GIESEN.013

 

* ROGGEL - HAELEN - NEER - NUNHEM  - SWALMEN *

 

I       Petrus Giesen

        X Roggel 1718

        Agnes Houben

       

        ├───────────────────────────────┐

II      Gerardus Giesen        Wilhelmus Giesen

        X 1749                 X

        Mechtildis Cuijpers    Joanna Hillekens

                             

                              ├────────────────────────────┬────────────────────┐

III     Petrus Giesen          Mathijs Giesen         Petrus Giesen       Jacobus Giesen

        X 1783                 X Maasniel 1796        X 1787              X 1811

        Gertruda Verkennis     Maria Smeets           Elisabeth Houben    Petronella Simons

                                                                          

                                                                         

IV                                                                        Willem Giesen

                                                                          X Haelen 1848

                                                                          Joanna Christina Jegers

                                                                         

                                                                          

V                                                                         Jacobus Giesen

                                                                          X Haelen 1873

                                                                          Maria Cornelia Knoops

                                                                          XX Nunhem 1890

                                                                          Maria Timmermans

                                                                          

                                                     ┌────────────────────┤

VI                                      Peter Joannes Hubertus Giesen     Wilhelmus Hubertus Giesen

                                        X                                 X 1902

                                        Antoinetta Vallen                 Philomena Angelica Josephina Biermans

                                        XX

                                        Joanna Maria ten Berge

 


ROGGEL-I

PETRUS GIESEN (GIJSEN), geb. ..., verm. begr./overl. Roggel 18-10-1747.

tr. Roggel 2-10-1718 (get. Jan Peter Marchant en Frans Huijben) met

Agnes Houben (Huben), ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Henricus Giesen, ged. Roggel 23-3-1719 (get. Mathias Giesen en Anna Houben). Jong overl.

2.     Gerardus Giesen, ged. Roggel 26-9-1720 (get. Petrus Nijs en Godefrida Nijs). Tr. met Mechtildis Cuijpers. Volgt ROGGEL-IIa.

3.     Mathia Giesen (Gijsen), ged. Roggel 8-10-1722 (get. Willem Houben en Mechtildis Cuypers), overl. ... Tr. Roggel 22-4-1748 (get. Petrus Schepers en Mathias Mooren) met Johannes Stoffers, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

4.     Lucia Giesen, ged. Roggel 22-1-1725 (get. Petrus Houben en Catharina Vestiens), overl./begr. ald. 19-2-1743.

5.     Henricus Giesen, ged. Roggel 11-2-1727 (get. Petrus Jacobs /Jacobus Houben en Elisabeth Giesen), woont in 1796 in bij zijn zus Maria en zwager Leonard Verhaegh[1].

6.     Wilhelmus Gijsen, ged. Roggel 26-3-1730 (get. Willem Gijsen en Lucia Huben / Johanna Houben). Jong overl.

7.     Wilhelmus Gijsen, ged. Roggel 17-4-1731 (get. Leonardus van Nilen (?) en Catharina van Selsen). Tr. met Johanna Hillekens. Volgt ROGGEL-IIb.

8.     Maria Gijsen, ged. Roggel 26-2-1734 (get. Bartholomeus Houben en Mechtildis Cuijpers voor Antonia Berben), overl. ald. 3-7-1817.

        Tr. Roggel 11-5-1760 (get. Henricus Gijsen en Tijsken [Mathia] Gijsen) met Leonardus Verhaegh, ged. Neer 10-7-1726, landbouwer, lid van de schutterij St.-Sebastianus 1760, overl. Roggel 20-4-1819; zn. van Theodorus Verhaegh en Joanna Quicken.[2]

        Uit dit huwelijk 10 kin­de­ren:

        a)    Theodorus Verhaegh, ged. Roggel 14-3-1761 (get. Peter Verhaegh en Agnes Houben), overl. ald. 23-4-1837. Tr. met Maria van der Velden.

        b)    Petronella Verhaegh, ged. Roggel 29-8-1762 (get. Gerardys Gijsen en Anna Verhaegh), overl. ald. 17-1-1835.

        c)     Joannes Verhaegh, ged. Roggel 26-5-1765 (get. Henricus Gijsen en Margaretha Verhaegh), overl. ald. 1-7-1844. Tr. met Ida van Heur.

        d)    Wilhelmus Verhaegh, ged. Roggel 1-5-1767 (get. Josef Hooffer en Maria Gijsen), landbouwer te Heythuy­sen, overl. ald. 3-6-1831. Tr. met Maria Voermans.

        e)     Joannes Verhaegh, ged. Roggel 8-8-1769 (get. Wilhelmus Gijsen en Joanna Houtmortels), overl. ald. 8-10-1842. Tr. met Maria Catharina Linssen.

        f)     Gerardus Verhaegh, ged. Roggel 29-9-1771 (get. Godefridus Urlinx en Mechtildis Cuijpers), overl. ald. 9-6-1773.

        g)    Gerardus Verhaegh, ged. Roggel 12-3-1774 (get. Joannes Stoffers en Petronilla Urlincx), overl. ald. 25-3-1774, overl. ald. 26-11-1837. Tr. met Catharina Ramaekers; dr. van Mathis Ramaekers en Agatha Gijsen.

        h)    Agnes Verhaegh, ged. Roggel 23-8-1775 (get. Johannes Vaessen i.p.v. Gerardus Roncken en Johanna Hillekens), overl. ald. 23-9-1781.

        i)     Gerardus Verhaegh, ged. Roggel 28-11-1777 (get. Joannes Gielen en Godefrida Gijsen).

        j)     Lucia Verhaegh, ged. Roggel 1-4-1780 (get. Rutgerus Hobus en Gertrudis van den Ackers), landbouwster, overl. Roggel-Ophoven 15-8-1835.

        17 augustus 1815

        Marie Giesen en Leonard Verhaegh te Roggel schenken bij leven roe­rende goederen ter waarde van frs. 539 aan Jean Verhaegh te Roggel tegen levens­onderhoud.[3]

9.     Godefrida Gijsen, ged. Roggel 26-4-1737 (get. Wilhelmus Hansen en Catharina Nijs; naam moeder: Agnes Struyks).

        Tr. Roggel 8-2-1763 (get. Wilhelmus Hansen en Henricus Gijsen) met Petrus Hansen; geb. ... (in 1796 oud 58 jaar), overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk leven twee kinderen in 1796.

        a)    Guillaume Hanssen.

        b)    ...

