verduijnen, opbrengst ƒ 223,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/17.

 

13 februari 1872

HERKENBOCH - Doorhaling hypotheek door jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van Prosper erfridder van der Renne de Daelenbroeck en haar zoon Amedée erfridder van der Renne de Daelenbroeck op Daelenbroek gemeente Melick-Herkenbosch, aan Maria Clara Burghoff en haar echtgenoot Tilman Jacob Schmitz de Prée te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/29.

 

woensdag 14 februari 1872

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, in de herberg van P.H. van der Velden op den Reuver op verzoek van P. van der Velden, van een huis met aangehorige gebouwen, tuin, boomgaard en bouwland sectie E 1029 en 1030 alsmede (omschreven) landerijen gelegen in Vogelsweide, langs de Roermondscheweg, in de heide, op de Walsberg.

Maas- en Roerbode d.d. 3-2-1872; notaris Theelen.

 

14 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van eiken, berken en elsen slaghout te Beesel in het Beeselsbroek, op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 1.129,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/30.

 

14 februari 1872

BELFELD - Openbare verkoop van hout en strooisel te Belfeld door Josephina Ronck te Steijl voor ƒ 235,50.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/36.

 

15 februari 1872

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Beesel op verzoek van Jan Willem Leonard Janssen aldaar, opbrengst ƒ 5.730,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/14.

Voor decharge zie idem 21-12-1872/86.

 

24 februari 1872

SWALMEN - Herroeping van testamenten door Hendrik Hubert Ramakers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/19.

 

27 februari 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout staand op het Groenewald te Swalmen, op verzoek van Aldegonda Hendrix te Roermond, opbrengst ƒ 268,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/35.

 

29 februari 1872

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.057,‑ door 1. Willem Hubert Janssen te Swalmen, als vader en voogd van zijn in eerste huwelijk met wijlen Maria Catharina Cuijpers verwekte kinderen, t.w. a. Conrard Janssen en b. Gerard Janssen, beiden minderjarig; en 2. Helena Janssen te Swalmen, meerderjarige dochter uit gemeld huwelijk Janssen-Cuijpers, aan de gemeentelijke instelling van weldadigheid het Louisa-Huis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/37.

 

2 maart 1872

BELFELD - “Zondag middag is op een perceel struikhout aan de Melgerstraat bij Belfeld het lijk gevonden van den timmerman D. uit Tegelen, met een strop om den hals. Aan den dennenboom, waarbij het lijk lag, hing ook nog een eindje koord. Naar wij vernemen was die persoon sinds een paar jaren niet recht bij zinnen.”

Venloosch Weekblad d.d. 2-3-1872.

Betreft Johannes Dreesen, geb. Neer 21-1-1836, zn. van Michiel Dreessen en Johanna Stemkens « Neer 29-4-1829, gehuwd Belfeld 18-1-1858 met Mathea Heijnen.

 

dinsdag 5 maart 1872

REUVER ‑ Verkoop hoeve de Schei.

“Openbare verkoop der bouwhoeve Scheijerhof te Reuver, gemeente Beesel, om uit onverdeeldheid te geraken.

De notarissen Canoij te Venlo en Clercx te Blerick zullen op dingsdag den 5 maart 1872, des middags te 2 ure, te Reuver, ter herberge van L. Theunissen, op verzoek van mevrouw Josephina de Pollaert, echtgenoote van den heer Jacques Verwins, gepensioneerd luitenant kolonel te Antwerpen en de kinderen van wijlen mevrouw Margaretha Paulina van den Broeck, in leven echtgenoote van den heer rijksontvanger Janssens te Reuver, publiek onder zeer voordeelige conditien opzigtens de aanvaarding en de betaling van den koopprijs, verkoopen: de bouwhoeve genaamd Scheijerhof te Reuver, groot 23 hect. 23 aren 60 cent., bestaande in ruime, sterke pachterswoning, met schuur, stalling en verdere gebouwen, tuin, boomgaard, bouw- en weiland, hakhout en heide, in zeer goeden staat van bebouwing, gunstig gelegen aan den nieuwen weg van Reuver naar Kessel en het station der Staatsspoorwegen.”

Venloosch Weekblad d.d. 17-2-1872; GA Venlo, Venlosche Courant..

 

zaterdag 9 maart 1872

SWALMEN - “Te Swalmen is een kind, tijdens de moeder zich een oogenblik verwijderd had om de losgebroken koe weer vast te binden, in een op den grond geplaatsten ketel met kokende karnemelk gevallen, met dit gevolg dat het kort daarna aan de bekomen brandwonden overleed.”

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjame, blz. 58; Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant d.d. 12-3-1872; De Grondwet d.d. 14-3-1872; Tubantia d.d. 16-3-1872.

 

9 maart 1872

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 200,‑ door Gerard Peters te Swalmen aan Leo Simons te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/44.

 

13 maart 1872

BOUKOUL - Deling van onroerende goederen onder Herten, Maasniel, Melick-Herkenbosch, Linne, Haelen, Wessem, Baexem, Horn, Vlodrop, Heijthuisen, Roermond en Swalmen tussen Franciscus Burghoff en zijn zus Antoinetta Burghoff, echtgenote van Josef Hendrix, allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/46.

Betreft o.a. Zuijdewijck-Spick te Swalmen-Boukoul.

 

19 maart 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van varkens, gehouden te Swalmen op verzoek van Hendrikus Vinken wonend te Oyen, opbrengst ƒ 448,28.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/28.

 

20 maart 1872

SWALMEN / BEESEL - Deling van roerende en onroerende goederen onder Effelt (Pruissen), Ophoven (Pruissen), Karken (Pruissen), Maasbracht, Montfort, Beesel, Maasniel, Vlodrop, Ohe en Laak, Linne, Herten en Swalmen, tussen de erfgenamen van wijlen de freule Jeannette Louise van der Renne, te Roermond overleden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/54.

Zie idem 20-3-1872/54 voor depot van een onderhandse akte van vernieuwing titel; idem 20-3-1872/56 voor een decharge.

 

21 maart 1872

HORN - Openbare verkoop van hout en roerende goederen te Horn op verzoek van Jan Willem Lambert Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/18.

Voor decharge zie idem 21-12-1872/87.

 

22 maart 1872

BELFELD / KESSEL / BERGEN - Deling van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Belfeld, Kessel en Bergen, benevens gelden en schuldvorderingen, door 1. Herman Hubert Verhaegh te Baarlo; 2. Johanna Sibilla Hubertina Verhaegh, bijgestaan door haar echtgenoot Clement Prospère Schreurs te Roermond; 3. Renier Lodewijk Hubert Verhaegh; 4. Petrus Johannes Hubertus Verhaegh, beiden te Baarlo; en 5. Caroline Josepha Hubertina Verhaegh, bijgestaan door haar echtgenoot Franciscus Antonius Paulus Hubertus Rijkx te Roermond, zonder overgedeling.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/72.

 

22 maart 1872

SWALMEN - Verkoop van een perceel land onder Swalmen gelegen sectie D nrs. 1001 en 1004 door Peter Simons aan Jacobus Gielen, beiden wonend te Swalmen, voor ƒ 44,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/29.

 

23 maart 1872

RIJKEL - Rectificatie van kadastrale aanduiding door Godefried Bongers te Rijkel onder Beesel, in eigen naam en als gevolmachtigde van de kinderen en enige wettige erfgenamen van wijlen Mechtildis Bongers, weduwe van Jan Smeets, t.w. 1. Willem Smeets; 2. Godefried Smeets; 3. Margaretha Smeets; en 4. Bernard Smeets, allen te Rijkel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/58.

 

zaterdag 23 maart 1872

SWALMEN / REUVER - “Tusschen Swalmen en Reuver heeft zoo even een jammerlijk ongeluk plaats gehad. Voor den spoortrein, die ten ongeveer 3 ure hier aankomt, is een manspersoon, die over de rails liep en struikelde, overreden, met het verschrikkelijk gevolg dat zijn hoofd van het lichaam gescheiden was. De trein hield daarop zo spoedig mogelijk stil, en de passagiers zagen de vreeselijk verminkte overblijfselen van den ongelukkigen wegvoeren.”

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 59; zie ook het bericht van 30-3-1872.

 

zondag 24 maart 1872

REUVER / SWALMEN - “Gisteren had op de spoorlijn tusschen Venlo en Roermond een schrikkelijk ongeluk plaats. De spoorwachter M., tusschen de stations Reuver en Swalmen gestationeerd, wilde snel over de rails springen, juist op het oogenblik dat de trein in volle vaart voortstoomde; het schijnt dat de ongelukkige gestruikeld of door de locomotief omvergeworpen is, toen de trein stopte, vond men slechts een deerlijk verminkt lijk. De ongelukkige laat een weduwe met kinderen na.

Nieuwe Veendammer Courant, 30 maart 1872 (bericht van 24 maart).

 

zaterdag 30 maart 1872

SWALMEN / REUVER - “Wij hebben nadere bijzonderheden ontvangen omtrent het reeds vermelde ongeluk dat in den namiddag van jl. Zaturdag op den spoorweg tusschen Reuver en Swalmen heeft plaats gehad. De overreden persoon was Gerard Hendrik Monsieur, oud 37 jaren, baanwachter van het wachthuis Nº 59. Bij het overstappen van de rails om aan de overzijde het hek te sluiten was hij gestruikeld en diensvolgens onder de wielen van den heel nabij zijnden trein geraakt, waardoor zijne regterhand en regtervoet van het ligchaam gescheiden werden. Ook was zijn hoofd deerlijk gekneusd en bebloed. De ongelukkige laat eene vrouw met vier of vijf kinderen achter.”

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 59; zie ook het bericht van 23-3-1872.

 

4 april 1872

WANSSUM - Gehuwd: Pieter Jan Hubert Hendrikx [geb. SWALMEN 7-10-1839, landbouwer te Swalmen 1872, overl. ald. 22-7-1895, oud 55 jaar, zn. van Franciscus Hendrikx en Maria Anna Vossen, landbouwster « 24-11-1831] en Anna Gertrudis Huberta Hanckx [geb. Wanssum 8-1-1844, overl. Swalmen 21-10-1908, oud 64 jaar, dr. van Jakob Frans Hanckx, koopman, en Johanna Catharina Cremers « Wanssum 25-4-1839].

BS Wanssum 1872, huwelijken akte 2; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Josef Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 24-1-1873, overl. ald. 23-12-1929. Tr. Swalmen 6-6-1899 met Petronella Hubertina Wuts.

2.       Carel Antonius Hubertus Hendrickx, geb. Swalmen 15-7-1874, ongehuwd overl. ald. 10-7-1958, oud 83 jaar.

3.       Clara Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 31-12-1875. Tr. Swalmen 27-8-1901 met Charles Marie Hubert Rassaerts.

4.       Anna Catharina Hubertina Hendrickx, geb. Swalmen 22-3-1878, ongehuwd overl. ald. 29-5-1944, oud 66 jaar.

 

4 april 1872

REUVER - Huwelijkscontract tussen Hermanus Hubertus van der Velden wonend te Reuver onder Beesel en Maria Wilhelmina Hubertina Janssen wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/32.

 

5 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Bernardus Franssen [geb. Beesel 17-6-1848, landbouwer, overl. ald. 4-12-1914, oud 66 jaar, zn. van Wilhelmus Franssen en Anna Maria Bremmers] en Ida Houwers [geb. Beesel 25-10-1849, landbouwster, overl. ald. 9-5-1915, oud 65 jaar, dr. van Petrus Houwers en Anna Maria Schoolmeesters « 19-1-1849].

GHS Beesel, BS-8/122.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Hubertina Franssen, geb. Beesel 3-2-1873, overl. Roermond 8-11-1925. Tr. Beesel 22-9-1905 met Heinrich van Wijlick.

2.       Wilhelmus Hubertus Franssen, geb. Beesel 5-3-1874, overl. ald. 3-1-1929. Tr. Beesel 23-6-1905 met Joanna van Willick.

3.       Peter Hubertus Franssen, geb. Beesel 21-8-1875, ongehuwd overl. ald. 25-7-1917, oud 41 jaar.

4.       Petronella Hubertina Franssen, geb. Beesel 16-3-1877, overl. Tegelen 25-3-1953. Tr. Beesel 2-6-1905 met Godefridus Hubertus Rutten.

5.       Gerardus Hubertus Franssen, geb. Beesel 29-3-1879, overl. ald. 6-5-1885, oud 6 jaar.

6.       Anna Hubertina Franssen, geb. Beesel-Reuver 18-2-1881, overl. ald. 8-9-1963. Tr. Breyell 23-11-1908 met Jacobus Hubertus Pollen.

7.       Barbara Hubertina Franssen, geb. Beesel 24-5-1882, overl. ald. 11-2-1953. Tr. Beesel 7-5-1909 met Theodoor Hendrik Hubertus Stroeken.

8.       Wilhelmina Hubertina Franssen, geb. Beesel 25-9-1883, overl. ald. 13-2-1885, oud 1 jaar.

9.       Wilhelmina Hubertina Franssen, geb. Beesel 17-4-1885. Tr. Bracht (D) 5-5-1911 met Heinrich Peter Anton Lehnen.

10.     Elisabeth Joanna Franssen, geb. Beesel 24-6-1886, overl. ald. 29-3-1957. Tr. Beesel 31-5-1912 met Joannes Hubertus Verstappen.

11.     Gertrudis Hubertina Franssen, geb. Beesel 5-12-1887, overl. ald. 23-8-1919. Tr. Beesel 5-1-1912 met Jacobus Franssen.

12.     Herman Bernard Franssen, geb. Beesel 29-1-1891, overl. ald. 25-2-1940. Tr. Beesel 11-1-1918 met Maria Petronella Spee.

