KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1840-1849

laatst opgeslagen: maandag 26 februari 2018 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2018

 

1840

z.d.

Z.P. - Gehuwd: Hendrik Terstappen en Sibilla Catharina Buskens [geb. Brggen (D) , overl. Beesel 9-3-1855, oud 76 jaar, dr. van Willem Buskens en Gertrudis Klosters]

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Catharina Gertrudis Terstappen, geb. Mulbracht (D) , overl. Beesel 31-7-1863, oud 57 jaar. Tr. met Johan Peter Conrard Thor.

 

vr 6 januari 1840

BEESEL - Gehuwd: Johan Peter Conrard Ther [geb. , overl. Beesel 21-4-1868 oud 70 jaar] en Catharina Gertrudis Terstappen [Ferstappen, geb. Mulbracht (D) , overl. Beesel 31-7-1863, oud 57 jaar, dr. van Hendrik Terstappen en Sibilla Catharina Buskens].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Helena Ther, geb. ..., ongehuwd overl. Beesel 11-11-1861, oud 27 jaar.

2. Wilhelmus Henricus Ther, geb. Bracht (D) 6-1-1840, overl. Beesel 23-12-1883. Tr. Beesel 8-5-1867 met Anna Maria Meerts.

..

3. Franciscus Wilhelmus Thoer, geb. Beesel 30-6-1850 (BS-5/495), overl. ald. 17-7-1850 oud 17 dagen.

 

10 januari 1840

BEESEL ‑ De kerkklok is weggehaald en op de pastorie geplaatst, zodat nu alles uit het oude kerkgebouw is geruimd. De burgemeester hoopt dat snel orders komen om het gebouw af te breken.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1147. Zie 24-12-1839 en 20-1-1840.

 

13 januari 1840

REUVER-LEEUWEN - Rond augustus 1839 is het huis van Mathijs Niemans, dagloner te Leeuwen, afgebrand, waarbij meubels en oogst verloren gingen. Hij ontving de opbrengst van een collect die eigenlijk een andere bestemming had.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1148.

 

14 januari 1840

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 15-1-1840, getuigen: Petrus Schoeren en Helena Gielen): Leonardus Schoeren [geb. Beesel 16-10-1805, zn. van Jan Schoeren en Anna Vullings] uit Belfeld en Joanna Gielen [Geelen, ged. Beesel 22-5-1811, overl. ald. 24-2-1855, dr. van Theodorus Geelen en Helena Laemers] uit Beesel.

GenLias, 2004; J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 40.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Schouren, geb. en ged. Belfeld 14-3-1840 (doopget. Joannes Schoeren en Joanna Lankes).

2. Maria Elisabeth Schoeren, geb. en ged. Belfeld 21-11-1842 (doopget. Petrus Geelen en Anna Maria Vullings).

3. Jan Schoeren, geb. en ged. Belfeld 4-8-1845 (doopget. Petrus Mathias Schouren en Helena Geelen).

4. Helena Schouren. geb. Belfeld 27-12-1848, ged. ald. 28-12-1848 (doopget. Joannes Geelen en Elisabetha Schouren), overl. Venray 23-2-1940. Tr. Beesel 13-5-1892 met Hendrikus Hubertus Teunissen.

5. Gerardus Schouren, geb. en ged. Belfeld 23-10-1851 (doopget. Mathias Schouren en Helena Geelen).

 

20 januari 1840

BEESEL ‑ Er is onduidelijkheid over de vraag wie moet opkomen voor de sloopkosten van de kerk te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1149. Zie 10-1-1840 en 3-2-1840.

 

31 januari 1840

BEESEL-REUVER ‑ De gemeente Beesel heeft in 1828 200 gulden beschikbaar gesteld voor de weg Maastricht-Nijmegen, met de opmerking dat de gemeente reeds een stenen brug genaamd Schelkesbeeksbrugge gemaakt heeft, die met de daarbij horende dijk  412,32 heeft gekost, exclusief de karrevrachten en handdiensten.

Tevens vermelding van een barriere tussen Swalmen en de Roversche Heide, op Swalmens grondgebied gelegen (= tol?).

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1151. Zie 26-5-1828.

 

3 februari 1840

BEESEL ‑ Het puin van de gesloopte kerk moet worden afgevoerd. De burgemeester verwacht dat sommige inwoners niet zonder meer hun medewerking zullen verlenen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1152. Zie 20-1-1840 en 18-4-1840.

 

5 februari 1840

BEESEL - Gehuwd: Mathijs Houtakkers [geb. Neer 30-10-1818, dienstknecht, buitenechtelijke zn. van Margaretha Houtakkers] en Margaretha van den Borst [geb. Beesel 18-1-1817, overl. ald. 9-3-1881, dr. van Petrus van den Borst en Aldegonda Reijnders].

GHS Beesel, BS-4/479.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Houtakkers, geb. Beesel 22-11-1840. Tr. Beesel 26-4-1867 met Joannes Joosten.

2. Joannes Baptist Houtakkers, geb. Beesel 30-9-1842.

 

21 februari 1840

BEESEL ‑ Gegevens inzake de aflossing van een rente ten behoeve van de school en ten laste van de erfgenamen van L. Trines.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1154.

 

10 maart 1840

BEESEL ‑ De begrotingsstaat voor 1840 is niet ondertekend door de raadsleden uit Reuver, omdat de overige leden hun aanvraag voor een traktement voor een school in het gehucht Reuver niet inwilligden. De heren Staatsraden Commissarissen in Limburg hebben dit traktement op de begroting opgevoerd en zelfs gelijk gesteld met dat van de gemeenteonderwijzer. Hierop hebben de overige raadsleden verlangd dat ook hun handtekeningen zouden worden geschrapt, omdat er - volgens de burgemeester - gegronde redenen bestaan om de gemeente met geen nieuwe uitgave te belasten.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1155. Zie 17-6-1831 en 16-3-1840.

 

16 maart 1840

BEESEL ‑ Drie raadsleden uit Reuver hebben zich er bij de Staatsraden Commissarissen in Limburg over beklaagd dat de overige leden volharden in hun weigering om op de begroting een bedrag voor bezoldiging voor een onderwijzer voor het gehucht Reuver uit te trekken, ondanks het advies van de Permanente Deputatie te Hasselt van 23 januari 1839. Volgens burgemeester Ruijs zou de Deputatie verkeerd zijn ingelicht over de toestand van de gemeente. De redenen voor de aanhoudende weigering zijn volgens hem als volgt:

- de financile positie van de gemeente is bedroevend, o.a. wegens belastingen en schulden, waaronder een van  25.697,‑ t.b.v. de erfgenamen Janssen, waarvan de uitspraak betreffende een vordering hangende is;

- de gemeente heeft in 1829 voor  1900,‑ een groot schoollokaal plus onderwijzerswoning gebouwd dat plaats biedt aan ruim 140 kinderen en gunstig gelegen is;

- de kinderen uit Leeuwen, 171 in getal, kunnen net als de kinderen uit Rijkel, 145 in getal, best de school in Beesel bezoeken;

- in 1829 heeft de gemeenteraad een bijzondere school toegelaten voor de drie gehuchten; een traktement voor een aparte onderwijzer hier zou nadelig zijn voor de school in Beesel en de gemeente onnodig belasten;

- de drie (Reuverse) raadsleden verlangen niet alleen een bezoldiging voor een onderwijzer; wanneer ze deze gekregen hebben, zullen zij een schoollokaal en een traktement voor hun koster vragen (hetgeen zij reeds gevraagd hebben, waardoor de gemeente genoodzaakt is geweest - om onaangenaamheden te voorkomen - om de geringe toelage van  47,‑ die de koster van Beesel voor het opwinden van het uurwerk ontving, te verminderen op  22,‑), en vervolgens zullen ze overgaan tot aanvraag van een pastorie etc. etc., terwijl zij reeds hebben geprobeerd om hun kapel te verheffen tot een parochie, waardoor de gemeente op den duur genoodzaakt zal zijn om twee parochies te onderhouden, aldus de burgemeester. Hij verzoekt om de aanvraag voor een jaarwedde niet toe kennen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1117. Zie 10-3-1840 en 15-9-1841.

 

23 maart 1840

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Heinders [Heijnders, geb. Buggenum 31-1-1815, overl. Beesel 16-9-1891, zn. van Theodorus Heijnders en Anna Maria Naus] en Wilhelmina Hubertina Theelen [geb. Swalmen 3-9-1811, dr. van Jan Willem Theelen en Helena Ramakers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Hubertina Heinders, geb. Swalmen 1-3-1841, overl. Beesel 15-11-1920 oud 79 jaar. Tr. met Wilhelmus Thijssen.

2. Anna Hubertina Heijnders, geb. Beesel 23-1-1843, overl. ald. 28-1-1917. Tr. Beesel 30-9-1870 met Antonius Sanders.

3. Wilhelmus Hubertus Heinders, geb. Beesel 11-2-1845, overl. ald. 4-5-1846 oud 1 jaar.

4. Wilhelmus Heinders, geb. Beesel 16-4-1847, ongehuwd overl. ald. 29-3-1925 oud 77 jaar.

Jan Heinders c.s. verkochten op 31-3-1846 onroerende goederen.

 

6 april 1840

BEESEL ‑ Gegevens inzake een vordering van een kapitaal ten laste van de gemeente Beesel ten behoeve van Joseph van der Renne als gevolmachtigde van de erfgenamen van Gerard van der Renne.

De burgemeester verzoekt om snelle uitbetaling.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1159.

 

18 april 1840

BEESEL ‑ De schulden van de gemeente Beesel bedragen frs. 34.439,76. De grondbelasting bedraagt frs. 352 en de plaatselijke belasting 2102 francs.

In januari 1839 heeft de burgemeester met toestemming van de schepenen aan de veldwachter opdracht gegeven om in Rijkel, Dorp en Bussering aan alle hoofden van de huisgezinnen bekend te maken, dat degenen die tegen verplaatsing van de kerk zijn, zich dadelijk moeten melden. Van de 128 gezinshoofden (op een totaal van 753 zielen) zijn er maar 24 gekomen die tegen de verplaatsing waren, zodat er 104 vr de verplaatsing zijn.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1160. Zie 3-2-1840 en 26-9-1840.

 

vr 23 april 1840

Z.P. - Gehuwd: Josephus Theodorus Mouwens [geb. Stevensweert 26-11-1813, vermoedelijk schipper, zn. van Antoin Mouwens en Marie Petronille Kerkhoff] en Rosalia Josepha Duthoi [Duthoit].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Thophile Dsir Antoine Mouwens, geb. Comines (B) 23-4-1840. Tr. 1) Posterholt 30-5-1870 met Maria Josepha Stroucken (geb. Kaldenkirchen (D), dr. van Peter Mathias Stroucken en Gertrudis Janssen); 2) Posterholt 26-9-1878 met Maria Catharina Peters (geb. Karken (D), dr. van Peter Ludwig Peters en Anna Catharina Frenken).

2. Hendrik Pieter Mourits Mouwens, geb. BEESEL 22-9-1844 (BS-5/87, get. Fredrick Medardus Johan Hendrik Christiaan Durant en Cornelius Adolph Willem Durant). Tr. 1) Posterholt 12-5-1873 met Anna Maria Knabben (geb. Posterholt, dr. van Jacobus Knabben en Anna Maria Rutten); 2) Posterholt 19-7-1876 met Mechtildis Meijers (geb. Posterholt, dr. van Jacobus Meijers en Maria Catharina Zeegers).

 

24 april 1840

BEESEL - Gehuwd: Christianus Willemsen [geb. Beesel 25-12-1811, dienstknecht, zn. van Jacobus Willemsen en Anna Maria Streutjens] en Elisabeth Tielmans [Tilmans, geb. Horn 2-8-1816, buitenechtelijke dr. van Margaretha Tielmans].

GHS Beesel, BS-4/494.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Bertha Willemsen, geb. Beesel 25-4-1841.

2. Joannes Willemsen, geb. Beesel 12-10-1843.

3. Anna Gertrudis Willemsen, geb. Beesel 20-11-1847.

 

27 april 1840

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Henricus Beeker [Van Becker, Becker, geb. Velden, zn. van Matthias Beeker en Maria Driessen] en Maria Mechtildis Housen [Hoesen, geb. Venlo, dr. van Matthias Housen en Joanna Katzer].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS Beesel, St.-Urbanusparochie Belfeld):

1. Martina Beeker, geb. Beesel 26-1-1844.

2. Gertrudis Beeker, geb. Beesel 20-9-1846.

3. Catharina Beeker, geb. Beesel 25-6-1848, ongehuwd overl. Belfeld 12-5-1866 oud 18 jaar.

4. Joannes Mattis Beeker, geb. Beesel 25-6-1850.

5. Pieter Becker, geb. en ged. Belfeld 13-9-1854 (doopget. Petrus Becker en Anna Maria Henrichs, zn. van Henricus x Maria Nadilla Houzen), overl. ald. 26-9-1854 oud 14 dagen.

6. Petronella Becker, geb. en ged. Belfeld 18-8-1857 (doopget. Joannes Hubertus Hoezen en Maria Catharina van Megen, dr. van Henricus x Maria Nadilla Houzen), overl. ald. 29-8-1857 oud 11 dagen.

 

27 april 1840

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hendrikus Engelen [geb. Swalmen 18-3-1815, zn. van Hendrikus Engelen en Aldegonda Teunissen] en Anna Maria Kessels [geb. Swalmen 22-3-1817, dr. van Mathis Kessels en Anna Catharina Simons].

GenLias, 2007.

 

29 april 1840

BEESEL - Gehuwd: Joannes Geelen [geb. Beesel 1-2-1802, werkknecht, overl. ald. 24-9-1850, zn. van Theodorus Geelen en Helena Lamers] en Martina Heijmans [geb. Kessel 10-9-1807, dienstmeid, dr. van Zegerus Heijmans en Hendrina Beurskens].

GHS Beesel, BS-4/498.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Helena Geelen, geb. Beesel 20-6-1841. Tr. Tegelen 9-6-1874 met Hendrik Mathijs Janssen.

...

2. Maria Geelen, geb. Beesel 26-9-1848. Tr. Kessel 31-7-1874 met Peter Sillen.

 

1 mei 1840

BEESEL - Gehuwd: Petrus Henricus Schmitz [Smeets, geb. Dulken (D) 17-10-1807, wever, overl. Beesel 8-1-1866 volgens aangifte oud 58 jaar, zn. van Mathias Schmitz en Cecilia Klaessen alias Klapdohrs] en Catharina Gertrudis Hebben [geb. Tegelen 26-2-1820, overl. Beesel 12-6-1891, dr. van Mathias Hebben en Maria Bourgons].

GHS Beesel, BS-4/500.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathias Smeets, geb. Beesel 12-6-1841. Tr. Beesel 6-10-1876 met Maria Gertrudis Dewinden.

2. Maria Lucia Smeets, geb. Beesel 30-7-1843.

3. Cecilia Smeets, geb. Beesel 27-10-1845.

4. Gertrudis Smeets, geb. Beesel 1-4-1848, overl. ald. 23-8-1849 oud 1 jaar.

5. Paulus Smeets, geb. Beesel 10-8-1850.

6. Josephus Smeets, geb. Beesel 19-3-1853, overl. ald. 10-3-1895. Tr. Beesel 13-4-1883 met Gertrudis Beurskens.

7. Gertrudis Smeets, geb. Beesel 22-9-1856, overl. ald. 28-4-1920. Tr. Beesel 25-6-1880 met Godefridus Hubertus Niemans.

8. Hendrik Franciscus Smeets, geb. Beesel 13-8-1859.

Het gezin woonde in Leeuwen (sectie A 249) in het huis bijgenaamd de Greun Haspel. Het huis werd overgenomen door zoon Josephus, die zijn moeder tot haar dood liet inwonen.

 

1 mei 1840

BEESEL - Gehuwd: Tilmanus van der Velden [Hermanus, geb. Beesel 1-10-1815, dienstknecht, overl. ald. 16-12-1861, zn. van Petrus van der Velden en Maria Janssen] en Anna Margaretha Keunen [geb. Blerick 17-4-1813, dienstmeid, overl. Beesel 17-10-1858, dr. van Henricus Keunen en Hendrina Joosten].

GHS Beesel, BS-4/501.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Hendrina Hubertina van der Velden, geb. Beesel 1-12-1841. Tr. Helden 6-5-1862 met Antonius van Nisselroy.

2. Pieter van der Velden, geb. Beesel 9-11-1843. Tr. 1) Helden 25-5-1870 met Cornelia Rutten; 2) Meijel 2-4-1894 met Hendrina Hoeben

3. Jacobus van der Velden, geb. Beesel 19-12-1845. Tr. Helden 8-4-1872 met Mechelina Stammen.

4. Maria Gertrudis van der Velden, geb. Beesel 4-3-1849.

5. Elisabeth van der Velden, geb. Beesel 20-4-1851.

6. Hendrik van der Velden, geb. Beesel 20-4-1851, overl. ald. 7-3-1852 oud 10 maanden.

7. Thomas van der Velden, geb. Beesel 23-11-1853, overl. ald. 23-5-1854 oud 6 maanden.

 

1 mei 1840

BEESEL - Gehuwd: Petrus Reijnders [geb. Beesel 7-9-1815, dienstknecht, overl. ald. 29-9-1869, zn. van Wilhelmus Reijnders en Elisabeth Evers; hij hertr. Beesel 8-6-1846 met Barbara Roncken] en Anna Maria Roncken [geb. Beesel 7-12-1816, dienstmeid, overl. ald. 2-7-1844, dr. van Wilhelmus Roncken en Wilhelmina Simons].

GHS Beesel, BS-4/503.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmina Hubertina Reijnders, geb. Beesel 23-2-1841, overl. ald. 2-10-1881. Tr. Beesel 14-10-1863 met Petrus Heldens.

2. Elisabeth Hubertina Reijnders, geb. Beesel 12-10-1843, overl. ald. 17-7-1844.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 36-37.

 

2 mei 1840

TEGELEN - Gehuwd: Jan Croonen [geb. Beesel 7-1-1815, zn. van Mathis Croonen en Sophia Beckers] en Elisabeth Hermans [geb. tegelen, dr. van Peter Hermans en Joanna Hubertz].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Peter Mathis Hubert Croonen, geb. Tegelen 7-2-1841. Tr. Tegelen 19-4-1869 met Wilhelmina Hubertina Janssen.

 

4 mei 1840

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Heldens [geb. Beesel 22-4-1794, grondeigenaar, zn. van Gerardus Heldens en Anna Maria Gerits; wedn. van Joanna Elisabeth Janssen, geh. Beesel 21-1-1820] en Anna Maria Derix [geb. Belfeld 26-8-1782, dr. van Petrus Derix en Aldegonda op Heijs; wed. van F. Janssen].

GHS Beesel, BS-4/505.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 mei 1840

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Wuts [geb. Swalmen 7-6-1795, schoenmaker (1840), zn. van Christianus Wuts en Gertrudis Pijpers] en Maria Catharina Hendrix [geb. Horn 3-10-1803, dr. van Jacob Hendrix en Beatrix Timmermans].

GenLias, 2004.

 

13 mei 1840

SWALMEN - Gehuwd: Ludovicus Sillen [geb. Swalmen 10-7-1802, zn. van Pieter Sillen en Hendrina Bongaerts] en Johanna Abrahams [geb. Baexem 16-10-1805, dr. van Cornelis Abrahams en Petronella Hoens].

GenLias, 2004.

 

2 juni 1840

BEESEL / REUVER ‑ In de kom van Beesel zijn jaarlijks 2 kermissen, te weten de 1e zondag vr pinksteren en de 1e zondag in oktober.

Op de Reuver is op de zondag voorafgaand aan St.-Lambertus (17 september) een kermis, maar wanneer St.-Lambertus op een zondag valt, wordt deze kermis op deze zelfde dag gehouden, gevolgd door een markt op maandag. Deze markt wordt sinds jaren slecht bezocht.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1163.

 

8 juni 1840

BEESEL / SWALMEN ‑ Antoon Koenen, geboren te Swalmen, is schaapherder bij Jan Reijnders. Hij is door de veldwachter "beschut" omdat hij de schapen op een verkeerde plaats heeft geweid. Jan Reijnders heeft hem laten vertrekken en hij woont nu (waarschijnlijk tijdelijk) bij zijn ouders op de Hei in Swalmen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1164.

Zie 16-9-1840.

 

23 juni 1840

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Hubertus Wijnen [geb. Swalmen 29-10-1813, akkerknecht (1840), zn. van Sebastiaan Wijnen en Petronella Janssen] en Mechtildis Geraedts [geb. Swalmen 10-10-1815, dienstmeid (1840), overl. ald. 30-9-1856, dr. van Joannes Geraedts en Hendrina Verheggen].

WieWasWie, 2013.

 

26 juni 1840

BEESEL - Gehuwd: Joannes Wagemans [geb. Neer 18-3-1804, meester schoenmaker, zn. van Wilhelmus Wagemans en Margaretha Berben?] en Anna Catharina Niemans [geb. Beesel 19-5-1803, winkelierster, dr. van Franciscus Niemans en Anna Catharina Stroux].

GHS Beesel, BS-4/512.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Wagemans, geb. Beesel 7-4-1841.

 

11 juli 1840

ROERMOND - Overleden: Catharina Quiten, oud 65 jaar.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

20 juli 1840

BEESEL - Gehuwd: Petrus Lambertus Peeters [geb. Beesel 1-11-1801, kantonnier, zn. van Petrus Peeters en Anna Catharina Wolters; wedn. van Elisabeth Smeets, geh. Beesel 20-1-1836] en Joanna Albers [geb. Beesel 16-9-1798, dr. van Joannes Albers en Maria Hinssen].

GHS Beesel, BS-4/516.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

29 juli 1840

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Smeets [Goedefridus, geb. Beesel 14-5-1790, akkerman, zn. van Wilhelmus Smeets en Anna Maria Elisabeth Claessen; wedn. van Joanna Maria Heldens, geh. Beesel 24-4-1823] en Helena Niemans [geb. Beesel 12-12-1805, dienstmeid, dr. van Jacobus Niemans en Gertrudis Olders].

GHS Beesel, BS-4/518.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Smeets, geb. Beesel 5-5-1841. Tr. Beesel 18-11-1870 met Antonius Peeters.

2. Willem Smeets, geb. Beesel 26-9-1842. Tr. Beesel 5-2-1869 met Elisabeth Huberta Heldens.

3. Gerardus Hubertus Smeets, geb. Beesel 22-6-1844 (BS-5/83, CONTROLEREN).

 

11 augustus 1840

BEESEL ‑ De burgemeester vraagt uitstel voor Marie Joanna Killaers, weduwe van Hendrik Nijssen, inzake kadastrale gegevens. Hij maakt zich boos over de vele kadastrale fouten.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1170.

 

12 augustus 1840

BEESEL - Gehuwd: Conrardus Brandt [Coenraad, geb. Amsterdam 9-7-1813, commies 2e klas, zn. van Joannes Brandt en Diena Drosselaar] en Elsje Catharina Louisa van Hall [geb. Amsterdam 18-9-1814, dr. van Gerardus van Hall en Anna Margaretha Gaillard].

GHS Beesel, BS-4/521.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Conrardus Brandt (Coenraad), geb. Beesel 30-11-1840. Tr. Reusel 16-8-1871 met Isabella Adriana Leith (geb. Geertruidenberg. dr. van Johannes Simon Leith en Elisabeth van den Beint).

 

19 augustus 1840

ROERMOND - Ten overstaan van notaris Joseph Cornelis te Roermond maakt Mechteldis Giesen, gepatenteerd mandenmaakster, weduwe van Coenrard Bongaerts wonend te Roermond in de Swamakersstraat, gezond van lichaam en geest, haar testament op. Zij legateert aan Jan Herman Geraets, haar gewezen werkknecht bij haar inwonend, voor zijn zorg en verzorging al haar goederen, zowel roerend als onroerend om deze in volle eigendom te bezitten.

Getuigen: Christiaan Mestrom, grondeigenaar zonder beroep, Willem Nicolas Verwer, beiden wonend te Roermond, Pieter van Melik en Gerard van Melik, beiden akkerlieden wonend te Maasniel.

GA Roermond, Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1840/155.

 

20 augustus 1840

BEESEL ‑ Willem Houben en Gerard Geraedts hebben gelden van de armen genomen (?).

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1171.

 

31 augustus 1840

Zie 3 oktober 1840.

 

8 september 1840

BEESEL - Gehuwd: Jacobus van Dael [geb. Buggenum 16-3-1816, timmerman, zn. van Henricus van Dael en Catharina Verhaeg] en Gertrudis Dings [geb. Beesel 8-3-1816, dr. van Henricus Dings en Helena Heijnen].

GHS Beesel, BS-4/527.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 september 1840

REUVER ‑ T. Stoffels heeft zo weinig grond die bovendien zodanig is gelegen, dat een jager er niet op kan jagen zonder op grond van een ander te komen en zodoende te stropen, hetgeen ook regelmatig gebeurt. Vader en zoon Stoffels worden aangemerkt als "de verdervers van de jagt" in de gemeente.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1172.

 

11 september 1840

REUVER ‑ Theodor van Wielick, desservant op de Reuver, ontvangt jaarlijks 25 gulden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1173.

 

11 september 1840

BEESEL ‑ Gegevens inzake subsidies ter aanmoediging onder het Belgisch Bestuur voor de onderwijzers L. Bloemers en G. Arts.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1176.

 

14 september 1840

BEESEL ‑ Lambert van Horn is op 5 oktober 1812 te Beesel geboren. De moeder, Rosalie van Horn, heeft de gemeente in 1813 verlaten. Het kind is later door de zorg van de onderprefekt en op diens kosten opgenomen in het weeshuis te Venlo.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nrs. 181/1177 en /1182.

 

16 september 1840

BEESEL - Zijne Majesteit heeft aan een aantal gemeente-besturen in Noord-Braband, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Overijssel, subsidin verleend voor den aanbouw of de verbetering van gemeentelijke schoollocalen, waarvan een groot gedeelte der daarvoor benoodigde gelden uit Zr. Ms.bijzondere fondsen zijn verstrekt. Door hoogstdenzelven zijn aan de kerkfabrijken der R.K. gemeenten te Westdorpe, in Zeeland, en te Beesel, in Limburg, respectivelijk Rijks subsidin verleend; zoo voor den opbouw eener kerk als voor de herstelling van kerkgebouw, toren en vernieuwing der sacristy.

De avondbode: algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, kunsten, wetenschappen, enz.. 16-9-1840.

 

21 september 1840

TEGELEN - Gehuwd: Gerard Joosten [geb. Beesel 5-4-1804, zn. van Martinus Joosten en Windelina Derkx] en Gertrudis Janssen [geb. Tegelen, dr. van Johannes Janssen en Catharina Bourgons].

GenLias, 2004.

 

26 september 1840

BEESEL ‑ De burgemeester van Beesel verzoekt de hoofdingenieur te Maastricht om binnen een maand de plaats voor een nieuwe kerk aan te wijzen, zodat nog dit seizoen stenen uit het Broek kunnen worden vervoerd.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1178.

Zie 18-4-1840 en 3-10-1840.

 

28 september 1840

Zie 3 oktober 1840.

 

3 oktober 1840

BEESEL ‑ Gegevens inzake een subsidie van 6000 (francs?) ingevolg besluit van 31 augustus 1840 Nr. 79, voor het opbouwen van een nieuwe kerk en toren. Ter gelegenheid hiervan heeft op 28 september 1840 een mis plaatsgehad.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1179.

Zie 26-9-1840 en 17-10-1840.

 

12 oktober 1840

SWALMEN - Gehuwd: Conrardus Pijpers [geb. Swalmen 8-11-1807, zn. van Mathis Pijpers en Anna Catharina Geraedts] en Catharina Janssen [geb. Beesel 7-12-1813, overl. ald. 20-1-1885 oud 71 jaar, dr. van Hendrik Janssen en Maria Cnoops].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Mathis Pijpers, geb. Swalmen 19-1-1842, overl. Roermond 6-11-1900. Tr. 1) Roermond 24-6-1873 met Maria Catharina Aldegonda Papler, overl. Swalmen 14-6-1881; 2) Swalmen 25-8-1885 met Catharina Hubertina van Deursen.

2. Hendrik Pijpers, geb. Swalmen 10-3-1846. Tr. Swalmen 8-1-1872 met Barbara Timmermans.

3. Maria Catharina Pijpers, geb. Swalmen ,overl. Roermond 2-12-1929. Tr. Maasniel 29-7-1895 met Conrardus Geraedts.

4. Willem Pijpers, geb. Swalmen 14-2-1852. Tr. Swalmen 27-4-1875 met Elisabeth Kusters.

 

17 oktober 1840

BEESEL ‑ De gemeente moet eerst bewijzen dat de nieuwe plaats van de kerk te Beesel door de hoofdingenieur van de Waterstaat te Maastricht is goedgekeurd, voordat de subsidie zal worden uitgekeerd. De burgemeester verzoekt dit bewijs te verstrekken.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1181.

Zie 26-9-1840, 3-10-1840 en 31-12-1840.

 

18 oktober 1840

BEESEL - Gehuwd: Petrus Henricus Burgans [geb. Hinsberg (D) 25-8-1814, zn. van Carel J. Burgans en Anna Mechtildis Sauren] en Jeanetta Maria Meuter [geb. Beesel 8-10-1817, dr. van Josephus A. Meuter en Maria Gertrudis Thewissen].

GHS Beesel, BS-4/532.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

30 oktober 1840

BEESEL- In een brief aan de burgemeester van Den Bosch betreffende de wezen van J.A.F. Misdom laat de burgemeester van Beesel weten dat J.A.F. Misdom volgens een oude man alhier in 1772 zou zijn geboren, toen zijn vader (militair) en moeder enige dagen in Beesel verbleven. Hij was hier slechts kort en heeft er nooit gewoond, zodat hij ook niet door de gemeente kan worden ondersteund. Hij schijnt wel meer dan 10 jaar in Leidschendam en in Den Haag te hebben gewoond.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1183.

 

8 november 1840

BEESEL ‑ Schoolonderwijzer L. Bloemers bekleedt de 3e rang, verkregen op 12 oktober 1825, geeft aan 20 kinderen gratis onderwijs en vervult goed zijn plichten.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1185.

 

9 november 1840

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Ramakers [geb. Swalmen 28-3-1815, pachter van Baxhof, zn. van Willem Ramakers en Catharina Timmermans] en Martina Cuijpers [geb. Swalmen 1-2-1818, dr. van Christiaan Cuijpers en Helena Ramakers].

GenLias, 2004.

. Helena Aldegonda Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 25-6-1848. Tr. Swalmen 5-2-1885 met Theodoor Maessen.

. Hendrikus Petrus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 3-3-1855. Tr. Maasniel 17-6-1885 met Maria Emilia Huberdina Janssen.

. Lambertus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen Tr. Kessel 17-11-1891 met Helena Petronella Francisca Lucia Stox.

Zij pachtten op 23-2-1844 en 18-10-1877 de Baxhof te Swalmen.

 

9 november 1840

SWALMEN - Gehuwd: Antoon Christoffel Overloop [geb. Roermond 26-9-1806, zn. van Christiaan Overloop en Sophia Offrang; wedn. van Josepha Elisabeth Menten, overl. Roermond 18-12-1838] en Maria Francisca Cartigny [geb. Neus (D) 29-11-1809, dr. van Jan Baptist Cartigny en Catharina Ramakers].

GenLias, 2004.

 

19 november 1840

REUVER ‑ Brief van de burgemeester van Beesel:

"... onder geleide dezer heb ik de eere te doen geworden een proces verbaal over een merkelijk verlies welk P.H. van der Velden slegs eenen aanspanner heeft onderstaan door den wind tusschen den 17 en 18 dezer het gebouw, de schuur en kooistaal is op zulke manier omgeslagen dat de balken, ribben, in de midden zijn doorgeslagen, de pannen alle en de steenen meistens doorbroken, zoo dat alles is vernield".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1187.

Zie 9-7-1836. Betreft mogelijk voorganger oud gemeentehuis.

 

25 november 1840

BEESEL - Gehuwd: Joannes Slabbers [geb. Beesel ..-8-1800, dienstknecht, zn. van Adolphus Slabbers en Catharina Stox] en Joanna Janssen [geb. Beesel 18-1-1801, akkervrouw, dr. van Wilhelmus Janssen en Petronella Bongaers; wed. van Henricus Niessen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-4/537, bevat akte van bekendheid van de bruidegom.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrik Godefridus Hubertus Slabbers, geb. Beesel 11-3-1842. Tr. Beesel 26-4-1867 met Elisabeth Peeters.

2. Wilhelmus Slabbers, geb. Beesel 3-1-1845.

3. Maria Josepha Slabbers, geb. Beesel 9-5-1847.

Een Jan Slabbers was op 17-9-1825 betrokken bij een vechtpartij.

 

14 december 1840

BEESEL - Gehuwd: Joannes Martinus Wijnen [geb. Stevensweert, ambtenaar der 4e klasse oud 34 jaar, zn. van Everardus Wijnen en Gertrudis Elisabeth Kuijpers] en Catharina Victoria Schut [geb. Roermond 11-4-1810, dr. van Theodorus Schut en Elisabeth Dithers].

GHS Beesel, BS-4/542.

 

maandag 20 december 1841

REUVER - Openbare aanbesteding op verzoek van de kerkmeesters op den Reuver, ten huize van T. Stoffels aldaar, van het opbouwen van een nieuw schoolgebouw met onderwijzerswoning, waarvan het plan en de voorwaarden ter inzage liggen ten huize van T. Stoffels voornoemd.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 20-11-1841; notaris De Lom de Berg te Venlo.

 

maandag 20 december 1841

REUVER - Openbare verkoop van huismeubels, akkergereedschappen, kar, ploeg, hooi, strom 20 malder aardappelen, 1 paard, 2 koeien, 2 runderen, 1 os enz. op verzoek en ten huize van Gerard Erckens op den Reuver.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 20-11-1841; notaris De Lom de Berg te Venlo.

 

24 december 1840

BEESEL - 'Ontwerp, bestek en conditie voor het opbouwen van eene nieuwe kerk, koor, bergplaats, sacrestie, doopplaats en toren in de Gemeenten Besel, Arrondissement Roermond, Provincie Limburg, opgemaakt door mij Jan Dumoulin, Gepatenteerde Bouwmeester te Maastricht.'

GA Venlo, Archief St.Gertrudisparochie Beesel, inv.nr. 16; bevat 66 kantjes tekst.

 

28 december 1840

SWALMEN - Gehuwd: Severien Theelen [geb. Swalmen 14-4-1804, zn. van Leonard Theelen en Gudula Looven] en Anna Maria Hubertina Janssen [geb. Swalmen 6-8-1818, dr. van Conrardus Janssen en Catharina Ramakers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Johanna Hubertina Theelen. geb. Swalmen 3-9-1849. Tr. Swalmen 13-9-1887 met Gerardus Hawinkels.

2. Gerardus Leonardus Theelen, geb. Swalmen 12-9-1851. Tr. Swalmen 25-5-1881 met Petronella Alers.

3. Carolina Wilhelmina Hubertina Theelen, geb. Swalmen 26-12-1856. Tr. Swalmen 13-10-1879 met Jan Mathis Breukers.

 

31 december 1840

BEESEL ‑ Gegevens inzake goedkeuring van plan en bestek van de nieuwe kerk te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1188. Zie 17-10-1840 en 22-1-1841.

 

 

1841

5 januari 1841

SWALMEN - Gehuwd: Alexander Cartigny [geb. Mechelen-Heiwijck 5-1-1820, dagloner, overl. Swalmen 31-3-1910, zn. van Jan Baptist Cartigny en Maria Catharina Ramakers; hij hertr. Swalmen 4-5-1877 met Margaretha Alers] en Anna Catharina Schlangen [Slangen, geb. Gustorf (D) 24-12-1801, dienstmeid, overl. Swalmen 27-11-1876, dr. van Johannes Schlangen en Anna Catharina Werres].

GHS Swalmen, BS-1841/1.

 

vr 15 januari 1841

Z.P. - Gehuwd: Joannes Peeters [Jan] en Joanna Mees.

Uit dit huwelijk:

1. Theodoor Caspar Peeters, geb. Venray 21-12-1834. Tr. Maasbree 27-8-1856 met Aldegonda Hubertina Mooren (geb. Blerick, dr. van Hendrik Mooren en Anna Elisabetha Kicken).

2. Elisabetha Anthonetta Peeters, geb. Venray Tr. 1) Belfeld 21-6-1859 met Henri Jean Fesevur/Tesevu (zn. van Jean Philippe Fesevur en Anna Maria Vroemen; 2) Maasbree 26-4-1871 met Constantinus Antonius Diest (geb. 's-Gravenhage 14-4-1832, zn. van Hendricus Diest en Alberdina Buiting).

3. Gerardus Joannes Baptist Peeters, geb. BEESEL 15-1-1841 (BS-4/553).

4. Joannes Peeters, geb. BELFELD 5-8-1845 (doopget. ...).

5. Gertruda Jacoba Peeters, geb. Blerick Tr. Maasbree 27-12-1870 met Pieter Jasper Kooij. Bij dit huwelijk erkenning van kind Joannes Jacobus, geb. Maasbree 20-9-1869.

6. Maria Helena Hubertina Peeters, geb. Blerick ca. 1852. Tr. Breda 14-2-1877 met Sander Wilhelm Koelega (geb. 's-Gravenhage ca. 1846, zn. van Sander Wilhelm Koelega en Maria Catharina Barendina Wilhelmina van der Salm).

 

22 januari 1841

BEESEL ‑ Er is een (niet met name genoemde) aannemer die voor frs. 5000 de nieuwe kerk in Beesel wil bouwen, te weten het metselwerk en het houtwerk. De burgemeester wil graag van dit goedkope bod gebruik maken.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1191. Zie 31-12-1840 en 25-2-1841.

 

15 februari 1841

REUVER ‑ De burgemeester van Beesel laat in een brief aan Jan Nijssen te Reuver weten, dat deze zich dient te vervoegen bij de Officier van Justitie te Roermond om zijn gevangenisstraf uit te zitten. Indien hij niet verschijnt, zal hij gedwongen onder de wapenen moeten.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1192.

 

15 februari 1841

BEESEL - Akte inzake kerkrecht van de eigenaren van Nieuwenbroeck in de nieuw te bouwen kerk aldaar.

GA Venlo, Archief St.Gertrudisparochie Beesel, inv.nr. 1, blad 46 (eenvoudig afschrift).

 

25 februari 1841

BEESEL ‑ De burgemeester vraagt, haast te maken met de goedkeuring van de bouwplannen van de kerk te Beesel, om nog voor het seizoen (1 maart a.s.) met de bouw te kunnen beginnen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1193. Zie 22-1-1841 en 6-3-1841.

 

26 februari 1841

REUVER ‑ In een advies van burgemeester Ruijs aan de hoofdingenieur laat deze weten dat het huisje van Willem Smeets op de Reuver zich gedeeltelijk op de aarden zijweg bevindt, waardoor de sloot langs de weg ter plekke niet kon worden doorgetrokken.

Zou hij een groter en sterker huis mogen bouwen om dit duurder te kunnen verkopen, dan zal het obstakel nog meer en nog langer tot last zijn. Voor de gemeente is het beter dat het gesloopt wordt, omdat het gewoonlijk aan arme en vreemde personen wordt verpacht.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1194.

 

6 maart 1841

BEESEL ‑ Het bestek voor de kerk is sinds 22 januari 1840 weg zonder tegenbericht. De oude kerk is bijna afgebroken en alle mergelblokken voor de fundamenten voor de nieuwe kerk zijn reeds op de plaats waar deze komt te staan.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1197. Brief aan J. Dumoulin, bouwkundige te Maastricht. Zie 25-2-1840.

 

10 maart 1841

BEESEL - Geboren: Anna Gertrudis Heldens, buitenechtelijke dr. van NN en NN.

GHS Beesel, BS-0/0 volgens klapper Peeters. CONTROLEREN

 

2 april 1841

BEESEL ‑ De gemeente Beesel telt 1037 zielen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1198.

 

7 april 1841

SWALMEN-ASSELT ‑ Kaartje van een perceel weiland in de Vuilbemden bij Swalmen, opgemeten door S.J. van Crugten.

G. Venner: Inventaris van het archief van de familie De Heusch, later Scherpenzeel Heusch 1386-1896, inv.nr. 1124.

 

15 april 1841

HERTEN - Gehuwd: Michiel Claessen [geb. Beesel 27-2-1808; zn. van Willem Claessen en Anna Maria Beurskens] en Anna Margaretha Geerlings [geb. Herten 28-1-1812; dr. van Andries Geerlings en Anna Catharina Sanders].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

20 april 1841

BEESEL - Gehuwd: Goedefridus Claessen [Godefridus, geb. Beesel 27-11-1812, werkknecht, zn. van Petrus Claessen en Anna Maria Heldens] en Gertruda Janssen [geb. Beesel 13-11-1813, dienstmeid, dr. van Willem Janssen en Petronella Bongaers].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-4/567.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Godefridus Claessen, geb. Beesel 20-8-1843.

2. levenloos kind (m), geb. Beesel 10-4-1845.

3. Peter Hubertus Claessen, geb. Beesel 6-4-1846. Tr. Beesel 6-4-1883 met Aldegonda van den Broeck.

4. Wilhelmus Claessen, geb. Beesel 2-5-1848.

5. Petronella Claessen, geb. Beesel 23-8-1850. Tr. Beesel 4-2-1881 met Antonius Luttels.

6. Anna Maria Claessen, geb. Beesel 12-2-1853.

7. Maria Hubertina Claessen, geb. Beesel 20-3-1856, overl. ald. 26-4-1928. Tr. Beesel 13-4-1883 met Conrardus Luttels.

 

20 april 1841

BEESEL - Gehuwd: Petrus Lambertus Dings [geb. Beesel 30-9-1813, werkknecht, zn. van Henricus Dings en Helena Heijnen] en Wilhelmina Claessen [geb. Beesel 22-4-1817, dienstmeid, dr. van Petrus Claessen en Anna Maria Heldens].

GHS Beesel, BS-4/569.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Hubertus Henricus Dings, geb. Beesel 26-1-1842. Tr. Beesel 11-2-1870 met Maria Gertrudis Gisberts.

 

26 april 1841

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Houwers [geb. Beesel 3-10-1803, dagloner, zn. van Joannes Houwers en Ida Janssen] en Barbara Simons [geb. Beesel 15-9-1811, dienstmeid, dr. van Jacobus Simons en Anna Maria Housen; zij hertr. Beesel 15-4-1845 met Leonardus Beckkers].

GHS Beesel, BS-4/571.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerardus Houwers, geb. Beesel 28-3-1842. Tr. Beesel 24-4-1874 (als Joannes!) met Aldegondis Martens.

 

26 april 1841

BEESEL - Gehuwd: Andreas Beurskens [geb. Kessel 19-12-1809, werkknecht, zn. van Petrus Beurskens en Margaretha Hendrixs] en Joanna Schreurs [geb. Beesel 27-5-1815, dienstmeid, dr. van Petrus Schreurs en Gertrudis Engelen].

GHS Beesel, BS-4/574.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Hubertina Maria Beurskens, geb. Beesel 5-2-1842. Tr. Tegelen 5-5-1879 met Theodorus Relouw.

2. Petrus Beurskens, geb. Beesel 19-11-1843. Tr. Maasbree 7-4-1877 met Maria Catharina Houbos.

3. Jacobus Beurskens, geb. Beesel 29-9-1845. Tr. Beesel 16-10-1885 met Josephina Wolters.

4. Maria Elisabeth Beurskens, geb. Beesel 6-12-1847. Tr. Belfeld 22-10-1888 met Joannes Berden.

5. Hendrina Beurskens, geb. Beesel 31-1-1850. Tr. Tegelen 26-11-1877 met Petrus van den Heuvel.

6. Jacobus Beurskens, geb. Beesel 1-8-1852.

7. Wilhelmina Beurskens, geb. Beesel 30-8-1854.

8. Maria Hubertina Beurskens, geb. Beesel 20-9-1856. Tr. Maasbree 26-4-1878 met Michiel Zeedsen.

9. Joannes Henricus Beurskens, geb. Beesel 21-11-1858. Tr. Tegelen 7-6-1897 met Lucia Maria Franssen.

Voor deling ouderlijke nalatenschap Joanna zie 9-2-1861. Andries Beurskens en Joanna Schreurs verkochten op 2-3-1861 en 31-7-1862 land te Beesel.

 

28 april 1841

BEESEL - Gehuwd: Joachim Naus [geb. Swalmen (GenLias: Beesel) 25-1-1814, werkknecht, zn. van Godefridus Naus en Maria Hawinkels] en Petronella Janssen [geb. Beesel 13-10-1814, werkmeid, dr. van Lambertus Janssen en Wilhelmina Beckkers].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-4/576.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hubertina Naus, geb. Beesel 13-5-1842. Tr. Swalmen 2-4-1869 met Lambertus Hubertus Ramakers.

2. Wilhelmus Hubertus Naus, geb. Beesel 15-12-1844.

3. Maria Hubertina Naus, geb. Swalmen 22-4-1846. Tr. Swalmen 18-4-1877 met Bartholomeus Crompvoets.

3. Wilhelmina Naus, geb. Swalmen 7-3-1851. Tr. 1) Swalmen 17-9-1873 met Joannes Polmans, overl. Swalmen 25-4-1881; 2) Swalmen 7-6-1884 met Herman Geraedts.

4. Cornelia Naus, geb. Swalmen 29-7-1855. Tr. Swalmen 24-4-1882 met Peter Antonius Pluijmen.

 

4 mei 1841

BEESEL - Gehuwd: Joannes Gielen [geb. Beesel 23-8-1814, landbouwer, overl. ald. 8-2-1848, zn. van Henricus Gielen en Joanna Bongers] en Maria Janissen [Anna Maria, geb. Beesel 3-8-1819, werkmeid, overl. ald. 30-4-1882, oud 62 jaar, dr. van Zegerus Janissen en Wilhelmina Sloesen; zij hertr. Beesel 9-10-1849 met Leonard Reijnders].