        22 april 1808

        Ten overstaan van Antoine Milliard, no­ta­ris te Roermond, maakt Gertrude Giesen, we­du­we van Pierre Hanssen, akker­man wonend te Rog­ge­le, haar tes­tament. Aan haar zoon Guillaume Hans­sen, akker­man te Roggele, die haar sinds vijf jaar verzorgt en zal blijven verzorgen, legaleert zij haar roerende goederen en veestapel met toebe­ho­ren plus akkergereedschap­pen, die hij zal erven na haar dood. Aan haar overige kin­deren laat zij alle ove­rige goederen na, te verdelen in gelijke delen.[4]

 

 

ROGGEL-IIa.

GERARDUS GIESEN (GIJSEN), ged. Roggel 26-9-1720, overl. ...; zn. van Petrus Gijsen en Agnes Houben.

tr. Roggel 22-10-1749 (get. Wilhelmus Meusen en Philippus Jansens) met

Mechtildis Cuijpers, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Roggel 31-1-1750 (get. Petrus Cuijpers voor Antonius Cuijpers en Agnes Houben), overl. ...

2.     Barbara Gijsen, ged. Roggel 28-12-1751 (get. Henricus Gijsen en Catharina Baetsen), overl. ....

3.     Antonia Gijsen, ged. Roggel 4-4-1757 (get. Cornelius Cuijpers en Mathia Gijsen), overl. ...

4.     Petrus Gijsen, ged. Roggel 9-9-1760 (get. Willem Gijsen en Agatha Geuien), overl. ... Tr. Roggel 27-7-1783 met Gertruda Verkennis. Volgt Roggel-IIIa.

5.     Catharina Gijsen, ged. Roggel 9-1-1765 (get. Johannes Vaesen voor Corst Genen en Maria Gijsen).

 

 

 

ROGGEL-IIb.

WILHELMUS GIESEN (GIJSEN), ged. Roggel 17-4-1731, eigenaar GIESENGOED te Roggel OP DE MORTEL gelegen, overl. voor 1808; zn. van Petrus Gijsen en Agnes Houben.

tr. ... met

Johanna Hillekens, ged. ca. 1730 (in 1754 naar Roggel verhuisd volgens Frans Archief), overl. na 1811; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Roggel 15-2-1757 (get. Andreas Hillekens en Agnes Houben).

2.     Hendrina Gijsen, ged. Roggel 13-7-1763 (get. Johannes Vaesen voor Mathias Hillekens en Mathilda Gijsen).

3.     Gertrudis Gijsen, ged. Roggel 9-5-1766 (get. Henricus Gijsen en Petronella Maesen).

4.     Henricus Gijsen, ged. Roggel 5-6-1767 (get. Johannes Vaesen voor Petrus Hilkens en Maria Gijsen).

        19 september 1803

        ROGGEL - Schenking van akkerland te Roggel gelegen na overljden, door H. Giesen te Roggel aan M. Giesen aldaar.[5]

        6 oktober 1803

        ROGGEL - Testament door H. Giesen te Roggel.[6]

5.     Mathias Gijsen, ged. Roggel 20-6-1770 (get. Johannes Vaessen voor Johannes Stoffers en Anna de Halle voor Godefrida Gijsen). Volgt ... > ROERMOND

6.     Agnes Gijsen, ged. Roggel 14-6-1773 (get. Johannes Vaessen / Jacobus Rutten en Mechtildis Cuijpers).

7.     Jacobus Gijsen, ged. Roggel 7-2-1777 (get. Leonardus Verhaegh en Clara Hillekens), overl. ald. 1-10-1828. Tr. Roggel 9-1-1811 met Petronella Simons. Volgt IIId.

 

        26 november 1805

        G(uillaume) Gijsen en J(ohana) Hillekens te Roggel ruilen een wei met P. Stercken tegen akkerland te Roggel.[7]

        17 oktober 1809

        De erfgenamen van Guillelmus Giesen te Roermond dra­gen de boerderij genaamd Giesengoed te Roggel op de Mor­tel gelegen over aan Arnold Henri Michiels te Roermond.[8]

 

 

 

ROGGEL-IIIa (zn. van Roggel-IIa)

PETRUS (PIERRE) GIESEN (GIJSEN, GYSEN), ged. Roggel 9-9-1760, overl. ...; zn. van Gerardus Gijsen en Mechtildis Cuijpers.

tr. Roggel 27-7-1783 (get. Sibertus Peeters en Catharina Gijsen) met

Gertruda Verkennis, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Petronella Gijsen, ged. ..., overl./begr. Roggel 21-6-1789 als dr. van Petrus Gijsen en Gertruda Verkennis.

2.     Antonius (Antoine) Gijsen, geb. Roggel 14-7-1786[9], ged. 17-7-1786 (get. Philippus Peters / Petrus Verkennis / Mechtildis Cuijpers), landbouwer te Roggel[10], overl. ...

3.     Henricus (Henry) Gijsen, geb. en ged. Roggel 9-8-1788 (get. Henricus Clompen en Cornelia Beenen voor Agatha Gijsen), landbouwer te Roggel[11], overl. ...

4.     Philippus Gijsen, ged. Roggel 12-6-1794 (get. Sibertus Peters en Antonia Gijsen), overl. ....

 

 

 

ROGGEL-IIIb        (zn. van Roggel-IIb)

MATTHAEUS GIESEN, dagloner (1804), geb. Roggel ca. 1772, overl. ...; verm. ged. Roggel 20-6-1770 als zn. van Wilhelmus Gijsen en Johanna Hillekens. Is in 1799 27 jaar oud en woont te Hattem onder Roermond.

tr. Maasniel 6-4-1796 (get.: Henricus Giesen uit Roggel en Gertrudis Smedts uit Maasniel) met

Maria Smee(d)ts uit Maasniel.

Uit dit huwelijk:

1.     Pierre Gisen, geb. Roermond 12-2-1799 (get.: Guillaume Gisen, oud 36 jaar, wonend te Roggel, en Margarita Smeets, dienster oud 30 jaar), overl. ...

2.     Henri Giesen, geb. Maasniel 24-12-1801 (get. kerk Mathijs Bremmers voor Henricus Wulms en Johanna Vosbeeck voor Mechtildis Sillen; volgens militie geb. 27-12-1801), knecht te Maasniel (Militie 9442), overl. ...

3.     Jacques (Jacobus) Giesen, geb. Maasniel 12-11-1804[12] (get. kerk: Joannes Baptista Ruban en Hendrina Giesen), overl. ald. 9 maart 1816[13].

