KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1820-1829

laatst opgeslagen: maandag 26 september 2022

© Loe Giesen, Reuver 1983-2022

 

1820

8 januari 1820

BEESEL ‑ Ernest Petit verzoekt de burgemeester van Beesel om herstel van fouten die zijn gemaakt bij het meten van erven en stelt voor om de daardoor door anderen betaalde schattingen terug te betalen.

RAL Maastricht, Familie-archief De Magnee te Horn, inv.nr. 195.

Met bijbehorende stukken en schetsen van de percelen. Zie 26-11-1835.

 

8 januari 1820

REUVER ‑ De brug over de Schelkensbeek is bij hoog water ingestort en met het afnemende water meegespoeld. De gemeente Beesel verzoekt restitutie van de 234,72 francs die in 1813 aan Swalmen zijn geleend voor een brug aldaar.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/112.

Zie 25-6-1818 en 26-3-1822.

 

11 januari 1820

BEESEL ‑ Inventaris van de nalatenschap van Willem Mathijs Driessen en Joanna Janssen (te Beesel).

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1820/10.

Zie 8-10-1819.

 

21 januari 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 23-1-1820, disp. 2e en 3e graad, get.: Gerardus Jansen en Jacobus Rulkens): Franciscus Heldens [geb. Beesel 22-4-1794, grondeigenaar, zn. van Gerard Heldens en Anna Maria Gerits; hij hertr. Beesel 4-5-1840 met Anna Maria Derix] en Joanna Elisabeth Janssen [geb. Beesel 30-12-1795, dr. van Henricus Janssen en Wilhelmina Gerits; wed. van Wilhelmus Mathias Drissen, geh. Beesel 12-8-1815].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/331; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Joannes Wilhelmus Heldens, geb. en ged. Beesel 16-9-1820 (get. Gerardus Heldens en Anna Maria Gerits). Tr. Beesel 3-6-1859 met Anna Maria Hubertina van der Velden.

2.      Joanna Hubertina Heldens, geb. en ged. Beesel 16-9-1820 (get. Conrardus Janssen en Catharina Raemaeckers), in 1862 inwonend bij haar broer Willem.

3.      Joanna Gertrudis Heldens, geb. en ged. Beesel 2-10-1822 (get. Franciscus Janssen en Anna Maria Dresens). Tr. Beesel 21-9-1857 met Gerardus Arts.

4.      Joanna Maria Huberta Heldens, geb. en ged. Beesel 22-9-1824 (get. Joannes Heldens en Joanna M.H. van de Mortel), overl. ald. 6-10-1824, oud 16 dagen.

5.      Gerardus Hubertus Heldens, geb. en ged. Beesel 17-11-1825 (get. Gerardus Janssen en Joanna Maria Heldens), overl. ald. 22-12-1825, oud 1 maand.

6.      Anna Maria Huberta Heldens, geb. en ged. Beesel 30-8-1827 (get. Gerardus Stox en Anna Maria Janssens). Tr. Beesel 12-5-1858 met Joannes Theodorus Hubertus Timmermans.

7.      Elisabeth Huberta Heldens, geb. en ged. Beesel 5-3-1830 (get. Godefridus Smeets en Anna Maria Heldens), in 1862 inwonend bij haar broer Willem. Tr. 1) Beesel 5-2-1869 met Wilhelmus Smeets; 2) Beesel 12-4-1872 met Gerardus Jacobus Hubertus Geurts.

Frans Heldens was in 1843 eigenaar van het pand Cruysberg (De Troubadour, sectie G 109 en 110).

In 1862 werd dit pand bewoond door zoon Willem en zijn gezin; zijn ongehuwde zussen Hubertina en Elisabeth waren inwonend. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 84.

 

21 januari 1820

BEESEL – Gehuwd (BS; RK: Beesel 26-1-1820, get. Franciscus Giesen en Antonius Tiesen): Wilhelmus Joosten [geb. Belfeld 26-4-1795, overl. Beesel 29-4-1857, zn. van Henricus Joosten en Gertrudis Driessen] en Anna Maria Claessen [Maria Claassen, geb. Beesel 2-2-1798, dr. van Petrus Claessen en Mechtildis Smeets].

GHS Beesel, BS-2/333; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Maria Gertrudis Joosten, geb. Beesel 11-7-1820. Tr. Tegelen 10-5-1843 met Henricus Jacobus Gijtmans.

2.      Petrus (Peter) Joosten, geb. en ged. Beesel 19-3-1822 (doopget. Henricus Joosten en Joanna Claesen), overl. ald. 23-5-1877. Tr. Beesel 5-5-1876 met Anna Elisabeth Timmermans.

3.      Joannes Henricus (Hendrik) Joosten, geb. en ged. Beesel 2-2-1824 (get. Jacobus Heldens en Ida Joosten). Tr. Beesel 14-11-1862 met Anna Maria Smeets.

4.      Wilhelmus Antonius Joosten, geb. Beesel 20-7-1826, ged. 19!!-7-1826 (doopget. Antonius Peters en Anna Maria Claessen), overl. ald. 6-2-1827 als Willem Anton, oud 8 maanden.

5.      Wilhelmina Christina Joosten, geb. Beesel 13-12-1827, ged. ald. 14-12-1827 (als Christina, doopget. Godefridus Driessen en Christina Tijssen) .

6.      Wilhelmus (Willem) Joosten, geb. en ged. Beesel 11-9-1830. (doopget. Wilhelmus Claesen en Margarita Joosten), overl. ald. 26-10-1874. Tr. Maasbree 17-4-1868 met Anna Elisabeth Timmermans.

7.      Joanna Catharina Hubertina (Anna Catharina) Joosten, geb. Beesel 12-3-1833, op 1-1-1868 vertrokken naar Vlodrop.

8.      Joannes Hubertus (Joannes) Joosten, geb. Beesel 16-9-1835, overl. ald. 15-10-1916. Tr. Beesel 16-4-1869 met Anna Elisabeth Hubertina Beurskens.

9.      Maria Carlina Joosten, geb. Beesel 19-7-1838, overl. ald. 3-5-1852 als Maria Carolina.

10.    Theodorus Joosten, geb. Beesel 22-2-1841, priester gewijd 6-4-1867, benoemd te kapelaan te Vlodrop 20-9-1867, als rector te Swartbroek 7-12-1878, als pastoor te Nunhem 30-9-1886, als pastoor te Beegden 24-2-1891, overl. Beegden 8-7-1911 als pastoor aldaar.

De huwelijksbijlage bevat militiegegevens en signalement van de bruidegom.  Voor obligatie zie 28-12-1844.

In 1862 was Maria Claassen, weduwe Joosten, gezinshoofd op het adres Dorp 34. Behalve de kinderen Peter, Hendrik, Willem, Anna Catharina en Joannes was er ook nog inwonend personeel. Dienstmeid Petronella Bloemers (Beesel 5-11-1836) vertrok na haar huwelijk op 17-5-1867. Dienstknecht Hendrik Schmits (Beesel 10-2-1847) verhuisde z.d. binnen de gemeente. Op 1-1-1868 verhuisde dochter Anna Catharina naar Vlodrop; moeder Maria Claassen verhuisde op 24-7-1868 eveneens naar Vlodrop, kort nadarthaar schoondochter Anna Elisabeth Timmermans op 18-4-1868 kwam inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 35.

 

3 februari 1820

BEESEL ‑ Pierre Schreijn te Dulken (Dld.) verkoopt huis, schuur, stal, moestuin, bos en akkerland te Beesel voor ƒ 458,32 aan Seger Janissen te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1820/13.

 

13 februari 1820

BEESEL ‑ De burgemeester van Beesel beklaagt zich over de pastoor aldaar die "zig niet ontzien heeft van opentlijck onder de godsdienst op eene buitenmatige maniere zig te uyteren over het danssen, zoo zelfs dat men moet aanzien als eene sacriligie bigte ten opzigte van alle die gene, welke gedanst zouden hebben en zulkx niet bij hem maar bij eenen anderen bigts vader zoude gebigt hebben en door denzelven geabsolveert zouden zijn worden".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/114.

 

18 februari 1820

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Rootkrans, oud 65 jaar.

GHS Beesel, Registers BS deel 2 akte nr. 338.

Deze achternaam komt o.a. veel voor in de omgeving van Kerkrade.

 

1 maart 1820

ROERMOND - Overleden: Ludovicus (kerkregisters: Godefridus) Quyten, oud 70 jaar, ongehuwd dienstknecht wonend in de Hegstraat. Begraven 3 maart 1820 te Roermond. Zoon van Hubertus Quyten en Joanna Stockmans.

GA Roermond, Registers DHO; in de kerkregisters heet hij Godefridus.

 

10 maart 1820

BEESEL - Geboren: Gerardus Dings, buitenechtelijke zn. van Gertrudis Dings. Getuigen: Jan Simons en Willem Huben.

GHS Beesel, BS-2/340.

 

12 maart 1820

REUVER ‑ Storting van een waarborgsom door Eustachius Joseph Masguelier te Reuver, ten behoeve van het kantoor van in- en uitvoerrechten.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1820/91.

 

10 april 1820

TEGELEN - Gehuwd: Leonardus Stoffels [geb. Belfeld 3-5-1786, zn. van Wilhelm Stoffels en Johanna Nooten] en Margaretha Janssen [geb. Belfeld, dr. van Conrardus Janssen en Elisabeth Bongers].

GenLias, 2004.

 

10 april 1820

TEGELEN - Gehuwd: Hubertus Beckers [Beckkers, geb. Beesel 21-8-1791, overl. ald. 27-1-1842, zn. van Peter Beckers en Catharina Houben] en Petronella Gerats [Geraats, geb. Beesel, dr. van Hendricus Gerits en Maria Willemsen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS Beesel, o.a. tweeling):

1.      Henricus Beckkers, geb. Beesel 27-8-1821.

2.      Leonardus Beckkers, geb. Beesel 27-8-1821, overl. ald. 15-2-1889. Tr. Beesel 15-4-1845 met Barbara Simons.

3.      Petronella Beckkers, geb. Beesel 31-10-1824, overl. ald. 23-1-1862. Tr. Beesel 15-4-1844 met Joannes Janssen.

4.      Wilhelmina Beckkers, geb. Beesel 1-3-1827, overl. ald. 5-1-1889. Tr. Beesel 7-6-1850 met Rutgerus Rutten.

 

11 april 1820

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Wilhelm Janssen [geb. Belfeld 1797 KLOPT NIET; hij hertr. 1) Bracht 17-10-1834 met Anna Maria Basten; 2) Bracht 25-10-1842 met Maria Klaps] en Wilhelmina Elisabeth Beurschkens [geb. Venlo 1797].

Thoer.net, 2022.

 

12 april 1820

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Naus [ged. Kessel 16-11-1792, zn. van Joachim Naus en Joanna Schoenmakers] en Anna Jacobs [geb. Belfeld 22-11-1792, dr. van Jacobus Jacobs en Petronella Janssen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacobus Naus, geb. Kessel 15-10-1820.

2.      Pieter Johan Naus, geb. Kessel 2-4-1823, overl. ald. 13-7-1823, oud 3 maanden.

3.      Pieter Johannes Naus, geb. Kessel 31-7-1824.

 

12 april 1820

KESSEL - Gehuwd: Joannes Ludovicus Bodrehaije [geb. Luik, overl. Roermond 19-10-1875, oud 84 jaar, zn. van Ludovicus Bodrehaije en Maria Josepha Wera] en Maria Gertrudis Cecilia van Wijlick [geb. Kessel, dr. van Hermanus van Wijlick en Maria Hermans].

GenLias, 2010.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Ludovicus Hermanus Baudrihaije, geb. …, overl. Roermond 29-11-1862, oud 38 jaar.

2.      Anna Maria Josepha Baudrihaije. Tr. … met Henri Joseph Monseur te Luik.

3.      Wilhelmina Karolina Hubertina Baudrihaije, geb. Roermond … Tr. Roermond 26-9-1859 met Francois Mativa [Matira] uit Luik. Zie verkoop Linne 1-4-1870.

4.      Anna Gertruda Paulina Baudrihaije, geb. Roermond … Tr. Roermond 22-5-1851 met Hermanus Hubertus Verhaegh.

5.      Francisca Julia Rosalia Baudrihaije, geb. Roermond …, overl. Baarlo 6-7-1889. Tr. Roermond 10-9-1862 met Franciscus Petrus Hubertus Janssens. Zie boedelbeschrijving 10-2-1882.

6.      Hermanus Franciscus Victor Baudrihaye, geb. Roermond 27-12-1834.

Voor boedelscheiding zie 26-1-1870. Voor zijn testament zie 14-12-1871.

 

16 april 1820

ROERMOND - Gehuwd: Antonius Thomassen [geb. Swalmen 4-3-1791, landbouwer te Swalmen, zn. van Christiaan Thomassen en Anna Maria Beurskens] en Anna Catharina Bremmers [geb. Maasniel 14-8-1796, dr. van Andreas Bremmers en Helena Smeets]. Getuigen: Joannes Sleuters, Michael Winkils, Peter Jeurissen en Leonard Sarton.

GA Roermond, Registers DHO.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Franciscus Martinus Gijsen [Giesen, Gijzen, geb. Beesel 10-11-1781, smid, overl. ald. 23-12-1847 als Franciscus Martinus Giesen, oud 65 jaar, zn. van Michiel Gijsen en Windelina Bongers 715-1-1780; hij hertr. Beesel 13-9-1824 met Catharina Ebus] en Anna Maria Neeten [geb. Beesel 12-7-1783, werkmeid, overl. Beesel 25-1-1824 als Catharina Neeten, volgens aangifte oud 38 jaar, dr. van Gerardus Neeten en Catharina Peters].

GHS Beesel, BS-2/345.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Wendelina Gijzen, geb. Beesel 19-5-1821, ongeh. overl. Roermond 21-7-1893.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Hubertus Lijnders [Leenders, Lenders, Linders, geb. Beesel 20-1-1790, werkknecht, overl. ald. 28-6-1840, oud 50 jaar, zn. van Hermanus Lijnders en Petronella Schrinewerckers] en Catharina van Dijck [Joanna Catharina, geb. Beesel 3-10-1791, werkmeid, overl. ald. 11-10-1854, dr. van Petrus van Dijck en Aldegonda Hendrickx].

GHS Beesel, BS-2/346.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petrus Hermanus Leenders, geb. Beesel 21-1-1821. Tr. Lobberich (D) 17-10-1856 met Maria Helena Enger.

2.      Joannes Leenders, geb. Beesel 7-2-1822. Tr. Boisheim (D) 18-10-1846 met Anna Gertrud Zangers.

3.      Franciscus Leenders, geb. Beesel 17-5-1823. Tr. Boisheim (D) 28-2-1855 met Maria Mechtildis Spielmanns.

4.      Gerardus Linders, geb. Beesel 18-10-1824. Tr. Dülken (D) 17-10-1860 met Anna Gertrud Sophia Troekes.

5.      Anna Maria Lenders, geb. Beesel 10-3-1826, overl. ald. 15-12-1880. Tr. Beesel 4-4-1856 met Michael Jansen.

6.      Allegonda Lenders, geb. Beesel 20-1-1828.

7.      Ludovicus Leenders, geb. Beesel 22-6-1830.

8.      Petronella Leenders, geb. Beesel 19-5-1833. Tr. Dülken (D) 12-10-1864 met Heinrich Thyssen.

9.      Peter Mathias Lenders, geb. Beesel 4-8-1836. Tr. Breyell (D) 20-7-1870 met Maria Gertrud Hoffmans.

Hubert Leenders c.s. verkochten op 29-11-1829 landerijen te Belfeld.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK Beesel 19-4-1820, get. Mathias Peeters en Mathias Geelen): Jacobus Rulkens [geb. Beesel 3-11-1794, werkknecht, zn. van Jacobus Rulkens en Anna Gertruda Busken] en Petronella Peters [Peeters, geb. Beesel 4-11-1789, werkmeid, dr. van Conrardus Peters en Gertruda Timmermans].

GHS Beesel, BS-2/348; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Gertrudis Rulkens, geb. en ged. Beesel 11-4-1821 (als Anna Gertrudis, doopget. Lambertus Rulkens en Gertrudis Timmermans). Tr. Beesel 25-4-1851 met Joannes Cruijsberg.

2.      Conrardus Rulkens, geb. en ged. Beesel 12-7-1822 (doopget. Conrardus Peters en Gertrudis Buskens).

3.      Joannes Martinus Rulkens, geb. en ged. Beesel 11-12-1823 (als Martinus, doopget. Martinus Rulkens en Aldegonda Tiesen). Tr. Beesel 27-4-1855 met Joanna Meerts.

4.      Joannes Conrardus Rulkens, geb. en ged. Beesel 5-2-1826 (doopget. Mathias Peters en Aldegondis Buskens).

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Joannes van der Velden [geb. Beesel 5-2-1788, werkknecht, zn. van Henricus van der Velden en Helena Gerits; hij hertr. Beesel 26-6-1821 met Anna Gertrudis Stroeken] en Albertina Peters [geb. Beesel 13-4-1795, werkmeid, overl. ald. 24-8-1820, dr. van Lambertus Peters en Joanna Smets].

GHS Beesel, BS-2/349.

 

17 april 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 20-4-1820): Lambertus Reijnders [geb. Beesel 15-4-1799, akkerman, overl. ald. 10-1-1866, zn. van Leonard Reijnders en Petronella Peeters] en Gertrude Janssen [Gertrudis, geb. Beesel-Leeuwen 26-12-1791, werkmeid, overl. ald. 6-1-1862, dr. van Thilman Janssen en Catharina Janissen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/350; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Leonardus Reijnders, geb. Beesel 13-2-1821, overl. ald. 13-2-1821.

2.      Leonardus Reijnders, geb. Beesel 11-3-1822, overl. ald. 24-6-1895. Tr. 3-8-1877 met Anna Maria Theodora Giesberts.

3.      Anna Catharina Reijnders, geb. Beesel 10-12-1824, ongeh. overl. ald. 30-4-1877.

4.      Jacobus Reijnders, geb. Beesel 1-11-1827, overl. ald. 20-5-1888. Tr. Beesel 28-4-1865 met Anna Maria Hubertina Wijnen.

5.      Joannes Reijnders, geb. Beesel 5-5-1830, ongeh. overl. ald. 14-1-1895.

6.      Mechtildis Reijnders, geb. Beesel 11-3-1833, overl. ald. 17-5-1835.

7.      Hendricus Reijnders, geb. Beesel 21-1-1837, overl. ald. 13-6-1847.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 25-28. Op 14-4-1820 verklaarden Herman Bongers, herbergier te Venlo, oud 61 jaar; Jacobus Brouwers, hovenier te Venlo, oud 32 jaar; Peter Reijnders, voerman te Venlo, oud 32 jaar; Thomas Janssen, akkerman te Beesel, oud 44 jaar; Andries Beurskens, akkerman te Beesel, oud 33 jaar; Johannes Beurskens, akkerman te Beesel, oud 41 jaar; en Ludovicus Janssen, akkerman te Beesel, oud 53 jaar, dat Lambertus Reijnders op 15 april 1799 in Beesel werd geboren als zoon van wijlen Leonardus Reijnders en Petronella Peters, maar dat zijn geboorte, vermoedelijk wegens ‘de trouble omstandigheden van dien tijd’ niet in de registers is vermeld. De huwelijksbijlagen bevatten tevens een persoonsbeschrijving uit de nationale militie (verfilming 196/633).

Weduwnaar Lambertus Reijnders, akkerman, woonde in 1862 op het adres Leeuwen 187 met de ongehuwde kinderen Leonard, Anna Catharina en Johannes. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 193.

 

19 april 1820

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Henricus Löcher [geb. Huls 1-6-1779, zn. van Johan Löchers en Mechtildis Furth; wedn. van Wilhelmina Nijssen, overl. 15-4-1819] en Anna Gertrudis Dinghs [geb. Beesel 2-4-1795, dr. van Jacob Dinghs en Wilhelmina Hoex; zij hertr. Tegelen 13-3-1830 met Jacobus Schouffels].

GenLias, 2006.

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Lambertus Reijnders en Gertrudis Jansen uit Beesel. Getuigen: Joannes Reijnders en Joannes Naus.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 191.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Catarina Reijnders, ged. Beesel 10-12-1824 (get. Thomas Janssen en Petronella Peters).

2.      Jacobus Reijnders, ged. Beesel 1-11-1827 (get. Jacobus Rijnders en Elisabetha Janssen).

3.      Joannes Reinders, ged. Beesel 5-5-1830 (get. Joannes Reinders en Anna Maria Janssen).

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Franciscus Giesen [hij hertr. Beesel 13-9-1824 met Anna Christina Ebus] en Catharina Neeten. Getuigen: Andreas Mennen en Leonardus Giesen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Windelina Giesen, ged. Beesel 19-5-1821 (get. Petrus Neten en Gertrudis Giesen).

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Hubertus Linders [Lenards, Lijnders] uit Beesel en [Joanna] Catharina van Dijck uit Beesel. Getuigen: Mathias van Dijck en Petrus van Dijck.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Lenards, ged. Beesel 22-1-1821 (get. Petrus van Dijck en Petronella Schrienewerckers).

2.      Joannes Leenards, ged. Beesel 7-2-1822 (get. Joannes Petrus van Dijck en Margareta Leenards).

3.      Franciscus Linders, ged. Beesel 16-5-1823 (get. Franciscus Schreijnewerker en Margaretha van Dijck).

4.      Gerardus Leenders, ged. Beesel 18-10-1824 (get. Mathias van Dijk en Catharina van Dijk).

5.      Anna Maria Linders, ged. Beesel 10-3-1826 (get. Theodorus Thissen en Maria Catharina Kerkhove).

6.      Aldegondis Lennaars, ged. Beesel 21-1-1828 (get. Mathias van Dijk en Cornelia Coenen).

7.      Lodevicus Lennaerts, ged. Beesel 22-6-1830 (get. Lodevicus Janssen en Christina Janssen).

 

20 april 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 17-4-1820): Joannes van der Velden en Alberdina Peeters [ged. Beesel 13-4-1795, begr. ald. 24-8-1820; dr. van Albertus Peeters en Joanna Smits]. Getuigen: Henricus Peeters en Conrardus Meerts.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

20 april 1820

BEESEL - Overleden: Petronella Tijssen.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

22 april 1820

ROERMOND - Gehuwd: Laurens Lemmens [Laurentius Laemers, Lemmes, geb. Gruijtrode (B) 19-4-1789, overl. Beesel 18-1-1847, zn. van Laurentius Lemmens en Elisabeth Schroeten; hij hertr. Beesel 23-8-1843 met Anna Christina Schreurs] en Maria Lucia Hendrix [Hendricks, geb. Roermond, ged. ald. 9-4-1794, dr. van Leonardus Hendrix en Joanna Leyendeckers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Cornelia Lemmens, geb. .., overl. Beesel 7-9-1855.

...

2.      Anna Lemmens, geb. Beesel 13-10-1825 (BS-3/147: RK: Anna Laemers!, doopget. Caspar Hendriks en Elisabetha Leijendekkers), overl. ald. 25-10-1825, oud 12 dagen.

3.      Anna Gertrudis Lemmens, geb. Beesel 22-6-1827 (doopget. Joannes Nelissen en Gertrudis Helwegen), overl. ald. 2-10-1827, oud 3 maanden.

4.      Joanna Mechtildis Lemmes, geb. Beesel 18-11-1830 (RK: Anna Mechtildis, ged. Beesel 18-11-1830, doopget. Casper Hendrix en Anna Catharina Cillen).

5.      Joanna Huberta Lemmes, geb. en ged. Beesel 18-11-1830 (als Anna Hubertina, doopget. Albertus Meuter voor Joannes Nelissen en Anna Catharina Cillen voor Margarita Berkx).

6.      Anna Mechtildis Lemmens, geb. …, overl. ald. 14-1-1833 als Anna Mechtildis, oud 6 maanden.

7.      Hermanus Lemmens, geb. Beesel 30-6-1835, overl. ald. 10-7-1835, oud 10 dagen.

 

25 april 1820

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Croonen [geb. Swalmen 2-1-1777, overl. ald. 24-7-1844, oud 67 jaar, zn. van Henricus Croonen en Maria Geraedts; wedn. van Johanna Meerts, geh. Swalmen 7-5-1816] en Anna Sibilla Kohlen [Koolen, geb. Elmpt (D) 10-11-1790, dr. van Bartholomeus Kohlen en Maria Dercks].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Maria Croonen, geb. Swalmen …, overl. ald. 18-10-1878. Tr. … met Leonardus Peters.

 

29 april 1820

ROERMOND - Gehuwd: Sebastiaan Daemen en Catharina Pex, dienstbode wonend te Roermond, geb. Swalmen 8 december 1795, dochter van wijlen Theodorus Pex en Maria Slabbers, dagloonster.

GA Roermond, Registers DHO.

 

16 mei 1820

SWALMEN - Gehuwd: Cornelis Beckers [geb. Swalmen 4-5-1785, paardenknecht 1820, akkerknecht, zn. van Josephus Beckers en Maria Getzel, akkerbouwster] en Maria Peters [geb. Swalmen 7-6-1794, landbouwster, dr. van Peter Peters en Sibilla Simons, akkerlieden; wed. van Damas Janissen, geh. Swalmen 22-4-1817, overl. ald. 11-7-1819;  zij hertr. Swalmen 28-4-1830 met Jacobus Geraedts].

GHS Swalmen, BS-1820/15; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Beckers, geb. Swalmen 30-12-1820.

2.      Mechtildis Beckers, geb. Swalmen 3-11-1822. Tr. Swalmen 8-7-1858 met Jan Hendrik Pijpers.

3.      Maria Beckers, geb. Swalmen 10-4-1825.

4.      Peter Hubertus Beckers, geb. Swalmen 4-7-1827.

 

7 juni 1820

BEESEL - De burgemeester van Beesel klaagt over de inwoners van Swalmen "die hun hoorn-vhee dagelijkx laten drijven in het zoo genaamde Meerelbroeck onder voornoemde gemeente gelegen, om aldaar hunne weiganck te genieten". Vanaf heden moeten zij hiervoor betalen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/123.

Voor een waarschijnlijke aanleiding tot deze klachten zie 8-1-1820.

 

19 juni 1820

REUVER ‑ Martin Smits, geb. te Buggenum en wnd. te Neer, gaat Mathieu Thijssen vervangen, die geen dienst meer kan doen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/126.

Zie 17-3-1817 en 9-3-1833.

 

24 juni 1820

BELFELD - Gehuwd met dispensatie in de eerste graad: Sigbertus Schouren uit Belfeld en Joanna Crambruckers [mogelijk dezelfde als Petronella, ged. Belfeld 11-11-1780 als dr. van Matthias Crambruckers en Joanna Derix]. Getuigen: Joannes Schouren en Joanna Stroucken.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 12.

 

30 juni 1820

TEGELEN - Gehuwd: Peeter Langendonck [geb. Belfeld 11-8-1799, zn. van Joannes Langendonck en Theodoria Miggels] en Barbara Peeters [geb. Born, dr. van Johan Peter Peeters en Antoinetta Mewissen].

GenLias, 2004.

 

20 juli 1820

BEESEL - De gemeente Beesel dreigt met het opvangen van het weivee (van Swalmen) indien geen betaling aan de gemeente voor het weiden van Swalmenaren in het Meerlebroeck.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/131.

 

11 augustus 1820

MAASBREE - Gehuwd: Wilhelmus Janssen [geb. Belfeld 28-5-1778, overl. Baarlo 10-11-1838, oud 60 jaar, zn. van Gerardus Janssen en Margaretha Reinders; wedn. van Maria Dohmen] en Joanna Hermans [geb. Baarlo, oud 41 jaar, dr. van Joannes Hermans en Catharina Sanders].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Johannes Janssen, geb. Tegelen 11-7-1821.

 

12 augustus 1820

BEESEL – Gehuwd (BS; RK zie 20-8-1820): Henricus Janissen [geb. Swalmen 25-2-1795, overl. Beesel 22-11-1858, oud 63 jaar, zn. van Segerus Janissen en Maria Wijnands] en Maria Gertrudis Koonen [Coenen, geb. Kaldenkirchen 25-1-1799, werkmeid oud 21 jaar, dr. van Aegidius Koonen en Maria Agnes Herbst].

GHS Beesel, BS-2/360; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.      Maria Catharina Janissen, geb. Beesel 2-1-1821, dienstmeid op kasteel Nieuwenbroeck 1862, ongehuwd overl. ald. 16-12-1865.

2.      Wilhelmina Janissen, geb. Beesel 9-3-1823.

3.      Joannes Janissen, geb. Beesel 4-9-1825.

4.      Anna Maria Janissen, geb. Beesel 25-1-1827. Tr. Beesel 5-2-1849 met Joannes Leonardus Mertens.

5.      Severinus Janissen, geb. Beesel 19-6-1830.

6.      Maria Elisabeth Janissen, geb. Beesel 7-3-1833.

7.      Gertrudis Janissen, geb. Beesel 20-4-1836. Tr. Beesel 27-5-1863 met Joannes Mathias Peeters.

8.      Maria Agnes Janissen, geb. Beesel 23-3-1839. Tr. Beesel 20-10-1871 met Wilhelmus Ulen.

9.      Petrus Joannes Janissen, geb. Beesel 16-6-1841. Tr. Beesel 12-10-1864 met Mechtildis de la Roij.

 

16 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 17-8-1820): Petrus Mathias Rutten [Pitter Mathias, geb. Kessel 11-5-1794, werkknecht 1820, overl. Beesel 31-5-1842, oud 48 jaar, zn. van Jacobus Rutten en Petronella Thijssen 713-8-1793] en Catharina Linsen [geb. Kessel 25-2-1800, werkmeid, dr. van Henricus Linsen en Beatrix Franssen].

GHS Beesel, BS-2/361; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Rutten, geb. Beesel 24-6-1821. Tr. 1) Beesel 18-11-1843 met Jacobus Vallen; 2) Beesel 16-8-1854 met Theodorus Hinssen.

2.      Rutgerus Rutten, geb. Beesel 28-12-1823. Tr. Beesel 7-6-1850 met Wilhelmina Bekkers.

3.      Jacobus Rutten, geb. Beesel 12-11-1826.

4.      Berdina Rutten, geb. Beesel 23-1-1830.

5.      Elisabeth Rutten, geb. Beesel 6-12-1832. Tr. Breyell (D) 20-5-1857 met Peter Johann Theodor Theberaths.

6.      Henricus Rutten, geb. Beesel 27-12-1835. Tr. Breyell (D) 4-8-1863 met Anna Catharina Christine Klaps.

7.      Joannes Rutten, geb. Beesel 14-8-1838, overl. ald. 14-10-1869. Tr. Beesel 16-4-1868 met Petronella Maria Hubertina van der Schoot.

8.      Petrus Rutten, geb. Beesel 8-10-1841, ongehuwd overl. ald. 29-10-1863, oud 22 jaar.

Op 9-5-1820 werd een verklaring afgelegd op verzoek van Henricus Linssen, koopman te Reuver. Tijdens de geboorte van zijn dochter woonde hij samen met zijn vrouw in Kessel, waar de geboorte echter niet werd genoteerd. Omdat daarmee een geboorteakte ontbreekt, wordt een verklaring van bekendheid afgelegd door Reinier Beerden, glasmaker, Michiel Beerden, schoenmaker, Peter Janssen, kleermaker, Joannes en Matthis Janssen, beiden dagloner, Theodor Derks, akkerman, en Joannes Beurskens, timmerman, allen wonend te Kessel, die allen verklaren dat dochter Catharina op 25-2-1800 in Kessel is geboren, daar is gedoopt en opgegroeid.
Mathieu Rutten pachtte op 8-1-1821 huis, schuur en stallen te Beesel van (zijn schoonvader?) Henri Linssen. Mathijs Rutten was in 1843 eigenaar van een huis (sectie D 91) aan de huidige Wilhelminalaan.

In 1862 stond de weduwe Anna Catharina Linssen, akkervrouw, ingeschreven als gezinshoofd op het adres Reuver 261 samen met haar zonen Johannes en Peter. Op 6-5-1865 kwam Anna Catharina Stevens (Beesel 15-2-18..) vanuit Belfeld inwonen als dienstmeid; zij vertrok op 1-7-1865 alweer naar Tegelen. Schoondochter Petronella van de Schoot kwam op 27-5-1865 vanuit Venlo inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 270.

 

16 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (BS): Leonardus Reijnders [geb. Beesel-Rijkel 2-12-1793, werkknecht, overl. ald. 1-2-1867, zn. van Wilhelmus Reijnders en Cornelia Mooren] en Leonora Spee [geb. Swalmen 12-2-1795, werkmeid, overl. Beesel 8-10-1850, dr. van Leonardus Spee en Maria Joosten].

GHS Beesel, BS-2/362.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.      Leonardus Reijnders, geb. Beesel 25-2-1821, overl. ald. 26-3-1892. Tr. Süchteln (D) 24-10-1846 met Maria Sibilla Rögels.

2.      Joanna Reijnders, geb. Beesel 21-5-1823, overl. .. nà 1867. Tr. Kaldenkirchen (D) 28-1-1847 met Johann Heinrich Dohmen. Van haar een buitenechtelijke dr. Eleonora, geb. Beesel 19-3-1862.

3.      Petrus Reijnders, geb. Beesel 20-12-1825, overl. ald. 4-1-1826.

4.      Wilhelmus Reijnders, geb. Beesel 12-1-1827, overl. ... nà 1867.

5.      Petrus Reijnders, geb. Beesel 5-4-1829, overl. ald. 21-8-1885. Tr. Beesel 8-4-1850 met Margaretha Crins.

6.      Maria Hubertina Reijnders, geb. Beesel 25-1-1832, overl. ald. 23-7-1863.

7.      Joannes Hubertus Reijnders, geb. Beesel 28-3-1835, overl. ald. 21-7-1883. Tr. Beesel 24-11-1858 met Maria Gertrudis Crins.

Het gezin woonde in 1829 in de Kromstraat (nu Kerkstraat) te Beesel, later aan de hudige Hoogstraat in het Raijerveld (sectie E 612).

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 23-24. Geeft onjuist als geboortejaar bij bruid Leonora 1798 i.p.v. 1795 (idem bij Kwartierstaat van Leonardus Maria Anna Lennaerts d.d. 29-7-2000) en als geboortedatum bij Maria Hubertina 15 i.p.v. 25-1-1832.

 

16 augustus 1820

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Janissen [geb. Swalmen 28-5-1791, zn. van Everardus Janissen en Margaretha Clumpkens] en Anna Catharina Pipers [geb. Swalmen 2-2-1801, dr. van Francis Pipers en Maria Pansaert].

GenLias, 2007.

 

17 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 16-8-1820): [Petrus] Mathias Rutten uit Beesel en Maria Catharina Lensen [Linsen] uit Kessel. Getuigen: Henricus Rutten en Gertrudis Linsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 192.

Uit dit huwelijk:

1.      Petronella Rutten, ged. Beesel 20-6-1821 (get. Henricus Linsen en Joanna Rutten).

2.      Rutgerus Rutten, ged. Beesel 18-12-1823 (get. Rutgerus Rutten en Beatrix Franssen).

3.      Albertina Mertina Rutten, ged. Beesel 23-1-1830 (get. Henricus Linsen en Mertina Rutten).

 

20 augustus 1820

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Heijnen [geb. Belfeld 19-4-1789, zn. van Thomas Heijnen en Gedulia Peeters] en Gertrudis Peeters [geb. Tegelen … ca. 1791, dr. van Andreas Peeters en Maria Bourgons].

WieWasWie, 2022.

 

20 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (RK; BS zie 12-8-1820): Henricus Janissen en Maria Gertrudis Koenen. Getuigen: Joannes Janissen en Silvester Koenen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Catharina Jaenissen, ged. Beesel 2-1-1821 (get. Severinus Jaenissen en Maria Agnes Herps).

2.      Wilhelmina Jaenissen, ged. Beesel 9-3-1823 (get. Wilhelmus Koenen en Wilhelmina Sloesen).

3.      Joannes Janissen, ged. Beesel 3-9-1825 (get. Joannes Silvester Koenen en Elisabetha Janissen).

4.      Anna Maria Janissen, ged. Beesel 5-1-1827 (get. Joannes Janissen en Anna Catharina Koenen).

5.      Zegerus Janissen, ged. Beesel 19-6-1830 (get. Joannes Stroecken en Sijbilla van Oosten).

 

22 augustus 1820

BEESEL – Gehuwd (RK): Leonardus Reijnders [ged. Beesel 2-12-1793, overl. ald. 1-2-1867; zn. van Wilhelmus Reijnders en Cornelia Mooren] en Leonora Spee [ged. Swalmen 12-1-1798, overl. Beesel 8-10-1850; dr. van Leonardus Spee en Maria Joosten] uit Swalmen. Getuigen: Petrus Heuvelmans en Petrus Reijnders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193. Zie ook Maas- en Swalmdal 12 (1992) blz. 82.

Uit dit huwelijk:

1.      Leonardus Reijnders, ged. Beesel 25-2-1821 (get. Wilhelmus Reijnders en Mechtildis Spee), overl. ald. 26-3-1892. Tr. ... met Maria Sybilla Rögels.

2.      Joanna Reijnders, ged. Beesel 21-5-1823 (get. Henricus Nieten en Cornelia Mooren).

3.      Petrus Reinders, ged. Beesel 19-12-1825 (get. Petrus Reinders en Joanna Spee), overl. ald. 4-1-1826.

4.      Wilhelmus Reinders, ged. Beesel 12-1-1827 (get. Gerardus Hendriks en Joanna Reinders).

5.      Petrus Hubertus Reinders, ged. Beesel 5-5-1829 (get. Jacobus Simons en Joanna Joosten), overl. ald. 21-8-1885. Tr. Beesel 8-4-1850 met Margaretha Crins.

6.      Maria Hubertina Reijnders, ged. Beesel 24-1-1832 (get. Henricus Tijssen en Joanna Spee), overl. ald. 23-7-1863.

7.      Johannes Hubertus Rijnders, geb. Beesel 28-3-1835, overl. ald. 21-7-1883. Tr. Beesel 24-11-1858 met Maria Gertrudis Crins.

 

30 augustus 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 31-8-1820): Mathias Tijssen [geb. Beesel 10-6-1776, overl. ald. 2-2-1833, zn. van Wilhelmus Tijssen bijgenaamd ‘den Dekker’en Anna Maria Wijers] en Elisabeth Lefebre [Lefeber, geb. Roermond 14-2-1795, overl. Beesel 2-2-1867, buitenechtelijke dr. van Elisabeth Lefeber].

GHS Beesel, BS-2/364; volgens Gendalim (2005): 31 augustus..; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Jacomina Tijssen, geb. Beesel 3-10-1822.

2.      Jacobus Tijssen, geb. Beesel 9-8-1824 (Hans Peeters leest: zn. van Mathias x Elisabeth Velden?), overl. ald. 9-2-1843.

..

3.      Joanna Tijssen, geb. Beesel 10-10-1831. Tr. Niederkrüchten (D) 16-3-1866 met Johann Martin Claessen.

Blijkens de huwelijksbijlagen woonde de bruid ten tijde van haar huwelijk al in Beesel. Op haar verzoek verklaarden enkele Roermondenaren op 30-8-1820 (de dag van het huwelijk!) dat Elisabeth van der Loij, weduwe van Jean George Lefebre, weliswaar in Roermond had gewoond, maar daar enkele jaren geleden was vertrokken zonder verder teken van leven.

De weduwe Elisabeth van der Loo (sic; Roermond 10-10-1799), dagloonster, woonde in 1862 op het adres Reuver 223 samen met de weduwe Johanna Van der Velden-Thissen en haar drie zonen (zie gezin 3-1-1845). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 232.

De weduwe Elisabeth Lefeber, dagloonster, woonde in 1862 alleenstaand op het adres Reuver 259bis. Na haar overlijden werd het pand bewoond door het gezin van spoorwegmedewerker Schuur-Wolters (zie 26-7-1853). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 268.

 

31 augustus 1820

BEESEL – Gehuwd (RK; BS zie 30-8-1820: Mathias Thiesen en Elisabetha Lefeber uit Roermond. Getuigen: Joannes Simons en Joannes Trines uit Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacomina Tiesen, ged. Beesel 3-10-1822 (get. Lambertus Jansen en Jacomina Jeules).

2.      Jacobus Thiesen, ged. Beesel 9-8-1824 (get. Jacobus Thiesen en Joanna van der Loo).

3.      Joanna [Susanna] Tijssen, geb. en ged. Beesel 10-10-1831 (get. Mathias Lefeber en Susanna van der Loo; in de marge: 'nota: Joanna baptizata et Susanna nominata per errorem Tijssen'.).

 

3 september 1820

BEESEL - Gehuwd (BS; RK zie 4-9-1820): Petrus Willemsen [geb. Beesel 12-6-1797, werkknecht, zn. van Wilhelmus Willemsen en Elisabeth Peeters; hij hertr. Beesel 14-4-1825 met Joanna Heldens] en Catharina Schrijnewerkers [geb. Swalmen 7-6-1796, werkmeid, dr. van Joannes Schrijnewerkers en Joanna Naus].

GHS Beesel, BS-2/365.

 

4 september 1820

BEESEL – Gehuwd (RK; BS zie 3-9-1820): Petrus Willemsen [hij hertr. Beesel 29-4-1825 met Joanna Heldens] uit Beesel en Catharina Schrienewercker [overl. Beesel 9-12-1820] uit Swalmen. Getuigen: Henricus Heldens en Joannes Heijnen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

4 september 1820

MAASTRICHT - Gehuwd: Henricus van Es [geb. Amsterdam 10-4-1791, sergeant 6e compagnie 1e bataljon 14e afdeling nationale infanterie in garnizoen te Maastricht 1820, sergeant van de 14e afdeling 4e compagnie 2e bataljon van de in- en uitgaande rechten te Leeven 1829, sergeant infanterie te Nijmegen 1840, militair 1841, gepensioneerd ca. 1852, overl. Nijmegen 10-3-1858, oud 66 jaar, zn. van wijlen Cornelis van Es en Catharina Boshof, winkelierster te Amsterdam] en Maria Mechtildis Melser [geb. Wijk bij Duurstede 4-9-1797, overl. Nijmegen 1-5-1877, oud 79 jaar, dr. van Joannes Melser, schoenmaker te Maastricht, en wijlen Maria Odilia Willems].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Johan Hubert van Es, geb. Venlo 26-3-1821.

2.      levenloos kind (m), geb./overl. Maastricht 7-6-1823.

3.      Josephina van Es, geb. Venlo 14-6-1824, omgehuwd overl. Nijmegen 29-3-1907, oud 82 jaar.

4.      Wilhelmus Nicolaus Alexander van Es, geb. Maastricht 29-4-1826. Tr. Rotterdam 14-3-1877 met Maria Vreeze.

5.      Catharina Bernadina van Es, geb. BEESEL-Leeuwen 1-9-1829 (getuigen de naburen Lodevicus Bloemers , schoolonderwijzer, en Gerardus Sloesen, timmerman; BS-verfilming 176/652), overl. Nijmegen 6-8-1866, oud 36 jaar. Tr. Nijmegen 22-4-1852 met Theodorus Albertus Hubertus Reijnen, touwslager.

6.      Lambertus Henricus van Es, geb. Nijmegen 9-4-1833, schoenmaker, ongehuwd overl. ald. 3-1-1866, oud 32 jaar.

7.      levenloos kind (v), geb./overl. Nijmegen 15-7-1836.

8.      Franciscus Theodorus van Es, geb. Nijmegen 23-7-1837, ambtenaar secretarie, overl. Hatert bij Nijmegen 18-5-1900, oud 62 jaar. Tr. 1) Utrecht 7-4-1864 met Anna Maria Mur; 2) Roermond 6-9-1881 met Anna Hubertina Bardie.

9.      Maria Odelia van Es, geb. Nijmegen 1-4-1840, overl. ald. 30-9-1841, oud 1 jaar.

10.    levenloos kind (m), geb./overl. Nijmegen 28-8-1843.

Na zijn pensionering woonde Henricus met zijn gezin in Nijmegen ‘aan het hospitaal’. Bron: BevReg Nijmegen 1820-1850, inv.nr. 32803 blad 44.

 

7 september 1820

SWALMEN ‑ Caroline van Elsacker te Roermond verpacht de Houterhof te Swalmen voor fl. 65,77 aan Mathieu Leppers te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard, nr. 1820/294.

Zie 2-4-1791 en 4-8-1823.

 

23 september 1820

BELFELD - Gehuwd (RK: 24-9-1820): Laurentius Craemers [Laurens Cramer, Cramers, Kremers, geb. Roggel 21-1-1789, daghuurder, overl. Beesel 2-9-1830, oud 41 jaar, zn. van Jacobus Craemers en Hendrina Kuijpers] en Maria Margaretha van Dijk [geb. Belfeld 10-4-1791, overl. Beesel 5-12-1855, oud 65 jaar, dr. van Willem van Dijk en Joanna Driessen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmina Craemers, geb. Roggel 20-11-1820. Tr. Beesel 12-11-1863 met Petrus Josephus Geerlings.

2.      Johanna Craemers, geb. Roggel 21-1-1823, ongehuwd overl. Beesel 2-6-1900, oud 68 jaar.

3.      Joannes Jacobus Craemers, geb. Beesel 4-2-1826.

4.      Hendricus Cramers, geb. Beesel 13-3-1829, overl. ald. 18-2-1912. Tr. Beesel 18-11-1859 met Maria Theresia Heuts.

Laurens Kremers uit Reuver was op 7-1-1825 betrokken bij een vechtpartij. Vermoedelijk was moeder Hendrina Kuijpers (overl. Beeesel 13-11-1826) inwonend.

 

27 september 1820

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Pansaert [geb. Swalmen 20-2-1799, zn. van Joannes Pansaert en Helena van Crugten] en Joanna Sillen [geb. Swalmen 25-12-1797, dr. van Joannes Sillen en Elisabeth Engelen].

GenLias, 2007.

 

5 oktober 1820

BELFELD - Gehuwd: Cornelius Jacobus Stroeken [geb. Belfeld 24-7-1798, overl. ald. 1-11-1855, oud 57 jaar, zn. van Leonardus Stroeken en Catharina Dorssers] en Helena van Horen [geb. Swalmen 1-2-1795, overl. Belfeld 5-1-1860, oud 64 jaar, dr. van Claudius van Horen en Gertrudis Roefs].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Gertrudis Stroucken, geb. Belfeld 18-7-1821, ongehuwd overl. ald. 23-7-1848 als Gertrudis Stroucken, oud 27 jaar.

2.      Anna Catharina Stroucken, geb. Belfeld 20-7-1824.

3.      Anna Margaretha Stroucken, geb. Belfeld 26-1-1827.

4.      Wilhelmina Stroucken, geb. Belfeld 12-3-1835, ongehuwd overl. Venlo 28-10-1920, oud 85 jaar.

5.      Leonardus Stroucken, geb. Belfeld 22-12-1838, overl. ald. 27-12-1840, oud 2 jaar.

 

8 oktober 1820

ROERMOND - Gehuwd (burgerlijk huwelijk): Petrus Jacobus Klinckom [Klincken, geb. Roermond 8-2-1772, zn. van matthis Klincken en Maria Jospeha Janssen] en Maria Hawinkels [geb. Swalmen 1-1-1783, dr. van Henricus Hawinkels en Wilhelmina Stigger], dienstbode wonend te Roermond.

GA Roermond, Registers DHO; GenLias, 2005.

 

16 oktober 1820

ROERMOND - Gehuwd: Karel Theodorus Thissen [geb. Kempen (D), zn. van Antoon Thissen en Maria Anna Smitz; wedn. van Maria Wilhelmina Baumeester] en Maria Johanna Dresens [geb. Roermond, dr. van Hendrik Dresens en Maria Christina Quisthoudt].

GenLias, 2005.

 

19 oktober 1820

ROERMOND - Overleden: (Anna) Margaretha Giezen, geb. Roermond 15-5-1815, dr. van Joannes Giezen en Catharina Tissen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

24 oktober 1820

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Lennardts [Leenarts, Lennaerts, geb. Beesel 25-4-1789, overl. ald. 7-1-1849, zn. van Joannes Andreas Lennardts en Anna Maria Claessen; hij hertr. 1) Beesel 15-4-1830 met Anna Maria Meuter, overl. ald. 29-4-1835; 2) Beesel 17-5-1836 met Catharina Bloemers] en Elisabeth Heuts [Heutz, Huijts, Hutz, geb. Swalmen 21-6-1797, werkmeid, dr. van Ludovicus Heuts en Joanna Wuts].

GHS Beesel, BS-2/377.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Leenarts, geb. Beesel 2-10-1821.

2.      Henricus Leenarts, geb. Beesel 14-2-1823. Tr. Dülken (D) 21-6-1847 met Anna Sibilla Nauen.

3.      Wilhelmus Lennaerts, geb. Beesel 26-1-1825.

4.      Joannes Hendricus Leenarts, geb. Beesel 18-3-1827.

5.      Joannes Wilhelmus Hubertus Lennaerts, geb. Beesel 26-7-1829.

 

24 oktober 1820

BEESEL - Gehuwd: Petrus Lenards [ged. Beesel 25-4-1789; zn. van Andreas Lennarts en Maria Claessen] uit Beesel en Elisabetha Huijts [Heuts] uit Swalmen. Getuigen: Wilhelmus Lenarts en Petrus Willemsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 193

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Lenders, ged. Beesel 20-10-1821 (get. Andreas Lenders en Joanna Wuts).

