Poronia punctata - Grote speldenprikzwam

   
Kenmerken:
Spijker- tot tolvormig, soms ook vlak komvormig, Ø 0,5-1,5 cm. Binnenzijde witachtig tot cremegeel, met zwarte stippen. Buitenzijde witachtig met grijze rand.
Voorkomen:
Zeldzaam, op paardenmest van vrijlopende paarden.
Opmerkingen:
Op konijnen- en hazenkeutels treffen we soms een verwante soort aan (Poronia erici oftewel Kleine speldenprikzwam).
 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 27 december 2018.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 27 december 2018.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 1 juni 2014. In het betreffende gebied - heide en schraal grasland met in snel toenemende mate Berk en Brem - op de linkeroever van de Swalm lopen al jaren enkele Fjordenpaarden die heel wat uitwerpselen achterlaten.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 1 juni 2014.

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 19 juli 2015. Bij jonge exemplaren is de hoed nog bedekt met een poederachtige laag conidiën. De zwarte speldenprikken, de perithecia, verschijnen pas later.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 20 juli 2015.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 20 juli 2015.

 

Grote speldenprikzwam, Reuver (eigen tuin). Waarneming 31 juli 2015. Deze exemplaren heb ik vanaf Swalmen mee naar huis genomen om te kunnen observeren.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 5 februari 2016.

 

Grote speldenprikzwam, De Hout, Swalmen. Waarneming 5 februari 2016.

 

Grote speldenprikzwam, de Busjop, Heythuysen. Waarneming 27 april 2014.

 

Grote speldenprikzwam, de Busjop, Heythuysen. Waarneming 27 april 2014.

 

Grote speldenprikzwam, de Busjop, Heythuysen. Waarneming 27 april 2014.

 

Grote speldenprikzwam, de Busjop, Heythuysen. Waarneming 27 april 2014.

 

   
(c) Loe Giesen