 

 

 

ROGGEL-IIIc (zn. van Roggel-IIb)

PETRUS (PIETER) GIESEN (GIJSEN), geb. ..., overl. Roggel 17-8-1842 (MvS); verm. zn. van Wilhelmus Gijsen en Johanna Hillekens

tr. Roggel 29-6-1787 (get. Maria Gijsen / Mathias Gijsen / Henricus Gijsen) met

tr. Roggel 14-11-1789 (get. eerw. heer Scherpenbergh en Maria Agnes Leonardts) met

Elisabeth Houben, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Mathias Gijsen (Giesen), ged. Roggel 11-9-1788 (get. Wilhelmus Gijsen / Joanna Lëen / Petronella Houben), landbouwer op de Mortel (1842), overl. ... (voor 1873) = mogelijk Mathijs Giesen, overl. Roggel 19-8-1853 (COK)

        27 februari 1834

        Vernieuwing titel van renten en kapitalen door Mathijs Gijsen te Roggel ten behoeve van de kerkfabriek te Heijthuijsen.[14]

2.     Petrus Gijsen, ged. Roggel 17-3-1791 (get. Hermanus van Roij en Joanna Hillekens), overl./begr. ald. 17-3-1792.

3.     Petronella Gijsen, ged. Roggel 29-7-1793 (get. Joannes Stoffers en Henrina Gijsen), meerderjarige ongehuwde huishoudster te Roggel, (1842), overl. ... Tr. ... met Theodorus (Dirk) Vestjens.

4.     Joanna (Johanna) Gijsen (Giesen, Giezen), ged. Roggel 9-4-1797 (get. Henricus Gijsen en Elisabeth Hobus), meer­der­jarige ongehuwde huishoudster te Roggel (1842), overl. Roggel 25-3-1873 Tr. Roggel 29-4-1848 met Gerlachus Vestjens, geb. ..., overl. ... vóór 1870; zn. van ... en ...

        25 juli 1870

        Testament door Johanna Giezen te Roggel, weduwe van Gerlacus Vestjens.[15]

        Xaverius Jacobs, landbouwer te Roggel, als executeur testamentair van Johanna Giezen krachtens testament opgemaakt voor notaris Rutten te Heijthuizen 11 februari 1873, verklaart dat Johanna, op 25 maart 1873 te Roggel over­leden, daarbij de wettige kinderen en afstammelingen van Bartholomeus Gie­zen en Catharina Hamans tot haar enige en universele erfgenamen heeft benoemd, met de verplichting om, gedurende zeven achtereenvolgende jaren, ieder jaar een mis met orgel te laten zingen in de kerk van Roggel, tot lafenis van haar ziel, bij voorkeur op de dag van haar overlijden. Gedurende het eerste half jaar na haar overlijden moet eveneens iedere week in ge­noem­de kerk een mis met orgel worden gezongen, tot lafenis van haar ziel en die van haar overleden familie.  Bin­nen één jaar na haar over­lijden moeten 300 zielmissen worden gehouden tot lafenis van haar ziel en die van wij­len haar broer Mathijs Giezen. ¦ 100,‑ moeten worden besteed aan een nieuw en fraai kleed voor Onze Lieve Vrouw in de kerk van Roggel en voor sieraad aan het altaar. Voor haar begrafenis moeten ¦ 70,‑ worden besteed. Chris­tina Janssen, zonder beroep bij haar inwonend, krijgt al haar roerende goederen, te weten huis­meubels, beddegoed en alles wat zich in haar huis bevindt. Haar zwager Dirk Vestiens te Haelen ont­vangt binnen een half jaar na haar overlijden een bedrag van ¦ 100,‑. Johanna herriep in haar testament van 11-2-1873 alle eerdere testamenten en benoemde Xaverius Jacobs tot executeur, waarvoor hij een be­loning van ¦ 20,‑ zou ontvangen. Zij liet ¦ 1.100,‑ in contanten na en goederen ter waarde van ¦ 18,‑. Was zij zonder testament overleden, dan hadden de kinderen van haar broer Bartholomeus en haar zus, ge­huwd met Dirk Vestiens, ieder de helft geërfd. (MvS)

5.     Bartholomeus Giesen, landbouwer te Roggel (1842). Volgt IV...

 

Bij testament verleden bij notaris Gielen d.d. 17 september 1842 bepaalde Pieter dat zijn drie kinderen Mathijs, Petronella en Johanna ¼ deel van zijn nalatenschap zouden erven voorafgaand en buiten deling. Hij liet het vruchtgebruik na van huis, schuur, stallingen, moeshof, bouwland en andere landerijen op de Mortel, samen ca. 4 bunder groot. (MvS)

 

 

 

ROGGEL-IIId        (zn. van Roggel-IIb)

JACOBUS (JACQUES) GIESEN, geb. Roggel 7-2-1777[16], overl. ald. 1-10-1828 op het Ophoven (MvS); zn. van Guillaume Giesen en Jeanne Hil­le­kens.

tr. Roggel 9-1-1811 (CHK) met

Petronella Simons, geb. ..., dagloonster te Roggel, overl. nà 1828 (deed aangifte nalatenschap Jacobus); dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Willem Giesen, geb. Roggel 2-4-1811, dienstknecht te Roggel (Militie 9462), overl. Haelen 21-1-1883. Tr. Haelen 15-5-1848 met Joanna Christina Jegers. Volgt Roggel-IVa.

2.     Maria Josepha Giesen, in 1828 nog minderjarig.

3.     Jan Giesen, in 1828 nog minderjarig.

4.     Anna Giesen, in 1828 nog minderjarig.

5.     Pieter Giesen, in 1828 nog minderjarig.

 

4 november 1808

Ten overstaan van Henri An­toine Milliard, notaris te Roermond, verkopen Jean­ne Hillekens, weduwe van Guillaume Gie­sen, land­bouw­ster, en haar zoon Jac­ques Gie­sen, beiden wo­nend te Roggele, (wegens obligatie gepasseerd voor mr. Crispin, notaris te Roermond d.d. 12 september 1807 t.b.v. Jean Goossens, maire te Roggele),

1.     de helft van het goed genaamd Giesengoed onder Rog­gele gelegen, bestaande uit o.a. huis, schuur en verdere toebehoren, groot 6 ha 15 are op de Mortel ge­legen, toebehorend aan genoemde weduwe;

2.     het 1/6 deel van de andere helft van dit goed, toebe­horend aan Jacques Giesen [die dit gedeelte ge­naamd "Bij Giesen" op 12-9-1807 had verpand];

bij openbare verkoop aan meestbiedende voor 1.000 frs. resp. 100 frs. aan Henri Mi­chiels, rentenier te Roer­mond.[17]

16 mei 1809

Jacques Gijsen te Roggel verkoopt land met fruitbomen voor een bedrag van frs. 150,- aan Francois Bernard van der Renne te Roermond.[18]

14 juni 1819

Jacques Giesen te Roggel verkoopt huis en landerijen te Roggel aan Pierre Simons te Roggel.[19]

Volgens zijn Memorie van Successie liet Jacobus geen onroerende goederen na. (MvS)

 

 

IV... (zn. van IIIc)

BARTHOLOMEUS GIESEN (GIJSEN), geb. ..., overl. Roggel 9-4-1849; zn. van Petrus Giesen en Elisabeth Houben.

tr. Roggel 15-5-1822 (CHK) met

Maria Catharina Hamans (Hamons), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Jan Giesen, geb. Roggel 21-8-1822, meerderjarige dagloner (1849), overl. ... Tr. 1) Swalmen 13-4-1855 met Margaretha Thijssen; 2) Swalmen 3-4-1869 met Lucia Giesen. Volgt V...

