KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1650-1659

laatst opgeslagen: maandag 6 mei 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1650

1 januari 1650

ROERMOND - Gehuwd: Abel Vossen [Voossen, ged. Roermond 1-4-1627, zn. van Christianus Vossen en Heylwigis Bursken; hij hertr. mogelijk Stevensweert 1-8-1676 met Elisabetha Thonissen] en Maria in geen Esch [in gen Esch, Ess, ged. Roermond 21-6-1632, dr. van Michael in gen Es, vermeld ald grondeigenaar te Rijkel 15-1-1647, en Judoca Brouwers]. Getuigen: Henricus Schaffers en Nicolaus Charles.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Christianus Vossen, ged. Roermond 24-10-1650 (get. Godefridus Vossen en Adriana Florack), verm. jong overl.

2. Justa Vossen, ged. Roermond 4-2-1652 (get. Gualterus van Blerick en Hillegundis Beurskens). Tr. (naam: Josina) vr 1674 met Henricus Heckers alias Heerkens.

3. Christianus Vossen, ged. Roermond 23-2-1654 (get. Joannes van Feucht en Catharina Gijselers).

4. Helena Waessen (?), ged. Roermond 12-7-1656 (get. Franciscus Wolters en Margarita Berkelaers; dr.van Abel x Maria in gen Esch).

5. Michael Vossen, ged. Roermond 23-2-1659 (get. Leonardus Tobbens en Sybilla de Rutere).

6. Gerardus Voossen, ged. Roermond 3-1-1663 (get. Gerardus van Beul en Mechtildis Nyven?; zn. van Abel x Maria ingen Es). Tr.. vr 1705 met Petronella Willems.

7. Paulus Vossen, ged. Roermond 7-7-1665 (get. Bartholomaeus in gen Esch en Mechtildis Aelmans).

8. Joanna Elisabeth Vossen, ged. Roermond 27-6-1668 (get. Christianus Meijsenborch en Matthia Kokels), geestelijke dochter. Zij droeg op 20-7-1742 haar goederen te Beesel over aan de weeskinderen van haar neef Andries Lindemans.

9. Matthias Vossen, ged. Roermond 7-4-1671 (get. Petrus van Besel en Margarita in gen Ess).

10. Gertrudis Vossen, ged. Roermond 9-12-1674 (get. Gosuinus Gielen en Ida Lindemans).

Abel Vossen wordt op 23-4-1659 genoemd als grondeigenaar te Beesel.

 

vr 23 januari 1650

Z.P. - Gehuwd: Petrus Geenen [overl. n 6-2-1679; mogelijk wedn. van Lucia aen gen Broeck, geh. Swalmen 11-6-1637] en Sophia Clovers [mogelijk dr. van Martinus Cilkens alias Kleuvers].

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Geenen, ged. Swalmen 23-1-1650 (get. Christianus Geenen en Anna Raemekers; zn. van Petrus x Sophia Clovers).

 

1 februari 1650

ASSELT - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Jan Crompvoets en Hendrick ten Dam, schepenen, draagt Maria Hoffslegers, weduwe van Jan Baptista Samijn, met volmacht van Charles Samijn als voogd van haar twee kinderen, ongeveer 3 morgen land waarvan

- 2 morgen op de Schinheuffel gelegen met beide lange zijden grenzend aan Guert Quijten en met de korte zijden grenzend aan de Swamer hegge enerzijds en de Leijgraff en Mettelken Kraecken anderzijds;

- en 1 morgen aan de Coelen gelegen tussen de heer van Hillenraedt en de Muelenwegh, met de korte zijden grenzend aan voornoemde heer en de hof te Asselt,

voor een bedrag van 592 gulden en 3 ducaten over aan Johan Beeck en Wendel Quijten, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 56.

 

z.d., mogelijk op of na 1 februari 1650

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen draagt Albert Meuter namens de scholtis, na openbare verkoop met uitbrandende kaars, twee percelen land onder Swalmen gelegen,

- 70 roede tussen Jan Silkens en Aret Stoffers gelegen, met de korte zijden grenzend aan de heer van Hillenradt en Marten Jegers;

- een perceel tussen Marten Jegers en Gerit Sijmens gelegen met de korte zijden grenzend aan Aret Stoffers en de Muelenwegh,

voor een bedrag van 180 gulden over aan Jan Beeck en Wendel Quijten, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 56.

De akte (z.d.) volgt op de akte van 1-2-1650 en zou hier wat betreft de in de akte genoemde namen ook passen.

 

11 februari 1650

TEGELEN - Gehuwd: Henrich Haenen en Willeken op de Bosch. Getuigen: NN en Mettel Saeren.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 29.

 

15 februari 1650

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Bremers [alias van Buggenum] en Gertrudis Gubbels. Getuigen: Theodorus Bremers en Gosuinus van Elmpt.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 15 (RAL 19).

Uit dit huwelijk:

1. Barbara Bremers, ged. Swalmen 29-10-1651 (get. Elsken Denen en Everardus Peters; merk op dat meter eerst wordt genoemd; dr. van Joannes x Gertrudis Gubbels).

2. verm. Catharina van Buggenum, ged. Swalmen 10-10-1656 (get. Joannes van Loe en Helena Janssen; dr. van Joannes x Gertrudis NN), jong overl.

3. verm. Catharina van Buggenum, ged. Swalmen 24-12-1659 (get. Petrus op gen Heij en Maria Tilmans; dr. van Joannes x Gertrudis Gubbels).

...

4. Wilhelmus Bremmers, ged. Swalmen 1-10-1669 (nooddoop door vroedvrouw; get. Joannes Gubbels en Jodoca Timmermans; zn. van Joannes x Gertrudis Gubbels).

Jan van Buggenum wordt op 13-5-1657 genoemd als knecht bij Godefridus Quiten, pachter van de Asselterhof.

 

7 maart 1650

ROERMOND ‑ Henrick Maroen en Jan Spee, rechtsgeleerden en schepenen van de stad en het hoofdgerecht van Roermond, verklaren dat zij zich heden ten huize van Gerart Graus, superintendent van Z.M. Rekenkamer in Gelderland, hebben vervoegd, waar deze hen zijn testament (van 12 augustus 1648) heeft overgedragen om dit door de secretaris te laten overnemen en bekrachtigen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 353 fol. 131.

Ondertekend door Goswinus van Dulcken; zie 2-4-1650 voor protest.

 

12 maart 1650

SWALMEN - Gedoopt: Wilhelmus, buitenechtelijke zoon van Maria Tulmans en Godefridus van Buggenum. Getuigen: Petrus Oeskens en Magdalena Custers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 8.

Vgl. latere doop Swalmen 6-2-1652.

 

22 maart 1650

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Wulhem Rudtssen en Henderick zu Dam, schepenen, en Albert Meuter, gerechtsbode, draagt Peter van Reije

- een stuk land op de Cruyscamp gelegen tussen aankopers en de haammaker ('den haemecker'), belast met 1/3 deel van 2 vat rogge aan de vroegmis te Swalmen;

- een stukje land in Hoester gelegen naast de erfgenamen van wijlen president Graus;

- en een stukje land in de Swaere Ohe gelegen, de Duijm genaamd, naast de begijnen van het klooster Mariaweide ('Weije closter') te Venloe,

voor een bedrag van 500 gulden over aan Corst Bongarts en Trincken Crompvoets, echtelieden, godsheller 1 blaumuyser, lycoop en armengeld naar landsgebruik.

- Beschud (z.d.) door Jan Coenen, koster te Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 53vs.

 

28 maart 1650

BEESEL - Obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

Voor transfixen zie 22-3-1675 en 23-6-1750.

 

28 maart 1650

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, draagt Sibert Allerts, jonkman, voor zich zelf en als gemachtigde van zijn zuster Beutien Allers, ongeveer morgen land in het Lichte Velt gelegen tussen de heer van Hillenraedt en Jan Meuters, met de korte zijden grenzend aan goed van voornoemde heer en de Esseler straet, voor een bedrag van 135 gulden over aan Jennes Cueven en Trijncken Hoeckx, echtelieden, licop en armengeld naars landsgebruik, ...geld 1 schelling.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 58vs; eerst te boek gesteld op 22 oktober 1652.

 

z.d., mogelijk 28 maart 1650

SWALMEN - Overdracht land op de Leuker.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, dragen Hendrick Daemen en Encken Reijders [Reijnders?] ongeveer bunder land op de Luecker gelegen naast de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de Beeckstraet en de haammaker, voor een bedrag van 193 rijksdaalder over aan Jennes Cueven en Tryncken Hocx, echtelieden, alles breder vermeld in de koopakte daarvan opgemaakt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 58vs.

De akte (z.d.) volgt op de akte d.d. 28 maart 1650 van land overgedragen aan dezelfde aankopers.

 

28 maart 1650

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Jan Crompvoets en Willem Rutsen, schepenen, draagt Sibert Allerts, jonkman, voor zich zelf en als gemachtigde van zijn zuster Beutgen Allers, ongeveer 3 vierdel plaats land in het Nanaevervelt [lees: Genaanhoverveld] gelegen voor een bedrag van 310 gulden over aan Jan Coenen en Trijn Bouten, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik, godsheller 1 kopstuk.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 58vs-59; eerst te boek gesteld op 22 oktober 1652.

 

z.d., mogelijk 28 maart 1650

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, dragen Matthijs Ketels, burger te Venloe, en Berber van der Hart, echtelieden, ongeveer 3 vierdel plaats land in de Hoffacker gelegen tussen het goed van Jan Smiets en het openbaar voetpad, met de korte zijden grenzend aan Nelis Janssen en Peeter in gen Beeck, voor een bedrag van 306 gulden en 1 malder rogge over aan Peeter Cuijpers en Gertgen Janssen, ook echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 59.

De akte (z.d.) volgt op akten van 28 maart 1650 geprotocolleerd op 22 oktober 1652, en wordt gevolgd door een akte van 14 september 1652. Zie ook de schenking van rond 1644 (z.d.) door dezelfde verkopers aan dezelfde aankopers.

 

29 maart 1650

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Wullem Ruijtzen, Jan Krompvoetz en Gerart Merttens, schepenen, en Albert Meuters, draagt juffrouw Bijnsfelt, weduwe Gielekers, na openbare verkoop met uitbrandende kaars huis en hof tussen het Muelenstrattgen en aankoopster gelegen, groot ongeveer morgen plaats, voor een bedrag van 373 gulden over aan Lijsbett Lindemans, weduwe van Jacop Gubbels, licop naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 49vs.

Vergelijk een vrijwel identieke verkoop d.d. 22-11-1644.

 

29 maart 1650

SWALMEN - Overdracht.

Ten overstaan van Wullem Ruijtzen, Jan Krompvoetz, Gerart Merttens en Henrick zu Dam, schepenen, en Albert Meuter, bode, draagt de scholtis namens Neull Jegers ... [akte niet afgemaakt, ook aansluitend folio 50 is blanco].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 49vs.

Voor verkoopster zie Asselt 27-9-1643 en Swalmen 9-1-1644.

 

29 maart 1650

Zie 2 april 1650.

 

vr 30 maart 1650

Z.P. - Gehuwd: Paulus Dilkens en Maria in de Quack.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Dilkens, ged. Swalmen 30-3-1650 (get. Joannes Heeskens en Catharina in den Quack).

Voor een echtpaar Paulus x Maria zie ook 21-2-1647.

 

2 april 1650

ROERMOND ‑ Ten overstaan van Maroen en Goris, schepenen (te Roermond), laat Henrick Boncamp te Katler persoonlijk middels een brief d.d. 29 maart 1650 protest aantekenen tegen het testament van wijlen Gerart Graus, om redenen dat hij de bevoegdheid van de daarin benoemde voogden om op te treden in het sterfhuis aanvecht, daar hem volgens het Landrecht dit recht zou toekomen. Boncamp laat arrest aantekenen en verlangt dat zijn protest bij het testament wordt opgenomen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 353, fol. 131.

Zie 7-3-1650 en 4-4-1650.

 

2 april 1650 en later

SWALMEN / BEESEL - Aantekeningen door de licentiaat Hendrik Arnold Bossman betreffende gerechtskosten gemaakt voor de kerspels Besel en Swalmen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1669: erfgenamen van H.A. Bossman tegen die van Swalmen.

 

4 april 1650

SWALMEN-WIELER ‑ Albert Graus wordt beleend met de helft van de hof te Wylre gelegen te Swalmen, na het overlijden van wijlen Gerard Graus, in leven superintendent van de Rekenkamer van Gelre.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 218, fol. 50-51.

Zie 23-4-1643, 12-8-1648, 7-3-1650, 2-4-1650 en 3-3-1659. Volgens GA Roermond, Rekeningen Overluiden, overleed president Graus in 1650, z.d.

 

4 april 1650

SWALMEN-WIELER ‑ Albert Graus wordt beleend met de hof te Wilre met toebehoren, met 15 goudguldens volgens Gelderse rechten te verheergewaden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 13.

Zie 23-4-1643 en 3-3-1659.

 

2 mei 1650

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Crompfoets en Maria van Wandelen. Getuigen: Leonardus Kusters en Joannes Crompfoets.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).

 

22 mei 1650

ROERMOND ‑ Gehuwd: Martinus Smits en Anna Vorstermans. Getuigen: Theodorus Roijen en Nicolaus Charles.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

24 mei 1650

SWALMEN - Erfruil.

Ten overstaan van Hendrick zu Dam en Wullem Ruitzen, schepenen, en Albertt Meuter in plaats van de scholtis, dragen Gordt Slabberts en Wolter Beeck, als gevolmachtigden van hun mede consorten, ongeveer 1 bunder land in de Oe gelegen tussen Jan Tielen en Coen Segers of de erfgenamen van Wijlerhoff, met de korte zijden grenzend aan Trincken Steijnen en Jan Krompvoets, in erfruil over aan Paulus Jansen en Neull, echtelieden, wegens een rentebrief d.d. 23 november 1555 groot 4 gouden Gelderse rijders 'goet van gold ende swaer van gewichte', gevestigd op het voornoemd bunder en te betalen op St.-Andriesavond of binnen veertien dagen daarna.

Hiertegen zal Paulus Jansen 9 rijksdaalder geven.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 52vs-53.

 

27 mei 1650

binnen Arnhem

BEESEL - Kwitantie.

Merrijcken Denissen bekent te Arnhem dat zij een bedrag van 200 Carolus guldens 20 stuiver heeft ontvangen van Toenis Teleman wegens de koopsom van land gelegen te Besel bij Ruremonde, en bedankt de aankoper mede namens haar zus Jenneken Denisse.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 210. Eenvoudig afschrift, ca. 1707.

Zie 10-10-1655 en 6-4-1660.

 

29 mei 1650

VENLO ‑ Gehuwd: Joannes van Aerssen [geboren 17 april 1626, zoon van Tilman en Barbara Boener] en Aleidis Alberts.

J. Verzijl: Genealogie Van Darth. In: Maasgouw 1921, blz.49-52.

Zie 31-8-1628.

 

30 mei 1650

Roermond - Gehuwd: Ludovicus Vincentius Siseram [Siceram, Syceram, Ciceram, ged. Roermond 12-4-1631, schepen aldaar, zn. van Everardus Siceram en Joanna Verhaegh] en Anna Maria Fabri alias Charpentier [dr. van George Charpertier en Margaretha Thisius]. Getuigen: Joannes Baptista Siseram en Nicolaus Charles.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 50.

Let op: de naam van de bruid is niet ingevuld maar wordt hier gegeven door de samensteller van deze kroniek. Zie ook de deling van 19-2-1655

Uit dit huwelijk:

1. Anna Florentia Siceram, ged. Roermond 2-6-1651 (get. Adamus Fabri en Joanna Verhaegh; dr. van Ludovicus x Anna Maria Fabri), overl. vr 4-3-1675.

 

vr 31 mei 1650

Z.P. - Jacobus Gillekens [Gilkens, ged. Roermond 13-10-1620, zn. van Leo Gilkens en Maria van Binsfelt] en Anna Maria Maen [ged. Roermond 6-5-1629, dr. van Nicolaus Maen en Cornelia van den Kerkhoven].

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Theodorus Gillekens, ged. Roermond 31-5-1650 (get. Nicolaus Maen, griffier, en Maria van Bintveldt, weduwe van Leo Gillekens).

2. Leo Gillekens, ged. Roermond 3-1-1652 (get. Godefridus Wiro Gillekens en Cornelia de Kerkhoven).

3. Laurentius Justus Gilkens, ged. Roermond 18-3-1654 (get. Judocus van den Kerkhoven, koninklijk raadsheer, en Levina Gilkens).

4. Hieronimus Albertus Giellekens, ged. Roermond 12-2-1656 (get. Petrus Boordels en Elisabetha Kerkhoven). Tr. 1) voor 9-10-1692 met Maria Leonora van den Kerkhove; 2) Roermond 4-9-1706 met Anna Maria Theresia de Marschal; 3) Roermond 1-9-1709 met Theresia Lintgens.

5. Cornelia Gijlekens, ged. Roermond 15-6-1658 (get. Nicolaus Maen, kanunik te Thorn, en Isabella Maen).

6. Henricus Gylekens, ged. Roermond 1-10-1660 (get. Henricus Ruijs, boekhouder, en Catharina Maen).

7. Nicolaus Ivo Gijlekens, ged. Roermond 28-10-1662 (get. Nicolaus Maen, administrator en kanunnik te Thorn / Ivo Hildebrandes de Harsens en Cornelia de Kerkhoven / Antonetta de Kerkhoven), vermeld als kanunnik te Thorn 23-11-1693.

8. Jacobus Theodorus Gijlekens, ged. Roermond 20-4-1665 (get. Jacobus Hieronimus van den Kerkhoven en Dorothea de Jonge).

9. Gerlachus Theodorus Gijlekens, ged. Roermond 3-7-1670 (get. Gerlacus Arnoldus Ruys en Gertrudis Bordels).

 

24 juni 1650

ROERMOND - Gehuwd: heer Carolus van der Meer en vrouwe Anna de Randenraet. Getuigen: Cornelius a Randenraet en Guilielmus a Randenraet.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

29 juni 1650

SWALMEN - Gehuwd: Matthias Simons [Simens aen gen Bockoel] en Catharina Fransen [Franssen]. Getuigen: Christianus Stockmans en Matthias van Elmpt.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Simons, ged. Asselt 26-5-1652 (get. Godefridus Slabbers en Joanna Font...; dr. van Matthias x Catharina Franssen).

2. Arnoldus Simens, ged. Swalmen 25-8-1655 (get. Conradus in de Meut en Matthia van Elempt; zn. van Matthias x Carharina Franssen).

3. Anna Simons, ged. Swalmen 23-2-1659 (get. Theodorus Schirpen en Christina Janssen; dr. van Matthias x Catharina Franssen).

4. Helena Simons, ged. Swalmen 1-10-1663 (get. Wilhelmus Tijssen en Theodora Rutten; dr. van Matthias x Catharina Franssen).

 

vr 2 juli 1650

Z.P. - Gehuwd: Joannes Bosman, advokaat van het Hof van Gelder, licentiaat, en Anna Catharina Fabri [alias Charpentier; dr. van Georgius Charpentier zie deling 19-2-1655].

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Bosman, ged. Roermond 2-7-1650 (get. Gregorius Fabri en Windel van Lin). Tr. ... vr 18-12-1699 met Anna Maria de Vaes.

2. Georgius Bosman, ged. Roermond 23-4-1652 (get. Gerardus Bossman, kanunnik, en Elizabetha Vullers).

3. Henricus Arnoldus Bosman, ged. Roermond 8-3-1654 (get. Ludovicus Seceram, ontvanger, en Anna Bossman; zn. van Joannes x Anna Catharina Fabri).

4. Beatrix Bosman, ged. Roermond 28-8-1656 (get. Petrus Bossman en Adriana Smits), vrouwe van Nieuwenbroeck. Tr. ... sept. 1692 met Arnoldus Franciscus Gutschoven.

GA Roermond, Registers DHO.

Zij werden op 1-4-1660 pandheer van de Baxhof te Swalmen. De weduwe Bosman kocht in 1712 kasteel Nieuwenbroek te Beesel.

 

9 juli 1650 / 23 augustus 1652

BEESEL EN BELFELD - Stukken betreffende de inning van herfschat en wagengeld, met retro 1525.

Register van den herfschat ende waghenghelt tot Besel,

te weten op wat onderpanden deselve gecollecteert wordt.

Is vuijt de rekencamere tot Ruremunde ende begrepen in mijn memorie ende recipisse daeronder de 9a julij 1650 ende was ondertekent G. Lindtgen

[in ander handschrift:] Tis alsoo ende dit accorderende met het originael geschreven met de handt van mij rentmr. van de domeijnen van Montfort, G. Lindtgens

Register van den herffscatz und waegengelt tzo Biesel

[ander handschrift:] Het originael hiervan was geschreven met eene oude geprinte letter - G. Lindtgens

<volgt lijst van 29 september 1525 - zie aldaar>

[ander handschrift:]

Gecollationeert tegen sijn originael, geschreven met een oude hooghduijtsche letter, dwelck op mijne rentmr. van Montfort memorie ende recipisse daeronder, van den negenden july 1650, met noch eenighe andere papieren mijn offitie gelevert is uut sijne Ma[jesteij]ts rekencamer tot Ruremunde, is daermede accorderende bevonden desen xxiij augustus 1652.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 384

 

9 juli 1650

ROERMOND ‑ Gedoopt: Franciscus Vorstermans, zoon van Henricus en Catharina Neederhoven. Getuigen: Gerardus Vorstermans en Maria van Houthem.

GA Roermond, Registers DHO.

 

17 juli 1650

ROERMOND ‑ Gehuwd: Albertus Thomas Grauws [ged. Roermond 23-12-1620, overl. 1656, zn. van Gerard Graus en Adriana d'Antin] en Elisabetha van den Kerckhove. Getuigen: Henricus Boncamp [wedn. van Clara Graus] en Nicolaes Maen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Constantia Adriana Graus, ged. Roermond 7-6-1651 (get. Hieronymus Jacobus Kerckhoven en Constantia Kerckhoven), op 3-3-1659 beleend met de Wielerhof te Swalmen.

Albert Thomas werd, na het overlijden van zijn vader, op 4-4-1650 beleend met de Wielerhof te Swalmen.

 

26 juli 1650

ASSELT / BOUKOUL - Johan Reinier Hoen van Cartijls, heer te Alden-Valkenberch, Johanna Marija van Merwijck en Catharijna van Merwijck machtigen Willem Cupers, burger te Ruremunde, om in hun naam over te gaan tot de overdracht van `alsulcken winhoff soe ende gelijck denselven staet ende gelegen is onder den dorpe van Asselt genoempt die Speck in den lande van Momfort, met noch seecker erffmalder roggen gehypotiseert op Meelicker Hout', zoals zij deze hof op 21 juli 1650 hebben verkocht aan Jonker Henrick van Deursdael en diens vrouw Irmgart van Holthuijsen, alles volgens koopakte daarvan opgemaakt.

GA Venlo, Oud Archief Venlo 2, collectie Goossens, inv.nr. 152; origineel met drie opgedrukte zegels.

 

vr 27 juli 1650

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Schrijvers [mogelijk wedn. van Margaretha te Dam, geh. Swalmen 17-7-1642] en Christina Nelissen.

Uit dit huwelijk:

1. Egidius Schrijvers, ged. Swalmen 27-7-1650 (get. Henrius Schrevers en Theodora van Melekerhout; zn. van Gerardus x Christina Nelissen).

 

1 augustus 1650

Verdeling van de nalatenschap van hun "oom en zwager", tussen jonker Hendrick van Haeften en diens broer, luitenant onder van Egeren, Gabriel d'Yvora en zijn vrouw Elisabeth van Dursdal, de erfgenamen van wijlen de lieutenant kolonel jonker Hans Admaer van de Bylandt en zijn echtgenote Ryck van Dursdall, de kinderen van Bartholomeus van Voort en jonker Godfried van Steijnen.

Don Gabriel de Yuorna, als man en momber van zijn huisvrouw Elisabeth van Dursdall, ontvangt 1/3 deel van Neerhoven te Panheel.

Het Slot Ensebroek te Panheel. In: Maasgouw 1882, blz. 661-662.

Zie ook Limburgse Leeuw 1963, blz. 43 e.v.: genealogie Van Ensenbroeck. Volgens Publications etc. 71/72 blz. 122 zat Godefridt van Steinen in 1643 samen met o.a. Arnoldus de Haen in een commissie betreffende molens te Roermond.

 

1 augustus 1650

De hof genaamd Neerhoven, de halve hof Vansber...(?) bij Dulcken(?) en een hof in het kerspel Mulbracht, zijnde nalatenschap van NN (mogelijk Christoffel van Dursdael of NN van Haeften ?), oom en zwager van de delende partijen, worden gedeeld tussen:

- Henrich van Haften, medeheer te Droene;

- Don Gabriel de Yvora en Elisabeth van Dursdael;

- de kinderen van wijlen de lieutenant kolonel Hans Adriaan van der Voort en wijlen Rijcka van Dursdall;

- kapitein Van der Voort en diens zusters en broers, als kinderen en erfgenamen van wijlen jonker Bartholomeus van der Voort en wijlen jonkvrouwe Ermgardt Elizabeth van Dursdall;

- jonker Godfried van Steinen, als vader en momber van zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen jonkvrouwe Maria van Dursdal.