GHS Beesel, BS-4/578.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Hendrikus Geelen, geb. Beesel 7-2-1842, overl. ald. 22-2-1842.

2. Wilhelmina Hubertina Gielen, geb. Beesel 27-2-1843, ongehuwd overl. ald. 8-2-1915.

3. Joanna Gielen, geb. Beesel 11-7-1845, overl. ald. 13-4-1846.

4. Jan Hendrik Gielen, geb. Beesel 3-10-1847, overl. ald. 15-6-1848.

 

4 mei 1841

BEESEL - Gehuwd: Andreas Crins [geb. Beesel 14-10-1817, werkknecht, overl. ald. 18-4-1863, volgens aangifte oud 45 jaar, zn. van Petrus Crins en Elisabeth Janssen] en Elisabeth Margaretha Niessen [Nijsten, geb. Wesel (D) 11-3-1809, dienstmeid, dr. van Hermanus Niessen en Margaretha Nebels].

GHS Beesel, BS-4/580.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hermanus Crins, geb. Beesel 18-2-1842.

2. Elisabeth Crins, geb. Beesel 25-9-1844, overl. ... 1907. Tr. ... met Peter Gottfried Kriegers uit Bracht (D).

3. Anna Catharina Crins, geb. Beesel 7-9-1848.

4. Petrus Crins, geb. Beesel 23-11-1850, overl. ald. 13-5-1853, oud 2 jaar.

5. Margaretha Crins, geb. Beesel 20-4-1853.

6. Joanna Crins, geb. Beesel 22-9-1856, overl. ald. 27-9-1856, oud 5 dagen.

 

10 mei 1841

BELFELD - Gehuwd: Willem Stevens [geb. Belfeld 25-12-1816, zn. van Jan Stevens en Dorothea van Dijck] en Maria Josepha Ebus [geb. Wickrath (D) 29-3-1816, dr. van Jacob Ebus en Gertrudis Weckops].

GenLias, 2005.

 

10 mei 1841

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Geraedts [geb. Swalmen 27-5-1813, akker- en paardenknecht (1841), overl. ald. 19-6-1860, zn. van Paulus Geraedts en Barbara Beurskens] en Maria Elisabeth Schaeken [geb. Nunhem 1-10-1815, dienstmeid (1841), dr. van Pieter Schaeken en Elisabeth Heckers].

GenLias, 2008.

 

10 mei 1841

SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Lafleur [geb. Roermond 8-6-1816, zn. van Frans Lafleur en Cornelia Valkenberg] en Elisabeth Cornelia Francisca Cartigny [geb. Swalmen 15-3-1815, dr. van Jan Baptist Cartigny en Catharina Ramakers].

GenLias, 2004.

 

11 mei 1841

SWALMEN - Gehuwd: Bartholomeus Willems [geb. Swalmen 22-6-1813, zn. van Thomas Willems en Mechtildis Douzen] en Joanna Maria van Dael [geb. Maasniel 30-11-1810, dr. van Daniel van Dael en Jacomina Rijken].

GenLias, 2004.

 

12 mei 1841

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Panster [geb. Maasniel 4-8-1805, zn. van Michael Panster en Johanna Cuipers; wedn. van Ida Frencken] en Gertrudis Joosten [geb. Swalmen 7-9-1803, dr. van Peter Joosten en Catharina Beek].

GenLias, 2007.

 

29 mei 1841

BEESEL-OFFENBEEK ‑ De burgemeester van Beesel laat in een brief aan Peter Fransen op de Claashof weten, dat deze zich binnen 8 dagen bij de Officier van Justitie moet melden om de hem opgelegde straf te ondergaan.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1201.

 

2 juni 1841

SWALMEN - Gehuwd: Ernest Cartigny [geb. Wieringen (N-H) 4-1-1813, boswachter, overl. Swalmen 22-1-1885, zn. van Jan Baptist Cartigny en Maria Catharina Ramakers] en Joanna Catharina Bongaerts [Catharina, geb. Swalmen 27-10-1807, overl. ald. 3-12-1882, dr. van Joachim Bongaerts en Elisabeth Evers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Joannes Baptist Hubertus Cartigny, geb. Swalmen 13-5-1842, overl. ald. 13-6-1910. Tr. Herten 10-11-1865 met Anna Maria Catharina Hubertina Kanters.

2. Mathias Hubertus Cartigny, geb. Swalmen 21-12-1844. Tr. Swalmen 4-5-1876 met Joanna Dings.

3. Maria Hubertina Cartigny, geb. Swalmen 4-6-1850, overl. ald. 29-12-1893. Tr. Swalmen 27-10-1879 met Gerardus Heijnen.

 

vr 3 juni 1841

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Vallen [overl. Swalmen 8-6-1894, rentmeester van kasteel Hillenraad, volgens aangifte oud 85 jaar] en Alexandrina Hitschler [Hitscheler, Hitszeler, overl. Swalmen 6-4-1891, volgens aangifte oud 82 jaar].

Uit dit huwelijk:

1) Hubertina Aldegonda Vallen, geb. Swalmen 3-6-1841, overl. ald. 4-3-1911. Tr. Swalmen 11-5-1866 met Petrus Conrardus van Laer.

2) Anna Petronella Hubertina Vallen, geb. Swalmen 24-1-1843, overl. ald. 4-10-1926. Tr. Swalmen 11-5-1866 met Petrus Paulus Thomassen.

3) Reinhard Joannes Hubertus Vallen, geb. Swalmen 16-8-1845, overl. ald. 28-10-1905. Tr. Swalmen 19-10-1845 met Maria Hubertina Tobben.

4) Joannes Hubertus Vallen, geb. Swalmen 27-4-1849, overl. ald. 26-11-1930. Tr. Echt 26-6-1877 met Catharina Hubertina Reijnen.

5) Karel Hendrikus Hubertus Vallen, geb. Swalmen 3-4-1853, ongehuwd overl. ald. 25-12-1921.

 

3 juni 1841

NEER - Gehuwd: Godefridus Bongaers [Bongers, geb. Beesel 13-6-1814, landbouwer te Rijkel, zn. van Lambertus Bongers en Margaretha Tijssen] en Aldegonda Arets [geb. Neer 30-1-1820, overl. Beesel 30-1-1903 dr. van Peter Arets en Petronella Huffenter].

GenLias, 2004

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Margaretha Hubertina Bongers, geb. Beesel 16-1-1843.

2. Margaretha Bongers, geb. Beesel 11-6-1845.

3. Lambertus Bongers, geb. Beesel 24-12-1847.

4. Petrus Hubertus Bongers, geb. Beesel 10-8-1850. Tr. Heijthuijsen 9-4-1883 met Maria Elisabeth Hubertina Raetsen.

5. Petronella Bongers, geb. Beesel 23-2-1853.

6. Joannes Jacobus Bongers, geb. Beesel 20-11-1855. Tr. ... met Joanna Geraets.

7. Maria Anna Catharina Bongers, geb. Beesel 2-5-1859. Tr. 1) Beesel 21-5-1886 met Stephanus van Cleef; 2) Belfeld 17-9-1889 met Paulus van Cleef.

8. Engelina Bongers, geb. Beesel 2-7-1862.

9. Felix Engelbertus Bongers, geb. Beesel 3-7-1865. Tr. Sevenum 27-5-1892 met Maria Agnes Smits.

Godfried Bongers kocht op 14-5-1847 goederen te Beesel.

 

vr 5 juni 1841

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Heijnen [Heinen, overl. Beesel 4-4-1889] en Maria Christina Deckers [Deckkers, Dekkers, overl. Beesel 14-3-1893].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Elisabeth Heijnen, geb. Beesel 5-6-1841 (BS-4/586). Tr. 1) Beesel 26-4-1865 met Franciscus Hubertus Strouken; 2) Beesel 16-3-1894 met Gustav Cosman Damian Langen.

2. Maria Theresia Heijnen, geb. Beesel 11-3-1843, overl. ald. 3-4-1853.

3. Peter Gerardus Heijnen, geb. Beesel 5-7-1846, overl. ald. 23-12-1878. Tr. Beesel 17-2-1869 met Christina Jacoba Vasen.

4. Wilhelmus Heinen, geb. Beesel 13-11-1849, overl. ald. 26-11-1849, oud 13 dagen.

5. Hubertina Heinen, geb. Beesel 4-10-1851.

6. Maria Theresia Heinen, geb. Beesel 20-11-1854. Tr. Beesel 28-6-1875 met Herman Heinrich Fritz.

7. Antonius Heinen, geb. Beesel 10-2-1859. Tr. Kessel 30-1-1880 met Elisabeth Hubertina Brouns.

8. Genoveva Heinen, geb. Beesel 8-9-1864, overl. ald. 20-4-1865, oud 7 maanden.

 

12 juni 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake goedkeuring van een belegging groot 130 gulden ten behoeve van de armenkas.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1190.

 

12 tot 14 juni 1841

LIMBURG - Bezoek van Koning Willem II (fragment).

De dagbladen van Limburg deelen omstandige berigten mede wegen s Konings plegtige ontvangst in dat gewest. Even als in de andere provincin, vroeger door Z.M. bezocht, heeft ook het hertogdom Limburg deszelfs liefde voor en gehechtheid aan Z.M. op eene schitterende wijs doen blijken.

Zaterdag den 12 Junij heeft Z.M. de stad Venlo, Maandag Roermonde en Dingsdag de vesting Maastricht bezocht. Zoo wel die steden als de dorpen welke Z.M. op Hoogstdeszelfs togt doortrok, waren met groen en bloemen versierd, eerebogen waren allerwege opgerigt, nationale, oranje en gewestelijke vlaggen wapperden van torens en uit de woningen der ingezetenen en een ieder beijverde zich, om de komst van Z. Maj. een zegevierende intogt te doen zijn. De burgerlijke en militaire overheden hebben Z.M. allerwege ontvangen. Eerewachten waren op alle plaatsen opgerigt. Dezelve waren den Koning te gemoet gereden en hebben Z.M. onder het gejuich der talrijke menigte, de steden binnen geleid. Infanterie, cavalerie en marechaussee namen deel aan den stoet, waarmede Z.M. Hoogstdeszelfs plegtigen intogt deed, terwijl ook zij den dienst in en buiten de steden waarnamen.

Te Venlo maakte het Akkermansgilde en de vier wijken met hunne vaandels en gevolg, een deel van den stoet uit; voorts het philharmonisch gezelschap, voorafgegaan en gevolgd door een peloton burgers-helbaardiers, enz. Z.M. heeft zich te Venlo naar het Stadhuis begeven, alwaar Hoogstdeszelve door een twitntigtal jonge meisjes, in het wit gekleed, met Oranje bandeliers van den schouder afhangende, werd begroet en met bloemen bestrooid. Op het Stadhuis was een banket voor Z.M. aangerigt, hetwelk uit 36 couverts bestond, en waar de koning zich op de minzaamste wijs met de aanwezigen onderhield. Des avonds heeft Z.M. de verlichting der stad bezigtigd en Hoogstdeszelfs bijzonere tevredenheid te kennen gegeven over de goede ontvangst, Z.M. in Venlo ten deel gevallen. De Koning heeft den burgemeester der stad, den heer De Lom de Berg, benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, en aan den commandant der eerewacht, den heer Ariens, eenen kostbaren juweelen ring overhandigd.

Zondag, den 13 Junij, heeft Z.M. de godsdienstoefening in de Nederduitsche Protestantsche kerk te Venlo bijgewoond en vervolgens de vestingwerken en tuighuizen enz. in oogenschouw genomen, waarna de burgerlijke en militaire autoriteiten bij den Koning ten gehoore zijn toegelaten. Ten 3 ure heeft Z.M. de stad verlaten, na alvorens nog tot ridder benoemd te hebben den majoor baron de Bichenstein [Bieberstein?], commanderende het bataljon infanterie, in garnizoen aldaar.

Ten 5 ure des namiddags heeft Z.M. Hoogstdeszelfs plegtigen omtogt te Roermonde gedaan. Ook aldaar is Z.M. met de grootst mogelijke geestdrift ontvangen, welke zelfs zoo hoog geklommen is, dat de Koning niet heeft kunnen beletten dat de paarden van Zr. Msj. rijtuig door de burgers werden afgespannen. Z.M. heeft dien tengevolge de troepen van verschillende wapens, die deel van den stoet moesten uitmaken, van die taak ontslagen, ze andere standplaatsen aangewezen en zich alzoo, door de burgers ingehaald, zonder militaire toerusting of praal, te midden der jubelende ingezetenen begeven.

In genoemde stad heeft Z.M. het bal met Hoogstdeszelfs tegenwoordigheid vereerd en de kerk bezocht, Voor s Konings vertrek uit die stad heeft Z.M. den titel van baron verleend aan den heer Michiels van Verduynen, districts-commissaris en lid van de tweede kamer der Staten-Generaal. Voort heeft Z.M. benoemd tot commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, zijn hoog eerw. den heer Paredis, bisschop in partibus, en tot ridder dier orde den heer Leclerq, burgemeester der stad, terwijl aan den heer Fr. Michiels de Kessenich, commandant der eerewacht, een diamenten ring, prijkende met s Konings naamcijfer, is geschonken.

Maandag, den 14 dezer, heeft Z.M. de stad Roermonde verlaten, vergezeld van de eerewacht, die den Koning tot aan Tegelen begeleid heeft. Van die plaats naar Belfeld, Beesel, Swalmen en Maasniel, Herten, Linne, Maassbracht, Echt en Susteren is Z.M. door de eerewachten dier gemeenten vergezeld geworden [].

Dagblad van s Gravenhage d.d. 18-6-1841.

 

19 juni 1841

BEESEL / REUVER ‑ Er is bij het bezoek van Willem II aan de gemeente een eregarde opgericht bestaande uit:

1. Gerard van den Broeck, gemeentesecretaris, commandant

2. Paulus Beurskens

3. Hendrick Heldens

4. Peter Heldens

5. Theodor Peeters

6. Jan Strouken

7. Peter Joosten

8. Godefridus Smeets

9. Frans Heldens

10. Conrard Stox

plus burgemeester en gemeenteraad.

Dit committee heeft Zijne Majesteit bij de Schelkensbeek opgewacht en een ereboog opgesteld. Hij is om half vier verwelkomd. Op de Reuver waren diverse erebogen en hier volgde een toespraak van o.a. pastoor.

Ter hoogte van Beesel langs de weg Reuver-Roermond was een ereboog opgesteld met nationale vlaggen plus de oude schutterij met hun vlag van St.-Sebastianus, hun koning en de zilveren platen, en de oude schutterij met hun vlag van St.-Joris, ook hun koning en in twee linies gerangschikt. Tevens stond hier "de schoolmeester met alle zijne leerlingen, die alle kleine vaantjes hadden, waarmede zij Zijne Majesteit vreugde van willekomst aantoonde". Verder waren bijna alle inwoners van het dorp Beesel hier aanwezig zodat midden op de afgelegen weg een grote menigte verzameld was.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1202.

 

19 juni 1841

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Heijnen [geb. Swalmen 2-11-1795, zn. van Sebastiaan Heijnen en Elisabeth Pijpers] en Elisabeth Claessen [geb. Swalmen 27-2-1799, dr. van Hendrik Claessen en Joanna Wijnands].

GenLias, 2004.

 

21 juni 1841

SWALMEN - Gehuwd: Henricus op 't Roodt [geb. Horn 14-2-1815, zn. van Pieter op 't Roodt en Maria Daemen] en Ida Ludovica Cartigny [geb. Mechelen (B) 21-12-1816, dr. van Jan Baptist Cartigny en Catharina Ramakers].

GenLias, 2004.

 

22 juni 1841

BELFELD ‑ Bij de bouw van de schuur van P.M. Beelen te Belfeld heeft deze blijkens een kaart de zijmuur of gevel aan de oostzijde enkele ellen op gemeentegrond gebouwd, hetgeen Beelen aan burgemeester Ruys van Beesel heeft toegegeven. Er zijn klachten binnengekomen over het vuile water "daar deze vuilnis poel geplaatst tusschen den groote weg en de kerkhof waar de menschen om naar de kerk te gaan zoo te zeggen moeten voorbij komen".

De burgemeester verzoekt Beelen deze poel te verwijderen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1203.

 

22 juni 1841

"[] Maandag, den 14 dezer, heeft Z.M. de stad Roermonde verlaten, vergezeld van de eerewacht, die den Koning tot aan Tegelen begeleid heeft. Van die plaats naar Belfeld, Beesel, Swalmen en Maasniel, Herten, Linne, Maasbracht, Echt en Susteren, is Z.M. door de eerewachten dier gemeenten vergezeld geworden. []

Leeuwarder Courant; www.archiefleeuwardercourant.nl

 

1 juli 1841

HERTEN - Gehuwd: Leonardus Sleven [Sleuwen, geb. Ophoven, oud 27 jaar, zn. van Joannes Sleven en Petronella Brentjens] en Anna Maria Schoolmeesters [geb. Beesel 7-10-1809, 'oud 31 jaar', dr. van Jacobus Schoolmeesters en Joanna Hendrickx].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Sleven, geb. Beesel 16-12-1841 (BS-4/614, get. Joannes Dings en Bartholomeus Geerlings).

2. Jacobus Sleuwen, geb. Belfeld 16-8-1843

3. Joannes Sleuwen, geb. Belfeld 20-7-1847. Tr verm. Belfeld 29-4-1873 (RK) met Petronella van Dijk.

 

5 augustus 1841

BEESEL - Gehuwd: Joannes Lodovicus Arnoldus Soiron [geb. Venlo 7-2-1794, rentenier, zn. van Joannes Ludovicus Soiron en Anna Elisabeth Muller] en Sophia Maria Emerentiane de Lutz [geb. Roermond 23-1-1790, rentenierster, overl. Beesel 11-10-1860, dr. van Chevalier Emmericus Josephus de Lutz en Maria Theodora van der Schuren; wed. van Joannes Josephus Antonius de Pollart, geh. Beesel 21-11-1816].

GHS Beesel, BS-4/594; GenLias, 2005.

Het echtpaar kocht op 28-5-1844 en 19-4-1855 onroerende goederen te Beesel.

 

14 augustus 1841

BEESEL ‑ De kapelaan woont bij de pastoor in.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1210.

 

18 augustus 1841

STEVENSWEERT - Gehuwd: Peter Joseph de Bie [de Bije, geb. Gulpen 14-6-1806, overl. , zn. van Andreas Debie en Anna Maria Timmermans(s)] en Elisabeth Spierings [geb. Nederweert , overl. Beesel 3-10-1855, dr. van Peter Spierings en Antonetta Goris].

GenLias, 2005 (huwelijksplaats en -datum worden vermeld bij geboorteakte van oudste kind).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Hubertus Spierings, geb. Nederweert 2-7-1841 (gewettigd bij huwelijk ouders).

2. Loretta Hubertina de Bie, geb. Maasniel 22-3-1843. Tr. Borgharen 2-2-1866 met Joannes Paulus Lesire.

3. Maria Theresia Mechtildis de Bie, geb. overl. BEESEL 18-3-1853

4. levenloos kind (m), geb./overl. BEESEL 29-9-1855 (BS-6/195).

De moeder overleed vermoedelijk aan de gevolgen van de bevalling.

 

19 augustus 1841

KLIMMEN - Gehuwd: Mathias Wintjens [Jan Mathias Windgens, Wintgens, geb. Noorbeek 20-3-1812, grondeigenenaar, architect, wethouder te Heerlen, overl. Terweijer Heerlen 29-2-1888, zn. van Joannes Baptista Wintjens en Mechtildes Lardinois] en Maria Catharina Huntjens [geb. Klimmen 24-4-1806, overl. Wittem 30-8-1895, dr. van Jan Huntjens en Anna Catharina Ramaekers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Jean Joseph Wintgens, geb. Klimmen 19-3-1844, woont 29-11-1876 te Vaals, notaris, ongeh. overl. Wittem 8-9-1912.

2. Eduard Wintgens, geb. Heerlen Terwijer 2-12-1850, van 1870-1877 student medicijnen te Leiden. Tr. Klimmen 18-2-1879 met Anna Elisabeth Antonetta Bex.

Mathis Wintgens kocht op 8-8-1853 gemeentegrond te Beesel, op 7-2-1854 onroerend goed. Maria Catharina Huntjens kocht 2-3-1864 onroerend goed te Beesel; voor Beeselse bezittingen zie o.a. 17-8-1857, 2-3-1859, 24-8-1864, 31-5-1867, 10-6-1868, 27-12-1871, 9-7-1873, 18-7-1873, 2-8-1873; voor volmacht zie 20-12-1873, 29-11-1876, 23-12-1876, 3-3-1876. Het gezin woonde 2-3-1864 te Terwijer gem. Heerlen. Aanvullende gegevens met dank aan Frank Wintgens, Alphen aan den Rijn (2005).

 

20 augustus 1841

BEESEL-LEEUWEN  

- Carolina Gregoria Hubertina Mathei te Gent;

- Franciscus Mathei te Roermond (als voogd);

- Joannes Franciscus Antonius Hubertus Mathei te Charleroi (als gevolmachtigde van beide voorgaande partijen);

- en Maria Agnes Francisca Hubertina Mathei te Brussel

verpachten 1 perceel weiland en 11 percelen land te Beesel bij openbare verpachting voor  81,80 aan o.a. Bruno Joppen en Peter Hendrik van der Velden te Beesel.

GA Roermond, Notaris Dirix 1841/153.

 

24 augustus 1841

BEESEL ‑ Verzoek van Gerard Arts voor een betrekking als onderwijzer. Hij wordt in afwachting van een subsidie aangesteld, hetgeen hij door zijn deugdelijkheid verdient, aldus burgemeester Ruijs.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1212.

 

31 augustus 1841

BEESEL-RIJKEL ‑ De burgemeester van Beesel laat in een brief aan Joiris Schepen te Venlo weten, dat deze toestemming krijgt voor het graven van kiezel tegenover het veer van Neer zoveel nodig, tegen 20 centimes per kubieke el, onder voorwaarde dat voor het vervoer slechts gebruik zal worden gemaakt van de weg van Rijkel naar de Wolfsboom of Grote Weg van Roermond naar Venlo, door het Turfbroek naast de zogenaamde Dieper, welke weg door de aanvrager moet worden onderhouden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1213. Vgl. 16-1-1834.

 

15 september 1841

REUVER ‑ De burgemeester van Beesel laat in een brief aan de Commissaris te Roermond weten, dat de Reuvernaren een nieuwe pastorie verlangen, voltooiing of verfraaiing van hun kerk, een nieuwe school en natuurlijk een schoolmeesterswoning, echter zonder de minste middelen voorhanden te hebben. De burgemeester weigert een bijdrage.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1214. Doorgehaald; mogelijk niet verzonden.

 

15 september 1841

SITTARD - Gehuwd: Petrus Scheeren [Schuren, geb. Wessem 10-1-1809, zn. van Severien Scheeren en Cornelia Janssen; hij hertr. Maastricht 30-10-1878 met Anna Maria Catharina Jansen] en Maria Anna Collombon [Colombom, Colombon, geb. Sittard, dr. van Christian Martin Collombon en Agnes Baelsman; van haar mogelijk een buitenechtelijke zoon Jacobus, geb. Sittard, tr. Maastricht 1-5-1867 met Elisabetha Romans].

GenLias, 2005 (geeft abusievelijk als naam: Scheenen).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Johannes Willem Scheeren, geb. Kessel 19-11-1842. Tr. Vlodrop 25-4-1871 met Elisabeth Greijen.

2. Maria Theresia Schuren, geb. BEESEL 25-3-1844 (BS-5/79, get. Josef Theodorus Mouwens en Gerardus Godefridus van den Broeck).

3. Maria Hubertina Scheeren, geb. Weert Tr. Vlodrop 23-10-1872 met Peter Antonius Grijen.

4. Maria Catharina Hubertina Scheeren. geb. Nederweert 1-7-1853.

 

21 september 1841

VENLO - Gehuwd: Jan Hendrik Croonen [geb. Beesel 1-3-1817, zn. van Mathijs Croonen en Sophia Beckers] en Maria Sibilla Coenen [geb. Elmpt (D), dr. van Theodor Coenen en Margaretha Drenckers].

GenLias, 2005.

 

2 oktober 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake een last van 260 gulden op de goederen van Jacob Janssen, ten behoeve van de kerkfabriek te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1215.

 

2 oktober 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake een last van  70,50 op de goederen van Peter Willemsen, ten behoeve van de kerkfabriek te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1216.

 

2 oktober 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake de aflossing van een schuld van  68,62 op de goederen van Lambert Bosch, ten behoeve van de kerkfabriek te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1217.

 

2 oktober 1841

BEESEL - Gehuwd: Josephus Hubertus Verbruggen [geb. Grathem 6-6-1819, schoolmeester, zn. van Petrus Mathias Verbruggen en Maria Agnes Schmitz] en Maria Salome Denraths [Denraatchs, Dinraatsch, geb. Heinsberg (D) 28-11-1803, dr. van Reiner Denraths en Adriane Dinraths].

GHS Beesel, BS-4/601.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Antonius Pieter Hubertus Verbruggen (van der Ven?), geb. Beesel 7-4-1843. Tr. Tegelen 11-10-1873 met Maria Gertrudis Hubertina Beurskens.

2. Maria Salome Hubertina Verbruggen, geb. Beesel 9-7-1844. Tr. Tegelen 14-2-1870 met Constantinus Alphonsus de Rijk.

3. Godefridus Alexander Josephus Hubertus Verbruggen (ingeschreven als 'van der Ven' ?), geb. Beesel 2-12-1845, overl. ald. 5-2-1846.

Het gezin komt niet voor in het bevolkingsregister 1850-1930 (klapper Peeters) maar woonde in 1870 te Reuver.

 

7 oktober 1841

BEESEL - Depot van een onderhandse akte van verkoop van vaste goederen te Beesel en Venlo gelegen door het echtpaar Peter Edain en Maria Josefina Ludovica Hubertina van Halen te Elsene en Hendrik Conrard van Halen te Venlo t.b.v. Egbert Thiessen te Venlo voor  4.725,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1841/162.

 

8 oktober 1841

ROERMOND - Mechtildis Giesen, weduwe van Coenraad Bongaerts, gepattenteerd mandenmaakster te Roermond, als algemeen erfgename van wijlen Jan Herman Geraets, mandenmakersknecht bij haar gewoond hebbend, ingevolg testament d.d. 19 augustus 1840 opgemaakt t.o.v. notaris J. Cornelis, verklaart toe te staan in de doorhaling van hypotheek ten behoeve van laatstgenoemde tegen Jan Jozef Langenhoff, meesterbakker wonend te Roermond, tijdens de overschrijving van een akte van aankoop van een huis in de Heilige Geeststraat aldaar, opgemaakt voor notaris J. Cornelis d.d. 4 augustus 1838, zodat zij hierop verder geen rechten heeft.

GA Roermond, Notarieel Archief J. Cornelis, inv.nr. 1841/95.

 

16 oktober 1841

BEESEL /BELFELD - Uit de hand te huur: eene pachthoeve genaamd de Onderste Hof, gelegen in het kanton Venlo, gemeente Besel en gedeeltelijk gemeente Belfeld, bestaande in eene boerenwoning, schuur, stalling, akkerland, weide, beemden, houtgewas en heidegrond; te bevragen bij den drukker dezes.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 16-10-1841.

 

17 oktober 1841

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Nissen [Niessen, geb. Spellen (D) 4-4-1817, werkknecht, zn. van Hermanus Nissen en Catharina Nebels] en Wilhelmina Janssen [geb. Beesel 7-8-1819, dr. van Henricus Janssen en Maria Knops].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-4/606.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1. Anna Nissen, geb. Beesel 26-7-1850.

2. Willem Nissen, geb. Beesel 16-7-1857. Tr. Beesel 7-5-1886 met Anna Maria Antonetta Heldens.

 

19 oktober 1841

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Petrus Getzel [geb. Swalmen 19-5-1787, zn. van Cornelis Getzel en Judith Naus; wedn. van Mechtildis Segers, geh. Swalmen 23-8-1825] en Gertruyd Tijssen [geb. Maasbree 6-5-1801, dr. van Laurent Tijssen en Anna Maria Janssen; zij hertr. Kessel 14-2-1849 met Pieter Beurskens].

GenLias, 2006.

 

26 oktober 1841

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Wilhelmus Clumpkens [geb. Swalmen 8-4-1815, zn. van Willem Clumpkens en Windelina Beek] en Joanna Janssen [geb. Maasbree 17-3-1816, dr. van Hendrik Janssen en Elisabeth Emons].

GenLias, 2004.

 

27 oktober 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake een vordering ten laste van de gemeente Beesel, ten behoeve van Joseph van der Renne te Roermond.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1221.

Zie 6-4-1840 en 20-11-1841.

 

27 oktober 1841

BRACHT - Gehuwd: Maximilian Joseph Trines [geb. Brggen-Born ca. 1816, akkerknecht te Breyell, zn. van Franz Trines en Anna Catharina Gielen] en Catharina Margaretha op den Platz [Catharina Gertrud, Catharina Margaretha, geb. Bracht 17-4-1817, dr. van Peter Johann op den Platz en Maria Margarethe Bonschen, beiden overl.].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Franz Heinrich Trines, geb. Bracht 3-3-1843.

2. Catharina Margaretha Trines, geb. Bracht (D) 5-10-1845. Tr. Born 21-1-1870 met Carolus Albertus Rodigas (geb. Born 27-2-1846, zn. van Maria Josepha Rodigas).

3. Anna Catharina Trines, geb. Bracht 8-8-1848.

4. Philippina Trines, geb. Bracht (D) 22-8-1851. Tr. Grubbenvorst 26-5-1873 met Gerard Peter Hubert Joosten (geb. Venlo 16-3-1835, zn. van Gerard Joosten en Anna Maria Clara Coffeng; wedn. van Arnoldina Naus).

5. Petronella Trines, geb. BEESEL 5-4-1855 (BS-6/152).

6. Maria Helena Trines, geb. BEESEL 10-10-1857.

Gegevens Bracht met dank aan Brigitte Tophofen.

 

27 oktober 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jan Winand Heijnen [geb. Swalmen 7-1-1808, zn. van Leonard Heijnen en Elisabeth Wienen] en Anna Maria Tobben [geb. Swalmen 14-2-1818, dr. van Godefridus Tobben en Maria Ramakers].

GenLias, 2004.

 

29 oktober 1841

ROERMOND - Gehuwd: Pieter Hendrik Wutz (Wuts, geb. Melick 21-8-1805, dienstknecht (1841), zn. van Arnold Wuts en Catharina Sanders (ook: Zanders)] en Maria Mechtildis Crins [Criens, geb. Susteren 3-2-1816, dr. van Petrus Jacobus Crins, molenaar, en Anna Gertrudis Reiners].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus Mathijs Wuts, geb. Roermond 24-5-1848, glasmaker (1876). Tr. Roermond 13-6-1876 met Maria Elisabeth van Munster.

 

3 november 1841

BEESEL - Gehuwd: Joannes Dings [ged. Mulbracht (D), oud 40 jaar, zn. van Gerardus Dings en Windelina Heijnen; wedn. van Maria Elisabeth Niessen, geh. Beesel 4-4-1831] en Aldegonda Winckens [geb. Beesel 1-4-1819, dr. van Joannes Winckens en Mechtildis Stams].

GHS Beesel, BS-4/609.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Elisabeth Dings, geb. Beesel 1-8-1842. Tr. Tegelen 11-10-1869 met Peter Mathis op het Veld (geb. Tegelen 5-1-1841, zn. van Gerardus op het Veld en Maria van Soest).

2. Gerardus Dings, geb. Beesel 1-12-1843.

3. Joannes Dings, geb. Beesel 23-11-1844.

4. Mechtildis Dings, geb. Beesel 7-1-1848. Tr. Swalmen 9-5-1870 met Peter Christiaans.

5. Joanna Dings, geb. Beesel 24-2-1851. Tr. Swalmen 4-5-1876 met Mathias Hubertus Cartigny.

6. Maria Dings, geb. Beesel 24-2-1851. Tr. 1) Swalmen 15-11-1873 met Nicolaas op het Roodt; 2) Swalmen 8-8-1883 met Jan Arnold Smeets.

7. Engelina Dings, geb. Beesel 9-3-1854.

8. Gerardus Dings, geb. Beesel 21-6-1857.

9. Anna Catharina Dings, geb. Beesel 20-4-1861.

 

12 november 1841

BEESEL ‑ Gebruik in de gemeente Beesel van:

tarwe: 24 mud

rogge: 1400 mud

boekweit: 300 mud

vlees: 1200 pond

spek: 11.000 pond

turf: nihil

steenkool: 900 mud, exclusief de steenkool die door de branderijen gebruikt wordt.

Voor de rest worden vlinken en hout gebruikt.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1222.

 

20 november 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake een vordering door Joseph van der Renne ten laste van de gemeente Beesel, groot 1012,30. De burgemeester verzoekt de ontvanger om snelle aflossing van deze schuld.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1225. Zie 27-10-1841.

 

22 november 1841

HORN - Gehuwd: Wilhelmus Engelen [geb. Horn 14-4-1814, zn. van Wilhelmus Engelen en Clara Soentjens] en Joanna Janssen [geb. Swalmen, dr. van Paulus Janssen en Maria Evers].

GenLias, 2004.

 

24 november 1841

MAASBREE - Gehuwd: Sigisbert Steeghs [geb. Helden 8-2-1816, pachter van hoeve De Zang in Reuver, overl. Reuver 3-7-1899, zn. van Jan Steeghs en Maria Gertrudis Feijen; hij hertr. Grubbenvorst 11-7-1853 met Maria Gertrudis Kersten] en Petronella Hillen [geb. Maasbree 3-1-1815, overl. Lottum 26-11-1852, dr. van Mathijs Hillen en Joanna Wolters].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Joannes Steeghs, geb. Maasbree, overl. ald. 21-1-1843, oud 8 dagen.

2. Joanna Louwisa Steeghs, geb. Grubbenvorst 7-4-1844.

3. Joannes Steeghs, geb. Grubbenvorst-Lottum 5-4-1846. Tr. Tegelen 7-11-1874 met Agnes Impelmans.

4. Mathijs Steeghs, geb. Grubbenvorst-Lottum 2-10-1847, overl. Beesel 12-10-1930. Tr. Beesel 19-1-1872 met Helena Hubertina Janissen.

5. Johanna Gertrudis Steeghs, geb. Grubbenvorst 26-4-1849.

6. Petronella Steeghs, geb. Grubbenvorst 30-5-1851. Tr. Beesel 19-5-1882 met Jacobus Pouls.

7. Joanna Petronella Steeghs, geb. Grubbenvorst 26-11-1852. Tr. Beesel 26-7-1878 met Joannes Peter Joppen.

 

10 december 1841

BEESEL ‑ Gegevens inzake de aflossing van een vordering groot  223,52 door Willem Seelen te Roermond en ten laste van de gemeente Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1226.

 

maandag 20 december 1841

REUVER - Verpachting Onderste Hof.

Openbare verpachting, op verzoek van mevrouw Van Wessem, ten huize en herberg van H. Uyttenbroeck in de Gouden Berg te Venlo, voor de termijn van 3, 6 of 9 jaren, van de pachthoeve genaamd de Onderstehof op den Reuver onder Beesel gelegen, bestaande in woning voor den pachter, schuur, stalling, tuin, akkerland, weiden, beemden, houtgewas en heidegrond, hebbende een oppervlakkige grootte van 33 bunders 98 roeden.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 11-12-1841; notaris Thiessen te Venlo.

 

22 december 1841

BEESEL - Gehuwd: Martinus Hubertus Wulms [Wullems, geb. Roermond 21-6-1813, schoenmaker, zn. van Henricus Wilms en Joanna Hubertina Minten; wedn. van Anna Catharina Peulen, geh. St.-Odilinberg 8-9-1836] en Alegonda Janssen [Aldegonda, geb. Beesel 27-6-1812, dienstmeid, dr. van Engelbertus Janssen en Agnes Geraats].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-4/614 (moeder bruidegom abusievelijk: Stinten, zie huwelijk Roermond 26-7-1804).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Hubertus Wullems, geb. Beesel 23-9-1842.

Schoenmaker Martinus Hubert Wulms was in 1843 eigenaar van een huis (sectie A 759) aan de huidige Mgr. Theelenstraat te Beesel.

 

1841, z.d. ?

SWALMEN ‑ Stukken betreffende de openbare verkoop van percelen van Joannes Ludovicus Th.A.L. van Scherpenzeel Heusch te St.‑Odilinberg, Montfort, Swalmen, Maasniel en Roermond gelegen.

G. Venner: Inventaris van het archief van de familie De Heusch, later Scherpenzeel Heusch 1386-1896, inv.nr. 112.

 

 

1842

2 januari 1842

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Heldens [geb. Beesel 27-1-1808, akkerman, overl. ald. 10-10-1877, zn. van Wilhelmus Heldens en Mechtildis Trines] en Gertrudis Meuter [geb. Beesel 10-12-1805, akkervrouw, overl. ald. 2-10-1897, dr. van Franciscus Meuter en Joanna Janssen; wed. van Michael Bloemers, geh. Beesel 4-5-1836].

GHS Beesel, BS-4/644.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

4 januari 1842

BEESEL - Gehuwd: Joannes Petrus Timmermans [geb. Elmpt (D) 20-3-1820, werkknecht, zn. van Godefridus Timmermans en Maria Helena Stevens] en Joanna Paulissen [geb. Maasbree 1-5-1814, naaister, dr. van Godefridus Paulissen en Leonora Hermans].

GHS Beesel, BS-4/646.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Godefridus Timmermans, geb. Belfeld 10-5-1842. Tr. Beesel 29-11-1865 met Clara Timmermans.

2. Helena Timmermans, geb. Beesel 1-12-1844.

3. Leonora Timmermans, geb. Beesel 30-4-1847.

4. Hendrina Timmermans, geb. Beesel 9-3-1851.

5. Anna Catharina Timmermans, geb. Beesel 10-9-1854. Tr. Beesel 10-10-1879 met Joannes Timmermans.

6. Aldegonda Timmermans, geb. Beesel 5-7-1859. Tr. Beesel 15-10-1880 met Gerardus Janssen.

 

15 januari 1842

BEESEL - Gehuwd: Sijbolt Rietes Tromp [geb. Blaauwhuis 10-11-1809, ambtenaar, zn. van Pieter H. Tromp en Oeke Sijbolds] en Joanna Catharina Felden [Anna Catharina Felten, geb. Kempen (D) 16-3-1823, dr. van Wilhelmus Felden en Theresia Rutten].

GHS Beesel, BS-4/648.

Uit dit huwelijk (BS):

va1. Titus Hilarius Tromp, geb. BEESEL 7-1-1843.

2. Willem Hubert Tromp, geb. Valkenburg 11-11-1853. Tr. Breda 19-7-1893 met Frederika Bernardina Mathilda Loggre (geb. Breda 31-12-1861, dr. van Johannes Franciscus Baptist Loggre en Anna Maria van der Vangst).

3. Hilarius Tromp, geb. Leende ca. 1864. Tr. Oosterhout 4-8-1898 met Johanna van Dorst (geb. Oosterhout ca. 1871, dr. van Jacobus van Dorst en Elisabeth van de Laar).

4. Pieter Antoon Hubert Tromp, geb. Valkenburg Tr. Breda 12-10-1914 met Johanna Petronella Nijs (geb. Breda , dr. van Antonius Joannes Nijs en Anna Maria van Dienderen).

 

GEEN HUWELIJKEN TE BEESEL TUSSEN 15-1-1842 en 21-11-1842???

 

3 februari 1842

NUNHEM - Gehuwd: Pieter Vaessen [geb. Nunhem 5-5-1818, zn. van Jan Vaessen en Anna Maria van Boxmer] en Anna Catharina Kessels [geb. Swalmen, dr. van Willem Kessels en Gertrudis Deckers].

GenLias, 2005.

 

12 februari 1842

VENLO - Gehuwd: Volkert van der Linden [Volleperd, geb. Leiden 19-9-1812, zn. van Volleperd van der Linden en Elisabeth Spa] en Anna Catharina Niessen [Niesen, Nissen, geb. Venlo , dr. van Hendrik Niessen en Ida Beckers].

GenLias, 2004.

Uit (en vr) dit huwelijk (BS):

1. Hendrik Niessen, geb. Venlo 7-4-1841, erkend en gewettigd bij huwelijk van de ouders.

2. Volkert van der Linden, geb. Alkemade 13-8-1843. Tr. Roermond 7-12-1869 met Jacomina de Jonge.

3. Petronella van der Linden, geb. BEESEL 6-5-1851 (BS-5/591).

 

21 maart 1842

BEESEL-LEEUWEN ‑ Op verzoek d.d. 7 maart 1842 van Karel Gallot, secretaris wonend te Venlo, krachtens volmacht d.d. 9 december 1834 van Jan Theodor Koffrath, apotheker gehuwd met Catharina Wilhelmina Hubertina Specken, wonend te Wassenberg, zal notaris Josephus Aloysius Dirix op 21 maart 1842 om 10.00 uur nabij de Wilde Hoeve te Leuwen onder Bezel overgaan tot de openbare verkoop van aldaar staande dennen en canadabomen. Met voorwaarden. Alle verkochte bomen die niet vr 1 mei zijn afgevoerd zullen weer eigendom zijn van verkopers.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix 1842/90.

 

21 maart 1842 / 19 juli 1842

SWALMEN - Verzoek van dhr. Lousberg, namens de graaf van Hoensbroek, om op de plaats genaamd Oude Oliemolen in de gemeente Swalmen een nieuwe graanmolen te mogen plaatsen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nrs. 1707 en 1733. Verbalen gouverneur.

 

6 april 1842

KESSEL - Gehuwd: Arnold Aquarius [geb. Neer 6-3-1805, zn. van Mathijs Aquarius en Joanna Janssen] en Joanna Catharina Janssen [geb. Beesel 27-9-1818, dr. van Pieter Janssen en Mechtild Sloesen].

GenLias, 2004.

 

12 april 1842

SWALMEN - Gehuwd: Pieter Beulen [geb. St.-Odilinberg 12-10-1807, akkerknecht, zn. van Fredericus Beulen en Gertrudis Geerlings] en Anna Elisabeth Emans [geb. Kessel 28-4-1807, dienstmeid, dr. van Antoon Emans en Joanna Houtakkers].

GHS Swalmen, BS-1842/2.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Godefried Beulen, geb. Kessel 12-1-1847. Tr. Kessel 10-5-1878 met Louisa Peeters.

 

14 april 1842

BELFELD Gehuwd (BS; RK: Belfeld 20-4-1842): Andreas Schoeren [geb. Belfeld 23-11-1816, zn. van Jan Schoeren en Anna Maria Vullings] uit Belfeld en Aldegonda Smeets [Smitz, geb. Belfeld, dr. van Jan Smeets en Helena Olders] uit Bree. Getuigen: Petrus Schoeren en Petronilla Smeets.

GenLias, 2005; J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 44.

Uit dit huwelijk gedoopt te Belfeld:

1. Anna Maria Schouren, ged. 5-3-1843 (get. Joannes Smeets en Anna Maria Vullings).

2. Helena Schouren, ged. 20-2-1845 (get. Petrus Schouren en Petronilla van den Akker). Tr. Venlo 16-10-1877 met Jacobus Hubertus Gubbels.

3. Johannes Schoeren, geb. Tegelen 8-12-1852. Tr. Neer 27-8-1883 met Anna Maria van Heugten.

 

4 mei 1842

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Geraedts [geb. Swalmen 30-10-1812, zn. van Herman Geraedts en Wilhelmina Hawinkels] en Maria Catharina Smeets [geb. Swalmen 26-8-1813, dr. van Mathis Smeets en Catharina Aandemolen].

GenLias, 2004.

 

woensdag 10 augustus 1842

BEESEL - Openbare verpachting van 14 percelen akker- en weiland te Beesel gelegen op verzoek van de erfgenamen Hendrik Dings aldaar.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 22-7-1842; notaris De Lom de Berg te Venlo.

 

10 juni 1842

SWALMEN - Gegevens betreffende een watermolen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1725.

 

woensdag 17 augustus 1842

BELFELD - Openbare verkoop op verzoek van de heren Cornelij en Franssen van een partij zeer zware opgaande eiken van buitengewone lengte en dikte, geschikt als molenassen, molenstandaard, balken, enz., alsook enkele zware essen staande op de hof Op den Berg onder Belfeld gelegen.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 22-7-1842; Notaris De Lom de Berg, Venlo.

 

woensdag 17 augustus 1842

BELFELD - Openbare verkoop van eene pachthoeve genaamd den Berg, gelegen in de gemeente Belfeld, nabij de zoogenaamde Schelkensbeek, bestaande in huis, schuur, tuin, akkerland, houtgewas en weiland, in totaal circa 14 bunder groot, door de heren Cornelij en Franssen.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 22-7-1842; Notaris De Lom de Berg, Venlo.

 

3 september 1842

SWALMEN - Gegevens betreffende een watermolen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1743.

 

12 september 1842

HERTEN - Gehuwd: Gerardus Wulms [geb. Herten, zn. van Engelbertus Wulms en Anna Maria Stams; wedn. van Elisabeth Beckers] en Beatrix Cremers [geb. Swalmen, oud 34 jaar; dr. van Mathis Cremers en Catharina Jeurissen].

GenLias, 2004; GA Roermond, Registers BS Herten.

