GIESEN.015

 

* MAASBREE - HORST - BLERICK *

 

I                                           Gerardus Gijsen

                                            X voor 1575

                                            NN

                                           

               ┌────────────────────────────┴──────────────┐

II   Gijsbertus Gijsen                            Theodorus Gijsen

     leeft 1575                                   X voor 1613

                                                  Loescken NN

                                                  

                         ┌────────────────────────┼─────────────────────────┐

III              Gerardus Gijsen        Gijsbertus Gijsen             Willem Gijsen te Horst

                                        X                             X

                                        Loef NN                       Joanna NN

                                                                    

                                                                    

IV                                      Christianus Gijsen            Joannes Gijsen

                                        X Maasbree 1687               X 1687

                                        Joanna Peters/Heldens/Dierks  Petronella Janssen

                                        

                                       

V                                       Gijsbertus Gijsen

                                        X Maasbree 1734

                                        Joanna Hermans

                                        

                                       

VI                                      Gerardus Gijsen

                                        X Maasbree 1769

                                        Elisabeth Hermans

 


Maasbree-I

GERARDUS (GERRIT, GERIT) GIJSEN (GISEN), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ... ZIE OA:[1]

tr. ... met

NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Gijsbertus (Gijsbert) Gijsen.

        "1575 - is behand Gijs de zoon van Gerrit Gijsen aan zes morgen land."[2]

        Vgl. Gusken Gijsen, leeft 1577 (i.v.m. Gijsengoed).[3]

2.     Theodorus (Derick) Gijsen, volgt Maasbree-IIa.

        "1590 - Heeft Derick Gijsen van zijn heer geleend 22 rijksdaalders".[4]

 

        14 februari 1618

        "Mericke Gijssen een summeren roggen van eijnen morgen baentz aen der Merslo gelegen, des sal die kerck een vat spinde des jaers, desen helt de kerck selfs".[5]

        14 maart 1618

        Vermelding van het goed van de kinderen van wijlen Mericken Gijssen.[6]

        Willem Gijsen, begr. Maasbree 15-2-1663

 

 

 

Maasbree-IIa

THEODORUS (DERICK) GIJSEN (GIESEN), vermeld als schepen van Maasbree 1585-1606[7], heeft land in de HEER­STRAAT, overl. voor 1625.[8]

tr. ... met

Loescken NN ("Loeske de vrouw van Derick Gijsen betaald den thijns."[9])

 

Uit dit huwelijk:

1.     dochter, geb. ..., overl. ... Tr. ... met Hendrick Ottiens; zn. van Servatius (Faes) Ottiens en Neesken NN.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Loef Ottiens

        b)    Wouter Ottiens

        c)     Servatius (Faes) Ottiens alias Faessen

        1626 - "Hendrick Ottiens als erfgenaam van Derick Gijsen."[10]

2.     Gerardus Gijsen. Tr. .. met NN

        Uit dit huwelijk een dochter Anna (Encken).

3.     Johannes (Jan) Gijsen.

        1613 - Is te boek gezet Jan de zoon van Derick Gijsen aan anderhalve morgen land in de Heer­straat."[11]

        1631 - "Jan de zoon van Derick Gijsen betaald den thijns tot 1637."[12]

        1666 - "Jan Loeskens zoon aan twee morgen te boek gezet."[13]

4.     Gijsbert Gijsen, geb. voor 1617, overl. 1683. Tr. ... met Loef NN. Volgt Maasbree-IIIa.

5.     Wilhelmus (Willem) Gijsen, geb. ... Tr. ... met Joanna NN. Volgt Maasbree IIIb.

        10 juli 1673 - Willem Gijsen wonend te HORST heeft in de plaats van zijn broer Jan Gijsen de thijns be­taald.[14]

        21 juli 1688 - Is gecompareerd voor Willem vander Horst, Jacob Seuren (ook: Fueren) als erfgenaam van wijlen Willem Gijsen en de verlopen thijns betaald in plaats van Willem Gijsen (over 1687-1692) en hem daar aan doen behanden.[15]

6.     Johanna (Jenneken) Gijsen, geb. voor 1615

        1615 - "Heeft Jenneke Gijsen een hand gewonnen aan vier morgen land naast haar broer Gijsbert."[16]

 

 

z.d.. - "Heeft Derick Gijsen gekocht van Babels goed twee morgen land."[17]

1603  - "Heeft Derick Gijsen het land overgenomen van zijn broer Gijs."[18]

10 maart 1613 - te boek gezet Dierick Jan Gijsen soon van 1½ morgen land in de Heerstraat gelegen met een zijde grenzend aan Heijneken Hermans land, een andere zijde aan Jan Smits land dat eerder van Aert Bolten was, jaarlijks 1 alde vleems.[19]

z.d. - "Leijtgen Berghs en Lijsken zijn huisvrouw hebben overgedragen voor ons schepen aan Derick Gijsen en Loesken zijn huisvrouw het vierden deel van een morgen land. Zij hadden het in erfpacht van Peter Timmermans en Aebeelcken zijn huisvrouw in 1613."[20]

 

 

JAN GIJSEN 'van Bree'

tr. voor 1637 met

Marie Otten

Uit dit huwelijk:

1.     Theodorus Gijsen, ged. VENLO 8-10-1637 (get. Wouter Otten en Jenneken Gijsen).

 

 

GERARDUS GIJSEN 'de Bree'

tr. voor 1638 met

Catarina NN

Uit dit huwelijk:

1.     Catarina Gijsen, ged. VENLO 3-10-1638 (get. Franciscus Hermani en Mattia Balthis).

 

 

Maasbree-IIIa.

GIJSBERT GIJSEN, geb. vóór 1617, overl. 1683.

tr. ... met

Ludovica (Loef) NN, geb. ..., mogelijk overl. als Loof Gijsen (begr. Maasbree 10-3-1683).

Uit dit huwelijk:

1.     Francisca (Frenske) Gisen, begr. Maasbree 28-9-1684.[21] Tr. Maasbree 12-6-1677 (get. Gerardus Simonis en Franciscus Heldens) met Joannes Heldens.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Jacob Heldens

        b)    Agnes Heldens, ged. Horst 7-6-1677 (get. Gerardus Snellen en Maria Heldens).

        c)     Gertrudis Heldens, ged. Horst 16-4-1680 (get. Johannes Heldens en Elisabeth Franssen).

        d)    Willem Heldens

        1678 - "Den jonge Jan Heldens schepen gehuwd met Frenske de dochter van Gijsbert Gijsen aan deze grond laten behanden, gelegen in het Lange Hold naast Jan Heldens ofte Custer en Frans Hermans zijn zwager."[22]

        1702 - "Na overlijden van Gijsbert Gijsen zijn aan twee morgen grond behand Jan Heldens en aan de andere helft Trijn Custers alias Heldens."[23]

2.     Margaretha (Grietje) Gijsen, ged. ..., overl. ... Tr. Maasbree ..-2-1683 (get. Theodorus Gijsen en Servatius Teuwen) met Henricus Peters (alias Hendrickx, alias Gerits), ged. ..., overl. ...; zn. van Gerardus Peeters en NN.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Maasbree:

        a)    Petrus Hendricks Peters, ged. 22-9-1683 (get. Gijsbertus Gijsen en Elisabeth Symons; naam moeder: Mar­ga­re­tha Gisberts).

        b)    Agnes Hendrickx, ged. 26-4-1685 (get. Theodorus Gisberts en Maria Custers). Tr. .. met Leonardus Linnaers.

        c)     Gisbertus Hendricks Peters, ged. 19-8-1686 (get. Gerardus Gisen en Christina Gerits), overl. ... Tr. ... 12-2-1709 met Antoinette van den Bogaerdt.

        d)    A[gn]et[is] Hendricks, ged. Maasbree 16-2-1688 (get. Chris­tianus Gisen en Elisabeth Gerits).

        e)     Elisabath Hendricks, ged. Maasbree 27-5-1691 (get. Chris­tianus Gijsen en Wilhelma Peters).

        f)     Joannes Hendricks, ged. Maasbree 9-9-1692 (get. Wilhelmus Peters en Catharina Lenarts).

        g)    Gerardus Hendricks, ged. Maasbree 23-1-1700 (get. Gerardus Peters en Johanna Dirickx).

        z.d. - "Heeft Gijsbert Gijsen zijn dochter Grietje gegeven twee morgen land."[24]

        1693 - "Hendrick Gerard Peters zoon na overlijden van Gijsbert Gijsen te boek laten zetten zijn zwager Kerst Gijsen."[25]

        29-1-1700

        Gijsbert Gijsen heeft 3 morgen land uit Stoeters goed, daarna Hendrick Peters, de zoon van Geret Peters. Ook Willem Gijsen alias Fransen 'op den Steijll' heeft 3 morgen uit Stoeters goed. Op 29 januari 1700 heeft Hendrik Peters zich laten behanden aan deze 6 morgen, nadat die hem bij magescheid zijn toegevallen.. Daarna is behand Gijsbert Peters, scholtis te Bree.[26]

3.     Christianus Gisen, ged. ..., overl. ... . Tr. Maasbree 28-6-1687 (get. Gerardus Reuls en Theodorus Gisen) met Joanna Peters alias Heldens alias Dierks. Volgt Maasbree-IVa.

4.     Geert Gijsen, geb. ... overl. ...

 

1617 - "Heeft Derick Gijsen zijn zoon Gijs behand aan vier morgen land."[27]

1643/44 - Gijsbert Ghijsen vermeld.[28]

6 mei 1649: Gijsbert Gijsen wordt beleend met ¼ deel van 1/12 deel van de 'dorde tienden' te Maasbree, na transport door Peter Stipels of Stippels.[29]

1671 - "Heeft Gijsbert Gijsen naast zijn zoon twee morgen land gewonnen en den thijns betaal."[30]

 

 

 

THEODORUS (Derick) GIJSEN, geb. ..., schepen van Maasbree (1667), overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Johanna Kreels, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Theodorus Gijsen, ged. Maasbree 6-6-1672 (get. Gerardus Simons en Guilielma Kreels).

2.     Dorothea Gijsen, ged. Maasbree 19-8-1677 (get. Johanna Hacforts en Elisabeth NN).

        vgl.: Dorothea Gijsen, get. bij doop Johanna Heldens, ged. Maasbree 21-8-1695; dr. van Johannes Heldens en Petronella Geurts.

 

10 februari 1667

vermelding van Derick Gijsen, schepen van Maasbree (met handtekening).[31]

 

 

 

Maasbree-IIIb                                                                                              HORST

WILHELMUS (GUILIELMUS) GIJSEN, geb. ..., overl. voor 1688; zn. van Derick Gijsen (te MAASBREE) en Loesken NN.

tr. ... met

Joanna NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Wilhelmus Gijsen, ged. Horst 10-3-1651 (get. Joes van Wisch voor .. van Wisch uit Venlo en Aleijdis Verheyen).

