KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1800-1809

laatst opgeslagen: vrijdag 3 mei 2024

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1800

 

1 januari 1800

onse nivose an huit

SWALMEN - Overleden: Christine van Maeren [geb. Maren (N.-Br.), oud 75 jaar, dr. van Nicolas van Maeren, draaier (‘tourneur’), en Marie Cribbers, bij leven wonend te Maeren; wed. van NN]. Aangifte door de naburen Agnes de Neef, huishoudster (‘menagere’) oud 38 jaar, en Meghtilde Heynen, huishoudster oud 61 jaar.

BS Swalmen, verfilming 174/745.

5 januari 1800

BRÜGGEN (D) - Gehuwd: Arnold Smeets [Arnoud, Arnould, ged. Swalmen 27-2-1775, overl. ald. 13-10-1851, oud 76 jaar, zn. van Jacobus Smeets en Maria van de Rieth « 2-2-1768] uit Swalmen en Helena Sillen [Helene, geb. Maasniel …, overl. Swalmen 12-2-1843, oud 73 jaar, dr. van Joseph Sillen en Joanna Booten « Maasniel 25-1-1770] uit Maasniel.

Thoer.net, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Marie Catherine Smeets, geb. Swalmen 11-10-1800, overl. St.-Odiliënberg 21-3-1862. Tr. 1) Vlodrop 31-7-1828 met Bartholomeus Brentgens; 2) St.-Odiliënberg 28-10-1861 met Hendrik Wijck.

2.       Anne Catherine Smeets, geb. Swalmen 6-11-1803.

3.       Hendrine Smeets, geb. Swalmen 1-11-1806, overl. Maasniel 17-2-1853. Tr. Maasniel 11-6-1832 met Johannes Slabbers.

4.       Henricus Jacobus Smeets, geb. Swalmen 1-8-1808, overl. ald. 1-7-1853. Tr. Swalmen 17-10-1837 met Joanna Claessen.

5.       Jeanne Marie Smeets, geb. …, overl. Swalmen 29-6-1809, oud 35 …

6.       Pierre Smeets, geb. Swalmen 6-9-1810, overl. ald. 15-5-1811, oud 9 maanden.

 

7 januari 1800

þ BAARLO - Gehuwd (RK): Wilhelmus Tegelbeckers [Tichelbekkers, Tieghelbeckers, ged. Beesel 29-8-1769, soldaat, overl. Utrecht 28-4-1802, oud 32 jaar, en begr. op het Nicolaikerkhof aldaar, zn. van Henricus Tegelbeckers en Anna Gertrudis Mussen « 23-10-1768] uit Besel en Gertrudis Jacobs [Jacops, ged. Baarlo 20-12-1769, landbouwster, overl. ald. 22-5-1813, oud 43 jaar, dr. van Petrus Jacobs en Theresia Janssen « Baarlo 16-10-1763]. Getuigen: Jacobus Jacobs en Elisabetha Tegelbeckers.

DTB-registers Baarlo; Utrechts Archief, DTB Nederduits-gereformeerd, begraafboeken, 28-4-1802 overleden: “de soldaat Willem Tegelbakker, uit de barakken”.

In de huwelijksbijlagen van zoon Petrus een uittreksel van zijn geboorteakte gedateerd 24-9-1799 (7 fructidor jaar 7) - de doopregisters vermelden hem echter al op 15-8-1799!; een verklaring van het hoofdbestuur van het 25e bataljon 5e brigade Bataafsche Infanterie d.d. Utrecht 15-5-1802 dat Willem Tegelbakker, geboortig van Bezel bij Venlo, gediend hebbend als grenadier in genoemd bataljon, op 1 mei 1802 is overleden {zie echter de akte van 28-4-1802 hierboven}; uittreksel uit de overlijdensakte van Gertrudis Jacobs; uittreksel uit geboorteakte van Catharina Damen; verklaring dat de huwelijksafkondigingen hebben plaatsgevonden. BS Maasbree, huwelijksbijlagen, verfilming 642/2511.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.       Petrus Tegelbecker, ged. Baarlo 15-8-1799 (buitenechtelijk, gewettigd bij huwelijk ouders, doopget. Gregorius Tieghelbeckers en Theresia Janssen). Tr. Maasbree 25-9-1822 met Catharina Damen.

 

11 januari 1800

21 nivose An VIII

Venlo - Overleden: Paul Giesen.

GA Venlo, Registers DHO.

 

20 januari 1800

VENLO - Gehuwd: Jean Seetzen [Seetsen, geb. Belfeld 28-6-1763, overl. Venlo 19-6-1829, oud 65 jaar, zn. van Guillaume Seetzen en Jeannette Janssen « 12-4-1761] en Jeannette Terpoorten [geb. Oeijen gem. Bergen … ca. 1778, overl. Venlo 30-12-1840, oud 63 jaar, dr. van Antoine Terpoorten en Cornelie Dijelen, ook: Dielen].

WieWasWie, 2024.

 

4 februari 1800

BRACHT (D) - Gehuwd RK: Laurentius Ambaum [Laurens, Laurenz, geb. Kaldenkirchen …, linnenwever, overl. Belfeld ‘in het huis in het Dorp’ 30-8-1834 {aangifte door zoon Jan Mathijs Ambaum, linnenwever, en buurman Gerard Kurstgens, oud 59 jaar}] en Anna Catharina Bongartz [Bongerts, Bongers, geb. Mulbracht (D) …, overl. Belfeld ‘in het straetje in het Dorp’ 10-9-1830 {aangifte door man Laurens Ambaum en buurman Mathijs Siebers}, oud 61 jaar]. Getuigen: Joannes Bongartz en Wilh. Bongartz.

DTB Parochie Maria Hemelvaart, Mulbracht.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Wilhelmus Ambaum, ged. Bracht 10-11-1800.

2.       Peter Wilhelm Ambaum, geb. Bracht 4-6-1802. Tr. Tegelen 3-2-1830 met Maria Jacobs.

3.       Jean Mathieu Ambaum, geb. Bracht (D) 18-4-1805, overl. Beesel 5-6-1876. Tr. Belfeld 11-2-1831 met Joanna Naus.

4.       Pierre am Baum, geb. Bracht 10-3-1808.

5.       Catherine Agnes Ambaum, geb. Bracht 25-6-1810.

 

23 februari 1800

TEGELEN - Gehuwd (RK): Wilhelmus Vassen [Faessen, ged. Tegelen 1-12-1777, overl. ald. 15-5-1857, zn. van Arnoldus Faessen en Anna Catharina Hendrix] en Sophia Schrijnewerkers [ged. Swalmen 6-7-1776, overl. Tegelen 31-5-1808, oud 31 jaar, dr. van Joannes Schrijnewerkers en Cornelia Beek « 23-9-1759]. Getuigen: Petrus Fassen, Henricus Fassen en Maria Jansen.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina Faessen, geb. Tegelen 12-6-1800.

2.       Johanna Faessen, geb. Tegelen 27-8-1802, overl. ald. 23-5-1881. Tr. … met Willem Bongaerts.

3.       Arnoldus Faessen, geb. Tegelen 28-8-1804, overl. ald. 10-7-1857, oud 52 jaar. Tr. Tegelen 21-5-1849 met Maria Linssen.

4.       Joannes Faessen, geb. Tegelen 16-12-1806, overl. ald. 5-6-1807 als Joannes Faassen, oud 6 maanden.

 

24 februari 1800

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Smeets [geb. te ‘Veught’, overl. Beesel 24-2-1832] en Maria Catharina Mooren [ged. Beesel 8-4-1776, overl. ald. 29-9-1851, oud 75 jaar, dr. van Andreas Mooren en Maria Elisabeth Hendrickx « 30-4-1772]. Getuigen: Franciscus Moren en Anna Maria Keurevers

AlleLimburgers, 2021; DTB Kessel.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Wilhelmus Smeets, geb. en ged. Posterholt 14-6-1800 (doopget. Wilhelmus Smeets wonend te Veught en Elisabetha Moren wonend te Besel), overl. Beesel 14-10-1861. Tr. Belfeld 12-4-1826 met Beatrix Büsseler.

Volgens de doopakte van zoon Willem werd vader Gerard gedoopt te Veught. Volgens de overlijdensakte van Gerard Smeets werd hij geboren te St.-Claus (mogelijk St. Nicolaus bij Saarbrücken, D).

 

25 februari 1800

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Petrus Lankes [Lankes, ged. te Kaldenkirchen] en Maria Catharina Büsschler [Marga Busler, Busscheler, ged. Brüggen-Born 23-7-1777, dr. van Aegidius Busscheler en Gertrudis Lankes « 9-11-1757]. Getuigen: Henricus Lanckes en Elisabetha Büschler.

DTB-register St.-Clemensparochie Kaldenkirchen (via matricula-online).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Peter Lankes, geb. Belfeld 20-7-1800 (zn. van Peter x Marga Busler).

2.       Joannes Mathias Lankes, geb. en ged. Belfeld 12-4-1802 (doopget. Mathias Lankes en Anna Elisabeth Busscheler), overl. ald. 1-3-1851. Tr. Belfeld 24-11-1831 met Gertrudis van Horen.

3.       Gertrudis Lankes, geb. en ged. Belfeld 25-2-1805 (doopget. Anna Gertrudis, doopget. Leonardus Lankes en Anna Maria Busscheler), overl. ald. 21-6-1808 als Anne Gertrude Lankes, oud 3 jaar.

4.       Beatrix Lankes, geb. en ged. Belfeld 20-5-1807 (doopget. Joannes Busscheler en Maria Barbara Lankes). Tr. … met Peter Heinrich Mülders.

5.       Anna Gertruda Lankes, geb. en ged. Belfeld 14-6-1809 (doopget. Henricus Beurskens en Gertrudis Lankes), overl. ald. 20-6-1809, oud 6 dagen.

6.       Egide Lankes, geb. en ged. Belfeld 28-1-1811 (Egidius, doopget. Henricus Lankes en Elisabetha Terporten).

 

12 maart 1800

ROERMOND-ROER - Overleden: Mathias Roosen, pachter oud 48 jaar, echtgenoot van Eleonora Hillekens; geb. te Swalmen als zn. van Stephanus Roosen en Maria Meuters uit Swalmen.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Agnes Roosen, overl. Roermond-Roer 12-5-1800, oud 6 jaar (volgens Frans register: 6 dagen).

GA Roermond, Registers DHO.

 

20 april 1800

30 germinal an VIII

þ VENLO - Gehuwd: Guillaume Janssen [Wilhelmus, Willem, ged. Beesel 8-1-1773, overl. ald. 5-5-1824, oud 51 jaar, zn. van Hubertus Janssen en Catharina Trines « 24-4-1771], geb. en wnd. te Beesel, oud 27 jaar, dagloner, zn. van Hubert Janssen en wijlen Catherine Trines, en Petronelle Bongers [Bongaars, ged. Beesel 31-7-1777, overl. ald. 18-1-1841, oud 53 jaar, dr. van Jacobus Bongers en Gertrudis Gerits « 15-4-1761], oud 23 jaar, dr. van wijlen Jacque Bongers en Gertrude Geraedts, wnd. te Beesel.

GenLias, 2004; T. Ernst: Kantonnale huwelijken. In: De Zeumer, 15e jrg. (1997) nr. 1, blz. 27-31; akte nr. 17.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Janssen, geb. Beesel 18-1-1801 (BS-1/103, get. Hubert Janssen en Gertruda Gerrits), overl. ald. 7-2-1871. Tr. 1) Beesel 28-1-1831 met Joannes Henricus Nijssen, overl. ald. 11-1-1840; 2) Beesel 25-11-1840 met Joannes Slabbers.

2.       Jacques Janssen, geb. Beesel 10-10-1802 (BS-1/239, get. Gerard Bongers en Christina Bollen), overl. ald. 18-1-1858. Tr. Beesel 29-9-1829 met Anna Maria Josepha Croonen.

3.       Jean Janssen, geb. Beesel 28-6-1804 (BS-1/298), overl. ald. 8-12-1805, oud 1 jaar.

4.       Corneil Janssen (m), geb. Beesel 21-12-1805 (BS-1/395), overl. ald. 19-3-1809, oud 3 jaar.

5.       Joanna Janssen, geb. Beesel 2-8-1807 (BS-1/449), VERMOEDELIJK ongehuwd overl. ald. 29-10-1865 als Catharina Janssen, oud 58 jaar.

6.       Maria Gertruda Janssen, geb. Beesel 19-8-1810 (BS-596), overl. ald. 3-12-1812 als Gertrude Jansen, oud 2 jaar.

7.       Gertrude Janssen, geb. Beesel 19-11-1813 (BS-2/39), overl. ald. 20-7-1886. Tr. Beesel 20-4-1841 met Godefridus Claessen.

8.       Hubertine Jansen, geb. Beesel 29-10-1818 (BS-2/275), overl. ald. 27-2-1873. Tr. Beesel 15-4-1844 met Henricus Spee.

 

20 april 1800

30 germinal an VIII

VENLO - Gehuwd: Jean Haevers [Jan Hauers, Houwen, Houwers, ged. (Maas)Bree 31-5-1770, bij huwelijk oud 29 jaar en wnd. te Belfeld, overl. Beesel 18-4-1834, oud 64 jaar, zn. van Henry Haevers en wijlen Gerbade Joosten] en Ide Janssen [Ida, ged. Belfeld 24-9-1777, overl. Beesel 19-3-1845, oud 66 jaar, dr. van Angelus Janssen en Hendrina Teunisen « 16-5-1775], geb. en wnd. te Belfeld, oud 22 jaar, dochter van Engelbert Janssen en Henriette Theunissen, wnd. te Belfeld.

T. Ernst: Kantonnale huwelijken. In: De Zeumer, 15e jrg. (1997) nr. 1, blz. 27-31; akte nr. 21.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Henricus Houwers, geb. Beesel 8-3-1801 (BS-1/106, get. Ange Janssens en Maria Houwers). Tr. Breyell (D) 7-1-1824 met Sibilla Ida Hermes.

2.       Engelbertus Houwers, geb. Beesel 21-1-1803 (BS-1/247, get. Wilhelmus Brouwers? en Hendrina Teunissen), overl. ald. 10-12-1813, oud 10 jaar.

3.       Gerardus Houwers, geb. Beesel 3-10-1804 (BS-1/334, get. Gerardus Schoolmeesters en Godefridus Waluizen?), overl. ald. 14-11-1843. Tr. Beesel 26-4-1841 met Barbara Simons.

4.       Michel Houwers, geb. Beesel 13-12-1806 (BS-1/423, get. Gerardus Sch... en Joannes Bors; volgens klapper Peeters zn. van Joannes Hansse x Ida Janssen), overl. ald. 19-11-1816, oud 9 jaar.

5.       Hendrina Houwers, geb. Beesel 20-1-1809 (BS-1/522, get. Joannes Bors en Godefridus Willemsen), overl. ald. 1-1-1815, oud 5 jaar.

6.       Antonius Houwers, geb. Beesel 10-10-1811 (BS-1/648, get. Joannes Boors en Godefridus Willemsen), overl. ald. 22-3-1881. Tr. Beesel 14-4-1845 met Catharina Crutsbergen.

7.       Petrus Houwers, geb. Beesel 6-7-1814 (BS-2/74), overl. ald. 8-7-1814, oud 2 jaar.

8.       Henrietta Houwers, geb. Beesel 21-9-1816, overl. ald. 31-8-1828 als Hendrina Houwers, oud 11 jaar.

9.       Petrus Houwers, geb. Beesel 1-1-1820, overl. ald. 9-9-1867. Tr. 1) Beesel 15-4-1844 met Anna Catharina Schoolmeesters, overl. ald. 28-7-1847; 2) Beesel 19-1-1849 met Anna Maria Schoolmeesters.

De aangifte voor erfbelasting van Ida Janssen, overleden zonder testament, werd op 20-6-1845 gedaan door Hendrik Houwers te Brijell; Anton Houwers gehuwd met Maria Cruijsberg; Pieter Houwers gehuwd met Catharina Schoolmeesters; en Barbara Simons, gehuwd met Leonard Beckers, als moeder en voogdes van Johannes Houwers uit haar eerste huwelijk met wijlen Gerard Houwers. Haar nalatenschap bestond uit o.a. de helft van huis en tuin C 423 en 422 {Offenbeek-Kievit}. Bron: MvS Beesel, verfilming 1283/2481.

 

14 mei 1800

þ TEGELEN - Gehuwd (RK): Joannes Schouren [Jan Schoeren, geb. Belfeld 14-11-1770, overl. ald. 27-9-1841, oud 70 jaar, zn. van Laurentius Schouren en Maria Janssen « 24-4-1770] ‘ex Belfelt’ en Anna Maria Vullings [Joanna Maria Vullers, ged. Beesel 13-4-1775, overl. Belfeld 9-1-1849, dr. van Rutgerus Vullings en Elisabetha Peters « 8-11-1763] ‘ex Besel’. Getuigen: Godefridus Schouren en Gertrudis Vullings.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen; WieWasWie.

Uit dit huwelijk:

1.       Mathias Schouren, geb. Beesel 7-5-1803 (BS-1/253, get. Sibertus Schouren en Gertrudis Vullings), overl. Belfeld 15-11-1872. Tr. Belfeld 3-6-1851 met Anna Maria Verhaegh.

2.       Leonardus Schoeren, geb. Beesel 17-10-1805 (BS-1/390, get. Joannes Antonius Goossens en Henricus van der Velden), overl. ald. 12-12-1874. Tr. Belfeld 14-1-1840 met Joanna Gielen, overl. Beesel 24-2-1855; 2) Beesel 12-11-1855 met Gertrudis Sijbers.

3.       Gerard (Gerardus) Schouren, geb. en ged. Belfeld 26-9-1808 (doopget. Ruth Vullinx en Elisabetha Schouren), ongehuwd overl. ald. 18-3-1841, oud 31 jaar.

4.       Mathias Schouren, ged. Belfeld 5-1-1812 (doopget. Wilhelmus Vulleijns en Petronilla Craambreuckers), overl. ald. 8-11-1884. Tr. Belfeld 7-11-1842 met Anna Elisabeth Wolters.

5.       André (Andreas) Schoeren, geb. en ged. Belfeld 23-11-1816 (doopget. Christophorus Dorsers en Joanna Heinen), overl. Tegelen 30-3-1868. Tr. Belfeld 14-4-1842 (RK 20-4-1842) met Aldegonda Smeets.

6.       Maria Elisabetha Schoeren, geb. en ged. Belfeld 17-10-1819 (ged. 18-10-1819, doopget. Renerus Nisters en Maria Peters), ongehuwd overl. ald. 10-2-1857, oud 39 jaar.

 

vóór 21 mei 1800

Z.P. - Gehuwd: Nicolaus Custers [Joannes Nicolaus Kusters, ged. Puth-Schinnen 2-9-1768, arbeider 1830, dagloner 1838-1846, overl. Swalmen 2-9-1846 {aangifte door zoon Joseph Custers en buurman Pieter Wijnen, akkerman, verfilming 261/681}, oud 80 jaar, zn. van Henricus Custers en Joanna Elisabeth Nacken] en Sophia Janssen [Sophie, ged. Asselt 29-10-1769, dagloonster 1838, overl. Swalmen 29-12-1846 {aangifte door zoon Joseph en buurman Pieter Wijnen, verfilming 264/681}, dr. van Josephus Janssen en Mechtildis Heijnen « 6-5-1767].

DTB-registers St.-Dionysiusparochie Schinnen; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Anne Elisabeth Custers, geb. Swalmen 21-5-1800 (BS get. Joseph Janssen, oud 64 jaar wnd. te Swalmen, en Anne Elisabeth Nacken, oud 63 jaar, wnd. te Schinnen). Tr. Swalmen 13-7-1830 met Wolter Joosten.

2.       Henry Kusters, geb. Swalmen 12-11-1802.

3.       Mechtildis Custers, geb. Swalmen 6-6-1804, overl. ald. 14-2-1882. Tr. Swalmen 19-4-1830 met Martinus Beek.

4.       Joseph Kusters, geb. Swalmen 28-10-1807, overl. ald. 24-5-1864. Tr. 1) Swalmen 13-2-1838 met Anna Margaretha Hermans; 2) Swalmen 6-9-1852 met Maria Elisabeth Hermans.

5.       Helene Custers, geb. Swalmen 26-9-1810, overl. ald. 7-9-1811, oud bijna 1 jaar.

6.       Engeline Kusters, geb. Swalmen 24-11-1812, ongehuwd overl. Heythuysen 8-10-1835, oud 22 jaar.

 

25 mei 1800

TEGELEN - Gehuwd (RK): Sibertus Schouren [Schoeren, Schooren, Schoren. geb. Belfeld 10-12-1772, overl. ald. 12-12-1855, oud 83 jaar, zn. van Laurent Schouren en Maria Janssen; hij hertr. 1) Belfeld 29-5-1812 met Allegunda Wussels, overl. ald. 1-9-1813; 2) Belfeld 20-7-1819 met Petronella Craambruckers; 3) Belfeld 11-2-1824 met Maria Catharina Fijten] en Anna Kranenbroicker [Anna Sibilla Craambrukers, Craembreukers, Kraembreuckers, geb. Belfeld 22-8-1774, overl. ald. 17-12-1807, oud 33 jaar, dr. van Mathieu Craambrukers en Joanna Derix]. Getuigen: Godefridus Schouren en Barbara Kranenbroicker.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 34, (klapper RAL).

Uit dit huwelijk:

1.       Mathias Schouren, geb. Belfeld 20-6-1802, overl. ald. 26-8-1857, oud 55 jaar. Tr. Belfeld 8-4-1837 met Agnes Joosten.

2.       Laurent (Laurens, Laurentius) Schouren, ged. Belfeld 22-11-1805 (get. Joannes Schouren en Barbara Craembreukers), overl. ald. 29-10-1833, oud 28 jaar.

 

25 mei 1800

HEEL - Gehuwd (RK; BS Heel en Panheel start 1802): Claudius van Hooren [Claude van Horen, geb. Kessel 26-10-1748, pachter van Schonenborg te Belfeld 1819, overl. Nunhem 9-4-1830, oud 81 jaar, zn. van Gerardus van Horen en Elisabeth Geelen; wed. van 1) Joanna Gielen, geh. Kessel 27-7-1774; 2) Gertrudis Reefs, geh. Haelen 30-7-1788; hij hertr. Haelen 3-2-1824 met Gertrudis Jegers] en Cecilia Mans [Cecile, ged. Montfort 30-10-1759, overl. Belfeld ‘dans la maison dite Aan Schonenborg’ 7-4-1819 {verfilming 285/577}, oud 59 jaar, dr. van Wilhelmus Mans en Johanna van der Beek]. Getuigen: Mathias Adams en Aldegunda van Lier.

Gendalim5. De bruid had reeds een buitenechtelijke dochter Catharina Mans, ged. Montfort 23-12-1788, overl. Belfeld 22-7-1831.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Gertrudis van Horen, geb. Belfeld 18-4-1801, ged. Tegelen 19-4-1801 (get. Godefridus Loven vervangen door Matthias Denesen en Helena Hofer; dr. van Claudius x Cecilia Mans, beiden wnd. te Belfeld), overl. Belfeld 19-10-1878. Tr. 1) Belfeld 24-11-1831 met Jan Mathijs Lankes; 2) Belfeld 25-2-1854 met Albertus Houzer.

2.       Wilhelmus van Horen, geb. en ged. Belfeld 7-5-1804 (get. Paulus van Horen en Christina Mans), overl. ald. 9-5-1804 als Guillaume van Hooren, oud 2 dagen.

Cecilia Mans deed op 2-1-1814 aangifte van haar buitenechtelijke kleinzoon Willem Mans. Claudius van Horen deed op 19-8-1820 aangifte van de geboorte van ‘zijn’ buitenechtelijke kleindochter Cecilia Mans.

 

28 mei 1800

Z.P. - Gehuwd: Johann Mathias Neuenhoven [geb. Boisheim (D) 4-4-1763] en Hendrina Stocks [geb. Belfeld 21-10-1776, dr. van Martinus Stox en Anna Margaretha Joosten « 4-11-1772].

Thoer.net, 2022.

 

28 mei 1800

BRACHT (D) - Gehuwd (RK): Petrus Peters [Peeters, ged. Beesel 15-7-1777, landbouwer 1801, mogelijk pachter hoeve De Kamp 1838, overl. Bracht 31-1-1843, zn. van Peter Peters en Johanna Heggers « 4-7-1776] en Anna Catharina Wolters [ged. Bracht 8-7-1772, overl. ald. 4-10-1830, dr. van Leonard Wolters en Agnes Distels]. Getuigen: Wilhelm Crambrucker en Johanna Peters.

DTB-registers parochie Maria Hemelvaart, Mulbracht.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Pierre Lambert Peters, geb. Beesel 6-11-1801 (BS verfilming 15/605, get. Pierre Peters, landbouwer oud 54 jaar, en Agnes Distels, dagloonster oud 56 jaar). Tr. 1) Beesel 20-1-1836 met Elisabeth Smeets; 2) Beesel 20-7-1840 met Joanna Albers.

2.       Cornelia Peters, geb. Beesel 13-1-1804 (BS-1/293, get. Joannes Cruijsberg en Petrus Claessen).

3.       Leonardus Peters, geb. Beesel 13-1-1804 (BS-1/293), overl. Breyell (D) 15-9-1871. Tr. Breyell 17-5-1831 met Catharina Elisabeth Cremers.

4.       Gerardus Peeters, geb. Beesel 24-7-1806 (BS-1/407), overl. Breyell 6-7-1865. Tr. 1) Schaag (D) 12-4-1836 met Maria Gertrud Lankes; 2) Schaag 22-10-1857 met Maria Ida Bommels.

5.       Anna Barbara Peters, ged. Breyell 12-10-1809, overl. Bracht 27-11-1873. Tr. Bracht 7-9-1836 met Rutger Rütten, geb. te Orsbeck, korfmaker, overl. Bracht 27-9-1870, zn. van Peter Rütten en Maria Anna Schaufenberg.

Aanvullende gegevens Breyell met dank aan Reinhard Ranckers, Breyell.

 

5 juni 1800

þ MELICK - Gehuwd: Tilmanus Mevissen [Thilman Meeuwissen, ged. Asselt gem. Swalmen 28-8-1754, overl. Melick en Herkenbosch 11-8-1818, oud 63 jaar, zn. van Jacobus Mevissen en Martina Kessels « 13-6-1751; wedn. van Sophia Claessen, geh. Melick 10-1-1797, overl. ald. 5-3-1800], weduwnaar geb. te Schwamen, en Maria Biermans [Anna Maria Biermanns, van Kessel (sic, moedersnaam), geb. Melick 24-11-1776, overl. ald. 24-4-1831, oud 54 jaar, dr. van Conrard Biermans en Margaretha Bürsgens alias Van Kessel « Melick 11-7-1759]. Getuigen: Andreas Classen en Petronella Janssen.

DTB-registers St.-Andreas te Melick; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Willem Mevissen, geb. en ged. Melick en Herkenbosch 5-5-1805 (doopget. Wilhelmus Ramakers en Margaretha van Kessel), overl. Vlodrop 21-7-1883. Tr. 1) Sint Odiliënberg 4-2-1839 met Maria Agnes Erdkamp, overl. ald. 28-3-1849; 2) Vlodrop 24-11-1849 met Agnes Wolters.

2.       Marguerithe Mevissen, geb. en ged. Melick gem. Melick en Herkenbosch 27-12-1807 (Anna Margaretha, doopget. Theodorus van Kessel en Maria Mevessen), overl. ald. 1-6-1863. Tr. Melick en Herkenbosch 28-7-1836 met Jan Willem Römckens.

3.       Conrad Mevissen, geb. Melick en Herkenbosch 27-11-1810, ged. ald. 28-11-1810 (get. Joannes Schmits en Mechtildis Peggen), overl. Melick 9-7-1864, oud 53 jaar. Tr. Melick en Herkenbosch 17-10-1835 met Anna Catharina Berks.

 

19 juni 1800

þ ROERMOND - Gehuwd: Henri Heijnen [Hendrik, Henrij Heinen, geb. Swalmen 19-1-1770, overl. ald. 18-5-1833, oud 63 jaar, zn. van Hendrik Heijnen en Maria Janssen « 12-4-1769] en Jeanne Catharina Meuters [Anne Catherie, Catrine Meuter, Muijter, geb. Swalmen 19-12-1771, overl. ald. 22-7-1839, oud 67 jaar, dr. van Wilhelmus Meuters en Hendrina Thopoel, ook: Henriëtte Thopoell, Toepoel « 20-9-1759], geboren en wonend te Swalmen, beiden uit Swalmen.

GA Roermond, Registers DHO; WieWasWie, 2022.

1.       Henrij Heijnen, geb. Swalmen 7-7-1801, overl. ald. 4-9-1874. Tr. Swalmen 5-4-1842 met Maria Agnes van Buggenum.

2.       Marie Heijnen, geb. Swalmen 4-5-1803, overl. ald. 4-9-1811, oud 8 jaar.

3.       Jean Guillaume Heijnen, geb. Swalmen 19-12-1805, overl. ald. 6-6-1845. Tr. Swalmen 1-5-1844 met Joanna Stox.

4.       Anne Elisabeth Heinen, geb. Swalmen 24-9-1808, overl. ald. 14-1-1850. Tr. Swalmen 1-5-1838 met Arnoldus Heijnen.

5.       Jean Arnold Heijnen, geb. Swalmen 25-7-1813, overl. ald. 30-8-1847. Tr. Swalmen 11-10-1844 met Geertrudis Clumpkens.

 

19 juni 1800

þ ROERMOND - Gehuwd (BS): Arnoud Mathias Huyben [geb. Swalmen 21-2-1772, overl. ald. 3-3-1843, oud 71 jaar, zn. van Joannes Huijben en Agnes Verhaegh « 6-11-1755], zadelmaker wonend en geb./ged. te Swalmen 21 februari 1772, zn. van Jean Huyben en Agnes Verhaegh, beiden wonend te Swalmen, en Anne Gertrude Eckerath [geb. Swalmen 17-3-1779, overl. ald. 2-12-1857, oud 78 jaar, dr. van Joannes Ickenroth, arbeider, en Anna Maria Heuts, beiden wonend te Swalmen « 1-6-1775].

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1.       Jean Guillaume Huijben, geb. Swalmen 25-4-1801, overl. ald. 2-11-1865. Tr. Swalmen 5-5-1846 met Anna Maria Mevissen.

2.       Marie Agnes Huijben, geb. Swalmen 19-4-1810, overl. ald. 15-11-1825, oud 15 jaar.

3.       Jean Henry Huijben, geb. Swalmen 29-10-1814. ongehuwd overl. ald. 13-2-1863 als Joannes Henricus Huijben, oud 48 jaar.

4.       Anne Gertruijde Huijben, geb. Swalmen 14-7-1817, overl. ald. 26-1-1819 als Jeanne Gertrude Huijben, oud 1 jaar.

5.       Joannes Huijben, geb. Swalmen 13-2-1820, overl. ald. 22-11-1822, oud 2 jaar.

De bruidskist van Arnoldus en Anna Gertrudis met het jaartal 1798 (verm. kerkelijk huwelijk) is bewaard gebleven en staat in het museum te Asselt.

 

29 juli 1800

10 thermidor an VIII

BRUSSEL - Gehuwd (RK: 6-8-1800): Maximilien Emanuel Marie Joseph d'Overschie de Neeryssche [ geb. Neeryssche 22-12-1770, overl. Brussel 30-5-1819, oud 48 jaar, zn. van Jean Albert d'Overschie en Marie Isabelle de Nassau-Conroy] en Marie Thérèse Ignace C.L. d'Argenteau d'Ochain [geb. Luik 8-6-1783, overl. Limal 3-10-1869, oud 86 jaar, dr. van Joseph Louis Eugène d’Argenteau de Dongelberghe en Maria Anna gravin Von Limburg Styrum; zij hertr. … 1820 met Joseph Marie baron van der Linden d'Hooghvorst, waarvan geen kinderen meer].

Gegevens: geneanet.org, 2008.

Uit dit huwelijk:

1.       Auguste Joseph Ghislain d'Overschie de Neeryssche, geb. Brussel 16-5-1802 (26 floréal an X), overl. Neeryssche 21-6-1880. Tr. Brussel 22-6-1826 met Philippine Emmanuelle Ghislaine van der Linden d'Hoogvorst.

Maximilien d'Overschie was o.a. eigenaar van hoeve de Baxhof te Swalmen en Ten Hove te Helden. Ook was hij de laatste erfvoogd van Roermond.

 

11 augustus 1800

BELFELD - Brand te Belfeld.

In antwoord op een verzoek van de gouverneur van Limburg d.d. 21 juli 1827 aan alle gemeenten omtrent inlichtingen over belangrijke documenten van de Nederlandse geschiedenis en het behoud hiervan, schrijft het gemeentebestuur dat 'door eenen brand van vier huizen in den jare 1800 den 11 august in een huis bij de wed. Konr. Gerards alwaar de archieven dezer gemeente gedeponeerd, alle documenten akten en stukken door de vlammen zijn omgekomen'.

GHS Belfeld, Archief van het gemeentebestuur Belfeld, inv.nr. 23.

 

1801 (na 11 augustus 1800)

BELFELD - Brand te Belfeld.

Bertus Hanraets en Matijs Huijs comt voor transport der gemeentsbrandspuyt na Baerlo en van daer na Belfelt alwaer den brand aen de huysen ontstaen waer in zomer 1801 ten fine om den zelven te helpen blusschen ider 8 gl. Cleefs                                                                                             16                                                                                                -

Matijs Huijs comt alnog voor logement, cost en drank van 2 gendarmen voor 1 dag                                                                                                   3                                                                                              -

voldaen                                                                                             19                                                                                                -

Getekend: M. Huijs

Bertus Hanraets konde niet schrijven.

Visé pour valoir timbre à Gueldres

Le 20 mars 1807 …. vingt huit cent.

Subvention compris.

Duroij.

RA Limburg, 01.040, Schepenbank Maasbree, inv. nr. 360; met dank aan Nel Mulder..

 

10 september 1800

23 fructidor an 8

ROERMOND - Wolvenjacht.

Brief van de onderprefect van het arrondissement Roermond aan de prefect van het Departement van de Nedermaas. De burgemeester van Elmpt heeft op 25 prairial aan de prefect de koppen toegezonden van zeven wolvenjongen die door enkele inwoners uit hun hol zijn uitgegraven. (volgens verbaal van agent municipal Egide Adams d.d. 19 prairial jaar 8 zijn dit twee mannetjes en twee vrouwtjes van dezelfde dracht, uitgegraven door Leonard Rengels?, Guillaume Amputz, Jean Beulen, Herman Polmans, Antoine Coenen en Adolphe Polmans. Twee mannetjes en 1 vrouwtje uit een andere dracht werden uitgegraven door Jean Wolters, Guillaume Amputz en Gerard Amputz. Adams heeft bevolen deze dieren te doden en de koppen op te sturen naar de prefect.) De onderprefect vraagt om de premie conform de wet van 10 messidor jaar 5.

De burgemeester van Venlo heeft bericht over meerdere wolven die in de voorstad van Venlo voorkomen en de schade die ze herhaaldelijk hebben aangericht bij het overmeesteren van beesten. De onderprefect acht het noodzakelijk dat in het arrondissement een drijfjacht wordt gehouden en vraagt hiervoor toestemming van de prefect.

RHCL Maastricht, Departement van de Nedermaas, inv.nr. 2807.

 

vóór 15 september 1800

Z.P. - Gehuwd: Petrus Rijvers [Petrus Gerardus, Gerard Pierre, ged. Tegelen 2-8-1775, overl. ald. 9-5-1810, oud 35 jaar, zn. van Gerardus Rijvers en Cornelia aen den Boom, Ambaum, ook: Petronella van den Baum] en Ida Nijssen [Yda Niessen].

Klapper DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Gerardus Rijvers, geb. Tegelen 14-9-1800, ged. ald. 15-9-1800 (get. Petrus Niessen en Cornelia am Baum; zn. van Gerardus x Ida Niessen), overl. ald. 28-4-1801 als Peter Gradus, oud 6 maanden.

