KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1850-1859

laatst opgeslagen: maandag 26 februari 2018 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2018

 

1850

5 januari 1850

KESSEL - Gehuwd: Joannes Krten [geb. Kln (D) 22-4-1818, katoenwever, katoenfabrikant, overl. Beesel 21-6-1862, buitenechtelijke zn. van Maria Catharina Krten; hij hertr. Beesel 9-1-1857 met Antonia op den Camp] en Maria Lorant [geb. Nieuwenhagen 1-7-1829, overl. Beesel 22-11-1852, buitenechtelijke dr. van Johan Casper Reitz en Maria Lorant].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Krten, geb. Beesel 24-4-1850, ongehuwd overl. ald. 21-1-1913. Trina Krten was in 1895 kostgangster in het gezin Gijsen-Van der Velden, Leeuwen 216.

2. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 30-6-1851.

Bij het tweede huwelijk van de bruidegom wordt als geboorteplaats opgegeven: Roermond.

 

7 januari 1850

BEESEL - Openbare verkoop van goederen te Besel gelegen op verzoek van Jan Arnold Meuter wonend aldaar c.s., opbrengst  202,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849-'50/213.

 

11 januari 1850

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Ulen [geb. Heijthuijsen 20-10-1806, dienstknecht, overl. Beesel 24-3-1858, oud 51 jaar, zn. van Mathias Ulen en Maria op den Drinck] en Anna Catharina Reijnders [geb. Beesel 19-11-1822, dr. van Wilhelmus Reijnders en Elisabeth Evers; zij hertr. Beesel 18-1-1860 met Joannes Nijssen; 2) met Andreas Lenssen].

GHS Beesel, BS-5/522.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Elisabeth Ulen, geb. Beesel 12-6-1851, overl. ald. 24-5-1862, oud 10 jaar.

2. Maria Ulen, geb. Beesel 25-3-1853, overl. ald. 23-4-1864, oud 11 jaar.

3. Wilhelmus Ulen, geb. Beesel 25-12-1854.

4. Mattis Ulen, geb. Beesel 20-12-1857, overl. ald. 9-1-1858, oud 16 dagen.

5. Petronella Ulen, geb. Beesel 22-11-1858, overl. ald. 27-7-1861, oud 2 jaar.

Willem Ulen en zijn vrouw verkochten op 29-4-1856 land in de Bakhei.

 

15 januari 1850

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen op de Waterlo onder Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  264,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/4.

 

15 januari 1850

SWALMEN - Verkoop van een stuk bouwland onder Swalmen gelegen door Anna Maria Theelen aan Barbara Vossen, beiden wonend aldaar, voor  112,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/5.

 

23 januari 1850

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Wilhelmus Beckers [geb. Beesel 10-5-1799 en ged. te Bracht (D), landbouwer, zn. van Pieter Beckers en Anna Catharina Houben; wedn. van Elisabeth Maessen, geh. Beesel 18-4-1827, overl. Beesel-Offenbeck 15-5-1849] en Judicht Sillen [Judith, geb. Swalmen 11-11-1804, landbouwster, dr. van Mathis Sillen en Mechtildis Sillen].

GHS Swalmen, BS-1850/2; GenLias, 2004.

Volgens de trouwakte werd Hendrik geboren te Bracht (D); dit is niet juist (geverifieerd door Brigitte Tophofen, 2005).

 

28 januari 1850

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Beesel door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond, opbrengst  1.109,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/12.

 

28 januari 1850

ROERMOND - Geboren: Christina Giesen, dochter van Barbara Hubertine Giesen (vader niet genoemd).

GA Roermond, Registers DHO.

 

29 januari 1850

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Theresia de Klcken, douairiere van wijlen Godfried Alexander van Voorst te Roermond, aan Peter en Elisabeth Getsen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/13.

 

3 februari 1850

SWALMEN - Ruiling van onroerend goed te Neer en Swalmen tussen Pieter Bongaerts te Neer, Mathijs Strous en Anna Maria Strous gehuwd met Willem Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/25.

 

5 februari 1850

BEESEL - Overleden: Joanna Beckers, geb. Maasniel, oud 63 jaar, weduwe van Henricus Janssen.

GHS Beesel, BS-5/560.

 

13 februari 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen door August Joseph Gislain d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  180,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/22.

 

25 maart 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen aan de Baxhof door Auguste Joseph Ghislain d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  1.382,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/52.

 

25 maart 1850

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Besel door:

1) Jacob;

2) Godefridus; en

3) Mechteldis Bongers aldaar, opbrengst  45,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/53.

 

27 maart 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed onder Swalmen door:

1) Antoon Adolph Cousin;

2) Barbara Sacr weduwe van Adolph Cousin, als moeder en voogdes over Franciscus Joseph Cousin; en

3) Willem Janssen als toeziend voogd over dezelfde, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/58.

 

29 maart 1850

REUVER - Verkoop van een perceel land op de Reuver gelegen door Gerard Thijssen aan Pieter van der Velden, beiden aldaar, voor  80,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1850/45.

 

29 maart 1850

REUVER - Obligatie groot  230,‑ t.b.v. Albert Hillen te Blerick t.l.v. Pieter van der Velden op de Reuver.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1850/46.

 

3 april 1850

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Anna Maria Strous gehuwd met Willem Heijnen, aan Martinus Strous, allen wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/62.

 

3 april 1850

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Anna Maria Strous gehuwd met Willem Heijnen, aan Willem Aelers, allen wonend aldaar, voor  85,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/63.

 

5 april 1850

BEESEL - Gehuwd: Petrus Franssen [geb. Beesel 19-9-1821, dienstknecht, zn. van Wilhelmus Peeters en Anna Maria Peeters] en Anna Maria Peeters [geb. Beesel 9-4-1822, dr. van Gerardus Peeters en Aldegonda Thijssen].

GHS Beesel, BS-5/524.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Franssen, geb. Beesel 18-8-1851. Tr. Beesel 12-5-1876 met Petronella Franssen.

2. Aldegonda Franssen, geb. Beesel 24-12-1853. Tr. Beesel 12-5-1876 met Wilhelmus Franssen.

3. Anna Maria Franssen, geb. Beesel 25-4-1856. Tr. Beesel 20-4-1888 met Konrad Janssens.

4. Gerardus Franssen, geb. Beesel 26-8-1858. Tr. Beesel 21-4-1893 met Anna Maria Elisabeth Dewinden.

5. Petronella Franssen, geb. Beesel 15-5-1861. Tr. Beesel 20-4-188 met Joannes Mathias Helwegen.

 

7 april 1850

SWALMEN - Ruiling van onroerend goed tussen Albert Dijls te Swalmen en Jozef Joosten te Maasniel, ieder goed geschat op  680,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/67.

 

8 april 1850

TEGELEN - Gehuwd (BS): Mathias Stoffels [geb. Belfeld 12-11-1823, zn. van Petrus Stoffels en Helena Gielen] en Joanna Stevens [geb. Beesel 20-2-1825, dr. van Jan Stevens en Theodora van Dijk].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Stoffels, geb. Belfeld 26-8-1850. Tr. Belfeld 13-5-1876 met Cornelia Sijbers.

2. Petrus Hubertus Stoffels, geb. Belfeld 6-7-1852

Hendrik Stoffels, geb. Tegelen Tr. Tegelen 1-7-1889 met Josephina Doesborgh.

3. Joannes Stoffels, geb. Belfeld 8-4-1855

4. Theodorus Hubertus Stoffels, geb. Belfeld 20-12-1857

5. Theodora Josephina Stoffels, geb. Belfeld 26-10-1859. Tr. Tegelen 7-6-1880 met Johannes Sijbers.

6. Mathias Stoffels, geb. Belfeld 4-3-1863. Tr. 1) Tegelen 22-2-1886 met Johanna Petronella Hubertina Schell; 2) Tegelen 17-6-1907 met Aldegonda Catharina Janissen.

 

8 april 1850

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Reijnders [geb. Beesel 5-4-1829, dienstknecht, overl. ald. 21-8-1885, zn. van Leonardus Reijnders en Leonora Spee] en Margaretha Crins [geb. Beesel 30-10-1822, dagloonster, overl. ald. 2-2-1902, oud 79 jaar, dr. van Petrus Crins en Elisabeth Janssen].

GHS Beesel, BS-5/526.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Elisabeth Reijnders, geb. Beesel 10-1-1851.

2. Tilmanus Reijnders, geb. Beesel 7-10-1852, in 1872 wnd. te Lobberich (D).

3. Leonardus Reijnders, geb. Beesel 1-5-1855, overl. ald. 8-5-1942. Tr. Lobberich (D) 2-5-1882 met Maria Gertrudis Ingenhut.

4. Eleonora Rijnders, geb. Beesel 5-11-1857, overl. ald. 26-5-1861.

5. Eleonora Maria Rijnders (Gen. Reijnders: Anna Maria Eleonora), geb. Beesel 24-8-1861, overl. ald. 20-12-1863.

6. Petrus Rijnders, geb. Beesel 5-1-1864.

7. Anna Maria Rijnders, geb. Beesel 5-5-1866, overl. ald. 22-8-1868.

Het gezin woonde in 1862 in de Bakhei en verhuisde later naar Lobberich (D).

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 36-38.

 

10 april 1850

MAASBREE - Gehuwd: Mathias Engelen [geb. Beesel 20-2-1823, zn. van Joannes Engelen en Gertrudis Janssen; hij hertr. Kessel 8-6-1855 met Johanna Petronella Joosten] en Wilhelmina Hendrix [Hendriks, geb. Maasbree , dr. van Willem Hendrix en Petronella Denissen].

GenLias 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Engelen, geb. Beesel 28-1-1851.

2. Willem Engelen, geb. Beesel 2-4-1852.

3. Gertrudis Engelen, geb. Beesel 1-4-1854.

 

11 april 1850

BEESEL - Gehuwd: Joannes Simons [geb. Beesel 23-9-1819, landbouwer, overl. ald. 7-7-1886, zn. van Jacobus Simons en Joanna Reijnders] en Gertrudis Jacobs [geb. Neer 7-2-1829, dienstmeid (1850), dr. van Petrus Jacobs en Maria Catharina Crijns].

GHS Beesel, BS-5/528; Bevolkingsregister Beesel 853_006.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Jacobus Simons, geb. Beesel 12-2-1851, op 2-7-1862 vertrokken naar Neer, overl. Beesel 1-1-1932. Tr. Beesel 27-1-1882 met Maria Anthonia Ploem.

2. Petrus Simons, geb. Beesel 23-2-1853, op 14-7-1884 vertrokken naar Swalmen, overl. Heel en Panheel 24-1-1916. Tr. Swalmen 2-10-1885 met Johanna Heijnen.

3. Willem Simons, geb. Beesel 24-12-1855, overl. ald. 3-7-1941. Tr. Beesel 7-5-1880 met Anna Maria Heinders.

4. Leonard Simons, geb. Beesel 3-2-1858, overl. ald. 3-11-1885. Tr. Beesel 2-5-1884 met Maria Agnes Geurts.

5. Anton Simons, geb. Beesel 10-3-1860, overl. ald. 28-7-1932. Tr. Beesel 31-12-1886 met Maria Agnes Geurts.

6. Maria Catharina Simons, geb. Beesel 25-5-1862. Tr. Tegelen 26-5-1890 met Hubertus Trines.

7. Johannes Hubertus Simons, geb. Beesel 4-7-1864. Tr. Beesel 13-5-1892 met Anna Maria van Lier.

8. Joanna Simons, geb. Beesel 6-5-1868.

9. Godefridus Simons, geb. Beesel 10-2-1871. Tr. 1) Beesel 7-4-1893 met Elisabeth Hubertina Hendriks; 2) Beesel 16-10-1896 met Joanna Heijnen.

Gertrudis Jacobs verhuisde op 3-4-1849 vanuit Neer naar Beesel. Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 6. Vanaf 1866 woonde op dit adres ook het gezin Heldens-Reijnders.

 

12 april 1850

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 16-4-1850, getuigen: Joannes Wolters en Maria Rijvers.): Joannes Rijvers [geb. Belfeld 27-4-1805, zn. van Hendrik Rijvers en Maria Stigmans; wedn. van Helena Houzen, geh. Belfeld 3-10-1832] en Maria Catharina Wolters [uit Belfeld, dr. van Jan Mathijs Wolters en Helena Gibmans].

GenLias, 2004; DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel VI fol. 53.

 

15 april 1850

TEGELEN ‑ Gehuwd (BS; RK: 16-4-1850, get. Joannes Stoffels en Theod. M. Vollenberg): Petrus Stoffels [geb. Belfeld 3-4-1816, zn. van Petrus Stoffels en Helena Gielen] en Johanna Petronella Vollenberg [geb. Blitterwijk, dr. van Gerard Vollenberg en Gertrudis Janssen; wed. van Arnold Plum, overl. Tegelen 30-6-1849].

GenLias, 2004; DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 113.

 

15 april 1850

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Vervoort [geb. Tegelen 25-5-1821, pannenbakker, zn. van Andreas Vervoort en Joanna Timmermans; wedn. van Maria Sloesen, geh. Beesel 24-11-1845] en Theodora Slots [geb. Helden 11-11-1810, dienstmeid, dr. van Joannes Slots en Gertrudis Gommans].

GHS Beesel, BS-5/530.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Gertrudis Vervoort, geb. Beesel 22-3-1851.

 

15 april 1850

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Clumkpens [geb. Swalmen 6-10-1818, dagloner te Swalmen; zn. van Jakobus Clumpkens en van Cornelia Engelen, akkerlieden wonend te Swalmen] en Anna Gertrudis Sanders [geb. Swalmen 26-1-1820, dienstmeid te Swalmen; dr. van Willem Sanders en van Maria Gertrudis Mevissen, beiden overleden].

Getuigen: Simon Beijsen, oud 48 jaar, winkelier wonend te Swalmen; Hendrik Willem van Laer, oud 39 jaar, zadelmaker wonend te Swalmen; Jakob Pijpers, oud 46 jaar, schoenmaker wonend te Swalmen; en Jan Willem Evers, oud 49 jaar, landbouwer wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

18 april 1850

MAASNIEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Maasniel gelegen op verzoek van Anna Catharina Moors wonend te Swalmen c.s., opbrengst  84,05.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/75.

 

19 april 1850

ASSELT - Decharge van openbare verkoop roerende goederen door de kinderen van de onlangs overleden weduwe van Jan Peeters geboren Catharina Meers te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/72.

Betreft akte F.W. Milliard, inv.nr. 1849/63 d.d. 22-3-1849.

 

20 april 1850

ROERMOND - Gift onder de levenden door Beatrix Cornelia Anna van Klcken de Disdouck en Karel Isidore Jozef de Cerf ten behoeve van het kerkbestuur, allen te Roermond, kapital? tegen Jan Jacob Trines te Besel, present.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1850/21; strekking uit repertorium onduidelijk.

 

22 april 1850

TEGELEN - Gehuwd (RK: 23-4-1850, get. Wilhelmus Hubertus Denissen en Johanna Theodora Jentjens): Andreas Denissen [geb. Tegelen 1-1-1809, overl. ald. ..., zn. van Joannes Denesen en Petronella Lenssen] en Anna Gertrudis Hamans [geb. Tegelen 1-6-1816, dr. van Jan Theodoor Hamans en Anna Maria Nijssen].

Klappers DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen (129.8), fol. 114.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Theodorus Denessen, geb. Tegelen 25-5-1851, tuinier, overl. ald. 26-6-1928. Tr. Tegelen 13-5-1879 met Gertrudis Kreijkamp.

2. Anna Maria Denessen, geb. Tegelen 2-12-1852, overl. ald. 27-3-1924. Tr. Tegelen 9-5-1881 met Peter Frenken.

3. Peter Gerardus Denessen, geb. Tegelen 7-11-1856, overl. ald. 22-2-1928. Tr. Tegelen 15-5-1882 met Geertrui Verheijen.

4. Petronella Denessen, geb. Tegelen 9-6-1859, overl. ald. 27-6-1859.

Kwartierstaat Loe Giesen.

 

22 april 1850

TEGELEN - Gehuwd: Cornelus Stevens [geb. Baarlo 4-11-1821, zn. van Jan Stevens en Theodora van Dijk] en Hendrina Hermkens [geb. Roermond. dr. van Hermanus Hermkens en Catharina Coenen].

GenLias, 2005.

 

23 april 1850

BEESEl - Openbare verkoop van onroerend goed onder Bezel op verzoek van Tilman Killaers aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/94.

 

27 april 1850

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Henri Janssen te Roermond aan Jan Willem van Dael te Swalmen voor  900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/75.

 

29 april 1850

BUGGENUM - Openbare verkoop van een perceel bouwland onder Buggenum gelegen op verzoek van Cornelis Franciscus Kessels wonend te Nunhem, aan Willem Topeeters wonend te Swalmen voor  525,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/81.

 

30 april 1850

BEESEL - Gehuwd: Henricus Thijssen [geb. Beesel 7-12-1818, landbouwer, zn. van Mathias Thijssen en Anna Gertrudis Laemers] en Anna Gertrudis Trines [geb. Beesel 3-4-1823, dr. van Joannes Trines en Maria Catharina Houben].

GHS Beesel, BS-5/532.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Anna Gertrudis Hubertina Thijssen, geb. Beesel 20-3-1851. Tr. Beesel 28-4-1786 met Thomas Hubertus Peeters.

2. Maria Catharina Thijssen, geb. Beesel 10-11-1852.

3. Mathias Hubertus Thijssen, geb. Beesel 27-3-1855.

4. Joannes Hubertus Thijssen, geb. Beesel 27-3-1855. Tr. Beesel 14-5-1886 met Helena Hubertina Gubbels.

5. Lodewijk Hubertus Thijssen, geb. Beesel 2-2-1857, overl. ald. 16-9-1927. Tr. Tegelen 20-5-1889 met Hubertina Wilhelmina Jentjens.

6. Anna Catharina Margaretha Thijssen, geb. Beesel 11-8-1859.

7. Angelina Maria Thijssen, geb. Beesel 7-10-1861. Tr. Beesel 9-11-1883 met Wilhelmus Meuter.

8. Joanna Maria Thijssen, geb. Beesel 9-7-1864.

9. Anna Catharina Thijssen, geb. Beesel 24-1-1870.

 

30 april 1850

MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis en tuin gelegen te Maasniel op verzoek van Anna Catharina Moors wonend te Swalmen, Gertrudis Moors wonend te Maasniel aan Theodor Delissen wonend te Maasniel, voor  760,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/75. Vgl. idem decharge 1850/199 d.d. 11-12-1850.

 

1 mei 1850

BEESEL - Gehuwd: Joannes Claessen [geb. Beesel 27-8-1811, akkerman, zn. van Wilhelmus Claessen en Hendrina Janssen] en Joanna Sloesen [geb. Beesel 15-12-1825, dienstmeid, overl. ald. 8-2-1851, dr. van Gerardus Sloesen en Elisabeth Duijzend].

GHS Beesel, BS-5/534.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrina Hubertina Claassen, geb. Beesel 5-2-1851. Tr. Beesel 26-4-1870 met Lambert Willem Bongers.

Gelet op de datum zal de moeder zijn overleden in het kraambed.

 

10 mei 1850

HERTEN - Gehuwd: Hendrikus Joannes Busch [Henricus Joannes, geb. Heinsberg, oud 59 jaar, zn. van Leonardus Busch en Anna auf 't Veld; weduwnaar van Anna Vlodrop, geh. Herten 13-10-1823] en Petronella Bongers [geb. Beesel, oud 43 jaar, dr. van Hendrik Bongers en Barbara de Loy; wed. van Hermanus Roumen].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

16 mei 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen aan de Mortel te Swalmen gelegen door de kinderen van wijlen Franciscus Geraedts en Catharina Custers aldaar aan Willem Heijnen, eveneens wonend aldaar, voor  950,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/81.

 

16 mei 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen door Theodoor Heijnen en Matthis Bongaerts aan Silvester Bongaerts, allen wonend te Swalmen, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/82.

 

18 mei 1850

SWALMEN - Testament gemaakt door Hendrick Claessen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/96.

 

20 mei 1850

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen door Willem Heijnen aan Antoon Janssen aldaar voor  800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/104.

 

20 mei 1850

BEESEL - Testament van Pieter Paulus Peeters te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/85.

 

20 mei 1850

BEESEL - Testament van Anna Maria Claessen, echtgenote van Pieter Paulus Peeters te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/86.

 

27 mei 1850

ROERMOND - Gehuwd: Nicolaas Hubert Collard [geb. Maasbracht 26-3-1826; zn. van Nicolaas Joannes Franciscus Collard en Gertrudis Elisabeth Ruyten], en Barbara Hubertina Giezen [geb. Roermond 4-12-1822; dr. van Joannes Georgius Giezen en Gertrudis Smeets].

GA Roermond, Registers DHO. Vgl. geboortedatum bruidegom 26-6-1862.

 

29 mei 1850

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Francis Bos [geb. Venlo 18-11-1825, kleermaker, zn. van Peter Johan Bos en Anna Catharina Lijfart] en Cecilia Smeets [geb. Beesel 12-10-1825, dr. van Peter Anton Smeets en Gertrudis Stevens].

GHS Beesel, BS-5/536.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Anna Catharina Bos, geb. Beesel 28-4-1851. Tr. Beesel 18-9-1885 met Engelbertus Peeters.

2. Gertrudis Bos, geb. Beesel 14-10-1853. Tr. Beesel 7-10-1881 met Joannes Janssen.

3. Peter Paulus Bos, geb. Beesel 30-6-1857. Tr. 1) Beesel 5-11-1880 met Elisabeth Berghs; 2) Beesel 20-1-1905 met Gertrudis Geijsen.

4. Antonius Bos, geb. Beesel 11-7-1860.

5. Maria Elisabeth Bos, geb. Beesel 4-11-1863.

6. Mathias Bos, geb. Beesel 20-4-1867.

 

30 mei 1850

BEESEL - Gehuwd: Mathias van den Bosch [geb. Meerlo 18-7-1810, timmerman, zn. van Jacobus van den Bosch en Gertrudis Janssen; wedn. van Margaretha Engels] en Hendrina Helena Meuter [geb. Beesel 7-10-1803, dr. van Josephus A. Meuter en Maria Gertrudis Thewissen].

GHS Beesel, BS-5/538.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

1 juni 1850

SWALMEN - Kwitantie groot  682,‑ wegens verkoop van onroerende goederen door Antoon Adolph Cousin en Barbara Sacr en Willem Janssen, beide laatstgenoemden als voogd resp. toeziend voogd over Franciscus Joseph Cousin, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/115.

 

3 juni 1850

BEESEL - Openbare verkoop te Besel op verzoek van Joannes Dondit wonend te Swalmen, Paulus Winckens en Jan Dings wonend te Besel, opbrengst  236,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/100.

Vgl. idem decharge 1850/185 d.d. 14-11-1850 door Joannes Dondit wonend te Besel.

 

3 juni 1850

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Godefried Smeets en Willem Joosten wonend te Besel als leden van de kerkfabriek aldaar, aan de weduwe Jozef Antoon Muiter geboren Maria Gertrudis Theunissen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/101.

 

3 juni 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen op verzoek van Johan Dondit wonend aldaar, aan Louis Albers wonend aldaar voor  305,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/102.

 

6 juni 1850

SWALMEN - Verkoop van stroken grond van de Ouden Venloschen Weg te Swalmen door het gemeentebestuur aldaar aan diverse kopers, voor in totaal  784,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/95.

 

7 juni 1850

BEESEL - Gehuwd: Rutgerus Rutten [geb. Beesel 28-12-1823, vleeshouwer, zn. van Mathias Rutten en Catharina Linsen] en Wilhelmina Bekkers [Beckers, geb. Beesel 1-3-1827, dienstmeid, overl. ald. 5-1-1889, dr. van Hubertus Bekkers en Petronella Geraats].

GHS Beesel, BS-5/540.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petronella Rutten, geb. Beesel 30-9-1852. Tr. Beesel 22-4-1881 met Hendrik Verstappen.

2. Mathias Rutten, geb. Beesel 29-10-1855.

3. Hubertus Rutten, geb. Beesel 13-11-1858.

4. Maria Barbara Rutten, geb. Beesel 8-1-1863.

5. Jacobus Hubertus Rutten, geb. Beesel 8-2-1866.

 

9 juni 1850

BEESEL - Testament door Sophia Killaers wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/103.

 

13 juni 1850

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  163,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/111.

 

13 juni 1850

SWALMEN - Voortzetting van verkoop van stroken grond van de Ouden Venloschen Weg te Swalmen door het gemeentebestuur aldaar aan diverse kopers, voor in totaal  784,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/97. Zie idem 1850/95 d.d. 6-6-1850.

 

14 juni 1850

BEESEL - Testament van de weduwe Francis Mooren geboren Ida Cruijsberg te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/98.

 

24 juni 1850

ASSELT - Openbare verkoop van gras onder Neer en Asselt door graaf Karel Huibert von en tot Hoensbroeck te Bonn, opbrengst  4.836,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/113.

 

29 juni 1850

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Pieter Bongaerts te Neer aan Willem Heijnen te Swalmen voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/124.

 

3 juli 1850

BEESEL - Gehuwd: Joannes Berghs [geb. Helden 30-3-1823, landbouwer, zn. van Andreas Berghs en Anna Elisabeth Aerts; hij hertr. Beesel 11-5-1866 met Aldegonda Thissen] en Anna Maria Catharina Heijnen [geb. Beesel 18-3-1825, dr. van Wilhelmus Heijnen en Elisabeth Janissen].

GHS Beesel, BS-5/542.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Elisabeth Berghs, geb. Beesel 7-2-1853. Tr. Beesel 5-11-1880 met Petrus Paulus Bos.

2. Wilhelmus Berghs, geb. Beesel 11-10-1855.

3. Andreas Berghs, geb. Beesel 17-1-1858.

4. Theodorus Berghs, geb. Beesel 7-5-1860.

5. Maria Catharina Berghs, geb. Beesel 27-11-1861.

Jan Bergs verkocht op 24-4-1851 goederen te Beesel; hij kocht op 1-5-1858 de andere helft van een huis te Reuver van zijn broer Gerard.

 

4 juli 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Jan Heijnen, Silvester Willems, Hendrik Claessen wonend te Swalmen c.s., opbrengst  81,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/128.

Voor decharge zie idem 1850/225 d.d. 8-1-1851.

 

5 juli 1850

SWALMEN - Kwitantie van  112,08 door Antoon Adolf Cousin en Francisus Josephus Cousin te Swalmen aan Leonard Frencken te Sint Odilinberg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/128.

 

6 juli 1850

BEESEL ‑ Arnold Meuter krijgt vergunning voor het oprichten(?) van een bierbrouwerij.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 199.

 

7 juli 1850

SWALMEN - Obligatie groot  700,‑ door Johannes Henricus Hendrickx te Swalmen aan mej. Maria Francisca Hubertina Bongaerts te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/134.

 

7 juli 1850

SWALMEN - Obligatie groot  100,‑ t.l.v. Willem Smeets wonend onder Swalmen in voordeel van Jan Mathias Schreurs wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/132.

 

8 juli 1850

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Alers [geb. Swalmen 17-10-1807, dagloner, zn. van Jan Alers en Margaretha Custers; wedn. van Petronella Slabbers, geh. Swalmen 4-4-1837, overl. ald. 26-2-1850] en Anna Maria Claessen [geb. Neer 14-12-1818, dienstmeid, dr. van Wilhelmus Claessen en Maria Christina Delissen].

GHS Swalmen, BS-1850/12; GenLias, 2004.

 

8 juli 1850

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Frans Emmanuel Fouquet en Maria Francisca Hubertina Bongaerts te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/136.

 

9 juli 1850

ROERMOND - Gehuwd: Franciscus Emanuel Fouquet [geb. Roermond 24-12-1822, zn. van Petrus Antonius Fouquet en Anna Catharina Ribbergh] en Maria Francisca Hubertina Bongaerts [geb. Roermond , dr. van Karel Hendrik Bongaerts en Maria Joanna Catharina Naus].

GenLias, 2004.

Het echtpaar woont later te Echt.

 

11 juli 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goederen onder Swalmen gelegen op verzoek van Hendrik, Petronella en Elisabeth Claessen wonend aldaar c.s. aan Hendrik Claessen voornoemd, Arnold Thomassen, Petronella Claessen, Casper Heuvelmans, Hendrik Wuts, allen wonend te Swalmen, en aan Jan Mathis Sagers wonend te Roermond, voor  1.477,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/133.

 

11 juli 1850

SWALMEN - Voortzetting van verkoop van stroken grond van de Ouden Venloschen Weg te Swalmen door het gemeentebestuur aldaar aan diverse kopers, voor in totaal  784,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/135. Zie o.a. idem 1850/95 en /97.

 

11 juli 1850

MEESWIJK (B) - Gehuwd: Jan Cartigny [geb. Rondorf (D) 21-2-1807, dienstknecht 1850-1855, winkelier 1858-1881, overl. Meeswijk 5-10-1881, zn. van wijlen Jan Baptist Cartigny en Catharina Ramakers wnd. te Swalmen] en Anna Mechtildis Haerden [geb. Meeswijk 27-5-1817, dr. van Antoon Haerden, landbouwer, hier in toestemmend en van Mechtildis Bokken, overleden in Meeswijk 22-4-1848].

Uit dit huwelijk:

1. Jean Antoine Hubert Cartigny, geb. Meeswijk 1-4-1851.

2. Marie Josephine Hubertine Cartigny, geb. Meeswijk 19-5-1853.

3. Jean Louis Hubert Cartigny, geb. Meeswijk 3-5-1855.

4. Marie Josephine Hubertine Cartigny, geb. Meeswijk 19-9-1858.

5. Antoine Ernest Hubert Cartigny, geb. Meeswijk 22-7-1860.

Voor huwelijkstoestemming door de moeder van de bruidegom zie Swalmen 19-8-1883.

Uit: "Ons heer ... en sien volk. Een geschiedenis van Leut ", Johan Kusters, 1983. blz. 51-52:

"In de 19de eeuw noemde zich nl. ene Charles Ghislain Vilain XIIII, heer van Leut. ... Hij was lid en secretaris van het Nationaal Congres. Enz... Zijn familie vertoefde permanent op het slot. In de grafelijke entourage figureerden nog talrijke bekende personen. De brave hoeveknecht Manus, de eeuwig lachende tuinman of de knorrende maar rechtvaardige rentmeester, de 'kwaaie' jachtopziener Stalmans, de kwieke kamermeid Marie Lenssen, de discrete opperlakei Jan Cartigny, enz.."

Gegevens Meeswijk en Leuth met dank aan Mathieu Vandenbosch via internet.

 

22 juli 1850

NEER - Verkoop van landerijen te Neer gelegen door:

1) Antoon Janssen en diens echtgenote Petronella Theelen te Swalmen;

2) Severien Theelen te Asselt; en

3) Pieter Frans Gillard en diens echtgenote Wilhelmina Theelen wonend te Luik,

aan Pieter Ramakers te Haelen voor  900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/144.

 

23 juli 1850

ASSELT - Openbare verkoop van granen te Asselt door de erfgenamen van wijlen Leonard Wijnen aldaar, opbrengst  817,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/146.

 

24 juli 1850

ROERMOND - Openbare verpachting van tollen en veren gedaan te Roermond op verzoek van het bestuur der domeinen directie te Maastricht, vertegenwoordigd door Cornelis Winkelman wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/142.

 

30 juli 1850

ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen te Asselt door de erfgenamen van wijlen Leonard Wijnen aldaar, opbrengst  544,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/148.

 

1 augustus 1850

SWALMEN - Testament door Pieter op de Camp te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/149.

 

1 augustus 1850

SWALMEN - Voortzetting van verkoop van stroken grond van de Ouden Venloschen Weg te Swalmen door het gemeentebestuur aldaar aan diverse kopers, voor in totaal  784,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/150. Zie o.a. idem 1850/95.

 

7 augustus 1850

SWALMEN - Testament door Anna Elisabeth Claessen, echtgenote van Jan Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/159.

 

11 augustus 1850

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen Willem Douzen te Swalmen en Herman Douzen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/159.

 

17 augustus 1850

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Sloesen [geb. Kessel 7-8-1800, zn. van Hendrik Sloesen en Joanna Hoefnagels] en Angelina Sanders [geb. Kessel, dr. van Herman Sanders en Helena Heijnen].

GenLias, 2004.

 

19 augustus 1850

SWALMEN - Verkoop van een stuk akkerland en bos gelegen onder Swalmen door Judith Peeters wonend aldaar aan Antoon Rassaerts wonend te Roermond voor  129,16.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/148.

 

29 augustus 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen te Swalmen door Herman Douzen aldaar, opbrengst  230,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/176.

 

31 augustus 1850

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Daniel van Dael aan Hendrik Hawinkels, beiden wonend aldaar, voor  245,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/177.

 

2 september 1850

SWALMEN - Voortzetting van verkoop van stroken grond van de Ouden Venloschen Weg te Swalmen door het gemeentebestuur aldaar aan diverse kopers, voor in totaal  784,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/178. Zie o.a. idem 1850/95.

 

6 september 1850

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Jacobus Grtjens [Grtjes, geb. Pont (D) 12-10-1814, zn. van Willem Grtjens en Agnes Eekers] en Joanna Margareta Hendrix [geb. Blerick, dr. van Petrus Hendrix en Aldegonda Walravens].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Agnes Grtjes, geb. BEESEL 15-9-1861 (BS-6/581).

 

20 september 1850

NEER - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer door graaf Karel van en tot Hoensbroeck wonend op het kasteel Trnich bij Keulen, opbrengst  999,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/187.

 

23 september 1850

BEESEL - Testament door Johanna Heijmans wonend onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/159.

 

23 september 1850

BEESEL - Testament door Pieter Geelen wonend onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/160.

 

23 september 1850

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen op stam onder Besel gelegen op verzoek van Theodor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  571,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/161.

Betreft eigenaar Wilde Hoeve; voor decharge zie idem 1852/11 d.d. 20-1-1852.

 

25 september 1850

BOUKOUL - Testament door Theodoor Bloemers te Boekoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/182.

 

2 oktober 1850

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Bovendeerd [geb. Echt 14-12-1810, dagloner, zn. van Petrus M. Bovendeerd en Anna Maria Simonds] en Maria Steevens [geb. Beesel 20-3-1825, overl. ald. 29-1-1860, oud 34 jaar, dr. van Renerus Steevens en Maria Claessen].

GHS Beesel, BS-5/544.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Anna Maria Bovendeerd, geb. Beesel 5-1-1851. Tr. Beesel 18-4-1879 met Petrus Smeets.

2. Mathias Bovendeerd, geb. Beesel 14-3-1853. Tr. Beesel 5-4-1877 met Anna Maria Catharina Dings.

3. Hendrik Bovendeerd, geb. Beesel 9-11-1856.

4. Hubertina Bovendeerd, geb. Beesel 23-12-1859.

 

10 oktober 1850

SWALMEN - Gehuwd: Joseph Janssen [geb. Swalmen 15-6-1815, zn. van Sebastiaan Janssen en Engelina Hendrikx] en Anna Gertrudis Hubertina Heijnen [geb. Swalmen 11-12-1821, dr. van Danil Heijnen en Maria Catharina Derix].

GenLias, 2007.

 

vrijdag 11 oktober 1850

BEESEL - Vonnis inzake 1) Anna Maria Smeets, in eigen naam en als moeder en voogdes over Joanna Catharina Huberta Cruijsberg en Anna Maria Elisabeth Huberta Cruijsbergh, beiden minderjarige kinderen uit haar huwelijk met wijlen Joannes Cruijsbergh, welke moest heten Joannes Mooren; en 2) Willem Hubert Cruijsbergh, eveneens geboren uit dit huwelijk, allen akkerlieden wonend te Beesel, eisers in verbetering van akte van de Burgerlijke Stand, verschenen voor de procureur meester Albert Thissen.

De rechtbank, gezien het verzoekschrift namens de eisers, op 26 juni l.l. aan de rechtbank ingediend, waarbij wordt gesteld dat blijkens akte van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beesel Anna Maria Smeets voornoemd op 31 maart 1826 aldaar is gehuwd met Joannes Cruijsbergh, toen oud 22 jaar, zoon van Ida Cruijsbergh wettig gehuwd met Francis Mooren; dat uit dit huwelijk zijn geboren drie kinderen hier boven genoemd, te weten Willem Hubert Cruijsbergh op 19 december 1826, Joanna Catharina Huberta Cruijsbergh op 1 februari 1829 en Anna Maria Elisabeth Huberta Cruijsbergh op 23 mei 1833 blijkens hierbij gevoegde uittreksels; dat intussen de overleden echtgenoot en vader van eisers zich niet Joannes Cruijsbergh heeft genoemd, maar Joannes Mooren, en dat dus door een fout in bovengemelde akten de naam Cruysbergh of Chruysberg in de plaats van Mooren is gesteld; dat dit is bewezen door de hier ook bijgevoegde geboorteakte van 21 frimaire jaar XIII, waaruit blijkt dat de genoemde persoon op die dag is geboren van Ida Cruysbergh, ongehuwd, en bij diezelfde akte als zijn kind is aanerkend door Francois Mooren, zodat het kind de naam van zijn vader moet dragen en niet die van zijn moeder, en welke aanerkenning ingevolg artikel 334 van de Code Napoleon wettig is en door die geboorteakte ingevolg artikel 319 van dat wetboek bewezen is;

en tevens verzoek dat het de rechtbank moge behagen de verbetering te gelasten van voormelde akten van huwelijk en de drie geboorten, zodat de naam van Joannes Mooren zal worden gesteld in die akten in de plaats van de bij vergissing daarin voorkomende naam Joannes Cruysbergh of Chruysbergh; verder te bevelen dat die uitspraak op vertoon door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beesel in de lopende registers zal worden ingeschreven en dat van deze verbetering in de marge van de verbeterde akten melding zal worden gemaakt, en dat voortaan geen uittreksels van die akten zullen moegen worden uitgegeven dan inclusief de zojuist genoemde kanttekening, op straffe als naar recht;

Gezien de onderscheiden stukken bij gemeld verzoekschrift gevoegd;

Gezien de schriftelijke conclusie van de Officier van Justitie bij deze rechtbank d.d. 14 augustus van dit jaar, strekkend dat aan de eisers hun vraag wordt toegewezen;

Overwegend ten aanzien van het feit dat de echtgenoot van eiseres in hun huwelijksakte voorkomt onder de namen Joannes Cruijsbergh, evenals in de geboorteakten van Joanna Catharina Huberta, en onder de namen Joannes Chruysberg en die van Willem Hubert Chruysbergh, uit gemeld huwelijk geteeld, terwijl de eisers beweren dat zulks had behoren te zijn Joannes Mooren;

Overwegende ten aanzien van het recht, dat uit een uittreksel van de registers van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beesel, afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand aldaar, voortvloeit dat de ongehuwde Ida Cruijsbergh op 21 Frimaire jaar XIII is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht; dat dit kind aldaar voorkomt onder de voornaam en naam van Jean Cruysbergh, niettegenstaande door die akte bewezen is dat het kind is aanerkend door Francois Mooren, die heeft gezegd de vader te zijn;

Overwegende dat gemeld kind in die geboorteakte niet onder de familienaam van zijn moeder maar onder die van de aanerkenende vader en dus van Mooren had dienen voor te komen;

Overwegende dat meergenoemde Francois Mooren ook later, en wel op 6 maart 1817, te gezegd Beesel blijkens bij gemeld rekest gevoegd uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand van die gemeente in huwelijk is getreden met genoemde Ida Cruijsbergh, hetgeen alle twijfel wegneemt omtrent de onzekerheid die zou kunnen bestaan ten aanzien van de echtheid van bovengenoemde aanerkenning;

Overwegende dat ook blijkt uit soortgelijke uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand, dat de persoon van Joannes Cruijsbergh, die op 31 maart 1826 met de eiseres Anna Maria Smeets in de echt is getreden, dezelfde is als het door Francois Mooren aanerkende kind, hetgeen ontegensprekelijk voortvloeit uit het bij gemelde huwelijksakte gevoegde en ter griffie berustende uittreksel van de bovengenoemde akte van geboorte van 21 Frimaire jaar XIII van de Franse Republiek;

Overwegende dat uit die stukken dus duidelijk bewezen is dat het een misverstand is dat in laatstgemelde akte van huwelijk evenals in de akten van geboorte van de drie kinderen uit dat huwelijk, de echtgenoot van Anna Maria Smeets en de vader van Joanna Catharina Huberta, van Anna Maria Elisabeth Huberta en van Wilhelmus Hubertus voorkomt, onder de familienaam van Cruijsbergh en Chruijsbergh, in plaats van Mooren, en dat de aangeduide misslagen klaarblijkelijk zijn, en welke vier akte gedagtekend zijn op 31 maart 1826, 20 december 1826, 2 februari 1829 en 24 mei 1833;

Gelet op artikelen 331 en 319 van het Wetboek Napoleon 70, 71 en 73 van het Burgerlijk Wetboek, en 583 lid 6 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering;

In naam en van wege de koning

Verklaart de eisers gegrond in hun vraag tot verandering van de familienaam van hun respektievelijke echtgenoot en vader voorkomend onder de naam Cruijsbergh in de voormelde akten van huwelijk van 31 maart 1826, van geboorte d.d. 20 december 1826 en 2 februari 1829 en onder die van Chruijsbergh in de geboorteakte van 24 mei 1833; en beveelt dat uittreksels van de gezegde akten van huwelijk en geboorte slechts nog mogen worden afgegeven mits de naam Mooren in de plaats van de naam Cruijsbergh of Chruijsbergh wordt gesteld, op straffe van alle schade en interesse ten laste van de ambtenaar die gezegde akte anders zou uitgeven;

dat het huidig vonnis door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beesel in de lopende registers van de Burgerlijke Stand van die gemeente zal worden ingeschreven onmiddellijk na vertoon ervan, en dat melding van dit vonnis zal worden gemaakt als kanttekening bij de verbeterde akten; bij ingebreke blijven of weigering van deze inschrijving zal de deurwaarder hierop toezien.

Gedaan en gewezen bij de meesters Leclerq, president, ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, baron van Oldenzeel, rechter, Cornelis, rechter plaatsvervanger, op vrijdag 11 oktober 1850 uitgesproken in het openbaar en in tegenwoordigheid van de meester Van den Bergh, substituut Officier van Justitie, en Bauduin, griffier.

GHS Beesel, Reuver, Burgerlijke Stand, boek 5 (1854-1852).

 

14 oktober 1850

BEESEL - Obligatie groot  400,‑ door Jan Niessen te Bezel aan Jan Jennissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/201.

 

14 oktober 1850

BEESEL - Kwitantie groot  500,‑ door Tilman Killaers te Bezel en diens kinderen wegens openbare verkoop van onroerend goed.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1850/202.

 

14 oktober 1850

BEESEL - Gehuwd: Joannes Willemsen [geb. Beesel 23-4-1822, zn. van Jacobus Willemsen en Gertrudis Reijnders] en Maria Hendrina Slots [geb. Kessel 7-12-1821, dienstmeid, dr. van Joannes Slots en Maria Gertrudis Peeters].

GHS Beesel, BS-5/546.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Gertrudis Willemsen, geb. Beesel 5-8-1851.

