GIESEN.007

 

* CORNELI-MUNSTER - KERKRADE - NIEUWENHAGEN - VAALS *

 

I    Etien Philip Giesen

     X Corneli-Münster?

     Catharina Elisabeth Dauzenberg

    

    

II   Willem Joseph Giesen

     X Grubbenvorst 1816

     Maria van de Mortel

    

     ├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

III  Jan Hendrik Leonard Joseph Giesen         Maximiliaan Giesen              Wijnandus Giesen

     X Kerkrade 1866                           X

     Maria Louisa Franssen                     Therese Braun

                                                                             

                                               ├─────────────────────┐         └──────┬────────────────┐

IV                                             Peter Hubert   Richard Giesen   Wijnand Joseph    Hubert Giesen

                                               (Breinig)      (Breinig)        (Aken)            (Aken)

 

 

C'MUNSTER-I

ETIEN PHILIPPE (STEPHANUS[1]) GIESEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ....

tr. ... met

Catha­rina Elisabetha Dauzenberg (Docenberg), geb. ..., overl. ....; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Willem Joseph Giesen, geb. Corneli-Münster (D) 27-10-1793, overl. ald. 2 maart 1815[2]. Tr. Grubbenvorst 12-8-1816 met Maria Constantina Antonia van de Mortel. Volgt C'Munster-II.

 

 

C-MUNSTER-II

WILLEM JOSEPH GIESEN, geb. Corneli-Münster (D) 27-10-1793, overl. ald. 2 maart 1815[3]; zn. van Etien Philippe (Stephanus[4]) Giesen en Catha­rina Elisabetha Dauzenberg (Docenberg). Ontvanger der Registratie en Domeinen te Grubbenvorst (1820), woont dan te Horst. Daarna wonend te Heerlen, later onderwijzer te Nieuwenhagen.

tr. Grubbenvorst 12-8-1816 (CHK; kerkelijk huwelijk Grubbenvorst 16-9-1816, get. baron d'Olne en Isabella van de Mortel) met

Maria Constantina Antonia van de Mortel, geb. Kessel 9-4-1798, overl. ...; dr. van Pierre Benoit van de Mortel, hoofd-ontvanger van de indirecte belastingen, en van Maria Therese Portmans.

Uit dit huwelijk (nummering nog niet definitief):

1.     Elisabeth Maria Theresia Giesen, geb. ...,  overl. Horst 19-12-1820.[5]

2.     Marie Constantine (later: Petronella Philippina Constantina Catharina; Nilla) Giesen. geb. .. 3-9-1817, ongeh. overl. Grubbenvorst 21-12-1897.

        1 maart 1879

        Verkoop van vastgoed in de gemeente Grubbenvorst door 1. Petronilla Philippina Constantia Catharina Giesen; 2. Isa­bella Jozefina Maria Theresia Giesen, aan Jacob Hendrik Hermkens, allen te Grubbenvorst, voor ¦ 1.850,‑, bo­ven last à ¦ 150,‑.[6]

        T.o.v. notaris Haffmans te Helden d.d. 16-9-1891 legateerde zij ¦ 800,‑ aan de congregatie de Bisweide te Grubbenvorst. Als executeur testamentair benoemde zij Gerard Lemmens, pastoor te Grubbenvorst. Haar erfgenamen waren:

        A.    de kinderen van wijlen haar broer Wijnand Giesen, t.w.:

        1.    Wijnand Joseph Giesen, fabrikant te Aken.

        2.    Carolina Giesen, echtg. van Jacob Göbbels, architect te Aken.

        3.    Pauline Giesen, echtg. van Friedrich Neumann, fabrikant te Eschweiler.

        4.    Emma Giesen, echtg. van Wilhelm Höeks, agent te Aken.

        5.    Hubert Giesen, koopman te Aken, ieder voor 1/10 deel.

        B.    de kinderen en kleinkinderen van wijlen haar broer Max Giesen gehuwd met Therese Braun, t.w.:

        1.    Peter Hubert Giesen, slotenmaker te Breinig bij Corneli-Münster.

        2.    Richard Giesen, wagenmaker te Breinig, ieder voor 1/6 deel.

        3.    de kleinkinderen Theresia en Anna Kreutz, kinderen van wijlen haar zus Petronella Giesen gehuwd geweest met Wilhelm Kreutz, ieder voor 1/12 deel.