 

23 september 1842

HERTEN - Gehuwd: Joannes Linssen [geb. Maasbracht, oud 29 jaar en 8 maanden, zn. van Wijnand Linssen en Anna Maria Beckers] en Ida Slabbers [geb. Swalmen, oud 34 jaar 10 maanden, dr. van Jan Slabbers en Elisabeth Naus].

GenLias, 2004; GA Roermond, Registers BS Herten.

 

17 oktober 1842

BELFELD / BEESEL - Deling van onroerende goederen gelegen te Baarlo, Blerick, Belfeld en Beesel door 1. Jan Timmermans weduwnaar van Mechtildis Janssen, mede namens zijn minderjarige kinderen Maria Catharina, Hendrik, Maria Anna, Pieternel, Mathijs en Anna Elisabeth Timmermans en zijn twee meerderjarige kinderen Johan en Pieter Jozef Timmermans, allen te Baarlo wonende; 2. Anna Catharina Janssen getrouwd met Mathijs Hoefnagels; 3. Willem Janssen, allen te Baarlo wonende; 4. Agnes Janssen getrouwd met Jacob Timmermans te Walbeck; en 5. Anna Geertrui Janssen getrouwd met Pieter Diebels te Walbeck.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1842/198.

 

7 november 1842

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 8-11-1842, getuigen: Petrus Schouren en Elisabeth Wolters) : Mathias Schoeren [Schouren, geb. Belfeld 5-1-1812, begr. ald. 8-11-1884, zn. van Jan Schoeren en Anna Maria Vullings] uit Belfeld en Anna Elisabeth Wolters [geb. , begr. Belfeld 31-7-1880, dr. van Pieter Wolters en Gertrudis Beurskens] uit Kessel.

GenLias, 2004; J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 45.

Uit dit huwelijk gedoopt te Belfeld:

1. Anna Maria Schouren, ged. 14-3-1844 (get. Theodorus Wolters en Anna Maria Vullings).

2. Anna Gertrudis Schouren, ged. 27-10-1846 (get. Petrus Schouren en Anna Mechtildis Cristus).

3. Petrus Joannes Schouren, ged. 21-3-1849 (get. Rutgerus Schouren en Elisabetha Schouren), begr. ald. 23-3-1852.

4. Joanna Schouren, ged. 8-11-1850 (get. Joannes Wolters en Joanna Geelen), begr. ald. 27-2-1851.

 

8 en 15 november 1842

REUVER - Openbare verkoop (provisioneel resp. definitief) op verzoek van J.H. Heines en kinderen van:

1. een schoon en groot huis met schuur, stalling en tuin op den Reuver gelegen;

2. een dito huis met tuin;

alsmede bouwland, slaghout, heide en weiland

Markt en aankondigingsberichten d.d. 22-10-1842; notaris Thiessen te Venlo.

 

21 november 1842

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Kusters [geb. Venray 11-10-1806, schoenmaker, overl. Beesel 23-2-1883, buitenechtelijke zn. van Dorothea Kusters; hij hertr. Beesel 25-6-1862 met Wilhelmina Peeters] en Wilhelmina Rootbeen [geb. Maasbree 20-5-1799, werkmeid, overl. Beesel 28-2-1862, dr. van Alexander Rootbeen en Maria Janssen].

GHS Beesel, BS-4/650; volgens de overlijdensakte werd de bruid geboren Maasbree 28-5-1799.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 november 1842

BEESEL - Gehuwd: Mathias Timmermans [geb. Beesel 6-12-1819, werkknecht, overl. ald. 3-6-1902, zn. van Gerardus Timmermans en Barbara Peeters; hij hertr. Beesel 14-10-1858 met Petronella van Lier] en Catharina Lemmen [geb. Helden 22-12-1817, dienstmeid, dr. van Joannes Lemmen en Hendrina Simons].

GHS Beesel, BS-4/652.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Elisabeth Timmermans, geb. Beesel 18-2-1843, overl ald. 28-3-1877. Tr. Beesel 18-4-1873 met Petrus Joannes van Hagen.

2. Gerardus Timmermans, geb. Beesel 5-11-1845, overl. ald. 12-7-1921. Tr. Beesel 12-1-1872 met Anna Sibilla Evers.

3. Joannes Timmermans, geb. Beesel 18-12-1849, overl. ald. 1-1-1939. Tr. Beesel 10-10-1879 met Anna Catharina Timmermans.

4. Hubertus Timmermans, geb. Beesel-Reuver 2-2-1853, overl. ald. 14-7-1936. Tr. Beesel 13-9-1878 met Joanna Catharina de la Roij.

5. Jacobus Timmermans, geb. Beesel 18-3-1857, overl. ald. 18-1-1859.

 

23 november 1842

BEESEL - Gehuwd: Joannes Peeters [geb. Beesel 14-11-1818, werkknecht, zn. van Franciscus Peeters en Joanna Leenkens; hij hertr. Beesel 5-4-1877 met Maria Agnes Sillen] en Maria Catharina Killaers [geb. Beesel 5-11-1818, dienstmeid, overl. ald. 14-2-1868, dr. van Hermanus Killaers en Anna Catharina Schoolmeesters].

GHS Beesel, BS-4/654.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Peeters, geb. Beesel 21-4-1843. Tr. Beesel 23-12-1870 met Gerardus Lambertus Janissen.

2. Franciscus Peeters, geb. Beesel 30-6-1845. Tr. Beesel 16-4-1880 met Anna Catharina Janssen.

3. Tilmanus Peeters, geb. Beesel 28-6-1848.

4. Cornelia Peeters, geb. Beesel 15-11-1851.

5. Anna Maria Gertrudis Peeters, geb. Beesel 17-3-1853.

6. Jacobus Lambertus Peeters, geb. Beesel 16-9-1856.

7. Theodorus Peeters, geb. Beesel 12-7-1859.

 

23 november 1842

BUGGENUM - Gehuwd: Johannes Peeters [geb. Buggenum 27-12-1816, zn. van Hendrik Peeters en Sibilla Joosten] en Maria Agnes van Dael [geb. Buggenum, dr. van Hendrikus van Dael en Catharina Verhaeg].

GenLias, 2004.

 

26 december 1842

BEESEL - Ernest Ruijs de Nieuwenbroek wordt krachtens K.B. nr. 54 d.d. 26-12-1842 door koning Willem II benoemd tot burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, inv.nr. 765; akte d.d. 29-12-1842.

 

28 december 1842

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hendrikus Henderikx [geb. Swalmen 12-3-1823, zn. van Bartholomeus Henderikx en Anna Catharina Sanders] en Joanna Theelen [geb. Swalmen 10-6-1822, dr. van Willem Theelen en Helena Ramakers].

GenLias, 2004.

 

 

1843

9 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout onder Swalmen op verzoek van Jan Hendrik Hendrickx aldaar wonend, opbrengst  56,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/1. Voor decharge zie idem 1843/268 d.d. 26-12-1843.

 

10 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op Leukerbroek te Swalmen op verzoek van de kerkfabriek aldaar, opbrengst  48,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/2.

 

11 januari 1843

KESSEL - Openbare verkoop van hout te Kessel op verzoek van de erfgenamen Janssen van Besel, opbrengst  1932,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/2.

 

11 januari 1843

SWALMEN - Gehuwd: Cornelius Naus [geb. Kaldenkirchen (D) 3-3-1802, zn. van Cornelia Naus; wedn. van Windelina Rulkens, geh. Swalmen 28-7-1827] en Catharina Gertrudis Bongaerts [geb. Swalmen 15-10-1820, dr. van Gerardus Bongaerts en Catharina Moors].

GenLias, 2005.

 

11 januari 1843

ROERMOND - Obligatie groot  200,‑ t.l.v. Hendrik Laumen en t.v.v. Jan Mathis Sagers, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/4.

Laatstgenoemde was eigenaar van de Sagershof te Swalmen.

 

14 januari 1843

ROERMOND - Openbare verkoop van een molen te Roermond gelegen door Ghisbert Francois Julien Verzijl te Brussel als gevolmachtigde van Auguste Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche aan diversen voor  7.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/6.

 

17 januari 1843

SWALMEN - Gegevens betreffende een watermolen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1770.

 

19 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels te Swalmen op verzoek van Peter Corens aldaar, opbrengst  167,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/11.

 

19 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen op verzoek van Jan Heijnen aldaar als voogd van de minderjarige kinderen van hem en zijn vrouw Anna Maria Custers, verbleven aan Willem Custers aldaar voor  260,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/12. Voor kwitantie zie idem 1844/74 d.d. 28-3-1844.

 

19 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen gelegen op verzoek van Willem Custers aan Simon Beijsen en Silvester Bongaerts, allen wonend te Swalmen, voor  210,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/13.

 

19 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis te Swalmen gelegen op verzoek van Elisabeth Ramakers, echtgenote van Cornelis Custers, aan Hendrik Wuts, allen te Swalmen, voor  220,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/14.

 

23 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen en slaghout onder Swalmen op verzoek van Julia Nijpels, Jan Strous als voogd over Emil Constant Willem Nijpels, allen wonend te Luik, en Chretien Marie van der Heijden in huwelijk met Odilia Francisca Nijpels wonend te Weert, opbrengst  1.022,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/15. Voor decharge zie idem 1843/16.

 

23 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van hout gedaan op Baxhof te Swalmen gelegen op verzoek van Auguste Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Neerijssche, opbrengst  212,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/20.

 

24 januari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen door Anna Catharina Engels wonend te Roermond, Jan Engels wonend te Swalmen, Elisabeth Engels wonend te Linne, en Anna Maria Engels wonend te Beegden aan Thomas Willems e.a. wonend te Swalmen, opbrengst  401,‑ nederlands.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/18.

 

27 januari 1843

SWALMEN - Verkoop van een perceel akkerland onder Swalmen door Joanna Willems, Elisabeth Joosten, Christian Joosten wonend onder Maasniel en Maria Joosten wonend te Roermond aan Jan Mathis Sagers wonend te Roermond, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/20.

 

30 januari 1843

BERGEN - Gehuwd: Petrus Vermeeren [geb. Itteren 2-12-1810, zn. van Francis Vermeeren en Maria Catharina Coenen] en Johanna Ingenbleek [In gen Bleek, geb. Afferden , dr. van Hendrik Ingenbleek en Wilhelmina Driessen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Vermeeren, geb. BEESEL 25-8-1847 (BS-5/276). Tr. Neeritter 11-9-1869 met Leonard Henckens.

 

30 januari 1843

BELFELD - Openbare verkoop van slaghout onder Belfelt en onder Besel op verzoek van Antoon Seipgens wonend te Roermond, opbrengst  76,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/21.

 

31 januari 1843

NEER - Openbare verkoop van een huis, tuin en land te Neer aan de Maas gelegen sectie E nrs. 455, 456, 457, 458 en 459 alsmede een stukje land groot 85 el zonder nummer, verdeeld in twee kopen, door:

1) Pieter Smeets;

2) Jacob Smeets;

3) Bernard Smeets;

4) Maria Smeets, allen te Neer;

5) Lucia Smeets en haar man Matthijs Tobben;

6) Catharina Smeets, beiden te Buggenum; en

7) Cornelia Smeets te Neer, allen broers en zussen,

aan Gerrit Curvers van Buggenum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1843/15; voor hernieuwde veiling zie idem 1844/129 d.d. 22-1-1844; voor decharge zie idem 1844/195 d.d. 20-10-1844.

 

3 februari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis te Swalmen gelegen op verzoek van de erfgenamen van Jan Naus en Catharina Piepers aldaar aan Hendrik Hawinkels te Swalmen voor  440,‑ behalve de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/26. Zie 24-11-1843.

 

19 februari 1843

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen door Willem Coorens, Peter Coorens en Lambert Coorens aan de weduwe van Jan Schoonhoven geboren Ida Geraedts, Hendrik Geraedts, Jan Geraedts en Willem Geraedts, allen wonend te Swalmen, voor  250,‑ behalve de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/30.

 

20 februari 1843

SWALMEN - Verkoop van landerijen te Swalmen gelegen door Maria Catharina Douzen te Maasniel aan Willem Wuts en de weduwe Jan Wuts geboren Catharina Geraedts, beiden wonend te Swalmen, voor  100,‑ plus  250,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/45.

 

25 februari 1843

THORN - Gehuwd: Jan Goffes Jilderda [geb. Dockum 9-1-1813, overl. Cuijk 2-6-1881, zn. van Goffe Jans Jilderda en Marijke Plieger] en Catharina Dorn [geb. Venlo, dr. van Peter Dorn en Wilhelmina Rembs].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Margaretha Christina Jilderda, geb. BEESEL 2-1-1845. Tr. Beesel 22-5-1868 met Job Hoekman.

2. Pieter Jan Jilderda, geb. BEESEL 13-8-1846.

3. Philippina Cornelia Jilderda, geb. BEESEL 28-2-1848.

 

26 februari 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van een schuur, stal, tuin en akkerland te Swalmen door Anna Catharina Engels wonend te Roermond, Jan Engels wonend te Swalmen, Elisabeth Engels wonend te Linne en Anna Maria Engels wonend te Beegden aan Peter Slabbers wonend te Swalmen voor  120,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/50.

 

2 maart 1843

ROERMOND - Deling gemaakt door Joanna Willems, Christian en Elisabeth Joosten, wonend onder Maasniel en Maria Joosten wonend te Roermond van de nalatenschap van wijlen hun vader Jacob Joosten en die van hun moeder, Joanna Willems voornoemd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/55.

 

6 maart 1843

BEESEL - Openbare verkoop van bomen onder Besel op verzoek van Pieter Kerens wonend te Maastricht, opbrengst  346,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/64.

Betreft eigenaar hoeve de Zang (Maas‑ en Swalmdal 9 (1989), blz. 57).

 

7 maart 1843

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis te Roermond door Jan Vansaenen aan Jacob Burghoff, beiden wonend te Roermond, voor  470,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/65.

 

8 maart 1843

SWALMEN - Obligatie groot  240,‑ door Jan Geelen en Anna Maria Schouwenberg te Swalmen aan Antoon Joseph Hubert Mertz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/49.

 

16 maart 1843

SWALMEN - Verkoop van een stuk akkerland op de Slabberskamp te Swalmen door Anna Maria Kessels wonend te Echt aan Thomas Willems wonend te Swalmen voor  125,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/78.

 

25 maart 1843

SWALMEN / BEESEL - Verkoop van roerende goederen door Anna Barbara Drippen en haar man Theodoor Bloumers te Swalmen aan haar broer Allart Drippen te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1843/39.

 

28 maart 1843

ASSELT / SWALMEN / BEESEL - Volmacht door:

1) Anna Maria Janssen in huwelijk met Severien Theelen te Asselt

2) Maria Petronella Driessen, weduwe van Conrard Janssen aldaar

3) Wilhelmina Driessen in huwelijk met Hendrik Heldens

4) Anna Catharina Driessen

5) Jan Willem Heldens

6) Hubertina Heldens, allen wonend te Besel, en

7) Wilhelmina Janssen in huwelijk met Leonard Tobben te Swalmen,

aan Gerard Janssen te Besel om te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/64.

 

1 april 1843

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Martinus Beek aan Willem Beek, beiden wonend te Swalmen, voor  16,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/66.

 

4 april 1843

KESSEL - Openbare verkoop van een pachthof genaamd Boomeschof te Kessel gelegen door de erfgenamen van Hendrik Janssen en Wilhelmina Gerits te Bezel aan Franciscus Jan Hubert Luijtgens te Roermond, onder voorbehoud zijn lastgevers te benoemen, voor  5.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/70.

 

5 april 1843

KESSEL - Verklaring van lastgeving door Franciscus Jan Hubert Luijtgens voor zijn zussen Ludovica Antoinetta Luijtgens en Alexandrina Antoinetta Luijtgens, allen wonend te Roermond, wegens de aankoop van de Boomenhof te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/71.

 

6 april 1843

ROERMOND - Volmacht door Henri Beelen te Roermond op zijn oom Jan Beelen om alle zaken van de nalatenschap van zijn overleden vader te besturen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/15.

 

10 april 1843

SWALMEN - Verkoop van twee percelen bouwland te Swalmen door Jacob Pijpers aan Simon Beijsen, beiden wonend aldaar, voor  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/93.

 

11 april 1843

REUVER-LEEUWEN - Obligatie groot  500,- door Pieter Bruno Joppen te Besel in voordeel van Pieter Servatius van der Heijden te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/20.

 

15 april 1843

SWALMEN - Gegevens betreffende een watermolen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1788.

 

19 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Jan Mathijs Heines [geb. Beesel 21-3-1816, bakker, zn. van Jan Hendrik Heines en Anna Gertrudis Goossens] en Petronella Dambacher [geb. Tegelen 3-7-1817, dienstmaagd, dr. van Johann Francisucs d'Ambacher en Elizabeth Lommen].

GHS Beesel, BS-5/33.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Hubertina Heines, geb. Beesel 11-4-1844, ongehuwd overl. ald. 24-3-1865 oud 20 jaar.

2. Maria Theresia Heines, geb. Beesel 8-11-1845.

3. Joannes Franciscus Heines, geb. Beesel 8-9-1847, overl. ald. 11-9-1861 oud 14 jaar.

4. Joannes Hubertus Heines, geb. Beesel 22-8-1848, overl. ald. 13-5-1885. Tr. Beesel 15-2-1871 met Joanna Huberta Goossens.

5. Gerardus Antonius Heines, geb. Beesel 6-6-1850, ongehuwd overl. ald. 22-4-1875 oud 24 jaar.

6. Anna Louisa Heines, geb. Beesel 27-10-1852. Van haar een buitenechtelijke zn., geb. Beesel 19-8-1873. Tr. Beesel 18-10-1875 met Henricus Josephus Hubertus Tonnaer.

7. Peter Antonius Heines, geb. Beesel 13-6-1855. Tr. Roermond 12-2-1884 met Sophia Clementina Hubertina Schreurs.

8. Theodorus Hubertus Heines, geb. Beesel 6-12-1857, overl. ald. 31-12-1872 als Hubertus Theodorus Heines oud 15 jaar.

9. Joannes Lodovicus Heines, geb. Beesel 16-8-1861, ongehuwd overl. ald. 8-4-1898 oud 36 jaar.

 

20 april 1843

BEESEL - Openbare verkoop van roerende effecten op verzoek van Godfried Claessen wonend te Bezel, opbrengst  240,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/82. Voor decharge zie idem 1884/48 d.d. 23-2-1844.

 

21 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Franssen [geb. Beesel 7-8-1808, akkerman, overl. ald. 8-9-1858, oud 50 jaar, zn. van Wilhelmus Franssen en Anna Maria Peeters] en Elisabeth Hinssen [geb. Beesel 9-10-1818, dienstmaagd, overl. ald. 20-12-1890, oud 72 jaar, dr. van Petrus Hinssen en Joanna Linssen; zij hertr. Beesel 13-10-1864 met Henricus Hubertus Tissen].

GHS Beesel, BS-5/35.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Willem Franssen, geb. Beesel 15-2-1845.

2. Joanna Franssen, geb. Beesel 3-12-1847, overl. ald. 16-3-1850.

3. Maria Franssen, geb. Beesel 22-1-1850.

4. Petronella Franssen, geb. Beesel 16-9-1852.

5. Peter Hubertus Franssen, geb. Beesel 5-11-1855.

 

21 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Petrus Cruijsberg [geb. Beesel 25-4-1807, akkerman, overl. ald. 12-12-1865, zn. van Joannes Cruijsberg en Berta Peeters] en Elisabeth Claessen [geb. Beesel 11-12-1809, dienstmaagd, overl. ald. 8-11-1879, dr. van Godefridus Claessen en Christina Tijssen].

GHS Beesel, BS-5/37.

Uit dit huwelijk (BS; Bevolkingsregister Beesel 853_003):

1. Godefridus Cruijsberg, geb. Beesel 22-12-1844, ongehuwd overl. ald. 7-5-1867 oud 22 jaar.

2. Joannes Cruijsberg, geb. Beesel 20-5-1849, overl.Venlo 1-10-1928. Tr. 1) Beesel 19-12-1879 met Hendrina Hubertina Schaeken; 2) Beesel 8-1-1893 met Godefrida Peeters.

3. Peter Cruijsberg, geb. Beesel 24-10-1852, ongehuwd overl. ald. 31-3-1922.

Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 2.

 

25 april 1843

TEGELEN - Gehuwd: Jan Slousen [geb. Beesel 6-12-1810, overl. Tegelen 22-8-1861, zn. van Peter Slousen en Anna Catharina Neetten] en Petronella Boijen [geb. Horst, dr. van Hendrik Boijen en Maria Bollen].

GenLias, 2004.

 

25 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Stroucken [Strouken, geb. Kaldenkirchen (D) 28-12-1811, schrijnwerker, zn. van Antonius Stroucken en Gertrudis Willemsen] en Berdina Peeters [geb. Beesel 30-6-1813, dienstmaagd, dr. van Gerardus Peeters en Aldegonda Thijssen].

GHS Beesel, BS-5/39.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joseph Antoon Stroucken, geb. Beesel 27-9-1843. Tr. Beesel 2-4-1869 met Anna Catharina Murmans.

2. Aldegonda Stroucken, geb. Beesel 10-11-1845.

...

3. Gerardus Stroucken, geb. Beesel 14-3-1851.

4. Willem Stroucken, geb. Beesel 15-10-1853.

5. levenloos kind, geb./overl. Beesel 28-3-1857.

 

25 april 1843

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen in de Bakheij onder Besel op verzoek van Hendrik Janissen, Mathis Heijnen, Jan Stroucken, Theodor Beckers, Jan Geelen c.s. wonend te Besel, opbrengst  307,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/110.

 

25 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mevissen [Meuwissen, geb. Beesel 27-8-1819, werkknecht, zn. van Petrus Arnoldus Mevissen en Christina Schreurs] en Catharina Reijnders [geb. Beesel 16-10-1822, dienstmaagd, dr. van Petrus Reijnders en Catharina Cillen; zij hertr. Beesel 25-4-1856 met Joannes Henricus Gielen].

GHS Beesel, BS-5/41.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Catharina Meuwissen, geb. Beesel 1-3-1844.

...

2. Anna Maria Mevissen, geb. Beesel 20-4-1849. Van haar een buitenechtelijke zn. Arnoldus, geb. Beesel 12-11-1869. Tr. Beesel 10-4-1874 met Petrus op 't Veld.

 

25 april 1843

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Ramakers [geb. Swalmen 15-2-1822, zn. van Hermanus Ramakers en Joanna Clumpkens] en Joanna Custers [geb. Swalmen 29-10-1817, dr. van Christiaan Custers en Gertrudis Douzen].

GenLias, 2004.

 

25 april 1843

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Meerts [geb. Swalmen 3-7-1816, dienstknecht, overl. ald. 26-11-1857, zn. van Joannes Meerts en Gertrudis Jackers] en Margaretha Kessels [geb. Swalmen 3-12-1821, dienstmeid, dr. van Willem Kessels en Gertrudis Deckers].

GHS Swalmen, BS-1844/3; GenLias, 2005 (geeft als achternaam moeder v/d bruidegom abusievelijk: Viguers).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Meerts, geb. Swalmen 31-3-1844, ongehuwd overl. ald. 20-5-1864.

2. Gertrudis Meerts, geb. Swalmen-Wieler 19-11-1847, ongehuwd overl. ald. 11-5-1865.

 

27 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Henricus Winden [Dewinden, geb. St.-Odilinberg 10-1-1817, zn. van Jacobus Winden en Helen Reusen] en Anna Catharina Verheijen [geb. Beesel 5-8-1826, dr. van Joannes Verheijen en Petronella Killaers].

GHS Beesel, BS-5/43.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Dewinden, geb. Beesel 25-6-1844. Tr. Beesel 12-10-1866 met Hendrikla Dings.

2. Engelbert Dewinden, geb. Beesel 13-10-1847. Tr. Beesel 25-8-1871 met Mechtildis Hubertina Dings.

3. Joanna Helena Hubertina Dewinden, geb. Beesel 3-12-1851. Tr. Beesel 18-4-1873 met Leonardus Janssen.

4. Maria Gertrudis Dewinden, geb. Beesel 16-9-1854. Tr. Beesel 6-10-1876 met Mathias Smeets.

5. Wilhelmus Hubertus Dewinden, geb. Beesel 3-11-1857.

6. Anna Maria Dewinden, geb. Beesel 16-1-1863. Tr. 1) Beesel 24-10-1884 met Mathijs Franssen; 2) Beesel 21-4-1893 met Gerardus Franssen.

...

7. Anna Maria Hubertina Dewinden, geb. Beesel 8-10-1872. Tr. Meerlo 9-2-1893 met Antonie Cornelis Smits (geb. Veen, zn. van Peter Smits en Henriette Gijsberta Mathlener Loderus).

 

28 april 1843

BEESEL - Decharge van meubilaire verkoop door Pieter Janssen te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/88.

Betreft akte standplaats 2 Roermond 1842/135.

 

28 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Mathias Janssen [geb. Beesel 3-12-1815, schrijnwerker, zn. van Petrus Janssen en Mechtildis Sloesen] en Mechtildis Heldens [geb. Beesel 25-6-1816, dienstmaagd, dr. van Wilhelmus Heldens en Joanna NN].

GHS Beesel, BS-5/45.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Hubertina Janssen, geb. Beesel 23-1-1845. Tr. Beesel 18-5-1870 met Henricus Joannes Delaroij.

2. Ida Hubertina Janssen, geb. Beesel 18-3-1847. Tr. Beesel 4-5-1874 met Josephus Wijnen.

 

28 april 1843

BEESEL - Gehuwd: Michael Claessen [geb. Beesel 18-6-1806, zn. van Godefridus Claessen en Christina Thissen] en Margaretha Schreurs [geb. Beesel 17-3-1811, dienstmaagd, overl. ald. 30-8-1882, dr. van Petrus Schreurs en Gertrudis Engelen; zij hertr. Beesel 18-5-1847 met Arnoldus Schreurs].

GHS Beesel, BS-5/47.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Pieter Claessen, geb. Beesel 25-4-1844.

 

2 mei 1843

BELFELD - Gehuwd (BS; RK 3-5-1843): Antonius Thijssen [geb. Tegelen, zn. van Gerardus Thijssen en Gertrudis Driessen; wedn. van Wilhelmina Beckers, geh. Belfeld (RK) 30-9-1831] en Anna Maria Gubbels [geb. Swalmen, wnd. te Beesel, dr. van Pieter Gubbels en Maria Coenen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Leonardus Thissen, geb. Beesel 30-8-1844 (BS-5/86).

 

3 mei 1843

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Petrus Rijvers [geb. Swalmen 17-4-1814, zn. van Michiel Rijvers en Joanna Schrijnwerkers; wedn. van Elisabeth Peeters, overl. Belfeld 20-4-1840; hij hertr. Belfeld 29-8-1844 met Wilhelmina Neuser] en Cunnegonda Hermans [geb. Maasbree, dr. van Nicolaas Hermans en Sibilla Huys].

GenLias, 2005.

 

16 mei 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de erfgenamen van Pieter Cuiven te Swalmen, opbrengst  135,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/110.

 

16 mei 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en heide op verzoek van de erfgenamen van Pieter Cuiven te Swalmen, opbrengst  1.179,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/111.

 

18 mei 1843

KESSEL / BEESEL - Openbare verpachting van grasgewas onder Kessel en Beesel gelegen op verzoek van Maria Agnes Engelbertina barones De Kerkerinck Bory, douairiere van Karel Frederic Jozef baron De Keverberg d'Aldengoor wonend te Halen, aan diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/112.

 

20 mei 1843

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen gelegen door Willem Custers aan Pieter Wuts, beiden wonend aldaar, voor  90,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/113.

 

29 mei 1843

KESSEL - Gehuwd: Lambertus Tobosch [Wilhelmus Toebosch, geb. Tegelen 13-5-1808, zn. van Petrus Mathias Toebosch en Joanna Pubben] en Ida Gommans [geb. Kessel , dr. van Theodoor Gommans en Catharina Kessels).

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathias Toebosch, geb. Beesel 26-2-1844 (BS-5/76).

2. Hendrik Toebosch, geb. Beesel 21-6-1846.

3. Petrus Toebosch, geb. Beesel 8-3-1850.

4. Hubertus Toebosch, geb. Beesel 4-5-1853. Tr. Kessel 23-11-1888 met Aldegonda de la Roij.

5. Theodorus Toebosch, geb. Beesel 21-12-1856.

 

31 mei 1843

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Gerard Hubert Janssen te Roermond en Anna Maria Kuijpers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/117.

 

31 mei 1843

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Julicher [geb. Grebben (Pruissen, burgemeesterij Oberbruch) 4-2-1817, smid, overl. Swalmen 20-12-1873; zn. van Lambertus] en Anna Maria Wuts [geb. Swalmen 7-11-1817, tapster (1876), dr. van Jacobus Wuts, kleermaker, en Wilhelmina Ickenroth].

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Hubertus Julicher, geb. 24-3-1844, smid, overl. Swalmen 26-7-1882. Tr. Swalmen 29-8-1876 met Hubertina Hendrina van Laer.

2. Hubertus Julicher, geb. Swalmen 16-4-1846. Tr. Swalmen 19-4-1873 met Hendrina Hubertina Thijssen.

3. Wilhelmina Hubertina Julicher, geb. Swalmen 25-4-1848. Tr. Swalmen 16-4-1883 met Pieter Hubertus Heuts.

4. Johannes Petrus Guliger, geb. Swalmen 28-7-1850. Tr. Belfeld 5-5-1884 met Joanna Ramakers.

5. Petrus Julicher, geb. Swalmen 18-9-1853, smid, overl. ald. 17-10-1942. Tr. Swalmen 4-7-1883 met Hubertina Hendrina van Laer, wed. van Jacobus Julicher.

6. Anna Barbara Julicher, geb. Swalmen 8-1-1855. Tr. Swalmen 1-5-1895 met Hendrikus Geraedts.

7. Jan Willem Julicher, geb. Swalmen 1-2-1858. Tr. Swalmen 2-7-1888 met Maria Sillen.

 

8 juni 1843

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Besel en Swalmen op verzoek van Hendrik Janissen, Gertrudis Janissen, Maria Catharina Janissen, Anna Maria Janissen, Hendrik Heijnen c.s. wonend onder Besel aan Gertrudis Janissen, Hendrik Heijnen, Gertrudis en Maria Heijnen wonend te Besel voor  1430,‑; een stuk land te Swalmen aan Jan Mathijs Sagers wonend te Roermond voor  230,‑; en stuk land te Swalmen aan Jan Sillen en Hendrik Engelen te Swalmen voor  290,‑; een stuk land te Swalmen aan Arnold Thomassen te Swalmen voor  70,‑; en een weide te Swalmen aan Thomas Willems te Swalmen voor  230,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/144.

 

14 juni 1843

BEESEL - Goedkeuring door Pieter Hendrik Jan Godfried Eugne van Splinter te Uden en Augustin Ruijs te Bezel van al hetgeen Constantin Ruijs als hun gevolmachtigde heeft gedaan.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/68.

 

14 juni 1843

NEER - Verkoop van de pachthoeve genaamd Keijzersboschhof te Neer door Clara de Raet te Lierre aan Jan Lodewijk Mathias Lecrecq te Roermond voor  11.150,- behalve de last van  4.000,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/69.

 

14 juni 1843

MAASNIEL - Gehuwd: Gerardus Brukers [geb. Beesel 20-10-1783, zn. van Hendricus Brukers en Catharina Meerts; wedn. van Anna Catharina Biermans, geh. Maasniel 22-10-1827] en Joanna Peeters [geb. Neer 5-3-1798, dr. van Gerardus Peeters en Hendrina Smolders].

GenLias, 2005.

 

14 juni 1843

NOORBEEK - Gehuwd: Joannes Schens [Schoens, geb. Rotterdam 13-3-1815, overl. na 11-6-1880, zn. van Franciscus Schens en Anna Catharina van Poolen] en Johanna Maria van de Logt [Anna Maria Van der Locht, Van der Logt, geb. Nijmegen 9-8-1813, overl. Linne 11-6-1880 oud 66 jaar, dr. van Gerard van der Locht en Anna Catharina Tilleman of Tillemans].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Franciscus Schoens, geb. Arcen 7-2-1845. Tr. Brunssum 7-2-1875 (op zijn verjaardag) met Maria Laurentina Demunck.

2. Wijnandus Schoens, geb. BEESEL 21-9-1846 (BS-5/227, get. Jan Goffes Jilderda en Franciscus Schoens), overl. ald. 30-10-1847, oud 1 jaar.

3. Jan Wijnandus Schoens, geb. BEESEL 8-4-1849, overl. Meerssen 20-1-1911, volgens GenLias oud 41 jaar. Tr. Deventer 10-8-1876 met Mariane Jenneke van der Weijden, waarvan kinderen te Deventer, Beek en Elsloo.

4. Anna Maria Schoens, geb. BEESEL 16-7-1850, overl. Linne 20-9-1942. Tr. Linne 13-11-1878 met Hendrikus Hubertus Schuren.

5. Wilhelmina Schoens, geb. BEESEL 29-11-1851, overl. Tegelen 21-1-1853.

6. Anna Catharina , geb. Tegelen 6-11-1853, overl. ald. 24-6-1854.

7. Anna Catharina , geb. Tegelen 15-3-1856.

Aanvullende gegevens met dank aan Cor Wildenberg (http://groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/) en Erica (via http://groups.google.nl/group/soc.genealogy.benelux).

 

16 juni 1843

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  171,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/147.

 

16 juni 1843

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een verkoop van hooigras door Augustina Ruijs wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/148. Betreft zelfde notaris 1842/172.

 

16 juni 1843

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een verkoop van roerende goederen door Augustina Ruijs wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/149. Betreft zelfde notaris 1842/175.

 

16 juni 1843

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een verkoop van hout door Augustina Ruijs wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/150. Betreft zelfde notaris 1842/10.

 

21 juni 1843

ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd te Neer en in de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Clemens Wenceslaus van Hoensbroek, opbrengst  6.026,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/143.

 

22 juni 1843

WESSEM - Openbare verkoop van hooigras te Wessem op verzoek van Augustina Ruijs wonend te Besel, opbrengst  173,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/154.

 

vr 10 juli 1843

Z.P. - Gehuwd: Joannes Smeets [geb. Beesel 6-12-1812, overl. ald. 20-1-1867, zn. van Andreas Smeets en Margaretha Verspagen] en Hendrina Janssen [ged. Beesel 14-4-1819, overl. ald. 19-1-1875, dr. van Mathijs Janssen en Helena Sloesen]

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Margaritha Smeets, geb. Beesel 10-7-1843 (BS-5/18).

2. Peter Mathis Smeets, geb. Beesel 14-10-1845.

3. Elisabeth Smeets, geb. Beesel 18-9-1848.

4. Joannes Franciscus Smeets, geb. Beesel 9-8-1851.

5. Anna Catharina Smeets, geb. Beesel 27-8-1855.

6. Maria Clementina Smeets, geb. Beesel 7-6-1858.

 

14 juli 1843

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Smits [geb. Lottum 9-12-1810, werkknecht, overl. Beesel 24-2-1852, zn. van Hendrik Smits en Christina Geelen] en Petronella Wijnands [geb. Beesel 14-2-1820, dienstmaagd, dr. van Pieter Wijnands en Gertrudis Claessen; zij hertr. Beesel 5-1-1853 met Gerardus Reijnders].

GHS Beesel, BS-5/49; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Henricus Smits, geb. Beesel 20-10-1843.

2. Gertrudis Smits, geb. Beesel 21-10-1844.

3. Hendrikus Smits, geb. Beesel 27-2-1847.

4. Petrus Smits, geb. Beesel 6-1-1849.

5. Wilhelmina Smits, geb. Beesel 3-4-1851.

 

20 juli 1843

SWALMEN - Verpachting van landerijen te Swalmen door Jozef Janssen te Roermond namens Franz van Heister te Dusseldorf aan diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/174.

 

31 juli 1843

ROERMOND - Akte van bewaargeving door jonkheer Frans Bernard Hubert Michiels van Kessenich thans wonend te Maastricht van zijn holografisch testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/177.

 

5 augustus 1843

REUVER ‑ Op de Reuver onder Beesel is afgelopen jaar een nieuwe school en onderwijzerswoning gebouwd. Het lager onderwijs wordt gegeven door Hubert Verbruggen, gehuwd en zonder titel. Hij heeft een gemiddeld leerlingenaantal van 50 (Beesel 70) en een gemeente-subsidie van 47 gulden (per jaar). Zijn bekwaamheid als onderwijzer is de burgemeester onbekend; hij is door enkele particulieren aangesteld zonder voorkennis van het gemeentebestuur.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1309. Zie 17-11-1845.

 

6 augustus 1843

SWALMEN - Verkoop van land te Zwalmen door Leonardus en Hermanus Coenen aan Adolf Rosbender, allen te Swalmen, voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/182.

 

9 augustus 1843

RIJKEL - Testament van Johanna Drippen wonend te Riekel onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1843/98.

 

23 augustus 1843

BEESEL - Gehuwd: Laurentius Lemmens [geb. Gruijtrode 17-4-1789, overl. Beesel 18-1-1847, zn. van Laurentius Lemmens en Elisabeth Schroeten; wedn. van Lucia Hendrickx, geh. Roermond 22-4-1820] en Anna Christina Schreurs [geb. Beesel 19-5-1797, dagloonster, overl. Beesel 26-4-1849 als Anna Martina, dr. van Joannes Schreurs en Margaretha de Loo; wed. van Pieter Mevissen, geh. Beesel 26-11-1818].

GHS Beesel, BS-5/51.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Uitgaande van de verschillende voornamen werd zij vermoedelijk Tina of Tien genoemd.

 

23 augustus 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van tegelstenen te Swalmen op verzoek van Herman van Wijlick te Kessel, opbrengst  93,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/191.

 

9 september 1843

NEER - Gehuwd: Gerardus Beurskens [geb. Beesel-Reuver 21-8-1818, timmerman en koopman in hout (1890), overl. ald. 6-5-1909, zn. van Andreas Beurskens en Anna Maria Naus] en Anna Gertrudis Levels [geb. Neer 13-3-1818, overl. Beesel 4-8-1893, oud 75 jaar, dr. van Mathias Levels en Margaretha Bongarts].

GenLias, 2001; BevReg 853/194, 854/203, 856/19 .

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Andreas Beurskens, geb. Beesel 15-6-1844, overl. ald. 4-11-1916. Tr. Beesel 19-4-1872 met Hubertina Maria Luttels.

2. Hendrik Beurskens, geb. Beesel 25-4-1847, overl. ald. 22-6-1847, oud 2 maanden.

3. Wilhelmina Beurskens, geb. Beesel 17-5-1848.

4. Christoffel Beurskens, geb. Beesel 22-6-1850, overl. ald. 8-2-1915. Tr. Beesel 19-6-1874 met Gertrudis Stroeks.

5. Elisabeth Hubertina Beurskens, geb. Beesel 3-11-1852, overl. ald. 1-11-1919. Tr. Beesel 2-4-1880 met Petrus Franssen.

6. Petronella Beurskens, geb. Beesel 24-1-1855, overl. ald. 1-4-1928. Tr. Beesel 26-10-1877 met Petrus Joannes Stinges.

7. Anna Maria Beurskens, geb. Beesel 20-6-1857, overl. ald. 24-5-1894. Zij vertrok op 10-7-1892 als diensmeid naar Tegelen.

8. Margaretha Beurskens, geb. Beesel 25-2-1860, overl. ald. 24-12-1935. Tr. Beesel 4-2-1887 met Mathias Godefridus Stinges.

Het gezin woonde in 1890 op het adres Leeuwen 216. De meeste kinderen waren toen al het huis uit. Inwonend was dienstknecht Johannes Engelen (Swalmen, 1863). Hij vertrok op 1-4-1892 naar het adres Reuver 308.

Gerard Beurskens verhuisde op 1-10-1895 van het adres Leeuwen 216 naar Leeuwen 215, samen met zoon Andreas en schoondochter Maria Luttels. Leeuwen 216 werd vervolgens bewoond door de familie Gijsen-Van der Velden.

Kwartierstaat Loe Giesen nrs. 26 en 27.

 

9 september 1843

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen te Roermond door de erfgenamen en kinderen van Michiel Andreas Hendrix en Agnes Burghoff aan de weduwe van Willem Martijn geboren Hendrina Ubben, allen wonend te Roermond, voor  4.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/197.

 

12 september 1843

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Catharina Antoinet Hubertien Burghoff, bijgestaan door haar ouders Jacob Antoon Burghoff en Maria Agnes Matthei, en Constant Jozef Frans Hubert Hendrix, allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1843/101.

 

13 september 1843

ROERMOND - Gehuwd: Hubert Frans Jozef Constantin Hendrix [geb. Roermond 10-12-1819, zn. van Andries Machiel Hendrix en Anna Catharina Agnes Burghoff] en Catharina Antoinetta Hubertina Burghoff [geb. Roermond, dr. van Jacobs Antonius Burghoff en Maria Agnes Matthei].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Jacquelina Antoinetta Paulina Hubertina Hendrix, geb. Roermond Tr. Roermond 16-10-1866 met Ferdinand Verscheure.

2. Marie Aldegonda Wilhelmina Hubertina Hendrix, geb. Roermond Tr. Roermond 12-8-1879 met Albert Joseph Friederich van Gorkum.

 

17 september 1843

NEER - Verkoop van onroerend goed te Neer door:

1) Maria Anna Verhaeg gehuwd met Willem Colbers te Neer;

2) Joanna Verhaeg gehuwd met Theodoor Sillen te Posterholt;

3) Gertrudis Verhaeg en

4) Jacob Verhaeg te Asselt onder Swalmen

aan Theodoor Verhaeg te Asselt voor  450,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/121.

 

19 september 1843

ASSELT - Obligatie groot  236,25 door Theodoor Verhaeg te Asselt aan Hendrik Linssen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/122.

 

23 september 1843

SWALMEN - Vernieuwing titel door Marcellus Jozef en Maria Verheggen te Buggenum, Aldegonda Verheggen in huwelijk met Jan Kuijpers te Swalmen, en Sibert Verheggen te Venlo aan Pieter Geraedts te Hasselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/207.

 

23 september 1843

NEER - Testament door Pieter Tobben te Neer en diens echtgenote Maria Agnes Wijnen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nrs. 1843/126 en /127.

 

2 oktober 1843

SWALMEN - Gegevens betreffende een watermolen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1816.

 

2 oktober 1843

HUNSEL - Verkoop van een bouwhof te Hunsel door Jan Mathias Sagers te Roermond aan Pieter Andreas Peeters te Grathem voor  2.228,50 behalve de last.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/129.

 

6 oktober 1843

SWALMEN - Volmacht door Lodewijk baron van Boineburg Lengsfeld wonend te Lengsfeld aan Jacob Ramakers te Swalmen om opheffingen te geven van hypothecaire inschrijvingen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/216.

 

18 oktober 1843

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Henricus Timmermans [geb. Swalmen 22-10-1818, zn. van Edmundus Timmermans en Sibilla Hox] en Maria Josephina Ickenroth [geb. Swalmen 18-3-1816, dr. van Joannes Ickenroth en Catharina Margaretha Alberts].

GenLias, 2004.

 

20 oktober 1843

SWALMEN - Kwitantie groot  1.179,‑ wegens koopprijs van onroerende goederen door de erfgenamen van Pieter Kuijven te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/230.

 

21 oktober 1843

SWALMEN - Gehuwd: Henricus van der Velden [geb. Beesel 8-8-1820, zn. van Peeter van der Velden en Geertrudis Reijnders] en Anna Catharina Ceuven [Keuven, geb. Swalmen 14-2-1810, dr. van Peeter Ceuven en Eva Geraedts].

GenLias, 2004; de akte van bekendheid van de bruid is volgens deze bron niet exact.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Pieter van der Velden, geb. Beesel 26-11-1844 (BS-5/92).

2. Joannes van der Velden, geb. Beesel 10-4-1847.

3. Henricus van der Velden, geb. Beesel 12-8-1849.

4. Henricus Cornelius van der Velden, geb. Beesel 17-1-1852. Tr. Middelburg 8-1-1879 met Catharina Johanna Briels.

 

23 oktober 1843

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen onder Besel gelegen op verzoek van Jan Theodoor Koffrath wonend te Wassenberg, opbrengst  412,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/224.

Betreft Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen.

 

23 oktober 1843

BEESEL - Openbare verkoop van dennen schansen onder Besel gelegen op verzoek van Jan Peter Giesberts wonend te Neer, opbrengst  83,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/225.

 

26 oktober 1843

WESSEM - Openbare verkoop van twee beemden of weiden te Wessem op verzoek van Hendrik Reijnders te Roermond als gevolmachtigde van Augustina Ruijs wonend te Besel, aan Peter en Jan Mathis Smeets, beiden wonend te Wessem, voor  5.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/227.

 

26 oktober 1843

SWALMEN - Verzoek van F.G. Lousberg te Roermond tot het oprichten van een graanmolen op de Swalm, ter plaatse genaamd "de oude oliemolen".

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1820. Verbaal Gouverneur.

 

3 november 1843

SWALMEN - Obligatie groot  189,- door Gerard Moors en Sophia Janssen te Herkenbosch aan Rosalie Jordans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/149.

 

4 november 1843

SWALMEN - Gegevens betreffende een watermolen te Swalmen.

RHCL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1821.

 

4 november 1843

SWALMEN - Decharge van meubilaire verkoop door Willem Wuts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/244. Betreft standplaats 2, akte 1842/58.

 

6 november 1843

BEESEL - Gehuwd: Joannes Killaers [geb. Beesel 19-7-1816, werkknecht, zn. van Tilmanus Killaers en Anna Catharina Schoolmeesters] en Anna Maria van Hooren [geb. Neer 28-12-1815, dienstmaagd, dr. van Antonius van Hooren en Joanna Custers].

GHS Beesel, BS-5/53.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Antonetta Killaers, geb. Beesel 16-9-1844.