13.     levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 3-12-1892.

 

5 april 1872

þ BEESEL - Gehuwd: Pieter Joannes Fabri [geb. Beesel 1-3-1844, dagloner 1872, overl. ald. 18-12-1895, oud 51 jaar, buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Fabri] en Anna Maria Bergs [geb. Roggel 13-11-1845, overl. Beesel 7-9-1922, oud 76 jaar, dr. van Joannes Bergs en Cornelia Willekens « Roggel 29-4-1840; zij hertr. Beesel 23-10-1896 met Anthonius van Horen].

GHS Beesel, BS-8/124.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Fabrie werkte rond 1870-1871 o.a. op Oud Waterloo.

 

5 april 1872

KESSEL - Gehuwd: Geraard Casimier Joosten [Gerard Casimir, geb. Kessel 21-3-1841, overl. Beesel 18-12-1893, oud 52 jaar, zn. van Jan Mathijs Joosten en Anna Catharina Knippenberg « Kessel 10-9-1830] en Johanna Petronella Heijmans [Petronella Joanna, geb. Kessel, dr. van Hendrik Heijmans, tapper 1841, en Johanna Driessen « Kessel 16-6-1841].

GenLias, 2004; dubbelhuwelijk.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Johanna Catharina Joosten, geb. Kessel 16-8-1873, overl. Venlo 29-6-1958. Tr. … met Emanuel Herman Michels.

2.       Hendrik Joosten, geb. Kessel 1-10-1874.

3.       Catharina Christina Joosten, geb. Kessel 7-1-1877, overl. ald. 24-2-1877, oud 14 dagen.

4.       Jan Mathijs Joosten, geb. Kessel 23-2-1879.

5.       Maria Hubertina Joosten, geb. Kessel 11-5-1881. Tr. Kessl 22-11-1901 met Joannes Hubertus Puts.

6.       Theodoor Hubert Joosten, geb. Kessel 11-5-1881, overl. ald. 16-5-1882, oud 1 jaar.

7.       Theodoor Hubert Joosten, geb. Kessel 18-6-1882.

8.       Christina Johanna Joosten, geb. Beesel 19-6-1884 (BS-9/436), overl. ald. 16-2-1885, oud 7 maanden.

9.       Maximiliana Maria Joosten, geb. Beesel 5-9-1887 (BS-10/20).

 

5 april 1872

þ KESSEL - Gehuwd: Johannes Joosten [geb. Kessel 31-12-1843, overl. Beesel 26-6-1897, oud 53 jaar, zn. van Jan Mathijs Joosten en Catharina Knippenberg « Kessel 10-9-1830] en Helena Hubertina Dings [geb. Swalmen 21-6-1844, overl. Vlodrop 28-4-1924, oud 79 jaar, dr. van Peter Lambertus Dings en Wilhelmina Claessen « 20-4-1841].

GenLias, 2004; dubbelhuwelijk.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jan Mathijs Joosten, geb. Nederweert 18-3-1873, molenaar, overl. Kessel 5-5-1930. Tr. Kessel 12-6-1908 met molenaarsdochter Elisabeth Pennings.

2.       Petronella Wilhelmina Joosten, geb. Grathem 5-4-1875, ongehuwd overl. Vlodrop 10-10-1945.

3.       Anna Catharina Joosten, geb. Grathem 1-3-1877, overl. Maastricht 8-3-1940. Tr. Beesel 15-11-1897 met Emanuel Notermans.

4.       Hubertus Godefridus Joosten, geb. Grathem 8-3-1879, overl. Vlodrop 24-2-1945. Tr. Kessel 25-5-1906 met Cornelia Aldegonda Linssen.

5.       Peter Hubertus Joosten, geb. Beesel 26-3-1882, ongehuwd overl. Vlodrop 4-1-1953.

6.       Hendrikus Peter Hubertus Joosten, geb. Beesel 18-4-1884, overl. Vlodrop 30-4-1958. Tr. Echt 14-5-1918 met Maria Antoinetta Peters.

7.       Joseph Hubertus Joosten, geb. Beesel 2-11-1885, overl. Echt 1-2-1959. Tr. Beesel 26-4-1918 met Gertrudis Hubertina Agatha Claessen.

 

6 april 1872

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Leonhard Bos [geb. Belfeld 6-11-1838, zn. van Lambertus Bos en Wilhelmina Luttels « 16-4-1834] en Maria Gertrud Evers [geb. Kaldenkirchen 1844].

Thoer.net, 2022.

 

6 april 1872

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Giebels [geb. Horn 22-8-1836, zn. van Lambert Giebels en Catharina van Geneygen] en Anna Catharina Hubertin op het Roodt [geb. Swalmen 18-11-1842, dr. van Hendrik op het Roodt en Ida Cartigny « 21-6-1841].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Lambertus Giebels, geb. Swalmen 5-6-1873, overl. Weert 9-5-1950. Tr. Weert 2-5-1900 met Wilhelmina Hubertina Hurkmans.

2.       Hendrikus Hubertus Giebels, geb. Swalmen 6-9-1874.

3.       Maria Hubertina Giebels, geb. Swalmen 15-2-1878.

4.       Peter Hubert Giebels, geb. Horn 23-9-1879. Tr. Horn 16-10-1914 met Aldegonda Hubertina Philipsen.

5.       Alexander Giebels, geb. Horn 22-10-1881, kleermaker, overl. Linne 21-2-1953. Tr. Maasbracht 4-10-1906 met Maria Helena Smeets.

6.       Gertrudis Catharina Hubertina Giebels, geb. Horn 11-7-1884, overl. Swalmen 14-11-1959. Tr. Horn 12-8-1910 met Wilhelmus Creemers.

 

8 april 1872

BELFELD - Gehuwd: Joannes Hendrikus Smeets [geb. Swalmen 30-5-1839, overl. Belfeld 8-12-1872, oud 33 jaar, zn. van Hendrikus Smeets en Elisabeth Strouken « 16-10-1832; wedn. van Anna Elisabeth Schoeren, geh. Belfeld 13-1-1868, overl. ald. 26-10-1871] en Cornelia Sijbers [geb. Belfeld 2-1-1851, overl. Tegelen 1-9-1879, oud 28 jaar, dr. van Jan Sijbers en Godefrida Karis « 8-4-1850; zij hertr. Belfeld 13-5-1876 met Wilhelmus Stoffels].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Godefrida Smeets, geb. Belfeld 25-3-1873, overl. ald. 21-6-1873, oud 3 maanden.

Spoorwegarbeider Joannes Hendrikus Smeets werd op 13-1-1868 samen met zijn eerste vrouw ingeschreven op het adres Belfeld nr. 98, later gewijzigd in nr. 71. Cornelia Sijbers werd hier bijgeschreven op 8-4-1872. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad S198.

 

8 april 1872

þ BEESEL - Gehuwd: Hermanus Hubertus van der Velden [geb. Reuver gem. Beesel 11-8-1848, grossier, sigarenfabrikant 1895, overl. ald. 11-3-1911, oud 62 jaar, zn. van Peter Hendrik van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maessen « Maasniel 7-6-1833; hij hertr. 1) Kessel 29-4-1895 met Philomena Mathea Huberta Holten, overl. Beesel 16-6-1904; 2) Beesel 1-5-1905 met Regiena Florentina van Teijn] en Maria Wilhelmina Hubertina Janssen [geb. Melick en Herkenbosch 3-6-1851, overl. Reuver 23-1-1892, oud 40 jaar, dr. van Johannes Hubertus Janssen en Maria Helena Erdman « Melick en Herkenbosch 9-5-1844].

GHS Beesel, BS-8/126; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 6-3-1873.

2.       Hermania Maria Wilhelmina van der Velden, geb. Beesel 25-4-1874, winkeljuffrouw te Roermond (1899) en Aken (1899), ongehuwd overl. Beesel 24-2-1901, oud 26 jaar.

3.       Rosalia Philippina Maria van der Velden, geb. Beesel 26-5-1875, overl. ald. 11-9-1875, oud 3 maanden.

4.       Peter Alphons Marie Hubert van der Velden, geb. Beesel 14-11-1876, overl. ald. 11-6-1878, oud 18 maanden.

5.       Johannes Alphons Philippus van der Velden, geb. Beesel 28-3-1879, overl. ald. 22-6-1879, oud 2 maanden

6.       Godefrida Bernardina Hubertina van der Velden, geb. Beesel 8-7-1880, ongehuwd overl. ald. 10-11-1902, oud 22 jaar.

7.       Emile Peter Marie van der Velden, geb. Beesel 6-8-1882, overl. ald. 29-1-1883, oud 5 maanden.

8.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 27-8-1887.

9.       Elisa Wilhelmina Justina van der Velden, geb. Beesel 29-7-1888, modiste te Roermond (1909) en Sittard (1910), ongehuwd overl. Beesel 22-12-1911, oud 23 jaar.

10.     Wilhelmina Maria Lamberta van der Velden, geb. Beesel 19-12-1891, overl. ald. 5-6-1892, oud 5 maanden.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 4-4-1872. Op 28-9-1872 verkochten ze goederen te Melick-Herkenbosch. Op 7-3-1874 maakten ze hun testament, op 27-3-1874 deelden ze goederen, gevolgd door een openbare verkoop op 9-4-1874. Op 16-4-1874 kochten ze een huis met likeurstokerij te Reuver. In 1896 woedde er een brand in zijn huis.

 

8 april 1872

HELDEN - Gehuwd: Jacobus van der Velden [geb. Beesel 19-12-1845, zn. van Tilmanus van der Velden en Anna Margaretha Keunen] en Mechelina Stammen [geb. Helden 21-8-1849, dr. van Gielis Stammen en Cornelia van Lier].

GenLias, 2006.

 

8 april 1872

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hubertus Wijnands [Winands, geb. Buggenum 22-2-1845, zn. van Simon Wijnands en Wilhelmina Verkoelen « 29-10-1832] en Anna Maria Kessels [geb. Swalmen 30-10-1845, dr. van Jan Francis Kessels en Bernardina Elisabeth Silverans].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Simon Jacob Winands, geb. Bracht (D) 26-2-1881. Tr. Swalmen 8-7-1907 met Johanna Hubertina Nieskens.

 

8 april 1872

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Beurskens [geb. Swalmen 17-9-1838, dienstknecht, zn. van Peter Hendrik Beurskens en Gertrudis Stempkens] en Joanna Meerts [geb. Swalmen 29-1-1843, overl. ald. 19-2-1912, dr. van Martinus Meerts en Catharina Beenen].

GHS Swalmen, BS-1872/5; GenLias, 2005 (geeft als geboortedatum v/d bruid 30-1-1843, vermoedelijk is dat datum geboorteaangifte).

Uit dit huwelijk o.a.

1.       Anna Catharina Beurskens, geb. Swalmen 3-9-1874, overl. ald. 8-8-1966. Tr. Swalmen 24-10-1895 met Joannes Evers.

 

8 april 1872

ASSELT - Nummerverwisseling bij de nationale militie tussen de weduwe Severien Theelen geboren Anna Maria Hubertina Janssen te Asselt, voor haar zoon Leonardus Hubertus Theelen aldaar, en Willem Lambert de Byl te Venlo, voor ƒ 374,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/63.

 

8 april 1872

EINDHOVEN - Gehuwd: Franciscus Siemerink [geb. Maastricht 6-6-1819, 1e luitenant bij de dragonders (1860), overl. BEESEL-REUVER 15-9-1886, zn. van Joannes Gerardus Siemerink en Maria Agnes van Hoeren; wedn. van Virginie Marie Hubertina Arnoldine Frencken, geh. Roermond 22-5-1860, overl. ald. 16-5-1862, waarvan een zoon Edmond Alexander Ange Marie Siemerink, geb. Roermond 22-1-1861] en Ludovica Wilhelmina van Rooij [geb. Eindhoven 21-5-1840, overl. Roermond 25-2-1928, dr. van Caspar Antonius van Rooij en Louisa Hendrika Perié].

Uit dit huwelijk:

1.       Louisa Francisca Wilhelmina Siemerink, geb. Sittard 6-4-1867, overl. Roermond 30-10-1938. Zij vetrok op 1-6-1893 naar Roermond. Tr. BEESEL 2-10-1893 met Emile François Marie Hubert Schreurs, waarvan drie kinderen.

2.       Maria Francisca Virginie Siemerink, geb. ‘s-Hertogenbosch 17-1-1873.

Volgens Bevolkingsregister Beesel woonde de weduwe Siemerinck in 1890 op het adres Reuver 270, vanaf 1-7-1891 bewoond door rijksontvanger Livinus Reinier Wilms, en vanaf 1-4-1893 bewoond door pannenfabrikant Laumans. De weduwe vertrok op 19-6-1891 naar Stratum (N-Br), maar arriveerde op 1-8-1891 alweer terug in Reuver, ditmaal op het adres Reuver 303 (vermoedelijk villa Adelaide). Op 1 mei 1892 verhuisde het gezin opnieuw, nu naar Reuver 304 (café Buitenlust).

 

8 april 1872

KESSENICH (B) - Gehuwd: Wilhelmus Goevaerts [geb. Weert 2-10-1834, wever, overl. Nederweert 10-11-1885, oud 51 jaar, zn. van Wilhelmus Goevaerts en Aldegondis Strijbos, beiden geh. Weert 9-5-1829] en Maria Catharina Hubertina van den Enden [geb. Kessenich (B) 6-9-1846, overl. Nederweert 9-11-1892, dr. van Theodorus van den Enden en Anna Maria Lamberigts]

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Goevaerts, geb. Nederweert 1-4-1873, overl. Sevenum 12-8-1924. Tr. BELFELD 21-4-1902 met Francis Spee.

