Cantharellus cibarius - Cantharel / Hanenkam

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Cantharel, Brachter Wald (D). Waarneming 17 augustus 2014.

 

Cantharel, Leudal. Waarneming 15 juli 2012.

 

Cantharel, Leudal. Waarneming 15 juli 2012.

 

Cantharel, Brachter Wald. Waarneming 8 oktober 2011.

Cantharel, Heidenheimse Bossen, Beesel. Waarneming 31 augustus 2014.

 

   
(c) Loe Giesen