2. Petrus Joannes Willemsen, geb. Beesel 2-4-1853. Tr. Beesel 22-9-1893 met Helena Crins.

3. Hubertina Willemsen, geb. Beesel 7-2-1855. Tr. 1) Beesel 29-4-1881 met Joannes Geraets; 2) Beesel 27-8-1897 met Petrus Josephus Geerlings.

4. Gerardus Jacobus Willemsen, geb. Beesel 6-1-1857, verm. jong overl.

5. Elisabeth Willemsen, geb. Beesel 28-3-1858.

6. Gerardus Jacobus Willemsen, geb. Beesel 24-11-1860.

7. Peter Joannes Willemsen, geb. Beesel 13-12-1862.

 

21 oktober 1850

KESSEL - Gehuwd: Gerard Hendrix [geb. Kessel 22-12-1816, zn. van Jacob Hendrix en Anna Gertruid Sanders] en Joanna Leenaerts [geb. Beesel, dr. van Pieter Leenaerts en Elisabeth Heutz].

GenLias, 2010.

 

23 oktober 1850

SWALMEN - Gegevens betreffende werkzaamheden aan het zogenaamde bed van de watermolen.

RAL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 3968 (verbaal Gedeputeerde Staten).

 

2 november 1850

SWALMEN - Testament door Willem Smeets wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/182.

 

8 november 1850

BEESEL - Gehuwd: Joannes Holtackers [geb. Kessel 8-6-1821, metselaar, zn. van Henricus Holtackers en Wilhelmina Croonenbroek] en Albertina Peeters [geb. Beesel 30-8-1817, dr. van Joannes Peeters en Helena Bongers].

GHS Beesel, BS-5/548.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

8 november 1850

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Heijnen [geb. Horst 24-12-1814, smidsknecht, zn. van Engelbertus Heijnen en Anna Catharina Steegs] en Gertrudis Streutjens [geb. Beesel 14-6-1805, werkvrouw, dr. van Petrus H. Streutjens en Anna Catharina Wissels; wed. van Hermanus Heuts].

GHS Beesel, BS-5/550.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

9 november 1850

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Matthis Meuters en diens echtgenote Maria Johanna Janessen aan Willem Meuters, allen wonend aldaar, voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/209.

 

11 november 1850

SWALMEN - Testament door Willem Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/213.

 

17 november 1850

SWALMEN - Obligatie groot  2.362,50 t.l.v. Joannes Hendrikx wonend te Swalmen in voordeel van Simon Karel Isidor de Cerf wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/192.

 

23 november 1850

BEESEL - Obligatie groot  300,‑ door Hendrik Janssen en diens echtgenote Mechtildis Reijnders te Besel aan de weduwe Renier Evers geboren Anna Catharina Beaumont wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/220.

 

25 november 1850

NEER - Verkoop van bouwland te Neer "op de Beukel" gelegen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/222.

Genoteerd i.v.m. toponiem BOUKOUL.

 

26 november 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof te Swalmen door baron August Jozef Ghislain d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  381,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/223.

 

27 november 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op Hellenraedt te Swalmen door graaf Karel van en tot Hoensbroeck te Bonn, opbrengst  649,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/224.

 

8 december 1850

BOUKOUL - Kwitantie en doorhaling hypotheek van  135,‑ plus betaling van  4,90 rente, door:

1) Antoon Adolf Cousin; en

2) Franciscus Josephus Cousin te Swalmen

aan

1) Hendrik Vermeulen;

2) Maria Catharina Vermeulen en haar echtgenoot Cornelis Hoogstraaten; en

3) Johanna Vermeulen, allen wonend op de Boukoul te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/236.

 

17 december 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen en slaghout op Hellenraedt te Swalmen door graaf Karel van en tot Hoensbroeck te Bonn, opbrengst  132,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/242.

 

18 december 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op stam en slaghout onder Swalmen gelegen op verzoek van Antoinetta Hendrikx wonend te Roermond, opbrengst  281,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/203.

Betreft eigenaresse Groenewoud; voor decharge zie idem 1852/24 d.d. 30-1-1852.

 

19 december 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van canada‑ en abeelbomen te Swalmen op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  447,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/204.

Betreft eigenaar Wielerhof.

 

19 december 1850

ROERMOND - Testament van Jacobus Mertz, rentenier wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/206. Zie eveneens idem 1850/214 d.d. 30-12-1850.

 

23 december 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Helmond, opbrengst  159,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1850/209.

 

31 december 1850

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken, berken, dennen en notebomen alsmede hakhout op Hellenraedt onder Swalmen door graaf Karel van en tot Hoensbroeck te Turnich bij Bonn, opbrengst  792,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1850/251.

 

 

1851

12 januari 1851

HELDEN - Overleden: Catharina Slousen, echtgenote van Wilhelmus Terpoorten, geboren en gedoopt te Beesel, dochter van Joannes Slousen en Joanna Janssen. Begraven 14 januari d.a.v.

Zie 25-12-1782 voor doop.

 

15 januari 1851

SWALMEN - Obligatie groot  123,‑ t.l.v. Hendrik Claessen in voordeel van Simon Beijsen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/2.

 

16 januari 1851

BEESEL - Volmacht in brevet door Beatrix Cornelia Anna de Klcken aan haar echtgenoot Simon Karel Isidore de Cerf, beiden wonend te Roermond, om een bemd te Beesel gelegen te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/3. Zie 20-1-1851.

 

18 januari 1851

SWALMEN - Testament door Jan Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/6.

 

20 januari 1851

BEESEL - Openbare verkoop van een bemd te Besel gelegen op verzoek van Simon Karel Isidore Jozef de Cerf als gemachtigde van zijn echtgenote Beatrix Cornelia Anna de Klcken wonend te Roermond, verbleven aan Jan Lampen in naam van zijn vader Hendrik Lampen, beiden wonend te Venlo, voor  1.510,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/5.

 

21 januari 1851

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Gielen [geb. Beesel 31-7-1823, zn. van Henricus Gielen en Joanna Bongaers] en Hendrina Peters [geb. Swalmen 28-1-1826, dr. van Johannes Peters en Catharina Meerts].

GenLias, 2005.

 

22 januari 1851

SWALMEN - Gehuwd: Peter Ronken [geb. Neer 8-2-1827, zn. van Gerardus Ronken en Catharina Willekens] en Anna Margaretha Walenbergh [geb. Swalmen 14-12-1828, overl. ald. 8-8-1889, dr. van Peter Walenbergh en Helena Timmermans].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Ronken, geb. Swalmen ..., overl. ald. 17-9-1883.

2. Johannes Gerardus Ronken, geb. Swalmen 23-6-1854.

3. Hermanus Ronken, geb. Swalmen 13-7-1858, overl. ald. 31-8-1859, oud 1 jaar.

4. Engelina Ronken, geb. Swalmen 2-4-1864. Tr. Swalmen 16-6-1893 met Mathis Vaessen.

 

29 januari 1851

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Frans Beekmans te Kessel, opbrengst  450,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/12.

 

29 januari 1851

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen op stam onder Besel op verzoek van Hendrik Heldens wonend te Maasbree, opbrengst  118,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/15.

Voor decharge zie idem 1852/15 d.d. 24-1-1852.

 

30 januari 1851

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout onder Besel gelegen op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  188,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/16.

 

3 februari 1851

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Alexander Franciscus Schreurs te Roermond aan Franciscus Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/30.

 

5 februari 1851

BEESEL - Obligatie groot  77,‑ t.l.v. Anna Gertrudis Geulen en Willem Lamers wonende te Besel in voordeel van Elisabeth en Isabella Beckers wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/19.

 

5 februari 1851

SWALMEN - Obligatie groot  70,87 door Herman Douzen te Swalmen aan Jan Hendrikx aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/20.

 

7 februari 1851

SWALMEN - Kwitantie van  2.345,‑ wegens verkoop van onroerende goederen door:

1) de kinderen van wijlen Jan Lodewijk Ickenroth te Swalmen;

2) Jacobus Ickenroth te Borr (Pruissen);

3) Maria Anna Gertrudis Ickenroth, weduwe van Arnold Huijben te Swalmen;

4) Jan Willem van Dael te Swalmen; en

5) de kinderen van wijlen Wilhelmina Ickenroth, in leven gehuwd met Jacob Wuts te Swalmen;

en decharge wegens verkoop van roerende goederen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/37.

 

8 februari 1851

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door Jacobus Ickenroth te Borr (Pruissen) aan Jan Willem van Dael te Swalmen voor  25,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/39.

 

8 februari 1851

KESSEL / BEESEL - Huwelijkscontract tussen Engelbertus Jacobus Stox te Kessel en Helena Lamberta Janssen te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/41.

 

10 februari 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van eikebomen op stam te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Arnold baron Michiels van Verduijnen te Roermond, opbrengst  686,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/42.

 

14 februari 1851

BEESEL - Gehuwd: Engelbertus Stox [geb. Kessel 4-9-1813, gemeente-secretaris, zn. van Engelbertus Stox en Petronella Timmermans] en Helena Lamberta Janssen [geb. Beesel 7-1-1821, dr. van Joannes F. Janssen en J.M.H. van de Mortel].

GHS Beesel, BS-5/611.

 

15 februari 1851

SWALMEN - Kwitantie en doorhaling van een bedrag van  37,15 door Jacob Wuts aan de erfgenamen van wijlen Hendrik Claessen en doorhaling door Jan Kuipers en Antoon Janssen, allen wonend te Swalmen, van een hypotheek genomen door genoemde Hendrik Claessen ten kantore van de hypotheken te Roermond in voordeel van de kerkfabriek van Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/27.

 

17 februari 1851

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Antoon Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/24.

 

21 februari 1851

SWALMEN - Kwitantie van  1.640,‑ wegens verkoop onroerend goed te Swalmen door:

1) Willem Konings aldaar, als voogd; en

2) Jacob Custers te Linne, als toeziend voogd over de kinderen van wijlen Franciscus Geraedts en Catharina Custers te Swalmen,

en decharge van een verkoop van roerende goederen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/50.

 

22 februari 1851

SWALMEN - Deling tussen Petronella, Mathis, Maria, Christina en Beatrix Hendrickx wonend te Swalmen en Margaretha Hendrickx wonend te Merum onder Herten van de onroerende goederen gelegen te Horn en nagelaten door wijlen hun moeder Aldegonda Timmermans.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/33.

 

27 februari 1851

BEESEL / ASSELT - Openbare verkoop van drie percelen grond gelegen te Besel en een gelegen onder Asselt te Swalmen op verzoek van Joannes Broens als gemachtigde van Maria Margaretha Naus en Helena Gevers wonende te Weert aan Jan Arnold Meuter en Benedict Thissen en Willem Lennartz wonend te Besel, voor  1.090,‑ en aan Jan Willem Tijssen wonend onder Swalmen voor  140,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/35.

 

28 februari 1851

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Frans Beekmans te Kessel, opbrengst  91,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/31.

 

10 maart 1851

HORN - Openbare verkoop van een huis en tuin te Horn gelegen op verzoek van Mathis, Christina, Jacobus en Beatrix Hendrickx wonend te Swalmen en Margaretha Hendrickx wonend onder Herten aan Mathis en Christina Hendrickx voornoemd voor  590,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/44.

 

10 maart 1851

HORN - Openbare verkoop van zeven percelen bouwland onder Horn gelegen door Rutgerus van Heel, Margaretha Hendrickx wonend onder Herten, Christina, Jacobus en Beatrix Hendrickx wonend te Swalmen, aan Maria Houtackers wonend te Horn, Jacobus Hendrickx voornoemd, Jan Leonard Steijven wonend te Horn e.a. voor  628,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/45.

 

13 maart 1851

BOUKOUL - Verkoop van huis en tuin op de Boekkoel onder Swalmen gelegen door Nicolaas Peckx, weduwnaar van Cornelia Lamers, en de erfgenamen van genoemde Cornelia Lamers aldaar aan Hendrik Smeets en diens echtgenote Johanna Claassen voor  378,‑; en obligatie groot  94,50 door voornoemd echtpaar Smeets aan Johanna Lamers, echtgenote van Jan Crompvoets, en Pieter Lamers te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/68.

 

19 maart 1851

BEESEL - Obligatie groot  200,‑ door Matthis Niemans en diens echtgenote Anna Maria Killaers te Beesel aan Andreas Coppen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/70.

 

21 maart 1851

SWALMEN - Kwitantie van  245,‑ voor koopprijs van onroerende goederen door Daniel van Dael aan Hendrik Hawinkels, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/71.

 

22 maart 1851

ROERMOND - Verkoop van land te Roermond door Renier Hubert van Ool te Bezel aan Pieter van Ool te Herten voor  170,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/43.

 

24 maart 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Jan Willem Topeeters wonend aldaar, opbrengst  179,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/61.

Voor decharge zie idem 1851/205 d.d. 6-12-1851 aan J.W. Toepeeters wonend te Tegelen.

 

31 maart 1851

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis, achtergebouwen, bleek, tuin, stallingen en plaats met remise te Roermond gelegen door Augustina Ruijs in huwelijk met Karel van der Straeten wonend te Besel, aan de heren Bertholt Schmasen en Johan Mathias Nacken wonend te Roermond voor  12.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/64.

Verkopers betreft eigenaren Nieuwenbroek.

 

2 april 1851

SWALMEN - Verpachting van landerijen onder Swalmen en onder Herten gelegen door Auguste Jozef Ghislain d'Overschie de Neerijssche.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/79.

 

3 april 1851

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Besel op verzoek van Johanna Heimans wonend aldaar, opbrengst  400,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/66.

Voor decharge zie idem 1851/211 d.d. 13-12-1851.

 

7 april 1851

ROERMOND - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Roermond en Horn op verzoek van de erfgenamen van Jan Timmermans en Ida Sanders in de Weert onder Roermond, opbrengst  11.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/53.

 

8 april 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee te Swalmen door de weduwe Peter van der Loo, geboren Agnes Willems wonend aldaar, opbrengst  121,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/81.

 

18 april 1851

ASSELT - Decharge van verkoop van roerende goederen en vruchten door de erfgenamen van wijlen Jan en Leonard Wijnen te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/89.

 

24 april 1851

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Besel op verzoek van Jan Berghs wonend aldaar, opbrengst  126,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/83.

Voor decharge zie idem 1852/56 d.d. 20-3-1852.

 

25 april 1851

BEESEL - Gehuwd: Joannes Cruijsberg [geb. Beesel 27-4-1818, dienstknecht, zn. van Joannes Cruijsberg en Berdina Peeters] en Joanna Gertrudis Rulkens [geb. Beesel 11-4-1821, dr. van Jacobus Rulkens en Petronella Peeters].

GHS Beesel, BS-5/613.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Jacobus Hubertus Cruijsberg, geb. Beesel 22-3-1852. Tr. Tegelen 1-10-1883 met Maria Lucia Ewalds.

2. Anna Maria Cruijsberg, geb. Beesel 5-10-1854, overl. ald. 12-2-1892. Tr. Beesel 9-4-1880 met Wilhelmus Reijnders.

3. Petronella Cruijsberg, geb. Beesel 5-11-1858, overl. ald. 9-1-1862 oud 3 jaar.

4. Petronella Hubertina Cruijsberg, geb. Beesel 16-5-1862, ongehuwd overl. ald. 12-1-1912 als Petronella Cruijsberg, volgens aangifte oud 53 jaar.

5. Hubertina Cruijsberg, geb. Beesel 5-11-1865. Tr. Tegelen 4-5-1896 met Hendrikus Ketels.

 

26 april 1851

SWALMEN - Kwitantie van  230,‑ voor het bedrag van de openbare verkoop van onroerende goederen door Herman Dousen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/97.

 

28 april 1851

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Dings [geb. Beesel 26-12-1816, overl. ald. 17-4-1886, zn. van Gerardus Dings en Windelina Heijnen] en Hendrina Lucia Vossen [geb. Buggenum 13-12-1821, dienstmeid, overl. Beesel 15-11-1868, dr. van Henricus Vossen en Maria Catharina Suilen].

GHS Beesel, BS-5/615.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Anna Maria Catharina Dings, geb. Beesel 22-1-1852. Tr. Beesel 5-4-1877 met Mathias Bovendeerd.

2. Gerardus Dings, geb. Beesel 11-6-1854. Tr. Valkenburg 13-3-1891 met Francisca Antonetta Becker.

3. Engelina Dings, geb. Beesel 7-4-1856, overl. ald. 9-4-1856 oud 2 dagen.

4. Joannes Hendrik Dings, geb. Beesel 5-1-1858, overl. ald. 22-11-1934. Tr. Beesel 12-9-1879 met Wilhelmina Murmans.

5. Theodorus Mathias Dings, geb. Beesel 5-1-1858, overl. ald. 17-1-1858 oud 12 dagen.

...

6. Mathias Dings, geb. Beesel 22-7-1864. Tr. Tegelen 16-4-1894 met Johanna Margaretha Cremers.

7. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 23-9-1868.

 

28 april 1851

HERTEN - Gehuwd: Hubertus Evers [geb. Herten , zn. van Antoon Evers en Elisabeth van Pol] en Helena Knops [geb. Melick , dr. van Peter Knops en Cornelia Schmitz].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Antonius Hubertus Evers, geb. Herten 14-5-1852. Tr. 1) Roermond 18-7-1876 met Anna Catharina Wassenberg; 2) Roermond 12-10-1880 met Maria Elisabeth van Munster.

2. Joannes Evers, geb. Herten 20-9-1857, overl. ald. 5-11-1934. Tr. Swalmen 24-10-1895 met Anna Catharina Beurskens.

3. Franciscus Hubertus Evers, geb. Herten 1-11-1863. Tr. 1) Beesel 13-11-1885 met Anna Gertrudis Franken; 2) Beesel 23-8-1889 met Elisabeth Heijnen.

4. Hendrikus Hubertus Evers, geb. Herten , ongehuwd overl. Swalmen 19-8-1896, oud 29 jaar.

 

30 april 1851

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Cox [geb. Swalmen 18-8-1825, lattenzager, zn. van Paulus Cox en Elisabeth Keuven] en Elisabeth Janssen [geb. Neer 13-7-1824, dr. van Mathias Janssen en Helena Slousen].

GHS Beesel, BS-5/617.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hubertina Cox, geb. Beesel 17-11-1851.

 

3 mei 1851

SWALMEN - Ruiling van onroerende goederen onder Swalmen gelegen tussen Hubert Frans Knarren te Roermond en Helena Heijnen gehuwd met Herman Sanders te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/103.

 

3 mei 1851

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door Louis Alberts aldaar aan Hubert Frans Knarren te Roermond voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/104.

 

4 mei 1851

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Willem Smeets wonend op het Maalbroek onder Swalmen aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/105.

 

8 mei 1851

SWALMEN - Gehuwd: Goedefridus Hendrikx [geb. St.-Odilinberg 11-2-1818, landbouwer, zn. van Franciscus Hendrikx en Mechtildis Helkens] en Maria Anna Catharina Heijnen [geb. Swalmen30-4-1821, dr. van Mathis Heijnen en Christina Wuts].

WieWasWie, 2013.

 

12 mei 1851

BELFELD - Gehuwd (RK: Belfeld 14-5-1851): Hermanus Ambaum [uit Kaldenkirchen, zn. van Gerardus Ambaum en Anna Maria Haanen] en Anna Gertrudis Olders [geb. Belfeld 5-10-1825, overl. ald. 25-8-1906, dr. van Hendrik Olders en Johanna Olders].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabetha Ambaum, geb. Belfeld 3-4-1852 (doopget. Gerardus Ambaum en Elisabetha Beckers), overl. Beesel 5-5-1920. Tr.1) Belfeld 19-8-1872 met Peter Jan Louis Teeuwen; 2) Belfeld 28-2-1878 met Peter Joannes Heldens.

2. Joanna Ambaum, geb. Belfeld 15-3-1856 (doopget. Joannes Olders en Petronilla Beckers).

3. Anna Catharina Ambaum, geb. Belfeld 20-6-1863 (doopget. Henricus Ambaum en Anna Catharina Olders).

4. Gerardus Ambaum, geb. Belfeld 4-6-1868 (doopget. Wilhelmus Olders en Elisabetha Ambaum).

 

12 mei 1851

BELFELD - Gehuwd: Martinus Derkx [geb. , zn. van Hermanus Derkx en Catharina Huberts] en Beatrix Luttels [geb. Belfeld 29-7-1820, overl. ald. 2-5-1852, dr. van Joannes Luttels en Antonia in de Betouw].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus Derks, geb. Belfeld 21-4-1852.

 

12 mei 1851

SWALMEN - Gehuwd: Johan Bastianus op den Berg [Sebastianus, geb. Kaldenkirchen (D) 19-1-1821, zn. van Gerhard op den Berg en Mechtildis Heinen] en Catharina Peters [geb. Swalmen 4-12-1818, dr. van Theodor Peters en Anna Maria Coenen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis op den Berg, geb. Swalmen 3-3-1861. Tr. Neerpelt (B) 30-1-1896 met Michiel Bierkens.

Aanvulling Neerpelt met dank aan Bob Joosten (http://users.skynet.be/bob.joosten/), 2005.

 

13 mei 1851

BELFELD - Gehuwd (RK: 14-5-1851, disp. 3e graad): Jan Hendrickx [Joannes Hendriks, geb. Beesel, zn. van Godefriedus Hendrickx en Johanna Spee] en Johanna Heijnen [Heinen, geb. Belfeld, dr. van Cornelis Heijnen en Gertrudis Luttels].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Godefridus Hendriks, geb. Belfeld 4-6-1852 (doopget. Leonardus Hendriks en Gertrudis Luttels).

2. Joanna Hendriks, geb. Belfeld 4-12-1855 (doopget. Franciscus Heijnen en Maria Catharina Wolters).

3. Gertrudis Hendriks, geb. Belfeld 4-12-1855 (doopget. Franciscus Hendriks en Hubertina Heijnen).

 

13 mei 1851

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Stignaire [Stigner, geb. Swalmen 17-12-1817, timmerman, overl. ald. 28-5-1883 als Mathis Signer, zn. van Jacob Stignaire en Elisabeth Verboket] en Anna Maria Elisabeth Pansters [geb. Swalmen 16-9-1825, overl. ald. 19-10-1896, dr. van Joannes Pansters en Elisabeth Verheggen].

GHS Swalmen, BS-1851/5; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Jacobus Hubertus Stigner, geb. Swalmen 24-10-1854. Tr. 1) Swalmen 16-8-1879 met Petronella Aldegonda Bremmers, overl. Swalmen 1-2-1884; 2) Swalmen 18-6-1884 met Aldegonda Bremmers.

Voor verkoop van huis en landerijen te Swalmen door zoon Jacob zie 21-9-1904.

 

17 mei 1851

BEESEL / BELFELD - Liquidatie en kwitantie van  500,‑ door Jan Stevens en diens echtgenote Maria Slabbers te Belfeld aan Jan Pijpers te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/112.

 

22 mei 1851

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen door Auguste Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche wonend te Neerijssche (Belgi).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/114.

 

22 mei 1851

ROERMOND - Gehuwd: Hermanus Hubertus Verhaegh [geb. Baarlo 12-8-1824, overl. Maasbree 15-5-1894, zn. van Henricus Adolphus Verhaegh en Anna Wilhelmina van Wylick] en Anna Gertruda Paulina Baudrihaije [geb. Roermond, overl. Baarlo 26-11-1882, dr. van Jan Lodewijk Baudrihaije en Maria Gertruda Cecilia van Wijlick].

GenLias, 2010.

 

23 mei 1851

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen gelegen door Antoon Jozef Cousin aan Barbara Sacr, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/107. Zie 23-5-1851.

 

23 mei 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en tuin.

Openbare verkoop van huis en tuin te Swalmen gelegen sectie B nrs. 551 en 552, groot 3 roede 30 el, door Barbara Sacr, weduwe van Adolph Cousin, zonder beroep wonend te Swalmen, verbleven aan Jan van Keken, houtzager te Swalmen, als mondeling gemachtigde van Jan Hendrik Schreurs, griffier wonend te Roermond, voor  160,‑.

Gedaan en verleden te Swalmen in de woning van Peter Corens, herbergier. Getuigen: Willem Hendrickx, veldwachter, en Jean Lommen, klerk van de notaris. "De verkoopster heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch haren naam te teekenen uit hoofde van ongeleerdheid".

GA Roermond, Notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/108. Zie 23-5-1851 en 31-5-1851.

 

28 mei 1851

KESSEL - Openbare verkoop van gras op de Maasweerd te Kessel door de douairiere van baron Frederik de Keverberg d'Aldengoor geboren Agnes baronnes de Kerkerinckborg te Haelen, opbrengst  1.094,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/117.

 

31 mei 1851

SWALMEN - Kwitantie van een bedrag van  160,‑ door Barbara Sacr wonend te Swalmen aan Jan Hendrik Scheurs wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/109. Zie 23-5-1851.

 

1 juni 1851

ASSELT - Verkoop van land te Swalmen door Hendrik Heijnen te Asselt en Anna Maria Heijnen wonend op het Spik onder Maasniel aan Jan Maessen te Maasniel voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/120.

 

3 juni 1851

BELFELD - Gehuwd: Mathias Schouren [Schoeren, geb. Beesel 7-5-1803, begr. Belfeld 15-11-1872; zn. van Johannes Schouren en Anna Maria Vullings] en Anna Maria Verhaegh [geb. Helden 28-7-1820, begr. Breijel-Schaag (D) 15-10-1896; dr. van Theodorus Verhaegh en Catharina Verhaegh; zie genealogie Verhaegh blz. 200]. Getuigen: Petrus Thissen en Cornelia Verhaegh.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 55.

Uit dit huwelijk gedoopt te Belfeld:

1. Anna Maria Schouren, ged. 11-3-1852 (get. Siebertus Schouren en Catharina Verhaegh). Tr. .. met Theodorus Beijers.

2. Joannes Schouren, ged. 21-9-1853 (get. Theodorus Verhaegh en Anna Elisabetha Wolters), begr. ald. 17-9-1854.

3. Joanna Schoeren, ged. 30-10-1857 (get. Petrus Mathias Schoeren en Joanna Verhaegh). Tr. ... met Mathijs Beurskens, landbouwer te Schaag (D).

4. Wilhelmina Schoeren, ged. 13-11-1859 (get. Joannes Verhaeg en Joanna Criens). Tr. Joseph Dellmans, voerman te Sevelen (D).

5. Theodorus Schoeren, ged. 15-5-1866 (get. Theodorus Kanis en Anna Maria Wolters). Schoenmaker te Schaag.

 

6 juni 1851

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Felix Rijcksz te Roermond aan Arnold Huijben en diens echtgenote Gertrudis Ickenrath te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/124.

 

7 juni 1851

MAASBREE - Gehuwd (BS: RK: Maasbree 10-6-1851, getuigen Wilhelmus Housen uit Belvend en Elisabetha Pennings): Gerardus Schreurs [geb. Belfeld 11-4-1824, zn. van Pieter Schreurs en Anna Catharina Derks; wedn. van Petronella Hermans] en Petronella Pennings [geb. Maasbree, dr. van Leonardus Pennings en Gertrudis Vaessen].

GenLias, 2004; DTB-registers Maasbree.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Leonardus Schreurs, geb. Belfeld 22-3-1853. Tr. Maasbree 16-5-1890 met Peternel Kessels.

2. Joannes Theodorus Schreurs, geb. Belfeld 2-2-1855. Tr. Belfeld 3-4-1894 met Elisabeth Kurstjens.

3. Jacobus Joannes Schreurs, geb. Belfeld 18-6-1857

4. Jacobus Hubertus Schreurs, geb. Belfeld 28-11-1858

5. Mathaeus Hubertus Schreurs, geb. Belfeld 27-10-1859

6. Antonius Schreurs, geb. Belfeld 9-11-1861

7. Gertrudis Margaretha Schreurs, geb. Belfeld 12-6-1864

 

17 juni 1851

BELFELD - Begraven: Hermanus Langendonck [ged. 3-6-1790], zn. van Joannes Langendonck en Theodora Michels.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 77.

 

23 juni 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van gras onder Neer en Swalmen door graaf Karel von en tot Hoensbroeck wonend op het kasteel Trnich bij Keulen, opbrengst  5.046,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/136.

 

24 juni 1851

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  212,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/122.

 

15 juli 1851

ASSELT - Openbare verkoop van gras te Asselt onder Swalmen en te Leeuwen onder Maasniel door de erfgenamen van Leonard Heijnen, in leven akkerman te Asselt, opbrengst  423,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/155.

 

17 juli 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en landerijen.

Openbare verkoop op verzoek van Willem Horning, visiteur wonend te Beek bij Nijmegen van

1. een huis gelegen in het dorp sectie B 1068, groot 1 roede 80 el, te aanvaarden met Pinksterren, verbleven aan Hendrik Heuvelmans, bakker te Swalmen, voor  605,‑;

2. bouwland sectie B 1067, groot 5 roede 60 el; verbleven aan Hendrik Heuvelmans voornoemd voor genoemde prijs;

3. bouwland sectie B 548, groot 2 roede 90 el, verbleven aan Jan van Keeken, houtzager aldaar, voor  30,‑;

4. bouwland op de Reubenberg gelegen sectie B 1106, groot 9 roede 40 el, alles te Swalmen gelegen, verbleven aan Willem Janssen, houtzager aldaar, voor  35,‑,

totale opbrengst 785,‑.

De landerijen kunnen worden aanvaard met stoppelbloot.

Hierna nog openbare verkoop van

5. bouwland in het dorp gelegen sectie B 1066, groot 8 roede, verbleven aan Peter Heuvelmans, bakker te Swalmen, handelend als mondeling gemachtigde voor diens vader Jacob Heuvelmans, eveneens bakker aldaar, voor  115,‑.

Gedaan en verleden in de woning van Peter Schrijnwerkers. Getuigen: Jean Lommen, kandidaat notaris wonend te Roermond, en Willem Hendrickx, veldwachter te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/132.

 

vrijdag 18 juli 1851

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen en wassende vruchten op verzoek van en ten huize van Joanna Stroucken, weduwe van wijlen Gerard Bongaerts, akkervrouw wonend op de Waterloo onder Beesel, wonend aldaar, opbrengst  195,60.

Zij verkoopt o.a. teil, spoel, tobbe, 'stikkers' (aan Jan van Crugten, opzichter), spuit (Willem Straetjens, akkerman), ton (Jan Schrijnwerkers), schop, spurriezaad, kopstuk, strijkijzer, bijl, tang, bijenkorven (Jan van Crugten), klingen, zadel, ijzer, punder, hekel, zeef ('zift'), 'riester' (Jan van Crugten), 'schout', wiegenvoet, gaffel, potten, bik (Jan van Crugten), 'schup', hak (idem), rad, bal, spinnewiel, rieken, kuip, borden (Jan van Crugten), stoel, koeketel, vuurijzer, trog, karband, ploeg, eg, kar, 'kruikar' en koe.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 13.167(1851)/133.

Voor decharge zie idem 1852/35 d.d. 14-2-1852.

 

19 juli 1851

BEESEL - Verkoop van land te Beesel door Hermanus Geulen aan Hendrik Slabbers, beiden wonend aldaar, voor  130,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/159.

 

22 juli 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van wassende granen te Swalmen op verzoek van Martinus Strous aldaar, opbrengst  96,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/112.

 

26 juli 1851

BEESEL - Testament van Anna Gertrudis Geulen, wonend onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/140.

 

26 juli 1851

BEESEL - Testament van Willem Lamers wonend onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/141.

 

2 augustus 1851

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Hendrik Wassenberg en diens echtgenote Margaretha Bouten te Maasbracht aan de R.K. Kerkfabriek te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/169.

 

11 augustus 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van vruchten, bomen en takhout op Hellenraedt onder Swalmen door graaf Karel Huibert von en tot Hoensbroeck te Turnich bij Keulen, opbrengst  118,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/172.

 

20 augustus 1851

ROERMOND - Openbare aanbesteding van een Isralitische kerk en verdere gebouwen te Roermond op verzoek van de leden van het Isralitische Kerkbestuur en van de bouwcommissie te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/124.

 

21 augustus 1851

SWALMEN - Verkoop van de helft van bouwland, tuinen en huis te Swalmen gelegen door Catharina Geraedts aan Conrardus Pijpers, beiden wonend aldaar, alsmede enkele roerende goederen, voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/153.

 

31 augustus 1851

ROERMOND - Obligatie groot  6.000,‑ door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond aan Jan Franciscus Felix van Pelt aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/178.

Eerstgenoemde was eigenaar Hoosterhof te Beesel.

 

3 september 1851

BEESEL - Gehuwd: Petrus Geraerds [Geraerts, geb. Grubbenvorst 16-8-1829, knecht, zn. van Joannes Geraerds en Hendrina Zanders] en Gertrudis Haenen [geb. Maasbree 5-1-1824, dr. van Petrus Haenen en Catharina Haenen].

GHS Beesel, BS-5/619.

Uit dit huwelijk o.a. (GenLias)

1. Anna Catharina Geraerts, geb. Blerick Tr. 1) Maasbree 17-8-1888 met Hendrik Antoon Janssen; 2) Maasbree 4-1-1895 met Roelf Epping.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

10 september 1851

BEESEL - Gehuwd: Joannes Baptist Xavirius Meister [geb. Ehrenbreitstein (D) 3-1-1779, gepensioneerd kapitein, zn. van Petrus Meister en Margaretha Franconi] en Seraphina Albertina Josephina Philippon [geb. Doornik (B) 24-4-1797, dr. van Franciscus Philippon en Seraphine Langlez]. Getuigen: Joannes L.A. Soiron en Gerard G. van den Broek.

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-5/621.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Het gezin woonde op 16-10-1856 te Reuver-Leeuwen. Hij maakte op 27-10-1856 zijn testament.

 

13 september 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Maasniel en Swalmen door Jacob Jacobs en diens kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Gertrudis Thissen te Roermond, verbleven aan Gerard Bongaerts aldaar voor  2.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/186.

Vgl. idem 1851/225 d.d. 11-11-1851: rectificatie kadastrale aanwijzing.

 

15 september 1851

BEESEL - Gehuwd: Marcelus Roijmans [geb. Nederweert 20-7-1825, kleermaker, zn. van Wilhelmus Roijmans en Antonetta Knapen] en Maria Agnes Gerards [geb. Belfeld 5-4-1821, dr. van Hermanus Gerards en Clara Janssen; wed. van J. Louis].

GHS Beesel, BS-5/623.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Roijmans, geb. Beesel 15-7-1852.

 

15 september 1851

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland onder Swalmen gelegen en 5 roede 77 el van een perceel bouwland aldaar gelegen door Aldegonda Joosten wonend onder Maasniel aan Theodor Polmans wonend op de Boukkoul onder Swalmen, voor  180,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/165.

 

15 september 1851

NEER - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer door graaf Karel Huibert von en tot Hoensbroeck te Turnich bij Bonn, opbrengst  1.155,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/187.

 

16 september 1851

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Wilhelmus Hubertus Verwins [geb. Venlo 30-5-1812, officier, zn. van Pieter Mathijs Verwins en Anna Louisa Josephina Mertz] en Annetta Maria Josepha de Pollart [geb. Beesel 25-3-1826, dr. van Joannes Josephus Antonius de Pollart en Maria Sophia Emerentiana Hubertina de Lutz].

GHS Beesel, BS-5/625.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gustaaf Emerius Joseph Hubert Verwins, geb. Beesel 14-11-1852.

Zij boden op 5-3-1872 hoeve de Schei te koop aan.

 

5 oktober 1851

BEESEL - Voorwaarden voor de aanbesteding van een zolder in de kerk te Beesel.

GA Venlo, Archief St.Gertrudisparochie Beesel, inv.nr. 1, blad 58 (eenvoudig afschrift).

 

5 oktober 1851

MAASNIEL - Verkoop van de blote eigendom van moeras, huis en land gelegen onder Maasniel door Hendrik Heijnen wonend onder Swalmen en Anna Maria Heijnen wonend te Overcruchten aan Aldegonda Joosten wonend onder Maasniel, voor  140,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/179.

 

21 oktober 1851

TEGELEN - Gehuwd: Willem Stoffels [geb. Belfeld 16-4-1821, zn. van Pieter Stoffels en Helena Gielen; hij hertr. Tegelen 2-10-1882 met Petronella Beurskens] en Aldegonda Smits [geb. Lottum, dr. van Mathijs Smits en Anna Maria Mulders].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Johan Stoffels, geb. Tegelen 27-3-1852. Tr. Tegelen 5-5-1879 met Gertrudis Beurskens.

2. Maria Helena Stoffels, geb. Tegelen. Tr. Tegelen 6-6-1881 met Hendrik Hubert Hermans.

3. Johannes Stoffels, geb. Tegelen. Tr. Tegelen 20-5-1889 met Johanna Jacoba Schouwenberg.

4. Helena Stoffels, geb. Tegelen. Tr. Tegelen 20-4-1896 met Theodoor Hubert Cremers.

 

21 oktober 1851

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 24-2-1831, zn. van Joannes Timmermans en Helena Neusers; hij hertr. 1) Kessel 9-4-1861 met Joanna Christina Christis; 2) Kessel 26-8-1872 met Petronella Custers] en Gertrudis Stams [geb. Maasniel, dr. van Gerardus Stams en Hendrina Joosten].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Gerardus Hubertus Timmermans, geb. Kessel 17-3-1857. Tr. Kessel 4-10-1880 met Anna Catharina Versleeuwen.

 

22 oktober 1851

VENLO - Huwelijkse voorwaarden tussen Carel Theodoor Hubert Receveur en Cornelia Catharina Beekman te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/170. Zie idem 1851/169 van dezelfde datum voor dit huwelijk door Elisabeth van Walsbeek, weduwe van Peter Beekman te Roermond.

 

24 oktober 1851

ROERMOND - Verkoop van een huis met leerlooierij en verdere bijgehorigheden te Roermond door de weduwe Engelbert Thissen geboren Walburga Weiler en haar kinderen uit haar huwelijk met Thissen voornoemd, aan Gerard Peeters en diens echtgenote Christina Hubertina Dietrick aldaar voor  3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/211.

 

25 oktober 1851

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door de kinderen en wettige erfgenamen van Herman Geraedts te Swalmen aan Frans Geraedts aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/212.

 

25 oktober 1851

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door Johannes Gregorius Giezen te Roermond voor zijn dochter Maria Petronella Hubertina Giezen te Antwerpen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1851/88.

 

27 oktober 1851

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van Cornelis Winkelmans, directeur der Registratie en Domeinen van het Hertogdom Limburg wonend te Maastricht, voor  540,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/186.

 

29 oktober 1851

REUVER - Blanco volmacht door Ferdinand Jacob de Maurissens te Reuver onder Besel om alle aflossingen van kapitalen, renten en erfpachten, welke in het koninkrijk Pruissen gevestigd zijn, aan te nemen enz.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/176.

 

29 oktober 1851

BEESEL - Kerkvisitatie door de deken. De deken stelt voor dat alle archieven van de kerk bij Heldens worden opgehaald om hiervan een deugdelijke inventaris te maken en in de kerk te plaatsen.

GA Venlo, Archief St.Gertrudisparochie Beesel, inv.nr. 1, blad 57vs (eenvoudig afschrift).

 

4 november 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof te Swalmen door August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche wonend te Neerijssche bij Brussel, opbrengst  347,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/220.

 

4 november 1851

BEESEL - Openbare verkoop van bomen op de Hoosterhof te Beesel door Frans Hoefnagels aldaar, opbrengst  270,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/221.

 

16 november 1851

SWALMEN - Verkoop van een stuk heide te Swalmen door Pieter Stelden te Roermond aan Pieter Heijnen onder Swalmen voor  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/229.

 

18 november 1851

ASSELT - Openbare verkoop van slaghout te Asselt door het kerkbestuur aldaar, opbrengst  194,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1851/230.

 

20 november 1851

NEER - Testamenten door Renier Boonen en diens echtgenote Elisabeth Pestjens te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/193 en /194.

 

20 december 1851

SWALMEN - Obligatie groot  104,‑ t.l.v. Mathis Hoickx en bijpand gesteld door Christina Hendrickx beiden wonend te Swalmen in voordeel van Peter Menten wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/215.

 

22 december 1851

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Willem Smeets en Hendrik Smeets aldaar aan Francis Tegelbeckers te Roermond voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1851/214.

 

29 december 1851

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Helmond, opbrengst  118,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1851/217.

 

1851, z.d.

SWALMEN /BEESEL / BELFELD - Beschrijving van o.a. de gemeenten tussen Roermond en Venlo (onderstaand citaat (blz. 232-235) volgt op de beschrijving van Roermond).

'Verlaten wij nu deze merkwaardige plaats en begeven ons bijna O. waarts van hier naar de gemeente

MAASNIEL, aan den Straatweg van Roermond op Venlo gelegen, bevattende de gehuchten Leeuwen, Gebroek, Azenraij en Moelbroek, eene oppervlakte van bijna 1537 bund., waaronder bijna 1477 bund. belastbaar land; zij telt 233 huizen, bewoond door 1391 zielen, die meest hun bestaan vinden in den landbouw.

De gemeenteschool wordt door 130 leerlingen bezocht.

Het wapen dezer gemeente bestaan in eenen rooster van St. Laurentius.

Zeer schilderachtig is, meer Noordoostwaarts gelegen van hier, de ligging van

SWALMEN, aan den Straatweg van Roermond naar Venlo, en aan de rivier de Swalm, die haren oorsprong heeft bij Erkelens, vervolgens langs Nederkruchten en Bruggen loopt, en na Swalmen bespoeld te hebben, werpt zij zich tegenover Neer in de Maas. Over deze rivier, ligt bij dit dorp, eene zeer fraaije brug, op welker midden men, van de eene zijde, het beeld van den H. Joannes Nepomucenus, gewezen aartsbisschop van Praag, opmerkt.

Deze gemeente bevat tevens het dorp Asselt, en de gehuchten Wieler, Heijde, en Boukoul; zij beslaat eene oppervlakte van ruim 2201 bund., waaronder ruim 2072 bund. belastbaar land, en waarop men 292 huizen vindt, met 1656 inwoners, die meest landbouwers zijn.

Swalmen heeft een fraai kasteel, Hellenraad geheeten, en heerlijke wandelwegen.

Het dorp behoort als heerlijkheid aan het grafelijk huis van Hoensbroek.

De kerk, met eenen fraaijen hoogen toren, is een schoon gebouw.

De gemeenteschool telt 100 leerlingen.

Het wapen bestaat uit eene S.

In 1313, werd alhier REINOUD VAN GELRE het hoog gerigt en het brouwambt opgedragen [noot: Nijhoff, gedenkw. uit de gesch. van Gelderl. D. I. Oork. No. 152, 153, 154, bl. 150-153.]

Ten noorden van hier aan de Maas, ligt de gemeente

BEESEL, Beesel of Bezel, die met de gehuchten Riekel, Bussering, Leuwen, Reuver en Offenbeek eene oppervlakte beslaat van ruim 2912 bund., waaronder ruim 2739 belastbaar land, en telt 195 huizen met 1414 inwoners die meest hun bestaan vinden in den landbouw. Men heeft in deze gemeente 5 brouwerijen, 9 branderijen, 1 pannen-fabrijk, en 1 water-rogge, en 1 water-oliemolen; alsmede een kasteel, het huis Nijebroek of Nieuwenbroek.

