KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1680-1689

laatst opgeslagen: dinsdag 23 januari 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1680

11 januari 1680

HEUSDEN - Volmacht.

Ten overstaan van Francois van Walraven, openbaar notaris toegelaten door het Hof van Holland residerend binnen de stad Heusden, machtigt Cunera van Bochoven, echtgenote van Gerard Constantin de Heijsters, kapitein in dienst van de stad Ceulen, haar man om al zijn erfgoederen te verkopen etc. Getuigen: Isebrant van Broechuysen, schepen aldaar, en Willem Haell, borger aldaar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 123-123vs; eenvoudig afschrift.

Zie 17-4-1687 voor context en verband hoeve te Asselt.

 

15 januari 1680

SWALMEN - Overdracht deel Biesweerd.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, 'in vollen gerichte', dragen Peeter Winckelmuelen en Sebastiaen Heijnen, voor zich zelf en als voogden van de minderjarige kinderen van Hendrick Heijnen en Grietgen Gerits, ingevolg toestemming van het gerecht d.d. 15 januari 1680 aan beide voogden verleend, de pandschap van een lot in de hoge en lage Biswerdt onder Swalmen en Asselt gelegen, zoals dit pand wordt vermeld in de pandbrief van 7 oktober 1654, voor een bedrag van 250 rijksdaalder over aan de schepen Hubert Enggels.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 96; eerst op 20 mei 1681 te boek gesteld (zie ook aldaar).

 

18 januari 1680

SWALMEN - Begraven: Catharina Lamberts.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141.

 

19 januari 1680

VELDEN ‑ Verpanding land.

A. Molanus en L. Verbeek met hun respektievelijke echtgenoten G. en M. Potgieter te Velden, verklaren dat zij een beemd naast hun kamp in pand hebben gegeven aan T. Hendricks genaamd aen gen Oey.

GA Venlo, FA Molanus V 140, inv.nr. 1. Vgl. 18-7-1675 en 26-11-1678.

 

19 januari 1680

SWALMEN - Begraven: Joannes Pijpers [mogelijk wedn. van Catharina Hexels alias Van Bruggen, geh. ... vr 14-8-1644].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141.

 

3 februari 1680

ASSELT - Gehuwd: Petrus Everts [wedn. van Judith Martens alias Silkens, geh. Asselt 13-10-1667, begr. ald. 25-10-1679] en Agnes Crefs [Krefs, begr. Asselt 15-6-1699]. Getuigen: Leonardus Stockmans en Joannes Everts.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Everts, ged. Asselt 30-11-1680 (get. Godefridus Silkens en Cornelia Everts), verm. jong overl.

2. Jacobus Everts, ged. Asselt 1-3-1689 (get. Michaelis Deniers en Aletis Albers namens Johanna Krefs).

Voor begraven van een van deze kinderen zie Asselt 5-3-1689.

 

11 februari 1680

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Janssen [Jansen, bedigd tot molenaar 31-10-1690, begr. Swalmen 14-9-1715] en Judith Crompvoets [Cromfoets, Kromfoets, ged. Swalmen 9-2-1652, begr. ald. 6-9-1713, dr. van Henricus Krompfoets en Mechtildis Daemen]. Getuigen: Gulielmus Crompvoets en Severinus Hawinckel.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 25 (RAL 51).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Janssen, ged. Swalmen 6-9-1681 (get. Joannes Crompvoets en Sibilla Thijssen), verm. jong overl.

2. Henricus Janssen, ged. Swalmen 14-11-1682 (get. Gulielmus Crompvoets en Margareta Jacobs; zn. van Gerardus, 'molitor', x Judith Crompvoets).

3. Matthias Janssen, ged. Swalmen 3-4-1685 (get. Hermannus Rameekers en Sophia Heeskens namens Elisabetha Loijers).

4. Johannes Jansen, ged. Swalmen 7-4-1688 (get. Joannes Jansen en Maria Paulissen). Tr. Roermond 16-2-1716 met Petronella Bongarts.

5. Maria Jansen, ged. Swalmen 17-8-1691 (get. Wilhelmus Jansen namens Joannes Hermis en Jacoba van Obrock; dr. van Gerardus x Juda Kromfoets).

6. Mechtildis Jansen, ged. Swalmen 27-4-1694 (get. Johannes Daemen Kroempfoets en Elisbeht Raemeckers; dr. van Gerardus x Judiht Kroemtfoets).

Volgens akte d.d. 17-11-1693 kocht Geret Janssen op 16-10-1693 land te Swalmen. Voor begr. van een zoon zie Swalmen 12-10-1702. Gerardus wordt niet genoemd in J. Ickenroth: De Molens van Swalmen. In: Maas‑ en Swalmdal 9 (1989), blz. 30-41.

 

28 februari 1680

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Beeck [mogelijk begr. Swalmen 21-11-1702; verm. wedn. van Mechtildis Gerardts, geh. ... vr 21-3-1659, mogelijk begr. Swalmen 12-1-1679] en Margareta Maessen [overl. ... n 14-2-1701, mogelijk dr. van Thomas Roukus en Margaretha Cruysberg]. Getuigen: Theodorus Tessers en Paulus Maessen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 25 (RAL 51).

Uit dit huwelijk:

1. Margareta Beeck, ged. Swalmen 16-11-1683 (get. Arnoldus Meuter namens Henricus Bullers en Judith Maessen; tweede cijfer dag onder voorbehoud, mogelijk 10).

 

29 februari 1680

SWALMEN - Gehuwd: Cornelius Tessers [begr. Swalmen 19-5-1692; wedn. van Maria Janssen, geh. Swalmen 23-1-1673, begr. ald. 26-8-1679] en Catharina Henricx [Coonen alias Hendrix, begr. Swalmen 3-9-1720]. Getuigen: Theodorus Tessers en Laurentius Peters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 25 (RAL 51).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Maria Tessers, ged. Swalmen 8-2-1681 (get. Laurentius NN en Margarita Maessen), begr. ald. febr. 1681.

2. Anna Tessers, ged. Swalmen 8-2-1681 (get. Joannes Janssen en NN), begr. ald. febr. 1681.

3. Anna Tessers, ged. Swalmen 27-5-1682 (get. Christianus Coenen en Maria Janssen; dr. van Cornelius x Catharina Coenen). Tr. Asselt 10-10-1708 met Godefridus Tulmes.

4. Catharina Tessers, ged. Swalmen 22-7-1684 (get. Laurentius Claessens en Petronella Jacobs; dr. van Cornelius x Catharina Coonen), begr. ald. 29-3-1761. Tr. Swalmen 13-10-1709 met Wilhelmus Janssen.

5. Leonardus Tessers, ged. Swalmen 27-7-1687 (get. Hendricus Coenen en Maria Jacobs; zn. van Cornelius x Catharina Hendrix), begr. ald. 22-4-1731. Tr. Swalmen 29-8-1709 met Maria Rameckers.

 

29 februari 1680

BUGGENUM - Gehuwd: Judocus Geerlinx [hij hertr. mogelijk Buggenum 7-10-1685 met Elisabetha van Grathem] en Gertrudis Wolx. Getuigen: Joannes Luetens en Jacobus Geerlinx.

DTB-registers St.-Aldegondaparochie Buggenum.

 

3 maart 1680

SWALMEN - Begraven: [Maria Coenen] de echtgenote van Petrus Pijpers [hij hertr. 1) Swalmen 9-5-1680 met Theodora Willems, begr. ald. 6-7-1682; 2) Swalmen 10-2-1684 met Maria Cuijpers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

5 maart 1680

SWALMEN - Gehuwd: Stephanus Peters [Peeters, begr. Swalmen 25-10-1699, mogelijk ged. Swalmen 10-10-1654 als zn. van Petrus Stevens en Elisabeth Gubbels] en Judith Maessen [Maessens, mogelijk dr. van Thomas Roukus en Margaretha Cruysberg]. Getuigen: Joannes de Weert en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 25 (RAL 51).

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Peeters, ged. Swalmen 24-1-1682 (get. Arnoldus Muijters voor Joachem Maessens en Catharina Maessens).

2. Elisabetha Peters, ged. Swalmen 5-12-1685 (get. Joannes Slabbers en Christina Gerits namens Windelina Stockmans).

Voor begraven kinderen zie Swalmen 23-7-1690 en 25-10-1699.

 

6 maart 1680

SWALMEN - Begraven: Joannes Goetsens [mogelijk ... van Mechtildis Bramans, geh. Buggenum 8-9-1650].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

vr 9 maart 1680

Z.P. - Gehuwd: Franciscus Caspar van Hemselrode [hij hertr. Roermond 24-10-1705 met Maria Christina de Lindtgen] , heer van Scheundele en Mijlbeke, Sandbeke, Poijenroede, raadsheer ordinarius bij het Hof van Gelre en Zutphen, en Joanna Barbara Jacobs.

DTB-Registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna ab Hemselrode, als meerderjarige dochter getuige bij het tweede huwelijk van haar vader.

2. Egmunda Reginalda Maria ab Hemselroede, ged. Roermond 9-3-1680 (get. Reginaldus Cools, bisschop van Roermond, en Egmunda Gijsbara, abdis in Nazarets bij Lijrana, door Maria Lossen, echtg. van Jacobus Birens, raadsheer in de rekenkamer van Gelre en Zutphen).

 

vr 16 maart 1680

Z.P. - Gehuwd: Winandus Dinraets [Denraets, Dijnraet, Dinraets, Thienraij] en Catharina Janssen [ged. Asselt 26-5-1654, dr. van Joannes Janssen en Christina Driessen].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joannes Tienraij, ged. Roermond 16-3-1680 (get. Joannes Brencxmans en Anna Manekens; zn. van Winandus x Catharina Janssen).

2. Catharina Barbara Deurae, ged. Roermond 29-10-1682 (get. Petrus Haefmans en Agnes Burskens; dr.van Winandus x Catharina Janssen). Tr. mogelijk (als Maria Barbara) met Arnoldus Aldenzee, secretaris te Stevensweert.

3. Anna Maria Deijnroij, ged. Roermond 12-1-1688 (get. Joannes van Laer, Andreas Gerardus van Laer en Catharina Bongaerts; dr. van Winandus x Catharina Janssen).

4. Maria Elisabetha Denraets, ged. Roermond 19-10-1693 (get. Reinerus Bongaerts en Ida Jacobs; dr. van Winandus x Catharina Jansens). Tr. Roermond 11-10-1716 met Christianus van Mulbracht.

5. Anna Maria Dinraij, ged. Roermond 21-10-1696 (get. Wilhelmus van der Holt en Joanna Smets; dr. van Winandus x Catharina Janssens).

6. Joannes Reinerus Dintroets, ged. Roermond 15-3-1703 (get. Joannes Smets en Maria Catharina Dinraets; zn. van Winandus x Catharina Jansens).

Wijnand Dijnraet en Cattrijn Janssen verpandden op 13-4-1710 hun bezittingen te Swalmen.

 

26 maart 1680

SWALMEN - Inventaris van kasteel Hillenraad.

"Inventaris van de goederen bevonden op den casteel van Hillenraedt naergelaeten bij saliger den weledelen be heere Christoffer Schenck de Nijdeggen in sijnen leeven baron de Hillenraedt, vrijheere van Assel, Swalmen, Bleijenbeck,  Gribbenvorst ingevolge de schriftelijcke ordonnantie daertoe bij den oock weledelen geboeren heere Casper Schenck de Nijdeggen, vrijheere van Brempt, Duits Orden Ridder, commandeur tot ..etdorp etc. gegeven op den eerweerdigen pastoir alhyer ten overstaen van mevrouwe De Cuij [sic, moet zijn De Culz], mijn heer Arnoldt baron de Schenck etc., de schepenen ende secretaris bijde naer benoempt op dato ondergeschreven genventariseert.

1

In den eersten is bevonden in torken achter des gemelden heere commanders caemer een swaert cofferen hebbende seven isere banden over den dexsel met dry slooten.

2

Item ten voorss. plaetse noch een cofferen boven op de dexsel hebbende dry banden iser, aen hebbende twee invallende slooten ende op dat men van buyten daerop hanght.

3

Item noch een cofferen boven op den dexsel hebbende negen ijsere banden ende twee ophangende slooten.

4

Item noch een coffer boven op den dexsel hebbende vijff eiseren banden, aenhebbende een invallenden slodt ende een daerop hangende, ende noch aenhebbende een chammel met een s.. op hebbende een

5

Item noch een coeffer oock op hebbende vijff isere banden en invallende sloet, ende ophangende een cluesterken ende een legh overhenchsel geslodt op hebbende, oock met een eys geteeckent.

Item is ter plaetse bevonden een lege weyde kist ende sijn alle de voorss. coffers ter prsentie van gemelte heere baron, mevrouwe, pastoir ende ondergeschreven toegecacheteert met 't cachet van den gemelten heere commandeur, den vorn. baron ende van de secretaris Crebber in plaetse van den schepenszegel mits denselven met lack nyet en can gebruyckt worden toegecachetteert ender ter voorss. plaetse verbleven.

Item sijn ter voorss. plaetse bevonden acht dry met witsen om.

Item in de caemer ons heere commandeur is bevonden een ledicandt met een roet stoffe behangsel met sprey, twee bedden ende alle sijn toebehoorende deckbedt.

Item derthien stoelen becleet met roet

Item twee swaerte schrijbanen staende op swaerte voet.

Item een schrijbaen met schitrat ingeleyt.

Item twee schacardae..e taffelen.

Item twee eycken kasten .. een ophebbende sprey ofte taeffelcleet in roet stoeff.

Item twelff schilderijen noch int voorss. slaetet ophangende ende een cleyn.

Item in den salettete neffens den voorss. heere commandeurs caemer is bevonden een ledicant met een gr..e.. stoffe behangsel sprey ende bedt met alle sijn toebehoor eene taeffel met taeffelcleet als .. voirss. behangsel myt ledicant.

Item een taeffel.

Item veerthien Spans leeren stoelen waeronder sijn dry vrouwen ende noch stoel.

Item twelff schilderije noch ophangende en opstaende aerde.

Item een tange met twee brantisers aenhebbende coepere cnoop ende twee potten.

-

Item in 't ander salet neffens 't voirss. is bevonden een ledicant met gheel damast behangsel, bedt hooftpulluen, een damast taeffel cleet, [marge: gecatoneert ]

Item sesthien hangende schilderijen sijnde portretten ende vijff andere schilderijen.

Item dry Spans leeren stoelen.

-

Item in de capelle bevonden een cruceficx en schildereycken, twee ..isers op den altaer, casuiffel met toebehoor, misboeck ende een Spans leeren stoel, twee schellen ende twee coepere luchters.

-

Item in 't eetsalet is bevonden een ovael laeffett met een gestriept taeff[el]cleet, darthien Spans leeren stoelen, een schrencktaeffel, eene marmelen coelback, eene roede scherm van vier bladeren, een groote schilderije staenden raem, ende een heel hoog opgerolde schilderije, ende vier isere brandtisers met twee groote coepere cnooppen ende twee ander met brandtisers met cleyne cnoppen.

-

Item in de slapcaemer van mijn heere is bevonden een ledicant met gr stoffe behangsel, bedde met sijn toebeho.. als pellu.., een gecatoeneerde  deeckencussens, een staeffel met op een gr.. taeffelcleet, een swarte cast inhebbende de provisie van de cuecken Item noch een caesken hebbende de confetueren, een secreet, eenen coeperen viesel, twee Spans leeren zedelaers, dry stoelen, ende eenen vrouwen Spans leeren stoel, een roedt scherm met twee blaederen, eenen coeperen ..lf.. en een houdt [hondt?]

-

Item achter de voirss. slapcaemer in eyn cleyn caemerken is bevonden een slet ledicant met een slecht bedde met sijn toebehoor.

-

Item in de botterelij sijn bevonden vier silleveren luchters een lampet met een schootel, een sillevere com met een dexsel, een dosin sillevere lepels, negen metsen met sillevere heeghten, thien forcetten, een silleveren mostertlepel, twee Spans leeren stoelen, ende een slecht taeffelken, een cas met glaesen, daer onder sijn acht gesneden glaesen.

-

Item boven op de roij caemer is bevonden een ledicant met roet behanghsel, twee zedelaers stoelen becleet met roet stoeff ende twee andere stoelen oock met roet stoeff becleet ende en bedt met hoiftpulluw s

Item een comfoir?taeffelken met een portret.

-

Item op de kindercamer een ledicant met gestriept behangsel, bedde met sijn toebehoor als daerbij een pulluw sonder kussen.

Item cleyn [doorgehaald: ledicant] valet met slecht roet behanchsel, een coffer, een cleyn schrijnbanck toecomende aen Angelina, twee Spans leeren stoelen ende vier holtere stoelen.

Item een coffer inhebbende een behanchsel van cabinetwerck ende eenen cast daerup 't huys b..att inlegcht, een coepere bedtpanne.

Item in de ..kenael caemer sijn bevionden twee witte deckens, een gruen ende een geel decken.

Item een en een taeffel sijnde gruen ende roet.

Item bedt met kussens ende .. hoiftpulluw.

Item een aldt behanchsel en een

Item twee kasten inhebbende enich ..aet.

Item moet de verantworden.

Item op de caemer van mevrouw De Cij is bevoden een dosin sillever lepels, ende een dosin forquetten met een mesch gebroecken ende hebbende eenen silleveren heght [doorgehaald: ende eenen silleveren sch lepel].

Item is op de selve caemer bevonden een behanchsel met sijn toebehoort met een sprey, sijnde seyde, ende

Item een kast inhebbende een behanchsel ende een gestript ledicant.

Item een grau behanchsel aen hebbende groote fra..den daeraen mancqert anderhalff gordin.

Item eenen potte gevoedert met p

Item acht portretten ende 2 schielderijen.

Item vyeff Spans leeren stoelen met twee sedelaers.

Item een behanchsel ende tapicereijen, sijnde de ..icht op vrouw De Cuij soo sij seyt.

Item eene grue.. scherm met ses bladeren.

-

Item ist ..toe..ght een bedde met sijn toebehoer als pulluw dry kssende een cleyn matras ende twee gruen deckens ende ..kast.

Item op den rentmr sc..enscaemer een bedde met sijn toebehoor ende een slechte taeffel met een schilderije ende stoel.

Item op de caemer ..ck een bedt met sijn toebehoir ende gordinen ende een sp

Item boven op de solder is een staeffel daerop met het .. [lijnwaad?] strieckt.

Item een holtere ledicant.

Item potten, ketels tinnen, coeperen als andersins is eenen staelenden welch .. verantwo

Item 20 veerdel speck ende hooffden, 13 stucken gerockt vlesch

Item de vruchten soo op den sulder sijn bevonden bestaen in twee malderen een vat gerst, achthien malderen haeveren, dryentwintich malderen roggen, seven malderen boeckweyt ende een vat, acht malderen dry vat spelten, negen vat weytt ende negen vat bijcken[?] ende [] malderen

-

Wij Arnold baron de Schenck, Leonard Loverix, pastoir der heerlicheyden Assel ende Swalmen, Geerart Martens, Jan Smits ende Jan Janssen, schepenen, doen condt ende attesteren de voorss. inventarisatie ter onse presentie geschiet ende ons alles als voirss, gebliecken ende gechacheteert te sijn, in orcond der waerheyt soo hebben bij dese neffens onse secretaris onderteeckent actum opt casteel van Hillenraedt desen 26 mert des iaers 1680.

[w.g.]

Arn. B. de Schenck

Leon. Loverix, pastor

Geerart Martens

Jan Smeedts

Jan Janssen

Henr. Crebber

Archief Schloss Haag, inv.nr. 2349, verfilming 77/87 t/m 81/87.

 

maart 1680, z.d.

TEGELEN - Gehuwd: Joannes Cannoije [Canoy] en Catharina Roncque [Ronck]. Getuigen: koster NN en Michael der Werth.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 36.

 

24 maart 1680

SWALMEN - Begraven: weledele Christophorus baron de Schenck de Nijdeken [geb. ca. 1622, zn. van Arnold Schenck van Nideggen en Maria van Oyenbrugge van Duras; echtg. van Anna Philippina van Oyenbroeck, geh. ..-4-1661], heer in Hillenraet, Swalmen en Assel etc.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

29 maart 1680

SWALMEN - Begraven: Laurentius NN, geboren te Merum ('natus ex Merim').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

Mogelijk treedt hij onder de naam Laurentius van Oell op als doopgetuige te Swalmen 14-7-1677.

 

4 april 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

4 april 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Obers [en verm. Elisabetha Reubkens, beiden geh. Asselt 31-7-1678].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

5 april 1680

SWALMEN - Inventaris van kamer bewoond door vrouwe Louise de Villers.

'Inventaris van t'ghene bevonden is in de camer van vrauw Louise de Villers du Faij douwarrire van den heer Cristoffel de Culz du Maignij presentibus Jan Smets ende Henrick Smets op den 5en aprilis 1680.

Eerst dry stucken lijnwaert waervan de twee reedelijck fijn sijn ende d'ander grover.

Item twee stucken groff pellen.

Item een dosijn grove servetten.

Item een stuck blauw liverije laecken.

Item bevonden in het coffer van mevrauw seven tapijten tot cussens.

Item heeft mevrauw in het selve coffer een silvere caffoir toebehoorende de vreuli Angeline welck mevrau De Culz heeft in handen gehalden.

Item in het selve cuffer noch gedaen eenighe pampiren toegecacheteert met dry zegelen.

Item een cofferken met pampieren van wit safrijn haudt.

Item een swert kisten met pampiren.

Item pampiren gebonden in een stuck lijnwaert.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92.

 

6 april 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Christianus Crijnen [en Jacoba van Obroeck, beiden geh. Swalmen 9-6-1672].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

17 april 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Cornelius Maessen [en Matthia Stoffers alias Gerardts, beiden geh. Asselt 7-2-1673].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

29 april 1680

ASSELT ‑ Verzoekschrift van de erfgenamen van wijlen de heer van Hillenraad, voor het lossen van 13 mud kalk te Asselt door schipper Jan Elias, "tot opbouwinge ende reparatie hunner huysen" en voor het laden van koren.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 797A. Toestemming voor laden van koren niet genoemd.

 

1 mei 1680

ASSELT - Gehuwd: Petrus Henricx [Hendrix, Hinderix] en Maria Thijssen [Thissen, verm. begr. ald. 7-5-1731]. Getuigen: Gulielmus Spee en Joannes Willems.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136.

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Hendrix, ged. Asselt 28-12-1682 (get. Henricus Peters en Anna Thijssen), mogelijk begr. Swalmen 31-12-1729.

2. Gerardus Hinderix, ged. Asselt 19-8-1685 (get. Leonardus Stockmans voor Gerling van Buckgenheim? en Anna Dressen).

3. Catharina Hendrix, ged. Asselt 19-9-1688 (get. Joannes Silkens en ...; dag onder voorbehoud), mogelijk begr. ald. 9-2-1704.

4. Mechthildis Hinderix, ged. Asselt 26-12-1690 (get. Andreas Jansen namens Jacobus Spee en Margreta Verstegen namens Clara? Gerits).

 

9 mei 1680

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Pijpers [wedn. van Maria Coenen, begr. Swalmen 3-3-1680; hij hertr. Swalmen 10-2-1684 met Maria Cuijpers] en Theodora Willems [begr. Swalmen 6-7-1682; mogelijk wed.? van Theodorus Arets, geh. ... vr 29-8-1673]. Getuigen: Joannes Pijpers en Leonardus Pijpers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 25 (RAL 51).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Pijpers, ged. Swalmen 27-3-1681 (get. Christophorus Pijpers en Elisabeth Geutsen).

 

11 mei 1680

SWALMEN - Gehuwd: Conrardus Coenen [verm. wedn. van Joanna Janssen, geh. Swalmen 26-7-1669, begr. ... n 9-9-1678] en Anna Janssen. Getuigen: Arnoldus Meuters en Franciscus Henricus Mooren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 25 (RAL 51).