2. Anna Catharina Killaars, geb. Beesel 3-1-1847.

3. Wilhelmus Killaers, geb. Beesel 4-5-1850. Tr. Beesel 13-4-1877 met Anna Maria Catharina Houwers.

4. Anna Maria Agnes Killaers, geb. Beesel 5-11-1852.

5. Hendrik Hubertus Killaers, geb. Beesel 18-3-1855. Tr. Beesel 29-5-1891 met Maria Rutten.

6. Joanna Killaers, geb. Beesel 3-10-1858.

 

7 november 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof onder Swalmen op verzoek van Auguste Jozef Gislain baron d'Overschie de Neerissche wonend te Brussel, opbrengst  328,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/247.

 

10 november 1843

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen door Lambert Coorens te Swalmen aan Mechtildis Janssen te Winnikendonck (gemeente Kerverheim bij Kevelaer, Pruissen) voor  1.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/251.

 

11 november 1843

NEER - Verkoop van aandelen in een huis, land en houtgewas te Neer door Jacob Scheres te Neer, Hendrina Scheres te Swalmen, Catharina Scheres te Heel en Gertrudis Scheres te Meijel aan Pieter Thomas Scheres te Neer voor  58,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/252.

 

15 november 1843

SWALMEN - Obligatie groot  236,25 door:

1) Christiaan Beckers;

2) Christina Wolters en

3) Mathis Lins te Posterholt

aan Rosalie Jordans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/159.

 

18 november 1843

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Vallen [Jacob Hubert, geb. Venlo 27-3-1818, bakker, overl. Beesel 15-4-1853, zn. van Joannes Vallen en Johanna Hoeven] en Petronella Rutten [geb. Beesel 24-6-1820, dienstmaagd, dr. van Pieter Mathias Rutten en Catharina Linssen; zij hertr. Beesel 16-8-1854 met Theodorus Hinssen].

GHS Beesel, BS-5/55; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Vallen, geb. Beesel 30-12-1843.

2. Mathis Hubertus Vallen, geb. Beesel 22-12-1845.

3. Francisca Hubertina Vallen, geb. Beesel 21-2-1848.

4. Huberta Vallen, geb. Beesel 18-3-1850, overl. ald. 30-6-1850, oud 3 maanden.

5. Wilhelmina Hubertina Vallen, geb. Beesel 15-5-1851, overl. ald. 27-9-1851, oud 4 maanden.

6. Jan Hendrik Vallen, geb. Beesel 15-7-1852, overl. ald. 24-12-1852, oud 5 maanden.

 

18 november 1843

SWALMEN - Obligatie groot  189,- door Hendrina van der Velden gehuwd met Leonard Hendriks en Pieter van der Velden te Nunhem aan Rosalie Jordans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/165.

 

18 november 1843

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed te Swalmen en Bezel op verzoek van de erfgenamen Pansters te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/166.

 

20 november 1843

BEESEL - Geboren: Anna Maria Catharina Killaers, buitenechtelijke dr. van Joanna Killaers en een onbekende vader.

GHS Beesel, BS-5/28.

 

21 november 1843

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen door Hendrik Wuts te Roermond aan Matthis Bongaerts te Swalmen voor  220,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/265.

 

21 november 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Clemens Wenceslaus von Hoensbroeck te Keulen, opbrengst  80,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/266.

 

21 november 1843

ROERMOND - Verkoop van 1/3 deel in een huis te Roermond gelegen door Leonard Pansters aan Hendrik Pansters en Gertrudis Pansters gehuwd met Maximiliaan Cappel te Roermond voor  300,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/169.

 

21 november 1843

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Leonard Pansters en Gertrudis Pansters gehuwd met Maximiliaan Cappel aan Hendrik Pansters, allen wonend te Roermond, voor  134,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/170.

 

23 november 1843

SWALMEN - Kwitantie van een bedrag van  87,50 door ‑‑dett en Albert Ramakers, beiden wonend te Roermond, aan Jan Engels wonend te Swalmen en Catharina Engels wonend te Roermond en consorten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/252.

 

24 november 1843

SWALMEN - Kwitantie en liquidatie tussen de erfgenamen van Jan Naus te Swalmen van een koopprijs van huis ad  440,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/269.

 

29 november 1843

SWALMEN - Obligatie groot  150,‑ door Jan Janssen te Swalmen aan Andreas Coppen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/279.

 

2 december 1843

SWALMEN - Obligatie groot  118,12 door Pieter Hendrik van Dael, Pieter Renier van Dael, Jan Mathis van Dael, Beatrix van Dael, Gerard Schuren(?) en Anna Catharina van Dael, allen te Linne, aan Rosalie Jordans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1843/186.

 

5 december 1843

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Hendrik Heldens aldaar, opbrengst  1.181,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/284.

 

7 december 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen door Gerard Verstegen en diens echtgenote Margaretha Custers te Maasniel aan diversen, opbrengst  461,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/286.

 

8 december 1843

SWALMEN - Kwitantie van  220,‑ door Cornelis Custers en Elisabeth Ramakers te Swalmen wegens koopprijs in huis.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/287.

 

8 december 1843

SWALMEN - Obligatie groot  120,‑ door Pieter van Cruchten en zijn echtgenote Sophia Sillen te Swalmen aan Andreas Coppen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/288.

 

10 december 1843

ASSELT - Huwelijkstoestemming door Leonard Theelen en Gedula Looven aan hun dochter Wilhelmina Theelen, allen wonend te Asselt, om te trouwen met Peter Franciscus Gillard wonend te Comblain la Tour.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/260.

 

19 december 1843

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op Hillenraad onder Swalmen op verzoek van Clemens Wenceslaus von Hoensbroeck te Keulen, opbrengst  796,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/294.

 

1843-1920

SWALMEN-BOUKOUL - Eigenaren van hoeve Zuydwijck Spick:

1843: Jacob Burghoff, koopman te Roermond

1864: Frans en Antoinette Burghoff, erfgenamen van Agnes Matthei

1873: Franciscus Burghoff, rentenier te Roermond (art. 1618)

1896: Jacqueline Hendrix, echtgenote van Ferdinand Verschuure te Roermond (art. 1896)

1918: N.V. Limburgsche Grondmij "de Maasgouw" (art. 3592)

1920: Louis Vallen

Kadaster Roermond, OAT Swalmen.

 

 

1844

6 januari 1844

BOUKOUL - Ten overstaan van Josephus Aloysius Dirix, notaris te Roermond, legateert Willem Sanders, akkerman in huwelijk met Frederica van Horn, wonend op de Boukkoul onder Swalmen gelegen, aan genoemde echtgenote het vruchtgebruik gedurende haar leven van alle roerende en onroerende goederen die hij op de dag van zijn overlijden zal achterlaten. Opgemaakt op de Boukkoul in de woning van testateur in aanwezigheid van de getuigen Joannes Heijnen, akkerman, en Josef Cox, 'koeheerd', beiden wonend op de Boukkoul.

GA Roermond, Notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843 (sic)/277.

 

6 januari 1844

SWALMEN - Verkoop van slaghout te Swalmen door Gerard Geraedts en Catharina Blomers aldaar aan Clemens Wenceslaus van en tot Hoensbroeck te Keulen, voor  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/6.

 

8 januari 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van eiken, elsen en ander slaghout onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Weert, opbrengst  62,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1843/279.

 

8 januari 1844

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Lambert Bongers en Leonard van den Broek te Bezel, opbrengst  176,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/7.

 

13 januari 1844

SWALMEN - Obligatie groot  170,‑ door Jan Geerlings te Swalmen aan Andreas Coppen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/11.

 

15 januari 1844

NUNHEM - Gehuwd: Jacobus Beurskens [geb. Beesel 8-8-1818, zn. van Johannes Beurskens en Martina Rutten] en Anna Gertrudis van Herten [geb. Nunhem , dr. van Wolter van Herten en Marguerita Veugelers].

GenLias, 2006.

 

18 januari 1844

ROERMOND - Kwitantie groot  7.500,‑ wegens koopprijs van een windmolen te Roermond gelegen door Ghisbert Francis Verzijl, advocaat te Brussel, als gevolmachtigde van Auguste Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche wonend te Neerijssche, aan:

1) Robert Magne te Horn;

2) Theodoor van de Winkel te Roermond;

3) Anna Elisabeth Rijzen (?) weduwe van Hendrik Wackers te Roermond, voor zichzelf alsmede namens haar zeven minderjarige kinderen uit haar huwelijk met voornoemde Hendrik Wackers;

4) Andreas Gerard van Mulbracht te Roermond;

5) Jacob Burghoff te Roermond;

6) Willem Burghoff te Roermond, en

7) Jozef Hendrix te Roermond, voor zichzelf alsmede zijn zussen Antoinetta en Aldegonda Hendrix, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/18.

 

29 januari 1844

KESSEL - Kwitantie van  5.400,‑ wegens koopprijs van Boomenhof te Kessel door de erfgenamen van Hendrik Janssen van Bezel aan Ludovica Antoinetta en Alexandrina Antoinetta Luijtgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/30.

 

31 januari 1844

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Timmermans [geb. Kessel 28-5-1813, akkerman, overl. Beesel 8-1-1902 oud 88 jaar, zn. van Gerardus Timmermans en Barbara Peeters] en Petronella Peeters [geb. Beesel 21-3-1819, dienstmaagd, overl. ald. 5-12-1898 oud 79 jaar, dr. van Gerardus Peeters en Aldegonda Thijssen].

GHS Beesel, BS-5/97.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Barbara Timmermans, geb. Beesel 1-5-1845. Tr. Swalmen 8-1-1872 met Hendrik Pijpers.

2. Aldegonda Timmermans, geb. Beesel 29-12-1847. Tr. Beesel 25-4-1873 met Peter Hubertus Rutten.

3. Maria Gertrudis Timmermans, geb. Beesel 12-7-1850, overl. ald. 10-5-1896.

4. Gerardus Timmermans, geb. Beesel 6-11-1852.

5. Hubertina Timmermans, geb. Beesel 21-6-1855.

6. Conrardus Timmermans, geb. Beesel 21-12-1857.

7. Maria Margaretha Timmermans, geb. Beesel 9-12-1862.

 

3 februari 1844

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een openbare houtverkoop door Ernest Ruijs wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/13.

 

7 februari 1844

SWALMEN - Obligatie groot  560,- door Theodoor Janssen aan Joannes Hendrikx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/29.

 

8 februari 1844

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een openbare verkoop van roerende goederen door Hendrik Janissen en consorten wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/21.

 

8 februari 1844

BEESEL - Kwitantie van een bedrag van  1.673,34 door Hendrik Janissen, Gertrudis Janissen, en Maria Catharina Janissen wonend te Besel en consorten aan Thomas Willems, Arnold Thomassen en anderen wegens aankoop van onroerende goederen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/22.

 

11 februari 1844

LINNE - Huwelijkse voorwaarden tussen Theodoor Maur Constantin Karel graaf de Geloes d'Elsloo te Elsloo en Emilie Josephine baronnes de Meer, bijgestaan door haar ouders Frederik Jozef baron de Meer en Elisabeth gravin d'Affaitate de Ghistilles, allen wonend op Osen onder Linne.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1844/134.

Voor huwelijk zie 13-2-1844.

 

12 februari 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op het goed Hillenraad te Swalmen op verzoek van graaf Clemens Wenceslaus van en tot Hoensbroek, rentenier wonend te Keulen, opbrengst  91,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/41.

 

13 februari 1844

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Pieter Coorens te Swalmen en Mechteld Janssen te Winnikendonck.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/42.

 

13 februari 1844

LINNE - Gehuwd: Theodoor Constantin Charles Maur de Geloes [geb. te Seraing, provincie Luik, wnd. te Linne, zn. van Charles Emile Marie Maur Lambert Serves de Geloes en Antoinetta Ernestina Francisca de Borghgrave] en Emilia Josephina de Meer [dr. van Fredericus Josephus de Meer en Elisabett Maria Joanna Wilhelmina Affaitate de Gesteles]. Akte notaris Boots te Maastricht-Amby.

GenLias, 2004.

Voor huwelijkse voorwaarden zie 11-2-1844.

 

19 februari 1844

MAASNIEL - Verkoop van een perceel hooiland onder Maasniel gelegen door Anna Maria op de Kamp en Jacob Verheggen aan Thomas Willems, allen wonend te Swalmen, voor  440,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/31.

 

19 februari 1844

SWALMEN - Verkoop van en perceel slaghout onder Swalmen gelegen door Judith Peeters aan Gerard en Daniel Sanders, allen wonend aldaar, voor  20,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/32.

 

21 februari 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op Baxhof te Swalmen op verzoek van Auguste Jozeph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  205,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/46.

 

22 februari 1844

SWALMEN - Overdracht van een kapitaal groot  567,- door Joannes Hendricus Hendrikx aan Joannes Hendrikx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/35.

 

23 februari 1844

SWALMEN - Pachtcontract van de Baxhof te Swalmen door Karel Hendrik Bongaerts namens Auguste Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, aan Godfried Ramakers en diens vrouw Martina Cuijpers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/49.

 

27 februari 1844

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Besel op verzoek van Jozef Hendrix, rentenier te Roermond, opbrengst  215,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/52.

 

29 februari 1844

ROERMOND - Publieke aanbesteding voor bouw en herstel van een oliemolen te Roermond door de heren Burghoff, Magne & Cie. (firma) te Roermond, aan Lambert van Weustenraad te Roermond, voor  220,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/55.

 

1 maart 1844

BEESEL - Geboren: Petrus Joannes Fabria [hij tr. Beesel 5-4-1872 met Anna Maria Bergs], buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Fabria.

GHS Beesel, BS-5/77.

 

6 maart 1844

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis en tuin te Roermond op verzoek van Helena Gertruda van Voorst wonend te Baarlo aan Ferdinand Cornelis Hubertus Verscheure wonend te Roermond, voor  2.448,88.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/40.

 

12 maart 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Willem Hendriks te Swalmen, opbrengst  117,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/63.

 

14 maart 1844

BEESEL - Openbare verkoop van een huis, stal, schop en moeshof gelegen te Besel door Elisabeth, Catharina, Tilmanus, Andries en Margaretha Criens aan Lambert Bongers, allen wonend te Besel, welke laatstgenoemde heeft verklaard aan te kopen namens de kerkfabriek van Besel, voor  409,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/48.

 

14 maart 1844

BEESEL - Openbare verkoop van een huis en tuin te Besel door Maria Catharina Mooren en Tilmannus Criens, laatstgenoemde als voogd over Johannes Nijs, aan Lambert Bongers namens de kerkfabriek van Besel, voor  394,22.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/49.

 

16 maart 1844

SWALMEN - Verkoop van een perceel land te Swalmen door Mathis Meuter aan Simon Beijsen, beiden wonend aldaar, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/51.

 

18 maart 1844

ROERMOND - Gehuwd: Pieter Hubert Lommertzen [geb. Roermond 21-12-1819, zn. van Willem Lommertzen en Anna Maria Stokx] en Johanna Gertruid Heynen [geb. Roermond, dr. van Antoon Heynen en Gertrudis Esser].

GenLias, 2004.

 

20 maart 1844

SWALMEN - Verkoop van akkerland, tuin en huis aan de Laakberg te Swalmen gelegen sectie A nrs. 706, 708 en 707 door Gerard Schoenmakers, akkerman wonend aldaar, aan Sebastiaan Sanders, idem, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/70.

 

31 maart 1844

SWALMEN - Acceptatie groot  32,60 door Wolter Hermans te Maasniel en Jozef Custers te Swalmen, aan Hendrik Linssen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/55.

 

2 april 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Leonard Sanders aldaar, opbrengst  957,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/56. Voor decharge zie idem 1845/18 d.d. 25-1-1845.

 

11 april 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen op verzoek van Johannes Bernardus Baenen, in garnizoen te Grave, en Johanna Catharina de Buggenum wonend te 's-Hertogenbosch aan Leonard Tobben te Swalmen voor 3/6 gedeelte, aan de kerkfabriek van Swalmen voor 2/6, en aan de armen van Swalmen voor 1/6 gedeelte, voor  1.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/59.

Betreft verm. Middelhoven 5.

 

12 april 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Leonard Velten te Besel, opbrengst  163,78.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/64.

Voor decharge zie idem 1844/224 d.d. 18-11-1844.

 

13 april 1844

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Pieter Coorens aan Leonard Tobben, beiden wonend aldaar, voor  80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/83.

 

15 april 1844

BEESEL - Openbare verkoop van een huis te Besel op verzoek van Dominicus Wullems en Egidius Frans van Ool te Roermond, opbrengst  380,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/67.

 

15 april 1844

BEESEL - Gehuwd: Joannes Janssen [geb. Beesel 9-11-1816, werkknecht, overl. ald. 1-12-1868, zn. van Henricus Janssen en Maria Cnoops; hij hertr. Beesel 12-9-1864 met Petronella van der Velden] en Petronella Beckkers [Bekkers, geb. Beesel 31-10-1824, dienstmaagd, overl. ald. 23-1-1862, dr. van Hubertus Beckkers en Petronella Geraats].

GHS Beesel, BS-6/99.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Aldegonda Janssen, geb. Beesel 24-11-1844. Tr. Beesel 23-12-1870 met Joannes Houwers.

2. Henricus Janssen, geb. Beesel 17-12-1848.

3. Anna Catharina Janssen, geb. Beesel 18-11-1851. Tr. Beesel 16-4-1880 met Franciscus Peeters.

4. Gerardus Janssen, geb. Beesel 13-4-1856. Tr. Beesel 15-10-1880 met Aldegonda Timmermans.

5. Willem Janssen, geb. Beesel 1-8-1859.

 

15 april 1844

BEESEL - Gehuwd: Pieter Houwers [Petrus, geb. Beesel 1-1-1820, werkknecht, zn. van Joannes Houwers en Ida Janssen; hij hertr. Beesel 19-1-1849 met Anna Maria Schoolmeesters] en Anna Catharina Schoolmeesters [geb. Beesel 10-3-1817, dr. van Wilhelmus Schoolmeesters en Cornelia Nijssen].

GHS Beesel, BS-5/101.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Houwers, geb. Beesel 6-2-1845. Tr. Beesel 24-4-1874 met Petronella Bekkers.

 

15 april 1844

BEESEL - Gehuwd: Henricus Spee [geb. Beesel 20-2-1816, werkknecht, overl. ald. 9-11-1876, zn. van Petrus Spee en Helena Aerts] en Hubertina Jansen [Janssen, geb. Beesel 29-10-1818, dienstmaagd, dr. van Wilhelmus Jansen en Petronella Bongaers].

GHS Beesel, BS-5/103.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petronella Spee, geb. Beesel 23-2-1845.

2. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 6-1-1847.

3. Helena Spee, geb. Beesel 25-7-1848. Tr. Beesel 21-1-1881 met Hendrik Mathijs Lankes.

4. Gertrudis Spee, geb. Beesel 21-3-1851. Tr. Beesel 6-5-1881 met Hendrik Godefridus Doesborg.

5. Peter Hubertus Spee, geb. Beesel 23-7-1853. Tr. Beesel 2-4-1880 met Catharina Peeters.

6. Willem Spee, geb. Beesel 3-2-1856. Tr. Beesel 4-4-1881 met Anna Maria Janissen.

7. Godefridus Spee, geb. Beesel 4-2-1860.

8. Hendrikus Hubertus Spee, geb. Beesel 4-8-1861.

 

15 april 1844

NEER - Gehuwd: Jacobus Beurskens [geb. Beesel 8-8-1818, zn. van Johannes Beurskens en Martina Rutten] en Anna Gertrudis van Herten [geb. Nunhem, dr. van Wolter van Herten en Marguerita Veugelers].

GenLias, 2004.

 

16 april 1844

SWALMEN - Obligatie groot  250,- door Pieter Engelen en Maria Leyendekkers te Linne aan Rosalie Jordans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/70.

 

17 april 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jacob Verhaeg [geb. Neer 8-2-1817, zn. van Johannes Verhaeg en Sophia Grooters] en Anna Elisabeth Beurskens [geb. Swalmen 11-7-1821, dr. van Jacob Beurskens en Petronella Heijnen].

GenLias, 2004.

 

19 april 1844

BEESEL - Gehuwd: Petrus Paulus Peeters [geb. Beesel 15-6-1811, zn. van Thomas Peeters en Maria Cruijsbergh] en Anna Maria Claessen [geb. Beesel 12-4-1812, dienstmaagd, dr. van Godefridus Claessen en Christina Tijssen].

GHS Beesel, BS-5/105.

Voor hun testamenten zie 20-5-1850.

 

19 april 1844

BEESEL - Gehuwd: Gerardus van den Wijenbergh [geb. Meerlo 3-1-1811, zn. van Mathias van den Wijenbergh en Hendrina Thielen] en Anna Catharina Felden [Velten, geb. Karken (D) 25-2-1817, dienstmaagd, dr. van Wilhelmus Felden en Theresia Rutten].

GHS Beesel, BS-5/107.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Mathijs Hubertus van de Wijenbergh, geb. Roermond 25-3-1848. Tr. Roermond 11-10-1877 met Helena Hubertina Wijers (geb. Roermond, dr. van Peter Wijers en Gertrudis Mertens; wed. van Egidius Andreas Mevissij).

 

22 april 1844

TEGELEN - Gehuwd (BS; RK: Tegelen 23-4-1844, getuigen: Doesburg Alexander en Beumers Gertrudes): Godefridus Dousbourg [Doesburg, geb. Tegelen 27-4-1820, zn. van Hendrik (RK: Josephus) Doesburg en Maria Engels; hij hertr. Beesel 4-9-1871 met Anna Elisabeth Reijnders] en Maria Catharina Beumers [Buimers, geb. Baarlo, dr. van Joannes Henricus Beumers en Aldegonda Brouwens?].

GenLias, 2005; DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 95 (bruid lijkt me eerder dochter van Aldegonda Bourgounts).

Uit dit huwelijk (RK Belfeld, BS Beesel):

...

1. Gertrudis Doesborg, geb. Belfeld 4-4-1849.

2. Henricus Godefridus Doesborg, geb. Belfeld 24-11-1851 (ged. 25-11-1851). Tr. Beesel 6-5-1881 met Gertrudis Spee.

3. Helena Hubertina Doesborg, geb. Belfeld 5-2-1854.

4. Joannes Doesborg, geb. Belfeld 29-9-1855.

5. Aldegonda Maria Doesborg, geb. Beesel 4-4-1858 (BS-6/353).

6. Ernestus Doesborg, geb. Beesel 17-8-1863 (BS-7/13).

 

23 april 1844

SWALMEN - Obligatie groot  118,12 door Frans Geraedts aan de minderjarige kinderen van Herman Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/78.

 

24 april 1844

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Willem Janssen en Maria Cuypers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/80.

 

24 april 1844

SWALMEN - Gehuwd: Willem Hubert Janssen [geb. Swalmen 12-3-1822, zn. van Conrard Janssen en Catharina Ramakers] en Maria Catharina Kuijpers [Cuijpers, geb. Swalmen 12-8-1822, dr. van Christiaan Kuijpers en Helena Ramakers].

GenLias, 2004; de moeder van de bruidegom heet hier abusievelijk Hamakers.

 

24 april 1844

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Suilen [Henricus, Henry Suelen, geb. Beegden 8-2-1819, overl. Swalmen 31-7-1881, buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Suelen; hij hertr. Swalmen 23-1-1861 met Helena Hubertina Ramakers] en Anna Catharina Naus [geb. Swalmen 23-12-1819, dienstmeid, overl. ald. 24-10-1859, dr. van Peeter Naus en Theresia Kwakers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Suilen, geb. Swalmen 26-1-1845, overl. ald. 25-9-1926. Tr. Swalmen 31-8-1868 met Helena Hubertina Heuvelmans.

2. Sophia Suilen, geb. Swamen 14-10-1846, overl. ald. 7-11-1851.

3. Arnoldus Hubertus Suilen, geb. Swalmen 29-8-1848, overl. ald. 10-1-1850.

4. Johannes Suilen, geb. Swalmen 16-7-1850. Tr. 1) Swalmen 24-11-1882 met Anna Maria Hubertina Heijnen; 2) Swalmen 20-4-1894 met Maria Hubertina Ramakers.

5. Petronella Suilen, geb. Swalmen 18-12-1852, overl. ald. 29-3-1853.

6. Hendrikus Suilen, geb. Swalmen 9-2-1854, overl. ald. 7-7-1945. Tr. Swalmen 7-11-1890 met Jacomina Bongaerts.

7. Theresia Suilen, geb. Swalmen 10-12-1855, overl. ald. 3-7-1916.

8. Gertrudis Suilen, geb. Swalmen 11-1-1858, overl. ...

Gegevens GenLias / Bert Suilen, Venray.

 

27 april 1844

SWALMEN - Verkoop van een stuk akkerland op de Kruiskamp onder Swalmen gelegen door Agatha Geraedts, huisvrouw van Hendrik Hawinckels, aan Simon Beijsen, allen wonend aldaar, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/66.

 

29 april 1844

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 1-5-1844): Jan Nijssen [Niesen, Niessen, geb. Beesel, zn. van Hendrik Nijssen en Mechtildis Spee] en Joanna Thnessen [Theunissen, Thnissen, geb. Tegelen, dr. van Jan Tnessen en Margaretha Peeters].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mechtildis Margaretha Niesen, geb. Beesel 24-2-1845 (BS-5/137).

2. Margaretha Nijssen, geb. Beesel 5-3-1847.

3. Joannes Niesen, geb. Beesel 12-4-1849.

4. Wilhelmina Niesen, geb. Beesel 9-7-1851.

5. Hendrik Hubertus Niessen, geb. Beesel 13-12-1854.

6. levenloos kind, geb./overl. Beesel 2-6-1859.

7. Gerardus Niessen, geb. Beesel 29-7-1860.

 

29 april 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jan Hendrik Heuvelmans [geb. Swalmen 3-10-1817, bakker (1844), zn. van Jacobus Heuvelmans en Maria Sibilla Mertens] en Hendrina Engelen [geb. Tegelen 10-3-1817, dr. van Peter Engelen en Wilhelmina Denissen].

WieWasWie, 2013.

 

30 april 1844

HERTEN - Openbare verkoop van land gelegen in de gemeente Herten door Jan de la Roij te Bezel aan Wijnand Verheggen te Roermond voor  435,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/96.

 

2 mei 1844

WESSEM - Openbare verkoop van roerende goederen te Wessem gelegen op verzoek van Leonard Velten te Bezel, opbrengst  107,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/90. Voor decharge zie idem 1844/225 d.d. 18-11-1844.

 

6 mei 1844

SWALMEN - Gehuwd: Sebastiaan Sanders [geb. Swalmen 7-12-1811, landbouwer, zn. van Leonard Sanders en Margaretha van Herten] en Maria Hermans [geb. Swalmen 5-6-1813, dienstmeid, overl. ald. 27-7-1902, dr. van Mathijs Hermans en Odilia Ramakers; zij hertr. Swalmen 24-11-1857 met Joannes Arnoldus van der Loo].

GHS Swalmen, BS-1844/7.

 

8 mei 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jan van den Groenendael [geb. Nunhem 27-3-1818, zn. van Jan van den Groenendael en Joanna Janssen] en Maria Slijpen [geb. Swalmen 1-4-1818, dr. van Thomas Slijpen en Joanna Naus].

GenLias, 2004.

 

12 mei 1844

SWALMEN - Testament van Mechtildis Dousen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/73.

 

12 mei 1844

SWALMEN - Testament van Thomas Willems wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/74.

 

12 mei 1844

SWALMEN - Goedkeuring van een onderhandse akte door Mechtildis Dousen wonend te Swalmen, inzake ruiling van onroerende goederen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/75.

 

14 mei 1844

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een openbare verkoop van hooigras door Augustina Ruijs wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/77.

 

17 mei 1844

NEER - Gehuwd: Johannes Stevens [geb. Beesel 29-7-1814, zn. van Johannes Stevens en Maria Slabbers] en Peternel Wagemans [Petronella, geb. Neer 29-..-1814, dr. van Willem Wagemans en Katharian Sijben].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Henricus Stevens, geb. Beesel 8-10-1847 (BS-5/279). Tr. Beesel 30-4-1877 met Petronella Slabbers.

2. Jacobus Joannes Stevens, geb. Beesel 21-10-1849.

3. Joanna Catharina Stevens, geb. Beesel 14-7-1851. Tr. Neer 20-8-1879 met Christiaan Klaassen.

Jan Stevens leende op 4-5-1846 geld.

 

20 mei 1844

KESSEL - Openbare verkoop van bos te Kessel door de erfgenamen van Hendrik Janssen van Bezel aan Herman van Wijlick te Kessel voor  1.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/108.

 

28 mei 1844

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen alle onder Besel gelegen op verzoek van Franciscus Josephus Mathei wonend te Roermond als gevolmachtigde van:

- Joannes Franciscus Antonius Hubertus Mathei wonend te Ath;

- Carolina Gregoria Francisca Hubertina Mathei;

- en Maria Agnes Francisca Hubertina Mathei,

beiden wonend te Brussel, aan Hendrik Janssen, Leonard van den Broek en Jan Lodewijk Arnold Soiron wonend onder Besel e.a., voor in totaal  2.221,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/81.

 

1 juni 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Maasniel, Swalmen en Roermond op verzoek van Willem Meyers te Maeseyck.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/99.

 

1 juni 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen op verzoek van Jan Baptiste Cloquet te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/100.

 

11 juni 1844

ROERMOND / SWALMEN - Kwitantie van  282,‑ door Gerard Jordans en Rosalie Jordans, beiden wonend te Swalmen, Reinard Routs en echtgenote Theresia Linssen te Roermond, Franciscus Beltjens en echtgenote Gertrudis Linssen te Roermond, Hendrik Linssen te Roermond en Franciscus Fouquet, als voogd van Pieter Jordans te Roermond, aan Hendrik Andreas Strouken te Roermond, wegens aflossing van de obligatie door diens moeder aangegaan.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/117.

 

20 juni 1844

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  167,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/89.

 

20 juni 1844

HEINSBERG (D) - Gehuwd: Karl Johann Hubert van der Straeten [Charles, Carel Johan Hubert, geb. Heinsberg 28-9-1814, rentenier, overl. Beesel 29-8-1851, zn. van Wilhelm van der Straeten, landeigenaar, en wijlen Charlotte Freiin von Mirbach, overl. Heinsberg 15-10-1834] en Augustina Ernestina Hubertina Apollonia Ruijs [geb. Roermond 19-2-1819, rentenierster, overl. Beesel 24-2-1894 aan longontsteking en hartstilstand, dr. van Felix Henri Joseph Ruijs van Nieuwenbroeck en Emerentia Aldegonda Christina Josepha van Splinter].

Getuigen: Ludwig Freiherr von Mirbach, kamerheer te Heinsberg oud 50 jaar, oom van de bruidegom; Wilhelm von Eynatten, rentenier te Heinsberg oud 35 jaar, oom van de bruidegom; Victor van der Straeten, rentenier oud 27 jaar, broer van de bruidegom; Ernst Ruys von Nievenbruch, rentenier oud 58 jaar wonend op kasteel Nievenbruch, oom van de bruid.

Standesamt Heinsberg, akte 1844/12; Erkelenz CD2, met dank aan Fred Baltus via Heinsberg-Liste, 2005.

Augustina de Ruijs woonde voor haar huwelijk als nicht in bij oom Ernest Ruijs. Hoewel Karel van der Straeten wordt vermeld als wonend te Beesel, komt zijn naam niet voor in het bevolkingsregister 1850-1930. Augustina Ruijs verkocht op 31-3-1851, enkele maanden voor het overlijden van haar man, een huis te Roermond.

 

22 juni 1844

ROERMOND - Aanbesteding van 'schrankwerk' aan de oliemolen en spinnerij te Roermond op de Roer door de heren Burghoff, Magne & Cie. te Roermond, aan Lambert van Weustenraad aldaar voor  760,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/135.

 

24 juni 1844

ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd te Neer en in de Lingen te Asselt onder Swalmen op verzoek van Clemens Wenceslaus graaf von Hoensbroek wonend te Keulen, opbrengst  391,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/136.

 

26 juni 1844

BEESEL - Openbare verkoop van land te Bezel door Hendrik Heldens aldaar aan diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/140.

 

27 juni 1844

BEESEL - Verklaring van lastgever door Paulus Beurskens te Bezel aan Jozef, Antoinetta en Aldegonda Hendrix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/141.

 

1 juli 1844

BEESEL - Kwitantie van  435,‑ door Johannes de la Roij te Bezel aan Wijnand Verstegen te Roermond wegens koopprijs van land onder Herten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/152.

 

5 juli 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jan Hendrik Wuts [geb. Swalmen 17-12-1816, zn. van Jacobus Wuts en Mechtildis Heijnen] en Hendrina Verheggen [geb. Swalmen 19-10-1818, dr. van Seger Verheggen en Anna Maria op den Camp].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hubertus Wuts, geb. Swalmen 30-6-1848. Tr. Swalmen 22-4-1887 met Anna Catharina Wuts.

 

15 juli 1844

BEESEL - Gehuwd: Jan Willem Louis [Joannes Wilhelmus, geb. Karken (D) 6-3-1814, kleermaker, zn. van Pieter Louis en Elisabeth Cremers] en Maria Agnes Gerards [geb. Belfeld 5-4-1821, dienstmaagd, dr. van Hermanus Gerards en Clara Janssen; zij hertr. Beesel 15-9-1851 met Marcelus Roijmans].

GHS Beesel, BS-5/109 (volgens GenLias: 15 juni).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Pieter Joseph Hubertus Louis, geb. Beesel 21-3-1845.

2. Maria Clara Louis, geb. Beesel 21-5-1847, overl. Ellikom 7-5-1925. Tr. met Hendrik Dreesen, overl. Haccourt vr 1925.

3. Maria Helena Louis, geb. Beesel 27-5-1850.

 

16 juli 1844

SWALMEN - Deling van onroerende goederen tussen de erfgenamen van Christiaan Cuijpers en Helena Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/157.

 

17 juli 1844

SWALMEN - Ruiling van onroerende goederen te Swalmen tussen Godefried Tobben en Wijnand Heijnen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/135.

 

19 juli 1844

BEESEL - Openbare verkoop van land te Bezel door Hendrik Heldens wonend aldaar aan diverse kopers, opbrengst  750,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/160.

 

20 juli 1844

BEESEL - Obligatie groot  200,- door Jozef Verbruggen te Beesel aan Bernard Routs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/138.

 

27 juli 1844

ROERMOND - Overdracht van twee kapitalen door Gerard Charles Hubert Guillon, zich sterkmakend voor Felix Rivire, de eerste wonend te Roermond en de tweede te Parijs, aan Charles Henri Bongaerts wonende te Roermond, n groot  189,‑ t.l.v. Leonard Joosten en het ander ook groot  189,‑ t.l.v. Mechtildis Giesen, weduwe van Conrard Bongaers, beiden wonend te Roermond, voor de som van  378,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/109.

 

28 juli 1844

BEESEL - Vernieuwing titel door Willem Peggen wonend te Herkenbosch als voogd over Karel Antoon de Louw, van een graanrente van 13 kop 27 vingerhoeden rogge en een gelijke hoeveelheid boekweit in voordeel van Augustina Ruijs wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/111.

 

1 augustus 1844

BEESEL - Verkoop van landerijen te Bezel door Hendrik Heldens aldaar aan:

- Leonard van den Broeck voor  898,12

- Jacobus Bongers voor  390,‑

- Jan Smeets voor  390,‑

- Godfried Bongers voor  390,‑

allen wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/167.

 

4 augustus 1844

HERTEN / BEESEL - Rectificatie van verkocht land te Herten door Johannes de la Roij wonend te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/168.

 

7 augustus 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jan Janssen [geb. Belfeld 9-1-1810, zn. van Engel Janssen en Agnes Gerads; hij hertr. Swalmen 25-5-1853 met Cornelia Leijendeckers] en Joanna Alers [geb. Swalmen 2-10-1814, overl. ald. 20-9-1852, dr. van Jan Alers en Margaretha Custers].

GenLias, 2004.

 

9 augustus 1844

BEESEL - Obligatie groot  288,‑ door Jacobus van Dael te Bezel aan Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/176.

 

9 augustus 1844

NEER / BEESEL - Kwitantie van  515,‑ wegens koopprijs van verkochte onroerende goederen te Neer door:

1) Jan van Dael te Buggenum

2) Jacobus van Dael te Bezel

3) Jan Peters en diens vrouw Maria Agnes van Dael te Buggenum, en

4) Dionisius Lucas te Buggenum als man van Marie Gertrudis van Dael.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/177.

 

10 augustus 1844

BEESEL - Verkoop van landerijen te Bezel door Hendrik Heldens aldaar aan:

1) Mathis Heijnen aldaar voor  450,‑

2) Jan Engelen aldaar voor  180,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/178.

 

29 augustus 1844

BELFELD - Gehuwd: Jan Pieter Rijvers [geb. Swalmen 17-4-1814, zn. van Michael Rijvers en Johanna Schrijnwerkers; wedn. van 1) Elisabeth Peeters, overl. Belfeld 20-4-1840; 2) Cunnegonda Hermans, geh. Tegelen 3-5-1843] en Wilhelmina Neuser [geb. , dr. van Willem Neuser en Petronella Kellers].

GenLias, 2005.

 

5 september 1844

BELFELD - Obligatie groot  75,- door Gerard Ambaum te Belfeld aan Leon Neuman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/160.

 

23 september 1844

REUVER - Openbare verkoop van dennebomen op stam, gedaan op den Roever onder Besel op verzoek van Jan Theodor Koffrath wonend te Wassenberg, opbrengst  1571,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/137. Voor decharge zie idem 1845/185 d.d. 18-11-1845.

 

23 september 1844

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Pelten [Felten, Velten, geb. Karken (D) 5-7-1814, wever, zn. van Wilhelmus Peeten? en Theresia Rutten] en Joanna Catharina Trines [Catharina Joanna, geb. Beesel 1-4-1821, dr. van Joannes Jacobus Trines en Maria Catharina Houben].

GHS Beesel, BS-5/111 (Hans Peeters leest: Peeten).

Uit dit huwelijk (BS Beesel, RK Belfeld:

1. Maria Catharina Huberta Velten, geb. Beesel 9-9-1845 (BS-5/146).

2. Maria Theresia Felten, geb. Belfeld 22-9-1847 (doopget. Joannes Jacobus Trijnes en Anna Maria Franssen).

3. Hubertus Felten, geb. Belfeld 14-12-1850 (doopget. Lambertus Trijnes en Anna Gertrudis Trijnes).

4. Hubertina Felten, geb. Belfeld 9-6-1853 (doopget. Gerardus Trijnes en Maria Catharina Felten).

5. Joannes Henricus Felten, geb. Belfeld 28-11-1855 (doopget. Henricus Thissen en Hubertina Margaretha Trines). Genaturaliseerd 24-7-1908 (Staatscourant), eerder wonend te Kaldenkirchen (D).

6. Josephus Felten, geb. Belfeld 15-11-1858 (doopget. Cornelius Trines en Hubertina Trines). Tr. ... met Catharina Hinssen.

7. Antonius Felten, geb. Belfeld 17-5-1861 (doopget. Gerardus Wijenberg en Maria Catharina Felten).

8. Maria Felten, geb. Belfeld 7-1-1863 (doopget. Henricus Thissen en Teresia Felten).

Leonard Velten verkocht op 12-4-1844 en 2-5-1844 roerend goed te Swalmen en Wessem.

 

25 september 1844

SWALMEN - Obligatie groot  60,- door Maria Agnes van Buggenum te Swalmen aan Hendrik Linssen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/173.

 

25 september 1844

NEER - Verkoop van een onverdeeld vierde gedeelte van een huis, tuinen, boomgaard en akkerland te Neer op Hansum gelegen door Gertrudis Strous, huisvrouw van Mathis Bongaerts wonend te Swalmen aan Jan Theelen wonend onder Neer, voor  285,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/140.

 

13 november 1843

ELSLOO. - Gehuwd: Ludovicus Guilelmus Joannes Wilhelmus Josephus van Odenhoven [Lodovicus, Louis, Oudenhoven, geb. Utrecht 22-10-1807, zn. van Philibertus Josephus Wilhelmus Odenhoven en Joanna Cornelia Maria Bijlevelt] en Maria Catharina Driessen [geb. Elsloo, dr. van Lambert Driessen en Maria Elisabeth Dere].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Philibertus Josephus Wilhelmus Oudenhoven, geb. Beesel 27-9-1844 (BS-5/89, get. Wilhelmus Lennaerts en Joannes Bongarts).

...

2. Adolphus Josephus Hubertus van Odenhoven, geb. Beesel 25-3-1854 (BS-6/81, get. Petrus Josephus de Bie en Antonius C.J. van de Braek).

 

5 oktober 1844

BOUKOUL - Testament door Jan Croonen wonend te Boekoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1844/192.

 

5 oktober 1844

BOUKOUL - Testament door Josepha Smits, echtgenote van Jan Croonen wonend te Boekoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1844/193.

 

5 oktober 1844

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Wijnand Heijnen aan Leonard Theelen aldaar voor  485,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/188.

 

9 oktober 1844

SWALMEN - Erkenning door Leonart van der Lyk, ambtenaar te Swalmen, dat hij de vader is van een kind verwekt bij Joanna Schattorie.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1844/194; vgl. 30-10-1844.

 

15 oktober 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen door Theodoor Heijnen te Swalmen aan diverse kopers.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/207.

 

16 oktober 1844

SWALMEN - Verkoop van een stuk bouwland onder Swalmen gelegen door Hendrik Alers en Petronella Slabbers aan Simon Beijsen, allen wonend aldaar, voor  130,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/154.

Hendrik Alers woonde Beekstraat 3 te Swalmen. Zie: Swalmer MoNUmenten, blz. 55.

 

20 oktober 1844

NEER / ASSELT - Terugkoop van onder voorbehoud van naasting gekochte goederen door Mathis Beurskens te Neer van Hendrix te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/197.

 

21 oktober 1844

BEESEL - Kwitantie van de som van  394,22 door Maria Catharina Mooren en Tilmanus Criens, beiden wonend te Besel, aan de ontvanger van de kerkfabriek aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/156.

 

21 oktober 1844

KESSEL - Gehuwd: Martinus Janissen [Jaanesen, Jaanissen, geb. Neer 22-3-1814, zn. van Damas Janissen en Catharina Joosten] en Gertrudis Schreurs [geb. Haelen, dr. van Pieter Schreurs en Maria Gorissen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Jaanissen, geb. Beesel 24-11-1845. Tr. Beesel 1-7-1881 met Franciscus Joseph Adolph Hubert Verbruggen.

2. Catharina Jaanissen, geb. Beesel 19-5-1847.

3. Helena Jaanissen, geb. Beesel 10-4-1849. Tr. Beesel 29-4-1881 met Leonardus Henricus Reijnders.

4. Antonius Damasius Jaanissen, geb. Beesel 6-12-1850.

5. Gertrudis Jaanissen, geb. Beesel 26-8-1854.

 

23 oktober 1844

SWALMEN - Cornelis Pipers [geb. Swalmen 10-3-1801, zn. van Jan Pipers en Sophia Pansaers] en Helena Claessen [geb. Beesel 12-7-1819, dr. van Peeter Claessen en Anna Maria Heldens].

GenLias, 2007.

 

23 oktober 1844

SWALMEN - Obligatie groot  400,- door Willem Heijnen te Swalmen aan Jozef van der Renne te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/201.

 

30 oktober 1844

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Francis Kessels [geb. Swalmen 29-3-1822, zn. van Mathis Kessels en Anna Catharina Simons] en Elisabeth Bernadina Silverans [Silvertand, geb. Wavre-Sainte Catharina (B) 18-12-1817, dr. van Peeter Jan Silverans en Anna Maria Aerts].

GenLias, 2004.

 

30 oktober 1844

SWALMEN - Erkenning kind door Aldegonde Schattorie gehuwd met Leonard van der Lyck te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1844/199.

Vgl. 9-10-1844.

 

4 november 1844

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Hendrik aan Daniel op de Kamp voor  185,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/208.

 

5 november 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Auguste Jozeph Ghislain baron d'Overschie de Neerissche te Brussel, opbrengst  1.082,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/219.

 

9 november 1844

BEESEL - Kwitantie van de som van  409,30 door Elisabeth, Catharina, Tilmanus, Andries en Margaretha Criens, allen wonend te Besel, aan de ontvanger van de kerkfabriek aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/165.

 

9 november 1844

SWALMEN - Obligatie groot  100,- door Pieter Slabbers aan Leonard Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/213.

 

10 november 1844

BEESEL - Kwitantie groot  152,- door Dominicus Wulms en Egidius Frans van Ool te Roermond aan Andreas Bongaerts te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/215.

 

12 november 1844

ROERMOND - Testament van Josephus Franciscus Ribbergh te Roermond en diens echtgenote Aldegonda Theresia Meyers aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nrs. 1844/218 en /219.

 

18 november 1844

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Theodorus Kersten [geb. Maastricht 18-7-1808, zn. van Michiel Kersten en Anna Bartels] en Jacoba van Dijck [geb. Straelen (D), dr. van Gerardus Jacobus van Dijck en Joanna Pastoors].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

-. Hendrika Hubertina Wilhelmina Kersten, geb. Venlo .. Tr. Melick en Herkenbosch 14-6-1879 met Gerardus Pex.

1. Barbara Sibilla Hubertina Kersten, geb. BEESEL 5-4-1851 (BS-5/588).

 

19 november 1844

SWALMEN - Testament door Petronella Wijnen, weduwe van Gerard Bongers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/227.

 

20 november 1844

BEESEL - Gehuwd: Lodewijk Naus [Ludovicus, geb. Beesel 22-5-1818, werkknecht, zn. van Jacobus Naus en Sibilla Helwegen] en Catharina Gertrudis Ambaum [geb. Kaldenkirchen (D) 16-5-1816, dienstmaagd, dr. van Pieter Gerard Ambaum en Cornelia Boesen].

