Pholiotina arrhenii - Geringd breeksteeltje

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
Onderstaande zwammen zijn niet microscopisch onderzocht.
 

Geringd breeksteeltje, Beesel-Rijkel (Gubbelsweg). Waarneming 17 oktober 2014.

 

   
(c) Loe Giesen