GIESEN.016

 

 

* KERKRADE * NIEUWENHAGEN * SCHAESBERG *

 

I    Jan Joseph Giesen

     X

     Maria Ida Alberts

    

     ├──────────────────────────────────────────────────┐

II   Winand Joseph Giesen                     Jan Pieter Giesen

     X Kerkrade 1820                          X Kerkrade 1839

     Maria Mechtildis Kockelkorn              Maria Sibilla Lenaerts

    

    

III  Pieter Joseph Giesen

     X Kerkrade 1859

     Maria Agnes Körver

    

     ├───────────────────────────────────┐

IV   Francis Joseph Giesen     Jan Pieter Giesen

     X Kerkrade 1897           X 10-4-1891

     Maria Catharina Ploum     Hubertina Weckseler

 


Krkrd-I.  (zn. van ...)

JEAN JOSEPH GIESEN, geb. ..., landbouwer te Kerkrade, overl. ...

tr. met

Maria Ida Alberts (Albrechts), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Winand Joseph Giesen, geb. Kerkrade 29-9-1792[1], arbeider[2], overl. ... Volgt IIa.

2.     Maria Josepha Giesen, geb. Kerkrade ..., overl. ald. 21-9-1863 (MvS). Tr. Kerkrade 26-4-1827 met Mathijs Joseph Lejeune, geb. Kerkrade ..., overl. ...; zn. van Bernard Lejeune en Maria Josepha Essers, wedn. van Anna Elisabetha Lennartz.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Willem Joseph Lejeune, landbouwer te Onder-Spekholz (1863).

        b)    Hubertina Lejeune, zonder beroep te Onder-Spekholz (1863).

        c)     Anna Catharina Lejeune. Tr. voor 1863 met Godefried Vonellen, landbouwer te Kerkrade.

        d)    Pieter Joseph Lejeune. In 1863 nog minderjarig en vertegenwoordigd door Peter Joseph Herberich, kleermaker te Kerkrade, als toeziend voogd.

        Maria Josepha liet na bouw‑ en hooiland te Nolsbroek, bouwland te Kahlheide en bouwland te Vloetsgraaf onder Kerkrade, en de helft van bouwland Op de Knip, in het Dentgenbacherveld, in de Slok, Spekholzerheide, en een huis en tuin te Spekholz sectie A 1118 en 1119. (MvS)

3.     Jan Pieter Giesen, geb. Kerkrade 16-9-1807. Knecht te Kerkrade (Militie 9453). Volgt IIb.

 

 

 

Krkrd-I   ...?

Anne Elisabeth Giesen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. Kerkrade 26-10-1796 (CHK) met

Pierre Joseph Einerhand, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

-      Maria Elisabetha Josepha Giesen, overl. Kerkrade 2-4-1834.

        tr. ... met

        Jan Hendrik Alberts (Hendrik Albertz)

        Uit dit huwelijk:

        a)    Johan Joseph Albertz, geb. Kerkrade …, woont te Kerkrade 1834. Tr. 1) … met Anna Mechtildis Franzen; 2) Kerkrade 24-11-1831 met Anna Maria Brauers.

        b)    Maria Josepha Albertz, woont te Kerkrade 1834.

        c)     Anna Catherina Josepha Albertz, geb. Kerkrade …, woont te Kerkrade 1834. Tr. verm. 1) Kerkrade 13-1-1832 met Hendrik Consten; Kerkrade 3-10-1833 met Jan Mathijs Ackermans.

        d)    Pieter Joseph Albertz, niet teruggekeerd uit Franse dienst (1834).

        e)     Frans Joseph Albertz, niet teruggekeerd uit Franse dienst (1834).

        Maria Elisabeth liet een woonhuis met schuur en stallingen te Onder-Spekholz met naastgelegen weiland en land aan de Vloetgraaf te Spekholz en Spekholzerheide na, alles ter waarde van ¦ 1.340 francs. Behalve haar kinderen Johan Joseph, Maria Josepha en Anna Catharina hadden ook de vermiste Pieter Joseph en Frans Joseph nog erfrechten. (MvS)

 

 

 

Krkrd-I   ...?

