Tricholoma fulvum - Berkenridderzwam

   
Kenmerken:
Hoed onregelmatig gewelfd tot uitgespreid met een bultje, doorsnede 4 tot 8 cm, geelbruin tot roodbruin, met een iets lichtere geelbruinige rand. Lamellen gelig, bruin vlekkend. Vezelige steel, geelbruin tot roodbruin. Geur melig.
Voorkomen:
Vrij algemeen bij berk en eik in loofbossen en gemengde bossen en schrale wegbermen.
Opmerkingen:
Determinatie op basis van macro kenmerken en daarmee onder voorbehoud.
 

Brachter Wald (voormalig munitiedepot). Waarneming 27 oktober 2013.

 

   
(c) Loe Giesen