GIESEN.023

 

* VENLO *

 

NOG DOEN: DOPEN etc. DTB

GEZIEN: DOPEN 1775 t/m 1789

 

HERMANUS GIESEN

22 augustus 1601

VENLO - Jan Bonen klaagt over Herman Giesen inzake een scheepslading bij wijlen Jacob Boenen, broer van Jan. Herman Giesen verklaart dat hij slechts weet dat Gerart Bordels en Lenart van den Broeck aan het Genneper huys 69 koppel vel in Jacobs schip hebben geladen, die hij naar hier heeft gebracht.[1]

29 augustus 1601

VENLO - Herman Giesen klaagt over Thijs Stocx. Thijs ontkent.[2]

12 september 1601

VENLO - Herman Giesen tegen Lenardt van den Broeck wegens goederen te Gennep.[3]

 

 

Reinerus Giesen

tr. Venlo 27-7-1625 (get. onzeker wegens akten door elkaar: Arnoldus op ghen Dijck en Theodorus Hermans?) met

Johanna Haermans

 

Conrardus Giesen

tr. ... met

Maria Poolen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Giesen, ged. Venlo 20-4-1632 (get. Mathias van Kolt en Catharina Joosten).

 

Adolphus Gijtsen

tr. Venlo 14-5-1634 (get. Henricus Rivers? en Jacobus ...) met

Joanna Rivers?

 

Claes Gijs

tr. Venlo 29-11-1636 (get. Peter M...tens en Mairken Coenen) met

Lijsken Wolters

 

Joannes (Joes) Gijsen

tr. Venlo 22-9-1639 (get. zeer slecht leesbaar, fol. 94) met

Eva Verboechorst

 

Joannes Giesen

tr. ... met

Anna Weijmans

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catharina Giesen, ged. Venlo 6-5-1673 (get. Petrus Roeij en Maria Erasmus).

 

Franciscus Gijs (Gijssens, de Gies)

tr. Venlo 27-4-1683 (get. Joannes Caspars en de koster) met

Maria Anna Heijnen (Hijnen)

Uit dit huwelijk gedoopt te Venlo:

1. Elisabeth Gijssens, ged. 17-2-1684 (get. Petrus Hijnen en Catharina Staems).

2. Cornelius Franciscus de Gies, ged. 1-3-1691 (get. Henricus Marcelissen en Joanna Gertrudis van Dael).

 

Helena Gijsen

tr. Venlo 31-10-1688 (get. Joannes Wolfers en Maria Gijsen) met

Mathias van den Schaeffel (vgl DTB Belfeld 16-9-1687)

Uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt te Venlo.

 

Joannes Marcus Geijsen

tr. Venlo 7-1-1716 (get. Petrus Crijnen en Windelina Kala) met

Elizabeta Margareta Hes

 

Henricus Giesen

tr. Venlo 6-6-1724 (get. Anthonius van der Horst en Adrianus van ..uijghe) met

Maria Gertrudis van der Platsen

 

Gerardus Geijtzen

tr. Venlo 2-9-1731 (get. Petrus van den Keijboom en Petronille Dubers?) met

Anna Camerij

 

Agnetis (Agnes) Gijssen

tr. Venlo 15-11-1733 (get. Petrus Beurskens en Joanna Bron) met

Wilhelmus Frambach

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Frambacht, ged. Venlo 13-3-1739 (get. Petrus Beurskens en Sibilla Aerts).

 

Augustinus Gisen, ged. ..., overl. ...; mogelijk afk. uit ELSLOO

tr. Venlo 13-3-1739 (met dispensatie; get. Lambertus Garaiert en Joanna Wilindt) met

Petronilla van Boven, ged. ..., overl. ...

 

Anna Maria Giesen

tr. Venlo 14-5-1742 (get. Andreas Caro en Joanna Dirixse) met

Henricus Waegenaer

 

Joannes Giesen

tr. Venlo 10-4-1747 (get. Nicolaus Goosen en ... Schick) met

Catharina Baudewijn

 

Joannes Gisen

tr. Venlo 3-5-1750 (get. Wilhelmus Hendrix en Petrus Beurskens) met

Willemina Lenders

 

Eis en conclusie voor Isaac Fresson, koopman te Rotterdam, klager, tegen de weduwe van wijlen Joannes Gijsen, wegens geleverde waren waaronder koffie en thee.[4]

 

Mathias Gissen

tr. ... met

Mechtildis Kloeckers

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Elizabeth Gissen, ged. Venlo 7-10-1751 (get. Joannes Grouwels en Maria Elizabetha Cremers).

 

 

- Anna Maria Gijsen, verm. begr. Venlo 3-2-1762 als Johanna Giesen, echtg. van Joannes de Bruen.

tr. Venlo 23-11-1755 (get. Joannes Lina en Joanna Lina) met

Joannes Laurentius de Bruijn

Uit dit huwelijk:

a) mogelijk Petronilla de Bruen, begr. Venlo 19-1-1762 als dr. van Joannes de Bruen en NN.

