GIESEN.025

 

* ROERMOND *

 

Johan Gysen van den Plaetz, leeft 1600

tr. ... met

Nelisken Vossen, leeft 1600

 

29 oktober 1600

Ten overstaan van Lom en Hillen draagt Johan Gysen van den Plaetz met toestemming van zijn vrouw Nelisken Vossen een huis met toebehoren, gelegen 'oever die brugge' met beide zijden tussen de erven van Grietgen van Hingen, voor 197½ gulden over aan Hendrick Schonck en diens vrouw Linnartien.[1]

 

 

 

Petrus Geissen, leeft 1603

tr. ... met

Anna NN

Uit dit huwelijk:

1.     Nicolaus Geissen, ged. Roermond 30-11-1603 (get. Nicolaus Rens en Maria Janssen).

 

 

 

Leonardus (Linnart) Gysen, leeft 1604

tr. ... mrt

Marie NN

 

10 januari 1604

Ten overstaan van Campen en Creijartz dragen Linnart Gysen van Braeckelen en zijn vrouw Marie een huis met toe­behoren, gelegen 'achter den Meriengarde' tussen de erven van Johan van Rour en Ott Koeldreger, over aan Peter Kuij­pers en diens vrouw Neul.[2]

 

 

-      Catharina Gijsen

        tr. met

        Martinus Wolters

        Uit dit huwelijk:

        a)    Johanna Wolters, ged. Roermond 30-7-1623 (get. Gerardus Daelman en Catharina van Olmt).

 

 

Petrus Gijsen

tr. ... met

Anna Peters

Uit dit huwelijk:

1.     Gijsbertus Gijsen, ged. Roermond 6-3-1630 (get. Petrus van Cruchten en Gemi van Dijck).

 

 

Petrus Gijsen

tr. ... met

Silken Scherpkens

Uit dit huwelijk:

1.     Elisabeth Gijsen, ged. Roermond 11-9-1633 (get. Joannes Metsmecker en Maria Gijskens).

 

Petrus Giesen, leeft 1647

 

Ondertekende op 7 september 1647 te Roermond de huwelijkse voorwaarden tus­sen Matthijs Dors enerzijds en Mechel Coepmans, weduwe van Peter van Helden (gecollationeerd afschrift door A. van der Smitzen. Origineel bevatte verdere voorwaarden en was ondertekend door 'mui Maiken L', Matthijs Dors, Jan Heisses, Peter Ketlers, Pierre Giesen, Paltus Jacobs en N. Aemilius pls. ....[3]

 

 

Franciscus Gijsen

tr. ... met

Maria Weelen

 

Uit dit huwelijk:

1.     Johan Gijsen, ged. Roermond 11-1-1633 (get. Johan Gijsen en Johanna Welen).

 

 

Joannes Gijsen

tr. ... met

Antonia Swaerten

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Catharina Gijsen, ged. Roermond 6-12-1638 (get. Joannes Erlen en Joanna Theodori).

 

 

Joannes Ghijsen

tr. ... met

Elizabetha Werichs

Uit dit huwelijk:

1.     Joannes Ghijsen, ged. Roermond 20-9-1648 (get. Adolphus Cuijper en Sara Coix voor Helena Ghijsen).

 

 

WILHELMUS (GUILHELMUS) GIESEN (GIJSEN, GISSEN), nagelsmid

tr. ... met

Agnes (Neesken) Wolfs

 

Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

1.     Joannes Gijsen, ged. 18-12-1650 (get. Adamus Reiners en Antonia Gijsen).

2.     Gertrudis Gijsen, ged. 16-4-1653 (get. Theodorus Hermans en Gertrudis Spelts).

3.     Elisabetha Gissen, ged. 19-2-1655 (get. Adrianus Henrix en Anna Jansen).

4.     Catharina Gijsen, ged. 12-2-1657 (get. Jacobus Hingen en Catharina Jansens).

5.     Henricus Giesen, ged. 11-4-1659 (get. Arnoldus Jansens en Gertrudis Broer).

6.     Sophia Gijsen, ged. 21-10-1661 (get. Petrus Fransen en Magdalena Peters).

7.     Christianus Gijsen, ged. 18-5-1664 (get. Petrus Villamey en Gertrudis Hamerslach voor Agnes Goossens).

 

