KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1820-1829

laatst opgeslagen: woensdag 17 april 2024

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1820

8 januari 1820

BEESEL ‑ Ernest Petit verzoekt de burgemeester van Beesel om herstel van fouten die zijn gemaakt bij het meten van erven en stelt voor om de daardoor door anderen betaalde schattingen terug te betalen.

RAL Maastricht, Familie-archief De Magnee te Horn, inv.nr. 195.

Met bijbehorende stukken en schetsen van de percelen. Zie 26-11-1835.

 

8 januari 1820

REUVER ‑ De brug over de Schelkensbeek is bij hoog water ingestort en met het afnemende water meegespoeld. De gemeente Beesel verzoekt restitutie van de 234,72 francs die in 1813 aan Swalmen zijn geleend voor een brug aldaar.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/112.

Zie 25-6-1818 en 26-3-1822.

 

11 januari 1820

BEESEL ‑ Inventaris van de nalatenschap van Willem Mathijs Driessen en Joanna Janssen (te Beesel).

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1820/10.

Zie 8-10-1819.

 

17 januari 1820

SWALMEN - Gehuwd: Tilmanus Klumpkens [geb. Swalmen 11-9-1791, dienstknecht 1820, zn. van Jacobus Klumpkens, dagloner, en Cornelia Denier] en Wilhelmina Wijnants [geb. Swalmen 11-10-1792, dienstmeid 1820, dr. van Gerardus Wijnants en Petronella Beek].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Petronella Clumpkens, geb. Swalmen 13-6-1820, overl. Roermond 13-11-1855. Tr. Swalmen 16-10-1844 met Renier Sibert Vogels.

2.       Cornelia Clumpkens, geb. Swalmen 7-7-1822. Tr. Kessel 3-2-1852 met Pieter Beurskens.

3.       Wendelina Clumpkens, geb. Swalmen 25-10-1824, overl. ald. 3-3-1901. Tr. Swalmen 12-4-1853 met Peter Sillen.

4.       Joanna Maria Clumpkens, geb. Swalmen 11-1-1827.

5.       Joannes Clumpkens, geb. Swalmen 18-6-1830. Tr. Swalmen 30-3-1864 met Joanna Joosten.

6.       Margaretha Clumpkens, geb. Swalmen 20-3-1834, overl. ald. 1-6-1864. Tr. Swalmen 10-4-1863 met Peter Vincent.

7.       Hubertina Clumpkens, geb. Swalmen 30-3-1837.

 

21 januari 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 23-1-1820, disp. 2e en 3e graad, get.: Gerardus Jansen en Jacobus Rulkens): Franciscus Heldens [geb. Beesel 22-4-1794, grondeigenaar, overl. ald. 13-9-1850, oud 56 jaar, zn. van Gerard Heldens en Anna Maria Gerits « 23-11-1791; hij hertr. Beesel 4-5-1840 met Anna Maria Derix] en Joanna Elisabeth Janssen [geb. Beesel 30-12-1795, overl. ald. 4-4-1830, oud 34 jaar, dr. van Henricus Janssen en Wilhelmina Gerits; wed. van Wilhelmus Mathias Drissen, geh. Beesel 12-8-1815].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/331; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Joannes Wilhelmus Heldens, geb. en ged. Beesel 16-9-1820 (get. Gerardus Heldens en Anna Maria Gerits). Tr. Beesel 3-6-1859 met Anna Maria Hubertina van der Velden.

2.       Joanna Hubertina Heldens, geb. en ged. Beesel 16-9-1820 (get. Conrardus Janssen en Catharina Raemaeckers), in 1862 inwonend bij haar broer Willem.

3.       Joanna Gertrudis Heldens, geb. en ged. Beesel 2-10-1822 (get. Franciscus Janssen en Anna Maria Dresens). Tr. Beesel 21-9-1857 met Gerardus Arts.

4.       Joanna Maria Huberta Heldens, geb. en ged. Beesel 22-9-1824 (get. Joannes Heldens en Joanna M.H. van de Mortel), overl. ald. 6-10-1824, oud 16 dagen.

5.       Gerardus Hubertus Heldens, geb. en ged. Beesel 17-11-1825 (get. Gerardus Janssen en Joanna Maria Heldens), overl. ald. 22-12-1825, oud 1 maand.

6.       Anna Maria Huberta Heldens, geb. en ged. Beesel 30-8-1827 (get. Gerardus Stox en Anna Maria Janssens). Tr. Beesel 12-5-1858 met Joannes Theodorus Hubertus Timmermans.

7.       Elisabeth Huberta Heldens, geb. en ged. Beesel 5-3-1830 (get. Godefridus Smeets en Anna Maria Heldens), in 1862 inwonend bij haar broer Willem. Tr. 1) Beesel 5-2-1869 met Wilhelmus Smeets; 2) Beesel 12-4-1872 met Gerardus Jacobus Hubertus Geurts.

Johanna Elisabeth Janssen was in tweede huwelijk getrouwd onder huwelijksvoorwaarden, opgemaakt ten overstaan van notaris Hendrik Antoon Milliard te Roermond d.d. 11-1-1820, waarbij de langstlevende het eigendom van de roerende goederen zou genieten plus het vruchtgebruik van de onroerende goederen. Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek werd Heldens echter erfgenaam voor 1/8 en de zeven kinderen uit de beide huwelijken van de overledene ieder voor 1/7 deel. Zij liet uitgebreide landerijen na plus twee huizen, schuren en stallingen op de Kruijsberg (nrs. 21 en 37), 1/5 deel in de pachthof genaamd Wijerhof te Maasniel en 1/5 deel in de Boonhof te Kessel, alles reeds haar eigendom bij het aangaan van het tweede huwelijk. Daarnaast werden tijdens haar huwelijk met Heldens aangekocht: “een nieuw getimmerd huis met schuur en stallingen gelegen te Besel op den Kruisberg. Het huis en een gedeelte der stallingen is getimmerd op gronden door de gemeenschap gekocht, het overige gedeelte der stallingen is gebouwd op eigen patrimoniële grond der overledene.” Verder waren tijdens dit tweede huwelijk nog enkele tientallen percelen akkerland, weiland en heide aangekocht.
De aangifte werd gedaan door 1) Franciscus Heldens, grondeigenaar te Besel, in eigen naam en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Jan, Huibert, Johanna, Anna Maria en Maria Elisabeth Heldens; en 2) Gerard Janssen, grondeigenaar te Besel, als voogd van de twee minderjarige kinderen Wilhelmina Hubertine en Anna Catharina Dreesssen uit het eerste huwelijk van de overledene met Willem Mathis Dreessen. Bron: MvS, verfilming 105/2481.

Frans Heldens was in 1843 eigenaar van het pand Cruysberg (De Troubadour, sectie G 109 en 110).

In 1862 werd dit pand bewoond door zoon Willem en zijn gezin; zijn ongehuwde zussen Hubertina en Elisabeth waren inwonend. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 84.

 

21 januari 1820

BEESEL – Gehuwd (BS; RK: Beesel 26-1-1820, get. Franciscus Giesen en Antonius Tiesen): Willem Joosten [geb. Belfeld 26-4-1795, akkerman 1820, overl. Beesel 29-4-1857, oud 62 jaar, zn. van Henricus Joosten, akkerman, en Gertrudis Driessen « 26-4-1785] en Anne Marie Claessen [Maria Claassen, geb. Beesel 2-2-1798, dr. van Peter Claessen, akkerman, en Mechtildis Smeets « 12-8-1782].

GHS Beesel, BS-2/333; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Gertrudis Joosten, geb. Beesel 11-7-1820, overl. Tegelen 18-6-1889. Tr. Tegelen 10-5-1843 met Henricus Jacobus Gijtmans.

2.       Petrus (Peter) Joosten, geb. en ged. Beesel 19-3-1822 (doopget. Henricus Joosten en Joanna Claesen), overl. ald. 23-5-1877. Tr. Beesel 5-5-1876 met Anna Elisabeth Timmermans.

3.       Joannes Henricus (Hendrik) Joosten, geb. en ged. Beesel 2-2-1824 (get. Jacobus Heldens en Ida Joosten). Tr. Beesel 14-11-1862 met Anna Maria Smeets.

4.       Wilhelmus Antonius Joosten, geb. Beesel 20-7-1826, ged. 19!!-7-1826 (doopget. Antonius Peters en Anna Maria Claessen), overl. ald. 6-2-1827 als Willem Anton, oud 8 maanden.

5.       Wilhelmina Christina Joosten, geb. Beesel 13-12-1827, ged. ald. 14-12-1827 (als Christina, doopget. Godefridus Driessen en Christina Tijssen), ongehuwd overl. ald. 3-5-1847, oud 19 jaar .

6.       Wilhelmus (Willem) Joosten, geb. en ged. Beesel 11-9-1830. (doopget. Wilhelmus Claesen en Margarita Joosten), overl. ald. 26-10-1874. Tr. Maasbree 17-4-1868 met Anna Elisabeth Timmermans.

7.       Joanna Catharina Hubertina (Anna Catharina) Joosten, geb. Beesel 12-3-1833, op 1-1-1868 vertrokken naar Vlodrop, ongehuwd overl. Weert 29-3-1882, oud 49 jaar.

8.       Joannes Hubertus (Joannes) Joosten, geb. Beesel 16-9-1835, overl. ald. 15-10-1916. Tr. Beesel 16-4-1869 met Anna Elisabeth Hubertina Beurskens.

9.       Maria Carlina Joosten, geb. Beesel 19-7-1838, overl. ald. 3-5-1842 als Maria Carolina, oud 3 jaar.

10.     Theodorus Joosten, geb. Beesel 22-2-1841, priester gewijd 6-4-1867, benoemd te kapelaan te Vlodrop 20-9-1867, als rector te Swartbroek 7-12-1878, als pastoor te Nunhem 30-9-1886, als pastoor te Beegden 24-2-1891, overl. Beegden 8-7-1911 als pastoor aldaar.

De huwelijksbijlage bevat militiegegevens en signalement van de bruidegom. Voor obligatie zie 28-12-1844.

In 1862 was Maria Claassen, weduwe Joosten, gezinshoofd op het adres Dorp 34. Behalve de kinderen Peter, Hendrik, Willem, Anna Catharina en Joannes was er ook nog inwonend personeel. Dienstmeid Petronella Bloemers (Beesel 5-11-1836) vertrok na haar huwelijk op 17-5-1867. Dienstknecht Hendrik Schmits (Beesel 10-2-1847) verhuisde z.d. binnen de gemeente. Op 1-1-1868 verhuisde dochter Anna Catharina naar Vlodrop; moeder Maria Claassen verhuisde op 24-7-1868 eveneens naar Vlodrop, kort nadarthaar schoondochter Anna Elisabeth Timmermans op 18-4-1868 kwam inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 35.

 

28 januari 1820

SWALMEN - Militie.

Nationale militie, provincie Limborg, 26e militie-kanton, gemeente Swalmen.
Inschrijvings-register bevattende negentien personen, verzonden aan den heer gouverneur der provincie Limburg. Swalmen den achtentwintigsten januarij 1800 twintig.

Milice-nationale province de Limbourg, 26e canton de milice, commune de Swalmen. Registre d’inscription comprenant dix neuf personnes, transmis à monsieur le gouverneur de la province de Limbourg. Swalmen, le 28 janvier 1800 vingt. Président de l’administration locale, S. Geraedts, maire.

nr

naam

voornaam

geb.

geb. datum

woonpl.

beroep

vader

moeder

voornaam

beroep

reden

opmerking

1

Delgier

Josephus

Goch (D)

01-03-1801

Swalmen

dienstknegt

Hubertus

Janssen

Petronella

dood - dagloondersche [te Swalmen]

zelfs aangegeven

 

2

Beurskens

Peter Henricus

Swalmen

09-09-1801

Swalmen bij ouders

dagloonder

Joachim

Cuijven

Sophia

dagloonder

zelfs aangegeven

 

3

Janissen

Wilhelmus

Swalmen

11-01-1801

Swalmen bij ouders

dagloonder

Thomas

Coenen

Maria

huijshoudersche

zelfs aangegeven

 

4

Heuts

Franciscus Wilhelmus

Swalmen

04-05-1801

Swalmen

kleermaker

Peter

Naus

Therisa

kleermaker

zelfs aangegeven

 

5

Heijnen

Henricus

Swalmen

07-07-1801

Swalmen bij ouders

akkerman

Henderick

Meuter

Catharina

akkerman

zelfs aangegeven

 

6

Huijben

Joannes Wilhelmus

Swalmen

25-04-1801

Swalmen bij ouders

sadelmaker

Arnoldus

Ickenroth

Gertrudis

sadelmaker

zelfs aangegeven

 

7

Janssen

Wilhelmus

Swalmen

25-02-1801

Swalmen bij ouders

dagloonder

Willem

Heuts

Gertrudis

dood - dagloondersche

zelfs aangegeven

 

8

Camp, op den

Hermanus

Swalmen

02-04-1801

Swalmen

dienstknegt

Daniel

Huijben

Gertrudis

alle bijde dood

zelfs aangegeven

 

9

Peekx

Nicolas

Swalmen

02-07-1801

Swalmen

dienstknegt

Theodor

Slabbers

Maria

dagloondersche

zelfs aangegeven

 

10

Pipers

Cornelis

Swalmen

10-03-1801

Swalmen bij ouders

dagloonder

Joannes

Pansaert

Sophia

dagloonder

zelfs aangegeven

 

11

Sanders

Henricus

Swalmen

27-07-1801

Swalmen bij ouders

akkerman

Leonardus

Henderickx

Leonora

akkerman

zelfs aangegeven

 

12

Schrijnewerkers

Gerardus

Swalmen

16-07-1801

Swalmen

scheeper

Henderick

Teunissen

Sibille

akkerman

zelfs aangegeven

 

13

Vlodrop, van

Joannes

Swalmen

09-10-1801

Swalmen

dienstknegt

Mathis

Slabbers

Joanna

alle bijde dood

zelfs aangegeven

 

14

Montfort, van

Jacobus

Rotterdam

20-12-1801

Swalmen

scheper

-

Van Montfort

Apolonia [te Swalmen]

dagloondersche

zelfs aangegeven

 

15

Zigenhorn

Clemens Wenceslaus

Swalmen

22-05-1801

Gelder (D)

zoldermeester

Frans

Deneve

Agnes

jager [te Swalmen]

zelfs aangegeven

 

16

Henderickx

Jan Stéfanus

Swalmen

16-10-1800

Swalmen

knegt

Gerardus

Sanders

Sophia

voogd: Gerard Ramakers, akkerman

 

tot de klas van den jare 1819, omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

17

Joosen

Jan

Swalmen

04-12-1800

Swalmen

knegt

Pieter

Beek

Catharina

huishoudersche

 

tot de klas van den jare 1819, omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

18

Slabbers

Pieter

Swalmen

07-04-1800

Swalmen bij ouders

dagloonder

Frederick

Bongaerts

Elisabeth

huishoudersche

 

tot de klas van den jare 1819, omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

19

Geraedts

Gerardus

Swalmen

25-01-1801

Melick

scheeper

Willem

Joosten

Anna Catharina

timmerman

aangegeven door sijn vader

 

FamilySearch, registers nationale militie Swalmen, verfilming 67-70/282.

 

3 februari 1820

BEESEL ‑ Pierre Schreijn te Dulken (Dld.) verkoopt huis, schuur, stal, moestuin, bos en akkerland te Beesel voor ƒ 458,32 aan Seger Janissen te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1820/13.

 

11 februari 1820

ITTERVOORT - Gehuwd: Willem Tegelaers [geb. Ittervoort 3-4-1795, viller 1847, landbouwer 1853, zn. van Jan Tegelaers en Maria Peters] en Clara Dressen [Dreesen, Dresen, geb. SWALMEN 20-4-1799, dagloonster 1853, overl. Ittervoort 12-2-1860, oud 60 jaar, dr. van Adam Dressen en Anna Sibilla Schutz « 2-1-1795].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Anna Maria Tegelaers, geb. Ittervoort 17-1-1821, overl. ald. 22-3-1899. Tr. Ittervoort 1-9-1857 met Antonius Monsieur.

2.       Joannes Mathias Tegelaers, geb. Ittervoort 7-3-1822, overl. Weert 5-4-1882. Tr. Nederweert 27-1-1847 met Maria Christina Tegelaers.

3.       Hendrik Tegelaers, geb. Ittervoort 9-8-1823, houtzager. Tr. 1) Ittervoort 30-4-1851 met Anna Margaretha Geurts; 2) Stramproy 3-2-1853 met Maria Barbara Opbroek.

4.       Martinus Tegelaers, geb. Ittervoort 19-5-1825, overl. ald. 10-4-1836, oud 10 jaar.

5.       Anna Margaretha Tegelaers, geb. Ittervoort 28-4-1827, overl. ald. 12-1-1828, oud 8 maanden.

6.       Hermanus Tegelaers, geb. Ittervoort 22-9-1828, overl. ald. 30-7-1828, oud 8 dagen.

7.       Antonius Hubertus Tegelaers, geb. Ittervoort 8-4-1830, overl. ald. 8-6-1830, oud 2 maanden.

8.       Anna Margaretha Tegelaers, geb. Ittervoort 26-6-1831, overl. ald. 1-7-1831, oud 5 dagen.

9.       Joannes Tegelaers, geb. Ittervoort 27-6-1831, overl. ald. 28-6-1831, oud 1 dag.

10.     Margaretha Tegelaers, geb. Ittervoort 16-6-1833, overl. ald. 4-12-1833, oud 6 maanden.

11.     Joannes Tegelaers, geb. Ittervoort 23-10-1834.

12.     Caspar Tegelaars, geb. Ittervoort 8-4-1837, overl. ald. 16-4-1837, oud 8 dagen.

13.     Maria Josephina Tegelaers, geb. Ittervoort 24-9-1838, overl. ald. 9-11-1845, oud 7 jaar.

14.     levenloos kind (m), geb,/overl. Ittervoort 19-1-1840.

15.     Sibilla Tegelaers, geb. Ittervoort 21-4-1841, naaister, overl. Roermond 8-9-1914. Tr. Ittervoort 23-6-1868 met Joannes Petrus Hubertus de Bock, molenaarsknecht.

16.     Martinus Tegelaers, geb. Ittervoort 30-7-1843, overl. ald. 18-11-1860, oud 17 jaar.

 

13 februari 1820

BEESEL ‑ De burgemeester van Beesel beklaagt zich over de pastoor aldaar die "zig niet ontzien heeft van opentlijck onder de godsdienst op eene buitenmatige maniere zig te uyteren over het danssen, zoo zelfs dat men moet aanzien als eene sacriligie bigte ten opzigte van alle die gene, welke gedanst zouden hebben en zulkx niet bij hem maar bij eenen anderen bigts vader zoude gebigt hebben en door denzelven geabsolveert zouden zijn worden".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/114.

 

18 februari 1820

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Rootkrans, oud 65 jaar.

GHS Beesel, Registers BS deel 2 akte nr. 338.

Deze achternaam komt o.a. veel voor in de omgeving van Kerkrade.

 

27 februari 1820

ROERMOND - Gehuwd: Renier Adam Wyers [geb. Roermond 12-8-1793, schoenmaker, overl. ’s-Hertogenbosch 15-6-1867, oud 73 jaar, zn. van Christiaan Wyers en Mechtildis Frenken] en Anna Elisabeth Stroucken [geb. Roermond 16-11-1795, overl. BEESEL 25-10-1875, oud 79 jaar, dr. van Jacob Stroucken en Joanna Hermans].

WieWasWie, 2023.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.       Joanna Maria Wiers, geb. Roermond 18-1-1820, overl. ald. 12-2-1908, oud 88 jaar. Tr. Roermond 31-3-1848 met Thomas Franciscus Joannes Eyck.

2.       Jacobus Vincentius Wijers, geb. Roermond 27-3-1821, overl. ald. 7-4-1821, oud 11 dagen.

3.       Anna Elisabeth Wiers, geb. Roermond 31-1-1822, herbergierster en bakster te REUVER 1858-1880, overl. Roermond 5-12-1884. Tr. Roermond 27-7-1847 met Peter Johan Caspar Geisler.

