Scutellinia scutellata - Gewone wimperzwam

   
Kenmerken:
Schotelvormig tot schijfvormig, Ø 0,5-1 cm. Binnen- en buitenzijde oranjerood tot scharlakenrood. De buitenzijde is bedekt met donkere, wimperachtige haren.
Voorkomen:
Vrij algemeen van voorjaar tot herfst op vochtig rottend hout, soms ook op bladeren, kruiden en directe omgevingin vochtige bossen (els, wilg) en graslanden. Op donkere standplaatsen ook wel op de stronken en stompen van bomen, maar veelal op wat beschuttere plekken.
Opmerkingen:
 

Gewone wimperzwam, Beesels Broek. Waarneming 9 november 2013.

 

Gewone wimperzwam, Beesels Broek. Waarneming 13 november 2014.

 

Gewone wimperzwam, Schoolbroek-Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 20 november 2011.

 

Gewone wimperzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 10 oktober 2013.

 

Gewone wimperzwam, Zwart Water, Venlo. Waarneming 2 oktober 2011.

 

Gewone wimperzwam, Beesels Broek. Waarneming 5 juni 2015.

 

Gewone wimperzwam langs de Swalm bij de Hout, Swalmen. Waarneming 18 september 2010.
   
(c) Loe Giesen