GIESEN.009

 

* MAASBREE *

Gezien: dopen Maasbree 1860-1876; huwelijken kerk 1818-1878

 

-      Petronella Gijssen.

        tr. Maasbree 1-5-1838 (kerk, get. Henricus Gijssen en Joanna Theeuwen) met

        Leonardus Theeuwen, wedn. van Gertrudis Huijs.

 

MAASBREE-I

HENDRIK GIESEN (GIEZEN, GIJSEN, GIJZEN), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ..

tr. Maasbree (kerk: 21-11-1821, get. Christianus Geurts en Lucia Boom) met

Petronella Boom, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Catharina Gijsen,

        tr. .. met Martinus Thijssen te Sevenum.

2.     Dorothea (ook: Theodora) Giesen (Gijsen), geb. ..., overl. Belfeld 8-4-1895 (DTB); dr. van ... en ...

        tr. Maasbree 4-9-1868 (CHK; kerk: 9-7-1868; get. Wilhelmus Simons uit Maasbree en Petronella Gijsen uit Panningen) met Mathijs Simons, geb. ..., overl. Belfeld 19-12-1905 (DTB); zn. van ... en ...; wed. van Petronella Thijssen.[1]

        Uit dit huwelijk:

        a)    Petrus Simons, ged. Belfeld 7-4-1869 (get. Wilhelmus Simons en Petronella Boom).

        b)    Petronilla Simons, ged. Belfeld 26-8-1872 (get. Henricus Giezen en Joanna Hillen).

        c)     Mathias Simons, ged. Belfeld 15-4-1879 (get. Henricus Simons en Joanna Giesen).

3.     Joanna Gijsen,

        tr. ... vóór 16-3-1877 met Jan Carrier te Venlo.

        Van haar een (buitenchtelijk?) kind:

        a)    Petrus, ged. Maasbree 28-1-1860 als zn. van Joanna Giesen (get. Henricus Giesen uit Maasbree en Petronella Boom uit Blerick).

4.     Elisabeth Giesen, geb. Maasbree ... 1826, overl. Venlo 2-2-1863 in de Bantuin genaamd Veen en Steen, oud 40 jaar.[2]

        tr. Maasbree 6-4-1853 (CHK) met Johannes (Jan) Gubbels, geb. Blerick ... 1831, tuinier (1863, 32 jaar oud), overl. ...; zn. van ... en verm. Theodora Feijen.[3]

        Het gezin vetrok op 13-3-1856 van Blerick naar Velden.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Petrus (Peter) Gubbels, geb. Blerick ... 1853.

        b)    Gertrudis Gubbels, geb. Blerick ... 1856.

        c)     Jacobus Gubbels

5.     Antoon Gijsen, geb. Maasbree 7-11-1838, overl. ... Tr. Helden 29-4-1863 met Antonette Koch. Volgt II.

6.     Petronella Giezen (Gijzen), geb. Maasbree 24-3-1844[4], overl. Panningen 6-10-1904.; dr. van Hendrik Gijzen en Petronella Boom. Tr. Helden 30-12-1868 met Franciscus (Frans) Verstappen, geb. Helden 28-10-1844, landbouwer te Helden-Heide, overl. Helden 1-12-1902; zn. van Peter Verstappen (geb. Helden 15-6-1812, overl. ald. 27-1-1893) en Maria Elisabeth Keeren. Het echtpaar woonde tot 14-8-1869 bij de ouders van Petronella te Maasbree, verhuisde later naar Beringen-Heide [atlas: 47/195.373].

        Uit dit huwelijk:[5]

        a)    Peter Verstappen, geb. Maasbree 28-5-1869 (get. Jacobus Keeren uit Helden voor Balthazar Vaessen en Petronella Boom). Tr. ... met Petronella Leijsten, geb. Helden 19-4-1868.

        b)    Peter Hendrik Verstappen, geb. Helden 6-1-1871.

        c)     Gijsbert M[..] Verstappen, geb. Helden 12-2-1873, overl. ald. 24-2-1874.

        d)    Leonard Verstappen, geb. 12-1-1874. Op 19-4-1902 verhuisd naar Deurne.

