KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1670-1679

laatst opgeslagen: zaterdag 23 maart 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiëren ALT+TAB = wisselen

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1670

vóór 1 januari 1670

Z.P. - Gehuwd: Petrus Cillen [Sillen, alias in den Quack, ged. Swalmen 17-4-1644, zn. van Silvestrus in den Quack en Margareta in gen Beeck; hij hertr. ... vóór 28-2-1683 met Judith Vaessen] en Elisabetha Egbers [Eckbers, Ebbers alias van Ackelen?, verm. begr. Swalmen 27-12-1678].

Uit dit huwelijk:

1.      Margarita Cillen, ged. Swalmen 1-1-1670 (get. Godefridus Meuters namens weledele heer Christophorus de Culz de Maigni, 'magistri equitum sub reg..io catholic', meter niet vermeld; dr. van Petrus x Elisabetha 'alias Elsken' van Ackelen?).

2.      Henricus in den Quack, ged. Swalmen 30-1-1672 (get. Joannes Custers en Mechtildis Henricxs; zn. van Petrus x Elisabetha 'alias Elsken' Ebbers).

3.      Marcellus Marcellis, ged. Swalmen 28-3-1675 (get. Andreas Bomgaerts en Getrudis Michiels; zn. van Petrus x Elisabeth Ecbe..t), begr. ald. 23-2-1718. Tr. 1) ... vóór 31-8-1701 met Matthia Peters, begr. Swalmen 14-7-1717; 2) Swalmen 30-9-1717 met Judith Loeps.

4.      Elisabeta Sillen, ged. Swalmen 26-3-1678 (get. Hermannus Delissen en Henrica Augustijn; dr. van Petrus x Elisabeta Egbers), begr. ald. 30-12-1746.

Voor nalatenschap van dochter Elsken Sillen zie 16-2-1747 en 21-2-1747. Zie ook het genealogisch schema d.d. 2-6-1709.

 

5 januari 1670

BELFELD - Overleden: Catharina Wagens, [ged. Belfeld 29-9-1669] dr. van Cornelius Wagens [en Helena Weggen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

9 januari 1670

SWALMEN - Gedoopt: Theodorus, buitenechtelijke zoon van Matthias van Heur? en Maria Coonen. Getuigen: Joannes Coonen en Anna Coonen, 'fr.. ab ....'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 38.

 

12 januari 1670

SWALMEN - Begraven: Goswinus [Goerts, ged. Swalmen 24-11-1669], zoon van Henricus G..rts en Judith Gotzens [beiden geh. Swalmen 20-5-1666], kind oud circa 2 maanden.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 134vs.

Vóór deze notitie: 'nota quoad p.. defunct... annotatio ... fera semper omissa vil neglecta  ... impost... aut...'.

 

13 januari 1670

SWALMEN - Begraven: Gualterus [ged. Swalmen 6-1-1670], zoon van Petrus Pouwelsen en Cornelia Muijckenbrouck, kind oud .. dagen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 134vs.

 

vóór 15 januari 1670

Z.P. - Gehuwd: Anthonius Willems [alias Faesen, ged. Swalmen 15-5-1644, begr. ald. 1-11-1678, zn. van Wilhelmus Faesen en Sophia Keuven] en Godefrida Goerts [Gerarda Goortsen alias Goerden, Guerts, begr. Swalmen 7-4-1724].

Uit dit huwelijk:

1.      mogelijk Maria Willems alias Faessen, begr. Swalmen 7-3-1747. Tr. mogelijk Swalmen 1-12-1700 met Godefridus van Kessel.

2.      Godefridus Willems, ged. Swalmen 15-1-1670 (get. Tilmannus van Wanlo en Catharina Balden; zn. van Anthonius x Godefrida Goerden), verm. begr. ald. 28-4-1721 of 13-3-1723. Tr. verm. Swalmen 28-10-1710 met Gertrudis Kromfoets.

3.      Gerardus Willems, ged. Swalmen 22-11-1671 (get. Joannes Willems en Judith Arets; zn. van Antonius x Godefrida Goerts). Tr. mogelijk ... vóór 3-2-1728 met Angelina of Jacobina Naus.

4.      Agnes Willems, ged. Swalmen 16-3-1674 (get. Joannes Coonen namens Jacobus Hendericxs en Petronella Peters; dr. van Antonius x Godefrida Goerts), verm. begr. ald. 9-5-1731. Tr. verm. Swalmen 2-10-1710 met Henricus Gubbels.

5.      Petrus Willems, ged. Swalmen 26-10-1676 (get. Gerardus Sill en Sophia Janssen; zn. van Antonius x Gerarda Goortsen), mogelijk begr. ald. 20-7-1726 als pachter van de Spick.

Van Antonius verm. een buitenechtelijke dochter Judith, ged. Swalmen 6-11-1667.

 

30 januari 1670

TEGELEN - Gehuwd: Michael Rijvers en Gertruda Bloetijens. Getuigen: Peter Naelissen en Mechtel NN.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 31 (klapper RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      verm. Wilhelmina Rijvers, overl. Belfeld 14-5-1739. Tr. Belfeld 5-5-1697 met Joannes Peters.

2.      verm. Tilmanus Rijvers, overl. Belfeld 4-12-1746. Tr. Belfeld 30-10-1709 met Catharina Gerets.

 

2 februari 1670

BELFELD - Overleden: Cornelius Schroers [of staat er Schroertz?; mogelijk dezelfde als Nelis den Schroer vermeld 7-9-1652].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

6 februari 1670

BELFELD - Overleden: Conradus Legheusser [leeft 1646, z.d.].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

15 februari 1670

BELFELD - Obligatie groot 500 rijksdaalder ten laste van het kerspel Belfeld en ten profijte van Alexander van der Rijdt.

voor deze obligatie zie 15 februari 1712; met transfix van 7 september 1699.

 

vóór 16 februari 1670

Z.P. - Gehuwd: Joannes Brinckmans [Brandtmans, Brencxmans, Bringhmans, Brughmans, Ertmans] en Gertrudis Beeck [dr. van Leonardus Beeck en Elisabetha van Erckelens].

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Maria Brugmans, ged. Roermond 16-2-1670 (get. Joannes van Bracht en Elisabetha van Erkelens). Tr. Roermond 2-10-1692 met Petrus van Heeswijk.

2.      Leonardus Ertmans, ged. Roermond 28-10-1671 (get. Godefridus Quijten en Anna Seventer). Tr. Roermond 8-6-1704 met Anna Barbara Heesen.

3.      Wilhelmus Brinckmans, ged. Roermond 3-5-1674 (get. Petrus Raijmaekers en Maria Quijten), verm. jong overl.

4.      David Bringmans, ged. Roermond 12-7-1676 (get. mr. David Walfgaert en Catharina Lindemans), leeft 1692.

5.      Cornelia Bruijnmans, ged. Roermond 20-11-1678 (get. Hermanus Simons en Cornelia Hendrix).

6.      Helena Brinckmans, ged. Roermond 7-9-1681 (get. Winandus Thienraij en Gertrudis Aelmans). Tr. Roermond 10-5-1701 met Petrus Berbers.

7.      Joannes Bringmans, ged. Roermond 27-11-1683 (get. Henricus Bulders en Lucia Quitten).

8.      Anna Maria Brinckmans, ged. Roermond 10-9-1686 (get. Lambertus Stox en Maria Pipens vervangen door Geritien Frios).

9.      Wilhelmus Bringmans, ged. Roermond 22-6-1688 (get. Albertus Quitten en Anna Simes). Tr. … met NN; zij hertr. voor 1733 met …

10.    Henricus Brinckmans, ged. Roermond 10-3-1691 (get. Joannes Jacobi en Anna Catharina Carpentier, weduwe Bosmans).

Jan Bringmans wordt in 1701 genoemd als landeigenaar te Beesel. De weduwe Gertruijdt Beeck leende op 29-7-1722 geld aan het kerspel Beesel. De erfgenamen Brinckmans verkochten op 3-3-1733 landerijen te Swalmen.

 

21 februari 1670

BELFELD - Overleden: Catharina Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

3 maart 1670

BEESEL ‑ De gebroeders de jonkheren Hans Willem, Walraven en Antoon van Baexen en jonker Holthuysen, echtgenoot van Anna Francoise van Baexen, sluiten een overeenkomst over hun kindsgedeelte, waarbij een hypotheek ten behoeve van Cox wordt erkend van 790 rijksdaalder en 13 blauwmuyser met de verlopen rente, gevestigd op 40 morgen in het Rayerveld.

RHCL Maastricht, Familie-archief de Magnee te Horn, inv.nr. 134.

 

10 maart 1670

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Willem Rutsen en Jan Smiets, schepenen, draagt Jan Leenis [alias Gubbels] met toestemming van zijn vrouw [Margaretha Loeren], drie stukken akkerland, waarvan twee percelen nabij de Wolffsboom gelegen, samen groot ongeveer 1½ morgen, te weten:

-   een stuk land tussen verkopers en Jan Everts gelegen;

-   een stuk land tussen Lindert Rutten en Jan Clumpkens gelegen;

-   en een stuk land op de Ruebenbergh gelegen tussen verkopers en Guedts Geerkens,

voor een bedrag van 125 gulden 15 stuiver over aan Nijs Custers, ongehuwd, licop en armengeld naar landsgebruik, godshelder 2 stuiver.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 79.

 

12 maart 1670

ROERMOND ‑ Gehuwd: Gerardus Palant [mogelijk ged. Roermond 8-9-1648 als zn. van Guilielmus Palant en Agnes Puijllen] en Anna Bosman [Bosmans, ged. Roermond 27-6-1642, dr. van Petrus Bosman en Margaretha van der Smitzen]. Getuigen: Wilhelmus Palant en Gertrudis Palant.

GA Roermond, DTB-registers

Uit dit huwelijk (volgens www.allelimburgers.nl, 2012; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.      Wilhelmus Petrus Pallants, ged. Roermond 29-5-1670 (get. Jacobus Papenhoven / Philippus Ferdinandus Diericks en Catharina van der Raedt genoemd Palants).

2.      Joannes Matthias Palant, ged. Roermond 30-3-1672 (get. Wilhelmus Antonius Palant en Margarita van der Smitsen).

3.      Beatrix Agnes Palants, ged. Roermond 23-1-1674 (get. Petrus Bosman en Agnes Puijl).

4.      Gertrudis Catharina Pallants, ged. Roermond 8-9-1675 (get. Judocus Scheuven en Anna Catharina Pallants).

 

vóór 13 maart 1670

Z.P. - Gehuwd: Petrus Nisen [mogelijk begr. Belfeld 22-8-1710] en Catharina NN [voor huwelijk met gelijke voornamen zie Belfeld 28-1-1665].

Uit dit huwelijk:

1.      Jacobus Nisen, ged. Belfeld 13-3-1670 (get. Petrus Wagens en Maria Francken?; zn, van Petrus x Catharina NN), begr. ald. 24-7-1731. Tr. Belfeld 26-2-1702 met Maria Trines.

 

17 maart 1670

BEESEL ‑ Jonkheer Willem van Baexen tot Nieuwenbroeck ruilt 2 morgen houtgewas te Beesel in de Haesselt met burgemeester Johan Dencken tegen 2 andere daar gelegen stukken bij 'haussen hoeck'.

RHCL Maastricht, Familie-archief de Magnee te Horn, inv.nr. 135.

Vgl. benaming Muizenhoek.

 

18 maart 1670

ASSELT - Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Gerart Martens en Jacob Smits, schepenen, draagt Lisbet Sillen, bijgestaan door Gossen Gielen als haar daartoe gekozen voogd, een jaarlijks erfpacht van 2½ vat rogge gevestigd op Boomengoed onder Assel gelegen, waarvan de aankoper [sic] uit zijn goed 5 kop rogge moet betalen en Marten Jegers eveneens 5 kop, voor een bedrag van 40 gulden over aan Hendrick Vorsterman, borger van de stad Ruremunde, als gevolmachtigde van Johan Buggenum, ook borger aldaar, en diens echtgenote, licop en armengeld naar landsgebruik, godshelder 1 stuiver.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 79.

 

26 maart 1670

SWALMEN - De heer van Hillenraad verpacht “den groeten koije bant”, groot ruim 11 morgen, voor een periode van 12 jaar aan Hendrick Smetz.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 89/102. Met eenvoudig handmerk van pachter Hendrick Smetz.

 

7 april 1670

OFFENBEEK ‑ Gerardus Glaes, prior van de Kruisheren te Roermond en de kloosterlingen van de Kruisbroeders verpachten hun boerderij genaamd de hof tot Nederhoven (= Onderste Hof) te Offenbeck voor een periode van 8 jaar aan Jan Gerardts en Lysbeth Lenarts, echtelieden. De pacht gaat half mei in. Het klooster zal de "gerden" en latten voor de reparatie van wanden en daken leveren en de dakdekker betalen. Ook de nieuwbouw ("'t nieuw werck") zal het klooster betalen. De halfman zal alleen zorgen voor de varkens, waarvan hij jaarlijks twee overjarige zal leveren aan het klooster. De halfman zal 5 rijksdaalder bijdragen in de landschat; hoofd- en beestenschat zullen betaald worden "naer landtsgebruyck". De halfman zal het zaaigoed leveren. Het klooster zal de helft van de opbrengst van de bijen genieten, die door beide partijen zullen opgesteld. De halfman zal jaarlijks 400 schansen maken ten behoeve van het klooster, etc.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 120. Niet volledig.

Zie Maas- en Swalmdal 2 (1982), blz. 67-77.

 

24 april 1670

MAASNIEL - Gehuwd: Mathias van Besell en Catharina Willemsen. Getuigen: Jelis van Besell en Sybilla Willemsen.

GA Roermond, Gezinsklappers Maasniel.

 

vóór 14 mei 1670

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus Dinray en Agnes Beurskens.

Uiot dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Margarita Dienroij, ged. Roermond 14-5-1670 (get. Petrus Dienroij en Anna Beurskens).

2.      Anna Dijenraij, ged. Roermond 14-2-1672 (get. Joannes Bongaerts en Anna Knops).

3.      Petronella Dienroij, ged. Roermond 11-7-1673 (get. Winandus Dienraij en Maria Beurskens).

4.      Elisabetha Dinroij, ged. Roermond 11-7-1673 (get. Petrus Michaels / Adolphus van Werdese en Anna Cruijsberch / Catharina Toer).

5.      Anna Elisabetha Dinraij, ged. Roermond 24-4-1675 (get. Adamus Peijs en Maria Beurskens).

6.      Petrus Deenraij, ged. Roermond 22-11-1676 (get. Joannes Peens en Petronella Beurskens / Anna Manckens), in 1707 te Kessel.

7.      Maria Catharina Thijnraij, ged. Roermond 18-12-1678 (get. Joannes Raijmakers en Catharina Agendeur). Tr. verm. Roermond 11-1-1705 met Bernardus Beckers.

8.      Maria Barbara Deenraij, ged. Roermond 11-12-1680 (get. Wilhelmus Beurskens en Judith Coonen).

 

4 mei 1670

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Sijben en Lucia Cruijsberch [ged. Roermond 21-2-1633, dr. van Martinus Cruijsbergen en Catharina Roijen]. Getuigen: Conrardus Hoffman en Ludowica van Hulst.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

13 mei 1670

KRIEKENBECK - Huwelijkse voorwaarden tussen Everard Frans vrijheer von Ketzgen zur Kle, Eichen, Aldenkrickenbeck en Mulrath, zoon van wijlen Werner von Ketzgen zur Kle etc. en Magdalena vrijvrouwe von Hassel zu Hasselrath enerzijds, en Margaretha Catherina barones de Gymnich zu Vlatten, dochter van Werner von Gymnich zu Vlatten, Birlinghoven en Clebourgh, heer te Kettenheimb en Heijmertzheimb etc. ambtman te Nidecken, en van Maria Anna von Scheiffardt zu Merode, anderzijds. De bruidegom brengt o.a. in het huwelijk stamhuis Kle, Eichen, Aldenkrickenbeck en Mulrath met de vier daartoe behorende molens.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond (01.004), inv.nr. 236, fol. 7vs-12vs; afschrift op papier, ca. 1711.

 

23 mei 1670

SWALMEN - Maatregelen genomen door schepenen van Swalmen, Bracht, Brüggen en Born ter voorkoming van verdere schade ontstaan aan het gezamenlijk grenswoud (Brachterwald).

"Op huyden den 23en mey 1670, wij semptelijcke schepenen van Swalmen, Bracht, Bruggen ende Borren op onsen gemeynen bosch gecompareert ende vergaedert sijnde, ende in 't visiteren van den selven bevindende, dat den gemelten bosch t'eenemael beschaedicht ende daegelijcx meer ende meer vuytgehouwen wordt, ende om sulcx voor te commen, hebben eenpaerlijck geresolveert ende geordonneert, resolveren ende ordonneren bij dese, dese volgende articulen tot conservatie van den gemelten bosch te sullen doen ende observeren ende punctuelijck onderhalden.

          Ierstelijck dat niemandt en sal vermogen, ofte sich laeten geluften, wye hij oock sije, eenige scherpe wapenen, het sije aexe, biel, hiepe offte eenich ander instrument, waer mede eenich holt affgehouwen offte eenichsints beschadicht soude connen ofte moegen worden, t'sije bij daege ofte nachte op den bosch te brengen, ende in cas iemandt sulcke instrumenten ofte een van de selve hebbende, op den gemelten bosch mochte gecregen ofte bevonden worden, sal verbueren dobben bruecke, van oudts daer toe staende, neffens t' instrument, vor de twe reyse twee dobbel bruecken, ende t'instrument, ende vor de derde reyse arbitrairlijck. ofte aen t'lieff gestraft worden.

          Dat om beeter onderhaldinghe van den voorss. eersten articulo ende niemandt excusie mochte hebben, als gevenssende eenige der voorss. instrumenten te moeten gebruycken om heyde daer mede [ander handschrift en inkt:] te houwen, so wordt bie diesen vast gestelt dat alle die schansse maekers van vant [lees: wat] platse seij ock [doorgehaald: megten wesen de heide sullen moeten plucken off … hoeften mit einen sichten waer mede sey het holt niet en konnen beschadigen; hierna in oorspronkelijk handschrift:] mochten wesen, de heyde sullen moeten plucken,. ofte ten hoochsten met eene siechte, waer mede sij 't holt nyet en connen beschadigen off houwen, ende in cas eenige met andere instrumenten mochten bevonden worden, sullen verbueren de bruecken ende straeffe bij den voorss. eersten articule vermelt.

          Dat niemandt, wie hij oock sije. met waegen, carre, peerdt ofte schuerrijcarre [kruiwagen] voor den sonnen opganck ofte naer den selver onderganck, op den gemelten bosch sal verv[ue]gen ofte laeten vinden, op verbuerte ende verlies van waegen, carre, peerdt ende schuerrijcarre.

          Dat de boshuyders nyet in eedt sijnde, vereedt sullen worden, ende alle, ofte ten minsten alle twee gerichsdaegen sullen compareren voor den sittende gerichte, 't sije ofte sij brueckachtige bevonden hebben ofte nyet, ende de waerheyt van hun wedervaeren aldaer onder hunnen gedaenen eedt verclaeren ende affdraegen om des te beter connen achterhaelen off de boshuyders oock hunne nersticheyt [ijver] tot conservatie van den gemelten bosch sijn doende, ende in cas iemandt van deselve mochte bevonden worden sijn officie nyet naer behooren doende, sal als meineedich ende eerloos affgeset van sijnen eedt ontslagen ende ewegh gejaeght worden.

          Ende opdat den voorss. articels te beter mochte onderhouden, ende de boshuyders des te beter mochten oppassen, soo worden alle de inwoenderen van de voorss. kerspellen geauthoriseert eenich gevaer buyten tijts naer den bosch siende ofte den selven passerende eenich gehouw hoorende, den selven te moegen involgen, ende eenige bevonden hebbende aen de schepenen van hunne residentie aenbrengen, waer van den aenbrenger sal genieten een derdendeel van de bruecken daer toe staende, tot dyen den boschhuyders gestraft, als nyet behoorlijck doende hun officie.

          Dat voortaen de kerckmeesters ende boshuyders nyet en sullen vermoegen, de caeren beijen op den gemelten bosch staende, anders als in bijweesen van eenen schepen van elcke plaetse te tellen, als oock in desselffs presentie hunne reeckeninge van de selve doen op dat claerlijck can gesien worden, dat alles behoirlijck in reeckeninge wordt gebracht, ende sal ieder der voorss. kerspelen sijn derdendeel van de beijen op den gemelten bosch staende genieten, ende prouffyteren op de peene van de bruecke daer toe staende, ende in cas mochte bevonden worden, dat iemandt 't sije in't onse ofte uytlanstsche eenige beijen verstumpelden ende nyet ten voorschijn brochte tot 't generael prouffijt, sal de beijen boven d'ordinarisse amende daertoe staende, verbuert hebben.

          Alle welcke voorss. articulen ende pouncten wij ondergeschreven schepenen vastgestelt hebben, gelijck wij deselve vaststellen mits desen, beloovende deselve vastelijck ende schierpelijck te sullen onderhouden ende elck een in sijn district der kerspelen voorss. oock onderhouden op peeme hier voorss. gestatueert ende nae de waltrolle naerder daer toe staende, ende dit alles sonder prejuditie van de articulen ende ordonnantie in de waltrolle begrepen, ende opdat niemandt hyer van ignorantie en hebbe te pretenderen, soo sal dese al omme in de voorn. kerspelen daer sulcx behoort affgelesen ende gepubliceert worden, op dat een der kerspelen voorss. oock doen onderhouden op pene hyer vooren gestatueert ende naer de waltrolle naerder daertoe staende, ende dit alles sonder prejudicie van de articulen ende ordonnantien in de waltrolle begrepen, ende opdat niemandt hyer van ignorantie en hebbe te pretendeeren, soo sal de all omme ende voorss. kerspelen daer sulcx behoort affgelesen ende gepubliceert worden, op dat een ieder […]en schade voorcommen, in oirconde van waerheyt, soo hebben wij tegenwoordigen schepenen der voorss. kerspelen dese onderteekent, ende drye ieder eensluydende doen maecken ende ieder kerspel een der selver […]degedeylt, actum desen [niet ingevuld] des jaers 1670.

[w.g.]

Heincken zu Dam

Geret Men…

Willem Rutsen [stempel]

Jan Smedtze

Nicliaes Scheidgoed

Franss Erckens

Goirdt Schmax

Lin.. Sch…mus

Dirich …, mit vor Jan …

Will... De...

Jan im Hoff, wie auch fur Dahm Wolters

Jacob Jacobs"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 346.

Het stuk lijkt enerzijds op een concept of slordig afschrift, is anderzijds ondertekend c.q. bestempeld door schepenen. Kennelijk gaat het dus om een van de drie in de tekst genoemde originelen.

 

5 juni 1670

SWALMEN - Begraven: Catharina Booren, echtgenote van Christianus C..inen [mogelijk Crijnen, geh. Swalmen 25-11-1666].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 134vs.

 

14 juni 1670

SWALMEN - Verlenging van de pachtovereenkomst van zowel dwangmolen als oliemolen te Swalmen voor nogmaals zes jaar, tussen Christoffel Schenck en Jacob Smets en Agnes Muiters.

“Alsoo dij pagtsedule wegen dij dwanck meulen van Swalmen ende Asselt gelick als ock dij olijmeullen gemackt den 20 april 1667 mit Jacob Smetz ende Agnes Muiters sijne huijsvrouw ter eindre seijde als aennemers ende den vrijheere van Hellenraedt als verpachter ter anderen sael komen te expireren den toukomende Alderheiligen daeg als men dael schriven 1670 so hebben dij aennemers wederoem oep een nuijes {opnieuw} gepacht ende aengenomen dij selfde meulens ende oep dij selfde conditie als te voren, ende dat voer den termien vaen ses naer volgende jaren, te beginnen naestkomende Alderheiligen 1670, verklaert den voorschreven heere verpagter alreidt voeldaen te wessen negentheene rixdalders, dij welken den aennemer durende sijnen pagt van dij olijmeulen sael korten, ende dijen orsaecke sael konnen voeldoen mits ghevende alle jars verthig rixdalders, belovende dij contrahenten alles te voltrecken gelick in dij vorige pagtzedule den 20 april 1667 gemackt ende geclausulert is, orkondt deses hebben dij verpachter ende annemers dit contrackt onderteikent oep het huijs Hellenradt den 14 junij 1670.”

w.g. Jaecoep Smets.

“Bekenne ick onderschreven voldaen te wesen negentwintig rixdalders drogen licoop, actum Hellenradt den 14 juny 1670.”

[Niet ondertekend]

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 35/102.

 

17 juni 1670

SWALMEN - Voogdgeding.

-   De heer [van Swalmen] herhaalt het verzoek dat reeds eerder tijdens het voogdgeding van 28 mei 1669 is gedaan, dat de paters kartuizers zullen worden gelast om de weg aan de Drij Heggen weer als van ouds te laten lopen.

-   Idem verzoekt om de kartuizers te gelasten om de heg die door de paters is gezet aan het Eppenbroeck aan de korte zijde van hun koeweide, welke heg 'te naer' is geplant, te verplaatsen conform stad‑ en landrecht.

-   Idem verzoekt om de kartuizers te gelasten om de greppel gemaakt op Masert tussen de Beeckerhoff en het klein bemdje van voornoemde heer, dicht te gooien en deze greppel op hun eigen erf te graven.

-   Idem verzoekt de eigenaren van de landerijen grenzend aan de Veltebeeck, eigendom van genoemde heer, hun percelen niet verder uit te breiden richting deze Veltebeeck, en zich terug te trekken uit het gedeelte dat zij reeds onterecht hebben ingenomen.

-   De kerkmeesters en naburen van Assel verzoeken om de kartuizers te gelasten de bemd langs het Eppenbroeck af te zetten ('te luycken') opdat het houtgewas in het Eppenbroeck niet wordt beschadigd. Ze vragen om de schade op te nemen dit de afgelopen jaren is ontstaan door dit ontbreken van een afzetting ('luyckinge') en deze te verhalen op de kartuizers.

-   De kerkmeesters en naburen van Assel verzoeken om in de kerk af te kondigen dat iedereen die wilgen of andere aanplant heeft staan in het broek [genaamd] de Koeckensbergh [of staat er: Hoechensbergh], welk houtgewas enkel toebehoort aan voornoemde kerk, deze aanplant binnen een maand moet ruimen. Tevens verzoeken zij van het gerecht toestemming om deze aanplant 'metten clockenslagh te moegen afhouwen' en een verbod af te kondigen om hier nog langer bomen aan te planten.

-   Casper Boomen, gezworene, verzoekt dat de heer [van Swalmen] de gemeente handhaaft in haar oude gerechtigheden en privileges. De heer, aanwezig, verklaart 'sijn leven geen andere intentie gehadt te hebben als de gemeynte voor te staen' en verzoekt om nadere voorbeelden. Boomen verzoekt hierop om aan te tonen dat de molens te Swalmen dwangmolens zijn ('dat deselven sal gelieven te thoonen off de muelen alhyer tot Swalmen dwanck sijn ofte nyet'). De heer verklaart dat hij dit recht sinds mensenheugenis bezit en weigert de gevraagde documenten te tonen ('employeert daertegens d'immemoriale possessie ende sustineert int versueck hyer bij gedaen ongehouden te sijn').

-   Casper Boomen [als gezworene] verzoekt 'dat den heere sal gelieven de clock te verleenen om wederom neer te stecken den baent de welcke St. Joris schutten hebben opgegraeven gelegen in den Steenacker omtrent de Tutebeeck'. De heer verzoekt 'dat de geswoeren specificatie sal hebben over te geven sijne volmaght soo over dese als andere clachten, soo met naeme als toenaeme om deselve gesien daerinne te doen wie naer rechten sal behooren'.

-   Idem klaagt dat sommige naburen met hun kudde schapen de vruchten beschadigen.

-   Idem klaagt dat de openbare weg die van Bruggen naar Ruremunde loopt aan de Boeckensdries wordt 'vuytgeladen' en dat de Lieckwegh die van de Boeckcoel naar de kerk loopt 'vytgegraven ende doergestecken' is en bijna door het erf van de heer loopt. De heer zegt toe dat hij de weg aan Boeckensdries zodanig zal herstellen dat daarover geen klachten meer zullen zijn. De 'vuytlaedinge' die aan de weg van de Boeckcoel is gedaan, is niet door de heer gedaan. Door de 'vytlaedinge' zijn diverse bomen die zijn eigendom zijn, omgevallen, en de heer verzoekt hiervoor een vergoeding.

-   Gaedts Geerkens klaagt dat afgelopen jaar 'de Staep opcommende van Middelhoven' door de 'tinderes' van de mevrouw De Magni is 'neergestecken, daer noyt bij mensch gedencken op ofte aff gevaeren is geweest'. Hij verzoekt te worden gehandhaaft in zijn oude rechten. De heer aldaar, als tegenwoordig eigenaar van deze tiende, verwijst naar het voogdgeding gehouden op 10 juli [of staat er: juni?] 1588 waaruit blijkt dat de stap ten behoeve van het ophalen van deze tiend mag worden geopend, waarmee hij verzoekt de klacht niet ontvankelijk te verklaren.

