KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN - 1910-1919

laatst opgeslagen: zondag 28 april 2024

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

1910

7 januari 1910

BEESEL - Gehuwd: Leonard Hubert Hendrickx [geb. Maasbree 26-3-1886, verver te Maasbree 1910, overl. Beesel 13-11-1922, oud 36 jaar, zn. van Jacobus Hendrickx, timmerman, en Petronella Maria Hubertina Ghielen, ook: Gielen « Kessel 5-6-1874] en Maria Helena Schouren [geb. Beesel 9-8-1887, overl. Thorn 17-2-1962, oud 74 jaar, dr. van Leonard Schouren, metselaar, en Anna Maria Geerlings « 2-5-1884].

GHS Beesel, BS-13/56; WieWasWie, 2022. In de huwelijksbijlagen (verfilming 558/901 e.v.) uitttreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 6-3-1906 is ingelijfd en nog dienende is; verklaringen dat de afkondigingen te Maasbree hebben plaatsgehad.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Leonardus Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 4-7-1910. Tr. Tegelen 19-10-1942 met Carolina Antonia Maria Dorothea Ottenheijm.

2.       Leonardus Andreas Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 28-4-1913. Tr. Beesel 7-4-1939 met Maria Hubertina Lennaerts.

3.       Willem Hubert Hendrickx, geb. Beesel 27-9-1916. Tr. Thorn 5-8-1946 met Adolphina Anna Hubertina Wolfhagen.

4.       Hendrik Jozef Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 4-9-1919, overl. ald. 24-3-1920, oud 6 maanden.

5.       Matheus Joseph Hubertus Hendrickx, geb. Beesel 31-1-1921, overl. ald. 11-3-1923, oud 1 jaar.

Van Leonardus Hubertus Hendrikx verder een buitenechtelijke dr. Christina Joanna Gertruda, geb. Beesel 18-3-1910.

 

10 januari 1910

BRACHT (D) - Gehuwd: Gottfried Leonhard Reimes [geb. Bracht 7-7-1885] en Maria Hubertina Brüster [geb. Beesel 18-2-1889, dr. van Jacob Brüster en Elisabeth Verhaegh « 21-11-1887; zij hertr. … met Hubertus Joseph Heppenstrijdt].

Thoer.net, 2021.

 

21 januari 1910

BEESEL - Gehuwd: Ludovicus Hubertus Heinen [geb. Budel 20-10-1887, fabrieksarbeider 1910, overl. Reuver 30-11-1957, oud 70 jaar, zn. van Antonie Heinen en Elisabeth Broens] en Maria Anna Agnes Christina Schoeren [geb. Reuver gem. Beesel 22-1-1890, overl. Venlo 14-7-1980, oud 90 jaar, dr. van Conrard Schoeren en Anna Sibilla Berten « 18-9-1868].

GHS Beesel, BS-13/58. In de huwelijksbijlagen (verfilming 562/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgesteld ut hoofde van broederdienst; attest van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Antoon Louis Lambert Heinen, geb. Beesel 9-2-1910.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 19-6-1911.

3.       Frans Willhelmus Lambertus (Frans) Heinen, geb. Beesel 27-8-1912, overl. Venlo 18-2-1896. Tr. … met Maria Antonetta Timmermans.

4.       Mathias Hubertus Heinen, geb. Beesel 11-4-1914.

5.       Karel Antoon Conrard Heinen, geb. Beesel 27-8-1915.

6.       Peter Ludovicus (Pierre Ludovicus) Heinen, geb. Beesel 12-11-1916, overl. Roermond 13-9-1982. Tr. … met Maria Antonetta Franssen.

7.       Barbara Elisabeth Anna Heinen, geb. Beesel 17-12-1919.

8.       Christina Maria Heinen, geb. Beesel 2-7-1922.

9.       Agnes Maria Heinen, geb. Beesel-Reuver 25-10-1923, overt. Reuver 11-2-2010. Tr. … met Sir Lenssen.

10.     Johan Antoon Conrardus (Jan) Heinen, geb. Beesel 22-12-1926, overl. Reuver 5-6-2000. Tr. … met Wies Simons.

11.     Ludovicus Lambertus Josephus (Louis) Heinen, geb. Beesel 1-4-1929, overl. Reuver 19-12-2016. Tr. … met Truus Delissen.

12.     Catharina Maria (Kitty) Heinen, geb. Beesel 5-9-1931, overl. 16-7-2018. Tr. … met Lex Dingelstad.

13.     Conrardus Franciscus Heinen, geb. Beesel 25-12-1933.

 

21 januari 1910

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Gielen [geb. Helden 13-5-1864, landbouwer te Helden oud 45 jaar, zn. van wijlen Hendricus Gielen en Wilhelmina Franssen, landbouwster te Meijel; wedn. van Wilhelmina van Lier, overl. Helden 9-3-1909] en Joanna Janssen [geb. Beesel 8-12-1864, oud 45 jaar, dr. van Wilhelmus Janssen en Sibilla Naus, beiden overl.; wed. van Jacobus Rutten, overl. Beesel 11-1-1902].

GHS Beesel, BS-13/60. In de huwelijksbijlagen (verfilming 567/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Willemina van Lier, Helden 9-3-1909; idem van het overlijden van Jacobus Rutten, Beesel 11-1-1902; verklaring van de afkondigingen te Helden hebben plaatsgehad; certificaat van onvermogen van de bruidegom; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

22 januari 1910

REUVER - Carnaval.

“De commissie belast met het organiseeren van den carnaval-optocht doet haar best om dezen zoo prachtvol mogelijk te doen slagen; de moeilijkheden, welke aanvankelijk bestonden, zijn door de bestuursleden in der minne opgelost.

Onder de 28 verschillende groepen, praalwegens enz., zijn er vele, die de anndacht zullen trekken door leukheid zoowel als door pracht.

Daar echter het geld de ziel is van den optocht, is het te hopen, dat de commissie niet te vergeefs zal aankloppen bij burgerij en neringdoenden, opdat na den dag van 7 februari a.s. ieder ooggetuige kunne uitroepen: Neen, zoo’n mooien leuken optocht had ik te Reuver niet verwacht.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 22-1-1910.

 

22 januari 1910
REUVER - Boortoren.

“Thans kan gemeld worden dat de boortoren opgebouwd en de machines aangevoerd zijn en hoopt binnen eenige dagen met boren een aanvang te maken.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 22-1-1910/

 

22 januari 1910

REUVER - “R.K. Kweekschool Zusters Dominicanessen, Reuver. Toelatings-examen 1 en 2 maart. Aangifte vóór 20 februari. Nadere inlichtingen bij de Overste der Kweekschool.”

Het Centrum d.d. 22-1-1910.

 

27 januari 1910

SWALMEN - Gehuwd: Constant Johan Hubert Seelen [geb. Venlo 15-12-1874, zn. van Gerard Hubert Seelen en Aldegonda Hubertina Hillen] en Wilhelmina Maria Ramakers [geb. Swalmen 5-12-1879, dr. van Johannes Wilhelmus Hubertus Ramakers en Petronella Hubertina Tobben].

GenLias, 2004.

Zie ook het Familiearchief Raemaeckers (GA Venlo, OV2-8) dat in 1972 door de familie Seelen werd geschonken aan de Gemeente Venlo.

 

1 februari 1910

ROERMOND - Gehuwd: Lodewijk van Lier [Ludovicus, geb. Heythuysen 8-10-1884, overl. Beesel 7-2-1968, zn. van Willem van Lier en Catharina van den Keuken] en Cecilia Odilia van Cruchten [geb. St.-Odiliënberg 10-7-1886, overl. Beesel 18-2-1965, dr. van Joseph van Cruchten en Maria Elisabeth Cuijpers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joseph Wilhelmus Lambertus van Lier, geb. Beesel 23-3-1911, overl. ald. 28-8-1911.

2.       Elisabeth Catharina Lamberta van Lier, geb. Beesel 6-8-1912. Tr. Beesel 29?-8-1936 met Theodorus Driessen.

3.       Hendrika Catharina van Lier, geb. Beesel 1-4-1914, overl. ald. 7-3-1916.

4.       Wilhelmus Joannes Lambertus van Lier, geb. Beesel 8-12-1915, overl. ald. 1-6-1923.

5.       Catharina Petronella van Lier, geb. Beesel 13-2-1920, overl. Reuver 19-11-1986. Tr. ... met Petrus Claessen.

6.       Anna Mathia Lamberta van Lier, geb. Beesel 18-9-1921, overl. Escharen 2-10-1993. Tr. ... met Gerardus Geraets.

7.       levenloos kind, geb./overl. Beesel 3-11-1923.

8.       Carolina Cecilia van Lier, geb. Beesel 12-11-1924.

9.       Joannes Wilhelmus Joseph van Lier, geb. Beesel 26-3-1927.

10.     levenloos kind, geb./overl. Beesel 24-9-1929.

11.     levenloos kind, geb./overl. Beesel 14-5-1931.

Het gezin werd op 9-2-1910, komend van Roermond, ingeschreven te Offenbeek en verhuisde op 1-8-1912 van Offenbeek naar Reuver. Aanvullingen met dank aan Loek van Lier, Baarlo.

 

4 februari 1910

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Hubertus Niessen [geb. Beesel 11-4-1887, fabrieksarbeider 1910, zn. van Hendrik Hubertus. Niessen en Joanna Peeters] en Joanna Maria Klerks [geb. Deurne, gem. Deurne en Liessel 4-5-1890, oud 19 jaar, dr. van Wilhelmus Klerks en Anna Gertrudis Verhosters].

GHS Beesel, BS-13/62. In de huwelijksbijlagen (verfilming 574/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Joanna Peeters, Beesel 27-12-1908; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgesteld uit hoofde van broederdienst; attest van onvermogen van bruidegom en bruid, beiden wonend te Beesel.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrikus Franciscus Lambertus Niessen, geb. Beesel 13-4-1910.

2.       Joanna Gertruda Lamberta Niessen, geb. Beesel 25-7-1912.

3.       Wilhelmus Joannes Petrus Niessen, geb. Beesel 2-4-1914.

4.       Antonius Josephus Lambertus Niessen, geb. Beesel 1-9-1916.

5.       Gerardus Joannes Lambertus Niessen, geb. Beesel 22-1-1919.

6.       levenloos kind, geb./overl. Beesel 13-9-1920.

7.       Cornelia Gertruda Lamberta Niessen, geb. Beesel 29-6-1923.

8.       Catharina Petronella Gertruda Gerarda Niessen, geb. Beesel 6-2-1925.

9.       Maria Adriana Gerarda Niessen, geb. Beesel 2-12-1928.

 

4 februari 1910

BEESEL - Gehuwd: Carl Hubert Theunissen [geb. Bracht (D) 22-3-1888, fabrieksarbeider te Beesel 1910, zn. van Andreas Hubert Theunissen, akkerman te Bracht-Alst 1888, en Catharina Brouns] en Maria Christina Geerlings [geb. Beesel 29-6-1877, dr. van Peter Geerlings en Catharina op het Roodt].

GHS Beesel, BS-13/64. In de huwelijksbijlagen (verfilming 580/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van akkerman Andreas Theunissen, Bracht-Alst nr. 5, oud 49 jaar, geb. te Kessel, overl. 11-7-1894, aangifte door dagloner Heinrich Terstappen; idem van het overlijden van Peter Geerlings, Beesel 10-7-1894; verklaring van de Nationela Militie dat de bruidegom op 3-3-1908 is ingelijfd en nog dienende is; attest van onvermogen van bruid en bruidegom.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Hubertina Theunissen, geb. Beesel 29-3-1910.

2.       Maria Hubertina Theunissen, geb. Beesel 10-4-1911.

3.       Christina Maria Theunissen, geb. Beesel 26-7-1912.

4.       Anna Hubertina Theunissen, geb. Beesel 2-10-1913.

5.       Petronella Hubertina Theunissen, geb. Beesel 31-3-1915.

6.       Andreas Lambertus Theunissen, geb. Beesel 11-5-1916.

7.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 13-12-1917.

8.       Petronella Hubertina Theunissen, geb. Beesel 8-3-1919.

9.       Peter Karel Lambertus Theunissen, geb. Beesel 6-11-1921.

10.     Gertruda Hubertina Theunissen, geb. Beesel 21-5-1923.

11.     Elisa Catharina Theunissen, geb. Beesel 29-4-1925.

12.     Cornelis Hubertus Theunissen, geb. Beesel 3-6-1926.

13.     Cornelis Hubertus Lambertus Theunissen, geb. Beesel 24-10-1927.

14.     Josephina Theunissen, geb. Beesel 16-10-1929.

 

7 februari 1910

VENLO - Gehuwd: Peter Carl Flenz [Peter Karl, geb. Wesel (D) … ca. 1883, overl. Venlo 22-8-1965, oud 83 jaar, zn. van Ludwig Flenz en Maria Fernholz] en Petronella Schattorie [geb. Swalmen 10-5-1887, overl. Venlo 12-4-1961, oud 73 jaar, dr. van Johannes Martinus Schattorie en Mechtilda Janssen « 18-6-1873].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Mechtildis Petronella Flenz, geb. Venlo 21-8-1910, overl. ald. 11-3-1920, oud 9 jaar.

2.       Ludovicus Peter Flenz, geb. Venlo 13-9-1913. Tr. Roermond 19-11-1942 met Susanna Hubertina Maria Küppers.

 

8 februari 1910

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Joannes van Lier [geb. Roermond 29-10-1884, schoenmaker, overl. ald. 17-10-1958, oud 73 jaar, zn. van Leonard van Lier en Margaretha Hubertina Geurts « Horn 9-8-1880] en Anna Maria Crompvoets [geb. SWALMEN 30-9-1882, overl. Roermond 11-5-1953, oud 70 jaar, dr. van Hendrikus Crompvoets en Joanna Huberts « 23-8-1877].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Leonarda van Lier, geb. Roermond 30-10-1910. Tr. Roermond 2-8-1938 met Christiaan van den Groenendael.

2.       Margaretha Maria van Lier, geb. Roermond 22-12-1912. Tr. Roermond 30-7-1942 met Adrianus van der Bolt.

3.       Gertruda Maria van Lier, geb. Roermond 27-1-1915. Tr. Roermond 20-9-1945 met Cornelis Wilhelmus Opbroek.

4.       Leonardus Jacobus van Lier, geb. Roermond 3-7-1917. Tr. Roermond 22-2-1944 met Petronella Hubertina Lutgenau.

 

dinsdag 8 maart 1910

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop op verzoek en ten huize van Gerard Goossens te Reuver-Leeuwen.

“12 gewone en 12 Weenerstoelen, 6 stoelen met rieten zittingen, 2 banken, herbergtafels, buffet met glazenrek, spoel- en druipbak, bierglazen en kannen, kachels, spiegels, schilderijen, lessenaar, ledekant, fornuis, vogelkooi met standaard, koperen waterketel, trapnaaimachine, fietsrek, nieuwe gordijnlijsten en knoppen, vazen, kandelaars, beelden, waschstellen, porceleinwerk, presenteerblaadjes enz. enz. Verder 6 oude ramen en vensterblinden, 3 oude deuren, 4 eiken-, 1 kersen- en 1 beukenboom.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 26-2-1910; notaris Vogels te Reuver.

 

10 februari 1910

REUVER - Mannenkoor.

“Verleden zondag gaf ons Mannenkoor in de zaal van zijn beschermheer Jos. Paquay, concert. De ruime zaal was flink bezet. De verschillende zangstukken, afgewisseld door komische voordrachten, werden flink uitgevoerd en lieten niets te wenschen over. Dit bewees telkens het daverend applaus. Bijzonder het blijspel ‘De roode Ridder’ was aan degelijke handen toevertrouwd en werd zeer natuurlijk en los opgevoerd. Het A B C voldeed eveneens zeer goed. Waar […] mag gezegd worden Reuversch Mannenkoor heeft het publiek weer een genotvolle avond weten te verschaffen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 10-2-1910. Het artikel bevat zetfouten.

 

10 februari 1910

REUVER - “Maandag had de knecht van den heer J.K., toen hij een paar monsterde het ongeluk door uit te glijden onder het dier te geraken, waardoor hij eenige trappen van het paard bekwam, tegen hoofd en borst. Spoedig werd geneeskundige hulp ingeroepen. Zooals men verneemt moet het gevaar nog niet geweken zijn.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 10-2-1910.

 

10 februari 1910

REUVER - Carnaval.

“De carnaval-optocht die maandag alhier gehouden werd, mag uitstekend geslaagd heeten. Trots het slechte weer was er eene massa volk ter been om ooggetuige te zijn van al wat samengesteld was door Reuver, Offenbeek en Leeuwen. 29 verschillende gecostumeerde groepen en praalwagens waren tegen half een uur ieder op hun puntje. Alleen de verdwaalde auto heeft zijn plicht niet kunnen volbrengen daar hij op reis naar Reuver defect was geraakt en alzoo zijn werk moest staken. Jammer genoeg was er juist geen os bij de hand.

Op de markt waar de stoet was samengesteld, werden voor Z.H. Prins Carnaval door onze Philharmonie eenige mooie muzieknummers ten gehoore gebracht, en daarna in beweging gesteld naar Leeuwen, daarna naar Offenbeek en alzoo weer naar de markt terug, alwaar ten slotte nog eenige muzieknummers ten gehoore werden gebracht. Tegen vijf uren was de optocht afgeloopen en zal ieder ooggetuige nog lang in het geheugen hebben den grootschen carnaval-optocht van Reuver zooals er hier nimmer een gezien is.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 10-2-1910.

 

2 maart 1910

SWALMEN - Overleden: Otto Meckenstock [geb. Ratingen (D), zn. van Friedrich Meckenstock, landbouwer te Ratingen, en wijlen Amalie Bellschildt], voerman wonend te Tegelen, oud 38 jaar. Aangifte door Louis Strens, burgemeester, en Mathijs Becks, veldwachter.

BS Swalmen verfilming 441/483. Zie het bericht van 3-3-1910.

 

3 maart 1910

REUVER - Dodelijk ongeval.

“Gisterenmiddag kwam te Reuver een vrachtrijderswagen, bespannen met twee paarden, binnenrijden zonder voerman. Men ging zoeken en vond op den Swalmenschen weg den voerman O. Mercenstock dood op den grond liggen. De paarden schijnen schichtig geworden, waardoor M. van den bok is geslagen. De wagen schijnt toen over hem heen te zijn gegaan. M. was voerman van Venlo op Roermond.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 3-3-1910.

 

15 maart 1910

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor W. Meijboom te Reuver, sectie B 815.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 921.

De vergunning zelf ontbreekt; in 1921 overgeschreven.

 

18 maart 1910

BEESEL - Geboren: Christina Joanna Gertruda, buitenechtelijke dr. van Leonardus Hubertus Hendrickx [geh. Beesel 7-1-1910 met Maria Helena Schouren] en Wilhelmina Hubertina Smeets.

GHS Beesel, BS-13/12.

 

1 april 1910

WANSSUM - Gehuwd: Gerard Gijzen [Gijsen, geb. Beesel 28-4-1864, koster 1899-1910, steenkoolhandelaar 1937, overl. Beesel 30-8-1940, oud 76 jaar, zn. van Martinus Gijzen en Maria Anna Peeters « 17-4-1857; wedn. van Maria Catharina Toekook, geh. Horst 20-10-1899, overl. Wanssum 14-10-1909] en Hubertina Houwers [geb. Beesel 7-3-1878, overl. ald. 31-1-1949, oud 70 jaar, dr. van Johannes Houwers en Aldegonda Janssen « 23-12-1870].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Anna Aldegonda Gijzen, geb. Beesel 4-2-1911. Tr. Beesel 22-4-1938 met Petrus Frederikus Hendrikus Martens, overl. Roermond 9-1-1954; 2) … met Jacob Verdellen.

2.       Joannes Hubertus Lambertus Gijzen, geb. Beesel 18-7-1913, buizenmaker. Tr. Maasbree 2-9-1937 met Petronella Wilhelmina Verdellen.

3.       Anna Maria Gijzen, geb. Beesel 15-10-1916. Tr. Beesel 2-9-1938 met Goswinus Gerardus Lambertus Peulen.

...

4.       Aldegonda Maria Gijzen, geb. Beesel 20-4-1924, overl. ald. 16-2-1925, oud 9 maanden.

 

1 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Heinrich Mathias Bos [geb. Breyell (D) 28-7-1888, fabrieksarbeider te Beesel 1910, overl. Beesel 7-7-1919, oud 30 jaar, zn. van wijlen Antonius Bos, fabrieksarbeider te Breyell (Felderend 11) 1888, en Gertrud Lucas wnd. te Beesel] en Wilhelmina Hubertina van der Velden [geb. Kessel 23-4-1883, wonend te Beesel. ‘voor minder dan zes maanden’ te Venlo, dr. van Frans van der Velden, timmerman, en Agnes van Mirlo « 25-8-1877].

GHS Beesel, BS-13/66; GenLias, 2005. In de huwelijksbijlagen (verfilming 591/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van ‘Tonarbeiter’ Anton Bos wonend te Reuver, zoon van ‘Bahnwärter’ Heinrich Bos en Caecilia Smeets, beiden overl. te Reuver, ‘zu Bracht im Gemeindewalde district Hohenstall’ 29-12-1905 ‘infolge Unfalles’, aangifte door ‘die Polizei Verwaltung’ te Bracht; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 8-3-1908 is ingelijfd en nog dienende is; verklaring dat de afkondigingen te Venlo hebben plaatsgehad; idem uittreksel geboorteakte van Mathias Lambertus, geb. Beesel 18-12-1908 en gewettigd bij dit huwelijk; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.       Mathias Lambertus Bos, geb. Beesel 18-12-1908 (buitenechtelijk, erkend bij huwelijk ouders), overl. ald. 26-2-1914, oud 5 jaar.

2.       Gertrudis Bos, geb. Beesel 5-11-1910.

3.       Agnes Antonia Lamberta Bos, geb. Beesel 1-5-1912. Tr. Beesel 21-2-1930 met Joannes Antonius Bergé.

4.       Petronella Bos, geb. Beesel 17-1-1914.

5.       Helena Bos, geb. Beesel 29-7-1915.

 

1 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Wilhelmus Hubertus Goossens [geb. Beesel 15-8-1881, schilder, overl. Tegelen-Steyl 17-2-1957, oud 75 jaar, zn. van Franciscus Goossens en Anna Hubertina Hawinkels] en Maria Louisa Theodora Heldens [geb. Beesel 1-5-1872, overl. ald. 29-3-1944, oud 71 jaar, dr. van Joannes Wilhelmus Heldens en M.H. van der Velden].

GHS Beesel, BS-13/68. In de huwelijksbijlagen (verfilming 598/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Franciscus Ludovicus Goossens, Beesel 12-9-1884; idem van het overlijden van Anna Hubertina Hawinkels, Beesel 25-10-1904; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgesteld ‘uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon”.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Lambertina Goossens, geb. Beesel 9-4-1912. Tr. Beesel 12-9-1941 met Jozef Laurens van Gassel.

2.       Frans Gerard Louis Lambert Goossens, geb. Beesel 14-12-1913. Tr. Heerlen 12-10-1939 met Marie Leonie Souren.

3.       Catharina Maria Goossens, geb. Beesel 2-4-1916.

'Stokse-Sjrake' kreeg op 15-4-1925 vergunning voor de bouw van een woon‑ en winkelhuis (Pastoor Vranckenlaan).

 

4 april 1910

BELFELD - Gehuwd: Mathijs van der Biesen [geb. Belfeld 8-3-1884, fabrieksarbeider 1907, landbouwer 1910, zn. van Johannes van der Biesen en Helena Teeuwen « 25-4-1883; wedn. van Gertrudis Hubertina Thissen, geh. Belfeld 13-5-1907, overl. ald. 26-5-1908] en Maria Hubertina Janssen [geb. Maasbree 26-3-1879, landbouwster 1910, overl. Tegelen 22-4-1962, oud 83 jaar, dr. van Herman Janssen en Regina Bom « Horst 1-4-1864].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Regina van der Biesen, geb. Belfeld 26-12-1910, overl. ald. 10-1-1911, oud 16 dagen.

2.       Maria Hubertina van der Biesen, geb. Belfeld 5-11-1911. Tr. Belfeld 12-9-1932 met Engelbert Stroeken.

3.       Johannes Peter Hermanus van der Biesen, geb. Belfeld 26-4-1914, overl. ald. 31-5-1914, oud 5 weken.

4.       Christina Petronella van der Biesen, geb. Belfeld 28-6-1915. Tr. Belfeld 10-10-1940 met Theodoor Martinus Lambertus Willemsen.

5.       Regina Maria van der Biesen, geb. Belfeld … 1917. Tr. Belfeld 28-8-1941 met Cornelus Johannes Dominicus Teunissen.

6.       Johannes Gerardus van der Biesen, geb. Belfeld … ca. 1921. Tr. Venlo 18-8-1942 met Maria Agnes Stoter.

 

4 april 1910

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Peeters [ geb. Belfeld 23-2-1882, overl. Tegelen 16-5-1966, oud 84 jaar, zn. van Conrard Peeters, landbouwer, en Petronella Boots « 25-4-1870] en Anna Catharina Ewalds [geb. Maasbree 16-10-1881, overl. Tegelen 6-1-1968, oud 86 jaar, dr. van Jacobus Ewalds en Joanna Janssen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Conrard Jacobus Peeters, geb. Belfeld 8-12-1911.

2.       Jacobus Antonius Peeters, geb. Belfeld 31-3-1913.

3.       Willem Jacobus Peeters, geb. Belfeld 21-6-1916.

4.       Johanna Petronella Elisabeth Peeters, geb. Belfeld 19-2-1918. Tr. Belfeld 26-4-1946 met Johannes Antonius Jansen.

 

15 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Johannes Hubertus Dorssers [geb. Kessel 5-4-1884, fabrieksarbeider te Beesel 1910, zn. van Hendrik Dorssers en Henrica van Lier, landbouwers te Beesel « Neer 10-5-1878] en Johanna Catharina van Wijlick [geb. Velden 16-2-1885, wonend te Beesel maar ‘laatstelijk’ te Roermond, dr. van Joannes van Wijlick en Petronella van Wijlick, landbouwers te Beesel « Arcen en Velden 6-5-1882].

GHS Beesel, BS-13/70. In de huwelijksbijlagen (verfilming 6-3/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 1-3-1904 is ingelijfd en nog dienende is; bewijs dat de afkondigingen te Roermond hebben plaatsgehad.

Uit dit huwelijk:

1.       Henricus Joannes Lambertus Dorssers, geb. Beesel 30-5-1911, overl. Tegelen 27-7-1970. Tr. Beesel 8-7-1938 met Wilhelmina Eleonora Maria Dings.

2.       Johannes Lambertus Dorssers, geb. Beesel 10-11-1912, overl. Geleen 6-11-1959. Tr. Tegelen 19-3-1940 met Theodora Leonarda Simons.

3.       Cornelis Lambertus Dorssers, geb. Beesel 14-6-1914, overl. ald. 6-11-1914, oud 4 maanden.

4.       Maria Wilhelmina Dorssers, geb. Beesel 3-10-1918. Tr. Beesel 13-6-1941 met Johannes Hubertus Bovendeerd.

5.       Hubertina Cornelia Dorssers, geb. Beesel 26-2-1921.

6.       Joseph Henri Dorssers, geb. Beesel 10-8-1922, overl. Tegelen 18-10-1966. Tr. … met Mechtilda Wilhelmina Smeets.

 

15 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Joannes Henricus Cornelis Kleijne [Kleine, geb. ’s-Hertogenbosch 31-10-1885, fabrieksarbeider te Beesel 1910, overl. Tegelen 20-5-1965, zn. van Johan Hendrik Kleijne en Gerardina Fridt] en Petronella Hubertina Lankes [geb. Beesel 29-11-1886, overl. ald. 17-7-1959, dr. van Hendrik Mathijs Lankes en Helena Spee].

GHS Beesel, BS-13/72. In de huwelijksbijlagen (verfilming 607/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Gerardina Fridt, ’s-Hertogenbosch 9-12-1891; idem van het overlijden van Hendrik Mathijs Lankes, Beesel 1-9-1881; verklaring van de Nationale Militie, provincie Noord-Brabant, dat de bruidegom is vrijgeloot; attest van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Henricus Joannes Lambertus Kleijne, geb. Beesel 5-7-1911, Pater Passionist, overl. Borneo 27-2-1952.

2.       Petrus Johannes Lambertus Kleijne, geb. Beesel 4-2-1913, overl. Roermond 15-4-1972. Tr. ... met Maria Johanna Gertruda Janssen.

3.       Gertruda Helena Gerardina (Truus) Kleijne, geb. Beesel-Reuver 19-8-1914, overl. ald. 26-4-1993. Tr. ... 1946 met Jo van de Kerkhof.

4.       Joannes Petrus Lambertus Kleijne, geb. Beesel 1-2-1916, ongehuwd overl. Roermond 18-6-1938, oud 22 jaar.

5.       Helena Maria Hubertina Kleijne, geb. Beesel 9-12-1917.

6.       Renier Antonius Marie (René) Kleijne, geb. Beesel 13-4-1920, overl. Tegelen-Steyl 4-4-2003. Tr. ... met Greta Teeuwen.

7.       Wilhelmus Petrus Joannes (Wiel) Kleijne, geb. Beesel 26-5-1921, overl. Eindhoven 25-1-1989. Tr. ... met Annie Bakker.

8.       Joseph Henri Jan Kleijne, geb. Beesel 4-10-1922, over. ald. 31-5-1923, oud 8 maanden.

9.       Maria Petronella Gerardina (Riet) Kleijne, geb. Beesel 31-10-1925, overl. Venlo 12-9-2013. Tr. ... met Pierre Wolters.

Het gezin woonde op het adres Groenstraat 312 (sectie E 1194).

 

15 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Mathias Peulen [geb. Beesel 28-12-1882, fabrieksarbeider 1910, zn. van Michiel Peulen en Maria Wolters] en Anna Maria Catharina Helena Blomen [geb. Beesel 7-3-1886, overl. Tegelen (maar wonend te Beesel) 20-6-1952, oud 66 jaar, dr. van Goswin Blomen en Johanna Petronella Peters « 19-10-1883].

GHS Beesel, BS-13/74. In de huwelijksbijlagen (verfilming 614/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Michiel Goswinus Martinus Peulen, geb. Beesel 14-12-1910. Tr. Beesel 31-7-1942 met Maria Gertruda Gubbels.

2.       Goswinus Gerardus Lambertus Peulen, geb. Beesel 17-1-1912. Tr. Beesel 2-9-1938 met Anna Maria Gijzen.

3.       Anna Maria Hendrika Peulen, geb. Beesel 11-1-1913. Tr. Beesel 8-12-1939 met Renierdus Jacobus Gubbels.

4.       Joannes Martinus Peulen, geb. Beesel 22-8-1915, overl. ald. 21-8-1926, oud 11 jaar.

...

5.       Peter Hendrikus Lambertus Peulen, geb. Beesel 4-8-1922.

 

15 april 1910

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Cabbolet [geb. Swalmen 29-3-1881, overl. ald. 31-3-1941, oud 60 jaar, zn. van Johannes Hubertus Cabbolet en Maria Catharina Cox] en Maria Elisabeth Wilhelmina Sanders [geb. Swalmen 29-12-1885, dr. van Leonard Hubertus Sanders en Ida Heijnen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Cabbolet, geb. Swalmen 25-6-1911. Tr. Roermond 2-8-1938 met Maria Jeanne Angela Helmich.

2.       Petrus Johannes Hubertus Cabbollet, geb. Swalmen 20-1-1913. Tr. Swalmen 6-5-1940 met Cornelia Geraedts.

3.       Christina Cabbolet, geb. Swalmen 3-6-1915. Tr. Swalmen 31-7-1939 met Antonius Johannes Hubertus Scheres.

4.       Leonardus Hubertus Cabbolet, geb. Swalmen 17-2-1917.

5.       Leonardus Hendrikus Cabbolet, geb. Swalmen 9-12-1918, overl. Tegelen 4-11-1964. Tr. … met Elisa Christina Alers.

6.       Wilhelmina Hubertina  Cabbolet, geb. Swalmen ca. 1924. Tr. Swalmen 17-8-1945 met Johannes Hermanus Scheres.

 

18 april 1910

BELFELD - Gehuwd: Hubert Krumbach [Krombach, Krümbach, geb. Titz (D) 19-3-1877, fabrieksarbeider 1910, overl. Venray (verpleeghuis; maar wonend te Belfeld) 10-3-1953, oud 75 jaar, zn. van Peter Krumbach en Maria Catharina Esser; wedn. van Aldegonda Thissen, geh. Belfeld 4-5-1908, overl. ald. 27-4-1909] en Petronella Besouw [geb. Grubbenvorst 30-7-1979, overl. Kerkrade 2-2-1956, oud 76 jaar, dr. van Antonius Besouw en Wilhelmina Rievers; wed. van Herman van Neerven, geh. Venlo 10-11-1902, overl. ald. 24-5-1908, waarvan kinderen].

WieWasWie, 2022.

Voor openbare verkoop wegens vertrek zie 12-10-1921.

 

22 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Joannes Janssen [geb. Beesel 26-10-1856, winkelier, zn. van Joannes Janssen en Hendrina Rutten; wedn. van Gertrudis Bos, geh. Beesel 7-10-1881, overl. ald. 7-12-1907] en Anna Maria Ida Polmans [geb. Elmpt (D) 22-1-1853, oud 57 jaar, overl. Beesel 22-2-1922, oud 79 jaar, dr. van Wilhelm Polmans, dagloner 1853, en Maria Gertrud Henryx, ook Heinrichs; wed. van Jacobus Jansen, overl. Beesel 21-5-1909].

GHS Beesel, BS-13/76. In de huwelijksbijlagen (verfilming 619/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Gertrudis Bos, Beesel 7-12-1907; idem van het overlijden van Jacobus Janssen, Beesel 21-5-1909; dispensatie van het huwelijksverbod bedoeld bij art. 88.1 BW, verleend door koningin Wilhelmina; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

22 april 1910

BEESEL - Gehuwd: Johann Gerhard Jansen [Janssen, geb. St.-Toenis (Kreis Kempen, D) 14-9-1879, sigarenmaker te Beek 1910, overl. Geleen 3-3-1959, oud 79 jaar, zn. van Johann Wilhelm Jansen, dagloner wonend aan ‘Görges Hütte Haus” te Sankt Thoenis 1879, en Johanna Christina Beurskens, beiden wonend te Beek] en Maria Josephina Petronella Hendriks [geb. Leuth (D) 13-9-1885, oud 24 jaar, overl. Geleen 2-4-1967, oud 81 jaar, dr. van Johann Hendriks, dagloner wnd. op de Leutherheide 1885, en Maria Catharina Jacobs, landbouwers wonend te Beesel].

GHS Beesel, BS-13/78. In de huwelijksbijlagen (verfilming 626/901 e.v.) uittreksels van de geboorteregisters van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom bij de loting voor de lichting van het jaar 1899 voor de gemeente Beek nr. 9 ten deel is gevallen en uit hoofde van ziekte of lichaamsgebrek (nr. 212) is vrijgesteld; certificaat dat de afkondigingen te Beek hebben plaatsgehad; attest van onvermogen van de bruid; certificaat van onvermogen van de bruidegom.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Gerardus Lambertus Janssen, geb. Beesel 19-7-1911. Tr. Geleen 12-7-1935 met Petronella van Hommelen.

2.       Catharina Christina Wilhelmina Maria Jansen, geb. Beesel 18-5-1913. Tr. Melick en Herkenbosch 29-11-1933 met Johannes Lodewijk Smeets.

3.       Willem Paul Jan Gerard Jansen, geb. Beesel 6-7-1914, overl. ald. 15-8-1914, oud 1 maand.

4.       Jacques Joseph Hubert Janssen, geb. Geleen 23-11-1916, ongehuwd overl. Stein 28-3-1951, oud 34 jaar.

5.       Nelly Jeanne Maria Christina Jansen, geb. Geleen 20-6-1918, overl. ald. 15-10-1918, oud 4 maanden.

6.       Ernest Jansen, geb. Munstergeleen …, overl. ald. 15-3-1926, oud 8 maanden.

 

22 april 1910

HEYTHUYSEN - Gehuwd: Silvester Joseph Stappers [geb. Heythuysen 19-3-1884, overl. Roermond (maar wonend te Heythuysen) 21-12-1912, oud 28 jaar, zn. van Joannes Stappers en Anna Maria van Horne] en Margaretha Spee [geb. Beesel 19-11-1883, overl. Roermond 16-10-1953, oud 69 jaar, dr. van Willem Spee en Anna Maria Janissen].

WieWaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Catharina Stappers, geb. Heythuysen 2-2-1911. Tr. Beesel 22-9-1933 met Bernard Willem Lambert van Wijlick.

2.       Wilhelmus Johannes Stappers, geb. Heythuysen 28-2-1912. Tr. Maasniel 24-9-1945 met Margaretha Puts.

3.       Catharina Josephina Hendrica Stappers, geb. Heythuysen 12-3-1913. Tr. Beesel 18-4-1941 met Frederik Martens.

 

23 april 1910

BEESEL - Geboren: Wilhelmus Henricus Lambertus, buitenechtelijke zn. van Mathias Wilhem Köhlen en Maria Agatha Hubertina Feuler [geh. Beesel 22-6-1917].

GHS Beesel, BS-13/21

 

26 april 1910

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Willem Hubert Janissen [geb. Beesel 15-5-1882, zn. van Peter Janissen en Willemina Bouten « 16-4-1877] en Katharina Emilia Wolters [geb. Kaldenkirchen 13-5-1880].

Thoer.net, 2022.

 

29 april 1910

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Cabbolet [geb. Swalmen 22-3-1884, zn. van Johannes Hubertus Cabbolet en Maria Catharina Cox] en Anna Catharina Valkenburg [geb. Belfeld 4-3-1883, dr. van Renier van Valkenburg en Anna Maria Schoeren].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Cabbollet, geb. Swalmen 28-7-1911.

2.       Renier Cabbollet, geb. Swalmen 19-9-1912.

3.       Maria Catharina Cabbollet, geb. Swalmen 28-11-1914. Tr. Swalmen 7-4-1941 met Johannes Elise Hendrikus Welles.

4.       Christina Cabbolet, geb. Swalmen 20-11-1916.

 

29 april 1910

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Conrad Joosten [geb. Beesel 30-4-1882, zn. van Joannes Joosten en Anna Maria Cohnen « 8-10-1877] en Hubertina Peters [geb. Himmerich 13-2-1882].

Thoer.net, 2022.

 

6 mei 1910

BEESEL - Gehuwd: Henricus Hubertus Nouwen [geb. Weert 25-10-1874, schrijnwerker te Weert 1897, fabrieksarbeider te Weert 1910, zn. van Jan Mathijs Nouwen, schoenmaker 1897, spoorwegwachter 1910, en Maria Helena Tulmans, beiden wnd. te Weert; wedn. van Maria Odilia Brouns, geh. Weert 15-11-1897, overl. ald. 18-8-1907] en Catharina Elisabeth Hubertina Brouns [geb. Heel gem. Heel en Panheel 26-8-1857, overl. Weert 3-11-1927, oud 70 jaar, dr. van wijlen Peter Mathijs Brouns {overl. Budel 11-9-1905} en Maria Elisabeth Linsen wonend te Weert; wed. van Andreas Theunissen, overl. Bracht 11-7-1894].

GHS Beesel, BS-13/80. In de huwelijksbijlagen (verfilming 634/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Maria Odilia Brouns, Weert 18-8-1907; idem van het overlijden van Andreas Theunissen, geborer te Kessel, akkerman oud 49 jaar, Bracht-Alst 11-7-1894, aangifte doordagloner Heinrich Terstappen; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot; certificaat dat de afkondigingen te Weert hebben plaatsgehad; dispensatie van het huwelijksverbod bedoeld bij art. 88.1 BW, verleend door koningin Wilhelmina; getuigschrift van onvermogen van de bruidegom; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen. De dispensatie werd verleend omdat de bruid een schoonzus was van de bruidegom.

 

6 mei 1910

BEESEL - Gehuwd: Hendrikus Gerardus Hubertus Hensen [geb. Beesel 8-8-1873, postbode, overl. ald. 30-11-1944, oud 71 jaar, zn. van Joannes Henricus Hensen en Wilhelmina Thissen] en Petronella Hubertina Caris [geb. Beesel 28-7-1883, overl. ald. 9-6-1957, oud 73 jaar, dr. van Mathijs Caris en Gertrudis van der Velden].

GHS Beesel, BS-13/82. In de huwelijksbijlagen (verfilming 645/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Mathias Caris, Beesel 15-7-1889; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 9-3-1893 is ingelijfd, op 19-6-1896 heeft bijgetekend bij het 2e regiment infanterie en nog dienende is.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 28-12-1910.

2.       Joanna Hubertina Maria Wilhelmina Hensen, geb. Beesel 26-3-1912.

3.       Mathieu Joseph Antonius Hensen, geb. Beesel 29-5-1913, ongehuwd overl. 1-2-1969, oud 55 jaar.

4.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 30-12-1915.

5.       Wilhelmina Gertruida Maria Hensen, geb. Beesel 8-7-1918.

6.       Ambrosius Petrus Hensen, geb. Beesel 26-8-1920, overl. ald. 1-10-1920, oud 1 maand.

7.       Maria Gertrudis Hensen, geb. Beesel 8-10-1921, overl. Venlo (maar wonend te Beesel) 20-10-1921, oud 12 jaar.

8.       Ambrosius Joannes Jozef Maria Hensen, geb. Beesel 17-5-1923.

9.       Aldegonda Maria Hendrika Hensen, geb. Beesel 21-10-1925.

 

6 mei 1910

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Franciscus Janssen [geb. Beesel 4-2-1885, kleermaker te Beesel 1910, overl. ald. 27-2-1963, oud 78 jaar, zn. van Johannes Janssen, lattenzager te Leeuwen 1885, winkelier 1910, en wijlen Gertrudis Bos « 7-10-1881] en Josephina Gertrudis Maria Custers [geb. Kessel 9-3-1886, oud 24 jaar, dr. van Hendrik Custers, timmerman, en Maria Elisabeth van Bergen], wonend te Beesel ‘doch voor minder dan zes maanden te Tegelen’.

GHS Beesel, BS-13/84. In de huwelijksbijlagen (verfilming 649/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom (de daar genoemde geboortedatum is een dag te laat) en bruid; idem van het overlijden van Gertrudis Bos, Beesel 7-12-1907; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom uit hoofde van ziekte of gebrek (nr. 309) is vrijgesteld; certificaat dat de afkondigingen te Tegelen hebben plaatsgehad; attest van onvermogen van de bruidegom; getuigschrift van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Joanna Gertruda Janssen, geb. Beesel 7-2-1911. Tr. Beesel 12-9-1941 met Petrus Johannes Lambertus Kleijne.

2.       Gertruda Ida Hendrika Janssen, geb. Beesel 18-5-1912. Tr. Beesel 30-6-1939 met Renier Petrus Anthonius Joseph Luijten.

3.       Josephina Maria Joanna Janssen, geb. Beesel 25-1-1914, overl. ald. 16-2-1914, oud 20 dagen.

4.       Johannes Mathias Lambertus Janssen, geb. Beesel 29-6-1915. Tr. Neer 8-5-1944 met Margaretha Maria Gerarda Luijten.

5.       Hendrikus Nicolaas Lambertus Janssen, geb. Beesel 4-9-1916. Tr. Breda 6-7-1942 met Petronella Wilhelmina Gertruda Maria Julicher.

6.       Elisa Engelberta Lamberta Janssen, geb. Beesel 18-12-1917.

7.       Josephina Maria Lamberta Janssen, geb. Beesel 25-9-1919.

8.       Ida Wilhelmina Lamberta Janssen, geb. Beesel 21-2-1921, overl. Breda 22-10-1968. Tr. … met Adrianus Leonardus Vogels.

9.       Godefridus Lambertus Hendrikus Janssen, geb. Beesel 16-9-1923.

10.     Gerardus Henricus Lambertus Janssen, geb. Beesel 18-1-1929.

 

vóór 7 mei 1910

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Martinus Matheus Schoeren [geb. Belfeld 11-11-1882, voerman 1948, overl. Tegelen (maar wonend te Reuver) 30-9-1952, oud 69 jaar, zn. van Conrardus Schoeren en Anna Sibilla Berten « 18-9-1868] en Hulda Emma Hund [Hundt, geb. Usch-Neudorf, Poznan (PL) 5-7-1883, overl. Beesel 7-4-1934, oud 50 jaar, dr. van Wilhelm Hundt en Auguste Korehuke].

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Augusta Schoeren, geb. Beesel 7-5-1910 (BS-13/25).

2.       Anna Maria Wilhelmina Schoeren, geb. Beesel 29-3-1912, overl. Venray 13-11-1948.

3.       Matheus Conrardus Wilhelmus Schoeren, geb. Beesel 27-8-1913.

4.       Adelena Maria Catharina Schoeren, geb. Beesel 12-6-1915, overl. ald. 12-10-1971. Tr. Beesel 7-1-1944 met Arnoldus Godefridus Lambertus van der Velden.

5.       Godfried Ludovicus Schoeren, geb. Beesel 2-11-1916, ongehuwd overl. ald. 7-2-1942, oud 25 jaar.

6.       Christina Maria Schoeren, geb. Beesel 31-1-1919, ongehuwd overl. Venlo 8-11-1940, oud 21 jaar.

7.       Peter Gerardus Wilhelmus Lambertus Schoeren, geb. Beesel 1-5-1921, overl. ald. 3-9-1921, oud 4 maanden.

8.       Agnes Josephina Maria Schoeren, geb. Beesel 28-3-1922.

9.       Conrardus Hermanus Lambertus Schoeren, geb. Beesel 16-12-1924.

 

9 mei 1910

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Naus [geb. Tegelen, fabrieksarbeider 1910, zn. van Jacobus Naus en Anna Maria Peters « Tegelen 2-5-1859] en Anna Catharina Hubertina Dings [geb. Belfeld 13-3-1876, landbouwster 1910, dr. van Johannes Dings en Johanna Thönissen « 7-5-1875].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Hubertus Wilhelmus Naus, geb. Tegelen 17-4-1911.

2.       Hubertus Johannes Jacobus Naus, geb. Tegelen 20-9-1912.

3.       Johannes Jacobus Hubertus Naus, geb. Tegelen 22-11-1914.

4.       Peter Jacobus Naus, geb. Tegelen 31-7-1917.

 

10 mei 1910

ROERMOND - Gehuwd: Eugene Jean Marie Hubert Canoij [geb. Venlo 3-12-1875, zn. van Bernard Joseph Johan Hendrik Canoij en Caroline Christine Janssen « 2-8-1855] en Gerardina Josephina Hubertina Janssen [geb. Belfeld 7-5-1878, dr. van Gerard Hubert Janssen en Henrietta Mathea Maria Lucia Kessels « 19-1-1856].

WieWasWie, 2023.

 

20 mei 1910

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Hubertus Franssen [geb. Beesel 17-6-1869, landbouwer te Beesel 1910, overl. ald. 30-1-1931, oud 61 jaar, zn. van wijlen Joannes Jacobus Franssen en Antonia Thissen, landbouwster te Beesel] en Louisa Maria Catharina Sanders [geb. Kessel 9-11-1879, oud 30 jaar, dr. van Sebastiaan Sanders, landbouwer te Kessel, en wijlen Maria Catharina Görtz].

GHS Beesel, BS-13/86. In de huwelijksbijlagen (verfilming 656/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring dat de afkondingen te Kessel hebben plaatsgehad.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Maria Lamberta Franssen, geb. Beesel 7-6-1911.

2.       Sebastiaan Hubertus Lambertus Franssen, geb. Beesel 4-8-1912, overl. ald. 20-10-1925, oud 13 jaar.

3.       Joannes Lambertus Franssen, geb. Beesel 30-11-1913.

4.       Maria Ida Hubertina Franssen, geb. Beesel 28-4-1915. Tr. Beesel 3-9-1937 met Gerard Mathieu Joseph Rutten.

5.       Petrus Lambertus Franssen, geb. Beesel 16-10-1916.

6.       Herman Lambertus Franssen, geb. Beesel 27-2-1918, ongehuwd overl. Venray 19-12-1949, oud 31 jaar.

7.       Ambrosius Lambertus Franssen, geb. Beesel 22-1-1922, overl. ald. 14-1-1923, oud 11 maanden.

 

20 mei 1910

BEESEL - Gehuwd: Christiaan Hubertus Verstappen [geb. Beesel 22-2-1882, fabrieksarbeider, overl. ald. 15-9-1944, oud 62 jaar, zn. van Hendrik Verstappen en Petronella Rutten, landbouwers te Beesel « 22-4-1881] en Lucia Gertrudis Peeters [geb. Kessel 4-3-1881, overl. Beesel 21-7-1960, oud 79 jaar, dr. van wijlen Jacob Peeters en Antonetta Timmermans, landbouwster te Kessel], wonend te Kessel, ‘voor minder dan zes maanden te Belfeld’.

GHS Beesel, BS-13/88. In de huwelijksbijlagen (verfilming 659/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Jacob Peeters, Kessel 8-9-1887; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot; verklaring dat de afkondigingen te Kessel hebben plaatsgehad; verklaring dat de afkondigingen te Belfeld hebben plaatsgehad; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Antonetta Hendrika Petronella Verstappen, geb. Beesel 5-4-1911. Tr. Beesel 16-4-1937 met Joseph Johannes Hubertus Geraets.

2.       Hendrik Peter Lambert Verstappen, geb. Beesel 7-2-1913. Tr. Belfeld 4-9-1941 met Sophia Johanna Mommers.

3.       Petronella Maria Verstappen, geb. Beesel 1-10-1914. Tr. Beesel 1-5-1942 met Hermanus Hendricus Hubertus Crins.

4.       Aldegonda Joanna Verstappen, geb. Beesel 4-9-1916. Tr. Beesel 31-7-1942 met Gerard Hubert Lennaerts.

5.       Gertruida Maria Verstappen, geb. Beesel 30-7-1918.

6.       Peter Jacobus Verstappen, geb. Beesel 2-4-1920.

7.       Joannes Antonius Verstappen, geb. Beesel 16-8-1922.

8.       Anna Maria Verstappen, geb. Beesel 25-4-1927. Tr. .. met Pierre Peeters.

 

20 mei 1910

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Claessen [geb. Helden 22-1-1881, overl. ald. 14-2-1919, oud 38 jaar, zn. van Johannes Claessen en Wilhelmina Dorssers « Helden 19-1-1880] en Maria Elisabeth Mevissen [geb. Swalmen 8-1-1875, overl. ald. 20-4-1959, oud 84 jaar, dr. van Joannes Hubertus Mevissen en Maria Agnes Doezen « 15-3-1872].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Agnes Gertrudis Claessen, geb. Swalmen 15-6-1912. Tr. Roermond 2-2-1937 met Antonius Hubertus Janssen.

2.       Johannes Wilhelmus Claessen, geb. Swalmen 16-9-1913.

3.       Anna Petronella Claessen, geb. Swalmen 29-6-1915.

4.       Willem Claessen, geb. Swalmen 9-10-1917.

 

20 mei 1910

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Fusers [geb. Swalmen 27-3-1876, zn. van Peter Johannes Fusers en Maria Catharina Hubertina Evers « 30-10-1869] en Gertrudis Houtakkers [geb. Swalmen 10-2-1886, overl. ald. 7-8-1945, oud 59 jaar, dr. van Gerardus Houtakkers en Petronella Vintcinq « Herten 9-4-1885].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Hubertus Fusers, geb. Swalmen 15-4-1911. Tr. Swalmen 5-8-1940 met Catharina Anna Eggels.

2.       Gerardus Hubertus Fusers, geb. Swalmen 31-12-1912.

3.       Elisabeth Catharina Fusers, geb. Swalmen 23-10-1915. Tr. Swalmen 1-9-1941 met Leonardus van Avesaath.

 

20 mei 1910

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Hubertus Hodselmans [geb. Swalmen 3-2-1879, zn. van Godefridus Hubertus Hodselmans en Cornelia Veggeleers « 9-1-1867] en Catharina Smeets [geb. Swalmen 2-7-1886, dr. van Frans Smeets en Christina Cox « 20-4-1885].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Lisa Paulina Hodselmans, geb. Swalmen 4-3-1911, overl. Roermond 30-10-1986. Tr. Swalmen 17-10-1938 met Adrianus Hendrikus Maas.

2.       Hubertus Godfried Hodselmans, geb. Swalmen 16-2-1912, overl. Roermond 12-2-1998. Tr. … met Maria Hendrix.

 

23 mei 1910

SWALMEN - Gehuwd: Theodoor Hubert Thijssen [geb. Swalmen 11-5-1874, overl. Haelen 26-8-1953, oud 79 jaar, zn. van Jan Willem Thijssen en Maria Elisabeth Geraedts « 5-2-1857] en Petronella Wilhelmina Goossens [geb. Belfeld 1-3-1880, overl. Venlo 2-4-1959, oud 79 jaar, dr. van Peter Jacob Goossens en Wilhelmina Hubertina Berden « 29-5-1877].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Wilhelmus Hubertus Thijssen, geb. Swalmen 1-6-1911.

2.       Wilhelmina Francina Hubertina Thijssen, geb. Swalmen 16-8-1912, overl. Roermond 17-4-1963. Tr. Haelen 17-6-1946 met Joannes Henricus Lambertus Jochems.

3.       Maria Elisabeth Thijssen, geb. Swalmen 12-12-1913.

4.       Gertruda Hubertina Thijssen, geb. Swalmen 8-10-1915.

5.       Gerardus Peter Johannes Thijssen. geb. Swalmen 20-12-1917.

 

27 mei 1910

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Meerts [geb. Beesel 2-2-1881, landbouwer, overl. ald. 24-3-1953, oud 72 jaar, zn. van Joannes Meerts en Engelina Petronella Janssen « 2-4-1880] en Aldegonda Huberta Luttels [geb. Beesel 3-7-1887, overl. ald. 12-9-1957, oud 70 jaar, dr. van Conrardus Luttels en Maria Hubertina Claessen].

GHS Beesel, BS-13/90. In de huwelijksbijlagen (verfilming 666/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Engelina Petronella Janssen, Beesel 28-1-1892; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgesteld uit hoofde van broederdienst.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Johannes Hubertus Meerts, geb. Beesel 26-11-1912, overl. ald. 8-2-1914, oud 1 jaar.

2.       Angelina Maria Hubertina Meerts, geb. Beesel 11-12-1913.

3.       Johannes Conrardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 17-10-1915. Tr. Beesel 11-6-1943 met Helena Maria Hubertina Kleijne.

4.       Hubertus Antonius Meerts, geb. Beesel 23-1-1918, overl. Tegelen 1-5-1958. Tr. … met Aldegonda Catharina Elisabeth Sijben.

5.       Conrardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 11-10-1919, overl. ald. 14-11-1919, oud 1 maand.

6.       Gerardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 11-10-1919, overl. ald. 23-11-1919, oud 1 maand.

7.       Anna Maria Huberta Meerts, geb. Beesel 20-12-1920, overl. ald. 20-3-1925, ou 3 jaar.

8.       Conrardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 5-10-1922, landbouwer, ongehuwd overl. Utrecht (maar wonend te Beesel) 2-4-1944, oud 21 jaar.

9.       Paulus Hubertus Meerts, geb. Beesel 14-2-1924, overl. ald. 1-7-1924, oud 4 maanden.

10.     Hubertina Anna Gerarda Meerts, geb. Beesel 18-6-1925.

11.     Petrus Hubertus Gerardus Meerts, geb. Beesel 7-11-1927.

 

zondag 29 mei 1910

SWALMEN - "Zondag-namiddag geraakte het 5-jarig zoontje van den heer W. van Dael alhier al spelende in de Swalm. Een buurman, die het zag, sprong dadelijk te water, en, ofschoon het kind reeds een honderd meter was afgedreven, moch hij het op het droge brengen. Na een minuut of vijf wrijven had men de levensgeesten wederom opgewekt, hoewel men aanvankelijk meende, dat deze waren geweken. Een woord van lof komt zeker toe aan den buurman M. Verhaegh, want, was hij niet onmiddellijk te water gegaan, het kind ware zeer zeker verloren geweest."

Maas- en Roerbode d.d. 31-5-1910 / Het Gezetje van Zjwame, Jrg. 11 (1999), nr. 3, blz. 339.

 

30 mei 1910

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Henricus Baghus [geb. Roermond 25-10-1884, schoenmaker, zn. van Johannes Hubertus Baghus en Anna Maria Hubertina Booten] en Maria Catharina Scheeren [geb. Straelen (D) 7-5-1881, dr. van Martin Scheeren en Catharina Houben].

GHS Swalmen, BS-1910/11; GenLias, 2004.

 

6 juni 1910

NUNHEM - Gehuwd: Antonius Hubertus Strouken [Stroeken, geb. Beesel 14-7-1884, bankwerker, overl. Amstenrade 5-8-1961, oud 77 jaar, zn. van Franciscus Stroucken en Maria Elisabeth Heinen] en Joanna Maria Petronella Naus [geb. Nunhem, overl. Amstenrade 16-9-1964, dr. van Johannes Naus en Maria Catharina Ottenheim].

GenLias, 2004.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.       Elisabeth Anna Maria Strouken, geb. Beesel 27-10-1910. Tr. Heerlen 14-8-1930 met Heinrich Aloijsius Bal.

2.       Joannes Antonius Gustave Lambertus Strouken, geb. Beesel 24-3-1912. Tr. Amstenrade 9-4-1936 met Anna Maria Goossens.

3.       Wilhelmus Antonius Lambertus Strouken, geb. Beesel 27-1-1914. Tr. Schinveld 18-7-1941 met Anna Catharina Renneberg.

4.       Hermanus Antonius Lambertus Stroeken, geb. Beesel 4-11-1916.

5.       levenloos kind, geb./overl. Heerlen 15-5-1918.

6.       Antonius Johannus Franciscus Strouken, geb. Heerlen 10-10-1919. Tr. Nuth 23-10-1942 met Philomena Herveille.

 

17 juni 1910

BEESEL - Gehuwd: Conrard Hubert Slabbers [geb. Beesel 15-5-1886, landbouwer, zn. van Godefridus Slabbers en Petronella Janssen] en Hubertina Margaretha Reijnders [geb. Beesel 4-3-1884, oud 26 jaar, dr. van Leonardus Reijnders en Anna Maria Hubertina Wulmse].