2.       Hubertina Aldegonda Goevaerts, geb. Nederweert 30-9-1874, overl. Roermond 21-12-1925. Tr. Nederweert 7-4-1899 met Joannes Hubertus Hoeben.

3.       Wilhelmus Goevaerts, geb. Nederweert 29-3-1876, overl. ald. 13-7-1906, oud 30 jaar. Tr. Baexem 5-5-1905 met Catharina Gooffers.

4.       Jacobus Hubertus Goevaerts, geb. Nederweert 26-1-1878, overl. ald. 15-4-1878, oud 2 maanden.

5.       Johanna Sophia Goevaerts, geb. Nederweert 14-2-1879, overl. al. 13-8-1885, oud 6 jaar.

6.       Theodorus Jacobus Goevaerts, geb. Nederweert 17-4-1881.

7.       Petronella Goevaerts, geb. Nederweert 17-4-1883, overl. Susteren 12-6-1933. Tr. BELFELD 20-2-1905 met Johannes Pieter Alphons Ernst.

8.       Cornelia Dorothea Goevaerts, geb. Nederweert 22-9-1885, overl. ald. 8-1-1886.

 

9 april 1872

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 200,‑ met hypotheek door Willem Heijnen en diens echtgenote Maria Agnes Heijnen wonend te Swalmen, aan Jacobus Claessens wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/37.

 

11 april 1872

KESSEL - Verkoop van onroerend goed te Kessel door de echtelieden Jozef Janssen en Anna Gertrudis Heijnen, aan de echtelieden Christiaan Wuts en Helena Heijnen, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/64.

 

11 april 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de weduwe Pieter Dreessen geboren Elisabeth Paulussen aldaar, aan diverse kopers, opbrengst ƒ 794,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/65.

 

12 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Jacobus Hubertus Geurts [geb. Kessel 1-12-1840, timmerman, zn. van Gerardus P. Geurts en Helena Heldens] en Elisabeth Hubertina Heldens [geb. Beesel 5-3-1830, landbouwster, dr. van Franciscus Heldens en Joanna Elisabeth Janssen; wed. van Smeets].

GHS Beesel, BS-8/128.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

13 april 1872

REUVER-LEEUWEN - “Wegens sterfgeval is met 15 mei te huur: de pachthoeve ‘Wilde Hoeve’ gelegen te Reuver, groot 14 hectaren 70 aren (46 morgen), bouw- en weiland. Te bevragen bij mevrouw de wed. P.J. Berger te Venlo of bij L. Saaijen op de hoeve zelf.”

Venloosch Weekblad d.d. 13-4-1872.

 

15 april 1872

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed te Beezel op verzoek van Godefried Smeets aldaar, opbrengst ƒ 3.105,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/29.

 

15 april 1872

HELDEN - Gehuwd: Lodewijk Lormans [geb. Helden 16-4-1841, overl. ald. 17-7-1885, zn. van Jan Lormans en Maria Janssen] en Godefrida Peeters [geb. Helden 1-2-1845, overl. Beesel 12-2-1900, dr. van Willem Peeters en Dorothea Slots; zij hertr. BEESEL 6-1-1893 met Joannes Cruijsberg].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Dorothea Lormans, geb. Helden 28-1-1873, overl. Venlo 123-11-1959. Tr. Maasbree 28-4-1893 met Jacobnus Hubertus Sijmons.

2.       Johannes Hendrikus Lormans, geb. Helden 16-8-1874, overl. Venlo (maar wonend te Helden) 21-8-1877, oud 3 jaar.

3.       Mathis Lormans, geb. Helden 9-6-1876.

4.       Maria Lormans, geb. Helden 2-5-1878, overl. Venlo 22-1-1960. Tr. Maasbree 10-10-1902 met Henricus Hubetus Linssen.

5.       Joanna Lormans, geb. Helden 16-7-1881, overl. ald. 20-10-1882, oud 15 maanden.

6.       Wilhelmus Lormans, geb. Helden 31-3-1883, overl. ald. 28-11-1883, oud 7 maanden.

7.       Willemina Lormans, geb. Helden …, overl. ald. 29-5-1885, oud 7 maanden.

Godefrida Peeters woonde in 1890 met haar tweede echtgenoot Joannes Cruijsberg op het adres Bakheide 7 te Beesel, samen met haar dochter Maria. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 13/505.

 

15 april 1872

VLODROP - Gehuwd: Jan Albert Cuijpers [Joannes Albertus, geb. Vlodrop 30-3-1836, winkelier te Beesel 1881, zn. van Godfried Cuijpers en Maria Catharina Maessen] en Helena van der Beek [Van de Beek, geb. Vlodrop, dr. van Andreas van der Beek en Anna Maria Berg].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Catharina Cuijpers, geb. Vlodrop … 1873, overl. Nederweert 17-11-1945. Tr. Nederweert 23-5-1898 met Wilhelmus Kierkels.

2.       Joannes Andreas Cuijpers, geb. Beesel 21-3-1874

3.       Anna Catharina Cuijpers, geb. Beesel 12-8-1875.

4.       Peter Godefridus Cuijpers, geb. Beesel 24-1-1877. Tr. Melick en Herkenbosch 3-10-1904 met Anna Maria van Birgelen.

5.       Maria Elisabeth Cuijpers, geb. Beesel 25-9-1878.

6.       Anna Hubertina Cuijpers, geb. Beesel 5-4-1880.

7.       Gerardus Hubertus Cuijpers, geb. Beesel 22-7-1881.

 

17 april 1872

NEER - Gehuwd: Thomas Geraedts [geb. Swalmen 17-1-1879, slachter 1872-1879, overl. Neer 16-6-1909, oud 65 jaar, zn. van Johannes Geraedts en Maria Elisabeth Schaeken « 10-5-1841; hij hertr. Neer 17-1-1879 met Maria Anna Hendrikx] en Wilhelmina Pijls [geb. Neer 12-3-1840, huishoudster 1872, overl. ald. 27-1-1878, oud 37 jaar, dr. van Johannes Pijls, slachter, en Ida Delissen « Buggenum 17-4-1833].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Ida Geraedts, geb. Neer 6-5-1872, overl. ald. 15-5-1872.

2.       Maria Ida Geraedts, geb. Neer 25-5-1873, overl. ald. 23-1-1878, oud 4 jaar.

3.       Johanna Geraedts, geb. Neer 30-8-1874, overl. Roermond 27-11-1953. Tr. Neer 7-8-1900 met Petrus Wulms.

4.       levenloos kind (m), geb./overl. Neer 26-1-1876.

5.       levenloos kind (v), geb./overl. Neer 11-6-1877.

 

19 april 1872

BEESEL - Gehuwd: Pieter Andreas Beurskens [geb. Beesel 15-6-1844, landbouwer, overl. ald. 4-11-1916, oud 72 jaar, zn. van Gerardus Beurskens en Gertrudis Levels « 9-9-1843] en Hubertina Maria Luttels [Maria, Mieke, geb. Beesel 9-10-1843, overl. ald. 5-5-1931, oud 87 jaar, dr. van Gerardus Luttels en Anna Gertrudis Beurskens « 7-3-1832].

GHS Beesel, BS-8/130.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Het echtpaar woonde in de St.-Gerardusstraat. Mieke Luttels overleed in het St.-Jozefgesticht.

 

22 april 1872

BEESEL - Geboren: Joanna Helena Hubertina Peeters, buitenechtelijke dr. van Gerardus Peeters en Margaretha Driessen [mogelijk geb. Beesel 24-10-1848 als dr. van Joannes Gerardus Driessen en Helena van der Velden]. Getuigen: Jacobus Goossens en Cornelius Sloesen.

GHS Beesel, BS-8/90.

 

22 april 1872

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Heinrich Beskes [geb. Bracht 21-5-1844] en Anna Catharina Crins [geb. Beesel 7-9-1848, dr. van Andreas Crins en Elisabeth Margaretha Niessen « 4-5-1841].

Thoer.net, 2022.

 

22 april 1872

MULBRACHT (D) - Deling tussen de erfgenamen van wijlen Johannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, in leven colonel, te Mulbracht (Pruissen) overleden, van de blote eigendom van diens nalatenschap (kapitalen, schuldvorderingen alsmede onroerende goederen in de gemeenten Bracht, Kaldenkirchen en Brüggen (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/71.

Met voortzetting idem 7-6-1872/84, 19-6-1872/119, 20-9-1872/155 en 29-10-1872/180. Vgl. idem verkoop 29-10-1872/181.

 

24 april 1872

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Alphonsus Geraedts, oud 25 jaar (geb. Swalmen 16 april 1847), zonder beroep wonend te Swalmen, zoon van Thomas Geraedts en van Elisabeth van Croij, akkerbouwers wonend te Swalmen, en Anna Maria Hubertina Sanders, oud 25 jaar (geb. Swalmen 21 augustus 1846), zonder beroep wonend te Swalmen, dochter van Jan Hendrik Sanders, akkerbouwer te Swalmen en wijlen Frederica van Horn.

Getuigen: Wijnand van Dael, oud 74 jaar, koster te Swalmen; Peter Heuts, oud 34 jaar, kleermaker wonend te Swalmen; Willem Rosbender, oud 25 jaar, winkelier wonend te Swalmen; en Peter Verheggen, oud 24 jaar, zonder beroep wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

27 april 1872

BEESEL - Verkoop van land te Beesel door Gerard Dings te Swalmen aan Catharina Cloquet voor ƒ 400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/37.

 

30 april 1872

VENLO - Gehuwd: Johannes Hubertus Sloesen [geb. Maastricht 14-2-1839, bediende (1872), overl. Roermond 21-12-1888, zn. van Frederik Sloesen en Maria Elisabeth Wageners; wedn. van Maria Catharina Linssen, geh. Roermond ..., overl. Venlo 19-9-1871] en Agnes Schouren [geb. Venlo 27-4-1848, overl. Roermond 8-2-1896, dr. van Peter Johan Schouren en Johanna Jacobs].

RHCL Maastricht, BS Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Sloesen, geb. Venlo 1-6-1873, overl. ald. 15-6-1873, oud 14 dagen.

2.       Johannes Hubertus Sloesen, geb. Venlo 23-5-1874, overl. ald. 13-9-1874.

3.       Johanna Louisa Agnes Sloesen, geb. Venlo 22-2-1876.

4.       Johannes Hendrikus Sloesen, geb. Roermond 1-8-1877.

5.       Anna Dorothea Sloesen, geb. Roermond 10-8-1878, overl. ald. 28-10-1887.

6.       Gertrudis Maria Joanna Sloesen, geb. Roermond 10-6-1883, overl. Grave 13-7-1946.

7.       Hubertina Maria Catharina Sloesen, geb. Roermond 4-10-1885.

8.       Catharina Maria Cecilia Sloesen, geb. Roermond 15-5-1888, overl. ald. 20-10-1889.

 

30 april 1872

MAASNIEL - Deling van onroerende goederen in de Broekhin onder Maasniel, door de echtelieden Jan Geraedts en Gertrudis Niessen aldaar, tussen hun kinderen Christiaan Geraedts en Eleonora Geraedts gehuwd met Willem Reijnders aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/72.

 

vóór 1 mei 1872

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus van der Velden [geb. Beesel 11-7-1841, overl. Roermond 22-8-1916, zn. van Peter Hendrik van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maessen] en Margaretha Nicolini [geb. Worringen (D) 11-2-1837, in september 1853 vanuit Venray verhuisd naar Worringen, in mei 1872 wonend te Roermond, overl. Roermond 10-3-1912, oud 75 jaar].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Jean Pierre Hubert van der Velden, geb. Roermond 2-2-1873. Tr. Breda 3-6-1901 met Victorina Frederica Josephina Catharina Maria Scheers.

2.       Maria Hubertina Catharina van der Velden, geb. Roermond 5-4-1875, overl. Wassenaar 9-8-1942. Tr. Herten 11-9-1900 met Hubertus Rutgerus Pijls.

Willem Hubert van der Velden vestigde zich op 25-4-1872 op het adres Markt 51 te Roermond, waar eerder zijn broer Theodoor woonde. Zijn vrouw kwam op 1-5-1872 eveneens op dit adres wonen. Bron: BevReg Roermond 1870-1880 deel 1 blad 67.

 

1 mei 1872

SWALMEN - “Te Swalmen is een kind in een ketel met kokende karnemelk gevallen en aan de gevolgen overleden.”

De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 1-5-1872.

 

3 mei 1872

BEESEL - Verkoop van land te Beesel door Godefried Smeets aan Antoon Peeters aldaar, voor ƒ 300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/39.

 

3 mei 1872

BEESEL - Deling door Godefried Smeets te Beesel van zijn na te latene goederen, tussen zijn twee kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/40.

 

dinsdag 7 mei 1872

BELFELD - Verkoop huis op de Huisakker.

Openbare verkoop in de herberg van Kurstjens in de Bongert aldaar, op verzoek van Jan Boots, van

-   huis, stal, boomgaard en bouwland op de Huisakker, sectie D 178, D 179 en D 180;

-   hakhout in de Kret, A 637;

-   idem in de Weide, D 362;

-   idem in het Elshout, D 663;

-   hooiland aldaar, D 664;

-   een tuin op de Huisakker, D 1545;

-   en bouwland op de Reeakker, D 1457.

Onmiddellijk daarna: enige zware eiken, dennen en 4 essen groeiend op voornoemde percelen.

Venloosch Weekblad d.d. 20-4-1872 en 4-5-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

woensdag 8 mei 1872

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van Mathijs Stammen op de Onderstenhof, van “lange kar, brabandsche ploeg, egge, wel, klein akkergereedschap, paardengetuig, 3 schapen met lammeren, 3000 ponden stroo, vlasbraken, groote en kleine sopketel, kuipen, 4 spinnenwielen, tafels, ledekanten, huisklok, enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 4-5-1872; notaris Wm. De Lom de Berg te Venlo.