De gemeenteschool, een fraai gebouw, wordt door 110 leerlingen bezocht.

In 1579, trok PARMA, nadat hij eene schipbrug had doen leggen, alhier over de Maas naar de stad Weert [noot: Nederlandsche oorlogen, Boek I. bl. 27-28].

Vroeger stond onder deze gemeente in de nabijheid van den Reuver aan den regter Maasoever, tegen over het kasteel van Kessel, eene kapel. Deze werd afgebroken en in de plaats derzelve eene kerk te Reuver gebouwd, aan den H. Lambertus toegewijd. Bij het delven van dien grond in 1845, werden er verscheidene menschengeraamten gevonden, onder welke n van bijna 8 voet lengte. Men vermeent, dat die kapel van gelijken ouderdom zoude geweest zijn als voornoemd kasteel te Kessel. In de nabijheid dier plaats, heeft men onderscheidene zoogenaamde aardmannetjes-pijpjes gevonden, waaruit men wil afleiden, dat deze zonderlinge mannetjes alhier hun verblijf zouden hebben gehouden.

Tusschen Beesel en den Reuver, aan den straatweg, zijn in 1847 en 1848 verscheidene urnen, of aarden potten met asch voorzien, opgegraven. Nabij Beesel, staat eene Oude-Schans, met wallen en vervolgens met akkerland omgeven, welke, zoo men verhaalt, eene vrije plaats voor vlugtelingen zoude geweest zijn.

Verder noordwaarts, ligt nabij de Maas het dorp

BELFELD, aan den straatweg tusschen Roermond en Venlo, welke kleine gemeente met de gehuchten Bolenberg en Geloo eene oppervlakte beslaat van ruim 1375 bund., waaronder bijna 1299 belastbaar land, en telt in 72 huizen 435 inwoners, meest landbouwers. De gemeenteschool wordt door 50 leerlinen bezocht.

In de Spaansche tijden is, niet ver van het dorp, op den regter Maasoever, eene groote [_] redoute of veldverschansing aangelegd, om zich van die rivier te verzekeren, maar deze is daarna verlaten en thans geheel vervallen.

Verder Noordwaarts, ligt de meer aanzienlijke gemeente

TEGELEN, aan den straatweg van Roermond op Venlo, die met de gehuchten Steijl, Kruis, Overtegelen en Leemhorst, alsmede de buurten Berg, Gerand, Geen-end, Hoogstraat en Mun, eene oppervlakte beslaat van ruim 1040 bund., waaronder ruim 947 bund. belastbaar land; zij telt, in 248 huizen, 1374 inwoners, die meest hun bestaan vinden in akkerbouw en handel, in graan, zaden, steenkolen, kalk, koloniale waren, tabek en wijnen. Ook heeft men er 1 zeepziederij, 1 cichorei-fabrijk, 4 branderijen, 6 brouwerijen, 3 azijn-fabrijken, 1 stijfsel-fabrijk, 3 tabaks-fabrijken, 1 zeem-fabrijk, 1 pettenmakerij, 1 blaauw-verwerij, 1 graan‑, olie‑, pel‑ en moutmolen, 15 pottenbakkerijen, die jaarlijks wel 120, en 7 pannenbakkerijen die ongeveer 70 werklieden werk verschaffen. De eerste besteden elk jaar  30000 aan hout; de laatste hebben voor  10000 aan brandstof nodig.'

G.M. Poell: Beschrijving van het Hertogdom Limburg. Weert, 1851.

Het in dit artikel vermelde gemeentewapen 'S' voor Swalmen wordt niet vermeld in J. Poels: Hoge Raad van Adel bezorgde Swalmen een verkeerd wapen. In: Maas‑ en Swalmdal 12 (1992), blz. 37-49.

 

 

1852

5 januari 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout te Swalmen door graaf Karel von en tot Hoensbroek te Turnich bij Bonn, opbrengst  389,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/2.

 

9 januari 1852

ROERMOND - Testament door Maria Petronella Specken te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/3.

 

10 januari 1852

BEESEL - Ernest Ruijs van Nieuwenbroek wordt krachtens K.B. nr. 14 d.d. 10-1-1852 door Willem III (her)benoemd tot burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, inv.nr. 765; zie idem 22-12-1848 en 12-1-1856.

 

10 januari 1852

ROERMOND - Blanco volmacht door Anna Catharina Schoonhoven te Gladbach (Pruissen), Anna Maria Schoonhoven te Dalen, Pieter Kleukers te Vlodrop als voogd van de minderjarige Leonard Schoonhoven te Melick, en Michiel Konings te Swalmen, als toeziend voogd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/5.

 

19 januari 1852

RIJKEL - Openbare verkoop van dennebomen te Riekel onder Besel op verzoek van Aldegonda Hendrickx wonend te Roermond, opbrengst  125,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/10.

Voor decharge zie idem 1852/25 d.d. 30-1-1852.

 

29 januari 1852

BEESEL - Openbare verkoop van afgekapte bomen en slaghout op de Waterlo onder Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  206,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/22.

 

9 februari 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op Graterhof onder Swalmen door Pascal Strens te 's‑Hertogenbosch, opbrengst  62,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/26.

 

9 februari 1852

MAASNIEL - Openbare verkoop van slaghout op het Gebroek onder Maasniel op verzoek van Augustina Ruijs wonend te Besel, opbrengst  19,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/33.

 

17 februari 1852

REUVER - Openbare verkoop van gekapte dennebomen op den Reuver onder Besel door de weduwe Frederic Gelissen geboren Agnes Specken te Roermond, opbrengst  183,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/31.

 

23 februari 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen te Swalmen door Caspar Pluimen aldaar, opbrengst  119,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/34.

Voor decharge zie idem 1853/12 d.d. 14-1-1853.

 

25 februari 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Baxhof te Swalmen door baron Auguste Joseph Ghislain d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  215,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/36.

 

27 februari 1852

ROERMON - Verkoop van huis te Roermond door Sophia en Isabella de Pollart aan Hendrik Linssen, allen wonend aldaar, voor  3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/35.

 

28 februari 1852

SANKT HUBERT (Rheinland, D) - Gehuwd: Cornelius Quicken [geb. Beesel 1-1-1819, dagloner, overl. ald. 11-8-1870, zn. van Jacobus Quicken en Anna Maria van der Velden] en Petronella Janssen [geb. Goch of Weze (D) 7-9-1828, overl. Beesel 30-6-1905, dr. van Theodorus Janssen en Catharina Brauwers; zij hertr. Beesel 3-10-1873 met Joannes van Libergen].

IGI batchnr. M944977; BevReg Beesel 853/120, 854/116.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Johann Jakob Quicken, geb. St.-Thnis (D) 21-4-1852, op 19-6-1867 vertrokken naar Swalmen. Tr. 1) met Lucia Hubertina Meeuwis; 2) Tegelen 6-5-1901 met Elisabeth Hubertina Driessen.

2. Maria Helena Quicken, geb. St.-Thnis 11-6-1854 (IGI batchnr. K944944).

mogelijk Antonetta Maria Quicken, vermeld in BevReg 853/120 als dochter geb. 2-5-1858.

2. Hendrik Hubertus Quicken, geb. Beesel 3-10-1858 (BS-6/363), schoolleerling, op 28-4-1871 vertrokken naar Bracht (D).

3. Gertrudis Quicken, geb. Beesel 7-10-1861, op 16-6-1875 vertrokken naar Boisheim (D), op 10-1-1896 terug uit Viersen (D), ongehuwd overl. ald. 10-5-1896 oud 34 jaar.

4. Wilhelmus Hubertus Quicken, geb. Beesel 5-2-1864, op 6-4-1878 vertrokken naar Bracht (D).

5. Cornelis Quicken, geb. Beesel 4-1-1867, op 12-11-1879 vertrokken naar Bracht (D).

6. Anna Quicken, geb. Beesel 17-7-1869, van 29-12-1882 tot 24-12-1885 wonend te Lobberich (D), in februari 1887 vertrokken naar Amern (D).

Cornelis Quicken verkocht op 21-7-1855 onroerend goed te Beesel. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren 2-11-1819.

 

1 maart 1852

SWALMEN - Openbare verpachting van onroerende goederen te Swalmen door het Gemeentebestuur aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/40.

 

1 maart 1852

SWALMEN / BEESEL - Openbare verpachting van onroerende goederen te Swalmen en Besel gelegen door de R.K. Kerkfabriek van Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/41.

 

1 maart 1852

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door het Armenbestuur te Swalmen aan Martin Polmans en diens echtgenote Anna Maria Glaasmaekers wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/42.

 

3 maart 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen te Swalmen door Gerard Beurskens aldaar, opbrengst  332,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/45. Voor decharge zie idem 1852/190 d.d. 15-10-1852.

 

3 maart 1852

SWALMEN - Vervolg en slot openbare verpachting van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door de R.K. Kerkfabriek aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/46.

 

8 maart 1852

ROERMOND - Testament door Maria Catharina Fabritius te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/40.

 

11 maart 1852

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerende goederen op de Boekkoel onder Swalmen door de erfgenamen van wijlen Willem Heijnen aldaar aan Jan Hendrik Sanders, eveneens wonend aldaar, voor  430,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/52.

 

13 maart 1852

HUNSEL - Pachtcontract van een bouwhoeve te Hunsel door Jan Mathis Sagers te Roermond aan de weduwe Leonard Velter geboren Joanna Maria Verhagen en Christiaan Verhagen te Baexem voor een geschatte pachtsom van jaarlijks  166,11.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/44.

 

13 maart 1852

VLODROP - Pachtcontract van een molen en andere onroerende goederen te Vlodrop door Pieter Flecken te Maasniel en Pieter Taems (?) te Melick aan Arnold Deckers te Vlodrop voor 6 jaren  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/45.

 

22 maart 1852

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout op de Hoosterhof te Besel door Frans Hoefnagels aldaar, opbrengst  40,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/59.

 

22 maart 1852

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door Godefridus Tobben te Swalmen, weduwnaar van Anna Maria Ramakers, aan zijn zoon Hermanus Hubertus Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/60.

 

27 maart 1852

SWALMEN - Verkoop van roerende goederen door Hendrina Coenen, weduwe van Jacob Obers te Buggenum; Maria Obers en haar man Jan van Lier te Haelen; Leonard Obers te Grathem; Emerentia Schreurs en haar man Pieter Puts als voogdes en medevoogd over Catharina en Martina Obers te Swalmen; en Hendrick Obers te Swalmen, aan Jacob, Johannes en Cornelis Obers te Buggenum voor  2629,97.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/36.

 

2 april 1852

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Peter Thomas Alexander Nicolas Coenegracht wonend te Roermond aan Peter van de Borst en Aldegonda Rijnders wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/65.

 

2 april 1852

BEESEL - Obligatie groot  189,‑ door Peter van de Borst en diens echtgenote Aldegonda Rijnders te Besel aan Maria Rosa Hubertina Rousseau gehuwd met Josephus Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/67.

 

6 april 1852

ROERMOND - Openbare verkoop van paarden en karren te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/69.

 

9 april 1852

BEESEL - Akte van plaatsvervanging door Maria Petronella Driessen handelend voor haar zoon Godefridus Melchior Hubertus Janssen wonend te Besel enerzijds en Jacobus Hubertus de Bruijn wonend te Roermond anderzijds, voor  240,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/68.

 

9 april 1852

BEESEL - Gehuwd: Henricus Heijnders [Heinders, geb. Buggenum 6-10-1823, dienstknecht, zn. van Theodorus Heinders en Maria Naus] en Anna Maria Willemsen [geb. Beesel 31-10-1823, dr. van Jacobus Willemsen en Gertrudis Reijnders; wed. van Joannes Naus, geh. Beesel 20-4-1849].

GHS Beesel, BS-5/668.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Gertrudis Heinders, geb. Beesel 27-2-1853, overl. ald. 5-9-1860 oud 7 jaar.

2. Anna Maria Heinders, geb. Beesel 20-3-1856, overl. ald. 11-1-1908. Tr. Beesel 7-5-1880 met Wilhelmus Simons.

3. Hubertina Heinders, geb. Beesel 3-11-1858, overl. ald. 29-1-1860 oud 1 jaar.

4. Joannes Heinders, geb. Beesel 12-12-1860, overl. ald. 21-1-1861 oud 1 maand.

5. Theodorus Heinders, geb. Beesel 12-12-1860, overl. ald. 29-1-1861 oud 6 weken.

6. Gertrudis Heinders, geb. Beesel 11-1-1862.

7. Joannes Theodorus Heinders, geb. Beesel 26-3-1865, overl. ald. 8-10-1865 oud 6 maanden.

8. Joannes Theodorus Heinders, geb. Beesel 23-9-1867, overl. ald. 22-12-1867 oud 3 maanden.

 

13 april 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed op Schaarbroek onder Swalmen op verzoek van Hendrik van Melick aldaar, opbrengst  407,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/64.

Voor decharge zie idem 1852/216 d.d. 15-12-1852.

 

14 april 1852

ROERMOND - Obligatie groot  100,- door Josepha Creemers weduwe van Pieter Cuijpers te Horn, Gertrudis Cuijpers en haar man Jan Geeraerdts te Swalmen en Anna Maria Cuijpers en haar man Hendrik Bruisten te Horn aan Jan Mathis Sagers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/68.

 

15 april 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan op het Spik onder Swalmen op verzoek van Theodoor Puts wonend aldaar, opbrengst  453,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/73.

 

19 april 1852

BEESEL - Gehuwd: Christianus Sillekens [geb. Buggenum 1-9-1823, landbouwer, zn. van Petrus Sillekens en Eva Linssen] en Elisabeth Schreurs [geb. Beesel 4-4-1818, dr. van Petrus Schreurs en Gertrudis Engelen].

GHS Beesel, BS-5/670.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Sillekens, geb. Beesel 6-10-1853. Tr. Beesel 14-5-1886 met Anna Maria Niessen.

2. Maria Gertrudis Sillekens, geb. Beesel 1-4-1856.

...

3. Petrus Sillekens, geb. Beesel 9-10-1861.

 

19 april 1852

BEESEL - Gehuwd: Henricus Vlemings [geb. Leende 6-1-1809, landbouwer, zn. van Andreas Vlemings en Elisabeth Bergmans] en Anna Elisabeth Janssen [geb. Belfeld 9-3-1822, dr. van Wilhelmus Janssen en Anna Catharina Gielen; wed. van Joannes Petrus Houbertz, geh. Beesel 4-7-1849; zij hertr. 1) Belfeld 12-9-1870 met Joannes Stephanus Dorssers].

GHS Beesel, BS-5/672.

 

22 april 1852

BEESEL - Volmacht in brevet door Felix Henry Ruijs wonend te Roermond, Augustine Ruijs wonend te Besel en Constantin Ruijs wonend te Wankum aan Jan Lodewijk Guisnel wonend te Parijs om de terugbetaling te vorderen van inschrijvingen op het grootboek te Parijs.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/80.

 

26 april 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op Hillenraedt door graaf Karel von en tot Hoensbroeck te Turnich bij Bonn, opbrengst  47,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/81.

 

29 april 1852

BAARLO Gehuwd (BS; RK: 3 mei 1852, get. Franciscus Helwegen en Joanna Marcelis): Lodewijk Antoon Helwegen [geb. Beesel 14-2-1814, pleisteraar, overl. ald. 19-5-1892, zn. van Mathei Helwegen en Anne Catherine Maria Beurskens] en Joanna van Tegelen [geb. Horst ... 1822, dr. van Jacob van Tegelen en Joanna Geerits].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Mathijs Hubertus Helwegen, geb. Baarlo 14-3-1853. Tr. Beesel 10-4-1884 met Gertrudis Luttels.

2. Peter Jacob Helwegen, geb. Baarlo 29-4-1855. Tr. Beesel 18-4-1884 met A.C. Jeurissen.

3. Anna Catharina Odilia Helwegen, geb. Baarlo 4-1-1858. Tr. Beesel 25-4-1884 met Johannes Niessen.

Het gezin verhuisde op 19-5-1859 vanuit Baarlo naar Beesel en vestigde zich daar in de Bakheide.

RK gegevens met dank aan A.G. Janssen, Blerick.

 

12 mei 1852

BEESEL - Gehuwd: Bernardus Franken [geb. Neer 17-10-1822, kleermaker, zn. van Bernardus Franken en Joanna van der Velden] en Joanna Peulen [geb. Beesel 7-7-1828, dr. van Petrus Peulen en Margaretha Ohlen].

GHS Beesel, BS-5/674.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Margaretha Franken, geb. Beesel 5-3-1853.

2. Anna Margaretha Franken, geb. Beesel 19-2-1854. Tr. Helden 1-7-1889 met Johannes Christis.

3. Anna Maria Josepha Franken, geb. Beesel 21-1-1855.

4. Anna Margaretha Franken, geb. Beesel 16-4-1857.

5. Peter Willem Franken, geb. Beesel 14-5-1859.

6. Anna Gertrudis Franken, geb. Beesel 29-1-1861. Tr. Beesel 13-11-1885 met Franciscus Hubertus Evers.

7. Joannes Hubertus Franken, geb. Beesel 3-6-1863.

8. Hendrikus Franken, geb. Beesel 12-11-1865.

9. Peter August Franken, geb. Beesel 27-1-1869.

10. Abel Franken, geb. Beesel 19-11-1871.

11. Hendrikus Josephus Antonius Franken, geb. Beesel 12-6-1875.

 

12 mei 1852

NEER - Pachtcontract van een bouwhoeve te Neer door Magdalena Maria Zorreth, weduwe van Theodoor de Raet van der Voort aldaar, aan Willem Gommans te Helden voor zes of twaalf jaren in pacht  578,81.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/88.

 

22 mei 1852

ROERMOND - Gehuwd: Dionisius Josephus Larue [geb. Beesel 15-10-1826, zn. van Mathias Larue en Maria Catharina Christiane] en Catharina de Haan [geb. Cuyk en St. Agatha, dr. van Christiaan de Haan en Margaretha van Es].

GenLias, 2004.

 

23 mei 1852

ASSELT - Huwelijkscontract tussen Pieter Alers enerzijds en Hendrina Thijssen anderzijds, beiden wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/95.

Voor huwelijk zie 27-5-1852.

 

27 mei 1852

SWALMEN - Pieter Alers [geb. Swalmen 12-8-1812, beenhouwer, zn. van Willem Alers en Elisabeth Peters] en Hendrina Thijssen [Henrietta, geb. Swalmen 11-3-1813, beenhouwster, dr. van Peter Thijssen en Wilhelmina Heijnen; wed. van Andries Linssen, overl. Swalmen 30-7-1850].

GHS Swalmen, BS-1852/4; GenLias, 2004.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 23-5-1852.

 

31 mei 1852

SWALMEN - Gehuwd: Peter Walenbergh [geb. Montfort 22-6-1798, landbouwer, zn. van Joannes Walenbergh en Maria Knops; wedn. van Helena Timmermans, geh. Swalmen 17-8-1824, overl. ald. 17-2-1852; hij hertr. Swalmen 11-11-1857 met Helena Vaessen] en Agnes Cox [geb. Swalmen 2-8-1809, overl. ald. 10-7-1857, dr. van Joannes Cox en Joanna Custers].

GenLias, 2004.

 

18 juni 1852

SWALMEN - Gehuwd: Pieter Alers [geb. Swalmen 25-11-1824, landbouwer, zn. van Hendrik Alers en Mechtildis Evers] en Joanna Alberdina Custers [geb. Swalmen 24-8-1829, overl. ald. 2-3-1855, dr. van Joannes Custers en Helena Clumpkens].

GHS Swalmen, BS-1852/6; GenLias, 2004.

 

21 juni 1852

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  180,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/106.

 

22 juni 1852

ROERMOND - Verkoop van huizen te Roermond door Jan Raesman (?) aldaar aan Franciscus Sebastianus Beekman te Kessel voor  1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/107.

 

23 juni 1852

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt door graaf Karel von en tot Hoensbroeck te Turnich bij Keulen, opbrengst  4.818,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/108.

 

26 juni 1852

KESSELEIK - Verkoop van onroerende goederen te Kesselijk onder Kessel door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond aan Herman van Wijlick-Hafmans te Kessel voor  26.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/114.

 

26 juni 1852

BUGGENUM - Gehuwd: Jacobus Obers [geb. Swalmen 1-4-1815, zn. van Jacobus Obers en Hendrina Coenen] en Wilhelmina Christina Smeets [geb. Buggenum, overl. ald. 11-4-1889, dr. van Severinus Sebastianus Smeets en Petronella Crompvoets].

GenLias, 2008.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Obers, geb. Buggenum 14-9-1853, overl. ald. 5-4-1858, oud 5 jaar.

2. Jacobus Obers, geb. Buggenum 25-5-1855.

3. Joannes Sebastianus Obers, geb. Buggenum 21-1-1857.

4. levenloze dochter NN Obers, geb. en overl. Buggenum 5-9-1859.

5. Petronella Hendrina Obers, geb. Buggenum 13-3-1861. Tr. Buggenum 10-5-1886 met Peter Hubertus Vogels.

6. Sebastianus Andreas Hubertus Obers, geb. Buggenum 18-5-1863. Tr. Buggenum 7-2-1888 met Catharina Maria Johanna Drijkoningen.

 

7 juli 1852

MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Maasniel door de erfgenamen van wijlen Francis Heldens te Beesel, opbrengst  5.310,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/136.

 

9 juli 1852

BEESEL - Gehuwd: Joannes Petrus Slabbers [Jan Pieter, geb. Beesel 28-6-1808, akkerman (1852), landbouwer (1862), overl. ald. 5-6-1876, zn. van Godefridus Slabbers en Joanna Engelen] en Mechtildis Heldens [geb. Beesel 12-2-1820, overl. ald. 13-3-1867, dr. van Jacobus Slabbers en Joanna Claessen].

GHS Beesel, BS-5/676; Bevolkingsregister Beesel 853_010.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Maria Slabbers, geb. Beesel 15-11-1854, overl. Neer 5-8-1922. Tr. Beesel 2-5-1884 met Theodorus Hubertus Nijssen.

2. Maria Gertrudis Slabbers, geb. Beesel 21-7-1857, overl. ald. 13-11-1862, oud 5 jaar.

3. Godefridus Hubertus Slabbers, geb. Beesel 24-11-1859. Tr. ... met Maria Helena Lichters te Suchtelen (D).

Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 10.

 

15 juli 1852

SWALMEN - Willem Alers [geb. Swalmen 13-11-1821, landbouwer, zn. van Hendrik Alers en Mechtildis Evers] en Maria Agnes Janissen [geb. Swalmen 9-10-1824, dr. van Damaskus Janissen en Joanna Sillen].

GHS Swalmen, BS-1852/7; GenLias, 2004.

 

17 juli 1852

BELFELD - Verkoop van 72 ellen hakhout uit sectie D nr. 1037 te Belfeld gelegen door Joseph, Arnold, Hendrick en Gertruda Joosten te Belfeld, Agnes Joosten en haar man Johan Korsten wonend op de Ruiver onder Besel, stipulerend en zich sterkmakend voor Gerard en Willem Joosten te Lobberich, aan het Rijk der Nederlanden vertegenwoordigd door Pieter Cornelius Linssen te Roermond, ter waarde van  35,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/99.

 

23 juli 1852

BEESEL - Gehuwd: Petrus Jacobus Mevissen [geb. Beesel 26-4-1821, landbouwer, zn. van Petrus Arnoldus Mevissen en Christina Schreurs] en Anna Gertrudis Sanders [geb. Kessel 1-8-1830, dr. van Petrus Sanders en Martina Janssen].

GHS Beesel, BS-5/678.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hubertina Mevissen, geb. Beesel 25-10-1853.

2. Peter Hubertus Mevissen, geb. Beesel 26-9-1855. Tr. Kessel 30-4-1883 met Johanna Elisabeth Naus.

3. Joannes Lambertus Mevissen, geb. Beesel 17-9-1857.

4. Wilhelmus Mevissen, geb. Beesel 3-3-1860.

5. Anna Maria Christina Mevissen, geb. Beesel 2-10-1862.

6. Joanna Maria Mevissen, geb. Beesel 1-5-1865.

7. Anna Gertrudis Mevissen, geb. Beesel 11-10-1867.

8. Gerardus Mevissen, geb. Beesel 14-12-1869. Tr. Swalmen 4-5-1900 met Hubertina Demarteau.

9. Theodorus Hubertus Mevissen, geb. Beesel 18-1-1873.

 

27 juli 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen te Swalmen gelegen in diverse percelen door de kinderen en vertegenwoordigers van Jacob Obers en Hendrina Coenen te Buggenum aan o.a. Hendrick Obers te Swalmen, Jan Obers te Buggenum, Pieter Puts te Swalmen, Jacob Burghoff te Roermond, Hendrick Heijnen te Roermond e.a.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/106.

 

28 juli 1852

ASSELT - Openbare verkoop van te veld staande veldvruchten te Asselt door de erfgenamen van wijlen Leonard Wijnen aldaar, opbrengst  443,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/147.

 

28 juli 1852

ASSELT - Openbare verkoop van hout afkomstig van de afbraak van een gebouw te Asselt door de R.K. Kerkfabriek aldaar, opbrengst  28,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/148.

 

3 augustus 1852

MAASTRICHT - Gehuwd: Paul Guillaume Eugne Henry de Bieberstein Royalle Zawadsky [geb. Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, zn. van Carel Antony de Bierberstein Royalle Zawadsky en Henriette Josephina Jacquelina Bosch van Drakenstein] en Hortense Maria Cornelia Hubertina Michiels van Kessenich [geb. Roermond, dr. van Frans Bernard Hubert Michiels van Kessenich en Joanna Francisca Paulina Michiels van Verduynen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Eugenius Henricus Franciscus Hubertus baron de Bieberstein Royalla Zawadsky, geb. Roermond 6-11-1855. Tr. Roermond 26-4-1884 met Helena Josephina Francisca de Hemptinne.

2. Maria Francoise Henritte baronesse de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geb. Maastricht Tr. Maastricht 18-1-1887 met Jhr. Mr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel.

3. Henriette Emma Alphonsine Marie barones de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geb. Roermond Tr. Roermond 28-1-1897 met Felix Aloisius Maria Josephus Antonius Ghislenus Struije.

 

6 augustus 1852

SWALMEN - Kwitantie van  155,‑ door Anna Catharina Schoonhoven te Gladbach (Pruissen), Johanna Schoonhoven te Dahlheim (Pruissen) en Leonard Schoonhoven te Swalmen aan:

1) Caspar;

2) Jan;

3) Leonard; en

4) Hendrina Schoonhoven, alle vier wonend te Melick;

en opheffing hypotheek door dezelfden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/152.

 

7 augustus 1852

'S-HERTOGENBOSCH - Gehuwd: Josephus Hubertus Stockx [geb. Roermond 12-11-1828, zn. van Jan Joseph Stockx en Petronella Kerbusch; hij hertr. Roermond 2-10-1860 met Anna Maria Koren] en Hendrina Maria Bierens [geb. 's-Hertogenbosch 7-11-1821, dr. van Cornelius Arnoldus Bierens en Maria van der Linden].

GenLias, 2005.

De ouders van de bruidegom woonden 13-4-1855 te Beesel.

 

9 augustus 1852

SWALMEN - Decharge door Jan van Groenendael te Nunhem, Judith van Groenendael te Roermond, Willem Huben te Swalmen, Beatrix Meeuwissen te Baarlo, Jan van Groenendael te Swalmen, Mathijs Janissen te Maasniel, Theodoor Creemers te Thorn, Pieter van Groenendael te Roermond, Conrard Janssen te Thorn, en Pieter Mathijs Aerts te Rothem, aan Petrus Matheus van de Laek te Nunhem als executeur testamentair.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/112.

 

16 augustus 1852

HAELEN - Depot van een holografisch testament door Maria Agnes Engelbertina baronnes van Kerkerinck Borg te Haelen weduwe van Charles Frederic Jozef baron van Keverberg d'Aldengoor.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/157.

 

19 augustus 1852

ASSELT / MAASNIEL - Ontlasting van voogdijschap en doorhaling hypotheek door Ida Janssen te Asselt onder Swalmen aan Jan Willem Janssen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/158.

 

19 augustus 1852

VENLO - Testament van Maria Theresia Josephina Poell wonend te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/133.

 

20 augustus 1852

BEESEL - Gehuwd: Benedictus Thijssen [Benedikt, geb. Tegelen 21-8-1808, metselaar, zn. van Anton Thijssen en Wilhelmina Thijssen; wedn. van 1) Wilhelmina Verkoijen; 2) Wilhelmina Peeters] en Joanna Wiers [Weijers, geb. Beesel 29-9-1825, dr. van Joannes Wiers en Wilhelmina Reijnders].

GHS Beesel, BS-5/680.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. twee tweelingen):

1. Joannes Thijssen, geb. Beesel 28-6-1853, overl. ald. 24-9-1854, oud 1 jaar.

2. Elisabeth Thijssen, geb. Beesel 28-6-1853.

3. Aldegonda Thijssen, geb. Beesel 14-2-1855. Tr. Beesel 5-4-1877 met Wilhelmus Smeets.

4. Henricus Thijssen, geb. Beesel 2-1-1865. Tr. Belfeld 23-5-1898 met Johanna Hommen.

5. Joannes Thijssen, geb. Beesel 2-3-1857.

6. Peter Thijssen, geb. Beesel 31-1-1859.

7. Mathias Thijssen, geb. Beesel 1-5-1862.

8. Gerardus Thijssen, geb. Beesel 1-5-1862, overl. ald. 17-9-1842.

Een Benedict Thijssen verkocht op 12-10-1861 land te Beesel.

 

20 augustus 1852

LINNE - Akte van bewaargeving door Frederic Joseph baron de Meer wonend te Linne van zijn holografisch testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/135.

 

23 augustus 1852

REUVER - Openbare verkoop van een pachthoeve [de Zang] te Besel op verzoek van Jan Mathis Jessen te Sittard als gemachtigd door Pieter Andreas Servaas Kerens te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/141.

Zie ook Maas- en Swalmdal 9 (1989), blz. 57 noot 45.

 

27 augustus 1852

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Martinus Victor Hubertus Burghoff bijgestaan door zijn ouders Franciscus Josephus Burghoff en Maria Christina Antoinetta van Mulbracht enerzijds en Maria Josepha Hubertina Leurs anderzijds, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/138.

 

31 augustus 1852

SWALMEN - Obligatie groot  800,‑ door Maria Catharina Derix, weduwe van Daniel Heijnen, en haar kinderen:

1) Anna Gertrudis Heijnen en haar man Jozef Janssen;

2) Helena Heijnen; en

3) Jan Willem Heijnen, allen wonend te Swalmen,

t.b.v. Jan Mathijs Sagers [...] Henri Sagers, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/121.

 

1 september 1852

ROERMOND / BEESEL - Akte van in leven zijn voor Felix Henri Ruijs, Augustina Ruijs wonend te Roermond en Besel, en Constantin Ruijs wonend te Wankum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/139.

 

6 september 1852

BEESEL - "Den 6 September 1852. Aen den Commissaris des Konings te Maestricht. Onder geleide dezer heb ik de Eer te verkondigen een verzoekschrift betreffende het verlangen eener duiventil, staande in deze gemeente sedert 1731, om daar vijftig paren duiven te mogen houden.

w.g.: Den Schout, Em. Ruys.

GHS Beesel, Reuver, Inv.nr. 1857 (uitgaande brieven) Reg. B.

 

6 september 1852

SWALMEN - Gehuwd: Joseph Kusters [geb. Swalmen 28-10-1807, dagloner, zn. van Nicolaas Kusters en Sophia Janssen; wedn. van Margaretha Hermans, geh. Swalmen 13-2-1838, overl. ald. 6-5-1844] en Maria Elisabeth Hermans [geb. Maasniel 4-10-1806, overl. Swalmen 20-8-1872, dr. van Mathis Hermans en Christina Bongaerts].

GHS Swalmen, BS-1852/8; GenLias, 2005.

 

15 september 1852

MAASBREE - Gehuwd: Godefridus Heldens [geb. Beesel 9-11-1822, zn. van Peter Heldens en Joanna Janssen] en Anna Maria Goertz [Grtz, geb. Baarlo, dr. van Leonard Goertz en Maria Catharina Bruijnen].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Leonardus Hubertus Heldens, geb. Beesel 17-1-1854.

2. Peter Hubertus Heldens, geb. Beesel 6-1-1856.

3. Anna Maria Antonetta Heldens, geb. Beesel 17-1-1858. Tr. Beesel 7-5-1886 met Willem Nissen.

Godfried Heldens woonde op 4-10-1858 op de Bakhei te Beesel.

 

17 september 1852

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Franssen [geb. Swalmen 14-6-1822, metselaar (1852), zn. van Joseph Franssen en Wilhelmina Geraedts] en Sophia Geraedts [geb. Swalmen 2-8-1819, dienstmeid (1852), dr. van Johannes Geraedts en Hendrina Verheggen].

WieWasWie, 2013.

 

18 september 1852

ROERMOND - Openbare verkoop van een windmolen met bijgehorigheden en weiland onder Roermond gelegen door Robert Magne te Horn c.s aan Willem Lameriks te Roermond voor  5.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/175.

 

27 september 1852

HAELEN - Depot van het holografisch testament door wijlen Maria Agnes Engelbertina baronnes van Kerkerinck Borg te Haelen weduwe van Charles Frederic Jozef baron van Keverberg d'Aldengoor, door Jan Hendrik Schreurs, griffier te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/183.

 

28 september 1852

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf te Roermond door Jan Baptiste Nusselein en diens echtgenote Petronella Veekens te Roermond aan de, door Cornelius Ludovicus baron van Wijckerslooth van Schalkwijk, in leven bisschop van Curium, bij testament gefondeerde en bij Koninklijk Besluit aanerkende "Stichting ter opvoeding en onderhoud van twaalf Roomsch Katholijke vader‑ of moederlooze kinderen van militairen in het Koningrijk der Nederlanden", voor  6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/183.

 

1 oktober 1852

BEESEL - Royering door Felix Henderik Ruys te Roermond, Augustina Ruys douairiere van Karel van der Straeten te Besel, en Constant Ruys te Wankum (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1852/135.

 

4 oktober 1852

ROERMOND - Obligatie groot  4.725,‑ t.l.v. Johan David Jacobs in voordeel van Felix Henri Ruijs, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/150.

 

4 oktober 1852

ROERMOND - Obligatie groot  3.300,‑ t.l.v. Johan David Jacobs wonend te Roermond in voordeel van Augustina Ruijs wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/151.

 

5 oktober 1852

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Antonius Driessen [Drissen, geb. Velden 21-8-1821, landbouwer, zn. van Godefridus Driessen en Joanna Beeker] en Maria Beelen [geb. Sevenum, dr. van Godefridus Beelen en Maria Jacoba van Aarts].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina Drissen, geb. Lottum 18-9-1860. Tr. Belfeld 14-4-1890 met Joannes Hubertus Heijnen.

2. Peter Joannes Drissen, geb. Lottum 18-1-1863.

3. Henricus Drissen, geb. Lottum 31-12-1865. Tr. Beesel 2-2-1894 met Hubertina Petronella Janssen.

Het gezin arriveerde op 10-5-1881 vanuit Arcen en Velden en vertrok op 17-5-1888 naar Belfeld.

 

14 oktober 1852

ROERMOND - Instelling van "een zedelijk ligchaam genaamd de Heilige Ursula" te Roermond, met als doel het geven van onderwijs aan de vrouwelijke jeugd, door:

1) Maria Angelica van Noten;

2) Victoria van der Auweraa; en

3) Antoinetta Lonneux, alle drie wonend te Sittard.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/189.

 

18 oktober 1852

BEESEL - Gehuwd: Pierre Charles Napoleon Valette [Valet, geb. Amsterdam 6-8-1811, commies der in‑ en uitgaande rechten, zn. van Joannes Valette en Glandine de Knoop] en Maria Sibilla Stoffels [geb. Baarlo 22-7-1824, dr. van Gisbertus Theorodus Stoffels en Maria Helena Luijmes].

GHS Beesel, BS-5/682.

Het gezin woonde 1-5-1862 te Roosteren.

 

2 november 1852

BEESEL - Gehuwd: Joannes Franciscus Helwegen [geb. Beesel 29-12-1815, molenaarsknecht, overl. ald. 26-3-1853, zn. van Mathias Helwegen en Anna Maria Catharina Beurskens] en Albertina Willemsen [geb. Beesel 11-2-1826, dr. van Jacobus Willemsen en Gertrudis Reijnders; zij hertr. Beesel 21-4-1854 met Gerardus Helwegen].

GHS Beesel, BS-5/684.

 

8 november 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof onder Swalmen door baron August Jozef Ghislain d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  4.448,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/207.

 

10 november 1852

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis en tuin te Roermond door Jozef Helwegen c.s. aldaar aan Henri Sagers voor  950,‑ behalve de last van  391,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/181.

 

11 november 1852

ROERMOND - Verkoop van onroerende goederen te Roermond door Joanna Catharina van Mulbracht, weduwe van Nicolas Francois Joseph Strens te 's‑Hertogenbosch, aan Maria Angelica van Noten te Sittard namens het "zedelijk ligchaam genaamd de Heilige Ursula", voor  13.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/208.

 

13 november 1852

MAASNIEL - Verkoop van drie vierde delen in een huis te Maasniel door:

1) Matthis Bongers en diens echtgenote Ida Claessen te Swalmen;

2) Jacobus Claessen te Maasniel; en

3) Hendrik Claessen te Dalheim (Pruissen)

aan Hendrik Seerden en diens echtgenote Johanna Claessen te Maasniel, voor  150.‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/211.

 

15 november 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van canada en abeelbomen te Swalmen op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  327,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/167.

 

17 november 1852

BEESEL - Akte van dading tussen de gemeente en de erfgenamen van wijlen H. Janssen tot vereffening van de geschillen inzake vorderingen die genoemde erfgenamen bezitten ten laste van de gemeente. Met retroacta en bijlagen.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 338; 1 pak.

 

29 november 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen te Swalmen door Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  540,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/231.

 

2 december 1852

UBBERGEN (Gld) - Gehuwd: Wilhelmus Horning [geb. 's‑Gravenhage 16-7-1789, visiteur belastingen, mogelijk overl. Nijmegen 4-3-1856, zn. van Stephanus Horning en Wilhelmina de Jong; wedn. van Anna Hendrika Praalen] en Elisabeth Lohr [geb. Amsterdam 13-2-1826, dr. van Christiaan Lohr en Geertje de Vries].

GenLias, 2005.

Willem Horning verkocht op 17-7-1851 huis en landerijen te Swalmen.

 

 

6 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van bouwland, heide en dennebos te Swalmen op verzoek van Hendrik Ketels als gemachtigde van a) Anna Maria Fijten, beiden wonend te Roermond; en b) Joannes Andreas Lecluyse wonend te Diest aan Daniel Janssen, Willem Alers, Hendrik Kuijpers wonend te Swalmen en Joannes Decraye wonend te Roermond, voor  486,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/174.

 

6 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen op de Baxhof te Swalmen door baron August Joseph Ghislain d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  24,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/239.

 

10 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout onder Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Venlo, opbrengst  63,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/176.

 

14 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen op Hillenraedt onder Swalmen door Karel Hubert graaf von en tot Hoensbroeck te Trnich bij Keulen, opbrengst  544,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/243.

 

17 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen gelegen door Hendrik en Andreas Bremmers te Maasniel, opbrengst  2.110,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/245.

 

19 december 1852

MELICK EN HERKENBOSCH - Verkoop van land te Melick Herkenbosch door Gerard Schooren te Besel aan Jan Niessen te Roermond voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1852/220.

 

20 december 1852

BEESEL - Openbare verkoop van gekapte bomen en slaghout gedaan op de Waterlo onder Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  236,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1852/183.

 

20 december 1852

BEESEL - Openbare verkoop van bomen op de Hoosterhof onder Beesel door Frans Hoefnagels aldaar, opbrengst  67,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/246.

 

29 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door het Gemeentebestuur aldaar, opbrengst  136,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/252.

 

30 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Johannes Gorissen, in leven akkerman te Heijthuijsen, opbrengst  26,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/253.

 

30 december 1852

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Johannes Gorissen, in leven akkerman te Heijthuijsen, aan Jacob Stignaire te Swalmen voor  175,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1852/254.

Voor kwitantie over dit bedrag zie idem 1853/45 d.d. 4-3-1853.

 

 

1853

4 januari 1853

REUVER - Verkoop van gekapt en op stam staand hout op de Reuver door Johan de Pollart van Baarlo voor  91,30.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1853/2.

 

5 januari 1853

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Reijnders [geb. Beesel 24-5-1820, landbouwer, overl. ald. 9-12-1898, zn. van Wilhelmus Reijnders en Elisabeth Evers] en Petronella Wijnands [geb. Beesel 14-2-1820, overl. ald. 2-5-1884, akkervrouw, dr. van Petrus Wijnands en Gertrudis Claessen; wed. van Gerardus Smits, geh. Beesel 14-7-1843, overl. ald. 24-2-1852].

GHS Beesel, BS-6/27.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Willem Reijnders, geb. Beesel 29-5-1853, overl. Rotterdam 19-2-1926. Tr. Beesel 9-4-1880 met Anna Maria Cruijsberg.

2. Mathias Reijnders, geb. Beesel 27-5-1855, overl. Swalmen 24-10-1919. Tr. Swalmen 18-4-1884 met Joanna Ramakers.

3. Gerardus Reijnders, geb. Beesel 24-10-1857, overl. Boisheim (D) 24-2-1904. Tr. Dlken (D) 23-5-1884 met Maria Siemes.

4. Elisabeth Reijnders, geb. Beesel 16-4-1860, overl. ald. 10-4-1861.

5. Hubertina Reijnders, geb. Beesel 9-2-1863. Tr. Beesel 30-6-1893 met Heinrich Hubert Heijmann.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 38. Het gezin woonde in de Dorpkom.

 

7 januari 1853

BEESEL - Obligatie groot  600,‑ door het echtpaar Lodewijk Blomers-Meuter te Besel aan Josephus Aloysius Dirix, notaris te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/7.

 

10 januari 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout te Swalmen door graaf Karel van en tot Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  357,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/10.

 

15 januari 1853

REUVER - Woning Goossens te huur aangeboden.

Iemand genegen zijnde in de Provincie Limburg, tusschen Venlo en Roermond, voor meerdere jaren, eene geschikte woning te willen huren, bestaande uit vier onder- en vier bovenvertrekken, alsmede een tuin ter grootte van een vierde bunder, gedeeltelijk met fruitboomen beplant, gelieve zich met franco brieven te adresseren aan den eigenaar G. Goossens te Reuver (Gemeente Beesel) wonende. Deze woning heeft gedurende lange jaren als pastorij gediend.

Opregte Haarlemsche Courant d.d. 25-1-1853.

 

15 januari 1853

BOUKOUL - Obligatie groot  300,‑ door Jan Hendrik Sanders op de Boekkoel onder Swalmen aan Andreas Coppen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/13.

 

19 januari 1853

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen gelegen door Anna Maria Slabbers aan Sebastian, Johannes en Maria Heijnen, allen wonend op de Boukoul onder Swalmen, voor  130,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/9.