-   Naar aanleiding van de klachten tegen hem geuit, klaagt de heer 'dat de geestelijcheyt bij schijn van haere aen hem in dese heerlicheyt aennemen verscheyden landerijen ende in eygendom behalden, twelck is streckende tegens den landtrechten ende placcaten, oversulcx versueckt dat sulcx sal voorgecommen ende belet worden'.

-   Er wordt geklaagd en verzocht dat de kartuizers de dijk aan Beeckerhoff beter moeten onderhouden, daar zij gracht te dicht bij de straat hebben gegraven ('Item wordt becront ende dat de eerw. patres carthuysers sullen gehalden sijn den dijck aen Beeckerhoff te onderhalden, mits sij in 't graeven der grachte de straet eenichsins te naer geweest sijn. Ende pretendeert den heere de acte te sien vyt wat crachte sulcx is geschiet, ende door wyen'.

-   De gezworenen klagen dat aan de Heijer huizen een veehek placht te hangen, het Faeren vaeren genaamd, welk geheel vervallen en vergaan is waardoor de paarden en ander vee in het veld loopt en daar schade aanricht. Zij verzoeken om dit veehek weer te herstellen en te onderhouden.

-   Casper Boomen, gezworene, klaagt dat het land aan de Aelbergh, waar de Swalm met groes is overgedragen aan jonker Baexen, voor gemeentelijk gebruik moet blijven ('Item wordt bij den gezworen Casper Boomen becruent dat aen den Aelbergh alwaer de Swalm mette groese is overgeset Joncker Baexen nyet en sal gebruycken dan voor gemeynte laeten'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 80-82vs.

Voor reacties op dit geding zie ook het geding d.d. 17 mei 1672.

 

24 juni 1670

BELFELD - Begraven: Petrus aen gen Brock.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs; maand onder voorbehoud (mogelijk staat er mei).

De akte is genoteerd tussen twee akten van juli, waarbij de pastoor door een nummering in de marge heeft aangegeven dat deze doopakte moet worden gelezen vóór die van 8 juli.

 

28 juni 1670

ROERMOND - Overleden: Peter Claessens [echtg. van Joanna Bisschops, eigenaar van de Spijker en Hamersteenshof te Beesel-Ouddorp], schepen te Roermond 1651-1670.

GA Roermond, Rekeningen Overluiden.

Kinderen van hem in dezelfde bron genoemd:

-          NN, overl. 1646, z.d.

-          NN, overl. 1651, z.d

-          NN, overl. 1653, z.d.

-          NN en NN (twee kinderen), overl. 1654, z.d.

-          dochter NN, overl. febr. 1662, z.d.

-          Petronella Claessen, overl. 1663, z.d.

 

29 juni 1670

SWALMEN - Begraven: Conradus Coonen, adolescente zoon van Joannes Coonen, koster [zie huwelijk Swalmen 21-4-1643].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 134vs.

 

30 juni 1670

BEESEL ‑ Voogdbenoeming.

Peeter Palters en Gies Ruevers worden beëdigd als voogden van de kinderen van Gordt Vosbergen en Geert op gen Straet, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 152vs.

 

juni 1670. z.d. ?

SWALMEN ‑ Bevelschrift van de schepenen van Swalmen, Bracht, Bruggen en Borren betreffende het gemeenschappelijk gemeentebos.

RHCL Maastricht, Schepenbank Swalmen en Asselt, inv.nr. 346.

 

1 juli 1670

SWALMEN - Begraven: Gebelina Faessen 'alias Faesen Gebel'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 134vs.

 

3 juli 1670

SWALMEN - Begraven: Joannes aen gen Vahren [echtg. van Henrica Hermans, geh. ... vóór 1651, begr. Swalmen 31-8-1676].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 134vs.

 

8 juli 1670

BELFELD - Overleden: Barbara Reivers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

9 juli 1670

ROERMOND - Gehuwd: heer Egbertus Jacobus Cruijsancker [ged. Roermond 12-12-1623, zn. van Anthonius Cruijsancker en Agnes Maroijen] en Anna Barbara Wechmer. Getuigen: Joannes Antonius Wechmer en Maria van Neer.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

20 juli 1670

VENLO ‑ Gehuwd: Henricus Vermaesen en NN van Aenraey.

GA Venlo, Registers DHO.

 

21 juli 1670

BELFELD - Overleden: Joannes Arets.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

25 juli 1670

ASSELT - Begraven: Wendelina Quijten [dr. van Wilhelmus Quijten en Agnes Ronckensteins], weduwe van Joannes Beeck [geh. ... vóór 3-12-1620].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149vs.

 

28 juli 1670

BEESEL ‑ Te Beesel vindt de openbare verkoop plaats van o.a. land in de Caeffert, ten laste van de drie jonkheren Hans Willem (oudste), Walraven en Anthoon van Baexen plus de erfgenamen van Gherit in ghen Hoorts.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43

 Met openbare verkoop van grond in de Schoolt ten laste van Hans Willem van Baexen zu Nieuwenbroeck, 1676 en 1677.

 

30 augustus 1670

SWALMEN - Begraven: Christophorus Vestiens [wedn. van Gertrudis NN, begr. Swalmen 13-10-1668; echtg. van Mechtildis Stockmans, geh. Swalmen 26-1-1669, begr. ald. 25-9-1676].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

6 september 1670

SWALMEN - Begraven: Michael Cuijven [Kueven, .. van Ida Lindemans, geh. Swalmen 1-9-1641].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

10 september 1670

BELFELD - Gehuwd: Godefridus Wecken [Weggen alias Wolfferts] en Petronella Geijssen [mogelijk ged. Tegelen 1-1-1645 als dr. van NN, overl. Belfeld 11-3-1684]. Getuigen: Martinus in gen Hoff en Petrus Geijssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Wolffarts, ged. Belfeld 17-7-1671 (get. Martinus in gen Hoff en Maria Dirricks; dr. van Godefridus 'Wolffarts oder Wecken' x Petronella NN), verm. jong overl.

2.      Catharina Weggen, ged. Befeld 21-8-1672 (get. Martinus in gen Hoff en Helena Beeckmans; dr. van Godefridus x Petronella NN).

Noelken Gijsen stichtte op 3-3-1684 op haar sterfbed een jaargetijde in de kerk van Belfeld.

 

1670, z.d. (na 10 september)

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Stacks [begr. ald. 1675, z.d.] en Teissgen Peters [Matthia]. Getuigen: Petrus Wolffarts en Sijbenius NN [Sijben, zie Belfeld 20-5-1665].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

11 september 1670

SWALMEN - Begraven: Elisabetha Lindemans, echtgenote van Gerardus Janssen van Kessel [geh. Swalmen 29-4-1646, begr. ald. 27-9-1680; hij hertr. Swalmen 5-7-1672 met Margaretha Hawinckels], 'villici in Nopper Hoff'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

16 september 1670

ASSELT - Gehuwd: Henricus Peters [Peeters, hij hertr. Asselt 12-2-1679 met Maria Slabbers] en Maria Dietiens [Dijtiens, begr. Asselt 20-2-1678]. Getuigen: Cornelius Nelissen en Nicolaus Tijssen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 134vs.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Peters, ged. Swalmen 19-4-1671 (get. Joannes Coonen, koster, namens Sebastianus Janssen en Sibilla Ditiens; dr. van Henricus x Maria Dietiens).

2.      Cornelia Peters, ged. Swalmen 30-9-1673 (nooddoop door vroedvrouw; get. Petrus Stoffers en Gertrudis Bongardts; dr. van Henricus x Maria Dietiens), verm. jong overl.

3.      Reinerus Peters, ged. Swalmen 16-2-1674 (get. ... ..bb... en Mechtildis Dietjens; zn. van Henricus x Maria Dietjens; akte zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud).

4.      Cornelia Peeters, ged. Swalmen 20-2-1676 (get. Guilielmus Sijben en Catarina Daemen, vervangen door Joannes Coenen en Maria Stockmans; dr. van Henricus x Maria Dijtiens).

 

17 september 1670

SWALMEN - Gedoopt: Guilielmus, buitenechtelijke zoon van Goswinus Willemkens en Maria Henricxs. Getuigen: Conradus Janssen en Agnes van de Winckelmuijlen, 'N[ota] quod pater prolis nunc quandam cum alia ..gatis ... con...' [aantekening verder onleesbaar].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 39vs.

 

vóór 21 september 1670

Z.P. - Gehuwd: Petrus Reinkes en Gertrudis Backhuijs.

Uit dit huwelijk:

1.      Helena Reinkes, ged. Swalmen 21-9-1670 (get. eerwaarde heer Franciscus Fabri en Wendelina Janssen namens Odilia Leiendeckers; dr. van Petrus x Gertrudis Backhuijs).

 

vóór 22 september 1670

Z.P. - Gehuwd: Henricus ... en Cornelia Janssen [vgl. huwelijk 3-5-1668; mogelijk begr. Asselt 7-7-1696].

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Philippus ..., ged. Swalmen 22-9-1670 (get. Joannes van Haeff, pastoor van Swalmen, en weledele vrouwe Anna Philippina de Oijenbrugh, barones en vrouwe van Schenck, Hillenraedt, Swalmen, Assel, Betienhausen etc.; zn. van Henricus NN x Cornelia Janssen).

 

30 september 1670

BEESEL - Overdracht goederen.

Ten overstaan van Geurt Cruytsbergh en Hubert Quijten draagt Paulus Janssen, mede namens zijn broers en zussen, al hun goederen onder de klokkenslag van Besel gelegen voor een bedrag van 17 rijksdaalder 2 scheling over aan Matthijs Dorss, lijcop, armengeld en overdrachtskosten ten laste van de aankoper.

Met aantekening dat de koopsom op de laatste september te Rourmundt geheel is voldaan; ondertekend door Paulus Janssen, Jan van Herten (handmerk: driehoekige eg), zuster Tru (Janssen), Goert in Beckerhoff (vierkante eg), Maes (kruisje) en zuster Gebell (drietand).

RALM, Hof van Gelder te Roermond, (oud) inv.nr. 488 (processen); eenvoudig afschrift op papier door Hubert Quijten.

Met dank aan Jan Hanssen, Baarlo (2002). Godefridus Janssen was pachter van de Beekerhof.

 

16 oktober 1670

SWALMEN - Begraven: Agnes Hocxs, weduwe.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

17 oktober 1670

RIJKEL ‑ Kwitantie.

Ten overstaan van Jan Quijten en Hubert Quijten verklaart Claes Gerits, mede namens zijn broers en zussen, dat Hermen Gerits het volledige bedrag heeft betaald voor de plaats te Rijckel gelegen die hij enkele jaren geleden heeft gekocht van hun voogden, waarna oorkonder c.s. afstand doen van al hun rechten en zich garant stellen met persoon en goederen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 153-153vs.

 

17 oktober 1670

TEGELEN - Gehuwd: Joannes Creutzbergen [Cruijsberg, overl. … tussen 3-10-1719 en 22-5-1724, mogelijk zn. van wijlen Jan Cruijsbergh en Anna Beurskens] en Anna Frantzen [ged. Tegelen 18-12-1651, overl. Tegelen 24-2-1724, dr. van Wilhelm op den Steijll]. Getuigen: Gaerdt Creutzbergen en Mettelt Saren.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 31.

Uit dit huwelijk:

1.      Elisabetha Cruijsbergh, overl. Tegelen 26-1-1733. Tr.1) … met NN, waarvan een dochter Anna; 2)  Sevenum 18-6-1700 met Jacobus Leyttiens, overl. Tegelen 15-3-1727.

2.      Petrus Cruijsbergh, vermeld 5-5-1721.

3.      Franciscus Cruijsbergh, vermeld 5-5-1721, overl. ‘in Holland vulgo in Beijerlant eundo illae ad laborandum honesto ibidem sepultus uti attestur’ 5-9-1726 en vermeld in het register van overlijden te Tegelen).

4.      Jacobus Cruijsbergh, overl. Tegelen 16-1-1754. Tr. ... vóór 1721 met Anna Maria Opheijs.

5.      Anna Gertrudis Cruyssberch, ged. Tegelen 25-8-1680 (get. Henricus Vervoert namens Joannes Beurskens en Caecilia Franssen; dr. van Joannes x Anna Franssen). Tr. … met Franciscus Geelen.

Jan Cruijsberg en Anna Franssen verpandden op 14-3-1678 hun huis en brouwerij in Beesel. Op 16-3-1688 verkochten ze een obligatie gevestigd op het dorp Kessel. Jan Cruijsbergh en Encken Franssen c.s. verkochten op 9-3-1699 hun aandeel in de molen van Ronckenstein. Jan Cruijsbergh en Anna Franssen verpandden op 7-7-1710 hun huis genaamd Op de Cruijsbergh. Op 27-1-1713 droegen zij twee obligaties over. In zijn testament van 3-6-1713 wordt een dochter Elisabeth genoemd, met een voordochter Anna. Op 3-10-1719 leenden Jan Cruijsbergh en Anna Franssen een bedrag met als onderpand een obligatie. Huis en brouwerij van wijlen Jan Cruijsbergh werden op 22-5-1724 verkocht bij executie.

 

22 oktober 1670

ASSELT - Gehuwd: Michiel de Nerst [Aegidius, Giel de Niers, Deniers, verm. begr. Asselt ..-9-1721; hij hertr. ... vóór 8-1-1713 met Mechtildis Schoolmeesters] en Maria Martens [Mertens, NIET begr. Asselt 13-2-1677]. Getuigen: Joannes Janssen en Henricus Janissen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 134vs.

Voor mogelijk herkomst bruidegom (Weert) vgl. akte Asselt 10-5-1667.

Uit dit huwelijk:

1.      Theodorus? Deniers, ged. Asselt 19-7-1672 (nooddoop door de vroedvrouw; get. Paulus Timmermans en Cornelia Cellers), verm. jong overl.

2.      Elisabeth de Niers, ged. Asselt 7-6-1674 (get. Martinus Cilkes en Maria Martens namens Catharina Janssens), begr. ald. 26-9-1677.

3.      Henricus Deniers, ged. Asselt 31-9-1675 (get. Gerardus Janssens en Catarina Silkens), begr. Swalmen 23-5-1732. Tr. Swalmen 24-1-1715 met Anna Frederix.

...

4.      Gerardus Deniers, ged. Asselt 23-3-1681 (get. Joannes Janssen vervangen door Wijnandus ..eu..aets en Maria [Tim]mermans), begr. ald. 18-1-1731. Tr. Asselt 23-11-1707 met Cunegundis Frederix.

5.      Godefrida Deniers, begr. Asselt 21-8-1705.

Op 11-8-1687 gaven Giel Denier en Merrijcken Mertens toestemming voor de verpanding van een huis te Asselt. Giel Denier en Mericken Martens verpandden op 27-4-1700 hun huis te Asselt. Op 19-11-1715 werd arrest aangetekend op alle goederen van Giel Denier en zijn zonen Gerard en Hendrick onder Swalmen en Asselt gelegen. Giel Denier, hertrouwd met Mettien Schoolmeijsters, verpandde op 28-1-1716 samen met zijn beide zonen landerijen onder Swalmen.

 

.. oktober 1670

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Slabbers [hij hertr. verm. Swalmen 24-11-1677 met Maria Pijpers] en Leonarda Hoecxs [ged. Swalmen 7-5-1645, overl. tussen 5-5-1677 en 24-11-1677, dr. van Gerardus Hoexs en Maria Huijsmans « 5-10-1640]. Getuigen: Henricus Bulders en Matthias Hoexs.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19 (RAL 40); dag onleesbaar of ontbreekt, er lijkt te staan: 21 fedor..).

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Slabbers, ged. Swalmen 3-5-1671 (get. Godefridus Slabbers en Claudia de Culz; zn. van Joannes x Leonarda Hoecxs). Tr. Swalmen 25-11-1700 met Sibilla Franssen.

2.      Joannes Slabbers, ged. Swalmen ..(na 19)-2-1674 (get. Martinus Hoecs en Barbara Daemen; zn. van Joannes x Leonarda Hocxs), leeft 3-11-1696.

3.      Conrardus Slabbers, ged. Swalmen 5-5-1677 (get. Caspar van Oel en Mechtildis Haefs; zn. van Joannes x Leonarda Houcx).

Lindertien Hocx wordt posthuum genoemd in het testament van haar vader van 14-1-1687.

 

1 november 1670

BENTHEIM / BEESEL - Octrooibrief van Ernst Wilhelm graaf tot Bentheim etc. voor Wilhelm von Baexen zu Newenborgh [Nieuwenbroeck] tot de verpanding van een visserij op de Maas.

RHCL Maastricht, Keizersbosch; legaat W.J Houwen, ondergebracht in doos 104-105 (bezoek 1997); slecht leesbare fotokopie van een origineel met groot zegel, dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

Zie ook akte d.d. 29-12-1671. Met dank aan J. Hanssen.

 

2 november 1670

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Slabbers en Judith Arets. Getuigen: Joannes Coonen, koster, en Joachimus van Rochus.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19vs (RAL 41).

Uit dit huwelijk:

1.      Arnoldus Slabbers, ged. Swalmen 25-2-1671 (get. Henricus Goerts en Maria Stevens; zn. van Joannes x Judith Arets).

 

5 november 1670

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Arets [op de Heij; wedn. van Maria Custers, geh. Swalmen 16-11-1651, begr. ald. 18-6-1667] en Maria Classen [begr. Swalmen 25-10-1681]. Getuigen: Theodorus Fassen en Joannes Coonen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19vs (RAL 41).

 

z.d., vóór 22 november 1670.

Z.P. - Gehuwd: Hermanus Ververs [koopman, mogelijk begr. Susteren 21-1-1723] en Elisabetha van Heijthuijsen

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1.      Maria Elisabeth Ververs, ged. Weert 22-11-1670 (get. Hermannus van Heijthuijsen en Margareta Govaerts). Tr. mogelijk … met Alexius Julien.

2.      Godefridus Ververs, ged. Roermond 10-6-1672 (get. Hermannus Heijthuijsen en Helena Breugels).

3.      Joannes Jacobus Ververs, ged. Roermond 26-7-1674 (get. Joannes Ververs en Maria Ververs).

4.      Gulielmus Emmanuel Ververs, ged. Roermond 1-1-1676? (Gendalim geeft: 1767; get. Henricus Hennesen en Maria van Heithuijsen).

5.      Joannes Franciscus Ververs, ged. Roermond 26-10-1678 (get. Henricus Engelberge en Maria van Heijthuijsen).

6.      Mechtildis Clara Ververs, ged. Roermond 1-10-1679 (get. Godefridus van Berkelaer en Elizabetha Hugho genaamd Enghelberch).

7.      Joanna Josephus Verffwers, ged. Roermond 11-2-1681 (get. Martinus van Sittert en Anna Meijsens).

8.      Maria Mechtildis Verffvers, ged. Roermond 9-6-1683 (get. Matthias Vernick en Helena Brugels). Tr. … met Joannes Albertus Portz.

9.      Anna Elizabetha Ververs, ged. Roermond 4-8-1685 (get. Laurentius Heethuijsen en Elizabetha Heeckhout).

10.    Hermanus Godefridus Ververs, ged. Roermond 28-4-1687 (get. Joannes Swacken en Anna Margaretha van Heidthuijsen).

11.    Anna Margareta Ververs, ged. Roermond 28-7-1689 (get. Godefridus Ververs en Elizabetha Creijars). Tr. mogelijk … met Olivier de Bock.

Voor een obligatie gevestigd op landerijen te Swalmen zie 14-3-1713 en 12-6-1743.

 

22 november 1670

SWALMEN - Gehuwd: Joannes van Hees [begr. Swalmen 7-4-1684; wedn. van Anna Coonen alias Van Cruchten, geh. ... vóór 30-6-1654, begr. Swalmen 18-4-1669; hij hertr. Swalmen 26-11-1672 met Joanna Benoit] en Maria Custers [begr. Swalmen 22-7-1671]. Getuigen: Joannes Coonen en Adrianus van den Vehm.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19vs (RAL 41).

Uit dit huwelijk:

1.      Maria van Hees, ged. Swalmen 20-7-1671 (get. Adrianus van den Vehen en Anna Mertens; dr. van Joannes x Maria Custers, 'statim post partum obijt').

 

27 november 1670

SWALMEN - Gehuwd: Nicolaus van Hussen [Gerardts, van Huijsen alias den Cuijper; wedn. van Petronella Ramakers, geh. Swalmen 13-2-1661, begr. ald. 25-9-1669] en Petronella Custers [alias Corsten mogelijk alias Jacobs alias Ramekers, begr. Swalmen 19-3-1693; wedn. van Goswinus Gerkes, geh. Swalmen 12-9-1668, begr. ald. 8-10-1669]. Getuigen: Robertus Pipers en Petrus Pouwelsen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19vs (RAL 41); laatste cijfer dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

Uit dit huwelijk:

1.      Petronella Gerardts, ged. Swalmen 6-9-1671 (get. Joannes Heinckes en Barbara Mooren; dr. van Nicolaus x Petronella Corsten).

...

2.      verm. Margareta Cuijpers, ged. Swalmen 10-1-1678 (get. Guilielmus Verschuijren en Mechtildis Lenarts; dr. van Nicolaus x Petronella Jacobs).

...

3.      Agnes van Huijsen, ged. Swalmen 2-1-1681 (get. Arnoldus Meuter voor Godefridus Smeets en Maria Cruijsbergh; dr. van Nicolaus x Petronilla Ramekers! is onjuist).

Voor een mogelijke verklaring van Claes Gerits inzake goederen te Rijkel zie 17-10-1670.

 

25 december 1670

'ipso festo nativatis salvatoris nostri'

SWALMEN - Begraven: Tilmannus van Wanlo [mogelijk wedn. van Maria Schuren, geh. ... vóór 20-3-1624].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

28 december 1670

SWALMEN - Begraven: Anna [Bomen], echtgenote van Guilielmus Coonen, [pachter van Houterhof] 'villici in gen Holdt' [geh. Swalmen 25-8-1655; hij hertr. verm. Swalmen 2-6-1671 met Gudula Michaels].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

1670, z.d.

BELFELD ‑ Pater Paulus Reineri, prior van het Kruisherenklooster te Roermond, wordt beleend met de Kleine Hoeve te Belfeld, tevens leengoed van dit klooster.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 124.

Zie 28-9-1623 en 5-12-1680.

 

1670, z.d.

BEESEL - Stukken betreffende het verzoek van Hendrik Assuer van Barich om te verklaren dat de schatheffer van Beesel wegens achterstallige schat niet het hem verpande perceel, maar de halfpachter of andere percelen van Hans Willem van Baexen moet aanspreken.

RHCL Maastricht, 01.004 Hof van Gelder te Roermond, tevens Leenhof van het Overkwartier, inv.nr. 1684; 1 omslag.

 

1670, z.d.

De Asseltse tol wordt bezwaard met 4.000 pattacon.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 79; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

 

1671

6 januari 1671

SWALMEN EN ASSELT - Akte bezegeld door Albert Meuter, scholtis van Asselt en Swalmen, met als wapen: drie ruiten, helmteken: een zittende gehalsbande hond.

J. Verzijl: De burgerfamilie Meuter(s) en hare verwantschap met het adellijk geslacht Van Velrae(d)t genaamd Meuter(s). In: Maasgouw 1930-31, blz. 43. Noemt als bron: Kapittel H. Geest te Roermond.

 

vóór 13 januari 1671

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Baenen [genoemd als voogd te Vierssen 7-12-1669, als schepen van Swalmen 10-5-1684] en Elisabeth Wessems [van Wessem, van Wissem].

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Elisabetha Baenen, ged. Roermond 13-1-1671 (get. Henricus Oetman, door licentiaat Joannes Poeijn, en Maria Creijaerts).

2.      Jacobus Tilmannus Baenen, ged. Roermond 18-6-1673 (get. Jacobus Merlo, licentiaat, en Anna Catharina Raps).

3.      Tilmannus Theodorus Baenen, ged. Roermond 22-7-1674 (get. Albertus Janssens en Agnes Wessem).

4.      Joannes Tilmannus Baenen, ged. Roermond 30-10-1678 (get. eerwaarde Leonardus Wanssum en Maria Truijtwijn).

 

17 januari 1671

MECHELEN / ASSELT ‑ Frederik Christiaan  baron de Crevecoeur machtigt toonder om zijn goederen te Asselt over te dragen aan de  baron van Hillenraad.

“Nous Fredericq Christien d’Aneux, baron de Crevecoeur, seigneur de Fontaine, chanoine de la metropoliteine de Cambraij, confessons d’avoir receu de monsieur le baron de Hillenraet la somme de quarante deux mille pattacons, y compris les sept mille pattacons et huict cent florins dont les biens d’Asselt, scitues au pais de Gueldres sont charges, et ce en asseurance et caution, que les biens que le dite seigneur de Hillenraet nous a donné en enchange, sont aussi bons que le dites bien de Hasselt, lequel argent demeurerat affacte pour la dite acution et asseurance, l’espace de deux ans, au bout desquels nous nous obligeons de rendre a luy ses hoirs ou ayant cause, les dits deniers sans interest, ou bien, de luy retroceder et laisser les dits biens pour le susdit pris de quarante deux mille pattacons, obligeant a c’est effet notre personne et biens, present et futurs, avec renunciation a tous privileges et benefices de droict, dont nous nous pourions aucunement servir, pour invalider ou contravenir, a cette notre obligation et promesse constituant tous porteurs de cette, pour en cas de faulte, nous laisser condemner voluntairement en tous oud chacun des points susdits, promettant tenir bon et stable, ce que par les dits ou dit constitué, sera fait et negotié, en foy de qury avons signé cette, et cachetté de nos armes en Malines ce xvij janvier 1671.”

Schloss Haag, inv.nr. 451, verfilming 10/66. Origineel op papier; op hetzelfde stuk ook de goedkeuring door markies en markiezin De Wargnies d.d. 19-1-1671 (zie aldaar).

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 62; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag). Voor overdracht van deze goederen zie 12-5-1671. De Asselterhof werd al op 20-1-1671, dus nog voor deze overdracht, verpand. Zie ook de verkoop d.d. 13-9-1665 van een ander deel van de Asselterhof.

 

19 januari 1671

SWALMEN - Verpanding Baxhof te Swalmen en Beesel gelegen en halve windmolen te Maasbree.

Andries Schenck, landscholtis van het ambt Kessel en bijzonder van het dorp Bree, Peter van Boshuysen, landscholtis van het ambt Momfort en bijzonder van het kerspel Besel, en Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Baltus Snellen en Cornelis Spee, schepenen van het kerspel Bree, Hubert Quijten en Herman Gerits, schepenen van het kerspel Besel en Willem Rutsen en Jan Smiets, schepenen van voornoemde heerlijkheden, oorkonden dat jonker Hans Willem van Baecxen, ongehuwd, heeft bekend dat hij 'ten sijnen hoogen noodt ende aengelegene merckelicke prouffijte' een bedrag van 1.300 zilveren ducatons tegen een jaarlijkse rente van 78 gelijke munt (zijnde 6%) eerstmaals te betalen op 10 januari 1671 met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Jeronima Catharina geboren gravin van Spaur, douairiere tot den Bergh, vrouwe van Goor, Meijel, Pool en Panhell, met als onderpand al zijn goederen en in het bijzonder zijn adellijk huis gelegen te Swalmen, genaamd Baecxhoeff, met bouwhof, bemden en weilanden, alsmede de halve windmolen te Bree met alle daartoe behorende rechten en gerechtigheden. Deze goederen zijn belast met een bedrag van 7.000 gulden aan oorkonders zus, Alexandrina van Baexen. Catharina van der Horst, moeder van oorkonder, alsmede zijn ongehuwde zus Alexandrina voornoemd, bijgestaan door Albert Meuter, scholtis van voornoemde heerlijkheden, en Jacobus Wilhelmi als haar daartoe gekozen voogden, doen tevens afstand van hun rechten of aanspraken op huis, bouwhof, molen of anderszins. Oorkonder belooft dat hij de onderpanden 'bij brandt, ruyne, tempeste, krijckvolck offte ander ongeweder .. merckelicke verkleynderonge ende verergeronge' weer in hun huidige waarde zal herstellen.

De jaarlijkse rente moet worden geleverd op het slot Goor, de gewoonlijke residentie van de gravin, of binnen de stad Ruremunde, naar haar keuze. Met het geleende bedrag zullen de aflossing en rente van een eerdere lening van 1.000 rijksdaalder worden betaald in handen van baron van Wittenhorst. Tenslotte machtigt oorkonder toonder tot de gerechtelijke verpanding.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 84-87; gecollationeerd afschrift op papier naar een origineel ondertekend door Henrick Crebber met 6 aanhangende zegels en een gecacheteerd zegel van Hans Willem van Baxen; met latere ondertekening d.d. 28 oktober 1672 door Caspar van Baexen, zich mede sterk makend voor zijn zuster, ter bevestiging.