 

15 mei 1680

ASSELT - Gehuwd: Gotschalcus Pex [Geuts, Guts of Godefridus Pecx, begr. Asselt 13-12-1702, verm. zn. van Wilhelmus Pex en Anna Schoenen alias Geuts] en Catharina Silkens [alias Jegers alias Mertens, begr. Asselt 18-10-1702, verm. dr. van Martinus Jegers en Gertrudis Boom]. Getuigen: Godefridus Silkens en Joannes Pex.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136vs.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Pecx, ged. Asselt 6-10-1682 (get. Joannes Pecx en Maria Mertens; zn. van Guts x Catharina Jegers), begr. ald. 28-5-1702.

2. Gertrudis Pex, ged. Asselt 18-3-1685 (get. Henricus Pex en Matthia Dorssers; dr. van Godefridus x Catharina Jegers), begr. ald. 26-3-1685.

3. Godefridus Pex, ged. Asselt 10-7-1686 (get. Petrus Bulles [sic] en Catharina Janssens; zn. van Godefridus NN x Cathrina Jegers), begr. ald. 25-6-1726. Tr. ... vr 31-10-1704 met Elisabetha Vermeulen.

Voor aliasnaam Catharina Jegers alias Mertens zie ook huwelijk Silkens-Verstegen d.d. 10-5-1685.

 

16 mei 1680

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Diricx [Dirix, Dirriken, mogelijk zn. van Theodorus NN] en Anna Slabbers [mogelijk begr. Swalmen 23-3-1700]. Getuigen: Joannes Cuijpers en Gulielmus Spee.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 26 (RAL 52).

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Dirix, ged. Swalmen juli 1681 (z.d; get. Jacobus Cuijpers en Christina Gerets).

...

2. Goedefridus Dirriken, ged. Swalmen 28-11-1687 (get. Goedefridus Coenen en Getrudis Gubbels).

 

17 mei 1680

SWALMEN - Begraven: Guilielmus Nelissen [pachter van Mouthagen, zn. van Cornelius van Beesel en Agatha NN; echtg. van Joanna Mullers, geh. ... vr 16-3-1664, mogelijk begr. Swalmen 12-4-1683].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

Akte staat op chronologisch onjuiste plaats, zodat onder voorbehoud.

 

19 mei 1680

BELFELD - Overleden: Petrus Wilhelms [mogelijk echtg. van Geertien Linssen, geh. Belfeld 19-8-1665, vermeld als weduwe van Peter Wilms 25-11-1686].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs. Datum slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

19 mei 1680

ASSELT - Begraven: Anna [Joanna Theelen, ged. Asselt 20-2-1669], dochter van Theel Theelen [en Catharina Cuijven, geh. Asselt 20-2-1669].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

25 mei 1680

SWALMEN - Begraven: Maria Ghijsen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

De notitie volgt op die van 17-4-1680; de maand is gewijzigd van maart in mei.

 

27 mei 1680

BELFELD ‑ Openbare verkoop Kleine Hoeve.

De goederen van Willem Biscels [lees: Bisschops] en diens dochter worden bij gerechtelijke openbare verkoop bij opbod verkocht, waaronder de boerderij genaamd de Cleijn Hoeff onder Belfelt aan Egbertus Duijckers. Pachter is Claes Janssen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43. Zie 5-12-1680.

 

12 juni 1680

SWALMEN - Gehuwd: Henrick Janssen [Jansen], soldaat uit Tongeren ('miles cohortis D La Faille Tongrensis'), en Cornelia Vaessen [Faesen alias Willems, ged. Swalmen 17-9-1651, dr. van Guilielmus Faesen en Sophia Thonissen] uit Swamen ('Swamensis'). Getuigen: Joannes Vaessen en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 26 (RAL 52).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Janssen, ged. Swalmen 18-3-1681 (get. Matthias Hoecx en Maria Willems).

2. Gulielmus Janssen, ged. Swalmen 1-2-1684 (get. Lambertus Cuijpers en Sophia Hermens), verm. jong overl.

3. Wilhelmus Jansen, ged. Swalmen 15-2-1685 (get. Joannes Fatsen en Sophia Jansen).

4. Johannes Jansen, ged. Swalmen 1-5-1688 (get. Godefridus Tenisse en Maria Paulissen; let op: genoteerd tussen 6 en 13 mei).

Vergelijk akte d.d. 25-8-1688 inzake ophanging van een Hendrik Janssen te Swalmen.

 

14 juni 1680

SWALMEN - Begraven: Joannes Ergoetschalck [her Goetschalck, mogelijk ... van Catharina Clumpkens alias Van Asselt, geh. Asselt 20-10-1644].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

15 juni 1680

BELFELD ‑ Peter Wagens wordt beleend met een kluppelleen van 10 morgen, gespleten uit de Grote Hoeve te Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 223/224, fol. 139-139vs.

Zie belening 16-12-1665 en het overlijden van leenhouder Matthijs Wolfferts op 6-3-1679.

 

vr 20 juni 1680

Z.P. - Gehuwd: Servatius Cuijpen en Agnetis Cuerstiens.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Cuijpen, ged. Kessel 20-6-1680 (get. Petrus Truijen, pastoor, en Mechtildis Janssen).

Servatius Cuypen was vermoedelijk koster van Kessel en wordt zeer vaak vermeld als vervangend doopgetuige aldaar.

 

23 juni 1680

ASSELT - Begraven: Gertrudis Gubbels [ged. Asselt 8-9-1649, dr. van Wilhelmus Gubbels en Catharina Konnix].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

26 juni 1680

SWALMEN - Begraven: Marcelis Gubbels [... van Joanna Willemsen, geh. ... vr 7-11-1676], 'die sancti Joannis occiscus hic prope caemeterium'

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

1 juli 1680

SWALMEN - Begraven: Catharina Damen [wed. van Philippus van der Haert, geh. Asselt 20-10-1678, begr. ald. 29-12-1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

vr 11 juli 1680

Z.P. - Gehuwd: Christianus Henricx [Hendrix] en Catharina Deckers [alias Van Besel, vgl. 23-9-1671].

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Henricx, ged. Swalmen 11-7-1680 (get. Gerardus van Kessel en Agnes Hommen; zn. van Christianus x Catharina Deckers).

2. Jacobus Henricx, ged. Swalmen 15-4-1684 (get. Cornelius Tessers en Petronilla Jacobs; zn. van Christianus x Catharina van Besel).

Corst Hendrix wordt vermeld in een Beeselse lijst d.d. 21-5-1675.

 

18 juli 1680

ROERMOND ‑ Aan Francois de Spay [Dispa] wordt als volgt betaald:

"23 el purper katoen doek totten rock van St.-Christoffel: 5 rijksdaalder; voor het maken van den korf van St.-Christoffel en den draak: 3 rijksdaalder; voor het snijden van het hoofd van St.-Christoffel: 3 rijksdaalder; aan clatergolt: 1 rijksdaalder"; enz.

GA Roermond, Handelingen Magistraat 1596-1696, blz. 192.

 

20 juli 1680

BEESEL ‑ Ten overstaan van de laten Geurt Cruijtbergen en Jan Beurskens, tevens schepenen te Besel, wordt de eerwaarde heer Joes Beurskens, kapelaan te Beesel, behand aan bunder lijfgewinsgoed gelegen nabij de Ohebroekerbeek, belast met een jaarlijkse tijns van 3 kop rogge en 3 deniers.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-de Keverberg V 1504, inv.nr. 105: Burense Laathof te Beesel, fol. 27. Zie 29-6-1621 en 16-11-1698.

 

vr 24 juli 1680

Z.P. - Gehuwd: Joannes Willems en Barbara Lemmen [verm. dr. van Henricus Lemmen en Wilhelma NN].

Uit dit huwelijk:

1. mogelijk Barbara Willems, overl. Belfeld 15-8-1722. Tr. Belfeld 5-10-1695 met Conrardus Wolffers.

2. Wilhelmus Wilhelms, ged. Belfeld 24-7-1680 (get. Goerdt Sijmens, meter niet vermeld; zn. van Joannes x Barbara Lemmen).

3. Petrus Wilhelmi, ged. Belfeld 8-4-1683 (get. Henricus Wilhelms en Peterken Wolfferts; zn. van Joannes x Barbara NN).

4. Godefridus Wilhelms, ged. Belfeld 26-11-1685 (get. Henricus Janssen en Jacobina Lemmen; zn. van Joannes x Barbara NN).

 

26 juli 1680

SWALMEN - Begraven: Catharina [mogelijk dr. van Wilhelmus Coenen, pachter van de Houterhof], dochter 'op gen Hout'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

27 juli 1680

BELFELD - Akte van attestatie van de schepenen van Belfeld betreffende de schulden ten laste van het kerspel, zulks ingevolg opdracht van het Hof om in de gemeentekom rekeningen van verkochte gemene gronden en stukken betreffende kerspelschulden op te zoeken.

RHCL Maastricht, 01.004 Hof van Gelder te Roermond, tevens Leenhof van het Overkwartier, inv.nr. 1712; 1 stuk.

 

vr 1 augustus 1680

Z.P. - Gehuwd: Henricus Antonius de Haen [overl. Roermond 9-9-1707; hij hertr. Roermond 20-12-1703 met Maria Guilhelma Bordels], raadsheer van het Hof van Gelderland, en Gertrudis Dorothea Dulcken [mogelijk ged. Roermond 19-1-1663 als dr. van Goswinus van Dulcken en Dorothea de Jonge; in dat geval zeer jong gehuwd].

RHCL Maastricht, Handschriften 195/25: Gen. De Haen te Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Goswinus de Haen, ged. Roermond 1-8-1680 (get. burgemeester en schepen Goswinus Dulcken, door de licentiaat Joannes Bors, en Catharina Creyaerts), verm. jong overl.

2. Anna Dorothea de Haen, ged. Roermond 23-8-1684 (get. Theodorus Martinus de Haen, kanunnik van de kathedraal te Roermond, en Anna Maria van Dulcken), verm. jong overl.

3. Joannes Franciscus de Haen, ged. Roermond 9-9-1686 (get. Joannes Borss, postmeester van de Duitse posterijen onder de Prins van Turn en Taxis, en Anna Maria Dulcken), begr. ald. 5-12-1742. Tr. Roermond 12-2-1719 met Catharina Nathalia de Partz.

4. Matthias de Haen, ged. Roermond 21-11-1687 (get. Theodorus Martinus de Haen, kanunnik, en Elizabetha Creijers), licentiaat, overl. Roermond 16-3-1736.

5. Arnold de Haen, ged. Roermond 22-2-1689 (get. Joannes Wessem en Aldegunde Paulussen; naam moeder: Gertrudis Dorothea Dulcken), kanunnik te Roermond, overl. ald. 17-3-1741.

6. Maria Barbara de Haen, ged. Roermond 4-9-1690 (get. eerwaarde heer Robertus Nicolaus Elsrack, kanunnik van de kathedraal te Roermond, en juffrouw Maria Budels). Tr. Roermond 12-3-1719 met Petrus Josephus Joannes de Winckel.

7. Josephus Nicolaus de Haen, ged. Roermond 7-12-1692 (get. Judocus Bloemmaerts, raadsheer van het Hof van Gelderland, en Anna Maria Dulcken), verm. jong overl.

Voor aanspraken van erfgenamen zie 28-3-1713 (tol Kessel) en 27-9-1715 (huis Daelenbroek).

 

2 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Gulielmus Reutsen [wed. van Catharina te Wilre, geh. .. vr 9-3-1645; wed. van Gertrudis van Cruchten, geh. Swalmen 5-8-1655, begr. ald. 1-1-1679], schepen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

 

5 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Catharina, echtgenote van Matthias Wiltschuts [is hij dezelfde als Souren??, geh. Swalmen 18-6-1667].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

Mogelijk betreft het Catharina Cremers, geh. Swalmen 14-7-1647.

 

6 augustus 1680

KESSEL - Gehuwd: Hermanus Naus [overl. Kessel 10-9-1691 of 28-9-1694, zn. van Joachim Naus en Helena Loijen blijkens huwelijksdispensatie van 6-11-1715] en Agnees Roeffs. Getuigen: Petrus Naus en Elizabeth Roefs.

DTB-registers parochie Maria geboorte, Kessel.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Gertrudis Naus, ged. Kessel 27-9-1681 (get. Joannes Godefridus van Boedinckhuijsen voor Gerardus Straeffen en Helena Loijen), jong overl.

2. Anna Naus, ged. Kessel 29-12-1682 (get. Joannes Vonckers {stiefvader van de bruidegom} en Elijsabeta Jansen voor Catharina de Loon alias Koumans).

3. Joachim Naus, ged. Kessel 12-3-1684 (get. Petrus Smollers varvangen door Joannes Vonckers en Aldegundis Roefs), begr. Swalmen 5-11-1737. Tr. Kessel 4-10-1708 met Elisabeth Kessels.

4. Petrus Naus, ged. Kessel 15-3-1686 (get. Godefridus Wilhelmi en Margareta Verheiden uit Horst vervangen door Aldegundis Roefs), begr. Swalmen 27-8-1760. Tr. Swalmen 13-11-1715 met Christina Spee.

5. Michael Naus, ged. Kessel 25-1-1688 (get. Michael van Dael, kannunik te Roermond, vervangen door Wilhelmus Kessels en Joanna Naus), jong overl.

6. Mechtildis Naus, ged. Kessel 14-8-1689 (get. Petrus Naus en Elizabeth Verberckt vervangen door Naus), jong overl.

Database Jos Naus, Wesssem (http://members.home.nl/jjnaus/), 2007.

 

6 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Petronilla [Ceuven], echtgenote van Andreas Bongaerts [geh. Swalmen 12-9-1675, begr. ald. 11-10-1715; hij hertr. Swalmen 1-6-1687 met Henrica Louwijs].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

vr 16 augustus 1680

Z.P. - Gehuwd: Anselmus de Everhard [Everaerts, Everarts, heer van Wannebroek, heer van den Braekel Distelbergh, overl. vr 1715] en Anna Maria van Dursdael [Dursdaell, erfdr. van de Spick te Swalmen-Boukoul, overl. Roermond 3-2-1724].

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaus Franz de Everhard, overl. 18-8-1680 (Publications etc. 2 (1865), blz. 424).

2. Anna Christina, leeft 18-1-1717.

3. Maria Gertrudis Ermgardis de Everhard, ged. 4-11-1681 (Publications etc. 2 (1865), blz. 424), overl. Roermond 9-2-1757.

4. Theresia Catharina Everaerts, ged. Swalmen 1-10-1687 (get. Gerlachus Arnoldus Ruijs en Anna Christina Hillen]), overl. vr 18-1-1717.

5. Alexius Antonius Franciscus Josephus de Everaerts, ged. Swalmen 3-2-1689 (get. Joannes Franciscus Deliseau de Dursdael, namens Alexius Antonius Christianus prins van Nassau, kanselier te Leuven, en Joanna Beatrix Baitsai, echtgenote van kolonel Heyden).

6. Arnoldus Everarts, ged. Swalmen 11-1-1693 (get. Arnoldus baron Schenck, heer van Hillenraad, en vrouwe Boys op de Berck), overl. vr 18-1-1717.

7. Emanuel Antonius Everarts, ged. Swalmen 26-2-1695 (get. NN Soelandt, namens prins Emmanuel van Nassau, en Isabella Littauwe).

8. Maria Clara d'Everard, leeft 18-1-1717, overl. Roermond 19-12-1770.

Anna Maria van Dursdael en haar kinderen verkochten de Spick op 6-3-1718.

 

18 augustus 1680

ASSELT - Begraven: Nicolaus Frans [d'Evrard, ged. Asselt 16-8-1680], zoon van weledele heer N. Evrard en vrouwe Anna Maria Dursdal.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

Betreft eigenaren Spick te Swalmen-Boukoul. In het begraafregister zijn abusievelijk de doopgetuigen vermeld en later doorgehaald.

 

19 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Henricus Crompvoets [echtg. van Mechtildis Damen, geh. Swalmen 23-4-1641, begr. ald. 29-8-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

20 augustus 1680

SWALMEN / CRUCHTEN ‑ Kwitantie door Hendrick van Straelen, bode van het Hof van Gelder, waarbij deze bekent dat hij van de douariere van Hillenrade een bedrag van 5 gulden 8 stuiver brabants heeft ontvangen voor het dagvaarden van de erfgenamen van wijlen jonker Adrian van Bijlandt aangaande de tiende te Overcruchten.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 30; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

20 augustus 1680

ASSELT - Begraven: Henricus NN, knecht bij Theel Theelen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

24 augustus 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van weledele heer Henricus Du Maignij, kapitein.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

25 augustus 1680

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Janssen [verm. begr. ald. 4-12-1682] en Catharina Beeck [begr. Swalmen 15-11-1680]. Getuigen: Joannes Gubbels en Hermannus op den Crop.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 26 (RAL 52).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Michael Janssen, ged. Swalmen 2-11-1680 (get. Petrus Ramekers en Anna Spee), begr. ald. 11-11-1680.

 

25 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Maria [Meuters, ged. Swalmen 22-2-1680], dochter van Arnoldus Meuters, koster [en Maria Cruijsbergh, beiden geh. Swalmen 7-8-1669].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

27 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Bertha op gen Raij, weduwe [Slabbers, weduwe van Wolterus van geen Voort, geh. Swalmen 2-6-1649, begr. ald. 1-4-1674].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

29 augustus 1680

SWALMEN - Begraven: Mechtildis Damen [wed. van Henricus Crompoets, geh. Swalmen 23-4-1641, begr. ald. 19-8-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

vr 6 september 1680

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Peters [hij hertr. mogelijk Tegelen 7-1-1685 met Henrica Veslo] en Anna Brouwers.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Peters, ged. Swalmen 6-9-1680 (get. Arnoldus Meuters voor Joannes Diricx en Joanna Peters).

 

10 september 1680

ASSELT - Begraven: Gerardus Mertens [Martens, Merttens, vermeld als schepen sinds 2-10-1641], schepen [echtg. van Anna NN, begr. Asselt 7-10-1680].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

18 september 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Marcelis Smeets [en Berta Ceuven, beiden geh. Swalmen 19-6-1678].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

20 september 1680

'binnen de vrij Rijcxstadt Aeken ten woonhuyse van de voorss. vrouwe comparante op haere caemere boven de stoeve'

AKEN / REUVER-LEEUWEN - Overdracht Jan van Deurs weerd.

Ten overstaan van Wilhelm van der Heijden, notaris binnen de vrije rijksstad Aeken, en Diderick Janssen van Grettingh en Otto van Deurs, getuigen, draagt Catharina, vrijvrouwe van Merwijck, weduwe van wijlen Ernest vrijheer van Boecop, heer te Bouenbergh en Birgell, met assistentie van advokaat Ignatius Boelmans als haar gekozen voogd, de weerd genaamd Jan van Deurs Weerdt, zoals deze is gelegen onder Besel tegenover het huis Kessel aan de Grooten Weerdt die tot datzelfde huis behoort, als peettante ('dooppath') zoals eerder beloofd over aan haar neef Caspar van Merwijck, oudste zoon van haar overleden broer, heer van Kessel, en machtigt toonder en speciaal seigneur Jan Bodinghuijsen, scholtis te Kessel, tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 161vs-162; eenvoudig afschrift op papier.

 

23 september 1680

SWALMEN - Begraven: Helena Sillen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

27 september 1680

SWALMEN - Begraven: Gerardus Janssen [pachter van Nopperhof; wedn. van Elisabetha Lindemans, geh. Swalmen 29-4-1646, begr. ald. 11-9-1670; echtg. van Margaretha Hawinckel, geh. Swalmen 5-7-1672, begr. ald. 3-12-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

Gerardus werd verm. vernoemd bij de geboorte van zijn posthuum geboren jongste kind.

 

28 september 1680

Z.P. - Overleden: Maria van Velraedt, wed. van Joannes van Zoutelande.

Memoriale Minderbroeders Roermond.

 

30 september 1680

REUVER-LEEUWEN - Overdracht Jan van Deurs weerd.

Ten overstaan van scholtis Boshuijsen en Geurt Cruijsbergen, Peeter Bongarts, Hermen Geerarts en Jan Buers(k)ens, schepenen van Beesel, draagt seigneur Jan Bodinckhuijsen, scholtis te Kessel, als gevolmachtigde van vrouwe Catharina van Merwijck d.d. 20 september 1680, daartoe bijgestaan door advokaat Ignatius Boelmans en notaris Wilhelmus van der Heijden, de weerd genaamd Jan van Deurs Weerdt, gelegen tegenover het huis van Kessel en grenzend aan de Grooten Weerdt, over aan Casper vrijheer van Meerwijck, heer te Kessel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 161vs-162vs (fol. 162vs en 163 zijn verder blanco).

 

vr 1 oktober 1680

Z.P. - Gehuwd: Conrardus Burskens [Buskens, wedn. van Elizabetha van Borren] en Catharina Gerits [Gerardts].

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Gerardus Buskens, ged. Roermond 1-10-1680 (get. Martinus Claessen en Elizabeth Janssen; achternaam moeder niet genoemd).

2. Andreas Burskens, ged. Roermond 3-10-1682 (get. Christianus van Borre en Margareta van Borre). Tr. ... vr 7-10-1709 met Caecilia Bussouw.

3. Maria Elizabetha Buskens, ged. Roermond 14-4-1686 (get. Petrus Lennerts en Gertrudis Peters).

 

2 oktober 1680

SWALMEN EN ASSELT - Inbezitneming van een aanwas bij het Buggenummer veer.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Jan Beeck, Jan Janssen en Hendrick Smiets, schepenen, heeft Arnold Schenck de Nijdeggen, baron van Hillenraedt, vrijheer van Assel en Swalmen 'doen omvaeren, bereden ende bestecken seeckeren steen sich in de Maese opgest..ken hebbende, ende gelegen omtrent t'Buggenummer veer aen beyde zijden tegens 't erff van den gemelten baron, aen dese sijde tegens den cleynen baent ende aen de ander zijde van de Maese tegens de Houdtgrindte; Item onder aen den Tol verscheyden sandekens sich oock midse in de Maese opsteckenden gelegen tusschen den Tol tkercken van Buggenums hooft Feestiens grindt ende onder de handt naer den Bocxweerdt.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 95vs. Voor een proces over deze griend zie 16-2-1726

 

2 oktober 1680

SWALMEN - Gehuwd: Christophorus Pijpers [Pipers, ged. Swalmen 14-7-1658, haammaker, begr. ald. 15-12-1726, zn. van Robertus Pijpers en Sophia Sporen, beiden overl.] en Cunera Spee [Conrarda, Cunegunda Spe, begr. Swalmen 23-2-1730, dr. van Wilhelmus Spee en Anna Thijssen]. Getuigen: Henricus Slabbers en Jacobus Spee.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 26 (RAL 52).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Robertus Pijpers, ged. Swalmen 20-8-1681 (get. Joannes Slabbers en Anna Spe), verm. begr. ald. 21-12-1750. Tr. Swalmen 9-5-1708 met Gertrudis Heijnen.

2. Gulielmus Pijpers, ged. Swalmen 15-2-1683 (get. Petrus Pijpers en Maria Beurskens), begr. ald. 20-2-1683.

3. Wilhelmus Pijpers, ged. Swalmen 28-2-1684 (get. Andreas Janssen en Joanna Faessen).

4. Sophia Pijpers, ged. Swalmen 28-2-1684 (get. Joannes Wiltschuts en Matthia Spe), begr. ald. 1-3-1684.

5. Wilhelmina Pijpers, ged. Swalmen 18-2-1685 (get. Andreas Janssens en Catharina Vereijcken). Tr. ... vr 30-1-1717 met Jacobus Wagemans.

6. Matthias Pijpers, ged. Swalmen 15-12-1687 (get. Jacobus Spe en Mechtildis Pijpers), haammaker, begr. ald. 28-3-1735. Tr. Swalmen 24-11-1734 met Agnes Frederix.

7. Johanna Pipers, ged. Swalmen 15-12-1690 (get. Jacobus Mevissen en Elisabetha Spee), leeft 1729.

8. Sophia Pijpers, ged. Swalmen 16-5-1693 (get. Henricus Spee en Anna Spee namens Margaretha Crefts), begr. ald. 28-12-1761. Tr. Swalmen 16-11-1730 met Petrus Everts.