 

24 januari 1853

LINNE / HERTEN - Openbare verpachting van de visserij in de Maas bestaande uit het voormalig kantonnement Ool vanaf circa 50 el beneden het kasteel Oosden onder Linne tot aan het veer te Ool gemeente Herten, door de heren:

1) Jan Baptist Corbeij te Wessem;

2) Herman Geurts te Maasbracht;

3) Hubert Hermans te Roermond; en

4) Gerard Vissers te Wessem

aan Leonard Dijks en Matthis Leijendeckers, beiden wonend te Linne, voor jaarlijks  135,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/16.

 

26 januari 1853

MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Maasniel door Jan Willem Geraedts te Roermond en de erfgenamen van wijlen Paulus Geraedts aan Anna Maria van Melick te Swalmen voor  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/20.

 

29 januari 1853

SWALMEN - Verpachting van een stuk akkerland onder Swalmen gelegen door Martijn Martens te Leuven aan Willem Janssen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/21.

 

29 januari 1853

SWALMEN - Verpachting van een stuk akkerland onder Swalmen gelegen door Nicolaas van Hees te Maastricht aan Willem Janssen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/22.

 

31 januari 1853

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen voor de tijd van een jaar, op verzoek van Cornelis Winkelman wonend te Maastricht, voor  3.543,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/15.

 

3 februari 1853

LOON OP ZAND (N-Br.) - Gehuwd: Hubertus van Gulik [geb. Loon op Zand, zn. van Petrus van Gulik en Pieternella Sulsters] en Francijna van Gorkom [Francina, geb. Loon op Zand, dr. van Francis van Gorkom en Elisabeth Moorval].

GenLias, 2005 (akte bevat meer informatie).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hermanus van Gulik, geb. BEESEL 10-5-1854 (BS-6/82). Tr. Roermond 16-11-1880 met Maria Hubertina Willems.

 

3 februari 1853

HERTEN - Verkoop van onroerende goederen onder Herten gelegen door Renier van Ool, wonend te Leeuwen onder Besel, aan Andreas Coppen te Roermond voor  1.785,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/23.

 

5 februari 1853

BEESEL / BELFELD - Verkoop van vaste goederen gelegen te Beesel en Belfeld door 1. Paulus Janssen; 2. Lambert Janssen; 3. Gerard Janssen; 4. Hubertina Janssen en man Jan Bouten; 5. Jan Linders als gemachtigde van zijn echtgenote Anna Maria Janssen, allen te Blerick wonende, aan Gerard Luttels te Beesel voor  850,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1853/16.

 

5 februari 1853

ROERMOND / NEER - Openbare verpachting van de visserij in de Maas bevattend het voormalig veertiende kantonnement vanaf de paal tegen de weerd bij Roermond tot aan het veer te Wijnaarden onder Neer, door graaf Karel von en tot Hoensbroeck te Trnich aan Willem Sniet en Jozef Hellewegen te Roermond voor jaarlijks  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/26.

 

9 februari 1853

BEESEL - Openbare verkoop van bomen en slaghout te Besel op verzoek van Ernest Ruijs van Nieuwenbroek wonend aldaar, opbrengst  177,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/20.

Voor decharge zie idem 1854/4 d.d. 18-1-1854.

 

9 februari 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout op de Baxhof te Swalmen door August Jozef Gislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  131,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/27.

 

9 februari 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout te Swalmen door Jan Hendrik Hendrix te Swalmen, opbrengst  51,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/28.

 

21 februari 1853

NEER - Testament door Magdalena Maria Zorreth, weduwe van Theodoor Arnold Jan Jozef Justin de Raet te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/35.

 

15 maart 1853

ROERMOND - Openbare verkoop van het oud mannenhuis te Roermond op verzoek van Frans Weickmans en Willem Burghoff als bestuurders van het R.K. Godshuis wonend aldaar, aan Gerard Kerbosch wonend aldaar voor  4.550,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/31.

 

16 maart 1853

SWALMEN - Orderbriefje van  780,‑ op 15 november 1853 door:

1) Maria Kerkhoven, weduwe van Hubert Schrijnewerkers te Swalmen; en

2) Pieter Schrijnewerkers te Swalmen,

aan Albert Thissen te Roermond of order.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/55.

 

24 maart 1853

KESSEL - Deling tussen de weduwe en kinderen van wijlen Conrard Gisberts te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/55.

 

1 april 1853

BEESEL - Gehuwd: Joannes Pieter Geerlings [geb. Swalmen 31-3-1824, overl. Beesel 7-11-1866, zn. van Bartholomeus Geerlings en Gertrudis Huberts] en Maria Josepha Peeters [geb. Beesel 17-10-1821, overl. ald. 31-1-1901, dr. van Joannes Peeters en Joanna Janssen; zij hertr. Beesel 5-5-1869 met Alard Litjens].

GHS Beesel, BS-6/29.

Uit dit huwelijk:

...

1. Peter Geerlings, geb. Beesel 1-4-1858, overl. ald. 14-5-1866.

2. Joanna Maria Geerlings, geb. Beesel 2-8-1859, overl. ald. 10-4-1916. Tr. ... 2-5-1884 met Leonardus Schouren.

3. Peter Johannes Geerlings, geb. Beesel 5-1-1864, overl. ald. 25-5-1864.

Voor dit gezin zie o.a. F.G.J. Geerlings: Geerlings, een oud geslacht in het Swalmdal (Beesel, 1990), blz. 23.

 

1 april 1853

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Peeters [geb. Beesel 17-4-1827, overl. ald. 18-10-1892, zn. van Joannes Peeters en Joanna Janssen] en Barbara Gielen [geb. Beesel 19-9-1825, overl. ald. 29-9-1904, dr. van Mathias Gielen en Margaretha Bongaers].

GHS Beesel, BS-6/31.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathis Peeters, geb. Beesel 16-1-1854. Tr. Beesel 23-10-1896 met Maria Kruitser.

2. Maria Margaretha Peeters, geb. Beesel 24-10-1857.

3. Joannes Peeters, geb. Beesel 4-7-1860.

4. Joanna Peeters, geb. Beesel 19-8-1863.

5. Willem Peeters, geb. Beesel 19-4-1868.

Mogelijk woonde het gezin in de Walsberg (sectie A 97), in een huis dat in 1843 eigendom was van de Gemeente Beesel. Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 204 (hoeve de Kamp had nummer 203). Zoon Mathijs was vanaf 1896 inwonend met vrouw en kinderen. Op 1-5-1897 trok ook neef Ferdinand Peters (Dlken, D, 10-9-1894) in, die op 17-9-1897 alweer vertrok naar Schtelen (D). Vanaf 1-1-1899 woonde hier ook Petrus Kruitser (Beegden 13-1-1833), de vader van Maria Kruitser. Hij overleed op 11-7-1900.

 

1 april 1853

SWALMEN - Vernieuwing titel door Maria Catharina Derix, weduwe van Daniel Heijnen en haar kinderen, Helena Heijnen, Jan Willem Heijnen, Jozef Jansen, echtgenoot van Anna Gertrudis Heijnen, allen te Swalmen, ten behoeve van baronnesse Van Scherpenzeel Heusch te Maasbree.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1853/47.

 

2 april 1853

SWALMEN - Obligatie groot  2000,‑ door Jan Henderik Henderix te Swalmen t.b.v. Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau, echtgenote van Josephus Aloysius Derix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1853/48.

 

2 april 1853

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond aan Joannes Henricus Hendrikx wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/42.

 

2 april 1853

ASSELT - Kwitantie van een bedrag van  235,‑ door Josepha Schoumakers bijgestaan door Adriaan Selder, beiden wonend te Roermond, aan Mathis Heijnen wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/43.

 

2 april 1853

HERTEN - Gehuwd: Franciscus Vossen [geb. Ool 25-7-1827, zn. van Hendrikus Vossen en Sibilla van Herten] en Anna Gertrudis Geeraedts [geb. Swalmen 25-2-1828, dr. van Franciscus Geeraedts en Anna Catharina Custers].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

4 april 1853

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Mathis Janssen [geb. Roggel 5-5-1816, zn. van Sibert Janssen en Maria Frenken] en Maria Elisabeth Wuts [geb. Swalmen 19-11-1827, dr. van Peter Wuts en Cecilia Slabbers; zij hertr. Swalmen 15-4-1874 met Peter Nol Naus].

GenLias, 2005.

 

4 april 1853

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Willem Geraedts [geb. Swalmen 16-9-1822, dienstknecht (1853), zn. van Joannes Geraedts en Hendrina Verheggen] en Maria Sophia Wullms [geb. Melick 12-8-1825, dr. van Michiel Wullms en Margaretha Cox].

WieWasWie, 2013.

 

6 april 1853

BEESEL - Gehuwd: Joannes Bruster [geb. Beesel 12-1-1826, klompenmaker, zn. van Jacobus Bruster en Catharina Killaers; wedn. van Sibilla Houtakkers, geh. Beesel 8-8-1849, overl. ...] en Joanna Smeets [geb. Belfeld 15-4-1826, dienstmeid, dr. van Joannes Smeets en Anna Catharina Rijvers].

GHS Beesel, BS-6/33.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

7 april 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van kaphout op de Baxhof te Swalmen door August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  101,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/75.

 

12 april 1853

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 20-12-1824, zn. van Hermanus Ramakers en Joanna Clumpkens] en Aldegonda Geelen [geb. Hunsel 28-9-1821, dr. van Jan Mathis Geelen en Anna Maria Geelen.

GenLias, 2004.

 

12 april 1853

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 12-12-1827, zn. van Hermanus Ramakers en Joanna Clumpkens] en Anna Catharina Huberdina Moors [geb. Maasniel 30-12-1823, dr. van Joannes Moors en Anna Catharina Speezen].

GenLias, 2004.

 

18 april 1853

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland onder Swalmen gelegen door Sibilla Elisabeth van Buggenums wonend te Roermond aan Nicolaus Peckx wonend onder Swalmen, voor  200,‑ zegge  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/55.

 

18 april 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van dennebomen, strooisel en elsen slaghout op Hillenraedt onder Swalmen door graaf Karel von en tot Hoensbroeck te Turnich bij Bonn, opbrengst  143,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/80.

 

23 april 1853

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Joannes Hendrikx te Swalmen tegen Pieter Lintjens en Catharina Smeets te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/73.

 

23 april 1853

BAEXEM - Verkoop van een windgraanmolen met plaats te Baexem gelegen door Karel Georges Clement Josef van Keverberg d'Aldengoor te Haelen aan Conrardus Bartholomeus Canoij te Baexem voor  3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/86.

 

25 april 1853

BEESEL - Gehuwd: Joannes Timmermans [geb. Tegelen 18-1-1801, pannenbakker, zn. van Mathias Timmermans en Catharina Smeetz; wedn. van A.M. Melckers] en Wilhelmina Janssen [geb. Kessel 12-11-1817, dienstmeid, dr. van Christianus Janssen en Barbara Heldens].

GHS Beesel, BS-6/35.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Timmermans, geb. Beesel 3-8-1855.

 

25 april 1853

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Beurskens [geb. Swalmen 5-1-1818, landbouwer, zn. van Jacob Beurskens en Petronella Heijnen] en Catharina Gertrudis Coorens [geb. Swalmen 10-1-1821, dienstmeid, dr. van Lambertus Coorens en Petronella Kessels].

GHS Swalmen, BS-1853/7.

 

27 april 1853

BEESEL - Gehuwd: Henricus Zeelen [Ceelen, geb. Deurne 13-1-1817, akkerknecht, zn. van Wilhelmus Zeelen en Petronella Sonnemans] en Hendrina Ronken [Roncken, geb. Neer 27-7-1825, dienstmeid, dr. van Henricus Ronken en Maria Geraats].

GHS Beesel, BS-6/37.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Ceelen, geb. Beesel 23-2-1854.

 

donderdag 28 april 1853

ROERMOND - Uit het dagboek van pastoor Jos. Habets; Denkwaardigheden uit mijne studiejaren te Roermond.

"Des anderen daags hadden wij vrij, en konden s'namiddags uitgaan. Ik nam dit verlof gewaar om de burg Kessel te bezien en omstreken.

Zwalmen is een mooi dorp, St Jan Nepomocenus staat op de brug die de Swalm dekt. De kerk is eenvoudig, heeft een autaar aan St George gewijd. In den groten autaer ziet men twee wapens uitgekapt. 1. Een leeuw op een veld, 2. twee leeuwen houden een wapen van vier carreaux waarin twee roode korven. Dit dorp behoorde vroeger in leen aan de Markgraaf Hoensbroek die nog het pragtig kasteel (bezit).

Verder ligt Beesel een nietig dorp als in hei en woud begraven. De nieuwe kerk is tamelijk gelukt (gebouwd 1842). Zij ligt tien minuten meer landwaarts dan de oude waar niets meer van staat dan de kerkhof die nog in gebruik is.

Tussen Swalmen en Beesel hebben wij eenen ouden toren ontdekt, van tiegelsteenen en kalk gebouwd en gelegen bij de Swalm. Eene oude vrouw vertelde ons dat hij de oude Borg hiete maar wist verder niets. De toren was rond en omtrent 30 voet hoog; was met schietgaten voorzien en scheen door geweld omver gehouwen of geschoten te zijn.

De oude lieden van deze streek dragen eenen ronde hoogen vilten hoed, eenen witten vlassen voorschoot, eene korte broek van Manchester of tartei, en eene korten buis; blauwe kielen doch kort met blauwen voorschoot is meer de dragt der jongelieden. De vrouwen dragen maaskantsche mutsen zonder lind, waarvan de weide zoomen als gordijnen hen over den rug afhangen; de bodem dier mutsen welke het half hoofd bedekken is zeer groot. Verder dragen zij eenen katoenen of linnen voorschoot in alle kleuren, en een lang vrouwenkleed met lijf en jupe aaneenvast.

Onder weg zagen wij eene arme heibewoner zich karig strooisel voor zijne kudde zoeken. Hij sneed met eene breede stompe zeis de kleine heiplanten af om die onder de koeyen te strooyen, want het stro is in die onvruchtbare streken zeer raar.

- Armes land es schaudert vor sich selbst zurk - Schiller.

De bewoner van het onderland gelijkt meer op den os waarmee hij land bebouwt. de bovenlander op het moedige paard.

Kessel is een mooi dorp; het heeft vroeger wallen gehad en heette stad. De Burg of het kasteel is een halfrond gebouw met een torentje. Ligt aan de Maas en wordt door deszelfs wateren bespoeld. Zijne ligging is pitoresque op eenen groenen en met gras en bloemen beschilderden heuvel. De muren zijn er van keistenen. Dit kasteel is door Cesar gebouwd. Van hier ziet men Venlo, Tegelen, Velden, Belfelt, Roermond, etc."

NN: Uit het dagboek van pastoor Jos. Habets; Denkwaardigheden uit mijne studiejaren te Roermond. In: Maasgouw 1980 nr. 2, kol. 109-111.

 

1 mei 1853

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Joanna Peters gehuwd met Gerard Beurskens te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/76.

 

4 mei 1853

NEER - Gehuwd: Petrus Josephus Silvrants [geb. Campenhout 24-11-1829, zn. van Petrus Johannes Silvrants en Anna Maria Aerts] en Anna Gertrudis Heijnen [geb. Swalmen, dr. van Mathias Heijnen en Catharina Heijnen].

Genlias, 2007.

 

11 mei 1853

SWALMEN - Testament door Jan Schoenmakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/95.

 

11 mei 1853

SWALMEN - Testament door Judith Willems, echtgenote van Jan Schoenmakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/96.

 

13 mei 1853

SWALMEN - Gehuwd: Peter Alers [geb. Swalmen 29-10-1819, landbouwer, zn. van Joannes Alers en Margaretha Kusters] en Elisabeth Grubben [geb. Maasbree 15-3-1822, dienstmeid, dr. van Andreas Grubben en Joanna Peters].

GHS Swalmen, BS-1853/8; GenLias, 2004.

 

14 mei 1853

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen gelegen tussen de kinderen van wijlen Jacob Slabbers en Gertrudis Sillen, in leven akkerlieden op het Maalbroek onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/98.

 

16 mei 1853

VLODROP - Gehuwd: Joannes Coorens [geb. Swalmen 14-12-1829, zn. van Lambert Coorens en Petronella Kessels] en Maria Josephina Hubertina Lammers [geb. Eijgelshoven, dr. van Abraham Lammers en Johanna Clout].

GenLias, 2004.

 

18 mei 1853

BEESEL - Gehuwd: Joannes Franciscus Peeters [geb. Beesel 8-1-1819, akkerman, zn. van Thomas Peeters en Joanna Janssen; wedn. van Joanna Peeters] en Petronella Stroucken [geb. Beesel 2-1-1826, dienstmeid, dr. van Joannes Stroucken en Maria Catharina Janissen].

GHS Beesel, BS-6/39.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Peeters, geb. Beesel 1-3-1854.

2. Catharina Peeters, geb. Beesel 7-10-1855.

3. Arnoldus Hubertus Peeters, geb. Beesel 11-7-1858. Tr. verm. .. met Maria J. Veugelers.

4. Hendrik Peeters, geb. Beesel 22-12-1860. Tr. Beesel 19-10-1894 met Anna Gertrud Kluten.

5. Wilhelmus Hubertus Peeters, geb. Beesel 6-3-1864.

6. Petrus Henricus Peeters, geb. Beesel 21-12-1870.

 

21 mei 1853

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen door Nicolaas Slabbers wonend op het Maalbroek onder Maasniel aan Jan Slabbers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/103.

 

25 mei 1853

SWALMEN - Gehuwd: Jan Janssen [geb. Belfeld 9-1-1810, zn. van Engel Janssen en Agnes Gerards; wedn. van Joanna Alers, geh. Swalmen 7-8-1844, overl. ald. 20-9-1852] en Cornelia Leijendeckers [geb. Herten 22-12-1806, dr. van Theodorus Leijendeckers en Sibilla Bauten; wed. van Henri Crots of Krots, overl. 7-2-1847].

GenLias, 2004.

 

27 mei 1853

BEESEL - Gehuwd: Andreas Thijssen [geb. Kessel 20-3-1824, timmerman, zn. van Theodorus Thijssen en Cornelia Bongaerts] en Anna Elisabeth Janssen [geb. Beesel 21-7-1823, dr. van Thomas Janssen en Petronella Engelen].

GHS Beesel, BS-6/41.

 

28 mei 1853

SWALMEN - Gehuwd: Jan Janssen [geb. Belfeld 9-1-1810, zn. van Engel Janssen en Agnes Gerards; wedn. van Joanna Alers, overl. Swalmen 20-9-1852] en Cornelia Leijendekkers [geb. Herten 22-12-1806, dr. van Theodorus Leijendekkers en Sibilla Bauten; wed. van Henri Crots, overl. Swalmen 7-2-1847].

GenLias, 2004.

 

31 mei 1853

MONTFORT - Openbare aanbesteding van te verrichten werkzaamheden en leveranties tot de opbouw van een nieuwe kerk en muren rond het kerkhof in de gemeente Montfort, door Gemeente en kerkbestuur aldaar, aan Gerard Kemps te Uden (Noord-Brabant) voor  19.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/106.

 

3 juni 1853

SWALMEN - Obligatie groot  236,25 door Gerard en Daniel Sanders te Swalmen aan Maria Catharina Theresia Cloquet te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/89.

 

21 juni 1853

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  206,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/82.

 

27 juni 1853

KESSEL - Openbare verkoop van gras op de Maasweerd onder Kessel door baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, opbrengst  1.509,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/129.

 

28 juni 1853

NEER - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd onder Neer door Carel Huibert graaf von en tot Hoensbroeck te Turnich bij Keulen, opbrengst  5.690,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/130.

 

29 juni 1853

BEESEL - Gehuwd: Tilmanus Crins [geb. Beesel 28-11-1813, houtzager, overl. ald. 21-4-1893, oud 79 jaar, zn. van Petrus Crins en Elisabeth Janssen; wedn. van 1) Catharina Elisabeth Niesen, geh. Beesel 18-1-1837; 2) Elisabeth Pipers, geh. Beesel 29-7-1846; hij hertr. Beesel 12-11-1869 met Joanna Sillen] en Helena Christes [geb. Baarlo 29-1-1821, dienstmeid, dr. van Jacobus Christes en Anna Maria Reijnen].

GHS Beesel, BS-6/43.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Crins, geb. Beesel 1-6-1854, overl. ald. 25-5-1861, volgens aangifte oud 16 jaar (moet zijn: 6 jaar).

2. Wilhelmina Hubertina Crins, geb. Beesel 1-6-1857, overl. ald. 15-4-1858, oud 10 maanden.

3. Joanna Mechtildis Crins, geb. Beesel 19-9-1859, overl. ald. 25-9-1857, oud 6 dagen.

4. Wilhelmina Crins, geb. Beesel 28-1-1861, overl. ald. 29-1-1861, oud 1 dag.

5. Jacobus Crins, geb. Beesel 24-1-1862, overl. ald. 31-1-1862, oud 6 dagen.

6. Wilhelmina Crins, geb. Beesel 9-2-1864,.

Thilman Criens kocht op 2-6-1855 hakhout te Beesel. Voor hypotheken zie 11-10-1856, 12-10-1860, 2-11-1864 en 29-9-1868.

 

2 juli 1853

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen gelegen door Anna Catharina Slabbers en haar echtgenoot Martijn Verlinden wonend op het Maalbroek onder Maasniel aan Jan Slabbers te Roermond voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/136.

 

4 juli 1853

BEESEL - Obligatie groot  400,‑ door Lodewijk Bloemers te Beesel t.b.v. Constant Guillon te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1853/114.

 

7 juli 1853 en eerder

ROERMOND - Uit het dagboek van pastoor Jos. Habets; Denkwaardigheden uit mijne studiejaren te Roermond.

"Swalmen.

Swalmen, een vraai dorp maar grenzende aan eene uitgestrekte vlakte heide en struikhout. Deze amerikaanse wildernis is doorsneden door den mooyen nieuwen weg. 'T was vier uren 's morgens toen wij in die woestijne aankwamen. Mooje boschkadjes dennen en eiken beschaduwden den weg en sierden onze wandeling als met franjes. Aan den linken kant vloede de Maas en wij zagen in de verte den doffen stoomboot roken en hoorden zijne raders met den vloejende watergod kampen. De ... veld was aan eene kant groen en aangenaam. De vogels kweelden in het hout en de schuchtere tortelduif verliet gezwind het nest bij onze komst. In de verte lag het kasteel Kessel op den berg in de Maas gelijk aan de adelaar op de steenrotse. Aan den anderen kant was in tegendeel alles doods en stil door de franje struikhoud schouwden wij op een lange dorre heiden aan den gezichtseinder door een dorre en zanderige heuvelketen afgebroken. Deze keten vormt de grenze van Limburg en Pruisen. Het land schijnt hier weinige veranderingen te hebben ondergaan want Cesar zegt reeds van het land der Menapiers: Erant autem Menapii propinque Eburonum finibus perpetuis paludibus et silvi muniti (lib. 6) - Peel - Palus -.

Ook wanneer men die onvruchtbare vlakte met zijne oogen belucht zou men onwillekeuriglijk moeten met Schiller uitroepen: armes Land es schaudert fr sich selbst zurck. Op die uitgestrekte heide tusschen den weg en de bergketen is de oefenplaats der Roermondsche en Venlosche Ruiterij. Daar ook is de legerplaats geweest van de franschen in 1793. Op het einde dezer heide ligt het dorpje Ruiver.

...

Ruiver.

Vroeger tot Bezel behorende hebben zij in 1837 eene nieuwe kapel gekregen en zijn in 1844 door Mgr Paradis tot Parochie verheven In de omstreken van Ruiver en Kessel worden veele Romeinsche begraafplaatsen en urnen met lijkasschen gevonden. Men zegt dat Ruiver van roven komt omdat in de voorige eeuwen de heide door bandieten veel geteisterd was.

...

Belfeld.

Belfeld een klein dorp gehoorde vroeger tot Tegelen maar is reeds in de 16 eeuw door Lindanus 1ste bischop van Roermond tot parochie verheven. Tussen Ruiver en Belfeld daar waar de zoogenaamde Schelkesbeek in de Maas vloeide trok in 15.. Parma met het spaansche leger de Maas over. De kerk van Belfeld is een nieuwerwetsch gebouw uit 1840.

...

Tegelen.

Tegelen beroemd door zijne fabrieken van potten welke men wel een tegelen noemt is een zeer oud dorp. ... verhaalt dat de H. Wiro er reeds eene kerk weidde. De kerk heeft een hooge toren met gebroken of getompte spits. Het gebouw is mooi voor een dorp en in de byzantinschen stijl zamengesteld. Het tabernakel der kerk bestaande uit spiegelglas is merkwaardig. Het is voortgekomen uit een klooster van Braband en onder de fransche omwenteling door de Baron Van Wevelikhoven aangekocht en aan deze parochie tot geschenk gegeven. Verders merkt men er nog de doopvont en eene schilderij van St. Petrus.

Het dorp bezit twee kasteelen Glazenap en de Munt. De Munt is een oud ridderslot geweest maar wel vervallen en herbouwd. Men ziet voor het kasteel op eene hoogte een groote steenen put waar men zegt dat men geld geslagen heeft. Vroeger behoorde dit kasteel aan de fam. Wevelikhoven. Nu aan de Lom de Berg.

...

Steil aan de Maas, mooi gehugt met eene kapel. Hier wordt veel handel gedreven.

[...]

De 5, 6 en 7de July heeft een schrikkelijke hagelslag plaats gehad die dir heele hertogdom doordreven heeft en velen schade veroorzaakt heeft. Hagelsteenen van de dikte eens hoenderijs, die de lijen, pannen en vensters der huizen verbreiselde. De akkergronden zijn gansch verwoest. Venlo en Baerlo zijn zeer getroffen.

[...]

De schade welke den hagelslag op den 19 Juny en de 8 July 1853 in sommige gewesten heeft gedaan van Limburg is op 250.013,80 fl. berekent door de beedigde deskundigen [Tegelen:  11.735,80]."

Uit het dagboek van pastoor Jos. Habets; Denkwaardigheden uit mijne studiejaren te Roermond. In: Maasgouw 1980 nr. 4, kol. 215-218.

 

10 juli 1853

BOUKOUL - Obligatie groot  316,‑ door Theodoor Hanssen te Heel t.b.v. Catharina en Martina Obers op de Boukoul te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1853/118.

 

11 juli 1853

GRUBBENVORST - Gehuwd: Sigisbertus Steeghs [geb. Helden 8-2-1816, pachter van hoeve De Zang, overl. Reuver 3-7-1899, zn. van Joannes Steeghs en Maria Gertrudis Feijen; wedn. van Petronella Hillen, geh. Maasbree 24-11-1841, overl. Lottum 26-11-1852] en Maria Gertrudis Kersten [geb. Broekhuijsenvorst 16-3-1822, overl. Reuver 27-4-1889, dr. van Joannes Kersten en Maria Gertrudis Dielen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Sigebertus Steeghs, geb. Grubbenvorst-Lottum 25-4-1854. Tr. Beesel 20-5-1887 met Genoveva Catharina Hubertina Sangers.

2. Agatha Steeghs, geb. Grubbenvorst-Lottum 23-3-1858. Tr. Beesel 30-8-1889 met Jacob Michiel Sangers.

3. Philomina Steeghs, geb. Grubbenvorst-Lottum 15-3-1860, overl. Beesel 28-7-1860.

4. Antonius Steeghs, geb. Beesel 29-5-1861. Tr. Beesel 10-2-1888 met Maria Gertrudis Thijssen.

5. Philomena Steeghs, geb. Beesel 18-5-1863. Tr. Beesel 4-6-1886 met Carl Heinrich Feuler.

6. Maria Gertrudis Steeghs, geb. Beesel 13-4-1866. Tr. Beesel 23-10-1891 met Joannes Antonius Josephus Mentz.

Sigbert Steeghs woonde in 1890 - na het overlijden van zijn tweede vrouw - op het adres Leeuwen 210. Inwonend waren zijn dochters Louisa Johanna (1844) en Agatha (1858) met haar man Jacob Michiel Sangers. Als personeel noemt het Bevolkingsregister o.a. Anna Hubertina van den Bercken (Nunhem, 1874).

Vanaf 1-4-1894 stond zoon Joannes Sigebert ingeschreven als gezinshoofd.

Zie M. Smeets: Hoeve 'De Zang' te Reuver (2). In: Jaarboek Maas‑ en Swalmdal 10 (1990), blz. 25.

 

11 juli 1853

BEESEL - Gehuwd: Hubertus Aelen [geb. Maasniel 28-3-1815, metselaar, overl. Beesel 26-11-1878, zn. van Petrus Aelen en Maria van Melick] en Anna Elisabeth Polmans [geb. Elmpt (D) 27-7-1805, overl. Beesel 9-2-1860, dr. van Hermanus Polmans en Cornelia Jris; wed. van Godefridus Timmermans].

GHS Beesel, BS-6/45.

Uit (en vr) dit huwelijk (BS Beesel):

1. Maria Cornelia Aelen, geb. Beesel 24-3-1843 (gewettigd door later huwelijk).

2. Hubertina Polmans, geb. Beesel 20-4-1846 (BS-5/219, buitenechtelijk, gewettigd als Hubertina Aelen door later huwelijk).

3. Petrus Aelen, geb. Beesel 10-2-1849, overl. Belfeld 26-3-1912. Tr. Beesel 2-4-1875 met Cornelia Weijers.

Voor dit gezin zie Jaarboek Maas‑ en Swalmdal 14 (1994), blz. 91-92. Hubert Aalen verkocht op 5-2-1859 een huis te Beesel op de hei.

 

18 juli 1853

SWALMEN - Gehuwd: Jan Jozef Slijpen [geb. Swalmen 29-9-1831, zn. van Hendrik Slijpen en Maria Joanna Gotzens] en Maria Elisabeth Schrijnewerkers [geb. Swalmen 20-2-1825, dr. van Hubertus Schrijnewerkers en Maria Kerkhoven].

GenLias, 2007.

 

23 juli 1853

HERTEN - Verkoop van land te Herten door Renier van Ool te Besel aan Antoon Wolf te Roermond voor  600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/113.

 

8, 9 en 10 augustus 1853

REUVER - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan M. Wintgens, G. Bongers, M. Wiener e.a.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 350; 1 omslag met bijlagen.

 

13 augustus 1853

BUGGENUM / ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Constant Emmanuel Hubert Waegemans te Buggenum en Maria Agnes Alexandrina van der Renne te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/164.

 

16 augustus 1853

NUNHEM - Openbare verkoop huis en land.

Openbare verkoop van huis met tuin, bouwland en hakhout te Nunhem gelegen door de erfgenamen van Jan van Groenendael, t.w. Maria van Groenendael en haar man Willem Huben te Swalmen; Conrard Janssen te Horn; Pieter van Groenendael te Roermond; Jan van Groenendael te Swalmen; Maria van Groenendael en haar man Matthijs Janssen te Leuwen; Wilhelmina van Groenendael en har man Theodoor Cramers te Horn; Theodoor van Groenendael te Leuwen; Mathijs Aerts te Rothem; Judith van Groenendael te Ro..ond; Jan van Groenendael te Nunhem; Maria Piels, als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen Emilia, Dorothea, Pieternella en Johannes; Mathijs van Groenendael, in eigen naam en als toeziend voogd, allen wonend te Buggenum; Dorothea van Groenendael aldaar en Catharina van Groenendael en haar man Godfried Verheyden te Nunhem, verbleven aan Leonard Smeets aldaar voor  216,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1853/138.

 

19 augustus 1853

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door Catharina Ramackers, weduwe van Jan Baptist Carteni (Cartigny) te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1853/149.

 

14 september 1853

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Beurskens [geb. Swalmen 20-9-1823, landbouwer, zn. van Jacob Beurskens en Petronella Heijnen; hij hertr. 1) 25-6-1868 met Anna Catharina Hubertina Douzen, overl. Swalmen 22-12-1867; 2) Swalmen 20-1-1870 met Joanna Catharina Peters] en Margaretha Joanna Polmans [geb. Swalmen 22-3-1828, overl. ald. 22-12-1867, dr. van Theodorus Polmans en Joanna Dings].

GHS Swalmen, BS-1853/11; GenLias, 2004.

 

14 september 1853

HELDEN - Pachtcontract van de pachthof genaamd Hoogenhof of het Hooghuis te Helden gelegen tussen August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel als verpachter en Franciscus Wilms en diens echtgenote Gertrudis Dreessen te Helden als pachters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/176.

Eerstgenoemde was tevens eigenaar Baxhof te Swalmen.

 

15 september 1853

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond door Jan Hubert Aben aldaar aan Hendrik Minkenberg en diens echtgenote Wilhelmina Sanders, ook aldaar, voor  725,‑ behalve de last  1300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/134.

 

16 september 1853

SWALMEN - Gehuwd: Marcellus Naus [geb. Swalmen 19-1-1822, zn. van Willem Naus en Maria Delissen] en Helena Engelen [geb. Neer 20-3-1825, dr. van Gertrudis Engelen; wed. van Willem Lienen, overl. Swalmen 29-9-1852].

GenLias, 2005.

 

16 september 1853

SWALMEN - Gehuwd: Theodoor Schreurs [geb. Haelen 18-11-1822, overl. Swalmen 1-3-1861, zn. van Gerardus Schreurs en Joanna Mertens] en Petronella Curvers [geb. Buggenum 12-1-1819, dr. van Willem Curvers en Helena Geelen].

WieWasWie, 2013.

 

19 september 1853

BEESELSE KOSTER EERSTE ONTDEKKER POTTENBAKKERSOVEN ELMPTER AARDEWERK?

Enkele jaren geleden werden in het Kreisarchiv van Geldern enkele aantekeningen gevonden van Constant Ruijs van Nieuwenbroeck, die gedateerd waren op 19 september 1853. Hierin lazen we het volgende:

Nicht unerwhnt lassen darf ich hier einen anderen Fund, der von dem Kster Verbruggen zu Besel auf den sogenannten Elmpter Busch, zu der Preusischen Gemeinde Elmpt gehrend, im vorigen Winter gemacht wurde. Derselbe fand beim Frettiren (jagen met fret) den Boden dermass mit Scherben besht, dass er beschloss eine dort befindlichen, knstlich hervor ragenden Hgel um zu graben. In demselben fand er eine grosse Menge von Tpfe, sogenannter Steingut, alle aber mehr oder weniger zusammengedrckt, mit einer braunlicher Farbe bestrichen auf einige mit einer weislichen Glasur berzogen. Leider war das Terrain in dem Augenblick zu hart erfroren, und kamen daher nur Bruchstcke zum Vorschein. Mag nun auch die Geldgier die theilweisse Zerstrung nochmehr befrdert haben; jedenfalls bin ich im Stande Ihnen ein paar Exemplaren dieser Bruchstcken vorzeigen zu knnen. Nach pershnlichen Aussage waren alle Tpfe krum und schief. In welcher Zeitalter die erste Verfertigung von Steingut zu verlegen ist, ist mir nicht bekannt, und muss daher eine Vermuthung ber das Alter dahingestellt sein lassen, so viel scheint mir jedoch wahrscheinlich, dass wir hier vielleicht einen verunglckten Zpfer-Ofen vor uns haben, dessen berdeckenden Erdschicht zu frh einstrzte, und da die noch nicht erhrtete Masse aneinander drckte und eine schiefe Form gab; die einmal bestehende Hitze jedoch, dennoch deren Erhrtung vollendete. Dem Bcker lohnte es nicht mehr der Mhe sie heraus zu hohlen, und auf diese Weise meine ich erklren zu drfen, dass eine so grosse Menge sich zusammen fand, denn auch alle vorgefundenen Waren den 3 mir berlassenen Gefssen in Form und Grsse mehr oder weniger gleich; und berlasse es Sachverstndiger unter uns aus einige nhere Vermuthungen, wann nicht schon die sichere Bestimmung dieser Gefssehgel mit zu theilen.

Ook wijlen Mgr. Caspar Franssen, pastoor te Ittervoort, maakte in de vorige eeuw al melding van dergelijke vondsten. In zijn in het Frans gestelde aantekeningen, gemaakt toen in 1876 de kollektie door het Museum voor Schone Kunsten in Brussel werd aangekocht, vermeldt hij een kruik, die door een te grote hitte van de oven was ingedrukt of was gaan werken door het zout of door een andere substantie die aan de grondstof was toegevoegd.

De vindplaats, in de gemeente Brggen gelegen, bevond zich op iets meer dan vier kilometer van de Romeinse villa in Swalmen en van het er naast gelegen Romeinse grafveld. De potten werden volgens Franssen gehaald uit het puin van een Romeinse pottenbakkerij. Enkele andere potten bevonden zich in de oven zelf, zijnde een kleine oven die in de slijkerige bodem was gegraven.

Hoewel hier over een Romeinse pottenbakkerij gesproken wordt, is het gezien de beschrijving van het aardewerk onwaarschijnlijk dat het om een Romeinse pottenbakkersoven gaat. Franssen bezat namelijk nog een elftal potten, die alle hard gebakken waren en dezelfde vorm hadden. In zijn omschrijving spreekt hij over potten die op een urn zonder voet leken en die gediend hadden als kookpot, omdat ze bestand waren tegen het vuur. Uit deze laatste beschrijving blijkt dat het hier hoogstwaarschijnlijk om kogelpotten gaat, en wel van zogenaamd Elmpter aardewerk (1100-1300). Dit aardewerk heeft een typische blauwgrijze tot violetbruine kleur, als gevolg van het feit dat tijdens het bakproces de zuurstoftoevoer wordt afgesloten. Wanneer deze zogenaamde reduktie niet volkomen is, of wanneer de potten erg dicht op elkaar staan, krijgt dit aardewerk een geelachtig-witte oppervlakteverkleuring.

Uit beide genoemde lokaties blijkt dat het wellicht niet om de pottenbakkerijen van Oebel nabij Brggen handelt, waar het door G. Loewe genoemde Elmpter aardewerk werd gefabriceerd, maar dat er sprake moet zijn van meerdere werkplaatsen.

In de omgeving van Elmpt zijn een tweetal vindplaatsen bekend, beide niet ver van Elmpt-Overhetfeld: Venekoten en nabij boerderij In gen Rae. De laatstgenoemde kan waarschijnlijk met de door Franssen genoemde lokatie worden gedentificeerd.

Of het zich in beide gevallen om pottenbakkersovens handelt, blijft natuurlijk de vraag. Zo spreekt Pfarrer B. Rttgen in zijn boek "Brggen, Born und Schwalmtal" over pottenbakkersovens, die bij Oebel ontdekt werden:

Am Horweg (Hhenweg) wurde eine ganze Tpferei mit Brandfen entdeckt. Um den Ton zu bekommen wurden Brunnen von ca 5 Meter Durchmesser gegraben, den Ton herausgehoben und die Brunnen wieder mit Sand zugeschttet. Eine Reihe der Urnen ist 1889 in das Museum fr Vlkerkunde in Berlin gelangt, einige in das Museum in Kempen, und in Museum Erkelenz.

Bij deze vermelding van bij Oebel gevonden pottenbakkersovens plaatst G. Loewe vraagtekens, omdat elke getuigenverklaring of bewijsstuk ontbreekt. Bij Oebel heeft men wel bij de kleiwinning voor de greswarenindustrie de middeleeuwse materiaalgroeven teruggevonden, die een doorsnede hadden van 4-6 meter. Ze werden in de volksmond "Erdmnnchenlcher" genoemd. Ze waren 1-2 meter diep en gevuld met misbaksels, grind, zand en smerige klei. De bovenste laag klei was namelijk niet geschikt om potten te bakken.

Ook met de vondst van genoemde misbaksels is nog niet niet het bewijs geleverd dat het hier om ovens gaat. Hiervoor ontbreekt een goed uitgevoerd archeologisch onderzoek, waaruit dit is af te leiden. Er blijft dan alleen over de in 1936 ontdekte pottenbakkersoven bij boerderij In gen Rae (Overhetfeld), waarvan zich een foto in het archief van het Landesmuseum in Bonn zou moeten bevinden. In dit geval zou het gaan om een liggende over, waarbij de stook‑ en de ovenruimte achter elkaar liggen.

De vraag of nu koster Verbruggen uit Beesel de eerste geweest is, die in de winter van 1852-'53 de ontdekking van een oven voor Elmpter aardewerk gedaan heeft, is met het bovenstaande natuurlijk nog niet beantwoord. Wel is zeker dat het de oudste vermelding betreft die we tot nu toe gevonden hebben.

W. Luys. In: De Zeumer Jrg 9 (1991) nr. 2.

 

19 september 1853

SWALMEN - Gehuwd: Jan Lambertus Magdelijns [geb. Mechelen 5-9-1811, rijksambtenaar, zn. van Jan Magdelijns en Maria Catharina de Bout] en Catharina Gertrudis van Keeken [geb. Swalmen 17-9-1853, overl. ald. 16-2-1871, dr. van Jan van Keeken en Petronella Clumpkens].

GHS Swalmen, BS-1853/14.

 

24 september 1853

BEESEL - Obligatie groot  100,‑ t.l.v. Johan Krten in voordeel van Peter Misdom, beiden wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/117.

 

4 oktober 1853

MAASTRICHT - Gehuwd: Jhr. Mr. Lodewijk Eustachius van der Maesen de Sombreffe [geb. Maastricht, zn. van Jhr. Leonard Jan Pieter Lodewijk van der Maesen de Sombreffe en vrouwe Louisa Henrietta Agnes de Salomon] en Jvr. Felicit Wilhelmine Henriette Catharina barones de Bieberstein Rogalla Zawadsky [geb. Utrecht, dr. van Karel Anton baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky en jvr. Henrietta Josephina Jacquelina Bosch van Drakestein].

GenLias, 2005.

 

6 oktober 1853

BEESEL - Gehuwd: Petrus Lambertus Nijskens [geb. Beesel 28-1-1830, landbouwer, overl. ald. 13-10-1859, zn. van Joannes Nijskens en Anna Catharina Niemans] en Anna Maria Elisabeth Smeets [geb. Beesel 12-3-1826, overl. ald. 7-11-1887, dr. van Godefridus Smeets en Joanna Heldens].

GHS Beesel, BS-6/47.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Anna Catharina Nijskens, geb. Beesel 11-12-1854, overl. ald. 2-6-1911. Tr. 1) Beesel 24-6-1881 met Peter Hubertus Bongers; 2) Beesel 22-2-1889 met Pieter Joannes Timmermans.

2. Maria Magdalena Nijskens, geb. Beesel 16-8-1857, overl. ald. 2-2-1939. Tr. Beesel 8-6-1894 met Joannes Verhaegh.

Lambert Nijskens kocht op 1-3-1858 onroerend goed te Beesel.

 

9 oktober 1853

HELDEN - Pachtcontract van de pachthof genaamd Gerenhof of Heijnenhof te Helden gelegen tussen August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel als verpachter en Pieter van den Bercken en Gerard Geelen, gezamenlijke pachters, beiden wonend te Helden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/188.

Eerstgenoemde was tevens eigenaar Baxhof te Swalmen.