5 december 1653

Ten overstaan van Spee en Goris verkoopt Willem Gijsen, borger en nagelsmid te Roer­mond, met toestemming van zijn vrouw Neesken Wolffs, aanwezig, een jaarlijkse rente van 8½ gulden Roermonds, gevestigd op zijn huis en toebehoren in de Neerstraet gelegen tussen Jan van B... en Jan Willmkens, nog onbezwaard uitgezonderd 2 gulden 8 stuiver jaarlijks aan de weduwe van wijlen Frans Wolffs. De jaarrente zal eerstmaals vervallen met Sint Nicolaas a.s. 1654 en is losbaar met 150 gelijke guldens met een opzegtermijn van een half jaar. Bij misbetaling zullen jaarlijks 9 gulden verschuldigd zijn, te betalen aan de jonge dochter Catharina Kellenaers, haar erven of nakome­lingen of wettige houder van de rentebrief.[4]

 

 

29 augustus 1659

MERUM - Peter Nelissen, als momboir en gemachtigde van de familie Gijsen, verkoopt een huis en hof te Merum aan de licen­tiaat Cornelis Brandijn en diens echtgenote.[5]

 

 

PAULUS GIJSEN

tr. ... met

Gertrudis Waijen (Waeije, Vaien), ged. ..., overl. ... (niet in DTB GAR); dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

1.     Agnes Gijsen, ged. 11-6-1668 (get. Goswinus Simons en Henrica Cuijpers).

2.     Petrus Gijsen, ged. 5-2-1670 (get. Joannes Beerens en Catharina van Heukelhoven).

3.     Margarita Gijsen, ged. 30-10-1672 (get. Henricus Cox en Catharina van Suchtelen).

 

 

 

JOANNES GIJSEN, geb. ...; zn. van ... en ...

tr. Roermond 8-2-1671 (get. Elisabeth Claessens en Mattheus van Hingen) met

Aldegunda van Hingen, ged. ..., overl. ...; verm. dr. van Arnoldus van Hingen en Maria Arets[6].

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Gijsen, ged. Roermond 21-10-1671 (get. Servatius van Roer en Elisabeta Claessen).

 

 

GERARDUS GYSEN

tr. .. met

Odilia Segers, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Gerardus Gysen, ged. Roermond 19-4-1671 (get. Bernardus Jongers en Maria Elsthof voor Catharina Gysen).

 

 

THEODORUS (Derick) GIESEN, ged. ..., in 1677 als kuiper poorter van Roermond, verm. overl. Roermond 18-11-1731 (dicht bij de Minderbroe­ders), begr. ald. 20-11-1731 bij de Minderbroeders.

tr. ... met

Odilia (Heutien) Willems, ged. ..., overl. ... (niet in DTB GAR); dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

1.     Henricus Giesen, ged. 21-9-1679 (get. Matthias Giesen door Wilhelmus Bos­wijck en Wendelina van Lin).

2.     Cornelia Giesen (Giessen), ged. 4-5-1681 (get. Michael van Pol en NN).

        tr. Roermond 25-7-1706 (get. Hermanus Smaeck en Petrus Thissen) met

        Zacharus (Zacheus) Wolt(he)ers, ged. ..., overl. Roermond 11-9-1747 (Swalmerstraat), begr. ald. 13-9-1747; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

        a)    Maria Gertrudis Wolters, ged. 2-7-1708 (get. Theodorus Gijsen en Johanna Gansweidt namens Cornelia Gansweidt).

        b)    Anna Catharina Wolters, ged. 5-6-1710 (get. Franciscus Wolters namens Franciscus Wanson en Odilia Wilens).

        c)     Petrus Franciscus Wolters, ged. 21-5-1712 (get. Franciscus Wanson en Joanna Ganswijck).