RHCL Maastricht, FA De Meer d'Osen, inv.nr. 17.

 

9 augustus 1650

BEESEL ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten, schepenen, draagt Johannes Quijten

- 3 morgen min 2 roeden, gelegen in de Scholt;

- 2 morgen en 20 roede min 2 voet gelegen op de Scholbergh richting Ryckel;

- 1 morgen 20 roeden aan het kerkhof gelegen;

- en 129 roede aan het Vlotterhuijsken bij de Maese gelegen,

alles gemeten naar Roermondse maat, voor een bedrag van in totaal 2.000 gulden Roermonds, plus 4 rijksdaalder als vertegenispenning, over aan Johan van Tricht en Maria [Quijten], echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik, alles volgens contract zoals getoond aan landschrijver Henricus Crebber.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 125.

 

13 augustus 1650

VENLO ‑ Caspar Romer, rechtsgeleerde en richter, Johan Claessen en Joseph Floers, schepenen te Venlo, verklaren dat Johan Wijhers, landschrijver van de voogdij van Gelder, en Catarina in gen Huijs, echtelieden, hebben verklaard dat zij een jaarlijkse erftijnsrente van 28 gulden ten laste van de stad Venlo, vermeld in een hoofdbrief d.d. 5 april 1634 inclusief achterstallige aflossingen hebben verkocht aan Johan van Aefferden, licentiaat in de rechten en schepen te Roermond, en diens echtgenote Christina Elisabeth Maroijen. De verkopers hebben deze obligatie toegewezen gekregen krachtens verdrag op 19 december 1648 opgemaakt ten overstaan van Stucker en Bree, raden van het Hof van Gelder.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 775; charter met transfix (losgemaakt, zegels verdwenen). Met dorsale aantekening van 17-7-1698, waarbij NN van Aefferden verklaart dat de hoofdsom aan hem is betaald door de rentmeester van Venlo.

 

16 augustus 1650

SWALMEN - Gehuwd: Henricus ten Dam [zu Dam, schepen van Swalmen, begr. Swalmen 21-5-1672; wedn. van Mechtildis Smiets, waarvan een testament d.d. 6-12-1649; hij hertr. Swalmen 10-7-1668 met Catharina Bongaerts] en Sophia Febes [Febis, begr. Swalmen 14-4-1666; mogelijk wed. van 1) Heincken up Graet, vermeld 6-7-1621; 2) Pancratius van Huer, geh. Roermond 15-5-1636] op Graet. Getuigen: Gosuinus op Graet en Theodorus Stammen 'et plures al...'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).

 

22 augustus 1650

ROERMOND - Gehuwd: heer Joannes Petrus Bour en vrouwe Gertrudis Maroyen. Getuigen: Joannes Bour en Gerardus Spee.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

29 augustus 1650

BEESEL ‑ Kwitantie.

Sweer Fuysten verklaart dat hij van Wilhem Ellens 100 gulden heeft ontvangen wegens land, verkocht aan Efferdt Ellens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 118.

 

7 september 1650

SWALMEN - Overdracht obligatie ten laste van de gemeente Swalmen.

De echtelieden Henrick van Dursdall en Ermgard van Holthuijsen verkopen een obligatie d.d. 15 juni 1647 groot 400 pattacons gevestigd op de gemeente Swalmen, aan Willem Cuijpers en Elsken Deenen, ook echtelieden.

Vermeld in een latere akte d.d. 27-5-1768 (zie aldaar). Deze obligatie werd op 20-6-1689 overgedragen aan de Ursulinen.

 

27 september 1650

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Heinderick zu Dam en Wulhem Ruitssen, schepenen, en Albert Meuter, bode in plaats van de scholtis, dragen Jacob Voestermans en Merie, echtelieden, ongeveer bunder land aan de Lewer Ohe gelegen tussen de schepen en licentiaat Peter Bosschman en Johan Gielen, met de korte zijden grenzend aan heide en aan de Swalm, voor een niet genoemd bedrag over aan Jan Gielen en Jacob den Muller, lycoop naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 53.

 

vr 5 oktober 1650

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Bordels [advocaat en licentiaat, raadsheer 1653, mogelijk ged. Roermond 24-1-1616 als zn. van Andreas Bordels en Francisca de Veer] en Catharina Isabella Flemminck [Flemingh].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Isabella Clara Bordels, ged. Roermond 5-10-1650 (get. Andreas Bordels, door Theodorus Creijarts, en Isabella Clara de Bije Creijarts; dr. van Gerardus x Catharina Isabella Flemminck).

2. Franciscus Andreas Bordels, ged. Roermond 24-8-1652 (get. Franciscus Flemingh en Maria Bordels; zn. van Gerardus x Catharina Isabella Flemminck).

3. Anna Catharina Bordels, ged. Roermond 2-3-1655 (get. Gerardus Zoudenbach door Henricus Schepen en Maria Clara Flemminck; dr. van Gerardus x Catharina Isabella Flemminck).

4. Maria Guilhelmina Bordels, ged. Roermond 12-9-1657 (get. Elias de Bie, griffier op Financin, door Claudius Alexander de Haen, en Joanna Bordels; dr. van Gerardus x Catharina Isabella Flemminck). Tr. Roermond 20-12-1703 met Antonius de Haen.

5. Isabella Antonetta Bordels, ged. Roermond 24-4-1660 (get. Gerardus Woesting en Catharina de Haen; dr. van Gerardus x Catharina Isabella Flemminck), vermeld als doopetuige Isabella Antonetta Regina Bordels 1683-1697.

6. Joanna Segera Bordels, ged. Roermond 21-5-1662 (get. Thomas Bordels, advocaat, en Segera Flemminck, door Segera Smeets; dr. van Geardus x Catharina Isabella Flemminck).

7. Agnes Christina Catharina Bordels, ged. Roermond 3-9-1664 (get. Joannes Ivo ab Elshout en Agnes Puijl; dr. van Gerardus x Catharina Isabella Flemminck).

Gerardt Bordels en zijn vrouw Catharina Isabella Flemingh kochten op 11 maart 1653 een gedeelte van de Naborch en Nieuwenhof.

 

6 oktober 1650

BEESEL ‑ Jonker Gerardt van Baexen van Besel oorkondt dat hij op 8 juli 1649 ten behoeve van hemzelf en zijn kinderen, van zijn neef jonker Gisbert Wilhelm van Hulhoven en zijn broer het 1/6 deel van de landerijen en erven van het huis te Nijenbroeck in het kerspel Besel heeft aangekocht, leenroerig aan de Graven van Benthem, voor een bedrag van 1668 gulden Roermonds, inclusief de waarde van de schapen. Verkopers hadden deze goederen gerfd van wijlen jonker Arnoldt van Linden en jonkvrouwe Ermgardt van Holthusen, echtelieden.

Bovendien heeft Van Baexen dit jaar een zoon en een dochter uitgezet respektievelijk in het klooster St.-Cornelis Munster (bij Aken) en het klooster O.L.V. Munster (te Roermond). Een tweede zoon studeert sinds enkele jaren in de universiteit van Leuven. Door de "verderffelicke kriechstroubelen" is het onmogelijk om aan contant geld te komen en door het overlijden van zijn vrouw heeft hij geen goederen kunnen bezwaren of verkopen. Daarom heeft hij zich tot het Hof van Gelder gewend met het verzoek om enige goederen te mogen verpanden voor een bedrag van 600 rijksdaalder, welk verzoek is ingewilligd door zijn broer Hans Wilhelm van Baexen, zijn zwagers Walraven van Waes, heer te Hessingen, en Jacob van Waes, en door het Hof.

Gerardt van Baexen bekent tevens dat Gerardt van Lom, rechtsgeleerde en advokaat van het Hof van Gelder, en diens echtgenote Maria Malioni, vandaag de eerder genoemde 1668 gulden aan Van Hulhoven hebben betaald. Bovendien heeft het echtpaar hem voor de uitzet van zijn kinderen en andere noodzakelijkheden een lening hebben verstrekt ten bedrage van 660 rijksdaalder. Als onderpand heeft Van Baexen 1/3 deel van de Campertiende gegeven, plus 4 malder rogge die hem uit de twee andere delen toekomen, plus de tiende van het Wilde Velt met de smalle tiende, hoenderen te Lewen en Offenbeck, en een erfpacht van 8 vat rogge op de molen aldaar.

Burgsteinfurt, Graf zu Bentheimischen Archiv, inv.nr. B 207.

Zie 9-7-1649 en 19-7-1649; voor Van Hulhoven zie 30-10-1650. Zie ook Maas‑ en Swalmdal 1 (1981), blz. 58.

 

vr 16 oktober 1650

Z.P. - Gehuwd: Petrus Sielkens alias Clevers, Clovers en Judith Spoeren alias Gielen [Sporen, ged. Asselt ..-1-1621, dr. van Michel Spoeren en Gudula NN] te Asselt.

Uit dit huwelijk:

1. Michael Sielkens, ged. Swalmen 16-10-1650 (get. ... Lenarts en Maria ...; zn. van Petrus x Judith Gielen; akte zeer vaag op fotokopie), leeft 25-10-1701.

2. Joannes Clevers, ged. Asselt 16-2-1653 (get. Christianus ... en Matthia; zn. van Petrus x J... ...).

3. G[udu]la Clevers, ged. Asselt 11-4-1656 (get. Silvester Cleuvers van Le... en Ursula Spooren van Herckenbosch; dr. van Petrus x Judith Sp...en), verm. jong overl.

4. Gudula Clovers, ged. Swalmen 14-12-1659 (get. Petrus Cremers en Gertrudis Janssen; dr. van Petrus x Judith Sporen), verm. begr. ald. 22-11-1700. Tr. verm. Swalmen 15-11-1696 met Jacobus Louwijs.

...

5. Maria Silkes, ged. Swalmen 16-8-1665 (get. Joannes Koonen, koster, namens Andreas Crompvots en Gudula Arets; dr. van Petrus x Judith Gielen).

 

18 oktober 1650

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Hoecx [Hoex alias Op Graet, begr. Swalmen 18-4-1681] en Antonia Smeets [Smets alias Crijnen, dr. van Crispinus Ploemers alias op den Hoff en Agnes NN, verm. begr. Swalmen 27-3-1687; vgl. ook Swalmen 11-3-1634, 10-9-1635 en 21-2-1686]. Getuigen: Christianus Stockmans en Petrus Wijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).

Uit dit huwelijk:

1. Judocus Hoecx, ged. Swalmen 9-5-1651 (get. Henricus zu Dam en Catharina Sebesse; zn. van Martinus x Antonius Smets), verm. begr. ald. 1-10-1706. Tr. Swalmen 26-11-1688 met Maria Cruijspenning alias Kiespenning.

2. Crispinus Hoecx, ged. Swalmen 23-2-1653 (get. Joannes Keutiens en Maria Huijsmans; zn. van Martinus x Antonia Smets).

3. Agnes Hoecx, ged. Swalmen 6-2-1654 (get. Joannes Keuffen en Maria van Epsendorp; dr. van Martinus 'op Graet alias Hoecx' x Antonia, 'filia Cris op den Hoff'), begr. ald. 4-7-1711. Tr. Swalmen 3-5-1693 met Johannes Sille.

4. Severinus Hoecx, ged. Swalmen 10-1-1657 (get. Henricus Raemekers en Bertha Crinen; zn. van Martinus x Antonia Crijnen).

5. Henricus Hoex, ged. Swalmen 1-4-1658 (get. Wilhelmus Gielkens en Petronella Lindemans; zn. van Martinus x Antonia Smets), verm. jong overl.

6. Leonarda Hoecx, ged. Swalmen 22-6-1660 (get. Joannes Huijsmans en Matthia Raemekers; dr. van Martinus x Antonia Smets). Tr. 1) Asselt 2-5-1703 met Petrus Smeetz, begr. Asselt 12-1-1710; 2) Swalmen 16-10-1710 met Petrus Quiten.

7. Henricus Hoecx, ged. Swalmen 15-3-1664 (get. Joannes Coenen, koster, namens Paulus Arets en Mechtildis Bremmers; zn. van Martinus x Antonia Smets).

...

8. Sophia Hocxs, ged. Swalmen 30-1-1672 (get. Theodorus Ceven en Gertrudis Bongarts; dr. van Martinus x Antonina Crinen). Tr. verm. Swalmen 11-2-1705 met Matthias alias Bartholomaeus Duijsen.

Voor benoeming voogdij van Neesken, Lindertien en Fijcken zie 19-9-1690.

 

18 oktober 1650

Z.P - Huwelijkscontract tussen Goossen van Aerssen, zoon van wijlen Thilman van Aerssen en Peterken Ingen Raeij, en Dingna van Arenberch, dochter van Joan Baptista van Arenberch en Mechtildt Ingen Raeij.

RHCL Maastricht, FA Van Aerssen V 895, inv.nr. 1.

 

vr 20 oktober 1650

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus Schoncken [wedn. van Elisabeth Sijben] en Gudula Jansen [dr. van Jan Peuckens, schepen te Swalmen 1628-1634, en Catharina Rutsen].

Uit dit huwelijk:

1. Elizabetha Schoncken, ged. Roermond 20-10-1650 (get. Joannes Janbroers en Cornelia Hendricx [gehuwd met Paulus Janssen]).

2. Margarita Schoncken, ged. Roermond 9-10-1653 (get. Joannes Jacken en Catharina Hillen), verm. jong overl.

3. Elisabetha Schoncken, ged. Roermond 15-2-1656 (get. Wilhelmus Metdilbert en Catharina Stein).

4. Henricus Schoncken, ged. Roermond 14-10-1658 (get. Joannes Kint en Maria Damen).

5. Joannes Schoncken, ged. Roermond 15-12-1661 (get. Renerus Schoncken en Joanna Nijssen).

6. Arnoldus Schoncken, ged. Roermond 20-4-1664 (get. Goswinus Schoncken en Wendelina Quijten).

7. Margaretha Sconcken, ged. Roermond 23-5-1666 (get. Wilhelmus Rutsen en Sophia Hommen).

Aret Schoncken en Gebel Jansen verkochten op 14-11-1664 landerijen te Beesel.

 

25 oktober 1650

SWALMEN - Gehuwd: Guilielmus Hermens [Hermans, mogelijk begr. Swalmen 14-9-1715] en Beelke Jegers. Getuigen: Theodorus Scirpen en Guets Raepkens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Hermens, ged. Swalmen 5-1-1651 (get. Theodorus Schirpen en Mechtildis Stockmans; zn. van Guilielmus x Beelke Jegers), verkoopt op 21-2-1714 land te Swalmen.

2. Mechtildis Hermans, vr 21-2-1714 geh. met Jacobus Stevens.

Willem Hermans en Beilken Jegers kochten op 18-3-1652 land te Reuver-Leeuwen.

 

vr 25 oktober 1650

Z.P. - Gehuwd: Lambertus Vermaesen [maasschipper, zie 23-6-1662] en Anna Hendricks [Henricx; zij kreeg op 13-3-1665 burgerrecht van Roermond].

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Henricx Vermaesen, ged. Roermond 25-10-1650 (get. Leonardus Manckers en Anna Claessen; fiche onder "H(enricx)").

2. Elisabetha Vermaesen, ged. Roermond 28-4-1655 (get. Lambertus Monsieur, kapitein, en Getrudis Raijmakers).

 

30 oktober 1650

ROERMOND - Gehuwd: kapitein Gisbertus Hulhoven en (Anna Elisabeth van Steynen). Getuigen: Nicolaus Steijn en Nicolaus Chaerles.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk o.a. (volgens Gendalim 5):

1. Anna Adelheid van Hullhoven, ged. Sittard 8-6-1657 (get. Wilhelmus Coensaesum / Godefridus Camps en Anna von Hillen / Sibilla van Kuckelhoven).

Zie ook 6-10-1650. Anna Elisabeth wordt in de huwelijksakte niet met name genoemd. Zie echter 4-4-1659 en de namen van de getuigen.

Vgl. Stadsarchief Sittard, Oud Archief inv.nr. 1021: inkwartieringslijsten ten behoeve van een compagnie onder bevel van kapitein Hulhoven, 1654-1655 (1 omslag).

- Zie verder Kreisarchiv Heinsberg, Bestand VI/9 Archivaliensammlung, nr. 252:

Stukken (midden 17e eeuw) ingediend door Johan von und zu Beeck bij de stadhouder van de mankamer te Heinsberg, betreffende zijn geschil met Otto Wilhelm von und zu Hlhoven, inzake erfkwestie. (Origineel met aantekeningen in de marge, niet gedateerd.)

- Vgl. verder: Heimatkalender der Heinsberger Lande, 1928, blz. 24-25:

Huis Hlhoven was rond 1610 in het bezit van Johan van Hlhoven, die wegens dit bezit mocht verschijnen op landdagen. In 1651 was het huis eigendom van Gisbert von Hlhoven, keizerlijk ambtman, commandant van Sittard 1656-1657. Hij en zijn broer bezaten ook de helft van de verdwenen Loherhof bij Uetterath, waarvan Johan Speel de andere helft bezat. In 1654 werd Johan Ludwig van Olmissen genaamd Mlstroe beleend met huis Hlhoven; hij was een zoon van Anna van Hlhoven, dochter van Otto Wilhelm.

 

2 november 1650

BELFELD - Gehuwd: Peter Gaertijen sohn van Kessel en ...el Jan Neelesen dochter. Getuigen: Conraet Wolffers en Peter op die Grote Hoof.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

 

12 november 1650

BEESEL / ROERMOND - Anthonius Bosman, vicaris-generaal, geeft vrijbrief voor pastoor van Besel voor het huwelijk tussen Gerardus Quytten [Godefridus, bode van Beesel] ex Bezel met de ketterse ("cum heretica") Anna Fredricx. Getuigen niet vermeld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Quijten, ged. Roermond 4-6-1652 (get. Hubertus Quijten en Catharina van Solinghen, door Anna Frericx; zn. van Godefridus x Anna Fredricx). Vader Godefridus verblijft alleen bij de bevalling in Roermond; anders woont hij in Beesel. Tr. mogelijk met Elisabeth Beurskens.

 

15 november 1650

ASSELT - Gehuwd: Joannes Severs [Evers] en Mechtildis Boom. Getuigen: Thomas Jacobs en Caspar Boom.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Everts, ged. Asselt 25-10-1651 (get. Henricus Boomen en Cornelia Tessers?; zn. van Joannes x Mechtildis Boomen), begr. ald. febr. 1672.

 

25 november 1650

ROERMOND ‑ Gehuwd: Leonardus Spee [wedn. van Jacoba Dimpha Grouwels, geh. Roermond 12-10-1639] en Catharina Bisschops. Getuigen: Gerardus Spee en Ida Spee.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Michael Spee, ged. Roermond 29-8-1651 (get. Gossuinus Dulcken [geh. met Maria Spee] en Catharina Cocxs), overl. vr 24-12-1681.

2. Catharina Spee, ged. Roermond 23-9-1652 (get. Theodorus Smets en Joanna Bisschops), jong overl.

3. Aldegundis Spee, ged. Roermond 5-3-1654 (get. Theodorus van Linne en Adriana Smeets), leeft 24-12-1681.

4. Catharina Spee, ged. Roermond 3-2-1656 (get. Petrus Bosmans en Catharina van den Camp), maakte 30-1-1682 huwelijkse voorwaarden met Bernardus Chanoine.

5. Maria Spee, ged. Roermond 3-4-1660 (get. Cornelius Brandijn, licentiaat, en Dorothea de Jonge), tr. vr 24-12-1681 met Martijn Reijpkens.

Zie ook: Van Beurden: Genealogie Spee. In: Nederlandse Leeuw Jg ..., blz. 79-83. Zie ook Beesel 6-3-1665.

 

vr 7 december 1650

Z.P. - Gehuwd: Georgius Scholtijssen [Scholtys] en Catharina op Melekerhout.

Uit dit huwelijk:

1. Emma Scholtijssen, ged. Swalmen 7-12-1650 (get. Leonardus Schirpen en Agnes Lenarts vervangen door Theodora op Melekerhout).

2. Tilmannus Scholtys, ged. Swalmen ..-11-1652 (get. Petrus van Elempt en Hester van Elempt, afwezig, namens Hester Beeck alias Stockmans, aanwezig sic).

 

1650, z.d.

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van This Ingels en Wulhem Quyten, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Heilcken Hauten, met volmacht van haar broer en zussen, 1 morgen land plus een stukje ('pleksken') houtgewas tussen Cruysbergen en Jan op de Meulen gelegen, belast met 6 kop rogge aan de pastorie van Beesel, voor een bedrag van 186 gulden over aan Jan an den Rover en Petercken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 119vs.

 

1650, z.d.

SWALMEN - Verpanding erfdeel.

Ten overstaan van Henderick zu Dam en Wulhem Rudtssen, schepenen, bekennen Jan opt Maldt [in dezelfde akte ook: Malt] en Trincken, echtelieden, dat zij een bedrag van 85 gulden schuldig zijn aan Catharina Steijne, 'herckoemende van gehalde bieren', met als onderpand hun gedeelte van de goederen welke zij bij het overlijden van hun moeder alhier te Swaelmen zullen erven.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 53vs.

Deze akte geeft vermoedelijk aan dat Catharina Steinen een brouwerij had; zie hiervoor ook de vermeldingen van het Brouwhuis d.d. 7-5-1630, juli 1636 (z.d.), 7-2-1651 en later.

 

1650-1705

SWALMEN ‑ Stukken betreffende processen over de tienden te Swalmen, tussen de Karthuizers en derden.

RHCL Maastricht, Kartuizers te Roermond, inv.nr. 414. 1 omslag.

 

z.d., mogelijk rond 1650

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Gerit Mertens en Willem Rutsen, schepenen, dragen Lindert Hoecx en Sibil Francken, echtelieden, twee stukken land in het Voorvelt gelegen:

- ongeveer 1 morgen tussen Adam Baenen en Encken Roeckes gelegen met de korte zijden grenzend aan de Heydtwegh en Adam Baenen;

- en ongeveer 3 vierdel staal naast Hencken op den Bergh gelegen, met de korte zijden grenzend aan Hencken op den Bergh en de Heydtwegh,

voor een bedrag van 250 gulden over aan Giel van Oberijck en Marij Lindemans, ook echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 54.

 

z.d., mogelijk rond 1650

SWALMEN - Naasting land.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, beschudt Giel Cuijpers ongeveer morgen land op de Mortel gelegen tussen het tiendpad en Derck Augustini, met de korte zijden grenzend aan Derck Augustini en Jan Heereberghs, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan kapitein Heijster, welk land eerder voor 100 daalders was aangekocht door Derck Augusti van Willem Raijmekers, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 54vs.

 

z.d., mogelijk rond 1650

SWALMEN - Overdracht elzenbroek.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Gerit Martens, schepenen, draagt Albert Meuters namens de scholtis ('den heere') 330 roede en 1 trede elzenbroek in het Schoelbroeck gelegen, 'alles lancx op ende neer', tussen de gemeente en het broek van Chatarina Steens, met de korte zijden grenzend aan de bemd van Beringen en de gemeente, voor een bedrag van 225 gulden per morgen over aan Jan Heuskens van Bruggen, haammaker te Swalmen, en Gertruijdt Beijdttels, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 54vs.

 

z.d., mogelijk rond 1650

SWALMEN - Lening met verpanding erfdeel.

Ten overstaan van Gerit Martens en Willem Rutsen, schepenen, bekent Merij Boonen dat zij een bedrag van 16 rijksdaalder heeft opgenomen van haar wettige broer Jasper Boonen met als onderpand haar kindsdeel welk haar van haar moeder zal aansterven. Haar moeder heeft afstand gedaan van haar vruchtgebruiksrechten op 100 roede land in de Muelendumppel gelegen, welk Jasper Boonen gedurende het leven van zijn moeder zal gebruiken; na haar dood zal voornoemd kapitaal gevestigd blijven ten laste van het erfdeel van Merij tegen een jaarlijkse rente van 11 gulden 4 stuiver, alles volgens obligatie daarvan opgesteld.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 54vs-55.

Met Boonen wordt vermoedelijk Boomen bedoeld, doch dit staat er niet.

 

z.d., mogelijk rond 1650

SWALMEN - Overdracht huis en kamp.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, draagt Hencken Smits aan Birrit onder Cruchten gelegen, als gevolmachtigde van zijn consorten, een kamp en huis met de korte zijden grenzend aan Meulencempken en de Swalm, voor een bedrag van 250 gulden Roermonds over aan Guert Muggenbroecx en diens echtgenote, licop en armengeld naar landsgebruik. Hencken heeft gezworen dat hij alle aanspraken die op dit goed rusten voor de helft zal afdragen. Ercken in de Schuer, Lins Bentums en Jan in gen Steenacker staan in voor de andere helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 55vs.

Voor Godfridus Muggenbroeck, koster te Vlodrop, en zijn vrouw Lisken zie ook Rijkel 28-6-1646. Voor het huis vgl. 8-5-1657.