2.      Henricus Lenaerds, ged. Beesel 14-2-1823 (get. Henricus Huijts en Maria Claesen).

3.      Wilhelmus Lennaers, ged. Beesel 26-1-1825 (get. Wilhelmus Lennaers en Juditha Heutz).

4.      Henricus Hubertus Lennaerts, ged. Beesel 18-3-1827 (get. Petrus Henricus Janssen en Anna Maria Lenaers).

5.      Joannes Wilhelmus Hubertus Lennaers, ged. Beesel 26-7-1829 (get. Wilhelmus Claessen en Anna Maria Heuts).

 

25 oktober 1820

UTRECHT - Gehuwd: Carel Antony de Bieberstein Rogalla Zawadsky [geb. Tongeren (B) 25-4-1796, overl. Maastricht 31-10-1880, zn. van Andreas Lucas Ignatius de Bieberstein Rogalla Zawadsky (Pools kapitein in Pruisische dienst) en Maria Eugenia Barbara van der Meer] en Henrietta Josephina Jacquelina Bosch van Drakensteijn [geb. Utrecht … ca. 1800, dr. van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakensteijn en Henrietta Hofman].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk vijf zoons en een dochter, o.a.:

1.      Henricus Ignatius Carolus Hubertin Bieberstein Rogalla Zawadsky, geb. …, overl. Utrecht 31-1-1822, oud 1 jaar.

2.      Paul Guillaume Eugene Henry de Bieberstein Rogalla Zawadzki, geb. Utrecht ... Tr. Maastricht 3-8-1852 met Hortense Maria Cornelia Hubertina Michiels van Kessenich.

3.      Felicité Wilhelmine Henriette Cath. Bar. de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geb. Utrecht … Tr. Maastricht 4-10-1853 met Lodewijk Eustachius van der Maesen de Sombreffe.

4.      Frederic Henri Joseph de Bieberstein Royalla Zawadzky, geb. Utrecht … Tr. Maastricht 9-4-1861 met Rosalie Marie Saline Hubertine Michiels van Kessenich.

Voor de politieke persoon Karel de Bieberstein zie ook http://www.parlement.com/9291000/biof/00113.

 

28 oktober 1820

BEESEL - Getuigenverklaring door Johannes Linssen, oud grenadier fusilier van de 2e compagnie der Jonge Keizerlijke Garde van het voormalig Frans Gouvernement, woonachtig te Maasniel, inzake zijn kameraad Johannes Peeters, overleden aan de verwondingen ten gevolge van de Slag bij Dresden op 27 augustus 1813.

          "Voor ons Meester Theodor Philip Frans Joseph de Lom de Berg, openbaar koninklijken notaris, behoorlijk gepatenteerd door het stedelijk bestuur der stad Venloo, onder art. 12 der rolle van loopend jaar, resideerende te Venloo, en in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, is verschenen Johannes Linssen, oud granadier fusilier van de 2e compagnie der jonge keijzerlijke garde van het voormalig Fransch Gouvernement, woonachtig te Maasniel, door nagemelde getuigen zeer wel bekend.

          Welke comparant, zonder eenige aanrading, en enkelijk om getuigenis der zuivere waarheid te geven, verklaard heeft voor notariteit:

          Dat hij in gemelde compagnie zeer wel heeft gekend zeekeren Johannes Peeters, geboortig van Beesel, en gediend hebbende als plaatsvervanger voor zeekeren heere Antonius Willem de Liebergen, particulier woonachtig te Venloo;

          Dat gedurende de dienst altoos zijnen vriend en besten camarad is geweest, uit hoofde denzelven een vaderlander en altoos naast hem in de linie gestaan heeft;

          Voorts dat denzelven in de Bataille bij Dresden op den zevenentwintigsten August achtien honderd dertien, zwaar geblesseerd is geworden door een kogel welke denzelven door de hand en de bil, zonder zich meer te erinneren welke hand of bil, geschooten wierd;

          Dat hij comparant daar op des anderen dags zijnde den achtentwintigsten van denzelven maand, zelfs zwaar geblesseerd geworden zijnde, naar het hospetaal van Dresden gegaan was, gemelden zijn camaraad Peeters geheel bebloed en flauw op den weg heeft vinden liggen, en denzelven met een weinig brood en jenever tot zig gehaald, en aangemoedigd op te staan om met hem naar het hospetaal te gaan;

          Dat gemelden Peeters daartoe zijn beste heeft gedaan, maar naar eenen pas of tien gemaakt te hebben, geheel buiten zijn zelven wederom ter aarden is gevallen;

          Dat hij comparant eventwel, zijn camaraad niet gaarne agterlaten willende, eenen boer eene kroon belooft had, om zijn camarade met een kruijwagen naar het hospetaal te Dresden te vaaren;

          Dat dezen boer daar niet met te vreden zijnde, hij comparant de horlogie van gemelde camarade genomen, en aan gezeiden boer gegeven heeft;

          Dat dien boer daarop zijn kruijwagen genomen, en zijn camarade naar voorsschreve hospitaal gevaaren heeft;

          Dat aldaar zijnde, gezeide zijn camarade hem verzogt had, om hem zijne klederen uit te trekken, dewelke geheel nat bereegend en bebloed waaren;

          Dat hij comparant hem daarop geantwoord hadde, dat hij zulks geerne doen zoude, zoo hij maar konde, maar gij ziet zelfs dat ik daar toe ook zelfs te sterk geblesseerd ben.

          Dat Peeters staande voor de matrasse waarop hij zoude rusten, eensklaps wederom ter aarden is gevallen, en hij comparant hem gevraagd hadde, Peeters, zal ik uw op de matras helpen, maar hij hem geene antwoord meer daar op heeft konnen geven;

          Dat hij comparant daarop dadelijk om eenen chirurgijn zoo voor hem als voor zijn camaraad is gegaan, maar geenen heeft kunnen hebben wegens de veelheid van geblesseerde, en daarop dadelijk wederom naar de kamer alwaar zijn camaraad Peeters half dood gelaaten had heeft teruggekeerd, maar dat hij door het links en rechts zoeken om een chirurgijn, gemelde kamer noch zijn camaraad Peters den zelven dag niet heeft kunnen terugvinden;

          Dat hij dusdanig gedurende drie dagen met nog andere camaraten gemelden Peters heeft afgezogt, maar denzelven niet meer heeft teruggevonden, en aldaar op denzelven dag naar alle waarschijnelijkheid aan zijne blessuren gestorven en onder den hoop van eenige honderden dooden gevaaren is.

          Alle welke verklaringen den comparant aanbied met solemnele eed te bevestigen daar en alwaar zulks noodig zal geoordeelt worden, waarvan akte gedaan en gepasseerd te Besel ten huise van Theodorus van der Velden, scheepen, den zesentwintigsten October achtien honderd twintig, in tegenwoordigheid van gemelde heere scheepen Van der Velden en Frederik Daniel Pijll, particulier, beide in deze gemeente woonachtig, getuigen, dewelke deze na gedane voorlezing met den comparant benevens ons notaris onderteekent hebben."

w.g. J. Linssen. D. v.d. Velden en F.D. Pijll.

GA Venlo, Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg, inv.nr. 1820/92.

Met dank aan Jan Hanssen. Het betreft vermoedelijk Joannes Peters, ged. Beesel 27-10-1786 als zn. van Lambertus Peters en Joanna Smets. Deze had een zus Catharina, ged. 11-3-1792, vermeld in een verdere verklaring d.d. 17-1-1821. Zie ook conscriptielijst 16-8-1806.

 

1 november 1820

REUVER ‑ Gegevens inzake een (buitenechtelijk?) kind van Mathieu Thijssen en Marie Schevewels.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/140.

Zie 19-6-1820.

 

1 november 1820

BEESEL ‑ Naar aanleiding van een circulaire van 20 oktober 1820 is (op basis van een circulaire van 4 november 1815) weer een nachtwacht ingesteld.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/141.

Zie 1-11-1819.

 

vóór 21 november 1820

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Warnotte [Willem, Guillaume Warnote, geb. Mortier (prov. Luik) 10-4-1784, kramer 1834, zn. van Thomas Warnotte en Maria Agnes Debij of Deby; hij hertr. 1) Venlo 10-10-1832 met Maria Johanna Lahaut, overl. Venlo 24-4-1833; 2) Venlo 8-3-1834 met Johanna Neijnens, waarvan dochters geb. te Venlo en Tongeren; 3) Weert 3-2-1842 met Maria Elisabeth Joosten; 4) Weert 25-7-1859 met Aldegonda Everaerts] en Maria Martina de la Rue [Delarue].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Warnote, geb. BEESEL 21-11-1820 (BS-2/373), overl. ald. 29-8-1822.

 

24 november 1820

BEESEL ‑ Gegevens inzake een traktement voor een schoolmeester, volgens voordracht van de gemeenteraad.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/142.

Bevat geen bijzonderheden.

 

27 november 1820

WESSEM - Antoine Gies(s)en te Hunsel verkoopt huis, schuur, moestuin, akker- en weilanden, bos en houtgewas te Wessem voor een bedrag van ƒ 1.795,50 aan Jean Henri Smits te Grathem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1820/130.

Zie 21-12-1820.

 

13 december 1820

VENLO ‑ Everhard Smitshuysen, commissaris van politie te Venlo, verkoopt het goed en erf genaamd Smitshuysenhof, bestaande uit boerenwoning, stallingen, zomerhuisje, tuin en akkerland, groot ca 1 bunder (of 3 morgen oude Venlose maat), aan mr. Pieter van Dousborgh, lid van de Provinciale Staten van Limburg.

J. Verzijl: Venlo's Oude Boerderijen. Scriptie, 1943. S.A.B.M. 22600/69.B.115 (GA Venlo).

Laatstgenoemde verkocht de boerderij op 2 december 1822 voor notaris A.J.H.J. Bloemaerts te Venlo aan Everardus Henricus op den Oordt, apotheker, en diens echtgenote Anna Margaretha Mollenix.

 

21 december 1820

WESSEM - Kwitantie van Antoine Gies(s)en te Hunsel voor Jean Henri Smits te Grathem wegens aankoop Driessenhof te Wessem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1820/144.

Zie 27-11-1820 en 6-10-1821.

 

28 december 1820

ZWOLLE - Gehuwd: Gerardus Becker [geb. Beesel (Beezel) 19-3-1760, zn. van Leonardus Beckers en Theodora Tegelbeckers; wedn. van Gergjen van den Berg] en Geziena van de Weteringe [geb. Raalte 21-6-1764, dr. van Hendricus Jans van de Weteringe en Elsje Hermannus; wed. van Gerrit Leeferink].

GenLias, 2006.

 

1821

8 januari 1821

BEESEL ‑ Henri Linssen te Beesel verpacht huis, schuur, stal, moestuin en akkerland te Beesel voor ƒ 16,53 voor 2 jaar aan Mathieu Rutten te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1821/4.

 

8 januari 1821

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Crompvoets [geb. Buggenum 3-1-1763, rentenier (1821), overl. Swalmen 24-2-1821, zn. van Marcelis Crompvoets en Marie Bremmers; wedn. van Elisabeth Verheggen, geh. Buggenum 16-9-1798 (RK), overl. … 29-6-1815] en Anna Gertrudis Geraedts [geb. Swalmen 30-1-1769, dr. van Joannes Geraedts en Engelina Geraedts; wed. van Pieter Beekers, overl. Swalmen 13-2-1820; zij hertr. Swalmen 7-1-1822 met Joannes Peekx].

GenLias, 2005.

 

17 januari 1821

BEESEL - Op verzoek van Catharina Peters te Beesel legt Jacobus Kuijpers, kuiper te Capellen (D), gewezen soldaat bij de Keizerlijke Garde van het voormalig Frans Gouvernement, een verklaring af over het overlijden van haar broer Joannes Peters, tijdens de slag tussen Breslau en Dresden tussen augustus en oktober 1813.

"Voor ons Mr. Theodor Philip Frans Joseph de Lom de Berg, openbaar koninglijk notaris, aangesteld voor het gebied van het vredegeregt van het kanton Venloo, behoorlijk gepatenteerd door het bestuur der stad van dezen naam, onder het artikel 12 der rolle van het afgeloopen jaar, zijnde de patenten van dit jaar nog niet uitgereikt, residerende te Venloo, onder geteekent en in tegenwoordigheid der hier na te noemen getuigen;

          Compareerde, op verzoek van Catharina Peters, particulierster wonende te Besel, Jacobus Kuijpers, gewezen soldaat bij de 2e Compagnie 1ste Keijzerlijke Garde van het voormalig Fransch Gouvernement, kuijper woonachtig te Capellen (Pruijssen) aan ons notaris zeer wel bekend;

          Welke comparant, zonder eenige aanrading en enkelijk om getuigenis der zuivere waarheid te geven, verklaard heeft voor notoriteit:

          Dat hij in dienst zijnde, zeer wel gekend heeft Joannes Peters, broeder van de rekwerante, gediend hebbende bij de 2e Compagnie 2e Bataillon der voorschreve keijzerlijke garde als plaatsvervanger voor zekeren heer Antoon van Liebergen van Venloo;

          Dat hem zeer wel bekend is dat gemelden Joannes Peters, welken eenen besten camaraad van hem was, tusschen de maanden Augustus en October van den jare achtien honderd dertien in de Bataille tusschen Breslau en Dresden zwaare blessuren bekomen heeft en daaraan gestorven is;

          En geeft voor reden van deze zijne wetenschap dat gemelden Peters, denwelke des smorgens van den dag der Bataille onder zijne compagnie gezet zijnde, een uur voor de Bataille, ook wederom daar uitgenomen is geworden, met hem eene afspraak gemaakt hadde (vermits denzelve nog vier kroonen en eene horlogie in zijnen zak had, en hij declarant ook nog eenig geld was hebbende) dat deze gelden en horlogie genomen zouden worden als eijgendom door dien van hun beide die het geluk zoude hebben van over te blijven, mits dat dezen alsdan daar van dadelijk zoude kennis geven aan de familie van den overledenen;

          Dat hij ook daar aan voldaan heeft door eenen brief welken verlagt en verlooren is gegaan;

          Dat naar de Bataille hij comparant was gegaan naar de compagnie van gemelden zijnen camaraad om hem te bezoeken, maar denzelven niet meer heeft terug gevonden, en verscheide andere camaraaten hem gezeid hadden, dat zijnen camaraad Johannes Peters aan zwaare bekomene blessuren gstorven was;

          Dat hij, van dit zich nog nader verzekeren willende, zich heeft begeven bij den Officier van Appel van de compagnie van zijnen camaraad, en aan denzelven tot drie maal gevraagd heeft, waar dat zijn camaraad Joannes Peters was, welken hem ook tot drie maal toe geantwoord heeft, dat denzelven dood was;

          In alle welke verklaringen de comparant heeft gepersisteerd als zijnde opregt en waarachtig, en aanbiedende dezelve met solemnele eed te bevestigen voor alle hoven, geregtsbanken en regten, alwaar zulks nodig geoordeelt zal worden;

          En heeft de rekwerante alhier tegenwoordig van deze declaratien verzogt akte, hetwelk haar verleend is, om te dienen daar en alwaar zulks zal behooren;

          De regten en kosten dezer blijven tot lasten van de rekweranste, dewelke dezelve belooft binnen de acht dagen te voldoen;

          Gedaan en gepasseerdt te Venloo ten kantore den zeventienden Januarij een duizend acht honderd een en twintig, in tegenwoordigheid van de heeren Philip Charles Schmerling, vroed en geneesmeester, en Frans Bastian, apotheker, beide ter deze stede woonachtig, als hier toe opzettelijk verzogte getuigen, dewelke dezen, na goede voorlezing met opgemelden declarant benevens ons notaris hebben onderteekend, de rekwerante, door ons notaris om dit te doen verzogt, heeft verklaard schrijvens onervaren te zijn."

(w.g.) Schmerling, Fr. Bastian, J. Kuijpers.

GA Venlo, Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg, inv.nr. 1821/5.

Met dank aan Jan Hanssen. Betreft vermoedelijk Joannes Peters, ged. Beesel 27-10-1786 als zn. van Lambertus (ook: Albertus) Peters en Joanna Smets, die inderdaad een zus had genaam Catharina, ged. Beesel 11-3-1792. Zie ook de verklaring d.d. 26-10-1820.

Mogelijk heeft de verklaring ook te maken met een verdeling van rechten. Joannes' moeder, Joanna Smeets, was op 23-9-1812 te Beesel hertrouwd met Christianus Engels uit Swalmen. Deze hertrouwde Beesel 5-4-1826 met Gertrudis Pijpers uit Swalmen.

 

21 januari 1821

SWALMEN ‑ Henri Claessen en Frederique van Vlodrop te Swalmen verkopen een half huis met moestuin te Swalmen aan Jacques Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1821/6.

 

22 januari 1821

ROERMOND - Gehuwd: Jan Trines [geb. Belfeld, zn. van Jan Trines en Johanna Hendrix] en Maria Catharina Philippen [Flippen, geb. Heinsberg (D), dr. van Wilhelmus Philippen en Elisabeth Smeets].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Trines, geb. Roermond 30-6-1828. Tr. 1) Roermond 28-1-1862 met Theodora Muijsers; 2) Roermond 4-10-1870 met Maria Beckers.

2.      Wilhelmus Hubertus Trines, geb. Roermond 30-3-1834. Tr. Roermond 30-1-1883 met Anna Maria Hubertina Daemen.

 

29 januari 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Mathijs Gielen [Geelen, geb. Belfeld 10-9-1795, werkknecht, overl. Beesel 10-4-1872, zn. van Joannes Gielen en Aldegonda Broks; hij hertr. Beesel 27-1-1825 met Margaretha Bongaers] en Maria Elisabeth Cruijsberg [Kruisberg, geb. Beesel 26-11-1784, werkmeid, dr. van Godefridus Cruijsberg en Catharina Pipers].

GHS Beesel, BS-2/385.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Catharina Geelen, geb. Beesel 17-12-1822. Tr. Beesel 4-6-1869 met Hermanus Geerlings.

2.      Joanna Gielen, geb. Beesel 25-8-1824, overl. ald. 27-8-1824.

 

31 januari 1821

BEESEL - Gehuwd: Mathias Geelen uit Belfeld en Maria Elisabeth Cruijsberg [begr. Beesel 2-9-1824] uit Beesel. Getuigen: Henricus Geelen en Henricus Huijts.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Catharina Gielen, ged. Beesel 17-12-1822 (get. Henricus Gielen en Ida Cruijsberg).

 

5 februari 1821

BEESEL - Overleden: Petronella Tiesen.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

22 februari 1821

BEESEL ‑ T. van der Velden, de vorige armenmeester, is nog afdraging van ƒ 95,70 schuldig, die hij vóór 20 april 1821 moet betalen aan de huidige armenmeester.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nrs. 180/150 en /151.

 

27 februari 1821

BREYELL (D) - Gehuwd: Theodor van der Velden [geb. Belfeld 29-5-1794, zn. van Henricus van der Velden en Helena Gerits] en Maria Elisabeth Kox [geb. Breyell 20-3-1799].

Thoer.net, 2021.

 

5 maart 1821

BELFELD - Overleden op de Groote Hoef bij Hendrikus Lankes: Josephus Bloems, oud 1 jaar en 1 maand, ‘geboren te Bokkent in het Land van Luik, woonachtig te Sittaard’, zoon van Mathias Bloems en Anna Catharina Bunseler wonend te Sittard. Aangifte door Hendrikus Lankes, akkerman oud 39 jaar, en Sibertus Schoeren, daghuurder oud 47 jaar.

BS Belfeld, verfilming 298/577.

 

6 maart 1821

HEYTHUYSEN - Gehuwd: Jan Mathias Cremer [Cremers, Kremers, geb. Swalmen 21-12-1776, zn. van Joannes Cremer en Anna Sibilla Slabbers; wedn. van Catharina Jeurissen, overl. Swalmen 25-4-1820; hij hertr. Swalmen 15-2-1828 met Joanna van den Bosch] en Maria Anna Luijten [geb. Grathem 25-10-1775, overl. Swalmen 23-11-1827, oud 52 jaar, dr. van Jacob Luijten en Maria Geutskens].

WieWasWie, 2022.

 

31 maart 1821

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis van C. Bongaers aan J. Sanders van een kapitaal van 125 pattacons (fl. 236,25), met als onderpand een deel van de huisplaats op de Mortel aan de Boutestraat te Swalmen, top. kaart 11 nr. 69 en een perceel akkerland eveneens op de Mortel, top. kaart 11 nr. 77.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8C.29; 1 stuk.

 

10 april 1821

ROERMOND / BELFELD - Ten overstaan van Henri Antoon Milliard, notaris te Roermond, wordt Matheus Bongers, oud-kanonnier, geb. te Maastricht, oud 27 en wonend te Venlo, zn. van Peter Bongers en Anna Margaretha Berens, notarieel benoemd tot plaatsvervanger voor de Nationale Militie in de plaats van Jan Hendrik Giesen, zonder beroep wonend te Belfelt.

Jacob Kessels, schout van Belfelt, treedt op namens Giesen en staat borg voor de betaling van het resterende bedrag na vervulling van de 5-jarige dienst.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1821/109.

 

26 april 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes van der Velden [geb. Beesel 5-2-1788, daghuurder, zn. van Henricus van der Velden en Helena Gerits; wedn. van Albertina Peeters, geh. Beesel 17-4-1820, overl. ald. 24-8-1820] en Anna Gertrudis Stroeken [Strouken, geb. Beesel 10-9-1793, werkmeid, dr. van Henricus Stroeken en Petronella van Meurs].

GHS Beesel, BS-2/398.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Helena van der Velden, geb. Beesel 5-2-1822. Tr. Beesel 27-10-1845 met Joannes Gerardus Driessen.

2.      Henricus van der Velden, geb. Beesel 29-1-1824.

3.      Petronella van der Velden, geb. Beesel 14-6-1826. Tr. 1) Beesel 13-4-1849 met Henricus Hubertus Steijven; 2) Beesel 9-9-1864 met Joannes Janssen.

4.      Hubertina van der Velden, geb. Beesel 28-8-1828. Tr. 1) Breyell (D) 13-4-1853 met Peter Theodor Borsch; 2) Breyell 13-6-1868 met Gottfried Heinrich Arnold Imkamp.

5.      Henricus van der Velden, geb. Beesel 18-1-1831. Tr. Beesel 1-5-1860 met Elisabeth Janssen.

6.      Godefridus van der Velden, geb. Beesel 19-5-1833. Tr. 1) Leuth (D) 13-11-1854 met Anna Gertrud Ploenis; 2) Breyell (D) 17-8-1868 met Catharina Ida Schloesser.

7.      Joannes van der Velden, geb. Beesel 1-1-1837.

Jan van der Velden uit Reuver was op 7-1-1825 betrokken bij een vechtpartij.

 

26 april 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Jacobus Willemsen [geb. Beesel 22-2-1787, zn. van Wilhelmus Willemsen en Elisabeth Peeters; wedn. van Anna Maria Streutjens, geh. Beesel 24-2-1811, overl. ald. 29-11-1820] en Gertrudis Reijnders [geb. Beesel 27-2-1788, oud 33 jaar, dr. van Leonardus Reijnders en Martina Rulkens].

GHS Beesel, BS-2/400; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Willemsen, geb. Beesel 23-4-1822. Tr. Beesel 14-10-1850 met Maria Hendrina Slots.

2.      Anna Maria Willemsen, geb. Beesel 31-10-1823. Tr. 1) Beesel 20-4-1849 met Joannes Naus; 2) Beesel 9-4-1852 met Henricus Heijnders.

3.      Albertina Willemsen, geb. Beesel 11-2-1826. Tr. 1) Beesel 2-11-1852 met Joannes Franciscus Helwegen; 2) Beesel 21-4-1854 met Gerardus Helwegen.

4.      Maria Elisabeth Willemsen, geb. Beesel 29-12-1827. Tr. Beesel 28-3-1856 met Wilhelmus Hendrix.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 10-4-1815 opgemaakt op verzoek van Peter Reijnders, akkerman wonend te Venlo en geboren te Beesel, waarbij hij verklaart dat in het doopregister abusievelijk staat vermeld dat hij een zoon is van Leonardus Schoenmakers, hetgeen Reijnders moet zijn; en dat zijn moeder Martina Rulkens, overleden 21-11-1809, in het sterfregisters abusievelijk staat vermeld als Martina Peeters. Ook bij het overlijden van zijn vader, op 13-4-1813 [sic], is zij abusievelijk Peeters genoemd. Zijn lezing wordt bevestigd door Jacobus Hinsen, akkerman oud 63 jaar; Willem Rijnders, akkerman 31 jaar; Gerardus Geulen, knecht boud 29 jaar; Willem Meuser, akkerman oud 38 jaar; Johannes Rijnders, akkerman oud 46 jaar; Godefridus Quikken, smid oud 60 jaar, allen wonend te Beesel, uitgezonderd comparanten 3 en 6 welke te Venlo wonen. Verder verklaren zij dat Petrus Reijnders werd geboren op 27-3-1786, dat zijn moeder Martina Rulkens is overleden op 21-11-1809 en zijn vader Leonard Reijnders op 13-4-1810 [sic].

 

26 april 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Alardus Drippen [geb. Beesel 25-1-1775, akkerman, zn. van Joannes Drippen en Catharina Simons] en Joanna Heijnen [geb. Swalmen 1-3-1779, overl. Beesel 22-5-1859, dr. van Henricus Heijnen en Gertrudis Hermans; wed. van Joannes Vullings, geh. Beesel ...-1809, overl. Belfeld 12-7-1813].

GHS Beesel, BS-2/402; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gertrudis Drippen, geb. Beesel 2-2-1822.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 12-4-1815 waarbij Willem Heijnen, akkerman te Beesel, verklaart “dat zijn vader, Hendrick Heijnen, in zijn leven akkerman te Besel, in den jare zeventien honderd twee en negentig zinneloos zijnde, uit dien hoofde te gele in den kost gedaan zijnde, en aldaar den tiende mey zeventien honderd en vier en negentig is komen te overlijden en het bewijs van deszelfs dood nodig hebbende, het zelve niet en heeft konnen bekomen, doordien den overledene niet in het doodregister is ingeschreven geworden. Ten overstaan van de vredesrechter te Venlo verklaren Herman Bongers, koopman te Venlo oud 50 jaar; Gerard Geulen, knecht te Venlo oud 29 jaar; Johannes Sanders, akkerman te Tegelen oud 41 jaar; Hendrick Teelen, knecht te Tegelen oud 34 jaar; Severinus Janissen, akkerman te Beesel oud 50 jaar; Johannes Janissen, knecht te Beesel oud 27 jaar; en Peter Peeters, akkerman te Beesel oud 38 jaar, dat zij allen te Beesel werden geboren, nog gedeeltelijk naburen zijn en voorgaand verhaal bevestigen.

Voor testament van Alardus Trippen zie 27-5-1859.

 

26 april 1821

MAASNIEL - Gehuwd: Henricus Cox [geb. Maasniel 17-7-1788, overl. ald. 12-11-1860, oud 72 jaar, zn. van Francis Cox en Windelina Beck] en Maria Catharina Clumpkens [Anna Catharina, geb. Swalmen 25-6-1790, overl. Maasniel 15-10-1851, oud 62 jaar, dr. van Theodorus Clumpkens en Catharina Bremmers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Helena Huberdina Cox, geb. Maasniel 12-7-1821, overl. Roermond 8-8-1899. Tr. 1) Maasniel 15-7-1850 met Joannes van de Beek; 2) Roermond 13-6-1872 met Dignus Huigen.

2.      Franciscus Hubertus Cox, geb. Maasniel 10-11-1823, overl. ald. 18-11-1823, oud 8 dagen.

3.      Franciscus Cox, geb. Maasniel 21-10-1825, ongehuwd overl. ald. 8-8-1874, oud 48 jaar.

4.      Hermanus Cox, geb. Maasniel 20-8-1828, overl. ald. 7-2-1867. Tr. Maasniel 5-10-1860 met Christina Knoops.

5.      Johannes Hubertus Cox, geb. Maasniel 9-10-1834, overl. ald. 13-5-1896. Tr. Maasniel 7-10-1867 met Johanna Hanssen.

 

1 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Joannes van der Velden en Gertrudis Stroecken. Getuigen: Petrus van der Velden en Theodorus van der Velden.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.      Petronella van der Velden, ged. Beesel 13-6-1826 (get. Petrus Theodorus van der Velden en Joanna Stroecken).

2.      Helena van der Velden, ged. Beesel 5-2-1822 (get. Petrus van der Velden en Joanna Stroecken).

3.      Henricus van der Velden, ged. Beesel 29-1-1824 (get. Joannes Stroecken en Wilhelmina van der Velden).

4.      Huberdina van der Velden, ged. Beesel 28-8-1828 (get. Henricus van der Velden en Elisabetha Stroecken).

5.      Henricus van der Velden, ged. Beesel 18-1-1831 (get. Norbertus Franken en Catharina Janissen).

 

1 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Willemsen, weduwnaar [van Anna Maria Straetjens, overl. Beesel 29-11-1820], en Gertrudis Reijnders. Getuigen: Franciscus Niemans en Joannes Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Willemsen, ged. Beesel 23-4-1822 (get. Wilhelmus Reijnders en Elisabetha Peeters).

2.      Anna Maria Willemsen, ged. Beesel 31-10-1823 (get. Petrus Reijnders en Maria Sibilla Loeser).

3.      Alberdina Willemsen, ged. Beesel 11-2-1826 (get. Petrus Willemse en Catharina Reijnders).

4.      Elisabetha Willemsen, ged. Beesel 29-12-1827 (get. Petrus Siebers en Joanna Heldens).

 

3 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Alardus Drippen [ged. Beesel 25-1-1775, overl. ...; zn. van Joannes Trippen en Catharina Simons] en Joanna Heijnen, weduwe. Getuigen: Gerardus Henrickx en Joannes Slabbers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Voor testament Alardus zie 27-5-1859.

 

6 mei 1821

BELFELD - Overleden: Anna Catharina Tijssen, dochter van Gerardus Tijssen en Gertrudis Driessen.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

 

7 mei 1821

BELFELD - Gehuwd: Pieter Sijbers [geb. Belfeld 25-8-1787, zn. van Cornelis Sijbers en Hendrina Stroucken] en Catharina Reijnders [Reinders, Rijnders, geb. Beesel 14-4-1790, dr. van Leonardus Reijnders en Martina Rulkens].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Sijbers, geb. Belfeld 24-5-1822 is mogelijk gelijk aan Gertrudis Sijbers, geb. Tegelen …, overl. ald. 11-11-1832, oud 10 jaar.

2.      Cornelia Sijberts, geb. Tegelen 26-6-1824.

3.      Johannes Sijbertz, geb. Tegelen 10-2-1836.

4.      Michel Sijberts, geb. Tegelen 21-1-1829.

5.      Hubertina Sijbers, geb. Tegelen 28-1-1835.

 

8 mei 1821

BELFELD - Gehuwd: Joannes Leonardus van Dijck [Jan Leonardus, geb. Belfeld 21-7-1788, overl. Bracht (D) maar wonend te Tegelen 8-2-1870, oud 81 jaar, zn. van Willem van Dijck en Johanna Driessen] en Wilhelmina Keurstjens [Kurstjens, geb. Belfeld 17-7-1788, overl. Tegelen 6-1-1859, oud 70 jaar, dr. van Willem Keurstjens en Maria Elisabeth Terpoorten].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Elisabeth van Dijck, geb. Belfeld 28-2-1822.

2.      Wilhelmina van Dijck, geb. Belfeld 27-10-1823. Tr. Tegelen 17-4-1849 met Pieter Böskens.

3.      Willem van Dijck, geb. Belfeld 30-3-1826.

4.      Johanna van Dijck, geb. Tegelen …, overl. ald. 21-1-1830, oud 1 jaar.

 

8 mei 1821

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Ramakers [geb. Swalmen 3-7-1789, zn. van Gerardus Ramakers en Sophia Hendrickx] en Joanna Clumpkens [geb. Swalmen 25-3-1793, dr. van Theodorus Clumpkens en Catharina Bremmers].

GenLias, 2004.

 

8 mei 1821

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Bouten [geb. Buggenum 23-1-1790, zn. van Martinus Bouten en Christina Stemkens] en Maria Catharina Wuts [geb. Swalmen 25-8-1791, dr. van Christiaan Wuts en Sophia Heijnen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Sophia Bouten, ged. Buggenum 7-3-1822 (get. Martinus Bouten en Sophia Heijnen; dr. van Joannes x Maria Catharina Wuts). Tr. Buggenum 26-10-1847 met Willem Lehnen.

 

10 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Godefridus Nauws [Naus, geb. Buggenum 6-10-1790, werkknecht oud 30 jaar, zn. van Henricus Naus en Henrica Nijssen] en Ida Janssen [geb. Beesel-Offenbeek 8-4-1788, overl. ald. 1-12-1858, oud 70 jaar, dr. van Wilhelmus Janssen en Sibilla Stemkens].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/403; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Sibilla Naus, geb. Beesel 13-3-1822. Tr. Beesel 4-6-1857 met Wilhelmus Janssen.

2.      Hendrina Naus, geb. Beesel 16-2-1824.

3.      Hendricus Naus, geb. Beesel 2-1-1827. Tr. Lobberich (D) 5-9-1859 met Agnes van Horen.

4.      Wilhelmus Naus, geb. Beesel 15-7-1830. Tr. Beesel 17?-4-1857 met Joanna Peeters.

De weduwe Godfried Naus was in 1843 eigenaresse van de woning D 422 langs de Theresiastraat te Offenbeek, later bewoond door zoon Willem.

 

10 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Henricus Rutten [geb. Kessel 13-4-1793, akkerman oud 28 jaar, pachter van hoeve De Weerd, overl. Beesel-Reuver 19-2-1864, zn. van Jacobus Rutten en Joanna Timmermans] en Joanna Tijssen [Thijssen, geb. Beesel 3-5-1796, pachtster van de Weerderhof 1868, dr. van Godefridus Tijssen en Margaretha Gerits].

GHS Beesel, BS-2/405; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Jacobus Rutten, geb. Beesel 15-5-1822, ongehuwd overl. ald. 8-8-1909, oud 87 jaar

2.      Joanna Rutten, geb. Beesel 28-11-1823, overl. Kessel 11-5-1903. Tr. Kessel 18-4-1850 met Pieter Jacob Timmermans.

3.      Godefridus Rutten, geb. Beesel 4-7-1825, ongehuwd overl. ald. 11-5-1853, oud 27 jaar.

4.      Petrus Rutten, geb. Beesel 24-5-1827, overl. ald. 2-2-1830, oud 2 jaar.

5.      Margaretha Rutten, geb. Beesel 28-3-1829, overl. ald. 11-2-1880. Tr. Beesel 26-3-1856 met Hendrik Slousen.

6.      Joannes Rutten, geb. Beesel 25-12-1830, overl. ald. 10-9-1886. Tr. Kessel 5-5-1862 met Louisa Sanders.

7.      Pieter Rutten, geb. Beesel 27-12-1832. Tr. Beesel 13-4-1860 met Hendrika Joanna Franssen.

8.      Theodorus Rutten, geb. Beesel 12-1-1835, ongehuwd overl. ald. 19-9-1909, oud 74 jaar.

In de huwelijksbijlagen ook een afschrift van de overlijdensakte van Jacques Rutten, echtgenoot van Petronella Thissen, d.d. Beesel 1-4-1815. Hendrik Rutten pachtte op 29-9-1854 hoeve de Weerd te Reuver.

In 1862 woonden akkerman Hendrik Rutten en zijn gezin op het adres Reuver 253 met inwonend de ongehuwde zonen Jacobus en Theodorus. Jan Jacobus Rutten (Beesel 8-2-1841, zn. van Rutgerus Rutten en Maria Anna van Dijk) was inwonend als dienstknecht; hij vertrok in april 1866 binnen de gemeente. Op 20 april 1862 kwam Maria Hermans (Kessel 1834) vanuit Kessel inwonen als dienstmeid; zij keerde op 11-4-1864 terug naar haar geboortedorp. Joanna Thissen (Beesel 1845) was inwonend tot zij in mei 1865 binnen de gemeente verhuisde. Pieter Joannes van Hagen (Helden 18-11-1844) was inwonend als knecht tussen 5-3-1864 en 13-4-1868. Joanna Peters (Beesel 24-11-1848) van 19-4-1865 tot april 1866, Peter Claessen (Neer 4-9-1852) van april 1866 tot 20-4-1869, Anna Maria Reijnders (Beesel 14-4-1846) vanaf mei 1866, Maria Catharina Franssen (Beesel) vanaf april 1867, Antoon Jacobs (Helden 22-5-1852) was schaapsherder van mei 1868 tot 1-4-1869 en dienstknecht Jacob Claessen (Neer 21-7-1850) woonde in vanaf 21-4-1869. Bron: BevReg Beesel blad 262.

 

10 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Gerardus Stoxs [Stox, geb. Beesel-Leeuwen 3-2-1794, overl. ald. 29-7-1865, oud …, zn. van Petrus Stoxs en Elisabeth Gijsberts] en Anna Maria Driessen [Drissen, geb. Beesel 12-6-1794, overl. ald. 14-5-1850, dr. van Godefridus Driessen en Wilhelmina Joosten].

GHS Beesel, BS-2/407; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Wilhelmina Stoxs, geb. Beesel 20-4-1822, in mei 1864 vertrokken naar Maasniel. Tr. Beesel 22-4-1864 met Petrus Henricus Janssen.

2.      Margaretha Joanna Stoxs, geb. Beesel 30-5-1824. Tr. Beesel 24-8-1872 met Joannes Mathias Sangers.

3.      Petronella Huberta Stoxs, geb. Beesel 25-7-1826.

4.      Maria Catharina Huberta Stox, geb. Beesel 9-9-1828.

5.      Pieter Willem Hubertus Stox, geb. Beesel 28-12-1830.

6.      Petronella Huberta Stox, geb. Beesel 20-8-1834. Tr. Beesel 16-7-1864 met Leopoldus Jacobus Antonius Ronck.

7.      Godefridus Hubertus Stox, geb. Beesel 29-7-1837. Tr. Maasniel 17-2-1870 met met Philippina Petronella Hubertina Janssen.

Molenaar Gerardus Stox, weduwnaar, woonde in 1862 op het adres Offenbeek 313 met zijn ongehuwde kinderen Wilhelmina, Johanna Margaretha, Anna Maria Hubertina, Petrus Wilhelmus Hubertus en Godefridus Hubertus. Inwonend waren dienstknecht Mathias Lamers (Elmpt 12-10-1815, in mei 1832 ingekomen vanuit Elmpt), dienstknecht Willem Geraads (later verhuisd binnen de gemeente), dienstmeid Johanna Thissen (Beesel 1842), schaapshoeder Theodorus Beijers (Helden 2-1-1850, op 8-4-1866 ingekomen vanuit Helden) en dienstmeid Cornela Tissen (Beesel 8-1-1846, op 3-5-1868 ingekomen vanuit Belfeld). In augustus 1864 kwam ook schoonzoon Leopold Ronck inwonen; samen met zijn vrouw Petronella Huberta en kleinzoon Gerard Hubert vertrok dit gezin op 17-7-1865 naar Tegelen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 325.

 

10 mei 1821

BEESEL - Overleden: Albertina Tiesen [ged. 20-12-1773, dr. van Wilhelmus Tijssen en Margaretha Fransen; wed. van Joannes Borsch, Bours, overl. Beesel 24-1-1813].

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

14 mei 1821

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Sillen [geb. Swalmen 6-11-1798, dagloner 1821, zn. van Antoon Sillen en Petronella Simons] en Agnes Sillen [geb. Swalmen 30-11-1786, dr. van Silvester Sillen en Agnes Heijnen].

WieWasWie, 2014.

 

16 mei 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Henricus Bongaers [geb. Beesel 19-4-1784, mandenmaker (1821), koster, zn. van Jacobus Bongaers en Joanna Rutten] en Sibilla Willekes [geb. Roggel 25-10-1795, werkmeid oud 26 jaar, dr. van Jacobus Willekes en Ida Hendrix].

GHS Beesel, BS-2/410; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

In de huwelijksbijlagen o.a. huwelijksafkondigingen gedaan te Neer.

 

16 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Stoxs [ged. Beesel 3-2-1794, overl. ...; zn. van Petrus Stox en Maria Elisabetha Gijsberts] en Anna Maria Driessen [ook: Joanna Catharina, Maria Catharina]. Getuigen: Petrus Sloesen en Ludovicus Bloemers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 194.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Wilhelmina Stockx, ged. Beesel 20-4-1823 (get. Petrus Stockx en Gertrudis Giesbers).

2.      Joanna Margaretha Stockx, ged. Beesel 30-5-1824 (get. Godefridus Dresens en Elisabetha Stockx).

3.      Petronella Huberta Stox, ged. Beesel 25-7-1826 (get. Petrus Henricus Stox en Maria Petronella Driessen).

4.      Maria Catharina Hubertina Stox, ged. Beesel 9-9-1828 (get. Conrardus Janssen en Maria Elisabeth Gijsberts).

5.      Petrus Wilhelmus Hubertus Stox, ged. Beesel 29-12-1830 (get. Engelbertus Stox en Margarita Joosten).

 

16 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: [Gerardus] Godefridus Naus [ged. Buggenum 6-10-1790, zn. van Henricus Naus en Hendrina Nijssen] uit Buggenum en Ida Jansen uit Maasniel. Getuigen: Ludovicus Bloemers en Henricus Smits.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk:

1.      Sibilla Naus, ged. Beesel 14-3-1822 (get. Christianus Janssen en Maria Naus).

2.      Henrica Naus, ged. Beesel 17-2-1824 (get. Joannes Peters en Joanna Naus).

3.      Henricus Naus, ged. Beesel 2-1-1827 (get. Andreas Beurskens en Joanna Beckers).

4.      Wilhelmus Naus, ged. Beesel 15-7-1830 (get. Wilhelmus Jansen en Maria Naus).

 

16 mei 1821

HELDEN - Gehuwd: Jan Wilms [geb. Helden, zn. van Peter Wilms en Petronella Nabbenæ wedn. van Joanna Petronella Huijs] en Maria Helena Geulen [geb. Beesel 30-4-1777, dr. van Everard Geulen en Gertruda Janssen].

GenLias, 2005.

 

17 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Henricus Rutten en Joanna Tiesen (ondertekent: Tissen). Getuigen: Rogerius Rutten en Gerardus Tiesen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacobus Rutten, ged. Beesel 15-5-1822 (get. Nicolaus Rutten en Margareta Gerards).

2.      Joanna Rutten, ged. Beesel 28-11-1823 (get. Mathias Tiesen en Martina Rutten).

3.      Godefridus Rutten, ged. Beesel 15-7-1825 (get. Mathias Rutten en Aldegondis Tiesen).

4.      Petrus Rutten, ged. Beesel 24-5-1827 (get. Gerardus Tijssen en Joanna Rutten).

5.      Margaritta Rutten, ged. Beesel 28-3-1829 (get. Henricus Tijssen en Catharina Linssen).

6.      Joannes Rutten, ged. Beesel 25-12-1830 (get. Joannes Beurskens en Gertrudis Lamers).

7.      Petrus Rutten, ged. Beesel 27-12-1832 (get. Rutgerus Rutten en Joanna Claessen).

 

17 mei 1821

BEESEL - Gehuwd: Henricus Bongers uit Beesel en Sibilla Willekens uit Roggel. Getuigen: Theodorus Claesen en Christina Willekens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

2 juni 1821

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Geraedts [geb. Swalmen 18-1-1795, zn. van Simon Geraedts en Maria Brigitta Meuter] en Ida Ramakers [geb. Swalmen 18-4-1801, dr. van Joannes Ramakers en Anna Catharina Nijssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Engelina Hubertina Geraedts, geb. Swalmen 30-6-1826. Tr. Swalmen 27-4-1848 met Jacobus Theelen.

2.      Franciscus Simon Joannes Hubertus Geraedts, geb. Swalmen 29-3-1829. Tr. Swalmen 27-4-1865 met Wilhelmina Josephina Hubertina Thomassen.

3.      Wilhelmus Hubertus Geraedts, geb. Swalmen 15-6-1834. Tr. Grathem 2-9-1861 met Maria Agnes Schreurs.

De in de huwelijksakte opgegeven geboortedatum van de bruidegom (18-1-1795) zou volgens het doopregister moeten zijn 10-1-1795.

 

24 juni 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Henricus Wackers [geb. Melick 18-1-1786, oud 35 jaar, zn. van Theodorus Wackers en Maria Neelen] en Mechtildis van der Velden [geb. Beesel-Leeuwen 21-8-1799, dr. van Theodorus van der Velden en Petronella Trines 711-1-1797].

GHS Beesel, BS-2/412; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. Melick 24-6-1821 waarbij de weduwe Wackers toestemming geeft aan haar enige zoon, Johannes Heinricus Wackers, om te trouwen met Mechtildis van der Velden.

 

26 juni 1821

BEESEL - Gehuwd: Henricus Wackers uit Melick en Mechtildis van der Velden uit Beesel. Getuigen: Petrus van der Velden en Leonardus Neelen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

7 juli 1821

SWALMEN ‑ Pierre Henri Jean Godefroid Eugène de Splinter e.a. verkopen onroerende goederen waaronder akkerland te Swalmen aan Antoine Burghoff te Roermond.

GA Roermond, Notarieel Archief Josef Cornelis, inv.nr. 1821/94.

 

25 juli 1821

VENLO - Gehuwd: Willem Bosch [geb. Venlo 1-4-1796, zn. van Antoon Bosch en Hendrina Willemsen] en Hendrina Janssen [geb. Belfeld, dr. van Jacob Janssen en Wilhelmina van Lier].

GenLias, 2004.

 

27 augustus 1821

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A. Burghoff, J.F. Janssen, P. Janssen, L. Bongaerts e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 348; 1 omslag.

 

30 augustus 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Niesen [Niessen, Nijssen, geb. Beesel 27-8-1794, werkknecht, zn. van Wilhelmus Niesen en Maria Hermans] en Beatrix Gerits [Geraats, Geraets, Gerats, geb. Beesel 8-10-1798, dr. van Henricus Gerits en Petronella Bongaers].

GHS Beesel, BS-2/415; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Maria Nijssen, geb. Beesel 25-9-1822.

2.      Henricus Niessen, geb. Beesel 3-12-1824. Tr. Beesel 1-10-1860 met Maria Catharina Dondit.

3.      Wilhelmus Nijssen, geb. Beesel 10-1-1827.

4.      Petrus Nijssen, geb. Beesel 24-10-1829.

5.      Gerardus Nijssen, geb. Beesel 6-5-1832. Tr. Beesel 12-4-1861 met Margaritha Geraats.

6.      Jacobus Niessen, geb. Beesel 2-8-1834.

7.      Lambertus Niessen, geb. Beesel 25-8-1836.

8.      Helena Nijssen, geb. Beesel 18-3-1840. Tr. Beesel 8-4-1864 met Joannes Reijnders.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 18-8-1821 opgemaakt op verzoek van de bruid. Voorafgaand aan haar huwelijk heeft zij een afschrift van haar geboorteakte gevraagd, maar deze was onvindbaar. Op haar verzoek verklaren nu Matheus Geraets, particulier te Venlo oud 78 jaar [oom van de bruid van vaders kant]; Petrus Martinus Bielen, koopman te Venlo oud 43 jaar; Herman Bongers, kastelein te Venlo oud 58 jaar; Peter Reijnders, hovenier te Venlo oud 36 jaar; Mattis Franssen, kastelien oud 38 jaar; Hendrik Rievers, akkerman oud 68 jaar; Peter Janssen, akkerman oud 42 jaar, dat zij de vader van de bruid, Henricus Geraets, overleden te Beesel op 12-6-1806, goed gekend hebben, evenals zijn weduwe Petronella Bongaers die nog in Beesel woont, en dat Beatrix aldaar is geboren op 8-10-1798.

 

30 augustus 1821

BEESEL - Gehuwd: Joannes Niesen [Nijssen] en Beatrix Gerits [Geraats, Geraerts]. Getuigen: ... Niesen en Petrus Jansen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 195.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Maria Niesen, ged. Beesel 26-9-1822 (get. Henricus Niesen en Petronella Bongers).

2.      Henricus Nijssen, ged. Beesel 3-12-1824 (get. Petrus Jansen en Maria Niesen).

3.      Wilhelmus Nijssen, ged. Beesel 10-1-1827 (get. Henricus Niessen en Maria Agnes Janssen).

4.      Petrus Nijssen, ged. Beesel 24-10-1829 (get. Henricus Janssen en Elisabetha Nijssen).

5.      Gerardus Niessen, ged. Beesel 6-5-1832 (get. Gerardus Janssen en Hendrina Niessen).

 

6 september 1821

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Joannes Dekkers [wedn. van Anna Weeres] en Hendrina Meerts [geb. Swalmen 10-701785, dr. van Godefridus Meertz en Catharina Custers; wed. van Adolph Fremersdorf, geh. Melick en Herkenbosch 13-7-1808, overl. Melick 13-12-1819].

GenLias, 2005.

 

15 september 1821

BEESEL - Gehuwd (BS): Godefridus Janssen [geb. Beesel 25-7-1775, zn. van Joannes Janssen en Helena Reuvers] en Joanna Elisabeth Hensen [Hinsen, geb. Beesel-Leeuwen 10-1-1791, werkmeid, dr. van Maximiliaan Henricus Hensen en Anna Maria Tellers].

GHS Beesel, BS-2/419.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Janssen, geb. Beesel 28-12-1823.