 

13 mei 1872

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Boots [geb. Beesel 17-3-1837, dr. van Petrus Boots en Anna Catharina Franssen; wedn. van Antonia Helena Cunegonda Matha, geh. Tegelen 9-1-1860] en Petronella Bloemen [geb. Helden, dr. van Jacobus Bloemen en Petronella Janssen].

GenLias, 2005.

 

dinsdag 14 mei 1872

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, op de Wildehoef op verzoek van de erfgenamen Saaijen, van 1 sterk werkpaard, 4 dragende koeien, 1 kalf, 1 dragende zeug, 1 scheuteling, 12 biggen, 25 kippen, 1 lange en1 korte kar, ploegen, eggen, wel, wanmolen, watervat, kruikarren, alle akker- en schuurgereedschappen en alle huismeuelen.

Venloosch Weekblad d.d. 13-4-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

14 mei 1872

ROERMOND - Gehuwd: Pierre Jean Auguste Clavareau [geb. Maastricht 12-7-1837, controleur der directe belastingen, belastingdirecteur (1905), overl. Nijmegen 26-12-1912, zn. van wijlen Antoon Jozef August Clavareau en Helena Antoinetta Paulina van Panhuijs van Haeren, rentenierster] en Marie Amelie Jeanette Milliard [Miljard, geb. Roermond 19-4-1848, dr. van Felix Willem Milliard, notaris, en Maria Claessens].

RHCL, BS Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.       Auguste Felix Paul Marie Clavareau, geb. Tegelen 21-3-1873. Tr. Leeuwarden 11-9-1900 met Elisabet Mathilde Folkersma, geb. Lemmer, overl. ’s- Gravenhage 5-2-1938, dr. van Adolf Cornelis Folkersma en Orelia Holkema.

2.       Eduard Pierre Marie Clavareau, geb. Venlo 30-7-1874. Tr. Deventer 26-10-1904 met Jeanne Esther Kronenberg, geb. Deventer, dr. van Hendrik Gerhard Kronenberg, kassier, en Wilhelmina Geerhardina Putman Cramer.

3.       Maria Amelie Augustine Clavareau, geb. Venlo 6-1-1877, ongehuwd overl. Nijmegen 23-6-1941.

De erfgenamen Clavereau verkochten op 28 mei 1930 de Hoosterhof te Beesel, eerder eigendom van Felix Milliard, aan de L.L.T.B.

 

16 mei 1872

REUVER - “Wegens sterfgeval is dadelijk te aanvaarden: eene pachthoeve, groot 14 ¾ hectaren, bouw- en weiland, die bij verkiezing nog merkelijk met bouw- en weiland kan worden vergroot, gelegen te Reuver nabij het spoorwegstation en de Maas. Te bevragen bij P.J. Berger te Venlo.”

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant d.d. 16-5-1872. Betreft Wilde Hoeve.

 

17 mei 1872

BEESEL - Gehuwd: Cornelis Wilms [Willems, geb. Helden 30-8-1844, knecht, overl. ald. 30-11-1932, oud 88 jaar, zn. van Mathias Wilms en Petronella Francina Pubben « Helden 26-4-1836; hij hertr. Helden 20-5-1874 met Aldegonda Janssen] en Maria Margaretha Hensen [geb. Beesel 9-1-1847, dagloonster, overl. ald. 18-3-1874, oud 27 jaar, dr. van Peter Joannes Hensen en Maria Gertrudis Erkens].

GHS Beesel, BS-8/132.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.       Pieter Joannes Wilms, geb. Beesel 11-4-1872 (BS-8/89, buitenechtelijk, erkend en gewettigd bij huwelijk ouders).

2.       Franciscus Willems, geb. Beesel 16-1-1874, overl. ald. 30-3-1875, oud 3 jaar.

 

17 mei 1872

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Michael Rijcks [Michiel, geb. Heythuysen 5-2-1838, zn. van Jan Rijcks en Petronella Heijckers « Heythuysen 11-5-1835] en Anna Catharina Polmans [geb. Beesel 22-4-1842, dr. van Johannes Leonardus Polmans en Johanna Smeets « 26-4-1837].

Thoer.net, 2021.

 

24 mei 1872

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Swalmen tussen Matthis Stignaire, Anna Gertrudis Stignaire en Frederic Auguste Stignaire, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/78.

 

24 mei 1872

SWALMEN - Deling van een onverdeeld derde deel in onroerende goederen te Swalmen door Matthis Stignaire aan zijn broer Frederic Auguste Stignaire en zuster Anna Gertrudis Stignaire, allen aldaar, voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/79.

 

25 mei 1872

MAASNIEL / SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Maasniel en Swalmen gelegen tussen de erfgenamen van wijlen Hubert Crompvoets, in leven wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/82.

 

27 mei 1872

þ MAASBREE - Gehuw: Paulus Janssen [geb. Belfeld 3-3-1817, overl. Maasbree 20-1-1893, oud 75 jaar, zn. van Johannes Janssen en Maria Elisa Luttels « 40-4-1816; wedn. van Aldegonda Gommans, geh. Maasbree 12-4-1845, overl. ald. 16-2-1870] en Elisabeth Verschaeren [geb. Helden 17-4-1841, overl. Blerick 18-6-1908, oud 67 jaar, dr. van Mathijs Verschaeren en Elisabeth Janssen « Helden 17-1-1838].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Hubert Janssen, geb. Maasbree 1-4-1874, spoorarbeider, overl. Heel en Panheel 5-3-1940. Tr. Maasbree 12-5-1905 met Maria Elisabeth Hubertina Dorssers.

2.       Elisabeth Janssen, geb. Maasbree 31-3-1876, overl. Helden 5-12-1944. Tr. Maasbree 12-5-1905 met Johannes Hubertus Teelen.

3.       Mathijs Janssen, geb. Maasbree 7-7-1880, overl. ald. 10-1-1881, oud 6 maanden.

 

27 mei 1872

SWALMEN - Gehuwd: Ferdinand Karel Maria baron De Negri [geb. Brunssum 26-1-1840, zn. van Karel Theodor baron De Negri en Francisca Clementina baronesse De Negri] en Marie Agnes Jeanna Egberta van Gorkum [geb. Roermond 3-3-1844, dr. van Jacob Werner Constant van Gorkum en Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Françoise Marie C. de Negri, geb. Roermond … ca. 1875. Tr. Utrecht 16-8-1904 met Alexandre Emile Redelé.

 

28 mei 1872

BEESEL-RIJKEL - Openbare verkoop, in de herberg van H. van Rens op verzoek van de erfgenamen Van den Borst, van bouwland te Rijkel G 519, hakhout op den Akker G 223, bouwland aan de Caffert G 1086, idem G 1087, idem in de Kapellaanskamp G 1470 en huis, erf en tuin aan Rijkel, G 1514 en G 1515.

Venloosch Weekblad d.d. 25-5-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

30 mei 1872

ASSELT - Testament van Christina Wuts, weduwe van Mathis Heijnen te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1872/44.

 

31 mei 1872

þ BEESEL - Gehuwd: Hendrik Linssen [geb. Heythuysen 5-4-1846, schoenmaker, overl. Belfeld 8-1-1919 oud 72 jaar, zn. van Christianus Linssen en Anna Catharina Jacobs « Heythuysen 14-4-1847; hij hertr. Beesel 10-11-1873 met Joanna Hubertina Thijssen] en Catharina Hubertina Bongaers [Bongers, geb. Beesel 23-2-1841, naaister, overl. ald. 6-4-1873, oud 32 jaar, dr. van Gerardus Bongaers en Joanna Strouken « 10-4-1831].

GHS Beesel, BS-8/134; GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Petronella Linssen, geb. Beesel 14-3-1873, overl. ald. 16-4-1674, oud 1 jaar.

 

1 juni 1872

REUVER - “Onder zeer voordeelige conditien is het huis met toebehoor van Stoffels gelegen aan ’t station te Reuver over te nemen. Adres aldaar of aan Stoffels, rentenier te Dusseldorf.”

Venloosch Weekblad d.d. 1-6-1872.

 

10 juni 1872

BEESEL - Gehuwd: Johannes Joseph Janissen [geb. Beesel 7-4-1833, landbouwer, overl. ald. 19-10-1911 oud 78 jaar, zn. van Johannes Josephus Janissen en Catharina Aldegonda Goossens] en Joanna Meerts [geb. Beesel 1-1-1831, landbouwster, overl. al. 4-7-1892 oud 61 jaar, dr. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dinghs; wed. van Joannes Martinus Rulkens, geh. Beesel 27-4-1855].

GHS Beesel, BS-8/136; GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

11 juni 1872

BELFELD - Testament door Johannes Ketels te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/131.

 

14 juni 1872

HERTEN - Gehuwd: Theodorus Hubertus van Ool [geb. Beesel 27-6-1850, eigenaar van de Offerkamp onder Herten, overl. Herten 5-4-1920, zn. van Renier Hubertus van Ool en Petronella van der Velden; hij hertr. Herten 22-10-1883 met Gertrudis Hubertina Janssen] en Joanna Christina Houben [geb. Maasbracht 2-12-1817, dr. van Joannes Henricus Houben en Joanna Catharina Stoffers; wed. van Peter van Ool, geh. Herten 5-6-1846, overl. ald. 5-7-1870].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

Zie ook J. Schreurs: De grote en kleine Offerkamp in Herten. In: Roerstreek '72, blz. 127-132.

 

15 juni 1872

BRACHT - Doorhaling hypotheek door Pieter Dingelstad te Bracht (Pruissen) als mondeling gemachtigde van Hendrik Stox, vroeger te Swalmen, thans eveneens te Bracht, aan de echtelieden Willem Sijben en Elisabeth Ramakers te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/88.

 

20 juni 1872

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 9.103,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/99.

 

24 juni 1872

BUGGENUM - Gehuwd: Joannes Hendrikus Topeeters [geb. Beesel 13-3-1836, zn. van Joannes Wilhelmus Topeeters en Maria Nijssen; wedn. van Maria Catharina Petronella Slots, geh. Kessel 6-5-1862] en Anna Catharina van Daal [geb. Buggenum, dr. van Joannes van Daal en Christina van der Velden].

GenLias, 2005.

 

25 juni 1872

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem en Frans Willem Beelen wonend te Beesel, opbrengst ƒ 472,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/56.

 

donderdag 27 juni 1872

REUVER - Openbare verpachting, op verzoek en ten huize van de heer Stoffels te Reuver, van “een zeer ter nering gelegen huis en erf te Reuver aan het station, thans bewoond door den heer Stoffels.”

Venloosch Weekblad d.d. 22-6-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

donderdag 27 juni 1872

REUVER - Openbare verpachting, op verzoek en ten huize van de heer Stoffels te Reuver, van het pachtrecht gedurende 30 jaren op 8 percelen gemeentegrond te Reuver in het Broek gelegen, groot ieder 1 hectare 25 are, “door den heer Stoffels tot bouw-, weiland en dennenbosschen ontgonnen.”

Venloosch Weekblad d.d. 22-6-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

donderdag 27 juni 1872

REUVER - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de heer Stoffels te Reuver, van “allerhande zindelijke wel onderhouden huismeubelen: stoelen, ronde en vierkante tafels, kisten, kasten, spiegels, schilderijen, 5 vederen bedden met toebehoor, 5 springmatrassen, ledikanten, groote kolomkagchel, formuis, buffet; alle herbergsbenoodigheden, porcelein, glas- en aardewerk. enz.”

Venloosch Weekblad d.d. 22-6-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

2 juni 1872

BEESEL - Openbare verkoop van gras op verzoek van Constant Ruijs van Nieuwenbroek te Ingenradt (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1872/158.

 

4 juli 1872

SWALMEN - Testament door Maria Hermans, weduwe van Jozef Custers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/108.

 

4 juli 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek van Theodoor Verheggen aldaar, opbrengst ƒ 92,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/109.

 

4 juli 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus te Swalmen, mede namens zijn vrouw Maria Hodselmans, als hypothecaire schuldeisers van Pieter Hubert Heijman, voorheen te Mulbracht (Pruissen), thans te Swalmen, aan Willem Bremmers te Swalmen voor ƒ 690,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/110.

 

6 juli 1872

SWALMEN - Testament van Jan Geerlings wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/60.

 

6 juli 1872

ASSELT - Testament van Josephina Grachten wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/61.

 

7 juli 1872

ASSELT - Testament van Lodewijk Allerstz (sic) wonend te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/63.

 

8 juli 1872

TEGELEN - Gehuwd: Hendrik Wassen [geb. Tegelen 12-2-1844, overl. Beesel 14-1-1914, oud 69 jaar, zn. van Francis Wassen en Maria Driessen « Tegelen 20-5-1843] en Gertrudis Hubertina Jacobs [geb. Tegelen 28-2-1848, overl. Beesel 23-4-1936, dr. van Jacobus Jacobs en Maria Janssen « Tegelen 18-5-1843].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Franciscus Wassen, geb. Tegelen 4-4-1873, overl. Heerlen 26-3-1960. Tr. … met Maria Theresia van Cappellen.

2.       Jacob Hubert Wassen, geb. Tegelen 10-6-1875, overl. Beesel 27-5-1936. Tr. Beesel 4-1-1901 met Catharina Hubertina Verlinden.