Het echtpaar woonde rond 1860 in de Swamakersstraat te Roermond. Bron: BevReg Roermond 1860 blad 1488.

 

1 maart 1820

ROERMOND - Overleden: Ludovicus (kerkregisters: Godefridus) Quyten, oud 70 jaar, ongehuwd dienstknecht wonend in de Hegstraat. Begraven 3 maart 1820 te Roermond. Zoon van Hubertus Quyten en Joanna Stockmans.

GA Roermond, Registers DHO; in de kerkregisters heet hij Godefridus.

 

10 maart 1820

BEESEL - Geboren: Gerardus Dings, buitenechtelijke zn. van Gertrudis Dings. Getuigen: Jan Simons en Willem Huben.

GHS Beesel, BS-2/340.

 

12 maart 1820

REUVER ‑ Storting van een waarborgsom door Eustachius Joseph Masguelier te Reuver, ten behoeve van het kantoor van in- en uitvoerrechten.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1820/91.

 

10 april 1820

TEGELEN - Gehuwd: Leonardus Stoffels [geb. Belfeld 3-5-1786, zn. van Wilhelm Stoffels en Johanna Nooten « 25-5-1783] en Margaretha Janssen [geb. Belfeld 8-11-1785, overl. Tegelen 17-4-1854, oud 68 jaar, dr. van Conrardus Janssen en Elisabeth Bongers].

GenLias, 2004; dubbelhuwelijk.

Ui dit huwelijk:

1.       Conrardus Stoffels, geb. Tegelen 17-1-1821, overl. ald. 11-7-1874. Tr. Tegelen 25-8-1854 met Ida Naus.

2.       Johanna Elisabetha Stoffels, geb. Tegelen 6-3-1824, ongehuwd overl. ald. 19-11-1849, oud 25 jaar.

 

10 april 1820

þ TEGELEN - Gehuwd: Paulus Siberg [Sieberg, Sigberg, geb. Bornheim-Brenig bij Bonn (D) 17-9-1780, overl. Belfeld 18-2-1842, oud 61 jaar, zn. van Adolf Siberg en Sybilla Veldbachs, ook: Feltbachs « Heimerzheim 1767] en Anna Maria Stoffels [geb. Belfeld 8-12-1788, overl. ald. 7-12-1856, oud 67 jaar, dr. van Wilhelm Stoffels en Johanna Nooten « 25-5-1783].

WieWasWie, 2023; dubbelhuwelijk.

Uit dit huwelijk:

1.       Louisa Sieberg, geb. Tegelen 24-2-1820, overl. Belfeld 2-4-1830, oud 10 jaar.

2.       Peter Sigberg, geb. Tegelen 10-3-1822, overl. Belfeld 24-7-1829 als Pieter Siberg, oud 7 jaar.

3.       Franciscus Sigberg, geb. Tegelen 12-6-1824, overl. ald. 6-8-1825, oud 14 maanden.

4.       Pieter Sieberg, geb. Belfeld 9-5-1831, overl. ald. 16-5-1831, oud 7 dagen.

 

10 april 1820

TEGELEN - Gehuwd: Hubertus Beckers [Beckkers, Bekkers, geb. Beesel 21-8-1791, overl. ald. 27-1-1842, oud 50 jaar, zn. van Peter Beckers en Catharina Houben « 18-4-1787] en Petronella Gerats [Geraats, geb. Beesel 6-3-1792, overl. ald. 29-4-1839, oud 47 jaar, dr. van Hendricus Gerits en Maria Willemsen « 11-5-1791].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Henricus Beckkers, geb. Beesel 27-8-1821.

2.       Leonardus Beckkers, geb. Beesel 27-8-1821, overl. ald. 15-2-1889. Tr. Beesel 15-4-1845 met Barbara Simons.

3.       Petronella Beckkers, geb. Beesel 31-10-1824, overl. ald. 23-1-1862. Tr. Beesel 15-4-1844 met Joannes Janssen.

4.       Wilhelmina Beckkers, geb. Beesel 1-3-1827, overl. ald. 5-1-1889. Tr. Beesel 7-6-1850 met Rutgerus Rutten.

 

11 april 1820

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Wilhelm Janssen [geb. Belfeld 1797 KLOPT NIET; hij hertr. 1) Bracht 17-10-1834 met Anna Maria Basten; 2) Bracht 25-10-1842 met Maria Klaps] en Wilhelmina Elisabeth Beurschkens [geb. Venlo 1797, ].

Thoer.net, 2022.

 

11 april 1820

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Corens [Coorens, geb. Swalmen 9-6-1796, dagloner 1820, overl. ald. 15-11-1862, oud 66 jaar, zn. van Willem Corens en Agnes Peekx, akkerlieden « 21-4-1789] en Anna Petronella Kessels [Petronella, geb. Roermond 11-1-1797, dienstmeid 1820, overl. Swalmen 28-2-1853, oud 56 jaar, dr. van Willem Kessels en Catharina Hawinkels « 19-11-1788].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Gertrudis Coorens, geb. Swalmen 10-1-1821. Tr. Swalmen 25-4-1853 met Arnoldus Beurskens.

2.       Willem Coorens, geb. Swalmen 24-8-1822, overl. ald. 2-2-1876. Tr. Maasniel 13-4-1847 met Petronella Bremmers.

3.       Pieter Coorens, geb. Swalmen 26-10-1824, overl. ald. 6-12-1881. Tr. Swalmen 16-2-1844 met Mechtildis Jansen.

4.       Anna Gertrudis Coorens, geb. Swalmen 12-11-1827, overl. ald. 26-11-1889. Tr. Swalmen 29-1-1855 met Frederick Kessels.

5.       Joannes Coorens, geb. Swalmen 14-12-1829, overl. ald. 30-3-1882. Tr. Vlodrop 16-5-1853 met Maria Josephina Lammers.

6.       Cornelia Coorens, geb. Swalmen 14-4-1833, ongehuwd overl. ald. 14-8-1852, oud 19 jaar.

7.       Margaretha Coorens, geb. Swalmen 30-7-1835, ongehuwd overl. ald. 12-8-1880, oud 43 jaar.

8.       Maria Hubertina Coorens, geb. Swalmen 20-1-1839, overl. ald. 19-10-1902. Tr. Swalmen 3-2-1862 met Godefridus Hubertus Ramakers.

 

12 april 1820

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Naus [ged. Kessel 16-11-1792, zn. van Joachim Naus en Joanna Schoenmakers] en Anna Jacobs [geb. Belfeld 22-11-1792, dr. van Jacobus Jacobs en Petronella Janssen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Naus, geb. Kessel 15-10-1820.

2.       Pieter Johan Naus, geb. Kessel 2-4-1823, overl. ald. 13-7-1823, oud 3 maanden.

3.       Pieter Johannes Naus, geb. Kessel 31-7-1824.

 

12 april 1820

KESSEL - Gehuwd: Joannes Ludovicus Bodrehaije [geb. Luik, overl. Roermond 19-10-1875, oud 84 jaar, zn. van Ludovicus Bodrehaije en Maria Josepha Wera] en Maria Gertrudis Cecilia van Wijlick [geb. Kessel, dr. van Hermanus van Wijlick en Maria Hermans].

GenLias, 2010.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Ludovicus Hermanus Baudrihaije, geb. …, overl. Roermond 29-11-1862, oud 38 jaar.

2.       Anna Maria Josepha Baudrihaije. Tr. … met Henri Joseph Monseur te Luik.

3.       Wilhelmina Karolina Hubertina Baudrihaije, geb. Roermond … Tr. Roermond 26-9-1859 met Francois Mativa [Matira] uit Luik. Zie verkoop Linne 1-4-1870.

4.       Anna Gertruda Paulina Baudrihaije, geb. Roermond … Tr. Roermond 22-5-1851 met Hermanus Hubertus Verhaegh.

5.       Francisca Julia Rosalia Baudrihaije, geb. Roermond …, overl. Baarlo 6-7-1889. Tr. Roermond 10-9-1862 met Franciscus Petrus Hubertus Janssens. Zie boedelbeschrijving 10-2-1882.

6.       Hermanus Franciscus Victor Baudrihaye, geb. Roermond 27-12-1834.

Voor boedelscheiding zie 26-1-1870. Voor zijn testament zie 14-12-1871.

 

16 april 1820

ROERMOND - Gehuwd: Antonius Thomassen [geb. Swalmen 4-3-1791, landbouwer te Swalmen, overl. Maasniel 2-10-1828, oud 35 jaar, zn. van Christiaan Thomassen en Anna Maria Beurskens « 18-10-1789] en Anna Catharina Bremmers [geb. Maasniel 14-8-1796, dr. van Andreas Bremmers en Helena Smeets]. Getuigen: Joannes Sleuters, Michael Winkils, Peter Jeurissen en Leonard Sarton.

GA Roermond, Registers DHO.

 

17 april 1820

þ BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Franciscus Martinus Gijsen [Giesen, Gijzen, geb. Beesel 10-11-1781, smid, overl. ald. 23-12-1847 als Franciscus Martinus Giesen, oud 65 jaar, zn. van Michiel Gijsen en Windelina Bongers « 15-1-1780; hij hertr. Beesel 13-9-1824 met Catharina Ebus] en Anna Maria Neeten [geb. Beesel 12-7-1783, werkmeid, overl. Beesel 25-1-1824 als Catharina Neeten, oud 38 jaar, dr. van Gerardus Neeten en Catharina Peters « 15-11-1780].

GHS Beesel, BS-2/345.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Wendelina Gijzen, geb. Beesel 19-5-1821, ongeh. overl. Roermond 21-7-1893, oud 72 jaar.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Hubertus Lijnders [Leenders, Lenders, Linders, geb. Beesel 20-1-1790, werkknecht, overl. ald. 28-6-1840, oud 50 jaar, zn. van Hermanus Lijnders en Petronella Schrinewerckers] en Catharina van Dijck [Joanna Catharina, geb. Beesel 3-10-1791, werkmeid, overl. ald. 11-10-1854, dr. van Petrus van Dijck en Aldegonda Hendrickx].

GHS Beesel, BS-2/346.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petrus Hermanus Leenders, geb. Beesel 21-1-1821. Tr. Lobberich (D) 17-10-1856 met Maria Helena Enger.

2.       Joannes Leenders, geb. Beesel 7-2-1822. Tr. Boisheim (D) 18-10-1846 met Anna Gertrud Zangers.

3.       Franciscus Leenders, geb. Beesel 17-5-1823. Tr. Boisheim (D) 28-2-1855 met Maria Mechtildis Spielmanns.

4.       Gerardus Linders, geb. Beesel 18-10-1824. Tr. Dülken (D) 17-10-1860 met Anna Gertrud Sophia Troekes.

5.       Anna Maria Lenders, geb. Beesel 10-3-1826, overl. ald. 15-12-1880. Tr. Beesel 4-4-1856 met Michael Jansen.

6.       Allegonda Lenders, geb. Beesel 20-1-1828.

7.       Ludovicus Leenders, geb. Beesel 22-6-1830.

8.       Petronella Leenders, geb. Beesel 19-5-1833. Tr. Dülken (D) 12-10-1864 met Heinrich Thyssen.

9.       Peter Mathias Lenders, geb. Beesel 4-8-1836. Tr. Breyell (D) 20-7-1870 met Maria Gertrud Hoffmans.

Hubert Leenders c.s. verkochten op 29-11-1829 landerijen te Belfeld.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK Beesel 19-4-1820, get. Mathias Peeters en Mathias Geelen): Jacobus Rulkens [geb. Beesel 3-11-1794, werkknecht 1820, overl. ald. 13-5-1846, oud 51 jaar, zn. van Lambertus Rulkens en Anna Gertruda Busken « 15-5-1790] en Petronella Peters [Peeters, geb. Beesel 4-11-1789, werkmeid 1820, overl. ald. 29-1-1847, oud 57 jaar, dr. van Conrardus Peters en Gertruda Timmermans « 4-5-1779].

GHS Beesel, BS-2/348; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Gertrudis Rulkens, geb. en ged. Beesel 11-4-1821 (als Anna Gertrudis, doopget. Lambertus Rulkens en Gertrudis Timmermans). Tr. Beesel 25-4-1851 met Joannes Cruijsberg.

2.       Conrardus Rulkens, geb. en ged. Beesel 12-7-1822 (doopget. Conrardus Peters en Gertrudis Buskens).

3.       Joannes Martinus Rulkens, geb. en ged. Beesel 11-12-1823 (als Martinus, doopget. Martinus Rulkens en Aldegonda Tiesen), overl. ald. 29-12-1865. Tr. Beesel 27-4-1855 met Joanna Meerts.

4.       Joannes Conrardus Rulkens, geb. en ged. Beesel 5-2-1826 (doopget. Mathias Peters en Aldegondis Buskens), overl. ald. 26-9-1827, oud 1 jaar.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Joannes van der Velden [geb. Beesel 5-2-1788, werkknecht, zn. van Henricus van der Velden en Helena Gerits; hij hertr. Beesel 26-6-1821 met Anna Gertrudis Stroeken] en Albertina Peters [geb. Beesel 13-4-1795, werkmeid, overl. ald. 24-8-1820, dr. van Lambertus Peters en Joanna Smets].

GHS Beesel, BS-2/349.

De aangifte erfbelasting van Albertine Peeters, overleden zonder testament, werd gedaan door haar man Joan van der Velden ten huize van Henri Stroucken te Offenbeek. Zij liet niets na, zoals wordt bevestigd door schepen Gerard Janssen bij afwezigheid van burgemeester Ernest Ruijs van Nieuwenbroek. Bron: MvS Beesel, verfilming 1877/2545.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Lambertus Reijnders [geb. Beesel 15-4-1799, akkerman, overl. ald. 10-1-1866, zn. van Leonard Reijnders en Petronella Peeters] en Gertrude Janssen [Gertrudis, geb. Beesel-Leeuwen 26-12-1791, werkmeid, overl. ald. 6-1-1862, dr. van Thilman Janssen en Catharina Janissen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/350; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Leonardus Reijnders, geb. Beesel 13-2-1821, overl. ald. 13-2-1821.

2.       Leonardus Reijnders, geb. Beesel 11-3-1822, overl. ald. 24-6-1895. Tr. 3-8-1877 met Anna Maria Theodora Giesberts.

3.       Anna Catharina Reijnders, geb. Beesel 10-12-1824, ongeh. overl. ald. 30-4-1877.

4.       Jacobus Reijnders, geb. Beesel 1-11-1827, overl. ald. 20-5-1888. Tr. Beesel 28-4-1865 met Anna Maria Hubertina Wijnen.

5.       Joannes Reijnders, geb. Beesel 5-5-1830, ongeh. overl. ald. 14-1-1895.

6.       Mechtildis Reijnders, geb. Beesel 11-3-1833, overl. ald. 17-5-1835.

7.       Hendricus Reijnders, geb. Beesel 21-1-1837, overl. ald. 13-6-1847.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 25-28. Op 14-4-1820 verklaarden Herman Bongers, herbergier te Venlo, oud 61 jaar; Jacobus Brouwers, hovenier te Venlo, oud 32 jaar; Peter Reijnders, voerman te Venlo, oud 32 jaar; Thomas Janssen, akkerman te Beesel, oud 44 jaar; Andries Beurskens, akkerman te Beesel, oud 33 jaar; Johannes Beurskens, akkerman te Beesel, oud 41 jaar; en Ludovicus Janssen, akkerman te Beesel, oud 53 jaar, dat Lambertus Reijnders op 15 april 1799 in Beesel werd geboren als zoon van wijlen Leonardus Reijnders en Petronella Peters, maar dat zijn geboorte, vermoedelijk wegens ‘de trouble omstandigheden van dien tijd’ niet in de registers is vermeld. De huwelijksbijlagen bevatten tevens een persoonsbeschrijving uit de nationale militie (verfilming 196/633).

Weduwnaar Lambertus Reijnders, akkerman, woonde in 1862 op het adres Leeuwen 187 met de ongehuwde kinderen Leonard, Anna Catharina en Johannes. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 193.

 

19 april 1820

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Henricus Löcher [geb. Huls 1-6-1779, zn. van Johan Löchers en Mechtildis Furth; wedn. van Wilhelmina Nijssen, overl. 15-4-1819] en Anna Gertrudis Dinghs [geb. Beesel 2-4-1795, dr. van Jacob Dinghs en Wilhelmina Hoex; zij hertr. Tegelen 13-3-1830 met Jacobus Schouffels].

GenLias, 2006.

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Lambertus Reijnders en Gertrudis Jansen uit Beesel. Getuigen: Joannes Reijnders en Joannes Naus.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catarina Reijnders, ged. Beesel 10-12-1824 (get. Thomas Janssen en Petronella Peters).

2.       Jacobus Reijnders, ged. Beesel 1-11-1827 (get. Jacobus Rijnders en Elisabetha Janssen).

3.       Joannes Reinders, ged. Beesel 5-5-1830 (get. Joannes Reinders en Anna Maria Janssen).

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Franciscus Giesen [hij hertr. Beesel 13-9-1824 met Anna Christina Ebus] en Catharina Neeten. Getuigen: Andreas Mennen en Leonardus Giesen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Windelina Giesen, ged. Beesel 19-5-1821 (get. Petrus Neten en Gertrudis Giesen).

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Hubertus Linders [Lenards, Lijnders] uit Beesel en [Joanna] Catharina van Dijck uit Beesel. Getuigen: Mathias van Dijck en Petrus van Dijck.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Lenards, ged. Beesel 22-1-1821 (get. Petrus van Dijck en Petronella Schrienewerckers).

2.       Joannes Leenards, ged. Beesel 7-2-1822 (get. Joannes Petrus van Dijck en Margareta Leenards).

3.       Franciscus Linders, ged. Beesel 16-5-1823 (get. Franciscus Schreijnewerker en Margaretha van Dijck).

4.       Gerardus Leenders, ged. Beesel 18-10-1824 (get. Mathias van Dijk en Catharina van Dijk).

5.       Anna Maria Linders, ged. Beesel 10-3-1826 (get. Theodorus Thissen en Maria Catharina Kerkhove).

6.       Aldegondis Lennaars, ged. Beesel 21-1-1828 (get. Mathias van Dijk en Cornelia Coenen).

7.       Lodevicus Lennaerts, ged. Beesel 22-6-1830 (get. Lodevicus Janssen en Christina Janssen).

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Joannes van der Velden en Alberdina Peeters [ged. Beesel 13-4-1795, begr. ald. 24-8-1820; dr. van Albertus Peeters en Joanna Smits]. Getuigen: Henricus Peeters en Conrardus Meerts.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

20 april 1820

BEESEL - Overleden: Petronella Tijssen.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

22 april 1820

ROERMOND - Gehuwd: Laurens Lemmens [Laurentius Laemers, Lemmes, geb. Gruijtrode (B) 19-4-1789, overl. Beesel 18-1-1847, zn. van Laurentius Lemmens en Elisabeth Schroeten; hij hertr. Beesel 23-8-1843 met Anna Christina Schreurs] en Maria Lucia Hendrix [Hendricks, geb. Roermond, ged. ald. 9-4-1794, dr. van Leonardus Hendrix en Joanna Leyendeckers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Cornelia Lemmens, geb. .., overl. Beesel 7-9-1855.

...

2.       Anna Lemmens, geb. Beesel 13-10-1825 (BS-3/147: RK: Anna Laemers!, doopget. Caspar Hendriks en Elisabetha Leijendekkers), overl. ald. 25-10-1825, oud 12 dagen.

3.       Anna Gertrudis Lemmens, geb. Beesel 22-6-1827 (doopget. Joannes Nelissen en Gertrudis Helwegen), overl. ald. 2-10-1827, oud 3 maanden.

4.       Joanna Mechtildis Lemmes, geb. Beesel 18-11-1830 (RK: Anna Mechtildis, ged. Beesel 18-11-1830, doopget. Casper Hendrix en Anna Catharina Cillen).

5.       Joanna Huberta Lemmes, geb. en ged. Beesel 18-11-1830 (als Anna Hubertina, doopget. Albertus Meuter voor Joannes Nelissen en Anna Catharina Cillen voor Margarita Berkx).