Gepubliceerd: G. Geraedts, de kleurrijke geschiedenis van Baxhof te Swalmen, in Maas‑ en Swalmdal 3 (1983), blz. 73.

 

19 januari 1671

BRUSSEL / ASSELT - De markies en markiezin van Wargnies bevestigen de overeenkomst van 17 januari 1671 tussen hun broer Frederik Christiaan d’Anneux en de baron van Hillenraad.

“Nous soubsignes marquis et marquize de Warignijes, ayant veue et leue la promesse susecrite touchant la restitution des quarante deux mille / patacons ou retrocession de Betgenhuysen, au bout des deux ans, de notre frere le baron de Crevecoeur, l’avons ratifiée, et nous obligeons pareillement et chacun solidairement, pour le tout et pour son accomplissement entier, presents et futurs, nous la dite marquise, a ce authorisée par le dit marquis notre epous, pour autant que besoing avec renunciation et de division, et nous la dite marquise en outre aussi au privilege du seratus consult vellejen et l’authentice si qua melier estant cestiorée et informée de son contenu, ainsi fait et signée a Bruxelles ce xix janvier xvjc lxxj [w.g.] le marquis de Wargnies, la marquise de Wargnies.”

Schloss Haag, inv.nr. 451, verfilming 10/66 en 11/66. Met opgedrukte zegels van zowel markies als markiezin in zwarte was.

 

20 januari 1671

SWALMEN - Verpanding huis Brempt, Aanwas te Swalmen en Asselterhof.

Ten overstaan van Jacobus Hieronimus de Kerckhove, voogd, Gerardt Kunnen en Peter Smits en voorts de gezamenlijke schepenen van Cruchten, Hermen Clercx en Thijs Platvoets en voorts de gezamenlijke schepenen van Brempt, Albert Meuter, scholtis van Asselt en Swalmen, Wilhelm Rutsen en Jacob Smiets en voorts de gezamenlijke schepenen te Asselt en Swalmen, bekennen Caspar Schenck de Nijdeggen, baron van Brempt, ridder in de Duitse Orde en commandeur te Bernissen, en zijn broer Christoffel Schenk de Nijdeggen, baron van Hillenraedt, heer te Swalmen en Asselt gehuwd met Anne Philippote van Oijenbrugge, dat zij een bedrag van 4.000 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 240 gelijke rijksdaalders eerstmaals te betalen op 20 januari 1672 op haar residentie het huis Goor of binnen de stad Ruremunde, met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Hieronima Catharina geboren gravin van Spaur douariere tot den Bergh, vrijvrouwe van Goor, Meijel, Pol en Panheel etc., met als onderpand:

-   hun vrij adellijk huis en goed te Brempt met alle weiden, bemden, landerijen, bossen, pachten, tijnzen, molens, pachthoeven en wijhers en alle rechten en gereichtigheden onder Cruchten en Brempt gelegen, samen groot ongeveer 235 morgen land en met een jaarlijkse opbrengst van 800 rijksdaalder, eerder belast met 2.000 rijksdaalder aan de heer van Steenhuijsen te Heumen en met 2.000 rijksdaalder aan de paters Jesuieten te Ruremunde;

-   een bemd genaamd de Aenwasch, groot ongeveer 25 gelderse morgen onder Swalmen gelegen tussen comparanten en Willem Rutsen c.s., voor grenzend aan de Swaere Ohe en achter aan de Maese, vrij allodiaal goed.

'Geloven mede die voorgemelte heeren ende vrouwe rentbekennersen, in cas aen die gestelde onderpanden van huysen, pachthoven, schuiren ofte meulens, door ongeluck, versuym, moetwille, bij criechsvolck off eygen bewoonders, door brandt, ten peste ofte andersints eenige merckelicke schaede, verswaeckinge off verergeringe van d'onderpanden /: dat Godt believe te verhoeden :/ quaeme te gebeuren, dat sij in sulcken vallen geobligeert ende cracht deses verbonden willen wesen den geroerden schaede ofte schaeden te doen repareren ende resarcieren, om alsoo de onderpanden wederom te brengen in de valeure als deselve ten tijde van dese constitutie geweest sijn.'

Omdat het bedrag is besteed voor de aankoop van de Asselerhoff met toebehoren, zal deze hof inclusief zijn pachters en gebruikers, ontvangers van pachten of tol, evenals de goederen onder Cruchten, Brempt en Swalmen als onderpand verbonden zijn.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 171-173vs; gecollationeerd afschrift door secretaris G. Lubbers ca. 1694 naar het origineel met drie zegels in rode en een gecacheteerd zegel in groene was alsmede vier gecacheteerde zegels in groene was van schepenen van Cruchten en Swalmen, ondertekend door de secretarissen H. Bijl en Henr. Crebber. Voor deze obligatie zie ook 20-4-1682, 10-5-1682, 15-6-1682, 19-9-1686, 1-6-1694,

Voor origineel zie Freiherrlich von Wüllenwebersche Archiv in Schloß Millendonck, Urk. 39; met dank aan Marcel Dings.

 

januari 1671, z.d. (na 22)

SWALMEN - Overleden ('mortus sunt'): Antonius en Conradus [beiden ged. Swalmen 22-1-1671], tweeling, zonen van Casparus van Oel en Ida Coonen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

24 januari 1671

BRUSSEL - De markies de Wargnies machtigt toonder om goederen te Asselt voor het leenhof van de graaf van Horne en elders over te dragen aan de baron van Hillenraad.

“Nous marquis de Wargnijes mre de champ de cavaillerie pour le service de Sa Majesté, avons commis et constitué, comme nous commettons par cette irrevocablement [blanco] et generalement tous porteurs de cette, pour comparoitre et aller de notre part devant la cour feodale du comté de Hornes et tout ailleurs ou besoing sera et illet, nous faire desheriter et devestir du bien d’Asselt avec toutes ses aspendances et dependences et y faire adheriter et investir le seigneur baron de Hillenraet, avec toutes formalites et solemnites requises ensuite de de l’echange, qu’a este fait et passe le xvij janvier 1671, entre les seigneurs barons et asproubé et ratifié par nous le mesme jour, promettant tenir pour bon et valable tout ce que par le dite constitué ou constitues, en ce reguard sera fait et negocié, soubs obligation de notre personne et biens, present et futurs, avec renunciatio a tous privileges et exceptions de droict a ce aucunement contraires. Fait a Bruxelles ce 24 janvier 1671 [w.g.] le Marquis de Wargnies.”

Schloss Haag, inv,.nr. 451, verfilming 4/66. Origineel op papier met opgedrukt zegel in zwarte lak.

 

27 januari 1671

ASSELT ‑ Erfruil ('permutatie') tussen de baronnen van Hillenraedt en Crevecoeur aangaande goederen te Asselt en Betgenhausen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 135; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

z.d. (27 januari 1671)

ASSELT ‑ (Ontwerp van ?) Ruiling van de hof en aanhorende goederen te Asselt tegen de goederen van Betgenhuijsen, alsmede enige processtukken inzake Otto Willem Schenck tegen zijn zusters en broers. Met originele uitspraken van het Hof van Gelder tussen de vrouwe van Hillenraedt en haar kinderen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 186; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

28 januari 1671

MERUM ‑ De weduwe van Bartholomeus van Dijck, scholtis van het ambt Montfort, en haar kinderen verkopen een perceel bouwland van ca. 4½ morgen onder Merum aan de advokaat van het Hof van Gelder, Henricus Diester en zijn vrouw Aldegunda Paulsen.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 151. Gewaarmerkt afschrift uit het schepenregister van Herten, Merum en Ool, door de secretaris F. Linne.

Henricus Diester was leenman van de Schei.

 

8 februari 1671

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Gijsen en Aldegunda van Hingen. Getuigen: Elisabeth Claessens en Mattheus van Hingen.

DTB-Registers Roermond.

 

17 februari 1671

SWALMEN EN ASSELT ‑ Christoffel Schenck van Nydeggen en de schout (en regeerders en inwoners?) van Swalmen en Asselt bekennen dat zij van de weduwe gravin tot den Bergh 200 dukaten hebben geleend, welke zij vanwege de hoge nood van de gemeente hebben opgenomen om militaire executie te voorkomen.

Schloß Haag, inv.nr. 4202. Getekend origineel.

 

17 februari 1671

SWALMEN - Begraven: Gertrudis [ged. Swalmen 23-9-1669], dochter van Arnoldus Meuters en Maria Crusbergs [beiden geh. Swalmen 7-8-1669].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

8 maart 1671

BELFELD - Overleden: Stephanus NN.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

Voor deze voornaam te Belfeld vgl. 18-11-1660.

 

9 maart 1671

Zie 18 september 1671.

 

vóór 16 maart 1671

Z.P. - Gehuwd: Aegidius Dericxs [mogelijk zn. van Theodorus NN] en Margaretha Gerarts [NIET geh. met / wed. van Henricus Heijnen, pachter van Baxhof]

Uit dit huwelijk:

1.      Theodorus Dericxs, ged. Swalmen 16-3-1671 (get. Joannes Willems en Anna Daemen; zn. van Aegidius x Margaretha Gerarts).

 

24 maart 1671

TEGELEN ‑ Belasting van het goed genaamd Die Munte te Tegelen met 1.300 pattacons ten behoeve van jonker Christoffel van der Voort.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 221, fol. 62.

Zie 17-7-1671 en 24-12-1677.

 

maart 1671, z.d. ?

MERUM ‑ Quitantie van Johanna Paulsen, weduwe Van Dyeck, van 1328 gulden 13 stuiver, in mindering gebracht op de koopsom van 1385 gulden 19 stuiver van een perceel bouwland van 4 morgen en 70 3/4 roede te Merum, gekocht door de advokaat Diester en zijn vrouw Aldegonda Paulsen.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 152. Zie 28-1-1671.

Hendrik Diester was leenman van de Schei.

 

11 april 1671

BELFELD - Overleden: Henricus Raedtmeckers [vermoedelijk echtg. van Naele NN; zie doop 29-9-1659].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

16 april 1671

SWALMEN - Begraven: Arnoldus in gen Schuijr, weduwnaar, en Henricus.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

22 april 1671

WELL ‑ De licentiaat Hendrick Diester, als hulder van Agnes Catharina gravin van Limborgh, Falckensteijn etc, verheft het 1/3 deel van huis en heerlijkheid Well.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 221, fol. 62vs.

 

vóór 28 april 1671

Z.P. - Gehuwd: Petrus Gijsen [Giesen, schepen van Belfeld, overl. Belfeld 25-8-1674] en Helena NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Gijsen, ged. Belfeld 28-4-1671 (get. Nieles Schutgens en Merricken Dirrickx; dr. van Petrus x Helena NN).

 

4 mei 1671

BEESEL ‑ Voogdgeding te Biesel.

Rijckel:

-   Gerit Peulen, rotmeester, klaagt dat ongeveer 6 morgen teveel is gemeten in het voordeel van raad Lintgens en ten nadele van de gemeente.

-   Idem klaagt dat de schapen te ver in het broek gaan en dat daarom de kelen moeten worden opgemaakt, zodat de schapen er niet meer overheen zullen gaan.

-   De onderdanen van Beesel hakken te veel 'uytressen' in het broek; hij verzoekt hierop een boete te stellen.

-   Bepaald wordt dat de kelen zullen worden opgegraven; het vee van het Bussereijndt en het Dorp moet naar het Meerlenbroeck worden gedreven. Het hakken van 'ressen' is alleen toegestaan op de heide, alles op straffe van 1 aam bier per overtreding.

Biesel:

-   Jan Heijnen klaagt eveneens over de weidegang van schapen in het broek alsmede over het 'uytreissen' van de Diepert.

-   Idem klaagt over het vee van het Bussereijndt en het Dorp dat te veel in het Rijckelsche Broeck wordt geweid. Dit moet weer gebeuren als vanouds, waarbij ook het Rijkelse vee niet verder mag komen dan vroeger.

-   Idem klaagt dat het openbare straatje achter de hof van de pastoor te smal is door toedoen van de pastoor. Met verzoek dit te herstellen.

-   Idem klaagt mede namens de rotmeester van Rijckel, die vergeten is dit te noemen, dat het Vennekens Vaeren niet naar oude gewoonte wordt onderhouden; degenen die dit veehek vroeger hebben gemaakt moeten het nu ook onderhouden.

-   Idem klaagt dat het voetpad van moeshof en boomgaard van de Hoeverhoff is verdwenen en dat de oude toestand moet worden hersteld.

Bussereijndt:

-   Peeter Hendrickx klaagt over de schapen, het houwen in de Diepert en het onderhoud van Vennekens Vaeren als boven.

Leuwen:

-   Dierck Bongarts klaagt namens Gertgen Tobben dat Peeter Palters een nabuurweg lopend van de Veestraet langs het huis van Willem Stevens achter in de Hoeff heeft omgeploegd en afgesloten.

Offenbeek:

-   Jan Suelen klaagt dat er een openbaar voetpad wordt gemaakt aan deze (Beeselse?) zijde van de Claeshoff, lopend recht door het veld tot aan het voetpad dat naar de molen gaat.

-   Idem klaagt dat aan gen Appelraetgen een openbare weg 'soo Jan aen gen Ruever seyt' is afgesloten, waardoor de halfman van de Claeshoff niet op het veld kan komen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 154-155.

 

12 mei 1671

MECHELEN - Akte van erfruil tussen Frederik Christaan d’Anneux, vrijheer van Crevecoeur, heer van Fointaine en kanunnik te Kamerijk (Cambrai), enerzijds, en Christoffel Schenck van Nydeggen, heer van Hillenraad, anderzijds, waarbij eerstgenoemde zijn aandeel in de Asselterhof overdraagt in ruil voor het adellijke goed Betgenhuysen met toebehoren.

“Op heden den xij may 1671 voor ons Albert Meuter, scholtis der heerlickheyt Asselt ende Swalmen, Gerardt Mertens, Willem Ruytsen ende Jacob Smits respective schepenen der voorss. heerlickheyt in eygene personen gecompareert Augustijn Pardon ende heeft vuyt crachte van de acten van consolidatien ende permutatien alhier ex originalibus geinsereert ende vuyt het Frans getrouwelick getranslateert als volgt, ende gequoteert litera A.

Wij Frederick Christiaen d’Aneux vrijheere van Creveceur, heere van Fontaine, canoninck van den metropolitane van Camerijck ter eenre, ende Christoffel Schenck van Nijdeggen ter andere, hebben samen affgesproken ende verclaert, gehandelt ende overeengecommen te wesen te maecken eene wisselinge ofte permutatie inder volgende manieren, te weten dat wij vrijheere van Creveceur sullen cederen ende transporteren gelijck wij cederen ende transporteren mits desen / aen den voorseyden heere baron Schenck acceptant onse landerijen ende goederen van Asselt gelegen in den lande van Gelder bij de stadt van Ruremonde, voor de helft aen ons gehoirende vuyt crachte van testamentaire dispositie van wijlen den baron de Buygenhuysen in dato den 19 february 1635 ende d’andere helft door deylinge van vader ende moeder in dato [blanco] van wijlen mevrouwe de gravinne van Attimus onse mooder, met alsulcke voordeel ende jurisdictie die hem toecompt, ende gelijck hunne ende onse voorsaeten die hebben beseten ende geexcerceert tot nu toe, met alle de ackerlanden, weyden, bosschen, broecken ende alle andere daerbij gehoirende met alle hunne dependentien ende appendentien gelijck oock heerlicke rechten, thiende, thol op de Maese ende recht van aenwassen, recht van planten, ende visscherie, ende gen[era]lick alle sulcke rechten, actien, pretensien, jurisdictien ende privilegien dewelcke wij hebben ten opsichte van de voorss. goederen van Asselt in den / lande van Gelder, graefschap van Horne ofte daer omtrent, van welcke nature, qualiteyt ofte conditien die selve souden mogen wesen, niet vuytgenomen ofte voorbehouden, alles gelijck het ons is toecommen off andersins geacquireert vuyt den hooffde van wijlen onse giffers, ouders ende voorouders sonder gehalden te wesen aen eenige maete ofte getal van boenders, bij aldien alle de oude ende cleyne roob lasten die alle jaers betaelt worden ter oirsaecke van de voorss. goederen t’waer in geldt off in nature aen het capittel van den H. Geest tot Ruremonde ende aen de kercke van Asselt voorss. sullen wesen tot last van den voorss. baron de Schenck, ten waer saecken dat alle de voorss. lasten meer bedroegen jaerlicx als de somme van 40 gulden, in welcke gevalle hetgene meer soude mogen bedragen sal wesen tot onsen laste, verbindende ons oock absolutelijck van de voorss. goederen / los ende liber van eenige andere lasten, obligatien ofte renten van welcke nature ofte conditien dieselve souden mogen wesen, over te leveren voor dewelcke de voorss. goederen haer sullen vinden hiernaer verbonden te wesen ofte souden connen beswaert ofte belast wesen, directelick off indirectelick, ende t’ontschadigen den voorss. heer baron de Schenck ende sijne naercommelingen, belovende insgelicx hem t’ontheffen ende altoos indemniseren gelijck oock sijne heirs, naercommelingen ofte rechthebbende tegens alle fide commis. Ist datter eenige waeren, dan en hebben daervan geene kennisse, ende generalick alle andere actien ofte lasten aen de welcke de voorss. goederen mochten eenigsins sijn geobligeert, soo volgens de rechten ende coustuymen van ’t land als onderscheyt hierboven gedraegen in wisselinge ende permutatie van alle de voorss. /

Wij voorgemelden heere baron de Schenck hebben gecedeert ende getransporteert aen den voorss. heere baron van Creveceur een adelick allodiael goedt ende voorhoff genaempt Betgenhuysen met alle sijn toebehoir ende dependentien, recht ende preeminentien, chinssen, capuyns, hoenderen, geduyrige ende erffrechten, soo ackerlanden als weyden, boschen, backhuys, rechten ende renten die betaelt worden in gelt, landerijen, ende thiende appenderende en dependerende, veel breeder gementioneert in het instrument van donatie inter vives gepasseert voor de schepenen van Gulick den xi may 1646 door de hooge ende seer edele vrouwe Barbara van der Lippe genant Hoen tot proffijt van ons den gemelten baron de Schenck, tot welcker inhoudt men sich raporteert, ende houdende alhier deselve acte van woorde tot woorden geinsereert, sijnde de voorss. goederen vrij ende on / belast, vuytgenomen den 34 (?) maten genant malders roggen jarlicx te betaelen aen den hertoch van Nieuwbourgh ter oirsaecke van Gulijck voorgemelt ende 2 maten haver genant oock malders, alles volgens de maete van Titz. Item tot proffijt van de capelle van’t hoff tot Gulick 40 der gemelte malders roggen volgens de mate genant Statinger mate. Item aen de partijen genant Steuters partijen 26 malder roggen volgens de maete genant Dingersmate. Item aen den offerman van Hassel Sweijler twee maten genant somberen roggen. Item aen de kercke van Titz een malder rogge ende een pont wasch. Item aen de armen van Titz voorss. twee malders ende 14 veertelen rogh, alles volgens de maete genaempt hendiger maete. Item aen den heere van Helmont 30 dalers volgens de weerde van Gulick, jaerlijcke rente. Item aen den provisor der armen tot Venlo 2000 guldens capitael volgens de weerde van Ruremonde. Item betaelt men noch raeckende de aengecochte goederen genant Huysmans / goederen ende landerijen eenen laste genant schat naer Titz, gelijck het blijck vuyt den register genant den schatboeck aldaer toebehoirende, te weten twintich ende eenen halven rader albus.

Noch hebben wij gecedeert ende cederen aen den voorseyden heere baron de Creveceur als boven eene thiende dewelcke wij heffen ende ons toebehoort op eene plaetse genant Titzervelt, volgens het instrument gemaeckt onder de ondertekeninge van Jan Bertram Wespenninck  ... scheidt ende ons baron de Schenck voornoemt aen het welck men sich rapporteert, ende hout voor geinsereert van woordt tot woordt in dit tegenwoirdich contract, alwaer de voorss. thiende veel meer is verclaert, sonder meer dat hem het minste is bekent, alles gelijck deselve ons toecommen ende sijn verleden door gifte onder de levendige van de voorss. vrouwe Barbara van der Lippe genant Hoen off andersints becommen. Belovende t’ontheffen ende ontschadigen den voornoemden heere baron de Creveceur van alle voirdere lasten, obligatien, renten ofte pretensien van welcke nature / deselve mochten wesen die men hiernaer soude mogen ten voorschijn brengen, dat de voorss. gecedeerde goederen in tegenwisselinge souden connen wesen belast, hoewel dat men geene kennisse van eenige en heeft. Belovende soo van d’een als van d’andere part respectivelick ons ontslaen ende stellen promptelick in handen alle titels, brieven, registers ende bescheyden die wij van de voorss. goederen ende rechten daer van dependerende respectivelick connen hebben, breeder hierboven gespecificeert, wel verstaende nochtans dat de heerlijcke rechten van ervinge, instellinge off andere lasten van welcke nature deselve souden mogen wesen, om te becomen het reel recht van de voorss. goederen ende om aen geerfft te worden sullen respectivelick tot laste van dengeenen de voorss. goederen sijn in wisselinge gegeven te weten die goederen van Asselt tot laste van ons baron de Schenck voorgemelt ende die van Betgenhuysen sullen door den voorseyden baron de Creveceur gedragen worden, ende dyen volgens hebben wij soo van d’een als d’andere / sijde vertegen ende vertegen reciprquelick voor ons, onse heirs ende naecommelingen tot oirbaer ende proffijt van d’andere voor hun, hunne heirs ende naecommelingen respectivelick van alle recht, actie offte pretensie dewelcke wij hebben ofte conden hebben aen de voorss. goederen, landerijen ende grechticheyden hiervoiren overgedragen ende getransporteert bij forme van wisselinge onder de gemelde clausulen, stellende onwederroepelick [blanco] off een yder van hun in solidum, ende gene[ra]lick alle brengers van dit tegenwoirdich accord ende mangelinge om te verschijnen voor alle rechters, leensalen, allodialen, commijsen van ‘t recht ende overal waer het van node wesen sal om ons aldaer te erven in de goederen dewelcke ons sijn in wisselinge gegeven, ende ons onterven de goederen die wij hebben in wisselinge, verbindende tot voltreckinge ende onderhoudinge van den inhout van dit instrument in alle sijne puncten onse persoonen ende goederen tegenwoirdich ende toecommende, met renonciatie aen / alle privilegien ende wegen van rechten met dewelcke wij ons souden connen behelpen om daer tegen te comen ofte aff te staen, van relievement ende reschissie, selver onder pretexie van bedroch over de helft off van eenighe andere die mochten wesen ende dat meer is aen de beneficien ende privilegien der rechten excussionis et divisionis ende generalick aen alle andere beneficien ende rechten hebben tot meerdere vasticheyt als boven, is het tegenwoirdich contract ende wisselinge geapprobeert, geagreert ende geratificeert door den heere marquis de Wargnys ende sijne huysvrouwe voor soo veel als nodich hiertoe geauthoriseert door den voerseyden heere marquys de Wargnys haeren man, belovende te gauranderen ende ontheffen den voorseyden heere baron de Hillenraet van alle fide commis, verboden van t’alieneren off andere lasten die mochten commen t’ontstaen tot laste van het voorss. goedt van Asselt, sijnde hiervoiren niet vuytgedruckt onder verbintenisse van hunne personen ende goederen / tegenwoirdige ende toecommende met belofte van ontheffinge ende naementlick belofte van guarand van Brussel ordinaris geseyt Brussels waerschap met renonciatie aen alle beneficien ende privilegien van rechten die eenichsins aen dese soude mogen contrarie wesen, waermede sij souden connen ende hem wilden dienen om te niet te doen ofte tegen te comen aen dese tegenwoirdige belofte van ontheffinge ende waerschap, ende naementlick de voorgemelte vrouwe marquise de Wargnies aen het beneficium sercitas consulti veelleiani authentica si quamulier ende alle andere van gelijcke nature die men eenichsins soude connen bijbrengen ofte voorwerpen. Constituerende de voors. heere ende vrouwe alle ende yder van hun wederroepelick [blanco] ende alle thoonders deses instruments ende yder van hun in solidum om in hunnen naeme te erschijnen voor alle hoven, rechten ende gerichten soo leen als allodiale waer die voorss. goederen respecti / velick gelegen sijn, ende elders waer het van node sal wesen, ende aldaer in’t gene hierboven hem volontairlick te laeten condemneren, belovende te houden voor goet ende van weerde alle t’gene dat door hunne volmachtigers in desen regarde sal sijn gehandelt ende gedaen onder deselve verbintenisse ende renoncatien als boven. Aldus gedaen ende ondertekent tot Mechelen den 17 january 1671 ter presenntie van de onderschreven egtuygen ende was ondertekent den baron de Creveceur, Christoff baron Schenck, de marquys de Wargnys, de marquise de Wargnies, H. de Brijas, gedenomineerde bischop van Saint Omer als getuygen, J. grave van Graefbeck ende van Weveling als getuyge.”

Schloss Haag, inv.nr. 451. Eigentijdse vertaling uit het Frans (verfilming 54/66 t/m 66/66), met origineel in het Frans. In dorso: coopcedul van de hellichte van den Asselterhoff 1671. Let op: de akte werd op 17-1-1671 opgemaakt, maar de overdracht ten overstaan van de schepenbank vond plaats op 12-5-1671.

 

21 mei 1671

BEESEL ‑ Hubertus ten Stappen, die is beleend met ca. 6 morgen land te Beesel, leent een bedrag van 400 rijksdaalder van het klooster Maria Weide.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo, inv.nr. 257; 1 stuk.

 

2 juni 1671

SWALMEN - Gehuwd: Guilielmus Coonen [vermeld als pachter van Houterhof 28-12-1670; wedn. van Anna Bomen, geh. Swalmen 25-8-1655, begr. ald. 28-12-1670] en Gudula Michaels [mogelijk dr. van Michael Spoeren en Gudula NN]. Getuigen: Martinus Cuijven en Petrus Janssen en Joannes Coonen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19vs (RAL 41).

Uit dit huwelijk:

1.      Conradus Coonen, ged. Swalmen 17-6-1672 (get. Robertus Pijpers en Catharina Nissen; zn. van Guilielmus x Gudula Michaels).

2.      Anna Coonen, ged. Swalmen 12-7-1674 (get. Judith Gielen, peter niet vermeld; dr. van Guilielmus x Gudula Mutels [Michels?]).

 

4 juni 1671

ROERMOND / BEESEL - Verzoekschrift van de naburen van Beesel om 20 voeder (kolen)gruis en grote kolen te mogen lossen voor het stoken van een oven tiegelstenen.

GA Roermond, Oud Archief Roermond, inv.nr. 797 A.

Zie ook idem z.d.: Verzoekschrift om 30 voeder kolen en 30 mud kalk te mogen lossen voor de vernieuwing en restauratie van de kerk te Swalmen en Asselt, gedaan door pastoor, schepenen en kerkmeesters aldaar. Idem z.d.: De magistraat van Roermond geeft aan de kerkmeesters van Beesel toestemming om in Beesel 16 mud kalk te lossen onder voorwaarde dat zij bewijzen dat dit zal worden gebruikt voor de kerk aldaar, dat de rechten van de stad betaald worden en dat de kalk door de beëdigde meters van de stad zal worden gemeten.

 

8 juni 1671

BELFELD - Overleden: Tilmannus Reivers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

11 juni 1671

SWALMEN ‑ Verpanding Boekweitsdries.

Aelbert Meuters, scholtis, Willem Ruitsen en Jacob Smits, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat zij zich heden op het adellijk huis Hillenraedt hebben vervoegd, waar Christoffel baron Schenck de Nidecken en zijn vrouw Anna Philippina d'Oijenbruggen de Duras, vrijheer en vrouwe van Hillenraet en Bettienhuisen etc, hebben verklaard dat zij een jaarrente van 38 gulden Roermonds, eerstmaals te vervallen op St.-Johan Baptista 1672, schuldig zijn aan de eerwaarde heer Michael Hergraven als aanstaande bediener van het St.-Agnesaltaar in de parochiekerk te Asselt, zolang deze leeft of het altaar bedient.

Als onderpand stellen de schenkers hun bouwhof genaamd Boeckesdries te Swalmen gelegen naast het adellijk huis Hillenraet.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 16. Origineel op papier met 2 opgedrukte gecacheteerde zegels en ondertekend door Henricus Crebbers.

Zie 17-6-1671 en 18-6-1671.

 

11 (?) juni 1671

ASSELT ‑ Michael Hergraven wordt (door deken Guilhelmus Beumers?) voorgedragen (?) als deservitor van het altaar van de H. Maagd en martelares Agnetis in de kerk van Asselt.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 38. Origineel op papier, ondertekend door Joes van Haeff, pastoor te Asselt, Theodorus Aquarius en Lijennaerd Stockmaen.

Latijn; interpretatie onder voorbehoud! Zie 17-6-1671 en 18-6-1671.