        Uit het huwelijk van Zachareus Wolters en Gertrudis Pe(i)senack(ers) of Ackerbees:

        d)    Joannes Augustinus Wolters, ged. 23-8-1717 (get. Joannes van Sueeren en Maria Gertrudis Clomp).

        e)     Maria Cornelia Wolters, ged. 2-10-1718 (get. Joannes van Zeuren namens Joannes Peisenackers en Bernardina Schreivers).

        f)     Joannes Henricus Wolters, geb. en ged. 9-3-1720 (get. Leonardus van Daelen en Anna Catharina Pesen­ackers).

        g)    Joanna Catharina Wolters, geb. en ged. 7-10-1721 (get. Theodorus Gijsen en Joanna Ganswijt).

        h)    Judith Wolters, ged. 15-3-1723 (get. Hermanus Lijsen en Odilia Wulms).

        i)     Maria Judith Wolters, geb. en ged. 19-6-1724 (get. Theodorus Arnoldus van Lin namens Renerus Walraeven en Helena Nijsen).

        j)     Josepha Wolters, geb. en ged. 18-3-1726 (get. Antonius Goijen en Maria Gertrudis Klomp).

3.     Elizabeth Gijsen, ged. 14-5-1682 (get. Matthias Gijsen voor Gerardus Willems en Catharina van Tricht).

4.     Petronella Gijsen, ged. 1-12-1684 (get. Wilhellimus Boswick en Catharina Wil­lems).

 

9 december 1677

Aan Derick Gijsen, kuiper, het burgerrecht verleend.[7]

 

 

 

Jacobus Gijsen

tr. ... met

Aldegonda Janssen

Uit dit huwelijk:

1.     Albertus Gijsen, ged. Roermond 21-1-1694 (get. Wilm Pasmans voor Joannes Janssens en Agnes Gijsen), overl. ...

 

 

PETRUS GIESEN (GIJSEN), geb. ..., overl. ... (voor 1740); zn. van ... en ...

tr. voor 1704 met

Maria Catharina van Rour (Roer), geb. Roermond 27-11-1670 (get. Petrus Hafmans en Agnes Groefs), overl. ald. 10-1-1740 (als weduwe, Swalmerstraat, begr. 12-1-1740); dr. van Petrus van Rour en Margaretha van Nunem.

Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

1.     Petrus Gijsen, ged. 29-2-1704 (get. Jacobus van Rour en Sibilla Dullens), overl. ...

2.     Maria Margaretha Gijsen, ged. 28-8-1705 (get. Joannes Tollenaer en Elisabeth van Roer), overl. ...

3.     Maria Mechtildis Giesen, ged. Roermond 2-10-1707 (get. Laurentius Arnoldus Arets en Helena Mevessen), overl. ...

4.     Petrus Franciscus Giesen, ged. Roermond 28-3-1711 (get. Nicolaus van Engen en Elisabeth Timmermans), overl. ...

5.     Jacobus Giessen, ged. Roermond 26-8-1713 (get. Petrus Frambach en Ida van Tongeren), overl. ...

 

31 oktober 1704

Paulus Thomassen, stadhouder, Johan van Laer, Jan Baeckhoven en Drick Kuijven, schepenen van Maasniel, Leeuwen en Asen­raedt in de heerlijkheid Daelenbroek, oorkonden dat Peter Gijsen, burger te Roermond, en Maria van Rour, echte­lieden, hebben bekend dat zij 150 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 6 pattacons 6 schilling, eerstmaals te betalen op 1 november 1705 met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Elsa Elisabeth Smiets, weduwe van Rutgerus van Tits, in leven koopman en armenmees­ter te Roermond, met als onderpand land op het Leeu­wer­veldt gelegen tussen de erfgenamen van wijlen de schepen Jan Schrijvers enerzijds en van wijlen Guillaume Borquin ander­zijds, vol­gens het boenderboek groot 396 roede 28 voet. Het land is afkomstig van de scheiding en deling van de goederen van wijlen Peter van Rour en Margaretha van Nunem, de ouders van Maria voornoemd.[8]