2.       Petrus Gerardus Rijvers, geb. en ged. Tegelen 30-9-1802 (get. Petrus ter Stappen en Gertrudis Bongers; zn. van Petrus x Yda Niessen). Tr. Tegelen 7-11-1827 met Gertruidis Sax.

3.       Gertruij (RK: Anna Gertrudis) Rijvers, geb. Tegelen 2-1-1805, ged. ald. 3-1-1805 (get. Wilhelmus Hoeven en Anna Catharina Nijssen; dr. van Petrus x Ida Nijssen), overl. ald. 4-8-1805, oud 6 maanden.

4.       Joannes Petrus Rijvers, geb. en ged. Tegelen 27-10-1806 (get. Joannes Kras en Wijlhelmina Nijssen; zn. van Petrus x Ida Nijssen). Tr. Tegelen 27-12-1830 met Anna Maria Peeters.

5.       Marie Gertruij (K: Maria Gertrudis) Rijvers, geb. Tegelen 19-12-1808, ged. ald. 20-12-1808 (get. Henricus Löchel en Anna Cornelia van Essen; dr. van Petrus Gerardus x Ida Nijssen), overl. ald. 7-1-1810, oud 1 jaar.

 

15 augustus 1800

27 thermidor an 8

BEESEL - Circulaire inzake belasting op personen en goederen over het jaar 9. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr.

 

19 september 1800

deuxieme jour complementaire an huit

VENLO - Gehuwd: Paul Luttels [ged. Beesel 6-2-1745, zn. van Henricus Luttels en Wilhelmina Janssen « 22-4-1744; wedn. van Gertrudis Rutten, geh. Beesel 16-4-1771], geb. en wnd. te Beesel, oud 60 jaar, dagloner, zn. van Paul Luttels en Wilhelmina Stappers, beiden overl., en Sybilla Stenkes [Stemkes, ged. Swalmen 2-3-1748!, dr. van Jacobus Stempkens en Gertrudis Claessens « 4-5-1747], geb. te Swalmen en wnd. te Beesel, oud 37 jaar, weduwe [van Wilhelmus Janssen, geh. Beesel 29-5-1783], dr. van Jakob Stenkes en Gertrude Claessen, beiden overl.

GenLias, 2004; T. Ernst: Kantonnale huwelijken. In: De Zeumer, 15e jrg. (1997) nr. 1, blz. 27-31; akte nr. 36.

Merk op dat de gegevens van beide partijen in deze akte zeer onbetrouwbaar zijn.

 

2 oktober 1800

BEESEL - Gehuwd: Joannes Gerrits [ged. Beesel 2-10-1747, zn. van Mathias Gerrits en Agnes Slousen « 3-6-1727; wedn. van Gudula Nijssen, geh. Beesel 7-5-1772] en Wilhelmina Cilaertz [Killaars, geb. Belfeld 15-3-1757, overl. Beesel 19-9-1811, oud 54 jaar, dr. van Tilmanus Cilaertz en Helena Willemsen « vóór 15-3-1757; wed. van Godefridus Claessen, geh. Beesel 13-1-1785].

GHS Beesel, BS-1/128.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

12 oktober 1800

26 vendémiaire an IX

BEESEL - Gehuwd: Petrus Criens [ged. Beesel 10-1-1774, overl. ald. 4-4-1840, volgens aangifte oud 68 jaar, zn. van Joannes Criens en Elisabeth Mooren « 25-9-1756] en Elisabeth Jansen [geb. Beesel 1-9-1778, overl. ald. 26-10-1843, dr. van Tilmanus alias Hermanus Jansen en Catharina Janissen « 7-1-1773].

GHS Beesel, BS-1/130.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Elisabeth Crins, geb. Beesel 15-2-1802 (BS-1/206, get. Charles Criens en Catharina Janissen), overl. ald. 13-6-1805 {aangifte door de landbouwers Jacques Sanders en Gerard Geeredts}.

2.       Elisabeth Crins, geb. Beesel 8-6-1805 (BS-1/368), overl. ald. 1-9-1849, oud 44 jaar.

3.       Joannes Krins, geb. Beesel 7-2-1807 (BS-1/436), ongehuwd overl. ald. 30-11-1829, oud 23 jaar.

De aangifte voor erfbelasting van Joannes Crins, overleden zonder testament, werd gedaan door zijn ouders Pieter Crins, dagloner, en Elisabeth Janssen wonend op de Plaats, mede voor hun vijf minderjarige kinderen Hermanus, Andreas, Elisabeth, Catharina en Margaretha Crins. Hij liet geen goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 2527/2745.

4.       Catharina Crins, geb. Beesel 28-5-1810 (BS-1/588), overl. ald. 28-9-1875. Tr. Beesel 23-11-1836 met Petrus Peeters.

5.       Tilman Crins, geb. Beesel 28-11-1813 (BS-2/41). Tr. 1) Beesel 18-1-1837 met Catharina Elisabeth Niesen; 2) Beesel 29-7-1846 met Elisabeth Pipers; 3) Beesel 29-6-1853 met Helena Christes; 4) Beesel 12-11-1869 met Joanna Sillen.

6.       Andreas Crins, geb. Beesel 4-10-1817 (BS-2/221), overl. ald. 18-4-1863. Tr. Beesel 4-5-1841 met Elisabeth Margaretha Niessen.

7.       Petronella Crins, geb. Beesel 12-10-1820, overl. ald. 18-10-1820.

8.       Margaretha Crins, geb. Beesel 30-10-1822, overl. ald. 2-2-1902. Tr. Beesel 8-4-1850 met Petrus Hubertus Reijnders.

De weduwe Pieter Crins was in 1843 eigenaresse van het huis sectie G 47 aan de Markt te Beesel. De kinderen Elisabeth, Catharina, Tilmanus, Andries en Margaretha Criens verkochten op 14-3-1844 een huis te Beesel aan de kerkfabriek.

 

12 oktober 1800

WEERT - Gehuwd: Charles Louis Devoitine [de Voitine, Anisy (Anécy?) 9-1-1766, ‘préposé des douanes nationales’ te Beesel 1803, zn. van Charles Louis Devoitine en Genevieve Pochet]  en Marie Elisabeth Sophie Lefevre [geb. Chery le Rozoy, dr. van Jacques Simeon Lefevre en Marie Antoinette Gobinet).

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Louis Joseph Maximilien de Voitine, geb. BEESEL 10-11-1803 (BS-1/288, get. Henri Tissen en Albert Peters, landbouwers).

 

1 november 1800

10 brumaire IX

ROERMOND - Overleden: Jean George Giesen, echtgenoot van Marie Agnes Smeetz, geboren Roermond 4 april 1730, zn. van Pierre Giesen en Margarite Jon Bloet.

GA Roermond, Registers DHO.

 

10 november 1800

BEESEL - Gehuwd: Jean Guilleaumes van Besel [geb. ‘ZaerVeldinge in Allemagne’ 1-1-1751, ged. Beesel 5-9-1771 op meerderjarige leeftijd, slager 1800, zn. van onbekende Joodse ouders; wedn. van Maria Naus, geh. Beesel 9-2-1772, overl. ...; hij hertr. Beesel 30-9-1801 met Gertrudis Behaege] en Ida Niessen [geb. Tegelen, overl. Beesel 14-2-1801 oud 52 jaar, dr. van Andreas Niessen en Wilhelmina Verbeeck].

GHS Beesel, BS-1/132.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

1 december 1800

þ BELFELD - Gehuwd (RK: Tegelen 30-10-1800, met toestemming van de pastoor van Belfelt, getuigen: Leonardus Rijvers en Cornelia Nijssen): Henry Rijvers [Henricus, geb. Belfeld 21-9-1755, overl. ald. 15-8-1830, oud 74 jaar, zn. van Jean Rijvers en Catharina Daemen « 18-1-1752] en Marie Stighmans [Anna Maria Gertrudis Steckmans, Stegmans, Stekmans, Stigmans, geb. Beesel 23-8-1765, overl. Belfeld 23-4-1832, oud 56 jaar, dr. van Antoine Stighmans en Hendrina Kessels « 18-4-1765].

GenLias, 2004; DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina Rijvers, geb. Belfeld 12-1-1802 (doopget. Franciscus Stigmans en Anna Maria Rijvers; dr. van Henricus x Anna Maria Stigmans; dr. van Henricus x Anna Maria Stigmans), overl. ald. 30-9-1846. Tr. 1) Belfeld 26-5-1825 met Joannes Smeets; 2) Belfeld 19-4-1836 met Josef Joosten.

2.       Joannes Rijvers, geb. Belfeld 27-4-1805 (doopget. Joannes Franken en Maria Rijvers; zn. van Henricus x Gertrudis Stigmans; zn. van Henricus x Gertrudis Stigmans), overl; ald. 30-3-1859. Tr. 1) Belfeld 3-10-1832 met Helena Houzer; 2) Belfeld 12-4-1850 met Maria Catharina Wolters.

 

3 december 1800

ROERMOND ‑ Overleden: Maria Catharina Cox, dr. van Jacobus Cox en Helena Clout, overleden te Roermond (Swalmerstraat).

GA Roermond, Registers DHO.

 

22 december 1800

1 nivose an IX

MECHELEN (Malines) - Ten overstaan van Jean Baptiste Olivier, vredesrechter te Malines, verzoekt Eugene Goubau wonend te Bruges, mede voor zijn broer Emmanuel Goubau wonend te Bruxelles, om aanwijzing van een curator voor hun broer Charles Goubau, geboren te Malines in maart 1758. Deze heeft in april 1777 zijn woning in de Voorstraet aldaar verlaten zonder dat iemand gedurende 5 of 6 jaar nog enig nieuws van hem heeft vernomen 'et qu'on sache en quel paijs il reside actuellement'. Tussen de drie broers bestaat een gemeenschap van goederen welke de twee eerstegenoemde broers wensen te beëindigen. De oorlogsomstandigheden ('les circonstances de la querre actuelle') verhinden echter dat zij een volmacht van hun broer kunnen krijgen. Daarom verzoeken Eugene en Emmanuel nu de vredesrechter om aanwijzing van genoemde curator voor hun broer Charles om daarna over te kunnen gaan tot deling en eventueel verkoop van de goederen. Na goedkeuring van het vredesgerecht en na beraad en advies, gehouden en gegeven door Francois Franco y Feo, Pierre Philippe de Brouchoven, Jean van Cannaert (d'Halmale), Guillaume van Brée en Pierre Joseph de Waepenaert, allen renteniers wonend te Malines, is nu besloten om als curator aan te wijzen Alexandre de Villegas-Pellemberg wonend te Bruxelles.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345. Authentiek gecollationeerd afschrift d.d. 23 floreal an IX door notaris A.J. Stinglhamber.

Genoemde partijen waren erfgenamen van de Wielerhof te Swalmen.

 

31 december 1800

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Tegelen 14-1-1801, getuigen Antonius Hoeser en Aldegonda op Heis): Theodor Husen [ook: Derk, Dirk, Henricus Hauser, Houzer, geb. Belfeld 8-10-1773, landbouwer 1800, overl. ald. 14-3-1825, oud 51 jaar, zn. van Albert Husen en Anne Marie Bellen « 9-5-1770] en Martina Janssen [Bartina, Bartine, Bartolomina, Bernardina, Bertina, Hubertina, geb. Belfeld 17-9-1773, dr. van Paul Janssen en Marie Bongaerts « 2-5-1770].

WieWasWie, 2022; DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Maria Houser, geb. Belfeld 24-8-1802, overl. Tegelen 27-10-1879. Tr. Tegelen 23-4-1836 met Jacobus Koopmans.

2.       Helena Houzer, geb. Belfeld 23-5-1806. Tr. Belfeld 10-8-1832 met Jan Rijvers.

3.       Albert Houzer, geb. Belfeld 31-1-1809, overl. ald. 14-10-1865. Tr. Belfeld 17-5-1848 met Helena Geelen.

4.       Gertruda Houzer, geb. Belfeld 5-2-1812, ongehuwd overl. ald. 7-1-1848, oud 35 jaar.

5.       Maria Houzer, geb. Belfeld 17-5-1815, overl. ald. 16-2-1883. Tr. Belfeld 18-4-1842 met Jan Pieter Derkx.

.

 

1801

9 februari 1801

MAASNIEL - Gehuwd: Pierre Bongaerts [geb. Swalmen 20-8-1772, zn. van André Bongaerts en Aldegonde Kusters « 22-10-1761] en Marie Elisabeth Beurskens [geb. Maasniel 30-8-1773, dr. van Arnould Beurskens en Jeanne Roulfs].

GenLias, 2010.

 

20 januari 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Henri Janssen [Henricus, geb. Beesel 31-10-1771, zn. van Wilhelmus Janssen en Catharina Peeters « 26-7-1768] en Margarite Geraerts [Joanna Geraets, geb. Swalmen 23-12-1767, dr. van Conrardus Geraerts en Catharina Vrencken of Frencken « 2-5-1765].

GHS Beesel, BS-1/134.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Janssen, geb. Beesel 30-4-1803 (BS-1/252, get. Joseph Geraets en Catharina Janssen; zn. van Henricus x Joanna).

 

20 januari 1801

MAASNIEL - Gehuwd: Jean Wijnen [geb. Swalmen 8-11-1773, arbeider 1801, zn. van Winand Wijnen en Anne Verheggen « 31-1-1748] en Mechtilde Lintjens [geb. Maasniel 29-10-1770, dr. van Jean Lintjens en Catherine Schrijvers, arbeidster].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Wijnen, geb. Maasniel 23-7-1803. Tr. Maasniel 29-11-1832 met Lambert Bremmers.

 

1 februari 1801

BEESEL - Gehuwd: Mathieu Croonen [Kronen, ged. Beesel 31-8-1768, zn. van Wilhelmus Croonen en Maria Teelen « 23-2-1762] en Sophie Bekkers [Sophia Beckers, geb. Swalmen 4-9-1779, overl. Beesel 24-8-1818, dr. van Joseph Bekkers en Anna Maria Getsel, ook: Getseld, Getzen « vóór 27-1-1768].

GHS Beesel, BS-1/136.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Croonen, geb. Beesel 16-3-1801 (BS-1/107, get. Petrus Bekkers en Anna Maria Tielen), overl. Belfeld 6-9-1829. Tr. Beesel 6-5-1824 met Petrus Paulus Olders.

2.       Wilhelmus Croonen, geb. Beesel 18-5-1803 (BS-1/256, get. Anna Maria Getzen en Joannes Croonen).

3.       Anna Maria Croonen, geb. Beesel 3-8-1805 (BS-1/374). Tr. Beesel 7-2-1830 met Godefridus Cruijsberg.

4.       Anna Maria Joseph Croonen, geb. Beesel 30-12-1807 (BS-1/465). Tr. Beesel 29-9-1829 met Jacobus Janssen.

5.       Herman Croonen, geb. en ged. Beesel 21-1-1812 (BS-1/667; get. Hermanus Bongers geb. te Besel en wnd. te Venlo, en Gertrudis Gerards geb. en wnd. te Swalmen).

6.       Joannes Croonen, geb. Beesel 7-1-1815 (BS-2/100; ged. 8-1-1815 (get. Godefridus Beckers en Maria Kromvoets, beiden geb. en wnd. te Swalmen)). Tr. Tegelen 5-5-1840 (RK) met Elisabetha Hermans.

7.       Joannes Henricus Cronen, geb. en ged. Beesel 1-3-1817 (get. Henricus Beckers en Anna Catharina Crumfuts, beiden uit Swalmen). Tr. Venlo 21-9-1841 met Maria Sibilla Coenen.

 

3 februari 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Mathias Henricus Ferlings [Veerlings, geb. Mulbracht (D) 1-5-1779, zn. van Petrus Ferlings en Christina Thielen] en Maria Mechtilda Berculaer [ged. Venlo 25-9-1756, dr. van Joannes Josephus Berculaer en Maria Hermans; wed. van Joannes Henricus Felbruck, geh. Beesel 9-11-1783].

GHS Beesel, BS-1/138.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

9 februari 1801

MAASNIEL - Gehuwd: Pierre Bongaerts [geb. Swalmen 21-8-1772, dienstknecht 1801, zn. van André Bongaerts en Aldegonde Kusters « 22-10-1761] en Marie Elisabeth Beurskens [geb. Maasniel 30-8-1773, overl. ald. 29-2-1812, oud 38 jaar, dr. van Arnould Beurskens en Jeanne Roelofs.]

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Jeanne Bongaerts, geb. Maasniel 2-3-1801. Tr. Venray 18-7-1831 met Theodor Kelders.

2.       André Bongaerts, geb. Maasniel 25-9-1803, overl. ald. 8-2-1810, oud 6 jaar.

3.       Jean Martin Bongaerts, geb. Maasniel 26-5-1806, VERMOEDELIJK overl. ald. 20-2-1810 als Jean Bongaerts, volgens aangifte oud 5 jaar.

 

18 februari 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Dousens [Dousen, ged. Swalmen 22-11-1755, overl. Beesel 3-9-1827, oud 72 jaar, zn. van Joannes Dousens en Catharina Moors « 27-4-1749] en Maria Reijnders [Marie Reinders, Rijnders, ged. Beesel 30-7-1764, dr. van Lambertus Reijnders en Mechtildis Naus « 5-4-1758].

GHS Beesel, BS-1/140.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Lambertus Dousen, geb. Beesel 24-3-1802 (BS-1/208, get. Wilhelmus Rijnders en Emille Dousen).

2.       Mechtildis Dousens, geb. Beesel 9-7-1804 (BS-1/299, get. Joannes Fijten en Conrard Janssen), overl. ald. 7-8-1806 als Megtildis Dousen, oud 2 jaar.

3.       Mathilda Dousers, geb. Beesel 3-1-1807 (BS-1/432, get. Jan ... en Willem Vullers), overl. ald. 1-10-1811, volgens aangifte oud 5 jaar.

 

19 februari 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Herman Gerits [Hermaan Gerards, Geritz, geb. Beesel 9-4-1774, landbouwer 1801, pachter van de Kleine Hoeve, overl. Belfeld 12-4-1828, oud 54 jaar, zn. van Joannes Gerits en Gudula Niessen « 7-5-1772] en Claire Janssen [Clara, geb. Belfeld 29-12-1775, overl. ald. 26-1-1829, oud 53 jaar, dr. van Jacobus Janssen en Petronella Zeetsen « 1-2-1769].

GHS Beesel, BS-1/142.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gudule Geritz, geb. Beesel 26-11-1801 (BS verfilming 15/605, get. Jean Geritz, landbouwer oud 56 jaar, en Wilhelmine van Lier, landbouwster oud 38 jaar).

2.       Jean Geritz, geb. Beesel 23-10-1803 (BS-1/287, get. Godefridus Tissen en Henricus Luttels). Tr. Amern St.-Georg (D) 16-11-1826 met Maria Gertrud Joppen.

3.       Jacques Geraets, geb. Beesel 8-2-1805 (BS-1/348, get. Adolphus Slabbers en Ange Janssen), overl. Bracht (D) 30-8-1842. Tr. Bracht 29-10-1826 met Anna Christina Giebelen.

4.       Henrij Geraets, geb. Beesel 8-9-1806 (BS-1/414, get. Seger Tonissen en Adolf Slabbers), overl. ald. 9-1-1807, oud 3 maanden.

5.       Henri Gerats, geb. Beesel 15-3-1808 (BS-1/485, get. Segerus Janissen en Adolf Schlabbers), overl. Bracht 25-6-1848. Tr. Bracht 22-4-1837 met Johanna Houbertz.

6.       Petronella Gerarts, geb. Belfeld 18-5-1811 (ged. 17-5-1811?, doopget. Joannes Winckens en Elisabetha Tuffers). Tr. Breyell (D) 5-10-1839 met Theodor Glasmachers.

7.       Joanna Geradts, geb. Belfeld 18-2-1813 (doopget. Wilhelmus Janssen en Joanna Geraerts).

8.       Peter Geraets, geb. Belfeld 10-2-1815 (RK: Petrus, doopget. Mathias Geraets en Joanna Janssen), overl. ald. 20-10-1880. Tr. 1) Beesel 4-4-1845 met Joanna Cruijsberg; 2) Belfeld 18-5-1863 met Willemina Peeters.

9.       Maria Elisabeth Gerards, geb. Belfeld 23-5-1817 (doopget. M. Geraets en Henrica Janssen). Tr. Dülken (D) 10-10-1843 met Martin Hubert Janssen.

10.     Maria Agnes Gerards, geb. Belfeld 5-4-1821 (doopget. Mathias Broeks en Elisabetha Duffers), overl. Beesel 13-4-1853. Tr. 1) Beesel 15-7-1844 met Joannes Wilhelmus Louis; 2) Beesel 15-9-1851 met Marcelus Roijmans.

Aanvullende gegevens Bracht met dank aan Brigitte Tophofen.

 

19 februari 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Andreas Smeets [Schmits, Smeetz, geb. Breyell (D) 10-5-1750, overl. Beesel 16-2-1817, volgens aangifte oud 67 jaar, zn. van Mathias Smeets en Eve Gerrardts; wedn. van 1) Gertrudis Engelen, geh. Beesel 13-1-1774, overl. ald. 10-4-1790; 2) Anna Ceuven, geh. Beesel 25-5-1790, overl. Beesel 9-1-1801; hij hertr. Beesel 9-10-1805 met Maria Margaretha Verspagen] en Gertruda Hoex [Anna Gertrudis, geb. Beesel 16-8-1772, overl. ald. 13-2-1805, oud 32 jaar, dr. van Joannes Hoex en Joanna Willems « 7-1-1766 ].

GHS Beesel, BS-1/144.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Eve Smeets, geb. Beesel 19-8-1803, overl. ald. 19-8-1803, oud 1 uur.

 

23 maart 1801

2 germinal an IX

DENDERMONDE (Termonde) - Besluit tot verkoop van de Wielerhof te Swalmen.

Op verzoek van Jeanne Josine Ferdinande de Waepenaert, weduwe van Charles Jean Joseph de Waepenaert, vindt ten overstaan van Pierre Augustin Joseh Ysebrant, vredesrechter te Termonde, familieberaad plaats door:

Antoine Louis Jacques Danneelt, rentenier wonend te Alost (Aalst), oom ('oncle maternel du chef de son epous'); Charles de Waepenaert, eveneens rentenier te Alost, volle neef ('cousin germain paternel'); Pierre Jean André de Wolf 'patricien' aldaar in de plaats van Louis Philippe de Waepenaert, rentenier te St.-Nicolas, oom en voogd ('oncle et tuteur paternel'); Josse Antoine Bruijlandt, particulier aldaar, namens Joseph Moerman wonend te St.-Nicolas, volle neef ('cousin germain du chef de son epouse'); en Pierre du Blieck, eveneens wonend aldaar, 'en l'absence d'un parent respectivement par des ordres donnés a cet effet plus proche voisin' van de minderjarige kinderen Maria Angelique Caroline, oud 18 jaar, en Joseph Ferdinand Marie de Waepenaert, oud 17 jaar, nagelaten kinderen van wijlen Charles Jean Joseph de Waepenaert,

om, samen met de minder‑ en meerderjarige kinderen en (van?) de familie Goubau, te adviseren over en te komen tot de verkoop van zekere boerderij en landerijen groot 131 morgen 115 kleine roeden bouwland, weiland en bossen, genaamd Wijlerhof te Swalmen, departement Meuse Inferieur gelegen, "quel biens etant par la grande distance et eloignement de cette ville tellement mal geré et administré que les revenus uci (?) produisant presque pas assez annuellement pour faire un voiage au même biens, outre que les mêmes biens ne sont pas susceptibler de devision entre les co.. proprietaires".

          Deze goederen kunnen nu tegen een goede prijs worden verkocht aan Henri Joseph Michiels en Cornelie Jacqueline Bosch wonend te Ruremonde die een bedrag van 18.000 zilveren guldens hebben geboden; dit bedrag is meer dan het bedrag dat is (zal worden?) geboden tijdens een publieke verkoop. Voor deze verkoop is echter de toestemming nodig van een familieberaad. De bezittingen zijn te ver weg gelegen om deze goed te beheren of bewerken, zijn door de huidige oorlogssituatie sterk verwaarloosd ('beaucoup deterrioré') en brengen te weinig op.

          Emmanuel Goubau te Bruxelles wordt na het beraad gemachtigd tot de overdracht ten behoeve van de minderjarige kinderen; Marie Therese Louise Eleonore Marie Josephine en Isabeau Jeanne Marie de Waepenaert, zussen van genoemde minderjarige kinderen, bevestigen de volmacht aan genoemde Emmanuel Goubeau en stemmen in met de voorgenomen verkoop.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345. Gecollationeerd afschrift d.d. Bruxelles 23 floreal an IX.

 

25 maart 1801

4 germinal an IX

BRUGGE (Bruges) - Volmacht tot verkoop Wielerhof te Swalmen.

Ten overstaan van Luc Emanuel Rosseel, notaris te Bruges, volmachtigt Eugene Joseph Marie Ghislain Goubau, rentenier aldaar, Emanuel Goubau, rentenier wonend te Bruxelles, Rue de la Fiancée, om in zijn naam zijn gedeelte in de goederen gelegen in de dorpen Erps en Quaribl.., departement Dijle, alsmede zijn deel in de boerderij gelegen te Swaemen arrondissement Ruremonde en elders gelegen, te verkopen, de koopsom in ontvangst te nemen, kwitanties te geven, eigendomspapieren over te geven, etc.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345. Authentiek afschrift d.d. 23 floreal an IX door A.J. Stinglhamber, notaris te Bruxelles.

 

26 maart 1801

5 germinal an IX

MECHELEN - Volmacht tot verkoop Wielerhof te Swalmen.

Ten overstaan van Marcelis Josephus Vinck, notaris te Mechelen, machtigen Judith Fuhrmann, weduwe van Leopoldus Goubau, voor zichzelf en haar twee minderjarige zonen Benedictus en Carolus Goubau; Ambrosius Goubau en Carolina Goubau, meerderjarige kinderen van gemelde Judith en wijlen Leopold; Theresia de Waepenaert, weduwe van Joannes Michael de Annez; en Regina de Waepenaert, bijgestaan door haar man en voogd Joannes Alexander Ernestus de Cannaert d'Halmale, allen particulieren wonend te Mechelen en mede-erfgenamen van wijlen Ambrosius Bernaerts, overleden te Ruremonde, de rechtsgeleerde Emanuel Goubau wonend te Brussel om "sekere hoeve, schuiren, stallinge, met de landen ap‑ ende dependentien van dien gelegen tot Swalmen, soo ende gelijck de selve op de comparanten mits doode van den gemelden Ambrosius Bernaerts is gesuccedeert", te verkopen aan zodanige personen en onder zulke voorwaarden als hem zal goeddunken, etc.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345. Afschrift d.d. 23 floreal an IX door A.J. Stinglhamber, notaris te Bruxelles.

 

31 maart 1801

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Tegelen 22-4-1801): Jean Tillaers [Jan Kelaerts, Killaars, Killaartz, ged. Beesel 19-12-1768, overl. Belfeld 6-4-1810, oud 41 jaar, zn. van Tilmanus Killaers en Helena Willemsen « vóór 15-3-1757; in huwelijksakte: zn. van Cretien Tillaers] en Marie Verspaeren [Anna Maria Verspaegen, Verspagen, geb. Belfeld 6-7-1774, overl. ald. 13-4-1810, oud 35 jaar, dr. Tilmanus Verspagen en Maria Catharina Heijnen « 27-4-1773; in huwelijksakte: dr. van Hermann Verspaeren].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Tilman Kijlards, geb. Belfeld 16-12-1801 (RK: Hermanus Killaerts, doopget. Joannes Stroucken en Helena Wulmsen), overl. ald. 26-4-1832. Tr. Belfeld 29-4-1830 met Anna Jacobs.

2.       Joannes Killaars, geb. Belfeld 27-12-1803 (RK: Kelaerts, doopget. Henricus Kelaerts en Catharina Heijnen), overl. ald. 23-7-1846. Tr. Beesel 7-4-1826 met Mechtildis Gertrudis Giebelen.

3.       Helena Killaartz, geb. Belfeld 5-4-1806 (RK: Killaerts, doopget. Joannes Stroeken en Wilhelmina Killaerts). Tr. 1) Belfeld 21-4-1828 met Theodorus Ewalts; 2) Tegelen 13-9-1841 met Peter Lenaerts.

4.       Gerard Killaars, geb. Belfeld 10-1-1808 (doopget. Jacobus Killaerts en Anna Stroeken), overl. ald. 1-3-1876. Tr. Beesel 23-4-1836 met Hendrina Meuter.

5.       Arnold Killaars, geb. Belfeld 1-4-1810 (doopget. Wilhelmus Neuzer en Maria Sanders), overl. ald. 13-4-1810 als Arnoud Killaars, oud 11 dagen.

 

31 maart 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Guilleaume Claessen [Wilhelmus, ged. Beesel 14-2-1767, landbouwer 1802, overl. ald. 6-12-1833, oud 66 jaar, zn. van Michiel Claessen en Joanna Janssen « 5-2-1762; hij hertr. Beesel 11-2-1809 met Hendrina Janssen] en Anne Marie Beurskens [Anna Maria Burskens, geb. Beesel 15-10-1772, overl. ald. 28-2-1808, oud 35 jaar, dr. van Joannes Beurskens en Agnes Ingenmiddel « 4-2-1766].

GHS Beesel, BS-1/148; GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jeanne Claessens, geb. Beesel 20-1-1802 (verfilming 18/605, get. Jean Beurskens, landbouwer oud 50 jaar, en Anne Marie Claessen, dagloonster oud 38 jaar), overl. ald. 23-5-1880. Tr. Beesel 18-4-1827 met Gerardus Thijssen.

2.       Agnes Claessen, geb. Beesel 4-1-1804, overl. ald. 12-6-1847, oud 43 jaar. Tr. Beesel 2-5-1835 met Joannes Korsten.

3.       Michel Klaassen, geb. Beesel 22-4-1805, overl. ald. 1-1-1808 als Michel Claasen, oud 2 jaar.

4.       Anna Maria Claessen, geb. Beesel 5-11-1806, overl. Swalmen 17-7-1840. Tr. Beesel 17-9-1831 met Petrus Wijnen.

5.       Mathilde Claesen, geb. Beesel 27-2-1808.

 

4 april 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Franciscus Nijemans [Niemans, geb. Beesel 21-12-1774, overl. ald. 8-1-1827, oud 52 jaar, zn. van Arnoldus Nijemans en Anna Christina Beuskens « 7-10-1770] en Anna Catharina Stroux [Strocks, geb. Breyell (D) 21-8-1757, overl. Beesel 31-12-1838, oud 81 jaar, dr. van Conrard Stroux en Gertruda Lentzen; verm. wed. van Thomas Heuvelmans, geh. Beesel 8-9-1782].

GHS Beesel, BS-1/146.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Catharina Niemans, geb. Beesel 19-5-1802 (BS-1/211, get. Conrardus Stroux en Anna Catharina Niemans), overl. ald. 21-4-1842. Tr. 1) Beesel 20-9-1825 met Joannes Nijskens; 2) Beesel 26-6-1840 met Joannes Wagemans.

Jean Francois Niemans kocht op 8-1-1808 een huis in de Busseringskamp.

 

6 april 1801

ROERMOND - Gehuwd: Jean Bernard Pangels en Marie Petronille Pereij, wonend en geb./ged. Roermond 24-12-1777, dr. van Pierre Pereij en Petronille Cruijsbergh « 16-4-1765.

GA Roermond, Registers DHO.

De ouders van de bruid hadden bezittingen te Beesel.

 

vóór 7 april 1801

Z.P. - Gehuwd: Thomas Peters [ged. Beesel 15-1-1773, zn. van Petrus Peters en Catharina Luttels « 21-5-1772; hij hertr. Beesel 19-1-1816 met Joanna Janssen] en Maria Cruijsberg [overl. Beesel 15-9-1815, akte 61].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Pierre Peters, geb. Beesel 7-4-1801 (BS-1/109, get. Petrus Peters en Catharina Pepers?).

2.       Godefridus Peters, geb. Beesel 21-10-1802 (BS-1/240, get. Joannes Cruijsberg en Catharina Luttels).

3.       Petronilla Peters, geb. Beesel 9-10-1804 (BS-1/335, get. Gerardus Heijnen en Paul Stevens, CONTROLEREN). Tr. Beesel 6-4-1834 met Petrus Geelen.

4.       Joanna Peeters, geb. Beesel 13-9-1806 (BS-1/415).

5.       Gertruda Peters, geb. Beesel 29-5-1809.

6.       Petrus Paulus Peters, geb. Beesel 15-6-1811. Tr. Beesel 19-4-1844 met Anna Maria Claessen.

 

11 april 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Hendrickx [geb. Tegelen 29-12-1774, zn. van Theodorus Hendrickx en Joanna Dings] en Joanna van gen Eijndt [aen gen Endt, geb. Beesel 20-1-1778, dr. van Leonardus van gen Eijndt en Gertrudis Tijssen].

GHS Beesel, BS-1/154.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Hendrikx, geb. Beesel 10-8-1801 (BS-1/123).

2.       Maria Gertrudis Hendrix, geb. Beesel 14-1-1805 (BS-1/346).

3.       Theodore Hendrix, geb. Beesel 3-7-1807 (BS-1/448).

4.       Maria Hendrix, geb. Beesel 7-12-1809 (BS-1/566).

5.       Gerardus Hendrix, geb. Beesel 12-8-1812 (BS-1/685).

 

12 april 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Charles Krins [Carel, Carl, Charl, Karel Crins, Krinst, volgens huwelijksakte ged. Beesel 11-7-1767, dagloner 1801-1802, ‘bessemmaaker’ 1836, overl. ald. 10-3-1846 volgens aangifte oud 81 jaar, volgens huwelijksakte zn. van Joannes Krins en Margaritha (moet zijn: Elisabeth) Mooren « 25-9-1756] en Wilhelmina Jansen [Wilhelmine Janssen, ged. Neer 20-10-1771, overl. Beesel-Bussereind 2-4-1836 {volgens aangifte door de naburen Joannes Engelen en Mathias Croonen oud 67 jaar}, dr. van Conrardus Jansen en Joanna Snijders].

GHS Beesel, BS-1/150.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Jean Crins, geb. Beesel 16-1-1802 (BS verfilming 17/605, get. Matthieu Aquarius, landbouwer oud 45 jaar, en Elisabethe Mooren, dagloonster oud 60 jaar), overl. ald. 15-5-1815 als Jean Krins, volgens aangifte oud 14 jaar.

2.       Franciscus (Francois) Kriens (Krins), geb. Beesel 14-12-1803 (BS-1/291), overl. ald. 24-9-1808, oud 4 jaar.

3.       Jeanne Crins, geb. Beesel 28-11-1805 (BS-1/393), overl. ald. 3-6-1864. Tr. Beesel 8-4-1834 met Petrus Mathias Vullings.

4.       Maria Catharina Crins, geb. Beesel 8-12-1807 (BS-1/463).

5.       Gertrudis Krins, geb. …, overl. Beesel 24-9-1808, oud 7 maanden.

...

5.       Conrardus Crins, geb. Beesel 24-1-1813 (BS-2/4).

6.       Gerardus Crins, geb. Beesel 24-1-1813 (BS-2/5).

De doop van Charles Crins is niet terug te vinden in de Beeselse doopregisters. De geboorteplaats (Beesel) en de voornaam van de moeder die in zijn huwelijksakte worden opgeven (Margarite i.p.v. Elisabetha Mooren) lijken onjuist zijn. Als de leeftijd bij overlijden juist is, zou Karel rond 1765 moeten zijn geboren. Karel Crins wordt in de OAT van het kadaster genoemd als eigenaar van een huis sectie E 618 (Bussereind), op de bijbehorende kaart E2 aangegeven.