 

 

1651

12 januari 1651

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Jan Bongarts en Wulhem Quijten, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Sweer Vuysten met toestemming van zijn vrouw Nescken Prinsberghen 1 bunder land, gelegen in het Oebrockervelt in twee percelen, te weten

- bunder met de korte zijden grenzend aan het Ohebroecker broickschen en de Maas, lange zijden tussen Wulhem Quijten en Merie Herinx

- en bunder met de korte zijden grenzend aan de Maas en de Ohebroeckerweg, lange zijden tussen Peter Spee en Merie Herincks,

over aan Geurdt Quyten, bode van Besel, en diens echtgenote Encken Frederix.

De rest (?!), 3 vierdel, is gelegen op het Lighte Velt met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en met de lange zijden tussen Hermenkens en Merie Herincks. De percelen, belast met 30 kop rogge, worden verkocht voor 350 gulden Roermonds.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 117vs.

 

12 januari 1651

BEESEL ‑ Verkoop erfpacht.

Herman Spoeren en Gertruydt Crompvoets, echtelieden [geh. Swalmen 31-1-1647], verkopen 2 erfmalder rogge onder Beesel en Belfeld voor een bedrag van 290 gulden Roermonds, te betalen op St.-Jan Baptist (24 juni) aanstaande, aan Jan Wolffraet, weduwe van Hendrick Cruytsberghen. In geval de weduwe hertrouwt, worden de 2 erfmalder eigendom van de twee kinderen uit het huwelijk met Henderick Cruitzbergh. De weduwe behoudt dan wel het vruchtgebruik.

De akte wordt ondertekend door Herman Spooren, Hendrick Wolffradt, Willem Rutsen en Petrus, Jan en Geurt Cruytzberghen als 'vrunden en maegen'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 121; te boek gesteld 26 januari 1651.

 

26 januari 1651

Zie 12 januari 1651.

 

7 februari 1651

MIDDELHOVEN - Pachtcontract Middelhoven.

Pachtcontract van de hof genaamd Middelhof te Swalmen gelegen, tussen pater, mater en procuratrice van het klooster Maria Weide te Venlo enerzijds en Paulus Slabbers en Mercken Jansen anderzijds. Teunis van Besel, Willem Raemeeckers en Peeter Cuijpers stellen zich borg.

"Anno 1651 den 7 februarij hebben wij onderschreven peter, mater, procuraters in naeme van ons convent genoempt In de Weijde binnen Venlo vuijtgegeven den hof gelegen tot Swalmen geheten Middelhof aen Paulus Slabbers ende Mercken Jansen sijn huijsvrouwe ten ... jaeren nu den meij naestcommende aengaende, ende wij het niet gelieft ten halven op te seggen in de kers heijlige daegen te voorens, alles op conditie naest volgende:

In den eersten sal Paulus den hof houden in goedt gereed ende in sijn rechte voeren ende palen, oock en sal hij geen landen, bemden ofte wijden imandt tot pacht uijt doen, versplijten oft verdeijlen, oock geen landerijen meer ackeren oft winnen dan in den hof gehoorich.

Den hoff sal hij saijen met sijn eijgen saedt ende op sijne kosten alleen maijen ende uijt dorsen ende sal gehalden sijn het convent jaerlijx binnen Venlo vrij ende liber te leveren ontrent Sint Andries vierenvijftich ende een half korens, te weten vijftien malder rogge, vijftien malder gerst, vier ende een half malder terwe, negen malder boeckweijt, negen malder spelt, een malder erten, een malder rubsaet, alles Venloosche maedt.

Item 4 kerren wortelen, 4 sacken ruben.

Item sal daerbeneffens gehalden sijn jaerlijx te leveren een half malder rogge aen Trincken in gen Brouhuijs wonende tot Asselt ende daervan quijtantie jaerlijx inbrengen.

Item sal daerenboven jaerlijx oock leveren aen mijn heer van Hilleraedt drij malder haveren, 7 gansen, 2 capuijnen, 8 hoenderen ende daervan quitante te brengen.

Item alle beesten als peerden, koijen, kalveren, verkens, schaepen ende bien sullen half ende half sijn, ende als men de beesten dijlen sal, die sal den halfman setten ende het convent daer van den keur hebben.

Dem halfman sal gehalden sijn jaerlijx op den hof te houden ten alderminsten sestich schaep, ende als men de schaep scheren sal, soo sal het convent uijt de coppel vooruijt kiesen eenen hamel met die wol ende een lam, ende soo eenige broeckschaepen daer naer gedeijlt wirden, sal den halfman die soo lanck halden die het convent ten deijl gevallen sijn, tot dat sij gelegentheijt hebben de selve te vercoopen. De schaepen, koijen, verckens, peerden sal het convent moogen laeten tellen soo dickmaels als huer dat belieft, ende den halfman sal gehalden sijn soo daer eenige beesten sterven het convent daer af de weedt laeten, ende sal de vellen sonder consent des convents niet vercoopen ende bewaeren de ooren van de gestorven schaepen.

Item sal der halfman houden ten minsten ses oft seven melckende koijen ende daer van aen trecken 3 (?) kalveren om gedeijlt te worden ende voor het suijvel geven 25 pont boeter.

Item sal jaerlijx houden een kreem oft 2, ende daer van aentrecken acht oft tien vercken, ende soo daer eenige van die het convent gecosen heeft onsuijver gevonden wirdt, sal den halfman moeten wisselen met een van de sijne.

Item sal den halfmn het derdedeel van de ... ende andere boomvruchten hebben, ende [die rest het convent brengen], des sal het convent 2 boomen vooruijt kiesen ende alleen genieten.

Item den halfman sal jaerlijx geven een vet calf, een boeterweck, 100 eijeren ende alle jaers een pont peper, een pont gimbers, ende een pont note muskaten ende een ... suijkers ofte eenen rixdaeler daervoor ... .. jairlijx ..cken een half malder ...

Item sal gehalden sijn alle jaeren te kersmisse ... verckens op dat d... fr...

Item der halfman sal jaerlijx schudden soo veel schoof dat hij de gehuchten kan in eeren halden, ende als ... ... gedeckt wort sal hij den decker met sijn opperknecht [den kost] geven ende het convent den loon, ende alster [op den hof te tymmeren] valt, sal hij alles bij voeren, oock sal hij het convent jaerlijx geven een kerre schoof, oft ... ...

Item alle heggen, graven, thuijnen ende went sal den halfman op sijne kosten onderhalden, ende sal geen holt afhouwen dan alleen wat tot tuijnen noodich is.

Item dan halfman sal jaerlijx op sijne kosten setten ende pooten om den hoff endere andere plaetsen ons toebehoorende veertich poeten.

Item van alle contributien oft schattingen sal den halfman het derde deel betaelen, ende ofter eenige extraordinarisse dinsten oft kosten te draegen vielen, sal den halfman geschieden als sijne nabuijren.

Item den halfman sal jaerlijx gehalden sijn [mit] sijn peerden vijf of des wagen .. oft andere dinsten te doen.

Item alle stroij, caf ende mest sal op den hof blijven als den halfman aftreckt sal hij derde half boener voor voorlandt laeten liggen.

Item waert saecke dat den hof door versuijmenis des halfmans (daer Godt voor behoeden wil) ..., den sal der halfman gehalden sijn den selven op sijne kosten wederom op te bouwen.

Alle dese puncten ende voorwaerden hebben Paulus ende Mercken gelooft vast ende wael te onderhalden als vrome luijden, ende in geval dat dit niet en gebeurde, soo sal het convent hem ten alle tijden moghen doen aftrecken. Oorcondt onse en hunner onder..cke.. .., ende op dat het convent te meerder soude verseeckert wesen, soo is voor Pauwels borgh gebleven Teunis van Besel, Willem Raemeeckers ende Peeter Cuijpers, elck int besonder voor het geheel verpachter der gree..e als boven, ende hebben dese sedule oock onderteeckent ter presentie ... dese ...genoemde getuijghen, d...

Voorders is voorbehouden mits dit een pachtzeel is, dat hij eenige stucken ackerlants sal moegen verpechten tot sijn profijt, maert en sal niet hier onrecht worden door niet te misten oft anders sins, ende sulx ons de m..taelen overbrengen op dat sij niet verb..e.. en worden buijten haegelslach, hertochten, ... b...en pechten ..."

RHCL Maastricht, Maria Weide te Venlo, archivalia eerder berustend in het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer; beschadigd, waardoor gedeeltelijk onleesbaar; concept?

 

15 februari 1651

BELFELD - Gehuwd: Jan op die Klein Hoff [Vogels; hij hertr. Belfeld 18-1-1665 met Catharina Rijvers] en Juttien Cornelissen dochter op gen Ha...et [Harnet, Haandert, overl. Belfeld 6-8-1664]. Getuigen: Conradt Wolffers en Peter op die Grosse Hoff.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

Uit dit huwelijk:

...

1. Laurentius op die Klein Hoff, ged. Belfeld 12-3-1656 (get. Peter op die Klein Hoff en Heijlcken Kusters; zn. van Joannes x NN).

2. Matthias op die Klein Hoff, ged. Belfeld 28-4-1658 (get. Gerart Jaelissen en Thruijcken NN; zn. van Joannes x NN).

3. Petrus op die Klein Hoeff, ged. Belfeld 29-6-1661 (get. Thiss Reijvers en Anna op die Klein Hoff; zn. van Joannes x Judiht NN).

4. Cornelius Vogels, ged. Belfeld 1-11-1663 (get. Steijneken Janssen en Heijn Haenen; zn. van Joannes x Judiht NN).

Jan op de Cleijn Hoeff en de voogden van deze kinderen uit zijn eerste huwelijk verkochten op 18-5-1667 landerijen te Offenbeek.

 

15 februari 1651

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Martens en Anna Royen. Getuigen: Goswinus Corvers en Nicolaus Charles.

GA Roermond, Registers DHO.

 

vr 24 februari 1651

Z.P. - Gehuwd: Alexander van der Rijdt [mogelijk zn. van Levinus van der Rijt en Anna Maria Curens] en Joanna Cornelia Grammaije [ged. Roermond 14-12-1619, dr. van Ido van Grammaij en Theodora van Heerma].

Uit dit huwelijk:

1. Ido Levinus van der Rijdt, ged. Roermond 24-2-1651 (met disp. van A. Bosman, vicarius generaal, gedoopt in de kerk van de Clarissen; get. Ido Grammaij, preses, en Ave Heerma Grammije).

2. Ludolphus Ivo van der Rijdt, ged. Roermond 23-8-1654 (get. Ludolphus Ivo ab Hermus / Ivo Hillebrandes en Anna Lucia Grammeye en Aldonse Maria de Vigyl), overl. Kaldenkirchen-Malbeck 28-4-1687. Tr. vr 4-3-1683 met Joanna Maria de Liuragy.

3. Theodora Anna van der Rijt, ged. Roermond 18-3-1656 (get. Joannes Baptista Grammey en Anna Emilia van Heerma / Clara Margarita Grammey).

4. Sampson Wilhelmus van der Rijt, ged. Roermond 3-10-1658 (get. Lotharius Wilhelmus Otto van Bennichausen / Joannes Baptista Grammeij en Clara Margarita Grammeij).

5. Ido Joannes van der Rijt, ged. Roermond 6-8-1660 (get. Joannes Baptista Grammeye, kanunnik te Keulen / Gerardus de Zoutelande, schepen, en Joanna Lucia van Herma en Ave Lucia Grammeye).

6. Anna Lucia van der Rijt, ged. Roermond 13-12-1662 (get. Garsia de Ozorio, betaalmeester van het leger / Antonius de Byzarra en Thomassina Lucia de Grammeye van Walbeeck / Clara Margarita de Grammey).

Alexander werd in 1654 beleend met Malbeck; zie Maas‑ en Swalmdal 10 (1990), blz. 91. Voor obligatie ten laste van kerspel Belfeld zie 15-2-1670.

 

26 februari 1651

SWALMEN - Gedoopt: Joannes, buitenechtelijke zoon van Ursula van Ratum en Adrianus van Flanderen. Getuigen: Matthias Nelissen en Anna Pijpers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 9vs.

 

vr 27 februari 1651

Z.P. - Gehuwd: Henricus Nijsen en Catharina Baijen [Boijen, mogelijk begr. Swalmen 27-3-1688 of 27-11-1706].

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Nijsen, ged. Swalmen 27-2-1651 (get. Joannes van Cruchten, koster, en Elijsabeth van der Hardt; dr. van Henricus x Catharina Baijen).

2. Arnoldus Nijsen, ged. Swalmen 5-11-1655 (get. Gerardus Keuffen en Maria Lindemans; zn. van Henricus x Catharina Baijen), mogelijk begr. ald. 23-4-1716 als Arnoldus Boijen.

 

27 februari 1651

BEESEL ‑ Akte van attestatie inzake misdragingen door schutten.

This Ingelen heeft eertijds van Wolter van gen Boert 100 gulden geleend onder obligatie. Wolter heeft zich onlangs samen met de andere schutten van Beesel misdragen, waardoor hij aan wijlen drossaard Olimardt voor zijn aandeel 5 rijksdaalder 1 oort boete moest betalen. De andere schutten hebben nu arrest laten aantekenen op genoemde 100 gulden, waardoor This deze vervroegd heeft moeten aflossen. Wegens deze restitutie verzoekt This nu om deze verklaring voor de schepenbank vast te leggen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 118.

Antonius Olimart was drossaard van 1637 tot 1647 (Driessen, blz. 36). Zie ook J. Verzijl: Genealogie Olimart. In: De Maasgouw 1933 blz. 67. Antonius Olimart (overl. 1647) was gehuwd met Catharina Spee, een zus van Willem Spee en Hans Hendrik Spee. Uit dit huwelijk: Maria Catharina Olimart, ged. Roermond 8-11-1639, overleden n 1699.

 

9 maart 1651

ASSELT - De barones De Crevecoeur verlengt het pachtcontract van de Asselterhof met Willem Cuypers voor zes achtereenvolgende jaren.

Schloss Haag, inv.nr. 261, verfilming 22/211 t/m 23/211. Nogmaals verlengd 16 september 1656.

 

13 maart 1651

BEESEL EN BELFELD - Rekening.

Rekeningen door Jan op den Cruitsberch, schatheffer te Besel, over twee brabantse schatcedulen en n lichte, resp. d.d. 2-5-1649, 15-8-1649 (beide brabants) en 15-8-1649 (licht), waarvan ontvangen 2.077 gl 9 st 3 oort brabants en 1.558 gl 2 st licht.

Uitgaven aan o.a. kapitein Gelys, sergeant majoor Francois van Hafften, ritmeester Ivora, Lowijs van der Straeten, Jan Heijnen en Jan Leenen.

- 'Item aen Wilhelm Groenens voor het solliciteren tot Brussel voor dry jaren quytslaegh wegens die domeinen des huys Monfort betaelt voor onsen quota';

- 'Item den 25 may [1649] den venderich van Ribbacourt mit sich derden gecommen om holt tho varen verteert';

- 'Item betaelt aen eenen expressen van Venlo die ons waerschouden van volck aen eten ende drincken ende loen';

- 'Item dry soldaeten van Ribbacourt gesonden om holt tho varen';

- 'den 18 september aen Rutt Slabbers betalt';

- 'Trincken Steijn kort voor den heere pastors lenonck van het jaer 1649';

- 'het convent in gen Weijkloster tot Venlo kort voor des heeren pastors lenonck van het jaer 1649';

- 'Item aen Helena de Succa van 200 rixd capitael die verlopen pensioen vervallen in maio anno 1649';

- 'Item aen het convent van den Mariengaerdt van 800 gl capitael die verlopen pensionen vervallen in het jaer 1649';

- 'Item aen mijn moider Trincken van den Cruitsberch van elffhondert min vijffthien gl capitael';

- 'Item aen Hendrich Smollers ende Ingel Smollers tot Helden van 1.000 gl capitael', vervallen op Maria Lichtmis;

- 'Item aen eenen expressen van Ruremundt die ons waerschouden en het volck aen eten ende drincken des snaghs verbleven ende loen';

- 'item als die garnesuinen introcken in het biletteren van het volck die officiers vertert';

- 'Item aen den scholmeister van sijnen verdienden loen van het jaer 1649 betaelt 26 gl 10 st';

- 'Item aen Wilhem Quijten betalt een schaep so door ons schepen aen den venderich van Ribbecuirt vereert is ad 5 gl 12 st';

- 'Item door ons schepens aen den stathelder vereert 22 jonge hanen het stuck 5 st ende 6 jonge baggen het stuck 2 gl ende aen oncosten gedaen 1 gl 10 st';

- 'Item door ordere van Ribbecuirt om die compagnie van Maleden tot Ruremundt in bier ende broet tho onderhalden in presentie den lantschrijver Peter Quiten betalt';

- 'Item aen borgemeester Peter Basel so ons schepens aen brandewijn gehaelt hebben bij zijnen swaeger Frans van der Smitzen in die belegerunghe van den prins cardinael voor Venlo';

- 'Item aen den raetzheer Bartholomeus Poeijn van twee duysent vijff ende twintich gl capitael';

- 'aen Henderick Hawinckel voor een paer schoen die wij mosten gheven aen eenen officier daer wij gelt aen moesten tellen door bevel Jan opten Bongert';

- 'Item aen borgemeester Peter van Wessum so hij voor ons verschoten heeft aen den coronell wegen den soldaet alhier doet gheslagen, ende vorts ten huyse van Margreit Bammelraij in het accordieren van de selven verteert is, ende voorts dat die van Belfent verschoten hebben, beloept in alles voor onsen quote 228 gl 8 st';

- 'den 16 decembris eenen wiltschutt van den gouverneur van Ruremundt door bevel Jan op ten Bongart vertert';

- 'den 25 december als wij die 800 gl aen den captein van die Ridberghse telden, Peter Quijten, Jan op ten Bongert et ego mit den selvigen aen onkosten gedaen 3 gl 15 st ende aen twee soldaten moetten geven 28 st';

- 'den 30 december drij jegers van Ribbecuirt door bevel Peter Quijten bij mij vertert';

- 'den 18 januarij 1650 aen eenen soldaet van Venlo gesonden mit een assignatie betalt';

- 'Item aen Jan aen die Beeck betaelt van 900 gl capitael';

- 'die weduwe van Claes Sluisen zl kort voor des heeren pastors lenonghe';

- 'Item door den lantschrijver Peter Quijten ende Jan opten Bongert vereert aen den predisent Graus 35 pont botteren het pont 7 st 1 ort';

- 'Noch aen wilt broet so door die selvige aen die heeren van de rekenkamer vereert is worden';

- 'Item den 26 meert Matthis Engels et ego naer Helden gheweest om gelt op tho nemen, Quijten ende Bongert nae Rurmondt aen onkosten ghedaen';

- 'Item aen Henderich Smollers ende Merten Gommens tot Helden van 1.200 gl capitael';

- 'Item betaelt aen Henderich in de Betouwe van 854 gl capitael';

- 'Item aen Willem van Knippenbergh tot Helden van 1.000 gl capitael';

- 'Item den 15 may in presentie Peter Quijten gegeven aen den corperael van die keisersse als sij optrocken een ducaet';

- 'den 18 maij aen eenen omgaenden baede van Ommeren betaelt';

- 'door bevel van ons schepen een vet kalff vereert aen den heere scholtis ad 6 gl';

- 'Item aen Adolff van Dael tot Helden van 600 gl capitael';

- 'den 11 juny acht soldaeten van Rurmondt gesonden op een convoye door bevel van Peter Quijten bij mij verteert';

- 'den 5 july aen eenen expressen van Ruremondt omdat het volck soude optrecken';

- 'Item betaelt aen Peter van den Camp van 75 gl capitael';

- 'den 7 augusti Bongert et ego naer Rurmondt gheweest bij den gouverneur en gherffden om die ruiters wile, alsdan aen onkosten ghedaen';

- 'Item aen den wachmeister van die ruiterije alhier ghelogiert van die keyserse in presentie Jan op ten Bongert ende Mathis Engels voor zijn daeghgelt betaelt';

- 'den 9 augusti twee valckeniers van den stathelder door bevel Jan opten Bongert verteert ende eenen haen ghedaen voor die valcken, in alles 2 gl;'

- 'Item aen die weduwe van Gordt Quijten zl van 435 gl capitael';

- 'Item den 22 augusti twee valckeniers van den stathelder verteert';

- 'den 9 septembris twee valckeniers door bevel Jan opten Bongert verteert ende ghedaen eenen haen voor die valcken in alles 1 gl 8 st';

- 'Item den 2 october twee valckenirs van Sijen Excellentie Ribbacuirt door bevel Jan opten Bongert ende ghedaen eenen haen voor die vogels in twee dagen vertert 2 gl 14 st';

- okt. z.d.: 'Item aen Jan aen gen Rover betaelt soo eenen trompetter mit kerre ende perdt ende eene vrouwe van die Lambose door bevel van Peter Quijten bij hem verteert';

- 'aen Conert Wolferts wegen den moeshoff van den schoolmeister van twee jaer huijr betaelt 3 gl';

- nov./dec. z.d.: 'Item als die raetzheeren alhier zijn gheweest op het beleijt van den ritmeister Ivora wegen der ghemeinden aen onkosten betaelt 17 gl';

- 'Item aen Seger van Wighen van 300 gl capitael';

- 'den 22 decembris aen eenen expressen van Venlo die ons waerschouden van volck';

- 'Item aen Wilhem Quijten voor 6 hanen ende een schinck van 7 pont ende een broet van 13 pont';

- 'Item aen heere licentiaet Lom vereert een gelaes 11 gl 4 st';

- 'Item kort den heere licentiaet Lom aen mij so hij van het volck van Almaije meer als zijnen quota gehalden heeft, ende noch gedaen een schinck aen die duitse ruiters als sij optrocken';

- 'Noch Hermen Gerits gedaen een schinck ad 2 gl 6 st et ego een schinck van 7 pont ende 15 pont broets ende twee hanen ad 10 st ende Tijs Engels een schinck van 9 pont, noch 12 pont broets, facit in alles 9 gl 15 st';

- 'Item den 5 february eenen jeger van den gouverneur gecommen om kerren door bevel Jan opten Bongert verteert';

- 'Henderick Sluisen kort voor des heeren pastors leninghen van 4 vat min kop rogge';

- 'die Recollecten van Rurmondt begeren om gaetz willen wegen die schatt van des Altaers lant van Swamen';

- 'op die leste rekenonck is geaccordiert ende geconsentiert van de gerffden also Gerart Gerits op die schattzedel staet in ieder zeyll 2 gl 14 st ende hij ghein goet en heeft ende den schatheffer daervan ghein betalinghe en heeft gekregen, dat hij het selvige verloep op die naeste rekenonck in soude bringhen ende aen hem alsdan goet gedaen soude worden ende is verlopen van anno 1643 tot anno 1648 incluis volgens dese rekenonck ad 41 gl 17 st';

- 'Item aen Jan Sanders betaelt een schaep gehaelt door ons schepens ad 5 gl';

- 'Gerit van Cornelishoff gedaen een schinck ende broet';

- 'Jan van den Camp gedaen een schinck ende broet';

- 'die schepens ende den heere scholtis als sij het beleijt hylden wegen der ghemeinden ten huijse van Gordt verteert';

- 'die schepens gegolden een verre beest van Joncker Gerardt van Baxen kost 25 gl';

- Item ons schepens vereert eenen salmvis aen den heere gouverneur van Rurmondt ad 5 gl 5 st';

- 'heuffloen van 1.558 gl 2 st 3 lu..sen beloept 93 gl 10 st';

- 'Item aen den heere pastor van 500 gl capitael wegen die bedienonck van den Walsberch vervallen op het jaer 1649';

- 'den lantschrijver Peter Quijten zl ende Jan opten Bongert den 28 april 1650 die verterde kosten van jegers ende soldaten bij Evert Ellens opgenomen';

- 'Noch compt Evert van die doetkiste van den doet ghevonden soldaet ende andere onkosten 7 gl 19 st';

- 'Noch aen die weduwe van Peter Quijten volgens die rekenonck betalt 171 gl 7 st';

- 'Item aen Derick op ten Camp ende Feullinghen so sij aen fleis ende broet ghelevert hebben';

Op 13-3-1651 vastgesteld door gerfden, schepenen en naburen van Besel in vergadering bijeen ten huize van de weduwe van Peter Quijten. Hierbij wordt vastgesteld dat de gemeente aan schatheffer Jan Cruitsbergh verschuldigd is 317 gl 3 duiten en in licht geld 1.970 gl 12 st 2 oort, 'daerop hem in betalinghe overwesen is die somme van 114 gl 4 st licht gelt die den schatheffer sall ontfangen van den ghenen die den soldaet om het leven heeft gheholpen'.

Ondertekend door Herm. Solij, frater Antonius ab Ool xR, fr. Arnoldus Mons, Gerardt van Baexen, G. van Lom, H. van Dursdaell, M. Alberts, Jan op den Bongaert, Mattis Engels, Wilhem Quijten, schepen te Besel, Thenes [sic] van Creuchten [merk], Evert Elles als gezworene.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 125.