Willem Joseph Giesen, landbouwer wonend te Kerkrade in het dorp (1852)

tr. ... met

Helena Catharina Dautzenberg

1.     Josephine Giesen, in 1852 minderjarig.

2.     Leonard Giesen, in 1852 minderjarig.

3.     Peter Giesen, in 1852 minderjarig.

4.     Hendrik Joseph Giesen, in 1852 minderjarig.

5.     Anna Marie Giesen, in 1852 minderjarig.

6.     Dionis Joseph Giesen, overl. Kerkrade 23-1-1852.[3]

 

 

 

Krkrd-IIa.       (zn. van I)

WINAND JOSEPH GIESEN, geb. Kerkrade 29-9-1792, wonend te Vink (1842), overl. ald. 24-6-1854; zn. van Jean Joseph Giesen en Maria Ida Alberts.

tr. Kerkrade 22-1-1820 (Genlias) met

Maria Mechtildis Kockelkorn, geb. Kerkrade, overl. ...; dr. van Anton Kockelkorn en Anna Catharina Römgens.

Uit dit huwelijk:

1.     Jan Joseph Giesen, in 1842 minderjarig.

2.     Pieter Joseph Giesen, geb. Kerkrade 23-6-1832. Arbeider te Kerkrade (Militie 9510). Volgt IIIa.

3.     Maria Petronella Giesen, geb. ..., overl. Kerkrade 12-1-1842.[4]

 

 

-      Maria Elisabetha Giesen, overl. Kerkrade 2-4-1834 (MvS) 3-4-1834 (COK)

        tr. ... met

 

 

 

Krkrd-IIb.      (zn. van I)

JAN PIETER GIESSEN (GIESEN, GEISEN), geb. Kerkrade 16-9-1807, landbouwer te Spekholzerheide (1840) en Ham (1847), overl. Kerkrade 24-5-1886; zn. van Jean Joseph Giesen en Maria Ida Alberts.

tr. Kerkrade 1-5-1839 (Genlias) met

Maria Sibilla Lennertz (Lenaertz), geb. Kerkrade, overl. ... voor 1886; dr. van Hendrik Lennertz en Anna Maria Niesters.

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Ida Giesen, geb. ..., overl. Kerkrade 6-3-1840.[5]

2.     Winand Joseph Giesen, geb. Kerkrade 25-3-1841, landbouwer te Kerkrade (Militie 9546), ongehuwde landbouwer te Dentgenbach onder Kerkrade (1886), overl. ald. 27-7-1910.

3.     Jan Pieter Giesen, geb. Kerkrade 8-8-1843, overl. ... Tr. ... met Maria Hinssen. Volgt ...

4.     Pieter Joseph Giesen, geb. ..., overl. Kerkrade 6-1-1847.[6]

5.     Jan Mathijs Giesen, geb. Kerkrade 1-9-1848. Landbouwer te Kerkrade (Militie 9577).

6.     Mathijs Joseph Giesen, koopman te Pittsburg (Amerika, 1886).

 

Jan Pieter bepaalde bij testament verleden voor notaris Lemmens te Heerlen d.d. 13 juli 1880 dat zijn zonen Johan Pieter en Wijnand Joseph het maximaal door de wet toegestane aandeel uit zijn nalatenschap voorafgaand en buiten deling zou­den ontvangen. Zijn nalatenschap bestond uit een huis, tuin en boomgaard te Kahlheide sectie A 507, 508 en 1392, en­ke­le tientallen percelen bouw‑, wei‑ en hooiland onder Kerkrade, geschat op totaal ¦ 15.762,‑. (MvS)

 

 

 

Krkrd-II  ... ?

