Deconica montana - Zandkaalkopje

   
Kenmerken:
Voorkomen:
Opmerkingen:
 

Zandkaalkopje, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 17 november 2013.

 

Zandkaalkopje, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 23 maart 2014.

 

Zandkaalkopje, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 4 december 2016.

 

Zandkaalkopje, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 16 december 2014.

 

   
(c) Loe Giesen