2.     Joannes Gijsen, ged. Horst 1-5-1652 (get. Joannes van Wisch junior en Aleijdis Comans voor haar zus Gertrudis Comans), overl. ... Tr. Horst 1-2-1687 met Petronilla Janssen. Volgt IV...

3.     Sophia (Zophia) Gijsen (Ghijsen), ged. Horst 8-11-1654 (get. Joannes van Wisch minor voor Gijsbertus Gijsen à BREE en Catharina M. Jan Verloiche?).

        Tr. Horst 19-11-1682 (get. Joannes Saeren en Theodorus Ghijsen) met Jacobus Saeren (Seuren, Sueren, Zeuren), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ....

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Joannes Seuren, ged. 3-9-1683 (get. Gerardus Lenssen en Catharina van Wijs).

        b)    Wilhelmina Sueren [klapper: Suezen], ged. 8-2-1685 (get. Ruth den Mulder en Joanna Gijsen).

        c)     Gisbertus Seuren, ged. 22-4-1687 (get. Theodorus Gijsen en Gertrudis Seuren).

        d)    Anna Seuren, ged. 26-2-1696 (get. Gerardus Reuls en Loefken Gijsen).

        21 juli 1688 - Is gecompareerd voor Willem vander Horst, Jacob Seuren (ook: Fueren) als erfgenaam van wijlen Willem Gijsen en de verlopen thijns betaald in plaats van Willem Gijsen (over 1687-1692) en hem daar aan doen behanden.[32]

4.     Matthia Gijsen, ged. Horst 8-1-1658 ("nata nocte ... regum circa duodecimam"; get. Theodorus Costers en Mathias Wis).

5.     Matthias Gijsen, ged. Horst 19-5-1660 (get. Christianus Deckers voor Keltgens? in Broechuijsen en Aleidis Co.. voor filia ...den Helden (slecht leesbaar)).

 

 

 

Maasbr.IVa    (zn. van Maasbree-IIIa)

CHRISTIANUS (KERST) GISEN, ged. ..., woont HEERSTRAAT te Maasbree, overl. ...; zn. van Gijsbertus Gijsen en Ludovica NN.

tr. Maasbree 28-6-1687 (get. Gerardus Reuls en Theodorus Gisen) met

Joanna Peters alias Heldens (alias Dierks).

Uit dit huwelijk:

0.     Theodorus Gijsen, ged. Maasbree 16-5-1678 CONTROLEREN (get. Theodorus Heldens en Barbara Erkens); zn. van Christianus Gijsen en Johanna Heldens.

1.     Agnes (Agnita) Gijsen (Gisen), ged. Maasbree 2-9-1687 (get. Gerardus Gijsen en Elisabeth Simons), overl. ... Tr. ... met Petrus Thomase.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Margaretha Thomase, ged. 9-8-1715 (get. Gisbertus Gisen en NN).

        b)    Petrus Thomase, ged. 9-8-1715 (get. Gisbertus Gisen en NN).

2.     Barbara Gijsen, ged. Maasbree 2-9-1687 (get. Petrus Diricks en Mechtildis Reiners).

3.     Elisabeth Gijsen, ged. Maasbree 26-1-1689 (get. Theodorus Gijsen en Anna Aerts).

4.     Barbara Gijsen (Gisen), ged. Maasbree 2-4-1691 (get. Gerardus Heldens en Petronella Geurts), overl. ald. 20-2-1734.

        Tr. ... met Petrus Stoffels (alias Jacobs, alias Paulsen), ged. Horst 26-1-1689, schepen te Maasbree; zn. van Jacobus Stoffels en Maria Pauwen.

        [mogelijk: Barbara Gisen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 12-5-1717 (get. Joanna Simons en Gijsbertus Gisen) met

        Petrus Hermes, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...       Uit dit huwelijk geen kinderen te Maasbree.]

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Jacobus Stoffels, ged. 4-1-1718 (get. NN en Joanna Gisen).

        b)    Christianus Paulsen, ged. Maasbree 30-8-1719 (get. Gijs­ber­tus Gisen en NN; zn. van Petrus Paulsen en Barbara Gisen).

        c)     Christina Pouwen, ged. Maasbree 23-5-1724 (get. NN en Leonarda Jansen; dr. van Petrus Pouwen en Barbara Gisen).

        d)    Hermanus Jacobs, ged. 29-9-1726 (get. Joannes Snellen en Bertina Derrix).

        e)     Petrus Jacobs, ged. 18-3-1729 (get. Joannes van Bree en Catharina Peeters).

        f)     Maria Jacobs, ged. 25-8-1731 (get. Jacobus Driessen en Amarentina van Dijck).

        g)    Joannes Stoffels, ged. 3-2-1734 (get. Joannes Wolters en Margaretha van Dijck).

        20-2-1734 - "Is overleden Barbara Gijsen huisvrouw van den schepen Peter Jacob Stoffels en heeft den armen gegeven 25 gulden."[33]

5.     mogelijk Gijsbertus Gijsen alias Jansen, begr. Maasbree 15-11-1782 als wedn. Tr. Maasbree 25-4-1734 (get. Joannes Peeters en Theodora Jansen) met Joanna Hermans. Volgt ...

 

1687 - "Kerst de zoon van Gijsbert Gijsen te boek gezet van vier morgen land waar huis ende hof op staat, gelegen in de Heer­straat."[34]

 

 

 

Maasbree-IV...

JOANNES GHIJSEN, geb. Horst 1-5-1652 (verm.), overl. ...; zn. van Wilhelmus Ghijsen[35] en ...

tr. Horst 1-2-1687 (get. Theodorus Ghijsen en Jacobus van Dale) met

Petronilla Janssen, geb. ..., overl. ...; dr. van Joannes Janssen[36] en ...

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

1.     Joanna Gijsen, ged. 21-1-1688 (get. Joannes Janssen en Catharina Meester Jans).

2.     Anna Catharina Gijsen, ged. 26-7-1691 (get. Henricus van Rens en Maria Janssen alias Drissens).

        tr. verm. Horst 26-11-1715 (get. Jacobus Campers en Jacobus in't Hulst) met Gerardus Kampers, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ... Uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt te Horst.

3.     Maria Gijsen, ged. 3-10-1693 (get. Joannes Custers en Matthias Janssen).

4.     Wilhelmina Gijsen, ged. 1-8-1695 (get. Leonardus Janssen en Margaretha Gijsen).

        vgl. Wilhelmina (Willemina Gijsen), ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Horst 8-2-1719 (get. Joes Versleijen en Wilhelmus Gijsen) met

        tr. Venray 3-2-1720 (get. Joannes Gijsen en Joannes Versleijen) met

        Jacobus Versleijen, verm. ged. Venray 11-4-1692 CONTROLEREN als zn. van Arnoldus Versleijen en Agnes Swijen; overl. ald. 9-8-1750 of 4-1-1753 of 5-8-1768 of 20-9-1769[37].

        Uit dit huwelijk gedoopt te HORST:

        a)    Joannes Versleijen, ged. 12-12-1721 (get. Joannes Smits en Wilhelmina Verschout).

        b)    Joanna Versleijen, ged. 11-3-1723 (get. Wilhelmus Gijsen en Anna Catharina Gijsen).

        Jacobus Versleijen hertr. ... met Aldegonda van Riel. Uit dit tweede huwelijk:

        cc)   Beatrix Versleijen, ged. 28-7-1731

        dd)  Petronella Versleijen, ged. 25-10-1732 (get. o.a. Henrina Gijsen).

        ee)   Theodora Versleijen, ged. 25-10-1732.

        ff)    Thomas Versleijen, ged. 20-1-1735.

        gg)   Thomas Versleijen, ged. 1-5-1735?

        hh)  Agnes Versleijen, ged. 14-4-1738.

        ii)    Arnoldus Versleijen, ged. 22-7-1740 (get. o.a. Henrina Gijsen).

        jj)    Arnoldus Versleijen, ged. 23-12-1741.

5.     Henrica Gijsen, ged. 22-9-1697 (get. Henricus Janssens en Sophia Gijsen).

6.     Andreas Gijsen, ged. 4-2-1700 (get. Christianus van Coellen en Petronella van Wijs).

7.     Joannes Gijsen, ged. 29-12-1703 (get. Joannes Engels en Matthia Ramaekers).

 

 

 

Maasbree-Va

GERARDUS (Gerrit) GIJSEN

tr. Maasbree 13-4-1769 (get. Petrus Faessen en Gerardus Hermans) met

Elisabeth Hermans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Joannes Gijsen, ged. Maasbree 31-8-1770 (get. Gijsbertus Gijsen en Petronella Hermans).

2.     Petrus Gijsen, ged. Maasbree 17-3-1775 (get. Gijsbertus Gijsen en Petronella Bouten).

3.     Paulus Gijsen, ged. Maasbree 17-11-1777 (get. Petrus Faessen en Petronella Hermans), overl. Venlo 11-1-1800 (21 nivose an 8).[38]

4.     Joannes Gijsen, ged. Maasbree 8-3-1780 (get. Joannes Faessen en Elisabeth Beirendonck).


* HORST *

NB: De oudste gegevens zijn overgenomen uit slecht leesbare fotokopieën GAV; mogelijk heeft RALM betere.

        Dopen Gijskens Horst 1650-1682 en later nog niet genoteerd.

 

Aleidis Gijssen

tr. Horst 05-02-1627 (get. Christianus Croneberchs en Petrus Gijssen)[39] met

Mattheus van Venray (Mattheus Venradensis)

 

 

GERARDUS GIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Petronella NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Hillegonda Gijssen, ged. Horst 4-12-1629 (get. ... Hillekens? en Aleidis Coppen).

2.     Gijsbertus Gijssen, ged. Horst 1-6-1631 (get. Godefridus Coppen en Joanna Tonis).

3.     Theodora Gijssen, ged. Horst 6-3-1633 (get. Petrus Dormens en Gertrudis van de Water).

4.     Jacobus Gijssen, ged. Horst 15-10-1634 (get. .. Coppen en Gertrudis Hagens).

 

 

 

PETRUS GIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ... ZIE O.A.:[40]

tr. Horst 20-6-1626 (get. Paulus Berchkams en Florentius Pastoirs) met

Sophia Pastoors, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      mogelijk Joannes Gijskens, ged. Horst 17-12-1626 (get. Lambertus Rutgens en Elisabeth Pastoirs; naam moeder: Elisabeth NN).

1.     Gisbertus Gijssen, ged. Horst 7-4-1629 (get. onleesbaar GAV).

-      mogelijk Aleidis Gijskens, ged. Horst 5-1-1631 (get. Florentius Pastoirs en Joanna ...onleesbaar; moeder: Elisabeth NN).

2.     Joannes Gijssen, ged. Horst 7-2-1634 (get. Leonardus Floeren en Aleidis To...).

 

 

 

GIJSBERTUS GIJSEN "in gen nieu huus", geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Helena NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Horst 11-10-1663 (get. Catharina Schampers / Joes Se.. voor Petrus te Vrancken / Petronella Jacobs).

