* HUNSEL - GRATHEM *

 

Leonardus Giesen

X

Lucia Hendrix

XX Grathem 1827

Petronella Goden

├─────────────────────────────────────────────┐

Willem Giesen                            Peter Mathijs Giesen

X Hunsel 1830                            X Grathem 1831

Gertrudis Vaessen                        Joanna Loven

└──────┬───────────────────┐

Joannes Hubertus     Willem Hubertus

 


I

Leonardus Giesen (Giessen, Gijssen), geb. Hunsel ..., overl. Grathem 22-4-1847; zn. van Godefridus Giesen en Petronella Verseers.

tr. 1)       ca. 1800 ... met

        Lucia Hendrix, geb. ..., overl. GRATHEM 20-2-1829? als echtg. van Leonardus Gijsen; dr. van ... en ...

tr. 2)       Grathem 15-11-1827 (CHK; kerk: ELL 20-11-1827, get. Wilhelmus Giesen en Anna Maria Goden) met

        Petronella Goden (Goeden), geb. Heijthuijsen ..., overl. ...; dr. van Gerardus Goden en Gertrudis Gommans.

 

Waarsch. uit het eerste huwelijk:

1.     Maria Catharina Giesen, geb. Hunsel …, overl. Grathem 17-12-1867 (COK) = overl. Grathem 14-12-1867 (kerk: als Maria Catherina Gijsen, wed. van Petrus Verstap­pen). Tr. Grathem 7-5-1827 met Petrus (Pieter) Verstappen, geb. Neeritter ..., landbouwer te Roggel, overl. Grathem 12-1-1860 (kerk); zn. van Hendrik Verstappen en Jacomina Kurvers.

2.     Anna Elisabeth Giesen, geb. Hunsel … Tr. Grathem 19-10-1827 met Theodorus Vaessen, geb. Hunsel …, zn. van Willem Vaessen en Marguerita Vestjens.

3.     Willem Giesen, geb. ...., dagloner te Thorn (1847). Tr. Hunsel 15-1-1830 met Gertrudis Vaessen. Volgt IIa.

4.     Pieter Mathias Giessen (Giesen), geb. Hunsel 18-8-1804 (Militie 9448), dagloner te Grathem (1847). Tr. Grathem 8-4-1831 met (Jo)Anna Loven. Volgt IIb.

Waarsch. uit het tweede huwelijk:[1]

4.     Elisabeth Giesen, dagloonster te Thorn (1847).

5.     Petronella Giesen (Gijzen, Gijsen, Gijsens), overl. Grathem 8-2-1863 (COK; DTB: als Petronella Gijsens echtg. van Christianus Verlinden). Tr. Grathem 10-4-1837 (CHK) met Christiaan Verlinden te Grathem, overl. Grathem 20-4-1867 (DTB; als wedn. van Petronella Gijsen).

        Uit dit huwelijk:

        a)    Petrus Matthias Verlinden, ged. Grathem 6-1-1838 (get. Leonardus Gijsen, Mechtildis Henderickx, Elisabeth Verlinden), overl. ald. 24-5-1838 (DTB).

        b)    Anna Catharina Verlinden, ged. Grathem 26-7-1839 (get. Petrus Hendrickx en Maria Catharina Gijsen).

        c)     Lucia Verlinden, ged. Grathem 18-11-1841 (get. Petrus Verstappen, Elisabeth Verstappen, Petronella Verlinden). Tr. Grathem 20-4-1868 met Leonard Roijen.

        d)    Wilhelmus Verlinden, ged. Grathem 19-5-1844 (get. Wilhelmus Gijsen en Elisabeth Verlinden).

        e)     Petronella Verlinden, ged. Grathem 8-4-1847 (get. Petrus Mathias Gijsen en Petronilla Fooden = Gooden?). Tr. Grathem 3-1-1870 mt Peter Joannes Roest.

        f)     Leonardus Verlinden, ged. Grathem 5-2-1850 (get. Martinus Verstralen, Cornelius Vaessen, Elisabeth Verstappen).