 

11 juni 1671

SWALMEN - Begraven: Guilielmus C...ijnen [Crijnen alias Nelissen, echtg. van Catharina Nijssen, geh. Swalmen 8-1-1656; zij hertr. 1) Swalmen 6-7-1672 met Franciscus Conincx; 2) ], 'den veldtschudt'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

13 juni 1672

SWALMEN - Overeenkomst van werkzaamheden voor kasteel Hillenraad door Hans Hendrik Getsel, o.a. aan een nieuwe kamer (‘salet’) boven de keuken en tafels aan weerszijden van de deur naar de grote zaal.

“Memorie dat het costgelt voor Hans Hendrick ende sijen knegt in dessen vorige leste accort [d.d. 1-9-1669, zie aldaar] gemelt ten vollen betalt is, gelick als oock dy dry tonne biers, aldus pro memoria.

Copie.

Veraccordert aen meister Hans Hendrick den 13 juny 1671 vaen dat hij sall macken in het nuye salet boven dy keuken eene liste oem dy tapetten te hangen, van dy hoogte als den balk is, voerders soo moet hij macken eene schave liste mit eene holter bekleitsel terside vaen twee pilasters, ende eene pilaster van voeren. Item eene durre dye te midden oepen gaedt in den torren. Item eene durre dy mit linwaedt sal overtrocken worden in den ramme naer het salet, mit eene platte liste rondtsomme. Item dy bekleistellen vaen 7 vensteren, mit dy vensters daer inne, dy selvve vensteren ende glasse rammen te hangen ende vaest macken. Item twee taffels neffen dy dure van den grotte salle ende oock dy listen int midden vaen dy vensteren, ende dat voer dy somme van vyefthien rixdalders.

Memory dat alle hetgheene dat meister Hans Hendrick buyten accort gemaeckt heft soo in dat voerschreven sallet als in den torren, sich bedraecht vijf rixdalders, al welk werck hiernaer oock vaest in consideratie gebracht ende aengeteickent.”

Schloss Haag, inv.nr. 2342, verfilming 24/222.

 

17 juni 1671

ROERMOND / ASSELT ‑ Jacobus Oeveren, deken van de Kathedrale kerk te Roermond, ... (mede namens?) Guilielmus Beumer(?), pastoor te Elmpt en aartspriester van Montfort, ... benoemt Michael Hergraven met ingang van het feest van Joannes Baptista (24 juni) als deservitor van het beneficie van het altaar van St.-Agnetis in de kerk van Assel ... waarvan Christophorus baron de Schenck, heer van Hillenraet etc het patronaatsrecht heeft.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 38. Origineel op papier met 2 opgedrukte zegels.

Latijn; interpretatie onder voorbehoud! Zie 11-6-1671 en 18-6-1671.

 

18 juni 1671

ROERMOND ‑ Jacobus Oeveren, deken van de kathedrale kerk te Roermond, benoemt Michael Hergraven als bediener van het altaar van de H. Agnetis in de parochiale kerk van Asselt (en van het altaar van de H. Maagd Maria in de kathedraal te Roermond?)

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 38. Origineel op papier.

Latijn; interpretatie onder voorbehoud! Zie 11-6-1671 en 17-6-1671.

 

22 juni 1671

SWALMEN - Begraven: Agnes Meuters, echtgenote van Jacobus Smets [hij hertr. Swalmen 14-1-1672 met Judith Bulders].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135.

 

24 juni 1671

BROEKHUIZENVORST - Gehuwd: Justinus van der Vechen [Justijn van der Veke, raadsheer in het Hof van Gelre; hij hertr. verm. … voor 1686 met Magdalena Francisca Chatelain], en Catharina Margareta Louwerman [Lauwerman, begr. Broekhuizenvorst 8-5-1684]. Getuige: edele Jacobus in gen Haeff en edele Gulielmus Joannes Louwerman.

DTB-registers parochie Naam Jesus te Grubbenvorst.

Uit dit huwelijk:

1.      Justinus Gulielmus Martinus Tilmannus Veecke, ged. Roermond 29-5-1675 (get. Tilmannus in den Winckel. griffier, en Anna Elizabetha Betrij), bewoner van kasteel Nieuwenbroeck, overl. Roermond 18-12-1726 maar begraven te Beesel. Tr. Broekhuizenvorst 1-11-1711 met Anna Clara van den Berg.

2.      Alexius Guido van der Veke, ged. Roermond 13-9-1681 (get. Alexius Antonius Christianus de Nassau en Anna Maria Lauwerman).

 

28 juni 1671

BELFELD - Overleden: Jacobus Schrörs [echtg. van Leonarda aen gen Stap, geh. Belfeld 1-9-1660; zij hertr. 1672 (z.d.) met Wilhelm Schreurs].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

vóór 7 juli 1671

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Dorssers en Elizabetha Kessels.

DTB-registers Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Dorsers, ged. Baarlo 7-7-1671 (get. Wilhelmus in ghen Bomgaert en Maria aen gen Kerck).

2.      Christophorus Dorssers, ged. Baarlo 18-4-1673 (get. Judocus in den Bongart en Ida opt Veerstadt), verm. jong overl..

3.      Anna Dorssers, ged. Baarlo 24-9-1675 (get. Leonardus op de Kijen / Reinerus Burskens en Anna Dorssers; dr. van Godefridus x Elisabetha Kessels).

4.      Wilhelmus Dorssers, ged. Kessel 12-5-1679 (get. Wilhelmus Kessels en Elizabetha Dorssers), verm. jong overl.

5.      Wilhelmus Dorssers, ged. Kessel 9-1-1682 (get. Martinus Beurskens en Petronella Wilhelmi).

6.      Catharina Dorssers, ged. Kessel 19-8-1683 (get. Jacobus Kessels en Petronella Janssen).

7.      Chrystophorus Dorsers, ged. Kessel 30-5-1686 (get. Petrus Roosen en Cunegundis Spee).

 

7 juli 1671

BELFELD - Overleden: Leonardus Sijmans [sic; lees: Sijmons].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

12 juli 1671

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Bussings [Busings] en Sibilla Craneveldt [Craneberg]. Getuigen: eerwaarde heer Franciscus Fabri en Joannes Henricus.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Busings, ged. Swalmen 27-6-1672 (get. Henricus Smets en Mechtildis Cranebergs; zn. van Henricus x Anna Sibilla Cranebergs).

 

17 juli 1671

TEGELEN ‑ Overdracht en belening van de Bongartshof en de helft van zekere tiende te Tegelen ten behoeve van Willem Franssen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 221, fol. 81-82.

Zie 4-7-1661 en 12-9-1686.

 

vóór 19 juni 1671

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Bracht en Anna Arets.

Uit dit huwelijk:

1.      NN van Bracht, ged. Belfeld 19-7-1671 (get. niet vermeld; kind van Petrus van Bracht en Anna NN; de uitgangen luiden 'baptizat' en 'fili', zodat ook niet duidelijk is of het een jongen of meisje betreft).

...

2.      Christina van Bracht, ged. Belfeld 19-8-1685 (get. Tilman Leisten en Metien Loven; dr. van Petrus x en Anna NN).

Zij verkochten op 28-1-1675 land in de Eickxschip onder Belfeld. Zie ook akte 25-11-1686.

 

20 juli 1671

ROERMOND - Het Hoofdgerecht te Roermond, gezien het proces tussen Maria Quijten, weduwe van Jan van Triecht, suppliante, en Gertruijd Municx, weduwe van Johan Stock anderzijds, verklaart het verzoekschrift van eiseres d.d. 14 juli na repliek van 24 november 1670 niet ontvankelijk en veroordeelt eiseres in de proceskosten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 71.

Met bijlage d.d. 6-2-1671 waarin melding van verkoopvoorwaarden d.d. 23-7-1649 en vonnis d.d. 20-12-1668, beide zonder verdere inhoud; vgl. ook akte d.d. 2-5-1665.

 

22 juli 1671

SWALMEN ‑ Volmacht.

Volmacht aan toonder van Hans Hendrick van Baexen om te verschijnen voor het leenhof van het graafschap Horne dan wel voor het gerecht te Swalmen, om hem te onterven van (niet nader gespecificeerde) goederen beleend door de heer van Hillenrade respektievelijk de vrouwe Du Magnij, volgens koopakte van 26 november 1667.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 27; idem D274 nr N 117; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

22 juli 1671

SWALMEN - Begraven: Maria Custers, echtgenote van Joannes van Hees [geh. Swalmen 22-11-1670, begr. ald. 7-4-1684; hij hertr. Swalmen 26-11-1672 met Joanna Benoit].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

23 juli 1671

BELFELD - Gehuwd: Laurentius op gen Seijb en Joanna Reivers. Getuigen: Joannes Hollander en Petrus Wolfferts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

25 juli 1671

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Simons en Margarita van Haeff [van Hooff]. Getuigen: Joannes Cox en Godefridus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).

Het tweede cijfer dag is gewijzigd en daarmee onder voorbehoud, mogelijk 23 of 29.

Uit dit huwelijk:

1.      Hermannus Simons, ged. Roermond 9-11-1672 (get. Hermannus Simons / Joannes Cox en Elisabeta Cornelissen / Beatrix van Maestricht).

2.      Joannes Simons, ged. Roermond 28-9-1674 (get. Joannes ab Haef, pastoor te Swalmen, vervangen door Leonardus ab Haf, en Elisabetha Heijlegers; zn. van Leonardus x Margarita ab Haeff).

...

3.      Leonardus Simons, ged. Roermond 4-8-1680 (get. Henricus Helgers en Anna Maria Maenen; zn. van Leonardus x Margareta van Haeff).

4.      Helena Simons, ged. Roermond 24-1-1683 (get. Wilhelmus Stox enMechtildis Simons).

5.      Elizabetha Simons, ged. Roermond 18-10-1684 (get. Leonardus van Haef en Beatrix van Tricht).

6.      Henricus Simons, ged. Roermond 15-12-1686 (get. Hermanus Ververs en Catarina van den Bosch).

7.      Wilhelmus Simens, ged. Roermond 27-1-1689 (get. Wilhelmus Stox en Anna Simens).

8.      Petrus Guillelmus Simons, ged. Roermond 4-4-1692 (get. Henricus Florop en Maria Holtmans; zn. van Leonardus x Margarita van Haeff).

 

25 juli 1671

SWALMEN ‑ Lijst van percelen land te Swalmen, behorend tot Middelhoven (eigendom van het klooster Maria Weide te Venlo), die tiendvrijdom genieten.

"Register van de landen op onsen hoeve tot Swalmen welcke thiende ofte halff thiende vrije sijn, den 25 julij 1671.

1.     Een bunder lants in de Hije neven dat Meerle Broxken geeft halff thiende.

2.     Een bunder lants den Sloetel acker, neven het land van mijnheer van Loen, en van den andere kant neven het goet van mijnheer Elshout van Rurmonde, is thiende vrij.

3.     Item 4 morgen lants gelegen tegen onsen hoeff en geeft halff thinde.

4.     Item eenen morgen neven de dur boven morgen van den eenen kant en van den andere kant neven F..irs kinderen lant, en is thiende vrije.

5.     Item twee morgen achter Portgen neven de straet van den eenen kant en van den andere neven Lindert als gekocht van Lambert Croenen, is halff thiende vrije.

6.     Item twee morgen op onsen auden liste achter Boijts gelegen en die en vint onzen halffman niet.

7.     Item ontrent een halff bunder lants neven Coen Zegers lant in den velde gelegen, nu vrouw Oijens binnen Venlo, thiende vrije.

8.     Item ontrent 4 morgen neven ons selfs lant en neven Coen Zegers landt nu vrouw Oijens naer de straet halff thiende, maer het velt thiende vrije.

9.     Item ontrent 2 morgen int Voorvelt achter aen de heijde naer mijnheer Elshout van den eenen kant en van den anderen neven volck van Rurmonde, is thiende vrije.

10.   Item 2 morgen in der Voorvelden, nu neven Portiens goet en aen de andere sijede Geeraet Slouxen kinderen, is thiende vrije.

11.   Item noch een lanc streepken ontrent een morgen op den Heijtbergh wegh [doorgehaald: op den Laeckbergh] naer een sijede op het lant van Sinte Joris autaer en van d'ander sijede [doorgehaald: Korst Smeets kinderen goet] Willem Ramaekers goet, nu sijn kinderen, is thiende vrije.

12.   Item twee morgen lants gelegen aen den Heijtwegh op den Lackbergh aen die een sijede neven Korst Smeets kinderen goet en van d'ander neven Merten van Ameren, is thiende vrije.

13.   Item een halff bunder Jenniken Kromvoet op de Beselsche wegh van den eenen kant neven Peeter Cuijpers en van den andere Willem Hermans, thiende vrije.

14.   Item ontrent een halff bunder lants neven Merten Tessers lant nu ... Rochus, schietende op Hoever broeck, is thiende vrije.

15.   Item twee morgen, waer tusschen noch leijt den secretaris Krebbers lant, en aen die een een sijede tegens vrouw Oijens lant en ontrent Hoever broeck, thiende vrije.

16.   Item ontrent 13 morgen lants gelegen aen de Somp, waer uijt een bunder thiende geeft en d'ander halff thiende.

17.   Item een halff bunder op den Breeden Ars, de ... Joris auctaer en Jan Sm[ee]ts."

Totaal van de landerijen: 47 morgen.

RHCL Maastricht, Maria Weide te Venlo, inv.nr. 165; archivalia eerder berustend in het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer.

De in deze lijst genoemde eigendommen van vrouw Oijen (eerder Coen Zegers) worden in lijsten uit de 16e eeuw omschreven als behorend tot de Houterhof.

Vergelijk onderstaande lijsten (z.d.; 16e eeuws handschrift):

"Van landen tot Swalmen die thijende vrij zijn.

1.     Item een boonre lants in der Oij ghelegen neven dat Meerle Broixken gheeft halff thijnde.

2.     Item der Slootel acker, ontrent een boenre is thijen vrij.

3.     Item iij morghen ghelegen tegen ons convents hof gheefft halff thijende.

4.     Item twee morghen after Portgen neven die straet ghelt halff thijend.

5.     Item twee morgen after Boyten ghelegen, die helft in ghen Winckel scytende naer Boyten is thijen vrij.

6.     Item ontrent een hallif boenre neven Coen Zeghers lande in den velde ghelegen is thijen vrij.

7.     Item noch ontrent iiij morghen neven ons convents lande ende neven Coen Zeeghers lande, ind des herscaps van gen Hoyt, die helft der straten wert ghijlt thijnden und die ander helft is thijend vrije.

8.     Item in den M...r velde, after aen der heijden, neven Willem Reynkens landen ontrent ij morghen, is thijend vrij.

9.     Item in den den nieuwen velde ij morghen neven Gaesthakens lande is thijen vrij.

10.   Item noch een lanck streepken, ghelegen neven des herscaps in ghen Holt lant, is thien vrij, ontrent eenen morghen.

11.   Item ontrent twee morghen ghelegen om die Heijtwege, op die Lakberge is thijend vrij.

12.   Item een halff boonre neven Jennisken Krompvoetz lande unde scyt opte Bezelse wech, is thijn vrij.

13.   Item noch ontrent een half boonre lants neven Maerten Tessers landt [vgl. 3-6-1544] unde schyet op Hoever broeck, is thijnde vrij."

[Op hetzelfde blad:]

"Segtur aluid regiestrum.

Dese naevolghende landen zijn thijen vrij in ghe kerspel van Swalme.

1.     Item een boonre lants in der Oij neven dan Merle Broicxken, gheeft halff thijnde.

2.     Item den Sloetell acker ontrent een boonre is thijn vrij.

3.     Item iiij morghen ghelegen tegen onsen hoff, ghelt half thijnde.

4.     Item ij morghen after Portgen neven der straet, ghelt half thijnde.

5.     Item ij morge after Boyts ghelegen, die helft in gen Wijnkel scytende neest Boeten, is theende vrij.

6.     Item ontrent een half boonre neven Coen Zeeghers lant in de velde ghelegen is thijnde vrij.

7.     Item ontrent iiij morghen neven ons selfs lant unde neven Coen Zeeghers lant ind des heerscaps van ghen Hoyt, die helft ter straten wert, ghelt thijende, unde die ander helft is tijnde vrij.

8.     Item in der Moer velde achter aen der heijde, neven Willem Reijnkens lant, ontrent ij morghen, is thijnde vrij.

9.     Item in der Neder velde ij morgen, neven Gaeshaken lant is thijn vrij.

10.   Item noch een lanck streepken, ghelegen neven des herscaps, ontrent een morghen .. den Holt is thijn vrij.

11.   Item ontrent ij morghen ghelegen an de Heijtweghe, op die Lack berghe, is thijn vrij.

12.   Item een half boenre neven Jennisken Kromvoetz lant, unde sciet opte Beselse wech, is thijen vrij.

13.   Item noch ontrent een hallif boonre lants neven Maerten Tessers lant, ende schyt op Hoever brouk, is thijende vrij."

...

[volgt afschrift van een mogelijk nog ouder register:]

"Item noch een auder regiester van lant dat thijen vrij is an ghen kerspel van Swalme.

1.     Een morghen opt kempke ende noch iij morghen daer beneven hallif thijn vrij.

2.     Item twee morgen ... hallif thijen vrij [doorgehaald: op die Moortel] an die popel wijen.

3.     Item drij morghen heel thijen vrij, op die Moortel.

4.     Item een half boener up die Bree Neers, heel thijen vrij.

5.     Item een hallf boener an Wijlre wech ofte velt.

6.     Item een half boener ende reijckt an die Bezelse wech, thijen vrij.

7.     Item twee morghen op die Sloetel acker.

8.     Item twee morghen reijckende an Hoverbrouck.

9.     Item noch een morghen reijckende an Trijn Zeghers lant.

10    .Item twee morghen op die Lakenberch.

11.   Item een langhe morghen, legghende an die Heijt wech.

12.   Item twee stucken, tsamen groot wesende een morghen an die Ribbe steech.

13.   Item twee morghen an die Hoorex wech, mer dese zijn verachteloos.

14.   Item noch twee morghen an die Wijlrese wech, an die beste zijde."

...

[volgt lijst z.d. van mogelijk vergelijkbare periode:]

"Lant dat thijn vrij is, tot Swamen.

Eenen morghen opt kempken ende noch iiij daer beneven hallif thijn vrij.

Item ij morghen hallif thijn vrij an die Popelwijen ...

Item iij morghen ... thijn vrij op de Moortel ...

Item een hallif boener op die Br.. Neers, heel thijn vrij.

Item een hallif boener an Wijlre wech of velt.

Item een hallif boener ende reijckt an die Bezelse wech.

Item iij morghe op die Slooetel ackeren.

Item ij morghe rijckende an Hoever broeck.

Item noch een hallif boener dat reijckt mede an Hoeverbroeck.

Item noch een morghe reijckende an ... Zeeghers lant.

Item ij morghen op die Laeckberch.

Item een langhe morgge, legghende an den Heytwech.

Item ij stucken tsame groot wesende ver morghe an die Ribbeister (?).

Item ij morghe an die Hoorex weech, met dit is steerk verachteloos.

Item noch ij morghe an den Wijlerse wech, an die beste zijde, oock verarchteloos.

Item noch ij morghe int Ooij ant Meerle Brouck, nu ... verachtelost ..."

 

1 augustus 1671

SWALMEN - Begraven: Joannes Mullers, adocelescente zoon van Silvestrus Mullers [en verm. Mechtildis Timmermans, zie oktober 1644 z.d.].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

6 augustus 1671

BELFELD - Gehuwd: Joannes Peters [schepen van Belfeld] en Anna Legheuissers [overl. Belfeld 19-4-1687]. Getuigen: Ercken Schroers [zie 16-10-1667] en Gerhardt Leghusers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117.

Uit dit huwelijk (vgl. ook doop 31-7-1672):

...

1.      Gerhardus Peters, ged. Belfeld 19-6-1680 (get. Linhardt Peters en Anna aen gen Endt; zn. van Joannes x Joanna NN).

 

23 augustus 1671

SWALMEN - Begraven: Maria 'alias Mercken' Tessers [Maria Janssen], echtgenote van Leonardus Tessers 'in Wijler' [geh. Swalmen 5-9-1635].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

Voor nalatenschap zie 21-4-1677.

 

23 augustus 1671

SWALMEN - Begraven: Stincken in de Beeck [Christina].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

2 september 1671

Zie 18 september 1671.

 

6 september 1671

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Janssen en Joanna Nissen [begr. Swalmen 18-12-1679]. Getuigen: Joannes Gubbels en Godefridus Slabbers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).

 

8 september 1671

SWALMEN - De heer van Hillenraad verpacht land, eerder verpacht aan Schirp en daarna aan Gerken Houxs, voor een periode van 4 jaar aan Jan Slabbers.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 91/102. Ondertekend door Jan Slabberts.

 

10 september 1671

SWALMEN - Begraven: Sibilla, kind oud 11? jaar, dochter van Wolterus op gen Raij [en Bertha Slabbers, beiden geh. Swalmen 2-6-1649].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

18 september 1671

BEESEL ‑ Akte van immissie.

Ten overstaan van Peeter van Boshuijsen, landscholtis van het ambt Montfort, Geurt Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen te Biesel, verzoekt Geraert Claessens, bijgestaan door advokaat Van Bael, ingevolg toestemming van het Hof van Gelder d.d. 2 september aan hem gegeven namens zijn moeder de weduwe van wijlen de borgemeester en schepen Claessens, om gerechtelijke toewijzing van erven en percelen die door de weduwe voor het Hof op 9 maart j.l. zijn gekocht na openbare verkoop bij executie ten laste van jonker Walraven van Baexen.

Schepenen en gerechtsbode hebben zich hierop vervoegd op de plaats waar de aangekochte percelen zijn gelegen, waarna Claessens is geërfd in de helft van de Beecker Weijde, de helft van de Coebaent gelegen in de Raeijder Benden, de helft van land gelegen aan de Mortel, en de helft van het Aldtbroeck zoals dit heeft toebehoord aan jonker Walraven.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 158-158vs; eerst op 20-2-1673 te boek gesteld.

 

18 september 1671

BELFELD - Overleden: Arnoldus Schrörs [Aret; echtg. van Christina Matthaei, geh. ... vóór 15-10-1659].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

 

23 september 1671

SWALMEN - Gehuwd: Christophorus Stoffers [alias Gerardts, verm. ged. Swalmen 23-8-1648 als zn. van Gerardus van Besel en Mechtildis Stoffers, beiden overl.] en Catherina Henricxs [vgl. doop 11-7-1680]. Getuigen: Hermannus Arets en Guilielmus Stoffers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).

Tweede cijfer dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

Uit dit huwelijk:

1.      Mechtildis Gerardts, ged. Swalmen 21-8-1672 (get. Joannes Delis en Cunegunis Obers; dr. van Christophorus x Catharina Henricxs).

2.      Matthias Gerardts, ged. Swalmen 3-11-1673 (get. Henricus Jacobs en Henrica Augustins; zn. van Christophorus x Catharina Henricxs).

Stoffer Gerardts verpandde op 7-1-1701 landerijen te Swalmen.

 

28 september 1671

BEESEL ‑ Voogdgeding te Besel.

-   Thijs Wolffers en Hendrick Haenen als rotmeesters van Belffent zeggen dat zij niet te klagen hebben.

-   Gerit Peulen als rotmeester van Rijckel klaagt dat raadsheer Lintgens tevreden zal moeten zijn met hetgeen hem is toegewezen in de Ohe volgens de rotteringen.

-   Jan Heijnen klaagt dat de ganzen te ver in het Rijckelsche Broeck komen en dat inwoners van Bussereijndt ganzen van anderen aannemen om daar te weiden.

-   Idem klaagt dat de veehekken ('vaerens') aan het huis Nieuwenbroeck open moeten staan of dat deze anders zullen worden opengezet.

-   Idem klaagt dat de halfman van de Plaetserhoff niet langer toestaat dat de naburen over hun goed in de Rayer Bempden rijden of vee drijven; met verzoek om van gemeentewege een doorgang aan te wijzen of te verlenen om in de bemden te kunnen komen.

-   De rotmeesters Jan Heijnen en Peter Hendricx klagen namens de naburen dat de 'ver' niet naar behoren wordt onderhouden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 155vs.

 

19 oktober 1671

ROERMOND - Het Hoofdgerecht te Roermond, gezien de kostendeclaratie overgegeven aan het hoofdgerecht door Geertruijt Munnick, weduwe van Jan Stox, ten behoeve van het proces dat zij voert tegen Maria Quijten, weduwe van Jan van Triecht als suppliante, in welke kosten genoemde suppliante bij vonnis van 20 juli l.l. is veroordeeld, stelt de hoogte van deze declaratie vast op 38 gulden 1 stuiver brabants.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 71.

 

15 oktober 1671

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Pijpers [ged. Swalmen 2-5-1646, begr. ald. 23-9-1692, zn. van Joannes Pijpers en Catharina Hexels] en Joanna Heijligers. Getuigen: Joannes van Neer en Joannes Coonen, koster

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).

Tweede cijfer dag en achternamen bruidegom en bruid slecht leesbaar en onder voorbehoud.

1.      Catarina Pijpers, ged. Swalmen 16-10-1677 (get. Christophorus Pijpers en Mechtildis Dijtgens; dr. van Leonardus x Joanna Heijligers).

2.      zoontje NN Pijpers, ged. Swalmen 21-11-1680 (get. Leonardus Visschers en Conrarda Speé; zn. van Leonardus x Joanna NN).

3.      Joannes Pijpers, ged. Swalmen 10-1-1683 (get. Joannes Pijpers en Cornelia Dorssers namens Maria Pijpers; zn. van Leonardus x Joanna NN), verm. jong overl.

4.      Joannes Pijpers, ged. Swalmen 7-11-1684 (get. Henricus Gulickers en Elisabeth Schuers; zn. van Leonardus x Joanna Heijligers).

5.      Wilhelmus Pijpers, ged. Swalmen 19-8-1688 (get. Theodorus Pijpers en Catharina Pijpers; zn. van Leonardus x Joanna Ronckerts).

6.      verm. Anna Pipers, ged. Swalmen 4-10-1691 (get. Gerardus Beck en Maria ..rie..; dr. van Petrus! x Joanna Heijlighers).

 

20 oktober 1671

SWALMEN-BOUKOUL - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van scholtis, Jan en Jacob Smiets, schepenen, dragen de erfgenamen van Jan Joosten, te weten

-   Giel Vossen? en zijn echtgenote;

-   Matthijs en Joost Jansen;

-   Hendrick van Oberoeck, zich mede sterk makend voor zijn zusters en broers;

-   en Guert Rutten, stiefvader van Jencken Rugstrauckx?,

de helft van huis en hof op de Boeckcoel gelegen rondom in de gemeente, en ongeveer 2 morgen land met beide lange zijden tussen de gemeente gelegen, met de korte zijden grenzend aan Trijncken Steenenbrander, voor een bedrag van 200 gulden over aan Peeterken Schoelmeesters, weduwe van Jan Joosten, en haar zoon Bastianus, licop en armengeld naar landsgebruik, godshelder 3 duiten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 79vs.

 

27 oktober 1671

BEESEL ‑ Overdracht Paardebeemd.

Ten overstaan van Hubert Quijten en Hermen Gerits, schepenen, en Jan Quijten, bode, draagt Gerit Langerbens met toestemming van zijn vrouw het ¼ deel van een bemd genaamd de Pertsbandt, gelegen naast de erfgenamen van Lindert Buerskens, zijnde onverdeeld goed van de erfgenamen van wijlen Peeter Quijten, voor een bedrag van 75 gulden en 2½ rijksdaalder, te betalen maart a.s., godsheller 1 zware stuiver, over aan Aret Erckens en echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 156.

 

27 oktober 1671

RIJKEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Hubert Quijten en Hermen Gerits, schepenen, en Jan Quijten, bode, draagt Maes Rutsen met toestemming van zijn vrouw twee stukken akkerland,

-   waarvan een groot ongeveer 3 vierdel in het Rijckelsche veld gelegen tussen Geerit van Niel en Geurdt Sloesen, met de korte zijden grenzend aan de Rickelsche Kerckwegh en de Maas;

-   en het andere stuk in de Schoeldt gelegen tussen Thijs van Oberick en St.-Catharina altaar, met de korte zijden grenzend aan Bongaerts Hegge en aankoper,

voor een bedrag van 150 gulden Roermonds, te betalen te Venloe volgens onderhandse akte daarvan opgemaakt, godsheller 2 stuiver, over aan Gerit Langerbens en echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 156-156vs.

 

vóór 28 oktober 1671

Z.P. - Gehuwd: Andreas Scherers en Anna Da..vis.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Scherers, ged. Swalmen 28-10-1671 (get. Joannes Cuijven en Elisabetha Janssen; zn. van Andreas x Anna Da..vis).

 

4 november 1671

GRAVE - Roermond - Verzoekschrift door maasschipster Maria Wattelen aangaande vrijdom van de Stevensweertse tol.