GHS Beesel, BS-13/92. In de huwelijksbijlagen (verfilming 670/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Leonardus Reijnders, Beesel 28-12-1902; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot van dienst.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Leonardus Slabbers, geb. Beesel 30-9-1910.

2.       Godefridus Hubertus Slabbers, geb. Beesel 8-11-1911.

3.       Joanna Petronella Slabbers, geb. Beesel 12-12-1912.

4.       Maria Hubertina Slabbers, geb. Beesel 22-9-1914.

5.       Christiaan Slabbers, geb. Beesel 23-1-1916.

6.       Anna Petronella Slabbers, geb. Beesel 3-7-1917.

7.       Joannes Hubertus Slabbers, geb. Beesel 16-4-1919.

8.       Huberta Maria Slabbers, geb. Beesel 17-7-1921.

9.       Hubertina Maria Slabbers, geb. Beesel 21-11-1924.

10.     Lucia Maria Joanna Slabbers, geb. Beesel 25-12-1928.

 

20 juni 1910

BELFELD - Gehuwd: Frederik Willem Boonen [geb. Baarlo gem. Maasbree 2-5-1881, fabrieksarbeider 1910, overl. Belfeld 17-12-1962, oud 81 jaar, zn. van Frederik Willem Boonen, landbouwer, en Maria Theodora Timmermans « 26-4-1878] en Maria Hubertina Curvers [geb. Blerick gem. Maasbree 25-6-1883, landbouwster 1910, dr. van Leonard Curvers en Maria Berden, landbouwers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Theresia Boonen, geb. Belfeld 31-3-1911.

2.       Frederik Peter Leonardus Boonen, geb. Belfeld 14-6-1912. Tr. Belfeld 21-3-1940 met Gertruda Anna Peeters.

3.       Peter Leonardus Boonen, geb. Belfeld 27-1-1914. Tr. Belfeld 23-7-1942 met Wilhelmina Christina Elisabeth op ‘t Veld.

4.       Theresia Maria Boonen, geb. Belfeld 5-9-1915. Tr. Belfeld 8-9-1938 met Andreas Lamberus Joannes Niesen.

5.       Anna Carolina Boonen, geb. Belfeld …, overl. ald. 25-9-1923, oud 3 jaar.

 

27 juni 1910

BELFELD - Gehuwd: Caspar Hendrikus Jacobs [geb. Grubbenvorst 18-5-1886, spoorwegbeambte 1910, overl. Tegelen 1-1-1960, oud 73 jaar, zn. van Gerardus Jacobs, landbouwer, en Petronella Rievers « 17-1-1882] en Anna Maria Achten [geb. Vierlingsbeek 19-7-1884, landbouwster 1910, dr. van Petrus Hubertus Achten, en Theodora Hendrika Busch, landbouwster «  Vierlingsbeek 8-10-1883].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Gerardus Peter Jacobs, geb. Tegelen 17-3-1911, overl. Utrecht 14-7-1928, oud 17 jaar.

2.       Theodora Petronella Jacobs, geb. Tegelen 12-3-1914. Tr. Tegelen 16-2-1942 met Alphons Louis Vercauteren.

 

8 juli 1910

VLODROP - Gehuwd: Hermanus Hubertus Sillen [geb. Swalmen 15-11-1878, overl. Roermond 27-10-1949, zn. van Cornelis Sillen en Anna Maria Gertrudis Heeskens « 23-4-1873] en Maria Gertrud Schönwetter [geb. Vlodrop …, dr. van Johann Gottfried Schönwetter en Anna gertrud Rademakers].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Sillen, geb. Swalmen 9-8-1911, overl. ald. 31-12-1914, oud 3 jaar.

2.       Cornelis Andreas Sillen, geb. Swalmen 18-5-1913. Tr. Maasniel 31-5-1946 met Johanna Moberts.

3.       Johannes Hubertus Sillen, geb. Swalmen 5-2-1916.

4.       Antonius Sillen, geb. Swalmen 2-6-1918.

 

19 juli 1910

REUVER - Onweer.

“Tijdens het hevige onweder dat zondagnacht boven ons dorp woedde, sloeg de bliksem in bij H. Custers en J. Schouren. Aan beide huizen werden schoorsteenen en pannen van het dak geslagen en eenige ruiten verbrijzeld.”

SWALMEN - “Bij een in den afgeloopen nacht boven deze gemeente gewoed hebbend onweder sloeg de bliksem in de woning van den winkelier H. Tobben, wonende alhier, met het gevolg dat de woning met den geheelen inboedel een prooi der vlammen werd.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 19-7-1910.

 

25 juli 1910

SWALMEN - Gehuwd: Pieter Jan Josef Poels [geb. Horst 26-4-1874, landbouwer, pachter en later eigenaar van de Baxhof, zn. van Gerard Nicolaas Poels en Maria Elisabeth Versondert « 23-10-1869] en Josuina Gertrudis Catharina Kuypers [Kuijpers, geb. Swalmen 7-3-1884, overl. Baarlo 1-6-1958, oud 74 jaar, dr. van Chistianus Hubertus Kuypers en Cunnegundis Hubertina Slijpen « 11-11-1878].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerard Maria Joseph Poels, geb. Swalmen 19-5-1911. Tr. Grathem 13-5-1941 met Maria Christina Hubertina Peeters.

2.       Christiaan Johannes Hubertus Poels, geb. Swalmen 7-10-1912. Tr. … met Johanna Mathilda Bonten.

3.       Antonius Franciscus Hubertus Poels, geb. Swalmen 16-7-1914.

 

26 juli 1910

ROERMOND - Gehuwd: Gerardus Hubertus Cartigny [geb. Swalmen 22-7-1879, boekhouder, zn. van Mathias Hubertus Cartigny en Joanna Dings « 4-5-1876] en Louisa Hubertina Reijnders [geb. Roermond 26-4-1887, overl. Wessem 26-12-1966, oud 79 jaar, dr. van Wilhelmus Hubertus Reijnders en Maria Hubertina Elisabeth Reijnen « 21-1-1879].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Elise Mathea Hubertina Cartigny, geb. Roermond 2-1-1912. Tr. Roermond 27-11-1934 met Joseph Hubert Marie Nijsten.

2.       Willem Joan Gerard Cartigny, geb. Roermond 22-2-1914.

Boekhouder Gerard Hubert Cartigny verhuisde op 5-8-1903 vanuit zijn ouderlijk huis in Roermond naar Venlo. Bron: BevReg Roermond.

 

2 augustus 1910

BREYELL (D) - Gehuwd: Jacob Hubert van den Broek [geb. Belfeld 5-3-1883, zn. van Gerardus van den Broeck en Catharina Derks « 22-5-1868] en Catharina Peters [geb. Breyell 13-5-1883].

Thoer.net, 2021.

 

6 augustus 1910

SWALMEN - “Steenkolenboring bij Swalmen.

De boring naar steenkolen van den Rijksopsporingsdienst bij K.M.-paal 58 aan den Rijksweg Nijmegen-Maastricht, tusschen de dorpen Reuver en Swalmen, heeft bij 672 M. diepte de steenkolenformatie aangetroffen en reeds bij 691 M. de eerste steenkolenlaag ter dikte van 98 centimeter doorboord.”

De Zuid-Willemsvaart d.d. 6-8-1910.

 

12 augustus 1910

HORN - Gehuwd: Wilhelmus Creemers [geb. Maasbracht 17-7-1879, overl. Linne 28-11-1944, oud 65 jaar, zn. van Franciscus Hubertus Creemers en Anna Hubertina Beurskens « Maasbracht 8-5-1871] en Gertrudis Catharina Hubertina Giebels [geb. Horn 11-7-1884, overl. SWALMEN 14-11-1959, oud 75 jaar, dr. van Mathis Giebels en Anna Catharina Hubertina op ’t Roodt « Swalmen 6-4-1872].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Franciscus Matheus Creemers, geb. Linne 10-1-1912. Tr. St.-Odiliënberg 25-7-1939 met Maria Christina Ridderbecks.

2.       Anna Catharina Hubertina Creemers, geb. Linne 4-2-1913. Tr. Linne 24-8-1936 met Johannes Hubertus Smeets.

3.       Ernest Matheus Creemers, geb. Linne 10-5-1914, overl. ald. 7-9-1915, oud 16 maanden.

4.       Joannes Mathis Creemers, geb. Linne 7-9-1916.

5.       Julia Catharina Creemers, geb. Linne 1-3-1918. Tr. Linne 7-9-1940 met Franciscus Hendrikus Hubertus Quadvlieg.

 

13 augustus 1910

OFFENBEEK - Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het instellen van een rechtsvordering tegen H. van der Velden te Offenbeek wegens het niet voldoen van ƒ 16,20 voor aangekocht gras.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 341; 1 stuk.

 

19 augustus 1910

BEESEL - Gehuwd: Andreas Hendrix [geb. Beesel 7-7-1849, landbouwer te Beesel 1910, zn. van Gerardus Hendrix en Gertrudis Quicken, beiden overl.; wedn. van Maria Hubertina Hermans, geh. Beesel 4-1-1878, overl. ald. 17-2-1910] en Maria Elisabeth de Wit [geb. Maasbree 29-3-1854, landbouwster te Kessel, dr. van Gerard de Wit en Maria Margaretha Schouren, beiden overl.; wed. van Christiaan Peeters].

GHS Beesel, BS-13/94. In de huwelijksbijlagen (verfilming 674/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Maria Hubertina Hermans, Beesel 17-2-1910; idem van het overlijden van Christiaan Peeters, zn. van Peter Peeters en Maria Elisabeth Frishard, Kessel 6-4-1891; verklaring van de afkondigingen te Kessel hebben plaatsgehad.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

22 augustus 1910

BELFELD - Gehuwd: Peter Jacob van den Munnikhof [geb. Grubbenvorst 17-2-1871, landbouwer 1910, overl. Tegelen (maar wonend te Belfeld) 5-4-1941, oud 70 jaar, zn. van Gerard van den Munnikhof en Petronella Rievers « Grubbenvorst 26-4-1870] en Francisca Hubertina Houwers [geb. Beesel 9-7-1875, landbouwster 1910, overl. Belfeld 26-2-1941, oud 65 jaar, dr. van Joannes Houwers en Aldegondis Martens, landbouwster « 24-4-1874].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Gerardus Johannes van den Munnikhof, geb. Belfeld 20-9-1911. Tr. Beesel 21-7-1944 met Anna Maria Hubertina Nijssen.

2.       Aldegonda Petronella van den Munnikhof, geb. Belfeld 10-7-1913, overl. ald. 29-11-1913, oud 4 maanden.

3.       Petronella Aldegonda Hubertina van den Munnikhof, geb. Belfeld 24-7-1916, overl. ald. 29-6-1917, oud 11 maanden.

 

26 augustus 1910

SWALMEN - Gehuwd: Caspar Matheus Verheggen [geb. Swalmen 15-3-1874, overl. ald. 29-1-1952, oud 77 jaar, zn. van Hendrikus Hubertus Verheggen en Maria Hubertina Heuvelmans « 26-5-1873] en Maria Wilhelmina Hubertina Thomassen [geb. Swalmen 12-4-1869, overl. Roermond 18-7-1966, oud 97 jaar, dr. van Petrus Paulus Thomassen en Anna Petronella Hubertina Vallen « 11-5-1866].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Hendrina Maria Petronella Verheggen, geb. Swalmen 5-10-1911. Tr. Swalmen 25-7-1938 met Alphonsus Hubertus Naus.

 

30 augustus 1910

VENLO - Gehuwd: Johannes Cornelis Boertjes [geb. Willemstad 22-6-1876, marechaussee te Reuver 1918, overl. Eindhoven 20-10-1948, oud 72 jaar, zn. van Govert Pieter Boertjes en Neeltje van Dis; hij hertr. Schiedam 4-3-1920 met Elisabeth van Dijk, overl. Valkenswaard 22-6-1936] en Jenneken Meijer [geb. Venlo 6-10-1887, overl. Roermond 2-12-1918, oud 31 jaar, dr. van Nicolaas Meijer en Maria Johanna Schipper].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Neeltje Maria Catharina Boertjes, geb. Horst 28-9-1911. Tr. Valkenswaard 8-8-1940 met Arie de Zeeuw.

2.       Nicolaas Govert Boertjes, geb. Horst 16-3-1914, overl. Valkenswaard 7-6-1929, oud 15 jaar.

3.       Govert Willem Boertjes, geb. BEESEL 4-7-1917 (BS-14/267). Tr. Maastricht 22-12-1937 met Alida van Ginkel.

4.       Willem Pieter Boertjes, geb. Roermond 17-11-1918. Tr. Valkenswaard 16-7-1942 met Pieternella Baartje van Nielen.

 

2 september 1910

BEESEL - Gehuwd: Peter Michiel Verlinden [geb. Hunsel 1-12-1880, timmerman te Beesel 1910, zn. van Willem Verlinden en Anna Catharina Tulkens, beiden overl.] en Elisabeth Maria Hubertina Dings [geb. Beesel 14-4-1883, dr. van wijlen Petrus Dings en Maria Gertrudis Gisbertz, ook Gisberts, landbouwster te Beesel].

GHS Beesel, BS-13/96. In de huwelijksbijagen (verfilming 679/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Willem Verlinden, zn. van Joannes Verlinden en Dimphina Venner, beiden overl., wedn, in eerste huwelijk van Anna Catharina Tulkens en in tweede huwelijk van Catharina van Nieuwehoven, Hunsel 22-2-1904; idem van het overlijden van Anna Catharina Tulkens, dr. van Peter Joannes Tulkens en Maria Helena Peeters, beiden overl., Hunsel 18-5-1881; idem van het overlijden van Petrus Hubertus Hendrikus Dings, Beesel 24-11-1895; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot van dienst; verklaring da de afkondigingen te Hunsel hebben plaatsgehad; getuigschrift van onvermogen van de bruidegom.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 23-1-1912.

2.       Wilhelmus Joannes Lambertus Verlinden, geb. Beesel 25-2-1913. Tr. Beesel 27-10-1939 met Maria Lenssen.

3.       Peter Lambertus Verlinden, geb. Beesel 15-5-1916.

4.       Hubertus Joannes Verlinden, geb. Beesel 9-4-1920.

5.       Gertrudis Delphina Verlinden, geb. Beesel 16-8-1922.

 

5 september 1910

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Dingelstad [geb. Swalmen 26-12-1872, zn. van Jacobus Dingelstad en Catharina Petronella Coorens] en Petronella Hubertina Leppers [geb. Swalmen 27-3-1878, dr. van Peter Leppers en Anna Gertrudis Hubertina Winckens].

GenLias, 2005.

 

woensdag 7 september 1910

SWALMEN - Openbare verkoop, bij dhr. P. Kusters-Cox te Swalmen op verzoek van de weduwe J.B. Cartigny en kinderen, van verschillende percelen bouwland te Swalmen.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 27-8-1910; notaris Esser te Horst.

 

6 september 1910

REUVER-LEEUWEN - “Dank de wilskracht van ‘Leeuwen Vooruit’ zullen er dit jaar wederom op kermis woensdag groote volksvermakelijkheden in het gehucht Leeuwen plaats hebben, bestaande in zakloopen, eierrijden, kikvorschkruien, hardloopen, pijprijden, plankrijden, enz. Door het bestuur zijn prachtvolle prijzen aangekocht, welke voor eenieder dien dag ter bezichtiging zullen zijn. Eere aan ‘Leeuwen Vooruit’.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 6-9-1910.

 

13 september 1910

SWALMEN- Gehuwd: Leonard Hubertus Vallen [geb. Swalmen 12-2-1873, zn. van Rijnhard Johannes Hubertus Vallen en Maria Hubertina Tobben] en Petronella Wilhelmina Ramakers [geb. Swalmen 18-10-1875, dr. van Lambertus Hubertus Ramakers en Hubertina Naus].

GenLias, 2004.

 

20 september 1910

BEESEL - Steenkoolwinning.

“De werkzaamheden aan den boortoren naar steenkolen, alhier geplaatst, vorderen zeer goed. Zooals reeds gemeld, werd op circa 700 meter de eerste steenkolenlaag aangeboord; thans is op eene diepte van ongeveer 900 meter reeds de 12e kolenlaag doorboord. Deze lagen varieeren in hunne dikte tusschen 60 centimeter en ruim 1 meter.

De Nieuwe Koerier d.d. 20-9-1910.

 

30 september 1910

BEESEL - Gehuwd: Mathijs van der Sterren [Ties, geb. Horst 15-8-1872, metselaar oud 38 jaar, zn. van Jan van der Sterren en Helena Lucassen] en Petronella Hubertina Hermans [geb. Beesel 29-4-1883, dr. van Hendrik Hubert Hermans en Elisabeth Rutten].

GHS Beesel, BS-13/98. In de huwelijksbijlagen (verfilming 687/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot van dienst.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Elisabeth Helena Huberta van der Sterren, geb. Beesel 20-7-1911.

2.       Helena Sophia Elisa van der Sterren, geb. Beesel 7-6-1912.

3.       Joannes Hendrikus Christiaan van der Sterren, geb. Beesel 19-10-1913.

4.       Petronella van der Sterren, geb. Beesel 28-8-1915.

5.       Elisabeth Hubertina van der Sterren, geb. Beesel 14-9-1917.

6.       Aldegonda Augusta van der Sterren, geb. Beesel 12-6-1919.

7.       Hendrikus Augustinus van der Sterren, geb. Beesel 25-4-1921.

8.       Petrus Hubertus van der Sterren, geb. Beesel 12-10-1922.

9.       Jacobus van der Sterren, geb. Beesel 23-10-1923.

10.     Hubertus Gerardus van der Sterren, geb. Beesel 27-6-1927.

11.     Sophia Maria Joanna van der Sterren, geb. Beesel 27-6-1927.

Het gezin woonde aan de Mariastraat.

 

7 oktober 1910

BEESEL - Steenkoolboringen.

“De boring der rijksopsporing van delfstoffen in de gemeente Beesel is thans bij een diepte van 1036 M. gestaakt. Tusschen 700 en 1000 M. zijn totaal 12 steenkoollagen aangetroffen, benevens een 16-tal dunnere steenkoollaagjes van mindere betekenis. Eene tweede in de gemeente Helden trof de steenkoolformatie bij 808 M. aan en heeft tot de thans bereikte diepte van 965 M. vier steenkoollagen doorboord.”

De Telegraaf d.d. 7-10-1910.

 

7 oktober 1910

BEESEL - Gehuwd: Gisbert Joseph Litjens [geb. Kessel 6-4-1884, kleermaker te Beesel 1910, overl. Tegelen 8-2-1965, zn. van Frans Litjens, postbode, en Maria Louisa Stroucken, beiden wnd. te Beesel] en Hendrika Johanna Catharina Jansen [geb. Vught 7-6-1884, oud 26 jaar, dr. van wijlen Petrus Jacobus Jansen en Catharina Dimphna Bertrams wnd. te Beesel] wonend te Beesel, ‘bevorens te Venlo’.

GHS Beesel, BS-13/100. In de huwelijksbijlagen (verfilming 690/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Jacob Hubert Janssen, Tegelen 18-9-1896; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 1-3-1904 is ingelijfd en nog dienende is; verklaring dat de afkondigingen te Venlo hebben plaatsgehad; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Catharina Francisca Lamberta (To) Litjens, geb. Beesel 16-10-1911, overl. Steyl 25-11-1996. Tr. Beesel 21-6-1935 met Bernard Andries (Dré) Fleuren.

2.       Herman Louis Lambertus (Herman) Litjens, geb. Beesel 30-10-1912, overl. Venlo 13-1-1996. Tr. … met Toos Vullers.

3.       Henricus Pierre Antonius (Pierre) Litjens, geb. Beesel 9-10-1914, overl. Tegelen 4-8-1973. Tr. … met Petronella Antonia van Och.

4.       Peter Jozef Litjens, geb. Beesel 14-3-1916, overl. Reuver 4-8-1928.

5.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 2-7-1917.

6.       Franciscus Leonardus Ludovicus (Frans) Litjens, geb. Beesel 11-10-1918, overl. ald. 31-8-1998. Tr. … met Lenie Janssen.

7.       Leonardus Josephus (Lei) Litjens, geb. Beesel 6-1-1920, overl. Roermond 23-2-1985. Tr. … met Johanna Maria Margaretha Naus.

8.       Louisa Maria (Wies) Litjens, geb. Beesel 6-1-1920, overl. Venlo 25-9-2015. Tr. … met Jan Muisers.

9.       Leonarda Hubertina (Narda) Litjens, geb. Beesel 17-6-1922, overl. Roermond 25-4-2016. Tr. … met Giel Hillekens.

10.     Joseph Peter Gerardus (Joep) Litjens, geb. Beesel 30-6-1926, overl. Venlo 24-11-2002. Tr. … met Ina Stappers.

 

7 oktober 1910

BEESEL - Gehuwd: Mathias Hubertus Niesen [geb. Beesel 20-4-1885, fabrieksarbeider 1910, zn. van Joannes Niesen en Maria Catharina Stinges] en Maria Huberta Brinkman [geb. Kessel 17-10-1887, oud 22 jaar, dr. van Pieter Brinkman en Gertrudis Hendrikx].

GHS Beesel, BS-13/102. In de huwelijksbijlagen (verfilming 696/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Peter Brinkman, Beesel 28-8-1904; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom is vrijgeloot van dienst; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Petrus Lambertus Niesen, geb. Beesel 22-7-1911.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 21-10-1912.

3.       Peter Gerardus Lambertus Niesen, geb. Beesel 11-1-1914.

4.       Mathias Lambertus Niesen, geb. Beesel 6-12-1915.

5.       Maria Gertrudis Niesen, geb. Beesel 10-6-1917.

6.       Gertruida Joanna Maria Niesen, geb. Beesel 6-11-1921.

 

8 oktober 1910

REUVER- “Dat in deze gemeente met name te Reuver de industrie nog steeds vooruitgaande is bewijst wel dat de firma Janssen en Willemsen aan hunne gresbuizenfabriek alhier weer een grooten dubbelen oven heeft laten bijbouwen en een gedeelte der bestaande fabriek met een verdieping heeft laten optrekken en tevens ook het nog steeds uit andere gemeenten heen trekken van arbeidersgezinnen".

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 8-10-1910.

 

10 oktober 1910

TEGELEN - Gehuwd: Peter Huberts [geb. Tegelen 27-9-1879, pannenbakker 1910, overl. Venray 17-11-1973, oud 94 jaar, zn. van Peter Willem Hubert Huberts, landbouwer, en Anna Elisabeth Knapen « Tegelen 19-4-1875] en Maria Christina Nijs [geb. Belfeld 30-3-1879, overl. Sittard 23-5-1964, oud 85 jaar, dr. van Joannes Nijs en Joanna Maria van de Goor « 29-4-1878].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmus Johannes Huberts, geb. Tegelen 17-8-1911, overl. ald. 2-4-1912, oud 6 maanden.

2.       Johannes Coenrardus Huberts, geb. Tegelen 4-10-1912, overl. ald. 15-3-1915, oud 2 jaar.

3.       Wilhelmus Martinus Huberts, geb. Tegelen 14-2-1914. Tr. Helmond 23-5-1942 met Elisabeth Hubertina Johanna Peters.

4.       Maria Huberts, geb. Tegelen 13-1-1916.

5.       Anna Elisabeth Huberts, geb. Tegelen 28-10-1917.

 

10 oktober 1910

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Franciscus van den Heuvel [geb. Wamel 14-11-1876, zn. van Theodorus van den Heuvel en Judith van Hal] en Maria Josephina Cox [geb. Swalmen 10-10-1910, dr. van Paulus Cox en Gertrudis Kortendick].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Theodorus van den Heuvel, geb. Swalmen 25-3-1911.

2.       Paulus van den Heuvel, geb. Swalmen 14-4-1913.

3.       Antoon van den Heuvel, geb. Swalmen 18-5-1916. Tr. Maasniel 26-8-1940 met Anna Catharina Aelen.

4.       Jan van den Heuvel, geb. Swalmen … Tr. Beesel 25-10-1940 met Cunegonda Johanna Timmermans.

 

14 oktober 1910

BEESEL - Gehuwd: Johann Dorssers [geb. Viersen 29-8-1890, fabrieksarbeider 1910, overl. Reuver gem. Beesel 31-5-1961, zn. van Joannes Dorssers en Maria Ida Reinders « 31-10-1889] en Willemina Feijen [geb. Helden 6-3-1882, overl. Venlo 2-9-1969, oud 87 jaar, dr. van Mathijs Feijen en Wilhelmina Thijssen « Helden 25-4-1881].

GHS Beesel, BS-13/104. In de huwelijksbijlagen (verfilming 702/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; akte van de Nationale Militie waaruit blijkt dat de bruidegom op 23-5-1910 is ingelijfd en nog dienende is; voorafgaand aan het huwelijk woonde de bruid te Venlo, waar het voorgenomen huwelijk daarom ook werd afgekondigd; met attesten van onvermogen voor zowel bruidegom als bruid, afgegeven 18-9-1910.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Joannes Hubertus (Sjeng) Dorssers, geb. Offenbeek gem. Beesel 19-12-1910, overl. Venlo 23-3-2003. Tr. … met Maria Cruijsberg.

2.       Maria Ida Hubertina Dorssers, geb. Beesel 5-6-1912, overl. Horst 3-3-2005. Tr. … met Harrie Bartels.

3.       Peter Hubertus (Pierre) Dorssers, geb. Beesel 6-8-1914, overl. Venlo 16-8-1989. Tr. … met Toos Muijsenberg.

4.       Gertruda (Truus) Dorssers, geb. Beesel 16-4-1917, overl. Tegelen 25-1-1996. Tr. … met Herman Verbeek.

5.       Mathieu (Jeu) Dorssers, geb. Reuver gem. Beesel 24-3-1920, overl. ald. 5-10-2008. Tr. … met Annie Slabbers.

6.       Wilhelmus Hubertus (Wiel) Dorssers, geb. Reuver gem. Beesel 24-3-1923, overl. ald. 19-3-1999. Tr. … met Maria Killaars.

7.       Hubertus Jacobus (Baer) Dorssers, geb. Reuver gem. Beesel 19-2-1927, overl. Venlo 24-5-1995. Tr. … met Catharina Killaars.

 

14 oktober 1910

SWALMEN - Gehuwd: Antwan Raeven [Antonius, geb. Swalmen 4-5-1887, zn. van Peter Raeven en Anna Maria Pijpers] en Wilhelmina Sillen [geb. Swalmen 28-9-1888, dr. van Herman Sillen en Maria Gertrudis Heijnen].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Maria Raeven, geb. Swalmen 23-1-1911.

2.       Peter Raeven, geb. Swalmen 25-2-1912. Tr. Swalmen 11-5-1936 met Sibilla Anna Hillekes.

3.       Hermanus Johannes Raeven, geb. Swalmen 23-1-1915. Tr. Swalmen 13-9-1937 met Helena Hubertina Berks.

 

17 oktober 1910

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Hendrikx [geb. Belfeld 4-12-1879, pannenbakker en mede-oprichter van de vennootschap Hendrikx-Jacobs te Ossendrecht 20-2-1913, zn. van Johannes Lambertus Hendrikx en Maria Anna Gertrudis Naus « 11-1-1879] en Catharina Hubertina Beurskens [geb. Baarlo gem. Maasbree 17-2-1885, overl. Swalmen 12-7-1956, oud 71 jaar, dr. van Theodorus Beurskens en Gertrudis Naus « Maasbree 1-9-1879].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Lambertus Theodorus Hendrikx, geb. Swalmen 9-8-1911. Tr. Swalmen 15-5-1939 met Elisabeth Hendrika Pijpers.

2.       Gertruda Theodora Maria Hendrikx, geb. Swalmen 3-8-1912. Tr. Swalmen 3-1-1944 met Jan Joseph Gerard Hautus.

3.       Henriëtte Leonora Maria Hendrikx, geb. Ossendrecht 11-4-1914. Tr. Swalmen 15-3-1943 met Jules Jean Joseph Cordang.

4.       Anna Hermeni Maria Hendrikx, geb. Ossendrecht 18-4-1915. Tr. Swalmen 16-7-1934 met Antonius Emile Lambert Ramakers.

5.       Maria Johanna Hendrikx, geb. Swalmen 20-11-1916.

6.       Herman Johannes Marie Hendrikx, geb. Swalmen …, overl. ald. 10-6-1925, oud 7 maanden.

 

21 oktober 1910

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Simons [geb. Beesel 8-8-1881, landbouwer, zn. van Henricus Simons en Anna Catharina Murmans] en Jacoba Martina Stroeken [geb. Beesel 5-3-1885, dr. van Joannes Stroeken en Petronella Sloesen].

GHS Beesel, BS-13/106. In de huwelijksbijlagen (verfilming 709/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten; verklaring van Nationale Militie dat de bruidegom definitief is vrijgesteld wegens volbrachte broederdienst.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Catharina Simons, geb. Beesel 20-9-1911.

2.       Joannes Hendrikus Hubertus Simons, geb. Beesel 26-4-1913.

3.       Theodorus Hubertus Simons, geb. Beesel 11-1-1915.

4.       Barbara Hubertina Simons, geb. Beesel 5-12-1916.

5.       Hermanus Hendrik Simons, geb. Beesel 19-12-1918.

6.       Gerardus Hubertus Simons, geb. Beesel 24-1-1921.

7.       Henrica Maria Simons, geb. Beesel 15-10-1922.

 

25 oktober 1910

SWALMEN - Ouderavond.

“Zondag werd alhier een ouders avond gehouden waarop, zooals gewoonlijk, als sprekers optraden een dokter, die den invloed van den alcohol besprak op ’t lichaam en de gezondheid van het kind; een onderwijzer, die hetzelfde behandelde met betrekking tot het verstand en het leeren; en een priester, die deed uitkomen de nadeelige gevolgen van het alcolholgebruik op godsdienst, zedelijkheid enz.

De drie sprekers waren de heeren dokter F. Geelen van Roermond, Wolfs, hoofd der school te Reuver, en kapelaan Hogeland van Buggenum. Een woord van lof moet gebracht worden aan het bestuur van het Kruisverbond te Swalmen, voor de zorgzame voorbereiding, evenals aan de inwoners van Swalmen, voor hun trouwe opkomst, want de ruime zaal was meer dan vol, en voor de aandacht, waarmede zij de sprekers volgden.

Naar de stilte in de zaal te oordelen, hebben de sprekers succes gehad en zal deze oudersavond zijn uitwerking niet missen.”

Limburger Koerier d.d. 25-10-1910.

 

4 november 1910

BREYELL - Gehuwd: Theodor Schoeren [geb. Belfeld 14-5-1866, schoenmaker te Schaag (D), zn. van Mathijs Schoeren en Anna Maria Verhaegh « 31-5-1851] en Johanna Catharina Mertz [geb. Breyell 10-4-1874].

Thoer.net, 2021.

 

7 november 1910

BELFELD - Gehuwd: Petrus Wilhelmus Hubertus Stevens [geb. Beesel 1-7-1882, zn. van Alphonsus Jacobus Stevens en Maria Gertrudis van Bergen] en Gertrudis Maria Hovens [geb. Tegelen, dr. van Jacob Hovens en Johanna Ambaum].

GenLias, 2005.

 

7 november 1910

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Hendrikus Hubertus Beurskens [geb. Tegelen 14-7-1887, fabrieksarbeider 1910, zn. van Andreas Hubertus Beurskens, grondwerker, en Agnes Beurskens] en Maria Gertrudis Schouwenberg [geb. Tegelen 16-7-1886, dr. van Gisbertus Schouenberg, fabrieksarbeider, en Agnes Broks].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Agnes Gertruda Beurskens, geb. Belfeld 12-4-1911.

2.       Margaretha Johanna Beurskens, geb. Belfeld 7-11-1912. Tr. Hoensbroek 2-9-1938 met Jan Willie Antoon Collaris.

3.       Peter Hubertus Andreas Beurskens, geb. Belfeld 1-8-1914.

4.       Gertruda Theodora Beurskens, geb. Belfeld 3-1-1917. Tr. Belfeld 20-6-1941 met Arnoldus Gerardus Hubertus Reinders.

 

8 november 1910

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Peter Joannes Simons [geb. Beesel 3-9-1881, zn. van Petrus Joannes Hubertus Simons en Clara van Hagen « 29-9-1876] en Josefa Maria Küppers [geb. Bracht 3-11-1887].

Thoer.net, 2022.

 

14 november 1910

BELFELD - Gehuwd: Wijnand Hubertus Thönissen [geb. Belfeld 1-6-1879, fabrieksarbeider 1910, overl. Tegelen 15-7-1949, oud 70 jaar, zn. van Johannes Thönissen en Wilhelmina Thissen, landbouwers « 17-2-1879] en Maria Magdalena Verheijden [geb. Haelen 18-3-1869, landbouwster 1910, overl. Belfeld 8-9-1935, oud 66 jaar, dr. van Peter Jan Verheijden en Hendrina van Horck, landbouwster « Haelen 22-5-1863; wed. van Theodorus Derks, geh. Belfeld 14-1-1889].

WieWasWie, 2022.

 

14 november 1910

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Johann Mathias Hubertus Ryvers [geb. Belfeld 5-2-1875, zn. van Hendrik Rijvers en Anna Maria Joosten] en Maria Helena Verleysdonk [geb. Dülken 31-1-1877].

Thoer.net, 2021.

 

donderdag 24 november 1910

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van de heren J. en H. Timmermans, van 23 zware eiken in de Bakhei nabij de weg van Beesel naar Swalmen en 1 canada staande aan de Schans.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 5-11-1910; notaris Vogels te Reuver.

 

donderdag 24 november 1910

BEESEL - Openbare verkoop, op verzoek van Theodorus Nijssen, van 23 zware eiken in de Bakhei.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 5-11-1910; notaris Vogels te Reuver.

 

donderdag 24 november 1910

BEESEL-RIJKEL - Openbare verkoop, op verzoek van Hendrik Vestjens, van 2 zware kastanjebomen ‘staande bij zijn huis in Riekel.’

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 5-11-1910; notaris Vogels te Reuver.

 

2 december 1910

BEESEL - Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop van een perceel heidegrond sectie D 1381 groot 50 are aan A. Lengers.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 363; 1 stuk.

 

8 december 1910

BELFELD - “Door de permanente provinciale Watersnood-commissie in Limburg werd aan A. Maassen alhier een bedrag van f 10 toegekend als tegemoetkoming in de door de overstrooming van maart geleden schade.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 8-12-1910.

 

8 december 1910

BELFELD - Spoorwegviaduct.

“Dinsdagnamiddag werd het verkeer door het Spoorwegviaduct voor een korten tijd gestremd, tengevolge eener te hoog met stroo beladen kar, die daardoor in het viaduct bekneld raakte en niet meer verder kon. Door eenige hulpvaardigen werd het voertuig gedeeltelijk afgeladen, waarna het verkeer kon worden voortgezet. Teneinde moeite en onaangenaamheden te voorkomen, is het den voerlui ten zeerste aan te raden met de wijdte van het viaduct rekening te houden.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 8-12-1910.

 

8 december 1910

BEESEL - “Ter tegenmoetkoming in de door de overstrooming van maart l.l. geleden schade werd door den heer burgemeester, van wege de permanente watersnood commissie in Limburg, ontvangen eene som van f 179,83 welk bedrag aan de in deze gemeente wonende betrokkene landbouwers door gemelde commissie is toegekend.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 8-12-1910.

 

8 december 1910

BEESEL - “Door den heer F. Heldens alhier zijn ten behoeve en voor rekening van de Noord-Limburgsche vereeniging tot verbetering van het geitenras, ditmaal weer 19 jongere en oudere geiten en bokken uit Reihn Hessen ingevoerd.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 8-12-1910.

 

28  december 1910

REUVER-OFFENBEEK - Oprichting toneelvereniging Ons Genoegen.

“Met genoegen verneemt men, dat zich alhier te Offenbeek weer eene nieuwe vereeniging heeft samengesteld, namelijk de tooneelvereeniging Ons Genoegen. Daar deze vereeniging thans 28 leden telt, twijfelen wij niet of ook deze zal door eendrachtig samenwerken in groei en bloei toenemen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-12-1910.

 

1910

BEESEL ‑ Stukken betreffende de weg nr. 39 der tabel, leidende van Kessel over Beesel naar Swalmen.

R.A.L.M.: Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 7816.

 

1909-1911

BEESEL ‑ Stukken betreffende plannen tot oprichting van een waterschap in de gemeente Beesel.

R.A.L.M.: Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 7661. 1 omslag.


1911

13 januari 1911

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Christianus Winkelmolen [geb. Roggel 9-4-1883, slager te Beesel 1911, overl. Roermond 9-8-1972, oud 89 jaar, zn. van Antonius Winkelmolen en Mathilda Hubertina Versteegen] en Maria Hubertina Geerkens [geb. Vossum gem. Straelen (D) 5-5-1884, oud 26 jaar, overl. Roermond 3-2-1968, oud 83 jaar, dr. van Peter Johann Geerkens, handelsman 1884, akkerman 1904, en wijlen Margaretha Cornelissen].

GHS Beesel, BS-13/193. In de huwelijksbijlagen (verfilming 727/901 e.v.) uitreksels van de geboortenakten van bruidegom en bruid; akte d.d. Beesel 11-1-1911 t.o.v. notaris Vogels te Reuver waarbij Antoon Winkelmolen en Mechtildis Verstegen toestemming geven voor het huwelijk; overlijdensakte van Margaretha Cornelissen te Straelen-Vossum 10-12-1904, dr. van wijlen Peter Johann Cornelissen en Anna Catharina Mulders; verklaring van de Nationale Militie na loting niet is opgeroepen en is vrijgesteld van dienst.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Peter Herman Winkelmolen, geb. Beesel 17-8-1911, overl. ald. 29-12-1973. Tr. Mönchengladbach (D) 13-1-1942 met Maria Gertrud Lemm.

2.       Catharina Maria Mechtilda Winkelmolen, geb. Beesel 7-10-1913 (ontbreekt in Genealogie Winkelmolen!).

3.       Maria Mathilda Winkelmolen, geb. Beesel 31-3-1915. Tr. Roermond 17-9-1940 met Willem Hubert Cardinaals.

4.       Johannes Hubertus Winkelmolen, geb. Beesel 25-6-1917. Tr. Roermond? 4-10-1945 met Gertruda Josepha Teunissen.

5.       Antonius Johannes Georgius Winkelmolen, geb. Beesel 22-4-1919. Tr. Venlo 15-11-1948 met M.P.M. Peters.

6.       Herman Mathias Winkelmolen, geb. Beesel 28-1-1921. Tr. 1) Roermond 18-12-1945 met Maria Gertrudis Rijks; 2) ... 12-10-1973 met Berendina Anna Wierdsma.

7.       Maria Mechtilda Hubertina Winkelmolen, geb. Beesel 6-5-1922 (ontbreekt in Genealogie Winkelmolen!).

8.       Jozef Winkelmolen, geb. Blerick 8-7-1925. Tr. Maastricht 28-12-1945 met Adolphine Gerard Catherine Schrynemeeckers.

9.       levenloos kind, geb./overl. Blerick 17-2-1927.

Zie Genealogie Winkelmolen blz. 85.

 

17 januari 1911

KESSEL - “Tijdens den hevigen mist van zaterdagnamiddag stoomde een vrachtboot op den ketting van de veerpont, waardoor deze doorknakte en het pont een eind afdreef. Dit onheil veroorzaakte een uur vertraging voor den postwagen, daar deze op dien tijd moest worden overgezet. Verder liep alles nogal betrekkelijk goed af.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 17-1-1911.

 

17 januari 1911

REUVER-OFFENBEEK - “Als eene bijzonderheid zij vermeld dat bij den schoenmaker J.P. te Offenbeek een jonge keeshond werd geboren die enkel in het bezit was van twee achterbeenen, terwijl ter plaatse waar de voorbeenen moesten staan enkel één zeer klein stompje waaraan ook maar een teen aanwezig was.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 17-1-1911

 

17 januari 1911

BEESEL - “Verleden dinsdag had het zesjarig zoontje der echtelieden G.S. in hunne woning het ongeluk te struikelen en daardoor gedeeltelijk in een ketel met kokend water te vallen, aan welker gevolgen het twee dagen later is overleden.

          De verleden maandag gehouden publieke verpachting van de voormalige marechaussekazerne werd door het gemeentebestuur niet goedgekeurd daar de geboden huurprijs te laag was.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 17-1-1911.

 

vóór 19 januari 1911

Z.P. - Gehuwd: Lodewijk Hubert Nooijen [Leonard Hubert, geb. Venray … ca. 1883, overl. Tegelen 11-6-1943, oud 60 jaar, zn. van Martinus Nooijen en Johanna Heijnemans] en Maria Theloij [geb. Süchteln (D) … ca. 1891, overl. Tegelen 8-12-1960, dr. van Peter Josef Theloij en Jakobina Wex].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jacoba Martina Nooijen, geb. Horst 19-1-1911.

2.       Martin Hendrik Mathias Nooijen, geb. Horst 20-4-1912. Tr. Tegelen 20-2-1939 met Christina Maria Weber.

3.       Aldegonda Johanna Nooijen, geb. Beesel 3-4-1914 (BS-13/576).

4.       Johannes Martinus Joseph Nooijen, geb. Beesel 20-9-1915.

5.       Adelgonda Hendrika Nooijen, geb. Tegelen 13-7-1917.

6.       Johanna Josephina Louisa Nooijen, geb. Tegelen … ca. 1920. Tr. Tegelen 27-4-1942 met Johannes Wilbers.

7.       Maria Johanna Nooijen, geb. Tegelen … ca. 1921. Tr. Tegelen 4-6-1945 met Jacobus Josephus Kerren.

 

28 januari 1911

TEGELEN / REUVER - “Waarschuwing. Ondergeteekende verklaart, nog steeds de eenige bezitster te zijn van het van ouds bekende recept voor Boonekamp van de erven Kamp; dit recept nooit aan iemand verkocht te hebben en binnenkort zelve weer te gaan exploiteeren.

De heer Lambert van der Velden te Reuver heeft dus niet het recht, de door hem in den handel gebrachte Boonekamp onder dit etiket te verkoopen.

Wed. G. de Rijk, firma Erven Kamp.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-1-1911.

 

28 januari 1911

BEESEL - “Door de leden der schutterij is op hunne vergadering van j.l. vrijdag besloten om dit jaar op kermismaandag den draak weer eens te steken. Wij twijfelen niet of dit overoude spel zal op dien dag weer een groot aantal toeschouwers naar Beesel trekken.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-1-1911.

 

6 februari 1911

TEGELEN - Gehuwd: Peter Nijs [geb. Belfeld 26-1-1883, pannenbakker 1911, overl. Tegelen 6-9-1939, oud 56 jaar, zn. van Johannes Nijs en Joanna Maria van de Goor « 29-4-1878] en Anna Maria Jacobs [geb. Tegelen 26-1879, overl. ald. 8-3-1944, oud 64 jaar, dr. van Peter Mathis Jacobs en Mechtildis Sillen « Buggenum 9-4-1861].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Mechtilda Antonetta Nijs, geb. Tegelen 19-5-1914, overl. ald. 23-6-1915, oud 1 jaar,

2.       Christiaan Peter Johannes Nijs, geb. Tegelen 19-5-1916. Tr. Venlo 25-5-1936 met Maria Helena Johanna Deckers.

 

10 februari 1911

ASSELT - Kerknieuws: nieuwe rector.

“De bisschop van Roermond heeft benoemd […] tot rector te Steyl den heer H.W. Bosch {eerder rector te Asselt} en tot rector te Asselt den heer P.J.H. Conraedts.”

Het Vaderland d.d. 10-2-1911.

 

17 februari 1911

þ MAASBREE - Gehuwd: Jan Hubertus Peeters [geb. Belfeld 27-5-1871, overl. Blerick 19-8-1938, oud 67 jaar, zn. van Theodoor Peeters en Anna Gertrui Pubben « 7-4-1864] en Joanna Welles [geb. Blerick gem. Maasbree 16-9-1867, overl. Venlo 16-2-1942, oud 74 jaar, dr. van Jan Welles en Petronella Janssen « Maasbree 22-9-1853; wed. van Bernard Hubertus Peeters, geh. Maasbree 31-1-1896, overl. Blerick 27-4-1908].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

17 februari 1911

BEESEL - Gehuwd: Herman Hendrik Stroeken [Strouken, geb. Beesel 19-6-1886, landbouwer, zn. van Joannes Stroeken en Petronella Sloesen] en Anna Catharina Sijben [geb. Maasbree 11-3-1884, dr. van Martinus Sijben en Christina Jacobs].

GHS Beesel, BS-13/195. In de huwelijksbijlagen (verfilming 731/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Martinus Sijben te Maasbree op 6-4-1893; idem van Christina Jacobs te Maasbree op 6-1-1894; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 16-5-1906 is ingelijfd en nog diendende is.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Christina Elisabeth Stroeken, geb. Beesel 27-12-1911. Tr. Beesel 13-11-1936 met Jacobus Hubertus Heijmann.

2.       Maria Petronella Stroeken, geb. Beesel 4-8-1913. Tr. Beesel 5-4-1940 met Joannes Hubertus van Dijck.

3.       Josephina Sibilla Stroeken, geb. Beesel 18-3-1916.

4.       Jacoba Martina Stroeken, geb. Beesel 23-7-1917.

5.       Joannes Hubertus Stroeken, geb. Beesel 17-7-1919.

6.       Hubertus Antonius Stroeken, geb. Beesel 10-2-1921.

7.       Peter Martinus Stroeken, geb. Beesel 16-5-1922.

8.       Josephina Sibilla Helena Strouken, geb. Beesel 23-11-1923.

9.       Antonia Maria Stroeken, geb. Beesel 5-2-1926.

 

17 februari 1911

BEESEL - Gehuwd: Carl Theodor Hugo Wolfshohl [geb. Süchteln-Stad (D) 3-11-1866, kleermaker 1911, overl. Utrecht 29-11-1942, oud 76 jaar, zn. van Carl Wolfshohl en Maria Josephina Heidenthal, ook: Hudenthal] en Gertrud Dörper [geb. Fischeln (Kreis Crefeld, D) 15-12-1862, overl. Utrecht 25-4-1941, oud 78 jaar, dr. van Friedrich Wilhelm Dörper, zijdewever 1862, en Catharina Gertrud Kirchhof; wed. van Heinrich Jakob Kaufmann, aardappelhandelaar geboren te Crefeld en wonend te Venlo, overl. Fischeln 17-5-1910].

GHS Beesel, BS-13/197. In de huwelijksbijlagen (verfilming 736/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom; idem van overlijden van de eerste echtgenoot van de bruid.

 

20 februari 1911

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Reinders [geb. Helden 29-9-1880, fabrieksarbeider 1911, zn. van Leonardus Reinders en Hendrika Aarts, landbouwers « Horst 1-5-1876] en Wilhelmina Hubertina Hoijmakers [geb. Belfeld 19-2-1886, overl. Tegelen (maar wonend te Belfeld) 16-3-1954, oud 68 jaar, dr. van Jacobus Hoijmakers en Anna Maria Joosten, landbouwers « 19-1-1884].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Leonardus Reinders, geb. Belfeld 4-7-1911, overl. ald. 20-6-1992. Tr. Belfeld 28-1-1943 met Maria Johanna Petronella Peulen.

2.       Hendrika Maria Reinders, geb. Belfeld 22-10-1912.

3.       Jacobus Gerardus Reinders, geb. Belfeld 1-2-1914.

4.       Arnoldus Gerardus Hubertus Reinders, geb. Belfeld 24-4-1915. Tr. Belfeld 20-6-1941 met Gertruda Theodora Beurskens.

5.       Peter Reinders, geb. Belfeld 14-3-1917.

 

21 februari 1911

SWALMEN - Gehuwd: Francois Johannes Cornelis van Rossem [Rossum, geb. Boxmeer 31-5-1877, zn. van Johannes Michael van Rossem en Hendrina Bogers] en Johanna Hubertina Pijpers [geb. Swalmen 3-5-1877, overl. Helmond 29-10-1945, oud dr. van Willem Pijpers en Elisabeth Kusters].

GenLias, 2004.

 

27 februari 1911

VENLO - Gehuwd: Wilhelmus Heesen [geb. Venray, zn. van Antoon Heesen en Anna Elisabeth van Ham] en Antonette Maria Hubertina Konings [geb. Venlo, dr. van Hendrik Konings en Maria Agnes Schumers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.Maria Antonia Henrica Heesen, geb. Beesel 15-8-1911.

2.Hendrik Peter Antonius Heesen, geb. Beesel 11-4-1913.

3.Antonius Peter Joannes Heesen, geb. Beesel 19-10-1916.

4.Petronella Maria Antonia Heesen, geb. Beesel 19-7-1921.

5.Anna Maria Antonia Heesen, geb. Beesel 26-10-1924.

W. Heesen kreeg op 11-4-1927 vergunning voor de bouw van een huis te Reuver.

 

27 februari 1911

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Jacobs [geb. Velden 12-5-1856, landbouwer 1911, zn. van Joannes Antonius Jacobs en Anna Margaretha Vallen; wedn. van Petronella Rievers, geh. Grubbenvorst 17-1-1882, overl. Belfeld 12-9-1906] en Joanna Maria Tijtulaer [geb. Baarlo 25-1-1860, landbouwster 1911, dr. van Wenceslaus Tijtulaer en Wilhelmina Huijbers « 21-2-1852; wed. van Johannes Reijnders, geh. Belfeld 14-4-1890, overl. ald. 13-2-1909].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

28 februari 1911

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Gerardus Hubertus Linssen, fabrieksarbeider, oud 31 jaar [geb. Roermond 8-10-1879, overl. ald. 13-5-1966, oud 86 jaar, zn. van wijlen Joannes Linssen en Maria Catharina Hövelings] en Anna Maria Catharina Quiten [Cato, geb. Roermond 8-6-1885, overl. ald. 10-1-1969, oud 83 jaar, dr. van wijlen Henricus Hubertus Quiten en Anna Catharina Bongaars], dienstbode.

Getuigen: 1) Godfried Erdkamp, oud 68 jaar, tuinier, oom van de bruidegom; 2) Joseph Quiten, oud 52 jaar, rijksklerk, oom van de bruid; 3) Jacques Quiten, oud 26 jaar, schrijnwerker, broer van de bruid; 4) Gerardus Linssen, oud 26 jaar, zadelmaker, broer van de bruidegom.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

Met toestemming van de moeder van de bruid d.d. 23 februari 1911 verleden voor notaris Brinkman; de bruid ondertekent met "Cato".

Uit (en voor) dit huwelijk:

1.       Maria Catharina Linssen, geb. Roermond 6-7-1911, overl. ald. 26-11-1913, oud 2 jaar.

2.       Christiaan Joseph Linssen, geb. Roermond 2-6-1913. Tr. Roermond 23-6-1942 met Cornelia Hubertina Coenen.

3.       Anna Maria Hubertina Linssen, geb. Roermond 20-9-1914. Tr. Swalmen 6-10-1941 met Sebastiaan Johannes Hubertus Hodselmans.

4.       Hubertina Paulina Maria Linssen, geb. Roermond 20-3-1916. Tr. Swalmen 6-8-1945 met Peter Matheus op den Camp.

5.       Franciscus Josephus Hubertus Linssen, geb. Roermond 18-11-1918, overl. ald. 13-5-1969. Tr. Roermond 9-8-1945 met Anna Catharina Dorothea Saes.

Van Anna Maria Catharina Quiten ook een zoon Willem Johan Quiten, geb. Roermond 22-7-1910, na zijn geboorte eerst wonend bij zijn grootouders Quiten-Bongaars in de Veeladingstraat en van daaruit op 29-7-1910 verhuisd naar Heel.

 

1 maart 1911

REUVER - “Openbaarmaking van de beschrijvingen en afbeeldingen van de fabrieks- en handelsmerken, van welke de inschrijving vereenkomstig artikel 5 en van die ingeschreven ter griffie van een der arrondissementsrechtbanken, van welke de vernieuwing van inschrijving overeenkomstig art. 19 der wet van 30 september 1893 (Staatsblad No. 146), zooals die is gewijzigd bij de wet van 30 december 1904 (Staatsblad No. 284) (Merkenwet), bij het Bureau voor den industrieelen eigendom heeft plaats gehad.

27429

Naam van den inzender: L. van der Velden, te Reuver (gemeente Beesel).

Soort der waren: Bitter-extract.

Dagteekening waaronder de inschrijving heeft plaats gehad: 27 januari 1911.

Beschrijving: Het merk vertoont binnen eene dubbele rechthoekige omlijning bovenaan de woorden: ‘Boonekamp of Maag-Bitter’ en vervolgens op vijf regels den text: ‘onder de zinspreuk Amarum in ore, sanum pro corde. Vervaardigd volgens het aloude en eenig familie-recept van de erven Kamp, wordt om zijn voortreffelijke eigenschappen door iedereen met voorkeur gebruikt’. Daaronder links op zeven regels: ‘N.B. Alleen echt, wanneer de capsule met bovenstaanden stempel en de etiket met nevenstaande handteekening voorzien zijn’. Rechts daarvan bevindt zich de handteekening: ‘L. v.d. Velden’, waaronder eene streep en daaronder: ‘Distillateur te Reuver (Limb.)’. Bovenaan, links en rechts van het woord ‘Boonekamp’, in een cirkel de woorden: ‘Lambert van der Velden, Boonekamp of Maag-Bitter, Reuver Limburg.

Afbeelding:

Nederlandsche staatscourant, 1 maart 1911.

 

maandag 6 maart 1911

ROERMOND - Overleden: Christiaan Hubert Mackendas, echtgenoot van Maria Elisabeth Hubertina Quiten.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

dinsdag 7 maart 1911

REUVER - “Meldden wij eenigen tijd geleden, dat de firma Janssen en Willemsen hare grèsbuizenfabriek had uitgebreid, thans is ook de firma Teeuwen en Timmermans wederom bezig, hare grèsbuizenfabriek te vergrooten. Wel een bewijs, dat de producten onzer industrie gezocht worden.”

De Nieuwe Koerier, 7 maart 1911.

 

dinsdag 14 maart 1911

BELFELD - Openbare verkoop van de vruchtbare en goed gelegen bouwhoeve genaamd Cornelissenhof  onder Belfeld-Geloo gelegen op verzoek van de erfgenamen van P.Verhaegh.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 25-2-1911; notaris Vissers te Blerick.

 

1 april 1911

SWALMEN  - “Donderdagavond had de werkman W. v.D. alhier het ongeluk, met de hand aan eene in beweging zijnde stoomzaag te raken, met het ongelukkige gevolg, dat 2 vingers werden afgezaagd. Hij werd onmiddellijk onder geneeskundige behandeling gesteld.”

De Nieuwe Koerier / Maas- en Roerbode d.d. 1-4-1911.

 

11 april 1911

BEESEL - “Zondag na den middag brandde in het Meerlebroek ten nadeele van deze gemeente ongeveer 3 hectaren 6-jarige dennen af. Oorzaak zooals gewoonlijk onbekend.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 11-4-1911.

 

11 april 1911

REUVER - “Door den buitengewoon district veearts te Venlo is thans ook te Reuver in het gehucht Offenbeek op den stal van Jos. Weijers het mond- en klauwzeer geconstateerd.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 11-4-1911.

 

dinsdag 21 april 1911

BEESEL - Gehuwd: Petrus Gerardus Stroucken [geb. Beesel 28-10-1873, zn. van Joseph Stroucken en Anna Catharina Murmans; wedn. van Hubertina Wilhelmina Weijers, overl. Beesel 27-2-1910] en Joanna Margaretha Hermans [geb. Kessel 17-2-1883, dr. van Pieter Hermans en Maria Catharina Kerkhof; wed. van Leonardus Hubertus Weijers, overl. Beesel 19-6-1910].

GenLias, 2004. In de huwelijksbijlagen (verfilming 739/901 e.v.) uitreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van beide eerdere echtgenoten; verklaring van de Nationale Molitie dat de bruidegom op 9-3-1893 is ingelijfd en zijn diensttijd op 8-3-1900 heeft voltooid; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Theodora Huberta Stroucken, geb. Beesel 11-6-1912 (BS-13/290).

2.       Jacoba Hubertina Stroucken, geb. Beesel 2-7-1913.

3.       Hendrika Hubertina Stroucken, geb. Beesel 4-8-1914.

4.       Peter Joseph Hubertus Stroucken, geb. Beesel 25-10-1915.

5.       Simon Joseph Stroucken, geb. Beesel 17-3-1917.

6.       Anna Catharina Stroucken, geb. Beesel 27-5-1919.

 

28 april 1911

BEESEL - Gehuwd: Johannes Hubertus Reijnders [geb. Beesel 2-1-1876, landbouwer 1911, zn. van Leonardus Reijnders en Anna Maria Hubertina Wulmse] en Johanna Jacoba Hubertina Houwers [geb. Beesel 8-9-1882, overl. ald. 22-9-1946, oud 64 jaar, dr. van Joannes Houwers en Aldegonda Janssen, beiden overl. « 23-12-1870].

GHS Beesel, BS-13/201. In de huwelijksvoorwaarden (verfilming 746/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Aldegonda Janssen, Beesel 5-4-1902, en van Joannes Houwers, Beesel 7-2-1906; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom na loting is vrijgesteld van dienst; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

28 april 1911

SWALMEN - Gehuwd: Wijnandus Hubertus Backers [geb. Swalmen 19-9-1879, schrijnwerker, overl. ald. 14-11-1958, oud 79 jaar, zn. van Joseph Backers en Joanna Verhaeg « 7-1-1878] en Francisca Elisabeth Peulen [geb. Bracht (D) 17-12-1887, dr. van Peter Mathias Peulen en Aldegonda Hoffmans].

GHS Swalmen, BS-1911/5; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabeth Backers, geb. Swalmen 27-11-1912, overl. ald. 31-1-1914, oud 14 maanden.