9. Judiht Pipers, ged. Swalmen 24-1-1696 (get. Arnoldus Smets en Maria Pipers; aan de datum is geknoeid, waardoor onder voorbehoud).

10. Christina Pipers, ged. Swalmen 22-5-1701 (get. Henricus Spee en Anna Thissen; dr. van Christophorus x Cunegunda Spee).

Voor begraven kinderen zie Swalmen 20-2-1683, 1-3-1684, 27-1-1700 en 12-3-1703. Stoffer Pijpers en Cunera Spee verpandden op 3-3-1716 hun huis in de Molenstraat. Voor testament Cunera Spee zie 1-6-1729.

 

3 oktober 1680

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Heijnen [Hijnen, bedigd als gezworene 24-5-1690, verm. begr. Swalmen 19-10-1702 als Arnoldus Eubelers] en Sophia Heeskens [Heskens, Heuskens, ged. Swalmen 2-5-1659, verm. begr. Swalmen 23-11-1701 als Sophia Eubelers, dr. van Hermannus Heeskes en wijlen Maria Cuijpers]. Getuigen: Joannes Heeskens en NN Heijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 26 (RAL 52).

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Heijnen. Tr. ... vr 16-1-1720 met Petrus Wolters.

2. Jacobus Heijnen, ged. Swalmen 1-5-1682 (get. Joannes Heeskens en Elisabeth Janssen). Tr. mogelijk Swalmen 24-5-1712 met Anna Elisabeth van Cuijck.

3. Maria Heijnen, ged. Swalmen 10-10-1683 (get. Arnoldus Meuter namens Joannes Heijnen en Sophia Janssen). Tr. 1) Swalmen 23-1-1704 met Leonardus Tessers, begr. ald. 17-3-1707; 2) Swalmen 22-8-1708 met Joannes Smeets.

4. Gertrudis Heijnen, ged. Swalmen 15-2-1685 (get. Wernerus Bongarts en Mechtildis Henricx), begr. ald. 28-1-1749. Tr. Swalmen 9-5-1708 met Robertus Pijpers.

5. Petronella Heijnen, ged. Swalmen 12-12-1686 (get. Hindericus Bullers en Elisabetha Jansen voor Helena Verbeck), verm. jong overl.

6. Margareta Heijnen, ged. Swalmen 12-2-1688 (get. Lambertus Frederixs en Agnes Hommen), leeft 2-12-1704. Tr. ... vr 15-1-1715 met Arnoldus Neissen.

7. Anna Heijnen, ged. Swalmen 17-5-1690 (get. Henricus Daemen en Cecilia Beck), leeft 2-12-1704 en 15-1-1715.

8. Catharina Heijnen, ged. Swalmen 29-5-1692 (get. Johannes Heuskens en Anna Florac namens NN), verm. begr. ald. 19-7-1692.

9. Catharina Heijnen, ged. Swalmen 12-7-1693 (get. Arnoldus Meuters namens Franciscus Gerardi en Ida Heuskens).

10. Petronella Heijnen, ged. Swalmen 29-9-1695 (get. Andreas Moeren en Johanna Spoeren namens Catharina Spoeren). Tr. ... vr 27-1-1720 met Joannes Mertens alias Doncks.

11. Helena Hijnen, ged. Swalmen 12-3-1697 (get. Godefridus Smets en Petronella Wijnen), begr. ald. 3-12-1724. Tr. ... vr 19-11-1724 met Joannes Lumes.

Vergelijk ook het begraven van kinderen van een Arnoldus Eubelers op 25-2-1687 en 19-7-1692. Aret Heijnen en Sophia Heuskens kochten op 27-11-1691 een erfpacht. Op 17-11-1693 aanvaardden zij de naasting van landerijen die op 16-8-1693 door hen waren aangekocht. Voor erfdeling en erfgenamen zie Swalmen 2-12-1704. De aliasnaam houdt mogelijk verband met het gehucht bel bij Brggen (D). Zij woonden vermoedelijk in een huis aan de Markt op de hoek van de Marktstraat (smabers-11/262 en /263, later gedeeld tussen de schoonzonen Robert Pijpers en Jan Mertens).

 

vr 5 oktober 1680

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Slotmakers [Ceruriers, Serichier, Seruger, Serurier] en Anna Francisca Dispa [de Spae, de Spaij, de Spange].

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Seruger, ged. Roermond 5-10-1680 (get. Michael Dispa en Joanna Dispaij), overl. ald. 30-10-1734. Tr. Roermond 2-2-1711 met Mechtildis Aelmans.

2. Michael Serichier, ged. Roermond 27-1-1683 (get. Joannes Cox en Maria Joanne de Spaij), vern, jong overl.

3. Gerardus Franciscus Serurier, ged. Roermond 11-4-1689 (get. Franciscus de Spae en Elisabetha Weissem), overl. 29-11-1749. Tr. Roermond 9-9-1714 met Ida Catharina Thijssen.

4. Guillelmus Petrus Ceruriers, ged. Roermond 16-4-1692 (get. Petrus Sterckmans en Helena Charles), overl. n 1727.

5. Agnes Slotmaeckers, ged. Roermond 25-9-1697 (get. Joannes Georgius Wilhelmi, pastoor te Maasniel, en Elisabeth Maroijen). Tr. Roermond 8-1-1727 met Joannes Mathias Daermans, schout van Swalmen en Asselt 1723-1757.

Zoon Gerardus Franciscus Slotmaekers en zijn nichtje Aldegonda Daermans werden op 22-4-1738 beleend met hoeve de Schei bij Reuver, die op 29-5-1760 door de erfgenamen Slotmaekers weer werd verkocht.

 

6 oktober 1680

SWALMEN - Begraven: Windelina Koijheerts [mogelijk ged. Swalmen 2-2-1650 als dr. van Goswinus Geerckens en Matthia Ramakers, beiden geh. Asselt 25-5-1642; mogelijk echtg. van Joannes Gerarts, geh. Swalmen 12-11-1673].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

7 oktober 1680

ASSELT - Begraven: Anna, echtgenote [moet zijn: weduwe] van Gerardus Mertens [begr. Asselt 10-9-1680].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

15 oktober 1680

SWALMEN - Begraven: Catharina Coenen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

15 oktober 1680

SWALMEN - Begraven: Laurentis Meuters, kind [ged. Swalmen 10-8-1679, zn. van Albertus Meuters en Mectildis Lenarts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

23 oktober 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Henricus Peters [en verm. Eva Huijsmans alias Houx, beiden geh. ... vr 31-8-1675, of Maria Slabbers, beiden geh. Swalmen 12-2-1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

3 november 1680

SWALMEN - Begraven: Bertha Gubbels [verm. ged. Swalmen aug. 1644, dr. van Henricus Gubbels en Mechtildis van Schaerbroek, beiden geh. Swalmen 20-10-1638].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

6 november 1680

BELFELD - Gehuwd: Pauls Cursten [hij hertr. mogelijk Belfeld 22-4-1684 met Anna Tuffers] en Joanna Dirricks. Getuigen: Laurentius ... en Petrus Schroers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117vs; achternaam meter lijkt te beginnen met Rij...

 

10 november 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Helena Everts, weduwe [van Henricus Mangels, beiden geh. Swalmen 3-10-1668, begr. ald. 12-7-1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

11 november 1680

SWALMEN - Begraven: Henrica [Ramakers], echtgenote van Theodorus Stams [alias Vermeulen, geh. Swalmen 6-9-1656, begr. Swalmen 24-9-1694].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

Betreft het enige echtpaar Theodorus x Henrica uit deze periode.

 

11 november 1680

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): [Michael Janssen, ged. Swalmen 2-11-1680] kind van Petrus Janssen [en Catharina Beeck, beiden geh. Swalmen 25-8-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

De moeder van het kind werd 4 dagen later begraven.

 

15 november 1680

SWALMEN - Begraven: Catharina Beeck [echtg. van Petrus Janssen, geh. Swalmen 25-8-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

Het enig kind van dit echtpaar werd 4 dagen eerdeer begraven, zodat Catharina verm. overleed in het kraambed.

 

24 november 1680

SWALMEN - Begraven: Sophia [Slabbers, ged. Swalmen 22-11-1680], dochter van Joannes Slabbers [en Maria Pijpers, beiden geh. Swalmen 24-11-1677].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

25 november 1680

SWALMEN - Begraven: Henricus Kermans [mogelijk ged. Swalmen 4-11-1664 als zn. van Paulus Kermans en Anna Alaerts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

29 november 1680

Zie 3 december 1680.

 

vr 3 december 1680

Z.P. - Gehuwd: Joannes Swaen [tuinman van Hillenraad] en Engelberta ...

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margareta Swaen, ged. Swalmen 3-12-1680 (get. Arnoldus Mooren voor Joannes Gulielmi, 'hortulani in Ghoor', en Maria Maren voor Henrica Mullers; dr. van 'Magistri' Joannes, 'temporis hortulani in Hillenraet' x Engelberta NN).

 

3 december 1680

SWALMEN EN ASSELT ‑ Verklaring inzake nalatenschap Hillenraad.

Scholtis en schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt verklaren dat de nagelaten erfgoederen van wijlen Christoffel baron de Schenck van Nijdeggen als volgt gelegen zijn:

- de hof genaamd Boeckes Dries met landerijen, weiden, broek en bos, volgens het meetboek groot 308 morgen 105 roede, behorend tot het huis Hillenraede. De landerijen worden getaxeerd op een gemiddelde waarde van 200 gulden Roermonds per morgen. De hof bestaat uit "het schoon steenen nieuw huys ende gehucht daer op staende" en wordt "tusschen broeders ende susters" getaxeerd op 21.500 Rijksdaalders;

- binnen de heerlijkheid van Swalmen een molen met een jaarlijkse vrije opbrengst van 80 malder rogge, 40 malder boekweit, 20 malder gerst en 3 malder tarwe ("teerff"), met ook een oliemolen, jaarlijks verpacht voor 40 Rijksdaalder, en een "schorff off loymeulen" voor 63 pattacons vrij geld;

- de boerderij genaamd den Nuijnhoff, door Christoffel Schenck aangekocht voor 8.000 pattacons;

- een hof te Asselt met toebehorende landerijen, weiden, aanwassen, tienden, tol, visserij en andere gerechtigheden, voor 42.000 pattacons;

- een erf genaamd Hawinckels Broeck, voor 500, en een Hoppen Campken voor 100 Rijksdaalders.

Al deze percelen, met inbegrip van de gemelde molens, zijn samen rond de 80.000 pattacons waard. Aangezien Christoffel Schenck vier kinderen heeft nagelaten, te weten Arnoldus de Schenck, tegenwoordig heer van Hillenraedt etc, Henr(ick) de Schenck, Godefrid en Angelina de Schenck, bedraagt het kindsdeel van heer Godefroid baron de Schenck van Nydeggen rond de 20.000 Rijksdaalder, buiten diens aandeel in de heerlijkheden van Aeferden en Gribbenvorst en in de 2 tollen op de Maas.

De Auditeur van Z.M. cavallerie te Brussel heeft aan Caspar baron de Schenck van Nijdeggen, ridder in de Duitse Orde en commandeur te Zierstorff, heer te Brempt etc. als oom van vaders kant en voogd van voornoemde Godefroid baron de Schenck, goedkeuring gehecht aan de brieven van beneficie van de inventaris ten aanzien van de vererving, waarin vrouwe Ermeline d'Oijenbrugge, barones douairiere van Corbeeck en Martel, haar neef Godefroid had gevolmachtigd om onderpanden te stellen voor de inventarisatie ("renseing") van de roerende en de ontvangst en de opbrengsten van de onroederende goederen, voordat hij de erfenis mocht aanvaarden.

Daarom en krachtens de brieven van de voornoemde commandeur van Zierstorff van 29 november 1680 voor de schepenbank getoond, stelt deze als voogd van Godefroid diens aandeel in de voornoemde goederen waarvan hem het deel toekomt, als borg, en stelt de voogd zijn eigen persoon en goederen als borg, waarbij hij toonder volmachtigt om het aandeel van Godefroid zo nodig te doen realiseren.

Schlo Haag, inv.nr. 4242 (varia); eenvoudig eigentijds afschrift op papier.

 

3 december 1680

SWALMEN - Begraven: Margareta Hawinckel [wed. van Gerardus Janssen, geh. Swalmen 5-7-1672, begr. ald. 27-9-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

5 december 1680

BELFELD ‑ Mr. van Aerssen te Venlo, rentmeester van die stad, betaalt aan prior Wilhelmus Wanron van het Kruisherenklooster te Roermond een bedrag van 21 rijksdaalder, zijnde de 12e penning van de koopsom van deel van de Kleine Hoeve te Belfeld, welke hij namens zijn schoonvader had aangekocht.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 124. Zie 1670 z.d. en 19-9-1683.

 

12 december 1680

ASSELT - Begraven: Gerardus van Kessel [alias Coenen, wedn. van Maria Jacobs, geh. ... vr 27-1-1658, begr. Asselt 20-9-1676; echtg. van Sibilla Geerkens, geh. Asselt 6-5-1677].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

13 december 1680

ASSELT - Begraven: dochter ['sepulta est proles'] van Petrus Bullers [en wijlen Catharina Geerkens, beiden geh. Asselt 19-4-1668].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

15 december 1680

SWALMEN - Begraven: Arnoldus Janssen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

16 december 1680

SWALMEN - Begraven: Leonardus Louijs [ged. Swalmen 19-6-1653, zn. van Petrus Lowij en Mechtildis van Lin].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

23 december 1680

SWALMEN - Begraven: Elisabeth in de Hawinckel [verm. Elisabeth Walraven, wed. van 1) Mathias Thnissen alias in de Hawinckel uit Posterholt, geh. ... vr 4-7-1655, begr. Swalmen 2-4-1664; 2) Paulus Nelissen in de Hawinckel, geh. Swalmen 8-10-1664, begr. ald. 24-1-1672; echtg. van Mathias Alerts, geh. Swalmen 2-6-1672, begr. ald. 15-4-1683].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142.

 

vr 25 december 1680

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Janssen [mogelijk molenaar 31-10-1690; vgl. 14-3-1704] en Sibilla Gerarts [Isabella, begr. Swalmen 23-3-1737; zij hertr. mogelijk Swalmen 3-1-1709 met Nicolaas Claessen].

Uit dit huwelijk (vgl. huwelijk Asselt 6-5-1677):

1. Gerardus Janssen, ged. Swalmen 25-12-1680 (get. Franciscus Gerardts en NN Hergaetscalck; zn. van Gerardus x Sibilla Gerarts).

 

1680, z.d. ?

SWALMEN ‑ Pachtovereenkomsten van de tot Hillenraad behorende hof Boeckesdries.

Schlo Haag, inv.nr. 594. Zie 3 december 1680 en 1658, 1662, 1680, 1691, 1679, 1708, 1729, 1779.

 

1680, z.d.

NEER / BEESEL - Inkomsten klooster Keizersbosch.

"Het dorp Beesel

Een renthe van 450 gulden capitael tegen 5 parcent, vervalt op den 7 may waer van segel en brieff is - annue 22 gulden 10 stuiver

[marge: betaelt 1680]"

RHCL Maastricht, Klooster Keizersbosch te Neer, inv.nr. 103.

 

 

 

1681

2 januari 1681

ASSELT - Begraven: Thomas NN, knecht bij heer Everard in Spick.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

3 januari 1681

VENLO - Inventaris door notaris T. Oordt, van de erfpatrimoniale goederen ten huwelijk gebracht door wijlen Cornelia van Vierssen aan haar laatste echtgenoot Henrick Mans, alsmede van alle erfgoederen en renten door dit echtpaar staande huwelijk verworven, opgemaakt op verzoek van Henrick Cruijtzbergh, burger te Roermond, als gevolmachtigde van zijn moeder Catharina Roijen, weduwe van wijlen Marten Cruijtzbergh.

In het huwelijk gebracht o.a.:

- een huis in de St. Nicolaesstraedt volgens akte d.d. 19-11-1647;

- een huis in de Gasthuijsstraedt volgens akte d.d. 24-8-1575;

- een soldatenhuisje aan de Lichterbergh gelegen d.d. 4-3-1626;

- de helft van een zoutmaat d.d. 1580 z.d.;

- een hoofdbrief wegens een bedrag van 200 gulden gevestigd op een huis in de Holtstraete toebehorend aan de erfgenamen van wijlen de wachtmeester Moeitz d.d. 11-2-1653;

- 3 3/4 morgen land te Lotthum gelegen;

- 1/8 deel van een huis op de Kerckstraete gelegen;

- 1/3 deel van een koolhof tegenover het klein rondeel gelegen d.d. 9-4-1608,

GA Venlo, Schepenbank Venlo, inv.nr. B2845; in dit dossier tevens een schepenbrief van Weerdt d.d. 17-4-1679, waarbij Lijsbeth, Gerardus en Joannes Cruijsbergh hun vader machtigen inzake een proces te Weerdt.

 

16 januari 1681

KESSEL - Mutueel testament door Joachim Naus, tollenaar te Kessel, en zijn vrouw Helena Loijen.

Conde ende kennelijck sije eenen iederen bij den inhoude van desen tegenwoordigen instrument, hoe dat wij Johan Godfrijdt van Bodinckhuijsen, scholtis, Lennart Spee ende Wijen Janssen, beijde schepenen deser heerlijckheijt Kessel, ons op heden den 16 januarij 1681 alvoorens daertoe versocht sijnde, hebben vervoeght ende getransporteert ten huijse van Jochum Naus, tolnaer, ende Helena Loijen, eheluijden. alwaer wij den voors. tolnaer hebben vinden liggen, sieck sijnde naer den lichaeme edoch sijner viff sinnen ende verstandt maghtich, soo aen ons geblecken is, de welcke voors. eheluijden bedenckende de swaeck ende broosheijt der menschelijcker natuijre ende datter niet seeckerder en is dan de doodt, ende niet onseeckerder dan de uhre derselve, vuijt haeren eijgen ende onbedwongen wille hebben willen maecken haer reciprocque testament ende vuijtersten wille, willende ende begerende respectivelijk dattet selve in alle sijne poincten ende art[ticu]len precies ende punctuelijck geobserveert ende achtervolght sal worden alwaert schoon dat enige solemniteijten hiertoe gerequireert, niet geobserveert en waeren, alles in vuegen ende maniere hiernaervolgende.

In den eersten bevelen sije testateurs haere siele alswanneer dieselve sullen gescheijden wesen uijt den kercker van haere lichaeme, aen Godt almaghtich, de H. moeder Godts Maria ende alle lieve heijligen, ende dat daervoor sullen geschieden gebeden ende sacrificien der heijlige missen, alles naer het loffelijck gebruijck der algemeene catholijcke kercke, etcetera.

Commende alsoo tot dispositie van haere tijdelijke goederen, aen haer testateurs door de miltheijt Godts verleent, soo hebben deselve testateurs eheluijden respectivelijck gewilt ende begeert, soo ende gelijck deselve beijdersijts willen ende begeren mits desen, dat den langhstlevenden van haer twee, tsije man ofte vrouwe, sal wesen absooluijt man ende meester van alle haere goederen soo gereijde als ongereijde, waer ende op wath plaetse deselve gelegen ofte vintbaer moghte wesen, gevende den eenen aen den anderen, te weeten testateur aen de testatrice ende reciprocquelijck testatrice aen den testateur, volcommen authoriteijt, speciale maght, last ende beveel, om de voors. goederen soo gereijde als ongereijde, naer doodt van den eenen ofte den anderen te mogen belasten, veralieneren, vercoopen, rijten, afsplijten ende voorst daermede te doen, alletgeene sije testateurs beijde in leven sijnde soude connen ofte mogen doen, sonder becroninge van iemandt ter werelt (ende dat tot voldoeninge haerer tegenwoordigen hebbende crediteurs, ende voorders niet), daeromme dat alletgeene soo bij den langstlevenden daermede gedaen sal wesen, sal sijn vast, bundich ende van weerden etc., ende aengesien voorg. testateurs verclaren het voors. te wesen haeren vuijtersten wille, oversulcx willende ende begerende nochmaels dat het selve in alle sijne poincten ende articulen geobserveert sal worden, alles sonder aerch oft list, in oirconde ende teecken der waerheijt, soo hebben wij voors. gerichtspersoonen dese voor ons gebeur neffens testateurs eheluijden eigenhandich onder[teecken]t, Actum Kessel op dach, maent ende jaer als boven ofte voorschreven, was ondert. Jochum Naus, Heijlken Loijen, J.G. Bodinckhuijsen, Lenart Spee, Wijnant Janssen.

RHCL Maastricht, Schepenbank Kessel, inv.nr. 31 fol. 21-22. Joachim Naus overlijdt Kessel 16-1-1681.

 

17 januari 1681

Z.P. - De echtelieden Hans Ulrich von Bexs zu Bronsum en Anna Maria von Rolsshaussen zu Trnich geven Jan Jaspers opdracht om het aandeel van Anna Maria in de nalatenschap van Jeronimus Horst, waaronder het 1/5 deel van de Kaetmhle te Lobberich, te verkopen.

Vereinigte Westflische Archive, Archiv Hinnenburg, Familie von Bocholtz, bijlage bij Urkunde 264. Zie ook 9-12-1636 en 18-6-1639.

 

18 januari 1681

WESSEM - Kwitantie.

Ten overstaan van schepenen te Wessem bekennen Johan Monsieur, lieutenant van Z.M. brug te Stevensweerdt, mede voor zijn broer Engelbert Monsieur en diens zus Jenneken; Reijner Bours, als man en voogd van Anneken Monsieur en zich sterkmakend voor zijn zwager Lambert Monsieur en voor de kinderen van wijlen zijn schoonzus Merrie; Willem Gerets als man en voogd van Clemens Monsieur; en Matthijs Duijckers, voor zichzelf en zijn zussen en broers, samen en ieder voor hun deel, dat zij een bedrag van 500 gulden hebben ontvangen die Margriet Sijmons, weduwe van Jan Joosten, hen schuldig was wegens onbetaalde kooppenningen van overdracht van huis, schuur en stalling onder Wessem, zoals verkocht op 9 februari 1679.

RHCL Maastricht, Schepenbank Wessem, inv.nr. 69; zonder folionummers.

Voor Willem Gerets en Clemens Monsieur (weduwe van Hubert Quiten) zie o.a. Beesel 31-10-1679 en Wessem 28-11-1686. Van Clemens Monsieur geen huwelijk te Wessem.

Vgl. ook idem akte d.d. 25-11-1684: Johan Duijcker, burger te Roermond, bijgestaan door zijn oudste zoon Matthijs Duijckers, draagt krachtens testament opgemaakt te Roermond door wijlen Johan Duijckers en diens vrouw Ida Monsieur d.d. 24-1-1680, twee stukken akkerland onder Wessem gelegen over aan Jacobus Dencken.

 

3 februari 1681

SWALMEN - Begraven: Maria [Joosten alias Hanssen], echtgenote van Matthias op Melickerhout [alias Slabbers, geh. ... vr 12-8-1668].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

6 februari 1681

NEER / BEESEL - Inkomsten klooster Keizersbosch.

"Noch is ons getransporteert door een transfix op het dorp Besel eenen brief van 1000 gulden capitael door Aeltien Knippenbergh, Peter Smolders en Mettien Coomans weduwe van Jacob Smusers den 6 february 1681. Om desen brieff hebben wij gequiteert een brief van 350 gulden capitael staende ten laste van Aeltien de quo folio 349. Item noch een brief van 100 daelers staende ten laste van Mr. Peter Roefs dequo folio 364 verso in ant. libro.

V[ide] f[olio] 361verso, item fol. 339.

[marge: valt den 2 february betaelt]"

RHCL Maastricht, Klooster Keizersbosch te Neer, inv.nr. 103.

 

8 februari 1681

BELFELD - Stichting van een jaargetijde door Ommelken, vrouw van Petrus Raetmeckers.

