GIESEN.012                                                                           LINIE Mgr. GIJSEN

 

* STRAMPROY *

 

I     Petrus Gijsen

      X

      Joanna Cremers

     

     

II    Jacob Gijsen

      X

      Petronella Eggelen

     

     

III   Petrus Gijsen

      X Stramproy 1739

      Elisabetha Beelen

     

     

IV    Petrus Gijsen

      X Stramproy 1786

      Joanna Halermans

     

     

V     Petrus Gijsen

      X

      Maria Elisabeth Konings

     

     

VI    Henricus Gijsen/Giezen

      X Stramproy 1850

      Petronella Verkissen

     

     

VII   Peter Matthijs Gijsen

      X Stramproy 1891

      Maria Helena Hubertina Luijs

     

     

VIII  Joannes Hubertus Gijsen

      X Oeffelt 1926

      Anna Josephina Speckens

     

     

IX    Johannes Mathijs Gijsen

      geb. Oeffelt 1932

      Bisschop van Roermond


Str-I

PETRUS GIJSEN (stamvader mgr. Gijsen), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Joanna Cremers, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Jacob Gijsen, geb. Stramproy 22-9-1683, overl. ald. 26-5-1738. Volgt Str-II.

 

 

Str-II

JACOB GIJSEN, geb. Stramproy 22-9-1683, overl. ald. 26-5-1738.

tr. ... met

Petronella Eggelen, geb. Stramproy  3-12-1691, overl. ald. 12-10-1762; dr. van Theodorus Eggelen en Gertrudis Scaecken (Staecken?; controleren).

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, geb. Stramproy 13-8-1717, overl. ald. 12-6-1763. Volgt Str-III.

 

 

Str-III

PETRUS GIJSEN, geb. Stramproy 13-8-1717, overl. ald. 12-6-1763.

tr. Stramproy 9-8-1739 met

Elisabetha Beelen, geb. Stramproy 23-11-1719, overl. ald. 10-4-1763; dr. van Joannes Beelen (Belen) en Anna Stals.

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus (Pierre) Gijsen, geb. Stramproy 2-12-1744, landbouwer, overl. ald. 10-3-1812. Volgt Str-IV.

 

 

Str-IV

PETRUS (PIERRE) GIJSEN (Giezen), geb. Stramproy 2-12-1744, landbouwer, overl. ald. 10-3-1812.

tr. Stramproy 30-10-1786 met

Joanna Halermans (Haeldermans), geb. Stramproy 14-6-1744, overl. ald. 3-2-1795; dr. van Joannes Haeldermans en Barbara Peters.

Uit dit huwelijk:

1.     Peeter Gijsen, geb. Stramproy 7-11-1777??, landbouwer, overl. ald. 18-12-1853. Volgt Str-V.

 

 

Str-V

PEETER (Pieter) GIJSEN (Giezen), geb. Stramproy 7-11-1777??, landbouwer, overl. ald. 18-12-1853.

tr. ... met

Maria Elisabeth Konings (Koninkx), geb. Neeritter 2-2-1788, overl. Stramproy 9-2-1857; dr. van Jacobus Konings en Aldegonda Reijners.

Uit dit huwelijk:

1.     Jean Mathieu (Jan Mathijs), geb. 4-12-1808, leeft 1827.

2.     Pierre (Pieter Jan), geb. 9-12-1810, leeft 1827.

-      Jacob, leeft 1827.

3.     Hubert, geb. 15-1-1816.

4.     Hubert, geb. 16-2-1817.

5.     Jean Hubert (Jan Giezen), geb. Stramproy 5-2-1818, overl. ald. 18-4-1827 (MvS: liet geen goederen na).

6.     Ludowicus, geb. 8-11-1821, leeft 1827.

7.     Henricus Hubertus (Hendrick Giezen), geb. Stramproy 2-9-1824, overl. ald. 14-3-1827 (MvS: liet geen goederen na).

8.     Hendriek, geb. 11-8-1828. Volgt Str-VI.

 

 

Str-VI

HENDRIEK GIJSEN (GIEZEN), geb. Stramproy 11-8-1828, landbouwer, timmerman, overl. Weert 4-3-1878.

tr. Stramproy 27-5-1850 met

Petronella Verkissen, geb. Stramproy 21-7-1827, overl. ald. 8-4-1893; dr. van Petrus Verkissen en Anna Maria Leijssens (Leissen, Leisten).