GHS Beesel, BS-5/113.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Sibilla Naus, geb. Beesel 15-10-1845.

2. Joannes Mathias Naus, geb. Beesel 6-6-1848.

3. Joanna Mechtildis Naus, geb. Beesel 1-3-1850.

4. Anna Maria Naus, geb. Beesel 17-10-1852.

5. Gerardus Jacobus Hubertus Naus, geb. Beesel 1-11-1854.

6. Peter Gerardus Naus, geb. Beesel 17-2-1859.

 

27 november 1844

SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Nicolas [geb. Roermond 19-5-1815, zn. van Karel Leonard Nicolas en Maria Sophia Abels] en Maria Elisabeth Geraedts [geb. Swalmen 2-4-1822, dr. van Joannes Geraedts en Barbara Peters]. Getuige o.a. Willem Geraedts, timmerman te Swalmen, grootvader van de bruid.

GenLias, 2004.

 

3 december 1844

ASSELT - Obligatie groot  70,87 door Christiaan Ramaekers te Roggel aan Frans Hendrix te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/245.

 

7 december 1844

BEESEL - Verkoop van land te Beesel door Francis Reijnders aan Johan Eduard, Theresia en Jozefina de Pollart allen te Beesel wonende, voor  80,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1844/145.

 

7 december 1844

SWALMEN - Akte van bekendheid door Jacob Wuts, Jan Theelen, Lambert Tobben en Conrard Tobben te Swalmen dat Willem Lodewick wettig gehuwd is geweest met Cornelia Schrijnwerkers, dat hij is overleden zonder as- of decendenten en dat zijn vrouw zijn enige erfgename is.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/250.

 

10 december 1844

SWALMEN - Obligatie groot  236,25 door Gerard Wijnen, Mechtildis Geraedts en Sebastiaan Wijnen te Swalmen aan Hendrik Linssen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/251.

 

16 december 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Arnold Smeets aldaar, opbrengst  143,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/255. Voor decharge zie idem 1846/89 d.d. 20-4-1846.

 

16 december 1844

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, schuur, stalling, schob, moeshof, schaapsheide en akkerland op het Maalbroek te Swalmen, door Andries Coppen te Roermond aan Anna Catharina Weerens, echtgenote van Hendrik Hubert Thissen te Swalmen voor  420,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/256.

 

17 december 1844

BEESEL - Obligatie groot  378,‑ t.l.v. Jacob Trines en Maria Catharina Huben wonend te Besel in voordeel van Beatrix Cornelia van Klcken en Karel Isidore Jozef Decerf wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/190.

 

20 december 1844

BELFELD - Begraven: Joanna van Dijck [ged. 29-3-1793, dr. van Petrus van Dijck en Catharina Boots], echtg. [geh. 27-4-1819] van Jacobus Smeets.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 66.

 

22 december 1844

SWALMEN - Verkoop van een huis en tuin te Swalmen door Willem Nicolas en echtgenote Elisabeth Geraedts te Roermond aan Arnold Peeters te Swalmen voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1844/265.

 

23 december 1844

BEESEl - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen op stam gedaan op de Waterlo onder Besel gelegen op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/196.

 

28 december 1844

BEESEL - Obligatie groot  2.000,‑ t.l.v. Willem Joosten en Anna Maria Claessen wonend te Besel in voordeel van Winandus Verheggen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/201.

 

30 december 1844

BEESEL / BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld en Bezel op verzoek van Antoon Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1844/277. Voor decharge zie idem 1845/303 d.d.29-11-1845.

 

 

1845

3 januari 1845

BEESEL - Gehuwd: Petrus van der Velden [geb. Beesel 29-6-1822, smid, zn. van Petrus van der Velden en Gertrudis Reijnders] en Joanna Hubertina Tissen [Tijssen, geb. Maasniel 11-7-1821, dienstmaagd, dr. van Henricus Tissen en Mechtildis Reijnders].

GHS Beesel, BS-5/162.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis van der Velden, geb. Beesel 10-11-1845. Tr. Belfeld 25-4-1871 met Mathias Caris.

2. Peter van der Velden, geb. Beesel 10-9-1847.

3. Joanna van der Velden, geb. Beesel 27-10-1849, overl. ald. 27-3-1917. Tr. ... met Leonard Gijsen (ook: Giesen).

4. Joanna Mechtildis van der Velden, geb. Beesel 2-10-1851.

5. Hendrik Hubertus van der Velden, geb. Beesel 4-10-1853.

6. Arnold Hubertus van der Velden, geb. Beesel 16-3-1856.

7. Joannes van der Velden, geb. Beesel 13-4-1858.

 

4 januari 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Joanna Meers aan Martinus Meers aldaar voor  50,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/4.

 

4 januari 1845

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis en plaats Achter de Luif sectie D nr. 109, groot 55 ellen, te Roermond door Petrus Mattheus van der Laek uit Nunhem als boedelbedeler van Maria Louisa van Gennip te Roermond, verbleven aan Jan Matthijs Sagers aldaar voor  450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1845/212.

De aankoper was tevens eigenaar Sagershof te Swalmen.

 

7 januari 1845

ASSELT - Openbare verkoop van hout op verzoek van de weduwe Conrard Janssen geboren Maria Petronella Dreesens te Asselt onder Swalmen, ingetrokken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/4.

 

8 januari 1845

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [Jansen, geb. Beesel 28-3-1809, akkerman, zn. van Henricus Janssen en Joanna Beckers; hij hertr. Beesel 4-6-1857 met Sibilla Naus] en Anna Gertrudis Smeets [geb. Beesel 22-11-1815, dagloonster, dr. van Andreas Smeets en Margaretha Verspaeren].

GHS Beesel, BS-5/164.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hendrikus Jansen, geb. Beesel 11-2-1845.

2. levenloos kind, geb./overl. Beesel 20-3-1847.

3. Henricus Janssen, geb. Beesel 2-1-1849. Tr. 1) Beesel 2-4-1875 met Petronella Rutten; 2) Beesel 1-5-1896 met Petronella Beckers.

4. Peter Janssen, geb. Beesel 25-5-1851.

5. Anna Margaretha Jansen, geb. Beesel 2-9-1854.

 

12 januari 1845

SWALMEN - Obligatie groot  100,‑ door Anna Catharina Mertens, weduwe van Andreas Peeters, en haar zoon Arnold Peeters te Swalmen, aan Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/9.

 

18 januari 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Maasniel en Swalmen door Gerard van Uffelt te Maasniel aan Jan Janssen te Odilinberg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/19.

 

22 januari 1845

ROERMOND - Overleden: Maria Theresia Hubertina Quiten [geb. Roermond 10-9-1838 dr. van Henricus Hubertus Quiten, barbier, en Maria Helena Abels], oud 6 jaar.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

26 januari 1845

BEESEL - Obligatie groot  211,‑ t.l.v. Tilman Killaers wonend onder Besel gelegen in voordeel van Jan Antoon Jennissen zoon wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/26.

 

27 januari 1845

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Herman Cartigny en Joanna Claessen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/21.

Voor huwelijk zie 29-1-1845.

 

29 januari 1845

SWALMEN - Hermanus Cartigny [geb. Swalmen 15-3-1815, landbouwer, overl. ald. 9-5-1893, zn. van Joannes Baptist Cartigny en Catharina Ramakers] en Joanna Claessen [geb. Maasniel 5-6-1806, dr. van Daniel Claessen en Ida Bremmers; wed. van Joannes Coenen, overl. Swalmen 3-8-1842].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Hubertina Cartigny, geb. Swalmen 10-12-1845, overl. ald. 19-1-1849.

2. Joannes Hubertus Cartigny, geb. Swalmen 19-12-1848, ongeh. overl. ald. 16-12-1874.

3. Catharina Hubertina Cartigny, geb. Swalmen 13-3-1852, overl. ald. 1-5-1923. Tr. Swalmen 25-4-1870 met Michiel Koolen.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 27-1-1845.

 

31 januari 1845

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Peeters [geb. Swalmen 22-5-1810, akkerman, zn. van Andreas Peeters en Catharina Mertens] en Gertrudis Slabbers [geb. Beesel 6-9-1806, dr. van Godefridus Slabbers en Joanna Engelen].

GHS Beesel, BS-5/166.

Arnold Peeters kocht op 22-12-1844 een huisje te Swalmen, dat hij op 10-1-1847 weer verkocht. Arnoldus Peeters huurde op 10-6-1854 een huis te Reuver.

 

3 februari 1845

ROERMOND - Verkoop van een huis gelegen te Roermond door Augustina Ruijs wonend te Besel aan Charles en Simon Cohen wonend te Roermond voor  1.417,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/29.

 

4 februari 1845

SWALMEN - Testament door Gerard Bloemers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/26.

 

4 februari 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Frans graaf van Hoensbroek te Keulen, opbrengst  404,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/28.

 

5 februari 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerissche te Brussel, opbrengst  223,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/29.

 

9 februari 1845

SWALMEN - Obligatie groot  224,47 door Jacob Meers aan Frans Hendriks te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/28.

 

10 februari 1845

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Jozeph Hendrikx te Roermond, opbrengst  179,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/34.

 

15 februari 1845

SWALMEN - Obligatie groot  1.000,- door Leonard Sanders te Swalmen aan Antoon Mertz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/32.

 

15 februari 1845

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Mathis Langels (?) te Roermond tegen Leonard Sanders en Jan Pex te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/33.

 

26 februari 1845

SWALMEN - Testament van Cornelis Kusters te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/41.

 

26 februari 1845

SWALMEN - Testament van Elisabeth Ramakers, echtgenote van Cornelis Custers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/42.

 

dinsdag 11 maart 1845

BEESEL-BUSSERIND - Openbare verkoop van huismeubels, koe, akkergereedschap en canadabomen op verzoek van Cornelis Hovens te Bussereind .

Notaris De Lom de Berg; Markt- en aankondigingsberichten d.d. 1-3-1845.

 

12 maart 1845

SWALMEN - Ontlasting van Willem Ramakers als voogd van:

a) Martina Cuijpers, echtgenote van Godfried Ramakers en

b) Maria Gertrudis Cuijpers, allen te Swalmen,

c) Anna Maria Cuijpers, echtgenote van Gerard Janssen te Roermond, en

d) Maria Catharina Cuijpers, echtgenote van Willem Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/48.

 

12 maart 1845

SWALMEN - Deling contant en uitstaand geld tussen de erfgenamen van wijlen Christiaan Cuijpers en Helena Ramakers, te weten:

a) Martina Cuijpers, echtgenote van Godfried Ramakers en

b) Maria Gertrudis Cuijpers, allen te Swalmen,

c) Anna Maria Cuijpers, echtgenote van Gerard Janssen te Roermond, en

d) Maria Catharina Cuijpers, echtgenote van Willem Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/49.

 

vr 17 maart 1845

Z.P. - Gehuwd: Joannes Franciscus Wijnand Hilgers en Anna Judith Ludovica Hutgens [Heutgens, Heuntjens].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Frederica Helena Rosalina Bernardina Hilgers, geb. Bergen Tr. Tegelen 20-5-1861 met Willem Gerardus Geurts (geb. Tegelen 27-12-1831, zn. van Peter Hubert Geurts en Anna Catharina Peeters).

2. Johanna Lucia Hubertina Ernestina Hilgers, geb. Horst Tr. Tegelen 27-4-1863 met Johannes Albertus Schreurs (geb. Boxmeer 19-7-1832, zn. van Joannes Albertus Schreurs en Petronella Wanrooy).

3. Gustaaf Vitalis Leonardus Hilgers, geb. Horst ca. 1838. Tr. 1) met Johanna Blok; 2) Amersfoort 4-9-1872 met Willemina van der Heijden (geb. Amersfoort ca. 1849, dr. van Martinus van der Heijden en Christina Dijkhuizen); 3) Rhenen 20-7-1876 met Christina van der Heijden (geb. Amersfoort ca. 1858, dr. van Martinus van der Heijden en Christina Dijkhuizen).

4. Godefridus Aloisius Ernestus Hilgers, geb. BEESEL 17-3-1845 (BS-5/137).

 

20 maart 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen door Leonard Sanders aldaar aan diverse kopers voor  808,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/55.

 

20 maart 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen door Peter Coorens aan diverse kopers voor  232,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/56.

 

22 maart 1845

SWALMEN - Verkoop van land door Paulus Kessels te Swalmen aan Leonard Tobben aldaar voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/59.

 

26 maart 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Arnold Michiels van Verduijnen te Roermond, opbrengst  3.361,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/61.

 

27 maart 1845

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan in de Bakhei onder Besel gelegen op verzoek van Joanna Bongaerts aldaar wonend, opbrengst  279,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/61.

 

28 maart 1845

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen op de Boukoul onder Swalmen gelegen door Maria Linge aan Wilhelmus en Hendrik Obers, allen wonend aldaar, voor  752,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/62.

 

29 maart 1845

MAASBREE - Gehuwd: Francis Hoefnagels [geb. Baarlo 14-5-1814, tapper (1845), zn. van Mathijs Hoefnagels en Anna Catharina Janssen] en Maria Catharina Janssen [geb. Baarlo 17-6-1818, dr. van Peter Janssen en Petronella Smits].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS); Bevolkingsregister Beesel 853_001a:

1. Petronella Hoefnagels, geb. Baarlo 26-1-1846, overl. Venlo 22-12-1918. Zij vertrok op 7-9-1864 naar Venlo. Tr. ... met Francis Hubert Bloemen.

2. Anna Catharina Hoefnagels, geb. Baarlo 6-4-1847.

3. Maria Hubertina Hoefnagels, geb. Baarlo 2-3-1849, overl. ald. 8-2-1930. Tr. Maasbree 9-5-1879 met Martinus Hubertus Hoefnagels.

4. Maria Josephina Hoefnagels, geb. Beesel 7-2-1851, overl. Baarlo 15-5-1917. Tr. Maasbree 19-8-1872 met Mathijs Herman Hubert Janssen.

5. Antonetta Hubertina Hoefnagels, geb. Beesel 21-1-1853.

6. Petrus Mathias Hoefnagels, geb. Beesel 13-12-1854, in 1867 vertrokken naar Roermond.

7. Maria Catharina Hoefnagels, geb. Beesel 27-12-1856.

8. Theodorus Henricus Hubertus Hoefnagels, geb. Beesel 1-10-1859.

Frans Hoefnagels en Maria Catharina Janssen pachtten op 27-5-1848 de Hoosterhof onder Beesel. Inwonend in 1862 was neef Peter van Bree (Baarlo, 1857). Vader Hoefnagels vertrok op 14-11-1866 naar Vorst (D), samen met de dochters Anna Catharina en Maria Catharina, moeder volgde op 25-4-1868 samen met haar jongste zoon. In 1881 woonde Frans Hoefnagels in St.-Thnis (D).

Op de Hoosterhof woonden veel knechten en meiden in: Jan Willem Heijnen, Jacobus Schoenmakers, Peter Joosten, Johanna Litjens, Peter Bongaerts, Peter Joannes Mooren, Jacobus Geenen, Joannes Reuten, Mathis Knoops, Joannes Janissen, Gertrudis Mestrom.

 

29 maart 1845

SWALMEN - Deling tussen de erfgenamen van Willem Allers (?) te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/74.

 

31 maart 1845

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Franciscus Bingen enerzijds en Maria Ludovica Cecilia Sagers anderzijds, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/64.

 

2 april 1845

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Franciscus Hubertus Bingen [geb. Maastricht 8-1-1822, zn. van Franciscus Xaverius Bingen en Maria Elisabeth Batta] en Ludovica Cecilia Sagers [geb. Roermond , dr. van Johannes Mathias Sagers en Maria Henrica van Lerp].

GenLias, 2004.

 

2 april 1845

HORN - Gehuwd: Eggel Eckbert Quitten [geb. Nunhem 12-6-1801, zn. van Hubert Quitten en Tisken Hendrix] en Anna Maria Beurskens [geb. Horn, dr. van Jacob Beurskens en Cornelia op Municom].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora Quitten, geb. Horn Tr. Horn 29-4-1889 met Jan Hubert Soentjens.

 

4 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Mathias Gielen [geb. Kessel 22-3-1809, timmerman, zn. van Joannes Gielen en Anna Maria Peeters] en Berdina van der Velden [geb. Beesel 25-10-1811, dr. van Theodorus van der Velden en Petronella Trines].

GHS Beesel, BS-5/168.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

4 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Paulus Winckens [geb. Beesel 12-3-1817, akkerman, zn. van Joannes Winckens en Mechtildis Stams] en Joanna Schrinewerkers [geb. Swalmen 13-2-1817, dr. van Hubertus Schrinewerkers en Anna Maria Kerkhoff].

GHS Beesel, BS-5/170.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Hubertus Winckens, geb. Beesel 23-12-1845.

2. Anna Maria Winckens, geb. Beesel 7-6-1848.

3. Anna Gertrudis Hubertina Winckens, geb. Beesel 16-8-1850.

Het gezin woonde op 10-4-1858 (zie deling) te Swalmen; op 10-5-1858 verkochten ze een huis aldaar.

 

4 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Petrus Gerards [Geeraads, Geraards, geb. Belfeld 10-2-1815, werkknecht, zn. van Hermanus Gerards en Clara Janssen] en Joanna Cruijsberg [geb. Beesel 24-3-1816, overl. Belfeld 3-12-1862, dr. van Joannes Cruijsberg en Hubertina Peeters].

GHS Beesel, BS-5/172.

Uit dit huwelijk o.a.

1. Godefridus Geraards, geb. , overl. Belfeld 23-2-1891. Tr. met Agnes Naus.

2. Johannes Geeraads, geb. , overl. Belfeld 3-11-1854 oud 4 jaar.

3. Hubertina Geeraads, geb. Belfeld 4-6-1852, overl. ald. 31-3-1928. Tr. met Arnold Joseph Korsten.

4. Anna Geeraads, geb. Belfeld 21-7-1855.

5. Arnoldus Geeraads, geb. Belfeld 4-6-1858.

 

4 april 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van de weduwe van Jan Geraedts aldaar, opbrengst  258,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/71.

 

4 april 1845

SWALMEN - Verkoop van land en heide te Swalmen door de weduwe van Willem Janssen, geboren Maria Anna Schrijnewerkers te Swalmen, aan Lambert Coorens aldaar voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/72.

 

5 april 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Hendrik Mooren te Maasbree aan Christina Mooren te Sint Odilinberg voor  645,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/74.

 

5 april 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed te Swalmen, Maasniel en Roermond op verzoek van Herman Hartman te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/90.

 

5 april 1845

SUSTEREN - Gehuwd: Matheus Henricus Schepers [geb. Leeuwarden 19-8-1809, zn. van Willem Schepers en Catharina Maria Cool; wedn. van Maria Josepha Kraff, geh. Maastricht 30-4-1835] en Maria Josepha Busch [geb. Susteren 1-9-1813, dr. van Jan Hendrik Hubert Busch en Elisabeth Rijkelen].

GenLias, 2006.

Voor deling zie 2-5-1876.

 

8 april 1845

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Lambert Bongers en consorten aldaar, opbrengst  95,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/78.

 

8 april 1845

BEESEL - Deling tussen de erfgenamen van wijlen Pieter Stox en Maria Elisabeth Giesbertz te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/79.

 

9 april 1845

BEESEL - Authorisatie door Jacob Bruster te Besel aan zijn zoon Johan Bruster aldaar, om zijn nummer te verwisselen met Gerrit Jan de Rijk te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1845/235.

 

9 april 1845

BEESEL / TEGELEN - Nummerverwisseling tussen Johan Bruster wonend te Besel en diens vader Jacob Bruster, en Jan de Rijk namens zijn zoon Gerrit Jan de Rijk, beiden wonend te Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1845/236.

 

11 april 1845

SWALMEN - Gehuwd: Ludovicus Franciscus Albers [geb. Swalmen 20-7-1805, koopman, zn. van Pieter Albers en Margaretha Floor] en Margaretha Sanders [geb. Kessel 16-10-1820, dienstmeid, dr. van Herman Sanders en Helena Heijnen].

GHS Swalmen, BS-1845/2; GenLias, 2004.

 

14 april 1845

BEESEL - Huwelijksvoorwaarden tussen Gerard Pieter Geurts te Kessel en Maria Anna Catharina Meuter te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1845/67.

 

14 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Antonius Houwers [geb. Beesel 22-10-1811, akkerman, zn. van Joannes Houwers en Ida Janssen] en Catharina Crutsbergen [Cruijsberg, geb. Beesel 13-12-1810, dienstmaagd, overl. ald. 28-5-1870 als Maria Cruijsberg oud 59 jaar, dr. van Joannes Crutsbergen en Hubertina Peeters].

GHS Beesel, BS-5/174.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Houwers, geb. Beesel 2-3-1847. Tr. Beesel 23-12-1870 met Aldegonda Janssen.

2. Godefridus Houwers, geb. Beesel 23-2-1849.

3. Peter Houwers, geb. Beesel 2-2-1851.

Antoon Houwers wordt op 5-5-1863 genoemd als bewoner van de Kiviet.

 

15 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Petrus Geurts [geb. Tegelen 1-10-1807, schoolonderwijzer, zn. van Wilhelmus Geurts en Catharina Lennaerts; wedn. van Helena Heldens, geh. Beesel 22-10-1835] en Maria Anna Catharina Meuter [geb. Beesel 20-5-1813, dr. van Josephus A. Meuter en Maria Gertrudis Thewissen].

GHS Beesel, BS-5/176.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Voor huwelijksvoorwaarden zie 14-4-1845.

 

15 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Mathias Vossen [geb. Roggel 13-4-1820, werkknecht, zn. van Henricus Vossen en Anna Maria Geraets] en Sophia Killaers [geb. Beesel 25-3-1816, akkervrouw, dr. van Jacobus Killaers en Anna Maria Janssen; wed. van Antonius Thissen, geh. Beesel 7-10-1838].

GHS Beesel, BS-5/178.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 26-3-1848.

2. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 21-7-1849.

3. Jacobus Vossen, geb. Beesel 25-8-1850.

Voor verkoop goederen te Roggel zie 10-10-1846. Voor testament van Sophia Killaars zie 9-6-1850.

 

15 april 1845

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Beckkers [Beckers, Bekkers, geb. Beesel 17-8-1821, akkerman, overl. ald. 15-2-1889, zn. van Hubertus Beckers en Maria Geraets] en Barbara Simons [geb. Beesel 15-9-1811, akkervrouw, dr. van Jacobus Simons en Anna Maria Houser; wed. van Gerardus Houwers, geh. Beesel 26-4-1841, overl. ...].

GHS Beesel, BS-5/180.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hubertus Bekkers, geb. Beesel 26-6-1846, overl. ald. 14-6-1847.

2. Petronella Bekkers, geb. Beesel 19-10-1848, overl. ald. 3-3-1853.

3. Anna Maria Bekkers, geb. Beesel 21-3-1851, overl. ald. 24-3-1853.

4. Petronella Bekkers, geb. Beesel 10-1-1854. Tr. 1) Beesel 24-4-1874 met Wilhelmus Houwers; 2) Beesel 1-5-1896 met Henricus Janssen.

 

16 april 1845

SWALMEN - Decharge van de opbrengst van een openbare verkoop van roerende goederen door Martinus Strous wonend te Swalmen c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/69. Hoort bij 1844/100.

 

20 april 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Johanna Beckers en echtgenoot Hendrik Coenen aldaar aan Jacob Heuvelmans aldaar voor  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/93.

 

22 april 1845

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen Leonard Tobben, de kerkfabriek en het armgesticht aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/72. Zie ook 11-5-1844.

 

25 april 1845

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Bezel door Mathis, Godfried en Johannes Simons te Bezel, opbrengst  261,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/110.

 

26 april 1845

BEESEL - Obligatie groot  200,‑ door Willem Heldens en echtgenote Gertrudis Meuter te Bezel aan Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/115.

 

9 mei 1845

SWALMEN - Gehuwd: Jan Berben [geb. Heijthuijsen 22-8-1820, zn. van Peter Berben en Anna Maria Sillekens] en Wilhelmina Ickenroth [geb. Swalmen 15-3-1824, dr. van Joannes Ludovicus Ickenroth en Catharina Margaretha Alberts].

GHS Swalmen, BS-1845/3; GenLias, 2004.

 

17 mei 1845

SWALMEN - Obligatie groot  94,50 door Willem Douzen aan Jan Hendriks te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/135.

 

26 mei 1845

BEESEL - Gehuwd: Henricus Slabbers [geb. Beesel 28-8-1812, zn. van Godefridus Slabbers en Joanna Engelen] en Joanna Simons [geb. Beesel 10-4-1815, dr. van Petrus Simons en Petronella Janssen].

GHS Beesel, BS-5/182.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petronella Slabbers, geb. Beesel 17-11-1846. Tr. Beesel 30-4-1877 met Henricus Stevens.

2. Godefridus Slabbers, geb. Beesel 3-12-1848. Tr. Beesel 9-4-1880 met Petronella Janssen.

3. Peter Slabbers, geb. Beesel 4-2-1851. Tr. Beesel 1-6-1888 met Allegonda Rutten.

4. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 21-3-1853.

5. Joanna Maria Slabbers, geb. Beesel 20-2-1856. Tr. Beesel 14-4-1888 met Hermanus Winkelmolen.

 

26 mei 1845

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Simons [geb. Beesel 20-1-1820, werkknecht (1845), akkerman, landbouwer, overl. ald. 7-1-1894, zn. van Petrus Simons en Petronella Janssen] en Anna Catharina Janssen [geb. Beesel 17-2-1818, dienstmaagd (1845), overl. ald. 9-2-1897, dr. van Thomas Janssen en Petronella Engelen].

GHS Beesel, BS-5/184; BevReg 853_016, 853/101, 853/111, 854/93, 855/112.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Petronella Simons, geb. Beesel 28-5-1846, ongehuwd overl. ald. 16-1-1912, oud 65 jaar.

2. Peter Hendrik Simons, geb. Beesel 28-10-1847, ongehuwd overl. ald. 23-8-1924, oud 76 jaar.

3. Thomas Hubertus Simons, geb. Beesel 22-5-1850, overl. ald. 22-9-1932. Tr. Beesel 24-6-1881 met Maria Anna Gisbertz.

4. Maria Elisabeth Simons, geb. Beesel 15-7-1852. Tr. Beesel 19-6-1891 met Willem Janssen.

5. Jacobus Simons, geb. Beesel 15-4-1855, overl. ald. 19-2-1856.

6. Maria Gertrudis Simons, geb. Beesel 15-4-1855, overl. ald. 30-7-1859.

7. Jacobus Simons, geb. Beesel 15-2-1858, overl. ald. 2-1-1926. Tr. Beesel 12-4-1901 met Beatrix Huberta Ulen.

8. Gertrudis Simons, geb. Beesel 26-2-1860, overl. Venlo 3-4-1935. Tr. Beesel 20-6-1890 met Joannes Nijssen.

Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 16. Godfried Simons verkocht op 20-6-1863 bos te Beesel. Rond 1864 verhuisde het gezin naar het adres Beesel 100. Inwonend vanaf 14-12-1875 was zwager Petrus Janssen. Het huis Rijkel 16 werd vanaf 1864 bewoond door de familie Thijssen-Gubbels.

 

28 mei 1845, 17 juni 1845 en 28 juli 1845

BEESEL / BELFELD - In de gemeenten Beesel, Belfeld, Kessel, Maasbree, Echt, Herkenbosch en Melick, Montfort, Sint Odilinberg, Roosteren, Tegelen, Grevenbicht, Houthem, Meerssen, Sint Geertruid en Sint Pieter wordt ernstige schade veroorzaakt door hevige regen en hagelslag. Vooral in de negen eerstgenoemde gemeenten gaat al het graan verloren. Na nauwkeurige inventarisatie wordt de schade begroot op fl. 125.180,95. Een collecte in het hertogdom, gehouden in de laatste maanden van 1845, levert een bedrag op van fl. 2.258,-. Een verzoek van de burgemeesters van Beesel, Belfeld, Kessel en Maasbree om een landelijke collecte te houden, wordt op 13 november 1845 afgewezen op grond der benarde tijdsomstandigheden.

Nederlandsche Staatscourant d.d. 8-7-1846.

 

29 mei 1845

BELFELD - Hagelschade.

Brief van J. Kessels, burgemeester van Belfeld, aan de commissaris van het district Roermond.

'Eenen verschrikkelijken ramp heeft gisteren deze gemeente getroffen, tusschen drie en vier uren nademiddag woedde hier een onweder zoodanig (hagelsteenen ter dikte van hoenderv eyers en vuisten vielen neder) dat in weinige oogenblikken de te velde staende vruchten waren verpletterd, in eenige velden minder, doch de meeste teenemaal verloren, verscheide huizen de pannen ingeslagen, de leijen van het kerkdak van eenen kant bijna geheel vernietigd, en geene middelen ter herstelling, de moestuinen bedorven, takken en schaal van de boomen weggenomen, er schijnt voor den landman, die thans geheel moedeloos is, alle hoop verloren, de meeste in armoede gedompeld, zoodat ik ter hunne redding, geen middel ken. Van dezen voorval heb ik bereids aan den heer kontroleur der belastingen, volgens uwe geerde aanschrijving van 12 July 1840 N. 912 Beg. B. kennis gegeven.

RHCL Maastricht, Provinciaal Archief inv.nr. 11972; met dank aan Jan Ickenroth.

 

31 mei 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Anna Maria Cuypers en haar man Gerard Janssen te Roermond aan Silvester Bongaerts te Swalmen voor  280,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/147.

 

31 mei 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Joannes Henricus Hendrikx aan de weduwe Willem Theelen aldaar voor  300,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/148.

 

2 juni 1845

SWALMEN - Verkoop van onroerend goederen te Swalmen door Johannes Stephanus Friesen wonend te Nedercruchten aan Willem Hornung wonend te Weert, voor  47,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/99.

 

10 juni 1845

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Franssen [geb. Beesel 7-6-1815, akkerman, zn. van Wilhelmus Franssen en Anna Maria Peeters] en Anna Maria Bremmers [geb. Beesel 30-4-1824, dienstmaagd, dr. van Leonardus Bremmers en Petronella Dreessen].

GHS Beesel, BS-5/186.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Willem Franssen, geb. Beesel 13-3-1846. Tr. Beesel 12-5-1876 met Aldegonda Franssen.

2. Bernardus Franssen, geb. Beesel 17-6-1848. Tr. Beesel 5-4-1872 met Ida Houwers.

3. Petrus Franssen, geb. Beesel 27-9-1850. Tr. Beesel 2-4-1880 met Elisabeth Hubertina Beurskens.

4. Petronella Franssen, geb. Beesel 26-11-1852. Tr. Beesel 12-5-1876 met Wilhelmus Franssen.

5. Joseph Hubertus Franssen, geb. Beesel 19-10-1855.

6. Mathis Franssen, geb. Beesel 22-3-1858. Tr. Beesel 24-10-1884 met Anna Maria Elisabath Dewinden.

7. Jacobus Franssen, geb. Beesel 19-6-1860.

8. Franciscus Franssen, geb. Beesel 9-5-1863.

9. Franciscus Franssen, geb. Beesel 22-5-1864.

10. Joannes Franssen, geb. Beesel 1-12-1865.

 

12 juni 1845

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Roermond en Swalmen gelegen door Gerard Janssens en diens echtgenote Anna Maria Kuijpers aan Henri Janssens, allen wonend te Roermond, voor  4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/140.

 

14 juni 1845

BEESEL - Rectificatie van kadastrale nummers door Conrard Stox te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/141.

 

19 juni 1845

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Theeuwen [geb. Horn 1-8-1812, slijter, zn. van Hermanus Theeuwen en Anna Maria Goossens] en Joanna Wilhelmina Janssen [geb. Beesel 1-1-1817, dr. van Joannes F. Janssen en J.M.H. van de Mortel].

GHS Beesel, BS-5/187.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

24 juni 1845

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  193,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/111.

 

28 juni 1845

SWALMEN - Obligatie groot 472,50 door Joannes Hendrikx aan Jacobus Ramaekers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/176.

 

1 juli 1845

VENLO - Gehuwd: Frederik Joannes Niesen [geb. Zwolle 26-1-1819, zn. van Joseph Dominicus Niesen en Elisabeth van der Knokke] en Carolina Omloij [geb. Venlo , dr. van Jacob Omloij en Johanna Spiegels].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS)

1. Joanna Maria Josephina Niesen, geb. BEESEL 26-12-1850 (BS-5/510).

 

2 juli 1845

REUVER - Obligatie groot  236,‑ t.l.v. Cornelis Slousen op de Reuver t.b.v. Herman van Wijlick-Hafmans te Kessel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1845/100.

 

3 juli 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Gertrud Heijnen gehuwd met Hendrik Mooren te Maasbree en Helena Heijnen gehuwd met Herman Sanders te Kessel aan Jan Willem van Dael te Swalmen voor  245,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/182.

 

7 juli 1845

BEESEL - Huwelijkscontract tussen Anna Gertruda Geulen en Andries Lamers, beiden wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/120.

 

8 juli 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Jan Sillen en Joanna Meers aan Jan Theelen aldaar voor  125,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/189.

 

10 juli 1845

BEESEL - Gehuwd: Petrus Willekens [geb. Roggel 17?-3-1798, timmerman, overl. Beesel 2-5-1869, zn. van Gerardus Willekens en Hendrina Bongers; wedn. van Mechtildis Bongaers, geh. Beesel 28-10-1830] en Joanna Vullings [geb. Belfeld 25-11-1811, overl. Beesel 26-10-1879, dr. van Joannes Vullings en Joanna Heinen].

GHS Beesel, BS-5/190; Bevolkingsregister Beesel 853_007.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mechtildis Willekens, geb. Beesel 16-8-1846, overl. ald. 26-8-1846, oud 9 dagen.

2. Joannes Willekens, geb. Beesel 25-5-1848, ongehuwd overl. ald. 2-4-1882.

3. Anna Maria Elisabeth Willekens, geb. Beesel 13-8-1850. Tr. Beesel 18-4-1873 met Petrus Verhaeg.

Het gezin woonde in 1862 in bij broer Hendrik Vullings op het adres Rijkel 7.

 

15 juli 1845

BEESEL - Verkoop van vaste goederen onder Kessel en Beesel gelegen door Pieter Godfried Slousen en Johanna Gertrudis Slousen aan Maria Sibilla Winkels weduwe Matthijs Kerren en haar kinderen Anna Gertrudis, Anna Margaretha en Maria Catharina Kerren, allen te Kessel, voor  2.400,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1845/106.

 

15 juli 1845

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen op de Waterlo onder Besel gelegen op verzoek van Anna Gertrudis Geulen, wonend aldaar, opbrengst  317,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 13.124(1845)/127. Voor decharge zie idem 1846/44 d.d. 18-2-1846.

 

19 juli 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Pieter Bongers te Neer aan Jacob Ramakers te Swalmen voor  130,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/175.

 

21 juli 1845

BEESEL - Inventaris opgemaakt op verzoek van Andreas Lamers wonend te Besel, ter waarde van  337,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/131.

 

22 juli 1845

BEESEL - Gehuwd: Andreas Lamers [Laemers, geb. Beesel 18-2-1787, akkerman te Rijkel, zn. van Wilhelmus Lamers en Sibilla Schincken; wedn. van Catharina van der Velden, geh. Beesel 15-5-1822] en Anna Gertrudis Geulen [geb. Mulbracht (D) 5-1-1800, overl. Beesel 26-3-1858, dr. van Hermanus Geulen en Anna Maria Janssen; wed. van Joannes Wilhelmus Rijnboom, geh. Beesel 6-10-1823, overl. ald. 22-9-1844].

GHS Beesel, BS-5/192.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Anna Gertrudis Geulen nam op 24-12-1853 een lening op samen met haar stiefzoon Willem.

 

23 juli 1845

ROERMOND - Verkoop van het recht van visserij in de Maas te Roermond door Frans Ribbergh aan Hendrik Seipgens, beiden wonend aldaar, voor  512,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/176.

 

25 juli 1845

op den Reuver .. ten huize der erfgenamen Leonard van den Broeck

REUVER - Pachtovereenkomst Klaashof.

Carel Theodoor Schrijnen, deken en pastoor, Everard Joseph Mulder en Louis Wolters, alle drie leden van het Bureau van Kerkmeesteren van de R.K. kerk van Sint Martinus te Venlo, verpachten de pachthoeve genaamd Klaashof, toebehorend aan voornoemde kerk, 'bestaande in boerenwoning, schuur, stalling en verdere aan‑ en onderhoorigheden, bouwlanden, weiden en heidegronden', samen groot 39 bunder 62 roede 60 el, gelegen op den Reuver, aan Petronella Kusters, weduwe van Peeter Houben, en haar broer Hendrik Kusters onder de volgende voorwaarden:

1. de verpachters waarborgen geen maat van hetgeen wordt verpacht;

2. de pachters zullen de gebouwen zorgvuldig en zindelijk bewonen, de landerijen behoorlijk 'in hand houden' en op de gebruikelijke tijd bemesten en behandelen, en zullen geen van de gepachte goederen afstaan aan anderen zonder voorkennis en toestemming van het kerkbestuur;

3. de pachters zullen zelf op eigen kosten het nodige vee aanschaffen dat nodig is om de landerijen en weiden te bemesten, ze zullen geen schade doen aan hout of fruitbomen en deze laatste indien nodig beschermen met doornen ('met doornen afschutten'), waartegen zij de helft van de boomvruchten zullen genieten waarvan de andere helft aan de kerk wordt gereserveerd;

4. de pachters zullen de weiden behoorlijk bemesten en tenminste een maal per jaar 'van onkruid, molhoopen en kwade struiken reinigen', ook zullen zij geen vee van andere op de weiden van de hof laten weiden;

5. alle hout, opgaande bomen, kreupelhout, dennen en heggen blijven eigendom van de kerk, maar de pachters mogen tot 150 schansen hebben 'tot bakbrand';

6. de gewone herstellingen en het aanvoeren van alle nodige bouwstoffen bij de grote reparaties en vernieuwingen zijn ten laste van de pachters, die tevens bij grote reparaties en vernieuwingen de werklieden zullen voorzien van kost en drank, de kosten waarvan worden geschat op jaarlijks 5 gulden;

7. de pachters zullen de scheidspalen bloot houden en er voor zorgen dat deze niet onderkomen of worden verplaatst, geen 'inkruipingen noch overbouwen' dulden, en ervoor zorgen dat de grachten en waterleidingen tweemaal per jaar worden gereinigd en zo nodig uitgediept;

8. bij vertrek zullen de pachters de helft van het stro en mest op de pachthoeve moeten laten zonder daarvoor enige vergoeding te vragen;

9. de pachters kunnen geen aanspraken maken op vermindering van de pachtprijs uit hoofde van misgewas, hagelslag, overstromingen of droogte;

10. de grondbelasting zal door het kerkbestuur worden voldaan, alle andere belastingen zijn voor rekening van de pachters;

11. deze verpachting geschiedt voor de tijd van 3, 6 of 9 achtereenvolgende jaren, op te zeggen na 3 of 6 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar, welke pacht aanvang heeft genomen voor de gebouwen en weilanden met Pasen 1845 en voor de landerijen zal beginnen met stoppelbloot na de oogst van datzelfde jaar;

12. de jaarlijkse pachtprijs bedraagt 315 gulden Nederlands, jaarlijks te voldoen in goede gouden of zilveren munt op Sint Andries of 30 november in de woning van de thesaurier van voornoemde kerk te Venlo, eerstmaal te voldoen op 30 november 1846, echter te volstaan met 300 gulden indien deze betaling plaatsvindt vr 1 januari volgend op de vervaldag;

13. in al hetgeen waarin deze akte niet voorziet, zal worden gehandeld volgens de vigerende wetten en plaatselijke gebruiken.

Borg: Hendrik Adolf Verhaagh, koopman te Baarlo.

Getuigen: Hubert Janssen, rijksontvanger op den Reuver, en Willem Johan Hubert Graven, arrondissementsdeurwaarder te Venlo, mede ondertekend door H.A. Verhaegh.

GA Venlo, Notaris P.L. De Lom de Berg, inv.nr. 1885/109. Met dank aan Jan Ickenroth.

 

26 juli 1845

SWALMEN - Testament van Gertrudis Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/183.

 

29 juli 1845

BEESEL - Huwelijkstoestemming door Maria Gertrudis Thewissen wonend te Besel aan haar dochter Maria Agnes Meuter om te trouwen met Joannes Baptiste van der Heiden, beiden wonend te Mechelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/138.

 

29 juli 1845

SWALMEN - Obligatie groot  104,‑ t.l.v. Jacobus en Leonardus Beek in voordeel van Anna Maria Elisabeth, Maria Catharina Pansters en consorten, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/139.

 

vr 31 juli 1845

Z.P. - Gehuwd: Alowisius Frenken en Joanna Heldens.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathias Joseph Frenken, geb. Beesel 31-7-1845 (BS-5/145).

 

3 augustus 1845

SWALMEN - Verkoop van tuin en gebouw te Swalmen door Mathis Heuvelmans te Neer aan Daniel Heuvelmans te Swalmen voor  167,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/191.

 

9 augustus 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Jan Renier Cleef te Roermond aan Jacob Beurskens te Swalmen voor  375,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/195.

 

11 augustus 1845

SWALMEN - Gehuwd: Jan Hendrik Sanders [geb. Swalmen 22-1-1813, landbouwer te Swalmen; zn. van Willem Sanders, landbouwer wonend te Swalmen, en van wijlen Maria Geertrudis Mevissen] en Frederica van Horn [geb. Horn 6-6-1815, landbouwster te Swalmen, weduwe van Willem Sanders; dr. van wijlen Paulus van Horn en van Maria Teven, landbouwster wonend te Swalmen].

Getuigen: Franciscus Sanders, oud 28 jaar, akkerknecht wonend te Swalmen, broer van de bruidegom; Jan Peckx, oud 67 jaar, brouwer wonend te Swalmen; Jan Evers, oud 65 jaar, dagloner wonend te Swalmen; en Pieter Theelen, oud 30 jaar, landbouwer wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

23 augustus 1845

ROERMOND - Gehuwd: Pieter Kessels [geb. Swalmen 6-4-1820, zn. van Mathijs Kessels en Anna Catharina Simons] en Maria van Crugten [Anna Maria van Cruchten, geb. Beesel 19-11-1819, dr. van Nicolaus van Crugten en Joanna Rhijnboom].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Kessels, geb. BEESEL 27-11-1845 (BS-5/155).

 

4 september 1845

BEESEL - Akte van openbare verpachting van het jachtrecht op de gemeentegronden aan E. Ruijs van Nieuwenbroeck en van het visrecht in alle wateren op de gemeentegronden aan H. Tissen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 441; 1 stuk.

 

24 september 1845

RIJKEL - Testament door Johanna Drippen te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1845/277.

 

24 september 1845

SWALMEN - Gehuwd: Theodor Janissen [geb. Swalmen 25-1-1823, zn. van Willem Janissen en Mechtildis Schrijnewerkers] en Catharina van der Loo [geb. Swalmen 6-2-1819, dr. van Pieter van der Loo en Agnes Willems].

GenLias, 2007.

 

30 september 1845

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Jan Hendrik Schreurs wonend te Roermond enerzijds en Maria Gertrudis Kuijpers wonend te Swalmen anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/158.

Voor huelijk zie 7-10-1845.

 

2 oktober 1845

ECHT - Gehuwd: Hermanus Reijnen [geb. Echt 13-3-1795, zn. van Hermanus Reijnen en Odilia Brakx; wedn. van Gertrudis Gijzelaars] en Maria Catharina Kessels [geb. Swalmen, dr. van Joannes Kessels en Catharina Peters; wed. van Joannes van Buggenum, geh. Melick en Herkenbosch 29-11-1822].

GenLias, 2005.

 

7 oktober 1845

SWALMEN - Gehuwd: Jan Hendrik Schreurs [geb. Roermond 12-7-1818, zn. van Pieter Hendrik Schreurs en Maria Ida Leemans] en Maria Gertrudis Cuijpers [geb. Swalmen 27-7-1819, dr. van Christiaan Cuijpers en Helena Ramakers].

GenLias, 2004.

Voor huwelijkscontract zie 30-9-1845.

 

10 oktober 1845

SWALMEN - Kwitantie van  700,‑ door Theodoor Heijnen wegens openbare verkoop.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/221.

 

16 oktober 1845

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen door Leonard Sanders aan Hendrik Cuijpers, beiden wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/226.

 

26 oktober 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen te Swalmen op verzoek van Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerissche te Brussel, opbrengst  407,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/237.

 

27 oktober 1845

BEESEL - Gehuwd: Joannes Gerardus Driessen [geb. Heijthuijsen 28-11-1813, dienstknecht, overl. Beesel 16-1-1884, zn. van Cornelius Driessen en Margaretha Essers] en Helena van der Velden [geb. Beesel 5-2-1822, dienstmeid, dr. van Joannes van der Velden en Gertrudis Stroeken].

GHS Beesel, BS-5/194.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Gertrudis Driessen, geb. Beesel 8-9-1846. Tr. Maasbree 24-5-1873 met Johannes Knippenbergh (geb. Helden 16-2-1842, zn. van Gerardus Knippenberg en Anna Maria Verhorstert).

2. Margaretha Dreessen, geb. Beesel 24-10-1848. Van haar mogelijk een buitenechtelijke dochter, geb. Beesel 22-4-1872.

3. Petronella Driessen, geb. Beesel 6-1-1851, overl. ald. 6-11-1858.

4. Joannes Cornelius Driessen, geb. Beesel 17-4-1853.

5. Peter Joseph Dreessen, geb. Beesel 10-11-1855.

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 26-9-1857.