        Zij liet na 2/3 deel in onroerende goederen te Bergen etc. etc., alles t.w.v. ¦ 15.906,13, plus het vruchgebruik van het overige 1/3 deel van voornoemde goederen zoals bij testament d.d. 2-5-1877 t.o.v. notaris Haffmans te Helden aan overledene toegewezen door haar zuster Isabella Giesen. (MvS)

        1 februari 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 260,‑ door Martinus Gielen te Meerlo aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Mathieu Wilms te Helden.[7]

        15 februari 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 550,‑ door Louis Boom te Broekhuizenvorst aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden.[8]

        15 februari 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 1.000,‑ door Hendrik Boom te Broekhuizenvorst aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden.[9]

        15 februari 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 450,‑ door Johan Gerard Jeucken te Broekhuizen aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden.[10]

        16 februari 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 500,‑ door Petronella Boom te Broekhuizenvorst aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Mathieu Wilms te Helden.[11]

        7 maart 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 540,‑ door Jan Muijsenberg te Helden aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Mathieu Wilms te Helden.[12]

        22 april 1891

        Obligatie met hypotheek groot ¦ 580,‑ door Gerard Janssen te Horst aan Nilla Giesen te Grubbenvorst, geaccepteerd door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden.[13]

        16 september 1891

        Testament door Petronella Philippina Constantia Catharina Giesen te Grubbenvorst.[14]

        13 juli 1893

        Doorhaling hypotheek door o.a. Nilla Giesen te Grubbenvorst.[15]

        1 juni 1895

        Doorhaling hypotheek door Jan Baptist Michael Herman Willem Kellenaers te Meerlo, als burgemeester van de gemeente Meerlo; en Nilla Giesen te Grubbenvorst.[16]

3.     Isabella Giesen, geb. ..., ongeh. overl. Grubbenvorst 1-1-1884.

        Van haar een testament 2-5-1876. Haar erfgenamen waren:

        1.    Petronella Philippina Constancia Catharina Giesen, rentenierster te Grubbenvorst, voor 1/4 deel.

        2.    Henri Giesen, pater redemptorist te New Orleans in Noord-Amerika, voor 1/4 deel.

        3.    A. de kinderen van wijlen haar broer Wijnand Giesen, t.w.:

               1. Wijnand Joseph Giesen, fabrikant te Aken.

               2. Carolina Giesen, echtg. van Jacob Göbbels, architect te Aken.

               3. Pauline Giesen, echtg. van Friedrich Neumann, fabrikant te Eschweiler.

               4. Emma Giesen, echtg. van Wilhelm Höeks, agent te Aken.

               5. Hubert Giesen, koopman te Aken, ieder voor 1/10 deel.

               B. de kinderen en kleinkinderen van wijlen haar broer Max Giesen gehuwd met Therese Braun, t.w.:

               1. Peter Giesen, meerderjarig.

               2. Richard Giesen, minderjarig.

               3. Petronella Giesen, minderjarig.

        Zij liet na goederen te Bergen en vele kapitalen en obligaties (lijst van schuldenaren) samen t.w.v. ¦ 21.220,‑. Haar zus Petronella (Nilla) had zij op 2-5-1876 het vruchtgebruik geschonken. (MvS)

4.     Peter Benedict Antoon Giesen, geb. Horst 19-10-1822. Zadelmaker te Nieuwenhagen (Militie 9470).

5.     Jan Hendrik Leonardus Joseph Giesen, geb. Horst 17-9-1826. Student wonend te Nieuwenhagen (Militie 9486/9490/9494/9498/9500). Tr. Kerkrade 1-6-1866 / 4-6-1866 (CHK) met Maria Louisa Franssen. Volgt III...

