Trochila ilicina - Hulstdekselbekertje

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Hulstdekselbekertje, Reuver (eigen tuin). Waarneming 5 juli 2015.

 

Hulstdekselbekertje, Reuver (eigen tuin). Waarneming 27 juli 2015.

 

Hulstdekselbekertje, Reuver (eigen tuin). Waarneming 29 september 2020.

 

Hulstdekselbekertje, Reuver (eigen tuin). Waarneming 29 september 2020.

 

   
(c) Loe Giesen