2.       Joseph Mathias Backers, geb. Swalmen 30-1-1914. Tr. Beesel 29-11-1940 met Sibilla Wilhelmina Maria Timmermans.

3.       Gertrudis Backers, geb. Swalmen 14-4-1916. Tr. Swalmen 20-11-1939 met Peter Mathieu Verkoulen.

4.       Aldegonda Backers, geb. Swalmen … ca. 1918. Tr. Swalmen 26-11-1945 met Henricus Hubertus Meerts.

5.       Elisabeth Backers, geb. Swalmen … ca. 1921. Tr. Swalmen 9-3-1942 met Theodorus Petrus Antonius Hinssen.

 

28 april 1911

HORN - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Koolen [geb. Swalmen 28-10-1872, overl. ald. 23-4-1959, oud 80 jaar, zn. van Michiel Koolen en Catharina Hubertina Cartigny « 25-4-1870] en Johanna Hubertina Joosten [geb. Horn 21-6-1880, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 10-8-1944, oud 64 jaar, dr. van Godefridus Hubertus Joosten en Christina Hubertina Tobben « Horn 1-5-1876].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Michiel Koolen, geb. Swalmen 22-3-1912, overl. ald. 3-8-1914, oud 2 jaar.

2.       Godefridus Hubertus Koolen, geb. Swalmen 24-12-1913. Tr. Roermond 26-5-1942 met Antoinetta Catharina Wolter.

3.       Johannes Hubertus Koolen, geb. Swalmen 1-2-1915, overl. Roermond 29-6-1956. Tr. Maasniel 23-9-1940 met Johanna Gertruda Smeets.

4.       Catharina Koolen, geb. Swalmen 2-4-1917. Tr. Swalmen 7-4-1941 met Jan Marie Hubertus Smeets.

5.       Karel Koolen, geb. Swalmen 25-10-1918. Tr. Swalmen 17-2-1841 met Hendrika Eskens.

 

29 april 1911

LEEK (Gr) - Gehuwd: Pieter Deelstra [geb. Driesum, gem. Dantumadeel 28-5-1885, overl. Amsterdam 1951, zn. van Andries Hendriks Deelstra en Antje Pieters Dijkstra] en Lamke Aalmoes [geb. Zevenhuizen, gem. Leek 1887, overl. Amsterdam 1948, dr. van Jannes Aalmoes en Jantje Smid].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Andries Jenne Deelstra, geb. BEESEL 27-4-1912 (BS-13/281), overl. Amsterdam 23-8-1988. Tr. Amsterdam 22-12-1938 met Adriana Cornelia Balk. Hiervan nazaten.

Bij het huwelijk werd tevens een eerder kind gewettigd. Aanvullende gegevens website Jacob Deelstra, Hoorn, 2004: http://home.wanadoo.nl/j.deelstra

 

29 april 1911

BELFELD - “De arbeider B. uit Baarlo, werkzaam in den boortoren alhier, die het ongeluk had in aanraking te komen met een drijfriem der machine, liep zoodanige kneuzingen aan een voet op, dat hij terstond onder geneeskundige behandeling moest worden gesteld.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

REUVER - “Toen dezer dagen een der huisgenooten van Joh. Neujen, ’s namiddags op stal kwam vond hij de koe, die ’s morgens nog gezond was, dood in den stal liggen. Het bleek, dat het dier aan miltvuur gestorven was.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

REUVER - “Zondag 30 April zal de professie plaats hebben van onze dorpsgenoote zuster Maria Tibertia, in de wereld Maria Litjens, in het Dominicanessen klooster te Voorschoten. Wij wenschen haar en hare familie van harte proficiat.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

REUVER - “Bij de gehouden examens voor onderwijzers te Venlo slaagde met hooge punten onzen dorpsgenoot J. Dohmen. Deze had zijne opleiding genoote aan den R.C. Kweekschool te Echt, en naar wij vernemen, is hij aan deze inrichting reeds als onderwijzer verbonden.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

BEESEL - “Het mond- en klauwzeer breidt zich in deze gemeente nog maar steeds uit. Wederom zijn in het gehucht Rijkel twee stallen aangetast, o.a. van F. Bongers en van J. Heinen. Ook schijnt de ziekte in heviger mate te gaan optreden, daar op de laatste stallen de sterfte onder het jong vee sterk toeneemt; vooral biggen schijnen er in het geheel niet tegen bestand te zijn.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

BEESEL - “Wegens ontslagname van Petronella Giesberts als bestuurslid van de St. Elizabeths-vereeniging werd in haar plaats gekozen mej. H. Thijssen-Jentjens, zoodat het bestuur thans is samengesteld als volgt: mevr. Janssen presidente, mej. J. Gielen vice presidente, mej. Meuter secretaresse en mej. H. Thijssen-Jentjens ontvangeresse.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

BEESEL - “Dezer dagen verbrandde in den zoogenaamden Diepert eenige hectaren slaghout, hetwelk gedeeltelijk gekapt was en waarop de schansen nog verspreid lagen. Door de groote droogte en aangewakkerd door den wind viel en aan blusschen niet te denken, zoodat circa 2000 schansen een prooi der vlammen werden. De oorzaak schijnt aan een ongeluk te wijten te zijn.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

SWALMEN - “W.Ch. R., 12 jaar, zonder beroep alhier, die door de Rechtbank te Roermond, wegens mishandeling werd veroordeeld om ter beschikking der Regeering te worden gesteld, werd gisteren door den brigadier der Rijksveldwacht te Roermond aangehouden en overgebracht naar het gesticht ‘Maison de la Miserecorde’ te Maastricht.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 29-4-1911.

 

29 april 1911

SWALMEN - “Uit de hand te koop wegens sterfgeval: Een naar de eischen des tijd ingerichte mouterij, met annex, zich in goeden staat bevindende, machinerieën; verder flink heerenhuis met grooten tuin; alles in een blok gelegen te Swalmen, nabij het station. Een groot gedeelte van den koopprijs kan als eerste hypotheek op de panden gevestigd blijven.

Inlichtingen bij notaris Brinkman te Roermond.”

De Nieuwe Koerier, Maas en Roerbode d.d. 29-4-1911.

 

1 mei 1911

VENLO - Gehuwd: Hendrik Hubertus van den Broek [geb. Belfeld 21-3-1879, tuinier 1911, zn. van Gerardus van den Broek en Catharina Derkx] en Paulina Janssen [geb. Venray ca. 1885, dienstbode 1911, dr. van Martin Janssen en Anna gGeertrui Jeucken].

WieWasWie, 2013.

 

donderdag 4 mei 1911

BEESEL - Openbare verkoop, in de herberg van Louis Thijssen te Beesel op verzoek van de erfgenamen Van Rijt, van huis, stal en tuin in de Bakhei gelegen sectie F 771 alsmede landerijen in Bakhei, Broek en Cafert.

De Nieuwe Koerier, Maas- en Roerbode d.d. 29-4-1911; notaris Vogels te Reuver. Voor verkopers zie 30-3-1883.

 

5 mei 1911

BEESEL - Gehuwd: Willem Hubert Janssen [geb. Beesel 1-11-1878, landbouwer, overl. Sittard 12-12-1960, zn. van Hubertus Janssen en Maximiliana Strous] en Hendrina Hubertina Stevens [geb. Beesel 1-2-1884, dr. van wijlen Hendrik Stevens en Petronella Slabbers].

GHS Beesel, BS-13/203. In de huwelijksbijlagen (verflming 753/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Hendrik Stevens, Beesel 2-1-1902; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 10-3-1898 is ingelijfd, nog dienende is en op 1-8-1906 is bestemd tot het bij de landweer volbrengen van de verlengde diensttijd.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Emilia Maria Janssen, geb. Beesel 26-3-1912.

2.       Emilia Petronella Conrarda Janssen, geb. Beesel 25-8-1913.

3.       Hubertus Godefridus Henricus Janssen, geb. Beesel 10-6-1915.

4.       Hendrikus Lambertus Janssen, geb. Beesel 13-2-1917.

5.       Helena Joanna Hendrika Janssen, geb. Beesel 18-4-1918.

6.       Maria Wilhelmina Petronella Janssen, geb. Beesel 2-9-1921.

7.       Margaretha Gertrudis Hubertina Janssen, geb. Beesel 11-3-1927.

 

5 mei 1911

BRACHT (D) - Gehuwd: Heinrich Peter Anton Lehnen [geb. Bracht 25-11-1873] en Wilhelmina Hubertina Franssen [geb. Beesel 17-4-1885, dr. van Bernard Franssen en Ida Houwers « 5-4-1872].

Thoer.net, 2021.

 

5 mei 1911

AMERN ST. GEORG (D) - Gehuwd: Mathias Gruteser [geb. Lobberich 29-7-1880, overl. Beesel 3-5-1969, zn. van Johann Martin Gruteser en Maria Josefa Lankes] en Anna Catharina Joanna Hubertina Slabbers [geb. Beesel 15-5-1881, overl. ald. 23-3-1960, oud 78 jaar, dr. van Godefridus Slabbers en Petronella Janssen « 9-4-1880].

Thoer.net, 2021.

 

8 mei 1911

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Houwen [geb. Baarlo gem. Maasbree 19-2-1884, zn. van Theodor Houwen en Johanna Maria Linssen « 11-5-1881] en Maria Elisabeth Sillen [geb. Swalmen 25-4-1884, overl. Roermond 3-1-1974, oud 89 jaar, dr. van Gerardus Sillen en Maria Helena van Essen « 21-4-1879].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Theodorus Gerardus Antonius Houwen, geb. Swalmen 29-2-1912, ongehuwd overl. Roermond 4-12-1993, oud 81 jaar.

2.       Gerardus Hubertus Houwen, geb. Swalmen 25-6-1913, overl. Roermond 19-5-1990. Tr. … met Lies Geerlings

3.       Johan Hubertus Houwen, geb. Swalmen 7-2-1915, ongehuwd overl. ald. 19-11-1991, oud 76 jaar.

4.       Peter Houwen, geb. Swalmen 11-1-1917, overl. ald. 15-10-1917, oud 9 maanden.

5.       Helena Maria Houwen, geb. Swalmen 7-6-1918, overl. ald. 8-6-1931, oud 13 jaar.

6.       Maria Catharina Houwen, geb. Swalmen 18-4-1920, overl. Roermond 7-8-1996, oud 76 jaar.

7.       Johanna Leonora Houwen, geb. Swalmen 23-6-1921, ongehuwd overl. ald. 26-4-1941, oud 19 jaar.

8.       Peter Houwen, geb. Swalmen 22-8-1922, overl. Asenray gem. Roermond 5-9-1966. Tr. … met Anna Catharina Cox.

9.       Sien Houwen, geb. Swalmen 11-5-1924, ongehuwd overl. ald. 3-6-2013, oud 89 jaar.

 

15 mei 1911

HINSBECK (D) - Gehuwd: Johann Jacob Zegers uit Beesel [geb. Beesel 17-2-1860, zn. van Joannes Albertus Zegers en Sophia Janssen « 24-8-1855] en Anna Sophia Cremers [geb. Hinsbeck 25-7-1867].

Thoer.net, 2021.

 

15 mei 1911

TEGELEN - Gehuwd: Godfried Brinkman [geb. Tegelen 30-3-1886, zn. van Gerardus Brinkman, pannenbakker, en Maria Helena Hawinkels « 16-8-1880] en Maria Catharina Niessen [geb. Beesel 22-5-1889, dr. van Hendrik Hubertus Niessen, grondwerker, en Joanna Peters « 28-6-1878].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerardus Hubertus Brinkman, geb. Tegelen 7-8-1911.

2.       Gerardus Hubertus Brinkman, geb. Tegelen 18-8-1912.

3.       Hendrikus Mathias Godefridus Brinkman, geb. Tegelen 5-7-1913. Tr. Kerkrade 6-10-1937 met Maria Salmen.

4.       Hubertina Johanna Maria Brinkman, geb. Tegelen 19-10-1914.

5.       Johanna Cornelia Gertruda Brinkman, geb. Tegelen 4-2-1917. Tr. Kerkrade 24-5-1939 met Johann Winkens.

6.       Maria Brinkman, geb. Tegelen … ca. 1920. Tr. Kerkrade 14-10-1942 met Roelof Pieter Ponsen.

 

15 mei 1911

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Sillen [geb. Swalmen 24-5-1887, overl. ald. 16-4-1952, oud 64 jaar, zn. van Hermanus Sillen en Maria Gertrudis Heijnen] en Maria Hubertina Julicher [geb. Swalmen 3-8-1885, overl. ald. 10-9-1950, oud 65 jaar, dr. van Hubertus Julicher en Hendrina Hubertina Thijssen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Hermanus Hubertus Sillen, geb. Swalmen 13-5-1912. Tr. Swalmen 7-5-1945 met Johanna Josephina Delvaux.

2.       Hendrina Sillen, geb. Swalmen 23-6-1918. Tr. Swalmen 5-6-1942 met Willem Hubertus Hamerlinck.

 

19 mei 1911

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Hubertus Cruijsberg [geb. Beesel 3-8-1883, arbeider 1911, overl. Belfeld 1-4-1927, zn. van Joannes Cruijsberg, landbouwer, en Hendrina Hubertina Schaeken; hij hertr. … met Maria Antonetta Timmermans] en Anna Catharina Steegmans [geb. Roggel 17-1-1892, overl. Beesel 7-3-1913 oud 21 jaar, dr. van Joseph Hubert Steegmans, kleermaker, en Anna Elisabeth Dings].

GHS Beesel, BS-13/205. In de huwelijksbijlagen (verfilming 757/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Hendrina Hubertina Schaeken, Beesel 11-2-1892; idem van het overlijden van Maria Elisabeth Dings, Roggel 4-2-1906; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 2-3-1903 is ingelijfd en nog dienende is; afkondiging van het huwelijk te Roggel; attesten van onvermogen van de bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Christina Elisabeth Hubertina Cruijsberg, geb. Beesel 24-8-1911, overl. ald. 10-10-1911 oud 1 maand.

2.       Joannes Joseph Hubertus Cruijsberg, geb. Beesel 18-2-1913, overl. Heel en Panheel 14-4-1913 oud 1 maand.

 

19 mei 1911

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Linssen [geb. Neer 11-12-1856, arbeider te Neer 1911, zn. van Hendrik Linssen en Catharina Joosten, beiden overl.] en Allegonda de la Roij [geb. Kessel 18-3-1860, dr. van Godefridus de la Roij en Hendrina van Lier, beiden overl.; wed. van Hubertus Toebosch, overl. Beesel 20-9-1902].

GHS Beesel, BS-13/207. In de huwelijksbijlagen (verfilming 765/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Hubertus Toebosch, Beesel 20-9-1902; verklaringen dat de aankondigingen te Neer zijn gepubliceerd.

Uit dit huwelijk geen kinderen..

 

22 mei 1911

BELFELD - Gehuwd: Willem Ernst [geb. Belfeld 8-10-1887, spoorwegwerker 1911, overl. Beesel 21-4-1948, oud 60 jaar, zn. van Pieter Ernst en Gertrudis Stevens] en Jacoba Daniëls [geb. Helden 13-6-1886, dienstbode oud 24 jaar, overl. ald. 21-4-1922, oud 35 jaar, dr. van Gerardus Daniëls en Anna Catharina Munninghof].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Anna Ernst, geb. Belfeld 11-2-1912. Tr. Beesel 30-10-1936 met Petrus Paulus van Heugten.

2.       Peter Henricus Ernst, geb. Belfeld 26-1-1913.

3.       Gerardus Peter Ernst, geb. Maasbree 11-9-1914. Tr. Belfeld 31-7-1941 met Anna Maria Antonetta Huberts.

4.       Willem Lodewijk Ernst, geb. Helden 15-4-1918.

 

29 mei 1911

TEGELEN - Gehuwd: Peter Lambertus van de Voort [geb. Neer 25-6-1884, molenaar 1911, zn. van Leonard van de Voort, molenaar, en Maria Sibilla Driessen « Neer 27-8-1883] en Maria Hubertina Huberts [geb. Tegelen 23-12-1882, dr. van Willem Huberts, landbouwer, en Antonetta Timmermans].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmus Leonardus van de Voort, geb. Grubbenvorst 29-3-1912.

2.       Maria Sibilla Agnes Antoinetta van de Voort, geb. Grubbenvorst 18-2-1913. Tr. Belfeld 21-7-1938 met Leonardus Johannes Wilhelmus Strous.

3.       Antoinetta Anna Sibilla van de Voort, geb. Belfeld 21-2-1914.

4.       Antoinetta Aldegonda Wilhelmina van de Voort, geb. Belfeld 1-4-1915.

5.       Leonardus Wilhelmus van de Voort, geb. Belfeld 20-4-1916.

6.       Elisabeth Jacoba Sibilla Antoinetta van de Voort, geb. Belfeld 28-6-1917.

 

29 mei 1911

BEESEL - Gehuwd: Pieter Joseph Jacobs [geb. Roermond 13-12-1849, wonend te Beesel maar voorafgaand aan zijn huwelijk te Rotterdam, overl. Beesel 20-5-1927, oud 77 jaar, zn. van Petrus Jacobs en Barbara Jacobs, beiden overl. « Roermond 20-8-1836; wedn. van Agnes Kramer, ook Cremers, overl. Sioux City (Iowa, USA) 12-1-1906] en Wilhelmina Johanna Bras [geb. Rotterdam 26-4-1864, overl. ald. 20-7-1932, oud 68 jaar, dr. van Jacobus Bras en Jacoba Francisca Bohnen, beiden overl. « Rotterdam 31-7-1861].

GHS Beesel, BS-13/209. In de huwelijksbijlagen (verfilming 769/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring dat de afkondiging te Rotterdam heeft plaatsgehad; overlijdensakte van Agnes Kramer afgegeven door de State of Iowa, met verklaring van echtheid afgegeven door het consulaat te St.-Louis.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Het echtpaar verhuisde op 24-7-1911 vanuit Beesel naar Rotterdam (Weste Wagenstraat) en van daaruit op 20-11-1911 naar Nijmegen (Goorstraat). Bron: BevReg Rottterdam.

Joseph Jacobs en Agnes Cremers, toen nog ongehuwd, reisden beiden met het schip genaamd Waesland vanuit Antwerpen naar New York, waar ze op 1-9-1881 arriveerden.

Agnes Hubertina Cremers werd geb. Melick 24-8-1842 als dr. van Theodorus Cremers en Maria Josepha Schmitz. Zij trouwde Roermond 26-11-1867 met Peter Joseph Hubertus Hendrickx uit Nederweert (1845-1873) met wie zij drie kinderen had die alle drie jong overleden.

Bij de volkstelling van 9-6-1900 woonde het echtpaar Jacobs-Cremers in Badger township, Davison County, South Dakota (USA), waar Joseph stond ingeschreven als ‘farmer’; inwonend waren Agnes’ ongehuwde broer Leonard Hubert Cremers (Melick 23-11-1848), van beroep ‘cabinet maker’, die al in 1874 naar Amerika was geëmigreerd, en het geadopteerde nichtje Philomena Florentia (Flora) Cremers (geb. Roermond 21-9-1885, dr. van Agnes’ oudere broer Johannes Antonius Cremers en Johanna Maria Helena Kuipers), die op 15-9-1896, na het overlijden van haar moeder, op 9-jarige leeftijd met het schip de Westerland vanuit Antwerpen in New York arriveerde en vervolgens door haar oom en tante werd geadopteerd. Gegevens USA met dank aan Irma Lommen-Salden, 2023.

 

29 mei 1911

BRACHT (D) - Gehuwd: Michael Hermann Raeth [geb. Straelen 11-6-1883] en Johanna Eleonora Hubertina Janssen [geb. Beesel 6-4-1883, dr. van Gerardus Janssen en Aldegonda Timmermans « 15-10-1880].

Thoer.net, 2022.

 

29 mei 1911

SWALMEN - Gehuwd: Peter Josef Wilms [geb. Swalmen 27-4-1876, overl. ald. 14-12-1944, oud 68 jaar, zn. van Peter Wilhelm Wilms en Anna Elisabeth Hubertina Bongaerts] en Anna Maria Christiaens [geb. Swalmen 11-7-1878, overl. ald. 15-6-1936, oud 57 jaar, dr. van Peter Christiaens en Mechtildis Dings « 9-5-1870].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Willem Wilms, geb. Swalmen 3-10-1914.

2.       Mathias Joseph Wilms, geb. Swalmen 9-1-1916.

 

2 juni 1911

BEESEL - Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop van een perceel heidegrond sectie D 1288 en 1289 in het Meerlebroek groot 1 hectare aan W. Groot.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 364; 1 omslag.

 

2 juni 1911

BEESEL - Gehuwd: Johannes Hubertus Peeters [geb. Beesel 27-5-1887, fabrieksarbeider 1911, zn. van Franciscus Peeters en Anna Catharina Janssen] en Antonetta van Tegelen [geb. Kessel 24-11-1888, voorafgaand aan het huwelijk wonend te Reuver, dr. van Jacobus van Tegelen en Maria Josephina Timmermans].

GHS Beesel, BS-13/211. In de huwelijksbijlagen (verfilming 774/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Franciscus Peeters, Beesel 14-12-1902; idem van het overlijden van Maria Josepha Timmermans, Kessel 15-5-1900; huwelijkstoestemming afgegeven door de weduwe Anna Catharina Janssen te Reuver, notaris Vogels te Reuver, 27-5-1911; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 5-3-1907 is ingelijfd en nog dienende is; attesten van onvermogen van de bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Petronella Peeters, geb. Beesel 5-3-1912. Tr. Beesel 21-10-1938 met Laurens Jacob Lambert Pollen.

2.       Josephina Maria Lamberta Peeters, geb. Beesel 5-7-1913.

3.       Helena Maria Peeters, geb. Beesel 25-7-1915.

4.       Franciscus Antonius Lambertus Peeters, geb. Beesel 23-3-1917.

5.       Ida Maria Peeters, geb. Beesel 1-3-1921.

6.       Maria Petronella Peeters, geb. Beesel 4-9-1924.

7.       Aldegonda Maria Peeters, geb. Beesel 18-6-1926.

8.       Jacobus Hubertus Franciscus Peeters, geb. Beesel 15-12-1931.

 

5 juni 1911

BELFELD - Gehuwd: Peter Antonius Peeters [geb. Belfeld 12-11-1881, fabrieksarbeider 1911, overl. ald. 15-8-1915, oud 33 jaar, zn. van Jan Peeters en Helena Miggels « 4-5-1877] en Anna Maria Hubertina Gooren [geb. Meerlo 16-10-1881, overl. Tegelen (maar wonend te Belfeld) 3-2-1942, oud 60 jaar, dr. van Petrus Hubertus Gooren en Hendrika Gielens « Meerlo 6-4-1880; zij hertr. Belfeld 19-4-1920 met Theodorus Stroeken].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Peeters, geb. Belfeld 23-7-1912, overl. ald. 23-12-1912, oud 5 maanden.

2.       levenloos kind (v), geb,/overl. Belfeld 3-12-1913.

3.       Peter Johannes Hubertus Peeters, geb. Belfeld 7-5-1915.

 

9 juni 1911

BEESEL - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Verhaeg [geb. Beesel 28-6-1876, landbouwer 1911, overl. ald. 25-6-1946, zn. van Petrus Verhaeg, landbouwer, en wijlen Elisabeth Willekens] en Helena Hubertina Aerts [geb. Kessel 21-6-1880, overl. Beesel 19-3-1961, dr. van Martinus Aerts en Maria Bongaerts, beiden overl.].

GHS Beesel, BS-13/213. In de huwelijksbijlagen (verfilming 782/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom na loting is vrijgesteld van dienstplicht; verklaring dat de afkondiging te Kessel heeft plaatsgevonden.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Hubertus Verhaegh, geb. Beesel 20-6-1913, landbouwer, overl. Roermond 30-12-1990. Tr. Swalmen 22-5-1950 met Maria Josephina Wilhelmina Thomassen.

2.       Martinus Verhaeg, geb. Beesel 8-1-1916, overl. Roermond 2-9-1987. Tr. Swalmen 22-3-1948 met Maria Lucia Arnoldina Clumpkens.

3.       Maria Johanna Elisabeth Verhaeg, geb. Beesel 14-6-1918. Tr. Beesel 30-7-1947 met Pierre Frencken.

4.       Elisa Maria Hubertina Verhaeg, geb. Beesel 3-8-1921. Tr. Beesel 9-9-1963 met Martinus Krauth.

Zie Genealogie Verhaegh II, blz. 137-138.

 

12 juni 1911

BELFELD - Gehuwd: Willem Theodorus Hoezen [geb. Belfeld 31-1-1884, arbeider, overl. ald. 14-5-1958, oud 74 jaar, zn. van Paulus Johannes Hoezen, landbouwer, en Louisa Lemmen « 30-3-1883] en Maria Louisa Boots [geb. Belfeld 16-11-1888, overl. Spaubeek 21-6-1970, oud 82 jaar, dr. van Johannes Boots, landbouwer, en Josephina Geurts « 1-5-1876].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Lambertus Hoezen, geb. Belfeld 27-2-1912. Tr. Belfeld 3-12-1942 met Theodora Margaretha Petronella Sijbers.

2.       Cornelis Hubertus Hoezen, geb. Belfeld 10-6-1914. Tr. Belfeld 9-11-1939 met Johanna Hubertina Christina Marie Amendt.

3.       Wilhelmus Hubertus Hoezen, geb. Belfeld 29-10-1915. Tr. Venlo 31-8-1942 met Josephina Hubertina Maria Deckers.

4.       Mathijs Hoezen, geb. Belfeld 10-12-1916.

5.       Gerardus Hoezen, geb. Belfeld ca. 1918, overl. Tegelen 25-5-1969. Tr. Belfeld 30-4-1942 met Louisa Elisabeth Kuntzelaers.

 

12 juni 1911

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus op den Camp [geb. Swalmen 25-2-1884, overl. ald. 3-1-1955, oud 70 jaar, zn. van Peter op den Camp en Joanna Weijnen « 15-5-1876] en Maria Christina Clumpkens [geb. Swalmen 7-9-1883, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 2-4-1963, oud 79 jaar, dr. van Willem Clumpkens en Anna Catharina Giesen « 16-10-1882].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Catharina Christina op den Camp, geb. Swalmen 30-4-1912. Tr. Swalmen 11-11-1946 met Peter Gerardus Julicher.

2.       Johanna Wilhelmina Maria op den Camp, geb. Swalmen 10-2-1914.

3.       Peter Antonius op den Camp, geb. Swalmen 12-1-1916.

 

12 juni 1911

SWALMEN - Gehuwd: Christiaan Pijpers [geb. Swalmen 14-2-1883, overl. ald. 18-4-1961, oud 78 jaar, zn. van Tilmanus Pijpers en Anna Catharina Coorens « 14-1-1870] en Anna Catharina Hubertina Wilms [geb. Swalmen 29-12-1877, overl. ald. 23-4-1959, oud 81 jaar, dr. van Peter Wilhelm Wilms en Anna Elisabeth Bongaerts « 6-5-1873].

WieWasWie, 2021.

 

19 juni 1911

TEGELEN - Gehuwd: Peter Gerard Lommen [geb. Tegelen 30-7-1884, zn. van Godfried Lommen en Johanna Gertrudis van Daal] en Johanna Teeuwen [geb. Maasbree, dr. van Henricus Teeuwen en Maria Catharina Gielen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Catharina Lommen, geb. Beesel 22-7-1912 (BS-13/294).

2.       Hendrikus Peter Lambertus Lommen, geb. Beesel 28-5-1913.

3.       Joannes Godefridus Lambertus Lommen, geb. Beesel 3-2-1915.

 

donderdag 22 juni 1911

REUVER - Openbare verkoop, op verzoek van Th. van Rijn in de herberg van Cremers te Reuver, van zes percelen voor- en nagras staande bij Roozendaal, behorend bij de Wildehoef.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 10-6-1911; notaris Vogels te Reuver.

 

23 juni 1911

SWALMEN - Gehuwd: Jan Leonard Pfennings [geb. Melick en Herkenbosch 10-5-1869, zn. van Jan Adam Pfennings en Anna Gertrudis Hubertina Johanna Smitz; wedn. van Maria Sophia Peters] en Hendrina van Rijt [geb. Neer 9-1-1868, dr. van Peter van Rijt en Johanna Sillekens].

Wiewaswie, 2021.

 

26 juni 1911

BREYELL (D) - Gehuwd: Jacobus Hubertus Simons [geb. Beesel 31-1-1882, zn. van Willem Simons en Anna Maria Heinders « 7-5-1880] en Maria Schroemges [geb. Breyell 27-2-1878].

Thoer.net, 2022.

 

12 juli 1911

BEESEL - “Te Beesel is in de Maas verdronken de 22-jarige D. van Veghel, uit Lithooijen, die bezig was met het lossen van een schip grind. De ongelukkige was overboord gevallen. Zijne kameraden beproefden tevergeefs hem te redden.

De Amstelbode d.d. 12-7-1911.

 

15 juli 1911

BEESEL - “Het lijk van den op maandag deezer zoo jammerlijk verdonken D. van Veghel is donderdagnamiddag omstreeks 7 uur opgehaald. Het lijk was 400 meter ver afgedreven.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 15-7-1911.

 

30 juli 1911

BEESEL - Overleden: Bernardus Josephus Cornelis van Rooij, geb. Berkel, oud 21 jaar, zn. van Joannes van Rooij en Theodora M. Timmermans.

GHS Beesel, Registers BS-13/241.

 

4 augustus 1911

BEESEL - Gehuwd: Leonard Hubertus Niemans [geb. Beesel 18-4-1884, varkensslager, zn. van Godefridus Hubertus Niemans en Gertrudis Smeets] en Anna Elisabeth Peters [geb. Helden 26-6-1881, dr. van Gerardus Peters en Anna Catharina Driessen].

GHS Beesel, BS-13/215. In de huwelijksbijlagen (verfilming 786/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 1-3-1904 is ingelijfd en op 1-10-1909 uit dienst is ontslagen wegens lichaamsgebreken.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Godefridus Leonardus Lambertus Niemans, geb. Beesel 13-7-1912.

2.       Gerardus Leonardus Lambertus Niemans, geb. Beesel 16-2-1914.

3.       Wilhelmina Arnoldina Gertruda Niemans, geb. Beesel 24-11-1915.

4.       Willem Leonard Lambertus (Wim, Will) Niemans, geb. Beesel 11-12-1916, overl. Roermond 27-3-2003. Tr. ... met Mia Vahsen.

5.       Gertrudis Jeannetta Niemans, geb. Beesel 20-10-1918, ongehuwd overl. Horn 30-6-1937.

6.       Gerardus Antonius Leonardus Niemans, geb. Beesel 7-3-1920.

7.       Maria Josephina Niemans, geb. Beesel 31-7-1921.

8.       Joannes Gerardus Leonardus Niemans, geb. Beesel 5-6-1923.

9.       Gerarda Maria Petronella Niemans, geb. Beesel 18-6-1925, overl. Venlo 23-7-1934.

 

vóór 5 augustus 1911

Z.P. - Gehuwd: Hermanus Mevissen [geb. Dilkrath (D) 19-12-1888, overl. Tegelen 23-12-1974] en Hedwig Rosalia Lukowski [geb. Sarben (PL) 27-10-1883, overl. Reuver-Offenbeek 20-8-1969; mogelijk dr. van Ludwig Lukowski en Gotliebe Janzik, vgl. huwelijk Heerlen 21-11-1912 voor mogelijke broer en ouders].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Lambertus Mevissen, geb. Beesel 5-8-1911 (BS-13/174).

2.       Elisabeth Maria Lamberta (Lies) Mevissen, geb. Beesel 7-6-1912, overl. Steyl 21-1-2005. Tr. ... met Lodewijk Lemmen

3.       Agnes Maria Lamberta Mevissen, geb. Beesel 23-11-1913, overl.Venlo 26-8-2003. Tr. ... met Adriaan Nagtzaam.

4.       Joannes Lambertus (Sjeng) Mevissen, geb. Beesel 25-1-1915, overl. Reuver 8-11-1988. Tr. ... met Maria  Lemmen.

5.       Petrus Lambertus Mevissen, geb. Beesel 20-5-1916, overl. Venlo 22-2-1970. Tr. ... met Hendrika Johanna Hubertina (Riek) Simons.

6.       Gerardus Josephina Lambertus (Sjraar) Mevissen, geb. Beesel 18-9-1917, overl.Venlo 15-3-1986. Tr. ... met Mien Backus.

7.       Clara Hedwig Maria Mevissen, geb. Beesel 30-5-1920.

8.       Aldegonda Maria Mevissen, geb. Beesel 3-7-1921, overl. Venlo 8-5-1997. Tr. ... met Piet Hinssen.

9.       Paulina Theresia Mevissen, geb. Beesel 4-4-1923.

10.     Lucia Martha (Lucie, Luus) Mevissen, geb. Beesel 27-4-1924, overl. Roermond 2-8-2012. Tr. ... met Sjra Janssen (‘Sjra van Bergerhof’).

11.     Godefridus Gerardus (Frits) Mevissen, geb. Beesel 14-7-1925, overl. Reuver-Offenbeek 7-8-2001. Tr. ... met Annie Custers.

 

5 augustus 1911

BEESEL - “De historische calvacade voorstellende den ridder St. Georgius met den draak, alhier op kermismaandag 28 augustus a.s. te houden, belooft veel. Reeds is met de firma Mulder te Utrecht besloten tot het leveren van de benoodigde costuums. Omtrent het leveren van eenen reusachtigen draak is men met een fabriek uit Dresden in onderhandeling getreden. De programma’s zijn reeds in druk en vermelden 14 verschillende corporatien waarbij ook de Philharmonie van Reuver en de harmonie St. Cecilia van Swalmen het feest zullen komen opsluiten. Moge het weer meewerken, dan twijfelen we niet, of het oude en schoone feest zal naar ieders voldoening slagen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 5-8-1911.

 

11 augustus 1911

SWALMEN - Gehuwd: Peter Heijnen [geb. Swalmen 10-5-1874, zn. van Severien Heijnen en Anna Maria Joosten] en Margaretha Elisabeth Giezen [geb. Swalmen 12-7-1883, overl. ald. 21-11-1954, oud 71 jaar, dr. van Wilhelmus Hubertus Giezen en Maria Elisabeth Quicken].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Willem Heijnen, geb. Swalmen 8-7-1912.

2.       Elisabeth Maria Heijnen, geb. Swalmen 3-3-1914.

3.       Maria Heijnen, geb. Swalmen 26-7-1915.

 

21 augustus 1911

MAASNIEL - Gehuwd: Johannes Hubertus van Keeken [geb. Swalmen 12-4-1879, zn. van Joannes Lambertus van Keeken en Maria Hubertina Vogels] en Anna Pangels [geb. Maasniel, dr. van Leonardus Pangels en Maria Wolters].

GenLias, 2005.

 

22 augustus 1911

BEESEL - Raadsvergadering te Beesel. De raad besluit o.a.: om een besluit over oprichting van een tekenschool te Reuver voorlopig aan te houden om eerst te onderzoeken of er voldoende belangstelling is; aan mej, H.H. Eggels per 1 oktober op eigen verzoek eervol ontslag te verlenen als onderwijzeres te Beesel; om het water van Offenbeeek te rioleren en naar de Reuverbeek af te voeren.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 22-8-1911.

 

25 augustus 1911

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Hodselmans [geb. Swalmen 25-5-1881, overl. Roermond 12-2-1966, oud 84 jaar, zn. van Godefridus Hodselmans en Cornelia Veggeleers « 9-1-1867] en Wilhelmina Gertrudis Sillen [geb. Swalmen 25-3-1886, overl. ald. 12-4-1950, oud 64 jaar, dr. van Jacobus Sillen en Elisabeth Criens « 29-9-1870].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisa Paulina Hodselmans, geb. Swalmen 9-4-1912. Tr. Swalmen 25-5-1936 met Johannes Hubertus Simons.

2.       Maria Elisabeth Hodselmans, geb. Swalmen 9-4-1914. Tr. Nistelrode (N.-Br.) 2-5-1936 met Cornelis van Nuland.

 

29 augustus 1911

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Hubertus Hendrikx [geb. Belfeld 28-9-1884, mede-oprichter van de vennootschap Hendrikx-Jacobs te Ossendrecht 20-2-1913, pannenbakker, fabrikant, overl. Bergen op Zoom (maar wonend te Ossendrecht) 23-4-1953, oud 68 jaar, zn. van Johannes Lambertus Hendrikx en Maria Anna Gertrudis Naus « 11-1-1879] en Maria Elisabeth Christina Heuvelmans [geb. Swalmen 20-12-1885, dr. van Peter Jacobus Caspar Heuvelmans en Christina Peskens « 5-11-1884].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Christina Lamberta Hendrikx, geb. Swalmen 24-11-1912.

 

30 augustus 1911

BEESEL - Draaksteken.

“Kermismaandag 28 augustus was ons landelijk dorpje het middelpunt van een menschenbeweeg uren uit den omtrek per fiets, rijtuig, automobielen, per pedes toegestroomd. Ondanks de tropische hitte en de stoffige wegen was het aantal vreemdelingen buitengewoon groot. Duizenden wilden blijkbaar het interessante schouwspel, het gevecht van St.-Joris met den draak bijwonen. Tegen half twee trokken de deelnemers op den voet gevolgd en voorafgegaan door inwoners en vreemdelingen naar het zoogenaamde oude dorp, waar het monster in de Maas huisde en waar de edele prinses zich met twee hofdames beviond om aan het ondier geofferd te worden.

Toen we ons een weg gebaand hadden door mulle zandwegen en uitgedroogd akkerland, om den Maasoever te bereiken en hier een plaatsje ezocht hadden tusschen de duizenden toeschouwers, zelfs de overkant was met een groot getal nieuwsgierigen bezet, om den aanvang van het spel te kunnen genieten, liet St.-Joris niet lang meer op zich wachten, de edele ridder komt op een vurig ros aangerend en na de woorden gesproken te hebben: ‘Edele prinses, vrees niet, met Gods hulp zal ik u redden’, rijdt hij op het monster toe en weet het met een paar revolverschoten voorlopig buiten gevecht te stellen, althans zoover te kalmeeren, dat het zich in optocht naar en door het dorp laat voeren om op het Marktplein voorgoed afgemaakt te worden. Aan de Maas werd dus de optocht geformeerd.

De verschillende deelnemers waren zooverre het in het spel te pas kwam in fraaie historische costumes gestoken. De optocht dan werd geopend door marechaussees te paard, hierop volgden een bazuinblazer te paard, de afdeeling schutters met sjerpen en lansen, de Philharmonie van Reuver, de wagen met het bestuur der oude gilde, de Harmonie St.-Cecilia van Swalmen, de draak omgeven door een rij lijfknechten, die het monster bedwongen en met zich voerden, St.-Gregorius, adjudant en gevolg te paard, de wagen met de geredde prinses en haar twee hofdames, de wagen der regelingscommissie, de Fanfare van Beesel, een afdeeling schutterij en gesloten werd hij door de marechaussees te paard. Het moet gezegd dat deze cavalcade in costuum een heel aardig effect maakte. Natuurlijk lieten de drie muziekgezelschappen zich niet onbetuigd en vroolijkten door hun heerlijke marschen den omgang naar en door het dorp naar het marktplein op.

Alhier aangekomen werd het monster voor goed afgemaakt en werd de edele prinses van haar duizenden angsten gered, terwijl de redder zijn loon óók gewerd.

Hoe het monster werd afgemaakt konden we met den besten wil van de wereld als ooggetuige niet bijwonen, daar was bepaald geen doorkomen aan.  De menschen stonden als het ware tegen elkaar geplakt. Als we onzen lezers mededeelen, dat alleen uit Swalmen een vijftienhonderd bezoekers, hier waren alle fabrieken stop gezet, naar Beesel getrokken waren, om het schouwspel bij te wonen, dan kan men zich eenigszins een denkbeeld maken over de buitengewone drukte. Nadat op het marktplein het slot van dit middeleeuwsch spel was afgespeeld, werd in de versierde weide van mej. de weduwe Heldens een welgeslaagd feestconcert gegeven door de voornoemde muziekgezelschappen.”

Arnhemsche Courant d.d. 30-8-1911.

 

1 september 1911

BEESEL - Gehuwd: Joannes Henricus Hubertus Verlinden [geb. Grathem 31-3-1869, landbouwer te Neer 1911, overl. Reuver 14-4-1940, oud 81 jaar, zn. van Henricus Verlinden en Petronella Trienekens « Heythuysen 17-4-1868; wedn. van Anna Maria Elisabeth Nijssen, overl. Neer 7-3-1910] en Anna Maria Gertrudis Timmermans [geb. Beesel 27-9-1879, overl. Maastricht 8-2-1970, oud 90 jaar, dr. van Gerardus Timmermans, landbouwer, en wijlen Anna Sibilla Evers « 12-1-1872].

GHS Beesel, BS-13/217. In de huwelijksbijlagen (verfilming 789/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Anna Maria Elisabeth Nijssen, dochter van Johannes Nijssen en Bernardina Theelen, Neer 7-3-1910; verklaringen dat de afkondiging te Neer heeft plaatsgehad; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerardus Hubertus Verlinden, geb. Beesel 27-11-1914. Tr. Roermond 3-10-1939 met Maria Helena Hubertina van Deurssen; huwelijk ontbonden door echtscheiding op 2-1-1947.

2.       Catharina Maria Verlinden, geb. Beesel 20-9-1917. Tr. Beesel 14-4-1939 met Joannes Hendrik Didden.

 

6 september 1911

ROTTERDAM - Gehuwd: Everardus Hubertus Mooren [geb. Swalmen 26-2-1882, commies verificateur 1912, zn. van Gerardus Hubertus Mooren en Maria Catharina Hubertina Janissen « 26-4-1878] en Johanna Maria Helena Noij [geb. Gennep 23-1-1880, overl. Rotterdam 23-11-1954, oud 74 jaar, dr. van Gerardus Noij en Anna Maria van Well « Gennep 18-2-1879].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerardus Everardus Johannes Mooren, geb. Herwen en Aerdt (Gld) 24-6-1912.

2.       Maria Johanna Catharina Mooren, geb. …, overl. Oudewater (U) 15-3-1969. Tr. … met Godefridus Maria van Rijen.

 

9 september 1911

KESSEL - “Terwijl C.B. van de Reuversche kermis omstreeks middernacht huiswaarts keerde, werd hij onverwachts door drie laffe onverlaten met knuppels van zijn fiets geslagen, waarna ze ijling het hazenpad kozen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 9-9-1911.

 

18 september 1911

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Hubertus van Cruchten [geb. Swalmen 3-6-1880, overl. ald. 25-4-1962, oud 81 jaar, zn. van Joannes Hubertus van Cruchten en Anna Catharina Wijnands] en Anna Gertrudis Curvers [geb. Buggenum 17-10-1885, overl. Swalmen 3-6-1942, oud 56 jaar, dr. van Johannes Curvers en Beatrix Geraedts].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus van Cruchten, geb. Swalmen 27-10-1911. Tr. Roermond 12-10-1939 met Cornelia Hubertina Ruijters.

2.       Peter Paulus van Cruchten, geb. Swalmen 18-11-1912. Tr. Maasbree 17-4-1941 met Gertrudis Theodora Linders.

3.       Maria Johanna Hubertina van Cruchten, geb. Swalmen 28-9-1914. Tr. Venlo 11-4-1939 met Peter Hermanus Crins.

4.       Gerardus Hubertus van Cruchten, geb. Swalmen 4-9-1916. Tr. Horn 19-6-1946 met Gertruda Schreurs.

5.       Anna Catharina van Cruchten, geb. Swalmen … ca. 1920. Tr. Horn 19-6-1946 met Wilhelmus Vermeulen.

 

22 september 1911

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Willems [geb. Swalmen 23-7-1882, overl. Venray 3-8-1968, oud 86 jaar, zn. van Daniel Willems en Helena Ramakers « 3-1-1880] en Margaretha Lenards [geb. Vlodrop 15-5-1883, overl. Salmen 7-12-1963, oud 80 jaar, dr. van Hendrik Lenards en Anna Catharina Crefels].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Hendrikus Hubertus Willems, geb. Swalmen 20-11-1912. Tr. Swalmen 9-7-1941 met Maria Hubertina Simons.

2.       Helena Anna Willems, geb. Swalmen 10-6-1914.

3.       Johannes Jacobus Willems, geb. Swalmen 19-2-1916, overl. Roermond 13-4-1919, oud 3 jaar.

 

28 september 1911

REUVER - “Verleden woensdag gewerd den heer Dohmen, brigadier-brigadecommandant der Kon. Marechaussee alhier, de tijding dat hij bevorderd was tot wachtmeester-titulair.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-9-1911.

 

28 september 1911

BEESEL - “De Raad dezer gemeente is ter vergadering opgeroepen op donderdag 28 september namiddags 4 ure ter behandeling van de volgende punten: 1. benoeming eener onderwijzeres; 2. goedkeuring begrooting Armbestuur; 3. Reclame hoofdelijken omslag; 4. verzoek Hulsman tot plaatsing van een hek; 5. verzoek der Maasvereeniging om lidmaatschap.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-9-1911.

 

28 september 1911

BEESEL - “Thans zijn de werkzaamheden, het afdammen der Maas tegenover Oud Dorp geheel afgeloopen en voltooid, zoodat de aanschietende eigenaars nu met een gerust hart een hoogen waterstand kunnen tegemoet zien. Jammer dat deze afdamming niet eerder heeft plaats gehad, dan zou er zoo veel best land niet verdronken zijn en de Maas daar ter plaatse niet zoo een scherpen bocht vertoonen, wat naar onze bescheiden meening voor de scheepvaart zeer lastig zal zijn.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-9-1911.

 

29 september 1911

REUVER - Openbare verkoop van 3 percelen aardappelen in de tuin van de oude school en een partij appelen; en openbare verhuring van de oude onderwijzerswoning met de helft van de tuin en het daarachter gelegen land, door het gemeentebestuur van Beesel.

Tevens verhuur voor een periode van 6 jaren van:

1. bouwland in het Maasveld, in pacht bij Gerard Schoolmeesters;

2. bouwland te Leeuwen, in pacht bij Bremmers;

3. bouwland in het Kerkveld onder Beesel, in pacht bij de eduwe Claessen;

4. bouwland aan de Schietroede onder Beesel, in pacht bij Michiel Hendrikx.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 16-9-1911; notaris Vogels te Reuver.

 

29 september 1911

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Johann Heinrich Schlichers [geb. Lobberich 28-3-1886] en Gertrud Simons [geb. Beesel 3-10-1886, dr. van Petrus Joannes Hubertus Simons en Clara van Hagen « 29-9-1876].

Thoer.net, 2021.

 

30 september 1911

REUVER - Eervolle vermeldingen.

“Door den directeur-generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is eene loffelijkevermelding toegekend aan […] A. Suykerbuyk, arbeider-telegrafist te Reuver […] wegens betoonde eerlijkheid.”

Limburger Koerier d.d. 30-9-1911. Voor Suijkerbuijk zie huwelijk `9-11-1908.

 

vrijdag 6 oktober 1911

BEESEL - Gehuwd: Joannes Antonius Thijssen [geb. Beesel 5-1-1871, zaakwaarnemer 1911, overl. ald. 20-5-1941, oud 70 jaar, zn. van Benedictus Thijssen en Agnes Craan « 16-5-1866] en Gerardina Huberta Claassen [geb. Maashees en Overloon 29-10-1878, voorafgaand aan het huwelijk wonend te Venray, overl. Roermond (maar wonend te Beesel) 19-10-1951, oud 72 jaar, dr. van Peter Claassen en Anna Maria Cup « Maashees en Overloon 20-4-1856].

GHS Beesel, BS-13/219. In de huwelijksbijlagen (verfiming 722/901 e.v., herhaald 794/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring aangaan de de afkondiging te Venray.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Henricus Maria Alphonsus Thijssen, geb. Beesel 2-10-1915, overl. Tegelen 27-4-2014. Tr. Beesel 19-9-1941 met Theodora Catharina Jansen.

 

7 oktober 1911

VENLO / REUVER - “Door den directeur-generaal der Staatsspoorwegen werd eene loffelijke melding toegekend aan den machinist 1e kl. F.H. Hugens te Venlo, wegens betoonde oplettendheid, aan den portier A.F. Gallé te Venlo en den arbeider telegrafist A. Suikerbuijk te Reuver, wegens betoonde eerlijkheid.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 7-10-1911.

 

9 oktober 1911

BELFELD - Gehuwd: Johannes Vervoort [geb. Kessel 30-10-1881, overl. Belfeld 28-1-1964, oud 82 jaar, zn. van Leonard Vervoort, landbouwer, en Clara Seegers, landbouwster « Kessel 9-4-1880] en Gertrudis Hubertina Killaars [geb. Beesel 5-10-1885, overl. Tegelen 22-10-1960, dr. van Wilhelmus Killaars, landbouwer, en Anna Maria Catharina Houwers, landbouwster].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Catharina Vervoort, geb. Belfeld 25-6-1912.

2.       Wilhelmus Hubertus Vervoort, geb. Belfeld 11-8-1913.

3.       Clara Maria Vervoort, geb. Belfeld 12-8-1914.

4.       Leonardus Vervoort, geb. Belfeld 23-11-1915. Tr. Belfeld 28-5-1942 met Helena Boots.

5.       Ida Vervoort, geb. Belfeld 1-3-1917, overl. ald. 6-12-1917, oud 9 maanden.

 

vrijdag 13 oktober 1911

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Hubertus Roussen [geb. Grathem 24-7-1877, knecht te Breyell (D) 1911, landbouwer 1911, overl. Beeesel 3-6-1962, oud 84 jaar, zn. van Mathijs Hubertus Roussen en Anna Maria Aldegonda Hermans « Grathem 8-10-1873] en Petronella Hubertina Spee [geb. Beesel 29-8-1882, overl. Tegelen (maar wonend te Beesel) 4-5-1945, oud 62 jaar, dr. van Petrus Hubertus Spee en Catharina Peeters « 2-4-1880].

GenLias, 2005; GHS Beesel, BS-13/221. In de huwelijksbijlagen (verfliming 716/901 e.v., herhaald 797/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Catharina Peeters; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom na loting niet is opgeroepen en definitief is vrijgesteld; attest van onvermogen van de bruid; verklaring van de burgemeester van Breyell (D) dat de aldaar wonende knecht Jacob Roussen daar geen vermogen bezit.

Uit dit huwelijk:

1.       Matthias Hubertus Roussen, geb. Boisheim (D) 3-5-1914, overl. Venlo 20-4-1982. Tr. Belfeld 19-10-1945 met Agnes Maria Geraads.

2.       Gertrudis Catharina Roussen, geb. Beesel 27-4-1918, overl. Roermond 22-2-2002. Tr. Beesel 11-7-1941 met Jacobus Joannes Smolenaars.

3.       Helena Hubertina Roussen, geb. Beesel 1-1-1922, overl. ald. 21-7-1923, oud 1 jaar.

 

vrijdag 13 oktober 1911

BEESEL - Gehuwd: Simon Franssen [geb. Beesel 16-3-1863, landbouwer, overl. ald. 18-3-1838, oud 75 jaar, zn. van Conrardus Franssen en Margaretha Peeters; wedn. van Anna Catharina Beurskens, geh. Beesel 24-5-1907, overl. ald. 11-7-1910] en Arnoldina Stroucken [geb. Beesel 29-9-1872, overl. Venray 29-10-1922, oud 50 jaar, dr. van Josephus Stroucken en Anna Catharina Muurmans].

GHS Beesel, BS-13/223; WieWasWie, 2021. In de huwelijksbijlagen (verfilming 713/901 e.v., herhaald 805/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid en het overlijden van Simon’s eerste echtgenote.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Anna Catharina Margaretha Franssen, geb. Beesel 11-7-1912. Tr. Beesel 11-12-1942 met Joseph Mennen.

2.       Hendrikus Conrardus Hubertus Franssen, geb. Beesel 10-9-1914.

 

vrijdag 13 oktober 1911

THORN - Gehuwd: Ludovicus Hendrikus Hubertus Thijssen [geb. Beesel 11-5-1884, arbeider 1911, overl. ald. 31-10-1925, oud 41 jaar, zn. van Jacobus Thijssen, herbergier, en Cornelia Linssen « 19-1-1874] en Maria Elisabeth Hubertina Rous [geb. Thorn 8-3-1886, overl. Beesel 26-11-1955, oud 69 jaar, dr. van Joseph Hubert Rous, tuinier, en Hendrina Colen « Thorn 13-4-1874].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.       Maria Hubertina Thijssen, geb. Thorn 14-8-1908, erkend door Ludovikus Hendrikus Hubertus Thijssen bij huwelijk. Tr. Beesel 28-7-1933 met Hendrik Peter Hubertus Janssen.

2.       Maria Catharina Hubertina Thijssen, geb. Swalmen 23-8-1912, overl. Thorn 2-12-1912, oud 3 maanden.

3.       Cornelia Maria Hubertina Thijssen, geb. Swalmen 21-9-1913. Tr. Swalmen 12-9-1938 met Hendrik Geraedts.

4.       Theodorus Hubertus Jacobus Thijssen, geb. Beesel 27-2-1915. Tr. Swalmen 28-6-1947 mt Elisabeth Bloks.

5.       Anna Maria Thijssen, geb. Beesel 12-1-1917, overl. ald. 28-10-1939, oud 22 jaar. Tr. Beesel 5-11-1937 met Hendrikus Hubertus Rutjens.

6.       Hendrikus Johannes Hubertus Thijssen, geb. Beesel 25-3-1918. Tr. Beesel 13-2-1942 met Elisabeth Lamberta Timmermans.

7.       Johannes Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 7-8-1919, ongehuwd overl. Belfeld 9-8-1946, oud 27 jaar.

8.       Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 14-2-1921.

9.       Catharina Elisabeth Joanna Hubertina Thijssen, geb. Beesel 14-2-1921. Tr. Beesel 3-7-1942 met Peter Johannes Simons.

10.     Henriette Antonia Thijssen, geb. Beesel 27-4-1922, overl. ald. 30-7-1923, oud 1 jaar.

11.     Joseph Joannes Hubertus Thijssen, geb. Beesel 27-9-1925.

12.     Ludovikus Hendrikus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 7-5-1924.

 

16 oktober 1911

BELFELD - Gehuwd: Theodorus Janssen [geb. Maasbree 7-4-1884, wagenmaker 1911, spoorwegbeambte 1937, zn. van Jacob Janssen en Wilhelmina Slijpen « Venlo 14-4-1861] en Leonora Maria Emans [geb. Maasbree 18-12-1883, overl. Venlo 12-12-1950, oud 66 jaar, dr. van Petrus Hubertus Emans, gemeenteveldwachter, en Wilhelmina Peeters « 26-1-1883].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Joseph Wilhelm Janssen, geb. Blerick 14-7-1912, machinebankwerker. Tr. Maasbree 16-9-1937 met Catharina Henrietta Overduijn.

2.       Petrus Hendrikus Janssen, geb. Blerick 2-8-1914. Tr. Venlo 14-7-1941 met Anna Cornelia Antonia Nozeman.

 

18 oktober 1911

SWALMEN – “Op het station Swalmen is de arbeider B. tusschen de buffers bekneld geraakt, met het gevolg, dat zijn rechterarm verbrijzeld, en de linkerarm gebroken werd. R. is naar het ziekenhuis te Roermond overgebracht.”

Nieuwe Veendammer Courant d.d. 18-10-1911.

 

20 oktober 1911

MAASBREE - Gehuwd: Joannes Hubertus Bongers [geb. Beesel 16-10-1879, landbouwer, overl. Venlo 13-10-1963, zn. van Lambert Willem Bongers en Hendrina Hubertina Claessen] en Louisa Hubertina Lenders [geb. Blerick 24-5-1875, overl. Venlo 2-3-1941, dr. van Jan Lenders en Maria Lenders, beiden gehuwd Maasbree 21-10-1863].

Wiewaswie, 2021.

 

20 oktober 1911

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Sampers [geb. Linne 19-4-1876, zn. van Andreas Hubertus Sampers en Maria Catharina Adams; wedn. van Petronella Hubertina Alers, overl. Swalmen 8-4-1911] en Windelina Hubertina Sillen [geb. Swalmen 24-9-1881, dr. van Tilmanus Sillen en Helena Coenen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Hubertina Sampers, geb. Swalmen 24-12-1912. Tr. Swalmen 24-6-1938 met Gerardus Jacobus Antonius Hendrix.

2.       Jacobus Hubertus Sampers, geb. Swalmen 31-8-1914.

3.       Cecilia Sampers, geb. Swalmen 6-2-1917.

 

dinsdag 24 oktober 1911

ROERMOND - Gehuwd: Franciscus Gerardus Zelis [geb. Maastricht, zn. van Pieter Mathijs Zelis en Maria Catharina Hubertina Bex; wedn. van Maria Catharina Bossers] en Maria Catharina Hubertina Quiten [geb. Roermond 21-7-1852, overl. ald. 4-1-1922, dr. van Jacobus Hubertus Quiten en Maria Elisabeth Hubertina Platzbeecker].

GenLias, 2004.

 

maandag 30 oktober 1911

BEESEL-RIJKEL - Verkoop van huis met stal en schuur en 12 percelen bouwland, hooiland en hakhout in Riekel onder Beesel op verzoek van Joh. Niessen.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 14-10-1911; notaris Vogels te Reuver.

 

7 november 1911

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Thomassen [geb. Swalmen 30-1-1882, bloempottenfabrikant 1943, overl. ald. 7-10-1961, oud 79 jaar, zn. van Petrus Paulus Thomassen en Anna Petronella Hubertina Vallen « 11-5-1866] en Johanna Maria Catharina Hendrikx [Hendriks, geb. Belfeld 2-1-1889, overl. Roermond 11-7-1942, oud 53 jaar, dr. van Johannes Lambertus Hendrikx en Maria Anna Gertrudis Naus « 11-1-1879].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Lambertus Antonius Petrus Marie Thomassen. geb. Swalmen 8-9-1912. Tr. Roermond 25-1-1940 met Helena Josephina Jacoba Hubertina Brouns.

2.       Anna Gertruda Wilhelmina Thomassen, geb. Swalmen 20-11-1913. Tr. Swalmen 14-7-1943 met Jozef Jan Emiel Dehue.

3.       Peter Paulus Thomassen, geb. Swalmen 10-6-1915, ongehuwd overl. Venray 16-7-1943, oud 28 jaar.

4.       Joseph Marie Thomassen, geb. Swalmen 5-2-1917. Tr. Swalmen 4-9-1945 met Helena Maria Josephina Kurvers.

5.       Johannes Joseph Thomassen, geb. Swalmen 21-4-1918, overl. ald. 18-12-1918, oud 8 maanden.

6.       levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 24-5-1925.