-      Catherina Josepha Giessen, overl. Kerkrade 18-5-1859 als weduwe, zonder testament.

        tr. Kerkrade 6-2-1823 (CHK) met

        Bertold Crombach, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Leonard Crombach, geb. Kerkrade …,  landbouwer te Ham onder Kerkrade (1859). Tr. Kerkrade 22-9-1847 met Maria Josepha Hermans.

        b)    Maria Sophia Crombach, geb. ..., overl. voor 1859. Tr. ... met Adam Gielkens, landbouwer te Spekholzerheide.

               Uit dit huwelijk:

               aa)   Jan Joseph Gielkens, in 1859 minderjarig.

               bb)  Leonard Joseph Gielkens, in 1859 minderjarig

               cc)   Pieter Joseph Gielkens, in 1859 minderjarig.

               dd)  Maria Josepha Gielkens, in 1859 minderjarig.

               ee)   Maria Catharina Gielkens, in 1859 minderjarig.

        Catherina Josepha liet na een schuur en schaapsweide te Nolsbroek, bouwland in het Schifferheiderveld en bouw‑ en hooiland aan de Kriekelbergsheide. (MvS)

 

 

 

 

 

Krkrd-IIIa.     (zn. van IIa)

PIETER JOSEPH GIESEN, wonend te Kerkrade

tr. Kerkrade 18-11-1859 (CHK) met

Maria Agnes Körver (ook: Clara Agnes Körver), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      Francis Joseph Giesen, geb. Kerkrade 28-9-1862. Leerlooier (Militie 9633). Volgt IVa.

-      Jan Pieter Giesen, geb. Kerkrade 22-9-1864. Mijnwerker te Kerkrade (Militie 9641). Volgt IVb.

-      Leonard Joseph Giesen, geb. Kerkrade 24-10-1868. Mijnwerker te Kerkrade (Militie 9657).

-      Caspar Joseph Giesen, geb. Kerkrade 26-6-1881. Arbeider (Militie 9709).

-      Clara Giesen, geb. Kerkrade ..., overl. ...; dr. van Peter Joseph Giesen en Maria Agnes Körver

        tr. Kerkrade 14-2-1896 (CHK) met

        Johan Joseph Dickmeis (Dickmans), geb. Durmiss ..., overl. ...; zn. van Peter Joseph Dickmeis en Adelheid Neukirchen

 

 

 

Krkrd-III ...?

Joseph Carl Giesen, geb. Würselen (D) ..., zn. van Maximilian Giesen en Anna Catharina Sevenich

tr. Kerkrade 28-2-1867 (Genlias) met

Johanna Margaretha Kleuter, geb. Heijden (D) ..., overl. ...; dr. van Hendrik Joseph Kleuter en Johanna Maria Meijers

 

 

 

Krkrd-IVa.     (zn. van IIIa)

FRANCIS JOSEPH GIESEN, geb. Kerkrade 28-9-1862 (Militie 9633), overl. ald. 28-7-1901 (COK); zn. van Pieter Joseph Giesen en Maria Agnes Körver.

tr. Kerkrade 14-5-1897 (CHK) met

Maria Catharina Ploum, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

 

Jan Pieter Giesen, geb. Kerkrade 8-8-1843, landbouwer te Kerkrade (Militie 9557), landbouwer te Dentgenbach (1886), overl. ...; zn. van Johan Pieter Giesen en Maria Sibilla Lennertz.

tr. Kerkrade 11-5-1886 (CHK-nog geen 2 weken voor het overlijden van zijn vader) met

(Maria) Josepha Henssen (Hinssen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

 

Krkrd-IVb.     (zn. van IIIa)

JAN PIETER GIESEN, geb. Kerkrade 22-9-1864; zn. van Pieter Joseph Giesen en Maria Agnes Körver; mijnwerker.

tr. Kerkrade 10-4-1891 (CHK) met

Hubertina Weckseler, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

Krkrd-IV        ...?

