GIESEN.011

 

* SCHWANENBERG - TEGELEN - KALDENKIRCHEN *

 

I

JOHAN GIESEN (GIJSEN), geb. Schwanenberg-Geneicken (D.) ... 1753, overl. Tegelen 21-5-1847, begr. te Kaldenkir­chen; zn. van ... en ...

tr. Odenkirchen 22-7-1781 (get. [1]) met de 16-jarige

Anna Louisa Justina Augusta Hamboch, ged. Kaldenkirchen 11-11-1764, overl. Tegelen 14-8-1836; dr. van Ludolph Arnold Hamboch en Anna Morrees.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:[2]

1.     Ludolph Arnold Gijsen, geb. Schwanenberg (Pruissen) 2-11-1784, overl. ...; gepensioneerd onderofficier wonend te Venlo (1837).

        tr. Venlo 28-4-1837[3] (Herv. Gem.: 18-4-1837) met

        Maria van den Berken (alias Verberckt), geb. Swolgen gem. Meerlo 4-12-1802 (als Verberkt), overl. ...; dr. van Joannes van den Berken (overl. Lottum 21-12-1834) en Hendrina Camp te Lottum.

2.     Henriėtte Giesen, geb. ..., overl. ... (na 1847)

        Tr. Tegelen 30-11-1830 (CHK) / Venlo 2-12-1830[4] met Johannes Hendrik (Heinrich) Polsen (Polssen, Polzen), ged. ..., overl. Tegelen 25-9-1848 (MvS). Zij verkoopt Wambach in 1801 aan Hendrik Cornelis Kauwertz en zijn vrouw Emilie Wusthoff.

        Uit dit huwelijk o.a.:

        a)    Johan Diederich Polzen, ged. Venlo (Geref. Kerk) 16-12-1833.

        26 april 1849

        Verkoop van meubelen te Tegelen op Wambach op verzoek van Henrietta Giesen weduwe Hendrik Polzen al­daar voor ¦ 243,75.[5]

3.     Anna Margaretha Giesen, geb. Kaldenkirchen 19-8-1798, wonend te Tegelen, overl. na 1847. Tr. Venlo 1-10-1821 (GAV) met Willem Dahmen, geb. Orsoij (Pruis­sen) 5-2-1787, schipper te Venlo, overl. ... (na 1847); zn. van wijlen Johan Dahmen (overl. Duisburg 8-12-1794) en Elisabeth Freukes.

4.     Caspar ..., woont 1847 in Kaldenkirchen.

5.     Jacobina Louisa Giesen, woont 1847 in Kaldenkirchen. Tr. Tegelen 8-7-1821 (CHK) met Albert Herman Micken­schreiber, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

6.     Herman Giesen, geb. ..., herbergier te Schwanenberg, overl. ... (voor 1847). Tr. ... met Catharina Alen?

        Uit dit huwelijk:

        1.    Louisa? Giesen

        2.    Frederik ... Giesen

7.     ...

 

3 maart 1803

Jean Giesen e.a. te KALDENKIRCHEN (D) verkopen onroerende goederen nagelaten door wijlen Jules Mann en Hermine Morries, beiden overl. te Kaldenkirchen, waaronder een huis in de Steeg, een tuin in de Sloterbeek en een perceel akkerland Hoenderveld en een perceel in de Romerskamp, alles te Venlo, aan Pierre Wellings e.a.[6]

4 maart 1805

Johan Giesen te Kaldenkirchen verkoopt een huis aan de Keulse Poort te Venlo gelegen c.a. aan Susanna Castanjen te Venlo e.a.[7]

1812, z.d.