2.      Joannes Henricus Janssen, geb. Beesel 30-3-1825.

3.      Henricus Janssen, geb. Beesel 1-11-1828.

 

17 september 1821

BELFELD - ‘Haastig’ overleden ‘bij het huis van [Jacobus] Smeetz op den weg’: Stephaan Woman, oud-militair in Nederlandse dienst oud 65 jaar, geboren te Straasburg en wonend te Nijmegen, echtgenoot van Maria Catharina Hart, ‘in leven’. Aangifte door Jacobus Smeetz, daghuurder oud 35 jaar, en Christoffel Dorssers, veldwachter oud 53 jaar.

BS Belfeld, verfilming 305/577.

 

18 september 1821

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Jansen en [Anna Maria] Elisabetha Hensen [Hinsen]. Getuigen: Henricus Hensen en Leonardus Rutten.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 196.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Henricus Jansen, ged. Beesel 28-12-1823 (get. Henricus Housen en Joanna Jansen).

2.      Joannes Henricus Janssen, ged. Beesel 30-3-1825 (get. Cornelius Janssen en Anna Maria Tellers).

3.      Joannes Henricus Janssen, ged. Beesel 1-11-1828 (get. Martinus Geelen en Agatha Hensen).

 

29 september 1821

BEESEL ‑ De 7e Compagnie van het Regiment Lichte Dragonders is voor 1 maand in de gemeente Beesel ingekwartierd geweest. Volgens Koninklijk Besluit van 25 oktober 1815 nr. 71 zijn de vergoedingen voor huisvesting en voeding vastgesteld op 7 stuiver per dag voor ieder manschap. De kolonel van voornoemd regiment wil slechts 5 stuiver betalen.

De burgemeester vraagt, hoe te handelen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/165.

 

1 oktober 1821

VENLO - Gehuwd: Willem Dahmen [geb. Orsoy (Pruissen) 5-2-1786, zn. van Johan Dahmen en Elisabeth Freukes] en Anna Margaretha Giesen [geb. Kaldenkirchen (D), dr. van Johan Giesen en Louisa Hambach].

GenLias, 2004.

 

6 oktober 1821

ROERMOND - Kwitantie van Antoine Gies(s)en te Hunsel voor Jean Henri Smits te Grathem wegens aankoop Driessenhof te Wessem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/95.

Zie 21-12-1820.

 

16 oktober 1821

BELFELD - Gehuwd: Jan Hendriks [geb. Beesel 26-1-1797, zn. van Jan Hendriks en Gertrudis Luttels] en Bartijna Bootz [Hubertina, geb. Belfeld 2-6-1798, dr. van Jan Bootz en Petronella Heijnen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelius Hendriks, geb. Belfeld 8-4-1822. Tr. Lobberich (D) 12-11-1852 met Wilhelmine Horter.

2.      Jan Hendriks, geb. Belfeld 15-1-1824.

3.      Konrard Hendriks, geb. Belfeld 27-1-1826. Tr. Breyell (D) 6-9-1847 met Anna Catharina Barbara Blauertz.

4.      Petronella Hendriks, geb. Belfeld 13-10-1828. Tr. Kaldenkirchen (D) 7-5-1852 met Peter Heinrich Goeressen.

4.      Hubertus Hendriks, geb. Belfeld 8-5-1831, overl. ald. 8-5-1891. Tr. Belfeld 22-4-1861 met Joanna Driessen.

5.      Pieter Hendriks, geb. Belfeld 7-7-1833, overl. ald. 11-3-1873. Tr. Belfeld 17-2-1862 met Helena Teeuwen.

6.      Jacob Hendriks, geb. Belfeld 12-4-1836, overl. ald. 24-2-1837, oud 1 jaar.

7.      Gertrudis Hendriks, geb. Belfeld 4-3-1838, overl. ald. 14-3-1919. Tr. Swalmen 13-4-1863 met Antoon Smeets.

8.      Jacob Hendriks, geb. Belfeld 10-5-1840, overl. ald. 19-4-1856, oud 16 jaar.

9.      Hendrik Hendriks, geb. Belfeld 20-5-1842, ongehuwd overl. ald. 16-12-1865, oud 23 jaar.

 

16 oktober 1821

SWALMEN - Gehuwd: Arnold Thomassen [geb. Swalmen 5-10-1796, akkerknecht, zn. van Christiaan Thomassen en Anna M. Beurskens] en Wilhelmina Hermans [geb. Swalmen 30-8-1800, dienstmeid, overl. ald. 8-1-1879, dr. van Jan Hermans en Anna Maria Linsen].

GHS Swalmen, BS-1821/51.

 

16 oktober 1821

ROERMOND - Gehuwd: Karel Theodorus Thissen [geb. Kempen (D), zn. van Antoon Thissen en Maria Anna Smitz; wedn. van Maria Wilhelmina Baumeester] en Maria Johanna Dresens [Joanna Francisca, ged. Swalmen 20-6-1790, dr. van Joannes Henricus Dresens en Maria Christina Quisthoudt], wnd. te Roermond, geb. Roermond 20-6-1790 maar ged. te Swalmen, dr. van Hendrik Dresens en Maria Christina Quisthoudt.

GA Roermond, Registers DHO; GenLias (2004) geeft als huwelijksjaar 1820!.

 

22 oktober 1821

BEESEL - Gehuwd: Joannes Wilhelmus Reinboom en Anna Gertrudis Geulen. Getuigen: Petrus Geulen en Helena ...

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 199.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

24 oktober 1821

VENLO - Gehuwd: Jan Hensen [Henssen, Hinssen, geb. Belfeld 24-2-1797, overl. Venlo 1-4-1865, oud 68 jaar, zn. van Dionisius Hensen en Maria Anna Stevens 711-1-1797] en Wilhelmina Seetsen [geb. Venlo 24-1-1801, overl. ald. 9-3-1858, oud 57 jaar, dr. van Jan Seetsen en Johanna Terporten].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Hensen, geb. Venlo 15-2-1822, overl. ald. 28-2-1902, oud 80 jaar. Tr. Venlo 16-11-1846 met Balthazar Henderiks.

2.      Johan Hensen, geb. Venlo 26-10-1823, overl. Velden 12-1-1879, oud 55 jaar. Tr. Venlo 12-5-1851 met Wilhelmina Janssen.

3.      Gerard Hinssen, geb. Venlo 11-6-1826, overl. Maasbree 11-2-1893, oud 66 jaar. Tr. Venlo 24-8-1857 met Maria Zeelen.

4.      Hendrik Nicolaas Hinssen, geb. Venlo 6-12-1828, overl. ald. 9-3-1894, oud 65 jaar. Tr. Venlo 3-7-1877 met Maria Knops.

5.      Herman Hinssen, geb. Venlo 30-9-1833, overl. ald. 11-9-1899, oud 65 jaar. Tr. Venlo 5-1-1863 met Eleonora Maria Anna Francisca Hubertina Leopoldina Gansebeek.

6.      Antoinette Hinssen, geb. Venlo 10-12-1836.

7.      Anna Hinssen, geb. Venlo …, overl. ald. 25-2-1838, oud 1 jaar.

8.      Paulus Hinssen, geb. Venlo 27-8-1840, overl. ald. 28-6-1841, oud 10 maanden.

9.      Dionisius Johannes Hinssen, geb. Venlo 16-10-1843.

 

29 oktober 1821

SWALMEN - Goedefridus Beckers [geb. Swalmen 22-7-1772, daghuurder, overl. Swalmen-Boukoul 11-3-1835, zn. van Josephus Beckers en Maria Getzel] en Catharina Peters [geb. Swalmen 15-10-1782, akkervrouw, dr. van Pieter Peters en Sibilla Simons; wed. van Joannes Hoogstraaten, geh. Swalmen 14-1-1813, overl. ald. 8-1-1814].

GHS Swalmen, BS-1821/55; GenLias, 2004.

 

vóór 2 november 1821

Z.P. - Gehuwd: Henricus van der Velden [akkerman te Offenbeek 1821, ‘in de Kevit’ 1824 en 1826] en Elisabeth Kerren.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Sibilla Helena van der Velden, geb. Beesel 2-11-1821 (BS-2/424, getuigen: de buren Joannes Houwers en Tilmanus Killaers).

2.      Joannes van der Velden, geb. Beesel 3-4-1824 (Kievit, getuigen de naburen Tilmanus Killaers en Petrus Beckkers). Tr. Süchteln (D) 9-8-1844 met Catharina Emilia Avisiers.

3.      Anna Catharina van der Velden, geb. Beesel (Kievit) 20-12-1826 (getuigen de nabnuren Tilmanus Killaers en Joannes Janssen).

 

2 november 1821

ROERMOND - Kwitantie van Theodore Giesen te Stramproy ten behoeve van Mathieu Jan Reijnders te Boekholt.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/115.

 

2 november 1821

ROERMOND - Ratificatie wegens verkoop onroerend goed van Theodore Giesen te Stramproy ten behoeve van Jan Mathieu Reijnders te Boekholt.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/116.

 

12 december 1821

HAELER - Jeanne en Tillman Pierre Gijsen te Hunsel, Leonard Gijsen te Grathem en Susanna Gijsen te Boxtel verkopen de boerderij genaamd Nunemerhof met huis, schuur, stallen, bakhuis, akkerland, weide, bos en moestuin te Haeler gelegen voor een bedrag van ƒ 1.724,- aan Martin Creemers te Stramproy.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/130.

 

12 december 1821

HAELER - Jeanne en Tilman Pierre Gijsen te Hunsel en Leonard Gijsen te Grathem verkopen akkerland te Haeler en bos te Grathem voor resp. ƒ 59,06 en ƒ 122,85 aan Theodora Peeters te Haeler.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/131.

 

1821, z.d.

ROERMOND - Rose de Haen, 60 jaar oud, geboren te Beesel, woont "achter de kerk (nr.) 30".

GA Roermond, Index bevolking 1821-1836.

 

 

1822

7 januari 1822

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Peekx [geb. Swalmen 17-6-1777, brouwer (1822), zn. van Henderick Peekx en Maria Verheggen; wedn. van Anna Gertrudis Heijnen, geh. Swalmen 17-4-1807] en Anna Gertrudis Geraedts [geb. Swalmen, herbergierster (1822), dr. van Joannes Geraedts en Angelina Gerits].

WieWasWie, 2013.

 

9 januari 1822

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Nicolaus Terbrüggen [Ter Brüggen, ged. Dülken 25-12-1791], wever wnd. te Beesel, en ...

Mededeling brief Franz-Josef Cohnen, Gertrudisstrasse 14, D-41388 Schwalmtal-Dilkrath d.d. 27-9-1999.

 

vóór 27 januari 1822

Z.P. - Gehuwd: Petrus Derks Aarens [Peter Aarens, Arends, geb. Amsterdam, commies 3e klasse van de in- en uitgaande rechten te Beesel 1822 en Vaals 1827, overl. Vaals 4-3-1827, volgens aangifte oud 44 jaar] en Hillechien Nuis [Hilleken, Hillichien Jans Nuis]

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Agnes Aarens, geb. Bergen (Lb) 18-8-1820, overl. Assen 12-10-1837 in het huis van haar oom Gerrit Jan van der Weyde, oud 17 jaar.

2.      Joanna Derks Aarens, geb. Beesel 27-1-1822 (BS-2/435, get. Albertus Meuter en Franciscus Mooren), overl. Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, 25-10-1896. Tr. Avereest (Ov) 6-11-1852 met Kasper Bloemendal.

2.      Gerrit Aarens, geb. Geulle 10-4-1824.

 

8 februari 1822

HINSBECK (D) - Gehuwd: Wynand Küppers [geb. Swalmen 19-3-1790, zn. van Petrus Kuijpers en Hendrina Dousen] en Maria Gertrud van Essen [geb. Hinsbeck 1803].

Thoer.net, 2022.

 

8 februari 1822

BEESEL - Francois Giesen te Beesel verkoopt land aan Guillaume Joosten te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/14.

 

9 februari 1822

GRUBBENVORST - Gehuwd: Godefridus Kessels [geb. Belfeld 24-10-1780, overl. ald. 29-7-1828, oud 47 jaar, zn. van Jacobus Kessels en Lucia Gerards; wedn. van Johanna Horstermans, geh. Belfeld 26-6-1810, overl. Belfeld 9-8-1814] en Johanna Hendrina van Soest [geb. Aefferden schoutambt Bergen, dr. van Peter van Soest en Catharina Jetten; zij hertr. Belfeld 10-9-1829 met Gerardus Hoeven].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Lucia Kessels, geb. Belfeld 8-11-1823.

2.      Anna Catharina Kessels, geb. Belfeld 19-9-1825.

3.      Wilhelmina Kessels, geb. Belfeld 31-10-1827, overl. ald. 2-5-1830, oud 2 jaar.

 

14 februari 1822

BEESEL ‑ Pierre Francken te Beesel verkoopt een huis en landerijen te Beesel aan Gerard Janssen te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1822/33.

Zie 21-12-1811 en 6-6-1818.

 

16 februari 1822

VENLO - Gehuwd: Carel Joseph Chavée [geb. Brussel 13-8-1795, ‘souslieutenant der douane woonachtig op den Reuver’ 1836, zn. van Simon Joseph Chavée en Maria Sibilla Bosschot] en Maria Theresia Lestarquij [Lestarquij, geb. Beaumont (Henegouwen)], dr. van Hendrik Joseph Lestarque en Maria Catharina Duquen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Leopoldus Bartholomeus Josephus Chavée, geb. BEESEL-REUVER 25-2-1836 (get. grondeigenaar Leonardus van den Broek en schrijnwerker Hendrikus Thijssen, naburen).

 

18 februari 1822

ROERMOND - Gehuwd: Gregorius Giesen [Joannes Gregorius Gies, geb. Roermond 22-2-1788, zn. van Joannes Gregorius Giesen en Agnes Smeets] en Gertrudis Smeets [geb. Wessem, dr. van Petrus Smeets en Sibilla Peters].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Joannes Gregorius Hubertus Giesen, geb. Roermond 20-3-1825, overl. ald. 26-3-1826.

2.      Mechteldis Giesen, geb. Roermond 29-9-1826.

3.      Elisabeth Giesen, geb. Roermond 29-9-1826, overl. ald. 29-9-1826.

4.      Maria Petronella Hubertina Giesen, geb. Roermond 16-6-1828

5.      levenloos kind, geb./overl. Roermond 7-1-1831.

6.      Joannes Giesen, geb. Roermond 17-5-1832, overl. ald. 17-5-1832.

7.      Joannes Hubertus Giesen, geb. Roermond 26-7-1833.

 

28 februari 1822

REUVER ‑ Om 11.00 uur vindt ten huize van herbergier Van den Broeck te Reuver op verzoek van schuldeisers Theodore Thissen, koopman te Düsseldorf (later Urdingen), en Jeanne Marie Josephine de Pollaert, echtgenote van Adrien Henri de Requillé, en Anna Christine Henriëtte de Pollaert, rentenierster te Venlo, de openbare verkoop plaats van o.a. huis en bakhuis van de Oude Schei.

Eigenaar Everard Smitshuysen, commissaris van politie te Venlo, heeft krachtens obligatie d.d. 18 september 1815 (geregistreerd Venlo, 23 september 1815 met als onderpand een boerderij), o.a. een schuld van 3000 francs bij Theodore Thissen.

Bieders zijn o.a. Pierre Linssen en Pierre Engels.

De boerderij wordt verkocht aan Pierre Goossens. De voorlopige koopakte wordt op 28 februari opgemaakt ten overstaan van Jean Spee, brouwer te reuver, en Leonard van den Broeck, secretaris te Beesel.

Overdracht door André van Mulbracht als gevolmachtigde van Everard Smitshuysen vindt op 14 juni 1822 plaats te Venlo ten overstaan van notaris Arnold Jacques Hubert Joseph Bloemaerts.

RAL Maastricht, Hypotheken Roermond, inv.nr. 283, N° 79, fol. 180.e.v.

 

2 maart 1822

BOUKOUL - Erfruil tussen Willem Sanders, akkerman wonend op de Boekoel onder Swalmen, als vader van zijn vier minderjarige kinderen Lindert, Hendrik, Francis en Anna Maria Sangers (sic), uit zijn huwelijk met wijlen Maria Gertrudis Meeuwissen enerzijds en Jan en Gerard Meers, beiden akkerlieden wonend te Swalmen, anderzijds.

Willem Sanders draagt aan laatstgenoemden over 13½ vierkante roede akkerland zijnde de helft van een groter stuk op de oude kadasterkaarten (Smabers) kaart IX nr. 104 in het Wijlervelt aan de Tuijtebeek onder Swalmen gelegen, grenzend aan de Wijlerhof (Z), de weg langs de Tuijtebeek (N), mevrouw de weduwe Tackoen (W) en Peeter Crijnen (O), getaxeerd op een inkomen (opbrengst?) van 5 francs of ƒ 2,36 nederlands.

Jan en Gerard Meers dragen over een moeshof groot circa 8 vierkante roede aan het Blankwater op de Boekoel te Swalmen gelegen achter het huis van genoemde Willem Sanders, naast Mewis Geradts en uitschietend op het Blankwater, getaxeerd op een gelijk inkomen van 5 francs of ƒ 2,36.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard 1822/...

 

12 maart 1822

ROERMOND - Kwitantie van Leonard Giesen te Grathem voor Theodore Peeters en Michel Flupsen te Hunsel en Grathem.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/45.

 

12 maart 1822

ROERMOND - Kwitantie van Leonard Giesen te Grathem voor Martin Creemers te Stramproy.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/46.

Vgl. 28-6-1822.

 

26 maart 1822

REUVER ‑ De brug over de Schelkensbeek moet hoognodig gerepareerd worden. De gemeente verzoekt opnieuw restitutie van de lening aan Swalmen in 1813 voor een brug aldaar.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/189.

Zie 8-1-1820 en 4-7-1822.

 

10 april 1822

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis van P. Beek aan M.B. en M.T. van Cruchten te Roermond, van een kapitaal van fl. 174,69 met als onderpand een perceel grasgewas op de Beesweerd te Swalmen.

GA Venlo, Familiearchief Raemaeckers (OV2), inv.nr. 8C.30; 1 stuk.

 

11 april 1822

BEESEL - Gehuwd (BS): Henricus Verheggen [geb. Swalmen 9-5-1791, akkerman, zn. van Casparus Verheggen en Mechtildis Wijnands] en Wilhelmina Heldens [geb. Beesel (Hoosterhof) 11-7-1798, werkmeid, dr. van Mathias Heldens, pachter van Hoosterhof, en Joanna Heijmans].

GHS Beesel, BS-2/447; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

In de huwelijksbijlagen een verklaring van de schout van Swalmen dat dit huwelijk op zondag 31 maart en 7 april 1822 is afgekondigd. Tevens persoonsbeschrijving uit de Nationale Militie (verfilming 303/633, vrijgesteld wegens gebreken). Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

14 april 1822

BEESEL - Gehuwd: Joannes Henricus Verheggen [verm. geb. Swalmen 9-5-1791, zn. van Caspar Verheggen en Mechtildis Wijnands] en Wilhelmina Heldens. Getuigen: Henricus Heldens en Maria Catharina Gerards.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 196.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

16 april 1822

VENLO - Gehuwd: Johan van den Ecker [geb. Sevenum 23-12-1782, zn. van Peter van den Ecker en Gertrudis van der Scheuren; wedn. van Helena Apollina van Meijel, overl. Venlo 26-7-1819] en Mechtildis Peters [geb. Beesel 4-5-1789, dr. van Lambert Peters en Johanna Smets].

GenLias, 2005.

 

16 april 1822

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Sillen [geb. Swalmen …, dagloner 1822, overl. ald. 18-7-1858, oud 60 jaar, zn. van Mathias Sillen, dagloner, en Mechtildis Sillen] en Wilhelmina Kusters [Willemina Custers, geb. Swalmen …, overl. ald. 8-1-1881, oud 80 jaar, dr. van Hendrik Kusters en Catharina Gravers, dagloners].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Joachim Sillen, geb. Swalmen 5-9-1822, overl. ald. 27-1-1830, oud 7 jaar.

2.      Gerardus Sillen, geb. Swalmen 21-7-1824.

3.      Joannes Hubertus Sillen, geb. Swalmen 30-5-1827, MOGELIJK overl. ald. 3-8-1827 als JOANNA Sillen, oud 9 weken.

4.      Hubertus Sillen, geb. Swalmen 17-5-1828, overl. ald. 11-10-1885. Tr. Swalmen 17-9-1852 met Anna Elisabeth Sillen.

5.      Mathis Sillen, geb. Swalmen 6-2-1831, overl. ald. 22-11-1895. Tr. Swalmen 30-10-1858 met Joanna Slijpen.

6.      Hendrikus Sillen, geb. Swalmen 9-10-1833. Tr. Amern St.-Georg (D) 29-4-1858 met Maria Catharina Pollmans.

7.      Anna Margaretha Hubertina Sillen, geb. Swalmen 29-10-1836, overl. ald. 26-7-1909. Tr. Swalmen 4-11-1857 met Peter Vaessen.

8.      Jacobus Sillen, geb. Swalmen 24-12-1839, overl. ald. 8-3-1875. Tr. Swalmen 22-9-1860 met Anna Maria Nieskens.

9.      Maria Catharina Sillen, geb. Swalmen 21-4-1843, overl. ald. 28-2-1879. Tr. Swalmen 22-4-1865 met Jacobus Houben, overl. ald. 18-3-1872; 2) Swalmen 23-1-1875 met Thomas Fransen..

 

17 april 1822

TEGELEN - Gehuwd: Wijnandus Hermans [geb. Maastricht 26-2-1796, zn. van Joannes Henricus Hermans en Catharina Bemelmans] en Maria Catharina Beekmans [geb. Tegelen , dr. van Cornelius Beekmans en Catharina Houba].

Uit dit huwelijk:

1.      Hubertina Hermans, geb. Tegelen .., overl. ald. 25-5-1841, oud 19 jaar.

2.      Ferdinandus Wilhelmus Casparus Hermans, geb. Grubbenvorst 4-2-1825.

3.      Petrus Hubertus Alexander Hermans, geb. Beegden 11-5-1827, leeft 1831.

4.      Willem Hermans, geb. Tegelen 4-6-1832, overl. ald. 4-6-1832, oud 1 uur.

5.      Wijnandus Hermans, geb. Tegelen 4-6-1832, overl. ald. 4-6-1832, oud 1 uur.

Het echtpaar woonde in 1831 in Belfeld met de kinderen Ferdinand (6) en Alexander (5).

 

17 april 1822

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 18-4-1822, get. Jacobus Kielaers en Wilhelmus Jansen): Derck Geelen [Theodorus, geb. Beesel (moet zijn: Kessel), oud 53 jaar, overl. Beesel 16-6-1835 oud 66 jaar; wedn. van Helena Laemers, geh. Beesel 18-5-1797, overl. Beesel-Bussereind 18-3-1821] en Joanna Leenkens [geb. Beesel 12-11-1787, dr. van Hermanus Leenkens en Eva Olders; wed. van Franciscus Peeters, geh. Beesel 15-3-1812, overl. ald. 16-10-1820].

GHS Beesel, BS-2/449; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 196; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Helena Geelen, geb. en ged. Beesel 1-12-1822 (get. Jacobus Kielaers en Elisabetha Leenkens).

2.      Simon Gielen, geb. Beesel 9-6-1825.

...

3.      Franciscus Geelen, geb. en ged. Beesel 5-6-1832 CONTROLEREN (get. Petrus Reinders en Joanna Janssen), ongehuwd overl. ald. 23-4-1858.

 

19 april 1822

BELFELD - Gehuwd: Theodorus Thissen [geb. Tegelen 26-2-1795, zn. van Gerardus Thissen en Gertrudis Driessen] en Margaretha van Dijck [geb. Beesel 1-11-1793, dr. van Pieter van Dijck en Aldegonda Hendriks].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Gerardus Thissen, geb. Belfeld 4-2-1823. Tr. Belfeld 2-5-1848 met Helena Jansen.

2.      Pieter Thissen, geb. Belfeld 11-9-1824. Tr. Beesel 7-11-1853 met Maria Magdalena Überbach.

3.      Paulus Thissen, geb. Belfeld 12-11-1825.

4.      Aldegunda Thissen, geb. Belfeld 16-4-1828. Tr. 1) Beesel 25-4-1862 met Sebastiaan Bergs; 2) Beesel 11-5-1866 met Joannes Berghs.

5.      Gertrudis Thissen, geb. Belfeld 11-1-1831. Tr. Beesel 26-4-1867 met Pieter Jan Crijns.

6.      Antoon Thissen, geb. Belfeld 2-3-1838.

 

21 april 1822

SWALMEN - Gehuwd: Daniel op den Camp [geb. Swalmen 14-3-1789, overl. ald. 17-7-1877, zn. van Theodorus op den Camp en Anna Elisabeth Tosquiné] en Elisabeth Emets [geb. Swalmen 11-8-1792, dr. van Jacobus Emets en Lucia Winkelmolen].

GenLias, 2012.

 

23 april 1822

BELFELD - Gehuwd (dispensatie 4e graad): Theodorus Thijssen [Theissen] uit Tegelen en Margaretha van Dijk [van Dijck] uit Beesel. Getuigen: Paulus Thijssen en Catharina van Dijk.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Theissen, ged. Belfeld 11-9-1824 (get. Petrus van Dijk en Gertrudis Dreesen).

 

27 april 1822

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Janssens [geb. Roermond, zn. van Mathijs Janssens en Cornelia Opstals] en Anna Catharina Vincins [geb. Swalmen 29-4-1792, dr. van Jan Baptista Vincens en Margaretha Mevissen].

GenLias, 2006.

 

2 mei 1822

BEESEL - Gehuwd (BS): Henricus Hendrix [geb. Beesel 4-3-1799, werkknecht, overl. ald. 6-12-1832, zn. van Joannes Hendrix en Joanna Heijnen] en Eleonora Friesen [Vriesen, geb. Swalmen 12-11-1796, overl. ald. 18-2-1877, oud 80 jaar, dr. van Cornelis Friesen, timmerman, en Josina Gerardi].

GHS Beesel, BS-2/452; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Josina Hendricks, geb. Beesel 22-2-1823. Tr. Swalmen 20-1-1848 met Theodorus Kuijven.

2.      Joanna Hendrixs, geb. Beesel 7-5-1825 (volgens klapper Peeters: dr. van Henricus x Leonora Driessen). Tr. 1) Tegelen 12-4-1853 (RK) met Gerardus Joosten; 2) Belfeld 3-9-1868 met Jan Stephen Dorssers.

3.      Joannes Hendricks, geb. Beesel 31-3-1828, overl. ald. 31-3-1828 als Josephus Hendriks, oud 3 uur.

4.      Joannes Cornelis Hendricks, geb. Beesel 9-2-1830.

 

2 mei 1822

BEESEL - Gehuwd: Henricus Hendrix en Eleonora Friesen [geb. Swalmen 12-11-1796, dr. van Cornelius Frisen en Josina Gerahrdi]. Getuigen: Gerardus Hendrix en Joannes Balthasar Vriesen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1.Regina Hendrickx, ged. Beesel 23-1-1823 (get. Joannes Hendrix en Rogina Gerardi).

2.Joannes Cornelius Hendriks, ged. Beesel 9-2-1830 (get. Cornelius Hendriks en Maria Magdalena Munten).

 

5 mei 1822

BEESEL / BELFELD / TEGELEN ‑ De burgemeester van Beesel laat schout van Belfeld en Tegelen weten dat hij de militie-manschappen persoonlijk naar Maastricht zal begeleiden. Op vrijdag 10 mei om 7.00 uur zal hij zich bij secretaris Van den Broeck op de Reuver vervoegen om daar de nodige orders te ontvangen, en diezelfde dag tot Echt of verder te marcheren, om op 11 mei om 9.00 uur in Maastricht te zijn.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/191.

 

6 mei 1822

KESSEL - Gehuwd: Andreas Berghs [Bergs, geb. Roggel, overl. Beesel 26-11-1847, oud 57 jaar, zn. van Gerardus Berghs en Hendrina Arits] en Elisabeth Aerts [Anna Elisabeth Aarts, geb. Kessel, overl. Beesel 9-1-1849, oud 54 jaar, dr. van Godefridus Aerts en Anna van Lier].

GenLias, 2004

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Berghs, geb. Helden 30-3-1823, overl. ald. 12-11-1884. Tr. 1) BEESEL 3-7-1850 met Anna Maria Catharina Heijnen; 2) BEESEL 11-5-1866 met Aldegonda Thissen.

2.      Hendrika Berghs, geb. Helden 24-1-1825.

3.      Gerardus Berghs, geb. Helden 23-7-1827.

4.      Anna Maria Huberdina Gertruid Bergs, geb. BEESEL 16-3-1831, ongehuwd overl. ald. 11-7-1850, oud 19 jaar.

5.      Gerardus Bergs, geb. BEESEL 30-7-1833. Tr. Dülken (D) 15-2-1858 met Anna Sibilla Schrammen.

Andreas Bergs verkocht op 26-3-1829 roerende goederen. Zoon Gerard Bergs verkocht zijn helft van een huis op 1-5-1858 aan zijn broer Jan Bergs. In de overlijdensakte van Elisabeth staat dat zij een dochter zou zijn van Arnoldus Aarts.

 

7 mei 1822

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Ramakers [ged. Swalmen 10-7-1764, zn. van Willem Ramakers en Petronella Verheggen] en Judicht Sillen [Judith, geb. Swalmen, dr. van Silvester Sillen en Agnes Heijnen].

GenLias, 2004.

 

13 mei 1822

TEGELEN - Gehuwd (BS; RK: Tegelen 15-5-1822, get. Joannes Leonardus Laumans en Catharina Leinarts): Johannes Jacobus Laumans [geb. Keijenberg (D) 20-4-1799, zn. van Johannes Laumans en Barbara Bauchs of Baasch] en Maria Josepha Janssen [geb. Tegelen 25-4-1798, dr. van Christianus Janssen en Gertrudis Gerarts].

GenLias, 2004; DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 62.

 

15 mei 1822

BEESEL - Gehuwd (BS): Andreas Laemers [geb. Beesel-Rijkel 18-2-1787, werkknecht, zn. van Wilhelmus Laemers en Sibilla Schincken; hij hertr. Beesel 22-7-1845 met Anna Gertrudis Geulen] en Maria Catharina van der Velden [geb. Beesel 1-2-1787, werkmeid, dr. van Cornelius van der Velden en Bertina Beurskens].

GHS Beesel, BS-2/455; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Laemers, geb. Beesel 19-3-1823.

2.      Cornelius Laemers, geb. Beesel 19-5-1824.

3.      Wilhelmus Laemers, geb. Beesel 22-6-1826. Tr. Beesel 16-10-1856 met Anna Catharina Thijssen.

 

16 mei 1822

BEESEL - Gehuwd: Andreas Laemers [ged. Beesel 18-2-1787] en Maria Catharina van der Velden. Getuigen: Petrus Heuvelmans en Henricus Huijts.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelius Laemers, ged. Beesel 19-5-1824 (get. Petrus van der Velden en Sibilla Tiesen).

2.      Wilhelmus Hubertus Laemers, ged. Beesel 22-6-1826 (get. Wilhelmus Lamers en Mechtildis Thijssen).

 

23 mei 1822

BEESEL - Gehuwd (BS): Jacobus Quikken [Quicken, geb. Beesel 2-12-1790, schoenmaker, overl. ald. 11-1-1829, zn. van Godefridus Quikken en Wilhelmina Schreurs; wedn. van Anna Maria van der Velden, geh. Beesel 29-7-1818, overl. ald. 22-2-1822] en Anna Maria Leenaerts [Leenaarts, geb. Beesel 28-6-1798, mutsenmaakster 1822, dr. van Andreas Leenaerts , kleermaker, ‘sneiderbaas’, en Maria Claessen].

GHS Beesel, BS-2/458; GenLias, 2005; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Godefridus Quicken, geb. Beesel 20-3-1824. Tr. Swalmen 30-4-1855 met Barbara op den Camp.

2.      Joannes Hendrikus Quicken, geb. Beesel 24-3-1826, overl. ald. 5-7-1829, oud 3 jaar.

3.      Hendrikus Hubertus Quicken, geb. Beesel 2-8-1828, overl. ald. 11-8-1828, oud 8 dagen.

 

28 mei 1822

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Quijcken [ged. Beesel 2-12-1790, overl. ..., zn. van Godefridus Quicken en Wilhelmina Schreurs], weduwnaar [van Anna Maria van der Velden, geh. Beesel 30-7-1818, overl. ald. 22-2-1822], en [Anna] Maria Lenaerts. Getuigen: Josephus Antonius Meuter en Gerardus Heldens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Quicken, ged. Beesel 20-3-1824 (get. Godefridus Quicken en Anna Maria Claesen).

2.      Joannes Andreas Quicken, ged. Beesel 24-3-1826 (get. Andreas Lennaerts en Elisabetha Nieuwenhuis.

3.      Henricus Hubertus Quicken, ged. Beesel 2-8-1828 (get. Joannes Quicken en Elisabetha Heuts).

 

11 juni 1822

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Vincens [geb. Swalmen 7-4-1799, zn. van Jean Baptiste Vincent en Catharina Joosten; hij hertr. Swalmen 9-10-1829 met Petronella Coonen] en Ida Peeters [geb. Swalmen 22-11-1788, overl. ald. 22-5-1829, dr. van Pieter Peeters en Sibilla Simons].

GenLias, 2006.

 

14 juni 1822

REUVER ‑ Overdracht van de Schei te Beesel-Reuver.

Zie 28 februari 1822.

 

26 juni 1822

BEESEL - Burgemeester Ruijs van Beesel vraagt aan de schout van Swalmen een lijst met het aantal koeien en runderen die van het Meerlebroek gebruik maken als weidegrond.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/199.

Zie 20-7-1820 en 14-8-1825.

 

28 juni 1822

GRUBBENVORST - Gehuwd: Jacobus Sanders [geb. Beesel, zn. van Johannes Sanders en Gertruda Mertens] en Petronella Peeters [geb. Broekhuizen, dr. van Antoon Peeters en Maria Horstermans].

GenLias, 2005.

 

28 juni 1822

ROERMOND - Kwitantie van Leonard Gijsen te Grathem ten behoeve van Martin Creemers te Stramproy.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/93.

Vgl. 12-3-1822.

 

4 juli 1822

BEESEL ‑ Beesel en Pruisen worden gescheiden door de grenspalen 426 t/m 430.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/201.

 

4 juli 1822

BEESEL / SWALMEN ‑ De gemeente Beesel verzoekt om restitutie van een lening aan Swalmen in 1813. Het geld is nodig voor reparatie van de brug over de Schelkensbeek.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/202.

Zie 26-3-1822 en 1-7-1823.

 

11 juli 1822

ROERMOND - Jan Giesen te Roermond attesteert inzake een paard.

GA Roermond, Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1822/133.

 

2 augustus 1822

OFFENBEEK ‑ Molenaar Godefridus Drissen heeft geklaagd over het verleggen van een beek en een brug, die te smal zou zijn. Burgemeester, secretaris en schepenen hebben bij een bezoek vastgesteld dat er geen nadeel is voor het lossen van water, dat geen dempen van bronnen heeft plaatsgehad en dat de brug onder de molen gelegen tenminste 8 voet breed is en voldoende water doorlaat.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/204.

Betreft waarschijnlijk schaapsbrug tussen Ronckenstein en Onderste Hof. Zie 28-2-1826.

 

15 augustus 1822

BEESEL - Gehuwd (BS): Gerardus Janssen [geb. Beesel 26-1-1788, akkerman, zn. van Henricus Janssen en Wilhelmina Gerits] en Anna Maria Janssen [geb. Beesel 13-10-1794, huishoudster, dr. van Petrus Janssen en Agnes Meuter].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-2/464; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmina Agnes Janssen, geb. Beesel 6-5-1823, ongehuwd overl. ald. 12-1-1909, oud 85 jaar.

2.      Joanna Maria Catharina Huberta Janssen, geb. Beesel 15-8-1828, overl. ald. 29-4-1830, oud 1 jaar.

3.      Joannes Hendrick Bernardus Hubertus (Jan) Janssen, geb. Beesel 20-8-1830, burgemeester van Beesel.

Gerard Janssen kocht in 1821 het pand Cruysberg. Zie F. Geerlings, Een oude schuur gesloopt in Beesel. In: De Zeumer 1989-2, blz. 32-35.

De ongehuwde burgemeester Jan Janssen was in 1862 gezinshoofd op het adres Dorp 61. Hij woonde er samen met zijn zus Wilhelmina Janssen en zijn ‘nicht’ (feitelijk tante) Joanna Janssen (Beesel 24-2-1797), beiden ongehuwd. Inwonend personeel: dienstmeid Petronella Janssen (Kessel 1840, ingekomen mei 1861, op 1-5-1864 naar Belfeld), dienstmeid Helena Simons (Beesel 26-5-1837), dienstknecht Leonard Franssen (Beesel 27-4-1833), dienstmeid Engelina Janssen (Kessel 25-6-1839, op 10-7-1863 ingekomen vanuit Boxmeer, in mei 1866 gehuwd met Mathias Thijssen), dienstmeid Petronella Janssen (Kessel 10-4-1843, op 7-4-1866 ingekmen vanuit Belfeld,, z.d. verhuisd binnen de gemeente), dienstmeid Maria Gudula Janssen (Swalmen 8-12-1840, op 20-5-1866 ingekomen vanuit Swalmen, op 20-6-1867 terug naar Swalmen), dienstmeid Hendrina Claassen (Beesel 6-7-1841, op 28-4-1867 ingekomen vanuit Kessel), dienstknecht Peter Joannes Mooren (Buggenum 3-12-1833, z.d. verhuisd binnen Beesel, op 15-4-1868 vertrokken naar Tegelen), dienstknecht Hubert Jacob Peeters (Beesel 5-3-1839, in april 1868 ingekomen vanuit Belfeld) en dienstmeid Helena Spee (Beesel 1848, in 1868 verhuisd binnen Beesel). Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 61.

 

19 augustus 1822

BEESEL - Gehuwd met disp. 2e graad: Gerardus Janssen [geb. Beesel 26-1-1788, zn. van Henricus Jansen en Wilhelmina Gerits] en [Anna] Maria Janssen. Getuigen: Wilhelmus Janssen en Arnoldus Meuter.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 197.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmina Jansen, ged. Beesel 6-5-1823 (get. Joannes Wilhelmus Jansen en Agnetis Meuter).

2.      Joanna Maria Catharina Janssen, ged. Beesel 15-8-1828 (get. Conrardus Janssen en Joanna Ida Janssen).

3.      Joannes Petrus Henricus Bernardus Hubertus Janssen, ged. Beesel 20-8-1830 (get. Joannes Franciscus Janssen en Joanna Wilhelmina Stox).

 

13 september 1822

ELMPT - Gehuwd: Lambertus Nicolaas Lexis [geb. Maastricht 1-12-1796, deurwaarder, overl. Roermond 20-11-1851, zn. van Leonard Lexis (geb. Maastricht 23-4-1775, overl. ald. 9-2-1857) en Isabella Hustinx (ged. Maastricht 3-6-1776, overl. ald. 24-11-1844)] en Anna Maria Josephina Hubertina Thomassen [geb. Brüggen (D) 1-1-1792, overl. Luik (Porte St.-Leonard) 25-7-1866]. 

Familysearch; BevReg Roermond 1850-1850, inv.nr. 3794, fol. 522.

Uit dit gezin: 

1.      Lambertus Leonardus Lexis, geb. Roermond 7-10-1823, in 1858 wonend te BEESEL, ongehuwd overl. Helden 13-5-1904, oud 80 jaar. 

2.      Hubert Theodoor (roepnaam Theodoor) Lexis, geb. Roermond 8-4-1825, klerk en notaris, overl. ald. 9-10-1877. Tr. Roermond 27-8-1850 met Maria Elisabeth Hubertina Meuren. 

3.      Gerard Hubert Lexis, geb. Roermond 2-10-1827, orgelmakersgezel, op 15-7-1852 vertrokken naar Kelmenberg (D). Tr. Kerkrade 9-1-1854 met herbergiersdochter Maria Agnes Schillings. Zijn moeder gaf op 10-12-1853 vanuit BEESEL toestemming voor dit huwelijk. 

4.      Adalijda Hubertina Lexis, geb. Roermond 17-9-1830. Tr. Melick en Herkenbosch 7-7-1860 met Johannes Franciscus van den Brink, geb. Rotterdam 20-8-1830, hotelhouder in de Neerstraat 143, zn. van Jacobus van den Brink en Maria Hendrina Mosmans. 

5.      Renerus Lambertus Lexis, geb. Roermond 17-9-1830, overl. ald. 27-12-1892. Tr. Gouda 13-9-1864 met Petronella Francisca Terbeek. Huwelijk ontbonden bij echtscheidingsvonnis Amsterdam 22-9-1887. Op 26-3-1892 werd hij ingeschreven bij de herberg van Peeters in de Hamstraat 34; van daaruit vertrok hij op 24-3-1892 naar Heel.

Het gezin woonde rond 1850 in de Zwartbroekstraat 339 te Roermond. Vader Leonard Lexis, inwonend, verhuisde op 10-5-1852 naar Maastricht. De weduwe Lexis verhuisde op 29-10-1852 vanuit de Zwartbroekstraat naar BEESEL, samen met haar dochter Aleide Hubertina. Bron: BevReg Roermond.

 

19 oktober 1822

BEESEL ‑ Henri Killars te Beesel en Pierre Klaessen te Beesel ruilen landerijen te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, 1822/163.

 

29 oktober 1822

ROERMOND - Om 10.00 uur doen Jan Theodore Plagki, barbier (als buurman) en Arnoldus Minten, wever (als "oppasser" van de overledene) ten overstaan van Henricus Clout, burgemeester te Roermond, aangifte van het overlijden van Joannes Franciscus de Haen, oud 67 jaar, geb. te Beesel, wnd. te Roermond, priester en vicarius van het voormalig kapittel van de kathedraal, overl. op 28-10-1822 om 03.00 uur in het huis in de Munsterstraat nr. 494.

Registers BS Roermond.

 

10 november 1822

NEER - Gehuwd: Petrus Hendricus Knoops [Knops, geb. Montfort 13-3-1792, overl. Beesel 1-6-1835, zn. van Hendrikus Knoops en Agnes van Montfort] en Mathia Houtakkers [Dorothea, geb. Neer …, dr. van Mathis Houtakkers en Catharina Wijnen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Knops, geb. BEESEL 26-7-1834 (BS-4/103), overl. ald. 25-10-1834, oud 1 maand.

 

11 november 1822

BEESEL ‑ Maria Mechtilde Muyter, weduwe van Antoine Buijzers [geh. Beesel 13-5-1778], en Joseph Dortam, echtgenoot van Elisabeth Buijsers [geh. Beesel 20-1-1819] te Beesel, verkopen huis, moestuin en akkerland te Beesel voor ƒ 588,56 aan Joseph Antoine Seipgens te Roermond.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1822/132.

Voor dit huis (Bakhei) zie ook de verkopen d.d. 15-4-1862 en 18-2-1863. Antoon Siepgens was in 1843 eigenaar van het huis sectie A 367 aan de huidige Mgr. Theelenstraat te Beesel.

 

27 november 1822

SWALMEN - Gehuwd: Lodovicus Hogenwold [geb. Vittigo, Pruissen, 11-11-1792, zn. van Frederick Hogenwold en Sophie Grabant] en Catharina Caelers [geb. Roggel 1-10-1796, dr. van Jan Caelers en Maria Bosch].

GenLias, 2008. De bruidegom werd geboren te Wittichow (Polen) 11-11-1792 als zn. van Friedrich Hohenwald en Sophia Dichiven.

 

27 november 1822

SWALMEN - Gehuwd: Arnold Gerets [ged. Bracht 25-10-1755, overl. Swalmen 27-11-1822, zn. van Heinrich Gerets en Eva Radmacher] en Johanna van der Ried.

Ouders van de bruidegom: Heinrich Gerets ~ Bracht 25.6.1716 + Bracht 10.4.1775 en Eva Radmacher ~ Bracht 8.8.1712 + Bracht 29.6.1769. Gegevens Bracht met dank aan Brigitte Tophofen.

 

29 november 1822

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Joannes Lambertus van Buggenum [geb. Echt 21-6-1790, zn. van Peter van Buggenum en Helena Claessen] en Maria Catharina Kessels [geb. Swalmen 20-2-1798, overl. Echt-Slek 19-11-1868 oud 74 jaar, dr. van Joannes Kessels en Catharina Peters; zij hertr. Echt 2-10-1845 met Hermanus Reijnen].

GenLias, 2005.

1.      Peter Hubertus van Buggenum, geb. …, overl. Echt-St.Joost 21-9-1843, oud 21 jaar.

2.      Joannes Hubertus van Buggenun, geb. …, overl. Echt-St.Joost 16-5-1826, oud 5 maanden.

3.      Helena van Buggenum, geb. …, overl. Echt-St.Joost 25-9-1843, oud 16 jaar.

4.      Hubertus van Buggenum, geb. Echt 7-10-1830. Tr. Swalmen 19-11-1856 met Barbara Engels.

 

4 december 1822

ROERMOND - Geboren: Barbara Hubertina Giesen, dr. van Jean George Giesen en Marie Catherine Tissen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

 

1823

14 januari 1823

BELFELD - Vondst van een lijk bij de Schelkensbeek.

Jacob Kessels, schout van Belfeld, ‘onderigt dat een lijk van mannelijk geslacht gisteren circa negen uren op de groote weg aan de Schelkesbeek tusschen Ruiver en deze gemeente Belfeld is worden ontdekt, waarop wij ons hebben begeven vergezeld van Wilhelmus Ignatius Leurs, medicine dokter en van Jan Baptiste Rousseau, chirurgijn, woonende beide te Roermond, na alvorens onder onze handen eed te hebben afgelegd hebben wij in onze tegenwoordigheid doen overgaan tot het onderzoeken van voornoemd lijk, welke geneesheer en chirurgijn na hetzelve zorgvuldiglijk te hebben onderzogt verklaren dat hij geene kwetzinge noch kneuzing heeft die de dood zouden hebben veroorzaak. Deze persoon scheen den ouderdom van circa vijf en veertig jaren te hebben bereikt, de linker hand gestomt of in het gevricht weggenomen zeder langen tijd en thans behoorlijk genezen. Hij had hoogbruine haaren, ook zulken bakkenbaard, middelbare lengte, droeg eenen ronden hoed, bruinen overrok, twee gestrijpte vesten, eene witagtig en eene geelachtig, eenen witten wollen gestrikten heemden, eene blauwe laake broek met een blauw gestripte overbroeck, witte wollen kousen en schoenen met leere riemtjes. Was van geene papieren voorzien, alles heeft gescheenen aan te toonen dat het bevriezen de dood veroorzaakt heeft. Na dit alles hebben wij order gegeven het lijk te begraven en proces verbaal opgemaakt, waarvan afschrift aan den koninklijke procureur bij den regtbank van eersten aanleg te Roermond zal ingezonden worden en den tegenwoordige te annexeeren aan het register van den burgerlijken stand dezer gemeente.”

BS Belfeld 1823, verfilming 323/577.

 

3 februari 1823

NEER - Gehuwd: Antonius Plum [Ploum, geb. Grothenrade / Marienberg, burgemeesterij Scherpenzeel, 18-12-1776, pottenbakker (1823), overl. Neer 1-2-1851, oud 74 jaar, zn. van Arnoldus Plum en Emerentia Hermans; wedn. van Gertrudis Janssen, geh. Tegelen 22-4-1811] en Martina Luttels [geb. Beesel 3-2-1798, overl. ald. 3-3-1869 (als Elisabeth Luttels), dr. van Franciscus Luttels en Catharina Janssen].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk:

1.      Franciscus Ploem, geb. Neer 3-11-1823, overl. Belfeld 8-4-1897. Tr. 1) Belfeld 15-10-1855 met Anna Maria Stroucken; 2) Belfeld 21-10-1874 met Maria Helena Puts.

2.      Gerardus Ploem, geb. Neer 6-7-1825. Tr. Neer 25-4-1854 met Mathea Mooren.

3.      Josephus Ploem, geb. Neer 28-9-1827, overl. Kessel 30-10-1897. Tr. Helden 14-1-1868 met Johanna Elisabeth Gielen.

4.      Anna Catharina Ploem, geb. Neer 18-4-1830. Tr. Beesel 6-5-1859 met Cornelis van der Velden.

De weduwe Martina Luttels kwam op 21-8-1862 vanuit Neer inwonen bij haar dochter Anna Catharina gehuwd met de herbergier Cornelis van der Velden (zie gezin 6-5-1859), waar zij ook overleed. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 44.

 

5 februari 1823

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Wilhelmus Bloemers [geb. St.-Michiels-Gestel 21-11-1780, dagloner, zn. van Andreas Bloemers en Helena Korsten; wedn. van Maria Catharina Kessels, overl. Swalmen 18-10-1822] en Joanna Heijnen [geb. Heijthuijsen 27-12-1790, dr. van Joannes Heijnen en Elisabeth op ’t Root, weefster].

GHS Swalmen, BS-1823/10.

 

7 februari 1823

BELFELD - Gehuwd: Servatius Joosten [geb. Tegelen 3-11-1789, overl. Belfeld 12-4-1828, oud 35 jaar, zn. van Willem Joosten en Agnes Peeters] en Wilhelmina Hendrikx [Hendriks, geb. Kessel 27-8-1784, overl. Belfeld 16-4-1839, oud 55 jaar, dr. van Godefridus Hendrikx en Anna Wilmsen; wed. van Herman Miggels].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Hermanus Joosten, geb. Belfeld 10-2-1827, overl. ald. 17-1-1866. Tr. 1) Belfeld 22-4-1854 met Windelina Theunissen; 2) Belfeld 5-12-1862 met Helena Bongers.