In nomine scatissimae trinitatis

Anno 1681 den 8 februarij hat Ommelken met will ende consent ihres mans Peter Raetmeckers, als sij mit Godt und den H. Sacramenten der heiligen kircken versehen was, zu trost ihrer seelen gutwillug gegeven die summa van 25 gulden aen die kirck zu Belfeldt, umb vor die seel vorschreven jaerlichs op dato vorsch. te celebrieren ofte te doen een seel misse, des sondaegs te vercondigen naer behooren, die vorsch. summa was staen und bleibt nocg staende op Jan Leengens und Jacoba sijne huijsvrowe, dewelcke beloven iaerlichs die gewoonlicke pensoen ofte interesse, stellende zum onderpandt ihre gereide wie ock ongereijde goederen umb aen deselve beij faute van betaelinge sich te moegen verhaelen, ende also te verstaen, dat die missa voorsch. ofte pastor, ten allen tijden van den kirckmeyster der kircken voorsch. sal betaelt woorden, so gedaen anno et die ut supra.

Quod attestor Joannes Schutgenius pastor in Belfeldt

Peter Raetmeckers

Dit is het [vork] eijgen merck van Tilman in gen Reijdt

Wilhelmus Willems custer zu Belfeldt.

RHCL Maastricht, Archief van de bisschop van Roermond, inv.nr. 1045. Voor huwelijk van Petrus Sijmons alias Raetmeckers en Ummel op den Rijdt zie 1-6-1663.

 

vr 9 februari 1681

ASSELT - Begraven: Christianus Pex [alias Driessen, wedn. van Cornelia Tielen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. 30-11-1664; echtg. van Maria Simons, geh. Asselt 15-12-1665].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs. Op fotokopie geen dag leesbaar.

 

9 februari 1681

ASSELT - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Jacobus Spee [en Matthia Dorssers].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

11 februari 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): [Odilia Cupers, ged. Swalmen 30-1-1681] kind van Gulielmus Cuijpers [alias Stoffers en Christina Gerkens].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

Voor eerder overlijden van een kind van dezelfde vader zie 29-9-1678.

 

februari 1681, z.d. (op of na 11 februari)

SWALMEN - Begraven: [Maria Tessers en Anna Tessers, ged. Swalmen 8-2-1681] beide kinderen ('amba proles') van Cornelius Tessers en Catharina Henricx [beiden geh. Swalmen 29-2-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

Genoteerd tussen 11-2-1681 en 22-2-1681.

 

19 februari 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Michael Janssen [alias Steenakker en Cornelia Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

De notitie staat niet op chronologische volgorde.

 

22 februari 1681

SWALMEN - Begraven: Henricus [mogelijk 1) Jonckers, ged. Swalmen 29-5-1672; of 2) Heijnen, ged. Swalmen 16-12-1674], zoon van Godefridus Ingenstraet.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

Hierachter een notitie d.d. 23-2-1681 'Sepulta est', niet verder ingevuld.

 

24 februari 1681

SWALMEN - Begraven: zoon van Petrus Janssen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

26 februari 1681

SWALMEN - Begraven: Conrardus Coenen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

28 februari 1681

SWALMEN - Begraven: Theodorus Heijnen [ged. Swalmen 11-11-1676], zoon van Henricus Heijnen en Margaretha Gerarts [beiden geh. ... vr 5-2-1668].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

vr 26 februari 1681

Z.P - Gehuwd: Petrus Livens en Magdalena [Tho]missen.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Livens?, ged. Asselt 26-2-1681 (get. Leonardus Stockmans en Isabella Hecqe).

 

27 februari 1681 t/m 6 april 1686

SWALMEN - Proces promotor tegen Geel Geelen uit Swalmen. De promotor stelt, dat Geel gescheiden leeft van zijn vrouw Maria Custers. Geelen zegt dat ze van hem is wegggegaan en geeft toe dat hij haar wel eens heeft geslagen wegens haar kwaad gedrag. De zaak is lang hangend omdat Geelen wordt opgedragen zijn vrouw weer bij zich te nemen of te bewijzen dat ze dat niet wil.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 314.

 

29 februari 1681 t/m 17 september 1681

SWALMEN - Proces promotor tegen Maes Janissen uit Swalmen. Zijn vrouw heeft hem verlaten, volgens zijn zeggen buiten zijn schuld.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 301.

 

3 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): [Jacobus Bongaerts, ged. Swalmen 24-3-1680] kind van Godefridus Bongarts [en Elisabetha Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

3 maart 1681

Z.P. - Overleden: Joannes de Zoutelande, heer van Groot Baerle.

Memoriale Minderbroeders Roermond.

 

4 maart 1681

ASSELT - Begraven: Godefrida Gheelen [ook: Gudula Gielen, echtgenote van Arnoldus Henricks alias Schreurs, geh. Asselt 15-4-1663].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

 

5 maart 1681

ASSELT - Begraven: Joannes Silkens [alias Kluijvers, echtg. van Margaretha Coenen, geh. Asselt 30-11-1656, begr. Asselt 12-3-1681].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

Relatie aangenomen op basis van overlijden echtgenote een week later.

 

8 maart 1681

Z.P. - Ten overstaan van A. de Haen, raad en zaakgelastigde, wordt een overeenkomst aangegaan tussen Schenck, commandeur te Siersdorf, en vrouwe Louise Francoise de Villers la Feij, betreffende de overdracht van roerende effecten.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 138; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

9 maart 1681

OFFENBEEK - Gegevens inzake de molen van Offenbeeck.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 68; vgl. 21-3-1681.

 

11 maart 1681

SWALMEN - Begraven: Cornelius Maessen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

12 maart 1681

ASSELT - Begraven: Margaretha Coenen [weduwe van Joannes Silkens alias Kluijvers, geh. Asselt 30-11-1656, begr. ald. 5-3-1681].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs.

Relatie aangenomen op basis van overlijden echtgenoot een week eerder.

 

12 maart 1681

ASSELT - Begraven: Godefridus Silkens [ged. Asselt 27-2-1650, zn. van Martinus Silkens en Gertrudis Boomen].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

13 maart 1681

Er wordt een inventaris opgesteld van de archiefstukken van o.a. Hillenraad.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 76; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag). Een gedeelte van deze stukken wordt genoemd in deze regestenlijst met als bron Schlo Haag.

 

13 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Franciscus Geraets.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

13 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Claesen [en mogelijk Sibilla Reutsen, beiden geh. Roermond 15-7-1674].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

15 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

16 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Henricus Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

17 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Matthias van Leuwen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

21 maart 1681

ROERMOND - Belening huis Kessel etc.

Carel, hertog van Gelre etc., verklaart dat Johan Godefrijdt van Bodinckhuijsen, scholtis te Kessel, als hulder en gevolmachtigde d.d. 21-3-1681 namens Caspar van Meerwijck, heer te Kessel c.s., ten overstaan van Jacques van Gutschoven, heer van Gentisaert, kanselier van het vorstendom Gelre en stadhouder van lenen en de getuigende leenmannen Johan van Hillen en Francois Lapouille de leeneed heeft vernieuwd die wijlen Joachim Naus op 2 mei 1676 namens Van Meerwijck c.s. had gedaan wegens diens minderjarigheid, te weten van 5 lenen:

1) de heerlijkheid Kessel met alle rechten en toebehoren;

2) het huis te Kessel met de weerd voor dit huis gelegen;

3) de tol aldaar tot een onsterfelijk manleen;

4) de hof op den Grave en Snaterbecksgoed, al met hun toebehoren aan oorkonder als hertog van Gelre ten Gelderse rechten ieder met 15 goudguldens te verheergewaden;

5) de molen te Offenbeck en al de laten behorend in de hof en erfenis genaamd de Hof to Leeuwen' met de visserij, gelegen tegen Besel, ten Zutphense rechten met 1 pond goed geld te verheergewaden leenroerig.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, inv.nr. 318. Gecollationeerd afschrift door J. Jonckers.

 

21 maart 1681

OFFENBEEK ‑ Caspar van Merwijck, nu meerderjarig, vernieuwt de leeneed van de Moolen tot Offenbeeck met toebehoren, welke eed op 2 mei 1676 wegens zijn minderjarigheid was afgelegd door Joachim Naus.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199, fol. 68.

 

24 maart 1681

KESSEL - Ten overstaan van schepenen van Kessel draagt Willem Trijnes, jonkman,

- akkerland groot ongeveer morgen gelegen tussen Jan Ingengaet en Jan Guntiens, korte zijden grenzend aan de openbare weg en Hencken Engelen;

- ongeveer 1 vierdel gelegen aan de landweer tussen aankopers en Jan Guntiens voornoemd, korte zijden grenzend aan de openbare weg en Hencken Haecx;

- ongeveer 1 morgen aan het Lobosch gelegen tussen Jacob Spee en Marten Schoenmaeckers, korte zijden grenzend aan Tijsken op genne Raij (Waij?) en Mighel Geurts;

- en ongeveer morgen tussen aankopers en Marten Schoenmaeckers voornoemd, korte zijden grenzend aan de openbare karreweg en Marten Schoenmaeckers voornoemd,

welke vier percelen zijn belast met 4 kop rogge erfpacht aan het H. Kruisaltaar te Kessel, voor een bedrag van in totaal 200 gulden over aan Jan Beurskens en Jenneken Trijnes, echtelieden.

RHCL Maastricht, Schepenbank Kessel (01.038), inv.nr. 32, fol. 2vs-3vs.

 

24 maart 1681

ASSELT - Begraven: dochter ['sepulta est proles'] van Henricus Eijckmans [en Anna Ceutiens, beiden overleden].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

Voor gezin zie 2-11-1667, voor begraven ouders zie 17-5-1678 en 8-8-1678.

 

29 maart 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Gerardus van Kessel.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

1 april 1681

ROERMOND - Caspar vrijheer van Schenck von Nijdecken, ridder in de Duitse Orde en commandeur van Seestorff, als gekozen voogd van de minderjarige kinderen van wijlen zijn broer, de vrijheer van Hillenraedt, verpacht de Oostersden Tholl, tegenwoordig gelegen te Kessell, voor een periode van zes jaar (te weten van 1 januari 1682 tot 1 januari 1688) aan Frans de Bruijn en Anna Conincx, echtelieden.

Kondt ende kennelijck sij een jeder die dese pachtcedule off contract moechte voorkoemen, wie dat den wolgeboeren heer Caspar vrijheer van Schenck von Nijdecken Deutschen Ordens ritter ende commandeur tot Seestorff, als gekoesen momboir van de ontmundighe kinderen van wijlen sijnen broeder den vrijheer van Hillenraedt heeft uytgedaen den Oostersden Tholl teghenwoordigh geleghen in den dorp van Kessel aen den eersaemen Frans de Bruijn ende Anna Conincx sijne wettighe huysvrauw terwijlen dat de termijnen van de jaeren gexpireert waeren, alles expresselijck onder dese naervolghende conditien. In den eersten soo sal het eerste jaer deser pachtcedule beginnen den eersten dagh Jan. 1682 ende expireeren als men sal schrijven den eersten jannuary 1688, het sij off de opkonding geschiede oft niet, voor soe veel aengaet den heer verpachter. Voorders is aen den voorschreven aennemer absolutelijck geconditioneert, hetwelck hij oock geaccepteert heeft, dat den gemelten tholl sal gelicht woorden volghen liste door den Hove van Guelderlandt bij provisie geordonneert te collecteeren, ende bij den vrijheer van Hillenradt saliger geteeckent, al welcke liste, mits aennemende deze pachtcedule, sal die selve authentickelijc overleveren om alsdan deselve door de contrahenten op een nieuws onderteeckent te woorden, gelic als oock alle dry maenden pertinenten staet overleveren van sijnen ontfanck / waer van hij niet eenen heller sal meughen uytgeven dan de voorighe scriftelijcke ordonnantie, ende in volghens dien quytantie, ende sal den voorschreven De Bruijn voor den tante... weghen sijne moeten ende collecten sjaers genieten thien van het hondert, waermede alsdan hij gheenen voor tholl, salaris oft onkosten sal moeghen pretenderen oft genieten, onder wat pretext het soude moeghen wesen. Insgelijc belooft ende obligeert sich den voorgemelten De Bruijn dat hij den voorschreven tholl soe hoogh sal brenghen tot profijt der minderjaerighe, al oft de selve collecte geschiede op die aenteeckeninge ende aengeven van konincxs officiers ende besienders van de Maese, ende om alle diffiantie ende wederspreeckinghen voor te koemen, soe heeft den voorseyden De Bruijn vastelijck belooft sijnen staet van reckening te dresseren uyt de briefkens ende annotitien die aengaende den thol van Asselt, die door die officieren oft besienders voorseyt overlevert woorden, dewelcke sullen dienen voor de naerichtinghe ende controll, om ider specie volghens de voorgemelte liste te formeren, te ontfanghen ende te bereeckenen met desen uytdruckelijck verspreeck, dat bij soe verne hij aennemer siaers weynigher inbracht volghens sijne annotitie oft liste, als sich de briefkens oft controlle souden bedraeghen, dat hij het selve sal bijlegghen ende vergoijen, gelijck als oock reelijck goet te maecken, ten minsten de selfste somme als soude doen in het jaer den voorschreven Asselsten tholl, onder wat reden oft specieus pretext het soude moeghen wesen / Soe dat dese clausul moet verstaen woorden dat hij nimmermeer mach weynigher geven als den tholl van Asselt, maer ter contrarie wel hoogher volghens het gheene de voorschreven briefkens ende controlle sich sullen bevinden. Noch es versproecken soe Sijn Maiesteyt hadde geaccordeert ende wilde accordeeren dat den voorschreven tholl moechte gecollecteert woorden tot Ruremunde, tot satisfactie ende profijt van de voorschreven heeren ontmundighe kinderen, soo sal Frans de Bruijn voorschreven verobligeert sijn den voorseyden tholl te Ruremunde te gaen collecteeren, sonder etwarts daer van te moeghen pretenderen, tot welcke verseeckeringhe van allen hetgheene in dese pachtsedule es geconditioneert naer te koemen, soe hebben den voorschreven Frans de Bruijn ende Anna Conincxs tot borghe gestelt hunne beyde goederen geredt ende ongereet, hebbende en vercrijghende om bij faute van contreventie oft misbetaelingh aen die selve sich moeghen te verhaelen, ten effect van welcken hen de selve submitteeren aen alle heeren, hoven ende rechten, ende signantelijck aen den edelen Hove van Guelderlandt, op alle renuntiatie van beneficien, dewelcke / hen daer eenighsints moechten patrocineren, op den regel dicteerende, dat de generaele renuntiatie van gheender werden en is, sonder voorgaende speciael, alles onder condemnatie volontair, des sal den voorschreven thollenaer noch gehouden sijn alle jaer in sijnen staet van reeckeninghe texprimeeren de species der waeren, naemen ende woonplaetschen van de schipperen. Oock sal den voorgemelten De Bruijn vrijstaen andere heeren tollen aen te nemen. Alles sonder argh oft list, sijn dese sedulen twee in alles gemaeckt, daervan ider een van es hebbende ende van beyde seyden met hennen scriftelijcken naem onderteeckent tot Roermonde den 1 aprill 1681.

Schloss Haag, inv.nr. 292, origineel op papier, verfilming 13/27, ondertekend door C. baron de Schenck T.O. ritter (met opgedrukt zegel in rode lak), F. de Bruijn en Anna Coniex.

 

13 april 1681

SWALMEN - Begraven: Damianus Roukus.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

15 april 1681

SWALMEN - Begraven: Mechtildis [aen gen Hof, Arets alias Haeffs, Haefkes, Havens, Hoven], echtgenote van Joannes Smeets [geh. ... vr 3-1-1658, verm. begr. Swalmen 26-8-1692], schepen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

18 april 1681

SWALMEN - Begraven: Martinus Hoex [echtg./wedn. van Antonia Smeets, geh. Swalmen 18-10-1650].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

21 april 1681

KESSEL - Gehuwd: Wilhelmus Thrijnes [verm. begr. ald. 14-7-1694] en Anna Janssen. Getuigen: Servatius Cuypen en Petronella Smitdiens.

DTB-registers Kessel.

In klapper DTB bevinden zich verder geen dopen Thrijnes (of afgeleide vormen); wel het begraven van een Joannes Trijnes (13-4-1703) en Joanna Trijnes (23-12-1705).

 

19 mei 1681

ASSELT - Begraven: Cornelia Gerets [ged. Asselt 5-2-1668], dochter van Tilmannus Gerets [en wijlen Catharina Ceutiens].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

20 mei 1681

SWALMEN - Overdracht deel Biesweerd.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Jan Janssen en Hendrick Smiets, schepenen, draagt Maria Wolters, weduwe van de schepen Hubert Enggels, bijgestaan door Bartholomeus Boull als haar daartoe gekozen voogd,

- de pandschap van een lot in de Biesweerdt gelegen, zoals bij transport van 15 januari 1680 door Peeter Winckels [lees: Winckelmolen] en Sebastiaen Heinen als gerechtelijk aangestelde voogden van de kindeen van Grietgen Gerits, weduwe van Hendrick Heijnen voor een bedrag van 250 rijksdaalder verkocht aan voornoemde schepen Enngels,

over aan Johanna Maria de Sient, weduwe De Nassaer. De aankoopster mag op de koopsom korten hetgeen zij nog te vorderen heeft van de weduwe Enggels wegens achterstallige rente en aflossing.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 96.

 

vr 6 juni 1681

Z.P. - Gehuwd: Petrus Heuskens [Henskens, pachter van de looimolen, begr. Swalmen 15-4-1730; hij hertr. Swalmen -6-1716 met Mechtildis Nelis alias Gubbels] en Gebel Maessen [Gebelina, Gubbelken, Gudula, begr. Swalmen 11-3-1715].

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Heuskens, ged. Swalmen 6-6-1681 (get. Joannes van Hees voor Petrus Maessen en Elisabeth Heuskens). Tr. Beesel 30-4-1719 met Gerardus Slabbers. Van haar mogelijk een buitenechtelijk kind ged. Swalmen 6-1-1713.

2. Barbara Heuskens, ged. Swalmen 27-3-1683 (get. Petrus Klumpkens en Elisabeth Maessen), leeft 22-5-1723. Van haar een kind, begr. Swalmen 27-4-1713.

3. Lambertus Heuskens, ged. Swalmen 6-7-1685 (get. Arnoldus Meutter voor Joannes Krompvoets en Isabella Hecq), begr. ald. 3-1-1729. Tr. ... vr 19-6-1715 met Ida Coolen.

Peter Henskens kocht op 21-4-1687 een huis te Swalmen, dat op 18-3-1710 en 29-4-1710 executoriaal werd verkocht, op 15-7-1710 door zoon Lambert werd genaast en diezelfde dag door deze werd verkocht. Peter Henskens pachtte op 29-3-1700 (zie echter 11-3-1700) en 10-5-1706 de looimolen.

 

12 juni 1681

BELFELD - Overleden: Tilman Janssen [echtg. van Maria NN, geh. ... vr 1-4-1678].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

Voor twee dopen van zijn kinderen zie 1-4-1678 en 17-3-1682 (9 maanden na zijn overlijden!)

 

20 juni 1681

SWALMEN - Begraven: Anna Geeskens.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

vr 24 juni 1681

Z.P. - Gehuwd: Matthias van Leeuwen [Leuwen alias de Baest, verm. ged. Roermond 20-7-1651 als buitenechtelijke zoon van Henricus van Leewen en Henrica van de Winckelmolen] en Maria Knoops [Knops] alias Van Neer.

Uit dit huwelijk:

1. zoon NN van Leuwen, geb. Swalmen 24-6-1681 (niet gedoopt, wel zonder getuigen vermeld in doopregister fol. 59vs met aantekening 'obijt'; achternaam moeder niet vermeld), begr. ald. 28-6-1681.

2. Jacobus van Leuwen, ged. Swalmen 27-6-1682 (get. Petrus Gubbels en Mechtildis op den Bergh; zn. van Matthias x Maria Knoops; toegevoegd een notitie: 'NB mater nominatur Van Neer et non Knoops vide etio... 1684 17 augusti').

3. Maria Elisabeth van Leuwen, ged. Swalmen 17-8-1684 (get. Theodorus van Leuwen namens Matthias Mabers en Elisabeth Knoops; dr. van Matthias x Maria Knoops).

4. Cristophorus van Leuwen, ged. Swalmen 15-1-1687 (get. Henricus Buijs en Agnes Geubbelen; zn. van Matthias x Maria van Neer).

5. Hinricus van Leuwen, ged. Swalmen 28-7-1691 (get. Hermannus Raemeckers en Sophia Schirpen; zn. van Matthias de Baest alias van Leuwen x Maria Knops).

6. Helena van Leeuwen, ged. Roermond 3-8-1694 (get. Antonius Swinnen en Maria van Cox; dr. van Matthias x Maria van Neer).

Voor bruidegom zie ook Genealogie Winckelmeulen (1998) blz 38.

 

26 juni 1681

SWALMEN - Begraven: Judith [Gotzens, ged. Swalmen aug. 1644, dr. van Goswinus in Barenskamp en Bertha Slabbers alias Van der Hardt, beiden overl.], echtgenote van Henricus in de Berenskamp [geh. Swalmen 20-5-1666].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 142vs.

 

28 juni 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Matthias van Leuwen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

9 juli 1681

KESSEL - Overdracht erfdeel.

Ten overstaan van schepenen van Kessel dragen Derijck Dorssers en Christijn Schaeffelts, echtelieden, hun 1/5 kindsdeel van erf en goed te Kesselleijck gelegen, nagelaten door Derijck Schaeffelts en Grietien, beiden overleden, over aan hun schoonbroer en ‑zus Hendryck Gielen en Agnees Schaeffelts.

RHCL Maastricht, Schepenbank Kessel (01.038), inv.nr. 32, fol. 5-5vs.

 

16 juli 1681

RIJKEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Gordt Cruijsbergh en Peeter op den Bongart, schepenen, en Peeter Quijten, bode in plaats van de scholtis, dragen Hermen Cloesen en Hen..ierken Enggels, echtelieden, 1 morgen bemd in de Rijckelsche Bemden gelegen, zijnde het deel van 4 morgen "soo door malcanderen gesneden werden", gelegen naast het Weijclooster (Klerkenhof), voor een bedrag van 235 gulden Roermonds plus 1 malder rogge als vertegenispenning, te betalen volgens voorwaarden van de akte daarvan opgemaakt, godsheller 1 blaumuijser, over aan Hendrick Schuetges en diens echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 166; eerst op 29-5-1684 te boek gesteld.

 

18 juli 1681

SWALMEN - Begraven: Antonius Ellis.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

19 juli 1681

ASSELT - Begraven: Maria, dochter van ... [ONLEESBAAR op fotokopie].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

24 juli 1681 en later

MULBRACHT - Een derdendeel der thiende tot Mulbracht gelegen, genaemt de Munter Thiende, ten Gribbenschen rechten.

- Den 24 july 1681 ontfanckt dit leen den eerw. heere Michiel van Hergraeven bij beschudt, transport ende beleeninge, van Thijsken Terporten.

- Den 8 augusti 1697 versoeckt ende obtineert Egbert Duijcker coopman tot Venlo, om dit derdendeel te mogen belasten met 500 pattacons.

- Den 10 xber 1718 is vuyt craghte van octroy met dit derdendeel beleent worden heere Johan Francois de Brune, heere tot Abserbegh.

- Den 21 januarii 1762 is hiermede beleent J.B.C. De Brune en sijne consorten.

- Den 9 9ber 1761 heeft J.B.C. De Bruyne octroy becoomen om de helfte van voorss. eenderderdeel te moogen vercoopen.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

3 augustus 1681

RAELTE / TIENRAY - Ten overstaan van de schepenbank Raelte verkoopt Robert van Haeften twee stukken land, het Spijkerbeltien resp. het Spijkerhofien genaamd, aan Willem Gerriben en diens echtgenote Swaentien Tonissen.

J.H. Hanssen: Niet-beschreven charters, zich bevindend in het RHCL Maastricht,, doos I, nr. 11. Op het charter staat met potlood vermeld: 'Het Spijkervelt te Tienraai'.