 

12 april 1801

BEESEL - Gehuwd (BS): Gerardus Hovens [geb. Venlo 28-10-1765, overl. Beesel 30-1-1812, oud 45 jaar, zn. van Joannes Hovens en Margaritha Dings] en Gertruda Engels [geb. Beesel 5-8-1771, overl. ald. 16-7-1840, oud 70 jaar, dr. van Petrus Engels en Dorothea Peters « 21-6-1770; wed. van 1) Henricus Jacobs, geh. Beesel 3-1-1791; 2) Hermanus Wijnands, geh. Beesel 19-10-1797].

GHS Beesel, BS-1/152.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jean Pierre Hovens, geb. Beesel 17-2-1802 (BS-1/207, get. Joannes Hovens en Aldegondis Stox). Tr. Tegelen 27-4-1829 met Helena van Overbruggen.

2.       Anna Sophia Hovens, geb. Beesel 9-4-1805 (BS-1/356, get. Theodorus Gerats en Joannes Peters), ongehuwd overl. ald. 14-10-1874, oud 69 jaar.

3.       Pierre Hovens, geb. Beesel 25-4-1808 (BS-1/490, get. Petrus Peters en Joannes Kouters).

4.       Cornelius Hoovens, geb. Beesel 12-1-1812 (BS-1/665, get. Petrus Peters en Mathias Wiers), overl. ald. 27-8-1884. Tr. Beesel 13-9-1837 met Joanna Janssen.

Gerard Hovens verkocht op 8-1-1808 een huis in de Busseringskamp (mogelijk smabers-5/38).

De ongehuwde dochter Sophia Hovens (Beesel 6-4-1804) woonde in 1862 alleen op het adres Bussereind 116. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 118.

 

13 april 1801

23 germinal an IX

BRUSSEL - Ten overstaan van Jean Louis de Basserode, vredesrechter te Bruxelles, toont Melchior Alexandre de Villegas Pellenberg, wonend te Bruxelles Rue d'Assaut, een akte van familieberaad opgemaakt d.d. 1 nivose an IX ten overstaan van de vredesrechter te Malines (Mechelen), waarbij comparant is aangewezen tot curator van de afwezige Charles Goubau; omdat hij niet aanwezig is kunnen zijn bij deze aanwijzing en deze derhalve op dat moment heeft niet kunnen aanvaarden, wordt De Villegas nu alsnog door eerstgenoemde vredesrechter beëdigd.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345; betreft Wielerhof te Swalmen.

 

18 april 1801

28 germinal an IX

SWALMEN ‑ Francois Xavier Huquier, ‘commissaire des guerres’ wonend te Mayence maar nu verblijvend te Rooermond, verpacht de boerderij Graaterhof te Swalmen, uitgezonderd het daartoe behorende bos, voor een periode van zes jaar, aanvangend 15 germinal a.s., van beide zijden op te zeggen op de helft van de pachttermijn met een opzegtermijn van zes maanden, voor een jaarlijke pachtsom van 1500 francs aan Theodore Geraedts en Sophie Zanders te Swalmen.

Met vele bepalingen, o.a. mogen de pachters het vee niet weiden in het bos genaamd Graaterhaak; over het onderhoud van de gebouwen; het leveren van diensten; schade door misoogst of oorlog.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, nr. 1801/73. Zie 18-3-1798 en 21-9-1803.

 

18 april 1801

28 germinal an IX

SWALMEN ‑ Francois Xavier Huquier, ‘commissaire des guerres 1a la residence de Mayance (Mainz), vingtsixieme division militaire, nu verblijvens de Roermond, verpacht de boerderij genaamd Middelhof te Swalmen voor een periode van zes jaar, ten halve op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden, voor een jaarlijkse pachtsom van 1000 francs aan de echtelieden Winand Heijmans en Elisabeth Wienen, weduwe van Jacques Eemans, te Swalmen.

Met bepalingen over o.a. onderhoud van gebouwen, de veestapel, het leveren van diensten, schade door misoogst of oorlog.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard, nr. 1801/74. Zie 21-9-1803.

 

19 april 1801

29 germinal an IX

ROERMOND - Volmacht tot aankoop Wielerhof te Swalmen.

Ten overstaan van Henri Antoine Milliard, notaris te Ruremonde, machtigen Henri Joseph Michiels, rentenier en zijn vrouw Cornelie Jacoba Bosch, Arnold Michiels, rentenier aldaar, om in hun naam van de familie Gobaud wonend te Gand en Bruxelles, "la ferme dite Wilerhof avec toutes les ap‑ et dependances située sous la commune de Swalmen", te verkopen, alle acten van overdracht te aanvaarden, etc.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345. Origineel op papier.

 

22 april 1801

Zie 29-11-1808/292.

 

23 april 1801

BAARLO - Gehuwd: Henricus Verbongh [geb. Baarlo 22-6-1776, overl. ald. 9-12-1831, oud 54 jaar, zn. van Theodor Verbong en Catharina Houwen] en Hendrina Strouken [Henrica, Henriette, geb. Belfeld 21-9-1772, overl. Baarlo 9-5-1845, oud 78 jaar, dr. van Godfried Strouken en Elisabeth Bisschops « 3-11-1761] uit Belfelt. Getuigen: Wilhelmus Verbongh en Gertrude Becckers.

DTB-registers Baarlo. Getuige Gertrudis Beckers werd ged. Belfeld 29-6-1782 als jongere, buitenechtelijke zus van Hendrina.

Uit dit huwelijk o.a. tweeling:

1.       Gerard Verbong, geb. Baarlo …, overl, ald. 22-10-1806, oud 4 jaar.

2.       Elisabethe Verbong, geb. Baarlo gem. Maasbree 7-10-1805, overl. ald. 21-11-1869. Tr. Maasbree 21-4-1846 met Adriaan Peeters.

3.       Gerard Verbong, geb. Baarlo gem. Maasbree 27-7-1808, ongehuwd overl. ald. 25-3-1835, oud 26 jaar..

4.       Anne Catarina Verbong, geb. Baarlo gem. Maasbree 3-10-1811, overl. ald. 10-3-1875. Tr. Maasbree 3-5-1845 met Pieter Francis Peeters.

5.       Petronella Verbong, geb. Baarlo gem. Maasbree 28-3-1815, overl. ald. 14-1-1877. Tr. Maasbree 13-9-1845 met Pieter Janssen.

6.       Theodorus Verbong, geb. Baarlo gem. Maasbree 28-3-1815, overl. ald. 20-11-1816, oud 1 jaar.

 

25 april 1801

5 floral an IX

DENDERMONDE (Termonde) - Goedkeuring tot verkoop Wielerhof te Swalmen door vresdesrechter te Dendermonde.

Op verzoek van Jeanne Josine Ferdinande de Waepenaert, weduwe van Charles Jean Joseph de Waepenaert wonend te Dendermonde, gesteund door de vredesrechter aldaar, heeft op 2 germinal j.l. een familieberaad plaatsgevonden om te beraadslagen en te adviseren over de verkoop van enkele onverdeelde goederen onder Zwalmen gelegen, eigendom van de minderjarige kinderen van eerstgenoemde; na een positief advies wordt deze verkoop nu ook door de vredesrechter van het Tribunal Civil van het arrondissement Dermonde goedgekeurd.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345.

 

9 mei 1801

19 floreal an IX

MECHELEN (Malines) - Het Tribunaal te Malines bekrachtigt de noodzaak tot het aanwijzen van een curator voor de afwezige Charles Goubau in de persoon van Alexandre de Villegas wonend te Bruxelles en ordonneert dat deze zich door de vredesrechter in zijn woonplaats moet laten beëdigen.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345; betreft Wielerhof te Swalmen.

 

12 mei 1801

22 floreal an IX

BRUSSEL / SWALMEN - Verkoop van Wielerhof te Swalmen door erven Goubau aan Michiels van Kessenich.

Ten overstaan van Jean Stinglhamber, notaris te Brussel, draagt Emanuel Goubau, wonend te Brussel, Rue de la Fiancée section 5 nr. 355,

in eigen naam en als gemachtigde van 1) zijn broer Eugene Goubau wonend te Bruges blijkens volmacht d.d. 4 germinal an IX, verleden voor Luc Emanuel Rosseel, notaris aldaar, geregistreerd aldaar 6 germinal; 2) Judith Fuhrmann, weduwe van Leopold Goubau, voor zichzelf alsmede voor haar twee meerderjarige zonen Benoit en Charles Goubau; 3) Ambroise en Caroline Goubau, eveneens meerderjarige kinderen van voornoemde Judith Fuhrmann met Leopold Goubau; 4) Therese de Waepenaert, weduwe van Jean Michel de Annéz; 5) Reine de Waepenaert, met toestemming van haar man en voogd Jean Alexander de Kannart d'Halmale, allen wonend te Malines, volgens volmacht d.d. 5 germinal an IX verleden voor notaris Marc Joseph Vinck en getuigen; 6) de meerder‑ en minderjarige kinderen van wijlen Charles Jean Joseph de Waepenaert en Jeanne Josine Ferdinande de Waepenaert, volgens akte d.d. 2 germinal an IX verleden voor de vredesrechter van de stad Termonde en bekrachtigd 6 germinal daarop volgend, mede door Alexandre de Villegas Pellenbergh, wonend te Brussel, Rue d'Assaut sectie 5 nr. 762, als curator van Charles Goubau, afwezig en als zodanig genoemd in de 'acte d'assemblée de famille' gepasseerd voor eerstgenoemde vredesrechter te Malines d.d. 1 nivose an IX,

"une ferme avec grange, écuries, jardin, verger et dependances avec environ cent trente un arpents, cent quinze petites verges, tant terres arables, prairies, bois de raspe, sites sous la commune de Swalmen, sous de nom De Wijlerhof", alles volgens kadastrale legger paginas 463 t/m 473, zoals deze wordt beakkerd door Jean Cuijpers, alsmede "un cheval, une vache, deux genipes, un cochon avec cinq jeunes" die zich daar bevinden en behoren tot het "ijser-vhee", plus een bedrag van 100 francs tegen een jaarlijkse rente van 2 francs 50 centimes, voor een bedrag van 18.000 zilveren guldens brabants (in francs 38.095,24), binnen 4 'decades' te betalen in termijnen van elk 6.000 gulden, over aan Henri Joseph Michiels en Cornelie Jacqueline Bosch, renteniers wonend te Ruremonde, hier vertegenwoordigd door Arnould Henri Michiels, rentenier te Ruremonde, daartoe gevolmachtigd d.d. 29 germinal an IX voor Henri Antoine Milliard, notaris te Ruremonde.

          Deze goederen zijn afkomstig van hun oud-oom ('grand-oncle') Jean Ambroise Bernard, overleden op 23-8-1773. Als plaats voor deze overdracht is gekozen voor de woning van Charles van der Renne, wonend te Brussel, Rue de Louvain sectie 6 nr. 25.

          Getuigen: Pierre Joseph Maluin en Antoine Joseph van Marcke. Geregistreerd Brussel 28 floreal an IX fol. 3 vs. Met kwitanties door Emanuel Goubau te Brussel voor A. Michiels q.q. wegens de drie ontvangen termijnen van elk 6.000 gulden brabants, te weten d.d. 28 floreal an IX en 21 juillet en 24 aout 1801.

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1345. Origineel op papier, met aangehechte kwitanties. Dorso: "Koopcedule van Wielerhof te Zwalmen, geenregistreerd in mijn grootboek van fol. 1mo tot 12°."

 

vóór 20 mei 1801

Z.P. - Gehuwd: Hermanus Bongaerts [Bongarts, Bongers,  ged. Beesel 30-5-1767, overl. ald. 23-12-1822, zn. van Jacobus Bongers en Gertrudis Gerits « 15-4-1761; hij hertr. Kessel 25-6-1814 met Ida Timmermans] en Joanna Peeters [Janette Peters].

Uit dit huwelijk (BS Beesel, o.a. tweeling):

1.       Jacques Bongers, geb. Beesel 20-5-1801 (BS-1/112, get. Wilhelmus Peters en Gertrudis Gerrits), overl. ald. 27-11-1872. Tr. Beesel 15-4-1836 met Joanna Chritians.

2.       Andreas Bongaers, geb. Beesel 22-10-1802 (BS-1/241, get. Gerard Bongaers en Beatrix Peters).

3.       Petronilla Bongaers, geb. Beesel 5-12-1804 (BS-/341, get. Wilhelmus Niessen en Hermanus Leenders).

4.       Jacobus Bongarts, geb. Beesel 7-2-1807 (BS-1/434, get. Wilhelmus Nissen).

5.       Wilhelmus Bongarts, geb. Beesel 7-2-1807 (BS-1/435, get. Jacobus Killaers en Joannes Jansen).

6.       Jacobus Bongarts, geb. Beesel 25-7-1808 (BS-1/498, get. Wilhelmus Nissen en Jacobus Allarts).

7.       Gerardus Bongaerts, geb. Beesel 14-2-1811 (BS-1/614, get. Wilhelmus Nissen en Jacobus Bongarts).

8.       Petrus Bongers, geb. Beesel 21-1-1813 (BS-2/3, get. Wilhelmus Nissen en Jacobus Killars).

 

23 mei 1801

3 prairial an 9.

BEESEL - Circulaire inzake belasting op personen en goederen over het jaar 10. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 790.

 

15 juni 1801

26 prairial an IX

SWALMEN / ROOKHUISEN - Ten overstaan van H.A. Milliard, notaris te Roermond, verkopen Herman van Wijlick, herbierger, en Anne Marie Hermans, beiden wonend te Kessel,

1.     een huis met tuin, schuur en verdere toebehoren te Rookhuijsen onder Swalmen gelegen, aan twee zijden grenzend aan de hoeve genaamd Hoosterhof, welk huis en toebehoren nu wordt beakkerd door Seger Janessen en Marie Wijnands, inclusief circa 22 morgen landerijen onder Swalmen en Besel gelegen en inclusief de bouwstenen ('les pierres à batir ou briques') die zich op deze landerijen bevinden;

2.     3/4 morgen 'bois de raspe', uitgezonderd (dehors) 2¼ morgen onder Swalmen nabij Suijdwikspik grenzend aan Theodore Heijnen en Jean Heijnen;

3.     14 roede akkerland op Jan Criensland onder Swalmen gelegen;

voor een bedrag van 8.111,33 francs in goud en zilver welke reeds zijn betaald, een Henri Joseph Michiels en Cornelia Jacoba Bosch, renteniers te Roermond.

Dorso: "Koopcedule van den Hof van Wylyk te Zwalmen genaam Rookhuijsen, is door mij afgebroken en 't land een gedeelte verkogt publiek aen mevr. Tackoen en anderen en 't overige gedeelte land gevoegt bij den Hof de Bakheijde door mij geheel gebouwt."

RHCL Maastricht, Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1344 (1 omslag).

 

17 juni 1801

BLERICK - Gehuwd: Conrardus Peeters [geb. Belfeld 24-5-1779, 'ex Belfelt', overl. Blerick 1-1-1847, oud 67 jaar, zn. van Leonard Peeters en Cornelia Claessen « 5-7-1772] en Anna Peeters [Anne, ged. Blerick 8-5-1772, overl. ald. 8-12-1837, oud 65 jaar, dr. van Peter Peeters en Maria Gommans]. Getuigen: Wilhelmus Peeters en Anna Catharina Peeters.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Blerick.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Anna Catharina Peeters, ged. Blerick 16-8-1801 (get. Leonardus Peeters en Maria Gommans), overl. ald. 2-4-1840. Tr. Maasbree 2-5-1827 met Andrijs Linssen, ook Lenssen.

2.       Peeter Peeters, geb. en ged. Blerick 11-9-1803 (doopget. Christianus Telen namens Wilhelmus Peeters en Cornelia Claessens). Tr. Maasbree 16-5-1832 met Helena Kursten.

3.       Willemine Peeters, geb. Blerick gem. Maasbree 4-3-1806, overl. ald. 30-8-1841. Tr. Maasbree 5-9-1832 met Andrijs Maessen.

4.       Leonard Peeters, geb. Blerick gem. Maasbree 29-4-1809, overl. ald. 19-12-1872. Tr. 1) Maasbree 4-5-1838 met Christina Verrijnen; 2) Maasbree 25-10-1849 met Catharina Gubbels.

5.       Marie Peeters, geb. Blerick gem. Maasbree 6-11-1811, overl.  ald. 11-8-1824, oud 12 jaar.

6.       Jeanne Peeters, geb. Blerick gem. Maasbree 13-3-1814, overl. ald. 30-11-1876. Tr. Maasbree 16-11-1842 met (haar schoonbroer) Andries Maessen.

7.       Cornelia Peeters, geb. Blerick gem. Maasbree 11-5-1816, overl. ald. 16-12-1857. Tr. Maasbree 22-4-1841 met Godfried Savelkoul.

 

21 juni 1801

Zie 29-11-1808/292.

 

vóór 25 juni 1801

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Bosch [geb. Heinsberg, overl. Maasbracht 22-4-1833, oud 63 jaar] en Helena in gen Middel [Middelen, Ingenmiedel, Ingendael, ged. Beesel 18-4-1775, dr. van Albertus in gen Middel en Berta van Horen « 8-4-1774].

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Joannes Petrus Bosch, geb. Beesel 26-5-1801 (BS-1/117, get. Petrus Indemiddeld en NN Scherpenseel), overl. ald. 28-9-1801

2.       Jean Henri (Henricus) Bosch, geb. Beesel 5-10-1802 (BS-1/240, get. Henricus Bosch en Albertina van Horen).

3.       Marianne (Maria Anna) Bosch, geb. Beesel 11-9-1805 (BS-1/380, get. Joannes Kuijpers en Leonardus van den Broek), overl. Maasbracht 27-3-1852. Tr. Maasbracht 31-1-1831 met Joannes Janssen.

4.       Lambertus Bosch, geb. Beesel 7-3-1808 (BS-1/483, get. Louis Janssen en Petrus van Dijck).

5.       Arnoldus Bosch, geb. Beesel 5-7-1811 (BS-1/630, get. Louis Jansen en Petrus van Diek).

6.       Joannes Bosch, geb. Beesel 1-11-1813 (BS-2/37, get. Louis Janssen en Petrus van Dijck).

7.       Christianus (Christina?) Bosch, geb. Beesel 6-9-1816 (BS-2/175, get. Petrus Beurskens en Louis Janssen), overl. ald. 1-4-1824 als Christianus Bosch, oud 8 jaar.

8.       Anna Maria Bosch, geb. Beesel 20-5-1819 (BS-2/305, get. Louis Janssen en Petrus Beurskens). Tr. 1) Beesel 26-6-1839 met Joannes Maes; tr. 2) Tegelen 14-9-1858 met Lambertus Smeets.

 

vóór 26 juni 1801

Z.P. - Gehuwd: Jean Thomas Beaudelot [Büdellot, dagloner te Beesel 1803, mogelijk overl. Maastricht 3-12-1803, oud 40 jaar] en Catherine Josephe Coemans [Coemans, Coimans, Corisoun, Cormann].

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       mogelijk Grada Hendrika Bulot, overl. Utrecht 10-12-1798 ald dr. van Thomas Bulot wonend in het Putsteegje.

2.       Leonard Büdellot, geb. Haelen 26-6-1801.

3.       Antoine Joseph Beaudelot, geb. BEESEL 13-11-1803 (BS-1/289, get. Henri Tissen en Albert Peters, landbouwers), overl. Luik 17-1-1853. Tr. … met Marie Antoinette Monard.

 

2 juli 1801

ROERMOND - Paspoort van Godefridus Quyten.

GA Roermond, Nieuw Archief, inv.nrs. 4040-4064.

 

5 juli 1801

BEESEL - Gehuwd: Henricus Linssen [geb. Helden 27-10-1772, zn. van Wilhelmus Linssen en Christina Gooren] en Maria Lucie Hindrikx [geb. Heythuysen 13-12-1771, dr. van Joannes Hindrikx en Anna Meulen].

GHS Beesel, BS-1/156.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

10 juli 1801

Zie 29-11-1808/292.

 

28 juli 1801

9 thermidor an IX

BEESEL - Circulaire inzake belasting op personen en goederen over het jaar 10. Met lijst met 180 namen.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 790.

 

1 augustus 1801

13 thermidor an IX

ROERMOND - Geboren ('s morgens): Marie Judith Quiten, dr. van Martin Quiten, oud 39 jaar, arbeider geboren te Roermond, en Jeanne Bürskens, oud 39 jaar, geboren te Kessel, beiden wonend "Aghter de Melewaeghe". Getuigen: Pierre Joppen, oud 46 jaar, bakker wonend te Roermond, en Judith Bürskens, oud 37 jaar, wonend te Kessel.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

30 augustus 1801

TEGELEN - Gehuwd (RK): Jacobus Rülkens [Rölkens, Rölkes, Rülckes, ged. Beesel 21-3-1774, overl. ald. 22-1-1841, oud 66 jaar, zn. van Petrus Rulkens en Joanna Niemans « 7-10-1759] uit Besel en Christina Pras [Anna Christina, Cristina, ged. Tegelen 11-10-1773, overl. ald. 25-5-1838, oud 64 jaar, dr. van Godfried Pras en Maria Dings « Tegelen 17-5-1772] uit Tegelen. Getuigen: Joannes Pras en Mathia Denesen.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Rulkens, ged. Tegelen 22-1-1802 (get. Matthias Denessen voor Petrus Rulkens en Maria Wolfers), overl. ald. 25-1-1802, oud 3 dagen.

2.       Petrus Joannes Rülkens, ged. Tegelen 4-3-1803 (get. Joannes Matthias Pras en Maria Rülkens). Tr. Tgelen 8-9-1829 met Maria Catharina Gitmans.

3.       Maria Rölckens, geb. en ged. Tegelen 14-3-1806 (get. Godefridus Pras en Catharina Rulckes), overl. ald. 26-2-1870 als Anna Maria Rulkens, oud 63 jaar. Tr. Tegelen 22-2-1832 met Willem Peeters.

4.       Jeanne Gertruij Rölckens, geb. Tegelen 29-11-1808 (get. Nicolaus Kreeft en Wilhelmina Wolffers). ongehuwd overl. ald. 18-11-1843 als Joanna Rölkens, oud 34 jaar.

5.       Franciscus Rölckens, geb. Tegelen 10-12-1811 (get. Franciscus van Dijck en Joanna Nijssen), overl. ald. 24-4-1814, oud 2 jaar.

6.       Beatrix Rölkens, geb. Tegelen 10-2-1815, overl. ald. 5-10-1843, oud 28 jaar. Tr. Tegelen 20-11-1841 met Joannes Leonardus Vervoort.

 

vóór 1 september 1801

Z.P. - Gehuwd: Mathis Tegelaers [Mathieu Teegler, Tegelaers, Thegeler, Tiggeleer, Tiggelers, veldwachter (garde champêtre) te Swalmen 1803-1804, overl. … vóór 1822] en Gertrudis Coppes [Gertrude, Getruij Cappus, Kappe, Kappes, Kapus, overl. Swalmen 13-12-1808, dr. van Coenrard Kapus en Helena van der Meulen].

BS Swalmen.

1.       Helena Tiggelaers, geb. Echt …, overl. ald. 1-9-1801.

2.       Henry Thegeler, geb. Echt …, overl. Swalmen 17-3-1803, oud 1 jaar {aangifte door vader en buurman Louis Heuts; verfilming 275/745}.

3.       Pierre Henry Teegler, geb. Swalmen 13-1-1804 {get. Louis Heuts en Jean Coonen, dagloners; verfilming 281/745}, overl. Ittervoort 20-3-1822 als Henricus Tegelaers ‘in het huis van zijnen oom Jan Tegelaers te Ittervoort ontrent de kerk gelegen’, oud 15 jaar {aangifte door de akkerlieden Jacob en Laurens Donders}.

4.       Margaretha Tiggeleer, geb. Swalmen …, ongehuwd overl. ald. (Boukoul) 15-12-1857, oud 52 jaar {aangifte door dagloner Hendrik Huebers te Boukoul, nabuur, en koster Wijnand van Dael}.

 

8 september 1801

BELFELD - Gehuwd (RK): Joannes Maerten [uit Velden; mogelijk overl. Belfeld 2-5-1804; wedn. van NN] en Joanna Hove [uit Velden; wed.].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

.. september/oktober 1801

11 vendemiaire an IX

NEDERMAAS - De klokken van het departement van de Nedermaas worden verzameld in depots: door de heer Moussa in Maeseijk, Bailly in Ruremonde, Petit in Venlo en NN te Hasselt.

RHCL Maastricht, Archief van het Departement van de Nedermaas (03.01), inv.nr. 1196.

 

30 september 1801

huitieme jour du mois de vendemiaire l’an dix

BEESEL - Gehuwd (BS): Jean Guilleaume van Besel [geb. ‘ZaerVeldinge in Allemagne’ 1-1-1751, slager 1801, overl. Beesel 14-3-1808, volgens aangifte oud 58 jaar, zn. van NN en NN {‘dont le nom lui fut inconnu, mort’ resp. ‘dont le nom lui etait également inconnu’}; wedn. van 1) Maria Naus, geh. Beesel 9-2-1772, overl. ...; 2) Ida Niessen, geh. Beesel 10-11-1800, overl. ald. 14-2-1801] en Gertrude Behaege [geb. Kirkhoven (Kirchhoven bij Heinsberg-D) 16-6-1770, overl. Beesel 11-10-1833, oud 63 jaar, dr. van Godefroid Behaege en Mechtilde Dekkers, beiden wonend te Kirkhoven]. Getuigen: Ernestus Lieck, dagloner oud 22 jaar; Maximilien Henri Hensen, kleermaker oud oud 36 jaar; Chretien Dohmen, dienstknecht oud 27 jaar; en Jean Schouren, dagloner oud 30 jaar, allen wonend te Besel.

GHS Beesel, BS-1/184. Verfilming 5/605.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus van Beesel, geb. Beesel 24-8-1803 (BS-1/255, get. Wilhelmus Geurts en Mechtilda Dekkers).

2.       Anna Maria Ida van Beesel, geb. Beesel 14-6-1805 (BS-1/369, get. Leonardus Peeters en Joanna Kruijsberg), overl. ald. 22-2-1845. Tr. Beesel 10-1-1832 met Gerardus Stevens.

3.       Engelbertus van Beesel, geb. Beesel 8-9-1807 (BS-1/453, get. Michel Clasen en Willem Clasen), overl. ald. 8-9-1866. Tr. 1) Beesel 7-10-1833 met Maria Catharina (de) Winden; 2) Neer 12-10-1847 met Petronella Bongers.

 

21 oktober 1801

ROERMOND - Paspoort van Martinus Quyten.

GA Roermond, Nieuw Archief, inv.nrs. 4040-4064.

 

12 november 1801

21 brumaire an X

Lijst van namen wegens grondbelasting (contribution foncière) over het jaar 9.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 786.

 

24 december 1801

3 nivose X

MAASNIEL - Geboren: Henri Giesen, zn. van Matthieu Giesen en Maria Smeets.

GA Roermond, Registers DHO.

 

26 december 1801

5 nivose an X

BEESEL ‑ Henri Schoenmaeckers te Beesel neemt een hypotheek op huis en land te Beesel, ten behoeve van Jean Pollart te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, an X/58.

 

1801-1802, z.d.

ROERMOND - Bevolkinglijst (o.a.):

-         Hegstraat no. 546:

Godefroi Quijten, dienstknecht, oud 37 jaar

-         Scheutenberg:

Henri Quijten, dagloner, oud 60 jaar

Christina Hooghmoet, oud 58 jaar

Henri (Quijten), oud 21 jaar

-         Achter de Meelwagh no. 410:

Martin Quijten, arbeider, oud 37 jaar

Jeanne Beurskens, oud 38 (?) jaar (slecht leesbaar)

Petronella (Quijten), oud 9 jaar

Marie Catharina (Quijten), oud 6 jaar

Marie (Quijten), oud 2 maanden

weduwe Hubert Quijten, oud 71 jaar

-         Markt no. 37:

weduwe Augustin Thomassen, rentenierster, oud 67 jaar

Arnold Thomassen, zoon, oud 27 jaar

Joseph Quyten, dienstknecht, oud 28 jaar

GA Roermond, Nieuw Archief, inv.nr. 3779.

 

1801

Z.P. - Gehuwd: Clemens Wenceslaus Johan Baptist van en tot Hoensbroeck [geb. Schloss Haag bij Geldern-Pont 6-5-1776, zn. van Lotharius Frans van en tot Hoensbroeck en Sophia von der Leye tot Hohengeroldseck; hij hertr. … 1809 met Eugenia Ludovica rijksgravin van Schaesberg] en Alexandrina Maximiliana baronesse van Loe tot Wissen

Uit dit huwelijk twee kinderen:

1.       Frans Egon  van en tot Hoensbroeck, geb. Schloss Haag 1-7-1805, erft goederen te Hoensbroek, Bleijenbeek, Afferden, Haag en Burchfeld. Tr. … 5-4-1840 met Mathilde Francisca baronesse van Loë tot Wissen

2.       dochter

Matrikeleintrag (Anno 1795/96): 25 Novembris. Clemens Marquis van Hoensbroeck. Iur. studiosus, cui iam antea Ratisbonae operam dedit / Frans Lotar Marquis van Hoensbroeck, Erb Marschall vom Herzochthum Geldern / gebürtig auf dem Hauss Hag im Gelderischen (Gerard Mercator Universiteit Duisburg).

 

 

1802

17 januari 1802

BEESEL - Staat van de pastorieën in de gemeente.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1838.

 

24 januari 1802

ROERMOND - Gehuwd: Arnould Henri Theodore Michiels, rentenier [Arnold Hendrik Theodorus baron Michiels van Verduijnen, ged. Roermond 30-6-1774, overl. Echt 18-10-1846, zn. van Joannes Alexander Michiels, raadheer van de abdissen van Essen en Thorn, en van Caecilia Antonia van der Renne] en Maria Josephina Sabina de Costerius [geb. Roermond 17-9-1775, overl. ald. 6-11-1850, dr. van Alexander Joannes Josephus Costerius, advocaat, en Maria Elisabetha Dorethea van Dunghen].

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Alex Clement Hubert Michiels, geb. Echt 18-6-1802. Tr. Maastricht 31-8-1859 met Sophie Goessen.

2.       Henri Joseph Michiels, geb. Roermond 7-1-1804.

3.       Rosalie Cecile Josephine Michiels, geb. Roermond 4-10-1805. Tr. Roermond 14-6-1834 met jonkheer Prosper Maria Frans van der Renne.

4.       Joanna Francisca Paulina Michiels, ged. Roermond 10-7-1808, overl. ald. 28-11-1876. Tr. Roermond 9-11-1829 met Frans Bernard Hubert Michiels van Kessenich.

5.       Ferdinand Gerardus Hubertus Hilarius Arnoldus Michiels, geb. Roermond 8-2-1815, rechter., overl. ald. 19-12-1881 Tr. Maastricht 24-4-1840 met Josephina Regina Henrica Schaetzen.

6.       Maria Elisabeth Caecilia Michiels, ged. Roermond 20-2-1818, ongehuwd overl. ald. 5-4-1894.

De vader van de bruid was in 1781 eigenaar van land bij de Waterloosche Bossen (smabers-13/2). Arnold Michiels was in 1843 eigenaar van hoeve ’t Häöfke in Swalmen-Wieler (sectie A 510 en 511).

 

26 januari 1802

KESSEL - Gehuwd (RK): Petrus Heijmans en Maria Meerts. Getuigen: Petrus Franciscus Joosten en Cornelia Ikeraeden [Ickenroth].

DTB-registers parochie Maria Geboorte, Kessel.

 

5 februari 1802

dix septieme jour du mois de pluviose l’an dix

BEESEL - Gehuwd (BS): Jean Cupers [Cuijpers, Kuijpers, Kupers, Kuppers, ged. Kessel 25-6-1769, ‘fils naturel’, dagloner 1802, overl. Ronckenstein gem. Beesel 18-1-1832, oud 62 jaar, buitenechtelijke zn. van Maria Koolen die bij de bevalling Petrus Cuijpers noemde als vader] en Anne Marie Breuers [Breujers, Breurs, Bruijers, ged. Beesel 24-8-1775, overl. ald. 7-6-1815, oud 37 jaar, dr. van Gerard Laurent Breuers en Gertrude Schoenmakers « 26-1-1775]. Getuigen: Jacques Dings, oud 33 jaar; Antoine Neeten, oud 53 jaar; Henri Stouken, oud 36 jaar; en Pierre Beckers, oud 41 jaar, allen landbouwer te Beesel.

GHS Beesel, BS-1/186. Verfilming 6/605.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Anne Marie Cupers, geb. Beesel 12-10-1803 (BS-1/286), overl. Kessel 10-6-1863. Tr. Beesel 17-4-1830 met Willem Timmermans.

2.       Pierre Cuijpers, geb. Beesel 28-2-1805 (BS-1/351).

3.       Helena Kuppers, geb. Beesel 29-1-1807 (BS-1/433), overl. Belfeld 6-10-1867. Tr. Belfeld 5-9-1829 met Joannes Stephanus Dorssers.

4.       Gerard Cuijpers, geb. Beesel 14-10-1809 (BS-1/558).

5.       Leonardus Kuijpers, geb. Beesel 21-11-1812. Tr. Amern St.-Georg (D) 2-10-1846 met Catharina Gertrud Marliani.

6.       Hendrina Kuijpers, geb. Beesel 21-11-1812.

De aangifte voor erfbelasting van Joannes Cuijpers, weduwnaar van Anna Maria Bruijers, zonder testament overleden op Ronkensteen, werd gedaan door zijn meerderjarige kinderen Pieter, Gerard, Leonard, Helena, Hendrina en Anna Maria Cuijpers, allen wonend te Beesel. Geen van hen kon schrijven. Joannes liet geen goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 278/2481.

 

14 februari 1802

BEESEL - Staat van de kerkgebouwen in de gemeente, tevens vermeldend het aantal parochianen.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1837; 1 stuk.

 

vóór 15 februari 1802

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Henricus Pansaert [mogelijk ged. Roermond 16-7-1774 als zn. van Hermanus Pansters en Anna Gertrudis Moten] en Joanna Wijnen [Wienen, ged. Asselt 22-6-1777, dr. van Petrus Wijnen en Anna Margaretha Heijnen].

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5 en GenLias):

1.       Henricus Pansters, geb. Roermond 15-2-1802. Tr. Roermond 22-2-1843 met Ida Koolen.

2.       Anna Maria Margaretha Pansters, geb. Roermond … Tr. Roermond 19-6-1830 met Conrardus Mansen.

3.       Anna Catharina Pansers, ged. Roermond 14-6-1808 (doopget. Joannes Pansers uit Swalmen en Helena Wijnen).

4.       Joanna Gertrudis Pansers, ged. Roermond 23-4-1812 (doopget. Sebastianus Wienen uit Swalmen en Maria Francisca Beumers). Tr. Roermond 16-7-1842 met Jan Maximiliaan Cappel.

5.       Petrus Hubertus Pansters, ged. Roermond 28-4-1815 (doopget. Gerardus Bongers en Anna Maria Christina Geeraets).

6.       Leonardus Pansters, ged. Roermond 11-3-1819 (doopget. Hermanus Hendrikxs en Anna Gertrudis Engelen).

 

vóór 16 februari 1802

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Criens [mogelijk ged. Beesel 23-11-1777 als zn. van Henricus Crins en Maria Schoenmakers] en Gertruda Janssen.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gertrude Criens, geb. Beesel 16-2-1802 (BS-1/206, get. Henricus Criens en Christina van Lier).

 

13 april 1802

den drie en twintigsten germinal thiende jaar

SWALMEN - Openbare verkoop Middelhoven (niet verkocht).

Openbare verkoop, ten huize van Simon Geraedts, meier van Swalmen, op verzoek van Marcel Magnée, advocaat te Horne, als gevolmachtigde van Franciscus Xaverius Huguier, ‘krijgscommissaris resideerende te Maintz’, van de boerderij genaamd ‘Bours ofte Middelhof’ te Swalmen. De hoeve is verpacht aan Wijnand Heijmans voor een periode van zes jaar. De boerderij is eigendom van Huguier volgt akte van adjucatie gehouden voor de Centrale Administratie van het Departement der Nedermaas [blanco] en daarop geregistreerd te Maastricht. Met voorwaarden.