3.       Stephanus Hubertus Wassen, geb. Tegelen 1-12-1877, overl. ald. 13-2-1882, oud 4 jaar.

4.       Bernardus Hubertus Wassen, geb. Tegelen 22-3-1880. Tr. Beesel 9-1-1903 met Catharina Hubertina Bors.

5.       Alphons Wassen, geb. Tegelen 4-5-1883, ongehuwd overl. Sittard 24-6-1950, oud 67 jaar.

6.       Maria Gertrudis Wassen, geb. Tegelen 13-4-1886. Tr. Beesel 1-1-1909 met Hendrik Hubertus Nabben.

7.       Theodoor Hubertus Wassen, geb. Beesel 2-9-1889 (BS-10/152), overl. Maasniel 6-4-1943. Tr. Beesel 28-7-1922 met Maria Wilhelmina Hubertina Augustus.

 

9 juli 1872

SWALMEN - “Omtrent het in verschillende bladen voorgekomen en ook door ons overgenomen berigt, dat de graaf van Hoensbroek zijne goederen Blijenbeek bij Goch en Hoensbroek bij Roermond, beiden in de nederlandsche provincie Limburg gelegen, ter beschikking zou hebben gesteld van de orde der Jezuïeten, ten einde daar aan de uitgeweken leden dier orde verblijf te verschaffen, lezen wij in de Maas- en Roerbode het volgende:

»Voor zooverre de berigtgever het oog heeft op het nabij Roermond gelegen kasteel Hellenraad, meenen wij zijn berigt ten stelligste te kunnen tegenspreken. Dit goed behoort trouwens niet aan den bedoelden eigenaar van Blijenbeek, den edelmoedigen en echt katholieken graaf van Hoensbroek, die op 't kasteel Haag by Geldern (Pruissen) verblijf houdt, en bovendien nog uitgestrekte goederen in de limburgsche gemeente Hoensbroek (bij Heerlen) bezit, maar aan diens broeder, te Keulen wonende. Of bovenstaand berigt juister is, voor zoo verre daarin gemeld wordt, dat Blijenbeek bij Goch ter beschikking van de Jezuïeten zou gesteld zijn, weten wij niet.”

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (digitaal beschikbaar via www.kb.nl).

 

11 juli 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen te Swalmen door Clement Schreurs als gemachtigde van zijn echtgenote Jeanette Verhaegh te Roermond, aan diverse kopers voor ƒ 3.249,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/114.

 

woensdag 17 juli 1872

REUVER - Openbare verkoop van huismeubelen te Reuver op verzoek van Wm. Heijting, spoorwachter aldaar.

Venloosch Weekblad d.d. 13-7-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

18 juli 1872

SWALMEN - Testament door Hendrik Winkels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/118.

 

22 juli 1872

MAASNIEL - Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel in het Blankwater, op verzoek van Martin Pascal Hubert Strens te Maastricht, opbrengst ƒ 170,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/120.

 

31 juli 1872

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen te Swalmen door mr Charles Strens te Roermond als gemachtigde van zijn vader mr. Pascal Strens te Maastricht aan diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/125.

 

2 augustus 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van wassend haver te Swalmen op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 347,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/126.

 

7 augustus 1872

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen door Frans Broel te Türnich (Pruissen), als gemachtigde van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek aldaar, aan diverse pachters, opbrengst jaarlijks ƒ 1.426,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/129.

 

7 augustus 1872

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.000,‑ door de echtelieden Jan van Crugten en Maria Gertrudis Schrijnewerkers te Swalmen aan Maria Gertrudis Kerbosch, echtgenote van Matheus Gerard Hubert Antoon de Bij te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/130.

 

12 augustus 1872

SEVENUM - Openbare verkoop van onroerende goederen te Sevenum door Jean Baptiste Theodore Dela Rocca te Saint Gilles bij Brussel, als gemachtigde van Ludolph graaf de Renesse-Breidbach te Brussel, aan diverse kopers voor ƒ 29.360,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/131.

Zie idem 26-8-1872 voor verkoop van canada- en eikebomen op het goed Ter Donck of Gasdonck te Sevenum op verzoek van Ludolph graaf de Renesse-Breidbach.

 

14 augustus 1872

ROERMOND - Openbare verkoop van scheepsmaterialen te Roermond op verzoek van Henri Janssen-Stoffels aldaar aan diverse kopers, opbrengst ƒ 67,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/132.

 

17 augustus 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Herten, Swalmen en Maasniel door Henri Schreurs te Roermond, als gemachtigde van Alphons Janssen te Ungarn-Altenburg (Hongarije), aan diverse kopers, opbrengst ƒ 5.010,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/133.

 

19 augustus 1872

BELFELD - Gehuwd: Peter Jan Louis Teeuwen [geb. Tegelen 6-2-1837, overl. Belfeld 27-10-1872, oud 35 jaar, zn. van Hendrik Teeuwen en Gertrudis Vostermans] en Maria Elisabeth Ambaum [geb. Belfeld 3-4-1852, dr. van Hermanus Ambaum en Gertrudis Olders; zij hertr. Belfeld 28-2-1878 met Peter Joan Heldens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Hendrik Hubertus Teeuwen, geb. Belfeld 13-7-1873. Tr. Helden 22-8-1904 met Dorothea Wilms.

 

23 augustus 1872

REUVER - Huwelijkse voorwaarden door Johannes Mathijs Sangers en Johanna Margaretha Stox te Reuver.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/194.

 

23 augustus 1872

BEESEL - Gehuwd: Wolterus Hubertus Bongaarts [geb. Beesel 26-9-1840, smid, overl. ald. 6-1-1903, oud 62 jaar, zn. van Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten; hij hertr. Beesel 10-7-1885 met Allegonda Wilhelmina Hermans] en Petronella Mobers [geb. Tegelen 5-9-1839, overl. Beesel 14-10-1883, oud 44 jaar, dr. van Joannes Mobers en Anna Maria Krijnen].

GHS Beesel, BS-8/138; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Anna Margaretha Hubertina Bongaarts, geb. Beesel 5-4-1874, overl. ald. 24-3-1877, oud 2 jaar.

2.       Margaretha Johanna Hubertina Bongaarts, geb. Beesel 20-8-1875, overl. Maastricht 13-11-1918. Tr. Beesel 8-7-1898 met Joannes Hubertus Hendrikus Visser, spekslager.

3.       Joseph Laurens Hubert Bongaarts, geb. Beesel 11-2-1877, overl. Echt 9-12-1955. Tr. Maasbree 12-2-1901 met Petronella Schreurs.

4.       Maria Hubertus Leo Bongaarts, geb. Beesel 16-11-1878, spekslager, overl. Maastricht 23-7-1936. Tr. Maastricht 8-5-1906 met Isabella Aldegonda Miesen.

5.       Joannes Godefridus Hubertus Bongaarts, geb. Beesel 10-5-1881, overl. Maasbracht 26-8-1956, oud 75 jaar. Tr. Roermond 23-4-1907 met Aldegonda Wilhelmina Meijer.

 

23 augustus 1872

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Dingelstad [geb. Swalmen 9-1-1844, overl. ald. 12-1-1902, zn. van Willem Dingelstad en Maria Catharina Clumpkens] en Catharina Petronella Coorens [geb. Swalmen 29-10-1848, dr. van Willem Coorens en Petronella Bremmers].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Tilmanus Dingelstad, geb. Swalmen 6-11-1877. Tr. Kaldenkirchen 6-11-1905 met Anna Gertrud Teberatz.

2.       Anna Catharina Dingelstad, geb. Swalmen 16-4-1882. Tr. Swalmen 2-8-1920 met Leonardus Hubertus Simons.

 

24 augustus 1872

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mathias Sangers [geb. Thorn 5-5-1845, landbouwer, zn. van Petrus Henricus Sangers en Petronella Kuijpers] en Joanna Margaretha Stoxs [geb. Beesel 24-5-1824, dr. van Gerardus Stoxs en Anna Maria Driessen].

GHS Beesel, BS-8/140.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 23-8-1872. Het echtpaar woonde op 11-8-1886 te Schiefbaan (D).

 

26 augustus 1872

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 24-2-1831, zn. van Joannes Timmermans en Helene Neusen; wedn. van 1) Gertrudis Stams, geh. Kessel 21-10-1851; 2) Joanna Christina Christis, geh. Kessel 9-4-1861] en Petronella Custers [geb. Horst, dr. van Maria Custers].

GenLias, 2006.

 

26 augustus 1872

SWALMEN - Gehuwd: Willem Linsen [geb. Limbricht 30-10-1832, commies ontvanger, op 20-1-1903 verhuisd van Meerlo naar Rotterdam, overl. Rotterdam 14-9-1912, oud 79 jaar, zn. van Willem Linsen en Anna Catharina Mevissen; wedn. van Catharina Valentijn] en Helena Huberdina Clumpkens [Klumpkens, geb. Swalmen 16-5-1849, overl. Rotterdam 16-3-1940, oud 90 jaar, dr. van Willem Clumpkens en Joanna Janssen « 26-10-1841].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Josephus Wilhelmus Hubertus Linssen, geb. Roermond …, overl. ald. 3-8-1873, oud 23 dagen.

2.       Willem Joseph Hubert Linssen, geb. Roermond 29-7-1874, overl. ald. 10-9-1874, oud 6 weken.

3.       Elisa Josephina Maria Hubertina Linssen, geb. Afferden gem. Bergen (L) 23-6-1876. Tr. Bergen 4-2-1901 met Hendrikus van der Haar.

Het echtpaar verhuisde op 21-5-1902 vanuit Bergen naar Meerlo waar ze inwoonden bij hun dochter en schoonzoon. Bron: BevReg Meerlo 1879-1917 blad 244.

 

27 augustus 1872

BUGGENUM - Volmacht door Isidore Charles August Hubert baron de Bounam de Rijckholt te Buggenum, in gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Roelofs, aan zijn zwager Andreas Roelofs te Cleve (Pruissen), om zijn vrouw te vertegenwoordigen in de nalatenschap van haar overlijden vader Gerard Roelofs, in leven wonend te Wijler bij Cranenburg (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/138.

`

31 augustus 1872

BEESEL - “Te pachten: een huis met tuin, boomgaard, 10 hect. bouw- en een hect. hooiland om met Paschen 1873 te aanvaarden. Te bevragen bij G. Smeets te Beesel op Hoosterhof.”

Venloosch Weekblad d.d. 31-8-1872.

 

zaterdag 31 augustus 1872

SWALMEN - “Thans kunnen wij met zekerheid melden, dat de hoog welgeboren heer Karel Hubert graaf van Hoensbroeck, wonende op het kasteel Türnich, gemeente Türnich (Pruissen) zijn kasteel Hellenrath, bij Swalmen en op een uur afstands van Roermond gelegen, welwillend ter beschikking van de eerw. paters Jesuïten heeft willen stellen. Gemelde graaf, vergezeld van twee leden der Sociëteit van Jesus, is in het begin van deze week het kasteel gaan bezigtigen, en, naar wij vernomen hebben, zullen de eerw. paters Jesuïten van het edelmoedig aanbod gebruik maken, bijaldien zij, zooals bijna met zekerheid te voorzien is, door het Pruissisch gouvernement verjaagd mogten worden.”

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 60.

 

2 september 1872

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrikus Beurskens [geb. Beesel 29-5-1836, landbouwer, zn. van Paulus Beurskens en Anna Maria Trines; hij hertr. Beesel 27-8-1880 met Anna Elisabeth Mertens] en Maria Francina Mertens [geb. Helden 10-1-1841, dr. van Wilhelmus Mertens en Petronella Engels].

GHS Beesel, BS-8/142.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Petronella Beurskens, geb. Beesel 12-12-1873.

2.       Franciscus Joannes Hubertus Beurskens, geb. Beesel 12-11-1874, ongehuwd overl. Meerlo 6-4-1932.

3.       Peter Joannes Hubertus Beurskens, geb. Beesel 7-6-1876, overl. ’s-Hertogenbosch 19-5-1933. Tr. .. met Anna Maria van de Pasch.

4.       Angelina Hubertina Beurskens, geb. Beesel 14-1-1878.

5.       levenloos kind, geb./overl. Beesel 29-9-1879.

 

dinsdag 3 september 1872

REUVER - Openbare verkoop in de herberg van H. van der Velden van 13 percelen nagras op de Kasteelschenwaard, ieder groot 42 aren 44 centiaren, zogenaamde halve bunders, op verzoek van de weduwe Berger.

Venloosch Weekblad d.d. 24-8-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

dinsdag 3 september 1872

REUVER - Openbare verkoop in de herberg van H. van der Velden van 3 percelen nagras op de Kasteelschenwaard, ieder groot 42 aren 44 centiaren, zogenaamde halve bunders, op verzoek van de heer Bongers, rentenier te Reuver.

Venloosch Weekblad d.d. 24-8-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

dinsdag 3 september 1872

REUVER - Openbare verkoop in de herberg van Gerard Goossens aan de Maas, op verzoek van de weduwe en erfgenamen Heldens, van een huis met tuin en bouwland te Reuver gelegen sectie C 650, 758 en 759, groot 19 a 45 ca

Venloosch Weekblad d.d. 24-8-1872; notaris Canoij te Venlo.

 

5 september 1872

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 3.681,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/143.

 

12 september 1872

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen door de weduwe Arnold Thomassen geboren Wilhelmina Hermans te Swalmen, zonder afstand van eigendom, tussen haar kinderen verwekt in dit huwelijk.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/152.

 

14 september 1872

SWALMEN - Brand.

“Woensdag der vorige week is te Swalmen het huis van den landbouwer Arn. Peeters, en te Merum, onder Herten, dat van den arbeider Chr. Colbers afgebrand. Beide waren verzekerd doch te laag.”

Venloosch Weekblad d.d. 14-9-1872.

 

16 september 1872

LINNE - Inventaris van roerende goederen bevonden in het sterfhuis van wijlen de douairiere Joseph Janssens geboren Cunegonda van der Schoor, in leven rentenierster te Linne, op verzoek van haar erfgenamen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/154.

