Phleogena faginea - Beukenkorrelkopje

   
Kenmerken:
Vruchtlichaam klein (tot circa 1 cm), bolvormig, soms onregelmatig of vergroeid, korrelig of poederachtig, eerst vuil wit, later verkleurend naar bruin. Steel vuilwit. Vooral na indrogen heeft dit zwammetje een sterke maggigeur.
Voorkomen:
Vrij algemeen op loofbomen in open bossen, vooral op beuk, maar ook op bijvoorbeeld haagbeuk, els en eik. Het Beukenkorrelkopje groeit meestal op recent afgestorven maar nog staande bomen. De zwammetjes verschijnen groepsgewijs in scheuren en barsten van de bast. Bij een standplaats op liggende stammen betreft het altijd betrekkelijk vers hout.
Opmerkingen:
Deze soort werd pas in 2001 voor het eerst gevonden maar komt sindsdien steeds vaker voor.
 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 20 november 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek, Beesel. Waarneming 29 november 2019.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 25 oktober 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 25 oktober 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 25 oktober 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 27 oktober 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 27 oktober 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 27 oktober 2015.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 4 november 2012.

 

Beukenkorrelkopje, Beesels Broek. Waarneming 4 november 2012.

 

Beukenkorrelkopje op Berk, Donderberg, Beesel. Waarneming 26 februari 2016.

 

   
(c) Loe Giesen