GIESEN.020

 

* MEIJEL *

 

mogelijk:

Godefridus Gisberts

tr. Meijel 8-7-1708 met

Godefrida Janssen

 

 

LAURENTIUS GIJSENS, overl. Meijel 23-3-1744 als echtg. van Maria Faessen

tr. Meijel 12-1-1723 (get. Joannes Faessen en Anthonia Peters) met

Maria Faessen (alias Janssen), overl. Meijel 21-11-1757 als wed. van Laurentius Gijsen.

Uit dit huwelijk:

1. Gertruda Gijsen, ged. Meijel 21-5-1724 (get. Joannes Gijsen en Godefrida Janssen; naam moeder: Maria Janssen).

Vgl: Gertruda Gijsen, tr. Meijel 1-7-1766 (get. Joannes Gijsen en Wilhelmina Oomen) met Joannes Henderix. Uit dit huwelijk geen kinderen te Meijel gevonden.

2. Godefridus Gijsen, ged. Meijel 13-1-1727 (get. Lambertus van Roij en Wilhelma de Marees; naam moeder: Maria Janssen), overl. ald. 28-8-1790. Tr. Meijel 31-5-1775 met Mechtildis Peters alias Gerits. Volgt ...

3. Joannes Gijsen, ged. Meijel 11-2-1733 (get. Godefridus Gijsen en Elisabeth Faessen; naam moeder: Maria Faessen).

4. Wilhelmus Gijsen, ged. Meijel 9-4-1735 (get. Gerardus Houdts en Catharina Nauwen; naam moeder: Maria Faessen).

 

 

GODEFRIDUS GYSSEN, ged. Meijel 13-1-1727, overl. ald. 28-8-1790 als echtg. van Mechtildis Gerits; zn. van Laurentius Gijsen en Maria Faessen alias Janssen.

tr. Meijel 31-5-1774 (get. Joannes Faessen en Henrica Peters) met

Mechtildis Peters alias Gerits (Geris), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1. Laurentius Gijsen, ged. Meijel 15-3-1775 (get. Joseph Gerits en Mechtildis Gerits; naam moeder: Gertruda Gerits), overl. ald. 18-3-1775.

2. Laurentius Gijssen, ged. Meijel 27-3-1776 (get. Joannes Gijssen en Godefrida de Vos), overl. ald. 6-1-1787.

3. Gerardus Gijssen, ged. Meijel 23-8-1778 (get. Joannes Hendericks en Anna Gerits; naam moeder: Mechtilda Gerits), overl. ald. 2-1-1787.

4. Maria Gijesen, ged. Meijel 11-8-1786 (get. Joannes Faessen en Hendrina Geris).

 

 

- Catharina Gijsen, overl. na 1797. Tr. Meijel 9-6-1789 (get. Bartholomeus van Laer en Anna van Laer) met Godefridus van Laer, overl. na 1797.

Uit dit huwelijk:

a) Maria van Laer, ged. Meijel 30-9-1790 (get. Henricus van Laer en Mechtilda Gijsen).

 

 

MEIJEL-I

JOANNES (JEAN) GIESEN, geb. ..., overl. Meijel 28-10-1838[1]; zn. van ... en ...

tr. Meijel 25-4-1814 (CHK) met

Maria van Heugten, ged. Meijel 2-2-1788, overl. ...; dr. van Henricus van Heugten en Helena van Callis.

Uit dit huwelijk:

1. mogelijk Gerardus Giesen, geb. ..., overl. Meijel 3-2-1826.[2]

2. Helena Giesen, geb. ..., overl. Meijel 15-2-1826.[3]

3. Godefridus Giesen, geb. ... Volgt IIa.

4. Henricus Giesen, geb. ... Volgt IIb.

 

22 april 1828

Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Jan Giesen te Meijel c.s., opbrengst  131,76.[4]

20 november 1828

Openbare verkoop van grond te Meijel door de Gemeente Meijel aan o.a. Joannes Giesen c.s.[5]

2 januari 1833

Testament door Maria Gijsen wonend te Meijel op de Donk.[6]

 

 

 

MEIJEL-IIa

HENDRIK GIESEN, geb. ..., overl. Meijel 7-5-1885[7]; zn. van Joannes Giesen en Maria van Heugten.

tr. Meijel 2-2-1852 (CHK) met

Maria Josepha Manders, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Giesen, landbouwster te Meijel (1885)