 

 

 

GODEFRIDUS GISKENS, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Wilhelmina NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Florentius Giskens, ged. Horst 8-1-1671 (get. ... Gerardus ...gens en Catharina Giskens).

 

GEFF GIJSEN

tr. ...

Maria Geertjens

Uit dit huwelijk:

1.     Jacobus Gijsen, ged. Horst 7-10-1703 (get. Godefridus Geertjens en Joannes Schrors).

 

 

 

PETRUS GIJSEN ALIAS HENDRIX

tr. ... met

Gertrudis Hoberts

Uit dit huwelijk:

1.     Anna Gijsen, ged. Horst 11-6-1705 (get. Hendrik Hoberts en Petronella Gijsen).

 

 

JOANNES GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Elizabeth Hermans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Catharina Gijsen, ged. Horst 20-8-1680 (get. Gerardus Mommen? en Maria Ramaekers voor Christina Hermans).

 

 

JOANNES GIJSSEN EX BEECK, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Horst 20-1-1681 (get. Petrus Willems en Willem Willems) met

Maria Beelen, geb. ..., overl. ...; dr. van Willem Beelen[41] en ...

 

 

 

GERARDUS GEIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Horst 24-7-1688 (get. Gerardus Reuls en Henricus op den Souven?berg) met

Helena Reuls, geb. ..., overl. na 1706[42]; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

1.     Petrus Gijsen. ged. 19-6-1689 (get. Mathias Hackx en Joanna Gijsen).

2.     Petrus Gijsen, ged. 10-4-1692 (get. Henrikus den Metselaer[43] en Catarina op den Hombergh).

3.     Anna Catharina Gijsen, ged. 17-2-1694 (get. Andreas Driessen en Geertjen Cuijpers).

4.     Maria Gijssen, ged. 18-3-1696 (get. Jacobus Gijssen en Geertjen Reuls).

5.     Gertrudis Gijsen, ged. 11-4-1698 (get. Joannes Claeskens en Maria Gijsen).

 

 

 

PETRUS GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Horst 11-1-1690 (get. Antonius ...tten en Joes ... - fotokopie onleesbaar) met

Anna Verharen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

PETRUS GIJSSENS ALIAS JANSSEN

tr. ... met

Catharina Gussens

Uit dit huwelijk:

1.     Joannes Gijssens, ged. Horst 23-4-1693 (get. Paulus Jans en Elisabeth Gussens).

 

-      Joanna Gijsen

        tr. Horst 25-1-1674 (get. Bernardus Verdellen en Joannes Gijsen) met

        Alardus Verdellen

        Uit dit huwelijk geen dopen te Horst.

 

-      Margaretha Ghijsen

        tr. Horst 3-5-1681 (get. Theodorus Ghijsen en Bernardus Camps) met

        Gerardus Reuls

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Wilhelmina Reuls, ged. Horst 19-4-1686 (get. Theodorus Ghijsen en Joanna Ghijsen).

        b)    mogelijk: Joannes Reuls, ged. Horst 19-1-1689 (get. Joannes Schruijvers en Mathias Ramakers; naam moeder: Gertrudis Gijsen).

 

-      Maria Gijssens

        tr. Horst 14-1-1698 (get. Wernerus Ohmen en Joannes Vechmaer) met

        Jacobus Moreauw

        Uit dit huwelijk geen dopen te Horst.

 

-      Catharina Gijsen

        tr. ... met Gerardus Brouwers, ged. ..., overl. ...; verm. zn. van Wilhelmus Brouwers en Leonora Gerets.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Catharina Brouwers, ged. 4-8-1702 (get. Petrus Gijsen en Leonora Geradts).

        b)    Helena Brouwers, ged. 13-9-1704 (get. Jacobus Brouwers en Jacoba Gijsen).

        c)     Joannes Brouwers, ged. 14-9-1706 (get. Gerardus Schampers en Jacoba op den Coppert).

 

-      Helena Gijsen

        tr. Horst 27-1-1711 (get. Franciscus Flansen en Leonardus Stoffels) met

        Wilhelmus Brouwers

        Uit dit huwelijk:

        a)    Catharina Brouwers, ged. Horst 7-7-1712 (get. Helena Gijsen [sic] en Joanna Brouwers).

-      Joanna Gijsen

        tr. Horst 24-1-1711 (get. Michael Crommentuijn en Joannes Seuren).

        Andreas (van) Crommentuijn, ged. Horst 1-2-1686; zn. van Hubertus van Crommentuijn en Petronella Andriessen).

        De dispensatie (26-12-1710; R.A.L.M.: Bischoppelijk archief, huwelijksdispensaties band 6) voor dit huwelijk bevat geen verdere gegevens.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Joannes van Crommentuijn, ged. 15-11-1711 (get. Johannes Janssen en Gertrudis van den Bosch).

        b)    Maria Petronella van Crommentuijn, ged. 11-12-1712 (get. Joannes Janssen en Gertrudis van den Bosch).

        c)     Petronella van Crommentuijn, ged. 17-1-1715 (get. Joannes Gijsen en Gerarda op Heij).

        d)    Hubertus van Crommentijn, doopdatum onbekend (get. Andreas van Crommentuijn en Catharina Gijsen).

        e)     Petronella van Crommentuijn, ged. 5-7-1720 (get. Joannes van Crommentuijn en Petronella Janssen).

        f)     Joanna van Crommentuijn, ged. 11-2-1723 (get. Wilhelmus Gijsen en Gertrudis op Heij).

        g)    Christina van Crommentuijn, ged. 21-5-1725 (get. Petrus Vallen en Henrina Gijsen).

        h)    Henricus van Crommentuijn, ged. 13-4-1727 (get. Henricus Michaelis Janssen en Anna op Heij).

-      Petronella Gijsen

        tr. Horst 8-7-1712 (get. Petrus Scheffers en Andreas van Krommentuyn) met

        Jacobus in 't Hulst

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Joannes int Hulst, ged. 18-11-1713 (get. Joannes Gijsen en Elisabeth van Hulst).

        b)    Wilhelmus Anthonius int Hulst, ged. 13-6-1715 (get. Joannes Janssen en Leonarda Driessen).

        c)     Petrus int Hulst, ged. 9-5-1717 (get. Petrus int Hulst en Petronella Jansen).

        d)    Maria Catharina int Hulst, ged. 1-1-1719 (get. Andreas van Crommentuijn en Beatrix int Hulst).

        e)     Andreas int Hulst, ged. 8-5-1720 (get. Henricus Janssen en Maria in Hulst).

        f)     Anna Catharina int Hulst, ged. 8-5-1720 (get. Petrus Scheffers en Maria Kerckhofs).

 

-      Catharina Gijsen

        tr. Horst 29-11-1715 (get. Jacobus Fleuren en Nicolaus van Hove) met

        Mathias Adams

        Uit dit huwelijk geen dopen te Horst.

 

-      Anna Catharina Gijsen

        tr. Horst 26-6-1726 (get. Mathias Tompson en Joes Kamper) met

        Gijsbertus Raets

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Gerardus Jacobus Raets, ged. Horst 30-10-1730 (get. Mathias Tompson en Petronella Gijsen).

        b)    Henricus Raets, ged. Horst 30-10-1730 (get. Jacobus Ver­sleyen en Joanna Bussemakers).

        c)     Jacomina Raets, ged. Horst 17-6-1732 (get. Gerardus Cres­sers en Maria Raets).   

        d)    Gertrudis Raets, ged. Horst [datum niet in klapper] (get. Joannes Smits en Petronella Gijsen).

-      Hendrina Gijsen

        tr. Horst 23-5-1731 (get. Leonardus van Daelen en Joes Verdellen) met

        Gerardus Cressers

        Uit dit huwelijk geen dopen te Horst.

 

 

-      Joanna Gijsen

        tr. Horst 2-1-1729 (get. Godefridus Tacken en Gijsbertus Reuls) met

        Jacobus Tacken

        Uit dit huwelijk:

        a)    Helena Elisabeth Tacken, ged. Horst 1-9-1730 (get. Matthias Tacken en Anna Catharina Campers).

 

 

-      Catharina Gijsen

        tr. Horst 4-3-1734 (get. Joes Onckels en Godefridus Hermans) met

        Petrus Onekels

        Uit dit huwelijk:

        a)    Petrus Onekels, ged. Horst 18-11-1734 (get. Joannes Onekels en Catrina Hermans).

 

 

-      Hendrina Gijsen

        tr. Horst 10-1-1737 (get. Jacobus Hoecken en Wilhelmus Gijsen) met

        Godefridus Sijberts

        Uit dit huwelijk geen dopen te Horst.

 

-      Joanna Gijsen

        tr. Horst 14-8-1737 (get. Henricus Linssen en Casparus Brunckmans) met

        Petrus Linssen

        Uit dit huwelijk geen dopen te Horst.

 

-      Getrudis Gijssen

        tr. Horst 30-7-1742 (get. Petrus Stammen en Jacobus Vousten) met

        Anthonius Vousten, ged. Horst 17-1-1717; zn. van Arnoldus Vousten en Catharina Verstappen.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Joannes Mattheus Vousten, ged. Horst 28-11-1744 (get. Arnoldus Vousten en Petronella Pastoors).

 

Adamus Gijsen

tr. ... met

Beatrix Verheijden

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

1.     Leonardus Gijsen, ged. 15-10-1687 (get. Mathias Verheijden en Ida Heijnen).

2.     Gerardus Gijsen, ged. Horst 14-9-1695 (get. Petrus Lindtjens en Aldegonda Verheijden).

 

20 maart 1688

MAASBREE - Proces Gerardus Driessens, actuarius, en J.H. Cox, pro­motor, tegen Adamus Gysen te Sevenum. Gysen, ver­want aan Petronella in gen Hoeck, stond in de kerk te praten. Toen hij hen zag, begon hij te mompelen en later openlijk te schreewen, dat het vonnis inzake Koppel-In gen Hoeck (sponsalium 13-8-1687 nr. 179) onrechtvaardig was en met name dat Cox als advokaat van de andere partij tevens als 'judex assessor' had gefungeerd, en meer van dergelijke grove verwijten. Bij de citatie bindt Gysen reeds in, bekent volledig en herroept zijn uitspraken ten overstaan van de recht­bank. Daarmee zijn de eisers tevreden, mits Gysen de proceskosten betaalt.[44]

 


@

JACOBUS GIESEN (GIJSEN)

tr. .. met

Catharina Hermans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Catharina Gijsen, ged. Horst 8-4-1706 (get. Hendricus Gijsen en Henrica Claes alias op Nieuwenbergh).

        verm.: Catharina Gijsen

        tr. Horst 1-7-1736 (get. Lucas Janssen en Petrus Gijsen) met

        Arnoldus van Haef, ged. ..., overl. ...; zn. van .. en ...

