* ROGGEL - HEIJTHUIJSEN *

 

I

ANTONIUS GIJSEN (Giesen, Ghijsen), geb. ..., overl. Heijthuijsen 21-8-1773.

tr. Nederweert 4-2-1725 (get. Matthias Creyelmans en Anna Werckmans) met

Maria Creyelmans (Creielmans, Kreijelmans, Craijemans, Creelmans, Crielmans, Werckmans), geb. ..., overl. Heijthuijsen 24-11-1775; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Cornelia Gijsen, ged. Roggel 21-4-1726 (get. Gerardus Genen voor Henricus Vossen en Mathia Jansen voor Johanna Berckmans).

2.     Joseph Ghijsen, ged. Roggel 14-11-1728 (get. Franciscus Gijsen / Jan Mathias Craijemans en Maria Gielen / Johanna Crijns), overl. ... Tr. Heijthuijsen 1-10-1752 met Helena Havens. Volgt ...

3.     Catharina Gijsen, ged. Roggel 21-4-1729 (get. Gerardus Geven voor Henricus Vossen en Theodora Janssen voor Johanna Weetmans), overl. Heijthuijsen 5-3-1757.

        tr. Heijthuijsen 22-5-1753 (get. Christianus Alofs en Johanna Gijsen) met

        Godefridus Alofs, ged. , overl. ...; zn. van ... en ... Godefridus hertr. Heijthuijsen 22-5-1757 (get. Helena Verkoulen en Johanna Beurskens) met Helena Ver­koulen. Uit dit tweede huwelijk: Heijliger Alofs, ged. Heijthuijsen 28-1-1758 (get. Josephus Gijsen en Agnes Straesen voor Catharina Janssen).

4.     Theodorus Gijsen, ged. Roggel 23-2-1731 (get. Franciscus Gijsen voor Antonius Crielmans en Elisabeth Berch­mans), overl. ...

5.     Franciscus Gijsen, ged. Roggel 19-5-1734 (get. Gerardus Genen en Maria Vos­sen), overl. ....

6.     Joanna Gijsens, ged. Roggel 14-11-1735 (get. Henricus Baetsen voor Lambertus van Roij en Wilhelmus Simons), overl. ...

7.     Franciscus Gijsen, geb. Heijthuijsen 16-6-1739 (get. Mathias Kreyelmans en Petro­nil­la Eymaels voor Maria Gijlen), overl. Heijthuijsen 27-6-1740.

8.     Maria Gijsen, ged. Heijthuijsen 9-3-1743 (get. Petrus Levels en Petronilla Luyten voor Petronilla Smeets), overl. ... Tr. WEERT 16-9-1774 (als Joanna Maria Giesen; get. Servatius Tercken en Petronilla Jaegers) met Godefridus Jaegers, ged. ..., overl. ...; zn. van Mathias Jaegers en Helena Laemers.

 

 

II

Josephus Giesen (Gijsen), ged. Roggel 14-11-1728 , overl. ...

tr. Heijthuijsen 1-10-1752 (get. NN en Cornelia? NN) met

Helena Havens (Haves, Havis), geb. ..., overl. Heijthuijsen 6-1-1792; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Franciscus Gijsen, geb. Heijthuijsen 18-7-1753 (get. Antonius Gijsen en Cornelia Levels), overl. ald. 31-12-1753.

2.     Aldegundis Gijsen (Giesen), geb. Hejthuijsen 24-4-1755 (get. Wilhelmus Cuypers en Maria Craenemans), woont met 3 kinderen jonger dan 12 jaar te Heijt­huij­sen.[1]

        tr. Heijthuijsen 3-3-1783 (get. Cornelia Gijsen en Leonardus Verhaegen) met

        Johannes Timmermans, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Wilhelmus Timmermans, ged. Heijthuijsen 5-12-1783 (get. Josephus Gijsen en Elisabeth Berben voor Petronilla Timmermans), overl. ald. 6-12-1783.

        b)    Wilhelmus Timmermans, ged. Heijthuijsen 28-8-1788 (get. Petrus Evers en Joanna Letjens voor Joanna Maria Timmermans), overl. ald. 18-2-1789.

        c)     Franciscus Timmermans, ged. Heijthuijsen 27-11-1789 (get. Mathias Kraenen en Petronilla Nijs).

        d)    Maria Catharina Timmermans, ged. Heijthuijsen 17-11-1791 (get. Wilhelmus van der Velden en Anna Catharina Gijsen), verm. = Catharina Timmermans, overl. ald. 20-1-1793.

        e)     Wilhelmus Timmermans, ged. Heijthuijsen 2-4-1793 (get. Henricus Kelders en Anna Maria Timmermans, verm. = NN (kind van Johannes en Aldegonda), overl. ald. 9-10-1794.

        f)     Helena Timmermans, ged. Heijthuijsen 18-12-1796 (get. Josephus Gijsen en Hendrina van der Velden).