7.       Leonie Wilhelmine Thomassen, geb. Swalmen …, overl. ald. 10-7-1934, oud 3 jaar.

 

8 november 1911

HELMOND - “Wegens een defect aan de machine tusschen Reuver en Swalmen arriveerde zondagavond de sneltrein Maastricht-Amsterdam, die alhier gewoonlijk om 8.15 aankomt, eerst om half 11. Daar een groot aantal onzer stadsgenoten met dezen trein moesten meekomen, verwekte deze buitengewoon lang vertraging in vele huisgezinnen nogal onrust.”

De Zuid-Willemsvaart d.d. 8 november 1911.

 

14 november 1911

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Johann Mathias Rijvers [geb. Belfeld 5-2-1875, zn. van Hendrik Rijvers en Anna Maria Joosten « 14-11-1860] en Maria Helena Verleysdonk [geb. Dülken (D) 31-1-1877].

Thoer.net, 2022.

 

20 november 1911

HAELEN - Gehuwd: Gerardus Hubertus Eggels [geb. Swalmen 21-10-1877, landbouwer 1911, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 29-7-1940, oud 62 jaar, zn. van Joannes Hubertus Eggels en Christina Berdina van Helden « 8-4-1872] en Anna Catharina Tulkens [geb. Haelen 3-2-1886, overl. Roermond 4-8-1951, oud 65 jaar, dr. van Mathijs Hubertus Tulkens en Elisabeth Schreurs « Haelen 24-4-1876].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind, geb./overl. Haelen 17-8-1912.

2.       Josephina Berdina Elisabeth Eggels, geb. Maasniel 27-2-1913. Tr. Beesel 26-3-1937 met Frans Josef Engelen.

3.       Elisabeth Maria Hubertina Eggels, geb. Beesel 9-6-1915, overl. ald. 6-6-1927, oud 12 jaar.

3.       Berdina Maria Gertrudis (Dina) Eggels, geb. Beesel 25-10-1916, overl. Roermond 20-9-1995. Tr. Roermond 20-4-1937 met Johannes Jacobus Hubertus Bremmers.

5.       Maria Christina Gertruda Eggels, geb. Beesel 20-1-1918,overl. ald. 24-1-1918, oud 4 dagen.

6.       Maria Elisabeth Eggels, geb. Beesel 10-4-1919, overl. Roermond 29-12-1998. Tr. …1942 met Nic Diederen.

7.       Joannes Mathias Hubertus Eggels, geb. Beesel 25-6-1920.

8.       Wilhelmus Joannes Hubertus Eggels, geb. Beesel 27-2-1922, overl. Roermond 18-8-2013. Tr. 1) … met Jo van Heugten; 2) … 1942 met Mia Katzenbauer,

9.       Elisabeth Catharina Gerardina Eggels, geb. Beesel 14-10-1927.

10.     Mathias Jozef Gerard Eggels, geb. Beesel 16-9-1931, overl. ald. 29-2-1932, oud 5 maanden.

Voor brand bij de boerderij van Eggels te Bussereind zie 7-8-1933.

 

23 november 1911

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Johann Hubert Schmetz [geb. Lobberich (D) 13-7-1886] en Anna Hubertina Willems [geb. Swalmen 2-9-1884, dr. van Daniel Willems en Helena Ramakers « 3-1-1880].

Thoer.net, 2022.

 

28 november 1911

BEESEL - Na een periode van stilstand kan de oude klok van Beesel haar taak weer hervatten. Spil en draaitoestel van de zware klok waren versleten, zodat de kleine 'klimp' het werk enkele jaren alleen heeft moeten doen. In 1911 leverde de firma Petit & Fritze uit Aarle-Rixtel nieuwe onderdelen, die door smid P. Bongaerts en schrijnwerker Clement Geurts uit Beesel gemonteerd werden.

Verzameling Frans Peeters, Beesel; zonder bronvermelding.

 

30 november 1911

BELFELD - “Tot voorzitter van het burgerlijk armbestuur alhier is benoemd de weleerw. heer J. Hermans, pastoor en tot secretaris de heer J.H. Rijs.”

          “De fabrieksarbeider J. Simons, die verleden zaterdag in de fabriek der N.V. Ned. Grèsbuizen-Industrie bezig was met het uitzetten van buizen, waarbij hem een groote buis op en voet viel, liep zoodanig inwendige kneuzingen opdat geneeskundige hulp moest worden ontboden.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 30-11-1911.

 

30 december 1911

BELFELD - Onder zand bedolven.

“Donderdagmiddag geraakten bij Belfeld (Limb.) aan de Duitsche grens op twee uur afstand van Venlo 6 kleigravers onder afzakkend zand. Drie heeft men nog kunnen redden, de anderen, jongens van 18 tot 29 jaar, zijn omgekomen.”

De Maasbode d.d. 30-12-1911.

 

30 december 1911

BELFELD - Onder de klei bedolven.

“Te Belfeld (Limb.) waren donderdag namiddag P. Lankes, oud 17 jaar, W. Verdonk, oud 15 jaar en J. Kessels, oud 16 jaar, bezig met het uitdelven van klei aan den Kleiberg. Er ontstond plotseling een aardverschuiving; alle drie geraakten onder de aarde en werden later levenloos van onder de aardmassa uitgehaald.”

Zutphense Courant d.d. 30-12-1911.

 

1912

5 januari 1912

þ BEESEL - Gehuwd: Jacobus Franssen [geb. Beesel 8-8-1885, fabrieksarbeider 1912, overl. ald. 16-5-1968, oud 82 jaar, zn. van Petrus Franssen en Elisabeth Hubertina Beurskens « 2-4-1880] en Gertrudis Hubertina Franssen [geb. Beesel 5-12-1887, overl. ald. 23-8-1919, oud 31 jaar, dr. van Bernardus Franssen en Ida Houwers « 5-4-1872].

GHS Beesel, BS-13/322. In de huwelijksbijlagen (verfilming 810/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Petrus Franssen, Beesel 20-3-1909; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 2-6-1905 is ingelijfd en nog dienende is; attest van onvermogen van de bruidegom.

Uit dit huwelijk:

1.       Bernardus Jacobus Lambertus (Ben) Franssen, geb. Beesel 3-1-1913, ongehuwd overl. Venlo 19-5-1981.

2.       Ida Maria Franssen, geb. Beesel 15-1-1914, ongehuwd overl. ald. 30-12-1937, oud 23 jaar.

3.       Gerardus Lambertus Franssen, geb. Beesel 2-8-1915, overl. ald. 10-8-1915, oud 8 dagen.

4.       Petronella Hubertina Franssen, geb. Beesel 30-9-1916, overl. ald. 21-1-1917, oud 3 maanden.

5.       Wilhelmus Hubertus (Wiel) Franssen, geb. Offenbeek gem. Beesel 29-5-1918, ongehuwd overl. ald. 9-5-1981.

6.       Hubertina Anna Franssen, geb. Beesel 19-8-1919, overl. ald. 25-9-1919, oud 1 maand.

De vrijgezelle broers Ben en Wiel bleven in het ouderlijk huis in de Kievit wonen. Buurtbewoners kenden ze vooral als ‘Ben van Pogkes’ en ‘Wiel van Pogkes’, mogelijk een verbastering van ‘pochhans’.

 

29 januari 1912

BEESEL - Geboren: Hubertus Gerardus Bos, buitenechtelijke zn. van Maria Bos.

GHS Beesel, BS-13/266.

 

2 februari 1912

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Geraedts [geb. Maasniel 20-2-1886, fabrieksarbeider 1912, zn. van Franciscus Hubertus Geraedts en Wilhelmina Hubertina Verboeket « Maasniel 7-10-1882] en Petronella Hubertina Beurskens [geb. Beesel 1-3-1885, overl. ald. 6-2-1953, oud 67 jaar, dr. van Christoffel Beurskens en Gertrudis Stroeks « 19-6-1874].

GHS Beesel, BS-13/324. In de huwelijksbijlagen (verfilming 815/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Wilhelmina Verboeket, Beesel 30-10-1905; idem van het overlijden van Gertrudis Stroeks, Beesel 25-7-1894; verklaring van de Nationale Militie dat de bruidegom op 6-3-1906 is ingelijfd en op 18-9-1907 uit dienst is ontslagen wegens lichaamsgebreken; attesten van onvermogen van de bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Christoffel Hubertus Geraedts, geb. Beesel 22-8-1912. Tr. Beesel 1-6-1934 met Johanna Jacoba Catharina Rooskens.

2.       Gertruida Wilhelmina Lamberta Geraedts, geb. Beesel 16-2-1914.

3.       Franciscus Hubertus Geraedts, geb. Beesel 6-1-1918.

 

maandag 5 februari 1912

BELFELD - Openbare verkoop, in de herberg van de wed. Bos te Belfeld op verzoek van dhr. Thomassen-Stieger, van “gebouw, vroeger fabriek, gemakkelijk te verbouwen tot woning, met terrein aan den Rijksweg bij het dorp, A 1582”, alsmede bouwland en weiland in Dooi, Huisakker, Nieuwerfveld, Hoverhei, Elshout en Berg.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 27-1-1912. Voor verkoper zie 9-4-1891.

 

12 februari 1912

BREYELL (D) - Gehuwd: Gerardus Hubertus Slabbers [geb. Beesel 16-9-1884, zn. van Godefridus Slabbers en Petronella Janssen « 9-4-1880] en Maria Katharina Stevens [geb. Breyell 30-6-1881].

Thoer.net, 2022.

 

17 februari 1912

REUVER - “Tot schatter voor de huurwaarde der personeele belasting voor 1912 is benoemd de kommies bij rijksbelasting L. van Drimmelen alhier.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 17-2-1912; voor gelijke benoeming zie 13-3-1913.

 

17 februari 1912

VENLO - Gehuwd: Martinus Hendricus Schrijver [geb. Haarlem 2-1-1882, overl. Venlo 22-3-1928, oud 46 jaar, zn. van Martinus Paulus Schrijver, zaakwaarnemer 1882, en Maria Wijnanda Koehorst « Haarlem 29-6-1881] en Maria Hubertina op ’t Roodt [geb. Swalmen 11-9-1880, overl. Venlo 23-4-1952, oud 71 jaar, dr. van Michiel Hubertus op ’t Roodt en Elisabeth van Helden « 16-6-1877].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Michiel Jozef Paul Marie Schrijver, geb. Venlo 1-1-1913.

2.       Wijnanda Anna Maria Elisabeth Schrijver, geb. Venlo 4-5-1914, overl. ald. 6-5-1914, oud 1 maand.

3.       Wijnanda Maria Elisabeth Schrijver, geb. Venlo 5-12-1915. Tr. Venlo 6-1-1942 met Cornelis Nicolaas van Moorselaar.

 

21 februari 1912

BEESEL - “Gisterenmorgen is door den voerman H. alhier onder een wilgenstruik het lijk gevonden van de 25-jarige Hub. Bongaerts uit Riekel.

Den vorigen avond tegen acht uur, terwijl H. overvoer, meende hij hoogerop langs den oever angstgeschrei te hooren. Aan den overkant was hetzelfde, alsook geplons in het water opgemerkt. Bij de terugvaart vernam men lager af nog eenig geluid, doch door de duisternis en den opkomenden wind was alle zoeken en dreggen te vergeefs.

Men vermoedt dat de verongelukte, eene 'arm van geest' verdoold en door de duisternis misleid te water is geraakt.”

De Nieuwe Koerier, 21-2-1912 pag. 2.

 

21 februari 1912

BEESEL - Verdrinking.
“Gistermorgen werd nabij oud Dorp uit de Maas opgevischt het lijk van de 25-jarige Hub. B. uit het gehucht Rijkel. De verdronkene, die niet geheel wel bij hoofd was, en daarbij nog bijziende, had eergisterenavond de ouderlijke woning heimelijk verlaten, en schijnt daarbij, door de duisternis misleid, te water te zijn geraakt. Den geheelen nacht werd door de familie en buren gezocht. Men kan zich de smart der ouders, die op zulke manier hun kind verloren, beter voorstellen dan beschrijven.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 21-2-1912. Betreft Hubertina Catharina Bongaerts, dr. van Johannes Bongaerts en Maria Catharina Verheijen.

 

16 maart 1912

SWALMEN - “Historische costumes. Voor het verhuren van costumes aan tooneelvereenigingen beveelt zich beleefd aan, H. Custers, Swalmen. Vertegenwoordiger der firma H. Wimmers, voorheen Em. Voss, Crefeld.”

Limburger Koerier d.d. 16-3-1912. Deze advertientie werd enkele jaren geplaatst. Zie 28-1-1916 voor een nieuwe tekst.

 

26 maart 1912

REUVER - “Te huur, een huis met veranda, groenten- en bloementuin, gelegen aan de Markt te Reuver. Ook geschikt voor bedrijf.

Adres Lambert van der Velden, Reuver.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 26-3-1912; betreft voormalig gemeentehuis.

 

28 maart 1912

BEESEL - Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door de minister van Waterstaat aan de gemeente, voor het verlagen van de bestaande rioleringsbuis onder de spoorweg Maastricht-Venlo nabij km 58.625 en het maken van een gemetselde put aan die buisleiding.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1634; 1 omslag.

 

12 april 1912

MAASBREE - Gehuwd: Joannes Theodorus Wilhelmus Heggers [geb. Belfeld 17-7-1881, overl. Tegelen 6-12-1966, oud 85 jaar, zn. van Peter Mathijs Heggers en Maria Gertrudis Rijks « 7-6-1869] en Wilhelmina Maria Thijssen [geb. Maasbree 5-9-1885, overl. Venray 5-2-1968, oud 82 jaar dr. van Mathijs Thijssen en Gertrudis Joosten « Maasbree 29-4-1881].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Mathijs Heggers, geb. Belfeld 15-3-1913. Tr. Tegelen 16-5-1944 met Josephina Maria van Leipsig.

2.       Peter Hubertus Heggers, geb. Belfeld 27-1-1915, overl. ald. 22-2-1916, oud 1 jaar.

3.       Maria Gertruda Heggers, geb. Belfeld 13-12-1915, overl. ald. 2-1-1916, oud 2 weken.

4.       Peter Paulus Hubertus Heggers, geb. Belfeld 10-3-1917.

5.       Theodorus Heggers, geb. Belfeld 5-5-1918.

6.       Maria Gertrudis Heggers, geb. Belfeld …, overl. ald. 24-7-1920, oud 8 maanden.

7.       Gerlacus Heggers, geb. Belfeld …, overl. ald. 2-11-1923, oud 3 weken.

 

12 april 1912

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Geraets [geb. Beesel 2-11-1888, arbeider 1912, overl. ald. 18-1-1973, zn. van Joannes Geraets {overl. te Homberg, Kreis Moers D 6-12-1894} en Hubertina Willemsen] en Anna Catharina op 't Roodt [geb. Kessel 30-7-1887, overl. Beesel 7-4-1963, oud 75 jaar, dr. van Gerard op 't Roodt en Petronella Engels].

GHS Beesel, BS-13/326. In de huwelijksbijlagen (verfilming 822/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring van de burgemeester van Kaldenkirchen (D), dat Anna Catharina op het Roodt, dienstmaagd aldaar, daar geen vermogen bezit; overlijdensakte van Johann Gerhard; attest van onvermogen van de bruidegom.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Hubertina Geraets, geb. Beesel 23-10-1912, overl. ald. 9-10-1913, oud 11 maanden.

2.       Hubertina Petronella (Tina) Geraets, geb. Beesel 29-12-1913, overl. Roermond 3-10-1997.

3.       Joannes Hendrikus Geraets, geb. Beesel 19-4-1915, overl. Reuver 23-9-1982. Tr. … met Elisabeth Maria Gertrudis van Neer.

4.       Maria Christina (Marie) Geraets, geb. Beesel 7-4-1917, overl. Helden-Panningen 24-6-2013. Tr. … met Lowie Giesbertz.

5.       Gerardus Joannes Geraets, geb. Beesel 17-4-1918, overl. ald. 8-9-1918, oud 4 maanden.

6.       Jacobus Hubertus (Jac) Geraets, geb. Beesel 29-11-1919, overl. Venlo 10-8-1995. Tr. … met Jo Janssen.

7.       Peter Hubertus Geraets, geb. Beesel 16-11-1921, overl. ald. 30-7-1923, oud 1 jaar.

8.       Theodorus Hubertus (Thei) Geraets, geb. Beesel 30-1-1923, overl. ald. 23-6-1991. Tr. … met Bert Heijmann.

9.       Petronella Helena (Nelly) Geraets, geb. Beesel 19-10-1924, overl. Tegelen 20-1-2007. Tr. … met Frits Houwers.

10.     Wilhelmus Hubertus Geraets, geb. Beesel 4-11-1925, overl. Venlo 8-12-1983.

11.     Peter Joannes Geraets, geb. Beesel 19-11-1927.

Overlijdensakte van de vader van de bruidegom: “Homberg, am 7. December 1894. Auf Grund der Mittheilung des Vorstehers des Krankenhauses Sankt Johannesstift zu Homberg vom siebenten dieses Monats wird hiermit beurkundet dass der Ziegeler Johann Gerhard, verheiratet, 45 Jahre alt, katholischer Religion, wohnhaft zu Homberg, Sohn der Eheleute-Landwirth Mathias Gerhard und Petronella geborenen Lender zu Homberg im Krankenhaus Sankt Johannes-Stift am sechsten December des Jahres tausend achthundert neunzig und vier Abends um halb neun Uhr verstorben ist. Nähere Personalien sind nicht bekannt. Die Löschung des nebendenstehenden Druckformulars wird genehmigt.” Bron: huwelijksbijlagen.

P. Geraets was in 1930 koning bij de schutterij St. Georgius en St. Sebastianus.

 

15 april 1912

TEGELEN - Gehuwd: Hubertus Andreas Boots [geb. Tegelen 26-3-1882, voerman 1912, overl. ald. 19-4-1960, oud 78 jaar, zn. van Conrardus Boots en Maria Hubertina Beurskens « 10-5-1873] en Petronella Hubertina Franssen [geb. Beesel 24-12-1882, overl. Tegelen 19-12-1945, oud 62 jaar, dr. van Willem Franssen en Aldegonda Franssen « 12-5-1876].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Conrardus Wilhelmus Hubertus Boots, geb. Tegelen 6-2-1913.

2.       Aldegonda Maria Hubertina Gertruda Boots, geb. Tegelen 18-2-1914,

3.       Wilhelmus Conrardus Peters Hubertus Boots, geb. Tegelen 10-4-1916.

 

15 april 1912

BELFELD - Gehuwd: Johannes Hubertus Franciscus van der Hagen [geb. Tegelen 6-3-1886, fabrieksarbeider 1912, overl. ald. 27-12-1969, oud 83 jaar, zn. van Frans Jospeh van der Hagen, fabrieksopzichter 1912, en Johanna Gubbels « Tegelen 4-9-1882] en Margaretha Hubertina Wienforth [geb. Belfeld 23-11-1889, dienstbode 1912, overl. Venlo 11-2-1966, oud 76 jaar, dr. van Joseph Wienforth, timmerman, en Anna Catharina Rijvers « 3-5-1882].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Francisca Margaretha van der Hagen, geb. Belfeld 3-8-1912. Tr. Belfeld 18-9-1943 met Johan Casper Tosserams.

2.       Josephina Hendrika Catharina van der Hagen, geb. Belfeld 5-1-1914.

3.       Helena van der Hagen, geb. Belfeld 14-11-1916, overl. ald. 18-2-1918, oud 1 jaar.

 

16 april 1912

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Rosbender [geb. Swalmen 23-11-1880, overl. ald. 4-1-1961, zn. van Joachim Rosbender en Clara Elisabeth Hubertina Lammers; wedn. van Maria Catharina Geraedts, geh. Swalmen 28-5-1906, overl. ald. 8-6-1909] en Anna Maria Petronella Julicher [geb. Swalmen 1-4-1886, overl. Tegelen 6-6-1967, oud 81 jaar, dr. van Petrus Julicher en Hubertina Hendrina van Laer « 4-7-1883].

WieWasWie, 2021.

 

19 april 1912

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Timmermans [geb. Beesel 31-12-1885, fabrieksarbeider 1912, zn. van Joannes Timmermans en Anna Catharina Timmermans] en Catharina Hubertina Blomen [geb. Brüggen (D) 29-12-1889, overl. Beesel 12-2-1963, oud 73 jaar, dr. van Goswinus Blomen en Anna Catharina Peeters « 19-10-1883].

GHS Beesel, BS-13/328. In de huwelijksbijlagen (verfilming 827/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Lambertus Timmermans, geb. Beesel 12-9-1912.

2.       Anna Catharina Timmermans, geb. Beesel 5-9-1913. Tr. Beesel 6-4-1934 met Johannes Mathias Lambertus Bremmers.

3.       Maria Johanna Catharina Helena Timmermans, geb. Beesel 3-4-1915, overl. ald. 7-4-1917, oud 2 jaar.

4.       Catharina Helena Timmermans, geb. Beesel 6-4-1917. Tr. Swalmen 2-11-1942 met Peter Hubertus Wassenbergh.

5.       Peter Hubertus Timmermans, geb. Beesel 18-5-1918, ongehuwd overl. ald. 9-9-1938, oud 20 jaar.

6.       Jacoba Anna Catharina Timmermans, geb. Beesel 27-1-1920, ongehuwd overl. ald. 9-10-1943, oud 20 jaar.

7.       Goswinus Gerardus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 24-5-1921.

8.       Wilhelmina Catharina Hubertina Timmermans, geb. Beesel 5-7-1922, overl. ald. 14-6-1923, oud 11 maanden.

9.       Petronella Joanna Helena Timmermans, geb. Beesel 15-9-1923.

10.     Godefridus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 27-12-1924.

11.     Gerardus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 27-12-1924.

12.     Hubertus Peter Timmermans, geb. Beesel 5-4-1926.

13.     Aldegonda Maria Elisabeth Timmermans, geb. Beesel 11-12-1927.

14.     Wilhelmina Catharina Hubertina Timmermans, geb. Beesel 1-3-1929.

15.     Theodorus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 3-4-1930, overl. ald. 5-4-1930, oud 2 dagen.

16.     Theodorus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 9-5-1931.

17.     Jacobus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 8-3-1933.

 

20 april 1912

BELFELD - “Naar wij vernemen, hebben de van gemeentewege verrichtte verdere boringen naar klei in de Vosdellen een zeer ongunstig verloop gehad.

-         Aanstaanden zondag den 21 dezer, des nam. te 7 uur, zal er in de zaal van mej. Stevens een weldadigheidsconcert gegeven worden ten bate der nieuw te bouwen kerk. Als hoofdnummer van het programma zal worden opgevoerd ‘Brancomir’, tooneelspel in 4 bedrijven. Ongetwijfeld zal het aan belangstelling voor dit schoone doel niet ontbreken.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 20-4-1912.

 

20 april 1912

REUVER - “In de vergadering onzer werklieden-vereeniging van j.l. zondag werd door den weleerw. heer pastoor Vrancken verslag uitgebracht namens de commissie die de boeken over 1911 had na te zien. Aan het verslag werden eenige beschouwingen toegevoegd, over het nut en het voordeel dat de vereeniging mede brengt. Het mandaat der commissie werd met een jaar verlengd. Bij de rondvraag kwam ter sprake de verkoop der Emmabloem op maandag 22 april. De opbrengst, bijna geheel voor Reuver zelf, dient voor bestrijding der tuberculose. Met aandrang werden daarom de leden aangespoord de verkoopsters niet voorbij te zenden als zij haar bloempjes aanbieden.

-         Een dezer dagen had de werkman Kuipers alhier met hout laden het ongeluk een rib te breken doordat een boom terug viel en tegen zijn lichaam terecht kwam, zoodat hij zich onder geneeskundige behandeling heeft gesteld.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 20-4-1912.

 

20 april 1912

KESSEL - “Door het vervallen van den postwagendienst ondervindt men hier groote vertraging met het verzenden naar en van Station Reuver doordat dit met tijdverlies en groote onkosten gepaard gaat. Indien men geruchten mag gelooven, dan zal binnen de drie jaren een aanvang gemaakt worden met een kolenmijn waardoor dan een stoomtram Venlo-Baarlo-Kessel-Neer-Haelen-Roermond niet zal uitblijven. Voorwaar een goede toekomst in ’t zicht. (Als men geruchten gelooven mag? Red.)”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 20-4-1912.

 

22 april 1912

BELFELD - Gehuwd: Felix Mathias Martens [geb. Arcen en Velden 20-8-1884, brievengaarder 1912, overl. Belfeld 22-10-1950, oud 66 jaar, zn. van Petrus Martens, landbouwer, en Petronella Groetelaars « Arcen en Velden 11-4-1877] en Maria Hubertina Wijnen [geb. Belfeld 22-1-1887, dienstbode 1912, overl. ald. 3-12-1966, oud 79 jaar, dr. van Gerardus Hubertus Wijnen en Wilhelmina Jacobs].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Anna Petronella Martens, geb. Belfeld 2-2-1913. Tr. Belfeld 11-8-1938 met Theodorus Hubertus van den Heuvel.

2.       Petronella Maria Jacoba Martens, geb. Belfeld 3-3-1914, overl. Tegelen 17-1-1966. Tr. Belfeld 11-8-1938 met Johannes Antoon Simons.

3.       Peter Hendricus Wilhelmus Martens, geb. Belfeld 18-12-1915.

4.       Irma Louisa Pierre Martens, geb. Belfeld 23-10-1917, overl. ald. 10-12-1918, oud 1 jaar.

5.       Henriette Johanna Martens, geb. Belfeld … ca. 1920, overl. Tegelen (maar wonend te Belfeld) 10-2-1946, oud 26 jaar. Tr. Belfeld 25-6-1942 met Wilhelmus Johannes Jacobus Jacobs.

 

23 april 1912

ROERMOND - Gehuwd: Alphonsus Josephus Hubertus Leonardus Ramakers [geb. Swalmen 18-9-1887, slager 1912, overl. Roermond 14-6-1958, oud 70 jaar, zn. van Christoffel Hubertus Ramakers, graanfabrikant, en Wilhelmina Tobben] en Maria Helena Smeets [geb. Echt, dr. van Wilhelmus Hubertus Smeets, landbouwer, en Maria Catharina Heijnen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Catharina Albertina Ramakers, geb. Roermond 30-1-1913. Tr. Harelbeke (B) 14-6-1937 met G.J.H.J. Grymonprez.

2.       Wilhelmina Maria Elisabeth Ramakers, geb. Roermond 19-11-1914.

3.       Henricus Hubertus Ramakers, geb. Roermond 7-11-1916.

 

26 april 1912

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Cruijsberg [geb. Beesel 3-2-1886, landbouwer 1912, overl. ald. 23-8-1928, oud 42 jaar, zn. van Joannes Cruijsberg, landbouwer, en Hendrina Hubertina Schaeken « 19-12-1879] en Ida Hubertina Schouren [geb. Beesel 25-10-1890, voor haar huwelijk wonend te Maasniel, dr. van Leonard Schouren, metselaar, en Anna Maria Geerlings « 2-5-1884].

GHS Beesel, BS-13/330. In de huwelijksbijlagen (verfilming 832/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Hendrona Hubertina Schaeken, Beesel 11-2-1892; verklaring dat de afkondiging te Maasniel heeft plaatsgehad; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hubertus Cruijsberg, geb. Beesel 4-1-1913. Tr. Beesel 26-6-1942 met Elisabeth Aldegonda Hubertina Smeets.

2.       Anna Maria Cruijsberg, geb. Beesel 30-3-1915. Tr. Beesel 26-4-1946 met Peter Hubertus Janssen.

3.       Godefridus Hubertus Cruijsberg, geb. Beesel 12-4-1917, overl. Tegelen 14-2-1957. Tr. … met Johanna Maria Janssen.

4.       Maria Cruijsberg, geb. Beesel 24-3-1919.

5.       Peter Hubertus Cruijsberg, geb. Beesel 28-12-1920.

6.       Andrina Maria Cruijsberg, geb. Beesel 7-5-1926.

 

26 april 1912

þ SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Knops [geb. Swalmen 5-6-1855, overl. ald. 22-9-1930, oud 75 jaar, zn. van Wilhelmus Knops en Catharina Wulms « 21-4-1852] en Aldegonda Geurts [geb. Maasniel 6-10-1861, overl. Swalmen 26-8-1928, oud 66 jaar, dr. van Albertus Geurts en Johanna Helena Cuipers « 21-5-1852; wed. van Thomas Willems, geh. Maasniel 3-6-1889, overl. Swalmen 31-12-1910].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

2 mei 1912

KESSEL - Gehuwd: Pieter Andreas Peeters [geb. Kessel, zn. van Jacob Peeters en Antonetta Timmermans] en Allegonda Maria Huberta Peeters [geb. Kessel 2-2-1883, overl. Beesel 19-1-1922, oud 38 jaar, dr. van Bernard Peeters en Maria Hoebos « 27-4-1874].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Antonetta Maria Petronella Peeters, geb. Kessel 4-7-1913.

2.       Bernardus Jacobus Petrus Peeters, geb. Kessel 2-12-1914, overl. Beesel 16-1-1922, oud 7 jaar.

3.       Jacobus Hendrikus Peeters, geb. Grubbenvorst 6-2-1917.

4.       Peter Cornelis Peeters, geb. Beesel 21-11-1921 (BS-15/467).

 

3 mei 1912

REUVER - Gouden bruiloft.

“Maandag vierden de echtelieden Albert Dewinde hun gouden bruiloft. De dorpsgenoten hadden zich niet onbetuigd gelaten. De met groen en bloemen versierde woning, een paar fraaie eerebogen in het gehucht waar de feestelingen wonen, de vlaggen aan bijna alle huizen van het dorp stemden tot feestvreugde. De feestviering begon met een plechtige Hoogmis, bijgewoond door de jubilarissen met tal van familieleden, buren enz. en eindigde met een serenade door de Harmonie, Mannenkoor, de gymnastiekvereeniging ‘Hercules’ en een groote schare belangstellenden, terwijl de jubilarissen den geheelen dag talrijke gelukwenschen ontvingen van autoriteiten en vrienden.”

Limburger Koerier d.d. 3-5-1912.

 

3 mei 1912

MAASBREE - Gehuwd: Cornelis Hubertus Geurts [geb. Belfeld 14-2-1877, zn. van Jan Hubertus Geurts en Maria Elisabeth Boots] en Anna Wilhelmina Hubertina Driessen [geb. Baarlo 18-4-1888, overl. Tegelen 17-9-1951, dr. van Jacobus Driessen en Petronella van der Steen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Paulus Hubertus Geurts, geb. Belfeld 20-5-1913. Tr. Belfeld 4-9-1941 met Josephine Mommers.

2.       Jacobus Hubertus Geurts, geb. Belfeld 3-8-1914.

3.       Cornelis Johannes Hubertus Geurts, geb. Belfeld 25-7-1917.

 

3 mei 1912

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Hendrikus Hubertus Beurskens [geb. Beesel 24-1-1881, landbouwer 1912, zn. van Petrus Hubertus Beurskens en Maria Louisa Berden] en Anna Margaretha Hubertina Bongers [geb. Beesel 3-8-1876, dr. van Lambertus Wilhelmus Bongers en Hendrina Hubertina Claessen].

GHS Beesel, BS-13/332. In de huwelijksbijlagen (verfilming 837/901 e.v.) alleen uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid.

Zie ook het huwelijk Bongers-Beurskens op dezelfde dag. Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

3 mei 1912

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Hubertus Bongers [geb. Beesel 13-2-1882, landbouwer, zn. van Lambert Willem Bongers en Hendrina Hubertina Claessen] en Angelina Huberta Beurskens [geb. Beesel 17-2-1885, dr. van Peter Hubertus Beurskens en Maria Louisa Berden].

GHS Beesel, BS-13/334. In de huwelijksbijlagen (verfilming 839/9-1 e.v.) alleen uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid.

Zie ook het huwelijk Beurskens-Bongers op dezelfde dag.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Louisa Antonia Hubertina Bongers, geb. Beesel 3-4-1913.

2.       Petrus Hubertus Antonius Bongers, geb. Beesel 29-6-1914, overl. ald. 19-2-1915, oud 7 maanden.

3.       Petrus Hubertus Antonius Bongers, geb. Beesel 18-9-1915, overl. ald. 27-10-1915, oud 1 maand.

4.       Johannes Petrus Lambertus Bongers, geb. Beesel 22-8-1917.

5.       Peter Johannes Hubertus Bongers, geb. Beesel 7-12-1918.

6.       Peter Joannes Antonius Bongers, geb. Beesel 2-10-1920.

7.       Henrietta Anna Maria Bongers, geb. Beesel 28-7-1926.

 

6 mei 1912

BELFELD - Gehuwd: Paulus Deenen [geb. Velden 17-3-1884, zn. van Gerardus Deenen, landbouwer, en Agnes Geurts « Arcen en Velden 16-6-1870] en Maria Hubertina Thissen [geb. Belfeld 24-12-1887, overl. ald. 20-6-1950, oud 62 jaar, dr. van Peter Hubert Thissen en Wilhelmina Korsten, landbouwers « 16-5-1881].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Agnes Deenen, geb. Belfeld 13-4-1913. Tr. Belfeld 22-9-1938 met Franciscus Gerardus Theodorus Gitmans.

2.       Johanna Hubertina Deenen, geb. Belfeld 10-1-1915. Tr. Belfeld 17-4-1941 met Willem Frederik Sassen.

3.       Agnes Henrietta Deenen, geb. Grubbenvorst 20-3-1916. Tr. Belfeld 6-7-1945 met Wilhelmus Benedictus Hubertus Janssen.

 

6 mei 1912

BELFELD - Gehuwd: Gerard Wanten [Gerardus, geb. Maasbree 9-11-1887, metselaar 1912, overl. Tegelen 14-2-1967, oud 79 jaar, zn. van Gerard Wanten en Cunigonda Verstegen « Maasbree 1-10-1886] en Hubertina Theodora Simons [geb. Belfeld 18-3-1892, dr. van Gerard Simons en Maria Ida Gielen « 5-10-1889].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Belfeld 15-7-1912.

2.       Gerardus Hubertus Wanten, geb. Belfeld 16-2-1914. Tr. Hoogeloon, Hapert en Casteren 6-5-1938 met Maria Carolina Francina Bruijninckx.

3.       Mathijs Hubertus Gerardus Wanten, geb. Belfeld 31-5-1915. Tr. Beesel 24-11-1939 met Maria Bloks.

4.       Louisa Wanten, geb. Beesel 12-1-1918 (BS-14/404). Tr. Tegelen 28-4-1942 met Franz Soentjens.

5.       Johannes Gerardus Wanten, geb. Beesel 8-11-1920. Tr. Beesel 24-9-1943 met Gertruida Wijnands.

6.       levenloos kind, geb./overl. Beesel 26-11-1923.

7.       Ida Anna Wanten, geb. Beesel 11-11-1

8.       Petronella Hubertina Wanten, geb. Beesel 7-7-1926.

9.       Peter Mathias Wanten, geb. Beesel 15-5-1928.

10.     Jacobus Hubertus Wanten, geb. Beesel 24-7-1930, overl. ald. 27-7-1930, oud 2 dagen.

11.     Wilhelmina Theodora Wanten, geb. Beesel 26-8-1931.

12.     levenloos kind, geb./overl. Beesel 25-12-1933.

13.     Jacobus Joseph Wanten, geb. Beesel 5-7-1937.

Het gezin woonde in 1937 St.-Josefweg 655.

 

7 mei 1912

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Wismans [geb. Venray 12-10-1879, landbouwer, overl. ald. 7-4-1947, oud 67 jaar, zn. van Hendrikus Franciscus Wismans, koopman, en Petronella Poels « Venray 14-11-1873; hij hertr. Thorn 21-5-1928 met Maria Elisabeth Geelen] en Clara Francina Hubertina Hendrickx [geb. Swalmen 5-12-1878, overl. Venray 29-6-1924, oud 45 jaar, dr. van Wilhelmus Hubertus Hendrickx en Engelina Huberta Beurskens « 15-9-1870].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Hendikus Wilhelmus Josephus Wismans, geb. Venray 14-3-1915. Tr. Kessel 18-9-1945 met Wilhelmina Elisabeth Katharina Laumen.

Het echtpaar verhuisde op 29-7-1912 vanuit Swalmen naar Venray. Bron: BevReg Venray 1880-1914 blad 231.

 

13 mei 1912

BELFELD - Gehuwd: Peter Paulus Thissen [geb. Belfeld 18-3-1886, fabrieksarbeider 1912, zn. van Hendrik Thissen en Anna Maria Elisabeth Peeters, landbouwers « 18-11-1882; hij hertr. Venlo 14-10-1918 met Agnes Herben] en Catharina Elisabeth Verheijden [geb. Helden 17-10-1882, overl. Venlo 19-5-1918, oud 35 jaar, dr. van Frans Verheijden en Anna Gertrudis Slots, landbouwster « 27-11-1872].

WieWasWie, 2023.

 

14 mei 1912

BEESEL - Gehuwd: Johannes Adrianus Paulus Franzen [geb. Dordrecht 12-8-1882, reder te Dordrecht 1912, zn. van Heinrich Stephan Franzen en Cornelia Johanna van Ee] en Sylvie Therèse Maria van der Velden [geb. Beesel 13-6-1886, dr. van Franciscus Lambert van der Velden, bierbrouwer, en Elisa Maria Hannouille].

GHS Beesel, BS-13/336. In de huwelijksbijlagen (verfilming 841/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring dat de afkondiging te Dordrecht heeft plaatsgehad.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

17 mei 1912

BEESEL - Te Beesel arriveert een derde klok voor de kerk aldaar, geschonken door de familie Janssen. Deze klok, geleverd door de firma Petit en Fritze te Aarle-Rixtel, weegt 640 kg draagt o.a. de namen van de schenkers: Johanna Janssen, Lucia Janssen en Wilhelmina Janssen, en het jaartal 1912. De klank past bij de zware klok en de 'klimp' en vormt in samenspel een machtig geluid. Deze klok alsmede de klimp werden in de oorlog 1940-1945 door de Duitsers geroofd.

Verzameling Frans Peeters, Beesel; zonder bronvermelding; Nieuwe Venlosche Cpourant d.d. 18-5-1912.

 

17 mei 1912

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Peeters [geb. Maasbree 30-12-1876, bierbrouwersknecht 1912, zn. van Michiel Peeters en Magdalena Peeters] en Maria Gertrudis Steeghs [geb. Beesel 19-11-1889, dr. van Joannes Sigebertus Steeghs en Genoveva Catharina Hubertina Sangers].

GHS Beesel, BS-13/338. In de huwelijksbijlagen (verfilming 844/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; attest van onvermogen van de bruidegom.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Genoveva Wilhelmina Gertruda Magdalena Peeters, geb. Beesel 17-2-1913. Tr. Beesel 2-4-1937 met Matheus Lambertus Jozef Weijers.

2.       Sigbertus Hendricus Lambertus Peeters, geb. Beesel 23-9-1914.

3.       Helena Wilhelmina Peeters, geb. Beesel 27-2-1916.

4.       Hendrina Joanna Maria Peeters, geb. Beesel 18-5-1919.

5.       Hubertina Elisabeth Maria Peeters, geb. Beesel 18-5-1919.

6.       Elisabeth Jacoba Josephina Peeters, geb. Beesel 28-2-1922.

7.       Michiel Joannes Theodorus Peeters, geb. Beesel 10-5-1924.

8.       Maria Hubertina Petronella Peeters, geb. Beesel 6-1-1928.

 

17 mei 1912

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Weijers [geb. Beesel 17-10-1880, landbouwer 1912, zn. van Mathias Weijers en Joanna Hendriks] en Cornelia Hubertina Dekkers [geb. Roermond 1-5-1883, oud 29 jaar, dr. van Joannes Leonardus Dekkers en Barbara Hubertina Coben, ook Cober].

GHS Beesel, BS-13/340. In de uwelijksbijlagen (verfilming 847/901 e.v.) alleen uittreksels van de geboorteakten van bruid en bruidegom;

 

17 mei 1912

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Meuter [geb. Swalmen 2-11-1882, overl. Swalmen 31-3-1955, oud 72 jaar, zn. van Johannes Meuter en Maria Agnes Hubertina Verbogget « 28-4-1879] en Josepha Gazek [geb. Walkowitz-Czanikan 6-7-1886, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 11-1-1928, dr. van Martin Gazek en Magdalena Grause of Gramse].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Johann Hubert Meuter, geb. Elmpt (D) 29-5-1912. Tr. 1) Herten 2-4-1937 met Hendrina Josephina Hubertina Hoogmans; 2) Swalmen 26-10-1942 met Helena Maria Maessen.

2.       Maria Agnes Hubertina Meuter, geb. Swalmen 3-9-1913. Tr. Beesel 22-2-1935 met Andreas Leonardus Lambertus Geujen.

3.       Peter Hubertus Meuter, geb. Swalmen 18-2-1915.

4.       Maria Magdalena Meuter, geb. Swalmen 10-11-1916.

5.       Louis Meuter, geb. Swalmen 27-4-1918. Tr. Swalmen 1-10-1945 met Sjoera Kusina.

6.       Anna Meuter, geb. Swalmen ca. 1919. Tr. Swalmen 15-12-1941 met Jacobus Hubertus Hendrikus Withoot.

7.       Hubertina Theresia Meuter, geb. Swalmen …, overl. ald. 11-7-1935, oud 7 jaar.

 

17 mei 1912

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus Franciscus Scheepers [geb. Swalmen 18-12-1875, overl. ald. 16-3-1934, oud 58 jaar, zn. van Johannes Scheepers en Joanna Vossen] en Maria Ida Drieshen [geb. Swalmen 27-10-1889, overl. Roermond 18-6-1967, oud 77 jaar, dr. van Johann Martinus Drieshen en Wilhelmina Coenen; zij hertr. 1) Swalmen 6-4-1936 met Johannes Hubertus van Tegelen; 2) Swalmen 24-12-1945 met Johann Walenbergh].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Hendrikus Scheepers, geb. Swalmen … ca. 1920. Tr. Swalmen 4-12-1939 met Jeanetta Hubertina Catharina Claessen.

2.       Wilhelmina Catharina Maria Scheepers, geb. Swalmen … ca. 1921. Tr. Melick en Herkenbosch 9-11-1942 met Peter Hendrik Puts.

 

18 mei 1912

BEESEL - “P.B., die de vorige week bij het afbreken van een huis kwam te vallen, waardoor hij zich onder geneeskundige behandeling moest stellen, is weer goed aan de beterhand.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 18-5-1912.

 

18 mei 1912

BEESEL - “Had het onderzoek (inspectie) der verlofgangers der nationale militie uit deze gemeente voorheen te Kessel plaats, dit jaar zal dit te Reuver in de zaal van den heer Jos. Pacqaij plaats hebben.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 18-5-1912.

 

20 mei 1912

TEGELEN - Gehuwd: Joannes Stoffels [geb. Belfeld 29-4-1877, metselaar, zn. van Wilhelmus Stoffels en Cornelia Sijbers; wedn. van Anna Maria Aarts] en Maria Aldegonda Lamers [geb. Grubbenvorst 13-11-1881, dr. van Gerardus Hubertus Lamers, landbouwer, en Hendrina Smits].

WieWasWie, 2022.

 

21 mei 1912

LOTTUM - Gehuwd: Joannes Carolus Cornelis van Bree [geb. Eindhoven 10-9-1889, handelsreiziger, overl. Oirschot 30-9-1940, zn. van Joannes Cornelius van Bree en Catharina Carolina Joanna Madlener] en Dorothea Martens [geb. Lottum 7-10-1886, overl. Eindhoven 25-12-1963, dr. van Petrus Martens en Arnoldina Baltussen].

http://www.geocities.com/tonbocxe/bree.htm (2005).

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Jeannette Antoinette Dorothea van Bree, geb. BEESEL 15-4-1914 (BS-13/579).

2.       Petrus Arnoldus Joannes Theodorus (Pierre) van Bree, geb. Oirschot 10-10-1917, overl. Eindhoven 16-6-1986. Tr. Eindhoven 6-7-1944 met Johanna Henrica Peels.

3.       Leonardus Antonius Arnoldus van Bree, geb. Oirschot 9-3-1920 te Oirschot, overl. ald. 20-4-1921, oud 1 jaar.

4.       Philomena van Bree, geb. Oirschot 13-12-1923.

5.       Joannes Arnoldus Carolus van Bree, geb. Oirschot 11-7-1926.

6.       Arnoldina Ernestina Jeanette Catharina van Bree, geb. Oirschot 27-12-1929.

 

21 mei 1912

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor P.L.H. Teunissen te Offenbeek, sectie C 340.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 929.

Op 22 februari 1938 is deze vergunning overgeschreven naar perceel Rijksweg Noord sectie C 1546; zie ook 25-4-1922.

 

21 mei 1912

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor A.H. Cremers, sectie D 1925.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 914.

Op 30 april 1913 is deze vergunning overgegaan naar perceel B 751 te Reuver.

 

24 mei 1912

REUVER - Aufgebot.

“Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass

1. der Ackerer Johannes Josephus Hubertus Reynders, wohnhaft in Reuver, Sohn der Eheleute Ackerer Johannes Reynders, wohnhaft in Reuer, und Elisabeth geborenen Janissen, verstorben und zuletzt wohnhaft in Reuver.

2. die geschäftslose Theodora Hubertina Franzen, wohnhaft in Breijell, Section Kindt 46, vordem in Viersen, Tochter der Eheleute Tagelöner Frans Franzen, verstorben und zuletzt wohnhaft in Breijell, und Anna Maria Rütten, wohnhaft in Breijell,

die Ehe mit einander eingehen wollen. Die Bekanttmachung des Aufgebots hat in den Gemeinden Breijell, Viersen und Reuver zu geschehen.

Breijell, am 24 Mei 1912.

Der Standesbaembte,

i.V. Baltz.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 25-5-1912. Voor huwelijk zie 11-6-1912.

 

28 mei 1912

SWALMEN - Gehuwd: Ferdinand Theodor Janssen [geb. Venlo 7-5-1886, overl. ald. 25-9-1953, oud 67 jaar, zn. van Gerard Leonard Hubert Janssen en Hubertina van der Schoot] en Maria Rosalia Christiaans [geb. Swalmen 1-9-1887, dr. van Peter Christiaans en Mechtildis Dings « 9-5-1870].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Pierre Henri Leonard Janssen, geb. Venlo 23-3-1913. Tr. Venlo 31-5-1941 met Johanna Antonetta Hendrix.

2.       Elisabeth Theodora Henriette Janssen, geb. Venlo 24-10-1914, overl. ald. 13-11-1965. Tr. Venlo 17-10-1938 met Johannes Alphonsus Hubertus Coopmans.

3.       Maria Wilhelmina Janssen, geb. Venlo 13-3-1916. Tr. Eindhoven 18-9-1941 met Antoon Henricus Koster.

4.       Anna Gerarda Janssen, geb. Venlo 28-6-1918.

5.       Leonard Pierre Janssen, geb. Venlo …, overl. ald. 27-9-1923.

6.       levenloos kind, geb./overl. Venlo 27-1-1925.

 

31 mei 1912

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Verstappen [geb. Beesel 12-12-1885, arbeider 1912, zn. van Henricus Verstappen en Petronella Rutten] en Elisabeth Joanna Franssen [geb. Beesel 24-6-1886, dr. van Bernardus Franssen en Ida Houwers].

GHS Beesel, BS-13/342. In de huwelijksbijlagen (verfilming 849/901 e.v.) alleen uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Ida Henrika Maria Verstappen, geb. Beesel 3-4-1913.

2.       Bernardus Petrus Lambertus Verstappen, geb. Beesel 23-4-1914. Tr. Beesel 8-10-1937 met Catharina Frederika Maria Wassen.

3.       Maria Petronella Verstappen, geb. Beesel 27-4-1915.

4.       Petronella Maria Verstappen, geb. Beesel 8-6-1916.

5.       Hendrik Peter Lambert Verstappen, geb. Beesel 26-9-1922.

 

3 juni 1912

BUGGENUM - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Slabbers [geb. Swalmen 2-9-1881, overl. Horn 3-3-1969, oud 87 jaar, zn. van Hubertus Slabbers en Ida van Dael « 13-5-1879] en Hendrina Verboeket [geb. Neer 7-6-1881, overl. Roermond 23-8-1967, oud 86 jaar, dr. van Johannes Verboeket en Maria Gommans « Neer 12-4-1872].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Ida Maria Slabbers, geb. Buggenum 22-3-1913. Tr. Haelen 21-3-1944 met Reinier Joosten.

2.       Joannes Hendrikus Slabbers, geb. Buggenum 20-4-1914.

3.       Gerardus Bernardus Slabbers, geb. Buggenum 21-8-1915.

4.       Peter Hubertus Slabbers, geb. Buggenum 22-10-1916.

5.       Hubertus Johannes Slabbers, geb. Buggenum 6-12-1917.

6.       Wilhelmina Hendrina Slabbers, geb. Buggenum …, overl. ald. 21-3-1922, oud 5 maanden.

7.       Theodora Josephina Slabbers, geb. Buggenum …, overl. ald. 18-2-1925, oud 1 jaar.

 

7 juni 1912

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Hubertus Dings [geb. Beesel 18-7-1887, fabrieksarbeider 1912, zn. van Joannes Hendrik Dings en Wilhelmina Murmans] en Hubertina Gubbels [geb. Blerick 2-7-1883, voorafgaand aan het huwelijk wonend te Venlo, dr. van Peter Gubbels, tuinier, en wijlen Johanna Janssen].

GHS Beesel, BS-13/344. In de huwelijksbijlagen (verfilming 851/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Johanna Janssen, dr. van Hubertus Janssen en Margaretha Haegens, Venlo 18-9-1890; verklaring dat de afkondiging in Venlo heeft plaatsgehad.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmina Petronella Lamberta Dings, geb. Beesel 15-5-1913.

...

2.       Joanna Christina Maria Dings, geb. Beesel 7-8-1921.

 

7 juni 1912

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Janssen [geb. Beesel 12-8-1881, kleidelver 1912, arbeider 1912, overl. ald. 9-10-1962, oud 81 jaar, zn. van Mathijs Janssen en Petronella Thissen « 27-1-1869] en Aldegonda Houtappels [geb. Meijel 15-1-1888, dienstmeid te Beesel 1912, overl. Beesel 25-2-1955, oud 67 jaar, dr. van Peter Jan Houtappels en Dorothea Verlinden].

GHS Beesel, BS-13/346. In de huwelijksbijlagen (verfilming 855/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Dorothea Verlinden, Meijel 4-7-1893; attest van onvermogen van bruideom en bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Dorothea Janssen, geb. Beesel 23-4-1914. Tr. Beesel 4-1-1946 met Hendrikus Wilhelmus Manders.

2        Theodora Maria Janssen, geb. Beesel 1-4-1915. Tr. Beesel 3-9-1937 met Wilhelmus Hubertus Manders.

3.       Helena Lamberta Janssen, geb. Beesel 26-5-1916, overl. ald. 4-6-1917 als Helena Huberta Janssen, oud 1 jaar.

4.       Mathias Gabriel Lambertus Janssen, geb. Beesel 7-2-1918.

5.       Joannes Petrus Leonardus Janssen, geb. Beesel 6-8-1919, ongehuwd overl. Venlo 12-8-1943, oud 24 jaar.

6.       Helena Wilhelmina Lamberta Janssen, geb. Beesel 4-12-1920. Tr. Beesel 24-5-1946 met Hendrikus Arnoldus Sijben.

7.       Peter Joannes Joseph Janssen, geb. Beesel 4-2-1923.

8.       Hubertus Lambertus Janssen, geb. Beesel 12-10-1926.

9.       Wilhelmus Hubertus Janssen, geb. Beesel 24-8-1931.

 

11 juni 1912

BREYELL (D) - Gehuwd: Johannes Josephus Hubertus Reijnders [geb. Beesel 24-9-1874, overl. ald. 18-3-1965, zn. van Joannes Reijnders en Elisabeth Janissen « 8-5-1868] en Theodora Hubertina Franzen [Franssen, geb. Breyell-Schaag (D) 13-1-1882, overl. Beesel 20-5-1955, dr. van Franz Franzen en Anna Maria Rütten].

Thoer.net, 2022.Voor Aufgebot zie 24-5-1912.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Anna Lamberti Reijnders, geb. Beesel 9-4-1913, non, overl. Tilburg 2-3-1989 als zuster Augusta Maria.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 7-2-1914.

3.       Petrus Franciscus Lambertus (Pierre) Reijnders, geb. Beesel 3-2-1915. Tr. Beesel 20-6-1950 met Maria Bartolina van Willick.

4.       Willem Lambertus (Wiel) Reijnders, geb. Beesel 18-6-1916, ongehuwd.

5.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 18-10-1917.

6.       Elisabeth Catharina (Lies) Reijnders, geb. Beesel 17-7-1919. Tr. Beesel 12-6-1950 met Wilhelmus Johannes Lambertus Schoolmeesters.

Johannes liet in 1935 hoeve De Spieker slopen en bouwde er een nieuwe boerderij. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 60-61 en 78.

 

10 juni 1912

BELFELD - Gehuwd: Louis Antonius Johannes Geeraedts [geb. Venlo 30-10-1886, overl. ald. 31-8-1951, oud 64 jaar, zn. van Johannes Hubertus Geeraedts en Susanne Maria Hubertina Wiers] en Wilhelmina Hubertina Wijnen [geb. Belfeld 13-2-1886, dr. van Gerardus Hubertus Wijnen en Wilhelmina Jacobs].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Gerardus Hubertus Geeraedts, geb. Venlo 12-9-1913. Tr. Venlo 7-4-1942 met Dorothea Petronella Peters.

2.       Susanna Wilhelmina Maria Geeraedts, geb. Venlo 19-9-1914. Tr. Venlo 3-4-1939 met Rudolf Leo Cornelis Hubertus Stapert.

3.       Maria Petronella Antonia Geeraedts, geb. Venlo 18-9-1915. Tr. Venlo 31-8-1942 met Adrianus Josephus Cornelis Rijven.

4.       Gerardina Maria Wilhelmina Geeraedts, geb. Venlo 24-9-1916. Tr. Venlo 25-8-1941 met Antonius Wilhelmus de Wilde.

5.       Johanna Maria Wilhelmina Geeraedts, geb. Venlo 9-11-1917. Tr. Venlo 28-8-1939 met Henricus Antonius Johannes Janssen.

 

18 juni 1912

REUVER - “Bekwame spinnersen rollenmakers gevraagd aan de roltabakfabriek ‘Kentucky’ te Reuver.”

Limburger Koerier d.d. 18-6-1912; idem d.d. 20-6-1912.

 

2 juli 1912

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Pijpers [geb. Swalmen 14-3-1882, overl. ald. 18-9-1957, oud 75 jaar, zn. van Mathis Pijpers en Anna Maria Agnes Heuvelmans « 20-4-1881] en Gertrudis Suilen [geb. Swalmen 19-4-1883, dr. van Peter Suilen en Helena Hubertina Heuvelmans « 31-8-1868].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.         Mathias Petrus Pijpers, geb. Swalmen 16-4-1913.

2.         Petrus Hendrikus Pijpers, geb. Swalmen 28-5-1914.

3.         Helena Maria Cornelia Pijpers, geb. Swalmen 7-1-1916.

4.         Maria Christina Pijpers, geb. Swalmen 5-9-1917.

 

5 juli 1912

BEESEL - Gehuwd: Gerard Lambert Hendrickx [geb. Swalmen 13-3-1875, winkelier te Echt 1912, zn. van wijlen Antonius Hubertus Hendrickx en Anna Maria Hendrickx; wedn. van Antonetta Maria Hubertina van Laer, overl. Echt 21-4-1911] en Maria Hubertina Theunissen [geb. Beesel 3-10-1868, dr. van Cornelius Theunissen, landbouwer, en wijlen Theodora Saaijen].

GHS Beesel, BS-13/348. In de huwelijksbijlagen (verfilming 860/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Antonetta van Laer; verklaring dat de afkondiging te Echt heeft plaatsgehad.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

9 juli 1912

HEEL EN PANHEEL - Gehuwd: Wilhelmus Colberts [geb. Belfeld 30-3-1870, timmerman, overl. Grubbenvorst (maar wonend te Belfeld) 5-10-1914, oud 44 jaar, zn. van Johannes Colberts en Catharina Rijvers] en Maria Agnes Neijens [geb. Heel 21-1-1876, winkelierster 1918, overl. Belfeld 27-12-1924, oud 48 jaar, dr. van Henricus Hubertus Neijens en Maria Catharina Schram; zij hertr. Belfeld 8-4-1918 met Johannes Giesbert Kurstjens].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Catharina Colberts, geb. Belfeld 25-7-1913, overl. Tilburg 24-6-2010. Tr. Tilburg 31-8-1938 met Gerardus Johannes Martinus Boink.

 

12 juli 1912

REUVER - Roltabakfabriek Kentucky.

“Aankondiging ter voldoening aan art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

Bij akte den 27 juli 1912 voor ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 12 juli 1912, is opgericht de Naamlooze Vennootschap ‘Roltabakfabriek Kentucky’ gevestigd te Reuver gemeente Beesel/

De akte van oprichting met de Koninklijke bewilliging zijn geplaatst in het bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant van disndag 27 augustus 1912, no. 200.

Namens partijen,

Vogels, notaris.”

Limburger Koerier d.d. 31-8-1912; idem in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 31-8-1912.

 

15 juli 1912

BELFELD - Gehuwd: Frans Rölkes [geb. Tegelen 30-7-1877, fabrieksarbeider 1912, overl. Belfeld 16-3-1956, oud 78 jaar, zn. van Theodoor Rölkes en Johanna Grosfeld « Tegelen 7-9-1863] en Johanna Maria Petronella Peulen [geb. Hinsbeck (D) … ca. 1887, overl. Tegelen 1-2-1951, oud 67 jaar, dr. van Peter Peulen en Elisabeth Peters « 12-8-1880].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Elisabeth Rölkes, geb. Tegelen 8-6-1913, overl. ad. 25-9-1915, oud 2 jaar.