‘Den geheelen hof verdeelt zijnde in drie en twintig looten sijn het een na het ander ingezet dog allemaal ingetrocken, wijlen geen genoegsaam gebot gedaan wierd’.

Uiteindelijk wordt alleen een perceel grasgewas in de Neerbemden, kaart 8 nr. 154, voor een bedrag van 1600 francs verkocht aan Christoph Ramaeckers, akkerman te Swalmen.

GAR, notarieel archief H.A Milliard, 1802/142. Zie 21-9-1803 voor een volgende verkooppoging.

 

6 maart 1802

BELFELD - Mathieu Terpoorten c.s. te Belfeld verkopen een huis, schuur, stal en twee tuinen te Belfeld voor frs. 1.100 aan Jean Geraedts c.s. aldaar.

Notarieel archief P.J. Frederiks te Venlo, inv.nr. 1802/54.

 

3 april 1802

SWALMEN - Gehuwd: Cornelis Heijnen [Corneil, geb. Swalmen 16-12-1771, overl. ald. 31-5-1833, oud 61 jaar, zn. van Henry Heijnen en Maria Janssen] en Cornelia Janssen [Corneille, geb. Swalmen 22-9-1767, overl. ald. 1-12-1826, oud 60 jaar, dr. van Theodore Janssen en Jeanne Janssen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Henrij Heijnen, geb. Swalmen 26-4-1803, overl. ald. 26-4-1803, oud 1 uur.

2.       Theodor Heinen, geb. Swalmen 22-2-1809, overl. ald. 19-11-1876. Tr. Swalmen 16-4-1833 met Anna Maria Bongaerts.

 

vóór 5 april 1802

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Thijssen [Thissen, bewoner van de Kleine Hoeve 1821, overl. Belfeld 21-4-1824, volgens opgave oud 60 jaar] en Anna Gertrudis Dreessen [uit Tegelen, overl. Belfeld 7-11-1828, volgens opgave oud 69 jaar, verm. dr. van Etienne Driessen en Catharina Theeuwen].

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina Thijssen [Thissen], geb. Belfeld 5-4-1803 (15 germinal an XI, doopget. Antonius Tissen en Ida Dreessen), ongehuwd overl. ald. ‘in het huis genoemd de Kleinhoef’ 26-5-1821 {aangifte door akkerman Paulus Driessen, oom oud 43 jaar, en akkerman Hendrikus Lankes, nabuur oud 40 jaar}, oud 18 jaar.

2.       Anthonius Thijssen, geb. Tegelen. Tr. 1) … met Wilhelmina Beckers; 2) Belfeld 2-5-1843 met Anna Maria Gubbels.

Voor deling zie 19-5-1817.

 

vóór 9 april 1802

Z.P. - Gehuwd: Martinus Rulkens [Martin, ged. Beesel 6-11-1772, dagloner 1813, overl. ald. 9-4-1821, oud 50 jaar, zn. van Joannes Rulkens en Maria Geurts; hij hertr. Belfeld 5-5-1813 met Gertrude Helene Hoenders] en Anna Maria van der Velden [Marie, geb. … ca. 1770, overl. Beesel 20-10-1810, oud 40 jaar].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anne Marie Rulkens, geb. Beesel 9-4-1802 (BS-1/210), overl. ald. 15-4-1804 als Marie Rulkens, oud 2 jaar.

2.       Maria Rulkens, geb. Beesel 3-9-1804.

3.       Jacques Rulkens, geb. Beesel 12-11-1806.

4.       Pierre Jean Rulkens, geb. Beesel 4-4-1809.

 

25 april 1802

cinquieme jour du mois de floreal l’an x

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 26-4-1802, met disp.): Jacques Niemans [Jacobus Nimans, geb. Beesel 24-7-1777, landbouwer 1802, overl. ald. 2-4-1820, oud 46 jaar, zn. van Arnoud Niemans en Christine Buskens « 7-10-1770] en Gertrude Oelders [Aelders, Olders, Oolders, geb. Belfeld 25-1-1778, dr. van Arnoldus Oelders en Joanne Sloezen of Sloesen]. Getuigen: Antoine Goossens, landbouwer; Theodore Janssen, dagloner; Jean Douzens, dagloner; en Jean Peters, dagloner.

GHS Beesel, BS Beesel, verfilming 7/605; Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anne Christine Niemans, geb. Beesel 1-3-1803 (BS-1/249, get. Joannes Franciscus Niemans en Anna Slousen). Tr. Kaldenkirchen (D) 28-11-1857 met Johann Leonard Schouren.

2.       Helene Niemans, geb. Beesel 12-12-1804 (BS-1/342, get. Franciscus Mooren en Wilhelmus Claessen), overl. ald. 29-12-1872. Tr. Beesel 29-7-1840 met Godefridus Smeets.

3.       Arnold Niemans, geb. Beesel 27-7-1806.

4.       Jean Francis Niemans, geb. Beesel 2-11-1808.

5.       Mechtilde Francisca Niemans, geb. Beesel 17-12-1810, overl. ald. 9-1-1811 als Mechtilde Niemans, oud 1 maand.

6.       Henricus Niemans, geb. Beesel 22-11-1811, overl. Belfeld 21-7-1821 {aangifte door akkerman Hendrikus Olders, oom, en akkerman Hendrikus Heijnen, nabuur}, oud 9 jaar.

7.       Mathieu Niemans, geb. Beesel 18-8-1814, overl. ald. 6-5-1877. Tr. Beesel 14-1-1835 met Anna Maria Killaers.

8.       Jeanne Niemans, geb. Beesel 25-1-1817.

9.       Jean Niemans, geb. Beesel 7-1-1818, in 1869 ongehuwd inwonend bij zijn zus Anna Gertrudis, overl. Belfeld 7-12-1875, oud 57 jaar.

Dagloner Johannes Niemans verhuisde op 6-1-1859 vanuit Beesel naar Belfeld en woonde op 4-2-1862 op het adres Bolenberg 73 b.k., later gewijzigd in nr. 91. Volgens het bevolkingsregister zou hij op 17-11-1869 zijn teruggekeerd naar Beesel, maar zijn overlijden in Belfeld suggereert dat hij niet daadwerkelijk verhuisde. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad N149.

10.     Anne Gertrude Niemans, geb. Beesel 19-12-1819. Tr. Brussel 15-10-1850 met Jean Mathieu Bongers. Zij waren de eerste bewoners van villa Adelaide (‘de villa van Paquay’) in Reuver.

 

25 april 1802

cinquieme jour du mois de floreal an x

BEESEL - Gehuwd (BS): Godefroid Claessens [ged. Beesel 31-12-1764, dagloner 1802, overl. ald. 14-4-1827, zn. van Michael Claessens en Joanna Janssen, beiden overl. « 5-2-1762] en Christine Tissen [Thissen, Tijssen, ged. Beesel 14-4-1772, dr. van Matthieu Tissen en Elisabeth Naus, beiden overl. « 5-5-1763]. Getuigen: Jean Borsch, dagloner; Jean Houwers, dagloner; Jean Rulkens, landbouwer; en Conrard Janssen, landbouwer.

GHS Beesel, BS Beesel, verfilming 8/605.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Claessen, geb. Beesel 4-11-1803. Tr. Beesel 27-4-1835 met Wilhelmus Janssen.

2.       Michel Claessen, geb. Beesel 18-6-1806. Tr. Beesel 28-4-1843 met Margaretha Schreurs.

3.       Elisabeth Claasen, geb. Beesel 11-12-1809.

4.       Anna Maria Classens, geb. Beesel 12-4-1812.

 

27 april 1802

ROERMOND - Akte van bekendheid. Genoemd: Adolf Blommers [Bloemers] en Pierre Fierlings [Verlings, Veerlings].

GA Roermond, notarieel archief notaris H.A. Milliard; minuut.

 

30 april 1802

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Beek [ged. Asselt 4-11-1767 (volgens Genlias: geb. Swalmen 28-12-1777), landbouwer, zn. van Guillaume Beek en Wendeline Verheggen] en Anne Elisabeth op den Camp [geb. Swalmen 1-11-1777, overl. ald. 21-5-1802, dr. van Theodor op den Camp en Enne Elisabeth Tosquiné].

GHS Swalmen, BS-1802/2.

 

30 april 1802

SWALMEN - Gehuwd: Cornelis Heijnen [geb. Swalmen 16-12-1771, zn. van Henry Heijnen en Maria Janssen] en Cornelia Janssen [geb. Swalmen 22-9-1767, dr. van Theodore Janssen en Jeanne Janssen].

GenLias, 2004.

 

30 april 1802

MAASNIEL - Gehuwd: Jean Cox [geb. Vlodrop 19-11-1771, zn. van Jean Cox en Marie Louise] en Marie Josepha Hawinckels [geb. Swalmen 4-10-1775 (volgens doopregister: 14-10-1775), dr. van Jean Hawinckels en Cornelie Zegers].

GenLias, 2005.

 

2 mei 1802

douzieme jour du mois de floreal l’an x

þ BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 19-5-1802, getuigen: Petrus Beurskens en Helena Heijnen): Henri Beurskens [geb. Beesel 28-4-1770, landbouwer 1802, pachter van de Einderhof te Rijkel 1811, overl. ald. 26-5-1844, oud 75 jaar, zn. van Joannes Beurskens en Agnes Ingenmiddel « 4-2-1766] en Anne Marie Buschler [Anna Elisabeth Beusseler, Böscheler, Busscheler, Busselaer, Busselaers, Busselers, ged. Born (D) 25-10-1773, bij huwelijk wonend te Belfeldt, overl. Beesel 28-9-1842 als Anna Elisabeth Busselers, oud 68 jaar, dr. van Egidius Buschler en wijlen Gertrudis Lanckes «  9-11-1757]. Getuigen: Jean Rulkens, oud 52 jaar; Jacques Dings, oud 33 jaar; Henri Luttels, oud 30 jaar; en Gerard Schoolmeesters, oud 42 jaar, allen landbouwer.

GHS Beesel, BS Beesel, verfilming 9/605; Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO; WieWasWie, 2022. Bij overlijden van de bruid worden haar ouders Michiel Busselers en Gertrudis Linskens genoemd.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrude Beurskens, geb. Beesel 22-2-1803 (BS-1/248, get. Giles Busselaer en Agnes Ingenmiddelt), overl. ald. 30-1-1804, oud 11 maanden.

2.       Paul Beurskens, geb. Beesel 8-11-1804 (BS-1/338, get. Louis Bongers en Petrus Ottenheim), overl. ald. 15-2-1880. Tr. Beesel 23-9-1831 met Anna Maria Trines.

3.       Jean Börskens, geb. Beesel 27-1-1807 (BS-1/433, get. Louis Beckers en Martinus Josten), ongehuwd overl. ald. 17-4-1875 als Johannes Beurskens, oud 68 jaar.

4.       Gertruda Beurskens, geb. Beesel 16-9-1809 (BS-1/556, get. Louis Beckers en Jacobus Simons), overl. ald. 8-9-1813 als Marie Gertrude Beurskens, oud 3 jaar.

5.       Elisabeth Beurskens, geb. Beesel 20-3-1812 (BS-1/672, get. Louis Beckers en Petrus Peeters), ged. Beesel 20-3-1812 (als Anna Catharina, get. Mathias Lankes en Anna Elisabeth Beurskens), overl. ald. 26-8-1813 als Anne Elisabeth Beurskens, oud 4 maanden.

6.       Gertruda Elisabeth Beurskens, geb. Beesel 2-8-1814 (BS-2/77, get. Louis Beckers en Petrus Peeters), ged. Beesel 1-8-1814 (sic; als Maria Gertrudis, get. Jacobus Wilhelmus Beurskens en Elisabeth van der Poorten), overl. ald. 2-4-1816, oud 2 jaar.

Henri Beurskens pachtte op 31-12-1811 de Einderhof.

De aangifte voor erfbelasting van Elisabeth Busseler, overleden zonder testament, werd gedaan door 1) Hendrik Beurskens, weduwnaar van de overledene; en de kinderen 2) Pieter Poulus Beurskens gehuwd met Anna Maria Trines; en 3) Johannes Beurskens. Haar nalatenschap bestond uit land sectie D 183 op 2-1-1818 aangekocht van Jacob Hinssen, sectie E 81 op 3-9-1823 aangekocht van Peeter Spee en enkele percelen heide en weide B 64 en D 138 op 23-11-1821 aangekocht van de gemeente. Bron: MvS Beesel, verfilming 1100/2481.

De MvS van Hendrik Beurskens ontbreekt.

 

6 mei 1802

seizieme jour du mois de floreal l’an x

BEESEL - Gehuwd (BS): Godefroid Slabbers [Godefridus, Godefroit Schlabbers, geb. Beesel 18-5-1766, landbouwer 1802, zn. van Petrus Slabbers en Catharina Geurts, beiden overl. « 4-5-1757] en Jeanne Engelen [Joanna, geb. Beesel 14-11-1773, overl. ald. 15-2-1854, oud 80 jaar, dr. van Henricus Engelen en Elisabeth Peters « 7-5-1767]. Getuigen: Godefroid Tissen, landbouwer oud 44 jaar; Pierre van Dijk, landbouwer oud 43 jaar; Henri Crins, dagloner oud 68 jaar; en Leonard Broedermans, dienstknecht oud 31 jaar, allen wonend te Beesel.

GHS Beesel, BS Beesel verfilming 10/605.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Pierre Slabbers, geb. Beesel 8-3-1803 (BS-1/250, get. Joannes Slabbers en Henricus Engelen), ongehuwd overl. ald. 16-3-1836, oud 33 jaar.

2.       Gertrudis Slabbers, geb. Beesel 20-10-1805 (BS-1/390, get. Wilhelmus Meerts en NN Janssen; Peeters leest: Habberg of Habbers), overl. Swalmen 12-1-1871. Tr. Beesel 31-1-1845 met Arnoldus Peeters.

3.       Joannes Petrus Schlabbers, geb. Beesel 28-6-1808. Tr. Beesel 9-7-1852 met Mechtildis Heldens.

4.       Henry Slabbers, geb. Beesel 28-8-1812. Tr. Beesel 26-5-1845 met Joanna Simons.

 

10 mei 1802

þ SWALMEN - Gehuwd: Jacques Wuijts [Jacobus Wuts, geb. Swalmen 25-1-1774, kleermaker 1802, overl. ald. 27-12-1842, oud 68 jaar, zn. van Pierre Wuijts, landbouwer, en Elisabeth Janssen « 8-5-1757] en Mechtilde Heijnen [Mechtildis, Megtilde Heinen, geb. Swalmen 11-9-1774, dienstbode 1802, overl. ald. 10-5-1847, oud 72 jaar, dr. van Henry Heijnen en Maria Janssen « 12-4-1769].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Henry Wuts, geb. Swalmen 23-10-1802, overl. ald. 26-6-1862. Tr. Swalmen 27-4-1829 met Petronella Beek.

2.       Pierre Wuts, geb. Swalmen 10-12-1805, ongehuwd overl. ald. 29-3-1853, oud 47 jaar.

3.       Marie Elisabeth Wuts, geb. Swalmen 1-5-1809, overl. ald. 26-3-1885. Tr. Swalmen 23-1-1856 met Peter Thijssen.

4.       Jeanne Wuts, geb. Swalmen 18-7-1812, overl. ald. 3-1-1881. Tr. Swalmen 8-5-1838 met Hermanus Simons.

5.       Jean Henry Wuts, geb. Swalmen 17-12-1816, overl. ald. 22-12-1892. Tr. Swalmen 5-7-1844 met Hendrina Verheggen.

 

10 mei 1802

MAASNIEL - Gehuwd: Theodore van Uffelt [geb. Maasniel ca. 1774, timmerman 1802, overl. ald. 10-8-1837, oud 63 jaar, zn. van Arnold van Uffelt en Henriëtte Janssen] en Jeanne Geridts [Johanna Geraedts, geb. Swalmen 29-7-1775, overl. Maasniel 29-8-1830, oud 55 jaar, dr. van Mathias Geridts, timmerman, en Gertrude Slabbers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Arnoldus Hubertus van Uffelt, geb. Maasniel … ca. 1803, overl. ald. 17-11-1870, oud 67 jaar. Tr. Maasniel 28-11-1837 met Maria Gertrudis Maessen.

2.       Gertrude van Uffelt, geb. Maasniel …, overl. ald. 25-3-1807, oud 16 maanden.

3.       Jean Baptise van Uffelt, geb. Maasniel 12-3-1808, overl. ald. 1-5-1826, oud 18 jaar.

4.       Marie Hendrine van Uffelt, geb. Maasniel 25-3-1810, overl. ald. 9-10-1811 als Marie Henriette, oud 18 maanden.

5.       Henriette van Uffelt, geb. Maasniel 14-2-1812, overl. ald. 6-6-1873 als Hendrina van Uffelt, oud 61 jaar. Tr. Maasniel 24-2-1843 met Gerardus Janssens.

6.       Marguerite van Uffelt, geb. Maasniel 17-4-1815, overl. Roermond 2-6-1894, oud 79 jaar. Tr. Maasniel 9-2-1846 met Hendricus van Bree.

 

12 mei 1802

SWALMEN - Akten van deling van de goederen, nagelaten door Willem Ramakers en Petronella Verheggen.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8B.8; 2 stukken.

 

13 mei 1802

NEER - Gehuwd: Guillaum Nijssen [Willem Nijsen, geb. Beesel 29-12-1773, jeneverstoker 1802, overl. Nunhem 13-7-1832, oud 59 jaar, zn. van Herman Nijssen en Margaretha Alers] en Helena van Helden [geb. Neer 5-8-1776, overl. Weert-Laar 24-12-1862, oud 86 jaar, dr. van Anton van Helden en Catharina Peters].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Marguarite Nijssen, geb. Neer 27-3-1803, overl. Haelen 30-11-1853. Tr. Haelen 30-3-1826 met Theodorus Nijssen.

2.       Helena Nijssen, geb. Neer 17-5-1804.

3.       Gertruide Nijsen, geb. Neer 19-8-1805. Tr. 1) Weert 26-4-1837 met Petrus Huijsmans; 2) Weert 13-10-1849 met Jean Veugelaers.

4.       Jeanne Nijssen, geb. Neer 23-4-1807, overl. Weert 25-5-1880. Tr. Weert 22-10-1856 met Louis Boonen.

5.       Herman Nijssen, geb. Neer 30-8-1808, overl. Nederweert 24-2-1853. Tr. … met Anna Margaretha Reijners.

6.       Jean Nijssen, geb. Neer 29-7-1810, ongehuwd overl. Weert 15-12-1891, oud 81 jaar.

7.       Helène Nijssen, geb. Nunhem 15-3-1812, overl. Weert 25-10-1884. Tr. Weert 15-6-1839 met Leonard Nijs.

8.       René Nijssen, geb. Nunhem 6-10-1813, ongehuwd overl. Weert 17-4-1879 als Renier Nijssen, oud 64 jaar.

9.       Anthoine Nijssen, geb. Nunhem 30-1-1816. ongehuwd overl. Weert 18-4-1891 als Antoon Nijssen, oud 74 jaar.

10.     Leonard Nijssen, geb. Nunhem 1-12-1817, overl. ald. 9-7-1818, oud 7 maanden.

11.     Catharina Nijssen, geb. Nunhem 26-3-1820, overl. Weert 18-6-1892. Tr. Weert 16-4-1868 met Martinus Boonen.

 

16 mei 1802

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Bongaerts [geb. Swalmen 4-12-1761, landbouwer 1802, overl. ald. 15-12-1830, oud 69 jaar, zn. van Godefroid Bongaerts en Cecilia Fredericks « 5-11-1750; wedn. van 1) Anna Catharina Wijnen, geh. Swalmen 12-8-1790, overl. ald. 16-5-1795; 2) Maria Verheggen, geh. Swalmen 19-11-1795, overl. ald. 1-1-1802] en Elisabeth Evers [geb. Swalmen 16-12-1771, dr. van Herman Evers, landbouwer, en Jeanna Heijnen « 1-5-1766].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Mathieu Bongaerts, geb. Swalmen 17-4-1803, overl. ald. 18-11-1855. Tr. 1) Swalmen 28-1-1835 met Gertrudis Struijs; 2) Swalmen 20-10-1851 met Ida Hubertina Claessen.

2.       Silvestre Bongaerts, geb. Swalmen 26-3-1805. Tr. Swalmen 10-4-1837 met Maria Catharina Vandael.

3.       Jeanne Catrine Bongaerts, geb. Swalmen 27-10-1807. Tr. Swalmen 2-6-1841 met Ernest Cartigny.

4.       Anne Marie Bongaerts, geb. Swalmen 19-1-1810. Tr. Swalmen 16-4-1833 met Theodorus Heijnen.

5.       Guillaume Bongaerts, geb. Swalmen 13-4-1812, overl. ald. 16-4-1812, oud 3 dagen.

6.       Marie Agnes Bongaerts, geb. Swalmen 11-10-1816. Tr. Swalmen 3-7-1838 met Willem Custers.

 

vóór 18 mei 1802

Z.P. - Gehuwd: Petrus Henricus Straetjens [Straatges, Straetjes, Straijgens, Streutjens, Strötges] en Anna Catharina Wissels [Maria Catharina Bussels, Wessels, Wuessels. Wussels], overl. Beesel-Bussereind 4-12-1829, oud ongeveer 65 jaar..

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petrus Michael Straetjes, geb. en ged. Kessel 18-1-1794 (get. Godefridus Straetjes en Maria Theresia Waldis voor Petronella de Loij), overl. ald. 6-5-1796, oud 2 jaar.

2.       Christianus Straetjens, geb. en ged. Kessel 25-12-1795 (get. Joannes Kessels en Gertrudis Ponselaer vervangen door Maria Theresia Heldens), overl. Beesel 30-12-1848. Tr. Beesel 24-11-1818 met Elisabeth Thijssen.

3.       Gerardus Mathias Straetjes, geb. en ged. Kessel 23-7-1798 (get. Gerardus Straetjes en M.T. Waldis voor Lucia Wuessels), ongehuwd overl. Beesel 10-3-1836 als Mathias Streutjens, oud 37 jaar.

4.       Petrus Michael Straetjes, geb. en ged. Kessel 31-3-1800 (get. Christianus Toerlö vervangen door P.F. Joosten en Maria Sibilla Housen).

5.       Joannes Henricus Strötges, geb. Belfeld 18-5-1802 (zn. van Petrus x Anna Catharina Bussels), ongehuwd overl. Beesel 11-1-1837, oud 34 jaar.

6.       Gertruda Straatges, geb. Beesel 14-6-1805 (BS-1/369). Tr. 1) Beesel 3-1831 met Hermanus Huijts; 2) Beesel 8-11-1850 met Jacobus Heijnen.

7.       Anna Margaretha Straijgens, geb. Beesel 19-3-1808, overl. ald. 3-5-1808, oud 3 maanden.

De aangifte voor erfbelasting voor Anna Catharina Wissels, overleden zonder testament, werd gedaan door haar kinderen Christian Streutjens, dagloner, Mathias en Joannes Hendrikus Streutjens, dienstknechten, en Gertrudis Streutjens, dienstmeid, allen meerderjarig en wonend in het Busserind te Beesel. Zij liet geen goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 2529/2545.

 

22 mei 1802

BEESEL / SWALMEN - Verkoop van weiland en bos te Beesel en Swalmen door J. Hermans te Swalmen aan H.J. Michiels te Roermond voor frs. 360.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1802/40.

 

24 mei 1802

NEER - Verkoop akkerland te Neer door C. Crijns te Beesel aan C. Gorissen te Neer voor frs. 84.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1802/41.

 

30 mei 1802

VENLO - Gehuwd: Henry Nicolas Lampe [Hendrik Nicolaas, geb. Venlo 6-3-1774, eigenaar van de Onderste Hof te Reuver-Offenbeek vanaf 1849, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo 1850, overl. ald. 17-7-1852, zn. van Jan Lampe en Petronella Deutz of Deus] en Sibille Erren [Sibila Ehren, geb. Kaldenkirchen 30-5-1772, overl. Venlo 22-7-1852, dr. van Jan Erren en Catharina Smitz].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Jean Lampe (senior), geb. Venlo 29-5-1802, koopman, ongehuwd overl. ald. 26-1-1865, oud 62 jaar.

2.       Jean Lampe (junior), geb. Venlo 23-2-1805, koopman, ongehuwd overl. ald. 18-4-1857, oud 52 jaar.

3.       Aldegonde Catherine Petronille Lampe, geb. Venlo 12-9-1807, overl. ald. 22-6-1808, oud 9 maanden.

4.       Anne Marguerite Lampe, geb. Venlo 30-3-1809, ongehuwd overl ald. 12-7-1876, oud 67 jaren MOET DEZELFDE ZIJN ALS Anna Catharina Petronella Lampe, genoemd als een van de vier erfgenamen van Hendrik Nicolaas Lampe (MvS; zij ondertekent als Anna C.P. Lampe).

5.       Aldegonde Catherine Lampe, geb. Venlo 29-3-1812, overl. ald. 2-4-1812, oud 4 dagen.

6.       levenloos kind (v), geb./overl. Venlo 29-3-1812.

7.       Petronille Catherine Lampe, geb. Venlo 9-8-1813, eigenaresse van de Onderste Hof te Reuver-Offenbeek tot 1871, ongehuwd overl. ald. 6-1-1892, oud 78 jaar. Zij schonk in 1889 twee klokken voor de St.-Martinuskerk te Venlo.

H. Lampe kocht in 1849 de Onderste Hof te Reuver-Offenbeek.

De erfenis van Hendrik Nicolaas Lampe, overleden in de Sint Nicolaasstraat te Venlo, werd gedeeld door zijn kinderen Jean Lampe senior, Jean Lampe junior, Anna Catharina Petronella Lampe en Petronella Sebilla Lampe (zij ondertekent de MvS zelf als P.C. Lampe). Zijn nalatenschap bestond uit o.a. de helft van een huis in de St.-Nicolaasstraat sectie J 542, een huis in de Vleesstraat sectie J 657; huis en gebouwen van de Onderste Hof te Beesel sectie C 192 en 193 inclusief landerijen te Beesel in het Molenveld, Foekenbroek, de Dijcken, Offenbek, Dijckerbemden, Beukelen en het Maasohebroekerveld; landerijen te Belfeld Op den berg, in het Ekschip; huis met toebehoren aan de Lange Heide e Maasbree sectie G 479 en 480 met toebehoren, idem huis G 455 en woning G 1521. Bron: MvS verfilming 132/2510.

De ongehuwde zussen Lampe woonden in 1866 samen in het ouderlijk huis in de St.-Nicolaasstraat. Bron: Venloosch Weekblad d.d. 17-2-1866

 

5 juni 1802

SWALMEN - Deling akkerland te Swalmen tussen R. Fabritius te Aix en H. Geraets te Swalmen.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1802/47a.

 

16 juni 1802

þ TEGELEN - Gehuwd: Paulus Driessen [ged. Tegelen 4-7-1777, overl. Belfeld 14-9-1823, oud 46 jaar, zn. van Etien Driessen en Catharina Theeuwen « Tegelen 8-1-1760; hij hertr. Tegelen 27-9-1808 met Geertrui Gregorij] en Joanna Peters [Peeters, ged. Tegelen 17-4-1779, overl. ald. 31-5-1808, oud 29 jaar, dr. van Petrus Peeters en Petronella Gubbels « Tegelen 7-5-1776]. Getuigen: Wilhelmus Driessen en Margaretha Peters.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Margaretha Driessen, geb. Tegelen 26-5-1803, overl. ald. 10-2-1879. Tr. Tegelen 18-4-1837 met Hendrik Slousen.

2.       Wijnand Driessen, geb. Tegelen 14-4-1805, overl. Belfeld 18-1-1836. Tr. Belfeld 29-9-1830 met Joanna Janssen.

3.       Pierre Driessen, geb. Tegelen 16-6-1807, overl. ald. 29-12-1865. Tr. Tegelen 25-4-1836 met Agnes Kappers.

 

16 juni 1802

27 prairial an 10

BEESEL - Gedrukte stukken inzake belasting op deuren en vensters over het jaar 11. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 791.

 

16 juni 1802

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Bongaerts [geb. Swalmen 4-12-1761, landbouwer, zn. van Godefridus Bongaerts en Cecile Frederickx; wedn. van 1) Anna Catharina Wijnen, geh. Swalmen 12-8-1790, overl. ald. 16-5-1795; 2) Maria Verheggen, geh. Swalmen 19-11-1795] en Elisabeth Evers [geb. Swalmen 16-12-1771, overl. ald. 2-5-1853, dr. van Herman Evers en Joanna Heijnen].

GHS Swalmen, BS-1802/4.

 

18 juli 1802

HAELEN - Verkoop van huis en land te Haelen door G. Corens te Swalmen aan H. Schreurs te Haelen voor frs. 150.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1802/61.

 

vóór 30 juli 1802

Z.P. - Gehuwd: Phillip Meijboom en Agnes Aengenendt [Aan geen Eng].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gertruda Meijboom, geb. Beesel 30-7-1802 (BS-1/214, get. Joannes Aengenendt en Joanna Schepers).

2.       Willem Meijboom, geb. Kessel 16-1-1808. Tr. 1) Kessel 29-4-1840 met Maria Elisabeth Janssen; 2) Kessel 20-4-1842 met Maria Catharina Philipsen.

3.       Peter Joannes Meijboom, geb. Kessel 2-10-1810. Tr. Arcen en Velden 26-9-1842 met Hendrina Hegger.

 

15 augustus 1802

vingtseptieme jour du mois de thermidor l’an dix

þ BEESEL - Gehuwd: Ange Hinssen [Engel, Engelbertus Hensen, ged. Beesel 2-10-1772, dagloner 1802 en kort daarna verdwenen (overlijden onbekend), zn. van Joannes Hensen en Catharina Bongerts, beiden overl. « 14-5-1767; wedn. van Catharina Neeten, geh. Beesel 24-8-1798, overl. ald. 12-6-1799] en Joanna Janssen [ged. Beesel 15-7-1773, overl. ald. 15-12-1831, oud 58 jaar, dr. van Tilman Janssen en Catharina Janissen « 7-1-1773]. Getuigen: Henri Hensen, dagloner oud 36 jaar; Theodore Geelen, landbouwer oud 33 jaar; Godefroid Tissen, landbouwer oud 44 jaar; en Pierre van Dijk, landbouwer oud 43 jaar.

GHS Beesel, BS Beesel, verfilming 11/605.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Hinssen, geb. Beesel 17-11-1802 (BS-1/243), overl. ald. 21-10-1811, oud 8 jaar.

De aangifte voor erfbelasting van Joanna Janssen, ‘echtgenoote van den meer als dertig jaren afwezige Engel Hinsen’, werd gedaan door haar broer en zussen Thomas, Elisabeth, Joanna en Gertrudis Janssen, mede voor hun neefje Simon Janssen, minderjarige zoon van wijlen Bastian Janssen, eveneens broer van de overledene, en Willemina Beckkers. Zij liet geen goederen na.

Bron: MvS Beesel, verfilming 268/2481.

 

21 augustus 1802

MAASNIEL ‑ N. Bonhomme te Maastricht verkoopt de Weijershof te Maasniel aan H. Janssen e.a. te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1802/237.

Voor Henricus Janssen zie huwelijk Beesel 30-4-1777.

 

28 augustus 1802

KALDENKIRCHEN - Gehuwd (RK): Matthias am Baum [geb. Kaldenkirchen] en Barbara Fetten [geb. Waldniel]. Getuigen: Petrus am Baum en Catharina Lensen.

DTB-registers St.-Clement, Kaldenkirchen.

Uit dit huwelijk

1.       Anna Maria am Baum, ged. Kaldenkirchen 16-10-1803 (get. Petrus Gones en Beatrix am Baum).

 

30 augustus 1802

MAASTRICHT - Gehuwd: Jacques Géry Joseph Colpin [geb. Valenciennes (F) 20-7-1772, raadsman 1802, burgermeester van Eigenbilzen 1816-1829, overl. Eigenbilzen 1836, zn. van Jacques Gery Colpin en Marie Philippine Cecile Nivar] en Marie Emerence Elisabeth Roemers [geb. Maastricht 27-12-1778, dr. van Charles Clement Roemers en Anne Marie Nivar].

Uit dit huwelijk:

1.       Clementine Colpin, geb. Maastricht 1-7-1803.

2.       Odile Antoinetta Colpin, geb. Maastricht 24-11-1806.

3.       Caroline Colpin, geb. Maastricht 24-10-1808, overl. Eigenbilzen 23-4-1882. Tr. Eigenbilzen 27-11-1833 met Balthasar Wilhelmus Josephus Cruts te Amby.

4.       Victor Napoleon Colpin, geb. Maastricht 21-9-1810, overl. ald. 14-10-1810.

5.       Hortense Colpin, geb. Maastricht 14-1-1812.

6.       Charles Emmanuel Colpin, geb. Maastricht 9-2-1814.

De familie Colpin was eigenaar van diverse voorheen kerkelijke goederen, waaronder de Beeckerhof te Swalmen. In 1831 bezat de familie tevens een landgoed te Eygenbilsen, waar hij burgemeester was, en de hoeve Belvédère bij Smeermaes.

 

5 september 1802

MAASNIEL - Gehuwd: Renier Smeets [René, geb. Maasniel 27-8-1758, dagloner 1802, overl. ald. 11-11-1831, oud 73 jaar, zn. van Henri Smeets en Marie Dirrix; wedn. van …; hij hertr. Maasniel 7-10-1809 met Jacquelline Roemen] en Anne Hawinckels [geb. Swalmen 10-2-1767, overl. Maasniel 27-11-1808 als Jeanne Hawinckels, oud 41 jaar, dr. van Henri Hawinckels en Eve Lutters « 10-9-1763].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

7 september 1802

VENLO - Gehuwd: Gosuin Riemen [Goswinus Reemen, Remen, geb. Dilkrath (D) 19-9-1769, dagloner 1840, overl. Venlo 20-1-1848, oud 78 jaar, zn. van Petrus Riemen en Sibille Erbetz] en Anne Marie Wijnants [Marie, Catharine, Wijnands, Winands, geb. Swalmen 8-8-1774, overl. Venlo 24-6-1856, oud 81 jaar, dr. van Simon Wijnants en Anna Coenen « 2-9-1756].

WieWasWie, 2023; DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo: RK huwelijk 20-9-1802, getuigen: Lambertus Remen en Henricus Timmermans.

Uit dit huwelijk:

1.       Sibilla Reemen, geb. Venlo 15-12-1802, overl. ald. 16-10-1875. Tr. 1) … met Johan Francis Veckes, overl. Venlo 29-7-1845; 2) Venlo 1-7-1850 met Nicolaas Victor Boitelle.

2.       Pierre Jean Riemen, geb. Venlo 8-11-1805; zn. van Winant x Catharine Winants), overl. ald. 24-11-1861. Tr. … met Maria Theresia Garborini uit Geldern.

3.       Jean Reemen, geb. Venlo 21-7-1807, overl. ald. 1-12-1807 als Pierre Riemen, oud 3 maanden.

4.       Anne Catherine Reemen, geb. Venlo 5-11-1810, overl. ald. 19-12-1813 als Anna Catherine Riemen, oud 3 jaar.

5.       Jeanne Martine Hubertine Riemen, geb. Venlo 15-11-1812, overl. ald. 5-2-1814 als Jeanne Martine Hubertine Reimen, oud 1 jaar.

6.       Guillaume Joseph Lambert Reemen, geb. Venlo 22-10-1814, kleermaker, overl. ald. 17-1-1870. Tr. Venlo 9-11-1840 met Catharina Gulhard.

 

5 oktober 1802

BEESEL - Verkoop akkerland te Beesel door J. Peters te Beesel aan H. Linssen te Kessel voor frs. 150.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1802/3.