Johan Giesen, gereformeerd, boer op Wambach (no. 140).[8]

26 februari 1823

Openbare verkoop van hout en varkensvlees op verzoek van Johan Giesen te Tegelen.[9]

26 februari 1824

Openbare verkoop van roerend goed door Johan Giesen e.a. te Tegelen.[10]

13 mei 1824

Proces verbaal van opbieding van een huis met garage te Venlo, op verzoek van Johan Giesen, echtg. van Anna Louisa Hambock te Tegelen.[11]

19 mei 1824

Definitieve toewijzing van een huis met garage te Venlo voor ¦ 1.135,‑ door Ludolph Hendrik Maste te Venlo ten behoeve van Johan Giesen, echtg. van Anna Louisa Hambock te Tegelen.[12]

19 maart 1827

Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van Johan Giesen te Tegelen, opbrengst ¦ 48,95.[13]

26 januari 1831

Openbare verkoop van hout op verzoek van Johan Giesen te Tegelen, opbrengst ¦ 40,‑.[14]

16 februari 1831

Openbare verkoop van hout op verzoek van Johan Giesen te Tegelen.[15]

18 januari 1832

Openbare verkoop van struikhout op stam voor ¦ 108,55 op verzoek van Johan Giesen te Tegelen.[16]

19 juli 1833

Volmacht door Johan Giesen, echtg. van Anna Louisa Hambach te Tegelen, voor Hendrik Polzen te Tegelen.[17]

 

Lijst inwoners Tegelen 1888 (Driessen blz. 52 e.v.)

Johannes Giesen (no. 47)

Gerard Giesen (no. 71)

 

Fiche MvS in GAV zeer slecht leesbaar. Hierin o.a. 1. Henrietta Giesen geh. met Hendrik Polzen, landbouwers te Tegelen; 2. Caspar ... Petrus? Giesen te Kaldenkirchen; 3. Jacobina Louisa Giesen te Kaldenkirchen, mede namens? Catharina Alen? weduwe van Herman? Giesen, herbergierster te Schwanenberg, en haar minderj. kinderen Louisa? en Frederik ... Giesen te Schwanenberg; 4? Anna Margaretha Giesen en haar man Willem Dahmen, schipper. Tevens vermelding van een akte d.d. 25-2-1847 bij notaris Egbert Thiessen te Venlo [mei 1994 niet gevonden].


VERMOEDELIJK BEHOREND TOT DEZE STAM:

 

CAREL LUDWIG GIESEN, geb. ..., looier en akkerman, overl. Kaldenkirchen 28-1-1840; zn. van ... en ...

tr. ... met

Lisette Henrietta Maste, geb. ..., overl. Kaldenkirchen 25-2-1848; dr. van .. en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Jacobina Louisa Giesen, geb. Kaldenkirchen 10-6-1818, later wonend te Venlo, overl. Maasbree-Blerick 9-3-1891 (MvS).

        tr. Venlo 4 of 24-8-1848 met Francois Theodore Meuwissen, geb. 's-Her­togen­bosch 21-5-1812, wonend te o.a. Gennep (1848) en eerder gestationeerd te Venlo, overl. ...; zn. van Francois Theodore Meuwissen, gepensioneerd ambtenaar, en van Jeanne Marie van Lier, beiden wonend te Heijthuijsen (1848).[1]               Johan was koetsier op Wambach onder Tegelen. Het eerste huwelijk vond plaats zonder toestemming van de ouders van de bruid. Het huwelijk werd op 1-9-1793 alsnog met toestemming van de moeder van de bruid bekrachtigd in de gere­for­meerde kerk te Kaldenkirchen. [DRIESSEN]

[2]               Volgens Driessen: Tegelen, blz. 95-97 en 211.

[3]               BS akte 191.

[4]               Hervormde Gemeente.

[5]               G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1849/79.

[6]               Notaris P.J. Frederiks te Venlo 1803/66.

[7]               Notaris P.J. Frederiks te Venlo 1805/70.

[8]               Lijst inwoners Tegelen 1812 (Driessen blz. 50 e.v.).

[9]               Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1823/23.

[10]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1824/15.

[11]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1824/35.

[12]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1824/39; voor kwitantie zie idem 23-7-1825/57.

[13]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1827/22.

[14]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1831/11.

[15]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1831/20.

[16]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1832/6.

[17]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1833/30.