2.     Elisabeth Giesen, leeft 1849.

3.     Anna Giesen, leeft 1849.

4.     Agnes Giesen, leeft 1849.

5.     Cornelia Giesen, leeft 1849.

6.     Leonardus Giesen, geb. Roggel 20-8-1839, later wonend te Süchteln (D) en Beesel, overl. Beesel 12-6-1910[20] [BID­PRENT­JE]. Tr. voor 1881 met Joanna van der Velden. Volgt B-IV.

7.     Gertruda Giesen, leeft 1849.

 

30 oktober 1826

Bartholomeus Giesen te Roggel verkoopt huis, moestuin en stal te Roggel voor een bedrag van ¦ 1.100,- aan Peter Hamers te Haelen.[21]

3 april 1827

Bartholomeus Giesen, Johanna Giesen, Mathijs Giesen, Petronella Giesen en Piet Giesen, allen te Roggel, verkopen een perceel land aan de Schietroede te Roggel gelegen voor ¦ 47,25 aan Jan Christiaan van Eyll te Horn.[22]

22 maart 1846

Verkoop van land te Roggel met recht van wederinkoop door Bartholomeus Gyzen te Roggel aan Pieter Ha­mans te Horn.[23]

Volgens zijn Memorie van Successie, waarvan aangifte door zijn zoon Jan en echtgenote Catharina Hamans namens haar overige kinderen, liet hij een huis en tuin met toebehoren na, gelegen in het Koolen?veld, samen groot 12 roede 40 el. (MvS)

 

 

 

ROGGEL-IVa        (zn. van Roggel-IIId)

WILLEM GIESEN (GIEZEN), geb. Roggel 2-4-1811, overl. Haelen 21-1-1883; zn. van Jacobus Giesen en Petronella Simons.

tr. Haelen 15-5-1848 (CHK) met

Joanna Christina Jegers, geb. ..., overl. Haelen 6-1-1893 (MvS); wed. van Peter Roemen (MvS); dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Jacobus Giesen, geb. Haelen 9-6-1849, overl. 16-7-1912 (COK). Broodbakker wonend te Haelen (Militie 9582). Volgt Roggel-Va.

2.     Anna Catharina Giezen, geb. Haelen 3-3-1851[24], overl. ....

        tr. Swalmen 16-10-1882 (CHK) met Willem Clumpkens, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

3.     Petronella Giesen, geb. ..., z.b. te Haelen (1888), overl. ...

4      Willem Giesen, geb. Haelen 25-10-1865, vleeshouwer te Haelen (Militie 9646), overl. ald. 11-2-1888.

        13 april 1885

        Nummerverwisseling bij de Nationale Militie door Willem Stuyver als gemachtigde van Christina Jegers, weduwe van Willem Giesen te Haelen, moeder van de minderjarige Wilhelmus Giesen uit de gemeente Haelen, getrokken hebbend nr. 2, en Hendrik Janssen te Roermond als gemachtigde van Gerardus Huiskes, vader van de mede verschenen Albertus Huiskes, beiden wonend te Roermond, welke laatste bij de loting getrokken heeft nr. 69.[25]

 

2 januari 1858

Openbare verkoop van huis, tuin, bouw‑ en hooiland te Haelen door 1) Engelbert Hubert Cunnen te Nunhem, in eigen naam als gehuwd onder de aktue­le gemeenschap van goederen met Gertrude Kockel­kooren en in hoedanigheid van voogd over de minderjarige kin­de­ren van wijlen Stephanus Jegers en Margaretha Hox. a) Anna Maria b) Jozef c) Anna Catharina d) Gertrudis e) Wil­hel­mina en f) Hubertina Jegers. 2) Johanna Christina Jegers en haar man Willem Gie­zen te Haelen 3) Martinus Kockelkooren te Nunhem, in bijzin van Jan Hox te Maasniel als toeziend voogd over ge­noemde minderjarige kinderen, verbleven aan 1) Jozef Pijls 2) Marcus van Ooteren en 3) Willem Giezen, allen te Hae­len, voor ¦ 930,‑.[26]

19 maart 1860

NUNHEM / BUGGENUM - Verkoop van landerijen te Nunhem en Buggenum door 1) Margaretha Veugelers, weduwe van Wolter van Herten te Nunhem; 2) Gertrude van Herten en haar man Jacob Beurskens te Grathem; 3) Margare­tha van Her­ten en haar man Andries Bon­gaerts te Beesel; 4) Johanna van Herten en haar man Leonard Emonts te Roggel; Aldegonda van Herten en haar man Jan Giezen te Nunhem; 6) Jan van Herten te Tegelen; 7) Sophia van Herten te Nunhem; en 8) Wil­lem van Herten te Swalmen, aan 1) de weduwe Willem Verheggen te Buggenum; 2) Willem Wiers te Nunhem; 3) Jacob Smeets te Nunhem; 4) Siebert Verheggen te Buggenum; 5) Jan Lodewijk Baudrihaije te Roermond; 6) Willem Giezen te Haelen; 7) Theodoor Vestjens te Haelen; en 8) Jan Joosten te Buggenum, voor ¦ 2.526,‑.[27]

31 maart 1860

Verkoop van een onverdeeld 1/5 deel in huis, tuin, bouwland, hakhout en dennenbos te Haelen gelegen door Lambert Mertens te Leveroy onder Nederweert aan Willem Giezen te Haelen voor ¦ 350,‑.[28]

31 mei 1862

Royering door Willem Gijzen te Halen.[29]

18 januari 1864

Verkoop van twee percelen bouwland te Haelen gelegen door Willem Selderi wonend te Roermond aan Willem Geij­sen wonend te Haelen voor ¦ 163.[30]

30 september 1868

HAELEN - Toestemming door Willem Giezen te Hae­len, tot dienstneming.[31]

 

Willem liet na 1/8 deel in een huis aan het Geilbroek sectie A 596 plus landerijen en kapitalen totaal t.w.v. ¦ 5.620/8 =  ¦ 727,‑. Hierop in mindering ¦ 55,- wegens dokterskosten i.v.m. zijn ziekte gedurende 1887-'88.