3.     Christianus Gisen (Giesen), ged. Heijthuijsen 3-12-1757 (get. Joannes Brouns en Maria Craenmans voor Joanna Gisen), wever te Heijthuijsen, overl. ...

4.     Catharina Gijsen, ged. Heijthuijsen 18-10-1760 (get. Godefridus Alofs en Maria Haves), overl. Heijthuijsen 28-12-1795.

        tr. Heijthuijsen 16-1-1787 (get. Theodorus Scheijven en Gertrudis Evers) met

        Petrus Evers, ged. Heijthuijsen 29-2-1748, overl. ...; zn. van Gerardus Everts en Mathiola Beeren.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Antonius Ever(t)s, ged. Heijthuijsen 19-12-1787 (get. Josephus Gijsen en Mathiola Beren), overl. ald. 6-11-1795.

        b)    Johanna Ever(t)s, ged. Heijthuijsen 27-4-1790 (get. Henricus Evers en Helena Havens), overl. ald. 19-5-1790.

        c)     Joannes Evers, ged. Heijthuijsen 24-4-1791 (get. Joannes Timmermans en Maria Marcus).

        d)    Henricus Ever(t)s, ged. Heijthuijsen 22-1-1794 (get. Mathias Marens en Helena Pleunis).

4.     Theodorus Gijsen, ged. Heijthuijsen 2-3-1764 (get. Gerardus de Stal en Maria Gijsen), overl. 9-3-1764.

 

4 juli 1803

15 messidor an XI

Ten overstaan van Hendrik Antoon Mil­liard, notaris te Roermond, en Louis Dirix, notaris te Hae­len, ten huize van maire Leonard van den Eert­wegh, legateert Joseph Giesen, zonder beroep wonend te Heijthuijsen, al zijn roe­ren­de en onroeren­de goede­ren aan zijn zoon Christiaan Giesen, wever wonend te Heijt­huijsen. Deze zal de goederen na zijn overlijden ontvangen als bewijs van erkentelijkheid voor alles wat Christiaan voor zijn vader heeft gedaan en nog zal doen. Joseph woont reeds 15 jaar in bij zijn zoon en is al die tijd door hem onderhouden en ver­zorgd. Chris­tiaan zal hem gedurende de rest van zijn leven verder onderhouden en verzorgen, "soo in kost, drank, vuur, licht, kleeding en bij ziektens". Christiaan stelt als onderpand al zijn goederen.

Getuigen: Leonard van den Eertwegh, maire van Heijt­huij­sen en Peter van den Drinck, beiden wonend al­daar.[2]

8 juli 1803

19 messidor an XI

Vernieuwing van de akte d.d. 5 juli 1803 opgemaakt door Joseph Giesen, zonder beroep wonend te Heyt­huysen inzake het legaat ten behoeve van zijn zoon Christiaan Giesen, wever te Heythuy­sen.[3]

 

 

Christianus Gisen (Gijsen), ged. Heijthuijsen 3-12-1757, wever te Heijthuijsen, overl. ...

tr. Heijthuijsen 26-4-1786 (get. Petrus Vossen en Catharina Gijsen) met

Petronella Nijs, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

=

Christianus Giesen (Gijsen)

tr. Roggel 26-4-1786 (get. Catharina Gijsen / Petrus Vossen / Petrus Kessels) met

Petronella Nijs, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 [1]               Frans Archief.

[2]               G.A.R.: Notarieel Archief Milliard, inv.nr. 1803/248.

[3]               Beiden ondertekenen als IJosep Gisen resp. Chrys­tyanus Gysen. G.A.R.: Nota­ri­eel Archief Milliard, inv.nr. 1803/256.