 

20 maart 1651

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van scholtis, Hendrick ten Dam en Willhem Rutsen, schepenen, draagt Jan Coenen, koster, met toestemming van zijn vrouw Berber Daemen,

- ongeveer 40 roede land in de Swaer Oe gelegen met beide lange zijden tussen het Weijclooster, genaamd den Duijm, met een korte zijde grenzend aan de erfgenamen van Ruth Vossen;

- ongeveer morgen in de Hostert gelegen tussen erf van de Wijldehoef en de openbare straat, met de korte zijden grenzend aan Marten van Ameren en de openbare straat;

- morgen in het Wijlervelt;

- 11 roede op de Mortel;

- en 2 roede in de moeshoff gelegen,

voor een bedrag van 350 gulden over aan Hendric Raijmeijckers en Merij Lindemans, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 60vs.

 

z.d., mogelijk op 20 maart 1651

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, dragen Jan Coenen en Berber Daemen, echtelieden, ongeveer 3 vierdel land in het Voirveld op de Ruebenbergh gelegen tussen Marten van Ameren en Hencken Raijmeijckers, met de korte zijden grenzend aan het St.-Jansaltaar en Encken Hawinckel, voor een bedrag van 100 gulden over aan Niclaes Chaol? en Mercken Daemen, ook echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 60vs.

De akte (z.d.) volgt op een akte van 20-3-1651 van dezelfde verkopers. Zie ook de akte van 14-7-1654.

 

z.d., mogelijk op 20 maart 1651

SWALMEN - Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, dragen Jan op Maelt en Trijn, echtelieden erfmalder rogge gevestigd op de Bremencamp ten voordele van Jan Gielen, voor een bedrag van 50 gulden over aan Nelis Janssen en Metien Crompvoets, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 60vs.

De akte (z.d.) staat tussen akten van 20-3-1651 en 14-7-1654.

 

6 april 1651

ANTWERPEN / BEESEL - Staat van inkomsten en uitgaven van de Hoosterhof te Beesel.

Brief van Johan de Bejar, namens de overige eigenaren van de Hoosterhof te Beesel, naar aanleiding van een brief d.d. 20 maart 1651 aan hen gericht, verzonden door de Jezuieten te Roermond, mede namens NN, weduwe van de pachter van de Hoosterhof.

De Bejar beklacht zich er over dat ze de lasterpraatjes die rondgebezuind zijn en die over hem de ronde doen, zo lichtvaardig hebben geslikt.Hij verwondert zich er tevens over, dat ze zich niet beter hebben laten informeren alvorens namens de pachterse te bemiddelen, waardoor ze zich volgens hem voor haar karretje hebben laten spannen. Opdat ook degenen die geen Latijn beheersen, zijn weerwoord kunnen lezen, schrijft hij terug in zijn moedertaal. Allereerst 'sal dienen dat ick achterstellende alle de beclach redenen U. Eerw. voor desen gheen antwordt gehadt te hebben, segge het selve voor mijnen tijt en directie dier affairen geschiet is.' Hij heeft behoorlijk wat tijd besteed aan zijn verdediging. Daartoe heeft hij allerlei paperassen doorgenomen, die op Hoesten betrekking hebben: 'in diversche rekeninge aen mijne voorsaeten overgelevert en geverificeert, soo door quitantien, accorden als notarialen attestatien.' Het resultaat is een financieel overzicht vanaf 1632, het jaar van de Maas-veldtocht door graaf Frederik Hendrik, tot aan de laatste verpachting.

'Bevinde dat aen den pachter oft halfman tot Besel voor het verderf ende schaede van het jaer 1632 in rekeninge is gekort 100 gl.,;

In het jaer 1633 wederom 100 gul.;

Van het jaer 1634 hebben wij maer ontfangen de helft van de vruchte op het veldt overgebleven, waermede den halfman van sijne pacht ontslagen was als wanneer wij noch op die selve hoeve voor een peert hebben moeten betaelen 29 rijxdalers. Item noch voor 2 andere peerden 28 rijxd.;

A 1635 hebben ontfangen de helft van de vruchten overgebleven alst blijckt bij attestatie notariael en daerenboven noch goet gedaen de savogaerde;

A 1636 ontfangen de halft van het gewonnen overbleven, waer tegen boven de contributien en andere costen hebben betaelt tot het salveren van den halfman aen het garnizoen van Stralen, 64 gul.;

A 1637 wederom de helft van het graen overbleven. Ende voor de beesten vouijragie toegelegt 6 rijxd. Item noch voor de savogaerde 8 gul. 16 st.;

A 1638 wederom getrocken de helft van het overbleven, jae de peerden in de stadt gevlucht op onsen cost gevoijert, ende betaelt 33 gl. 17 st. boven noch andere savogaerden tot die hoeve dienende;

A 1639 niet meer ontfangen dan die specien overgebleven;

A 1640 den halfman tot Besel betaelt alle het saetkoren en voor bestiale 280 gul. 8 st. waer tegen maer ontfangen de helft van de overbleven vruchten die seer wenich waeren;

A 1641 voor vouijragie betaelt 20 gul. waer voor ontfangen weenich overbleven vruchten;

A 1642 ontfangen de helft van de vruchten ende betaelt voor een peerdt 106 - 8 st. Item voor voeijragie 20 gul. boven noch andere savogardie.

A 1643 noch ontfangen van het gewonnen overbleven daer toe voor saetkoren betaelt 72 gul. boven alle jaerlijckse contributien, scatten ende reparatien, welcke noch wel een goede somme geldts bedroegen'

'Soo dan concluderende finalijck de selve weduwe als dan genochvol gedaen is, want bevinde tot die hoeve meer geldt hebbe toegedraege als oot ontfangen, jae grootere schaede daer op hebbe geleden als men wel soude konnen bedencken.'

P. Geuskens: Een trieste episode uit de historie van Hoosten te Beesel (concept-artikel, 1984). Bron: RHCL Maastricht, Jezuieten Roermond, omslag 63; idem charters 1514-1659.

Voor pachtcontract van Hoosterhof zie idem 7-5-1643.

 

30 april 1651 (of: februari? CONTROLEREN)

ROERMOND ‑ Gehuwd: Ottho Cruijsberch en Joanna Smits. Getuigen: Oliverius Cruysberg [er staat: Ruytbg] en Nicolaus Charles.

GA Roermond, Registers DHO.

 

vr 12 mei 1651

Z.P. - Gehuwd: Conradus Coonen [Coenen alias Erkens, verm. begr. Swalmen 17-2-1682; zn. van Arnoldus ... en Henrica Hermans] en Henrica Alberts [Hendersken, alias Corstiens alias Van Kessel, verm. begr. Swalmen 31-8-1676].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Coonen, ged. Swalmen 12-5-1651 (get. Joannes aen gen Vaeren en Emmel van Besel; dr. van Conradus x Henrica Alberts).

2. Arnoldus Coenen, ged. Swalmen 18-11-1653 (get. Joannes Coenen en Elisabeth van der Hart; zn. van Conradus x Henrica van Kessel).

3. Wilhelmus Coenen, ged. Swalmen 13-1-1656 (get. Goswinus Schornen en Anna Coenen; zn. van Conradus x Henrica van Kessel). Tr. verm. 1) Swalmen 15-7-1691 met Ida Frederix; 2) Swalmen 27-4-1694 met Maria Custers.

4. Catharina Coenen, ged. Swalmen 1-9-1658 (get. Conradus Rockus en Catharina Bouten; dr. van Conradus x Henrica Alberts), verm. begr. ald. 18-1-1698. Tr. verm. Swalmen 22-11-1689 met Johannes Everts.

5. Odilia Erkens, ged. Swalmen 8-3-1661 (get. Leonardus Dirixs en Maria Custers; dr. van Conradus x Henrica Alberts), verm. begr. ald. 20-1-1729. Tr. ... vr 12-9-1688 met Theodorus Obers.

6. Matthias Erkes, ged. Swalmen 9-1-1664 (get. Adrianus van den Vehnn, schoolmeester ('ludi magister') en Mechtildis Burskens; zn. van Conradus x Henrica Corstiens), jong overl.

7. Matthias Erkens, ged. Swalmen 24-6-1665 ('pride vig. Nativitat. S, Jois Baptist'; get. Conradus Hijnrix vervangen door Lambertus van Hoff en Immel Hoeben; zn. van Cunerus x Henrica Alberts; akte ingeschreven door Wilhelmus Rarix [pastoor van Beesel]).

8. Cunegundis Coonen, ged. Swalmen 15-12-1668 (nooddoop door vroedvrouw; get. Joannes Coonen en Catharina Cronen; dr. van Conradus x Henrica NN).

Coen Erckens en Hendersken kochten op 14-7-1654 land te Swalmen. Coen Erkens en Hennerken Alberts pachtten op 1-5-1672 land in het Zwaar Veld.

Voor ouders Conradus zie akte 12-4-1673.

 

15 mei 1651

BELFELD ‑ Voogdgeding te Belfeld.

Linnaert den Korver, Peter Stalman op Menshoff, Peter Goetzens en Jan Linnaerts verklaren namens de vier Rotten van Belffelt dat er (voor het voogdgeding) geen onregelmatigheden zijn te melden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 120vs.

 

24 mei 1651

BEESEL ‑ Overdracht van schuur met moeshof, boomgaard en land.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten draagt Dierck van Neer

- een appelboomgaard, gelegen tussen wijlen Guert Crusbergen en het Straetien, met de korte zijden grenzend aan jonker Gerit van Baexen en de straat;

- de schuur met moeshof zoals deze binnen zijn greppels ('grachten') is gelegen;

- het gebruik van de put en de voerweg naast de schuur;

- en 1 morgen akkerland gelegen aan de Eixkes Struick tussen Derck van Ner en Jan Crusbergen, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg,

voor een [hier niet nader omschreven] bedrag genoemd in de koopvoorwaarden, over aan Jan Crusbergen en Anna Buessers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 122vs.

 

z.d., mogelijk 24 mei 1651

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Jan op den Bongaert en Matthijs Engels dragen de schepenen van Biesel ongeveer 2 morgen land, gelegen tussen Rutgen Deckers en de heide, voor een bedrag van 50 gulden over aan Derck Itten, ongehuwd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 122vs.

 

z.d., mogelijk 24 mei 1651

BEESEL ‑ Overdracht gemeentegrond.

Ten overstaan van Jan op den Bongaert en Matthijs Engels, dragen voornoemde schepenen en hun medebroeders bunder heide, gelegen naast voornoemde koper [zie folio 122vs van vermoedelijk diezelfde datum] en Derck Itten, voor een bedrag van 37 gulden 10 stuiver [over aan waarschijnlijk eveneens Derck voornoemd].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 123.

 

12 juni 1651

BEESEL ‑ Klachten tijdens het Voogdgeding:

- die van Offenbeeck varen volle karren heide naar de schans in Venlo. Er wordt bepaald dat 'inlanders' bij een eerste overtreding worden bestraft met aam bier en bij een tweede maal met 1 aam bier; buitenlanders betalen een dubbele boete.

- de 'cleyne naebueren' klagen over de zware diensten die hen door de 'groeten' worden opgedrongen.

- er zijn nog steeds klachten over het ontbreken van een 'sprinck rinth', net als in november 1649.

- de schapen (van Swalmen) komen te ver in het Rijckell Broeck.

- verzoek om een weg te maken aan de Maas, zoals deze daar voor 20 en 30 jaar is geweest.

- die van Rijckel verlangen dat het broekje aan het Bussereinde tot aan de Rinboem (grenspaal) en Thijs der Smit wordt opgemeten (uitgezet).

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 120vs.

 

12 juni 1651

TEGELEN ‑ Joannes Wilhelmus van Metternich van Holtmolen wordt beleend met de oude heerlijkheid Tegelen c.a., met het huis te Holtmoolen met de grote tiende aldaar, met de raaptiende ('raepthiende') en een 'steyl' in de Maas.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 218, fol. 69-69.

 

2 juli 1651

Z.P. - Gehuwd: Joannes Dedij en Catharina Beckers.

Uit dit huwelijk:

1. Gaspar Dedij, ged. Roermond 2-7-1651 (get. Arnoldus Schenck, baron de Hillenraedt, en Catharina van der Boije; zn. van Joannes x Catharina Beckers)

GA Roermond, Registers DHO.

 

vr 9 juli 1651

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Beson en Anna Lowijs [Louwis]

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1. mogelijk Clara Bouzou, ged. Tr. voor 1670 met Joannes van Haere.

2. Joannes Jacobus Boisen, ged. Roermond 9-7-1651 (get. Joannes de Verver en Jacoba Clara a Blitterswijck / Sabina Steenburch).

3. Leonardus Bosoo, ged. Roermond 9-11-1653 (get. Dionisius Simons en Anna Lambert).

4. Maria Boisou, ged. Roermond 2-11-1655 (get. Joannes Oldenzeel en Sophia Maria van Stein; dr. van Leoardus x Anna Louwis). Tr. voor 1675 met Jacobus la Fontaine.

5. Theodorus Beson, ged. Roermond 11-3-1658 (get. Gerardus Woestingh en Agnes Korvers). Tr. met Maria Catharina Collaert.

6. Franciscus Buzou, ged. Roermond 9-2-1663 (get. Joannes Wijrix en Anna Jacobi).

7. Adrianus Franciscus Bouzow, ged. Roermond 10-6-1665 (get. Adrianus Michael Maenen en Isabella Catharina Fleminck).

8. Matthias Josephus Bosou, ged. Roermond 16-1-1667 (get. Matthias Crearts en Helena Mane).

Blijkens akten d.d. 23-6-1690, 26-6-1690, 15-6-1693 liet het echtpaar goederen te Swalmen na.

 

26 juli 1651

SWALMEN ‑ Vonnis inzake het proces gevoerd door de pater prior en de conventualen van de Karthuizers te Roermond, de pastoor van Swalmen en de overste wachtmeester Du Magnij als klagers tegen de erfgenamen van Willem Quijten, Derick Stams, Jacob Stams en de andere gerfden en ingezetenen te Swalmen, gedaagden, inzake tiendrechten te Swalmen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 49; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

Met gegevens d.d. 20-12-1656.

 

27 juli 1651

BELFELD - Gehuwd: Henrick Peters en Grittijen Gaerts. Getuigen: Geijss aen gen Loho en Peter der Hollander.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

 

z.d. (waarschijnlijk zomer 1651)

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Thijs Engels en Willem Quijten dragen Sweer Vaesten en diens vrouw Nesken Prinsbergen ongeveer 2 morgen land in twee percelen, waarvan 1 morgen gelegen tussen Buemers en Merij Heringx, met de korte zijden grenzend aan de gemene Kerckwegh en aan de beek, en de andere morgen gelegen op de Oberycken Camp tussen Tijsken den Smit en Evert van Oberyck, met de korte zijden grenzend aan Hincken Boomen en Thijsken den Smet, voor een bedrag van 400 gulden over aan Peeter? Mantels (Mautels?) en Grietgen an gen Eijckelboom.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 121-121vs.

 

8 augustus 1651

SWALMEN ‑ Testament van Arnold Diedrick Schenck de Nijdeggen en Maria d'Oijenbrugge de Duras, heer en vrouwe te Hillenrade.

Zoon Christoffel krijgt Hillenrade met toebehoren, de hof Boequesdries met vee, de hof genaamd Nieuwenhof, de hof genaamd de Noenhof (sic), de visserij te Asselt, de graanmolen met 'canal' liggend te Swalmen, het recht om een slijpmolen en pulvermolen te hebben, en het Cranendoncks leengoed de tol te Asselt.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 19; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

Zie idem D274, nr. N 120: (z.d.) Obligatie groot 312 rijksdaalder jaarlijks, gevestigd op de molens te Swalmen; met kwitantie.

 

vr 10 augustus 1651

Z.P. - Gehuwd: Petrus Alberts en Agnetis Hendrix.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Alberti, ged. Venlo 10-8-1651 (get. Henricus Ingerouw en Aldegundis Deckers; dr. ... x Agnetis ...).

2. Henricus Alberts, ged. Venlo 22-2-1654 (get. Mathias Alberts en Hilken Claes; zn. van Petrus x Agnetis Hendrix.

3. Egbertus Alberts, ged. Venlo 20-8-1656 (get. Lucas op Meijsemeulen en Helena Peters; zn. van Petrus x Agnetis Hendrix).

4. Catharina Albers, ged. Venlo 2-10-1658 (get. Petrus Emonts en Mechtildis Kouten; dr. van Petrus en Agnetis Hendrix).

 

18 augustus 1651

De opper-landcommandeur geeft toestemming aan Hendrick Schenck van Nijdeggen, commandeur van Bernissen, om te mogen testeren (over leengoederen).

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 145; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

3 september 1651

ROERMOND - Gehuwd: Jan Duijckers en Elizabeth Haefmans. Getuigen: Joannes Haefmans en Nicolaus Charles.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

5 september 1651

SWALMEN - Gehuwd: Cilke Cilkens [Silvester Silkens alias Cleuvers, Clovers, geb. ca. 1617, laatbode van de laatbank Asselt, begr. Asselt 30-10-1666; wedn. van Petronella Heijnen, geh. Asselt ..-10-1644, overl. ... ca. 1650] en Johanna Fontes [begr. Asselt 24-3-1673]. Getuigen: Petrus Cilkens en Leonardus Stockem en ('ac') Theodorus Masen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).

Voor geboortedatum van Silvester vgl. akte d.d. 13-5-1657.

 

12 september 1651

BEESEL ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quyten, schepenen, dragen Gerit Hendricx en Nesken Prinsbergh, echtelieden,

- ongeveer 2 morgen in de Scholt gelegen tussen het Altaersland en de kinderen van Jan Sluysen, met de korte zijden grenzend aan de overste wachtmeester Camps en Encken aen die Beeck;

- ongeveer 1 morgen gelegen aan de Haetsecoel tussen het Kerckenland en Altaersland, met de korte zijden grenzend aan de Vrijenbergh en Derck van Neer;

- 1 morgen in het Rieckelsche Velt gelegen tussen Kerckenland richting Rijckel en de kinderen van Jan Sluysen, met de korte zijden grenzend aan de Rieckelsche Bendt en de openbare Rijckelschen Kerckwegh;

- en ongeveer 5 vierdel plaats op die Steijl tussen de kinderen van Jan Sluysen en Jelis van Oist, met de korte zijden grenzend aan de Maas en de Rijckelschenwegh

voor een bedrag van 950 gulden, 1 malder gerst plus een dubbele ducaat voor de verkoopster, over aan Herman Gerits en Jenneken Mennen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 123-123vs.

 

vr 13 september 1651

Z.P. - Gehuwd: Joannes Lindemans en Andrea Voossen [Driesken, mogelijk ged. Roermond 29-6-1623 als dr. van Abel Vossen en Maria in gen Es]

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Ida Lindemans, ged. Roermond 13-9-1651 (get. Petrus Nijven en Mechtildis Vossen; dr. van Joannes x Andrea Voossen), leeft 1674.

2. Helena Lindemans, ged. Roermond 14-6-1654 (get. Gerardus van Beul en Maria ingen Es), verm. jong overl.

3. Christianus Lindemans, ged. Roermond 27-3-1656 (get. Godefridus Vossen en Catharina Gijselaers; zn. van Joannes x Andrea Voossen), verm. jong overl.

4. Leonardus Lindemans, ged. Roermond 13-5-1659 (get. Matthias la Forre en Mechtildis Aelmans; zn. van Joannes x Andrea Voossen). Tr. verm. vr 1691 met Maria Vos.

5. Elisabetha Lindemans, ged. Roermond 10-5-1661 (get. Henricus Swinnen / Abel Vossen en Agnes Aleffs; dr. van Joannes x Andrea Voossen), verm. jong overl.

6. Abel Lindemans, ged. Roermond 18-9-1662 (get. Petrus Moers / Abel Voossen en Sophia Maessen; zn. van Joannes x Andrea Voossen), verm. jong overl.

 

27 september 1651

SWALMEN - Gehuwd: Simon Jaspers [Jaspars] en Agnes op ten Berch [alias Gubbels, dr. van Jacobus Gubbels en Elisabeth Lindemans; wed. van Petrus Berlach, geh. vr 25-7-1641]. Getuigen: Joannes Bachuijs en Philippus Martijn.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis Jaspers, ged. Swalmen 19-9-1653 (get. Laurentius Bentinx en Catharina Gubbels; dr. van Simon x Agnetis Gubbels).

2. Aleidis Jaspars, ged. Swalmen 14-7-1656 (get. Petrus op den Berch en Elijsabeth Lindemans; dr. van Simon x Agnetis Gubbels).

Voor goederen te Swalmen zie 13 mei 1653.

 

28 september 1651

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Ramekers [begr. Swalmen 10-10-1653; verm. wedn. van Anna Beurskens, geh. Swalmen 27-11-1640, overl. n 25-8-1650] en Cornelia Cuijpers. Getuigen: Henricus Ramekers en Joannes van Halen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Raemekers, ged. Swalmen 3-8-1652 (get. Martinus Verstegen en Catharina Rutzen; zn. van Wilhelmus x Cornelia Cuijpers).

2. Wilhelma Raemekers, ged. Swalmen 6-3-1654 (get. Gerardus Cuijpers en Mechtildis Raemekers; dr. van 'posthuma' Guilielmus x Cornelia Cuijpers).

Voor oorlogsschade aan het huis van een Neul Raeymaeckers zie 28-10-1674.

 

30 september 1651

SWALMEN - Gehuwd: Joannes in geen Schuer [vgl. Swalmen 7-5-1654] en Gertrudis Linsen [Lensen]. Getuigen: Joannes van Cruchten en Godefridus in geen Schuer.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

Uit dit huwelijk:

1. Gebel in gen Scheur, ged. Swalmen 14-9-1652 (get. Robertus Pijpers en Maria van Postert; dr. van Joannes x Gertrudis Lensen).

 

1 oktober 1651

REUVER / OFFENBEEK ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten dragen Herman Gerits en Jenneken Mennen, echtelieden, twee halve morgens land gelegen in de Wilde Hoeve, waarvan

- morgen gelegen naast Lindert op gen Eyndt, welke morgen door Hermens of Jennekens bloedverwanten mag worden gelost tegen een bedrag van 25 gulden;

- en morgen gelegen naast Hendrick Schroers,

over aan Peeter op ghenen Weijer en diens echtgenote.

Tevens dragen Peeter op geenen Weijer en Grietgen van Kessel, echtelieden, een houtgewas gelegen in de Offerbeecker Dijck naast Gortgen Vosbeeck, over aan Hermen Gerits en Jenneken Mennen. Hiervoor moet Hermen aan Peeter 1 malder gerst betalen, welk Willem Quijten namens Peeter heeft ontvangen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 123vs.

 

z.d., (mogelijk 1 oktober 1651)

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten dragen Jan Crusbergen en Anna Beurskens, echtelieden, ongeveer bunder land, gelegen tussen Jan op den Bongart en aankopers, met de korte zijden grenzend aan het openbare voetpad en aan jonker Gerit van Baexen, voor een bedrag van 440 gulden Roermonds plus ducaat voor Peeter Cruysbergen, over aan Ercken van Hasten [sic, lees: Hoesten] en Catharina in gen Stiegen, echtelieden. Licop zal gedragen worden door alleen de aankopers, maar 'sal gaen naer landts gebruyck', armengeld eveneens naar landsgebruik, het godsgeld heeft bedragen 1 'promissi schillinck'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 124.

De akte z.d. volgt op die van 1-10-1651 en werd opgemaakt ten overstaan van dezelfde schepenen.

Voor Ercken van Hoosten vgl. akten d.d. 7-1-1643, 1644 z.d. en 21-4-1673.

 

12 oktober 1651

SWALMEN - Gehuwd: Gisbertus Petri [Giesbert Peters alias Mullers, begr. Swalmen 30-10-1683] en Joanna Doveren [Van Doven alias Keuties alias Van Neel alias Raemekers, begr. Swalmen 7-9-1676]. Getuigen: Joannes Jacops en Joannes Joesten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Peters, ged. Swalmen 14-7-1652 (get. Conradus Coenen en Theodora op Melekerhout; zn. van Gisbertus x Joanna Doveren), verm. jong overl.

2. Petrus Mullers, ged. Swalmen 29-3-1654 (get. Joannes van Bracht en Margareta Gubbels; zn. van Gisbertus x Joanna Raemekers).

3. verm. Catharina Peters, ged. Swalmen 1-2-1657 (get. Theodorus Raepkens en Mechtildis Berchtiens?; dr. van Gisbertus x Joanna Keuties).

4. verm. Joannes Mullers, ged. Swalmen 13-3-1659 (get. Engelbertus Peters en Isabella Lindemans; zn. van Gisbertus x Joanna van Neel), verm. begr. ald. 7-11-1676.

5. Theodora Peters, ged. Swalmen 15-5-1661 (get. Petrus Coonen en Sophia Adolphs; dr. van Gisbertus x Joanna van Doven).

6. Maria Mullers, ged. Swalmen 8-6-1663 (get. Wilhelmus van Besel en Mechtildis Stockmans; dr. van Gisbertus x Joanna Dueren), begr. ald. 9-12-1676.

7. Mechtildis Peters, ged. Swalmen 17-6-1666 (get. Joannes S..ren en Gertrudis [was: Bertha] Slabbers; dr. van Gisbertus x Joanna van Doveren).

8. Conradus Peters, ged. Swalmen 13-4-1670 (get. Petrus Gubbels en Helena Everts; zn. van Sibertus x Joanna van Doveren).

