Arcyria cinerea - Asgrauw netwatje

   
Kenmerken:

Voorkomen:
Opmerkingen:
 

Asgrauw netwatje, Reuver (eigen tuin). Waarneming 2 december 2016.

 

Asgrauw netwatje, Munnichsbos, Posterholt. Waarneming 24 juli 2016.

 

Asgrauw netwatje, Munnichsbos, Posterholt. Waarneming 24 juli 2016.

 

Asgrauw netwatje, De Hout, Swalmen. Waarneming 6 augustus 2016.

 

Asgrauw netwatje tussen Geelgroen kalkkopje (Physarum viride), Reuver (eigen tuin). Waarneming 15 juni 2016.

 

Asgrauw netwatje, Reuver (eigen tuin). Waarneming 16 juni 2016.

 

Asgrauw netwatje en Netpluimpje sl (Stemonitis spec), Reuver (eigen tuin). Waarneming 16 juni 2016.

 

Asgrauw netwatje, Steilrand, Tegelen. Waarneming 10 juli 2016.

 

   
(c) Loe Giesen