Erfgenamen waren verder zijn halfbroers Martinus Roemen, slager te Haelen, en Peter Roemen, landbouwer te Haelen. (MvS)

 

 

 

Roggel-V...                                                                                         (zn. van IV...)      ASSELT

JAN GIJSEN (GIESEN, GIEZEN), geb. Roggel 21-8-1822, overl. Swalmen 20-9-1893 (MvS); zn. van Bartholomeus Giesen en Maria Catharina Hamans.

tr. 1)       Swalmen 13-4-1855 met

        Margaretha Thijssen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

tr. 2)       Swalmen 3-4-1869 (CHK) met

        Lucia Giesen (Giezen), geb. Grathem ..., overl. Swalmen-Asselt 21-7-1882 na een ziekte; dr. van Peter Mathijs Giesen en Joanna Loven.

        Haar nalatenschap werd geërfd door haar stiefzoon Wilhelmus als universeel erfgenaam. Lucia liet bij testament verleden voor notaris Corbeij te St.-Odiliënberg d.d. 28 december 1878 het vruchtgebruik van al haar goederen na aan haar man Johannes Giezen. Zij benoemde haar stiefzoon Wilhelmus Giezen als haar universeel erfgenaam; hij zou het gebruik ervan eerst genieten na het overlijden van zijn vader Johannes, die volgens bijlage op 21-8-1822 te Roggel werd geboren. Zou Lucia zonder testament zijn overleden, dan waren haar erfgenamen geweest: 1) Catharina Giezen, dagloonster te Leveroij; 2) Petronella Giezen, dienstmeid te Leeuwen; 3) Elisabeth Giezen, dienstmeid te Suchtelen; 4) Hubertina Giezen, zonder beroep te Tungerloo, alle vier volle zussen van Lucia. Zij liet na het ¼ deel van roerende goederen bestaande uit "minbeduidende huismeubelen en akkergereedschappen" geschat op ¦ 90,‑ en onroerende goederen te Swalmen, waaronder huis, stal en erf (E 1762), tuin (E 1778) en bouwland (E 1567), samen geschat op ¦ 630,‑. Zij was bij overlijden nog behandelingskosten verschuldigd aan dokter Hennus te Roermond over de jaren 1881 en 1882. (MvS)

Uit het eerste huwelijk:

1.     Peter Hubertus Giesen (Giezen), geb. ..., overl. Swalmen 16-1-1861 (volgens MvS minderj.; hij liet geen goederen na).

2.     Wilhelmus Hubertus Giezen, geb. ..., in 1861 nog minderjarig. Tr. Swalmen 19-8-1882 met Maria Elisabeth Quicken. Volgt VI...

 

20 januari 1859

Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Asselt op verzoek van Peter, Jan Willem en Leonard Thijssen, Pieter Alers en Jan Giesen, allen wonend aldaar, opbrengst ¦ 249,30.[32]

18 september 1873

Volmacht door Jan Giesen aan Willem Thissen, beiden wonend te Asselt onder Swalmen, om voor hem te regelen de schade welke hij door brand heeft geleden.[33]

Jan Giezen, weduwnaar van Margaretha Thijssen, liet de helft in roerende goederen ter waarde van ¦ 120,‑ en huis, stal en erf (E 1762) en landerijen aldaar, geschat op ¦ 700,‑, na aan zijn zoon Wilhelmus, landbouwer te Asselt en enig kind. Zijn tweede vrouw Lucia wordt in de Memorie van Successie niet genoemd. (MvS)

 

 

 

Roggel-V...     (zn. van IV...)

LEONARDUS GIESEN, geb. Roggel 20-8-1839, later wonend te Süchteln (D) en Beesel, overl. Beesel 12-6-1910[34]; zn. van Bar­tho­lomeus Giesen en Catharina Hamans. [BIDPRENT­JE]

tr. ... voor 1881 met

Joanna van der Velden, geb. Beesel-Reuver 27-10-1849, overl. Beesel-Leeuwen 27-3-1917; dr. van Petrus van der Velden, hoefsmid, en Joanna Hubertina Tissen.

Uit dit huwelijk:

1.     Peter Carl (Peter Karel) Giesen, geb. Süchteln (D) 9-9-1881, landbou­wer te Beesel (Militie 9711), ongeh. overl. Beesel-Leeuwen 17-6-1905[35].

2.     Anna Maria Giesen, geb. Süchteln (D) 5-2-1894, overl. Tegelen (ziekenhuis) 31-10-1965, begr. Reuver 3-11-1965. [BIDPRENTJE]

        Tr. Beesel 20-4-1917 met Joannes Hubertus Pouls, geb. Beesel 11-4-1889, landbouwer; zn. van Jacobus Pouls en Petronella Steeghs.

        [adres 1951: St.-Antoniuslaan 1, Reuver]

 

 

 

Roggel-Va

JACOBUS GIESEN, geb. Haelen 9-6-1849, overl. ald. 16-7-1912; zn. van Willem Giesen en Joanna Christina Jegers. Zouaaf Ponti­ficale 6e Compagnie 2e batillon te Rome (1869), pauselijke onderscheiding (bronzen medaille) 'Bene Merenti'. Koninklijke onderscheiding 24-2-1893.[36] [BIDPRENTJE]

tr. 1)       Haelen 23-6-1873 (CHK) met

        Maria Cornelia Knoups (elders: Knoops, Kroups), overl. voor 20-10-1890; dr. van ... en ...

tr. 2)       Nunhem 20-10-1890 (CHK) met

        Maria Timmermans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit het eerste huwelijk:

1.     Peter Joannes Hubertus Giesen, geb. Haelen 25-4-1874, overl. Roermond (St.-Laurentiusziekenhuis) 29-12-1942, begr. ald. 2-1-1943. Militie 9682. Gemeenteraadslid.[37]

        Tr. 1) ... met Antoinetta Vallen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        Tr. 2) ... met Joanna Maria ten Berge, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ... [BIDPRENTJE]

        11 januari 1894

        Nummerverwisseling voor de Nationale Militie tussen de lotelingen Hendrik Jozef Mathijs Slits te Venray en Peter Joannes Hubertus Giesen te Haelen.[38]

2.     Wilhelmus Hubertus Giesen, geb. Haelen 9-5-1875. Beeldhouwer (Beenhouwer?) te Haelen (Militie 9686). Volgt Haelen-III.