7. Maria Louisa Driessen, geb. Beesel 27-8-1858, overl. ald. 24-7-1914. Tr. Beesel 30-3-1883 met Leonardus van Rijt.

8. Godefridus Driessen, geb. Beesel 22-11-1860.

9. Joannes Hubertus Driessen, geb. Beesel 20-2-1864.

Jan Driessen wordt op 8-7-1879 vermeld als veldwachter te Beesel.

 

9 november 1845

BEESEL - Overleden: Josephus Geelen uit Dsseldorf, oud 59 jaar, echtgenoot van Hendrina Hermans.

GHS Beesel, Registers Burgerlijke Stand / Klapper Hans Peeters.

 

12 november 1845

BRACHT (D) Gehuwd: Petrus Jacobus Stinges [geb. Bracht 15-3-1807, akkerman, overl. Beesel 5-4-1883, zn. van Mathis Stinckes en Anna Catharina Houbertz] en Maria Margaretha Thodamm [Todamm, geb. Bracht 16-11-1818, akkermansdochter, overl. Beesel 13-5-1888, dr. van Heinrich Thodamm en Barbara Terporten]. Getuigen: Peter Johann Houberts, Heinrich Siemes, Reiner Seves, Ludwig Rive.

BevReg Beesel 854/319.

Uit dit huwelijk:

1. Heinrich Mathias Stinges (Hendrik), geb. Bracht 2-9-1846 (get. Leonard Thodamm, oud 45 jaar, wever te Bracht, en Tillmann Terporten, oud 32 jaar, landbouwer te Bracht), knecht te Beesel (1875), brouwer (1883, 1888), overl. ... Tr. Beesel 26-2-1875 met Maria Louisa Dohmen.

2. Anna Barbara Stinges, geb. Bracht 2-2-1849, overl. ... Tr. Beesel 14-11-1873 met Johannes Theodorus Hubertus Bors.

3. Petrus Johannes Stinges (Johan, Joen), geb. Bracht 21-8-1852, overl. Beesel 19-10-1924. Tr. Beesel 26-10-1877 met Petronella Beurskens.

4. Maria Catharina Stinges (Marie-Katrien), geb. Bracht 31-12-1857, overl. Reuver 25-2-1934. Tr. Beesel 3-9-1875 met Johannes Niessen.

5. Mathias Gottfried Stinges (Mathijs), geb. Bracht 14-9-1862, overl. Reuver-Offenbeek 5-5-1899. Tr. Beesel 4-2-1887 met Margaretha Beurskens.

Het gezin kwam in januari 1871 naar Offenbeek. Peter Jacop Stinges verpandde op 22 juli 1876 zijn huis te Offenbeek. Voor deling zie 15-7-1888. Kwartierstaat Loe Giesen 24 en 25.

 

17 november 1845

REUVER ‑ Verbruggen krijgt van de gemeente toestemming om onderwijs te geven, echter alleen en uitsluitend voor de Franse taal.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1405. Zie 5-8-1843 en 17-11-1847.

 

19 november 1845

BEESEL - Openbare verkoop van vast goed gelegen te Beesel door Ida Timmermans weduwe Herman Bongarts te Kessel en Jacob Bongaerts te Beesel aan Gerard Luttels te Beesel voor  445,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1845/144.

 

19 november 1845

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Engelen [geb. Neer 24-1-1818, zn. van Peter Engelen en Petronella Peters] en Joanna Naus [geb. Swalmen 16-2-1815, dr. van Willem Naus en Anna Maria Delissen].

GenLias, 2005.

 

19 november 1845

SWALMEN - Verkoop van een stuk bouwland te Swalmen door Pieter Croonen aan Everardus Janissen, beiden wonend aldaar, voor  20,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/187.

 

20 november 1845

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een openbare verkoop van roerende goederen door Joanna Bongaerts wonend onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/188.

 

24 november 1845

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Vervoort [geb. Tegelen 25-5-1821, pannenbakker, zn. van Andreas Vervoort en Joanna Timmermans; hij hertr. Beesel 15-4-1850 met Theodora Slots] en Maria Sloesen [Slousen, geb. Beesel 11-11-1816, dienstmeid, overl. ald. 14-10-1849, dr. van Petrus Sloesen en Catharina Neeten].

GHS Beesel, BS-5/195.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Peter Andreas Vervoort, geb. Beesel 10-3-1847.

2. Petrus Vervoort, geb. Beesel 29-9-1849.

 

29 november 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Cecilia Geenen en haar man Segerardus Hermans te Neer aan Severijn Theelen te Swalmen voor  96,86.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/299.

 

29 november 1845

SWALMEN - Akte van bekendheid door Willem Hendrikx, Ernest Cartigny, Hendrik Alers en Godefried Hendrikx te Swalmen dat Pieter Noel Sacre tot enige erfgenaam heeft nagelaten zijn dochter Barbara Sacre, weduwe Adolf Cousin.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/300.

 

3 december 1845

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hendrix [geb. Venray 16-10-1813, schoenmaker, zn. van Jacobus Hendrix en Joanna Verweij; wedn. in tweede huwelijk] en Gertrudis Quicken [geb. Beesel 25-11-1816, overl. ald. 25-4-1885, dr. van Joannes Quicken en Joanna Lamers].

GHS Beesel, BS-5/197.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Joannes Hubertus Hendrix, geb. Beesel 30-5-1847. Tr. Beesel 3-6-1878 met Barbara Joosten.

2. Joanna Hendrix, geb. Beesel 30-5-1847. Tr. Beesel 28-4-1876 met Leonardus Henricus Reinders.

3. Andreas Hendrix, geb. Beesel 7-7-1849. Tr. 1) Beesel 4-1-1878 met Maria Hubertina Hermans; 2) Beesel 19-8-1910 met Maria Elisabeth de Wit.

4. Aldegonda Hendrix, geb. Beesel 1-9-1851.

5. Anna Maria Hendrix, geb. Beesel 1-9-1851.

6. Cornelia Hendrix, geb. Beesel 7-4-1855.

7. Michiel Hendrix, geb. Beesel 16-3-1860.

Gerard erfde mogelijk het huis te Beesel dat op 15-9-1823 was gekocht door (zijn vader?) Jacob Hendriks te Roermond.

 

3 december 1845

SWALMEN E.O. - Openbare verkoop van land en huizen te Swalmen, Maasniel, Odilinberg, Linne, Vlodrop, Herten en Roermond en van kapitalen en obligaties door Jan Baptist van Straaten en de erfgenamen van wijlen diens echtgenote geboren Johanna Maria Judith Tillemans te Roermond aan diverse kopers, opbrengst  42.795,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/264.

 

6 december 1845

SWALMEN - Obligatie groot  100,‑ t.l.v. Peter Corens in voordeel van Leonard Tobben, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/202.

 

10 december 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Catharina Meers en Jan Peeters aan Herman Douzen aldaar voor  110,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/312.

 

17 december 1845

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Theodoor Geraedts te Roermond aan Pieter Coorens te Swalmen voor  55,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1845/317.

 

20 december 1845

MAASNIEL / SWALMEN - Pachtovereenkomst door Theresia de Klcken Disdonck wonend te Roermond aan Thomas Willems wonend te Swalmen van een pachthoeve gelegen onder Maasniel voor een periode van 12 achtereenvolgende jaren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/214.

 

20 december 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Maasniel en Swalmen door Cunegonda van den Schoor, echtgenote van Joseph Janssen; Franciscus Janssen; Georges Janssen en Eugenia Janssen, allen wonend te Linne, aan diverse kopers, opbrengst  4.010,‑

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1845/274.

 

22 december 1845

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Weert, opbrengst  117,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845/215.

 

23 december 1845

REUVER-LEEUWEN - De notaris De Lom de Berg, te Venlo residerende, zal ter rekwisitie van P. Beurskens, op dingsdag den 23 december 1845 op den Reuver, publiek met crediet verkoopen: 200 slagen dennenhout, dienstig tot kepers en lathout, 30 slagen berkenhout met het strooisel, en 50 slagen opgaande dennenboomen met het strooisel. Liefhebbers vergaderen ten gezegden dage des voormiddags te tien ure op den grooten weg tegen over Leeuwen.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 22-12-1845.

 

 

1846

2 januari 1846

BEESEL - Openbare verkoop van gekapte dennebomen onder Besel gelegen op verzoek van Ferdinandus Costerius wonend te Roermond, opbrengst  41,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845-1846/220.

 

2 januari 1846

BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld op verzoek van Antoon Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/1.

 

4 januari 1846

SWALMEN - Verkoop van een stuk akkerland te Swalmen door Gertrudis Janissen wonend aldaar aan Jan Mathias Schreurs wonend te Roermond, voor  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1845-1846/221.

 

maandag 5 januari 1846

BEESEL - De notaris De Lom de Berg, te Venlo residerende, zal ter rekwisitie van H. Trines, ten huize en herberge van J. van Dael te Beesel, op maandag den 5 januarij 1846, des morgens te 10 ure provisioneel en snamiddags te 2 ure definitief in het openbaar verkoopen, de navolgende onroerende goederen, gelegen in de gemeente Beesel:

1. Een perceel bouwland, groot 57 roeden 5 ellen, gelegen in de Schoolt.

2. Een perceel dito, groot 32 roeden 25 ellen, gelegen in het Caffert.

3. Een perceel dito, groot 34 roeden 55 ellen, gelegen te Rijkel.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 22-12-1845.

 

5 januari 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Karel rijksgraaf van Hoensbroek, rentenier te Keulen, opbrengst  1.027,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/3.

 

7 januari 1846

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Franciscus von Heijster te Dusseldorf, opbrengst  168,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/5.

 

vr 9 januari 1846

Z.P. - Gehuwd: Joannes Franciscus Peeters [Franciscus, geb. Beesel 8-1-1819, akkerman, zn. van Thomas Peeters en Joanna Janssen; hij hertr. Beesel 18-5-1853 met van Petronella Stroucken] en Joanna Peeters [geb. , overl. Beesel 31-3-1853, dr. van Willem Peeters en Joanna Nijssen].

xxxxx

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Hubertina Peeters, geb. Beesel 9-1-1846.

2. Thomas Hubertus Peeters, geb. Beesel 18-12-1848. Tr. Beesel 28-4-1876 met Anna Gertrudis Hubertina Thijssen.

3. Anna Maria Peeters, geb. Beesel 15-4-1851.

4. Gertrudis Peeters, geb. Beesel 3-3-1853.

Jan Francis Peeters verkocht op 30-4-1848 land te Beesel aan zijn halfbroer.

 

9 januari 1846

SWALMEN - Kwitantie van  248,‑ en van  560,‑ wegens de openbare verkoop van onroerende goederen door Lambert Coorens en Jan Hendrik Janssen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/6.

 

10 januari 1846

BELFELD - Verkoop Maalbeek.

Anna Margaretha Winckels en haar man Johann Matthias Giehlen, renteniers te Lobberich, verkopen de pachthoeve Malbek of Malbekkermolen met de daarbij horende gebouwen, tuinen, vijvers, bouw- en weilanden, bossen, hakhout en heide voor fl. 3800,- aan Karl Wilhelm Ruping, koopman en grondeigenaar te Dsseldorf.

GA Venlo, notaris Egbert Thiessen te Venlo d.d. 10-1-1846; W. Luys: De voormalige watermolen van Malbeck in Belfeld, in Jaarboek Maas- en Swalmdal 16 (1996), blz. 99.

 

12 januari 1846

BEESEL - Volmacht in brevet door Cornelis Mansvelder wonend te Roermond en Gertrudis Mansvelder wonend onder Besel gelegen aan Dirk van Afferen wonend te Moordrecht om hen te vertegenwoordigen in de nalatenschap van Hendrina van Eik, overleden te Haastrecht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/4.

 

12 januari 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen op verzoek van Maria Joosten wonend te Roermond, te weten twee percelen hakhout aan Sevrijn Weeckers wonend te Maasniel voor  34,‑, en een stuk land aan Jan Hendrik Schreurs wonend te Roermond voor  170,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/6.

 

17 januari 1846

SWALMEN - Obligatie groot  50,‑ t.l.v. Everardus Janissen en Cornelia Slabbers en in voordeel van Joannes Hendrikx, allen wonend onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/9.

 

17 januari 1846

SWALMEN - Verkoop van een stuk bouwland onder Swalmen gelegen door Christian en Elisabeth Joosten wonend onder Maasniel aan Jan, Maria en Sebastian Heijnen wonend onder Swalmen voor  110,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/11.

 

21 januari 1846

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Bezel op verzoek van Jozef, Antoinetta en Aldegonda Hendrix, allen wonend te Roermond, opbrengst  102,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/13.

 

donderdag 22 januari 1846

BAARLO - Openbare verkoop van dennen.

De notaris Clercx te Blerick zal ten verzoeke van den heer Gerard Goossens van den Reuver op donderdag 22 januarij 1846 des smorgens juist om 9 uren te beginnen in Freule Bosch te Baarlo publiek, op crediet verkoopen, 400 stuks schoone dennenboomen dienstig tot balken, planken en ander timmergerief.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 11-1-1846.

 

26 januari 1846

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  205,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/22.

 

5 februari 1846

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Nissen [geb. Roermond 19-4-1811, dagloner, zn. van Hermanus Nissen en Catharina Nebels; hij hertr. Beesel 19-10-1848 met Maria Gertrudis Geelen] en Anna Maria Janssen [geb. Beesel 3-2-1817, dr. van Mathias Janssen en Helena Slousen].

GenLias, 2005; GHS Beesel, BS-5/232.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Helena Nissen, geb. Beesel 24-2-1847.

 

7 februari 1846

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Cornelia Slabbers en Everard Janissen aan Severijn Thelen aldaar voor  20,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/52.

 

11 februari 1846

REUVER - Openbare verkoop van hout te Reuver onder Bezel op verzoek van Gerard van den Broek te Reuver; Gertrudis van den Broek, echtgenote van Francis Beckmans, te Kessel; en Pauline van den Broek te Reuver, opbrengst  273,47.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/27.

 

16 februari 1846

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Beurskens [geb. Swalmen 4-1-1814, landbouwer, zn. van Jacob Beurskens en Petronella Heijnen] en Joanna Peters [geb. Swalmen 2-9-1822, dienstmeid, dr. van Joannes Peters en Catharina Meerts].

GHS Swalmen, BS-1846/1; GenLias, 2004 (noemt als achternaam van moeder bruid: Weerts).

 

21 februari 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van land onder Maasbracht en Swalmen op verzoek van Hendrik Frencken en Maria Elisabeth Janssen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/67.

 

23 februari 1846

BELFELD - Volmacht door:

1) Helena Linssen gehuwd met Jan Tobben te Roermond;

2) Petronella Linssen gehuwd met Hendrik Slangen en

3) Petronella Joosten gehuwd met Conrard van der Linden te Maasniel,

op genoemde Tobben, Slangen en van der Linden om goederen onder Belfeld openbaar te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/68.

 

24 februari 1846

BEESEL E.O. - Kwitantie van  1.548,‑ wegens een openbare verkoop, door:

a) Ida Joosten, weduwe van Pieter Joosten te Neer

b) Mechteldis Joosten en haar echtgenoot Jan Naus te Kessel

c) Agnes Joosten en haar echtgenoot Peter Neeten te Kessel

d) Pieter Joosten te Mulbracht

e) Daniel Joosten te Bezel

f) Agnes Joosten en haar echtgenoot Mathis Schouren te Belfeld en ( g) ?) Petronella Joosten te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/37.

 

25 februari 1846

BELFELD - Openbare verkoop op verzoek van de heer J.M. Zillessen, te Belfeld aan Malbeckermolen, van 50 nummers zware hoog opgaande berken, dienstig tot meubelwerken; 6 kersen- en roodwilg bomen dienstig tot meubelwerken; 15 nummers brandhout; 25 nummers slaghout en strooisel aan Malbeckermolen, en 60 nummers zware opgaande dennen, dienstig tot balken, ribben en ander timmerwerken, staande dichtbij Malbeck tegenover Schoonenberg.

Markt en aankondigingsberichten d.d. 14-2-1846; notaris Thiessen te Venlo.

 

25 februari 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van August Jozef Ghislain d'Overschie de Neerissche wonend te Brussel, opbrengst  213,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/39.

 

1 maart 1846

BEESEL - Overleden: Joanna Amberg [geb. St.-Odilinberg, oud 70 jaar; mogelijk dr. van Michael Amberg en Joanna Girms], weduwe van Casparus Schoolmeesters.

GHS Beesel, BS-5/249.

 

13 maart 1846

BEESEL - Verkoop van onroerend goed onder Besel door Gisbertus Theodorus Stoffels aldaar c.s. aan Herman van Wijlick-Hafmans te Kessel voor  1.300,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/93.

 

15 maart 1846

ASSELT - Volmacht in brevet door Jochem Sillen wonend te Asselt aan Hubert Jozef Frans Schieffer wonend te Roermond, om de nalatenschap van wijlen Cornelia Sillen, overleden te Maasniel, eenvoudig te aanvaarden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/55.

 

15 maart 1846

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Mathis Muiters aan Pieter Coorens aldaar voor  80,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/96.

 

17 maart 1846

SWALMEN - Verkoop van een huis, bouwland en heide onder Swalmen gelegen door Maria Lucia Brokele wonend aldaar, Hendrik Cox wonend te Herten en Gertrudis Cox wonend onder Glabach, aan Nicolaas Giesbers wonend te Roermond voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/57.

 

22 maart 1846

ROGGEL - Verkoop van land te Roggel met recht van wederinkoop door Bartholomeus Gyzen te Roggel aan Pieter Hamans te Horn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1846/19; Zie ook idem 13-3-1847/113: rectificatie in tweevoud door Bartel Giesen te Roggel en Pieter Hamans te Horn wegens deze akte.

 

24 maart 1846

SWALMEN - Openbare verpachting van land te Swalmen op verzoek van de leden van het kerkbestuur aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/62.

 

26 maart 1846

SWALMEN - Deling tussen de erfgenamen van Willem Ramakers, in leven wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/64.

 

28 maart 1846

ROERMOND - Aanbesteding van levering van hout en vervaardigen van het binnenwerk van een oliemolen te Roermond door:

1) Robert Magne te Horn;

2) Andreas van Mulbracht;

3) Jacob Burghoff en

4) Willem Burghoff, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/67.

 

31 maart 1846

BEESEL - Verkoop van roerende en onroerende goederen door Wilhelmina Theelen en haar man Jan Heinders te Besel, Maria Theelen en haar man Martin Strous en Joannes Theelen en haar man Jan Hendriks te Swalmen aan Jan Theelen c.s. te Swalmen voor resp.  700,- en  900,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/125.

 

7 april 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Paulus van Crooij aldaar, opbrengst  133,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/81.

 

8 april 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op het Spik op verzoek van Martinus Strous aldaar, opbrengst  816,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/82.

 

14 april 1846

SWALMEN - Onderpandstelling door Willem Wuts te Swalmen ten behoeve van de R.K. Kerkfabriek aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/83.

 

17 april 1846

SWALMEN - Gehuwd: Jan Gerard Verheggen [geb. Swalmen 11-3-1812, zn. van Jacob Verheggen en Joanna op den Camp] en Dorothea Dingelstad [geb. Thorn 5-10-1820, dr. van Tilmanus Dingelstad en Anna Spe].

GenLias, 2005.

 

20 april 1846

ROERMOND - Gehuwd: Andries Antoon Hubert Martijn [geb. Roermond 26-11-1817, schoenmaker, zn. van wijlen Jacobus Martijn en Adelaida Graef] en Maria Catharina Hubertina Quiten [geb. Roermond 6-10-1818, naaister, overl. ald. 25-6-1885, dr. van wijlen Franciscus Quiten en Maria Elisabeth Kerbosch].

Getuigen: 1) Andries Martijn, oud 31 jaar, winkelier wonend te Roermond, neef van de bruidegom; 2) Hendrikus Quiten, oud 65 jaar, barbier wonend te Roermond, oom van de bruid; 3) Jacobus Quiten, oud 25 jaar, barbier wonend te Roermond, broer van de bruid; 4) Jan Baptist Knipping, oud 41 jaar, winkelier wonend te Roermond, neef van de bruidegom.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

22 april 1846

KESSEL - Gehuwd: Herman Peeters [geb. Beesel 28-7-1819, zn. van Johannes Peeters en Johanna Janssen] en Gertruid Geelen [geb. Kessel, dr. van Hendrik Geelen en Petronella Beurskens].

GenLias, 2005.

 

23 april 1846

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hermanus Peeters [geb. Belfeld 25-1-1817, zn. van Franciscus Peeters en Joanna Leenkens] en Cornelia Peeters [geb. Neer 17-4-1813, dienstmeid, dr. van Engelbertus Peeters en Margaretha Wagemans].

GHS Beesel, BS-5/234.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Margaretha Peeters, geb. Beesel 20-2-1847. Tr. Beesel 22-10-1875 met Wilhelmus Crins.

2. Joanna Peeters, geb. Beesel 24-11-1848. Tr. Beesel 28-6-1878 met Henricus Hubertus Niessen.

3. Engelbertus Peeters, geb. Beesel 17-10-1850. Tr. 1) Beesel 7-11-1877 met Wilhelmina Niessen; 2) Beesel 18-9-1885 met Anna Catharina Bos.

4. Franciscus Peeters, geb. Beesel 19-10-1852.

 

24 april 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Karel rijksgraaf van Hoensbroek te Keulen, opbrengst  64,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/91.

 

27 april 1846

SWALMEN - Obligatie groot  1.500,‑ door Maria Catharina Derix, Willem Heijnen en Helena Hubertina Heijnen te Swalmen aan Jan Hendrik Schreurs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/94.

Betreft eigenaren De Zwaan te Swalmen.

 

27 april 1846

SWALMEN - Gehuwd: Jan Francis Sanders [geb. Swalmen 25-5-1818, akkerknecht te Swalmen; zn. van Willem Sanders, akkerbouwer wonend te Swalmen, en van wijlen Maria Gertrudis Mevissen] en Anna Catharina Janissen [geb. Swalmen 14-7-1812, dienstmeid wonend te Swalmen; dr. van Theodor Janissen, landbouwer te Swalmen, en van wijlen Elisabeth Joosten].

Getuigen: Jan Hendrik Sanders, oud 33 jaar, akkerman wonend te Swalmen, broer van de bruidegom; Everard Janissen, oud 30 jaar, dagloner wonend te Swalmen, broer van de bruid; Willem Obers, oud 32 jaar, herbergier wonend te Swalmen; Joannes Clumpkens, oud 27 jaar, zonder beroep wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

4 mei 1846

BEESEL - Obligatie groot  184,- door Jan Stevens te Besel aan Antoon Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/166.

 

11 mei 1846

MEERLO - Gehuwd: Christiaan Ruijten [geb. Beegden 2-11-1803, rijksambtenaar, overl. Beesel 5-9-1866, zn. van Willem Ruijten en Anna Spee] en Anna Sophia Knapstein [Knopstein, geb. Blitterwijck -1816, dr. van Frans Knapstein en Maria Anna Scheefers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Frans Ruijten, geb. Arcen 16-9-1848, overl. Beesel 10-9-1865 oud 17 jaar.

2. Franciscus Ruijten, geb. Arcen-Lomm 2-4-1850, spoorwegarbeider.

Het gezin arriveerde op 1-4-1860 vanuit Arcen in Beesel.

 

11 mei 1846

BEESEL - Volmacht in brevet door Felix Henri Ruijs wonend te Roermond, Augustina Ruijs wonend te Besel en Constantin Ruijs wonend te Wankum aan Francois Theodore Jouuve wonend te Parijs om te verkopen een inschrijving op het grootboek aldaar, zevende serie nummer 54579.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/91.

 

11 mei 1846

BEESEL - Volmacht in brevet door Felix Henri Ruijs aan Francois Theodore Jouve om te verkopen een inschrijving op het grootboek te Parijs, zevende serie nummer 54578.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/92.

 

11 mei 1846

BEESEL - Volmacht in brevet door Augustina Ruijs wonend te Besel aan Francois Theodore Jouve wonend te Parijs om te verkopen een inschrijving op het grootboek te Parijs, zevende serie nummer 81598.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/92.

 

20 mei 1846

SWALMEN - Testament door Petronella Beek, echtgenote van Hendrik Wuts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/177.

 

23 mei 1846

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen gelegen op de Boukkoul onder Swalmen door Gertrudis Geraedts te Kessel, Gerard Geraedts wonend te Swalmen en consorten aan Willem Geraedts wonend op de Boukkoul voor  210,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/101.

 

26 mei 1846

ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen te Asselt op verzoek van de weduwe en kinderen van wijlen Leonard Theelen aldaar, opbrengst  598,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/104.

 

28 mei 1846

BEESEL - Obligatie groot  400,‑ door Hendrik Willem van Laer te Bezel aan Andreas van Mulbracht te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/105.

Van Laer verhuisde later naar Swalmen.

 

6 juni 1846

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Joannes Hendrickx aan Everardus Janissen en Cornelia Slabbers, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/111.

 

8 juni 1846

BEESEL - Gehuwd: Petrus Reijnders [geb. Beesel 7-9-1815, dienstknecht, overl. ald. 29-9-1869, zn. van Wilhelmus Reijnders en Elisabeth Evers; wedn. van Anna Maria Roncken, geh. Beesel 1-5-1840] en Barbara Roncken [geb. Beesel 18-3-1819, overl. ald. 14-8-1887, dr. van Wilhelmus Roncken en Wilhelmina Simons].

GHS Beesel, BS-5/236.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Hubertus Reijnders, geb. Beesel 28-3-1847, overl. Heel 15-4-1921. Tr. Roermond 21-1-1879 met Maria Hubertina Elisabeth Reijnen.

2. Anna Maria Hubertina Reijnders, geb. Beesel 7-1-1850, overl. ald. 18-9-1919. Tr. Beesel 18-4-1873 met Petrus Mathias Engelen.

3. Louisa Hubertina Reijnders, geb. Beesel 3-6-1852. Tr. Swalmen 5-11-1888 met Caspar Sanders.

4. Johannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 29-4-1855, overl. Boisheim (D) 28-10-1904. Tr. Boisheim (D) 25-8-1888 met Anna Maria Timmermans.

5. Jacobus Reijnders, geb. Beesel 1-8-1858, overl. ald. 16-9-1866.

6. Godefridus Hubertus Reijnders, geb. Beesel 18-11-1864, overl. Roermond 6-4-1947. Tr. 1) ... vr 1892 met Maria Catharina Boots; 2) ... met Anna Maria Catharina Peters; 3) Maasniel 4-4-1910 met Maria Wilhelmina Elisabeth Sniers of Smiers.

Het gezin woonde in de Borgkamp onder Rijkel.

 

10 juni 1846

BEESEL - Ruiling van onroerend goed te Besel tussen Henri Guillaume Hubert Naus te St.-Truijen aan Gerard Goossens te Besel, ieder deel geschat aan  150,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/197.

 

13 juni 1846

ROERMOND - Obligatie groot  850,‑ door Jan Baptiste Geelen en diens echtgenote Agnes Kruijsbergh te Roermond aan Jacobus Mertz aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/118.

 

20 juni 1846

SWALMEN - Verkoop van een stuk akkerland onder Swalmen gelegen door Cornelia Slabbers, gehuwd met Everard Janissen, aan Sevrijn Theelen, allen wonend aldaar, voor  180,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/116.

Severinus Theelen woonde Gebrouwhuisweg 1 te Asselt. Zie Swalmen MoNUmenten, blz. 22.

 

21 juni 1846

BOUKOUL - Verkoop van een huis, tuin en akkerland gelegen op de Boukoul door Willem Geraedts aan Andries Peeters, beiden wonend aldaar, voor  330,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/119.

 

22 juni 1846

BEESEL - Openbare verkoop van gras te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  219,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/120.

 

22 juni 1846

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Cornelius Stals [geb. Stramproy 11-1-1811, zn. van Henricus Stals en Gertrudis Janssen] en Joanna Stevens [geb. Beesel 11-12-1815, dienstmeid, dr. van Joannes Stevens en Maria Slabbers].

GHS Beesel, BS-5/238.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 26-9-1847.

2. Maria Gertrudis Stals, geb. Beesel 19-9-1848.

3. Petronella Gertrudis Stals, geb. Beesel 20-10-1852.

4. Joannes Henricus Hubertus Stals, geb. Beesel 11-4-1855.

5. Maria Catharina Stals, geb. Beesel 24-6-1857. Van haar een buitenechtelijke zn. Joannes Hubertus, geb. Beesel 10-2-1876. Tr. ... met Wilhelmus J. van der Weck.

 

22 juni 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van gras te Swalmen op verzoek van Karel van Hoensbroek te Keulen, opbrengst  4.878,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/126.

 

8 juli 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen op verzoek van de erfgenamen van Matthis Stox en Anna Catharina Spee aldaar, opbrengst  583,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/143.

 

11 juli 1846

SWALMEN - Volmacht door Anna Barbara Sacr, weduwe van Adolf Cousin te Swalmen, aan Eugene Martineau te Parijs om inschrijving op het grootboek der --kelijke schuld van Frankrijk te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/146.

 

18 juli 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen en Montfort en een rente gevestigd op de stad Roermond door Frans Gerard von Kusten (?) te Dusseldorf, opbrengst  7.455,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/148.

 

18 juli 1846

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Theodoor Geraadts te Roermond aan Pieter Corens te Swalmen voor  55,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/230.

 

22 juli 1846

ROERMOND - Deling tussen de kinderen van wijlen Andreas Michiel Hendrix en Maria Catharina Agnes Burghoff te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/149.

Betreft o.a. Einderhof te Rijkel en Groenewoud te Swalmen.

 

29 juli 1846

BEESEL - Gehuwd: Tilmanus Crins [geb. Beesel 28-11-1813, overl. ald. 21-4-1893, oud 79 jaar, zn. van Petrus Crins en Elisabeth Janssen; wedn. van Catharina Elisabeth Niesen, geh. Beesel 18-1-1837, overl. ..; hij hertr. 1) Beesel 29-6-1853 met Helena Christes; 2) Beesel 12-11-1869 met Joanna Sillen] en Elisabeth Pipers [Pijpers, geb. Swalmen 14-12-1817, dienstmeid, buitenechtelijke dr. van Gertrudis Pipers]

GHS Beesel, BS-5/240.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Elisabeth Crins, geb. Beesel 4-6-1847. Tr. Swalmen 29-9-1870 met Jacobus Sillen.

2. Maria Catharina Crins, geb. Beesel 20-10-1849, overl. ald. 7-11-1849, oud 16 dagen.

3. Leonardus Crins, geb. Beesel 20-10-1849, over. ald. 2-11-1849, oud 12 dagen.

4. Gertrudis Crins, geb. Beesel 1-12-1850.

 

3 augustus 1846

BELFELD - Openbare verkoop van vaste goederen te Belfeld door:

A. Willem Rochus Hendrik Conraetz te Mechelen;

B. Carolina Hubertina Christina Conraets en man Jacob Christiaan op den Oordt te Venlo;

C. Maria Anna Henrietta Conraetz en man Pieter Antoon Canoij te Venlo;

D. 1. Pieter Lodewijk de Lom de Berg te Venlo 2. Henrietta Charlotta Hubertina de Lom de Berg en man Nicolaas Schwartz te Luik 3. Carel Theodor Hubert de Lom de Berg te Mons;

E. Carel Conraetz te Amsterdam;

F. 1. Fanny Conraetz en man Arnold Ludoweijs te Keulen 2. Elisabeth Conraetz en man Carel Forst te Berlijn 3. Wilhelm Conraetz te Wenen,

aan Pieter Lodewijk de Lom de Berg, medeverkoper, voor  1.250,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1846/112.

 

10 augustus 1846

BEESEL - Openbare verkoop van een dennenbos onder Besel gelegen op verzoek van Franciscus Josephus Mathei wonend te Roermond als gevolmachtigde van Carolina Gregoria Francisca Hubertina Mathei wonend te Brussel en van Maria Agnes Francisca Hubertina Mathei wonend te Cambroie Casteau, aan Gerardus Urbanus Goossens, Jan Antoon Muyter en Peter Hendrik van der Velden, alle drie wonend te Besel, voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/153.

 

18 augustus 1846

ROERMOND - Verkoop van land onder Roermond door de weduwe van Leonard Theelen geboren Gudula Loven te Asselt, aan Franciscus, Hendrik en Hubert Fouquet, alle drie wonend te Roermond, voor  800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/170.

 

19 augustus 1846

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Mechtildis Heijnen en Leonard Sanders aan Jan Willem van Dael aldaar voor  100,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/253.

 

23 augustus 1846

ROERMOND - Verkoop van een huis met tuin te Roermond sectie D nr. 390 door Jan Matthijs Sagers aan Andries Cox, beiden wonend aldaar, voor  450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1846/64.

Verkoper was tevens eigenaar Sagershof te Swalmen.

 

25 augustus 1846

SWALMEN - Verkoop met naasting van land te Swalmen door Anna Catharina Dercx, weduwe van Daniel Heijnen aldaar, aan Rosalie Josephina Louisa Harramant gehuwd met Louis Anjon te Roermond, voor  643,- behalve de last van  57,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/259.

 

26 augustus 1846

MAASNIEL / SWALMEN - Stichting van jaargetijden door Jacomina Wackers te Roermond, Agatha Wackers te Maasniel, Leonard Theodoor Neelen te Maasniel, Maria Catharina Neelen te Maasniel, Jacobus Lintjens te Maasniel, Jacomine Lintjens te Swalmen, Christina Lintjens te Maasniel, Jan Lintjens te Maasniel en Maria Catharina Lintjens in de Broekhinne onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/176.

 

2 september 1846

SWALMEN - Testament gemaakt door Mathis Sillen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/167.

 

4 september 1846

BEESEL - Gehuwd: Joannes Janssen [geb. Beesel 15-9-1810, landbouwer, zn. van Petrus Janssen en Mechtildis Sloesen] en Mechtildis Wetemans [geb. Roggel 6-6-1818, dienstmeid, dr. van Mathias Wetemans en Maria Cremers].

GHS Beesel, BS-5/242.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

16 september 1846

REUVER - Openbare verkoop van gekapt dennehout op den Reuver onder Besel gelegen op verzoek van Peter Hendrik van der Velden wonend aldaar, opbrengst  54,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/173.

 

19 september 1846

BELFELD - Verpachting van Malbeck.

De notaris Thiessen, residerende te Venloo, is belast te verpachten, voor den tijd van 3, 6 of 9 jaren, om dadelijk te worden aanvaard: de Malbecker watermolen, gelegen te Belfeld kort bij den grooten weg van Venlo naar Roermond; nieuw ingerigt als tarwe, rogge, garst en pelmolen, alsmede voor het knooken stampen. Mitsgaders de daarbij behoorende 30 morgen bouw- en 8 morgen weiland. Zich te vervoegen ten kantore van opgemelden notaris of bij den eigenaar den heer Zillessen te Kaldenkirchen.

Markt en aankonigingsberichten d.d. 19-9-1846.

 

26 september 1846

SWALMEN - Verkoop van twee stukken akkerland onder Swalmen gelegen door Leonard Sanders wonend aldaar aan Antoon Heijnen wonend te Roermond, voor  400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/179.

Leonard Sanders woonde Middelhoven 5 te Swalmen. Zie: Swalmen MoNUmenten, blz. 30.

 

7 oktober 1846

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Wuts [geb. Swalmen 30-11-1811, kleermaker (1846), zn. van Joannes Wuts en Catharina Geraedts] en Maria Berdina Engelina Sanders [geb. Swalmen 22-2-1820, dr. van Henricus Sanders en Gertrudis Heijnen].

WieWasWie, 2013.

 

10 oktober 1846

ROGGEL - Verkoop van 5 onverdeelde gedeelten in huis, weiland, akkerland en tuin te Roggel gelegen door Joanna Vossen wonend te Luttervorst, Godefried Vossen wonend te Maasniel, Anna Maria Vossen wonend te Roermond, Mathis Vossen wonend te Besel, Aldegonda Vossen wonend te Neer, aan Mathis Geerlings en Petronella Vossen wonend te Roggel, voor  500,‑, inhoudend subrogatie voor  400,‑ welke de verkopers ontvangen hebben van Carel Theodor baron van Voorst wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/185.

 

17 oktober 1846

SWALMEN - Volmacht door Anna Barbara Sacr, weduwe van Adolf Cousin te Swalmen, aan Eugene Martineau te Parijs om een akte op Frankrijk te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/212.

 

22 oktober 1846

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen door Jan Janissen, Berdina Janissen en Mechteldis Janissen aan Everhard Janissen, allen wonend aldaar, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/217.

 

29 oktober 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed te Swalmen door:

1) Cornelis;

2) Johannes;

3) Pieter;

4) Helena;

5) Wilhelmina en

6) Theodoor Vriezen te Swalmen

aan Simon Vroenen aldaar voor  195,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/228.

 

4 november 1846

ASSELT - Verkoop van land te Asselt door Maria Peeters aan Godfried Cohnen aldaar voor  30,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/300.

 

9 november 1846

HELDEN - Gehuwd: Jan Hendrik Janssen [geb. Beesel 18-1-1813, zn. van Jan Francis Janssen en Johanna Maria Hubertina van de Mortel] en Petronella Mathia van Oijen [geb. Helden 21-7-1815, dr. van Jacobus van Oijen en Sibilla Hendrix; wed. van Hubert Willem Lodewijk Specken].

GenLias, 2005.

 

3 december 1846

BEESEL - Akte van borgtocht door Gerard van den Broek wonend te Besel als gemeenteontvanger aldaar voor een bedrag van  1.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/219.

 

17 december 1846

SWALMEN - Testament door Hendrik Engelen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1846/328.

 

21 december 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Weert, opbrengst  151,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1846/228.

 

30 december 1846

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van graaf Karel van en tot Hoensbroek te Keulen, opbrengst  379,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1846/268.

 

 

1847

7 januari 1847

SWALMEN - Obligatie door Theodoor Puts en zijn vrouw Gertrudis Timmermans te Swalmen aan Josephus Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/89.

 

10 januari 1847

SWALMEN - Verkoop van een huis en tuin te Swalmen Arnold Peeters aan Adolf Antoon Cousin en Franciscus Jozephus Cousin, allen wonend te Swalmen, voor  115,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/8.

 

10 januari 1847

SWALMEN - Verkoop van een huisje te Swalmen door:

1) Elisabeth Geraeds te Roermond;

2) Arnold Peeters te Swalmen

aan Adolf Antoon Cousin te Swalmen voor  20,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/9.

 

11 januari 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Karel graaf van Hoensbroek wonend te Keulen, opbrengst  257,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/10.

 

13 januari 1847

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Herman op de Camp te Posterholt aan Jacobus Stiggener te Swalmen voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/11.

 

15 januari 1847

SWALMEN - Obligatie groot  280,‑ door Johanna op de Camp, weduwe van Jan Heuvelmans wonend te Swalmen, aan Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/15.

 

15 januari 1847

SWALMEN - Testament door Aldegonda Coorens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/16.

 

16 januari 1847

SWALMEN - Obligatie groot  189,‑ t.l.v. Willem Heijnen te Swalmen in voordeel van Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/6.

 

17 januari 1847

BEESEL - Kwitantie groot  228,- door Johan Heinrich Heinrichs te Waltfeucht c.s. als erfgenamen van Barbara Wulms, aan Andreas Bongaerts te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/17. Vgl. ook idem /18 d.d. 18-1-1847 voor hypothecaire inschrijving door dezelfde tegen dezelfde.

 

18 januari 1847

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout en bomen te Besel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  227,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/7.

 

19 januari 1847

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Beezel op verzoek van Frans von Heijster te Dusseldorf, opbrengst  360,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/17.

 

23 januari 1847

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond aan Anna Catharina Mertens, weduwe van Andreas Peeten en Arnold Peeters te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/22.

 

31 januari 1847

ROERMOND - Testament door Pieter Menten te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/31.

 

4 februari 1847

SWALMEN - Obligatie groot  236,25 door Thomas Geraedts te Swalmen aan Louise Josephina Harramant, echtgenote van Louis Anjon.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/38.

 

8 februari 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen door Jozeph Ghislain d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  394,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/32.

 

9 februari 1847

BEESEL - Verkoop van hout op stam te Beesel door Johan, Eduard, Theresia en Jozefina de Pollart en Paulina van den Broeck, alle vijf te Beesel, voor  34,90.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1847/22.

 

9 februari 1847

BEESEL - Transactie tussen Pieter Hintzen enerzijds en Paulina van den Broeck en Emerentiana de Lutz en kinderen Johan, Eduard, Theresia en Jozefina de Pollart, allen te Beesel, met aanerkenning van  460,86 wegens achterstallige pacht t.l.v. eerstgenoemde.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1847/23.

 

17 februari 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Jozeph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  115,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/37.

 

24 februari 1847

REUVER - Huwelijkscontract tussen Petronella van de Velde onder Besel en Renier van Ool onder Herten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/63.

 

25 februari 1847

BEESEL - Gehuwd: Renerus Hubertus van Ool [geb. Herten 4-8-1821, zn. van Petrus W. van Ool en Mechtildis Moors] en Petronella van der Velden [geb. Beesel 16-12-1816, dr. van Theodorus van der Velden en Petronella Trines].

GHS Beesel, BS-5/289.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Hubertus van Ool, geb. Beesel 30-1-1848, woont 3-7-1875 te Herten.

2. Petronella Catharina Hubertina van Ool, geb. Beesel 31-1-1849. Tr. Melick en Herkenbosch 18-11-1872 met Jacob Moors.

3. Theodorus Hubertus van Ool, geb. Beesel 27-6-1850. Tr. Herten 15-6-1872 met Joanna Christina Houben; Tr. 2) Herten 22-10-1883 met Gertrudis Hubertina Janssen.

4. Mechtildis Hubertina van Ool, geb. Beesel 3-7-1851.

5. Maria Catharina Hubertina van Ool, geb. Beesel 20-8-1852.

6. Joannes Hubertus van Ool, geb. Beesel 12-8-1854.

7. Anna Maria Louisa van Ool, geb. Beesel 26-5-1856, leeft 3-7-1875.

Zij maakten op 24-2-1847 een huwelijkscontract. Op 21-7-1862 moesten ze een huis te Reuver-Leeuwen verkopen; op 24-12-1862 kochten zij een huis te Reuver-Leeuwen. Voor deling zie 3-7-1875.

 

26 februari 1847

BEESEL / SWALMEN - Kwitantie van  583,‑ door:

1) Pieter Spee te Bezel;

2) Willem Dingelstad te Swalmen;

3) Elisabeth Heijnen;

4) Jan Heijnen en

5) Hendrik Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/43.

 

28 februari 1847

SWALMEN - Terugkoop van erfpacht en land door:

1) Hendrick Heuts te Swalmen, namens zichzelf en Johanna Heuts en Gerard Heuts te Brugge (Pruissen);

2) Willem Heuts te Herkenbosch,

aan Sophia en Isabella de Pollart te Roermond, van de helft van land te Swalmen op het Housterveld gelegen sectie C nrs. 67, 68, 69, 70, 71 en 72, voor  240,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/111.

 

6 maart 1847

SWALMEN - Verkoop met naasting van land te Swalmen door Maria Agnes van Buggenum gehuwd met Hendrik Heijnen, aan Arnold Thomassen aldaar voor  120,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/74.

 

9 maart 1847

BEESEL - Obligatie door Lodewijk Bloemers en Elisabeth Meuter te Besel, t.b.v. Joseph Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/112.

 

10 maart 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed onder Swalmen op verzoek van Anna Maria Evers gehuwd met Jacob Lintjens te Maasniel en Willem Evers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/83.

 

11 maart 1847

KESSEL - Openbare verkoop van een huis te Kessel op verzoek van de weduwe en erfgenamen Jan Spe te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/84.

 

13 maart 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Herten, Maasniel en Swalmen gelegen op verzoek van Leonard Joosten wonend te Echt, aan Jan Clout wonend te Herten voor  195,‑, en aan Jozef Ledoux en Renier Schmitz wonend te Roermond voor  925,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/52.

 

17 maart 1847

NEER - Verhuring van een pachthoeve te Neer door Theodoor de Raet van der Voort aldaar aan Josef Bongaerts en Berdina van Lier aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/96.

 

20 maart 1847

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Mathis Bongaerts aan Leonard Tobben aldaar voor  30,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/102.

 

21 maart 1847

SWALMEN - Ruiling van land te Swalmen tussen Lambert Corens en Jacob Pijpers aldaar, ieder perceel waard  30,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/103.

 

21 maart 1847

SWALMEN - Obligatie groot  115,‑ t.l.v. Judik Peeters en Jacob Simons wonend te Swalmen in voordeel van Renier Schmitz wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/60.

 

21 maart 1847

BEESEL - Obligatie groot  560,‑ Martina Caelers, weduwe van Martinus Rutjens te Roggel en Peter Rutjens te Bezel aan Andreas Gerardus van Mulbracht te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/71.

 

25 maart 1847

SWALMEN - Verkoop van een perceel akkerland te Swalmen door Anna Maria Slabbers, huisvrouw van Leonard Simons wonend aldaar, aan Jan Hendrik Schreurs wonend te Roermond voor  90,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/65.

 

25 maart 1847

SWALMEN - Volmacht door Joannes Hendriks te Swalmen c.s. om alle zaken waar te nemen in de nalatenschap van Willem Thissen, overleden te Baarlo.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/112.

 

27 maart 1847

BEESEL - Verkoop van een perceel hakhout onder Besel gelegen door Winand Peeters wonend te Swalmen aan Joanna Engelen wonend onder Besel, voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/66.

 

27 maart 1847

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Mathijs Meuter en diens echtgenote Maria Anna Janssen aan Jacobus Stichner, allen wonend te Swalmen, voor  57,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/77.