2.     Helena Gijsen, ged. Horst 25-9-1709 (get. Matthias Gijsen en Anna Margaretha Vechmaer).

        vgl.: Helena Gijsen

        tr. Horst 29-6-1739 (get. Petrus Gijsen en Henricus van den Beckerum) met Petrus van den Beckerum, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Gerardus van den Bekerum, ged. Horst 31-3-1740 (get. Henricus van den Bekerum en Catharina Hermans).

        b)    Petrus van den Beckerum, ged. Horst 27-10-1744 (get. Arnoldus van Haeff en Joanna van den Beckerum).

        c)     Catharina van den Bekerum, ged. Horst 7-5-1748 (get. Gerardus van den Bekerum en Catharina Gijsen).

        d)    Bartholomeus van den Beekerum, ged. Horst 24-8-1751 (get. Joannes van den Beekerum en Margaretha Hax), overl. ... Tr. .. met HELENA GHIJSEN.

               Uit dit huwelijk:

               aa)   Petronella van den Bekerom, ged. Horst 3-5-1781 (get. Franciscus Gielen en Aldegondis Cuppen).

3.     Petrus Giesen, ged. Horst 8-4-1712 (get. Godefridus Hermans en Catharina Giesen), overl. ... Tr. .. met Margaretha Haex. Volgt ...@@

 

 

@@

PETRUS GIJSEN, ged. Horst 8-4-1712, overl. ...; zn. van Jacobus Gijsen en Catharina Hermans).

tr. ... met

Margaretha Haex

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

1.     Jacomina Gijsen, ged. 1-7-1737 (get. Michael Kerck­hoffs en Catharina Hermans).

        Tr. Horst 14-7-1761 (get. Petrus Gijsen en Theodorus Willems) met Jacobus Willems, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...; verm. wedn. van Hendrina Hoeijmaekers.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Henricus Willems, ged. 16-5-1762 (get. Petrus Gijsen en Maria Zeuren).

        b)    Gerardus Willems, ged. 12-2-1764 (get. Joannes Hoeijmaekers en Margaretha Haex).

        c)     Catharina Willems, ged. 4-3-1765 (get. Joannes Hoeijmaekers en Margaretha Haex).

        d)    Theodora Willems, ged. 22-11-1767 (get. Theodorus op Heij en Elizabetha Willems).

        e)     Maria Elizabeth Willems, ged. 14-1-1771 (get. Arnoldus van Haeff en Maria Stams).

        f)     Maria Elizabetha Willems, ged. 19-3-1772 (get. Christianus Steeghs en Maria Stams).

        g)    Wilhelmus Jacobus Willems, ged. 3-3-1775 (get. Joannes Derijk en Jacomina op Heij).

        h)    Anna Margaritha Willems, ged. 11-9-1778 (get. Henricus Houben en Helena Linders).

2.     Jacobus Gijsen, ged. 4-6-1740 (get. Arnoldus van Haef en Petro­nella Haex).

 


GUSSEN - HORST

 

-      Catharina Gussen tr. voor 1690 met Petrus Janssen alias den Gus

 

        Elisabeth Giessen (Gussen)

        tr. ...

        Henricus Drabbels

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Maria Drabbels, ged. 11-7-1708 (get. Petrus Drabbels en Catharina Gussens).

        b)    Petrus Drabbels, ged. 8-1-1714 (get. Petrus Giessen en Petronella Francken).

        c)     Joannes Drabbels, ged. 18-8-1716 (get. Joannes Drabbels en Elisabeth Rutten).

        d)    Theodorus Drabbels, ged. 16-12-1719 (get. Paulus Gussen en Mechtildis Drabbels).

        e)     mogelijk Dionisius Drabbels, ged. 17-10-1726 (get. Godefridus Denissen en Gertrudis van Kleijnhove; naam moeder: Elizabeth Denissen).

        f)     mogelijk Petrus Drabbels, ged. 3-7-1731 (get. Hendrikus Nijsen en Joanna Geurts; achternaam moeder niet genoemd).

 

Paulus Gussen

tr. ... met

Elizabeth Rutten

Uit dit huwelijk:

1.     Joannes Gussen, ged. Horst 9-2-1715 (get. Jacobus Rutten en Catharina Gussen).

2.     Jacoba Gussen, ged. Horst 30-10-1720 (get. Petrus Gussen en Gertrudis Rutten).

Paulus Gussen

tr. .. met

Elizabeth Peeters

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Gussen, ged. Horst 1-4-1729 (get. Gerardus Gussen en Godefridus Haeghens).

Paulus Gussen

tr. ... met

Jacquemina Keijsers

Uit dit huwelijk:

1.     Elizabetha Gussen, ged. Horst 20-4-1738 (get. Jacobus Keijsers en Gertrudis Rutten).

2.     Petronella Gussen, ged. Horst 24-9-1740 (get. Petrus Drabbels en Joanna Keijsers).

 

-      Elisabeth Geusen (Gussen) tr. voor 1760 met Hubertus Janssen. Hiervan kinderen.

-      Elisabeth Geussen tr. voor 1770 met Joannes Keijsers.


 

JACOBUS GIJSEN

tr. ... met

Catharina Simons

Uit dit huwelijk:

1.     Henricus Gijsen, ged. Horst 1-6-1716 (get. Joannes Raets en Christina Hendrikcx).

 

 

JACOBUS GIJSEN

tr. ... met

Gerarda Simons

Uit dit huwelijk:

1.     Joanna Gijsen, ged. Horst 12-9-1716 (get. Petrus Simons en Maria Gijsen).

2.     Catharina Gijsen, ged. Horst 12-12-1718 (get. Petrus Gijsen en Maria Simons).

3.     Petronella Gijsen, ged. Horst 12-12-1718 (get. Nicolaus Reuijls en Maria Gijsen).

 

 

-      Gertrudis Gijssen

        tr. Horst 25-5-1717 (get. Bernardus Heijnen en Petrus Stams) met

        Joannes Heijnen

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Gerardus Heijnen, ged. 3-1-1729 (get. Hendrik Heijnen en Maria Gijssen).

        b)    Helena Heijnen, ged. 9-4-1731 (get. Petus Stammen en Sybilla Heijnen).

        c)     Henrik Heijnen, ged. 18-12-1738 (get. Leonardus Heijnen en Maria Janssen).

-      Maria Gijssen (Giesen)

        tr. Horst 14-8-1717 (get. Joes Smits en Petrus Gijssen) met

        Petrus Stammen (Stams)

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Gerardus Stammen, ged. 11-5-1718 (get. Martinus Stammen en Maria Gijsen).

        b)    Petrus Stammen, ged. 19-3-1722 (get. 19-3-1722 (get. Joannes Smits en Gertrudis Gijssen).

        c)     Helena Stams, ged. 11-2-1724 (get. Mathias Pastoors en Beatrix Verdellen).

        d)    Martinus Stams, ged. 22-12-1726 (get. Gerardus Stams en Antonetta Simonts).

        e)     Helena Stammen, ged. 10-5-1731 (get. Joannes Heijnen en Maria Litjens).

        f)     Maria Stammen, ged. 27-7-1734 (get. Joannes Stammen en Maria Janssens).

        g)    Catharina Stammen, ged. 24-12-1737 (get. Jacobus Gijsen en Petronella Pastoors).

 

 

-      Petronella Gijsen.

        tr. ... met Hubertus Smeermaes

        Uit dit huwelijk:

        a)    Anna Gertrudis Smeermaes, ged. Horst 19-5-1735 (get. Petrus van Haesenhorst en Theodora Smeermaes).

 

 

Thomas Gijskens, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Horst 9-6-1689 (get. Guilhelmus Mertens? en ...onleesbaar) met

Elisabeth Verdellen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

|

Joannes Gijskens (Giskens)[45]

tr. ... met

Hendrina (Henriëtta) Bistervel(t)s

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

1.     Henricus Nicolaas Gijskens, ged. 9-11-1739 (get. Theodorus Bijs­tervelts en Petro­nella Roosen).

2.     Petrus (Pierre) Giskens, ged. 28-6-1741 (get. Petrus Giskens en Marga­retha Bistervels).

        Tr. Venray 11-7-1811 (op 70-jarige leeftijd)[46] met Anna Elisabeth Arts, oud 24 jaar; dr. van Pierre Arts en Gertrude Friesen.

3.     Maria Gijskens, ged. 7-9-1743 (get. Agidius Engels en Elisa­beth Bistervels), overl. ... Tr. voor 1780 met Joannes van den Speulhof.

4.     Petronella Gijskens, ged. 8-5-1745 (get. Petrus Bistervels en Maria Rutten).

5.     Dorothea (Theodora) Giskens, ged. 1-1-1747 (get. Antonius Bister­velts en Christina Roosen), overl. ... Tr. voor 1780 met Henricus Thielen alias Thissen.

6.     Petronella Giskens, ged. 14-2-1748 (get. Petrus op Reij­senbeek en Joanna Lemmen).

7.     Gisbertus Giskens, ged. 1-8-1750 (get. Petrus Tunissen en Maria Rutten).

8.     Petronella Giskens, ged. 3-4-1752 (get. Petrus Tuenissen en Sophia Lenssen).

9.     Petronella Giskens, ged. 14-5-1753 (get. Petrus Thunissen en Sophia Lenssen).

10.   Joanna[47] Giskens, ged. 22-2-1755 (get. Petrus Roosen en Petro­nella Hebben).

 

 

-      Joanna Ghijsen.

        tr. Horst 19-4-1760 (get. Hubertus Ghijsen en Bartholomeus van 't Groenewolt) met

        Jacobus Reijalt, ged. ..., overl. ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Wilhelmus Reijalt, ged. 16-4-1763 (get. Bartholomeus Reijalt en Theodora Versleijen).

        b)    Joannes Alexander Reijalt, ged. 5-5-1765 (get. Joan­nes Hovens en Joanna van Crommentijn).

        c)     Jacobus Reijalt, ged. 12-3-1767 (get. Hubertus Gijsen en Maria Renijls?).

        d)    Wilhelmus Reijalt, ged. 1-2-1768 (get. Joannes Struy­cken en Anna Gertrudis Vonck).

        e)     Jacobus Wilhelmus Reijalt, ged. 8-5-1770 (get. Petrus int Hulst en Anna Margaretha Reijalt).

        f)     Joannes Bernardus Reijalt, ged. 8-5-1770 (get. Joan­nes Hovens en Maria Crommentuijn).

 

GIJSBERTUS GIJSEN ALIAS JANSEN, ged. ..., begr. Maasbree 15-11-1782 als wedn.

tr. Maasbree 25-4-1734 (get. Joannes Peeters en Theodora Jansen) met

Joanna Hermans

Uit dit huwelijk:

1.     Joannes Jansen, ged. Horst 25-10-1737 (get. Joannes Giesen en Helena Jansen).

2.     Sophia Jansen, ged. Horst 7-11-1738 (get. Gerardus Hermans en Gertrudis Peters).

        verm. Sophia Gijsen

        tr. Maasbree 29-7-1759 (get. Christianus Faesen en Gerardus Gijsen) met

        Petrus Faesen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoop te Maasbree:

        a)    Joannes Faessen, ged. 1-5-1760 (get. Gisbertus Gijsen en Catharina Peters).

