Phellodon confluens - Wollige stekelzwam

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Wollige stekelzwam, Eikelenpeel, Kessel-Eik. Waarneming 1 september 2021.

 

Wollige stekelzwam, Eikelenpeel, Kessel-Eik. Waarneming 1 september 2021.

 

Wollige stekelzwam, Vlakbroek, Koningslust. Waarneming 7 september 2021.

 

Wollige stekelzwam, Vlakbroek, Koningslust. Waarneming 7 september 2021.

 

   
(c) Loe Giesen