6.     Maximiliaan Hubert (Max) Giesen, geb. Heerlen 26-4-1830 (Militie 9502). Tr. ... Met Thérèse Braun.

7.     Wijnandus Giesen, ... overl. voor 1897

 

12 september 1816

Borgstelling door Chretien Joseph Hoebben te Horst t.b.v. Guillaume Joseph Giesen te Horst wegens ontvangsten van de domeinen en de registratie, tot waarborg en garantie van zijn beheer.[17]

2 november 1818

Speciale volmacht door Guillaume Joseph Giesen te Horst voor Benoit Giesen te Cornelimünster (D).[18]

17 augustus 1820

Lambert Hermans te Maasbree verkoopt bouwland te Maasbree aan Guillaume Joseph Giesen en Servais Vlekken te Horst.[19]

17 augustus 1825

Voorlopige toewijzing van huis, stal, schuur, boomgaard, moestuin, akker- en weiland, beemden, houtgewas, vijvers en viswater in 22 percelen te Horst, door J.A.J. Kannegieser te Horst, voor ¦ 1.500,‑ aan Joseph Giesen te Horst.[20]

31 augustus 1825

Akte van protest door Joseph Giesen te Horst betreffende de intrekking van onroerende goederen, verkocht bij voorlopige toewijzing door Johan Arnold Jozef Kannegieter, notaris te Horst.[21]

21 december 1826

Voorlopige toewijzing van 152 percelen heide en broekgronden in de gemeenten Maasbree, Blerick en Baarlo door de Gemeente Maasbree aan Jozef Giesen te Horst voor ¦ 14.679,‑.[22]

3 januari 1827

Definitieve verkoop van 147 percelen heide en broekgronden in de gemeenten Maasbree, Blerick en Baarlo door de Gemeente Maasbree aan Josef Giesen te Horst (e.a.?) voor in totaal ¦ 14.964,‑.[23]

5 november 1830

Royering van een inscriptie genomen te Roermond ten voordele van Leonard Engels van Helden tegen Willem Giesen, voor­malig ontvanger te Horst.[24]

24 maart 1834

Inventaris van goederen te Grubbenvorst op verzoek van Guillaume Joseph Giesen, echtgenoot van Maria Constantine Antonetta van de Mortel te Heerlen.[25]

24 maart 1834: Inventaris te Grubbenvorst ten verzoeke van mej. Clara Charlotta Antonetta, Eleonora Maria Theresia & Isabella Josephina Antonetta van de Mortel allen aldaar, mej. Maria Constantine Antonetta van de Mortel getrouwd met Guillaume Joseph Giesen te Heerlen, Antoon Portmans te Geldern (Pruisen) & Johan Jacob Pingen te Venray als voogd over Charlotta Hubertina Henrietta van de Mortel.

27 december 1834

Verkoop van meubels te Grubbenvorst op verzoek van Gulliaume Joseph Giesen e.a. te Heerlen, opbrengst ¦ 296,10.[26]

27 december 1834: Verkoop van meubelen te Grubbenvorst door mej. Clara Charlotta Antonetta, Eleonora Maria Theresia & Isabella Josephina Antonetta van de Mortel allen aldaar, Guillaume Joseph Giesen te Heerlen, Antoon Portmans te Geldern (Pruisen) & Johan Jacob Pingen te Venray aan differente particulieren voor fr. 296, 10.