 

14 oktober 1802

TEGELEN - Gehuwd: Johan Driessen [Jean, geb. Beesel 27-11-1774, dagloner 1810, overl. Tegelen 14-12-1830, oud 56 jaar, zn. van Jacob Driessen en Margaretha Meertz « 30-11-1769] en Anna Margaretha Noothen [Nooten, geb. Kaldenkirchen 2-3-1773, overl. Tegelen 2-6-1823, oud 50 jaar, dr. van Willem Noothen en Getruij Maasen, ook: Massen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Chretien Driessen, geb. Kaldenkirchen …, overl. Venlo 12-7-1803, oud 8 dagen.

2.       Anne Catherine Gertrude Driessen, geb. Venlo 1-7-1804, vermoedelijk ongehuwd overl. ald. 24-2-1861 als Catharina Driessen, volgens aangifte oud 60 jaar.

3.       Anne Marguerite Driessen, geb. Venlo 12-9-1806, overl. ald. 18-9-1806, oud 6 dagen.

4.       Henrij Driessen, geb. Venlo 8-7-1807.

5.       Anne Marie Driessen, geb. Tegelen (Boskamp) 25-5-1810.

6.       Wilhelmina Driessen, geb. Tegelen 15-9-1812, overl. ald. 22-9-1812, oud 1 maand.

7.       Jacque Drissen, geb. Tegelen 18-5-1814.

 

16 oktober 1802

24 vendémiaire elfde jaar

BEESEL ‑ Verkoop huis in de Beukels.

Ten overstaan van de notarissen Hendrik Antoon Milliard, residerend te Ruremonde, en Louis Dirix, residerend te Halen, dragen Jan Joseph Heijligers, akkerman, en Gertrudis Bongaerts, beiden wonend te Sint Odiliënberg, de helft van een huis en kamp in de Beukels onder Besel gelegen, zoals deze landerijen eerder zijn aangekocht van de gemeente, voor een bedrag van frs. 400 over aan Theodorus van der Velden, akkerman te Beesel. Een gedeelte groot frs. 312 zal binnen acht dagen worden betaald, het restant groot frs. 88 zal door de aankoper worden betaald op het moment dat de verkopers dit bedrag moeten betalen aan de gemeente wegens restant van de aankoopsom van de landerijen en tot dan uitstaan tegen een rente van 3½ %.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. an XI/26.

 

17 oktober 1802

NUNHEM - Gehuwd: Winand Jacobs [geb. Nunhem 28-10-1773, dagloner 1802, zn. van Arnould Jacobs en Elisabeth van Croij] en Marie Curvers [geb. Beesel 7-2-1768, dr. van Mathieu Curvers en Petronelle Allers « 27-11-1765].

WieWasWie, 2023.

 

7 november 1802

ROERMOND - Gehuwd: Severin Henri Meuren [geb. Roermond 18-10-1777, pleisteraar 1802, zn. van Chretien Meuren en Petronille Schilbert] en Frederique Doüsens [Douseens, ged. Swalmen 7-9-1760, dr. van Joannes Dousens en Catharina Stockmans], ged./geb. te Swalmen 7-9-1760, wonend te Roermond, wed. van Joannes Gerardus Smeets, dr. van Jean Doüsens en Catharina Stockmans.

GA Roermond, Registers DHO; WieWasWie, 2022

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Marie Petronille Théreèse Meuren, geb. Roermond 14-10-1801.

 

27 november 1802

BEESEL - Gehuwd (BS): Franciscus Mooren [geb. Beesel 9-10-1772, overl. ald. 3-1-1835, oud 62jaar, zn. van Andreas Mooren en Maria Elisabeth Hendrickx « 30-4-1772; hij hertr. Beesel 6-3-1817 met (zijn schoonzus) Ida Cruijsbergh] en Joanna Cruijsbergh [geb. Beesel 28-4-1781, overl. ald. 11-3-1803, oud 21 jaar, dr. van Godefridus Mooren en Catharina Pipers « 6-5-1773].

GHS Beesel, BS-1/258.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

6 december 1802

15 frimaire jaar 11

BEESEL - Gerard Goossens, meijer van de gemeente Beesel nodigt de burger H. Michiels uit om een bedrag van 42 gulden Kleefs te betalen aan L. Bloemers, ontvanger van de directe contributieën, voor het jaar 11, wegens drie jaar verlopen rente van een kapitale som van 400 gulden, vervallen met St.-Andries 1800 tot en met 1802.

Onderaan een notitie: "Dit capitaal van honderd pattacons ten voordeele der gemeente van Bezel ad 3 ½ procent s'jaars is ten mijnen lasten gekomen door den aankoop van den Hof Stoutenburg te Bezel van mijn neef Carl van der Renne". w.g. H.J. Michiels.

RHCL Maastricht, 16.0674 Archief Michiels van Kessenich, inv.nr. 1065.

Betreft hoeve Stoutenburg, aangekocht 5 september 1799.

 

vóór 12 december 1802

Z.P. - Gehuwd (NIET in de Bergkerk): Arnoldus Albertus Meuter [Muijter, ged. Beesel 23-4-1762, tapper en schenker, caserneermeester en militair, verhuist later naar Deventer, overl. Deventer (Lange Bisschopstraat) 17-7-1832, volgens aangifte oud 70 jaar en geboren te Venlo, zn. van Joannes Meuter en Maria Smeets « 27-4-1751; wedn. van Helena Stox, geh. Beesel 1-1-1784, overl. ald. 3-8-1788] en Gesina Jansen [Gesiena, geb. Deventer 10-1-1781, overl. ald. (Lange Bisschopstraat) 22-10-1824, oud 43 jaar, dr. van Jan Jansen en Joanna ten Velde].

Genlias, 2005; WieWasWie, 2021. Volgens nog niet bevestigde bron zou het huwelijk hebben plaatsgevonden op 28 december 1799.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacoba Maria Muijter (Meuter), geb. Deventer 12-12-1802, overl. ald. 14-3-1888. Tr. Deventer 14-10-1830 met Hendrik Jan Kolk, zadelmaker.

2.       Jan Willem Muijter (Meuter), geb. Deventer 15-6-1806, onderwijzer, ‘Fransche kostschoolhouder’ te Dokkum, overl. Dokkum 5-4-1837, oud 31 jaar. Tr. Culemborg 20-5-1829 met Johanna Maria Rademaker (Mietje Hermanus Rademaker) uit Culemborg. Uit dit huwelijk o.a. zoon Arnoldus Albertus Hermanus Meuter, geb. Dokkum, heel- en vroedmeester, tr. Deventer 11-4-1859 met Berendina Hermanna Varenbrink.

3.       Johanna Josephina Meuter, geb. Deventer 21-12-1808, overl. ald. 8-6-1883. Tr. Deventer 29-5-1837 met Derk Steunenberg, boekhouder, waarvan kinderen te Deventer.

4.       Franciscus Eduardus Meuter, geb. Deventer 8-11-1811, sergeant, ongehuwd overl. Doesburg 16-3-1842.

5.       Dorothea Charlotte Meuter, geb. Deventer 11-3-1814, overl. Deventer 20-8-1848. Tr. 1) Deventer 6-8-1840 met Gerrit Nijland

6.       Albertus Hendrikus Meuter, geb. Deventer 19-7-1816, overl. ald. (Korte Bisschopstraat) 24-7-1816, oud 5 dagen.

7.       Albertus Johannes Meuter, geb. Deventer 20-11-1817, zeeman, scheepsdokter te Amsterdam, in 1858 verblijvend op de krankzinnigenafdeling van het Buitengasthuis aldaar en van daaruit overgebracht naar Deventer. Tr. Amsterdam 15-3-1849 met Dorothea Hendrica Helena Pieters, modemaakster, waarvan kinderen.

8.       Gerhardus Ludovicus Meuter, geb. Deventer 27-4-1820, leraar Nederlands en wiskunde, overl. Verviers (B) 22-6-1850, oud 30 jaar.

9.       Karel Hendrik Meuter, geb. Deventer 20-2-1822, orgelmaker, overl. Alkmaar 23-6-1899. Tr. Alkmaar 20-5-1849 met Maria Johanna Smit.

10.     Josephus Gesina Meuter, geb. Deventer 22-10-1824, winkelier, overl. ald. 17-1-1885. Tr. Deventer 20-3-1856 met Jannetjen Gesina Varenbrink.

 

vóór 14 december 1802

Z.P. - Gehuwd: Joannes Mathias Cremers [Kremers, geb. Swalmen 21-12-1776, zn. van Joannes Cremers en Anna Sibilla Slabbers; hij hertr. 1) Heythuysen 6-3-1821 met Maria Anna Luijten, overl. Swalmen 23-11-1827; 2) Swalmen 15-2-1827 met Joanna van den Bosch] en Catharina Jeurissen [overl. Swalmen 25-4-1820, oud 46 jaar, dr. van Henricus Jeurissen en Gertrudis NN].

WieWasWie, 2020.

Uit dit huwelijk:

1.       Henry Kremers, geb. Swalmen 14-12-1802.

2.       Anne Gertrude Cremers, geb. Swalmen 17-6-1805.

3.       Beatrix Kremers, geb. Swalmen … ca. 1808. Tr. Herten 12-9-1842 met Gerard Wulms.

4.       Gertruijd Cremers, geb. Swalmen 5-1-1812.

5.       Joanna Kremers, geb. Swalmen 26-9-1814. Tr. Swalmen 26-4-1858 met Jacobus Cox.

6.       Jan Frederik Cremers, geb. Swalmen 4-11-1817, overl. ald. 6-12-1891. Tr. Swalmen 13-1-1847 met Antonetta van den Bos.

 

1802, z.d.?

KALDENKIRCHEN - Bij de opheffing van het klooster Mariavrucht te Kaldenkirchen zijn hier o.a. aanwezig:

-   lekezuster Maria Christina, geboren als Helena Neythen in Beesel 18-05-1757. Trad 03-04-1784 in het klooster in, en legde 15-04-1785 haar professie af. Ze ontving een pensioen van 500 francs en woonde in 1814 niet meer hier.

-   lekezuster Maria Martha, geboren als Agnes Neythen in Beesel 09-10-1755. Trad 14-10-1781 in het klooster in, en legde 21-10-1782 haar professie af. Ze ontving een pensioen van 500 francs en woonde in 1814 nog altijd in Kaldenkirchen. Later schijnt ze vertrokken te zijn.

J. Finken: Die Stadt Kaldenkirchen. Beiträge zu ihrer Geschichte, besonders der katholischen Pfarre, I (Straelen, 1897) blz. 145.

 

1802-1803, z.d. (jaar 11, d.w.z. op of na 23 september 1802)

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Wolters [Jean, geb. Bracht 5-6-1770, overl. ald. 17-1-1840, oud 69 jaar, zn. van Johann Wolters en Sibilla Behlen « 27-8-1765; wedn. van Gertrud Hauser, geh. Bracht 10-7-1792, overl. ald. 12-11-1802] en Anna Margaretha Küsters [Custers].

Kreisarchiv Viersen, Dezennaltabellen Bracht.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Catharina Wolters, geb. Bracht 25-10-1803, overl. Belfeld 8-4-1875. Tr. Belfeld 17-10-1825 met Jan Heggers.

2.       Anne Gertrud Wolters, geb. Bracht 20-3-1805.

3.       Jean Pierre Wolters, geb. Bracht 11-8-1807.

4.       Anne Catharine Wolters, geb. Bracht 4-4-1810.

5.       Anne Catharine Wolters, geb. Bracht 24-1-1812.

6.       Marie Lisette Wolters, geb. Bracht 17-10-1813. Tr. Neersen-Gladbach … 1843 met Johann Michael Schnockes.

 

1802, z.d. ?

SWALMEN - Brief van J.B. Sijben aan Engelbert Heereman van Zuydtwijck over het jachtrecht verbonden aan De Spieck.

Met memories hierover van de hand van Sijben, ca. 1802; met akte 1787 waarbij J.B. Sijben verklaart dat d eigenaar van De Spieck het jachtrecht in 1655 heeft aangegeven voor de belasting.

RA Zuid-Holland, Den Haag: J.A.M.Y. Bos-Rops: Archief van de familie Heereman van Zuydtwijck 1360-1880, Den Haag 1987, inv.nr. 2513; 5 stukken waarvan 2 in het frans.

 

 

1803

4 januari 1803

ROERMOND ‑ Overleden: Joanna Clout, 68 jaar, echtgenote van Gregorius Augustinus Ambrosius van Dunghen, J.U.L, dr. van Theodorus Clout en Elisabeth Vogels.

GA Roermond, Registers DHO.

 

5 januari 1803

den vijftiende nivose elfde jaar

BEESEL - Verkoop van de helft van de Spijker te Ouddorp.

Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard, notaris te Ruremonde, en Louis Dirix, notaris te Halen, draagt Godefridus Geridts, akkerman te Besel, “de helft van een huys genaamt de Spieker, met annexe schuur, stallingen, plaats, schob en boomgaard, geleegen te Besel reijgenooten ter eenre de pastoreije en ter andere Gerard Geradts, uytschietende ter eenre op den weg en ter andere op Lambert Reulkens”, voor een bedrag van 1800 francs welke reeds zijn voldaan, over aan Gerardus Heldens, akkerman gehuwd met Anna Maria Geridts.

Verkopers verklaren “gemelt huys te besitten als erfgenamen van wijlen hunne ouders en respective schoonouders Jan Geridts en Johanna Kessels”. De andere helft van de Spieker is reeds eigendom van de aankopers. De verkochte helft is vrij van lasten of schulden, uitgezonderd de grondlasten voor het jaar 11 “als ook het deuren en venster geld van het selve jaar”, welke ten laste zijn van de aankopers.

GA Roermond, notaris H.A. Milliard, 1803/jaar 11/nr. 95. Voor verkoper zie huwelijk 27-5-1751. Voor aankopers vgl. huwelijk 1-5-1766.

 

z.d., vóór 16 januari 1803

Z.P - Gehuwd: Seger Heijnen [ook: Sevrien, ged. Swalmen 21-1-1774, overl. ald. 21-7-1851, oud 77 jaar, zn. van Gerard Heijnen en Judicht Verheggen « 2-5-1770; hij hertr. Swalmen 18-11-1805 met Mechtildis Schrijnewerkers] en Caroline Reijners [Corneille Rijnders].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerard Heijnen, geb. Swalmen 16-1-1803.

 

18 januari 1803

SWALMEN - Gehuwd: Jean Geraedts [geb. Swalmen 13-5-1774, zn. van Henry Geraedts en Catharina Ramakers] en Maria Elisabeth Ickenroth [geb. Swalmen 6-3-1773, dr. van Jean Ickenroth en Anna Maria Heuts].

GHS Swalmen, Registers BS; GenLias, 2004.

 

vóór 19 januari 1803

Z.P. - Gehuwd: Simon Bellage [Blaes, geb. Jemeppe (B) …, dagloner 1802, zn. van Pierre Bellage en Elisabethe Novelle] en Cornelia Engelen [geb. Swalmen 3-11-1767, overl. in haar huis aan de Schuitenberg te Roermond 7-1-1816 {aangifte door Henri Quiten, pruikmaker, en Jacques Klinkum als naburen, verfilming 260/491}, dr. van Cornelis Engelen en Elisabeth van der Linden « 21-10-1756].

WieWasWie, 2023.

De bruidegom was wellicht vader van Marie Elisabeth Blaes, oud 20 jaar, die op 8-12-1815 beviel van een buitenechtelijke zoon Simon Hubert; de aangifte werd gedaan door de weduwe Haen ten overstaan van de getuigen Guillaume Engels en Jacques Klinkom. Het kind overleed op 16-2-1816 in een huis op de Schuitenberg, de aangifte werd gedaan door de kleermakers Jean Baptist Mertens en Leonard Sarton als naburen. Elisabeth Blaas, volgens aangifte geb. te Beesel als kind van onbekende ouders, overleed op 27-3-1817 in de Neerstraat (Rue Basse) te Roermond, volgens aangifte nog steeds oud 20 jaar. De aangifte werd gedaan door André Martijn, schoenmaker, en Jean Ferdinande Progaska, kleermaker, als naburen. Vergelijk de doop van Swalmen 2-11-1793.

 

19 januari 1803

vingtneuvieme jour du mois de nivose an xi

BEESEL - Overleden: Simon Bellage [Blaes, geb. Jemeppe (B) departement Ourthe …, dagloner 1802, volgens aangifte oud 32 jaar, zn. van Pierre Bellage en Elisabethe Novelle]. Aangifte door de buren Leonard Peters, dagloner, en Henri Janssen, landbouwer.

BS Beesel, akte 9.

 

19 januari 1803

SWALMEN - Gehuwd: Pierre Engelbert Steckinger [geb. Swalmen 5-11-1756, overl. ald. 12-5-1834 als Peter Stiggeneer, oud 77 jaar, zn. van Frederik Steckinger en Jeanne Ceuven « 27-7-1748] en Sibilla Peeters [geb. Swalmen 15-2-1758, overl. ald. 8-1-1826, dr. van Jean Peeters en Elisabeth Hawinckels].

GenLias, 2005; geeft als geboortedatum van de bruidegom: 7-11-1756 en als naam: Steckingen; klapper Hans Peeters geeft als trouwdatum 29-1-1803.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

27 januari 1803

7 pluviose an XI

NUNHEM - Hubert Quijten, landbouwer, en zijn vrouw Dorothee Hendrickx, wonen op St. Elisabeth te Nunhem.

Gegeven met dank aan Jan Hanssen. Voor huwelijk zie Haelen 5-4-1796.

 

1 februari 1803

13 pluviose an XI

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Mathias Sagers [geb. Roermond 7-1-1777, koopman, schrijnwerker, als musicus en componist maakte hij zich zeer verdienstelijk, overl. Roermond 26-9-1854, zn. van Henricus Franciscus Sagers en Anna Gertrudis Schoncken] en Maria Hendrina van Lerp [geb. Roermond 26-2-1784, overl. ald. 3-4-1863, dr. van Arnoldus en Maria Helena Tiremans].

Delhougne: Roermondse Geslachten, II, blz. 161 e.v. (Sagers).

Uit dit huwelijk:

1.       Anne Gertrude Sagers, geb. Roermond 31-11-1804 (9 frimaire XII, of is dit 1-12-1803? CONTROLEREN), overl. ald. 26-12-1829.

2.       Marie Claire Sagers, geb. Roermond 7-1-1809, overl. ald. 21-4-1813.

3.       Pierre Mathieu Sagers, geb. Roermond 27-11-1811, musicus, volgde een 6 maanden cursus aan het Conservatorium te Keulen, waar hij de eerste prijs voor fluitspel verwierf, componeerde verscheidene werken voor fluit etc., overl. Roermond 5-8-1846.

4.       Georges Michel Sagers, geb. Roermond 2-12-1816, musicus en componist, bezocht het Conservatorium te Luik, overl. Roermond 2-4-1836.

5.       Jean Henri Sagers, geb. Roermond 9-4-1819, directeur oprichter van de fanfare St. Caecilia te Swalmen en eigenaar van de Sagershof aldaar, overl. Roermond 22-9-1889. Tr. Roermond 25-8-1863 met Wilhelmina Hubertina Christina Rassaerts.

6.       Ludovica Cecilia Sagers, geb. Roermond 25-8-1821, mede-eigenaresse van Sagershof te Swalmen, overl. Roermond 9-2-1910. Tr. Roermond 2-4-1845 met Petrus Franciscus Bingen.

7.       Joanna Maria Hubertina Sagers, geb. Roermond 5-2-1825, mede-eigenaresse van Sagershof te Swalmen, overl. Venlo 31-12-1865. Tr. Roermond 24-11-1847 met Joannes Martinus Giesbers.

 

4 februari 1803

VENLO - Pierre Charles Junckers te Venlo machtigt de erfgenamen van wijlen zijn grootouders Charles Egide Hendriks en Marie Anna Galliot om via het gerecht de jaarlijkse rente van frs. 187,45 van het kapitaal ad frs. 3.749,37 te vorderen van dhr. De St.-Brisson te Parijs.

RHCL Maastricht, Notarieel Archief P.J. Frederiks te Venlo, nr. 1803/49.

 

6 februari 1803

17 pluviôse an XI

HERTEN - Gehuwd: Petrus Wilhelmus van Ool [geb. Herten 21-6-1776, eigenaar Offerkamp te Herten, overl. ald. 14-6-1840, zn. van Petrus van Ool en wijlen Catharina Vermeulen; hij hertr. ... 16-2-1816 met Mechteldis Moors] en Maria Geerlings.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus van Ool, geb. Ool 30-12-1804, overl. ... 5-7-1870. Tr. ... 5-6-1846 met Joanna Christina Houben uit Maasbracht.

2.       Margaretha van Ool, geb. Ool 6-5-1810. Tr. ... 19-4-1845 met Jan Renier de Crau, maasschipper uit Maaseik, later landbouwer. Op 25-10-1858 verhuisd naar Roermond.

3.       Renerus Hubertus van Ool, geb. Herten 4-8-1821, overl. ... Tr. Beesel 25-2-1847 met Petronella van der Velden uit Beesel.

J. Schreurs: De grote en kleine Offerkamp in Herten. In: Roerstreek '72, blz. 127-132.

 

15 februari 1803

ERCKELENZ - Gehuwd: Joannes Egidius Junckers [geb. Venlo 19-1-1776, burgemeester van Beesel van 31-12-1807 tot 28-9-1813, overl. Venlo 27-3-1842, oud 66 jaar, zn. van Conrardus Henricus Junckers en Maria Christina Hendrickx] en Elisabeth Antonetta Esser.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anne Marie Chrétienne Hubertine Junckers, geb. Beesel 18-12-1803 (BS-1/292).

2.       Francisca Henrietta Petronella Charlotta Junckers, geb. Beesel 15-1-1806.

3.       Antoin Theodor Conrad Hubert Junckers, geb. Beesel 30-3-1809, ongehuwd overl. Venlo 13-2-1836, oud 26 jaar.

4.       Jacomine Hélène Francoise Hubertine Junckers, geb. Beesel 5-3-1812, overl. Venlo 9-12-1822, oud 10 jaar.

5.       Leonard Francis Joseph Hubert Junckers, geb. Venlo 2-11-1816, overl. ald.9-11-1816, oud 7 dagen.

6.       Felix Everard Hubert Junckers, geb. Venlo 28-5-1817, overl. ald. 16-11-1817, oud 6 maanden.

Zie L. Giesen: De Wilde Hoeve te Reuver in de 19e en 20e eeuw. In: Maas‑ en Swalmdal 13 (1993), blz. 100-113.

 

16 februari 1803

27 pluviose an XI

BEESEL - Testament van Henricus Schoenmaeckers weduwnaar van Joanna Geraets, pachter op Waterloo te Beesel. Erfgenamen: neef Albertus Bongers, akkerman gehuwd met Gertrudis Pansers; en Wilhelmina van den Bergh gehuwd met Hendrick Pansers, akkerlieden te Swalmen.

RHCL Maastricht, Notarieel Archief inv.nr. 544, Notaris L. Dirix Haelen, jaar XI nr. 41; met dank aan J. Hanssen.

 

12 maart 1803

21 ventôse an XI

ROERMOND ‑ Henri Verstegen te Roermond verkoopt de boerderij Muggenbroek te Roermond aan Theodore van der Velden te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. an XI/138.

 

2 april 1803

NEER - Verkoop van land te Neer door E. Geraets, J. Geraets en P. Geraets te Swalmen aan M. Geraets te Neer voor frs. 180.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/70.

 

4 april 1803

BEESEL - Verkoop akkerland te Beesel door C. Janssen te Beesel aan H. Linssen te Kessel voor frs. 100.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/71.

 

9 april 1803

VENLO / BEESEL ‑ Volmacht van P.L. Junckers te Venlo c.s. voor E.J. Junckers te Beesel.

RHCL Maastricht, Notarieel Archief P.J. Frederiks te Venlo, nr. 1803/115.

 

10 april 1803

TEGELEN - Gehuwd: Willem Houser [Guillaume Houzer, geb. Belfeld 10-8-1775, overl. ald. 20-3-1810, oud 34 jaar, zn. van Albert Houser en Maria Bellen « 9-5-1770] en Antonia Catharina in de Betouw [geb. Amsterdam 22-3-1779, overl. Belfeld 6-12-1830, oud 51 jaar, dr. van Bartholomeus in de Betouw en Helena von Bemmel « Buiksloot 4-5-1766; zij hertr. Belfeld 26-1-1813 met Jan Luttels].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Lambert Houzer, geb. en ged. Belfeld 27-12-1803 (doopget. Antonius Houser en Helena van Bemmel), overl. ald. 25-1-1804, oud 29 dagen.

2.       Albertus Houzer, geb. en ged. Belfeld 1-1-1805 (doopget. Bartholomeus in de Betouw en Helena Houser), overl. ald. 22-9-1869. Tr. 1) Belfeld 20-7-1848 met Catharina Haanen, overl. ald. 3-10-1865; 2) Belfeld 4-1-1866 met Theresia Noy

3.       Petrus Joannes Houzer, geb. Belfeld 9-8-1807, ged. 10-8-1807 (doopget. Joannes Houser en Catharina in de Betouw).

4.       Maria Helena Houzer, geb. en ged. Belfeld 23-4-1809 (doopget. Henricus Houser en Beatrix in de Betouw), overl. ald. 6-8-1809, oud 3 maanden.

5.       Wilhelmus Houzer, geb. en ged. Belfeld 14-10-1810 (doopget. Antonius Houser en Margarita Franssen), overl. ald. 19-3-1871. Tr. Belfeld 20-11-1854 met Anna Catharina Luttels.

 

11 april 1803

21 germinal XI

SWALMEN - Akte van verkoop door Th.J. Vestjens en J. Vestjens aan Henri Raemaeckers van

1)     een perceel akkerland op de Hoefacker te Swalmen, kadastrale sectie A nrs. 290-291 en

2)     een perceel akkerland in de Winckel te Swalmen, kadastrale sectie A nrs. 383-384.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8B.19; 1 stuk.

 

17 april 1803

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Francken [geb. Neer 24-7-1779, landbouwer, zn. van Petrus Francken en Gertrudis Schaeps] en Maria Elisabeth Caniels [geb. Beesel 10-12-1780, dr. van Joannes Caniels en Maria Gerits].

GHS Beesel, BS-1/260.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Franken, geb. Beesel 7-12-1803 (BS-1/290, get. Godefridus Tissen en Henricus Luttels).

2.       Bernardus Francken, geb. Beesel 6-8-1805 (BS-1/375, get. Bartholomeus Geerardts en Bernardus Francken).

3.       Petronella Franken, geb. Beesel 9-12-1809 (BS-1/565, get. Jacobus Theunissen en Corneil Jansen).

4.       Godefridus Franken, geb. Beesel 27-6-1813 (BS-2/23, get. Hermanus Gerats en Engel Janssen; RK: ged. Beesel 26-6-1813 [sic], get. Gerardus Wienands en Helena Gerits).

5.       Joannes Franken, geb. Beesel 23-5-1817 (RK ged. Beesel 24-5-1817, get. Henricus Schaeps en Gertrudis Reijnders).

6.       Anna Maria Franken, geb. Beesel 10-5-1821 (RK ged. Beesel 8-5-1821, get. Petrus Jansen en Joanna Smits).

Peter Francken en Elisabeth Canjels verkochten op 21-12-1811 en 19-5-1817 landerijen te Beesel. Op 14-2-1822 verkochten zij hun huis te Beesel.

 

22 april 1803

BISDOM ROERMOND - Lijst van parochies.

Lijst van parochies en succursalen in het tegenwoordige bisdom Roermond, vastgesteld door bisschop en prefect (o.a.).

Swalmen, succursale - “Circonscription: Swalmen, Asselt. - Desservant: Scherpenberg, ci-devant curé de Baexem. La commune de Swalmen et de Asselt a 998 habitants. L’église paroissale de Swalmen, dédiée à St. Lambert, peut contenir 600 personnes. Le toit les fenêtres ont besoin de réparations.

Au hameau de Asselt ou Hasselt, il y a la chapelle de St. Denys, pouvant contenir 200 personnes. Le toit et les fenêtres ont besoin de réparation. Le population désire le conservation de l’état actuel.”

Belfeld, succursale - “Circonscription: Belfeldt. - Desservant: Keuterich {noot: Keuterich nam niet aan, pastoor Erikx bleef}, ci-devant desservant d’Echt. La commune de Belfeldt a 883 habitants, tous catholiques. L’église de la paroisse, dédiée 1a St. Urbain, peut contenir 200 personnes. La toiture et le plafond ont besoin de réparation.”

Beesel, succursale - “Circonscription: Beesel, chapelle de de St. Lambert - Desservant: Van Douveren, curé actuel. La commune de Beesel a 351 habitants, tous catholiques. L’église, dédiée 1a Ste. Gertrude, peut contenir 300 personnes. Le toit, le plafond en les fenêtres ont besoin de réparation.

Il y a encore (à Reuver) la chapelle de St. Lambert, pouvant contenir 200 personnes. Le toit et les plafonds ont besoin de réparation.”

Jos Habets, voortgezet door W. Goossens: Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, vierde deel, eerste stuk (1927), blz. 159, 162-163. De datum van deze lijst wordt genoemd op blad. 140.

 

23 april 1803

den derden floréal elfde jaar

BEESEL-LEEUWEN - Verkoop akkerland.

Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard, notaris te Ruremonde, en Louis Dirix, notaris te Halen, dragen Gerard Stevens en Anna Maria Janssen “door haaren gemelten man ten eynde deser bevolmagtigt”, een stuk akkerland groot ongeveer 1 hectare c.q. 3 morgen in het Wildehoevervelt gelegen tussen de erfgenamen Clocquet en Mathis Heldens, met de korte zijden grenzend aan Theodor van der Velden en de weduwe Peter van der Velden, zoals verkopers dit land hebben geërfd van Reneer Stevens en Catharina Janssen, ouders van eerste comparant, voor een bedrag van frs. 364 welke reeds zijn voldaan over aan Peter Stocks, akkerman gehuwd met Elisabeth Giesberts, beiden wonend te Besel.

GA Roermond, notaris H.A. Milliard, 1803/174.

 

23 april 1803

BUGGENUM - Verkoop akkerland te Buggenum door W. Heijmans te Swalmen aan G. Geraets te Buggenum voor frs. 900, met recht van wederinkoop.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/83a.

 

25 april 1803

SWALMEN - Gehuwd: Arnould Peters [geb. Asselt 14-10-1774, zn. van Henry Peters en Marie Smeets], landbouwer, en Marie Coonen [geb. Swalmen 8-10-1772, dr. van Joachim Coonen en Catherine Hall].

GHS Swalmen, Registers BS.

 

27 april 1803

BEESEL - Gehuwd (BS): Guilleaume Meerts [geb. Tegelen 28-12-1761, overl. Beesel 29-5-1812, oud 50 jaar, zn. van Gerardus Meerts en Elisabeth van der Koulen] en Corneille Bongers [Cornelia, geb. Beesel 2-3-1762, overl. ald. 26-5-1830, oud 68 jaar, dr. van Jacobus Bongers en Gertrudis Gerits « 15-4-1761; wed. van Petrus van der Velden, geh. Beesel 9-4-1788, overl. ald. 1-8-1802].

GHS Beesel, BS-1/262.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerard Meerts, geb. Beesel 20-2-1804 (BS-1/294, get. Tilman Janssen en Conrard Peters), overl. ald. 23-1-1805, oud 11 maanden.

 

28 april 1803

8 floréal XI

SWALMEN - Akte van verkoop door H. Haewinckels aan Hendrik en Jannes Ramaeckers van een halve morgen akkerland op de Hofacker te Swalmen, kadastraal gelegen sectie A nr. 1150. Op dit land rust een erfpacht van een vat rogge per jaar t.b.v. de erfgenamen van J. van Beek.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8B.20a; 1 stuk.

 

5 mei 1803

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Ingenhuts [Inderhutten, geb. Melick 11-2-1775, zn. van Jean Ingenhuts en Petronella Teelgers] en Anna Maria Beurskens [geb. Melick 26-7-1760, overl. Swalmen 1-8-1828, oud 63 jaar, dr. van Jean Beurskens en Christina Hommen, landbouwster; wed. van Christiaan Thomassen, geh. Swalmen 18-10-1789, overl. ald. 7-6-1801].

WieWasWie, 2022.

 

5 mei 1803

SWALMEN - Gehuwd: Guillaume Ramakers [Wilhelmus, geb. Swalmen 6-2-1776, zn. van Henry Ramakers en Cornelia Geraedts], timmerman, en Barbe Janssen [Barbara, geb. Swalmen 8-3-1759, dr. van Theodore Janssen en Jeanne Janssen].

GHS Swalmen, Registers BS (datum hier: 3 mei 1803; GenLias, 2004.

 

15 mei 1803

BEESEL - Gehuwd (BS): Antonius Opstals [Obstals, geb. Kessel 9-9-1768, overl. Beesel 30-3-1815, oud 47 jaar, zn. van Joannes Opstals en Maria Naus] en Gertrudis Geulen [geb. Beesel 10-2-1769, overl. Swalmen 28-5-1839, oud 70 jaar, dr. van Everardus Geulen en Gertrudis Janssen « 7-5-1767; zij hertr. Beesel 21-10-1816 met Joannes Slabbers].

GHS Beesel, BS-1/264.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerardus Opstals, geb. Beesel 22-6-1804 (BS-1/297), overl. ald. 2-10-1808.

2.       Joannes Opstals, geb. Beesel 1-8-1806 (1/409), overl. ald. 26-9-1808.

3.       Anna Maria Obstals, geb. Beesel 6-4-1810, overl. Swalmen 2-2-1872. Tr. 1) Swalmen 11-10-1836 met Petrus Christianus Wijnen; 2) Swalmen 28-11-1838 met Mathis Lucas.

 

18 mei 1803

MAASNIEL - Gehuwd: Arnould Meerts [geb. Helden 26-3-1760, zn. van Jean Meerts en Cornelie Diricks] en Marie Beurskens [geb. Maasniel 1-7-1864, dr. van Arnold Beurskens en Jeanne Roulofs].

GenLias, 2010.

 

25 mei 1803

5 prairial an XI

BEESEL - Circulaire inzake belasting op personen en goederen over het jaar 12. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 790.

 

27 mei 1803

BELFELD - Werner Putz te Kaldenkirchen verkoopt een schuur en een perceel akkerland groot ca. 1 ha te Belfeld voor frs. 255 aan Jean Geelen c.s. te Belfeld.

Notarieel Archief P.J. Frederiks te Venlo, inv.nr. 1803/110.

 

28 mei 1803

KESSEL – Gehuwd: Peter Hendrik Trines [Pierre Henri, Pierre, Pieter, geb. Belfeld 29-6-1772, overl. Kessel 12-2-1827, oud 54 jaar, zn. van Joannes Trines en Joanna Hendrix « 24-11-1768] en Engel Lutters [Angelina, Angeline, Engelina, geb. Kessel 6-1-1783, overl. ald. 6-1-1827, oud 44 jaar, dr. van Hendrik Lutters en Anna Schaeffels, ook: Schaevels « Kessel 1-5-1776].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerard Trinus, geb. Kessel 28-1-1804, overl. ald. 1-10-1811, oud 7 jaar.

2.       Jeanne Trines, geb. Kessel 4-9-1806, overl. ald 7-2-1847. Tr. Kessel 16-2-1830 met Hendrick Janssen uit Beesel.

3.       Anne Marie Trienes, geb. Kessel 10-8-1809.

4.       Anne Marie Trinus, geb. Kessel 14-1-1813, overl. Venlo 26-11-1885, oud 72 jaar. Tr. Beesel 23-9-1831 met Paulus Beurskens.