 

9 februari 1823

BELFELD - Begraven: Joannes Backus [ged. Belfeld 20-8-1802], zn. van Petrus Backus en Willelmina Janssen.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 19.

 

6 maart 1823

BEESEL - Geboren: Anna Catharina Fabrij [ongehuwd overl. Beesel 29-11-1877, oud 54 jaar] buitenechtelijke dr. van Elisabeth Fabrij.

GHS Beesel, BS-3/8.

Van haar een buitenechtelijke zoon Peter Jan Fabrij, geb. Beesel 1-3-1844.

 

20 maart 1823

BEESEL ‑ Gegevens inzake het wanbeheer van de armenkas door T. van der Velden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/227.

Zie 22-2-1821 en 11-4-1823.

 

22 maart 1823

SWALMEN - Anna Catharina Philippen te Maasniel verkoopt een perceel akkerland te Swalmen voor ƒ 47,25 aan Hendricus Ramakers te Swalmen.

Notarieel Archief J.C. van Eyll te Horn, inv.nr. 1823/41.

 

4 april 1823

HAELEN - Gehuwd: Joannes Duyzend [Duijzend, geb. Haelen 6-8-1797, zn. van Joannes Duijzend en Aldegonda Knoobs] en Maria Bongaerts [geb. Haelen 11-6-1791, overl. Beesel-Leeuwen 10-9-1864 (aangifte door dagloner Cornelis Hendriks en akkerman Peter Buskens als naburen), oud 72 jaar, dr. van Josephus Bongaerts en Maria Raemaekers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Duijsend, geb. Haelen 10-3-1824. Tr. Beesel 8-11-1858 met Joanna Stroucken.        

De weduwe Maria Bongaerts (volgens BevReg geboren Heel 1-8-1792) vestigde zich in 1858 vanuit Haelen in Beesel en woonde in 1862 op het adres Leeuwen 205 met haar zoon, schoenmaker Johannes Duijzend, en diens gezin. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 213.

 

8 april 1823

SWALMEN - Gehuwd: Leonard Bremmers [geb. Maasniel 17-11-1793, akkerman, zn. van Petronella Bremmers] en Petronella Driessen [Dreessen, geb. Kessel 4-5-1795, overl. Beesel 3-1-1871, dr. van Bernardus Driessen, dagloner, en Beatrix Peters, dagloonster].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Maria Bremmers. geb. Swalmen 30-4-1824. Tr. Beesel 10-6-1845 met Willem Franssen.

2.      Petronella Bremmers, geb. Swalmen 30-4-1824.

3.      Joannes Bremmers, geb. Swalmen 21-12-1827. Tr. Beesel 24-2-1848 met Josephina Maria Peeters.

4.      Leonard Hubert Bremmers, geb. Swalmen 12-11-1829.

5.      Gerardus Hubertus Bremmers, geb. Swalmen 27-12-1831.

6.      Ida Bremmers, geb. Swalmen 22-2-1834/

7.      Hermanus Bremmers, geb. Swalmen 11-6-1836.

8.      Maria Elisabeth Bremmers, geb. Swalmen 18-9-1838, overl. ald. 7-9-1865,. Tr. Swalmen 31-1-1864 met Renier Naus.

Petronella Dreessen verhuisde op 17-1-1866 vanuit Swalmen naar Reuver-Offenbeek waar ze inwonend werd bij haar dochter Anna Maria. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 301.

 

8 april 1823

SWALMEN - Gehuwd: Pieter Wuts [geb. Swalmen 10-8-1786, zn. van Joannes Wuts en Eva Houtmortels] en Cecilia Slabbers, geb. Swalmen 23-11-1792, dr. van Frederick Slabbers en Elisabeth Bongaerts].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Elisabeth Wuts, geb. Swalmen 19-11-1827. Tr. 1) Swalmen 4-4-1853 met Joannes Mathis Janssen; 2) Swalmen 15-4-1874 met Peter Noël Naus.

2.      Gertrudis Wuts, geb. Swalmen 18-6-1833. Tr. Maasniel 15-1-1866 met Wilhelmus Hubertus Slabbers.

 

10 april 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Wijers [Jan Weijers, Wiers, geb. Beesel 31-8-1792, werkknecht, akkerman 1862, overl. ald. 29-12-1864, oud 72 jaar, zn. van Mathias Wijers en Helena Melkert] en Wilhelmina Reijnders [geb. Beesel 13-3-1797, werkmeid, dr. van Joannes Reijnders en Elisabeth Linsen].

GHS Beesel, BS-3/12.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Mathias Wiers, geb. Beesel 2-2-1824, overl. ald. 4-11-1835, oud 11 jaar.

2.      Joanna Wiers, geb. Beesel 29-9-1825. Tr. Beesel 20-8-1852 met Benedikt Thijssen.

3.      Henricus Wijers, geb. Beesel 11-6-1828. Tr. 1) Hinsbeck (D) 18-4-1853 met Maria Helena Bongartz; 2) Hinsbeck 17-7-1865 met Gertrud Martha Timmermans.

4.      Joannes Weijers, geb. Beesel 11-1-1831.

5.      Allagonda Wijers, geb. Beesel 27-1-1833, overl. ald. 1-2-1861. Tr. Beesel 6-10-1858 met Hendrik Peeters.

6.      Joanna Elisabeth Wijers, geb. Beesel 24-11-1834. Tr. Bracht (D) 9-2-1865 met Johann Wilhelm Caspar Henscheidt.

7.      Hubertina Weijers, geb. Beesel 24-4-1837, overl. ald. 22-5-1888. Tr. Beesel 21-4-1865 met Gerardus Theodorus Bloemers.

8.      Petrus Wijers, geb. Beesel 8-4-1839.

9.      Mathias Wijers, geb. Beesel 24-5-1841. Tr. Beesel 12-5-1865 met Petronella van de Borst; 2) Beesel 28-12-1870 met Joanna Hendrix.

Weduwnaar Jan Wiers was in 1843 eigenaar van het latere pand Neske (sectie A 259) aan de Hoogstraat.

Akkerman Joannes Wiers was in 1862 gezinshoofd op het adres Bussereind 146. Na zijn overlijden werd inwonende zoon Mathis Weijers het nieuwe gezinshoofd; na zijn huwelijk met Petronella van den Borst trok zij ook in. Eveneens inwonend was Joannes’ halfzus, de weduwe Helena Weijers (1802 moet zijn Beesel 10-10-1807, zie huwelijk 11-9-1848). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 149.

 

11 april 1823

BEESEL ‑ De pastorie is in tegenspraak met eerdere berichten in zeer goede staat. De kerk behoeft echter dringend grote reparaties. Burgemeester Ruijs vraagt hiervoor een subsidie aan.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/229.

 

11 april 1823

BEESEL ‑ Gegevens inzake het wanbeheer van de armenkas door T. van der Velden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nrs. 180/230 en /234.

Zie 20-3-1823.

 

16 april 1823

SWALMEN - Gehuwd: Bartholomeus Geerlings [geb. Swalmen 14-12-1796, akkerman, overl. Beesel 12-10-1874, zn. van Petrus Geerlings en Sophia Clumpkens; hij hertr. Beesel 5-7-1834 met Christina Peeters] en Anna Gertrudis Huberts [Houbers, geb. Beesel 9-4-1792, overl. ald. 17-5-1834, dr. van wijlen Petrus Huberts en Petronella Heijnen].

BS Swalmen 1823, akte nr. 23.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Joannes Pieter Geerlings, geb. Swalmen 31-3-1824, overl. Beesel 7-11-1866. Tr. Beesel 1-4-1853 met Maria Josepha Peeters.

2.      Willem Geerlings, geb. Swalmen 18-12-1825.

3.      Pieter Geerlings, geb. Beesel 9-9-1830, overl. ald. 25-11-1830, oud 3 maanden.

4.      Anna Maria Geerlings, geb. Beesel 18-2-1833, overl. ald. 21-2-1833, oud 3 dagen.

5.      Anna Gertrudis Geerlings, geb. Beesel 18-2-1833, overl. ald. 21-2-1833, oud 3 dagen.

Het gezin woonde in 1843 aan de hudige Nieuwstraat te Beesel-Bussereind (E 373). Voor dit gezin zie o.a. F.G.J. Geerlings: Geerlings, een oud geslacht in het Swalmdal (Beesel, 1990), blz. 21-28.

 

16 april 1823

BEESEL - Gehuwd: Joannes Wiers en Wilhelmina Reijnders [ged. Beesel 13-3-1797, overl. ald. 30-1-1861, dr. van Joannes Reijnders en Elisabeth Linssen]. Getuigen: Wilhelmus Reijnders en Joannes Slabbers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 198.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Mathias Wiers, ged. Beesel 31-1-1824 (get. Mathias Wiers en Elisabetha Linsen).

2.      Joanna Weijers, ged. Beesel 29-9-1825 (get. Wilhelmus Reinders en Helena Wijers).

3.      Joannes Wijers, ged. Beesel 10-6-1828 (get. Petrus van der Velden en Anna Maria Kupers).

4.      Joannes Wijers, ged. Beesel 11-1-1831 (get. Petrus van de Borst en Gertrudis Reinders).

 

17 april 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Cornelius Heijnen [geb. Venlo 6-10-1790, werkknecht, zn. van Henricus Heijnen en Joanna Boets, beiden uit Belfeld] en Gertrudis Luttels [geb. Bracht (D) 22-4-1800, werkmeid, dr. van Franciscus Luttels en Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-3/14; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Heijnen, geb. Belfeld 22-5-1824. Tr. Kaldenkirchen (D) 26-10-1859 met Peter Jhann Joerissen.

In de huwelijksbijlagen een afschrift van de doopakte van de bruid en een persoonsbeschrijving van de bruidegom uit de Nationale Militie (verfilming 339/633) waaruit blijkt dat deze in Maasbree woonde en na loting was vrijgesteld van oproep. Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

24 april 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Godefridus Smeets [geb. Beesel 14-5-1790, akkerman oud 33 jaar, zn. van Wilhelmus Smeets en Maria Elisabeth Claessen; hij hertr. Beesel 29-7-1840 met Helena Niemans] en Joanna Maria Heldens [Joanna, geb. Beesel 31-1-1797, werkmeid, dr. van Gerardus Heldens en Anna Maria Gerits].

GHS Beesel, BS-3/17.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Maria Elisabeth Smeets, geb. Beesel 21-1-1824.

2.      Joanna Smeets, geb. Beesel 31-3-1825.

3.      Elisabeth Anna Maria Smeets, geb. Beesel 12-3-1826. Tr. 1) Beesel 6-10-1853 met Petrus Lambertus Nijskens; 2) Beesel 14-11-1862 met Joannes Henricus Joosten.

 

24 april 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Franciscus Reijnders [geb. Beesel 30-9-1792, werkknecht, zn. van Gerardus Reijnders en Berdina Bardij; hij hertr. Beesel 28-4-1833 met Agnes Geraets] en Anna Margaretha Thewissen [Thevissen, geb. Breijell (D) 20-2-1799, werkmeid oud 24 jaar, dr. van Henricus Thewissen {overl. Breijell 24-12-1798} en Anna Elisabeth Waters {Waaters, dr. van Peter Waters en Anna Klumpen}].

GHS Beesel, BS-3/19; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Elisabeth Reijnders, geb. Beesel 25-1-1824, overl. ald. 6-12-1828.

2.      Augustus Franciscus Reijnders, geb. Beesel 18-8-1825, overl. ald. 20-9-1825.

3.      Gerardus Reijnders, geb. Beesel 14-7-1827, overl. ald. 5-2-1828.

4.      Elisabeth Reijnders, geb. Beesel 15-1-1829, overl. ald. 15-1-1886. Tr. 1) Swalmen 7-6-1848 met Paulus Kessels; 2) Beesel 4-9-1871 met Godefridus Doesborg.

5.      Henricus Gerardus Reijnders, geb. Beesel 20-10-1831, overl. ald. 27-7-1832.

 

24 april 1823

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Reijnders [ged. Beesel 30-9-1792, overl. ald. 26-9-1857, zn. van Gerardus Reijnders en Joanna Bernardina Bardy; hij hertr. Beesel 21-4-1833 met Agnes Geraats] en Anna Margareta Tewissen [Thewissen, geb. Breijell ...-1802, overl. Beesel 12-1-1833]. Getuigen: Hubertus Misdom en Paulus Alders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 198.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Elisabetha Reijnders, ged. Beesel 25-1-1824 (get. Gerardus Verkoelen en Anna Maria Thevissen) overl. ald. 6-12-1828.

2.      Franciscus Augustus Reinders, ged. Beesel 28-8-1825 (get. Paulus Schoenkes en Joanna Reinders), overl. ald. 20-9-1825.

3.      Gerardus Reinders, ged. Beesel 14-7-1827 (get. Joannes Koelen en Gertrudis Teevissen), overl. ald. 5-2-1828.

4.      Anna Elisabetha Reijnders, ged. Beesel 14-1-1827 (get. Joannes Kolen en Agnes Schönkes), overl. ald. 15-1-1886. Tr. 1) Swalmen 7-6-1848 met Paulus Kessels; 2) Beesel 4-9-1871 met Godfried Doesborg.

5.      Gerardus Henricus Reijnders, ged. Beesel 20-10-1831 (get. Joannes Stevens en Helena Heijnen), overl. ald. 27-7-1832.

 

26 april 1823

HERTEN - Gehuwd (BS; RK: Herten 29-4-1823, get. Godfried Croonenberg en Maria Wuts): Joannes Kronenberg [geb. te Herten, oud 24 jaar, zn. van Ignace Kronenberg en Petronella Bongaerts] en Maria Gertrudis Pijpers [geb. Swalmen 8-3-1792, oud 31 jaar, dr. van Robertus Pijpers en Gertrudis Geraerts].

GA Roermond, DTB-registers Herten; GenLias, 2005.

 

28 april 1823

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Smits [Smeets, geb. Beesel 14-5-1790, zn. van Wilhelmus Smets en Elisabetha Claessen] en Joanna Heldens. Getuigen: Joannes Smits en Joannes Heldens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 198.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Maria Smets, ged. Beesel 21-1-1824 (get. Gerardus Heldens en Maria Elisabetha Claesen).

2.      Maria Elisabetha Huberta Smeets, ged. Beesel 12-3-1826 (get. Joannes Smeets en Anna Maria Heldens).

 

1 mei 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Antonius Schmitz [Peter Anton, Pieter Antoon Schmeets, Schmetz, Schmits, Smeets, Smitz, geb. Dulken (D) 18-1-1797, werkknecht, overl. Beesel 6-3-1857, oud 60 jaar, zn. van Mathias Schmitz en Cecilia Klaptohrs, Klapdohrs] en Gertrudis Stevens [Steevens, geb. Beesel (aan de beek) 19-12-1797, werkmeid, overl. Beesel-Offenbeek 9-12-1867, dr. van Paulus Stevens en Maria Luttels].

GHS Beesel, BS-3/21; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Helena Smeets, geb. Beesel 5-3-1824.

2.      Cecilia Smeets, geb. Beesel 12-10-1825, overl. ald. 8-6-1877. Tr. Beesel 29-5-1850 met Henricus Franciscus Bos.

3.      Joanna Schmits, geb. Beesel 6-4-1828, overl. ald. 31-1-1830 als Joanna Schmeets, oud 2 jaar.

4.      Paulus Smeets, geb. Beesel 7-4-1830, overl. ald. 18-9-1902. Tr. Beesel 17-6-1868 met Maria Hubertina van der Schoot.

5.      Maria Smitz, geb. Beesel 29-3-1833, overl. ald. 19-4-1833 als Maria Schmeets, oud 3 weken.

6.      Gertrudis Schmetz, geb. Beesel 25-3-1834, 27-5-1868 vanuit Venlo teruggekomen naar het ouderlijk huis en van daaruit op 5-2-1869 vertrokken naar Antwerpen, ongehuwd overl. Beesel 30-6-1910, oud 76 jaar

7.      Joannes Hubertus Smeets, geb. Beesel 27-4-1838, overl. ald. 28-4-1838, oud 1 dag.

8.      Joanna Schmeets, geb. Beesel 15-6-1839, ongehuwd overl. ald. 14-10-1858, oud 19 jaar.

De weduwe Gertrudis Stevens, akkervrouw, was in 1862 gezinshoofd op het adres Offenbeek 283, waar ze woonde met zoon Paulus en dochter Gertrudis. Na de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Venlo wijzigde het ingeschreven beroep in spoorwegwachter, een functie die na haar overlijden werd overgenomen door haar zoon (die de baan wellicht ook eerder al uitoefende). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 295.

 

1 mei 1823

BEESEL - Gehuwd: Petrus Antonius Smits en Gertrudis Stevens. Getuigen: Franciscus Fransen en Ludovicus Bloemers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 198.

Uit dit huwelijk:

1.      Helena Smits, ged. Beesel 5-3-1824 (get. Mathias Smits en Maria Luttels).

 

5 mei 1823

BEESEL ‑ De burgemeester laat weten dat de rupsennesten in de gemeente zijn uitgehaald ingevolg schrijven d.d. 5 maart 1823.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/237.

Jaarlijks terugkerend item.

 

7 mei 1823

MAASNIEL - Gehuwd: Joannes Maessen [geb. Maasniel, zn. van Joannes Maessen en Catharina Hemels; wedn. van Christina Thomassen, overl. 7-12-1822] en Maria Obers [geb. Swalmen 1-4-1795, dr. van Jacobus Obers en Maria Smeets].

GenLias, 2008.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Jacobus Maessen, geb. Maasniel 13-6-1824.

2.      Maria Elisabeth Maessen, geb. Maasniel 25-10-1826. Tr. Maasniel 25-4-1861 met Henricus Hubertus Pollaert.

3.      Christina Maessen, geb. Maasniel 6-1-1830. Tr. 1) Maasniel 13-5-1859 met Christaan Hubertus Versteegen; 2) Maasniel 1-5-1876 met Cornelis Kanters.

4.      Joannes Hubertus Maessen, geb. Maasniel 4-2-1833. Tr. Maasbracht 19-5-1862 met Maria Josephina Hubertina Ruijten.

5.      Margaretha Huberdina Maessen, geb. Maasniel 8-8-1837. Tr. Maasniel 15-11-1861 met Cornelis Hubertus Engelen.

 

4 juni 1823

KESSEL - Gehuwd: Hendrik Cuijpers [Cuipers, ged. Kessel 19-9-1770, oud 52 jaar, overl. ald. 11-11-1855, oud 85 jaar, zn. van Jacobus Cuijpers en Gertrudis Schaffels] en Judith Beurskens [ged. Kessel 17-5-1772, oud 51 jaar, overl. ald. 28-10-1856, oud 85 jaar, dr. van Willem Beurskens en Catharina Kessels; wed. van Jan Heldens, geh. Kessel 10-10-1792, overl. ald. 6-2-1800]. Bij dit huwelijk worden de kinderen Gertrudis, Willem, Pieter Jan en Anna Catharina erkend.

WieWasWie, 2022; een kerkelijk huwelijk vond plaats te Kessel 21-1-1801.

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Cuijpers, geb. Kessel 27-11-1801 (ged. 6 frimaire an X), overl. Haelen 15-5-1866, oud 65 jaar. Tr. Kessel 14-4-1825 met Mathijs Nijskens.

2.      Wilhelm Cuijpers, geb. Kessel 23-1-1804, ongehuwd overl. Beesel 10-1-1863, oud 59 jaar. Liet krachtens testament verleden voor notaris Clerx te Blerick d.d. 2-4-1862 aan zijn neef Willem Nijskens, zoon van zijn zus Gertrudis, land te Kessel na; idem aan zijn nicht Judith Cuijpers, dochter van zijn broer Peter Jan. Willem liet landerijen na te Kessel. Erfgenamen: a) Pieter Jan Cuijpers, landbouwer te Beesel; b) Gertrudis Cuijpers gehuwd met Mathijs Nijskens, landbouwers te Haelen; c) Anna Catharina Cuijpers gehuwd met Jacob Meerts, landbouwers aan het Veers te Kessel, alle drie volle broer en zussen van de overledene; d) Jan Frans Timmermans, winkelier te Roermond, als voogd van Anton, Judith en Gertrudis Niessen, minderjarige kinderen van wijlen Maria Catharina Timmermans uit haar eerste huwelijk met Eugenius Niessen, Leonard van Herten, landbouwer in de Weert te Roermond als toeziend voogd over genoemde kinderen, en Hendrik Schreurs, onderwijzer te Haelen, als voogd van Johannes Schreurs, zoon van genoemde Maria Catharina Timmermans uit haar tweede huwelijk met wijlen Lambert Schreurs, allen kinderen en representanten van wijlen hun moeder en grootmoeder Willemina Heldens, halfzus van de overledene uit het eerste huwelijk van Judith Beurskens met Jan Heldens. Bron: MvS.

3.      Pierre Henri Cuijpers, geb. Kessel 5-10-1806.

4.      Pierre Jean Cuijpers, geb. Kessel 15-4-1809, overl. ald. 22-9-1811, oud 2 jaar.

5.      Pierre Jan Cuijpers, geb. Kessel 26-9-1812, landbouwer te Beesel 1859-1867, overl. Kessel 25-6-1896, oud 83 jaar. Tr. Horn 6-7-1849 met Maria Agnes Kruitser.

6.      Anna Catharina Cuipers, geb. Kessel 21-3-1816, overl. ald. 14-4-1878, oud 62 jaar. Tr. Kessel 6-11-1854 met Jacob Meerts.

 

4 juni 1823

ROERMOND - Om 10.00 uur doen Joannes Theodorus Plaghki, barbier en Joannes Petrus Pollen, schrijnewerker (als naburen) ten overstaan van Josephus Janssens, burgemeester te Roermond, aangifte van het overlijden van Joanna Rosa de Haen, "vreule van de voormalige adelijke abdije Daelheim", oud 64 jaar, geb. te Beesel, overl. op 3 juni om 18.00 uur in het huis in de Munsterstraat nr. 494.

Registers Roermond.

 

5 juni 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Lambertus Janssen [geb. Beesel 17-9-1780, akkerman, zn. van Petrus Janssen en Joanna Claessen; wedn. van Wilhelmina Bekkers, geh. Beesel 6-1-1814, overl. Beesel-Offenbeek 26-3-1823] en Agnes Steevens [geb. Middelburg 24-8-1792, dr. van Gerardus Steevens en Anna Maria Jansse].

GHS Beesel, BS-3/26; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Janssen, geb. Beesel 16-8-1824.

2.      Wilhelmus Janssen, geb. Beesel 22-11-1825. Tr. Süchteln (D) 20-10-1856 met Gertrudis Hubertina Veelen.

In de huwelijksbijlagen o.a. doopakte van de bruid en overlijdensakte van haar moeder.

 

Vóór 21 juni 1823

Z.P. - Gehuwd: Franciscus Clase [geb. Maastricht 1-5-1794, zn. van Cornelius Clase en Maria Catharina Viseur] en Maria Josephina Jacquemot [Chaquemotte, Jagmont, Jagmot, Jeamotte, geb. Mesch ca. 1788; van haar een buitenechtelijke zoon Pierre, geb. Mesch ca. 1814, overl. ald. 20-7-1816, oud 2 jaar].

Uit dit huwelijk:

1.      Carolina Clase [Cornelia], geb. Luik 21-6-1823, overl. Kalmthout (N.-Br.) 26-6-1864.

2.      Karel Frederik Clase, geb. BELFELD 26-2-1827. In 1831 in het Bevolkingsregister van Belfeld ingeschreven als Gregorius Karel.

Volgens het bevolkingsregister van 31-1-1831 vertrok het gezin in 1832 uit Belfeld.

 

21 juni 1823

VENLO - Gehuwd: Joannes Antonius Kersten [Jan Antoon, geb. Venlo 2-12-1792, overl. Beesel 18-4-1862, zn. van Michiel Kersten en Mechteldis Mulders] en Petronella van den Ecker [geb. Sevenum 12-2-1804, vroedvrouw te Beesel 1862, overl. Venlo 9-10-1885, oud 81 jaar, dr. van Johanna van den Ecker].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter Michiel Kersten, geb. Venlo 9-4-1827, overl. Beesel 15-2-1843 als Pieter Michel, oud 16 jaar.

2.      Francisca Kersten, geb. Venlo 15-9-1829, overl. ald. 19-2-1834, oud 4 jaar.

3.      Margaretha Kersten, geb. Venlo 10-11-1831, in 1862 niet vermeld te Beesel.

4.      Jan Francis Kersten, geb. Venlo 27-4-1834, overl. ald. 8-5-1834, oud 11 dagen.

5.      Hubertus Kersten, geb. Beesel 16-4-1840 (BS-4/491; zie klapper Peeters onder: Korsten), in 1862 niet vermeld te Beesel.

6.      Anna Gertrudis Kersten, geb. Beesel 7-5-1844 (BS-5/80), overl. Venlo 9-3-1882. Tr. Venlo 14-2-1882 met Lambert Jacob Everard Winters (geb. Venlo 10-9-1844, zn. van Johan Theodoor Winters en Johanna Hendrix; wedn. van Petronella Hubertina Genoveva Muller, overl. Venlo 24-3-1881).

7.      Helena Hubertina Kersten, geb. Beesel 16-7-1846, overl. ald. 7-11-1868. Tr. Beesel 8-2-1867 met Andries Snijders.

8.      Anna Kersten, geb. Beesel 12-1-1851, overl. Venlo 11-7-1908. Tr. Beesel 28-10-1872 met Joannes Kuijpers.

Het gezin verhuisde in 1840 vanuit Venlo naar Beesel. De weduwe Petronella van den Ekker, vroedvrouw, woonde in 1862 op het adres Bussereind 122 met haar dochter Anna. Vermoedelijk was ook dochter Helena Hubertina nog inwonend; na haar huwelijk kwam haar man Andries Snijders inwonen en ook hun dochter Maria Petronella Snijders werd geboren in Bussereind. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 124.

 

1 juli 1823

REUVER / SWALMEN ‑ De gemeente Beesel verzoekt om restitutie van een lening uit 1813 van 234,72 francs aan de gemeente Swalmen, om dit geld te gebruiken voor de noodzakelijke opknapbeurt van de brug over de Schelkensbeek.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/245.

Zie 4-7-1822 en 5-12-1823.

 

8 juli 1823

BEESEL - Gehuwd: Lambertus Jansen [verm. wedn. van Wilhelmina Beckers, geh. Beesel 15-1-1814], weduwnaar, en Agnes Stevens. Getuigen: Wilhelmus Goossens en Godefridus Willemsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 198.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

22 juli 1823

BEESEL ‑ Jan Geraets en zijn vrouw Hendrina Peeters (geb. te Swalmen), zijn ca 1819 overleden en hebben 3 kinderen achtergelaten. De broers van de vrouw, Jan Peeters (boer te Beesel) en Wijnand Peeters (boer te Maasniel), hebben de nagelaten goederen gedeeld. De twee oudste kinderen zijn naar Maasniel verhuisd; het jongste kind (ca 3 jaar oud) is naar Jan Peeters in Beesel verhuisd.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 1810/248.

 

4 augustus 1823

SWALMEN ‑ Caroline van Elsacker te Roermond verkoopt erven en heide te Swalmen aan de gemeente Swalmen.

GA Roermond, Notarieel archief H.A. Milliard, nr. 1823/177.

Zie 7-9-1820.

 

12 augustus 1823

MASSNIEL - Gehuwd: Joannes Clumpkens [geb. Swalmen 24-7-1797, zn. van Gerardus Clumpkens en Gertruidis Moors 722-6-1797] en Anna Catharina Alen [Aalen, Aelen, geb. Swalmen 20-5-1796, dr. van Mathis Alen en Maria Dousen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Elisabeth Clumpkens, geb. Maasniel 18-9-1823.

2.      Joannes Hubertus Clumpkens, geb. Maasniel 6-4-1825, overl. ald. 4-7-1867. Tr. 1) Maasniel 19-4-1849 met Maria Peeters; 2) Maasniel 20-4-1865 met Catharina Clumpkens.

 

vóór 24 augustus 1823

Z.P. - Gehuwd: Christian Carl Saalbach [Christianus Karel, geb. 's-Hertogenbosch 26-1-1781, rijksontvanger, zn. van Johannes Ernst Saalbach en Maria Ruijsaenaers; hij hertr. Geertruidenberg (N-Br.) 27-5-1831 met Cornelia Cecilia van Nieuwkuijk] en Geertruida Cornelia van Nieuwkuick [verm. dr. van Johannes Philippus van Nieuwkuijk en Adriana Christina Jardin of Sardin].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Johan Ernst Saalbach, geb. Geertruidenberg 23-1-1814. Tr. Aarle-Rixtel (N-Br) 3-8-1843 met Gijsberdina Verstrepen.

2.      Maria Cornelia Elionora Saalbach, geb. Hilvarenbeek … ca. 1816. Tr. Arnhem 12-12-1860 met Petrus Antonius Spaen.

3.      Wilhelmina Kornelia Saalbach, geb. BEESEL 24-8-1823 (BS-3/32).

4.      Carel Christian Saalbach, geb. BEESEL 27-12-1824, rijksambtenaar. Tr. Alkmaar 2-11-1854 met Catharina Maria van Akerlaken.

 

3 september 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Hermanus Naus [geb. en ged. Swalmen 18-10-1790, dienstknecht (1823), dagloner te Offenbeek 1824, overl. Beesel-Offenbeek 25-2-1834, zn. van Henricus Naus en Anna Mechtildis Pijpers] en Anna Maria Heijnen [Maria, geb. Beesel-Offenbeek 15-8-1793, dienstmeid, overl. ald. 29-9-1857, oud 64 jaar, dr. van Wilhelmus Heijnen en Theresia Theurlings].

GHS Beesel, BS-3/33; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Henricus Naus, geb. Beesel-Offenbeek 23-10-1824 (get. akkerman Joannes van der Velden en dalgloner Wilhelmus Heijnen als naburen).

Van Anna Maria Heijnen een buitenechtelijke zoon Guillaume, geb. Beesel 4-4-1816, overl. ald. 4-4-1889; hij tr. Brüggen 3-10-1840 met Maria Christina Deckers.

In de huwelijksbijlagen een Franstalige verklaring van de vrederechter te Roermond d.d. 30-9-1817, opgesteld op verzoek van Jacques Naus. Hierin verklaren Jean Suylen, Joachim Beurskes, Bartholomé Coenen, Henri Schreynewerkers, Gerard Peters, Guillaume Beek en Jacques Stemtkens dat Henri Naus op 24-11-18-1806 te Swalmen is overleden en zijn vrouw Mechtilde Pijpers op 27-8-1809, maar dat beide overlijdens niet zijn genoteerd in de registers.
Tevens een persoonsbeschrijving uit de Nationale Militie waaruit blijkt dat de bruidegom na loting niet werd opgeroepen. De weduwe Herman Naus woonde in 1843 aan de zuidzijde van de Keulseweg tussen Mariastraat en Sint Annastraat (D 155).

 

7 september 1823

BEESEL ‑ Peter Cremers te Roermond verkoopt een huis te Beesel voor ƒ 189,- aan Hendrik Nijssen te Beesel.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1823/190.

 

11 september 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Gerardus Ronken [geb. Neer 3-3-1799, akkerknecht (1823), werkknecht, zn. van Theodorus Ronken {geb. Neer, zn. van Gerardus Ronken en Joanna Verstegen}en Agnes Smets {geb. Swalmen, dr. van Joannes Smets en Catharina Ronken] en Catharina Willekens [geb. Roggel januari 1801, dienstmeid oud 22 jaar, dr. van Gerardus Willekens en Hendrina Bongaers, dagloners te Neer].

GHS Beesel, BS-3/35; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

In de huwelijksbijlagen een verklaring van de vrederechter van het kanton Weert d.d. 8-9-1823, opgesteld op verzoek van Gerardus Willekens, dagloner en sinds 13 jaar te Neer wonend, daarvoor te Roggel. Zijn dochter, eveneens te Neer wonend, is voornemens te trouwen met de akkerman Gerardus Ronken maar kan hiervoor geen doopakte overleggen. Laurens Kupers, Jacobus Giesen, Nicolaes Everaers, Henricus Smeets, Gerardus Simons, Joannes Peeters en Joannes van de Kerkhof, allen akkerbouwers te Roggel, verklaren dat Catharina Willekens is geboren in januari 1801 ‘zonder juist den dag te kunnen bepalen’. In de bijlagen tevens afkondigingen gedaan te Neer, waaruit blijkt dat bruid en bruidegom beiden in Beesel woonden. Tevens geven de vaders van bruid en bruidegom in een gezamenlijke verklaring hun goedkeuring voor dit huwelijk. Bevat verder persoonsbeschrijving van de Nationale Militie (na loting vrijgesteld).
Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

14 september 1823

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Naus en Anna Maria Heijnen. Getuigen: Joannes Smits en Maria Heijnen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 199.

Uit dit huwelijk:

1.      Hendricus Naus, ged. Beesel 24-10-1824 (get. Wilhelmus Heijnen en Joanna Naus).

 

15 september 1823

BEESEL ‑ De weduwe van Jan Feijten te Beesel verkoopt een huis en land te Beesel aan Jacob Hendriks te Roermond.

GA Roermond, Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1823/195.

 

24 september 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Gisbertus Theodorus Stoeffels [Stoffels, geb. Helden 5-11-1797, gemeenteraadslid 1829, wethouder 1862, herbergier en logementhouder, overl. Venlo 2-12-1876, zn. van Gerardus Stoeffels en Maria Elisabeth Goossens] en Maria Helena Luijmes [geb. Blerick 8-7-1800, overl. Beesel 6-1-1859, dr. van Joannes Luijmes {geb. te Elmpt en overl. Blerick 28 messidor an IX, zn. van Theodor Luijmes en Catrin Gisberts} en Maria Caniels].

GHS Beesel, BS-3/36; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Sebilla (Maria Sibilla) Stoffels, geb. Baarlo gem. Maasbree 22-7-1824, overl. Roosteren 13-6-1864. Tr. Beesel 18-10-1852 met Karel Valet.

2.      Joanna Helena Stoffels, geb. Baarlo 15-12-1825.

3.      levenloos kind (m), geb./overl. Blerick 13-4-1827.

4.      Gertruij Stoffels, geb. Baarlo 5-3-1828.

5.      Gerardus Joannes Stoffels, geb. Beesel 4-6-1830, overl. ald. 4-6-1834, oud 4 jaar.

6.      Joannes Laurentius Stoffels, geb. Beesel 23-5-1832, overl. ald. 10-10-1844, oud 12 jaar.

7.      Willem Hubert Stoffels, geb. Beesel 30-3-1834, overl. ald. 17-5-1857, oud 23 jaar.

8.      Gerardus Antonius Hubertus Stoffels, geb. Beesel-Reuver 17-10-1835. Tr. 1) Kessel 2-6-1858 met Maria Kessels; 2) Beesel 16-1-1867 met Anna Gertrudis Schepers.

9.      Petrus Hermanus Hubertus Stoffels, geb. Beesel 28-12-1837, overl. ald. 1-9-1856, oud 18 jaar.

10.    levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 23-8-1842.

In de huwelijksbijlagen een akte van de vrederechter d.d. 12-4-1822: de geboorteakte van Maria Helena Luijmes is nooit correct opgemaakt en zeven personen verklaren dat zij op 8-7-1800 in Blerick is geboren en gedoopt. Met verklaring van de schout van Maasbree dat de huwelijksbelofte op 14 en 21 september zijn afgekondigd. Tevens persoonsbeschrijving van de Nationale Militie.
Theodoor Stoffels verkocht op 13-3-1846 onroerend goed te Beesel.

Wethouder Gisbert Theodoor Stoffels was in 1862 hoofd van het huishouden op het adres Reuver 237. Zijn zoon Gerard Antonius Hubert stond hier ingeschreven als brouwer. Inwonend in 1862 was de ongehuwde rentenier jonkheer Ferdinand Jacob de Maurissens (geb. Venlo 28-5-1792, overl. Beesel 29-3-1883, oud 90 jaar, zn. van Ignatius Xaverius de Maurissens en Maria Anna Theresia Wilhelmina van Aefferden). Op 18-4-1865 huurden Jean Mathieu Bongers en zijn vrouw Anne Gertrude Nimans (zie gezin 15-10-1850), komend vanuit Brussel, hier kamers; zij verhuisden op 4-8-1865 weer naar Brussel.

Op 25-6-1866 nam rentenier Theodoor Stomps (geb. Lobberich (D) 18-12-1835) zijn intrek; hij verhuisde (z.d.) naar Lottum.

Inwonend personeel: Agnes van Oostaijen (Roggel 7-8-1837), dienstmeid, op 20-4-1863 vanuit Heijthuizen; Gertrudis Giesberts (Kessel 5-10-1842), dienstmeid, op 20-4-1863 vanuit Kessel, op 25-4-1864 verhuisd naar elders in de gemeente Beesel (geen adres); Helena Gielen (Kessel 20-6-1841), dienstmeid, op 6-5-1864 vanuit Kessel, op 1-5-1865 terug naar Kessel; Hendrik Thöer (Bracht 6-1-1840), dienstknecht, in 1850 (z.d.) vanuit Bracht; Margaretha Dreessen (Beesel 24-10-1848), dienstmeid, op 1-5-1865 vanuit Venlo; Lucia Timmermans (Kessel 3-8-1852), dienstmeid, op 5-10-1867 vanuit Kessel, op 9-5-1868 verhuisd naar Blerick; Helena Simons (Beesel 10-4-1837), dienstmeid, op 13-4-1868 vanuit Tegelen; Sophia Thissen (Roermond 25-3-1836), op 7-10-z.j. vanuit Roermond.

In 1869 werd het pand Reuver 237 bewoond door de familie Teunissen-Zaeyen (zie gezin 11-2-1867). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 246.

Tapper Gisbert Theodorus Stoffels, weduwnaar, werd in 1869 (z.d.) ingeschreven op het nieuwe adres 220bis-2 nabij het enkele jaren daarvoor gebouwde station. Inwonend was dienstmeid Elisabeth Vossen (Beesel 10-4-1850). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 230.

 

26 september 1823

BEESEL - Geboren ‘in Offenbeck op Klaeshoff’: Joannes Hubertus Hofleer, buitenechtelijke zn. van de ‘bedelaarsse’ Maria Garit Hofleer geboren te Heusden. Aangifte door vroedvrouw Joanna Smeets. Getuigen: akkerman Wilhelmus Franssen en akkerman Petrus Peulen.

GHS Beesel, BS.

Hij overleed Tegelen 2-11-1824, 8 dagen oud (waar is die ene maand gebleven?) in het huis van Gerardus van den Broek, als zoontje van de bedelaarster Maria Garet Hoflier.

 

27 september 1823

BELFELD - Gehuwd: Thomas Heinrichs [geb. Dülken (D) 22-5-1799, overl. Belfeld 20-1-1855, oud 54 jaar, zn. van Mathis Heinrichs en Aldegonda Molhofer; hij hertr. 1) Belfeld 16-2-1828 met Helena Heijnen, overl. ald. 23-4-1839; 2) Belfeld 12-10-1839 met Gertrudis Beckkers] en Anna Gertrudis Heggers [geb. Belfeld 21-1-1802, dr. van Steven Heggers en Eleonora Peeters].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Stephanus Henrichs, geb. Belfeld 4-8-1824.

 

29 september 1823

ROERMOND - Gehuwd: Renier Verstegen [ged. Roermond 7-2-1788, zn. van Hendrik Verstegen en Anna Maria Loven] en Maria Sophia Pantzaert [geb. Swalmen 11-3-1794, dr. van Jan Pantzaert en Helena van Cruchten].

GenLias, 2007; Gendalim5.

 

6 oktober 1823

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Wilhelmus Rijnboom [geb. St.-Odiliënberg 1-3-1789, landbouwer, overl. Beesel 22-9-1844, zn. van Joannes Rijnboom en Maria Tegels] en Gertrudis Geulen [Anna Gertrudis, geb. Mulbracht (D) 5-1-1800, werkmeid, overl. Beesel 26-3-1858, dr. van Hermanus Geulen en Anna Maria Janssen, beiden gehuwd in Brüggen en wonend te Beesel; zij hertr. Beesel 22-7-1845 met Andreas Lamers].

GHS Beesel, BS-3/39; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1.      Joannes Rijnboom, geb. Beesel 18-10-1835, overl. ald. 20-10-1835, oud 1 dag.

In de huwelijksbijlagen een akte d.d. St.-Odiliënberg 28-9-1823 waarbij Maria Tegels, weduwe van Joannes Rijnboom, toestemming geeft aan haar zoon Joannes Rijnboom om te trouwen met Gertrudis Evers [sic], dochter van Hermanus Evers en Maria Janssen wonend te Beesel.

 

vóór 12 oktober 1823

Z.P. - Gehuwd: Johannes Drengs [Drencks, geb. Dilkrath (D) …, overl. Swalmen 23-4-1832, oud 54 jaar, zn. van Joannes Drencks en Maria Gertrudis Giesen] en Maria Gertrudis Neelen [geb. Dülken (D) …, overl. Swalmen 4-8-1850, oud 62 jaar].

Aanvullingen: WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Drengs, geb. Dilkrath (D) ca. 1820, overl. Swalmen 10-2-1844, oud 24 jaar.

2.      Pieter Hendrik Drengs, geb. Swalmen 12-10-1823, overl. ald. 16-9-1847, oud 23 jaar.

3.      Johannes Hubertus Drengs, geb. Swalmen 23-5-1825, overl. ald. 25-11-1870. Tr. Swalmen 15-4-1850 met Aldegonda Joanna Peeters.

4.      Maria Gertrudis Drengs, geb. Swalmen 12-3-1828, overl. ald. 5-3-1826, oud 8 jaar.      

 

17 oktober 1823

ROERMOND - Joannes Giesen te Roermond en Martinus Giesen te Süchteln verkopen een huis en tuin te Roermond in de Mariagardestraat gelegen voor een bedrag van ƒ 343,60 aan Henricus Friedenberg te Roermond.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1823/78.

 

23 oktober 1823

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd (RK): Wilhelm Heuts [geb. Swalmen 17-10-1774, zn. van Cornelius Heuts en Catharina Lamers; wedn. van Sibilla Catharina Steigers, geh. Kaldenkirchen 30-5-1803] en Johanna Gertrud Evertz [geb. Leuth (D) 1797].

Thoer.net, 2022.

 

1 november 1823

BREYELL (D) - Gehuwd: Johannes Oelders [geb. Belfeld 3-4-1795, zn. van Arnoldus Olders en Anna van Lier; hij hertr. Breyell 19-11-1825 met Maria Luzia Birker] en Maria Agatha Lauter [geb. Breyell 27-8-1793; wed. van Johann Mathias Thoneick].

Thoer.net, 2022.

 

7 november 1823

SCHIMMERT - Gehuwd: Henricus Berkenveld [Berkenfeld, geb. Breslau ca. 1790, rijksambtnaar 1839, overl. Echt 17-10-1850, zn. van Kristiaan Berkenveld en Anna Maria Scheufeld; wedn. van Anna Dorothea Trienissen, overl. Schimmert 7-8-1823] en Anna Maria Staumont [Haumont, Houmont, Stautmont, geb. Brussel 28-11-1794, dr. van Johannes Josephus Staumont en Rosalia Josepha Lagnau; wed. van Josephus Antoon de Brabandere, geh. Geleen 16-12-1820, waarvan een dochter Virginie Josepha de Brabandere, geb. Urmond, tr. Vlissingen 19-7-1848 met David van de Velde].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Rosalia Josephina Berkenfeld, geb. Schimmert … Tr. Posterholt 26-6-1848 met Hendrik Jan Knoth.

2.      Joanna Theresia Berkenfeld, geb. BEESEL-Reuver 6-3-1826 (BS-3/173, get. Joannes Henricus Heijnes en Carel Christian Saalbach). De 20-jarige Jeanette Therese Berkenfeld, geboren ‘op den Reuver’, woonde vanaf 12-12-1847 bij een oom in Antwerpen. Daarvoor woonze bij haar ouders in de Lempstraat te Venlo. Bron: Felixdossier Antwerpen, inv.nr. 481 dossiernr. 5996.

3.      Dorothea Carolina Berkenfeld, geb. Bergen 30-9-1829.

3.      Johanna Maria Berkenfeld, geb. Well gem. Bergen … Tr. 1) Heijthuijsen 28-3-1856 met Peter Johannes Hermans; 2) Heel en Panheel 9-8-1871 met Servaas Helgers.

4.      Johanna Dorothea Berkenfeld, geb. Groesbeek 24-6-1831. Tr. Tilburg 20-10-1876 met Johannes Cornelis Kooijen.

4.      Jan Joseph Berkenfeld, geb. Groesbeek 2-3-1833. Tr. Roermond 22-5-1860 met Petronella Hubertina Stocx. Hiervan kinderen te Roermond.

5.      Carel Fredrik Berkenfeld, geb. Terborg (Wisch) 19-8-1837.

 

17 november 1823

VOERENDAAL - Gehuwd: Anthoon Joseph Theodor August Clavareau [Auguste, geb. Luxemburg 19-9-1787, controleur der belastingen, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Maastricht 6-3-1864, zn. van August François Clavareau en Maria Florence Gilson] en Helena Antoinetta Pauline van Panhuijs [Paulina, geb. Maastricht 23-1-1803, overl. ald. 9-10-1881, dr. van Joannes Cornelius van Panhuijs en Maria Sophia Delwarde].

RHCL, BS Voerendaal; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Josephina Maria Sophia Clavareau, geb. Maastricht 22-11-1824, overl. Schin op Geul (St.-Pieter) 7-6-1905. Tr. Maastricht 17-2-1852 met Eduard de Ras, geb. ’s-Gravenhage, advocaat (1852), griffier van de arrondissementsrechtbank te Maastricht (1888), overl. Maastricht 21-11-1897, zn. van Martinus de Ras, gepensioneerd militair, en Dorothé Hélène Kamps.

2.      Adèle Augustine Clavareau, geb. Maastricht 2-5-1827, overl. Meerssen 26-2-1889. Tr. Maastricht 10-9-1851 met Maximilianus Jacob Nolthenius de Man, geb. Gent ca. 1827, luitenant, overl. Meerssen 17-9-1889, zn. van Anhonius Willem Hendrik de Man en Eugenia Coleta Theresia van de Walle.

3.      Theresia Henrietta Clavareau, geb. Maastricht 26-5-1830, ongehuwd overl. ald. 18-8-1888, oud 58 jaar.

4.      Pierre Jean Auguste Clavareau, geb. Maastricht 12-7-1837, overl. Nijmegen 26-12-1912. Tr. Roermond 14-5-1872 met Marie Amelie Jeanette Milliard.

Zoon Pierre Clavareau werd via zijn huwelijk in 1872 eigenaar van de Hoosterhof te Beesel. De erfgenamen Clavareau verkochten de boerderij op 28 mei 1930 aan de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond.

 

24 november 1823

BRACHT (D) - Gehuwd: Tilmann Timmermans [geb. Bracht 1787] en Johanna van der Velden [geb. Beesel 29-5-1801, dr. van Theodorus van der Velden en Petronella Trines 711-1-1797].

Thoer.net, 2021.

 

25 november 1823

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Sillen [geb. Swalmen 29-9-1799, akkerknecht 1823, overl. ald. 29-4-1857, zn. van Petrus Sillen en Hendrina Bongaerts] en Catharina Custers [geb. Swalmen 8-6-1793, dienstmeid 1823, overl. ald. 2-6-1823, dr. van Silvester Custers en Maria Agnes Wijnen, akkerlieden].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Elisabeth Sillen, geb. Swalmen 21-8-1824, overl. ald. 19-11-1883. Tr. Swalmen 17-9-1852 met Hubertus Sillen.

2.      Hendrina Sillen, geb. Swalmen 22-2-1828, overl. Swalmen 17-8-1887. Tr. Swalmen 20-6-1857 met Hermanus Wijnands.

3.      Maria Agnes Sillen, geb. Swalmen 10-4-1832, overl. ald. 16-1-1833, oud 9 maanden.

4.      Maria Agnes Sillen, geb. Swalmen 3-1-1837, ongehuwd overl. ald. 31-3-1872, oud 34 jaar.

5.      Kornelis Sillen, geb. Swalmen 8-10-1841, overl. ald. 21-8-1925. Tr. Swalmen 23-4-1873 met Anna Maria Gertrudis Heeskens.

 

26 november 1823

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Johann Hensen [Hinsen, geb. Beesel 15-5-1796, kleermaker, geb. Beesel 13-4-1857, overl. ald. 13-4-1857, oud 60 jaar, zn. van Maximilian Heinrich Hensen en Anna Maria Tellers] en Maria Gertrud Erckens [Erkens, geb. Bracht 11-11-1803, overl. Beesel 10-3-1856, oud 53 jaar, dr. van Diedrich Erckens en Sibille Heines].

Thoer.net, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Sibilla Hubertina Hensen, geb. Bracht 22-7-1824.