5 januari 1892

Doorhaling hypotheek door Petronella Philippina Constantia Catharina Giesen te Grubbenvorst, voor haar zelf en als gemachtigde van 1) Wijnand Joseph Giesen; 2) Carolina Giesen, echtgenote van en bijgestaan door Jacob Göbbels; 3) Pauline Giesen, echtgenote van en bijgestaan door Friedrich Neumann; 4) Emma Giesen, echtgenote van en bijgestaan door Wilhelms Höchs; 5) Hubert Giesen, allen te Aken; en B) Theresia Braun, weduwe van Max Giesen te Breinig, voor haar zelf en als moeder en voogdes over a) Petronella; b) Richard; c) Peter Giesen, van twee inschrijvingen ten laste van Balthasar Ruiters te Sevenum, en 1) Gerard van den Berg te Maasbree, weduwnaar van Petronella Horstermans, 2) Willem van der Schoot te Grubbenvorst, 3) Anna van der Schoot te Maasbree en 4) Jacob van den Berg en Hendrina van den Berg te Maasbree.[27]

28 augustus 1894

Doorhaling hypotheek door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden, als lasthebber van A. Gerard Johannes Wijnhoven te Sevenum, als voorzitter van het kerkbestuur aldaar; B. Gerard Jan Derckx te Arcen, als burgemeester van Arcen en Velden; C. Jan Baptist Michael Herman Willem Kellenaers te Meerlo, als burgemeester van de gemeente Meerlo; D. Joanna Catharina Litjens, weduwe van Peter Jan Coenders te Meerlo; E. Petronella Philippina Constantia Catharina Giesen te Grubbenvorst, voor haar zelf en als gemachtigde van 1) Wijnand Joseph Giesen te Aken; 2) Carolina Giesen, echtgenote van en bijgestaan door Jacob Göbbels te Aken; 3) Pauline Giesen, echtgenote van en bijgestaan door Friedrich Neumann te Aken; 4) Emma Giesen, echtgenote van en bijgestaan door Wilhelms Höchs te Aken; 5) Hubert Giesen te Aken; en 6) Thérèse Braun, weduwe van Max Giesen te Breinig, voor haar zelf en als moeder en voogdes over a) Petronella; b) Richard; c) Peter Giesen.[28]

 

 

C'MUNSTER-III

Johan Hendrik Jozeph Giesen, geb. Horst 17-9-1826, student wonend te Nieuwenhagen (Militie 9486/9490/9494/9498/9500), overl. ...; zn. van Willem Joseph Giesen en Maria Constantina Antonia van de Mortel.

tr. Kerkrade 1-6-1866 / 4-6-1866 (CHK) met

Maria Louisa Franssen, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      Mathijs Joseph Giesen, geb. Nieuwenhagen 20-6-1867. Landbouwer te Nieuwenhagen (Militie 9653). Volgt C'MUNSTER-IV...

-      Leonard Jozef Hubert Giesen, geb. Nieuwenhagen 21-2-1869, overl. Schaesberg 19-10-1905 (COK). Arbeider (Militie 9661).

 

 

C'MUNSTER-IV

Mathijs Joseph Giesen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Schaesberg 16-7-1897 (CHK) met

Catharina Hubertina Quaedvlieg, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...


* NIEUWENHAGEN *

 

-      Marie Josephe Giesen, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Nieuwenhagen 23-2-1811 (CHK) met

        Jean Custers, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

-      Maria Josephina Giesen, overl. Nieuwenhagen 3-1-1821 (MvS) = Maria Josephina Giesen, overl. Nieuwenhagen 4-1-1821 (COK)

        tr. Nieuwenhagen 15-1-1820 (CHK) met

        Balthasar Renier Jongen, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

-      Anna Gertrudis (Gertruda) Giesen (Giessen), overl. Nieuwenhagen 'aan de Heide' 5-9-1840 (Mvs)

        tr. ... met

        Leonard Ploum, ged. ..., landbouwer, overl. ... nà 1840; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Petronella Ploem. Tr. ... met Peter Bloem, landbouwer te Scherpenzeel (1840).

        b)    Leonard Ploem. Meerderjarig z.b. (1840)

        c)     Maria Elisabeth Ploem. Meerderjarig z.b. (1840).