-      Maria Agnes Giesen, geb. Pannesheide ..., overl. ...; dr. van Nicolas Joseph Giesen en Maria Catharina Vaessen

        tr. Kerkrade 26-10-1895 (CHK) met

        Jan Joseph Wolters, geb. Kerkrade ..., overl. ...; zn. van Mathijs Joseph Wolters en Maria Agnes Piefer

 

Caspar Joseph Giesen, geb. Kerkrade 22-12-1904, overl. ald. 19-5-1989 (St.-Josef ziekenhuis), gecremeerd Heerlen 25 mei d.a.v. De laatste 20 jaar leed hij aan silicose. [bidprentje RAL]

tr. ... met

Maria Martha Schmitz, overl. voor 1989

 

 

Johan Hendrik (Hein) Giesen, geb. Schaesberg 15-6-1898, onderwijzer, overl. Kerkrade 22-6-1985. [bidprentje RAL]

tr. ... met

Anna Barbara Bosch, geb. ..., overl. na 1985; dr. van ... en ...

Hiervan kinderen.

 

 

-      Maria Helena (Marieke) Giesen, geb. Schaesberg 17-5-1903, overl. Heerlen (ziekenhuis) 27-8-1973, begr. Schaesberg. [bidpr. RAL]

        Marieke zorgde o.a. voor haar ouders en broer. Van ca. 1948 tot januari 1973, 25 jaar lang, was zij huishoudster bij een priester. Voor haar overlijden in het ziekenhuis woonde zij in bejaardenhuis 'Huize Tobias' te Heerlen.

 

 

* KERKRADE *

Gaspard Giesen, overl. Kerkrade 16-9-1794 (COK)

Catharina Josepha Giesen, overl. Kerkrade 21-7-1834 (COK)

Maria Ida Giesen, overl. Kerkrade 17-7-1837 (COK)

Willem Joseph Giesen, overl. Kerkrade 19-6-1845 (COK)

Catharina Josepha Giesen, overl. Kerkrade 19-5-1859 (COK)

Maria Josepha Giesen, overl. Kerkrade 21-9-1863 (COK)

Caspar Joseph Giesen, overl. Kerkrade 25-3-1872 (COK)

Maria Catharina Giesen, overl. Kerkrade 27-3-1874 (COK)

NN Giesen, overl. Kerkrade 7-2-1875 (COK)

Peter Giesen, overl. Kerkrade 17-7-1878 (COK)

Leonard Giesen, overl. Kerkrade 21-3-1879 (COK)

Maria Magdalena Giesen, overl. Kerkrade 27-12-1879 (COK)

Jan Pieter Giesen, overl. Kerkrade 25-5-1886 (COK)

Winand Giesen, overl. Kerkrade 9-11-1886 (COK)

Johanna Clara Giesen, overl. Kerkrade 1-1-1893 (COK)

Maria Theresia Giesen, overl. Kerkrade 1-2-1899 (COK)

Johan Pieter Giesen, overl. Kerkrade 27-9-1900 (COK)

Peter Joseph Giesen, overl. Kerkrade 4-4-1901 (COK)

Helena Giesen, overl. Kerkrade 8-6-1902 (COK)

Caspar Peter Joseph Giesen, overl. Kerkrade 15-7-1903 (COK)

Willem Josef Giesen, 16-10-1903 (COK)

NN Giesen, overl. Kerkrade 27-4-1905 (COK)

Anna Maria Giesen, overl. Kerkrade 3-8-1906 (COK)

Jan Joseph Giesen, overl. Kerkrade 13-2-1907 (COK). Leerlooier te Kerkrade (1880).[7]

NN Giesen, overl. Kerkrade 7-11-1909 (COK)

Maria Hubertina Giesen, overl. Kerkrade 20-10-1911 (COK)


NIEUWENHAGEN

 

PETRUS CASPAR (GASPARD) GIESEN, geb. ..., landbouwer te Nieuwenhagen, overl. Nieuwenhagen 23-8-1868 (Mvs).