6.       Anna Mechtildis Lemmens, geb. …, overl. ald. 14-1-1833 als Anna Mechtildis, oud 6 maanden.

7.       Hermanus Lemmens, geb. Beesel 30-6-1835, overl. ald. 10-7-1835, oud 10 dagen.

 

25 april 1820

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Croonen [geb. Swalmen 2-1-1777, overl. ald. 24-7-1844, oud 67 jaar, zn. van Henricus Croonen en Maria Geraedts; wedn. van Johanna Meerts, geh. Swalmen 7-5-1816] en Anna Sibilla Kohlen [Koolen, geb. Elmpt (D) 10-11-1790, dr. van Bartholomeus Kohlen en Maria Dercks].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Croonen, geb. Swalmen …, overl. ald. 18-10-1878. Tr. … met Leonardus Peters.

 

29 april 1820

MIERLO - Gehuwd: Arnoldus van Bussel [ged. Lierop 10-4-1784, landbouwer te Lierop 1820,  overl. Someren 1-1-1848, oud 63 jaar, zn. van Francis van Bussel, timmerman, en Adriana Hicspoors] en Maria Elisabeth van den Eijnden [Van den Eijnde, ged. Mierlo 13-11-1792, landbouwster 1820, overl. Heeze 11-2-1873, oud 80 jaar, dr. van Antonie van den Eijnden, landbouwer, en Maria Goris].

WieWasWie, 2023; BS Mierlo

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes van Bussel, geb. Lierop 10-3-1821, overl. Venlo 23-6-1882. Tr. Belfeld 14-5-1866 met Joanna Hubertina Schuren.

2.       Anthonetta van Bussel, geb. Lierop 26-10-1823, overl. Helmond 16-6-1876. Tr. Helmond 17-4-1850 met Hendrik Verberne.

3.       Christiaan van Bussel, geb. Lierop 21-10-1825, wever te Heeze 1873, overl. Heeze 28-5-1883. Tr. Heeze 6-4-1864 met Josina van Luik.

 

29 april 1820

ROERMOND - Gehuwd: Sebastiaan Daemen en Catharina Pex, dienstbode wonend te Roermond, geb. Swalmen 8 december 1795, dochter van wijlen Theodorus Pex en Maria Slabbers, dagloonster.

GA Roermond, Registers DHO.

 

16 mei 1820

SWALMEN - Gehuwd: Cornelis Beckers [geb. Swalmen 4-5-1785, paardenknecht 1820, akkerknecht, zn. van Josephus Beckers en Maria Getzel, akkerbouwster] en Maria Peters [geb. Swalmen 7-6-1794, landbouwster, overl. ald. 8-3-1860, oud 65 jaar, dr. van Peter Peters en Sibilla Simons, akkerlieden « 29-10-1780; wed. van Damas Janissen, geh. Swalmen 22-4-1817, overl. ald. 11-7-1819;  zij hertr. Swalmen 28-4-1830 met Jacobus Geraedts].

GHS Swalmen, BS-1820/15; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Beckers, geb. Swalmen 30-12-1820.

2.       Mechtildis Beckers, geb. Swalmen 3-11-1822. Tr. Swalmen 8-7-1858 met Jan Hendrik Pijpers.

3.       Maria Beckers, geb. Swalmen 10-4-1825.

4.       Peter Hubertus Beckers, geb. Swalmen 4-7-1827.

 

7 juni 1820

BEESEL - De burgemeester van Beesel klaagt over de inwoners van Swalmen "die hun hoorn-vhee dagelijkx laten drijven in het zoo genaamde Meerelbroeck onder voornoemde gemeente gelegen, om aldaar hunne weiganck te genieten". Vanaf heden moeten zij hiervoor betalen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/123.

Voor een waarschijnlijke aanleiding tot deze klachten zie 8-1-1820.

 

17 juni 1820

SWALMEN - Gehuwd: Willem Heijnen [geb. Swalmen 16-4-1786, landbouwer 1820, overl. ald. 18-8-1868, oud 82 jaar, zn. van Willem Heijnen en Anna Catharina Huijben, akkervrouw « 4-8-1784] en Albertina Wijnen [Alberdina Weijnen, geb. Swalmen 15-2-1790, landbouwster 1820, overl. ald. 30-11-1860, oud 70 jaar, dr. van Henricus Wijnen en Ida Sanders, akkervrouw « 23-5-1774].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Willemina Heijnen, geb. Swalmen 17-6-1821, overl. ald. 13-7-1822, oud 1 jaar.

2.       Willemina Heijnen, geb. Swalmen 26-5-1823, ongehuwd overl. ald. 9-7-1877, oud 54 jaar.

3.       Joannes Hendrikus Heijnen, geb. Swalmen 29-10-1825, ongehuwd overl. ald. 27-1-1903 (aangifte door de neven Willem Heijnen en Hendrik Heijnen), oud 77 jaar.

4.       Wilhelmus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 23-3-1828, ongehuwd overl. ald. 21-11-1880, oud 52 jaar.

5.       Catharina Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 13-11-1830, ongehuwd overl. Thorn 8-2-1886, oud 55 jaar.

6.       Maria Agnes Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 17-11-1833, overl. ald. 29-10-1892. Tr. Swalmen 3-4-1869 met Jan Willem Heijnen.

 

19 juni 1820

REUVER ‑ Martin Smits, geb. te Buggenum en wnd. te Neer, gaat Mathieu Thijssen vervangen, die geen dienst meer kan doen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/126.

Zie 17-3-1817 en 9-3-1833.

 

24 juni 1820

BELFELD - Gehuwd met dispensatie in de eerste graad: Sigbertus Schouren uit Belfeld en Joanna Crambruckers [mogelijk dezelfde als Petronella, ged. Belfeld 11-11-1780 als dr. van Matthias Crambruckers en Joanna Derix]. Getuigen: Joannes Schouren en Joanna Stroucken.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 12.

 

30 juni 1820

TEGELEN - Gehuwd: Peeter Langendonck [Peter Langendonk, geb. Belfeld 11-8-1799, overl. Tegelen 22-8-1846, oud 47 jaar, zn. van Joannes Langendonck en Theodora Miggels] en Barbara Peeters [geb. Born (D) 21-3-1795, overl. Tegelen 11-10-1869, oud 74 jaar, dr. van Johan Peter Peeters en Antoinetta Mewissen].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Peeter Johannes Langendonck, geb. Tegelen 2-8-1821, overl. ald. 19-1-1842, oud 20 jaar.

2.       Antonetta Langendonck, geb. Tegelen 23-10-1823, kamenier, overl. Maastricht 20-4-1867. Tr. Maastricht 25-7-1855 met Paulus Goffin.

3.       Theodor Langendonk, geb. Tegelen 3-6-1826, overl. ald. 17-3-1875. Tr. Tegelen 8-4-1850 met Anna Catharina Nelissen.

4.       Johannes Langendonk, geb. Tegelen 31-3-1829, overl. ald. 3-12-1846, oud 17 jaar.

5.       Carolina Catharina Langendonck, geb. Tegelen 6-11-1831, ongehuwd overl. ald. 24-6-1911, oud 79 jaar.

 

20 juli 1820

BEESEL - De gemeente Beesel dreigt met het opvangen van het weivee (van Swalmen) indien geen betaling aan de gemeente voor het weiden van Swalmenaren in het Meerlebroeck.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/131.

 

11 augustus 1820

MAASBREE - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [geb. Belfeld 28-5-1778, overl. Baarlo 10-11-1838, oud 60 jaar, zn. van Gerardus Janssen en Margaretha Reinders; wedn. van Maria Dohmen] en Joanna Hermans [geb. Baarlo, oud 41 jaar, dr. van Joannes Hermans en Catharina Sanders].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Janssen, geb. Tegelen 11-7-1821.

 

12 augustus 1820

BEESEL – Gehuwd (BS; RK zie 20-8-1820): Henricus Janissen [geb. Swalmen 25-2-1795, overl. Beesel 22-11-1858, oud 63 jaar, zn. van Segerus Janissen en Maria Wijnands] en Maria Gertrudis Koonen [Coenen, geb. Kaldenkirchen 25-1-1799, werkmeid oud 21 jaar, dr. van Aegidius Koonen en Maria Agnes Herbst].

GHS Beesel, BS-2/360; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Maria Catharina Janissen, geb. Beesel 2-1-1821, dienstmeid op kasteel Nieuwenbroeck 1862, ongehuwd overl. ald. 16-12-1865.

2.       Wilhelmina Janissen, geb. Beesel 9-3-1823.

3.       Joannes Janissen, geb. Beesel 4-9-1825.

4.       Anna Maria Janissen, geb. Beesel 25-1-1827. Tr. Beesel 5-2-1849 met Joannes Leonardus Mertens.

5.       Severinus Janissen, geb. Beesel 19-6-1830.

6.       Maria Elisabeth Janissen, geb. Beesel 7-3-1833.

7.       Gertrudis Janissen, geb. Beesel 20-4-1836. Tr. Beesel 27-5-1863 met Joannes Mathias Peeters.

8.       Maria Agnes Janissen, geb. Beesel 23-3-1839. Tr. Beesel 20-10-1871 met Wilhelmus Ulen.

9.       Petrus Joannes Janissen, geb. Beesel 16-6-1841. Tr. Beesel 12-10-1864 met Mechtildis de la Roij.

 

16 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 17-8-1820): Petrus Mathias Rutten [Pitter Mathias, geb. Kessel 11-5-1794, werkknecht 1820, overl. Beesel 31-5-1842, oud 48 jaar, zn. van Jacobus Rutten en Petronella Thijssen « 13-8-1793] en Catharina Linsen [geb. Kessel 25-2-1800, werkmeid, dr. van Henricus Linsen en Beatrix Franssen].

GHS Beesel, BS-2/361; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Rutten, geb. Beesel 24-6-1821, overl. Tegelen 2-9-1871. Tr. 1) Beesel 18-11-1843 met Jacobus Vallen; 2) Beesel 16-8-1854 met Theodorus Hinssen.

2.       Rutgerus Rutten, geb. Beesel 28-12-1823, overl. ald. 6-4-1869. Tr. Beesel 7-6-1850 met Wilhelmina Bekkers.

3.       Jacobus Rutten, geb. Beesel 12-11-1826, ongehuwd overl. ald. 7-1-1859, oud 32 jaar.

4.       Berdina Rutten, geb. Beesel 23-1-1830.

5.       Elisabeth Rutten, geb. Beesel 6-12-1832. Tr. Breyell (D) 20-5-1857 met Peter Johann Theodor Theberaths.

6.       Henricus Rutten, geb. Beesel 27-12-1835. Tr. Breyell (D) 4-8-1863 met Anna Catharina Christine Klaps.

7.       Joannes Rutten, geb. Beesel 14-8-1838, overl. ald. 14-10-1869. Tr. Beesel 16-4-1868 met Petronella Maria Hubertina van der Schoot.

8.       Petrus Rutten, geb. Beesel 8-10-1841, ongehuwd overl. ald. 29-10-1863, oud 22 jaar.

Op 9-5-1820 werd een verklaring afgelegd op verzoek van Henricus Linssen, koopman te Reuver. Tijdens de geboorte van zijn dochter Catharina woonde hij samen met zijn vrouw in Kessel, waar de geboorte echter niet werd genoteerd. Omdat daarmee een geboorteakte ontbreekt, wordt een verklaring van bekendheid afgelegd door Reinier Beerden, glasmaker, Michiel Beerden, schoenmaker, Peter Janssen, kleermaker, Joannes en Matthis Janssen, beiden dagloner, Theodor Derks, akkerman, en Joannes Beurskens, timmerman, allen wonend te Kessel, die allen verklaren dat dochter Catharina op 25-2-1800 in Kessel is geboren, daar is gedoopt en opgegroeid.
Mathieu Rutten pachtte op 8-1-1821 huis, schuur en stallen te Beesel van (zijn schoonvader?) Henri Linssen. Mathijs Rutten was in 1843 eigenaar van een huis (sectie D 91) aan de huidige Wilhelminalaan.

In 1862 stond de weduwe Anna Catharina Linssen, akkervrouw, ingeschreven als gezinshoofd op het adres Reuver 261 samen met haar zonen Johannes en Peter. Op 6-5-1865 kwam Anna Catharina Stevens (Beesel 15-2-18..) vanuit Belfeld inwonen als dienstmeid; zij vertrok op 1-7-1865 alweer naar Tegelen. Schoondochter Petronella van de Schoot kwam op 27-5-1865 vanuit Venlo inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 270.

 

16 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (BS): Leonardus Reijnders [geb. Beesel-Rijkel 2-12-1793, werkknecht, overl. ald. 1-2-1867, zn. van Wilhelmus Reijnders en Cornelia Mooren] en Leonora Spee [geb. Swalmen 12-2-1795, werkmeid, overl. Beesel 8-10-1850, dr. van Leonardus Spee en Maria Joosten].

GHS Beesel, BS-2/362.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Leonardus Reijnders, geb. Beesel 25-2-1821, overl. ald. 26-3-1892. Tr. Süchteln (D) 24-10-1846 met Maria Sibilla Rögels.

2.       Joanna Reijnders, geb. Beesel 21-5-1823, overl. .. nà 1867. Tr. Kaldenkirchen (D) 28-1-1847 met Johann Heinrich Dohmen. Van haar een buitenechtelijke dr. Eleonora, geb. Beesel 19-3-1862.

3.       Petrus Reijnders, geb. Beesel 20-12-1825, overl. ald. 4-1-1826.

4.       Wilhelmus Reijnders, geb. Beesel 12-1-1827, overl. ... nà 1867.

5.       Petrus Reijnders, geb. Beesel 5-4-1829, overl. ald. 21-8-1885. Tr. Beesel 8-4-1850 met Margaretha Crins.

6.       Maria Hubertina Reijnders, geb. Beesel 25-1-1832, overl. ald. 23-7-1863.

7.       Joannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 28-3-1835, overl. ald. 21-7-1883. Tr. Beesel 24-11-1858 met Maria Gertrudis Crins.

Het gezin woonde in 1829 in de Kromstraat (nu Kerkstraat) te Beesel, later aan de hudige Hoogstraat in het Raijerveld (sectie E 612).

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 23-24. Geeft onjuist als geboortejaar bij bruid Leonora 1798 i.p.v. 1795 (idem bij Kwartierstaat van Leonardus Maria Anna Lennaerts d.d. 29-7-2000) en als geboortedatum bij Maria Hubertina 15 i.p.v. 25-1-1832.

 

16 augustus 1820

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Janissen [geb. Swalmen 28-5-1791, akkerknecht 1820, zn. van Everardus Janissen en Margaretha Clumpken s, daghuurster] en Anna Catharina Pipers [Pijpers, geb. Swalmen 2-2-1801, dienstmaagd 1820, dr. van Francis Pipers en Maria Pansaert, akkerlieden].

GenLias, 2007; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Franciscus Janissen, geb. Swalmen 25-11-1820, ongehuwd overl. ald. 2-12-1880, oud 60 jaar.

2.       Everardus Janissen, geb. Swalmen 28-3-1823.

3.       Jakobus Janissen, geb. Swalmen 24-11-1825, ongehuwd overl. ald. 13-6-1846, oud 20 jaar.

4.       Emilia Janissen, geb. Swalmen 13-10-1828, overl. ald. 13-6-1909. Tr. Swalmen 17-10-1857 met Peter Alers.

5.       Joanna Janissen, geb. Swalmen 11-2-1832, overl. ald. 3-2-1926. Tr. Swalmen 21-1-1865 met Joseph Slijpen.

6.       Wilhelmus Janissen, geb. Swalmen 24-5-1835, overl. ald. 9-6-1907. Tr. Swalmen 6-4-1866 met Anna Maria Verheggen.

7.       Maria Ida Janissen, geb. Swalmen 27-2-1838. Tr. Swalmen 10-10-1864 met Petrus Bongaerts.

 

17 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 16-8-1820): [Petrus] Mathias Rutten uit Beesel en Maria Catharina Lensen [Linsen] uit Kessel. Getuigen: Henricus Rutten en Gertrudis Linsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Rutten, ged. Beesel 20-6-1821 (get. Henricus Linsen en Joanna Rutten).

2.       Rutgerus Rutten, ged. Beesel 18-12-1823 (get. Rutgerus Rutten en Beatrix Franssen).

3.       Albertina Mertina Rutten, ged. Beesel 23-1-1830 (get. Henricus Linsen en Mertina Rutten).

 

19 augustus 1820

BELFELD - Geboren: Cecilia Mans, buitenechtelijke dochter van Cecilia Mans [lees: Catharina Mans, zie gezin 25-5-1800]. Zij overlijdt Belfeld 10-6-1859, oud 39 jaar.

BS Belfeld 1820 akte 16. Voor een eerder kind van dezelfde moeder zie Belfeld 2-1-1814.

“In het jaar achtienhonderd en twintig den negentienden van maand augustus ten vier uren na de middag is verscheenen voor ons Jacobus Kessels, schout ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Belfeld provincie Limburg arrondissement van Ruremonde, Claudius van Horen, akkerman oud een en seventig jaren, inwoonder dezer gemeente, welken ons heeft verklaard dat op heden ten elf uren voor de middag Cecilia Mans, zonder beroep, inwoonster dezer gemeente, verlost is digt bij het huis van Claudius van Horen agter een hegge van een kind van vrouwelijk geslacht, welk hij ons vertoond heeft en aan welk hij geeft de naam en voornaam van Mans Cecilia, deeze verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Gerardus Hendriks, oud negen en twintig jaren, akkerman, en van Joannes Heggers, oud vijf en twintig jaren, timmerman, beide inwoonders deezer gemeente, en heeft den laasten getuigen deezen tekst na an hun alle gedaane voorleezing met mij geteekend, de comparant en eersten getuigen verklaren schrijvens onervaren te zijn.” Bron: BS Belfeld, 1820 akte 16 (verfilming 277-278/577).

 

20 augustus 1820

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Heijnen [geb. Belfeld 19-4-1789, zn. van Thomas Heijnen en Gedulia Peeters] en Gertrudis Peeters [geb. Tegelen … ca. 1791, dr. van Andreas Peeters en Maria Bourgons].

WieWasWie, 2022.

 

20 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 12-8-1820): Henricus Janissen en Maria Gertrudis Koenen. Getuigen: Joannes Janissen en Silvester Koenen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Catharina Jaenissen, ged. Beesel 2-1-1821 (get. Severinus Jaenissen en Maria Agnes Herps).

2.       Wilhelmina Jaenissen, ged. Beesel 9-3-1823 (get. Wilhelmus Koenen en Wilhelmina Sloesen).

3.       Joannes Janissen, ged. Beesel 3-9-1825 (get. Joannes Silvester Koenen en Elisabetha Janissen).

4.       Anna Maria Janissen, ged. Beesel 5-1-1827 (get. Joannes Janissen en Anna Catharina Koenen).

5.       Zegerus Janissen, ged. Beesel 19-6-1830 (get. Joannes Stroecken en Sijbilla van Oosten).

 

22 augustus 1820

BEESEL – Gehuwd (RK): Leonardus Reijnders [ged. Beesel 2-12-1793, overl. ald. 1-2-1867; zn. van Wilhelmus Reijnders en Cornelia Mooren] en Leonora Spee [ged. Swalmen 12-1-1798, overl. Beesel 8-10-1850; dr. van Leonardus Spee en Maria Joosten] uit Swalmen. Getuigen: Petrus Heuvelmans en Petrus Reijnders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193. Zie ook Maas- en Swalmdal 12 (1992) blz. 82.

Uit dit huwelijk:

1.       Leonardus Reijnders, ged. Beesel 25-2-1821 (get. Wilhelmus Reijnders en Mechtildis Spee), overl. ald. 26-3-1892. Tr. ... met Maria Sybilla Rögels.

2.       Joanna Reijnders, ged. Beesel 21-5-1823 (get. Henricus Nieten en Cornelia Mooren).

3.       Petrus Reinders, ged. Beesel 19-12-1825 (get. Petrus Reinders en Joanna Spee), overl. ald. 4-1-1826.

4.       Wilhelmus Reinders, ged. Beesel 12-1-1827 (get. Gerardus Hendriks en Joanna Reinders).

5.       Petrus Hubertus Reinders, ged. Beesel 5-5-1829 (get. Jacobus Simons en Joanna Joosten), overl. ald. 21-8-1885. Tr. Beesel 8-4-1850 met Margaretha Crins.