"Aen mijn heeren

Mijn heeren den president ende raeden van Sijne Majesteyts Rekencamere in Gelderlandt

Geeft reverentelick te kennen Maria Wattelen, lest weduwe van wijlen Gerard Lond..uw, hoe dat al oft wel sij is eene vaste ingesetene borgersse ende Maesschipperse der stadt Grave naer vuytwijsen van den annexen borgerbrieff, ende dat sij dienvolgens moet genieten de vrijheyden op de thollen in desen lande van Gelre gelijck alle andere inwoonende borgeren derselver stadt die genieten ende oock bij d'annexe ordonnantie van uwe eerw. ende weled. is verstaen, dat de suppliante die op Sijne Majesteyts thollen tot Venloe gecollecteert wordende soude genieten ende den welcken vrijdom oock haeren eersten man Michiel Coninx op den Montfortsen tholl hadde genooten gehadt ende alnoch andere Graeffsche borgers op denselven tholl mitter daedt genieten, ist nochtans soo dat den collecteur van den lestgemelten tholl den landtschrijver Hendrick Crebbers haer den voorschreven vrijdom disputabel maeckt hebbende haer nu eenige jaeren naer malckanderen tholl doen betaelen trachtende sich t'ontlasten al oft sij sonder ordre van Uw. Eerw. ende weled. in desen niet en konde disponeren.

Oorsaecke waeromme de suppliante haeren recours totte selve nemende seer oetmoedelick versoeckt ende bidt dan aen den voorschreven collecteur Crebbers magh worden geordonneert, dat hij aen de suppliante haere tholvrijheyt vortaen sal hebben te laeten genieten ende aen haer te restitueren tgeene hij haer in prejuditie van dien heeft doen betaelen, twelck doende etc. - d'Appostille was dese - Advys ende bericht van N. Crebbers collecteur van den Montfortschen thol, Actum ten Burele van Sijne Majesteyts Reeckencamere tot Ruremunde den 4 novembris 1671 - ende was onderteeckent J. Fuiren.

Die superintendent ende luyden van Sijne Majesteyts Rekencamere in Gelderlandt, gesien ende gevisiteert hebbende dese requeste mette daeraen gehechte twee copyen authentyck ende daerop gehadt soo het bericht van den collecteur van de Stevensweertschen thol, als het advys van den heere raedt ende momboir van Sijne Majesteyt in desen vorstendomb, hebben de suppliante verclaert ende verclaeren mits desen onder behoorlicke borgerbrieven ende tholteecken soo wel ende exempt van den voorschreven Stevenweertschen als van Sijne Majesteyts Middelaersche tholl edoch bij provisie alleenlick tot dat gesien het nieuwe placcaet betreffende de tholgerechticheyden 't welck te Hove beraempt wordt men sal cunnen oordeelen oft in conformiteyt van dien de suppliante tot verder genot van den voorschreven vrijdom genochsaem gequalificeert ende berechticht sal sijn, Actum ten Burele van de voorschreven Camere tot Ruremunde den 15 februari 1672."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 275.

 

4 november 1671

SWALMEN - Begraven: Andreas Henricx 'alias Dries den Loemulder' [echtg. van Catharina Cilkes, geh. Swalmen 3-3-1658].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

Zijn naam ontbreekt in J. Ickenroth: 'De molens van Swalmen'. In: Maas‑ en Swalmdal 9 (1989), blz. 30-41.

 

11 november 1671 t/m 4 februari 1673

BEESEL - Proces Henrica op den Sandt uit Besel tegen Henricus Peters. Henrica vraagt verlenging van de termijn om de appellatie te vervolgen tegen de uitspraak waarin aan Peters een eed is opgelegd. Ze vraagt om met het afleggen van deze eed te wachten todat de appellatie is vervolgd. Uit het proces is op te maken dat het een verlovingszaak betreft, waarin aan Peter de eed is opgelegd om te bewijzen dat hij geen trouwbeloften heeft gedaan. Peters verliest het proces.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen inv.nr. 226, verfilming 48/282 - Inventaris Hanssen, blz. 220.

 

15 december 1671

TEGELEN ‑ Gegevens inzake de Hof tot Wambach onder Tegelen, betreffende Johan Adam Hundt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 207, fol. 210-210vs.

Zie 6-2-1696.

 

29 december 1671

NEER / BEESEL - Ten overstaan van notaris Leonardus Tobben oorkondt Martinus Puteanus, proost van het klooster Keijserbosch onder Neer, dat hij Hubert Ingels, burger te Ruremonde, ontslaat van de borgstelling die deze heeft gedaan bij de verpanding van een visserij op de Maas vanaf Hanssum tot aan de Heringse Hegge, zoals gedaan door jonker Johan Wilhelm van Baexen, heer van Nieuwenbroeck, krachtens akte van 2-2-1666.

RHCL Maastricht, Keizersbosch; legaat W.J. Houwen, ondergebracht in doos 104-105 (bezoek 1997).

Met dank aan Jan Hanssen.

Op huijden den negenentwintichsten daech decembris xvic eenenseventich voor mij openbaer notaris tot Neer residerende ende de getuijgen naergenoemt is gecompareert den eerw. heere Martinus Puteanus proost tot Keijserbosch den welcken heeft verclaert gelijk hij mij verclaert mits desen dat alsoo een contract de dato den tweeden februarij 1666 tusschen hem heere comparant ter eenre ende den weleedelen joncker Johan Wilhelm van Baexen tot Nieuwenbroeck ter andere sijden opgericht is geweest, waerbij den weleedelen joncker Baexen jure antichriseos verbonden hadde sijne vischerie op der Maesen gelegen van Honsem tot aen de Herinsche Hegge, ende dat voor twee duijsent gulden capitael Ruremundts gelt, ende Sr. Hubert Ingels, borger der stadt Ruremunde onder andere clausulen hadde gecaveert onder verbintenisse van sijne persoen ende goederen voor de voltreckinge desselve contracts, signatelijcken voor d'inleveringe van octroije van den genedigen heere Grave van Benthem, Tecklenborgh etc. als leenheere, ende vuijt kracht van die octroije reele verpandinge der voorschreven vischerie te doen, als op den dertichsten daech des loopents maents ende jaers geschieden sal, als belooft is te geschieden door den weleedelen joncker Johan Wilhelm van Baexen voorgemelt vuijt krachte van authorisatie des hoogh gemelte heere Grave tot dien eijnde van twee leenmannen, soo ist dat sulcke reele verpandinge voorgegaen sijnde de eerw. heere Martinus Puteanus proost tot Keijserbosch, den voorss. Sr. Hubert Ingels van nu als dan ende van dan als nu van de voorseijde borghschap als voorseijt tenemael ende volcomentlijck quiteert, ontlast ende ontslaet. Aldus geschiet binnen Keijserbosch op dato als boven in presentie van den eerw. heere Reneri Roxhe pastoor tot Nuijnhem ende Ruth Beckers geloffwerdige getuijgen hier toe specialijcken versocht ende geroepen die de minute deses beneffens mij notaris hebben onderteeckent.

Ita attestor

Leon. Tobben, notaris publicus in fidem ...".

 

1671, z.d.? (klapper Peeters: ‑72‑)

TEGELEN ‑ Gehuwd: Theisgen op der Seip [Matthias Claessen, Classens, Klaszens] en Trienecken von Brussel [alias Fullingh, Vullings]. Getuigen: NN en NN.

DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 1 fol. 33.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelm op die Siep, ged. Tegelen 12-8-1673 (get. Wilhelm op Heijs en Maria Gossen; zn. van Theisgen x Trinken Fullingh).

2.      Petrus Classens, ged. Belfeld 21-2-1676 (get. Petrus op den Steijl en Hennersken? Lemmen; zn. van Matthias x Catherina Fulling).

...

3.      Henrica Klaszens, ged. Tegelen 3-5-1681 (get. Hendrick Lemmen en Maria Gisbertz; dr. van Thijsken x Treineken Vullings).

4.      Helena Classens, ged. Belfeld 22-9-1682 (get. Jan Gerets en Hilken Jansen; dr. van Math... x Catharina NN), verm. jong overl.

5.      Helena Classens, ged. Belfeld 6-4-1685 (get. Nicolaus Janssen en Leonora Raetmeckers; dr. van Matthias x Catharina NN).

 

1671, z.d. ?

BEESEL ‑ Jonker Hans Willem van Baexen te Nieuwenbroeck voert een proces tegen de proost van Keysersbosch, inzake teruggave (retrocessie) van een visserij.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, Processen 1671.

Zie ook akte d.d. 29-12-1671.

 

1671, z.d. ?

BEESEL ‑ De jonkheren Van Baexen, gebroeders, voeren een proces tegen Joseph Adriaan, bode van het Hof van Gelder, inzake het niet verstrekken van een executie tegen de heer van Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, Processen 1671.

 

1671, z.d. ?

ROERMOND / BELFELD ‑ De weduwe van Albert Valbruggen, deurwaarder van het Hof van Gelder, voert een proces tegen Josyna Prenth, weduwe van Albert van der Voort.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, Processen 1671, Port. 371; met dank aan Peter Geuskens.

 

 

1672

14 januari 1672

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Smets [Smiets; wedn. van Agnes Meuters, geh. Swalmen 21-5-1658, begr. ald. 22-6-1671] en Judith Bulders [alias Ingenhorst, ged. Swalmen 5-1-1654, dr. van Joannes Bulders en Catharina van Cruchten; zij hertr. Asselt 19-8-1677 met Matthias Coelen]. Getuigen: Henricus Smets en Henricus ..ld...

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).

Akte slecht leesbaar en namen getuigen op fotokopie onleesbaar.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Smets, ged. Asselt 2-11-1672 (nooddoop door de vroedvrouw; get. eerwaarde heer Michael Hergraven en Maria Martens namens Mechtildis NN; dag onder voorbehoud).

2.      Agnes Smiets, ged. Asselt 1674 (z.d; eerst achteraf genoteerd door pastoor; get. Leonardus Stockmans voor Casparis van Oell en Isabella op Bockesdries, echtgenote van Henricus Smiets), begr. ald. 3-9-1676.

3.      Agnes Smiets, ged. Asselt 14-9-1676 (get. heer Christophorus Schinck baron de Hillenrode en Anna Ceutiens; dr. van Jacobus x Judith Bulders), begr. ald. 23-12-1676.

Beiden pachtten op 15-5-1672 de Asselterhof van Christoffel Schenck van Nijdeggen.

 

19 januari 1672

SWALMEN - Begraven: Anna [Coenen alias Van Cruchten alias Janssen], echtgenote van Franciscus Connings [geh. Swalmen 6-2-1652, begr. ald. mei 1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

21 januari 1672

SWALMEN - Begraven: Maria in den Meut [mogelijk wed. van Nicolaus Joachims alias Mouthagen, geh. Swalmen 4-8-1637, mogelijk begr. Swalmen 13-1-1665 als Nicolaus in genen Meuth].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

24 januari 1672

SWALMEN - Begraven: Paulus in den Haijwinckel [alias Nelissen, echtg. van Elisabeth Walravens, geh. Swalmen 8-10-1664; zij hertr. verm. Swalmen 2-6-1672 met Matthias Alerts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

29 januari 1672

SWALMEN - Begraven: dochter van Franciscus Connings 'filio ...' [en Anna van Cruchten, geh. Swalmen 6-2-1652, begr. ald. 19-1-1672].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

30 januari 1672

SWALMEN - Gedoopt: Thomas 'alias Mas', buitenechtelijke zoon van Joannes Wilhelmus a Baxen en Geblina Masen. Getuigen: Georgius Haijwinckel namens Gerardus Beeck en Catharina Bulders.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 43.

Voor een eerder kind van beiden zie Swalmen 6-8-1663.

 

10 februari 1672

SWALMEN - Begraven: Cornelia Drissen, echtgenote van Goswinus Suijlen in den Heikamp [alias Van Elmpt, geh. Swalmen 8-10-1652; hij hertr. Swalmen 1-9-1672 met Aleidis Pijpers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

vóór 21 februari 1672

Z.P. - Gehuwd: Joannes Vissers en Margarita van Dijck.

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Vissers, ged. Roermond 23-3-1664 (get. Guilhelmus Wolfs en Gertrudis Smitsen).

2.      Margarita Vissers, ged. Roermond 21-3-1669 (get. Joannes Glaudi en Aldegundis Pauwelsen).

3.      Jacobus Vissers, ged. Roermond 21-2-1672 (get. Bartholomeus Glaudi en Mechtildis Glaudi).

GA Roermond, DTB-registers; Gendalim 5.

 

.. februari 1672

ASSELT - Begraven (door het ijs gezakt en verdronken in de Kleine Maas): Godefridus Evers [ged. Asselt 25-10-1651, zn. van Joannes Evers en Mechtildis Boom], adolescent "submersus in minora Mosa per rupturam glacici".

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140vs.

 

vóór 6 maart 1672

Z.P. - Gehuwd: Petrus ...tzers en Maria NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Oelnius ...tzers, ged. Belfeld 6-3-1672 (get. Ruht Petri en Hilken Kusters; zn. van Petrus ...tzers x Maria NN).

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 5vs.

 

21 maart 1672

BUSSEREIND ‑ Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Hubert Quijten en Hermen Gerits, schepenen, en Jan Quyten, bode, dragen Lambert Custers en Elsken Croenen, echtelieden, een huis en hof aan het Bussereijndt gelegen tussen de erfgenamen van Peeter Dierckx en de gemeinte, met beide korte zijden grenzend aan de gemeinte, voor een bedrag van 73 gulden 12 stuiver, godsheller 1 blaumuijser, over aan Albert Haerp en Merij Segers, echtelieden. Het huis is gebouwd op ontgonnen gemeentegrond en blijft voor de periode van één jaar belast met 50 gulden ten profijte van de gemeente.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 156vs.

Voor aankopers zie huwelijk Swalmen 7-1-1667. Het goed onder de Eikelboom (smabers-6/131) werd op 27-9-1745 en 14-5-1781 verkocht. Zie ook de lijsten d.d. 10-1-1653 (Lenardt onder Eyckelboom), 30-11-1653 (Trincken Rutten wegens Teutevegersgoed onder de Eeckelboom), 1666 z.d. (Crijne Linnert onder Eyckelboom) en 30-11-1673.

 

29 maart 1672

SWALMEN ‑ Akte van schuldbekentenis voor de schepenbank Swalmen en Asselt ten laste van Peter Gubbels en Hendersken van de Winckel, groot 152 gulden en 156 gulden.

G. Venner: Inventaris van het archief van de familie De Heusch, later Scherpenzeel Heusch 1386-1896, inv.nr. 572; charter.

 

7 april 1672

Frankrijk en Engeland verklaren de Republiek der Nederlanden de oorlog.

Driessen, Tegelen blz. 151.

 

16 april 1672

SWALMEN - Begraven: Goswinus Spooren [... van Gertrudis aen de Krop, geh. Swalmen 26-8-1648, verm. begr. ald. 14-5-1665].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

20 april 1672

SWALMEN - Begraven: Hermannus Spoeren [... van Gertrudis Crompvoets, geh. Swalmen 31-1-1647].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

z.d., vóór 26 april 1672

Z.P. - Gehuwd: Anthoin van Baexen [heer van Nieuwenbroeck, overl. Beesel 4-7-1698, zn. van Gerard van Baexen en Anna van Waes, beiden overl.] en Lucia Frederica van Keppel [op 18-8-1728 wnd. te Ophoven, dr. van Georg von Keppel zu Oeding en Ermgart van den van den Boetzelaer].

Uit dit huwelijk:

1.      Johan Arnold van Baexen, oudste zoon, op 22-5-1700 toegelaten tot de Ridderschap, op 24-12-1703 vermeld als ritmeester.

2.      Maria Theodora van Baexen, vermeld 24-12-1703. Tr. 1) ... met NN; 2) ... vóór 18-8-1728 met Franciscus Casparus Adolphus van Aach te St.-Thönisberg (D).

3.      Gerardus Georgius van Baexen, ged. Roermond 11-6-1697 op 14-jarige leeftijd. Tr. Effeld 3-10-1719 met Maria Margaretha Adolphina Felicitas van Baexen.

4.      Albertus Walrandus van Baexen, vermeld 24-12-1703, op 26-9-1732 beleend met de Hof op den Berg te St.-Thönisberg.

5.      Jacobus Franciscus van Baexen, vermeld 24-12-1703, overl. Beesel 22-12-1714.

6.      Joannes Wilhelmus van Baexen, geb. rond 1696, vermeld 24-12-1703, vermeld op 15-12-1710 als zijnde oud 14 jaar.

Lucia van Keppel wordt voor het eerst genoemd in de kerkvisitatie van 26-4-1672. Antoin van Baexen was in 1673 in dienst van de bisschop van Münster. Lucia van Keppel verkocht Nieuwenbroeck in 1712 aan Anna Catharina Charpentier, weduwe van Johan Bosman.

 

26 april 1672

BEESEL EN BELFELD - Kerkvisitatie te Beesel en Belfeld.

"Besel 1672 26 Aprilis.

Sacrarium.

Est insignis monstrantia tota arg[entum] non deaurata insignita insigniit D. Antonij Oliemart quondam satrapas Montfortiensi [een zilveren en niet-vergulde monstrans met inscriptie van Antonius Oliemart, eertijds drossaard van Montfort] cum mahnefestia consecrata et desup.. carona? sixica? ex floribus, est parva cistula plumboa cum reliquijs extractis ex uno ... altari eiusdem ecclesia [een klein loden kistje met relieken uit deze kerk].

Communicantes 325.

Heretici [kettersen].

Uxor D. Antonij Baxen junioris quaequidem frequentat ecclesiam, sed neq.. confisitur neq.. communican, sed est bona ...s convessionis [de echtgenote van Antonius van Baxen gaat wel naar de kerk maar gaat er niet ter communie].

Ornamenta, et ccitea ..enfilia communica.

Est novuum super pellicium.

Scandalosi.

Nobilis D. Joes Guilielmus Baxen modo fumelius gerat [Joannes Guilielmus van Baxen woonde al op 24-5-1664 samen met zijn dienstmeid].

...

Belfent 26 Aprilis 1672.

Summum altare ornamenta etc.

Accessit unum an..endium factum excacta depicta apposio linteamini 3 albus sed 2 tritafuum.

Pastor et ...cucia.

Vacat pastoratum et modo lis est coram curia ecclesiam Ruirem. quo ad jus patronatus [er is nu geen pastoor en er is een geschil aanhangig bij het hof te Roermond, over het recht van collatie].

Communicantes.

Sunt circiter 200 et aes co... j.. pasi..te."

RHCL Maastricht, Bisschoppelijk Archief, inv.nr. 78; met dank aan Jan Ickenroth.

 

26 april 1672

VENLO ‑ Gehuwd: Henricus Vermaesen en Maria Stockum, weduwe van Wilhelmus Diester.

Limburgse Leeuw 1955, N° 5. Gen. Diester.

 

29 april 1672

SWALMEN - Begraven: Godefridus Loeren [vermeld als broer van Margaretha Loeren bij haar huwelijk te Swalmen 5-5-1661].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

1 mei 1672

SWALMEN - De Heer van Hillenraad verpacht 2 morgen land in het Zwaar Veld, eerder gepacht door Peter Paulus, voor een periode van 12 jaar aan Coen Erkens en Hennerken Alberts, echtelieden.

Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 65/102. Met handmerken van de pachters.

 

1 mei 1672

SWALMEN - De heer van Hellenraet verpacht 1¾ morgen land “daet Jacop Smets van Stincken in de Beek gehadt heeft” voor een periode van 12 jaar aan Coen Roccus (elders: Rochus).

De akte wordt gevolgd door een niet nader gedateerde aantekening (1674) dat Tiel Tielen tot Asselt 1¾ morgen pacht die eerder werden gepacht door Jacop Smetz.

SWALMEN - Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 94/102. Met eenvoudig handmerk van pachter Coen Roccus. Aantekening ondertekend door Tiel Tielen.

 

4 mei 1672

SWALMEN - Gehuwd: Albertus Meuters [scholtis van Swalmen en Asselt 1671, begr. Swalmen 4-1-1684; verm. wedn. van Gertrudis Heijnen alias Wittecremers, begr. Swalmen 11-10-1668] 'paeter huius loci' en Mechtildis Lenardts [Lenarts, Linders alias Janssen; verm. dr. van Leonardus]. Getuigen: eerwaarde heer Michael Hergraven en Andreas Mooren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 43).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Meuters, ged. Swalmen 5-2-1673 (get. Joannes Coonen namens Joannes van [Wi]lder en Elisabetha Janssen namens Judith de Blauw; zn. van Albertus, 'praetoris', x Mechtildis Lenarts). Tr. mogelijk ... vóór 23-6-1702 met Cornelia Cuijpers.

2.      Albertus Meuters, ged. Swalmen 6-2-1674 (get. Jacobus Smeets namens Godefridus Quijten en Mechtildis Damen namens Mechtildis Reij; zn. van Albertus x Mechtildis Lenardts).

3.      Leonardus Meuters, ged. Swalmen 5-5-1676 (get. Andreas Moren vervangen door Arnoldus Meuters en Lucia Schrivers; zn. van Albertus x Mechtildis Lenarts).

4.      Lucia Gertrudis Meuters, 24-2-1678 (get. eerwaarde heer Michael ab Hergraven en Mechtildis Hoeckx; dr. van Albertus x Mechtildis Janssen).

5.      Laurentius Meuters, ged. Swalmen 10-8-1679 (get. Henricus Janssen en Isabella Hec; zn. van Albertus x Mechtildis Linders), begr. ald. 15-10-1680.

Voor brandschade aan het huis van Albert Meuter zie 28-10-1674. De voogden van de minderjarige kinderen verkochten samen met Metgen Lenardts op 18-11-1687 resp. 22-3-1689 de beide helften van een huis.

 

10 mei 1672

SWALMEN - Begraven: Anna Huben, echtgenote van Matthias des Koehirden [alias van Elmpt, geh. ... vóór okt. 1644, begr. Swalmen 1-7-1675].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

15 mei 1672

SWALMEN - Christoffel Schenck van Nydeggen verpacht de hof genaamd Bockendries voor een periode van 12 jaar aan Hendrick Smetz en Isabella Hecq, echtelieden.

“Op heden den vijffthiensten mey duysent sshondert tweentseventigh heeft den weledelen ende seer wel geboren heere Christoffel vrey heere van Schenck, heere van Hellenraet, Swalmen ende Asselt etc. uytgedaen ende verpacht bij desen aen den eersamen Hendrik Smetz ende Isabelle sijne huysvrouwe ten halve schouve den pachthoff genoempt Bockendries, met ongever hondert morghens soo swaer als licht landt gelijck oock die benden genoempt den Peerdts Bemdt langs het Leevervelt. Item den nieuwen hoefs bandt ende den cleenen bandt aen Buggemer wer [Buggenummer veer] voor den termijnen van twelf naervolgende jaeren, jedeog ten halven te mogen uytschijden wie het den eenen oft den anderen soude believen, mits dat die opseggenghe eenen halven jaer van te vooren behoert te geschieden door twee naergeburen ofte bij faute van dien sal desen pachtcedul sijnen volen effect hebben twelf naervolgende jaeren in alle sijne poincten volgens die conditien hier naer beschreven.

Her eerst jaers van dese pacht sal beginnen den vijfthiensten mey duysent seshondert tweentseventigh aengaende die weyden ende bemden / waervoor hij sal betaelen alle jaeren voor seven bunder sestigh risdaelers ende den eersten betaeltsdagh sal wesen Sinte Andreas dese loopende jaers, maer aengaende de deelinghe sal eerst geschieden in augusti duysent seshondert dryentseventigh ende sullen die twelf jaeren geëxpireert wesen als men sal schrijven duysent seshondert vierentachentigh.

Voorders sal den pachter gehouden wesen alle die landen te ackeren ende dieselve te onderhouden in haere renne, grachten ende palen gelijck oock te mesten naer landts coustumen, te weten soo mogelijck die swaere alle des, ende die lichten landen alle dry jaeren, met kennisse ds heere verpachter ofte sijne geconstitueerde, gelijck als oock de besayen met het selve voorweten.

Item sal aen den voorschreven pachter eens voor al aengewesen worden vijff morghens voorlandts, dry int swaer velt ende dy twee anderen in het lichte, boven het gene hij omgedaen heeft achter het huys, welcke partijen landts hij nyet en sal mogen mesten ten sije die andere landen behoorelijck gemest sijn. /

Item sal erst voor al den heere verpachter doen die helft scheyden van alle de beesten waertegens oock die helft van den aff val ende proffijten sal genieten uytgenomen die verckens van die welck den pachter vief uyt die coppelen sal leveren mits uytsettende thien van de besten in twee partijen van die welcke den heere verpachter die waele sal hebben.

Item sullen die vruchten alle jaers getelt werden op’t velt ende het getael van schoben die daer sullen bevonden worden, sullen door den pachter, als men sal dorsen, weder geleveert worden ende en sal den pachter nyet mogen dorsen ofte in die scheur etwawes doen als bij aenwesen van den dorser die den heere verpachter sal moeten op sijne costen beschaeffen ende deswegen sullen goede deuren ende sloten op de scheure wesen, ende die meerreste der noetwendige dorsers sal den pachter op sijne costen besorgen tot dry toe.

Item sal den pachter gehouden wesen alle het saedtcoren te doen, die huysinghe, scheure ende backhuyse in daecken t’onderhouden ende dieselve in sijne afftrecken weder overleveren gelijck hij die tegenwordigh is besiettende, maer aengaende eenighe / nieuwe bauwen sullen staen tot last des heere verpachter.

Ende oft t’quaeme dat de pachter voorschreven afflijvigh quaeme te worden, sal desen pacht commen te cesseren.

Item sullen die contributien, dorpslasten ende schaetinge worden betaelt door den heere verpachter, uytgenomen een derden deel hetwelcken den pachter sal moeten voldoen. Aengaende hooftschat, belleteringhe van soldaeten sal staen tot last des pachters, ende het beestenschat sal eenueder dy helft betaelen.

[volgt een onleesbaar doorgehaalde clausule]

Ten lesten is wel expresselijck geconditioneert dat den pachter nuet en sal mogen vercoopen nochte verhandelen eenigh stroye dan alleine om die huysing te decken met nochtans des heere verpachter kennisse, dy meerreste tot mest te maecken, ende in afftrecken der pachter sal het stroye ende mest op den hoof blijven. Het kruyt sal den pachter alleen behalden, / maer die wortelen ende rupcamp sullen gedeilt worden.

Entelijck op dat dese voorgemelde poincten ende conditien in alles mogen sonder eenighe tegenseggen volbracht worden, soo hebben die contrahenten verobligeert haere persoonen ende goederen, hebbent ende vercrijgende, sig submitterende onder condemnatie volontair, onder alle heeren, hoeven ende gerichten renuntierende ten fine aen alle privilegien ende rechten. t’Oircont deses hebben dese pachtcedul met haere eygene handt onderteeckent, waervan een ieder eene is behoudende. Aldus gedaen op’t huys Hellenraet, daegh ende datum als boven.

Dit is dy merckt [riek] van Hendrick Smets.

Isabelle Hecq.

Deese naervolgende landerien sullen bij den hoff Bockendries verblijven, den eerst eenen parceele landts gelegen tusschen den Ruremondts ende Asselsen wegh, beginnende van het lindtien tot den kruytsken toe, wesende groot [blanco]/

Item een stuck landts gelegen tusschen den wech die gaet van den lindenboom naer Nouenhoef ende het Eppenbroeck, wesende groot [blanco].

Item een stuck landts gelegen tusschen den voetpaet naer Swalmen gaende ende den Coninencamp, wesende groot [blanco.

Item die geheele Wilde Siede, uytgenomen vier morghens hetwelck alsdan bestaet in [blanco].

Item een stuck landts gelegen tussen den wech langs den Coninencamp gaende naer Swalmen ende den voetpaet treckende op den polfermackerhuys, bestaende in [blanco].

Item een stuck landts genoemt den Tieggelcamp, wesende groot [blanco].”

Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 5/102 t/m 10/102.

 

15 mei 1672

ASSELT ‑ Caspar Schenck van Nijdeggen verpacht de Asselterhof voor een periode van 12 jaar aan Jacob Smetz en Judight Bultiens.

Schloß Haag, inv.nr. 261.

 

16 mei 1672

BEESEL - Erfruil tussen Gerart Houten enerzijds en de broers Hendrick en Jan Leenen anderzijds.

-   Geerart Houten geeft 1 morgen akkerland in de kamp aan het Bussereijndt gelegen tussen de erfgenamen van Tijs Enggels en het openbaar Stieghsken, met de korte zijden grenzend aan de openbare nabuurweg en de Stiegh; en 7 vat rogge, waarvan 1 vat aanstaande zomer.