30 september 1709

Gegevens betreffende de akte d.d. 31-10-1704; vernieuwing pandstelling?[9]

 

 

-      Agnes Giesen (Geijsen, Gijessen, Gijsen, Gissen, Greijsen),

        tr. voor 1684 met

        Joannes Rochus (Rogmus)

        Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

        a)    Allegonda Rochmus, ged. 31-1-1684 (get. Albertus van Raeij en Joanna Lijnsen door Adriana van Beul).

        b)    Arnoldus Rochi, ged. 4-4-1685 (get. Hieronymus Grusen en Petronella Simons; naam moeder: Agnes Greijsen).

        c)     Gerardus Rochen, ged. 14-3-1688 (get. Wilhelmus Geijsen en Ariana van Beuil; naam moeder: Agnes Geijsen).

        d)    Bartholomeus Carolus Rochus, ged. 24-8-1689 (get. Theodorus Cannegieter en Mechtildis Lutters; naam moeder: Geijsen). Tr. Roermond 2-11-1715 met Anna Baggen alias Beckers.

        e)     Joannes Rochus, ged. 15-11-1691 (get. Albert van Raij en Helena Hendrici; naam moeder: Gissen).

        f)     Carolus Rochus, ged. 1-10-1692 (get. Henricus Krans en Adriana Kannegieter; naam moeder: Nijssens).

        g)    Catharina Barbara Rochus, ged. 31-3-1696 (get. Franciscus van Wessem en Maria Barbara Petri, naam moeder: Gijsen).

        h)    Gertrudis Rock, ged. 15-9-1697 (get. Joannes Nicolaus Beijers en Catharina Gijsen).

        i)     Wilhelmus Rocus, ged. 10-10-1700 (get. Henricus Janssens en Francisca van Porselen [gehuwd met Albert van Raeij]; naam moeder: Gijessen).

 

 

-      Agnes Giessen, overl. Roermond 27-9-1728 , begr. ald. idem, bij de Minderbroeders.

        tr. ... met

        Joannes Broens (Bruns), kolensjouwer (1728), overl. na 1728

        Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

        a)    Emilia Broents, ged. 1-2-1696 (get. Conrardus Cuijpers en Catharina Coenen).

        b)    Joannes Broents, ged. 24-4-1698 (get. Joannes Cox en Mechtildis Peus).

        c)     Paulus Broens, ged. 8-8-1700 (get. Jan Bongaers en Sibilla Custers).

        d)    Gertrudis Broens, ged. 20-4-1703 (get. Thomas Lubbers en Elisabeth Jansens).

        e)     Maria Catharina Broens, ged. 9-9-1707 (get. Nicolaas Matels en Margaretha Meijers).

 

-      Mechtildis Gijsen, jong meisje, overl. Roermond 29-5-1732 (Swalmerstraat), begr. ald. 31-5-1732.

 

-      Anna Justina Gijsen, weduwe, overl. Roermond 1-12-1733 (Minder­broe­der­straat), begr. ald. 3-12-1733 bij de Francis­canen.

 

-      Margaretha Giesen, overl. Asenray 3-3-1755, geh. met Mevissen.

 

* ROERMOND *

 

Gerardus Giessen, kuiper, overl. Roermond 6-12-1722, begr. idem bij de Minderbroeders.

 

Leonardus Geijesen, overl. Roermond 24-5-1726 (achter de Luifel), begr. idem.