6.       Maria Hubertina Reijnders, ged. Beesel 24-1-1832 (get. Henricus Tijssen en Joanna Spee), overl. ald. 23-7-1863.

7.       Johannes Hubertus Rijnders, geb. Beesel 28-3-1835, overl. ald. 21-7-1883. Tr. Beesel 24-11-1858 met Maria Gertrudis Crins.

 

30 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK Beesel 31-8-1820): Mathias Tijssen [Thiesen, Tiesen, geb. Beesel 10-6-1776, veldwachter 1820, overl. ald. 2-2-1833, oud 62 jaar, zn. van Wilhelmus Tijssen bijgenaamd ‘den Dekker’en Anna Maria Wijers « 11-11-1773] en Elisabeth Lefebre [Elisabetha Lefeber, Leveber, geb. Roermond 14-2-1795, werkmeid 1820, overl. Beesel 2-2-1867, oud bijna 72 jaar, buitenechtelijke dr. van Elisabeth Lefeber].

GHS Beesel, BS-2/364; volgens Gendalim (2005): DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193. 31 augustus; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jacomina Tijssen, geb. en ged. Beesel 3-10-1822 (doopget. Lambertus Jansen en Jacomina Jeules).

2.       Jacobus Tijssen, geb. en ged. Beesel 9-8-1824 (doopget. Jacobus Thiesen en Joanna van der Loo), overl. ald. 9-2-1843, oud 18 jaar.

3.       Joanna Tijssen, geb. en ged. Beesel 10-10-1831 (doopget. Mathias Lefeber en Susanna van der Loo; de doopnaam Susanna wordt in de marge gecorrigeerd: 'nota: Joanna baptizata et Susanna nominata per errorem Tijssen'). Tr. Niederkrüchten (D) 16-3-1866 met Johann Martin Claessen.

Van Elisabeth Lefebre mogelijk een buitenechtelijke zoon Leonard, overl. Roermond 16-7-1818, oud 1 jaar.
Blijkens de huwelijksbijlagen woonde de bruid ten tijde van haar huwelijk al in Beesel. Op haar verzoek verklaarden enkele Roermondenaren op 30-8-1820 (de dag van het huwelijk!) dat Elisabeth van der Loij, weduwe van Jean George Lefebre, weliswaar in Roermond had gewoond, maar daar enkele jaren geleden was vertrokken zonder verder teken van leven.

De weduwe Elisabeth van der Loo (sic; Roermond 10-10-1799), dagloonster, woonde in 1862 op het adres Reuver 223 samen met de weduwe Johanna Van der Velden-Thissen en haar drie zonen (zie gezin 3-1-1845). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 232.

De weduwe Elisabeth Lefeber, dagloonster, woonde in 1862 alleenstaand op het adres Reuver 259bis. Na haar overlijden werd het pand bewoond door het gezin van spoorwegmedewerker Schuur-Wolters (zie 26-7-1853). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 268.

 

3 september 1820

þ BEESEL - Gehuwd (BS; RK Beesel 4-9-1820, getuigen: Henricus Heldens en Joannes Heijnen): Petrus Willemsen [geb. Beesel 12-6-1797, werkknecht 1820, landbouwer 862, overl. ald. 28-1-1874, oud 76 jaar, zn. van Wilhelmus Willemsen en Elisabeth Peeters « 18-5-1786; hij hertr. Beesel 14-4-1825 met Joanna Heldens] en Catharina Schrijnewerkers [Anna Chatharina Schrienewerckers, geb. Swalmen 7-6-1796, werkmeid, overl. Beesel 9-12-1820, oud 24 jaar, dr. van Joannes Schrijnewerkers en Joanna Naus « 29-8-1779].

GHS Beesel, BS-2/365; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193.

Dit huwelijk bleef kinderloos. De aangifte voor erfbelasting van Anne Chatarine Schrijnewerkers,  overleden zonder testament, werd op 25-5-1821 gedaan door haar man Pierre Willemsen, op dat moment als dienstknecht inwonend bij Joanne Wijnen, weduwe van Guillaime Heldens te Rijkel. Catharina liet geen goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 1888/2545.

 

4 september 1820

MAASTRICHT - Gehuwd: Henricus van Es [geb. Amsterdam 10-4-1791, sergeant 6e compagnie 1e bataljon 14e afdeling nationale infanterie in garnizoen te Maastricht 1820, sergeant van de 14e afdeling 4e compagnie 2e bataljon van de in- en uitgaande rechten te Leeven 1829, sergeant infanterie te Nijmegen 1840, militair 1841, gepensioneerd ca. 1852, overl. Nijmegen 10-3-1858, oud 66 jaar, zn. van wijlen Cornelis van Es en Catharina Boshof, winkelierster te Amsterdam] en Maria Mechtildis Melser [geb. Wijk bij Duurstede 4-9-1797, overl. Nijmegen 1-5-1877, oud 79 jaar, dr. van Joannes Melser, schoenmaker te Maastricht, en wijlen Maria Odilia Willems].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Johan Hubert van Es, geb. Venlo 26-3-1821.

2.      levenloos kind (m), geb./overl. Maastricht 7-6-1823.

3.      Josephina van Es, geb. Venlo 14-6-1824, omgehuwd overl. Nijmegen 29-3-1907, oud 82 jaar.

4.      Wilhelmus Nicolaus Alexander van Es, geb. Maastricht 29-4-1826. Tr. Rotterdam 14-3-1877 met Maria Vreeze.

5.      Catharina Bernadina van Es, geb. BEESEL-Leeuwen 1-9-1829 (getuigen de naburen Lodevicus Bloemers , schoolonderwijzer, en Gerardus Sloesen, timmerman; BS-verfilming 176/652), overl. Nijmegen 6-8-1866, oud 36 jaar. Tr. Nijmegen 22-4-1852 met Theodorus Albertus Hubertus Reijnen, touwslager.

6.      Lambertus Henricus van Es, geb. Nijmegen 9-4-1833, schoenmaker, ongehuwd overl. ald. 3-1-1866, oud 32 jaar.

7.      levenloos kind (v), geb./overl. Nijmegen 15-7-1836.

8.      Franciscus Theodorus van Es, geb. Nijmegen 23-7-1837, ambtenaar secretarie, overl. Hatert bij Nijmegen 18-5-1900, oud 62 jaar. Tr. 1) Utrecht 7-4-1864 met Anna Maria Mur; 2) Roermond 6-9-1881 met Anna Hubertina Bardie.

9.      Maria Odelia van Es, geb. Nijmegen 1-4-1840, overl. ald. 30-9-1841, oud 1 jaar.

10.     levenloos kind (m), geb./overl. Nijmegen 28-8-1843.

Na zijn pensionering woonde Henricus met zijn gezin in Nijmegen ‘aan het hospitaal’. Bron: BevReg Nijmegen 1820-1850, inv.nr. 32803 blad 44.

 

7 september 1820

SWALMEN ‑ Caroline van Elsacker te Roermond verpacht de Houterhof te Swalmen voor fl. 65,77 aan Mathieu Leppers te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard, nr. 1820/294.

Zie 2-4-1791 en 4-8-1823.

 

23 september 1820

BELFELD - Gehuwd (RK: 24-9-1820): Laurentius Craemers [Laurens Cramer, Cramers, Kremers, geb. Roggel 21-1-1789, daghuurder, overl. Beesel 2-9-1830, oud 41 jaar, zn. van Jacobus Craemers en Hendrina Kuijpers] en Maria Margaretha van Dijk [Marguerita, geb. Belfeld 10-4-1791, overl. Beesel 5-12-1855, oud 65 jaar, dr. van Willem van Dijk en Joanna Driessen « 26-4-1785].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Wilhelmina Craemers, geb. Roggel 20-11-1820, overl. ald. 27-3-1897. Tr. Beesel 12-11-1863 met Petrus Josephus Geerlings.

2.       Johanna Craemers, geb. Roggel 21-1-1823, ongehuwd overl. Beesel 2-6-1900, oud 68 jaar.

3.       Joannes Jacobus Craemers, geb. Beesel 4-2-1826, overl. Grevenbicht 17-9-1909. Tr. Grevenbicht 5-9-1854 met Maria Gertruid Muurmans.

4.       Hendricus Cramers, geb. Beesel 13-3-1829, overl. ald. 18-2-1912. Tr. Beesel 18-11-1859 met Maria Theresia Heuts.        

Laurens Kremers uit Reuver was op 7-1-1825 betrokken bij een vechtpartij. Vermoedelijk was moeder Hendrina Kuijpers (overl. Beeesel 13-11-1826) inwonend.

 

27 september 1820

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Pansaert [geb. Swalmen 20-2-1799, zn. van Joannes Pansaert en Helena van Crugten] en Joanna Sillen [geb. Swalmen 25-12-1797, dr. van Joannes Sillen en Elisabeth Engelen].

GenLias, 2007.

 

5 oktober 1820

BELFELD - Gehuwd: Cornelius Jacobus Stroeken [geb. Belfeld 24-7-1798, dagloner 1820-1855, overl. ald. 1-11-1855 {aangifte door landbouwer Johannes Peeter Lankes en dagloner Gerardus Thönissen als naburen}, oud 57 jaar, zn. van Leonardus Stroeken en Catharina Dorssers] en Helena van Horen [geb. Swalmen 1-2-1795, overl. Belfeld 5-1-1860, oud 64 jaar, dr. van Claudius van Horen en Gertrudis Roefs].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Gertrudis Stroucken, geb. Belfeld 18-7-1821, ongehuwd overl. ald. 23-7-1848 als Gertrudis Stroucken, oud 27 jaar.

2.       Anna Catharina Stroucken, geb. Belfeld 20-7-1824.

3.       Anna Margaretha Stroucken, geb. Belfeld 26-1-1827.

4.       Wilhelmina Stroucken, geb. Belfeld 12-3-1835, ongehuwd overl. Venlo 28-10-1920, oud 85 jaar.

5.       Leonardus Stroucken, geb. Belfeld 22-12-1838, overl. ald. 27-12-1840, oud 2 jaar.

 

8 oktober 1820

ROERMOND - Gehuwd (burgerlijk huwelijk): Petrus Jacobus Klinckom [Klincken, geb. Roermond 8-2-1772, zn. van matthis Klincken en Maria Jospeha Janssen] en Maria Hawinkels [geb. Swalmen 1-1-1783, dr. van Henricus Hawinkels en Wilhelmina Stigger], dienstbode wonend te Roermond.

GA Roermond, Registers DHO; GenLias, 2005.

 

10 oktober 1820

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Hendricus op den Camp [Peter Hendrik, Pieter,  geb. Swalmen 15-11-1784, akkerman 1820, overl. ald. 12-10-1839, oud 57 jaar, zn. van Daniel op den Camp en Gertrudis Huijben « 14-4-1779] en Anna Christina Hawinkels [Joanna, geb. Swalmen 14-6-1790, dienstmeid 1820, dr. van Joannes Hawinkels en Petronella Beek, akkervrouw « 22-11-1787].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella op den Camp, geb. Swalmen 2-8-1821, overl. ald. 20-3-1881. Tr. Swalmen 28-4-1848 met Caspar Pluijmen.

2.       Jan Hendrik op den Camp, geb. Swalmen 5-8-1823.

3.       Marie Gertrude op den Camp, geb. Swalmen 20-1-1826, overl. ald. 16-12-1895. Tr. Swalmen 2-5-1854 met Willem Cox.

4.       Barbara op den Camp, geb. Swalmen 8-11-1830, overl. ald. 16-4-1860. Tr. Swalmen 30-4-1855 met Goedefridus Quicken.

 

14 oktober 1820

MAASNIEL - Gehuwd: Theodorus Beaumont [Bemong, geb. Maasniel 23-8-1790, overl. Swalmen 17-1-1856, oud 65 jaar, zn. van Julianus (Janis) Beaumont en Joanna Gijsbers, ook: Giesbers « 12-4-1780] en Elisabeth van Crugten [van Cruchten, geb. SWALMEN 1-4-1797, overl. ald. 4-1-1865, oud 67 jaar, dr. van Petrus van Crugten en Anna Joosten « 6-7-1794].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Elisabeth Bemong, geb. Swalmen 15-11-1821, overl. ald. 8-9-1859. Tr. Swalmen 29-4-1850 met Joannes Ruijten.

2.       Elisabeth Bemong, geb. Swalmen 3-9-1823, overl. Maasniel 20-2-1886. Tr. Maasniel 21-8-1844 met Hubert Janssen.

3.       Gertrudis Bemong, geb. Swalmen 28-10-1825, overl. ald. 20-11-1885. Tr. Swalmen 3-9-1859 met Jan Hendrik Sillen.

4.       Helena Hubertina Bemong, geb. Swalmen 12-6-1829, overl. Maasniel 10-8-1907. Tr. Maasniel 24-8-1854 met Jacobus Hubertus Verstegen.

5.       Anna Catharina Bemong, geb. Swalmen 4-8-1833, overl. ald. 8-5-1875. Tr. Swalmen 4-4-1861 met Jan Pieter Simons.

6.       Cornelia Bemong, geb. Swalmen 29-3-1837, overl. ald. 4-7-1899. Tr. Swalmen 27-7-1861 met Theodor Hubert Eggels.

 

16 oktober 1820

ROERMOND - Gehuwd: Karel Theodorus Thissen [geb. Kempen (D), zn. van Antoon Thissen en Maria Anna Smitz; wedn. van Maria Wilhelmina Baumeester] en Maria Johanna Dresens [geb. Roermond, dr. van Hendrik Dresens en Maria Christina Quisthoudt].

GenLias, 2005.

 

19 oktober 1820

ROERMOND - Overleden: (Anna) Margaretha Giezen, geb. Roermond 15-5-1815, dr. van Joannes Giezen en Catharina Tissen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

24 oktober 1820

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Lennardts [Pieter Leenaerts, Leenarts, Lennaerts, Lennartz, geb. Beesel 25-4-1789, overl. ald. 7-1-1849, oud 59 jaar, zn. van Joannes Andreas Lennardts en Anna Maria Claessen « 3-4-1788; hij hertr. 1) Beesel 15-4-1830 met Anna Maria Meuter, overl. ald. 29-4-1835; 2) Beesel 17-5-1836 met Catharina Bloemers] en Elisabeth Heuts [Heutz, Huijts, Hutz, Hütz, geb. Swalmen 21-6-1797, werkmeid, overl. Beesel 30-9-1829, oud 30 jaar, dr. van Ludovicus Heuts en Joanna Wuts « 2-5-1786].

GHS Beesel, BS-2/377.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Leenarts, geb. Beesel 2-10-1821. Tr. Kessel 21-10-1850 met Gerard Hendrix.

2.       Henricus Leenarts, geb. Beesel 14-2-1823. Tr. Dülken (D) 21-6-1847 met Anna Sibilla Nauen.

3.       Wilhelmus Lennaerts, geb. Beesel 26-1-1825, arbeider, ongehuwd overl. Zwollerkerspel (Ov) 23-12-1875 (levenloos uit het Ligtmiskanaal gehaald op 23-12-1875), oud 49 jaar.

4.       Joannes Hendricus Leenarts, geb. Beesel 18-3-1827, overl. ald. 23-10-1842 als Joannes Hendrik Hubertus Lennaerts, oud 15 jaar.

5.       Joannes Wilhelmus Hubertus Lennaerts, geb. Beesel 26-7-1829, overl. ald. ‘aan de beek’ 18-11-1829, oud 4 maanden.

De aangifte voor erfbelasting van Joannes Wilhelmus Leennaerts werd op 19-10-1829 gedaan door zijn vader Peters Leennaerts, dagloner te Beesel, mede namens zijn minderjarige kinderen Joanna, Henricus. Wilhelmus en Joannes Henricus Leennaerts. Hij liet geen goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 2525/2545.

De aangifte voor erfbelasting van Elisabeth Hutz, overleden zonder testament, werd op 19-10-1829 gedaan door haar man Petrus Leennaerts, dagloner wonend ‘aan de beek‘ te Beesel, mede als voogd van zijn vier minderjarige kinderen Joanna, Henricus, Wilhelmus en Joan Henricus Hubertus Leennaerts. Zij liet geen goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 2523/2545.

De aangifte voor erfbelasting van Pieter Lennaerts, overledem zonder testament, werd gedaan door 1) Hendrik Lennaerts, akkerman te Dulken (D); 2) Willem Lennaerts, werkknecht te Bryell; 3) Johanna Lennaerts, dienstmeid te Kessel, alle drie kinderen uit zijn eerste huwelijk met Elisabeth Heuts; 4) Willem Lennaerts, winkelier te Beesel, als aangesteld voogd van a) Frans Lennaerts en b) Johgannes Lennaerts, kinderen van Pieter Lennaerts en Anna Maria Meuter. Zijn nalatenschap bestond uit enkele landerijen die staande eerste huwelijk waren gekocht en op 22-5-1849 door notaris Dirx te Roermond waren verkocht. Bron: MvS Beesel, verfilming 1619/2481.

 

24 oktober 1820

BEESEL - Gehuwd: Petrus Lenards [ged. Beesel 25-4-1789; zn. van Andreas Lennarts en Maria Claessen] uit Beesel en Elisabetha Huijts [Heuts] uit Swalmen. Getuigen: Wilhelmus Lenarts en Petrus Willemsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Lenders, ged. Beesel 20-10-1821 (get. Andreas Lenders en Joanna Wuts).

2.       Henricus Lenaerds, ged. Beesel 14-2-1823 (get. Henricus Huijts en Maria Claesen).

3.       Wilhelmus Lennaers, ged. Beesel 26-1-1825 (get. Wilhelmus Lennaers en Juditha Heutz).

4.       Henricus Hubertus Lennaerts, ged. Beesel 18-3-1827 (get. Petrus Henricus Janssen en Anna Maria Lenaers).

5.       Joannes Wilhelmus Hubertus Lennaers, ged. Beesel 26-7-1829 (get. Wilhelmus Claessen en Anna Maria Heuts).

 

25 oktober 1820

UTRECHT - Gehuwd: Carel Antony de Bieberstein Rogalla Zawadsky [geb. Tongeren (B) 25-4-1796, overl. Maastricht 31-10-1880, zn. van Andreas Lucas Ignatius de Bieberstein Rogalla Zawadsky (Pools kapitein in Pruisische dienst) en Maria Eugenia Barbara van der Meer] en Henrietta Josephina Jacquelina Bosch van Drakensteijn [geb. Utrecht … ca. 1800, dr. van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakensteijn en Henrietta Hofman].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk vijf zoons en een dochter, o.a.:

1.       Henricus Ignatius Carolus Hubertin Bieberstein Rogalla Zawadsky, geb. …, overl. Utrecht 31-1-1822, oud 1 jaar.

2.       Paul Guillaume Eugene Henry de Bieberstein Rogalla Zawadzki, geb. Utrecht ... Tr. Maastricht 3-8-1852 met Hortense Maria Cornelia Hubertina Michiels van Kessenich.

3.       Felicité Wilhelmine Henriette Cath. Bar. de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geb. Utrecht … Tr. Maastricht 4-10-1853 met Lodewijk Eustachius van der Maesen de Sombreffe.

4.       Frederic Henri Joseph de Bieberstein Royalla Zawadzky, geb. Utrecht … Tr. Maastricht 9-4-1861 met Rosalie Marie Saline Hubertine Michiels van Kessenich.

Voor de politieke persoon Karel de Bieberstein zie ook http://www.parlement.com/9291000/biof/00113.

 

28 oktober 1820

BEESEL - Getuigenverklaring door Johannes Linssen, oud grenadier fusilier van de 2e compagnie der Jonge Keizerlijke Garde van het voormalig Frans Gouvernement, woonachtig te Maasniel, inzake zijn kameraad Johannes Peeters, overleden aan de verwondingen ten gevolge van de Slag bij Dresden op 27 augustus 1813.