3.     Gerardus Giesen, ged. Maasbree 15-6-1745 (get. Gerardus Hermans en Sophia Giesen). Volgt Maasbree-Va

 

HUBERTUS GIJSEN (niet gedoopt te Horst)

tr. ... met

Theodora Versleijen

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

1.     Wilhelmus Giesen, ged. 3-2-1758 (get. eerwaarde Joes int Hulst, vic­aris, en Alde­gondis van Riel).

2.     Jacomina (Jacquemina) Gijsen (Giesen), ged. 27-9-1759 (get. Gerardus Morren en Joanna Gijsen).

3.     Beatrix Gijsen (Giesen), ged. 1-11-1760 (get. Gerardus Huyberts en Maria Elisabeth van Riel).

4.     Anna Maria Gijsen (Giesen), ged. 1-11-1760 (get. Jacobus Reijalt en Joanna Versleijen).

5.     Anna Maria Gijsen (Giesen), ged. 30-7-1762 (get. Petrus Versleijen en Joanna van den Crom­mentuyn).

 

 

* HORST *

Henricus Giesen, leeft ca. 1825

 

15 november 1821

Definitieve toewijzing van onroerend goed aan Agnes Giesen, Pierre Giesen, weduwn. van Catharina Peters [geh. Maasbree 11-5-1797], en Petronella Giesen, allen te Horst, en Henri Giesen en Gertruda Giesen, beiden wonend te Maasbree, en aan Corneil Impelmans te Maasbree. Goederen betr. a) een huis met schuur, stal, moestuin en ± 1 ha akker- en weiland voor ¦ 359,57 en b) 1 perceel akkerland te Maasbree voor ¦ 70,40.[48]

17 oktober 1823

Hendrik Giesen te Horst verkoopt een huis met schuur, stal, moestuin, boomgaard, akker- en weiland ± 1 ha te Horst voor ¦ 426,‑ aan Hendrik van ter Velden te Horst.[49]

 

 

-      Ida Giesen (Gijsen), overl. Horst-Sevenum 28-9-1830.[50]

        tr. Horst 8-6-1819 (CHK) met

        Pieter Kerstjens

        Uit dit huwelijk:

        a)    Jan Kerstjens, leeft 1830.

        b)    Johanna Kerstjens, leeft 1830.

        c)     Kornelia Kerstjens, leeft 1830.

        d)    Jacob Kerstjens, leeft 1830.

        e)     Hendrika Kerstjens, leeft 1830.

 

 

* HORST < MAASBREE *

PIETER GIESEN (GIJSEN), geb. ..., dagloner wonend te Horst, overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Maasbree 12-9-1816 (CHK) met

Mathiola (Mathilde) Bouten, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

-      Gerard Giesen, geb. Maasbree 6-1-1821. Dienstknecht wonend te Horst (Militie 9469).

        mogelijk zelfde als:

        Gerard Giesen

        tr. Tegelen 16-4-1855 (CHK) met

        Anna Cristina Gerards

 

 

Uit onbekend huwelijk:

-      Gertrudis Giesen, geb. Horst 15-6-1829. In 1851 gevestigd te Helden.[51] Dienstmeid bij Jan Francis Joosten en Gertrudis Hermkens te Helden, op 23-4-1874? verhuisd naar Meijel[52].

 

PIETER GIESEN, overl. Horst 24-11-1851.

tr. ... met

NN

Uit dit huwelijk:

1.     Anna Catharina Giesen (Gijsen), overl. Horst 10-11-1893[53]; dr. van Pieter Giesen (overl. 1851) en ....

        tr. Horst 2-5-1840 (CHK) met

        Christiaan Roosen (Roosten), geb. ..., overl. ... (voor 1893); zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Maria Roosen. Tr. voor 1893 met Peter Johannes Peeters.

        b)    Anna Gertrui Roosen. Tr. voor 1893 met Willem van Rens.

        c)     Elisabeth Roosen. Tr. voor 1893 met Peter Jan Verdellen.

2.     Gerard Giesen, dienstknecht te Baarlo (1851).

 

 

* HORST *

WOLTER (GAUTHIER) GIESEN, geb. ..., wonend AAN DEN AFHANG (Middelijk) te Horst, overl. Horst 25-9-1878.[54]

tr. 1)       Horst 7-5-1835 (CHK) met

        Anna Geertrui Goossens (Gossens), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. 2)       ... met

        Elisabeth Nieuwenhuys, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ... (zie MvS)

Uit het eerste huwelijk:

1.     Elisabeth Giesen, geb. .., overl. Horst 6-4-1839.[55]

1.     Johanna (Anna) Maria Giesen, geb. voor 1839 (dan nog minderjarig), overl. Horst 22-12-1889.[56]

        tr. waarsch. Horst 14-6-1867 (CHK; in ieder geval voor 1878) met Pieter Jan Lucassen, wever te Horst.

        Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

 

 

-      Agnes Giesen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Horst 8-7-1761 (get. Henricus Gijsen en Joannes Jenniskens) met

        Andreas Vallen, ged. Horst 19-4-1721, overl. ...; zn. van Petrus Vallen en Anna op Heij.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

        a)    Petronella Vallen. ged. 20-5-1762 (get. Henricus Gijsen en Anna op Heij).

        b)    Anna Gertrudis Vallen, ged. 10-9-1763 (get. Matthias Vallen en Joanna Gijsen).

        c)     Anna Catharina Vallen, ged. 3-6-1765 (get. Gerardus Gijsen en Maria Vallen).

        d)    Joanna Vallen, ged. 9-2-1767 (get. Paulus Gijsen en Jacquemina Verheijen).

        7 februari 1791

        Overdracht van 156 daalder 5 stuiver uit een som van 400 daalder ten laste van de gemeente Horst, door Andreas Vallen en Agnes Giesen ten behoeve van Derck Geurtjens te Horst.[57]

 

 

-      Aldegonda Gijsen

        tr. Horst 1-5-1899 (CHK) met

        Peter Mathijs Hubert Boijen > REUVER

 

* HORST *

Jeanne Giesen, overl. Horst 15-9-1813 (COK)

Jean Giesen, overl. Horst 21-3-1814 (COK)

Cornelis Giesen, overl. Horst 27-7-1814 (COK)

Hendrina Giesen, overl. Horst 3-4-1815 (COK)

NN Giesen, overl. Horst 6-7-1816 (COK)

Mathijs Giesen, overl. Horst 14-9-1816 (COK)

Willem Giessen, overl. Horst 28-7-1820 (COK)

Helena Giesen, overl. Horst 21-1-1823 (COK)

Peter Giesen, overl. Horst 3-9-1827 (COK)

Maria Gertruda Giesen, overl. Horst 6-2-1836 (COK)


EERSTE GEGEVENS SAMENGESTELD a.d.h.v. AANTEKENINGEN JAN BOUTEN, GELEEN

 

Jacobus Gijsen, leeft 1564

 

1564

Jacobus Gijsen klacht over Lem Baltus dat hij zijn thijns niet betaald heeft. Lem Baltus antwoordt dat Jacob Gijsen een paar gerven van zijn land heeft gehaald en daar zijn thijns maar van moet betalen.[58]

 

 

LUDOVICUS GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Maasbree 7-11-1677 (get. Servatius Gijsen en Joannes Linsen) met

Barbara Snellen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Hieraan mogelijk verwant:

-      Maria Geysen (Giesen, Gysen)[59]

        tr. Blerick 20-2-1715 (get. Petrus Verberck [vgl. MAASBREE] en Joanna Bernaerts) met

        Bernardus Bernaets (Benaerts), begr. Blerick 27-12-1759; verm. zoon van Petrus Bernaerts op Mockers (begr. 3-5-1711) en NN.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Petrus Bernaerts, ged. 20-10-1715 (get. Servatius Gijsen en Aldegondis Jans­sen).

        b)    Catharina Bernaerts, ged. 26-1-1720 (get. Joannes Bernaerts en Eleonora Giesen).

        c)     Joannes Bernarts, ged. 29-9-1723 (get. Joannes Bruijns en Irmgardis Michiels voor Anna Catharina van Bael).

        d)    Margareta Beernaerts, ged. 25-12-1725 (get. Petrus Verberck en Margareta Jacops).

        e)     Servatius Benners, ged. 15-2-1728 (get. Thijs Verrijnen en Ludovica Gijsen vulgo Leufke).

        f)     Wilhelmus Benaerts, ged. 28-12-1730 (get. Petrus Peters en Petronella Peters).

        g)    Johannes Bernarts, ged. 10-12-1733 (get. Johannes Bruns en Petronella van den Bergh voor Joanna Gijsen).

        h)    Aldegondis Benaerts, ged. 29-8-1736 (get. Paulus Barthels? en Sophia van Hof).

 

-      Joanna Gisen (Gijsen, Gissen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 7-5-1721 (get. Petrus Verberckt en Gerardus Tillemans) met

        Leonardus Houben (Hobben), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Maasbree:

        a)    Servatius Huben, ged. 5-10-1721 (get. Petrus Huben en Barbara Snellen).

        b)    Joannes Houben, ged. 17-7-1724 (get. NN en Cunegonda Jansen).

        c)     Jacobus Hobben, ged. 28-9-1726 (get. Peter Hobben en Petronella Verberckt).

        d)    Antoinette Houben, ged. 5-6-1734 (get. Bernardus Bernaerts en Antoinette van den Boogaert).

        e)     Caecilia Houben, ged. 31-3-1737 (get. Joannes Houben en Ludovica Gijsen).

        f)     Petrus Houben, ged. 31-3-1737 (get. Gerardus Thijssen en Maria Willems).

 

-      Ludovica (Lowisia, Leufke) Gysen (Gijsen, Gijssen), geb. ..., begr. Maasbree 20-9-1764 als wed. van Nicolaas Claessen.

        tr. Blerick 2-9-1728 (get. Nicolaus Claessens en Bernardus op Kockers) met

        Nicolaus Claessens

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Nicolaus Claessen, ged. 20-3-1729 (get. Wilhelmus Raemaekers voor Bernardus Bernaerts en Anna Lenaerts).

        b)    Servatius Claessens, ged. 28-2-1731 (get. Petrus Claessens en Maria Gijssen voor Leonora Gijssen).

        c)     Leonardus Claessen, ged. 5-5-1733 (get. Mathias Hermans voor Nicolas Claes­sen en Joanna Gijsen).

        d)    Petronilla Claessens, ged. 26-2-1735 (get. Mathias Hermans voor Martinus Claessen en Helena Smeets).

        e)     Helena Claessen, ged. 1-3-1737 (get. Jacobus Verberckt voor Henricus Caniels en Anna Janssen).

        f)     Catharina Claessen, ged. 17-2-1739 (get. Johannes Hendrix en Petronella Peters).

        g)    Petrus Claessens, ged. 17-3-1742 (get. Arnoldus Janssen en Christina Vervoort voor Margareta van Scaffelt).

