GIESEN.026

 

* BORN - BUCHTEN - HOLTUM *

 

BUCHTEN: NOG NOTEREN DOPEN, HUWELIJKEN BRUID, OVERLIJDEN

 

ANDREAS GIJSSEN (GIJSENS)

tr. 1)       Buchten 18-10-1682 (get. Joannes Gijssen en Catharina Frencken) met

        Gertrudis Rademekers, OVERLEDEN ...

tr. 2)       Buchten 20-5-1702 (get. Petrus Pesch en Martinus Rutten) met

        Maria Alers

 

Uit vermoedelijk het eerste huwelijk:

1.     Anna Giesen (dr. van Andreas en NN), ged. ..., overl. Buchten 11-2-1695.

 

 

 

Godefridus Gijsen

tr. Buchten 29-1-1720 (get. Wilhelmus Willems en Henricus Willems) met

Maria Willems

 

 

 

WILHELMUS (GUILMUS) GIJSEN

tr. Buchten 24-1-1771 (get. Gerardus Gijsen, Petrus Swilliens, Christina Gijsen, Maria Swilliens) met

Rosa Spoor (Spor)

Uit dit huwelijk:

1.     Josephus Gijsen, ged. Born 21-11-1782 (get. Josephus Huijsmans en Gertrudis Broeren).

 

 

GERARD GIESEN

tr. .. met

Gertrudis Tissen (Thissen)

Uit dit huwelijk:

1.     Mechtildis Giesen, ged. Born-Holtum 29-4-1777, overl. Roermond 29-3-1849[1];

        tr. Roermond 3-5-1816 (get. Guillaume Seelen en Marie Strou­cken) met

        Conrardus Bongaerts, mandenmaker te Roermond, geb. Kalden­kirchen 10-2-1756, overl. Roermond 1-3-1825; zn. van Peter Bongaerts en Joanna Crombreu­kers of Krambroekers, wedn. van Catharina Drees­sen (geb. Belfeld; geh. Roer­mond 26-5-1782; huwelijks­get. Henricus Bongaerts uit Kaldenkirchen en Petro­nella Cruijs­bergh).

        20 januari 1819

        Testament van Mechtilde Giesen te Roermond ten gunste van haar echtgenoot Gerard Bongaerts.[2]

        21 juli 1827

        Minuut vernieuwing van titel door Mechtildis Giesen, weduwe van Coenraad Bongaerts te Roermond, voor Felix Riviere te Parijs.[3]

        25 oktober 1832

        Minuut inventaris door Mechtildis Giezen te Roermond van de nalatenschap van wijlen Hendrik Frans Beijer, met als curator Jozef Arnold Cox.[4]

        19 augustus 1840

        Ten overstaan van notaris Joseph Cor­nelis te Roermond maakt Mechteldis Giesen, ge­paten­teerd man­den­maak­ster, weduwe van Coen­rard Bon­gaerts wonend te Roermond in de Swa­ma­kers­straat, gezond van lichaam en geest, haar tes­ta­ment op. Zij legateert aan Jan Herman Geraets, haar gewezen werk­knecht bij haar inwonend, voor zijn zorg en ver­zor­ging al haar goederen, zowel roe­rend als onroerend om deze in volle eigendom te be­zitten.

        Ge­­tuigen: Christiaan Mestrom, grondeigenaar zon­der beroep, Willem Nicolas Verwer, beiden wonend te Roermond, Pie­ter van Melik en Gerard van Melik, bei­den akkerlieden wonend te Maasniel.[5]

        8 oktober 1841

        Mechtildis Gie­sen, weduwe van Coen­raad Bongaerts, gepattenteerd mandenmaakster te Roer­mond, als algemeen erfgename van wijlen Jan Her­man Geraets, mandenmakersknecht bij haar ge­woond hebbend, ingevolg testament d.d. 19 augustus 1840 opgemaakt t.o.v. notaris J. Cornelis, verklaart toe te staan in de doorhaling van hypotheek ten behoe­ve van laatstgenoemde tegen Jan Jozef Lan­gen­hoff, mees­terbakker wonend te Roermond, tijdens de over­schrij­ving van een akte van aankoop van een huis in de Hei­lige Geeststraat aldaar, opgemaakt voor notaris J. Cornelis d.d. 4 augustus 1838, zodat zij hierop ver­der geen rechten heeft.[6]

        27 juli 1844

        Overdracht van twee kapitalen door Gerard Charles Hubert Guillon, zich sterkmakend voor Felix Rivière, de eerste wonend te Roermond en de tweede te Parijs, aan Charles Henri Bongaerts wonende te Roermond, één groot ¦ 189 t.l.v. Leonard Joosten en het ander ook groot ¦ 189 t.l.v. Mechtildis Giesen, weduwe van Conrard Bongaers, beiden wonend te Roermond, voor de som van ¦ 378.[7]

        15 maart 1849

        Testament van Mechteldis Giese wonend te Roermond.[8]

 

 

 

Andreas Gijsen

tr. Buchten 11-10-1780 (get. Godefridus Gijsen en Hubertus Dohmen) met

Theresia Paes

 

 

 

MICHIEL (MICHAEL) GIESEN (GIJSEN), ged. ..., overl. Born-Buchten 7-10-1824.