 

12 december 1821

Jeanne Gijsen en Tillman Pierre Gijsen te Hunsel, Leonard Gijsen te Grathem en Susanna Gijsen te Boxtel verkopen de boerderij genaamd Nunemer­hof met huis, schuur, stallen, bakhuis, akkerland, weide, bos en moestuin te Haeler gelegen voor een bedrag van ¦ 1724,- aan Martin Creemers te Stramproy.[2]

12 december 1821

Jeanne en Tillman Pierre Gijsen te Hunsel en Leonard Gijsen te Grathem verkopen akkerland te Haeler en bos te Grathem voor resp. ¦ 59,06 en ¦ 122,85 aan Theodora Peeters te Haeler.[3]

12 maart 1822

Kwitantie van Leonard Giesen te Grathem voor Theodore Peeters en Michel Flupsen te Hunsel en Grathem.[4]

12 maart 1822

Kwitantie van Leonard Giesen te Grathem voor Martin Creemers te Stramproy.[5]

28 juni 1822

Kwitantie van Leonard Gijsen te Grathem ten behoeve van Martin Creemers te Stramproy.[6]

18 juli 1829

Testament door Leonard Giesen te Grathem.[7]

14 april 1829

Openbare verkoop van vee en meubels op verzoek van Elisabeth Giesen te Hunsel, Maria Catharina Giesen te Heel, en Leonard Giesen, Pieter Mathijs Giesen en Willem Giesen, allen te Grathem, opbrengst ¦ 834,45.[8]

5 april 1830

Hencricus Velkens e.a. te Oler (Gem. Grathem) verkopen een huisje, stal, schuur en aangehorigheden te Oler gelegen voor ¦ 160,‑ aan Leonardus Giesen te KELPEN (Gem. Grathem).[9]

2 oktober 1833

De gemeente Grathem verkoopt gemeentegronden te Hunsel en Grathem gelegen aan o.a. Leonard Giesen te Grathem.[10]

 

 

 

IIa

WILLEM GIESEN (GIEZEN), dagloner te Thorn-Baarstraat (1836), overl. Thorn 2-1-1866 (COK)

tr. Hunsel 15-1-1830 (CHK) met

Gertrudis Vaessen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Catharina Giesen, ged. GRATHEM 12-5-1830 (get. Wilhelmus Vaessen en Maria Catharina Gijsen), overl. Thorn 29-10-1836 oud 6½ jaar.[11]

2.     Anna Margaretha Giesen, ged. GRATHEM 22-3-1832 (get. Margaretha Vestiens en Joannes Gijsen), overl. ald. 22-3-1832 (kerk) = overl. Grathem 23-3-1832.[12]

3.     Lucia Giesen, ged. GRATHEM 22-3-1832 (get. Theodorus Vaessen en Elisabeth Gijsen), overl. ald. 30-3-1832 (kerk) = overl. Grathem 22-3-1832.[13]

4.     Mogelijk een derde kind (van drieling?; get. NN en NN; CONTROLEREN), overl. ald. 22-3-1832.

5.     Petronella Gijssen, ged. GRATHEM 31-5-1833 (get. Petrus Verstappen, Gertrudis Corsten, Anna Vaessen).

6.     Joannes Hubertus Giesen, geb. THORN 23-1-1843, dienstknecht te Stevensweert (Militie 9558; lidteken tussen beide ogen), overl. ...

7      Willem Hubertus Giesen, geb. THORN 2-2-1846 (Militie 9570), overl. ...

 

 

 

JOANNES (JEAN) GIESEN, geb. ..., dagloner wonend te Thorn en Santfort onder Ittervoort (1836), overl. ...

tr. Thorn ... 1814 (CHK) met

Elisabeth Stakenborg, geb. ..., overl. Thorn 20-3-1835 (MvS: OPVRAGEN!!); dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Peter Mathias Giesen, geb. Thorn 20-1-1826. Schaapherder te Ittervoort (Militie 9488).

2.     Herman Giesen, geb. ..., overl. Ittervoort 27-1-1836.[14]

 

15 januari 1824

Jan Giezen en Elizabeth Staekenborg te Thorn verkopen land te Ittervoort voor ¦ 64,63 aan Lambert Snijckers te Thorn.[15]

27 mei 1825

Jan Giesen en Elizabeth Staekenborg te Thorn verkopen land te Ittervoort voor ¦ 84,‑ aan Andries Wolters te Thorn.[16]

4 juli 1827

Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Jan Giezen en Elizabeth Staekenborg te Thorn.[17]

7 mei 1828

Jan Giesen en Elizabeth Staekenborg te Thorn verkopen een huis met toebehoren te Ittervoort voor ¦ 205,‑ aan Willem Geenen te Ittervoort.[18]

26 december 1828

Jan Giezen en Elizabeth Staekenborg te Thorn e.a. verkopen een huis met aangehorigheden te Thorn voor ¦ 400,‑ aan Arnold Naus te Thorn.[19]

 

9 juli 1867

Openbare verkoop van meubelen door de erfgenamen van Jan Giezen te Zandfort onder Thorn.[20]

 

 

 

IIb

Peter Mathijs Giesen (Giessen, Gijsen), geb. Hunsel 18-8-1804, overl. Grathem 1-5-1854[21]; zn. van Leonardus Giesen en Lucia Hendrix.

tr. Grathem 8-4-1831 (Genlias met

(Jo)Anna Loven (Looven), geb. Heel ..., overl. ...; dr. van Gerard Loven en Catharina Mans.