3.     Ida Maria Giesen, geb. Haelen 25-5-1876[39], woont later te ROERMOND, overl. ...

        tr. Beesel 9-2-1917[40] (oud 40 jaar) met Peter Franciscus Engelbertus Pubben, geb. Helden 39 jaar oud, koster; zn. van Petrus Pubben en Francisca Spoormakers; wedn. van A. Bongaerts.

4.     Jacobus Hubertus Giesen, geb. Haelen 29-7-1879 (Militie 9702).

5.     Mathijs Hubertus Giesen, geb. Haelen 21-4-1885, landbouwer te Haelen (Militie 9726), woont later te ROER­MOND[41].

6.     verm. Joanna Barbara Giesen, geb. Haelen 9-10-1891[42], woont later te ROERMOND.

 

1 maart 1880

Jacob Giesen te Haelen koopt landerijen te Haelen voor ¦ 510,‑ van Anna Catharina Theelen te Buggenum, Willem Theelen te Selaijen en Wilhelmina Theelen te Luik.[43]

14 maart 1882

Jacob Giesen te Haelen staat borg voor Hendrik Hillen te Horn bij diens pacht van de tol nr. 1 geheven te Horn.[44]

1 juli 1885

Volmacht door de erfgenamen van wijlen de echtelieden Cornelia Lintzen en Lambert van den Wijer, t.w. 1. Elisabeth van den Wijer, echtgenote van Jacob Peters, wonend te Horn; 2. Jacobus Giesen, bakker wonend te Haelen, als echtgenoot van Cornelia Knops; 3. Leonard Huskens, brievenbesteller wonend te Roermond, als echtgenoot van Anna Catharina van den Wijer; en 4. Jacobus Martinus Smeets, wisselwachter te Herkenbosch, als vader en voogd over de minderjarige Maria Wilhelmina Smeets verwekt in zijn huwelijk met nu wijlen Cornelia van den Wijer, op Jan Maria Hubertus Quaedvlieg, notaris te Maastricht, ten einde hen te vertegenwoordigen in de nalatenschap van Theodoor Joseph Lintzen, overleden te Aken op 1-3-1870.[45]

 

 

 

* SWALMEN *

WILHELMUS HUBERTUS GIEZEN, geb. ..., overl. ...; zn. van Joannes Giezen en Margaretha Thijssen.

tr. Swalmen 19-8-1882 (CHK) met

Maria Elisabeth Quicken, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Margaretha Elisabeth Giezen, geb. Swalmen 12-7-1883, woont later te ROERMOND.[46]

 

30 mei 1913

De gemeente Swalmen verkoopt een perceel weg, sectie E no. 2249, groot 13 ca, aan W. Giezen.[47]

 

 

 

HAELEN-III

WILHELMUS HUBERTUS GIESEN, geb. Haelen 9-5-1875, woont later te ROERMOND[48], overl. ...; zn. van Jacobus Giesen en Maria Cornelia Knoups.

tr. Haelen 18-9-1902 (CHK) met

Philomena Angelica Josephina Biermans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...


VERMOEDELIJK BEHOREND TOT DEZELFDE STAM:

 

NN

tr. ...

NN

Uit dit huwelijk:

1.     Peter Giezen, landbouwer te Hinsbeck (Pruissen), leeft 1895

2.     Antoon Giezen, landbouwer te Grefrath (Pruissen), leeft 1895

3.     Gerardus Giezen, landbouwer te Grefrath (Pruissen), leeft 1895

4.     Gertrudis (Geertruid) Giezen, geb. ..., overl. voor 1895. Tr. ... met Hendrik Seuren, landbouwer te Linne, weduwnaar (1895); zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Agnes Seuren, leeft 1895.

        b)    Mathea Seuren, leeft 1895.

        c)     Jean Seuren, leeft 1895.

        d)    Peter Seuren, leeft 1895.

5.     Johanna Giezen, geb. ..., overl. .... Tr. .... (in gemeenschap van goederen) met Louis Gijsen, geb. ..., overl. ...; zb. van ... en ...

6.     Joseph Giezen, geb. ..., overl. Roggel 11-5-1895 (MvS)

        Joseph liet een huis met erf en bouwland, groot 26 are 25 centiare sectie B 666 en 667 te Roggel ter waarde van ¦ 230,‑ en huisraad en kleren t.w.v. ¦ 40,‑ na aan zijn broers Peter, Antoon en Gerard, de kin­deren van zijn zus Geertruid en aan zijn zus Johanna, ieder voor 1/5 deel. (MvS)


* ROGGEL *

 

-      Elisabeth Gijsen, verm. begr. Roggel 22-9-1742.

        tr. Roggel 1-12-1696 (get. Frans Nijskens en Gelis Sillen) met

        Lambertus Nijskens, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

-      Henricus Gijsen, ged. ..., begr. Roggel 19-4-1713.

-      Leonardus Gijskens, ged. ..., begr. Roggel 4-7-1728.

-      Franciscus Gijsen, ged. ..., begr. Roggel 28-3-1733.

-      Godefrida Gijsen,, ged. ..., begr. Roggel 3-2-1739.

 

 

 

MATHIAS GIESEN (GIJSEN), verm. begr. Roggel 28-12-1720.

tr. Roggel 5-8-1711 (get. Andreas Jansen en Mevis Huijben) met

Gertrudis (Geurtien) Vestiens, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Guilielmus Gijsen, ged. Roggel 10-1-1713 (get. Petrus Hansen voor Henricus Gijsen en Aleijdis Ramaekers voor Lucia Vestiens).

2.     Henricus Giesen, ged. Roggel 18-11-1715 (get. Willem Houben en Elisabeth Giesen).

 

 

 

PETRUS GIJSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Maria Wilekens, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Petronella Gijsen, ged. Roggel 22-6-1784 (get. Gerardus Gijsen en Joanna Vossen).

2.     mogelijk Petrus Gijsen, ged. Roggel 9-6-1791 (get. Mathias Ramaekers en Joanna Vossen voor Helena Nijssen).

 

 

-      Eleonora Gijsen, geb. .... ca. 1758, rond 1796 oud 38 jaar wonend in de Mortel

        tr. Roggel 9-5-1786 (get. Petrus Gijsen en Henrina Gijsen) met

        Thomas Vossen, rond 1796 oud 42 jaar

        Uit dit huwelijk rond 1796 vier kinderen.