2.       Johanna Hubertina Rölkes, geb. Tegelen 23-9-1917.

 

19 juli 1912

SWALMEN - Gehuwd: Caspar op den Camp [Casper, geb. Swalmen 23-10-1881, overl. ald. 23-2-1960, oud 78 jaar, zn. van Peter op den Camp en Joanna Weijnen] en Petronella Paulia Leppers [geb. Swalmen 29-6-1887, overl. ald. 21-7-1929, oud 42 jaar, dr. van Matheus Leppers en Gertruijdis Hubertina Peters « 1-5-1882].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Peter Matheus op den Camp, geb. Swalmen 12-1-1914. Tr. Swalmen 6-8-1945 met Hubertina Paulina Maria Linssen.

2.       Johanna op den Camp, geb. Swalmen 20-2-1916. Tr. Belfeld 5-12-1940 met Andreas Lambertus Theunissen.

3.       Maria op den Camp, geb. Swalmen 18-8-1918.

4.       Helena op den Camp, geb. Swalmen … ca. 1923. Tr. Swalmen 17-8-1942 met Herman Heijnen.

 

19 juli 1912

SWALMEN - Gehuwd: Fredericus Wilhelmus Dingelstad [geb. Swalmen 5-10-1884, zn. van Wilhelmus Dingelstad en Anna Maria Quicken] en Petronella Gertrudis Berben [geb. Swalmen 18-4-1888, dr. van Hendrikus Berben en Helena Joanna Schreurs].

GenLias, 2005.

 

26 juli 1912

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Hubertus Sillen [geb. Swalmen 28-7-1887, overl. Tegelen 11-12-1966, oud 79 jaar, zn. van Andreas Hubertus Sillen en Josina Joosten « 1-5-1886] en Johanna Mevissen [geb. Swalmen 31-3-1880, overl. ald. 9-6-1964, oud 84 jaar, dr. van Joannes Hubertus Mevissen en Maria Agnes Doezen « 15-2-1873].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Josephina Sillen, geb. Swalmen 27-5-1913.

2.       Andreas Johannes Sillen, geb. Swalmen 15-12-1915.

3.       Engelbert Johannes Sillen, geb. Swalmen 11-10-1918. Tr. Thorn 18-9-1945 met Maria Gertrudis Hubertina Pinxten.

 

maandag 5 augustus 1912

REUVER - Openbare verkoop, in de herberg van Antoon Peeters te Reuver op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen Meusen-Hendrikx, van

1.     een huis en erf met tuin en bouwterrein, zeer gunstig gelegen in het dorp Reuver aan de Rijksweg en bij het station, sectie D 1532;

2.     bouwland, bouwterrein, aan de Rijksweg bij de overweg, sectie E 839;

3.     een huis en erf, zeer aangenaam gelegen te Reuver aan de Schelkesbeek, waarin thans herberg met verlof, ook geschikt voor klein renteniershuis, sectie C 1376.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 20-7-1912; notaris Vogels te Reuver. Voor het huis aan de Schelkensbeek vergelijk de akte van 26-9-1916.

 

16 augustus 1912

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Joseph Göertz [geb. Beesel 18-11-1888, kleermaker 1912, overl. Beesel 31-10-1954, oud 65 jaar, zn. van Josephus Göertz en Elisabeth Busch « 17-10-1873] en Maria Catharina Janssen [geb. Beesel 25-6-1886, dr. van Joannes Janssen en Gertrudis Bos].

GHS Beesel, BS-13/350. In de huwelijksbijlagen (verfilming 864/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Elisabeth Busch, Beesel 18-3-1894; idem van het overlijden van Gertrudis Bos, Beesel 7-12-1907; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jozef Gottfried (Joep) Goertz, geb. Brüggen 15-8-1914, overl. Venlo 6-6-1994. Tr. Beesel 26-3-1943 met Wilhelmina Johanna Hubertina (Mien) Ottenheim.

2.       Maria Gertruda Göertz, geb. Beesel 7-6-1917, overl. ald. 26-8-1918, oud 1 jaar.

3.       Josephina Maria Göertz, geb. Beesel 8-8-1918, overl. Horst 25-12-2001. Tr. Beesel 26-2-1943 met Gerard Wilhelm Johannes Arts.

4.       Engelbert Johannes Göertz, geb. Beesel-Reuver 4-12-1919, overl. Sittard 8-3-2004. Tr. … met Niny Cremers

5.       Gertruda Josephina Göertz, geb. Beesel 19-5-1921, overl. Venlo 26-11-1996. Tr. Beesel 14-4-1944 met Pierre Pubben.

6.       Wilhelmina Antonia Göertz, geb. Beesel 27-10-1922, overl. ald. 30-4-1923, oud 6 maanden.

7.       Maria Hendrika Göertz, geb. Beesel 9-6-1924.

8.       Catharina Gertruda (Trina) Göertz, geb. Beesel-Reuver 3-6-1926, overl. Venlo 15-5-2013. Tr. … met Christ van Och.

9.       Anna Gerarda Göertz, geb. Beesel 24-9-1927.

10.     Helena Gerarda Elisabeth Göertz, geb. Beesel 28-11-1928.

 

26 augustus 1912

MAASNIEL - Gehuwd: Peter Giesen, geboren Heythuysen 20 januari 1882, zoon van Jan Giesen en Helena Verstappen, en Maria C.H. van Dijck, geboren Maasniel 3 september 1879, dochter van Sebastianus van Dijck en Emilia Stroucks.

GA Roermond, Registers DHO.

 

dinsdag 27 augustus 1912

REUVER - Roltabakfabriek Kentucky.

Goedkeuring van de statuten van roltabakfabriek Kentucky te Reuver.

“Het doel is het aankopen van grondstoffen en het fabriceeren en verkoopen van roltabak. Duur 29 jaren. Kapitaal f 20.000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 100, welke reeds alle geplaatst en volgestort zijn. Voor de eerste maal directeur de heer H. Hilgers; adjunct-directeur de heer E. van Kesteren de Rimbourg en commissarissen de heeren K. Frische en E. Lienaerts.”

Algemeen Handelsblad d.d. 27-8-1912 (baseert zich op Staatscourant d.d. 27-8-1912, besluit 1157). Voor oprichting zie 12-7-1912.

 

30 augustus 1912

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Josephus Hubertus Naus [geb. Nunhem 1-3-1889, fabrieksarbeider te Beesel 1912, zn. van Johannes Naus en Maria Catharina Ottenheim, beiden overl.] en Barbara Hubertina Heinen [geb. Beesel 21-8-1893, dr. van Antonius Heinen en Elisabeth Broens].

GHS Beesel, BS-13/352. In de huwelijksbijlagen (verfilming 870/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Johannes Naus, zn. van Hermanus Naus en Anna Catharina Peeters, Nunhem 25-1-1907; idem van Maria Catharina Ottenheim, dr. van Jacobus Ottenheim en Joanna Janssen, Nunhem 30-12-1910; attest van onvermogen van de bruidegom

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Joannes Lambertus Naus, geb. Beesel 18-8-1913.

2.       Antonius Joannes Lambertus Naus, geb. Beesel 17-11-1915.

3.       Maria Elisabeth Catharina Naus, geb. Beesel 12-10-1917.

4.       Elisabeth Anna Maria Naus, geb. Beesel 30-8-1920.

5.       Wilhelmina Elisabeth Maria Naus, geb. Beesel 13-9-1922.

6.       Hermanus Josephus Hubertus Naus, geb. Beesel 20-9-1924.

7.       Joannes Henricus Lambertus Naus, geb. Beesel 23-4-1926.

8.       Hubertus Joannes Antonius Naus, geb. Beesel 26-2-1929.

9.       Hermanus Wilhelmus Gerardus Naus, geb. Beesel 4-10-1930.

10.     Gerardus Joannes Lambertus Naus, geb. Beesel 9-5-1932.

11.     Mathias Antonius Lambertus Naus, geb. Beesel 3-7-1934.

 

30 augustus 1912

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Nijssen [geb. Beesel 26-4-1864, overl. Swalmen 4-11-1922, oud 58 jaar, zn. van Jacobus Nijssen en Aldegonda Crijns « 16-11-1860; wedn. van 1) Wilhelmina Nieskens, geh. Swalmen 6-4-1893, overl. ald. 1-2-1899; 2) Maria Agnes Nijskens, geh. Swalmen 10-11-1899] en Mechtildis Hubertina Geraedts [geb. Swalmen 14-11-1879, overl. ald. 28-9-1932, oud 52 jaar, dr. van Hermanus Geraedts en Gertrudis Hubertina Rulkens « 13-10-1877].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Hubertina Nijssen, geb. Swalmen 16-3-1914. Tr. Swalmen 23-9-1935 met Andreas Hubertus Sampers.

2.       Herman Nijssen, geb. Swalmen …, overl. ald. 25-1-1920, oud 11 maanden.

3.       Wilhelmus Nijssen, geb. Swalmen …, overl. ald. 12-8-1920, oud 3 maanden.

 

19 september 1912

REUVER -  “Naar wij vernamen zal onze vroegere dorpsgenoot Jean Litjens, thans in het klooster der eerw. paters Passionisten te Wezembeek Ophem, a.s. zaterdag de 2de Wijding ontvangen in het groot seminarie te Mechelen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 19-9-1912.

 

24 september 1912

HERTEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus van der Velden [geb. Beesel 11-7-1841, zn. van Petrus Hendricus van der Velden en Anna Maria Gertrudis Maassen - ergo: oud 71 jaar] en Anna Gertrudis Hubertina Haekens [geb. Roermond 22-10-1863, dr. van Franciscus Haekens en Wilhelmina Hubertina Spits].

GA Roermond, Registers DHO Herten.

 

3 oktober 1912

SWALMEN - "Hoe onvoorzichtig het is, kleine kinderen zonder toezicht op den publieken weg te laten loopen, ondervond de Landbouwer S. alhier. Zijn kind speelde op den Rijksweg, toen een automobiel uit de richting Reuver aan kwam. Het kind week behoorlijk op zij, zoodat de auto ongestoord kon doorrijden. Op het laatste oogenblik echter waaide de pet van het kind af en recht tegen de Automobiel in. Het kind liep de pet na, zonder acht te slaan op den automobiel.

Door de behendigheid van den chauffeur wist deze nog gauw het stuur om te draaien, waardoor het kind slechts even door een spatscherm geraakt werd, en een paar onbeduidende schrammetjes bekwam. Had de chauffeur niet zoo’n groote tegenwoordigheid van geest gehad, dan was een groot ongeluk onvermijdelijk geweest.

In de laatste weken werd onze gemeente bezocht door een vreemdeling met het doel om appelen te koopen voor een Rotterdamsch huis. Op verschillende plaatsen werden vruchten ten gekocht, doch tot laden kwam het niet. Mijnheer leefde vlot, maakte flinke verteeringen, doch opeens was de vogel gevlogen,  vergetende zijn hotelrekening enz. te betalen. Van het inladen der appelen enz. zal nu wel niets meer komen.

A.s. Zondag en Maandag viert de Harmonie St. Cecilia alhier (vroeger fanfare) haar 60-jarig bestaan. Zondag is er om 11 uur matinée, bij goed weer op de Markt, bij slecht weer in de Harmoniezaal, met medewerking van Swalmens Liedertafel. ’s Avonds om half zeven groot Concert in de Harmoniezaal, te geven door de Harmonie en "Euterpe", afdeeling van Roermonds Mannenkoor. Maandag om half negen plechtige H. Mis; daarna Muzikale wandeling door het Dorp, om 2 uur gezamenlijk Diner in de Harmoniezaal, daarna volksvermakelijkheden op de Markt en verder gezellige avond voor de leden met hunne huisgenooten."

De Nieuwe Koerier, 3-10-1912

 

4 oktober 1912

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Dorssers [geb. Beesel 29-8-1888, fabrieksarbeider 1912, zn. van Henricus Dorssers en Henrica van Lier] en Hubertina Josephina Maria Beurskens [geb. Beesel 1-2-1887, dr. van Christoffel Beurskens en Gertrudis Stroeks].

GHS Beesel, BS-13/354. In de huwelijksbijlagen (verfilming 876/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Gertrudis Stroeks, Beesel 25-7-1894; attest van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.       Gertruda Hendrika Maria Dorssers, geb. Beesel 5-2-1915.

2.       Joanna Cornelia Dorssers, geb. Beesel 21-4-1918.

3.       Maria Jozefina Dorssers, geb. Beesel 14-7-1925.

4.       Christina Maria Dorssers, geb. Beesel 14-7-1925.

 

10 oktober 1912

SWALMEN - Gehuwd: Josef Mathias Hubertus Hendrickx [geb. Swalmen 27-2-1887, overl. ald. 26-10-1953, oud 66 jaar, zn. van Petrus Hubertus Hendrickx en Anna Maria Theelen « 1-7-1880] en Anna Catharina Crijns [geb. Maastricht 11-2-1885, overl. Swalmen 1-4-1955, oud 70 jaar, dr. van Lambertus Crijns en Maria Anna Nijsten « Sint Pieter 25-10-1881].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Joseph Lambertus Hendrickx, geb. Swalmen 5-3-1914.

2.       Maria Anna Francisca Hendrickx, geb. Swalmen 3-8-1915.

3.       Anna Wilhelmina Hendrickx, geb. Swalmen 21-12-1916.

4.       Alise Lambertina Hendrickx, geb. Swalmen …, overl. ald. 20-12-1921, oud 3 dagen.

 

11 oktober 1912

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Joseph Mobers [geb. Beesel 2-3-1885, fabrieksarbeider, zn. van Peter Hubertus Mobers en Martina Sloesen] en Anna Hubertina Janssen [geb. Beesel 12-12-1886, dr. van Hubertus Janssen en Eleonora Hubertina Schrijvers].

GHS Beesel, BS-13/356. In de huwelijksbijlagen (verfilming 881/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Martina Sloesen, Beesel 21-11-1890.

Uit dit huwelijk (dubbelhuwelijk):

1.       Martina Lamberta Mobers, geb. Beesel 23-7-1913.

 

11 oktober 1912

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Janssen [geb. Beesel 2-7-1880, fabrieksarbeider 1912, overl. ald. 21-7-1931, zn. van Hubertus Janssen en Eleonora Hubertina Schrijvers] en Margareta Magdalena Brück [geb. Meiderich (bij Duisburg, D) 28-6-1888, bij huwelijk wonend te Beesel, dr. van Augustinus Brück en Anna Christina Rehms].

GHS Beesel, BS-13/358. In de huwelijksbijlagen (verfilming 884/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk (dubbelhuwelijk):

1.       Anna Christina Magdalena Janssen, geb. Beesel 27-8-1913.

2.       Joseph Hubertus Augustinus Janssen, geb. Beesel 4-2-1915.

3.       Hubertus Joannes Janssen, geb. Beesel 18-5-1916.

4.       Maria Magdalena Hubertina Janssen, geb. Beesel 30-5-1918.

5.       Willem Jozef Hubertus Janssen, geb. Beesel 10-10-1919.

6.       Henricus Wilhelmus Hubertus Janssen, geb. Beesel 28-2-1921.

7.       Leonardus Hubertus Marie Janssen, geb. Beesel 13-11-1923.

8.       Theresia Eleonora Janssen, geb. Beesel 7-7-1925.

 

11 oktober 1912

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubert Brinkman [geb. Kessel 26-3-1885, fabrieksarbeider te Beesel 1912, zn. van Pieter Brinkman en Gertrudis Hendriks] en Maria Catharina Hubertina van de Laar [geb. Beesel 15-4-1887, dr. van Jacobus van de Laar en Hubertina de Hingh].

GHS Beesel, BS-13/360. In de huwelijksbijlagen (verfilming 888/901 e.v.) uittreksels van de geboortakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Peter Brinkman, Beesel 28-8-1904; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jacobus Peter Hubertus Brinkman, geb. Beesel 6-8-1913, overl. Venlo 9-12-1990. Tr. 1) .. Maria Heltzel; 2) met Annie Janssen.

2.       Peter Willem Lambertus Brinkman, geb. Beesel 14-1-1915.

3.       Maria Isabelle Gertruida Brinkman, geb. Beesel 20-11-1916.

4.       Gertruda Josephina Huberta Brinkman, geb. Beesel 2-10-1918.

6.       Ida Maria Antonia Brinkman, geb. Beesel 31-10-1923.

 

dinsdag 15 oktober 1912

SWALMEN-BOUKOUL - Gouden bruiloft.

“Dinsdag vierden de echtelieden J. Thomassen-Huskens te Boekoel hunne gouden bruiloft. Om half acht werden de jubilarissen, gezeten in het rijtuig van dhr. burgemeester, begeleid door de schutterij Oranje, kerkwaarts gebracht, onderweg afgehaald door de harmonie St. Cecilia.

In de kerk begon om 8 uur de hoogmis, waarna de Z.E. heer pastoor de jubilarissen geluk wenschte met dezen heuglijken dag. In denzelfde orde trok men weer onder de lustige tonen der harmonie naar de Boekoel, alwaar de buurlui de woning alsmede de aangrenzende straten zeer prachtig versierd hadden. In den loop van den dag bracht de harmonie eene aubade en werden de jubilarissen door den burgemeester, president der harmonie, gecomplimenteerd. ’s Avonds bracht de Liedertafel eene serenade.”

Limburger koerier d.d. 18-10-1912. Voor huwelijk BS zie 10-10-1862.

 

vrijdag 18 oktober 1912

BEESEL - Gehuwd: Hubertus Mathijs Levels [geb. Beesel 18-10-1883, fabrieksarbeider 1912, zn. van Johannes Levels en Petronella Olders] en Louisa Hubertina Bors [geb. Beesel 19-9-1885, dr. van Theodorus Henricus Bors en Anna Barbara Stinges].

GHS Beesel, BS-13/362. In de huwelijksbijlagen (verfilming 892/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; attesten van onvermogen van bruidegom en bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Mathias Lambertus Levels, geb. Beesel 19-12-1913.

2.       Theodorus Hubertus Levels, geb. Beesel 23-3-1915.

3.       Wilhelmus Hubertus Lambertus Levels, geb. Beesel 16-9-1916.

4.       Peter Paulus Lambertus Levels, geb. Beesel 17-5-1918.

5.       levenloos kind, geb./overl. Beesel 26-6-1919.

6.       Bernardus Hubertus Levels, geb. Beesel 5-12-1920.

7.       Maria Elisabeth Levels, geb. Beesel 16-8-1923.

8.       Petronella Hubertina Levels, geb. Beesel 6-8-1926.

 

18 oktober 1912

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mathijs Wilhelmus Hubertus Sanders [geb. Beesel 19-5-1874, landbouwer 1912, zn. van Antonius Sanders en Joanna Heinders] en Cornelia Hubertina Ramakers [geb. Swalmen 1-11-1879, dr. van Lambertus Hubertus Ramakers en Hubertina Naus, beiden overl.].

GHS Beesel, BS-13/364. In de huwelijksbijlagen (verfilming 807/901 e.v., herhaald 896/901 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; verklaring dat de afkondiging te Swalmen heeft plaatsgehad.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hubertina Joanna Maria Sanders, geb. Beesel 8-11-1913.

2.       Antonius Hubertus Wilhelmus Sanders, geb. Beesel 9-11-1914.

...

3.       Antonius Joannes Leonardus Sanders, geb. Beesel 14-6-1921.

 

22 oktober 1912

SWALMEN - Gehuwd: Willem Hubertus Alers [geb. Swalmen 26-2-1886, slager, zn. van Wilhelmus Hubertus Alers en Anna Maria Hubertina Geraedts] en Johanna Antonia Rutten [geb. Helden 6-2-1890, dr. van Peter Mathijs Rutten en Antonia de Bruijn].

GHS Swalmen, BS-1912/18; GenLias, 2004.

 

25 oktober 1912

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Conrardus Ramakers [geb. Swalmen 14-12-1882, zn. van Lambertus Hubertus Ramakers en Hubertina Naus] en Elisabeth Maria Ponsen [geb. Heijthuijsen 9-5-1889, dr. van Johannes Hubertus Ponsen en Catharina Hubertina Verheijden].

GenLias, 2004.

 

29 oktober 1912

SWALMEN - Gehuwd: Louis Janssen [geb. Swalmen 12-6-1879, zn. van Joannes Philippens Hubertus Janssen en Hubertina Catharina Hawinkels] en Anna Catharina Suilen [geb. Swalmen 27-9-1877, dr. van Peter Suilen en Helena Hubertina Heuvelmans].

GenLias, 2005.

 

4 november 1912

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Beurskens [geb. Tegelen 8-4-1876, metselaar 1912, zn. van Jacobus Beurskens en Maria Hubertina Coenen] en Anna Helena Hovens [geb. Tegelen 3-2-1879, dr. van Johannes Hovens, steenbakker, en Johanna Simons].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Johanna Jelena Beurskens, geb. Tegelen 5-2-1914.

2.       Joanna Beurskens, geb. Beesel 23-8-1915. Tr. Tegelen 21-10-1935 met Johannes Matheus Caris; huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam 4-1-1951.

3.       Helena Maria Beurskens, geb. Beesel 3-2-1917.

 

4 november 1912

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Wilhelm Gerhard Schreurs [geb. Elmpt 31-5-1886] en Maria Simons [geb. Beesel 4-4-1885, dr. van Leonard Simons en Maria Agnes Geurts « 2-5-1884].

Thoer.net, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Agnes Anna Schreurs, geb. Elmpt (D) 26-12-1913. Tr. Beesel 11-4-1941 met Joannes Blomen.

 

11 november 1912

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Schouwenberg [geb. Tegelen 25-4-1889, zn. van Hendrikus Hubertus Schouwenberg en Anna Hubertina Doesborg] en Maria Margaretha Beurskens [geb. Swalmen 13-10-1887, dr. van Arnold Beurskens en Mechtildis Aquarius].

GenLias, 2004.

 

12 november 1912

BELFELD - Brand.

“Verleden vrijdagmiddag ontstond door onbekende oorzaak brand in de fabriek van de fima Janssen en Dings alhier. Daar het onheil spoedig ontdekt werd, kon het hevig woedende vuur nog tijdig in zijn voortgang gestuit worden, waardoor de schade thans minder aanzienlijk is.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 12-11-1912.

 

12 november 1912

REUVER - “Met ingang van 20 nov. a.s. is de wachtmeester der koninklijke marechaussee, Dohmen, van hier verplaatst naar Nieuwenhagen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 12-11-1912.

 

vrijdag 22 november 1912

SWALMEN - Nieuwe werkliedenvereniging.

“Zondag hield onze Werkliedenvereeniging ‘St. Lambertus’ hare eerste algemeene vergadering. De z. eerw. heer Vranncken, pastoor te Reuver, sprak heerlijk over doel en streven der vereeniging. In de stampvolle zaal werd naar dit woord met aandacht geluisterd. Weer 40 nieuwe leden lieten zich inschrijven, het aantal bedraagt thans 158. Het voorloopig bestuur werd herkozen. De contributie werd, na goedkeuring van het huishoudelijk reglement, bepaald op 3 ct. per week. De weleerw. heer Conraedts, rector te Asselt, stelde zich als geestelijk adviseur aan de vergadering voor en hield eene schone toespraak.

Op 9 december zal de eerste ontwikkelingsavond worden gehouden.

Ter herinnering aan de oprichting werd door den secretaris eene fraai opgemaakte oorkonde voorgelezen.”

Het Katholieke Volk, orgaan van de Rooms-Katholieke Werklieden-Organisaties in Nederland d.d. 22-11-1912.

 

25 november 1912

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Ummenthum [geb. Belfeld 1-6-1885, fabrieksarbeider 1912, overl. Horn 29-11-1971, oud 86 jaar, zn. van Hendricus Ummenthum en Hubertina Hendriks, landbouwers « 16-4-1877] en Wilhelmina Hubertina Thissen [geb. Belfeld 13-3-1888, overl. Horn 19-5-1971, oud 83 jaar, dr. van Paulus Thissen en Catharina Lemmen, landbouwers « 12-4-1875].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrikus Cornelis Ummenthum, geb. Belfeld 6-7-1913, overl. ald. 4-1-1918, oud 4 jaar.

2.       Paulus Hubertus Ummenthum, geb. Belfeld 27-1-1915, overl. Tegelen 12-6-1953. Tr. Tegelen 2-1-1937 met Anna Hendrika Schampers.

3.       Anna Catharina Ummenthum, geb. Belfeld 20-1-1918, overl. ald. 12-9-1919, oud 1 jaar.

4.       Jacobus Petrus Ummenthum, geb. Belfeld …, overl. ald. 20-3-1929, oud 1 jaar.

 

maandag 25 november 1912

SWALMEN - Openbare verkoop, in hotel de Zwaan, van

1) “een zeer wel ingericht en goed gebouwd heerenhuis met erf en plaats, met daarachter gelegen prachtigen boomgaard, waarin 70 stuks schoone fruitboomen en heesters, in één mooi blok gelegen nabij het station, samen ter grootte van 43 are, 0,9 centiare, kadastraal bekend gemeente Swalmen, in de sectie A onde nos. 2573 en 2438.

Het huis bevat diverse geriefelijke vertrekken en is op aanvraag te bezichtigen; thans alles in gebruik bij den heer Jos. Hendrickx”;

2) een perceel bouwland in de Winkel gelegen sectie D 1288;

3) “de geheel nieuw opgebouwde boerenbehuizingen, bestaande uit 2 flinke woningen met schuur, stallingen en grooten tuin, aan de Boutestraat” sectie A 234, 236, 1369 en 1370.

De Nieuwe Koerier, Maas- en Roerbode d.d. 19-10-1912; notaris Brinkman te Roermond.

 

27 november 1912

SWALMEN - Gehuwd: Emile Corneille Jean Rummens [geb. Leuven (B) 31-8-1886, zn. van Werhard Door Rummens en Anna Maria Anastasie] en Elisabeth Louisa Cartigny [Maria Louisa, geb. Swalmen 9-10-1888, dr. van Alexander Cartigny en Margaretha Alers].

GenLias, 2004.

 

1912, z.d.

KESSEL / REUVER - “Hoe Aeölus ook uit alle macht blies en ons bij ’t uitstappen aan ’t Station de Reuver een reuzenvlaag hagel met sneeuw gemengd, als voorbode van den naderenden winter om de ooren joeg, hij kon ons toch niet afschrikken van het bezoek aan Kessel en zijn merkwaardigen burcht. Strenge heeren regeeren niet lang, zegt het spreekwoord, en vóór we op den weg bij den handwijzer aan de Leeuwenbrouwerij waren, zond de zon al weer hare matte stralen over veld en bosch. Het weder klaarde zelfs prachtig op en Kessel, eerst in een grijzen nevel gehuld, stak nu met scherpe omtrekken donker tegen de lucht af.

          ’t Veer aan de Maas was vroeger verdedigbaar en heette de Schans; er lag daar een bastion. De holle veerweg wringt zich aan de overzijde der Maas tusschen de tuinen van aanzienlijke, wit gepleisterde heerenhuizen en kleinere woningen heen. Hoe kleurrijk moet het dorp er liggen, als de zon met vol licht en koesterende warmte, ’t geboomte in bladerendos, de vruchtboomen in bloei op het groene grastapijt den oever beschijnt en alle kleuren onder het hemelblauwe uitspansel tot haar recht komen. Nu schijnt alles grijs, donker en dof boven den zwartgrijzen spiegel der Maas. [...]”

A.F. van Beurden, Het Kasteel Kessel. In: Limburg’s Jaarboek, Jrg. 18 (1912) nr. 3.

 

1912

BEESEL ‑ Stukken betreffende de weg nr. 39 der tabel, leidende van Kessel over Beesel naar Swalmen.

RAL Maastricht, Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 7816.

 

1912, z.d.

BRÜGGEN - Gehuwd: Friedrich (Frederik) Broens en Anna van Lomm.

Standesamt Brüggen, Dezennaltabellen, huwelijken 1912 akte 9.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Andreas Broens, geb. Brüggen (D) ...ca. 1913, overl. Beesel 15-10-1921, oud 8 jaar.

2.       Johannes Lambertus Broens, geb. Beesel 22-3-1917.

3.       Frederik Lambertus Broens, geb. Beesel 11-12-1919. overl. ald. 23-3-1920, oud 3 maanden.

4.       Gerardus Lambertus Broens, geb. Beesel 7-5-1921.

 

1913

3 januari 1913

BEESEL - Gehuwd: Johannes Christiaan Hendriks [geb. Tegelen, fabrieksarbeider oud 27 jaar, overl. ald. 1-7-1964, oud 79 jaar, zn. van Wilhelmus Hendriks en Jacoba Hendrix] en Maria Margaretha Stinges [geb. Beesel 9-12-1886, overl. Steyl gem. Tegelen 28-4-1976, dr. van Mathias Godfried Stinges en Margaretha Beurskens « 4-2-1887].

GHS Beesel, BS-13/466.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Tegelen 4-2-1917.

2.       Wilhelmus Johannes Mathias Hendriks, geb. Tegelen 18-7-1918.

3.       Jacoba Dorothea Josephina Hendriks, geb. Tegelen …, overl. ald. 12-9-1923, oud 5 maanden.

4.       levenloos kind (m), geb./overl. Tegelen 9-12-1927.

 

10 januari 1913

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Joosten [geb. Beesel 2-1-1881, landbouwer, zn. van Joannes Joosten en Anna Catharina Houtakkers; hij hertr. Beesel 13-4-1928 met Anna Catharina Boerenkamp] en Hubertina Franssen [geb. Beesel 23-12-1886, overl. ald. 6-9-19278, oud 40 jaar, dr. van Wilhelmus Franssen en Aldegonda Franssen « 12-5-1876].

GHS Beesel, BS-13/468.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Wilhelmus Hubertus Joosten, geb. Beesel 14-7-1915, overl. ald. 30-7-1994. Tr. … met Eleonora Poulissen.

2.       Wilhelmus Hubertus Joosten, geb. Beesel 26-10-1917, overl. Tegelen 4-4-1973. Tr. … met J. Poulissen.

3.       Leo Hubertus Joosten, geb. Beesel 3-5-1919, ongehuwd overl. Roermond 29-11-1945, oud 26 jaar.

4.       Aldegonda Petronella Hubertina Joosten, geb. Beesel 9-9-1921, overl. ald. 14-8-1923, oud bijna 2 jaar.

5.       Hubertus Joosten, geb. Beesel 12-6-1923, ongehuwd overl. Helmond 19-12-1973, oud 50 jaar.

 

18 januari 1913

BEESEL / SWALMEN - Vóór-tariefwet-comité.

“Men meldt ons dat tot het comité nog zijn toegetreden de volgende personen en firma’s [o.a.].

Jos. Jos. Baetsers, dakpannenfabrikant, Belfeld;

Th. Emaus, dakpannenfabrikant, Swalmen;

Nic. Feijen, dakpannenfabrikant, Reuver;

N.V. Gresbuizen-Industrie, Belfeld;

L. Hendriks & Zonen, dakpannenfabrikanten, Swalmen;

Hens & Co., dakpannenfabrikanten, Swalmen;

Hermans en Simons, dakpannenfabrikanten, Swalmen,

Gebr. Kurstjens, dakpannenfabrikanten, Belfeld;

J. Laumans, dakpannenfabrikant, Reuver;

Nooten & Simons, dakpannenfabrikanten, Swalmen;

firma Wed. Naus, dakpannenfabriek, Belfeld;

P. Rutten, dakpannenfabrikant, Reuver;

W. Ramakers, dakpannenfabrikant, Swalmen;

Gebr. Rosbenders, dakpannenfabrikanten, Swalmen;

H. Trienekens, dakpannenfabriek, Reuver;

Gebrs. Terstappen, dakpannenfabriek, Swalmen;

Th. Thomassen, dakpannenfabriek, Swalmen.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 18-1-1913.

 

29 januari 1913

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Lambertus Clumpkens [geb. Swalmen 13-9-1884, koopman 1940, overl. Maasniel 6-7-1951, oud 66 jaar, zn. van Wilhelmus Clumpkens en Anna Catharina Giezen « 16-10-1882] en Maria Josephina Vallen [geb. Swalmen 1-6-1886, overl. Roermond 30-3-1943, oud 56 jaar, dr. van Reinhard Johannes Hubertus Vallen en Maria Tobben « 19-10-1868].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Josephina Wilhelmina Alexandrina Clumpkens, geb. Weert 27-12-1913. Tr. Nijmegen 29-3-1940 met Jan Hubert Maria Hendrik Baeten.

2.       Juliana Johanna Catharina Clumpkens, geb. Weert 27-1-1915. Tr. Roermond 29-7-1941 met Ferdinand Antonius Hubertus Leurs.

3.       Leonardus Maria Clumpkens, geb. Weert 13-5-1916.

4.       Huberta Antoinetta Hendrika Francisca Clumpkens, geb. Weert 10-12-1917, overl. ald. 27-11-1918, oud 1 jaar.

5.       Huberta Louisa Francisca Elisabeth Clumpkens, geb. Weert 13-9-1919. Tr. Maastricht 26-8-1942 met Leo Rulkens.

6.       Wilhelmus Arnoldus Franciscus Antonius Clumpkens, geb. Weert 28-12-1920.

 

30 januari 1913

BEESEL - Gehuwd: Peter Lemmen [geb. Swalmen 8-3-1875, landbouwer bij huwelijk oud 37 jaar, overl. Neer 15-7-1964, zn. van Jacobus Lemmen en Maria Catharina Bongaerts « 30-4-1866] en Johanna Hubertina Verhaeg [geb. Beesel 11-7-1882, overl. Neer 16-11-1949, dr. van Petrus Verhaeg en Elisabeth Willekens « 18-4-1873].

GHS Beesel, BS-13/470; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Hubertus Lemmen, geb. Beesel 7-2-1913. Tr. Gemert 1-6-1943 met Gerarda Bosmans.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 29-11-1913.

3.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 10-8-1914.

4.       Albertus Hubertus Lemmen, geb. Neer 24-9-1916, op 9-6-1949 verhuisd naar Tegelen.

5.       Johannes Jacobus Lemmen, geb. Neer 23-10-1917, op 10-6-1948 verhuisd naar Tegelen.

6.       Maria Elisabeth Hubertina (Lisa) Lemmen, geb. Neer 19-5-1919, overl. Kerkrade 11-9-1996. Tr. Kerkrade 30-1-1948 met Gerard Smeets.

7.       Maria Catharina Lemmen, geb. Neer 11-7-1920, op 24-1-1938 verhuisd naar Heerlen.

8.       Wilhelmina Lemmen, geb. Neer 1-12-1921, op 6-2-1953 verhuisd naar Helden.

9.       Catharina Lemmen, geb. Neer 13-2-1926, op 11-10-1951 verhuisd naar Swalmen.

10.     Josephina Maria (Fien) Lemmen, geb. Neer 6-10-1927, overl. Neer 18-12-2016, oud 89 jaar. Tr. Neer 29-10-1956 met M.J. (Tjeu) Sijben.

Zie Genealogie Verhaegh II, blz.136.

 

31 januari 1913

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Brouwers [geb. Venlo, pakhuisknecht oud 23 jaar, zn. van Wijnandus H. Brouwers en Catharina Hubertina van Rijn] en Anna Catharina Hubertina Timmermans [geb. Beesel 2-8-1892, dr. van Hubertus Timmermans en Joanna Catharina Delaroij].

GHS Beesel, BS-13/472.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

1 februari 1913

REUVER - Carnaval.

“Geheel Reuver is druk bezig voor carnaval. Hier werkt men met haastigen spoed aan de ammunitiewagens, daar brengt men de ambulance in gereedschap, weer verder is een groep bezig met het vervaardigen van kanonnen enz.; ’t is een en al bedrijvigheid. De benoodigde costumes uit de magazijnen der firma Jornick te Venlo zijn prachtig, evenals de vaandels en chacots van de firma Neumann uit Dresden. Als het weer gunstig is zal het a.s. maandag ongetwijfeld een drukke dag voor ons dorp zijn.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 1-2-1913.

 

vóór 9 februari 1913

Z.P. - Gehuwd: Hubertus Vincentius Custers [geb. Swalmen 19-7-1886, overl. ald. 5-8-1951, oud 65 jaar, zn. van Pieter Custers en Gertrudis Pijpers; hij hertr. Swalmen 23-10-1922 met Helena Hubertina Josephina Geene] en Joanna Maria Trix [ook gelezen als: Frix, geb. Krefeld (D) …, overl. Swalmen 6-2-1920, oud 37 jaar; dr. van Johann Trix en Anna Johanna Tomp].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 9-2-1913.

2.       Maria Catharina Antonia Custers, geb. Swalmen 10-3-1914. Tr. Swalmen 7-9-1942 met Willem Ida Lambertus Huijbers.

3.       Johannes Custers, geb. Swalmen 9-5-1916. Tr. Swalmen 20-7-1942 met Anna Maria Pansters.

4.       Antonia Elisabeth Custers, geb. Swalmen 25-10-1917.

 

15 februari 1913

BELFELD - “Gevraagd: 2 bekwame pannenvormers. Gebr. Van Cleef, pannenfabriek, Belfeld.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 15-2-1913.

 

4 maart 1913

REUVER - “Wegens opruiming voordeelig te koop, pl.m. 12.000 1. soort roode machinaal pannen, ook bij mindere hoeveelheid te bekomen. Adres P.J. Hermkens te Reuver.”

Nieuwe Venlosche courant d.d. 4-3-1913.

 

7 maart 1913

REUVER - Openbare verkoop op gerechtelijke bevel, op verzoek van de echtelieden Langen en de erfgenamen Stroeken, van een huis met tuin en land aan de Benheuvel te Reuver gelegen, sectie D 1488.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 22-2-1913; notaris Vogels te Reuver.

 

woensdag 12 maart 1913

REUVER - Openbare verkoop van stoelen, tafels, ledikanten, kachels, kasten, melktuiten, een brandkast en enkele stuks vee op verzoek van J. Staadegaard op de St.-Antoniushoeve te Reuver in het Broek.

Nieuwe Venlosche Courand d.d. 1-3-1913; notaris Vogels te Reuver.

 

13 maart 1913

REUVER - “Tot schatter voor de huurwaarde der personeele belasting in de gemeente Beesel is benoemd de kommies bij ’s Rijksbelastingen L. van Drimmelen alhier.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 13-3-1913.

 

14 maart 1914

BELFELD - “Te koop wegens ophouden van bedrijf: twee voermanskarren, twee paar houtscheemels en paardengetuig, bij Wijnand Hendriks, Groenstraat, Belfeld.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 14-3-1914.

 

14 maart 1914

REUVER - “Te koop een jonge hond oud 6 maanden, Dobberman-pincher, zuiver ras, bij J. Thijssen-Engelen, slager, Reuver, Markt.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 14-3-1914.

 

17 maart 1913

BELFELD - Verkoop op verzoek van het kerkbestuur van Belfeld van de afbraak van de kerk aldaar, bestaande in zware oude eiken balken, eiken meubels en deuren (zeer geschikt voor het repareren van oude meubels), ijzeren ramen, 1500 plavuizen, brandhout enz.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 15-3-1913; notaris Vogels te Reuver.

 

28 maart 1913

BEESEL - Gehuwd: Andries Hubertus van Horne [geb. Roggel, landbouwer oud 34 jaar, zn. van Andreas van Horne en Anna Maria Houben] en Elisabeth Hubertina Reijnders [geb. Beesel 2-4-1878, overl. Helden 15-4-1949, dr. van Henricus Reijnders en Anna Maria Meerts].

GHS Beesel, BS-13/474.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

28 maart 1913

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Reijnders [geb. Beesel 30-5-1874, landbouwer, zn. van Joannes Reijnders en Helena Nijssen; wedn. van Mathea Konings, geh. Beesel 4-11-1898] en Jacoba Janssen [geb. Helden, oud 31 jaar, overl. Horn 23-9-1959, oud 78 jaar, dr. van Franciscus Janssen en Elisabeth Verlinden; wed. van 1) Michiel Mirer, geh. Helden 27-4-1903; 2) Mathijs Hubert Teeuwen, geh. Kessel 26-8-1906; zij hertr. Beesel 4-7-1919 met Petrus Johannes Peeters].

GHS Beesel, BS-13/476.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Dorothea Elisabeth Reinders, geb. Beesel 8-1-1914. Tr. ... met Martinus Bouten.

2.       Gerardus Joannes Hubertus Reinders, geb. Beesel 8-3-1915, overl. ald. 6-11-1917, oud 1 jaar.

3.       Elisa Wilhelmina Reinders, geb. Beesel 26-7-1916, overl. ald. 12-1-1917.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 69-70

 

28 maart 1913

BEESEL - Gehuwd: Josef van den Groenendal [geb. Swalmen 12-10-1887, steenbakker oud 25 jaar, zn. van Joannes van den Groenendal en Joanna Hubertina Slijpen] en Maria Hubertina Peeters [geb. Beesel 16-10-1883, dr. van Thomas Hubertus Peeters en Anna Gertrudis Hubertina Thijssen].

GHS Beesel, BS-13/478.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Ludwig Hubertus van den Groenendal, geb. Rheindalen (D) 12-1-1915. Tr. Beesel 17-4-1942 met Hendrika Hubertina Stroucken.

2.       Gertrudis van den Groenendaal, geb. Beesel 13-5-1916. Tr. … met Willem Hendrik Donders.

3.       Maria Anna van den Groenendaal, geb. Beesel 22-2-1919.

...

4.       Hendrikus Hubertus van den Groenendaal, geb. Beesel 24-9-1925.

5.       Peter Franciscus van den Groenendaal, geb. Beesel 27-11-1926.

 

28 maart 1913

HUNSEL - Gehuwd: Cornelius Hubertus Ludovicus Adams [geb. Hunsel 8-12-1876, broodbakker 1913, overl. ald. 12-2-1953, oud 76 jaar, zn. van Godfried Adams en Catharina Hubertina Coenen, herbergierster « Hunsel 27-6-1873; wedn. van Anna Maria Elisabeth Wevers, geh. Hunsel 25-10-1906, overl. ald. 2-11-1911] en Maria Anna Hubertina Meuter [geb. Swalmen 30-7-1880, overl. Hunsel 1-3-1959, oud 78 jaar, dr. van Joannes Meuter, landbouwer, en Agnes Hubertina Verbogget « Swalmen 28-4-1879].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Agnes Maria Hubertina Adams, geb. Hunsel 24-3-1914.

2.       Maria Catharina Hubertina Adams, geb. Hunsel 9-4-1915.

3.       Johannes Henricus Hubertus Adams, geb. Hunsel 16-8-1917.

 

31 maart 1913

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Ludwig Geraets [geb. Tegelen 10-1-1886, zn. van Joannes Geraets en Wilhelmina Timmermans « Venlo 30-5-1870] en Helena Hubertina Spee [geb. Kaldenkirchen 14-10-1888].

Thoer.net, 2022.

 

31 maart 1913

BEESEL - Gehuwd: Gerard Hubert Hendrik Noldus [geb. Venlo, slager oud 26 jaar, zn. van Henricus H.L. Noldus en Aldegonda C.H. Aerts] en Anna Catharina Bovendeerd [geb. Beesel 17-3-1885, dr. van Mathias Bovendeerd en Anna Maria Catharina Dings].

GHS Beesel, BS-13/480.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

1 april 1913

BRACHT (D) - Gehuwd: Gottfried Hubert Rütten [geb. Beesel 27-2-1880, zn. van Jacobus Rutten en Joanna Timmermans « 14-4-1871; hij hertr. Bracht 8-4-1918 met Catharina Gertrud Leven] en Agnes Hubertina Margaretha Korsten [geb. Belfeld 30-8-1884, dr. van Arnold Joseph Korsten en Hubertina Geraads « 14-6-1878].

Thoer.net, 2022.

 

21 april 1913

TEGELEN - Gehuwd: Mathis Huberts [geb. Tegelen 20-8-1885, fabrieksarbeider 1913, zn. van Willem Mathis Huberts, landbouwer, en Anna Elisabeth Knapen « Tegelen 19-4-1875] en Anna Catharina Nijs [geb. Belfeld 31-8-1887, overl. Eindhoven 23-3-1967, oud 79 jaar, dr. van Johannes Nijs en  Joanna Maria van de Goor « 29-4-1878].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Elisabeth Huberts, geb. Tegelen 2-1-1914.

2.       Wilhelmus Johannes Koenraad Huberts, geb. Tegelen 14-1-1915.

3.       Peter Johannes Huberts, geb. Tegelen 5-4-1916.

 

21 april 1913

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Mathias Houben [geb. Bracht 16-3-1889] en Anna Maria Hubertina Thissen [geb. Belfeld 29-5-1890, dr. van Peter Hubert Thissen en Wilhelmina Korsten « 16-5-1881].

Thoer.net, 2022.

 

21 april 1913

MAASNIEL - Gehuwd: Hendrikus Lambertus Peters [geb. Swalmen 1-10-1890, landbouwer, zn. van Martinus Hubertus Peters en Sibilla Vissers « 29-9-1887] en Hubertina Gertrudis Geurts [geb. Maasniel 27-6-1882, overl. Someren 14-3-1938, oud 55 jaar, dr. van Jacobus Hubertus Geurts en Joanna Simons « 12-10-1874].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Martinus Hubertus Peters, geb. Maasniel 23-4-1914.

2.       Jacobus Johannes Hubertus Peters, geb. Maasniel 20-9-1917.

3.       Johannes Hendrikus Lambertus Peters, geb. Maasniel 5-5-1920,

4.       Catharina Johanna Peters, geb. Maasniel 8-3-1922.

5.       Petronella Hubertina Peters, geb. Maasniel 1-7-1924, ongehuwd overl. Horn (maar wonend te Someren) 5-5-1940, oud 15 jaar.

 

22 april 1913

LEEUWARDEN - Gehuwd: Maria Joseph Hubertus Geraedts [geb. Swalmen 20-3-1879, overl. Maastricht 22-6-1956, oud 77 jaar, zn. van Jacobus Geraedts en Maria Theresia Hubertina Heyer « 9-5-1878] en Helena Maria van der Meulen [geb. Leeuwarden 28-11-1877, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 25-2-1947, oud 69 jaar, dr. van Johannes Christoffel van der Meulen en Anna Catharina Antonia Swildens « Leeuwarden 31-7-1872].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Paulus Johannes Gerardus Geraedts, geb. Swalmen 7-4-1914, overl. ald. 21-2-1924, oud 9 jaar.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 22-10-1915.

3.       Anna Theresia Alphonsia Geraedts, geb. Swalmen 20-8-1916. Tr. Swalmen 28-10-1940 met Henri Gerard Clement Geenen.

4.       Theresia Alphonsia Maria Geraedts, geb. Swalmen … ca. 1918. Tr. Swalmen 1-6-1942 met Arthur Maria Jozef Hubert Imkamp.

 

22 april 1913

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Julicher [geb. Swalmen 9-9-1883, overl. Schaesberg 26-3-1953, oud 69 jaar, zn. van Hubertus Julicher en Hendrina Hubertina Thijssen] en Elisabeth Hubertina Sillen [geb. Swalmen 3-11-1891, dr. van Hermanus Sillen en Maria Gertrudis Heijnen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrina Julicher, geb. Swalmen 9-3-1914.

2.       Herman Hubert Julicher, geb. Swalmen 15-9-1915, overl. Vaals 16-9-1959, oud 33 jaar. Tr. … met Josephine Peters.

3.       levenloos kind (v), geb./overl. Schaesberg 10-6-1920.

 

22 april 1913

ROERMOND - Gehuwd: Wilhelmus Gerardus Geraedts [geb. Swalmen, zn. van Theodorus Geraedts en Wilhelmina Hubertina Alers] en Wilhelmina Maria Hubertina Musers [geb. Roermond, dr. van Gerardus Hubertus Musers en Maria Margaretha Janssen].

GenLias, 2004.

 

11 april 1913

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Houwers [geb. Beesel 1-2-1886, kleidelver, zn. van Joannes Houwers en Aldegonda Janssen] en Mechtilda Janssen [geb. Broekhuizen, oud 19 jaar, dr. van Wilhelmus Janssen en Anna Maria Martens].

GHS Beesel, BS-13/482.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Joannes Lambertus Houwers, geb. Beesel 13-9-1913.

2.       Antonius Joannes Lambertus Houwers, geb. Beesel 12-10-1914.

3.       Franciscus Lambertus Houwers, geb. Beesel 12-5-1916.

4.       Godefridus Petrus Lambertus Houwers, geb. Beesel 7-12-1934.

Grondarbeider Peter Hubertus Houwers werd op 10-11-1908 door de Arrrondissementsrechtbank te Roermond veroordeeld tot 1 jaar en 9 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest vanaf 4-8-1908, wegens poging tot doodslag. Hij verliet de gevangenis in ’s-Hertogenbosch op 21-5-1910.

 

12 april 1913

REUVER - “A.s. zondag 13 april houdt de R.K. Kiesvereeniging te Reuver, na de Hoogmis, in de Harmoniezaal een algemeene vergadering ter verkiezing van candidaten voor de Tweede Kamer voor op de groslijst.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 12-4-1913.

 

15 april 1913

SWALMEN - “Zaterdag had de landbouwer H.K. alhier het ongeluk, doordat zijn hond met de kar op de loop ging, met een been tusschen een boom en de honderkar te geraken, met het ongelukkig gevolg, dat het been gebroken werd. K. werd bij de E.E. P.P. Camillianen te Roermond opgenomen.”

De Nieuwe Koerier d.d. 15-4-1913.

 

15 april 1913

ROERMOND - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Smeets [geb. Roermond … ca. 1868, bakker 1913, zn. van Renier Smeets en Martina Engelen « Haelen 25-5-1849; wedn. van Hubertina Elisabeth Spee] en Maria Elisabeth Lemmen [geb. Swalmen 15-2-1873, huishoudster 1913, overl. Roermond 2-4-1919, oud 46 jaar, dr. van Jacobus Lemmen en Maria Catharina Bongaerts « 30-4-1866].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerrit Henri Willem Smeets, geb. Roermond 17-11-1914, overl. ald. 26-11-1915, oud 1 jaar.

2.       Albert Hubert Willem Smeets, geb. Roermond 29-11-1916.

 

21 april 1913

BELFELD - Gehuwd: Mathijs Simons [geb. Belfeld 29-8-1884, fabrieksarbeider 1913, overl. Tegelen (maar wonend te Belfeld) 16-11-1941, oud 57 jaar, zn. van Peter Joannes Simons, landbouwer, en Gertrudis Hubertina van Bommel « 21-4-1884] en Maria van den Heurik [geb. Meijel 12-11-1887, dienstbode 1913, overl. Roermond 5-10-1970, oud 82 jaar, dr. van Francis van den Heurik en Johanna van Daal, landbouwers « Meijel 1-6-1885].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Peter Johannes Simons, geb. Belfeld 28-11-1913. Tr. Belfeld 24-8-1945 met Johanna Hubertina Maria Hoezen.

2.       Franciscus Simons, geb. Belfeld 13-11-1914. Tr. Beesel 8-3-1946 met Anna Maria van den Groenendal.

3.       Gertrudis Anna Hubertina Simons, geb. Belfeld 12-11-1916. Tr. Belfeld 24-8-1945 mret Johannes Mathieu Christiaan van Oijen.

4.       Peter Hendrikus Simons, geb. Belfeld 5-12-1918.

5.       Johanna Simons, geb. Belfeld … ca. 1921. Tr. Belfeld 20-12-1946 met Theodoor Johannes Huijs.

5.       Margaretha Simons, geb. Belfeld … ca. 1922. Tr. Belfeld 1-3-1946 met Hendrik Probst.

5.       levenloos kind (v), geb./overl. Belfeld 24-12-1925.

 

22 april 1913

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Julicher [geb. Swalmen 9-9-1883, zn. van Hubertus Julicher en Hendrina Hubertina Thijssen] en Elisabeth Hubertina Sillen [geb. Swalmen 3-11-1891, dr. van Hermanus Sillen en Maria Gertrudis Heijnen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrina Julicher, geb. Swalmen 9-3-1914.

2.       Herman Hubert Julicher, geb. Swalmen 15-9-1915.

 

24 april 1913

BELFELD - “Maandagmiddag werd door de marechaussee uit Reuver gearresteerd en ter beschiking der justitie naar Roermond overgebracht P.J.H.M, onderwijzer alhier, verdacht van niet te noemen handelingen te hebben gepleegd met jeugdge meisjes.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 24-4-1913.

 

24 april 1913

BELFELD - “De fabrieksarbeider G. Huberts, die het ongeluk had met een been onder een blok klei te raken, werd zoodanig gekneusd dat geneeskundige hulp moest worden verleend.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 24-4-1913.

 

30 april 1913

BELFELD - D. Leesens, lederhandel, Belfeld. Gevraagd: flinke jongens voor lichte werkzaamheden, vast werk en hoog loon.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 30-4-1913.

 

2 mei 1913

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Nijskens [geb. Beesel 31-5-1877, zn. van Thomas Michiel Nijskens en Ida Maria Elisabeth Bongers; hij hertr. Arcen en Velden 23-1-1915 met Anna Maria Jacobs] en Beatrix Maria Koopmans [geb. Grubbenvorst, dr. van Simon Koopmans en Wilhelmina Hubertina Verbeek].

GenLias, 2004.

 

2 mei 1913

BEESEL - Gehuwd: Herman Mathis Jansen [geb. Tegelen, verver oud 27 jaar, zn. van Petrus J. Jansen en Catharina Dimphna Bertrams] en Joanna Maria Hubertina Litjens [geb. Kessel, oud 23 jaar, dr. van Franciscus Litjens en Maria Louisa Stroucken].

GHS Beesel, BS-13/484.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Louisa Petronella Reiniera Jansen, geb. Beesel 6-2-1914.

2.       Franciscus Xaverius Lambertus Jansen, geb. Beesel 6-2-1915.

 

2 mei 1913

SWALMEN - Gehuwd: Wouter Beek [geb. Swalmen 10-7-1884, overl. ald. 15-3-1952, zn. van Gerardus Beek en Maria Josepha Simons] en Mechtildis Kuijven [geb. Swalmen 19-10-1877, overl. ald. 19-6-1960, dr. van Joannes Hendricus Kuyven en Joanna Alers; wed. van Wilhelmus Hubertus Beek, geh. Swalmen 28-4-1903, overl. ald. 15-8-1909].

GHS Swalmen, BS-1913/6; GenLias, 2004.

Aanvullende gegevens met dank aan Peter Peeters, Reuver.

 

2 mei 1913

SWALMEN - Gehuwd: Heinrich Christiaans [Christians, geb. Boisheim (D) 18-4-1884, overl. Swalmen 2-12-1962, oud 78 jaar, zn. van Wilhelm Christiaans en Gertruid Verheggen « 6-5-1879] en Anna Maria Pluimen [geb. Swalmen 15-9-1884, overl. ald. 14-10-1963, oud 79 jaar, dr. van Peter Antonius Pluimen en Cornelia Naus].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Maria Christans, geb. Swalmen 9-4-1914. Tr. Swalmen 26-7-1937 met Johannes Gerardus Meuffels.

2.       Johannes Wilhelmus Christians, geb. Swalmen 3-4-1917, overl. ald. 22-2-1919, oud 1 jaar.

 

5 mei 1913

TEGELEN - Gehuwd: Martinus Hubertus Nijs [geb. Belfeld 25-4-1885, pannenbakker 1913, overl. Venlo (maar wonend te Tegelen) 26-10-1919, oud 34 jaar, zn. van Johannes Nijs en Joanna Maria van de Goor « 29-4-1878] en Adriana Johanna Peters [geb. Druten 2-8-1884, dienstbode 1913, overl. ald. 22-11-1947, oud 63 jaar, dr. van Arnoldus Marianus Peters en Johanna van der Donk « Wamel 2-5-1882; zij hertr. Druten 6-4-1921 met Jan van Ommeren].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Nijs, geb. Tegelen 6-3-1917.

 

12 mei 1913

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Suilen [geb. Swalmen 26-10-1861, zn. van Hendrik Suilen en Helena Hubertina Ramakers; wedn. van Engelina Janssen] en Anna Ida Murmans [geb. Beesel 5-10-1880, dr. van Frederik Murmans en Anna Maria Spee].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Engelina Maria Suilen, geb. Swalmen 8-9-1914, overl. ald. 31-10-1918, oud 4 jaar.

2.       Frederik Antonius Suilen, geb. Swalmen 8-5-1916, overl. Roermond 28-12-1967. Tr. … met Antonia Hubertina Silvertand.

3.       Anna Maria Suilen, geb. Swalmen 18-5-1918.

4.       Franciscus Josephus Suilen, geb. Swalmen …, overl. Kerkrade (maar wonend te Swalmen) 7-7-1934, oud 12 jaar.

 

19 mei 1913

BEESEL - Gehuwd: Petrus Paulus Lambertus Joannes Regouin [geb. Cuijck en St.-Agatha, fabrikant oud 30 jaar, zn. van Lambertus Johannes Regouin en Maria Petronella Elisabeth Linders] en Theresia Maria Helena Josephina Vogels [geb. Beesel 29-8-1890, dr. van Franciscus Wilhelmus Vogels en Anna Maria Lagarde].

GHS Beesel, BS-13/486.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

19 mei 1913

SWALMEN - Gehuwd: Gerhardus Johannes Grobbenhaar [geb. Olst 6-2-1882, overl. Roermond 26-7-1942, zn. van Jan Grobbenhaar en Gerhardina Korenromp; hij hertr. Roermond 27-4-1826 met Agatha Apolonia Dobbelaar] en Gertrudis Aldegonda Willems [geb. Swalmen 29-10-1892, overl. Roermond 9-7-1925, dr. van Joannes Willems en Mechtildis Willems].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind, geb./overl. Roermond 15-10-1914.

2.       Johanna Gerardina Maria Grobbenhaar, geb. Roermond 25-9-1915.

3.       Johannes Gerardus Grobbenhaar, geb. Roermond 23-12-1917. Tr. Maasniel 24-10-1942 met Maria Alida Bekaert.

4.       Hermanus Hubertus Grobbenhaar, geb. Roermond 4-11-1921, overl. Weert 14-4-1970. Tr. … met Agnes Maria Luijs.

 

23 mei 1913

BEESEL - Gehuwd: Peter Joannes Aloiwisius Hubertus Timmermans [geb. Beesel 12-4-1881, landbouwer, overl. ald. 30-5-1949, oud 68 jaar, zn. van Mathias Timmermans en Margaretha Bongers] en Joanna Elisa Maria Helena Dings [geb. Kessel 15-5-1886, overl. Tegelen (maar wonend te Beesel) 20-8-1966, oud 80 jaar, dr. van Gerardus Dings en Petronella Wilhelmina van de Beuken].