5.       Bernadine Trinus, geb. Kessel 27-4-1816. Tr. Beesel 11-4-1836 met Hubertus Claessen.

6.       Hendrine Trienes, geb. Kessel 1-5-1819. Tr. Kessel 21-4-1841 met Antoon Aerts.

7.       Pieter Johannes Trienes, geb. Kessel 1-2-1822, overl. ald. 23-1-1830 als Pieter Johan Trines, oud 7 jaar.

 

30 mei 1803

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd (RK): Wilhelm Heütz [Heuts, geb. Swalmen 17-10-1774, zn. van Cornelius Heuts en Catharina Lamers; hij hertr. Kaldenkirchen 23-10-1823 met Johanna Gertrud Evertz] en Sibilla Catharina Steigers [geb. Kaldenkirchen 21-5-1776]. Getuigen: Jacobus Heübelmans en Gertrudis Hinsen.

DTB-registers St.-Clement, Kaldenkirchen.

 

1 juni 1803

SWALMEN - Volmacht door M. Heuts te Swalmen op M. Nijs te Roggel.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/105.

 

1 juni 1803

den twaalfden prairial elfde jaar

SWALMEN - Testament.

Testament door Gerardus Dercx, akkerman, en Anna Maria Kessels, beiden wonend te Swalmen. Bij overlijden van een van beiden zal de langstlevende het vruchtgebruik hebben van alle bezittingen die zij in het huwelijk hebben gebracht of die zij nadien van hun ouders hebben geërfd. De langstlevende zal alle goederen bezitten die zij staande huwelijk hebben verworven, uitgezonderd de hiervoor genoemde. Langstlevende zal alle roerende goederen, contant geld en vorderingen in volle eigendom hebben. ‘Willende de comparanten ook dat in val van kind of kinder uyt hunnen huwelijk te verwecken, dat alsdan deese mutueele instellinge zal plaats hebben en gereduceert worden gelijk als de wet vereyscht, diensvolgens dat den langst leevende van hun beyde al zal genieten en hebben  wat hem kan toegeweesen worden door de wet, alwaar het selve hier inne niet uytgedruckt.’

GAR, Notarieel archief H.A. Milliard, 1803/220.

 

4 juni 1803

den vijftiende prairial elfde jaar

SWALMEN - Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard, notaris te Ruremonde, en Louis Dirix, notaris te Haalen, draagt Marcel Magnée, advocaat wonend te Horne, als gevolmachtigde van Franciscus Xaverius Huguier, krijgscommissaris te Bodenheim bij Mainz, een stuk akkerland op Breeden Aars onder Swalmen gelegen tussen de Hollestraat (n) en de Breeden Aarsweg (z), kaart 11 nr. 98, voor een bedrag van 400 francs welke reeds zijn voldaan in zilveren munt, over aan Simon Geraedts, maire van Swalmen, en Maria Brigitta Meuter, echtelieden.

Dit perceel is eerder verkocht door de Centraale Administratie van het Departement der Nedermaas ingevolg proces verbaal van definitieve adjudicatie d.d. 9 thermidor jaar 6 en te Maastricht geregistreerd op 30 thermidor d.a.v.

GAR, notaris H.A. Milliard, 1803/224.

 

10 juni 1803

den eenentwintigsten prairial elfde jaar

SWALMEN - Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard, notaris te Ruremonde, en Louis Dirix, notaris te Haelen, dragen Jan Teelen, akkerman, en Gertrudis Ceuven, echtelieden wonend te Swalmen,

1.     akkerland in het Wijlervelt gelegen grenzend aan Jan Heijnen (o), Dirk Heijnen (w), de Horrixweg (z) en de Tuijtebeek (n);

2.     akkerland in het Voorvelt gelegen tussen Jan Meeuwissen (o), de erfgenamen Jan Pecks (w), de Leenacker (z) en de Heijwegh (n)

voor een bedrag van 192 francs welke reeds zijn voldaan in zilveren en gouden munt, over aan de kinderen van wijlen Hendrik Geraedts en Catharina Ramaeckers, te weten: 1) Jan; 2) Hermanus; 3) Anna Catharyn; 4) Ida; en 5) Elisabeth Geraedts, eerstgenoemde meerderjarig jonkman, de overige vier minderjarig, vertegenwoordigd door Jan Geraedts voornoemd en Hendrik Ramaeckers, akkerlieden te Swalmen.

De landerijen zijn afkomstig van wijlen Jan Ceuven, vader van de verkoopster.

GAR, notaris H.A. Milliard, 1803/229.

 

vóór 19 juni 1803

Z.P. - Gehuwd: Henricus Lenssen en Beatrix Franssen [Fransen, Fransschen].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Catharina Lenssen, geb. Kessel ... Tr. Beesel 16-8-1820 met Petrus Mathias Rutten.

2.       Margaretha Linssen, geb. Kessel, ongehuwd overl. Venlo 16-7-1841, oud 43 jaar.

2.       Peter Jacob Linssen, geb. Kessel 3-7-1803.

3.       Henricus Lenssen, geb. Beesel 30-3-1808 (BS-1/488).

Zij kochten op 19-6-1803 land in het Maasveld bij Reuver. Henri Linssen verpachtte op 8-1-1821 zijn huis c.a. aan zijn schoonzoon Mathieu Rutten.

 

16 juni 1803

27 prairial an 11

BEESEL - Gedrukte stukken inzake belasting op deuren en vensters over het jaar 12. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 791.

 

19 juni 1803

BEESEL - Gerard Goossens en Anna Gertrude van Oijen te Beesel verkopen twee percelen akkerland in het Maasveld te Beesel voor frs. 1.000,‑ aan Henri Lenssen en Beatrix Franssen aldaar.

Notarieel Archief J.C. Crispin te Roermond, inv.nr. 1803/103.

 

25 juni 1803

SWALMEN - Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard, notaris te Roermond, draagt Marcel Magnée, advocaat te Horn, als gevolmachtigde van Franciscus Xaverius Huguier, ‘crijgscommissaris’ wonend te Bodenheim bij Mainz,

1.     3½ bunder bemd in de Paalijker bemden gelegen in de Weert onder Ruremonde grenzend aan de Maas (o), de weduwe Keuven e.a. (z), de Kerkergriend (w) en de Paallijkerhof (n);

2.     grasgewas op de Weert onder Swalmen, de Tuijterluijt genoemd, tussen de Oude Maasstraat (z), het volgende perceel (n), Wielerhof (o) en Albert Schmasen (w), kaart 8 nr. 81;

3.     akkerland aldaar tussen voornoemd perceel (z), burger Heijster ], Wielerhof e.a. (n), Wielerhof (o) en Willem Sanders (w), kaart 8 nr. 82.

voor een bedrag van 4000 francs welke reeds zijn voldaan in zilveren munt, over aan Hendrik Janssen, akkerman, en Wilhelmina Gerits, beiden wonend te Besel.

GAR, notaris H.A. Milliard, 1803/241.

 

3 juli 1803

TEGELEN - Gehuwd: Gerardus Noten [geb. Belfeld 11-12-1752, overl. Tegelen 19-2-1824, zn. van Petrus Noten en Elisabetha Schoenmaeckers; wedn. van Catharina Rulkens, geh. Tegelen 26-11-1780] en Barbara Crambruckers [ged. Belfeld 21-2-1778, dr. van Matthias Crambruckers en Joanna Derix].

Gegevens met dank aan Hans Bos, Swalmen.

 

3 juli 1803

BELFELD - Gehuwd: Jacques Kessels [geb. Belfeld 20-2-1783, zn. van Jacques Kessels en Lucie Geeretz « 12-1-1780; hij hertr. Belfeld 18-1-1833 met Anna Maria Margaretha Goertz] en Christin Keuven [Maria Christina, geb. Horn 10-8-1754, overl. Belfeld 4-8-1831, oud 76 jaar, dr. van Jean Keuven en Sophie van Herten].

GenLias, 2005 (bevat fouten in geboortedata); WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen; let ook op de leeftijd van de bruid en het leeftijdsverschil tussen beiden.

 

5 juli 1803

15 messidor an XI

ROERMOND - Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard, notaris te Roermond, en Louis Dirix, notaris te Haelen, ten huize van maire Leonard van den Eertwegh, legateert Joseph Giesen, zonder beroep wonend te Heijthuijsen, al zijn roerende en onroerende goederen aan zijn zoon Christiaan Giesen, wever wonend te Heijthuijsen. Deze zal de goederen na zijn overlijden ontvangen als bewijs van erkentelijkheid voor alles wat Christiaan voor zijn vader heeft gedaan en nog zal doen. Joseph woont reeds 15 jaar in bij zijn zoon en is al die tijd door hem onderhouden en verzorgd. Christiaan zal hem gedurende de rest van zijn leven verder onderhouden en verzorgen, "soo in kost, drank, vuur, licht, kleeding en bij ziektens". Christiaan stelt als onderpand al zijn goederen.

Getuigen: Leonard van den Eertwegh, maire van Heijthuijsen en Peter van den Drinck, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, Notarieel Archief Milliard, inv.nr. 1803/248. Zie 8-7-1803.

 

6 juli 1803

SWALMEN - Verkoop van huis en land te Swalmen door J. Hermans en A.M. Linssen te Swalmen aan H. van Wijlick te Kessel voor frs. 1.200.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/118a.

 

8 juli 1803

19 messidor an XI

ROERMOND - Vernieuwing van de akte d.d. 5 juli 1803 opgemaakt door Joseph Giesen, zonder beroep wonend te Heythuysen inzake het legaat ten behoeve van zijn zoon Christiaan Giesen, wever te Heythuysen.

GA Roermond, Notarieel Archief Milliard, inv.nr. 1803/256. Beiden ondertekenen als IJosep Gisen resp. Chrystyanus Gysen.

 

12 juli 1803

BEESEL - Geboren: Catharina Niemans, buitenechtelijke dr. van Maria Catharina Niemans. Getuigen: Jacques Hinssen en Elisabeth Niemans.

GHS Beesel, BS-1/254.

 

26 augustus 1803

BEESEL ‑ Gerard Goossens, maire te Beesel, verzoekt Gerard van der Renne om aan gemeenteontvanger Louis Bloemers 25,95 gulden Cleefs te betalen naar aanleiding van hermeting van nieuwe erven, wegens een perceel van ca. 6 morgen, door Leonardus Peters voor 64 gulden 7 stuiver 3 oort uitgezet tegen een jaarrente van 3 procent.

GA Roermond, Familiearchief V 20, inv.nr. 92.

 

5 september 1803

ROERMOND - Gehuwd: Jean Mathieu Hovelmans [geb. Swalmen 20-10-1776, bakker te Swalmen 1803, overl. ald. 13-3-1845, zn. van Matthias Hövelmans en Aldegondis Heuts « 23-8-1772; hij hertr. Swalmen 17-4-1819 met Joanna op den Camp] en Maria Sibilla Smeets [Schmits, ged. Beek 25-6-1773, dagloonster 1810, overl. Wankum (D) 29-9-1810 {aangifte door Jean Backers, herbergier te Herongen (D) oud 70 jaar en Jean Palfers, arbeider te Herongen oud 60 jaar}, oud 37 jaar, dr. van Gerard Schmits en Elisabeth Kerkhofs]. Getuigen: Jean Sanders, Jacque Hövelmans, Jean Tillemans en Arnould Houben.

GA Roermond, Registers DHO; BS Neer, huwelijksbijlagen 20-5-1835 (verfilming 28/289). WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Johannes Mathis Henri Heuvelmans, ged. Swalmen 21-1-1808 (ontbrekend in de BS, doopget. Jacobus Jansen uit Roermond en Aldegondus Heuts), overl. Neer 5-5-1850. Tr. Neer 20-5-1835 met Anna Elisabeth Beurskens.

 

13 september 1803

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 13-9-1803, getuigen: Hermanus Michels en Maria Rijvers): Joannes Franken [Jannes Francken, geb. Dülken (D) 1-5-1779, arbeider, zn. van Adam Franken en Margueritte der Heiden] en Mechtilde Rijvers [Mechtildis, geb. Belfeld 20-11-1760, overl. ald. 30-1-1844 als weduwe, oud 83 jaar, dr. van Jean Rijvers en Chatarine Daamen « 18-1-1752; wed. van Hermanus Koenen, geh. Belfeld 1-5-1792].

GenLias, 2004; DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel VI fol. 2.

Uit dit huwelijk:

1.       Margaritha Franken, geb. Belfeld 3-7-1805, ged. 4-7-1805 (get. Lambertus Kessels en Adelijdis Franken; dr. van Joannes x Mechtildis Rijvers), overl. Venlo 30-8-1835. Tr. Venlo 5-2-1834 met Peter Andries Hendrickx.

 

18 september 1803

BEEGDEN - Gehuwd: Henry Beeck [geb. Swalmen 27-11-1774, zn. van Jean Beeck en Mechtilde Bollen] en Catharina Soentiens [geb. Beegden, dr. van Jean Soentiens en Christine Janssen].

GenLias, 2005.

 

21 september 1803

SWALMEN ‑ Verkoop Middelhoven.

Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard te Roermond en Louis Dirix te Haelen, openbaar notarissen, verkoopt Marcel Magnée, advocaat te Horn, als gevolmachtigde van Franciscus Xaverius Huguier d.d. 1 floreal jaar 9 gepasseerd voor notaris Milliard voornoemd, ‘crijgscommissaris’ wonend te Bodenheim bij Mainz,

1.     een bemd, kaart 6 nr. 129;

2.     idem, kaart 6 nr.s 134 en 135’

3.     ‘huys, hof, schuur, stallingen, plaats en andere ap- en dependentien genaamt den Boers of Middelhof in het Haastert geleegen’, kaart 9 nr. 69;

4.     een ‘beleender gaard’, kaart 9 nr. 70;

5.     akkerland in het Haestert, kaart 9 nr. 71;

6.     idem. kaart 9 nr. 80;

7.     een broek aldaar, kaart 9 nr. 82;

8.     idem, kaart 9 nr. 86;

9.     akkerland aldaar, kaart 9 nr. 91;

10.   ‘eenen boomgaard en Jennis Ceuven huysplaats in het Wielervelt gelegen’, kaart 9 nr. 133;

11.   ‘Plaggenhuys aldaar geleegen’, kaart 9 nr. 134;

12.   een boomgaard aldaar, kaart 9 nr. 135;

13.   akkerland in het Wielervelt, kaart 9 nr. 243;

14.   akkerland, kaart 10 nr. 80;

15.   akkerland aldaar, kaart 10 nr. 66;

16.   akkerland aldaar, kaart 10 nr. 82;

17.   akkerland aldaar, kaart 10 nr. 107;

18.   den Somp, kaart 10 nr. 79;

19.   akkerland ‘en sandtkuyl op Breeden Aers’ gelegen, kaart 11 nr. 91, samen groot 37 morgen 82 roeden,

voor een bedrag van 4000 francs, welke blijven gevestigd op de verkochte eigendommen tegen een jaarlijkse rente van 6%, aan Wijnand Heijmans en Elisabeth Wijnen te Swalmen.

De percelen zijn verkocht ‘door de Fransche Republiek representerende het voormaalige weijclooster van Venlo ingevolge proces verbaal van definitieven aankoop gehouden voor de Centraale Administratie van het Departement der Needermaas den neegende thermidor sesde jaar (27 juli 1798) en te Maastricht geregistreerd den dertigsten daaraan volgende’ en worden nu gepacht door aankoper volgens pachtovereenkomst d.d. 28 germinal jaar 9. Met verdere bepalingen over o.a. betaling en stand van de rente.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard, nr. 1803/312. In de akte worden ook steeds de aangrenzende eigenaren genoemd. Zie 18-4-1801.

 

21 september 1803

SWALMEN - Ten overstaan van Hendrik Antoon Milliard te Roermond en Louis Dirix te Haelen, openbaar notarissen, draagt Marcel Magnée, advocaat te Horn, als gevolmachtigde van Franciscus Xaverius Huguier d.d. 1 floreal jaar 9 gepasseerd voor notaris Milliard voornoemd, ‘crijgscommissaris’ wonend te Bodenheim bij Maints, een stuk akkerland aan de Beselsenweg gelegen, kaart 10 nr. 60, voor een bedrag van 300 francs welke reeds zijn betaald in zilveren munt, over aan Christoffel Ramaeckers, akkerman, en Maria Meeuwissen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard, nr. 1803/313. In de akte worden ook steeds de aangrenzende eigenaren genoemd.

 

2 oktober 1803

MAASNIEL - Gehuwd: Leonardus Simons [geb. Maasniel 23-12-1777, landbouwer, overl. Swalmen 6-12-1831, oud 53 jaar, zn. van Francois Simons, landbouwer, en Marie Coppen] en Maria Agnes Vermeulen [geb. Swalmen 12-7-1782, overl. ald. 20-3-1830, oud 54 jaar, dr. van Leonardus Vermeulen, kleermaker, en van Catharina van Vlodrop te Swalmen « 12-1-1779].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Leonard Hubert Simons, geb. Maasniel 23-2-1805, overl. Swalmen 9-10-1868. Tr. Swalmen 19-1-1830 met Maria Slabbers.

2.       Maria Catharina Simons, geb. Swalmen 28-6-1806, overl. Maasniel 9-4-1887. Tr. Maasniel 4-10-1839 met Andreas Cox.

3.       Philippe Jacques Simons, geb. Swalmen 28-5-1809, overl. ald. 21-9-1861. Tr. 1) Swalmen 21-11-1831 met Judith Peters; 2) Swalmen 24-5-1856 met Anna Maria Kroonen.

4.       Elisabeth Simons, geb. Swalmen 3-1-1812, ongehuwd overl. ald. 11-1-1832, oud 21 jaar.

5.       Gerard Simons, geb. Swalmen 25-2-1818.

6.       Jan Francis Simons, geb. Swalmen 4-6-1821.

7.       Odilia Simons, geb. Swalmen 15-4-1824, overl. Maasniel 25-12-1868. Tr. Maasniel 1-10-1847 met Mathis Hubertus Bongaerts.

 

4 oktober 1803

11 vendémiaire an XII

BEESEL ‑ Ten overstaan van Henri Antoine Milliard, notaris te Roermond, verkopen Gerard Corneille van der Renne, rentenier en burger te Roermond, en Anne Marie Cox, echtelieden, een huis met tuin te Beesel, gelegen nabij de kerk tussen Jean Cuypers en Francois Niemans, bij opbod onder de volgende voorwaarden:

1.     Elk verhoogd bod bedraagt minstens 5 francs.

2.     De koper zal het huis vrij en onbezwaard kunnen bewonen vanaf de verkoopdag, uitgezonderd landschat en belasting op deuren en vensters.

3.     De koopsom moet binnen 3 maanden bij voornoemde notaris worden betaald. Binnen 8 dagen moeten de overdrachtskosten betaald worden (zijnde 1/10 van de koopsom?).

4.     De koper dient borg te stellen.

5.     De verkoper behoudt zich beraad voor van een half uur.

De verkoop start met een bod van 20 francs en huis en tuin worden uiteindelijk voor 310 francs verkocht aan Gerard Heijnen. De verkoop vindt plaats in de herberg van Corneille van der Velden te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1803 (an XII)/4.

 

6 oktober 1803

le treize vendémiaire an douze

BEESEL-LEEUWEN - Verkoop weide Leeuwer Bemden.

Ten overstaan van Henri Antoine Milliard, notaris te Ruremonde, draagt Gerard Stevens, landbouwer te Leeuwen onder Besel, de helft van een weide, groot 61 are 50 centiare, in de weiden genaamd Leeuwer Bemde gelegen tussen het Besels Houdt en de weduwe Francois Franssen, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Dispa en het Broek, zoals verkoper deze heeft geërfd van zijn vader René Stevens, voor een bedrag van frs. 160 over aan Gerard Sloesen, timmerman te Besel. Opgemaakt in de woning van Henri Janssen, getuigen Henri Janssen voornoemd en Theodore van der Velden, beiden wonend aldaar.

GA Roermond, notaris H.A. Milliard, 1803/jaar 12/nr. 6.

 

5 november 1803

13 brumaire XII

SWALMEN - Akte van verkoop door G. Wijnen en D. Geraedts, echtgenoten, aan Hendrik en Jan Raemaeckers van een perceel akkerland in het Voorvelt aan de Heyweg te Swalmen, top. kaart 12 nr. 158 (kadastrale sectie B nrs. 173 en 174)

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8B.24; 1 stuk

 

7 november 1803

STEVENSWEERT - Gehuwd: Jean Guillaume Schmasen [Johan Wilhelm, geb. Kaldenkirchen (D) 30-11-1763, overl. Venlo 1-11-1840, oud 76 jaar, zn. van Frederic Albert Schmasen en Ida Bausch] en Cornelie van der Leeuw [geb. Stevensweert 10-12-1772, overl. Venlo 8-9-1843, oud 70 jaar, dr. van Abraham van der Leeuw en Amelie Louise Koberling].

GenLias, 2007; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Johann Friedrich Schmasen, geb. Kaldenkirchen … ca. 1806, eigenaar van de Oudenhof te Swalmen, overl. Venlo 19-3-1854, oud 48 jaar. Tr. … met Catharina Schmasen,

2.       Pauline Louise Schmasen, geb. Kaldenkirchen 17-12-1809. Tr. Venlo 15-10-1846 met Johannes Theodor Siepermann, wedn. van Amalia Kleinjung, overl. Hungerdorf bij Keulen 19-9-1843.

3.       Berthold Schmasen, geb. Kaldenkirchen 30-6-1816, overl. Roermond 5-4-1866. Tr. Venlo 30-4-1844 met Henrietta Johanna van den Bergh.

 

16 november 1803

BELFELD - Gehuwd: Guillaume Gielen [geb. Venlo 8-2-1774, landbouwer 1803, zn. van Pierre Gielen en Joanna Laussen] en Helena Coopmans [geb. Baarlo 14-2-1773, overl. ald. 29-12-1803, oud 28 jaar, dr. van Jacques Koopmans en Helena Verheyen, ook: Verheijen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

24 november 1803

ROERMOND - Gehuwd: Jean Baptiste Hahn [Haen, geb. Roermond 18-10-1783, bakker 1807, zn. van Henri Hahn en Anne Marie Meulemans] en Anne Catherine de Bil [de Biel, de Bijl, geb. Roermond 17-3-1782, overl. 30-4-1831, oud 48 jaar, dr. van Egidius de Biel en Barbara Crans « 11-10-1777].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Henricus Eugenius Hubertus Hahn, geb. en ged. Roermond 28-9-1804 (get. Henricus Hahn, barbier, en Joanna Franciscus de Biel, verver).

2.       Eugene Henri Hubert Hahn, geb. Roermond 18-2-1806, overl. ald. 13-3-1806, oud 24 dagen.

3.       Francois Jean Baptiste Haen, geb. Roermond 10-4-1815, overl. ald. 24-4-1815, oud 15 dagen.

Jean Baptiste de Haen en Catherine de Biel waren mede-eigenaar van 1/12 deel van de afgebrande Schei te Beesel-Reuver, zie verkoop 1-10-1807.

 

1 december 1803

9 frimaire jaar XII

BEESEL - Gerard Goossens, meijer van de gemeente Beesel nodigt de burger H. Michiels te Ruremond uit om een bedrag van 14 francs te betalen aan Louis Bloemers, ontvanger van de directe contributieën, voor het jaar XII.

RHCL Maastricht, 16.0674 Archief Michiels van Kessenich, inv.nr. 1065.

Betreft hoeve Stoutenburg, aangekocht 5 september 1799.

 

16 december 1803

BEESEL - Lijst van kandidaten voor de functie van kerkmeester.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1830.

 

29 december 1803

BELFELD - Begraven: Albertus Houser [geh. 1) Bracht 8-5-1754 met Maria Bonschau; 2) Bracht 9-5-1770 met Anna Maria Bellen].

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 2.

 

1803, z.d.

BRACHT - Anerbieten des Friedenrichters im Kanton Bracht, H.G. Sybertz, betreffend den Austausch von vier Domänialmühlen, darunter eine Mühle in Boisheim.

Archive in Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland Behörden und Bestände vor 1816. inv.nr. 1180.

Vgl. openbare verkopen van Maalbeek d.d. 5-8-1819 en 20-10-1819 en 9-12-1819.


1804

vóór 6 januari 1804

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Crins [ged. Beesel 23-11-1777, overl. ald. 3-10-1830, oud 52 jaar, zn. van Henricus Crins en Maria Schoenmakers « vóór 29-9-1762] en Christina Agnes Arets [Arens, Arentz, Arest, geb. Brüggen-Born (D) ca. 1780, overl. Beesel 19-3-1856, oud 76 jaar, ouders onbekend].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Tilman Criens, geb. Beesel 6-1-1804 (BS-1/293), soldaat, ongehuwd overl. Maastricht 25-8-1824 (aangifte Beesel 12-9-1824).

2.       Henricus Krinst, geb. Beesel 19-8-1807 (BS-1/450), overl. ald. 3-2-1858. Tr. 1) Beesel 10-11-1834 met Gertrudis Bongaers, overl. ald. 10-3-1838; 2) Beesel 15-5-1838 met Johanna Engelen.

3.       Anna Maria Krinst, geb. Beesel 29-7-1810 (BS-1/593). Tr. Kaldenkirchen (D) 23-10-1838 met Theodor Funders.

De aangifte voor erfbelasting van Willem Crins, overleden zonder testament, werd gedaan door zijn weduwe Agnes Arens, zonder beroep wonend te Leeven, en zijn drie meerderjarige kinderen Henricus, Maria en Gertrudis Crins. Zijn nalatenschap bestond uit een stuk heide op den Reuver, akkerland in het gehucht Leeven, ‘een huisje te Leeven gemeente Beesel in de sectie E no. 9’ langs de weg tussen Reuver en Leeven en een stuk akkerland E 10. Bron: MvS Beesel, verfilming 145/2481.

Volgens de Memorie van Successie was Gertrudis een dochter uit dit huwelijk; zij werd echter geboren Beesel 16-2-1802 uit Willem’s eerdere huwelijk met Gertrudis Janssen.

De MvS van Cathina Agnes Arets ontbreekt.

 

11 januari 1804

BELFELD - Gehuwd: Simeon Peeters [Simon, geb. Beesel 14-8-1756, landbouwer 1804, overl. ald. 12-3-1815, oud 58 jaar, zn. van Thomas Peeters en Johanna Gerets] en Margueritte Meertz [geb. Belfeld 10-9-1756, overl. Beesel 3-10-1813, oud 57 jaar, dr. van NN Meertz en Jenneke Geeretz].

WieWasWie, 2022.

 

22 januari 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Bartholomeus Gerits [Barthelemi, Bartolomeus, Mebus Geraats, Geraerts, Gerards, Gerats, Geratz, ged. Beesel 7-2-1776, overl. ald. 13-9-1859, zn. van Andreas Gerits en Catharina Snijders « 3-5-1767; hij hertr. Beesel 6-4-1815 met Catharina Hooghstraten] en Henrietta Mooren [Catharina, Hendrina, Henrinne, geb. Asselt 30-8-1777, dr. van Godefridus Mooren en Agnes Janssen].

GHS Beesel, BS-1/304.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Henry Geraets, geb. Beesel 10-12-1804 (BS-1/341), overl. ald. 13-12-1804, oud 3 dagen.

2.       Marie Angenes Gerits, geb. Beesel 15-8-1806 (BS-1/411), overl. Venlo 1-4-1865, volgens aangifte oud 56 jaar.

3.       Gerard Gerats, geb. Beesel 2-8-1809 (BS-1/553; zn. van Mauvers Gerats x Hendrinne Mooren), overl. ald. 18-7-1819, oud 9 jaar.

4.       Anne Marie Chatrinne Gerets, geb. Beesel 30-12-1812 (BS-1/697; dr. van Herman Gerets x Hendrinne Mooren), overl. = mogelijk zie 2 (zie leeftijd!).

 

25 januari 1804

BEESEL - Verkoop akkerland (z.p.) door P. Neeten en A. Gelen te Beesel aan M. Heldens aldaar.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1804/39.

 

29 januari 1804

MAASBREE - Gehuwd: Johann Beerden [geb. Blerick 25-10-1773, zn. van Hendrich Beerden en Helena Janssen] en Willemina Beurskens [geb. Swalmen 9-3-1773, overl. Blerick 5-5-1829, dr. van Arnold Beurskens en Sophia Gubbels « 13-5-1753].

GenLias, 2010.

 

6 februari 1804

MAASBREE - Gehuwd: Theodoor Peters [Theodorus, geb. Baarlo 23-1-1783, overl. ald. 22-12-1835, oud 52 jaar, zn. van Peeter Peeters en Petronella Daniels « Baarlo 16-10-1765; hij hertr. Maasbree 7-6-1819 met Ursula Joosten] en Clara Beckers [Claire, Clare Bekkers, ged. Beesel 1-2-1783, overl. Baarlo 4-1-1819, oud 34 jaar, dr. van Ludovicus Beckers en Petronella Niemans « 5-8-1782].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Pierre Peters, Peeters, geb. Beesel 22-7-1804 (BS-1/299), overl. Baarlo 11-6-1813.

2.       Guilliaume Peeters, geb. Baarlo gem. Maasbree 26-3-1811.

3.       Pierre Francois Peeters, geb. Baarlo 27-6-1813, overl. ald. 26-11-1888. Tr. Maasbree 3-5-1845 met Anna Catarina Verbong.

4.       Johann Peeters, geb. Baarlo gem. Maasbree 23-7-1815, overl. ald. 17-4-1844. Tr. Maasbree 24-4-1843 met Margaretha Wolters.

5.       Gerardus Peeters, geb. Baarlo gem. Maasbree 31-7-1818, overl. Helden 9-2-1837, oud 18 jaar.

Het gezin woonde 24-3-1817 te Baarlo.

 

20 februari 1804

ASSELT ‑ Rentmeester F. Jacquet verpacht de Asselterhof voor een periode van 12 jaar voor 4.000 gulden Cleefs aan Joannes Raemakers.

Schloß Haag, inv.nr. 261.

 

24 februari 1804

BEESEL - Brief van de onderprefect van het arrondissement Roermond betreffende een opgave van de niet-katholieke inwoners van de gemeente.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1818.

 

25 februari 1804

BELFELD - Begraven: Wilhelmina Brox [Brocs, ged. Belfeld 20-8-1750, dr. van Petrus Brox en Mathiola Bouten], wed. [geh. 1-5-1782] van Antonius Michels [begr. Belfeld 21-9-1787].

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 2.

 

17 maart 1804

BEESEL - Huwelijkse voorwaarden tussen P. Janssen en P. Bongaers, beiden wonend te Beesel.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1804/66.

 

18 maart 1804

BELFELD - Begraven: Petrus Scheerkens [wedn. van Margaretha Elser, geh. voor 10-10-1787, begr. Belfeld 27-10-1796].

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 2.

 

vóór 25 maart 1804

Z.P. - Gehuwd: Fredericus Jeukens en Anna M. Seukaerts.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Wilhelmus Jeukens, geb. Beesel 25-3-1804 (BS-1/295, get. Albertus Bloemers en Charles Criens).

 

2 april 1804

REUVER ‑ Dahmen wordt aangesteld als rector van de St.-Lambertuskapel. Hij is in de kost bij G. van den Broeck op de Reuver en wordt onderhouden door de kapel.

J. Ickenroth: Van "St.-Lambert's Capelle" tot St.-Lambertuskapel. In: Maas- en Swalmdal 3 (1983), blz. 23-41.

 

9 april 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Jean Janssen [Joannes, geb. Grubbenvorst 9-2-1780, overl. Beesel 2-11-1848 als Peter Janssen, oud 68 jaar, zn. van Gerard Janssen en Agnes van Loon] en Petronelle Bongers [Bongaerts, geb. Beesel 28-1-1770, overl. ald. 31-12-1841, oud 71 jaar, dr. van Jacques Bongers en Beatrix Lamers « 19-5-1767; wed. van Henricus Gerits, geh. Beesel 24-7-1797].

GHS Beesel, BS-1/306.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Henry Janssen, geb. Beesel 15-7-1805 (zn. van Pierre x Petronelle Bongaerts, BS-1/373, get. Louis Janssen en Lambertus Bongaerts). Tr. Kessel 16-2-1830 met Joanna Trienes.

2.       Gerardus Jansen, geb. Beesel 22-6-1807 (BS-1/447, get. Joannes Reinders en Gerardus Gerarts), overl. ald. 1-7-1889. Tr. 1) Beesel 8-4-1834 met Hendrina Nijssen; 2) Belfeld 16-4-1839 met Helena Luttels; 3) Belfeld 24-10-1853 met Anna Catharina Derix.

3.       Marie Agnes Jansen, geb. Beesel 31-11-1809 (BS-1/564, get. Gerardus Gerarts en Petrus Jansen), overl. ald. 17-5-1810, oud 6 maanden.

4.       Maria Agnes Janssen, geb. Beesel 8-12-1811 (BS-1/653, get. Gerardus Gerats en Henricus Trines), overl. ald. 23-4-1847. Tr. Beesel 22-4-1839 met Anton van den Broek.

Voor huwelijkse voorwaarden zie 17-3-1804.

 

12 april 1804

22 germinal an XII

BEESEL - Gedrukte stukken inzake belasting op deuren en vensters over het jaar 13. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 791.

 

12 april 1804

BAEXEM - Gehuwd: Jean Custers [Jan Kusters, geb. Swalmen 8-10-1762, overl. Baexem 23-3-1842, oud 79 jaar, zn. van Willem Custers en Catrine Cuijpers; wedn. van Joanna van Bree, geh. Swalmen 28-4-1794, overl. Baexem 23-1-1804] en Geoffroide Driessen [Geertrud, geb. Roggel 22-5-1762, overl. Baexem 16-5-1843, oud 80 jaar, dr. van Leonard Driessen en Marguerite Geurts].

WieWasWie, 2022.

 

zondag 15 april 1804

25 germinal jaar 12

SWALMEN - Columbanus Frans van der Haghen, ambtenaar van de belastingen, verdwijnt of overlijdt.

Zie bericht van 23-1-1845 inzake rechtsvermoeden van zijn  overlijden.

 

16 april 1804

26 germinal XII

SWALMEN - Akte van verkoop door P. Wijnen te Buggenum aan Hendrik Ramaeckers van een perceel akkerland in het Weylderveld, kadastrale sectie A no. 1091.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8B.27; 1 stuk.

 

18 april 1804

MAASBREE - Gehuwd: Johann Lambert Jadoul [Jan, Lambert Lambert, geb. Chokier bij Luijk (B) 25-12-1778, overl. Blerick 3-11-1833, volgens opgave oud 55 jaar, zn. van Joannes Josephus Cornelis en Marie Jardoul of Jadoul; hij hertr. Maasbree 22-7-1817 met Mechtildis Janssen] en Joanna Janssen [geb. Belfeld 2-1-1777, overl. Blerick 18-12-1809, oud 31 jaar, dr. van Paulus Janssen en Maria Bongers « 2-5-1770].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Anna Lambert, geb. Blerick 31-7-1804, overl. ald. 17-12-1814, oud 10 jaar.

2.       Marie Lambert, geb. Blerick 5-10-1805, overl. ald. 17-3-1838, oud 32 jaar. Tr. Maasbree 19-11-1834 met Jacob Frans Houba.

3.       Petronelle Lambert, geb. Blerick 29-6-1807, in 1837 wonend te Brussel.

4.       Catharine Lambert, geb. Blerick 19-10-1808, overl. ald. 17-5-1809, oud 6 maanden.

 

19 april 1804

MAASBREE - Gehuwd: Gerardus Bruijnen [Bruinen, Brunen, geb. Baarlo 30-12-1768, overl. ald. 26-1-1814, oud 41 jaar, zn. van Mathijs Bruijnen en Anna aen de Meulen] en Helena Peeters [Helene, ged. Beesel 1-12-1779, overl. Maasbree 24-8-1829, oud 50 jaar, dr. van Leonard Peeters en Mechtildis Hinssen « 22-2-1770].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk o.a.

1.       Mathieu Bruijnen, geb. Baarlo 24-2-1805, overl. Kessel 28-3-1876. Tr. Kessel 15-4-1828 met Petronel Joosten.

2.       Anne Bruijnen, geb. Baarlo 29-6-1806, ongehuwd overl. ald. 27-2-1833, oud 26 jaar.

3.       Petronelle Bruijnen, geb. Baarlo 9-7-1809. Tr. 1) Tegelen 23-4-1835 met Paulus Koopmans, overl. ald. 30-8-1847; 2) Tegelen 22-1-1849 met Franciscus Kleijnen.