 

 

-      Anna Catharina Giesen (Giessen, Gijessen, Gijsen), geb. ...,  overl. Roermond 6-6-1755 (H. Geeststraat), begr. ald. 8-6-1755 in de kerk 'prope vas lustrale'; dr. van .. en ...

        tr. Roermond 22-2-1710 bij de Minderbroeders (get. Lam­ber­tus Bors en Gertrudis Giessen) met

        Reijnerus Boers, ged. Roermond 9-4-1676, verm. overl. ald. 5-8-1729, begr. 7-8-1729 (schipper); zn. van Reinerus Boers en Anna Monsieurs.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Roermond:

        a)    Anna Christina Boers, ged. 5-2-1711 (get. Godefridus van Engen namens Leonardus Gordin en Anna Mosseurs).

        b)    Renerus Boers, ged. 31-8-1713 (get. Lambertus Boers en Maria Quieten).

        c)     Joanna Maria Boers, ged. 1-10-1714 (get. Godefridus van Engen en Mechtildis Jongers).

        d)    Joannes Bours, ged. 26-3-1717 (get. Antonius Crompvoet en Mechtildis Bandvoets?).

        e)     Maria Catharina Bours, ged. 4-10-1721 (get. Martinus Haes namens Theo­dorus Gijsen en Maria Catharina Murers).

        f)     Ida Bours, ged. 18-12-1725 (get. Wilhelmus Scheijven en Ida Severijns).

 

 

-      Joanna Gijsen, overl. Roermond 21-3-1740 (achter Kloosterwand), begr. ald. 23-3-1740 bij de Minderbroeders; weduwe.

 

 

* ROERMOND *

Henricus Gijsen, geb. ...; zn. van ... en ..., wonend te Roermond.

tr. Roermond 29-9-1743 (met dispensatie wegens 2e graad aan­ver­wantschap; get. Petrus Peters en Clara Gijsen) met

Helena Litmans.

 

-      Helena Gijsen, overl. Roermond 28-4-1744 (bij de tuin van  O.L. Vrouw), begr. ald. 30-4-1744 bij de Minderbroeders).

 

Henricus Gijsen, overl. Roermond 16-10-1747 (Schoolstraat), begr. ald. 18-10-1747 bij de Minderbroeders).

 

-      Catharina Gijsen, jonge vrouw, overl. Roermond 29-2-1764 (achter Maria Garde), begr. ald. 2-3-1764 bij de Minder­broeders.

 

-      Margaretha Giesen, overl. Roermond 25-4-1792, begr. ald. 27-4-1792

        tr. .. met

        Henricus Vredenbergh, stadssergeant, overl. na 1792; hij hertr. met Gertrudis Tegelaers, waarvan een dr. Maria Elisabeth Vredenborgh, ged. Roermond 5-8-1793 (get. Petrus Smeets en Elisabeth Tegelaers, beiden te Mulbracht).

 

-      Josepha Gijsen, overl. Roermond 14-4-1795 (in het hospitaal generaal, oud 65 jaar), begr. ald. 15-4-1795; wed. van NN.

 

 

* ROERMOND *

Wilhelmus Giesen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Maria Severings, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      Christina Giesen (Geijsen, Gijsen, Gison), geb. ... ca. 1741, overl. Roermond 21-2-1827 op 86-jarige leeftijd (MvS) in haar huis achter de Steeg nr. 737[10].

        Tr. (als Christina Geijsen) Roermond 10-5-1783 (get. Martinus Tijssen en Anna Maria Wolters) met Mar­tinus Wol­ters, smid, later meester slotmaker wonend te Roermond, geb. Roermond 5-4-1727, overl. ald. 4-2-1796, begr. 6-2-1796; zn. van Franciscus Wolters en Gertrudis Schrijvers.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Maria Helena Wolters, geb. en ged. Roermond 17-5-1785 (get. Joannes Baptistus van der Crabben en Helena Janssen, beiden te Roermond), overl. ....

        b)    Franciscus Wolters, geb. en ged. Roermond 20-4-1787 (get. Severinus Wolters en Joanna Catharina Lemmens, beiden te Roermond).