        e)     Engelbert Verstappen, geb. 21-2-1876, landbouwer, overl. ald. 11-8-1945. Tr. Helden 14-11-1904 met Gertrudis Snellen, geb. Helden 14-9-1875, overl. ald. 29-1-1947; dr. van Theodorus Snellen en Hendrika Beurskens.[6]

        f)     Maria Elisabeth Verstappen, geb. 24-4-1878.

        g)    Johanna Gertrudis Verstappen, geb. 10-3-1880. Op 27-7-1907 vertrokken naar Frankrijk.

        h)    Maria Petronella Verstappen, geb. 20-7-1881[7], overl. Schiedam 8-2-1963. Op 31-12-1994 verhuisd naar Deurne (Bev.).

        i)     Jacobus Verstappen, geb. 28-8-1884.

        j)     Louis Verstappen, geb. 9-3-1887.

 

26 maart 1877

Openbare verkoop van roerende goederen te Maasbree door:

a.     Martin Thijssen te Sevenum, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Catharina Gijzen,

b.     Mathijs Simons te Belfeld, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Theodora Gijzen,

c.     Jan Carrier te Venlo in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Joanna Gijzen,

d.     Johannes Gubbels, weduwnaar van Elisabeth Gijzen te Blerick, in eigen naam en als voogd over Gertrudis en Jacobus Gubbels,

e.     Peter Gubbels te Blerick,

f.      Frans Verstappen te Helden, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Gijzen,

g.     Maria Catharina Vaessen, weduwe van Johannes Gijzen te Maasbree, in eigen naam en als voogdes over Hendrik Gijzen,

h.     Peter Gijzen te Belfeld,

i.      Paulus Gijzen te Maasbree,

j.      Joannes Gijzen te Tegelen, en

k.     Anton Gijzen te Maasbree voor ¦ 37,25.[8]

26 maart 1877

Openbare verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Maasbree door

a.     Martin Thijssen te Sevenum, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Catharina Gijzen,

b.     Mathijs Simons te Belfeld, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Theodora Gijzen,

c.     Jan Carrier te Venlo, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Joanna Gijzen,

d.     Johannes Gubbels, weduwnaar van Elisabeth Gijzen te Blerick, in eigen naam en als voogd over Gertrudis en Jacobus Gubbels,

e.     Peter Gubbels te Blerick,

f.      Frans Verstappen te Helden, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Gijzen,

g.     Maria Catharina Vaessen, weduwe van Johannes Gijzen te Maasbree, in eigen naam en als voogdes over Hendrik Gijzen,

h.     Peter Gijzen te Belfeld,

i.      Paulus Gijzen te Maasbree,

j.      Joannes Gijzen te Tegelen, en

k.     Anton Gijzen te Maasbree,

aan Cornelis Verkoelen te Maasbree voor ¦ 84,‑ en Johannes Gijzen te Tegelen voor ¦ 20,‑.[9]

 

 

MAASBREE-II

JOANNES GIESEN (Gijsen), geb. ... 26-9-1824, dagloner te Maasbree

tr. Maasbree 13-5-1846 (CHK) met

Maria Catharina Vaessen (Faessen), geb. Maasbree 25-8-1816, overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Pieter Paulus Giesen (Giezen, Gijsen), geb. Maasbree 30-3-1847, overl. ...

2.     Joannes Giesen, geb. Maasbree 20-7-1849. Dienstknecht te Maasbree (Militie 9583). Op 22-5-1869 vertrokken naar Helden[10]. Op 7 mei 1870 vanuit Helden teruggekeerd naar Maasbree en op 18-6-1870 weer vertrokken naar Bel­feld. Woonde later weer te Maasbree. Tr. 1) Belfeld 6-5-1873 met Joanna Lankes (Lankens); tr. 2) Maasbree 18-11-1878 met Christina Daemen (Damen). Volgt MAASBREE-III.

3.     Peter (Pieter) Giesen (Giezen), geb. en ged. Maasbree 14-9-1852 (get. Balthazar Vaessen voor Martinus Thijssen uit Sevenum en Maria Vaessen). Landbouwer te Maasbree (Militie 9595).

        Tr. Maasbree 5-10-1888 (CHK) met Maria Elisabeth Peeters. Volgt MAASBREE-III ...

4.     Hendrik Giezen, geb. Maasbree 27-11-1856, overl. ... Op 21-4-1873 vertrokken naar Belfeld. Woonde rond 1890 in bij zijn broer Peter te Maasbree. Op 31-12-1907 van hieruit verhuisd naar het St.-Servatiusgesticht te Venray.