4.       Marie Bruijnen, geb. Baarlo 10-11-1811, overl. Kessel 13-9-1863. Tr. Kessel 16-4-1839 met Jakob Niessen.

5.       Gertrude Bruijnen, geb. Baarlo 14-7-1814, overl. Blerick 30-1-1882. Tr. Maasbree 23-4-1841 met Hendrik Huijs.

 

21 april 1804

KESSEL - Gehuwd: Everhard Tegelbackers [Teegelbekkers, Tegelbeckers, geb. Beesel 29-3-1772, overl. Helden 19-1-1824, oud 51 jaar, zn. van Hendrick Tegelbackers en Gertrudis Mussen « 23-10-1768] en Leonora Teeuwen [Eleonora, geb. Maasbree 20-8-1765, overl. Helden 31-8-1829, oud 64 jaar, dr. van Mathis Teeuwen en Peternel Hendrix « Maasbree 7-11-1764].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Henri Teegelbekkers, geb. Kessel 29-5-1808. Tr. Helden 24-9-1827 met Anna Maria Rommen.

 

25 april 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Conrardus Meertz [Konrard Meerts, geb. Belfeld 17-7-1768, overl. ald. 31-3-1827, oud 59 jaar, zn. van Petrus Meertz en Catharina Janssen] en Maria Catharina Niemans [geb. Beesel 15-4-1780, overl. Belfeld 28-10-1852, oud 72 jaar, dr. van Arnoldus Niemans en Anna Christina Buskens (bij overlijdensaangifte: Beatrix Böskes); zij hertr. Belfeld 26-4-1828 met Mathias Gerats].

GHS Beesel, BS-1/308.

Uit dit huwelijk (BS, DTB Belfeld):

0.       VERMOEDELIJK Catharina Meertz, geb. …, overl. Belfeld 16-3-1822, oud 19 jaar.

1.       Arnoud Meerts, geb. Beesel 26-5-1805, overl. ald. 6-7-1822 als Arnoldus Meerts, oud 17 jaar.

2.       Petrus Meertz, geb. en ged. Belfeld 27-9-1807 (doopget. Simon Peters en Anna Catharina Stroeks), overl. ald. 24-6-1822 als Pieter Meerts, oud 14 jaar.

3.       Joanna Meerts, geb. en ged. Belfeld 5-5-1811 (doopget. Jacobus Niemans en Maria Cuijpers), overl. ald. 14-7-1811, oud 2 maanden.

4.       Joannes Paulus Meertz, geb. en ged. Belfeld 24-6-1813 (doopget. Joanna Olders en Maria Buskens). Tr. Kaldenkirchen (D) 3-6-1835 met Anna Elisabeth Houben.

5.       Jan Meertz, geb. en ged. Belfeld 17-11-1816 (doopget. Petrus Beurskens en Catharina Olders), overl. ald. 5-12-1816, oud 17 dagen.

6.       Jan Meertz, geb. en ged. Belfeld 3-8-1818 (doopget. Wilhelmus ... en Joanna Olders). Tr. Belfeld 28-4-1846 met Margaretha Peeters.

7.       Christina Meertz, geb. en ged. Belfeld 22-7-1821 (doopget. Joannes Petrus Peeters en Mathia Noevermans?). Tr. Belfeld 28-4-1846 met Gerard Nijs.

8.       Jan Meertz, geb. en ged. Belfeld 4-7-1825 (doopget. Joannes Janssen en Gertruda Olders).

Voor verkoop landerijen Neringsveld zie 10-5-1817; op 10-5-1817 kochten zij land genaamd Hopperskamp aldaar.

 

25 april 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Jean Peters [geb. Swalmen 4-3-1770, overl. Beesel-Offenbeek 5-2-1830, oud 59 jaar, zn. van Franciscus Peters en Judith Alers « 17-5-1767; hij hertr. Beesel 22-2-1816 met Gertrudis Beckers] en Jeanne Hendrikx [Anne Hendrix, geb. Beesel 30-9-1780, overl. ald. 15-4-1815, oud 34 jaar, dr. van Joannes Hendrikx en Gertrudis Luttels « 3-2-1780].

GHS Beesel, BS-1/310.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gertrude Peeters, geb. Beesel 16-3-1805 of 13-5-1805 (BS-1/352, overl. ald. 2-11-1812 als Jenne Gertrude, oud 7jaar.

2.       Francois Peters, geb. Beesel 8-12-1807, overl. ald. 1-1-1808, oud 4 weken.

3.       Francois Peters, geb. Beesel 25-3-1809, overl. ald. 18-9-1811, oud 2 jaar.

4.       Anna Gertrudis Peeters, geb. Beesel 13-5-1814, overl. ald. 30-4-1820 als Joanne Peters, oud 6 jaar.

 

29 april 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Cruijsberg [Jean Kreutzberg, Kruitsberg, ged. Beesel 25-6-1773, overl. ald. 25-5-1818, oud 44 jaar, zn. van Godefridus Cruijsberg en Catharina Pipers « 6-5-1773] en Maria Peters [lees: Berta Peeters, geb. Beesel 17-11-1781, overl. ald. 4-12-1853, oud 72 jaar, dr. van Petrus Peters en Joanna Heggers « 4-7-1776].

GHS Beesel, BS-1/312.

Uit dit huwelijk (naam moeder steeds: Berdina Peeters).

1.       Godefridus Cruijsberg (BS: CUIJPERS?), geb. Beesel 18-3-1805 (BS-1/353, get. Jacques Niemans en Daniel Mooren). Tr. Beesel 7-2-1830 met Anna Maria Croonen.

2.       Petrus Cruijsberg, geb. Beesel 27-4-1807 (BS-1/444), overl. ald. 12-12-1865. Tr. Beesel 21-4-1843 met Elisabeth Claessen.

3.       Catharina Cruijsberg, geb. Beesel 13-12-1810 (BS/605), overl. ald. 28-5-1870 als Maria Cruijsberg, oud 59 jaar. Tr. Beesel 14-4-1845 met Antonius Houwers.

4.       Joanna Cruijsberg, geb. Beesel 24-3-1816, overl. Belfeld 3-12-1862. Tr. Beesel 4-4-1845 met Petrus Gerards.

5.       Jean Cruijsberg, geb. Beesel 27-4-1818. Tr. Beesel 25-4-1851 met Joanna Gertrudis Rulkens.

De aangifte erfbelasting van Jean Kreutsberg werd gedaan door Bardine Peeters, mede voor haar minderjarige kinderen Godfroid, Pierre, Marie, Jeanne en Jean Kreutsberg. Zijn nalatenschap bestond uit de helft van 16 are land te Beesel. Bron: BevReg Beesel, verfilming 1842/2545.

 

29 april 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Godefridus Janssen [geb. Beesel 18-1-1770, zn. van Wilhelmus Janssen en Catharina Peeters « 26-7-1768] en Mechtilde Stams [geb. Swalmen 10-1-1777, dr. van Gerardus Stams en Cornelia Heijnen « 13-8-1772; zij hertr. Beesel 15-2-1816 met Joannes Winckens].

GHS Beesel, BS-1/314.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Catharina Janssen, geb. Beesel 12-5-1805 (BS-1/365). Tr. Beesel 29-9-1831 met Cornelius Hendrix.

...

2.       Anna Maria Janssen, geb. Beesel 7-1-1810 (BS-1/574).

 

5 mei 1803

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Ingenhuts [geb. Melick 11-2-1775, landbouwer, zn. van Jean Ingenhuts en Petronille Teelgers] en Anne Marie Beurskens [geb. Melick 26-7-1760, dr. van Jean Beurskens en Christina Hommen].

GHS Swalmen, BS-1803/5.

 

6 mei 1804

TEGELEN - Gehuwd (BS; RK: 12-5-1804, getuigen: Reinerus Olders en Margaretha Bongards): Gerard Olders [Oolders, geb. en ged. Belfeld 20-3-1783, zn. van Arnould Olders en Anne Schlousen of Schloesen « 30-8-1775] en Jeanne Beatrix Mikkers [Joanna Beatrix Mickers, geb. Neer, oud 23 jaar, dr. van Francois Mikkers en Wilhelmine Beeren].

GenLias, 2004; DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 38.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1.       Arnoldus Oolders, geb. Beesel 21-1-1807 (BS-1/433, get. Willem Heinen en Jacobus Simons).

 

vóór 9 mei 1804

Z.P. - Gehuwd: Jean Baptiste Hardi [douanier te Beesel 1804] en Marie Anne Fetro.

Uit dit huwelijk:

1.       Marie Jeanne Hardi, geb. Rumigny depart Ardennes …, overl. Beesel 9-5-1804 (19 floreal an X), oud 18 jaar (aangifte door de naburen Gisbert Ingemiddel en Louis Janssen).

 

13 mei 1804

GELDROP - Gehuwd (ondertrouw 28-4-1804) Willem van der Looij [ged. Swalmen 6-4-1775, timmerman, zn. van Joannes van der Lohe en Catharina Daemen « 9-7-1772] uit Swalmen en Hendrina Gerrits Princen uit Geldrop.

Digitale stamboom RHC Eindhoven.

Zie ook borgbrief Willem van der Looij, timmerman uit Swalmen, kiest Geldrop als woonplaats wegens huwelijk met een Geldropse vrouw. In: J.C.M. van Stratum, Bevolking in beweging 1750-1920 : Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief, (Tilburg, 2004), blz. 115. Bron aldaar: RHCE-GAG, Oud archief, inv. nr. 415; met dank aan Twan Ernst, 2006.

 

14 mei 1804

24 floréal an XII

BEESEL - Circulaire inzake belasting op personen en goederen over het jaar 13. Zonder lijst.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 790.

 

vóór 15 mei 1804

Z.P. - Gehuwd: Louis Dupriet [geb. La Ferté-sur-Chiers, dept. des Ardennes, douanier te Venlo 1804, te Belfeld 1805-1809], en Marie Louise Dubucoi [Du Bucuoi, Dubuquoi, Dubuquoit].

Uit dit huwelijk:

1.       Louis Dupriet, geb. Venlo 15-5-1804 (get. Francois Maquin, luitenant van de douane wonend te Velden, en Jean Smabers, slotenmaker te Venlo), moet ondanks ander geslacht identiek zijn met Marie Louise Dupriet, geb. Venlo …, overl. ald. 28-9-1804 (aangifte door Pierre Petit Jean en Pierre Batat, douanebeambten en naburen), oud 5 maanden.

2.       Joannes Baptiste Dupriet, geb. Belfeld 31-7-1805 (get. Joseph la Corrêge, luitenant van de douane, en Jean Baptiste Guzanne, douanebeambte, beiden wonend te Belfeld; vader ‘natif de la Ferté sur Shaire’, moeder ‘Endoucie la ville’).

3.       Louis René Dupriet, geb. Belfeld 17-5-1807 (get. René Philippot, luitenant van de douane oud 35 jaar en Jean Baptiste Constant Sommé, douanebeambte oud 23 jaar, beiden wonend te Belfeld)

4.       Hipolite Narcisse Dupriet, geb. Belfeld 2-5-1809 (get. Nicolas Francois Catty, luitenant van de douane, en Guillaume Houzer, landbouwer te Belfeld; vader ‘natif de la Ferté sur Chaire’).

 

15 mei 1804

þ TEGELEN ‑ Gehuwd (RK): Matthias van Dijck [ged. Belfeld 28-6-1772, overl. Tegelen 7-9-1837, oud 65 jaar, zn. van Petrus van Dijck en Catharina Boots « 1-5-1757] en Joanna Jentgens [Jentgens, ged. Tegelen 9-3-1780, overl. ald. 23-1-1837, oud 56 jaar, dr. van Petrus Jeentjens en Gertrudis van den Broeck « 27-4-1773]. Getuigen: Petrus Jentgens en Catharina van Dick.

DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 39.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina van Dijck, geb. Tegelen 19-5-1804 (get. Petrus Jentgens en Joanna van Deik; dr. van Mathias x Joanna Jentgens), overl. ald. 11-3-1871. Tr. Tegelen 26-4-1825 met Hermanus Douben.

2.       Petrus van Dijck, geb. Tegelen 14-2-1806 (get. Petrus van Dijck en Gertrudis van den Broik; zn. van Mathias x Joanna Jentgens), overl. ald. 12-4-1852. Tr. Tegelen 9-11-1835 met Gertrudis Koopmans.

3.       Marie Gertruij van Dijck, geb. Tegelen 23-5-1808 (get. Paulus Bollen en Maria Jentges; dr. van Mathias x Joanna Jentjes), overl. ald. 11-12-1883. Tr. Tegelen 27-11-1837 met Jan Noten.

4.       Aldegunda van Dijck, geb. Tegelen 8-11-1810 (get. Petrus Jentgens en Joanna Catharina van Dijck; dr. van Mathias x Joanna Jentgens), overl. ald. 8-3-1869. Tr. Tegelen 11-11-1836 met Jan Hendrik Kraijkamp.

5.       Antonius van Dijck, geb. Tegelen 21-9-1813 (get. Hermannus Jentges en Margaretha van Dijck; zn. van Mathias x Joanna Jentges), overl. ald. 15-4-1814, oud 1 jaar.

6.       Gerardus van Dijck, geb. Tegelen 20-2-1816 (get. Wilhelmus Hubrichs en Margaretha van Dijck; zn. van Mathias x Joanna Jentgens), overl. ald. 14-3-1816, oud 14 dagen.

7.       Maria Ida van Dijck, geb. Tegelen 28-7-1817, overl. Blerick 23-1-1862. Tr. Tegelen 27-5-1841 met Andreas Stroeks.

 

16 mei 1804

SWALMEN - Gehuwd: Francois Antoine Schrijnewerkers [Francis Antoon Schrijnwerkers, geb. Swalmen 19-5-1770, dagloner 1804, overl. ald. 21-4-1844, oud 73 jaar, zn. van Hubert Schrijnewerkers, dagloner, en Catharina Evers « 10-11-1757] en Marie Vanderlinden [Linden, Van der Linden, geb. Swalmen 22-5-1766, dagloonster 1804, overl. ald. 4-5-1845, oud 78 jaar, dr. van Henry Vanderlinden en Catharina Croonen « 5-8-1764].

GenLias, 2007; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Hubertus Schrijnewerkers, geb. …, overl. Swalmen 14-1-1822, oud 16 jaar.

2.       Jacques Schrijnewerkers, geb. Swalmen 14-9-1811, overl. ald. 8-1-1827 als Jacobus Schrijnewerkers, oud 15 jaar.

 

18 mei 1804

Napoleon Bonaparte wordt uitgeroepen tot keizer.

Driessen, Tegelen blz. 159.

 

19 mei 1804

le vingt neuf floréal an douze

SWALMEN - Ten overstaan van Jean Charles Crispin, notaris te Rouremonde, dragen Christian Bongaerts, smid, en Catherina Breyelle, beiden wonend te Swalmen, een perceel akkerland in de Winkel te Swalmen gelegen naast Christian Becks en met de korte zijden grenzend aan de weduwe Albert Albers en ‘le chemin pour conduire le fournier’, voor een bedrag van 100 francs welke reeds zijn voldaan, over aan Herman Geraedts, landbouwer, en Marie Wijnands, beiden wonend te Swalmen.

De helft van dit perceel is afkomstig uit de nalatenschap van hun ouders en de andere van hun tante Catherine Ramakers.

GAR, notarieel archief J.C. Crispin, 1803/113.

 

19 mei 1804

le vingt neuf floréal an douze

SWALMEN - Ten overstaan van Jean Charles Crispin, notaris te Ruremonde, dragen Joachim Bongaers, landbouwer, en Elisabeth Evers, echtelieden te Swalmen, een perceel akkerland op de Asselderweg gelegen tussen ‘le medicin’ Huseman en Pierre Maessen, beide korte zijden grenzend aan de wegen, voor een bedrag van 180 francs welke reeds zijn voldaan, over aan Gerard Bongaerts, landbouwer, en Petronella Wijnen, allen wonend te Asselt.

Het verkochte land is afkomstig van de ouders van verkopers.

GAR, notarieel archief J.P. Crispin, 1804/114.

 

1 juni 1804

12 prairal an XII

BEESEL - Lijst van namen wegens grondbelasting (contribution foncière) over het jaar 13.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 786.

 

5 juni 1804

le seize prairial an douze

SWALMEN - Ten overstaan van Jean Charles Crispin, notaris te Ruremonde, dragen Frederic Slabbers, landbouwer, en Elisabeth Bongaers, echtelieden wonend te Swalmen, een perceel akkerland op de Ligte onder Swalmen in de Muusencamp gelegen tussen Theodore op de Camp en Hoensbroek, zoals zij dit hebben geërfd van hun ouders, voor een bedrag van 104 francs welke reeds zijn voldaan, over aan Gerard Bongaers, landbouwer, en Petronille Wijnen, eveneens echtelieden te Swalmen.

GAR, notarieel archief J.P. Crispin, 1804/118.

 

7 juni 1804

le dix huit prairial an douze

SWALMEN - Ten overstaan van Jean Charles Crispin, notaris te Ruremonde, dragen Frederix Slabbers gehuwd met Elisabeth Janssen en Jean Cremer gehuwd met Sibille Slabbers, beiden met volmacht van hun echtgenotes, een perceel heide te Swalmen gelegen tussen Guillaume van de Reid en Guillaume Coenen, met de korte zijden grenzend aan Jean Slabbers en Jean Sillen, vermeld op kaart 15 nr. 171, afkomstig van hun ouders, voor een bedrag van 80 francs welke reeds zijn voldaan, over aan Clement Wenceslaus Hoensbroek, rentenier wonend op kasteel Haag (à la Haie’) onder Capellen (D), departement de la Roer. Getuigen: Simon Geraets, maire van Swalmen, en Jean Antoine Janssens, timmerman wonend te Roermond.

GAR, notarieel archief J.C. Crispin, 1804/120.

 

14 juni 1804

ROERMOND - Paspoort van Martinus Quyten.

GA Roermond, Nieuw Archief, inv.nrs. 4040-4064.

 

vóór 24 juni 1804

Z.P. - Gehuwd (BS): Nicolaus Pierquin [Perquin] en Aleidis Meurs.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Bartholomeus Pierquin, geb. Beesel 24-6-1804 (BS-1/298, get. Jacobus Niemans en Joannes Cruijsberg).

 

26 juni 1804

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis van Joannes Thelen en Gertrudis Cuyven, echtgenoten, aan Hendrik Ramaeckers, van een kapitaal van 18 pattacons met als onderpand 50 roeden akkerland op de Cruyskamp aan de Bredenaersweg te Swalmen.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8A.I.5; 1 stuk.

 

26 juni 1804

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Johann Clumpkens [Jan Klumkens, geb. Swalmen 21-12-1774, overl. Venlo 5-4-1818, oud 43 jaar, zn. van Jacobus Clumpkens en Cornelia Denier « 9-1-1774] en Theodora Lappen [Dorothee, geb. Kaldenkirchen 28-10-1778]. Getuigen: Conrardus Radmaeckers en Petronella Kranzen.

Thoer.net, 2022; DTB-registers St. Clemens, Kaldenkirchen (via matricula-online).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Cornelie (m) Klumkes, geb. Venlo 15-4-1805, overl. ald. 29-4-1805 als Cornelia (v), oud 12 dagen.

2.       Catharine Klumkes, geb. Venlo 15-4-1805, overl. ald. 24-4-1805, oud 7 dagen,

3.       Jean Klumkes, geb. Venlo 24-5-1806.

4.       Adolphe (Adolf) Klumkges, geb. Venlo 16-11-1807, kuiper, overl. ald. 21-12-1835, oud 28 jaar. Tr. Venlo 15-6-1835 met Agnes Hendrina Stikkelbroek.

5.       Anne Marie Catherine Klumckens, geb. Venlo 21-7-1809, overl. ald. 23-5-1813 als Marie Catherine Klumkens, oud 4 jaar..

6.       Marie Sibille Klumpkens, geb. Venlo 21-8-1811, overl. Venlo 19-2-1817, oud 6 jaar.

7.       Jean Klumkens, geb. Venlo 19-3-1813. Tr. Kaldenkirchen 31-12-1832 met Petronella Schoolmeesters.

8.       Maria Margaretha Klumkens, geb. Venlo 26-5-1815.

9.       Josephina Klumkens, geb. Venlo 29-12-1817, overl. ald. 26-11-1819 als Josepha Klumkens, oud 2 jaar.

 

27 juni 1804

huit messidor an douze

SWALMEN - Openbare verkoop, in de herberg van de weduwe Sanders te Asselt op verzoek van Clement de Hoensbroek, rentenier wonend op kasteel Hillenraet, vertegenwoordigd door zijn rentmeester Jacquet, van de oogst van zijn weiden te Asselt. Kopers o.a. Jean Becks, Willem Kessels de Spik, Henry Minten te Waltniel, Pierre Incamp te Mulbracht, Leonard Craenenbroek te Kaldekirchen, Pierre Weerts te Ruremonde, Christophe Ramaekers, Jean Michel Rutten te Neederkrugten met borgstelling door Jean Slabbers te Swalmen, Jean Pierre Vogels te Waltneel, Gerard Heijnen te Swalmen, Martin Dousen te Bouckolt, Dirck Geradts te Swalmen, Hendrik Winen te Swalmen.

GAR, notaris J.C. Crispin, 1804/126.

 

16 juli 1804

fait et passé à Swalmen en a demeure des constituans le vingt sept messidor an douze

SWALMEN - Ten overstaan van Jean Charles Crispin, notaris te Ruremonde, verklaart Sebastien Heijnen, koster (‘marguilier’) te Asselt, met toestemming van zijn echtgenote Jacoba Weerts, dat zij een bedrag van 1200 francs hebben ontvangen van de weduwe Pierre Oosterlink geboren Weerts, herbergierster te Amsterdam, Republiek Batavia, tegen een jaarlijkse rente van 4%, met als onderpand 1) akkerland achter de kapel onder Ruremonde gelegen; 2) idem in het Ruremonde veldt te Ruremonde gelegen; 3) idem onder Merum; 4) een perceel ‘sur la campagne de Ruremonde’.

GAR, notaris J.C. Crispin, 1804/130.

 

19 juli 1804

VENLO - Gehuwd: Jean Pierre Goossens [oud 26 jaar, handelaar, geb. te Dulcken 29-12-1777; zn. van Antoine Goossens, koopman te Dulcken, en van Catherina Elisabeth van Heringen] en Ursula Marguerite Sax [oud 23 jaar, geb. te Venlo 17-10-1780, dr. van Jacques Sax, edelsmid, en van Anne Lucie Heythuysen].

Getuigen: Henri Mathieu Sax, 27 jaar; Louis Theodore Sax, 26 jaar; Pierre Francois Receveur, 21 jaar; en Henri Leonard Theunissen, 34 jaar.

GA Venlo, Burgerlijke Stand Venlo An 12, nr. 32.

 

10 augustus 1804

le vingt deux thermidor an douze

SWALMEN - Ten overstaan van Jean Charles Crispin, notaris te Ruremonde, machtigt Mechtilde Wijnen, weduwe van Herman Bonus, landbouwster wonend op de Baexhooven onder Swalmen, Pierre Coolen te Ruremonde om haar te vertegenwoordigen in alle (met name genoemde) zaken (lees: generale volmacht).

GAR, notarieel archief J.C. Crispin, 1804/141.

 

29 augustus 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Jacques Simons [Jacob, Jacobus, geb. Beesel 17-3-1778, zn. van Jacobus Simons en Anna Maria Misdom « 13-1-1773; hij hertr. Beesel 6-10-1817 met Joanna Reijnders] en Maria Houzer [Anna Maria Housen, geb. Belfeld 23-4-1779, dr. van Albertus Houzer en Anna Maria Bellen « 9-5-1770].

GHS Beesel, BS-1/316; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Simons, geb. Beesel 24-9-1804 (BS-1/334, get. Gerardus ... en Petrus Franssen), overl. ald. 30-10-1805, oud 1 jaar.

2.       Albertus Simons, geb. Beesel 27-11-1805 (BS-1/391, get. Paulus Stevens en Andreas Mooren), overl. ald. 30-11-1805, oud 3 dagen.

3.       Antoine Simons, geb. Beesel 30-10-1806 (BS-1/418, get. Joannes Engelen en Wilhelmus Heijnen), overl. Belfeld 24-12-1891. Tr. Belfeld 23-4-1834 met Coba Luttels.

4.       Gertrudis Simons, geb. Beesel 29-8-1809. Tr. Breyell (D) 5-10-1839 met Johann Wilhelm Stefes.

5.       Barbara Simons, geb. Beesel 13-9-1811. Tr. 1) Beesel 26-4-1841 met Gerardus Houwers; 2) Beesel 15-4-1845 met Leonardus Beckkers.

6.       Jacques Simons, geb. Beesel 8-8-1814, overl. ald. 4-8-1832, oud 17 jaar.

7.       Anna Maria Simons, geb. Beesel 8-9-1816.

 

1 september 1804

l’an douze le quatorzieme jour de fructidor

HAELEN - Op verzoek van Corneille Quicken, smid te Haalen, en Godefroid Quicken, dagloner te Beesel, maakt Jean Charles Crispin, notaris te Ruremonde, inventaris op ten huize van Thomas Sanders, zonder beroep wonend te Haalen, weduwnaar van Marie Quicken, zus van appellanten. Met beschrijving van de keuken, twee kamers en tuin. Francois (!) Sanders verklaart dat geen roerende goederen uit het huis zijn gehaald na het overlijden van zijn vrouw.

GAR, notarieel archief J.C. Crispin, 1804/147.

 

5 september 1804

BELFELD - Openbare verkoop van huis, stal en een perceel land te Belfeld gelegen op verzoek van Aldegonda Gitmans c.s. te Steijl, kinderen van wijlen Gerard Gitmans en Catharina Brockx, verbleven aan Jean Geelen c.s. te Belfeld.

Notarieel Archief P.J. Frederiks te Venlo, inv.nr. 1804/183.

 

10 september 1804

SWALMEN - Openbare verkoop van akkerland (z.p.) door C. Janssen te Swalmen aan A. Havermans te Wessem.

RHCL Maastricht, Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1804/159.

 

12 september 1804

TEGELEN - Keizer Napoleon maakt een reis langs de Maas en bezoekt op 12 september Tegelen. "Midden in Tegelen hield hij stil bij de herberg van Beekmans [...]. Jarenlang heeft men daar een W.C.-deksel bewaard, als herinnering aan het keizerlijk bezoek!"

Driessen, Tegelen blz. 159.

 

16 september 1804

ROERMOND - Gehuwd: Jean Hawinckels [geb. Swalmen 6-6-1774, zn. van Henri Hawinckels en Eva Lutters « 10-9-1763], arbeider wonend te Roermond, geb./ged. Swalmen 6 juni 1774, zn. van Henri Hawinckels en Eva Lutters, beiden wonend te Swalmen, en Anne Gertrude Smeedts [geb. Maasniel, dr. van Gerard Smeedts en Catherine Simons; wed. van Frederic Schommers].

GenLias, 2004; GA Roermond, Registers DHO.

 

17 september 1804

ROERMOND - Gehuwd: Jean Pierre Muller [ged. Swalmen 31-7-1765, zn. van Pierre Muller en Anne Janssens « vóór 19-11-1764], wonend op de Jongenhof te St.-Odiliënberg,  en Jeanne Valkenborg [geb. Maasbracht, dr. van Chretien Valkenborg en Cornelie Theunissen]. Getuigen: Arnould Muller, Jacques Wandelen, Laurent Vermeulen en Francois Geelen.

GenLias, 2004; GA Roermond, Registers DHO.

 

24 september 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Peters [geb. Beesel 9-3-1780, overl. ald. 5-3-1835, oud 54 jaar, zn. van Petrus Peters en Joanna Heggers « 4-7-1776] en Helena Bongers [geb. Beesel 10-7-1780, overl. ald. 1-3-1847, oud 66 jaar, dr. van Jacobus Bongers en Gertrudis Gerits « 15-4-1761].

GHS Beesel, BS-1/337.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweelingen):

1.       Petrus Peeters, geb. Beesel 13-12-1806.

2.       Jacobus Peters, geb. Beesel 30-1-1808.

3.       Jacques Peters, geb. Beesel 6-11-1809, overl. ald. 30-9-1811.

4.       Pierre Peters, geb. Beesel 6-11-1809, ongehuwd overl. ald. 9-12-1889, oud 80 jaar.

5.       Gertruda Peters, geb. Beesel 19-7-1812, overl. ald. 1-11-1824.

6.       Joanna Peeters, geb. Beesel 24-1-1815, ongehuwd overl. ald. 10-1-1874, oud 58 jaar.

7.       Albertina Peeters, geb. Beesel 30-8-1817. Tr. Beesel 8-11-1850 met Joannes Holtackers.

8.       Petronella Peeters, geb. Beesel 30-8-1817, overl. ald. 30-12-1818.

9.       Jacobus Peeters, geb. Beesel 26-7-1820, ongehuwd overl. ald. 5-3-1861, oud 40 jaar.

10.     Petronella Peeters, geb. Beesel 9-8-1823, ongehuwd overl. ald. 22-11-1878, oud 55 jaar.

De ongehuwde landbouwer Petrus Peeters was in 1862 gezinshoofd op het adres Dorp 36, waar hij samenwoonde met zijn eveneens ongehuwde zussen Johanna en Petronella. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 37.

 

24 september 1804

deux vendémiaire an treize

SWALMEN-ASSELT - Openbare verpachting, in de herberg van de weduwe Sanders te Asselt op verzoek van Clement de Honsbrouk, rentenier wonend op kasteel Hillenraet onder Swalmen, van de oogst van zijn weiden te Asselt. Met voorwaarden.

Pachters zijn o.a. Jean Schrijn[ewer]kers te Swalmen, Jean Keuven aldaar, Gerard Heijnen te Besel, Jean Janessen te Swalmen, Herman Smeets aldaar, Jean Ramakers aldaar, Christoph Ramakers te Asselt.

GAR, notarieel archief J.C. Crispin, 1804/1.

 

14 oktober 1804

SINT ODILIËNBERG - Gehuwd: Daniel Janssen [geb. Swalmen 11-10-1764, overl. ald. 24-2-1829, oud 65 jaar, zn. van Jean Janssen en Lamberta Coonen « 1-5-1759] en Marie Gielen [geb. Velden 11-6-1779, dr. van Jacques Gielen en Marie Schwartmans].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Albertine Janssen, geb. Swalmen 29-7-1805, overl. ald. 8-7-1862. Tr. Herten 20-4-1836 met Willem van Deur.

2.       Joannes Janssen, geb. Swalmen 26-9-1807. Tr. Swalmen 9-5-1837 met Catharina Slabbers.

3.       Marie Agnes Janssen, geb. Swalmen 4-4-1810. Tr. Swalmen 2-7-1838 met Christiaan Evers.

 

vóór 16 oktober 1804

Z.P. - Gehuwd: Petrus Ottenheim en Gertrudis Gerits.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Elisabeth Ottenheim, geb. Beesel 16-10-1804 (BS-1/336, get. Leonardus Reijnders en Antonius Opstals).

 

17 oktober 1804

SWALMEN - Gehuwd: Herman Geraedts [geb. Swalmen 18-10-1780, zn. van Henry Geraedts en Catharina Ramakers « 21-7-1773] en Wilhelmina Hawinkels [geb. Swalmen 3-9-1783, dr. van Jean Hawinkels en Cornelia Segers « 29-4-1773].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Willem Geraedts, geb. Swalmen 24-12-1819. Tr. Swalmen 10-10-1848 met Margaretha Huberdina Wijnants.

 

25 oktober 1804

BELFELD - Gehuwd (RK): Petrus Beurskens en Maria Cuijpers [Anna Maria]. Getuigen: Jacobus Kessels en Christina Cuijven.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1.       Joannes Beurskens, geb. Beesel 6-6-1807 (BS-1-/447, get. Charles Krinst en Henricus aen gen Ent).

2.       Anna Gertrudis Beurskens, geb. en ged. Beesel 21-5-1811 (BS-1/628, get. Joannes Fredericus Fabri en Joannes Simons; doopget. Henricus Beurskens en Judith Beurskens). Tr. Beesel 7-3-1832 met Gerardus Luttels.

 

27 oktober 1804

5 brumaire an XIII

BEESEL ‑ Ten overstaan van Henri Antoine Milliard, notaris te Ruremonde, verkopen Jean Antoin Francois Pollart, rentenier, en zijn vrouw Jeanne Marie Rijcksz, wonend te Ruremonde, al hun erfgoederen waaronder Waterloo onder Beesel gelegen met toebehoren aan Henri Joseph Michiels, rentenier, en zijn vrouw Cornelie Jacobe Bosch, eveneens wonend te Ruremonde.

1.     ...

2.     ...

        ...         AANVULLEN!

11.   perceel 4/39 (Heijenbroeck) bevat al geen boerderij meer!

12.   het huis Waterloo met ab- en dependentien, 'consistant en une maison de maitre avec bassecour fermée, montre ceuries, remise, un potager, demeure de fermier avec grange, etables, le tout entourré de mures et fosses, deplus un grand potager, verger jardin, allées et terre arrable', samen groot 11 ha 19 a 91 ca, gelegen op de Ruyverse Heijde ...

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1804/27.

 

30 oktober 1804

SWALMEN - Gehuwd: Gerard Bloemaerts [geb. Swalmen 6-7-1778, landbouwer, overl. ald. 9-1-1854, oud 77 jaar, zn. van Conrard Bloemaerts en Petronella Deders « 14-10-1770], dagloner, en Petronille Bremmers [geb. Maasniel 21-7-1770, overl. Swalmen 9-12-1844, oud 74 jaar, dr. van Wolther Bremmers en Ida Heijnen], dienstmaagd.

GHS Swalmen, Registers BS-1804/7.

Uit dit huwelijk:

1.       Conrard Bloemers, geb. Swalmen 6-4-1806, overl. ald. 6-9-1811, oud 6 jaar.

2.       Petrenille (Petronella) Bloemers, geb. Swalmen 6-5-1808, overl. ald. 31-1-1812, oud 4 jaar.

3.       Wolter Bloemers, geb. Swalmen 10-4-1812.

Weduwnaar Gerard Bloemerts was rond 1845 gezinshoofd op het adres Boutestraat 3. Hier woonden tevens Hermanus Cartigny en Joanna Claessen (zie gezin 29-1-1845), samen met Petrus en Petronella Coenen, kinderen uit Johanna’s eerdere huwelijk met Joannes Coenen (zie 9-4-1839). Bron: BevReg Swalmen 1846-1850 blad 3.

 

30 oktober 1804

AMERN SANKT GEORG (D) - Gehuwd (RK): Johann Martin Henrichs [geb. Amern 1786] en Anna Elisabeth Timmermans [geb. Swalmen 2-10-1786, dr. van Joachim Timmermans en Gertrudis van Vlorop « vóór 10-6-1784; zij hertr. Amern St.-Georg 25-2-1808 met Johann Peter Gendrisch].

Thoer.net, 2022.

 

9 november 1804

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Slousen [Sloesen, Sloosen, geb. Beesel 15-11-1776, overl. ald. 23-6-1844, zn. van Henricus Slousen en Catharina Janssen « 20-7-1769] en Catharina Neeten [geb. Beesel 15-6-1782, overl. ald. 23-9-1850, volgens aangifte oud 68 jaar, dr. van Antonius Neeten en Cornelia Kessels « 10-1-1781].

GHS Beesel, BS-1/338.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Henricus Slousen, geb. Beesel 25-6-1805 (BS-1/371), overl. Tegelen 2-1-1877. Tr. Tegelen 18-4-1837 met Margaretha Driessen.