 

7 november 1853

BEESEL - Gehuwd: Petrus Thissen [geb. Belfeld 11-9-1824, dagloner, zn. van Theodorus Thissen en Margaretha van Dijk] en Maria Magdalena Ueberbach [geb. Helden 11-5-1824, dienstmeid, dr. van Joannes Ueberbach en Maria Teeuwen].

GHS Beesel, BS-6/49.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Thissen, geb. Beesel 5-1-1854.

2. Theodorus Thissen, geb. Beesel 16-10-1856.

3. Theodorus Thissen, geb. Beesel 30-3-1859.

4. Maria Margaretha Thissen, geb. Beesel 12-9-1863.

5. Maria Thissen, geb. Beesel 5-4-1866.

 

9 november 1853

SWALMEN - Gehuwd: Joseph van Keeken [geb. Swalmen 23-11-1827, timmerman, overl. ald. 5-12-1898, zn. van Joannes van Keeken en Petronella Clumpkens; hij hertr. Swalmen 20-4-1874 met Anna Maria Vaessen] en Maria Catharina Beelen [geb. Heijthuijsen 18-7-1830, dienstmeid, dr. van Pieter Beelen en Maria Cornelia Horstmans].

GHS Swalmen, BS-1853/18.

Uit dit huwelijk:

1. Willem van Keeken, geb. Swalmen 12-5-1854, overl. ald. 12-5-1854.

2. Elisabeth van Keeken, geb. Swalmen 4-6-1855.

3. levenloos kind (m), geb. en overl. Swalmen 3-6-1856.

4. Petronella Hubertina van Keeken, geb. Swalmen 28-4-1857, overl. ald. 28-4-1857.

5. Petronella van Keeken, geb. Swalmen 14-5-1858, overl. ald. 13-7-1859.

6. Elisabeth Petronella van Keeken, geb. Swalmen 14-7-1860, overl. ald. 22-10-1860.

7. Godefridus Hubertus van Keeken, geb. Swalmen 1-8-1861, overl. ald. 11-9-1861.

8. Sophia Hubertina van Keeken, geb. Swalmen 6-9-1862, overl. ald. 13-1-1895. Tr. Swalmen 15-1-1892 met Hubertus Coenen.

9. Petronella van Keeken, geb. Swalmen 14-12-1865.

10. Joannes van Keeken, geb. Swalmen 11-2-1866.

11. Anna van Keeken, geb. Swalmen 5-4-1869. Tr. Baexem 18-4-1894 met Leonardus Hubertus Gielen.

 

9 november 1853

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen onder voorzitting van Daniel Francois Guillaume Pichot in bijzijn van Frans Willem Hendrik van Opstal, ingenieur van de Waterstaat, beiden wonend te Roermond, voor  3.499,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/136.

 

9 november 1853

BELFELD - Overleden: Maria Thissen, dochter van Antonius Thissen en Wilhelmina Beckers.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

 

12 november 1853

ST.-ODILINBERG - Pachtcontract van de pachthof genaamd Overen onder Sint Odilinberg tussen gravin de Malet de Cousigny, echtgenote van graaf Alexander Achille d'Aleantara te Doornik (Belgi) als verpachter en Georgius Maessen te St.-Odilinberg als pachter.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/201.

 

26 november 1853

SWALMEN - Obligatie groot  225,‑ door Jan Hendriks te Swalmen aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond; en doorhaling hypotheek door Thissen aan Hendriks.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/208.

 

26 november 1853

SWALMEN - Obligatie groot  500,‑ door Pieter Coorens en diens echtgenote Mechtildis Janssen te Swalmen aan Maria Aldegonda en Maria Elisabeth Luijten te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/209.

 

28 november 1853

SWALMEN - Verkoop van bouwland, hakhout en een huis onder Swalmen gelegen door Jan Mathias Schreurs wonend te Roermond aan Willem Knoops en Catharina Knoops wonend te Maasniel, voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/147.

 

1 december 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen te Swalmen door graaf Karel von en tot Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  360,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/216.

 

3 december 1853

BEESEL - Obligatie groot  81,86 door Pieter Peeters aan Catharina Criens, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/152.

 

3 december 1853

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Jan Langenhoff te Roermond tegen Renier van Ool te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/166.

 

3 december 1853

HERTEN - Verkoop van land onder Herten door Renier Hubert van Ool te Bezel aan Antoon Wolf te Roermond voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/168.

 

5 december 1853

REUVER - Volmacht door Gerard Killaerts te Wachtendonk (Pruissen), Hendrik Killaerts te Oet bij Wachtendonk, Johanna Killaerts te Oet en Jacob Killaerts te Vierssen, aan hun vader Tilmanus Killaerts wonend op den Reuver onder Beesel, om een huis te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/218.

 

10 december 1853

BEESEL - Toestemming tot huwelijk door Anna Maria Jacobina Thomassen, weduwe van Lambert Nicolaus Lexis te Bezel, aan haar zoon Gerardus Hubertus Lexis te Kelmenberg gemeente Moresnet bij Aken, om te trouwen met Agnes Schellings te Kerkrade of met iemand anders naar zijn keuze.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/175.

 

12 december 1853

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout gedaan in het Carthuyserbosch onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Venlo, opbrengst  96,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/155.

 

17 december 1853

SWALMEN - Verkoop van 11/12 deel in onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Paulus Cox te Swalmen, weduwnaar van Cornelia Kuijven, en zijn kinderen uit dit huwelijk, aan hun zoon resp. broer Hubertus Cox te Swalmen, voor  275,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/226.

 

17 december 1853

SWALMEN - Obligatie groot  350,‑ door Hubertus Cox te Swalmen aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/227.

 

20 december 1853

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout te Swalmen door de kerkfabriek aldaar, opbrengst  74,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/230.

 

22 december 1853

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Frans Beekman te Kessel, opbrengst  109,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1853/182.

 

24 december 1853

BEESEL - Ontlasting van voogdijschap door Willem Lamers aan zijn vader Andreas Lamers, beiden wonend te Beesel, en doorhaling van inschrijving door eerstgenoemde aan zijn vader.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/231.

 

24 december 1853

RIJKEL - Kwitantie van  80,‑ en opheffing van inschrijving door Hendrik Beckers als voogd van zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Gertrudis Vredenberg, te weten Elisabeth en Isabella Beckers, beiden minderjarig, allen wonend te Roermond, aan Anna Gertrudis Geulen, weduwe van Andries Lamers, en Willem Lamers, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/232.

 

24 december 1853

RIJKEL - Obligatie groot  300,‑ door Anna Gertrudis Geulen, weduwe van Andreas Lamers, en Willem Lamers, beiden wonend te Rijkel onder Beesel, aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1853/233.

 

29 december 1853

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Andreas Coppen wonend te Roermond aan Jan Hendrik Cox wonend onder Swalmen en Willem Cox wonend onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/161.

 

31 december 1853

SWALMEN - Deling van twee huizen en tuinen te Swalmen gelegen en roerende goederen tussen Petronella, Gertrudis, Jan Hendrik en Barbara op de Kamp, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1853/163.

 

 

1854

9 januari 1854

BEESEL - Gehuwd: Petrus van der Velden [geb. Beesel 5-12-1818, zn. van Petrus van der Velden en Maria Janssen] en Anna Catharina Janssen [geb. Beesel 2-5-1829, dr. van Joannes Janssen en Anna Margaretha Winkels].

GHS Beesel, BS-6/100.

 

9 januari 1854

MAASNIEL - Openbare veiling van elsen slaghout te Maasniel aan Wijerhof door de erfgenamen van wijlen Frans Heldens, in leven wonend te Beesel, opbrengst  66,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/3.

 

10 januari 1854

SWALMEN - Verkoop van land op de Polingslag gelegen sectie D nr. 809 en op het Syperveld sectie E nr. 57, door Pieter op de Camp aan Theodoor Verheggen, beiden wonend aldaar, voor  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1854/5.

 

12 januari 1854

RIJKEL - Openbare verkoop van gekapte dennebomen te Riekel onder Besel op verzoek van Aldegonda Hendrix wonend te Roermond, opbrengst  134,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/2.

 

16 januari 1854

BEEGDEN - Verkoop van onroerende goederen te Beegden gelegen door Andreas Clercx gehuwd met Maria Mans aldaar, aan Arnold Schreurs wonend te Asselt onder Swalmen voor  470,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/6.

 

24 januari 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen op Hellenraadt te Swalmen door graaf Carel von Hoensbroek te Turnich bij Bonn, opbrengst  297,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/8.

 

24 januari 1854

KESSEL - Testament door Willem Peeters te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/5.

 

6 februari 1854

ROERMOND - Huwelijkstoestemming door Johan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich en vrouwe Maria Johanna Francisca Wilhelmina Josepha van der Renne aan hun dochter Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich, allen wonend te Roermond, om te trouwen met Karel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar wonend te Arnhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/18.

Bij opvragen 2003 niet aanwezig; brevet?

 

6 februari 1854

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Karel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar, lid van Provinciale Staten en advokaat bij het Provinciaal Gerecht te Arnhem, wonend te Arnhem, en jonkvrouwe Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich, zonder beroep wonend te Roermond.

Beiden trouwen in gemeenschap van winst en verlies, derhalve zijn uitgesloten al hun goederen die zij nu bezitten of die zij door erfenis of schenking zullen verkrijgen, zodat de gemeenschap zich beperkt tot die goederen welke zij staande huwelijk door aankoop zullen verkrijgen.

Het vruchtgebruik van de bruidegom uit de nalatenschap van wijlen zijn eerste echtgenote Paulina Petronella Johanna Diert van Mellisant zal na ontbinding van het nieuwe huwelijk verblijven aan het personeel van de bruidegom. Ieder behoudt zijn eigen schulden, nieuwe schulden worden gedeeld. Kleren en lijfsieraden blijven eigendom van ieder apart. De bruidegom geeft een jaarlijkse lijfrent ('spelde geld') van 500 gulden, en na de dood van haar ouders 1.000 gulden. De goederen van de bruid moegen niet door haar man zonder haar toestemming worden verkocht of bezwaard. De bruid mag hypotheek nemen op de onroerende goederen door haar man staande huwelijk te verkrijgen.

Van de persoonlijke roerende goederen is een bijlage gemaakt. De bruidegom bezit o.a. een schilderij van wijlen zijn eerste vrouw, drie koffers met kleren, lijfsieraden, werkdozen, vele boeken, waardepapieren, totale waarde  17.481,30.

Cornelia bezit 'eene schrijftafel met veele laadjens en ingelegd', 'een kruisbeeld van ivoor in een houten kast met glas afkomstig van Bauer', een portret in ivoor van mevrouw Michiels van Kessenich geboren Bosch van dezelfde maker, een gouden gemailleerd rond doosje met daarin een klein paarlemoeren doosje met drie gouden speelpenningen (deze voorgaande zaken heeft Cornelia gerfd van Jacoba Cornelia Bosch), een bidstoel in notenbomen hout, een werktafeltje van palisander, een mahonie chauffeuse, een mahonie vuurscherm met gestikt bouquet, een toilettafel met spiegel en een palisander piano, totale waarde 3.569,50.

GA Roermond, Notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 13.183(1854)/20.

 

7 februari 1854

REUVER - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel door Tilmanus Killaerts en diens kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Anna Catharina Schoolmeesters, aan Matthias Wintgens wonend te Terwijer gemeente Heerlen, voor  550,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/21.

 

8 februari 1854

ROERMOND - Schenking van  3.000,‑ jaarlijks door Johan Alexander Huibert baron Michiels van Kessenich en vrouwe Maria Johanna Francisca Wilhelmina Josepha van der Renne, grondeigenaars te Roermond, aan hun dochter jonkvrouwe Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich, zonder beroep wonend te Roermond bij haar ouders, wegens haar huwelijk met Karel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar, lid van de Provinciale Staten en advokaat bij het provinciaal gerechtshof te Arnhem. De betaling, in termijnen van 4 maanden, zal aanvangen op de dag van het huwelijk en vervolgens alle 4 maanden plaatsvinden. Bij ontbinding van het huwelijk zal de betaling stoppen. Bij overlijden van Cornelia met achterlating van een of meerdere kinderen zullen deze  3.000 jaarlijks worden betaald aan haar man, tot aan de dood van een van de schenkers of tot aan de dood van het kind danwel de kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 13.183(1854)/21.

 

8 februari 1854

ROERMOND - Schenking door Jan Antoon Christiaan Arnold van Nispen tot Sevenaar en zijn echtgenote Isabella Elisabeth Josefa Hoevel wonend te Zevenaar op het huis Zevenaar van een bedrag van  1.500,‑ jaarlijks in drie termijnen van  500,‑ aan het kind of de kinderen voort te komen uit het huwelijk van Karel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaar, advokaat bij het provinciaal gerechtshof en lid van de Provinciale Staten wonend te Arnhem met Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich wonend te Roermond.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 13.383(1854)/22.

 

9 februari 1854

BEESEL - Openbare verkoop van eiken slaghout en dennebomen gedaan op de Waterlo onder Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  278,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/23.

 

9 februari 1854

ROERMOND - Gehuwd: Mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaer [geb. Zevenaar 28-8-1824, raadsheer, overl. Arnhem 3-4-1884, zn. van Johannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen tot Sevenaer, lid van de Tweede Kamer, en Isabella Elisabeth Josepha Hoevel; wedn. van Paulina Petronella Johanna Diert] en Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich [geb. Brussel 3-5-1827, overl. Nijmegen 29-12-1912, dr. van Baron Mr. Johan Alexander Hubert Michiels van Kessenich en Maria Joanna Francisca Wilhelmina van der Renne].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna Cecilia Theresia Hubertina van Nispen tot Sevenaer, geb. Arnhem 30-3-1855, overl. Beesel 24-7-1935. Tr. Arnhem 18-11-1880 met Gisbert Ludwig Hans Maria graaf van Villers.

2. Paulus Jozefus Aloysius Anacletus Maria van Nispen tot Sevenaer, geb. Arnhem 13-6-1856. Tr. Bunnik (U) 15-1-1889 met Ccile Henriette Lonie Marie Bosch van Drakestein.

3. Joseph Willem Johan Epiphanius Maria van Nispen tot Sevenaer, geb. Arnhem 6-1-1860.

4. Joseph Willem Jan Carel Marie van Nispen, geb. Arnhem 22-3-1861. Tr. Elst (Gld) 11-4-1888 met Elisabeth Geertruida Johanna Maria Hekman.

De familie Van Nispen tot Sevenaer was eigenaar van Oud Waterloo en hoeve de Bakhei alias Stroekenshof in Beesel. Oud Waterloo vererfde op de familie Von Villers.

 

11 februari 1854

SWALMEN - Testament van Pieter Vaessen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/26.

 

11 februari 1854

SWALMEN - Testament van Catharina Kessels wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/27.

 

16 februari 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen gelegen door Hendrik Hawinkels aldaar, opbrengst  964,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/24. Voor kwitantie zie idem 1854/251 d.d. 23-12-1854.

 

16 februari 1854

SWALMEN - Openbare verkoop bij rouwkoop van een huis met bijgehorigheden te Swalmen gelegen door de erven Vriesen, te weten:

a) Theodoor Vriesen te Swalmen;

b) Wilhelmina Vriesen te Swalmen; en

c) Pieter Vriesen te Waldniel (Pruissen),

aan Hendrik Hawinkels, zoon van Frederic, te Swalmen, voor  148,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/25.

Voor ratificatie, kwitantie en decharge zie idem 1855/157 d.d. 11-8-1855.

 

16 februari 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van houtwagentjes, kruikarren, planken en paarden te Swalmen door Hendrik Jozef Simon Joris te Venlo en Gerard Straatmans te Linne, opbrengst  79,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/26.

 

17 februari 1854

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ t.l.v. Casper Pluimen en Petronella op de Camp in voordeel van Simon Beijsen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/32.

 

19 februari 1854

ROERMOND - Borgtochten ten behoeve van de stad Roermond door diverse personen wegens beheer der ontvang van de plaatselijke belastingen aan de Kapellerpoort, Kraanpoort, Brugpoort en Venloschepoort aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/19-22.

 

25 februari 1854

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 27-2-1854): Albertus Houzer [uit Belfeld, zn. van Jan Houzer en Christina Hinsen] en Gertrudis van Horen [uit Belfeld, dr. van Claudius van Horen en Cecilia Mans; wed. van Mathijs Lankes, geh. Belfeld 24-11-1831].

GenLias, 2005.

 

1 maart 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van berken slaghout te Swalmen door baron August Josef Ghislain d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  213,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/40.

 

4 maart 1854

ROERMOND - Deling van roerende goederen door de erfgenamen van wijlen de echtelieden Jozef Specken en Maria Sophia Mertz.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/28.

 

15 maart 1854

MAASNIEL - Verkoop van onroerende goederen te Maasniel door de erfgenamen Heldens te Bezel aan Wijnand Verheggen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/33.

 

24 maart 1854

REUVER - Akte van borgtocht door Jan Willem Janssen voor Jan Arnold Meuter, beiden wonend te Besel, ten genoege van de ontvanger van de in‑ en uitgaande rechten en accijnsen te Reuver gemeente Besel ter waarde van  1.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/48.

 

28 maart 1854

BEEGDEN - Openbare verkoop van erven door Margaretha Suylen en haar man Leonard Hafman te Ool; Arnold Suylen te Asselt, in eigen naam en als toeziend voogd over hierna te noemen minderjarige kinderen; Maria Suylen en haar man Andries Custers te Roermond; Maria Catharina Suylen en haar man Theodoor Puts te Beegden; Catharina Suylen en haar man Martinus Jegers te Halen; Anna Catharina Graus, weduwe van Jozef Suylen te Echt, als voogdes over haar minderjarige kinderen Jozef en Anna Catharina Suylen.

1. Huis en tuin in het dorp Beegden sectie D nrs. 738 en 739, aan Severijn Theunissen te Beegden voor  310,‑ buiten de lasten.

2. Bouwland te Beegden op Ohe sectie D nr. 625 aan Pieter van Geneygen voor  110.‑.

3. Idem aldaar Leegbroek, aan Willem Linssen voor  150,‑.

4. Idem aldaar ...veld een perceel sectie E nr. 696 aan Henderik Verlinden aldaar voor  100,‑.

5. Idem aldaar aan dezelfde voor  75,‑.

6. Idem aldaar ..sters.. sectie E nr. 450 aan Willem Linssen voor  320,‑;

alle kopers wonend te Beegden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1854/60; voor decharge zie idem 1854/228 en 1854/229 (behorend bij 1854/137: verkoop van vruchten door dezelfde erfgenamen).

 

1 april 1854

SWALMEN - Testament van Hendrik Beckers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/63.

 

1 april 1854

SWALMEN - Testament van Judith Sillen, echtgenote van Hendrik Beckers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/64.

 

2 april 1854

BEESEL - Het kerkbestuur van Beesel besluit:

- om twee banken te maken op het oksaal;

- om een muur op het kerkhof te maken met toegang;

- om de pastorie te repareren voor zover noodzakelijk en de kamer in de kapelanie 'te bezetten'.

- het huis te Bussereind opnieuw te verpachten op 17-4-1854.

GA Venlo, Archief St.Gertrudisparochie Beesel, inv.nr. 1, blad 60vs (eenvoudig afschrift).

 

3 april 1854

SWALMEN - Doorhaling van twee hypotheken door Andreas Coppen te Roermond aan Hendrik Hawinkels en diens echtgenote Agatha Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/66.

 

13 april 1854

SWALMEN - Pachtcontract door Willem Ignatius Leurs, Frans Remigius Weickmans en Willem Burghoff wonend te Roermond als bestuurders van het Bureau van Weldadigheid van het R.K. Godshuis te Roermond van de bouwhoeve Rayerhof onder Swalmen gelegen aan Jacobus Hendrickx, wonend aldaar, aan 45 mud rogge, 18 mud gerst, 13 mud boekweit en  30,‑ nederlands, 4 mud rogge, 4 mud gerst, 4 mud boekweit en  2,‑ nederlands per jaar voor drie achtereenvolgende jaren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/51.

 

17 april 1854

HERTEN - Verkoop van land te Herten door Renier Hubert van Ool te Bezel aan Pieter van Ool te Herten voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/69.

 

19 april 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Hendrik en Barbara op de Camp wonend aldaar, opbrengst  136,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/52.

Voor decharge zie idem 1855/3 d.d. 15-1-1855.

 

19 april 1854

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen gelegen door Hendrik Hawinkels aan Jan Hendrik op de Camp, beiden wonend aldaar, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/53.

 

19 april 1854

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen gelegen door het Armenbestuur aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/79.

 

20 april 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen onder Swalmen op verzoek van Mathis Hendrickx wonend aldaar, opbrengst  249,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/55.

Voor decharge zie idem 1854/152 d.d. 5-12-1854.

 

21 april 1854

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Helwegen [geb. Beesel 4-10-1822, molenaarsknecht, overl. ald. 2-5-1868, zn. van Mathias Helwegen en Anna Maria Catharina Beurskens] en Albertina Willemsen [geb. Beesel 11-2-1826, dr. van Jacobus Willemsen en Gertrudis Reijnders; wed. van Joannes Franciscus Helwegen, geh. Beesel 2-11-1852]. Getuigen: Jan Jacobs, Godefridus Simons, J. Reijnders, Jan P. Geerlings.

GHS Beesel, BS-6/102.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Gertrudis Helwegen, geb. Beesel 12-7-1854.

2. Joannes Mathias Helwegen, geb. Beesel 7-12-1856. Tr. Beesel 20-4-1888 met Petronella Franssen.

3. Willem Helwegen, geb. Beesel 4-10-1859.

4. Jacobus Helwegen, geb. Beesel 11-10-1860. Tr. Beesel 1-5-1896 met Maria Elisabeth van der Velden.

5. Maria Catharina Helwegen, geb. Beesel 31-5-1863.

6. Joannes Henricus Helwegen, geb. Beesel 12-3-1866.

7. levenloos kind, geb./overl. Beesel 23-12-1867.

 

21 april 1854

SWALMEN - Akte van plaatsvervanging tussen Frans Arnold Meuter namens zijn minderjarige zoon Hubert Antoon Meuter, beiden wonend te Swalmen enerzijds, en Johannes Willems wonend te Roermond anderzijds voor  235,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/56.

 

25 april 1854

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus van den Borst [geb. Beesel 19-11-1827, metselaar, zn. van Petrus van den Borst en Aldegonda Reijnders; hij hertr. Beesel 22-5-1871 met Joanna Schreurs] en Petronella Thijssen [geb. Beesel 11-3-1832, dienstmeid, overl. ald. 7-2-1870, dr. van Antonius Thijssen en Mechtildis Driessen].

GHS Beesel, BS-6/104.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Antonius van den Borst, geb. Beesel 27-1-1855.

2. Aldegonda van den Borst, geb. Beesel 4-11-1856.

3. Joannes van den Borst, geb. Beesel 9-4-1859.

4. Antonius van den Borst, geb. Beesel 5-10-1861. Tr. Beesel 2-11-1894 met Gertrudis Meerts.

5. Petrus van den Borst, geb. Beesel 20-9-1864.

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 7-2-1870.

 

25 april 1854

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Cox [geb. Swalmen 24-4-1830, zn. van Paulus Cox en Cornelia Cuiven] en Antonia van Horen [geb. Neer 17-1-1826, dr. van Antoon van Horen en Johanna Kusters].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Anna Catharina Cornelia Cox, geb. Swalmen 7-3-1869. Tr. Swalmen 10-5-1891 met Joannes Nieskens.

 

28 april 1854

BEESEL - Gehuwd: Conrardus Fransen [geb. Beesel 14-9-1810, dienstknecht, zn. van Wilhelmus Fransen en Catharina Peeters] en Margaretha Peeters [geb. Beesel 4-5-1824, dr. van Petrus Peeters en Anna Catharina Olders].

GHS Beesel, BS-6/106.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Catharina Franssen, geb. Beesel 1-4-1855. Tr. Beesel 17-11-1893 met Jacobus Pouls.

2. Anna Maria Franssen, geb. Beesel 5-10-1856.

3. Peter Franssen, geb. Beesel 6-3-1860.

4. Simon Franssen, geb. Beesel 16-3-1863. Tr. 1) Beesel 24-5-1907 met Anna Catharina Beurskens; 2) Beesel 13-10-1911 met Arnoldina Stroucken.

De weduwe Margaretha Peeters en haar kinderen Anna Catharina (1855), Maria (1856), Peter (1860) en Simon Franssen (1863) woonden in 1890 op het adres Leeuwen 203 (hoeve de Kamp), bij Margarethas ongehuwde broer Gerardus. Inwonend waren o.a. schaapherder Gerardus Arnold Hubertus Hermans (Helden 1876), die op 2-4-1891 weer vetrok naar zijn geboorteplaats, opgevolgd door Arnoldus Hermans (Helden 1874) ingeschreven als schaapherder tussen 10-4-1891 en 21-4-1892.
Per 1-4-1895 werd de pacht van hoeve de Kamp overgenomen door Leonardus van Wijlick en Gertrudis Engel.

 

28 april 1854

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Willems [geb. Swalmen 13-6-1828, zn. van Thomas Willems en Mechtildis Douzen] en Gertrudis Weijnants [geb. Maasniel 23-11-1822, dr. van Michael Petrus Weijnants en Maria Elisabeth Cox].

GenLias, 2004.

 

29 april 1854

SWALMEN - Obligatie groot  50,‑ door Caspar Reefs te Swalmen aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/93.

 

2 mei 1854

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Heijnen [geb. Beesel 25-10-1823, zn. van Jan Heijnen en Joanna Heldens] en Joanna Sophia Hubertina Ramakers [geb. Swalmen 19-7-1826, dr. van Willem Ramakers en Anna Maria Huits].

GenLias, 2004.

 

4 mei 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen door de kinderen van wijlen Jan Pieter Kalenberg en Helena Ramakers, in leven wonend te Swalmen, aan graaf Karel van en tot Hoensbroeck wonend te Trnich, gemeente Frechen, voor  220,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/97.

 

13 mei 1854

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 16-5-1854): Gerardus Tnissen [Theunissen, Thnissen, uit Tegelen, zn. van Jan Tnissen en Margaretha Peters] en Joanna Lankes [uit Belfeld, geb. ..., dr. van Hendrik Lankes en Johanna Heijnen; zij hertr. Belfeld 18-11-1862 met Joannes van den Beuken].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Thnissen, geb. Belfeld 6-6-1855

2. Margaretha Hubertina Theunissen, geb. Belfeld 26-2-1857

3. Joanna Theunissen, geb. Belfeld 14-3-1859

 

15 mei 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door het Gemeentebestuur aldaar, opbrengst  4.721,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/101.

 

18 mei 1854

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Gerard Bongaerts aldaar aan het R.K. Godshuis te Roermond voor  59,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/102.

 

19 mei 1854

MAASNIEL - Testament door Catharina Smeets, weduwe van Pieter Lintjens te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/104.

 

20 mei 1854

KESSEL - Obligatie groot  150,‑ door Antonetta Slousen en haar man Willem Henderix, en door Helena Slousen, allen te Kessel, t.b.v. Gerard Charles Hubert Guillon te Roermond en Willem Hubert Engels te Helden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1854/105.

 

26 mei 1854

BEESEL - Obligatie groot  1.500,‑ t.l.v. Jan Antoon Meuter en zijn echtgenote Catharina van der Velden wonend te Besel in voordeel van Simon Karel Isidor Jozef de Cerf de Fize Fontaine wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/78.

 

27 mei 1854

ROERMOND - Testament door Maria Elisabeth Lambermont, echtgenote van Michiel Beltjens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/110.

 

28 mei 1854

BEESEL - Geboren: Mathis, buitenechtelijke? zn. van Petronella Logeister [Logister].

GHS Beesel, BS-6/83. CONTROLEREN.

De moeder tr. mogelijk Nieuwenhagen 12-9-1861 met Joseph Schuman (GenLias).

 

29 mei 1854

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Johannes Sillen en Jacob Pansters aan Godefried Ramakers, allen wonend aldaar, voor  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/116.

 

8 juni 1854

BOUKOUL - Openbare verkoop van bomen op de Boekkoel onder Swalmen door de erfgenamen van wijlen Willem Sanders, in leven akkerman aldaar, opbrengst  52,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/123.

 

10 juni 1854

REUVER - Huurcontract van een huis en tuin met bijgehorigheden op den Reuver onder Beesel gelegen, tussen Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond en Arnoldus Peeters te Swalmen, voor jaarlijks  15,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/126.

 

14 juni 1854

SWALMEN - Verkoop van bouwland te Swalmen in de Heikamp gelegen sectie C nr. 67 door Arnold Heijnen te Swalmen aan Karel Henderik Bongaerts, vertegenwoordigd door Victor Bongaerts, beiden wonend te Roermond, voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1854/118.

 

19 juni 1854

KESSEL - Openbare verkoop van gras op de Maasweerd onder Kessel door baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, opbrengst  1.158,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/130.

 

20 juni 1854

SWALMEN - Gehuwd: Willem Hubert Naus [geb. Swalmen 9-5-1829, zn. van Goedefriedus Naus en Maria Hawinkels] en Maria Bremmers [geb. Haelen 20-4-1826, dr. van Jacob Bremmers en Mechtildis op Minecum].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Godefridus Naus, geb. Beesel 18-8-1865 (BS-7/185).

 

22 juni 1854

BELFELD - Openbare verkoop van vast goed gelegen te Belfeld door Theodor Huijs en echtgenote Sibilla Wolters te Blerick aan Peter Wolters te Belfeld voor  255,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1854/65.

 

22 juni 1854

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  227,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/90.

 

22 juni 1854

REUVER - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Gerard van den Brouck wonend op den Reuver onder Besel, opbrengst  83,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/91.

Voor decharge zie idem 1854/143 d.d. 18-11-1854.

 

22 juni 1854

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras te Neer en Asselt door graaf Carel Huibert von Hoensbroek te Keulen, opbrengst  5.102,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/134.

 

23 juni 1854

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door Daniel Baumgard en Marie Emmanuelle Cartia wonend te Swalmen aan hun zoon Ferdinand Baumgard wonend te Merxplas (B) om te trouwen met Ida Gallendyn wonend te Saint-Josje-ten-Noode (bij Brussel).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/92.

 

4 juli 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van meubelen, akkergereedschappen, vee en hout te Swalmen door Lambert Coorens aldaar, opbrengst  357,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/152.

 

12 juli 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen door Leonard op den Berg aldaar, opbrengst  207,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/158.

 

12 juli 1854

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Swalmen gelegen door Leonard Sanders en diens echtgenote Mechteldis Heijnen aldaar voor een jaarlijkse pachtsom van  78,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/159.

 

18 juli 1854

SWALMEN - Verkoop van een vervallen huisje te Swalmen door Jozef Joosten te Maasniel c.s. aan Mathis Bongaerts aldaar voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/140.

 

19 juli 1854

ROGGEL - Gehuwd: Godfried Verbruggen [geb. Heythuysen 7-3-1821, zn. van Peter Mathijs Verbruggen, koster, en Maria Agnes Smits] en Maria Magdalena Nijskens [geb. Beesel 28-5-1832, dr. van Jan Nijskens en Anna Catharina Niemans].

WieWasWie, 2013.

 

20 juli 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door de erfgenamen van wijlen Willem Sanders, in leven akkerman aldaar, opbrengst  1.730,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/162.

 

29 juli 1854

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Hendrik Bollen en Isabella Aandenboom, in leven akkerlieden te Buggenum, aan Peter Coorens te Swalmen voor  20,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/164.

 

31 juli 1854

BEESEL - Obligatie groot  250,‑ door Godfried Verbruggen te Besel t.b.v. Frans Jan Hubert Luytgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1854/145.

 

1 augustus 1854

ROERMOND - Doorhaling van twee hypotheken door Catharina Specken in huwelijk met Jan Theodor Kofferath en Clara Josephina Hubertina Burghoff, allen wonend te Wassenberg, aan Francois en Guillaume Burghoff wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/103.

 

14 augustus 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed te Swalmen op verzoek van Gertrudis Huits, weduwe van Lodewijk Janssen te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/149.

 

16 augustus 1854

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Hinssen [geb. Buggenum 22-8-1830, dienstknecht, zn. van Nicolaus Hinssen en Berdina aan den Boom] en Petronella Rutten [geb. Beesel 26-4-1820, bakster, dr. van Petrus M. Rutten en Catharina Linssen; wed. van Jacob Vallen, geh. Beesel 18-11-1843].

GHS Beesel, BS-6/108.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Nicolaas Hinssen, geb. Beesel 12-5-1855.

2. Henricus Jacobus Hinssen, geb. Beesel 4-5-1857.

3. Theodorus Hinssen, geb. Beesel 6-7-1859.

4. Hubertina Hinssen, geb. Beesel 25-2-1862, overl. ald. 23-6-1863.

5. Joannes Hinssen, geb. Beesel 26-1-1865.

6. Jacobus Hinssen, geb. Tegelen 22-8-1867.

Aanvulling Tegelen met dank aan Nic Hinssen, 2005.

 

18 augustus 1854

ROERMOND - Testamenten door Michiel Beltjens te Roermond en diens echtgenote Maria Elisabeth Lambermont.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/151 en /152.

 

19 augustus 1854

SWALMEN-WIELER - Testament door Jan Cuijpers wonend te Wieler onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/108.

 

19 augustus 1854

SWALMEN-WIELER - Testament door Aldegondis Verheggen wonend te Wieler onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/109.

 

19 augustus 1854

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthof genaamd Tonnede te Melick gelegen tussen graaf Alexandre Achille d'Aleantara namens diens echtgenote gravin Maria de Malet Coupigny, beiden wonend te Doornik, en Leonard Schmits te Melick, voor jaarlijks  752,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/172.

 

19 augustus 1854

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthof genaamd Lattenhof te Melick gelegen tussen graaf Alexandre Achille d'Aleantara namens diens echtgenote gravin Maria de Malet Coupigny, beiden wonend te Doornik, en Jacob Janssen te Melick, voor jaarlijks  493,50-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/173.

 

20 augustus 1854

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen gelegen door Pieter Coorens te Swalmen aan Jan Matthis Sagers te Roermond voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/177.

 

26 augustus 1854

SWALMEN - Obligatie groot  700,‑ door Pieter Coorens te Swalmen aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/179.

 

3 september 1854

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen door Nicolas Giesbers te Roermond aan Wilhelmus van Deur te Swalmen voor  282,-; en pandstelling door Everard Janissen te Swalmen aan genoemde Giesbers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/154.

 

8 september 1854

BOUKOUL - Teruggave (retrocessie) van een perceel bouwland en houtgewas op de Boekkoel onder Swalmen gelegen aan de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Sanders, door Leonard Sanders te Middelaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/183.

 

9 september 1854

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen op de Boekkoel onder Swalmen door:

1) Jan Hendrik Sanders; en

2) Jan Klumpkens en diens echtgenote Anna Gertrudis Sanders, allen wonend aldaar,

aan Jan Frans Sanders, eveneens wonend aldaar, voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/184.

 

9 september 1854

BOUKOUL - Doorhaling hypotheek door Jan Franciscus Sanders aan Hendrik Sanders, beiden wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/185.

 

9 september 1854

BOUKOUL - Deling van onroerende goederen onder Swalmen tussen de erfgenamen van wijlen Willem Sanders, in leven akkerman wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/186.

 

9 september 1854

BEESEL - Verkoop van onroerend goed onder Beesel gelegen door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond aan Jan Arnold Meuter te Beesel voor  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/187.

 

12 september 1854

NEER - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer door graaf Karel Huibert von Hoensbroek te Trnich bij Bonn, opbrengst  2.302,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/189.

 

22 september 1854

BEESEL - Gehuwd: Joannes van Swaamen [geb. Horst 2-8-1811, dagloner, zn. van Christianus van Swaamen en Henrina van de Beucken; wedn. van Wilhelmina Franssen, geh. Beesel 20-4-1839] en Maria Peters [Peeters, geb. Beesel 19-9-1817, dienstmeid, overl. ald. 10-4-1872, dr. van Joannes Peters en Joanna Janssen].

GHS Beesel, BS-6/110.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Hubertina van Swaamen, geb. Beesel 21-5-1855.

2. Anna Gertrudis van Swaamen, geb. Beesel 5-8-1856. Tr. Beesel 9-2-1877 met Jacobus Bremmers.

3. Wilhelmina van Swaamen, geb. Beesel 25-7-1859.

 

29 september 1854

REUVER - Pachtcontract van de Weerdhof onder Beesel gelegen tussen Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor en Kessel te Haelen, en Hendrik Rutten te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/196.

 

6 oktober 1854

BEESEL - Gehuwd: Petrus Wilhelmus van Lier [geb. Heijthuijsen 18-1-1825, schilder ('huisverver'), zn. van Joannes Mathias van Lier en Anna Barbara Coolen] en Maria Catharina Hensen [geb. Beesel 20-2-1827, naaister, dr. van Henricus L. Hensen en Maria J. Duijzend].

GHS Beesel, BS-6/112.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Antonetta Hubertina van Lier, geb. Beesel 28-8-1857. Tr. Beesel 26-6-1885 met Joannes Hubertus Schalleij.

2. Maria Theresia Hubertina van Lier, geb. Beesel 1-10-1859. Tr. Beesel 8-8-1890 met Willem Clement Hubert Geurts.

3. Joannes Mathias van Lier, geb. Beesel 11-9-1861.

4. Anna Barbara van Lier, geb. Beesel 11-4-1863.

5. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 1-8-1864.

6. Wilhelmina Hubertina van Lier, geb. Beesel 8-7-1867.

7. Hubertus Theodorus van Lier, geb. Beesel 4-8-1870.

 

6 oktober 1854

HAELEN - Pachtcontract van de pachthof genaamd Warrenberg te Haelen gelegen tussen baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor en Kessel te Haelen, en Jan Peeters aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/200.

 

6 oktober 1854

KESSEL - Pachtcontract van de pachthof genaamd de Put (Putting) te Kessel tussen baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor en Kessel te Haelen, en Pieter Grtz te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/203.

 

9 oktober 1854

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Ceelen [geb. Deurne 7-10-1827, dienstknecht, zn. van Wilhelmus Ceelen en Petronella Sonnemans; hij hertr. Beesel 10-2-1871 met Helena Peeters] en Anna Catharina Hubertina Streutjens [geb. Beesel 26-3-1830, dr. van Christianus Streutjens en Elisabeth Tijssen].

GHS Beesel, BS-6/114.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Peter Christiaan Ceelen, geb. Beesel 16-1-1855, voor nummerverwisseling zie 13-4-1886.

2. Wilhelmus Ceelen, geb. Beesel 2-3-1856.

3. Christiaan Ceelen, geb. Beesel 13-4-1857.

4. Joannes Hubertus Ceelen, geb. Beesel 7-5-1858.

5. Joseph Ceelen, geb. Beesel 18-8-1859.

6. Anna Gertrudis Ceelen, geb. Beesel 22-6-1861.

7. Maria Elisabeth Ceelen, geb. Beesel 18-5-1863. Tr. 1) Beesel 17-7-1896 met Jacob Hubert Backus; 2) Venlo 11-8-1902 met Servaas Faessen.

8. Petronella Ceelen, geb. Beesel 9-1-1865.

9. Peter Christiaan Ceelen, geb. Beesel 3-11-1866.

 

9 oktober 1854

ROERMOND - Testament van Maria Hubertina Emma Pitaffe te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/168.

 

10 oktober 1854

BELFELD - Ruiling van o.a. Maalbeek.

Ruiling tussen Karl Wilhelm Ruping enerzijds en Antoon Hermans en diens vrouw Anna Maria Meussen anderzijds, waarbij eerstgenoemde afstand doet van zijn goed genaamd Malbeck en laatstgenoemden hun windmolen, woonhuis en boerderij met akkerland te Materborn (Kruis Kleve gelegen) in ruil overdragen.

Notaris Ltzeler te Kleve (D); kadaster Roermond, hypotheekregister deel 116-59; W. Luys: De voormalige watermolen van Malbeck in Belfeld, in Jaarboek Maas- en Swalmdal 16 (1996), blz. 99.

Hermans verkocht de molen in 1857 (z.d.) terug aan Ruping, die ze op 13-7-1861 verkocht aan Bernhard Oberbanscheid.

 

10 oktober 1854

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van Cornelis Winkelman in bijzijn van Frans Willem Hendrik van Opstal, ingenieur van de Waterstaat, beiden wonend te Roermond, voor  3.644,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/127.

 

10 oktober 1854

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond door Maria Catharina Rijcksz, weduwe van Francois Laurent de Formanoir d'Archimont te Roermond aan Joannes Hubertus Raemakers aldaar voor  4.000,‑ behalve de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/169.

 

13 oktober 1854

NEER - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer door graaf Karel van Hoensbroek te Trnich bij Bonn, opbrengst  129,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/205.

 

15 oktober 1854

SWALMEN - Kwitantie groot  80,‑ door Coenrard Bloemers c.s. te Swalmen aan Herman Cartigny aldaar wegens uitbetaling van een legaat gemaakt door wijlen Theodoor Bloemers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/170.

 

20 oktober 1854

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Rutten [geb. Beesel 28-7-1827, landbouwer, zn. van Leonardus Rutten en Hendrina Franssen] en Petronella Rutten [geb. Beesel 19-10-1829, dr. van Rutgerus Rutten en Petronella Beckkers; zij hertr. Beesel 2-4-1875 met Henricus Jansen].

GHS Beesel, BS-6/116.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petronella Rutten, geb. Beesel 16-11-1855.

2. Hendrina Rutten, geb. Beesel 10-1-1857.

3. Maria Elisabeth Rutten, geb. Beesel 14-8-1859.

4. Jacobus Rutten, geb. Beesel 12-3-1861. Tr. Beesel 6-5-1892 met Joanna Janssen.

5. Joanna Barbara Rutten, geb. Beesel 3-12-1862.

6. Maria Rutten, geb. Beesel 2-5-1865. Tr. Beesel 29-5-1891 met Hendrik Hubert Killaers.

7. Leonardus Rutten, geb. Beesel 9-6-1867. Tr. 1) Beesel 29-1-1892 met Sophia Verhaegh; tr. 2) Beesel 24-4-1896 met Helena Hendrika Huberta Dewinden.

8. Willemus Hubertus Rutten, geb. Beesel 20-1-1871.

9. Frans Albert Rutten, geb. Beesel 10-4-1874.

 

25 oktober 1854

ASSELT - Testament door eerwaarde Gerardus Klusters te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/175.

Vgl. Maas- en Swalmdal 11 (1991), blz. 43-44.

 

28 oktober 1854

SWALMEN - Doorhaling van twee hypotheken door Leonard Tobben aan Pieter Coorens, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/215.

 

30 oktober 1854

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van de erfgenamen Cartigny aldaar, opbrengst  316,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/180.

Zie idem 1855/188 d.d. 23-12-1855 voor decharge door Ernest Cartigny c.s. te Swalmen.

 

30 oktober 1854

SWALMEN - Obligatie groot  140,‑ door Jacobus Pijpers en diens echtgenote Anna Catharina Dingelstad aan Simon Beijsen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/181.

 

31 oktober 1854

ROERMOND - Testament van Joannes Egidius Augustus baron van Voorst tot Voorst wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/136.