2.      Peter Heinrich Hensen, geb. Bracht 27-10-1826. Tr. Beesel 8-2-1867 met Agnes Feijen.

3.      Anna Elisabeth Hensen, geb. Beesel 2-9-1829, overl. ald. 4-2-1830 als Maria Elisabeth Hensen, oud 6 maanden.

4.      Maria Catharina Hensen, geb. Beesel 1-4-1832, overl. ald. 24-4-1833, oud 1 jaar.

5.      Petronella Hensen, geb. Beesel 14-3-1834, overl. ald. 9-1-1835, oud 10 maanden.

6.      Maria Catharina Hubertina Hensen, geb. Beesel 1-12-1835, ongehuwd overl. ald. 28-2-1868, oud 32 jaar. Van haar een buitenechtelijke dr. Gertrudis, geb. Beesel 11-2-1859 en een buitenechtelijke zn. Joannes, geb. Beesel 23-11-1866, overl. ald. 6-10-1868. Zij was rond 1867 met beide kinderen inwonend bij haar broer Hendrik.

7.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 18-3-1838.

8.      Gertrudis Hensen, geb. Beesel 26-4-1840, overl. ald. 26-4-1840, ½ uur oud.

9.      Theodorus Hensen, geb. Beesel 14-9-1841, overl. ald. 30-9-1841, oud 16 dagen.

10.    Petrus Joannes Hensen, geb. Beesel 14-9-1841, overl. ald. 17-7-1842 als Pieter Joannes Hensen, oud 10 maanden.

11.    Gertrudis Henssen, geb. Beesel 20-7-1843, overl. ald. 16-6-1844 als Maria Gertrudis Hinsen, oud 11 maanden.

12.    Maria Margaretha Hensen, geb. Beesel 9-1-1847, overl. ald. 18-3-1874. Tr. Beesel 17-5-1872 met Cornelis Wilms.

Peter Jan Hinssen te Leeuwen was op 7-1-1825 betrokken bij een vechtpartij.

De kinderen Hendrik (en na 1867 diens vrouw Agnes Feijen) en Maria Catharina woonden in 1862 op het adres Offenbeek 286bis. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 298.

 

3 december 1823

KESSEL - Gehuwd: Joannes Janssen [geb. Helden 21-5-1800, zn. van Hendrik Janssen en Hendrina Hesen] en Anna Margaretha Winckels [Winkels, geb. Brüggen (D) 6-11-1789, overl. Beesel 2-4-1868, oud 78 jaar, dr. van Pieter Winckels en Anna Catharina Linder].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS; eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.      Henricus Janssen, geb. en ged. Beesel 1-4-1824 (BS-3/64; doopget. Antonius Meuter namens Peter Winkels en Henri.. Theelen), overl. ald. 27-6-1873. Tr. Beesel 16-10-1857 met Hendrina Peeters.

2.      Joannes Mathias Janssen, geb. en ged. Beesel 9-6-1826 (BS-3/198; doopget. Clemens Augustus Meuter namens Joannes Janssen en Maria Agnes Agten), overl. ald. 2-1-1911. Tr. 1) Beesel 7-11-1856 met Gertrudis Huberta Giesen; 2) Beesel 27-1-1869 met Anna Petronella Thissen.

3.      Anna Catharina Janssen, geb. en ged. Beesel 2-5-1829 (doopget. Joannes Petrus Winkels en Hendrina Janssen namens Mechtildis Janssen), overl. ald. 27-3-1866. Tr. Beesel 9-1-1854 met Petrus van der Velden.

Akkerman Joannes Jansen en zijn vrouw Anna Margaretha Winkels woonden in 1862 met hun gezin op het adres Offenbeek 301. Zoon Hendrik (1824) en zijn gezin waren inwonend. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 313.

 

5 december 1823

REUVER ‑ Er is nog steeds geen geld beschikbaar voor de brug over de Schelkensbeek.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/270.

Zie 1-7-1823 en 17-3-1824.

 

11 december 1823

BEESEL - Geboren: Joannes Wilhelmus Weerts, buitenechtelijke zn. van Maria Elisabeth Weerts. Getuigen: Joannes Henricus Heines en Gerardus Smeets.

GHS Beesel, BS-3/43.

 

 

1824

 

7 januari 1824

BREYELL (D) - Gehuwd: Heinrich Hauers [geb. Beesel 8-3-1801, zn. van Joannes Houwers en Ida Janssen] en Sibilla Ida Hermes [geb. Breyell 21-8-1795].

Thoer.net, 2022.

Uit dit huwelijk (vermoedelijk):

1.      Johann Jacob Hauers, geb. Breyell 4-12-1824. Tr. Breyell 11-4-1864 met Wilhelmina Gielen uit Helden.

 

3 februari 1824

HAELEN - Gehuwd: Claudius van Horen [geb. Kessel 26-10-1748, zn. van Gerardus van Horen en Elisabeth Geelen; wedn. van 1) Joanna Gielen; 2) Gertrudis Rees; 3) Cecilia Mans, geh. Heel …, overl. Belfeld 7-4-1819] en Gertrudis Jegers [geb. Haelen, dr. van Steven Jegers en Catharina Albers].

GenLias, 2005.

 

11 februari 1824

BELFELD - Gehuwd (BS): Sibert Schoeren [geb. Belfeld 10-12-1772, overl. ald. 12-12-1855, oud 83 jaar, zn. van Laurens Schoeren en Maria Janssen; wedn. van 1) Anna Sibilla Kraambrukers, geh. Tegelen 25-5-1800, overl. Belfeld 17-12-1807; 2) Allegunde Wussels, geh. Belfeld 29-5-1812, overl. ald. 1-9-1813; 3) Petronella Kraambrukers, geh. Belfeld 20-7-1819, overl. ald. 6-3-1823] en Maria Catharina Fijten [geb. Maasniel 3-5-1779, overl. Belfeld 26-11-1830, oud 52 jaar, dr. van Fijte Fijten en Anna Maria Spee].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Hubertina Schüren, geb. Roermond 23-5-1827 (dr. van Peter x Catharina Fijten). Tr. Belfeld 14-5-1866 met Johannes van Bussel.

 

12 februari 1824

BELFELD - Gehuwd (RK): Sigibertus Schooren uit Beesel en [Anna] Catharina Fijten uit Beesel [begr. Belfeld. 26-11-1830]. Getuigen: Godefridus Schooren en Helena Fijten.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 16.

 

11 maart 1824

JAARSVELD (Utrecht) - Gehuwd: Antonie van Putten [Antoon, geb. IJsselstein (Utrecht), oud 27 jaar, overl. BEESEL 28-9-1864, oud 73 jaar, zn. van Hendrik van Putten en Anna Maria Bouwman of Boumans] en Maria Catharina Sarton [ged. Roermond 2-6-1787, overl. Roermond 18-2-1867, oud 79 jaar, dr. van Joannes Franciscus Sarton en Maria Agnes van Munster].

WieWasWie, 2021.

Antonius van Putten en zijn vrouw Maria Catharina Serton [sic] waren in 1862 inwonend bij het gezin Houtakker-Van de Borst (zie 5-2-1840) op het adres Bussereind 117. Na het overlijden van haar man verhuisde de weduwe Van Putten op 2-7-1865 naar haar geboorteplaats Roermond. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 119.

De aangifte van overlijden van Antoon van Putten werd gedaan door de naburen Cornelius van der Velden, houtdraaier, en Godfried Doesborg, tabakskerver.

 

17 maart 1824

REUVER ‑ De brug over de Schelkensbeek dreigt in te storten.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/270.

Zie 5-12-1823 en 19-5-1825.

 

14 april 1824

SWALMEN - Verzoek van G. Tobben, molenaar te Swalmen, om niet belast graan op te slaan in de molen.

RAL Maastricht, Archief van het Provinciaal bestuur van Limburg, inv.nr. 1085.

Zie ook RAL Maastricht, Archief Provinciale Waterstaat bestuur van Limburg, inv.nr. 0005: corrrespondentie betreffende verzoeken van G. Tobben c.s. en van de graaf van Hoensbroek tot het bouwen van een watermolen op de Swalm (stukken van vóór 1882, o.a. 1842).

 

23 april 1824

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Engel Kurstjens [geb. Belfeld, zn. van Willem Kurstjens en Maria Elisabeth Terpoorten] en Petronella Walraevens [Walravens, geb. Arcen, dr. van Kwerin Walraevens en Beatrix Muijsers].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Elisabeth Hubertina Kurstjens, geb. Arcen … Tr. Tegelen 25-10-1847 met Peter Toebosch.

2.      Hendrina Huberta Kurstjens, geb. Arcen … Tr. Tegelen 18-11-1854 met Peter Hendrik Sprengers.

3.      Beatrix Hubertina Kurstjens, geb. Arcen … Tr. Venlo 18-11-1845 met Johan Godfried Weijers.

4.      Margaretha Hubertina Kurstjens, geb. Arcen … Tr. Roermond 11-9-1860 met Karel Hubertus Schreinemakers.

 

24 april 1824

MAASNIEL - Gehuwd: Josephus Cox [geb. Maasniel 3-4-1789, zn. van Christianus Cox en Joanna Wijnen] en Margaretha Kronen [elders: Anna Catharina Kroenen, Kroonen, geb. Swalmen 7-5-1798 (er staat: 28-4-1798), dr. van Peter Kronen en Maria Catharina Schurens, lees: Schouren].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Cox, geb. Swalmen 10-3-1824, overl. ald. 12-5-1826, oud 1 jaar.

2.      Marie Catharina Cox, geb. Swalmen 28-9-1826, overl. ald. 30-12-1890. Tr. Swalmen 18-1-1865 met Joannes Antonius Smeets.

3.      Christiaan Cox, geb. Swalmen 23-7-1828.

4.      Catharina Cox, geb. Swalmen 21-12-1833.

5.      Joanna Cox, geb. Swalmen 2-5-1837.

 

24 april 1824

MAASNIEL - Gehuwd: Petrus Hendrijks Janssens [geb. Roermond 4-1-1798, zn. van Mathis Janssens en Cornelia op Stal] en Judith Heuts [geb. Swalmen 8-4-1787, overl. Maasniel 17-12-1862, oud 75 jaar,  dr. van Ludovicus Heuts en Joanna Heuts].

GenLias, 2008; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Huberdina Janssens, geb. Maasniel 10-5-1825.

2.      Cornelia Huberdina Janssens, geb. Maasniel 28-7-1827.

3.      Pieter Mathis Janssen, geb. Maasniel 14-9-1831, ongehuwd overl. ald. 5-3-1916, oud 84 jaar.

 

26 april 1824

BELFELD - Gehuwd: Willem Verheijen [geb. Blerick 3-7-1787, overl. Tegelen 4-11-1861, oud 74 jaar, zn. van Jan Verheijen en Anna Catharina Menten] en Anna Straver [Stravers, geb. Gouda 14-3-1787, overl. Tegelen 16-6-1849, oud 62 jaar, dr. van Paulus Straever en Gertrui Stroucken].

WieWasWie, 2021.

Uiit dit huwelijk:

1.      Anna Catharina Verheien [sic], geb. Tegelen 13-8-1825. Tr. Tegelen 8-4-1861 met Peter Gommans.

 

26 april 1824

BELFELD - Overleden: Gerardus Theissen, echtgenoot van Gertrudis Dreesen.

Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

 

26 april 1824

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Janissen [geb. Swalmen 26-5-1778, zn. van Everard Janissen en Margaretha Clumpkens; wedn. van Elisabeth Janssen, overl. Swalmen 15-11-1821] en Petronella Janssen [geb. Baexem 6-3-1786, dr. van Hendrik Janssen en Mathia Cremers].

GenLias, 2004.

 

27 april 1824

BELFELD - Gehuwd: Leonard Busscheler [geb. Belfeld 5-2-1801, zn. van Jan Busscheler en Maria Elisabeth ter Poorten] en Anna Catharina Thoer [Thör, geb. Bracht 14-6-1798, dr. van Antonius Thoer en Anna Catharina Kranebrökers].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk:

1.      levenloos kind (m), geb./overl. Belfeld 19-1-1825.

2.      Maria Elisabeth Busseler, geb. Belfeld 11-6-1826. Tr. Kaldenkirchen (D) 28-6-1850 met Peter Heinrich Peuten.

 

28 april 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Leonardus Rutten [geb. Beesel 20-7-1801, werkknecht, akkerman, overl. ald. 6-10-1868, oud 67 jaar, zn. van Jacobus Rutten en Petronella Thijssen] en Hendrina Franssen [geb. Belfeld 2-8-1797, werkmeid, overl. ald. 3-2-1857, oud 59 jaar, dr. van Joannes Franssen en Ida van der Velden].

GHS Beesel, BS-3/68; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Jacobus Rutten, geb. Beesel 7-1-1825, ongehuwd overl. ald. 12-11-1845, oud 20 jaar.

2.      Henricus Rutten, geb. Beesel 4-8-1826, overl. ald. 30-8-1826, oud 1 maand.

3.      Franciscus Rutten, geb. Beesel 28-7-1827, overl. ald. 16-1-1874. Tr. Beesel 20-10-1854 met Petronella Rutten.

4.      Ida Rutten, geb. Beesel 3-7-1829. Tr. Amern (D) 20-4-1857 met Johann Wilhelm Brückels.

5.      Joannes Rutten, geb. Beesel 13-11-1831, overl. ald. 9-1-1832, oud 2 maanden.

6.      Petronella Rutten, geb. Beesel 7-11-1832, overl. ald. 3-9-1835, oud 2 jaar.

7.      Johannes Rutten, geb. Beesel 18-12-1834. Tr. Beesel 1-4-1865 met Helena Dings.

8.      Petronella Rutten, geb. Beesel 4-2-1837, overl. ald. 22-6-1839, oud 2 jaar.

9.      Elisabeth Rutten, geb. Beesel 10-4-1839, overl. ald. 3-12-1923. Tr. Beesel 25-4-1862 met Albertus Dewinden.

10.    Pieter Hubertus Rutten, geb. Beesel 23-4-1842, overl. ald. 3-1-1928. Tr. Beesel 25-4-1873 met Aldegonda Timmermans.

In de huwelijksbijlagen een akte met persoonsbeschrijving uit de Nationale Militie waaruit blijkt dat hij na loting niet werd opgeroepen. Tevens een akte van de vrederechter d.d. 7-1-1824 waarbij Johan Franssen en Ida van der Velden verklaren dat hun dochter Hendrina in Belfeld werd geboren, maar dat haar geboorteakte noch in Belfeld noch in Tegelen is opgemaakt. Op hun verzoek verklaren Mathis Franssen, herbergier te Venlo oud 41 jaar; Johan van den Ham, hovenier te Venlo oud 74 jaar; Johan Hendrix, hovenier te Venlo oud 43 jaar; Dionisius Hinsen, akkerman wonend in de bantuin van Venlo oud 52 jaar; Johan Geraets, akkerman te Belfeld oud 76 jaar; Johan Franken, wever te Belfeld oud 45 jaar; en Nicolaus Rutten, akkerman te Beesel oud 45 jaar (voorheen knecht bij familie Franssen), dat hen bekend is dat Hendrina Franssen op 2 augustus 1797 in Belfeld werd geboren en diezelfde dag in Tegelen is gedoopt. Tevens verzoekschrift van Hendrina Franssen aan het vredegerecht en advies daarop van het Openbaar Ministerie.

Akkerman Leonard Rutten, weduwnaar, was in 1862 gezinshoofd op het adres Offenbeek 298 met inwonend de ongehuwde kinderen Joannes, Elisabeth en Peter Hubert. Schoonzoon Albert Dewinden werd in 1862 inwonend, schoondochter Helena Dings in april 1864. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 310.

 

29 april 1824

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Rutten en Hendrina Fransen [vrm. dr. van Franciscus Franssen en Ida van der Velden]. Getuigen: Franciscus Fransen en Gerardus Tiesen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 199.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacobus Rutten, ged. Beesel 7-1-1825 (get. Joannes Franssen en Catharina Linssen).

2.      Henricus Rutten, ged. Beesel 4-8-1826 (get. Mathias Rutten en Ida van der Velden).

3.      Franciscus Rutten, ged. Beesel 28-7-1827 (get. Franciscus Franssen en Joanna Rutten).

4.      Ida Rutten, ged. Beesel 3-7-1829 (get. Rutgerus Rutten en Wilhelmina Franschen).

5.      Joannes Rutten, ged. Beesel 13-11-1831 (get. Henricus Rutten en Mechtildis Franssen).

6.      Petronella Rutten, ged. Beesel 7-11-1832 (get. Joannes Dings en Martina Rutten).

 

3 mei 1824

BREYELL (D) - Gehuwd: Peter Beckers [geb. Beesel 29-6-1796, zn. van Petrus Beckers en Anna Catharina Houben] en Maria Helena Christina Birker [geb. 1799].

Thoer.net, 2021

 

3 mei 1824

SWALMEN - Gehuwd: Hendricus Ramakers [geb. Swalmen 10-7-1789, zn. van Hendrik Ramakers en Cornelia Geraedts; hij hertr Swalmen 24-2-1835 met Joanna Maria Wuts] en Anna Gertrudis Heijnen [geb. Swalmen 9-8-1788, overl. ald. 15-11-1832, dr. van Willem Heijnen en Anna Catharina Huijben; wed. van Hendrik Sanders, overl. Swalmen 26-6-1823].

GenLias, 2004.

 

6 mei 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Paulus Olders [geb. Belfeld 29-12-1791, dienstknecht, overl. ald. 22-2-1852, zn. van Joannes Olders en Margaretha Meerts; hij hertr. Beesel 20-1-1830 met Anna Gertrudis Beckkers] en Petronella Croonen [geb. Beesel 16-3-1801, overl. Belfeld 6-9-1829dr. van Mathias Croonen en Sophia Beckkers, Bekkers].

GHS Beesel, BS-3/71; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS, tweeling):

1.      Joannes Olders, geb. Beesel 27-3-1825, ged. 28-3-1825 (get. Petrus Peters en Sophia Beckkers), overl. ald. 3-4-1825.

2.      Wilhelmus Olders, geb. Beesel 27-3-1825, ged. 28-3-1825 (get. Mathias Croonen en Anna Catharina Aalders), overl. Belfeld 29-4-1883. Tr. Belfeld 2-5-1859 met Henrica Coenders.

In de huwelijksbijlagen akte van het vredegerecht d.d. 26-4-1824 waarbij Paulus Olders, knecht te Beesel, meerderjarige zoon van Johannes Olders en Margaretha Meerts, verklaart dat de gemeente Belfeld geen overlijdensakte heeft van zijn vader. Op zijn verzoek verklaren zeven personen, te weten Conrardus Meertz, akkerman te Belfeld oud 58 jaar (en zwager van de overledene); Hendrik Olders, akkerman te Belfeld oud 42 jaar (neef); Franciscus Janssen, schepen oud 57 jaar (neef); Matheus Kroonen, akkerman oud 70 jaar; Theodor Gielen, akkerman oud 60 jaar; Pieter Beurskens, akkerman oud 45 jaar en Pieter Peeters, akkerman oud 58 jaar, de vijf laatstgenoemden wonend te Beesel, dat genoemde Joannes Olders ‘met Blaaken Paaschen’ 1800 is overleden en vervolgens in de parochie Tegelen is begraven ‘om redenen Tegelen tot dien tijde nog kurvaest was en en in de kerken bij hun door de omstandigheden van tijd geenen godsdienst konde gedaan worden, vermits de deuren ervan op gezag van hoogere overigheid gesloten waren’.

 

8 mei 1824

MAASNIEL - Gehuwd: Caspar Schoonhoven [geb. Swalmen 7-12-1772, dienstknecht te Maasniel 1824, overl. Melick 24-2-1840, oud 67 jaar, zn. van Franciscus Schoonhoven en Jacomina Bollen; wedn. van Petronella Tellers, geh. Melick 20-11-1798, overl. ald. 2-10-1812] Maria Elisabeth Tevissen [geb. Herkenbosch 9-6-1792, dienstmeid te Maasniel 1824, overl. ald. 31-3-1838, oud 48 jaar, dr. van Petrus Tevissen, ook Thevissen, en Anna Catharina Hendrix, ook Hendriks].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Hubertina Schonhoven, geb. Melick en Herkenbosch 24-2-1828.

2.      Leonardus Schoonhoven, geb. Melick en Herkenbosch 6-11-1831.

3.      Jakomina Schonhoven, geb. Melick en Herkenbosch 27-8-1834.

 

12 mei 1824

BEESEL - Gehuwd: Petrus Pauls Olders [Aalders, Alders] en Petronella Croonen [Cronen, verm. dr. van Mathias Croonen en Sophia Beckers]. Getuigen: Wilhelmus Croonen en Joannes Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 199.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Joannes Aalders, geb. Beesel 27-3-1825, ged. 28-3-1825 (get. Petrus Peters en Sophia Beckers; zn. van Paulus x Petronella Cronen).

2.      Wilhelmus Aalders, geb. Beesel 27-3-1825, ged. 28-3-1825 (get. Mathias Croonen en Anna Catharina Aalders; zn. van Paulus x Petronella Cronen].

 

12 mei 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Wilhelmus Schoolmeesters [geb. Beesel 28-5-1786, oud 36 jaar, overl. ald. 22-3-1866, oud 79 jaar, zn. van Gerardus Schoolmeesters en Anna Maria Ummels; wedn. van Cornelia Nijssen, geh. Beesel 29-4-1814] en Joanna Margaretha Heggers [geb. Belfeld 11-5-1792, dr. van Steven Heggers en Eleonora Peeters].

GHS Beesel, BS-3/73.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Godefridus Schoolmeesters, geb. Beesel 2-4-1825. Tr. Beesel 17-6-1859 met Joanna Verheijen.

2.      Leonora Schoolmeesters, geb. Beesel 19-8-1829.

3.      Andreas Schoolmeesters, geb. Beesel 30-11-1832. Tr. Beesel 5-1-1866 met Maria Catharina Luttels.

4.      Joannes Schoolmeesters, geb. Beesel 27-5-1836.

Akkerman Willem Schoolmeesters, weduwnaar, woonde in 1862 met zijn zoon Andreas op het adres Offenbeek 295. Inwonend was dienstmeid Maria Catharina Luttels, die in 1866 trouwde met Andreas en bleef inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 307.

 

13 mei 1824

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Schoolmeesters en Joanna Heggers. Getuigen: Hubertus Beckers en Joannes Peeters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 199.

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Schoolmeesters, ged. Beesel 2-4-1825 (get. Gerardus Schoolmeesters en Gertrudis Heggers).

2.      Leonora Schoolmeesters, ged. Beesel 19-8-1829 (get. Joannes Heggers en Maria Helena ter Poorten).

3.      Andreas Schoolmeesters, ged. Beesel 1-12-1832 (get. Petrus Heggers en Anna Catharina Schoolmeesters).

 

28 mei 1824

HORN - Gehuwd: Theodor Kessels [geb. Swalmen 7-2-1780, zn. van Peter Kessels en Maria Curvers] en Joanna Gisbers [geb. Horn, dr. van Leonard Gisbers en Marie Gubbels].

GenLias, 2005.

 

10 juni 1824

BELFELD – Verklaring over diefstal van heideplaggen.

Rond 'drie uren na de middag' verklaart Christoffel Dorssers, veldwachter van Belfeld aangesteld tot bescherming van de eigendommen van de gemeente alswel particulieren:

'gekomen zijnde in het gemeente Meerlebroek, ontrent de Nieuwerf, zag ik van verre, dat drie personen bezig waren om twee karren te bevrachten met vlincken of groezen gekapt in de strecken weiland gereserveerd voor het vee bij overeenkomst en door hooger gezag in de jaren 1551 en 1562 vastgesteld, deze drie personen naderende, bevond ik dat zij waren Matijs Siebers daghuurder alhier, Pieter Siebers en Mathijs Rijvers akkerlieden en voorlieden der karren woonachtig in Tegelen, alle naburen aan de Rijversbeek, hen te kennen gevende, dat zij in overtreeding waren, en dat zij volstrekt niet meer het gemeente weiland mogten verwoesten noch schade aanregten, wierd mij met de grootste onbeschoftheid geantwoord, dat de vlinken of groezen voor eerstgenoemden Matijs Siebers waren, waaruit eene dubbelde overtreeding te vermoeden is, zo als ook reeds de geruchten lopen, dat Matijs Siebers, groezen heeft gekapt en gemeentens weidens verwoest, en dat Pieter Sijbers en Matijs Rijvers eigenaars der karren, over en weer voor Matijs Siebers en voor hen zelfs invoeren, waaraf het tegenwoordige relaas heb opgesteld en gesloten den elfden dezer ten elf uren voor de middag'.

RAL Maastricht, Provinciaal Archief inv.nr. 11972.

Met dank aan Jan Ickenroth.

 

18 juni 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Heuvelmans [geb. Beesel 7-2-1795, kuiper, overl. Beesel 18-2-1833, oud 40 jaar, zn. van Thomas Heuvelmans en Anna Catharina Stroeken; hij hertr. Beesel 27-1-1831 met Maria Mechtildis van Dael] en Joanna Misdom [geb. Beesel 19-8-1803, overl. ald. 12-6-1830, dr. van Wilhelmus Misdom en Sophia Verhaag].

GHS Beesel, BS-3/78.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Thomas Franciscus Heuvelmans, geb. Beesel 23-10-1824, ongehuwd overl. Helden 13-9-1842, oud 18 jaar.

2.      Conrardus Hubertus Heuvelmans, geb. Beesel 7-5-1826, overl. ald. 22-5-1826, oud 15 dagen.

3.      Wilhelmus Hubertus Heuvelmans, geb. Beesel 7-5-1826, overl. ald. 19-5-1826, oud 13 dagen.

4.      Joanna Heuvelmans, geb. Beesel 20-1-1827, overl. ald. 20-1-1827 (als Joannes?! CONTROLEREN), oud 2 uur.

5.      Wilhelmina Sophia Hubertina Heuvelmans, geb. Beesel 7-5-1828, religieuse, overl. Boxmeer 20-9-1856, oud 28 jaar.

6.      Maria Magdalena Heuvelmans, geb. Beesel 24-5-1830, overl. ald. 23-7-1830, oud 2 maanden.

In de huwelijksbijlagen (verfilming 424/633) een akte d.d. 1-6-1824 opgemaakt op verzoek van Joanna Misdom, meerderjarige dochter van Wilhelmus Misdom, akkerman gewoond hebbend en overleden te Beesel, en Sophia Verhaag. Zij is voornemens om te gaan trouwen, maar de daarvoor vereiste geboorte- of doopakte ontbreekt. Op haar verzoeken verklaren Pieter Misdom, akkerman oud 39 jaar )oom van vaderskant); Hubertus Misdom, akkerman oud 36 jaar (idem); Johan Francis Nymans, akkerman oud 53 jaar; Wilm Trines, akkerman oud 46 jaar; Pieter Leenaarts, kleermaker oud 36 jaar; Albertus Bloemaerts, akkerman oud 60 jaar; en Matheus Gereats, particulier oud 84 jaar, allen wonend te Beesel, dat zij goed bekend zijn met Joanna Misdom en haar moeder, die nu in Helden woont. Zij verklaren dat Joanna is geboren op 19 augustus 1803, maar dat haar geboorte door de omstandigheden of verzuim niet is opgenomen in het geboorteregister.
Met verklaring d.d. 20-5-1824 van Sophia Verhaag, weduwe van Wilhelmus Misdom, nu hertrouwd met koster Jacob Joosten, wonend aan de Capelle te Helden, waarbij zij haar toestemming geeft aan haar dochter Joanna Misdom om te trouwen met de kuiper Petrus Heuvelmans te Beesel.

 

20 juni 1824

BEESEL - Gehuwd: Petrus Heuvelmans [ged. Beesel 7-2-1795, overl. ...; zn. van Thomas Heuvelmans en Anna Catharina Stroecken; hij hertr. met Mechtildis van Dael] en Joanna Misdom [ged. ..., overl. Beesel 12-6-1830]. Getuigen: Petrus Misdom en Hubertus Misdom.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 199.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Thomas Heuvelmans, ged. Beesel 23-10-1824 (get. Joannes Franciscus Niemans en Sophia Verhaag).

2.      Conrardus Hubertus Heuvelmans, ged. Beesel 7-5-1826 (get. Joannes Joosten en Catharina Stroex), overl. ald. 22-5-1826.

3.      Wilhelmus Hubertus Heuvelmans, ged. Beesel 7-5-1826 (get. Wilhelmus Terstappen en Wilhelmina Joosten), overl. ald. 19-5-1826.

4.      Wilhelmina Sophia Hubertina Heuvelmans, ged. Beesel 1-5-1828 (get. Joannes Nijskens en Wilhelmina Joosten).

5.      Maria Magdalena Heuvelmans, ged. Beesel 24-5-1830 (get. NN en NN), overl. ald. 23-7-1830.

 

21 juni 1824

GOUDA - Gehuwd: Anthonie Cornelis Josephus van den Braak [geb. Pijnacker 3?-3-1803, overl. Beesel 10-12-1863, oud 60 jaar, zn. van Laurens van den Braak en Adriana Wilhelmina van Rooijen] en Petronella Andriola van Porta [geb. Gouda 21-3?-1805, overl. Afferden 10-11-1881, oud 76 jaar, dr. van Johannes Andriola van Porta en Gertrudis de Koster].

WieWasWie, 2021; huwelijksadvertentie in Rotterdamsche Courant d.d. 22-6-1824.

Rijksambtenaar Antonie Cornelis Josephus van den Braak en zijn vrouw Andriola van Porta vestigen zich in 1852 vanuit Tegelen op het adres Reuver 227. Zijn weduwe verhuisde op 4-5-1864 naar Mook. Het pand werd hierna bewoond door de weduwe Frappier-Van Es en haar dochter Catharina Eliza (zie gezin 18-7-1842). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 236.

 

24 juni 1824

BEESEL ‑ Gegevens inzake het schoolbezoek door arme behoeftige kinderen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/294 en /390.

Bevat geen bijzonderheden.

 

21 juli 1824

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Pansaert [geb. Swalmen, zn. van Hermanus Pansaert en Elisabeth Beek] en Elisabeth Verheggen [geb. Swalmen, dr. van Zeger Verheggen en Anna Maria op den Camp].

GenLias, 2007.

 

21 juli 1824

SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Smeets [geb. Swalmen 23-10-1797, dienstknecht wnd. Boukoul, overl. ald. 2-5-1856, oud 58 jaar, zn. van Antoon Smeets en Maria Peters; hij hertr. 1) Swalmen 5-5-1828 met Anna Catharina Meusers, overl. Posterholt 9-2-1848; 2) Swalmen 22-1-1849 met Anna Catharina Cox] en Marie Elisabeth Meerts [geb. Swalmen 8-12-1793, overl. ald. 9-12-1827, oud 34 jaar, dr. van Wilhelmus Meerts en Petronella Domen, ook: Daemen].

GHS Swalmen, BS-1824/36; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Antoon Smeets, geb. Swalmen 23-10-1825, overl. ald. 30-10-1825, oud 6 dagen.

2.      Joannes Wilhelmus Smeets, geb. Swalmen 3-7-1827, overl. ald. 17-12-1827, oud 5 maanden.

 

15 augustus 1824

BEESEL ‑ Tilman Crins, fuselier bij de 4e compagnie eerste bataljon der 14e afdeling, overlijdt te Maastricht.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/384 en /389.

 

17 augustus 1824

SWALMEN - Gehuwd (BS): Peter Waelenbergh [Walenbergh, geb. Montfort 22-6-1798, zn. van Joannes Waelenbergh en Maria Knops; hij hertr. 1) Swalmen 31-5-1852 met Agnes Cox, overl. Swalmen 10-7-1857; 2) Swalmen 11-11-1857 met Helena Vaessen] en Helena Timmermans [geb. Swalmen 5-2-1794, overl. ald. 17-2-1852, dr. van Joachim Timmermans en Eva Amberg].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Eva Waelenbergh, geb. Swalmen 27-1-1825.

2.      Anna Gertrudis Waelenbergh, geb. Swalmen 8-4-1826.

2.      Anna Margaretha Walenbergh, geb. Swalmen 14-12-1828, overl. ald. 8-8-1889. Van haar een dochter Helena Walenbergh (geb. Swalmen 8-12-1850). Tr. Swalmen 22-1-1851 met Peter Ronken.

3.      Jan Hendrik Walenbergh, geb. Swalmen 17-11-1830. Tr. Swalmen 2-7-1857 met Wilhelmina op den Camp.

Pieter Walenberg woonde in 1843 aan de Kroppestraat (sectie C 65).

 

13 september 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Franciscus Martinus Giesen [geb. Beesel 10-11-1781, smid wonend op de molen van Ronckenstein 1824, overl. ald. 23-12-1847, zn. van Michiel Giesen en Windelina Bongers; wedn. van Anna Maria Neeten, geh. Beesel 17-4-1820, overl. Beesel ‘op Ronkensteens molen’ 25-1-1824] en Catharina Ebus [geb. in de bantuin van Venlo ‘op de hooge molen’ 1 nivôse jaar V, oud 28 jaar, overl. Beesel 12-9-1859, dr. van wijlen Joannes Ebus, molenaar, en Margaretha Hendriks].

GHS Beesel, BS-3/86; GenLias, 2005 (ouders bruidegom niet vermeld); huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Catharina Margaretha Gijsen, geb. Beesel 28-6-1825. Tr.  Breyell (D) 26-4-1860 met Johann Mathias Terhaag, later wonend te Schaag (D).

2.      Gertrudis Huberta Giesen, geb. Beesel 3-9-1827. Tr. Beesel 7-11-1856 met Joannes Mathias Janssen.

3.      Petronella Giesen, geb. Beesel 21-11-1830, overl. ald. 11-6-1854.

4.      Anna Elisabeth Giesen, geb. Beesel 7-12-1833. Tr. 1) Breyell (D) 15-10-1864 met Mathias Bötzkes; 2) Breyell (D) 20-10-1873 met Peter Mathias Wirtz.

In de huwelijksbijlagen de beide afkondigingen van de huwelijksbeloften te Venlo afgekondigd op 29-9-1824 en 5-9-1824.

 

13 september 1824

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Martinus Giesen, weduwnaar [van Catharina Neeten, geh. Beesel 20-4-1820], en Anna Christina Ebus. Getuigen: Henricus Wolters en Gerardus Stokx.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 200.

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Huberta Giesen, ged. Beesel 3-9-1827 (get. Petrus Anthonius Ebus en Gertrudis Giesen).

2.      Petronella Giesen, ged. Beesel 21-11-1830 (get. Leonardus Giesen en Petronella Titeleer).

 

8 oktober 1824

SWALMEN - Gehuwd: Theodor Bloemers [geb. Swalmen 20-2-1772, dagloner oud 51 jaar, zn. van Conrard Bloemers en Petronella Deders; wdn. van 1) Elisabeth Peters, geh. Swalmen 12-4-1812, overl. ald. 8-12-1814; 2) Joanna Clumpkens, geh. Swalmen 1-4-1815, overl. ald. 28-12-1823] en Joanna Drippen [Joanna Barbara, geb. Beesel 26-6-1786, dienstmeid, overl. Swalmen 25-2-1855, oud 69 jaar, dr. van Joannes Drippen en Catharina Simons].

GHS Swalmen, BS-1824/56.

Uit dit huwelijk:

1.      Conrardus Bloemers, geb. Swalmen 1-10-1825, ongehuwd overl. ald. 29-1-1859, oud 33 jaar.

 

9 oktober 1824

BEESEL ‑ Gegevens inzake de arrestatie van 3 personen die een diefstal zouden hebben gepleegd ten huize van Jan Erkens, die zeer afgelegen woont.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/308.

Het gezin woonde verm. in de Beukelen (zie o.a. Historische Provincieatlas blz. 49, omgeving Egyptische Hut).

 

12 oktober 1824

BREYELL (D) - Gehuwd: Gerardus van Dick [geb. Beesel 13-1-1804, zn. van Petrus van Dijck en Aldegondis Hendrickx] en Maria Catharina Kox [geb. Breyell 10-8-1801].

Thoer.net, 2021.

 

14 oktober 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Mathias Hausmans [Jan Mathijs, geb. Waldniel (D) 20-1-1801, werkknecht, zn. van wijlen Mathias Hausmans {geb. en overl. te Amern St.-Georg, zn. van Peter Hausmans en Helena Junckers} en Anna Smitz {Schmitz} wonend te Amern, aanwezig bij dit huwelijk] en Maria Margaretha Waters [geb. Kirspelwaldniel (D) 9-1-1801 / 29 prairial jaar IX, dr. van Martinus Waters {geb. Amern St.-Anton, overl. Waldniel, zn. van Laurenz Waters en Catharina Munten} en Maria Gertrud Camper {Kamper}, die aanwezig is bij dit huwelijk]. Getuigen: Laurens Hausmans, broer van de bruidegom wonend te Waldniel, Joan Peter Waters, broer van de bruid wonend te Waldniel, akkerman Wilhelmus Goossens wonend te Beesel en Joan Spée wonend te Beesel.

GHS Beesel, BS; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

In de huwelijksbijlagen een persoonsbeschrijving van de Nationale Militie. Met verklaring van de burgemeester van Waldniel dat tegen dit voorgenomen huwelijk geen bezwaar is gemaakt. Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

20 oktober 1824

BEESEL - Gehuwd (BS): Henricus Leonardus Hensen [geb. Beesel 23-3-1793, kleermaker ('snijder'), zn. van Maximiliaan Henricus Hensen {geb. te Suggerath, kleermaker} en Anna Maria Tillijers {Telders, Tellgers, geb. te Melick}] en Maria Josephina Duijzend [Duzend, geb. Haelen 30-5-1803, naaister, dr. van wijlen Joannes Duijzend {geb. Neer, overl. Haelen, zn. van Godefridus Duijzend} en Aldegonda Knoops, werkvrouw wonend te Neer].

GHS Beesel, BS-3/95; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Pieter Hensen, geb. Beesel 20-7-1825.

2.      Maria Catharina Hensen, geb. Beesel 20-2-1827.

3.      Joannes Hendrikus Hensen, geb. Beesel 6-6-1829.

4.      Lambertus Hensen, geb. Beesel 29-5-1833.

5.      Godefridus Hensen, geb. Beesel 30-11-1835.

6.      Henricus Hensen, geb. Beesel 30-11-1835.

In de huwelijksbijlagen akte van de Nationale Militie waaruit blijkt dat de bruidegom werd vrijgesteld wegens lichaamsgebreken (‘mismaaktheid der beenen’). Met verklaring van de schout van Neer dat dit huwelijk op 10 en 17 oktober 1824 is afgekondigd.

 

21 oktober 1824

BEESEL - Gehuwd: Henricus Leonardus Hensen [ged. Beesel 23-3-1793, overl. ...; zn. van Maximilianus Henricus Hensen en Anna Maria Telgers] uit Beesel en Maria Josepha Duizent uit Neer. Getuigen: Mathias Dohmen en Huberdina van der Linden.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 200.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Hensen, ged. Beesel 20-7-1827 (get. Henricus Hensen en Aldegondis Knoups).

2.      Anna Catharina Hensen, ged. Beesel 20-2-1827 (get. Petrus Duizent en Anna Maria Tellers).

3.      Joannes Henricus Hensen, ged. Beesel 6-6-1829 (get. Henricus Janssen en Joanna Elisabetha Hensen).

 

21 oktober 1824

AMERN SANKT GEORG (D) - Gehuwd: Johann Mathias Wienen [geb. Amern 10-2-1786] en Cornelia Bloemers [geb. Swalmen 16-11-1786, dr. van Adolphus Blomers en Anna Theelen].

Thoer.net, 2021.

 

24 oktober 1824

BOUKOUL ‑ Peter van Vlodrop e.a. te Venlo verkopen een huis, schuur, stallen en moestuin te Swalmen-Boukoul aan Jacob Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1824/57.

Zie 21 januari 1821.

 

27 oktober 1824

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Baptiste Simons [Mathis, geb. Maasniel 14-5-1792, dagloner 1824, overl. Swalmen 2-4-1829 als Mathis Simons, oud 37 jaar, zn. van Mechtildis Simons (zonder vaste woonplaats); wedn. van Anna Catharina Peters, overl. Elmpt (D) 3-5-1823] en Anna Catharina Bloemers [geb. Swalmen, dr. van Damasius Bloemers, dagloner, en Marie Houben, dagloonster 79-10-1791; zij hertr. Swalmen 28-8-1832 met Gerard Geraedts].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Thomas Simons, geb. Swalmen 9-10-1825, overl. ald. 17-10-1825, oud 8 dagen.

2.      Marie Elisabeth Simons, geb. Swalmen 2-3-1827, overl. ald. 29-4-1843, oud 16 jaar.

 

30 oktober 1824

BEESEL ‑ De veldwachter is op 4 oktober mishandeld door Jan Houvers en Peter Strouckx uit Tegelen, "woonende te Tegelen naast eenen smits, zijnde de eerste huiser regs als men van Belfelt na Tegelen gaat, aen den weg van Steil na Kaldenkerken".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/306 en /313.

 

15 november 1824

BAEXEM - Gehuwd: Jan Jansen [geb. Swalmen 19-7-1794, zn. van Paulus Janssen en Maria Evers] en Petronella Raemaekers [geb. Baexem, dr. van Mathias Raemaekers en Anna Catharina Hillekens].

GenLias, 2005.

 

22 november 1824

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Haanen [geb. Belfeld 18-9-1794, zn. van Jacobus Haenen en Christina van Lier; vgl. ook huwelijk Kaldenkirchen 12-4-1826] en Petronella Margaretha Moers [geb. Bracht 1790].

Thoer.net, 2022.

 

24 november 1824

TEGELEN - Gehuwd: Adolf Cousin [geb. Parijs 10-7-1797, ambtenaar van de 2e klasse der -in en uitgaande rechten te Tegelen (1824), commies van de 2e klasse van ’s rijks belastingen te Ottersum (1825), ‘ambtenaar van ’s rijks middelen’ te Kessel (1829), ambtenaar van de accijnsen te Horst (1831), ‘kommis te paard’ te Horst (1832), overl. Horst 16-3-1832 ‘in het huis gelegen in het dorp’ (aangifte door de naburen Frans Hoebers, metselaar, en Josef Beckers, smid), oud 34 jaar, zn. van Antonius Claudius Cousin, overl. Parijs 22-6-1813, en Jeanne Julie Josephe Desmoutiers, overl. Parijs 12-10-1822] en Anna Barbara Sacré [ook: Barbara Clara Sacrée, geb. Tegelen 20-7-1807, naaister te Tegelen 1827, overl. Swalmen 16-7-1857, volgens aangifte oud 47 jaar, dr. van Peter Noël Sacré en Cornelia Naus].

WieWasWie, 2021; verfilmingen BS Tegelen, Ottersum, Swalmen, Kessel, Horst.

Uit dit huwelijk:

1.      Carolina Cousin, geb. Ottersum 17-11-1825, overl. ald. 21-12-1825 ‘in het woonhuis van haere ouders binnen deze gemeente op de Zeldersche Hey’ (Zelderheide), oud 1 maand.

2.      Adolphus Antonius Cousin, geb. Swalmen 23-1-1827 (in de Hoogstraat in het huis van haar grootvader Pieter Noël Sacré die de geboorteaangifte doet), overl. Roermond 23-6-1899, oud 72 jaar. Tr. Roermond 16-2-1860 met Elisabeth Leeflang.

3.      Francis Jozef Cousin, geb. Kessel 23-3-1829. Tr. Roermond 23-6-1857 met Johanna Gertruda van den Heuvel, waarvan kinderen te Roermond.

4.      Jan Cousin, geb. Horst 3-10-1831, overl. ald. 21-2-1832 ‘in het huis gelegen in het dorp’, oud 4 maanden.

Van Barbara Sacré bovendien buitenechtelijke kinderen:

-        Maria Josepha Sacré, geb. Swalmen juli 1838 (volgens akte van bekendheid). Tr. Swalmen 21-6-1859 met Jacobus Giebelen. Zij moet indentiek zijn met: Joseph (m) Sacré, geb. Swalmen 24-7-1838 (geboren in het huis van grootvader Pieter Noel Sacré; aangifte door vroedvrouw Petronella Clumpkens). Bij haar huwelijk werd een akte van bekendheid opgesteld omdat haar geboorteakte onvindbaar was.

-        Helena Sacré, geb. Swalmen 13-8-1842 in de Hoogstraat (aangifte door vroedvrouw Petronella Clmupkens), overl. Gelderingen gem. Steenwijkerwold (Ov) 28-1-1922, oud 79. Zij bevalt Swalmen 29-2-1864 van een buitenechtelijke dochter Barbara Sacré. Tr. Roermond 19-11-1867 met Jacobus Klinger, waarvan een zoon Antonius Hubertus Eugène Klinger, geb. Maastricht 14-9-1868; en dochter Josephina Hubertina Ernestina Klinger, geb. Kerkrade 10-2-1871.

Adolf Cousin was in 1825 en 1827gestationeerd ‘aan de Hekkens’, een grensovergang op de Zelderheide ten oosten van Ottersum. Voor verkoop van onroerend goed onder Swalmen door de erfgenamen Cousin zie 27-3-1850.

 

1825

3 januari 1825

REUVER ‑ Herbergier T. van der Velden wordt geverbaliseerd omdat hij niet op de bepaalde tijd zijn huis gesloten had. Diverse personen hebben elkaar geslagen en gebeten, waaronder H. Strouken en W. Smeets volgens de burgemeester de grootste belhamels zijn.

"... zij moeten wel ontrent met 15 bijeen geweest zijn; de grootste straatschenderij gemaakt die men zich denken kan, door zig te slaan, in het schreven ..."

De burgemeester verzoekt een boete vast te stellen van 4 francs per persoon, te betalen aan de armenontvanger, Van den Broeck op de Reuver.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/325.

 

7 januari 1825

REUVER ‑ De burgemeester deelt de Vredesrechter te Venlo mee dat de lijst van betrokken personnen er na nader onderzoek uitziet als volgt:

"... zoo zijn deze navolgende persoonen op den eersten dezer 's avonds bij de goddelooze twisten en handdadigheden geweest, te weeten: Jan van der Velden, daaghuurder woonende op den Reuver; Laurens Kremers, daaghuurder woonende op den Reuver onder Beesel; Antoon Nijssen, werknegt bij Van der Broeck op den Reuver; Paulus Tijssen, werknegt bij Spée op den Reuver; Peter Jan Hinsen, kleermaker wonende te Lewen, gehugt onder Beesel ..."

Naar verluidt is eerst de kaars in de kamer bij Van der Velden uitgeblazen, waarop het gevecht begonnen is "... zoo dat zij de kachel, stoel, tafel, alles omgeworpen hebben. Zij hebben zich niet alleen in de kamer van het huis van Van der Velden (te Leeuwen) geslagen, maar zelfs onderwegen tot op den Reuver, en zich aangestelt als de leuwen."

PS van de burgemeester: "zoo als ik hore, moeten de gebroeders Beckers wel de oorzaak zijn van deze twisten."

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/330.

 

18 januari 1825

SWALMEN - Gehuwd: Willem Janssen [geb. Swalmen 11-1-1800, dagloner 1825, zn. van Willem Janssen en Gertrudis Heuts, dagloonster] en Anna Catharina Polmans [geb. Maasniel 12-9-1800, overl. Swalmen 3-12-1850, oud 50 jaar, dr. van Jacobus Polmans, kleermaker, en Maria Sillen, kleermaakster].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Wilhelmus Janssen, geb. Swalmen 4-11-1825. Tr. Swalmen 27-1-1865 met Maria Gertrudis Roosen.

2.      Maria Gertrudis Janssen, geb. Swalmen 20-1-1828, overl. ald. 30-10-1828, oud 10 dagen.

3.      Maria Gertrudis Janssen, geb. Swalmen 18-9-1829, overl. Venlo 14-11-1908. Tr. Swalmen 27-1-1865 met Johann Wilem Turlings.

4.      Godefridus Janssen, geb. Swalmen 23-11-1836, overl. ald. 6-12-1836, oud 10 dagen.

5.      Joannes Janssen, geb. Swalmen 24-5-1842.

 

20 januari 1825

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 26-1-1825, get. Joannes Janissen en Gertrudis Janissen): Joannes Stroeken [Stroecken, Strouken, geb. Beesel 20-9-1798, werkknecht, zn. van wijlen Henricus Stroeken en Petronella Meurs; hij hertr. Beesel 12-6-1834 met Maria Catharina Janissen] en Catharina Janissen [Maria Catharina, geb. Swalmen 10-4-1800, werkmeid, dr. van Zegerus Janissen en Maria Wijnands].

GHS Beesel, BS-3/111; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 200.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Strouken, geb. en ged. Beesel 2-1-1826 (Stroecken, doopget. Segerus Janissen en Gertrudis Stroecken). Tr. Beesel 18-5-1853 met Joannes Franciscus Peeters.

2.      Anna Maria Strouken, geb. en ged. Beesel 3-12-1827 (Stroecken, doopget. Joannes van der Velden en Wilhelmina Sloesen). Tr. Beesel 25-7-1859 met Henricus Heijnen.

3.      Joanna Strouken, geb. Beesel 15-6-1830, ged. 17-6-1830 (Stroecken, doopget. Joannes Janissen en Joanna Stroecken). Tr. Beesel 8-11-1858 met Joannes Duijzend.