        14 mei 1784

        Overdracht van een obligatie groot 150 pattacons door Martinus Wolters en Anna Christina Geijsen aan J.P. Gerardts en diens vrouw C.E. Schoncken, met als onderpand ½ bunder land aan de Broekhinne en een obligatie groot 50 pattacons t.l.v. Helen Hoets en de kinderen en erfgenamen van wijlen Gertrudis Hoets, destijds aangegaan ten voordele van Francis Wolters en Gertrudis Schrijvers te Roermond.[11]

        14 mei 1806

        Christine Gijsen, weduwe van Martin Wolters te Roermond, verkoopt akker­land te Maasniel voor een bedrag van frs. 967,50 aan Jean Maessen te Maas­niel.[12]

        31 januari 1807

        Notariële akte opge­maakt tussen Joseph Janssen te Roermond en Christine Gijsen te Roermond inzake nieuwe titel à 4%.[13]

 

 

* DILCKRATH > ROERMOND

Michael Giesen, overl. voor 1875

tr .. met

Amilia Printzen, overl. voor 1875

Uit dit huwelijk:

-      Anna Gertrudis Giesen (CHK: Anna Catharina), geb. Amern St. Georg / Dilckrath (D) 7 februari 1804, vroedvrouw (baker 1875), overl. Roer­mond 21-1-1875; dr. van Michael Giesen en Amilie Printzen.

        Tr. 1)      Roermond 30-5-1828 met Joannes Mathias van Helden, weduwn. van Catharina Leyendekkers, geb. Roermond 6-3-1797, overl. ...; zn. van Jan van Helden en Maria Bercx.

        Tr. 2)      Roer­mond 15-1-1857 met Jan Baptist Joseph Kliennen, geb. Roer­mond 8-10-1806, overl. ...; zn. van Bar­bara Kliennen (vader niet genoemd), over­l. ...

        12 januari 1857

        Huwelijkse voorwaarden tussen Jean Bap­tiste Joseph Kliennen en Anna Gertru­dis Giesen te Roermond.[14]

 

 

* ROERMOND < HOLZWEILER *

-      Maria Catharina Giesen, geb. Holzweiler (Pruissen) ca. 1812, overl. Roermond 12-6-1847 in het kraambed, oud 35 jaar (MvS; BS 136).

        tr. ... met

        Arnoldus Wiertz (Wirtz), geb. Eschweiler (Pruissen) ca. 1790, fabrieksarbeider te Roermond, overl. Roermond 22-3-1853; wedn. van Anna Esther Sijben (uit dit eerste huwelijk een zoon Leonardus Hubertus Wiers, geb. Roermond 25-2-1824, overl. ald. 17-7-1857; deze tr. Roermond 28-7-1853 met Helena Hubertina Bremmers).

        Uit dit huwelijk:

        a)    dood geboren zoon of dochter[15], geb. en overl. Roermond 22-2-1846 aan het Zwartbroek nr. 311[16]; de vader zou op dat moment 53 jaar oud zijn.

        b)    dood geboren dochter, geb. en overl. 11-6-1847[17]. Het echtpaar woont dan achter de Kloosterwand nr. 370.

 

 

BEVOLKING NOG CONTROLEREN:

 

Peter Giesen, geb. te Boisheim, woont 1870/80 te Roermond.[18]

 

-      Maria Catharina Giesen, geb. Viersen 31-3-1824. Tr. ... met Ludwig (Ludovicus) Brandt.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Ludovicus Brandt, geb. Roermond 25-1-1865, overl. ald. 2-2-1865.

        b)    Maria Catharina Brandt, geb. Roermond 6-4-1867, overl. ald. 19-2-1868.