 

4 november 1854

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond door mr. Martin Pascal Hubert Strens, als gevolmachtigde van Frans Burghoff, aan Johan Jozef Werner Dahme, allen te Roermond, voor  1.890,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/184.

 

7 november 1854

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Maria Gertrudis Meeuwissen, in leven echtgenote van Willem Sanders wonend op de Boekkoel onder Swalmen, opbrengst  570,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/227.

 

29 november 1854

SWALMEN - Obligatie groot  250,‑ door Jan Theodoor Verheggen te Swalmen t.b.v. Maria Gertrudis van der Heyden, weduwe van Jan Baptist Cloquet te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1854/206.

 

2 december 1854

REUVER - Verkoop van land te Reuver onder Bezel door Jan Willem Janssen te Maasniel aan de Kerkfabriek te Reuver voor  163,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/195.

 

6 december 1854

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Willem Lafleur te Roermond, als gevolmachtigde van Jean Cartigny te Leuth (Belgi), aan Mathis van den Bosch te Swalmen voor  540,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/197.

 

7 december 1854

REUVER - Obligatie groot  5.500,‑ door Theodoor Stoffels en Maria Helena Luijmes te Reuver onder Bezel aan het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/199.

 

7 december 1854

BEESEL - Doorhaling van drie hypotheken door Jan Antoon Jennissen te Roermond aan Tilman Killaers en diens echtgenote Anna Catharina Schoolmeesters te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/245.

 

18 december 1854

REUVER - Volmacht door Ferdinand Jacobus de Maurissens te Reuver onder Bezel op diens zuster jonkvrouwe Joanna Theresia de Maurissens te Vlierde om in geval van overlijden van zijn broer Carolus Franciscus de Maurissens alle zaken betreffende zijn nalatenschap te regelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/219.

 

23 december 1854

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthof genaamd Kasteelshof, bij het goed Schndelen gelegen, tussen Lodewijk baron van Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (Saxen-Weimar), en Cornelis Bremmers en diens echtgenote Margaretha Evers, beiden wonend op genoemde Kasteelshof.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/248.

 

23 december 1854

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthof genaamd Hoverhof onder Melick gelegen, tussen Lodewijk baron van Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (Saxen-Weimar), en Willem Peeters en diens echtgenote Petronella Evers, beiden wonend te Melick.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/249.

 

23 december 1854

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Jacob Klumpkens en diens echtgenote Cornelia Engelen, wonend op de Boekkoel onder Swalmen, aan Jan Klumpkens aldaar voor  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1854/250.

 

26 december 1854

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen door Herman Cartigny c.s. aldaar aan Jacobus Wuts aldaar voor  35,‑, aan Arnold Franssen aldaar voor  50,‑ en aan Hendrik op het Rood aldaar voor  909,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/222.

 

30 december 1854

ROERMOND - Borgtocht door Jean Cloquet en Louis Baudrihuye te Roermond ter concurrentie van  2.000,‑ voor en namens de heren Jean Louis Baudrihuye te Roermond, Gerard Jan de Rijk te Tegelen, Willem Leonard Sanders te Venlo en Johan Theodoor Hendrik Pieck te Grave, wegens de onderneming van stoombootvaart van Roermond op Rotterdam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1854/223.

 

1854, z.d.

SWALMEN - De schuur van de Baxhof te Swalmen wordt her- of verbouwd, getuige jaarankers.

Vgl. 3-2-1857.

 

 

1855

2 januari 1855

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout, eiken en berken gedaan in de Bakhei en op de Waterloo onder Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  430,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854-'55/164.

 

3 januari 1855

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland onder Beesel gelegen door Johan Metsemaker en zijn echtgenote Wilhelmina Janssen aan Paulus Beurskens, allen wonend onder Beesel, voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1854/165.

 

17 januari 1855

MAASBREE - Gehuwd: Wilhelmus Simons [geb. Beesel 3-3-1829, overl. Maasbree 20-11-1902, zn. van Gerardus Simons en Martina Houben] en Christina Peeters [geb. Maasbree, dr. van Pieter Peeters en Joanna van Deursen].

GenLIas, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Catharina Simons, geb. Baarlo Tr. Tegelen 9-4-1888 met Peter Joseph Janssen.

2. Martina Simons, geb. Baarlo Tr. Maasbree 11-10-1889 met Peter Johannes Kempen.

3. Antoon Simons, geb. Maasbree Tr. 1) Tegelen 26-11-1894 met Hubertina Gerritsen; 2) Belfeld 3-10-1921 met Francisca van Wijlick.

4. Gerardus Simons, geb. Maasbree Tr. Baarlo 10-4-1896 met Hendrina Petronella Janssen.

 

22 januari 1855

NEDERWEERT - Gehuwd: Conrardus Peeters [geb. Beesel 20-10-1827, timmerman, zn. van Gerardus Peeters en Aldegonda Thijssen; hij hertr. Beesel 3-6-1864 met Joanna Barbara Mulders] en Maria Elisabeth Trouwen [geb. Nederweert, dr. van Adrianus Sebastianus Trouwen en Joanna Spierings].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Aldegonda Peeters, geb. Beesel 29-10-1855.

2. Adriaan Sebastiaan Peeters, geb. Beesel 11-12-1856.

3. Gerard Franciscus Peeters, geb. Beesel 15-12-1858. Tr. Beesel 16-11-1883 met Helena Hubertina Lammerschop.

4. Peter Hendrik Peeters, geb. Beesel 30-3-1861.

5. Aldegonda Peeters, geb. Beesel 20-12-1863.

 

28 januari 1855

REUVER - Verkoop van onroerende goederen op den Reuver onder Beesel, door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond aan Leonard Reijnders wonend op den Reuver, voor  250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/16.

 

28 januari 1855

REUVER - Orderbriefje groot  350,‑ te betalen op 1 mei 1855, door Leonard Reijnders wonend op den Reuver onder Beesel, aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond, of order.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/17.

 

2 februari 1855

SWALMEN - Verkoop van land in het Asselterveld gelegen sectie E nr. 29 door Pieter op de Kamp aan Theodoor Verheggen, beiden wonend te Swalmen, voor  450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/35.

 

6 februari 1855

BOUKOUL - Openbare verkoop van elsen slaghout te Swalmen op Zuidewijk Spik, door Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  201,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/20.

 

14 februari 1855

ASSELT - Testament van Gerard Slabbers wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/13.

 

3 maart 1855

BEESEL - Verkoop van een huis te Besel door Frans Reijnders te Swalmen aan mejuffrouw Cornelia Huberta Janssen te Bezel en Frans Willem Beelen te Belfeld, voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/24.

 

6 maart 1855

ROERMOND / BEESEL - Ruiling van onroerende goederen onder Roermond en Besel tussen Renier Hubert van Ool en Mechtildis van der Velde in huwelijk met Jan Sanders te Merum onder Herten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/27.

 

17 maart 1855

SWALMEN - Deling tussen Anna Vossen, weduwe van Francis Hendrikx te Swalmen, en de kinderen van laatstgenoemde, zowel uit diens huwelijk met Mechtildis Hilkens alsmede uit diens huwelijk met genoemde Anna Vossen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/37.

 

20 maart 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen en slaghout te Swalmen door graaf Karel Huibert van Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  535,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/52.

 

24 maart 1855

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Gerard Wijnen aan Daniel op de Camp, beiden te Swalmen, voor  170,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/45.

 

24 maart 1855

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Amelie van der Leeuw te Roermond aan de weduwe van Peter Simons geboren Petronella Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/54.

 

25 maart 1855

SWALMEN - Deling van de vaderlijke nalatenschap door Jacob, Leonard, Gerardus, Arnold en Elisabeth Beurskens en haar man Jacob Verhaag, allen wonend te Swalmen, en Gerardus Beurskens te Neer, met tussenkomst van hun moeder Petronella Heijnen, weduwe van Jacob Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/79.

 

26 maart 1855

RIJKEL - Openbare verkoop van canada‑ en dennebomen op stam te Riekel onder Besel op verzoek van Aldegonda Hendrikx wonend te Roermond, opbrengst  108,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/41.

 

26 maart 1855

BEESEL - Openbare verkoop van elsen slaghout te Besel door Frans Hoefnagels aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/58.

 

26 maart 1855

BEESEL - Openbare verkoop van elsen slaghout in het Baxhoverbosch door August Josef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  221,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/59.

 

31 maart 1855

REUVER - Obligatie groot  1.200,‑ door Renier Hubert van Ool te Bezel aan mejuffrouw Gertrudis Kerbosch, weduwe van Martinus Janissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/51.

 

7 april 1855

BEESEL - Verkoop van land te Bezel door Frans Reijnders te Swalmen aan Joannes Wilhelmus Heldens en zusters te Bezel, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/53.

 

10 april 1855

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Hendrik Linssen te Roermond tegen:

1) Gerard Wijnen en diens huisvrouw Mechtildis Geradts; en

2) Sebastiaan Wijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/54.

 

11 april 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken slaghout en strooisel op Hillenraadt onder Swalmen door graaf Karel Huibert von Hoensbroek te Trnich bij Bonn, opbrengst  159,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/69.

 

11 april 1855

ROERMOND - Verkoop van suikerij, rosmolen, huis en tuin te Roermond gelegen ter plaatse genaamd Peltzerstraatje, door Maria Theresia de Man in huwelijk met Jan Niessen, Maria Francisca de Man in huwelijk met Pieter Hendrik Bertrams, Maria Catharina de Man in huwelijk met Jacobus Thomas Kerbosch, allen wonend te Roermond, en Maria Henrietta de Man in huwelijk met Adelardus Giesbertus Reighard wonend te Maastricht, aan Jan Hubert de Man wonend te Roermond, voor  3.760,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/52.

 

12 april 1855

MAASBREE - Gehuwd: Renier Hubert Hinsen [geb. Beesel 6-9-1817, zn. van Hendrik Hinsen en Emilia Boonen; hij hertr. Maasbree 10-4-1863 met Maria Katharina Hendrickx] en Petronella Janssen [geb. Blerick, dr. van Mathias Janssen en Elisabeth Simons?].

GenLias, 2005.

 

12 april 1855

MAASNIEL - Gehuwd: Johannes Nelissen [geb. Maasniel 18-5-1831, zn. van Hendrik Nelissen en Anna Catharina Bremmers] en Helena Schrijnewerkers [geb. Swalmen 28-6-1826, dr. van Gerardus Schrijnewerkers en Maria Catharina Ottenheim].

GenLias, 2004.

 

13 april 1855

BEESEL - Huwelijkstoestemming door Jan Joseph Stocks en diens echtgenote Petronella Kerbusch te Beesel aan hun zoon Frans Hubert Stocks te Weert, om te trouwen met Maria Wernot te Weert.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/74.

 

13 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Jan Gijsen [Giezen, geb. Roggel 21-8-1822, dienstknecht (1855), zn. van Bartholomeus Gijsen en Maria Catharina Hermans] en Anna Margaretha Thijssen [geb. Swalmen 12-3-1820, overl. ald. 7-2-1868, dr. van Peter Thijssen en Wilhelmina Heijnen].

GenLias, 2004.

 

18 april 1855

SWALMEN - Verkoop van een huis met smederij en land aan de Boekweitsweg te Swalmen gelegen sectie E nrs. 1434 en 1435 door Henderik op 't Roodt aan Everard Janssen, beiden wonend te Asselt onder Swalmen, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/94.

 

19 april 1855

BEESEL - Verkoop van vast goed gelegen te Beesel door Mathis Niemans en echtgenote Anna Maria Killaers te Leeuwen gemeente Beesel aan 1. Maria Sophia Philippina Emerentiana de Lutz getrouwd met Johan Lodewijk Arnold Soiron en 2. Gerard Hubert Janssen en Maria Paulina van den Broeck, allen te Beesel en de echtelieden Janssen op de Reuver, ieder voor de helft, voor  700,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1855/60.

 

19 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Godefriedus Schreurs [geb. Beegden 25-3-1832, zn. van Gerardus Schreurs en Petronella Wassenberg] en Sophia Hubertina Ramakers [geb. Swalmen 6-1-1831, dr. van Hermanus Ramakers en Joanna Clumpkens].

GenLias, 2004.

 

25 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Willem van Herten [geb. Nunhem 10-5-1827, zn. van Wouter van Herten en Margaretha Veugelaers] en Cornelia Peters [geb. Swalmen 14-10-1824, dr. van Wijnand Peters en Engelina Ramakers; wed. van Daniel van Dael, overl. Swalmen 23-6-1854].

GenLias, 2004.

Voor testament Cornelia Peeters zie 7-5-1879.

 

25 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hendrikus Simons [geb. Swalmen 30-12-1827, overl. ald. 15-1-1861, zn. van Jacobus Simons en Maria Agnes Engelen] en Anna Catharina Slijpen [geb. Swalmen 23-3-1830, dr. van Thomas Slijpen en Joanna Naus].

GenLias, 2004.

 

27 april 1855

BEESEL - Gehuwd: Joannes Martinus Rulkens [geb. Beesel 11-12-1823, akkerman, overl. ald. 29-12-1865 oud 42 jaar, zn. van Jacobus Rulkens en Petronella Peeters] en Joanna Meerts [Meertz, geb. Beesel 1-1-1831, overl. ald. 4-7-1892 oud 61 jaar, dr. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dings; zij hertr. Beesel 10-6-1872 met Joannes Josephus Janissen].

GHS Beesel, BS-6/172.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Rulkens, geb. Beesel 18-4-1857, ongehuwd overl. ald. 25-12-1940, oud 83 jaar.

2. Petronella Rulkens, geb. Beesel 30-8-1859. Tr. Tegelen 8-1-1883 met Lodevicus Geraets.

3. Engelina Rulkens, geb. Beesel 29-6-1862.

4. Andreas Franciscus Hubertus Rulkens, geb. Beesel 26-2-1865.

 

27 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Conrardus Geraedts [geb. Swalmen 17-2-1806, koopman (1855), overl. ald. 12-9-1889, zn. van Paulus Geraedts en Barbara Beurskens] en Catharina Willems [geb. Swalmen 16-11-1824, landbouwster (1855), dr. van Thomas Willems en Mechtildis Douzen; wed. van Johannes Geraedts, geh. Swalmen 23-4-1849, overl. ald. 8-6-1854].

GenLias, 2004.

 

28 april 1855

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Jan Baptiste Sivr en Maria Clotilda Antonia Josephina Massart [dr. van Nicolas Joseph Massart], beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/70.

Voor toestemming van vader zie idem /69.

 

30 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Naus [geb. Swalmen 17-12-1830, zn. van Peter Naus en Theresia Quakers; hij hertr. Swalmen 13-4-1866 met Anna Maria Hendrix] en Petronella Hendrikx [geb. Swalmen 16-4-1830, dr. van Mathis Hendrikx en Aldegonda Timmermans].

GenLias, 2005.

 

30 april 1855

SWALMEN - Gehuwd: Goedefridus Quicken [geb. Beesel 20-3-1824, zn. van Jacobus Quicken en Anna Maria Leenaarts] en Barbara op den Camp [geb. Swalmen 8-11-1830, dr. van Peter op den Camp en Joanna Hawinkels].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Anna Maria Quicken, geb. Swalmen 2-1-1857. Tr. Swalmen 2-10-1882 met Wilhelmus Dingelstad.

 

30 april 1855

SWALMEN - Obligatie groot  300,‑ door Everard Janssen en diens vrouw Barbara Vossen te Swalmen t.b.v. Willem Bertzong te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/107.

 

1 mei 1855

KESSEL - Gehuwd: Pieter Paulus Engelen [geb. Kessel 25-4-1817, zn. van Hendrik Engelen en Elisabeth Bouten] en Anna Gertrudis Rutten [geb. Beesel 24-11-1827, dr. van Nicolaas Rutten en Maria Bongaerts; zij hertr. Beesel 29-4-1863 met Petrus Joannes Kruitser].

 

4 mei 1855

KESSEL - Pachtcontract van Veershof te Kessel door Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen aan Jacob Meerts te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/87.

 

5 mei 1855

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Catharina Janissen in huwelijk met Peter Mathis Bollenberg te Amont Sint Georges (Pruissen) aan de weduwe Jan Mathijs Sagers geboren Henricka van Lerp c.s. te Roermond, voor  120,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/71.

 

13 mei 1855

SWALMEN - Obligatie groot  470,‑ door Hendrik op het Roodt te Swalmen aan Jan Cartigny te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/77.

 

18 mei 1855

HELDEN - Gehuwd: Petrus Joannes Dorssers [geb. Baarlo 22-8-1823, overl. Maasbree 28-1-1893, zn/ van Henricus Dorssers en Wilhelmina Gielen; hj hertr. ... met Elisabeth Criens] en Joanna Dorothea Crommentuijn [geb. Helden 24-11-1824, overl. Baarlo 4-7-1879, dr. van Willem Crommentuijn en Joanna Maria Teven].

RHCL Maastricht, BS Helden.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Willemina Dorssers, geb. Maasbree 20-5-1858, overl. Baarlo 27-5-1858, oud 6 dagen.

2. Christina Hendrica Dorssers, geb. Maasbree 27-3-1862, overl. Maasbree 30-1-1894. Tr. Maasbree 3-2-1893 met Paulus Dorssers.

3. levenloos kind (m), geb./overl. Baarlo 28-6-1867.

 

14 mei 1855

SWALMEN - Kwitantie van de som van  143,‑ door Johannes Willems wonend te Roermond aan Frans Arnold Meuter wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/75.

 

18 mei 1855

ROERMOND - Volmacht door Barbara Josephina Pitaffe, echtgenote van Frans Jozef Matthei te Roermond, op haar zoon Frans Jozef Matthei aldaar om alle zaken te regelen en goederen te verkopen, deel makend van de nalatenschap van wijlen haar moeder, Sybilla Elisabeth de Buggenom, weduwe van Louis Joseph Pitaffe.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/79.

 

18 mei 1855

ROERMOND - Volmacht door Marie Thrse Victoire Pitaffe, op haar echtgenoot Antoon Jan Gerard Janssen om alle zaken te regelen en goederen te verkopen, deel makend van de nalatenschap van haar vader Louis Joseph Pitaffe en haar grootmoeder Sybilla Elisabeth de Buggenom.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/80.

 

18 mei 1855

ROERMOND - Volmacht door:

1) Maria Theresia Justina Martial, weduwe van Louis Nicolas Joseph Pitaffe in hoedanigheid van moeder en voogdes over Maria Hubertina Eleonora Pitaffe; en

2) Maria Francisca Josephina Pitaffe, op Victor Bongaerts, allen te Roermond, voor dezelfde zaken als boven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/81.

Zie 21-5-1855. Vgl. 14-9-1811.

 

21 mei 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen en Herten gelegen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Sybilla Elisabeth de Buggenum, weduwe van Louis Joseph Pitaffe te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/83.

Zie ook 18-5-1855 voor volmachten. Betreft mogelijk Schaarbroek. Vgl. 14-9-1811 en 28-5-1855. Zie idem /85 d.d. 24-5-1855 voor verkoop onr. goederen te Beegden.

 

28 mei 1855

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Frans Matthei aan mr Martin Pascal Hubert Strens te Roermond, voor  730,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/86.

 

1 juni 1855

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond Buiten Op, sectie B nr. 50 door Peter Paulus, Jacob Mathijs Henderix, laatstgenoemde als vader en voogd van Elisabeth, Johanna, Maria Christina, Josef en Elisabeth Hendrix, ten overstaan van Bernard Henderix als toeziend voogd, allen wonend te Roermond, aan Jan Henderik Sagers aldaar voor  990,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/121.

Vgl. Sagershof te Swalmen.

 

2 juni 1855

BEESEL - Verkoop van een stuk hakhout te Beesel gelegen door Albertina Luttels wonend te Neer aan Thilman Criens wonend te Beesel voor  28,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/81.

 

8 juni 1855

KESSEL - Gehuwd: Mathias Engelen [geb. Beesel 20-2-1823, zn. van Joannes Engelen en Gertrudis Janssen; wedn. van Willemina Hendriks, geh. Maasbree 10-4-1850] en Joanna Petronella Joosten [geb. Kessel , dr. van Joannes Joosten en Anna Maria Goertz].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Engelen, geb. Beesel 8-6-1856 (BS-6/212).

2. levenloos kind, geb./overl. Beesel 17-2-1858.

 

16 juni 1855

MAASNIEL - Verkoop van land te Maasniel door de erfgenamen van wijlen Franciscus Heldens, in leven wonend te Beesel, aan Hendrik Sillen te Maasniel voor  920,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/111.

 

16 juni 1855

MAASNIEL - Verkoop van land te Maasniel door de erfgenamen van wijlen Franciscus Heldens, in leven grondeigenaar wonend te Beesel, aan Jan Willem Janssen te Maasniel voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/112.

 

16 juni 1855

MAASNIEL - Openbare verkoop van land te Maasniel door de erfgenamen van wijlen Franciscus Heldens, in leven wonend te Beesel, opbrengst  860,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/113.

 

19 juni 1855

SWALMEN - Huwelijkstoestemming door Frederik Hawinkels, weduwnaar van Christina van der Loo te Swalmen, aan zijn dochter Sibilla Jacomina Hawinkels te Suchtelen (Pruissen) om te trouwen met iemand naar haar eigen keuze.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/114.

 

25 juni 1855

SWALMEN - Verkoop van land in de Kamp te Swalmen gelegen sectie A nr. 768 door Jacob Beurskens te Swalmen aan Henrietta van Lerp, weduwe van Jan Mathijs Sagers voor de helft, en de andere helft aan:

1) Ludovica Cecilia Sagers, gehuwd met Petrus Franciscus Hubertus Bingen;

2) Joanna Maria Hubertina Sagers gehuwd met Jan Martin Giesberts;

3) Jan Henri Sagers, allen te Roermond, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/128.

 

26 juni 1855

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  308,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/90.

 

28 juni 1855

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweert te Neer en op de Lingen te Asselt door graaf Karel von en tot Hoensbroek te Trnich bij Keulen, opbrengst  7.864,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/134.

 

30 juni 1855

BEESEL - Verkoop van hakhout en dennebos te Besel gelegen door Tilman Criens en Helena Christus wonend aldaar aan Jan Alaxander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, voor  112,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/95.

 

8 juli 1855

ROERMOND - Thorbecke bezoekt o.a. de Graeterhof te Swalmen.

Gister voormiddag bragt de Heer Strens mij naar de werkplaats van beeldende kunst, in hout en steen, van de Heeren Stolzenberg en Cuypers. Men vervaardigt daar heiligenbeelden, altaren, preekstoelen en andere kerkelijke meubelen van eene soms verrassende schoonheid. Wij deden vervolgens eene wandeling langs de Roer. Na het eten reden wij naar eene der hoeven [Graeterhof, LG] van mijn gastheer, in de gemeente Swalmen. Het weder was opgeklaard en warm; de zon bescheen het landschap, en

ik kon daarvan nu eerst het karakter, in zijn eenvoudigen, vrolijken tooi, erkennen. Ik moest natuurlijk alles met de uiterste naauwkeurigheid beschouwen. Bij de hoeve ligt Hillenrath, een groot goed van eene duitsche edele familie van Hoensbroek, die deze plaats nooit bezoekt. Wij zagen de tuinen bij zonsondergang, en ik keerde zeer voldaan terug. Deze morgen was de lucht droevig; maar de zon is doorgekomen, en schijnt hare heerschappij te willen handhaven. Mijn gastheer heeft eenige heeren ten eten gevraagd; wat wij later zullen doen, weet ik nog niet. De dag van morgen is tot bezigtiging van fabrijken en tot eenige bezoeken bestemd. Overmorgen wordt de reis naar Maastricht voortgezet; langzaam; wij zullen denkelijk onderweg bij familie van den Heer Strens eten, en de hoofdstad der provincie eerst den avond bereiken. Dien dag, Dingsdag, zal ik dus niet kunnen schrijven: en gij zult dus Woensdag geen brief van mij ontvangen. ()

Gister avond te elf ure werden wij door het gezang eener liedertafel, die voortreffelijk zong, verrast. De zangers hielden zich voor het huis van den Heer Strens in de schaduw; wij openden de ramen; doch zij trokken, na 4 liederen te hebben gezongen, stil bescheiden weder af zonder zich aan ons te vertoonen. De Heer Strens zeide: dat zoude Mevrouw Thorbecke genoegen hebben gedaan.

Ik ben hier tot dus ver het vroegst op; mijn gastheer en zijn zoon laten mij wat lang op het ontbijt wachten; voor het overige is alles hier zoo ordelijk en gemakkelijk, als een logeergast maar kan wenschen. De kindertjes gegroet.

Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872, deel 6 blz. 190. http://www.historici.nl/retroboeken/thorbecke/ (2012).

 

10 juli 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis en erf te Swalmen gelegen sectie A nr. 731 en 7 roede 90 el bouw- en weiland aldaar sectie A nrs. 732 en 733 door:

1) Gerard Beurskens uit Neer;

2) Jacob Beurskens;

3) Leonard Beurskens;

4) Arnold Beurskens;

5) Elisabeth Beurskens en haar man Jacob Verhaag;

6) Petronella Heijnen, weduwe van Jacob Beurskens, allen wonend te Swalmen,

aan genoemde Jacob Beurskens voor  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/150.

 

14 juli 1855

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Andreas Coppen te Roermond aan Matthis Niemans en diens echtgenote Anna Maria Killaers te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/143.

 

18 juli 1855

SWALMEN - Testament door Mathijs Bongers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/155.

 

21 juli 1855

BEESEL - Verkoop van onroerend goed te Besel door Cornelis Quicken aldaar aan Cornelia Hubertina Janssen aldaar en Frans Willem Beelen te Belfeld.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/104.

 

26 juli 1855

MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Maasniel gelegen op verzoek van Maria Cox wonend te Swalmen, Joannes Franciscus Hubertus Lommen wonend te Antwerpen, en Leonard Rijnboom wonend onder Maasniel aan Ida Schieffer wonend te Roermond, Sevrijn Wackers, Christiaan Cox en Johannes Zegers allen wonend onder Maasniel, voor  389,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/108.

 

2 augustus 1855

BEESEL - Hypotheekstelling van een bedrag groot  600,‑ door Gerardus Janssen en Joannes Metzemakers te Besel, ten behoeve van Hendrik Naus te Grave (Belgi).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/110.

 

4 augustus 1855

SWALMEN / MAASNIEL - Verpachting van landerijen onder Swalmen en Maasniel gelegen door Franciscus Leopold Hox te Maasniel, als voogd van Matthis en Gerard Alen, beiden minderjarig en wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/152.

 

6 augustus 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis met tuin, hakhout en bouwland te Swalmen gelegen sectie D nrs. 454, 513, 515, 616, 51 en 52 door:

1) Helena Geelen te Besel, weduwe van Andries Bloemarts, in eigen naam en als voogdes van haar minderjarige kinderen a) Theodoor; b) Helena; c) Petronella; d) Johanna; e) Leonard; f) Elisabeth Bloemarts;

2) Conrard Bloemarts;

3) Johanna Vermeulen, beiden wonend op de Boekoel, ten overstaan van Jan Geelen te Kessel als toeziend voogd over genoemde kinderen,

aan Coenrard Bloemarts en Johanna Vermeulen en aan Pieter Puts, allen wonend op de Boekoel, voor  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/160.

 

12 augustus 1855

SWALMEN - Verkoop van een huis met hooi- en bouwland te Swalmen aan de Heide gelegen sectie A nrs. 643, 644 en 645 door Jacob Beurskens aan Lambert Coorens, beiden wonend aldaar, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/165.

 

13 augustus 1855

ROERMOND - Verkoop van een huis en tuin gelegen te Roermond door Willem Beelen te Heithuysen aan Jacobus Hubertus Quiten wonend te Roermond voor  900,‑ in subrogatie van deze som ten voordeel van Maria Elisabeth Hubertina Kerbosch wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/117.

 

vr 24 augustus 1855

Z.P. - Gehuwd: Petrus H. Schrompgens [Schrmbges] en Joanna Sillen [geb. Beesel 7-11-1832 als buitenechtelijke dr. van Gerardus Sillen en Elisabeth Janissen; zij hertr. Beesel 12-11-1869 met Tilmanus Crins].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Mathias Hubertus Schrompgens, geb. Bracht (D) 24-8-1855. Tr. Beesel 18-2-1881 met Wilhelmina Janssen.

..

2. Gerard Mathias Schrompgens, geb. Beesel 26-11-1861 (BS-6/585). Tr. Swalmen 12-1-1893 met Helena Coenen.

3. Gerardus Jacobus Schrompgens, geb. Beesel 15-10-1864. Tr. Beesel 16-11-1894 met Maria Hubertina Geenen.

4. Hendrik Schrompgens, geb. Beesel 5-7-1868.

 

24 augustus 1855

BEESEL - Gehuwd: Joannes Albertus Zegers [geb. Beesel 18-1-1829, landbouwer, zn. van Petrus Zegers en Catharina Bloemers] en Sophia Janssen [geb. Beesel 30-8-1832, dr. van Jacobus Janssen en Maria Josepha Croonen].

GHS Beesel, BS-6/174.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Hubertus Zegers, geb. Beesel 23-6-1858.

2. Joannes Jacobus Zegers, geb. Beesel 17-2-1860.

3. Maria Gertrudis Zegers, geb. Beesel 27-11-1861.

4. Maria Gertrudis Zegers, geb. Beesel 27-11-1862.

5. Anna Maria Elisabeth Zegers, geb. Beesel 9-9-1865 (dr. van Joannes Albertus x Anna M.J. Janssen).

6. Maria Zegers, geb. Beesel 28-6-1868. Tr. Beesel 25-5-1900 met Petrus Hubertus Peeters.

7. Hubertus Zegers, geb. Beesel 24-4-1871.

Albert Zegers verkocht op 17-11-1866 bouwland te Beesel. In 1881 woonde hij gehuurd te Bussereind, sectie F 973.

 

25 augustus 1855

VLODROP / EFFELT / KEMPEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Vlodrop, Effelt en Kempen op verzoek van:

1) Willem Joseph Hubert Specken te Dulken;

2) Theodoor Kofferath te Wassenberg; en

3) Frederic Willem Renier van Ham te Gelder.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/119.

 

27 augustus 1855

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Joannes Hubertus Baert en Maria Francisca Josephina Pitaffe, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/120.

Vgl. idem 1856/23 d.d. 13-2-1856.

 

30 augustus 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen gelegen door de erfgenamen van wijlen Jan Heuvelmans, in leven bakker wonend te Swalmen, aan Daniel Heuvelmans aldaar voor  105,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/165.

 

3 september 1855

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Cartigny te Leuth aan Anna Catharina Ramakers, weduwe van Jan Baptiste Cartigny te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/122.

 

5 september 1855

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Hubertus Strouken [stroucken, geb. Beesel 25-6-1831, dienstknecht, zn. van Joannes Henricus Strouken en Elisabeth Mooren] en Petronella Hinssen [Hinsen, geb. Beesel 2-4-1825, overl. ald. 19-9-1864, dr. van Petrus Hinssen en Joanna Linssen].

GHS Beesel, BS-6/176.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Hubertus (BS: Willemus Hubertus) Stroucken, geb. Beesel 23-2-1856.

2. Hendrik Stroucken, geb. Beesel 27-8-1858.

 

8 september 1855

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Emmanuel Jozef Arnold Hubert Thissen en Maria Joanna Paulina Matthei te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/130.

 

9 september 1855

WEERT - Gehuwd: Antonius Sloesen [geb. Beesel 1-3-1820, kerkmeester, zn. van Peter Sloesen en Catharina Neeten] en Elisabeth Criens [geb. Buggenum 12-3-1830, overl. Beesel 27-5-1880, dr. van Jacobus Criens en Maria Oeijen].

GenLias, 2005 (geeft als achternaam bruidegom: Hoesen, als achternaam van diens moeder: Neelen).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Gertrudis Sloesen, geb. Beesel 25-9-1856 (BS-6/216), overl. Venlo 24-10-1929. Tr. Venlo 18-4-1898 met Johan Hubert Muhl.

2. Peter Jacobus Sloesen, geb. Beesel 5-10-1857, ongehuwd overl. ald. 1-9-1874, oud 16 jaar.

3. Maria Catharina Sloesen, geb. Beesel 1-8-1859, ongehuwd overl. Venlo 17-5-1885, oud 25 jaar.

4. Petronella Hubertina Sloesen, geb. Beesel 15-4-1861, ongehuwd overl. ald. 2-5-1880, oud 18 jaar.

5. Hermanus Hubertus Sloesen, geb. Beesel 7-10-1864, overl. Middelharnis 26-8-1931. Tr. ... met Jacoba Cornelia de Radder.

6. Maria Christina Aldegonda Sloesen, geb. Beesel 4-5-1870, overl. Maastricht 17-8-1928. Tr. Maastricht 26-10-1899 met Joseph Godfried Notermans.

 

11 september 1855

NEER - Openbare verkoop van nagras op de Boxweer te Neer door graaf Karel von Hoensbroek te Trnich bij Bonn, opbrengst  2.851,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/169.

 

12 september 1855

SWALMEN - Doorhaling door Jan Baptist Cloquet te Steijl als mondeling gemachtigde van Pieter Servaes van der Heijden te Maastricht, t.b.v. Thomas Willems te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/182.

 

19 september 1855

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Anna Maria Gertrudis Beltjens, weduwe van Jacobus Everardus Ignatius Janssens te Roermond, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van haar kinderen, tegen Arnold Geraedts en Joanna van de Riet te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/134.

 

22 september 1855

ASSELT - Doorhaling door Pieter Geraets te Asselt, als mondeling gemachtigde van zijn vrouw Julie van Mulbracht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/189.

 

24 september 1855

REUVER / KESSEL - Schenking door Charles George Clement Josef baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, aan zijn broer Frederik Henderik Charles Ernest baron de Keverberg de Kessel, wonend te Kessel, van een bouwhoeve genaamd Weerterhof (de Weerd), bestaande uit huis, schuur, stallingen, tuin, bouw- en weilanden, hakhout en heide onder Beesel gelegen sectie B nrs. 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 56, 361, 365, 373 en 374, en bouw- en hooiland te Kessel op het Graverveld gelegen sectie A nrs. 642, 643, 644, 645, 646, geschat op een onzuivere huurwaarde van  1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/190.

 

27 september 1855

SWALMEN / MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis, tuin, bouw en weiland te Swalmen gelegen sectie A nrs. 888 en 1179, sectie C nrs. 97, 105, 544, 41, 250, 251, 275, 276, 277, 283, 289, 294, 391, 411, 523, 655, 656, 667, 668, sectie D nrs. 50, 566, 673, 674, 690, 693, 711, 715, 716, 718, 830, 831, 1266, 1262 en 1263, sectie E nr. 904, en hooiland te Maesniel sectie A nr. 544, door:

1) Gerard Sanders wonend op de Boekoel, weduwnaar van Cornelia Willems, als voogd van zijn minderjarige kinderen Leonard, Thomas, Leonard (sic) en Daniel Sanders;

2) Petronella Willems en haar man Pieter Slabbers;

3) Andries Peeters en zijn echtgenote Anna Maria Willems;

4) Catharina Willems en haar man Coenrard Geraets;

5) Bartholomeus Willems, tevens als toeziend voogd van genoemde minderjarige kinderen, allen wonend te Swalmen;

6) Martinus Willems en

7) Jan Willems, beiden wonend te Asenray-Maesniel, laatstgenoemde mede als gemachtigde van

8) Jan Henderik Willems te Antwerpen.

Verbleven aan Bartholomeus Willems, Henderik Wuts, de echtgenote Geraets, de echtgenote Slabbers, Arnold Thomassen, Simon Beyzen, Pieter Alers, Theodoor Vallen, de echtgenote Peeters, Gerard Sanders, de minderjarige kinderen Sanders, Mechiel Konings, allen te Swalmen, Jan Willem van Dael te Asselt, Jan P... te Dulken (Pruissen) en Martin Pascal Hubert Strens te Roermond en Martinus Willems te Maesniel, voor in totaal  11.222,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/194; voor decharge zie idem 2-12-1856/207; voor liquidatie zie idem 2-12-1856/208; voor royering zie idem 2-12-1856/209.

 

29 september 1855

ASSELT - Obligatie groot  141,‑ t.l.v. Pieter Loven en zijn echtgenote Anna Margaretha Wijnen in voordeel van Johannes Hendrickx, allen wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/132.

 

29 september 1855

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland onder Swalmen gelegen door Joannes Broens als gemachtigde van Maria Margaretha Naus en Helena Gevers, allen wonend te Weert, aan Pieter Loven wonend onder Swalmen, voor  82,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/134.

 

29 september 1855

ROERMOND - Testament door Pieter Menten te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/144.

 

1 oktober 1855

VENLO - Deling tussen:

1) Pieter Lodewijk de Lom de Berg te Venlo;

2) Henrietta Charlotta Hubertina de Lom de Berg en haar man Nicolas Jozef Schwarts te Luik en Charles Theodoor Hubert de Lom de Berg te Tongeren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/196.

 

8 oktober 1855

ROERMOND - Openbare verkoop van roerende goederen te Roermond op verzoek van Jacobus Hubertus Quiten, Petrus Arnold en Jozef Platsbecker wonend te Roermond c.s., opbrengst  103,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/137. Voor decharge zie idem 1856/17 d.d. 31-1-1856.

 

8 oktober 1855

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond, afkomstig van wijlen Josef Platsbecker en Elisabeth Dahmen zoals door hen gekocht op 28-12-1838 voor notaris Dirix, gelegen op de Schuitenberg te Roermond sectie D nr. 979, groot 50 ellen, op verzoek van

a) Maria Elisabeth Hubertina Platsbecker gehuwd met Jacobus Hubertus Quiten, barbier, laatstgenoemde tevens als toeziend voogd over na te noemen minderjarige kinderen;

b) Petrus Platsbecker, leiendekker, allen te Roermond;

c) Elisabeth Platsbecker, dienstmeid te Hilgem [Hillegom] bij Leijden;

d) Arnold Platsbecker, smid;

e) Jozef Platsbecker, dagloner, beiden te Roermond;

f) Martinus Dahmen, klompenmaker te Roermond, als voogd over Maria Catharina en Cornelia Platsbecker te Roermond, minderjarige kinderen van wijlen Josef Platsbecker en Elisabeth Dahmen;

g) Maria Dahmen, zonder beroep te Roermond,

verbleven aan Frans Matthei junior, fabrikant te Roermond, voor  482,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/138.

 

9 oktober 1855

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Peter Mertens [geb. Swalmen 15-11-1820, zn. van Gerard Mertens en Catharina Bloemers] en Hendrina Beurskens [geb. Beesel 18-12-1819, overl. Swalmen 12-8-1891, dr. van Andreas Beurskens en Anna Maria Naus].

WieWasWie, 2019.

 

9 oktober 1855

NEER - Openbare verkoop van witsen te Neer op de Boxweerd door graaf Karel von Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  140,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/181.

 

9 oktober 1855

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van Cornelis Winkelman wonend te Maastricht in bijzijn van Frans Willem Hendrik van Opstal wonend te Roermond, voor  3.354,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/139.

 

11 oktober 1855

LINNE - Openbare verkoop van huis met toebehoren te Linne in het dorp gelegen door:

1) Cornelia Hillen en haar man Jan Joosten te Heel;

2) Andries Hillen;

3) Mechtildis Hillen en haar man Henderik Schouts te Linne;

4) de kinderen van Cecilia Hillen en haar man Reinier Janssen, t.w. a) Theodoor Janssen b) Jacob Janssen c) Leonard Janssen d) Cornelia Janssen, allen wonend te Heel, en e) Mathijs Bongaerts, in gemeenschap van goederen gehuwd met Gertruda Jansen te Swalmen, en Henderik Hubert Janssen te Luttervorst;

aan diverse kopers voor in totaal  3.598,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1855/204.

 

15 oktober 1855

BELFELD - Gehuwd (RK: Belfeld 17-10-1855): Franciscus Ploem [Bloem, geb. Neer 3-11-1823, timmerman, overl. Belfeld 8-4-1897, zn. van Antoon Ploem en Martina Luttels; hij hertr. Belfeld 21-10-1874 met Maria Helena Puts] en Anna Maria Stroucken [Stroeken, geb. Belfeld 14-3-1833, overl. ald. 25-11-1869, dr. van Jan Stroucken en Elisabeth Sanders].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertina Ploem, geb. Belfeld 28-7-1856, overl. ald. 19-6-1872, oud 16 jaar.

2. Antoon Johannes (RK: Antonius Joannes) Ploem, geb. Belfeld 27-3-1858, ongehuwd overl. Venlo 23-2-1882, oud 26 jaar.

3. Anna Maria Elisabetha Ploem, geb. Belfeld 2-1-1860, overl. ald. 4-6-1860.

4. Joannes Arnoldus Ploem, geb. Belfeld 4-4-1861, ongehuwd overl. Beesel 2-9-1883, oud 22 jaar.

5. Gerardus Ploem, geb. Belfeld 11-8-1863, overl. ald. 20-7-1888. Tr. Belfeld 3-3-1886 met Petronella Konings.

6. Arnoldus Hubertus Ploem, geb. Belfeld 25-3-1866, overl. Venlo 15-4-1936. Tr. 1) Neer 1-2-1892 met Anna Margaretha van Lier; 2) Venlo 9-9-1896 met Maria Eleonora Hubertina Engels.

7. Anna Maria Elisabetha Ploem, geb. Belfeld 12-6-1868, overl. Oisterwijk 11-8-1927. Tr. Belfeld 12-11-1891 met Jacques Theodoor Hubert Saes.

Frans Ploem was op 30-11-1889 mede-eigenaar van een huis met beugelbaan te Beesel-Ouddorp.

 

19 oktober 1855

ROERMOND / LENGSFELD (Saxen-Weimar) - Depot van zijn holografisch testament door Lodewijk Joseph baron von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (groot hertogdom Saxen-Weimar).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/189.

 

22 oktober 1855

BEESEL - Gehuwd: Petrus Tijssen [Thijssen, geb. Beesel 1-3-1821, landbouwer, zn. van Mathias Tijssen en Anna Gertrudis Laemers] en Joanna Catharina Huberta Mooren [geb. Beesel 1-2-1829, dr. van Joannes Mooren en Anna Maria Smeets].

GHS Beesel, BS-6/178.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Thijssen, geb. Beesel 24-9-1856. Tr. Beesel 13-11-1885 met Hendrik Cuijpers.

2. Ida Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 26-1-1858.

3. Joannes Mathias Thijssen, geb. Beesel 28-12-1859.

4. Joannes Franciscus Thijssen, geb. Beesel 3-2-1862.

5. Wilhelmus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 6-1-1864. Tr. Beesel 18-10-1889 met Anna Catharina Hubertina Heldens.

6. Maria Elisabeth Thijssen, geb. Beesel 13-1-1867.

7. Hubertus Thijssen, geb. Beesel 4-1-1869.

 

23 oktober 1855

ROERMOND - Obligatie groot  7.375,68 t.l.v. August de Lom de Berg wonend te Beek in voordeel van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/152.

 

25 oktober 1855

ELMPT (D) - Gehuwd: Silvester Sillen en Gertrud Aelen.

www.familysearch.org batchnummer M972706.

 

6 november 1855

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van bomen en slaghout gedaan aan de Wilde Hoef onder Besel op verzoek van Theodor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  1.076,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/165.