 

-      Petronella Gijsen, ged. ..., overl. ...

        tr. Blerick 30-4-1738 (get. Gerardus Ingenrijt en Ida Clemens) met

        Anthonius Ingenrijt, ged. ..., begr. Blerick 25-1-1760; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Ursula Ingenrijt, ged. 22-6-1741 (get. Gerardus Ingenrijt en Christina Vervoort voor Margaretha van Scaffelt), overl. ... Zij tr. ... met Joannes Gerardus Huskens uit Kaldenkirchen.[60] Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Lambertus Huskens, ged. 17-3-1770 (get. Franciscus Titulaer en Anna Barbara Huskens).

               bb)  Anna Margaritha Huskens, ged. 1-11-1773 (get. Gerardus Wanten en Maria Elisabeth Huskens).

               cc)   Leonardus Huskens, ged. 10-9-1774 (get. Antonius Ingenriet en Aldegon­dis Gijsen).

               dd)  Helena Huskens, ged. 23-12-1777 (get. Leonardus Wijhers en Aldegondis Sijbilla Cuijpers).

               ee)   Henricus Huskens, ged. 29-4-1780 (get. Leonardus Coopmans en Sybilla Titulaer).

               ff)    Maria Elisabeth Huskens, ged. 8-5-1782 (get. Leonarda Gererts en Eleonora Linssen; naam moeder: Maria Ingenriet).

        b)    Maria Helena Ingenriet, ged. 29-3-1744 (get. Henricus Ingenriet en Helena Ingenriet), overl. .... Tr ... met Gerardus Wanten. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Antonius Wanten, ged. 19-11-1773 (get. Joannes Huskens en Catharina Linssen).

               bb)  Henricus Petrus Wanten, ged. 19-10-1774 (get. Henricus Heijnemans en Aldegondis Sijbilla Cuijpers).

               cc)   Catharina Wanten, ged. 25-10-1777 (get. Joannes Adolf en Maria Heijnemans).

               dd)  Anna Catharina Wanten, ged. 10-4-1780 (get. Joannes van Knippenberg en Ursula Ingenriet).

        c)     Maria Sijbilla Ingenriet, ged. ..., overl. ... Tr. ... met Leonardus Wijhers. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Henricus Wijhers, ged. 28-11-1777 (get. Mathias Wijhers en Margaritha Clemens).

               bb)  Jacobus Wijhers, ged. 23-10-1778 (get. Antonius Ingenriet en Margare­tha Schoenmakers).

               cc)   Godefridus Wijhers, ged. 15-3-1780 (get. Henricus Titulaer en Maria Gertrudis Wijhers).

               dd)  Leonardus Josephus Wijhers, ged. 20-8-1783 (get. Urbanus Titulaer en Maria Sijbilla Wijhers).

               ee)   Gregorius Joannes Wijhers, ged. 15-11-1786 (get. Gregorius Menten en Sijbilla Titulaer).

               ff)    Margaretha Rosa Wijhers, ged. 26-11-1788 (get. Franciscus Titulaer en Gertrudis Wijhers voor Rosa Wijhers).

        Antonius Ingenriet hertr. mogelijk ... met Margaretha Dirix. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        i)     Anna Catharina Ingenriet, ged. 18-6-1770 (get. Franciscus Titulaer en Maria Sijbilla Ingenriet).

        ii)    Joanna Ingenriet, ged. 28-4-1773 (get. Franciscus Titulaer en Maria Titulaer).

        iii)   Joanna Catharina Ingenriet, ged. 17-5-1777 (get. Jacobus Lamers en Petronilla Dirix).

 

 

 

JOHANNES GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Elisabeth Reijnders, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Reinerus Gijsen, ged. Maasbree 27-9-1685 (get. Mathias Geurts en Gertrudis NN).

 

Gerardus Gijsen, ged. Maasbree 19-9-1691 (get. Aegidius Janssens en Agnes Lenaerts); zn. van Gijsbertus PETERS en Sybilla NN.

 

 

 

SERVATIUS GISEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Maasbree 6-2-1692 (get. Petrus v.d. Schoot en Petrus Smeets) met

Catharina Snellen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Gijsen, ged. Maasbree 6-1-1693 (get. Servatius Oetjens en Johanna Snellen).

2.     Johannes Leonardus Gijsen, ged. Maasbree 6-4-1695 (get. Christianus Gijsen en Barbara Jacobs).

3.     Cornelia (CONTROLEREN) Gisen, ged. Maasbree 29-12-1701 (get. Theodorus Gisen en NN).

 

z.d. - "Aerdt van der Schoot [geh. met Leonarda Snellen] neempt aan van Gerrit Jacob Snellen met zijn zwager Vaes Gijsen 1 gulden 1 stuiver."[61]

 

-      Maria Gisen (Gijsen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 22-5-1697 (get. Henricus Peeters en Gisbertus Peeters) met

        Joannes Peeters (Peters), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Maasbree:

        a)    mogelijk Gisbertus Peters, ged. 9-1-1705 (get. Gisbertus Peters en NN; zn. van Jacobus Peters en Maria Gisen).

        a)    mogelijk Sibilla Peters, ged. 17-8-1707 (get. NN en NN; achternaam moeder niet genoemd).

        b)    Petronella Peters, ged. 9-11-1711 (get. Joannes Gijsen en Catharina Peters).

        c)     Gertrudis Peters, ged. 23-9-1714 (get. NN en Cunegunda van der Schoot).

        d)    Petrus Peters, ged. 8-2-1717 (get. Leonardus Haenen en NN).

        e)     Wilhelmus Peter, ged. 24-3-1723 (get. NN en Catharina Peters).

 

Petrus Gisen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Maasbree 19-1-1702 (get. Joannes Simons en Gerardus Simons) met

Gertruda Peters, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

JOANNES GISEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Gertrudis NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Gisen, ged. Maasbree 17-8-1702 (get. NN en Sibilla Gisen).

 

-      Sybilla Gisen, begr. Maasbree 16-1-1704. (zij is o.a. doopgetuige bij Wilhelma Hendricks, ged. Horst 12-1-1697; dr. van Henricus Hendricks Bongaerts en Maria NN).

 

 

 

PETRUS GISEN (GIESEN), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. 1)       Maasbree 5-11-1704 (get. Jacobus Reuls en Joanna Peters) met

        Maria Willems, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. 2)       Maasbree 6-7-1719 (get. Joanna Peeters en Antonius Jansen) met

        Elisabeth Janssen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. 2)       Maasbree 25-11-1744 (get. Servatius Vaesen en Catharina Houben) met

        Catharina Geraerts, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit het derde huwelijk:

1.     Gijsbertus Gijsen, ged. Maasbree 27-9-1746 (get. Joannes Geraets en Maria Jansen).

 

3 juni 1746

Verschijnen Peter Giesen en Catharina Gerits, zijn huidige echtgenote. Peter bekent met toestemming van zijn echt­genote dat hij en zijn vorige vrouw wijlen Elisabeth Janssen eertijds een jaargetijde hebben gesticht voor Peter (na diens over­lijden), zijn toenmalige vrouw Elisabeth Janssen en zijn (eerste) vrouw Maria Wulemsen. Dit jaar­getijde zal ingaan op 17 maart 1747. Als onderpand stelt Peter 1) een rentebrief groot 40 gulden Roermonds t.l.v. Dierick Beurskens, nu de erfge­namen van (hem of?) diens dochter Catharina; 2) 21 pattacons 2 schelling die Peter toe­komen uit een rentebrief t.l.v. Jan Giesen en wijlen diens vrouw Gertruij, wonend aan de Lange Heij, nu diens erfgenamen.[62]

 

 

JOANNES GISEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Maria NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Gisbertus Gisen, ged. Maasbree 2-1-1707 (get. Martinus Schuts en NN).

 

 

-      Wilhelmina (Wilhelma) Gisen (Ghijsen, Gijsen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 29-7-1711 (get. Tilmanus Haenen en Petrus Gisen) met

        Gerardus Haenen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Maasbree:

        a)    Catharina Haenen, ged. 15-2-1712 (get. Petrus Gijsen en Aldegonda Tilmans).

        b)    Sibilla Haenen, ged. 24-5-1716 (get. Tilmanus Faessen en Maria Gijsen).

        c)     Wilhelmus Haenen, ged. 5-7-1718 (get. Lambertus Dirixs en Elisabeth Jansen).

 

Gisbertus Gijsen, ged. Maasbree 4-11-1712 als buitenecht. zn. van Josepha Gijsen en NN Mellers (get. Petrus Gijsen en Petronella Gijsen).

 

 

 

THEODORUS GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Joanna Vaessen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Servatius Gijsen, ged. Maasbree 6-11-1713 (get. T... Hendrix en B... Jacobs).

2.     Christinanus Gisen, ged. Maasbree 20-1-1716 (get. NN en Sibilla Vaessen); zn. van Theodorus Gisen en Joanna Bitsen.

3.     Aldegondis Gisen, ged. Maasbree 31-1-1718 (get. Everardus Hermans en NN); dr. van Theodorus Gisen en Joanna Janssen.

4.     Maria Gisen, ged. Maasbree 17-11-1720 (get. Christanus Vaessen en Joanna Gisen); dr. van Theodorus Gisen en Joanna Gissen.

 

 

 

GODEFRIDUS GISEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Petronella v.d. Bergh, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Eleonora Gisen, ged. Maasbree 19-8-1718 (get. Gerardus Geurts en NN).

 

Petrus Gisen, ged. Maasbree 21-6-1732 (get. Joannes Gisen en Elisabeth Peeters); zn. van Maria Gisen en NN.

 

 

Ludovicus Gijsen, leeft 1754-1763, begr. Maasbree 31-12-1763.

-      Aldegondis Gijsen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 1-3-1753 (get. Leonardus Lennaerts en Theodorus Clemens) met

        Paulus Tillemans, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ..

        Uit dit huwelijk:

        a)    Agnes Tillemans, ged. HORST 19-1-1754 (get. Ludovicus Gijsen en Joanna Tilmans).

        b)    Theodorus Tillemans, ged. HORST 10-12-1756 (get. Guilielmus Tillemans en Christina Gijsen).

        Aldegondis Gijsen, begr. Maasbree 24-12-1777.

        tr. Maasbree 20-1-1763 (get. Antonius Lensen en Ludovicus Gijsen) met

        Gerardus Lensen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk geen dopen.

-      Christina Giesen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 21-4-1746 (get. Gerardus Boom en Theodorus Clemens) met

        Petrus Fransen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk geen dopen.

        Christina Gijsen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 11-6-1758 (get. Ludovicus Gijsen en Stephanus Peeters) met

        Gerardus Peeters, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

PETRUS GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Maasbree 11-5-1797 (get. Paulus Gijsen en Wilhelmus Peters) met

Catharina Peters, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Gertrudis Gijsen, ged. Maasbree 23-8-1797 (get. Antonius Peters en Elisabeth Hermans).