Zie idem 18-1-1873/9 voor deling van door haar achtergelaten goederen onder Linne, Maasbracht en Herten.

 

17 september 1872

BEESEL - Overleden: Josephus Dreessen [geb. Kessel 12-4-1802], ongehuwd.

GHS Beesel, BS-8/160.

 

19 september 1872

REUVER - “Tijdig voorzien met alle genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, overleed heden te reuver, in den ouderdom van 74 jaren, onze innigst geliefde moeder mejufvrouw J.P. Baetsen, weduwe van den heer J.H. Berden, in leven ontvanger te Broekhuijzen.

Hare diepbedroefde kinderen

L. Berden, ontvanger

G. Berden, pastoor

M. Berden, religieuse

J.H. Berden, ontvanger

H. Berden, geb. Timmermans

J. Berden, religieuse.”

Venloosch Weekblad d.d. 21-9-1872.

 

28 september 1872

Verkoop van onroerende goederen onder Melick-Herkenbosch door:

1.     de echtelieden Maria Wilhelmina Hubertina Janssen en Herman van der Velden;

2.     de echtelieden Philippine Petronella Hubertina Janssen en Godefried Stox, allen te Reuver onder Beesel,

aan

1.     Philippine Petronella Hubertina Heufling te Gebroek onder Melick-Herkenbosch;

2.     Leo Heufling te Venray,

voor ƒ 1.400,‑.

Met beding van hypotheek wegens de onbetaalde koopprijs. Door de verkopers is aan de kopers een som van ƒ 600,‑ verstrekt, aan te wenden tot verbetering van de ver‑ en aangekochte goederen, waarvoor insgelijks hypotheek is bedongen en toegestaan op de gemelde goederen. Tot meerdere zekerheid en waarborg van gemelde sommen ten gezamenlijke bedrage van ƒ 2.000,‑ zijn door Willem Heufling te genoemd Gebroek wonend, zowel in eigen naam als gemachtigde van zijn zoon Alexander Heufling, thans wonend te Brussel, gezamenlijk met zijn genoemde kinderen de hiervoor genoemde kopers, ten behoeve van de verkopers goederen onder Melick-Herkenbosch gelegen tot onderpand gesteld, met toestemming van hypothecaire inschrijving. Verder is door de verkopers de gemelde hoofdsom van ƒ 2.000,‑ met alle aankleven overgedragen aan mr Victor Frans Hubert Mertz te Roermond voor de som van ƒ 2.000,‑ en hebben de aankopers de gemelde overdracht, als aan hun behorend getekend, erkend.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/157.

 

30 september 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen, akkergereedschappen en aardappelen te Swalmen, op verzoek van Angelina Custers en Christina Custers aldaar, opbrengst ƒ 66,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/158.

 

30 september 1872

SWALMEN - Gehuwd: Jan Pieter Hubert Winckels [geb. Swalmen 23-5-1830, overl. ald. 22-8-1904, oud 74 jaar, zn. van Michiel Winckels en Aldegonda Kusters « 22-11-1825; wedn. van Anna Catharina Aretz, overl. Swalmen 10-4-1872] en Petronel Heeskens [geb. Neer 2-7-1851, overl. Swalmen 9-11-1902, oud 51 jaar, dr. van Johannes Heeskens en Wilhelmina Bergs « Neer 14-5-1847].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Michiel Winckels, geb. Swalmen 17-8-1873, overl. Swalmen 23-1-1946. Tr. Vlodrop 19-4-1909 met Maria Agnes Potting.

2.       Wilhelmus Hubertus Winckels, geb. Swalmen 5-12-1874.

3.       Hendrikus Winckels, geb. Swalmen 22-11-1876, overl. Kerkrade 25-3-1962. Tr. Swalmen 29-4-1905 met Anna Maria Willems.

4.       Petronella Catharina Winckels, geb. Swalmen 16-7-1879, overl. Deurne 10-1-1960. Tr. Swalmen 3-5-1909 met Adrianus Jonkers.

5.       Hermanus Winckels, geb. Swalmen 15-1-1882.

6.       Jacobus Joseph Winckels, geb. Swalmen 19-6-1884.

7.       Catharina Maria Winckels, geb. Swalmen 15-4-1888, overl. Simpelveld 22-11-1958. Tr. Deurne 29-10-1920 met Antoon Joseph Potting.

8.       Johannes Josephus Winckels, geb. Swalmen 28-5-1891.

 

1 oktober 1872

MAASTRICHT - Gehuwd: Livinus Renier Willems [geb. Meersen 12-11-1847, boekhouder te Maastricht 1870, rijksontvanger, overl. Maastricht 13-5-1930, oud 82 jaar, zn. van Jan Leonard Willems en Agnes Sleypen; wedn. van Maria Josephina Hamoir, geh. Maastricht 1-9-1870, overl. ald. 14-9-1871, waarvan een dochter Maria Anna Josephina Willems, geb. Maastricht 9-9-1871, ongehuwd overl. ald. 2-6-1955] en Theresia Carolina Christina (Thérèse) Bolms [geb. Roggel 10-10-1842, overl. Baarlo 13-2-1918, oud 76 jaar, dr. van Godtlieb Christiaan Bolms en Maria Magdalena Muller].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Theophile René Mathieu Willems, geb. Maastricht 27-6-1873, in 1930 wonend te Rotterdam, overl. Baarlo gem. Maasbree (maar wonend te Tegelen) 1-9-1943, oud 70 jaar. Tr. Sas van Gent (Zl) 26-9-1901 met Louisa Maria de Bock.

2.       Odilia Maria (Adèle) Willems, geb. Maastricht 8-8-1874, ongehuwd overl. Maastricht 7-7-1961, oud 86 jaar.

3.       Matheus Hendricus Willems, geb. Maastricht 10-7-1877, overl. ald. 23-10-1877, oud 3 maanden.

4.       Henri Mathieu Willems, geb. Venlo 7-11-1883.

Het gezin arriveerde op 18-12-1889 vanuit Venlo met vier kinderen en vestigde zich op het adres Reuver 275: villa Adelaide, eerder bewoond door eigenaar Hendrik Rudolph Dahmen. Op 1-4-1890 verhuisde het gezin alweer naar het adres Reuver 288. Twee dagen later trok het gezin Valckenaer-Deinse in op dit adres. Bron: BevReg Beesel 1869-1889, verfilming 397/421.

 

2 oktober 1872

MAASNIEL - Gehuwd: Peter Hubertus Bongaarts [geb. Beesel 14-11-1847, zn. van Andreas Bongaarts en Margaretha van Herten] en Wilhelmina Hubertina Joosten [geb. Belfeld 28-7-1840, dr. van Peter Joosten en Anna Catharina Goossens].

GenLias, 2006.

 

5 oktober 1872

REUVER - “Jachtliefhebbers. Het jachtrecht op de eigendommen der R.C. Kerk te Reuver is gereserveerd.”

Venloosch Weekblad d.d. 5-10-1872.

 

5 oktober 1872

SWALMEN - Doorhalingen van hypotheken door Leonard en Jacob Theelen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/77.

 

8 oktober 1872

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Lingen te Asselt en op de Boxweerd en houtgewas onder Neer, op verzoek van graaf Carel Hubert van en tot Hoensbroeck te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 465,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/163.

 

11 oktober 1872

RIJKEL - Deling van roerende en onroerende goederen onder Beesel, Swalmen en Neer tussen de kinderen van wijlen de echtelieden Jan Smeets en Mechtildis Bongers, in leven landbouwers te Rijkel onder Beesel, te weten: 1. Willem Smeets; 2. Margaretha Smeets, beiden te Rijkel; 3. Godefried Smeets op de Hoosterhof onder Beesel; en 4. Bernard Smeets te Rolduc onder Kerkraede.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/169.

 

14 oktober 1872

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Sanders [geb. Swalmen 30-1-1842, overl. ald. 17-1-1887, oud 44 jaar, zn. van Gerardus Sanders en Cornelia Willems] en Wilhelmina Kessels [geb. Kessel 15-10-1834, overl. Swalmen 15-11-1919, oud 85 jaar, dr. van Caspar Kessels en Anna Katarina Hermans].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Daniel Hubertus Sanders, geb. Swalmen 6-11-1873, overl. ald. 5-11-1967, oud 93 jaar. Tr. Swalmen 7-5-1906 met Wilhelmina Hubertina Kessels.

2.       Gerardus Hubertus Sanders, geb. Swalmen 14-2-1875, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 19-6-1942, oud 67 jaar. Tr. Swalmen 26-4-1920 met Catharina Hubertina Nijssen.

3.       Hermanus Hubertus Sanders, geb. Swalmen 12-1-1879, overl. ald. 30-10-1887, oud 8 jaar.

 

15 oktober 1872

BEESEL - “Heden vertrok de heer Bernard Smeets van hier naar Parijs, om zich aldaar in de orde der Lazaristen te gaan voorbereiden tot de missiën in China. Hij sluit zich eervol aan de lange rij der zonen van Limburg, welke jaarlijksch hunnen geboortegrond met al wat hun dierbaar is vaarwel zeggen, met het doel om in verre gewesten het geloof te gaan verkondigen. Wij wenschen hem van harte geluk met zijn liefdevolle en edelmoedige onderneming en hopen dat hij ze gelukkiglijk moge voortzetten en voltooien om ze, eenmaal onder Godes zegen, rijke vruchten te zien dragen voor het zieleheil en de beschaving der heidensche volken, voor welke hij zijn jeugdige krachten gaat opofferen.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-10-1872.

 

16 oktober 1872

ROERMOND - Vennootschap tussen Willem Dahmen en Jacques Wackers te Roermond, voor de bemaling van de zogenaamde Ondersten Molen te Roermond op de Roer, en daarbij de handel in granen en meel te drijven onder de firma W. Dahmen en J. Wackers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/170.

 

18 oktober 1872

TEGELEN / BELFELD - Verkoop van bomen te Tegelen door Gerard Johan de Rijk te Steijl; en hakhout te Belfeld door Jacob Coopmans te Tegelen als voogd, en Jan Peeters te Reuver als toeziend voogd over Johanna en Hubertina Hoezer, voor ƒ 714,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1872/238.

 

19 oktober 1872

BELFELD - “Woensdag ontwaarde de koster te Belfeld een onbekende in de kerk aldaar. Meenende daarin een persoon te herkennen die voor eenigen tijd nogmaals aldaar gezien was en na wiens bezoek een balein in den offerstok was bevonden, sloot de koster den verdachten dief in de kerk op en zocht bijstand bij de marechaussee te Venlo.

Bij terugkomst werd de onbekende nog in den tempel gevonden en naar Venlo getransporteerd voor den commissaris van politie, is het vermoeden gerezen dat hij tevens een der dieven is die voor een paar jaar te Baarlo in de kerk gestolen hebben. Gister morgen is hij naar Roermond overgebracht en werd in het huis van zekering alhier bevonden dat hij aanstalten om uit te breken gemaakt had.”

Venloosch Weekblad d.d. 19-10-1872.

 

21 oktober 1872

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Wilhelm Rijvers [geb. Tegelen 15-1-1845, zn. van Andreas Rijvers en Gertrudis Halberkamp « Tegelen 5-2-1839; wedn. van Anna Christina Lankes, geh. Kaldenkirchen 13-1-1869] en Huberta Cox [geb. Beesel 17-11-1851, dr. van Franciscus Cox en Elisabeth Janssen « 30-4-1851].

Thoer.net, 2022.

 

maandag 21 oktober 1872

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, in het koffiehuis van J. Sangers aan het station op verzoek van de wed C.H. Urbain en kinderen, van twee grote naast elkaar gelegen ‘weldoortimmerde en goed onderhoudene afzonderlijke huizen, met daarachter gelegen schuur, stallingen, verdere gebouwen en boomgaard, gelegen te Leeuwen aan den nieuwen weg van Reuver naar Beesel”, sectie E 56, 57, 58 en 739 alsmede een tuin met 2 boomgaarden vlak tegenover de genoemde huizen aan de overzijde van de weg sectie B 305, alsmede (genoemde) landerijen.

Maas- en Roerbode d.d. 12-10-1872; notaris De Lom de Berg te Venlo.

 

21 oktober 1872

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Heinrich Hubert Reiners [geb. Roermond 10-6-1846, zn. van Willlem Hendrik Reiners en Francisca Lafleur « Roermond 12-1-1838; hij hertr. 1) Dülken 22-9-1882 met Henrietta Juliane Werdenmann; 2) Dülken 20-9-1889 met Catharina Agnes Siemes] en Petronella Reefs [geb. Swalmen 14-6-1842, dr. van Pieter Reefs en Gertrudis van der Beek « 10-4-1839; wed. van Jacob Hubert van Hunsel, geh. Dülken 19-2-1868].

Thoer.net, 2022.

 

22 oktober 1872

RIJKEL - Openbare verkoop van canadabomen aan Enderhof te Riekel onder Beesel op verzoek van Aldegonda Hendrix te Roermond, opbrengst ƒ 845,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/176.

 

26 oktober 1872

SWALMEN - Testament gemaakt door Johannes Cuijpers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/80.

 

28 oktober 1872

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Peter Mathias Lehnen [geb. Kaldenkirchen 16-10-1840] en Maria Gertrud Reinders [Reijnders, geb. Beesel-Reuver 23-4-1843, dr. van Johannes Reijnders en Gertrudis Erkens « 18-4-1827].

Thoer.net, 2022.

 

28 oktober 1872

BEESEL - Gehuwd: Johannes Kuijpers [Kuypers, geb. Gennep 4-6-1847, smid, zn. van Peter Gerard Kuijpers en Catharina Stoffelen] en Anna Kersten [geb. Beesel 12-1-1851, dr. van Jan Antoon Kersten en Petronella van den Ecker].

