GIESEN.024

 

* MARGRATEN - SIMPELVELD - BOCHOLTZ *

 

I

JOANNES FRANCISCUS (FRANS) GIESEN, geb. ..., dagloner te Margraten (1859), overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Margraten 21-9-1843 (CHK) met

Maria Cornelia Penders, geb. ..., overl. Simpelveld 20-4-1858; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1. Maria Antoinetta (Anetta) Giesen, overl. Simpelveld 1-7-1859.

Maria Anetta liet na 1) het 1/5 deel van de onverdeelde boedel van Jan Arnold Jehae, overleden te Simpelveld op 20 juli 1855, t.w. een huis en tuin te Margraten sectie A 2580 en 2579, zoals Maria Anetta dit krachtens testament door Jehae d.d. 18-7-1854 t.o.v. notaris Feij te Gulpen had nagelaten, onder last van het vruchtgebruik aan haar moeder Maria Cornelia Penders, die echter reeds op 20-4-1858 te Simpelveld was overleden; 2) het 1/10 deel in de onverdeelde gemeenschappelijke boedel van haar vader en wijlen haar moeder, slechts bestaande uit roerend goed t.w.v.  113,‑. Deze goederen waren afkomstig uit de nalatenschap van Jan Arnold Jehae, krachtens toestemming van de rechtbank op 25-5-1859 t.o.v. notaris Wijnans te Gulpen openbaar verkocht. (MvS)

2. Christina Giesen, in 1859 minderjarig.

3. Maria Trinetta Giesen, in 1859 minderjarig.

4. Anna Maria Giesen, in 1859 minderjarig.

5. Maria Jeanetta Giesen, in 1859 minderjarig.

 

20 juli 1855

Frans Giesen, werkzaam bij de Aken-Maastrichter Spoorwegmaatschappij, wonend te Simpelveld en gehuwd met Maria Catharina Penders, doet aangifte van het overlijden van Jan Arnold Jehae, als vader van zijn nog minderjarige kinderen Christina, Catharina, Anna, Maria Catharina en Johana Giesen. (MvS Jehae, overl. Simpelveld 20-7-1855)

 

 

BOCHOLTZ-I

JOANNES FRANCISCUS (FRANS) GIESEN, geb. ..., overl. Bocholtz 8-3-1868 (COK); wonend te Bocholtz

tr. Simpelveld 28-4-1859 (CHK) met

Maria Magdalena van Weersch (Wers), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

- Victor Giesen, geb. Margraten 9-3-1861. Arbeider te Bocholtz (Militie 9628). Volgt Bocholtz-II.

 

 

 

BOCHOLTZ-II (zn. van BOCHOLTZ-I)

Victor Giesen, geb. Margraten 9-3-1861, arbeider te Bocholtz (Militie 9628), overl. ...; zn. van Joannes Franciscus Giesen en Maria Magdalena van Weersch.

tr. Bocholtz 1-9-1887 (CHK) met

Maria Anna Meesters, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 


--------------------------------------

FRAGMENTEN

 

Maria Giesen, overl. Simpelveld 2-9-1854 (COK)

 

 

- Christina Giesen

tr. Bocholtz 5-2-1880 (CHK) met

Leonard Hubert Meisters, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

Jan Pieter Giesen, overl. Bocholtz 23-8-1894 (COK)

 

z.d. (ca. 1910-1920)

Vergunning voor vernieuwing woonhuis van de familie Giessen, Rodeput te Simpelveld; met tekening.[1]

 

 

* MARGRATEN *

 

Victor Giesen, overl. Margraten 5-1-1853 (COK)

Maria Catharina Giesen, overl. Margraten 13-3-1866 (COK)[1] Gemeente Archief Simpelveld, inv.nr. 2151.