-   Jan en Hendrick Leenen geven ca. ½ morgen in de Schoelt gelegen tussen altaarsland en de erfgenamen van Thys Enggels, verpand aan Lindert Tijssen, met de korte zijden grenzend aan Hermen Gerarts en de heg van de erfgenamen van Jan Cruijsbergen; ½ morgen land in de Scholt gelegen met een lange en korte zijde grenzend aan Gerart voornoemd, met een lange zijde naast de erfgenamen van Evert Elles en met een korte zijde naast de Schulsbergh (?), belast met 1½ kop rogge en 75 gulden kapitaal aan Anna Cruijsbergen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 157.

 

16 mei 1672

SWALMEN - Begraven: Maria Pijpers [ged. Swalmen 1-5-1672], dochter van Joannes Pijpers en diens vrouw Anna, '1 maij hoc Anna baptizata'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 135vs.

 

17 mei 1672

SWALMEN - Voogdgeding.

-   De heer [van Swalmen] herhaalt de eerste drie punten naar voren gebracht tijdens het geding van 17 juni 1670 [zie aldaar]. De paters kartuizers verklaren dat er altijd een weg heeft gelopen aan beide zijden van het pad zoals ook nu nog het geval is. Zij gaan er van uit dat deze weg daarmee kan blijven zoals hij nu is.

-   Op het tweede artikel verklaren de kartuizers dat de omstreden heg met toestemming van de heer midden op de perceelsscheiding is gezet, onder voorwaarde dat de heer de helft hiervan zou genieten.

-   Op het derde artikel verklaren de kartuizers dat zij nog ongeveer 2½ voet hebben buiten de heg en dat de opslag hen ook nog toekomt, zodat de greppel niet te dicht bij de heer ligt en niet in strijd is met het stad‑ en landrecht.

-   De kerkmeesters te Assel herhalen eveneens het vijfde artikel van het laatst gehouden voogdgeding en verzoeken bovendien om bij kerkenproclamatie af te kondigen dat niemand in het omstreden gebied schapen zal mogen weiden; tevens verzoeken zij om de kartuizers te gelasten om geen verdere afzettingen ('tuynen') meer te leggen in het Eppenbroeck, zoals nu in strijd met hun recht hebben gedaan. De paters verklaren dat zij niet gehouden zijn de verzochte 'luyckinge' te doen, daar zij nooit 'geluyckt' hebben. Bij hun schapen is bovendien altijd een herder aanwezig. Zij zeggen toe om eventuele schade ontstaan door hun vee, te vergoeden. Volgens hen ontstaat de huidige schade door de herder van Assel die met zijn kudde vee in het Eppenbroek komt, en probeert deze om de schade af te schuiven op de kartuizers.

-   Het zesde artikel wordt eveneens herhaald.

-   Jasper Boomen, gezworene, herhaalt eveneens alle eerdere gedane klachten en verzoekt hierin te besluiten.

-   De kapittelheren en andere naburen op de Boeckcoel klagen en verzoeken dat de beek komend van de Boeckcoel haar oude loop zal behouden of zodanig wordt gelegd dat het water goed afloopt en de naburen niet verdrinken of door het gestremde water schade lijden.

-   Corst Pecx klaagt dat enkele naburen 'doende voerleyde tot Assel nyet behoirlijck en luycken, oversulcx dat den schade daer door commende door den oploop der peerden ende beesten sal commen, tot laste van s..' [onleesbaar].

-   De kerkmeesters klagen dat de kerkenbroeken aldaar geheel bedorven zijn door batten en houwen. Zij verzoeken om hier een beleid te houden opdat daarin naar behoren mag worden voorzien.

-   Schepen Hendrick ten Dam klaagt dat een algemeen gebruikte weg over zijn land in de Luecker wordt gemaakt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 82vs-83vs.

 

20 mei 1672

SWALMEN - Begraven: Windelina [mogelijk: Janssen, zie doop 21-9-1670], echtgenote van Joannes Renckens 'senioruis villici op Graet'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

21 mei 1672

BEESEL - Kwitantie.

Kwitantie van borgemeester Van den Bosche van Roermond van een bedrag groot 207 gulden 15 stuiver 10 deniers van de gemeente Beesel, aan hem overhandigd door de weduwe Melis.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 66.

De weduwe Melis was eigenaresse van de Wilde Hoeve te Beesel-Leeuwen.

 

21 mei 1672

SWALMEN - Begraven: Henricus zu Dam [wedn. van Sophia Febes, geh. Swalmen 16-8-1650, begr. ald. 14-4-1666], oudste schepen ... Gertrudis Bongarts [moet zijn: Catharina], 'viduam cum prole una mascula' [geh. Swalmen 10-7-1668; zij hertr. Swalmen 16-9-1673 met Godefridus Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

23 mei 1672

ROERMOND - (Opening van?) Testament van Johan baron de Cortenbagh, erfvoogd van Roermond, en Anna Maria Schenck van Nijdeggen, echtelieden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 235, fol. 54-55.

Zie 21-10-1666.

 

24 mei 1672

SWALMEN - Obligatie m.b.t. Swalmen.

-         Vgl.: Jan Baptist Bierens, vice-proost, aartspriester en kanunnik te Aecken, voert een proces tegen 'die van Swalmen', welke krachtens vonnis d.d. 17-6-1673 zijn veroordeeld tot betaling van de rente van 418 specie rijksdaalders en hiervoor voldoende onderpand te stellen, conform obligatie d.d. 24-5-1672.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, Port. 375 (1674).

 

28 mei 1672

RIJKEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Gordt Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen, en Jan Quijten, bode, draagt Thijs Sluijsen met toestemming van zijn vrouw ½ morgen bemd in de Rijckelsche Bemden in Plaenen Baent gelegen tussen de erfgenamen van wijlen Willem Quijten en de erfgenamen van wijlen Peeter Quijten, met last van 'rotter penningen', voor een bedrag van 140 gulden Roermonds, vertegenispenning 3 rijksdaalder, godsheller 1 dubbelken, over aan Guert Cruijsbergen, nog jonkman.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 158; eerst op 12-9-1672 te boek gesteld.

 

28 mei 1672

SWALMEN ‑ Jonker Hans Willem van Baexen verkoopt de Baexhoeve met de tiende in gen Oe en de Diepert voor een bedrag van 20.000 gulden Roermonds aan Christoffel van Schenck de Nijdeggen, heer van Hillenraedt, op voorwaarde dat de Baexhoeve te allen tijde zal zijn en blijven verbonden aan het huis Hillenraedt en de bezitters daarvan, en hiervan nooit mag worden afgescheiden.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 13; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag). Afschrift door griffier G.H. Fuhren. Elders in dezelfde inventaris: 8 mei.

 

30 mei 1672

BEESEL ‑ Overdracht gedeelte Baxhof.

Ten overstaan van Guert Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen, en Jan Quijten, bode, draagt jonker Hans Willem van Baexen op verleende aarde ongeveer 63 morgen land gelegen tussen de heide en de Gruenenwegh aan de Bieseler zijde, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen van raad Stoers (?) en aan de gemeinte, behorend tot de Baexhoff, voor 20.000 gulden (zijnde de verkoopsom voor de gehele hoef en alle verdere toebehoren volgens verkoopakte) over aan heer Christoffel Schenck van Nijdeggen, vrijheer van de heerlijkheden Assel en Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 157vs.

Zie G. Geraedts: De kleurrijke geschiedenis van Baxhof te Swalmen. In: Maas- en Swalmdal 3 (1983), blz. 66-82.

 

30 mei 1672

SWALMEN ‑ Christoffel Schenck van Nijdeggen geeft zijn broer Caspar het gebruik van de Baexhof onder Asselt.

Schloß Haag, inv.nr. 349. Origineel op papier.

 

z.d. (30 mei 1672?)

SWALMEN - Obligatie en overeenkomst tussen Christoffel Schenck en Caspar Schenck, commandeur te Barnsheimb, betreffende de Baexhoeve, aangekocht voor een bedrag van 20.000 gulden Roermonds plus 40 pattacons als vertegenispenning.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 25; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

2 juni 1672

SWALMEN - Gehuwd: Matthias Alerts [begr. Swalmen 15-4-1683] en Elisabeth Walravens [verm. begr. Swalmen 23-12-1680 als Elisabeth in de Hawinckel; verm. wed. van Paulus Nelissen alias in gen Haijwinckel, geh. Swalmen 7-10-1664, begr. ald. 24-1-1672]. Getuigen: Joannes Haijwinckel en Joannes Coonen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 43).

 

9 juni 1672

SWALMEN - Gehuwd: Christianus Crinen [Corst Crijnen, schepen 1689-1698, verm. begr. Swalmen 5-4-1698 als Cornelius; wedn. van Catharina Booren, geh. Swalmen 25-11-1666, begr. ald. 5-6-1670] en Jacoba van gen Oebroeck [alias Giesen, Gijsen, verm. begr. Swalmen 20-9-1709; verm. dr. van wijlen Gijsbertus van Obroeck en Maria van Vlodrop, beiden geh. Swalmen 31-1-1637]. Getuigen: Jacobus van gen Oebroeck en Joannes Coonen, koster.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 43).

Uit dit huwelijk:

1.      Gisbertus Crinen, ged. Swalmen 4-12-1673 (get. Joannes Coonen [Croonen?] namens Martinus Hoexs en Mechtildis Daemen; zn. van Christianus x Jacoba Giesen), begr. ald. 21-10-1705. Tr. ... vóór 17-2-1697 met Elisabetha Meuter.

2.      Catarina Crijnen, ged. Swalmen 3-5-1677 (get. Masius Janissen en Barbara Schreurs; dr. van Christianus x Jacoba Gijsen). Tr. verm. Swalmen 7-10-1704 met Wilhelmus Schreurs.

Voor brandschade aan het huis van Corst Crijnen zie 28-10-1674. Voor begraven van kind zie 6-4-1680.

 

11 juni 1672

RIJKEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Guert Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen, en Jan Quijten, bode, dragen Jan Sluijsen en Itgen Billekens, echtelieden, ½ morgen bemd in de Rijckelsche Bemden in Plaenen Baent gelegen tussen de erfgenamen van wijlen Willem Quijten en de erfgenamen van wijlen Peeter Quijten, met last van 'rottirpenningen', voor een bedrag van 175 gulden Roermonds, godsheller 1 schelling, over aan Geurt Cruijsbergen, nog jonkman.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 157vs.

 

vóór 17 juni 1672

Z.P. - Gehuwd: Reinerus aen gen Loho en Catharina Klassens.

Uit dit huwelijk (tweeling):

1.      Henricus aen gen Loho, ged. Belfeld 17-6-1672 (get. Tillmen Ruremundt en Engen op gen Immenrädt; zn. van Reinerus x Catharina Klassens).

2.      Petrus aen gen Loho, ged. Belfeld 17-6-1672 (get. Lem an gen Creutz en Margarita van Kessel).

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 5vs.

Voor de meter bij eerste doop vgl. hoeve Hummeraad onder Baarlo. Zie ook echtpaar Schobben, geh. ... vóór 2-1-1666.

 

18 juni 1672

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Antonius Wechmer [Vechmer, herbergier van de Gulden Pauw ald.] en Catherina Meerts [wed. van Everhard Melis, zie 18-7-1655]. Getuigen: Joannes Wechmer en Henricus Melis.

GA Roermond, DTB-registers.

Uit dit huwelijk:

1.      Georgius Egbertus Wechmer, ged. Roermond 7-4-1673 (get. Egbertus Jacobus Cruijsancker en Joanna Grouwels).

Catharina Meerts bezat het vruchtgebruik van de Wilde Hoeve te Reuver, zie 14-5-1675.

 

5 juli 1672

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Janssen [alias Van Kessel, begr. Swalmen 27-9-1680; wedn. van Elisabetha Lindemans, geh. Swalmen 29-4-1646, begr. ald. 11-9-1670] en Margareta Haijwinckel [Hawinckel alias Jeuriens, begr. Swalmen 3-12-1680; verm. dr. van Georgius Haijwinckel en Joanna Emonts]. Getuigen: Nicolaus Smets en Matthias Cuijpers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20vs (RAL 43).

Uit dit huwelijk:

1.      Georgius Janssen, ged. Swalmen 7-6-1674 (get. Silvester Smets en Matthia Haijwinckel; zn. van Gerardus x Margarita Haijwinckel).

2.      Elisabeta Janssen, ged. Swalmen 12-4-1676 (get. Joannes Coenen en Margareta Jacobs; dr. van Gerardus x Margareta Jeuriens).

3.      Joannes van Kessel, ged. Swalmen 19-3-1677 (get. Henrick Janssen en Hendersken Augustins; zn. van Gerardus x Margarita Haeuwinckels).

4.      Gerardus Janssen, ged. Swalmen 30-11-1680 (get. Mathias Nooden en J...; verm. vernoemd naar zijn overleden vader).

 

6 juli 1672

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Coninxs [begr. Swalmen mei 1679; wedn. van Anna van Cruchten, geh. Swalmen 6-2-1652, begr. ald. 19-1-1672] en Catharina Nissen [wed. van Wilhelmus Nelissen alias Crijnen, geh. Swalmen 8-12-1656, begr. ald. 11-6-1671; zij hertr. Swalmen 30-7-1679 met Maes Janissen]. Getuigen: Aegidius aen den Crop en Joannes Coonen, koster.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20vs (RAL 43).

De erfgenamen van Frans Coninckx en Encken verkochten op 5-3-1685 huis en hof te Swalmen-Heide. Op 29-2-1681 had Catharina haar volgende echtgenoot verlaten.

 

15 juli 1672

BELFELD - Proces tussen Henricus Cornelij, pastoor te Belfent, en de weledele heer Henricus Isenbrandus van der Voort over het patronaatsrecht van de kapel aldaar. Verder worden genoemd Wilhelmus Engelbertus baron de Metternich zu Holtmeulen (die de pastoor vertegenwoordigt), schepen Henricus Trinus, gezworenen Henricus Lemmen en Petrus Willems.

RHCL Officialaat Bisdom Roermond inv.nr. 226, verfilming 44-45/282. Met voortzetting d.d. 27-9-1672 (46/282).

 

21 juli 1672

op den huyse van Hillenraedt

SWALMEN - Verpanding Aanwas en Boekweitsdries.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Willem Rutsen en Jacob Smiets, schepenen, bekennen Christoffel Schenck van Nijdeggen, vrijheer van voornoemde heerlijkheden, en Anna Philippina d' Oienbrugge de Duras dat zij een bedrag van 1.000 gulden à 20 stuiver Roermonds, de rijksdaalder aan 3 gulden 2 stuiver gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 16 gelijke guldens eerstmaals te betalen op 21 juli 1673 en in twee termijn te lossen met een opzegtermijn van elk een half jaar, hebben opgenomen van Peter Chanon, borger en koopman van de stad Ruremunde en Sophia Roijen, echtelieden, met als onderpand:

-   een hooibemd genaamd de Aenwasch groot ongeveer 17 morgen op de Maese gelegen nabij de Weerdt tussen Willem Rutsen voornoemd c.s en 'des vruegen diensts erff', met de korte zijden grenzend aan de Maese en het straatje gaande naar de Weerdt;

-   de 'wijnhoff' Boeckendries genaamd met alle toebehoren, en alle verdere roerende en onroerende goederen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 145-146; gecollationeerd afschrift door secretaris G. Lubbers d.d. 16 september 1689, naar het origineel opgemaakt door secretaris Hendrick Crebbers met twee zegels in groene was.

Voor overdracht van deze obligatie zie 18-7-1763. 'Van Abdissenstraat tot Zandkuil', noemt onder 'Baron de Schencklaan' als datum 20 juni, dit is onjuist.

 

28 juli 1672

SWALMEN - Begraven: Matthia [Pulmans alias Van Elmpt], echtgenote van Henricus op den Schabroeck [alias Franssen, geh. Asselt 4-7-1647, begr. Swalmen 16-10-1676], 'modo villici op den Baxhove'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

vóór 31 juli 1672

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Klassen en Joanna NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Barbara Klassen, ged. Belfeld 31-7-1672 (get. Jeuren Timmermans en Maria Klassen; dr. van Leonardus x Joanna NN).

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 6.

Voor de meter vgl. bruidegom Swalmen 14-11-1648.

 

vóór 31 juli 1672

Z.P. - Gehuwd: Joannes Hollanders [Hollenders] en Anna NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Margareta Hollanders, ged. Belfeld 31-7-1672 (get. niet vermeld; dr. van Joannes x Anna NN).

2.      Giertgen der Hollander, ged. Tegelen 10-1-1674 (get. NN ahn gen Hagh en Trin Wirts; dr. van Jan x NN).

3.      mogelijk Aldegondis Hollanders. Tr. ... vóór 18-10-1718 met Joannes Hoex.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 6.

 

10 augustus 1672

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Corvers en Elsbeth Mertens. Getuigen: Segerus Segers en Margaretha Meerts.

GA Roermond, DTB-registers.

 

13 augustus 1672

ROERMOND ‑ Gehuwd: Judocus Scheijven en Agnes Bosman. Getuigen: Petrus Bosman en Mathias Bosman.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

1 september 1672

SWALMEN - Gehuwd: Goswinus Suijlen [in de Heikamp, wedn. van Cornelia Drissen, geh. Swalmen 8-10-1652, begr. ald. 10-2-1672] en Aleidis Pijpers. Getuigen: Guilielmus Gielkes en Joannes Coonen, koster.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20vs (RAL 43).

Dag zeer slecht leesbaar op fotokopie, mogelijk een 4.

 

10 september 1672

ROERMOND ‑ Aan Francois de Spas en diens echtgenote Jenneken van den Bergh wordt het burgerrecht van Roermond verleend.

Handelingen Magistraat 1596-1696, blz. 175.

 

19 september 1672

SWALMEN - Gedoopt: Servatius, buitenechtelijke zoon van Theodorus Arets [alias Jonckers; hij tr. ... vóór 29-8-1673 met Theodora Willems] en Catharina Faessen [begr. Swalmen 28-11-1679, mogelijk dr. van Servatius NN]. Getuigen: Joanna Janssen, peter niet vermeld.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 44.

Voor dit kind zie het proces d.d. 13-6-1673.

 

september 1672, z.d.

SWALMEN - Begraven: Truij in gen Boij.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

vóór oktober 1672

Z.P. - Gehuwd: ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.      …, ged. Asselt ..-10-1672 (get.  ... en ... Helena Custers vervangen door Gertrudis ...; fol. 26 op kopie vrijwel onleesbaar).

 

6 oktober 1672

ASSELT - Gehuwd: Joannes Franssen [begr. Asselt 2-8-1678] en Henrica Tacken [ged. Asselt 7-10-1632, begr. ald. 14-4-1679, dr. van Joannes Tacken en Gebela Michiels]. Getuigen: Joannes Quijten en Joannes van der Hardt.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 134vs.

 

13 oktober 1672

ASSELT - Gehuwd: Nicolaus M...rs [Meijnaerts, Meiners, begr. Swalmen 14-12-1675] en Elisabeth Goetzens [Geuts, Geutse, Gootzens, Guijtse]. Getuigen: Petrus Stockmans en Wilhelmus ...

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 134vs; zeer slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Meiners, ged. Swalmen 13-10-1673 (get. Joannes Coonen, koster, namens Petrus Stockmans en Judith Hoexs; dr. van Nicolaus x Elisabetha Gootzens).

2.      Gerardus Meijners, ged. Swalmen 21-10-1675 (get. Joannes van Leven en Judith Heijnricx; zn. van Nicolaus x Elisabetha Geuts).

3.      Gotschalcus, begr. ald. 16-3-1678. Mogelijk is hij dezelfde als Gerardus (gezien het overlijden van vader Nicolaus kort na diens doop).

 

16 oktober 1672

ROERMOND - Overleden: Mechteldis Coopman, echtgenote van Matthys Dors, kapitein van de burgerij. Begraven in de kathedraal.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 242.

Zie 11-9-1669 en 30-9-1676; betreft eigenaren Wilde Hoeve te Reuver.

 

30 oktober 1672

SWALMEN - De heer van Hellenraet verpacht “het lant daet Jacob Smets gehadt heft aen pettien bij Casper {van Ool} den smet” voor een periode van 6 jaar aan Geurt Jonckers.

SWALMEN - Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 92/102. Met eenvoudig handmerk van pachter Geurt Jonckers.

 

30 oktober 1672

SWALMEN - Hendrick Coenen tot Asselt pacht het land, “omtrent liggende aen den Creuswegh” dat eerder werd gepacht door Jacop Smets, voor een periode van 8 jaar.

SWALMEN - Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 93/102. Met eenvoudig handmerk van pachter Hendrick Coenen.

 

3 november 1672

SWALMEN - Gehuwd: Guilielmus Stoffers [alias Cuijpers, begr. Swalmen 14-10-1681 als Wilhelmus Cuijpers] en Christina Gerardts [Gerarts, Gerets, Gerkens, begr. Swalmen 12-9-1702; zij hertr. verm. Swalmen 13-5-1683 met Franciscus Gerets]. Getuigen: Theodorus Gerardts en Goswinus Bongardts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21 (RAL 44).

Uit dit huwelijk:

1.      Antonia Cuijpers, ged. Swalmen 11-11-1674 (get. Theodorus Stams en Cornelia Raemekers; dr. van Guilielmus x Christina Gerardts), begr. ald. 5-3-1743. Tr. Swalmen 5-2-1702 met Goswinus Gerits.

2.      Gertrudis Stoffers, ged. Swalmen 8-9-1677 (get. Gerardus Gerarts en Judith Rameckers; dr. van Guilielmus x Christina Gerarts).

3.      Odilia Cupers, ged. Swalmen 30-1-1681 (get. Gerardus Geerkens voor Christophorus Stoffers en Petronella Henrici; dr. van Wilhelmus x Christina Gerkens), begr. ald. 11-2-1681.

Een Willem Stoffers wordt vermeld in een Beeselse lijst d.d. 30-11-1673.

 

4 november 1672

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Janssen [alias Peuckens], weduwe van Joannes Haijwinckel [geh. Swalmen 22-10-1641, begr. ald. 20-12-1669].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

5 november 1672

SWALMEN ‑ De kinderen en erfgenamen van wijlen Hans Willem van Baexen geven goedkeuring voor de verkoop van de Baexhoeve.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 133; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

16 november 1672

Toestemming van de Rekenkamer van ZM om de tol van Assel te mogen verheffen te Roermond.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 119; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

25 november 1672

Overeenkomst tussen de maarschalk van Gelre en de heer van Hillenraedt.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 30; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

.. november 1672, z.d.

SWALMEN - Begraven: Anna Slabbers, echtgenote van Henricus van Elempt [geh. Swalmen 20-10-1641].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

Let op: de akte staat tussen 4 en 26 november.

 

26 november 1672

SWALMEN - Gehuwd: Joannes van Hees [begr. Swalmen 7-4-1684; wedn. van 1) Anna Coonen, begr. Swalmen 18-4-1669; 2) Maria Custers, geh. Swalmen 22-11-1670, begr. ald. 22-7-1671] en Joanna Penois [Benoi, Benoit, Van Noij]. Getuigen: Joannes Bulders en Joannes Rutzen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21 (RAL 44).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes van Hees, ged. Swalmen 11-1-1674 (get. Henricus Heinen en Elisabetha Janissen; zn. van Joannes x Joanna van Noij).

2.      Theodorus van Hees, ged. Swalmen 24-12-1676 (get. eerwaarde heer Michael ab Heregraven en Antonia Heckepost; zn. van Joannes x Joanna van Oeijen).

3.      Helena van Hees, ged. Swalmen 9-10-1679 (get. Gulielmus Spee en Judith Ramekers; dr. van Joannes x Joanna Benoi).

4.      Judith van Hees, ged. Swalmen 4-12-1683 (get. Arnoldus Meuter namens NN Benoit en Mechtildis Beijers; dr. van Joannes x Joanna Benoit).

Voor brandschade aan het huis van Jan van Hees zie 28-10-1674.

 

26 november 1672

SWALMEN - Begraven: NN La Chapelle, ruiter ('eques strenui ac generosi domini Lozier capitanei ac majoris commendatoris Le...is grignon ex exercitu Regis Christianiss... ... prerochef... Brigadier').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

.. november 1672

ASSELT - Begraven: Conradus Coonen [mogelijk geh. Swalmen 10-10-1646 met Margareta van Assel.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149vs.

 

12 december 1672

RIJKEL - Openbare verkoop huis en hof in de Steeg.

De erfgenamen van wijlen Gerit Gubbels en Neulken Hors verkopen bij openbare verkoop de nalatenschap, waaronder:

-   huis en koolhof en een stuk land in de Stege gelegene, zijnde goederen van Denijs in de Stege en diens huidige echtgenote;

-   3/4 morgen akkerland tussen de Hegge en het erf van Aquarius enerzijds en Peter Boomgaerts anderzijds, met de korte zijden grenzend aan Paulus op den Boomgaert;

-   het recht van 'Rottieringe'.

Vervallen aan Jacobus Wilhelm.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43.

 

13 december 1672

SWALMEN - Begraven: Margarita [Cruijsberg, verm. ged. Roermond 7-2-1608 als dr. van Joachim van den Cruijsbergh en Cornelia NN], weduwe van Thomas van Rochus [geh. ... vóór 29-5-1646, begr. Swalmen 31-10-1669].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

vóór 18 december 1672

Z.P. - Gehuwd: Joannes Peters en Lucia Franssen.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Peters, ged. Swalmen 18-12-1672 (get. Wilhelmus Janssen en Judith Peters vervangen door Catharina Gerkes; dr. van Joannes x Lucia Franssen). Tr. mogelijk ... vóór 12-7-1701 met Wilhelmus Beeck.

 

30 december 1672

ASSELT - Begraven: Gertrudis Boomers [dr. van Henricus Boomen; wed. van Rutgerus van Roggel, geh. 13-6-1635], echtgenote van Martinus Cilkes [geh. Swalmen 22-1-1641, begr. Asselt 9-12-1675].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149vs.

 

1672, z.d.

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Schroers [begr. ald. 12-7-1682] en Leonarda an gen Stap [wed. van Jacobus Schreurs; zie 1-9-1660]. Getuigen: Henricus Schroers en Petrus Wolfferts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117.

Betreft enig huwelijk van dit jaar zodat geen verdere datering mogelijk is op basis van dit register.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

1672, z.d. ?

SWALMEN ‑ Rentmeesterrekeningen van Hillenraad.

1672, 1695, 1708, 1724, 1736, 1739, 1753, 1760, 1763, 1770, 1799.

Schloß Haag, inv.nr. 2334.

 

1672, z.d. ?

SWALMEN ‑ Toestemming voor de vrije invoer van bouwmateriaal voor het herstel van kasteel Hillenraad.

Schloß Haag, inv.nr. 2335. Origineel.

 

1672, z.d. ?

Stukken betreffende het verstrekken van een akte van attestatie door de ridderschap over de status van de familie Van Boedberg, ten behoeve van Johan Willem van Bocholt.

RHCL Maastricht, Inventaris van het Archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder, inv.nr. 767. 1 omslag.

 

 

1673

23 januari 1673

SWALMEN - Gehuwd: Cornelius Tessers [begr. Swalmen 19-5-1692; hij hertr. Swalmen 29-2-1680 met Catharina Coenen alias Hendrix] en Maria Janssen [alias Berens, Berets, alias Van Neer, begr. Swalmen 26-8-1679] uit Neer ('Nerensis'). Getuigen: Joannes Coonen en Thomas Willems.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21 (RAL 44).

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Tessers, ged. Swalmen 11-5-1674 (get. Gerardus Tessers en Catharina Phlipsen; dr. van Cornelius x Maria Berens), mogelijk begr. ald. 19-4-1718. Tr. Swalmen 23-10-1703 met Petrus Custers.

2.      Mechtildis Tessers, ged. Swalmen 18-8-1679 (get. Joannes Steenacker en Gertrudis Rouckus; dr. van Cornelius x Maria van Neer), begr. Asselt 28-11-1747. Tr. Asselt 22-11-1712 met Matthias Peters.

Nelis Tessers en zijn vrouw Mercken verkochten op 21-4-1677 hun aandeel in huizen te Swalmen en in de Biesweerd.

 

z.d., vóór 25 januari 1673

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Wessem en Maria Willemsen [Wilms].

Uit dit huwelijk:

1.      Adolphus van Wessem, ged. Roermond 25-1-1673 (get. Joannes van Wessem en Elisabetha Jansen).

2.      Adolphus van Wessem, ged. Roermond 30-1-1678 (get. Henricus Haenroij en Maria Jansen).

 

26 januari 1673

SWALMEN - Verpanding Boekweitsdries.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis, Gerardt Mertens en Jacob Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Christofer Schenck baron van Hillenraedt, met toestemming van zijn echtgenote, samen met Gaspard de Schenck, commandeur van Bernzem, dat zij een bedrag van 1.000 pattacons à 6¼% (5% indien betaling binnen 3 maanden na de verschijndatum), eerstmaals te vervallen op 25-1-1675 en met een opzegtermijn van 6 maanden, hebben opgenomen van Guilliam van den Broeck, met als onderpand al hun goederen en speciaal "den hoff tot Boeckweijdtsdries ontrent het huijs Hillenraedt gelegen" met alle toebehoren, zoals deze eigendom is van eerstgenoemde comparant, vrij allodiaal goed geschat op een waarde van tussen de 30.000 en 40.000 gulden

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken 1707 (proces wed. Van den Broeck tegen Schenck); afschrift d.d. 25-4-1707. Met klacht door weduwe Van den Broeck d.d. 4-7-1707 over een vordering van drie jaar rente over deze lening, plus correspondentie tot o.a. 20-3-1708.