 

6 november 1855

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van een perceel bos onder Besel, ter plaatse genoemd Leverbemden, sectie D 191 groot 4 bunder 17 roede 35 el, op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, mede namens zijn vrouw Catharina Specken en haar (voor)dochter Clara Burghoff gehuwd Louis Kreitz, zijdefabrikant te Crefeld, verbleven aan Jacob Ramakers wonend te Swalmen, die heeft verklaard aan te kopen voor Pieter Jozef Berger, bankier en grondeigenaar wonend te Venlo, voor  1.215,‑. Verkoop gehouden bij Theodoor Stoffels, herbergier op den Reuver.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/166.

 

7 november 1855

NUNHEM - Gehuwd: Andreas Ottenheijm [Ottenheim, geb. Kessel 7-3-1825, zn. van Jacobus Ottenheijm en Johanna Naus] en Joanna Veugelers [geb. Haelen , dr. van Jacob Veugelers en Wilhelmina Mertens].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Andreas Hubertus Ottenheim, geb. Nunhem .. ca. 1860. Tr. Beesel 30-9-1898 met Wilhelmina Janissen.

2. Wilhelmina Petronella Ottenheim, geb. Nunhem .. ca. 1867. Tr. Beesel 21-6-1895 met Peter Hubertus Cramers.

3. Helena Hubertina Ottenheim. geb. Nunhem .. ca. 1870. Tr. Beesel 22-4-1904 met Lodewijk Hubertus Janssen.

4. Joannes Hubertus Ottenheim, geb. Nunhem .. ca. 1872. Tr. Beesel 9-5-1902 met Anna Catharina Hubertina Ceelen.

 

10 november 1855

BELFELD - Gehuwd (RK: Belfeld 14-11-1855): Jacobus Houben [Hoeben, uit Reuver, zn. van Peter Houben en Petronella Kusters] en Joanna Dings [uit Belfeld, dr. van Joannes Dings en Petronella Franssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petronella Houben, geb. Beesel 27-2-1856.

2. Maria Ida Houben, geb. Beesel 16-2-1858.

3. Peter Joannes Houben, geb. Beesel 16-2-1859.

4. Joanna Houben, geb. Beesel 8-8-1860.

5. Maria Helena Houben, geb. Beesel 19-1-1863.

6. Maria Elisabeth Houben, geb. Beesel 5-8-1865. Tr. Beesel 8-11-1889 met Carel Theodor Glasmachers.

7. Cornelis Hubertus Hoeben, geb. Beesel 13-3-1868.

8. levenloos kind, geb./overl. Beesel 12-11-1869.

9. Andreas Joannes Hubertus Hoeben, geb. Beesel 23-10-1873.

 

12 november 1855

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Besel op verzoek van Henri Naus te Gavre, opbrengst  160,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/157.

 

12 november 1855

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Schoeren [geb. Beesel 16-10-1805, kantonnier, zn. van Joannes Schoeren en Anna Vullens; wedn. van Joanna Geelen] en Gertrudis Sijbers [geb. Helden 11-9-1825, dr. van Mathias Sijbers en Maria Margaretha Sillekens].

GHS Beesel, BS-6/180.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Peter Mathias Schoeren, geb. Beesel 17-12-1856. Tr. 1) Venlo 14-4-1885 met Maria Catharina Schaffers; 2) Venlo 17-1-1887 met Johanna Jacoba Hubertina Dings.

2. Andreas Schoeren, geb. Beesel 9-4-1859.

3. Joanna Schoeren, geb. Beesel 12-6-1861. Tr. Beesel 15-11-1907 met Renier Rovers.

4. Margaretha Schoeren, geb. Beesel 22-9-1863.

5. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 18-3-1866.

 

17 november 1855

ASSELT - Testament van Maria Peckx wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/175.

 

22 november 1855

ROERMOND - Akte van bewaargeving door Frederic Joseph baron de Meer wonend te Osen gemeente Linne van zijn holografisch testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/179. Zie idem 1855/178 voor terugvordering van zijn voorgaand testament.

 

27 november 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen en slaghout op Hillenraedt onder Swalmen door graaf Carel Huibert von Hoensbroeck te Trnich, opbrengst  465,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/209.

 

28 november 1855

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Reinders [Reijnders, geb. Helden 20-9-1822, landbouwer, overl. Sevenum 22-2-1873, zn. van Joannes Reinders en Maria Engels] en Dorothea Keunen [geb. Baarlo 8-10-1825, overl. Helden 18-2-1870, dr. van Henricus Keunen en Maria Bouten].

GHS Beesel, BS-6/182.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Reinders, geb. Beesel 28-6-1857, overl. Grubbenvorst 12-5-1919. Tr. Grubbenvorst 6-9-1912 met Anna Mechtildis Rootbeen [geen kinderen].

2. Hendrik Reinders, geb. Beesel 22-12-1859, overl. Baexem 7-1-1939. Tr. Haelen 14-4-1890 met Maria Gertrudis Geelen.

3. Martinus Reinders, geb. Beesel 15-9-1861, op 16-6-1897 mogelijk wnd. te Horn.

4. Anna Maria Reinders, geb. Helden 29-3-1865, overl. ald. 29-3-1867.

5. Gerardus Reinders, geb. Helden 4-7-1867.

6. Maria Reinders, geb. Helden 17-2-1870.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 32.

Klapper Peeters geeft als geboorteplaats van de bruid Beesel i.p.v. Baarlo, Reijnders geeft als achternaam van de bruid Keumen en als geboortedatum voor Martinus 10 i.p.v. 15-9-1861.

 

29 november 1855

ROERMOND - Gehuwd: Josephus Thomas Xhofleer [Schoffeler, geb. Roermond 27-11-1833, zn. van Margaretha Xhofleer] en Anna Stevens [geb. Posterholt, dr. van Helena Stevens].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Josephina Catharina Hubertina Xhofleer, geb. Roermond Tr. Roermond 23-5-1889 met Theodorus Hubertus Leijendeckers.

2. Nicolaas Hubertus Xhofleer, geb. Roermond 27-1-1863, koopman, overl. Horst 24-7-1920, oud 57 jaar. Tr. 1) Roermond 19-11-1889 met Margaretha Willems, waarbij erkenning van kind Jozef Johannes, geb. Nijmegen 19-9-1887 (deze tr. Venlo 8-5-1911 met Maria Hlzken); tr. 2) Nijmegen 8-11-1912 met Christina Haisch

3. Gerardus Johannes Hubertus Xhofleer, geb. Roermond 22-6-1869. Tr. Roermond 21-2-1893 met Elisabeth Hubertina Verstappen.

4. Theresia Schoffeler, geb. BEESEL 22-9-1871 (BS-8/19). Tr. Roermond 13-12-1892 met Pierre Antoine Leautaud, waarbij erkenning van kind Maria Catharina Hubertina Xhofleer geb. Roermond 1-10-1890 (kind tr. Roermond 5-8-1919 met Godefridus Hubertus Kleef).

5. Antonius Hubertus Xhofleer, geb. Roermond 29-12-1873. Tr. Weert 29-4-1897 met Anna Maria Hlzken, waarbij erkenning van kind Helena geb. Stramproy 23-? 1893 en Elisabeth geb. Stramproy 29-10-1895.

 

1 december 1855

REUVER - Obligatie groot  200,‑ door Leonard Reijnders wonend op den Reuver onder Beesel, aan Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/211.

 

4 december 1855

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen gedaan in het Carthuyserbosch onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Venlo, opbrengst  884,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/190.

 

17 december 1855

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Josephus Aloysius Dirix te Roermond aan Theodoor Puts en Gertrudis Timmermans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1855/178.

 

24 december 1855

BOUKOUL - Openbare verkoop van slaghout en bomen op Zuijdewijk Spik te Swalmen door Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  70,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1855/218.

 

27 december 1855

POSTERHOLT - Testament van Maria Elisabeth Frenken wonend te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/195.

 

27 december 1855

POSTERHOLT - Testament van Pieter Giezen wonend te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855/196.

 

 

1856

5 januari 1856

ROERMOND - "Mgr. PAREDIS, Bisschop van Roermond, heeft alsmede benoemd: [] de Eerw. Heer A. VAN SOEST, Kapellaan te Reuver, is in dezelfde hoedanigheid verzonden naar Venlo ter vervanging van den Eerw. Heer L.H. CARIS die als dusdanig is overgeplaatst naar Broekhuizenvorst, om daar den Eerw. Heer J.G. DAEMEN op te volgen, die te Reuver als Kapellaan is aangesteld."

Nieuwsblad van Roermond, 5-1-1856.

 

8 januari 1856

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Peter Thijssen en Maria Elisabeth Wuts, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1855-'56/198.

Voor huwelijk zie 23-1-1856.

 

10 januari 1856

SWALMEN - Te koop: 20.000 kilo hooi tegen  18,‑ per kilo. Tevens te koop: grote partij verplantbare jonge dennen, staande aan de Nieuwen Weg te Swalmen. Te bevragen: (Jacob) Ramakers-Berger.

Maas- en Roerbode d.d. 19-1-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

Betreft eerste Swalmer advertentie in Maas- en Roerbode.

 

11 januari 1856

SWALMEN - Ruiling van een perceel bouwland (zuivere huurwaarde  25,‑) en twee percelen bos (idem  30,‑) gelegen te Swalmen tussen Jacob Ramakers-Berger en Jan Hendrik Hendrikx, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/2.

 

12 januari 1856

BEESEL - Ernest Ruijs van Nieuwenbroek wordt krachtens K.B. nr. 74 d.d. 12-1-1856 door Wilem III (her)benoemd tot burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, inv.nr. 765. Ruijs was op 1-1-1856 aftredend. Zie ook idem 10-1-1852 en 2-1-1862.

 

14 januari 1856

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Besel op verzoek van Jan Willem Janssen aldaar, opbrengst  355,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/1. Voor decharge zie idem 1856/190 d.d. 20-12-1856.

 

zaterdag 19 januari 1856

SWALMEN - Aankondiging van openbare verkoop op maandag 28 januari 1856 om 14.00 uur door notaris Dirix residerend te Roermond ten huize van Jan Hendrik Hendrikx, herbergier aan de nieuwe weg te Swalmen, van:

- een perceel grond beplant met eiken en elsen slaghout te Swalmen gelegen, kadastraal bekend sectie A nrs. 556 en 557 groot 1 bunder 19 roede 60 el, genaamd de Grippen, tussen Willem van Daal (N), Arnold Thomassen (O), Hendrik Heijnen (Z) en baron d'Overschie (W).

Maas- en Roerbode d.d. 19-1-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

21 januari 1856

MAASHEES EN OVERLOON - Gehuwd: Kristiaan van Lent [Christianus, geb. Appeltern 6-3-1824, zn. van Peter David van Lent en Johanna Hal] en Cornelia Petronella Lamers [geb. Maashees en Overloon 5-9-1831, dr. van Hendrikus Lamers en Catharina Mook].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Henrietta Petronella Maria van Lent, geb. BELFELD 10-6-1858.

 

21 januari 1856

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen onder Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  622,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/6.

 

23 januari 1856

SWALMEN - Gehuwd: Peter Thijssen [geb. Swalmen 22-7-1811, landbouwer (1856), overl. ald. 24-3-1872, zn. van Peter Thijssen en Wilhelmina Heijnen] en Maria Elisabeth Wuts [geb. Swalmen 1-5-1809, winkelierster (1856), overl. ald. 26-3-1885, dr. van Jacob Wuts en Mechtildis Heinen].

GenLias, 2004.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 8-1-1856.

 

24 januari 1856

SWALMEN - Opheffing van pandstelling door Simon Karel Isidore de Cerf de Fize-Fontaine wonend te Roermond van een hypotheek aan Joannes Hendrikx wonend te Swalmen en nieuwe pandstelling door laatstgenoemde van een perceel bouwland gelegen te Swalmen op Leuken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/9.

 

27 januari 1856

SWALMEN - Testament door Jan Allers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/15.

 

29 januari 1856

NEER - Pachtcontract van een pachthoeve te Neer door Magdalena Maria Zoireth, weduwe van Theodoor de Raet van der Voort te Neer, aan Pieter Houben te Heel voor zes of twaalf jaar  611,‑ per jaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/9.

 

30 januari 1856

BEESEL-BUSSEREIND - Testament van Theodoor Niessen wonend te Bussereind gemeente Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/14.

 

30 januari 1856

BEESEL-BUSSEREIND - Testament van Wilhelmina Janssen wonend te Bussereind gemeente Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/15.

 

30 januari 1856

ROERMOND - Volmacht in blanco door:

1) Maria Hendrina van Lerp, weduwe van Jan Mathis Sagers;

2) Ludovica Cecilia Sagers en haar man Petrus Franciscus Hubertus Bingen;

3) Jean Henri Sagers; en

4) Joanna Maria Hubertina Sagers en haar man Joannes Martinus Giesbers, allen te Roermond,

voor doorhaling hypotheek tegen Jan Michiel Heijligers en Gertrudis Linssen te Maaseijck ten kantore te Tongeren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/11.

 

31 januari 1856

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hensen [geb. Beesel 20-7-1825, schrijnwerker, zn. van Henricus Hensen en Maria Josephina Duijzend] en Antonia Hubertina Verbruggen [geb. Heijthuijsen 5-5-1829, herbergierster, overl. Beesel 8-2-1901, dr. van Petrus Mathias Verbruggen en Maria Agnes Smitz].

GHS Beesel, BS-6/226; BevReg 855/84.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Josepha Hubertina Hensen, geb. Beesel 23-8-1857.

2. Hubertina Louisa Hensen, geb. Beesel 10-3-1859.

3. Josephina Hubertina Hensen, geb. Beesel 31-7-1860. Tr. Beesel 2-10-1896 met Godefridus Franciscus Augustus van der Beek.

4. Maria Agnes Salomia Hubertina Hensen, geb. Beesel 16-7-1862.

5. Joannes Hubertus Hensen, geb. Beesel 26-9-1863.

6. Petrus Hubertus Hensen, geb. Beesel 21-8-1865.

7. Michiel Hubert Hensen, geb. Beesel 12-2-1867.

8. Antonetta Hubertina Hensen, geb. Beesel 1-1-1869. Tr. Beesel 27-6-1890 met Peter Paulus veugelers.

9. Wilhelmina Hubertina Hensen, geb. Beesel 16-2-1871.

 

2 februari 1856

SWALMEN - Obligatie groot  47,‑ t.l.v. Severin Hodschelmans en Catharina Elisabeth Kuyser wonend te Swalmen in voordeel van Johannes Hendrickx wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/19.

 

6 februari 1856

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen en slaghout te Beesel door:

1) Jeannette Heldens;

2) Hubertina Heldens;

3) Maria Heldens;

4) Elisabeth Heldens; en

5) Jan Willem Heldens,

allen wonend te Beesel, opbrengst  232,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/22.

Voor decharge zie idem 1856/134 d.d. 11-7-1856.

 

6 februari 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Baxhof onder Swalmen door August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  224,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/23.

 

11 februari 1856

ROERMOND - Borgtocht groot  2.000,‑ door:

1) Louis Baudrihaye jr. en

2) Jozef Stienen, beiden te Roermond,

voor en namens Jan Louis Baudrihaye te Roermond, Gerard Jean de Rijk te Tegelen, Pieter Willem Leonard Sanders te Venlo en Johan Theodoor Hendrik Pieck te Grave, wegens de stoombootdienst tussen Roermond en Luik.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/20.

 

13 februari 1856

ROERMOND - Deling van onroerende goederen tussen Jan Antoon Gerard Janssen en diens echtgenote Marie Thrse Josephine Victoire Pitaffe en Johannes Hubertus Baert en diens vrouw Maria Francisca Josephina Pitaffe, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/23.

 

16 februari 1856

ASSELT - Te koop: Kluitkalk, aangekomen in de magazijnen van (Jacob) Ramakers-Berger gelegen aan de Maas te Asselt.

Maas- en Roerbode d.d. 16-2-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

20 februari 1856

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Besel gelegen door Christiaan Willemsen wonend te Neer, Maria Sibilla, Joannes en Anna Maria Willemsen wonend te Besel en Maria Gertrudis Willemsen wonend te Mulbracht aan Mathijs Heijnen wonend onder Besel, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/34.

 

23 februari 1856

SWALMEN - Op 2 maart (halfvasten oftewel de vierde zondag van vasten) zal het gezelschap Ons Genoegen te Swalmen een concert verzorgen in de zaal van de harmonie bij de heer Thomassen. Aanvang 's middags 18.00 uur. Entree's voor 1e en 2e plaats resp. 20 en 10 cent. President is N. Schrijnewerkers.

Maas- en Roerbode d.d. 23-2-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

2 maart 1856

SWALMEN - Concert door Ons Genoegen.

Maas- en Roerbode d.d. 23-2-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

7 april 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van eikebomen in het Cathuizerbosch onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Venlo, opbrengst  384,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/57.

 

18 maart 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, schuur, erf en tuin, hakhout en bouwland te Swalmen gelegen sectie A nrs . 1523, 1524, 1491, 1492 en 1516, door:

1) Mechtildis Slijpen;

2) Jan Slijpen;

3) Johanna Slijpen;

4) Jan van Groenendael in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Slijpen;

5) Anna Catharina Slijpen bijgestaan door haar man Henderik Simons;

6) Jozef Slijpen, allen wonend te Swalmen, zich mede sterkmakend voor

7) Hendrina Slijpen te Viersen (Pruissen),

aan Lambert Coorens te Swalmen voor  860,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/55; voor decharge zie idem 2-11-1856/199.

 

18 maart 1856

BEESEL - Verkoop van een perceel land te Beesel door Matthis van den Bosch en diens echtgenote Helena Meuter te Swalmen aan Matthijs Thijssen te Beesel en Angelina Verheggen te Swalmen voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/57.

 

25 maart 1856

BEESEL / SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Matthijs Thijssen te Beesel en Angelina Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/62.

 

26 maart 1856

BEESEL - Gehuwd: Petrus Franciscus Straetjens [geb. Beesel 1-9-1819, landbouwer, pachter van Waterloo, zn. van Christianus Straetjens en Elisabeth Tijssen] en Agnes Hubertina Schrijnewerkers [geb. Swalmen 13-3-1830, dr. van Hubertus Schrijnewerkers en Maria Kerkhoven].

GHS Beesel, BS-6/228.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 11-4-1858.

2. Maria Elisabeth Straetjes, geb. Beesel 10-6-1861.

3. Maria Hubertina Gertrudis Straatjens, geb. Beesel 1-10-1863.

4. Petrus Hubertus Straetjens, geb. Beesel 23-1-1866.

5. Maria Elisabeth Gertrudis Straatjens, geb. Beesel 17-5-1870.

6. Joannes Hubertus Straetjens, geb. Beesel 26-7-1872.

Voor obligatie zie 12-1-1876.

 

26 maart 1856

BEESEL - Gehuwd: Henricus Slousen [geb. Beesel 18-2-1817, landbouwer, overl. ald. 14-11-1894, zn. van Joannes Slousen en Petronella Peeters; wedn. van Jacoba Beurskens, geh. Neer 25-1-1849, overl. Beesel 5-12-1854] en Margaretha Rutten [geb. Beesel 28-3-1829, overl. ald. 11-2-1880, dr. van Henricus Rutten en Joanna Thijssen].

GHS Beesel, BS-6/230.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Martina Sloesen, geb. Beesel 19-2-1857, overl. ald. 21-11-1890. Tr. Beesel 28-4-1882 met Peter Hubertus Mobers.

2. Joanna Sloesen, geb. Beesel 21-5-1858, ongehuwd overl. ald. 24-2-1891.

3. Joannes Sloesen, geb. Beesel 14-8-1860, op 16-4-1891 vertrokken naar adres Rijkel 42.

4. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 30-6-1862.

5. Hendrikus Sloesen, geb. Beesel 28-8-1863. ongehuwd overl. ald. 3-5-1894.

6. Petrus Hubertus Sloesen, geb. Beesel 3-3-1865, op 1-4-1897 vertrokken naar adres Rijkel 44.

7. Maria Elisabeth Sloesen, geb. Beesel 9-6-1868, overl. ald. 5-9-1868.

Hendrik Sloesen was in 1878 pachter van de Spekkenhof (aan de St.-Lambertusweg te Leeuwen). Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 214, waar ook schoonzoon Peter Hubertus Mobers inwoonde. Op 16-4-1891 vertrok Hendrik Sloesen naar het adres Dorpskom 149. Inwonend was in 1890 diensmeid Agnes Peeters (Kessel, 1875); zij vertrok op 2-4-1891 naar Hinsbeck (D).

 

28 maart 1856

BEESEL - Gehuwd: Antonius Janssen [geb. Baarlo 14-7-1822, landbouwer, zn. van Petrus Janssen en Petronella Smeets] en Gertrudis Dings [geb. Beesel 8-3-1816, herbergierster, dr. van Henricus Dings en Helena Heijnen; wed. van Jacubs van Dael, geh. Beesel 9-9-1840].

GHS Beesel, BS-6/232.

 

28 maart 1856

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hendrix [geb. Kessel 19-12-1818, landbouwer, zn. van Theodorus Hendrix en Elisabeth Beurskens] en Maria Elisabeth Willemsen [geb. Beesel 29-12-1827, dr. van Jacobus Willemsen en Gertrudis Reijnders].

GHS Beesel, BS-6/234.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Jacobus Hendriks, geb. Beesel 27-2-1857. Tr. Beesel 14-5-1886 met Joanna Naus.

2. Maria Theodora Hendriks, geb. Beesel 20-7-1859.

3. Christianus Theodorus Hendriks, geb. Beesel 30-4-1861.

4. Joannes Theodorus Hendriks, geb. Beesel 25-1-1864. Tr. Beesel 18-4-1890 met Anna Maria Elisabeth Houben.

5. Petrus Hubertus Hendriks, geb. Beesel 22-8-1866.

6. Elisabeth Hubertina Hendriks, geb. Beesel 26-4-1869. Tr. Beesel 7-4-1893 met Godefridus Simons.

 

30 maart 1856

BEESEL - Verkoop van onroerend goed te Besel door Godefridus Quicken te Swalmen en Willemina Quicken en haar man Johan Hendrik Peters te Kaldenkirchen (Pruissen) aan Cornelia Hubertina Janssen te Besel en Frans Willem Beelen te Belfeld, voor  47,‑ behalve de lasten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/56.

 

31 maart 1856

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 2-4-1856): Petrus Hendrix [Hendriks, uit Beesel, zn. van Gerardus Hendrix en Maria Nijssen] en Sophia Steevens [Stevens, uit Belfeld, dr. van Joannes Steevens en Maria Slabbers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (RK Belfeld, BS Beesel):

1. Gerardus Hendriks, * Belfeld 25-1-1857 (doopget. Gerardus Hendriks en Anna Maria Hubbers).

2. Joannes Hendriks, * Belfeld 6-7-1858 (doopget. Joannes Stevens en Joanna Boots).

3. Peter Joannes Hendriks, geb. Beesel 21-8-1859. Tr. Beesel 30-4-1886 met Maria Catharina Hubertina Thissen.

4. Jacobus Hendriks, geb. Beesel 1-10-1861.

5. Anna Maria Hendriks, geb. Beesel 8-1-1864.

 

4 april 1856

BEESEL - Gehuwd: Michael Jansen [Janssen, geb. Neer 28-10-1821, dienstknecht, zn. van Christianus Jansen en Maria Theelen] en Anna Maria Lenders [Leenders, geb. Beesel 10-3-1826, overl. ald. 15-12-1880, dr. van Hubertus Lenders en Joanna Catharina van Dijk].

GHS Beesel, BS-6/236.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Catharina Jansen, geb. Beesel 5-8-1857.

2. Anna Margaretha Jansen, geb. Beesel 26-10-1859. Tr. Beesel 26-10-1888 met Peter Hednrik Schouren.

3. Hubertus Janssen, geb. Beesel 7-3-1862.

4. Petrus Janssen, geb. Beesel 26-8-1864.

5. Christiaan Janssen, geb. Beesel 14-8-1866. Tr. Beesel 1-6-1900 met Maria Elisabeth Vaesen.

6. Elisabeth Janssen, geb. Beesel 12-10-1868.

7. Lucia Janssen, geb. Beesel 23-6-1871.

 

4 april 1856

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Heijnen [geb. Beesel 14-7-1827, landbouwer, zn. van Mathias Heijnen en Catharina Heijnen; hij hertr. Beesel 3-7-1865 met Maria Simons] en Anna Gertrudis Willems [geb. Swalmen 25-6-1835, dr. van Silvester Willems en Petronella Claessen].

GHS Beesel, BS-6/238.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrik Heijnen, geb. Beesel 15-1-1857.

2. Maria Catharina Heijnen, geb. Beesel 20-2-1858.

3. Angelina Hubertina Heijnen, geb. Beesel 15-5-1859.

4. Wilhelmus Hubertus Heijnen, geb. Beesel 26-6-1861.

5. Joannes Hubertus Heijnen, geb. Beesel 29-9-1862. Tr. Beesel 14-5-1897 met Petronella Bruinen.

6. Petronella Heijnen, geb. Beesel 7-4-1864.

 

8 april 1856

BEESEL - Deling van onroerend goed te Bezel tussen Willem Quicken aldaar, Hendrik Quicken te Baarlo, Wilhelmina Quicken te Bezel, Gertrudis Quicken aldaar en Aldegonda Quicken te Roermond enerzijds en Frans Willem Beelen anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/66.

 

11 april 1856

SWALMEN - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Antonius Baumgardt te Swalmen voor Leonardus Josephus Hubertus Jennissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/71.

 

11 april 1856

KESSEL - Pachtcontract van de pachthof genaamd Blutjenshof te Kessel gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend te Haelen, als verpachtster, en Adam Meerts en Wilhelmina Dercx te Kessel, als pachters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/73.

 

11 april 1856

KESSEL - Pachtcontract van de pachthof genaamd Graverhof te Kessel gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend te Haelen, als verpachtster, en Theodoor Timmermans te Kessel als pachter.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/74.

 

11 april 1856

KESSEL - Pachtcontract van de pachthof genaamd Boschakker te Kessel gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van baron Charles Georges Clement Joseph de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend te Haelen, als verpachtster, en Frederic Jozef Timmermans te Kessel, als pachter.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/75.

 

12 april 1856

BEESEL ‑ In de gemeente wordt aan 19 minvermogende en aan 22 behoeftige kinderen gratis onderwijs gegeven. De kinderen van de gemeenteschool te Beesel gaan meestal ononderbroken naar school en maken de beste vorderingen.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 182/3058.

 

12 april 1856

BEESEL - Obligatie groot  600,‑ door Renier Hubert van Ool te Besel aan Gertrudis Kerbosch gehuwd met Mathieu de Bij te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/73.

 

14 april 1856

TEGELEN - Gehuwd (RK: 15 april): Wilhelmus Hubertus Denissen [geb. Tegelen 13-11-1829, zn. van Jacobus Denissen en Maria Elisabeth Peeters] en Maria Catharina Hubertina Nooten [geb. Tegelen 4-8-1833, dr. van Theodorus Nooten en Maria Catharina Driessen]. Getuigen: Johannes Andreas Denissen en Maria Christina Nooten.

Klappers DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen (129.8), fol. 135.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Theodorus Denessen, geb. Tegelen 22-1-1857.

2. Theodorus Hubertus Denessen, geb. Tegelen 13-12-1858.

3. Johannes Andreas Denessen, geb. Tegelen 14-1-1861.

4. Peter Hubertus Denessen, geb. Tegelen 4-3-1863.

5. Hubert Hendrik Denessen, geb. Tegelen 12-12-1864.

6. Louis Denessen, geb. Tegelen 8-12-1866.

7. Maria Catharina Denessen, geb. Tegelen 4-3-1869.

8. Willem Denessen, geb. Tegelen 19-1-1871.

9. Gerard Denessen, geb. Tegelen 14-6-1875.

 

16 april 1856

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Spee [geb. Beesel 3-12-1822, landbouwer, zn. van Petrus Spee en Helena Aerts] en Ida Naus [geb. Swalmen ..-8-1816, dr. van Godefridus Naus en Anna M. Hawinkels].

GHS Beesel, BS-6/240.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Spee, geb. Beesel 25-2-1857. Tr. Beesel 7-11-1879 met Frederik Murmans.

 

17 april 1856

ASSELT - Kwitantie van  161,23 tot aflossing van een altijd durende rente; en opheffing van een hypotheek door de R.K. kerkfabriek van Asselt aan de erfgenamen van wijlen Willem Sanders, in leven akkerman wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/78.

 

17 april 1856

SWALMEN - Doorhaling hyptheek door het Gemeentebestuur van Swalmen aan Frans Karel Holtzenberg te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/79.

 

19 april 1856

NUNHEM - Verkoop van onroerend goed te Nunhem door Jan Mathis van Herten aldaar voor  37,44 en door Jan Geraedts te Swalmen voor  80,‑ aan Adriaan Roberts te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/81.

 

23 april 1856

NEER - Toestemming tot huwelijk door Madelena Maria Zorieth, weduwe van Theodorus Arnoldus Joannes Josephus de Raet van der Voort te Neer, aan haar zoon Csar Constantin Joseph de Raet van der Voort te Limal(?), om te trouwen met Virginie Cornet, dochter van Charles Cornet en Franoise de Moulin aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/82. Zie ook 16-8-1857.

 

24 april 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Angelina Verheggen te Swalmen, opbrengst  1.121,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/82.

 

24 april 1856

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Pieter Hendrik Dings, namens zijn echtgenote Anna Elisabeth Verheggen te Kessel, aan de weduwe van Sebastiaan Sanders geboren Anna Elisabeth Verheggen te Swalmen, voor  410,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/83.

 

24 april 1856

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Johannes Verheggen te Swalmen aan Hendrik Wuts aldaar voor  151,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/84.

 

25 april 1856

BEESEL - Gehuwd: Joannes Henricus Gielen [Geelen, geb. Beesel 15-3-1831, landbouwer, zn. van Mathias Gielen en Margaretha Bongaers; hij hertr. 1) Beesel 18-9-1861 met Engelina Engelen; 2) Beesel 18-11-1861 met Gertrudis Geerlings] en Catharina Reijnders [geb. Beesel 16-10-1822, dr. van Petrus Reijnders en Catharina Cillen; wed. van Joannes Mevissen, geh. Beesel 25-4-1843].

GHS Beesel, BS-6/242.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Catharina Elisabeth Geelen, geb. Beesel 27-1-1857, overl.ald. 15-5-1863.

2. Hubertus Geelen, geb. Beesel 8-8-1858, overl. ald. 15-12-1860.

 

25 april 1856

SWALMEN - "Heden werd alhier plegtig ter aarde besteld de heer W.H. Meuter, Onderwijzer, Organist en Direkteur der harmonie Caecilia in deze gemeente.

Nauwgezet in het vervullen zijner pligten en een voorbeeld van deugd, zoowel voor de geheele gemeente als voor de hem toevertrouwde jeugd, had hij aller achting verworven. Niet alleen de leden der harmonie Caecilia met haar treurmuzijk die hunnen leidsman, de schoolkinderen die hunnen ijverigen meester hadden verloren, maar schier de geheele gemeente begeleidde den hun allen dierbaren overledene naar zijne laatste rustplaats om hem een laatste bewijs van welverdiende achting en liefde te geven."

Maas- en Roerbode d.d. 26-4-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

27 april 1856

SWALMEN - Deling tussen:

1) Andries Vincent;

2) Petronella Coonen, weduwe in tweede huwelijk van Jacob Vincent, in eigen naam en als moeder en voogdes over haar minderjarige kind Pieter Vincent, allen wonend te Swalmen;

3) Elisabeth Vincent te Maasniel;

Pieter Thomassen als toeziend voogd te Swalmen, in tegenwoordigheid van Constant Emanuel Hubert Waegemans als kantonrechter te Buggenum en van Frederik Stignair, Hendrik Pijpers en Cornelis Hoogschoten te Swalmen als experts.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/96.

 

28 april 1856

BOUKOUL - Verkoop van land onder Swalmen gelegen door:

1) Jan Frans Sanders; en

2) Jan Hendrik Sanders, beiden wonend op de Boekkoel onder Swalmen,

aan Leonard Sanders te Middelaar voor  550,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/88.

 

28 april 1856

BOUKOUL - Ruiling van landerijen onder Swalmen gelegen tussen:

1) Leonard Sanders te Middelaar; en

2) Jan Klumpkens en diens echtgenote Anna Gertrudis Sanders wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/89.

 

28 april 1856

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door de weduwe Seger Verheggen geboren Anna Maria op den Camp aan de weduwe Albert Diels geboren Gertrudis Peeters, allen wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/84.

 

29 april 1856

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel in de Bakhei gelegen door Willem Ulen en Anna Catharina Rijnders aan Willem Lennaerts, winkelier, allen wonend te Beesel, voor  100,‑. Verkopers hebben dit verkregen krachtens akte van deling, verleden voor notaris A.P.A.H. De Lom de Berg, residerend te Venlo en Horst, d.d. Venlo 16-11-1850.

GA Roermond, Notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/71.

 

12 mei 1856

SWALMEN - Rectificatie van kadastrale aanduiding door:

1) Jan Frans Sanders wonend op de Boekkoel;

2) Willem Meuter te Swalmen;

3) Matthijs Wouters te Swalmen; en

4) Jan Hendrik Sanders op de Boekkoel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/97.

 

18 mei 1856

SWALMEN - Verkoop van 8 roede 48 el bouwland op de Kamp te Swalmen sectie E nrs. 1262 en 1263 door Bartholomeus Willems aan Willem Bremmers, beiden wonend te Swalmen, voor  310,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/114.

 

24 mei 1856

ROERMOND - Testament van Hendricus Alen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/94.

 

2 juni 1856

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Jacob Meers aldaar aan Antoon Heijnen sr. te Roermond, voor  220,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/106.

 

6 juni 1856

SWALMEN - Kwitantie van  220,‑ wegens koopprijs van onroerende goederen te Swalmen gelegen door:

1) Hendrik Kalenberg;

2) Pieter Kalenberg, beiden wonend te Calcar (Pruissen) bij Cleve; en

3) Willem Lodewijk Schnhof, namens zijn echtgenote Martina Kalenberg te Cleve.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/107.

 

6 juni 1856

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door:

1) Hendrik Kalenberg;

2) Pieter Kalenberg, beiden wonend te Calcar (Pruissen) bij Cleve; en

3) Willem Lodewijk Schnhof, namens zijn echtgenote Martina Kalenberg te Cleve, aan Hendrik Ramakers wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/108.

 

7 juni 1856

REUVER ‑ Onderwijzer H. Verbruggen staat bekend als "eenen groote strik-strooper". Hij wordt vervolgd.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 182/3073.

 

9 juni 1856

BEESEL - Gehuwd: Mathias Tijssen [geb. Beesel 6-3-1823, bakker, zn. van Mathias Tijssen en Anna Gertrudis Laemers; hij hertr. Beesel 11-5-1866 met Engelina Petronella Janssen] en Engelina Verheggen [geb. Swalmen 18-9-1825, dr. van Jacobus Verheggen en Joanna op de Camp].

GHS Beesel, BS-6/244.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathias Hubertus Thijssen, geb. Beesel 1-10-1857.

2. Joanna Maria Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 4-8-1859.

3. Maria Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 26-8-1861. Tr. Beesel 10-2-1888 met Antonius Steeghs.

4. Anna Catharina Thijssen, geb. Beesel 6-10-1863.

5. Petrus Jacobus Tijssen, geb. Beesel 9-1-1866.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 25-3-1856.

 

9 juni 1856

ROERMOND - Akte van bekendheid door Hendrik Linssen, Henri Leeuw, Henri Ribbergh en Victor Bongaerts, dat de enige erfgenamen van wijlen Jan Mathis Sagers zijn: diens weduwe geboren Maria Hendrina van Lerp en haar drie kinderen Ludovica Cecilia Sagers gehuwd met Petrus Franciscus Hubertus Bingen, Jean Henri Sagers en Joanna Maria Hubertina Sagers gehuwd met Joannes Martinus Giesbers, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/110.

 

11 juni 1856

BEESEL - Gehuwd: Henricus Trines [geb. Beesel 11-5-1814, landbouwer, overl. ald. 7-5-1894, zn. van Henricus Trines en Joanna Jansen] en Maria Josepha Kessels [geb. Helden 16-7-1824, overl. Beesel 26-12-1891, dr. van Godefridus Kessels en Elisabeth van Lier].

GHS Beesel, BS-6/246; Bevolkingsregister Beesel 853_014.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Hubertus Trines, geb. Beesel 14-4-1857, overl. Neer 5-2-1915. Tr. Neer 27-4-1885 met Christina Hubertina Claessen.

2. Maria Joanna Trines, geb. Beesel 18-10-1858, overl. ald. 15-1-1859.

3. Godfridus Hubertus Trines, geb. Beesel 22-4-1860. Tr. Beesel 10-6-1887 met Petronella Hubertina Adams.

4. Hubertus Trines, geb. Beesel 22-3-1862, overl. ald. 21-3-1899. Tr. Beesel 29-4-1892 met Helena Houben.

5. Petrus Trines, geb. Beesel 13-5-1867. Tr. Roermond 22-8-1893 met Stephanie Victoria Rummens.

Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 14, waar vader Hendrik Trines tot aan zijn overlijden in 1868 stond ingeschreven als gezinshoofd.

 

13 juni 1856

NEER - Pachtcontract van de pachthof genaamd Goor te Neer gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van haar zoon Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend te Haelen, als verpachtster, en Matthis Boonen te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/112.

 

18 juni 1856

BEESEL - Vernieuwing titel van een kapitaal groot frs. 800 of  380,01 door Joanna Heijmans weduwe van Peter Geelen wonend te Besel in voordeel van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/105.

 

19 juni 1856

KESSEL - Openbare verkoop van gras op de Kesselerweerd te Kessel, door Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, opbrengst  2.332,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/115.

 

20 juni 1856

BELFELD - Overleden: Matheus Thissen, zoon van Theodorus Thissen en Margaritha van Dijck.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

 

25 juni 1856

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd te Neer en op de Lingen te Asselt door graaf Karel von en tot Hoensbroek te Trnich bij Keulen, opbrengst  6.376,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/122.

 

28 juni 1856

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door de erfgenamen van Frans Hendrix te Swalmen tegen Jacobus Meerts aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/118.

 

30 juni 1856

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  288,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/114.

 

juni 1856, z.d. ?

REUVER ‑ Bericht aan H. Verbruggen. Volgens de schoolopziener maken de leerlingen weinig vorderingen. Hij wordt gemaand zich te beteren, anders wordt hij geschorst.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 182/3092.

 

27 juli 1856

ASSELT - Obligatie groot  400,‑ door Hendrik Maessen en diens echtgenote Maria Sampers, wonend in de Broekhin bij Maasniel, aan de R.K. kerk te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/138.

 

29 juli 1856

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Josephus Aloysius Dirix te Roermond tegen Johanna Janssen, weduwe van Pieter Heldens te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/129.

 

5 augustus 1856

VENLO ‑ Gehuwd: Lodewijk Leonard Hubert Berger [Louis Leonard Hubert, geb. Venlo 12-1-1826, bankier, lid van de provinciale staten van Limburg 1866-1910, lid gemeenteraad van Venlo 1866-1909, voorzitter Kamer van Koophandel te Venlo 1871-1909, officier in de orde van Oranje Nassau, overl. Venlo 19-10-1912; zn. van Peter Joseph Berger en Ida Louisa Mertz] en Elisa Flicit Caroline Emilie Receveur [geb. Luik 11-2-1836 (volgens Bevolking: 12-2-1836), overl. Venlo 1-3-1909; dr. van Antonius Leonardus Receveur en Emilia Bontamps].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Antonie Josephine Emilie Marie Berger, geb. Venlo 24-5-1857 (BS), overl. ald. 6-7-1857.

2. Antonie Emilie Josephine Berger, geb. Venlo 2-9-1858 (BS).

3. Mathilde Louise Emilie Berger, geb. Venlo 23-1-1860 (BS). Woont 1919 te Teteringen.

4. Emile Joseph Robert Berger, geb. Venlo 4-3-1861 (BS), overl. ald. 10-6-1861.

5. Emilie Louise Eugenie Berger, geb. Venlo 7-12-1863 (BS). Tr. ... met Hendrik Joseph Arnold Terwindt, steenfabrikant te Arnhem.

6. Ida Marie Therese Berger, geb. Venlo 12-2-1866 (BS).

7. Emile Pierre Joseph Berger, geb. Venlo 16-8-1867 (BS).

GA Venlo, Bevolkingsregister 1850 deel I nr. 85 (bewoners Nieuwstraat nr. 50 te Venlo). In dit huis woonden verder: Josephine Hubertina Stienen, geb. Venlo 6-10-1838, dienstmeid, op 2-10-1860 vertrokken naar Luik; Jacoba Hendriks, geb. Venlo 7-11-1846, dienstmeid.

Zie L. Giesen: De Wilde Hoeve te Reuver in de 19e en 20 eeuw. In: Maas‑ en Swalmdal 13 (1993), blz. 100-113.

Zie ook: L.W.J. Berger-Stichting: Een stukje parenteel. Den Bosch, december 1986 (GA Venlo).

 

8 augustus 1856

SWALMEN - Gehuwd: Jan Caspar Heuvelmans [geb. Swalmen 15-10-1825, bakker, zn. van Jacobus Heuvelmans en Maria Sibilla Mertens] en Maria Catharina Heuvelmans [geb. Swalmen 16-1-1835, dr. van Caspar Heuvelmans en Maria Agnes Hermans].

WieWasWie, 2013.

 

16 augustus 1856

ROERMOND E.O.: Het Staatsblad nr. 73 bevat het volgend besluit d.d. 27-7-1856 betreffend de peilingen bij grossiers, slijters, tappers of neringdoenden in sterke dranken:

Aan het onderzoek en de peiling der ambtenaren volgens de artikelen 12 t/m 45 der wet d.d. 28-12-1855 (Staatsblad nr. 193) worden onderworpen verklaard de gebouwen en bergplaatsen in sterke dranken gelegen binnen de hierna genoemde gemeenten of kringen, te weten (o.a.):

- te Belfeld alleen de kadastrale sectie D;

- te Beesel de kadastrale secties A, B, C, D, E en G;

- te Swalmen de kadastrale sectie E.

Maas- en Roerbode d.d. 16-8-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

17 augustus 1856

BEESEL - Ruiling tussen Gerard en Leonard Rijnders, beiden wonend te Besel, van een perceel bouwland aldaar gelegen door eerstgenoemde, waartegen laatstgenoemde afstaat twee percelen bouwland aldaar gelegen, de jaarlijkse huurwaarde van beide percelen geschat op  10,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/136.

 

18 augustus 1856

ROERMOND - Prijsuitreiking voor het schooljaar 1855-'56 aan kwekelingen van het Bisschoppelijk College te Roermond om 14.30 uur door mgr. J. A. Paredis, bisschop van Roermond, o.a. aan:

- A. Kuijpers uit Swalmen.

Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1; de hier genoemde datum 23-8-1856 is onwaarschijnlijk daar het een aankondiging betreft.

 

30 augustus 1856

ROERMOND - Deling van roerende en onroerende goederen door de erfgenamen van wijlen Frans Ribbergh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/145.