 

14 oktober 1651

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick Wolffers ('Wolgers') en Hendrick Giesen ('Geusen') dragen Hendrick Haenen en Meryken Welles, echtelieden, ongeveer 1 morgen land gelegen tussen Lindert van Arssen, burger te Venlo, en Hendrick Heijnen genaamd Haenen, met de korte zijden grenzend aan de heide en aan de weg van het Widtvelt, voor een bedrag van 275 gulden over aan de armen van Belffelt.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 121vs.

De aanhef is doorgehaald, eerder stond er: 16 oktober 1651 ten overstaan van Thijs Engels en Willem Quijten. De afwijkende spelling van bovenstaande schepennamen is waarschijnlijk een fout van de schrijver.

 

16 oktober 1651

Zie 23 april 1632.

 

17 oktober 1651

BEESEL ‑ Overdracht huis en land.

Ten overstaan van Thijs Engels en Willem Quijten dragen Derck Heynen en Mercken, echtelieden, een huis plus 1 vierdel land, gelegen tussen Thunnis van Cruchten en Jan Gubbels, voor een bedrag van 100 daalder over aan Heyn Heuskens en Stinken Heuskens, broer en zus.

Tevens wordt vermeld dat Jan van den Hoff, Jan Quijten en Guert Quijten reeds lang voor deze datum een huis, gelegen op de Plaets inclusief de daarachter gelegen moeshof met een breedte gelijk aan de breedte van de achterkant van het huis, voor een bedrag van 300 gulden hebben verkocht aan voornoemde Heijn Heuskens en Stinken Heuskens, broer en zus.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 122.

 

17 oktober 1651

BEESEL ‑ Overdracht land / akte van immissie.

Ten overstaan van Thijs Engels en Willem Quijten draagt de scholtis, krachtens vonnis gegeven na arrest op de goederen van wijlen Jan van Neer, ongeveer 5 morgen land gelegen aen gen Pesken en in gen Venneken aan de andere kant van de weg, tussen Jan Sanders en het Kerckenlandt, met de korte zijden grenzend aan de Scholsbergh en aan de Wildencamp, voor een bedrag van 1.000 gulden over aan de kinderen van wijlen Guert Crusbergen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 122.

 

17 oktober 1651

BEESEL ‑ Overdracht land / akte van immissie.

Ten overstaan van Thijs Engels en Willem Quyten draagt de scholtis, krachtens vonnis gegeven na arrest op de goederen nagelaten door Derck van Neer, een stuk land gelegen in de Raeder Bembden tussen de erfgenamen van Guert Crusbergen en Jan Deijckers, voor een bedrag van 70 gulden over aan Jan Crusbergen en Anna Buerskens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 122vs.

 

18 oktober 1651

TEGELEN - Gehuwd: Jan in den Pas en Meicken in den Leijmkamp. Getuigen: Jacob Haenen en Jenneken Duickers.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 29.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling; gegevens uit klapper RAL):

1. Giertijen in den Pas, ged. Tegelen 3-12-1655 (get. Gaert NN en Jacob NN; kind van Jan x NN).

2. Jenneken in den Pas, ged. Tegelen 3-12-1655 (get. Laemert NN en Truijtien NN; kind van Jan x NN).

3. Stefanus in den Pas, ged. Tegelen 22-10-1656 (get. Jacobus Curenthien en Thrijn Laemers; zn. van Joannes x NN).

4. Petronella in den Pas, ged. Tegelen 8-7-1657 (get. NN en Thrijn Wagens; dr. van Joannes x NN).

5. Petrus in den Pas, ged. Tegelen 16-2-1659 (get. Geraerdt Leijstiens en Mercken Wellen; zn. van Joannes x NN).

6. Antonius in den Pas, ged. Tegelen 25-9-1661 (get. Jacob Schroers en Heijll Haenen; zn. van Joannes x Maria in den Leijmkamp).

 

20 oktober 1651

BELFELD - Gehuwd: Henrick Heinen en Dirrisken aen die New Erff. Getuigen: Conrart Wolfferts en Jacob die schoe fraw.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

 

22 oktober 1651

SWALMEN - Gehuwd: Robertus Pijpers [Rabet alias Haammakers, begr. Swalmen 16-10-1676, zn. van mr. Thijs der Schrur] en Sophia Sporen [begr. Swalmen 11-10-1676]. Getuigen: Joannes Pijpers en Martinus op Bekerhoff.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Pijpers, ged. Swalmen 26-10-1652 (get. Christophorus Lindemans en Anna Alerts; dr. van Robertus x Sophia Sporen), overl. ... n 30-9-1700. Tr. Swalmen 24-11-1677 met Joannes Slabbers.

2. Matthias Pijpers, ged. Swalmen 23-4-1654 (get. Theodorus Schirpen en Gertrudis Gosens; zn. van Robertus x Sophia Sporen).

3. Christophorus Pijpers, ged. Swalmen 14-7-1658 (get. Paulus Carmans en Elijsabetha van der Hardt; zn. van Robertus x Sophia Sporen), begr. ald. 15-12-1726. Tr. Swalmen 2-10-1680 met Cunera Spee.

4. Judith Pijpers, ged. Swalmen 14-4-1661 (get. Wolterus Janssen en Catharina Creemers; dr. van Robertus x Sophia Sporen).

Rabet Pijpers en Fijcken Spaeren kochten op 14-9-1652 land de Swalmen. Voor ouders van Robertus zie akte 29-9-1652. Rabet Pijpers en Fijcken Spoeren ondertekenden op 9-2-1667 een akte inzake een huis in de Neerstraat te Swalmen. Voor oorlogsschade aan het huis van Raboth Pijpers zie 28-10-1674. Voor nazaten zie ook Jan. T. Adena: Kettingmigratie van de familie Pijpers van Limburg naar Holland. In: Limburgs tijdschrift voor genealogie, jrg. 50 (2022 nr. 3), blz. 95-110.

 

24 oktober 1651

SWALMEN-BOUKOUL - Openbare verkoop turfbroek.

Ten overstaan van Willem Rutsen, Jan Crompvoets en Gerit Martens, schepenen, draagt Albert Meuter namens scholtis, schepenen, gezworenen en gerfden

- 1 morgen turfbroek op de Boecoelen gelegen, 'beginnende aen Derck Kueven ..einken Z, soo voorts ten hoeckwaert in ter aender sijden neven Jan Beeckx erff ten andere zijden neffens de gemeynen wegh ende voorts naer der bijde voirwaerde gementioneert', welk land bij openbare verkoop met uitbrandende kaars is verbleven aan Jan Meuter als hoger voor jonker Hendrick van Duersdael;

- en 1 morgen turfbroek naast de hierboven genoemde morgen gelegen, verbleven aan Hendrik Crebber als hoger namens voornoemde jonker,

voor een niet genoemd bedrag over aan genoemde jonker Hendrick van Duersdael en diens echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 53vs-54.

 

z.d., op of na 24 oktober 1651

SWALMEN-BOUKOUL - Verkoop gemeentegrond.

Ten overstaan van Willem Rutsen, Gerit Martens en Jan Crompvoets draagt Albert Meuter, bode als gevolmachtigde van de scholtis ('van den heere') 2 morgen turfbroek op de Boecoelen gelegen tussen de twee eerdergenoemde morgens turfbroek die door jonker Hendrick van Duersdael zijn aangekocht bij openbare verkoop met uitbrandende kaars, over aan Hendrick ten Dam onder gelijke voorwaarden.

Hendrick van Dam heeft hierna morgen van dit broek overgedragen aan Guert Quijten en diens echtgenote onder gelijke voorwaarden, licop en armengeld naar landsgebruik.

- Met aantekening in de marge dat dit uitgeturfd broek volgens de koopakte zou worden uitgeleverd rondom tenminste 3 voet diep, hetgeen echter niet aldus is bevonden. Met toestemming en in aanwezigheid van scholtis, schepenen en gezworenen is daarom hierna nog aan het openbare broek 'den bandt lancx' afgemeten de breedte van 2 roede, waarmee de aankopers tevreden zijn.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 55.

Uit deze akte kan worden opgemaakt dat het perceel moest worden opgeleverd met een greppel van 3 voet diep en 2 voet breed.

 

z.d., op of na 24 oktober 1651

SWALMEN-BOUKOUL - Verkoop gemeentegrond.

Ten overstaan van Willem Rutsen, Gerit Martens en Jan Crompvoets draagt Albert Meuter, bode als gevolmachtigde van de scholtis ('van den heere') 2 morgen turfbroek op de Boecoelen gelegen tussen de twee eerdergenoemde morgens turfbroek die door jonker Hendrick van Duersdael zijn aangekocht bij openbare verkoop met uitbrandende kaars, voor een bedrag van 396 rijksdaalder 3 gulden over aan Hendrick ten Dam onder gelijke voorwaarden.

Hendrick van Dam heeft hierna morgen van dit broek overgedragen aan Guert Quijten en diens echtgenote onder gelijke voorwaarden, licop en armengeld naar landsgebruik.

- Van de verkoopsom is volgens assignatie van de landrentmeester 158 rijksdaalder min 1 schelling betaald aan de luitenant van Contede..uel, nog eens 125 rijksdaalder en 25 rijksdaalder aan kapitein Cabaen van verlopen pensioenen. Hendrick heeft 69 rijksdaalder betaald aan Jacob den Muller welke de gemeente aan Jacob Mullen volgens slot van rekening aan hem schuldig was voor verteer bij hem thuis. Aan gerechtskosten zijn 14 rijksdaalder besteed, zodat Hendrick ten Dam de koopsom van deze 2 morgen turfbroek volledig heeft voldaan aan de gemeente.

- Met aantekening in de marge dat dit uitgeturfd broek volgens de koopakte zou worden uitgeleverd rondom tenminste 3 voet diep, hetgeen echter niet aldus is bevonden. Met toestemming en in aanwezigheid van scholtis, schepenen en gezworenen is daarom hierna nog aan het openbare broek 'den bandt lancx' afgemeten de breedte van 2 roede, waarmee de aankopers tevreden zijn.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 55.

De akte (z.d.) staat tussen eveneens niet gedateerde akten uit ca. 1650 maar verwijst overduidelijk naar de akte van 24-10-1651.

 

4 november 1651

BEESEL - De pastoor van Beesel [Franciscus van der Ouder Aa] voert proces tegen "omnis et singulis interesse praetendentes beneficii". Hij heeft "litterae proclamatoriales" gekregen voor het St.-Catherina-altaar te Beesel. Er komt oppositie van een ander; slechts een "rotuala" aanwezig.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 53.

Voor pastoor van Beesel vgl. 15-1-1658.

 

vr 9 en 12 november 1651

Z.P. - Gehuwd: Hendrick de Haen en Anna van Broeckhuysen [overl. Horst 18-5-1665].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth Francisca de Haen, geb. 9-11-1651, ged. Horst 12-11-1651 (get. Joannes Godefridus Franciscus graaf de Heun zu Geleyn, baron de Horst, en Elisabeth van Hergraeven genaamd Schinck).

2. Joanna Catharina de Haen, ged. Horst 10-8-1652 (get. Martinus Loverman, heer in Oyen, en Johanna Catharina de Broeckhuysen).

3. Maria Elisabeth de Haen, ged. Horst 10-8-1656 (get. Anthonius van Lith en Agnes van Aefferden).

4. Joanna Sophia de Haen, geb. 15-5-1659, ged. Horst 20-5-1659 (get. Joannes Vincentius de Schellart, baron Obendorph, ambtman van het land van Kessel, door Martinus Schinck, en Sophia de Broeckhuysen, door Elisabeth Weyt).

J. Verzijl: Families uit Horst. In: Maasgouw 1930, blz. 64.

 

11 november 1651

(St.-Martinusdag)

BELFELD-GELOO ‑ Buxhoff te Belfeld-Geloo is jaarlijks 7 vat haver, 2 kapoenen en 19 denier verschuldigd (aan de Buerense Laathof). De hof omvat 22 morgen lijfgewinsgoed en 20 morgen erftijnsgoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 94.

 

15 november 1651

BELFELD - Gehuwd: Jan aen gen Endt [ged. Venlo 25-7-1628, zn van Leonardus aengen Dijck alias aengen Eindt, alias Van Belfint en Gertrudis op Muijsemuelen] en Jenneken aen gen Vort? Getuigen: Korstgen aen gen Vort en Lucas van Venlo ... [onder van Venlo staat nog iets genoteerd, 2e getuige = verm. Lucas op Muijsemolen].

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

 

16 november 1651

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Arets [op de Heij, mogelijk wedn. van Aleidis Raepkens, geh. Swalmen 13-6-1640; hij hertr. Swalmen 5-11-1670 met Maria Classen, begr. ald. 25-10-1681] en Maria Custers [begr. Swalmen 18-6-1667]. Getuigen: M. Joannes Judoci en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

 

25 november 1651

BELFELD ‑ Overdracht van de Alde Riedt.

Ten overstaan van Hendrick Wolffers en Hendrick Giesen, schepenen van Belffelt, dragen Niclaes in de Beduwe en Lindertgen de Laet, echtelieden, hun erfgoed te Belffelt gelegen, genaamd In de Alde Riedt, bestaande uit 4 morgen akkerland loodrecht op de Maas gelegen, belast met jaarlijks een ... olie aan de kerk van Belffelt, voor een bedrag van 1.900 gulden plus een soeverein als vertegenispenning, godspenning een dubbele 'frans copstuijck', over aan Peeter op den Weijer en Grietgen van Kessel, echtelieden, licop en armengeld ten laste van de aankopers.

Tevens wordt opgemerkt dat de weide en de boomgaard van Peeter op den Weijer groter is dan het deel van Bormans, daarnaast gelegen, maar de partijen Bormans hebben het huis en 3 vierdel land gelegen op het Wijdtvelt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 127.

 

25 november 1651

REUVER ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten dragen Lindert Cumpkens en Merie Claessen, echtelieden, en Albert NN [naam niet ingevuld] en Belken Claessen 2 morgen land plus 1 vierdel min 2 roede, gelegen in de Roevers Camp tussen Jen aen den Reuver en Albert voornoemd, met beide korte zijden grenzend aan de gemeinte, voor een bedrag van 411 gulden over aan Peeter op geen Weijer en Grietgen van Kessel, echtelieden, licop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 127.

 

vr 27 november 1651

Z.P. - Gehuwd: Henricus Vostermans [mogelijk ged. Roermond 4-11-1620 als zn. van Gerardus Voestermans en Margareta Verhagen] en Catharina Mercenborch.

Uit dit huwelijk:

1. VERMOEDELIJK Franciscus Vorstermans, ged. Roermond 9-7-1650 (get. Gerardus Vorstermans en Maria van Houthem; zn. van Henricus x Catharina Neederhoven).

2. Lambertus Franciscus Vostermans, ged. Roermond 27-11-1651 (get. Gerardus a Zoutelande en Oda van Linne; zn. van Henricus x Catharina Mercenborch).

3. VERMOEDELIJK Reijnerus Voestermans. Tr. met Gertrudis Elisabeth Nelissen.

GA Roermond, Registers DHO.

Voor oorlogsschade aan het huis van Hendrick Vosterman te Swalmen zie 28-10-1674.

 

30 november 1651

St. Andries

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- Item heft Jelis van Oest woonachtich tot Swalmen betaelt twee thinshoener staende op die beeck daer Jacob op gewoont heft;

- Item Herman Rutgens solvit een thinshoen wegen het goedt gelegen aen Drabben Valderen;

- Item Jan halfman op Plaetser Hoff solvit vier thinscapuijnen wegen Plaetser Hoff;

- Item Jan van Gratum solvit een thinshoen wegen Wolfs goedt op ten berch;

- Item Aret Wolfaerts solvit twee thinshoener een wegen Wolfaerts goedt ende het ander wegen Dirck ende Vranck Ummelen goedt;

- Item Erken van Hoesten heft betaelt een thinshoen;

- Item Henderick Leenen heft betaelt een thinshoen;

- Item Dirck Leenen heft betaelt een thinshoen in naeme ende van wegen Tobben kinder, aen het valderen;

- Item Jan Pullen solvit een thinshoen wegen het goed dat hij van Jenckens Thijsken gegolden heft;

- Item Jan aen gen Reuver solvit een thinshoen wegens Vaesse goedt;

- Item Stijncken de weduwe van Jan Gubbels heft betaelt een thinshoen so voor haer als meede voor haere consoorten, als naementlijck Theunis ende Hil in der Steegen;

- Item Hil Maessen heft betaelt een thinshoen;

- Item Jan aen die Beeck woonachtich tot Asselt solvit een thinshoen;

- Item Thijs Rievers solvit twee thinshoener wegen Gielers Kempken;

- Item Geurtgen Roesen van Sevenheim solvit twee thinshoener, een wegen Drabben goedt ende d'ander wegen sijn goedt aen het Busserendt;

- Item Jan op ten Bongaerdt solvit een thinshoen wegen Zoons goedt gelegen aen het Busserentd;

- Item heft Trijnen Rutten onder den Eeckelboom betaelt in naeme ende van wegen Jan Beumers de verlopen thinshoener tot dit iaer toe incluis, te weten ieder iaer een thijnshoen.

Oirkondt mit eijgener handt geschreeven ende onderschreeven. (w.g.) J.G. de Baexen.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 159, fol. 2-2vs (fragment).

Zie ook 30-11-1652. Folio 1 en 1vs ontbreken.

 

november 1651, z.d.

in novembris

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick Giesen in plaats van de scholtis en Hendrick Wolffers, schepenen, dragen Nicolaes in de Beduwe en Wilmken de Laet, echtelieden, 1 morgen land min 2 roede, gelegen tussen Boermans en Peeter Aerets, met de korte zijden grenzend aan Lindert aen gen Eijndt en Peeter Trijen [sic, lees: Trijnes], voor een bedrag van 287 gulden 10 stuiver Venloos over aan Bastiaen Custers en Lindertien Brellen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 130vs.

Leonarda Brellen, overl. Belfeld 12-6-1663, hertr. Belfeld 3-10-1659 met Joannes Wagens alias Wolffers.

 

2 december 1651

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in twee roepen, verleend door Andreas Cruesens, bisschop van Roermond: Petrus Luttgens en Maria Schr..eren. Getuigen: Joannes van Cruchten en Joannes Lomes?

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 17 (RAL 21).

 

1651, z.d.

Z.P. - Arnoldt Dederigh Schenck van Neijdecken, heer van Hillenrad en Brembt, en zijn vrouw Maria Doeienbrugh de Duras verpachten hun tol te Asselt genaamd den Ostertholl voor een periode van 12 jaar aan Herman Koninxs en Jenn, echtelieden. De eerste pacht moet worden voldaan met Maria Lichtmis (op vrow leightdaegh) 1652.

Condt ende kenneleick sey iederren dem deise paeghtzedell vor moghte comen wey dat der woledellergeborner heerren Arnoldt Dederigh Schenck van Neijdecken heer zu Hillenrad unde Brembt beneffens seine E.L. huisvrow Maria Doeienbrugh de Duras uyt gedan ende verpaeght heuben an den ersamen Herman Koninxs unde Jeen seine huisvrow haerren E.L. allinghen tholl tot Assell gelegen genombt den Ostertholl twelleff naey einander volgende jaeren, edogh meet sees sees [sic] jarren aff te stan, dem heet tenbeiden seiden nyet n geleifde dy twelleff jarren uyt thalden worvan huet erste jar sall sall [sic] verscheinen op Vrow Leightdaegh anno seesthenhondert tweenveifteigh unde so vortz alles meet naeyvolgende conditie. In den ersten soo dy scheppers seigh oppoiserden aghtervolgens dy leyste geextraheert uyt dey alde leegerboecken der stat ende heuftzgerightz Rur[emunde], so sall der wolgeborner heer unde seine E.L. huisvrow gehalden sein suilixs op hunne costen aff te draghen unde sall den thollenar voors. coortungh sein unde oft geveill dat den thol neit naer behoer cooste untvanghen worden wey eins geleicken, datter ein gennerall stromsloutongh quam bey Seine Connelicke Majesteyt ofte bey dy Hooghmoogende Hernn Staetten Guilixs sall den thollenar tot affcort nugh strecken uytgenomen drey manden int jar nooppende de stromslout nugh sall den thollenar tot seinen laest nemen sonder den meergemelten herren etwaes te corten unde sall den thollenar auch vreystaen anderre herren thollen an te nemen alst heum geleifen sall. Unde sall Herman unde sein housvrow jarleixs geeffen tot paeght dess vornombden thols veirhondertderteigh reixsd. te weetten aght schellinghen voor den rixsd. tbetallen unde augh jarlixs ein thon heringh, ein kinten seipen unde seestigh pondt stoockveis, derteigh pont feinen soocker unde dry Hollantze keess [marge: unde twe salmen] alles vrey tleefferen sonder einghen quitslagh te pretteinderen dan optgeinen wey verhalt is ende tot verseeckerungh deiser vornombde veerhondertderrteigh reixsd. jarlixs paeghtz / unde den vornombden herringh, stoockveis, seip, kees unde soocke stelt Herman unde Jeen sein housvrow tburgh alle hunner beider goederen gereidt ende ungereidt wey sey deyselvighe sein heubende ofte kreighen mooghten, om bey foute van meissbetallungh dat sein woledelleifsden vorss. seigh daerop sall verhaellen unde betalt macken. Dessen sal der mergemelten heer den thollenar vornombt menteineren int untvanghen der alde grootte unde vortz alle andere alde penninghen so bey Seine Connelicke Majesteyts muntmeisters gewerdeirt sein acghtervolgens dey schreftelick copey so der her vorss. daervan is heubende. Alles sonder argh ofte leeste is deiser zedullen twe eines inhaltz woorvan ieder ein ein is heubende unde van beider seiden meet hunne Christenamen underteickent.

Schloss Haag, inv.nr. 292, verfilming 1/27. Origineel op papier ondertekend door Arnoldt Schenck van Nydeken, Maria Doienbrug de Duras en Hermen Konijex.

 

1651, z.d. ?

Jonker Johan van Pollart, weduwnaar van joffer Anna in gen Haeve, sluit een akkoord met de erfgenamen van wijlen jonker Seger van Broeckhuijsen, de eerste echtgenoot van Anna voornoemd.

RHCL Maastricht, FA Scheres d'Olne, inv.nr. 802.

Seger van Broeckhuijsen was leenman van de Wielerhof onder Swalmen; zie 23-4-1643.

 

 

1652

3 januari 1652

Z.P. - Overleden: Conradus van Oost [mogelijk geb. Roermond 27-7-1617 als zn. van Joannes van Oost en Wendelina Solemaeckers], priester, praedicator uit het Minderbroederklooster te Erkelenz.

GA Roermond, Memoriale Minderbroeders Roermond.

 

vr 13 januari 1652

Z.P. - Gehuwd: Matthias van Oest [mogelijk alias Goerts] en Catharina van Oest [mogelijk alias van Cruchten].

Uit dit huwelijk:

1. Gudula van Oest, ged. Swalmen 13-1-1652 (get. Albertus Meuters en Mechtildis Princari? van Cruchten vervangen door Gertrudis Peukens; dr. van Matthias x Catharina van Oest).

 

vr 6 februari 1652

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Willems [mogelijk alias Van Buggenum, zie 12-3-1650] en Maria Tulmans [zij hertr. mogelijk Swalmen 19-10-1664 met Joannes Coonen].

Uit dit huwelijk:

1. mogelijk Wilhelmus, begr. Swalmen 21-7-1673 als zn. van Maria Tulmans.

1. Tilmannus Willems, ged. Swalmen 6-2-1652 (get. Godefridus Pijls en Ida Haemekers; zn. van Godefridus x Maria Tulmans).

 

6 februari 1652

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Konincx [Coninx, Conninx, Konninx alias Keisers, Koninghsfelt, begr. Swalmen mei 1679; hij hertr. Swalmen 6-7-1672 met Catharina Nissen, wed. van Willem Nelissen alias Crijnen, die na Frans overlijden hertrouwde met Maes Janissen] en Anna van Cruchten [alias Cunnen alias Janssen, begr. Swalmen 19-1-1672]. Getuigen: M. Joannes Joosten en Petrus Wijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18 (RAL 22).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Nicolaus Konninx, ged. Swalmen 28-4-1652 (get. Paulus Nelissen en Catharina Deckers; zn. van Franciscus x Anna van Cruchten), leeft 11-1-1686.

2. Petronella Coninx, ged. Swalmen 7-8-1655 (get. Gerardus Cunnen, 'designatus', en Hilleken in de Beeck; dr. van Franciscus x Anna Cunnen).

3. Catharina Konninx, ged. Swalmen 1-1-1657 (get. Christophorus Vestiens en Elijsabetha Walravens; dr. van Franciscus x Anna van Cruchten).

4. Gertrudis van Berek, ged. Swalmen 11-8-1658 (get. Joannes Coonen, koster, en Catharina van Bracht; dr. van Franciscus x Anna Janssen).

5. Aleidis Conninx, ged. Swalmen 19-7-1660 (get. Georgius Haijwinckel en Sijbilla Kelners; dr. van Franciscus x Anna van Cruchten).

6. Joannes Connincx, ged. Swalmen 5-11-1662 (get. Paulus Arets, meter niet vermeld; zn. van Franciscus x Anna van Cruchten).