 

19 augustus 1681

ST.-ODILINBERG - Gehuwd: Michael Graus [Grouws, pachter van De Hout te Swalmen, overl. St.-Odilinberg 8-9-1719; verm. wedn. van 1) Gertrudis Burgers, geh. St.-Odilinberg 3-5-1668; 2) Catharina Sleuers, geh. St.-Odilinberg 6-10-1670, overl. ald. 3-6-1681] en Isabella Tegels [Sibilla, ged. St.-Odilinberg 12-2-1653, begr. Swalmen 3-12-1732, dr. van Abelis Tegels en Catharina NN]. Getuigen: Nicolaus Toenissen / Martinus Bergh en Joanna Hlueres?

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catarina Graus, ged. St.-Odilinberg 9-5-1683 (get. Joes Leetens en Elisabetha Heijjens; dr. van Michaelis x Isabella NN).

2. Catarina Graus, ged. St.-Odilinberg 7-10-1685 (get. Joannes Berntgens? en Gertrudis Peilmans; dr. van Michaelis x Isabella NN), mogelijk begr. Swalmen 22-9-1762. Tr. mogelijk Echt 31-7-1708 met Lambertus Mevissen.

3. Abel Graus, ged. St.-Odilinberg 29-2-1688 (get. Joannes Hoven en Maria Burskens; zn. van Michaelis x Isabella NN), begr. Swalmen 25-6-1730. Tr. 1) Swalmen 8-5-1710 met Anna Claessen; 2) Swalmen 7-1-1720 met Margaretha Hendrix; 3) Swalmen 11-10-1722 met Maria Hoix.

4. Anna Maria Graus, ged. Swalmen 18-1-1691 (get. Joannes Bittauw? en Anna Maria Dursdael; dr. van Michaelis x Sijbilla Tegels).

5. Bernardus Grous, ged. Swalmen 19-5-1693 (get. Gerardus Wijnen en Sophia Delis; zn. van Michaelis x Sibilla Grouws).

Michel Graus bezit op 5-8-1690 goederen te Swalmen en wordt op 7-12-1704 vermeld als halfman van de raadsverwant Chanon.

Voor overlijden kinderen zie o.a. Swalmen 28-6-1694. Zoon Abel wordt later ook wel vermeld als Jacobus!

 

20 augustus 1681

SWALMEN - Begraven: Jacobus Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

27 augustus 1681

SWALMEN - Begraven: Margareta Meuters.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

7 september 1681

SWALMEN - Begraven: Joanna [Maessen], echtgenote van Leonardus van Kessel [Cessel, geh. ... vr 13-9-1671].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

9 september 1681

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van scholtis en schepenen draagt Albert Meuter, scholtis namens de heer aldaar, huis en hof met een stuk akkerland daarachter gelegen, groot 3 vierdel en 1 morgen, tussen Syl Pouwelsen en Jan Beckx, met de korte zijden grenzend aan Syl voornoemd en de openbare weg, belast met jaarlijks 3 kop haver en greve aan het huis Hillenraedt, krachtens vonnis d.d. 24 september 1680 uitgesproken in het voordeel van Anna Hermens en het nadeel van de weduwe en erfgenamen van Thijss Janssen, na zes openbare zitdagen voor een bedrag van 300 gulden Roermonds over aan de peijborgemeester Strijthaegen namens diens dienstmaagd Anna Hermens voornoemd, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 97.

 

13 september 1681 t/m 24 september 1681

BEESEL - Proces Andreas Bootsman, zakenman te Roermond, tegen de pastoor van Besel. Bootsman heeft de pastoor waren geleverd en bovendien geld geleend, zodat hij een vordering heeft van 11 pattacons.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 317.

 

24 september 1681

WANCKUM - Willem Goris, scholtis, Gerardt Hunnekens en Theuwis Pass, schepenen van de heerlijkheid Wanckum, oorkonden dat broeder Cornelius Naijens, rector van het klooster van O.L.V. de H. Ursula en de 11.000 Maagden genaamd in de Weijde binnen Venlo, krachtens volmacht van priorin M.C. van Oldeneel, subpriorin B.L. van Dart en procuratrice M. van Afferden d.d. 10 september 1681, een rentebrief d.d. 18 november 1676 (bewaard in afschrift) groot 500 rijksdaalder gevestigd op de heerlijkheid Wanckum tegen een jaarlijkse rente van 27 gelijke rijksdaalder, heeft overgedragen aan juffrouw Maria Duersdaels.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, processen 1687, proces Maria van Dursdael tegen de heerlijkheid Wanckum. Vgl. 27-10-1668.

 

25 september 1681

ASSELT - Gehuwd: Gulielmus Janssen [alias Gubbels; hij hertr. Asselt 5-11-1707 met Maria Cruijspenning] en Windelina Stockmans [ged. Asselt 4-10-1645, begr. ald. 3-5-1706, dr. van Bartholomeus van Stockum en Catharina Konninx; wed. van Gerardus Ramekers alias Jacobs, geh. Asselt 31-5-1678, begr. ald. 2-12-1679]. Getuigen: Thomas Maessen en Henricus Spee.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136vs.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Janssen, ged. Asselt 24-6-1682 (get. Tilmanus ... en ... Janssen), begr. ald. 6-9-1699.

2. Henricus Gubbels, ged. Asselt 1-11-1685 (get. Petrus op den Berg en Helena Peters; zn. van Wilhelmus x Windel Stockmans).

Voor een afbeelding van het huis van Willem Gubbels zie 13-7-1699.

 

28 september 1681

SWALMEN - Begraven: Matthia [Pulmans alias Van Elmpt], weduwe van Henricus Franssen [doorgehaald: Kuepkens, geh. Asselt 4-7-1647, begr. Swalmen 26-10-1676].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143; datum mogelijk 18-9-1681.

 

1 oktober 1681

ASSELT - Begraven: Maria, dienstmeid op Genaanhof ("famula in villa den Aldenhoff").

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

5 oktober 1681

SWALMEN - Begraven: Eva Jorissen, 'cum prole Georgij Croonen'

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

Georgius Croonen was gehuwd met Maria Cuijpers; op 8-2-1682 werd een dochter van hem als Eva gedoopt; vgl. ook doop Swalmen 22-5-1664.

 

8 oktober 1681

Lijst van uitgaven van Caspar baron de Schenck, D.O.R., commandeur te Siersdorf, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen diens broer, heer van Hillenrade, Swalmen, Asselt etc.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Bleijenbeek nr. 23; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

13 oktober 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Matthias Schoonlappers [en verm. .

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

14 oktober 1681

SWALMEN - Begraven: Gulielmus Cuijpers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

14 oktober 1681

SWALMEN - Begraven: Joanna, dochter van Henricus Kuepkens.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

25 oktober 1681

SWALMEN - Begraven: Maria [Claessen], echtgenote van Paulus Arets [op de Heij, geh. Swalmen 5-11-1670].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

26 oktober 1681

ASSELT - Gehuwd: Guilielmus Janssen en Helena Pijls. Getuigen: Cornelius Clumpkens en Joannes van der Haert.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136vs.

 

vr 4 november 1681

BELFELD - Gehuwd: Joannes Cursties en Maria Linhardts. Getuigen: Goerdt Cursties en Jan Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 118.

Uit dit huwelijk (eerst genoteerd z.d. in 1683):

1. Henricus Curstiens, ged. Belfeld 4-11-1681 (get. Linsken Goetsen en Elisabeth Janssen; zn. van Joannes x Maria NN).

Hoewel het huwelijk pas in 1683 werd genoteerd (z.d., vr 10 oktober) is op basis van bovengenoemd kind, waarvan niet wordt vermeld dat het buitenechtelijk is, aangenomen dat het huwelijk feitelijk vr deze doop plaatsvond.

 

6 november 1681

ASSELT ‑ Caspar Schenck van Nydeggen, vrijheer te Brempt, verpandt de visserij te Asselt aan de Karthuizers te Roermond.

Schlo Haag, inv.nr. 295; origineel. Zie 18-11-1669 en 3-8-1694.

 

6 november 1681

SWALMEN ‑ Christoffel Schenck van Nydeggen en de Karthuizers te Roermond sluiten een overeenkomst inzake de tot de Nieuwenhof te Swalmen behorende tienden uit het land genaamd Vuskensberg.

Schlo Haag, inv.nr. 3575.

Blijkens idem inv.nr. 2348 (verfilming 550-2348-001-350.djvu folio 142/350) lag de Voskensbergh bij smabers-6/117 en /118, d.w.z. op de linkeroever van de Swalm ter hoogte van de A73.

 

6 november 1681

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Croonen [Croenen, Kroenen, ged. Swalmen 1-4-1651, zn. van Henricus Croonen en Maria Ramakers; hij hertr. 1) Swalmen 2-5-1693 met Johanna Raukes, begr. ald. 26-7-1693; 2) Swalmen 6-11-1696 met Catharina Stevens, begr. ald. 1-9-1700] en Gertrudis Mooren [Moeren, begr. Swalmen 17-6-1691]. Getuigen: Henricus Arets en Ghisbertus NN.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 27 (RAL 53).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Henricus Croonen, ged. Swalmen 3-1-1683 (get. Georgius Croonen en Magdalena Schenck), verm. begr. ald. 15-7-1688.

2. Henrica Croonen, ged. Swalmen 1-3-1684 (get. Petrus Pijpers en Catharina, echtg. van Henricus Beeck).

3. Maria Croenen, ged. Swalmen 21-10-1686 (get. Joannes Mertens en Leonarda Cronen).

4. Henricus Kroenen, ged. Swalmen 24-1-1691 (get. Joannes van Buggen 'vulgo Scheper Jan' en Leonarda Kroenen), jong overl.

5. Joannes Kroenen, ged. Swalmen 24-1-1691 (get. Wilhelmus Jansen en Anna Schirpen), jong overl.

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 15-7-1688 (zn.), 27-2-1691 (zn.), 1-3-1691 (zn.), 25-6-1691 (dr.)

 

vr 7 november 1681

Z.P. - Gehuwd: Matthias Claessen en Bernardina van Vlorop [ged. Roermond 16-2-1636, dr. van Stephanus van Vlodrop en Anna Bossmans].

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Claessen, ged. Roermond 7-11-1681 (get. Henricus Claessen en Bernardina van Vlorop).

GA Roermond, Registers DHO.

 

10 november 1681

ASSELT - Begraven: Gulielmus Gubbels [wedn. van Catharina Coninx, geh. Asselt 4-7-1647, begr. ald. 8-9-1679].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

Hij kan niet dezelfde zijn als Wilhelmus Gubbels alias Janssen gehuwd met Wendelina Stockmans, waarvan nog kinderen gedoopt Asselt 1-11-1685.

 

13 november 1681

SWALMEN - Gehuwd: Antonius Hawinckel [Anthonius Haenwinckel, Haenwinckels, Haewinckel, begr. ald. 22-9-1697] en Maria Pauwilsen [Cuijpers alias Pauli, Paulissen, Pauwelsen, mogelijk begr. Swalmen 12-11-1715; zij hertr. Swalmen 14-1-1698 met Leonardus Theunissen]. Getuigen: Joannes Hinssen en Theodorus Sillen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 27 (RAL 53).

Uit dit huwelijk:

1. Matthias Haewinckel, ged. Swalmen 8-1-1684 (get. Godefridus Pauwelsen en Maria Willems; zn. van Antonius x Maria Pauwelsen), verm. begr. ald. 4-4-1740. Tr. verm. ... vr 8-3-1715 met Margaretha Tessers.

2. Hinricus Haenwinckel, ged. Swalmen 10-6-1687 (get. Joannes Daemen Kromfoets en Getrudis Paulissen), begr. ald. 29-12-1746. Tr. Swalmen 26-11-1711 met Petronella Bulders.

3. Elisabetha Haenwinckels, ged. Swalmen 29-9-1690 (get. Arnoldus Meuter namens Michaelis Deniers en Maria Paulissen), begr. ...

4. Elisabetha Haenwinckel, ged. Swalmen 1-10-1692 (get. Jacobus Loijs en Anna Paulissen; dr. van Antonius x Maria Pauli).

Voor begraven van een zoon zie 4-5-1691.

 

23 november 1681

SWALMEN - Begraven: Bertha Ceuven [Cuijfen alias Cremers, ged. Swalmen 28-5-1653, dr. van Joannes Cremers en Catharina Hoecx; echtg. van Silvester Smeets, geh. Swalmen 19-6-1678, begr. ald. 10-3-1705; hij hertr. verm. Swalmen 19-10-1686 met Sibilla Wiltschuts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

25 november 1681

MAASNIEL - Gehuwd: Derijck van Bonn [Theodorus] en Anna Tissen [Encken Thijssen, wed. van Henricus Clercks]. Getuigen: Tunnis Thomissen en Helena Gerets.

Zij woonden in de Meut op de hoeve van Anselmus d'Everardt.

Voor dit echtpaar zie ook J. Ruiten: Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray, blz. 297.

 

26 november 1681

SWALMEN - Begraven: Margaretha Hawinckel.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

2 december 1681

SWALMEN - Overdracht rentebrief.

Ten overstaan van de gezamenlijke schepenen draagt Albert Meuter als scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, met toestemming van het Hof van Gelderland verleend aan Chriesstoffer Lion d.d. 27 oktober 1681, de helft van een kapitaal groot 3.000 tegen een jaarlijkse rente van 90 gelijke guldens, minus 200 rijksdaalder ten profijte van de erfgenamen van wijlen raad De Werimondt, eerder toebehoord hebbend aan juffrouw Aleth van Kerckhoven weduwe Randenraedt en gevestigd op de heerlijkheden Assel en Swalmen, over aan Christoffel Lion voornoemd, die dit kapitaal en rente vervolgens weer overdraagt aan Johannes Roesen, deurwaarder van het Hof van Gelderland.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 97-97vs.

Voor een helft van dit kapitaal zie ook 15-7-1678.

 

10 december 1681

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Custers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

11 december 1681

BELFELD ‑ Overdracht en belening van circa 20 morgen bouwland en 18 morgen houtgewas, zijnde een bijzonder bundig leen ten Gelderse rechten te verheergewaden, ten behoeve van Johanna Wolfarts.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 223/224, fol. 152-153.

Betreft gespleten leengoed uit de Grote Hoeve. Zie 16-3-1707.

 

11 december 1681

ASSELT - Begraven: Gerardus Pecx.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

vr 19 december 1681

Z.P. - Gehuwd: Andreas Sanders [Zanders] en Maria Beurskens.

DTB-registers Kessel.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Zanders, ged. Kessel 19-12-1681 (get. Henricus van Lier en Judith Gielen).

 

24 december 1681

ROERMOND ‑ Akte van scheiding van de nalatenschap van Leonardt Spee en Catharina Bisschops, tussen hun kinderen Aldegonda, Catharina, en Maria en haar echtgenoot Martijn Reijpkens.

RHCL Maastricht, Familiearchief Spee Roermond V 922, inv.nr. 3; 1 stuk. zie 30 januari 1682.

 

1681, z.d. ?

ROERMOND - Octrooibrief van het Hof van Gelder met betrekking tot de erfgenamen Dencken-Smits.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, inv.nr. 171, fol. 148vs.

 

 

 

1682

8 januari 1682

SWALMEN - Begraven: Gulielmus Faessen [mogelijk wedn. van Sophia Ceuven, geh. Swalmen 13-5-1640].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

12 januari 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Vermeulen [en Cornelia Coenen, beiden geh. Swalmen 22-10-1676].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143.

 

21 januari 1682

TEGELEN - Gehuwd: Leonardt Struijcken en Agnes Alerdts. Getuigen: onbekend.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 37.

Voor dit echtpaar vgl. akte Kessel 9-3-1683.

 

30 januari 1682

ROERMOND ‑ Huwelijkscontract tussen Bernard Chanoine, zoon van wijlen Peter Chanoine en Sophia Royen, en Catharina Spee, dochter van wijlen Leonard Spee en wijlen Catharina Bisschops.

RHCL Maastricht, Familiearchief Spee Roermond V 922, inv.nr. 4; 1 stuk. Zie 4-1-1666 en 24-12-1681.

 

n 30 januari 1682

Z.P. - Gehuwd: Bernardus Chanoine [ged. Roermond 13-12-1643, eigenaar van de Houterhof te Swalmen, zn. van wijlen Petrus Chanoine en Sophia Royen] en Catharina Spee [ged. Roermond 3-2-1656, dr. van Leonardus Spee en Catharina Bisschops, beiden overl.].

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Catharina Sophia Chanon, ged. Roermond 11-1-1683 (get. Gerardus Claessens vervangen door Joannes Henricus Claessens. licentiaat, en Sophia Ron).

2. Petrus Ludovicus Chanlis, ged. Roermond 12-10-1685 (get. Jacobus van der Holt vervangen door Judocus van der Vooren, kanunnik van de kathedraal, en Joanna Buschops).

3. Leonardus Judocus Chanon, ged. Roermond 1-10-1688 (get. Judocus van der Vooren en Gertrudis Bisschops), verm. overl. ald. 9-7-1713.

4. Petrus Norbertus Chanon, ged. Roermond 16-11-1691 (get. Christophorus Laurentius Petit en ).

5. Maria Wendelina Chanoine, ged. Roermond 6-2-1698 (get. Joannes Henricus Claessens en Maria Holtmans weduwe Boshuijse).

 

3 februari 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Nicolaus den Cuper [alias Van Hussen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

6 februari 1682

SWALMEN - Overdracht huis en hof in het Keutelstraatje, met retrocessie.

Ten overstaan van Jan Janssen en Hendrick Smiets, schepenen, draagt de scholtis, krachtens vonnis d.d. 7 oktober 1681, huis en schuur met ongeveer drie vierdel hof en land tussen het Kuetelstraetgen en het voetpad van Venloe gelegen, met de korte zijden grenzend aan wijlen Ercken in gen Schuer, welke goederen hebben toebehoord aan de erfgenamen van Jan Coenen, belast met een erfrente van 100 gulden aan het minderjarige kind van wijlen Hendrick ten Dam, na openbare verkoop in drie zitdagen voor een niet genoemd bedrag over aan de weduwe van Peeter Spaeren.

- Dit huis is door de erfgenamen van Jan Coenen na restitutie van de verkoopsom op 25 april 1683 terug gekocht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 98vs.

 

6 februari 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Henricus Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

8 februari 1682

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus He...els [Hendricks, overl. Belfeld 22-10-1689] en Petronella Peen [alias Sijben alias Goerdts; zij hertr. 1691 z.d. met Gerardus Frets]. Getuigen: Sijbenius NN en Goetzen Tonesken [begr. 27-4-1684].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117vs; aan achternaam bruidegom is gerommeld, waardoor deze onleesbaar is.

Uit dit huwelijk [op basis van unieke voornamen ouders in deze periode]:

...

1. Sijbertus Heinckens, ged. Belfeld 22-3-1687 (get. Goerdt Wolfferts en El... Stevens?; zn. van Wilhelmus x Petronella NN), overl. ald. 31-3-1717. Tr. Belfeld 14-7-1715 met Helena Conerts.

2. Henricus Hendricks, ged. Belfeld 9-3-1689 (get. Ercken Leenckens en Theodora Sijben; zn. van Wilhelmus x Petronella Goerdts, de naam van de moeder is er later bijgeschreven, aan het handschrift te oordelen door pastoor Balthasar Vecken). Tr. verm. Belfeld 2-2-1718 met Helena Leenkes.

 

1682, z.d. (op of na 8 februari)

BELFELD - Gehuwd: Peter Wilhelms en Elisabeth Janssen [overl. Belfeld 30-6-1691; van haar een buitenechtelijk kind van Petrus Wolfferts, ged. Belfeld 30-1-1687]. Getuigen: Jan op Loo en Maria Wilhelms.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117vs.

 

15 februari 1682

SWALMEN - Begraven: Theodorus Janssen [ged. Swalmen 25-2-1664], zoon van Guilielmus Janssen [en Aleidis Custers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

vr 16 februari 1682

Z.P. - Gehuwd: Mathias Vernich van Thoor [raadsverwant, overl. Roermond 22-2-1718] en Helena Ketelers [wed. van Mathias Dorsch, vruchtgebruiker van de Wilde Hoeve te Reuver].

Uit dit huwelijk (Gendalim 5):

1. Maria Catharina Vernich, ged. Roermond 14-12-1680 (get. Cornelius Ketelers, burgemeester / Jacobus Merlo, J.U.L. en officiaal, en Elizabeth Heethuijsen). Tr. Roermond 14-7-1708 met Petrus Ignatius van der Vrecken.

Voor bemoeienissen te Swalmen zie 26-6-1691 en 13-2-1714.

 

16 februari 1682

ROERMOND ‑ Mathijs Vernich van Thoor wordt genoemd als voogd en echtgenoot van Helena Ketelers, weduwe van Mathijs Dorsch.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, procesnr. 1376.

 

17 februari 1682

SWALMEN - Begraven: Conrardus Aen gevaren [mogelijk alias Rouckus, echtg. van Christina aen gen Vaeren, geh. Swalmen 8-11-1654].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

19 februari 1682

VROENHOVEN ‑ Gegevens betreffende Johan Poilvache, inzake een proces tussen hem en het klooster Cornelion, ten overstaan van de schepenbank Vroenhoven bij Maastricht.

RHCL Maastricht, Aanwinsten Hasselt 1953, inv.nr. 22. Zie 1702 z.d. ? en 1715 z.d. ?

 

20 februari 1682

Stukken betreffende de goedkeuring van het Hof van Gelder van de executie door de gerfden van een bemd, toebehorend aan de erfgenamen van de Heer van Hillenraad.

RHCL Maastricht, Dalenbroeck, inv.nr. 426.

 

21 februari 1682

SWALMEN ‑ Caspar vrijheer van Schenck, als voogd van de kinderen van de heer van Hillenraedt, volmachtigt rekenmeester Jacques Bierens om zaken te regelen met de erfgenamen van de raadsverwant Johan Dencken.

RHCL Maastricht, Archivalia afkomstig van kasteel Baarlo, inv. Goossens.

 

23 februari 1682

OFFENBEEK - Overdracht houtgewas.

Ten overstaan van Guert Cruijsbergen en Peeter Bongarts, schepenen, en Peeter Quijten in plaats van de scholtis, dragen Gerart Langerbens en Gijs Ruevers, als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Guert Vosbeeck morgen houtgewas aan gen Dijck gelegen tussen de doorvaart ('doervaert') en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan Hermen Gerits en aankoper, voor een bedrag van 60 gulden Roermonds, godsheller 2 stuiver, over aan Jan Buerskens en Meth van den Broeck, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 163vs.

 

vr 24 februari 1682

Z.P. (niet te Roermond) - Gehuwd: Wilhelmus Stox [Stockx] en Ida Simons.

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Stox, ged. Roermond 24-2-1682 (get. Hermanus Simons en Gertrudis Munnix), verm. jong overl.

2. Wilhelmus Stox, ged. Roermond 15-11-1684 (get. Rutgerus Wals en Mechtildis Simons vervangen door Gertrudis Stockx).

3. Joannes Stox, ged. Roermond 14-6-1686 (get. Leonardus Simons en Gertrudis Stox).

4. Hermanus Stox, ged. Roermond 12-9-1688 (get. Henricus Henrici en Anna Simens).

5. Michael Stockx, ged. Roermond 30-9-1690 (get. Rutgerus Waels en Gertrudis Munnincx vervangen door Gertrudis Stockx).

6. Anna Gertrudis Stockx, ged. Roermond 7-5-1694 (get. Rutgerus Waels en Anna Simons).

Zij kochten land te Asselt van Petrus Randhaxe en Lucia Quijten, zie 28-6-1756.

 

27 februari 1682

SWALMEN - Begraven: Marcelis Paulissen [echtg. van Mechtildis Ramakers, geh. Swalmen 2-11-1673; zij hertr. Swalmen 20-6-1683 met Petrus Quijten], schepen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

februari 1682, z.d.

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Geurts [pachter van Middelhoven, begr. Swalmen 8-11-1691; verm. wedn. van Judith Gotzens, geh. Swalmen 20-5-1666, begr. ald. 26-6-1681] en Mechtildis Slabbers [alias Hendrix, verm. wed. van Jacobus Slabbers, geh. Swalmen 12-5-1665]. Getuigen: Arnoldus Meuter en NN.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 27 (RAL 53); dag (enig huwelijk in februari) en naam tweede getuige niet vermeld.