Voor overdracht van een obligatie van diezelfde datum groot een gelijk bedrag, zie 16-2-1702.

 

30 januari 1673

ROERMOND ‑ Dirrick Dencken, als erfgenaam van wijlen de raadsverwant Johan Dencken, voert een proces tegen de kinderen van wijlen de ritmeester Gabriel Ivora en vrouwe Elysabeth van Dursdal. Alvorens een uitspraak te doen, ordonneert het Hoofdgerecht de aanklager de namen te noemen van de personen "aen de welcke den weete van den arrest ende d'insinuatie van de citatie" is gedaan, opdat het besluit naar behoren wordt uitgevoerd.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 154, procesnr. 1287. Ondertekend door A. Pollart. Zie 17-2-1673.

 

6 februari 1673

SWALMEN - Begraven: Jacobus de Che, knecht bij de eerwaarde heer baron van Oijenbrug.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

7 februari 1673

ASSELT - Gehuwd: Cornelius Massen [begr. Swalmen 11-3-1681] en Matthia Gerardts [alias Stoffers; mogelijk wed. van Wilhelmus Lummens, geh. Swalmen 6-10-1666]. Getuigen: J... van Meiel en Gerardus Cillen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 135.

Uit dit huwelijk:

1.      Masius Maessen, ged. Swalmen 6-9-1675 (get. Theodorus Stams en Joanna Everts; zn. van Cornelius x Matthia Stoffers).

Thijsken Stoffers deed op 19-10-1700 afstand van vruchtgebruiksrechten op een huisje op de Kroppestraat te Swalmen.

 

8 februari 1673

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Pe... en Aleidis .... Getuigen: Aegidius aen den Crop en Wilhelmus Fasse..

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21 (RAL 44).

 

9 februari 1673

SWALMEN - Begraven: Guilielmus Heinen, ruiter ('eques sub legione et cohorte principis de Salm').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

 

12 februari 1673

BELFELD - Gehuwd: Joannes, zoon van Merricken Dirricks en Petronella op Boxhoff. Getuigen: Gergen Wolfferts [begr. Belfeld 10-12-1697] en Aalert van Blerick.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 117.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld; voor de moeder van de bruidegom vgl. huwelijk Tegelen 20-2-1648.

 

12 februari 1673

SWALMEN - Begraven: Matthias Stoffers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

Hij wordt op 6-3-1667 en 8-6-1670 vermeld als doopgetuige te Swalmen.

 

17 februari 1673

ROERMOND ‑ Het Hoofdgerecht te Ruremonde bepaalt inzake het proces tussen Derick Dencken als erfgenaam van zijn broer wijlen de raadsverwant Jan Dencken, aanklager ("arrestant"), tegen de kinderen van wijlen de ritmeester Gabriel Ivora en vrouwe Elisabeth van Dursdael, aangeklaagden ("gearresteerden"), dat de aanklager zich zal houden aan de landrechten.

Aangezien de aanklager niet weet waar de aangeklaagde kinderen zich bevinden ("noch oock sich in dit Overqauertier geene derselver met sijne kennisse op en houden"), heeft deze de kennisgeving ("weete") van het arrest elke keer laten doen bij het huis van de kinderen, te weten aan raad Van der Veken hetgeen ook blijkt uit het bijgevoegd relaas. Onder de gegeven omstandigheden is het niet mogelijk om deze kennisgeving anders te doen. Aangezien Van der Veken als huurder ("huirlinck") van het huis het beste kan weten waar de kinderen zich bevinden, is de aanklager van mening dat hij hiermee volgens de landrechten pagina 290 artikel 10 naar behoren heeft gehandeld. De aanklager is van mening dat de beslaglegging ("arrest") conform de landrechten pagina 291 nog drie maal in de kerk met tussenpozen van 14 dagen moet worden aangekondigd, ten overvloede nogmaals moet worden afgegeven bij raad Van der Veken, en middels aanplakbiljetten op de van ouds gebruikelijke plaatsen moet worden bekendgemaakt, zodat de kinderen die kennelijk afwezig zijn in het buitenland, de mogelijkheid hebben het beslag binnen deze termijn te kunnen voorkomen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 154, procesnr. 1287.

Zie 30-1-1673.

 

21 februari 1673

SWALMEN - Begraven: Theodorus Schirpen senior.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136.

Hij wordt vermoedelijk vermeld in een akte van 14-3-1637.

 

2 maart 1673

ROERMOND ‑ Francois de Spae legt de gewone burgereed af.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 784, fol. 51; Limburg XVI, blz. 38.

 

23 maart 1673

SWALMEN - Begraven: Petrus Pouwels [Pauwels, echtg. van Petronella Cuijven, geh. Swalmen 1-9-1665].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

24 maart 1673

ASSELT - Begraven: Joanna Fontis [wed. van Cil Cilkens, geh. Swalmen 5-9-1651, begr. Asselt 30-10-1666; zij wordt vermeld als doopgetuige te Asselt 26-5-1652].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149vs.

 

30 maart 1673

ROERMOND ‑ Gehuwd: raadsheer Judocus Bernardts [overl. vóór 15-7-1706; raadsheer van Gelre] en Maria Catharina van den Elshout [Elsholt genaamd Heusden, ged. Roermond 26-2-1657 [dus net 16 jaar!], overl. 15-5-1722; dr. van Johan Ivo van Elshout en van Lucretia Clara Boonecamp]. Getuigen: weledele Joannes Ivo ab Elshout en Arnoldus van Langenacker.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Joanna Bernardts, ged. Roermond 15-10-1675 (get. Joannes Ivo van Elshout en Joanna van der Heijden, door Beatrix van Elsholt).

2.      Lucretia Bernards, ged. Roermond 31-12-1677 (get. Antonius Bernards, substituut ficiaal van de Hoge Raad van Brabant, door Joannes Pollart, kanunnik in de kathedraal te Roermond, en Anna Maes genaamd van der Eijrden, door Anna Lucia Scenk).

3.      Maria Brigitta Bernaerdts, ged. Roermond 6-9-1679 (get. Joannes Albertus Elshout en Anna Maria van Obbergen, door Joanna Barbara Jacobs).

4.      Maria Gertrudis Gerarda Bernaerdts, ged. Roermond 17-3- 1682 (get. Gerardus Elshout en Maria van der Eijnden, echtgenote van schout Rumers, door Gertrudis Agnes Wustingh, procuratrice).

5.      Franciscus Xaverius Bernaerdts, ged. Roermond 16-12-1683 (get. Joannes Antonius de Mont, kanunnik van de kathedraal te Roermond, en Hendrina Donckers). Op 5-3-1723 beleend met de halve hof tot Osch onder Sambeek en met de zg. Driessenpacht te Vierlinxbeek, na overlijden van zijn moeder Maria Catharina de Elshout de Heusden [RA Noord-Brabant, Archief Leenhof van Cuyck, inv.nr. 8, fol. 169 en 198]. Hij verkocht de halve hof te Osch aan Leonard Loijen, die op 1-6-1733 werd beleend [idem, fol. 169].

6.      Anna Clara Monica Bernarts, ged. Roermond 26-12-1686 (get. NN en Anna Catharina van Hillen).

7.      Maria Clara Bernarts, ged. Roermond 9-7-1693 (get. Joannes van Cruchten, vicarius van de kathedraal, en Anna Maria Pils, door Maria Holtmans, weduwe Boeshuijsen). Tr. ... met Josephus Aegidius de Schilling, waarvan o.a. een zoon Joannes Albertus de Schilling, ged. Susteren 19-9-1718 en dochter Maria Catharina (ged. Echt 26-3-1725).

Judocus Bernardts werd op 10-5-1677, na het overlijden van zijn schoonvader Johan van Elshout, beleend met de Wielerhof te Swalmen.

 

5 april 1673

ASSELT - Begraven: weledele vrouwe Ermgardis van Holdthausen [dr. van Franciscus van Holthausen en Maria van Bocholt], weduwe van weledele heer Henricus a Dursdael [geh. ... vóór 30-3-1649].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149vs.

Zij waren eigenaren van huis de Spick onder Swalmen-Boukoul.

 

6 april 1673

RIJKEL ‑ Overdracht aandeel huis en hof in de Steeg.

Ten overstaan van Gordt Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen, en Jan Quijten, bode, dragen Claes aen gen Hort, mede namens zijn minderjarige en in het buitenland verblijvende zus en zijn vrouw Lindertien Oesenwaldt, en Corst aen gen Hort, nog jonkman,

-   hun kindsdeel van huis, hof en schuur met moeshof en land te Rijckel in de Stiegh gelegen, groot ca. ½ morgen en belast met jaarlijks ½ vat rogge aan raad Lintgens;

-   1 morgen land in de Schoelt gelegen tussen Hermen Gerits en Trijncken Buerskens, met de korte zijden grenzend aan Lindert van Kessel;

-   ongeveer 3/4 morgen eveneens in de Schoelt gelegen tussen Cruijsbergens Caeffert (sic) en Geerit Langerbens;

-   en ¼ morgen eveneens in de Caeffert gelegen tussen Peeter Lensen en Gordt van Biesel,

voor een bedrag van 100 rijksdaalder over aan Peeter Gerits en Anneken Bongarts, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 158vs.

 

vóór 7 april 1673

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Cruijsancker [licentiaat] en Catharina Agnes van der Winde

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1.      Joanna Anna Cruijsancker, ged. Roermond 7-4-1673 (get. Joannes van der Winde, doctor, en Catharina Spee).

 

11 april 1673

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Willem Rutsen en Gerart Martens, schepenen, en Andries Moeren, bode in plaats van de scholtis, dragen Evert Daniels en Walraven Paer, als voogden van de kinderen van wijlen Gerart Simons en Catharina Everts, gewezen echtelieden, ongeveer 2 morgen akkerland in het Asselervelt gelegen tussen de openbare weg en de bemd van de hof van Asselt, met de korte zijden grenzend aan Dierck Aquarius en voornoemde hof, voor een bedrag van 212½ gulden per morgen, 1 gouden souverein en ½ malder gerst als vertegenispenning, over aan Gordt Quijten en Metien Cuijpers, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik, godshelder 1 schilling.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 84.

 

12 april 1673

SWALMEN - Joannes van Haeff, pastoor te Swalmen, oorkondt dat Henricxken Hermens, weduwe van Jan an gen Vaeren, ziek maar nog bij vol verstand, in bijzijn van hem als pastoor en haar naburen Cill Peters en Pouwels Peukes als getuigen, heeft verklaard dat het huis welk haar nakind Stincken, de echtgenote van Coon Rochus, bewoont, 'bij de welcke sij Henricxken vanaf op huyden bedlegerigh is, getimmert sie worden van het holdt so op het erff van haeren voorsoon Coon Erkes gestaen hefft ende hem als een voorkindt [aldus] toebehoerende, ende dat haeren tweeden man Jan aen gen Vaeren saliger den vader van Stincken voors. haer naedochter hebbe belofft gehatt Coonen Erkes sijner vrouwen voorsoon sijn huis oock te helpen optimmeren ende overmits daer op niet gevolght is dat begert ... wil Henricxken Hermens voors. dat haeren voorsoon Coon daer tegens solle genieten hondert gulden dewelcke haer naekindt Stincken met haeren man Coon Rochus voors. sollen hebben aen den voorsohn uyt te reicken, dewelcke 100 gulden op Stinckens huys sollen gevesticht blieven.'

RHCL Maastricht, Schepenbank Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier). Dorso: 'Hendericxken Hermens'.

 

vóór 17 april 1673

Z.P. - Gehuwd: Martinus Claessen [Claessen] en Elisabeta Heurmans.

GA Roermond, DTB-registers.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Claessen, ged. Roermond 17-4-1673 (get. Lambertus van Trecht en Catharina van Dijck).

2.      Theodorus Claesen, ged. Roermond 17-11-1680 (get. Leonardus Stams en Catharina van Triecht).

 

21 april 1673

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Gordt Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen, en Jan Quijten, bode, dragen Hendrick Geullen en Nelisken, echtelieden, 1 morgen tiendvrij akkerland in de Effelt gelegen tussen de erfgenamen van Ercken van Hoosten en Trynneken van Assel, met last van rotteringen, voor een bedrag van 100 gulden Roermonds, 2 malder rogge en vier dagen werken, godsheller 1 blaumuijser, over aan Dierck Bongarts en Geert Aelerts, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 159.

Voor echtpaar Arnoldus van Joosten en Catharina van Assel vgl. akte d.d. 1-10-1651.

 

24 april 1673

BEESEL ‑ Erfruil landerijen.

Ten overstaan van Gordt Cruijsbergen en Hubert Quijten, schepenen, en Jan Quijten, bode, draagt heer Beumers, pastoor te Echt en landdeken van het ambt Montfort, een boomgaard gelegen tussen Peeter Hendrickx en de erfgenamen van Thijs Enggels, met een korte zijde grenzend aan de beek, belast met jaarlijks 1 hoen aan jonker Baexen, in erfruil over aan Maria Quijten, weduwe van wijlen Jan van der Holt, en haar kinderen.

De weduwe Quijten en haar kinderen dragen in erfruil over 1 morgen tiendvrij akkerland in het Raijervelt aan de Haesselt gelegen tussen de openbare weg en voornoemde weduwe, met een korte zijde grenzend aan jonker Baexen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 158vs.

 

z.d., vóór 28 april 1673

MAASBREE - Verklaring door jonker Hendrick Arnold van Lom over diens betrokkenheid bij de doodslag van wijlen jonker Willem van Kessel genaamd Roffert, op 29 juli 1671 door hem gedood tijdens een degenduel.

"Aen den edelen Hoeve van Gelderlandt,

Verthoont mit alle eerbiedinge joncker Henderick Arnoldt van Lom hoe dat den suppliant op den 29 [sic] Julij des jaers 1671 sigh vervoeght hebbende ten huyse van Gerardt Simons gerichtsboede tot Bree ende den selven niet thuys gevonden hebbende naer dat hij hem hadde laeten roepen heft hij suppliant den voorschreven Gerardt Simons versocht, joncker Willem van Kessel genandt Roeffert te willen aendienen oft laeten weeten dat den suppliant mit dito joncker Roffert eens geerne soude confereeren oeven ende wegens seeckeren thins tusschen hun quaestieus om te beproeven oft men sigh deschalven vrundtlich souden konnen accorderen, dyen daeroever sigh geaddresseert hebbende, bij seeckeren laedtscheepen van dito joncker Rouffardt genoempt Lins van Tongerloe ende tgeene voorschreven aengecondight hebbende heft joncker Rouffart daerop aen den suppliant door seeckere vrouw persoon Koen Baers laeten aenseggen dat den suppliant bij hem joncker Rouffart soude hebben te coomen ende den suppliant heft eerst door de voorschreven vrouwpersoon ende daernaer oock door sijnen jonghsten broeder, daerop weder te rugge laeten seggen dat hij was in den rouw van sijn vaeder ende moeder waervan de leste doens voor ontrent 3 weecken was overleeden, ende dat het oeversulx hem doens alnoch niet toestondt, in een herberge te koomen, waerop des suppliants voorschreven broeder oock voor antwoort van den voorschreven joncker Rouffart gebrocht hebbende, dat hij ten huyse van Gerardt Simons, alwaer den suppliant doens was, niet en wilde coomen, omdat dito Simons sijnen erffviandt waere ende dat hij niet goedt genough en waere om sijns joncker Rouffarts thinsboecken in te sien ende te visiteeren ende dat den suppliant willende hem joncker Rouffart spreecken oeversulx sigh soude willen vervoegen ten huyse van Derick Heldens in't voorschreven kerspel van Bree, heft den suppliant aenstont daermit te vreede gewest ebde sigh ter voorschreven plaetse mittesselve voorschreven jonghsten broeder getransporteert ende aldaer eenen dronck biers hebbende doen tappen is totten suppliant ende sijne voorschreven geselschap, eerst gekoomen den voorschreven Lins van Tongerloo ender daernaer den voorschreven joncker Rouffardt, ende hebben mitten anderen naer gedaene salutatien ende toebrengen van eenige dronck, voor ende naer oock verscheyde indifferente ende gemeyne tsaemen spruecken ende onder andere over het different van den voorschreven thins gevoert, waerop joncker Roffart voorschreven datelijck heevigh is geworden ende is opgesprongen oft opgestaen doende in substantie dese ordinaere oevergaevinge ende provocatie dat hij joncker Roffert een eerlick soldaet was dat hij alle de voorschreven discoursen niet noodigh hadde ende dat hij des suppliants dienaer waere ende den suppliant daerop oock tot defensie van sijn ehre opstaende gesegt hebbende dat hij van gelijcken was een eerlijck soldaet ende den koeningh eenige jaeren hadde gedient ende sijn daer op beijde om in den huyse geen confusie te maecken ten huyse vuytgegaen ende heft den suppliant hem oock soo veel te buyten gegaen, dat hij int voorschreven vuytgaen meede heft geconsenteert waerop gevraeght hebbende wat joncker Roffart van hem begeerde, heft den duckgemelten joncker Rouffert het eerste den degen vuytgetrocken, waerop den suppliant hem ter weere heft moeten stellen ende sijnen degen getrocken, dan ondertusschen door toegecoemene persoonen allebeyde vast gehouden wordende, is den voorschreven joncker Roufferdt eerst ontkoomen van de geene soe hem hiele ende op den suppliant daer hij aengehouden wirdt coomen aenvallen ende den suppliant vreesende van alsoo vermoordt te worden heft eerst vrundtlich mit vertoogh van het perickel soo voor hem als die hem hielen versocht dat men hem soude laeten los gaen ende sulx niet geschiet sijnde, heft sigh vuyt hunne handen vuytworstelt ende den voorschreven joncker Roeffert mitten degen noch all op hem suppliant aenkoomende daerop oock voirderen tegenstant moeten doen, dergestalt dat den voorschreven joncker Rouffert bloeyende aen sijn heuft den suppliant steeckende het spits van sijnen degen in d'aerde oock hem heft affgevraeght, oft hij daer mit genoucht ende contentement hadde, ende joncker Rouffert geantwoirt hebbende, Neen, ende al even dapper op den suppliant los gaende ende den voorschreven boode mit een holt soeckende te scheyden, heft het ongeluck gewilt, dat naer eenige schermutseeringe ende toevoeginge van steeck den suppliant den voorschreven joncker Rouffart heft verwondt aen desselve borsten, waeraen dat hij oock een weenigh tijdts daernaer tot sijns suppliants oevergroot leetwesen deser werldt is koomen t'oeverlijden ende want t'geene voorschreven is de wahre ende substianteele geschaepentheyt van saecke ende dat oversulx handt tastbaer is dat dese nederlaege niet en is geschiet mit opsetten moett maer op provocatie van den oeverleeden ende tot noothwehr van den suppliant heft den suppliant effenwel sigh nu oever jaer ende dagh niet sonder oevergroot interest van sijn ende sijne minderiaerige susters ende broeders affairen buyten landts moeten ophouden ende mitte frunden van den afflijvigen immiddels oock all getracteert moetsoen, alhoewel den suppliant onder oetmoedige correctie genouchsaem gefundeert conde wesen om raecken de voorschreven nederlaegen sigh tegen den heere officier ende een iegelijcken volgents landtrecht te parge te stellen heft denselven nochtans, om voor te coemen het cavelingh van eenigh pretens exces van het moderamen inculpatius jatela ... hem te werpen aen den voet van uwe eerwaerden ende weledelen als ... presenteerende in dit forstendomb Sijne Majesteyt gelijck sij doen mits desen,

Seer oetmoedelijck bidden dat hem ter liefde Godts t'voorschreven feyt ende voor soo veele daerinne magh wesen geexcedeert gnaedelijck magh worden vergeven ende daeroever behoirlijcke bryven van remissie in forma meede gedeylt dit doende etc.

[w.g.]

C.L. Petit

[met antwoord van het Hof:]

Sij hiertoe gevoeght de moetsoene in dese vermelt, ende sulcx geschiedt, sij gehoort het advys van den drossardt des ampts Kessel denselven belasten daermede over te seynden d'informatien vant feyt, actum Ruremonde den 28 aprilis 1673.

[w.g.]

D. Daniels

[lager stond:]

Depost

T'hoff gesien het advies van den drossardt des ampts Kessel mette preparatoire informatien bij hem overgesonden accordeert den suppliant oepene brieven van remis in forma, actum Ruremonde den 20 maij 1673.

[w.g.]

Guts[choven]

D. Daniels

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, Port. 375 (1674); proces momboir tegen de erfgenamen van jr. Hendrik Arnoldt van Lom.

 

30 april 1673

'ultimo aprilis'

SWALMEN - Begraven: Gualterus Janssen [Wolter; wedn. van Gertrudis Crompvoets, begr. Swalmen 31-10-1668].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

4 mei 1673

SWALMEN - Begraven: Agnes [Aerts], weduwe van Jacobus van de Wincelmeulen [beiden geh. .. vóór 12-2-1633].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

9 mei 1673

SWALMEN - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van Albert Meuter, scholtis van de heerlijkheden Assel en Swalmen, Gerardt Mertens en Jacob Smiets, schepenen aldaar, bekent Henricus Oidtman, ongehuwd en meerderjarig, dat hij een bedrag van 325 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 20 rijksdaalder en 5 blamuysers eerstmaals te betalen op 1 mei 1674 met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Gertruijd Bischops, weduwe van Johan Reipkens, in leven peyborgemeester en raadsverwant van de stad Ruremunde, met als onderpand ongeveer 11 morgen akkerland in het Asselervelt gelegen tussen Gordt Quijten en de erfgenamen van wijlen raad Poeijn. Jan Smiets wordt namens de weduwe Reipkens aan de onderpanden geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 136vs-137; gecollationeerd afschrift van het origineel met twee zegels in groene was, door secretaris G. Lubbers, ca. 1688.

 

vóór 16 mei 1673

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Janssen [pachter van Beekerhof, zn. van Joannes Peuckens en Catharina Rutsen; wedn. van Egidia Hanssen, geh. Swalmen 10-2-1652, begr. ald. 22-12-1667; hij hertr. Swalmen 16-9-1673 met Gertrudis Bongarts] en Bertha Driessen [Drissen, begr. Swalmen 25-5-1673, verm. overl. na bevalling].

Uit dit huwelijk:

1.      Aegidia Janssen, ged. Swalmen 16-5-1673 (get. Guilielmus Rutzen en Cornelia Henricx [gehuwd met Paulus Janssen]; dr. van Godefridus x Bertha Drissen).

 

25 mei 1673

SWALMEN - Begraven: Berta Drissen, echtgenote van Godefridus Janssen, 'villici in Beckerhoff' [hij hertr. Swalmen 16-9-1673 met Gertrudis Bongaerts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

Berta was op 16-5-1673 bevallen van een dochter en overleed verm. in het kraambed.

 

29 mei 1673

SWALMEN - Begraven: Ida Hanssen [uit Kalkar, meid op Hillenraad], 'famula de domo et castro de Hillenraed oriunda Calcariae in ducatu Clivensi'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

8 juni 1673

SWALMEN - Begraven: dochtertje van weledele heer [Christophorus Schenck] baron van Hillenraed [en Anna Philippina van Oijenbrugge], 'quie sine nomine in caeremoniis anno 1671 30 januarii fuerat baptizata'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

13 juni 1673 t/m 12 oktober 1673

SWALMEN - Proces Catharina Vaessen uit Swalmen tegen Theodorus Jonckers alias Arets aldaar. Gedaagde heeft vaker zijn liefde verklaard aan eiseres. Op zekere nacht is hij bij haar ingebroken, is op haar slaapkamer gekomen en heeft na allerlei beloften met haar geslapen. Dit heeft zich vaker herhaald tot zij zwanger werd en een zoon ter wereld bracht. Nu wil hij echter gaan trouwen met Theodora, dochter van Wilhelmus 'sartoris' en stelt eiseres 'interdict' in. Van beide zijden worden getuigen gehoord. Proces verward.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 234.

 

27 juni 1673

ROERMOND ‑ Gehuwd: Otto Cruijsberch [verm. ged. Roermond 27-9-1625 als zn. van Martinus Cruysbergen en Catharina Royen] en Margarita Servatii [alias Vossen]. Getuigen: Joannes Morel en Gertrudis Rast (Vast?).

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Catharina Cruisbergh, ged. Roermond 29-9-1675 (get. Joannes ab Eijll / Joannes Swaeken en Gertrudis Gijskens; dr. van Otto x Margarita Vossen).

 

28 juni 1673

SWALMEN - Begraven: Henricus Custers, 'alias Nissen Henrick'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

Voor brandschade aan het huis van de weduwe van Hendrick Custers zie 28-10-1674.

 

28 juni 1673

SWALMEN - Begraven: Judith Coonen [alias Van Cruchten, ged. Swalmen 5-7-1654], dochter van Joannes Coonen en Barbara Damen [beiden geh. Swalmen 21-4-1643].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

9 juli 1673

BRUSSEL - Oorlogshandelingen.

“Gisteren is den heer van Beuningen hier geweest. Tot Roermonde zijn 30 schepen met gequetsten uyt Maestricht gepasseert. In Lotharingen komt veel volckx te samen; het schijnt de Fransse apprehenderen dat men de Duc de Lorraine soude willen herstellen.”

Oprechte Haerlemsche Courant d.d. 13-7-1673.

 

18 juli 1673

SWALMEN - Begraven: Gualterus Beeck [Wolter].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

21 juli 1673

SWALMEN - Begraven: Guilielmus, zoon van Maria Tilmans [en mogelijk Godefridus Willems, geh. ... vóór 6-2-1652].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

vóór 29 juli 1673

Z.P. - Gehuwd: Petrus Calers en Anna Lenardts uit Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Arnoldus Calers, ged. Swalmen 29-7-1673 (get. Arnoldus Meuters, scholtis, en Maria Cruijsbergs namens Maria, weduwe van Holdt; zn. van Petrus x Anna Lenardts 'Ruraemundensis').

 

25 augustus 1673

VENLO - Gerlacus Arnoldus Ruijs, licentiaat in de beide rechten, ontvanger van Z.M. licenten te Venlo, en zijn zuster Christina Elisabeth Ruijs, beiden kinderen van raad en rekenmeester Henrick Ruijs.

Idem 9 december 1675 als gevolmachtigde van Joan Spee gehuwd met Gertruyt van Broeckhuisen en Anna Maria van Broeckhuijsen, krachtens volmacht ten overstaan van de schepenbank Wachtendonck; en jonker Frans Arnoldt van Dursdael mede namens zijn zuster Anna van Dursdael, krachtens volmacht te Swalmen, en namens raadt-ordinaris van Z.M. in Gelre Jan Baptista Lindtgen gehuwd met Christina van Hillen.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr. B 2596 overdrachtsregister 1662-1679, fol. 221vs; met dank aan Jan Hanssen.

 

vóór 29 augustus 1673

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Arets [alias Jonckers; van hem een buitenechtelijke dr. ged. Swalmen 19-9-1672] en Theodora Wille... [Willems, begr. Swalmen 6-7-1682, dr. van Wilhelmus 'sartoris'; zij hertr. Swalmen 9-5-1680 met Petrus Pijpers].

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Arets, ged. Swalmen 29-8-1673 (nooddoop door vroedvrouw; get. Silvester Maessen en Anna Lindemans vervangen door Judith Lindemans; dr. van Theodorus x Theodora Wille.., '... proclama... et ex parte sponsi reclamatorum').

Voor dit omstreden huwelijk zie kerkelijk proces 13-6-1673. De bruid werd mogelijk ged. Swalmen 27-3-1645 als dr. van Wilhelmus Nelisen en Maria van Besel.

 

16 september 1673

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Janssen [zn. van Joannes Peuckens en Catharina Rutsen; wedn. van 1) Egidia Hanssen, geh. Swalmen 10-2-1652, begr. ald. 22-12-1667; 2) Bertha Driessen, begr. Swalmen 25-5-1673], 'villicus in Beekerhoff', en Gertrudis Bongarts, 'vidua Henrici zu Dam' [begr. Swalmen 3-3-1678; wed. van Henricus zu Dam, geh. Swalmen 10-7-1668, begr. ald. 21-5-1672]. Getuigen: niet vermeld.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21 (RAL 44).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Janssen, ged. Swalmen 2-2-1675 (get. Henricus Heijnen en Anna Hommen; zn. van Godefridus x Getrudis Bomgaerts), verm. begr. ald. 26-9-1676.

 

26 september 1673

Z.P. - Overleden: Iexkem Ruetten, echtgenote van Godefridus Kelders.

Epitaaf St.-Dionisiusparochie Asselt; gepubliceerd in Maas‑ en Swalmdal 11 (1991), blz. 40.

