Leotia lubrica - Groene glibberzwam

   
Kenmerken:
Hoed 1-2 cm breed, gewelfd met ingerolde, onregelmatig gelobde rand, gelatineus. Steel fijn kleiachtig, okerkleurig met fijne korreltjes.
Voorkomen:
Vrij algemeen op voedselarme, lemige of leemloze zandgrond of voedselrijke klei of zand in loofbossen en gemengde bossen en lanen.
Opmerkingen:
 

Groene glibberzwam, Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 21 augustus 2017.

 

Groene glibberzwam, Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 22 oktober 2015.

 

Groene glibberzwam, Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 22 oktober 2015.

 

Groene glibberzwam, Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 22 oktober 2015.

 

Groene glibberzwam, Beesels Broek. Waarneming 5 november 2013.

 

Groene glibberzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 3 november 2013.

 

Groene glibberzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 22 september 2014.

 

Groene glibberzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 22 september 2014.

 

Groene glibberzwam, Steilrand, Tegelen. Waarneming 22 september 2014.

 

Groene glibberzwam, Bosberg, Swalmen. Waarneming 1 oktober 2017.

 

Groene glibberzwam, Bosberg, Swalmen. Waarneming 1 oktober 2017.

 

   
(c) Loe Giesen