7. Henricus Keisers, ged. Swalmen 21-9-1664 (get. Godefridus Cremers en Maria Maessen; zn. van Franciscus x Anna van Cruchten).

8. Leonardus Connincxs, ged. Swalmen 12-7-1667 (get. Joannes van Gratum, meter niet vermeld; zn. van Franciscus x Anna van Cruchten).

9. Sibilla Connincxs, ged. Swalmen 13-4-1670 (get. Leonardus Henricxs en Joanna Adams; dr. van Franciscus x Anna Janssen).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 29-1-1672 (dr.), 16-8-1679 (zn.). Frans Conienx woonde volgens de beestenschat van 19-9-1660 in Wieler. De voogden van de minderjarige kinderen verkochten op 5 maart 1685 een huis te Swalmen-Heide.

 

6 februari 1652

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Verstegen [verm. wedn. van Maria Crijns, waarvan een zoon Petrus, ged. Haelen 7-11-1641 en dochter Wingdula, ged. Haelen 8-10-1647] en Cornelia Gerckens. Getuigen: Wilhelmus Ramekers en Henricus Ramekers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18 (RAL 22).

Martinus Verstegen was op 3-8-1652 doopgetuige bij een kind van Willem Ramakers en Cornelia Cuijpers. Windelina Mertens (kennelijk gebruikte ze het patroniem van haar vader als achternaam) was in 1694 doopgetuige bij een kind van Sophia Verstegen.

 

10 februari 1652

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie verleend door Andreas Cruesens, bisschop van Roermond: Godefridus Janssen [alias Poekens, pachter van Beeckerhof; hij hertr. 1) ... met Bertha Driessen, begr. Swalmen 25-5-1673; 2) Swalmen 6-9-1673 met Catharina Bongarts] en Egidia Hanssen [Gielisken, begr. Swalmen 22-12-1667; wed. van Joannes Gerarts alias Van Kessel, geh. Swalmen 30-5-1637]. Getuigen: Joannes van Cruchten en Joannes Janssen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18 (RAL 22).

Zij pachtten de Beeckerhof te Swalmen 17-3-1655. Voor aliasnamen Janssen en Peuckens vgl. akte september 1618 z.d.

 

3 maart 1652

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Willem Quijten en Willem Stevens dragen Jan Bussemaecker als gevolmachtigde van zijn vrouw en Gerit van den Bergh eveneens als gevolmachtigde van zijn vrouw, zowel voor zich zelf alswel als voogden namens het kind van wijlen Hendrick Bussemaecker, vijf percelen land, samen groot ongeveer 3 morgen, waarvan vier percelen gelegen te Leeuwen in gen Raetgen en het vijfde in gen Ooe, alles onder Biesel gelegen als volgt:

- tussen land van de aankoper, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan Thijs in gen Hoeff;

- tussen Thijs in gen Hoeff en de aankoper, met de korte zijden grenzend aan Heijn op den Weijer en aan St.-Lamberts kapel;

- tussen de aankoper en de kinderen van Thonis aen gen Vaeren, met de korte zijden grenzend aan de Muelenwegh en de aankoper;

- tussen de aankoper en Gerardt van den Bergh, met de korte zijden grenzend aan Gertgen Tobben en aan ritmeester Gabriel Ivora;

- in gen Ooe tussen de aankoper en Corstgen aent Bussereijndt, met de korte zijden grenzend aan jonker Merwick en land dat nu wordt beakkerd door Derck Stevens,

voor in totaal 650 gulden Roermonds, waarvan 450 te betalen op kerstmis aanstaande en de rest later, over aan Hendrick Henniskes van Mulbracht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 124-124vs.

 

9 maart 1652

SWALMEN - Arnold Diederick Schenck van Nydeggen en Maria dOyenbrugge de Duras verpachten hun oliemolen te Swalmen aan Jacob Rousen van Kleingladbach.

Op heden den negenden marty sesthienhondert tweeendevijftich hebben die woledele Arnoldt Diderick Schenck van Neydecken, heere tot Hellenraedt ende Brempt etc. ende Maria dOijenbrugh de Duras eheluyde verpacht ende vuytgedaen gelijck sij mits desen verpachten ende vuytdoen hunnen olymeulen tot Swalmen aen den eersaemen Jacop Rousen van Kleijn Glabbeck voor den tijt van sesse jaeren, mits het van beyder sijde niet en geliefde sal den eenen den anderen met drye jaeren mogen opseggen, waervan het eerste jaer sal beginnen op den eersten april sesthienhondert twee ende vijftich ende soo volgens van jaere tot jaere, alles met naevolgende conditin. Ierstelijck dat hij voorschreve pechter sal gehalden sijn alle gaende de komp te sijne toebehoeren kemmen, steef, schouffelen ende wie sulx genoempt mocht worden te onderhalden ende alsoo naer de expiratie van de voorschreve jaeren deselve meulen wederom te leveren in goeden staet, ende alle die groeve wercken sal den heer verpachtere onderhalden, des sal hij pechter jaerlijx geven in ganckbaer gelt eenhondert vijftich guldens, nae Ruremondscher valuatie, ende daerenboven leveren / tweehondert vijftich kouken jaerlijx op den iersten april. Item alnoch geconditioneert dat hij pechter sal gehouden sijn te geven het saet tot behoeve van den huyse van den heer pechtere mits wederom gevende allen die kouken, sonder daer voor iedt te mogen pretendeeren. Item noch sal hij pachter gehouden sijn te geven aen de voorschreve vrou patersche die werde van vier pont brootsuycker voor een nieujaer, alles sonder argelist sijn deser cedulen twee van beyde seyde onderteekent woorde ende daervan een jeder een is gegeven gewest. Aldus gedaen op het huys Hellenraedt, dach ende jaer als boven.

[w.g.]

Arnoldt Schenck van Nydeken

Jacop Reuzenn.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 16/142.

 

10 maart 1652

BELFELD - Gehuwd: Peter op die Grote Hoff en "Jan Wolffarts widfraw". Getuigen: Conraedert Wolffers en Tiss Weggen.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

 

11 maart 1652

SWALMEN - Akte van immissie.

Ten overstaan van Jan Crompvoets en Gerit Martens, schepenen, wordt de meester van het Noenhoff te Ruremunde gerfd aan twee stukken land

- waarvan 1 tussen Dirck Augusti en het erf van 'predicant', met de korte zijden grenzend aan de Swalm en de openbare straat;

- in de ..aer Baent gelegen tussen Maes Rochus en Wolter Janssen, met de korte zijden grenzend aan de Werdt en de Swalm

krachtens 'behoorlicken vervolgh' van arrest wegens verlopen pachten gevestigd op de genoemde onderpanden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 58.

De akte volgt op een afschrift van een akte d.d. 21-6-1544 (zie aldaar) betreffende een erfpacht van de Nieuwenhof.

 

13 maart 1652

BEESEL / NEEROETEREN - Verkoop huis en hof te Neeroeteren.

Marten Reyners, gehuwd met Elisabeth Bosmans, verkoopt een huis en hof te Ophoeven [bij Neeroeteren] gelegen met twee zijden tussen de Huyskenscamp en met een korte zijde grenzend aan de gemene straat, alsmede twee bemden 'daer uytgestorven is Heyn Bosmans', voor een bedrag van 150 gulden aan Nijs Spreuwen.

RA Hasselt, SA Neeroeteren, inv.nr. 16 (overdrachten 1651-1668) fol. 6.

Met dank aan Jan Hanssen, Baarlo.

 

13 maart 1652

BEESEL / NEEROETEREN - Verkoop huis en hof te Neeroeteren.

Ten overstaan van Mathijs Engels en Wilhem Quyten, schepenen van Beesel en Belfeld, verklaart Elisabeth Bosmans, echtgenote van Merten Reijners, dat haar man voornoemd zes zeven weken geleden haar huis met toebehoren onder Neeroeteren, Land van Luik, graafschap Loon, gelegen, heeft verkocht aan Nijs Spreuwen.

RA Hasselt, SA Neeroeteren, inv.nr. 16 (overdrachten 1651-1668) fol. 10.

Met dank aan Jan Hanssen, Baarlo.

 

14 maart 1652

SWALMEN-WIELER ‑ Gegevens betreffende de Wielerhof.

Zie 30 augustus 1652.

 

18 maart 1652

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Matthis Engels en Willem Quijten dragen Derck Schirpen en Anna [van Leeuwen], echtelieden, bunder land gelegen in het Muelenvelt tussen Jen aen gen Ruever en de kinderen van Peeter Vliegen, met de korte zijden grenzend aan Gerit van Hoirt en de gemene heerbaan, voor een bedrag van 225 gulden over aan Willem Hermans en Beilken Segers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 124vs-125.

 

vr 20 maart 1652

Z.P. - Gehuwd: Christophorus Claessen en Catharina Thijssen.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Claessen, ged. Roermond 20-3-1652 (get. Lambertus Monsieur en Egidia Sijben; zn. van Christophorus x Catharina Thijssen).

Stoffer Claessen en Trijncken Thijssen kochten rond 1-1-1658 land te Swalmen.

 

3 april 1652

ASSELT - Gehuwd: Theodorus Aquarius [schatheffer te Swalmen in 1653 en 1655, overl. Asselt 21 januari 1679; zoon van Stephanus Aquarius, molenaar en notaris te Neer, en van Theodora Cnops] en Agnes aen de Beeck [ged. Asselt 19-6-1629, overl. ald. 24-2-1675; dr. van Joannes aen de Beeck en Wendelina Quijten].

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Aquarius, ged. Asselt juni 1653 (get. Stephanus Aquarius en Gertrudis NN namens Anna NN), verm. overl. kort vr 12-6-1744. Priester, trad in bij het klooster St. Elisabethsdal te Nunhem, deservitor te Buggenum 1695-1698.

2. Stephanus Aquarius, ged. Asselt 8-8-1655 (get. Wilhelmus Michels en Anna Beeck namens haar dochter Elisabeth Beeck), overl. Maastricht 11-1-1733. Minderbroeder te Maastricht onder de naam frater Dominicus (Publications nr. 46, 1910, blz. 82).

3. Joannes Aquarius, ged. Asselt 29-8-1657 (get. eerw. Gerardus Aquarius, pastoor te Buggenum, en Gertrudis Simons), laat van de laatbank van Asselt 1693.

4. Maria Aquarius, ged. Asselt 26-10-1659 (get. Wilhelmus Rutzen namens Joannes van Haelen en Mechtildis Quiten), overl. Swalmen 7-3-1719. Tr. Swalmen 3-10-1679 met Joannes Smeets, overl. vr 7-3-1719.

5. Elisabetha Aquarius, ged. Asselt 12-12-1661 (get. Dr. Joannes Baptist Poin en Gertrudis Heisters), overl. Neer november 1734. Tr. ... vr 19-9-1696 met Sijbertus Nijskens, geb. ca. 1652, overl. Neer 1704, zoon van Geurt Nijskens en van Elisabeth van den Schoor. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

6. Godefridus Aquarius, ged. Asselt 2-12-1663 (get. Tilmannus van Cruchten en Elisabeth van Erckelens), overl. Neer (op den Dries) 27-10-1734. Tr. ... vr 8-3-1697 met Margaretha Gerets. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

7. Anna Catharina Aquarius, ged. Asselt 14-11-1666 (get. Joannes Gherardts en Mechtildus Stijns), landbouwster te Asselt, overl. n 21-5-1743. Tr. 1) Roermond 4-11-1695 met Christophorus Janssens; 2) Roermond 26-2-1699 met Petrus van Baexen, ged. Buggenum 4 november 1668, landbouwer te Asselt, overl. Asselt 3 december 1728. Uit het tweede huwelijk 4 kinderen gedoopt te Buggenum.

8. Christianus Aquarius, ged. Asselt 23-8-1671 (get. Leonardus Stockmans namens Gielielmus Beumers pastoor te Elmpt en landdeken van Montfort en Mechtildis Cuijpers), overl. zonder nakomelingen.

Gegevens met dank aan Jan Hanssen.

 

3 april 1652

ASSELT - Gehuwd: Theodorus Aquarius [begr. Asselt 23-1-1679, zn. van Stephanus Aquarius alias op der Masen] van Neer en Agnes Beeck [ged. Asselt 19-6-1629, dr. van Joannes aen de Beeck en Wendelina Quiten]. Getuigen: Joannes Beeck en Stephanus Aquarius.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.

Uit dit huwelijk:

1. Guilielmus Aquarius, ged. Asselt ... juni 1653 (get. Stephanus Aquarius, vader van Theodorus, en Gertrudis Simons? namens ...). Vermeld als geestelijke te St.-Elisabethsdal 13-7-1699.

2. Stephanus Aquarius, ged. Asselt 8-8-1655 (get. Wilhelmus Michels en Anna Beeck namens Elisabeth Beeck, dochter van Anna). Tr. mogelijk Neer 1-2-1696 met Gertrudis Verheggen.

3. Joannes ...nus Aquarius, ged. Asselt 29-8-1657 (get. eerwaarde heer Gerardus ... pastoor te ..., en Gertrudis Simons).

4. Maria Aquarius, ged. Asselt 26-10-1659 (get. Wilhelmus Rutzen namens Joannes van Haelem en Mechtildis Quijten). Tr. Swalmen 3-10-1679 met Joannes Smeets.

5. Elisabetha Aquarius, ged. Asselt 12-12-1661 (get. heer Joannes Baptista ... en Gertrudis Heisters). Tr. ... met Sibertus Nijskens.

6. Godefridus Aquarius, ged. Asselt 2-12-1663 (get. Tilmannus van Cruchten en Elisabetha van Erckelens). Tr. ... met Margaretha Geraets.

7. Anna Catharina Aquarius, ged. Asselt 14-11-1666 (get. Joannes Gerardts en Mechtildis Stijns; naam moeder: Agnetis Beeck, doorgehaald: Quijten), begr. ald. 11-1-1744. Tr. Buggenum 26-2-1699 met Petrus van Baexen.

8. Christianus Aquarius, ged. Asselt 23-8-1671 (get. Leonardus Stockmans namens eerwaarde heer Guilielmus Beumers, dekaan van het ambt Montfort en pastoor van Elempt, en Mechtildis Cuijpers). Hij verpandde op 17-6-1698 zijn aandeel in het ouderlijk huis te Asselt.

 

15 april 1652

SWALMEN - Akkoord.

Overeenkomst tussen Willem Rutsen, als stiefvader en gevolmachtigde van Michiel Tessers enerzijds, en Johan Smiets anderzijds, over de aflossing van schulden wegens een erfdeel afkomstig van hun oon Willem Smiets.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 64vs-65; gecollationeerd afschrift op papier door Henrick Crebber, ca. 1660.

'Op huyden dato den 15 april anno 1652 soo is der een seecker bundich erffelijck ende onwederoepelijck accordt geschiet tusschen Willem Rutsen stieffvader ende volmechtigen van Michiel Tessers ter eener zijden ende Johan Smiets ter andere zijden als gesusters ende gebroeders kinderen soo van wegen den voorss. Tessers alle de gereyde goederen geprofiteert ende veralieneert hadde, alsoo den voorss. Jan Smiets daerop hadde te pretenderen sijn gedeelte van wegen de gereyde goederen, soo ons, onse voorelders naergelaeten hadde, alsoo den voorss. Tessers getrocken hadde, ende alsoo den volmechtiger in naeme ende van wegen den voorss. Tessers ende met sijnder volmachten gelooft, als hij belooft mits desen voor erffelijck, eiwelijck ende onwederroepelijck aen den voerss. Smiets voor sijn gedeelte wegen het gereyde goet te geven ongeveer vijff veerdeel morgens landts in den Butsencamp gelegen, ende noch de helft van het gelt, soo aen Helcken aen de Beeck staet ongeveer tweehondert gulden, ende noch de helfte van de landerijen soo onsen oom Willem Smiets saliger ons achter gelaten heeft, ende Metien Ruetsen alnoch in tocht is besittende, op den selven dito boven beruert, Soo isser noch eenen seeckeren erffcoop geschiet tusschen Willem Rutsen volmechtiger van Michiel Tessers ter eenre, ende Jan Smiets als gelder ter andere zijde, alsoo vercoopt den volmechtiger als hij vercoopt mits desen aen den voorss. Smiets ongeveer vijff veerdeel morgens gelegen in den Buetsencamp, ende noch ongeveer vijff veerdeel morgens op den Muelenwegh genaempt Hencken Oitkens goet, ende noch drij veerdeel op den Breijen Aers, d.. dese drij verscheyden perceelen vercocht met last ende onlast, soo sij daer gelegen sijn, ende dat voor ende om de somme van vijffhondert ende vijffendetwintich gulden ruremunsche weringe, ende dit alsoo geschiet in presentie van dese ondergeschreven getuygen dit onderteeckent hebbende op dato als boven, was onderteeckent Willem Rutsen, Albert Meuter als getuygen, Jan Hawinckel.'

 

vr 28 april 1652

Z.P. - Gehuwd: Gisbertus Hermans [Hermens alias Ramakers alias Rotario, begr. Swalmen 2-2-1702] en Maria Willems [alias Horstermans alias Mullers].

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Hermans, ged. Swalmen 28-4-1652 (get. Joannes Keuten en Cornelia Raemekers; zn. van Gisbertus x Maria Willems), begr. ald. 7-1-1691. Tr. Swalmen 24-7-1682 met Elisabeth Janssen alias Jacobs.

2. Henricus Hermens, ged. Swalmen 15-11-1653 (get. Daem te Roekus vervangen door Joannes Josten en Catharina Driessen 'in baptismo ab obstetri.. adhibito fuit r... in necessitate ampositu Joannes'; zn. van Gisbertus x Maria Willems), jong overl.

3. Henricus Hermens, ged. Swalmen 14-2-1655 (get. Matthias van Vorst en Margareta Driessen; zn. van Gisbertus x Maria Mullers), begr. ald. 25-7-1697. Tr. ... vr 8-11-1683 met Joanna Paulissen.

4. Anna Hermens, ged. Swalmen 27-2-1657 (get. Caspar van Ool en Sophia Crompfoets; dr. van Gisbertus x Maria Horstermans). Zij kocht mogelijk op 9-9-1681 een huis te Swalmen.

5. Catharina Hermans, ged. Swalmen 15-5-1659 (get. Christianus Damen en Mechtildis Haven [Hauen?]; dr. van Gisbertus x Maria Willems).

6. Elijsabetha Hermens, ged. Swalmen 23-5-1661 (get. Goswinus Suijlen en 'susceptrix non comparuit'; dr. van Gisbertus x Maria Willems), begr. ald. 5-4-1725. Tr. Swalmen 10-5-1685 met Wilhelmus Crompvoets.

Gisbert Hermens en Merij Wilms kochten rond 14-7-1654 (z.d.) een huis op de Kroppestraat.

 

vr 12 mei 1652

Z.P. - Gehuwd: Henricus aen gen Loho [hij hertr. mogelijk Tegelen 17-11-1658 met Cornelia Wolffers] en NN.

Uit dit huwelijk mogelijk (klappers RAL; er is geen enkele zekerheid dat allen tot dezelfde ouders behoren, slechts waarschijnlijk op basis van namen en tijdverloop):

1. Peter aen gen Loho, ged. Belfeld 12-5-1652 (get. Jacob von Blerick en Encken Stroucken; zn. van Henrick x NN), verm. jong overl.

2. Merij aen gen Loho, ged. Belfeld 13-7-1653 (get. Ruhtt Deckers en Trijn Deckers van Besel; dr. van Henrick x NN), verm. jong overl.

3. Maria aen gen Loho, ged. Belfeld 23-5-1655 (get. Eehrken Schroers en Thrijn NN; dr. van Henricus x NN).

4. Petrus aen gen Loho, ged. Belfeld 9-1-1657 (get. Lem aen gen Creutz en Thrijn op den New Camp; zn. van Henricus x NN).

5. Gertrudis aen gen Loho, ged. Belfeld 15-8-1658 (get. Gerardt Peters sohn zu Blerick en Gehrtijen, echtgenote van Petrus Gevens; dr. van Henricus x NN).

6. Henricus aen gen Loho, ged. Belfeld 21-9-1661 (get. Thiss Reijvers en Wilhelmken Aretz; zn. van Henricus x Anna NN).

7. Joannes NN, ged. Belfeld 28-6-1665 (get. Peter Baltes en Aelettijen op Grote Hoef, vervangen door NN; zn. van Henricus NN x Anna aen gen Loho).

 

13 mei 1652

BEESEL EN BELFELD - Rekening.

Rekening door Jan op den Cruitsberch, schatheffer te Besel, over tweeeneenhalve brabantse schatting en 2 lichte, waarvan de zware schattingen d.d. 27-3-1650, 24-7-1650 en 19-12-1651 (half) en de lichte schattingen d.d. 24-7-1650 18 st per morgen en d.d. 3-9-1651 12 st per morgen, waarvan ontvangen 3.895 gl 6 st brabants en 2.596 gl 17 st 1 oort licht.

Uitgaven aan o.a. kapitein Van de Brugge te Rurmondt, aan sergeant majoor Francois van Haften, 'op die quitantie van 1.200 gl haldende op den heere licentiaet De Violette ghedadiert den 22 april 1651', en aan de luitenant De Halle te Steffenswerdt.

- 'Item door den heere licentiaet Lom aen den heere commissarissen De Haen ende Poeijn ende aen die canzelrije in die saecke van Ivora betaelt';

- 'Item betaelt aen den raetzheer Bree ende Blitterswijck voor haere vacatien tussen Swaemen ende Besel 36 gl bb';

- 'den 18 juli 1651 aen vier schepens so van Kessel ende Swaemen ende den baede betaelt';

- 'Item aen Lowijs van der Straeten van 500 gl capitael';

- 'Item aen den heere scholtis voor zijne vacatie in het beleijt halden mit die commissarissen van onse ghemeynde'.

Vastgesteld d.d. 13-5-1652, ondertekend door frater Lefebure, subprior in Pascuis, frater Arnoldus Mons, procurator, Gerardt van Baexen, G. van Lom, M. Alberts, Johan van der Holt en Peter Cruijtzbergh.

Volgt: 'Betaelinghe van het lopent gelt':

- 'In den eersten aen den heer pastor wegen den Walsberch van 500 gl capitael';

- 'Item aen Adolff van Dael tot Helden van 600 gl capitael', vervallen op St.-Jan;

- 'Item aen het convent van den Mariengaerdt van 800 gl capitael';

- 'Item aen Wulhem Knippenbergh ende Gerit Poels tot Helden van 1.000 gl capitael', te vervallen op St.-Gertrudisdag;

- 'Item aen die weduwe van Gordt Quijten zl van 435 gl capitael';

- 'Item aen den kuster van zijnen verdienden loen van het jaer 1650 end 51 betaelt';

- 'Item betaelt aen joncker Henderick van Deursdael van 900 gl capitael', vervallen in februari;

- 'Item aen Wilhem Kuipers in name joffrouwe Catharina van Merwijck van 900 gl capitael hercommende van joncker Deursdael';

- 'Item aen Elisabeth Joesten van 500 gl capitael';

- 'Item aen Cornelis Ackermans van 200 rixd capitael';

- 'Item aen mijn moeder Trincken van den Cruitsberch van 1.050 capitael';

- 'Noch aen mijn moeder van 500 gl capitael' vervallen maart;

- 'Item aen den raetzheer Bartholomeus Poeijn van 7.000 gl capitael';

- 'Item aen Werren Rijcken ende Jan Rijcken van 1.000 gl capitael';

- 'Item aen Henderick Smollers ende Wulhem van Knippenberch van 1.000 gl capitael';

- 'Item aen Matthis Albers van 1.200 gl capitael';

- 'Item den 22 meert [1651] in presentie joncker Gerardt van Baexen, Matthis Albers ende die semptelijcke schepens so voor die justitie als ghedaene onkosten betaelt 72 gl 14 st, ende aen den heere scholtis drij rixd ad 9 gl 6 st' [in de marge: 'dit en gaet het kerspel nyet aen'];

- 'den 6 junij aen twee expressen die naer Sevenum zijn gheweest om den raetzheer Bree tho halen aen die selvighe so aen kost ende dranck ende loen betaelt';

- 'Item mit die schepens ende ghesworens affgereckent van gehaelt bier ende andere onkosten so ick gedaen hebbe in het belijet halden van onse ghemeinte ad 24 gl';

- 'Item aen Korstes Lisbetten drij honer betaelt so door Derick den onderbaede gehaelt sijn';

- 'den 1 july mit die schepens tot Rurmondt wegen die van Swamen gheweest, verteert';

- 'den 2 july die schepens mit enighe ghetuygen verteert';

- 'den 3 july die schepens mit enighe ghetuygen verteert';

- 'den 5 july die schepens mit enighe ghetuygen verteert';

- 'den 6 july die schepens mit enighe ghetuygen verteert';

- 'den 8 ende 9 july die schepens mitten ghetuygen van Meler vertert';

- 'den 17 aen Derijck den baede gegeven om twee schepens tho ghedaegen van Swamen';

- 'die schepens van Besel ende Kessel om enighe ghetuijgen tho verhoren bij Jan aen den Rover verteert';

- 'Item die weduwe van Peter Quijten kort wegen een repartitie des ampts';

- 'Item aen den heere scholtis ende schrijver voor die gherechticheyt van dry segel ende brieff op het kerspel';

- 'den 6 augusti 1651 die schepens ende ghesworens tot Venlo gheweest wegen die van Belfent om die gherffden tho consulteren tot negen persoenen aen onkosten ghedaen';

- 'den 7 augusti die schepens wederom in die saecke bijeen gheweest verteert';

- 'Linnert Trijnes kort voor des heeren pastoers lenonghe';

- 'Jelis aen die Beeck ...';

- 'Item aen Linnert op gen Indt betaelt een schaep ad 6 gl ende een fet lamp ad 4 gl ende aen hoener 3 gl 6 st so door ons schepens van hem gehaelt is worden';

- 'Item aen Herman Gerits een fet lamp ad 4 gl ende 14 pont botteren het pont 7 st ad 4 gl 18 st ende 6 hanen ad 30 st so doer ons schepens bij hem gehaelt is';

- 'Item aen Jan Sanders betaelt 29 pont botteren het pont 7 st so doer ons schepens aen den heere scholtis vereert is';

- z.d. (vr 19-2-1652): 'Item aen drij wolffs vangers van Swamen in presentie van Gordt Quijten betaelt';

- 'Item doe den heer licentiaet aen Gerit Woestingh voer 15 kannen wijns die de heeren commisarissen hebben gedroncken';

- 'Item twee jegers van den heere gouverneur die tot Venlo waren gheweest ende gehaelt drij karren plenck';

- 'Item Jan aen die Beeck van 900 gl capitael';

- 'Item aen burgemeester Peter van Wessum van 100 daler capitael';

- 'Noch aen den selven in naeme Jan van Lottum also ten huyse van den selven door ons schepens ende het leyen van die ghetuyghen tussen die van Swamen verteert is';

- 'Item aen Matthis Albers van 1.200 gl capitael';

- 'Item aen Peter van den Camp van 75 gl capitael';

- 'Wulhem Stevens kort voor zijn schepen ampt van het jaer 1650';

- 'Item van Seger van Vighen van 300 gl capitael';

'Dese naevolgende personen korten aen mij wegen eenen uytlanssen dienst dat sij langer vuyt zijn gheweest als dry dagen, en dat voor twee dagen des daegs voor ieder karre 3 gl als volgt:

- Hermen Gerits kort 6 gl

- Linnert op gen Indt 6 gl

- Jan Sanders ende Nelis Langerbeins 6 gl

- Tijs Engels ende Wulhem Schroers 6 gl

- Jan Gerits ende Jan aen gen Rover 6 gl

- Jan aen gen Dijck ende Gerit Morren 6 gl

- Gordt aen gen Rover ende Michel 6 gl

- Wulhem Stevens ende Gerit aen gen Hoert 6 gl

- Albert ende Muller Jan 6 gl

- Feullingh ende Gerit Tobben 6 gl

- Lins ende Peter in den Hoendercamp 6 gl'.

