Calocybe gambosa - Voorjaarspronkridder

   
Kenmerken:

Voorkomen:
Opmerkingen:
 

Voorjaarspronkridder, Bakhei / Beesels Broek, waarneming 7 maart 2020.

 

Voorjaarspronkridder, Bakhei / Beesels Broek, waarneming 7 maart 2020.

 

Voorjaarspronkridder, Bakhei / Beesels Broek, waarneming 7 maart 2020.

 

Voorjaarspronkridder, Bakhei / Beesels Broek, waarneming 7 maart 2020.

 

   
(c) Loe Giesen