Hendrick Geurts en Mettien Hendrickx pachtten op 10-4-1684 de hoeve te Middelhoven van het klooster Maria Weide te Venlo; zij verlengden dit pachtcontract op 9-2-1690 voor een periode van 6 jaar.

 

vr 1 maart 1682

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Lin [van Leijn, borgemeester van Roermond] en Margaretha in gen Es [ingen Eesch, MOGELIJK dr. van Michael in gen Es en Judoca Brouwers]

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Fredericus van Lin, ged. Roermond 1-3-1682 (get. Henricus van Lin en Frederica Engenes / Christiana Engenes).

2. Michael Norbertus van Lin, ged. Roermond 24-8-1683 (get. Bartholomeus Enge Nes en Helena Bongarts).

3. Michael van Leijn, ged. Roermond 24-9-1685 (get. Henricus Lindemans / Dionysius Schiffelers en Christina Caares).

4. Joannes Toussint van Lijn, ged. Roermond 2-11-1687 (get. Joannes Janssen / Michael ingen Es en Helena van Lijn).

Peter van Lin en Margareta in gen Es kochten op 30-9-1688 land te Swalmen. Peter van Linne wordt op 25-1-1694 genoemd als landeigenaar te Rijkel.

 

1 maart 1682

ASSELT - Begraven: kind ['sepulta est proles'] van Arnoldus Neermans [en Joanna Stockmans, beiden geh. Asselt 10-5-1667].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

5 maart 1682

ASSELT - Begraven: kind ['sepulta est proles'] van Maria Pecx [begr. Asselt 19-4-1710].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

11 maart 1682

ROERMOND - Brouwersambt.

Leonard Cox, Ruth van Brockray, Jan Cox, Lenart Symons, Hendrick Simons, Hendrick Manckers, Petrus Buijckmans, Steven van Florop namens Hendrick Clomp, Francies Cox, Marya Quyten weduwe Van der Holt en Hendrick Vlodrop, meesters en gezellen van het brouwersambt te Roermond, verklaren dat Hendrick Meijers, tegenwoordig gaffelknecht van het ambt, op last van de huidige meesters heeft moeten aanzeggen dat meesters noch gezellen mogen toestaan dat Areth Post op hun getouw zal mogen brouwen zolang hij niet aan Jan Stijnen de ambtskosten over het jaar 1681 heeft betaald. Tevens verklaren zij dat Hendrick Meijers dit verbod niet bij hen is komen aanzeggen.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1033 (brouwersambt). Vgl. 15-5-1637 en 2-3-1690.

 

12 maart 1682

SWALMEN - Begraven: Godefridus Bongaerts.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

12 maart 1682

SWALMEN - Begraven: Gulielmus Tessers [ged. Swalmen 13-8-1651, zn. van Leonardus Tessers en Maria Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

13 maart 1682

BEESEL - Verkoop akkerland.

Ten overstaan van Jan Buerskens en Dierck Stevens, schepenen, draagt Encken Bongarts, weduwe van Peter Gerarts, daartoe bijgestaan door Willem Gerarts als haar gekozen voogd, 3 morgen min 5 roede akkerland met het houtgewas daarop staande in het Wiltvelt gelegen tussen Peeter aen gen Stap en de erfgenamen van Encken Buemers, over aan haar broer Peeter Bongarts, omdat deze borg heeft gestaan voor wijlen haar man als gewezen schatheffer voor een bedrag van 155 rijksdaalder wegens de gemeenterekening.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 164vs.

 

14 maart 1682

BEESEL - Verkoop landerijen.

Ten overstaan van Peeter Bongarts en Dierck Stevens, schepenen, en Peeter Quijten, bode in plaats van de scholtis, dragen Gerart Segers, ongehuwd ('nog jonckman'), Willem van Oist en Ietgen Janissen, diens echtgenote,

- ongeveer 1 morgen akkerland op de Spick gelegen tussen de erfgenamen Gerart Wolffers en de erfgenamen Jan van der Holt, de korte zijden grenzend aan de moeshof van de erfgenamen Willem Quijten en de openbare weg;

- ongeveer morgen akkerland op het Lichtevelt gelegen tussen meester Emondts en Jacobus Gulhelmi, met de korte zijden grenzend aan de heide en de erfgenamen Lindert Buerskens;

- akkerland op de Heijacker gelegen tussen de erfgenamen Willem Quijten enerzijds en Lijsbeth Roesen en Jacobus Gulhelmi anderzijds, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg;

- en ongeveer morgen akkerland buiten het Venlosche Straetgen gelegen tussen Jan Gerarts en Gulhelmi, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg,

voor een bedrag van 100 gulden Roermonds, godsheller 4 stuiver, over aan Peeter Hendrickx en diens echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 164.

 

vr 16 maart 1682

Z.P. - Gehuwd: Johannes Jacobusz Aelbouts [Aelboudts, Aelebouts, Albouts alias Jacobs] en Gertrudis Quiten [Quietten, Quijten, Quitten, ged. Asselt 7-1-1657, dr. van Joannes Quiten en Gertrudis Simons].

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Aelbouts, ged. Roermond 16-3-1682 (get. eerwaarde Jacobus Jacobusz Aelbouts en Gertrudis Simons).

2. Joannes Aelboudts, ged. Roermond 20-1-1684 (get. Joannes Buggenom, door Gerardus Jacobus Buggenom, zijn zoon, en Maria Quiten).

3. Maria Gertrudis Jacobs, ged. Roermond 8-1-1686 (get. Leonardus Quietten, regent van het college te Leuven, door Petrus Raendach, en Maria Buggenum).

4. Isabella Aelbouts, ged. Roermond 17-2-1688 (get. Joannes Quitten, door middel van Wilhelmus van der Holt, en Adriana Oelbouts, door middel van Isabella Lockermans).

5. Maria Catharina Aelebouts, ged. Roermond 14-6-1692 (get. Joannes Smets en Lucia Quijten, vervangen door Joanna Margarita Randagh).

6. Wilhelmus Gerardus Albouts, ged. Roermond 26-11-1694 (get. Wilhelmus Quijtten, prior en pastoor in Wegbergh, en Henderina Odilia Buggenum).

7. Joanna Jacobs alias Albouts, ged. Roermond 15-1-1697 (get. Wilhelmus van der Holt en Joanna Margarita van Dassen).

 

17 maart 1682

SWALMEN - Begraven: Gulielmus Spee.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

30 maart 1682

ASSELT - Begraven: Helena Tissen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

31 maart 1682

SWALMEN - Begraven: Godefridus in den Berenskamp [ged. Swalmen 8-8-1667], zoon van Henricus in den Berenskamp [alias Goerts en Judith Gotzens, beiden geh. Swalmen 20-5-1666].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

maart 1682, z.d.

SWALMEN - Verpanding huis Leucker.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Jan Beeck en Jan Janssen, schepenen, bekennen Jan Schrijvers en Jan Bongarts als voogden van het minderjarig kind van wijlen Henderick ten Dam, in leven schepen aldaar, en Gertruijdt Bongarts, gewezen echtelieden, krachtens akkoord van 23 april 1677 en van 19 februari 1679 gesloten met Geurt Janssen, gewezen na-man van genoemde Gertruijdt, dat zij een bedrag van 800 gulden 20 stuiver Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5% waarvan reeds drie jaar zijn verlopen zonder betaling of aflossing hebben opgenomen van Geurt Janssen voornoemd.

Omdat Geurt nu heeft verzocht om bekrachtiging en pandstelling, verklaren beide comparanten nogmaals dat zij deze 800 gulden verschuldigd zijn tegen genoemde rente van veertig gelijke gulden (5%) eerstmaals te betalen op 19 februari 1680 en met een opzegtermijn van een half jaar, met als onderpand huis, schuur, moeshof en 7 morgen akkerland op de Leucker gelegen tussen de erfgenamen van Jennis Cueven en Evert Peters.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 200vs-201vs; eenvoudig afschrift naar het origineel door secretaris Henr. Crebber zonder datum. In de marge: 'modo de kinderen van Christoffel Janssen en Margaritha Knops'.

De akte wordt gevolgd door een transfix van 26-2-1697 (zie aldaar).

 

10 april 1682

'Actum op de Puttingh'

KESSEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Trijnes en Anna Janssen, laatst weduwe van Geurt Janssen, in eerste huwelijk gehuwd geweest met ook wijlen Poulus Alarts, waarvan (niet genoemde) kinderen.

'Conde ende kennelijck sije eenen iederen bij den inhoude van desen tegenwoordigen instrument van hijlijckx voorwaerde, hoe dat op heden dato achthienden april deses jaers sesthienhondert tweentachtentich is beraempt, beslooten ende bedeedinght een vast, goet en weiich toecommende houwelijck tusschen Willem Trijnes als bruijdegom ter eenre ende Anna Janssen, lest weduwe Geurt Janssen saeliger als bruijt ter anderer sijede, waertoe den almogende sijnen goddelijcken segen ende benedictie wil , voorts alles in vuegen ende maniere hiernaer volgende,

Ierstelijck is besproocken ende vastelijck geconditioneert dat soo wanneer de voorss. bruijt deser werelt conrte quaeme te overlijden dat hij alsdan te weeten den voorss. bruijdegom sal staen in alle het te naerlaeten gereet van voorn. bruijt gelijk ende neffens de voorkinderen van voorgen. bruijt bij haeren eersten eheman Poulus Alarts sal. verweckt ende deselve gereijde goederen gelijckelijck gedeijlt worden, en daervan profijteeren hooftsgewijs, gelijck als eene der voors. voorkinderen ende meer niet.

Oock is is daertegens besproocken dat den voorss, bruijdegom hooftsgewijs sal betaelen het gedeijlte van gereijde schulden, soo ende gelijck hij is off sall profijteeren van de gereijde goederen wije voorss.

Item is expresselijck geconditioneert, dat bij aldyen de H.. ...* eygenaren van dese Puttingh belieftden ende de goetheyt hadden, van te laten de voors. voorkinderen van de bruyt op de Puttingh, dat deselve alsdan het naeste daertoe sullen wesen, voor den voors. bruydegom in dese, ende alle conquesten sullen hebben volgents lantrechten, twee sijeden, te weeten halff voor des bruydegoms candt ofte sijede, ende de andere helfte voor de bruydts sijede.

Alles sonder arch oft list, in oirconde is dese neffens partijen contragenten door ons onderss. gerichtspersoonen eijgenhandich ondert[teeckent] Actum op de Puttingh onder de heerlijckheijt Kessel den thienden april 1682 was ondert. dit ist hantmerck x van Willem Trijnes, dit ist hant A merck van Anna Janssen, J.G.V[an] Bodinckhuijsen in q[ualiteij]t als secret[aris], Dries Hendrijckx ende Derijck van der Velden'.

RHCL Maastricht, SA Kessel (01.038), inv.nr. 32, fol. 13-13vs (met handmerken); bij * worden mogelijk de heren Hundt zum Busch bedoeld, die in deze periode eigenaren waren van de Putting..

 

13 april 1682

BEESEL - Overdracht huisplaats.

Ten overstaan van Geurdt Cruijsbergen en Jan Burskens, schepenen van Beesel, en bode Peeter Quijten in plaats van de scholtis, dragen Giel Driessen en Heijn Pluemers, als voogden van Tryncken Leenen,

- een huisplaats tussen de beek en de openbare weg gelegen, met een korte zijde grenzend aan de moeshof van Peeter Hendrickx;

- en 1 morgen zandbergen achter Melencamp gelegen, tot voornoemde huisplaats behorend,

zoals beide stukken land afkomstig zijn uit de gemeinte, belast met een hoofdsom van 14 gulden waarvoor jaarlijks te betalen 2 gulden aan de kapelanie, eerstmaals te vervallen met St.-Jan 1682 volgens voorwaarden daarvan zijnde, voor een bedrag van 7 rijksdaalder en 1 ducaton voor een nieuwe hoed over aan Jan Sluijsen en erfgenamen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 163vs. Gedeeltelijk slecht leesbaar door toevoegingen in de marge.

 

14 april 1682

ASSELT - Gehuwd: Godefridus Peters [Geurt, ged. Swalmen 12-8-1657, begr. ald. 5-7-1722, zn. van Petrus Deckers van Gratum en Cornelia van Muggenbroeck] en Leonarda Maessen [alias Schreurs alias Willems, begr. Swalmen 4-2-1722]. Getuigen: Arnoldus Aelmans en Theodorus Leners.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136vs.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Deckers [sic], ged. Swalmen 15-10-1683 (get. Petrus Pijpers en Cornelia Mullers; zn. van Godefridus x Leonarda Willems), begr. ald. 13-6-1718. Tr. Swalmen 22-2-1707 met Catharina Doijsens.

2. Maria Peters, ged. Swalmen 20-10-1686 (get. Petrus den Mulder en Henrica Loijs; dr. van Godefridus x Leonarda Willems). Tr. Swalmen 21-1-1712 met Henricus Dousens.

3. Johanna Peters, ged. Swalmen 15-10-1690 (get. Joannes Gossens en Maria Wolfus; dr. van Godefridus x Leonarda Willems). Tr. Swalmen 2-5-1714 met Petrus Coenen en woont 5-2-1723 te Elmpt.

. Christianus Maessen, ged. Swalmen 8?-11-1690 (get. ...; in doorgehaalde versie abusievelijk vermeld in begraafregister, fol. 147vs).

4. Cornelia Peters, ged. Swalmen 28-2-1694 (get. Cornelius Maessen en Leonarda Croenen; dr. van Godefridus x Leonarda Willems).

5. Wilhelmus Peters, ged. Swalmen 27-11-1697 (get. Jacobus Lowij en Ida Meves; zn. van Godefridus x Leonora Schreus - sic).

Geurt Peters en Lindertien Maessen pandden op 3-10-1690 een huis om dit 12 jaar lang te bezitten in onberekend gebruik. Geurt Peters kocht op 22-9-1700 en 15-3-1701 landerijen te Swalmen, op 11-4-1714 nog eens samen met zijn vrouw Lendertien Maessen. Op 23-10-1710 verkocht Geurdt Deckers landerijen te Grathem.

 

15 april 1682

KESSEL - Gehuwd: Petrus Guerdts [begr. ald. 3-8-1730, verm. zn. van Godefridus NN; hij hertr. Kessel 24-11-1729 met Joanna Peters] en Anna Quijten [begr. ald. 21-12-1717]. Getuigen: Servatius Cuijpen en Maria Hudders.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Godefridi, ged. Kessel 9-11-1684 (get. Mathias Janssen genaamd Spee en Catharina Quijten, afwezig en vervangen door Servatius Cuijpen; zn. van Petrus x Anna Quijten), begr. ald. 11-11-1703 als Godefridus Petri, zn. van Anna Quiten.

2. Joanna Gaerds, ged. Kessel 3-8-1687 (get. Tilmannus Dorssers vervangen door Servatius Cuijpen en Maria Roggen; dr. van Petrus x Anna Quijten).

3. Joannes Gaerdts, ged. Kessel 16-5-1690 (get. Henricus Andreae vervangen door Joes Gerardi en Godefrida Henrici; zn. van Petrus x Anna Quijten).

 

16 april 1682

BELFELD - Overleden: Wilhelmken Goetsens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

16 april 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Gulielmus Wouters 'sive Beeck'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

20 april 1682

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie voor drie roepen: Joannes Mooren, tuinman van Hillenraad ('hortulanus in Hillenraet') en Magdalena del Vaugalle uit Luik ('Leodiensis'). Getuigen: heer Poin en Arnt Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 27 (53 RAL).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Margareta Mooren, ged. Swalmen 10-5-1682 (get. NN Poing namens Petrus Forthomme en Maria Kels; dr. van Joannes x Magdalena del Vaugalle).

2. Arnoldus Franciscus Mooren, ged. Swalmen 27-9-1683 (get. Bernardus Neickmans voor Paulus Mooren en Anna Bartholomaei namens Helena Hoedett; zn. van Joannes, 'hortulani in Hillenraet', x Magdalena d'ell Vaugalle).

3. Magdalena Mooren, ged. Swalmen 15-3-1685 (get. Arnoldus Meuter namens Joannes Mers en Catharina Ketelers, echtg. van heer Joannes Swaeken, scholtis van Swalmen en Assel; dr. van Joannes x Magdalena Delvaugalle).

4. Maria Margreta Moeren, ged. Swalmen 19-11-1686 (get. Mathias Thonissen en Catharina Ketelers voor Maria ..ben).

 

20 april 1684

auf unser Schlos Gohr

GOOR - Overdracht obligaties.

Jeronima Catharina gravin van Spaur, weduwe van den Bergh, draagt twee kapitalen uit de vaderlijke goederen, te weten:

- een obligatie d.d. 20 januari 1671 groot 4.000 rijksdaalder ten laste van de gebroeders Schenck de Nijdeggen, baronnen van Brempt en Hellenraet;

- een obligatie d.d. 15 januari 1674 groot 600 rijksdaalder ten laste van Francis de Brun te Kessel op de Maasstroom ('auf den Maesstrohm undt dessen gutter'),

over aan haar dochter Juleane Willermine hertogin von Croij, rijksprinses en geboren gravin van den Bergh.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 173vs-174; eenvoudig afschrift door secretaris G. Lubbers, zie 10-5-1682 en 1-6-1694.

 

22 april 1682 t/m 25 april 1682

SWALMEN - Proces promotor tegen Petrus Areths uit Swalmen.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 320.

 

22 april 1682 t/m 3 augustus 1683

BEESEL - Proces promotor tegen eerwaarde Henricus Peters uit Besel. Deze heeft een eik laten kappen in de mening dat die toebehoorde aan het beneficie waarvan hij rector is, terwijl de familie Cruysberg daar aanspraak op maakt.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 330.

 

23 april 1682

ROERMOND ‑ Advokaat Diester geniet "vrijdom" van de Meelwaag te Roermond.

Handelingen Magistraat 1596-1696, blz. 198. Zie 13-4-1677.

 

30 april 1682

KESSEL - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van schepenen van Kessel bekennen Jan Beurskens en Jan Trijnes, echtelieden, dat zij een bedrag van 75 gulden hebben opgenomen van Willem Maessen en Geurtien Nijskens, ook echtelieden, met als onderpand landerijen te Kessel gelegen (nader vermeld in akte van 24-3-1681).

RHCL Maastricht, Schepenbank Kessel (01.038), inv.nr. 32, fol. 14vs.

 

30 april 1682

SWALMEN - Gehuwd: Conrardus Roukus [verm. begr. Swalmen 17-2-1682] verm. wedn. van Christina aen gen Vaeren, geh. Swalmen 8-11-1654] en Gertrudis Smeets. Getuigen: Arnoldus Meuter en Henricus van Elmpt.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 28 (RAL 54).

Coen Rauckus verkocht op 30-9-1698 zijn huis in het Molenstraatje aan zijn schoonzoon Henricus Meijers.

 

vr 5 mei 1682

Z.P. - Gehuwd: Joannes Baptista Cruijsancker [ged. Roermond 8-8-1640, licentiaat en schepen, zn. van Anthonius Cruijsancker en Catharina van Elmpt] en Elisabetha Maroyen.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Antonius Cruijsancker, ged. Roermond 5-5-1682 (get. Egisbertus Jacobus Cruijsancker en Anna Maria Maroije).

2. Catharina Elizabetha Cruijsancker, ged. Roermond 18-11-1684 (get. Marcellus Maroijns en Agnes Crusancker).

Johan Baptista Cruijsancker verstrekte op 10-9-1703 een lening aan Arnold Schenck van Nijdeggen. Op 12-6-1708 ontving hij twee bemden in onberekend gebruik. Op 17-12-1726 kocht hij een obligatie ten laste van het kerspel Swalmen.

 

10 mei 1682

Collen

KEULEN - Akte van ratificatie.

Carl Eugen hertog van Croij, vorst van het Heilige Roomse Rijks, graaf te Roeur, heer te Mijlendonck, Drachenfels, Rulant, Pallandt, Berris en Velsbourg, generaal veldmaarschalk en overste van Zijne Roomse Keizerlijke Majesteit, bevestigt de overdracht van een obligatie groot 4.000 rijksdaalder ten laste van de heer Schenck van Hillenrath, zoals op 1 mei 1682 door zijn vrouw gedaan aan Balthasar Ham.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 174-174vs; eenvoudig afschrift door secretaris G. Lubbers, zie 15-6-1682 en 1-6-1694.

 

10 mei 1682

KESSEL - Gehuwd: Aegidius Grommen [+ Kessel 1-7-1734; volgens dispensatie 1716 zn. van Aegidius Grommen en Petronella Smeets] en Maria Boeijen [Boyens alias Kessels, + Kessel 9-1-1733]. Getuigen: Winandus Wijnen en Maria Grommen.

Uit dit huwelijk:

1. Digna Grommen, ged. Kessel 18-8-1683 (get. Franciscus Alardi en Elisabeth Janssen; dr. van Aegidius x Maria Boeijens).

2. Gerardus Grommen, ged. Kessel 12-5-1685 (get. Leonardus Spee en Antonia Janssen vervangen door Elizabeth Smidts; zn. van Aegidius x Maria Kessels).

3. Gerardus Grommen, ged. Kessel 17-5-1686 (get. Joannes Boijen vervangen door Leonardus Spee en Petronella Wilhelmi; zn. van Aegidius x Maria Boijen).

4. Aegidius Grommen, ged. Kessel 3-5-1688 (get. Leonardus Boijen vervangen door Petrus Cuijpers en Catharina Janssen).

5. Maria Grommen, ged. Kessel 24-3-1690 (get. Jacobus Michaels en Margareta Janssen; dr. van Aegidius x Maria Boeijens).

6. Catharina Grommen, ged. Kessel 14-12-1691 (get. Joannes Spe en Anna Boijens vervangen door Elizabeth Janssen), begr. Swalmen 21-3-1730. Tr. Asselt 22-2-1716 met Tilmannus Meeuwissen.

7. Joannes Grommen, ged. Kessel 24-1-1694 (get. Wilhelmus Caspari en Cunegundis Spee).

8. Aegidius Grommen, ged. Kessel 14-2-1696 (get. Godefridus Spe en Antonia Joannis vervangen door Elizabeth Smidts). Tr. Kessel 5-5-1722 met Elisabeth van Abel.

9. Maria Grommen, ged. Kessel 31-10-1697 (get Petrus Cuijpers en Maria Gielen).

10. Petrus Grommen, ged. Kessel 30-12-1698 (get. Henricus van Dam en Elizabeth Smidts).

11. Ruthgerus Grommen, ged. Kessel 1-10-1700 (get. Joannes Boijens uit Helden vervangen door Petrus Cuijpers en Elizabeth Spee).

12. Ruthgerus Grommen, ged. Kessel 11-5-1702 (get. Joannes Beurskens en Antonia Joannis vervangen door Margareta Smidts).

13. Gertruijdis Grommen, ged. Kessel 1-7-1703 (get. Joannes Wijnen en Anna Boijens uit Helden vervangen door Margareta Smedts), begr. Swalmen 22-3-1746. Tr. Swalmen 28-4-1734 met Quirinus Schreurs.

14. Joannes Grommen, ged. Kessel 29-7-1705 (get. Leonardus Boijens vervangen door Casparus Smidts en Helena Looijens).

15. Petronilla Grommen, ged. Kessel 28-10-1708 (get. Joannes Reef en Joanna Heesen vervangen door Gertrudis Roefs; dr. van Gellis x Maria Boijens).

 

14 mei 1682

SWALMEN - Begraven: Conrardus van Ool [ged. Swalmen 4-3-1672], zoon van Caspar van Ool [en Ida Coonen, beide geh. Swalmen 6-10-1666].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

vr 17 mei 1682

Z.P. - Gehuwd: Joannes Aelmans [Aelman] en Gertrudis Claessen [Claessens].

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Christophorus Aelmans, ged. Roermond 17-5-1682 (get. Hermannus Simens en Maria Strijthagen), jong overl.

2. Mechtildis Haelman, ged. Roermond 2-6-1683 (get. Peter Hoffman en Maria Straffen).

3. Christophorus Aelmans, ged. Roermond 16-10-1685 (get. Joannes Seelen en Gertrudis Leinsen).

4. Maria Aelmans, ged. Roermond 5-1-1687 (get. Petrus Streithagen, borgemeester, en Gertrudis Streithagen, door Gertrudis Smits).