          "Voor ons Meester Theodor Philip Frans Joseph de Lom de Berg, openbaar koninklijken notaris, behoorlijk gepatenteerd door het stedelijk bestuur der stad Venloo, onder art. 12 der rolle van loopend jaar, resideerende te Venloo, en in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, is verschenen Johannes Linssen, oud granadier fusilier van de 2e compagnie der jonge keijzerlijke garde van het voormalig Fransch Gouvernement, woonachtig te Maasniel, door nagemelde getuigen zeer wel bekend.

          Welke comparant, zonder eenige aanrading, en enkelijk om getuigenis der zuivere waarheid te geven, verklaard heeft voor notariteit:

          Dat hij in gemelde compagnie zeer wel heeft gekend zeekeren Johannes Peeters, geboortig van Beesel, en gediend hebbende als plaatsvervanger voor zeekeren heere Antonius Willem de Liebergen, particulier woonachtig te Venloo;

          Dat gedurende de dienst altoos zijnen vriend en besten camarad is geweest, uit hoofde denzelven een vaderlander en altoos naast hem in de linie gestaan heeft;

          Voorts dat denzelven in de Bataille bij Dresden op den zevenentwintigsten August achtien honderd dertien, zwaar geblesseerd is geworden door een kogel welke denzelven door de hand en de bil, zonder zich meer te erinneren welke hand of bil, geschooten wierd;

          Dat hij comparant daar op des anderen dags zijnde den achtentwintigsten van denzelven maand, zelfs zwaar geblesseerd geworden zijnde, naar het hospetaal van Dresden gegaan was, gemelden zijn camaraad Peeters geheel bebloed en flauw op den weg heeft vinden liggen, en denzelven met een weinig brood en jenever tot zig gehaald, en aangemoedigd op te staan om met hem naar het hospetaal te gaan;

          Dat gemelden Peeters daartoe zijn beste heeft gedaan, maar naar eenen pas of tien gemaakt te hebben, geheel buiten zijn zelven wederom ter aarden is gevallen;

          Dat hij comparant eventwel, zijn camaraad niet gaarne agterlaten willende, eenen boer eene kroon belooft had, om zijn camarade met een kruijwagen naar het hospetaal te Dresden te vaaren;

          Dat dezen boer daar niet met te vreden zijnde, hij comparant de horlogie van gemelde camarade genomen, en aan gezeiden boer gegeven heeft;

          Dat dien boer daarop zijn kruijwagen genomen, en zijn camarade naar voorsschreve hospitaal gevaaren heeft;

          Dat aldaar zijnde, gezeide zijn camarade hem verzogt had, om hem zijne klederen uit te trekken, dewelke geheel nat bereegend en bebloed waaren;

          Dat hij comparant hem daarop geantwoord hadde, dat hij zulks geerne doen zoude, zoo hij maar konde, maar gij ziet zelfs dat ik daar toe ook zelfs te sterk geblesseerd ben.

          Dat Peeters staande voor de matrasse waarop hij zoude rusten, eensklaps wederom ter aarden is gevallen, en hij comparant hem gevraagd hadde, Peeters, zal ik uw op de matras helpen, maar hij hem geene antwoord meer daar op heeft konnen geven;

          Dat hij comparant daarop dadelijk om eenen chirurgijn zoo voor hem als voor zijn camaraad is gegaan, maar geenen heeft kunnen hebben wegens de veelheid van geblesseerde, en daarop dadelijk wederom naar de kamer alwaar zijn camaraad Peeters half dood gelaaten had heeft teruggekeerd, maar dat hij door het links en rechts zoeken om een chirurgijn, gemelde kamer noch zijn camaraad Peters den zelven dag niet heeft kunnen terugvinden;

          Dat hij dusdanig gedurende drie dagen met nog andere camaraten gemelden Peters heeft afgezogt, maar denzelven niet meer heeft teruggevonden, en aldaar op denzelven dag naar alle waarschijnelijkheid aan zijne blessuren gestorven en onder den hoop van eenige honderden dooden gevaaren is.

          Alle welke verklaringen den comparant aanbied met solemnele eed te bevestigen daar en alwaar zulks noodig zal geoordeelt worden, waarvan akte gedaan en gepasseerd te Besel ten huise van Theodorus van der Velden, scheepen, den zesentwintigsten October achtien honderd twintig, in tegenwoordigheid van gemelde heere scheepen Van der Velden en Frederik Daniel Pijll, particulier, beide in deze gemeente woonachtig, getuigen, dewelke deze na gedane voorlezing met den comparant benevens ons notaris onderteekent hebben."

w.g. J. Linssen. D. v.d. Velden en F.D. Pijll.

GA Venlo, Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg, inv.nr. 1820/92.

Met dank aan Jan Hanssen. Het betreft vermoedelijk Joannes Peters, ged. Beesel 27-10-1786 als zn. van Lambertus Peters en Joanna Smets. Deze had een zus Catharina, ged. 11-3-1792, vermeld in een verdere verklaring d.d. 17-1-1821. Zie ook conscriptielijst 16-8-1806.

 

1 november 1820

REUVER ‑ Gegevens inzake een (buitenechtelijk?) kind van Mathieu Thijssen en Marie Schevewels.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/140.

Zie 19-6-1820.

 

1 november 1820

BEESEL ‑ Naar aanleiding van een circulaire van 20 oktober 1820 is (op basis van een circulaire van 4 november 1815) weer een nachtwacht ingesteld.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/141.

Zie 1-11-1819.

 

7 november 1820

SWALMEN - Gehuwd: Silvester Sillen [geb. Swalmen 22-9-1796, akkerknecht 1820, overl. Swalmen 26-5-1846, oud 49 jaar, zn. van Petrus Sillen en Hendrina Bongaerts] en Ida Joosten [geb. Kessel 20-6-1790, dienstmeid 1820, overl. Swalmen 25-12-1952, oud 62 jaar, dr. van Pieter Joosten en Agnes Beurskens].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Petrus Sillen, geb. Swalmen 17-11-1820, overl. ald. 2-12-1820, oud 15 dagen.

2.       Agnes Sillen, geb. Swalmen 7-11-1821, overl. ald. 7-9-1836 als Maria Agnes Sillen, oud 15 jaar.

3.       Pieter Sillen, geb. Swalmen 21-5-1824. Tr. Swalmen 12-4-1853 met Windelina Clumpkens.

4.       Hubertus Sillen, geb. Swalmen 13-1-1827.

5.       Jan Hendrik Sillen, geb. Swalmen 24-11-1829, overl. ald. 8-11-1904. Tr. Swalmen 3-9-1859 met Gertrudis Bemong.

 

7 november 1820

þ BUGGENUM - Gehuwd: Simon Hever [Simonus Heber, geb. Horn 12-5-1795, overl. ald. 18-10-1872, oud 77 jaar, zn. van Peter Hever en Maria Veugelaers « Horn 2-3-1783] en Gertrude Hawinckel [Gertruijdis Haarwinkel, Haerwinkels, Haewinkels, Hawinkels, geb. Swalmen 5-1-1800, overl. Horn 27-7-1861, oud 61 jaar, dr. van Joannes Hawinckel en Ida Hommen « 12-8-1787].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Heber, geb. Buggenum 25-2-1821, overl. Horn 19-2-1895. Tr. Horn 15-11-1854 met Anna Christina van Geneigen.

2.       Ida Hever, geb. Buggenum21-4-1823, overl. Horn 12-6-1840 als Ida Heber, oud 17 jaar.

3.       Joannes Hever, geb. Buggenum 25-10-1825, overl. Maasniel 16-2-1888. Tr. Maasniel 5-6-1851 met Maria Metsemaekers.

4.       Martinus Heber, geb. Horn 25-10-1828, ongehuwd overl. ald. 18-9-1848, oud 19 jaar.

5.       Mattis Heber, geb. Horn 26-5-1832, overl. Swalmen 2-10-1875. Tr. 1) Swalmen 22-4-1857 met Anna Elisabeth Beek, overl. ald. 2-4-1871; 2) Swalmen 22-1-1872 met Johanna Huberts.

6.       Anna Maria Heber, geb. Horn 16-6-1835, overl. ald. 17-9-1906. Tr. Horn 29-4-1859 met Joannes Mevissen.

8.       Anna Gertrudis Heber, geb. Horn 11-8-1838, overl. ald. 11-1-1840, oud 1 jaar.

9.       Ida Heber, geb. Horn 10-1-1841, overl. Maasniel 24-2-1883. Tr. Maasniel 22-4-1872 met Johannes Hendrikus Hodzelmans.

10.     Wilhelmus Hubertus Heber, geb. Horn 22-11-1843, overl. Haelen 28-4-1903. Tr. 1) Haelen 25-4-1870 met Gertrudis Schreurs; 2) Horn 9-4-1888 met Petronella Hubertina Jegers.

 

vóór 21 november 1820

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Warnotte [Willem, Guillaume Warnote, geb. Mortier (prov. Luik) 10-4-1784, kramer 1834, zn. van Thomas Warnotte en Maria Agnes Debij of Deby; hij hertr. 1) Venlo 10-10-1832 met Maria Johanna Lahaut, overl. Venlo 24-4-1833; 2) Venlo 8-3-1834 met Johanna Neijnens, waarvan dochters geb. te Venlo en Tongeren; 3) Weert 3-2-1842 met Maria Elisabeth Joosten; 4) Weert 25-7-1859 met Aldegonda Everaerts] en Maria Martina de la Rue [Delarue].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Warnote, geb. BEESEL 21-11-1820 (BS-2/373), overl. ald. 29-8-1822.

 

24 november 1820

BEESEL ‑ Gegevens inzake een traktement voor een schoolmeester, volgens voordracht van de gemeenteraad.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/142.

Bevat geen bijzonderheden.

 

25 november 1820

VENLO - Gehuwd: Mathijs Franssen [ged. Beesel 22-3-1783, overl. Venlo 17-6-1842, oud 59 jaar, zn. van Francis Franssen en Aldegonda Beuskens « 10-4-1777] en Maria Antonia Boel [Boell, geb. Venlo 2-10-1777, overl. ald. 2-11-1849, oud 72 jaar, dr. van Peter Martinus Boel en Johanna Margaretha Hebben; wed. van Peter Gerritsen, geh. Venlo 18-2-1808, overl. ald. 9-11-1819].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Aldegonda Francisca Franssen, geb. Venlo 9-10-1821, overl. ald. 24-3-1824, oud 2 jaar.

 

27 november 1820

WESSEM - Antoine Gies(s)en te Hunsel verkoopt huis, schuur, moestuin, akker- en weilanden, bos en houtgewas te Wessem voor een bedrag van ƒ 1.795,50 aan Jean Henri Smits te Grathem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1820/130.

Zie 21-12-1820.

 

13 december 1820

VENLO ‑ Everhard Smitshuysen, commissaris van politie te Venlo, verkoopt het goed en erf genaamd Smitshuysenhof, bestaande uit boerenwoning, stallingen, zomerhuisje, tuin en akkerland, groot ca 1 bunder (of 3 morgen oude Venlose maat), aan mr. Pieter van Dousborgh, lid van de Provinciale Staten van Limburg.

J. Verzijl: Venlo's Oude Boerderijen. Scriptie, 1943. S.A.B.M. 22600/69.B.115 (GA Venlo).

Laatstgenoemde verkocht de boerderij op 2 december 1822 voor notaris A.J.H.J. Bloemaerts te Venlo aan Everardus Henricus op den Oordt, apotheker, en diens echtgenote Anna Margaretha Mollenix.

 

21 december 1820

WESSEM - Kwitantie van Antoine Gies(s)en te Hunsel voor Jean Henri Smits te Grathem wegens aankoop Driessenhof te Wessem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1820/144.

Zie 27-11-1820 en 6-10-1821.

 

28 december 1820

ZWOLLE - Gehuwd: Gerardus Becker [geb. Beesel (Beezel) 19-3-1760, zn. van Leonardus Beckers en Theodora Tegelbeckers; wedn. van Gergjen van den Berg] en Geziena van de Weteringe [geb. Raalte 21-6-1764, dr. van Hendricus Jans van de Weteringe en Elsje Hermannus; wed. van Gerrit Leeferink].

GenLias, 2006.

 

1821

8 januari 1821

BEESEL ‑ Henri Linssen te Beesel verpacht huis, schuur, stal, moestuin en akkerland te Beesel voor ƒ 16,53 voor 2 jaar aan Mathieu Rutten te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1821/4.

 

8 januari 1821

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Crompvoets [geb. Buggenum 3-1-1773, rentenier (1821), overl. Swalmen 24-2-1821, oud 4 8 jaar, zn. van Marcelis Crompvoets en Marie Bremmers; wedn. van Elisabeth Verheggen, geh. Buggenum 16-9-1798 (RK, BS pas op 20-3-1811), overl. Swalmen 29-6-1815] en Anna Gertrudis Geraedts [geb. Swalmen 30-1-1769, herbergierster 1821, dr. van Joannes Geraedts en Engelina Geraedts; wed. van Pieter Beekers, overl. Swalmen 13-2-1820; zij hertr. Swalmen 7-1-1822 met Joannes Peekx].

GenLias, 2005.

 

17 januari 1821

BEESEL - Op verzoek van Catharina Peters te Beesel legt Jacobus Kuijpers, kuiper te Capellen (D), gewezen soldaat bij de Keizerlijke Garde van het voormalig Frans Gouvernement, een verklaring af over het overlijden van haar broer Joannes Peters, tijdens de slag tussen Breslau en Dresden tussen augustus en oktober 1813.

"Voor ons Mr. Theodor Philip Frans Joseph de Lom de Berg, openbaar koninglijk notaris, aangesteld voor het gebied van het vredegeregt van het kanton Venloo, behoorlijk gepatenteerd door het bestuur der stad van dezen naam, onder het artikel 12 der rolle van het afgeloopen jaar, zijnde de patenten van dit jaar nog niet uitgereikt, residerende te Venloo, onder geteekent en in tegenwoordigheid der hier na te noemen getuigen;

          Compareerde, op verzoek van Catharina Peters, particulierster wonende te Besel, Jacobus Kuijpers, gewezen soldaat bij de 2e Compagnie 1ste Keijzerlijke Garde van het voormalig Fransch Gouvernement, kuijper woonachtig te Capellen (Pruijssen) aan ons notaris zeer wel bekend;

          Welke comparant, zonder eenige aanrading en enkelijk om getuigenis der zuivere waarheid te geven, verklaard heeft voor notoriteit:

          Dat hij in dienst zijnde, zeer wel gekend heeft Joannes Peters, broeder van de rekwerante, gediend hebbende bij de 2e Compagnie 2e Bataillon der voorschreve keijzerlijke garde als plaatsvervanger voor zekeren heer Antoon van Liebergen van Venloo;

          Dat hem zeer wel bekend is dat gemelden Joannes Peters, welken eenen besten camaraad van hem was, tusschen de maanden Augustus en October van den jare achtien honderd dertien in de Bataille tusschen Breslau en Dresden zwaare blessuren bekomen heeft en daaraan gestorven is;

          En geeft voor reden van deze zijne wetenschap dat gemelden Peters, denwelke des smorgens van den dag der Bataille onder zijne compagnie gezet zijnde, een uur voor de Bataille, ook wederom daar uitgenomen is geworden, met hem eene afspraak gemaakt hadde (vermits denzelve nog vier kroonen en eene horlogie in zijnen zak had, en hij declarant ook nog eenig geld was hebbende) dat deze gelden en horlogie genomen zouden worden als eijgendom door dien van hun beide die het geluk zoude hebben van over te blijven, mits dat dezen alsdan daar van dadelijk zoude kennis geven aan de familie van den overledenen;

          Dat hij ook daar aan voldaan heeft door eenen brief welken verlagt en verlooren is gegaan;

          Dat naar de Bataille hij comparant was gegaan naar de compagnie van gemelden zijnen camaraad om hem te bezoeken, maar denzelven niet meer heeft terug gevonden, en verscheide andere camaraaten hem gezeid hadden, dat zijnen camaraad Johannes Peters aan zwaare bekomene blessuren gstorven was;

          Dat hij, van dit zich nog nader verzekeren willende, zich heeft begeven bij den Officier van Appel van de compagnie van zijnen camaraad, en aan denzelven tot drie maal gevraagd heeft, waar dat zijn camaraad Joannes Peters was, welken hem ook tot drie maal toe geantwoord heeft, dat denzelven dood was;

          In alle welke verklaringen de comparant heeft gepersisteerd als zijnde opregt en waarachtig, en aanbiedende dezelve met solemnele eed te bevestigen voor alle hoven, geregtsbanken en regten, alwaar zulks nodig geoordeelt zal worden;

          En heeft de rekwerante alhier tegenwoordig van deze declaratien verzogt akte, hetwelk haar verleend is, om te dienen daar en alwaar zulks zal behooren;

          De regten en kosten dezer blijven tot lasten van de rekweranste, dewelke dezelve belooft binnen de acht dagen te voldoen;

          Gedaan en gepasseerdt te Venloo ten kantore den zeventienden Januarij een duizend acht honderd een en twintig, in tegenwoordigheid van de heeren Philip Charles Schmerling, vroed en geneesmeester, en Frans Bastian, apotheker, beide ter deze stede woonachtig, als hier toe opzettelijk verzogte getuigen, dewelke dezen, na goede voorlezing met opgemelden declarant benevens ons notaris hebben onderteekend, de rekwerante, door ons notaris om dit te doen verzogt, heeft verklaard schrijvens onervaren te zijn."

(w.g.) Schmerling, Fr. Bastian, J. Kuijpers.

GA Venlo, Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg, inv.nr. 1821/5.

Met dank aan Jan Hanssen. Betreft vermoedelijk Joannes Peters, ged. Beesel 27-10-1786 als zn. van Lambertus (ook: Albertus) Peters en Joanna Smets, die inderdaad een zus had genaam Catharina, ged. Beesel 11-3-1792. Zie ook de verklaring d.d. 26-10-1820.

Mogelijk heeft de verklaring ook te maken met een verdeling van rechten. Joannes' moeder, Joanna Smeets, was op 23-9-1812 te Beesel hertrouwd met Christianus Engels uit Swalmen. Deze hertrouwde Beesel 5-4-1826 met Gertrudis Pijpers uit Swalmen.

 

21 januari 1821

SWALMEN ‑ Henri Claessen en Frederique van Vlodrop te Swalmen verkopen een half huis met moestuin te Swalmen aan Jacques Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1821/6.

 

22 januari 1821

ROERMOND - Gehuwd: Jan Trines [geb. Belfeld 27-6-1773, overl. Roermond 25-5-1863, oud 89 jaar, zn. van Jan Trines en Johanna Hendrix « 24-11-1768] en Maria Catharina Philippen [Flippen, Phlippen, geb. Heinsberg (D), overl. Roermond 13-12-1851, oud 58 jaar, dr. van Wilhelmus Philippen en Elisabeth Smeets].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Trines, geb. Roermond 15-6-1823, ongehuwd overl. ald. 24-8-1855, oud 32 jaar.

2.       Elisabeth Trines, geb. Roermond 14-9-1825, overl. ald. 3-2-1830, oud 4 jaar.

3.       Henricus Trines, geb. Roermond 30-6-1828, overl. ald. 21-7-1881. Tr. 1) Roermond 28-1-1862 met Theodora Muijsers; 2) Roermond 4-10-1870 met Maria Beckers.

4.       Wilhelmus Hubertus Trines, geb. Roermond 30-3-1834. Tr. Roermond 30-1-1883 met Anna Maria Hubertina Daemen.

 

27 januari 1821

SWALMEN - Militie.

Nationale militie, provincie Limburg, 26e militie-kanton, gemeente Swalmen.
Inschrijvings-register bevattende zesentwintig personen, verzonden aan den heer gouverneur der provincie Limburg. Swalmen den zevenentwintigsten januarij 1800 een en twintig.