4.      Anna Gertrudis Stroucken, geb. Beesel 28-3-1833.

In de huwelijksbijlagen een akte opgesteld op verzoek van Johannes Stroeken, arbeidsman wonend op den Ruijver, meerderjarige zoon van wijlen Henricus Stroeken en Petronella Meurs, in leven arbeidslieden wonend en overleden op den Ruijver. Doordat de kerk in Beesel ten tijde van zijn geboorte gesloten was ‘wegens de troubele tijde‘ is hij gedoopt in Brüggen, maar er is geen doopakte gevonden en ook in het geboorteregister is hij niet ingeschreven. Op zijn verzoek verklaren Jozef Mertens, timmerman oud 56 jaar; Johan van der Velden, akkerman oud 38 jaar; Willem Heijnen, dagloner oud 65 jaar; Winandus Engelen, arbeidsman oud 55 jaar; Henricus Janssens, akkerman oud 39 jaar; Pieter Peulen, akkerman oud 37 jaar; en Laurentius Kramers, arbeidsman oud 36 jaar, allen wonend op den Ruijver, dat hij op 20 september 1798 is geboren in het huis van zijn ouders op den Ruijver en daags erna in Brüggen is gedoopt omdat een groot gedeelte van de kerken gesloten waren.
Tevens akte met persoonsbeschrijving van de Nationale Militie waaruit blijkt dat de bruidegom werd vrijgesteld van militaire dienst omdat zijn broer in militaire dienst is overleden.

 

27 januari 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Mathias Geelen [geb. Belfeld 10-9-1795, overl. Beesel 10-4-1872, zn. van Joannes Geelen en Aldegonda Broks; wedn. van Elisabeth Cruijsberg, geh. Beesel 29-1-1821, overl. ald. 2-9-1824] en Margaretha Bongaers [geb. Beesel 10-3-1796, overl. ald. 19-4-1864, dr. van Henricus Bongaers en Barbara de Loij].

GHS Beesel, BS-3/113.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Barbara Gielen, geb. Beesel 19-9-1825, overl. ald. 29-9-1904. Tr. Beesel 1-4-1853 met Franciscus Peters.

2.      Aldegonda Gielen, geb. Beesel 4-3-1828, overl. ald. 19-9-1868. Tr. Beesel 24-4-1867 met Hermanus Geerlings.

3.      Joannes Hendricus Gielen, geb. Beesel 15-3-1831, overl. ald. 6-8-1908. Tr. 1) Beesel 25-4-1856 met Catharina Reijnders; 2) Beesel 18-9-1861 met Engelina Engelen; 3) Beesel 18-11-1861 met Gertrudis Geerlings.

4.      Wilhelm Hubertus Gielen, geb. Beesel 7-2-1834, overl. ald. 7-9-1914. Tr. 1) Beesel 17-5-1867 met Petronella Bloemers; 2) Beesel 7-12-1883 met Anna Catharina Schaken.

Landbouwer Mattis Geelen en zijn vrouw Margaretha Bongaerts woonden in 1862 met hun kinderen op het adres Dorp 37. Mattis stond vanaf 2-4-1825 ingeschreven in de gemeente. Na zijn huwelijk met dochter Aldegonda kwam schoonzoon Hermanus Geerlings inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 38.

 

2 februari 1825

BEESEL - Gehuwd: Mathias Gielen, weduwnaar [van Elisabetha Cruijsbergh, geh. Beesel 31-1-1821, begr. ald. 2-9-1824] en Margareta Bongers. Getuigen: Henricus Geelen en Helena Bongers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 201.

Uit dit huwelijk:

1.      Barbara Gielen, ged. Beesel 19-9-1825 (get. Petrus Gielen en Barbara de Loo).

2.      Aldegondis Geelen, ged. Beesel 4-3-1828 (get. Henricus Bongers en Lucia Geelen).

3.      Joannes Henricus Gielen, ged. Beesel 15-3-1831 (get. Jacobus Gielen en Petronella Bongaers).

 

8 februari 1825

BEESEL ‑ Verzoek om een bijdrage in de restauratiekosten van de kerk te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/337.

 

16 februari 1825

TEGELEN - Gehuwd: Peter Joosten [geb. Neer 29-9-1799, zn. van Willem Joosten en Gertrudis Mertens] en Joanna Jacobs [geb. Beesel 2-8-1794, dr. van Hendrikus Jacobs en Gertruidis Engelen].

GenLias, 2005.

 

23 maart 1825

REUVER-LEEUWEN ‑ Burgemeester Ruijs eist van Theodorus van der Velden te Leeuwen dat deze de langs zijn huis lopende weg van de 2e klasse vrij zal maken over de gehele breedte en deze binnen acht dagen zal herstellen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/342.

 

7 april 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Verheijen [geb. Blerick 12-11-1799, overl. Beesel 10-7-1868, zn. van Joannes Verheijen {geb. Blerick, overl. ald. 10-2-1824, zn. van Wilhelmus Verheijen en Catharina Verheijen} en Anna Catharina Menten {geb. Blerick, overl. Blerick 5-6-1823, dr. van Godefridus Menten en Gertruij Wijers}] en Petronella Killaers [geb. Beesel 15-2-1805, overl. ald. 8-2-1872, dr. van Henricus Killaers en Joanna Peeters].

GHS Beesel, BS-3/127; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Catharina Verheijen, geb. Beesel 5-8-1826. Tr. Beesel 27-4-1843 met Henricus Winden (Dewinden).

2.      Joanna Verheijen, geb. Beesel 3-7-1838, overl. ald. 27-8-1878. Tr. Beesel 17-6-1859 met Godefridus Schoolmeesters.

In de huwelijksbijlagen akte van de Nationale Militie met persoonsbeschrijving (verfilming 476/633). Het gezin woonde in 1843 aan de Offenbekermarkt (smabers 10/223, sectie C 312).

Akkerman Johannes Verheijen en zijn vrouw Petronella Killaers woonden in 1862 op het adres Offenbeek 291. Inwonend waren dochter Johanna en haar man, dagloner Godefridus Schoolmeesters, en hun kinderen alsmede kleindochter Maria Gertrudis Dewinden. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 303.

 

13 april 1825

BEESEL - Gehuwd: Joannes Verheijen en Petronella Killaers. Getuigen: Antonius Niesen en Gertrudis Goosen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 201.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Catharina Verheijen, ged. Beesel 5-8-1826 (get. Henricus Killaers en Catharina Verheijen).

 

14 april 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Willemsen [Peter, Pieter, geb. Beesel 12-6-1797, werkknecht, landbouwer 1862, overl. ald. 28-1-1874 oud 76 jaar, zn. van Wilhelmus Willemsen en Elisabeth Peeters; wedn. van Anna Catharina Schrijnewerkers, geh. Beesel 3-9-1820, overl. ald. 9-12-1820] en Joanna Heldens [geb. Beesel-Rijkel 17-9-1805, overl. Beesel 27-8-1861, oud 55 jaar, dr. van Wilhelmus Heldens en Mechtildis Trienes, beiden overl.].

GHS Beesel, BS-3/128; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Willemsen, geb. Beesel 12-5-1826, landbouwer, ongehuwd overl. ald. 11-6-1902, oud 76 jaar.

2.      Mechtildis Huberta Willemsen, geb. Beesel 3-8-1827, ongehuwd overl. ald. 13-7-1882, oud 54 jaar.

3.      Anna Catharina Willemsen, geb. Beesel 4-11-1828. Tr. Süchteln (D) 19-7-1858 met Jacob Greven.

4.      Franciscus Henricus Hubertus Willemsen, geb. Beesel 17-1-1831, landbouwer, ongehuwd overl. ald. 23-7-1900, oud 69 jaar.

5.      Maria Elisabeth Willemsen, geb. Beesel 17-10-1833, overl. ald. 24-5-1895. Tr. Lobberich (D) 9-11-1868 met Jacobus Wijnen (Wienen).

6.      Maria Huberta Willemsen, geb. Beesel 2-2-1836, overl. ald. 17-5-1839 als Anna Maria Willemsen, oud 3 jaar.

7.      Huberta Wilhelmina Willemsen, geb. Beesel 12-2-1838, ongehuwd overl. ald. 17-1-1896.

8.      Anna Maria Huberta Willemsen, geb. Beesel 19-8-1840.

9.      Johanna Willemsen, geb. Beesel 15-8-1843, ongehuwd overl. ald. 1-7-1927, oud 83 jaar.

10.    Wilhelmina Hubertina Willemsen, geb. Beesel 27-7-1848, ongehuwd overl. ald. 31-8-1874 als Huberta Willemsen, volgens aangifte oud 24 jaar.

In de huwelijksbijlagen een briefje d.d. Belfeld 7-4-1825 met toestemming van Anthon Trines als voogd van Joanna Heldens om te mogen trouwen met Peter Willemsen.

Weduwnaar Peter Willemsen was in 1862 gezinshoofd op het adres Dorp 35 waar hij woonde met zijn ongetrouwde dochters Mechtildis en Johanna. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 36.

Wilhelmus, Wilhelmina en Johanna Willemsen woonden op 20-1-1890 samen op het adres Dorp-Kom 53. Op 1-10-1891 kwam ook broer Frans hier inwonen vanuit Süchteln. Hierna kwam de pleisteraar Jan Hubert Trines (Beesel 5-6-1839), ingeschreven als ‘broer’, hier wonen vanuit Bakheide 10. Hij vertrok op 1-4-1896 naar Dorp-Kom 51. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 61/505.

Wilhelmus, Frans, Wilhelmina en Johanna verhuisden op 1-9-1893 vanuit het adres Dorp-Kom 53 naar Dorp-Kom 49 om daar te gaan inwonen bij hun zwager en zus, Jacob Wijnen en Maria Elisabeth Willemsen (zie 9-11-1868). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 57/505.

Wilhelmus, Johanna en Frans werden op 1-4-1896 weer vanuit Dorp-Kom 49 ingeschreven op het adres Dorp-Kom 53. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 61/505.

 

16 april 1825

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Willem Janissen [geb. Swalmen 10-1-1801, zn. van Thomas Janissen en Maria Coenen] en Helena Schmitz [geb. Melick, dr. van Mathias Schmitz en Catharina van Melick].

GenLias, 2005.

 

21 april 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Petrus van Dijk [ged. Mulbracht 22-11-1798, werkknecht, zn. van Petrus van Dijk en wijlen Aldegonda Hendrix {overl. Beesel-Reuver 26-3-1807}; hij hertr. Beesel 2-6-1829 met Anna Maria Nijssen] en Maria Cornelia Coonen [Koenen, geb. Swalmen 17-11-1791, werkmeid, dr. van Joannes Coonen en Joanna Janissen, beiden overl.].

GHS Beesel, BS-3/130; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna van Dijk, geb. Beesel 20-4-1827.

In de huwelijksbijlagen een akte van de Nationale Militie met persoonsbeschrijving van Jean Pierre van Dijck, geboren Beesel 22-12-1798 (sic), waaruit blijkt dat de bruidegom niet was opgeroepen voor dienst.

 

23 april 1825

HERTEN - Gehuwd: Mathias Roumen [geb. Merum 24-9-1799, zn. van Peter Roumen en Allegonda Hommen] en Maria Agnes Heuts [geb. te Swalmen, oud 29 jaar, dr. van Ludovicus Heuts en Gertrudis Gubbels].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

25 april 1825

BELFELD - Gehuwd (BS; RK 27-4-1825; disp. 4e graad, get. Paulus Thijssen en Gertrudis van Dijk): Antoon Thissen [Antonius Thijssen, Tijssen, geb. Tegelen 3-4-1800, overl. Beesel 26-2-1873, oud 72 jaar, zn. van Gerardus Thijssen en Gertrudis Driessen; hij hertr. 1) Belfeld 28-9-1831 met Wilhelmina Beckers; 2) Belfeld 2-5-1843 met Anna Maria Gubbels] en Maria Agnes van Dijck [Van Dijk, geb. Born (D) 4-1-1800, overl. Belfeld 2-3-1830, oud 30 jaar, dr. van Jan van Dijck en Petronella Tomijsen of Tompen] uit Beesel.

WieWasWie, 2021; Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, Registers DHO.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Joannes Gerardus Thijssen, geb. en ged. Beesel 17-3-1826 (doopget. Joannes van Dijck en Gertrudis Driessen), ongehuwd overl. ald. 20-11-1858, oud 32 jaar.

2.      Joannes Thijssen, geb. Beesel 17-3-1826, ald. 17-3-1826 oud ½ uur.

3.      Joannes Thijssen, geb. Beesel 24-4-1828, ged. 25-4-1828 (get. Theodorus Tijssen en Petronella Tompen), ongehuwd overl. ald. 13-5-1879, oud 51 jaar.

4.      levenloos kind (m), geb./overl. Belfeld 23-12-1829.

Akkerman Antoon Gubbels en zijn derde vrouw Anna Maria Gubbels woonden in 1862 met de kinderen Johannes (1828), Lodewikus (1835) en Anna Petronella (1838) op het adres Offenbeek 288. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 300.

 

26 april 1825

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Geraedts [geb. Swalmen 29-4-1787, dagloner 1825, zn. van Mathis Geraedts, timmerman, en Gertrudis Slabbers] en Catharina Pijpers [geb. Swalmen 30-5-1794, dienstmeid 1825, dr. van Gerardus Pijpers en Gertrudis Joosten, landbouwster].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Mathis Hubert Geraedts, geb. Swalmen 5-7-1828.

2.      Maria Gertrudis Geraedts, geb. Swalmen 20-9-1830. Tr. Swalmen 20-4-1852 met Mathis Wouters.

Dagloner Godefridus Geraedts en zijn vrouw Catharina Pijpers woonden in 1846 op het adres Boutestraat 10 met hun beide kinderen. Bron: BevReg Swalmen, verfilming 14/339.

 

26 april 1825

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Hawinkels [geb. Swalmen 21-3-1795, dagloner (1825, 1846), overl. ald. 12-12-1859, oud 64 jaarzn. van Joannes Hawinkels en Petronella Beek] en Maria Agatha Margaretha Geraedts [geb. Swalmen 6-2-1787, overl. ald. 6-1-1856, oud 68 jaar, dr. van Conrardus Gerard Geraedts en Barbara Engelen].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1.      Johannes Conrardus Hawinkels, geb. Swalmen 7-4-1826. Tr. Swalmen 17-9-1860 met Elisabeth Janssen.

Henricus Hawinkels en Maria Agatha Geraedts woonden in 1846 op het adres Boutestraat 4. Bron: BevReg Swalmen 1846, verfilming 8/339.

 

29 april 1825

BEESEL - Gehuwd: Petrus Willemsen [ged. Beesel 12-6-1797, overl. ...; zn. van Wilhelmus Willemsen en Maria Elisabeth Peters], weduwnaar [van Anna Catharina Schrijnewerkers, overl. Beesel 9-12-1820] en Joanna Heldens. Getuigen: Joannes Arnoldus Meuter en Jacobus Willemse.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 201.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Willemsen, ged. Beesel 11-3-1826 (get. Henricus Killaers en Maria Elisabeth Peters).

2.      Mechtildis Huberta Willemsen, ged. Beesel 3-8-1827 (get. Jacobus Willemsen en Joanna Wienen).

3.      Anna Catharina Willemsen, ged. Beesel 4-11-1828 (get. Jacobus Heldens en Wilhelmina Willemsen).

4.      Franciscus Henricus Hubertus Willemsen, ged. Beesel 17-1-1831 (get. Henricus Heldens en Gertrudis Reinders).

 

30 april 1825

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan Alex. H. Michiels van Kessenich en Maria Johanna Francisca Wilhelmina Josepha van der Renne.

GA Roermond, Notarieel Archief Dirix, inv.nrs. 1825/35 en /36.

 

2 mei 1825

TEGELEN - Gehuwd (RK): Jacobus Denesen [geb. Tegelen 24-7-1799, overl. ald. 5-11-1884 als wedn., zn. van Joannes Denesen en Petronella Lenssen] en Maria Elisabetha Peeters. Getuigen: Nicolaus Peeters en Maria Beurschkes.

Klappers DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen (129.8), fol. 66.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Hubertus Denissen, geb. Tegelen 1-9-1826.

2.      Peter Joannes Denissen, geb. Tegelen 13-6-1828.

3.      Wilhelmus Hubertus Denessen, geb. Tegelen 13-11-1829. Tr. Tegelen 14-4-1856 met Maria Catharina Hubertina Nooten.

4.      Maria Elisabeth Denessen, geb. Tegelen 23-9-1831. Tr. Tegelen 17-5-1858 met Ludovicus Leenen.

5.      Joannes Denissen, geb. Tegelen 10-3-1833.

6.      Leonardus Hubertus Denissen, geb. Tegelen 14-3-1836.

7.      Peter Mathijs Denessen, geb. Tegelen 17-2-1838.

8.      NN Denessen (levenloos jongetje), geb. Tegelen 15-9-1839.

9.      Peter Hendrik Denessen, geb. Tegelen 22-4-1842.

 

9 mei 1825

SWALMEN - Gehuwd: Caspar Melchior Balthazar Heuvelmans [geb. Breyell (D) 6-1-1790, zn. van Joannes Hoevelmans en Mare Huben] en Agnes Hermans [geb. Swalmen 21-8-1803, dr. van Mathijs Hermans en Odilia Hawinkels].

WieWasWie, 2021.

 

17 mei 1825

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Simons [geb. Swalmen 1-5-1799, dienstknecht (1825), overl. ald. 11-1-1871, zn. van Henricus Simons en Anna Maria Geraedts] en Maria Agnes Engelen [geb. Swalmen, dienstmeid (1825), overl. ald. 30-4-1865, dr. van Pieter Engelen en Judith Coenen].

GenLias, 2012.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Hendrikus Simons, geb. Swalmen 30-12-1827, overl. ald. 15-1-1861. Tr. Swalmen 25-4-1855 met Anna Catharina Slijpen.

2.      Anna Maria Hubertina Simons, geb. Swalmen 16-10-1830, overl. ald. 8-6-1864. Tr. Swalmen 10-6-1857 met Joseph Slijpen.

3.      Maria Judich Simons, geb. Swalmen 22-3-1834, ongehuwd overl. ald. 22-1-1874.

4.      Emielia Hubertina Simons, geb. Swalmen 8-10-1837, overl. ald. 26-12-1902. Tr. Swalmen 26-4-1869 met Herman Kessels.

5.      Maria Josepha Simons, geb. Swalmen 1-6-1841, overl. ald. 20-11-1914. Tr. Swalmen 20-1-1866 met Gerardus Beek.

6.      Joannes Petrus Simons, geb. Swalmen 6-5-1846, ongehuwd overl. ald. 28-11-1918.

 

18 mei 1825

SWALMEN - Gehuwd: Frederick Stignaire [geb. Swalmen 21-4-1800, timmerman en klokkenmaker, overl. ald. 5-3-1838, zn. van Gerardus Stignaire en Sibilla Frits] en Anne Marie Minten [geb. Roermond 27-7-1800, dr. van Hendrik Minten en Maria Christina Janssen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Christina Stighner, geb. Swalmen 20-3-1826.

2.      Henricus Hubertus Stighner, geb. Swalmen 19-9-1828, overl. ald. 20-7-1836 als Hendrikus Stiggeneer.

3.      Gerardus Stiggeneer, geb. Swalmen 10-4-1832, overl. ald. 10-12-1832 als Gerardus Stiggeneer.

4.      Joseph Stighner, geb. Swalmen 16-10-1833, overl. ald. 27-9-1841 ten gevolge van brandwonden als Joseph Stiggeneer.

5.      Maria Elisabeth Stighner, geb. Swalmen 6-3-1836.

6.      Frederick Stigner, geb. Swalmen 7-6-1838, overl. ald. 4-11-1838 als Frederick Stiggeneer.

 

19 mei 1825

BEESEL / REUVER ‑ De gemeente Beesel krijgt toestemming om geld te gebruiken voor de herbouw van de stenen brug over de Schelkensbeek. Deze is in zo'n slechte staat dat ze zal worden afgebroken, om ongelukken te voorkomen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/349.

Zie 17-3-1824 en 19-5-1828.

 

20 mei 1825

BELFELD - Gehuwd: Jan Hinsen [geb. Beesel 2-8-1781, overl. Belfeld 22-10-1827, oud 46 jaar, zn. van Jan Hinsen en Elisabeth Verhaag] en Johanna Schrijnwerkers [geb. Swalmen 30-3-1785, overl. Belfeld 20-2-1847, oud 61 jaar, dr. van Jan Schijnwerkers en Johanna Naus; wed. van Michiel Rijvers, geh. Beesel 3-2-1814, overl. ald. 27-9-1823].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

23 mei 1825

ROERMOND - Gehuwd: Jonkheer Jan Alexander Hubert Michiels van Kessenich [geb. Roermond 2-4-1800, zn. van Jonkheer Hendrik Joseph Michiels van Kessenich en Cornelia Jacoba Bosch] en Jonkvrouwe Maria Johanna Francisca Wilhelmina van der Renne [geb. Elten (D), dr. van Hendrik Antoon van der Renne en Johanna Antoinetta Hoevel].

GenLias, 2005.

 

26 mei 1825

BELFELD - Gehuwd (RK: 31-5-1825, getuigen: Joanna Rijvers en Elisabetha Smeets.): Jan Smeetz [Smeets, geb. Beesel 8-9-1797, overl. ald. 8-3-1832, oud 36 jaar, zn. van Andreas Smeetz en Johanna Ceuven] en Anna Catharina Rijvers [geb. Belfeld 13-1-1802, overl. ald. 30-9-1846, oud 44 jaar, dr. van Hendrik Rijvers en Anna Maria Stegmans; zij hertr. Belfeld 19-4-1836 met Josef Joosten].

WieWasWie, 2021, 2022; DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel VI fol. 18.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Smeets, geb. en ged. Belfeld 15-4-1826 (doopget. Henricus Rivers en Margaretha Verspagen; dr. van Joannes x Anna Catharina Rijvers). Tr. Beesel 6-4-1853 met Joannes Bruster.

2.      Hendrina Smeets, geb. Beesel 1-2-1830 (BS-3/411, get. Theodorus Bosch en Petrus Joannes Hinsen).

 

18 juni 1825

ROERMOND - Gehuwd: Hubertus Aretz [geb. Roermond, zn. van Jan Aretz en Mechtildis Daemen; wedn. van Maria Sophia Frencken, beiden geh. Roermond 2511-1822] en Agnes aan de Molen [geb. Swalmen 30-12-1780, dr. van Jan aen de Molen en Judith Bollen; wed. van Chretien Frencken, geh. Roermond 7-2-1807].

Genlias, 2006.

 

4 juli 1825

BELFELD - Gehuwd: Jan Francis Beckers [geb. Beesel 29-10-1796, overl. Belfeld 9-5-1835, oud 38 jaar, zn. van Hubertus Beckers en Beatrix Joppen] en Jacoba van Dijck [geb. Belfeld 2-10-1795, dr. van Willem van Dijck en Johanna Driessen].

WieWasWie, 2022.

 

4 juli 1825

MAASBRACHT - Gehuwd: Francis de Haes [geb. Brussel 10-8-1799, bij huwelijk wnd. te Maasbracht,  ambtenaar van de in- en uitgaande rechten te Beesel 1829, zn. van Willem Joseph de Haes en Elisabeth Jacops] en Anna Catharina Leurs [geb. Maasbracht, dr. van Joannes Leurs en Catharina Nelen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Adolphus Lambertus Josephus de Haes, geb. BEESEL ‘aan de beek’ 14-9-1829 (getuigen de naburen Petrus Crins, dagloner, en Joannes van der Velden, snijder; verfilming 177/652).

 

18 juli 1825

SWALMEN - Gehuwd: Sebastiaan Heijnen [geb. Swalmen 9-11-1776, dienstknecht 1825, zn. van Gerardus Heijnen en Judith Verheggen] en Anna Maria Kessels [geb. Swalmen 30-9-1790, dienstmeid 1825, dr. van Peter Kessels en Maria Kurvers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

20 juli 1825

AMERN SANKT GEORG (D) - Gehuwd: Johann Gerhard Küpers [geb. Amern 4-3-1771; wedn. van Anna Catharina Bröckels, geh. Amern St.-Georg 26-4-1804]] en Anna Elisabeth Timmermans [geb. Swalmen 2-10-1786, dr. van Joachim Timmermans en Gertrudis van Vlodrop; wedn. van 1) Johann Martin Henrichs, geh. Amern St.-Georg 30-10-1804; 2) Johann Peter Gendrichs, geh. Amern St.-Georg 25-2-1808].

Thoer.net, 2022.

 

30 juli 1825

BEESEL - Ernest Ruijs wordt krachtens K.B. no. 65 d.d. 30-7-1825 (her)benoemd tot burgemeester van Beesel. Hij zal o 22-8-1825 de eed afleggen in het provinciehuis te Maastricht.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 765.

Zie ook 28-9-1813 en 14-10-1836.

 

vóór 4 augustus 1825

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Bartholomeus Derkx [Guillaume Dirks, Dirx, ambtenaar van de in- en uitgaande rechten en accijnzen gestationeerd te Reuver 1825] en Joanna Margaretha van Werkhoven [Jeanne Marguerite van Berkhoven].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hester Wilhelmina Dirks, geb. Zaltbommel 12-3-1815.

2.      Joanne Gerardina Dirx, geb. Weert 16-3-1817.

3.      Marie Thèrése Dirx, geb. Weert 29-3-1819.

4.      Wilhelmus Franciscus Gerardus Derkx, geb. BEESEL-Reuver 4-8-1825 (BS-3/139, get. Petrus Hiasintus Dirrix, ambtenaar van de in- en uitgaande rechten en accijnzen gestationeerd te Reuver, en Caspar Daniel Steeger, sergeant van de 14e afdeling gestationeerd te Reuver).

Getuige en collega Petrus Hyacintus Dirrix, zoon van Petrus Hyacinthus Dirrix en wijlen Margaretha Kuijpers, werd geboren te Maastricht en overleed aldaar 8-8-1830, oud 38 jaar.

 

9 augustus 1825

SWALMEN - Gehuwd: Willem Ramakers [geb. Swalmen 2-7-1794, dienstknecht 1825, zn. van Gerardus Ramakers, landbouwer, en Sophia Henderickx] en Anna Maria Heuts [geb. Swalmen 1-3-1803, dr. van Louis Heuts en Joanna Wuts, dagloonster].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.      Gerardus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 20-12-1828.

2.      Hendrikus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 27-2-1831. Tr. Swalmen 7-5-1859 met Sophia Hubertina Geraedts.

3.      Gertrudis Ludovicus Ramakers, geb. Swalmen 23-3-1834.

4.      Peter Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 10-12-1836. Tr. 1) Swalmen 26-4-1867 met Cornelia Heuvelmans; 2) Swalmen 7-6-1873 met Anna Elisabeth Geraedts; 3) Swalmen 24-1-1876 met Petronella Janissen.

5.      Godefridus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 11-4-1839. Tr. Swalmen 3-2-1862 met Maria Hubertina Coorens.

6.      Catharina Hubertina Ramakers, geb. Swalmen 10-9-1842. Tr. Swalmen 18-10-1867 met Joachim Hubert Heijnen.

 

14 augustus 1825

BEESEL - Burgemeester Ruijs van Beesel schrijft aan de schout van Swalmen dat diverse inwoners zich hebben beklaagd over Swalmenaar Hendrik Ramaekers die binnen de gemeente Beesel "vlinken gehoud en vervoert" zou hebben. Ruijs eist dat de overtreder zich persoonlijk bij hem zal melden op 16 augustus 1825 om 08.00 uur om zich hiervoor te verantwoorden. Bij niet verschijnen zal de vredesrechter worden ingelicht.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/355.

 

23 augustus 1825

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Petrus Getzel [geb. Swalmen 20-5-1787, zn. van Cornelis Getzel en Judith Naus] en Mechtildis Seegers [Segers, geb. Posterholt 19-6-1798, overl. Swalmen 21-2-1841, dr. van Lambert Seegers en Maria Catharina Meijers].

GenLias, 2006.

 

25 augustus 1825

BELFELD - Begraven: Martinus Lijnne [Lina, wedn. van Willemina Michels, geh. 23-4-1777, begr. 29-5-1795].

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 24.

 

29 augustus 1825

BEESEL ‑ Aldegonda, 12-jarige dochter van Engelbert Janssen, is vier jaar geleden tegen koe-pok ingeënt, maar heeft nu de "natuurlijke pokken" gekregen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/358.

 

6 september 1825

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hendrik Beurskens [geb. Swalmen-Asselt 23-9-1801, dienstknecht, zn. van Joachim Beurskens en Sophia Ceuven; hij hertr. Swalmen 15-4-1828 met Gertrudis Stempkens] en Berdina Willems [Albertine, geb. Swalmen 31-12-1798, dienstmeid, dr. van Paulus Willems en Wilhelmine Beurskens].

GHS Swalmen, BS-1825/56; GenLias, 2004.

 

17 september 1825

BEESEL ‑ Ern. Ruijs van Nieuwenbroeck, burgemeester van Beesel, schrijft aan het Provinciaal Bestuur (?) dat Jan Slabbers, knecht bij Albert Meuter, 's avonds om 20.30 uur met een bloedend hoofd bij hem is verschenen. Op de terugweg van de kermis in Reuver en Leuwen is hij op de openbare weg tussen Leuwen en Beesel door Hubert Misdom, daghuurder wonend bij zijn moeder de weduwe Misdom, herbergierster te Beesel, met een knuppel op het hoofd geslagen waardoor hij rechts op zijn voorhoofd diverse wonden heeft. Slabbers heeft als getuigen opgegeven Marie Croonen, wonend bij zijn vader, Mathijs Croonen, akkerman, en Cornelis Hendrikx, knecht bij Frans Heldens.

RAL Maastricht, Provinciaal Archief, inv.nr. 11969.

Betreft proces verbaal.

 

18 september 1825

BEESEL ‑ Proces verbaal tegen Hubert Misdom, die naar verluidt Jan Slabbers gisteren met een knuppel heeft geslagen. Misdom is een notoir ruziezoeker op kermissen en andere vermakelijkheden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/361.

 

25 september 1825

BEESEL ‑ Boer Zeger Janissen en zijn vrouw plus dochter Gertruda moeten op de weg van Leeuwen naar Beesel getuige zijn geweest van de mishandeling van Jan Slabbers door Hubert Misdom. Volgens Slabbers is hij door twee personen geslagen, maar doordat hij bloed in de ogen had, heeft hij de tweede niet herkend.

Aangezien op 2 oktober kermis is, vraagt burgemeester Ruijs om strenge straffen als voorbeeld.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/362.

 

26 september 1825

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Evertz [geb. Melick 20-9-1797, landbouwknecht, zn. van Hendrik Evertz en Catharina van Melick] en Petronella Vercoijen [Verkoijen, geb. Swalmen 2-10-1803, dienstmeid, dr. van Joannes Vercoijen en Marie Coonen].

GHS Swalmen, BS-1825/60; GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Marie Catharine Evertz, geb. Swalmen 18-1-1826, overl. ald. 5-2-1826.

2.      Hendrikus Evertz, geb. Swalmen 12-1-1827, overl. ald. 19-5-1827.

3.      Hendrik Hubert Evertz, geb. Swalmen 18-11-1828.

 

29 september 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Nijskens [Nieskens, geb. Roggel maart 1799 of 29-6-1799, schoenmaker (1825), overl. Beesel 21-2-1839, zn. van wijlen Joannes Nijskens en Maria Baetsen] en Anna Catharina Niemans [geb. Beesel 19-5-1802, overl. ald. 21-4-1842, oud 39 jaar, dr. van Franciscus Niemans en Anna Catharina Stroux; zij hertr. Beesel 26-6-1840 met Joannes Wagemans].

GHS Beesel, BS-3/142; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Madalena Nijskens, geb. Beesel 24-8-1826, overl. ald. 30-8-1826.     

2.      Franciscus Nijskens, geb. Beesel 16-8-1827, ongehuwd overl. ald. (als Johannes Franciscus) Beesel 16-7-1846, oud 19 jaar.

3.      Petrus Lambertus Nijskens, geb. Beesel 28-1-1830, overl. ald. 13-10-1859, oud 29 jaar. Tr. Beesel 6-10-1853 met Anna Maria Elisabeth Smeets.

4.      Maria Magdalena Nijskens, geb. Beesel 28-5-1832. Tr. Roggel 19-7-1854 met Godefridus Verbruggen en woont 24-6-1858 te Mechelen (B).

5.      Joannes Hendrik Nijskens, geb. Beesel 21-4-1835, in oktober 1866 vertrokken naar Mechelen (B), nadat hij korte tijd inwoonde bij zijn broer Thomas. Ongehuwd overl. Baarlo 13-8-1902.

6.      Thomas Michael Nijskens, geb. Beesel 21-12-1837. Tr. Beesel 10-4-1863 met Ida Maria Elisabeth Bongers.

De geboortedatum van de bruidegom is niet eenduidig. In de huwelijksbijlagen een akte d.d. 5-9-1825 van het vredesgerecht waarbij Jan Nijskens, schoenmaker te Breijell, aangifte dat zijn geboorteakte bij de gemeente Roggel onvindbaar is. Op zijn verzoek wordt een akte van bekendheid opgesteld, waarbij zeven personen verklaren dat Jan in maart 1799 in Roggel is geboren, zonder dat de exacte dag bekend is. Tevens een notariële akte d.d. 27-9-1825 waarbij Maria Baetsen, weduwe van Jan Nieskens wonend te Roggel, toestemming geeft aan haar zoon Jan, schoenmaker te Breijell, om te trouwen met Catharina Niemans. Verder een persoonsbeschrijving van de Nationale Militie, waar als geboortedatum 29-6-1799 wordt genoemd. De weduwe van Jan Nijskens woonde in 1843 te Bussereind (E 417).

 

29 september 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Theodorus Polmans [Derick, geb. Swalmen-Boukoul 29-8-1799, werkknecht, overl. ald. 10-8-1872, zn. van Martinus Polmans {geboren te Maasniel} en Anna Margaretha Glaesmakers] en Joanna Dings [geb. Beesel 17-9-1806, werkmeid, overl. Swalmen 19-2-1848, dr. van Henricus Dings en Helena Heijnen].

GHS Beesel, BS-3/144; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk:

1.      Jakob (Jacobus) Polmans, geb. Swalmen 25-9-1826, overl. ald. 26-4-1903. Tr. … met Catharina Verhesen.

2.      Margaretha Joanna Polmans, geb. Swalmen 22-3-1828, overl. ald. 22-12-1867. Tr. … met Leonardus Beurskens.

3.      Joannes Polmans, geb. Swalmen 21-4-1830, overl. ald. 25-4-1881. Tr. 1) Swalmen 9-11-1853 met Elisabeth Janissen, overl. Swalmen 13-5-1866; 2) Swalmen 20-9-1866 met Anna Hubertina Thijssen; 3) Swalmen 17-9-1873 met Wilhelmina Naus.

4.      Cornelia Hubertina Polmans, geb. Swalmen 9-11-1832, overl. ald. 9-9-1901. Tr. Swalmen 16-4-1855 met Jacob Hendrikx.

5.      Gertrudis Polmans, geb. Swalmen 22-11-1835. Tr. Swalmen 24-4-1862 met Ludovicus Pollaert.

In de huwelijksbijlagen akte van Nationale Militie, met persoonsbeschrijving, wordt als geboortedatum van de bruidegom 8-7-1799 genoemd. Als enige zoon werd hij vrijgesteld van dienst. Volgens bijgevoegd uittreksel uit het geboorteregister van Swalmen werd hij echter geboren op 29-8-1799 oftewel 12 fructidor an VII.

 

30 september 1825

BEESEL ‑ De nieuw voorgedragen veldwachter Jan Jacob Grond, oud 42 jaar, lijkt geschikt als opzichter van jacht en visserij.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/365. Zie 8-10-1825.

 

1 oktober 1825

ROERMOND - Gehuwd: Jan Michael Peijs [geb. Echt, zn. van Jan Hendrik Peijs en Maria Elisabeth Reijnen] en Anna Maria Neeten [geb. Beesel half okt. 1787, dr. van Gerard Neeten (sedert lange tijd vermist) en Catharina Peters].

GenLias, 2005.

 

4 oktober 1825

BEESEL - Gehuwd: Joannes Nijskens en Anna Catharina Niemans. Getuigen: Henricus Nijskens en Gertrudis Heuvelmans.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 202.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Magdalena Nijskens, ged. Beesel 24-8-1826 (get. Franciscus Niemans en Maria Baatsen).

2.      Joannes Franciscus Nijskens, ged. Beesel 16-8-1827 (get. Henricus Nijskens en Anna Catharina Stroex).

3.      Petrus Lambertus Nijskens, ged. Beesel 28-1-1830 (get. Petrus Mathias Nijskens en Christina Heuvelmans).

4.      Maria Magdalena Nijskens, ged. Beesel 28-5-1832 (get. Petrus Heuvelmans en Petronella Pijls).

 

8 oktober 1825

BEESEL ‑ De burgemeester van Beesel laat de adjoint houtvester te St.-Odiliënberg weten dat Jan Jacob Grond, geboren te Eggelhoven, wonend te Beesel, gehuwd en vader van 1 kind, geschikt lijkt om de plaats van buitengewoon opzichter over de jacht en visserij waar te nemen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/369.

Zie 30-9-1825 en 2-1-1827.

 

11 oktober 1825

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Polmans en Joanna Dings. Getuigen: Joannes Dings en Elisabetha Polmans.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 202.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

17 oktober 1825

BELFELD - Gehuwd: Jan Heggers [geb. Belfeld 18-10-1794, zn. van Stephanus Heggers en Eleonora Peeters] en Maria Catharina Wolters [geb. Bracht (D) 25-10-1803, dr. van Jan Wolters en Margaretha Custers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Stephanus Heggers, geb. Belfeld 1-8-1826, overl. ald. 3-4-1828, oud 1 jaar.

2.      Pieter Heggers, geb. Belfeld 1-9-1828, ongehuwd overl. ald. 23-11-1858, oud 30 jaar.

3.      Anna Catharina Heggers, geb. Belfeld 9-9-1830, overl. Beesel 25-4-1864. Tr. 1) Belfeld 28-10-1861 met Simon Timmermans; 2) Beesel 26-6-1863 met Wilhelmus Hillekens.

4.      Hendrik Heggers, geb. Belfeld 28-3-1833. Tr. Bracht (D) 2-11-1859 met Sibilla Catharina Hubertina Schmitz.

5.      Pieter Mathijs Heggers, geb. Belfeld 26-5-1835, overl. ald. 20-5-1836, oud 1 jaar.

6.      Pieter Mathijs Heggers, geb. Belfeld 7-6-1837, overl. ald. 12-8-1892. Tr. Belfeld 7-6-1869 met Maria Gertrudis Rijcks.

7.      Margaretha Heggers, geb. Belfeld 25-1-1840, overl. ald. 6-6-1891. Tr. 1) Belfeld 24-5-1869 met Theodorus Rijvers; 2) Belfeld 18-2-1889 met Jacob Rijvers.

8.      Willem Heggers, geb. Belfeld 26-4-1845.

 

23 november 1825

REUVER - Oprichting van het Philomusisch Gezelschap. De vereniging stelt zich tot doel om de werken van christelijke liefde tebeoefenen en de luister van de St.-Lambertuskapel te bevorderen. De oprichtingsbrief wordt ondertekend door o.a. P. Joppen.

Archief St.-Lambertusparochie Reuver, inv.nr. 15.

 

24 oktober 1825

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Wilhelmus Lenskens [Johann Wilhelm, geb. Breyell (D) 4-9-1800, werkknecht, dagloner wonend te Beesel (1825), zn. van Johann Mathias Lenskens en Christina Hoffmans, beiden overl.] en Maria Adelheid Schrammen [geb. Mönchengladbach/Hardt (D) 18-5-1798, dr. van Johann Schrammen en Gertrud Wicks of Wix, beiden overl.].

GHS Beesel, BS-3/147; Huwelijksbijlagen 1815-1826.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. In de huwelijksbijlagen uittreksels van geboorteakten bruidegom en bruid en overlijdens van de vier ouders. en in enkele gevallen ook grootouders (o.a. grootvader Joan Wix, Waldniel 18-9-1775 en Maria Michels, Waldniel 24-3-1770). Tevens akte van Nationale Militie waaruit blijkt dat de bruidegom na loting werd vrijgesteld van dienst.

 

25 oktober 1825

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Geraedts [geb. Swalmen 27-10-1779, zn. van Arnoldus Geraedts en Joanna van de Riet; wedn. van Joanna Slabbers, overl. Swalmen 2-2-1823] en Berdina Janssen [geb. Swalmen 9-4-1792, dr. van Paulus Janssen en Maria Evers].

GenLias, 2004.

 

26 oktober 1825

KESSEL - Gehuwd: Mathijs Michiel Houba [zn. van Mathijs Houba en Maria Anna Holten] en Wilhelmina Josepha Görtz [Wilhelmina Sophia Goertz, geb. Baarlo, dr. van Hendrik Görtz en Maria Beurskens].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hendricus Gisbertus Houba, geb. Beesel 20-1-1827 (BS-3/232).

2.      Anna Maria Catharina Houba, geb. Beesel 25-2-1829 (BS-3/343).

 

4 november 1825

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 3-11-1825, get. Gerardus Luttels en Helena Bongers): Andreas van der Linden [geb. Neer 20-12-1800, schoenmaker, zn. van Petrus van der Linden en Anna Maria Knoops] en Christina Bongaers [Bongers, geb. Beesel 23-7-1799, werkmeid, dr. van Henricus Bongaers en Barbara de Loo].

GHS Beesel, BS-3/150; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 202.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel; merk op dat het kerkelijk huwelijk plaatsvond vóór het burgerlijk huwelijk.

 

7 november 1825

ROERMOND - Gehuwd: Peter Cremers [geb. Swalmen 7-7-1783, overl. Roermond 8-2-1841, oud 55 jaar, zn. van Jan Cremers en Sibilla Slabbers; wedn. van 1) Catharina Jackers, geh. Swalmen 31-8-1805, overl. ald. 30-6-1811; 2) Joanna Bongaerts, geh. Beesel 23-11-1811, overl. Roermond 7-7-1825] en Anna Catharina Houx [geb. Maasniel …, oud 47 jaar, dr. van Hendrik Houx en Gertrudis van der Velden; wed. van Jan Winkels].

WieWasWie, 2022.

 

19 november 1825

BREYELL (D) - Gehuwd: Johannes Oelders [geb. Belfeld 3-4-1795, zn. van Arnoldus Olders en Anna van Lier; wedn. van Maria Agatha Lauter, geh. Breyell 1-11-1823] en Maria Luzia Birker [geb. Leuth (D) 27-8-1793].

Thoer.net, 2022.

 

5 december 1825

BELFELD ‑ De erfgenamen Driessen verkopen de pachthoeve het Broeck te Belfeld aan P.A. Canoy en M.A.H. Conraetz.

GA Venlo, Familiearchief Canoy, inv.nr. 88.b.12-15.

 

24 december 1825

BEESEL ‑ De gemeente Beesel verzoekt om ƒ 47,24 uit het batig saldo van de gemeente te mogen gebruiken voor de jaarwedde van een vroedvrouw.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/377.

Zie 12-4-1830.

 

 

1826

12 januari 1826

MAASNIEL - Gehuwd: Hubertus Tegelbeckers [geb. Beesel 17-2-1767, overl. Maasniel 17-4-1832, zn. van Jacobus Tegelbeckers en Petronella Roesen; wedn. van Sophia Aelen, geh. Maasniel 6-2-1785] en Judith Aelmans [geb. Maasniel, dr. van Joannes Aelmans en Maria Heuts; wed. van Jan Drippen].

GenLias, 2006.

Uit dit huwelijk o.a.

1.      Sophia Hubertina Tegelbeckers, geb. Maasniel … Tr. Roermond 9-10-1849 met Wilhelmus Wageners.

 

25 januari 1826

REUVER - Brief van burgemeester Ruijs aan de taxeerder van het vee te Beesel, F. Giezen, waarin hij schrijft dat hij heeft vernomen "dat de slagters dezer gemeente hoorne vee slagten die beter waren na de schintkuil dood te laten steeken, als wel voor de menschen te slagten, onder anderen Silvester Bax, die zich van zulk vee bedient."

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/387.

Betreft huidige benaming Schinderskuil.

 

28 februari 1826

OFFENBEEK ‑ Proces verbaal over de mishandeling van Andreas Lemmen, molenknecht bij Godefridus Drissen op Ronckensteinmolen, "welken vreeslijk geslagen is geworden, zoo dat hij niet in staat is van eenig werk te kunnen verrichten".

De overige knechten van Drissen worden verdacht.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/388.

Zie 2-8-1822.

 

vóór 5 maart 1826

Z.P. - Gehuwd: Johannes Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 14-7-1784, overl. ald 1-11-1861, oud 77 jaar, zn. van Hendrik Ramakers en Cornelia Geraedts] en Leonora Isabella Mulleners [Isabella Eleonora Ludovica, geb. Süsterseel (D) 6-3-1796, dr. van Henricus Mulleners en Anna Sophia Janssen, beiden gehuwd Breberen (D) 1-6-1784].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Odilia Josephine Ramakers, geb. Brussel …, overl. Swalmen 21-1-1830, oud 7 jaar.

2.      Hendrikus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 5-3-1826, overl. ald. 20-2-1889. Tr. 1) Swalmen 12-2-1859 met Ida Hubertina Claessen; 2) Swalmen 20-4-1866 met Barbara Schoenmakers.

3.      Lambertus Hermanus Ramakers, geb. Swalmen 13-8-1831, overl. ald. 6-11-1831 als Hendrikus Hermanus, oud 3 maanden.

4.      Joanna Ramakers, geb. Swalmen 17-8-1833

Joannes Ramakers en Leonora Isabella Mulleners (het in het BevReg opgegeven geboortejaar 1797 zou betekenen dat het gaat om zus Maria Elisabetha, geb. Süsterseel 22-10-1797) woonden in 1846 op het adres Boutestraat 7 (in 1774 Smabers-11/55); de kinderen waren toen al overleden of ze hadden het ouderlijk huis verlaten. Bron: BevReg Swalmen 1846, verfilming 11/339.

 

17 maart 1826

BEESEL - Overleden: Joannes Tijssen [geb. Beesel 17-3-1826], zoon van Antonius Tijssen en Maria Agnetis van Dijck, oud ½ uur.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

30 maart 1826

BEESEL ‑ De burgemeester verzoekt voor naloting voor de militie voor Jan Arnold Lotzemer, zoon van Reinaldus en van Maria Catharina Schroers, geboren 13 december 1800 te Amern-St.-Georg (Pruisen), die wil gaan trouwen, sinds 1821 in de gemeente woont en sindsdien aan alle verplichtingen heeft voldaan.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/392.

Zie 16-6-1826.

 

30 maart 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Josephus Oelen [Jan, geb. Breijell (D) 17-5-1771, linnenwever, overl. Beesel ‘op den Reuver’ 29-11-1830 (aangifte door vleeshouwer Mathias Rutten en akkerman Joannes van Dijk als naburen), volgens aangifte oud 60 jaar, zn. van Wilhelmus Oelen en Anna Maria Toppeter; wedn. van Gertrudis Klaps, overl. Beesel 25-12-1825] en Joanna Claessen [geb. Beesel 5-3-1792, dienstmeid, overl. ald. ‘in het Kom’ 18-6-1838 (aangifte door winkelier Joannes Nijskens en winkelier Wilhelmus Lennaerts als naburen), volgens aangifte oud 48 jaar, dr. van Michiel Claessen en Barbara Baltis].

GHS Beesel, BS-3/179.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Gertrudis Oehlen, geb. Beesel 10-10-1829, overl. ald. ‘op den Reuver’ 29-5-1833 (aangifte door gemeentesecretaris Leonard van den Broeck en schrijnwerker Henricus Thijssen als naburen) als Gertrudis Öhlen, oud 3 jaar.

 

30 maart 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Dondit [geb. Breijell (D) 30-4-1798, schoenmaker, landbouwer 1863, overl. Beesel 17-3-1863, zn. van Wilhelmus Dondit en Maria Catharina Heesen] en Gertrudis Winkens [Winckens, Wingkes, Winkes, geb. Beesel 11-12-1801, akkervrouw, overl. Beesel 19-9-1871, dr. van Joannes Winkens en Aldegonda Gerats (volgens trouwakte; volgens overlijdensakte: dr. van Joannes Winckens en Mechtildis Stams)].

GHS Beesel, BS-3/180; GenLias, 2005 (geeft abusievelijk als achternaam moeder v/d bruidegom: Allesen).

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Catharina Dondit, geb. Swalmen 25-1-1827, overl. Beesel 13-9-1904. Tr. 1) Beesel 1-10-1860 met Henricus Niessen; 2) Beesel 6-6-1873 met Christianus van Diepe.

2.      Johannes Wilhelmus Dondit, geb. Swalmen 5-7-1829, overl. ald. 9-5-1836, oud 6 jaar..

3.      Aldegonda Hubertina Dondit, geb. Swalmen 6-12-1834, overl. Beesel 13-1-1904. Tr. Beesel 17-10-1862 met Joannes Gerardus Meerts.

4.      Pieter Jozef Dondit, geb. Swalmen 6-7-1838, overl. Beesel 5-10-1884. Tr. Beesel 29-4-1870 met Maria Catharina Huberdina Thissen.

5.      Joannes Dondit, geb. Swalmen 4-5-1842, overl. ald. 16-2-1845, oud 2 jaar.

De weduwe Gertrudis Winckens, akkervrouw, woonde in 1862 samen met haar zoon Joseph op het adres Dorp 97. Inwonend waren dienstmeid Engelina Meerts (Beesel 13-10-1844) en Helena Janissen (Beesel 14-2-1850, op 1-5-1864 ingekomen vanuit Tegelen, op 22-5-1865 vertrokken naar Swalmen). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 98.

Joannes Dondit liet bij zijn overlijden na: de helft van een perceel heide langs de Roermondsche weg gelegen sectie D 56, staande huwelijk aangekocht. Bron: MvS.