Dit alles vastgesteld door gerfden, gezworenen en naburen, waarbij tevens nog vermelding van een lening groot 160 gl 8 st door het kerspel opgenomen van Peter Roeffs te Helden.

Ondertekend door frater Lefebure, subprior in Pascuis, frater Arnoldus Mons, procurator, Gerardt van Baexen, G. van Lom, M. Alberts, Johan van der Holt en Peter Cruijtzbergh.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 126.

 

26 mei 1652

BEESEL / WEERT - Joannes Jacobi uit Besel voert een proces tegen Joannes Wagemans. Wagemans komt met de 'exceptio litispendentiae', daar heer Jacobi, pastoor (?), door de wereldlijken echter beslag heeft doen leggen op de granen van gedaagde (verschuldigd van tiend?) zodat de zaak ook verder bij de schepenbank te Weert moet worden behandeld. Alleen 'schedula exceptionalis'.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 45.

 

3 juni 1652

BEESEL EN BELFELD ‑ Voogdgeding.

Jan Linderts, Lindert Curver en Peeter Gossens, rotmeesters als gevolmachtigden van die van Belffvelt, verklaren dat er geen klachten zijn en 'dat sij met malcander wel tevreden sijn'.

De inwoners van Rijckel klagen

- dat zij niet langer van plan zijn om te dienen, uitgezonderd de koning en voor dorpsbelangen;

- dat jonker Hans Willem van Baexen met zijn broer, zoons van jonker Gerart van Baxen, tegenwoordig in het veld jagen en daarbij veel schade veroorzaken;

- dat er nog steeds geen 'varre' en 'beer' beschikbaar is;

- dat niemand nieuwe wegen mag maken over andermans land.

De inwoners van Biesel klagen

- als boven over de diensten;

- als boven aangaande 'varre' en 'beer';

Jan van Tricht klaagt dat de heg aan Tullenaers Baent te dicht bij zijn eigendommen is gepoot.

De inwoners van Bussereijndt klagen

- als boven over de diensten;

- als boven over 'varre' en 'beer';

- dat jonker Gerart van Baxen de Leijgraeff moet vegen die langs de Beecker Weijde loopt, zoals jonker Linden en zijn voorgangers dit altijd hebben gedaan.

De inwoners van Leuwen klagen

- over de diensten als boven;

- dat jonker Merwijck de heide afhouwt (of afhoudt?) waar de naburen hun vlinken moeten houwen wanneer ze niet in het broek kunnen komen;

- over 'varre' en 'beer' als boven;

- dat ritmeester Ivora een openbare weg heeft opgegraven die uit de heide recht naar de Muelenwegh loopt;

- dat ritmeester Ivora tevens een andere weg heeft opgegraven en daar een 'graeff' of viswijher heeft afgemaakt en een andere weg op zijn erf, waar nu geen valder meer aanhangt, heeft laten liggen.

De kinderen van Thonis aen gen Vaeren klagen dat jonker Merwijck de weg, die eerder twee morgens verder heeft gelegen, nu langs landerijen van de kinderen heeft gelegd, waardoor dit land schade ondervindt. Van Merwijck moet de weg terugleggen op de oude plaats.

De naburen van Offenbeck klagen

- over de diensten als boven;

- dat Jan Diesters uit Venlo een gemene veeweg, gelegen over de Schellekens Beeck aan het vonderen, heeft laten opgraven, waarvan de naburen met St.-Urbanusdag altijd gebruik maken.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 125vs-126vs.

 

3 juni 1652

ROERMOND - Gehuwd: Nicolaus Att en Beatrix Roijen. Getuigen: Nicolaus Charles en Gertrudis Tobben.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vr 21 juni 1652

Z.P. - Gehuwd: Rolandus Le Petie en Maria? Proficij de Grandpiel in Nordenne (zwervers).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes le Petie, ged. Swalmen 21-6-1652 (get. Joannes van Cruchten en Catharina Corvers; 'hi sunt vagabundi et prostestanti se benos Romanos Catholicos').

 

27 juni 1652

NIEKERKEN ‑ De rentmeester Hendrick Wijhers wordt beleend met het leen genaamd Darth, Gruijt of Slousenhoff te Nijerkercken.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 218, fol. 84-83vs.

 

vr 5 augustus 1652

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Nuijs en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus van Nuijs, ged. Swalmen 5-8-1652 (get. Godefridus in Beekerhoff en Ida Gielen; zn. van Petrus x Gertrudis NN).

 

7 augustus 1652

ST.‑ODILINBERG - Bartholomaeus van Dijck, scholtis van het ambt Montfort, Johan Daemen, Simon Brentgens en Gijs Berets, schepenen te Sint Odilinberg, oorkonden dat Wilhelm Boenen van Weerdt c.s. een jaarlijkse rente van 8 gouden souvereinen, nader vermeld in de hoofdbrief d.d. 17 maart 1649 waarmee deze akte is getransfigeerd, hebben overgedragen aan Wilhelm Cuijpers en Elske Deenen, echtelieden, of toonder van deze obligatie.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 1697, bijlage B. Eenvoudig afschrift op papier door J. Geelen d.d. 7-7-1684.

Vgl. 16-5-1684. De aankopers waren pachters van de Asselterhof onder Swalmen.

 

10 augustus 1652

RIJKEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Gerit, de zoon van Engell den Cuijper, als bruidegom, en Jen, de dochter van Corst van geen Stege, weduwe van Gerit aen geen Oort, als bruid.

Eventuele nakinderen uit dit huwelijk zullen 100 daalder ontvangen uit hun moeders goed, genaamd de Stege te Rijckell gelegen, en 50 gulden van het goed te Kesseleijck gelegen. De voorkinderen zullen huis, schuur, hof en land in erfenis behouden zoals het te Besel is gelegen.

De voorkinderen zullen elk een schaap hebben, te weten Claes, Corst en Anneken, en de dochter een koe als zij zal trouwen ('als sij haer sal komen tho bestaeden').

Ten derde sal de oudste zoon, Claes voornoemd, het geweer ('roer') van wijlen zijn vader Gerit aen geen Ort krijgen, waarbij echter wordt bepaald dat de bruidegom het geweer zal mogen gebruiken 'tot dat hij tot sijn jaeren gecomen is ende het selve kan gevoeren'.

Mochten enige van de voorkinderen overlijden zonder erfgenamen, dan zullen hun rechten vererven op de langstlevende.

Bruidegom en bruid zullen gehouden zijn 'die gehuchten te onderhouden naer naerbuerprijs ende de voorkinderen optrecken in alles naer hun beste vermogen.'

Opgesteld door Franciscus van der OuderAa, pastoor van Besell, mede ondertekend door:

Gerit Cuijpers, bruidegom (drievork), Engel Cuypers (idem), Gertken in geen Stege (idem, beide laatstgenoemden namens de bruidegom); Jen in geen Stege, bruid (afwijkend merk, lijkend op staande lamp), Gertken Luijten (schop) en Thijs aen geen Oort (zeis); Verder met handmerken van Jan Gerits (drievork), Herman Gerits (idem), Thijsken van Oebroick (bijl) en Dirick Stevens (drievork) als getuigen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 80.

De verzameling handmerken vormt een van de meest gevarieerde mij bekend. Voor mogelijke ouders van Jen zie akte 15-10-1627.

 

n 10 augustus 1652

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Cuijpers [zn. van Angelus de Cuijper] en Joanna Cuijpers alias in gen Steeg [dr. van Christianus Cuijpers en Gertrudis NN; wed. van Gerardus aen gen Oort].

Vgl. ook beestenschat Rijkel d.d. 10-1-1653.

 

vr 15 augustus 1652

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Vissers [overl. tussen 8-1-1659 en 7-4-1659; zn. van Jacobus Vissers en Margaretha Diesters] en Catharina Brouners [Bruijns,overl. vr 8-1-1659.

Uit dit huwelijk:

1. Margarita Wissers, ged. Roermond 15-8-1652 (get. Joannes Diesters en Margarita Diesters; dr. van Jacobus x Catharina Bruijns), jong overl.

2. Margarita Vissers, ged. Roermond 11-7-1657 (get. Henricus Seegen, door Theodorus van Linne, en Joanna van Tegelen; dr. van Jacobus x Catharina Brouners).

 

23 augustus 1652

BEESEL EN BELFELD - Aantekeningen over herfschat te Belfeld door Gerard Lintgen als rentmeester van Montfort.

Extract vuijt seeker ken gentituleert als volght op t eerste bladt van den omslaegh: dit is alsulcke haever, thijns ind hoenre als die van Biesel ind Belffelt geldende sijn aengevangen anno L.

Op den papieren omslagh voorss ses ultimo verso.

Anno ad L op maendagh post Martini heeft Jan Hijnss [lees: Huijss] van Venloe van sijne goede tho Belffelt dat jaerlijcx den keijser vuijtgelt in den herffschadt tho Belfelt drij grijpen, van iiij iaeren betaelt heeft xij grijpen in bijwesens den rentmeijster ind heer Jacob ind beide die Peteren van der Hoeven als schepen ina alle aefterstedige jaeren bis op desen huijdigen dag toe

onder stont accordeert dit extract met het voors. ijer berustende onder mij rentmeijster van de domeijnen van Montfort desen 23 augusti 1652 ende was onderteeckent G. Lintgens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 384; eenvoudige kopie op papier.

De aangehaalde gegevens lijken te wijzen op 1550.

 

24 augustus 1652

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Henrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, dragen Peeter van Elmpt en Griet, echtelieden, twee percelen land, samen groot 5 vierdel plaats

- tussen Gerken in gen Huyxken en Heyn van Elmpt gelegen met de korte zijden grenzend aan de Weijehoff? en de openbare straat;

- tussen Heyn van Elmpt en Stoffer in gen Nierstradt gelegen met de korte zijden grenzend aan Oidtmans en Jan Smiets,

belast met 3 kop rogge, voor een bedrag van 350 gulden over aan Tijsken Cuypers en Hendersken, ook echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik, godsheller reaal.

- Op 6 oktober 1652 ten overstaan van Hendrick ten Dam en Geerit Martens, schepenen, beschud door Giel Cuijpers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 58.

 

26 augustus 1652

BEESEL - Herfschat en wagengeld van Beesel.

Den 26 augustij 1652 den herffschat uijtghesat bij die schepen ende ghesworen utghesat van vyer jaeren dye verloopen sijn tot Momfaert {Montfort} tho betaelen

Reijkell

Heijn te Hoest waeghelt 18 st

Hoesten hoeff waeghegelt 1-16 st

Gherijt op dye Steyghe 18 st

Enghel op dye Steghe 18 st

Thijs van Obrock 18 st

Thonys Lenen 9 st

Ghertes naghelaten vrouwe Threnken 18 st

Matijs Enghels 18 st

W Schroers 35 st

Merken in de Borghe 6 st

Gherijt Sluijsen hoeff 9 st

Lenert Selles halfman op ghen Eijndt 1 gl 16

Pater Hoeff in de Weije 2 gl 2

Besel

Jan van Gratum 9 st

Jan Sanders 1-16

Nesken Quijten 9 st

Merten Smijt 9 st

Jan Kessels 9 st

Thijs van Nieven 18 st /

Pastor half maen Ghert 18 st

Arijaen 18 st

W Quijten 1-16

Gherijt van Waesber 9 st

Enken aen dye Staep 9 st

Merten den Schroer 9 st

Jacob van Ner 9 st

Peter Cruijtsber 1-16

Jan Cruijtsber 9 st

den cuijper in Dyrck van Ner goet nu Jan Cruijtsber goet 9 st

Evert Elles 18 st

Jan op Platser hoeff 1-16 st

Nyllys Jansen 18 st

Steijnken Henskes 6 st

Ghert Cruijtsber 1-16

Ghert Deijckers 18 st

Harmen Smijt 18 st

Dyrck opghen Huijs 1-16

Jan op den Berghe 9 st

Ghert van Baex hoeff of Gherten Roesen 18 st

Thijs Enghels 9 st

Peter Mantels 9 st

Lenaert onder den Eijckelboum 18 st

Gherten op den Bonghaert 18 st /

Deijnijs inder Steyghe 9 st

Thonijs van Chrechten 18 st

Reijner den kouijherdt 9 st

Thijs den Smijt 9 st

Ghert Henderijx 18 st

Helle van Obrock 6 st

Jacop op den Bonghaert 1-16 st

Hencken Berskes 18 st

Peter Dyrx soen van Camp 9 st

Erken van Hoesten 9 st

Dannel van der Leijnden 18 st

Henderick Leen 18 st

Jan Pollen 18 st

Corsten Dannels 18 st

Dyrck Berskes 9 st

Reuijten Deyckers 18 st

den her L[icentiae]t Lom 1 - 16 st

der op den Camp 1-16 st

Huijbert op den Scheij 1-16 st

Felyngh op den Scheij 1-16 st

Peter op den Sandt 1-16 st

den Deijcker 9 st

Henderick Henskes 9 st

Thijs in de Hoeff 18

Peter Pallers 1-16

Thoebben ghoet den halffman 18 st

Arijt in de Hoeff 1-16 /

Offenbeyck

Jan an dye Reijver 1-16 st

Jan op Seynter Claes hoeff 1-16 st

Cornellijs hoeff 1-16 st

Peter op dye melle den muller 9 st

Peter op dye mellen den halfman 18 st

Peter an den Dijck 18 st

Bartel aen den Dijck 18 st

Jan an den Dijck 18 st

Jan van Boeren 18 st

Gherten Leijnsen 1-16

Mijchghel 18 st

Henderyck Herijnx 18 st

Jan Gherijtz 18 st

Dyrck te Steves 18

Leijten te Steves 18

Albbert Claes hoeff 1-16 st

Erken van Boeren 6 st

Leijns Mantels 18 st

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 384.

Vergelijk ook de namen (en schrijfwijzen) op de lijst van 7-5-1654.

 

27 augustus 1652

BEESEL EN BELFELD - Kopie, door Gerart Lintgen als rentmeester van de Montforts domeinen, uit een register van herfschat en wagengeld te Biesel en Belffelt, met bedragen in grijpen en boddregers genoemd in oudere stukken daterend van St.-Michielsdag 1525 [zie 29-9-1525] en 1590. De schrijver lijkt een poging te doen om deze bedragen te vertalen naar andere munt, zoals stuiver, boussen, busken, wijpenningen {witpenning}, albus, negenmennekens, Vlems, Schadtvlems, Meurkens. Vermeld wordt dat Jan Huijs van Venlo goet tot Belffelt jaarlijks 3 grijpen verschuldigd is.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 384; eenvoudige kopie op papier.

 

30 augustus 1652

SWALMEN ‑ Schuldbekentenis voor Derck Staems, schatheffer (te Swalmen?), groot 10 gulden "in elke zedel", ten laste van A(lbert) Th(omas) de Graus, zijnde het restant van een eerdere obligatie van 13 gulden die krachtens vonnis van 14 maart 1652 is gereduceerd tot het huidige bedrag.

Schlo Haag, inv.nr. 4242 (varia). Ondertekend door A.Th. de Graus de Boeningen.

Zie 4-4-1650 en 3-3-1659.

 

.. augustus 1652

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Gosens en Gertrudis Verwaen 'olim in partibus Hollandicus ab hereticus copulati renovaverunt coram me pastore'. Getuigen: Joannes Cruchten en Joannes ..ommen 'consensum suum et more catholico tanquam subditi conjuncti sunt in matrimonio'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18 (RAL 22); dag niet gevonden op fotokopie.

Uit dit huwelijk:

1. Ida Gosens, ged. Swalmen 26-12-1654 (get. Jacobus in Melekerhout en Anna Schirpen; dr. van Petrus x Gertrudis Verwaen).

2. Joanna Gotzens, ged. Swalmen 31-5-1657 (get. Henricus zu Dam en Gertrudis Meuters; dr. van Petrus x Gertrudis Verwaijen).

 

z.d., na 7 september 1652

BEESEL ‑ Openbare verkoop van gemeentegronden.

Ten overstaan van scholtis Dick, Mathijs Engels en Willem Quijten, schepenen, worden de volgende percelen krachtens octrooi d.d. 7 september 1652 bij opbod verkocht:

- morgen gemeinte langs de Veestraet van het huis van Rutgen Deyckers tot aan het huis van Derck Itten, verbleven aan Jan op den Roever;

- morgen in de Effelt gelegen naast Thonis van Cruchten, verbleven aan Tijsken den Smiet;

- morgen in de Effelt gelegen naast Tijsken voornoemd, verbleven aan Hendrick Leenen;

- morgen bemd aan de Offenbeecker Maese gelegen naast Hendrick Crusbergen, verbleven aan Peeter Wielms;

- morgen bemd daarnaast gelegen, verbleven aan Peeter Palters;

- [doorgehaald:] morgen land verbleven aan Gordt Quijten, bode en door hem doorverkocht aan Frans Allerts te Kessel, welk perceel reeds op het vorige folio is te boek gesteld [zie 27-11-1652];

- [doorgehaald:] morgen bemd, verbleven aan Willem Quijten, schepen, welk perceel reeds op het vorige folio is te boek gesteld;

- ongeveer 2 morgen in drie percelen op de Sprungh onder en boven de brug van heer Merwijck gelegen, verbleven aan heer Merwijck. Deze is verplicht een weg te laten aan het bovenste einde van de Sprungh richting Besel, zodat iedereen zijn schapen hier kan laten drinken en er in tijd van nood kan vluchten [vgl. ook proces 26-5-1620]; deze weg is niet gemeten;

- morgen aan de Oleeckerbeeck (?) verbleven aan Willem Quyten, waarvan de rest is overgelaten aan de licentiaat Lom;

- morgen bemd daarnaast gelegen, verbleven aan Meus op de Schans;

- morgen daarnaast gelegen, verbleven aan Evert Elles; deze is later geruild ('omgelacht') met de licentiaat Lom tegen 1 morgen waarop Heyn Heuskens had geboden maar die aan de licentiaat Lom was overgelaten;

- de resterende gemeinte daarnaast gelegen, tot aan de bemd van Hermen Conincx, verbleven aan Willem Winckens tot Kessel; deze is na datum beschud door Trincken Crusbergen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 128vs-129.

 

z.d., na (7 september) 1652

RIJKEL - Akte van immissie.

Ten overstaan van Willem Quyten, Matthijs Enggels, Gordt Cruijsbergen en Willem Stevens kopen Dierck Stams en Neesken Quijten, echtelieden, na openbare verkoop bij opbod volgens octrooi van 1652, een stuk houtgewas te Rijckel op de Vreebergh gelegen tussen Hermen Gerits en de Caevert, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte, voor een bedrag van 43 gulden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 136vs.

 

z.d., n 7 september 1652

BELFELD ‑ Openbare verkoop gemeentegronden.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Wolffers en Hendrick Giesen, schepenen, worden de volgende percelen krachtens octrooi van het Hof d.d. 7 september 1652 bij opbod verkocht:

- morgen heide naast den Langen Jans Camp gelegen, verbleven aan Jan Beelen ('Beelen Jan');

- ongeveer 1 morgen heide achter de Smiet gelegen, verbleven aan Jan in genen Pasch;

- 2 morgen heide op de Smielen naast Jan Beelen Camp gelegen, verbleven aan Hendrick Giesen; later doorverkocht aan Jan Beelen en Trijncken, echtelieden;

- 1 morgen heide en houtgewas op de Smielen gelegen naast Tilleman Mullers, verbleven aan Peeter Trijnes;

- ongeveer morgen onder de Weijen in gen Riedt gelegen naast Lindert aen gen Eijndt, verbleven aan Lambert op den Baeckenbosch;

- 1 morgen heide achter de kamp van Nelis den Schreur en Thilleman Lestiens gelegen, verbleven aan Nelis Peeters.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 130.

 

14 september 1652

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, dragen Derck Allerts en Trincken, echtelieden, ongeveer 2 morgen land aan Beeckerhoffsvelt gelegen met drie zijden grenzend aan Beeckerhoff en de vierde zijde aan de haammaker, voor een bedrag van 260 rijksdaalder over aan Rabet Pijbers [Pijpers] en Fijcken Spaeren, ook echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik, godsgeld 1 blaumueser, vertegenispenning 2 rijksdaalder.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 59.

 

18 september 1652

SWALMEN - Overdracht erfgoederen.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Jan Crompvoets, schepenen, draagt Willhem du Bouijs [Dubois], als man en voogd van Anna Schuermans alsmede als gemachtigde van zijn schoonzuster Gertruijt Schuermans en Sijmen van Vucht als haar daartoe gekozen voogd, al hun erfgoederen onder het kerspel gelegen, zoals deze in verschillende percelen zijn nagelaten door wijlen de ouders van Anna en Gertruijt voornoemd, voor een bedrag van 700 rijksdaalder plus een nieuw kleed voor beide verkoopsters of 5 rijksdaalder daarvoor, over aan Corst Bongaerts en Trijncken Crompvoets, echtelieden. De verkopers? betalen verder een 'affdracht' van 6 kop haver aan het huis Hillenraedt als laatheer, de verkopers betalen de achterstallige pachten en contributies tot op heden verschuldigd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 59vs.

 

29 september 1652

SWALMEN - Rabet den Hameker [alias Pijpers] en Fijke Sporen, echtelieden, bekennen dat zij van Anthonus Mennius, pastoor te Swalmen, een bedrag van 100 daalders Roermond hebben geleend voor een periode van twee of drie maanden, zonder rente. Zou de lening langer uitstaan, dan is wel een rente verschuldigd en wel van 6%, te volstaan met 5% mits betaald wordt binnen 14 dagen na de vervaldatum. Als onderpand stellen Rabet Hammecker, 'soen van Mr. Thijs der Schrur', en zijn echtgenote, al hun pensioenen en goederen, roerend en onroerend, en met name de morgen land gelegen tegen de hof van de Karthuizers, Beckerhoff genaamd, rondom tussen landerijen van deze orde gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

Met handmerken van Rabet den Hameker (apart), Fijke Sporen en Stoffer Lindemans.

Tussen akte en handmerken: 'Dese specie belopende hondert dalers licht gelt moet in alsulcke specie weder gegheven worden: in den iersten twintich Luijcker daler der daler ad 31 st gerekent; vier soffereijnen tstuck gerekent achtien gul 12 st; eenen rosennobel ad 13 gl gerekent; eenen omkieker gerekent ad 19 gl 10 st; eenen Jacobus ad 16 gl gerekent; ende in paijement off cleijn gelt ad 28 st gerekent.'