Milice-nationale province de Limbourg, 26e canton de milice, commune de Swalmen. Registre d’inscription comprenant vingt six personnes, transmis à monsieur le gouverneur de la province de Limbourg. Swalmen, le vingt sept janvier 1800 vingt un. Président de l’administration locale, S. Geraedts, maire.

nr

naam

voornaam

geb.

geb. datum

woonpl.

beroep

vader

moeder

voornaam

beroep

reden

opmerking

1

Dingelstad

Pieter

Swalmen

04-08-1802

Swalmen bij ouders

potbakker

Hermanus

Spée

Joanna

potbakker

zelfs aangegeven

 

2

Engels

Joannes

Swalmen

24-01-1802

Swalmen

scheper

Henderick

Lucas

Barbara

kleermaker

zelfs aangegeven

 

3

Beek

Willem

Swalmen

02-03-1802

Swalmen bij ouders

daghuijder

Willem

Mertens

Gertrudis

daghuijdersche

zelfs aangegeven

 

4

Douzen

Willem

Swalmen

24-03-1802

Swalmen bij ouders

akkerman

Martinus

Smeets

Wilhelmina

akkerman

zelfs aangegeven

 

5

Evers

Willem

Swalmen

12-06-1802

Swalmen bij ouders

-

Silvester

Meuter

Elisabeth

-

zelfs aangegeven

 

6

Gerelings

Joannes

Swalmen

14-08-1802

Swalmen

akkerknecht

Pieter

Klumpkens

Sophia

daghuijdersche

zelfs aangegeven

 

7

Janissen

Joannes Josephus

Swalmen

13-08-1802

Swalmen

akkerknecht

Theodorus

Janssen

Elisabeth

daghuijder

zelfs aangegeven

 

8

Janssen

Antonius

Swalmen

30-04-1802

Swalmen bij ouders

akkerman

Philip

Wijnants

Barbara

akkerman

zelfs aangegeven

 

9

Geraedts

Jacobus

Swalmen

10-09-1802

Swalmen bij ouders

akkerman

Theodorus

Sanders

Sophis

akkerman

zelfs aangegeven

 

10

Joosten

Wolter

Swalmen

02-10-1802

Swalmen

akkerknecht

Henderick

Hermans

Margaretha

daghuijder

zelfs aangegeven

 

11

Peters

Mathis

Swalmen

01-05-1802

Swalmen bij ouders

daghuijder

Gerardus

Smeets

Joanna

daghuijder

zelfs aangegeven

 

12

Sanders

Leonardus

Heithuysen

19-10-1802

Swalmen

akkerknegt

Willem

[te Swalmen]

Bongaerts

Christina

akkerman

zelfs aangegeven

 

13

Pipers

Joannes

Swalmen

02-04-1802

Swalmen

akkerknegt

Gerardus

Joosten

Gertrudis

akkervrouw

zelfs aangegeven

 

14

Schonmakers

Joannes

Swalmen

24-10-1802

Swalmen

akkerknegt

Laurentius

Beurskens

Barbara

akkerknecht

zelfs aangegeven

 

15

Smeets

Jacobus

Swalmen

02-03-1802

Swalmen

scheper

Mathis

Aan de Molen

Catharina

daghuijder

zelfs aangegeven

 

16

Sillen

Hubertus

Swalmen

03-03-1802

Swalmen

akkerknegt

Mathis

Sillen

Mechtildis

daghuijder

zelfs aangegeven

 

17

Slabbers

Willem

Swalmen

27-07-1802

Elmpt (D)

akkerknegt

Hubertus

Pex

Elisabeth

akkerman

zelfs aangegeven

 

18

Sillen

Ludovicus

Swalmen

10-07-1802

Swalmen

akkerknegt

Pieter

Bongaerts

Hendrina

voogd Albertus Sillen, daghuijder

zelfs aangegeven

 

19

Wuts

Henricus

Swalmen

22-10-1802

Swalmen bij ouders

kleermaker

Jacobus

Heijnen

Mechtildis

kleermaker

zelfs aangegeven

 

20

Verkoijen

Willem

Swalmen

02-02-1802

Besel

akkerknegt

Joannes

Coenen

Marie

daghuijder

zelfs aangegeven

 

21

Wuts

Leonardus

Swalmen

15-09-1802

Melick

akkerknegt

Arnoldus

Sanders

Catharina

voogd Christiaan Wuts, schoenmaker

zelfs aangegeven

 

22

Wijnen

Petrus

Swalmen

11-07-1802

Swalmen

akkerknegt

Cornelis

Mevissen

Cornelia

akkerman

zelfs aangegeven

 

23

Henderickx

Jan Stephanus

Swalmen

16-10-1800

Swalmen

akkerknegt

Gerardus

Sanders

Sophia

akkerman

 

tot de klas van den jare 1819

omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

24

Joosten

Jan

Swalmen

04-12-1800

Swalmen

akkerknegt

Pieter

Beek

Catharina

huishoudersche

 

tot de klas van den jare 1820

omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

25

Pipers

Cornelis

Swalmen

10-03-1801

Swalmen bij ouders

daghuijder

Joannes

Pansaert

Sophia

huishoudersche

 

tot de klas van den jare 1820

omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

26

Slabbers

Pieter

Swalmen

07-04-1800

Swalmen bij ouders

daghuijder

Frederick

Bongaerts

Elisabeth

huishoudersche

 

tot de klas van den jare 1819

omdat hij voor een jaar is vrijgesteld geworden

FamilySearch, registers nationale militie Swalmen, verfilming 74-78/282; idem 118-121.

 

29 januari 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Mathijs Gielen [Geelen, geb. Belfeld 10-9-1795, werkknecht, overl. Beesel 10-4-1872, zn. van Joannes Gielen en Aldegonda Broks; hij hertr. Beesel 27-1-1825 met Margaretha Bongaers] en Maria Elisabeth Cruijsberg [Kruisberg, geb. Beesel 26-11-1784, werkmeid, dr. van Godefridus Cruijsberg en Catharina Pipers].

GHS Beesel, BS-2/385.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Catharina Geelen, geb. Beesel 17-12-1822. Tr. Beesel 4-6-1869 met Hermanus Geerlings.

2.       Joanna Gielen, geb. Beesel 25-8-1824, overl. ald. 27-8-1824.

 

31 januari 1821

BEESEL - Gehuwd: Mathias Geelen uit Belfeld en Maria Elisabeth Cruijsberg [begr. Beesel 2-9-1824] uit Beesel. Getuigen: Henricus Geelen en Henricus Huijts.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina Gielen, ged. Beesel 17-12-1822 (get. Henricus Gielen en Ida Cruijsberg).

 

31 januari 1821

KESSEL - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [Willem, geb. Kessel … ca. 1794, overl. ald. 24-2-1856, oud 61 jaar, zn. van Peter Janssen en Petronella Pennings] en Petronella Gerardts [Geraedts, Geraets, geb. Beesel 26-10-1785, dr. van Andreas Gerardts en Catharina Snijders « 3-5-1767].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Pieter Janssen, geb. Kessel 25-4-1822. Tr. Kessel 8-8-1855 met Anna Katarina Holtackers.

2.       Petronella Janssen, geb. Kessel 16-9-1825, ongehuwd overl. ald. 5-5-1889, oud 63 jaar.

3.       Wilhelmina Janssen, geb. Kessel 23-8-1830, overl. Baarlo 4-3-1921, oud 90 jaar. Tr. Maasbree 17-5-1867 met Willem Timmermans.

 

5 februari 1821

BEESEL - Overleden: Petronella Tiesen.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

22 februari 1821

BEESEL ‑ T. van der Velden, de vorige armenmeester, is nog afdraging van ƒ 95,70 schuldig, die hij vóór 20 april 1821 moet betalen aan de huidige armenmeester.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nrs. 180/150 en /151.

 

27 februari 1821

BREYELL (D) - Gehuwd: Theodor van der Velden [geb. Belfeld 29-5-1794, zn. van Henricus van der Velden en Helena Gerits] en Maria Elisabeth Kox [geb. Breyell 20-3-1799].

Thoer.net, 2021.

 

5 maart 1821

BELFELD - Overleden op de Groote Hoef bij Hendrikus Lankes: Josephus Bloems, oud 1 jaar en 1 maand, ‘geboren te Bokkent in het Land van Luik, woonachtig te Sittaard’, zoon van Mathias Bloems en Anna Catharina Bunseler wonend te Sittard. Aangifte door Hendrikus Lankes, akkerman oud 39 jaar, en Sibertus Schoeren, daghuurder oud 47 jaar.

BS Belfeld, verfilming 298/577.

 

6 maart 1821

HEYTHUYSEN - Gehuwd: Jan Mathias Cremer [Cremers, Kremers, geb. Swalmen 21-12-1776, zn. van Joannes Cremer en Anna Sibilla Slabbers; wedn. van Catharina Jeurissen, overl. Swalmen 25-4-1820; hij hertr. Swalmen 15-2-1828 met Joanna van den Bosch] en Maria Anna Luijten [geb. Grathem 25-10-1775, overl. Swalmen 23-11-1827, oud 52 jaar, dr. van Jacob Luijten en Maria Geutskens].

WieWasWie, 2022.

 

31 maart 1821

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis van C. Bongaers aan J. Sanders van een kapitaal van 125 pattacons (fl. 236,25), met als onderpand een deel van de huisplaats op de Mortel aan de Boutestraat te Swalmen, top. kaart 11 nr. 69 en een perceel akkerland eveneens op de Mortel, top. kaart 11 nr. 77.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8C.29; 1 stuk.

 

10 april 1821

ROERMOND / BELFELD - Ten overstaan van Henri Antoon Milliard, notaris te Roermond, wordt Matheus Bongers, oud-kanonnier, geb. te Maastricht, oud 27 en wonend te Venlo, zn. van Peter Bongers en Anna Margaretha Berens, notarieel benoemd tot plaatsvervanger voor de Nationale Militie in de plaats van Jan Hendrik Giesen, zonder beroep wonend te Belfelt.

Jacob Kessels, schout van Belfelt, treedt op namens Giesen en staat borg voor de betaling van het resterende bedrag na vervulling van de 5-jarige dienst.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1821/109.

 

26 april 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes van der Velden [geb. Reuver gem. Beesel 5-2-1788, daghuurder, overl. ald. 24-5-1845, oud 57 jaar, zn. van Henricus van der Velden en Helena Gerits « 9-9-1784; wedn. van Albertina Peeters, geh. Beesel 17-4-1820, overl. ald. 24-8-1820] en Anna Gertrudis Stroeken [Stroucken, Strouken, geb. Beesel 10-9-1793, werkmeid, overl. ald. 17-1-1855, oud 61 jaar, dr. van Henricus Stroeken en Petronella van Meurs « 17-9-1790].

GHS Beesel, BS-2/398.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Helena van der Velden, geb. Beesel 5-2-1822. Tr. Beesel 27-10-1845 met Joannes Gerardus Driessen.

2.       Henricus van der Velden, geb. Beesel 29-1-1824, overl. ald. (Offenbeek) 6-5-1826, oud 2 jaar.

De aangifte voor erfbelasting van Henricus van der Velden werd gedaan door zijn ouders Joannes van der Velden, akkerman, en Gertrudis Stroucken, mede namens hun kinderen Helena en Petronella. Hij liet geen bezittingen na. Bron: BevReg Beesel, verfilming 2237/2545.

3.       Petronella van der Velden, geb. Beesel 14-6-1826. Tr. 1) Beesel 13-4-1849 met Henricus Hubertus Steijven; 2) Beesel 9-9-1864 met Joannes Janssen.

4.       Hubertina van der Velden, geb. Beesel 28-8-1828. Tr. 1) Breyell (D) 13-4-1853 met Peter Theodor Borsch; 2) Breyell 13-6-1868 met Gottfried Heinrich Arnold Imkamp.

5.       Henricus van der Velden, geb. Beesel 18-1-1831. Tr. Beesel 1-5-1860 met Elisabeth Janssen.

6.       Godefridus van der Velden, geb. Beesel 19-5-1833. Tr. 1) Leuth (D) 13-11-1854 met Anna Gertrud Ploenis; 2) Breyell (D) 17-8-1868 met Catharina Ida Schloesser.

7.       Joannes van der Velden, geb. Beesel 1-1-1837.

Jan van der Velden uit Reuver was op 7-1-1825 betrokken bij een vechtpartij.

De aangifte voor erfbelasting van Johannes van der Velden, overleden zonder testament, werd op 30-7-1845 gedaan door Geertrui Strouken te Offenbek als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen Petronella, Hubertina, Hendrik en Godfried van der Velden; en Helena van der Velden, meerderjarige dochter wonend te Brijel (Pruissen). Zijn nalatenschap bestond uit de helft van een perceel struwelen in de Beukelen gelegen sectie C 365, staande huwelijk aangekocht. Bron: MvS Beesel, verfilming 1288/2481.

 

26 april 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Jacobus Willemsen [geb. Beesel 22-2-1787, zn. van Wilhelmus Willemsen en Elisabeth Peeters; wedn. van Anna Maria Streutjens, geh. Beesel 24-2-1811, overl. ald. 29-11-1820] en Gertrudis Reijnders [geb. Beesel 27-2-1788, oud 33 jaar, dr. van Leonardus Reijnders en Martina Rulkens].

GHS Beesel, BS-2/400; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Willemsen, geb. Beesel 23-4-1822. Tr. Beesel 14-10-1850 met Maria Hendrina Slots.

2.       Anna Maria Willemsen, geb. Beesel 31-10-1823. Tr. 1) Beesel 20-4-1849 met Joannes Naus; 2) Beesel 9-4-1852 met Henricus Heijnders.

3.       Albertina Willemsen, geb. Beesel 11-2-1826. Tr. 1) Beesel 2-11-1852 met Joannes Franciscus Helwegen; 2) Beesel 21-4-1854 met Gerardus Helwegen.

4.       Maria Elisabeth Willemsen, geb. Beesel 29-12-1827. Tr. Beesel 28-3-1856 met Wilhelmus Hendrix.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 10-4-1815 opgemaakt op verzoek van Peter Reijnders, akkerman wonend te Venlo en geboren te Beesel, waarbij hij verklaart dat in het doopregister abusievelijk staat vermeld dat hij een zoon is van Leonardus Schoenmakers, hetgeen Reijnders moet zijn; en dat zijn moeder Martina Rulkens, overleden 21-11-1809, in het sterfregisters abusievelijk staat vermeld als Martina Peeters. Ook bij het overlijden van zijn vader, op 13-4-1813 [sic], is zij abusievelijk Peeters genoemd. Zijn lezing wordt bevestigd door Jacobus Hinsen, akkerman oud 63 jaar; Willem Rijnders, akkerman 31 jaar; Gerardus Geulen, knecht boud 29 jaar; Willem Meuser, akkerman oud 38 jaar; Johannes Rijnders, akkerman oud 46 jaar; Godefridus Quikken, smid oud 60 jaar, allen wonend te Beesel, uitgezonderd comparanten 3 en 6 welke te Venlo wonen. Verder verklaren zij dat Petrus Reijnders werd geboren op 27-3-1786, dat zijn moeder Martina Rulkens is overleden op 21-11-1809 en zijn vader Leonard Reijnders op 13-4-1810 [sic].

 

26 april 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Alardus Drippen [geb. Beesel 25-1-1775, akkerman, landbouwer te Riekel 1860, overl. ald. 23-10-1860, oud 85 jaar, zn. van Joannes Drippen en Catharina Simons « 27-4-1774] en Joanna Heijnen [geb. Swalmen 1-3-1779, overl. Beesel 22-5-1859, dr. van Henricus Heijnen en Gertrudis Hermans « 29-9-1769; wed. van Joannes Vullings, geh. Beesel 15-4-1809, overl. Belfeld 12-7-1813].

GHS Beesel, BS-2/402; Huwelijksbijlagen 1815-1826 In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 12-4-1815 waarbij Willem Heijnen, akkerman te Beesel, verklaart “dat zijn vader, Hendrick Heijnen, in zijn leven akkerman te Besel, in den jare zeventien honderd twee en negentig zinneloos zijnde, uit dien hoofde te gele in den kost gedaan zijnde, en aldaar den tiende mey zeventien honderd en vier en negentig is komen te overlijden en het bewijs van deszelfs dood nodig hebbende, het zelve niet en heeft konnen bekomen, doordien den overledene niet in het doodregister is ingeschreven geworden. Ten overstaan van de vredesrechter te Venlo verklaren Herman Bongers, koopman te Venlo oud 50 jaar; Gerard Geulen, knecht te Venlo oud 29 jaar; Johannes Sanders, akkerman te Tegelen oud 41 jaar; Hendrick Teelen, knecht te Tegelen oud 34 jaar; Severinus Janissen, akkerman te Beesel oud 50 jaar; Johannes Janissen, knecht te Beesel oud 27 jaar; en Peter Peeters, akkerman te Beesel oud 38 jaar, dat zij allen te Beesel werden geboren, nog gedeeltelijk naburen zijn en voorgaand verhaal bevestigen.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Drippen, geb. Beesel 2-2-1822, overl. ald. 2-2-1822, oud 1 uur.

Voor testament van Alardus Trippen zie 27-5-1859.

De nalatenschap van Alardus Drippen bestond uit huis en tuin sectie G 800 en G 801 te Rijkel plus landerijen op Caffert G 272 (zandberg), in het Kerkveld G 1001, Rijkelsche Bemden G 723 (veel zand), Weverskamp G 766, G 767, G 772, te Rijckel G 802 en de Nieuwe Kamp G 900 en G 901 (magere grond). Hij bezat de helft van bouwland en hakhout in het Broek F 253 en F 254. De waarde van inboedel en kledingstukken bedroeg 30 gulden.

Naast ‘dood en begrafeniskosten’ liet de overledene ook schulden na wegens geneeskundige dienst door dokter Billekens te Kaldenkirchen sinds november 1859, kosten ‘wegens oppassing en kostgeld’ aan Hendrik Vullings, wegens medicamenten geleverd door apotheker Timmermans te Roermond in 1859 en 1860 en schulden aan de armen van Beesel, verschuldigde renten en grondlasten.

De aangifte werd gedaan door 1) Hendrik Vullings, landbouwer te Beesel; en 2) Johanna Vullings gehuwd met timmerman Pieter Willekens, die hij krachtens testament opgemaakt t.o.v. notaris Dirix d.d. 27-5-1859 had benoemd tot zijn erfgenamen. Zij verkochten een gedeelte van de landerijen openbaar in 1860. Bron: MvS, verfilming 2295/2481.

 

26 april 1821

þ MAASNIEL - Gehuwd: Gerardus Beek [geb. Maasniel 26-4-1821, overl. Herkenbosch 6-3-1854, oud 64 jaar, zn. van Willem Beek en Joanna Janssen « 27-1-1780; hij hertr. Melick en Herkenbosch 21-5-1832 met Cornelia Lehnen] en Petronella Delissen [Deelissen, Dehlessen, Dehlissen, Dielissen, geb. Herkenbosch 6-8-1796, overl. ald. 30-3-1831, oud 34 jaar, dr. van Willem Delissen en Joanna Stevens, ook: Steffers].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Hubertina Beek, geb. Melick en Herkenbosch 24-5-1825, overl. Herkenbosch 24-3-1829, oud 3 jaar.

 

26 april 1821

MAASNIEL - Gehuwd: Henricus Cox [geb. Maasniel 17-7-1788, overl. ald. 12-11-1860, oud 72 jaar, zn. van Francis Cox en Windelina Beck] en Maria Catharina Clumpkens [Anna Catharina, geb. Swalmen 25-6-1790, overl. Maasniel 15-10-1851, oud 62 jaar, dr. van Theodorus Clumpkens en Catharina Bremmers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Helena Huberdina Cox, geb. Maasniel 12-7-1821, overl. Roermond 8-8-1899. Tr. 1) Maasniel 15-7-1850 met Joannes van de Beek; 2) Roermond 13-6-1872 met Dignus Huigen.

2.       Franciscus Hubertus Cox, geb. Maasniel 10-11-1823, overl. ald. 18-11-1823, oud 8 dagen.

3.       Franciscus Cox, geb. Maasniel 21-10-1825, ongehuwd overl. ald. 8-8-1874, oud 48 jaar.

4.       Hermanus Cox, geb. Maasniel 20-8-1828, overl. ald. 7-2-1867. Tr. Maasniel 5-10-1860 met Christina Knoops.

5.       Johannes Hubertus Cox, geb. Maasniel 9-10-1834, overl. ald. 13-5-1896. Tr. Maasniel 7-10-1867 met Johanna Hanssen.