2. Johanna Giesen, landbouwster te Meijel (1885)

 

 

 

MEIJEL-IIb

GODEFRIDUS GIESEN, geb. ..., overl. Meijel 19-6-1895[8]; zn. van Joannes Giesen en Maria van Heugten.

tr. Meijel 22-6-1857 (CHK) met

Johanna Manders, geb. ..., overl. voor 1895; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1. Maria Giesen, geb. ..., overl. Meijel 30-3-1884.[9]

2. Wilhelmina Giesen, geb. ..., overl. ...

3. Johanna Giesen, geb. ..., naaister (1895), overl. ...

 

-------------------------------------------

FRAGMENTEN

* MEIJEL *

 

G. GIESEN, geb. ca. 1723 (rond 1796 oud 73 jaar)

tr. .. met

NN

Uit dit huwelijk:

- Laurentius Giesen, geb. ca. 1768, rond 1796 oud 28 jaar, wonend Siemkenshoek (Singelshoek).[10]

 

 

- Catharina Giesen, geb. ca. 1766 (in 1796 oud 30 jaar), in 1789 verhuisd naar Meijel. Tr. ... met Godefridus van Laer, geb. ca. 1764 (in 1796 oud 32 jaar) wonend Molenkwartier.[11]

 

- Anna Giesen, geb. Meijel 15-2-1875[12], woont later te Roermond.

Tr. ... 25-11-1902 met

Hendrik Jeurissen

 

- Gertruda Giesen, overl. Meijel 17-10-1900 (MvS, COK) > zie HELDEN

 

- Johanna Giesen, overl. Meijel 17-10-1909 (COK) =

tr. Meijel 16-4-1888 (CHK) met

Leonardus Bollen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

- Wilhelmina Giesen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. Meijel 11-1-1897 (CHK) met

Hendrikus Wilhelmus van Bussel, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

Peter Joannes Gijsen, geb. Roggel ca. 1895 (in 1929 oud 34 jaar), in 1929 wonend te Meijel; zn. van Willem Gijsen, landbouwer te Meijel, en van wijlen Gertrudis Dorssers.

tr. Helden 13-5-1929 met

Petronella Maria Zeelen, geb. Helden ca. 1898 (in 1929 oud 31 jaar); dr. van Mathijs Zeelen en Maria Agnes Slijpen, landbouwers te Helden.

 

 

Godefridus Giesen, overl. Meijel 28-9-1807 (COK)

Catharina Giesen, overl. Meijel 4-9-1822 (COK)

Maria Giesen, overl. Meijel 13-5-1856 (COK)

Maria Giesen, overl. Meijel 5-6-1858 (COK)

Johannes Giesen, overl. Meijel 6-9-1860 (COK)

Maria Giesen, overl. Meijel 9-1-1868 (COK)

Hendrik Giesen, overl. Meijel 14-9-1869 (COK)[1] MvS. Hij liet aan zijn zonen Godfried en Hendrik na huis, hof en landerijen groot 78 are 43 ca plus land groot 1 ha 36 are 84 ca.

[2] MvS; zoon van Jan Giesen en NN te Meijel. Hij liets niets na.

[3] MvS; zij liet niets na.

[4] Notaris A.L.W.H. Bloemaerts te Weert 1828/94.

[5] Notaris A.L.W.H. Bloemaerts te Weert 1828/209.

[6] Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1833/2.

[7] MvS. Hij liet na de helft van een huis met tuin en bouw- en weiland te Meijel plus roerende goederen samen t.w.v.  1.190,‑. Zijn twee dochters Hendrika en Johanna waren enige erfgenamen.

[8] MvS. Hij liet na aan zijn dochters Johanna en Wilhelmina, ieder voor de helft, 5/9 onverdeeld gedeelte in een boerderijtje te Meijel met landerijen, alles t.w.v.  895,‑.

[9] MvS; zij liet na 1/6 deel van huis en landerijen te Meijel t.w.v.  200,‑ plus 1/6 deel van de inboedel t.w.v.  53,‑, samen  253,‑. Hierop in mindering schuld  20,‑ en begrafeniskosten  20,‑ zodat resteert  213,‑.

[10] R.A.L.M.: Frans Archief inv.nr. 1041.

[11] R.A.L.M.: Frans Archief inv.nr. 1041.

[12] G.A.R.: Bevolking.