 

2 april 1847

BEESEL - Obligatie groot  150,‑ t.l.v. Peter Leonard Bloemers wonend te Besel in voordeel van Frans Hendrik Linssen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/73.

 

5 april 1847

BOUKOUL - Verkoop van een perceel bouwland op de Boukkoul onder Swalmen gelegen door Wolter Joosten wonend te Roermond en Aldegonda Joosten wonend te Maasniel aan Maria Elisabeth Bruk (?) wonend te Roermond, voor  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/76.

 

7 april 1847

BUGGENUM - Openbare verkoop van huis en land te Buggenum gelegen door Maria Gertrudis Kurvers wonend te Swalmen, Hendrina Kurvers te Buggenum, Petronella Kurvers te Swalmen en Severien Kurvers te Buggenum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/86.

 

8 april 1847

BEESEL - Openbare verpachting van land te Bezel door Jan Francis Peeters, wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/88.

 

9 april 1847

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen door Paulus Beurskens te Besel, als voogd van de minderjarige Pieter, Angelina, Pieternel en Gerrit Janssen aldaar, in bijzijn van Gerrit Janssen te Belfeld als toeziend voogd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/118; voor decharge zie idem 1-5-1848/38.

 

10 april 1847

SWALMEN - Obligatie groot  245,08 door Jacob Maessen, hoefsmid eerder wonend te Effelt maar nu te Posterholt, aan Anna Catharina Stox te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/90.

 

10 april 1847

SWALMEN - Verklaring door Jan Heijnen te Swalmen, dat hij de opzegging hem door Jan Baptist Corbeij gedaan, om diens land te lagen liggen, aanneemt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/138.

 

12 april 1847

SWALMEN - Gehuwd: Jan van Kruchten [van Cruchten, geb. St.-Odilinberg 9-8-1809, zn. van Nicolas van Kruchten en Joanna Rijnboom] en Anna Maria Gertrudis Schrijnewerkers [geb. Swalmen 23-2-1823, dr. van Hubertus Schrijnewerkers en Maria Kerkhoven].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Jacobus Nicolas Hubertus van Cruchten, geb. Beesel 21-1-1848, woont 28-11-1874 te Viersen (D).

2. Josephus Hubertus van Crugten, geb. Beesel 25-8-1849, woont 11-10-1886 te Brussel.

3. Joanna Hubertina van Crugten, geb. Beesel 30-10-1851. Tr. ... vr 11-10-1886 met Hendrikus Adrianus Toots? [Tilburg].

4. Maria Hubertina van Crugten, geb. Beesel 4-12-1853.

Voor deling ouderlijke goederen te Swalmen zie 10-4-1858, voor verkoop ouderlijk huis aldaar zie 10-5-1858. Het echtpaar woonde 6-6-1859 en 13-4-1869 op Waterloo onder Beesel.

 

12 april 1847

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Hubertus Quiten [geb. Roermond 26-12-1821, barbier wonend te Roermond, overl. ald. 31-5-1880, zn. van wijlen Franciscus Quiten en Elisabeth Kerbosch; hij hertr. Roermond 22-10-1867 met Maria Catharina Heijnen] en Maria Elisabeth Hubertina Platzbeecker [geb. Roermond 16-5-1822, naaister, dr. van wijlen Josephus Platzbeecker en Maria Elisabeth Daumen].

Getuigen: 1) Martinus Daemen, oud 45 jaar, klompenmaker wonend te Roermond, oom van de bruid; 2) Gerardus Maessen, oud 38 jaar, horlogiemaker wonend te Roermond, oom van de bruid; 3) Petrus Platzbeecker, oud 23 jaar, leiendekker wonend te Roermond, broer van de bruid; 4) Andreas Martijn, oud 30 jaar, schoenmaker wonend te Roermond, zwager van de bruidegom.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

Uit dit huwelijk:

1. Andreas Antonius Hubertus Quiten, geb. Roermond 2-1-1848 (BS; get. Andreas Antonius Hubertus Martijn, oud 30 jaar, schoenmaker, en Cornelius Mul, oud 40 jaar, dagloner), overl. ald. 9-3-1915. Tr. Breda 30-5-1877 met Hendrica de Glas.

2. Maria Elisabeth Hubertina Quiten, geb. Roermond 17-12-1849 (BS; get. Petrus Platzbeeckers, oud 24 jaar, leidekker wonend te Roermond en Johannes Bloem, oud 45 jaar, schoenmaker wonend te Roermond), overl. ald. 24-12-1889. Tr. Roermond 21-4-1885 met Christiaan Hubert Mackendas.

3. Maria Catharina Hubertina Quiten, geb. Roermond 21-7-1852 (BS; get. Joannes Blom, oud 49 jaar, schoenmaker wonend te Roermond, en Arnoldus Blatzbeecker, oud 24 jaar, arbeider wonend te Roermond), overl. ald. 4-1-1922. Tr. Roermond 24-10-1911 met Franciscus Gerardus Zelis.

4. Henricus Hubertus Quiten, geb. Roermond 1-7-1855 (BS; get. Henricus Quiten, oud 74 jaar, barbier wonend te Roermond en Johannes Bloem, oud 50 jaar, schoenmaker), overl. ald. 18-2-1892. Tr. Roermond 9-10-1883 met Anna Catharina Bongaars.

5. dood geboren zoon NN, overl. Roermond 15-3-1858.

6. Henricus Josephus Hubertus Quiten, geb. Roermond 29-1-1859 (get. Henricus Hermans, oud 60 jaar, gemeenteambtenaar, en Jan Blom, oud 54 jaar, schoenmaker), overl. ald. 6-11-1927. Tr. Roermond 17-10-1882 met Maria Anna Aubert.

Het gezin woonde aan het Zwartbroek nr. 301. Op 8-10-1855 verkochten de erfgenamen Platsbecker een huis op de Schuitenberg te Roermond.

 

14 april 1847

BEESEL - Gehuwd: Joannes Pijpers [Piepers, geb. Helden 31-8-1821, dienstknecht (1847), overl. Beesel 13-3-1904, zn. van Mathias Pijpers en Petronella Metsemaekers] en Gertrudis Trippen [Drippen, geb. Beesel 31-10-1814, overl. ald. 3-4-1894, buitenechtelijke dr. van Joanna Trippen].

GHS Beesel, BS-5/291; Bevolkingsregister Beesel 853_009.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Mattis Pijpers, geb. Beesel 15-9-1848, overl. ald. 11-2-1919. Tr. Beesel 8-9-1882 met Joanna van Maris.

2. Peter Pijpers, geb. Beesel 8-9-1855, ongehuwd overl. ald. 1-4-1928, oud 72 jaar.

Jan Piepers vestigde zich op 1-4-1845 in Beesel. Het echtpaar woonde te Rijkel, verkocht daar 21-4-1849 land en nam tevens geld op. Jan Piepers woonde in 1862 op het adres Rijkel 9.

 

16 april 1847

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hinssen [geb. Beesel 12-4-1821, landbouwer, zn. van Petrus Hinssen en Joanna Linssen] en Berdina Franssen [geb. Beesel 11-4-1824, overl. ald. 1-7-1861, dr. van Wilhelmus Franssen en Anna Maria Peeters].

GHS Beesel, BS-5/293 CONTROLEREN (243?).

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Hinssen, geb. Beesel 23-3-1848, overl. ald. 1-7-1861.

2. Maria Hinssen, geb. Beesel 24-10-1849.

3. Petronella Hinssen, geb. Beesel 22-2-1851, overl. ald. 4-3-1851.

4. Petronella Hinssen, geb. Beesel 21-2-1852, overl. Helden 30-1-1892. Tr. Kessel 9-4-1883 met Jan Jacob Kerkhof (geb. Sevenum 21-6-1855, zn. van Pieter Kerkhof en Johanna Agnes Kluijtmans).

5. Peter Hinssen, geb. Beesel 23-4-1856.

6. Hubertina Hinssen, geb. Beesel 10-10-1858.

7. Margaretha Hinssen, geb. Beesel 9-6-1861.

 

18 april 1847

BOUKOUL - Deling van onroerende goederen op de Boukkoul tussen Wolter Joosten wonend aldaar, Jacob Joosten wonend te Roermond en Aldegonda Joosten wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/90.

 

19 april 1847

ROERMOND - Verpachting van de visserij op de Maas te Roermond door de erfgenamen van Clemens Wenceslaus graaf van Hoensbroek te Keulen, aan Simon Cohen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/98.

 

22 april 1847

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Eerkens [Erkens, geb. Roermond? 30-8-1806, landbouwer, zn. van Joannes Eerkens en Christina Houser; wedn. van Anna Maria Smeets, overl. Beesel 12-1-1847] en Joanna Peters [geb. Beesel 1-7-1810, dr. van Gerardus Peters en Aldegonda Thijssen].

GHS Beesel, BS-5/245.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Het echtpaar woonde in de Klapperskamp (D 434, omgeving Broeklaan).

 

25 april 1847

BEESEL - Obligatie groot  144,75 door Hendrik Coxs onder Roermond aan Renier van Ool te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/155.

 

26 april 1847

TEGELEN ‑ Gehuwd (BS; RK Tegelen 27-4-1847, getuigen: Joannes Holtman en Gertrudes Litjens): Alardus Litjens [geb. Sevenum 10-10-1823, timmerman, overl. Beesel 21-7-1911, zn. van Gijsbertus Litjens en Sibilla Hendrikx; hij hertr. Beesel 5-5-1869 met Maria Josepha Peeters] en Maria Agnes Holtman [ged. Tegelen, dr. van Frans Adam Holtman en Maria Catharina van den Broek].

GenLias, 2008; DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 104.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Litjens, geb. Tegelen 11-4-1847 (erkend en gewettigd bij huwelijk ouders), overl. ald. 22-2-1848, oud 10 maanden.

2. Gisbertus Josephus Litjens, geb. Beesel 18-3-1849. Tr. Roermond 7-5-1889 met Theresia Hubertina Peckx.

3. Maria Sibilla Litjens, geb. Beesel 2-11-1851. Tr... met Henricus Hubertus Dupont.

4. Franciscus Litjens, geb. Beesel 3-8-1854. Tr. Beesel 25-4-1879 met Maria Louisa Stroucken.

5. Joannes Hubertus Litjens, geb. Beesel 25-5-1857, overl. ald. 15-2-1862, oud 4 jaar.

Allard Litjens kocht op 31-7-1862 een huis te Reuver.

 

28 april 1847

BEESEL / SWALMEN - Verkoop van een pachthoeve te Bezel en Swalmen gelegen door Frans Pieter Gerard von Heister te Dusseldorf aan Emmanuel Willem Felix Dominicus Rijcksz te Roermond, voor  22.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/100.

Betreft Hoosterhof.

 

3 mei 1847

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Besel op verzoek van Andries Lamers wonend aldaar, opbrengst  193,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/101. Vgl. decharge 1848/36 d.d. 13-2-1848.

 

7 mei 1847

SWALMEN - Obligatie groot  1.050,‑ t.l.v. Willem Evers wonend te Swalmen in voordeel van Simon Karel Isidore Decerf wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/109.

 

8 mei 1847

SWALMEN - Verkoop van een huis te Roermond door Joannes Mathias Sagers aan Jan Willem Sommer, beiden wonend aldaar, voor  1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/110.

 

14 mei 1847

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed te Bezel door Jan Stevens en diens echtgenote Maria Slabbers wonend te Belfeld aan Jan Pijpers te Bezel voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/104.

 

14 mei 1847

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed te Bezel door Jan Slabbers aan Godfried Bongers, beiden wonend aldaar, voor  420,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/105.

 

15 mei 1847

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Maria Agnes van Buggenum gehuwd met Hendrik Heijnen aan Arnold Thomassen aldaar voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/193.

 

18 mei 1847

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Schreurs [geb. Kessel 17-10-1805, dienstknecht, zn. van Antonius Schreurs en Ida Boijens] en Margaretha Schreurs [geb. Beesel 17-3-1811, akkervrouw, dr. van Petrus Schreurs en Gertrudis Engelen; wed. van Claessen].

GHS Beesel, BS-5/297.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 mei 1847

SWALMEN - Doorhaling van twee hypotheken door Maria Johanna Francisca Wilhelmina Josepha van der Renne wonend te Roermond aan Sylvester Evers en Elisabeth Meuter wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/115.

 

22 mei 1847

SWALMEN - Verkoop van bouwland in het Houterveld te Swalmen sectie C nr. 4, 9, 3, 8, 7 en 513 door Sophia en Isabella de Pollart te Roermond en Pieter Walenberg te Swalmen aan Godefried Tobben te Swalmen voor  440,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/127.

 

24 mei 1847

BEESEL - Gehuwd: Petrus Rutjens [geb. Roggel 6-2-1821, landbouwer, overl. Beesel 29-12-1859, zn. van Martinus Rutjens en Maria Caelers; hij hertr. Beesel 20-3-1857 met Catharina van de Voort] en Joanna Heldens [geb. Beesel 8-1-1819, dr. van Petrus Heldens en Joanna Janssen].

GHS Beesel, BS-5/299.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 29-1-1848.

2. Maria Hubertina Rutjens, geb. Beesel 9-1-1849. Tr. Maasbree 13-2-1874 met Lambertus Timmermans (geb. Kessel 21-8-1850, zn. van Hendrik Timmermans en Theodora Wolters).

3. Maria Gertrudis Hubertina Rutjens, geb. Beesel 30-7-1850. Tr. Beesel 20-5-1876 met Hermanus Niessen.

4. Peter Hubertus Rutjens, geb. Beesel 7-8-1852, overl. ald. 1-5-1853, oud 9 maanden.

5. Martinus Rutjens, geb. Beesel 3-7-1854, overl. ald. 22-2-1855, oud 8 maanden.

6. Antoon Hubertus Rutjens, geb. Beesel 6-8-1856.

Peter Rutjens nam op 21-3-1847 samen met zijn moeder geld op. Op 24-4-1858 verkocht hij roerende goederen te Beesel. Op 22-6-1859 verkocht hij de erfenis van wijlen Joanna Heldens.

 

1 juni 1847

BELFELD - Verkoop van een perceeltje dennenbos te Belfeld door Matthijs op het Veld te Tegelen aan Pieter Jacob Bos te Steyl voor  40,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1847/90.

 

7 juni 1847

SWALMEN - Borgtocht door de erfgenamen van Jan Ramakers, in leven wonend te Swalmen, aam 's lands schatkist, wegens opgeschorte successierechten ten bedrage van  318,26.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/120.

 

12 juni 1847

ROERMOND - Overleden: Maria Catharina Giesen, echtgenote van Arnoldus Wiertz, geboren te Holzweiler, oud 35 jaar.

GA Roermond, Registers DHO.

 

16 juni 1847

SWALMEN - Verkoop van aandelen in een huis te Swalmen door de weduwe en kinderen van Joachim Bongaerts aan Silvester Bongaerts, allen wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/132.

 

16 juni 1847

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door de weduwe en kinderen van Joachim Bongaerts aan Jan Bongaerts, allen wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/133.

 

22 juni 1847

BEESEL - Openbare verkoop van gras te Besel door Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  174,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/130.

 

23 juni 1847

ASSELT - Openbare verkoop van gras te Asselt op verzoek van graaf Karel van Hoensbroek wonend te Keulen, opbrengst  5.587,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/149.

 

23 juni 1847

SWALMEN - Deling door de weduwe van Joachim Bongaerts, geboren Elisabeth Evers, te Swalmen, tussen haar kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/150.

 

3 juli 1847

ROERMOND - Gehuwd: Georg Karel Niesen [geb. Uffenheim 29-11-1819; zn. van Hendrik Niesen en Margaretha Keitter] en Anna Gertruda Giesen [geb. Vierssen 16-3-1819; dr. van Remigius Giesen en Christina Dunkes].

GA Roermond, Registers DHO.

 

13 juli 1847

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Theodoor en Coenraad Bloemers aldaar aan Leonard Sanders te Afferden voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/247.

 

14 juli 1847

REUVER-LEEUWEN - Testament van Jean Baptiste Xavier Meister wonend te Leeven onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/144.

 

20 juli 1847

Z.P. - Gehuwd: Karel Clemens Hubert van en tot Hoensbroeck [geb. 30-9-1810, overl. Schloss Trnich bij Frechen (D) 28-9-1878, zn. van Clemens Wenceslaus Johan Baptist van en tot Hoensbroeck en Eugenia Ludovica rijksgravin van Schaesberg] en Sophia Maria Dominica von Brenken.

Uit dit huwelijk twee zonen:

1. Frans Eugen rijksgraaf van en tot Hoensbroeck, geb. 13-5-1851 erft Hillenraad, Trnich, Schackum en Welterode in de Kreis Siegburg. Tr. 7-5-1878 met Hermengilde gravin Wolff-Metternich; uit dit huwelijk geen kinderen. Draagt Hillenraad met toebehoren op 26-8-1909 over aan Herman Josef graaf Wolff-Metternich.

2. , overl. oud 17 jaar.

Voor akte van erfrecht zie 8-8-1900.

 

27 juli 1847

ROERMOND - Gehuwd: Peter Johan Caspar Geisler [Casper, geb. Geldern (D) 15-2-1824. zn. van Ferdinand Geisler en Theresia van Noenen] en Elisabeth Wiers [geb. Roermond, dr. van Renier Adam Wiers en Anna Elisabeth Stroucken].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Pieter Jan Thomas Ferdinand Geisler, geb. Roermond 19-9-1852. Tr. 1) Roermond20-10-1885 met Ida Johanna Hubertina Jeukendrup; 2) Venlo 4-5-1897 met Anna Maria Elisabeth Schreurs.

2. Anna Maria Hubertina Geisler, geb. BEESEL 28-7-1855 (BS-6/159), overl. ald. 17-10-1855, oud 10 weken.

3. Catharina Henrietta Geisler, geb. BEESEL 4-6-1857 (BS-6/284). Tr. Roermond 19-4-1887 met Joannes Rochus Eduardus Schouteten.

4. Agnes Geisler, geb. BEESEL 30-3-1859 (BS-6/417), overl. ald. 18-5-1862, oud 3 jaar.

Elisabeth Wiers gaf op 10-8-1871 een huwelijkstoestemming.

 

1 augustus 1847

BEESEL - Verpachting van huis, stal en landerijen te Besel door Martijn Joosten aan Godefridus Joosten, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/171.

 

vr 13 augustus 1847

Z.P. (mogelijk ELMPT) - Gehuwd: Leonardus Reinders [Reijnders, geb. Beesel 25-2-1821, overl. ald. 26-3-1892, zn. van Leonardus Reijnders en Eleonora Spee] en Maria Sybilla Rgels [Reugels, geb. ..., overl. Beesel 20-12-1884 oud 64 jaar, dr. van ... en ...].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Cornelius Hubertus Reinders, geb. Beesel 13-8-1847, overl. 's‑Gravenhage 16-3-1868.

2. Maria Reinders, geb. Beesel 15-1-1850, ongeh. overl. Beesel 22-12-1903, oud 53 jaar.

3. Leonard Hendrik Reinders, geb. Beesel 21-10-1851, overl. ald. 14-11-1922. Tr. 1) Beesel 28-4-1876 met Joanna Hendrix; 2) Beesel 29-4-1881 met Helena Janissen.

4. Maria Eleonora Reinders, geb. Beesel 29-7-1853, overl. ald. 4-4-1856.

5. Eleonora Reinders, geb. Beesel 2-4-1857, overl. ald. 16-2-1858, oud 9 maanden.

6. Maria Lucia Reinders, geb. Beesel 15-5-1860, overl. ald. 26-12-1888, oud 26 jaar.

Het gezin woonde Raijerveld sectie E 612; de bezittingen werden op 12-5-1892 verkocht. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 35. Hij geeft als geboortedatum bij Maria Lucia 16 i.p.v. 15-5-1860.

 

29 augustus 1847

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door:

1) Jan Allers;

2) Hendrik Allers;

3) Johanna Allers;

4) Peter Allers, allen wonend te Swalmen,

aan

1) Gerard Sanders;

2) Daniel Sanders, beiden wonend aldaar, en

3) Sophia Sanders te Roermond, voor  480,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/185.

 

30 augustus 1847

BOUKOUL - Openbare verkoop van een huis op de Boukoul gelegen sectie D nrs. 396 en 397 door:

1) Paulus Bongaerdts te Kempen (Pruissen) gemeente Voorst;

2) Gertrudis Bongaerdts en haar man Cornelius Naus te Swalmen; en

3) Johanna Bongaerdts te Roermond,

aan Paulus Kessels te Swalmen voor  360,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/158.

 

31 augustus 1847

BEESEL - Gehuwd: Disidorius Joannes Hubertus Leesens [geb. Heer 31-3-1824, belastingontvanger, zn. van Thomas Leesens en Anna Elisabeth Sophia Soiron] en Maria Theresia Hubertina de Pollart [geb. Beesel 29-3-1818, dr. van Josephus J.A. de Pollart en S.M.P.E. de Lutz]. Getuigen: Jan Baptist Xavier Meister en Lodovicus Arnoldus Soiron.

GHS Beesel, BS-5/301.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Maria Sophia Emerentiana Hubertina Leesens, geb. Cadier en Keer 5-4-1849. Tr. Heer 8-4-1872 met Eugenius Franciscus Hendrikus de Quay.

Voor deling zie 13-4-1861. Dsir Leesens verkocht op 27-11-1861 land te Beesel.

 

11 september 1847

ROERMOND / SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Andreas van Mulbracht te Roermond aan Clemens Wenceslaus von Hoensbroeck wonend te Keulen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/191.

 

11 september 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Roermond, Horn, Swalmen en Montfort plus twee kapitalen gevestigd op de stad Roermond, door Henricus Hermanus Geradts, raadsheer te Maastricht, opbrengst  6.873,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/192.

 

29 september 1847

ROERMOND - Verkoop van 1/12 deel in de watermolens en bijgehorigheden te Roermond, door Andreas Gerard van Mulbracht aan de familie Burghoff te Roermond voor  4.600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/206.

 

29 september 1847

ROERMOND - Verkoop van 1/3 deel in de papiermolen en 1/12 deel in de watermolens en bijgehorigheden te Roermond door Andreas Gerard van Mulbracht te Roermond aan Robert Magne te Horn, voor  34.200,‑, en voorts  32.475,‑ voor een lening of obligatie door voornoemde Van Mulbracht aan Magne voornoemd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/207.

 

29 september 1847

ROERMOND - Verkoop van 1/3 deel in de maatschap Burghoff, Magne & Cie. (met als doel de fabricage van papier) door Andreas Gerard van Mulbracht te Roermond aan Robert Magne te Horn voor  42.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/208.

 

2 oktober 1847

NUNHEM - Verkoop van onroerend goed te Nunhem door:

1) Maria van Groenendael te Maasniel;

2) Wilhelmina van Groenendael te Linne;

3) Cornelis van Groenendael te Melick;

4) Theodoor van Groenendael te Roermond;

5) Jan van Groenendael te Swalmen,

aan Jozef Weijers en Willem Weijers, beiden wonend te Nunhem, voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/214.

 

3 oktober 1847

MAASNIEL - Verkoop van onroerend goed te Maasniel gelegen door Jacomina Lintjens, weduwe van Hendrik Wijnands wonend te Swalmen, aan Jan Lintjens te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/217.

 

10 oktober 1847

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Josephus Aloysius Dirix en Maria Rosa Hubertina Rousseau.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/304.

 

11 oktober 1847

ROERMOND - Gehuwd: Josephus Aloysius Dirix [geb. Rummen (B) 17-2-1802, zn. van Lambert Joseph Dirix en Maria Catharina den Das] en Marie Rose Hubertina Rousseau [geb. Roermond, dr. van Jan Baptist Rousseau en Maria Catharina Paris; wed. van Ferdinand Hubert Cornelis Verscheure].

GenLias, 2004.

 

12 oktober 1847

NEER - Gehuwd: Engelbert van Beesel [geb. Beesel 26-9-1807, mandenmaker, overl. ald. 8-9-1866, zn. van Joannes van Beesel en Gertrudis Behaegen; wedn. van Anna Maria Catharina Dewinden, geh. Beesel 7-10-1833, overl. ald. 18-4-1847] en Petronella Bongers [geb. Weert, dr. van Renardus Bongers en Cornelia Schoonmakers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus van Beesel, geb. Beesel 21-1-1849.

2. Maria Catharina van Beesel, geb. Beesel 21-1-1852.

3. Godefridus Hubertus van Beesel, geb. Beesel 9-8-1854.

4. Theodorus van Beesel, geb. Beesel 4-2-1857.

5. Peter Hubertus van Beesel, geb. Beesel 8-10-1860, overl. ald. 9-3-1861, oud 5 maanden.

6. Maria Gertrudis van Beesel, geb. Beesel 26-10-1862, overl. ald. 15-3-1867, oud 4 jaar.

 

13 oktober 1847

MELICK-HERKENBOSCH - Openbare verkoop van de Hammerhof onder Melick-Herkenbosch gelegen op verzoek van Franciscus Packenius, advokaat te Aken, aan Lodewijk baron von Boyneburg Lengsfeld te Lengsfeld, voor  23.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/223.

Voor pachtcontract zie idem 1848/66 d.d. 25-2-1848.

 

14 oktober 1847

HERTEN - Openbare verkoop van bomen op stam aan de Offerkamp onder Herten gelegen op verzoek van Willem Conrard Ramakers te Swalmen, opbrengst  381,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/224.

 

14 oktober 1847

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Willem Custers en diens echtgenote Agnes Bongaerts aan Willem Bongaerts, allen wonend aldaar, voor  110,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/225.

 

18 oktober 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op stam op de Baxhoef onder Swalmen op verzoek van baron Jozeph Ghislain d'Overschie de Neerijsche wonend te Brussel, opbrengst  239,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/228.

 

21 oktober 1847

NEER - Gehuwd: Arnoldus Ploem [geb. Neer 17-8-1819, zn. van Antoin Ploem en Gertrudis Janssen] en Theodora Vogels [geb. Neer, dr. van en Anna Maria Hermans].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk:

1. Antonius Ploem, geb. Neer Tr. Kessel 14-4-1893 met Mechtildis Vissers.

 

21 oktober 1847

BOUKOUL - Openbare verkoop van onroerend goed op de Boukkoul onder Swalmen gelegen, door Cornelia Leijendeckers, weduwe van Hendrik Crots te Swalmen c.s., aan Gerard, Daniel en Sophia Sanders aldaar, voor  115,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/231.

 

22 oktober 1847

ROERMOND - Openbare verpachting van de dominiale veren en tollen in het hertogdom Limburg op verzoek van Jacobus Petrus Krijnen, residerend te Maastricht, toegewezen aan Jozef Custers wonend te Susteren e.a. voor een bedrag van  5.710,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/207.

 

24 oktober 1847

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Jan van Vlodrop wonend te Dulken en Catharina van Vlodrop wonend te Echt aan Felix Willem Milliard wonend te Roermond, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/208.

 

24 oktober 1847

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Willem Smeets wonend aldaar aan Felix Willem Milliard wonend te Roermond, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/209.

 

25 oktober 1847

ASSELT - Volmacht door Peter Frans Gilliard en zijn echtgenote Wilhelmina Theelen wonend te Luik, op Severien Theelen te Asselt onder Swalmen, om alle schenkingen aan te nemen en te delen alle goederen, welke zij met anderen in onverdeeldheid bezitten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/234.

 

29 oktober 1847

REUVER - Openbare verkoop van dennenbomen en eiken slaghout gedaan op den Reuver onder Besel op verzoek van Jan Theodoor Kofrath wonend te Wassenberg, opbrengst  509,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/215.

Voor decharge zie idem 1849/17 d.d. 17-1-1849.

 

29 oktober 1847

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Stevens [geb. Beesel 4-8-1802, kantonnier, zn. van Paulus Stevens en Maria Luttels; wedn. van Anna Maria Ida van Beesel, geh. Beesel 7-1-1832] en Maria Jacobs [geb. Maasbree 15-8-1810, dienstmeid, dr. van Henricus Jacobs en Catharina Boets].

GHS Beesel, BS-5/303.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Stevens, geb. Beesel 29-1-1849.

 

8 november 1847

ROERMOND - Gehuwd: Jan Hendrik Hubert Janssen [geb. Roermond 1-4-1816, zn. van Johannes Antonius Janssen en Maria Francisca Gruyters] en Hermina Aldegonda Stoffels [geb. Roermond, koopvrouw, dr. van Ernestus Stoffels en Maria Catharina Verheggen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Ernest Janssen

2. Gerard Joseph Hubert Janssen, woont op 28-12-1877 te Luik, maar verblijft dan te Antwerpen. Krijgt op 31-1-1878 toestemming om te trouwen met Maria Theresia Geerats.

Hermina Stoffels bezat landerijen te Swalmen. Voor deling zie 22-10-1877.

 

17 november 1847

BEESEL / REUVER ‑ Ingevolg artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de Openbare Scholen heeft de gemeenteraad van Beesel de door de gemeente verstrekte jaarwedde aan onderwijzers als volgt vastgesteld: voor de onderwijzer te Beesel  118,‑ en voor die van Reuver  75,‑. De pastoor te Reuver en Conrard Stox worden door de schoolopziener te Venlo voorgedragen als leden van de commissie over de school te Reuver. De burgemeester is het hier mee eens.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1524 en /1529. Zie 17-11-1845 en 12-4-1856.

 

20 november 1847

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door Mathijs Meuter en diens echtgenote Maria Anna Janissen te Swalmen aan Jacobus Stichner aldaar, voor  57,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/253.

 

20 november 1847

BEESEL - Obligatie door Johanna Janssen, weduwe van Pieter Heldens te Besel, aan Jozef Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/182.

 

24 november 1847

BEESEL - Gehuwd: Mathias Gerardus Hubertus Janssens [geb. Roermond 17-1-1818, rijksontvanger, overl. Beesel 22-12-1885, zn. van Jacobus Everardus Ignatius Janssens en Anna Maria Gertrudis Beltjens] en Margaritha Paulina van den Broek [Brouck, geb. Beesel 11-7-1815, mede-eigenaresse van hoeve de Schei, overl. ald. 26-1-1858, dr. van Leonardus van den Broek en Maria Louisa Schmitter]. Getuigen: Franciscus Sebastianus Beekman en Franciscus J.H. Beltjens].

GHS Beesel, BS-5/305.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Catharina Hubertina Lucia Janssens, geb. Beesel 25-11-1848, overl. ald. 25-6-1912. Tr. ... met Jean Janssen, burgemeester van Beesel.

2. Eugenius Franciscus Leonardus Hubertus Janssens, geb. Beesel 31-8-1850, geestelijke, overl. Linne 19-8-1900, oud 49 jaar.

3. Maria Octavia Josephina Hubertina Janssens, geb. Beesel 16-4-1852. Tr. Beesel 4-5-1885 met Hugo Frans Maria van de Loo.

4. Maria Francisca Hubertina Janssens, geb. Beesel 29-4-1854, overl. ald. 24-8-1884, oud 30 jaar.

5. Joanna Antonetta Hubertina Maria Janssens, geb. Beesel 13-7-1857.

Het gezin woonde in het huis De Mortel te Beesel.

 

24 november 1847

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Willem Smeets wonend aldaar aan Jan Mathias Schreurs te Roermond, voor  700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/257.

 

27 november 1847

SWALMEN - Obligatie groot  75,‑ door Everard Janissen te Swalmen aan Albert Thissen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/262.

 

30 november 1847

SWALMEN - Verkoop van een huis, erf, tuin en bouwland te Swalmen op de Holakker gelegen sectie A nrs. 300. 301 en 311 door Johanna Geraedts te Brugge (Pruissen) aan Alexander Frans Schreurs te Roermond voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1847/187.

 

7 december 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op Hillenraet, op verzoek van graaf Frans van en tot Hoensbroek, rentenier wonend te Keulen, opbrengst  349,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/266.

 

13 december 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van NN.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/354.

 

18 december 1847

ROERMOND - Doorhaling hypotheek door Hendrik Linssen te Roermond tegen:

1) Agnes van Buggenum, weduwe van Godefried Kessels te Swalmen;

2) Andries Ooijen te Horn en Hendrina Oijen te Roermond; en

3) Theodoor Meulendijk en Agnes Geraedts te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/363.

 

18 december 1847

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Augustina Ruijs, echtgenote van Karel van der Straaten wonend te Besel, aan Clemens Wenceslaus graaf van en tot Hoensbroek wonend te Keulen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1847/275.

 

21 december 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en bomen in het Groenewald onder Swalmen gelegen op verzoek van Antoinetta Hendrix wonend te Roermond, opbrengst  176,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/236.

 

24 december 1847

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Maximiliaan Cappel te Roermond en Maria Catharina Sillen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/365.

Voor huwelijk zie 15-6-1848.

 

24 december 1847

MAASBREE - Verkoop van onroerende goederen te Maasbree en Kessel door Gerard Theunissen te Maasbree, Leonard Theunissen te Besel en Maria Theunissen gehuwd met Cornelis van Gerven (?) te Maasbree aan Gerard Peeters te Kessel voor  50,‑ en aan Pieter Timmermans aldaar voor  130,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/368.

 

30 december 1847

SWALMEN - Deling door Jacob Wuts tussen zijn drie kinderen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/376.

 

30 december 1847

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Weert, opbrengst  81,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/242.

 

30 december 1847

SWALMEN - Verkoop van twee percelen bouwland onder Swalmen gelegen door Jan Croonen aan Hendrik Obers, beiden wonend aldaar, voor  70,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1847/243.

 

31 december 1847

ST.-ODILINBERG - Verkoop van land te Odilinberg door Anna Catharina Beenen, echtgenote van Martinus Meers (Miers) te Swalmen c.s., aan Jacob Schoenmakers te Heinsberg voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1847/378.

 

1847, z.d.

"BEESEL telt 1847 195 huizen en ruim 1200 inwoners, die meest hun bestaan vinden in de landbouw. Ook wordt er door de behoeftige klasse, in het zoogenaamde Rijkelsbroek, eenige turf gestoken. Men heeft in deze gemeente mede eene brouwerij, 3 branderijen en 2 waterkorenmolens (...). De dorpsschool wordt door 110 leerlingen bezocht.

LEEUWEN of LEUWEN, gehucht in Opper-Gelder; in het ambt Montfoort, provincie Limburg (etc.), gemeente en 20 minuten ten noordoosten van Besel; met 25 huizen en 200 inwoners.

REUVER, buurt in het ambt Montfoort, provincie Limburg, district, arrondissement en 2 uur ten noorden van Roermonde, kanton en 2 uur ten zuiden van Venlo, gemeente en uur ten noorden van Besel, aan den straatweg van Venlo op Roermonde; met 36 huizen en ruim 240 inwoners.

In deze buurt is er een school, welke gemiddeld door een getal van 12 leerlingen bezocht wordt. Ook wordt aldaar op den dag van St.-Lambertus een beestenmarkt gehouden."

A.J. van der Aa: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 1847.

 

1847, z.d.?

SWALMEN - Stukken betreffende de betaling van successierechten door de erfgenamen van Johannes Ramakers.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8A.II.7; 1 omslag.

 

 

1848

3 januari 1848

BEESEL / BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld en te Besel op verzoek van Antoon Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/2.

 

4 januari 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, tuin en erf te Swalmen op de Holakker gelegen sectie A nrs. 300, 301 en 302, door:

1) Jan Geradts;

2) Pieternel Geradts; en

3) Alexander Frans Schreurs, allen wonend te Roermond, laatstgenoemde namens Johanna Geradts te Elmt, als koper,

toegewezen aan Jan Bongaert te Swalmen voor  325,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1848/4.

 

6 januari 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van de graaf van en tot Hoensbroeck, rentenier te Keulen, opbrengst  183,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/3.

 

8 januari 1848

SWALMEN - Verkoop en overdracht van onroerend goed te Swalmen door Johanna Meerts aan haar broer Jacobus Meerts, beiden wonend aldaar, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/4.

 

8 januari 1848

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Theodoor Heijnen aan Sylvester Bongaerts aldaar voor  265,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/6.

 

14 januari 1848

SWALMEN - Schenking van onroerende goederen te Swalmen gelegen door de weduwe van Leonard Theelen, geboren Gudula Loven, wonend te Asselt, aan haar kinderen Anna Maria Theelen te Swalmen e.a.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/10.

 

20 januari 1848

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Kuijven [geb. Horn 16-9-1825, zn. van Joannes Kuijven en Elisabeth Lucas] en Josina Hendriks [geb. Beesel 22-2-1823, dr. van Henricus Hendriks en Leonora Vriessen].

GenLias, 2008.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Hendrikus Kuyven, geb. Swalmen 26-12-1848. Tr. Swalmen 12-5-1875 met Joanna Maria Alers.

 

20 januari 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op stam op verzoek van het kerkbestuur aldaar, opbrengst  50,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/18.

 

24 januari 1848

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout onder Besel gelegen op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  106,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/12.

 

29 januari 1848

BOUKOUL - Verkoop van een perceel bouwland op de Boukoul gelegen door Willem Geraedts wonend aldaar aan Sibilla Elisabeth van Buggenums wonend te Roermond, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/19.

 

3 februari 1848

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Petrus Mertens [geb. Swalmen 15-11-1820, houtzager (1848), zn. van Gerardus Mertens en Catharina Bloemers] en Gertrudis Coenen [geb. Swalmen 27-9-1815, dr. van Henricus Coenen en Joanna Beckers].

WieWasWie, 2013.

 

4 februari 1848

SWALMEN - Obligatie door Paulus Kessels te Swalmen t.b.v. Maria Anna Janssen, weduwe van Henderik Lambert Carolus Le Brun te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1848/13.

 

4 februari 1848

SWALMEN - Gehuwd: Gerard Bergs [geb. Kessel 1-7-1812, akkerknecht, zn. van Lambert Bergs en Jacomina Heijnen] en Willemina op den Camp [geb. Swalmen 1-6-1820, dienstmaagd, dr. van Hendrikus op den Camp en Windelina Beek].

GHS Swalmen, BS-1848/5.

 

7 februari 1848

BEESEL - Obligatie groot  300,- door Hendrik Trines en diens kinderen Hendrik en Joanna wonend te Bezel aan het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/38.

 

6 februari 1848

BEESEL - Openbare verkoop van hout onder Bezel op verzoek van Frans Beekmans te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/39.

 

8 februari 1848

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Bosch [geb. Venlo 11-2-1799, buitenechtelijke zn. van Elisabeth Bosch; wedn. van Catharina Lijfvert] en Antonetta Janssen [geb. Kessel 29-5-1798, dr. van Joannes Janssen en Anna Maria van der Velden; wed. van A. Hennen].

GHS Beesel, BS-5/362.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 februari 1848

ROERMOND - Testament door Frans Antoon Faulhaber te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/47.

 

12 februari 1848

SWALMEN - Obligatie groot  135,‑ door Hendrik Vermeulen te Swalmen c.s. aan Antoon Adolf en Franciscus Josephus Cousin aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/46.

 

24 februari 1848

BEESEL - Gehuwd: Joannes Bremmers [geb. Swalmen 21-12-1827, dienstknecht, zn. van Leonardus Bremmers en Petronella Dreessen] en Josephina Maria Peeters [geb. Beesel 4-10-1820, dienstmeid, dr. van Petrus Peeters en Mechtildis Wijnants].

GHS Beesel, BS-5/364.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Petronella Bremmers, geb. Beesel 23-4-1848.

2. Bernardus Bremmers, geb. Beesel 27-9-1850. Tr. Beesel 14-11-1873 met Joanna Kremers.

3. Joannes Leonardus Bremmers, geb. Beesel 12-4-1853. Tr. Beesel 6-4-1877 met Anna Mathea van Hagen.

4. Jacobus Bremmers, geb. Beesel 7-10-1855. Tr. Beesel 9-2-1877 met Anna Gertrudis van Swaamen.

5. Helena Bremmers, geb. Beesel 28-4-1859.

6. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 21-1-1862.

7. Petronella Bremmers, geb. Beesel 22-10-1867. Tr. Beesel 18-9-1885 met Leonardus van den Berg.

 

24 februari 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Pascal Strens, procureur generaal wonend te 's‑Hertogenbosch, opbrengst  213,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/64.

 

24 februari 1848

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Jan Janssen aan Josef Custers, beiden wonend aldaar, voor  270,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/65.

 

6 maart 1848

ROERMOND - Verkoop van schepen te Roermond in de haven gelegen, door Renier DeCrae en diens echtgenote Anna Margaretha van Ool te Herten aan Hendricus Janssen te Roermond, voor  1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/85.

 

7 maart 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen door Lambert Coorens aldaar, opbrengst  47,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/87.

 

8 maart 1848

SWALMEN - Volmacht door Lambert Sillen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/88.

 

8 maart 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op stam te Swalmen op verzoek van Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijsche wonend te Brussel, opbrengst  178,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/89.

 

10 maart 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Lambertus Sillen aldaar, opbrengst  27,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/91.

 

18 maart 1848

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Theodoor Janssen aan Hendrik Janssen aldaar voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/80.

 

19 maart 1848

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen door Albert Sillen aan Joanna Hawinckels, beiden wonend aldaar, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/64.

 

28 maart 1848

REUVER - Verkoop van bomen op stam op de Reuver door Johan, Eduard, Theresia en Jozefina de Pollart te Beesel voor  105,60.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1848/51.

 

3 april 1848

SWALMEN - Openbare verpachting van onroerende goederen onder Swalmen gelegen op verzoek van Pascal Strens te 's‑Hertogenbosch.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/110.

 

8 april 1848

SWALMEN - Akte van plaatsvervanging tussen Mathis Heijnen wonend onder Swalmen en Adriaan Selder wonend te Roermond voor een bedrag van  235,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/80.

 

12 april 1848

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Andreas Coppen te Roermond aan:

1)Willem Smeets en diens echtgenote Anna Catharina Musers te Maasniel en

2)Mathis Cuijpers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/122.

 

12 april 1848

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Andreas Coppen te Roermond aan Kaspar Reefs te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/124.

 

24 april 1848

Z.P. (Swalmen?) - Verklaring door Jan Allers, Hendrik Allers, Johanna Allers gehuwd met Jan Janssen, en Pieter Allers, dat Sylvester Bongaerts het recht heeft om te bouwen op de grens (scheidepaal) tussen zijn eigendom en dat van comparanten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/117.

 

27 april 1848

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [geb. Beesel 22-11-1825, akkerman, overl. ald. 8-3-1892, zn. van Lambertus Janssen en Agnes Steevens; hij hertr. Beesel 15-1-1861 met Agnes Seegers] en Agnes Ottenheim [geb. Beesel 21-3-1820, dienstmeid, overl. ald. 14-9-1860, dr. van Petrus Wilhelmus Ottenheim en Anna Maria Peckx].

GHS Beesel, BS-5/366.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Hubertina Janssen, geb. Beesel 5-2-1849, overl. ald. 28-7-1849, oud 5 maanden.

2. Hubertus Janssen, geb. Beesel 1-8-1850, overl. ald. 16-5-1929. Tr. Beesel 26-4-1878 met Eleonora Hubertina Schrijvers.

3. Willem Janssen, geb. Beesel 3-3-1853, overl. ald. 5-4-1866, oud 13 jaar.

4. Peter Joannes Janssen, geb. Beesel 3-9-1855, overl. ald. 9-9-1855.

5. Theodorus Janssen, geb. Beesel 3-9-1855, overl. ald. 2-7-1866, oud 11 jaar.

6. Peter Joannes Janssen, geb. Beesel 18-12-1857, overl. ald. 21-4-1859, oud 1 jaar.

7. Antonetta Janssen, geb. Beesel 25-2-1860, overl. ald. 6-9-1860, oud 6 maanden.

 

27 april 1848

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Theelen [geb. Swalmen 3-10-1818, zn. van Willem Theelen en Helena Ramakers] en Engelina Hubertina Geraedts [geb. Swalmen 30-6-1826, dr. van Hermanus Geraedts en Ida Ramakers].

GenLias, 2004.

 

27 april 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen, op verzoek van de erfgenamen van Peter Engelen aldaar, opbrengst  588,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/138. Voor decharge zie idem 1849/54 d.d. 9-3-1849.

 

27 april 1848

SWALMEN - Kwitantie van  80,‑ en doorhaling hypotheek door Antoinetta Nijssen te Swalmen aan Theodoor Gorissen te Halen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/139.

 

28 april 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Mathis Bongaerts, opbrengst  61,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/140.

 

28 april 1848

SWALMEN - Gehuwd: Jan Pieter Leppers [geb. Swalmen 29-8-1815, overl. ald. 26-12-1882, zn. van Mathis Leppers en Maria Klever] en Petronella Naus [geb. Swalmen 25-1-1827, overl. ald. 20-3-1889, dr. van Pieter Naus en Theresia Quakers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Leppers, geb. Swalmen 1-4-1849, overl. ald. 19-5-1930. tr. Swalmen 26-4-1875 met Anna Gertrudis Hubertina Winckens.

2. Matheus Leppers, geb. Swalmen 24-6-1851, overl. ald. 19-10-1918. Tr. met Gertrudis Hubertina Peters.

 

28 april 1848

SWALMEN - Gehuwd: Caspar Pluijmen [geb. Linne 18-11-1820, zn. van Antonius Pluijmen en Maria van Herten] en Petronella op den Camp [geb. Swalmen 2-8-1821, dr. van Pieter op den Camp en Joanna Hawinkels].

GenLias, 2004.

 

29 april 1848

BEESEL - Volmacht in brevet door Willem d'Olne wonend te Baarlo en Ernest Ruijs van Nieuwenbroek als echtgenoot van Josephine d'Olne wonend te Besel, om te ontvangen twee vijfde deel in een kapitaal groot  228,53 en toe te stemmen in de royering van de hypothecaire inschrijving genomen ten kantore van de hypotheken te Luyk.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/93.

 

30 april 1848

BEESEL - Verkoop van onroerend goed te Besel gelegen door Jan Francis Peeters aan Pieter Paulus Peeters, beiden wonend aldaar, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/141.