 

26 april 1821

MAASNIEL - Gehuwd: Paulus Simons [geb. Maasniel 13-7-1782, overl. ald. 26-3-1834, oud 51 jaar, zn. van Francis Simons en Maria Coppen] en Dorothea Beckers [geb. Beesel 9-11-1790, overl. Maasniel 4-9-1846, oud 55 jaar, dr. van Louis Beckers en Petronella Niemans « 5-8-1782].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Simons, geb. Maasniel 14-2-1822, overl. ald. 10-1-1823, oud 10 maanden.

2.       Petronella Simons, geb. Maasniel 1-1-1824, overl. ald. 5-4-1865. Tr. Maasniel 3-11-1848 met Jan Mathijs Mols.

3.       Anna Maria Elisabeth Simons, geb. Maasniel 7-7-1829, ongehuwd overl. ald. 15-1-1851 als Elisabeth Simons, oud 21 jaar.

 

1 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Joannes van der Velden en Gertrudis Stroecken. Getuigen: Petrus van der Velden en Theodorus van der Velden.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella van der Velden, ged. Beesel 13-6-1826 (get. Petrus Theodorus van der Velden en Joanna Stroecken).

2.       Helena van der Velden, ged. Beesel 5-2-1822 (get. Petrus van der Velden en Joanna Stroecken).

3.       Henricus van der Velden, ged. Beesel 29-1-1824 (get. Joannes Stroecken en Wilhelmina van der Velden).

4.       Huberdina van der Velden, ged. Beesel 28-8-1828 (get. Henricus van der Velden en Elisabetha Stroecken).

5.       Henricus van der Velden, ged. Beesel 18-1-1831 (get. Norbertus Franken en Catharina Janissen).

 

1 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Willemsen, weduwnaar [van Anna Maria Straetjens, overl. Beesel 29-11-1820], en Gertrudis Reijnders. Getuigen: Franciscus Niemans en Joannes Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Willemsen, ged. Beesel 23-4-1822 (get. Wilhelmus Reijnders en Elisabetha Peeters).

2.       Anna Maria Willemsen, ged. Beesel 31-10-1823 (get. Petrus Reijnders en Maria Sibilla Loeser).

3.       Alberdina Willemsen, ged. Beesel 11-2-1826 (get. Petrus Willemse en Catharina Reijnders).

4.       Elisabetha Willemsen, ged. Beesel 29-12-1827 (get. Petrus Siebers en Joanna Heldens).

 

3 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Alardus Drippen [ged. Beesel 25-1-1775, overl. ...; zn. van Joannes Trippen en Catharina Simons] en Joanna Heijnen, weduwe. Getuigen: Gerardus Henrickx en Joannes Slabbers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Voor testament Alardus zie 27-5-1859.

 

6 mei 1821

BELFELD - Overleden: Anna Catharina Tijssen, dochter van Gerardus Tijssen en Gertrudis Driessen.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

 

7 mei 1821

BELFELD - Gehuwd: Pieter Sijbers [geb. Belfeld 25-8-1787, zn. van Cornelis Sijbers en Hendrina Stroucken] en Catharina Reijnders [Reinders, Rijnders, geb. Beesel 14-4-1790, dr. van Leonardus Reijnders en Martina Rulkens].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Sijbers, geb. Belfeld 24-5-1822 is mogelijk gelijk aan Gertrudis Sijbers, geb. Tegelen …, overl. ald. 11-11-1832, oud 10 jaar.

2.       Cornelia Sijberts, geb. Tegelen 26-6-1824.

3.       Johannes Sijbertz, geb. Tegelen 10-2-1836.

4.       Michel Sijberts, geb. Tegelen 21-1-1829.

5.       Hubertina Sijbers, geb. Tegelen 28-1-1835.

 

8 mei 1821

BELFELD - Gehuwd: Joannes Leonardus van Dijck [Jan Leonardus, geb. Belfeld 21-7-1788, akkerman 1821, overl. Bracht (D) maar wonend te Tegelen 8-2-1870, oud 81 jaar, zn. van Willem van Dijck en Johanna Driessen « 26-4-1785] en Wilhelmina Keurstjens [Kurstjens, geb. Belfeld 17-7-1788, overl. Tegelen 6-1-1859, oud 70 jaar, dr. van Willem Keurstjens en Maria Elisabeth Terpoorten « 3-11-1784].

BS Belfeld, verfilming 300/577; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Elisabeth van Dijck, geb. Belfeld 28-2-1822.

2.       Wilhelmina van Dijck, geb. Belfeld 27-10-1823. Tr. Tegelen 17-4-1849 met Pieter Böskens.

3.       Willem van Dijck, geb. Belfeld 30-3-1826.

4.       Johanna van Dijck, geb. Tegelen …, overl. ald. 21-1-1830, oud 1 jaar.

 

8 mei 1821

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Ramakers [geb. Swalmen 3-7-1789, zn. van Gerardus Ramakers en Sophia Hendrickx] en Joanna Clumpkens [geb. Swalmen 25-3-1793, dr. van Theodorus Clumpkens en Catharina Bremmers].

GenLias, 2004.

 

8 mei 1821

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Bouten [geb. Buggenum 23-1-1790, paardenknecht 1821, overl. ald. 25-10-1847, oud 57 jaar, zn. van Martinus Bouten, akkerman, en Christina Stemkens] en Maria Catharina Wuts [geb. Swalmen 25-8-1791, dienstmeid 1821, overl. Buggenum 3-2-1875, oud 73 jaren, dr. van Christiaan Wuts, kleermaker, en Sophia Heijnen, huishoudster « 10-4-1781].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       Sophia Bouten, geb. en ged. Buggenum 7-3-1822 (get. Martinus Bouten en Sophia Heijnen; dr. van Joannes x Maria Catharina Wuts). Tr. Buggenum 26-10-1847 met Willem Lehnen.

 

10 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 16-5-1821, getuigen: Ludovicus Bloemers en Henricus Smits): Godefridus Nauws [Naus, geb. Buggenum 6-10-1790, werkknecht oud 30 jaar, zn. van Henricus Naus en Henrica Nijssen] en Ida Janssen [geb. Beesel-Offenbeek 8-4-1788, overl. ald. 1-12-1858, oud 70 jaar, dr. van Wilhelmus Janssen en Sibilla Stemkens].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/403; Huwelijksbijlagen 1815-1826. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195 Volgens deze bron woonde de bruid te Maasniel.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Sibilla Naus, geb. Beesel 13-3-1822, ged. ald. 14-3-1822 (get. Christianus Janssen en Maria Naus). Tr. Beesel 4-6-1857 met Wilhelmus Janssen.

2.       Hendrina Naus, geb. Beesel 16-2-1824, ged. ald. 17-2-1824 als Henrica Naus (get. Joannes Peters en Joanna Naus).

3.       Hendricus Naus, geb. en ged. Beesel 2-1-1827 (get. Andreas Beurskens en Joanna Beckers). Tr. Lobberich (D) 5-9-1859 met Agnes van Horen.

4.       Wilhelmus Naus, geb. en ged. Beesel 15-7-1830 (get. Wilhelmus Jansen en Maria Naus). Tr. Beesel 17?-4-1857 met Joanna Peeters.

De weduwe Godfried Naus was in 1843 eigenaresse van de woning D 422 langs de Theresiastraat te Offenbeek, later bewoond door zoon Willem.

 

10 mei 1821

þ BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 17-5-1821, getuigen: Rogerius Rutten en Gerardus Tiesen): Henricus Rutten [Hendrikus, geb. Kessel 13-4-1793, akkerman 1821-1830, pachter van hoeve De Weerd 1854, overl. Beesel-Reuver 19-2-1864, zn. van Jacobus Rutten en Joanna Timmermans « 9-11-1769] en Joanna Tijssen [Thijssen, Tiesen, Tissen, geb. Beesel 3-5-1796, pachtster van de Weerderhof 1868, overl. ald. 14-5-1881, dr. van Godefridus Tijssen en Margaretha Gerits « 14-4-1785].

GHS Beesel, BS-2/405; Huwelijksbijlagen 1815-1826. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jacobus Rutten, geb. en ged. Beesel 15-5-1822 (get. Nicolaus Rutten en Margareta Gerards), ongehuwd overl. ald. 8-8-1909, oud 87 jaar

2.       Joanna Rutten, geb. en ged. Beesel 28-11-1823 (get. Mathias Tiesen en Martina Rutten), overl. Kessel 11-5-1903. Tr. Kessel 18-4-1850 met Pieter Jacob Timmermans.

3.       Godefridus Rutten, geb. Beesel 4-7-1825, ged. ald. 15-7-1825 (get. Mathias Rutten en Aldegondis Tiesen), ongehuwd overl. ald. 11-5-1853, oud 27 jaar.

4.       Petrus Rutten, geb. en ged. Beesel 24-5-1827 (get. Gerardus Tijssen en Joanna Rutten), overl. ald. ‘op den Reuver’ 2-2-1830, oud 2 jaar.

5.       Margaretha Rutten, geb. en ged. Beesel 28-3-1829 (get. Henricus Tijssen en Catharina Linssen), overl. ald. 11-2-1880. Tr. Beesel 26-3-1856 met Hendrik Slousen.

6.       Joannes Rutten, geb. en ged. Beesel 25-12-1830 (get. Joannes Beurskens en Gertrudis Lamers), overl. ald. 10-9-1886. Tr. Kessel 5-5-1862 met Louisa Sanders.

7.       Pieter Rutten, geb. en ged. Beesel 27-12-1832 (get. Rutgerus Rutten en Joanna Claessen), overl. ald. 30-8-1918. Tr. Beesel 13-4-1860 met Hendrika Joanna Franssen.

8.       Theodorus Rutten, geb. Beesel 12-1-1835, ongehuwd overl. ald. 19-9-1909, oud 74 jaar.

In de huwelijksbijlagen ook een afschrift van de overlijdensakte van Jacques Rutten, echtgenoot van Petronella Thissen, d.d. Beesel 1-4-1815. Hendrik Rutten pachtte op 29-9-1854 hoeve de Weerd te Reuver.

In 1862 woonden akkerman Hendrik Rutten en zijn gezin op het adres Reuver 253 met inwonend de ongehuwde zonen Jacobus en Theodorus. Jan Jacobus Rutten (Beesel 8-2-1841, zn. van Rutgerus Rutten en Maria Anna van Dijk) was inwonend als dienstknecht; hij vertrok in april 1866 binnen de gemeente. Op 20 april 1862 kwam Maria Hermans (Kessel 1834) vanuit Kessel inwonen als dienstmeid; zij keerde op 11-4-1864 terug naar haar geboortedorp. Joanna Thissen (Beesel 1845) was inwonend tot zij in mei 1865 binnen de gemeente verhuisde. Pieter Joannes van Hagen (Helden 18-11-1844) was inwonend als knecht tussen 5-3-1864 en 13-4-1868. Joanna Peters (Beesel 24-11-1848) van 19-4-1865 tot april 1866, Peter Claessen (Neer 4-9-1852) van april 1866 tot 20-4-1869, Anna Maria Reijnders (Beesel 14-4-1846) vanaf mei 1866, Maria Catharina Franssen (Beesel) vanaf april 1867, Antoon Jacobs (Helden 22-5-1852) was schaapsherder van mei 1868 tot 1-4-1869 en dienstknecht Jacob Claessen (Neer 21-7-1850) woonde in vanaf 21-4-1869. Bron: BevReg Beesel blad 262.

 

10 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 16-5-1821, getuigen: Petrus Sloesen en Ludovicus Bloemers.): Gerardus Stoxs [Stox, geb. Beesel-Leeuwen 3-2-1794, molenaar van Ronckenstein, overl. ald. 29-7-1865, oud …, zn. van Petrus Stoxs en Elisabeth Gijsberts] en Anna Maria Driessen [ook: Joanna Catharina, Maria Catharina Drissen, geb. Beesel 12-6-1794, overl. ald. 14-5-1850, dr. van Godefridus Driessen en Wilhelmina Joosten].

GHS Beesel, BS-2/407; Huwelijksbijlagen 1815-1826. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Wilhelmina Stoxs, geb. en ged. Beesel 20-4-1822 (get. Petrus Stockx en Gertrudis Giesbers), in mei 1864 vertrokken naar Maasniel. Tr. Beesel 22-4-1864 met Petrus Henricus Janssen.

2.       Margaretha Joanna Stoxs, geb. en ged. Beesel 30-5-1824 (get. Godefridus Dresens en Elisabetha Stockx). Tr. Beesel 24-8-1872 met Joannes Mathias Sangers.

3.       Petronella Huberta Stoxs, geb. en ged. Beesel 25-7-1826 (get. Petrus Henricus Stox en Maria Petronella Driessen), overl. ald. op Ronckensteins Moolen 30-1-1830..

4.       Maria Catharina Huberta Stox, geb. en ged. Beesel 9-9-1828 (get. Conrardus Janssen en Maria Elisabeth Gijsberts).

5.       Pieter Willem Hubertus Stox, geb. Beesel 28-12-1830, ged. ald. 29-12-1830 (get. Engelbertus Stox en Margarita Joosten).

6.       Petronella Huberta Stox, geb. Beesel 20-8-1834. Tr. Beesel 16-7-1864 met Leopoldus Jacobus Antonius Ronck.

7.       Godefridus Hubertus Stox, geb. Beesel 29-7-1837. Tr. Maasniel 17-2-1870 met met Philippina Petronella Hubertina Janssen.

Molenaar Gerardus Stox, weduwnaar, woonde in 1862 op het adres Offenbeek 313 met zijn ongehuwde kinderen Wilhelmina, Johanna Margaretha, Anna Maria Hubertina, Petrus Wilhelmus Hubertus en Godefridus Hubertus. Inwonend waren dienstknecht Mathias Lamers (Elmpt 12-10-1815, in mei 1832 ingekomen vanuit Elmpt), dienstknecht Willem Geraads (later verhuisd binnen de gemeente), dienstmeid Johanna Thissen (Beesel 1842), schaapshoeder Theodorus Beijers (Helden 2-1-1850, op 8-4-1866 ingekomen vanuit Helden) en dienstmeid Cornela Tissen (Beesel 8-1-1846, op 3-5-1868 ingekomen vanuit Belfeld). In augustus 1864 kwam ook schoonzoon Leopold Ronck inwonen; samen met zijn vrouw Petronella Huberta en kleinzoon Gerard Hubert vertrok dit gezin op 17-7-1865 naar Tegelen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 325.

 

10 mei 1821

BEESEL - Overleden: Albertina Tiesen [ged. 20-12-1773, dr. van Wilhelmus Tijssen en Margaretha Fransen; wed. van Joannes Borsch, Bours, overl. Beesel 24-1-1813].

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

14 mei 1821

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Sillen [geb. Swalmen 6-11-1798, dagloner 1821, zn. van Antoon Sillen en Petronella Simons « 13-4-1788] en Agnes Sillen [geb. Swalmen 30-11-1786, dr. van Silvester Sillen en Agnes Heijnen « 31-5-1764].

WieWasWie, 2014.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrikus Sillen, geb. Swalmen 13-2-1826. Tr. Swalmen 18-11-1867 met Helena Jacobs.

2.       Willem Sillen, geb. Swalmen 30-9-1829.

3.       Maria Agnes Sillen, geb. Swalmen 19-12-1830, overl. Beesel 16-12-1887. Tr. 1) Beesel 11-6-1857 met Petrus Schoolmeesters, overl. ald. 28-11-1875; 2) Beesel 5-4-1877 met Joannes Peeters.

 

16 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 17-5-1821, getuigen: Theodorus Claesen en Christina Willekens): Henricus Bongaers [Hendrik Bongers, geb. Beesel 19-4-1784, mandenmaker 1821, koster, overl. ald. 17-4-1845, oud 70 jaar, zn. van Jacobus Bongaers en Joanna Rutten « 7-1-1767] en Sibilla Willekes [Willekens, geb. Roggel 25-10-1795, werkmeid 1821, overl. Beesel 13-12-1854, oud 59 jaar, dr. van Jacobus Willekes en Ida Hendrix].

GHS Beesel, BS-2/410; Huwelijksbijlagen 1815-1826 DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

In de huwelijksbijlagen o.a. huwelijksafkondigingen gedaan te Neer.  Uit dit huwelijk geen kinderen.

De aangifte voor erfbelasting van Hendrik Bongers, overleden zonder testament, werd op 20-6-1845 gedaan door de weduwe Sibilla Willekens. Hij liet geen roerende goederen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 1286/2481.

 

16 mei 1821

HELDEN - Gehuwd: Jan Wilms [geb. Helden, zn. van Peter Wilms en Petronella Nabbenæ wedn. van Joanna Petronella Huijs] en Maria Helena Geulen [geb. Beesel 30-4-1777, dr. van Everard Geulen en Gertruda Janssen].

GenLias, 2005.

 

2 juni 1821

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Geraedts [geb. Swalmen 18-1-1795, zn. van Simon Geraedts en Maria Brigitta Meuter] en Ida Ramakers [geb. Swalmen 18-4-1801, dr. van Joannes Ramakers en Anna Catharina Nijssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Engelina Hubertina Geraedts, geb. Swalmen 30-6-1826. Tr. Swalmen 27-4-1848 met Jacobus Theelen.

2.       Franciscus Simon Joannes Hubertus Geraedts, geb. Swalmen 29-3-1829. Tr. Swalmen 27-4-1865 met Wilhelmina Josephina Hubertina Thomassen.

3.       Wilhelmus Hubertus Geraedts, geb. Swalmen 15-6-1834. Tr. Grathem 2-9-1861 met Maria Agnes Schreurs.

De in de huwelijksakte opgegeven geboortedatum van de bruidegom (18-1-1795) zou volgens het doopregister moeten zijn 10-1-1795.

 

24 juni 1821

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 26-6-1821, getuigen: Petrus van der Velden en Leonardus Neelen): Joannes Henricus Wackers [geb. Melick 18-1-1786, oud 35 jaar, zn. van Theodorus Wackers en Maria Neelen] en Mechtildis van der Velden [geb. Beesel-Leeuwen 21-8-1799, dr. van Theodorus van der Velden en Petronella Trines « 11-1-1797].

GHS Beesel, BS-2/412; Huwelijksbijlagen 1815-1826. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. Melick 24-6-1821 waarbij de weduwe Wackers toestemming geeft aan haar enige zoon, Johannes Heinricus Wackers, om te trouwen met Mechtildis van der Velden.

 

7 juli 1821

SWALMEN ‑ Pierre Henri Jean Godefroid Eugène de Splinter e.a. verkopen onroerende goederen waaronder akkerland te Swalmen aan Antoine Burghoff te Roermond.

GA Roermond, Notarieel Archief Josef Cornelis, inv.nr. 1821/94.

 

7 juli 1821

ITTERVOORT  - Gehuwd: Joannes Mathias Tegelaers [Jan Mathijs, Mathijs Tegelaars, geb. Ittervoort 24-1-1797, boswachter 1847, overl. Nederweert 14-7-1869, oud 72 jaar, zn. van Jan Tegelaers en Maria Peters] en Maria Agnes Dresen [Agnes Dreessen, Driesen, Driessen, geb. SWALMEN 30-4-1797, overl. Nederweert 14-4-1846, oud 48 jaar, dr. van Adam Dresen en Anna Sibilla Schutz « 2-1-1795].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Johannes Tegelaars, geb. Nederweert 24-5-1822, overl. Weert 25-11-1877. Tr. Weert 16-9-1847 met Anna Maria Creemers.

2.       Maria Christina Tegelaars, geb. Nederweert 30-8-1823. Tr. Nederweert 27-1-1847 met Joannes Mathias Tegelaers.

3.       Antonius Tegelaers, geb. Nederweert 10-12-1824, overl. ald. 24-9-1825, oud 9 maanden.

4.       Jacobus Tegelaers, geb. Nederweert 15-8-1826, overl. ald. 24-8-1826, oud 9 dagen.

5.       Martinus Tegelaers, geb. Nederweert 22-6-1827, overl. ald. 24-6-1827, oud 2 dagen.

6.       Antonius Tegelaers, geb. Nederweert 22-6-1827, overl. ald. 26-6-1827, oud 4 dagen.

7.       Jan Mathijs Tegelaers, geb. Nederweert 29-8-1828, overl. ald. 12-6-1830, oud 1 jaar.

8.       Lodewijk Tegelaers, geb. Nederweert 9-9-1832, overl. ald. 13-8-1891. Tr. 1) Nederweert 29-5-1854 met Wilhelmina Timmermans; 2) Nederweert 26-7-1858 met Anna Geertrudis Gutjens.