Dorso: aantekening door Rabet Hammecker [niet leesbaar onderschrift] d.d. 26 december 1652 op St.-Stevensdag [zie aldaar], dat hij een bedrag van 100 gulden Roermonds heeft ontvangen [van NN] tegen een rente van 5%. Het geld is geleend in 4 gouden souvereinen, 3 ducaten, 2 zilveren ducatons, 'daer was 15 stuiver over terug gegeven'.

In hetzelfde dossier een netter afschrift met iets afwijkende tekst doch niet ondertekend.

Voor vermelding van een Thijs de Schroer wonend aan het Munster zie mei 1611, z.d.

Vgl. Gendalim5: Matheis Peipers, ged. Roermond 19-8-1604 als zn. van Adolphus Peipers en Cornelia NN; get. Martinus Ramelen en Catharina Mones.

 

30 september 1652

BEESEL ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten draagt Nuel van Ruer, voor haarzelf en haar man, vier percelen land, in totaal groot ongeveer 3 morgen min 1 vierdel en gelegen als volgt:

- land op het Wiltvelt gelegen tussen Encken Buemers en Peeter van der Linden, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en aan de Effelt;

- land tussen Peeter van Wessem en Guertgen op den Bongart gelegen, met de korte zijden grenzend aan de boomgaard van Peeter van Wessem en jonker Gerit van Baxen;

- land tussen jonker Baxen en Tryncken Sloessen gelegen, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte genaamd de Haesselt en aan de jonker voornoemd;

- land op het Lichtevelt gelegen tussen Peeter van Wissem en Guertgen op den Bongart, met de korte zijden grenzend aan Thijs van Oberick en de gemeinte,

voor in totaal 650 gulden licht geld of 170 rijksdaalder over aan Juexken Wolffers, weduwe van wijlen Jan op den Bongart, gewezen schepen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 126vs.

 

8 oktober 1652

SWALMEN - Gehuwd: Gosuinus Suijlen [Suelen alias Van Elempt in de Heijkamp] en Cornelia Driessen [Drissen, begr. Swalmen 10-2-1672, verm. dr. van Andreas Hendrix, molenaar op de looimolen en bijgenaamd den Loemulder, en Catharina NN, beiden vermeld 18-11-1636]. Getuigen: Everardus Ellen en Joannes aen geen Varen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18 (RAL 22).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt voor huwelijk):

1. Joannes Suijlen, ged. Swalmen 15-4-1653 (get. Everardus Ellen vervangen door Gisbertus Hermens en Anna aen gen Varen vervangen door Anna ter Godts; zn. van Goswinus x Cornelia Driessen).

2. Henricus van Elempt, ged. Swalmen 5-9-1655 (get. Joannes Suijlen en Mechtildis van Elempt vervangen door Hester Driessen; zn. van Goswinus x Cornelia ... Andreas Loemulder), jong overl.

3. Henricus van Elempt, ged. Swalmen 29-10-1656 (get. Matthias Raemekers en Maria Stockmans; zn. van Goswinus x Cornelia Driessen), jong overl.

4. Henricus Suijlen, ged. Swalmen ..-3-1659 (get. Catharina Clovers, peter niet vermeld; zn. van Goswinus x Cornelia Driessen; dag niet leesbaar op fotokopie, doch n 25-3). Tr. Maasniel 17-1-1685 met Caecilia Leijendeckers. Heijncken Suijlen c.s. verkochten op 1-2-1699 een huis te Swalmen-Heide.

5. Joanna Suijlen, ged. Swalmen 17-10-1662 (get. Paulus Maessen en Sijbilla Deckers; dr. van Gotzen x Agnetis Drijssen).

6. Jacobus Suijlen, ged. Swalmen 4-10-1665 (nooddoop door vroedvrouw; get. Catharina Drijssen, peter niet vermeld), verm. jong overl.

7. Jacobus Suijlen, ged. Swalmen 3-10-1667 (get. Thomas Janissen en Christina Raemekers; zn. van Goswinus x Cornelia Drissen).

8. Andreas Suijlen, ged. Swalmen 3-1-1672 (get. Guilielmus Suijlen en Beatrix Wildtschuts; zn. van Goswinus x Cornelia Drissen).

Zij kochten rond 1661 (z.d.) land in de Zandkuil bij Graeterhof. Het feit dat vader Andreas pas na zijn overlijden (4-11-1671) wordt vernoemd, versterkt de aanname van de afstamming van de bruid.

 

8 oktober 1652

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Stoffers [Stoffels] en Margareta Sluijsen [Slousen, dr. van Joannes Slousen en Bertina Quijten - zie 27-10-1661]. Getuigen: Christoforus Arents en Arnoldus Stoffers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 57.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Stoffers, ged. Roermond 18-11-1654 (get. Christoferus Arets en Catharina Chruijsberch vervangen door Bertilia Chruijsberch; moeder: Margarita Slousen).

2. Bertina Stoffers, ged. Roermond 5-12-1654 (get. Joannes Zanders vervangen door Joannes Stoffers en Barbara Heinen vervangen door Elisabetha Otthen; moeder: Margarita Slousen).

3. Elisabetha Stoffers, ged. Roermond 18-10-1656 (get. Christoferus Arets vervangen door Joannes Beeck en Elisabetha Stoffers vervangen door Mechtilda Maurits; moeder: Margarita Slousen).

4. Margarita Stoffers, ged. Roermond 24-9-1658 (get. Arnoldus Stoffers en Elisabetha Otten; moeder: Margarita Sluijsen).

5. Joannes Stoffels, ged. Roermond 6-10-1660 (get. Guilhelmus Syben vervangen door Joannes Stoffels en Joanna Pricken; moeder: Margarita Sluijsen).

6. Arnoldus Stoffers, ged. Roermond 11-2-1663 (get. Theodorus Aquarius en Elisabetha Keunen vervangen door Elisabetha Stoffers; moeder Margarita Sluijsen).

7. Wilhelmus Stoffers, ged. Roermond 17-8-1666 (get. Joannes Gerarts en Catharina Feben; moeder: Margaretha Slousen).

8. Godefridus Stoffers, ged. Roermond 24-2-1669 (get. Godefridus Quijten vervangen door Joannes Quijten en Gebela Jansens door Agnes Rytsen; moeder: Margarita Slousen).

9. Elisabetha Stoffers, ged. Roermond 12-2-1673 (get. Severinus Jansen en Catharina Minckenberch; moeder: Margarita Slousen).

Zij verkochten op 27-10-1661 hun aandeel in de smalle tiende te Beesel.

 

22 oktober 1652

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Willem Rutsen en Hendrick ten Dam, schepenen, dragen Gubbel Lenis en Metgen, echtelieden, twee stukken land, te weten:

- huis en hof, groot ongeveer morgen, tussen Thijs in gen Winderden en Thijs in gen Hawinckel gelegen met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en de Venlosche weg;

- en het andere stuk tussen Gerit Sloux en Jennes Cueven gelegen met de korte zijden grenzend aan de Luenacker en Jacob Giesen,

voor een bedrag van 275 ('dry hondert min vijffentwintich') gulden en rijksdaalder als vertegenispenning over aan Willem Rubkens, licop en armengeld naar landsgebruik, godsheller 1 schelling.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 59-59vs.

 

25 oktober 1652

SWALMEN ‑ (Afgeloste) obligatie, groot 1.246 gulden 10 stuiver, ten behoeve van Dierck Stams en ten laste van de gemeente Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 286; charter. Met getransfigeerde overdracht van 25-12-1652. Afgelost oktober 1743.

 

27 oktober 1652

ASSELT - Gehuwd: Joannes Nijsen [overl. vr 17-9-1669] en Catharina Slausen [Slousen]. Getuigen: Thomas Nijsen en Conradus van Raij.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.

Achternaam bruid volgens klapper RALM: Slangen, dit is onjuist. Zij verkochten landerijen te Reuver 19-11-1660.

 

30 oktober 1652

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht huis en hof in het Molenveld.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quyten, schepenen, dragen Peeter op geenen Wijer en Grietgen van Kessel, echtelieden, ongeveer morgen land met huis en hof in het Muelenvelt gelegen, belast met jaarlijks 4 kop rogge aan jonker Merwijck tot Kessel en 2 stuiver 5 duit herfschat aan het huis Montfort, voor een bedrag van 150 gulden over aan Heijn van den Weijer en Peitien Schoenmeijckers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 127vs.

 

2 november 1652

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Craen [procureur en notaris] en Catharina Lockermans [ged. Roermond 1-9-1630, dr. van Egidius Lockermans en Ida van Swalmen]. Getuigen: Henricus Bijl en Isabella Dijck.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Maria Craen, ged. Roermond 17-8-1653 (get. Joannes Craen / Godefridus van Swamen en Odilia Schotten).

2. Ida Caen, ged. Roermond 25-1-1655 (get. Henricus Schaffers en Mechtildis Lockermans / Mechtildis Lockermans).

3. Joannes Craen, ged. Roermond 27-11-1656 (get. Theodorus Emmers / Henricus Voosterman en Sabina de Stemborn).

4. Leonardus Craen, ged. Roermond 17-7-1658 (get. Antonius Pelgrom en Henrica van Swamen).

5. Anna Ida Craen, ged. Roermond 23-8-1660 (get. Joannes Guilhelmus de Cortenbach, erfvoogd, en Windelina van Linne).

6. Leonardus Craen, ged. Roermond 17-1-1662 (get. Theodorus Lin en Gertruijdis Kluijt).

7. Joannes Jacobus Craen, ged. Roermond 9-2-1663 (get. Jacobus Gylekens, vice-momboir, en Anna Pauwels).

8. Isabella Craen, ged. Roermond 4-1-1666 (get. Joannes Ooms en Joanna van Oost).

Procureur Craen wordt op 20-1-1667 vermeld als landeigenaar te Swalmen.

 

11 november 1652

(St.-Martinusdag)

BELFELD-GELOO ‑ Buxhoff te Belfeld-Geloo is jaarlijks 7 vat haver, 2 kapoenen en 19 denier verschuldigd (aan de Buerense Laathof). De hof omvat 22 morgen lijfgewinsgoed en 20 morgen erftijnsgoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 94.

 

vr 17 november 1652

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Slabbers [Slabberts] en Anna Spee.

DTB-Registers St.-Aldegondisparochie Buggenum (klappers RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Geertrudis Slabberts, ged. Buggenum 17-11-1652 (get. Joannes Mue... en Elisabeth Quicken; dr. van Jacobus x Anna Spee). Tr. verm. 1) Buggenum 1-5-1683 met Franciscus Hermans; 2) Buggenum ..-10-1689 met Egidius Nelissen.

2. Henricus Slabberts, ged. Buggenum 25-4-1655 (get. Jacobus Slabberts en Bertilla Spee; zn. van Jacobus x Anna Spee), mogelijk begr. Swalmen 17-12-1716. Tr. Buggenum 10-2-1678 met Catharina Vereijcken.

3. Jacobus Slabberts, ged. Buggenum 16-9-1657 (get. Wolterus Gijsberts en Maria Beren; zn. van Jacobus x Anna Spee).

4. Cunegundis Slabberts, ged. Buggenum 5-1-1659 (get. Henricus Spee en Gertrudis Slabberts; dr. van Jacobus x Anna Spee).

5. Leonardus Slabberts, ged. Buggenum 9-1-1661 (get. Gerlacus Verboecquet en Berta Slabberts; zn. van Jacobus x Anna Spee).

6. Conrardus Slabbers, ged. Buggenum 4-12-1663 (get. Gerlacus Verboequet en Petrus Spee; zn. van Jacobus x Anna Spee), mogelijk begr. ald. 29-3-1690. Tr. mogelijk ... met Anna van Iperen.

7. Petrus Slabberts, ged. Buggenum 15-8-1666 (get. Godefridus Michels en Gertrudis Poulsen; zn. van Jacobus x Anna Spee).

 

17 november 1652

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Matthias Woestingh [ged. Roermond 24-6-1628, zn. van Tilmanus Woestingh en Elisabetha van der Donck] en Gertrudis Heijster. Getuigen: Theodorus Woesting en Gertrudis Agnes Woesting.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Henricus Woestingh, ged. Roermond 23-9-1653 (get. Bartholomaeus Poeijn, raadsheer, en Elisabetha van der Donck genaamd Woestingh).

2. Petronella Ursula Woestingh, ged. Roermond 1-7-1655 (get. Petrus Heister, abt te Wenen, vervangen door Bartholomaeus Poeyn, raadsheer, en Maria Bordels).

3. Gertrudis Ursula Woestingh, ged. Roermond 28-12-1656 (get. Henricus Goris, schepen, en Appollonia van Lom / Catharina Heijster). Tr. met Joannes Arnoldus Heijster.

 

z.d., vr 18 november 1652

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Quiten [overl. n 4-8-1663, zn. van Godefridus Quiten en Gertrudis Selissen] en Elisabeth Engels [mogelijk overl. Belfeld 30-1-1666; zij hertr. mogelijk Belfeld 19-8-1663 met Petrus Boots.

Voor verwantschap zie o.a. 180-11-1652.

 

18 november 1652

BEESEL ‑ Overdracht erfdeel.

Ten overstaan van Hendrick Wolffers en Willem Stevens, schepenen, dragen Thijs Naus en Fijcken Haers, echtelieden, alle erfgoederen, zijnde het deel zoals Thijs en echtgenote dit hebben gerfd van hun ouders met name (sic) Goert Quyten en Gertgen Selissen, zijn gewezen echtgenote, ongeacht of deze bestaan uit huis, hof, landerijen, geldrenten of anderszins, plus alle aanspraken op datgene wat ze zullen erven van Gertgen Selissen, de moeder van Willem Quijten, voor een bedrag van 855 gulden licht en 1 dubbele dukaat als vertegenispenning voor Fijcken, over aan Willem Quijten, medeschepen, en Lisbeth Engelen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 128.

Onduidelijk schrift en zinsconstructie; interpretatie onder voorbehoud.

 

18 november 1652

OFFENBEEK ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Wilhelm Stevens, schepenen, draagt Goerdt Quyten, bode, krachtens octrooi van het Hof verleend d.d. 7 september 1652, 3 vierdel plaats min 1 roede heiland op de Offerbeecker Maese gelegen tussen de Maas en de Oe, met de korte zijden grenzend aan Hendrick Heuskens en Frans Allerts, belast met jaarlijks 1 stuiver aan het huis Montfort, zoals eerder bij opbod met brandende kaars verkocht aan Willem Quyten, voor een bedrag van 145 gulden brabants over aan Thijs Naus en Fijcken Haers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 128.

Onduidelijk schrift en zinsconstructie; interpretatie onder voorbehoud.

 

27 november 1652

OFFENBEEK ‑ Akte van immissie.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quiten draagt Goerdt Quijten, bode, krachtens octrooi van het Hof verleend d.d. 7 september 1652, na opbod met brandende kaars morgen heide gelegen op de Olecker (?) Maese tussen Peeter Palters en Thijs Naes [= Naus], met de korte zijden grenzend aan de maas en de openbare weg op de oever, voor een bedrag van 109 gulden brabants over aan Frans Allerts en Grietgen Smidt, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 127.

 

28 november 1652

BEESEL ‑ Akte van immissie.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten draagt Goert Quyten, gerichtsbode, krachtens octrooi van het Hof, verleend d.d. 7 september 1652, na opbod met brandende kaars ongeveer 5 vierdel plaats hei‑ of weibemd langs de Maas gelegen tussen de Maas en het veld, met de korte zijden grenzend aan Hermen Tullers en Hendrick Heuskens, belast met jaarlijks 2 stuiver brabants aan het huis Montfort, voor een bedrag van 200 gulden licht geld over aan Willem Winckens en Lisbet van Dael, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 127vs.

 

30 november 1652

"op Ste. Andrea dach apostoli"

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- Heft Geret van den Bongaerdt halfman op Cornelishoff betaelt een thinshoen wegen Bongaerdts goedt;

- Item ten selven daege heft Jan aen die Beeck betaelt een thinshoen wegen sijn Beecker Weijde;

- Item Stincken de weduwe van Jan Gubbels zl heft betaelt een thinshoen wegen Gubbels goedt, so voor haer als voor haere mitgedeelinge, naementlijck Theunis ende Hil in der Steegen;

- Item Herman Rutgens solvit een thinshoen wegen het goedt aen Drabben valderen;

- Item Aret Wolfaerts solvit twee thinshoener wegen Wolfaerts goedt, ende Dirck ende Vranck Ummelen goedt;

- Item Jan den halfman op Plaetser Hoff solvit vier thins capuijnen wegen den selven hoff;

- Item Trincken Sluijsen heft betaelt een thinshoen wegen Zoons goedt gelegen aen het Busserendt ter eener sijde neven Wolfaerts goedt ende ter ander neven Erken van Hoestens goedt;

- Item Henderick Leinen solvit een thinshoen wegen Jan Jennekens goedt;

- Item Erken van Hoesten solvit een thinshoen;

- Item Jan Peulen heft betaelt een thinshoen wegen Jencken der Vorsters goedt;

- Item Dirck Heijnen solvit in naeme ende van wegen Trineken Stockmans een thinshoen staende op Stockmans goedt;

- Item Dirck Leinen als helder van Tobben goedt solvit in naeme ende van wegen Tobben kinderen een thinshoen staende op Tobben goedt aen het valderen;

- Item Jan aen gen Reuver solvit een thinshoen wegen Vaesse goedt;

- Item Jacob weduwe van Jan op ten Bongaerdt zl heft betaelt een thinshoen wegen het goedt dat haer van Rutgen aen gen Busserendt aengestorven is;

- Item Hil Maessen solvit een thinshoen;

- Item Geurtgen Roesen van Sevenheim solvit twee thinshoener een wegen Drabben goedt, ende d'ander wegen sijn goedt aen het Busserendt, beneven Hil Maessen goedt;

- Item Trijnen Rutten onder den Eeckelboom heft betaelt een thinshoen in naeme Jan Beumers, wegen Beumers goedt.

Oirkondt mit eijgener handt geschreeven ende onderschreeven. (w.g.) J.G. de Baexen.

Gemeentehuis Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 159, fol. 2vs-3.

Zie ook 30-11-1651 en 30-11-1653.

 

3 december 1652

Zie 12 oktober 1654.

 

6 december 1652

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Akte van immissie.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten, schepenen, draagt Goert Quijten, bode, krachtens octrooi van het Hof verleend d.d. 7 september 1652, 1 vierdel plaats aan het Bussereijndt gelegen boven de Rentboem en rondom in de gemeinte gelegen, zoals eerder na opbod met brandende kaars verkocht aan Goerdt Quijten, voor een bedrag van 42 gulden over aan Peeter Dercx en Stijncken Linderts, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 128.

 

6 december 1652

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Akte van immissie.

Ten overstaan van Matthijs Engels en Willem Quijten, schepenen, draagt Goert Quijten, bode, krachtens octrooi van het Hof verleend d.d. 7 september 1652, ongeveer 3 vierdel plaats broek aan het Bussereyndt gelegen tussen Peeter Cruisbergen en rondom in de gemeinte, belast met jaarlijks 2 stuiver per morgen aan het huis Montfort, zoals eerder bij opbod met brandende kaars verkocht aan Willem Quijten, alsmede 1 morgen heide [ligging niet ingevuld] voor een bedrag van 110 gulden brabants over aan Hendrick Buerskens en Nees Craenen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 128vs.

 

7 december 1652

SWALMEN ‑ Overdracht hoeve de Ray.

Ten overstaan van de laatbank Asselt verkoopt de rechtsgeleerde Anthoin Vorsterman zijn boerderij gelegen op die Ray te Swalmen, groot circa 37 morgen met huis, hof c.a. voor een bedrag van 4.500 gulden aan kolonel Francois Bitot, gouverneur van Roermond, en diens echtgenote Margaretha Muton.

Schlo Haag, inv.nr. 4242 (varia). Afschrift.

 

18 december 1652

BEESEL - (z.d., vr 18-12-1652) Jonker Gerardt van Baexsen toe Besel schrijft dat de gerechtsbode van Besel gisteren bij hem is geweest met een bevelschrift van scholtis Dijck, waarin Baexsen wordt bevolen om samen met zijn pachter net als de overige naburen wacht te houden, om zo de Lotharingse troepen helpen te keren. Er is eerst een ton bier gedronken die door Van Baexsen moest worden betaald [onduidelijk door wie en waarom]. Van Baexsen, 'die noch 14 huysluyden onder hem is hebbende, diewelcke sijne lenderijen cultiveren', heeft zijn landpachters nooit verhinderd om mee wacht te lopen.

Van Baexsen is niet van plan wegens 'de tegenwoirdige sorge, soo van de Franchoisen als Lottringers, dit adelick huys souden verlaeten, ende in hasarde te stellen van alles quyt te worden'. Hij vraagt daarom om zijn goederen volgens oud recht te mogen beschermen.

BEESEL - Verzoekschrift door N. Maen aan stadhouder, kanselier en raden van het Hof van Gelder te Roermond om spoedig van schepenen en gezworenen van Besel de reden te vernemen van de verpanding van goederen eigendom van jonker Gerard van Baexsen tot Besel, die hierover heeft geklaagd.

BEESEL - Brief van A. Fabri namens Gerardt van Baexen toe Besel, dat hij op 14 december j.l. genoodzaakt is geweest een verzoekschrift te richten aan scholtis Dijck 'ter oorsake van een seer groet offronte, d'welck hij den suppliant niet dan deur eenen puyren pick heeft aengedaen gehadt, ende oock volgende sijne ende halffmans schaepen, lestleden onderstanden in sijne gewalt te nemen.' Van Baexen vreest dat 'die schaepen d'een opt d'ander liggende, ende winterdach sijnde, t'eenemael bederven'. Hij vraagt de scholtis om de gepande schapen terug te geven. - Met ordonnantie van het Hof aan de scholtis om de schapen, voor zover deze zijn gepand in verband met het geschil over de wacht, los te laten.

GHS Beese, Reuver, inv.nr. 9. Omslag: Proces tussen de schepenen en gerfden van Beesel en jr. Hans Willem van Baexen wegen toelating tot de ridderschap.

 

26 december 1652

SWALMEN - Obligatie.

Rabet Hammecker [alias Pijpers] bekent dat hij in aanwezigheid van zijn broer Jan een bedrag van 100 gulden heeft opgenomen van de pastoor van Swalmen [in munten als vermeld bij akte d.d. 29 september 1652 tegen een rente van 6%, jaarlijks te betalen op St.-Stevensdag] tot aankoop van 2 morgen land die hij heeft gekocht van zijn oom, gelegen naast zijn ene morgen land gelegen aan de hof van de Karthuizers, tegen de Beckerhoff. Als onderpand stellen Rabet en zijn vrouw al hun goederen, met name 3 morgen land [zonder plaatsaanduiding].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

 

1652, z.d.

ROERMOND - president Grammeij [Ido de Grammaye, .. van Theodora Heerma, geh. ... vr 21-3-1609].

GA Roermond, Rekeningen Overluiden.

 

1652, z.d.

ROERMOND - Overleden: ritmeester Haften.

GA Roermond, Rekeningen Overluiden.

 

1652, z.d. ?

SWALMEN - Verzoekschrift van de regeerders en naburen van Swalmen aan de bisschop van Roermond, om hun 'kist' of schepenkom in de kerk te mogen plaatsen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst inv.nr. 352.

Zie idem, inv.nr. 378 d.d. 21-7-1761 voor inhoud van deze 'schepencomp'.

 

1652, z.d. ?

SWALMEN ‑ Het Hof doet een uitspraak inzake een geschil tussen Derich Stams, gewezen schatheffer, enerzijds en schepenen en regeerders van Swalmen anderzijds, over de betaling van de rente over een door Stams geleend bedrag.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 312.

Zie 25-10-1651.

 

 

1653

vr 10 januari 1653

Z.P. - Gehuwd: Paulus Erkens [mogelijk alias Arets] en Maria Houben [mogelijk alias Custers].

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Erkens, ged. Swalmen ..-1-1653 (get. Matthias Raepkens en Gertrudis de Groot; zn. van Paulus x Maria Houben, dag mogelijk 9, doch niet voldoende leesbaar op fotokopie).

Voor een echtpaar Paulus x Maria zie ook Swalmen 11-5-1635 en 30-3-1650 en 16-11-1651.

 

10 januari 1653

BEESEL ‑ Beestenschat van Beesel, uitgezet en ontvangen door Gordt Quyten en Harmen Gerits op datum als boven, 1 koe gerekend aan 24 stuiver, een rund aan 12 stuiver, een schaap aan 3 stuiver, een bijenkorf aan 2 stuiver brabants.

 

koe

rund

sch

gans

bijen

 

 

(folio 1:)

 

 

 

 

 

 

 

HOOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Heyn te Hoosten

2

2

2

3

16

 

Hoosterhoff

4

2

81

18

3

RYCKEL

 

 

 

 

 

 

 

Gerit op de Steeg

3

2

3

12

Engel den Cuyper [vgl. 10-8-1652]

2

1

2

16

Thijs van Oberyck

4

4

16

Thonijs Leenen (?)

2

2

8

Geerckens Trincken

2

1

3

0

Matthijs Engels

4

1