 

30 maart 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Christian Engels [geb. Swalmen 14-7-1774, kleermaker, zn. van Cornelius Engels en Elisabeth van der Linden; wedn. van Joanna Smeets, geh. Beesel 23-9-1812] en Gertrudis Pijpers [geb. Swalmen 19-5-1791, dienstmeid, dr. van Gerardus Pijpers en Gertrudis Joosten; zij hertr. Beesel 16-4-1831 met Petrus Peeters].

GHS Beesel, BS-3/182.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Engels, geb. Beesel 4-7-1829.

2.      Christianus Engels, geb. Beesel 1-9-1830.

 

30 maart 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Wilhelmus Reijnders [Reinders, geb. Beesel 3-4-1799, akkerman, overl. ald. 31-3-1843, zn. van Joannes Reijnders en Elisabeth Linsen] en Maria Joanna Joppen [Joanna Maria, geb. Roermond 15-2-1795, eigenaresse van hoeve De Spieker, overl. Beesel 29-11-1863, dr. van Petrus Joppen en Cornelia Quijten].

GHS Beesel, BS-3/183.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Petrus Reijnders, geb. Beesel 6-4-1827, ongeh. overl. ald. 27-2-1906.

2.      Gertrudis Huberta Reijnders, geb. Beesel 1-6-1829, overl. ald. 26-1-1901. Tr. Beesel 10-4-1863 met Willem Hendrikus Geraets.

3.      Johanna Reijnders, geb. Beesel 4-10-1831. Tr. Beesel 25-4-1862 met Jan Joseph Metsemakers.

4.      Joannes Reijnders, geb. Beesel 5-2-1834, overl. ald. 2-11-1915. Tr. Beesel 8-5-1868 met Elisabeth Janissen.

5.      Wilhelmus Reijnders, geb. Beesel 1-1-1836, overl. ... nà 1905. Tr. Maasniel 25-5-1859 met Eleonora Hubertina Gerarts.

W. Reijnders was in 1843 eigenaar van een gedeelte van de Spieker te Reuver-Leeuwen (A 647).

De weduwe Johanna Maria Joppen woonde in 1862 op het adres Leeuwen 171 met de zonen Peter en Johannes. Inwonend was dienstmeid Margartha Hinssen. Schoondochter Anna Elisabeth Janissen kwam na het huwelijk met zoon Joannes inwonen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 175.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 27-30.

 

30 maart 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Misdom [geb. Beesel 3-12-1785, werkknecht, zn. van Arnoldus Misdom en Maria Dorssers] en Elisabeth Beurskens [geb. Kessel 15-6-1795, dienstmeid, dr. van Petrus Beurskens en Petronella Willemse].

GHS Beesel, BS-3/185.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Op 7-5-1838 brandde het huis bewoond door jager Peter Misdom en eigendom van Michiels van Kessenich af. Peter Misdom was in 1843 eigenaar van een huis (sectie A 389) te Belfeld-Geloo.

 

31 maart 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Cruijsbergh [lees: Joannes Mooren, geb. Beesel 11-12-1804, schoenmaker, buitenechtelijke zn. van Franciscus Mooren en Ida Cruijsbergh, erkend en later gehuwd] en Anna Maria Smeets [geb. Beesel 13-2-1795, dr. van Wilhelmus Smeets en Anna Maria Claessen].

GHS Beesel, BS-3/187.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Hubertus Mooren, geb. Beesel 19-12-1826 (aan de Cruijsberg), landbouwer, ongehuwd overl. ald. 17-2-1863. Zijn nalatenschap, te weten 1/3 onverdeeld deel van een huis sectie G 49 en landerijem in de Leemkuilen, Ohebroekerveld, Bakheide, aan het Broek, de School, Vreeberg, Kerkveld, langs de Maas, in het Haselt, Spick, aan de windmolen, Bussereind, Kleine Solberg, In het Kasteel, de Heide, Raayerbemden, totale waarde fl. 7.385, werd gedeeld door zijn beide zussen. Schulden o.a. landrenten en een schuld aan doctor Beekman te Kessel ‘van devoiren en medicamenten gedurende de laatste ziekte’ en een schuld fl. 182,50 aan de echtelieden Pieter en Gerard [sic] Thijssen te Beesel ‘voor bijzondere oppassing bij dag en bij nacht gedurende de omstreeks een jaar geduurde laatste ziekte van den overledene’. Bron: MvS.

2.      Joanna Catharina Hubertina Mooren, geb. Beesel 1-2-1829 (aan Cruijsberg). Tr. Beesel 22-10-1855 met Peter Tijssen.

3.      Anna Maria Elisabeth Hubertina Mooren, geb. Beesel 23-5-1833 (Cruijsberg). Tr. 13-4-1863 met Gerardus Thijssen.

Zoon Willem Mooren woonde in 1862 met zijn grootmoeder Ida Cruijsberg op het adres Dorp 83, na hun overlijden bewoond door dochter Elisabeth Mooren en haar man Gerard Thijssen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 85.

 

3 april 1826

BELFELD - Gehuwd: Godefridus Otten [geb. Kaldenkirchen (D) 26-8-1787, overl. Belfeld 10-1-1839, oud 51 jaar, zn. van Laurens Otten en Elisabeth Büschgens] en Sibilla Haenen [Haanen, geb. Beesel 25-3-1797, overl. Belfeld 28-4-1839, oud 42 jaar, dr. van Jakob Haenen en Christina van Lier].

WieWasWie, 2022; volgens deze bron werd de bruid geboren te Beesel 15-3-1796.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Christina Otten, geb. Belfeld 8-8-1826, overl. ald. 17-2-1829, oud 2 jaar.

2.      Anna Elisabeth Otten, geb. Belfeld 3-11-1827, overl. ald. 10-11-1827, oud 8 dagen.

3.      Hendrick Jacob Otten, geb. Belfeld 30-10-1829, overl. ald. 6-3-1835, oud 5 jaar.

4.      Jan Laurens Otten, geb. Belfeld 2-8-1832.

5.      Pieter Hendrik Otten, geb. Belfeld 28-4-1836, overl. ald. 1-4-1837, oud 11 maanden.

 

3 april 1826

BEESEL - Gehuwd: Joannes Josephus Oelen [begr. Beesel 29-11-1830] uit Breijel, weduwnaar, en Joanna Claessen uit Beesel. Getuigen: Mathias Rutten en Petronella Claessen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 203.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Gertrudis Eulen, ged. Beesel 13-10-1829 (get. Petrus Claessen en Maria Claessen).

 

3 april 1826

SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Evers [geb. Swalmen 11-6-1802, beenhakker, overl. ald. 13-11-1855, zn. van Silvester Evers en Elisabeth Meuter] en Anna Maria Theelen [geb. Asselt 1-3-1801, dr. van Leonardus Theelen en Gudula Loven].

GHS Swalmen, BS-1826/24.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Johannes Evers, geb. Swalmen 10-10-1827, overl. ald. 9-8-1902. Tr. Swalmen 15-2-1867 met Maria Gudula Janssen.

2.      Leonard Hubert Evers, geb. Swalmen 8-6-1831.

3.      Anna Maria Evers, geb. Swalmen 24-8-1833, overl. ald. 9-5-1909. Tr. Swalmen 30-3-1864 met Wilhelmus Hubertus Janssen.

4.      Joanna Christina Evers, geb. Swalmen 14-10-1835, overl. ald. 7-4-1838 als Christina.

5.      Gudula Hubertina Evers, geb. Swalmen 6-4-1838, overl. ald. 13-5-1853.

6.      Joannes Hubertus Evers, geb. Swalmen 11-2-1840, overl. ald. 17-4-1891. Tr. Swalmen 2-1-1868 met Maria Catharina Geraedts.

7.      Franciscus Hubertus Evers, geb. Swalmen 9-10-1842, ongehuwd overl. ald. 13-6-1865.

8.      Jacobus Evers, geb. Swalmen 13-9-1845, overl. ald. 7-6-1900. Tr. Swalmen 9-1-1880 met Digna Hubertina Strous.

 

4 april 1826

BEESEL - Gehuwd: Joannes Dondit uit Breijel en Gertrudis Winkens uit Beesel. Getuigen: Josephus Dondit en Catharina Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 203.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

5 april 1826

BEESEL - Gehuwd: Christianus Engels [geb. Swalmen 14-7-1774, zn. van Cornelius Engels en Elisabeth van der Linden] uit Swalmen, wedn. van Joanna Smeets [geh. Beesel 23-9-1812, overl. ald. 6-2-1825], en Gertrudis Pijpers [Piepers, Pipers, geb. Swalmen 19-5-1791, dr. van Gerardus Pijpers en Gertrudis Joosten] uit Swalmen. Getuigen: Jacobus Schoolmeesters en Barbara Simons.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 203.

Uit dit huwelijk:

1.      Christianus Engels, ged. Beesel 11-9-1830 (get. Henricus Engels en Catharina Piepers).

 

5 april 1826

BEESEL - Gehuwd met disp. 3e graad: Joannes Mooren en [Anna] Maria Smeets. Getuigen: Joannes Smeets en Joanna Claessen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 203.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Hubertus Mooren, ged. Beesel 19-12-1826 (get. Franciscus Mooren en Joanna Maria Heldens).

2.      Joanna Catharina Mooren, ged. Beesel 1-2-1829 (get. Godefridus Smeets en Ida Cruijsberg).

3.      Joannes Franciscus Mooren, ged. Beesel 13-4-1831 (get. Joannes Smeets en Maria Catharina Mooren).

 

5 april 1826

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Reijnders uit Mulbracht en Maria Joanna Joppen uit Roermond. Getuigen: Petrus Bruno Joppen en Petronella Peeters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 204.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Petrus Reinders, ged. Beesel 6-4-1827 (get. Joannes Petrus Joppen en Elisabetha Linssen).

2.      Gertrudis Hubertina Reinders, ged. Beesel 1-6-1829 (get. Petrus Bruno Joppen en Gertrudis Reinders).

3.      Joanna Reinders, ged. Beesel 4-10-1831 (get. Joannes van den Kasteelen en Aldegonda Reinders).

 

7 april 1826 (zie ook 12-4-1826)

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Breyell 7-4-1826 - Bron: Thoer.net, maar ook Beesel 12 april 1826 (get. Hermanus Killaers en Petronella Driessen - Bron: DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 204): Joannes Killaers [Killaers, geb. Belfeld 27-12-1803, werkknecht, zn. van Joannes Killaers en Anna Maria Verspagen] en Mechtildis Gertrudis Giebelen [Geebelen, geb. Mulbracht (D) 16-5-1800, overl. Belfeld 4-1-1878, oud 77 jaar, dr. van Henricus Giebelen en Maria Mechtildis Erckens].

GHS Beesel, BS-3/190.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Mechtildis Kilaars, geb. Belfeld 16-4-1827 (doopget. Hermanus Kilaars en Mechtildis Erkens).

2.      Mathias Killaars, geb. Belfeld 14-10-1829 (doopget. Mathias Erkens en Helena Killaars). Tr. Belfeld 26-10-1853 (RK) met Elisabeth Schroembges.

3.      Joannes Gerardus Kilaars, geb. Belfeld 15-6-1832 (doopget. Gerardus Kilaars en Sibilla Margaretha Erkens).

4.      Anna Gertrudis Kilaars, geb. Belfeld 4-10-1834 (doopget. Franciscus Erkens en Anna Jacobs). Tr. Belfeld 24-10-1865 met Josephus Schelkens.

5.      Theodorus Killaars, geb. Belfeld 19-5-1837 (doopget. Theodorus Ewals en Elisabetha Boirs).

6.      Hendrina Hubertina Killaars, geb. Belfeld 20-8-1840 (doopget. Joannes Ambaum en Hendrina Meuter). Tr. Belfeld 30-10-1860 (RK) met Martinus Willemsen.

7.      Petrus Killaars, geb. Belfeld 1-3-1843 (doopget. Petrus Henricus Lenaarts en Matilda Catharina Smits). Tr. ... met Antonetta Faessen.

J. Kijllaerds was in 1843 eigenaar van een huis (sectie A 939 en A 942) te Belfeld-Geloo.

 

8 april 1826

BEESEL ‑ Er bevinden zich geen broodbakkers of broodverkopers in de gemeente Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/397.

 

10 april 1826

HELDEN - Gehuwd: Conrardus Stox [geb. Beesel 6-4-1798, akkerman, overl. ald. 7-3-1873, zn. van Pieter Stox en Elisabeth Gisberts] en Johanna Engels [geb. Helden 16-1-1802, overl. Beesel 11-3-1866, dr. van Frans Engels en Maria Versondert].

GenLias, 2004 (huwelijksbijlage bevat akte van bekendheid van de bruidegom).

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Maria Elisabeth Stox, geb. Beesel 6-11-1827 (BS-3/274), ongehuwd overl. ald. 8-6-1859.

2.      Petrus Hubertus Stox, geb. Beesel 6-10-1829. Tr. 1) Meerlo 19-1-1866 met Maria Margaretha Hermans, overl. 28-6-1873; 2) Sevenum 13-5-1874 met Joanna Catharina Raedts.

3.      Gerardus Hubertus Stox, geb. Beesel 25-4-1833.

4.      Engelbertus Hubertus Stox, geb. Beesel 25-4-1833, overl. ald. 1-6-1833.

5.      Gerardus Hubertus Stox, geb. Beesel 24-7-1836. Tr. Beesel 22-10-1886 met Anna Hubertina Hawinkels.

6.      Joannes Franciscus Hubertus Stox, geb. Beesel 27-1-1839.

7.      Wilhelmina Huberta Stox, geb. Beesel 11-4-1841, ongehuwd overl. ald. 26-4-1861.

Akkerman Conrard Stox en zijn vrouw Johanna Engels woonden in 1862 met hun zonen Petrus en Gerardus op het adres Leeuwen 196 (sectie E53). Schoondochter Maria Margaretha Hermans trok op 20-1-1866 in. Inwonend personeel: dienstbode Godfried Lienen (Neer 20-1-1840, op 10-5-1862 ingekomen), dienstbode Elisabeth Janissen (Beesel 4-5-1835, in mei 1865 verhuisd binnen de gemeente), dienstknecht Peter Berben (Heijthuijsen 13-2-1847, op 14-5-1865 ingekomen vanuit Roggel, op 13-4-z.j. vertrokken naar Heijthuijsen), dienstknecht Jacobus Pouls (Heijthuijsen 10-9-1850, op 12-5-1867 ingekomen vanuit Heijthuijsen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 203.

 

11 april 1826

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Janssen [geb. Swalmen 24-1-1799, overl. ald. 27-11-1887, oud 88 jaar, zn. van Philip Janssen en Barbara Wijnants] en Wilhelmina Sanders [geb. Swalmen 8-7-1801, overl. ald. 18-3-1844, oud 43 jaar, dr. van Joannes Sanders en Petronella Huijben].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (o.a. twee tweelingen):

1.      Anna Catharina Janssen, geb. Swalmen 3-12-1826.

2.      Joanna Hubertina Janssen, geb. Swalmen 3-12-1826, overl. ald. 24-3-1888. Tr. Swalmen 25-10-1856 met Joannes Simons.

3.      Catharina Wilhelmina Hubertina Janssen, geb. Swalmen 31-1-1829, overl. Roermond 13-3-1900. Tr. Swalmen 4-5-1860 met Jacobus Hubertus Hilkens.

4.      Joannes Philippus Hubertus Janssen, geb. Swalmen 9-2-1831, ongehuwd overl. ald. 4-8-1898, oud 67 jaar.

5.      Peter Hubertus Janssen, geb. Swalmen 22-5-1833, ongehuwd overl. ald. 15-3-1923, oud 89 jaar.

6.      Leonardus Janssen, geb. Swalmen 17-9-1835, overl. ald. 2-5-1836, oud 7 maanden.

7.      Hendrikus Janssen, geb. Swalmen 17-9-1835, overl. ald. 4-10-1835, oud 17 dagen.

8.      Maria Gertrudis Janssen, geb. Swalmen 2-7-1837, overl. ald. 11-4-1885 als Gertrudis Janssen, oud 47 jaar.

 

11 april 1826

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Slabbers [geb. Swalmen 1-4-1795, overl. Baarlo 15-11-1859, oud 64 jaar,  zn. van Hubert Slabbers en Elisabeth Peekx] en Anna Margaretha Bongaerts [geb. Swalmen 16-4-1800, dr. van Gerard Bongaerts en Petronella Wijnen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Gerardus Hubert Slabbers, geb. Swalmen 23-6-1840. Tr. Horn 8-7-1875 met Mechtildis Colbers.

Op 17-11-1859 verklaarden Hendrik Holtackers, veldwachter te Baarlo, en Lambert Korsten, dagloner aldaar, beiden bekende van de overledene, dat de 64-jarige Joannes Slabbers, echtgenoot van Margaretha Bongaerts, zoon van Hubert Slabbers en Elisabeth Pecxk, beiden overleden,  laatst gewoond hebben te Asselt, op 15-11-1859 dood werd gevonden in de Maas. Bron: BS Baarlo, uittreksel in BS Swalmen, verfilming 40/272.

 

12 april 1826

BELFELD - Gehuwd (RK idem): Wilhelmus Smeets [Smeetz, geb. Posterholt 14-6-1800, bij huwelijk wonend te Beesel, overl. Beesel 14-10-1861, zn. van Gerardus Smeets en Maria Catharina Mooren] en Beatrix Büsseler [Buscheler, Busselaars, Busselaers, geb. Bracht (D) 16-11-1798, bij huwelijk wonend te Belfeld, overl. Beesel 21-12-1833, dr. van Jan Büsseler en Maria Elisabeth Terpoorten].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Catharina Smeets, geb. Beesel 24-11-1826. Tr. Beesel 30-4-1849 met Joannes Henricus Knoors.

2.      Gerardus Hubertus Smeets, geb. Beesel 3-8-1829. Tr. 1) Beesel 17-5-1859 met Anna Maria Hubertina Eicke; 2) Beesel 8-5-1871 met Maria Catharina Fabrij.

3.      Ida Hubertina Smeets, geb. Beesel 17-4-1831, overl. ald. 11-1-1832, oud 9 maanden.

4.      Maria Elisabeth Smeets, geb. Beesel 5-12-1833, overl. ald. 11-5-1835.

Willem Smeets wordt op 2-2-1841 genoemd als eigenaar van een bouwvallig huisje langs de Rijksweg in Reuver. Blijkens de kadastrale OAT 1843 was dit huis (sectie C 32) feitelijk eigendom van zijn moeder.

 

19 april 1826

KESSEL - Gehuwd: Pieter Sanders [geb. Beesel, zn. van Jan Sanders en Gertruda Mertens] en Martina Janssen [geb. Kessel, dr. van Mathijs Janssen en Anna Beurskens].

GenLias, 2004.

 

19 april 1826

BEESEL - Gehuwd: Petrus Misdom [geb. Beesel 3-12-1785, jager; zn. van Arnoldus Misdom en Anna Maria Dorssers] uit Beesel en Elisabetha Beurskens [maakt testament 22-1-1861] uit Kessel. Getuigen: Hubertus Misdom en Wilhelmina Beurskens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 204.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

20 april 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Franciscus Beurskens [ged. Beesel 23-3-1772, brandersknecht oud 53 jaar, overl. ald. 19-12-1833, zn. van Christophorus Beurskens en Elisabeth Janssen; wedn. van Margaretha Timmermans, geh. Kaldenkirchen 22-4-1798; hij hertr. Beesel 5-10-1826 met Petronella Claessen] en Anna Catharina Suijlen [geb. Cruchten 23-4-1773, spinster, overl. Beesel 27-6-1826, dr. van ... en ...; wed. van M. Hendriks].

GHS Beesel, BS-3/193.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Francois Beurskens kocht in eerste huwelijk een huis te Beesel.

 

23 april 1826

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Beurskens [geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...; hij hertr. Beesel 5-10-1826 met Petronella Claessen] uit Beesel en Anna Catharina Kupers [geb. ..., begr. Beesel 27-6-1826 als Kupers 'vel Suijlen'] uit Cruchten. Getuigen: Joannes Beurskens en Helena Beurskens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 205.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

24 april 1826

MAASNIEL - Gehuwd: Hendrik Sillen [geb. Swalmen-Asselt 7-2-1796, dienstknrecht 1826, zn. van Antoon Sillen en Petronella Simons] en Helene Roncken [geb. Maasniel, dr. van Leonard Roncken en Catharina Wulms].

WieWasWie, 2014.

 

3 mei 1826

BEESEL ‑ De gemeente Beesel heeft het verzoek gekregen om het buitenechtelijk kind van Catharina Gerards op te nemen, dat zich in de gevangenis te Eindhoven bevindt. De moeder is weliswaar in Beesel geboren, maar is sinds jaren verhuisd zonder familie achter te laten, aldus de burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/406.

Zie 30-11-1826 en 9-3-1827.

 

8 mei 1826

MAASNIEL - Gehuwd: Willem Blomers [Bloemaers, Blomars, Blommaers, geb. Swalmen 10-2-1799, overl. ald. 13-12-1865, zn. van Thomas Blomers en Maria Houben 79-10-1791; wedn. van Catharina Ida Bremmers, geh. Maasniel 24-1-1819; hij hertr. Maasniel 28-5-1832 met Joanna Wouters] en Willemina van der Loij [van der Loo, geb. Maasniel …, overl. ald. 7-12-1831, oud 41 jaar, dr. van Leonardus van der Loij en Gertruidis Thomassen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Blomars, geb. Maasniel 18-2-1827, overl. Roermond 11-6-1882. Tr. Maasniel 1-7-1850 met Joannes Henricus Ijssermans.

2.      Anna Maria Blommaers, geb. Maasniel 31-3-1829.

 

9 mei 1826

SWALMEN - Gehuwd: Caspar Melchior Balthasar Hoevelmans [geb. Breyell, bakker oud 36 jaar, zn. van Joannes Hoevelmans en Marie Huben] en Agnes Hermans [geb. Swalmen 20-8-1803, overl. ald. 29-7-1877 als Maria Agnes, dr. van Mathijs Hermans en Odilia Hawinkels 712-5-1798].

GHS Swalmen, BS-1826/37.

 

12 mei 1826

SWALMEN - Gehuwd: Willem Beek [geb. Swalmen 4-3-1802, overl. ald. 8-9-1864, zn. van Willem Beek en Gertrudis Mertens] en Catharina Joosten [geb. Neer 11-6-1800, overl. Swalmen 21-10-1874, dr. van Martinus Joosten en Windelina Dirks 72-5-1798].

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Gertrudis Beek, geb. Swalmen 29-2-1828, overl. ald. 4-3-1898. Tr. Swalmen 15-10-1856 met Joannes Pansters.

2.      Willem Hubertus Beek, geb. Swalmen 25-10-1829, overl. ald. 26-6-1860.

3.      Sophia Beek, geb. Swalmen 16-10-1831, overl. ald. 11-11-1900.

4.      Gerardus Hubertus Beek, geb. Swalmen 18-8-1833, overl. ald. 24-8-1833.

5.      Leonardus Hubertus Beek, geb. Swalmen 10-8-1834, overl. ald. 23-12-1928. Tr. Swalmen 7-4-1866 met Catharina Elisabeth Lucas.

6.      Hendrik Hubertus Beek, geb. Swalmen 12-1-1837, overl. ald. 7-4-1881. Tr. Swalmen 13-2-1871 met Anna Catharina Engelen.

7.      Gerardus Beek, geb. Swalmen 21-11-1838, overl. ald. 30-1-1912. Tr. Swalmen 13-2-1871 met Maria Josepha Simons.

8.      Anton Hubert Beek, geb. Swalmen 17-11-1841, overl. ald. 8-3-1842.

Gegevens met dank aan Peter Peeters, Reuver.

 

29 mei 1826

BEESEL / SWALMEN ‑ De burgemeester van Beesel schrijft aan de burgemeester van Swalmen een brief inzake het onderhoud van wegen van de 1e en 2e klasse, tussen Maasniel en Swalmen, en de weg der 2e klasse van Swalmen naar Kessel, inzonderheid de te passeren (Teute)beek.

Tevens verwijst hij naar op handen zijnde werkzaamheden op de Reuverse Hei.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/410.

 

16 juni 1826

BEESEL ‑ De burgemeester van Beesel schrijft aan de burgemeester van Maasbree een brief inzake naloting voor militie voor J.A. Lotzemer.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/412.

Zie 30-3-1826.

 

19 juni 1826

TEGELEN - Gehuwd: Peter Johannes Jacobus Scherckens [Pierre Jean Jacques Scherkens, geb. Venlo 3-2-1800, winkelier te Reuver 1861-1870, overl. Beesel 3-11-1870, oud 70 jaar, zn. van Jean Gerard Scherkens en Jeanne Hendrine Sijben] en Sijbilla Maria Lenders [geb. Lithberg (Liedberg D) 30-11-1803, overl. Beesel 24-5-1869, oud 65 jaar, dr. van Hendrik Lenders en Anna Gertruide Scheulen].

WieWasWie, 2021.

Winkelier Peter Johan Jacob Scherckens en zijn vrouw Sibilla Maria Lenders vestigden zich op 20-3-1861 vanuit Grubbenvorst op het adres Reuver 236. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 245.

Inboedel en winkelinventaris van Peter Scherckens werden op 28-3-1871 openbaar verkocht.

 

17 juni 1826

SWALMEN - Te koop: Hillenraad.

“A vendre de gré 1a gré, à des conditions avantageuses, le grand et vaste château de Hillenraedt, contenant de grands salons, chambres, antichambres, différens quartiers complet pour maîtres, logemens pour domestiques, une chapelle domestique, cuisines, offices, greniers, caves, entourés d’eau vive, jamais sujettes à inondations, grande basse-cour, écuries, remises, jardins bien arborés, avec verger y attenant, planté en arbres fruitiers de bonne qualié et de differentes espèces, bâtimets d’orangerie, glacière [ijskelder]; de plus une grande exploitation de fermier, tenant à la basse cour, et trois autres fortes fermes servants à l’exploitation d’une culture pour une vingtaine de chevaux; majeure partie, terre de première qualité, un moulin à farine et pressoir très achalandé, demeure pour un garde-chasse, avec jardin et verger également susceptibles d’être employés à d’autres exploitations, des bois de futaye et de raspe, sapins et autres, différentes terres éparres, situées toutes dans la commune de Swalmen et celle de Asselt; en aoutre, de suberbes prés arrosés par la Meuse; le château est situé à cinq milles de Ruremonde, province de Limbourg, sur la rive droite de la Meuse, près de la grande route de Venlo, par Ruremonde à Maestricht.

De plus, de magnifiques prairies et grand nombre de terres arrables, situées sous les village de Neer et Buggenum, sur la rive gauche de la Meuse; le tout en masse ou séparément la propriété sur chaque rive; on pourra de plus s’arranger pour la seigneurie engagère de Swalmen et Asselt et autres droits sus lesquels la législation ná pas encore statué, afin de prévenir toute discussion à l’égard de ces droits ou indemnités en résultant éventuellement.

Les revenues de ces biens sont de 15 à 16,000 florin des Pays-Bas par an, et souvent bien au de-là, selon les prix des paturages.

Les personnes qui voudraient faire cette acquisition en masse, sont invitées à s’adresser, lettres affranchies, pour renseignement plus détaillés, à M. C. Jacquet, régisseur desdit biens, au château de Hillenraed, ou à M. Herrestorf, régisseur au château de La Haye, près Gueldres, et voudront bien le faire dans le terme de 3 mois; ce terme échu les propriétés dénommées ci dessus seront mises en vente publique, par lots convenables et en partie en détail, à publier en temps et lieu, le cas exigeant.”

Journal de la province de Limbourg, 17 juni 1826. Zie ook het krantenbericht van 26-10-1826 in dezelfde krant.

 

19 juni 1826

TEGELEN - Gehuwd: Peter Johannes Jacobus Scherckens [geb. Venlo 3-2-1800, winkelier te Reuver 1861-1870, overl. Beesel-Reuver 3-11-1870, zn. van Jan Gerard Scherkens en Joanna Henrietta Sijben] en Sibilla Maria Lenders [geb. Liedberg (D) 3-12-1798, overl. Beesel-Reuver 24-5-1869, oud 65 jaar, dr. van Hendrik Lenders en Anna Gertruide Scheulen].

WieWasWie, 2021.

Winkelier Peter Johan Jacob Scherckens (volgens BevReg Venlo 2-2-1800) en zijn vrouw Sibilla Maria Lenders (idem, Litberg 30-11-1803) verhuisden op 20-3-1861 vanut Grubbenvorst naar het adres Reuver 236. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, verfilming 255/343.

 

22 juni 1826

BRUSSEL - Gehuwd: Auguste Joseph Ghislain d'Overschie de Neeryssche [geb. Brussel 26 floréal an X / 16-5-1802, overl. Neeryssche 21-6-1880, zn. van Maximilien baron d'Overschie de Neeryssche en Marie Thérèse d'Argenteau d'Ochain] en Philippine Emmanuelle Ghislaine van der Linden d'Hoogvorst [geb. Brussel 1-3-1808, overl. Neeryssche 3-10-1869, dr. van Emmanuel van der Linden, baron d'Hoogvorst en Caroline de Wal Masbourg].

Gegevens: geneanet.org, 2008.

Uit dit huwelijk:

1.      Louis Ghislain d'Overschie de Neeryssche [geb. Brussel 20-4-1829, overl. Vierset-Barse 27-3-1896. Tr. Luik 2-5-1861 met Octavie Caroline Louise Marie Ghislaine Blanche de Trazegnies d'Ittre.

Auguste d'Overschie was eigenaar van hoeve De Baxhof te Swalmen.

 

26 juni 1826

BEESEL / SWALMEN ‑ De af- en oprit bij de (Teute)beek tussen Swalmen en Beesel lijkt nergens op, ondanks de reparaties.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 180/414.

Zie 29-5-1826.

 

14 juli 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Mathias Rosbender [geb. Roermond 7-10-1797, schoenmaker, overl. Swalmen 29-1-1832, zn. van Godefridus Rosbender en Catharina Crompvoet] en Helena Tijssen [Thissen, geb. Beesel 21-8-1802, dienstmeid, vroedvrouw 1851, dr. van Henricus Tijssen en A.M. Schreijnewerkers].

GHS Beesel, BS-3/203.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Hubertina Wilhelmina Rosbender, geb. Swalmen 7-6-1829. Tr. Roggel 26-9-1851 met Joannes Marcus.

2.      Anna Maria Hubertina Rosbender, geb. Swalmen 26-8-1831. Tr. Swalmen 18-5-1855 met Mathis Hubert Geraedts.

 

vóór 16 juli 1826

Gehuwd: Jan Balthasar Vriesen [zn. van Cornelis Vriesen en Josina Gerardi] en Maria Gertrudis Munten [geb. Waldniel (D), overl. Swalmen 29-4-1832, oud 30 jaar, dr. van Hendrik Munten en Maria Agatha Musers]

1.      Maria Agata Vriesen, geb. Swalmen 16-7-1826.

2.      Jozina Catharina Vriesen, geb. Swalmen …, overl. ald. 3-5-1828, oud 10 dagen.

3.      Gertrudis Hubertina Vriesen, geb. Swalmen 18-4-1829.

4.      Joannes Cornelis Hendrikus Vriesen, geb. Swalmen 19-8-1831, overl. ald. 2-9-1831, oud 14 dagen.

 

18 juli 1826

BEESEL - Gehuwd (RK): Mathias Rosbender, ged. te Roermond, en Helena Tissen, ged. te Bezel. Getuigen: Adolphus Rosbender en Catharina Tissen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 205.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

5 augustus 1826

VENLO - Gehuwd: Jan van Cleef [geb. Venlo 13-6-1805, zn. van Hendrik van Cleef en Petronella Geraets] en Christina Dings [geb. Beesel 12-11-1797, dr. van Jacob Dings en Wilhelmina Hoex].

GenLias, 2006.

 

12 augustus 1826

MAASNIEL - Gehuwd: Pieter Thomassen [geb. Maasniel 25-11-1803, dagloner 1836, overl. Swalmen 7-10-1873, oud 69 jaar, zn. van Hendrik Thomassen en Margaretha Smeets; hij hertt. Swalmen 16-5-1836 met Ida Coonen] en Catharina Clumpkens [Anna Catharina, geb. Swalmen …, overl. ald. 4-3-1836, oud 35 jaar, dr. van Gerard Clumpkens en Gertruidis Moors 722-6-1797].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Margaretha Thomassen, geb. Swalmen 12-12-1826, overl. ald. 3-4-1833, oud 6 jaar.

2.      Gerardus Hubertus Thomassen, geb. Swalmen 25-7-1829, ongehuwd overl. ald. 21-12-1847, oud 18 jaar.

3.      Jacobus Hubertus Thomassen, geb. Swalmen 20-3-1832.

4.      Joannes Hubertus Thomassen, geb. Swalmen 3-4-1834.

2.      Mathis Hubert Thomassen, geb. Swalmen 2-3-1836, overl. ald. 13-3-1836, oud 11 dagen.

 

12 augustus 1826

ROERMOND - Gehuwd: Hendrik Kurvers [geb. Roermond, oud 60 jaar, zn. van Arnold Kurvers en Petronella van Nuys; wedn. van Maria Catharina Pink] en Maria Theresia Cremers [geb. Swalmen 1-1-1779, overl. Roermond 20-9-1836, oud 52 jaar, dr. van Jan Cremers en Sibilla Slabbers].

WieWasWie, 2022.

 

21 augustus 1826

VLODROP - Gehuwd: Abraham Lammers [geb. 's-Hertogenbosch 11-2-1795, ambtenaar van de in- en uitgaande rechten te Beesel 1839 en Belfeld 1841, zn. van Bernardus Lammers en Wilhelma van Mierlo] en Joanna Clout [Chlout, geb. Vlodrop 5-1-1804, dr. van Jan Clout en Maria Elisabeth Delouw].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Elisabeth Lammers, geb. Vlodrop 27-8-1827, overl. Roermond 5-8-1910 als Elisabeth Lammers, oud 82 jaar. Tr. Vlodrop 1-12-1866 met Pieter Franciscus Wulfaert. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.      Maria Josephina Hubertina Lammers, geb. Eijgelshoven 5-4-1832. Tr. Vlodrop 16-5-1853 met Joannes Coorens.

3.      Anna Elisabeth Hubertina Lammers, geb. Eijgelshoven 13-2-1834.

4.      Maria Helena Hubertina Lammers, geb. Eijgelshoven 13-2-1836. Tr. 1) … met Petrus Hubertus Esser; 2) Vlodrop 24-7-1878 met Henricus Hubertus Wiers.

5.      Clara Elisabeth Hubertina Lammers, geb. Eijgelshoven 2-2-1838 (bij huwelijk: 6-2-1838). Tr. Swalmen 3-11-1862 met Joachim Hubertus Rosbender.

6       Joannes Louis Hubertus Lammers, geb. BEESEL ‘aan de beek’ 23-11-1839 (get. koopman Hendrikus Wilhelmus van Laar en Gerardus Reumes?, ‘corporal op de lienie’, als naburen). Tr. Vlodrop 27-4-1870 met Maria Elisabeth op het Veld.

7.      Jacob Josef Hubertus Lammers, geb. BELFELD 25-12-1841 (get. akkerman Jan Rijvers en akkermansknecht Jan Smits).

8.      Johannes Hubertus Lammers, geb. Vlodrop 2-10-1846. Tr. Vlodrop 12-5-1873 met Maria Helena Gertrudis Bastiaans.

9.      Anna Hubertina Lammers, geb. Vlodrop 26-7-1849.

 

24 augustus 1826

BEESEL ‑ Er zijn 636 schapen in de gemeente Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/420.

 

27 augustus 1826

RIJKEL ‑ In de stallen van de weduwe Heldens op de Klerkenhof heerst sinds ongeveer twee jaar een kwaadaardige ziekte, waarbij diverse koeien, schapen en varkens gestorven zijn. De ziekte slaat veelal binnen een uur toe. Burgemeester Ruijs verzoekt een veearts te sturen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/421.

Zie 16-9-1826.

 

5 september 1826

HAELEN - Gehuwd: Gerardus Janssen [geb. Swalmen 27-11-1789, zn. van Paulus Janssen en Anna Bongaarts] en Joanna Custers [geb. Haelen, dr. van Peeter Custers en Catharina Teeuwen].

GenLias, 2006.

 

16 september 1826

RIJKEL ‑ Jacob Heldens komt de dood van een koe melden, die afgelopen nacht gestorven is. Hij woont dicht bij de Klerkenhof. De burgemeester vraagt om haast te maken met de veearts.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/423.

Zie 27-8-1826.

 

vóór 30 september 1826

Z.P. - Gehuwd: Jan Tobias Vriesen [Frizen, geb. Brüggen (D) 20-10-1787, overl. ald. 15-8-1833, oud 46 jaar, zn. van Cornelis Vriesen en Josina Gerardi; wedn. van Maria Bloemers, geh. Swalmen 19-1-1815] en Maria Magdalena Munten [geb. Niederkrüchten (D) …, overl. Swalmen 28-8-1846, oud 51 jaar, dr. van Henricus Munten].

Uit dit huwelijk:

1.      Josina Frizen, geb. Swalmen 30-9-1826, overl. ald. 21-10-1826, oud 22 dagen.

2.      Joanna Willemina Sibilla Catharina Vriesen, geb. Swalmen 29-5-1828.

3.      Theodorus Lambertus Vriesen, geb. Swalmen 3-12-1830, overl. ald. 23-7-1903. Tr. Swalmen 10-6-1857 met Lucia Joosten.

 

5 oktober 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Franciscus Beurskens [ged. Beesel 23-3-1772, brandersknecht oud 53 jaar, overl. ald. 19-12-1833, zn. van Christophorus Beurskens en Elisabeth Janssen; wedn. van 1) Margaretha Zimmermans, geh. Kaldenkirchen 22-4-1798; 2) Anna Catharina Suijlen, geh. Beesel 20-4-1826, overl. ald. 27-6-1826] en Petronella Claessen [geb. Beesel 28-2-1790, dienstmeid, overl. ald. 21-11-1833, dr. van Michael Claessen en Barbara Baltis].

GHS Beesel, BS-3/211.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

5 oktober 1826

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Beurskens, weduwnaar [van Anna Catharina Kupers, geh. Beesel 23-4-1826, begr. ald. 27-6-1826], en Petronella Claessen. Getuigen: Joannes Beurskens en Elisabetha Janissen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 205.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

11 oktober 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Jacobus Sillen [geb. Swalmen 5-10-1777, overl. ald. 14-8-1827, oud 48 jaar, zn. van Silvester Sillen en Agnes Heijnen] en Maria Christina van Wijlick [Marie, geb. Velden 7-6-1797, werkmeid, dr. van Mathias van Wijlick en Jacomina Basten; zij hertr. 1) Swalmen 17-6-1828 met Peter Ramakers, overl. ald. 4-9-1833; 2) Bracht (D) 27-9-1841 met Johann Mathias Hespers].

GHS Beesel, BS-3/213.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

12 oktober 1826

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Sillen [geb. Swalmen 5-10-1777, zn. van Silvester Sillen en Agnes Heijnen] uit Swalmen en Maria Christina van Wijlick [geb. Velden 7-6-1797, dr. van Mathias van Wijlijck en Jacomina Basten] uit Velden. Getuigen: Conrardus van Wijlick en Catharina van Wijlick.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 205.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

20 oktober 1826

BEESEL - Geboren: Mathias Teggelers, buitenechtelijke zn. van Clara Teggelers [mogelijk dr. van Mathias Tichelers en Gertrudis Hoenen]. Getuigen: Franciscus Bongaers en Antonius Goossens.

GHS Beesel, BS-3/216.

 

23 oktober 1826

MAASBREE - Gehuwd: Joannes Michael van der Velden [geb. Kessel, zn. van Joannes van der Velden en Antonetta Christiaans; wedn. van Mechtildis Beurskens] en Gertrudis Janssen [geb. Belfeld, dr. van Engelbertus Janssen en Hendrina Theunissen].

GenLias, 2004.

 

23 oktober 1826

HERTEN - Gehuwd: Joannes Waltherus Gerden [geb. te Melick, oud 27 jaar, zn. van Joannes Gerden en Catharina Brentjens] en Christina Hawinkels [geb. te Swalmen, oud 30 jaar, dr. van Joannes Hawinkels en Petronella Beek].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

26 oktober 1826

SWALMEN - Aankondiging openbare verkoop Hillenraad.

“Op woensdag den 12 december 1826, des morgens ten 9 ure, ten herberge den Gouden-Leeuw, te Roermond, zal, door het ministerie van den notaris Milliard, worden overgegaan tot den publieken verkoop, aan den meestbiedenden, van het oud heerlyk landgoed Hillenraed, gelegen te Swalmen, by Roermond, bestaande in een groot kasteel, inhoudende zalen, kamer, voorkamers, verscheidene volledige heeren-vertrekken en knechten-kamers, een huizelyke kapel, keukens, zolders en nooit aan overstroming onderworpene kelders, groote voorplaats, stallingen, koetshuizen, schoone beplantte tuinen en uitgestrekte boomgaardeb met beste fruitboomen bezet, oranjery en yskelder; voorts eene groote by het kasteel gehoorende boeren-winning en drie andere sterke pachthoeven, gebruikende meer dan 20 paarden tot den landbouw, en bevattende allen landeryen  van de eerste klas; eene wel getimmerde en goed ten allen tyde met water voorziene watermolen voor granen te malen, oly te slaan; boschwachters-woning, met tuin en aangehoorige boomgaard, welke insgelyks tot andere bestemming gebruikbaar zyn; groote bosch, bezet met eiken-, dennen-, beuken-hoogstammige boomen en slaghout; verscheidene hier en daar verspreide landeryen en mooije door de Maas bespoelde weilanden, het al in de gemeenten Swalmen en Maasniel gelegen.

Eindelyk eene groote menigte zeer vruchtbare wei- en bouwlanden, onder de gemeenten Neer en Buggenum, op den linker oever van de Maas gelegen.

Dit landgoed zal eerst in loten, volgens de by genoemde notaris te bekomene verdeeling, en naderhand in massa worden verkocht.

De jaarlyksche opbrengst van gemeld goed bedraagt tusschen de 15 à 16,000 gl. ned., en dikwerf meerder, na rato des graan- en graspryzen.

Alle verdere inlichtingen, benevens de kennisneming der conditien van den verkoop, zyn te bekomen by M. Jacquet, rentmeester van gemeld goed, wonende te Steyn, by Maastricht; by M. Herrestorf, wonende op het kasteel de Haag, by Gelderen, en by genoemd’ notaris.”

Journal de la province de Limbourg, 26 oktober 1826.

 

27 oktober 1826

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 30-10-1826): Joannes Dings [geb. Beesel 10-7-1797, zn. van Antonius Dings en Maria Elisabeth Monliane?] en Anna Gertrudis van Dijck [van Dijk, geb. Belfeld 20-12-1801, dr. van Willem van Dijck en Johanna Driessen].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS Beesel, RK Belfeld):

1.      Antonius Dings, geb. Beesel 16-5-1827.

2.      Wilhelmina Dings, geb. Beesel 9-1-1829.

3.      Joanna Dings, geb. Beesel 7-10-1831.

4.      Wilhelmus Dings, geb. Beesel 21-1-1834.

5.      Joannes Hubertus Dings, geb. Belfeld 26-5-1836 (doopget. Joannes Ma.. en NN).

6.      Anna Elisabetha Dings, geb. Belfeld 29-12-1838 (doopget. Jacobus Beurskens en Joanna van Dijk).

7.      Gertrudis Dings, geb. Belfeld 29-6-1841 (doopget. Jacobus Smeets en Elisabetha Dings).

8.      Wilhelmus Dings, geb. Belfeld 2-9-1848 (doopget. Antonius Dings en Wilhelmina Dings).

 

27 oktober 1826

BEESEL - Gehuwd (BS): Wilhelm Houben [Hoeben, geb. Beesel 17-12-1804, overl. ald. 2-8-1887, zn. van Gerardus Houben en Joanna Mertens] en Elisabeth Joosten [geb. Beesel 14-3-1799, dienstmeid, overl. Beesel 24-12-1876, dr. van Martinus Joosten en Wendelina Dircks 72-5-1798].

GHS Beesel, BS-3/216; Bevolkingsregister Beesel 853_015.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Gerardus Hoeben, geb. Beesel 25-12-1826. Tr. 1) Hinsbeck 18-4-1853 met Maria Elisabeth Nopper; 2) Melick en Herkenbosch 29-8-1887 met Megteldis Keuren.

2.      Martinus Houben, geb. Beesel 22-10-1828. Tr. Swalmen 19-5-1860 met Gertrudis Elisabeth Knoops.

3.      Wilhelmus Hubertus Hoeben, geb. Beesel 26-2-1830. Tr. Beesel 28-4-1865 met Cornelia Sillekens.

4.      Windelina Hubertina Hoeben, geb. Beesel 24-2-1832, overl. ald. 27-3-1832.

5.      Joanna Hubertina Houben, geb. Beesel 17-4-1833, overl. ald. 23-1-1881. Tr. Swalmen 30-1-1869 met Jacob Vaesen.

6.      Leonardus Houben, geb. Beesel 16-9-1835. Tr. Süchteln (D) 16-11-1859 met Maria Adelgunde Schletz.

7.      Maria Catharina Houben, geb. Beesel 17-1-1838, overl. ald. 9-7-1840, oud 2 jaar.

8.      Engelina Hoeben, geb. Beesel 14-2-1840, overl. ald. 23-2-1840 (als Angelina).

9.      Antonius Hoeben, geb. Beesel 16-4-1841, overl. ald. 6-4-1843, oud bijna 2 jaar.

Willem Houben en Elisabeth Joosten woonden in 1862 op het adres Rijkel 15, samen met dochter Johanna. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 15.

 

29 oktober 1826

BRACHT (D) Gehuwd: Jacob Geraets [geb. Beesel 8-2-1805, overl. Bracht 30-8-1842, zn. van Herman Geraets en Clara Janssen] en Anna Christina Giebelen [geb. Bracht 5-10-1795, overl. ald. 31-5-1843, dr. van Peter Giebelen en Anna Siemes].

Uit dit huwelijk 5 kinderen te Bracht.

Gegevens Bracht met dank aan Brigitte Tophofen.

 

30 oktober 1826

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Houben [zn. van Gerardus Houben en Joanna Martens] uit Beesel en Maria Elisabeth Joosten [dr. van Martinus Joosten en Wendelina Derckx] uit Beesel. Getuigen: Wilhelmus Beek en Catharina Joosten.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 206.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Gerardus Houben, ged. Beesel 25-12-1826 (get. Gerardus Houben en Wendelina Deriks).

2.      Martinus Houben, ged. Beesel 22-10-1828 (get. Martinus Joosten en Joanna Mertens).

3.      Wilhelmus Hubertus Houben, ged. Beesel 26-2-1830 (get. Wilhelmus Beek en Martin Houben).

4.      Windelina Hubertina Houben, ged. Beesel 24-2-1832 (get. Gerardus Simons en Catharina Joosten).

 

30 oktober 1826

ROGGEL - Bartholomeus Giesen te Roggel verkoopt huis, moestuin en stal te Roggel voor een bedrag van ƒ 1.100,- aan Peter Hamers te Haelen.

GA Roermond, Notarieel Archief ???, inv.nr. 1826/96.

 

16 november 1826

AMERN SANKT GEORG (D) - Gehuwd: Johann Geritz [geb. Beesel 23-10-1803, zn. van Joannes Geritz en Clara Janssen] en Maria Gertrud Joppen [geb. Amern 2-4-1802].

Thoer.net, 2022.

 

17 november 1826

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Gerardus Hinze [Hinssen, geb. Belfeld …, (ged. Tegelen 30-8-1800), overl. ald. 12-10-1856, oud 56 jaar, zn. van Dionisius Hinze, akkerman, en Anna Stevens 711-1-1797] en Joanna van Leipsigh [van Leipzig, geb. Velden …, overl. Belfeld 29-3-1847, oud 40 jaar, dr. van Petrus van Leipsigh, akkerman, en Petronella Peters].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Johanna Hinssen, geb. Venlo … ca. 1829, ongehuwd overl. Belfeld 14-9-1856, oud 27 jaar.

2.      Jan Hinssen, geb. Belfeld 23-12-1832. Tr. Kaldenkirchen (D) 15-4-1861 met Maria Mechtild Herkenrath.

3.      Hendrik Hinssen, geb. Belfeld 2-5-1835. Tr. Breyell (D) 5-4-1861 met Anna Catharina Hubertina Brasseler.

3.      Pieter Hubertus Hinssen, geb. Belfeld 9-10-1837, overl. ald. 29-1-1845 als Pieter Hinssen, oud 7 jaar.

4.      Maria Hubertina Hinssen, geb. Belfeld 21-4-1840.

5.      Gertrudis Hinssen, geb. Belfeld 17-9-1843. Tr. Breyell (D) 4-10-1861 met Martin Wilhelm Brasseler.

6.      levenloos kind (m), geb./overl. Belfeld 20-11-1846.

 

17 november 1826

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Kurstjens [geb. Belfeld 25-2-1782, zn. van Jan Kurstjens en Wilhelmina van Dijck; wedn. van Johanna Houben, geh. Belfeld 7-11-1812, overl. ald. 23-6-1826] en Gertrudis Gregori [geb. Kessel 28-8-1781, overl. Belfeld 13-10-1855, oud 74 jaar, dr. van Jan Gregorius en Aledaida Vinck; wed. van Paulus Driessen, geh. Tegelen 27-9-1808].

WieWasWie, 2022.

 

22 november 1826

BRACHT - Gehuwd: Joannes Jacobs [Johan, geb. Lottum gem. Grubbenvorst 12-10-1802, zn. van Michiel Jacobs en Allegonda Boom] en Wilhelmina van der Velden [Kessel 1810].