GHS Beesel, BS-8/144; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Peter Johannes Martinus Kuijpers, geb. Venlo … Tr. Venlo 14-7-1902 met Catharina Maria Hubertina Sorée.

2.       Gertruda Carolina Francisca Kuijpers, geb. Venlo … Tr. Venlo 13-6-1910 met Rijnoldus Franciscus Renckens.

3.       Johannes Lambertus Martinus Kuijpers, geb. Venlo …, machineconstructeur. Tr. Bergh (Gld) 28-7-1915 met Hendrika Maria Carolina Janssen.

Voor testament van de bruidegom vgl. 26-10-1872.

 

29 oktober 1872

BRACHT - Verkoop van de blote eigendom van, benevens alle verdere rechten die de verkopers hebben op, twee zesde in alle meubelen, pillen en zilverwerk behorend tot de nalatenschap van wijlen Joannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, in leven gepensioneerd colonel, overleden op zijn landgoed Bracht in Rijn Pruissen, door Leopold baron van Voorst tot Voorst en Schadewijck te Nijmegen, als hoofd van de tussen hem en zijn echtgenote Louisa baronnesse de Bounam de Rijckholt bestaande algehele gemeenschap, en verder als bijzonder gemachtigde van Edmond van Wintershoven te Maastricht, voor zoveel nodig in eigen naam en verder als vader en voogd van zijn in huwelijk met wijlen Philomela baronnesse de Bounam de Rijckholt verwekte kinderen, t.w. a) Adolf; b) Frederic; c) Mathilde; d) Maria; en e) Anna van Wintershoven, alle vijf minderjarig en bij hun vader gehuisvest, aan Balthazar baron van Voorst tot Voorst te Roermond, voor ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/181.

 

12 november 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen te Swalmen op de Baand bij het Gewit, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst ƒ 343,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/186.

 

12 november 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout te Swalmen in de Vuilbemden nabij Sieperhof, op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 245,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/187.

 

13 november 1872

Verkoop van de blote eigendom van, benevens alle verdere rechten die de verkopers hebben op, vier zesde in alle roerende goederen bestaande uit lijnwaad, zilverwerk en alle verdere roerende goederen behorend tot de nalatenschap van wijlen Joannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst, in leven gepensioneerd colonel, overleden op zijn landgoed Bracht in Rijn Pruissen, door

1.     Isidore baron de Bounam de Rijckholt te Buggenum, in eigen naam als gemachtigde van zijn broer Alfred baron de Bounam de Rijckholt te Samarang (Nederlands Indië);

2.     Julie baronnesse de Bounam de Rijckholt, echtgenote van Alphonse van Wintershoven te Thorn;

3.     Louis baron de Bounam de Rijckholt te Grathem,

aan Balthazar baron van Voorst tot Voorst te Roermond voor ƒ 1.400,‑. Mathilde baronnesse van Voorst to Voorst, douairiere van van Adolf baron de Bounam de Rijckholt te Grathem, ale mede-vruchtgebruikster van de genoemde goederen, heeft voor zover het haar rechten op het vruchtgebruik van deze goederen betreft, toestemming en goedkeuring gegeven aan deze overdracht alsmede aan die van het twee zesde deel d.d. 29 oktober j.l. onder nr. 181 omschreven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/188.

 

14 november 1872

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Geenen [geb. Neer 4-9-1838, overl. Swalmen 4-4-1893, oud 54 jaar, zn. van Willem Geenen en Elisabeth Heijnen « Neer 4-5-1819; hij hertr. Swalmen 12-9-1877 met Anna Catharina Heijnen] en Maria Geraedts [geb. Swalmen 29-5-1840, overl. ald. 13-2-1877, dr. van Joannes Geraedts en Anna Catharina Franssen « 21-8-1839].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Geenen, geb. Swalmen 3-8-1874.

2.       Barbara Geenen, geb. Swalmen 18-9-1876, overl. Beesel 26-2-1877, oud 5 maanden.

 

15 november 1872

ECHT - Gehuwd: Theodorus Hubertus Beckers [geb. Echt 4-7-1844, overl. Beesel 7-5-1915, zn. van Joannes Beckers en Anna Maria van Neer] en Anna Gertrudis Knijps [Knieps, geb. Echt, overl. Beesel 7-12-1918 oud 84 jaar, dr. van Abel Knijps en Helena Geurts].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Maria Helena Beckers, geb. Echt 26-7-1873. Tr. Echt 7-6-1897 met Paulus Hubertus Thijssen.

2.       Joannes Henricus Beckers, geb. Echt 16-9-1874. Tr. Beesel 2-5-1902 met Aldegonda Hubertina Steeghs.

 

16 november 1872

BEESEL - Brief van de ontvanger der registratie en domeinen te Venlo betreffende de oprichting van een klein veer over de Maas te Beesel.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1607; 1 stuk.

 

18 november 1872

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Jacobus Moors [geb. Herkenbosch 7-2-1843, zn. van Gerard Moors en Anna Maria Engelen] en Mechteldis Hubertina van Ool [geb. Beesel, dr. van Renier Hubert van Ool en Petronella van der Velden].

GenLias, 2004.

 

19 november 1872

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan J.H. Luijten, P. Franssen, F. van Wijlick e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 354; 1 omslag met bijlagen.

 

19 november 1872

HORN / HAELEN - Openbare verkoop van erven te Horn sectie C nrs. 193 en 194 en te Haelen sectie B nrs. 411, 412 en 413 door Pieter Heber te Horn, Johannes Heber te Maasniel, Peter Mathijs Heber te Swalmen, Willem Heber te Haelen, Jan Meuwissen gehuwd met Maria Heber te Horn, Hendrik Hoedselmans gehuwd met Ida Heber te Leeuwen, aan Jan Allers te Horn, Jan Meuwissen voornoemd en Jan Wilhelm Keuller te Horn voor ƒ 5.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1872/246.

 

21 november 1872

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Winand en Johanna van Dael aan Johannes Albertus van Dael, allen wonend te Swalmen, voor ƒ 777,60 boven de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/90.

 

21 november 1872

SWALMEN - Goedkeuring van een onderhandse akte van verkoop door Winand en Johanna van Dael, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/91.

 

22 november 1872

BEESEL - Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten aan G. Teunissen, voor de oprichting van een tijdelijke steenbakkerij op perceel sectie E 789 in het Raaijerveld.

GHS Beesel, Archief Gemeente Beesel, inv.nr. 1671; 1 stuk.

 

22 november 1872

ROERMOND - Verkoop van onroerende goederen te Roermond op het Bergske door Jan Baptist Coppen te Roermond aan 1. Jan Theodoor Hilgers te Roermond voor ƒ 4.050,‑; en 2. de heren Jozef Lockum en Pieter Michiel Lockum, beiden aldaar, voor ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/192.

 

25 november 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en timmerhout gedaan onder Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick-Hafmans wonend te Kessel, opbrengst ƒ 336,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1872/92.

 

27 november 1872

HELDEN - Gehuwd: Frans Verheijden [Verheyden, geb. Thorn 7-5-1840, overl. Helden 20-1-1905, oud 64 jaar, zn. van Cornelis Verheijden en Anna Maria Meeuwissen « Thorn 7-8-1833] en Anna Gertrudis Slots [geb. Helden 24-11-1847, dr. van Jacobus Slots en Anna Elisabeth Impelmans].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Verheijden, geb. Helden 30-10-1873, overl. ald. 25-4-1877, oud 3 jaar.

2.       Cornelis Jacobus Verheijden, geb. Helden 14-10-1875. Tr. Belfeld 29-4-1901 met Maria Agnes Gertzen.

3.       Anna Maria Hubertina Verheijden, geb. Helden 13-10-1877, overl. Belfeld 5-7-1913. Tr. Belfeld 8-5-1905 met Pieter Hubertus Dorssers.

4.       Peter Johannes Verheijden, geb. Helden 21-2-1880. Tr. Helden 12-4-1915 met Francina Petronella Stammen.

5.       Catharina Elisabeth Verheijden, geb. Helden 17-10-1882, overl. Venlo 19-5-1918. Tr. Belfeld 13-5-1912 met Peter Paulus Thissen.

6.       Maria Petronella Verheijden, geb. Helden 14-6-1885. Tr. Nunhem 9-10-1911 met Hendrikus Hubertus van den Berken.

7.       Anna Christina Verheijden, geb. Helden 22-10-1887. Tr. Beesel 13-6-1919 met Joannes Martinus Stroucken.

8.       Johannes Leonardus Verheijden, geb. Helden 4-5-1892. Tr. Helden 10-9-1917 met Maria Catharina van Dael.

 

30 november 1872

REUVER - “Maandag avond zou de laatste trein, van Maastricht komende, naar men zegt door het verkeerd staan van een wissel, te Reuver op verkeerde rails zijn binnengekoopen en gestooten hebben op twee met pannen beladen wagons, waardoor, niettegenstaande de trein zeer langzaam reed, aanmerkelijke schade moet zijn veroorzaakt.”

Venloosch Weekblad d.d. 30-11-1872.

 

4 december 1872

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Julie Janssens te Roermond aan Godefried Melchior Hubert Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/193.

 

5 december 1872

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond op de Kanjel gelegen door Jan Baptiste Coppen te Roermond en Andreas Hoffmans te Herten, de eerste als voogd en de tweede als toeziend voogd over de in huwelijk bij wijlen de echtelieden Leonard Reijnen en Barbara Hoffmans verwekte kinderen Maria en Hubert Reijnen, beiden minderjarig te Roermond, aan Sibertus Pollen aldaar voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/194.

 

9 december 1872

SWALMEN - Rectificatie van foutieve kadastrale aanduiding van goederen onder Swalmen door de weduwe Pieter Driessen geboren Elisabeth Paulussen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/195.

 

9 december 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen door Jan Theunissen aldaar aan Jan Timmermans aldaar voor ƒ 450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/196.

 

10 december 1872

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen en eiken slaghout en enkele canadabomen te Swalmen op het Suijdewijck-Spik, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, opbrengst ƒ 633,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/197.

 

10 december 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van bonestaken te Swalmen in het Vlinckenbroek, eiken slaghout aldaar aan de Rieterweg, en dennen schansen en brandhout aldaar aan Boekesdrees, op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 245,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/198.

 

11 december 1872

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Hendrik Slabbers te Swalmen aan Joannes Henricus Bindels te Roermond; met bijpandstelling door Peter Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/199.

 

woensdag 18 december 1872

SWALMEN - "Het kasteel Exaten, te Balken [sic], in Limburg, is tot de ontvangst der Jezuïeten-paters gereed; er kunnen omstreeks 80 geborgen worden, en in het kasteel Hellenraad, bij Maastricht, ongeveer 109. Verscheidene uit Duitschland verdreven Jezuïeten zijn er reeds."

Het Nieuws van den Dag (digitaal beschikbaar via www.kb.nl).

 

24 december 1872

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen op het Demke aan Hellenraedt onder Swalmen op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Türnich gemeente Vrechem (Pruissen), opbrengst ƒ 298,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/207.

 

28 december 1872

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jozef Andriessens te Roermond aan Elisabeth Paulussen, weduwe van Pieter Driessen te Swalmen en haar kinderen a. Martinus Driessen te Swalmen; b. Peter Driessen te Suchtelen (Pruissen); c. Willem Stempkes gehuwd met Maria Driessen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1872/208.

 

 

1873

3 januari 1873

BEESEL - Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten aan H. Thomassen, voor de oprichting van een bestendige steenbakkerij op perceel sectie F 918 in het Beesels Broek.

GHS Beesel, Archief Gemeente Beesel, inv.nr. 1672; 1 stuk.

 

7 januari 1873

BEESEL - Openbare verkoop van bonestaken, kepers, slaghout en dennenhout gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem, opbrengst ƒ 743,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/2.

 

8 januari 1873

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hubert Suijlen [geb. Swalmen 18-5-1845, zn. van Arnold Suijlen en Maria Beckers « 16-4-1839; hij hertr. Swalmen 13-9-1880 met Johanna Hubertina Geraets] en Catharina Ronken [geb. Neer 5-11-1846, overl. Swalmen 5-2-1879, dr. van Gerard Ronken en Helena Peeters « 29-10-1844].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Arnoldus Suijlen, geb. Swalmen 28-11-1873. Tr. Swalmen 29-7-1899 met Maria Hubertina Clerx.

2.       Gerardus Hubertus Suijlen, geb. Swalmen 17-5-1875.

3.       Helena Houberdina Suijlen, geb. Swalmen 27-4-1877. Tr. Swalmen 3-6-1904 met Wilhelmus Hubertus Doezen.

 

9 januari 1873

ASSELT - Kwitantie van ƒ 280,80 door Hendrica Francisca van Tiel, weduwe van Johannes de Bijl te Venlo, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Willem Lambert de Bijl, thans militair in garnizoen te Maastricht, aan de weduwe Severien Theelen geboren Anna Maria Hubertina Janssen te Asselt, voor nummerverwisseling bij de nationale militie tussen Leonardus Hubertus Theelen aldaar, zoon van laatstgenoemde, en voornoemde Willem Lambert de Bijl.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/4.

 

10 januari 1873

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Johannes Hubert de la Roi [geb. Beesel 9-5-1843, zn. van Jacob de la Roi en Wilhelmina Peeters « 28-11-1838; hij hertr. Dülken (D) 11-10-1901 met Gertrud Smeets] en Maria Gertrud Ehren [geb. Süchteln 11-5-1843].

Thoer.net, 2022.