ZIE HORST 15-11-1821

 

**********************************

 

Petrus Giesen, wonend te Rinkensvort.

 

9 maart 1821

Pierre Giesen te Maasbree verkoopt een huis met stal, moestuin en een perceel akker- en weiland te Maasbree voor ¦ 236,25 aan Jean Vaessen te Maasbree.[63]

12 juni 1821

Definitive toewijzing van huis, schuur, stal, moestuin en 5 ha akkerland te Maasbree (Rinkensvort) voor ¦ 502,74 door Pierre Giesen te HORST aan Balthasar Hermans te Maasbree.[64]

6 november 1821

Pierre Giesen te HORST verkoopt ca. 1 ha akkerland te Maasbree voor ¦ 200,‑ (met recht van wederinkoop) aan Jean Vaessen te Maasbree.[65]

23 januari 1823

Openbare verpachting van akkerland te Blerick door de kerkfabriek te Blerick aan o.a. Pieter Giesen te BLE­RICK.[66]

17 november 1823

Pieter Giesen te BLERICK verkoopt de helft van een hofstede bestaande uit huis, stal, schuur, moestuin, boomgaard, akkerland en weiland plus houtgewas, samen groot ca. 13 ha te Maasbree (Lange Heij) gelegen [atlas: 39/202.377], voor ¦ 850,‑ aan Gerard Vaessen te Maasbree.[67]

 

 

-      Helena Giesen (Gijsen), overl. Maasbree-Blerick 6-10-1823

        tr. Maasbree 15/16-7-1818 (CHK) met

        Lambert Jozef Dupont, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Louis Alexius Dupont, leeft 1861.

        6 september 1823

        Definitieve toewijzing van huis met stal, moestuin en akkerland te Blerick voor ¦ 350,‑ door Helena Giesen te Blerick en Jacob Giesen te Venlo aan Pieter Hermkens te Blerick.[68]

        27 februari 1861

        Akte van bekendheid door Jan Nicolaes Houba en Pieter Antonius Grubben beiden te Blerick dat Louis Alexius Dupont aldaar de enige zoon is van Lambert Jozef Dupont aldaar en wijlen Helena Giesen.[69]

 

 

 

WILLEM GIESEN (GIJSEN), overl. Blerick 4-11-1877[70]; wonend te Maasbree

tr. Maasbree 16-11-1847 (CHK) met

Joanna Petronella van Bracht, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Mathias Giesen, geb. ..., overl. Blerick 2-3-1849, 3 maanden oud.[71]

2.     Jan Mathijs Giesen, geb. Maasbree 25-9-1852. Landbouwer wonend te Maasbree (Militie 9595); woont later te Blerick (1877).

 

 

 

PAULUS GIESEN, wonend te Maasbree

tr. Maasbree 1-5-1852 (CHK) met

Maria Elisabeth Schreurs, geb. Helden 7-1-1823, overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Michiel Hubert Giesen, geb. Blerick 1-11-1855. Landbouwer te Maasbree (Militie 9607).

        Verm. zelfde als M.H. Giesen, wonend In de Wielder 2 te Venlo (1917)[72].

2.     Maria Margaretha Giesen, geb. Blerick 14-12-1863. Tr. ... met Lambert van Hout, geb. Nederweert 10-5-1858, werkman, op 11-1-1906 verhuisd naar Nederweert.[73]

        Uit dit huwelijk:

        a)    Elisabeth van Hout, geb. ... 23-7-1906.

 

-      Maria Anna Catharina Giesen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Nederweert 23-6-1900 (CHK) met

        Jan Mathijs van Hout, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

 

JAN MATHIJS GIESEN, wonend te Maasbree, overl. Blerick 6-4-1895; verm. zn. van Willem Giesen en Joanna Petronel­la van Bracht.

tr. Maasbree 24-5-1873 (CHK) met

Wilhelmina van Gerven, geb. ..., overl. voor 1899; dr. van Johannes van Gerven en ...

 

Uit dit huwelijk:

-      Maria Giesen

-      Petronella Hubertina Giesen, geb. Blerick ca. 1878, dienstmeid wonend te Arcen; dr. van wijlen Jan Mathijs Giesen en van wijlen Wilhelmina van Gerven, tr. Venlo 17-7-1899[74] (oud 21 jaar) met Heinrich Adam Frickartz, oud 24 jaar, geb. te Wut­tenrekers (Pruissen), schoenmaker te Venlo; zn. van wijlen Robert Fri­ckartz en van Margaretha Lohr, wo­nend te Venlo (1899).

-      Joannes Wilhelmus Giesen, geb. Maasbree 2-3-1882. Timmerman te Tegelen (Militie 9715). Tr. ... met Francisca van de Kerkhof. Volgt ...

-      Franciscus Hubertus Giesen, geb. Maasbree 17-10-1884. Arbeider (Militie 9723).

 

MvS van Mathijs Giesen, overl. Blerick 6-4-1895. Verklaring door Michiel Giesen, landbouwer te Blerick, als voogd over Maria, Petronella, Johannes en Frans Giesen, kinderen van de overledene, domicilie kiezend ten kantore van notaris Vogels te Reuver. Nalatenschap omvat huis met stal en tuin gelegen onder Maasbree A 611 en 608 t.w.v. ¦ 500,‑ en de helft van de inboedel t.w.v. 70,50. Verder 1/10 deel van bouwland, weiland en heide onder Arcen en Velden gelegen t.w.v. ¦ 100,‑, totaal ¦ 650,50. (MvS)

 

Petronella Giesen, geb. Maasbree 27-3-1844. Op 22-5-1867 vanuit Sevenum verhuisd naar Helden; van hieruit op 1-1-1869 weer vertrokken naar Maasbree[75].

 

 

-      Maria Hubertina Giezen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 17-6-1892 (CHK) met

        Henricus Hubertus Aerdts, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

 

JOHANNES WILHELMUS GIESEN, geb. Blerick 2-3-1882, timmerman, overl. ...; zn. van Jan Mathijs Giesen en Wilhelmina van Gerven.

tr. ... met

Francisca van de Kerkhof, geb. Vierlingsbeek 8-2-1881; dr. van ... en ...

Het gezin woonde Maasbree, Broekstraat 3; op 9-2-1917 verhuisd naar Duisburg.

Uit dit huwelijk:[76]

1.     Petronella Mathilde Francisca Giesen, geb. Duisburg 7-6-1906.

2.     Wilhelmina Maria Giesen, geb. Duisburg 14-2-1909.

3.     Machtilde Giesen, geb. Duisburg 10-12-1914.

 

 

Henricus Gijsen, begr. Maasbree 2-3-1663

Petrus Gijsen, begr. Maasbree 12-6-1673

Joanna Gijsen, begr. Maasbree 30-1-1681

Gijsbertus Gijsen, begr. Maasbree 2-11-1683

Theodorus Gisen, begr. Maasbree 25-4-1688

Gerardus Gisen, begr. Maasbree 28-2-1689

Anna Gisen, echtg. van Joannes Leonarts, begr. Maasbree 23-4-1699

NN Gijsen; zn. van Gerardus, begr. Maasbree 20-3-1772

NN Gijsen; zn. van Christianus, begr. Maasbree 5-11-1778

Joannes Gijsen; zn. van Gerardus, begr. Maasbree 30-3-1780.

Elisabeth Giesen, overl. Maasbree 8-4-1839 (COK)

Johanna Giesen, overl. Maasbree 7-8-1845 (COK)

Maria Giezen, overl. Maasbree 23-1-1850 (COK)

Dionisius Giezen, overl. Maasbree 23-12-1850 (COK)

Maria Margaretha Giesen, overl. Maasbree 28-1-1863 (COK)

Johanna Catharina Giesen, overl. Maasbree 4-6-1875 (COK)

Willemina Giesen, overl. Maasbree 10-4-1880 (COK)

Gerardus Joannes Giesen, overl. Maasbree 16-3-1881 (COK)

Paulus Giesen. overl. Maasbree 3-4-1884 (COK)

Maria Margaretha Giesen, overl. Maasbree 30-10-1890 (COK)

Anna Maria Giesen, overl. Maasbree 19-1-1893 (COK)

Mathieu Giesen, overl. Maasbree 1-12-1893 (COK)

Sibilla Giesen, overl. Maasbree 1-7-1895 (COK)

 

ZIE OOK: EIGEN TAK

 

-      Joannes Janssen, ged. Venray 28-11-1722; zn. van Joannes Janssen en Anna Giesen (get. Petrus Janssen en Maria Janssen).

 

GETUIGEN-VERMELDINGEN:

 

Gertrudis Gijsen (Gijssen)

getuige bij:

-      Segerus Peters, ged. Horst 28-7-1619; zn. van Theodorus Peters en Helena NN.

-      Anna Meerlers, ged. Horst 7-7-1624; dr. van Martinus Meer­lers en Godefrida NN.

-      Heilwigis Vousten, ged. Horst 27-3-1625; dr. van Rutgerus Vousten en Angnes NN.

-      Antonia Sueren, ged. Horst 2-10-1630; dr. van Franciscus Sueren en Godefrida NN.

-      Jacoba Geertiens, Horst 6-10-1630; dr. van Joannes Geertiens en Catharina NN.

-      Matthias Thijskens, ged. Horst 6-12-1631; zn. van Jacobus Thijskens en Joanna NN.

 

Petrus Gijssen

-      bij doop Stephanus van Calderbroeck, Horst 29-12-1631; zn. van Joannes en Anna NN.

 

Joannes Gijssen

-      bij doop Mechtildis Denen, Horst 30-10-1633; dr. van Joannes en Sophia NN.

-      bij doop Joannes Geritjens, ged. Horst 11-2-1635; zn. van Joannes en Jacoba NN.

 

 

Godefrida NN

tr. ... met

Joannes to Haaff

Uit dit huwelijk gedoopt te Horst:

a)     Joannes to Haaff, ged. 8-3-1615 (get. Wilhelmus Schepers van Grenenvorst en Helena Gijsen uit Venray).

b)    Gerardus van gen Haaf, ged. 1-10-1616 (get. Goswinus van Venray en Otto an gen Muelen).

c)     Joanna Haaf, ged. 8-4-1618 (get. mr. Wilhelm en Maria int Lemken).

d)    Maria 't Haaff, ged. 8-9-1619 (get. Leonardus de Grenen­forst en Sophia Gossens).

e)     Segerus van Haaff, ged. 11-12-1620 (get. Jacobus Welters en Petronella van Winckel).

f)     Segerus van Haaff, ged. 12-4-1627 (get. Helena Denkens en Henricus van Tegelen).


Guilielmus Gisbert uit Lomm

getuige bij:

-      Petrus Schomeker, ged. Horst 24-11-1613; zn. van Laurentius Schomeker en Joanna NN.