Thoer.net, 2022; aanvullingen WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Michiel Jacobs, geb. Bracht (D) …, overl. Beesel 13-11-1842, oud 13 jaar.

2.      Maria Louisa Jacobs, geb. Beesel 7-1-1835. Tr. Süchteln (D) 21-8-1874 met Peter Adam Baum.

3.      Gerardus Hubertus Jacobs, geb. Beesel 16-9-1838. Tr. Süchteln 30-7-1875 met Anna Maria Theresia Hellwegen.

4.      Hendrikus Hubertus Jacobs, geb. Beesel 21-5-1842. Tr. Süchteln 9-5-1881 met Maria Gertrud Drengs.

5.      Joannes Michiel Jacobs, geb. Beesel 25-12-1844, overl. ald. 5-2-1845, oud 1 maand.

Jan Jacobs kocht op 12-11-1858 land te Beesel. Voor obligatie zie 17-5-1862. Voor openbare verkoop zie 14-5-1863.

 

30 november 1826

BEESEL ‑ M(aria) C(atharina) Gerards is sinds ca 12-13 jaar weg uit de gemeente Beesel, die niet voor de kosten van haar kind wenst op te komen, dat zich in de Eindhovense gevangenis bevindt.

De moeder is vorig jaar een dag of 5 in de gemeente geweest, maar weer snel vertrokken. Zij schijnt een broer te hebben in Tegelen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/435.

Zie 3-5-1826 en 9-3-1827.

 

8 december 1826

BEESEL - Overleden: Mechtildis Reinders [ged. Beesel 5-1-1791, dr. van Wilhelmus Reijnders en Cornelia Mooren], echtgenote van Henricus Tijssen [geh. Beesel 18-5-1815; hij hertr. Beesel 25-4-1829 met Joanna Misdom].

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

12 december 1826

SWALMEN / ROERMOND - Openbare verkoop van kasteel Hillenraad.

Zie de eerdere aankondigingen in ... De ‘Oprege Haarlemsche Courant’ van 5 december 1826 lezen we als NB: “De lithographische afbeelding van het kasteel enz. is voor een ieder ter bezigtiging gesteld bij de boekverkooper P. Donk in de Hartestraat op de hoek van de Keizergracht te Amsterdam”.

 

21 december 1826

BEESEL ‑ Er is een voorstel binnengekomen om enige gemeentegoederen te verkopen voor aflossing van schulden en voor de bouw van een nieuwe school en onderwijzerswoning.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/439.

Zie 28-10-1826.

 

30 december 1826

BEESEL - Overleden: Wilhelmina Tijssen [geb. Beesel 20-11-1826], dochter van Henricus Tijssen en Mechtildis Reinders, oud 6 weken.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

1826, z.d. ?

BEESEL - Gegevens betreffende de verdeling van de goederen van de weduwe Tackoen tussen de leden van de families Van de Renne en Michiels van Kessenich.

GA Roermond, Familie-archieven V 20.I.F.70; 4 stukken.

 

 

1827

2 januari 1827

BEESEL ‑ De veldwachter is ontslagen en overgeplaatst.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/443.

Bevat geen verdere bijzonderheden. Zie 8-10-1825 en 23-3-1827.

 

vóór 3 februari 1827 (10 … maand en jaar onleesbaar)

BRÜGGEN (D) - Gehuwd: Simon Beisen [Beijsen, geb. Brüggen (D) 30-11-1802, koopman, overl. Swalmen 12-1-1884, oud 81 jaar, zn. van Egidius Beijsen en Margaretha Jansen; hij hertr. Swalmen 21-9-1836 met Maria Gertrudis Dingelstad] en Maria Catharina Lenssen [geb. Niederkrüchten …, overl. Swalmen 2-4-1835, volgens aangifte oud 35 jaar, dr. van Godefridus Lenssen en NN].

kreis-viersen.de, Personenstandsbücher.

Uit dit huwelijk:

1.      Egidius Beisen, geb. Niederkrüchten 3-2-1827, overl. Swalmen 11-1-1896, volgens aangifte oud 68 jaar.

2.      Frederick Beijsen, geb. Swalmen 21-9-1829, overl. ald. 29-3-1844, oud 14 jaar.

3.      Carolina Beijsen, geb. Swalmen 11-3-1832, overl. Roermond 3-3-1905. Tr. Breyell (D) 8-11-1861 met Johannes Mathias Schönkes.

4.      Constantinus Beijsen, geb. Swalmen 27-3-1835, overl. ald. 6-1-1836, oud 9 maanden.

 

10 en 17 januari 1827

REUVER ‑ Beide dagen vindt ten laste van Pieter Goosens en Petronella Sax, echtelieden, ten huize van secretaris Van den Broeck, wonende te Besel op den Ruyver, om 10.00 uur de openbare verkoop aan de meestbiedende plaats van o.a. een pachthoeve met schuur, stallingen en verdere toebehoren, genaamd de Oude Schei, gelegen in de gemeente Beesel, groot volgens kadaster van de gemeente 20 bunder 68 roede en 22 el. Hoogste bieder op het einde van de eerste zitdag is Frans Heldens, grondeigenaar te Beesel. Na het uitbranden van de tweede kaars worden boerderij en landerijen voor een totaal bedragh van 6.680 gulden verkocht aan Johan Jozef Antonie de Pollart, grondeigenaar te Besel, gehuwd met Maria Philippina Emerentiana Hubertina de Lütz, en Leonard van den Broeck, secretaris te Besel, wonend op den Ruyver, gehuwd met Maria Lucia Schmitter. Beide kopers (getrouwd in gemeenschap van goederen) worden voor de helft eigenaar. De verkoop wordt bevestigd in bijzijn van Ernest Ruys van Nieuwenbroeck, burgemeester, en Arnold Lytens, ontvanger der registratie.

RAL Maastricht, Hypotheken Roermond, inv.nr. 304, N° 71, fol. 180 e.v.

Met notariële overdracht d.d. 10-3-1827. Zie 28-2- 1822.

 

15 januari 1827

VENLO ‑ De curatoren van het faillisement van de firma Thissen & Goossens verkopen een schuur gelegen aan de Hakkesplaats te Venlo aan A.C.G.J. Druez en J.S.C. Receveur.

GA Venlo, Familiearchief 4.B.II.B.18a.1 (Van Wylich-Van Meyel-Receveur).

De firma Thissen & Goossens was tevens eigenaar van de Schei.

 

19 februari 1827

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Cuijpers [geb. Swalmen 29-6-1794, zn. van Joannes Cuijpers en Helena Heijnen; hij hertr. Swalmen 28-4-1834 met Maria Gertrudis Janssen] en Engelina Ramakers [geb. Swalmen 20-2-1806, overl. ald. 22-12-1832, dr. van Joannes Ramakers en Catharina Nijssen].

GenLias, 2004.

 

21 februari 1827

ROERMOND - Overleden: Christina Giesen, weduwe van Martinus Wolters, wonend te Roermond, oud 86 jaar, dochter van Willem Giesen en Marie Severings.

GA Roermond, Registers DHO.

 

21 februari 1827

BEEGDEN - Gehuwd: Peter Blomers [Bloemers, geb. Swalmen, zn. van Andreas Blomers en Helena Korsten; wedn. van Helena Gubbels] en Barbara Verboeket [geb. Beegden, dr. van Wilhelmus Verboeket en Maria Rulkens].

GenLias, 2005.

 

25 februari 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Henricus Strouken [geb. Breijell (D) 17-2-1798, schoenmaker, zn. van Petrus M. Strouken en Anna Catharina Hormes?] en Maria Elisabeth Mooren [geb. Beesel 1-12-1802, dienstmeid, dr. van Andreas Mooren en Catharina Curvers].

GHS Beesel, BS-3/235.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Catharina Strouken, geb. Beesel 10-6-1827.

2.      Franciscus Hubertus Strouken, geb. Beesel 17-12-1828.

3.      Franciscus Hubertus Strouken, geb. Beesel 25-6-1831.

 

9 maart 1827

BEESEL / EINDHOVEN ‑ Marie Geraads wordt opgehaald uit de gevangenis van Eindhoven, om op kosten van de gemeente Beesel te worden onderhouden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/452.

Zie 3-5-1826 en 30-11-1826.

 

10 maart 1827

VENLO ‑ Notaris A.J.H.J. Bloemaerts te Venlo bevestigt de overdracht van de hoeve de Schei ten laste van de failliete firma Thissen & Goossens, zeepfabriek en zoutrafinaderij te Venlo, met Lambert Beckers en Karel Hubert Leonard Bontamps als curatoren.

RAL Maastricht, Hypotheken Roermond, inv.nr. 304, N° 71, fol. 180 e.v.

Zie 10-1-1827.

 

vóór 15 maart 1827

Z.P. - Gehuwd: Joannes Frederik Jongen [Johan Hendrik] en Maria Margaretha Otto [van Otto].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Alexander Victor Jozef Jongen, geb. Kessel 14-3-1827. Tr. Wittem 10-4-1856 met Anna Barbara Notenborn (geb. Wittem-Nijswiller, dr. van Pieter Notenborn en Johanna Kengen).

2.      Maria Margaretha Cecilia Jongen, geb. Kessel … Tr. 1) Venlo 16-4-1860 met Adriaan Roumen (geb. Oirsbeek 8-9-1829, zn. van Hendrik Mathias Roumen en Joanna Nijst), overl. Stevensweert 24-1-1865; 2) Stevensweert 22-11-1865 met Adriaan Tander (geb. Middelburg 11-10-1822, zn. van Jan Tander en Johanna van Wijk).

3.      Maria Elisabeth Jongen, geb…., overl. Beesel 27-7-1839.

4.      Joannes Wilhelmus Hubertus Jongen, geb. BEESEL 9-9-1841 (BS-4/599, get. Leonardus van den Broeck en Michael Legris), overl. Aalten 5-3-1915. Tr. Avereest 16-4-1872 met Johanna Kroon (geb. Oldemarkt, dr. van Evert Kroon en Lummigje van de Bult).

 

23 maart 1827

BEESEL ‑ Veldwachter J.J. Grond wordt overgeplaatst.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/455.

Zie 2-1-1827 en 4-11-1828.

 

9 april 1827

BEESEL ‑ De rupsennesten zijn weer uitgehaald.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/458.

 

14 april 1827

BEESEL - Overleden: Godefridus Claessen, oud 62 jaar, echtgenoot van Christina Tijssen.

Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DHO.

 

18 april 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Gerardus Thijssen [geb. Mulbracht (D) 21-11-1799, akkerman, overl. ald. 1-3-1868, oud 65 jaar, zn. van Godefridus Thijssen en Margaretha Gerits] en Joanna Claessen [Claassen, Klaassen, geb. Beesel 20-1-1802, overl. ald. 23-5-1880, oud 78 jaar, dr. van Wilhelmus Claessen en Anna Maria Beurskens].

GHS Beesel, BS-3/239.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Thijssen, geb. Beesel 6-7-1828. Tr. 1) Beesel 11-6-1857 met Margaretha Sibilla Thijssen; 2) Beesel 30-4-1886 met Anna Catharina Mingaars.

2.      Godefridus Thijssen, geb. Beesel 21-6-1830.

3.      Petrus Thijssen, geb. Beesel 22-10-1831.

4.      Michiel Thijssen, geb. Beesel 22-9-1833, overl. Helden 6-2-1889. Tr. 1) Beesel 1-4-1864 met Gertrudis Thissen; 2) Beesel 27-4-1874 met Martina Rutten.

5.      Anna Maria Thijssen, geb. Beesel 26-2-1836. Tr. Beesel 15-1-1868 met Conrardus Hubertus Peeters.

6.      Margaretha Huberta Thijssen, geb. Beesel 8-3-1838.

7.      Petronella Hubertina Thijssen, geb. Beesel 14-10-1840, ongehuwd overl. ald. 9-7-1869.

8.      Joanna Hubertina Thijssen, geb. Beesel 17-8-1843. Tr. Beesel 10-11-1873 met Henricus Willemsen.

Akkerman Gerardus Thissen en zijn vrouw Johanna Klaassen woonden in 1862 op het adres Reuver 233. Hun zoon Michiel en dochter Petronella waren nog inwonend. Na zijn huwelijk woonden de vrouw en kinderen van Michiel in. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 242.

 

18 april 1827

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: 26-4-1827): Joannes Dings [Johan, geb. Beesel 23-10-1802, werkknecht, overl. Belfeld 22-4-1847, oud 45 jaar, zn. van Hendricus Dings en Joanna Slabbers] en Petronella Franssen [Fransen, geb. Belfeld 27-4-1801, dienstmeid, overl. ald. 7-9-1860, oud 59 jaar, dr. van Joannes Franssen en Ida van der Velden; zij hertr. Belfeld 23-10-1848 met Pieter Bootz].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-3/241.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Dings, geb. Beesel 13-8-1828. Tr. Belfeld 10-11-1855 met Jacobus Houben.

2.      Ida Dings, geb. Kessel 9-8-1830, overl. Beesel 17-1-1879. Tr. 1) Belfeld 2-5-1859 met Franciscus Heijnen; 2) Belfeld 22-4-1870 met Gerardus Peeters.

3.      Joannes Dings, geb. Kessel 7-6-1832. Tr. 1) Belfeld 2-5-1870 met Anna Catharina Hubertina Goossens; 2) Belfeld 7-5-1875 met Johanna Thönissen

4.      Helena Dings, geb. Kessel 3-8-1834. Tr. Beesel 1-4-1864 met Joannes Rutten.

5.      Gertrudis Dings, geb. Kessel 26-9-1836, ongehuwd overl. Belfeld 30-5-1858, oud 21 jaar.

6.      Hendrika Dings, geb. Kessel 24-10-1839. Tr. Beesel 12-10-1866 met Joannes Dewinden.

7.      Mechtildis Hubertina Dings, geb. Kessel 12-5-1842. Tr. Beesel 25-8-1871 met Engelbertus Dewinden.

8.      levenloos kind, geb. Belfeld 10-4-1847.

 

18 april 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Johannes Franciscus Reijnders [geb. Beesel 30-10-1802, werkknecht, overl. ald. 11-7-1858, zn. van Joannes Reijnders en Joanna Geraadts] en Agnes Gertrudis Erkens [geb. Straelen (D) 12-4-1803, overl. Beesel 3-1-1860, dr. van Joannes Erkens en Cristina Elisabeth Hoeser].

GHS Beesel, BS-3/242.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. twee tweelingen):

1.      Joannes Gerardus Reijnders, geb. Beesel 23-2-1828, overl. ald. 14-7-1845.

2.      Pieter Paulus Reijnders, geb. Beesel 27-7-1830, overl. Kessel 20-3-1886. Tr. 1) Belfeld 15-3-1854 met Anna Maria Henrichs; 2) Belfeld 2-4-1864 met Lucia Leenders.

3.      Joanna Reijnders, geb. Beesel 12-8-1833, overl. ald. 22-8-1835.

4.      Joanna Barbara Reijnders, geb. Beesel 13-12-1835, overl. ald. 9-3-1837.

5.      Wilhelmus Reijnders, geb. Beesel 13-12-1835, overl. ald. 30-12-1835.

6.      Joannes Petrus Reijnders, geb. Beesel 4-12-1837, rond 1860 wnd. te Kaldenkirchen (D), van 1861-1868 te Belfeld, van daaruit verhuisd naar Bracht (D). Tr. Breyell (D) 19-6-1868 met Sibilla Catharina Janssen.

7.      Maria Helena Reijnders, geb. Beesel 28-11-1840, overl. ald. 14-5-1843.

8.      Maria Gertrudis Reijnders, geb. Beesel 23-4-1843, rond 1860 wnd. te Kaldenkirchen (D). Tr. Kaldenkirchen 28-10-1872 met Peter Mathias Lehnen.

9.      Anna Catharina Reijnders, geb. Beesel 23-4-1843.

Het gezin woonde in 1858 in de Beukelen (sectie C 737).

Zie ook: P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 21 (noemt bij kind 6 een eerdere geboortedatum).

 

18 april 1827

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 27-4-1827, get. Theodorus Beckers en Theodorus Maessen): Henricus Beckkers [Beckers, geb. Beesel 10-5-1799 en ged. te Bracht (D), dienstknecht, zn. van Petrus Beckkers en Catharina Houben; hij hertr. Swalmen 23-1-1850 met Judith Sillen] en Elisabeth Maassen [Maessen, geb. Swalmen 7-6-1795, werkmeid, overl. Reuver-Offenbeek 15-5-1849, dr. van Henricus Maassen en Catharina Joosten].

GHS Beesel, BS-3/244; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 207.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

24 april 1827

VENLO - Gehuwd: Jacobus Zaijen [Zaeijen, Saeijen, geb. Maasbree 9-7-1801, op 10-6-1862 vanuit Venlo verhuisd naar Beesel-Leeuwen, overl. ald. 21-5-1866, zn. van Peter Zaijen, blauwverver, en Maria Smeets] en Johanna Thissen [Johanna Cornelia, geb. Venlo 22-11-1805, dr. van Gerard Tissen, hovenier, en Catharina Neulings].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Catharina Zaeijen, geb. Venlo 17-8-1827.

2.      Gerard Hubert Saijen, geb. Venlo 28-10-1829. Tr. Venlo 10-10-1853 met Maria Catharina Petronella Seelen.

3.      Leonard Zaijen, geb. Venlo 4-6-1832.

4.      Peter Jan Zaeijen, geb. Venlo 25-11-1833.

5.      Peter Hendrik Saaijen, geb. Venlo 15-8-1835.

6.      Christina Zaeijen, geb. Venlo 26-3-1837, op 1-10-1866 vanuit Reuver verhuisd naar Venlo. Tr. Beesel 19-1-1866 met Willem Gerarts.

7.      Theodora Saeijen, geb. Venlo 19-12-1839. Tr. Beesel 11-2-1867 met Cornelus Theunissen.

8.      Johanna Hubertina Saeijen, geb. Venlo 17-8-1842. Tr. Beesel 3-9-1877 met Christiaan Niessen.

9.      Maria Theresia Saeijen, geb. Venlo 18-12-1844, ongehuwd overl. ald. 29-9-1909, oud 64 jaar.

10.    Lambert Zaeijen, geb. Venlo 22-9-1847.

Akkerman Jacob Zaeijen en zijn vrouw Johanna Thissen woonden in 1862 op het adres Leeuwen 192 met de kinderen Leonard, Christina, Theodora en Lambert. Schoonzoon Willem Gerarts woonde na zijn huwelijk met dochter Christina korte tijd bij hen in, maar zij vertrokken nog datzelfde jaar naar Venlo. Ook schoonzoon Cornelis Theunissen werd na zijn huwelijk inwonend; de eerste kinderen van hem en zijn vrouw Theodora werden eveneens geboren op dit adres. Bron: Bevreg Beesel 1862-1868 blad 198.

 

26 april 1827

BEESEL - Gehuwd: Joannes Dings uit Beesel en Petronella Franssen [verm. dr. van Franciscus Franssen en Ida van der Velden] uit Belfeld. Getuigen: Andreas Minnen en Franciscus Franssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 206.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Dings, ged. Beesel 13-8-1828 (get. Henricus Dings en Ida van der Velden).

 

26 april 1827

BEESEL - Gehuwd: Joannes Reinders uit Beesel en Gertrudis Eerkens [Erkens, Agnetis Gertrudis Geerkens] uit Straelen. Getuigen: Gerardus Eerkens en Wilhelmus Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 206.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Gerardus Reijnders, ged. Beesel 23-2-1828 (get. Joannes Eerkens en Helena Reinders).

2.      Petrus Paulus Reijners, ged. Beesel 26-7-1830 (get. Henricus Janssen en Christina Houser).

 

27 april 1827

MELICK EN HERKENBOSCH - Gehuwd: Jan Sangers [geb. Merum 23-5-1784, zn. van Jan Sangers en Margaretha Geerlings; wedn. van Anna Maria Hillekens] en Mechteldis van der Velden [geb. Beesel 21-8-1799, dr. van Theodor van der Velden en Petronella Trines 711-1-1797; wed. van Joannes Henricus Wackers, geh. Beesel 24-6-1821].

GenLias, 2005.

 

28 april 1827

SWALMEN - Gehuwd: Pieter Wuts [Peter, geb. Swalmen 9-1-1799, kleermaker, overl. ald. 5-1-1871, oud 71 jaar, zn. van Christiaan Wuts en Sophie Heijnen] en Cornelia Hermans [geb. Swalmen 25-2-1800, dienstmeid, overl. ald. 18-1-1857, dr. van Mathijs Hermans en Odilia Hawinkels 712-5-1798].

GHS Swalmen, BS-1827/29.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Christiaan Wuts, geb. Swalmen 21-7-1828, overl. ald. 5-2-1916. Tr. Swalmen 1-5-1858 met Anna Maria Carolina Hubertina Kessels.

2.      Sophia Wuts, geb. Swalmen 30-12-1830, ongehuwd overl. ald. 2-9-1903, oud 72 jaar.

3.      Jacobus Hubertus Wuts, geb. Swalmen 17-11-1833, overl. ald. 3-10-1910. Tr. Swalmen 3-6-1859 met Joanna Heuvelmans.

4.      Maria Catharina Hubertina Wuts, geb. Swalmen 27-12-1836, overl. Beesel 30-3-1904. Tr. Beesel 3-8-1864 met Wilhelmus Hillekens.

5.      Elisabeth Hubertina Wuts, geb. Swalmen 30-4-1841, overl. ald. 15-8-1881. Tr. Swalmen 13-5-1867 met Pieter Hubertus Heuts.

6.      Joannes Mathijs Wuts, geb. Swalmen 8-11-1844, overl. ald. 18-2-1849, oud 4 jaar.

 

2 mei 1827

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Tijssen [ondertekent: Tissen], ged. te Bracht, en Joanna Claessen, ged. te Beesel. Getuigen: Michael Claessen en Agnetis Claessen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 207.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Godefridus Tijssen, ged. Beesel 6-7-1828 (get. Wilhelmus Claessen en Aldegondis Tijssen).

2.      Godefridus Tijssen, ged. Beesel 21-6-1830 (get. Mathias Tijssen en Hendrina Janssen).

3.      Petrus Thijssen, geb. en ged. Beesel 23-10-1831 (get. Hendricus Thijssen en Agnes Claessen).

 

2 mei 1827

SWALMEN - Gehuwd: Renerus Beurskens [geb. Swalmen 14-7-1797, dienstknecht, zn. van Joachim Beurskens en Sophia Ceuven] en Elisabeth Willems [geb. Swalmen 15-10-1795, dienstmeid, dr. van Paulus Willems en Jacomina Beurskens].

GHS Swalmen, BS-1827/31; GenLias, 2004.

 

5 mei 1827

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Geraedts [geb. Swalmen 26-12-1795, zn. van Arnold Geraedts en Joanna VandeRijt] en Anna Catharina Kusters [geb. Swalmen 30-8-1802, dr. van Christiaan Kusters en Helena Wijnen].

GenLias, 2008.

 

7 mei 1827

SWALMEN - Gehuwd: Mathijs Hubert Langenhoff [geb. Amsterdam 2-1-1803, kleermaker te Roermond 1827, overl. Roermond 13-7-1861, oud 58 jaar, zn. van wijlen Jan Bernardus Langenhoff, overl. Amsterdam 2-2-1816, en van wijlen Catharina Maria Nieborg, overl. Amsterdam 20-1-1814; hij hertr. 1) Roermond 21-9-1839 met Christina Hubertina Dideren, overl. ald. 16-2-1850; 2) Roermond 26-6-1850 met Maria Theresia Piette uit Luik] en Theodora Josepha Zigenhorn [geb. Swalmen 4-2-1796, naaister 1827, overl. Roermond 9-6-1839, oud 43 jaar, dr. van Frans Zigenhorn, boswachter, en wijlen Marie Agnes de Neve, overl. Swalmen 18-2-1816]. Getuigen: Clemens Zigenhorn, oud 26 jaar, boswachter van de graaf van Hoensbroek wonend op het huis Haag bij Geldern, broer van de bruid, Michiel Brabander, oud 32 jaar, z.b. wonend te Swalmen, Frans Arnold Meuter, oud 27 jaar, schoolonderwijzer aldaar en Willem Ramakers, oud 27 jaar, landbouwer aldaar.

BS Swalmen, verfilming 318/459; akte behalve genoemde getuigen ook ondertekend door grootvader B.H. Langenhoff.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Elisabeth Hubertina Langenhoff, geb. Swalmen 5-5-1828, overl. ald. 15-8-1828, oud 3 maanden.

2.      Bernardus Franciscus Hubertus Langenhoff, geb. Swalmen 23-7-1829, overl. Boxmeer (maar wonend te Emmerich, D) 27-9-1893. Tr. … met Elisabeth Bergervoort, overl. vóór 1893.

3.      Josepha Hubertina Langenhoff, geb. Roermond 31-7-1832.

4.      Joannes Josephus Hubertus Langenhoff, geb. Roermond 8-10-1834, overl. ald. 27-8-1835 als Joannes Franciscus Josephus Langenhoff, oud 11 maanden.

Het gezin woonde in de Neerstraat te Roermond. Bron: BevReg Roermond 1860, blad 423.

 

12 mei 1827

SWALMEN - Gehuwd: Willem Beek [geb. Swalmen 4-3-1802, dagloner, zn. van Willem Beek en Gertrudis Mertens] en Catharina Joosten [geb. Neer 11-6-1800, dr. van Martinus Joosten en Windelina Derix].

GHS Swalmen, BS-1827/35.

 

14 mei 1827

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Johann Peter Bongaerts [Bongaertz, geb. Beesel 20-1-1797, overl. Venlo 29-9-1851, oud 53 jaar, zn. van Franciscus Bongaerts en Wilhelmina Meuter] en Anna Caecilia Heydenfels [Heidenfelds, geb. Hinsbeck (D) 1804].

Thoer.net, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Wilhelmina Hubertina Bongartz, geb. Hinsbeck …, ongehuwd overl. Venlo 5-8-1866, oud 37 jaar.

 

16 mei 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Antonius van Wijlick [geb. Velden 25-6-1788, dagloner, zn. van Mathias van Wijlick en Wilhelmina Basten; wedn. van Angelique Janssen, geh. Beesel 2-4-1818] en Maria Claessen [geb. Neer 6-1-1785, werkmeid, dr. van Gerardus Claessen en Joanna Wagemans].

GHS Beesel, BS-3/247.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

16 mei 1827

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Beeck uit Swalmen en Catharina Joosten uit Neer. Getuigen: Martinus Beeck en Agnetis Joosten.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 207.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

17 mei 1827

BEESEL - Gehuwd: Antonius van Wielick uit Velden en Anna Maria Claessen uit Neer. Getuigen: Joannes Franciscus Janssen en Catharina van Wielick.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 208.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

26 mei 1827

BREYELL (D) - Gehuwd: Peter Friedrich Mertz [Piere Meerts, geb. Belfeld 15-2-1799, zn. van Jean Meerts en Marie Cuijpers711-11-1795] en Anna Catharina Fitzen [geb. Amern St.-Georg (D) 22-9-1799].

Thoer.net, 2022.

 

20 juni 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Petrus Beurskens [geb. Beesel 28-9-1776, zn. van Joannes Beurskens en Agnes Ingenmiddel] en Maria Cuijpers [geb. Kessel 8-4-1764, dr. van Jacobus Cuijpers en Gertrudis Schaffers].

GHS Beesel, BS-3/252.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

25 juni 1827

BELFELD - Begraven: Thomas Heijnen [geb. Belfeld 3-8-1802], zn. van Thomas Heijnen en Gudula Peeters.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 27.

 

vóór 28 juni 1827

Z.P. - Gehuwd: Petrus Peeters en Catharina Meeuwissen.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petrus Peeters, geb. Beesel 28-6-1827 (BS-3/255, get. Petrus Joppen [Spieker] en Petrus Hinsen [Schei?]).

 

21 juli 1827

ROERMOND - Minuut vernieuwing van titel door Mechtildis Giesen, weduwe van Coenraad Bongaerts te Roermond, voor Felix Riviere te Parijs.

GA Roermond, Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1827/98.

 

28 juli 1827

SWALMEN - Gehuwd: Cornelius Naus [geb. Kaldenkirchen 3-3-1802, overl. Swalmen 29-5-1883, buitenechtelijke zn. van Cornelia Naus; hij hertr. Swalmen 11-1-1843 met Catharina Gertrud Bongaerts] en Wendelina Rulkens [Wingelina, geb. Swalmen 26-2-1800, dr. van Godefridus Rulkens en Petronella Beeck].

Thoer.net, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.      Lambertus Naus, geb. Swalmen 18-1-1830. Tr. Swalmen 14-4-1860 met Maria Elisabeth Heijnen.

2.      Theodorus Naus, geb. Swalmen 25-4-1832, overl. ald. 3-5-1832, oud 8 dagen.

3.      Theodorus Naus, geb. Swalmen 28-3-1833, overl. ald. 15-7-1840, oud 7 jaar.

4.      Armoldus Naus, geb. Swalmen 20-1-1836

5.      Tilmanus Naus, geb. Swalmen 28-2-1838.

In het doopregister van de St.-Clemensparochie te Kaldenkirchen staat Cornelius ingeschreven op 4-3-1802 als buitenechtelijke zoon van Cornelia Dosses, getuigen Cornelis Janssen en Anna Maria Dossing.

 

30 juli 1827

BEESEL - Register van gronden toebehorend aan de gemeente en in gebruik genomen door particulieren.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 463; 1 katern.

 

6 augustus 1827

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A. Drippen, M. Heijnen, J. Engelen, weduwe van G. Slabbers, e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 349; 1 omslag met bijlagen.

 

16 augustus 1827

BELFELD - Begraven: Joanna van Dijk [ged. Belfeld 1-5-1762, dr. van Petrus van Dijck en Catharina Boots], echtg. [geh. Belfeld 24-4-1793] van Paulus Bollen.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 8 fol. 28.

 

17 augustus 1827

SWALMEN - Memorie van aangifte der nalatenschap van Hubertus Slabbers overleden te Swalmen den 17 augustus 1827.

Wij ondergeteekende 1. Elisabeth Peckx, weduwe der overledenen, akkervrouw wonende te Swalmen; 2. Johannes Slabbers, akkerman wonende te Asselt onder Swalmen; 3. Gerard Slabbers, klompenmaker woonende te Veerschen (Pruisen); 4. Hubert Slabbers, wever te gezegd Veerschen woonachtig; 5.  Hendrik Slabbers, klompenmaker woonende te Buggenum; 6. Willem Slabbers, wever te voormeld Veerschen woonachtig; 7. Peter Slabbers, akkerman woonende te Swalmen woonachtig; 8. Anna Catharina Slabbers, zonder bijzonder beroep ook te Swalmen woonachtig zijnde deze zeven laatstgenoemden alle kinderen verwekt in huwelijk met de eerstgenoemde ende hierna te melden overledenen alle huisvesting kiezende in de wooning van opgemelde hun moeder Elisabeth Peckx, verklaren dat mijne echtgenoot en onzen respectieven vader Hubertus Slabbers te meergemeld Swalmen den zeventienden augustus 1800 zeven en twintig overleden is alwaar hij zijne laatste wooninge gehad heeft en dat de door hem nagelaten goederen in het hiernavolgende bestaat, te weeten:

Eige goed des overledenen:

1.       de helft in een huis met schuur, stal en moeshof groot te zamen 7 roeden 96 ellen gelegen te Swalmen op de Kr[oppe]straat.

2.       een perceel land groot 23 roeden 88? ellen gelegen aldaar aan de heide.

Goederen staande huwelijk angekocht:

1.       De wederhelfte in voorschreven huis en onderhoorigheden.

2.       Een perceel land groot 7 roeden 96 ellen gelegen te gezegd Swalmen digt bij het huis.

Dat de overledene geen testament gemaakt heeft.

Dat door dit overlijden geene revolutie van fidei commis noch ophouding van vruchtgebruik heeft plaats gehad eindelijk dat de nalatenschap ten deele komt te weeten voor het vruchtgebruik aan Elisabeth Peckx weduwe der overledenen als zijnde mit den zelven staande de Geldersche landregten gehuwd en voor den … eigendom in regte lijn aan ontzeren? insgelijkx voornoemde en enigste kinderen der gezegde overledenen ieder voor een zevende gedeelte.

Ten slotte verklaren wij dat door niemand dan door ons declaranten iets uit den nalatenschap wordt genoten.

Gedaan te Swalmen den 26 december 1827.

Fotokopieën met dank aan Jac Slabbers. Gehandmerkt door alle declaranten, waarvan niemand kan schrijven; mede ondertekend door de getuigen Gerard Slabbers en Peeter Bongarts.

 

8 september 1827

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 11-9-1827 met dispensatie wegens verwantschap in de 3e graad, getuigen Henricus Coenen en Wilhelmina Hubertina Driessen): Conrardus Janssen [geb. Beesel 20-12-1779, landbouwer (1827), zn. van Henricus Janssen en Wilhelmina Gerits 730-4-1777; wedn. van Catharina Ramakers, geh. Swalmen 10-5-1808] en Maria Petronella Driessen [Dreessen, geb. Beesel 7-5-1796, in mei 1851 ingekomen vanuit Swalmen, akkervrouw, overl. Beesel 14-5-1869, dr. van Godefridus Driessen en Wilhelmina Joosten].

GHS Beesel, BS-3/263.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Joanna Willemina Catharina Hubertina Janssen, geb. Swalmen 16-11-1828. Tr. Swalmen 20-4-1855 met Jacobus Hubertus Hendrickx.

2.      Gertrudis Hubertina Janssen, geb. Swalmen 22-12-1830, in 1870 wonend te Beesel, ongehuwd overl. Beesel 24-10-1906, oud 75 jaar

3.      Gerardus Kaspar Hubertus Janssen, geb. Swalmen 6-1-1833, overl. Linne 21-4-1875. Tr. 1) Linne 5-1-1860 met Margaretha Hubertina Kuijpers, overl. ald. 26-5-1864;  2) Linne 24-9-1866 met Maria Anna Simons.

4.      Godefridus Melchior Hubertus Janssen, geb. Swalmen 6-1-1833, in 1870 wonend te Beesel.

5.      Helena Hubertina Janssen, geb. Swalmen 8-2-1835, op 15-5-1864 vertrokken naar Linne. Tr. Linne 8-5-1865 met Cornelis Hubertus Sampers, op 3-3-1884 wonend te Iowa (USA).

6.      Kaspar Hubert Janssen, geb. Swalmen 9-3-1837, in 1870 wonend te Beesel., overl. Beesel 20-9-1924, oud 87 jaar. Tr. Beesel 23-11-1864 met Maximiliana Strous.

Conrardus was bouwheer van de Koondertenhoeve te Asselt, naar hem genoemd.

De weduwe Maria Petronella Driessen, akkervrouw, woonde in 1862 op het adres Bussereind 111 met haar kinderen Godfried, Hubert, Gertrudis en Helena Hubertina. Inwonend was de ongehuwde neef Frans Hendrikx (Swalmen z.d., in februari 1864 vertrokken naar Swalmen). Inwonend personeel: Joannes Reinders (Beesel 12-12-1839, tr. Beesel 8-4-1864 met Helena Nijssen), dienstmeid en toekomstige schoondochter Maximiliana Strous (Roggel 10-1-1842, op 16-4-1863 ingekomen vanuit Swalmen, nadat zij zwanger raakte getrouwd met zoon Caspar Hubert), dienstmeid Cornelia van Hoek (Roggel 10-8-1833, op 29-3-1864 ingekomen vanuit Roggel, op 25-3-1865 terug naar Roggel), dienstmeid Maria Hanraths (Kessel 18-6-1844, in april 1863 ingekomen vanuit Kessel, op 15-5-1865 terug naar Kessel), dienstknecht Jan Hendrik Janssen (Beesel 8-7-1845, op 4-5-1866 vertrokken naar Swalmen). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 113.

Voor verkoop van goederen te Belfeld en Beesel zie 6-1-1870.

 

17 september 1827

ROERMOND - Gehuwd: Jan Baptist Jacob van Straeten, geb. Oud-Zevenaar 10-12-1787, wijnkoopman te Xanten, zn. van Eligius van Straeten en Wilhelmina Agnes Poell, en Joanna Maria Judith Tillemans, geb. Roermond 27-4-1785, koopvrouw, dr. van Jan Baptist Tillemans (overl. Roermond 3-9-1793) en Maria Ida Jorissen of Jeurissen (overl. Roermond 31-8-1793), beiden overleden.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

Jan Baptist van Straaten verkocht op 3-12-1845 o.a. onroerende goederen te Swalmen.

 

6 oktober 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Engels [geb. Swalmen 23-7-1803, overl. ald. 9-8-1877, oud 74 jaar, zn. van Joannes Engels en Maria Gubbels] en Anna Maria Kohnen [ook: Anna Catharina Coenen, Conen, Coonen, Koenen, geb. Kaldenkirchen (D) 29-11-1801, overl. Beesel 16-2-1883, oud 81 jaar, dr. van Gellis Kohnen en Maria Agnes Herbst].

GHS Beesel, BS-3/267.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Agnes Engels, geb. Beesel 25-2-1828, overl. ald. 22-1-1833, oud 5 jaar.

2.      Maria Elisabeth Engels, geb. Beesel 1-3-1832, overl. ald. 12-5-1833, oud 1 jaar.

3.      Sibilla Cristina Engels, geb. Beesel 15-4-1834, overl. ald. 7-4-1835, oud 11 maanden.

4.      Anna Maria Engels, geb. Beesel 22-1-1836, overl. ald. 13-8-1837, oud 1 jaar.

5.      Joannes Engels, geb. Beesel 14-11-1838, overl. ald. 14-11-1838, oud 1 uur.

6.      Joannes Willem Engels, geb. Beesel 22-11-1839, overl. ald. 30-7-1841 als Joannes Engels, oud 30-7-1841.

7.      Maria Catharina Engels, geb. Beesel 11-1-1844, overl. ald. 10-11-1882. Tr. Beesel 13-9-1878 met Joannes van der Biesen.

Dagloner Jan Engels (Swalmen 23-11-1803) en zijn vrouw Anna Maria Kohnen (Kaldenkirchen 4-3-1803) woonden in 1862 met hun dochter Maria Anna (Beesel 2-4-1844) op het adres Bussereind 113. Volgens het bevolkingsregister, dat ook de zojuist genoemde onjuiste geboortedata bevat, verhuisden zij in 1830 vanuit Swalmen respektievelijk Kaldenkirchen naar Beesel, maar dat komt niet overeen met de geboortegegevens van de kinderen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 115.

 

8 oktober 1827

BEESEL - Gehuwd: Joannes Engels uit Swalmen en Anna Maria Coenen [ook: Anna Catharina] uit Kaldekerken. Getuigen: Wilhelmus Janssen en Odilia Winden.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 208.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Agnes Engels, ged. Beesel 25-2-1828 (get. Joannes Engels en Maria Gertrudis Coenen).

2.      Maria Elisabeth Engels, ged. Beesel 1-3-1832 (get. Egidius Koenen en Gertrudis Beckers).

 

12 oktober 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Gerardus Urbanus Goossens [geb. Mulbracht (D) 1-9-1800, werkknecht, overl. Beesel 1-3-1884, zn. van Antonius Goossens en Helena Titulaar] en Joanna Veugelers [geb. Neer 25-10-1802, dr. van Rutgerus Veugelers en Joanna Spee].

GHS Beesel, BS-3/269.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Gertrudis Goossens, geb. Beesel 23-8-1828.

2.      Allegonda Joanna Goossens, geb. Beesel 9-10-1831, overl. ald. 24-8-1906. Tr. 1) Beesel 20-4-1857 met Hermanus van Soest; 2) Beesel 19-9-1860 met Petrus Joannes Bors.

3.      Albertina Joanna Goossens, geb. Beesel 28-5-1834, overl. ald. 29-5-1834, oud 1 uur.

4.      Hubertina Joanna Goossens, geb. Beesel 15-11-1835. Tr. Beesel 28-2-1862 met haar neef Gerardus Thijssen.

5.      Franciscus Gerardus Goossens, geb. Beesel 19-7-1838, overl. ald. 10-4-1839, oud 9 maanden.

6.      Joanna Huberta Goossens, geb. Beesel 22-7-1840. Tr. Beesel 15-2-1871 met Joannes Hubertus Heines.

7.      Joannes Hubertus Goossens, geb. Beesel 15-1-1843, overl. Beesel 2-12-1928. Tr. Meerlo 5-1-1878 met Johanna Maria Henckens.

8.      Gerardus Hubertus Goossens, geb. Beesel 17-7-1845, overl. ald. 28-1-1846, oud 6 maanden.

Koopman Gerard Urbanus Goossens en zijn vrouw Johanna Veugelers woonden in 1862 met hun gezin op het adres Reuver 265. Neef Gerard Thijssen (Beesel 17-4-1831) en nicht Gertrudis Thissen (Beesel 4-5-1833, gehuwd binnen de gemeente) waren inwonend. Inwonend personeel: dienstbode Gerard Willemsen (in april 1866 verhuisd binnen de gemeente); dienstbode Arnold Niemans (in april 1866 gehuwd binnen de gemeente); en dienstknecht Gerardus Janssen (Beesel, op 10-4-1868 vertrokken naar Hinsbeck (D). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 275.

G.U. Goossens bood op 9-5-1877 huizen te Reuver en pannenfabriek de Nieuwe pannanschop’ in Offenbeek te koop aan. Gerardus Goossens en zijn kinderen boden op 13-6-1879 het Maashuis te Reuver te koop aan. Op 19-12-1879 werden de huizen te Reuver opnieuw te koop aangeboden.

 

12 oktober 1827

BEESEL - Gehuwd (BS): Rutgerus Rutten [geb. Kessel 13-9-1798, overl. Beesel 14-4-1854, oud 59 jaar, zn. van Jacobus Rutten en Petronella Thijssen 713-8-1793; hij hertr. Beesel 11-9-1835 met Maria Anna van Dijk] en Petronella Beckkers [geb. Beesel 30-10-1793, overl. ald. 2-7-1835, dr. van Petrus Beckkers en Catharina Houben].

GHS Beesel, BS-3/270.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Rutten, geb. Beesel 25-7-1828, overl. ald. 25-7-1828, oud ½ uur.

2.      Petronella Rutten, geb. Beesel 19-10-1829. Tr. 1) Beesel 20-10-1854 met Franciscus Rutten; 2) Tr. Beesel 2-4-1875 met Henricus Jansen.

3.      Pieter Jacobus Rutten, geb. Beesel 23-3-1833, overl. ald. 31-5-1845, oud 2 jaar.

4.      Jacobus Rutten, geb. Beesel 27-3-1835, overl. ald. 9-5-1836, oud 1 jaar.

Voor hun testamenten zie 2-3-1829. Rut Rutten en Petronella Beckers kochten op 5-10-1832 een huis te Beesel.

 

12 oktober 1827

BUGGENUM - Gehuwd: Arnoldus Poulissen [geb. Swalmen 18-3-1799, zn. van Peter Poulissen en Joanna Beurskens] en Joanna Pijls [geb. Buggenum 8-8-1802, dr. van Joannes Pijls en Martina Kwijten [Quiten].

GenLias, 2004.

 

13 oktober 1827

MAASNIEL - Gehuwd: Johannes Arnoldus Smeets [geb. Swalmen 28-10-1799, zn. van Matthias Smeets en Catharina aan de Molen] en Catharina Cleef  [geb. Melick 26-10-1807, dr. van Renier Cleef en Catharina Dohmen].

GenLias, 2006.

 

17 oktober 1827

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Urbanus Goossens [zn. van Joannes Antonius Goossens en Aldegonda Titulaer] uit Maasbracht en Joanna Veugelers uit Neer. Getuigen: Wilhelmus Goossens en Margarita Veugelers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 209.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Gertrudis Goossens, ged. Beesel 23-8-1828 (get. Joannes Anthonius Goossens en Margaretha Veugelers).

2.      Aldegonda Joanna Goossens, ged. Beesel 9-10-1831 (get. Godefridus Spee en Aldegonda Titulaer).

 

17 oktober 1827

BEESEL - Gehuwd: Rutgerus Rutten uit Kessel en Petronella Beckers [verm. ged. Beesel 30-11-1792, dr. van Hubertus Beckers en Beatrix Joppen] uit Beesel. Getuigen: Theodorus Beckers en Barbara Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 209.

Uit dit huwelijk:

1.      Petronella Beckers, ged. Beesel 20-10-1829 (get. Hubertus Beckers en Joanna Maria Rutten).

 

18 oktober 1827

BRACHT (D) - Gehuwd: Gerardus Geraets [geb. Beesel 4-4-1802, overl. ald. 3-11-1861, oud 59 jaar, zn. van Henricus Gerards en Maria Wilmsen], dienstknecht te Amern St.-Georg (D), en Anna Maria Dorsch [Maria Dors, geb. Bracht 22-1-1803, overl. Beesel 5-2-1864, oud 61 jaar, dr. van Heinrich Dorsch en Sibille Bronnen].

Gegevens met dank aan Brigitte Tophofen.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Henricus Geraedts, geb. Bracht (D) 16-2-1829, overl. Beesel 7-2-1904. Tr. Beesel 10-4-1863 met Gertrudis Hubertina Reijnders.

2.      Maria Sibilla Geraarts, geb. Beesel 3-12-1831.

3.      Anna Maria Geraats, geb. Beesel 27-9-1833. Tr. 1) Beesel 6-6-1859 met Gerardus Schoolmeesters; 2) Beesel 7-7-1871 met Joannes Timmermans.

4.      Ida Geraats, geb. Beesel 2-11-1836. Tr. Tegelen 16-5-1859 met Joannes Andreas Denessen.

5.      Wilhelmus Joannes Gerards, geb. Beesel 9-4-1840. Tr. Bracht (D) 3-6-1871 met Maria Sibilla Roosen.

De weduwe Anna Maria Dors, akkervrouw, was in 1862 gezinshoofd op het adres Offenbeek 292. Inwonend waren zoon Hendrik Geraedts met vrouw en kinderen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 304.

 

22 oktober 1827

MAASBREE - Gehuwd (BS; RK: 23-10-1827): Ernest Albert Emanuel Ruijs van Nieuwenbroeck [geb. Venlo 14-6-1786, burgemeester van Beesel, overl. Beesel 17-12-1862, oud 76 jaar, zn. van Hendrik Ruijs van Nieuwenbroeck en Josephine van Aefferden] en Josephine Frederic Marie baronesse d'Olne [geb. Baarlo, overl. Beesel 28-10-1865, oud 70 jaar, dr. van Antoon Joseph d'Olne en Elisabeth Auguste gravin van Efferen; wed. van Willem Graffweg].

GenLias, 2005.

Rentenier Ernest Ruijs van Nieuwenbroeck en Josephina d’Olne woonden in 1862 op het adres Dorp 79. Inwonend was hun nicht Augustine Ruijs, weduwe van Karel van der Straeten (zie huwelijk 20-6-1844). Inwonend personeel: dienstbode Gerard Heldens (Beesel xx-5-1837 [kan niet juist zijn], in mei 1861 ingekomen vanuit Baarlo), Maria Catharina Janissen (overl. 16-12-1865), Joanna Geelen (Kessel 13-5-1844, in mei 1859 ingekomen vanuit Kessel), Maria Dietzenbacher (Roggel, in april 1862 ingekomen vanuit Roggel, tr. … met Joannes Dings) en Gertrudis Thissen (Belfeld 9-5-1835). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 81.

 

22 oktober 1827

MAASNIEL - Gehuwd: Gerardus Brokers [Brukers, geb. BEESEL 20-10-1783, zn. van Hendrik Brokers en Catharina Meerts; hij hertr. Maasniel 14-6-1843 met Joanna Peters] en Anna Catharina Biermans [geb. Maasniel, dr. van Johannes Biermans en Angelina Rutten].

GenLias, 2005.

 

26 november 1827

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Cornelius Wix [geb. Kaldenkirchen 1802] en Catharina Lankes [geb. Beesel 14-2-1796, dr. van Joannes Petrus Lanckes en Petronella Schoolmeesters].

Thoer.net, 2021.

 

29 november 1827

MAASTRICHT - Gehuwd: Michiel Wiers [Wijers, geb. BEESEL 4-1-1794, zn. van Mathias Wiers en Helena Melkert] en Maria Elisabeth Cobben [Kobben, geb. Eijsden ca. 1800, dr. van Leonard Cobben en Maria Paquay].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Wiers, geb. Maastricht 27-9-1828, overl. Venlo 19-11-1830, oud 2 jaar.

2.      Leonard Wiers, geb. Venlo …, overl. ald. 9-2-1831, oud 1 jaar.

3.      Anna Josepha Wiers, geb. Venlo 10-4-1831.

 

1827-1831

SWALMEN ‑ Correspondentie over de voorgenomen verkoop van Hillenraad.

Schloß Haag, inv.nr. 2351.

 

 

1828

17 januari 1828

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 21-1-1828 met disp. wegens verwantschap in de 3e graad, get. Joannes Antonius Meuter en Joanna Mechtildis Meuter): Joannes Arnoldus Meuter [geb. Brüggen-Born (D) 16-10-1798, overl. Beesel 3-9-1882, zn. van Josephus Antonius Meuter en Maria Gertrudis Thewissen] uit Born en Anna Gertrudis Meuter [geb. Beesel 29-3-1794, dr. van Albertus Meuter en Joanna Gerits] uit Beesel.

GHS Beesel, BS-3/288; DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel III fol. 209.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petrus Joseph (Pie