 

8 maart 1851

Deling van onroerende goederen onder Maasbree en contanten tussen A. Pieter Vaessen; B. Maria Vaessen en haar man Willem Janssen; C. Maria Catharina Vaessen en haar man Jan Gijsen; D. Servaes Vaessen, allen te Maasbree.[11]

 

 

MAASBREE-II

ANTOON GIJSEN, geb. Maasbree 7-11-1838 (in 1863 oud 24 jaar), overl. ...; zn. van Hendrik Gijsen en Petronella Boom. Zijn beroep en verblijfplaats waren (in 1897) bij het huwelijk van zijn dochter Petronella onbekend.

tr. Helden 29-4-1863 met

Antonette Koch (Coch, Kocks), geb. Helden 17-9-1840, overl. ... (voor 1897); dr. van Mathijs Koch en Aldegonda Wummers.

Uit dit huwelijk:

1.     Peter Mathijs Gijsen, geb. Helden 16-8-1863[12], overl. ....

2.     Petronella Gijsen (Giesen), geb. Maasbree ..., in 1897 oud 32 jaar, overl. ... Tr. Helden 16-9-1897[13] met Peter Johannes Timmermans, geb. te Helden (in 1897 oud 27 jaar), land­bouwer ald., overl. ...; wedn. van Petronel van Diepen; zn. van Ludovicus Timmermans en Maria Donders, landbouwers te Helden.

3.     Aldegundis Giezen, geb. en ged. Maasbree 5-4-1869 (get. Henricus Giezen uit Maasbree en Catharina Jacobs uit Helden voor Petronella van der Ecken uit Maasbree).

4.     Henricus Giezen, geb. Maasbree 19-3-1872, ged. Maasbree 20-3-1873 (get. Petrus Jacobs voor Balthazar Vaessen en Catharina Giezen uit Sevenum voor Maria van Gort).

5.     Petrus Joannes Giesen, ged. Maasbree 10-11-1875 (get. Franciscus Verstappen uit Helden-Panningen voor Ludovicus Vaessen, en Maria van Gort).

 

 

MAASBREE-III

JOANNES GIESEN (GIEZEN), geb. Maasbree 20-7-1849, overl. Steijl 18-3-1910 [PRENTJE]; zn. van Joannes Giesen en Maria Catharina Vaessen.

tr. 1)       Belfeld 6-5-1873 (get. Paulus Giesen en Helena Lankes) met

        Joanna Lankes (Lankens), geb. Belfeld 1-8-1850; dr. van Joannes P. Lankes en Petro­nel­la Leijsten.

tr. 2)       Maasbree 18-11-1878 (CHK) met

        Christina Daemen (Damen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit het eerste huwelijk:

1.     Petrus Joannes (Hubertus) Giezen, ged. Belfeld 6-7-1873 (volgens militie geb. 6-8-1873; get. Petrus Paulus Giezen en Petronilla Lijsten), pannenbakker te Tegelen (Militie 9679), overl. ... Tr. met Johanna Christina Berden. Volgt ...

2.     Peter Leonard Giesen, geb. Tegelen 15-12-1874, pannenbakker te Tegelen (Militie 9683), overl. ....

3.     Peter Giesen, geb. Tegelen 2-4-1876, steenbakker te Tegelen (Militie 9691), overl. ...

Uit het tweede huwelijk:

4.     Andries Giesen, geb. Maasbree 24-2-1869 (volgens militie!). Steenbakker te Tegelen (Militie 9663). Tr. Tegelen 1897 met Carolina Schouwenberg. Volgt ...

5.     Peter Mathis Giesen, geb. Tegelen 16-10-1879. Pannenbakker te Tegelen (Militie 9703).

6.     Louis Giesen, geb. Tegelen 19-6-1883. Stucadoor te Tegelen (Militie 9719). Tr. mogelijk met Anna Schroembgens.

7.     Paulus Giesen, geb. Tegelen 7-12-1890. Sigarenmaker te Tegelen (Militie 9747). Tr. mogelijk met Dorothea (Theodora) Schreurs.