 

11 januari 1873

SWALMEN - Kwitantie van ƒ 794,‑ voor koopprijs van onroerende goederen te Swalmen door de weduwe Peter Dreessen geboren Elisabeth Paulussen te Swalmen en haar kinderen 1. Willem Dreessen te Swalmen; 2. Pieter Dreessen te Hinsbeck (Pruissen); 3. Martinus Dreessen te Swalmen, allen handelend en eigen naam en al gemachtigden van Maria Dreessen en haar man Willem Stempkens te Roermond, aan notaris F.W. Milliard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/5.

 

14 januari 1873

SWALMEN - Kwitantie van ƒ 400,18 voor koopprijs van onroerende goederen te Swalmen met daarover verschuldigde rente, door Lambert Naus te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd over zijn in huwelijk met zijn onlangs overleden vrouw Maria Hodselmans verwekte kinderen a. Elisabeth; b. Anna Maria en c. Catharina Naus aldaar, aan Pieter Hubert Heijman, vroeger te Mulbracht, thans te Swalmen.

Doorhaling hypotheek door dezelfden aan dezelfde.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/6.

 

14 januari 1873

SWALMEN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Leopold Hubert Francois van Waegeningh te Roermond aan Herman Naus te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/7.

 

21 januari 1873

VENLO - Gehuwd: Arnold Lodewijk Voestermans [geb. Venlo 29-4-1843, overl. ald. 30-9-1928, oud 85 jaar, zn. van Peter Voestermans en Hendrina Faessen] en Margaretha Hubertina Thijssen [geb. Beesel 8-3-1838, overl. Venlo 18-9-1923, oud 85 jaar, dr. van Gerard Thijssen en Johanna Claessen « 18-4-1827].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Johan Willem Hubert Voestermans, geb. Venlo 27-10-1873, overl. Roermond 4-3-1927. Tr. Beesel 12-4-1901 met Maria Hubertina Gertrudis Bongers.

2.       Johanna Hubertina Elisabeth Voestermans, geb. Venlo 8-11-1874, overl. ald. 4-6-1920. Tr. Arcen en Velden 19-8-1905 met Jozef Hubertus Jacobus Tax.

3.       Petrus Gerardus Hubertus Voestermans, geb. Venlo 18-12-1875, onderwijzer, overl. Utrecht 11-7-1957. Tr. Maasbree 20-6-1902 met Anna Hubertina Maria Hutjens.

4.       Martinus Hubertus Voestermans, geb. Venlo 21-11-1876, overl. ald. 18-9-1970. Tr. Venlo 24-1-1910 met Catharina Wilhelmina Johanna Peters.

5.       Paulus Melchior Voestermans, geb. Venlo 6-1-1880, overl. Velden 6-6-1968. Tr. Venlo 13-6-1910 met Maria Hubertina Zeelen.

 

30 januari 1873

GRUBBENVORST - Gehuwd: Peter Joannes Muijsers [Muisers, geb. Lottum 12-9-1839, overl. Beesel 2-4-1928, oud 88 jaar, zn. van Gerard Muijsers en Anne Gertrudis Renkens « Grubbenvorst 15-6-1829] en Anna Catharina Thijssen [geb. Lottum 18-5-1845, overl. Beesel 8-1-1917, oud 71 jaar, dr. van Hendrik Thijssen en Jacomina Coenders « Grubbenvorst 17-11-1838].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Henricus Jozef Muisers, geb. Lottum gem. Grubbenvorst 11-1-1875. Tr. Beesel 19-5-1905 met Gertrudis Hubertina Dewinden.

2.       Gerardus Henricus Muijsers, geb. Lottum 26-12-1873. Tr. Belfeld 20-4-1906 met Johanna Aerts.

3.       Peter Johannes Muizers, geb. Lottum gem. Grubbenvorst 23-7-1876, overl. ald. 31-3-1877, oud 8 maanden.

4.       Maria Wilhelmina Muizers, geb. Lottum gem. Grubbenvorst 9-5-1878. Tr. Beesel 30-5-1913 met Andreas Joannes Hubertus Teunissen.

5.       Maria Gertrudis Muijsers, geb. Grubbenvorst 19-1-1880, overl. Beesel 7-8-1884, oud 4 jaar.

6.       Peter Johannes Hubertus Muisers, geb. Beesel 20-8-1882. Tr. Beesel 20-5-1921 met Maria Petronella Janssen.

7.       Peter Hubertus Muisers, geb. Beesel 23-2-1885, overl. ald. 24-2-1953. Tr. Beesel 8-6-1920 met Hendrika Berben.

8.       Franciscus Hubertus Muijsers, geb. Beesel 21-12-1886, ongehuwd overl. Tegelen 4-1-1967, oud 80 jaar.

9.       Maria Petronella Muijsers, geb. Beesel 7-6-1890. Tr. Beesel 8-6-1920 met Alphons Hubertus Crooijmans.

 

30 januari 1873

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op Groenewald onder Swalmen op verzoek van Antoinetta Hendrix te Roermond, opbrengst ƒ 366,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/14.

 

31 januari 1873

MAASBREE - Gehuwd: Nicolaas Hillen [geb. Maasbree 29-3-1827, zn. van Albert Hillen en Joanna Smeets] en Barbara Wolters [geb. Beesel 28-3-1842, overl. Maasbree 2-2-1930, dr. van Mathis Wolters en Margaretha Timmermans; zij hertr. Maasbree 4-11-1892 met Petrus Hubertus Coenen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrik Hillen, geb. Maasbree 31-1-1874, overl. ald. 1-2-1874, 1 dag oud.

2.       Joannes Hillen, geb. Maasbree 10-10-1875, overl. ald. 24-7-1951, oud 75 jaar. Tr. Maasbree 11-4-1901 met Helena Petronella Janssen.

 

zondag 2 februari 1873

SWALMEN - "Het kasteel Exaten te Balken [sic] bij Roermond is geheel gerestaureerd. Reeds verscheidene uit Duitschland verdreven Jezuieten zijn aldaar aangekomen. Nog meer worden er verwacht, er is plaats voor 80. Ook op het kasteel Hellenraad van den graaf van Hoensbroek te Swalmen (mede nabij Roermond) wordt druk gewerkt om 100 leden van het door Duitschland uitgeschudde ongedierte te ontvangen. Wij zijn in de onmiddelijke nabijheid van Duitschland, waarlijk hier wordt het spreekwoord bewaarheid: qui s'y frotte s'y pique."

De West-Indiër d.d. 2-2-1873 (digitaal beschikbaar via www.kb.nl).

 

5 februari 1873

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Gerard Hubert Aelen te Maasniel op het Maalbroek en Maria Christina Hubertina Custers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/15.

 

6 februari 1873

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door de weduwe Jan Willem Evers geboren Maria Theelen te Swalmen en haar in huwelijk met genoemde Evers geboren kinderen, aan Pieter Coorens-Janssen te Swalmen voor ƒ 150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/17.

 

6 februari 1873

SWALMEN - Ruiling van onroerende goederen te Swalmen tussen de weduwe Willem Meuter geboren Mechtildis Janssen te Swalmen en haar uit dit huwelijk geboren kinderen enerzijds, en Pieter Coorens-Janssen aldaar anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/18.

 

6 februari 1873

SWALMEN - Kostcontract tussen de weduwe Pieter Dreessen geboren Elisabeth Paulussen te Swalmen en haar zoon Willem Dreessen aldaar, voor ƒ 250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/19.

 

9 februari 1873

SWALMEN - Royering door Christiaan Ramakers als mondeling gemachtigde van Godefried Ramakers, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/31.

 

10 februari 1873

SWALMEN - Ontlasting van voogdijschap door Auguste Reijnen te Roermond van zijn gewezen voogd Frederic Stignaire te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/21.

 

10 februari 1873

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Francis Neijnens [geb. Nederweert 26-12-1846, zn. van Hubert Neijnens en Johanna Daniels « Nederweert 1-7-1839] en Maria Agnes Krambrückers [geb. Beesel 27-2-1843, dr. van Cornelius Krambrukkers en Petronella Geurtjens « Venlo 24-5-1832].

Thoer.net, 2022.

 

14 februari 1873

SÜCHTELN (D) - Gehuwd: Johannes Hinsen [geb. Beesel 12-4-1821, zn. van Petrus Hinsen en Joanna Linssen « 27-11-1817; wedn. van Berdina Franssen, geh. Beesel 16-4-1847] en Sibilla Gertrud Berten [geb. Süchteln 12-10-1817; wed. van 1) Peter Heinrich Berten, geh. Süchteln 24-2-1840; 2) Peter Anton Hölters, geh. Süchteln 19-10-1848].

Thoer.net, 2022.

 

15 februari 1873

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Mevissen [geb. Grathem 8-4-1845, overl. Swalmen 26-5-1917, oud 72 jaar, zn. van Peter Mevissen en Elisabeth Mooren] en Maria Agnes Douzen [Doezen, geb. Swalmen 5-1-1850, overl. ald. 8-5-1888, oud 38 jaar, dr. van Hermanus Douzen en Petronella Peters « 19-4-1836].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Maria Mevissen, geb. Swalmen 11-6-1873, overl. St,-Odiliënberg 1-12-1963. Tr. St.-Odiliënberg 12-5-1902 met Wilhelmus Hubertus Evers.

2.       Maria Elisabeth Mevissen, geb. Swalmen 8-1-1875, overl. ald. 20-4-1959. Tr. 1) Swalmen 20-5-1910 met Leonardus Claessen; 2) Swalmen 2-4-1920 met Silvester Geraedts.

3.       Wilhelmina Hubertina Mevissen. geb. Swalmen 14-10-1877, overl. ald. 31-5-1888, oud 10 jaar.

4.       Johanna Mevissen, geb. Swalmen 31-3-1880, overl. ald. 9-6-1964. Tr. Swalmen 26-7-1912 met Gerardus Hubertus Sillen.

5.       Maria Catharina Mevissen, geb. Swalmen 13-3-1882, overl. ald. 27-3-1883, oud 12 maanden.

6.       Hermanus Hubertus Mevissen, geb. Swalmen 26-5-1883, overl. ald. 4-6-1884, oud 1 jaar.

 

16 februari 1873

VENLO - “Op verzoek van den heer Felix van Wijlick heeft de raad der gemeente Venlo zich tot de regering gewend om verleening van concessie voor den aanleg van een spoorweg Venlo-Nijmegen.”

Tilburgsche Courant d.d. 16-2-1873.

Felix van Wijlick was eigenaar van o.a. de Onderste Hof te Reuver.

 

17 februari 1873

MAASNIEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Aelen [geb. Maasniel 26-9-1836, zn. van Egidius Aelen en Cecilia Houx] en Anna Christina Hubertina Kusters [geb. Swalmen 9-8-1841, dr. van Jozef Kusters en Margaretha Hermans].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Egidius Mathis Aelen, geb. Maasniel 15-2-1874. Tr. Swalmen 18-11-1907 met Wilhelmina Hendrikx.

2.       Margaretha Maria Aelen, geb. Maasniel 1-9-1875. Tr. Swalmen 30-4-1906 met Martinus Hendrickx.

3.       Gertrudis Aelen, geb. Maasniel 27-8-1877. Tr. Maasniel 9-7-1904 met Mathis Hendrix.

4.       Cecilia Aelen, geb. Maasniel 9-9-1879.

5.       Maria Aelen, geb. Maasniel 12-11-1881. Tr. Swalmen 16-4-1909 met Hendrikus Hendrikx.

6.       Anna Christina Aelen, geb. Maasniel 31-5-1885. Tr. Maasniel 21-4-1906 met Petrus Hubertus Clercx.

7.       Elisabeth Aelen, geb. Maasniel 5-3-1887.

 

21 februari 1873

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Wilhelm Cuijpers [geb. Vlodrop 1-4-1841, zn. van Laurens Cuijpers en Sibilla Catharina van Nertz] en Elisabeth Smeets [geb. Beesel 18-9-1848, dr. van Joannes Smeets en Hendrina Janssen « 17-10-1842].

Thoer.net, 2022.

 

zaterdag 22 februari 1873

STEYL / REUVER - Diefstal.

“Zaterdag werd te Steyl uit de woning van P. Stoffels een zilveren horologie ontvreemd. De dader, zekere Jacob Naus te Beesel, werd nog dienzelfden avond door de marechaussee uit Kessel in het bezit van het gestolene bevonden en diensvolgens in hechtenis genomen.”

Venloosch weekblad d.d. 22-2-1873.

 

1 maart 1873

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Antoon Hendrickx te Asselt tegen Petronella Huyben en Thomas Janssen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1873/20.

 

4 maart 1873

SWALMEN-ROOKHUIZEN - Testamenten door Sebastianus Heijnen en zijn vrouw Maria Catharina Drippen wonend te Swalmen op Roukessen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nrs. 1873/54 en /55.

 

5 maart 1873

BEESEL - Openbare verkoop van eiken, berken en elsen slaghout in het Beeselsbroek te Beesel, op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst ƒ 386,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/32.

 

6 maart 1873

BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld door Herman Hubert Verhaegh te Baarlo voor ƒ 141,60.

GA Venlo, Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1873/57

 

12 maart 1873

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Felix Willem Milliard wonend te Roermond aan Johanna op de Camp en haar zoon Daniel Heuvelmans, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/19.

 

17 maart 1873

SWALMEN - Testament gemaakt door Thomas Franssen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/22.

 

17 maart 1873

SWALMEN - Testament gemaakt door Catharina Hoeberts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1873/23.

 

17 maart 1873

SWALMEN - Openbare verhuring door Hendrik Hubert Ramakers te Swalmen aan diverse personen.

GA Roermond, Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1873/71.

 

19 maart 1873

Roermond - Verkoop van een huis te Roermond op de Schuitenberg gelegen door Maria Agnes Smeets gehuwd met Jan Stroo te Roermond, thans tijdelijk te Hoorn verblijvend, aan de weduwe Jean Janssen gebor