5. Sophia Aelman, ged. Roermond 27-1-1689 (get. Arnoldus Slangen en Isabella Cox).

6. Maria Catharina Aelmans, ged. Roermond 16-12-1693 (get. Petrus van Aestenbergh en Mechtildis Aelmans).

7. Joannes Christophorus Aelmans, ged. Roermond 15-9-1698 (get. Henricus van Daem en Helena Cox).

 

20 mei 1682

SWALMEN - Begraven NN [vermoedelijk Agnes, ged. Swalmen 24-2-1678] ('sepulta est proles'): kind van Franciscus Gerarts [en Catharina Smets, beiden geh. Swalmen 14-10-1665].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

29 mei 1682

BELFELD - Overleden: Maria Engels [echtg. van Conrardus Mantels, geh. Belfeld 14-11-1663, niet begr. te Belfeld].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

vr 9 juni 1682

Z.P. - Gehuwd: Henricus Orloofs en Christina van Aldenzeel [Aldensel, Oldenseel, begr. Stevensweert 14-10-1736, verm. dr. van Joachimus van Aldenseel en Catharina Coenen]

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Carolus Orloof, ged. Stevensweert 9-6-1682 (get. Wulhelmus Jansen en Elisabeta Jansen).

2. Joachimus Orloofs, ged. Stevensweert 27-6-1683 (get. Christophorus Grelin en Agnes van Palant / Anna Catharina van Aldenseel).

3. Joanna Lisabeta Orloofs, ged. Stevensweert 11-2-1685 (get. Rutgerus Oijen en Barbara Coenen).

4. Anna Heleina Orlooft, ged. Stevensweert 3-5-1688 (get. Franciscus Falq en Elsabeta Brenkens).

Henderick Oorloffs en Christina van Oldenzeel kochten op 26-1-1683 een obligatie gevestigd op landerijen te Swalmen, die zij op 22-11-1695 weer verkochten. Vergelijk het buitenechtelijk kind te Swalmen 8-9-1707.

 

15 juni 1682

auf unser residents zu Schlos Mylendunck

MILLENDONK - Overdracht obligatie ten laste van gebroeders Schenck van Nijdeggen.

Wilhermine Juleane, bij huwelijk hertogin van Croy, gravin van Roeur, geboren gravin Van den Bergh, vrouwe van Mylendonck, Drachenfelts, Berris en Veltzbourgh, pandvrouwe van het ambt Valckenbourgh en de heerschap Nehr, draagt met goedkeuring van haar man Carl Eugen hertog van Croy, veldmaarschalk luitenant, een obligatie d.d. 20 januari 1671 groot 4.000 rijksdaalder ten laste van de gebroeders Caspar Schenck de Nijdeggen, baron van Brempt, ridder in de Duitse Orde en commandeur te Bernissen, en Christoffel Schenck de Nijdeggen, baron van Hillenraedt, heer te Swalmen en Asselt gehuwd met Anne Philippotte van Oijenbruck, welke obligatie ze van haar moeder Hieronima Catharina geboren gravin van Spaur, douariere tot den Bergh, vrijvrouwe van Goor, Meijl, Poll en Panheel, als 'vatterliche Deputat' heeft gekregen, over aan Dr. Balthasar Ham, Geheime Raad van de keizerlijke Hofraad en van de vorstendommen Paderborn en Mnster, als gedeeltelijke betaling voor een kapitaal van 6.000 rijksdaalder welk genoemde Ham hen op 26 april en 1 mei in Wenen heeft geleend.

- Met bevestiging door Henrick Kell, richter en voogd van de vrijheerlijkheid Mylendunck en Korssenbroch.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 174vs-176vs; eenvoudig afschrift door secretaris G. Lubbers, ca. 1694.

Voor origineel zie Freiherrlich von Wllenwebersche Archiv in Schlo Millendonck: Urk. 39; met dank aan Marcel Dings.

 

19 juni 1682

GRUBBENVORST - Gehuwd: Hermannus Coulen [ged. Grubbenvorst 6-1-1659, overl. ald. 20-6-1700, zn. van Gerardus Coulen en Antonia Switten] en Gertrudis Fabri [overl. Grubbenvorst 13-2-1700, dr. van Gerardus Fabri alias Scharen/Schooren en Sybilla NN, wonend te Grubbenvorst maar afkomstig uit Leuth].

Mededeling Jan Titulaer, december 2011.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Gerardus Coelen, geb. Grubbenvorst 1-8-1686. Tr. Grubbenvorst 3-5-1710 met Gertrudis Smits.

De geestelijke Hermanus Coulen, die rond 1745 rentmeester van Hillenraad was, was een kleinzoon van dit echtpaar.

 

23 juni 1682

KESSEL - Gehuwd: Henricus van Lier en Mechtildis Reineri. Getuigen: Petrus Krebbers en Servatius Cuypen.

DTB-registers Kessel.

Uit dit huwelijk:

...

1. Maria van Lier, ged. Kessel 21-4-1685 (get. Joes Linssen en Sophia op Heijs vervangen door Maria Petri).

 

25 juni 1682

SWALMEN - Gehuwd: Gulielmus Corsten en Agatha Smeets [zij is mogelijk doopgetuige te Swalmen 18-5-1684, zie hiervoor huwelijk Ramekers-Janssen, Swalmen 24-7-1682]. Getuigen: Tilmannus Theelen en Joannes Wiltschuts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 28 (RAL 54).

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Ida Korste, ged. Roermond 28-3-1683 (get. Godefridus van der Vorst / eerwaarde Petrus van Neir, pastoor, en Ida Brants / Anna Hompes).

 

juni 1682, z.d.

SWALMEN - Begraven: Petronilla [Cuijpers alias Driessen alias Gielen alias van Haelen], echtgenote van Joannes Bongaerts [geh. .. vr 24-7-1654].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

Betreft enig begraven van deze maand, zodat geen preciezere specificatie mogelijk.

 

6 juli 1682

SWALMEN - Verzoekschrift.

Matthijs Smaebers; Mettel Schoncken, weduwe van Joannes Smabers; Peeter Gubbels als voogd van Jacob Smaebers; en Willem Muijrers en Peeter Baeckhoven als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Smaebers, verklaren in een verzoekschrift aan het hoofdgerecht te Ruremunde dat hen bij scheiding en deling met hun medeerfgenamen 2 morgen akkerland onder Swalmen gelegen zijn toegevallen, welke zijn belast met 200 gulden ten behoeve van Leonardt Cox en waarvan al geruime tijd geen rente is betaald, zodat zij nu voornemens zijn dit land aan genoemde Cox te verkopen omdat de opbrengst van het land maar net genoeg is om deze rente te kunnen voldoen.

- Met positief advies van naaste vrienden en voogden d.d. 16 juli 1682.

- Met toestemming van J.R. Wanssum namens het hoofdgerecht d.d. 17 juli 1682.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 97vs-98; voor overdracht zie 21 juli 1682.

 

6 juli 1682

SWALMEN - Begraven: Theodora [Willems], echtgenote van Petrus Pijpers [geh. Swalmen 9-5-1680; hij hertr. verm. Swalmen 10-2-1684 met Maria Cuijpers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

12 juli 1682

BELFELD - Overleden: Wilhelm Schroers [echtg. van Leonarda aen gen Stap, geh. 1672 (z.d.); zij hertr. Belfeld 15-8-1684 met Petrus Meuwesen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

13 juli 1682 en later

MULBRACHT - De Roffersche thiende, toecommende den altaer van St. Joris gefundeert in de Gasthuys capelle binnen de stadt Ruremonde ten Gribbenschen rechten.

- Den 13 july 1682 ontfanckt dit leen Antonius Luijten vuyt crachte van consent onder handt ende pittschaft de dato den 11 july 1682 van den eerw. heere Reinerus van Harbergen pastoir tot Montfort, gelijck Wilhelm Broeckray ofte Heringen daermede 't lest beleent is geweest.

- Den 12 augusti 1682 ontfanckt dit leen Lenardt Compans soo voor hem selven alsmede tot behoeff van Joannes van Broeckray, gelijck den voorn. Wilhelm van Broeckray zalr. des voorss. leenheffers schoenbroeder beleent is geweest.

- Den 9 july 1697 ontfanckt dit leen den eerw. heere Jacobus Bordels rector van 't beneficie van St. Joris capelle binnen Ruremonde door sijnen volmacht den heere adt. Johan Gerardt van der Smitzen, gelijck Antonius Luijten naemens den voorn. eerw. heere Reinerus van Harbergen gewesenen pastoir in Montfort daermede 't lest beleent is geweest.

Nota

Dat ten opsichte van het voorss. leen moet worden ondersocht ofte het selve als nu geene twee leenen aengesien in den voors. jaere 1682 hetselve door den eerw. heere pastoir van Harbergen schijndt voor het geheel te sijn gereleveert, ende door den voorn. Lenardt Compans in den selven jaere voor de hellichte, des to meer ter wijlen het selve leen in den jaere 1697 wederomme is worden verheven door den eerw. heere rector Bordels bij overlijden van den voorss. heere pastoir van Harbergen geene mentie dit leste relyff maeckende van de doodt van den geseyden Compans.

- Den 25 7ber 1764 is den seer eerw. greffier Thunissen als teghenwoordigeh besitter der Roffersche thiende gehoorende tot St. Joris authaer gefundeert in de Gasthuys capelle binnen Ruremonde door sijnen gevolmachtighden den seer eerw. heere Johan Michiel de Cock pastor tot Aldekerck belehnt geworden.

Nota

Den heere canonicus Bors als voorighen besitter van de voorss. thiende ende bediender van St. Joris authaer aengehouden sijnde om het lehn te verheffen, heefft hem oock aengenoomen te doen, waer over gestorven sijnde, heefft den heere De Winckel versproocken de betaelinghe te besorghen, offte nu dese aen sijne Excellentie is geschiet, is mij onbekent.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

18 juli 1682

SWALMEN - Begraven: Joannes Noppers [echtg. van ..., begr. Swalmen 20-7-1682].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

20 juli 1682

SWALMEN - Begraven: de echtgenote van Joannes Noppers [begr. Swalmen 18-7-1682] ('sepulta est uxor praecedentis').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

21 juli 1682

SWALMEN - Overdracht land, met kwijtschelding schuld.

Ten overstaan van scholtis, Jan Smeets en Jan Beeck, schepenen, dragen Peeter Gubbels met toestemming en als voogd van zijn vrouw en mede als voogd zoals aangehaald in het verzoekschrift d.d. 6 juli 1682 [zie aldaar], alsmede Willem Murers, Matthijs Smaebers en Peeter Baeckhoven 4 morgen land op de Meesterswegh in de heerlijkheid Swalmen gelegen over aan Leonardt Cox in ruil voor een obligatie met verlopen rente welke genoemde Cox daarop te vorderen heeft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 98.

In het voorafgaande rekest is slechts sprake van 2 morgen in plaats van 4.

 

24 juli 1682

SWALMEN - Verpanding Beekerhof.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Jan Smiets en Jan Beeck, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, bekent de eerwaarde pater Anthonius Basel, procurator van de kartuizers te Ruremunde, krachtens obligatie d.d. 1 september 1681 bezegeld met het kartuizerzegel in rode was en ondertekend door pater Adrianus Poeijn als prior van genoemd klooster, dat zij conventualen een bedrag van 2.000 Albertus rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen op St.-Michaelsdag [8 mei] 1682, hebben opgenomen van de ook eerwaarde pater Joannes Laffeij als prior van het kartuizerklooster te Cuelen [Keulen], met als onderpand hun hof genaamd Beeckerhoff in genoemde heerljkheid gelegen met de daartoe behorende tiende, welke onderpanden volgens verklaring van scholtis en schepenen wel zes maal zoveel waard zijn.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 96vs-97.

De oorspronkelijke aanhef met als datum 5 september 1681 is doorgehaald, in de nieuwe datum onder aan het stuk is het laatste cijfer van het jaartal slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

24 juli 1682

SWALMEN - Gehuwd: Hermannus Ramekers [Rameeckers, ged. Swalmen 28-4-1652, begr. ald. 7-1-1691, zn. van Gisbertus Hermens [sic] en Maria Willems] en Elisabeth Janssen [alias Jacobs; wed. van Godefridus Bongaerts, begr. Swalmen 12-3-1682]. Getuigen: Henricus Ramekers en Arnoldus Meuter, koster.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 28 (RAL 54).

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Rameeckers, ged. Swalmen 18-5-1684 (get. Jacobus Meuwissen en Agatha NN). Tr. Asten 5-7-1705 met Anna Maria Canters.

2. Maria Raemeckers, ged. Swalmen 14-11-1686 (get. Gisbertus Ramekers voor Jacobus Spee en Judiht Kromvoets), verm. begr. ald. 11-6-1758. Tr. verm. Swalmen 29-9-1709 met Leonardus Tessers.

3. Wilhelmus Raemekers, ged. Swalmen 21-8-1689 (get. Wilhelmus Kromvoets en Anna Beck; zn. van Hermannus x Elisabetha Jacobs). Tr. mogelijk ... vr 3-10-1715 met Helena Teunissen.

Herman Raemeckers kocht op 21-2-1686 land te Swalmen. Lijsbet Janssen kreeg na het overlijden van haar man (z.d.) toestemming van de gemeente om een kar hout te hakken voor de bouw van een schuur.

 

3 augustus 1682

GRUBBENVORST / SWALMEN - Franciscus Fabri (Smits), geboren te Leuth bij Kriekenbeek, zoon van Andreas Smits en Margaratha Mullers, werd in mei 1653 als student aan de Hoogeschool te Keulen ingeschreven. In fabruari 1669 was hij vicaris van het St. Jorisaltaar te Swalmen en van het St. Agnesaltaar te Asselt, werd pastoor benoemd te Grubbenvorst met het feest van St. Jan 1674 en overleed 3 augustus 1682.

De Maasgouw, Jrg. 31, 1909, no. 6, Lijst van pastoors te Grubbenvorst, door M.J. Janssen, pastoor te Meerloo.

 

11 augustus 1682

TEGELEN - Gehuwd: Michael Baeten en Margaretha Cruijsbergen [mogelijk dr. van Theodorus Cruijsberg en Barbara Reaels 26-11-1654] Ruremundana. Getuigen: H. Vervoort, koster, en Lucia Cruijsbergen {voor of door} Eva Bongartz.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

 

19 augustus 1682

ASSELT - Gehuwd: Leonardus Dirix [begr. Swalmen 10-4-1685] en Maria Henrix [zij hertr. mogelijk Swalmen 17-7-1685 met Matthias Houx]. Getuigen: Joannes van Halen en Leonardus Stockmans.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 136vs.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Diricx, ged. Swalmen 16-1-1684 (get. Matthias Teunissen en Catharina Coonen).

 

4 september 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Beeck [en Judith Ramakers, beiden geh. Swalmen 18-11-1665].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

7 september 1682

SWALMEN - Begraven: Petrus Cruijspenninck [echtg. van Anna Bartholomei, geh. ... vr 4-12-1659, verm. begr. ald. 13-2-1699].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

12 september 1682

ROERMOND - Voorlopig belastingreglement voor het Roermonds Kwartier.

"Provisioneel reglement by de heeren van ridderschappe, ende steden, representerende den Staedt des Ruremondstschen quartiers, met den Ed. Hove van Gelderlandt beraempt, om dyenvolgens, eens in 't jaer, tot stuyr van de beden, subsidien, ende onraedts-penningen te lichten ten platten lande, te beginnen mitten eersten Octobris naestcomende.

Tot Ruremonde, gedruckt by Lenaert Ophoven, gezwooren drucker van den Ed. Hove van Gelderlant, 1682.

 

Bestialen

 

 

 

voor jeder

Koye

6

schellingen

Rindt

3

schellingen

Schaep

3

stuyv. brab.

Gans

2

stuyv. brab.

Caer Byen

3

stuyv. brab.

 

 

Consumptien

 

 

d'Ahme Rijnschen wijn

20

schellingen

d'Oxhooft Franschen wijn

20

schellingen

Eene tonne biers, die vertapt wordt

3

schellingen

Eenen brouwer, van jeder tonne, die hy brouwt, en verkoopt

1

schell.

Ende van de geene, die hy vertapt

4

schellingen

Alle bieren, van buyten de provincie inkommende, ieder tonne ad 110 potten

3

schellingen

Ende andere meerdere, naer advenant

 

 

Eene tonne azijn van buyten inkommende

10

schellingen

Die binnen landts gemaeckt wordt

5

schellingen

Die den azijn maeckt, ende mede verkoopt voor jeder ton

7

schellingen

Een kanne brandewijn, wachelter, ende andere gedistilleerde waeteren

6

stuyv. brab.

Voor jeder karre torffs, ofte holts, gehaelt op de gemeente, ende wordende binnen dorps geconsumeert

1

stuyv. brab.

Met twee peerden

6

oort

met eenen waeghen

2

stuyv. brab.

Voor eene karre, die elders sal worden verkocht, sonder nochtans hier door jemandt t'authoriseren die daer toe niet en sijn berechtight

2

stuyv. brab.

Met twee peerden

3

stuyv. brab.

Voor eenen waeghen

4

stuyv. brab.

 

Ambachtsluyden, handelaers

 

 

Eenen wullen-wever, van een getouwe

10

schellingen

Van twee getouwen

15

schell.

Van drye getouwen

20

schell.

Ende soo meer van jeder getouwe

5

schell.

Eenen lijnen-wever, met een getouwe

6

schell.

Met twee getouwen

9

schell.

Met drye getouwen

12

schell.

Ende voorders van jeder getouwe

3

schell.

Jeder laecken, ende stoffe cremer

18

schell.

Lijnen, garen ende diergelijcken cremer

16

schell.

Roscammer

16

schell.

Ossen-vercooper

16

schell.

Schaeps-drijver

16

schell.

Cooren-cooper

16

schell.

Landt-meeter

16

schell.

Een backer

6

schell.

Vetwary-cremer

6

schell.

Cuyper

6

schell.

Smith

6

schell.

Raemaecker

6

schell.

Schrijnwercker

6

schell.

Timmerman

6

schell.

Snijder

6

schell.

Gelasmaecker

6

schell.

Leer-touwer, ofte Vel-bereyer

6

schell.

Drayer

6

schell.

Voerman

6

schell.

Lijndryver

6

schell.

Tinnegieter

6

schell.

Haemaecker

6

schell.

Leyendecker

6

schell.

Metzelaer

6

schell.

Lantern-maecker

6

schell.

Hoedt-maecker

6

schell.

Azijnmaecker [toegevoegd in eigentijds handschrift]

6

schell.

Barbier

6

schell.

Gemeen cremer

6

schell.

Slachter

6

schell.

Schoenmaecker

6

schell.

Schoenmaecker, ende loyer

10

schell.

Loyer alleen

8

schell.

Eenen malt-handelaer, die 't selve vercoopt, oft voor andere maeckt

8

schell.

Clompen-maecker

4

schell.

Slotmaecker

4

schell.

Ketelbuyter

4

schell.

Alle potbackers, ende pannebackers, voor jeder oeven die sy instoocken

2

schell.

 

Generale Capitatie.

Daerenboven sal jaerlijcx oock eens gheset worden eene generale capitatie, waer inne alle de voorsz. aengheslaegene ambachtsluyden, ten opsien van haere ambachten, ende bedrijff, daer beneffens alnoch , ghelijck alle andere, sullen contribueren, te weeten,

Jeder huyshoudende manspersoone

8

schellingen

De vrouwe, oft weduwe

4

schell.

Jeder soone, oudt 16 jaeren

4

schell.

Jeder knecht

4

schell.

Jeder dochter, oudt 16 jaeren

2

schell.

Jeder dienstmaeght

2

schell.

 

Welverstaende, dat die bestialen, de welcke riddermatighe personen selver houden op hunne huysen, waer van sy worden verschreven, ende effectivelijck compareren, van dese collecte gevrijt sullen wesen, edoch die van hunne halfluyden, ofte pachters, daer in voor hun ghedeelte contribueren, ende 't geene voorsz. oock d'onder-heeren, ende alle andere niet en sal prejudiceren in haer oudt recht van accys, ofte andersints.

Ende op dat die bovenstaende provisioneel reglement des te beter, sijn effect magh gewinnen, ende daer van worden uytgesloten alle defraudatien, oppositien, ende ongheregeltheyden, soo is by stadthouder, ende raeden van Syne Majesteyts souverainen hove des vorstendombs Gelre, naer voorgaende communicatie met ridderschappe, ende steden, goetgevonden te ordonneren, ende te statueren 't geene volght,

I.

Dat in gevalle jemandt wierde bevonden, die sijne beesten in 't opnemen, ende tellen der selver, soude hebben versweegen, verbrocht, ofte verstompelt, sal gestraft worden met eene amende van thien goltguldens, voor jeder der voorsz. hooren beesten, ende voor d'andere, drij goltguldens, sonder ooghluyckinge, ten proffijte der heeren, ende officieren ter plaetse, daer sulcx sal sijn geschiedt, soo, ende ghelijck sy tot andere amenden sijn berechticht.

II.

Dat aengaende de bieren, wijnen, ende hitzige gebrande wateren, de voorsz. respective heeren, in hunne heerlijckheyden, ende de officieren ter plaetsen, daer geene heeren en sijn, sullen stellen, met interventie van een, oft twee der principaelste buyten, ofte binnen-geerfden, daer sulcx gevoegelijck sal konnen geschieden, alsulcke bequaeme personen, als de selven sullen goedt vinden, om naer voorgaenden eede, oprechtelyck, ende getrouwelyck te doen die collecte, van 't geene, daer van moet worden betaelt, voor alsulcken tanto, als de voorsz. heeren, ende officiers, met interventie als vooren, des sullen konnen eens worden,

III.

Edoch sonder prejuditie van 't recht, 't welck eenighe heeren souden mogen hebben, van de schatheffers privatelyck aen te stellen.

IV.

Ende dat alle personen dese neeringe doende, geobligeert sullen sijn in 't inkommen van de voorsz. wijnen, uytlandtsche bieren, azynen, ende hitzige gebrande wateren, aen de collecteurs d'oprechte quantiteyt aen te geven, ende in 't regard van de inlandtsche, 't selve insgelycx te doen, eer, ende bevoorens de brouwers sullen tonnen, ende de tappers het bier inleggen, ende in 't regard der gebrande wateren, soo haest het selve sal sijn gedistilleert, op pene van confiscatie, tot proffijte, d'eene helfte voor den aenbrenger, ende d'andere voor den collecteur, boven eene amende van vijffentwintigh goldtguldens, voor de respective heeren, ende officiers, als vooren.

V.

Ende dat den aenghestelden collecteur van tyde tot tyde, de verschulde penningen sal invoorderen, sonder dissimulatie, oft die aen jemanden te crediteren, ende d'ontfanghene van maendt, tot maendt preciselijck over te tellen in handen van den schatheffer der beden, subsidien, ende quaertiers onraedt, sonder dat den selven schatheffer daer voor eenigen tanto sal genieten.

VI.

Boven dyen sal den voorsz. collecteur ten tyde van de gemeensrekeningen, ende voor dat de selve sullen worden gehoort, pertinenten, ende specifiquen staet overleveren, van de posten by hem ontfangen, met uytdruckinghe der personen, waren, ende tyt, waer van die sijn geprocedeert, ende betaelt,

VII.

Ende doen blycken van de volcommene uyt-ghave by quitantie van de schatheffer.

VIII.

Dat de scholtissen, schepenen, ende gezwoorens geobligeert sullen sijn mede de goede handt te houden, dat dit reglement in alle sijne puncten exactelijck worde achtervolght,

IX.

Ende dat ingevalle sy daer inne weygerich, ofte ghebreeckelijck mochten vallen, yeder van hun insgehelycx verbeuren sal eene amende van vijfentwintich goldtguldens, gelyck oock alle particuliere, die eenigh beletsel tegens d'executie van 't voorsz. reglement, souden mogen voorwenden.

X.