 

8 augustus 1876

Johannes Giesen, spoorwegbeambte wonend te Tegelen, in ge­meen­schap van goederen gehuwd met Joanna Lankes, Hendrik Lankes, akkerman wonend te Grefrath (Pruissen) en Leonard van Gerven, akkerman wonend te Belfeld, weduw­naar van Petronella Leijsten, weduwe uit vroeger huwelijk van Jan Peter Lankes, verkopen 18 are 50 centiare bouw­plaats, vroeger huis, schuur en erf, bouwland, bos etc. gelegen te Belfeld kadastraal A nrs. 1170, 1173 en 1176, voor ¦ 280,‑ aan Peter Lankes, dagloner wonend te Belfeld.[14]

7 juni 1883

TEGELEN - Openbare verkoop van onroerend goed in de gemeen­te Tegelen door a. Margaretha Linssen te Tegelen, b. Johannes Linssen te Tegelen als voogd en Hendrik Verbong te Grubbenvorst als toeziend voogd over Maria Catharina en Johanna Hubertina Linssen, aan Jan Giesen te Tegelen voor ¦ 770,‑.[15]

5 februari 1884

Obligatie groot ¦ 770,‑ door Jan Giesen te Tegelen aan Gerard Verheijen te Maasbree.[16]

12 augustus 1910

Testament door Christina Daemen, weduwe van Johannes Giesen, wonend aan Nabben onder Tegelen. Zij benoemt Peter Hubertus Didden, stoker, voor het beschikbare deel van haar nalatenschap.[17]

 

 

MAASBREE-III

PETER (PIETER) GIESEN (GIEZEN), geb. en ged. Maasbree 14-9-1852 (get. Balthazar Vaessen voor Martinus Thijssen uit Sevenum en Maria Vaessen). Landbouwer te Maasbree (Militie 9595); zn. van Joannes Giesen en Maria Catharina Vaessen.

tr. Maasbree 5-10-1888 (CHK) met

Maria Elisabeth Peeters, geb. en ged. Maasbree 24-4-1841 (get. Henrics Vaessen voor Henricus Bootz en Petronella Peeters); dr. van Wilhelmus Peeters en Maria Bootz.

 

 

 

MAASBREE-IV

PETRUS JOANNES HUBERTUS GIEZEN (GIESEN), ged. Belfeld 6-7-1873 (volgens militie geb. 6-8-1873; get. Petrus Paulus Giezen en Petronilla Lijsten), overl. ...; pannenbakker te Tegelen (Militie 9679), later Venlo (1906 en 1908); zn. van Joannes Giesen en Joanna Lankes.

tr. ... met

Johanna Christina Berden te Venlo; geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Peter Hubertus Henricus Giesen, geb. ..., overl. Venlo 14-8-1906, oud 9 maanden.[18]

2.     Hendrikus Gerardus Hubertus Giesen, geb. Venlo ..., overl. ald. 24-8-1908, oud 10 maanden.[19]

 

 

Andries Giesen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Tegelen 10-5-1897 (CHK) met

Carolina Schouwenberg, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...[1]               Volgens DTB Maasbree.

[2]               BS Venlo; aangifte door haar man Johannes Gubbels.

[3]               Theodora Feijen, geb. Sevenum 1788, woont in bij Jan Gubbels en Elisabeth Giesen.

[4]               Gen. Verstappen: 4-3-1844.

[5]               G.A.Helden: Bevolking XVI-682. Zie ook: "Een genealogich onderzoek naar een uit Helden afkomstig geslacht met de naam VERSTAPPEN", blz. 68 en 82. Tilburg, 1989.

[6]               E.M.A.H. Delhougne en G.J. Dethmers: Genealogische aantekeningen over de families Van der Sterren en Snellen. Roermond, 1988 (o.a. in G.A.V.).

[7]               Bevolking: 30-7.

[8]               G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1877/88.

[9]               G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1877/89.

[10]             Bevolking Maasbree. Volgens Bevolking Helden VIII-35 woonde een Joannes Giesen, geb. Maasbree 20-7-1849 vanaf 28-5-1869 enige tijd als knecht te Helden.

[11]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1851/34.

[12]             BS akte nr. 55.

[13]             Zij ondertekent als P. Giesen.

[14]             G.A.V.: notarieel archief W.J.H. Canoy, 1876/261.

[15]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1883/145.

[16]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1884/44.

[17]             G.A.V.: Notarieel archief not. Vissers te Venlo, inv.nr. 1910/90.

[18]             BS 1906/163.

[19]             BS 1908/196.