 

 

-      Agatha Giesen (Gijsen), ged. ...; dr. van ... en ..., overl. ...

        tr. Roggel 13-5-1783 (get. Catharina Gijsen en Catharina Ramaekers) met

        Mathias Ramaekers, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Catharina Ramaekers, ged. Roggel 7-2-1789, overl. ald. 20-11-1861. Tr. 1) Roggel 7-6-1820 met Gerardus Verhaegh, ged. Roggel 28-11-1777, overl. Roggel 26-11-1837; zn. van Joannes Verhaegh en Ida van Heur. Tr. 2) Roggel 1-5-1839 met Arnold Jacobs, land­bou­wer te Roggel.[49]

        11 april 1806

        Agate Gijsen en Mathieu Ramaeckers te Roggel verkopen land te Roggel aan Paul Heeskens te Roggel.[50]

 

 

17 september 1832

Testament door Pieter Giesen wonend op de Mortel te Roggel.[51]

 

 

Jacques Giesen, geb. z.p. 14-7-1778. Landbouwer te Roggel.[52]

 

-      Elisabeth Giezen, geb. Roggel 19-11-1829, woont later te ROERMOND.[53]

 

 

 

HENDRIK GIESEN (GIESSEN, GIEZEN, GIJSEN), geb. ..., landbouwer, overl. Roggel 25-11-1851.

tr. ...

NN

Uit dit huwelijk:

1.     Wilhelmina Giezen, z.b. te Roggel (1851), enig erfgename.

 

9 april 1834

Openbare verkoop van meubilair te Roggel op verzoek van Hendrik Gijsen (Giesen), Pieter Gijsen en Willem Gijsen, allen wonend aldaar, en Mechiel Gijsen (te Neer), opbrengst ¦ 471,80.[54]

9 december 1835

Openbare verkoop van onroerend goed te Roggel door de Gemeente Roggel aan Willem Gijhsen aldaar voor frs. 4.113,‑.[55]

12 december 1835

Openbare verkoop van onroerend goed te Roggel door de Gemeente Roggel aan Pieter Gijsen en Willem Gijsen aldaar voor frs. 2.937,‑.[56]

14 december 1835

Openbare verkoop van onroerend goed te Roggel door de Gemeente Roggel aan Hendrik Giesen aldaar voor 3.029 frs.[57]

25 november 1851

Hendrik Giesen liet onroerende goederen sectie A 272 en F 702 (zonder verdere aanduiding) na aan zijn enige erf­gename, zijn dochter Wilhelmina. (MvS)

 

 

 

Johannes Giezen, geb. Roggel ca. 1827, woonde tot 25-4-1851 te Roermond, Mijnheerkens 1, als dienstbode bij Jan Willem Maessen en Maria Smeets; op 24-jarige leeftijd vertrok hij toen weer naar Roggel.[58]

 

 

 

PETER GIESEN, wonend te Roggel

tr. met

Margaretha Delissen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      Peter Giesen, geb. Roggel 8-6-1871, dienstknecht te Baexem (Militie 9670)., overl. ...

 

 

        12 januari 1893

        Plaatsvervanging bij de Nationale Militie door Peter Giesen te Roggel, voor de loteling Johannes Peter Hubertus Geenen te Roermond.[59]

 

 

* ROGGEL *

Hendrik Giesen, overl. Roggel 25-11-1813 (COK)

Petronella Giesen, overl. Roggel 8-3-1849 (COK)

Gertrudis Giesen, overl. Roggel 14-2-1895 (COK)

Petronella Giesen, overl. Roggel 25-2-1895 (COK)

Joanna Giezen, overl. Roggel 19-8-1902 (COK)


* NUNHEM *

 

Joannes Giesen (Giezen), leeft 1860,

tr. voor 1860 met

Aldegonda van Herten; dr. van Wolter van Herten en Margaretha Veugelers.

 

19 maart 1860

NUNHEM / BUGGENUM - Verkoop van landerijen te Nunhem en Buggenum door 1) Margaretha Veugelers, weduwe van Wolter van Herten te Nunhem; 2) Gertrude van Herten en haar man Jacob Beurskens te Grathem; 3) Margare­tha van Her­ten en haar man Andries Bon­gaerts te Beesel; 4) Johanna van Herten en haar man Leonard Emonts te Roggel; Aldegonda van Herten en haar man Jan Giezen te Nunhem; 6) Jan van Herten te Tegelen; 7) Sophia van Herten te Nunhem; en 8) Wil­lem van Herten te Swalmen, aan 1) de weduwe Willem Verheggen te Buggenum; 2) Willem Wiers te Nunhem; 3) Jacob Smeets te Nunhem; 4) Siebert Verheggen te Buggenum; 5) Jan Lodewijk Baudrihaije te Roermond; 6) Willem Giezen te Haelen; 7) Theodoor Vestjens te Haelen; en 8) Jan Joosten te Buggenum, voor ¦ 2.526,‑. [60]

1 augustus 1875

NUNHEM /ROERMOND - Obligatie groot ¦ 200,‑ door Jan Giezen te Nunhem t.b.v. Hubertus van Berin­gen te Roermond.[61]

 

 

Sophie Giesen, geb. Nunhem 24-4-1853 woont later te ROERMOND[62].

Sophia Giesen, overl. Nunhem 1-1-1855 (MvS)


* NEER *

 

-      Maria Agnes Giessen (Gijsen), geb. ...; dr. van ... en ..., overl. ...

        tr. 1)       ... met Bernard Geenen, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        tr. 2)       Heijthuijsen 9-2-1819 (CHK; als Agnes Gijsen) met Antoine Scheres, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        13 maart 1819

        Ten overstaan van notaris Joseph Cor­nelis te Roermond maakt Maria Agnes Giesen, akker­vrouw, weduwe in eerste huwelijk van Ber­nard Gee­nen en in tweede huwelijk hertrouwd met Antoon Sche­res wonend te Neer, haar tes­ta­ment. Zij legateert aan haar huidige man Antoon Scheres het vruchtgebruik van al haar roerende en onroe­ren­de goe­de­ren.[63]

 

 

Michael Gijsen (Giesen), leeft 1834

 

9 april 1834

Openbare verkoop van meubilair te Roggel op verzoek van Hendrik Gijsen (Giesen), Pieter Gijsen en Willem Gijsen, allen wonend aldaar, en Mechiel Gijsen (te Neer), opbrengst ¦ 471,80.[64]

 

 

* BUGGENUM *

Wolter Giesen

 