 

-      Gertrudis Giesen, geb. Deutz 19-6-1834. Tr. ... met Wilhelmus Fassbender, geb. ca. 1831, kleermaker wonend in de Brugstraat te Roermond[19]

        Uit dit huwelijk:

        a)    Petrus Hubertus Fassbender, geb. Roermond 9-5-1860.

 

Joannes Josephus Giesen (Gieszen), geb. Roermond 17-10-1857.[20]

 

 

 

JAN GIESEN te IJsselstein, overl. voor 1915

tr. ... met

Johanna Maria van Montfoort, overl. voor 1915

Uit dit huwelijk:

1.     Johanna Wilhelmina Giesen. geb. IJsselstein 5-12-1865, in 1915 wonend te Hilversum, overl. ... Tr. 1) ... met Jacobus Cornelis Broekman; tr. 2) Roermond 23-11-1915 met Joannes Theodorus Moorman[21], procuratiehouder, wedn. van Johanna Margaretha Weers, geb. Helden  oud 49 jaar, zn. van Jan Moorman en Anna Maria Janzen.

 

 

 

-      Maria Giesen, geb. Aachen 19-9-1868, ongehuwd, RK, Duitse nationaliteit. Van Simpel­veld verhuisd naar Roermond waar zij van 30-12-1920 tot 6-9-1928 woonde in het klooster van het Arm Kind Jesus, Neerstraat 33 te Roermond. Zij vertrok van hieruit naar Maastricht.

 

-      Maria Giesen, geb. Schwadorf 1-4-1886.

-      Wilhelmina Giesen, geb. Saarn 8-12-1888.

-      Therese Marie Philomene Giesen, geb. Glénac (Fr.) 2-7-1907, overl. Roermond (J. v/d Kerckhovenstr. 26) 3-9-1970.

-      Maria Giesen, geb. Köln 11-4-1909.

 

Johann Giesen, geb. Mönchen-Gladbach 8-11-1911

 

Rekeningen Overluiden Roermond:

Geilis Giskens, overl. Roermond 1663, z.d.

de moeder van Jan Gijskens, overl. Roermond 1674, z.d.[1]               G.A.R.: Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II fol. 103.

[2]               G.A.R.: Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II fol. 156vs.

[3]               G.A.R.: Hoofdgerecht Roermond, procesnr. 1376.

[4]               G.A.R.: Hoofdgerecht Roermond, overdrachten deel VI fol. 194.

[5]               R.A.L.M.: Daelenbroek, inv.nr. 776; 1 charter.

[6]               Joannes Gijsen is o.a. doopgetuige bij een kind van Godefridus van Hingen en Elisabeth Claessens. De eerste dochter van Joannes en Aldegunda, Maria, is waarschijnlijk genoemd naar de grootmoeder van moederszijde.

[7]               A.F. van Beurden: Donderdagse Protocollen 1596-1696, blz. 185.

[8]               R.A.L.M.: Daelenbroek, inv.nr. 798; charter. Afschrift in idem, inv.nr. 603, fol. 122vs-123vs. Het overlijden van ene Peter van Rour wordt vermeld in G.A.R.: Rekeningen Overluiden, 1672 (z.d.).

[9]               R.A.L.M.: Daelenbroek, inv.nr. 604, geen fol.nr.

[10]             BS akte nr. 50.

[11]             R.A.L.M.: Daelenbroek, inv.nr. 612, fol. 81-82vs.

[12]             G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1806/130.

[13]             G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1807/17.

[14]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1857/2.

[15]             In akte wordt beide genoemd!

[16]             BS 29.

[17]             BS 46.

 

 

[18]             G.A.R.: Bevolking boek 7, 72-344.

[19]             Volgens BS geboorte zoon Petrus Hubertus in 1860 oud 29 jaar.

[20]             G.A.R.: Bevolking 1, 81-5.

[21]             G.A.R.: Bevolking deel 17, 75-6.