Phycomyces blakesleeanus

   
Kenmerken:

Voorkomen:
Opmerkingen:
Naar deze soort is relatief veel onderzoek gedaan. De sporangiophore (steel) van deze soort bestaat uit slechts één cel. Het zwammetje gebruikt licht, zwaartekracht en gassen om zich ruimtelijk te oriënteren. Ca2+ and H+ lijken een belangrijke rol te spelen bij de opwekking van ionenstromen in de groeizone en de daarmee voor de ruimtelijke oriëntatie. Het zwammetje is in staat om tijdens de groei contact met voorwerpen te vermijden nog voordat die worden aangeraakt.
 

Phycomyces blakesleeanus, Wambach, Tegelen. Waarneming 27 december 2015.

 

Phycomyces blakesleeanus, Walsberg, Beesel. Waarneming 16 september 2017.

 

 

   
(c) Loe Giesen