 

Alardus Verdellen

X

Ida NN

a)     Florentius Verdellen, ged. Horst 10-8-1622 (get. ... en Gijs­berta Gijsen uit Sevenum).

b)    Gertrudis Verdellen, ged. Horst 28-7-1624 (get. ... en Gertrudis Gijsen uit Sevenum).

 

Joannes Gijsen

getuige bij:

-      Bernardus de Rijkel, ged. Horst 12-10-1626; zn. van Petrus de Rijkel en Helena NN.

-      Theodora Smollers, ged. Horst 18-10-1627; dr. van Wilhelmus Smollers en Gertrudis NN.

 

Aleidis NN

tr. ...

Joachim Verheyden

a)     Bartholomeus Verheijden, ged. Horst 28-3-1628 (get. ... en Joanna Gijsen uit Bree).

b)    Bartholomeus Verheijden, ged. Horst 8-10-1632 (get. ... en Joanna Gijsen uit Bree).

 

Henricus (Hendrick) Gijsen VGL> R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3733A (gedingen), fol. 157 (1631). OPVRAGEN!!

getuige bij:

-      Mathias van Rembet (Remput), ged. Horst 18-4-1631; zn, van Joannes op/van Remput en Helwigis NN.

 

Jacobus Gijsen uit Venray VGL: PROCESSEN MAASBREE.[77]

getuige bij:

-      Joannes Teeuwen, ged. Horst 29-6-1631; zn. van Matheus Teeuwen en Aleidis NN.

 

Gerarda Gijsen

getuige bij:

-      Sibilla Verdellen, ged. Horst 19-9-1631; dr. van Gijsbertus Verdellen en Joanna NN.

 

Ummel Gijsen uit Sevenum

getuige bij:

-      Petrus van Schaick, ged. Horst 1-5-1634; zn. van Joannes van Schaik en Sibila NN.

 

Hermanus Gijsen en Guilielma Gijsen

doopgetuige bij:

-      Maria Janssen van der Schoot, ged. Horst 20-10-1669; dr. van Joannes van der Schoot en Johanna NN.

 

 

Henrica Gijssen

doopgetuige bij:

-      Bernardus Janssen, ged. Horst 24-12-1671; zn. van Johannes Bernarts en Anna NN.

 

Loefken Gijsen

getuige bij:

-      Theodorus Struijcken, ged. Horst 12-10-1690; zn. van Petrus Struijcken en Gertrudis Claessen.

 

Theodorus Gijsen

doopgetuige bij:

-      Anna Janssen, ged. Horst 20-4-1698; dr. van Joannes Bootz en Elisabeth NN.


Petronella Gijsen alias Janssen

doopgetuige bij:

-      Leonardus den Touwen, ged. Horst 24-5-1705; zn. van Petrus den Touwen en Mathia Lenaerts.

Petronella Gisen

doopgetuige bij:

-      Hendrina, ged. Horst 24-3-1728; dr. van Joannes Hendrix en Leonora Janssen.

 

Gisbertus Gisen en Margaretha Gisen

doopgetuige bij:

-      Christianus Jansen, ged. Horst 1-2-1713; zn. van Leonardus Jansen en Anita Peters.

 

Joanna Gijsen

tr. ...

Joannes Mommen

a)     Joannes Mommen, ged. Horst 13-2-1720 (get. Mathias Mommen en Catharina Gijsen).

 

 

Eleonora (Leonora) Gisen (Gijsen)

tr. ...

Andreas Jacobs

a)     Catharina Jacobs, ged. Maasbree 7-11-1727 (get. Gerardus Hendrix en Joanna Teunissen).

b)    Elisabeth Jacobs, ged. Maasbree 24-2-1730 (get. Jacobus Driessen en Petronella Bergers).

 

 

Joanna Gijsen:

tr. ... met Andreas Vissers

a)     Henricus Vissers, ged. Horst 1-11-1742 (get. Petrus Sijmons en Joanna Vissers).

b)    Gertrudis Vissers, ged. Horst 28-5-1745 (get. Joannes Sijmons en Maria Vissers; naam moeder: Joanna Sijmons).

 

Michael Gijsen

doopgetuige bij:

-      Anna Elisabeth Verdellen, ged. Horst 4-7-1753; dr. van Joannes Verdellen en Joanna van Elsen.[1]               R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727 (gedingen), fol. 32. OPVRAGEN!!

[2]               R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[3]               R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727 (gedingen), fol. 122. OPVRAGEN!!

[4]               R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[5]               R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727 (1564-1618), fol. 316.

[6]               R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727 (1564-1618), fol. 319, 331, 332. Kindergoed in het Oyenseveld.

[7]               Gemeentearchief Maasbree, doos 1;  G.A.V.: Kerkenboek B Maasbree.

                R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727 (gedingen), fol. 144 en 147 (1591). OPVRAGEN!!

[8]               R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727 fol. 166, 186, 188, 209, 215, 256, 298, 339; evac.nr. 3733A (gedingen), fol. 75, 80, 81, 91, 126. OPVRAGEN!!

 

[9]               R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[10]             R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727.

[11]             G.A.V.: Kerkenboek B, Maasbree. KLOPT DIT WEL?? zie aant. hieronder d.d. 10-3-1613 *gecontroleerd*

[12]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[13]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

[14]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

                G.A.V.: Kerkarchief Maasbree, inv.nr. 245 (boek B), fol. 73.

[15]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

                                G.A.V.: Kerkarchief Maasbree, inv.nr. 245 (boek B), fol. 73.

[16]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928. Bouten plaatst deze Johanna een generatie lager, als dr. van Theodorus x Loef.

[17]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

[18]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[19]             G.A.V.: Kerkarchief Maasbree, inv.nr. 245 (boek B), fol. 73.

[20]             G.A.V.: Kerkenboek B Maasbree.

[21]             Zij is o.a. samen met WILHELMUS GIJSEN op 18-6-1680 te Horst doopgetuige voor Anna Henrici, dr. van Henricus en Catharina Gijsen.

[22]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

[23]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

[24]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

[25]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

[26]             HSAD, Bestand Geldern, Ad. Kolleg. Land van Kessel, nr. 2II V; met dank aan Nel Mulders, Maasbree.

[27]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[28]             R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3733A (gedingen), fol. 427, 436, 439, 440. OPVRAGEN!!

[29]             R.A.NBr.: Archief Leenhof Cuyck, inv.nr. 7, fol. 147; idem, fol. 149 voor gelijkluidend afschrift.

[30]             R.A.L.M.: Scheres, inv.nr. 267.

[31]             G.A.V.: Kerkarchief Maasbree, inv.nr. 245 (boek B), fol. 73.

[32]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 133, aanwinsten 1928.

                                G.A.V.: Kerkarchief Maasbree, inv.nr. 245 (boek B), fol. 73.

[33]             R.A.L.M.: Armenregister Maasbree, inv.nr. 343, aanwinsten 1921.

[34]             R.A.L.M.: Schepenbank Baarlo, inv.nr. 433, aanwinsten 1928.

[35]             Volgens huwelijksregister.

[36]             Volgens huwelijksregister.

[37]             Betreft allemaal overlijdens van personen met voornoemde voor- en achter­naam.

[38]             BS Venlo an 8/46. Aangifte door o.a. Pierre Giesen, zonder beroep, oud 25 jaar.

[39]             DTB fol. 3.

[40]             R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3733A (gedingen), fol. 131, 132. OPVRAGEN!!

[41]             Volgens huwelijksregister.

[42]             'Helena Reijls sine Gijsen' doopgetuige bij doop van Catharina den Metselaer alias Reuls, Horst 14-5-1706.

[43]             Vgl. kerkboeken Horst: Metselaer alias REULS.

[44]             R.A.L.M.: Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 394-395. Einddatum 28-4-1688.

[45]             Gegevens via Coby Klinkhamer, januari 1994.

[46]             BS Venray nr. 13.

[47] doopgetuige bij Sebastiaan, zoon van Gerard Verstappen en Petronella Gijsen.

[48]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1821/570. Voor voorlopige toewijzing zie idem 8-11-1821/566.

[49]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1823/905.

[50]             MvS: zij liet geen goederen na.

[51]             Volgens Bevolking Helden II-311. Kapel, huisnr. 316.

[52]             Volgens Bevolking Helden V-306.

[53]             MvS: zij liet goederen na t.w.v. slechts ¦ 12,‑; erfgenamen waren haar drie dochters Maria, Anna Gertrui en Elisabeth en hun respektievelijke echtgeno­ten, allen te Horst, ieder voor 1/3 deel.

[54]             MvS: hij liet na de helft van een huis met tuin en stal met toebehoren 'in den Afhang' gelegen, land in de Melaten en aan de Knorren, t.w.v. ¦ 300,-.

[55]             MvS: zij liet geen goederen na.

[56]             MvS: ouderloos en kinderloos overleden. Bij testament voor notaris Roersch te Horst (later te Venlo) d.d. 9-4-1881 benoemde zij haar man tot universeel erfgenaam van de helft in een huis met toebehoren in den Afhang onder Horst gelegen t.w.v. ¦ 400,‑/2 =  ¦ 200,‑.

[57]             Gemeente Archief Horst, inv.nr. 282.

[58]             R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3727.

[59]             Zij is o.a. doopgetuige bij Petrus Benaerts, ged. 19-1-1747, zn. van Petrus Benaerts en Maria Alaerts.

[60]             Volgens doopakte van zoon Lamertus d.d. 17-3-1770.

[61]             Gemeentearchief Maasbree, schatcedulen.

[62]             G.A.V.: Kerkarchief Maasbree inv.nr. 245 (kerkboek B), fol. 135.

[63]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1821/329, zie idem 10-6-1820/283 voor minuut. Voor Vaessen vgl THORN.

[64]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1821/500; vervolg van idem /491.

[65]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1821/564.

[66]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1823/798.

[67]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1823/920.

[68]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1823/892; voor voorlopige toewijzing zie idem 28-8-1823/891.

[69]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1862/32.

[70]             (MvS) Hij liet na de helft in sectie A 3807 groot 16 are 25 centiare te Maasbree gelegen.

[71]             Volgens MvS liet hij geen goederen na.

[72]             G.A.V.:Adressenboek Blerick, Maasbree en Baarlo, 1917.

[73]             Gegevens bevolking Blerick.

[74]             BS 1899/44. De bruid wordt bijgestaan door haar grootvader van moeders zijde, Johannes van Gerven, landbouwer te Arcen.

[75]             Volgens Bevolking Helden VIII-35.

[76]             Drie kinderen volgens Bevolking Maasbree.

[77]             Jacob Gijsen, proces 1633 ...met eenen pryem door de tong...

                R.A.L.M.: Schepenbank Maasbree, evac.nr. 3733A (gedingen), fol. 212, 214, 215, 219, 220, 224, 226, 229, 231, 235, 243, 251, 259, 283, 284, 342, 349. OPVRAGEN!! MET DANK AAN NEL MULDERS.