tr. Buchten 3-2-1799 (get. Joannes Petrus Gijsen, Maria Mechtildis Quix, Catharina Elisabeth van Hinsbergh) met

Anne Gertrudis Beckers, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      Hubertus Giesen, overl. Born-Buchten 23-8-1827.[9]

1.     Johannes Gijsen,

2.     Maria Gertrudis Gijsen

3.     Maria Catharina Gijsen

4.     Peter Gijsen

 

Michiel liet na een stuk land op de Bentsmeulen onder Houtem en land in het Molenveld te Houtem, samen t.w.v. ¦ 95,‑. (MvS)

 

 

 

Joannes Godefridus Gijsen

tr. Born 10-11-1810 (CHK) (RK: Buchten 11-11-1810; get. Martinus Lebens, Maria Sibilla Sloun, Anna Maria Dirckx) met

Anna Sibilla Slaun (Sloun)

 

 

 

Thomas Geusen

tr. Born 28-2-1786 (get. Theodorus Spe en Maria Elisabeth Beuth) met

Joanna Maria Spe

 

 

#

HUBERTUS GIESEN (GIJESEN, GIJSEN), geb. ..., overl. Born 17-8-1827.

tr. Born 18-5-1788 (get. Petrus Schaenen en Gertrudis Gijsen) met

Maria Helena Hoven (Hoeven), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk gedoopt te Born:

1.     Gertrudis Elisabeth Gijsen (Giesen), ged. 4-12-1788 (get. Petrus Loven en Gertrudis Buijsers). Tr. Born 12-5-1821 (CHK) met Nikolas Peters, landbouwer te Born.

2.     Henricus (Hendrik) Gijsen (Giesen), ged. 18-9-1790 (get. Ludovicus Hoven en Catharina Gijsen), landbouwer (1827).

3.     Thomas Gijsen (Giesen), ged. 22-1-1795 (get. Thomas Gijsen en Maria Schrijnemaekers), landbouwer (1827).

4.     Joanna Maria Gijsen, ged. 24-2-1799 (get. Hubertus Koelen en Joanna Maria Gijsen), jong overl. ...

5.     Joannes Lambertus Gijsen (Giesen), ged. 8-5-1800 (get. Lambertus Voorpijl en Anna Gertrudis Beckers), landbouwer (1827).

6.     Maria Helena Gijsen (Giesen), ged. 10-7-1797 (get. Mathias Bovend'erdt en Gertrudis Gijsen), overl. ald. 8-10-1798.

7.     Helena Giesen, leeft 1827.

 

Hubertus liet na landerijen te Born en Holtum. (MvS)

 

 

 

-      Maria Gertrud Giessen, overl. Born-Holtum 28-10-1838.[10]

 

 

Godefridus Gijsen

tr. Buchten 25-1-1818 (get. Leonardus Bovend'erdt, Mathias Custers, Margarita Bovend'erdt; CHK: Born 22-1-1818) met

Maria Christina Bovend'erdt (Bovendeerdt)

 

##

HENDRIK GIESEN (GIJSEN), geb. ..., overl. Born 4-9-1849.

tr. Born 1826 (z.d.; CHK) met

Catharina Spätgens (Spetgens), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Helena Giezen (Gijsen). Tr. Born 9-2-1849 (CHK) met Johannes Mathijs Crewels (Creuwels), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ....

2.     Barbara Giezen, in 1849 minderjarig.

        vgl: Maria Barbara Gijsen, tr. Born 14-4-1855 (CHK) met Antoon Wolfs, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

Hendrik liet na land aan de Verkensheide, Vreiboschveld, Graedheide, Grootheide, aan de Dicken, Geitemerveld, aan de Kennekoel. (MvS)

 

 

 

##

THOMAS GIESEN (GIJSEN, GEUSEN), geb. ..., overl. Born 7-3-1842.

tr. Born 11-11-1819 (CHK) met

Helena in het Panhuis, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Hubert Giesen, in 1842 meerderjarig.

2.     Jacobus Giesen, in 1842 minderjarig.

3.     Hendrik Giesen, in 1842 minderjarig.

4.     Elisabeth Giesen, in 1842 minderjarig.

5.     Catharina Giesen, in 1842 minderjarig.

 

7 maart 1842

Thomas liet na o.a. 3/5 van een huis met schuur, stalling en tuin te Born op de Meulenstraat tussen dhr. Cramer en Lambert Deus, en landerijen aan de Baane, aan de Nieuwengraaf, achter de kerk. (MvS)

 [1]               BS akte nr. 39; MvS.

[2]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1819/14.

[3]               G.A.R.: Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1827/98.

[4]               G.A.R.: Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1832/255.

[5]               G.A.R.: Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1840/155.

[6]               G.A.R.: Notarieel Archief J. Cornelis, inv.nr. 1841/95.

[7]               G.A.R.: Repertorium notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1844/109.

[8]               G.A.R.: Repertorium notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1849/68.

[9]               Volgens MvS liet hij geen goederen na.

[10]             MvS: haar erfgenamen waren haar neven en nichten (tantezeggers) Hendrick, Maria Gertrudis en Hubert Giessen, allen te Holtum; zij liet oude kleren en losse spullen na t.w.v. slechts ¦ 35,‑.