9.       Elisabeth Tegelaers, geb. Nederweert 8-2-1835.

10.     Petrus Joannes Tegelaars, geb. Nederweert 24-6-1837, overl. ald. 7-10-1838, oud 15 maanden.

 

25 juli 1821

VENLO - Gehuwd: Willem Bosch [geb. Venlo 1-4-1796, zn. van Antoon Bosch en Hendrina Willemsen] en Hendrina Janssen [geb. Belfeld, dr. van Jacob Janssen en Wilhelmina van Lier].

GenLias, 2004.

 

27 augustus 1821

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A. Burghoff, J.F. Janssen, P. Janssen, L. Bongaerts e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 348; 1 omslag.

 

30 augustus 1821

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 30-8-1821, get. … Niesen en Petrus Jansen): Joannes Niesen [Niessen, Nijssen, geb. Beesel 27-8-1794, werkknecht, zn. van Wilhelmus Niesen en Maria Hermans] en Beatrix Gerits [Geraats, Geraets, Gerats, geb. Beesel 8-10-1798, dr. van Henricus Gerits en Petronella Bongaers].

GHS Beesel, BS-2/415; Huwelijksbijlagen 1815-1826. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Nijssen, geb. Beesel 25-9-1822, ged. ald 26-9-1822 (get. Henricus Niesen en Petronella Bongers).

2.       Henricus Niessen, geb. en ged. Beesel 3-12-1824 (get. Petrus Jansen en Maria Niesen). Tr. Beesel 1-10-1860 met Maria Catharina Dondit.

3.       Wilhelmus Nijssen, geb. en ged. Beesel 10-1-1827 (get. Petrus Jansen en Maria Niesen).

4.       Petrus Nijssen, geb. en ged. Beesel 24-10-1829 (get. Henricus Janssen en Elisabetha Nijssen).

5.       Gerardus Nijssen, geb. en ged. Beesel 6-5-1832 (get. Gerardus Janssen en Hendrina Niessen). Tr. Beesel 12-4-1861 met Margaritha Geraats.

6.       Jacobus Niessen, geb. Beesel 2-8-1834.

7.       Lambertus Niessen, geb. Beesel 25-8-1836.

8.       Helena Nijssen, geb. Beesel 18-3-1840. Tr. Beesel 8-4-1864 met Joannes Reijnders.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 18-8-1821 opgemaakt op verzoek van de bruid. Voorafgaand aan haar huwelijk heeft zij een afschrift van haar geboorteakte gevraagd, maar deze was onvindbaar. Op haar verzoek verklaren nu Matheus Geraets, particulier te Venlo oud 78 jaar [oom van de bruid van vaders kant]; Petrus Martinus Bielen, koopman te Venlo oud 43 jaar; Herman Bongers, kastelein te Venlo oud 58 jaar; Peter Reijnders, hovenier te Venlo oud 36 jaar; Mattis Franssen, kastelien oud 38 jaar; Hendrik Rievers, akkerman oud 68 jaar; Peter Janssen, akkerman oud 42 jaar, dat zij de vader van de bruid, Henricus Geraets, overleden te Beesel op 12-6-1806, goed gekend hebben, evenals zijn weduwe Petronella Bongaers die nog in Beesel woont, en dat Beatrix aldaar is geboren op 8-10-1798.

 

6 september 1821

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Joannes Dekkers [Jean, Johan, geb. Herkenbosch … ca. 1774, overl. ald. 20-10-1847, volgens opgave oud 66 jaar, zn. van Willem Deckers en Catharina Erdkamp; wedn. van Anna Weeres, geh. Melick en Herkenbosch 18-9-1806, overl. ald. 6-4-1818] en Hendrina Meerts [Adriama Meers, Mertz, geb. Swalmen 10-7-1785, overl. Melick 29-3-1852, oud 66 jaar, dr. van Godefridus Meertz en Catharina Custers « 21-7-1774; wed. van Adolph Fremersdorf, geh. Melick en Herkenbosch 13-7-1808, overl. Melick 13-12-1819].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Helena Deckers, geb. Melick gem. Melick en Herkenbosch 22-2-1822, overl. ald. 19-10-1822, oud 7 maanden.

2.       Maria Agnes Deckers, geb. Melick gem. Melick en Herkenbosch 29-7-1823, overl. ald. 22-3-1830, oud 6 jaar.

 

15 september 1821

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 18-9-1821, getuigen: Henricus Hensen en Leonardus Rutten): Godefridus Janssen [Goedefridus Jansen, geb. Beesel 25-7-1775, dagloner 1830, overl. ald. 18-9-1846, oud 71 jaar, zn. van Joannes Janssen en Helena Reuvers « 25-11-1759] en Joanna Elisabeth Hensen [Hinsen, geb. Beesel-Leeuwen 10-1-1791, werkmeid, dr. van Maximiliaan Henricus Hensen en Anna Maria Tellers « 27-4-1790].

GHS Beesel, BS-2/419. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 196.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Janssen, geb. en ged. Beesel 28-12-1823 (get. Henricus Housen en Joanna Jansen).

2.       Joannes Henricus Janssen, geb. en ged. Beesel 30-3-1825 (get. Cornelius Janssen en Anna Maria Tellers).

3.       Henricus Janssen, geb. en ged. Beesel 1-11-1828 (get. Martinus Geelen en Agatha Hensen), overl. ald. 5-2-1830, oud 1 jaar.

 

17 september 1821

BELFELD - ‘Haastig’ overleden ‘bij het huis van [Jacobus] Smeetz op den weg’: Stephaan Woman, oud-militair in Nederlandse dienst oud 65 jaar, geboren te Straasburg en wonend te Nijmegen, echtgenoot van Maria Catharina Hart, ‘in leven’. Aangifte door Jacobus Smeetz, daghuurder oud 35 jaar, en Christoffel Dorssers, veldwachter oud 53 jaar.

BS Belfeld, verfilming 305/577.

 

29 september 1821

BEESEL ‑ De 7e Compagnie van het Regiment Lichte Dragonders is voor 1 maand in de gemeente Beesel ingekwartierd geweest. Volgens Koninklijk Besluit van 25 oktober 1815 nr. 71 zijn de vergoedingen voor huisvesting en voeding vastgesteld op 7 stuiver per dag voor ieder manschap. De kolonel van voornoemd regiment wil slechts 5 stuiver betalen.

De burgemeester vraagt, hoe te handelen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/165.

 

1 oktober 1821

VENLO - Gehuwd: Willem Dahmen [geb. Orsoy (Pruissen) 5-2-1786, zn. van Johan Dahmen en Elisabeth Freukes] en Anna Margaretha Giesen [geb. Kaldenkirchen (D), dr. van Johan Giesen en Louisa Hambach].

GenLias, 2004.

 

6 oktober 1821

ROERMOND - Kwitantie van Antoine Gies(s)en te Hunsel voor Jean Henri Smits te Grathem wegens aankoop Driessenhof te Wessem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/95.

Zie 21-12-1820.

 

16 oktober 1821

BELFELD - Gehuwd: Jan Hendriks [Hendrix, geb. Beesel 26-1-1797, landbouwer, overl. Belfeld 4-5-1868, oud 71 jaar, zn. van Jan Hendriks en Gertrudis Luttels « 3-3-1780; hij hertr. Beesel 20-4-1849 met Anna Catharina Jegers, ook Jagers] en Bartijna Bootz [Hubertina, geb. Belfeld 2-6-1798, overl. ald. 24-12-1846, oud 48 jaar, dr. van Jan Bootz en Petronella Heijnen « 18-5-1790].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelius Hendriks, geb. Belfeld 8-4-1822. Tr. Lobberich (D) 12-11-1852 met Wilhelmine Horter.

2.       Jan Hendriks, geb. Belfeld 15-1-1824.

3.       Konrard Hendriks, geb. Belfeld 27-1-1826. Tr. Breyell (D) 6-9-1847 met Anna Catharina Barbara Blauertz.

4.       Petronella Hendriks, geb. Belfeld 13-10-1828. Tr. Kaldenkirchen (D) 7-5-1852 met Peter Heinrich Goeressen.

4.       Hubertus Hendriks, geb. Belfeld 8-5-1831, overl. ald. 8-5-1891. Tr. Belfeld 22-4-1861 met Joanna Driessen.

5.       Pieter Hendriks, geb. Belfeld 7-7-1833, overl. ald. 11-3-1873. Tr. Belfeld 17-2-1862 met Helena Teeuwen.

6.       Jacob Hendriks, geb. Belfeld 12-4-1836, overl. ald. 24-2-1837, oud 1 jaar.

7.       Gertrudis Hendriks, geb. Belfeld 4-3-1838, overl. ald. 14-3-1919. Tr. Swalmen 13-4-1863 met Antoon Smeets.

8.       Jacob Hendriks, geb. Belfeld 10-5-1840, overl. ald. 19-4-1856, oud 16 jaar.

9.       Hendrik Hendriks, geb. Belfeld 20-5-1842, dagloner 1865, ongehuwd overl. ald. 16-12-1865, oud 23 jaar.

Dagloner Jan Hendriks en zijn tweede vrouw Anna Catharina Jagers woonden op 4-2-1862 op de Bolenberg. Zoon Peter (1833) uit Jan’s eerste huwelijk woonde korte tijd in met zijn vrouw Helena Teeuwen. Zoon Hendrik (1842) arriveerde op 10-4-1865 vanuit Kaldenkirchen (D); hij zou hier ongehuwd overlijden. Hubertina Hendriks, dochter uit Jan’s tweede huwelijk, werd hier geboren en zou er later inwonen met haar man Hendrik Ummenthum. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900, wijk H blad 89. 

 

16 oktober 1821

SWALMEN - Gehuwd: Arnold Thomassen [geb. Swalmen 5-10-1796, akkerknecht 1821, overl. ald. 9-2-1872, oud 75 jaar, zn. van Christiaan Thomassen en Anna Maria Beurskens « 18-10-1789] en Wilhelmina Hermans [geb. Swalmen 30-8-1800, dienstmeid 1821, overl. ald. 8-1-1879, oud 78 jaar, dr. van Jan Hermans en Anna Maria Linsen, akkerlieden « 23-10-1797].

GHS Swalmen, BS-1821/51; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Christianus Thomassen, geb. Swalmen 20-12-1822, overl. ald. 7-1-1884. Tr. Swalmen 6-5-1857 met Maria Catharina Pansters.

2.       Wilhelmus Antonius Thomassen, geb. Swalmen 24-11-1824.

3.       Antoon Thomassen, geb. Swalmen …, overl. ald. 25-7-1826, oud 1 jaar.

3.       Wilhelmus Antonius Thomassen, geb. Swalmen 2-6-1827, overl. ald. 3-10-1894. Tr. 1) Swalmen 28-7-1857 met Joanna Catharina van der Borgh, overl. ald. 1-4-1871; 2) Swalmen 27-7-1871 met Joanna Pansters; 3) Swalmen 3-5-1879 met Helena Hubertina Bongaerts.

4.       Hermanus Thomassen, geb. Swalmen 15-6-1829, ongehuwd overl. ald. 11-2-1905, oud 75 jaar.

5.       Jacobus Thomassen, geb. Swalmen 22-6-1831, overl. ald. 29-6-1831, oud 7 dagen.

6.       Anna Maria Thomassen, geb. Swalmen 13-4-1833, ongehuwd overl. ald. 5-2-1855, oud 21 jaar.

7.       Maria Gertrudis Cecilia Thomassen, geb. Swalmen 1-6-1835, ongehuwd overl. ald. 27-4-1900, oud 64 jaar.

8.       Petrus Paulus Thomassen, geb. Swalmen 15-7-1837, overl. ald. 30-6-1905. Tr. Swalmen 11-5-1866 met Anna Petronella Hubertina Vallen.

9.       Wilhelmina Josephina Hubertina Thomassen, geb. Swalmen 21-9-1840, overl. ald. 29-11-1904. Tr. Swalmen 27-4-1865 met Franciscus Simon Joannes Hubertus Geraedts.

Arnold Thomassen woonde in 1843 langs de Rijksweg tegenover de Brugstraat, sectie C 598, naast zijn ongehuwde zus Elisabeth Thomassen (C 593).

 

16 oktober 1821

BELFELD - Gehuwd: Jan Hendriks [geb. Beesel 26-1-1797, zn. van Jan Hendriks en Gertrudis Luttels] en Bartijna Bootz [Bartina, geb. Belfeld 2-6-1798, dr. van Jan Bootz en Petronella Heijnen].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelius Hendriks, geb. Belfeld 8-4-1822. Tr. 1) Lobberich (D) 12-11-1852 met Wilhelmina Horter; vermoedelijk 2) Niederkrüchten .. 1870 met Maria Catharina Vincent.

2.       Konrard Hendriks, geb. Belfeld 27-1-1826.

3.       Petronella Hendriks, geb. Belfeld 13-10-1828.

 

16 oktober 1821

ROERMOND - Gehuwd: Karel Theodorus Thissen [geb. Kempen (D), zn. van Antoon Thissen en Maria Anna Smitz; wedn. van Maria Wilhelmina Baumeester] en Maria Johanna Dresens [Joanna Francisca, ged. Swalmen 20-6-1790, dr. van Joannes Henricus Dresens en Maria Christina Quisthoudt], wnd. te Roermond, geb. Roermond 20-6-1790 maar ged. te Swalmen, dr. van Hendrik Dresens en Maria Christina Quisthoudt.

GA Roermond, Registers DHO; GenLias (2004) geeft als huwelijksjaar 1820!.

 

24 oktober 1821

VENLO - Gehuwd: Jan Hensen [Henssen, Hinssen, geb. Belfeld 24-2-1797, overl. Venlo 1-4-1865, oud 68 jaar, zn. van Dionisius Hensen en Maria Anna Stevens « 11-1-1797] en Wilhelmina Seetsen [geb. Venlo 24-1-1801, overl. ald. 9-3-1858, oud 57 jaar, dr. van Jan Seetsen en Johanna Terporten].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Hensen, geb. Venlo 15-2-1822, overl. ald. 28-2-1902, oud 80 jaar. Tr. Venlo 16-11-1846 met Balthazar Henderiks.

2.       Johan Hensen, geb. Venlo 26-10-1823, overl. Velden 12-1-1879, oud 55 jaar. Tr. Venlo 12-5-1851 met Wilhelmina Janssen.

3.       Gerard Hinssen, geb. Venlo 11-6-1826, overl. Maasbree 11-2-1893, oud 66 jaar. Tr. Venlo 24-8-1857 met Maria Zeelen.

4.       Hendrik Nicolaas Hinssen, geb. Venlo 6-12-1828, overl. ald. 9-3-1894, oud 65 jaar. Tr. Venlo 3-7-1877 met Maria Knops.

5.       Herman Hinssen, geb. Venlo 30-9-1833, overl. ald. 11-9-1899, oud 65 jaar. Tr. Venlo 5-1-1863 met Eleonora Maria Anna Francisca Hubertina Leopoldina Gansebeek.

6.       Antoinette Hinssen, geb. Venlo 10-12-1836.

7.       Anna Hinssen, geb. Venlo …, overl. ald. 25-2-1838, oud 1 jaar.

8.       Paulus Hinssen, geb. Venlo 27-8-1840, overl. ald. 28-6-1841, oud 10 maanden.

9.       Dionisius Johannes Hinssen, geb. Venlo 16-10-1843.

 

29 oktober 1821

SWALMEN - Goedefridus Beckers [geb. Swalmen 22-7-1772, daghuurder, overl. Swalmen-Boukoul 11-3-1835, zn. van Josephus Beckers en Maria Getzel] en Catharina Peters [geb. Swalmen 15-10-1782, akkervrouw, dr. van Pieter Peters en Sibilla Simons; wed. van Joannes Hoogstraaten, geh. Swalmen 14-1-1813, overl. ald. 8-1-1814].

GHS Swalmen, BS-1821/55; GenLias, 2004.

 

vóór 2 november 1821

Z.P. - Gehuwd: Henricus van der Velden [akkerman te Offenbeek 1821, ‘in de Kevit’ 1824 en 1826] en Elisabeth Kerren.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Sibilla Helena van der Velden, geb. Beesel 2-11-1821 (BS-2/424, getuigen: de buren Joannes Houwers en Tilmanus Killaers).

2.       Joannes van der Velden, geb. Beesel 3-4-1824 (Kievit, getuigen de naburen Tilmanus Killaers en Petrus Beckkers). Tr. Süchteln (D) 9-8-1844 met Catharina Emilia Avisiers.

3.       Anna Catharina van der Velden, geb. Beesel (Kievit) 20-12-1826 (getuigen de nabnuren Tilmanus Killaers en Joannes Janssen).

 

2 november 1821

ROERMOND - Kwitantie van Theodore Giesen te Stramproy ten behoeve van Mathieu Jan Reijnders te Boekholt.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/115.

 

2 november 1821

ROERMOND - Ratificatie wegens verkoop onroerend goed van Theodore Giesen te Stramproy ten behoeve van Jan Mathieu Reijnders te Boekholt.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/116.

 

12 december 1821

HAELER - Jeanne en Tillman Pierre Gijsen te Hunsel, Leonard Gijsen te Grathem en Susanna Gijsen te Boxtel verkopen de boerderij genaamd Nunemerhof met huis, schuur, stallen, bakhuis, akkerland, weide, bos en moestuin te Haeler gelegen voor een bedrag van ƒ 1.724,- aan Martin Creemers te Stramproy.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/130.

 

12 december 1821

HAELER - Jeanne en Tilman Pierre Gijsen te Hunsel en Leonard Gijsen te Grathem verkopen akkerland te Haeler en bos te Grathem voor resp. ƒ 59,06 en ƒ 122,85 aan Theodora Peeters te Haeler.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/131.

 

1821, z.d.

ROERMOND - Rose de Haen, 60 jaar oud, geboren te Beesel, woont "achter de kerk (nr.) 30".

GA Roermond, Index bevolking 1821-1836.

 

 

1822

7 januari 1822

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Peekx [geb. Swalmen 17-6-1777, brouwer (1822), overl. ald. 30-9-1848, oud 71 jaar, zn. van Henderick Peekx en Maria Verheggen « 29-4-1759; wedn. van Anna Gertrudis Heijnen, geh. Swalmen 17-4-1807] en Anna Gertrudis Geraedts [geb. Swalmen, herbergierster (1822), dr. van Joannes Geraedts en Angelina Gerits].

WieWasWie, 2013.

 

9 januari 1822

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Nicolaus Terbrüggen [Ter Brüggen, ged. Dülken 25-12-1791], wever wnd. te Beesel, en ...

Mededeling brief Franz-Josef Cohnen, Gertrudisstrasse 14, D-41388 Schwalmtal-Dilkrath d.d. 27-9-1999.

 

20 januari 1822

SWALMEN - Militie.

Nationale militie, provincie Limburg, 25e militie-kanton, gemeente Swalmen.
Inschrijvings-register bevattende twalf personen, verzonden aan den heer gouverneur der provincie Limburg. Swalmen den twintigsten januarij 1800 twee en twintig.

Milice-nationale province de Limbourg, 25e canton de milice, commune de Swalmen. Registre d’inscription comprenant douzes personnes, transmis à monsieur le gouverneur de la province de Limbourg. Swalmen, le vingt janvier 1800 vingt deux. Président de l’administration locale, S. Geraedts, schout.

nr

naam

voornaam

geb.

geb. datum

woonpl.

beroep

vader

moeder

voornaam

beroep

reden

opmerking

1

Bongaerts

Mathis

Swalmen

17-04-1803

Besel

akkerknegt

Joachim

Evers

Elisabeth

akkerman

zelfs aangegeven

 

2

Heijnen

Gerardus

Swalmen

16-01-1803

Swalmen

akkerknegt

Severien

Reijnders

Catharina

akkerknegt

zelfs aangegeven

 

3

Geraedts

Hermanus

Swalmen

14-02-1803

Swalmen bij ouders

akkerman

Hermanus