24 maart 1889

Schuldbekentenis groot ¦ 250,‑ door Wolter Giesen, landbouwer wonend te Buggenum, aan Alphonse Schieffer, rentenier wonend te Melick-Herkenbosch.[65]

 

 

* NEER < HAELEN? *

Wilhelmus Hubertus Giezen, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Neer 6-2-1893 (CHK) met

Anna Maria Dorssers, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

25 januari 1894

Openbare verkoop van vast goed te Neer op verzoek van 1. Gerard Dorssers; 2. Godfried Nijssen gehuwd met Aldegonda Dorssers; 3. Johannes Dorssers; 4. Willem Giesen gehuwd met Gertrudus Dorssers, allen wonend te Neer, verbleven aan Johannes Dorssers voornoemd voor ¦ 325,‑.[66]

3 februari 1894

Scheiding van vast goed te Neer, waarde ¦ 1.492,‑, op verzoek van 1. Gerard Dorssers; 2. Godfried Nijssen gehuwd met Aldegonda Dorssers; 3. Johannes Dorssers; 4. Willem Giesen gehuwd met Gertrudus Dorssers, allen wonend te Neer.[67]

28 juni 1895

Openbare verkoop van vast goed te Neer op verzoek van Willem Giesen te Roggel gehuwd met Gertrudis Dorssers, verbleven aan Johannes Knubben te Neer voor ¦ 100,‑ en Gerard Dorssers te Neer voor ¦ 140,‑.[68]

 

25 oktober 1897

Verkoop van roerend goed door Peter Philipsen te Horn aan Jean, Jacob, Wolter, Anna, Aldegonda, Peter, Frans, Hendrik en Jozef Gijsen, allen te Nunhem.[69]

 

 

15 augustus 1904

ROERMOND - Overeenkomst tot vaststelling van het maalloon voor zwart zaad, tussen [de molenaars] Theo­door van Groo­tel te Roermond; Johannes Biermans te Maasniel; Peter Mathijs Adams te Herten; Wijnand Jeuken te Nunhem; Jacob van Esser te Neer; Lambert van de Boel te Thorn; Antoon Coenen te Heijthuizen; Jan Nijs te Horn; Hendrik Ramakers te Roggel; Gerard Schreurs te Roggel; Frederik Grispen te Thorn; Louis Verstappen te Hunsel; Hendrik Symkens te Oolder; Peter Faems te Melick; Jan Biermans te Vlodrop; Peter van de Voort te Horn; Jan van Grootel te Buggenum; Peter Giesen te Haelen; Sibert Theelen te Neer; Frans Coolen te Hun­sel; Peter Kessels te Leveroij; Hendrik Bonten te Kel­pen; en Christiaan Bertjens te Nunhem.[70][1]               Frans Archief, inv.nr. 1041.

[2]               Genealogie Verhaegh

[3]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1815/136.

[4]               G.A.R.: Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1808/87.

[5]               R.A.L.M.: Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/144.

[6]               R.A.L.M.: Repertorium notaris L. Dirix te Haelen, inv.nr. 1803/6.

[7]               G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1805/36.

[8]               G.A.R.: Notarieel Archief Milliard, inv.nr. 1809/278a.

[9]               Volgens Militie.

[10]             Franse conscriptie nr. 484.

[11]             Franse conscriptie nr. 496.

[12]             21 brumaire an 13; BS blz. 4.

[13]             BS akte nr. 20.

[14]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1834/48.

[15]             G.A.R.: Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1870/27.

[16]             Kast van Eyck.

[17]             G.A.R.: Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1808/260.

[18]             G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1809/142.

[19]             G.A.R.: Notarieel Archief Milliard, inv.nr. 1819/190.

[20]             BS Beesel.

[21]             G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1826/96.

[22]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen, 1827/24.

[23]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J. Cornelis (1843-1851), nr. 1846/19; Zie ook idem 13-3-1847/113: rectificatie in tweevoud door Bartel Giesen te Roggel en Pieter Hamans te Horn wegens deze akte.

[24]             R.A.L.M.: Kast van Eijck.

[25]             GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1885/80.

[26]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1858/2.

[27]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/70.

[28]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/80.

[29]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/101.

[30]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.A. Dirix 1864/12.

[31]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1868/178.

[32]             G.A.R.: Repertorium notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1859/7

[33]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.A. Dirix 1873/76.

[34]             BS Beesel.

[35]             BS Beesel.

[36]             R.A.L.M.: Kast van Eijck; met koninklijke verklaring, foto van zouaaf Giesen en corres­pondentie o.a. d.d. 23-12-1869 vanuit Rome.

[37]             G.A.R.: Bevolking deel 8, 174-1 nog CONTROLEREN.

[38]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1894/29.

[39]             Volgens G.A.R.: Bevolking boek 2, 91-11 nog CONTROLEREN.

[40]             BS Beesel.

[41]             G.A.R.: Bevolking nog CONTROLEREN.

[42]             G.A.R.: Bevolking boek 2, 64-51 nog CONTROLEREN.

[43]             G.A.R.: Repertorium notaris I.F.H. Leclercq, inv.nr. 1880/33.

[44]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1882/52.

[45]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1885/159.

[46]             G.A.R.: Bevolking.

[47]             Gemeentearchief Swalmen, inv.nr. 213.

[48]             G.A.R.: volgens Bevolking geb. 5-5-1875.

[49]             Genealogie Verhaegh, blz. 243.

[50]             G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1806/108.

[51]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1832/250.

[52]             Franse conscriptie nr. 464.

[53]             G.A.R.: Bevolking nog CONTROLEREN.

[54]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1834/99. Voor decharge door Hendrik Giesen, Pieter Gijsen en Willem Gijsen te Roggel, en Machiel Gijsen te Neer zie idem 30-6-1835/45.

[55]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1835/88.

[56]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1835/91

[57]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1835/92.

[58]             Bevolking Roermond.

[59]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1893/14.

[60]             G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/70.

[61]             G.A.R.: Repertorium notaris P.M.H.S. Cornelis, inv.nr. 1875/173.

[62]             G.A.R.: Bevolking nog CONTROLEREN.

[63]             G.A.R.: Notarieel Archief Cornelis, inv.nr. 1819/35.

[64]             Notaris K.F. Gielen te Heijthuijsen 1834/99. Voor decharge door Hendrik Giesen, Pieter Gijsen en Willem Gijsen te Roggel, en Machiel Gijsen te Neer zie idem 30-6-1835/45.

[65]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1889/80.

[66]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1894/47.

[67]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1894/64.

[68]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1895/250.

[69]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1897/62.

[70]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1904/44. Zie 24-8-1904/45 voor eenzelfde overeenkomst.