 

 

- Agnetis (Agnes) Giesen (Geisen, Gijsen), begr. Venlo 14-1-1779.

tr. Venlo 14-8-1763 (get. Hermannus Janssen en Maria Gertruda Waegener) met

Joannes Janssen, overl. na 14-1-1779

Uit dit huwelijk:

a) Wilhelmus Janssen, ged. Venlo 18-2-1768 (get. Wilhelmus Janssen en Margarita Peeters).

b) Mechtilis Janssen, ged. Venlo 17-4-1769 (get. Laurentius Janssen en Mechtildis Bollen).

 

Anna Maria Gisen

tr. Venlo 7-7-1772 (get. Michael Lenders en Josepha van Niel) met

Bartholomeus Lenders, verm. ged. Venlo 24-8-1743 als zn. van Leonardus Lenders en Christine Soet.

Uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt te Venlo.

 

 

- Cornelia Giessen, lidmaat van de Hervormde Kerk te Venlo, sept. 1734/17 (GAV).

 

JOANNES (JEAN) GIESEN (GIESSEN), geb. ca. 1761, metselaar (1797); 'ultrajectinus' = uit Blerick?

tr. Venlo 23-8-1795 (get. Cornelius Schreurs en Maria Rijsack) met

Anna Maria Rijsack uit Venlo

Uit dit huwelijk:

1. Christoffel W... Giesen, geb. Venlo 23 juni 1797 (4 Messidor An V)[5], overl. ...

 

 

- Anna Giesen te 's-HERTOGENBOSCH

tr. met

Nicolaas van Santen, overl. voor 1802

4 juli 1802

Constitutie van rente 5% over een bedrag van frs. 650 door Francois Wolffs, weduwe van Maria Catharina Wilders te Venlo e.a., t.b.v. Anna Giesen, wed. van Nicolaus van Santen te 'S-HERTOGENBOSCH.[6]

 

 

- Maria Giesen (Gijsen), geb. Straelen ca. 1744 ..., overl. Venlo 8-11-1808 in het armenhuis aan de Grote Kerkstraat, oud 64 jaar, weduwe.[7]

tr. Venlo 2-11-1773 (get. Franciscus Omloo en Maria Anna Broeckmans) met

Caspar (Gaspard) Weijdeling, geb. ..., overl. voor 1808

Uit dit huwelijk:

a) Maria Joanna Weijdeling, ged. Venlo 8-6-1777 (get. Henricus Broeckmans en Anna Catharina Olie).

 

 

* LUISENBURG bij Venlo *

Herman Giesen, overl. Louisenborg (D nabij Venlo) 1847 (MvS, z.d.)

tr. met

Catharina Blom, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

PAULUS GIESEN, geb. ca. 1890-'91, pakhuisknecht (1914), overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Dorothea Schreurs, geb. ..., overl. ...; dr. van Mathijs Hubert Scheurs[8] en ...

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hubertus Hendrikus Giesen, geb. ..., overl. Venlo 1-12-1914 oud 6 weken.

 

- Gertruda Giessen

tr. ... met

Gerardus Geurts

Uit dit huwelijk:

a) Gertruda Petronella Geurts, geb. Venlo 27-4-1934. Tr. Venlo 12-2-1957 met Petrus Godefridus Christiaan van Wijlick.[9]

 

 

Willem Pierre Antoon Marie (Wim) Giesen, geb. Venlo 24-5-1944

tr. Venlo 2-7-1971 met

Maria Gerarda Aldegonda (Riet) van Wijlick, geb. Venlo 16-9-1941; dr. van Hermanus van Wijlick en Ida Wilhelmina Hovens.[10]

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

ADRESSENBOEK VENLO 1917 (GAV):

J. Gijsen, timmerman, St.-Antoniusstr. 13

P. Giesen, voerman. Maasschriksel 32

P.J.H. Giesen, arbeider, Kaldenkerkerweg 211

 

- Nelly Giesen [Zusterstraat 30, 5914 XZ Venlo]. Tr. ... met Hay Knapen, geb. ..., overl. Venlo 10-3-1994 (oud 77 jaar).

Uit dit huwelijk:

a) Fien Knapen. Tr. ... met Derek Upex [Meerlo]. Hiervan:

aa) Rob Upex.

bb) Debbie Upex.

cc) Amanda Upex.

b) Piet Knapen. Tr. ... met Ciel Kessels [Baarlo]. Hiervan:

aa) Sussanna

bb) Christel Knapen.

c) Nelly Knapen. Tr. ... met Eddie Bernert [Kaldenkirchen]. Hiervan:

aa) Kirstin Bernert.

d) Hay Knapen. Tr. ... met Helma Driessen [Baarlo]. Hiervan:

aa) Sven Knapen.

bb) Lars Knapen.

cc) Britt Knapen.

e) Lucie Knapen [Venlo].

f) Sil Knapen. Tr. ... met Wiel Ververgaert [Blerick].

g) Hans Knapen [Venlo].[1] GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

[2] GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

[3] GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.; met voortzetting 15 september.

[4] G.A.V.: Schepenbank Venlo, inv.nr. B2845. Bevat verder geen informatieve gegevens.

[5] Vader Jean is op dat moment 36 jaar oud.

[6] Notaris P.J. Frederiks te Venlo 1802/133.

[7] BS 1808/212.

[8] Doet aangifte overlijden 1-12-1914.

[9] G.A.V.: Gen. Van Wijlick.

[10] G.A.V.: Gen. Van Wijlick.