 

31 augustus 1856

BEESEL - Doorhaling hypotheek door mr Martin Pascal Hubert Strens te Roermond tegen Godefridus Quicken te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/150.

 

9 september 1856

HEEL - Openbare verkoop van twee percelen bouwland onder Heel gelegen op verzoek van Karel Brouns wonend aldaar als gevolmachtigde van Barbara Beurskens wonend te Doornik, verbleven aan Renier Bongaert wonend te Heel voor  140,‑ en aan Leonard Giezen en Mathea Mans wonend te Pol onder Wessem voor  247,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/145.

 

woensdag 10 september 1856

SWALMEN - Openbare verkoop gedaan te Swalmen om 15.00 uur in de herberg van Arnold Thomassen door notaris Dirix residerend te Roermond op verzoek van Thomas Geraedts en de erfgenamen van Paulus van Crooij wonend te Swalmen, van

- een perceel bouwland, tuin en huis te Swalmen gelegen op de Mortel sectie A nrs. 274, 275 en 276, groot samen 14 roede 20 el;

- een perceel bouwland te Swalmen gelegen, genaamd Hasterd, sectie A nr. 426, groot 32 roede 80 el, naast baron Michiels van Kessenich gelegen;

- een perceel bouwland te Swalmen gelegen, genaamd Bergkamp, sectie A nr. 614, groot 17 roede 70 el.

- een perceel bouwland idem gelegen sectie A nr. 616, groot 17 roede 70 el.

Maas- en Roerbode d.d. 30-8-1856 (aankondiging); Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

10 september 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland onder Swalmen gelegen op verzoek van Thomas Geraedts, Elisabeth van Crooy wonend aldaar, en van Paulus Jacobus Linskens en Maria Catharina van Crooy wonend onder Echt, verbleven aan Hendrik Kuijpers wonend te Swalmen voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/146.

 

13 september 1856

SWALMEN - Kwitantie van een som van  92,‑ door Johannes Willems wonend te Roermond aan Frans Arnold Meuter wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/147.

 

16 september 1856

SWALMEN - Doorhaling hypotheek voor zover drie percelen betreft door Rosalie Louise Josephine Harramont wonend te Roermond aan Thomas Geraedts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/148.

 

18 september 1856

NEER - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd te Neer door graaf Karel von en tot Hoensbroek te Trnich bij Bonn, opbrengst  2.146,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/146.

 

25 september 1856

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen door Frederic Hawinkels en zijn echtgenote Cornelia Peckx te Swalmen aan Hendrik Hawinkels aldaar voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/150.

 

26 september 1856

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Thomas Geraedts aan Godefried Kwikken, beiden wonend te Swalmen, voor  300,‑; en overdracht van  200,‑ als restant van koopprijs met hypotheek op gemelde goederen door Thomas Geraedts voornoemd aan Albert Jacob Joseph Hubert Thissen te Roermond, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/152.

 

4 oktober 1856

ASSELT - Huwelijkscontract tussen Joannes Simons en Johanna Janssen, beiden wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/153.

 

8 oktober 1856

BEESEL - Huwelijkscontract tussen Willem Lamers en Anna Catharina Thijssen en schenking aan hen door Anna Gertrudis Geulen van al hetgeen de laatste bij haar dood zal nalaten, allen wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/158.

 

8 oktober 1856

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Janissen [geb. Swalmen 5-2-1828, zn. van Willem Janissen en Mechtildis Schrijnewerkers] en Megtilde Slijpen [geb. Swalmen 16-2-1812, dr. van Thomas Slijpen en Joanna Naus; wed. van Joannes Franciscus Rulkens, geh. Swalmen 11-4-1837, overl. ald. 9-12-1855].

GenLias, 2004.

 

9 oktober 1856

ASSELT - Huwelijkstoestemming door Gedula Looven aan haar dochter Carolina Clara Theelen, beiden wonend te Asselt onder Swalmen, om te trouwen met Peter Franciscus Gillard, schipper wonend te Angleur bij Luijk.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/159.

 

11 oktober 1856

BEESEL - Obligatie groot  141,‑ t.l.v. Tilman Criens en Helena Christus wonend te Beesel in voordeel van Pieter Jacob van Crugten wonend te Roer onder Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/161.

 

14 oktober 1856

ROERMOND - Gehuwd: Godefridus Hubertus Naus [geb. Swalmen 10-5-1828, zn. van Kornelis Naus en Windelina Rulkens] en Catharina Hubertina van Horen [geb. Swalmen, dr. van Paulus van Horen en Maria Teeven].

GenLias, 2005.

 

15 oktober 1856

BEESEL - Gehuwd: Lambertus Trines [geb. Beesel 9-1-1815, veldwachter, zn. van Joannes Trines en Maria Catharina Houben; wedn. van Maria Anna Franssen, geh. Beesel 29-5-1838] en Maria Catharina Gielen [geb. Helden 21-9-1826, dienstmeid, dr. van Gisbertus Gielen en Cornelia Vrencken].

GHS Beesel, BS-6/248.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Trines, geb. Beesel 25-7-1857.

2. Cornelia Hubertina Trines, geb. Beesel 19-11-1858.

3. Alexander Hubertus Trines, geb. Beesel 25-2-1860.

4. Hubertus Trines, geb. Beesel 17-11-1861. Tr. Tegelen 26-5-1890 met Maria Catharina Simons.

5. Henricus Hubertus Trines, geb. Beesel 24-11-1863.

6. Joannes Trines, geb. Beesel 15-11-1864.

7. Joannes Trines, geb. Beesel 25-4-1866.

 

15 oktober 1856

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Pansters [geb. Swalmen 11-1-1832] en Anna Gertrudis Beek [geb. Swalmen 29-2-1828, overl. ald. 4-3-1898, dr. van Willem Beek en Catharina Joosten].

Gegevens met dank aan P. Peeters, Reuver.

Voor obligaties zie Swalmen 19-4-1893 en 6-2-1896.

 

16 oktober 1856

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Leeuwen onder Besel op verzoek van Jean Baptiste Xavier Meister wonend aldaar, opbrengst  279,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/163.

 

16 oktober 1856

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Laemers [geb. Beesel 22-6-1826, landbouwer, zn. van Andreas Laemers en Catharina van der Velden] en Anna Catharina Thijssen [geb. Beesel 23-6-1825, dr. van Mathias Thijssen en Anna Gertrudis Laemers].

GHS Beesel, BS-6/250.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Andreas Hubertus Laemers, geb. Beesel 14-5-1858.

 

16 oktober 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen gelegen door:

1) Andreas Grachten en diens echtgenote Johanna Mooren te Asselt; en

2) Hendrik Mooren en zijn echtgenote Maria Gertrudis Heijnen te Blerick, opbrengst  970,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/161.

 

16 oktober 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen gelegen door Hendrik Mooren en diens echtgenote Maria Gertrudis Heijnen te Blerick, opbrengst  420,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/162.

 

18 oktober 1856

BEESEL - Verkoop van land te Besel door Gerard Janssen aan Jan Arnold Muiter, beiden wonend aldaar, voor  190,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/161.

 

20 oktober 1856

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van Cornelis Winkelman wonend te Maastricht in bijzijn van Abraham Johannes Brevet wonend te Roermond, voor  2.556,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/165.

Voor decharge zie idem 1856/173 d.d. 28-10-1856. Betreft o.a. Tol nr. 11 te Swalmen; zie Maas- en Roerbode d.d. 11-10-1856 voor aankondiging; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

25 oktober 1856

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Simons [geb. Beesel 14-2-1821, zn. van Gerardus Simons en Martina Houben] en Joanna Hubertina Janssen [geb. Swalmen 3-12-1826, dr. van Theodor Janssen en Wilhelmina Sanders].

GenLias, 2005.

 

27 oktober 1856

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van slaghout, dennebomen en eikebomen onder Besel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  2.599,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/169. Voor decharge zie idem 1857/154 d.d. 17-11-1857.

 

27 oktober 1856

REUVER-LEEUWEN - Testament van Jean Baptiste Xavier Meister wonend te Leeuwen onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/170.

Voor zijn huwelijk zie Beesel 10-9-1851.

 

27 oktober 1856

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van twee percelen bos gelegen onder Besel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, verbleven aan Renier van Ool en Leonard Theunissen, beiden wonend onder Besel, voor  254,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/171.

 

27 oktober 1856

REUVER-LEEUWEN - Verkoop van twee percelen bouwland onder Beesel gelegen door Gerard Rijnders aan Augustina Ruijs, beiden wonend aldaar, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/172.

 

dinsdag 4 november 1856

ASSELT - Openbare verkoop van canadabomen te Asselt op verzoek van Jan Hendrik Hendrikx wonend te Swalmen, opbrengst  181,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/178. Voor decharge zie idem 1857/142 d.d. 7-11-1857

Zie ook Maas- en Roerbode d.d. 11-10-1856 voor aankondiging; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1: verkoop gehouden in de veeweide aan de Sieperhof te Asselt; 80 bomen "dienstig voor planken, timmer‑ en klompenhout".

 

donderdag 6 november 1856

BUGGENUM / ASSELT - "Den 6 dezer heeft het werktuig om kiezelsteenen op den bodem der Rivier te zoeken op de Maas tegen over Buggenum, het regter hoorn van een dier naar boven gebragt, hetwelk twee meters vijftien centimeters lang, vijf en dertig kilos zwaar, en een halve meter dik is. Te bezigtigen bij Arnold Thomassen aan den nieuwen weg te Swalmen".

Maas- en Roerbode d.d. 8-11-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1. Zie ook 15-11-1856.

 

donderdag 6 november 1856

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd te Neer en de Lingen te Asselt door graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich bij Bonn, opbrengst  143,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/172.

 

vrijdag 7 november 1856

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mathias Janssen [geb. Beesel 9-6-1826, landbouwer, zn. van Joannes Janssen en Anna Margaretha Winkels; hij hertr. Beesel 27-1-1869 met Anna Petronella Thissen] en Gertrudis Huberta Giesen [geb. Beesel 3-9-1827, dr. van Franciscus Giesen en Christina Ebus].

GHS Beesel, BS-6/252; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Christiana Hubertina Janssen, geb. Beesel 26-8-1857, overl. ald. 19-5-1866.

2. Peter Franciscus Janssen, geb. Beesel 23-11-1858.

3. Hendrik Janssen, geb. Beesel 9-3-1860. Tr. Beesel 21-10-1887 met Wilhelmina Hubertina Smeets.

4. Anna Catharina Janssen, geb. Beesel 6-4-1862, overl. ald. 4-12-1937. Tr. Beesel 7-11-1884 met Pieter Willem Timmermans.

5. Franciscus Janssen, geb. Beesel 6-4-1864, overl. Tegelen 8-6-1921. Tr. Tegelen 14-4-1890 met Maria Wilhelmina van de Winkel.

6. Mathijs Janssen, geb. Beesel 11-11-1865.

 

zaterdag 8 november 1856

SWALMEN - Kwitantie groot  259,87 door Frans Lafleur te Linne aan de weduwe Frans Hendrickx geboren Maria Anna Vossen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/167.

 

vrijdag 14 november 1856

HAELEN - Pachtcontract van de pachthof genaamd Nieuwenhof te Haelen gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van haar zoon Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend op het kasteel Aldengoor te Haelen, als verpachtster, en Pieter Verstegen te Grubbenvorst.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/173.

 

zaterdag 15 november 1856

BUGGENUM / ASSELT - "In ons vorig nommer deelden wij onder de advertentien mede, dat men nabij Buggenum, bij het ophalen van kiezen van den bodem der Maas, een ontzaggelijk groot hoorn van een onbekend dier gevonden had. Het schijnt wel te blijken, dat het dier tot het geslacht der buffels of runderen van eene verbazende grootte, uit de voorwereld afkomstig, behoort. Het is vooral opmerkenswaardig, daat het niet de eerste maal is, dat er in onze provincie soortgelijke overblijfsels van voor den zondvloed ontdekt zijn; zoo heeft men over 30 jaren op een uur afstand van Maastricht, bij het ontgraven der Zuid-Willemsvaart, het gedeelte van den kop, en eenige kolossale beenderen van een mammouth of olifant der voorwereld gevonden."

Maas- en Roerbode d.d. 15-11-1856; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1. Zie 8-11-1856.

 

dinsdag 18 november 1856

ASSELT - Openbare verkoop van slaghout te Asselt door de R.K. kerkfabriek aldaar, opbrengst  254,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/177.

 

19 november 1856

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus van Buggenum [geb. Echt 7-10-1830, zn. van Joannes Lambertus van Buggenum en Maria Catharina Kessels] en Barbara Engels [geb. Swalmen 19-11-1832, dr. van Joannes Engels en Anna Catharina van Cruchten].

GenLias, 2007.

 

dinsdag 25 november 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen en een partij schansen op de Boxhof te Swalmen, door August Josef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  553,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/183.

 

3 december 1856

SWALMEN - Obligatie groot  110,‑ door Joanna van de Bos, weduwe van Mathijs Cremers, t.b.v. Henderik Cremers, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/211.

 

4 december 1856

SWALMEN - Gedeeltelijke opheffing van een hypotheek door Simon Karel Isidore de Cerf de Fize-Fontaine wonend te Roermond aan Joannes Hendrikx wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/200.

 

13 december 1856

BEESEL - Doorhaling hypotheek door het Armbestuur van Besel tegen Frans Reijnders aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/182.

 

13 december 1856

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Martinus Strous te Bruggen aan Jacobus Theelen te Swalmen, voor  490,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/183.

 

14 december 1856

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,‑ door Gerard Sanders en Daniel Sanders te Swalmen t.b.v.:

1) Henrietta van Lirp, weduwe van Jan Mathijs Sagers;

2) Johanna Maria Hubertina Sagers en haar man Johannes Martinus Giesberts;

3) Ludovica Cecilia Sagers en haar man Petrus Franciscus Hubertus Bingen;

4) Johannes Henricus Sagers, allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/214.

 

14 december 1856

BOUKOUL - Doorhaling door:

1) Henrietta van Lirp, weduwe van Jan Mathijs Sagers;

2) Johanna Maria Hubertina Sagers en haar man Johannes Martinus Giesberts;

3) Ludovica Cecilia Sagers en haar man Petrus Franciscus Hubertus Bingen;

4) Johannes Henricus Sagers, allen te Roermond,

ten voordele van Andries Peeters op de Boukoel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1856/215.

 

18 december 1856

HAELEN - Pachtcontract van de pachthof genaamd Heijerhof onder Haelen gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van haar zoon Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend te Haelen, als verpachtster, en Jan Veugelaars en diens echtgenote Petronella Nijs te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/191.

 

18 december 1856

KESSEL - Pachtcontract van de pachthof genaamd Heijkamp onder Kessel gelegen tussen Maria Lodge, douairiere van wijlen Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel, als gemachtigde van haar zoon Charles Georges Clement Joseph baron de Keverberg d'Aldengoor te Haelen, beiden wonend te Haelen, als verpachtster, en Jan Rixkens en diens echtgenote Maria Helena Maessen te Sint Odilinberg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/192.

 

19 december 1856

SWALMEN - Volmacht door Willem Jan de Gerard te Swalmen op de heren Frederic Terak Trakranen Henry Plate (?) en Frederic Conrard Seuff te Amsterdam, om renten op het Grootboek te ontvangen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1856/189.

 

22 december 1856

BEESEL - Openbare verkoop van dennen, eiken en berken slaghout gedaan in de heide en op de Waterlo onder Beesel gelegen op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  314,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/211.

 

27 december 1856

ROERMOND - Vernieuwing titel van een eisbare hoofdsom van 1100 pattacons ( 2192,40 behoudens misrekening) ten behoeve van de erfgenamen van wijlen jonkheer Ignatius Xaverius Jozef de Maurissens en Maria van Aefferden, in leven renteniers te Vlierden (Belgi), door Jacob Burghoff te Roermond, als gemachtigde van graaf Karel van en tot Hoensbroeck te Trnich (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1856/196.

 

29 december 1856

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken, berken en elsen slaghout alsmede berken en dennebomen gedaan aan het Groenewald onder Swalmen op verzoek van Antonetta Hendrix wonend te Roermond, opbrengst  268,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/214.

 

1856, z.d.

RONCKENSTEIN - Gegevens betreffende de watermolen (graan- en oliemolen) van Ronckestein, eigendom van G. Stox te Reuver. De molen heeft twee waterraderen.

RAL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 7714.

 

 

1857

1 januari 1857

Burgemeesters-benoemingen per 1-1-1857:

- Belfeld: J.J. Beelen;

- Swalmen: L. Tobben.

Maas- en Roerbode d.d. 3-1-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

7 januari 1857

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Besel op verzoek van Gerard Janssen aldaar, opbrengst  249,61.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/1.

Voor decharge door Jan Janssen te Besel zie idem 1857/168 d.d. 17-10-1857.

 

9 januari 1857

BEESEL - Gehuwd: Joannes Krten [geb. Kln (D) 22-4-1818, kantoenwever, overl. Beesel 21-6-1862, buitenechtelijke zn. van Maria Catharina Krten; wedn. van Maria Lorant, geh. Kessel 5-1-1850, overl. Beesel 22-11-1852] en Antonia op den Camp [geb. Roggel 21-8-1815, dienstmeid, dr. van Joannes T. op den Camp en Anna Maria van Horne; zij hertr. Beesel 6-1-1864 met Joannes Hubertus Metsemakers].

GHS Beesel, BS-6/302.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Krten, geb. Beesel 13-1-1860.

Bij dit tweede huwelijk van de bruidegom wordt als geboorteplaats opgegeven: Roermond.

 

12 januari 1857

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Jean Baptiste Joseph Kliennen en Anna Gertrudis Giesen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/2. Zie 15-1-1857.

 

13 januari 1857

REUVER - Verkoop van gekapt dennenhout op de Reuver door Johan de Pollart van Baarlo voor  116,10.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1857/5.

 

15 januari 1857

ROERMOND - Gehuwd: Jan Baptist Joseph Kliennen [geb. Roermond 8-10-1806; zn. van Barbara Kliennen (vader niet genoemd)], en Anna Gertrudis Giesen [geb. Amern St.-Georg 8-2-1804, dr. van Michael Giesen en Amilie Printzen].

GA Roermond, Registers DHO.

Vgl. 30-5-1828; voor huwelijkse voorwaarden zie 12-1-1857.

 

24 januari 1857

NUNHEM - Verkoop van bos op de Nunhemmerheide te Nunhem gelegen sectie A nr. 382 door Jan Geraedts te Swalmen aan Mathijs Jeuken te Nunhem en Pieter Beurskens te Neer voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1857/13.

 

27 januari 1857

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed onder Besel op verzoek van Jacob Bruster aldaar, Jacob Bruster te Kaldenkirchen en Johan Bruster te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/14.

 

2 februari 1857

SUSTEREN - Gehuwd: Karel Arnold Gulikers [geb. Susteren 'zegge Venlo' 15-1-1824, zn. van Peter Arnold Gulikers en Maria Ludovica Fransen] en Anna Catharina Palmen [geb. Susteren 26-3-1825, dr. van Christian Palmen en Maria Cornelia Claessen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Louisa Gulikers, geb. Beesel 4-2-1858. Tr. Echt 6-10-1886 met Wilhelm Joseph Hubertus Weeda.

2. Joannes Nicolas Josephus Gulikers, geb. Beesel 20-8-1859. Tr. Maastricht 5-10-1892 met Maria Hubertina in de Braeck.

3. Maria Catharina Gulikers, geb. Beesel 17-12-1861.

4. Petrus Arnoldus Gulikers, geb. Beesel 6-2-1864.

5. Joannes Wilhelmus Gulikers, geb. Beesel 21-2-1865.

6. Antoon Karel Arnold Gulikers, geb. Tegelen Tr. Sittard 22-11-1898 met Maria Philomena Schols.

 

3 februari 1857

SWALMEN - Gijsbert Frans Julianus Verzijl te Brussel, als mondeling gevolmachtigde van Auguste Josef Ghislain baron d'Overschie de Neerijsche te Brussel, verpacht de Baxhof te Swalmen en gedeeltelijk onder Beesel gelegen aan Godfried Ramakers en Martina Cuypers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/12.

 

5 februari 1857

SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Thissen [geb. Swalmen 15-4-1815, koster (1857), overl. ald. 7-3-1889, zn. van Peter Thijssen en Wilhelmina Heijnen] en Maria Elisabeth Geraedts [geb. Swalmen 20-3-1832, huishoudster (1857), overl. ald. 6-4-1909, dr. van Joannes Geraedts en Hendrina Verheggen].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Joannes Hubertus Thissen, geb. Swalmen 6-6-1858, overl. ald. 11-6-1858.

2. Peter Hubertus Thissen, geb. Swalmen 27-8-1859, ongehuwd overl. Haarlem 15-4-1883.

3. Joannes Hubertus Thissen, geb. Swalmen 15-3-1861, overl. Asselt 17-10-1933. Tr. Swalmen 17-9-1891 met Gertrudis Hubertina Lemmen.

4. Leonardus Hubertus Thissen, geb. Swalmen 6-5-1863, overl. ald. 16-12-1928. Tr. ... met Anna Maria Schreurs.

5. Jacobus Hubertus Thissen, geb. Swalmen 22-12-1865, ongehuwd overl. ald. 8-10-1934.

6. Hubertus Thissen, geb. Swalmen 4-11-1867, ongehuwd overl. s-Hertogenbosch 18-4-1912.

7. Ludovicus Hubertus Thissen, geb. Swalmen 27-1-1870, overl. ald. 2-8-1936. Tr. Roermond 13-6-1922 met Gertrudis Janssens.

8. Willem Hubertus Thissen, geb. Swalmen 2-2-1872, overl. ald. 26-6-1952. Tr. Swalmen 8-10-1909 met Maria Louisa Philomena Tax.

9. Theodoor Hubert Thissen, geb. Swalmen 11-5-1874, overl. Haelen 26-8-1953. Tr. Swalmen 23-5-1910 met Petronella Goossens.

10. Franciscus Hubert Thissen, geb. Swalmen 2-5-1876, ongehuwd overl. ald. 25-6-1896.

 

9 februari 1857

TEGELEN - Gehuwd: Hendrik Leonard Stoffels [geb. Belfeld 9-11-1818, zn. van Petrus Stoffels en Helena Gielen; hij hertr. Tegelen 5-1-1874 met Joanna Elisabeth Beckers] en Wilhelmina Terporten [Terpoorten, geb. Tegelen, dr. van Mathis Terporten en Windelina op Cleef].

GenLias, 2004.

 

12 februari 1857

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Aanwas te Swalmen door graaf Karel van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Frechen bij Bonn, opbrengst  814,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/22.

 

13 februari 1857

SWALMEN - Kwitantie van  1.121,‑ voor koopprijs van onroerende goederen onder Swalmen, door Matthias Thijssen namens zijn echtgenote Angelina Verheggen, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/23.

 

13 februari 1857

SWALMEN - Kwitantie van  410,‑ voor koopprijs van onroerende goederen onder Swalmen, door Pieter Hendrik Dings namens zijn echtgenote Anna Elisabeth Verheggen, beiden wonend te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/24.

 

13 februari 1857

SWALMEN - Kwitantie van  151,‑ voor koopprijs van onroerend goed onder Swalmen, door Johannes Verheggen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/25.

 

14 februari 1857

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen, door Daniel Heuvelmans aan Godefried Schreurs, beiden wonend te Swalmen, voor  70,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/27.

 

14 februari 1857

HORN - Verkoop van onroerend goed te Horn door Pieter Huijskens te Niersen (Pruissen), Sybilla Huijskens gehuwd met Gerard Hansen te Heithuisen en Willem Huijskens te Swalmen, aan Joannes Huijskens te Horn voor  500,‑ met subrogatie van deze som ten voordele van Josephus Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/25.

 

21 februari 1857

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland onder Beesel gelegen door Pieter Rijnders aan Frans Jozef Adolf Hubert Verbruggen, beiden wonend te Beesel, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/30.

 

23 februari 1857

SWALMEN - (Aankondiging van) openbare verkoop om 09.00 uur van een partij slaghout door notaris Milliard residerend te Roermond op verzoek van baron d'Overschie de Neerijssche te Swalmen op de Baxhof.

Maas- en Roerbode d.d. 21-2-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

24 februari 1857

SWALMEN - Deling van contant geld en onroerende goederen gelegen te Swalmen tussen Maria Catharina van Croij in huwelijk met Paulus Jacobus Linskens wonend onder Echt en Elisabeth van Croij in huwelijk met Thomas Geraedts wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/32.

 

25 februari 1857

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Baxhof te Swalmen door August Josef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  195,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/36.

 

28 februari 1857

ASSELT - Kwitantie door Jan Hendrikx van de som van  159,06 en doorhaling hypotheek door Theodoor Janssen en Mathijs Heijnen, allen wonend te Asselt onder Swalmen, aan Elisabeth van Kroij wonend te Swalmen en Maria Catharina van Kroij wonend te Scheelberg onder Echt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/33.

 

1 maart 1857

BOUKOUL - Obligatie groot  150,‑ door Paulus Kessels te Boekoel t.b.v. Jacob Burghoff te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1857/38.

 

3 maart 1857

BEESEL - Geboren: Margaretha Vaessen, buitenechtelijke dr. van Maria Vaessen. Getuigen: Leonardus Lankes en Petrus Timmermans.

GHS Beesel, BS-6/278.

 

3 maart 1857

ROERMOND - Gehuwd: Michael op 't Roodt [geb. Horn 10-12-1820, zn. van Peter op 't Roodt en Maria Daemen] en Aldegonda Quicken [geb. Beesel 14-1-1824, dr. van Johannes Quicken en Joanna Laemers].

GenLias, 2005.

 

7 maart 1857

BEESEL - Ruiling van onroerende goederen te Besel gelegen (van beide zijden geschat op een jaarlijkse huurwaarde van  5,‑) door Pieter Paulus Peeters enerzijds en Frans Jozef Adolf Hubert Verbruggen, beiden wonend te Beesel, anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/37.

 

7 maart 1857

BEESEL - Schenking door Pieter Peeters te Besel van een som van  40,‑ aan zijn dochter Wilhelmina Peeters, vrouw van Jacob de la Roy aldaar, een som van  40,‑ aan de kinderen van zijn overleden zoon Wilhelmus Peeters, en een som van  40,‑ aan zijn zoon Pieter Peeters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/38.

 

7 maart 1857

BOUKOUL - Testament gemaakt door Coenrardus Bloemers wonend op de Boukkoul onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/38.

 

7 maart 1857

SWALMEN-BOUKOUL - Frans Sanders; Jan Klumpkens en zijn echtgenote Anna Gertrudis Sanders; en Jan Hendrik Sanders, alle vier wonend op de Boekkoel onder Swalmen, verkopen land te Swalmen voor een bedrag van  150,‑ aan Hendrik Cuijpers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1857/43.

 

11 maart 1857

SWALMEN - Deling van onroerende goederen gelegen onder Maasniel, Swalmen en Roermond tussen Alphons Heusch wonend te Roermond en Arthur Heusch wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/40.

 

18 maart 1857

BEESEL - Obligatie groot  234,‑ door Godfried Willemsen te Besel aan Jan Baptiste Coppen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/45.

 

20 maart 1857

BEESEL - Gehuwd: Petrus Rutjens [geb. Roggel 6-2-1821, landbouwer, zn. van Martinus Rutjens en Martina Caelers; wedn. van Joanna Heldens, geh. Beesel 24-5-1847] en Catharina van de Voort [geb. Nederweert 22-12-1822, landbouwster, dr. van Henricus van de Voort en Wilhelmina Coolen; wed. van G. Brouns].

GHS Beesel, BS-6/304.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 maart 1857

BUGGENUM - Verkoop van een pannenbakkerij en hooiland te Buggenum in de Groote O gelegen door Jozef Lambert August Scheepers te Baexem aan Mathijs Jeuken te Nunhem voor  1.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1857/49.

 

23 maart 1857

HUNSEL - Verkoop van een bouwhoeve met watergraanmolen genaamd de Uffelsche Molen, met landerijen, weilanden en hakhout te Hunsel gelegen door Jan Lodewijk Theodoor Antoon Lebuinus baron van Scherpenzeel Heusch te Baarlo, als gevolmachtigde van:

1) zijn vrouw Maria Isabelle Theodora Clout en

2) Sophia de Pollart en Isabella de Pollart, beiden te Roermond,

aan Theodoor van Ratingen te Kinroij (Belgi) voor  12.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1857/52.

 

6 april 1857

SWALMEN - Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Wolf Soesman te Roermond voor Petrus Conrardus Hubertus van Laer te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/62.

 

dinsdag 14 april 1857

paasdinsdag

SWALMEN - (Aankondiging van) openbare verkoop om 10.00 van 41 zeer zware eikebomen, 33 wilgen en 4 abelen, staande te Swalmen nabij de Maas en de grote weg naar Nijmegen, gedaan te Swalmen door notaris Thiessen residerend te Venlo op verzoek van de weduwe J.F. Schmasen op haar pachthoeve genaamd de Oudenhof.

Maas- en Roerbode d.d. 4-4-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

donderdag 16 april 1857

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Anna Maria op de Camp (weduwe van Seger Verheggen) wonend aldaar, opbrengst  451,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/56.

Voor decharge zie idem nr. 1857/136 d.d. 28-10-1857.

Voor aankondiging zie Maas- en Roerbode d.d. 28-3-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1: o.a. "1 schoon zevenjarig ruinpaard, 1 dragende koe, 1 dragend rund, 1 rund van 2 jaren, kasten, stoelen, tafels, eene huisklok met kast, eene kagchel, koper, tin, ijzerwerk, eene schoone wanmolen, draaivat, eene waschtobbe, hooi, stroo, aardappelen, 1 lange kar, 2 ploegen, en verder allerhande akkergereedschappen."

 

donderdag 16 april 1857

SWALMEN - Schenking door Anna Maria op de Camp, weduwe van Seger Verheggen wonend te Swalmen, van onroerende goederen t.w.v.  50,‑ aldaar gelegen, aan haar kinderen Elisabeth, Gerard, Jan Mathijs, Hendrina en Maria Agnes Verheggen wonend te Swalmen, en aan Jan Theodoor en Caecilia Verheggen wonend te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/57.

 

donderdag 16 april 1857

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Mathijs van den Bosch wonend aldaar, opbrengst  104,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/58.

Voor decharge zie idem 1857/138 d.d. 31-10-1857 door idem wonend te Baarlo.

 

17 april 1857

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Geraets [geb. Neer 3-1-1830, dienstknecht, zn. van Joannes Geraets en Maria Agnes Wagemans] en Maria Cornelia van Dijk [geb. Beesel 26-7-1832, dr. van Joannes Petrus van Dijk en Anna Maria Nijssen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/306.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Jan Peter Geraets, geb. Beesel 18-9-1858.

2. Maria Agnes Geraets, geb. Beesel 18-9-1858.

3. Joannes Peter Geraets, geb. Beesel 6-3-1860.

4. Agnes Geraets, geb. Beesel 28-11-1861.

5. Wilhelmina Geraets, geb. Beesel 24-10-1863.

6. Anna Catharina Geraets, geb. Beesel 26-6-1865.

7. Gerardus Hubertus Geraets, geb. Beesel 29-4-1868.

8. Helena Hubertina Geraets, geb. Beesel 8-3-1870.

9. Wilhelmina Hubertina Geraets, geb. Beesel 26-9-1873.

Voor openbare verkoop op Wilde Hoef zie 29-4-1862.

 

17 april 1857

BEESEL - Gehuwd: Martinus Gijsen [Geijsen, Geijzen, Gijzen, geb. Heijthuijsen 17-11-1823, dienstknecht, zn. van Wilhelmus P. Gijsen en Gertrudis van Genegen] en Maria Anna Peeters [geb. Beesel 24-3-1836, dr. van Gerardus Peeters en Margaretha Joanna Rutten].

GHS Beesel, BS-6/308.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Geijsen, geb. Beesel 30-12-1857.

2. Gertrudis Geijsen, geb. Beesel 9-3-1861. Tr. Beesel 20-1-1905 met Petrus Paulus Bos.

3. Gerardus Gijzen, geb. Beesel 28-4-1864.

4. Petrus Gijezen, geb. Beesel 20-10-1867.

5. Joannes Gijezen, geb. Beesel 4-4-1871. Tr. Beesel 8-8-1916 met Christina Catharina Heldens.

6. Andreas Hubertus Gijezen, geb. Beesel 21-2-1874.

7. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 16-8-1877.

8. Jacobus Hubertus Gijezen, geb. Beesel 6-4-1879.

 

17 april 1857

BEESEL - Gehuwd: Willem Naus [Wilhelmus, geb. Beesel 15-7-1830, dagloner, zn. van Godefridus Naus en Ida Janssen] en Joanna Peeters [geb. Beesel 27-7-1830, dienstmeid, overl. ald. 16-1-1901, dr. van Joannes Peeters en Joanna Janssen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/310 (volgens klapper Peeters abusievelijk: 16 april ).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Ida Naus, geb. Beesel 16-2-1858.

2. Godefridus Naus, geb. Beesel 8-11-1859. Tr. Beesel 29-4-1898 met Adelgunda Hillebrands.

3. Joannes Hubertus Naus, geb. Beesel 10-11-1862.

4. Franciscus Naus, geb. Beesel 31-12-1864.

5. Anna Ida Naus, geb. Beesel 31-12-1866. Tr. Tegelen 26-8-1895 met Peter Johannes Nabben.

6. Joanna Naus, geb. Beesel 31-7-1869. Tr. Beesel 3-5-1895 met Joannes Hubertus Schouren.

7. Anna Gertrudis Hubertina Naus, geb. Beesel 29-1-1872. Tr. Tegelen 29-4-1901 met Johannes Adriaan van Eijk.

8. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 23-3-1874.

 

zaterdag 18 april 1857

BEESEL - Kwitantie groot  245,‑ door Jacob Brusten te Besel, Jacob Brusten te Kaldenkirchen en Johan Brusten te Besel, wegens uitbetaling van openbare verkoop van onroerend goed.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/71. Zie 27-1-1857.

 

zaterdag 18 april 1857

SWALMEN - Bekendmaking van de benoeming van J.H. Caisar te Borne tot ontvanger te Swalmen.

Maas- en Roerbode d.d. 18-4-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

20 april 1857

BEESEL - Gehuwd: Hermanus van Soest [geb. Grubbenvorst 31-10-1832, landbouwer, zn. van Joannes B. van Soest en Anna Linssen] en Aldegonda Joanna Goossens [geb. Beesel 9-10-1831, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers; zij hertr. Beesel 19-9-1860 met Petrus Joannes Bors].

GHS Beesel, BS-6/312.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Baptist Hubertus Maria van Soest, geb. Beesel 20-1-1858. Voor zijn nummerverwisseling zie 9-4-1878.

 

dinsdag 21 april 1857

ROERMOND - Verkoop van een huis met koetshuis en tuin gelegen te Roermond door Philippina van Waegeningh aan Maria Catharina Theresia Cloquet, beiden wonend te Roermond, voor  2.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/60.

 

22 april 1857

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Hubertus Thijssen [geb. Beesel 24-5-1833, overl. Weert 1-6-1921, zn. van Henricus Thijssen en Joanna Misdom; hij hertr. Beesel 11-2-1863 met Anna Maria Overmans] en Wilhelmina Huberta Stroucken [Strouken, geb. Beesel 12-4-1835, dr. van Joannes Stroucken en Maria Catharina Janissen].

GHS Beesel, BS-6/314.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrik Hubertus Thijssen, geb. Beesel 26-4-1858.

2. Joannes Hubertus Thijssen, geb. Beesel 22-1-1860.

 

22 april 1857

BEESEL - Gehuwd: Petrus Stroeken [geb. Venlo 12-10-1826, onderwijzer, zn. van Gerardus Stroeken en Gertrudis Wijnands] en Anna Maria Elisabeth Hubertina van Pool [geb. Maasniel 10-10-1834, dr. van Hubertus van Pool en Joanna Flecken].

GHS Beesel, BS-6/316.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerard Antonius Silvester Hubertus Stroeken, geb. Beesel 30-12-1857.

2. Anna Maria Gertruda Stroeken, geb. Beesel 28-4-1859.

3. Maria Catharina Louisa Stroeken, geb. Beesel 10-11-1860. Tr. Stoppeldijk (Z) 26-5-1880 met Emilius Franciscus Levinus van Waesberghe.

4. Hubertina Maria Gertruda Joanna Stroeken, geb. Beesel 18-3-1863.

Peter Stroeken nam op 3-3-1869 ontslag als onderwijzer en verhuisde naar Stoppeldijk (Zeeland).

 

5 mei 1857

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed te Swalmen op verzoek van Jan Willem de Gerard aldaar, opbrengst  177,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/84.

 

6 mei 1857

BELFELD - Gehuwd: Petrus Joannes Schoeren uit Kaldenkirchen en Maria Gertrudis Janssen. Getuigen: Antonius Janssen en Maria Sophia Schoeren.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 61.

 

9 mei 1857

SWALMEN - Te pachten: te aanvaarden rond stoppelbloot 1857: twee stukken zwaar land groot resp. 5 en 2 morgen, gelegen in het Graetherveld aan de Graetherbaan. Alle erheen leidende wegen zijn of worden binnenkort in zeer goede staat gebracht. Inlichtingen bij de (niet met name genoemde) eigenaar te Roermond in de Oliestraat of op de Graetherhoff onder Swalmen, waar tevens te koop zijn 3.000 goede droge eiken en elsen schansen.

Maas- en Roerbode d.d. 9-5-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

9 mei 1857

SWALMEN - Advertentie voor kluitkalk en guano (meststof), verkrijgbaar in de kolenmagazijnen van (Jacob) Ramakers-Berger te Asselt.

Maas- en Roerbode d.d. 9-5-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

10 mei 1857

SWALMEN - Verkoop van twee percelen bouwland te Swalmen gelegen door Joanna van de Bosch, Gertrudis Kremers en Joanna Kremers c.s. aan Hendrik Kremers, allen wonend aldaar, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/66.

 

10 mei 1857

SWALMEN - Testament door Joannes Hendrikx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/87.

 

11 mei 1857

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door de regenten van het R.K. Godshuis te Roermond tegen Jan Slabbers en kinderen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/88.

 

16 mei 1857

SWALMEN - Rectificatie van een akte van borgstelling door Jan Hendrik Caesar te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/91.

 

20 mei 1857

SWALMEN - Deling van bouwland, huis en tuin gelegen te Swalmen en contant geld tussen Elisabeth, Gerard, Jan Mathis en Hendrina Verheggen wonend te Swalmen, Jan Theodoor Verheggen wonend te Kessel, Maria Agnes Verheggen wonend te Swalmen en Caecilia Verheggen wonend te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/74.

 

24 mei 1857

ECHT - Verkoop van de onverdeelde helft van een huis met tuin en weiland te Echt-Klein Berkelaer gelegen door Henderik Schoenmakers te Swalmen aan Pieter Schoenmakers te Berkelaar onder Echt voor  150,‑ buiten de lasten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1857/93.

 

25 mei 1857

SWALMEN - Gehuwd: Ludovicus Wilhelmus Hubertus Allers [geb. Herkenbosch 14-4-1825, timmerman, zn. van Pieter Allers en Maria Cupers] en Catharina Josephina Hubertina Grachten [geb. Swalmen 2-1-1826, dr. van Andries Grachten en Joanna Mooren].

GHS Swalmen, BS-1857/6; GenLias, 2004.

 

26 mei 1857

HAELEN / SWALMEN - Volmacht in brevet door Willem en Lambert Schreurs wonend te Haelen, Emerentiana Schreurs wonend te Swalmen, Agnes Schreurs wonend te Roggel, Agnes Hobus wonend te Buggenum c.s. aan Hendrik Schreurs wonend te Haelen om de nalatenschap van wijlen hun oom Mathias Schreurs, overleden te Houthave, tot liquiditeit en effenheid te brengen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/77.

 

26 mei 1857

MELICK EN HERKENBOSCH - Openbare verkoop van acht percelen bouwland onder de gemeente Melick Herkenbosch gelegen, verkocht op verzoek van Petronella Helwegen in huwelijk met Renier Schmitz, Sophia Keuren in huwelijk met Jan van Montfort, wonend aldaar, Lambert Keuren wonend te Dulken, Hendrik Helwegen wonend onder Swalmen, Anna Catharina en Gertrudis Houbers wonend te Luttervorst c.s. aan Hendrik Mathijs Deelen, Johannes Conen en Hendrik Moors allen wonend te Melick c.s., opbrengst  434,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1857/78.

 

30 mei 1857

SWALMEN - Te koop: een sterk werkpaard, ook bruikbaar in rijtuig, bij J. Ramakers op de Markt te Swalmen.

Maas- en Roerbode d.d. 30-5-1857; Het Gezetje van Zjwame jrg. 1 (1989) nr. 1.

 

1 juni 1857

SWALMEN - Gehuwd: Joseph Slijpen [geb. Swalmen 14-3-1823, overl. ald. 25-3-1892, zn. van Thomas Slijpen en Joanna Naus; hij hertr. Swalmen 21-1-1865 met Joanna Janissen] en Anna Maria Hubertina Simons [geb. Swalmen 16-10-1830, overl. ald. 8-6-1864, dr. van Jacob Simons en Maria Agnes Engelen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Joanna Hubertina Slijpen, geb. Swalmen 25-4-1858, overl. ald. 1-12-1940. Tr. Swalmen 23-8-1880 met Jean van den Groenendal.

2. Maria Agnes Slijpen, geb. Swalmen 24-2-1861. Tr. Beesel 6-11-1896 met Mathijs Zeelen.

3. Anna Catharina Slijpen, geb. Swalmen 15-4-1863, overl. ald. 7-3-1927. Tr. Swalmen 23-6-1887 met Johannes Delissen.

 

4 juni 1857

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [Willem Jansen, geb. Beesel 28-3-1809, landbouwer, zn. van Henricus Janssen en Joanna Beckers; wedn. van Gertrudis Smeets, geh. Beesel 8-1-1845] en Sibilla Naus [geb. Beesel 13-3-1822, overl. ald. 4-11-1873, dr. van Godefridus Naus en Ida Janssen].

GHS Beesel, BS-6/318.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Ida Janssen, geb. Beesel 26-3-1858, overl. ald. 1-4-1858.

2. Joanna Elisabeth Jansen, geb. Beesel 14-11-1859, overl. ald. 14-5-1860.

3. Joanna Janssen, geb. Beesel 7-1-1862, overl. ald. 11-10-1864.

4. Joanna Janssen, geb. Beesel 8-12-1864. Tr. 1) Beesel 6-5-1892 met Jacobus Rutten; 2) Beesel 21-1-1910 met Franciscus Gielen.

 

6 juni 1857

BELFELD - Radiatie toegestaan door Pieter Antonius Grubben te Blerick als gemachtigde van het Armbestuur van Belfeld t.b.v. Jan Clabbers te Venlo.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1857/65.

 

10 juni 1857

SWALMEN Gehuwd: Joseph Slijpen [geb. Swalmen 14-3-1823, zn. van Thomas Slijpen en Joanna Naus] en Anna Maria Hubertina Simons [geb. Swalmen 16-10-1830, dr. van Jacob Simo