GHS Beesel, BS-13/488.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Margaretha Maria Gertrudis Timmermans, geb. Beesel 16-3-1914. Tr. Beesel 27-7-1945 met Johannes Gerardus Antonius Caris.

2.       Mathias Gerardus Aloysius Timmermans, geb. Beesel 17-7-1915.

3.       Peter Gerardus Godefridus Jacobus Timmermans, geb. Beesel 10-3-1917. Tr. Beesel 29-6-1945 met Petronella Odilia Johanna Janssen.

4.       Gerardus Godefridus Timmermans, geb. Beesel 6-10-1918.

5.       Elisa Hubertina Maria Ludwina Timmermans, geb. Beesel 14-4-1921.

6.       Henriette Maria Beatrix Paula Timmermans, geb. Beesel 19-7-1925.

7.       Godefridus Marie Peter Antonius Timmermans, geb. Beesel 10-5-1927.

8.       Jacques Joannes Joseph Timmermans, geb. Beesel 26-6-1931.

 

23 mei 1913

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Hubertus Heijnen [Mathis, geb. Swalmen 24-9-1871, overl. ald. 16-8-1937, oud 65 jaar, zn. van Wilhelmus Heijnen en Engelina Hubertina Willems « 7-5-1859] en Josephina Peters [geb. Swalmen 22-12-1880, overl. Smilde 17-2-1945, oud 64 jaar, dr. van Gerardus Peters en Cornelia Bongaerts « 26-5-1865].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Cornelia Heijnen, geb. Swalmen 19-1-1915. Tr. Swalmen 5-10-1942 met Peter Joannes Mathijs Rutten.

 

23 mei 1913

SWALMEN - Gehuwd: Josef Janissen [Jozef, geb. Swalmen 6-5-1878, overl. Roermond 28-3-1946, oud 67 jaar, zn. van Wilhelmus Janissen en Anna Maria Verheggen « 6-4-1866] en Gertrudis Beek [geb. Swalmen 18-12-1874, overl. Leeuwarden 17-3-1945, oud 70 jaar, dr. van Gerardus Beek en Maria Josepha Simons « 20-1-1866].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Josephina Catharina Maria Janissen, geb. Swalmen 8-10-1915.

2.       Wolter Janissen, geb. Swalmen 23-12-1916, overl. ald. 25-8-1918, oud 1 jaar.

 

28 mei 1913

HILVERSUM - Gehuwd: Jacobus Josephus Burger [geb. Amsterdam 17-4-1885, landbouwer, overl. Beesel 1-3-1957, oud 71 jaar, zn. van Cornelis Burger, landbouwer, en Cornelia de Boer] en Geertruida Galesloot [geb. Amsterdam, dr. van Joannes Theodorus Galesloot en Margaretha Alida Opdam].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Cornelia Maria Burger, geb. Beesel 4-4-1914. Tr. Beesel 29-10-1943 met Johannes Jacobus de Wit.

2.       Alida Margaretha Burger, geb. Beesel 2-4-1915, overl. ald. 8-8-1931, oud 16 jaar.

3.       Maria Burger, geb. Beesel 20-8-1916, overl. ald. 13-11-1942. Tr. Beesel 13-11-1942 met Louis Lambert Peeters.

4.       Margaretha Burger, geb. Beesel 30-1-1919, overl. ald. 15-2-1919, oud 16 dagen.

5.       Catharina Burger, geb. Beesel 30-1-1919, overl. ald. 16-2-1919, oud 17 dagen.

6.       Joannes Burger, geb. Beesel 19-4-1920.

7.       Catharina Cornelia Burger, geb. Beesel 7-7-1921.

8.       Jacobus Wilhelmus Burger, geb. Beesel 8-2-1924.

9.       Gertruda Maria Burger, geb. Beesel 18-8-1925.

10.     Cornelis Theodorus Burger, geb. Beesel 27-10-1927.

J.J. Burger kreeg op 7-3-1927 vergunning voor de bouw van een boerderij in het Meerlebroek.

 

30 mei 1913

BEESEL - Gehuwd: Andreas Joannes Hubertus Teunissen ['Teunissen Drees', geb. Beesel 12-3-1877, landbouwer, overl. ald. 16-10-1955, oud 78 jaar, zn. van Cornelius Teunissen en Theodora Saaijen « 11-2-1867] en Maria Wilhelmina Muizers [Muisers, geb. Grubbenvorst 9-5-1878, oud 35 jaar, overl. Beesel 21-5-1936, oud 58 jaar, dr. van Petrus Johannes Muizers en Anna Catharina Thijssen « 30-1-1873].

GHS Beesel, BS-13/490.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 22-6-1914.

2.       Catharina Maria Theodora Teunissen, geb. Beesel 15-7-1915. Tr. Beesel 29-3-1940 met Peter Lambertus Theunissen.

3.       Cornelius Johannes Dominicus Teunissen, geb. Beesel 4-8-1920. Tr. Belfeld 28-8-1941 met Regina Maria van der Biesen.

Het gezin woonde op de hoek Beeselseweg/Heerstraat (pand Houben).

 

3 juni 1913

BEESEL - “Zondag 8 juni 4½ uur n.m. wordt in de Fanfare-zaal een tooneelvoorstelling gegeven. Opgevoerd wordt het drama Kroonprins en Martelaar en het kluchtspel Barbier-brugwachter.”

SWALMEN - “Heden werd uit de gevangenis te Roermond ontslagen G.J.J., smid alhier. Hij werd den 26 dezer aangehouden als verdacht van in den nacht van 22 op 23 dezer P. Beek te hebben mishandeld, zwaar lichamelijk letsel tengevolge hebbende, wat later is gebleken niet het geval te zijn.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 3-6-1913.

 

6 juni 1913

MAASBREE - Gehuwd: Antonius Huijbers [geb. Vierlingsbeek 12-1-1882, overl. Helden 8-10-1959, oud 77 jaar, zn. van Johannes Huijbers en Johanna Watervoort] en Joanna Catharina Machon [geb. Maasbree 2-9-1885, overl. Roermond (maar wonend te Helden) 7-7-1937, oud 51 jaar, dr. van Christiaan Machon en Anna Catharina Geurts].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Johanna Catharina Huijbers, geb. BEESEL 12-5-1914, overl. ald. 15-5-1914, oud 3 dagen.

2.       Johanna Christina Huijbers, geb. Helden 8-7-1915.

3.       Johannes Laurens Wilhelmus Huijbers, geb. Helden 11-3-1917.

4.       Christina Joanna Jacoba Huijbers, geb. Beesel 6-8-1919.

5.       Petronella Joanna Huijbers, geb. Beesel 4-7-1921.

6.       Gerardus Antonius Huijbers, geb. Beesel 10-1-1924.

7.       Petrus Lambertus Huijbers, geb. Beesel 17-9-1926.

 

6 juni 1913

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Heldens [geb. Beesel 31-5-1888, metselaar, zn. van Petrus A. Heldens en Anna Maria Polmans] en Maria Petronella Hendriks [geb. Beesel 22-11-1889, dr. van Joannes Hendriks en Maria Catharina Jacobs].

GHS Beesel, BS-13/492.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

6 juni 1913

BEESEL - Gehuwd: Joseph Hubert Thijssen [geb. Beesel 2-4-1885, slager, overl. ald. 10-4-1939, oud 54 jaar, zn. van Wilhelmus Thijssen en Anna Maria Hubertina Heinders « 20-4-1870] en Anna Maria Henrietta Engelen [geb. Beesel 20-9-1885, overl. Maastricht (maar wonend te Beesel) 12-6-1955, oud 69 jaar, dr. van Wilhelmus Engelen en Maria Catharina Jacoba Hubertina Geene].

GHS Beesel, BS-13/494.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Willem Antonius Hendricus (Wim) Thijssen, geb. Beesel 14-7-1914, overl. Roermond 9-3-2003. Tr. Tegelen 31-10-1945 met Maria Catharina Theodora Stroeken.

2.       Herman Henricus Marie (Herm) Thijssen, geb. Beesel 17-11-1916, overl. Tegelen 15-12-2001. Tr. Beesel 12-5-1944 met Martina Wilhelmina Teeuwen.

3.       Hugo Jan Marie Thijssen, geb. Beesel 15-10-1919, overl. ald. 4-9-1930, oud 10 jaar.

4.       Paul Peter Marie Thijssen, geb. Reuver gem. Beesel 5-3-1922, overl. Roermond 27-7-2009. Tr. … met Mia Teeuwen.

5.       Joseph Hubert Antonius (Jo) Thijssen, geb. Beesel 17-1-1924, overl. Venlo 20-7-2010. Tr. … met Stien Teeuwen.

6.       Alphons Marie Willem Thijssen, geb. Beesel 13-3-1927.

Het gezin woonde aan de Rijksweg (Centrum) te Reuver. Voor aanbesteding winkelhuis met slagerij zie 14-3-1935.

 

6 juni 1913

MAASBREE - Gehuwd: Hendrik Joseph Hubertus Reinders [geb. Beesel 17-3-1883, pachter van Klerkenhof te Beesel, overl. ald. 3-2-1953] en Anna Helena Dings [geb. Kessel 21-10-1887, overl. Roermond 26-7-1972, dr. van Gerard Dings en Petronella Wilhelmina van de Beuken].

Uit dit huwelijk (BS Beesel, o.a. tweeling):

1.       Petronella Wilhelmina Maria Elisabeth Reinders, geb. Maasbree 21-5-1914. Tr. Beesel 23-8-1940 met Harie Hubert Joseph Marie Heldens.

2.       Elisa Maria Reinders, geb. Maasbree 13-9-1915. Tr. Beesel 9-7-1958 met Peter Henricus Driessen.

3.       Beatrix Gerarda Johanna Reinders, geb. Kessel 19-2-1917. Tr. Beesel 28-4-1944 met Henricus Franciscus Lambertus Pubben.

4.       Peter Hendrikus Reinders, geb. Kessel 21-9-1918. Tr. Neer 1-5-1950 met Gertruda Johanna Maria Vestjens.

5.       Frederika Gerarda Petronella Reinders, geb. Kessel 13-6-1920, overl. Horn 9-6-1973. Tr. .. 26-11-1946 met Hendrikus Hubertus van Rijswick.

6.       Godefridus Hendrikus Franciscus Reinders, geb. Kessel 29-1-1922. Tr. Kessel 27-9-1955 met Christina Antonia Cornelia Willems.

7.       Hendrikus Hubertus Marie Reinders, geb. Kessel 5-10-1923, overl. Reuver 3-1-1984. Tr. Maasbree 29-1-1957 met Maria Petronella Theresia van Lier.

8.       Eliza Barnardina Catharina Reinders, geb. Bergen 16-4-1925. Tr. Beesel 2-1-1959 met Joseph Marie Geraerdts.

9.       Truuske Jacoba Maria Reinders, geb. Bergen 2-9-1927, overl. ald. 10-6-1928.

10.     Anna Eliza Helena Maria Reinders, geb. Bergen 3-5-1929. Tr. Beesel 30-12-1960 met Johannes Henricus Thijssen.

11.     Joseph Hendrik Reinders, geb. Beesel 5-3-1931. Tr. Beesel 26-10-1956 met Anna Maria Catharina Bongers.

12.     Gerard Joseph Reinders, geb. Beesel 5-3-1931. Tr. 1) Swalmen 6-11-1964 met Barbara Wilhelmina Josephina Geraedts; 2) Swalmen 30-8-1972 met Gertrudis Maria Janssen.

P. Reijnders, Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 72-73.

 

1 juli 1913

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor G.A. Rollbröcker te Reuver, sectie D 1867.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 924.

 

10 juli 1913

REUVER - “Te Reuver zijn maandagnacht de woningen van H. Criens en H. Timmermans geheel door brand vernield. Een aangrenzend pand leed veel waterschade.”

Algemeen Handelsblad d.d. 10-7-1913.

 

11 juli 1913

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubert Peeters [geb. Hunsel, sigarenmaker oud 43 jaar, zn. van Henricus Peeters en Elisabeth Mertens] en Petronella Hubertina van Hagen [geb. Belfeld 24-5-1884, dr. van Petrus J. van Hagen en Antonetta Smeets; wed. van Heinen].

GHS Beesel, BS-13/496.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Jacobus Hendrikus Joannes Peeters, geb. Beesel 18-6-1914.

 

18 juli 1913

BEESEL - Gehuwd: Engelbertus Hubertus Niesen [geb. Beesel 28-9-1886, kleidelver, zn. van Joannes Niesen en Maria Catharina Stinges] en Wilhelmina Maria Feuler [geb. Beesel 11-9-1890, dr. van Carl H. Feuler en Wilhelmina Steeghs].

GHS Beesel, BS-13/498.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Peter Lambertus Niesen, geb. Beesel 6-11-1913.

2.       Hendrikus Joannes Engelbertus Niesen, geb. Beesel 26-12-1914.

3.       Karel Engelbert Niesen, geb. Beesel 4-10-1916.

 

28 juli 1913

BREYELL (D) - Gehuwd: Hermann Hubert Aelen [geb. Reuver gem. Beesel 27-3-1888, zn. van Petrus Aelen en Cornelia Wijers « 2-4-1875] en Margaretha Prümen [geb. Breyell 22-5-1889].

Thoer.net, 2022.

 

1 augustus 1913

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor P.H. Peeters te Reuver, sectie D 1896.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 923.

Op 16 nei 1946 overgeschreven op naam van M.G. Steeghs.

 

1 augustus 1913

BEESEL - Gehuwd: Leonard Antonius Hubert Meuter [geb. Beesel 7-7-1884, landbouwer, overl. ald. 31-12-1962, oud 78 jaar, zn. van Clemens Albertus Meuter en Joanna Mechtilda Heldens] en Clara Hubertina van Gevelt [Geveld, geb. Horn 21-4-1887, oud 26 jaar, overl. Beesel 2-6-1965, oud 78 jaar, dr. van Henricus Hubertus van Gevelt en Odilia Christina Alers].

GHS Beesel, BS-13/500.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hendrik Johanna Clemens Marie Meuter, geb. Beesel 13-5-1914, ongehuwd overl. ald. 1-1-1934, oud 19 jaar.

2.       Christina Wilhelmina Meuter, geb. Beesel 9-4-1916, overl. ald. 1-10-1918, oud 2 jaar.

3.       Antoon Maria Meuter, geb. Beesel 19-6-1917.

4.       Franciscus Marie Clemens Meuter, geb. Beesel 23-11-1918. Tr. Eindhoven 30-8-1945 met Martina Henrica Maria Duquesnoij.

5.       Joseph Marie Hendrik Meuter, geb. Beesel 29-11-1920. Tr. Beek en Donk 3-9-1946 met Adriana Huberdina Jansen.

6.       Christina Wilhelmina Hermina Meuter, geb. Beesel 19-5-1922.

7.       Barbara Wilhelmina Joanna Meuter, geb. Beesel 16-1-1924.

8.       Franciscus Catharina Leo Meuter, geb. Beesel 6-9-1925.

9.       Joanna Philomena Andrina Meuter, geb. Beesel 24-3-1927.

 

vóór 2 augustus 1913

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Verhezen [Verhesen, geb. Ohé en Laak 28-9-1883, overl. Roermond 27-12-1965, oud 82 jaar, zn. van Joannes Verhesen en Petronella Tilmans « Ohé en Laak 23-11-1865] en Gertrudis Maria Janssen [geb. Roosteren 29-6-1881, overl. Roermond 31-12-1961, oud 80 jaar, dr. van Jan Hubert Janssen en Joanna Hubertina Verstraeten « Echt 7-7-1876].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gertrudis Hubertina Verhezen, geb. Beesel 2-8-1913 (BS-13/429).

2.       Joannes Hubertus Verhezen, geb. Beesel 21-7-1915. Bij geboorte abusievelijk ingeschreven als Gerardus Hubertus, voornamen gewijzigd op 27-7-1946.

3.       Peter Johannes Hubertus Verhezen, geb. Beesel 8-4-1917, overl. ald. 28-7-1917, oud 3 maanden.

4.       Peter Johannes Hubertus Verhezen, geb. Beesel 19-6-1918, overl. ald. 26-2-1919, oud 8 maanden.

5.       Anna Catharina Verhezen, geb. Beesel 16-7-1920. Tr. Venlo 11-1-1945 met Josephus Franciscus Maria Cornelia de Rijk.

Gerard Verhezen kreeg op 20-4-1931 vergunning voor de bouw van een woonhuis aan de Hoogstraat te Beesel.

 

8 augustus 1913

BEESEL - Gehuwd: Pieter Theodoor Timmermans [geb. Kessel 10-6-1859, landbouwer, overl. ald. 8-4-1928, oud 68 jaar, zn. van Theodorus Timmermans en Maria Antonetta Timmermans « 31-1-1854] en Cornelia Zelen [geb. Helden 8-5-1850, overl. Kessel 16-8-1927, oud 77 jaar, dr. van Andreas Zelen en Helena Willemsen « Helden 6-6-1848; wed. van Silvester Geelen, geh. Roggel 2-4-1883, overl. ald. 31-8-1909].

GHS Beesel, BS-13/502; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

12 augustus 1913

TILBURG - Gehuwd: Franciscus Joannes Joseph van Boextel [geb. Tilburg 6-6-1878, winkelbediende 1913, overl. Limbricht 23-12-1949, oud 71 jaar, zn. van Adriaan van Boextel, wever, en Anna Catharina Meurs « Tilburg 5-7-1877] en Catharina Langen [geb. Swalmen 18-3-1878 {sic}, overl. Limbricht 21-1-1964, oud 85 jaar, dr. van Gustav Cosman Damianus Langen en Mechtildis Hubertina Janissen « 18-12-1885].

WieWasWie, 2023.

 

13 augustus 1913

REUVER-OFFENBEEK - “Maandagmorgen reed J. Stienkes en zijne dochter met paard en kar uit. Plotseling schrok het dier en ging op hol, beiden wilden van de kar springen en vielen. S. kreeg het rad over zijn lichaam en brak twee ribben en zijne dochter brak een voet.”

De Nieuwe Koerier, 13 augustus 1913. Lees voor Stienkes: Stinges.

 

18 augustus 1913

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Emans [geb. Swalmen 24-10-1870, overl. ald. 19-4-1953, oud 82 jaar, zn. van Theodorus Emans en Maria Catharina Beks « 28-7-1862] en Petronella Hubertina Hendrikx [geb. Swalmen 8-5-1877, overl. Roermond 31-10-1961, oud 84 jaar, dr. van Johannes Hubertus Hendrikx en Maria Agnes Hubertina Pijpers « 12-6-1869].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Theodorus Josephus Emans, geb. Swalmen 11-2-1916, overl. Reuver 10-3-2004. Tr. Sittard 9-11-1945 met Francisca Agnes Janssen.

2.       Johannes Wilhelmus Emans, geb. Swalmen 26-4-1917, overl. Tegelen 13-7-1994. Tr. Venlo 27-4-1942 met Antonetta Catharina Cartigny.

3.       Maria Agnes Emans, geb. Swalmen …, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 23-1-1935, oud 13 jaar.

 

22 augustus 1913

BEESEL - Rapport met begroting en beschrijving voor een electriciteitsvoorziening in de gemeente, uitgebracht door het N.V. Electrotechnisch Installatie-Bureau "'t Zuiden" te Eindhoven.

GHS Beesel, Archief Gemeente Beesel, inv.nr. 1657; 1 katern.

 

23 augustus 1913

REUVER - “De heer G. van Drimmelen, kommies-dienstgeleider en deurwaarder alhier, wordt met ingang van 1 september a.s. met dezelfde functie belast te Oudshoorn (Zuid-Holland).

          Met ingang van 1 september a.a. wordt alhier gedetacheerd de kommies Meijer uit Kerkrade.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 23-8-1913.

 

26 augustus 1913

SWALMEN-BOUKOUL - “Vrijdagmorgen trof vrouw Jacob Cremers te Swalmen op het gehucht Boekoel het noodlottig bericht, dat haar man werkzaam zijnde als metselaar te Düsseldorf, doodgevallen is. Tegelijkertijd werd haar volgens de N.K. bericht, dat hare zuster wonende te Brüggen Rh. eveneens door een noodlottig toeval om het leven gekomen is. Een ongeluk komt zelden alleen.”

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant d.d. 26-8-1913.

 

29 augustus 1913

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Beurskens [geb. Swalmen 29-2-1884, landbouwer, zn. van Johannes Hubertus Beurskens en Johanna Meerts] en Elisabeth Hubertina Bonten [geb. Swalmen 17-12-1891, dr. van Francis Bonten en Petronella Eggels].

GHS Swalmen, BS-1913/12.

 

1 september 1913

THORN - Gehuwd: Jacob Hubert Michiels [geb. Roermond, zn. van Willem Michiels en Maria Anna Kurvers] en Maria Catharina Corstjens [geb. Thorn, dr. van Peter Jan Corstjens en Anna Catharina Vries].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Catharina Anna Wilhelmina Michiels, geb. Beesel 26-6-1914 (BS-13/595).

2.       Anna Petronella Michiels, geb. Beesel 25-7-1915.

3.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 16-2-1917.

4.       Wilhelmus Josephus Michiels, geb. Beesel 3-2-1918.

 

4 september 1913

REUVER-LEEUWEN - “De vereeniging ‘Leeuwen Vooruit’ heeft besloten kermis-woensdag een sportwedstrijd te houden, bestaande in hardloopen, kunstfietsen, kruiwagenrijden, zakloopen, enz. De wedstrijden zullen voorafgegaan worden door een optocht. Ook hier zijn prijzen aan verbonden. De prijzen bestaan uit kunstvoorwerpen.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 4-9-1913.

 

5 september 1913

BEESEL - Gehuwd: Carl Friedrich Feuler [geb. Tegelen 26-11-1887, kleidelver, overl. Tegelen 24-10-1965, oud 77 jaar, zn. van Henricus Feuler en Wilhelmina Steeg] en Hubertina Thissen [geb. Belfeld 14-3-1886, overl. Beesel 12-11-1963, oud 77 jaar, dr. van Paulus Thissen en Catharina Lemmen « 12-4-1875].

GHS Beesel, BS-13/504; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Paulus Hendrik Lambertus Feuler, geb. Beesel 7-10-1914, overl. Belfeld 6-7-1957. Tr. Belfeld 7-3-1946 met Jacomina Maria Peters.

2.       Hendrikus Franciscus Feuler, geb. Beesel 13-11-1915. Tr. St.-Odiliënberg 4-10-1946 met Maria Catharina Linssen.

3.       Philomena Anna Catharina Feuler, geb. Beesel 7-3-1917. Tr. Beesel 16-10-1936 met Lambertus Joannes Niesen.

4.       Catharina Helena Hubertina Feuler, geb. Beesel 28-1-1920.

5.       Joannes Marie Feuler, geb. Beesel 10-8-1921.

 

5 september 1913

BEESEL - Gehuwd: Emerikus Hendrikus Pijnenburg [geb. Meijel, kleidelver oud 28 jaar, zn. van Franciscus Pijnenburg en Wilhelmina Gielen] en Maria Antonetta Timmermans [geb. Belfeld 10-12-1892, dr. van Petrus W. Timmermans en Anna Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-13/506.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

8 september 1913

BELFELD - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Stevens [geb. Beesel 26-1-1889, timmerman 1913, zn. van Alphonsus Jacobus Stevens en Maria Gertrudis van Bergen « 30-6-1877] en Louisa Catharina Denessen [geb. Groesbeek 1-8-1890, dienstbode 1913, overl. Tegelen 5-2-1964, dr. van Theodor Hubert Denessen, koopman, en Gertrudis Hubertina Beurskens « 2-8-1880].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrud Theodora Stevens, geb. Lohausen (D) … ca. 1914. Tr. Belfeld 21-8-1936 met Hermanus Johannes Verdonck.

2.       Theodora Gertruda Stevens, geb. Belfeld 9-6-1915. Tr. Belfeld 11-1-1940 met Wijnands Hendrikus Peter Langendonk.

3.       Alphonsus Wilhelmus Stevens, geb. Belfeld 7-11-1917. Tr. Belfeld 19-12-1945 met Elisabeth Jacoba Sibilla Antoinetta van de Voort.

4.       Maria Petronella Stevens, geb. Belfeld … ca. 1921, overl ald. 8-12-1937, oud 16 jaar.

 

12 september 1913

BEESEL - Gehuwd: Mathijs Aerdts [geb. Sevenum 24-9-1845, timmerman oud 67 jaar, overl. Beesel 6-2-1939, oud 93 jaar, zn. van Bernardus Aerdts en Petronella van den Broek « Sevenum 2-2-1842; wedn. van Agnes Gommans, geh. Helden 20-7-1868, overl. Beesel 4-2-1911] en Wilhelmina Joanna Keune [geb. Amsterdam, dienstbode oud 57 jaar, dr. van Joannes S. Keune en Joanna Jacoba Bagman].

GHS Beesel, BS-13/508.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

19 september 1913

REUVER - Aanbesteding voor het verbouwen en vergroten van het hotel Centraal te Reuver voor rekening van dhr. Rollbrocker aldaar. Plan en bestek naar ontwerp van architect André Holten te Blerick ter inzage en verkrijgbaar bij genoemd hotel.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 13-9-1913.

Dit hotel met weegbrug aan de Stationstraat werd eerder uitgebaat door G. Linssen.

 

26 september 1913

BEESEL - Gehuwd: Mathieu Hubert Hanssen [geb. Tegelen 20-4-1890, fabrieksarbeider 1913, overl. Kerkrade 12-1-1969, zn. van Pieter Hanssen, fabrieksarbeider, en Anna Elisabeth van Rens, beiden wnd. te Tegelen] en Elisabeth Hubertina Reijnders [geb. Beesel 7-8-1889, overl. Heerlen 8-8-1970, dr. van Leonardus Reijnders, arbeider, en Maria Gertruda Ingenhut, beiden wnd. te Beesel].

GHS Beesel, BS-13/510. In de huwelijksbijlagen (verfilming 2/28 e.v) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; certificaat dat de afkondigingen te Tegelen hebben plaatsgehad; getuigschrift van onvermogen van de bruidegom; attest van onvermogen van de bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 60

 

29 september 1913

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Hubertus Stoks [geb. Haelen 20-4-1876, zn. van Peter Mathias Stoks en Odilia van Lier] en Clara Hubertina Baghus [Bakhuis, geb. Roermond 9-10-1886, dr. van Johannes Hubertus Baghus en Anna Maria Hubertina Booten].

GenLias, 2004.

 

3 oktober 1913

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Franssen [geb. Beesel 3-10-1880, slager, overl. Tegelen 19-1-1968, oud 87 jaar, zn. van Willem Franssen en Aldegonda Franssen « 12-5-1876] en Maria Petronella Peeters [geb. Beesel 25-6-1883, overl. Tegelen 14-12-1967, oud 84 jaar, dr. van Franciscus Peeters en Anna Catharina Janssen].

GHS Beesel, BS-13/512. In de huwelijksbijlagen (verfilming 15/28 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; attest van onvermogen van de bruid

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Aldegonda Maria Franssen, geb. Reuver-Offenbeek gem. Beesel 7-2-1915, overl. Venlo 30-8-2001. Tr. … met Frits Janssen.

2.       Anna Maria Franssen, geb. Reuver-Offenbeek 29-11-1917, overl. ald. 29-8-2005. Tr. … met Jan Franssen.

3.       Maria Antonetta Franssen, geb. Reuver-Offenbeek 23-2-1919, overl. Tegelen 13-4-1976. Tr. … met Pierre Ludovicus Heinen.

4.       Wilhelmus Hubertus Franssen, geb. Reuver-Offenbeek 19-10-1921, overl. Venlo 16-11-2011. Tr. … met Gusta Hermans.

5.       Franciscus Conrardus Franssen, geb. Reuver-Offenbeek 3-8-1924, overl. ald. 31-1-2012. Tr. … met Maria Slabbers.

 

17 oktober 1913

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Julicher [geb. Swalmen 5-7-1879, overl. ald. 18-2-1962, oud 82 jaar, zn. van Hubertus Julicher en Hendrina Hubertina Thijssen « 19-4-1873] en Maria Elisabeth Engels [geb. Brüggen (D) 11-3-1879, overl. Swalmen 30-6-1942, oud 63 jaar, dr. van Peter Engels en Anna Katharina Dahler].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Anna Catharina Julicher, geb. Swalmen 23-10-1914. Tr. Swalmen 10-11-1941 met Petrus Hubertus Rulkens.

2.       Peter Hubert Julicher, geb. Swalmen 29-7-1916. Tr. Swalmen 31-12-1945 met Helena Mechtildis Hubertina Berben.

3.       Hubert Julicher, geb. Swalmen ca. 1919. Tr. Swalmen 30-6-1941 met Anna Maria Catharina Geenen.

 

17 oktober 1913

SWALMEN - Gehuwd: Cornelis Joseph Peters [geb. Swalmen 6-7-1885, zn. van Johannes Peters en Anna Maria Weijnen] en Anna Maria Hubertina Hendrikx [geb. Swalmen 24-6-1887, dr. van Mathis Hendrikx en Helena Pijpers].

WieWasWie, 2022.

 

24 oktober 1913

BEESEL - Gehuwd: Henricus Hubertus Maassen [geb. Belfeld 12-5-1867, overl. ald. 27-2-1948, oud 80 jaar, zn. van Willem Maassen en Christina Maria Hubertina Jentjens « 31-12-1857] en Johanna Wilhelmina Hubertina van Soest [geb. Beesel 19-8-1877, overl. Belfeld 30-1-1943, oud 65 jaar, dr. van Gerardus van Soest en Catharina Claessens].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Hubertina Catharina Maassen, geb. Belfeld 29-8-1914, ongehuwd overl. ald. 4-11-1972, oud 58 jaar.

2.       Maria Maassen, geb. Belfeld 18-11-1915.

3.       Christina Hubertina Maassen, geb. Belfeld 12-11-1916, ongehuwd overl. Venlo (maar wonend te Belfeld) 16-7-1949, oud 32 jaar.

4.       Anna Hubertina Maassen, geb. Belfeld 31-10-1917.

 

27 oktober 1913

þ BELFELD - Gehuwd: Antoon Joseph Miggels [geb. Belfeld 1-3-1888, fabrieksarbeider 1913, overl. ald. 15-1-1963, oud 74 jaar, zn. van Hermanus Miggels en Elisabeth Teeuwen « 21-4-1884] en Petronella Margaretha Hubertina Steegh [geb. Grubbenvorst 4-10-1886, overl. Tegelen 27-12-1965, oud 78 jaar, dr. van Jacobus Hendrikus Steegh en Maria Elisabeth Hermans « 28-5-1867].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hermanus Gerardus Hendrikus Miggels, geb. Belfeld 22-6-1914, overl. ald. 31-12-1980. Tr. Belfeld 4-3-1943 met Johanna Theodora Catharina Seuren.

2.       Hendrikus Gerardus Miggels, geb. Belfeld 10-3-1916, overl. Tegelen 28-1-1969. Tr. Tegelen 23-10-1939 met Martina Cornelia Wasser.

3.       Gerardus Hermanus Hendrikus Miggels, geb. Belfeld 30-1-1918, overl. ald. 2-12-1926, oud 8 jaar.

 

27 oktober 1913

SWALMEN - Gehuwd: Josef Alers [geb. Swalmen 10-7-1882, arbeider, overl. ald. 8-10-1953, oud 71 jaar, zn. van Hendrikus Alers en Joanna Engels « 21-9-1878] en Maria Margaretha Wijnands [geb. Swalmen 24-5-1884, overl. ald. 29-3-1970, oud 85 jaar, dr. van Cornelis Hubertus Wijnands en Anna Maria Vaessen « 21-1-1884].

GHS Swalmen, BS-1913/17; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrik Alers, geb. Swalmen 4-2-1915. Tr. Swalmen 14-7-1941 met Sofie van den Borst.

2.       Cornelis Hubertus Alers, geb. Swalmen 22-9-1916.

3.       Maria Hendrina Alers, geb. Swalmen …, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 25-1-1955, oud 36 jaar. Tr. … met Johannes Leppers.

 

28 oktober 1913

BEESEL - Geboren: Barbara Elisabeth Joanna van de Laar, buitenechtelijke dr. van Joanna Catharina van de Laar en een onbekende vader.

GHS Beesel, BS-13/443.

 

31 oktober 1913

REUVER - “Tot waarnemer van het notaris-kantoor van wijlen den heer Vogels alhier is benoemd de heer C. Mostart, cand. not. te Roermond.”

Nieuwe Venlosche Courant 31-10-1913.

 

31 oktober 1913

BEESEL - “Bij de aanbesteding van de landbouwhoeve voor rekening van den heer H. Rutten werd ingeschreven door de heeren G. Maasen Boekoel, Swalmen, G. Lennaertz, Beesel, L.Scheres, Neer, H. Winkelmolen, Kesseleik. Aan den laagsten inschrijver den heer Lennaertz is het werk gegund.”

Nieuwe Venlosche Courant 31-10-1913. Betreft mogelijk Mariahoeve.

 

31 oktober 1913

BEESEL - Gehuwd: Petrus Jacobus van Soest [geb. Beesel 17-11-1871, zn. van Gerardus van Soest en Catharina Claessens] en Anna Maria Gertrudis Bongers [geb. Beesel …, dr. van Peter Hubertus Bongers en Anna Catharina Nijskens].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Peter Gerard van Soest, geb. Beesel 6-12-1915 (BS-14/61).

2.       Gerardus Hendrikus van Soest, geb. Beesel 23-12-1916.

 

4 november 1913

REUVER - “Op 5 november a.s. zal Z.E. de Commissaris der Koningin alhier een administratief bezoek afleggen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 4-1913.

 

4 november 1913

REUVER - Begrafenis notaris F.W. Vogels.

“Vrijdagmorgen j.l. had alhier de plechtige ter aarde bestelling plaats van den Edelgrootachtbaren heer F.W. Vogels, in leven notaris en lid der Provinciale Staten van Limburg. De begrafenisstoet werd geopend door het Philharmonisch Gezelschap, dat treurmarschen speelde; daarna volgden eene deputatie van Reuver’s Mannenkoor, met omfloersd vaandel, en de voltallige vereeniging St. Ambrosius, die haar afgestorven president de laatste eer wilde bewijzen. Het stoffelijk verschot, voorafgegaan door een twintigtal geestelijken met het kerkelijk zangkoor, was omgeven van de gemeenteraad, waarvan de overledene vele jaren lid was. Achter de baar volgden de zoo smartelijk getroffen familieleden, en voorts leden van de Prov. Staten, afgevaardigden van de Broederschap van Notarissen (kring Roermond), van de Gezondheidscommissie en van het Genootschap Limburg. Verder de notabelen uit de omliggende plaatsen en ontelbare inwoners.

Te 10 uur werd in de parochiekerk de plechtige zielmis opgedragen, waaronder het kerkelijk zangkoor op verdienstelijke wijze de Missa pro defunctis van Casiolini uitvoerde. Na afloop zette de sombere stoet zich weder in dezelfde volgorde in beweging en onder de treurtonen der Harmonie en het luiden der klokken schreed men naar den Godsakker. Zoodra de geestelijkheid hier hare gebeden en inzegeningen verricht hadden, speelde de Harmonie een ‘andante funèbre’ van P.A. Stens, als laatsten groet, waarna de heer A. Hulsman, voorzitter der vereeniging, ongeveer de volgende toespraak hield:

‘Wanneer ik in deze droevige omstandigheden een oogenblik uwe aandacht vraag, is het om op deze laatste rustplaats van den dierbaren overledene eenige bloemen te strooien namens het Philharmonisch Gezelschap, waarvan de ontslapene ruim 25 jaar lid was. Bloemen geplukt in het arbeidsveld van hem, dien wij thans aan den schoot der aarde gaan toevertrouwen. Ik wil geen biografie geven, daarvoor ontbreekt mij de wetenschap, en dus het recht. Als familielid, als vriend en ambtenaar is de overledene u voldoende bekend. Ik wil echter getuigen uit den tijd, dien ik met den ontslapene heb doorgebracht. Steeds was hij bereid te helpen en te steunen, hij wist te geven en te nemen. Zijn raden en daden droegen het stempel van stiptheid en orde, deugden die het vereenigingsleven sieren en sterken. Onverwelkbare bloemen, die immer tellen, strooi ik op deze rustplaats met de bede: hij ruste in vrede.’

De heer Dr. Van Gils, schoonzoon van den overledene, dankte spreker voor deze woorden, die in deze droevige oogenblikken den nablijvenden een troost zijn. Spreker bracht verder zijn dank uit aan de verschillende vereenigingen en vrienden voor de laatste eer, den dierbaren ontslapene bewezen.

De geachte overledene bereikte den ouderdom van 66 jaren stond in hoog aanzien bij zijne vele vrienden. Zijn deskundig advies als notaris werd op prijs gesteld, zijne rijpe ondervinding gewaardeerd. In het openbaar belang was hij werkzaam als lid der Prov. Staten, als lid van den Gemeenteraad en der Gezondheidscommissie. In de Prov. Staten vooral kwam zijne ervaring hem goed te stade en werd hij meestal benoemd tot rapporteur van een der vier afdeelingen. Moge de geachte overledene in een beter leven het loon zijner goede werken ontvangen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 4-11-1913.

 

4 november 1913

SWALMEN - Gehuwd: Bernardus Hubertus Wilms [geb. Beesel 7-1-1887, overl. Venlo 30-1-1963, oud 76 jaar, zn. van Cornelis Wilms en Aldegonda Janssen « Helden 20-5-1874] en Hubertina Gertrudis Pijpers [geb. Swalmen 11-2-1881, overl. Tegelen 25-4-1954, oud 73 jaar, dr. van Willem Pijpers en Elisabeth Kusters « 27-4-1875].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Elisabeth Cornelia Wilms, geb. Swalmen 5-4-1914, overl. Brunssum 11-10-1963. Tr. Brunssum 8-6-1943 met Johannes Hubertus Claessen.

2.       Karel Willem Wilms, geb. Swalmen 8-7-1915, overl. ald. 4-3-1920, oud 4 jaar.

3.       Mathieu Wilms, geb. Swalmen 13-3-1917, overl. Beesel 11-2-1962. Tr. Beesel 9-4-1943 met Hendrika Leonora Staaks.

4.       Karel Wilms, geb. Beesel 15-4-1920 (BS-15/182), overl. ald. 16-10-1920, oud 6 maanden.

Bernard Wilms woonde op 21-2-1920 in zijn ouderlijk huis aan de weg van Reuver naar Leeuwen, sectie B 470.

 

14 november 1913

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Beurskens [geb. Swalmen 14-3-1873, landbouwer, zn. van Joannes Hubertus Beurskens en Joanna Meerts] en Mechtildis Hubertina Janssen [geb. Swalmen 29-9-1872, dr. van Hubertus Janssen en Maria Wijnen].

GHS Swalmen, BS-1913/20; GenLias, 2004.

 

17 november 1913

BELFELD - Gehuwd: Peter Geraads [geb. Belfeld 20-4-1879, overl. ald. 20-8-1957, oud 78 jaar, zn. van Godefridus Geraads en Agnes Naus, landbouwster « 14-6-1878] en Maria Hubertina Aerts [geb. Maasbree 9-11-1879, overl. Belfeld 14-1-1962, oud 82 jaar, dr. van Gerardus Aerts en Maria Elisabeth Hanssen, landbouwers « Maasbree 20-11-1869].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Agnes Maria Geraads, geb. Helden 20-10-1914.

2.       Jacobus Godefridus Geraads, geb. Helden 18-11-1915.

3.       Gerardus Martinus Geraads, geb. Helden 29-4-1917.

 

21 november 1913

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Hubertus Stroucken [geb. Beesel 17-5-1871, overl. Roermond 23-6-1918, zn. van Joseph Stroucken en Anna Catharina Muurmans] en Maria Gertrudis Cruijsberg [geb. Tegelen, dr. van Wilhelmus Cruijsberg en Anna Christina Jeucken].

GenLias, 2006.

 

30 december 1913

ROOSENDAAL - Gehuwd: Henri Ferdinand Saueressig [geb. Boxmeer 9-5-1873, spoorwegbeambte te ’s-Gravenhage, Breda, stationschef te Beesel-Reuver 1915-1926, Roermond en Maasniel, zn. van Petrus Felix Eduardus Ferdinandus Johannes Saueressig, gepensioneerd majoor, en Elisabeth Cornelia Stephania Sprengers] en Maria Sophia Geerts [geb. Roosendaal 12-7-1893, dr. van Andreas Geerts en Henriette Elisabeth Hanjoel].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petrus André Henri Saueressig, geb. Breda 15-12-1914.

2.       Henrietta Elisabeth Leopoldina Saueressig, geb. BEESEL 8-5-1918 (BS-14/429).

Spoorwegbeambte Henri Ferdinand Saueressig verhuisde op 28-4-1915 vanuit Breda naar Beesel. Op 12-8-1926 verhuisde het gezin naar Roermond. Bron: BevReg Breda en Roermond. Moeder Stephanie Sprengers was inwonend en in 1926 met 88 jaar een van de twee oudste inwoners van Beesel.

 

 

1914

9 januari 1914

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Bremmers [geb. Beesel 3-4-1878, arbeider, zn. van Bernardus Bremmers en Joanna Kremers; wedn. van Maria Elisabeth Vaessen, geh. Beesel 6-1-1905] en Joanna Catharina van de Laar [geb. Broekhuizen, oud 22 jaar, dr. van Petrus J. van de Laar en Barbara Heijligers].

GHS Beesel, BS-13/626.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Bernardus Joannes Bremmers, geb. Beesel 23-11-1914.

 

19 januari 1914

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Derks [geb. Belfeld 22-10-1891, fabrieksarbeider 1914, overl. Swalmen 28-8-1980, oud 88 jaar, zn. van Paulus Derks, landbouwer, en Maria Elisabeth Boots « 21-4-1879] en Agnes van Rijt [geb. Blerick 19-7-1892, dienstbode 1914, overl. Roermond 15-4-1972, oud 79 jaar, dr. van Franciscus van Rijt en Maria Hubertina van Wijlick « Maasbree 22-4-1887].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Paulina Elisabeth Derks, geb. Belfeld 27-6-1914, overl. Venlo 12-12-2004. Tr. Venlo 14-9-1942 met Leonard Arnold Theodoor Kuijpers.

2.       Elisabeth Derks, geb. Belfeld 13-10-1916, ongehuwd overl. Venray 8-8-2000.

 

24 januari 1914

REUVER - “De heer Van Eijk behaalde bij de verkiezing voor een Gemeenteraadslid niet 86 doch 87 stemmen, terwijl op de heer Korsten 85 stemmen werden uitgebracht.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 24-1-1914.

 

24 januari 1914

REUVER - “Onze dorpsgenoot de heer P. Pubben behaalde te ’s Bosch op den 5en Internationalen Vakwedstrijd voor het bakken van beschuiten met Koningsgelei een eervolle vermelding. Deze wedstrijd was uitgeschreven door de fabriek van J.H. Verstegen te Rotterdam.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 24-1-1914.

 

3 februari 1914

ROERMOND - Gehuwd: Arthur Leon Theodore Marie Vogels [geb. Beesel 30-4-1883, notaris 1914, overl. Kerkrade 12-12-1927, oud 44 jaar, zn. van Franciscus Wilhelmus Vogels en Anna Maria Lagarde «  Berghem (N.-Br.) 13-5-1879] en Jeanette Francisca Carolina Schmier [geb. Roermond 9-6-1887, dr. van Carolus Cornelis Schmier en Mechteldis Elisabeth Hubertina Reijnders « Roermond 6-7-1886].

GenLias, 2006; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Carla Maria Vogels, geb. Nieuwenhagen 20-4-1915. Tr. Heerlen 22-8-1940 met Adrianus Antonius Vredendaal.

2.       Marie Louise Vogels, geb. Nieuwenhagen 6-9-1916. Tr. Heerlen 25-6-1942 met Hubert Joseph Houben.

3.       Arthur Vogels, geb. Nieuwenhagen 13-11-1917, overl. ald. 30-11-1919, oud 2 jaar.

4.       Arthur Vogels, geb. Nieuwenhagen …, overl. Groesbeek 27-2-1926, oud 5 jaar.

 

6 februari 1914

GRUBBENVORST - Gehuwd: Hubertus Beurskens [geb. Tegelen, winkelier 1914, zn. van Joannes Beurskens en Anna Killaars « Tegelen 6-6-1878] en Christina Maria Hendrikx [Hendrickx, geb. Neer, dr. van Peter Hubertus Hendrikx, landbouwer, en Theodora Willems].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Petrus Hubertus Beurskens, geb. Beesel 6-11-1923.

2.       Godefridus Willem Beurskens, geb. Beesel 7-8-1926.

 

10 februari 1914

BEESEL - Gehuwd: Joannes Petrus Antonius Breukel [geb. Gouda 21-10-1884, handelsreiziger oud 29 jaar, overl. 's-Hertogenbosch 9-1-1954, zn. van Joannes Stephanus Matthijs Cornelis Breukel en Catharina Hendrica van Geffen] en Maria Hubertina Winkelmolen [geb. Roggel 26-8-1881, oud 32 jaar, overl. 's-Hertogenbosch 15-1-1951, dr. van Antonius Winkelmolen en Mechtildis Versteegen].

GHS Beesel, BS-13/628.

Uit dit huwelijk kinderen te Eindhoven. Zie Genealogie Winkelmolen blz. 78.

 

12 februari 1914

REUVER - “Voordeelig te koop circa 10.000 derde soort blauwe handpannen. Adres P.J. Hermkens, Reuver.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 12-2-1914.

 

13 februari 1914

HORST - Gehuwd: Mathijs Joseph Pijpers [geb. Beesel 8-8-1886, voermansknecht 1914, zn. van Joannes Mathias Pijpers en Johanna van Maris « 8-9-1882] en Anna Maria Heufs [geb. Horst 22-3-1889, winkelierster te Eindhoven 1936, overl. Waalwijk 25-8-1973 dr. van Peter Hendrik Heufs en Anna Maria Gertruda Mooren; zij hertr. 1) Eindhoven 17-12-1936 met Franciscus Joannes Carolus Smeijers, overl. Helmond 17-1-1961; 2) … met Michiel Brok. Van haar een buitenechtelijke zoon Leonard Heufs, geb. Horst 9-7-1908, Europeesch fourier te Tjimahi (Nederlands Indië) 1938, tr. Horst 21-10-1938 (huwelijk met de handschoen) met Antonia Huberdina Keijsers].

GenLias, 2007; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Gertrudis Pijpers, geb. Horst 21-11-1914. Tr. Venlo 28-12-1936 met Cornelis van Es. Huwelijk ontbonden door echtscheiding, Venlo 18-8-1970.

2.       Johanna Maria Gertruda Pijpers, geb. Horst 14-7-1916, overl. Venlo 6-7-1959. Tr. Eindhoven 16-4-1936 met Joannes Hubertus Linders.

3.       Peter Jan Pijpers, geb. Horst …, overl. ald. 5-8-1920, oud 7 maanden.

4.       Cornelia Helena Pijpers, geb. Horst 23-9-1921. Tr. Geldrop 22-8-1941 met Hendrikus Petrus Wilhelmus Op Heij.

 

17 februari 1914

DEURNE - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Cox [geb. Swalmen 30-7-1884, spoorbeambte te Maasbree 1914, conducteur te Heerlen 1925, overl. Heerlen 10-2-1965, zn. van Peter Cox, landbouwer, en wijlen Hendrina Gerats « 6-5-1867; hij hertr. Heerlen 23-4-1925 met Cesilia Maria Fraijman] en Josina Berkers [geb. Deurne en Liessel 27-1-1890, overl. Heerlen 5-1-1923, oud 32 jaar, dr. van Martinus Berkers en Helena Maria Keuten, spoorwegwachters « Deurne 16-2-1889].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Hendrina Helena Petronella Cox, geb. Blerick 11-10-1915.

2.       Helena Maria Josephina Cox, geb. Blerick 19-3-1917.

3.       Elisabeth Francina Cox, geb. Heerlen-Treebeek 11-1-1919.

4.       Martinus Theodorus Cox, geb. Heerlen 18-4-1922.

 

vóór 1 maart 1914

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Joannes Koch [geb. Siebengewald gem. Bergen 10-12-1883, landbouwer, overl. Beesel-Reuver 18-7-1946, oud 62 jaar, zn. van Gerard Koch en Theodora van Baal] en Maria Scholtz [geb. Bergen-Siebengewald 21-9-1885, overl. Tegelen 2-10-1973, oud 88 jaar, dr. van Mathijs Scholtz en Theodora Giebels « Bergen 19-5-1875]

Uit dit huwelijk:

1.       Mathias Gerardus Lambertus (Math) Koch, geb. Beesel-Reuver 1-3-1914, overl. Beesel-Offenbeek 29-8-1992. Tr. Beesel 8-5-1942 met Christina Lamberta Geujen.

2.       Gerardus Johannes Lambertus (Gerrit) Koch, geb. Beesel 10-7-1915. Tr. Beesel 3-5-1946 met Gertrudis Petronella Lennaerts.

3.       Johannes Wilhelmus Lambertus (Sjeng) Koch, geb. Beesel 23-2-1917, overl. Heerlen 7-3-1986. Tr. … met Anna Heynen.

4.       Theodora Maria (Dora) Koch, geb. Beesel-Offenbeek 1-10-1918, overl. ald. 12-6-2015. Tr. Beesel 27-3-1942 met Hendrikus Willem Steeeghs.

5.       Hendrikus Joannes Lambertus Koch, geb. Beesel 23-12-1919. Vertrekt 20-6-1934 naar Belfeld.

6.       Jozef Mathias Lambertus (Joep) Koch, geb. Beesel-Reuver 15-3-1921, overl. ald. 22-6-2013. Tr. … met Annie van Dijk.

7.       Wilhelmus Lambertus Koch, geb. Beesel 8-5-1922.

8.       Godefridus Michael Koch, geb. Beesel 26-9-1923.

9.       Wilhelmina Mathilda Joanna (Mien) Koch, geb. Beesel 17-6-1925, overl. Sevenum 11-2-2017. Tr. … met Sef Hovens.

10.     Aloisius Henricus Lambertus Koch, geb. Beesel 7-8-1927.

11.     Maria Helena Theresia (Mia) Koch, geb. Beesel 22-10-1929, overl. Tilburg 15-1-1992. Tr. … met Pierre van Willick.

Het gezin arriveerde op 8-5-1913 vanuit Bergen.

 

20 september 1912

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Lambertus Jacobus Hubertus Thijssen [geb. Beesel 17-9-1882, zn. van Wilhelmus Thijssen en Anna Maria Hubertina Heinders] en Anna Maria van Megen [geb. Velden, overl. Beesel 17-2-1937, oud 53 jaar, dr. van Petrus Jacobus van Megen en Joanna van Wijlick].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Johanna Anna Maria Thijssen, geb. Beesel 2-3-1914 (BS-13/571), overl. ald. 24-3-1933, oud 19 jaar.

 

vóór 6 maart 1914

Z.P. - Gehuwd: Henricus Meijer en Janke Oenema.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Grietje Meijer, geb. Beesel 6-3-1914 (BS-13/572, get. Peter Rutten en Henri Rutten).

2.       Jacob Meijer, geb. Beesel 8-10-1915 (BS-14/52).

 

8 maart 1914

BEESEL - Geboren: levenloos buitenechtelijk kind (v) van Anna Maria C. van der Velden.

GHS Beesel, BS-13/674.

 

11 april 1914

REUVER-OFFENBEEK - “Te huur huis en tuin met druk beklant café, bijzonder gunstig gelegen te Reuver-Kievit, desgewenscht ook met eenig land te pachten. Dadelijk te aanvaarden. Adres P. Theunissen, paardenkoopman, Reuver.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 11-4-1914.

 

16 april 1914

REUVER - “Oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Roltabakfabriek ‘Kentucky’ te Reuver, ten kantore der N.V., op 16 april e.k., nam. 3 uur.”

Limburger Koerier d.d. 8-4-1914.

 

17 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubertus Engelen [geb. Beesel 4-12-1880, landbouwer, zn. van Peter Mathijs Engelen en Maria Hubertina Reijnders] en Helena Maria Peeters [geb. Kessel 24-5-1886, oud 27 jaar, dr. van Bernard Peeters en Maria Houbos « 27-4-1874].

GHS Beesel, BS-13/630.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

17 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Antoon Hubert Peeters [geb. Kessel 15-6-1879, landbouwer oud 34 jaar, overl. Beesel 22-1-1945, oud 65 jaar, zn. van Bernardus Peeters en Maria Hoebos « 27-4-1874] en Gertrudis Hubertina Hendrix [geb. Beesel 11-6-1888, overl. ald. 27-4-1957, oud 68 jaar, dr. van Joannes Hubertus Hendrix en Barbara Joosten « 3-6-1878].

GHS Beesel, BS-13/632.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Andreas Hubertus Peeters, geb. Beesel 19-2-1915, overl. ald. 26-3-1988. Tr. … met Johanna Theodora Reijnders.

2.       Maria Aldegonda Peeters, geb. Beesel 24-3-1916, overl. ald. 26-3-1976. Tr. … met Wilhelmus Hubertus van den Broek.

3.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 9-9-1917.

4.       Leonardus Hubertus Peeters, geb. Beesel 10-10-1918, overl. Reuver 19-8-1989. Tr. .. met Truus Verfürth.

5.       Helena Barbara Maria Peeters, geb. Beesel 8-10-1920.

6.       Helena Barbara Maria Peeters, geb. Beesel 28-3-1922.

7.       Josephina Maria Hubertina Peeters, geb. Beesel 12-11-1923, overl. Reuver 3-2-2012. Tr. … met Frits Reijnders.

8.       Wilhelmina Maria Hubertina Peeters, geb. Beesel 10-7-1925, overl. Swalmen 12-5-2019. Tr. … met Mart Reijnders.

9.       Theodora Wilhelmina Maria Peeters, geb. Beesel 30-11-1926, overl. Reuver 29-6-2011. Tr. … met Pierre Houwers.

10.     Theresia Helena Maria Peeters, geb. Beesel 26-5-1934.

 

17 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Hubertus Niemans [geb. Beesel 27-4-1881, voerman, zn. van Godefridus Hubertus Niemans en Gertrudis Smeets] en Maria Hubertina Vossen [geb. Haelen, oud 30 jaar, dr. van Theodorus Vossen en Henrika Hubertina Peeters].

GHS Beesel, BS-13/634.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Theodorus Lambertus (Thei) Niemans, geb. Beesel 15-5-1915, overl. Venlo 29-2-1996. Tr. Beesel 30-1-1945 met Mathilda Carolina (Tilla) Theunissen.

2.       Henrica Maria (Rieka) Niemans, geb. Beesel 3-6-1916, overl. Reuver 7-8-2002. Tr. Beesel 7-4-1939 met Anton Crins.

3.       Gertrudis Maria Niemans, geb. Beesel 27-2-1918, overl. Reuver 24-5-1968. Tr. Nijeveen (Dr) 17-5-1945 met Hubert Andreas Hendrix.

4.       Lambertus Andreas (Lambert) Niemans, geb. Beesel 15-7-1919, overl. Berlijn 12-10-2006. Tr. Venlo 15-2-1943 met Joanna Adriana Cornelia Jansen.

5.       Petronella Hubertina Lamberta Niemans, geb. Beesel 3-5-1921. Tr. ... met Harie Stroucken.

6.       Agnes Maria Niemans, geb. Beesel 13-7-1922. Tr. Helden 15-5-1944 met Antonius Johannes Wilhelmus van Geloven.

7.       Elisabeth Hendrika Hubertina Niemans, geb. Beesel 20-3-1924.

A. Niemans kreeg op 8-9-1931 vergunning voor de bouw van een huis te Leeuwen.

 

17 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Peter Joannes Reinders [Reijnders, geb. Beesel 25-10-1886, arbeider, overl. Reuver 26-10-1965, oud 80 jaar, zn. van Leonardus Reinders en Hendrika Aarts « 1-5-1876] en Johanna Aldegonda Hubertina Blomen [geb. Reuver gem. Beesel 24-6-1887, overl. ald. 27-9-1958, oud 71 jaar, dr. van Goswinus Blomen en Joanna Petronella Peeters « 19-10-1883].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-13/636.

 

20 april 1914

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Hoezen, geb. Belfeld 11-3-1888, voerman 1914, zn. van Paulus Johannes Hoezen en Louisa Lemmen « 30-3-1883] en Cornelia Hubertina Ernst [geb. Aerschot (B) 1-6-1888, overl. Belfeld 20-7-1962, oud 74 jaar, dr. van Cornelius Ernst, ambtenaar Staatsspoor, en Anna Maria Theodora Maassen « 19-6-1886].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Johanna Hubertina Maria Hoezen, geb. Belfeld 27-7-1914. Tr. Belfeld 24-8-1945 met Peter Johannes Simons.

2.       Cornelis Johannes Hubertus Hoezen, geb. Belfeld 4-11-1915. Tr. Beesel 8-2-1946 met Elisabeth Sibilla Dorothea Heinen.

3.       Johannes Theodorus Hoezen, geb. Belfeld 29-6-1918.

4.       Wilhelmus Theodorus Hoezen, geb. Belfeld …, overl. ald. 21-10-1923, oud 6 maanden.

5.       levenloos kind (v), geb./overl. Belfeld 7-12-1924.

6.       levenloos kind, geb./overl. Venlo 16-8-1930.

 

20 april 1914

BELFELD - Gehuwd: Jacob Ottenheijm [geb. Kessel …, bierbrouwersknecht 1914, overl. Beesel 19-3-1960, zn. van Peter Johannes Ottenheijm en Elisabeth Peeters; wedn. van Anna Maria Hubertina Berden, geh. Kessel 8-4-1904, overl. Blerick 2-9-1912] en Anna Catharina Ummenthum [geb. Belfeld 25-1-1878, overl. Beesel 31-5-1955, oud 77 jaar, dr. van Hendricus Ummenthum en Hubertina Hendriks].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Maria Hubertina Ottenheijm, geb. Blerick 13-2-1915. Tr. Beesel 28-10-1938 met Heinrich Mathias Jürgens.