2.       Cornelius Slousen, geb. Beesel 1-2-1807, overl. ald. 28-4-1894. Tr. Beesel 15-4-1836 met Elisabeth Reijnders.

3.       Joannes Slousen, geb. Beesel 6-12-1810, overl. Tegelen 22-8-1861. Tr. Tegelen 25-4-1843 met Petronella Boijen.

4.       Mechtilda Sloesen, geb. Beesel 11-12-1813. Tr. Bracht (D) 25-10-1843 met Johann Heinrich Dahler.

5.       Maria Sloesen, geb. Beesel 11-11-1816, overl. ald. 14-10-1849. Tr. Beesel 24-11-1845 met Gerardus Vervoort.

6.       Antonius Sloesen, geb. Beesel 1-3-1820 (niet in BS??). Tr. Weert 9-9-1850 met Elisabeth Criens.

7.       Maria Catharina Sloosen, geb. Beesel 12-12-1822. Tr. Bracht (D) 11-10-1852 met Johann Franz Franken.

8.       Tilmanus Sloesen, geb. Beesel 14-1-1826. Tr. Boisheim (D) 17-2-1855 met Maria Agnes Lowis.

Volgens een lijst van 28-8-1810 was Pierre Slousen een goede schutter.

 

10 november 1804

le dix neuf brumaire an treize

SWALMEN -: Ten overstaan van Henri Antoine Milliard, notaris te Ruremonde, verklaren Sebastien Heijnen, landbouwer en koopman, en zijn vrouw Jacoba Weerts wonend te Swalmen dat zij een bedrag van frs 1146.32 schuldig zijn aan Herman Henri Beltjens, koopman, en zijn vrouw Jeanne Naus wonend te Ruremonde.

-         Met bijlage d.d. 27-4-1798 (zie ook aldaar): Ten overstaan van J.M. Schreurs, secretaris en chef van het kanton Ruremonde bij gebrek aan een notaris, verklaren Sebastianus Heijnen en Jacoba Weerts, echtelieden wonend te Swalmen, dat zij krachtens obligatie van 1 december 1778 (in Franse versie echter: vingt premier decembre mil sept cent soixante et dix-huit) een bedrag van 100 Zeeuwse pattacons tegen een jaarlijkse rente van 3% schuldig zijn aan Hermanus Henricus Beltjens wonend te Ruremonde, met als onderpand hun huis met moeshof c.a. binnen Swalmen gelegen tussen de weduwe Ramaeckers en Hendrick Engels, korte zijden grenzend aan de landstraat en de Swalm. Getuigen: Joachim Sillen en Cornelis van Keeken.

GAR notaris H.A. Milliardverfilming 14/19. Met kwitantie d.d. 27-12-1785.

 

14 november 1804

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Mertens [Geofroid, geb. Kessel 11-1-1775, overl. Swalmen 3-4-1846, oud 71 jaar, zn. van Peter Mertens en Elijsabeth Dorssers] en Anna Cathrina Bloemaertz [Bloemers, geb. Swalmen 20-1-1778, overl. ald. 22-8-1835, oud 57 jaar, dr. van Cornelis Bloemaertz en Marie Coenen].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Anne Elise Mertens, geb. Kessel 18-6-1809.

2.       Pierre Antoine Mertens, geb. Grubbenvorst 15-12-1810, overl. Swalmen 22-10-1819, oud 8 jaar.

3.       Corneille Lambert Mertens, geb. Swalmen 18-9-1813, overl. ald. 10-11-1814, oud 1 jaar.

4.       Marie Elisabeth Mertens, geb. Swalmen 9-10-1816, overl. ald. 17-2-1870. Tr. Swalmen 26-8-1839 met Joannes Franciscus Cox.

5.       Joannes Petrus Mertens, geb. Swalmen 15-11-1820, overl. ald. 17-4-1874. Tr. Swalmen 3-2-1848 met Gertrudis Coenen.

6.       Engelina Mertens, geb. Swalmen 25-1-1825, overl. ald. 9-3-1831, oud 6 jaar.

 

23 november 1804

ROERMOND ‑ Overleden: Petrus Antonius van Dunghen, zn. van Gregorius van Dunghen en Maria Elisabetha van Tits, oud 83 jaar, oud-kanunnik van de kathedraal, overleden in de Paredisstraat te Roermond.

GA Roermond, Registers DHO.

 

11 december 1804

BEESEL - Geboren: Joannes Cruijsbergh, buitenechtelijke zn. van Ida Cruijsbergh [en Franciscus Mooren]. Getuigen: Jacques Niemans en Joannes Cruijsbergh.

GHS Beesel, BS-1/342. Lees ook de akte van erkenning, idem 4/108.

 

22 september 1804

ROERMOND - Gehuwd: Herman Hubert Pansters [geb. Roermond 25-4-1781, zn. van Leonard Pansters en Marie Sophie Beumers] en Anne Gertrude Engelen [geb. Herkenbosch, dr. van Jean Engelen en Sibilla L..cks].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5 en GenLias):

1.       Jacobus Hubertus Pansters, ged. Roermond 21-1-1806 (doopget. Joannes Engelen en Maria Sophia Beuijmers).

2.       Leonard Pansters, ged. Roermond 24-7-1808 (doopget. Leonardus Pansters en Anna Catharina Nijssen). Tr. Roermond 30-5-1836 met Anna Helena Henrichs.

3.       Sibilla Cecilia Pansters, ged. Roermond 12-10-1810 (doopget. Hubertus Beumers en Caecilia Hocx).

4.       Barbara Hubertina Palsters, ged. Roermond 1-9-1815 (doopget. Hermanus Palsters en Barbara Wolters / Wilhelmina Florax).

5.       Franciscus Joannes Palsters, ged. Roermond 17-10-1818 (doopget. Franciscus Engelen uit Melick en Joanna Wienen).

 

vóór 6 november 1804

Z.P. - Gehuwd: Jacques Vignon [douanier te Beesel 1804] en Marie Antoinette Vasseur.

Uit dit huwelijk:

1.       Marie Louise Vignon, geb. Landouzy (F) 7-5-1785. Tr. Beesel 1-10-1806 met Jean Gilbin.

2.       Marie Eleonore Vignon, geb. Martigny departement Aisne (F), ongehuwd overl. Beesel 6-11-1804 (15 brumaire, aangifte door de naburen Henry Luttels en Godfroid Tissen), oud 18 jaar.

 

14 november 1804

KESSEL - Gehuwd: Theodorus Mertens [geb. Kessel 14-3-1760, zn. van Peter Mertens en Elisabeth Dorssers; wedn. van Martina Janssen, geh. Kessel 13-5-1789, overl. ald. 1-4-1804] en Joanna Jansen [Jeanne, ged. Baarlo 5-10-1774, dr. van Christopher Janssen en Gertrudis Dentjens].

WieWasWie, 2024.

1.       Martina Mertens, geb. en ged. Kessel 26-8-1805 (get. Wilhelmus Martens en Petronella Beckers).

2.       Jean Henri Mertens, geb. Kessel 9-9-1806. Tr. Weert 9-9-1830 met Anna Maria Coemans.

3.       Jeannette Mertens, geb. Kessel 17-5-1808.

4.       Jean Mertens, geb. Kessel 19-2-1810, overl. ald. 10-10-1811 als Jan Mertens, oud 1 jaar.

5.       Marie Gertrude Mertens, geb. Kessel 22-7-1813, overl. ald. 13-5-1822 als Gertrudis Mertens, oud 8 jaar.

6.       Wilhelm Mertens, geb. Kessel 10-4-1815.

 

28 november 1804

BUGGENUM - Gehuwd: Abel Crins [Abraham, geb. Horn 13-5-1767, knecht 1804, zn. van Jacques Crins en Elisabeth Timmermans] en Catharina Tulmes [Tilmans, Tullemans, geb. Swalmen 14-8-1773, dienstmeid 1804, dr. van Godefroid Tulmes en Gertrude Piels, dagloners « 6-6-1771].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacques Crijns, geb. Buggenum 18-9-1806, overl. ald. 28-2-1850. Tr. Buggenum 17-4-1833 met Johanna Helena Poulussen.

 

vóór 30 november 1804

Z.P. - Gehuwd: Francois Champagne [douanier te Beesel 1804] en Anne Louise Marland [geb. Petit Givet departement Ardennes…, overl. Beesel 30-11-1804, volgens aangifte oud 25 jaar; aangifte door dagloner Charles Criens en koopman Jean Simons].

BS Beesel, verfilming 103/605.

 

22 december 1804

NEER - Gehuwd: Mathieu Kessels [Mathis, geb. Neer 28-2-1777, landbouwer, overl. ald. 10-10-1826, oud 49 jaar, zn. van Jean Kessels, dagloner, en Anne Derix] en Cornelia Bloemers [Corneille Bloemaerts, geb. SWALMEN 15-11-1782, dienstmeid en landbouwster, overl. Neer 18-12-1847, oud 68 jaar, dr. van Corneille Bloemers en Marie Coenen, landbouwster; zij hertr. Neer 9-5-1832 met Laurens Cuijpers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anne Catharine Kessels, geb. Neer 5-3-1806, overl. ald. 20-4-1806, oud 34 dagen.

2.       Johanne Kessels, geb. Neer 8-8-1807. Tr. Schinnen 19-5-1830 met Gerard Ruiters.

3.       Anne Elisabeth Kessels, geb. Neer 15-3-1810, ongehuwd overl. ald. 16-2-1855 als Elisabeth Kessels, oud 44 jaar.

2.       Cornelia Kessels, geb. Neer 4-12-1812, overl. ald. 22-8-1880. Tr. Neer 17-5-1838 met Antoin Linssen.

3.       Marie Catharine Kessels, geb. Neer 31-12-1814. Tr. Neer 29-11-1848 met Mathijs Janssen.

4.       Jean Kessels, geb. Neer 23-5-1817, overl. ald. 7-4-1819, oud 18 maanden.

2.       Petronella Kessels, geb. Neer 10-3-1820, overl. ald. 30-3-1821, oud 1 jaar.

2.       Peter Joannes Kessels, geb. Neer 24-4-1822, overl. ald. 30-4-1822, oud 5 dagen.

3.       Hendricus Kessels, geb. Neer 2-10-1823.

 

1804, z.d.?

Z.P. - Brief van Jean M. Thomassen, rentmeester, aan Engelbert Heereman van Zuydtwijck over diens proces tegen baron De Raet over diens financiële verplichtingen.

RA Zuid-Holland, Den Haag: J.A.M.Y. Bos-Rops: Archief van de familie Heereman van Zuydtwijck 1360-1880, Den Haag 1987, inv.nr. 2514; 1 franstalig stuk. Betreft goederen te Swalmen.


1805

1 januari 1805

TEGELEN - Gehuwd: Hermanus Derix [ged. Belfeld 22-11-1778, begr. ald. 2-3-1840, zn. van Joannes Derix en Wilhelmina Heijnen] en Catharina Huijbers [ged. Tegelen 26-10-1780, begr. ald. 28-1-1846, dr. van Pieter Huberts en Judith van Dijck].

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Derix, geb. Belfeld 9-1-1807, begr. ald. 20-3-1807.

2.       Wilhelmina Derix, geb. Belfeld 7-1-1808, begr. ald. 18-3-1810.

3.       Joannes Petrus Derix, geb. Belfeld 17-1-1811, begr. ald. 6-2-1890. Tr. ald. 18-4-1842 met Anna Maria Hoezen.

4.       Joanna Derix, geb. Lüttelbracht (bij Brüggen) 26-10-1813, begr. Belfeld 4-2-1869. Tr. Belfeld 10-5-1841 met Theodorus Stroucken.

5.       Leonardus Derix, geb. Lüttelbracht 12-5-1816, begr. ald. 9-3-1875. Tr. ald. 25-4-1846 met Catharina Driessen.

6.       Martinus Derix, geb. Belfeld 8-11-1818, begr. ald. 23-11-1858. Tr. 1) Belfeld 12-5-1851 met Beatrix Luttels. Tr. 2) Belfeld 31-3-1853 met Aldegonda Vossen.

7.       Joannes Derix, geb. Belfeld 4-1-1823, begr. ald. 23-7-1823.

 

6 januari 1805

þ BEESEL - Gehuwd (BS): Jean Spee [Joannes Spée, geb. Neer 9-12-1766, brigadier, koopman, brouwer, raadslid, overl. Beesel 19-3-1825, oud 59 jaar, zn. van Gerlachus Spee en Margaritha Wagemans « Neer 13-5-1756] en Marie Elisabethe Goossens [Maria Elisabetha, ged. Tegelen 16-12-1770, herbergierster, overl. Reuver gem. Beesel 12-4-1828, dr. van Gerardus Goossens en Gertrudis van Oijen « 17-2-1767; wed. van Gerardus Stoffels, geh. Beesel 10-1-1797, overl. Helden 13-1-1798].

GHS Beesel, BS-1/346; volgens klapper Peeters: 17-1-1805

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anne Gertrude Spee, geb. Beesel 30-11-1807, overl. ald. 31-3-1809, oud 16 maanden.

2.       Gerard Geerlacus Speè, geb. Beesel 18-11-1810, drukker en uitgever, overl. Kerkrade 16-12-1874. Tr. Luik (B) 12-12-1838 met Marie Julie Philippine Zelis.

3.       Joannes Speè, geb. Beesel 23-11-1813, overl. ald. 23-11-1813, oud 15 minuten.

4.       Anne Marguerite Spee, geb. Beesel 7-11-1815, overl. Roermond 17-9-1890. Tr. Roermond 14-11-1836 met Jan Herman Luijten, muzikant (organist) en muziekleraar.

De aangifte voor erfbelasting van Maria Elisabeth Goossens werd op 3-10-1828 gedaan door 1) Theodor Stoffels, herbergier op den Reuver en enige zoon uit haar eerste huwelijk met Gerardus Stoffels; en 2) Antoon Goossens, akkerman, als oom van moederszijde en krachtens akte van familieberaad, gehouden onder voorzitterschap van de vrederechter te Venlo d.d. 19-4-1828, voogd van Gerardus Gerlacus en Anna Margaretha Spee, kinderen uit haar tweede huwelijk met ook wijlen Joannes Spee, hiertoe bijgestaan door Joannes Spee, ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Neer, als neef van vaderszijde en toeziend voogd bij akte van raadpleging van naastbestaanden gehouden voor het vredegerecht te Venlo d.d. 26-3-1828. Haar nalatenschap bestond uit de helft van de onroerende en staande huwelijk verworven goederen, waarvan de andere helft bij overlijden van hun vader Joannes Spee reeds eigendom was geworden van hun minderjarige kinderen, te weten huis met moestuin, sectie B 180 en 181, een tuin sectie C 44, een huis sectie C 125, een tuin sectie D 18, ‘gebouw of stokerij’ sectie D 19, een huis, thans land, sectie D 86, alsmede akkerland, bouwland, houtgewas, weide, heide, dennenbos (met kadastrale aanduidingen). De overledene maakte op 5-8-1825 een testament op bij notaris Theodor Philip Frans Josef de Lom de Berg te Venlo, waarbij zij haar zoon Theodor Stoffels ¼ deel van haar erfenis toewees ‘bij wege van vooruitgenieting’ terwijl haar andere kinderen samen het overblijvende ¾ deel van voornoemde helft zouden erven. Bron: MvS Beesel, verfilming 2380/2545.

 

8 januari 1805

SWALMEN - Gehuwd: Leonard Heijnen [geb. Swalmen 5-3-1775, zn. van Guillaume Heijnen en Elisabeth Tessers], bediende, en Elisabeth Wijnen [geb. Swalmen 11-11-1766, dr. van Wijnand Wijnen en Jeanne Verheggen; wed. van 1) Jacobus Emets, geh. Swalmen 4-5-1794; 2) Wijnandus Heijmans, geh. Swalmen 2-2-1796], landbouwster.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

17 januari 1805

MAASNIEL - Gehuwd: Mathieu Peters [ged. Swalmen 5-10-1742, zn. van Jean Peters en Elisabeth Hawinckels; wedn. van Catharina Peters] en Marie Thijssen [geb. Maasniel, dr. van Henri Thijssen en Anne Hemels; wed. van Jean Engelen].

GenLias, 2005.

 

22 januari 1805

KALDENKIRCHEN - Gehuwd (RK): Gerard Ambaum [Am Baum, geb. Kaldenkirchen 22-3-1781, linnenwever, overl. Belfeld 5-12-1861, oud 81 jaar, zn. van Peter Ambaum en Elisabeth Theunissen; hij hertr. 1) Kaldenkirchen 22-4-1818 met Anna Maria Hanen, overl. Belfeld 7-6-1832; 2) Belfeld 26-4-1834 met Anna Petronella Beckers], linnenwever 1829, en Cornelia Bösen [Sijbilla Boesen, Boezen]. Getuigen: Theodor Thönisen en Elisabeth Bösen.

DTB-registers St.-Clemens, Kaldenkirchen.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Joannes am Baum, ged. Kaldenkirchen 16-12-1805, (doopget. Wilhelmus Bösen en Elisabetha Thönissen) overl. Belfeld 30-12-1829 (in het huis genaamd Aan de Groenstraat, aangifte door vader Gerard Ambaum, linnenwever, en akkerman Lambertus IJssels, buurman) als Pieter Jan Ambaum, oud 24 jaar.

2.       Wilhelmus Ambaum, geb. Kaldenkirchen 2-2-1807, overl. Belfeld 19-4-1837. Tr. Roermond 19-10-1833 met Maria Helena Huskens.

 

1 februari 1805

BEESEL - Conscriptielijst Beesel voor het jaar XIII.

 

 

Familienaam

Voornaam

dg

mnd

jaar

lengte

beroep

geb.

plaats

woon-

plaats

vader

moeder

opmerkingen

4

1

Brökers

Gerard

20

10

1783

1.58

domestique

Beesel

Beesel

Henri Brökers

Cath. Meerts+

heeft zich gemeld

 

2

Bongers

Henri

19

4

1784

1.60

journalier

idem

idem

Jacques Bongers+

Jeanne Rutten

idem

17

3

Ingemiddel

Henri

28

8

1784

1.66

cordonnier

idem

idem

Lambert Ingemiddel

Berthe van Horen

idem

3

4

Lenders

Pierre

17

4

1784

1.72

domestique

idem

Venlo

Herman Lenders

Petr. Schrijnewerkers

woont te Venlo

18

5

Peters

Paul

20

11

1783

1.65

journalier

idem

Beesel

Leonard Peters

Mechtild Linssen

heeft zich gemeld

 

6

Rutten

Chrétien

18

10

1783

1.65

domestique

idem

idem

Arnoud Rutten+

Anne Marie Sophie Peters+

idem

23

7

Rijnders

Guillaume

5

12

1783

1.66

domestique

idem

idem

Leonard Rijnders

Martine Peters

idem

21

8

Schreurs

Pierre

26

7

1784

1.67

domestique

idem

idem

Jean Schreurs+

Margarite de Loo

idem

GHS Beesel, inv.nr. 1853.

Deze lijst is kennelijk vervolgens overgenomen in de lijst d.d. 9-2-1805 (zie aldaar). De nummers in de linkermarge zijn mogelijk lotingsnummers. Ondertekend door maire Gerard Goossens.

 

9 februari 1805

20 pluviose an XIII

VENLO - Conscriptielijst van het kanton Venlo voor het jaar XIII.

 

Familienaam

Voornaam

dg

mnd

jaar

beroep

geb.plaats

woonplaats

vader

moeder

1

Bongers

Henri

19

4

1784

journalier

Beezel

Beezel

Jacques+

Jeanne Rutten

2

Broeker

Jean Teodor

12

7

1784

boulanger

Venloo

Venloo

Jean Matthieu

Christine Willems+

3

Broekers

Gérard

20

10

1783

domestique

Beezel

Beezel

Henri

Catherine Meerts+

4

Celen

Jean Hubert

6

2

1784

idem

Venloo

Venloo

Gerard

Jeanne Heldens

5

Erkelens

Gérard

24

9

1783

tailleur

Venloo

Venloo

Jacques+

Marie Stroekens

6

Franssen

Jean Laurent

18

1

1784

musicien

Venloo

Venloo

Henri Teodor

Anne Judit Outmans

7

Franssen

Pierre

3

7

1784

tailleur

Venloo

Venloo

Jacqies

Marie Catherina Peeters

8

Gielen

Henri

16

7

1784

cultivateur

Belfelt

Belfelt

Jean

Aldegonde Brox

9

Giaven

François Henri

21

4

1784

orfevre

Venloo

Venloo

Gerard

Elisabette Maria van Bockel

10

Gruijter

Gautier Jean

30

10

1783

libaire

Venloo

Xanten

Martin

Jeanne van Leewen

11

Heldeboutel

Jean Herman Joseph Georges

6

7

1784

vitrier

Venloo

Venloo

Jean George

Marie Agnes Velhousen

12

Hendricks

Jean Baptiste

24

6

1784

cultivateur

Venloo

Venloo

Pierre

Petronille Stikkelbroek

13

Huberts

Jean Joseph Ignace Hubert

1

8

1784

orfevre

Venloo

Venloo

Henri Jean

Antoinette Theodore l'Allemand

14

Hulgens

Jean Chretien

11

4

1784

menasier

Venloo

Hombourg

Jacques

Jeanne Christine Peeters

15

Horstermans

Pierre

31

3

1784

cultivateur

Belfelt

Belfelt

Adrien

Guillielmine Henri

16

Ingemiddel

Henri

28

8

1784

cordonnier

Beezel

Beezel

Lambert

Berthe van Horen

17

Kaldekerken, van

Teodor Mathieu

11

7

1784

jardinier

Venloo

Venloo

Pierre

Hendrine van Meijel+

18

Kessel, van

Henri

13

11

1783

tanneur

Venloo

Venloo

Frederic+

Anne Margueritte Leijssen

19

Keullers

Pierre Nobert

15

7

1784

horloge

Venloo

Venloo

Jean Francois

Marie Anne Jeanne Fleuren

20

Lampe

Henri Bernard

13

6

1784

menusier

Venloo

Venloo

Jean Simeon+

Catherine Aldegond Eltrap+

21

Leenkens

Jacques

11

2

1784

sans profession

Belfelt

-

Henri+

Catherine Willems+

22

Lenders

Pierre

17

4

1784

domestique

Beezel

Venloo

Herman

Petronille Schrijnewerkers

23

Messemaekers

Jean Everard

17

7

1784

musicien

Venloo

Venloo

André Jean

Hendrine van Ulft

24

Overs

Jean

13

3

1784

jardinier

Venloo

Venloo

Pierre

Margueritte Hendricks

25

Peters

Paul

20

11

1783

journalier

Beezel

Beezel

Leonard

Mathilde Linssen

26

Receveur

Pierre Francois Michel

29

9

1783

negociant

Venloo

Venloo

Christophe

Marie Catherine van ..bergen

27

Rick

Jean Nicolas

4

12

1783

journalier

Venloo

Venloo

Michel

Jeanne Houterbosch

28

Rutten

Chretien

18

10

1783

domestique

Beezel

Beezel

Arnold+

Anne Marie Sophie Peeters

29

Rijnders

Guillaume

5

12

1783

domestique

Beezel

Beezel

Leonard

Martine Peeters

30

Schaffers

François

3

10

1783

sans profession

Venloo

Mierlo

Jacque Barth+

Marie Catherine Titulaer

31

Schreurs

Pierre

26

7

1784

domestique

Beezel

Beezel

Jean Schreurs+

Margueritte de Loo

32

Timmermans

Henri Réné

8

7

1784

sans profession

Venloo

Venloo

Mathieu+

Marie Claire van Asch+

33

Ulft, van

Teodor

29

3

1784

boulanger

Venloo

Straelen

Guillaume+

Margueritte Reutte

34

Verwins

Martin

24

10

1783

tanneur

Venloo

Venloo

Jacques

Marie Catherine Weerens

35

Wessem, van

Charels Joseph

19

7

1784

sans profession

Venloo

Venloo

Mathieu+

Elisabeth de Groot

Bovenstaande lijst is geafficheerd te Beezel conform de laatste paragraaf van artikel 5 van het decreet van 8 nivôse.

GHS Beesel, inv.nr. 1852 (digitale opname beschikbaar).

 

13 februari 1805

ROERMOND - Gehuwd (burgerlijk huwelijk): Laurant Willems [Laurentius, geb. Roermond, zn. van Jacques Willems en Anna Leussen] en Mechtildis Hawinckel [geb. Swalmen 19-8-1774, dr. van Petrus Hawinckel en Margaretha Delheij] wonend te Roermond, geb./ged. 19 --- 1774 te Swalmen, dr. van Pierre Hawinkel, overleden te Melick en Marguerite Delhaye, overleden te Swalmen.

GenLias, 2004; GA Roermond, Registers DHO.

 

18 februari 1805

BELFELD - Gehuwd: Guilliaume Geelen [geb. Venlo ca. 1774, landbouwer 1805, overl. Belfeld 24-11-1815, oud 40 jaar, zn. van Pierre Geelen en Jean Laessen] en Joanne Rulkens [Joanna Rölkes, ged. Beesel 2-12-1767, overl. Tegelen 7-9-1825, oud 57 jaar, dr. van Jean Rulkens en Marie Geurts, ook Geretz « 18-1-1763].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Paul Gielen, geb. Belfeld 14-5-1805.

2.       Helena Gielen, geb. Belfeld 3-4-1807. Tr. Tegelen 13-4-1839 met Christoffel Janssen.

2.       Joannes Gielen, geb. Belfeld 5-5-1809, overl. ald. 29-10-1811 als Jean Gielen, oud 2 jaar.

 

23 februari 1805

BEESEL - Gehuwd (BS): Arnes Leonard Lieck [Ernest, Franss, geb. Dremmen (D, bij Heinsberg) 10-8-1779, zn. van Dominique Lieck en Anna Elisabeth Lauren] en Hélène Catharine Goossens [Helena Catharina, geb. Beesel 11-8-1775, dr. van Gerardus Goossens en Gertrudis van Oijen « 17-2-1767].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-1/349.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Beiden deelden mee in de erfenis van vader Gerard Goossens in 1821.

 

24 februari 1805

HELDEN - Gehuwd: Antoine Eemans [Antoon Emans, geb. Heythuysen 24-7-1782, landbouwer 1805, overl. Kessel 4-5-1852 {de in de overlijdensakte opgegeven geboorteplaats en leeftijd zijn onjuist}, oud 69 jaar, zn. van wijlen Leonard Eemans {ged. Thorn 31-1-1755, overl. Roggel 16-12-1791, zn. van Antonius Emondts en Petronella Hupkens « Thorn 25-1-1750} en Beatrix Spee {ged. Kessel 23-9-1760, overl. Kessel 7-5-1820, dr. van Petrus Spee en Elisabeth Driessens alias Ingenoodt « Baarlo 29-4-1751} uit Kessel « Ell 14-4-1782] en Jeanne Houdtackers [Janette, Joanna Holtakkers, Houtackers, geb. Helden 21-7-1782, dr. van Jean Houdtackers en Theodore Smedts « Kessel 5-4-1780].

WieWasWie, 2023; BS Helden, verfilming 184/653.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.       Leonard Houtackers, geb. Helden 20-11-1804 als buitenechtelijke zoon {echter ‘sur la réquisitation à nous faite par Antoine Emans, domestique demeurant à Kessel, agé de vingt deux ans, le quel a ce present se declarant pêre du nouveau né’}, overl. Kessel 19-4-1814 als Leonard Emans, oud 10 jaar.

2.       Anna Elisabeth Emans, geb. Kessel 28-4-1807, overl. ald. 1-4-1891. Tr. 1) SWALMEN 12-4-1842 met Pieter Beulen, overl. Kessel 29-3-1856; 2) Kessel 20-4-1861 met Lodewijk Sillen.

3.       Janette Emans, geb. Kessel 29-8-1811, overl. ald. 4-9-1861. Tr. Kessel 6-12-1843 met Willem Vaessen. Van haar een buitenechtelijke zoon Thedorus Emans, geb. Kessel 30-1-1845, overl. SWALMEN 3-4-1920.

4.       Lambert Emans, geb. Kessel 24-12-1813, ongehuwd overl. ald. 25-2-1841, oud 27 jaar.

5.       Leonard Emans, geb. Kessel 12-12-1816, overl. Weert 14-7-1888. Tr. Weert 11-1-1860 met Maria Kemps.

6.       Beatrice Emans, geb. Kessel 9-6-1819, overl. ald. 23-4-1820, oud 10 maanden.

7.       Beatrix Emans, geb. Kessel 6-10-1821, ongehuwd overl. ald. 1-11-1847, oud 26 jaar.

 

28 februari 1805

neuf ventôse an treize

BEESEL - Overleden: Pierre Carel van Douveren [geb. Horst, pastoor van Beesel, zn. van Jean Jacques van Douveren en Anne Marie Aerdts], oud 64 jaar. Aangifte door de naburen Corneil van der Velden en Gerard Heldens.

BS Beesel, verfilming 108/605.

 

20 maart 1805

29 ventiose an XIII

BEESEL ‑ Testament van Coenrard Janssen te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1805/175.

 

11 april 1805

TEGELEN - Gehuwd: Jacques Janssen [geb. Belfeld 8-12-1774, overl. Tegelen 12-3-1830, overl. Tegelen 12-3-1830, oud 55 jaar, zn. van Godfroij Janssen en Jeanne Geerets « 1-10-1759; hij hertr. 1) Tegelen 28-10-1809 met Elisabeth Dingelhof, overl. ald. 8-7-1823; 2) Tegelen 29-8-1823 met Gertrudis Timmermans] en Cathrine Kessels [geb. Tegelen … ca. 1774, overl. ald. 10-9-1809, oud 36 jaar, dr. van Mathieu Kessels en Anne Marie Decrau].

WieWasWie, 2022; de in de huwelijksakte opgegeven geboortedatum van de bruidegom (10-10-1774) is onjuist.

Uit dit huwelijk:

1.       Godefridus Janssen, geb. Tegelen 30-3-1806.

 

24 april 1805

BEESEL - Gehuwd (BS): Jean Beurskens [Joannes, geb. Beesel 30-7-1779, pachter van de Spieker, overl. Neer 6-1-1855, oud 77 jaar, zn. van Christoffel Beurskens en Elisabeth Janssen « 11-4-1771] en Martine Rutten [Martina Rulkens, geb. Beesel 18-7-1779, overl. Neer 24-6-1847, oud 67 jaar, dr. van Jacques Rutten en en Jeanne Timmermans « 9-11-1769].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-1/357.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anne Elisabeth Beurskens, geb. Beesel 3-3-1806 (BS-1/400), overl. Neer 26-6-1864, oud 58 jaar. Tr. Neer 20-5-1835 met Joannes Mathis Heuvelmans.

2.       Elisabeth Beurskens, geb. Beesel 21-2-1808 (BS-1/479), overl. Neer 31-5-1851. Tr. Neer 16-4-1834 met Peter Joosten.

3.       Joannes Jacobus Beurskens, geb. Beesel 29-7-1810 (BS-1/594; ged. 28!-7-1810, doopget. Franciscus Beurskens en Maria Joanna Holten), ongehuwd overl. Neer 26-6-1834, oud 23 jaar.

4.       Pierre Beurskens, geb. en ged. Beesel 8-8-1812 (BS-1/685, doopget. Jacobus Rutten en Margaretha Timmermans). Tr. Haelen 8-6-1849 met Joanna Franssen.

5.       Gerard Beurskens, geb. Beesel 20-7-1814 (BS-2/75, ged. 19!-7-1814, doopget. Andreas Beurskens en Joanna Rutten). Tr. Neer 10-4-1863 met Willemina Gorissen.

6.       Jacobine Beurskens, geb. en ged. Beesel 2-5-1816 (BS-2/164; RK: Jacoba, doopget. Nicolaus Rutten en Margarita Timmermans), overl. ald. 5-12-1854. Tr. Neer 25-1-1849 met Hendrik Slousen.

7.       Jaques Beurskens, geb. en ged. Beesel 8-8-1818 (BS-2/266: RK: Jacobus, doopget. Henricus Beurskens en Maria Naus). Tr. Nunhem 15-4-1844 met Anna Gertrudis van Herten.

8.       Pitronella Beurskens, geb. en ged. Beesel 7-10-1821 (BS-2/421, doopget. Mathias Rutten en Anna Maria Bongers; dr. van Joannes x Christina Rutten), overl. Neer 25-8-1823 als Petronel Beurskens, oud 2 jaar.

Bij de aangifte van de MvS van zijn vader (1823) woonde Joannes Beurskens op de hof Wijnaarden onder Neer.

 

24 april 1805

BEESEL - Gehuwd (BS): Engelbert Janssen [Ange, geb. Belfeld 27-10-1773, overl. Beesel 1-8-1833, oud 65 jaar, zn. van Jacobus Janssen en Petronella Zeets « 1-2-1769] en Agnes Geeraets [Geradts, Geraedts, Geraats, Geraets, Geraetz, geb. Beesel 24-1-1783, overl. ald. 18-9-1854, oud 71 jaar, dr. van Jean Geeraets en Guillelmine Nijssen « 7-5-1772].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-1/358.

Uit dit huwelijk (RK Belfeld, BS Beesel):

1.       Jacobus Janssen, geb. Belfeld 22-1-1806. overl. Beesel 29-12-1857. Tr. Beesel 8-11-1837 met Joanna Joosten.

2.       Gudule Janssen, geb. Belfeld 16-4-1807, ongehuwd overl. Beesel 20-4-1831, oud 24 jaar.

3.       Petronella Janssen, geb. Belfeld 25-1-1809, overl. ald. 7-2-1809, oud 12 dagen.

4.       Joannes Janssen, geb. Belfeld 9-1-1810. Tr. 1) Swalmen 7-8-1844 met Joanna Alers; 2) Swalmen 25-5-1853 met Cornelia Leijendeckers.

5.       Aldegonde Jansen, geb. Beesel 27-6-1812 (BS-1/680), overl. ald. 23-1-1849, oud 36 jaar. Tr. Beesel 22-12-1841 met Martinus Hubertus Wulms; 2) Bracht (D) 4-11-1844 met Jan Peter Hubertz.

6.       Petronelle Janssen, geb. Beesel 16-4-1815, overl. ald. 18-4-1815 (datum akte gefingeerd), oud 2 dagen .

7.       Petronelle Janssen, geb. Beesel 30-5-1816. Tr. Amern (D) 13-10-1849 met Johann Peter Wilhelm Küsters.

8.       Henricus Janssen, geb. Beesel 16-2-1820. Tr. 1) Bracht (D) 13-10-1847 met Anna Catharina Lehnen; 2) Bracht 4-4-1850 met Anna Catharina Thodamm.

9.       Gerardus Janssen, geb. Beesel 6-11-1822.

10.     Mathias Janssen, geb. Beesel 17-5-1825, overl. ald. 19-1-1830, oud 6 maanden.

Engel Janssen en Agnes Gerits verkochten op 19-5-1817 akkerland te Beesel.

 

25 april 1805

SWALMEN - Gehuwd: Bartholomé Coenen [Barthelemij, Mevis, geb. Swalmen 22-5-1776, overl. ald. 14-7-1831, oud 55 jaar, zn. van Joachim Coenen en Catharina Dehaal « 25-6-1771] en Elisabeth Smeets [geb. Swalmen 21-10-1775, overl. ald. 14-3-1830, oud 54 jaar, dr. van Herman Smeets en Maria Janssen « 3-8-1768], dagloonster.

GHS Swalmen, Registers BS; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anne Catharine Coenen, geb. Swalmen 17-3-1806, overl. ald. 9-10-1837. Tr. Beesel 6-4-1834 met Bernardus Smeets.

2.       Marie Agnes Coenen, geb. Swalmen 23-10-1807. Tr. Swalmen 2-10-1838 met Adolphus Rosbenders.

3.       Joachim Coenen, geb. Swalmen 23-12-1811.

4.       Herman Coenen, geb. Swalmen 14-2-1816, overl. ald. 8-12-1889. Tr. Swalmen 30-5-1843 met Hendrina Curvers.

5.       Leonardus Coenen, geb. Swalmen 10-7-1819, overl. ald. 24-7-1852. Tr. Swalmen 15-10-1845 met Petronella Curvers.

 

28 april 1805

REUVER-LEEUWEN ‑