GIESEN.029

 

* SITTARD - LIMBRICHT - MUNSTERGELEEN *

 

Johannes Gijsen

tr. ... met

Bela NN

Uit dit huwelijk:

1.     Johannes Gijsen

 

4 september (z.j.): "Obiit Bela, uxor Johannis Gijsen et Johannes filius eius"[1]

 

 

* SITTARD *

WILLEM (GUILLAUME) GIESEN, zadelmaker

tr. met

Carolina Flem, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

-      Henri Dominique Giesen, geb. Sittard 3-6-1786, wonend ald. (Militie 9411). VERGELIJK ROERMOND "DOMINI­CUS"

 

 

-      Mechtildis Giesen, geb. ... ca. 1764, overl. Sittard 30-6-1836, oud 72 jaar.

        tr. ... met

        Arnold Willem Cronenberg, geb. ..., overl. ... voor 1836; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Peter Josephus Cronenberg, kleermaker te Sittard (1836).

        b)    Hendrik Cronenberg, zadelmaker te Sittard (1836).

        c)     Agnes Wilhelmina Cronenberg, gehuwd met Peter Joseph Gouverne, aanstrijker te Sittard (1836).

        Mechtildis liet een huis en tuintje op de Nieuwstraat te Sittard na aan haar kinderen Peter Joseph, Hendrik en Agnes Wilhelmina. (MvS)

 

 

-      Anne Marie Giesen, overl. Sittard 24-1-1868 (MvS bevat geen verdere gegevens)

        tr. Sittard 11-1-1821 (CHK) met

        Paul Henri Schmeitz, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

-      Anna Catharina Josepha Giesen (Gijsen), overl. Sittard 8-10-1860 als weduwe, zonder testament.

        tr. Sittard 10 floreal an 9 met

        Jan Willem Lindemans, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Willem Hendrik Lindemans, suikerbakker te Sittard (1860).

        b)    Maria Catharina Lindemans, zonder beroep te Sittard (1860).

        c)     Maria Josepha Lindemans, zonder beroep te Sittard (1860).

               = Maria Josepha Giesen, overl. Sittard 19-1-1886 (COK)

        d)    Mechtild Carolina Lindemans, zonder beroep te Sittard (1860).

        e)     Bernard Josef Lindemans, suikerbakker te Sittard (1860).

        Anna Catharina liet landerijen onder Merkelbeek, twee huizen in de Putstraat te Sittard, een huis met tuin en een pakhuis met tuin aldaar, een tuin met gebouw tussen de Stadbroek en Putpoort, landerijen op de Akkerweg en aan de Watersleij na aan haar kinderen Willem Hendrik, Maria Catharina, Maria Josepha, Mechtild Carolina en Bernard Josef. (MvS)

 

Peter Mathijs Giesen, overl. Sittard 4-5-1822 (COK)

 

 

Jacob Giesen, minvermogend landbouwer uit Sittard oud 35 jaar, gehuwd en 5 kinderen

verhuisde 1863 naar Noord-Amerika om zijn bestaan te verbeteren


* LIMBRICHT *

 

* LIMBRICHT *

Maria Sibilla Giesen (Giezen), overl. Limbricht 17-3-1911

tr. Limbricht 5-1-1871 (CHK) met

Jan Leonard Solberg, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

Jan Giesen, overl. Limbricht 11-5-1880 (COK)

Anna Elisabeth Giezen, overl. Limbricht 16-11-1883 (COK)

 

 

* MUNSTERGELEEN *

 

Christina Giesen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. Munstergeleen 17-12-1862 (CHK) met

Jan Pieter Kleijnjans, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...[1]               Publications 1969-1970: Obituarium van het kapittel van St. Pieter te Sittard.