Nectria cinnabarina - Gewoon meniezwammetje

   
Kenmerken:
Kogelvormig tot ovaal met een papil, Ø 2-4 mm. Peritheciën ruw, scharlaken- tot bruinrood, in framboosachtige groepjes door de schors brekend. Vaak samen met het bleek oranjeroze, kussenvormige imperfecte stadium Tubercularia vulgaris.
Voorkomen:
Algemeen op takken van bomen in bossen, parken en plantsoenen.
Opmerkingen:
 

Gewoon meniezwammetje, Beesels Broek. Waarneming 12 oktober 2013.

 

Gewoon meniezwammetje, De Bercken, Reuver. Waarneming 8 oktober 2015.

 

Gewoon meniezwammetje, Brüggener Wald (omgeving Prinsendijk). Waarneming 31 december 2014.

 

Gewoon meniezwammetje. Waarneming 24 oktober 2010.

 

Gewoon meniezwammetje (imperfecte stadium Tubercularia vulgaris). Waarneming 15 december 2010.

 

Gewoon meniezwammetje, Meerlebroek, Beesel. Waarneming 23 augustus 2016.

 

   
(c) Loe Giesen