Dat ingevalle jemandt van d'onderheeren, ofte hooge officieren oock in faute mochte verblijven het voorsz. reglement in 't werck te stellen, de Heeren Gedeputeerde, van tijde tot tijde, daer over ondersoeck sullen laeten doen, ende naer voorgaende vermaeninghen, soo noodigh, den Hove versoecken, om daer in tot laste der defaillanten, door sijne Majesteyts Raedt, ende Mombour soodanige voorsieninghe te worden gedaen., als tot punctuele observantie van 't voorsz. reglement, gevonden zal worden te behooren.

XI.

Dat in jeder kerspel voortaen gestelt sullen worden twee distincte schatheffers, d'eene om t'ontfangen de penninghen van weghen den Staet, ende d'andere de gene, die door de dorpen, tot betalinghe van haere particuliere lasten, worden uytgeschreven, sonder dat de selve sullen worden geconfundeert, op de selve pene, ende ten proffijte, als vooren, ten laste van de gene, die daer in gebreckelijck, oft weygerigh sullen vallen.

XII.

Ende om te eviteren alle cunfusien in de rekeninghen, dat de selve in goede, ende behoorlijcke forme sullen worden opgestelt, ende door de schatheffers, alle jaeren in octobri, naer kerckelijcke publicatie, van veerthien daeghen te bevoorens gedaen, daerinne brengende den ontfanck, ende uytgaeve van 't geheele jaer, sonder jet daer van te reserveren, ofte eenighe rekeninghen achter te houden, op pene als voor, tot laste der gebreckelijcke,

XIII.

Ende dat den schatheffer der beden, subsidien, ende landt-onraet eerstelijck by memorie sal stellen de uytschrijvinghen van den heere landt-rentmeester, tot laste van jeder kerspel gedaen, ende daer tegens in ontfanck sal brenghen, alle de swaere zedulen, daer voor tot betaelinghe der selver, op de landerijen uytgeset,

XIV.

Ten tweeden, het geheel import der capitatie,

XV.

Ten derden, van den beesten-schat,

XVI.

Ten vierden, van 't bedrijff der ambachtsluydens,

XVII.

Ten lesten, den jaerlijcxen, ende geheelen ontfanck van de consumptien,

XVIII.

Ende in de uytgaeve alleen brenghen de sommen, in 't selve jaer successivelijck, naer vervolgh des tijdt, betaelt, tot voldoeninge van de penninghen, door de voorsz. landschappe ingewillight.

XIX.

Gelijck mede by capittel part, de kosten daer uyt geresen, ende die met kennisse van den heer, ende geerffden sullen sijn aengewent.

XX.

Ende dat den anderen schatheffer, aengestelt tot ontfanck, ende betaelinge der pensionen, ende andere voorvallende dorps-lasten, eerstelijck in ontfanck sal brengen alsulcke lichte zedulen, als hem tot betaelinghe van de voorsz. lasten, sullen sijn geset, ende daer tegens in uytgave stellen, eerstelijck alle de renthen, met uytdruckinge van de capitalen der selver, hoe hoogh die staen, ende wanneer die sijn kommen te vervallen,

XXI.

Ende dat ingevalle eenighe onbetaelt mochten blijven, die van jaere tot jaere binnen linie, by memorie, sullen worden aengetrocken.

XXII.

Ten tweeden in 't volgende capittel, alle extraordinarisse kerspels lasten, die met kennisse van den heeren, schepenen, en gemeynsluyden, naer gelegentheydt des tijts inexcusabel bevonden sullen worden.

XXIII.

Ende op dat 't selve des te lichter soude konnen geschieden, sal in jeder kerspel gemaeckt worden pertinent prothocol, van alle de renthen die sy sijn verschuldt, daer in alle obligatien, ende rentbrieven sullen worden geregistreert, ten welcken eynde alle die crediteuren, de hunnighe sullen overleveren, eer men gehouden sal wesen, daer op eenighe voordere betaelinghe te doen.

XXIV.

Ende naerdemael bevonden sijn groote excessen van verteringhen in 't verhoor der voorsz. rekeninghen, dat voortaen daer geene en sullen worden gedaen tot laste der gemeynte, maer jeder in sijn particulier sal draegen 't geene hy sal hebben verteert, sonder dat de schatheffers eenighe der-gelijcke costen sullen moghen betaelen, ende in rekeninghe te brenghen, ghelijck oock niet voor 't instellen der selver rekeninghe, op pene van 't dobbel, te verbeuren tot proffijte van den heere, ende dat daerenboven hun alle het selve sal worden doorstreken.

XXV.

Ende eyndelijck om voor te komen alle ongeregeltheden, in 't punct van executien, ende andersints, dat punctuelijck sal worden onderhouden het reglement van den eersten february 1680.

Belastende, een jegelijck die 't selve sal mogen aengaen, hem naer 't gene voorsz. punctuelijck te reguleren, in alles nochtans het recht van Syne Maj. onverkort,

Ende op dat niemandt redenen van onwetentheyt en komme te pretenderen, sal hier van behoorlijcke publicatie worden ghedaen, ter plaetse daer men sulcx gewoon is te doen. Actum tot Ruremonde den 12 september 1682 - was geparapheert V. Veck vt. onderstont Ter ordonnantie van den Hove, ende was ondertekent T. Winckel, ende was gecachetteert met het cachet van Syne Majesteyt in roode hostie op een sterre van wit pampier.

Digitale Plakkatenlijst Overkwartier, door Louis Berkvens e.a. (http://www.rechten.unimaas.nl/lrg/ )

 

17 september 1682

RIJKEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Peeter Bongarts en Derick Stevens, schepenen, en Peeter Quijten, bode in plaats van de scholtis, dragen Aret Erckens, Hermen Hueskens en Jacob Cuijpers, als voogden van de kinderen van Aret voornoemd, Peter en Geurt Quijten, hier present, Truij en Gertruijt Quijten, en Jan en Peeter Quijten als erfgenamen van wijlen Willem Quijten, zich mede sterkmakend voor Helena Quijten,

morgen land in de Rijckelsche Bemden gelegen, behorend tot de 4 morgen 'soo door malcanderen gesneden werden', gelegen naast het Weijclooster (Klerkenhof), voor een bedrag van 109 gulden plus malder rogge, godsheller 1 blaumuijser, over aan Hendrick Schutgens en diens echtgenote [Helena Cruijsberg, geh. Belfeld 9-5-1668].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 166vs; eerst op 29-5-1684 te boek gesteld.

 

17 september 1682

SWALMEN - Begraven: Matthias Arets [mogelijk echtg. van Mechtildis Fijen, geh. Asselt 12-8-1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

22 september 1682

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Peters [Peeters] en Helena Henricx [Henrix, mogelijk ged. Swalmen 6-11-1663 als dr. van Joannes Hendericx en Cornelia Willems]. Getuigen: Theodorus Sillen en Arnoldus Coenen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 28 (RAL 54).

Uit dit huwelijk:

1. Henrica Peeters, ged. Swalmen 29-12-1683 (get. Joannes Wiltschuts namens Michaelis Peters en Anna Tijssen).

2. Matthias Peeters, ged. Swalmen 20-1-1687 (get. Matthias Hox en Catharina Reijners). Tr. mogelijk Asselt 22-11-1712 met Mechtildis Tessers.

3. Petrus Peters, ged. Swalmen 16-12-1691 (get. Arnoldus Meuters en Maria Hinderix).

 

vr 24 september 1682

Z.P. - Gehuwd: Henricus Crijnen [begr. Swalmen 28-4-1728] en Gertrudis Arets [begr. Swalmen 9-4-1688].

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Crijnen, ged. Swalmen 24-9-1682 (get. Thomas Janissen en Mechtildis Henricx; dr. van Henricus x Gertrudis Arets). Tr. Swalmen 7-10-1704 met Wilhelmus Schreurs.

2. Severinus Crijnen, ged. Swalmen 10-5-1686 (get. Gulielmus Beck en Jacobus [moet zijn: Jacoba] van Obrig).

Voor een anekdote over Hein Crijnen en zijn dochter Trincken gehuwd met Willem Schreurs zie Periodiek MHVS Jrg. 12 (1992) nr. 3, blz. 31-36.

 

30 september 1682

SWALMEN EN ASSELT ‑ Caspar vrijheer Schenck benoemt Arnold Mooren tot gerechtsbode van Swalmen en Asselt.

Schlo Haag, inv.nr. 4185.

 

20 oktober 1682

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie voor de derde roep: Bernardus Nickmans [Neickmans, begr. Swalmen 16-3-1693] en Lucia Scrijvers [Schrivers, begr. Swalmen 13-6-1722]. Getuigen: heer Lambertus van den Dijck en Joannes Peters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 28 (RAL 54).

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Nickmans, ged. Swalmen juni 1684 (get. Petrus Strijthaeghen en Anna Gertrudis Strijthaghen; dag niet vermeld, doch vr 25-6).

2. Maria Elisabetha Nickmans, ged. Swalmen 13-5-1686 (get. Henricus Schrivers en Bertha Schrivers), begr. ald. 10-4-1734. Tr. Swalmen 24-7-1727 met Petrus Getseler.

3. Margreta Nickmans, ged. Swalmen 28-2-1689 (get. Arnoldus Meuters namens Joannes van Lin en Jacoba Slabbers), begr. ald. 10-7-1730. Tr. 1) Swalmen 8-7-1711 met Petrus Beeck, begr. ...; 2) Swalmen 15-1-1727 met Christophorus Dorssers.

Bernardus Nickmans verklaarde op 20-12-1682 dat hij negen jaar bediende van de commandeur Caspar Schenck van Nydeggen was geweest. Deze relatie verklaart zijn komst naar Swalmen, maar zegt helaas niets over zijn herkomst. Bernard en Lucia verpandden op 11-1-1686 hun huis te Swalmen. Lucia Schrijvers en haar kinderen Margareta en Elisabeth verkochten op 17-10-1719 een erfpacht gevestigd op hoeve de Spick.

 

7 november 1682

SWALMEN - Begraven: Petrus Meuter [ged. Swalmen ???], zoon van Arnoldus Meuter, koster [en verm. Maria Cruijsbergh, beiden geh. Swalmen 7-8-1669].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 143vs.

 

24 november 1682

ROERMOND - Huwelijksdispensatie voor Matthias Gerissen en Sophia Quijten uit het land van Gulik ("patria Juliacensi") voor huwelijk te Nijmegen (op 4 december d.a.v.).

RHCL Maastricht, Huwelijksdispensaties klapper 1, 1682 nr. 49.

 

30 november 1682

'ultimo novembris'

SWALMEN - Begraven: Cornelius Janssen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

4 december 1682

VENLO ‑ Gehuwd: Mathias Vermaesen [Vermaeseren] en Barbara van Homoet [Hoemoet].

GA Venlo, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Conrardus Vermaeseren (Vermaesen), ged. Venlo 9-2-1686, begr. ald. 12-11-1733. Tr. Venlo 24-1-1717 met Helena Swinckels.

Zie ook Limburgse Leeuw 1960, blz. 79 (bron: J. Verzijl: Genealogie Vermaeseren, n 855).

 

4 december 1682

SWALMEN - Begraven: Petrus Janssen [verm. wedn. van Catharina Beeck, geh. Swalmen 25-8-1680, begr. ald. 15-11-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

16 december 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Wiltschuts [en verm. Judith Mevissen, beiden geh. Swalmen mei 1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

Genoteerd n 29-12-1682.

 

29 december 1682

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Joannes Obers [en verm. Elisabetha Reubkens, beiden geh. Asselt 31-7-1678].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

1682

ROERMOND - Huwelijksdispensatie voor:

- Joannes Cox, zoon van Leonardus Cox en Sophia Segers genaamd van Loon, kleinzoon van Christianus Segers genaamd van Loon en Helena Thelen, achterkleinzoon van Jacobus Segers en diens tweede echtgenote Sophia Cremers; en

- Elisabeth Segers, dochter van Henricus Segers en Egberta Cruijsberghen, kleindochter van Mattheus Segers en NN, achterkleindochter van Jacobus Segers voornoemd en diens eerste echtgenote Maria NN.

RHCL Maastricht, Archief Bisdom Roermond; Officialaat Huwelijksdispensaties.

 

1682, z.d. ?

BELFELD ‑ De schepenen en gerfden van het kerspel Belfeld voeren een proces tegen jonker Hendrick Isebrandt van der Voorde, inzake weigering van teruggave van stukken die het kerspel toebehoren.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1682.

 

1682, z.d. ?

SWALMEN EN ASSELT ‑ Aanstelling van een veldschut te Swalmen en Asselt

Schlo Haag, inv.nr. 4186. Zie 1657 en 1746, z.d. ?

 

1682, z.d.

SWALMEN ‑ Brieven betreffende Hillenraad.

RHCL Maastricht, Familiearchief d'Erp, magazijnlijst doos 20.

 

1682-1713

BEESEL-LEEUWEN ‑ Verplichtingen van de rector van de St.-Lambertuskapel te Beesel 1682-1713.

RHCL Maastricht, Archief Bisdom Roermond 1559-1801, Port. 117.7a.

 

 

 

1683

10 januari 1683

SWALMEN - Toewijzing beurs.

Leonardus Loevericx, pastoor van Swalmen en Assel, Albert Meuter, scholtis, Jan Smiets en Hendrick Smiets, schepenen aldaar, verklaren dat zij de beurs gesticht bij testament door Anthonius Mennius, in leven pastoor van Swalmen en Assel en neef van de begunstigde, groot jaarlijks 50 gulden gevestigd op het kerspel Swalmen, ... heer Everard op de Spick volgens obligatie daarvan berustend in de schepencomp alsook een kopie op de pastorie, krachtens akte van transport of renuntiatie en daaraan verbonden volmacht door J. Boenarts van Brussel aan comparanten toegezonden, met ingang van 1682 voor een periode van acht jaar hebben gegund en gegeven aan Martinus Berckers geboren te Asten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 98vs-99.

 

vr 13 januari 1683

Z.P. - Gehuwd: Martinus Stams [ged. Roermond 17-12-1631, zn. van Cornelius Stams en Mechtildis Lockermans; mogelijk wedn. van Aemilia Nijskens, geh. Roermond 26-6-1667] en Gertrudis Stox.

Uit dit huwelijk:

1. Agnes Stams, ged. Roermond 13-1-1683 (get. Leonardus Stams en Gertrudis Munninckxs).

 

13 januari 1683

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Theodorus Faessen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

vr 23 januari 1683

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Henricus Bisschops, kerkmeester te Roermond, en Anna Gertrudis van Berckelaer.

Uit dit huwelijk:

1. Sibilla Elizabetha Bisschops, ged. Roermond 23-1-1683 (get. Christophorus Laurentius Petit, licentiaat in de beide rechten, en Maria Elizabetha van Berckelaer, weduwe Pijlman).

 

26 januari 1683

SWALMEN - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Jan Smits en Jan Janssen, schepenen, dragen Adam en Hans Henderick Crans, nagelaten kinderen van wijlen Adam Crans, zich mede sterk makend voor hun andere broers en zusters, en Henderick Crans, nagelaten zoon van Derick Crans, zich mede sterk makend voor zijn drie broers, als erfgenamen van wijlen Paulus Crans en Elisabeth Slijpen, gewezen echtelieden, een obligatie [van 2-9-1666] krachtens transfixbrief over aan Henderick Oorloffs en Christina van Oldenzeel, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 187vs-188; gecollationeerd afschrift door secretaris G. Lubbers naar het origineel door secretaris Hend. Crebber met twee zegels in groene was. In marge: modo Johan Schoncken (zie latere overdracht d.d. 22-11-1695 en 6-12-1695).

 

30 januari 1683

SWALMEN - Gedoopt: Joannes, buitenechtelijke zoon van Petrus Linsen, 'militis Extranei', en Anna Gubbels. Getuigen: Joannes Bremers en Gerardus Gubbels. Hiervr een aantekening: 'Nota quod ..quens proles nata sit illegitimo thoro'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 61vs.

 

2 februari 1683

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Henricus Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

vr 8 februari 1683

Z.P. - Gehuwd: Martinus Claessen en Maria Straffen.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Claessen, ged. Roermond 8-2-1683 (get. Bartholomeus Straffen en Catharina Thijssen).

2. Anna Claessen, ged. Roermond 9-7-1686 (get. Judocus Tijssen en Gertrudis Straffen).

3. Christophorus Claessen, ged. Roermond 25-11-1689 (get. Joannes Straffen en Caecilia Straffen).

 

4 februari 1683

SWALMEN - Begraven: Joannes Beeck, schepen [echtg. van Judith Ramakers, geh. Swalmen 18-11-1665].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

11 februari 1683

ASSELT - Begraven: Matthias Tacken [ged. Asselt 25-3-1626, zn. van Joannes Tacken en Gebela Michiels; echtg. of wed. van Margaretha Coenen, geh. vr okt. 1660].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 152.

 

15 februari 1683

SWALMEN ‑ Akte van volmacht van het Hof van Gelder aan de schepenbank Swalmen om een huis langs de Swalm bij de volmolen over te dragen aan de rekenmeester Bierens.

RHCL Maastricht, G. Venner: Inventaris van Losse Charters die in 1901 uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden verworven, inv.nr. 96; charter.

Voor deze goederen vgl. akte d.d. 6-10-1699.

 

17 februari 1683

RIJKEL - Verkoop huis op de Steeg.

Gerfden, schepenen, gezworenen en regeerders van het kerspel Biesel verkopen

- een huis, schuur, hof en land te Rijckel op de Stegh gelegen tussen de erfgenamen van Lins Peeter Lenssen en de erfgenamen van wijlen Willem Schruers, met de korte zijden grenzend aan het Weijclooster (Klerkenhof) en de openbare weg;

- 3 vierdel morgen akkerland in de Schoolt gelegen tussen de erfgenamen Hermen Gerits en Hendrick Beckers, de korte zijden grenzend aan Hendrick Langerbens en de Vrijbergh;

- morgen akkerland in de Schoolt gelegen tussen Cruijsbergen Caeffeert (?) en Geurt Luttels, met de korte zijden grenzend aan land van het St.-Catherina-altaar en de Vrijbergh;

- 1 vierdel morgen akkerland in de Schoolt gelegen tussen Peeter Lenssen en Geurt Lutters voornoemd, met de korte zijden grenzend aan de Vrijbergh en voornoemde halve morgen;

- een heg houtgewas, gelegen tussen land van het St.-Catherina-altaar en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen van Trijncken Bongarts en de voornoemde gemeinte, plus enige aanplant (poeten') op de gemeinte tegenover de voornoemde landerijen;

voor een bedrag van 400 gulden Roermonds aan Hendrick Slabberts en Guertien Gerits, echtelieden. Van dit bedrag wordt 100 rijksdaalder besteed aan de (gedeeltelijke?) aflossing van een schuld van 100 ducatons opgenomen van heer Van den Veecken, waarvoor Merij van Cruchten zich borg heeft gesteld en deze 100 pattacons (= rijksdaalders) aflossing reeds heeft ontvangen.

Peeter Hendrickx, gezworene, heeft voor deze 100 pattacons voornoemd 10 gulden voorgeschoten, die hij nog van de gemeinte terugkrijgt. De kopers betalen slechts 300 gulden, zodat de goederen belast blijven met 100 gulden, waarvan 25 aan de [onleesbaar] te Biesel en 25 gulden aan de erfgenamen van Gerit Enggels.

De akte wordt mede ondertekend door pater Wilhelm Wanron [voor naam vgl. 5-12-1680), prior van de Kruisheren te Roermond; Adamus Alberts; Wilhelmus van der Holt; Guert Cruijsbergh; Jan Buerskens; Peeter Bongart; en Peeter Hendrickx.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 165vs-166; eenvoudig afschrift op papier.

 

19 februari 1683

VENLO / SWALMEN-MIDDELHOVEN - De eerwaarde Cornelius Muijens, rector van het Weijclooster te Venloe stelt, namens priorin Cecilia Oldeniel, Adrianus Egidius Roemer, zoon van de huidige scholtis van Venloe, na het overlijden van Jan Beeck aan als sterfman voor de hof van het Weijclooster te Middelhoven gelegen. Roemer heeft ten overstaan van de laten scholtis Willem Beeck en Jan Bongarts de eed van trouw afgelegd voor deze stam.

Archief Schloss Haag, inv.nr. 2348; verfilming 550-2348-351-697.djvu.

 

20 februari 1683

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): [Gulielmus Pijpers, ged. Swalmen 15-2-1683] kind van Christophorus Pijpers [en Cunera Spee, geh. Swalmen 2-10-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

21 februari 1683

SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Gerardus Croonen [en Gertrudis Mooren, beiden geh. Swalmen 6-11-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 144.

 

25 februari 1683

MAASBREE - Gehuwd: Dionisius Tilmans en Sophia Bolten. Getuigen: Tilmannus Tilmans en Henricus Bolten.

DTB-registers Maasbree.

 

26 februari 1683

ROERMOND / SWALMEN - Overdracht Rodebosche tiende.

Ten overstaan van notaris Cuijpers te Ruremonde verklaart jonker Hans Willem van Baexen op verzoek van Caspar B. de Schenck, D.O.R., dat hij de tiende te Swalmen, eerder behorend tot de Baexhoeve en leenroerig aan het graafschap Horne, aan hem heeft verkocht.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Bleijenbeek nr. 26; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

27 februari 1683 t/m 23 juni 1683

ROERMOND - Proces Anna Maria van Raesfeldt tegen Adamus Hillen, advokaat van het Hof van Gelder. Eiseres beweert dat gedaagde heeft beloofd met haar te trouwen en dat zij daarna gemeenschap met hem heeft gehad. Hoewel beiden al in Mook en in Nijmegen waren geweest om te trouwen, heeft hij zich nu uit de voeten gemaakt.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 338.

Voor een buitenechtelijk kind zie 9-6-1683. Adam Hillen, eigenaar van de Boushei onder Swalmen, trouwde later met Cecilia Nelissen.

 

vr 28 februari 1683

Z.P. - Gehuwd: Petrus Sillen [begr. Swalmen 5-4-1684 of 3-11-1697; wedn. van Elisabetha Egbers, mogelijk begr. Swalmen 27-12-1678] en Judith Vaesen [alias Van Toer, begr. Swalmen 28-7-1721].

Uit dit huwelijk:

1. Maria Sillen, ged. Swalmen 28-2-1683 (get. Joannes Pijpers, meter niet genoemd; dr. van Petrus x Judith Vaesen). Tr. Stevensweert 23-2-1709 met Jacobus Tub.

2. Johanna Sijllen, ged. Swalmen 24-3-1686 (get. Lambertus den Koehert en Margreta Sijllen; dr. van Petrus x Judiht van Toer), verm. begr. ald. 15-11-1744.

Voor de nalatenschap van Joanna zie 16-2-1747 en 21-2-1747.

 

28 februari 1683

den lesten februari

BEESEL - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Peeter Bongarts en Dierck Stevens, schepenen, en Peeter Quijten, bode in plaats van de scholtis, draagt Hendrick Slabbers met toestemming van zijn echtgenote vier stukken akkerland met een huisplaats, te weten

- een stuk op de Spieck gelegen tussen aankopers en het Kerckvoetpaet, groot circa 1 morgen;

- een stuk op de Spieck gelegen tussen Jan Burskens en aankopers, met de korte zijden grenzend aan de weg die naar de Koebaendt leidt en aan land van de erfgenamen Jan Nijssen;

- ongeveer 5 vierdel plaats gelegen op het Lichtevelt tussen land van de pastorie en de Obecker straat;

- en ongeveer 3 vierdel land met het houtgewas daarop staande, gelegen op de Melencamp tussen de erfgenamen Tryncke Roesen en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan Willem Drissen en Ruth Cuypers,

voor een bedrag van 400 gulden Roermonds over aan Peter Hendrick en Diersken [Theodora] van Cruchten, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 164vs.

 

vr 4 maart 1683

Z.P. - Gehuwd: Ludolphus van der Reidt [ged. Roermond 23-8-1654, overl. Malbeck 28-4-1687, begr. te Kaldenkirchen; zn. van Johannes Alexander Balthasar von der Reidt en Johanna Cornelia de Grammaij] en Joanna Maria de