Uit dit huwelijk:

1.     Peeter Mathijs Gijsen, geb. Stramproy 11-5-1855, timmerman, overl. Molenbeersel 5-4-1902. Volgt Str-VII.

 

 

Str-VII

PEETER MATHIJS GIJSEN, geb. Stramproy 11-5-1855, timmerman, overl. Molenbeersel 5-4-1902.

tr. Stramproy 2-4-1891 met

Maria Helena Hubertina Luijs, geb. Molenbeersel 2-6-1859, overl. ald. 28-2-1917; dr. van Guillaume Luis (Luijs) en Joanna Maria Christus.

Uit dit huwelijk:

1.     Joannes Hubertus Gijsen, geb. Stramproy 10-8-1897, spoorwegbeambte, overl. Sittard 31-7-1972. Volgt Str-VIII.

 

 

Str-VIII

JOANNES HUBERTUS GIJSEN, geb. Stramproy 10-8-1897, spoorwegbeambte, overl. Sittard 31-7-1972.

tr. Oeffelt (NB) 27-5-1926 met

Anna Josephina Speckens, geb. Hillensberg (Wehr bij Sittard) 17-10-1867, overl. Sittard 25-9-1967; dr. van Johan Anton Speckens en Anna Gertrud Salden.

Uit dit huwelijk:

1.     Johannes Mathijs Gijsen, geb. Kruispunt-Beugen (Oeffelt, NB) 7-10-1932. Bisschop van Roermond.[1]

 


 

 

Jan Mathijs Gijsen, overl. Stramproy 13-3-1882

tr. ... met

Maria Elisabeth Wullems, landbouwster wonend te Stramproy (1887)

Uit dit huwelijk:

1.     Wilhelmus Gijsen (Geijzen), geb. Stramproy 13-8-1858. Volgt ...

 

Wilhelmus Gijsen (Geijzen[2]), geb. Stramproy 13-8-1858, schrijnwerker (1887), timmerman (1892), overl. Molenbeersel 5-7-1892[3]; zn. van Jan Mathijs Gijsen en Maria Elisabeth Wullems.

tr. Molenbeersel (B) 15-4-1887[4] met

Hendrina Sevens, geb. Molenbeersel 27-6-1846; dr. van Simon Sevens (overl. Molenbeersel 21-11-1869) en Margaretha Janssen (overl. Molenbeersel 18-4-1872); weduwe van Laurentius Achten, overl. Molenbeersel 9-5-1886.

Uit dit huwelijk:

1.     Jan Mathijs Gijsen, geb. Molenbeersel 24-1-1888.[5]

 

Jacquemine Gijssen

tr. Molenbeersel 3-2-1877[6] met

Jean Janssen

 

 

KINROOI

Burgerlijk Stand 1846-1870 geen Giesen, Gijsen o.i.d. (G.A.Thorn)[1]               Voor zijn kwartierstaat zie: E.M. Nuyens, Kwartierstaat van mgr. dr. J.M. Gijsen. In: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, 1973.

[2]               Eigen ondertekening huwelijksakte.

[3]               Volgens lijst BS Molenbeersel in G.A. Thorn; akte zelf niet gevonden.

[4]               BS Molenbeersel.

[5]               Volgens lijst BS Molenbeersel in G.A. Thorn; akte zelf niet gevonden.

[6]               Volgens lijst BS Molenbeersel in G.A. Thorn; akte zelf niet gevonden.