 

1 mei 1848

BEESEL - Gehuwd: Benediktus Thijssen [geb. Tegelen 21-3-1808, metselaar, zn. van Antonius Thijssen en Wilhelmina Thijssen; wedn. van Wilhelmina Verkoijen; hij hertr. Beesel 20-8-1852 met Joanna Wiers] en Elisabeth Peeters [geb. Maasbree 5-6-1815, dienstmeid, dr. van Wilhelmus Peeters en Joanna Huijs].

GHS Beesel, BS-5/368.

 

5 mei 1848

BEESEL - Generale volmacht in blanco door Maria Catharina Elisabeth Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1848/39.

 

10 mei 1848

BEEGDEN - Gehuwd: Hendricus Petrus Sangers [Petrus Henricus, geb. Stevensweert 7-12-1818, pachter van Bergerhof, overl. Beesel 27-6-1866, zn. van Jacobus Sangers en Joanna Catharina Ruijten; wedn. van Petronella Cuijpers of Kuijpers] en Jacomina Adams [Wilhelmina, geb. Beegden ca. 1824, op 27-7-1878 wnd. te Amern St.-Georg (D), overl. Beesel 5-12-1906 oud 82 jaar, dr. van Petrus Adams en Genoveva Coolen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. MOGELIJK Jacobus Sangers, op 27-7-1878 wnd. te Amern (D).

2. MOGELIJK Paulus Sangers, koperslager te Brussel, krijgt op 26-6-1863 toestemming voor huwelijk.

3. MOGELIJK Johannes Sangers, op 27-7-1878 wnd. te Reuver.

4. Franciscus Hubertus Sangers (Hubert), geb. Heel en Panheel 27-5-1849, op 27-7-1878 wnd. te Beegden. Tr. Horn 10-9-1894 met Dorothea Hubertina Loven.

5. Anna Maria Sangers, geb. Swalmen 15-6-1853, overl. ald. 1-1-1889. Tr. Beesel 13-11-1885 met Antonius Hubertus Eduardus Wasserman.

6. Genoveva Catharina Hubertina Sangers, geb. Swalmen ... ca. 1856. Tr. Beesel 20-5-1887 met Joannes Sigebertus Steeghs. Van haar een buitenechtelijke zn. Josephus Hubertus, geb. Beesel 22-1-1882.

7. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 8-5-1859 (BS-6/471).

8. Elisabeth Hubertina Sangers, geb. Beesel 20-5-1861 (BS-6/571), ongehuwd overl. ald. 3-10-1909, oud 48 jaar.

9. Petrus Hubertus Sangers, geb. Beesel 7-5-1864 (BS-7/91), ongehuwd overl. ald. 5-5-1942, oud 77 jaar.

Zij deelden op 11-2-1860 goederen te Beegden. Zie ook de verkopen d.d. 15-4-1873 en 18-7-1873 en deling d.d. 27-7-1878.

 

18 mei 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Maria Peters, weduwe van Pieter Paulussen te Asselt, opbrengst  1.017,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/152.

 

16 mei 1848

SWALMEN - Obligatie groot  400,‑ door Jan Francis Sanders te Swalmen aan Leonard Sanders te Afferden.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/138.

 

17 mei 1848

KESSEL - Gehuwd: Johan Leonard Kessels [geb. Kessel 28-4-1823, zn. van Pieter Kessels en Agatha Aangenindt] en Maria Catharina Bruijnen [Bruinen, geb. Kessel , dr. van Christoffel Bruijnen en Maria Agnes Michiels].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Agatha Hubertina Kessels, geb. Kessel Tr. Kessel 21-6-1880 met Godefridus Antonius Schreurs.

2. Petronella Kessels, geb. Kessel Tr. 1) Kessel 15-11-1884 met Antoon Mertens; 2) Heijthuijsen 16-2-1895 met Theodorus Leonardus Hubertus Theelen.

3. Gerardus Kessels, geb. BEESEL 2-2-1857 (BS-6/275).

4. Christoffel Joannes Hubertus Kessels, geb. BEESEL 10-7-1860. Tr. Kessel 30-5-1890 met Anna Gertruid Spee.

5. Maria Agnes Elisabeth Kessels, geb. BEESEL 28-7-1864.

 

17 mei 1848

SWALMEN - Gehuwd: Jan Jozef Geraedts [geb. Swalmen 26-11-1809, akkerknecht (1848), overl. ald. 5-12-1879, zn. van Paulus Geraedts en Barbara Beurskens] en Maria Engelen [geb. Tegelen 12-6-1814, dr. van Peter Engelen en Wilhelmina Delissen].

GenLias, 2008.

 

20 mei 1848

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Jan Christiaans en Maria Anna Ramaekers aan Arnold Thomassen, allen wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/139.

 

27 mei 1848

BEESEL / SWALMEN - Verpachting van onroerende goederen onder Swalmen en Beesel gelegen door Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond aan Franciscus Hoefnagels en diens echtgenote Maria Catharina Janssen wonend te Baarlo onder Maasbree.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/158. Betreft Hoosterhof.

 

29 mei 1848

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door de erfgenamen Rofia (?) te Heinsberg aan Gerard Roncken te Maasniel voor  240,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/146.

 

2 juni 1848

BEESEL - Gehuwd: Joannes Vossen [Jan, geb. Meijel 9-12-1819, dienstknecht, overl. Beesel 26-6-1885, oud 65 jaar, zn. van Mathias Vossen en Antonetta Steuten] en Anna Maria Sloesen [geb. Beesel 3-7-1823, overl. ald. 7-5-1874, oud 50 jaar, dr. van Gerardus Sloesen en Elisabeth Duijzend].

GHS Beesel, BS-5/370.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathis Vossen, geb. Beesel 1-5-1849, overl. ald. 15-11-1933. Tr. Beesel 28-10-1881 met Helena Hubertina Maas.

2. Elisabeth Vossen, geb. Beesel 1-3-1851, overl. ald. 28-9-1890. Tr. Beesel 30-4-1877 met Petrus Christianus Hubertus Verkennis.

3. Antonetta Vossen, geb. Beesel 17-3-1853, overl. ald. 28-3-1853, oud 10 dagen.

4. Gerardus Vossen, geb. Beesel 16-7-1854, overl. ald. 22-8-1854, oud 1 maand.

5. Gerardus Vossen, geb. Beesel 26-6-1855, overl. ald. 20-8-1875, oud 20 jaar.

6. Maria Vossen, geb. Beesel 7-4-1858. Tr. Beesel 22-2-1884 met Jan Willem Augustus.

7. Aldegonda Antonetta Vossen, geb. Beesel 2-10-1860. Tr. Beesel 11-9-1896 met Petrus Brouns.

8. Cornelis Vossen, geb. Beesel 22-2-1864, overl. Kessel 6-7-1927. Tr. Weert 8-2-1900 met Petronella Josephina Stultiens.

 

2 juni 1848

BEESEL - Gehuwd: Henricus Sloesen [geb. Beesel 10-4-1819, timmerman, overl. ald. 16-11-1852, zn. van Gerardus Sloesen en Elisabeth Duijzend] en Cornelia van der Velden [geb. Sutendaal 20-7-1820, dienstmeid, dr. van Joannes van der Velden en Mechtildis Thissen].

GHS Beesel, BS-5/372.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerardus Sloesen, geb. Beesel 26-4-1850, ongehuwd overl. ald. 8-10-1879.

2. Joannes Sloesen, geb. Beesel 23-7-1852, overl. ald. 14-8-1853.

 

3 juni 1848

SWALMEN - Obligatie groot  300,‑ t.l.v. Joanna Hawinckels en Petronella, Jan Hendrik en Gertrudis op de Camp, in voordeel van Leonard Tobben, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/115.

 

3 juni 1848

BELFELD - Overleden: Paulus Thijssen, gedoopt 12 november 1825 te Tegelen, zoon van Theodorus Thijssen en Margaritha van Dijck.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

 

5 juni 1848

HORN - Verkoop van een perceel hooiland te Horn gelegen door Mathijs Hendrix wonend te Swalmen aan Lambert Janssen wonend te Roermond, voor  600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/117.

 

7 juni 1848

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Joannes Josephus Hubertus Thissen en Anna Margaretha Timmermans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/148.

 

7 juni 1848

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Kessels [geb. Swalmen 15-12-1797, zn. van Willem Kessels en Anna Catharina Geraedts; wedn. van Maria Heijnen, overl. Swalmen-Boukoul 10-2-1847] en Anna Elisabeth Reijnders [geb. Beesel 15-1-1829, dr. van Franciscus Reijnders en Margaretha Thewissen].

GenLias, 2010.

 

10 juni 1848

SWALMEN - Verkoop van roerende goederen door Damianus Janissen aan Everard en Agnes Janissen, allen wonend te Swalmen, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/149.

 

10 juni 1848

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Schrijnewerkers [geb. Swalmen 14-2-1819, kuiper (1848), zn. van Hubert Schrijnewerkers en Maria Kerkhoven] en Maria Sophia Wuts [geb. Swalmen 22-10-1819, dr. van Jacobus Wuts en Wilhelmina Ickenroth; zij hertr. Swalmen 22-6-1859 met Peter Franciscus Janssen].

GenLias, 2007.

 

15 juni 1848

ROERMOND - Gehuwd: Jan Maximiliaan Cappel [geb. Brachelen (D) 2-2-1811, zn. van Jan Cappel en Susanne Peters; wedn. van Joanna Gertrudis Panders] en Maria Catharina Sillen [geb. Swalmen 31-5-1802, dr. van Antoon Sillen en Petronella Simons; wed. van Simon Vroonen, geh. Swalmen 17-5-1831].

GenLias, 2004.

 

18 juni 1848

SWALMEN - Obligatie groot  400,‑ door Andreas Peters te Swalmen aan Jan Mathis Sagers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/154.

 

22 juni 1848

BAARLO / REUVER - Moord.

Den 22sten dezer maand, s avonds omstreeks half negen, is de heer Frederik Jenny, gepensioneerd Nederlandsch kapitein, wonende te Baarloo, gemeente Maasbree, op den grooten weg tusschen Baarloo en Kessel, doodgeslagen; de vermoedelijke dader, zekere Verbrugge, wonende aan den Reuver, gemeente Beesel, i in handen van het geregt en in verzekerde bewaring gesteld.

Een geschil in eene daarbij gelegene herberg, ontstaan over de Limburgsche afscheiding, zoude de aanleidende oorzaak zijn geweest van dezen moord.

Groninger Courant, 30 juni 1848.

 

23 juni 1848

BEESEL - Openbare verkoop van gras op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  125,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/126.

 

23 juni 1848

BEESEL - Verkoop van een perceel hooiland onder Beesel gelegen door Jacob Simons aan Jan Slabbers, beiden wonend aldaar, voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/127.

 

23 juni 1848

POSTERHOLT - Gehuwd: Engelbertus Kurstjens [geb. Tegelen 1-10-1817, zn. van Peter Kurstjens en Ida Nijssen; wedn. van Petronella Hubertina Verschuren] en Helena van Appeven [geb. Posterholt, dr. van Bartholomeus van Appeven en Maria Agnes Bosch].

GenLias, 2006.

Voor verkopen van land te Belfeld zie 21-7-1862 en 8-9-1862.

 

26 juni 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van voor‑ en nagras te Neer en Swalmen op verzoek van graaf Karel van en tot Hoensbroek wonend te Roermond, opbrengst  4.319,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/182.

 

30 juni 1848

SWALMEN - Openbare verpachting van landerijen onder Maasniel en Swalmen gelegen op verzoek van Willem Ignatius Leurs en Hendrik Weijkmans, beiden wonend te Roermond, aan Hendrik Cox, Daniel Mooren, Mathis Sliepen, Cornelis Smeets, Christian Joosten, Gerard Verstegen wonend onder Maasniel e.a., voor een jaarlijkse pacht van  127,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/135.

 

3 juli 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van de weduwe Timmermans aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/162.

 

4 juli 1848

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Anna Maria Elisabeth Brull gehuwd met Frans Weikmans te Roermond, tegen Hendrik Geurts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/163.

 

5 juli 1848

SWALMEN - Openbare verpachting van onroerende goederen onder Swalmen gelegen op verzoek van het Armbestuur aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/195.

 

11 juli 1848

KESSEL - Testament door Franciscus Sebastianus Beekman te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/166.

 

11 juli 1848

KESSEL - Testament door Maria Catharina van den Broeck, echtgenote van Franciscus Sebastianus Beekman te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/167.

 

14 juli 1848

SWALMEN - Kwitantie van  115,‑ over onroerende goederen door Cornelia Leijendeckers en Pieter Naus te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/209.

 

16 juli 1848

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door Everard Janissen aldaar c.s., opbrengst  230,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/212.

 

20 juli 1848

BELFELD - Gehuwd: Albert Houzen [geb. Belfeld 1-1-1805, overl. ..., zn. van Willem Houzen en Antonia in de Betouw; hij hertr. Belfeld 4-1-1866 met Theresia Noy] en Catharina Haanen [geb. Belfeld 2-10-1792, dr. van Jacob Haanen en Christina van Lier].

RHCL Maastricht, BS Belfeld.

 

27 juli 1848

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Jacob Ramakers en Maria Gertrudis Hubertina Berger, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/220.

Betreft eigenaren Beeckerhof te Swalmen.

 

30 juli 1848

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen door:

1) Cornelia Hermans en haar man Pieter Puts;

2) Maria Hermans en haar man Sebastiaan Sanders; en

3) Helena Hermans aan Maria Agnes Hermans en haar man Caspar Heuvelmans te Swalmen voor  470,-.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/179.

 

1 augustus 1848

MAASTRICHT - Gehuwd: Thomas Geraedts [geb. Swalmen ... ca. 1817, bierbrouwersknecht (1848), zn. van Paulus Geraedts en Barbara Beurskens] en Maria Coletta Hubertina Heckmans [geb. Gulpen ... ca. 22, dr. van Joannes Petrus Heckmans en Maria Catharina Heijen].

WieWasWie, 2013.

 

3 augustus 1848

SWALMEN - Obligatie groot  600,‑ t.l.v. Hendrik Sanders in voordeel van Jan Franciscus Sanders, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/155.

 

3 augustus 1848

BOUKOUL - Huurcontract van roerende goederen voor 3 jaar door Jan Francis Sanders aan Jan Hendrik Sanders, beiden wonend op de Boukkoul onder Swalmen, voor een jaarlijkse huurprijs van  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/156.

 

4 augustus 1848

VENLO - Gehuwd: Francois Theodor Meuwissen [geb. 's-Hertogenbosch 31-5-1812, zn. van Francois Theodor Meuwissen en Jeanne Marie van Lier] en Jacobina Louisa Giesen [geb. Kaldenkirchen (D), dr. van Carel Ludwig Giesen en Lisette Henrietta Maste].

GenLias, 2004.

 

6 augustus 1848

ROERMOND - Verkoop van een schip door Josef Helwegen aan Henri Janssen te Roermond voor  750,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/184.

 

8 augustus 1848

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen te Besel op verzoek van Jan Arnold Meuter wonend aldaar c.s., opbrengst  594,05.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/168. Vgl. decharge idem 1850/8 d.d. 21-1-1850.

 

8 augustus 1848

BEESEL - Decharge van de opbrengst van een openbare verkoop van hout door Karel van der Straaten wonend te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/159.

 

10 augustus 1848

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Ramakers [geb. Swalmen 1-4-1813, zn. van Wilhelmus Ramakers en Maria Catharina Timmermans] en Maria Gertrudis Hubertina Berger [geb. Roermond, dr. van Joannes Remigius Berger en Maria Theresia Sophia Mertz].

GenLias, 2004.

 

19 augustus 1848

MAASNIEL / SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen gelegen tussen Catharina Bremmers, Andreas Bremmers te Maasniel, c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/237.

 

19 augustus 1848

MAASNIEL / SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen gelegen tussen de erfgenamen van Hendrik Janssen te Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/238.

Vgl. idem 1848/239: volmacht door Willem Janssen, luitenant in Belgische dienst, in garnizoen te Bruggen.

 

20 augustus 1848

HAELEN - Gehuwd: Martinus Philips [geb. Baexem 22-2-1810, zn. van Mathijs Philips en Anna Maria Cillen] en Maria Janssen [geb. Swalmen najaar 1799, dr. van Paulus Janssen en Maria Evers].

GenLias, 2005.

 

26 augustus 1848

SWALMEN - Obligatie groot  800,‑ t.l.v. Jan Peckx wonend onder Swalmen in voordeel van Antoon Jozef Hubert Mertz wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/163.

Jan Peckx woonde Eind 4 te Asselt. Zie: Swalmer MoNUmenten, blz. 24.

 

31 augustus 1848

HAELEN - Gehuwd: Joannes Jacobus Schrijvers [geb. Vilvoorde (B) 18-4-1818, kommies (1848), rijksambtenaar (1874), schoenmaker (1881), overl. Beesel 15-11-1895, 77 jaar oud, zn. van Leonardus Schrijvers en Joanna Lagerweij] en Catharina Elisabetha Peeters [geb. Haelen 12-8-1820, overl. Beesel 23-10-1896, 76 jaar oud, dr. van Henricus Peeters en Joanna Maria Stocks].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Philomina Schrijvers, geb. Arcen en Velden 17-3-1850, overl. Venlo 30-7-1925. Tr. Venlo 21-4-1874 met Jan Theodoor Servaas Titulaer.

2. Johanna Elisabeth Schrijvers, geb. Grubbenvorst-Lottum 5-7-1851, overl. Venlo 16-7-1915. Tr. Venlo 29-4-1879 met Steven Peter Hubert Hovens.

3. Eleonora Hubertina Schrijvers, geb. Arcen en Velden 1-11-1853, overl. Beesel 14-4-1921. Tr. Beesel 26-4-1878 met Hubertus Janssen.

4. Anna Catharina Schrijvers, geb. Arcen en Velden 23-11-1855. Tr. Beesel 20-11-1896 met Jan Waltherus Hubertus Voorjans

5. Leonardus Schrijvers, geb. Arcen en Velden 19-7-1857, overl. Beesel 25-1-1940. Tr. 1) Beesel 22-4-1881 met Hendrina Hubertina Simons; 2) Beesel 21-10-1892 met Maria Hubertina Coolen.

6. Mechtilda Schrijvers, geb. Arcen en Velden 7-11-1859, overl. Beesel 18-1-1940. Tr. Kessel 25-4-1898 met Joannes van Megen, wedn. van Ida Schreurs..

7. Petrus Joannes Schrijvers, geb.Arcen en Velden 9-1-1862.

8. Ferdinandus Schrijvers, geb. Arcen en Velden 25-1-1864, overl. Beesel 12-3-1929. Tr. Beesel 7-11-1902 met Maria Catharina Hubertina Sanders.

Joannes Jacobus had een zus Agnes Jacoba Schrijvers, overl. s-Hertogenbosch 7-9-1835. Zus Joanna Schrijvers (Beveren (B) 16-8-1823, overl. Eijsden 13-1-1894) trouwde Eijsden 28-2-1851 met Joannes Paquay.

 

1 september 1848

SWALMEN - Verkoop van twee percelen bouwland te Swalmen door Johannes en Catharina Timmermans wonend aldaar en Sibilla Hox wonend te Maasniel aan Jan Hendrik Schreurs wonend te Roermond voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/167.

 

4 september 1848

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Besel gelegen op verzoek van Maria Joseph Fredrik Quaedvlieg wonend te Maastricht aan Frederic Marie August de Gielissen wonend te Mechelen e.a., opbrengst  3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/170.

 

9 september 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Haelen, Herten en Swalmen gelegen op verzoek van Hubert Jozef Frans Schieffer als gevolmachtigde van George Thomassen wonend te Wesel aan Peter Verheggen wonend te Haelen e.a. voor een totaal bedrag van  1.995,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/174.

 

23 september 1848

BEESEL - Testament van Willem Neuser wonend onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/183.

 

23 september 1848

BEESEL - Obligatie door Willem Neuser te Besel t.b.v. Maria Rosa Huberta Rousseau, echtgenote van Jozef Aloysius Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1848/75.

 

3 oktober 1848

MAASNIEL / BEESEL - Openbare verpachting van landerijen onder Maasniel gelegen door Franciscus Heldens te Besel c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/256.

 

10 oktober 1848

SWALMEN - Gehuwd: Willem Geraedts [geb. Swalmen 24-12-1819, zn. van Hermanus Geraedts en Wilhelmina Hawinkels] en Margaretha Huberdina Wijnants [geb. Maasniel 1-10-1821, dr. van Hendrikus Wijnants en Jacomina Lintjens].

GenLias, 2008.

 

11 oktober 1848

BELFELD - Verkoop van bomen op stam te Baarlo en Belfeld door Hendrik Adolf Verhaegh en de familie de Bossart, allen te Baarlo, voor  239,05.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1848/154.

 

13 oktober 1848

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Evers [geb. Swalmen 17-2-1825, dagloner, overl. ald. 24-12-1900, zn. van Joannes Evers en Jacomina Kusters] en Catharina Maria Heijnen [Maria Catharina, geb. Beesel 26-11-1824, dr. van Mathis Heijnen en Catharina Heijnen].

GHS Swalmen, BS-1848/14; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hubertus Evers, geb. Asselt 8-1-1850, overl. ald. 2-1-1937. Tr. Swalmen 5-4-1875 met Johanna Huberdina Janssens.

2. Hendrikus Hubertus Evers, geb. Asselt 16-4-1852, overl. ald. 29-2-1860.

3. Gertrudis Hubertina Evers, geb. Asselt 18-12-1854, overl. ald. 21-12-1854.

4. Joanna Hubertina Evers, geb. Asselt 10-2-1856. Tr. Swalmen 27-12-1884 met Joannes Geurts.

5. Gertrudis Hubertina Evers, geb. Asselt 21-10-1858, overl. ald. 16-2-1873.

6. Catharina Wilhelmina (?) Evers, geb. Asselt 10-5-1861, overl. ald. 21-6-1936 als Wilhelmina Hubertina. Tr. Swalmen 1-7-1892 (als Wilhelmina Hubertina) met Sebastiaan Weijnen.

7. Hendrikus Hubertus Evers, geb. Asselt 16-4-1863. Tr. Swalmen 23-8-1894 met Joanna Hubertina Lemmen.

8. Catharina Wilhelmina Evers, geb. Asselt 23-1-1866.

Voor deelname in openbare verkoop erfenis zie 11-9-1882.

 

13 oktober 1848

HERTEN - Gehuwd: Joannes Alers [geb. Swalmen, oud 29 jaar, zn. van Hendrikus Alers en Mechtildis Evers] en Anna Gertrudis Gunnen [geb. Herten 27-4-1825, dr. van Godfried Gunnen en Maria Bekkers]

GenLias, 2004; GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

19 oktober 1848

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Nissen [geb. Roermond 19-4-1811, zn. van Hermanus Nissen en Catharina Nebels; wedn. van Anna Maria Janssen, geh. Beesel 5-2-1846] en Maria Gertrudis Geelen [geb. Melick 10-3-1817, dienstmeid, overl. Beesel 4-9-1888 oud 71 jaar, dr. van Franciscus Geelen en Margaretha Hoitz].

GHS Beesel, BS-5/374; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 24-10-1849.

2. Anna Catharina Nissen, geb. Beesel 21-12-1850.

3. Gerardus Nissen, geb. Beesel 14-12-1852, overl. ald. 4-1-1853 oud 3 weken.

4. Margaretha Nissen, geb. Beesel 23-11-1853, overl. ald. 25-9-1857 oud 3 jaar.

5. Gertrudis Nissen, geb. Beesel 22-4-1857, overl. ald. 28-8-1860 oud 3 jaar.

6. Hermanus Nissen, geb. Beesel 16-2-1860. Tr. Beesel 30-9-1887 met Anna Gertrudis Schroembges.

 

26 oktober 1848

BEESEL - Gehuwd: Joannes Korsten [geb. Baarlo 29-8-1803, zn. van Joannes Korsten en Joanna Heijmans; wedn. van Agnes Claessen, geh. Beesel 2-5-1835] en Agnes Joosten [geb. Belfeld 21-12-1818, dr. van Josephus Joosten en Sibilla Olders].

GHS Beesel, BS-5/376.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Sibilla Korsten, geb. Beesel 20-7-1849, overl. ald. 25-7-1849, oud 4 dagen.

2. Arnoldus Josephus Korsten, geb. Beesel 7-8-1850.

3. Anna Gertrudis Korsten, geb. Beesel 27-5-1852.

4. Wilhelmina Korsten, geb. Beesel 2-6-1854. Tr. Beesel 17-5-1881 met Petrus Hubertus Thissen.

 

27 oktober 1848

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen door Leonard Sanders aldaar aan Antoon Heijnen te Roermond voor  1.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/229.

 

28 oktober 1848

BEESEL - Obligatie groot  200,‑ door Jozef Verbruggen te Bezel aan Bernard Routs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/232.

 

4 november 1848

NEER - Verkoop van 21 roede 22 el bouwland onder Neer gelegen door Hendrina Joosten wonend te Maasniel, Joanna Joosten wonend te Besel c.s. aan Petronella Naus wonend te Neer voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/208.

 

11 november 1848

BOUKOUL - Deling tussen de kinderen van wijlen Theodoor Janessen, in leven wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/285.

 

17 november 1848

SWALMEN - Kwitantie van  270,‑ over koopprijs van onroerende goederen door Jan Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/288.

 

20 november 1848

BEESEL - Openbare verkoop van canadabomen te Besel op verzoek van Ernest Ruijs wonend aldaar, opbrengst  241,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/218. Vgl. decharge idem 1849/170 d.d. 29-9-1849.

 

21 november 1848

ASSELT - Openbare verkoop van hout te Asselt op verzoek van graaf Karel van en tot Hoensbroeck wonend te Bonn, opbrengst  762,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/290.

 

24 november 1848

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Andreas Koppen te Roermond aan Jan Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/294.

 

24 november 1848

SWALMEN - Kwitantie van  230,‑ wegens koopprijs van onroerende goederen door de erfgenamen van wijlen Albert Sillen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/295.

 

24 november 1848

BEESEL / MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Besel gelegen door Lambert Bremmers en Willem Bremmers, beiden wonend te Maasniel, opbrengst  1.060,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/296.

 

24 november 1848

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Besel gelegen door de kinderen van wijlen Johanna Janssen, in eerste huwelijk gehuwd met Frans Meuters en in tweede huwelijk met Thomas Peeters aldaar, aan Hendrik Ramakers en diens echtgenote Hubertina Janssen, eveneens wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/297.

 

29 november 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van graaf Karel van en tot Hoensbroeck wonend te Bonn, opbrengst  398,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/302.

 

30 november 1848

ASSELT - Testament door Leonard Wijnen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/304.

 

30 november 1848

ASSELT - Testament door Jan Wijnen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/305.

 

16 december 1848

SWALMEN - Obligatie groot  140,‑ door Jacob Meerts te Swalmen aan Catharina Beltjens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/316.

 

17 december 1848

SWALMEN - Obligatie groot  60,‑ t.l.v. Everard Janessen wonend onder Swalmen in voordeel van Jan Hendrik Schreurs wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/232.

 

19 december 1848

SWALMEN - Testament door Jacob Theelen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/279.

 

19 december 1848

SWALMEN - Testament door Angelina Hubertina Geraedts, echtgenote van Jacob Theelen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/280.

 

20 december 1848

SWALMEN - Verkoop van:

1) de grond van een schuurtje aan de Koestraat te Swalmen sectie C nr. 140;

2) bouwland daarnaast gelegen sectie C nr. 141,

door Gertrudis Deckers, weduwe van Willem Kessels te Swalmen, aan Pieter Vaessen aldaar voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1848/97.

 

22 december 1848

BEESEL - Ernest Ruijs van Nieuwenbroek wordt krachtens K.B. nr. 71 d.d. 22-12-1848 door Willem II (her)benoemd tot burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, inv.nr. 765; brief d.d. 28-12-1848. Zie idem 10-1-1852

 

22 december 1848

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout onder Swalmen gelegen door Chretien Marie van der Heijden wonend te Sas van Gend, opbrengst  63,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/237.

 

30 december 1848

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen gelegen door Anna Maria van Wielick gehuwd met Mathias Hespers (?), beiden wonend te Mulbracht, aan Lambert Coorens te Swalmen voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1848/332.

 

30 december 1848

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Hendrik Linssen te Roermond tegen Maria Agnes van Buggenum, weduwe van Godefried Kessels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1848/295.

 

 

1849

2 januari 1849

HUNSEL - Verkoop van de pachthoeve genaamd Korsterhoeve te Hunsel aan Jozef Streutjes en Jan Roost voor  1.785,‑, elk voor de helft.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1849/102.

 

12 januari 1849

SWALMEN - Kwitantie van  995,‑ wegens koopprijs van onroerende goederen door de erfgenamen van wijlen Maria Peters te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/6.

 

13 januari 1849

SWALMEN - Verpachting van landerijen onder Swalmen gelegen door Nicolas van Hees te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/9.

 

19 januari 1849

BEESEL - Gehuwd: Petrus Houwers [geb. Beesel 1-1-1820, landbouwer, zn. van Joannes Houwers en Ida Janssen; wedn. van Anna Catharina Schoolmeesters, geh. Beesel 15-4-1844] en Anna Maria Schoolmeesters [geb. Beesel 26-3-1815, dr. van Wilhelmus Schoolmeesters en Cornelia Nijssen].

GHS Beesel, BS-5/424.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Ida Houwers, geb. Beesel 25-10-1849. Tr. Beesel 5-4-1872 met Bernardus Franssen.

2. Gerardus Houwers, geb. Beesel 6-6-1852.

3. Anna Maria Catharina Houwers, geb. Beesel 7-9-1854. Tr. Beesel 13-4-1877 met Wilhelmus Killaars.

 

20 januari 1849

ROERMOND - Akte van depot door Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond, van een akte van onderhandse deling tussen de rijksgraven Frans Egon von en tot Hoensbroeck te Haag onder Capellen (Pruissen) en Carel Huibert von en tot Hoensbroeck te Bonn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/17.

 

20 januari 1849

ROERMOND - Gehuwd: Wilhelmus Willems [geb. Echt 9-7-1824, zn. van Engel Willems en Elisabeth Linssen] en Mechteldis Giesen [geb. Roermond 29-9-1826, dr. van Joannes Giesen en Gertrudis Smeets.

GA Roermond, Registers DHO.

 

25 januari 1849

NEER - Gehuwd: Hendrik Slousen [Sloesen, geb. Beesel 18-2-1817, landbouwer, overl. ald. 14-11-1894, zn. van Joannes Slousen en Petronella Peeters; hij hertr. Beesel 26-3-1856 met Margaretha Rutten] en Jacoba Beurskens [geb. Beesel 2-5-1816, overl. ald. 5-12-1854, dr. van Johannes Beurskens en Martina Rutten].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 7-9-1849 (BS-5/471).

2. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 18-4-1850 (BS-5/562).

3. Petronella Sloesen, geb. Beesel 20-5-1851, overl. ald. 25-3-1920. Tr. Beesel 29-4-1881 met Joannes Stroeken.

4. Martina Sloesen, geb. Beesel 11-9-1852, overl. ald. 16-6-1854.

5. Mechtildis Sloesen, geb. Beesel 2-3-1854, overl. ald. 11-6-1854.

 

27 januari 1849

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door de heer Lousbergs te Roermond als gevolmachtigde van graaf Frans Egon van en tot Hoensbroeck te Haag onder Capellen (Pruissen), in rechten staand van wijlen graaf Clemens Wenceslaus van Hoensbroeck te Keulen, aan Johan Allers en diens echtgenote Margaretha Custers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/26.

 

27 januari 1849

SWALMEN - Verkoop met naarsting van land te Swalmen door Jan Allers en zijn kinderen aldaar, aan Carl Hubert graaf van en tot Hoensbroeck wonend te Bonn, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/27.

 

31 januari 1849

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Pieter Beurskens te Kessel en Gertrudis Thissen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/29.

Voor huwelijk zie 14-2-1849.

 

5 februari 1849

BEESEL - Gehuwd: Johan Leonard Mertens [geb. Breberen (D) 1-11-1821, kleermaker (1849), overl. Beesel 28-1-1865, zn. van Johan Hendrik Mertens en Maria Helena Beiten] en Anna Maria Janissen [geb. Beesel 25-1-1827, naaister, overl. Beesel 16-11-1865, dr. van Henricus Janissen en Gertrudis Coenen].

GHS Beesel, BS-5/426.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Helena Mertens, geb. Beesel 1-8-1850.

2. Hendrik Mertens, geb. Beesel 8-9-1852, overl. ald. 13-4-1853.

3. Maria Catharina Mertens, geb. Beesel 7-3-1855, overl. ald. 3-4-1855.

 

8 februari 1849

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen door Francis Geraedts en kinderen aldaar aan diverse kopers, opbrengst  335,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/33.

 

9 februari 1849

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Metzemaekers [Metsemakers, geb. Maasniel 4-3-1819, akkerman, overl. Beesel 15-12-1876, zn. van Joannes Metzemaekers en Maria Hoets; hij hertr. Beesel 6-1-1864 met Antonia op den Camp] en Wilhelmina Janssen [geb. Maasniel 20-11-1817, dr. van Lodovicus Janssen en Gertrudis Heuts].

GHS Beesel, BS-5/428.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Lodewijk Metsemakers, geb. Beesel 9-7-1849.

2. Jacobus Metsemakers, geb. Beesel 18-4-1851, voor militie zie 9-4-1877. Tr. Beesel 7-2-1890 met Anna Maria van den Heuvel.

3. Joannes Hubertus Metsemakers, geb. Beesel 9-10-1853.

4. Gertrudis Metsemakers, geb. Beesel 26-1-1856.

 

13 februari 1849

BEESEL / BELFELD - Openbare verkoop van hout te Belfeld en Besel op verzoek van Antoon Seipgens te Roermond, opbrengst  85,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1849/33.

 

14 februari 1849

KESSEL - Gehuwd: Pieter Beurskens [geb. Buggenum 16-9-1783, zn. van Pieter Beurskens en Agnes Cnops; wedn. van 1) Margaretha Hendrix, geh. Kessel 26-11-1805; 2) Mechtildis Giesen, geh. Kessel 15-2-1813] en Gertruid Tijssen [geb. Maasbree, dr. van Laurens Tijssen en Maria Janssen; wed.van Johannes Pieter Getzen].

GenLias, 2006.

Voor huwelijkscontract zie 31-1-1849.

 

22 februari 1849

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen door baron August Ghislain d'Overschie de Neerijsche wonend te Brussel, opbrengst  227,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/41.

 

27 februari 1849

BEESEL - Obligatie groot  300,‑ t.b.v. Johan en Eduard de Pollart, Josefina de Pollart allen te Beesel en Theresia de Pollart en man Desir Lesens te Bemelen t.l.v. Gertrudis Heuvelmans te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1849/40.

 

27 februari 1849

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Salina Costerius de Boschofen, weduwe van baron Arnold Michiels van Verduijnen, en haar kinderen, wonend te Roermond, opbrengst  832,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/45.

 

2 maart 1849

BEESEL - Testament van Gertrudis Heuvelmans te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1849/42.

 

4 maart 1849

ROERMOND - Verpachting van een watergraanmolen te Roermond, door Jan Hendrik Hartjes te Waldniel (Pruissen) aan Theodoor Beckers te Neeritter en Pieter Beckers wonend op de Haard bij Gladbach (Pruissen), voor  88,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/50.

 

7 maart 1849

BOUKOUL - Testament door Jan Slabbers te Boekoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1849/48.

 

12 maart 1849

SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland onder Swalmen gelegen door Joannes Croonen aan Hendrik Obers, beiden wonend aldaar, voor  20,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849/65.

 

15 maart 1849

ROERMOND - Testament van Mechteldis Giese wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849/68.

 

19 maart 1849

BEESEL - Openbare verkoop van hout te Besel op verzoek van Emmanuel Willem Dominicus Felix Rijcksz te Roermond, opbrengst  134,95.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/58.

 

19 maart 1849

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van baron August Jozef Ghislain d'Overschie de Neerijssche wonend te Brussel, opbrengst  32,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/59.

 

22 maart 1849

ASSELT - Openbare verkoop van huismeubelen, akkergereedschappen, aardappelen en koeien te Asselt onder Swalmen, door de weduwe Jan Peeters, geboren Catharina Meers wonend aldaar, opbrengst  219,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/63. Voor decharge zie idem 19-4-1850/70.

 

22 maart 1849

ASSELT - Deling door de weduwe Johan Beckers, geboren Mechteldis Evers te Asselt onder Swalmen, tussen haar kinderen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/64.

 

29 maart 1849

ROERMOND - Overleden: Mechtildis Giesen, weduwe van Conrard Bongaerts, geboren Holtum 29 april 1777, dochter van Gerard Giesen en Gertrudis Thissen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

4 april 1849

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen door de kinderen van wijlen Pieter Getsel en Mechteldis Seegers aldaar, opbrengst  17,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/76.

 

4 april 1849

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de kinderen van wijlen Pieter Getsel en Mechteldis Seegers aldaar, aan Jan Mathis Sagers te Roermond voor  580,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/77.

 

9 april 1849

ROERMOND - Testament van Emelie Augusta Desir baronnesse van Eck wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849/80.

 

11 april 1849

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Augustina Ruijs wonend te Besel aan Charles en Simon Cohen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849/83.

 

11 april 1849

SWALMEN - Akte van plaatsvervanging tussen Gerard Winand Schraven te Lottum, vertegenwoordigd door Godefried Hendrix te Swalmen, en Pieter Coopmans te Blerick.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1849/123.

 

13 april 1849

RIJKEL - Verkoop van land door Johanna Drippen te Beesel aan Jacob Bongers te Rijckel voor  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/82.

 

13 april 1849

BEESEL - Gehuwd: Henricus Hubertus Steijven [geb. Baexem 12-11-1821, brandersknecht, zn. van Jacobus Steijven en Maria Geraerts] en Petronella van der Velden [geb. Beesel 14-6-1826, dr. van Joannes van der Velden en Gertrudis Stroeken; zij hertr. Beesel 9-9-1864 met Joannes Janssen].

GHS Beesel, BS-5/430.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Joannes Steijven, geb. Beesel 13-3-1850.

2. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 1-5-1851.

3. Maria Hubertina Steijven, geb. Beesel 21-5-1852.

4. Jacobus Steijven, geb. Beesel 21-5-1852.

 

13 april 1849

MAASNIEL - Gehuwd: Joannes Willems [geb. Swalmen 13-10-1822, zn. van Thomas Willems en Mechtildis Douzen] en Huberdina Smeets [geb. Maasniel 2-9-1819, dr. van Gerardus Smeets en Margaretha Maes].

GenLias, 2004.

 

15 april 1849

SWALMEN - Volmacht door Cornelis Vriesen te Nedercruchten en Pieter Vriesen te Rheijd aan Pieter Coorens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/87.

 

17 april 1849

BEESEL - Gehuwd: Anton van den Broek [geb. Horst 7-9-1806, akkerman, overl. Beesel 27-3-1870, zn. van Petrus van den Broeck en Elisabeth Geurts; wedn. van Maria Agnes Janssen, geh. Beesel 22-4-1839, overl. ald. 23-4-1847] en Maria Gertrudis Peeters [ook: Anna Gertrudis, geb. Beesel 5-3-1816, overl. ald. 21-7-1904, oud 88 jaar, dr. van Gerardus Peeters en Aldegonda Thijssen].

GHS Beesel, BS-5/432.

Uit dit huwelijk (BS; Bevolkingsregister Beesel 853_004, 853_013):

1. Aldegonda van den Broeck, geb. Beesel 14-3-1850, over. ald. 20-12-1920. Tr. Beesel 6-4-1883 met Petrus Hubertus Claessen.

2. Hendrik Hubertus van den Broeck, geb. Beesel 23-12-1851, ongehuwd overl. ald. 21-2-1895.

3. Maria Elisabeth van den Broeck, geb. Beesel 20-12-1853, overl. ald. 30-12-1853.

4. Maria Agnes van den Broeck, geb. Beesel 20-2-1856, ongehuwd overl. ald. 9-1-1936.

Het gezin woonde in 1862 eerst op het adres Rijkel 13, daarna op het adres Rijkel 4. Inwonend was broer Hendrik van den Broek (Sevenum, 1814). Het adres Rijkel 13 werd daarna bewoond door zoon Gerardus van den Broeck en diens vrouw Catharina Derkx.

 

17 april 1849

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Thijssen [geb. Swalmen 29-4-1818, dienstkneacht (1849), overl. ald. 24-8-1873, zn. van Peter Thijssen en Wilhelmina Heijnen] en Henritta Scheerers [Scheeres, geb. Neer 28-12-1815, dienstmeid (1849), overl. ..., dr. van Wilhelmus Scheerers en Gertrudis Coenen].

WieWasWie, 2013.

 

19 april 1849

BEESEL - Akte van plaatsvervanging tussen Jan Arnold Meuter als vader van Peter Joseph Meuter wonend te Besel enerzijds en Christiaan Hubert Weerens wonend te Roermond anderzijds, voor  283,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849/91.

 

19 april 1849

HERTEN - Gehuwd: Willem Knops [geb. Herten 1-2-1805; zn. van Jacobus Knops en Anna Catharina Janssen] en Petronella Kessels [geb. Swalmen, oud 41 jaar; dr. van Cornelia Kessels].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

20 april 1849

BEESEL - Gehuwd: Joannes Naus [geb. Swalmen 10-4-1819, landbouwer, zn. van Godefridus Naus en Maria Hawinkels] en Anna Maria Willemsen [geb. Beesel 31-10-1823, dienstmeid, dr. van Jacobus Willemsen en Gertrudis Reijnders; zij hertr. Beesel 9-4-1852 met Henricus Heijnders].

GHS Beesel, BS-5/434.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Jacobus Hubertus Naus, geb. Beesel 11-8-1850.

 

20 april 1849

BEESEL - Gehuwd: Lambertus Eessels [geb. Tegelen 6-12-1797, landbouwer, zn. van Mathias Eessels en Helena Sloesen] en Berdina Niessen [geb. Neer 21-8-1821, dienstmeid, dr. van Nicolaus Niessen en Joanna Gorissen].

GHS Beesel, BS-5/436.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

20 april 1849

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrickx [geb. Beesel 26-1-1797, zn. van Joannes Hendrickx en Gertrudis Luttels; wedn. van Hubertina Boots] en Maria Catharina Jegers [geb. Haelen 2-3-1819, dienstmeid, buitenechtelijke dr. van Gertrudis Jegers].

GHS Beesel, BS-5/438.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

21 april 1849

RIJKEL - Verkoop van land onder Beesel gelegen door Jan Pijpers te Beesel aan Jacob Bongers te Rijckel voor  30,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/93.

 

21 april 1849

RIJKEL - Obligatie groot  215,‑ door Jan Pijpers en diens echtgenote Gertrudis Drippen te Beesel aan:

1) Jacob Bongers

2) Godefridus Bongers en

3) Mechtildis Bongers gehuwd met Jan Smeets te Rijckel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1849/94.

 

23 april 1849

BEESEL - Gehuwd: Thomas Janissen [geb. Beesel 8-2-1815, dienstknecht, zn. van Gerardus Janissen en Elisabeth Wijnands; hij hertr. Beesel 6-1-1864 met Margaritha Gielen] en Cornelia Naus [geb. Swalmen 14-9-1824, dienstmeid, dr. van Godefridus Naus en Anna M. Hawinkels].

GHS Beesel, BS-5/440.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerardus Janissen, geb. Beesel 7-3-1850.

2. Peter Janissen, geb. Beesel 7-3-1852. Tr. Beesel 16-4-1877 met Wilhelmina Bouten.

3. Anna Maria Janissen, geb. Beesel 8-2-1854. Tr. Beesel 4-4-1881 met Willem Spee.

4. Gerardus Janissen, geb. Beesel 12-7-1856. Tr. Beesel 6-5-1881 met Allegonda Thissen.

5. Maria Catharina Janissen, geb. Beesel 10-10-1858.

6. Thomas Janissen, geb. Beesel 25-4-1861.

7. Maria Gertrudis Janissen, geb. Beesel 24-2-1863.

 

23 april 1849

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Geraedts [geb. Swalmen 15-12-1817, overl. ald. 8-6-1854, zn. van Hermanus Geraedts en Wilhelmina Hawinkels] en Catharina Willems [geb. Swalmen 16-11-1824, dr. van Thomas Willems en Mechtildis Douzen; zij hertr. 27-4-1855 met Conrardus Geraedts].

GenLias, 2004.

 

23 april 1849

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Cornelis van Keeken [geb. Swalmen 20-10-1824, houtzager, overl. ald. 6-6-1905, zn. van Johannes van Keeken en Petronella Clumpkens] en Maria Elisabeth Naus [geb. Swalmen 30-3-1825, dienstmeid, dr. van Peter Naus en Theresia Quakers].

GHS Swalmen, BS-1849/4; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella van Keeken, geb. Swalmen 15-3-1850, overl. ald. 14-4-1854.

2. Johannes Lambertus van Keeken, geb. Swalmen 1-9-1851, overl. ald. 7-4-1920. Tr. Swalmen 13-11-1876 met Maria Hubertina Vogels.

3. Peter Hubertus van Keeken, geb. Swalmen 18-10-1853, overl. ald. 1-5-1857 als Petrus van Keken.

4. Joseph van Keeken, geb. Swalmen 8-11-1855, ongehuwd overl. Venray 15-9-1942.

5. Maria Catharina van Keeken, geb. Swalmen 19-7-1858, overl. ald. 21-8-1923. Tr. Swalmen 29-4-1887 met Paulus Cox.

6. Wilhelmus Hubertus van Keeken, geb. Swalmen 7-2-1861.

7.