tr. ... met

Petronella Toenbreker, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Nicolaas Joseph Giesen, geb. ... vóór 1822, overl. ... Winkelier te Koolscheid in Pruissen (1868).

        vgl.: Nicolas Joseph Giesen, overl. Kerkrade 29-7-1903 (COK)

2.     Joannes Leonard Giesen, geb. ... vóór 1822, overl. ... Winkelier te Crefeld in Pruissen (1868).

3.     Maria Josepha Giesen, geb. ... vóór 1822, overl. Nieuwenhagen 18-9-1823.[8]

4.     Joanna Catharina Giesen, geb. ... vóór 1822, overl. Nieuwenhagen 1-7-1822.[9]

5.     Anna Barbara Josepha Giesen, geb. ..., overl. Nieuwenhagen 2-2-1822.[10]

5.     Mathijs Joseph Giesen, geb. Nieuwenhagen 11-5-1823 (Militie 9474/9478/9482/9486/9490), overl. Nieuwenhagen 16-11-1896 (MvS). Tr. Kerkrade 6-10-1855 (CHK) met Johanna Maria Gertrudis Spiertz, geb. ..., overl. Kerkrade 24-2-1896 (MvS).

        Verklaring door 1) Mathias Joseph en Leonard Josef Giesen, landbouwers te Nieuwenhagen; 2) Nicolaas Josef Giesen, landbouwer te Kohlscheid, als voogd over zijn minderjarig kind Anna Giesen, verklaren dat hun oom Mathias Josef Giesen op 16 november 1896 is overleden. Bij testament verleden voor notaris Moors te Kerkrade d.d. 4 januari 1896 heeft hij beide aangevers benoemd tot zijn erfgenamen, met de verplichting om aan Mathias Josef voornoemd zijn kleerkast uit te keren. Hij liet na de onverdeelde helft in een huis te Kerkrade B 2200, geschat op ¦ 175,‑ en kleren en persoonlijke bezittingen ter waarde van ¦ 10,‑. Het vruchtgebruik dat hij krachtens testament had gelegateerd aan zijn vrouw Anna Geertruida Spiertz, was door haar vóóroverlijden komen te vervallen. (MvS)

6.     Hendrik Joseph Giesen, geb. Nieuwenhagen 19-4-1825. Arbeider wonend te Nieuwenhagen (Militie 9482/9486), win­kelier te Crefeld (1868).

7.     Anna Geertruid Giesen, geb. ... vóór 1830, overl. ... Zonder beroep te Nieuwenhagen (1868).

8.     Anna Barbara Josepha Giesen, geb. ... nà 1823, overl. Nieuwenhagen 29-5-1830.[11]

9.     Johan Hendrik Giesen, geb. Nieuwenhagen 9-7-1835 (Militie 9522), landbouwer te Nieuwenhagen (1868).

 

Zijn zes kinderen Nicolaas Joseph, Leonard, Hendrik Joseph, Mathijs Joseph, Johan Hendrik en Anna Geertruid waren elk voor 1/6 deel erfgenamen. Gaspard liet een huis en tuin te Nieuwenhagen en landerijen in het Heiveldje, Boschheide en Aretsdelle na. (MvS)

 [1]               Militie 9546.

[2]               Franse conscriptie nr. 522.

[3]               MvS - Hij liet geen goederen na.

[4]               MvS - Zij liet geen onroerende goederen na.

[5]               MvS - Zij liet geen onroerende goederen na.

[6]               MvS - hij liet geen onroerende goederen na.

[7]               Hij is getuige bij een machtiging inzake de nalatenschap van Andreas Giesen. Zie aldaar.

[8]               MvS; zij liet geen goederen na.

[9]               MvS; zij liet geen goederen na.

[10]             MvS; zij liet geen goederen na.

[11]             MvS; zij liet geen goederen na.