        Gertruda Giesen liet de helft na van een huis, weide en koolhof te Nieuwenhagen op de Heide gelegen en landerijen in de Nieuwe Heide, Urwekker, in het Steijveldje, Boschheide, aan de Vogelskauw, aan Beukx en in de Oude Heide, waarvan percelen grenzend aan Caspar Giesen. (MvS)

 

-      Anna Giesen, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. Nieuwenhagen 7-2-1902 (CHK) met

        Johan Joseph Hanssen, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

* NIEUWENHAGEN *

 

        8 november 1921

        Akte van aankoop van diverse percelen grond toebehorend aan J.H. Heuschen, M.A. Reinartz, weduwe van M.J. Reumkens, en M.J.H. Giesen e.a., voor de verbreding van de Beuteweg.[29]

 

        9 maart 1938

        Akte van ruil van een huis met erf en tuin, sectie B nr. 2676 groot ca. 1.80 are en een perceel grond sectie B nr. 3884 groot ca. 3 ca, tegen twee huizen met schuur, stal, erven en tuinen, sectie B nr. 3886, 2596 en 2597 groot 10,63 are en een perceel sectie B nr. 2675 groot ca. 75 ca, e.e.a. toebehorend aan L.J. Giesen, voor de doortrekking van de Wilhelminastraat naar de Hoogstraat.[30]

 

* NIEUWENHAGEN *

 

Barbara Josepha Giesen, overl. Nieuwenhagen 29-5-1830 (COK)

Anna Barbara Joanna Giesen, overl. Nieuwenhagen 29-5-1830 (MvS)

Peter Joseph Giesen, overl. Nieuwenhagen 3-1-1832 (COK)

Willem Joseph Giesen, overl. Nieuwenhagen 26-10-1870 (COK)

 


* UBACH OVER WORMS *

 

Catharina Giesen, overl. Ubach over Worms 9 frimaire an 6 (COK)

Maria Elisabetha Giesen, overl. Ubach over Worms 20-5-1818 (COK)

Anna Maria Giesen, overl. Ubach over Worms 26-8-1851 (COK)

Jan Michel Giesen, overl. Ubach over Worms 24-11-1851 (COK)


* VAALS *

 

-      Helena Eleonora Giesen, overl. Vaals 4-9-1819.[31]

        tr. ... met

        Mathieu Kalvenbach, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Anna Gertrude Kalvenbach, geb. ..., overl. ... Tr. ... met Jean Pierre Bonner te Vaals, overl. vóór 1819.

 

-      Florence Giesen, overl. Vaals 12-11-1865 (COK)

-      Isabella Giesen, overl. Vaals 15-1-1892[1]               Volgens dossier Giesen, Kast van Eijck R.A.L.M.

[2]               Kast van Eijck, dossier Giesen.

[3]               Kast van Eijck, dossier Giesen.

[4]               Volgens dossier Giesen, Kast van Eijck R.A.L.M.

[5]               Volgens MvS liet zij geen goederen na.

[6]               G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1879/79.

[7]               R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/43.

[8]               R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/66.

[9]               R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/67.

[10]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/68.

[11]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/70.

[12]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/109.

[13]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/212.

[14]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/373.

[15]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/282.

[16]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1895/210.

[17]             Notaris J.J. Pingen te Venray, inv.nr. 1816/58.

[18]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1818/91.

[19]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1820/318.

[20]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1825/1166.

[21]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1825/1170.

[22]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1826/1382; vervolg van idem /1381.

[23]             Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1827/1389.

[24]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel, inv.nr. 1830/139.

[25]             Notaris J.R. Clercx te Maasbree 1834/236.

[26]             Notaris J.R. Clercx te Maasbree 1834/436.

[27]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1892/3.

[28]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1894/342.

[29]             Gemeente Archief Nieuwenhagen, inv.nr. 22235.

[30]             Gemeente Archief Nieuwenhagen, inv.nr. 2226.

[31]             MvS - Zij liet geen onroerende goederen na. Aangifte door haar dochter Anne Gertrude.