 

29 september 1673

SWALMEN - Christoffel Schenck van Nydeggen verpacht ‘de garde tot Hillenraedt’ aan zijn gaardenier, meester Hendrick Buijsinck.

“Op heden den 29 7bris 1673 heeft den hoegh. ende weleedelen geboeren Christophel vrijheer Schenck van Nijdecken, heere tot Hillenraet etc. uytgedaen ende verpacht, gelijck hij is uytdoende en verpachtende mit desen aen den eersamen meyster Hendrick Buijsinck sijnen gardinier de garde tot Hillenraet bij conditie als volght.

In den eersten soo sal den vs. meyster Hendrick geobligiert sijn den garde loffelick te regieren, de wegen, parcken, bloemhoven, doelhoeven, net ende suver te halden, heggen soo van haembeucken, cornoulien ende palmen naer behoer t’accommodieren, deselve mistende, scherende, herplantende soo ende gelick nodigh om die tot haere perfectie te brengen, ende als het tijt sal sijn portalen ende andere stucken van cyraet des hoffs te macken, mit dan den heere holt ende nagels daertoe nodigh sal leveren. Voorders te doen was eenen goeden experimentierden gardinier toestaet, plantasien t’ordineren, naer de freutbomen te sien, dieselven in den winter te sneuyen, ende soe het behoert t’accomodieren dat daer niet valt op te seggen.

Des sal hij moegen tot sijn profijt maecken alles was in den vs. garde sal wassen naerdat den heere sijne ruime provisie voor hem ende sijne familie, soo te Ruremond als te Hillenraet sal hebben, behalden, nochtans dat den vs. meyster niet sal mogen verkoopen noch verbringen sonder expresse consent des voors. heere eynige fruyten als kerssen, appelen, peeren, / pruymen, mispelen, druyven, elberen [aalbessen], meloenen ofte eynige van alsulcke nature, mits gevende daerenboven los en vrij, hondert patacons, sullende den voors. heere oversulx forneren ende in den hoff leveren sevenhondert ende vijftigh karren mysten, soo nodigh alle jaers gelick oock diensten om thin percken te spaden, des sal den meergemelden gardinier op sijn eygene kosten houden nodige knechten ofte andere werckleuden, tot onderhoudinge, verbeteringe ende volmackinge des garts, als voorseyt is.

Dese pachtsedule sal haeren aenvanck nemen op kerssemisse deses loopenden jaers ende sal deuren ses naervolgende jaeren. Des soo is besproken, dat insoverne den eenen ofte den anderen sich in desen accoort beswaert vinden soude, sal datselvige binnen den tijt van dry vierendeel jaers naer aenvanck deses te kennen gheven, sullende andersints die volle ses jaeren moeten uythalden, ende sal den heere aen den meergemelten gardinier een kamer op het huys Hillenraet wijsen.

Oirkont hebben partien dis beyderseijts minnelijck geaccordiert ende onderschreven, jaer ende dach als boven.

[w.g.] Hendrijk Beusingh.”

Schloss Haag, inv.nr. 2343.1, verfilming 56/102en 57/102.

 

6 oktober 1673

KEULEN / VENLO / ROERMOND - Oorlogshandelingen.

“De Sweedse mediateurs, die by den hartogh van Nieuburgh zijn geweest, trachten een stilstant van wapenen uyt te wercken; maer schijnt niet apparent: de Fransse ambassadeurs souden nu gesproocken hebben van ’t wisselen van steden; maer sodanig, dat geene apparentie daertoe soude wesen: men segt, dat de Hollandse afgesanten, tot de saecken sigh beter laeten aensien, geene conferentien bywoonen. De brugge, die de Fransse tot Andernach hadden, hebben sy tot Bon gebracht: sy mishandelen seer Trier en hebben 3000 karren met wijn tot Nancy gebracht, en daer onder tachtigh alleen uyt de kelder van de Jesuieten. Men seght, dat eenige duysent Spaensse niet verre van hier zijn; en dat tusschen Venlo en Roermonde drie bruggen over de Maese werden geleyt. Van boven is niet seeckers.”

Oprechte Haerlemsche Courant d.d. 10-10-1673.

 

6 oktober 1673

LUIK / ROERMOND - Oorlogshandelingen.

“Op den 9 deser heeft men huer tydinge, dat den oorlogh tot Naemen soude werden gepubliceert. De Coningh van Vranckrijck soude tot Philippeville zijn gekomen, om na Rijssel te gaen. De schepen, van hier nae beneden gevaeren, om dat de rivieren souden open zijn, werden tot Venloo aengehouden, willende de Spaensse geene schepen laeten passeeren. By Roermonde is een brugge over de Maese geleyt, daer over eenige ruytery soude gepasseert zijn.”

Oprechte Haerlemsche Courant d.d. 10-10-1673.

 

13 oktober 1673

SWALMEN - Gedoopt: Petrus, buitenechtelijke zoon van Petrus Cellers en Maria Coonen [Croonen?]. Getuigen: Theodora Rutten, peter niet vermeld.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 46.

 

13 oktober 1673

ASSELT - Begraven: Catharina Rockhuysen [echtg. van Tilmannus Gerardts, geh. Asselt 14-10-1665; hij hertr. Asselt 27-1-1675 met Aleidis Alberts] (met latere toevoeging van waarschijnlijk dezelfde hand: "Catarina Cuijpers of Cuijtiens").

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149vs.

 

14 oktober 1673

BEESEL-LEEUWEN ‑ Verpanding landerijen.

Ten overstaan van schepenen van Biesel nemen Willem van Meerwijck, heer van Kessel, en zijn vrouw Judith van Lijnden, dochter tot Hemmen en Blitterswijck, een lening van 300 specie rijksdaalder tegen een jaarrente van 18 rijksdaalder en 3 oort op van Johan van der Winden, doctor in de medicijnen en oud-borgemeester en schepen van Roermond, en diens vrouw Antoinetta Schilders, waarvoor zij land in het Camperveld en hooibeemden als onderpand stellen.

RHCL Maastricht, Familiearchief Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. x 372.

 

14 oktober 1673

SWALMEN - Gehuwd: Bernardus Rodthuijsen [Roethousen, verm. overl. ... vóór 8-2-1697] en Catharina Meuters [verm. ged. Swalmen 24-3-1652 als dr. van Albertus Meuters en wijlen Gertrudis Wittecremers]. Getuigen: Arnoldus Meuters en Mechtildis Daemen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21vs (RAL 44).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Henricus Rodthausen, ged. Swalmen 22-4-1674 (get. Henricus Busings en Mechtildis Lenardts; zn. van Bernardus x Catharina Meuters).

2.      Maria Roethousen. Van haar een buitenechtelijke zoon Bernardus, ged. Swalmen 8-2-1697.

 

15 oktober 1673

KESSEL - Oorlogshandelingen.

“De brugge tot Kessel, tusschen Roermonde en Venlo, geleyt, heeft men binnen Venlo moeten brengen, omme dat de Fransse dreyghden die wegh te sullen haelen.”

Oprechte Haerlemsche Courant d.d. 19-10-1673.

 

15 oktober 1673

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Dericks en Catharina Peters. Getuigen: Joannes Coonen, koster, en ... Smets.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21vs (RAL 45).

Uit dit huwelijk:

1.      Elisabeta Dirrixsen, ged. Swalmen 17-9-1675 (get. Joannes Willems en Aleidis Peeters; dr. van Joannes x Catarina Peeters).

 

18 oktober 1673

KESSEL - Oorlogshandelingen.

“Daer heeft een brugh tot Kessel gelegen, maer omdat de Franse die wilde ruyneren, is dezelve tot meerder seeckerheyt tusschen Venlo en ’t Fort aldaer geleyt.”

Haegse post-tydinge d.d. 24-10-1673.

 

21 oktober 1673 t/m 10 februari 1674

BELFELD - Proces Joannes Henricus Cox, advokaat (mogelijk als promotor) tegen Henricus Trines alias Tribus, namens die van Belfelt.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 248.

 

1673, na 26 oktober

BEESEL ‑ De momber van het Hof van Gelder voert een proces tegen de twee jongste gebroeders Van Baexen (= Walrave en Anthoin), inzake het in dienst blijven van de bisschop van Münster, ondanks het plakkaat van 26 oktober 1673.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, Processen 1673.

 

2 november 1673

SWALMEN - Gehuwd: Silvester 'alias Sil' Pouwelsen [Marcelius, alias Syllen, schepen, begr. Swalmen 27-2-1682] en Mechtildis Raemekers [ged. Swalmen 21-2-1647, begr. ald. 12-12-1702, dr. van Wilhelmus Raemekers en Anna Beurskens alias Bijns, beiden overl.; zij hertr. Swalmen 20-6-1683 met Petrus Quijten]. Getuigen: Goswinus Bongardts en Joannes Coonen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21vs (RAL 45).

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Pouwelsen, ged. Swalmen 22-10-1674 (get. Petrus Raemekers en Gertrudis Pouwelsen; dr. van Silvestrus x Mechtildis Raemekers), begr. ald. 31-5-1685.

2.      Guilielmus Pouwelsen, ged. Swalmen 22-12-1675 (get. Cornelius Janssen en Ida Beeck; zn. van Marcellus x Mechtildis Rameckers), begr. ald. 24-4-1718. Tr. 1) Swalmen 4-10-1701 met Cornelia Heuskens, begr. ald. 15-1-1702; 2) Swalmen 3-5-1703 met Mechtildis Bongers.

3.      Paulus Pouwelsen, ged. Swalmen 9-11-1677 (get. Christianus Daem en Judith Rameckers; zn. van Silvestrus x Mechtildis Rameckers), begr. ald. 15-12-1718.

4.      Anna Paulissen, ged. Swalmen 2-11-1679 (get. Vincentius Willems en Maria Ramekers; dr. van Marcelius x Mechtildis Ramekers), begr. ald. 24-11-1713. Tr. Swalmen 25-11-1705 met Johannes Jansen.

Zij verpandden op 12-4-1677 Syl's kindsdeel van een huis op de Boutestraat. Zij kochten op 13-4-1678 een huisje op de Boutestraat. De kinderen Willem en Encken verpandden op 2-9-1704 een huis op de Boutestraat.

 

12 november 1673

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Gerardts [Gerarts] en Wendelina Gotzens [Windelina Gossens, ged. Swalmen 2-2-1650, mogelijk begr. Swalmen 6-10-1680 als Wendelina Koijheerts, dr. van Goswinus Geerckens en Matthia Ramakers]. Getuigen: Lambertus Gerardts en Cil alias Silvester Smets.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 21vs (RAL 45).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.      Elisabeth Gerardts, ged. Swalmen 19-2-1674 (get. Henricus Heinen vervangen door Joannes Coonen en Petronella Corsten; dr. van Joannes x Wendelina Gotzens).

2.      Matthia Gerarts, ged. Swalmen 3-2-1677 (get. Gerardus Croonen en Judith Smiets; dr. van Joannes x Windelina Gossens).

 

20 november 1673

SWALMEN - Begraven: Silvester 'alias Cill' Maessen [wedn. van Maria Gubbels, geh. Swalmen 18-5-1636, begr. ald. 6-5-1669].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

26 november 1673

SWALMEN - Begraven: Maria Tilmans [verm. wed. van Godefridus Willems, geh. ... vóór 6-2-1652], echtgenote van Joannes Coonen junior [geh. Swalmen 19-10-1664].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 136vs.

 

30 november 1673

BEESEL ‑ "Declaratie van schaede die de onderdaenen van Besel geleden hebben door het leger van Sijne Doorluchtige Hoochden Heere Prince van Orangien den 30 novembris 1673"

...                                                                                                      gld                                                                                                            st    

Ierstelijck hebben bij Jan Quijten gelogeert 13 man

met hunne peerden, ende hebben verteert aen cost en

dranck, jeder ad 3 blaumuyser comt                                                     7 11

26 kluyen hoy ad 6 st t'cluyen, comt                                                    7 15

6½ vat haveren beloopt                                                                        5 17

7 vaten gerste t'malder ad 7 gl comt                                                     8                                                                                                            3  ¼

2 vaten boeckweyt ad                                                                           1 16

3 rycxdaelers in gelt                                                                             9   6

7 kannen wachelaer                                                                              3 10

2 bijen gedoot beloopende                                                                   7 15

...

Gys Rovers heeft gehadt vijff man die verteert hebben

met cost en dranck                                                                               2 18

3 vat haveren cost                                                                                2 10

3 cluyen hoy costen                                                                             0 18

noch uuytte schuyr gehaelt en gedorssen 1½ malder

haveren costen                                                                                     7 10

2 cluijen hoy costen                                                                             0 12

...

een sargie uuytte kercke genomen                                                        6   0

(sarge = licht gekeperde stof; deken of dekkleed van die stof - Verwijs/Verdam)

...

Jan van Gratum heeft gelogeert 3 man

die verteert hebben                                                                               1 15

2 vaten haveren                                                                                    1 15

een cluijen hoy                                                                                     0   6

een sargie mette laeckens genomen                                                      3 16

...

Jan Sluysen heeft gelogeert 4 man en 5 peerden

die verteert hebben                                                                               2                                                                                                            6  ½

3 vaten haveren                                                                                    2                                                                                                           12  ½

5 cluyen hoy ad 5 schellingen                                                              1                                                                                                           18 3/4

2 hoenderen mit genomen                                                                    0                                                                                                           15  ½

...

Geurt Sluysen heeft vyff man gelogeert die

verteert hebben                                                                                    2 18

5 peert hebben gehadt 3 vat haver                                                        2                                                                                                           12  ½

3 cluyen hoy costen                                                                             1                                                                                                            3  ¼

een hinne met genomen cost                                                                0                                                                                                            7 3/4

...

Neesken Sluijsen heeft gelogeert 14 man mette

peerden die verteert hebben aen cost en dranck                                    8                                                                                                            2     3/4

2 malder haveren costen                                                                     10 10

14 cluyen hoy beloopt                                                                          5   0

een copere kellen mitgenomen ad                                                        1 11

...

Deryck Stams heeft gelanght 1 broodt van 15 pont cost                       0   9

een pont boter en 2 kannen bier ad                                                       0   8

en hem sijn twee bijen gedoot costen                                                   7 15

...

Jacob Smaelen heeft gelogeert 18 man met peerden

die verteert hebben aen cost en dranck                                               10                                                                                                            9  ¼

1 malder gersten cost                                                                           6   4

een vat roggen cost                                                                              1                                                                                                            3  ¼

3 vat ertten costen                                                                                3 10

15 hoenderen met genomen                                                                 5                                                                                                           16  ¼

6 cluyen hoy cost                                                                                 1 16

4 schellingen in gelt                                                                             1 11

een halffter met genomen                                                                     0                                                                                                           15  ½

twee sacken met genomen                                                                    1 11

...

Jan Beurskens heeft gelogeert 12 man met 20 peerden

die verteert hebben                                                                               6                                                                                                           19  ½

2 malder haveren gevoert en 3 malder uuytgedorssen

comt 5 malder ad                                                                               26   5

20 cluyen hoy costen                                                                           7 15

3 kannen wachelaer                                                                              1 10

5 hoenderen met genomen                                                                   1                                                                                                           18 3/4

buyten s'huijs verbrant 2 karren torffs costen                                       3                                                                                                            6  ½

...

Peter Bouten heeft gelogeert 14 man die verteert

hebben aen cost en dranck                                                                   6   6

...

Hermen Gerits heeft gelogeert 50 man met peerden

die verteert hebben aen cost en dranck                                                 9   4

4 malder 4 vat haveren costen                                                            24 10

2 malder 3 vat haveren uuytgedorssen                                               12                                                                                                           12  ½

2 karren hoy costen                                                                            18 12

...

Thys van Meuven heeft gelogeert 3 man

die verteert hebben                                                                               1 15

½ hoender met genomen, costen                                                          0                                                                                                           15  ½

...

noch aen schinck mitgenomen costen                                                  1 10

...

Aret ...

die verteert hebben aen cost en dranck                                                 8                                                                                                           10  ½

2 malder gerste costen                                                                        12   8

voor 10 schellingen hoeffyseren                                                          3                                                                                                           17  ½

voor 2 schelling hoy en 1 schinck beloopende                                     2                                                                                                           14  ¼

een copere kellen met genomen cost                                                    2                                                                                                            6  ½

3 hoenderen met genomen                                                                   0 18

...

Littien Verryt heeft gelanght 3 cop haver                                             0                                                                                                           12  ½

een broot van 12 pont                                                                           0   7

4 kannen bier                                                                                       0   5

een bussel hoy                                                                                      0                                                                                                            7 3/4

2 pont botter cost                                                                                 0 10

...

Ruth Deckers heeft gelanght 5 vat haveren                                          4   5

3 cluyen hoy                                                                                        0 18

een halff broot, een pont boter                                                             0   8

3 gaes en 9 hoender met genomen                                                        2                                                                                                           18  ¼

eenen halve verckens cop cost 1 schell

2 kanne bier ad                                                                                     0                                                                                                            2  ½

...

Nelis Janssen heeft gehadt 7 man en 12 peerden

die hebben gecost 7 vaten haveren                                                       5 18

een vaen bier ad                                                                                   0  5

12 cluyen hoy                                                                                      4 13

voor de montgracie 7 schell                                                                 2                                                                                                           14  ¼

...

Willem van der Linden heeft gelogeert 6 man en

7 peerden die verteert hebben aen cost                                                 2                                                                                                            6  ½

2 vat 1½ cop haveren                                                                           1                                                                                                           13  ¼

3 vat haveren uuytgedorssen                                                                2                                                                                                            2 3/4

7 cluyen hoy                                                                                        2                                                                                                           14  ¼

een hinne met genomen                                                                       0   5

een paer nieu clompen gebrant costen                                                  0   4

...

Albert Laeren twee man gelogeert die gehadt hebben

13 lb (pond) broot, 1 pont boter, 1 pont vet beloopt                             0                                                                                                           17  ½

een cluyen hoy, 3 kannen bier, 6 cop boeckweyt beloopt                     1 13

een schotel in stucken gesmeten                                                           0                                                                                                            3 7/8

noch een sloot in stucken geslaegen cost                                              0                                                                                                            7 3/4

...

Willem Stoffers heeft 2 man met peerden gehadt

die verteert hebben aen cost en dranck                                                 0 18

3 cop haveren                                                                                       0 13

een cluyen hoy                                                                                     0   6

...

Mercken in de Cromstraet heeft 2 man met peerden

gehadt die verteert hebben aen cost                                                      0                                                                                                           15  ½

een vaen bier ad                                                                                   0   5

2 cop haver                                                                                          0                                                                                                            8  ½

een cluyen hoy                                                                                     0   6

...

Paulus Slabbers heeft een geheel companie gelogeert

die gehadt hebben 6 broot van 12 pont t'stuck beloopt                         3 11

2 karren hoy ad 4 rycxd                                                                      12   8

4 vat haveren en 4 vat boeckweijt                                                        6                                                                                                            2  ½

...

Willem Driessen heeft gehadt 24 man met peerden

die hij gelanght heeft 3½ broodt van 14 pont t'stuck                            1 10

4 stucken rintvleesch costen                                                                 1   5

2 pont boter                                                                                          0 10

1½ vat haver                                                                                        1   5

een vim haver uuytgedorssen                                                               7 10

24 cluijen                                                                                             9   6

4 hoenderen                                                                                         1   0

1 gl 4 st genomen                                                                                 1   4

een koy velle genomen cost                                                                 4 13

noch gegeven                                                                                       0   5

noch een snijmets genomen cost                                                          0                                                                                                            7 3/4

...

Nelis Langerbeen daer van hebben sy genomen

een peert cost                                                                                     77 10

18 man met peerden gelogeert die hebben gecost

4 vaten boeckweyt                                                                               3   2

4 vaten roggen                                                                                     4   0

voor drye schellingen botter                                                                 1                                                                                                            3  ¼

een karre hoy cost                                                                                5   0

een schinck, halff hooft, 3 braetworst costen                                        1 11

een hinne cost                                                                                      0   5

twee broot van 26 lb (pond) costen                                                      0 15

...

Lambert Bongaers heeft 5 man met peerden gelogeert

die verteert hebben aen cost en dranck                                                 2                                                                                                           18  ¼

5 cluijen hoy                                                                                        1                                                                                                           18 3/4

3 vat haveren                                                                                       2                                                                                                           12  ½

een ... met genomen                                                                             3   2

...

Jan Schoemakers heeft gehadt 16 peerden die gehadt

hebben 16 cluyen hoy ad 6 st comt                                                      4 16

3 vat haveren                                                                                       2                                                                                                           12  ½

2 vat gerste                                                                                          2   0

noch 4 vat goets cost                                                                            4   0

5 kannen bier                                                                                       0                                                                                                            7  ½

1½ broot van 15 lb                                                                               0   9

eenen halve verckens cop, een stuck rintvleesch en

twee braedt worsten                                                                             0                                                                                                           15  ½

4 enden dootgeslaegen en mit genomen                                               1   4

een nieu tonne gebrant                                                                         2 10

noch 2 hoenderen costen                                                                      0 14

...

Jan Hoecx moeten geven en genomen 2 malder boeckweyt                 9   6

4 roggen                                                                                               4   0

een karre hoy                                                                                       6   4

13 hoenderen                                                                                       3   5

een halve honingstonne metgenomen                                                   1 11

...

Willem Hendricx heeft gelevert een halff carre hoy                             2   0

2 vat haver                                                                                           1 15

2 brooden                                                                                             0                                                                                                            9  ½

een boeck metgenomen cost                                                                0 10

voor schottelen en baeren die sy in stucken

gesmeten hebben, beloopende                                                              0                                                                                                           15  ½

...

Thys van Obroick heeft gelogeert 26 man en peerden

die gecost hebben 3 malder haveren ad                                              15 15

een schinck, een stuck rintvleesch en verckensvleesch

tesamen voor                                                                                        6   4

eenen sack cost                                                                                    0                                                                                                           11  ½

5 hoenderen costen                                                                              1   5

13 cluyen hoy cost                                                                               3 18

3 brooden van 45 lb cost                                                                      1   7

voor 19 st bier

...

Peter Schroers heeft gelogeert 10 man met peerden

die gehadt hebben 10 cluyen hoy, een vat boeckweyt,

1 vat gersten, 1½ roggen, 2 broot van 30 lb, een

schinck, een halff hooft, 2 stucken rintvleesch

beloopende eenen rycxdaelers, 5 hoenderen, 3 lb boter,

beloopende tesamen                                                                           12                                                                                                            5  ½

...

Lennert Hendricx daer van hebben sy gevoert

1½ malder haveren ad                                                                          7 10

...

Maes Zillen heeft gehadt 11 man met peerden

aen welcke gelevert heeft 3 vat haveren                                               2 10

11 cluyen hoy ad                                                                                  3   6

3 vat roggen uuytgeslaegen                                                                  3 10

4 lb boter                                                                                              1 10

3 karren assen met 2 nieu karboomen costen                                       1                                                                                                           18 3/4

30 pont broot                                                                                       0 18

...

Tilmen Gerits heeft gelevert aen 7 man en 12 peerden

een schinck en een stuck rintvleesch cost                                             2                                                                                                            2 3/4

4 vat haveren                                                                                       3   8

6 cluyen hoy                                                                                        1 16

11 hoenderen                                                                                       4                                                                                                            1  ¼

...

Gerit Janssen een gansen hoop volcx waer aen hij

gelevert en genomen hebben 11 malder haveren costen                     55   0

2 malder spelten                                                                                   7 15

3 malder kreensen beloopende                                                           11                                                                                                           12  ½

een karre hoy beloopt                                                                           6   4

2 broot van 25 lb                                                                                  1 10

een schinck wegende 8 lb                                                                    2   0

en in gelt 10 schellingen                                                                      3                                                                                                           17  ½

een karre metgenomen cost                                                                24 16

eenen melcktobbe metgenomen                                                           1                                                                                                           18 3/4

25 hoenderen                                                                                       6   5

5 vat wicken costen                                                                              5 16

noch 2 bijen gedoot costen                                                                   8   0

...

Jan Stevens heeft gehadt 5 man met 10 peerden,

gelevert 10 cluyen hoy                                                                         3   0

12 lb broodt                                                                                         0   7

een bijl en een snijemetsken costen                                                      0                                                                                                           15  ½

een cuype gebrant                                                                                0   4

...

Thys Paulssen heeft gelogeert 4 man met 3 peerden

die gecost hebben 5 vat haveren, 2 vat boeckweyt                               6   0

5 hoenderen metgenomen cost                                                             1   5

een cuype gebrant cost                                                                         0                                                                                                            7 3/4

noch metgenomen 2 ellen smaeldoeck costen                                      1 10

noch een broodt van 15 pont                                                                0   9

...

Hendrick Herings daer bij hebben sij uuytgedorssen

1½ malder haveren                                                                               7 10

16 cluyen hoy cost                                                                               4   0

voorts soo verbrant als in stucken geslaegen

voor eenen rycxdaeler                                                                          3   2

voor 14 schellingen hoenderen dootgeslaegen

en mitgenomen                                                                                    5                                                                                                            8  ½

...

Jan Suylen heeft gehadt eene halve companie,

die uuytgedorssen hebben 3 vat roggen en 1 vat gerste                        4 10

een karre hoy cost                                                                                4   0

het rouw voer ad                                                                                  3   2

eenen etenscast verbrant                                                                      1                                                                                                            3  ¼

5 hoenderen                                                                                         1   5

...

Rombout heeft gelevert in broot en bier beloopende                            1   0

...

Wilm Smiets heeft gehadt 9 peerden die syn rouwvoer

opgevoert hebben, beloopende                                                             6   4

2 deuren met 2 plancken verbrant met het geene dat

sy in stucken geslaegen hebben beloopende tesamen                           3                                                                                                           17  ½

12 hoenderen costen                                                                            3   0

...

Gerit van Montfort heeft eene gansche companie

gelogeert die genomen hebben

2 carren hoy cost                                                                                12   8

2 malder roggen ad                                                                            14   0

2 malder haveren                                                                                10 10

9 broot costen                                                                                      3   0

het cleyn vleesch van't vercken                                                            3   2

3 vat boeckweytsmeel ad                                                                     2                                                                                                            6  ½

3 hoenderen ad                                                                                     5 18

20 lb botter ad                                                                                          

...

Littien aen gen Dijck daer van hebben sy genomen

4 hoenderen                                                                                         1   0

8 cluyen hoy                                                                                        3   2

...

Jeuxken Heyens heeft gehadt 7 man met peert

daer aen gelanght 3 vat boeckweyt 5 vat haveren                                 6 14

5 cluyen hoy                                                                                        1 10

2 brooden van 26 lb comt                                                                     0 15

4 lb botter costen                                                                                  1   0

een schinck van 5 pont                                                                         1 10

...

Thonis Croonen daer van hebben sy genomen

1½ malder haveren cost                                                                       7 10

een karre hoy cost                                                                                4 13

2 hoenderen                                                                                         0 12

een broot                                                                                              0                                                                                                            8  ½

en verbrant en in stucken geslaegen voor                                             3   2

een halve tonne bier cost                                                                      2   0

...

Jan Leenen daer van hebben sy genomen

een karre hoy                                                                                       4 13

1 malder haveren cost                                                                          5   0

een botter stande verbrant                                                                    1 11

eenen schottelkorff, eenen stoel, 4 plancken ad                                    6   0

...

Hendrick Leenen is beschaedicht in al                                                 7   0

...

Deryck Bongaerts heeft gehadt 17 peerden

die hem gecost hebben aen cost, dranck, haver en hoy                       26   7

...

Aret in den Hoeff is beschadicht soo aen haver, hoy

als hoenderen en vleesch                                                                    11 10

...

Hendrick van Obroick heeft gelevert

2 malder haver, 2 vat gersten, een kar hoy

en anderssints, beloopende in't geheel                                                24   0

...

Hendrick Geulen is beschaedicht op                                                  10 17

...

Nelis Peters is beschaedicht                                                               13   0

...

Geurt Schoolmeesters tot Offenbeeck daer van hebben

sy een peert genomen, 18 rycxdlr weerdich                                        55 16

en een halff malder haveren                                                                 2 10

5 hoenderen, 1 malder roggen, tesamen                                               8   5

...

Peter Bongaerts heeft moeten geven

2 rycxd en 3 schellingen

en in haver en hoy en cost en dranck                                                  11 10

...

Maes van den Bongaert is beschadicht op                                            9   6

...

Peter Schoenmakers is beschadicht                                                    15 10

...

Jan Arets is beschadicht                                                                     11 11

...

Hendrick Trienes heeft schaede geleden

voor haver, hoy                                                                                  45   0

...

Hendrick Peters is beschaedicht worden ad                                        24 16

...

Gerit Derycx beloopt sijnen schade                                                    15 10

...

Neesken van den Camp beloopt sijnen schade                                     6   4

...

Lennert op gen Eijnt heeft schade geleden                                         30                                                                                                            3  ½

...

Ummel in den Hoeff heeft schaede geleden

voor vijff rycxdaelers                                                                         15 <