Omphalina chlorocyanea - Blauwgroen trechtertje

   
Kenmerken:

Voorkomen:
Deze soort houdt van schrale, jonge natuurontwikkelingsterreinen met lage begroeiing, kale plekken en ijzerhoudende, lemige zandgrond. Het voorjaar (maart-april) schijnt de meeste kans te geven om deze kleine trechtertjes te vinden, maar de door mij gevonden exemplaren groeiden in november en december.
Opmerkingen:
De foto van 2 november 2012 werd gemaakt na een tamelijk droge periode en ik had dan ook geen idee wat ik eigenlijk fotografeerde. Daarom besloot ik de volgende dag opnieuw een kijkje te nemen. Een nachtelijke regenbui bleek wonderen te hebben gedaan: ineens stonden er diverse mooie verse exemplaren.
 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 16 maart 2019.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 16 maart 2019.

 

Blauwgroen trechtertje, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 3 november 2012.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 31 december 2015.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 31 december 2015.

 

Blauwgroen trechtertje, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 10 december 2015.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 8 januari 2016.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 1 april 2016.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 19 februari 2016.

 

Blauwgroen trechtertje, Heidenheimse Bossen. Waarneming 2 november 2013.
Dit zwammetje schijnt van dezelfde biotoop te houden als diverse bekermossen en haarmossen.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 17 januari 2016.

 

Blauwgroen trechtertje, Walsberg, Beesel. Waarneming 9 februari 2019. Bij oudere exemplaren nemen de blauwtinten soms af.

 

   
(c) Loe Giesen