2.       Hubertina Gertruda Elisabeth Ottenheijm, geb. Blerick 3-7-1916. Tr. Beesel 8-5-1942 met Hubertus Paulus Beckers.

3.       Peter Hendrikus Ottenheijm, geb. Blerick 5-2-1918.

4.       levenloos kind, geb./overl. Blerick 6-4-1919.

 

20 april 1914

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik van der Biesen [geb. Swalmen 29-8-1889, fabrieksarbeider, overl. Roermond 18-3-1977, oud 87 jaar, buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Hubertina van der Biesen « 27-6-1863] en Sophie Hubertine Huijben [Josephina, abusievelijk ook Huijbers, Huyben, geb. Swalmen 26-3-1889, overl. Roermond …, dr. van Joannes Henricus Huijben en Eleonora van Essen « 20-7-1874].

GHS Swalmen, BS-1914/2.

Uit dit huwelijk:

1.       Gerardus Hendrikus (Sjra) van der Biesen, geb. Swalmen 9-11-1914, overl. Roermond 12-3-1996. Tr. Roermond 25-11-1846 met Maria Josephina Agnes Schuman.

2.       Catharina Eleonora (Leonie) van der Biesen, geb. Swalmen 13-9-1916, overl. ald. 25-9-1999. Tr. Swalmen 20-7-1942 met Peter Hubertus Gehlen.

3.       Albertus Johannes (Bert) van der Biesen, geb. Swalmen 7-9-1918, overl. Roermond 27-4-1991. Tr. … met Mien Janssen.

4.       Maria Catharina van der Biesen, geb. Beesel …, overl. ald. 20-12-1919, oud 9 dagen.

 

24 april 1914

MAASBREE - Gehuwd: Peter Johannes Jozephus Görtz [geb. Maasbree, zn. van Cornelis Görtz en Anna Margaretha Tielen] en Maria Louisa Nijskens [geb. Beesel 16-10-1882, dr. van Thomas Michiel Nijskens en Ida Maria Elisabeth Bongers].

GenLias, 2004.

 

24 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Joseph Hubertus Mobers [geb. Beesel 21-3-1888, landbouwer, overl. ald. 17-10-1951, oud 63 jaar, zn. van Peter Hubertus Mobers en Martina Sloesen] en Wilhelmina Niessen [geb. Neer 20-8-1886, oud 27 jaar, overl. Beesel 26-2-1960, oud 73 jaar, dr. van Godefridus Niessen en Maria Catharina Strous].

GHS Beesel, BS-13/638.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Martina Catharina Mobers, geb. Beesel 20-8-1915. Tr. Beesel 20-11-1942 met Wilhelmus Hubertus Linssen.

2.       Catharina Dorothea Mobers, geb. Beesel 23-9-1917.

3.       Bernardina Henrica Petronella Mobers, geb. Beesel 6-11-1919.

4.       Anna Godefrida Josephina Mobers, geb. Beesel 28-9-1921.

5.       Gertrudis Joana Lamberta Mobers, geb. Beesel 26-9-1923.

6.       Peter Godefridus Lambertus Mobers, geb. Beesel 11-7-1925, overl. ald. 17-10-1926, oud 1 jaar.

7.       Petronella Judith Mobers, geb. Beesel 22-7-1927.

8.       Maria Anna Wilhelmina Mobers, geb. Beesel 10-7-1929.

 

24 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Willem Rovers [geb. Asten, landbouwer? oud 31 jaar, zn. van Wilhelmus Rovers en Paulina Ceelen] en Maria Hubertina Verstappen [geb. Beesel 8-9-1888, dr. van Henricus Verstappen en Petronella Rutten].

GHS Beesel, BS-13/640.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 5-2-1915.

2.       Wilhelmus Arnoldus Rovers, geb. Beesel 12-3-1916.

3.       Petronella Maria Rovers, geb. Beesel 2-11-1917. overl. ald. 15-3-1922

4.       Henricus Lambertus Rovers, geb. Beesel 17-1-1919.

5.       Joannes Josephus Rovers, geb. Beesel 30-3-1920.

6.       Paulina Lucia Rovers, geb. Beesel 24-9-1921.

7.       Petronella Joanna Rovers, geb. Beesel 14-6-1923.

8.       Petrus Joannes Rovers, geb. Beesel 25-2-1925.

9.       Joanna Maria Rovers, geb. Beesel 11-3-1928.

10.     Maria Josephina Rovers, geb. Beesel 1-4-1932.

 

24 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubert Peeters [geb. Maasbree, fabrieksarbeider oud 26 jaar, zn. van Petrus Peeters en Maria Elisabeth Stammen] en Maria Joanna Hendrina Custers [geb. Maasbree, oud 22 jaar, dr. van Renerus Custers en Maria Angelina Crijns].

GHS Beesel, BS-13/642.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Carolina Wilhelmina Elisa Peeters, geb. Beesel 11-2-1915.

2.       Peter Gerardus Renier Peeters, geb. Beesel 7-12-1916.

3.       Elisa Maria Engelina Peeters, geb. Beesel 31-10-1917.

4.       Cornelia Maria Peeters, geb. Beesel 26-9-1919.

5.       Mathilda Maria Henrica Peeters, geb. Beesel 2-7-1921.

6.       Renier Joannes Antonius Peeters, geb. Beesel 23-1-1923.

7.       Willem Peter Jan Peeters, geb. Beesel 9-5-1924.

8.       Antonius Joannes Hubertus Peeters, geb. Beesel 12-4-1926.

9.       Wilhelmina Maria Joanna Peeters, geb. Beesel 20-12-1927.

10.     Peter Albert Joseph Peeters, geb. Beesel 18-3-1931.

 

24 april 1914

BEESEL - Gehuwd: Mathias Hubertus Bongaerts [geb. Nunhem, bakker oud 32 jaar, zn. van Joannes Bongaerts en Christina van Herten; wedn. van M. Delissen] en Joanna Christina Hendrickx [geb. Lottum 18-3-1872, oud 42 jaar, dr. van Franciscus Antonius Hendrickx en Gertrudis van Soest].

GHS Beesel, BS-13/644.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 7-5-1916.

 

28 april 1914

REUVER - Archeologie.

“Bij het kleidelven op den Duitschen Kleiberg alhier werd dezer dagen door den arbeider P.B. een urn gevonden.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-4-1914.

 

28 april 1914

“Zondagmorgen vergaderde de Boerenbond alhier. Als bestuurslid, vacature ontstaan door het overlijden van W. Franssen, werd gekozen Hendrik Verstappen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-4-1914.

 

28 april 1914

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Hubertus Martinus Bartels [geb. Venlo 23-10-1887, timmerman, zn. van Leonard Hendrik Hubert Bartels en Catharina Elisabeth van Ronden] en Maria Catharina Elisabeth Cox [geb. Swalmen 3-10-1887, dr. van Johannes Hubertus Cox en Mechtildis Winckens].

GHS Swalmen, BS-1914/3; GenLias, 2004.

 

4 mei 1914

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Alers [geb. Swalmen 4-12-1883, fabrieksarbeider, overl. Roermond (maar wonend te Swalmen) 5-10-1922, oud 38 jaar, zn. van Hendrikus Alers en Joanna Engels « 21-9-1878] en Maria Hendrina Wijnands [geb. Swalmen 30-9-1889, dr. van Cornelis Wijnands en Anna Maria Vaessen « 21-1-1884].

GHS Swalmen, BS-1914/5; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Margaretha Alers, geb. Swalmen 16-2-1915.

2.       Cornelis Wilhelmus Alers, geb. Swalmen 18-10-1916.

3.       Anna Maria Alers, geb. Swalmen 9-10-1917. Tr. Swalmen 24-6-1944 met Marinus van den Heuvel.

4.       Gertrudis Alers, geb. Swalmen …, overl. ald. 13-10-1919, oud 5 maanden.

5.       Elisabeth Alers, geb. Swalmen …, overl. ald. 31-7-1921, oud 4 maanden.

6.       Barbara Alers, geb. Swalmen …, overl. ald. 15-4-1923, oud 2 maanden.

 

4 mei 1914

AMERN SANKT ANTON (D) - Gehuwd: Karl Josef Müllers [geb. Amern 20-1-1888] en Margaretha Hubertina Eggels [geb. Swalmen 19-4-1879, dr. van Theodorus Eggels en Cornelia Bemong « 27-7-1861].

Thoer.net, 2022.

 

6 mei 1914

GENNEP - Gehuwd: Gerard Victor Emile Ramakers [geb. Beesel 12-2-1886, overl. ’s-Hertogenbosch 13-7-1968, zn. van Jacobus Ramakers en Maria Engelen] en Wilhelmina Elise Dorothea Willemsen [geb. Gennep 22-2-1889, dr. van Hendrik Wilhelm Willemsen en Catharina Hubertina Fabiaan].

Wiewaswie, 2021.

 

vóór 10 mei 1914

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Groot en Maria Catharina Bruin.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Groot, geb. Beesel 10-5-1914 (BS-13/585).

 

11 mei 1914

BELFELD - Gehuwd: Hendrik van Dijk [geb. Maasbree 19-7-1884, metselaar 1914, overl. Tegelen 7-3-1966, oud 81 jaar, zn. van Leonardus van Dijk en Gertrudis Beumers « 22-4-1881] en Cornelia Joanna Hubertina Crins [geb. Beesel 2-12-1884, overl. Belfeld 26-12-1945, oud 61 jaar, dr. van Wilhelmus Crins, landbouwer, en Margaretha Peeters « 22-10-1875].

RHCL Maastricht, BS Belfeld.

Uit dit huwelijk:

1.       Margaretha van Dijk, geb. Belfeld 3-3-1915. Tr. Belfeld 20-11-1943 met Johannes Cornelis Franciscus Aarts.

2.       Gertruda van Dijk, geb. Belfeld 25-5-1916.

3.       Gertruda van Dijk, geb. Beesel 14-11-1917 (BS-14/285).

 

12 mei 1914

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Josef Hubert Verlinden [geb. Haelen 12-7-1886, fabrieksarbeider te Grefrath (D) 1914, zn. van Hendrik Verlinden en Petronella Trinekens] en Petronella Houwers [geb. Beesel 8-5-1880, fabrieksarbeidster te Dülken 1914, dr. van Joannes Houwers en Aldegonda Janssen « 23-12-1870].

Thoer.net, 2021.

 

16 mei 1914

REUVER - Oudheidkundige vondst.

“Werden voor een paar weken bij het graven in de leemkuilen langs de Duitsche grens een paar urnen gevonden, thans deed een arbeider, die bezig was een stuk boschgrond tot bouwland om te werken, een dergelijke historische vondst. Naar men beweert, zouden deze urnen van Romeinsche afkomst zijn. het is bekend, dat de Romeinen het langst in Limburg hebben vertoefd, waaraan nog het huizentype, het z.g. Romeinsche huis, herinnert, nl. een groot vierkant complex gebouwen rond een binnenplaats (waarop mestvaalt!). Dit soort woningen, meestal boerenhofsteden, komt voor in Frankrijk, België, Duitschland (ten W. van den Rijn) en Limburg (meest in ’t Zuiden).”

Limburger Koerier d.d. 16-5-1914.

 

17 mei 1914

REUVER - Oprichting coöperatieve verbruiksvereening Ons Belang.

“Coöperatieve verbruiksvereeniging ‘Ons Belang’ te Reuver.

Heden den zeventienden Mei negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Eduardus Hubertus Marie van Koolwijk, notaris ter standplaats Reyuer, gemeente Beesel, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1.       Piet Peeters, sigarenmaker;

2.       Christiaan Verstappen;

3.       Adriaan van Eyk;

4.       Willem Heezen;

5.       Arnold Rovers;

6.       Jan Houwers;

7.       Peter aan den Boom;

8.       Mathijs Beurskens;

9.       Jan Kleyne, en

10.     Mathias Niesen,

deze laatsten allen fabrieksarbeider en alle comparanten te Reuver wonende,

die verklaarden te hebben opgericht eene coöperatieve Verbruiksvereeniging ‘Ons Belang’, en is gevestigd te Reuver.

Hoofdstuk I.

Naam en zetel.

Art. 1.          De vereeniging draagt den naam: Coöperatieve Verbruiksvereeniging ‘Ons Belang’, en is gevestigd te Reuver.

Hoofdstuk II.

Voorwerp der onderneeming.

Art. 2.          De vereeniging stelt zich ten doel den aankoop van levensbehoeften en andere artikelen en den verkoop daarvan aan hare leden. Zij strekt hare werking ook tot derden uit, behoudens de bepalingen te dezen aanzien bij huishoudelijk reglement te stellen.

Hoofdstuk III.

Duur.

Art. 3.          De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande op den dag warop hare statuten in de Staatscourant zullen verschijnen, behoudens verlenging of vroegere ontbinding volgens een besluit der algemeene vergadering, overeenkomstig art. 34.

Hoofdstuk IV.

Dienstjaar.

Art. 4.          Het vereenigingsjaar vangt aan een Januari en eindigt een en dertig December van elk jaar. Het eerste vereenigingsjaar vangt aan den dag waarop de statuten in de Staatscourant zijn opgenomen en eindigt een en dertig December negentienhonderd veertien.

Hoofdstuk VI.

Domicilie.

Art. 5.          Het domicilie der vereeniging, alsmede van de leden, is ten kantore van de vereeniging.

Hoofdstuk VI.

Lidmaatschap.

Art. 6.          Tot de vereeniging kunnen als leden toetreden personen die bekwaam zijn tot het sluiten van overeenkomsten en lid zijn van de Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging St.-Jozef (vereeniging goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Februari negentien honderd tien nr. 13), zoolang deze bestaat.

Art. 7.          Tegenover derden is uitsluitend de vereeniging zelf aansprakelijk. De aansprakelijkheid der leden tegenover de vereeniging strekt zich niet verder uit dan tot tweemaal het nominaal bedrag van een aandeel.

Art. 8.          Over de aanneming van leden beslist het bestuur. Bij niet aanneming staat beroep open bij den raad van toezicht en in hoogste instantie op de algemeene vergadering. Alle besluiten te dier zake worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 9.          Ieder toetredend lid zal het in art. 11 der wet op de coöperatieve vereenigingen bedoelde register teekenen. De toetreding wordt eveneens bewezen door eene notarieele akte, in afschrift aan het voormeld register gehecht.

Art. 10.        Ieder lid ontvangt bij aanneming een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement en aandeelbewijs.

Art. 11.        Uittreding uit de vereeniging heeft plaats door opzegging. Opzegging moet geschieden drie maanden vóór den datum dat men wenscht uit te treden.

In één kwartaal kan slechts een lid door opzegging uitreden, waarvoor in aanmerking komt hij die zich het eerst heeft aangemeld.

De opzegging van het lidmaatschap wordt ten aanzien van de leden en van derden alleen bewezen door inschrijving van eene daartoe strekkende verklaring op den kant van het in art. 11 der wet op de coöperatieve vereenigingen bedoelde register, naast den naam van het uittredend lid of door eene notarieele akte, in afschrift aan het register gehecht.

De inschrijving wordt gedagteekend en door het uittredend lid en door het bestuur onderteekend.

Art. 12.        Bij overlijden blijft het lidmaatschap ten behoeve van de weduwe voortbestaan, tenzij deze nadrukkelijk het tegendeel te kennen geeft. Bij overlijden eindigt het lidmaatschap eerst bij het einde van het vereenigingsjaar, indien geen weduwe achterblijft.

Art. 13.        Het lidmaatschap gaat verloren door ontzeting vanwege het bestuur:

a.        bijaldien een lid de bekwaamheid verliest om overeenkomsten te sluiten of in staat van faillissement verklaard wordt;

b.       wegens overtreding van bepalingen der statuten of huishoudelijk reglement of benadeeling der vereeniging.

De ontzetting wordt aan het lid schriftelijk beteekend per aangeteekenden brief.

Art. 14.        Het lidmaatschap is persoonlijk.

Afstand, overdracht, verpanding of andere bezwaring van aandeelen wordt door de vereeniging niet erkend.

Aan derden overgedragen, afgestane, verpande of op andere wijze verbonden aandeelen vervallen van rechtswege aan het fonds voor arbeidersbelangen.

Art. 15.        Ieder aandeel is op naam van den houder en is groot tien gulden. Bij de toetreding moet worden gestort een gulden, terwijl het overige binnen twee jaar moet worden volgestort.

Ieder  lid moet minstens een aandeel hebben en mag er ook meer nemen, doch ten hoogste tien.

De leden zijn aansprakelijk voor een bedrag van twintig gulden.

Hoofdstuk VII.

Bestuur der vereeniging.

Art. 16.        Het beheer wordt uitgeoefend door: I. het bestuur en II. den raad van toezicht, welke beide lichamen zich te houden hebben aan de besluiten der algemeene vergadering.

Art. 17.        Het bestuur bestaat uit minstens drie en hoogstens zeven leden en kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Het bestuur wordt door de algemeene vergadering uit de leden gekozen voor den tijd van drie jaren, met inachtneming van art. 9 der wet op de coöperatieve vereenigingen.

Ieder jaar treedt een-derde der bestuursleden af, volgens een bij huishoudelijk reglement op te makeh rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 18.        Niet herkiesbaar zijn winkelhouders, leveranciers of agenten der vereeniging, noch handelaars in eenig bedrijf door de vereeniging uitgeoefend, noch leden van den raad van toezicht.

Art. 19.        Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten; aangegane verbintenissen zijn slechts bindend voor de vereeniging, indien zij geteekend zijn door den voorzitter en twee bestuursleden.

Bij verhindering van een bestuurslid kan de voorzitter van den raad van toezicht als zijn plaatsvervanger optreden.

Art. 20.        Het bestuur en de raad van toezicht vervullen hunn werkzaamheden kosteloos.

Bij besluit der algemene vergadering kan aan beide lichamen eene vergoeding worden toegekend.

Hoofdstuk VIII.

Van den raad van toezicht.

Art. 21.        De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, door de algemeene vergadering uit de leden voor den tijd van drie jaren te benoemen. Van toepassing blijft art. 9 der wet op de coöperatieve vereenigingen.

Ieder jaar treedt 1/3 der leden af volgens een op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 22.        De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en respectieve plaatsvervangers.

Niet verkiesbaar zijn leveranciers, bestuursleden of beambten der vereeniging of handelaars in eenig bedrijf, door de vereeniging uitgeoefend.

Vacature wordt in de eerstvolgende vergadering aangevuld.

De nieuw gekozene treedt in de plaats van zijn voorganger.

Art. 23.        De raad van toezicht vergadert minstens eens per maand. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door den voorzitter, welke verplicht is eene buitengewone vergadering op te roepen, indien hem het verzoek daartoe door twee leden wordt gedaan, onder overlegging eener agenda van te behandelen onderwerpen.

Art. 24.        De leden van het bestuur zijn verplicht de vergaderingen van den raad van toezicht bij te wonen, indien zij daartoe eene oproeping ontvangen.

Art. 25.        Besluiten kunnen alleen genomen worden bij aanwezigheid van 2/3 der leden.

Art. 26.        De genomen besluiten worden opgeteekend in een daartoe bestemd register en door alle aanwezigen onderteekend.

Art. 27.        De raad van toezicht heeft te waken over het beheer van het bestuur. Hij kan steeds inzage hebben van alle boeken, bescheiden en kasgelden. Op hem rust de verplichting de rekening, de balans, de winst-en-verliesrekening te onderzoeken en van zijne bevindingen verslag uit te brengen op de algemeene vergadering.

Art. 28.        De raad van toezicht heeft de bevoegdheid de bestuursleden te schorsen en benoemt dan de vereischte plaatsvervangers.

Aan de geschorste bestuursleden blijft beroep open op de algemeene vergadering.

Bij schorsing van de meerderheid van het bestuur is hij verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering op te roepen, die de nieuwe bestuursleden kiest.

Art. 29.        Het bestuur heeft noodig de machtiging van den raad van toezicht:

a.       voor het doen eener uitgave boven zestig gulden;

b.       tot het aanschaffen van benoodigdheden boven de dertig gulden;

c.        tot het doen van bestellingen boven de honderd tachtig gulden;

d.       tot het aangaan van verbintenissen waaruit periodiek terugkeerende verplichtingen voortvloeien;

e.        tot het opnemen van gelden binen de grenzen door de algemeene vergadering te bepalen;

f.        tot het beleggen van overvloedige kasgelden.

Art. 30.        Aan de vereenigde vergadering van bestuur en raad van toezicht blijft de beslissing voorbehouden:

1.       over de wijze waarop de bedrijven door de vereeniging zullen worden gevoerd;

2.       over het samenwerken met andere vereenigingen en het zenden van afgevaardigden naar vergaderingen;

3.       over het orgaan warin de vereeniging de vereischte bekendmakingen zal openbaar maken;

4.       omtrent de aanstelling en ontslag van beambten der vereeniging.

Hoofdstuk IX.

De algemeene vergadering.

Art. 31.        Ieder lid brengst slechts eene stem uit. Vertegenwoordiging door derden is mogelijk onder overlegging van schriftelijke machtiging; in dit geval kan een lid meerdere stemmen uitbrengen, maar niet meer dan twee.

Art. 32.        De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Februari; bij niet verschijnen wordt eene boete geheven van vijftig cent.

In deze vergadering:

a.       wordt rekening, balans, winst- en-verliesrekening overlegd over het afgelopen boekjaar en brengt de raad van toezicht verslag uit omtrent zijne bevindingen;

b.       heeft plaats de verkiezing van leden voor bestuur of raad van toezicht;

c.        wordt het uit te keeren winstcijfer vastgesteld.

Art. 33.        Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen opgeroepen worden door het bestuur; zij moeten opgeroepen worden waneer 1/4 der leden hiertoe schriftelijk verzoek indienen.

Blijft het bestuur eene mand in gebreke, dan geschiedt de oproeping door den raad van toezicht.

Zij moeten opgeroepen worden door den raad van toezicht in het geval omschreven bij art. 28. laatste lid.

Art. 34.        Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Drie-vierde van het aantal uitgebrachte stemmen wordt vereischt:

a.       tot ontzetting van leden van het bestuur of den raad van toezicht;

b.       tot het aanbrengen van wijzigingen in de statuten;

c.        tot ontbinding der vereeniging.

Art. 35.        Alle besluiten moeten opgeschreven worden in een daartoe bestemd register en onderteekend worden door den voorzitter der vergadering, den secretaris en minstens drie leden.

Art. 36.        Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken door opheffing der handen, tenzij iemand hoofdelijke stemming verlangt.

Door den voorzitter der vergadering worden twee stemopnemers benoemd.

Art. 37.        Voorzitter der algemeene vergadering is de voorzitter van het bestuur; bij ontstetenis de voorzitter van den raad van toezicht, die ook als voorzitter zal optreden in het geval omschreven in art. 32, tweede alinea, letters a en b.

Art. 38.        Aan de algemeene vergadering is voorbehouden:

a.       de beslissing in moeilijkheden tusschen het bestuur en den raad van toezicht;

b.       omtrent aanstelling eener commissie van contrôle tot het nazien van rekening en belans of tot aanwijzing van een deskundige;

c.        de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening.

Art. 39.        Oproeping ter algemeene vergadering en mededeelingen vanwege de vereeniging hebben plaats in het daarto aangewezen orgaan.

Tusschen den dag derbekendmaking en den datum vergadering zal eene tusschenruimte moeten zijn van minstens zeven dagen.

Hoofdstuk X.

Over het voeren der zaak.

Art. 40.        Vaststellen der verkoopprijzen geschiedt door het bestuur. De verkoop heeft alleen plaats tegen contante betaling.

De beambten der vereeniging hebben zich te schikken naar de instructies door het bestuur vast te stellen.

Art. 41.        Na afloop van het vereenigingsjaar moet het bestuur opmaken rekening, balans, winst-en-verliesrekening, welke zoodra mogelijk aan den raad van toezicht dient te worden overlegd ten onderzoek.

Art. 42.        In de balans is op te nemen:

als passief: de stortingen der leden, het reservefonds. het fonds vooor arbeidersbelangen, nog te betalen posten en de geleende gelden;

als actief: de kasinhoud op een en dertig December, de aanwezige goederen tegen inkoopsprijs, de roerende goederen na afschrijving van tien ten honderd op de boekwaarde, de onroerende goederen na aftrek van een ten honderd der boekwaarde, terwijl eventueee twijfelachtige vorderingen naar schatting zullen worden opgenomen.

Art. 43.        Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen en kan gedurende het bestaan der vereeniging niet gedeeld worden.

art.44. Hetgeen na aftrek van onkosten, verlies en na vergoeding van vier ten honderd aan de leden op het volgestort aandeel overblijft, is winst.

Art. 45.        Deze winst zal aangewend worden als volgt:

vijftien ten honderd voor het reservefonds;

tien ten honderd aan het fonds voor arbeidersbelangen;

vijf ten honderd voor het dienstpersoneel aan de coöperatieve vereeniging verbonden;’

zeventig ten honderd tot uitbetaling aan de leden in verhouding tot het bedrag der door hen in het jaar gedane inkoopen.

Art. 46.        Het winstaandeel wordt uitbetaald in waren bij de vereeniging verkrijgbaar of in geld, wanneer een lid een aandeel heeft volgestort.

Bij niet volstorting kan de helft van het gemaakte winstpercentage op het aandeel worden bijgeschreven.

Art. 47.        Na goedkeuring der balans heeft ook de afekening plaats met ontslagen leden, terwijl de uitbetaling zal geschieden binnen eene maand na dien datum.

Bij verlies van het lidmaatschap gaat tevens verloren alle rechten op het bezit der vereenigng, op het reservefonds en op het fonds voor arbeidersbelangen.

Art. 48.        Het huishoudelijk reglement, door de algemeene vergadering vast te stellen, zal nadere bijzonderheden bevatten omtrent het beheer; het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 49.        Bij ontbinding der vereeniging wordt het reservefonds toegewezen aan het Rooms-Katholiek vereenigingsleven van arbeiders ter plaatse.

Art. 50.        Alle geschillen tusschen de vereeniging en een of meer harer leden, voortspruitende uit deze statuten, uit de bijzondere reglementen dezer vereeniging of uit de door haar genomen besluiten, worden beslist door drie scheidslieden, die als goede mannen naar billikheid zullen oordelen.

Indien partijen het over de keuze der scheidslieden niet kunnen eens worden, zal de benoeming aangevraagd worden aan den kantonrechter te Roermond.

Comparaten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Reuver, op datum als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Joseph Vogels. steenfabrikant te Reuver, en Joseph Strijbos, notarisklerk, te Roermond wonende, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Piet Peeters, Chr. Verstappen, Adr. van Eyk, W. Heezen, A. Rovers, Jan Houwers, Peter aan den Boom, Mathijs Beurskens, J. Kleyne, Mathias Niesen; Joseph Strijbos, J. Vogels, E. v.Koolwijk, notaris.

Geregistreerd te Venlo den negentienden Mei 1900 vertien, deel 68, folio 76 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De fd. ontvanger (geteekend:) Bremmers.”

Nederlandse Staatcourant d.d. 6-6-1914 nr. 130. Blijkens De Maasbode van 1-6-1917 was de vereniging eerst aangesloten bij de Nederlandsche Coöperatieve Bond, maar had zij in de zomer van 1917 aangegeven daar te willen uittreden en zich aan te sluiten bij de R.K. Bond van Coöperatieve Vereenigingen.

 

22 mei 1914

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Strous [geb. Neer 26-9-1884, overl. Swalmen 19-12-1969, oud 85 jaar, zn. van Leonard Strous en Johanna Geelen] en Johanna Beurskens [geb. Swalmen 25-7-1881, dr. van Johannes Beurskens en Johanna Alberts].

GenLias, 2004.

 

25 mei 1914

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Jacob Hubert Janissen [geb. Beesel 21-3-1884, zn. van Peter Janissen en Willemina Bouten « 16-4-1877] en Maria Agnes Wahlen [geb. Vorst (D) 28-4-1888].

Thoer.net, 2022.

 

25 mei 1914

BELFELD - Gehuwd: Theodorus Hubertus Derks [geb. Belfeld 17-12-1888, fabrieksarbeider 1914, overl. Tegelen 14-12-1967, oud 78 jaar, zn. van Paulus Derks, landbouwer, en Maria Elisabeth Boots « 21-4-1879] en Johanna Jacobs [geb. Belfeld 30-8-1892, overl. Tegelen 29-11-1968, oud 76 jaar, dr. van Gerardus Jacobs, kantonnier, en Elisabeth Teeuwen « 11-5-1891].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Paulus Peter Gerardus Derks, geb. Belfeld 10-6-1915, overl. Steyl gem. Tegelen 27-3-2003. Tr. Beesel 21-4-1945 met Maria Catharina Steeghs.

2.       Gerardus Theodorus Peter Derks, geb. Belfeld 2-11-1916, overl. ald. 17-2-1917, oud 3 maanden.

3.       Gerardus Cornelis Derks, geb. Belfeld 10-11-1917, overl. Venlo 16-11-1990. Tr. … met Wiesje Langendonck.

4.       Leonardus Gerardus Derks, geb. Belfeld …, overl. ald. 13-10-1923, oud 1 jaar.

5.       Elisabeth Wilhelmina Antonetta Derks, geb. Belfeld …, overl. ald. 30-9-1924, oud 4 jaar.

6.       Hermanus Leonardus Derks, geb. Belfeld …, overl. ald. 1-3-1929, oud 5 jaar.

7.       Jozef Hermanus Gerardus Derks, geb. Belfeld …, overl. Tegelen (zh) 14-3-1931, oud 1 jaar.

8.       Johanna Gerarda Derks, geb. Belfeld …, overl. ald. 26-7-1934, oud 23 maanden.

8.       Antonius Jozef Maria Derks, geb. Belfeld …, overl. Tegelen (zh) 21-12-1933, oud 14 dagen.

 

5 juni 1914

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Jacobus Hubertus Heldens [geb. Beesel 29-10-1885, metselaar, overl. Tegelen 10-1-1965, oud 79 jaar, zn. van Petrus Joannes Heldens en Elisabeth Ambaum « 28-2-1878] en Wilhelmina Hubertina Steeghs [geb. Beesel 17-3-1888, overl. Horn 6-9-1977, oud 89 jaar, dr. van Joannes Sigebertus Steeghs en Genoveva Catharina Hubertina Sangers « 20-5-1887].

GHS Beesel, BS-13/646.

Uit dit huwelijk:

1.       Sigebertus Joannes Heldens, geb. Beesel 26-3-1915, overl. Roermond 29-11-1926, oud 11 jaar.

2.       Peter Joannes Heldens, geb. Beesel 23-2-1917, overl. Beesel-Reuver 14-3-1994. Tr. … met Nelly Bovendeerd.

3.       Genoveva Maria Heldens, geb. Beesel 3-3-1920, overl. Roermond 3-5-1996. Tr. … met Jan L.A. van de Voort.

4.       Joannes Lambertus Heldens, geb. Beesel 16-3-1922, overl. Venlo 13-10-1998. Tr… met Truus Verheijen.

5.       Elisabeth Hubertina Heldens, geb. Beesel 16-4-1924, overl. Venlo 26-9-2003. Tr. … met Piet Raijer.

6.       Jacobus Hermanus Antonius Heldens, geb. Beesel 4-11-1926, ongehuwd overl. Beesel-Reuver 15-11-2015, oud 89 jaar.

 

6 juni 1914

BELFELD - “De verleden zondag gehouden bekende cinema-voorstelling ‘Van de kribbe tot het kruis’ werd nogal druk bezocht en heeft de aanwezigen waarlijk van een hoogst interessanten avond doen genieten. Vooral daar het stuk in kleuren werd voorgesteld maakte het een buitengewoon effect. Alle eer aan de bioscoop ‘Juliana’.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 6-6-1914.

 

6 juni 1914

REUVER - “Op de j.l. maandag gehouden vergadering van onze voetbal vereeniging werden definitief als bestuursleden gekozen, als voorzitter J. Leenen, secr. penn. A. Custers en K. Peeters, commissaris.

-         Bij den landbouwer Kroon alhier werd in den nacht van zondag op maandag een rijtuigwiel ontvreemd.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 6-6-1914.

 

6 juni 1914

BEESEL - “Op verzoek van den edelachtbaren heer burgemeester Jhr. van Splinter zal door het Fanfaregezelschap op zondag 14 juni in de Fanfarezaal een weldadigheidsconcert gegeven worden ter bestrijding der pest op Java.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 6-6-1914.

 

6 juni 1914

BEESEL-BUSSEREIND - “Gistermorgen daalde in den boomgaard van den heer K. Luttels een miniatuur-vliegmachine. Onder het valscherm bevond zich een mandje, waarin een door een uurwerk gedreven machine, die nog in werking was, toen het vliegtuig daalde. Op het valscherm alsmede op de machine stond gedrukt Kon. Ned. Metereologisch Instituut de Bilt, aan welk adres de vinder de vliegmachine moest terugzenden en dan een goede belooning zou ontvangen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 6-6-1914.

 

8 juni 1914

ECHT - Gehuwd: Joseph Hendrik Hubert Vroemen [Jozef, geb. Echt 5-7-1883, stationschef te Reuver 1929, overl. Utrecht 22-6-1964, oud 80 jaar, zn. van Jan Hubert Vroemen en Johanna Raven « Beek 26-9-1872; hij hertr. … met Maria Cornelia Hubertina Anna van Gansewinkel] en Maria Cornelia Hubertina Helena Louvigny [Louvignij, geb. Roermond 3-1-1884, overl. Valkenbrg-Houthem 19-3-1952, oud 66 jaar, dr. van Frans Leopold Willem Louvigny en Maria Sophia Delsing « Echt 21-2-1881].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Johanna Wilhelmina Sophia (Jeannie) Vroemen, geb. Echt 29-4-1915. Tr. … met H.J. Huynen.

2.       Jan Vroemen, geb. Echt 18-6-1916. Tr. … met P.H.H. Croonen.

3.       Frans Leopold Willem Vroemen, geb. Echt 9-10-1917. Tr. … met M.H. Voncken.

4.       J. Willy Vroemen. Tr. … met E.M.G. Lennards.

5.       Anna Sophia Jacqueline Vroemen, geb. Echt … ca. 1921. Tr. Valkenburg-Houthem 9-4-1945 met Emile Mathieu Joseph Maria Spronck.

6.       Elisa Hubertina Johanna Sophia Vroemen, geb. Sittard …, overl. ald. 3-8-1923, oud 1 jaar.

7.       J.J.H. Vroemen., procuratiehouder 1955. Tr. … met E.M.Th. Franssen.

8.       Renier Jacobus Vroemen, geb. BEESEL 10-2-1928 (BS-17/10), overl. Valkenburg-Broekhem 5-5-1988. Tr. Utrecht … 1956 met J. Lancee.

 

9 juni 1914

REUVER - “Dezer dagen had het zoontje van F. alhier het ongeluk onder een kar te geraken met het gevolg dat het op twee plaatsen een been brak. Hij wordt in het gasthuis te Venlo verpleegd.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 9-6-1914.

 

9 juni 1914

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Antonius Thomassen [geb. Swalmen 13-3-1866, overl. ald. 2-6-1929, oud 63 jaar, zn. van Wilhelmus Antonius Thomassen en Joanna Catharina van den Borgh « 28-7-1857; wedn. van Barbara Hubertina Deelissen, geh. Maasniel 22-10-1904, overl. Swalmen 17-2-1911] en Anna Maria Hubertina Kuijpers [Kuypers, geb. Swalmen 4-2-1874, overl. ald. 5-12-1946, oud 72 jaar, dr. van Willem Hubert Kuijpers en Anna Catharina Maessen « Vlodrop 25-5-1868].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Maria Helena Thomassen, geb. Swalmen 4-5-1916, overl. Roermond 7-10-1988. Tr. … met Joannes Hubertus Bremmers.

 

9 juni 1914

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Hubertus Thomassen [geb. Swalmen 29-3-1876, overl. Roermond 17-10-1958, oud 82 jaar, zn. van Petrus Paulus Thomassen en Anna Petronella Hubertina Vallen « 11-5-1866] en Maria Magdalena Hubertina Kuijpers [geb. Swalmen 21-3-1878, overl. ald. 16-12-1933, oud 55 jaar, dr. van Willem Hubert Kuijpers en Anna Catharina Maessen « Vlodrop 25-5-1858].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Anna Maria Catharina Thomassen, geb. Swalmen 23-3-1915, ongehuwd overl. ald. 14-10-1991, oud 76 jaar.

 

10 juni 1914

ROTTERDAM - Gehuwd: Isaac Hol geb. Rotterdam 4-5-1892, vuurstoker 1914, zn. van Martinus Hol, stucadoor, en Johanna Maria de Waart « Rotterdam 7-7-1880] en Jacoba Florijn [geb. Leiden 20-1-1888, overl. Rotterdam 14-5-1922, oud 34 jaar, dr. van wijlen Jeremias Florijn, fabrieksopzichter 1888, en Maria Catharina Tegelaar « Leiden 13-9-1871].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Martinus Hol, geb. Rotterdam 12-2-1915. Tr. Rotterdam 1-12-1937 met Gertruda den Haan.

2.       Jeremias Hol, geb. BEESEL 7-8-1917 (BS-14/270), huisschilder 1940. Tr. 1) Rotterdam 25-9-1940 met Hendrika Anna de Haas; huwelijk ontbonden door echtscheiding Rotterdam 14-9-1942; 2) Rotterdam 14-10-1942 met Johanna Catharina Lutters.

 

11 juni 1914

REUVER - “Op de j.l. gehouden vergadering van de V.P.N alhier werd besloten een cursus te houden in pluimveeteelt. Deze cursus zal geleid worden door den heer Lekluus, hoofd der school te Kessel,”

REUVER - “Op de j.l. Zondag gehouden vergadering van de St. Ambrosiusvereniging werd als bestuurslid gekozen de heer A. Rovers, en als voorzitter in de vacature ontstaan door het overlijden van notaris Vogels de heer H. Custers.”

REUVER - “Met de Staatscourant werden verzonden afdrukken van de statuten der Coöperatieve Verbruiksvereeniging ‘Ons Belang’ alhier.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 11-6-1914.

 

15 juni 1914

TEGELEN - Gehuwd: Louis Giesen [geb. Tegelen 19-6-1883, overl. ..., zn. van Joannes Giessen en Christina Daemen « Maasbree 18-11-1878] en Anna Christina Schrömpges [Schroembges uit Beesel, geb. Swalmen 19-7-1893, overl. ..., dr. van Gerard Mathias Schrömpges en Helena Coenen « 12-1-1893].

GenLias, 2004.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.       Helena (Leentje) Giesen, geb. Beesel 13-9-1913 (buitenechtelijk, gewettigd bij huwelijk ouders), overl. Tegelen 21-1-2004. Tr. … met Teun Faessen.

2.       Johannes Mathis Giesen, geb. Tegelen 2-5-1915.

3.       Elisabeth Giesen, geb. Tegelen 18-6-1916. Tr. Ubach over Worms 20-9-1940 met Hendrikus Bijsterveld.

….

4.       Francisca Giesen, ged. Belfeld 17-10-1922 (get. Petrus Schoeren en Francisca Janssen).

5.       Henricus Jacobus (Hen) Giesen, ged. Belfeld 1-10-1924 (get. Petrus Beulen en Theo­do­ra Schreurs), overl. Essen (D) 25-9-2002. Tr. ... met Annie Timmermans.

6.       Gerardus (Geer, Gerrit) Giesen, geb. Beesel 27-2-1926, overl. Venlo 21-12-2016. Tr. ... met Agnes Jacobs.

 

19 juni 1914

BEESEL - Gehuwd: Henricus Blomen [geb. Belfeld 23-2-1888, arbeider, overl. Reuver-Offenbeek 4-4-1974, oud 86 jaar, zn. van Joannes Blomen en Joanna Zeetsen « 21-4-1884] en Anna Huberdina van Wijlick [geb. Velden, oud 26 jaar, dr. van Joannes van Wijlick en Petronella van Wijlick].

GHS Beesel, BS-13/648.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Maria Petronella Blomen, geb. Beesel 1-5-1915. Tr. Beesel 30-12-1938 met Joannes Hubertus Hebben.

2.       Anna Margaretha Blomen, geb. Beesel 15-9-1918.

3.       Goswinus Lambertus Blomen, geb. Beesel 30-7-1920.

4.       Maria Sibilla Blomen, geb. Beesel 23-6-1922.

5.       Wilhelmina Maria Henrica Blomen, geb. Beesel 18-7-1924.

6.       Joannes Lambertus Blomen, geb. Beesel 15-6-1926.

7.       Wilhelmus Hubertus Blomen, geb. Beesel 30-6-1928.

 

19 juni 1914

BEESEL - Gehuwd: Peter Johannes Heesen [geb. Venray 29-6-1886, spoorwegwachter  1914, overl. Beesel 30-11-1918, oud 32 jaar, zn. van Antonius Heesen en Anna Elisabeth van Ham « Venray 12-9-1874] en Louisa Engelen [geb. Maasbree 13-2-1889, overl. Swalmen 1-3-1961, oud 72 jaar, dr. van Henricus Jacobus Engelen en Anna Maria Jacomina Kempen « Maasbree 17-9-1873; zij hertr. Swalmen 3-10-1919 met Johannes Hubertus Geraedts].

GHS Beesel, BS-13/650.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Petronella Hendrika Heesen, geb. Beesel 23-4-1915. Tr. Swalmen 13-8-1945 met Hubertus Wilhelmus Jacobus Beckers.

 

19 juni 1914

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hendrikus Hubertus Sanders, oud 31 jaar, zoon van Leonardus Hubertus Sanders en van Gertrudis Janssen, beiden landbouwers te Swalmen, en Johanna Petronella Hubertina Schmitz, oud 29 jaar, geboren te Herkenbosch, dochter van wijlen Peter Joseph Schmitz en van Catharina Geurts, wonend te Swalmen.

GHS Swalmen, Registers BS.

 

20 juni 1914

SWALMEN - J.H. Schreurs wordt door de minister van justitie benoemd als onbezoldigd veldwachter in dienst van H.J. graaf Wolff Metternich.

Nieuwe Venosche Courant d.d. 20-6-1914.

 

22 juni 1914

POSTERHOLT - Gehuwd: Joseph Hubertus Hendrix [geb. Beesel 31-8-1882, overl. Venray 30-5-1960, oud 77 jaar, zn. van Joannes Hubertus Hendrix en Barbara Joosten « 3-6-1878] en Anna Maria Hubertina Thegels [geb. Posterholt 30-11-1886, dr. van Jan Hendrik Thegels en Maria Hubertina Derichs « Posterholt 12-11-1880].

GenLias, 2005; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Hubertina Hendrix, geb. Linne 21-6-1915.

2.       Joseph Hendricus Joannes Hendrix, geb, Linne 26-11-1917, ongehuwd overl. Roosteren 18-2-1942, oud 24 jaar.

 

26 juni 1914

SWALMEN - Gehuwd: Andries Petrus Peters [geb. Swalmen 19-1-1888, overl. ald. 28-8-1918, oud 30 jaar, zn. van Johannes Peters en Anna Maria Weijnen] en Cornelia Hubertina van Buggenum [geb. Swalmen 8-4-1888, overl. Roermond 12-7-1984, oud 96 jaar, dr. van Peter Hendrikus van Buggenum en Engelina Hubertina van Herten; van haar een buitenechtelijke dr. Angelina Hubertina van Buggenum, geb. Swalmen 10-9-1908; zij hertr. Swalmen 16-6-1919 met Nicolaas Hubert van Cruchten].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Johannes Hubertus Peters, geb. Swalmen 10-1-1915, overl. ald. 5-4-1915, oud 2 maanden.

2.       Hendrikus Peters, geb. Swalmen 13-5-1916, overl. Roermond 13-12-2004. Tr. … met Corry Geraedts.

3.       Johannes Peters, geb. Swalmen 13-5-1916.

 

29 juni 1914

ROERMOND / SWALMEN - Oprichting van de Coöperatieve Verbruiksvereeniging De Voorzorg te Swalmen.

Oprichting van de Coöperatieve Verbruiksvereeniging De Voorzorg te Swalmen door Peter Wijnands, fabrieksarbeider, Hendrik Hendriks, landbouwer, Willem Dingelstad, fabrieksarbeider, Herman Beek, fabrieksarbeider, Herman Sillen, fabrieksarbeider, Hendrik Rosbender, fabrieksarbeider, Jacob Luyten, fabrieksarbeider, Jean Julicher, metselaar, en Jacob Meuter, fabrieksarbeider, allen wonend te Swalmen. Getuigen: Leo Bernard Verheggen, brouwersknecht, en Jean Beckers, landbouwer, beiden eveneens wonend te Swalmen. Met statuten.

Notaris H.J.F. Brinkman Roermond; Delpher, Akten betreffede coöperatieve vereenigingen; nr. 3739.

 

3 juli 1914

BEESEL - Gehuwd: Antonius Hubertus Dings [geb. Beesel 20-11-1885, arbeider, overl. Tegelen 17-11-1965, oud 79 jaar, zn. van Joannes Henrdrik Dings en Wilhelmina Moermans « 12-9-1879; hij hertr. Bracht (D) 21-10-1921 met Agnes Katharina Kriegers] en Petronella Stoffels [geb. Tegelen 5-8-1883, overl. Beesel 28-5-1920, oud 36 jaar, dr. van Peter Johannes Stoffels en Gertrudis Beurskens « Tegelen 5-5-1879].

GHS Beesel, BS-13/652.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Hendrikus Joannes Dings, geb. Beesel 7-2-1915.

2.       Wilhelmina Gertruda Dings, geb. Beesel 11-12-1916, overl. Venlo 29-1-1996. Tr. … met Wiel Lemmen.

 

6 juli 1914

BELFELD - Gehuwd: Jakob van Willick [geb. Veen (D) 7-2-1883, overl. Beesel 6-7-1958, oud 75 jaar, zn. van Bernhard van Willick en Gertrud Engelen, landbouwster « Sonsbeck 13-11-1875] en Petronella Jozefina aan de Brugh [geb. Grubbenvorst 26-8-1888, overl. Beesel 25-6-1979, oud 90 jaar, dr. van Laurentius aan de Brugh en Bartholina Maria Verhaag, landbouwers « 15-10-1887].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Laurentius Lambertus (Laurens) van Willick, geb. Beesel 25-10-1916, overl. Venlo 24-6-1991. Tr. Beesel 18-8-1944 met Anna Killaars.

2.       Maria Bartolina (Berta) van Willick, geb. Beesel 18-9-1918, overl. … 17-6-1985. Tr. ...  met Pierre Reijnders.

3.       Ludovicus Joannes Lambertus (Louis, Lot) van Willick, geb. Beesel 28-7-1920, overl. Tilburg 8-2-1989. Tr. … met Truus Boonen..

4.       Gertruda Bartholina Maria van Willick, geb. Beesel 12-10-1922, overl. ald. 16-1-1923, oud 3 maanden.

5.       Wilhelmus Lambertus (Wiel) van Willick, geb. Beesel 22-1-1924, overl. ald. 2-2-2012. Tr. … met Odilia Janssen.

6.       Maria Anna van Willick, geb. Beesel 22-1-1924, overl. ald. 25-2-2007. Tr. … met Frits Franssen (‘Frits van Brous’).

7.       Peter Maria Lamberta (Pierre) van Willick, geb. Beesel 7-6-1926, overl. ald. 13-4-2000. Tr. … met Mia Koch.

8.       Jozefina Maria van Willick, geb. Beesel 16-5-1928.

9.       Anna Gertruda Maria van Willick, geb. Beesel 15-2-1931.

Het gezin woonde aan De Dijcken met als toenaam ‘Van de Diek’).

 

13 juli 1914

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Leppers [geb. Swalmen 1-11-1885, zn. van Peter Leppers en Anna Gertrudis Hubertina Winckens « 26-4-1875] en Petronella Maria Hubertina Slabbers [geb. Swalmen 17-5-1885, overl. ald. 12-4-1928, oud 42 jaar, dr. van Johannes Slabbers en Margaretha van Herten « 18-4-1884].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Margaretha Leppers, geb. Swalmen 23-8-1915.

2.       Johannes Leppers, geb. Swalmen 16-11-1916, overl. Roermond 23-4-1964. Tr. Swalmen 23-8-1943 met Maria Catharina Alers.

3.       Anna Gertrudis Leppers, geb. Swalmen 25-11-1918.

4.       Cornelia Leppers, geb. Swalmen …, overl. ald. 8-10-1921, oud 1 jaar.

5.       Peter Leppers, geb. Swalmen …, ongehuwd overl. Roermond 19-6-1947, oud 21 jaar.

 

17 juli 1914

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Johannes Hubertus Kuijpers [geb. Swalmen 4-9-1872, landbouwer, overl. ald. 19-11-1932, oud 60 jaar, zn. van Willem Hubertus Kuijpers en Anna Catharina Maessen « 25-5-1868] en Maria Hubertina van Keeken [geb. Swalmen 28-4-1887, dr. van Joannes Lambertus van Keeken en Maria Hubertina Vogels « 13-11-1876].

GHS Swalmen, BS-1914/14; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Josephina Kuijpers, geb. Swalmen 22-3-1916. Tr. Roggel 31-7-1942 met Martinus Wilhelmus Peeters.

2.       Helena Maria Kuijpers, geb. Swalmen 13-4-1917.

 

20 juli 1914

VENRAY - Gehuwd: Joseph Ramakers [geb. Swalmen 21-5-1886, bankwerker 1914, overl. Heerlen 15-11-1962, oud 61 jaar, zn. van Peter Hubertus Ramakers en Petronella Janissen, beiden overl. « 24-1-1876] en Anna Gertrudis Linders [Anna Gertruidis, geb. Venray 16-11-1892, overl. Heerlen 23-11-1957, oud 65 jaar, dr. van Wilhelmus Linders, arbeider, en Willemina van Gerven « Venray 30-1-1880].

BS Venray, huwelijken 1914 akte 38; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Wilhelmina Petronella Ramakers, geb. Swalmen 28-2-1915. Tr. Schaesberg 4-5-1939 met Ernst Wilhelm Olfen.

 

21 juli 1914

BELFELD - Openbare verkoop in het café van Jean Verhagen en op verzoek van Gerard Simons-Janssen van huis en erf te Belfeld aan de Kerkstraat gelegen, sectie A 1779. Bij niet-gunning zal direct worden overgegaan tot publieke verpachting van het huis voor 3 jaren.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 18-7-1914; notaris Van Koolwijk te Reuver.

 

maandag 27 juli 1914

REUVER - Openbare verkoop op verzoek van de erfgenamen van F.W. Vogels van “den gedeeltelijken inboedel, hoofdzakelijk bestaande uit: tafels, waaronder groote mahonie-houten uittrektafel, buffet, canapé, stoelen met trijp- en rieten zittingen, kerkstoel, 2 hangkasten, buffet, kolom-, vul- en petroleumkachel, groot fornuis, kachelschermen, lampen, eiken-cylinder-bureau en dito damesbureautje, 2 staande kapstokken, aanrecht, vliegenkast, badkuip met kachel, trapladder, diverse ladders, waaronder een zeer groote, 1 twee-persoons kersenhouten ledikant met ressort, dito ijzeren ledikant, vlag met stok, gordijnen en tapijten, porcelein, potten, pannen, inmaakglazen en -potten, koperen waterketel, boekenrek, jachtgeweer met toebehooren en flobert, waschmachine, groote en kleine waschkuipen, hakselmachine, grassnijmachine en andere tuingereedschappen, als kruiwagen enz. Bierstelling, fietsenrek, fiets, 2 tuinbanken, 2 bloemenmanden en bloementrap, perkhekjes, droogrek, naaimachine, een partij planken enz. enz.

Antiek: Eiken staande klok, Friesche stoeltjesklok, kist, spinnewiel, prachtig bewerkte groote vijzel met jaartal en letters, borden, kopjes, schoteltjes, enz. enz.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 18-7-1914; notaris Van Koolwijk te Reuver.

 

maandag 27 juli 1914

REUVER - Openbare verkoop in het café van de weduwe L. Houben op verzoek van de erfgenamen van F.W. Vogels van 1) remise met stallen en halve binnenplaats, gelegen tegenover de kerk, groot ongeveer 1 are 70 centiare in twee percelen; 2) dennenbos op de Walsberg gelegen, sectie A 895.

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 18-7-1914; notaris Van Koolwijk te Reuver.

 

31 juli 1914

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Pansters [geb. Swalmen 7-3-1883, zn. van Jacobus Pansters en Anna Maria Ramakers « 15-7-1882] en Barbara Ramakers [geb. Swalmen 26-3-1883, dr. van Hermanus Ramakers en Gertrudis Schoenmakers « 25-4-1874].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertrudis Pansters, geb. Swalmen 26-2-1916. Tr. Swalmen 20-5-1940 met Wilhelmus Hubertus Beek.

2.       Maria Pansters, geb. Swalmen 28-2-1917.

 

11 augustus 1914

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Stephanus Hermans [geb. Tegelen 22-10-1888, pannenfabrikant, zn. van Antonius Hermans en Maria Gertrudis Driessen] en Maria Catharina Hubertina Heuvelmans [geb. Swalmen 30-11-1890, dr. van Jacobus Hubertus Heuvelmans en Maria Agnes Heuvelmans].

GHS Swalmen, BS-1914/16.

 

7 september 1914

ROTTERDAM - Gehuwd: Eduardus Hubertus Marie van Koolwijk [geb. Groenlo 11-7-1879, notaris, overl. Roermond 25-4-1936, zn. van Jan Hendrik Reijnier van Koolwijk, notaris, en Arnolda Wilhelmina van Kemenade] en Petronella Cornelia Maria Thijssen [geb. Nijmegen 28-5-1882, dr. van Franciscus Philippus Thijssen en Maria Catharina Theresia Wubbe « Amsterdam 19-7-1870].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Max Cornelis van Koolwijk, geb. Beesel 21-10-1915 (BS-14/53), ongehuwd overl. Horn 3-11-1957, oud 42 jaar.

2.       Dorothea Joanna Maria van Koolwijk, geb. Beesel 19-1-1917.

3.       Thomas Felix van Koolwijk, geb. Beesel 10-3-1918.

4.       Nathalie Marie van Koolwijk, geb. Roermond 20-1-1920. Tr. Roermond 1-6-1946 met Henri Karel Maria Timmermans.

Het gezin vestigde zich op 7-8-1919 vanuit Reuver op de Godsweerdersingel te Roermond. Bron: BevReg Roermond.

 

11 september 1914

BEESEL - Gehuwd: Johan Martin Blomen [geb. Belfeld 9-2-1895, arbeider, winkelier in koloniale waren in de Swalmerstraat te Roermond 1929, overl. Roermond 29-11-1961, oud 66 jaar, zn. van Johannes Blomen en Joanna Zeetsen « 21-4-1884; hij hertr. … met Helena Johanna Kokkelkorn] en Anna Maria Emans [geb. Swalmen 10-5-1894, overl. ald. 6-9-1946, oud 52 jaar, dr. van Antoon Hubertus Emans en Catharina Elisabeth Hodselmans « 7-1-1892].

GHS Beesel, BS-13/654.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Blomen, geb. Swalmen 14-3-1915. Tr. 1) Swalmen 17-8-1936 met Agatha Maria van Krevelen; 2) Swalmen 18-9-1939 met Elisabeth Evertz.

2.       Antonius Hubertus Blomen, geb. Swalmen 28-3-1918, ongehuwd overl. Venray 16-8-2001.

3.       Anna Elisabeth Blomen, geb. Beesel 4-8-1920. Tr. Vries (Dr) 22-3-1945 met Jan Mathijs Notté.

4.       Michiel Blomen, geb. Swalmen 1-4-1922. Tr. Vries 12-4-1945 met Petronella Laonarda Kempen.

5.       Martha Maria Blomen, geb. Heerlen 8-12-1926.

6.       Theodorus Blomen, geb. Swalmen … ca. 1932, overl. Roermond 18-12-1969. Tr. … met Maria Hubertina Elisabeth Boijen.

 

18 september 1914

BEESEL - Gehuwd: Joseph Gommans [Sef, geb. Venray 12-12-1894, landbouwer 1914, zn. van Theodorus Gommans en Joanna Maria Dijcks « Maashees en Overloon 16-8-1879] en Petronella Hubertina Janssen [Nel, geb. Beesel 29-3-1890, dr. van Gerardus Janssen en Aldegonda Timmermans « 15-10-1880].

GHS Beesel, BS-13/656.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Maria Gommans, geb. Beesel 28-3-1915, overl. Tegelen 4-4-1983. Tr. Beesel 26-4-1940 met Leo Lambertus Gubbels.

2.       Gerardus Theodorus Gommans, geb. Beesel 6-1-1917. Tr. Beesel 18-4-1941 met Johanna Maria Kurstjens.

3.       Petronella Aldegonda Gommans, geb. Beesel 16-2-1919, overl. Tegelen 18-6-2003. Tr. Beesel 20-11-1936 met Franciscus Johannes Henricus Langen.

4.       Theodorus Johannes Gommans, geb. Beesel 14-5-1920, overl. ald. 26-7-1920, oud 10 maanden..

5.       Peter Theodorus Gommans, geb. Beesel 30-3-1921, overl. Roermond 9-7-1994. Tr. … met Annie Lamers.

6.       Wilhelmus Leonardus Gommans, geb. Beesel 6-4-1923, overl. Venlo 13-7-1996. Tr. … met Nelly Rutten.

7.       Antonius Theodorus Gommans, geb. Beesel 28-9-1924, overl. Roermond 9-7-1977. Tr. … met Catharina van Deur.

8.       Leonardus Mathias Gommans, geb. Beesel 31-1-1926, bijgenaamd Kraak, overl. ald. 31-10-1997. Tr. … met Claar van Deur.

9.       Peter Hendrik Gommans, geb. Beesel 30-9-1927, overl. ald. 7-3-1928, oud 5 maanden.

10.     Beatrix Petronella Gommans, geb. Beesel 8-10-1928.

11.     Johanna Andrea Gommans, geb. Beesel 24-2-1931, overl. ald. 3-2-1932, oud 11 maanden.

12.     Joseph Michael Gommans, geb. Beesel 27-3-1932, overl. ald. 3-4-2014. Tr. … met Ger Muller.

13.     Petronella Andrea Gommans, geb. Beesel 16-7-1934, overl. … 12-11-2017. Tr. … met Frans Janssen.

Het gezin woonde op de hoek Keulseweg / Mariastraat.