Uit dit huwelijk:

1.     Lucia Giesen (Giezen, Gijsen), ged. Grathem 13-10-1832 (get. Catherina Looven en Martinus Verstralen), overl Swalmen 21-7-1882. Tr. Swalmen 3-4-1869 (CHK) met Jan Gijsen (Giezen), geb. Roggel 21-8-1822, overl. Swal­men-Asselt 20-9-1893; wedn. van Margaretha Thijssen, waarvan kinderen; zn. van Bartholomeus Giesen en Maria Ca­tharina Hamans.

        Uit dit huwelijk geen kinderen.

        Haar nalatenschap werd geërfd door haar stiefzoon Wilhelmus als universeel erfgenaam. Lucia liet bij testament ver­leden voor notaris Corbeij te St.-Odiliënberg d.d. 28 december 1878 het vruchtgebruik van al haar goederen na aan haar man Johannes Giezen. Zij benoemde haar stiefzoon Wilhelmus Giezen als haar universeel erfgenaam; hij zou het gebruik ervan eerst genieten na het overlijden van zijn vader Johannes, die volgens bijlage op 21-8-1822 te Roggel werd geboren. Zou Lucia zonder testament zijn overleden, dan waren haar erfgenamen geweest: 1) Catharina Giezen, dagloonster te Leveroij; 2) Petronella Giezen, dienstmeid te Leeuwen; 3) Elisabeth Giezen, diensmeid te Suchtelen; 4) Hubertina Giezen, zonder beroep te Tungerloo, alle vier volle zussen van Lucia. Zij liet na het ¼ deel van roerende goederen bestaande uit 'minbeduidende huismeubelen en akkergereedschappen" geschat op ¦ 90,‑ en onroerende goederen te Swalmen, waaronder huis, stal en erf (E 1762), tuin (E 1778) en bouwland (E 1567), samen geschat op ¦ 630,‑. Zij was bij overlijden nog behandelingskosten verschuldigd aan dokter Hennus te Roermond over de jaren 1881 en 1882. (MvS)

2.     Leonard Giezen, overl. Heel en Panheel 29-6-1836, oud 8 maanden.[22]

3.     Petronella Giesen, in 1854 minderjarig.

4.     Elisabeth Giesen, in 1854 minderjarig.

5.     Maria Catharina Giesen, in 1854 minderjarig.

6.     Maria Hubertina Giesen, in 1854 minderjarig.

 [1]               MvS: liet na aan zijn vijf kinderen huis en plaats op de Koeve met toebehoren.

[2]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/130.

[3]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1821/131.

[4]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/45.

[5]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/46.

[6]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/93.

[7]               Notaris J.C. van Eyll te Grathem 1829/116.

[8]               Notaris J.C. van Eyll te Horn 1829/73.

[9]               Notaris J.C. van Eyll te Horn 1830/49.

[10]             Notaris J.C. van Eyll te Horn 1833/??

[11]             MvS - Zij liet geen goederen na.

[12]             MvS: liet geen goederen na.

[13]             MvS: liet geen goederen na.

[14]             MvS - Hij liet geen onroerende goederen na. Zijn vader Jan, weduwnaar van Elisabeth Staekenborg, kon niet schrijven.

[15]             Notaris H.E. Moers te Thorn 1824/5.

[16]             Notaris H.E. Moers te Thorn 1825/12.

[17]             Notaris H.E. Moers te Thorn 1827/20.

[18]             Notaris H.E. Moers te Thorn 1828/15.

[19]             Notaris H.E. Moers te Thorn 1828/46.

[20]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1867/127.

[21]             MvS: zijn vijf dochters waren toen nog allen minderjarig; hij liet geen goederen na.

[22]             Liet volgens MvS geen goederen na. Zijn ouders woonden toen in het gehucht Katert; tevens vermelding van zijn minderjarige zus Lucia.