 

29 september 1914

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Hubertus Bos [geb. Belfeld 29-10-1874, gemeentesecretaris 1914, overl. Venlo 28-10-1956, oud 74 jaar, zn. van Hendrik Bos en Anna Catharina Seulen « 24-1-1874] en Sophia Hendrika Paes [geb. Venlo 8-10-1888, overl. Breda 29-12-1971, oud 83 jaar, dr. van Franciscus Paes, aannemer, en Elisabeth Hubertina Janssen « Venlo 19-6-1883].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Frans Hendrik Antonius Bos, geb. Belfeld 13-7-1915.

2.       Harry Maria Bos, geb. Belfeld 8-1-1917, overl. ald. 26-8-1918, oud 1 jaar.

3.       Marie Francisca Anna Josephina Bos, geb. Belfeld 12-5-1918.

4.       Elly Marie Henrica Theresia Bos, geb. Belfeld … ca. 1928, overl. Venlo 21-8-1943, oud 15 jaar.

 

2 oktober 1914

BEESEL - Gehuwd: Martinus Pijnenburg [Tinus, geb. Meijel 8-9-1889, arbeider oud 25 jaar, overl. Beesel 4-1-1970, oud 80 jaar, zn. van Franciscus Pijnenburg en Wilhelmina Gielen] en Anna Mechtilda Hubertina Bremmers [geb. Beesel 14-5-1893, overl. ald. 20-8-1956, oud 63 jaar, dr. van Jacobus Bremmers en Anna Gertrudis van Swaamen].

GHS Beesel, BS-13/658.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Josephus Godefridus Lambertus Pijnenburg, geb. Beesel 21-8-1915. Tr. Swalmen 20-4-1942 met Wilhelmina Catharina Driessen.

2.       Jacobus Franciscus Lambertus Pijnenburg, geb. Beesel 16-10-1916.

3.       Gertruida Maria Hubertina Pijnenburg, geb. Beesel 7-11-1917. Tr. … met Franziskus Antonius Maria Jansen, overl. Venlo 3-5-1970.

4.       Wilhelmina Hubertina Pijnenburg, geb. Beesel 2-2-1920, overl. ald. 14-2-1920, oud 12 dagen.

5.       Maria Wilhelmina Pijnenburg, geb. Beesel 20-7-1921.

...

6.       Antonia Wilhelmina Pijnenburg, geb. Beesel 18-5-1933.

Het gezin woonde aan de Keulseweg.

 

20 oktober 1914

REUVER - “Een dezer dagen kwam alhier een paard met een woonwagen aangehold en reed tegen een boom staande langs den rijksweg. Een der boomen van den wagen brak middendoor, zodat de wagen voorover viel. Door spoedige hulp konden de inzittenden gered worden en gebeurden er geen verdere ongelukken.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 20-10-1914.

 

23 oktober 1914

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Hubert van Soest [geb. Roggel 11-6-1866, koopman (1902), winkelier te Roggel 1914, overl. Roggel 28-11-1926, zn. van Henricus van Soest en Anna Catharina Bosch, beiden overl.; wedn. van Maria Elisabeth Hillen, geh. Horn 17-6-1902, overl. Roggel 2-12-1902] en Maria Petronella Hendrickx [geb. Lottum gem. Grubbenvorst 16-2-1874, oud 40 jaar, dr. van wijlen Franciscus Antonius Hendrickx en Gertrudis van Soest, landbouwster te Beesel].

GHS Beesel, BS-13/660. In de huwelijksbijlagen (verfilming 20/28 e.v.) uittreksels van de geboorteakten van bruidegom en bruid; idem van het overlijden van Maria Elisabeth Hillen, Roggel 2-12-1902; verklaring dat de afkondigingen te Roggel hebben plaatsgehad.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

6 november 1914

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Vervuurt [geb. Deurne, fabrieksarbeider oud 30 jaar, zn. van Henricus Vervuurt en Sophia van Heugten] en Agnes Elisabeth Hubertina Janssen [geb. Beesel 17-10-1884, dr. van Hubertus Janssen en Eleonora Hubertina Schrijvers].

GHS Beesel, BS-13/662.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

6 november 1914

SWALMEN - Gehuwd: Antoon Hubert Peters [geb. Swalmen 14-3-1883, zn. van Hendrik Peters en Petronella Coenen] en Johanna Maria Heijnen [geb. Swalmen 25-6-1882, dr. van Silvester Heijnen en Catharina Hubertina Criens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Maria Hubertina Peters, geb. Swalmen 21-7-1915.

2.       Petronella Johanna Peters, geb. Swalmen 19-1-1917.

 

20 november 1914

BEESEL - Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot kosteloze ingebruikgeving van een strook grond sectie B 148 groot 2 are aan H. Wilms.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 457; 1 stuk.

 

vóór 3 december 1914

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Vloedman en Aldegonda Maria Graven.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Lambertus Vloedman, geb. Beesel 3-12-1914 (BS-13/618).

 

4 december 1914

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Hubertus Caris [Sjang, geb. Beesel 16-2-1872, kleermaker, zn. van Mathias Caris en Gertrudis van der Velden] en Maria Elisabeth Hubertina Peeters [geb. Beesel 9-1-1886, dr. van Gerardus Franciscus Peeters en Helena Hubertina Lammerschop].

GHS Beesel, BS-13/664.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.       Gerardus Cornelis Lambertus Caris, geb. Beesel 6-11-1914 (buitenechtelijk).

2.       Gertrudis Helena Caris, geb. Beesel 15-2-1916.

3.       Maria Hubertina Helena Caris, geb. Beesel 12-3-1918.

4.       Helena Julia Caris, geb. Beesel 4-1-1920.

5.       Mathias Hubertus Caris, geb. Beesel 2-7-1925.

6.       Petronella Gerarda Caris, geb. Beesel 3-5-1927.

Het gezin woonde op de hoek Rijksweg/St.-Gerardusstraat (zie foto Jaarboek 5 (1985) blz. 28).

 

12 december 1914

BEESEL - “De heer Van Beurden uit Roermond, daartoe uitgenoodigd door het bestuur van ons Kruisverbond, zal a.s. zondag in de zaal van de wed. Reinders eene lezing houden met lichtbeelden. Hij zal ons een blik doen werpen in de geschiedenis van Limburg, met zijn vele grijze kasteelen, getuigen van lang vervlogen tijden.”

De Nieuwe Koerier, 12 december 1914.

 

12 december 1914

SWALMEN - Rijksboringen.

“Ook onder de gemeente Swalmen zal eene boring naar steenkolen plaats hebben. In de Boschstraat wordt de boortoren reeds gebouwd.”

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 12 december 1914.

 

1915

20 januari 1915

BELFELD - Gehuwd: Peter Lambertus Guillaume van der Velden [geb. Beesel 7-7-1894, fabrieksarbeider 1915, overl. Venlo 26-11-1944, zn. van Franciscus van der Velden, timmerman, en Agnes van Meerlo « 25-8-1877; hij hertr. Tegelen 27-7-1925 met Cato van de Wetering] en Joanna Graven [geb. Nijmegen, dr. van Hendrikus Graven, arbeider, en Theodora Gerarda Alders].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS; ontbonden door echtescheiding):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 17-11-1915.

2.       Hendrikus Franciscus Christiaan van der Velden, geb. Beesel 27-8-1919 (BS-15/39).

 

23 januari 1915

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Nijskens [geb. Beesel 31-5-1877, zn. van Thoas Michiel Nijskens en Ida Maria Elisabeth Bongers; wedn. van Beatrix Maria Koopmans, geh. Arcen en Velden 2-5-1913] en Anna Maria Jacobs [geb. Wanssum, dr. van Arnold Jacobs en Anna Maria van den Bosch].

GenLias, 2004.

 

25 januari 1915

SWALMEN - Gehuwd: Peter Coonen [geb. Echt 4-2-1883, zn. van Henricus Josephus Hubertus Coonen en Beatrix Hubertina Sevriens] en Hendrina Wilhelmina Vallen [geb. Swalmen 22-2-1884, dr. van Reinhard Johannes Hubertus Vallen en Maria Hubertina Tobben].

GenLias, 2004.

 

26 januari 1915

ARCEN EN VELDEN - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Ruijten [geb. Herten, zn. van Joannes Mattheus Ruijten en Maria Gertruidis Peeters] en Maria Hubertina Nijskens [geb. Beesel, dr. van Thomas Michiel Nijskens en Ida Maria Elisabeth Bongers].

GenLias, 2004.

 

28 januari 1915

BELFELD - “D. Leesens Belfeld. Fabriek van leder-onderstukken, binnenzolen. Handel in leder - lederafval. Steeds voorradig zoollederstans-stukken, platen, lederkernstukken. Vraagt de alombekende gegarandeerd ijzersterke klompenriemen. Gevraagd flkinke jongens.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 28-1-1915.

 

9 februari 1915

MAASBREE - Gehuwd (BS; RK: Maasbree 9-2-1915, getuigen: Hubertus Joppen en Petronella Bosch): Johannes Hubertus Joppen [geb. en ged. Reuver 2-7-1885, zn. van Johannes Peter Joppen en Johanna Petronella Steeghs], en Johanna Elisabeth Bosch [geb. en ged. Arcen 10-5-1889, overl. Maasbree 7-5-1952, oud 63 jaar, dr. van Joannes Cornelis Bosch en Johanna Reynders].

WieWasWie, 2022; DTB-registers Maasbree.

Uit dit huwelijk:

1.       Johannes Cornelis Joppen, geb. Maasbree 25-4-1916.

2.       Anna Petronella Joppen, geb. Maasbree 18-5-1918.

 

5 februari 1915

SWALMEN - “De acht dakpannenfabrieken hier ter plaatse zullen dit jaar waarschijnlijk niet kunnen werken, daar de Duitsche regeering het vervoer van klei over hare grens verboden heeft, zoodat de daad gedolven kleigrond niet naar hier vervoerd kan worden.
Tot heden was dit toegestaan, natuurlijk voorzien van de noodige papieren ‘Scheinen’, stempels, etc., maar plotseling is er een verbod gekomen, ofschoon niemand er aanleiding toe gegeven heeft. Eigenaardig is het nog, dat deze terreinen, liggend op Duitschen bodem, eigendom der gemeente Swalmen zijn. Het is te hope, dat de Nederlandsche regeering stappen zal doen bij het Duitsche gouvernement, om den geregelden aanvoer te verkrijgen, daar anders een vijfhonderd arbeiders broodeloos zullen worden.”

De Courant d.d. 5-2-1915.

 

8 februari 1915

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Alers [geb. Swalmen 30-11-1864, rijksambtenaar, overl. Roermond 16-1-1940, oud 75 jaar, zn. van Peter Alers en Emilia Janissen « 17-10-1857; wedn. van Helena Sillen, geh. Swalmen 8-6-1895] en Wilhelmina Hubertina Evers [geb. Swalmen 12-11-1873, dr. van Petrus Joannes Evers en Maria Gudula Janssen « 15-10-1867].

GHS Swalmen, BS-1915/2; GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

19 februari 1915

BEESEL - Gehuwd: Andries Verdeuzeldonk [geb. Meijel 2-1-1892, voerman oud 23 jaar, zn. van Peter Verdeuzeldonk en Willemina Scheenen] en Genoveva Eleonora Janssen [geb. Beesel 3-10-1895, overl. Roermond (maar wonend te Reuver) 30-10-1954, oud 59 jaar, dr. van Gerardus Janssen en Aldegonda Timmermans].

GHS Beesel, BS-14/70; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Aldegonda Wilhelmina Verdeuzeldonk, geb. Beesel 9-5-1915. Tr. Beesel 25-6-1937 met Wilhelmus Johannes Lambertus Naus.

2.       Gerardus Peter Verdeuzeldonk, geb. Beesel 10-7-1916, ongehuwd overl. ald. 20-3-1944, oud 27 jaar.

3.       Wilhelmina Catharina Verdeuzeldonk, geb. Beesel 9-1-1920. Tr. Beesel 13-11-1942 met Cornelis Wilhelmus Pieper.

4.       Anna Verdeuzeldonk, geb. Beesel 2-8-1921.

 

9 maart 1915

ROERMOND - Overleden: Andreas Antonius Jacobus Hubertus Quiten [geb. Roermond 2-1-1848, zn. van Jacobus Hubertus Quiten en Maria Elisabeth Hubertina Platzbeecker], overleden om 22.30 uur. Weduwnaar van Hendrica de Glas.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

vóór 2 april 1915

Z.P. - Gehuwd: Tomaso Antonio Fratantuono [ook: Fratantuoni, geb. Rotterdam 27-8-1886, kermisreiziger te Bergen op Zoom 1916, commies der belastingen, overl. Rotterdam 18-5-1965, oud 78 jaar, zn. van Francisco Severia Fratantuono, koopman en roomijsverkoper, en Rosalia Petronella Michele, ook: Michiels] en Maria Jacoba Dirix [ook: Derix, geb. Antwerpen, overl. Rotterdam 24-3-1948, oud 68 jaar, dr. van Wilhelmus Alphonsus Dirix en Maria Sophia Goemans].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Augusto Pietro Alfonso Francisca Fratantuono, geb. Bergen (Lb) 2-4-1915. Tr. ... met Johanna Elizabeth van Wijngaarden.

2.       Maria Francisca Fratantuono, geb. BEESEL 5-5-1917 (BS-14/256). Tr. Rotterdam 13-11-1940 met Wilhelmus Cornelis Devilee.

Fratantuono werd per 16-9-1916 overgeplaatst van Venlo naar Reuver (Nieuwe Venlosche Courant d.d. 2-9-1916).

 

8 april 1915

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hendrikus Polmans [geb. Swalmen 15-5-1886, zn. van Theodorus Polmans en Maria Catharina Geraedts] en Maria Antoinetta Hubertina Kessels [geb. Kessel 28-11-1890, dr. van Willem Kessels en Elisabeth Timmermans].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabeth Maria Polmans, geb. Swalmen 8-11-1916. Tr. Swalmen 1-10-1945 met Gerardus Jozef Geraedts.

2.       Wilhelmus Hubertus Polmans, geb. Swalmen 19-10-1917.

 

12 april 1915

BELFELD - Gehuwd: Hubertus Simons [geb. Belfeld 29-3-1886, fabrieksarbeider 1915, overl. Tegelen 19-4-1872, oud 86 jaar, zn. van Peter Johannes Simons, landbouwer, en Gertruda Hubertina van Bommel « 21-4-1884] en Anna Hubertina Geurts [geb. Belfeld 15-12-1890, overl. ald. 10-11-1957, oud 66 jaar, dr. van Peter Paulus Geurts en Ida Franssen « 12-5-1873].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Ida Maria Simons, geb. Belfeld 10-10-1915, overl. Tegelen 23-4-1946. Tr. Belfeld 25-9-1936 met Gerardus Theodorus Bloemers.

2.       Gertruda Mathea Simons, geb. Belfeld 19-4-1917, overl. ald. 1-4-1925, oud 7 jaar.

 

12 april 1915

LINNE - Gehuwd: Willem Seuren [geb. Linne, zn. van Antoon Seuren en Anna Catharina Schuren] en Theodora Josephina Hubertina Meuter [geb. Beesel 9-11-1879, dr. van Clemens Albert Meuter en Joanna Mechtildis Heldens].

GenLias, 2004.

 

21 april 1915

HELDEN - Gehuwd: Johannes Godefridus Segers [geb. Helden 21-12-1872, bakker 1915, overl. ald. 12-3-1928, oud 55 jaar, zn. van Jacobus Segers, bakker, en Beatrix van den Beuken « Helden 1-8-1870] en Maria Elisabeth Clumpkens [geb. Swalmen 24-11-1888, dr. van Willem Clumpkens, koopman, en Anna Catharina Giezen « 16-10-1882].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Helden 12-3-1916.

 

21 april 1915

ROERMOND - Gehuwd: Peter Johannes Reinders [geb. Beesel 25-10-1886, overl. ald. 26-10-1965; zn. van Leonardus Reinders en Hendrika Aarts] en Joanna Aldegonda Hubertina Blomen [geb. Beesel 24-6-1887, overl. ald. 27-9-1958].

WieWasWie.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Leonardus Goswinus Johannes Reinders, geb. Roermond 24-9-1916. Tr. Eindhoven 25-9-1941 met F.W. Helmink.

2.       Goswin Hendrik Emmanuel Reinders, geb. Roermond 25-12-1918. Tr. ... 19-12-1951 met A.G. Halmans.

3.       Johanna Maria Henrica Reinders, geb. Roermond 22-6-1920. Tr. ... 2-6-1942 met J.H. Jeurissen.

4.       Jan Gerard Hubert Reinders, geb. Roermond 17-7-1923. Tr. Maasniel 14-5-1955 met M.E.T.F. Coolen.

5.       Henriette Hubertina Reinders, geb. Roermond 7-9-1925, overl. Swalmen 3-2-1945.

6.       Jacqueline Petronella Reinders, geb. Roermond 7-9-1925, overl. 29-12-1925.

7.       Hubert Willem Reinders, geb. Roermond 5-1-1929, overl. 20-3-1929.

 

26 april 1915

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Dorssers [geb. Belfeld 26-10-1881, fabrieksarbeider 1915, zn. van Pieter Johannes Dorssers en Anna Gertrudis Staaks « 28-4-1873] en Gertrudis Berben [geb. Neer 17-3-1877, dr. van Theodorus Berben en Cornelia Naus, landbouwster « Neer 10-1870].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelia Gertruida Dorssers, geb. Belfeld 23-4-1916.

 

26 april 1915

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 27-4-1915): Jacques Mathieu Marie Janssen [Jeu, geb. Maasbracht 22-11-1888, timmerman 1915, overl. Tegelen 18-1-1968, oud 79 jaar, zn. van Peter Dominicus Janssen, metselaar, en Anna Maria Krekelberg « Maasbracht 11-11-1878] en Joanna Catharina Rosalia Jacobs [Roos, geb. Grubbenvorst 9-1-1892, dienstbode 1915, dr. van Gerardus Jacobs, landbouwer, en Petronella Rievers « 17-1-1882].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Peter Dominicus Gerardus Janssen, geb. Beesel 28-8-1915. Tr. Roermond 14-10-1941 met Clara Jacobs.

2.       Gerardus Lambertus Janssen, geb. Beesel 19-8-1917, overl. Belfeld 13-4-1978. Tr. … met Rosalina Petronella Wilhelmina Goossens.

3.       Jacques Lambertus Janssen, geb. Beesel 6-12-1920, overl. … 25-7-1985. Tr. … met Wies van Buggenum.

4.       Anna Elisabeth Petronella Janssen, geb. Beesel 20-6-1922.

5.       Mathieu Gerardus Janssen, geb. Beesel 1-3-1924.

6.       Maria Petronella Francisca Janssen, geb. Beesel 20-10-1926, overl. Venlo 29-8-2015. Tr. ... met Theodorus Moors.

7.       Joannes Andreas Janssen, geb. Beesel 13-3-1930, overl. Roermond 4-7-2018. Tr. … met Jo Ernst.

8.       Petronella Francisca Leonarda Janssen, geb. Beesel 1-2-1933, overl. Reuver 18-12-2019. Tr. … met Wiel Willemsen.

9.       Catharina Henrica Janssen, geb. Beesel 26-6-1935, overl. ald. 14-5-1999. Tr. … met Har Saelmans.

10.     Rosalia Maria Louisa Janssen, geb. Beesel 2-11-1938.

Het gezin woonde in 1935 Keulseweg 626.

 

26 april 1915

BEESEL - Gehuwd: Mathijs Hubertus Timmermans [geb. Beesel 3-1-1891, arbeider, zn. van Joannes Timmermans en Anna Catharina Timmermans] en Petronella Catharina Wanten [geb. Tegelen 29-3-1895, overl. Beesel 23-5-1951, oud 56 jaar, dr. van Gerardus Wanten en Cunegonda Verstegen « 1-10-1886].

GHS Beesel, BS-14/72.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Cunegonda Joanna Timmermans, geb. Beesel 9-8-1918. Tr. Beesel 25-10-1940 met Jan van den Heuvel.

2.       Anna Catharina Timmermans, geb. Beesel 6-6-1920. Tr. Beesel 17-7-1942 met Jan Hubertus Lambertus Heinen.

3.       Joannes Godefridus Timmermans, geb. Beesel 11-8-1921.

4.       Gerardus Joannes Timmermans, geb. Beesel 5-4-1923.

5.       Helena Joanna Timmermans, geb. Beesel 15-6-1925.

6.       Mathijs Hubertus Joannes Timmermans, geb. Beesel 15-6-1928.

7.       Jacobus Joannes Timmermans, geb. Beesel 31-8-1929.

8.       Theodora Maria Joanna Timmermans, geb. Beesel 7-3-1931.

9.       Josephus Godefridus Lambertus Timmermans, geb. Beesel 25-12-1933.

 

26 april 1915

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Gerardus Christiaans [geb. Swalmen 9-2-1883, boswachter 1947, overl. Groesbeek 17-2-1947, oud 64 jaar, zn. van Peter Christiaans en Mechtildis Dings « 9-5-1870] en Anna Maria Janssen [geb. Venlo 29-3-1889, dr. van Gerard Leonard Hubert Janssen en Petronella Henriette Hubertina van der Schoot].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Henriette Petronella Christiaens, geb. Swalmen 9-4-1916.

2.       Elisabeth Maria Christiaens, geb. Swalmen 15-8-1918.

3.       levenloos kind, geb./overl. Venlo 14-2-1924.

 

7 mei 1915

BEESEL - Gehuwd: Hubertus Wilhelmus Franssen [geb. Beesel 4-12-1884, landbouwer, zn. van Wilhelmus Franssen en Aldegonda Franssen] en Helena Houtappels [geb. Meijel, oud 24 jaar, dr. van Petrus J. Houtappels en Dorothea Verlinden].

GHS Beesel, BS-14/74.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joannes Lambertus Franssen, geb. Beesel 8-2-1916.

2.       Wilhelmus Lambertus Franssen, geb. Beesel 17-4-1917.

3.       Wilhelmus Gerardus Lambertus Franssen, geb. Beesel 4-2-1918.

4.       Aldegonda Petronella Franssen, geb. Beesel 24-7-1919.

5.       Wilhelmus Conrardus Franssen, geb. Beesel 15-5-1922.

6.       Theodorus Peter Franssen, geb. Beesel 30-3-1927.

7.       Gertrudis Aldegonda Maria Franssen, geb. Beesel 25-12-1930.

 

10 mei 1915

VENLO - Gehuwd: Peter Laurens van Beurden [geb. Venlo 15-3-1891, portier 1942, zn. van Johannes Franciscus van Beurden en Anna Gertruda Coppes] en Elisabeth Emans [geb. Belfeld 21-8-1892, overl. Venlo 3-10-1978, oud 86 jaar, dr. van Petrus Hubertus Emans en Wilhelmina Peeters « 26-1-1883].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Petronella van Beurden, geb. Venlo 16-1-1916. Tr. Venlo 20-7-1936 met Martinus Pierre Berbers.

2.       Wilhelmina Leonore Bernardina van Beurden, geb. Venlo 23-12-1917. Tr. Groningen 9-4-1942 met Jan Keimpema.

3.       Hubertina Maria van Beurden, geb. Venlo … ca. 1919. Tr. Venlo 19-5-1941 met Mathieu Gerardus Jacobus Maas.

 

14 mei 1915

BEESEL - Gehuwd: Peter Hubertus Peulen [geb. Beesel 29-3-1889, arbeider, zn. van Michiel Peulen en Maria Wolters] en Klara Elisabeth Mevissen [geb. Düren (D), oud 23 jaar, dr. van Johann Mevissen en Anna Elisabeth Timmermans].

GHS Beesel, BS-14/76.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. twee tweelingen):

1.       Maria Elisabeth Peulen, geb. Beesel 6-9-1915.

2.       Joannes Peulen, geb. Beesel 14-3-1917.

3.       Gerard Michiel Lambertus Peulen, geb. Beesel 7-6-1919.

4.       Godfried Hendrikus Peulen, geb. Beesel 5-9-1920.

5.       Elisabeth Maria Klara Peulen, geb. Beesel 5-9-1920.

6.       Hermanus Gerardus Peulen, geb. Beesel 29-10-1924.

7.       Jacobus Michiel Peulen, geb. Beesel 29-10-1924.

8.       Anna Maria Peulen, geb. Beesel 4-2-1928.

9.       Rosalina Maria Peulen, geb. Beesel 26-8-1932.

10.     Hedwig Gerarda Peulen, geb. Beesel 4-4-1934.

11.     Michiel Peter Joannes Peulen, geb. Beesel 14-2-1937.

Het gezin woonde in 1937 Theresiastraat 686.

 

14 mei 1915

þ SWALMEN - Gehuwd: Melcher Leonardus Peters [geb. Swalmen 8-3-1878, overl. Roermond 15-9-1961, oud 83 jaar, zn. van Bartholomeus Peters en Maria Catharina Lenardts « 26-6-1875; wedn. van Cornelia Knops, geh. Swalmen 8-1-1906, overl. ald. 4-8-1914] en Joanna Hubertina Eggels [geb. Asselt gem. Swalmen 23-2-1870, overl. Boukoul gem. Swalmen 18-12-1943, oud 73 jaar, dr. van Theodorus Eggels en Cornelia Bemong « 27-7-1861; wed. van Jacob Creemers, geh. Swalmen 30-3-1894, overl. Düsseldorf (D) 23-8-1913].

WieWasWie, 2022.

 

17 mei 1915

BELFELD - Gehuwd: Peter Johannes Joseph Hendrix [geb. Bergen, hulpbrievenbesteller 1915, zn. van Jacobus Hendrix, leermaker, en Paulina Nissen] en Anna Maria Catharina Derks [geb. Belfeld 25-11-1894, dr. van Theodorus Derks en Maria Magdalena Verheijden].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Wijnand Hendrix, geb. Venlo 1-5-1916.

 

2 juli 1915

BEESEL - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Simons geb. Beesel 29-12-1883, landbouwer, zn. van Wilhelmus Simons en Anna Maria Heinders] en Hubertina Elisabeth Bongaerts [geb. Velden, oud 30 jaar, dr. van Joannes Bongaerts en Maria Catharina Verheijen].

GHS Beesel, BS-14/78.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmus Hubertus Simons, geb. Beesel 2-12-1916.

2.       Joannes Hendrikus Simons, geb. Beesel 4-11-1918.

 

2 juli 1915

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 10-8-1890, arbeider, overl. Valkenswaard 13-9-1958, oud 68 jaar, zn. van Gerardus Timmermans en Anna Sibilla Evers « 12-1-1872] en Anna Maria Cornelia van der Velden [geb. Kessel 7-7-1891, dr. van Franciscus van der Velden en Agnes van Mirlo « 25-8-1877].

GHS Beesel, BS-14/80.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerardus Lambertus Antonius Timmermans, geb. Beesel 2-5-1918.

2.       Agnes Sibilla Gertrudis Timmermans, geb. Beesel 13-5-1920.

 

17 juli 1915

SWALMEN - “Vrijdag had Th. P., knecht op Wijlerhof, bij het omhalen van eenen ouden muur het ongeluk een been te breken. Per rijtuig is hij naar de cliniek der eerw. Paters Camillianen te Roermond overgebracht ter verpleging.”

Limburger Koerier d.d. 17-7-1915.

 

2 augustus 1915

BELFELD - Gehuwd: Petrus Hubertus Wijnen [geb. Belfeld 16-8-1888, fabrieksarbeider 1915, vertegenwoordiger 1943, zn. van Gerardus Hubertus Wijnen en Wilhelmina Hubertina Jacobs] en Louisa Martens [geb. Velden 15-6-1892, overl. Boxmeer 3-8-1966, oud 74 jaar, dr. van Petrus Martens en Petronella Groetelaars].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmina Anna Petronella Wijnen, geb. Belfeld 25-8-1916.

2.       levenloos kind (v), geb./overl. Gennep 27-6-1918.

3.       Maria Jacoba Wijnen, geb. Kerkrade ca. 1920. Tr. Boxmeer 23-2-1943 met Leonard Jozef Habets, mijnwerker.

 

2 augustus 1915

NUNHEM - Gehuwd: Hendrik Mathijs Peulen [geb. Beesel 30-11-1886, zn. van Michiel Peulen en Maria Wolters] en Maria Hubertina Wijers [geb. Nunhem, dr. van Joseph Wijers en Maria Gertrudis Konings].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Gertruda Peulen, geb. Beesel 28-6-1916 (BS-14/153). Tr. Beesel 4-9-1936 met Petrus Joannes Bolten.

2.       Maria Josephina Peulen, geb. Beesel 13-9-1918.

...

3.       Gerard Michiel Joseph Peulen, geb. Beesel 3-??-1927 (BS-16/585).

4.       Joannes Jacobus Peulen, geb. Beesel 10-12-1928.

5.       Peter Hubertus Peulen, geb. Beesel 16-12-1930.

 

3 augustus 1915

TILBURG - Gehuwd: Hubertus Peter Joannes Teunissen [Baer, Bair, geb. Reuver gem. Beesel 12-8-1879, overl. ald. 8-10-1964, oud 85 jaar, zn. van Cornelis Teunissen en Theodora Saaijen « 11-2-1867] en Elisabeth Anna Maria Smits [Elisa Anna Maria, geb. Tilburg 21-11-1887, overl. Helden-Panningen 15-11-1980, oud 92 jaar, dr. van Johannes Henricus Smits en Bernardina van Riel].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Bernardina Theodora Maria Teunissen, geb. Reuver 5-8-1916, overl. ald. 9-9-1929, oud 13 jaar.

2.       Cornelis Johannes Hendrikus Teunissen, geb. Reuver 30-6-1917, overl. ald. 2-12-1990. Tr. … met Corry van Neer.

3.       Johannes Jacobus Hubertus Teunissen, geb. Reuver 1-9-1918, overl. Venlo 14-5-2004. Tr. … met Jo Houba.

4.       Hubertina Francisca Maria Teunissen, geb. Reuver 17-8-1919, ongehuwd overl. Gulpen 23-3-2015, oud 95 jaar.

5.       Andreas Antonius Maria Teunissen, geb. Reuver 1-10-1920, overl. Venlo 21-10-1982. Tr. … met Josephina Maria van Driel.

6.       Caroline Elisabeth Maria Teunissen, geb. Reuver 17-11-1921.

7.       Josephus Valentinus Antonius Teunissen, geb. Reuver 22-11-1922, overl. Eindhoven 25-7-2010. Tr. … met Truce Saes.

8.       Hubertus Aloisius Josephus Teunissen, geb. Reuver 1-3-1924.

9.       Lucia Theresia Maria Teunissen, geb. Reuver 16-2-1925.

10      Antonius Bernardus Marie Teunissen, geb. Reuver 9-8-1932, ongehuwd overl. Chilliack (British Columbia) 27-2-2002, oud 69 jaar.

Het gezin had een winkel en kruidkoekfabriek aan de Rijksweg. Hier was eerder de herberg van Stoffels gevestigd.

 

4 augustus 1915

AMSTERDAM - Gehuwd: Bernardus Johannes Spijker [geb. Utrecht 26-5-1880, machinist 1915, zn. van Hermanus Spijker, sigarenmaker, en Petronella Vries] en Johanna Petronella Hubertina Sijbers [geb. Belfeld 28-2-1883, dr. van Mathijs Sijbers en Anna Catharina Frenken « 19-4-1882; gescheiden van Petrus Hendricus Theodorus Gordijn, geh. Amsterdam 4-7-1907].

WieWasWie, 2022.

 

8 augustus 1915

BEESEL - Gehuwd: Joannes Gijezen [Geijsen, geb. Beesel 4-4-1871, sigarenfabrikant, zn. van Martinus Gijezen en Maria Anna Peeters] en Christina Catharina Heldens [geb. Beesel 3-6-1883, dr. van Petrus Joannes Heldens en Elisabeth Ambaum].

GHS Beesel, BS-14/90.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerardus Joannes Gijezen, geb. Beesel 15-10-1916, overl. Beesel-Reuver 5-9-2001. Tr. … met Leonie Cremers.

2.       Peter Martinus Gijezen, geb. Beesel 7-8-1918, ongehuwd overl. Beesel-Reuver 20-5-2003.

3.       Martinus Gijezen, geb. Beesel 26-2-1920, overl. Tilburg 19-7-2007. Tr. … met Fien Janssen.

4.       Aldegonda Elisabeth Gijezen, geb. Beesel 26-9-1921, overl. Helden 3-12-2010.

5.       Andreas Hubertus Gijezen, geb. Beesel 24-5-1923.

6.       Mathias Lambertus Gijesen, geb. Beesel 19-2-1925.

 

10 augustus 1915

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Jacobus Julicher [geb. Swalmen 30-8-1888, overl. ald. 11-1-1978, zn. van Petrus Julicher en Hubertina Hendrina van Laer « 4-7-1883] en Maria Emilia Alers [geb. Swalmen 15-4-1896, overl. Venlo 20-5-1967, oud 71 jaar, dr. van Johannes Hendrikus Alers en Wilhelmina Cox « 23-4-1891].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Wilhelmina Hubertina Julicher, geb. Swalmen 7-9-1915. Tr. Beesel 16-4-1943 met Willem Gerard Hubert Creemers.

2.       Hubertina Maria (Bertje) Julicher, geb. Beesel 4-5-1917, overl. Eindhoven 15-12-1978. Tr. Beesel 16-4-1943 met Gerardus Henricus (Jacques) Vriens.

3.       Petronella Wilhelmina Gertrudis Maria (Nel) Julicher, geb. Beesel 15-12-1918, overl. Roermond 21-6-2005. Tr. Breda 6-7-1942 met Hendrikus Nicolaas Lambertus (Harrie) Janssen.

4.       Gertrudis Joanna Julicher, geb. Beesel 18-2-1920.

5.       Wilhelmus Petrus Hendrikus (Piet) Julicher, geb. Beesel 24-7-1922, overl. Venlo 29-4-1993. Tr. ... met Hélène Bors.

6.       Anna Maria Julicher, geb. Beesel 22-12-1924. Tr. Nieuw-Ginniken (N.-Br.) 29-3-1944 met Arie Cornelis Verwaal.

7.       Maria Joanna Gerarda (Miep) Julicher, geb. Beesel 25-12-1930, overl. Venlo 24-5-2009. Tr. ... met Thieu Raedts.

 

17 augustus 1915

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelm Peters [geb. Swalmen 23-12-1890, overl. ald. 15-2-1925, oud 34 jaar, zn. van Johannes Peters en Anna Maria Weijnen] en Anna Catharina Maria Sanders [geb. Swalmen 12-5-1888, overl. ald. 6-7-1923, oud 35 jaar, dr. van Wilhelmus Sanders en Anna Maria Josephina Peeters].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

20 augustus 1915

BEESEL - Gehuwd: Hermann Leonard Wolters [geb. Breyell (D), fabrieksarbeider oud 26 jaar, overl. Beesel 20-10-1962, oud 73 jaar, zn. van Gerardus Wolters en Maria Sophia Thewissen « 27-11-1885; hij hertr. … met Gertrudis Franssen] en Margaretha Elisabeth Dahmen [geb. Kaldenkirchen (D), oud 21 jaar, dr. van Petrus Johannes Dahmen en Maria Agnes Rongen].

GHS Beesel, BS-14/82.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Gerardus Lambertus Wolters, geb. Beesel 25-8-1916.

2.       Peter Johannes Wolters, geb. Beesel 6-9-1917.

3.       Mathias Wolters, geb. Beesel 5-8-1919.

4.       Anna Elisabeth Wolters, geb. Beesel 22-6-1921, overl. ald. 7-6-1923.

5.       Cato Wolters, geb. Beesel 17-7-1923.

6.       Henriette Wolters, geb. Beesel 24-8-1924.

7.       Maria Wolters, geb. Beesel 15-12-1926.

8.       Anna Elisabeth Agnes Wolters, geb. Beesel 28-7-1928, overl. ald. 21-10-1929 (bij Genlias, 2005: Anna Elisabeth Walten!).

 

30 augustus 1915

BELFELD - Gehuwd: Hendrik Joseph Poeth [geb. Tegelen 3-1-1884, zandvormer te Heerlen 1921, overl. Heerlen 10-4-1963, oud 79 jaar, zn. van Johannes Poeth, kleermaker, en Allegonda Roemen « Tegelen 30-5-1881] en Maria Sophia Schroembges [geb. Tegelen 13-4-1892, overl. Heerlen 21-3-1966, oud 73 jaar, dr. van Hendrik Schroembges, fabrieksarbeider, en Petronella Willemsen « 9-11-1891].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Johannes Hendrik Joseph Poeth, geb. Tegelen 7-1-1916.

2.       Aldegonda Petronella Hendrika Poeth, geb. Tegelen 12-3-1918.

3.       Hendrik Wilhelmus Hubertus Poeth, geb. Heerlen 27-12-1919. Tr. Heerlen 8-7-1943 met Katharina Maria Paasen.

4.       Theodorus Petrus Christiaan Poeth, geb. Heerlen 24-6-1921.

5.       Petronella Anna Hendrika Poeth, geb. Heerlen 21-10-1922, overl. ald. 7-3-1941, oud 18 jaar.

6.       Franciscus Henricus Poeth, geb. Heerlen …, overl. ald. 25-3-1944, oud 17 jaar.

7.       Hubertus Hendrikus Poeth, geb. Heerlen …, overl. ald. 4-1-1938, oud 2 jaar.

 

8 september 1915

ROERMOND / REUVER - Z.D.Hoogw. Mgr. L.J.A.H. Schrijnen, bisschop van Roermond, heeft benoemd tot kapelaan te Reuver de weleerw. W.A.H.J. Körner.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 8-9-1915.

Körner werd op 11 oktober 1888 geboren te Roermond en op 23 maart 1912 tot priester gewijd. Hierna was hij achtereenvolgens leraar te Sittard, kapelaan te Reuver, vanaf 1919 kapelaan aan de St.-Mathiasparochie te Maastricht, vanaf 8 september 1934 pastoor te Einighausen en vanaf 1 april 1938 te Herten. In 1950 verliet hij Herten om zich in Wijnandsrade ‘aan een rustiger werkkring te geven’ (Limburgsch Dagblad d.d. 20-3-1937; idem 24-7-1950).

 

9 september 1915

BELFELD - “Tot wethouder dezer gemeente is met algemeene stemmen herbenoemd de heer P. Kurstjens.”

-         “Wij vernemen dat van gemeentewege het besluit is genomen dat de aanstaande kermis (laatste Zondag dezer maand) tengevolge der huidige tijdsomstandigheden slechts drie dagen zal duren.”

-         “Aan den heer Jos. Haanraadts, onderwijzer alhier, werd op zij verzoek met ingang van 15 October a.s. als zoodanig eervol ontslag verleend.”

REUVER - “Het j.l. Zondag gegeven concert, door onze Harmonie met medewerking van de letterlievende vereeniging Onderling Kunstgenot, is goed geslaagd. De muzieknummers werden zeer correct uitgevoerd. Het tooneelstuk Fiat Justitia had bijzonder veel bijval, in een woord het was mooi. Op gebied van tooneel hadden wij op Reuver zooiets nog nooit gezien.”

-         “Op de j.l. Dinsdag gehouden gemeenteraadsvergadering werd met 6 van de 7 stemmen tot wethouder herkozen de heer Theelen uit Beesel. Een stem blanco.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 9-9-1915.

 

17 september 1915

BEESEL - Gehuwd: Joannes Josephus Gruijters [geb. Mierlo, spoorwegbeambte oud 38 jaar, zn. van Petrus Gruijters en Joanna Maria Dirks] en Gertruda Anna Hubertina Petronella Kirchner [geb. Beesel 31-8-1876, dr. van Hubertus Wilhelmus Kirchner en Petronella Schellen].

GHS Beesel, BS-14/86.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

18 september 1915

SWALMEN / ASSELT - Kerknieuws: benoemingen.

“Z.D.H. Mrg. L.J.A.H. Schrijnen, bisschop van Roermond, heeft benoemd […] tot rector te Asselt den weleerw. heer J.H. Pinckers; […] te Speckholzerheide den werleerw. heer P.J.H. Conraedts {eerder rector te Asselt}; te Swalmen den weleerw. heer Alph.J.H. Greijmans; […] te Swalmen den weleerw. heer W.H. Janssens […] priester uit het seminarie.”

De Maasbode d.d. 18-9-1915.

 

27 september 1915

SWALMEN - Gehuwd: Mathijs Becks [geb. Kessel 23-12-1871, gemeenteveldwachter, zn. van Willem Becks en Gertruid Korsten; wedn. van 1) Dorothea Janssen, geh. Maasbree 15-6-1896; 2) Catharina Hubertina Vandalon, beiden geh. Swalmen 1-7-1907] en Catharina Josephina Hubertina Broekhoven [geb. Roermond, oud 33 jaar, dr. van Daniel Hubert Broekhoven en Gertrudis Josephina Hubertina Vandalone].

GHS Swalmen, BS-1915/10.

 

8 oktober 1915

BEESEL - Gehuwd: Lodewijk Mathijs Hubert Augustus [geb. Beesel 14-1-1888, postbode, overl. ald. 9-10-1868, oud 80 jaar, zn. van Joannes Wilhelmus Augustus en Maria Vossen; hij hertr. 1) Beesel 18-11-1921 met Gertrudis Christina Janssen; 2) Beesel 13-5-1932 met Wilhelmina Maria Dirkx] en Anna Maria Catharina Hermkens [geb. Tegelen, oud 24 jaar, dr. van Petrus Johannes Hermkens en Gertrudis Stroeken « 30-6-1890].

GHS Beesel, BS-14/88.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1.       Willem Lambertus Augustus, geb. Beesel 20-6-1916.

2.       Peter Lambertus Augustus, geb. Beesel 29-10-1917.

 

11 oktober 1915

SWALMEN - Gehuwd: Winand Joseph Vondenhoff [geb. Kerkrade 26-6-1885, mijnwerker 1916, overl. Swalmen 6-6-1946, oud 60 jaar, zn. van Frans Hubert Vondenhoff en Maria Sibilla Schroeder] en Anna Maria Walenberg [geb. Viersen (D) 29-5-1888, overl. Swalmen 9-9-1961, oud 73 jaar, dr. van Peter Walenberg en Maria Elisabeth Hukkelhoven].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Frans Hubertus Vondenhoff, geb. Heerlen 2-9-1916. Tr. Swalmen 26-6-1944 met Maria Jozefa Geres.

 

14 oktober 1915

AMSTERDAM - Gehuwd: Johan Wiebrand van Lingen [geb. Hemelumer Oldephart en Noordwolde 14-3-1880, commies 1915, zn. van Johannes van Lingen en Hendrika Nauta « Leeuwarden 14-9-1873] en Anna Maria Brugmans [geb. Amsterdam … ca. 1891, dr. van Pieter Elias Brugmans en Anna Maria Steenwijk « Amsterdam 5-2-1885].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1.       Jan Wiebrand van Lingen, geb. Beesel 11-7-1916 (BS-14/154, get. Henri Litjens en Hessel Andringa), kapper 1940, chauffeur, overl. Emmerich (D) 7-10-1944. Tr. Oudkarspel 20-4-1940 met Dieuwertje van den Abeele.

2.       Nico van Lingen, geb. Beesel 15-8-1919 (BS-15/37, get. Petrus Elias Brugmans en Hessel Andringa). Tr. Arnhem 28-10-1942 met Willemina van Mullem.

 

14 oktober 1915

ROERMOND - Gehuwd: Wijnand Hubertus Thijssen [geb. Belfeld 19-9-1888, schrijver bij de Nederlandsche Spoorwegen (1915), klerk S.S., overl. Roermond 4-1-1947, zn. van Hendrik Hubertus Thijssen, boomkweker, en Anna Maria Thoenissen] en Maria Hubertina Oostermeijer [geb. Roermond 1-8-1892, dr. van Franciscus Theodorus Oostermeijer, bode, en Maria Gertrudis Hubertina Huskens].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Henricus Franciscus Thijssen, geb. Roermond 15-10-1916. Tr. Roosendaal en Nispen 20-11-1942 et Johanna Antonia Adriana Koop.

2.       Franciscus Theodorus Thijssen, geb. Roermond 11-2-1918. Tr. Roermond 1-8-1945 met Elisabeth Maria Pollaert.

3.       Johannes Wijnand Thijssen, geb. Roermond 4-4-1919.

4.       Adrianus Johannes Thijssen, geb. Roermond 16-5-1920. Tr. Roermond 6-11-1945 met Bertha Hendrika Husgen.

5.       Wilhelmina Gertruda Maria Thijssen, geb. Roermond 28-5-1921. Tr. Roermond 20-6-1944 met Franciscus Hubertus Evers.

6.       Cornelia Francisca Catharina Thijssen, geb. Roermond 7-6-1922.

7.       Anna Maria Christina Thijssen, geb. Roermond 9-8-1923.

8.       Gertruda Hendrica Maria Thijssen, geb. Roermond 10-10-1924, overl. ald. 12-10-1943, oud 19 jaar.

9.       Eugène Thijssen, geb. Roermond 20-1-1926.

10.     Margaretha Anna Hubertina Roermond 6-4-1927.

11.     Jacobus Hubertus Thijssen, geb. Roermond 25-7-1928.

12.     Petrus Joseph Marie Thijssen, geb. Roermond 5-2-1930, overl. ald. 24-7-1930, oud 5 maanden.

Wijnand Thijssen verhuisde op 31-7-1914 vanuit Meerssen naar de Veldstraat in Roermond. Bron: BevReg Roermond.

 

15 oktober 1915

BEESEL - Gehuwd: Mathias Hubertus Janssen [geb. Beesel 25-6-1890, schoenmaker, zn. van Joannes Janssen en Gertrudis Bos] en Jacomina Vullings [geb. Venray, oud 26 jaar, overl. Beesel 11-4-1935, dr. van Joannes Vullings en Petronella Fila].

GHS Beesel, BS-14/92.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 1-12-1916.

2.       Petronella Gertruda Joanna Janssen, geb. Beesel 11-1-1918.

3.       Joannes Cornelis Janssen, geb. Beesel 13-2-1920.

4.       Gertruda Maria Janssen, geb. Beesel 1-8-1921.

 

19 oktober 1915

VEERT (D) - Gehuwd (RK, getuigen: Bernard Bouten en Peter Killaars): Johann Hubert Killaars [geb. Beesel 31-10-1887, overl. Reuver-Offenbeek 8-12-1975, zn. van Wilhelmus Killaars en Anna Maria Catharina Houwers « 13-4-1877] en Maria Hubertina Bouten [geb. Veert bij Walbeck (D) 25-12-1881, overl. Tegelen 3-4-1954, oud 72 jaar, dr. van Matthias Bouten en Beatrix Hubertina van Rhijn].

DTB-registers parochie St.-Martin, Veert.

Uit dit huwelijk:

1.       Henriëtte Wilhelmina Killaars, geb. Pont (D) 10-3-1916, overl. Reuver-Offenbeek 10-2-1993. Tr. Beesel 16-5-1941 met Peter Johannes Claessen.

2.       Wilhelmus Frans Killaars, geb. Straelen (D) 15-5-1917, overl. Reuver 26-9-1986. Tr. … met Maria Cristina Peters.

3.       Triena Killaars, geb. Straelen (D) 25-2-1920, overl. Reuver 24-7-2005. Tr. … met Andreas Theunissen.

4.       Sjeng Killaars, geb. Straelen (D) 9-6-1923, overl. Venlo 28-11-1997. Tr. … met Doortje Zegers.

 

16 november 1915

BELFELD - “D. Leesens, lederwarenfabriek, Belfeld. Steeds voorradig prima oud systeen zoolledercroupons gewicht 12 tot 13 pond à fl. 2.05.

Door aanschaffing mijner ledermatten- en loopers welke vervaardigd worden van kernlederafval bespaart u zich eel geld en tijd. Dezelve zijn onverslijtbaar, vegen uitstekend af en behoeven niet uitgeklopt te worden.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 16-11-1915.

 

1916

10 januari 1916

SWALMEN - Gehuwd: Antoon Schmitz [geb. Vlodrop 4-12-1889, zn. van Jacob Schmitz en Geertje van Tuyl «’s-Hertogenbosch 23-3-1887] en Mechtildis Maria Willems [geb. Swalmen 31-12-1887, dr. van Daniel Willems en Helena Ramakers « 3-1-1880].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Helena Schmits, geb. Vlodrop 26-11-1916.

2.       Geertje Schmitz, geb. Vlodrop … ca. 1919. Tr. Melick en Herkenbosch 6-2-1939 met Peter Gerardus Slabbers.

 

10 januari 1916

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Martinus Boots [geb. Belfeld 12-4-1891, overl. Swalmen 22-2-1958, oud 66 jaar, zn. van Johannes Boots en Josephina Francisca Geurts « 1-5-1876] en Maria Elisabeth Franssen [geb. Swalmen 8-11-1888, overl. ald. 16-11-1965, oud 77 jaar, dr. van Thomas Franssen en Christina Cox « 1-8-1879].

GenLias, 2005.

 

15 januari 1916

ASSELT - Restauratie St.-Dionysiuskerk.

“Onlang wezen we op de groote wenschelijkheid eener kundige restauratie van het aloude, waardevolle kerkje te Asselt (bij Swalmen) dat door verbouwing reddeloos dreigt bedorven te worden.

De noodkreet schijnt van hoogerhand te zijn vernomen; er is althans uit Den Haag een ambtenaar naar Asselt gestuurd, die de kerk heeft opgemeten en in teekening gebracht. Zijne bevinding moet geweest zijn, dat men hier met een der oudste overblijfselen van de vaderlandsche bouwkunt te doen heeft, en dat een deel ervan waarschijnlijk van vóór het Karolingsche tijdperk dagteekent.

Het kerkbestuur schijnt wel genegen de voor de verbouwing beschikbare gelden voor de restauratie aan te wenden, als Rijk en Provincie dan maar het meerdere, wat zulk een kunstzinnige onderneming zou kosten, willen bijdragen. Het ongelukkige van het geval is, dat het kerkje te Asselt niet op de lijst der historische monumenten in Nederland staat ingeschreven, en eene subsidieverleening dus veel formaliteiten en tijdverlies zou kosten… En de kerkelijke behoeften te Asselt zijn zoo dringend, dat men daar niet wachten kan.”

Limburger Koerier d.d. 15-1-1916.

 

18 januari 1916

ROERMOND - Gehuwd: Franciscus Snijders [geb. Altenhundem (Sauerland, D) 11-7-1891, overl. Heerlen 15-12-1970, oud 79 jaar, zn. van Maria Elisabeth Snijders] en Maria Sylvia Frederica Linke [geb. Orsmaal-Gussenhoven (B) 10-11-1896, dr. van Willem Linke, die zich  op 25-9-1901 vanuit Duitsland vestigt als acrobaat te Breda-Princenhage, en Cecilia Gelin].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Willem Snijders, geb. Roermond 2-5-1916, overl. Urmond 28-8-1930, oud 14 jaar.

2.       Elisabeth Snijders, geb. Roermond 4-6-1918. Tr. Roermond 14-2-1935 met Cornelis Verboom.

3.       Agnes Snijders, geb. Haelen 1-1-1921.

4.       Catharina Snijders, geb. Roermond 9-7-1923, venstster . Tr. Kerkrade 16-8-1939 (16 jaar oud) met Peter Joseph Wolters.

5.       Rosa Snijders, geb. BEESEL 23-5-1925 (BS-16/280, get. Wilhelmus Hubertus Lutjens en Bernardus Hubertus Lutjens).

6.       Frans Maurice Snijders, geb. Lokeren (B) 25-6-1927.

7.       Frits Frederik Snijders, geb. Roosteren 22-5-1929.

8.       Willem Henricus Snijders, geb. Roermond 9-1-1932.

9.       Peter Mathieu Snijders, geb. Echt 31-3-1936.

 

24 januari 1916

BERGEN - Gehuwd: Mathias Hubertus Peeters [geb. Beesel 19-12-1891, overl. Tegelen 18-12-1974, zn. van Hendrik Peeters en Anna Maria Schoolmeesters « 17-4-1891] en Petronella Christina van Gellecom [geb. Afferden 13-1-1893, overl. Reuver gem. Beesel 15-1-1963, oud 70 jaar, dr. van Johannes van Gellecom en Johanna Joosten « Bergen 10-11-1876].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Johanna Peeters, geb. Afferden 12-6-1916, overl. Kessel 29-10-1919, oud 3 jaar.

2.       Johanna Christina Peeters, geb. Beesel 16-7-1917 (BS-14/268), overl. ald. 31-7-1917, oud 14 dagen.

3.       Gertruda Johanna Christina Peeters, geb. Kessel …, overl. ald. 5-4-1920, oud 10 maanden.

4.       Peter Mathias Hendrikus Peeters, geb. Kessel …, overl. ald. 24-4-1926, oud 1 jaar.

5.       Piet Gerardus Peeters, geb. Kessel …, overl. Venlo (maar wonend te Kessel) ald. 31-5-1945, oud 11 jaar.

 

28 januari 1916

SWALMEN - “Historische costumes. Heeren tooneelregisseurs, wilt u bij uwe uitvoeringen degelijke, reine en prachtvolle costumes, wend u dan in vertrouwen tot H. Custers te Swalmen. Costumes te huren in twee prijzen.”

Het katholieke volk d.d. 28-1-1916.

 

8 februari 1916

SWALMEN - Oudheidkundige vondst.

“In de nabijheid van het dorp Swalmen, rechts van den grooten weg die van dat dorp naar Brüggen (Duitschland) voert, op een terrein van den houthandelaar Geraedts, stootten arbeiders j.l. zaterdag bij het graven op ongeveer 1 m onder de bodemoppervlakte op iets hards en bij voorzichtige ontblooting bleek hun, dat ze op een urn waren gestuit. Voorzichtig groeven ze door en op betrekkelijk geringen onderlingen afstand werden achtereenvolgens een zevental urnen (waaronder vier geheel gaaf) en twee ijzeren speer- of lanspunten blootgelegd.

Naar hun vorm en naar de wijze waarop ze bewerkt zijn, zijn ze te rangschikken onder werkstukken uit den laat-germaanschen tijd, uit de 5e of misschien de 6e eeuw. Uit dien tijd kunnen ook de twee speerpunten stammen, die weliswaar grootendeels zijn verteerd, maar waarvan toch de oorspronkelijke vorm nog met groote zuiverheid te reconstrueeren is.”

Delftsche Courant d.d. 8-2-1916. Een vergelijkbaar bericht met aanvullende informatie in de Nieuwe Venlosche Courant d.d. 12-2-1916.

 

12 februari 1916

SWALMEN - Oudheidkundige vondst te Swalmen.

“In de nabijheid van het dorp Swalmen, aldus het Hblad, rechts van den grooten weg die van dat dorp naar Brüggen (Duitschland) voert, op een terrein van den houthandelaar Geraerdts, stootten arbeiders j.l. zaterdag bij het graven op ongeveer 1 m onder het bodemoppervlakte op iets hards en bij voorzichtige ontblooting bleek hun, dat ze op een urn waren gestuit. Voorzichtig groeven ze door en op betrekkelijk geringen onderlingen afstand werden achtereenvolgens een zevental urnen (waaronder vier geheel gaaf) en twee ijzeren speer- of lanspunten blootgelegd.

De urnen zullen, zoo dicht bij elkaar en ongeveer alle op dezelfde diepte gevonden, waarschijnlijk alle uit hetzelfde tijdvak stammen. Niettemin verschillen ze belangrijk in vorm, uiterlijk voorkomen en volkomenheid van afwerking. Een enkele is totaal onversierd en, te oordelen naar de onregelmatige vorm, blijkbaar uit de hand gebakken. De andere zijn blijkbaar op een draaischijf gevormd en met meer zorgvuldigheid afgewerkt, terwijl eenvoudige figuren in den vorm van horizontale of verticale streepjes aan de bovenste helft ervan aangebracht, wijzen op zekeren kunstzin. Naar hun vorm en naar de wijze waarop ze bewerkt zijn, zijn ze daarom te rangschikken onder werkstukken uit den laat germaanschen tijd, uit de 4e of misschien de 6e eeuw. Uit dien tijd kunnen ook de twee speerpunten stammen, die weliswaar grootendeels zijn verteerd maar waarvan toch de oorspronkelijke vorm nog met groote zuiverheid te reconstrueeren is.

Dr. Holwerda te Leiden werd telegrafisch op de hoogte gebracht van de gedane vondsten en namens hem kwam reeds het verzoek in om met verdere afgraving van het terrein voorloopig op te houden. Waarschijnlijk zal hij dus zelf dezer dagen naar Swalmen komen om het terrein, waar de oudheden werden opgedolven, in oogenschouw te nemen en bij de verdere afgraving daarvan tegenwoordig te blijven, opdat hij, als er nog meer tevoorschijn komt, zich ook van de ligging in den bodem op de hoogte kan stellen.”

Nieuwe Venlosche Courant d.d. 12-2-1916.

 

28 februari 1916

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Simons [geb. Belfeld 30-12-1883, fabrieksarbeider 1916, overl. ald. 24-4-1966, oud 82 jaar, zn. van Jacobus Simons en Catharina Rijvers « 23-10-1876] en Helena Anna Catharina Wienforth [geb. Belfeld 21-1-1883, overl. ald. 11-4-1965, oud 82 jaar, dr. van Joseph Wienforth en Anna Catharina Rijvers « 3-5-1882].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Catharina Simons, geb. Belfeld 3-1-1917, overl. ald. 11-9-1917, oud 8 maanden.

2.       Anna Catharina Maria Simons, geb. Belfeld 27-9-1918, overl. Helmond (maar wonend te Beek en Donk) 16-11-1952. Tr. … met Egidius Gerardus Marie van Vijfeijken.

 

28 februari 1916

BUGGENUM - Gehuwd: Peter Hendrikus Suilen [geb. Swalmen 2-11-1891, overl. Kerkrade 1-3-1956, oud 64 jaar, zn. van Hendrik Suilen en Jacomina Bongaerts « 7-11-1890; hij hertr. Kerkrade 29-5-1942 met Anna Kiel] en Maria Sibilla Croonen [geb. Venlo 13-6-1892, overl. Kerkrade 19-1-1940, oud 47 jaar, dr.